-

-

-

-

-

CaOH összetétel felsorolás!( %-osan is ) Nyomás és szakító szilárdsági sorrend Guttaperchát mivel lehet oldani? CCl4 , toluol, benzin, kloroform Gipszek: kötést: gyorsít?lassít? Összetétel Térfogatváltozásai? Alginát kötés Akrilát felszínén a nyál milyen alakú?(lapos, vizesítő, higany szerű ellentéte) Reverz hidrokolloidok – mintamásolásnál Guttapercha anyagtanilag Ti feldolgozása: Milyen hőmérsékleten? Milyen módon? Alámenő részek feltöltése ( összes amit felsorol elfogadható ) A harapási „regisztráció” anyaga? –fém! (regiszt???nem tom elolvasni) Abszorpció, adszorpció Sealerek összetétele Akrilátok: Öntő – HPP – hővel és nyomással polimerizálható Önkötő – Palavit G, Vertex, fogsorjavító anyag Fényre kötő – egyéni kanálanyag Alginát lenyomatvétel hogyan? Enyhe nyomással helyrevitel…. Ragasztó viasz összetétele? Amalgám gamma fázis miért felelős? ZnOE: hol alkalmazzuk? Összetétel? Kompozitok alkotói? Üvegianomer felhasználása? ( minden kivéve a direkt pulpasapkázás )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful