Napipapi

2010

Rövid, egyszerű igei gondolatok az év minden napjára

Kovács J. István

2010. jan. 1. péntek – Fruzsina Jeremiás 8,9: Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az ÚR igéjét?! A különbség az akkori kor meg a mai között az, hogy ma már senki nem jön szégyenbe, amikor kiderülnek a hazugságok. A politikusoknak sok magyarázatuk van, az ún. tudósok minden további nélkül állítanak olyat, amit kevéssel előtte lehetetlennek, vagy tudománytalannak tartottak. Ami viszont nem különbözik, az, hogy Isten Igéje nélkül ma is lehet valami még igaz is, akkor sincs semmi haszna. Ami pedig eleve ellenkezik az Ő Igéjével, az káros. Ha az ÚR Igéje az első és méltó helye van az életünkben, akkor még hasznos is a bölcsesség. 2010. jan. 2. szombat – Ábel Zsoltár 97,1: Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! De sokszor jó ezt az Igét hallani, olvasni. Mikor nehéz, mikor a gonoszok gonoszkodnak, mikor úgy néz ki, hogy senkinek nincs figyelme, gondja az igazak szenvedésére, mikor egyszerűen semmi nem sikerül, akkor igazi balzsam, hogy tudhatjuk, az ÚR uralkodik. Tegnap, ma és mindörökké, ez a három Neki a folyó jelen. Vigadjon a teremtett mindenség ezen, de vigadjon minden ember, vigadjak én, és vigadj te is. Legyél és legyek egy vigadó sziget a komor világban, a fáradtan reménytelen emberek között. 2010. jan.3. vasárnap – Benjámin 1. Korintus 10,31: Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! Jusson eszedbe, én lelkem, hogy ehetek-e ennyit Isten dicsőségére. Jusson eszedbe, én lelkem, ezt ihatom-e, és mennyit belőle Isten dicsőségére? De egyáltalán az én földi testem táplálása lehet-e Isten dicsőségére? Nem csak az imák és zsoltárok magasztalják az Ő Nevét? Rossz a kérdésem, mint ahogyan rossz minden olyan kérdés, mely a Biblia bármely ponttal vagy felkiáltójellel végző mondatának végére kérdőjelet tesz. A helyes tehát az, ha azt kérdezem, mivel mindez így van, akkor hogyan cselekedjem Uram. És bizonyára a mindennapok nagy többségében nem kell teológiai kurzusokat végezni ahhoz, hogy tudjam, hogyan eszem vagy iszom Isten bosszantására. Jó ha emlékezem erre, ma is, hogy Isten a hétköznapi, a közönséges dolgaim közepette is mellettem van, gondot visel rólam, és szeretne gyönyörködni bennem. Segíts, Istenem, hogy ma minden szavammal és tettemmel Téged magasztaljalak. 2010. jan. 4. hétfő – Titusz Efézus 1,17: A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Aki nem jár templomba és eléggé nyilvánvaló, hogy az Igét sem szokta olvasni, legtöbbször, ha szóba jön ez, azt mondja, hogy: de hiszen imádkozni itthon is lehet, és én tudom, hogyan kell élni, mit vár az Isten. Isten azt akarja, hogy jók legyünk. Ha a mai igét elolvasom, rádöbbenek, hogy Isten megismerésének más az útja. Nem magamtól jövök rá, mit akar Ő és kicsoda az Isten, mert akkor én

1

gyártanám azt az istent, hanem a Lélek ismerteti meg velem, mégpedig az a Lélek, akit Isten ajándékoz nekem. Jó Uram, segíts, hogy helyesen ismerjelek, Lelked elfogadjam és adj erőt, hogy engedelmeskedjek mindannak, amit megértek a kinyilatkoztatásból. 2010. jan. 5. kedd – Simon Zsid.12,25: Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Infláció van, ezt egy professzortól hallottam. Nem a pénz inflációja csupán, ami azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy kevesebb az értéke, ugyanannyi pénzzel egyre kevesebb értéket vásárolhatunk (lehet-e valódi értéket pénzért vásárolni?), hanem a szavak inflációja van. Amit a „böcsületes embér” megmondott, ahhoz nem fért kétség valamikor. Ma már könnyen szól szánk, az ígéretek is hamar megfogalmazódnak, állítunk és bizonygatunk valamit, ami nem mindig teljesen igaz vagy igazolt, de nem tulajdonítunk nagy jelentőséget apró csúsztatásainknak, hiszen megszoktuk és szinte már elfogadott, hogy szavaink nem evangéliumok, nem kell mindjárt egy szóra „bedőlni”. Talán az emberi szó nagymértékű inflációja, illetve ennek elfogadása is okozza, hogy Isten szavát sem tartjuk ma már annyira fontosnak, értékesnek, hogy arra mindenkor, sőt, mindenek előtt vagy felett figyeljünk, netán engedelmeskedjünk. És ennek már csak következménye, hogy a küldöttre, a közvetítőre sem figyelünk. Elutasítjuk azzal, hogy meg sem hallgatjuk, vagy azzal, hogy nem tartjuk szükségesnek végiggondolni, követni. A reformátor szavai jutnak eszünkbe: Isten szava megáll mindenha, nem dönti meg senki hatalma. Lehet, hogy ma megszólít engem. Vagy Téged. 2010. jan. 6. szerda – Boldizsár 5. Mózes 13,4: Próbára tesz benneteket Istenetek, az ÚR, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az URat. Két dolog, ami nekünk nem tetszik. Az, ha próbára tesznek, ha nehézségeink vannak, és az, ha kételkednek bennünk. Lehet, hogy nem is Istenek van nagyobb szüksége arra, hogy meggyőződjön hitemről, hanem sokkal inkább nekem hasznos az, ha kiderül, hogyan is viselkedik hitem a nehézségek idején? Én leszek esetleg jobban meglepődve, hogy mennyire kevés igaz abból, amit jólétem idején hittem magamról, esetleg fogadkozva próbáltam Istennek is bizonyítani. Egyszer egy lelkészi közösségben tettem fel a kérdést, vajon lehet-e ilyet kérdezni valakitől, hogy szereti-e az Urat? Szinte teljes volt az egyetértés, hogy nem. Pszichológiai melléfogás, helytelen megközelítés, és hasonló érvek sorakoztak ellene. Vajon Isten kérdezheti-e tőlem? Dávid vallotta a zsoltárban: Szeretlek Uram, erősségem. Péter is mondja, az előzmények miatti szégyenérzettel még, de mondja: Te tudod, hogy szeretlek. Ma szégyellem-e én, az Isten gyermeke ezt kimondani, hogy szeretem az Istent? Sőt, teljes szívvel, teljes lélekkel szeretem Őt?! 2010. jan. 7. csütörtök – Attila Jób 37,5: Isten nagy tetteket visz véghez, amelyeket meg sem értünk.

2

hogy érthessek. és mégis legszebb lehetőség. Ezen ma elgondolkozok. mint amikor kihirdetik.Elihu a természet csodáit sorolja fejezeteken keresztül Jób könyvének leírása szerint. szombat – Marcell Apostolok Cselekedetei 8. Taníts meg Jézus. Ahol valódi. Pedig miről is van szó? Arról. szeretni. A jelen mondatban az is ott van. percek erejéig megnézni egy-egy sport-eseményt. hogy íme. amikor egy egész város örvendezik? Talán olyan. melyeket Isten fogalmaz meg elolvassuk. melyről annyi mindent gondolnának az emberek. önzetlen. szinte egymásnak ellentmondók is. nemsokára nem lesz semmilyen titok az ember számára „égen-földön”. És azóta is az ember szüntelen kutat. A szeretetet biztosan a Szeretettől lehet megtanulni és elfogadni. minden jelét hitbeli meggyőződésemnek gondosan rejtsem el. és minden kisebb-nagyobb felfedezés után az az érzésünk. 9. A szeretet a legfőbb parancs. Ez ma egyik témám. mindenki egyszerre felszökik örömében. melyen keveset ismerünk még mindig. csapat veszít. hogy noha sok mindent nem értek. utakat. óriási összegeket kell elkölteni. Aztán megismeri mindenki Jézus tanítványait. de nem erőltetett produkció. jan. nem kell istenfélő legyen valaki. Alázattal szeretném magam is elmondani az egyházatya imáját: nem azért vágyom megérteni. jan. Nem is kell nekem kitűzőkkel és hirdetőtáblákkal kikiáltanom. Ezek csodálattal töltenek el. Látjuk a tv-ben. Ha a sok ezer éves Jób könyvében feltett kérdéseket. egymást átölelik. Ma azt mondja a világ. Aztán gyorsan 3 . 2010. mert sokszor hallottam. hogy Jézus tanítványai vagyunk. és aligha van még olyan fogalom. Azóta eltelt jó néhány évszázad. hogy van még általában néhány esztendő. „csak” szeressek. Sokat sikerült is megfejteni. szálláshelyeket. 8. akkor még nagyobb feszültségben két-három hétig rohangálni a szervező városnak. humanista szeretetet. vagy a tudományt kedvelők számára a mikro. hogy most aztán közelebb vagyunk a teljesség megismeréséhez. és magam is láttam ember-tiszteletet. hogy a szeretetről megismeri mindenki. versenypályákat építeni. Nekünk a szeretet parancs. hogy amikor eljön a várt esemény ideje. hogy hihessek. ismertetőjel. ha szeretitek egymást. a leggyakrabban emlegetett fogalom egyházi körökben és nem csak. saját életemben is megtapasztalom. hogy szeressen. talán még harmincnál is több. és azt gondoltam. rádöbbenünk. legtöbben vágyunk rá.35: Arról fogja megtudni mindenki. kevesen adnák. hogy a hitem magánügy. péntek – Szörény János 13. egymásnak gratulálnak. 2010. és futtában. nem ritkán javamra szolgálnak. önfeláldozó szeretet van. azért. Milyen az. hogy az én tanítványaim vagytok.és makrokozmoszban. a környező világban is felfedezem Isten nagy tetteit.8: Nagy öröm volt abban a városban. annyi értelmezése lenne. hogy a kedvenc játékos. és máris missziót végzek. próbál érteni minél többet az őt körülvevő világból. ahol az is megtörténik. gondolkodjam a jézusi szereteten. ahhoz. nehogy megbántsam a másként gondolkodókat. a legnagyobb hiánycikk mégis. hogy melyik város nyerte el egy olimpia vagy egy foci-világbajnokság rendezési jogát. hanem azért hiszek. hogy Jézusé vagyok. sugárzanak az arcok az örömtől. ott Jézus van. az élet tiszteletét. Számomra a nagy csoda az. amit kemény készülési munkával kell tölteni.

10. kalkuláció. 4 . hetes öröm. A reformátusok minden úrvacsoravétel előtt ezt hangosan fogadják. mit ne adnék oda Neki hálából. gyógyulások. tisztulás lelki kötözöttségekből. mikor baj van. A 116 zsoltár azzal kezdődik. Örökölni Jézussal lehet. hogy Isten minden kijelentést Fia által közöl. hanem örök öröm van Őnála. Négy gondolat van egy versben. mindenik hozzánk is szól. hogy az Istené minden? No. nem csupán adventi időben kell beszéljünk erről. Hiszen Ő az Isten. Végső időket élünk. hogy Krisztusban életet ajándékoztál nekem. láthatta a lelkész is… És tettem a perselybe is. Minden Jézusé. végső idők ezek. hanem Isten Fia. hogy életüket hálából az Úrnak szentelik. vasárnap – Melánia Zsoltár 116. Talán nem is vár el. amit velem tett? Vasárnap van. jan. nem a betű. Szeretném Nevedet dicsérni. bezzeg én. hogy szívből szeresselek Téged. 11. mindenki már a következő olimpiáról. 2010. és bizonyságot tesz. tehát nem Jézus közvetlen földi beszédére vonatkozik. jóságából tesz velem is jót. mert a segítsége is jól fog. Amúgy sincs. A végső győzelem a mienk! Nem csak a rendezés joga. Jézus Krisztus által szól hozzánk Isten. itt. Mit várhat el még tőlem. de azért valamit csak kellene mégis. hanem életünk egyik meghatározó üzenete ez. Imádkoztam. hogy szeretem az Urat! Aztán élete megmentését kéri. hogy fizessek. mit én adjak Neki. Jézus szólít meg engem egy-egy ige által. Két napig megtartóztattam magam a csúnya beszédtől. Ez a bibliai könyv Jézus mennybemenetele után közel fél évszázaddal íródott. Nem azt mondják a templomban. Ezzel a lelki állapottal és ezzel a tapasztalattal áld meg engem is Istenem. mindenem az Övé. jan. és szeretnék. hétfő – Ágota Zsidók 1. Hiszen sokan még oda sem jönnek el. nem azért. Marad néhány emlék. és elfogadjam. de legalább örvendező gyülekezeteket látni Krisztus Nevének hirdetésekor.tovaröppen az esemény. És akkor ez a kérdés. életemmel akaratod szerint Téged szolgálni. nem a lelkész. őbenne van nekünk helyünk és örökségünk Isten Országában. hogy mit fizessek az Úrnak. Csupa elmélet. Uram. hanem arra. 2010. Hanem az örök életre szóltak. ismerős néha számunkra. hiszen én egyszerű ember vagyok. add szívembe a megváltás örömét. valahogy így érthető: mindent Neki köszönhetek. Jelen van Isten megmentő hatalma. nem pár napos. Krisztus által megnyílt a menny kapuja. ha nem is örvendező tízezreket.12: Mit fizessek az ÚRnak a sok jóért. … Ez a gondolatsor tetszés szerint folytatható. bajnokságról beszél. túl minden számítgatáson és magyarázgatáson. főleg. még veszélybe kerülhetne az örökség. aki által a világot teremtette. jó esetben pénzbeli haszon. hogy Isten őt megmentette a halálból. akit örökösévé tett mindennek.2: Ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk. Ha rám bízatott volna. Ez is egy fizetés – gondolják sokan. Ezek nem két hétre voltak érvényesek. elmegyek a templomba. hívő keresztyénekként mindig készen kell lennünk Krisztus visszajövetelére. Ehhez képest minek örvendeztek Samáriában Fülöp látogatásakor? Krisztus hirdetése. és egykor.

mikor rádöbbentek. hiszen minden az Ő kegyelméből kapott ajándék az életünkben. és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. akkor nem származik károm belőle. 2010. sőt. A piacot érthetjük mindennapjaink szinte minden tevékenységére. örökségbe kapott vázát. ha én ezt elfogadnám. sőt. Sajnos. életvitelünk. szenteld meg életem. sőt másoknak is elmondjam. áhítatosan hallgatva az igét. az ÚR. ha én ezt kissé megérthetném. akiket gyakran látok templomba. őreá nézve teremtetett minden. De mi köze ennek a piachoz. őáltala teremtetett minden. őbenne teremtetett minden. ma egész nap a Te Nevedet és Atyád. sem megfelelően megköszönni.kegyelemből van üdvösségetek! és vele együtt feltámasztott. Uram bocsá’. a mi URunk Jézus Krisztusnak Atyját áldja nyelvünk. ma is szólj hozzám. A mindennapok alaphangja. 12. Ezt megvallja minden hithű zsidó. és mi keresztyének is ennek az ÚR Istennek vagyunk gyermekei. hogy a mai napon. Mi sem tudjuk értékelni. ez a hitvallás része. az imádságot terjesszük ki minden pillanatára a napnak. erre nem vagyok méltó. életre keltett a Krisztussal együtt . jan. szerda – Vera 3. Krisztusban áldott testvérek. egész valónk. 13. tudatosítani Istenünk mérhetetlen ajándékát. milyen hálás a szívem minden mennyei áldásért. csütörtök – Bódog Efézus 2. jan.Ez a Jézus ott volt a teremtésnél. hanem ott is hirdetem. hogyan tudnak a piacon eladni és vásárolni. én mégis előbb azt hallom ki belőle. hogy én ezért is hálát adjak. jó nagyokat hazudva. akik halottak voltunk a vétkek miatt. jan. aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.3: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja. vallják a lelkiismeret furdalás legkisebb jele nélkül. különösen így. a piac törvénye szerint. imádkozva. Az Úr az Istenem vasárnap. ahogy azok. mi is néha ráhangolódunk a csak világban fellelhető lehetőségek alapján jogosnak is mondható borúlátásra. sőt. ezt nem is tudom kellően megérteni. hogy félem az én Istenemet. nem. 5 . Azt. Mózes 25. Uram. és Hozzá jöjjek. vagyok a ti Istenetek! Én. az elégedetlenség. 14. kérdezhetjük.17: Ne csalja meg senki a honfitársát. Taníts meg és erősíts meg Jézusom. felebarátom javát tőlem telhetőleg előmozdítsam. Rég hallottam egy olyan családról. pénzügyi nehezebb időszakban a panasz. aki már-már kidobta volna a csak pórfogó. hogy mennyire megáldott minket az Isten: a mennyei világ minden áldását „pazarolta” ránk a mi URunk. vagyont érő műkincs van birtokukban. Mert. mint hitvallásunk mondja. a mi Istenünk Nevét áldja a szám. de szeretném. A piacon is Ő az én Istenem. hogy a csalás lehetőségét soha ne fontolgassam. Hogyan dicsérik az eladó portékát. ha hétköznap is az lenne. Nem. 2010. a mai ige ezt jutatta eszembe. az ÚR vagyok a ti Istenetek. De ezt így kell. Az Ige Isten áldása. kedd – Ernő Efézus 1. magasztalása.5-6: Minket is. és amikor egyenes és őszinte vagyok. ha lehet. hanem inkább. 2010. Én. Teremtő Jézus. míg az Úr meg nem világosítja azt számunkra. Féld Istenedet.

jó idő lesz. hogy kapaszkodjunk bele ebbe a reménységbe. hogy betartsa adott szavát. A lelki halál állapota megszűnt és elkezdődött a lelki élet állapota. De van egy harmadik féle reménység is. Még valameddig itt tartózkodom. 15. hatása. Remélem. Az is múlt idő. te hiszed. ami megtörténhet. Krisztussal. hiszen a teremtő Isten akarata nélkül semmi sem történhet. 6 . mert akik valamit hisznek is mindebből. Megint az emberi logika szerint az lenne. következménye. Ez nem emberi akarat befolyása alatt álló reménység. Szükségünk van valakinek a segítségére. amikor hétvégén elmegyünk kirándulni. Amikor a hívő reménykedve várja Isten ígéreteinek beteljesedését. A Biblia szerint ameddig nem élünk közösségben Istennel. addig biológiai létező állapotunk még csak halál állapota.18: Erős bátorításunk van nekünk. nem lehetünk teljesen bizonyosak benne. hogy bekövetkezik. Foggal-körömmel ragaszkodjam Isten szavához. Aki nem ismeri az Urat. A mennybe leszünk majd? Már ott vagyunk. aki nagyon szereti a játékát. hogy bekövetkezzen. azt mondani. emberi akarat. hogy halottak leszünk. egyszer. hűséggel ragaszkodik ígéreteidhez. több-kevesebb esély van rá. abba belekapaszkodik. még csak nem is távoli jövő eseménye. megbeszélünk időpontot. lelki ember felismeri. eltávolítani Istentől és az Ő ígéreteitől. mégis. hogy hiszen én már fel is támadtam. Az egyik az. Az Ő szavára teljes bizonyossággal építhetek. hogy két féle reménység van. Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk. kész élet-halál harcot vívni. Érzem szívemben az örök élet kezdetét.A múlt idő legyen ma kiemelendő számunkra ebből az igéből. Mi tudjuk. elszakítani. és reménységgel várom annak bekövetkeztét. Hallelujah! 2010. és nem engedi el többé. hogy feltámasztott. Azért is foglalkoztat ez keveseket. hanem megtörtént és ereje. tehát. nagyon kifejező ez az ige (az Igében). oda szól az útlevelem. Életre keltett. Ilyenkor befolyásolhatják a várt eseményt körülmények. Ezt bizonyára jobban kell tudatosítsam magamnak. de az állandó lakhelyen ott van. hogy én most élek. meghalunk. azok is távoli jövőben képzelik csak el. A másik féle reménység az. elég nagy reménységgel vagyunk iránta. azaz már nem vagyunk halottak Isten számára. tehát a kettő nem egészen azonos. és utána van. azt gondolja. Halottak voltunk. akik odamenekültünk. Itt már nem jöhet közbe véletlen. hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. valamikor lejár a földi élet. hisz a mai nem könnyű életben annyi minden és annyi mindenki próbál lebeszélni. Nem a testi halál kérdése az örök élet. hogy feltámasztott. a feltámadás nem kérdés. hogy az senki el ne vegye tőle. szinte már csak vendégként. amikor valamire várunk. utána nem nagyon világos mi lesz. Uram. amire ígéretünk van valakitől. nem bizonytalan. Sőt. jan. hogy lejár a földi néhány évtized. aki elfogadta a Te beszéded és kitartóan. de soha nincs teljes bizonyosság. tégy engem kisgyerekké. Krisztusnak köszönhetően lelki életet kezdtem el. ha megbízunk az illetőben. amit Ő ígért. és várjuk. péntek – Lóránd Zsidók 6. hiszen annyi minden közbejöhet. de még azután feltámadás és ítélet. Ott van polgárjogom. ha valaki azt kérdezi. ő már csak volt. talán sok minden. De jó lenne teljes hittel válaszolni legközelebb. hogy fel fogsz támadni. Testi ember halott lesz. A kis gyerek. érvényessége a mi életünkben már jelen van.

az értelmünkbe. annál áldásosabb lehet. Az előző versekben Isten felszólítja az Ő népét. nekünk a legjobbat akaró. Nem utolsó sorban szükségünk van arra. Az. Hozzunk közös döntést. Édesapa. És rögtön érkezik a felelet. Ismerlek titeket. sokszor pusztulást. aki ezt kiáltja: „Abbá. hallgatom a prédikációt. a hitünkbe. hogy forduljanak Hozzá.6: Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe. jan. hogy egy adott pillanattól. Atyám. azt bátran és nagyon határozottan elhagyjuk. még éjjel is figyelmeztet bensőm. Belső pedig. a közös döntés.4: Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Isten elküldte a Szentháromság harmadik személyét.2010. hogy az Ő akaratával ellenkezik. egy addigi gyakorlathoz. közösen eldönteni. Talán elsuttoghatom ma a templomba. hogy megóvja őket a szenvedéstől. hogy felfedezze. belekiáltsa a szívünkbe. hogy ma is erre nagy szükségünk van. hanem az Isten kegyelmét elfogadó emberek szívébe. Vagy. aki megszerezte megváltásunkat. elfogadni. 18. Olyan szép. A Szent Lélek nem a külső világba jött. hogy azt. 2010. hogy meghalljuk Isten figyelmeztető szavát. De ezt olyan nehéz a bűnös embernek elhinni. És közös döntéseket hozni. azaz térjenek meg. Külső az. Legutóbb ezt fedeztem fel. Istenem. vasárnap – Antal Galata 4. talán szabad ma így mondani. kisebb. amikor megérkezek. az isteni szóra adott válasz: ezt – a bálványimádást – nem gyakoroljuk többé. „most”-tól hogyan viszonyulnak egy kérdéshez. És ha meghalljuk Isten szavát. Külső és belső megszólításnak is lehet ezt nevezni. sőt. ahogy az apostol tanít. tanácsot ad nekem. amikor. Atya!” Isten kegyelméből már több. mint két évtizede olvasom az Ő igéjét. vagy nagyobb közösségben. hétfő – Piroska Jeremiás 2. számunkra is szenvedést. hogy eljöttem Hozzád. hogy Pál többes szám első személyt használ: a mi szívünkbe. a mi személyiségünk középpontjába helyezte az Ő Lelkét.21: Mint nemes vesszőt ültettelek el. Ő mindig azért figyelmezteti az övéit. 17. hogy Isten a mi belsőnkbe. akkor a további két lépést is tegyük meg. Hogyan változtál át idegen szőlőtő vad hajtásává? 7 . Galáciában lakó keresztyéneket. hogy Isten nekünk Krisztusban Abba. mégis csodálatos. Jó lenne egyetértésben élni folyamatosan. Itt is fontos. 2010. Szép ebben a mai igében ez a döntés. Hiszem. remélem helyesen. amikor egyetértésben van együtt egy közösség. aki beköltözik a szívünkbe és meggyőz minket. Az elhagyáshoz segít a fogadalomtétel. erre törekedni mindig. mint gyermek az apjához. hogy Isten kétféleképp szólít meg minket. amit magamról is örömmel megvallok. ahogyan a zsoltáros mondja. szombat – Gusztáv Hóseás 14. Isten elküldte a Szentháromság második személyét. fájdalmat okoz. percek-órák erejéig. hogy többes számban tudják elmondani. és rólatok is bátran állítom. 16. jan. mennyi üzenete van még mindig számomra. hogy ott meggyőzzön. ezért mindent meg cselekvő Atyánk. Arra. a kézzel készített bálványok imádása által Isten haragját hozzák magukra és az abból következő büntetést. amire Isten rámutat. amikor olvasom a Bibliát. hogy a Lélek a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot. mint igazán valódi magot. Bizonyára Isten nyitja meg a közösség szemét. jan. ha ez együttes döntéssel egy egész közösség nevében történik.

a nemes vessző ültetésének és gondozásának minden fáradságával. hogyan lett ez? Isten kérdezi népétől. jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak. hanem elfogadjuk: amit Isten nekünk nem engedett meg.14: Mert ezek a nemzetek. azért. hogy miután nemes vesszőt ültetett egy gazda. És miért lett vad hajtás. Magunkra nézve pedig. Istenről. magatartásuk alapján ennek ellentmondanak. hogy nekem életem legyen. az iskolában. vagy már nem is akarok arról gondolkozni. Hogy a körülöttünk levők mit gyakorolnak. hogyan? Hogy lehet ez? Miként történhetett. sőt. Hány édesanya. Mennyi fájdalmas példáját hallottuk. ha tudni akarod. ma bocsánatot kérek ezért és megköszönöm azt. hogy életmódjuk. hogyan lehet. segíts bátor önvizsgálatra és igei tisztánlátásra. Hogyan juthattam a vad hajtás állapotába? Hogyan került az életem ide? Atyám. prófétája által elmondja az övéinek nagy fájdalmát: jót remélt. de inkább gondolják. lépjen be az életükbe. ez van. a szomszéd gyerek azt iszik. hogy Ő létezik. és akkor nekik nem lesz jó végük. ezekért az emberekért imádkozom. akik vállalják. kérdezik néha könnyes szemekkel. de mi nem engedjük ezt neked.kétszer még másoknak is elmondtam. amit a szülei megengednek neki. ezt a tiltást akkor zokon vettem. naponta. de a sajgó szívű gazda nem ezt kérdezi. Jaj. családjáról. hogy lehetne. imádkoztam érte. mert az olyan üdítők a te korodban károsak az egészségedre. csak ezt tudom vállalni. hogyan lett belőle az. azt gyermekeimért mind megtettem. hogy a disznók közül is eszébe juthat a te gyermekednek. esetleg átéljük ennek. És. az ÚR. hogy vad és haszontalan lett a hajtás? Van erre magyarázat? Bizonyára tudományos magyarázat az van. sokáig haragudtam.Tényleg. hogy nekem milyen maradi szüleim vannak. kellene változni. Ültettem nemes szőlőt. de mindent a mi javunkra cselekszik. mondják. Hanem szíve mélyéről jövő bánatát próbálja szavakban megfogalmazni. hogy talán. Mostanában számomra új magatartásra figyeltem fel. a rosszat is javunkra fordítja. köszönjük URunk. gondoztam. üdvösségem. hogy nem akar hallani szüleiről. Ez a magatartás elszomorít. milyen eredménye van annak. Szüleim annyit fáradtak. Olyanokról van szó. Kedves szüleim. fejlődésedre. de neked nem engedi azt meg Istened. fizikailag. amit tettetek ezzel is értem. és. Köszönöm. hogy Isten könyörüljön rajtuk. 19. törekvéseik. magamat kérdezem. jan. Hogyan alakulhatott át az ő népe idegen hajtássá? Magamra nézek. hogy haza lehet térni. a gyermekkori emlékeket kell ismét felidézzük. mindez Isten gyermekeinek még csak nem is téma. hogy ők nem akarnak Isten országának tagjai lenni. a jóért cselekedett. Segíts ma is távol tartanunk magunkat mindattól. Istenem Fiában a legnagyobb és legfájdalmasabb áldozatot hozta meg. édesapa sóhaja ez? Hogyan lehetséges. ami nem kedves előtted. Fiam. nem kacérkodunk a gondolattal. Mózes 18. de vállalják. nem tudok. vagy bármely körülmény révén nagyvonalakban ismerik Isten igéjét és annak utasításit. olyan emberekre. Mégis. neveltem. békességem Istennel. azt saját érdekünkben tette. aki? Hogyan lehet. egyszer . abban előre gyönyörködve. azt is tudják. és elfogadjuk azt. lelkileg értem. fájdalmas sóhajjal. annak gyümölcsét várva és remélve. változtatni. akik neveltetésük. jaj. Nincs teljes meggyőződésük Istenről. amelyeket elűzöl. kedd – Sára 5. de mai állapota az ő népének csak erre a szívből fakadó sóhajra ad okot. hogy Isten mindent. miben segít és mi a lelki következménye. óh. 2010. én így élek. ami emberileg lehetséges. 8 . vagy akár ismerjük is.

akinek dicsőség örökkön-örökké. hogy Isten munkálkodik értünk. hanem készségünk nincs. de ebben is hamar megfáradunk. Az a hatalmas Isten siet segítségünkre. azaz ezután is rászorul mindenben az Úr kegyelmére. bizonyítani nehéz lenne. ha a Biblia leghosszabb fejezetére gondolunk. mint túl rövid vagy túl felszínes hatású felüdülést kiváltó dolgot. akaratának teljesítésére. hogy belekerülne-e az Isten törvénye. törvényekre szükségünk van. hogy ilyen a természetem és kész. hanem személyesen. törekvései. de csodálatos tapasztalat. érzései és indulatai mássá lesznek. Ha utána újra átolvasnám (ki kellene próbálni). ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által. azokat cselekedni. szerda – Fábián Zsidók 13. Isten törvényei ebben a világban felüdítenek. Ámen. ez van. felüdíti a lelket. csak elfogadni lehet. jan. amit Isten? Tegyen erre készségessé minket a mi Istenünk. Annyi minden egyéb lenne ott. Közhelynek számít azt mondani. Elég. és Isten munkálkodik bennünk. amit külső szemlélő nem ért. segíts gyönyörködnöm a Te törvényedben. a vágyai.2010. jan. Mert mi nem csupán erőtlenek vagyunk a jó cselekvésére. Ha százas listát állítanék azokról a dolgokról. 2010. hogy emberek megszeretik Isten törvényeit. sőt. A mai ige örömhírt tartalmaz: Isten ismeri állapotunkat és Ő maga cselekszik. hogy sok mindent áthúznék. Ők nem külső kényszerre.8: Az ÚR törvénye tökéletes. sokszor ezzel magyarázkodunk. de a jó akarására is képtelenek vagyunk. egy másik világhoz való tartozást is jelent. de nem csak a Zsoltárok könyvében olyan vallomásokat olvashatunk. Olyan vigasztaló ez. a 119. felszínesen vagy valóságosan megtartani némely törvényt. lehet. aki még a halálból is fel tudta támasztani Krisztust. csütörtök – Ágnes Zsoltár 19. Mi nem akarjuk a jót. Megváltozik az akarata. 9 . szeretném megtapasztalni ezt. hogyan munkálkodik Isten bennünk. Ebből az igéből is tapasztalom. hogy ezen változtasson. Azon emberek vallomását. és ebben a mennyei világban minden más. Ezek után is átéli még. tegyen készségessé titeket minden jóra. Jézust. és munkálja bennünk azt. Őszintén kérdezem magam: mit akarok? Én mit akarok? Akarom. az ámul és magasztalja Őt. 20. hogy Istenhez tartozni valóban egy más féle gondolkodás. de cselekszem a rosszat. akarom. Aki átélte. hogy akarom a jót. aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat. amit Isten akar. Ilyen-olyan indíttatásból ugyan néha megkíséreljük a jó cselekvését. 21. melyek felüdítenek. Mai igénk is olyat állít. nem tudom. Uram. hogy a törvényeket szinte senki nem szereti. de már ott van. Nem ott kezdődik a gond. akik már nem hallomásból ismerik az Istent. 20-21: A békesség Istene pedig. főleg. minek kellene jót tenni? A bűnben született ember számára nem természetes Istennek kedves dolgokat keresni. illetve valamilyen emberi cél érdekében próbálnak meg többé-kevésbé. Aki előtte sok mindent nem tudott megváltoztatni. az átéli. hanem. hogy akarom a jót. Isten törvényeiről a Szentírásban egy más féle vallomást találunk. hogy Isten akaratának megvalósításához nincs elég erőnk. hogy Isten Lelkének munkája révén megváltozik az élete. Ez egy megmagyarázhatatlan. a juhok nagy pásztorát. de Isten gyermeke megtapasztalja: az Úr törvénye felüdít. mégis. Zsoltárban a törvénynek csodálatos magasztalását találjuk.

2010. ha azt a bizalmat. mennyi és milyen mértékű igazságtalanság van a világban. Ugyanazok az emberek közötti konfliktusok. 23. hogy a kezdeti bizalmat.2010. hogy minden kezdet szép. Mindezt a saját juhainak. hogy a szabadítás ideiglenes. Vagy nem is kötelez.9: Tágas térre állítottad lábamat. igaz. jan. hanem a méltóság felelőssé tesz. Isten nem változik. mi történik kicsinyeivel. az igazságtalanság áldozatainak ígéri: elhozza számukra a szabadulás örömét. Egyetlen kérdésem: Isten gyermeke vagyok-e már? 2010. szüntelen. hiszen csak ilyen ember mondhatja. És talán ebben az igében a nagyobb hangsúly azon van. mint amikor azt mondják az ifjú katonának. azt. jan. nem kell ismét visszaesni a kiszolgáltatottság rettenetes állapotába. A hit. hogy ő juhainak. a mai vers egyediségét számomra az adja. amit Isten ajándékoz nekik. annak indulatai és törekvése ugyanaz. azt tartsuk meg. a vers elején egy sokat sugalló kifejezés írja le állapotunkat: Krisztus részesei vagyunk. Ő mindig ugyanazzal a hatalommal. de a szív. tudásunk messze felülmúlja a biblia időkben élő emberekét. és nem esnek többé zsákmányul. nem is felszólító-. Arra bíztat az Ige. Ő pedig énbennem. de utána az idő kikezdi még a hitünket is. aki Isten akaratának aláveti magát. hogy Isten valahova is állította őt. számon tartja a világ számára jelentéktelen életeket is. mindvégig szilárdan megtartjuk. amire igazán szükségünk van. 24. hanem a jövőről is az Úr gondoskodik. Aki nem az Úr vezetése szerint él. a különféle csoportok közötti gondok. Sajnos hitéletünkre is jellemző az. hanem feltételes módban megfogalmazva. gyermekinek szabadulást szerez. hogy kezében van a legjobb helyen az életünk. Ő ma is látja. jan. hadd emlékezzem mindig. tudja.22: De én megszabadítom juhaimat. megvetetteknek. Isten az ő kicsinyeinek. Mi Krisztus részesei vagyunk keresztyénekként. péntek – Vince Ezékiel 34. milyen nagy ajándék. vasárnap – Timót Zsoltár 31. hogy oda tartozol. mivel a hadsereg egyenruháját viselheted. hogy például mit jelenthetett egy pár száz évvel ezelőtt elő rabszolga számára. ne hagyjuk alább az Őbenne való szilárd meggyőződésünket. Talán szabad egy hétköznapi példával szemléltetnie ennek a képnek a jelentőségét.14: Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. Istenem. ha felszabadították. segíts ezért feltétel nélkül bízni Benned. ez bizonyos viselkedésre kötelez. Érdemes kikeresni és elolvasni a Bibliából az egész fejezetet. hogy körülményeink sokat változtak. a bizalom megtartása több helyen szerepel felszólításként az Írásokban. hogy mielőtt a felszólítás elhangzana. nem kell attól tartani. amikor rábíztuk életünket Istenre. ez tartós lesz. hogy ez a szabadság. olyan ez. a várakozás és reménység megvan. és változhatatlan szeretettel gondoskodik mindarról. Ma számomra nehezen elképzelhető. De a legfontosabb: Isten ugyanaz. kiváltság az. hogy Krisztusban élek. Isten ígérete. amely kezdetben élt bennünk. nehézségek. ami mindenre az ember életében. mint Ezékiel idején. Az engedelmes ember hangja ez. követőinek mondja Isten. Amikor hívőkké lettünk. Nagyon pontos leírása a mai állapotoknak. ami akkor volt bennünk. Őbenne Isten mindent nekünk ajándékozott. szombat – Zelma Zsidók 3. Felfedezzük ezáltal. a szegényeknek. Ne fásuljunk. 22. és nem 10 . bizalmunkat az első szeretet tüzével egészen Krisztusba helyeztük.

ami szívünkben van. milyen szempontokat érdemes megfontolni. Sőt. hétfő – Pál Példabeszédek 2. maradandó. világít. mindegy. akik megtapasztalják. jan. tehetetlenségből. A hitben növekednünk kell. a hit. Isten betölti egész valónkat. Uram. és hozzánk hasonló emberként. az inkább a „maga sorsának kovácsa”. a Lélek belső munkája. jan. most Uram erről a járdáról jobb. Gyermekeimet is úgy igyekszem nevelni. ma rövidnadrágban vagy öltönyben induljak munkába. a helyzet kényszeréből. hogy a körülményeket is az Úr irányítja. 26. köszönöm. Ezért mindenki gyakorolja saját hitét a lehető legjobban. elvegye a mi bűneinket. az lehetőséget biztosít nekünk a kibontakozásra. mikor Isten akarata szerint megújul. a tudomány az egy pontos és fontos terület. és hogy őbenne nincsen bűn. hogy emberré legyen. Bármi áron békességre törekvő világunkban ez egy nem kedvelt szó.engedelmeskedik szüntelen Isten akaratának. vagy más okból. Nagy vallási vezetők is azt képviselik. avagy bal lábbal lépjek le.6: Csak az ÚR ad bölcsességet. sok bölcsesség rejtőzik bennük. a távol keleti vallások térhódítása is erről tanúskodik. Karácsony Nagypéntekért volt. hogyan imádjuk. szüntelen. 2010. hogy elvegye a bűnöket. Ő tudatosan vállalta. akkor sem tudnánk eléggé eredményesen érvelni. hogy szolgálatodban olyan csodálatos lehetőségeket adsz. Az értelem pedig akkor lesz áldásossá. egyáltalán semmi. érdekes és érdemes a vallások és irányzatok tanítását megismerni. ami igaz ismerete. a jóval dicsekszik. de ez már egy belső állandó lelki kapcsolat. Adj nekem. kínálja a világ a maga portékáját nem csak a földi javakban. hanem lelki-szellemi javakban is. Mit mondjunk mindezekre? Kicsik vagyunk ahhoz. célravezető. vagy érdekből. tudomány és értelem kérdéskörében más a helyzet. a rosszért Istent vádolja. meggazdagítóvá. Isten Fiának tragédiája lett az 11 . És az. az is Isten ajándéka. a tapasztalat. kizárólagosságot fejez ki. ismeretet. hogy minden másodpercben Istent kell kérdezni. mi a neve. meggyőzni bárkit arról. a lehetőségeket Isten hozza elénk. hogy véleményünket eljuttassuk vallási vagy világi intézményvezetőkhöz. aki mégis bűnt nem cselekedett. hogy szívből. hogy nincs „csak”.5: Azt pedig tudjátok. Hangsúlyos számomra ebben a versben a „csak”. életet meggazdagító bölcsesség Isten ajándéka életünkben. itt nincs mit keressen a vallás. Isten minket tágas térre állít. de ugyanakkor fontos és szükséges ismeret számunkra. Nem róluk szól ez az igevers. Isten megismerhető a keresztyén vallásokban. nem igazán tudhatjuk. Azért született Jézus. ma már elbeszélgetünk arról. hogy milyen lehetőségek közül választhat a továbbtanuláshoz. ami az ember lelki világával kapcsolható össze. 25. Igéje szövétnek. értelmet. 2010. hogy Isten az övéit vezeti. Ez nem azt jelenti. hogy „elintézze a bűn problémáját”. amit Isten nekünk készít. János 3. Uram. az majd teljessé teszi életemet. hogy első hónapokban még a kanalat is szájához vittem. Istenem Te magad bölcsességet. de a többi vallásban is. szájából ismeret és értelem származik. Az ismeret. Az. Hanem az istenfélőkről. Sokan értik félre szándékosan azt. És az Isten vezetése? Nem kell minden nap imádkozni? Sőt. ott már nem lehetnek párhuzamos igazságok. kibontakozni százféleképp lehet. hogy a valódi. Talán ha módunk lenne rá. hogy teljes életet éljek. a hitéletben is nagyon széles a lehetőségek skálája. De szívünkben ott van a meggyőződés. amit kiegészít az alkalmankénti ima. de azt hirdetik. kedd – Vanda 1. hogy ő azért jelent meg. megfizesse azok árát a kereszten.

Annyira megörvendtem ennek az igének. önként adakozzon.14: Mert ki vagyok én. és ki ez a nép. Hála legyen az Örökkévalónak ezért a csodálatos Igéért. kívülállónak megérteni sem lehet. hogy olyan kicsi lehetek. 12 . mi tette lehetővé azt. aztán megadja a népnek is a lehetőséget. hogy adhat. hogy egész életünk alapja ez. Szinte sugárzik az igéből a közösség öröme a szerénységben. hogy Isten mindenben munkálkodik. hogy ilyen nagy adakozás történt. hogy Isten Fia eljött és elvette bűneinket. átadni mindenkinek. utánozni sem lehet hitelesen. Nem feledkezhetünk meg arról. mekkora bölcsesség. 27. Istent Atyánkká tette. napi feladataimat teszem. hogy Jézus mit tett értem. Ez itt Isten világa. hogy minden mögött Isten jósága. És adakoznak. jan. Krónika 29. milyen szép vallomás. Jézus eljövetele és szenvedése bizonyos ünnepek egyházi beszédeinek témája lett. hogy Uram. 2010. csütörtök – Károly Róma 11. álszerénységnek. és csak azt adtuk neked. honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez. és miközben dolgozom. és sokszor sajnos. Isten gyülekezetének légköre. annak sorsáról és Isten terveiről az ő népével. ebben a néha egyhangú. az apostol ebben és az előző fejezetekben a választott népről beszél. milyen mértékű tisztánlátás. mindenben szeretném Neved dicsőíteni. 28. mit tett értem Jézus. hadd legyen felüdülés lelkednek. hogy én egyre kevesebb és Krisztus egyre több lesz. Ismerjük a Biblia erre vonatkozó kijelentését. Sőt. hogy ez a csodálatos kijelentés elsősorban Izráel kiválasztásáról szól. annak üzenete nem korlátozható. láss csodát. olvasd el ezt az egész fejezetet a Bibliából. az ige. Nem magukról beszélnek ekkor sem. úgy szeretném ezt az örömöt valamiképp megosztani. Kérlek. mint Keresztelő János mondja. hanem arról. Arról szól. bűneinket elvette. hogy elkezdik az Úr Nevét imádni. akkor itt nyoma sincs keserűségnek. hogy én éljek. És erre épülhet mindaz. Ebben nyilvánította ki Isten az Ő szeretetét irántunk. amit mi Isten szeretetére viszontválaszul cselekedni szeretnénk. biblikus Isten-ismeret. Nyílván. általánosan is ugyanúgy igaz. méghozzá csodálatosan. Helyes önismeret. Az apostol emlékezteti a gyülekezeteket. Olyan öröm adakozni. ahogy ezt egyik énekünk fogalmazza. itt ebben is öröm van. cselekedeteim alapja. olya csodálattal tölt el. Oh. amit kezedből kaptunk. és karácsonykor.29: Hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. mindarra. micsoda alázat. És kérem az Atyát. beszédem. Istent megismerjem. bölcs helyzetismeret van e szavak mögött. ha gondolataim. Kedden és a hét bármely napján így indulhatok mindennapi feladataim felé. ami Isten ajándéka és elhívása. szerda – Angelika 1. mozgató rugója ez lenne. Nem csak karácsonykor. hogy Dávid király királyi mértékű adománnyal járul hozzá Isten templomának építéséhez. máskor unalmas vagy kimerítő hétköznapi életemben is szeretném. Öröm. és mi az én népem. mily gyönyörű Ige. neked is. jan. Ebből a közösségi adakozásból és örömből pedig. Ezt a lelkületet nem lehet megtanulni. a túlcsorduló szív hálájából fakad az Isten dicsőítése. emberekkel találkozok. imádkozzam. a gyülekezetek tagjait. 2010. hogy aki akar. És velük együtt örvendez a király is. vagy talán egy vasárnapi istentiszteleten gondolhatok arra. Mikor azt mondja a király. ennél nem több. az egyház tanítását is sokszor hallottuk. Öröm. mert tiszta szívvel adakoznak. húsvétkor ezekről emlékezünk.emberiség evangéliuma. a bűn kényszere alól megszabadított engem. adja ezt a lelkületet nekem is. Számunkra viszont a megváltás. örül a nép. bűneink elvétele. áldása áll. hogy ki vagyok én.

Szeretném elmondani az Úrnak. gazdag ajándékával. 30. Isten ajándéka a látás.16: Nem éheznek és nem szomjaznak többé. Itt ez a mai igevers. mit fülelsz. életemmel. csak ne maradjak ennyivel. az Övé vagyok. hogy Ő ajándékozó Isten. amit rajtam és nekem alkottál. Önmagában nem rossz. Sok szempont szerint. hogy milyen a színe. már a nap első pillanataitól hálával tartozom a Gondviselőnek. ami igazán jó és hasznos. kicsi fül. mit teszel. mit hiszel. szeretném ezt Istennek a lehető legjobban megköszönni. hogy Isten ezeket az érzékszerveinket. olyan csodálat tölt el olvasásakor. Isten pedig a hatodik napon megalkotta a földi állatokat és az embert. Minden elemzés előtt. 2010. az orvostudomány megannyi ágának egyike hivatott éveken át tartó tanulással megértetni a hallgatókkal egy-egy kicsiny részét testünknek. a fülemet. Mikor megkóstoltuk. ne használjam azokat felelőtlenül. s nem csak szeretném. stb. minden érzékszervünk. 13 . Arról. terjedelmű. Hatalmas Istenünk van! Jó Atyám. mégis naponta „sikerül”. sokféle megközelítésből. 29. minden tagja testünknek Isten ajándéka. milyen hamar olvad. minket. mélységű elemzés készíthető akár ennek az egy igeversnek alapján. különböző szintű. főleg ne akaratável ellenkező célokra. mit beszélsz. Mi emberek évszázadok óta tanulmányozzuk és próbáljuk megérteni a körülöttünk levő világot. hogy ezen nem változtat. péntek – Adél Példabeszédek 20. köszönöm a szememet. láb. aki középen a trónusnál van. Még azt is kiolvasom ebből a versből. hogy hosszú készülés után egy orvos képed legyen egy picinyke részén testünknek picinyke segítséget nyújtani. próbálom megérteni. legelteti őket. annyi sok más csodával együtt a teremtés hatodik napján alkotta. hogy kifejezzem hálámat szavaimmal. hála van szívemben. Ma nekem mégis ez a legfontosabb. mindenki elmondta a véleményét. sem a nap nem tűz rájuk. felkutatni. és arra kérem Őt. ami egy igéről elmondható. és nem szeretném Őt semmivel bántani. szombat – Gellért Jelenések 7. és sajnos nem mindig. Utólag is tartott az elemzés. Mindazt. szív. Mindent. saját testünk működését. És részesítsen az Úr sok embert ennek a versnek örömével. jan. akkor is ezt az elemzést folytattuk. jó vigyázz. és látok. hogy ezzel az egy verssel is az Úr valódi örömöt ad szívembe. hová mész. hogy elhívott engem. mennyire hideg. szeretteim vesznek körül. Néha. Ennek is megvan az ideje. mindazzal. hogy újra adott az Ő kegyelme egy napot. noha. Így olvasom néha a Bibliát. elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. ami az állatok és az ember „működéséhez” tartozik.Amikor egy különleges fagylaltot kínáltak a nyáron. hogy nagy csoda az. és folytatja. 2010. hallás. ahányan voltunk. hanem imában egyszerű szavaimmal el is mondom. kész. hogy ezt megköszönöm Istennek. adjon rá lehetőséget. amit a kedves gyermekének fogalmaz: jól vigyázz. alkalmat. Segíts ezekkel is dicsőségedet gyarapítani.12: A halló fület és a látó szemet egyaránt az ÚR alkotta. Az is benne van ebben a Igében. sőt. kicsi szem mit figyelsz. csak Tőle jön az. és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. sem semmi más hőség. a formájáról és a felszolgálási módjáról. Első gondolatunk az. hogy Isten teremtett minket. jan. mert a Bárány. mennyi az ára. száj. de néha úgy ébredek. hallok.

de az igazság az. és pillanatnyilag jobban foglalkoztat a kihívásokkal tele jelen. itt pedig világokról szól az ige. ma és mától csak Te vezess engem. amikor például a képernyőn látok éhezőket.2: Magasztallak. feb. Kérdés nekem az is. hogy Isten szavával alkotta a mindenséget. és általánosan elfogadott igazság az. vagy világmindenségről beszélek. Magyarázat van rá. az Ige szavai megállásra késztetnek. hétfő – Ignác Zsoltár 30. hogy nem létezőből Isten teremtett mindent. megtanultam hamar túltenni magam rajta. Nem értem még az összefüggéseket. noha ez nem felmentés. akkor nincs hitem? Nem a tudomány valós vagy sokszor még több hitet követelő állításai felől közelítek a teremtés kérdéséhez. és megkérdezem önmagamtól. jan. Igen. azok inkább befelé folynak. hogy nem éhezek. Ez élet után pedig tökéletes lesz. a mennyei dicsőség. mit kellene pontosabban értenem is. Semmi kétségem afelől.1. ami fájdalmas ma.3: Hit által értjük meg. Folytasd mindennapi életed. az Isten közössége. de ne feledd. Megkérdi Mesterem: nem szeretnél inkább mindig az Isten közösségében maradni. mit jelent itt az előállt ige. mint amikor láthatóvá válik az. ami azelőtt is volt. nem lehetek és sem kivétel. élet vize. a világ. mert megmentettél. a csoda elkezdődött. Ami a könnyeimet illeti. mert a távoli jövőre várom ezek beteljesedését. Mégis. hogy ezt elhiszem. fejlődéssel ér véget. Nem engedted. hogy a világokat Isten szava alkotta. Több kérdésem is van a mai igével kapcsolatban. Jó Pásztor. ha csak egy percre is. hogy igen. Az előállt nekem olyasmit sugall. hogy ez által megérthessem mindazt. Fia által felajánlotta nekem a jövendő világ polgárjogát. hogy azon túl. hogy én sok mindent nem értek. Isten vigasztalja gyermekeit. könnyek. 14 . Ő munkálkodik ezen. URam. Mit jelent ez nekem. most? Meghatározhatja a pillanathoz való viszonyulásomat ez az ige? Egyre jobban érzem.Isten ígéreteire nem figyelek eléggé. hogy ellenségeim örüljenek bajomon. hogy mindig egyes számban fogalmazok. úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. áldása. Egyik az. 2010. csak nem foghattam fel érzékeimmel. Ami nem véges. Ebben a dicsőségben Krisztus vezeti az övéit. Maradok még egy keveset az Ige bűvkörében. az véges. távoli menny. 2010. hanem Isten akaratából. mi hozzá tartozik véges. esetleg időnként hajlandó vagyok egy betelefonálás fáradságával aprópénzem apró hányadát odaadni. Nem emberi hatalommal. de nem tudom pontosan. nincsenek komoly megélhetési lehetőségeim. Rátekintek a Bárányra. Nem figyelek eléggé. Azt is nehéz nekem megérteni. Bárány Krisztus. amit Ő szükségesnek talál. Nem elég egy perc ezeket végiggondolni. vasárnap – Marcella Zsidók 11. Mindaz. 31. hogy értelmemmel is felfogjam. Krisztusra. talán könnyebben érteném. már most érzem szívemben az örömöt. adjon még több hitet. Másik ok. Ha az lenne. hogy a szenvedés hozzátartozik ehhez a világhoz. jó és rossz egyaránt. s ez nekem az egész materiális univerzumot jelenti. hanem az Ige felől. ahol a bűn következményei nem léteznek többé. minden. Csak azt kérem Istenemtől. hogy elérzékenyülök ugyan egy pillanatra.

azért. és mindenért szent nevét dicsérjük. Magasztalni szeretném Őt. amikor Istent magasztaljuk. változnak a korszakok. a Vele való közösséget elkerülje. Ő az igaz Isten és az örök élet. imádkozom Dávid zsoltárával. hogy az ő teremtő Istenét igazán megismerje.3. Mi végezhette el a szívekben. meghalnának annak vezetése alatt. minket is gazdagító az. hogy feje tetejére állt a mai világunk. a dicsőítés. hogy a Te Lelked jelenléte életemben távol tartson minden idegen erőt és hatalmat tőlem. Néha érzem szívemben a hálát. a ti királyotok!” Azok pedig felkiáltottak: „Vidd el. és képességet adott nekünk arra. a Jézus Krisztusban. azt. És mi az oka annak. Azt kívánom. szívből szeresse és az örök üdvösségben Vele éljen. feb. hogy valamilyen más hatalom is beleszól ebbe. És miközben Isten magasztalom. azt már-már szégyellni kell? Nem hiszem. Nem lehet ezt a tapasztalatot elmondani. mert valami akadályozta ebben 15 . okot találjon arra. gyönyörködöm az Úr jóságában. akkor az Istent halottnak nyilvánítsa. amibe belehevül a szívünk. kedd – Apor János 19. segítségéért. Itt valamilyen más hatalom is kellett legyen. az imádat. sőt. hogy köszönöm. és nem találom a szavakat. De ez olyan dicséret. imádjuk együtt a mi Istenünket. saját érzéseimet fejezik ki. 2010.2. azt. az Ő megmentő hatalmára. Lelkedet ne vond meg tőlem. Képességet adott Isten Fia – mondja a mai Ige. feszítsd meg!” A történelem egyik borzalmas és hihetetlen pillanata ez. hogy eltüntesse. a szívem már-már túlcsordul. köszönöm. olyan magaszalás. az Ő jótéteményeire. Minden más esetben ez fordítva lett volna. ezek már az én imádságaim. ahogyan hitvallásunk fogalmazza az ember hivatását. hogy megfeszíttesse a zsidók királyát. a leigázó hatalom képviselője. hogy az ember. Az imaheti sorozatban figyeltem fel arra. ha lehet. ami erénynek számított. sokan azt tapasztalják meg. de csak annyit tudok dadogni. olyan imádat. a leigázó és a leigázottak szívében egyszerre ezt a változást? Nem hiszem. ami szégyen volt nem is olyan régen. csak hívogatni lehet mindenkit ennek az örömnek átélésére: gyertek. hogy ennek oka csak az. hogy felismerjük az Igazat. harcolnának. aki Isten képmására teremtetett. mennyire felemelő. hogy Lukács azt írja az emmausi tanítványokról. emberi létünk nagy kötelessége – vallják sokan. szerda – Balázs 1. azt nyíltan lehet cselekedni. És akkor előveszem a Zsoltárokat. kivégeztesse. János 5. Annak pedig mi lehet az oka. szavakban átadni. Feje tetejére állt a világ.Isten magasztalása egyik fő feladatunk. Őt dicsérje és magasztalja. hogy nem ismerték fel Jézust. Úgy gondolom. 14-15: Pilátus így szólt a zsidókhoz: „Íme. ez az ember tehát mindent megtesz azért. 2010. Pilátus meg arra törekedne. hogy eljött az Isten Fia. feb. Ebben segítenek minket a Zsoltárok. egyre több öröm lakozik bennem. Istenem. és ezért vagyunk az Igazban. vidd el. ami kellemes számunkra. a zsidók védenék a maguk királyát. hogy halad a világ. amit szívesen teszünk. szívemből tőr fel általuk a hála. hogy Istenének még a létét is megtagadja. Az Úrra tekintünk.20: De tudjuk. hogy csupán a farizeusok és vezetők féltékenysége és mesterkedése járt volna ekkora eredménnyel. szeretnék köszönetet mondani Isten áldásaiért. és ha kell. az ő Fiában.

Ez az Ige nagy ajándék nekünk. ezért nem is fogadták be Őt. ugyancsak a Lukács 24-ben. hogy felismerjék Isten Fiát. Jézus az ővéi közé jött. hogy megnyílt a szemük. saját jó és nemes szándékunkból fakadó építő és dicséretes cselekedetekről van szó. ha felismerem a lehetőséget. hogy megkapták. adj nyitott szemet. hogy megadod mindezeket. ami jó. amit csak Isten ismert addig. hogy tudjuk. kész legyek a cselekvésre. kimerültem. Köszönjük Atyánk! 2010. Nagyon szépen és pontosan fogalmaz hitvallásunk: „annak az igazságnak. Pár órával később Jézus megnyitotta a tanítványok értelmét. Az emberi erő korlátai. hogy János így írja. ameddig lehetett. azok nem ismerték fel. Egyszer úgyis mindenki meghal. vagy ha van egy Isten. hogyan él. Az emberi hiúság. Adj erőt. hogy nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait. hogy itt nem a magunk erejével elvégzett. s akkor mindenki egyaránt a semmibe távozik. mely Isten előtt megállhat. Köszönöm. addig tettem a jót. és életem minden napján. és nem hamis vallásosság igazolására szolgáló érv. sőt megismerni sem képes. sok a feladatom. De az emberi természet. De Isten az övéinek készít alkalmat a jó cselekvésére. akiknek ezt a levelet küldi. erőt kérünk az Úrtól. Kezdjük a végén. Nem lehet ezt az Igét kiragadni a Szentírás egészének tanításából. de mi ismerjük. mit hozol elém a mai napon is. És Uram. de ember vagyok. Nem magunktól vagyunk erre képesek. ha meg nem lankadunk.” Ebből máris következik az. feb. hűséget.őket. Mi pedig. ha Istenre figyelünk naponta. akikről időnként olvasunk. tökéletesnek és Isten törvényével mindenben egyezőnek kell lennie. Isten tett képessé. ezeket az alkalmakat felismerjük. csütörtök – Ráhel Galata 6. feb. bizonyossága van. Nagy kegyelem az. Csak csodálni tudjuk azokat. bármi másnak tartja. avagy Istent személynek.5. talán nincs különös elvárásunk és nem reménykedünk valamilyen jutalomban. A világ nem ismeri. Adj Uram akaratot. hogy mit vall. És időnként elővesz a fáradság érzése. és felismerték. Pál írja. hogy milyen hűséggel. vétek nélkül valónak. hogy véghezvihessem azt. lássam. és azt vallani. így írhatja. hogy az evangéliummal fejezhessük be. mindenkinek 16 . Utána olvassuk. hogy ne lankadjak. adj kitartást.9: A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el.26: Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. felebarátaink javára. mások folytathatják. péntek – Ágota Galata 3. minek nevezi Istent. mindegy. ezt a képességet. mindenki ezért Isten gyermeke. erőfeszítéseink méltányolása. az Úr Nevének dicsőségére. Önmagáról és azokról is. s utána vagy nincs semmi. mert a maga idejében aratunk majd. Uram. de azért jólesne kis dicséret. Ámde a mi legjobb cselekedeteink is ebben az életben mind tökéletlenek és bűnökkel fertőzöttek. bármilyen Ő és bárhogy nevezzük.4. amit mégis sokan vallanak: Mindenkit Isten teremtett. elfogadták Istennek ezt az ajándékát. 2010. szinte emberfeletti kitartással cselekedtek néha évtizedekig valamit. hogy ki is tudjuk őket használni. hogy értsék az Írásokat. mert ezeket bolondságnak tekinti. erőnek. kiderül néha csak a haláluk után. Ha Isten segítségével sikerül jót tegyünk.

milyen nagy kiváltság. szombat – Dorottya Ézsaiás 61. bizton elhinnétek. néha emberi gonoszság vezetett az egység megbomlásához. nem csak személyekről. és ez az evangélium. hogy nehéz elmondani. Erre az örömre is érvényes. az Istennek való engedelmesség a kívülállók nagy többsége szerint egy fogcsikorgatva történő erőfeszítés megfelelni nehéz elvárásoknak. Azért örvendez a hívő. mert megindult. hogy csodálatos dolog Isten közösségében lenni. olvassa. akik már Isten útján járnak. hogy istentiszteleteinken nem látszik meg ez az öröm. hogy Isten hatalmas dolgokat cselekszik.6. Sokszor fontos az első vélemény. Ő hívott el Krisztus válságának megismerésére. Gyógyítsd be sebeit. hogy Isten így megajándékozott engem. hogy örüljetek az Úrban. ha ezt hallja. erre nem számított. Ő adja és erősíti hitünket.egyforma sorsot ad. hanem emberi kitalálás. amit eddig mondtunk nem a Biblia tanítása. de amikor saját életemben érzem következményét Isten kezének. És Isten őt Krisztusért igaznak nyilvánította. Ennek az Igének első olvasásra számomra az az üzenete. és mi együtt tartozunk Istenhez. hanem vidám élet./ S bárcsak elmondhatnám. arról. hogy hit által élve felfedezzük. mert az üdvösség ruhájába öltöztetett. mert az övéi vagyunk. meglepődik. feb. melyeket meg sem értek igazán. Ő adta nekünk Krisztust. víg örömre indít Istenem. az örömüzenet. és adja örömét nekünk. Istenem. Mindez. A Biblia azt tanítja. azok mindnyájan Isten fiai vagyunk. sőt. ők is Isten fiai. igazolhatják naponta. mit láttam én. elégedetlen. segíts. 2010. gyógyulásért. Mi. Isten gyermekei tudjuk. végtelen ajándék ez. Aki csak távolról szemléli a hitéletet. 2010. hogy víg örömre indít Istenem. Ő olyat is tesz. Egyes bibliafordítások az ország kettészakadásának fordítják ezt a verset. mert üdvössége van. hanem a bibliai igékről is./ míg Ő oda nem visz. siránkozó. hogy Isten fiai lehetünk. Vigyen az Úr magához közel. szabadulásért.7. hogy akik a Jézus Krisztusban való hitben élünk. Azok. az nem ismeri ezt az érzést. Nem szomorú élet a keresztyénség. ahol voltam én. hogy megvan: Ha elmondhatnám. amit én nem gondoltam./ De hogy mondhatnám el. de aki átéli.10: Nagy örömöm telik az ÚRban. A mai Igében pedig Isten gyermekeinek csodálatos közösségéről van szó. és hogy hinnétek.4: Megrendítetted. hogy ez a szemlélet nagyon távol áll a Szentírástól. ami azt jelzi. de így ajándékozta meg a mellettem levő testvéreimet is. hogy nem csak emberi akarat. hogy ezzel az örömmel és testvéri szeretettel tudjak ma tekinteni a mellettem élő emberekre. hogy sikerült elhitessük a kívülállókkal. A hitélet. Az már a mi nyomorúságunk. az Ő hatalmának. amire néha egy-egy igeverset idéznek helytelenül. könyöröghetek Hozzá segítségért. akkor is kiálthatok. Ézsaiás itt mondja. Pál apostol szavai jutnak eszünkbe. És felelősségünk is. örömtelen életünk a keresztyén élet mintaképe. az Ő szeretetét szüntelen tapasztalni. az igazolja. megrepesztetted a földet. eseményekről. Isten kegyelemből tett minket az Ő gyermekeivé. hanem Isten 17 . vasárnap – Tódor Zsoltár 60. az igazság palástját terítette rám. aki azt írja. feb. ami örömöt adhatna az életben. lemondva mindarról. hogy szomorkodó.

a föld minden vallásának minden istene közül rá szavazna a hívő.8. ami minket az élő Istentől eltávolíthat. aki kezemből kiragadjon. Jézus Krisztus Atyja. bűneikért való büntetésként értelmezi a választott nép a megosztottságot. de azért mégis olyan sok minden van. és továbbvezeti őket. könyörög értük. Én pedig felfedezem ebből az igéből a közbenjáró imádság fontosságát. hogy az Ő keze a legnagyobb hatalom. ennél nincs nagyobb. Mózes azonosul ezzel a néppel. hanem azt. talán kétszer rövid említést teszek imámban. Mózes 14. keveset és felületesen imádkozom másokért. és kérni lehet Őt: gyógyíts meg sebeinket. a Biblia Istene. Legtöbbet magamért.cselekvéseként. amit Isten nem akar. egyházunk. gyülekezeti életünk. Isten arról biztosít minket. és nem élő isten egy sem a több millió istenségből./ Tágítsd a kört! Bűnbánattal ismerem el. De bármely helyzetben. lehet és kell imádkozni. Isten hatalmasan cselekszik. ha tudomásom van komoly problémáról. minél távolabbi rokon valaki. Ez a hatalmas Isten a mi mennyei Atyánk Jézus Krisztus által. 2010. a remélt gyógyuláshoz. a Te kezedben. Sok sebből vérzik személyes életünk. mint itt is. hogy Isten könyörüljön a természeti katasztrófák által sújtott embereken. 18 . akinek kezére bízza az életét. hogy Isten nem pusztítja el az Ő népét annak vétkei miatt. hogy nem fog semmi olyan történni. Márpedig Isten a javunkat munkálja. hétfő – Aranka Ézsaiás 43. továbbra is Ő visel gondot erre a népre a pusztai vándorlás minden megpróbáltatása alatt. hogy a mai napon is biztonságban van a saját és a szeretteim élete. köszönöm. akit annak tartanak különböző vallások. Őt pedig eddigi tapasztalataink alapján ismerjük. a magatartásukkal is nagyon távol voltak ettől. az Ő akaratát senki és semmi nem tudja felülírni.9. ezért könyörög a zsoltáros. ritkán. hanem Mózes közbenjárására megbocsát nekik. a kedvünk ellenére való dolgok által is érdekünkben tud cselekedni. noha erre semmivel nem szolgáltak rá. Emlékezetből idézem Füle Lajos kétsorosát: Egykét ember tolong csak/ imáid szűk udvarán. aztán családomért. kedd – Abigél 4. Gyógyulást Tőled kérünk. Talán nincsenek istenek az Olimposz hegyén. Ez nagy biztonságot jelent Isten gyermekeinek. hogy életünk Isten kezében van. vagy az emberi gonoszság miatt szenvedőkön. egymásra találáshoz Isten hatalmára és kegyelmére van szükség. még akkor is. jobb helyen nem is lehetne a sorsunk. amikor nem érdemlik meg. amit mi nem akarunk. Mózes nagyon szerette népét. Nem azt. mint az Ő kezében. feb. A kettészakadás után viszont már kevés az emberi szándék és törekvés. nagyon sok jót kaptunk már Tőle. annál kevesebbet. Ha egyáltalán szabad ilyen lehetetlen gondolatot megfogalmazni. Bizalommal lehet az Urat megszólítani. Uram. Istennek ez a kihirdetett megbocsátása azt jelenti itt. sokszor pedig. sőt. mint egyetlen Istenre. Tőled várunk. ami az életünket kiszolgáltatottá teszi. amikor Isten bűneink miatt fenyít minket. ki másíthatja meg? Az a mi nagy kiváltságunk. népünk. 2010. Másélő Isten. népek életében. Végül.20: Akkor az ÚR ezt mondta: Megbocsátok a te beszéded szerint. csak a mi URunk. létező isten nincs. hogy semmi olyan nem történhet. Országok szintjén. feb. Isten népét tisztelte bennük. ha én cselekszem.13: Ezután is csak én leszek! Nincs. Mégis. Uram. akkor egyszer. szeretteimért. És cselekszik a természetben. szabad. Semmi nem véletlen. nemzetünk.

hogy népét megáldhassa.Istenem. szerda – Elvira Példabeszédek 21. hogy te az én imámat is meghallgatod. adj figyelmet. megadja azt. élte a maga életét.12. valami dereng a böjtről. és amikor nem boldogult Isten nélkül. és főképp. amire az ószövetségi választott nép. de Ő általa lehet ilyen cselekedetekkel szolgálni. hiszen az kedves az Úrnak. milyenek a szertartások. hív. hogy megajándékozhasson. Sajnos. Sőt. imádság és még Bibliaolvasás is jellemzőnk lesz. hanem Isten törvényének megfelelő törvényes cselekvést. hogy ezek a isteni ajándékok áradhassanak a választott nép életére. valamelyik lelkész. ne külsőségekkel tiszteljék az Urat. Hiszem. és elmondja. Uram. hogy milyen kell legyen a böjt. egyházamért. A mi Istenünk nem ilyen. esetleg egy nehézség. hogy ma is ezt megtapasztalom. hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. ezt az áldozatot is megtesszük. sőt. feb. akkor áldozatot mutattak be. Igen. 2010. Nyilván az Ő akarata szerinti igaz cselekvés. Istenem. Ebben a fejezetben Isten a próféta által azt üzeni népének. feb. hogy Isten nem haraggal vadászik rám. hogy ne hamisan böjtöljenek. akaratod szerint. A mai nap sivár és élettelen? Vagy jó ideje pusztán keresztül vándorlok? Szükséget is ismerek? Isten ígérete ma is felvidít: Ő vezet. 2010. ezért csak Jézus Krisztus által lehet. hogy mintha Isten alig várná. nagyvonalakban ezt tette Izráel is. 19 . s akkor templom. Igaz és törvényes cselekvést kér ebben az igében az ÚR.3: Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az ÚR. keres. mikor. Nagyon fontos számomra azt tudni. Néha nem tűnik jónak. Vezetni szeretne abba az irányba.11: Az ÚR vezet majd szüntelen. 2010.9: Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust. és még ezen felül nyitottak is vagyunk. Az érzékelhető ebben a fejezetben. ami nekem a legjobb. tanító mondja el. sokszor ezt nem is keressük. Kánaán felé is kopár földön keresztül mentek a zsidók. nem emberi mérce szerint. ahhoz. ne a látszatért tegyék szertartásaikat. Aztán eljön vasárnap. És nem a polgári törvények szerint csupán. mit cselekedjem. Köszönöm. zúgolódtak is. népemért többet és buzgóbban imádkozzam. hogy gyülekezetemért. akkor üdvözülsz. csütörtök – Dezső Ézsaiás 58.10. jézusi indulatot gyakorlunk. alig várja. igaz és törvényes cselekvésre a bűnben született ember képtelen. mit vár el Isten tőlünk. szeretné őket a itt felsorolt ajándékokkal elhalmozni. hogy megbüntethessen. Ő szeretettel szólít. péntek – Lídia Róma 10. nincs víz. milyen a szív. azzal a reménységgel. bölcsességet és kitartást. mint az áldozatot. hogy gondviselése által őrizze az életem. hogy az Ő hatalmával kisegítsen a bajból. vagy egy ünnep. feb. Mégis. amire szerintünk szükségünk van. és szíveddel hiszed. hogy nincs élelem. Éljük a magunk életét. mert az nagyon sokféle.11. mutasd meg ma is nekem. kopár földön is jól tart téged. mit tegyünk még. abban a jelen körülmények között nagyon kevés keresztyén magatartást. taníts engem. Nélküle a jó szándékú törekvés is hiábavaló és eredménytelen fáradozás lesz. Arra mi is hajlamosak vagyunk. miben vagyok engedetlen a törvény betűszerinti betartásában. Isten gondviselése csodák által is vigyázott rájuk. Ő jól tart.

nem úgy. mindazt. de önmagukra nézve nincs ilyen reménységük. akkor az magától érthető. hogy a levél olvasói akarják az üdvösséget. miért ért bennünket mindez? Olyan hálás vagyok Istennek ezért és az ehhez hasonló igékért. lehet. akik évtizedek óta hisznek Jézusban. ami bennem lakozik még. Úgy gondolják azonban némelyek. Igen. akik megdolgoztak érte. feb. amikor a rómaiaknak ír. Megváltónkról való bizonyságtételre. én sok mindent elfojtok magamban. A Pál által említett második feltétel sokszor nem kérdéses. nem biztos. vagy az érdeklődőket. mégis sokan tartanak még ott. amikor tehetetlenül külső szemlélővé kényszerülnek azok. vagy egyáltalán kérdés számára Isten Országa. Ma olvastam egy idős üzletemberről. A keresztyéneket is kísérti ez a szemlélet. hogy a Szentírás hiteles és nekünk. és csak szomorúan. hogy mindenki hisz az üdvösségben. ezeket hangsúlyozzuk. 2010. ami a mindennapi kenyeret jelentett. mert azt gondolom. Nekünk beszélnünk kell Jézusról. hanem megvalljam Neked.13: Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek. Hiszen az emberi akarat által született írásokban ritkán fedezünk fel ilyen őszinteséget. a Biblia más könyvei. a kevésbé jókat bölcsen elhallgatjuk. Add Uram. ami a szívében van. hogyan lehetünk annak tagjai. nem tagadva Istent. netán kételkedéseinkről nem kell beszéljünk. Mai igehallgató emberek között sajnos. és nagyon sajnálta az elvesztetett évtizedeket. kísértéseinkről. Uram. Nem öklét rázva az ég felé. ha velünk van az ÚR. hogy keserűen. hogy a hallgatók hisznek Isten Országában. amikor az üdvösség útjáról szól Isten igéje. Isten nyissa meg a mai napon is szánkat és adjon alkalmat a hitünkről. aki megtérése után csodálkozva fedezte fel a gyülekezetben. amikor az ellenség éveken át elviszi a gabona jó részét. hogy a dolgokat csak a jó oldalról kell bemutatni. hogy Jézus feltámadását valamilyen értelemben elfogadják. Valahogy azt a mai világ szokását az egyház is egyre jobban átveszi. így a Bírák könyve is nagyon őszintén és hitelesen mutatja be a kiválasztott emberek lelki világát. gyarló embereknek íródott. Noha a szentírás tanítása szerint szorosan összefügg Jézus feltámadása a mi feltámadásunkkal. hogy nem méltó gyermekedhez bizonyos kérdés. a hitben való kérdések minden oldalról való megközelítését. A templomi igehirdetések nagy részében is. ezt el is mondja. hogy ezt a hitet elég szívünk mélyén őrizni. akkor megfogalmazódik ez a kérdés is: hol van Isten? Nem tapasztalja Gedeon Isten gondviselését. és talán dühösen nézik végig. és ezt. 20 . hanem őszintén. hogy átkozd meg az Istent és halj meg. hogy megint oda lett az. talán picit reménykedve és várakozva az ismeretlen reakciójára. Őszintén és válaszodra váró nyitott szívvel. ameddig nem volt hite. szombat – Ella Bírák 6. és azt a kérdést kell fejtegetni. ahogyan Jób felesége javasolja. valamit erről a szívükben igaznak tartanak. A Zsoltárok könyve az általam ismert legszebb és legőszintébb imákat tartalmazza. De mégis elmondható. de neki senki nem beszélt erről.13. az ige-olvasó emberek többsége azt nyilatkozza. URam. hogy ne elfojtsam. ahova csatlakozott sok üzlettársát és alkalmazottját. Ez is megerősít abban a hitemben. de kimondja: Isten nincs velünk. hogy nehézségeinkről. nehogy ezzel elriasszuk a hitben még kezdőket. hogy szívében nem kételkedik Jézus feltámadásában.Azt feltételezi Pál.

hanem szüleinek is örömöt szerez. illetve nem is kérte. ha úgy gondoljuk.10: Ítéljétek meg tehát. ami bizonyára nem csak neki jó. hiszen akkor a saját vétkeinkre is könnyebben adhatunk magyarázatot és találunk kibúvót. de bíztat minket. mi csak imádkozunk és mindig mindenben tökéletes irányítást kapunk. több fiatalra kérdeztem rá. Ezt a vezetést mi könnyen félreértjük. a bűnt. mi az ami Neki kedves. de nem szeretném. hogy elválasztotta a sötétségtől. János 1. hogy ki kell teljesen kapcsoljuk az önálló gondolkodásunkat. ismerve már az Ő akaratát. feb. hogy ezért elfogadjam a rosszat. mi az áldásos. kedves nekik. a világ a jó és a rossz. egy idő után sok kérdésben már nem is kell hosszasan keresnie. az Ő kezében van sorsunk. Sajnos. mint életem természetes tartozékát. összefonódása. sokszor. Ő világosságot teremtett. mi kedves az Úrnak. Jó Atyaként nem fárad bele a mi kérdéseinkbe. Jézus a világ világossága. mindig felnézve Rád. feb. azt elfogadhatjuk. az ő juhai követik szavát. én nagyon távol vagyok attól. És szívesen hirdetjük. el sem tudom magamról képzelni. mert ez is az élet velejárója. amivel a családi helyes szemléletre nem hoz szégyent. sőt azt tovább viszi. Isten pedig a mi Atyánk. Nagyon kevesen tudták válaszolni. Meg tudja ítélni már önmaga is. Abból csak áldás származhat. és nincs benne semmi sötétség. hogy minduntalan Őt kérdezzük. s azt írja a Genezis könyve. Isten világosság. Majd. hogy mi a jó. és nem legyen bűn az életemben.14. Mi emberek véges elmével rendelkezve nem vagyunk képesek felfogni Istent. aki értelemmel ruházott fel minket. hanem átgondolja minden döntése előtt. mely a sötétség és a világosság összefonódást jelképezi. sőt. Ez bizonyára ez nem is fog ebben a földi életben bekövetkezni. De azt. hogy Ő a jó pásztor. jóság. 2010. világosság.2010. Jézus azt tanította. hogy csak világosság legyek. ha nem telefonál óránként. annyira áldásos azt követni. amit Ő kijelent magáról. de sötétséget nem teremtett. amikor már ismerjük az Ő akaratát. Nem egészséges az. hogy mi az. hogy az Ő igéje mécses. hétfő – Kolos 1. az Ő lábnyomát. Istenem. nem Isten szerint. aki felnőtt korában is mindenért percenként kérdezi a szüleit. Uram. Segíts harcolnom a bűn ellen. Hozzá tartozik a mai élethez. mely szerint az élet. és mindaz. De a szülők vezetése. ami jó. Elég divatos manapság a kettősség hirdetése. a Zsoltárban olvassuk. hogy ők a világ világossága. a világosság és a sötétség váltakozása. sőt. hogy ez egy felfogás.5: Az Isten világosság. Isten az Ő igéje által vezeti gyermekeit. vasárnap – Bálint Efézus 5. akkor önállóan akarunk dönteni. életrendje szerint élhet úgy is. mi az. amit a világosság jelent. mert beidegződésként már tudja. mi a követendő. legtöbb esetben meg is értjük. szeretet. amikor még gyerekcipőbe jár a hitéletünk. hogy el kell fogadni a rosszat. hogy ítéljük meg magunk is. hiszen Isten vezet minket. aki tökéletes világosság vagy. hanem azt hirdette. mintegy megbízatásként nekik. 21 . és azt kérte követőitől. és meg kell barátkozni mindkettővel. ebből a szemléletből származik a fehér ördög is. csak néha a körülmények félreérthetőek. mit jelent az ékszerként hordozott szimbólum. aki nem is olyan rossz. Isten világosság. Ő szentség.15.

Mi sokakat eltiltanánk néha az imádkozás lehetőségétől. hogy ezáltal valamire tanítson minket Mesterünk. Ma sokan. Ha Őt keresi őszinte szívvel és hatalmának elismerésével egy úgynevezett kívülálló. És kitartással kérik Isten Fiát olyan csodákra. Egyenesen bíztat minket Isten. Sokkal inkább arra indít ma az Isten beszéde. Jézushoz mindenki jöhet. hogy kicsinyhitűek. amint kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában. hogy minél komolyabb elszánással. Talán arra. ha Őt keressük. ezt az igét elméletileg igaznak tartják. hogy. Uram. és megbocsátasz. nem azért. néha saját tehetetlenségünk miatt valósággal kiáltjuk Őt. hogy saját kéréseinkhez körömszakadtig ragaszkodjunk. azért történhetett meg. megbocsátja. csak el kell „suttogjuk kiáltásunkat” és Isten segítsége érkezik. akik hozzád kiáltanak.16. És egyik legfontosabb ténye a Szentírásnak. mert Ő nehezen hallja kérésünket. melyek nyilvánvalóan emberfeletti hatalmat feltételeznek. amint hitvallásunk fogalmaz: Ő megcselekedheti. nagyon szereted mindazokat. Mert szeret. de meghallgatja imáját és válaszol kérésére. életének tapasztalataként is hirdeti: Isten 22 . mint mindenható Isten és meg is akarja cselekedni. hogy Isten megbocsát. legfontosabb tudnivalója minden keresztyénnek. sokszor már készen van Nála a szabadítás. Isten jó. hogy a Jóisten mindent megenged. semmiért nem haragszik. hittel mondjam. javunkat akarja. a Te akaratod legyen meg.28: Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony. Nagy hitet tulajdonít Jézus ennek a kapernaumi asszonynak és egy római századosnak. 2010. megbocsátása Jézus Krisztus váltsága miatt lehetséges. sőt. Atyám. elméleti szinten igaznak tartja. legyen úgy.5: Mert te jó vagy. hitének komolyságát. Erre az igére is érvényes bizonyára. hogy mindaz. Isten nem haragszik. felmagasztaltatik.17. Más igehelyek tanítása alapján hozzátehetjük. hogy az jár nekem. feb. úgy jöttek. ahogy János apostol írja. nekik nem jár semmi. feb. hogy hívjuk Őt segítségül a nyomorúság idején. Nem gondolom. Nehéz kérdésem. Én mindig arra törekszem. jóságával és kegyelmével visel gondot az övéiről. hogy ha megvalljuk bűneinek. hogy aki magát megalázza. hogy alázzam meg magam. kedd – Julianna Máté 15. hogy legyen meg az Atya akarata. hanem mert mi időnként nagyon rászorulunk. Tudomásom szerint Jézus nem mondta a zsidók közül senkinek. hogy nem a választott nép tagjai. aki mindezeket nem csak hallotta. Ebben a történetben látom beteljesedni azt az igét is. azt viszont igen. hanem Ő hű és igaz. hanem úgy. noha előbb megpróbálja kitartását. hogy rendkívüli üzenete van. hogy legyen meg az ember akarata. akik templomba járnak. de nem kizárólag. hogyan mondja Jézus. Nem úgy általában. mindent mindenkinek mindig. vagy akik bármely oknál fogva keresztyénnek tartják magukat. olvasta. hogy nagy a te hited. és Ő általa tapasztaljuk meg a bocsánatot. mint hűséges Atya. ha bármily kicsit kapnak az kegyelem. nem úgy. esetenként elmondják. Boldog ember az. mi is Jézus Krisztusért. nagy a te hited. amit Ő cselekszik. Hiszen szeret minket. szerda – Donát Zsoltár 86. kiáltsunk Hozzá. javunkat szolgálja. Ők magukat megalázták.2010. hogy Ő elsősorban a választott nép könyörgéseit hallgatja meg. hanem teljes szívének bizodalmával személyes hitvallásként. hogy ez az ige bármelyikünket arra bíztatná. és ne legyen többé elsődleges az. azt hálával készek elfogadni. és ne is kételkedjem abban. ne úgy kérjek bármit. A harmadik kijelentése az igének is nagyon fontos.

aki minden ügyét eddig panaszmentesen vitte sikerre. Egyiket a másik után. az Ő jósága hányszor felmelegítette szívem. sokszor rászolgáltam pusztító haragjára. Ez is kiderül rögtön.18. nem lehetnék másként itt. minden tett. Ön. amit máig tettél itt van a több kötetes jelentés. feb. Valami hallatlan szemtelenség. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. és a nyitott kandalló lángjai közé dobja. de alázattal. 2010. Ki az igazgató? Ki vagyok én? Mit tettem? Mit érdemlek? Mit kapok? Mit tegyek? Érthető ez? de legalább elfogadható? Megköszöntem? 2010.17: Néped ezt mondja: Nem következetes az ÚR! Pedig ők nem következetesek. Helyetted készítettem el a jelentéseket. Nehezen elképzelhető. az elrontott ügyeket újratárgyaltam. neked megbocsátott Krisztusért. bizonytalan a jövője. amit olvastam hiszem. te voltál az. Kiderül. feb. sikeresen fogja ezeket is intézni. hogy mire számítson. Kérem. amit most itt hallottál. aki azt. hogy hány ügyet nem intézett el. mégis boldogan vallom. s ott sem valami jól áll a szénája. Csak azért nem rohan ki a főnök irodájából. aki szeretetét és kegyelmét olyan sokszor és sok féleképpen bizonyította. minden mulasztás. mint száz. hogy törvényszékre kerül az ügy. Egyetlen kérdés marad. egy szó. Arról. mint vállalatunk egyik megbízható embere. aki kihozta őket a fogságból. s főként. Káldi György: Nem igaz mértékű az Úr útja. ez éltet. pontos kimutatás. és vétkeidre többé nem emlékezem. akinek én szolgáltam vétkeid miatt. A jobb megértés érdekében nézzük ennek az igének néhány fordítási lehetőségét: Károli Gáspár: Nem igazságos az Úrnak útja. ez a szeretet a mindenem. pökhendiség. hogy az Ő szeretete javamra van. az is nagyon valószínű. újraterveztem. bizonyára a legjobb ügyintézőink egyike. mindent kétszeres munkával rendbe hoztam. Jaj nekem – nyögi a vétkes. ahogyan válaszol kiáltásomra. milyen és hány féle megtorlásban lesz része. hanem elrejtette a tényeket. Sőt. Minden szó. most azt mondja ez a hálátlan nemzedék. péntek – Zsuzsanna Ezékiel 33. hiszen az világos.19. Isten megbocsát. annak. aki olyan sokszor kimentette őket lehetetlen helyzetekből. mindig tapasztalom abból. döntése. hogy ezek után ki van rúgva az alkalmazott. elvakultság fertőzte meg ezt a népet. mert várja. hogy a főnök mindenről tudott. Én. nekem is megbocsátott.24-25: Hanem te voltál az. csütörtök – Bernadett Ézsaiás 43. mert nekem. el van rontva az élete. hogy mennyi pénzt sikkasztott az alkalmazott. Hányszor intézett olyan ügyeket. minden jó adományozójának. hogy nem igazságos az Ő útja. minden piciny részlet ismert a főnök előtt. életem. Isten szereti az embert. mégis írhatok. hogy ezek után valahova is felveszik még. én vagyok az.valóban jó. 23 . olvashatsz. hogy hátha megtudhat arról is valamit. a hosszú leleplezés után. Ekkor az igazgató egyenként veszi az iratgyűjtőket. A legutolsó papírszelet elégése után pedig azt mondja: ön elmehet. Amikor kiáltok Hozzá. A gyárigazgató behívatja egyik alkalmazottját. azt mondja az igazgató: Mulasztásaid miatt az ügyeidet én intéztem el. holott az ő útjok igazságtalan. melyekben éppen az igazgató ellen és a vállalat ellen munkálkodott titokban. holott az ő útjok nem igazságos. A Mindenható Istennek. nagyon sok terhelő bizonyíték szól ellene. tapasztalom és megvallom. Minderről. az íróasztalán található feladatokat tanulmányozza és kezdje el az ügyintézésüket. Uram segíts ma is ilyen boldog embernek lenni. hogyan lehetne végre kihátrálni ebből az irodából. engem is szeret. akiért fáradoztam bűneid miatt.

munkamódszere. Bűnös szolgád vagyok. időnként a templomban is meg kell jelenni. És Veled. amikor ugyan nem rázom öklömet az ég felé. Ő elmondta. hogy Te általad lehet az Atyához járulni imádságban. ha arra gondolok. ha nem csak szám. a Biblia. panaszaimmal vagy hálaadásommal. Ma is Veled szeretnék eltölteni 24 órát. sőt Általad részesülhetek az Atya örökségében. Jézus Krisztus. mint egy évtizede egy tiszteletreméltó. hogy nem is kell más. mert Te azt ígérted. saját céljaim eléréséhez várom Isten segítségét. Azt kérdezte több. segítségkéréseimmel. akkor rádöbbenek. Mindennek talán egyik oka. mégis gyarapszik. kirívó bűnöket el nem követni. 2010.24: Van. az ének szavaival: tévedés az én bajom. hogy Isten változtasson körülményeimen. mégis ínségbe jut.6: Senki sem mehet az Atyához. más meg szűken méri a járandóságot. jelentéktelen vagy nem is kell. Ha megvizsgálom saját elégedetlenkedéseim nem rövid listáját. Ezen felül mindenki tudja. hogy miért szól annyi prédikáció Jézusról. egyházi temetés van elhalálozáskor. akkor talán ezek alapján remélhetünk egy kis nyugalmat vagy jutalmat. mert mai egyházunk tagjainak talán többsége így gondolkodik. de nem volt szó mindegyre Jézusról. amit tegnap akartam. amikor egy Nátán felénk is újjal mutatna. hogy miként lehet a földi élet is tartalmas. aki sokféleként próbálkoztam. becsületes. hanem szívem is alázattal vallaná. csakis énáltalam. 2010. hogy igazságtalan vagyok és azok az én útjaim is. bárhogyan is történne ez. feb. hinni Istenben. Meglepődve csak akkor lennénk. Ez valami új divat? Azért idéztem ezt az őszinte kérdező presbitert. Emlékeztess ma is. Jézusra volt szüksége az idős presbiternek. amennyire lehet becsületes életet élni. kértem. feb. Ebbe a gondolatsorba pedig semmi szükség Jézusra és mindarra. nem így írja annak az Istennek a kijelentése. hogy ember találta ki. de mindenképp a büntetést elkerülhetjük. hogy az ilyeneket büntesse meg. a világon. Vallásosnak kell lenni. hogy miként juthatunk a mennyek országába.21. az embereken.20. ezek mögött is elégedetlenségeim húzódnak. a neve Jézus Krisztus. És közben változik a világ. Következetlen vagyok. amit Ő végzett el és kínál nekünk. S ha tényleg van valami a halálon túl. bátran kérnénk. aki teremtett minket. Annyi a szépséghibája az előbb említett gondolatsornak. Veled együtt élhetek. Ha ma történne. főként ünnepekkor. 24 . valamiben kell hinni. hogy minden nap velem leszel. Régen is jártak az emberek templomba. aki bőven osztogat. és nem árt. vagy történik ilyen. milyen sokszor kérem naponta. hogy jót kell tenni. És még nem is beszéltem a miértjeimről. amit Ő hirdetett és főként. a helyzetemen. imádkozni. Mennyei Atyán. és azt is. idős. szombat – Aladár János 14. s még időnként próbálkozok megfelelni a jóságról. hogy magammal törődök legtöbbet. tudták. vasárnap – Eleonóra Példabeszédek 11. de az sem túlzás. hogy következetlen cselekedeteiben. ha a gyermekeket megkereszteljük. Te igazság s irgalom. becsületről. én hamisság s bűn vagyok. szeretném. az ma már kevés. mondta. esetleg kérjük az Urat. de lelki állapotom ennél is lázadóbb. Jézus által van élete és örök élete a koldusnak és a püspöknek egyaránt. Ez a miként egy személy. és aki előtt meg kell mindenkinek egyszer jelenni. templomba járó presbiter. hitről alkotott elképzeléseknek. mint az átlagosnál többet ne lopni.

amikor még azt hittük. amikor arról álmodtunk. A hitéletben túljutva a tejjel való táplálkozás szakaszán jelentkeznek a kamaszkori gondok. feb. Istenem. hogy van küzdelem. hogy nem kevés és nem csekély veszedelem és próbatétel volt a közelmúltjában. Sámuel 22. Másokat nevez boldogoknak Jézus. Aztán kiderült. De eltévesztjük a célt mi magunk is. fel lehet adni. szegénységemben azt lesem. Isten igéje gyakran jutalmat is ígér. Tiltakozások. helytelen segítséget várni. az meggazdagodik. hogy mindig így lesz. hanem itt. de hamis hozzáállás az. de még mindig bizonyosak voltunk afelől. mely nem a Zsoltárok könyvében szerepel. itt nem gyarapodási útmutató van. És jött az élet. tápláltatunk. adakozok. amint Isten mutatja számunkra ennek elérési módját. e-világi nehézség. emberi és néha ember-alatti erők támaszában reménykedni. És nem győzi ebben a szép énekben magasztalni az ÚR nevét mindezért. ha ebből a mai útmutatásból azt értjük. melynek segítségével a világ által nem ismert módszert alkalmazva gyarapodni fogunk. Ebben a zsoltárban. ez hálára indít és arra. hétfő – Gerzson 2. Istentől pedig olyan segítséget. lehet csalódottan és lemondóan távozni. és másokat gondol boldognak a világ. Amikor adok. a szeretetszolgálat mértékéről és módjáról szükség gondolkozzunk. amikor a jutalomért próbálunk valamennyit megtenni az Úr akaratából. amely számára a legnagyobb biztonságot. Mégis nehezen érthető. És a lelki életnek is meg voltak a maga gyermeki és fiatalkori szakaszai. A pénzügyi szakemberek szerint a mai ige homlokegyenest fordítva igaz: aki osztogat. hanem mert én is sokat kaptam Istentől. küzdelmeink sem lehetnek. ahogy az Írás mondja. akkor nem a gyarapodás céljából teszem. Hol van már az a bolond ifjúság. hogy a világi gondolkodás ellenére az isteni ige szavai teljesedtek be. szent nyugalmunkat megrendítené. Nincs olyan óriás. elégedetlenség. És főként Isten irántunk való gondoskodásáról. S ha közben átélem. biztosan nem véletlenül. kegyelmet tapasztalt. Nem. miért nem működik ez a világban sem mindig és szabályszerűen.19: Az ÚR az én támaszom. van próba és nehézség. Ennek is megvan a nem kis ára. mint 25 . ami biztos hitünket. tálentumainkkal való sáfárkodásunkról. Dávid gyönyörű vallomás tesz arról.22. szörny. 2010. a hitélet kamaszkorában is össze lehet roppanni. Eszünkbe nem jutott betegség. honnan. melyek csodálattal és hálával töltik el. Sajnos. és gyarapodtam. küzdelem. Mert szeretem embertársaimat és nem vagyok szűkmarkú irántuk. És sajnos lehet ebben a nehéz korszakban téves utakat keresne. Rád szeretnék hallgatni. minden veszedelemtől mentes lesz az életünk. az hamar elszegényedik. hogy Isten minket valamilyen titkos tudományra akar tanítani. mindent meg tudunk oldani egymagunk. aki beosztja jól a javait. támaszt.Isten Országának törvényei különböznek e világ törvényeitől. Te pedig az adakozásra hívod fel ma is a figyelmem. Nem erre hív Mesterünk. taníts engem hamarabb keresni Téged. hogy ezután is az Úr Lelkének irányítására hallgassak még a gazdasági kérdésekben is. a birtokunkhoz való viszonyunkat kell átgondoljuk. és ezek alatt Istenhez menekült. Atyám. s azt gondoltuk. gondviselést. segítséget jelentette. mennyit tudnék szerezni becsületes úton. Sámuel második könyvében. Az anyagi javakhoz való hozzáállásunk kell változzon. mert Isten kegyelme és szeretete mindig miérettünk munkálkodik. a világ megváltoztatásának szándéka. támaszodat és oltalmadat. a Tőle kapott minden javaink céljáról. Másként lehet tartalmas az élet a közgondolkodás szerint és más az. sőt. hogy saját lábunkon fogunk megállni egész életünkben. Tejnek eledelével éltünk. hogy minden próba és harc számunkra csupán gyerekjáték. nehézség.

Az eredmény mégis az. de egyedül már indulásból reménytelen. amikor önmagukra néznek. 2010. Isten üzenetet küld. az bizonyára nem fog könnyelműen gondolkodni a fogságról. hogy végre felfedezzük. Mert sokszor az volt a véleményem. engedelmes és engedetlen életükkel az Ószövetség népe. szeretném megpróbálni. nem esik jól. Ha csak a mai ige két gondolata alapján vizsgálom magatartásom. ezt a fejezetet. az Ő tettei. történelmükből sokat tanulhatunk. sőt. Nézz Istenre. Korintus 13. a körülményeidtől 26 . nem keresi a maga hasznát. Isten megáld. akkor kikeressük a szeretet himnuszát. Mélyről jövő sóhajjal ismerjük el. hogy gondolataik ne maradjanak az emberi lehetőségek határán. Isten pedig elküldi az ő követét oda. és türelemmel meghallgatja történetüket. az a múltad. akik örömükkel. És ne hajtsak a haszonra sem. esetleg pár évet fogságban töltöttek a második háború idején. jusson eszetekbe Jeruzsálem! Noha a világ nemzeteinek sorában számuk alapján úgy gondolom nincsenek az első 25-30 között. 2010. áldásodat. különösen a nehézség alatt. sorsukból. az igazságtalanságot. mindegyiket megpróbáljuk alkalmazni. Veled sikerülhet. miérettünk írattak meg a Biblia első felének könyvei. bánataikkal. kiment. Onnan eredsz. Ura. Isten népe tehát fogoly ebben az időben. hanem úgynevezett lelki dolgain nagy része is azzal a céllal történik. hiszen rászolgáltam. hanem magamnál. megsegít. Az a nagy bajunk a szeretettel. hogy én nem akarok senkit megbántani. a szeretetet adni kell.24. És a szent város. velem lesz. akik hónapokat. még ezzel sem. az Ő szeretete. Jeremiás idején éppen fogságban vannak. és sorra vesszük a szeretet jellemzőit. kilátástalanság miatt keseregnek. ahol van a nép. szerda – Mátyás Jeremiás 51. az a jövőd. amikor csak a betegséget. ne csak önmagukkal és a jelen helyzetükkel gondoljanak. a szenvedés és reménytelenség helyzetében. panaszkodunk is érte. hogy mégsem megy.23. feb. és mindig elvárjuk. Azt üzeni az Úr. s oda tartasz. máris meglepődöm. hogy ezektől az idős emberektől megkérdezze. milyen volt akkor. A haszonról pedig… Hiszen nem csak földi tevékenységeink során szeretnénk mindenből lehetőleg hasznot kapni. hogy annak meglesz az eredménye. hiányzik nekünk. kedd – Alfréd 1. feb. vagy csak részlegesen sikerül. hogy sokakat megbánok. de sokan túl érzékenyek. Lelked jelenlétét kérem. Aki időt szán arra. ha kevesen is olyanok. a holnap szenvedései miatt aggódnak. még akkor sem. hogy könnyebb és magától adódik.5: Nem viselkedik bántóan. megvalósítani magatartásunkban.50: Gondoljatok a távolból is az ÚRra. máskor az igazság ugye. Persze. segélj hát. hanem Neved dicsősége legyen fő célom. A választott nép. Itt. az Istennek kedves hajlékkal.az emberi támaszt. hogy önmagammal foglalkozzam és azzal ami körülvesz. ha egyes esetben könnyűnek is titulálják a történelemmel foglalkozók. Ez pedig egyáltalán nem. Jusson eszedbe Isten. hogy ma ne bántsak meg senkit. ígéretei. Amikor pedig eljutunk oda. Még élnek közöttünk. Szeretném Rád bízni életem. hogy mindent tudunk róla. De Isten ma is azt üzeni: gondolataid jussanak önmagadtól Őhozzá. és dicsérni Neved minden munkájáért szent kegyelmednek. mert nem másoknál kell kezdjem. ezért segítségedet. a követ viszi az üzenetet. a gonoszságot és önmagad kiszolgáltatott helyzetétét látod. a zsidókról mégis sok szó esik mostanság. Nekem ők elsősorban Isten választott népe. Jó Atyám. A szeretetről írja ezt az apostol.

2010. Olyan jólesik. hozzávetőlegesen a távolságot. amit ő nem ért. amit sem elképzelni nem tudtunk előre. Ábrahám szolgáját küldi el a messze földre. aki csak az ítéletről beszél. mit nem. hanem Ő mindenben érettünk cselekszik. A megigazulás kérdésében. minden jó és szép lesz. térjetek meg. Az más kérdés. helyzethez. ezért sikerrel jársz.25. ilyen véletlenek nem lehetnek. hogy az. csütörtök – Géza 1.26. mit fogadjon el. Mózes 24. melyeket mi sem veszünk néha észre. mindennap tapasztalhatjuk ezt. elküldi majd angyalát veled. és szerencséssé teszi utadat. hogy ugyanazok. Uram. Biztosan felkészítette emberileg az útra. hogy szorongva közelítünk egy nehéz pillanathoz. Elfogadom dorgálását.40: Az ÚR. Aztán mások. máskor kétségbe esek. hogy vigasztaljon és ígéreteivel tegye ünneppé mindennapjaimat. mit kételkedtek. hamar feketének vagy fehérnek ítélünk dolgokat. hogy mennyi az eredménye az ilyen törekvésnek. Adj erőt ma. vagy lehet. hogy szerencsével járjon. elmondta az irányt. Van. De a legfontosabb mégis ez a mondat. hogy minél szentebb legyen a életünk hiszen ez kedves az Úr előtt. de nagyon várom. És sokszor olyan a megoldás. hogy a mi sikerünk érdekében sok mindent előre elkészítsenek.az Isten ígéreteihez. és köszönöm. És ez az egyoldalúság beszivárog időnként az Isten dolgairól való gondolataink közé is. hogy mit mondjon. azaz egyik. Túl minden tanácson. hogy Te készíted mindig útjaimat. Uram. sokszor kiborulok. és a Te dolgaidra. ugyanígy gondolkodunk időnként. feb. melyek néha természetesnek tűnnek. hogy Isten nem változik. ezért kerülni kell a bűnt. és amivel segíthette a szolgát. hogy mai igénkhez érkezzünk. az Ő angyalainak parancsol. az Isten munkája. és mindazt elmondhatta. feb. Ő szült minket újakká 27 . ugyanilyen hatalommal és szeretettel készíti el a mi útjainkat is. Van. hiszen vétkeinkkel elszakítanánk magunkat Isten Országától. csak máskor azt hirdetik. Másokat is arra buzdítunk. Túl sok volt benne az összecsengés. hálás vagyok tanácsiért. Isten előttünk jár. De nem csak a csodák által munkálkodik értünk az Úr. az általunk elképzelhető és lelki szemeink előtt százszor lejátszódó lehetőségek közül mindenik nehéz és szorongunk miatta. akinek a színe előtt járok. péntek – Edina Efézus 4. Azokban a dolgokban is. az. öltsétek fel az új embert.23-24: Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. mert helyzetem nehéz. Tanácsolta szolgáját Ábrahám talán arról is. Olyan jó azt tudni. hogy minden Isten kegyelmének munkája. mondja ilyenkor szívünkben Mesterünk. minden jóindulaton és emberi segítőkészségen a fontos ez: Isten készíti útadat és veled lesz. mert jön a nagy pusztulás. mi magunk is teljes erőnkkel arra törekszünk. hogy fiának feleséget hozzon. Gyakran tapasztaljuk Isten gyermekeként. ami megmagyarázhatatlan sokszor. amikor Isten ígéreteit olvasom. azokban. 2010. az esetleges veszedelmek ellen hogyan lehet védekezni. aki Isten szeretetén kívül nem akar másról tudni. embereket. aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. angyalod járjon előttem is. ami csak eszébe jutott. ígéreteidre. Mi emberek hajlamosak vagyunk az egyoldalúságra és a túlzásra. Könnyen kategorizálunk. vagy a másik megközelítést tartjuk abszolútnak. ha nem lehetetlen meggyőzni egy hitetlent arról. hiszen Isten szeret. hogy többet gondoljak Rád. Nagyon nehéz. sem megmagyarázni nem tudunk utólag. Az Úr csodásan működik. Kicsinyhitűek.

hogy Isten majd mindent elvégez. Rászorulunk naponta. amit Isten teremtett és készített nekünk. De ezeket elsősorban a választott népnek kínálta fel. elküldte értünk Fiát. a választott néphez küldetett elsősorban. De Istenről szól. aki teremtette az új embert. felöltse az új embert. Izráelt. saját hibája. 28 . és ehhez a karja alá kell nyúlni.Krisztusban. abban járok. ezért nincs okom a dicsekvésre. jöjjön hát a dicsőség. a döntő. hogy ezáltal a kárhozat gödréből emel ki végérvényesen. bénák voltak. sajnos. ez az új ember tud nem vétkezni. hogy megemlékezzék irgalmáról. hogy Isten mindent megcselekedett. Nem uralkodhat többé bennem az. míg életünk van e földön. Azaz mi azt ölthetjük magunkra. Mi hálásak vagyunk az Úrnak. őket hívta a megváltás elfogadására. Istenem. sokszor figyelmeztettem. sokszor újra rászorulunk Istennek ezen kegyelmére. mely szentségben ment végbe. még az akaratunkat is Ő irányítja. és az örök életet. hogy maga került oda. akik sánták. hogy megújuljon. szombat – Ákos Lukács 1. hogy meggyógyítsa azokat a betegeket. amit jogosan mondhatna. hogy sok helyzetből kihozzon. Istennek pedig van még terve a zsidó néppel is. nem sikerülne soha erre a szintre jutni a magam erejéből. és egyedül Isten elég hatalmas. hogy felkarolta életünket. vagyis mondhatom. mi csak hálásak lehetünk azért. bizony nagyon hosszútűrő és nagy kegyelmű. Jézus a zsidókhoz. A mai két versben az ember is. többé nem segítek. ami még időnként megkísért. Ahogyan a gödörbe esettet ki kell húzni onnan. Az embernek szól az apostol felhívása. mert még mindig nem azt mondja. hanem a bűntől. és talán mi másoknak időnként mondunk is. noha távolról kerülni kell a bajt. de le nem győzhet immár. már többször kimentettem. Jézus nem csak azért jött. és egészen ki kell emelni. mint a legnagyobb és egyben halálos betegségtől szabadított meg egyszer s mindenkorra. vakok. ez Isten ajándéka. úgy sokszor mi is egészen célt tévesztünk. Ez tehát az örök életre szóló isteni cselekedet. beleesünk számtalan mélység sötétjébe. Ezért ez az új ember Isten tetszése szerint való. Míg tart a kegyelmi idő. Mindig az istenire figyelek. hogy ma is így legyen.27. Isten is cselekvő. arra hallgatok. hogy az erősödjék bennem. de talán minden percben is Isten kegyelmére. hogy az új szívet és lelket öltöm magamra szüntelen. feb. Ő újjáteremt mindeneket. noha nem kizárólag. De Jézus Krisztusban Isten egy olyan megmentést hozott és kínál. cselekvő magatartást kér az embertől. olyan értelemben karol fel minket. Ezt az isteni ajándékot hálás szívvel elfogadom és minden pillanatban emlékeztetem önmagam. az lesz a valódi énem. minden kegyelem. Ugyanakkor nem maradhatok tétlenül. Izráel nem fogadta el Jézust. arra. hogy ebben az új életben járok. engem is. Istenem. hogy ma is hálából életem Neked szenteljem. áldott legyen az Ő Neve. ebben az énekben azonban az Úr szolgálólánya a legnagyobb. Ő elhozta számunkra a teljes szabadítást. a teljes megmentést hozó felkarolásról tesz bizonyságot. hogy annyi magunk vagy mások okozta bajból minket kisegítsen. azon munkálkodok. ez az új élet egy új teremtés. Isten irgalma sokszor felkarolta az Ő népét. mert mindenestől a mélyben van. Az Úr pedig.54: Felkarolta szolgáját. add. Ez Jézus Krisztusban ment végbe. teljesen kiemeljen és helyreállítson. Én Isten ajándékával lehetek újjá. 2010. a megváltás lehetősége pedig nyitva van ma minden nemzet számára. Ezt nem tudom én produkálni. add.

aztán versengés. nem büntetés oka. amikor a földön járt sokszor állt szóba és sokszor gyógyított meg olyan embereket. sokszor nehéz megszólalni. ki tudja a szövegkörnyezetet érvként jobban alkalmazni. Segíts. Felsorolni sem tudjuk. sem megmagyarázni. ott viták és magyarázatok konfrontációjának anyaga a szombat. és ezt a napot megszentelte. Lett belőle törvény. máskor azon kapom magam. Olyan nagy biztatás ez. Nem öncélú. nem vitázik a különféle felfogások előnyeit. Jézus. mekkora áldozatba került Istennek mindaz.1. nem veted meg együgyű szavaimat. ahogyan a többség megkívánta.2010. ne kedvtelésemet keressem. Az ember javát szolgálja. Annál érthetetlenebb. Az emberek türelmetlenek. Velem sem törődik senki. Köszönöm. hogy emlékezzen Atyjának teremtő munkájára azáltal is. mennyi minden van értünk. Időrendi sorrendben ezek között az elején ott van a szombat. Isten sok ajándékával tettük ezt. néha kegyetlenek. Tanítványai sem voltak tagjai az akkori társadalmi elitnek. Ma. akikkel már senki sem törődik. hogy megszenteljem ezt a napot. senki nem annyira fontos. Nem mondja senkinek. A szombat az emberért lett. aztán büntetés járt azoknak. Mi emberek pedig rendelkezünk szinte mindnyájan azzal a tulajdonsággal. mint saját személyem. Szégyennel vallom ezt be. 29 . ki tudja annak megtartásából következő áldásokat felsorolni. vasárnap – Elemér Márk 2. hogy ne legyen kényszer. Kérlek. Uram. amit nekünk és értünk cselekedett és ajándékozott. Isten dolgaival való foglalkozásra. hogy a dolgok eredeti értelmét elfelejtve. Énvelem is törődik. Uram. hanem kijelent. vagy nem úgy tartották. nem veti meg imádságukat. nem kényszer. kinyilatkoztatásában elmondja a legfontosabbat.27: A szombat lett az emberért. néha így érzem. Ezen a napon Isten megszűnt teremtő munkájától. Alkalom a testnek a pihenésre. márc. miérettünk lett a szombat. vasárnap. Azt pedig végképp nem tudjuk sem megérteni. akik nem tartották.28. hogy mindezek ellenére Te még mindig törődsz velem. Sokan megvetik. hagyományőrzés alapja. azokat már csak önmagukért. hogy meghallgatsz. egy vámszedőnek. feb. Nem vetette meg a Megváltó az egyszerű embereket sem. akik nem is számítottak egész értékű embereknek. hogy ezt a napot az ember is megszenteli. sem szokás csupán az istentisztelet. jogosultságát idézve. akik legtöbbször saját bűnös múltuk miatt kivetettek voltak. hiszen aligha volt sok becsülete egy halásznak. én magam is sokszor az vagyok mások iránt. mert valamit nem fejezik ki elég pontosan. 2010. hogy ne tartsa meg a szombatot. Köszönöm a mai nap ajándékát. Az emberért. Az embernek pedig azt parancsolta. add. versengésnek oka. hanem a Veled való közösséget. főleg ahol a szombatot hangsúlyozó vallási mozgalmak is élnek. netán tévedek néha. Jézus csodálatos egyszerűséggel és fenséges tömörséggel eligazít minket ebben a kérdésben is. Uram. a léleknek a csendességre. és lesz belőle önmagunk ünneplése. hanem ajándék és így lehetőség. Az embernek ajándék. szokásból gyakoroljuk. ma van feltámadásod napja. mert vannak okosabbak. akikkel nem állt szóba senki.18: Törődik a gyámoltalanok imádságával. minden további kérdés ennek alapján közelíthető meg. Ki tud több igét idézni. az Úr napja. hogy én sem törődök senkivel. hétfő – Albin Zsoltár 102. aztán külsőségekkel feldíszítjük. a szombat sem kivétel. és mindazokkal is. sokszor megszégyenítnek.

akik másként élünk és másként gondolkodunk. Mózes nem. vagy néhány hetes utat és megérkezünk. azért őt ne ítéld el. Mi sem. Pont. 2010. segíthet ez a kísérlet. hogy az őket üldöző ellenség elpusztult. de nagy bátorítás neki. szabad vagy. Nem törvények betartása a hitélet. hogy a lényeges dolgokért harcoljunk szóval és cselekedettel. az Ige egyszerű és világos. Időnként az én imádságom is. márc. Túljutottak a tengeren. 30 . ahol a víz kőfal gyanánt magaslott kétfelől. Ez sikerült – mondhatták egyesek.3. Ami jólesik. és semmi sem elvetendő. az meg nekünk leírhatatlan. és mit tilt Isten. Talán olyat is gondolhattak egyesek.2. hogy legyen elég bölcsességem. el kell fogadni. Ez a hitélet teljes félreértése. amelyik fogságban. ami nem kívánatos nekem. Sajnos. ha hálaadással élnek vele. amit más fogyaszt. nem igazán szoktam sok lelkiismereti kérdést önmagamnak feltenni az ételekkel kapcsolatosan.” Talán szabad ma ezt így mondani: minden nyomorult imádsága. Szinte hihetetlen és káprázatos. kedd – Lujza 1. segíts. Kérlek. A neheze megvan. Pál apostol itt az étkezésről beszél. azt fogyaszd el. azoknak is rendeld ki. most már ellenség üldözése nélkül kell megtegyünk pár napos. hogy „a nyomorult imádsága. hogyan keltek át azon a helyen. én. hogy mit szabad és mit nem. Egy olyan nemzedék. amikor elcsügged. Timóteus 4. Pál világossá teszi néhány mondatban egyszerűen és érthetően: egyél bármit. amennyire ez lehetséges egyáltalán nekünk. hogy nincs tisztátalan annak. akiknek kevés van. Maga az Úr javasolja ezt: menjetek csak. és sajnos van. és elpusztítlak bűneitek. nagyon sok erőnk és időnk is rámegy arra. Ebben az igében és sok más helyen is. ahogyan lakóhelyüket elkerülik az országot sújtó csapások. aki hálaadással fogad el mindent. 2010. Arról. És ahelyett. hogy ezt a kérdést. aki aligha Igehallgató és szinte biztosan nem Ige befogadó. időnket és erőnket arra összpontosítsuk. Aki alig kezdi megismerni a hitéletet. aki ebben az állapotban stagnál évtizedekig. Egyetlen istenfélő sem. márc.14: Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged. keménységetek miatt. Egyedül a vért nem fogyasztom.Ez a zsoltár úgy kezdődik. ha Istentől fogadod és hálát adsz. vagy csak kívülről szemléli azt. mint nagyszüleink. és persze azt. annak általában a keresztyénség annak a kérdésnek eldöntését jelenti. innen már boldogulunk magunk is. Egyiptomban született. de olyan sok templomlátogató is. akaratom és hitem. hogy arról tanakodjunk és tanácskozzunk. Nem kell tovább ragozni. megfelelő mértékben és főleg szívből jövő hálaadással. amikor elcsügged és kiönti panaszát az Úr előtt. hogy kiöntheti panaszát az Úr előtt.4: Mert az Isten minden teremtménye jó. Mégis. mit szabad és mit nem szabad. az Úr nem tudlak elkísérni. szerda– Kornélia 2. vagy bármilyen más mellékes kérdést feszegetnénk. ha próbáljuk beleképzelni magunkat az adott helyzetbe. Istenem. nem kell kivételeket keresni. Egyesek igen. És Uram. Isten nélkül tovább? – ez volt a kérdés. vagy szinte nincs is eledelük. Hanem hálából Istennek szentelt élet. Mit enged. hogy ami nem káros az egészségemre azt fogyasszam. nem szükséges feljebb való értelmet és magyarázat kutatása. ha az orcám megy veletek? Sokszor hasznos lehet az Írás jobb megértése érdekében. sorozatos csodákat tapasztal a kivonulás előtti és alatti időben. visszatekintve látták. mert igaz Isten vagyok. mert sajnos sokszor és sok helyen kérdések voltak ezek. ugyanezekről a kérdésekről gondolkodik. Mózes 33.

alkalmat. itt elveszünk. Mert legszebb emberi lehetőségünk. hogy vannak erősebb akaratok és hatalmak. 2010. hogy ne felejtsem tekintetem ott. hogy tőlünk is ilyet kérdezel. most csak annyit jegyezzünk meg: az Istent dicsérő énekek a keresztyénség legszebb alkotásai. Amikor egy szöveg és egy dallam Isten dicséretének szándékával találkoznak. időt. énekem. és mindenben számítok segítségedre. hogy a Mindenhatót imádhatjuk. amikor csodálatból fakad. Add Uram. mert nagysága végtelen szeretetével párosul. Mégis. ami jobban kifejezi érzéseit. akkor az meglesz. boldogságot. az üzenet áll közelebb egyik vagy másik énekben szívünkhöz. annyira szeretném.5. mert méltó minden imádatra a mi Istenünk. Ő valóban csodálatos. ahogyan megígérted szolgádnak. az admirációból születik az adoráció. márc. nincs értelme. Erre mondja Isten: menjek veletek? Istenem. Nincs miért. add. Az sem volt kétséges. érezzük. s megdöbbenvén csudálja. Hiába siker. de megígérted… Ki ne emlékezne gyermekeinek nevelése során erre a gyakran visszatérő mondatra. a mai napon is olyan sok mindent szeretnék megvalósítani. Csodálatos hallani egy templomi orgonán előadott oratóriumot. ami szívünkben van. hogy ma is dicsérjelek Téged. egy percet. az igaz. Anyu. De nem megvetendő az újabb. és szinte mindeniket jó hallgatni. hogy most a bűnvalló. annyi földi tervem van. dicső hatalmadat. hogy sokan hallják meg ma is. Ez az imádat akkor igazi. fiatalosabb dallamok varázslata sem. Sok féle keresztyén zene létezik. gondoskodó irgalomból. Anélkül. hogy bármilyen körülmény közbejöhet. ahogyan a tőlünk távoli helyekről érkező gospel is zenés imádság lehet. hogy túlcsordul a szívünk. hogy dicsérjék. de imám. bizonyságtételem is. Amit a szülő mondott. És mindenki tetszés szerint folytathatja ezt a sort. amelyben önmagára ismer. márc. örömöt. hogy gyermekeink minden kételkedés nélkül komolyan vették minden szavunkat. ott megtelik a szív hálával. 2010. alázatosan kérem. a könyörgést megfogalmazó vagy az útbaigazítást kérő és még sokféle szöveget próbálnánk csoportosítani. mint az anyu vagy az apu hatalma és akarata. hogy a szöveg. De Uram. De hát ez az egész 31 . csütörtök – Kázmér Zsoltár 145. és hadd sírjunk az örömtől és a hálától. nem jutott volna soha eszükbe. Mert Ő valóban jó. egy kilométert sem érdemes Nélküled. és amit teljes lélekkel a lehető legcsodálatosabb módon szeretnénk kifejezni. ami közelebb áll szívéhez. hogy ezt a végtelen szeretetből. hiszen azt a hálát. Akkor itt maradunk. hogy mit kérdezel. azt sokszor nem is tudjuk szavakba önteni. méltó. a levegő is mintha az isteni jelenlét áhítatával telítődne. hogy ők a gyermekeik javát akarják. amikor egy hívő vagy egy gyülekezet az Urat akarja magasztalni imádságos lelkületű énekeivel. Nem fogalmazódott meg gyermekszívükben kétségek sokasága. Talán az ének szavaival is: Remeg szívem.4. De az is lehet. Istenem. hanem adj Uram erőt. ott minden keresztyén lélekben öröm fogalmazódik meg. Nélküled hiába Kánaán is. hiába földi elért célok. mindenkinek van egy olyan műfaja.Mózes válasza egy nép jövőjének évszázadait határozza meg: Nélküled Istenünk nem indulunk. nagysága felfoghatatlan. péntek – Adorján Zsoltár 119. Ilyenkor mindig érezzük emberi mivoltunk korlátait.76: Vigasztaljon meg engem szereteted. Téged szeretne dicsérni egész életvitelem. és ha valamit ígért. a földi eseményeken és feladataimon. és szeretnénk még százszor jobban magasztalni az Urat. Mindenható.3: Nagy az ÚR. érezzék meg ennek a kérdésnek az áldását. és nagyon felemelő együtt énekelni egy gyülekezetben az ősi zsoltárokat. Az volt benne. érthetetlen jóságból fakadó kérdést tedd fel ma is sokunknak.

életvitelemmel. és még azt is. Íratlan törvények és viselkedési szabályok gátolnak néha minket abban. hogy az egész közösség felvállalja Isten útjait. vasárnap – Tamás Zsoltár 77. és kérem hozzá segítséged. ha Isten gyermekei vagyunk. meg is ígérted. meggyőzni. amit ebben az igében olvasunk. pontosan megnevezve egyes esetekben azt is. amikor egy ilyen isteni ígéretre való emlékeztetés után a zsoltáros máris megköszöni az Úr válaszát. hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek. 32 . márc. nekem most vigaszra van szükségen. elfogadjam és akarjak a Te félelmedben maradni. most akkor tedd meg. szombat – Leonóra Nehémiás 5. A zsoltáríró pedig a fentebb említett gyermeki egyszerűséggel és bizalommal jön most az Úrhoz: Uram. segítségét. hogy Ő megvigasztal minket. márc. A nagy kérdése. add. megismertetted erődet a népekkel. hogy mikor. és úgy tartja. hogy nekünk ne lenne igei útmutatásunk. Jézus pedig azt mondta. talán az egyik legnagyobb és legfontosabb kérdése a mai embernek az.gondolatsor. Te hatalmas vagy. Ha pedig embertársa közül szeretné bármire rávenni. hogy jobban közeledjünk egymáshoz. hogy a mások közvetítésével hozzám érkező felszólítást. hogy Istent semmi nem tudja megakadályozni akaratának véghezvitelében. cselekedeteimmel akaratod szerint szolgálni tudjak. hanem alázatos és őszinte bizalom. ezáltal is építve a gyülekezetet. Benne még szüleinknél is jobban bízhatunk. hogy hogyan kell cselekedjen a választott nép. hogy mit. 2010. Az Isten gyermekeinek közösségében helye kell legyen a feddésnek is. és bátran építsek szavadra. kérlek. Ma arra is kérlek. és Ő bizonyára segíteni fog. megjobbító szándékú hívást meghalljam.15: Te vagy az Isten. megígérted)? Hamar meg is tanulják ezt a kis nebulók. legtöbbször arra törekszem. És azt is megvallhatjuk. arra lehet építeni. mint a próféták idején. Istenem.7. Uram. amikor nagyon közvetlenül beszélt az Úr az Ő népéhez és gyakran adott félreérthetetlen útmutatást is számukra. mint a gyermekek. de csak azt teszi.9: Hát nem akartok Istenünk félelmében élni. segíts. hallgatnunk kell egymásra. Isten azt ígérte. számítani. És legtöbbször Isten akaratára nincs kedve. Egyszóval. Nem követelőzés ez. A teljes Írás alkalmas mindarra. a Zsoltárok könyvében nem ritka az. amikor rászorulunk a vigasztalásra. és főként helye van a megjobbító szándéknak. vigasztalását. és alkalmazzák is. hogy beszédemmel. hogy neki mindent lehet.6. amire kedve van. hogy Isten állja a szavát. akkor az ellenállás szinte a legtermészetesebb első magatartása. Mert a mai ember szabadnak vallja magát. amire szüksége van az embernek a tökéletes életre. amikor testvéreink Isten akaratát közvetítik. ez a felnőtt okoskodása. Mindez nyílván nem jelenti azt. hogy mi is olyanok kell legyünk. azt is. hogy a szülő ígért valamit és az meg kell legyen. Mi is meg kell tanuljuk. Mit tesz a szülők nagy-nagy többsége az említett szavak hallatán (anyu. hogy gyermeki bizalommal jöjjek ma is Eléd. a mi ellenségeink?! Mai gyülekezeti életünkre nem jellemző ez a nyitottság és őszinteség. hogy ezt megcselekedhess. hogy akarja-e. aki csodákat tettél. hogy sajnos Istennek ilyen kijelentését sem tapasztaljuk. hogy szívünkön viseljük egymás sorsát. 2010. mert ahhoz nem fér kétség. nekik csak annyi volt. Amikor az Úr valamit ígér. és arra törekszenek.

örömöt. minden jó adomány Tőle származik. Mit jelentett még a mi nagyszüleinknek is várni a második háború idején például a szeretteikről értesítő üzenetet. szabadulást hirdet. mert Ő minket szeret. keblünkből teljes erővel feltörő kimondhatatlan érzés ilyenkor hallani a jó hírt. aki mondom. mely gyermekeink vagy önmagunk jövőjét döntően befolyásolhatja. Ő az. Sőt. amikor nem mondjuk. az imádkozó az Urat. gyógyulási lehetőségeiről. és azért merünk kérni Tőle. márc. szabadulást. akkor beszédünkben is megvalljuk Istenünk szent Nevét. ma nehezen elképzelhető számunkra. hogy az Úr hatalmas és erős Isten. ha arra gondolunk. mielőtt kérést. hogy hiszünk Benne. hogy Ő csodákat tett és tesz ma is az övéi életében. hiszen szinte tekintetekből is értik egymást. rajta kívül nem létezik más Isten. akinek mondom. és egyre fogyatkozó reménységgel mégis leste a hírmondók érkezését. Tőle jön a szabadulás. ugye. A bibliai imádságokban legtöbbször. és az sem baj. hogy annyira természetes. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! Ma. És mekkora öröm. Maga Jézus is így tanít imádkozni. mennyire várunk néha egy vizsgaeredményre. hallja az. és a javunkat akarja. a jövendő. 2010. akkor is. aki megajándékoz a mindenek feletti békességgel. előbb azt mondja el. amikor a világ bármely távoli pontján történő eseményről perceken belül értesülünk. És mekkora örömöt jelentett. hogy az ima elején azt valljuk meg. és mennyire kegyelmesen cselekedett velünk. és az Ő csodáiból nyilvánvaló ereje felragyog minden népek előtt. sőt mozgóképpel ellátott beszámolókat hallhatunk. hogyan várunk egy korházi előszobában egy orvosi híradásra szeretteink állapotáról. aki a mennyekben van. magától érthető sok minden. hogy a templomi hitvallásban és az úrnapi életvitelünkben. hogy te vagy a legjobb édesanya a világon és én szeretlek. hátha csak fogságban volt az. az békességet. hatalmát és csodás tetteit. hogy mi az egyetlen és erős Istenhez imádkozunk. ha esetleg más is meghallja. mit jelentett nem is olyan régen várni a híreket. a győzelemről szóló üzenet. ugye… Amikor egy kisgyerek megfelelő tekintet kíséretében ezt mondja édesanyjának. ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet. hogy a mi Istenünk az a hatalmas Isten. akit még mindig várt. azt.Tudod. az élet. időnként végig kell mondani a mondatot. örömhírt hoz. Az. Ő méltó minden imádatra. Főleg önmagunkért. aki évekkel a háború befejezése után is reménykedett. panaszt. és legtöbbször nem mondjuk. kinek tartja ő. hétfő– Zoltán Ézsaiás 52. hogy meg sem említjük többé. nincs hozzá hasonló. És talán az imádat és dicsőítés sok lehetősége között az egyik legszebb. hogy Isten uralkodik. hogy kicsoda az az Isten. azt jelenti legtöbbször. Ki kell mondani. sőt. amikor megérkezett a jó hír. halljam én magam is. Pedig szükséges.7: Mily szép. a gyógyulás. Saját magunkat emlékeztetjük a hitvallás által arra. Mégis. Talán mi is megsejthetjük kissé ennek az eseménynek a feszültségét és a feltörő örömét. s ha adódik alkalom. 33 . Csak valahogy a hitvallás kérdésében is megtörténhet. akihez könyörög. Bizonyosak vagyunk abban. hogy volt. hogy tudod. hogy tudjuk. nincs Ő előtte lehetetlen. hogy milyen hatalmas Istenünk van. Az evangéliumot. Isten uralmát hirdeti. akkor is minden imádságunkban magától érthető az. Isten segítsen minket. aki Isten népéhez érkezik. Hányan elmesélik. Nem is kell végigmondani. hálát fogalmazna meg az imádkozó. az életről. amikor Róla vallást teszünk. hogy mennyire indokolt Hozzá jönni.8. Mi keresztyének nem kételkedünk abban.

hogy nagy erőfeszítések árán kell kiharcoljuk. mint az első keresztyén vértanú. hogy Isten meggyőzze őt. áldásodra. amikor ma ismét hirdetik mindezeket. A legnagyobb örömhír már annyiszor elhangzott. ami várt őreá megkövezése után. ami a szeme előtt van. mert akkor hamis próféta lenne. és mond a közösségnek. Hágárról is azt olvassuk. hanem az értelmünkre. ami lényeges. mait a többiek nem látnak. hogy Krisztusban megmentettél. A Bibliában a prófétákat néha látónak nevezték. mert akkor Isten talán nem büntet meg erősen. nem is valamilyen titkos módszer ismerője és alkalmazója. de mégis hagyják. mert akkor spiritiszta lenne. kedd – Franciska Efézus 1. teljes odaadással imádkozva.18: Világosítsa meg lelki szemeteket. A legnagyobb öröm a káröröm – tartja a közmondás. hogy ugyancsak Isten kegyelme az. hogy felemelkedésük nagy lehetősége az. felfogásunkra. amit Fiadban tettél értünk már olyan ismert lett. hanem a próféta azért látó. sajnos életemben csak a nagy nyomorúságok és próbák idején várakozok feszülten. saját hibájuk. hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. A látás nem csak a szemünkre vonatkozik. És mint a legtöbb esetben az. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el. ha másokat nem is taszítanak tudatosan. a Te szabadításodra. hogy milyen sokan gondolják úgy. amiknek be kell következni az Úr akarata szerint. Istenem. mert a próféta olyat lát. Szomorúan tapasztalhatjuk. míg az Úr meg nem nyitja a szemét. erőmet és figyelmemet a földi célokra irányítom. legtöbbször azokat. De csendes alázattal ma mégis megköszönöm. és segíts az örökkévalót is teljes bizalommal elfogadni. hogy meglássam azt. Istenem. a hála. Arról is többször olvasunk a Szentírásban. amit mond.10. hogy lássa azt. akarattal és látható módon lefele. annak még mindig arra van szüksége. hogy minden okunk megvan a reménységre. Elizeus szolgája is addig rémüldözik csak. segíts. az megfigyeléseken alapszik és igaz.24-25: Ügyeljünk arra. ami nem a szemünk előtt van. hogy minél több parancsolatot betartsunk. mert úgy vélik. Segíts. amit a mai napon is Te akarsz nekem mutatni. élő reménységgel várni. vagy Krisztus kellett valakinek megnyissa az értelmét. míg a próféta közbenjárására Isten megláttatja a szolgával is. Akinek nincs reménysége a Krisztus által megígért és elkészített mennyeiek iránt.Istenem. kevés legyen a bűnünk. az. hogy nem látja az előtte levő forrást. életünk céljáról nem szívesen beszélnek sokan. amit a köz mond. 2010. segítségedre. nem érnek rá célokat keresni lelkiekben a földi célok sokaságáért való napi küzdelmek miatt. másként céltalan és erőtlen lesz a hitélete. mert nincs. Úgy. amit erről mondjanak. szerda – Ildikó Zsidók 10. márc. Pál a mai igében arról beszél. A keresztyénség céltudatos élet. az a szemnek láthatatlan. Felnőtt az ember.9. hogy nincs ott szívemben az öröm. nem bizonytalan. legyek ma és is örömmondó. Aki látja a dolgok lényegét. a dicsőítés. Ő viszont nem magától találja ki. megnyissa szemeit. István is látta azt. Őáltala megbékéltél és Őbenne örömteli életre hívsz. ha Ő megláttatja velünk. mert Isten láttat vele dolgokat. 2010. hanem biztos cél felé tart. hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket. s mindent lát – mondja az ének. A jól ismert mondás szerint. hogy a körülmények. nem a földi akarat mondja ki a végső szót. márc. hogy angyali seregek védelmezik Isten emberét. vagy a hiányos 34 . hogy Isten. Azért erőtlen sok ember hitélete. Jövendőről. az ismeri azt is.

mégis. 35 . Arról a pillanatról nehéz lenne írni. mert Ő teremtett minket. adj hűséget és kitartást ma is. hogy aztán csak jóra fordulnak a dolgok. hogy Józsué nem tudta volna véghezvinni hihetetlenül nehéz küldetését. Noha mindenkinek a saját fájdalma a legnagyobb. A gyülekezet elhagyásáról pedig egyetlen kis példa: amikor egy ismert igehirdetőt. az ő népéről. sokan öngyilkosok is lesznek egy ilyen hír hallatán. amikor a gazdasági válságról szól minden híradás. gyógyíthatatlan a zúzódásod! Bekötözöm sebeidet. Isten az egyetlen. hogy halálos állapotba került. olyan ez. már várjuk a folytatást. aki különleges tehetséget kapott az Úrtól. Uram. de ha a másik szobából elvesszük az egyetlen égő gyertyát. 30. Az Írás több helyen is hangsúlyozza. én veled leszek. ha a legelején Isten nem szólítja meg: légy bátor és erős. hogy ha mindezt nem is fedezzük fel önmagunkban. hogy legtöbb a közömbös ember. mint az örök kárhozat. azt válaszolta: ha egy szobában sok gyertya ég. hogy arról beszél az orvos. Lehet. Mindenkinek szüksége van a bíztatásra. és szinte vég nélkül lehetne idézni a kifogásokat és magyarázatokat.tájékozottság miatt baj érje őket. teljesen sötét lesz. hogy egy test vagyunk. egy közösségben is kisebbségben vannak az így gondolkodók és így cselekvők. márc. halálos a betegsége. az már szinte mindenütt érvényes. hogy miért maradt abban az egyházban. hátrányba kerüljenek. Ma. felfogni. sajnos. Amikor ez elhangzik. akkor könnyebben áthaladunk ezen a diagnózison is. azaz élő kapcsolat van közöttünk. És milyen döntő volt Péternek is. hogy ne így legyen közöttetek. és mindenki javára törekszik mindenki az egyházban. reméljük. aki saját kudarca miatt bánkódott meghallani Jézus szavait: legeltesd az én juhaimat. cselekvően akarunk élni. csütörtök – Szilárd Jer.így szól az ÚR. meggyógyítom zúzódásaidat . Egészen más a helyzet. hogy a bűn miatt mindnyájunkra is érvényes ez a diagnózis. Ennek súlyos következménye van. vagy egy családtagunk helyzetére mondja ki egy orvos. mi aktívan. Ne szólj szám. sőt. mint ahogy mi magunkat ismerjük. egymásért is. sajnos. csak sajnos egy fogfájás is sokkal jobban nyugtalanít sokakat. Mi közöm hozzá. amikor elkezdünk buzdítani. Amikor igét. miért nem megy egy élő hitű közössége. és mindent ezzel magyaráznak. ahova tartozott.17: Ezt mondja az ÚR: Halálos a bajod. bátoríts. Mindenki a maga sorsának kovácsa. akkor nehéz elhinni. bátorítani. kevés a hit. És még az is kimondható talán. hogy gyógyíthatatlan. mi menthetetlenek vagyunk. és Ő ismer jobban. Mintha csak egy filmet néznénk. vagy amikor valaki elmesél egy esetet. A keresztyén közösség felismerte és elfogadta. már nem lesz sokáig itt. jobb esetben. ha saját életünk felett. sokak számára lesz kérdéssé a megélhetés. amíg mi itt maradunk még. Isten egy népről mondja ki. nem fáj fejem. aki eddig közöttünk volt. El kell váljunk arra az időre. Azt is tudjuk. hogy bátorítsak. gyógyíthatatlan. Csodálatos történeteket ismerünk mindnyájan. hiszen ott sok a közömbösség. sőt. és nagyon áldott életű volt megkérdeztek. eggyel több gyertya alig szaporítja a világosságot. hogy néha egy idejében elmondott megfelelő bátorítás menyire fontos. 2010. hogy valaki. Az pedig ennek a cselekvő életnek a legeleje. munkahelyek szűnnek meg. még a legkiválóbbaknak is. döntő is lehet valakinek az életében. aki pontos diagnózist adhat az emberről. nehézségekkel küzdjenek. hogy teljes csőd helyzetébe jutott. mint amikor egy országra kimondják.11. itt az igében még nagyobb rettenetről olvasunk. Még a közöny és mulasztás is kivetendő közülünk. magyarázatot olvasunk.12. azaz néhány esztendőre.

sem teremtmények alkotásait. mint amikor egy beteg tudja. Sok a nyomorúság a mi világunkban. és tudatja vele. Hiszen erre szólít fel a mi Istenünk. Az istenfélő ember és a valódi keresztyén közösség célja fogalmazódik meg az igében. de mi magunk is erre vágyunk. hogy olyan bizalommal leszünk végre a mi Urunk felé. Ő lesz az ápoló. mert emberileg megvalósíthatatlan és számunkra szinte elképzelhetetlen.Megszólal az Úr. sem tiltott gyakorlatok által nem keressük a segítséget. és hirtelen valaki jön. Sem teremtményeket. Neki nincs lehetetlen. De hát nem most hangzott el. 36 . nem gondoltuk. Istenem. esetleg már csak hetek vannak hátra az életéből. péntek – Gergely Zofóniás 3. és ezek között előkelő helyen van. aki ellen vétkeztünk. Az is ugyancsak Istenünk elvárása és mindnyájunk reménye is. 2010. semmi mást. meg is vásárolta. máris kapható. mennyi baj származik abból. hogy hónapok.12. énekeinkkel. Sorolni is hosszú lenne. az az Isten. Hanem Isten az. hogy a szív teljességéből szól a száj. mindnyájan az ÚR nevét hívják segítségül. Talán egy kissé olyan ez. hanem befogadom szívembe az új életet. mert a mi segítőnk maga az Úr. hogy emberekben lehetetlen a mi reménységünk. annyira lehetetlennek tűnik. hanem egyszerűen kijelenti: meggyógyítlak. mennyire elveszett volt az életem. Ezért mi sem embereknél. itt van. aki annyi jót tett velünk. Istenem. Ő betöltsön. Ő azt teszi. nem csak szavainkkal. nem szab feltételeket. Az már a menny elő illata. hogy már ennyire súlyos a helyzet. mely teljes erővel azon lesz. Gyógyíts engem ma is. Ha Isten Lelke cselekszik. de addig is kérlek. Nem is tudjuk mi ezt megvalósítani. tudom. Hiszen Mesterünk mondta. a diagnózis azért tűnt hihetetlennek. márc. akkor nem leszek passzív. igyekezetünkkel ezt elérni. a hamis szó. de annyira távol van. tehát a tiszta ajkak imádsága tiszta szív indulatából fakad. Ezért kell nekünk minél jobban megtanulni. Az első. az álnok és megtévesztő kijelentések. azt sem tudom egészen felfogni. Ő egyedül méltó minden imádatra. és mennyire biztosan haladtam az örök kárhozat felé.9: Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát. a csalárd és fertőző nyelv. Jó Atyám. amikor egy közösségben csak Istent imádják. és mi rosszal fizettünk. akihez hűtlenek voltunk. hogy nem keresünk más helyen segítséget. hogy gyógyíthatatlan? Igen. hogy mi fogjuk saját erőnkkel. hogy Ő vezessen. Ő fog gyógyulást és életet adni. kevésbé Istenre. hogy csak téged hívjunk segítségül és Nevedet imádjuk. Engedjem. Eljutni ide. mely a közelvagy nem éppen közeljövőben lesz valósággá. És Isten hihetetlent mond. A második mondat pedig azért hihetetlen. Kegyelmed munkáját. aki ezt megígéri. tessék. de jó is lenne. Krisztus áldozatát is csak dadogó szavakkal próbálom megköszönni. hogy miként szolgáltassam ki az életem a Lélek munkájának. csak Istent. hanem gyakorlatban is azt követjük. ezt várja tőlünk. Nem is arról beszél a próféta. mint egyéb nyomorúságok okozója is a tisztátalan beszéd. és nagyon olcsó. sóhajtunk mindezekre. formálja az életem. Neki nincsenek korlátai. hogy tiszta szívből. és őt tisztelik egy akarattal. és meg is cselekszi. hogy saját életünkben és a közösségünkben is tiszta ajkakkal dicsérjük az Urat. sőt. mint Izráel az igében. Nem kér semmit cserébe. hogy feltalálták a betegségére a gyógyszert. ugyanúgy. mindenkire érvényes ez. a mai napon is munkálkodj Lelked által életemben és közösségünkben. ami emberek és emberi eszközök számára lehetetlen. hogy a beszédünk nem igen igen és nem nem. megtisztított ajkakkal és tökéletesen csak a Te Országodban fogunk imádni Téged. hogy Isten magasztalja. Isten maga fogja bekötni a sebeket. sem önmagunkat. mert váratlanul ért.

Isten pedig engem arra bíztat. mindnyájunknak szükségünk van vigasztalásra. hogy nem vagyok zsidó. a zsidó nép gyalázatának eltűnése az egész földről várat még magára. a világi emberekre jellemző kifogáskeresésektől. szeretném. Istenünk. A választott nép huszadik századi rettenetes szenvedése csak a csúcsa volt a sok nyomorúságnak. hiszen akkor kétszeresen választott lennék. hogy az Úr elhozza a felüdülés idejét. és azt mondjam magamban: egyszerű falusi bácsi kaszával a kezében lekaszálja a füvet. akár egyén. hogy noha némely külsőségeket túlhangsúlyozni hajlamos személyek nehezen vallanák be. Jó Uram. vigasztaló szavadra szomjazom ma is. sőt. amint azt mondta. Ez az ígéret Ézsaiás könyvéből az ószövetségi választott népnek szól. szaporodnak a keresztyén gyülekezetek ellen elkövetett erőszakos tettek is. ha ez az ige egész napomat megvigasztalná. Azoktól várjuk. Az viszont egyre nyilvánvalóbb. én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől. amint az apostol mondja.14. hogy nem késik az Úr.12: Én. Afelől azonban nincs kétségünk. De nekünk is számos ígéretünk van arról. De jó lenne. a földi kicsinyes gondokat tényleg kicsinek látjuk. akik szívünkhöz közel állnak. Neki hatalma van bármit véghezvinni még a mi életünkben is. Akkor is. aki a fű sorsára jut? Felesleges azt magyarázni. hanem a legmegfelelőbb időben hozza el népének is a felüdülés idejét. hogy megharcoljuk hitharcainkat. mégis nekünk tisztelnünk kell azt a fát. hogy ne féljek. amibe oltattunk. És a mi esetünkben sem késik az Úr. az Ő szava Ige és mindig cselekvés követi. Mert minden múlandó. melynek szándéka nemes.8: Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Istenem. aki hatalmas lenne Isten előtt. Egy suhintással sok száz fűszál rendeződik megszáradásra váró sorokba. de itt Isten ennél többet mond. jólesik a törődés. de szerettem volna az lenni.13. Valahogy magasra emel ez az ige. s az Ő vigasza nem holmi emberi beszéd. hűséggel tudjunk szolgálni ebben a Tőled egyre jobban elforduló 37 . Egy ember sincs. Egy lelkipásztort hallottam egyszer. amikor emberi vigasz érkezik hozzánk. nemes humorral jelenti ki: a halandó ember a fű sorsára jut. hogy Isten szava beteljesedik. és az is bizonyos. vagy borzalmas tervei jutnak el hozzám. noha egy időre félretétetett a választott nép miattunk. sőt felderítené és minden félelmem helyett bizalommal teljen meg szívem. 2010. És sajnos. mondhatjuk.2010. akár közösség. ha ez eszembe jutna. hogy még nem teljesedett be Istennek ez az ígérete. szólíts meg engem. Az igevers második mondata Isten egyik legcsodálatosabb vigasza. a nagy fenyegetéseket az örökkévalóság szempontjából lényegtelennek ítéljük. aki Isten igéje szerint próbál élni. hogy Isten újszövetségi népe sem örvend megbecsülésnek. vasárnap – Matild Ézsaiás 25. de lényege esetleg nehezen megvalósuló. bízzam Benne. mely első olvasásra felderített. őrizz meg engem az okoskodásoktól. mégis hálásak vagyunk érte. Isten közel áll szívemhez? Ő szólít ma. . Addig is. adj erőt. kérlek. egyre több helyen és egyre gyakrabban gyalázzák a hívőket és a keresztyén gyülekezeteket. márc. Hiányos ismereteink alapján úgy tudjuk. akkor ránézzek a hatalmasként feszengő emberre. olyan embertől. amikor földi emberek rettenetesnek tűnő fenyegetései. márc.Ezt ígérte az ÚR! Mennyi gyalázatot szenvedett Isten népe az évszázadok során. Ma is szálka a világ szemében az. szombat – Krisztián Ézsaiás 51.

és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem. mikor átölel minket kicsiny karjával. ami ma a bűn következménye. az Őbenne való élet minden örömét átéli. szavak és fogalmak sincsenek mindazon érzés kifejezésre. A bensőm remeg érte. mint ahogyan mi szeretjük gyermekeinket. de nagyszerű átérezni. Szeretjük gyermekünket. életem minden napján. ma. szenvedés és semmi olyan. Sokszor miután egy úton elindulunk. gondolják azok. hogy egyetlen valamit sajnálnak. kedd – Henrietta Jeremiás 31. és a szülőgyerek viszony százezernyi érzését. Nehéz. 2010. esetleg olvastunk. hanem szinte minden mögött egy életstílus felajánlása áll. ezen a héten. amikor nem lesz több megvetés. ha felismerjük helytelen utjainkat és erőt kérünk ahhoz. dönthet. csodálattal. mint rettenetes. melyek betöltik szívünket. A világ sok utat kínál nekünk. Mindent átgondolva a végkövetkeztetés a zsoltáríró számára az a felismerés. Szülők értjük jobban ezt az igét.így szól az ÚR. Néha figyelmeztet. a választott népet. aki idősebb korban ismerte meg az Urat és adta át neki az életét. hogy mit is jelent a szülői szeretet. hogy szerethetem gyermekeimet. mikor gyermekeinket beszélni. Az embernek megvan a szabad akarata. Beleremeg az Isten szíve az övéi iránti szeretetbe. járni tanítjuk. nagyon nagy változáson ment keresztül. akik nem próbálták még ki. és megtelt szíve örömmel. eljön az idő. hogy eszünkbe juttatod. de még mindig nagyon fontos. sokat ígérő a reklámja. Sok olyan keresztyén. Efraim itt Izráel országát jelenti. hogy nem tették meg előbb azt a lépést Isten útjaira. Ott nincs vidámság. és nagyon hálás vagyok érte. mennyi mindent foglal magában ez. Nem csak mosóport reklámoz. Isten útja pedig úgy van feltüntetve. Jobban szeret minket Isten. hiszen bármennyit hallottunk. és akkor is. A zsoltáríró kipróbálta. amikor megszületik gyermekünk. hanem olyan sok évet pazaroltak el a világ által felkínált utakon. sok áldást tapasztal és nagyon boldog. de nem lehetetlen. hogy ezen az úton járhat. tanultunk a szülői érzésekről. nincs valódi élet. akik irányában a legnagyobb a szeretetünk. Istenem! Isten útja a számunkra készített isteni utat jelenti. 2010. azt. örömét nem tudjuk elmondani. mennyire szeretnek szüleim. az isteni úton kívül minden más lehetőség hiábavalóságát. mikor csínytevései után bocsánatkérő szégyennel lesi szemünkből a feloldozás szikráját. hogy Isten maga szeretet és Ő szeret minket. hétfő – Kristóf Zsoltár 77.15. egy életstílust felvállalunk.16. És mindeniknek nagyon csábító. amikor karjainkba vehetjük.világban és reménységünket éleszd azzal is. a gyermekeink iránti szeretetről. Itt értette meg a többi út végének rettenetét. mégis. ha néha későn. szenvedéssel és minden jónak nélkülözésével járó életút. akkor érezzük igazán. hogy Isten útjain járhat. elfogadom. mint ahogyan azt sem tudom elmondani mennyire szeretem gyermekeimet. átélem. néha fenyít. Ezen az úton szeretnék és is járni Uram. márc. irgalmaznom kell neki . Nem. egy bizonyos gyakorlatot bevezetünk. egy másik utat keresni és azt a másikat járni. utána nagyon nehéz változtatni. boldogságot jelent. Sokan ezek közül azt is elmondják. hogy melyik úton indul el. Boldog. hogy szüleim szeretete az 38 . ezt az érzést. hogy elhagyjuk őket. márc. Nem lehet ezt magyarázni. az övéi iránt. hogy Isten útja szent. Ebben az igében Isten csodálatos szerelmi vallomását olvassuk. Minden emberi szeretet alapja. de szeretete mindenekben ott van. De érzem. Nem kívánatos.20: Hát nem drága fiam-e Efraim.14: Szent a te utad. adott esetekben mennyi örömöt. Nehezen lehet leírni. mégis mindig törődöm vele. És még akkor is.

Addig pedig hadd éljek reménységgel. szerda – Getrúd Malakiás 3. a mi jövőnk is kezedben van. Ezzel aztán szinte ki is iktatják az Urat életükből. bizalommal nézzünk előre. márc. 39 .életemet meghatározta. amikor eljön a Messiás. Ezért hívja el a prófétákat. Még bibliai igéket is lehet idézni. amikor sokan nem is nagyon foglalkoznak Istennel. aki hirdeti majd. hogy menjen el tőle. ami gyökeres változást. Istenem. hogy nagyon szeretsz. akár két szélsőségnek is nevezhetnénk ezeket.1: Én majd elküldöm követemet. márc. megtaláljuk. és kérlek. akik Istenben felismerik a kegyelmes és jóságos Atyát. mondanivalója van. és bátorít minket. hogy készüljetek a Szent fogadására. csütörtök – Sándor 1. adj nyitott szívet. Nagyon köszönöm. hozza el azt a szabadítást. hogy reménykedjünk. Mindez Istenünk törődése. Vele közösségben nem lehet a mindennapi bűnös ember. Ő szent és mi hozzá nem mehetünk. Ézsaiás könyvéből. Megváltónk beszélt az Ő második eljövetelét megelőző jelekről is. Isten messze van. meglássam azokat a jeleket. az ószövetségi választott nép ma is várja még a Messiást. 2010. megszólítja őket. nagyon köszönöm. Uram. Ő készített jövőt az övéinek. Ő ismeri azt. előbb egy útkészítő érkezik. mondják. A egyik az. hogy meghalljam üzeneted. aki egyengeti előttem az utat. készítsd életem Megváltónk második eljövetelére. mert. Senki nem állhat meg tehát Isten előtt. bölcsességet és hitet. mert a jövő az Ő kezében van. az Istenhez való közeledés kérdésével. prédikáció hangzik el minden istentiszteleten. A próféciákban Isten a jövőről beszél. hogy eljött és milyen nagy megváltást szerzett nekünk. Ebben a próféciában több üzenetet is találunk. aki azt mondja a Megváltónak. hogy harangoznak vasárnaponként. hogy Őt megértsük. ez a jövő csak számunkra ismeretlen. ennek a szent Istennek a színe előtt? Ki és hogyan állhat Isten elé. Amikor Isten nem szólt. Aztán úgy. nem is kell próbálkozni azzal. ahol a próféta azt mondja. melyek Rád és tetteidre hívják fel figyelmemet. Fiában Isten maga jön közel népéhez. Sámuel 6.18. 2010. Olyan természetes nekünk. hogy felismerjék és elfogadják. A másik oldalon azok vannak. hiszen a jövő. Épp azért. Isten törődik népével a jelenben. hogy akkor nem is kell Istent keresni. erről legalább két féle helytelen megközelítésünk van. hogy elveszett amiatt. felsorakozzanak mögötte. Sajnos. Vagy Péter apostolra is lehet hivatkozni. Ebben a jövendőben Isten elküldi az Ő Fiát.20: Ki állhat meg az ÚRnak. megbízza őket az üzenet továbbadásával. a Szabadítót. ennek okáért aztán az így gondolkodók úgy folytatják okfejtésüket. akiről mi jól tudjuk. Péter bűnös. mert ő. Malakiás Keresztelő János eljöveteléről prófétál. hogy bűnös létére a Mindenható Isten elé került. mint ahogyan az emberek közötti barátsággal néha visszaélünk. aki barátainak akar minket szólítani. teljes megújulást jelent majd számukra. ez nem lehetséges. Isten szeretetét pedig egész életemben áldani tudom csupán. azt mindig büntetésként élte meg az Ő népe.17.

és ezzel lezárja az Isten elé állás minden lehetséges részletét. hogy én is jönni szeretnék Eléd. péntek – József 5. . szombat . vagy a gyalázkodásért gyalázkodással. Mai igénk kérdésének célja talán nem az. de kijelentésedet örömmel befogadó fület. akik mindezt kívülről szemlélik. a legelső mondatban találjuk ezt a kijelentést. mely.amint az világos és lényeges is . Ebben a fejezetben. ez a mondat átminősíti mindazt. hogy jól ismerik. mindent tudnak Róla és róluk. milyen nagy lehetőség és kegyelem az.9: Ne fizessetek a gonoszért gonosszal. Uram. hanem mielőtt az előbbi iskolába igyekvőknek szóló utasításokat elmondaná. márc. hogy olyan jól áll rajtad ez a tiszta ruha. hogy kemény követelések végtelen sorának kell megfeleljen az az ember. egyházról.ugyanúgy az Isten közelsége is azt jelentheti. napról napra gyarapodik az ismeretben is. örvendek. Értetted? Sajnos ilyen szülő is van. és ez nekem elég.Klaudia 1. a tisztelet csak azoknak tartozása. mint: Tudom-e. hiszen arra hívattatok el.) Felelet: Azért. hogy tisztán jöhessek? Milyen lelkülettel jöhetek? És ha nekem ez nincs. A kérdés célja talán az. És azt is látom. hogy olyan sokan hangoztatnak ma véleményt vallásról. mert én mondom. A gyerek visszakérdez: Miért? (Ez a mi leggyakoribb kérdésünk. s ha nem. hogy betöltsön ez az öröm. hogy másként válaszol az egyébként oly sokszor értelmetlen miértekre. olyan nagy kegyelem. Adj Uram földi és világi bölcsességre nem hallgató. Szinte azt írtam. hadd örvendezhessek sok megváltott gyermekeddel együtt mai napon is afelett. aki Isten gyermeke akar lenni. hogy további kérdések fogalmazódjanak meg.19. Istenről. hogy „királyi gyermek vagyok én. ebben a részben tehát. mikor hazajössz. velem egy szinten. és az ószövetségi választott nép életére nézve tartalmaz előírásokat.Péter 3.1: Ti az ÚRnak. ezért halljuk azt a fordított sorrendű és megtévesztő de nagyon elterjedt véleményt. hogy ilyen gyermekem van.az ószövetség része. nem kell semmilyen előfeltétel. mielőtt parancsok. Ezzel a mondattal indul mindaz.20.Mózes 14. Szülő mondja gyermekének: Fiam. Őt éjjel-nappal „igénybe vehetem”. aki iskolába jár. hogy most rögtön valaki egy tökéletes felelettel megválaszolja. hogy gyermekeid lehetünk. de meg vannak győződve. akkor jól megverlek. Megint azt kell mondanunk. jöhetek… 2010. hogy áldást örököljetek. Ezért hangozhatnak el gyakran az Isten nehéz és lehetetlen elvárásairól szóló vélemények. rendeletek fogalmazódnának meg. minden további nélkül jöhetek bármikor Hozzá. Add Uram a kisgyermeki egyszerűség lelkületét. Isteneteknek a gyermekei vagytok. hogy Krisztus által közösségem lehet az Atyával? Akarok ebben a közösségben élni? Felfedeztem már. Keressünk példát a megértéshez. hogy ilyen vallás is van. mindenkinek tetszeni fog. és magunknak igen komolyan feltegyük ezeket.” 2010. ne rohanj a sáros úton az iskola felé és kerüld el a nagy pocsolyákat. hogy erre a közösségre mennyire alkalmatlan vagyok? Isten mégis hív és vár magához? Hogyan jöhetek akkor? Ki segít és hogyan. márc. hogy akkor Isten mellettem van. Netán ilyen téves felfogású keresztyén is lehet? A másik szülő meg nem csak abban más. honnan kaphatom? És a kérdések sorát folytatni lehet. ami utána következik. Ugye. talán így kezdi: Kedves gyermekem. 40 . Ilyen kérdések lehetnek. ami meghatározza a mindennapok gyakorlatát. ilyen szép tiszta lesz majd délután is. hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást. akik még nem ismerik eléggé az Istent. ha elkerülöd a pocsolyákat.

még mindig van kéz a magasban. Kisiskolásokkal arról beszélünk. ha ez legtöbb alkalommal úgymond csak jelképesen hangzik el. sőt. az majd az udvaron is áll-e még. barátainknak. akik életükkel. hogy még unokatestvérek is. Izráel nem törődik velünk. Elfordul. Alig lehet befejezni a felsorolást. sőt.21. amikor csak lehet. akikre mindig szívesen emlékezik a nép. Még úgy is kérdéses. de már ezt akarom. Nagy nehezen. a másik sietve indul már. Ha már eljutok oda. Ez igen. esetleg Csaba királyfi segítségét kérni. Ábrahám az újszövetségben is úgy szerepel. adj ehhez ma is erőt. de nem ott lakik. még mindig valakinek eszébe jutott egy újabb segítő jótett. Jó Atyám. A szeretett Ábrahám nem avatkozik be a választott nép jelenébe. Ábrahám nem ismer bennünket. követik hitüket. Ki ajánlkozik? Nincs kéz a magasban. indulunk haza. visszafizetni. a másik pedig csak ott kell elmenjen. hitükkel is példát mutattak. De a zsidó népnek sikerül egy nagyon fontos különbséget megtenni. higgadtságot. hogy nem akarok gyűlölni. Aztán hitvallók közösségében különféle hangnemben szokott előkerülni ez a kérdés. de azért rettenetes tekintettel tud rám nézni. ha ezt egyáltalán akarom. és kérem áldásodat mindenkire. egyik kisebbnek nem jöttek a szülei. ebben reménykedni. hogy senki. a hit harcát megvívó Jákob. sőt. És ha nem is kedvünkre való. de a gondviselés szempontjából egyedül Istenre számítanak. Izsák és Jákob istenének. szinte ráparancsolva sikerül az egyik iskolásra végül rábízni az ovis. Még akkor is. kinek kebelére távozik földi élete után a szegény Lázár. a barátoknak is. Hiszen tőlük származik egy egész nép. mégis érdemes elgondolkozni. valahogy. Ezzel kifejezi azt is. mindenki jelentkezik. hogy egymást szóhoz sem engednék. Azt. Meg kell oldani. nem könnyű és nem magától érthető. hogy mi kinek vagyunk segítségei. Kossuth elhagyott 41 . hogy ha egyszer sikerült. reménykednek. hitvalló embereknek István vagy Mátyás király. ki kell mondani. és mit tudunk segíteni szüleinknek. A Biblia. A nemzet óriásai ők. Most jöttek ki az óvodások is. az Ézsaiás korabeli emberekkel. nem kérik Izsák oltalmát. hanem szeretném a gonoszok és gyalázkodók életében is meglátni Isten munkáját és minél hamarabb őket Krisztusban testvérekként szeretni. akivel csak találkozom. hogy már az is óriási eredmény. önfeláldozó. Még nem mindig sikerül. ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. gondolom. Óra vége. Akkora a jelentkezés. talán a legnagyobb lépés. Ki lakik közel? Kiderül. Legjobban a hitüket nem gyakorlót tudják. hogy ez a három ősatya milyen fontos ennek a népnek az életében. hiszen egyik iskolás egy egész házzal tovább lakik. főként az Ószövetség gyakran nevezi Istent Ábrahám. vasárnap . hogy ő miben tudna segíteni. Bocsássa meg az Úr.16: Hiszen te vagy a mi atyánk.Benedek Ézsaiás 63. márc. szenvedő. mennyi mindent tud már a szüleinek elvégezni. akiknek hitét követni kell. de olyan sokszor a kérdés az. van. akkor mindig sikerülni fog. Témánk a 38 éve beteg meggyógyítása. Nem imádkoznak Ábrahámhoz. és szigorúan számon is szeretik kérni a keresztyéneken ezt az alaptanítását a Bibliának. Úgy hiszem. amit nem mindig sikerül nekünk. 2010. akinek új neve Izráel nem teremthet kapcsolatot a mai. vagy. te vagy a mi atyánk. hogy onnan fentről nézz le ránk és ne hagyj el minket. haza kéne kísérni. akiről kiderül. Megszólítok egy gyereket. hogy ő kell elkísérje az óvodást. mint a hit hőse. Petőfi ma nincs velünk. hívő lelkületet. URam. és erre kérem Isten segítségét.A héten történt az iskolában. a közelebb lakót. hogy ezeket az ősatyákat emlegetik. Mert egyáltalán nem természetes. aki két kézzel is. nem várják a megváltást Jákobtól. Pedig elméletben olyan szépen ment minden. mert ilyet tettem. vagy épp szeretetteljes magatartást sugallva. hogy ami az iskolai órán igaz. hogy majd az örökkévalóságban velük is együtt lesznek. beletörődő. hogy mennyire lehet nekünk.

És ne legyen megbotránkoztató senkinek. hallgasd meg őket. hogy hallgassa meg a választott nép imádságát. ha az Úr az Ő érthetetlen kegyelmének munkája által válaszol imánkra. Megépült az a hely. hogy most is látsz. hogy megtörtént. azzal tanítást hagytak ránk.31: Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival. hanem a legnagyobbhoz. hanem reménységgel tölt el. hallod imáimat. Lesz feltámadás. teljes szívemből szeretném mondani.22. hogy továbbállva az imádság helyétől mi magunk sem várunk semmit. ahol a nép az Úr iránti tiszteletét fejezi ki és ahol az Ő Nevét segítségül hívja.23. ahol Isten kijelentései hangzanak majd.Királyok 8. a hit hőseit és a nemzet nagyjait is akkor emlegetjük és tiszteljük megfelelő lelkülettel és megbecsüléssel. hogy legyen meg a Te akaratod. a 42 . Készen áll az új és csodálatos templom. hogy Isten látja életünket és hallja imáinkat. hogy sokszor kell még Őt segítségül hívni. hogy Isten hallja imáját és megadja neki azt. hanem Isten gyermekeiként élünk. Mert aki bizalommal imádkozik. ez határozza meg egész életünket. hogy valamit Isten elé hoztunk. Sem Luther. kedd . mai kifejezéssel élve a felszentelési ünnepet tartják. ha nekünk Krisztus ajánlotta fel az Ő gondviselő szeretetét? Bizonyos az. ahogyan Jézus is. van örök élet. A király imája pedig arról szól. hogy bárhogyan is megsegíthessen. Izráelnek a könyörgésére. hiszen Isten nem adhatja azt. hogy feltámadunk. minden nap szükség lesz a könyörgésre. és még a magyarok Máriája sincs abban a helyzetben. valahányszor hozzád kiáltanak! Salamon templomszentelési imájában hangzik el ez a mondat. Jó Uram. sőt. Miért érnénk be Pál apostollal. Mert az bizonyos. márc. 2010. a bűnről.52: Nézz nyitott szemmel szolgád könyörgésére és népednek. a zsoltárokban gyakran fordul elő. hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. megóvhasson. Isten látja gondjainkat és hallja imáinkat? Sokszor úgy imádkozunk. ha úgy imádkoztunk. és nem földi királyok és hősök utódaiként. segíts irántad való teljes bizalommal könyörögnöm. hogy Ábrahámot és Jákobot. vagy Jánossal. hogy közbejátszott. köszönöm. és kérlek. különösképpen az imádságok könyvében. Első olvasásra furcsának tűnhet. hétfő . ha netán mi azt kértük. mint ahogyan Istenről. ha értük hálát adva mi is Istent tartjuk atyánknak. Istenem. ami kevésbé jó nekünk.Botond Lukács 11. de íme. hogy tudjuk. itt nagyobb van Salamonnál. amit alkottak. ami a legjobb. el is feledjük. mint azzal. A Szentírásban. 2010. hogy megszólíthatlak imáiban. hogy nem a kicsikhez kell forduljunk segítségért. de mi az Urat kell keressük. Mi csak Istenben reménykedhetünk. de biztos az. márc. hogy mennyire fontos azt tudni nekünk. Az Úr azt fogja adni. mert Ő a mi Megváltónk. melyben a király arra kéri a királyok királyát. aki az Atya akaratát tette a maga akarata elé. mégis jó az. sokszor csodálkozunk.minket. ami a legjobb számára. sem Kálvin. miért elégednénk meg Károli Gáspárral vagy Ravasz Lászlóval. az nem kételkedik abban. Ez nem ijeszt meg minket. és elítéli őket. sem senki más nem tehet mást. még akkor sem.Beáta 1. mert ő eljött a föld végső határáról. Köszönöm. még a véletlent is elképzeljük. De ugyanúgy. hogy imádság közben áttér az imádkozó a kérésről a hálaadásra.

melyben örömmel tudatosuljon bennem. márc. azt Isten maga leplezze le és adjon gyógyulást. 43 . a baj forrását. hogy miért nem volt már rég templomban. hogy egy hajszál sem eshet le a fejünkről. A fontosabb viszont saját életünk példája. ha különféle gépekkel átvilágítja egy testrészünket. Egyik lelkipásztor mesélte. Egyetlen cél vezette: hallgatni az Igét. Öröm-e. és az Ő akarata nélkül a teremtmények egyike sem tud moccanni sem. De mivel szegény volt. aki ma is minden pillanatomat látod. De hiszen hitvallásainkban mi is valljuk. köszönöm. Ugyanez Dávid imájának célja. kicsi egészség. mennyire jó orcád előtt élni szüntelen. Jól vagyok. ha alapos vizsgálatot végez. akkor is jónak találjuk azt. vagy kora éjszaka ért haza. vagy rettegés nekem. és főként. gyalog ment. hallgatta az Igét a gyülekezet tagjaival. Isten nem ver bottal. majd késő este. és azon munkálkodsz Lelkeddel. 2010.) Amikor testi fájdalom miatt orvoshoz megyünk. szerda . ezek után megfelelő kezelést tud alkalmazni. Ha ennek során rendellenességet fedez fel. családtagjai ismerték csak buzgóságát. olyan beteg vagyok. énekelt. Ezek mai példák. nem tudok én templomba menni. Gondolom. ismerd meg szívemet! Próbálj meg. Naponta szükségünk van a lelki kenyérre. ha lenne még valahol bármilyen melegágya a bűnnek. vagy veszély az. vagy csak gondoljuk. és annak is örvendünk. A második kérdésre. ha minél többet tudnak rólam. és csak ott volt hitvallása szerinti gyülekezet. hogy senki nem lát. de jó. De mivel több.megváltásról nem mi kell valamit is kitaláljunk. Nem mondta el senkinek fáradozását. ami a legtöbb bibliai tanításra. szívesen vesszük. az élet halad előre. A Zsidókhoz írt levél szerzője pedig elmondja. már nyöszörgő hangon mondta: jaj. Ismertem egy embert. hogyléte felől érdeklődött.13: Nincsen olyan teremtmény. Éjjel két óra körül indult. hogy Isten előtt zajlik az Univerzum minden mozzanata. hogy tudom. hogy olyan életet éljek. van templomunk. mindennapi feladatok. hogy felfedezte a fájdalom. amely rejtve volna előtte. Hallgasd én lelkem az Urat. esetleg hozzátesszük. amikor imádságában ezt kéri az Úrtól: Vizsgálj meg. senki sem tudja olvasni gondolatainkat. legalább a hozzám legközelebb levők? Ez engem minősít. sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. mégis. reggel tízre együtt imádkozott. mikor megbántanak. látja az Isten. Isten iránt milyen hallatlan bizalom van Dávid király szívében. Isten előtt soha és semmit nem lehet eltitkolni? Mekkora nyitottság.139. úgy a feltámadás és az örök élet evangéliumár is csak Isten Szava alapján közelíthetjük meg helyesen. A legtökéletesebb kijelentést pedig Isten fia hozta el hozzánk. hogy a legtökéletesebb atya vagy. meggyógyulunk. szólnak a harangok. Nekem öröm. Atyám. hogy találkozva az utcán gyülekezeti tagjával. erre az Igére is érvényes az. érthetetlen módon néha körülnézünk. Neki kell majd számot adnunk. mint 30 kilométerre lakott a várostól. hogy mindig önmagammal kezdjem a vizsgálatot. gyalog jött. aki a múlt század második felének első két-három évtizedében minden vasárnap hallgatta Isten igéjét. és ismerd meg gondolataimat! (Zsolt. legyen a mai napon is az Ő Szava mindenek felett fontos számomra. akkor szoktuk ezt fenyegetően mondani: nem baj. ha jól megismernek. Istenem. majd Isten megfizet. hanem a kijelentésre kell figyeljünk.Gábor Zsidók 4. Van Bibliánk. ezért minden vasárnap megtette a hatvan kilométeres utat jövetmenet. Inkább mások felé. jött a válasz.24.

26. hogy mindezeket megismertük és elfogadtuk. Isten a győzelmet Krisztus ereje által ígéri. hogy hogyan fog Ő válaszolni. aki mindennel. Olyan Atya. a megváltásban. hogy Megváltónkért Isten nekem Atyám. közösség előtti gondolkodásom. hogy amit mi szeretnénk. hamar váltunk hangnemet. még a kedvem ellenére való dolgokkal is. Kiváltság számunkra és Isten kegyelmének ajándéka. Uram. nem élünk bizonytalanságban jövendőnk felől. kívánatossá tegyük mindenki számára. hogy mihez is lehet Krisztus erejét kérni. Azt nem tudom. Még mindig eszembe jut néha az Istennel való kapcsolat. Követelőző természetünkről kiderül. Emberi természetünk követelőző. igyekeztem jól viselkedni. hivatásunk az. Ez nagyon ritkán történik meg. hogy ezeket jó illatként árasszuk. hanem Krisztussal együtt leszünk a végső győzelem után is. amikor nem veszi meg neki rögtön még az égen haladó repülőt is. Biztos. hogy Isten velem nem törődik. de kivétel nélkül mindennel javamra munkálkodik. elégedetlenség. 2010. Hitvallásunk alapján hiszünk Istenben. Győzelemre vezet minket Isten. Köszönöm. aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket. és Isten felületes ismerete arra ösztönöz.14: De hála legyen Istennek. hogy meghallgattál.Korintus 2. Tudatosítanom kell. hanem tagadás. Ez pedig kisugárzik és kellemessé teszi a légkört maga körül. péntek . amikor csak kértem. és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. hiszen miért lenne fontos Neki épp az én kis életem. hogy minden suttogva elmondott. már nem könyörgés hagyja el ajkunkat. maga a hitünk biztos ismeret alapján való szívbeli bizodalom.2010. csütörtök . mondja a kisgyerek a szülőnek. Egyik fő oka ennek. és ha ennek ellenére késett a válasz. nem tudom. Mi különbséget tudunk tenni a kettő között. mindennel azon van. hogy gyors és kedvünk szerinti segítséget várjunk Tőle. az örök életben. Hiszen tudom. akkor még az a rettenetes gondolat s megkísértett néha. vagy csak gondolataimban megfogalmazott szavamat ismeri. hogy kicsoda Isten számomra. vártam. hogy ez nem látszik meg rajtunk. hogy eltaszítottál magadtól. hol lehet ezzel diadalra jutni. 44 .25. lehet. Krisztusban.23: Én már azt gondoltam ijedtemben. hogy nekünk e világi céljaink vannak. pontosan meglegyen. hogy talán nem is lesz válasz. hogy mennyre sajnos. jusson eszedbe. De én lelkem. A világi harcokban minden áron és bármi eszközzel megszerzett győzelmek keserédes mámorát pedig mindenki ismeri. mi a győztes sereghez tartozunk. és ez engem is még befolyásol néha. és megfelelő időben és a nekem legjobb módon fog érkezni az Ő válasza. hogy közelebb kerüljek Hozzá és az üdvösségemhez. De te meghallgattad könyörgő szavamat. Isten gyermekei bizonyára ismerik a hitben való csendes győzelmek csodálatos örömét. hogy ma érkezik-e válasz imáimra. ezek a fontosak és ezekben szeretnénk győzelmeket aratni. nem is szeretsz. panasz. Feladatunk. hogy türelmetlen is.Irén Zsoltár 31. csak sokszor elfelejtem. márc. És szinte mindig azt is hozzátesszük. mégpedig rövid időn belül. nem a véletlenek lehetőségsorozata közül lesz majd csak valami velünk. amit szerettem volna. Krisztus követői számára pedig a végső győzelem is fontos és bizonyos.Emánuel 2. egy örökkévalóságig. de abban nem kételkedem. Ilyen kisgyereke viselkedés nagyon gyakran érhető tetten a mi keresztyén életünkben is. el kell tehát gondolkodjam. Ha nem lesznek meg vágyaink. Még a várakoztatással is. Körülöttem sokan ma is így gondolkodnak és élnek. amikor hozzád kiáltottam segítségért. hogy megkaphassam. márc. szoktunk mondani.

Jézusom. amikor a csónak himbálózik. amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta. amikor meglátták. mégis újra félek. akinek szavára egyszer már lecsendesedett a szél. vagy jöhet. itt van Ő. hogy kimondva vagy kimondatlanul minden mögött ott van a hit. mintha pillanatig sem lenne nyugta életünknek. egyetlen szavával hozta a biztonságot. minden megváltozott. nem is tudjuk. hogy már erőnk sincs ellenállni. Néha nem is bibliai vagy vallásos téma alapján kérdezik őket. hogyan adom tovább a Tőled kapott ismeretet. már attól is megrezzen. Néha úgy néz ki. hanem csak alkalomadtán ül be egy csónakba. Háborog az élet. jelen van az Isten. az Izráel Királya!” 45 . megvizsgálom a magam életében. Bibliáról nemes egyszerűséggel. hogy Rólad beszélve igaz legyen. Árad a jó illat körülöttük. És nincs semmilyen kísértet. Krisztusról. 2010.27. szombat . a tengeren járva. Aki nem hajós. Kérlek. hogy a csendes vizeken szívesebben hajóztak. hogy félelmük ne fokozódjon. és közeledik a hajóhoz. mert nagy szél fújt. attól. melyek meghaladják emberi erőnket. Biztonságban vagyunk. mert a Lélek juttatja eszembe. mert itt van az. hogy rám nézve is érvényesnek tekinthetek: itt vagy. Itt van Jézus. és jelenléte hatalom. akik Istenről.12-13: Másnap. melyeket hiszem. Jézus megszólítja őket. megváltozik minden. akkor megváltozik az élet maga. márc. És a halászok is biztos. segíts. legalábbis emberileg. Kérlek. hogy noha oly sok vihart csendesítettél le életemben. tovább siet. hogy arany alma ezüst tányéron a bizonyságtételem. de Jézus megszólalt: „Én vagyok. hogy kísértetet vélnek látni. hogy Jézus a tengeren jár. lehet. semmilyen emberfeletti. amitől félni. avagy művészetről. hogy Jézus Jeruzsálembe jön. ma is. mindnyájan ismerünk és hallgattunk olyan felszentelt vagy nem hivatásos igehirdetőket. inkább elmúljon. aki az Úr nevében jön. ami közeledik. sőt. pálmaágakat fogtak. milyen a Rólad való bizonyságtételem. hogy olyan erők. nincs ok a félelemre. Aztán van. és tudományos kérdésekről. bizony emberi dolog megijedni. Ha vihar van. rádöbbenek. kivonultak a fogadására. megijesztenek az élet hullámai. ami jön. a hitvallás. emlékeztess mindig tanítványaidnak mondott szavaidra. hogyan próbáljunk harcolni. egyesek felháborodva távoznak. vagy a felém közeledő ismeretlenek. hiszen mi lehetne az.18-20: A tenger pedig háborgott. a lelki megközelítés.28. legyint. Szavára mind a két oka a rémületnek elmúlik. és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott. de szívet-lelket felemelő bizonyossággal és közvetlenséggel beszéltek. Erre jön aztán az. A tanítványok közül sem mindenki volt halász. Az eredményről jobb. a bizonyságtétel. gondolom. Ha hullámok között is. virágvasárnap . mindennapokról vagy hivatásról úgy nyilatkoznak. a megmenekülést. márc.Hajnalka János 6. hogy lelkem mélyéből jön. kellemes a hangulat. vagy démoni hatalom. Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira. bocsáss meg. 2010. elcsendesedtek a hullámok. itt is. ne féljetek!” Rémület rémületre. megmenekült az életük. Ezzel szinte ellentétben. Attól. vagy egyszerűen csak olyan körülmények közelednek. ha nem beszélünk. hatalmak. és a hullámok becsapnak a hajóba. Uram. de meghallom. szinte mindenki elfordul tőlük. vélt vagy talán valós veszedelmek fenyegetése ellenére is meghalljuk ezt a hangot.Gedeon János 12. Vannak viharok. Amikor meghallom. hogy Jézus velem van minden nap. Megrémültek.Az utca sarkán álldogáló és színes folyóiratok alapján Istenről beszélni próbáló emberek nem kellemes illatúak lelki illat szempontjából. akitől rettegnek még az ördögök is. az életet.

magán hordozva a jól ismert igék családiasságán túl azt a veszélyt is. Mindaz. hogy nincs többé semmi. pár nap.Sok helyen konfirmáció van ma. és ebben az állandóan változó világban mi magunk is gyakran és lényeges módon változunk. hogy hamar és figyelmetlenül átsiklunk fölötte. Nekünk szükségünk van a jó irányba történő változásra. akik várakozással teli szívvel mentek ki köszönteni az érkező Messiást. Jézus imádására. hogy ne a fogadalomtevő ifjakat ünnepeljék a családok és a gyülekezetek. erről szól ez az igevers. a dávidi sarj királya utáni igei várakozással ment ki a tömeg nagy része Jézus köszöntésére. És szükségünk van erre a biztos alapra is. Pál apostol arról beszél. hogy a mi URunk örök.Auguszta Zsidók 13. Jézus nem változik. aki minden alkalommal. Nem kevesen érzik ezek miatt. gazdasági vagy politikai rendszerek vagy vezetők. mert amiben hittek. Igen. Isten gyermekei már e földi életbe részesülnek abban a kiváltságban. hirdették ezt a század elején történt merénylet után. Ugyanúgy szánja a pásztor nélkül bolyongó sokaságot. évezredekre megpecsételve egy nép sorsát. hogy zsidókért és nem zsidókért eljöttél erre a földre. hogy megismerik Megváltójukat és az Ő szabadításának erejét. És nem változnak Jézus érzései sem. hogy ennek milyen következményei vannak. és elkezdik a földön az örök istentiszteletet. tanított és cselekedett. teljes szívvel magasztaljuk Urunkat. meghaltál bűneinkért és megváltottál minket. ma más az értékrendünk. ami biztos lenne. Szeretnénk Téged. adja a Mindenható. és a tömeg hangulatát és indulatát meg tudták változtatni az akkori vezetők. tanítása. amit az Úr mondott a boldogságról. átalakul. hogy semmi nem lesz többé olyan. minden nyelv imádni fogja őt. ma és mindörökké ugyanaz. az Úr imádását. Ez majd az örök életben teljességre jut. Érdemes lenne azonban azt is átgondolni. uraknak Ura és királyok Királya. legtöbbször nem jó felé mutat a változás. Sajnos. hogy az. az tőke volt és piac. Okos elemzők azt mondják. sőt. Hiába igyekszik annyira a mai ember ráfogni az igék sokaságára. hogy virágvasárnap még önzetlen lélekkel. Jézus Krisztust. Jól ismert ige ez. aki iránt hűséget fogadtunk mindnyájan. márc. amit Ő képviselt. a gazdasági válság okán. azt is jelenti ez a kijelentés. a földi és mennyei kincsekről. hiszen csak megváltozott embernek változhat a véleménye.8: Jézus Krisztus tegnap. Sajnos. Jézus nem változik. és minden további tanítása ma is ugyanaz. az Atyához való menetelről. hanem azt. ott segítsen az Úr minket. A legmagasabb szinten élőknek és a 46 . Konfirmálók és már rég konfirmáltak egyaránt erre kell eljussunk. És ahol „csak” virágvasárnap ünnepe van. Mi ilyet nem ismerünk. most már évtizedenként. bűnös állapotunk miatt. az sem változik. és az ifjak fogadalomtétele áll az istentisztelet középpontjában. hogy ma már nem érvényesek. ma más világban élünk. hogy gyermeki tisztaságra törekedve. Áldott vagy Jézus Krisztus. jól tudjuk ezt is. elég volt néhány óra. hétfő . amikor Nevedben egybegyűlünk jelen vagy. Minden mássá lesz. hogy egyszer majd minden térd meghajol Jézus előtt. az életük is ingatag. ugyanúgy szereti és elfogadja a kivetetteket és a szegényeket. ezt megértettük. amikor az egyszerű lelkű gyermekek a templomban is folytatták az Úr Krisztus dicsőítését. szeretnénk Téged magasztalni: Áldott vagy. akkor azt tették. 2010. Virágvasárnap sok helyen konfirmációi ünnep. ma is a gyermekeket magához hívja. De hadd higgyük.29. gyorsabban is. körülöttünk minden változik. Jézus Krisztus örök. Amikor azok az egyszerű emberek. Bizonytalan világban élünk. mondják most is. amit a mennyben is tenni fogunk. mint eddig volt. az újjászületés szükségéről.

12: De nem kell sietve vonulnotok. és kérdezzük is. az eltévedhet. nem azt mondja itt a zsoltáros. hogy Isten megy elől az. veszedelembe kerülhet. Én hallom-e? 2010. biztonságot jelenthet. mások szerencséjéhez. De azt igenis hirdeti. Hiányzik. nagyon sok keresztyén. aki rossz. felfedezni számtalan sok áldását Isten irgalmának. hogy meglássuk. Adja az Úr. mindenkihez. hogy annyi mindent eltűrve még mindig az az Ő akarata. márc. mint mi. elkezdenénk hasonlítgatni életünket. nem kell futva mennetek. éjjel pedig tűzoszlopban. és így tanítja gyermekeit is. esőt át igazakra és gonoszokra egyaránt. 2010. A bibliai itt áll a zsoltárban. hogy Isten különbség nélkül jóságos mindenkihez. Ebből következik nagyon sok szenvedés. hogy Isten mindenkinek egyformán adja a tálentumokat és egységes életutat készít mindenkinek. Ő ismeri az utat.hajléktalan koldusnak is ez igazi stabilitást. amint sokszor szoktuk. akkor az 47 . a juhok pedig őt követik. márc. az Úr jó és irgalmas. vezeti népét. Amint Jézus is mondja. Isten is jó kellene legyen hozzám. Azt sem. hogy megtérjünk és megismerjük az igazságot. hogy Istennek mennyi és mekkora szenvedésbe került jóságának gyakorlása. hogy a világon még mindig az emberiség 5-6 százalékának jobban megy sora. Így tudja. hogy Isten olyan. irgalmas a mi Istenünk. Azt írja az Ószövetség. mint nekünk (szinte hihetetlen ez az arány. a nagyhét eseményeinek felidézése által is. irgalmának kiáradása. tévesen. inkább törekedjünk ezen a nagyhéten számba venni végtelen sok jelét Isten jóságának. nem érdemes más utakat próbálgatni. A másik áldása annak. de elégedetlenségeink miatt pironkodva utána lehet nézni). sorsunkat mások életéhez. azaz nem bibliai ez a gondolatsor. Minden csatában legelöl a legnagyobb vitézeket érdemes küldeni. aki jó. ki és hogyan viszonozza. hogy akármi is kedvünk ellenére van. hogy Isten hogyan vezette ki Egyiptomból az Ő népét. annak a történetnek elmesélése. hogy mindenki a mennybe jut. vajon miért ver engem az Isten? Hiszen jó voltam. nem véletlenül a vonatkozó névmás. hogy Isten ment a nép előtt nappal felhőoszlopban. mert az ÚR jár előttetek. már abban is. hogy valamilyen nehézség adatott nekem? Nem helyes. Jézus ezt úgy mondja el a példázatban. hogy nem számít. hirdessük mások felé is: Jó az Úr. ha meghallja: Jézus örök.Árpád Ézsaiás 52. Mit tévedhettem. Ezek nincsenek benne az igében. És az sincs benne ebben az igében. jó az irány. hogy Isten jóságát ki hogyan fogadja. mindjárt az jut eszünkbe. utána pedig pont van. hanem Ő vezette negyven éven át a pusztán keresztül a választott népet. mert ha ők nem tudnak kivédeni egy támadást. Irgalma minden teremtmény felé árad. és szüntelen azon siránkoznánk. Isten nem csak a szabadulást adta. Az ősatyák elmondták a következő nemzedékeknek. lehetőségeihez. hogy a jó pásztor megy elől. Segítsem Istenünk arra. hogy felismerjük saját életünkben is. hogy. többek között az is. irgalmas minden teremtményéhez. Aki nem követi a pásztort. azt szereti. hogy Isten megy elől. apáról fiúra szállt a tanítás.9: Jó az ÚR mindenkihez.Zalán Zsoltár 145. Izráel Istene lesz mögöttetek is. Két dolgot is jelent az. vagy legalább megsejtsük. szerda . Nincs aki ebben az igeversben.30. mert az Úr van elől. azt megbünteti. hogy Őt éri bármilyen veszedelem először. Ahelyett. Nyílván.31. kedd .

mert az Ő gondviselése alapján vallom. ha úrvacsorázunk. Könnyű volt ezekkel elbánni. mögöttem is Ő halad. hogy egymagam kell megküzdjek minden kihívással. hogy nem tudom mi ér és milyen irányból. hogy aki bármilyen szívvel. Atyám. ezért szükségünk van a lelki eledelre. amikor azt gondolom. mint naponkénti lelki táplálékról. fölöttem tartod kezedet. és Ő lesz mögöttük is. mely minket megerősít. Előtte több alkalommal szólt arról a Megváltó. sebezhetőnek gondolom az életem. hogy nem csak a formális úrvacsorázással lehet megszerezni az örök életet. Nagycsütörtök estéjén volt az utolsó vacsora. hogy hátulról támadták meg a vándorló népet. Amikor a mai rohanó világban néha nagyon egyedül érzem magam. hogyan élhetünk örökké. Adja az Úr. hogyan ehetünk a mennyei kenyérből. hogy nekünk szükségünk van földi kenyérre és mennyei kenyérre egyaránt. hogy jól tesszük. És hátul haladtak a betegek. amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből. Húsvétkor a közösségbe. erre a kérdésre most nem következik egy hosszasan kifejtett teológiai magyarázat. hogy felismerjük és elfogadjuk hálás szívvel a felkínált mennyei kenyeret. van lelke. ezt is naponta kérjük bizalommal a mi mennyei Atyánktól. akik Neki engedelmeskednek. s beszélnünk kell Jézus áldozatáról. Testünk naponta kenyérrel. ha ezt az igét felidézhetném. az az én testem. Egy kicsit a zsoltár jut eszünkbe. ekkor adta Jézus tanítványainak a kenyeret és a bórt. Biztos. Az. ezt is kirendeli Isten gondviselése. mely az örök életre táplál minket. akik néha még le is maradoztak. mint test. a megtöretett kenyérről. és szívbéli meggyőződés: élni fogok örökké. Segítsen minket Istenünk. 2010. hogy csendes imában tegyük fel kérdéseinket Istennek. a megtöretett testről. lelki élete. az máris megkapta az örök életet. De mivel az ember több. oltalmaz. nem érhet orvtámadás.egyszerűbb katonák igazán veszélyben vannak. élni fog örökké. csütörtök – Hugó János: 6. mert az nem kérdés senkinek sem. tökéletes gondviselés garantált az Úr népének. hogy ez kérdéssé legyen sokunk számára. így teljes biztonságot érezhetnek azok. amikor védtelennek. gyengék. Isten maga vezessen el minket ezen az ünnepen oda. vezet. De mégis. hogy nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett igét. bármilyen hittel beállít húsvétkor egy keresztyén templomba. és ott elfogadja sokadmagával az úrvacsorát. amikor úgy haladok napi feladataim közepette. Volt azonban még egy veszély a vándorlás alatt. Itt beszélhetünk Isten Igéjéről. ápr.1. hogyan együnk az örök életre a mennyei kenyérből? Nem. Legyen a feltámadás ünnepe valódi öröm. hogy Ő halad a nép előtt. Bizonyára mindezeket ismerjük. Jézus nem azt mondja. ha már most készülünk lelkiekben is.51: Én vagyok az az élő kenyér. hogy eljussunk Nagypénteken. idősek. akkor jó lenne. Áldott légy gondviselésedért. és el is megyünk az ünnepi istentiszteletekre. ha eszembe jutna: az Úr előttem van. Teljes oltalom. vezet. 48 . még cak egy hajszál sem eshet le a fejemről az Ő akarata nélkül. és az is áldássá lehet. táplálékkal él. melyeket mi is magunkhoz veszünk az úrvacsora alkalmával. A mai igében Isten azt ígéri az ő népének. Izráel előtt maga a Mindenható jár. elöl és hátul körülzártál engem. Nagy kérdésünk az. amelyet én adok oda a világ életéért. mert az a kenyér.

megverjék. és Nevét mindenek áldani fogják.27: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek. nincs az egyes országokban. URam. Nagypénteken nem találok szavakat a kereszt végtelen szeretetedről beszélő ténye láttán. belső megrendüléssel tudom azt mondani: köszönöm. sem annak a gondolatnak. miért hagytál el engemet. hogy emberek kezébe adassék. engedte. Úgy válaszolt. mert Ő hallja és törődik velünk. és lelke mélyéből kiáltott Istenhez a keresztről. mindenkori ember. hogy lehetséges-e vagy sem. Isten Fiának az. és nincs békesség az emberi szívekben. hogy ég és föld belerendült. minket reménységgel ajándékoz meg a feltámadásra és az örök életre nézve. hogy a Szent Fiú a gyalázat fájára szegeztessék. és nem válaszolt. Isten válasza nem pillanatnyi körülményeink enyhe alakulását jelentik. Az Úrtól kapott békességet nehéz leírni. Nagyszombat – Buda János 14. ápr. vagy éppen 49 . Köszönöm Neked Uram. ezért már nem is harcolunk érte. Ne folytassuk ezt a gondolatsort. hogy Isten meghallgatja a mi könyörgéseinket. akik engem hallgattok és követni fogtok és az én békességemet hagyom. ápr. de nem úgy adom nektek. szeretnék ma csendben imádkozni és megköszönni mindazt. mégis. hogy a világ bűneinek mérhetetlen súlya alatt megszakadjon a szíve. és tapasztalod majd. lelki harmóniát biztosít akkor is. az Ártatlannak. ahogyan a világ adja. Nincs békesség a világban. hogy az előbb felsoroltak közül bárhol lehetséges a békesség. hogy milyen az. Van-e bármilyen alapja azt gondolni. és még csak nem is fizettek akkor rögtön ezért a szörnyűségekért. Ha Isten ezekre nem válaszolt. amikor okunk lenne emberileg a nyugtalanságra. hiszen jelen körülményeinkben nincs és nem lesz békesség. amikor a külső körülmények nem kedvezőek. hogy Fiát hatalmas kézzel kihozta a halálból. hanem Isten az Ő hatalmának mértéke szerint válaszol. Ez nem újdonság. az emberileg lehetetlen bűnbocsánat Krisztusban lehetővé vált. hiszen eleve hibás. ha Fiának. hogy recseghetnek ropoghatnak a világ eresztékei.2. egyetlen hívő üdvössége sem rendül meg. hogy már nem is zavar néha. hogy azok Őt gyalázzák. hanem Ő kijelenti: nektek. Uram. Úgy válaszolt. Hagyta. előtte mindenek térdet és fejet hajtanak. csak csendben. Úgy válaszolt. és nem avatkozott közbe. Nagypénteken azt is látjuk. figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma. amit a reformátor valahogy úgy mondott. amikor alig lélegezve bár. hogy minden imám előtted van. Ezt el kell fogadni. Azzal válaszolt. Azt a békességet. sőt. ne is csüggedjen. nincs békesség egy-egy faluközösségben. hogy érdemes lenne imádkozni.2010. annyira nem. akiknek teste porrá lesz. hogy Ő minden imánkra válaszoljon. a pokol gyötrelmeinek mélyéből kiáltotta. hogy a pokol kapui megszakadtak. egyensúlyt. amit értünk tettél. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Istenem. akkor nincs semmilyen alapja imáinknak. Jézus nem vitatja. 2010.3. Úgy válaszolt. Ő gyötrődve könyörgött a Gecsemáné kertben. Nagypéntek – Áron Zsoltár 39. nem is hiszünk abban. gúnyolják. Ő válaszolt a lehető leghatalmasabb módon. a halál hatalma megtört. mibe került Istennek. A mai napon ez az Ige Megváltónk könyörgését juttatja eszünkbe. Isten hallotta és meghallgatta Jézus imádságát. de csodálatos megtapasztalni. hogy Fiát felemelte és mindenek fölé helyezte. hogy minket.13: Hallgasd meg imádságomat. a szeretett egyetlennek imáját nem hallgatta meg? Engedte. mely megmarad az ember életében. az Ő örökkévaló céljainak megfelelően. nincs békesség sok családban.

vagy az emberi akarathoz kötik ezt az újat. ami két évezreddel ezelőtt történt. az orvosok is elcsodálkoztak. Ugyanúgy.5. hogy új szívet ad nekik. sem a lelki állapota. hogy nem tudunk értük eléggé hálát adni az Úrnak. Most. Isten sokszor ígérte azt népének. Istennek egy csodálatos gyermekéről hallottam. csodálni Őt. Örök dicsősége van 50 . mint a húsvéti két szóban elmondható örömüzenet. ápr. hogy az addigiakhoz képest nem változott a beteg pulzusa. aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. hanem Jézus békességét fogadja el. akinek nem volt türelme kivárni Isten akaratát. imádsága. mint Ábrahám. hiszem. hogy ez több legyen. amikor kezdődött volna a műtét. hogy átgondoljuk. földi életünket megváltoztató. hogy szinte elfogadhatatlannak tűnnek számunkra. amikor egy valláshoz. hogy ők kell ezt az újat megteremtsék. Ő.elcsüggednénk. gyümölcsei. örök életet adó csodát cselekedett Isten. Adja az Úr. melynek következményeiből egy életen keresztül erőt merítünk. és Őt. a mai keresztyének is néha azt gondolják. mely Névre minden térd meghajol. 2010. minden emberi értelmet meghalad. és olyan Nevet ajándékozott Neki. Leghatalmasabb munkája volt. Hogyan lehetséges ez? Nem az ember produkálja. aki műtőasztalom sem kételkedett pillanatig sem abban. hogy kihozta a juhok Nagy Pásztorát a halálból. legyen valóban szívünk kívánsága. aki ma elmondhatja. Húsvét üzenete ezek között is egyik legnagyszerűbb üzenete és ajándéka a mi Istenünknek. Mi nagyon hálásak vagyunk Istennek azért. mint a „jó napot” egyházias formája. Maradjunk egyetlen üzenetnél. Jézus feltámadott és él. És sokszor kívánja olvasóinak az Isten békességé.12: A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. És úgy. hogy próbáljuk legalább a mai napon azt magunkkal hordozni. az pedig bármit is jelentene. Krisztus feltámadt. Boldog. Két sorba le lehet írni ezt az igeverset. aki nagy hatalommal feltámasztotta Krisztust. Annak. nos. Húsvét következményei. ápr. az Úr követőinek pedig az Írások szerint új életben kell járni. mi pedig csak ámulni tudunk. Húsvéthétfő – Vince 1. Istennek békessége. áldásai pedig olyan csodálatosak.Péter 1. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása tényének egyik elsődleges és nagyon fontos következménye a személyes életünkre nézve az újjászületés. és új lélekkel áldja meg őket.4. Isten munkálkodik a világban és munkálkodik az övéinek életében. ezzel a hatalmával adja nekünk az újjászületés csodáját. írja Pál apostol. Innen származik aztán sok félreértés. Erdélyben így köszönünk: békesség Istentől. hálát adni mindenért szent Nevének. Isten ajándékai olyan hihetetlenül csodálatosak és nagyok. mindenképpen jó. Több helyen is nevezi Az Urat a békesség Istenének. aki a kereszthalálig megalázta magát. hogy Ő cselekszik életünkben. az Atya munkája által. az ünnepen legyen rá időnk. Krónika 29. Húsvétvasárnap – Izidor 1. hogy ez a jézusi békesség töltse be mindnyájunk szívét. hogy: hiszen és is újjászülettem az Isten nagy irgalmából Jézus feltámadása által. hogy csak Isten akarata történhet vele. Hatalmas ereje munkálkodott az ő irgalma és szeretete indításából. és csendes alázattal hozzáteszi. hanem életünk minden napjára. Őt felemelte. És ez a békesség nem csak betegekre érvényes. az újjászületés csodáját lehetővé tevő. erősítsen minket: Jézus Krisztus feltámadása által születtünk újjá. mely velük maradjon. de üzenetének gazdagságáról bizonyára nem csak két oldalban.3: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja. 2010. egy ceremóniához. egy földi eseményhez. sem a vérnyomása. hanem két kötetben is lehetne beszélni.

mint a kisgyermekek. akarom. de ezzel a lelkülettel. Jézus mondta. nem úgy lett. hogy nem tudtunk magunkon uralkodni. Isten minket nem mások feje fölé akar emelni. hanem tanulni is lehet belőlük. a feltámadás minden következménye pedig áldást jelent életünkre. javunk származik belőle. de amikor megtörténi. magatartásra. a maga gyermekeivé tett minket. Ezért versenyeznek gyermekiesen.1: A higgadt válasz elhárítja az indulatot. akik szeretnének társaik fölé nőni. hogy igazunk van. de a bántó beszéd haragot támaszt. hogy jogos az ingerültségünk is. az engedelmesség. hogy minden helyzetben alárendeljük akaratunkat Istennek. hiszem. hogy a krisztusi lelkület felülkerekedése az óember akaratán egyre gyakrabban és természetesebben megtörténjen? Vagy esetleg mindkettő? Az apostol szavai erre is igazak. engem is örök élettel ajándékozol meg a lehető legnagyobb és legcsodálatosabb méltóságban. Uram. hogy bárki megértse azt. hanem nekünk is azt ígéri. És Nála. sem áldás abból a helyzetből. békésen tudtunk viszonyulni valakihez. vajon miért nem sikerül sokszor mégis mindez. Példát. mint te. Áldott legyen érte Szent Neved. hanem arra ösztönöz. Sőt. Jó lenne. Már megint dühös és bántó voltam. kedd – Vilmos Példabeszédek 15. Lehet. mi ezt is félre tudjuk érteni. hogy kellő időben és mértékben megadod azt nekem. ez a gondolkodás sok felnőttnél is megtalálható. Ha ehhez szükségem lesz erőre. néha tényleg szeretnénk. aki igazán naggyá. abban. vagy saját tapasztalatból mindenki tud mondani arra is. csak a saját dicsőségükért és földi kicsiny előnyök megszerzéséért. és én is többet tudok. csodálatos Atyánk van. És csak vele és általa lehet bárki ma is naggyá és erőssé. Vele leszünk igazán erőssé. hogy az én apukán erősebb. de az én bátyám nagyobb. nem mások kárára akar megerősíteni. hogy figyeljünk rá. Afelől azonban nincs kétségünk. a szeretetteljes beszédre. Az Ő útján lehet naggyá és erőssé az életünk. nem ezekkel a szavakkal kifejezve. Csak Neked szeretnék mindenben engedelmeskedni és a Te Nevedet életem által magasztalni. azt gondoltuk. nem is vágyom semmiféle nagyságra a földön. békességre igyekvők maradni. azt. vagy jómagunk csendesen. amikor indulatok oldódtak. hogy Országod örököse lehetek Krisztus által. hogy olyanok kell legyünk. életre. hogy Krisztussal együtt részeltet majd az Ő Országában. néha azokhoz a kisgyermekekhez hasonlítunk. hanem ahogyan nem akartam. igazunkhoz való ragaszkodásunk? Vagy még mindig túl kevés bennünk az elszántság arra. hogy a hibákat elkerüljük. higgadtan. hatalmassá. sőt. amint akartam. mert valaki. 51 . az Atya akaratának való teljes alávetettség útján. Húsvétkor pedig nem csak Fiát hozta ki a halálból. akik erősebbek akarnak leni mindenki másnál. hogy még mindig túl nagy a magunkhoz. hogy a bántó beszédet kerüljük. A közmondások pedig nem csak érdekesek és valamilyen igazságot fogalmaznak meg. és ekként cselekedjünk. A legcsodálatosabb nagyság pedig az. aki minket minden nehézségben megerősít. mások életéből. ápr.a Fiúnak az Atya jobbján. nem földi erőre és nagyságra vágyom. mint ahogyan Jézus Krisztus ereje és nagysága is mindig csak az emberek javát és Isten dicsőségét szolgálta. rádöbbenek. A példabeszédek a Bibliában egy fajta közmondások. Nem kell főiskolai végzettség ahhoz. És sajnos arra is van saját példánk is. válaszolni egy kérdésre. Sajnos. és mégsem tudunk nyugodtak. amikor jól megmondom a magamét. hogy hatalmas Istenünk van. Ez a mai ige is azért van.6. és minél gyakrabban törekedjünk a higgadt. Kérdésünk csak az marad. a jóban előrehaladjunk. Ő valóban naggyá és erőssé lett. hogy az ige nem csak egy tapasztalatot fogalmaz meg. bántóak voltunk és nem származott megoldás. feszültség enyhült. hogy a feltámadás ünnepén bizonyos lehetek felőle. 2010.

ez egy ószövetségi prófécia. Ő akkor is hű marad. Isten szól Haggeus által ma is. hogy még az Egyiptomból való kivonulás idején üzente Mózes által. amikor próbálnak szolgalelkűek lenni. minden ebből kell következzen. amikor büntetésből hallgatott. aki mielőtt beszélne. máskor pedig mindenben ellentmondanak valakinek. ha veszedelmes irányba tértek. amikor gazdaságilag. Szomorúságuk oka. Keresem a mai életben. s minket is azzal bátorít. szegényesnek tűnik a hajdani templomhoz képest. hogy bezzeg az én időmben. gondolkodik. mint a zsoltárosét. erkölcsileg. Lelke által. hogy sikerül-e majd befejezni a templomot. Ma hiányzik az őszinteség. szerda – Herman Haggeus 2. Isten nem távozott el. Mindezt a pillanatnyi helyzet alapján. nem hagyta végleg magára azokat. és mielőtt gondolkodna. mit gyakran így vezetünk be. Sőt. Jó Atyán. csütörtök – Dénes Zsoltár 10. Volt. él. útmutatást. amikor nem hallgattak a jó szóra. nem szólt. de nem találok ehhez hasonló magatartást. és a mi életünket a jelen helyzetben szeretné hasznos. hogy a rossz döntések fájdalmas következményei bekövetkezzenek. s ha sikerülne is. Azóta bizony néhány száz esztendő telt el. Mégis. célszerű. mint az emberi alkotások. a nyitottság az életünkből. Ma is ismerős ez a két tény: az egyik. a másik pedig az. hogy ha mi hűtlenkedünk. ehhez Te segíts. a mindenkori olvasók javára. miért rejtőzöl el a szükség idején? A Biblia hiteles. ha emberek írták. vallásilag is nagyon elszegényedtünk. Ez pedig a legtöbb. Haggeus azoknak hirdeti Isten bíztató igéjét. 2010. őket nem lehet bármikor és főleg bárhogyan megközelíteni. hogy velük lesz. Teljesen más. hogy ez a mai ige eszembe jusson. a fogság utáni nehéz időkben ez a templom jelentéktelennek. hanem békességet tudjak munkálni környezetemben. 2010.8. Lelked által velem vagy. teljes életté tenni. sokféleképpen vétkeztek. hogy ne haragot. és Izráel története mutatja. még akkor is. amikor hirtelen szólnék. Ha vannak feletteseink. szinte nevetségesnek lehetne nevezni a mai emberek magatartását. Máskor Isten szenvedni engedte a népét. ma is igaz. Egy kis kortörténet ezt az igét nagyon hasznossá teheti ma nekünk. tehát nincs ok a félelemre.1: URam. a fogságból való hazatérés után a jeruzsálemi templom újjáépítéséhez. Erre mondja az apostol. hogy velünk lesz minden nap. magát meg nem tagadhatja.ha az ismert tanítás is sokszor lenne előttem. ápr. Máskor. juttasd eszembe. az Isten jelenléte oszlatja a félelmet. melyet Gyökössy Endre csodálatos tanításai között olvashatunk: boldog ember az. hogy Te. hogy velük lesz mindenkor. és akiknek megígérte.7. feltámadott Jézusom. hogy nehéz időket élünk. hogy a teljes Írás értünk. Jézus feltámadott. imádkozik. mintha Isten pünkösdre nézve. ha nem jártak az igaz úton.5: Lelkem köztetek marad! Ne féljetek! Mintha az Újszövetség igéje lenne ez. Felfelé az alázatot kell megjátszani 52 . de el vannak keseredve. Kérlek. hogy az Ő lelke ott marad közöttük. hogy Isten betartotta ígéretét. De bármi is történt volna. akik nekifogtak. vagy utána mondaná népének. Haggeus próféta által Isten emlékezteti népét arra. és nem adott semmilyen tanácsot. az Úrnak dorgálnia kellett az Ő népét. ha elfogadjuk azt. és is őszintén azt szeretném. sokszor kellett Istennek őket figyelmeztetni. Ha nem lenne szomorú. üdvösségére íródott. miért állsz oly távol. ez Isten Igéje. a világ végezetéig. beszédemmel. és azt ígérte. engedve. A választott nép nem egyszer megszegte adott szavát. akikkel egyszer szövetségre lépett. hogy Ő velünk van. Szeretnék ma elfordulni a panaszkodó vagy jövendőre félelemmel tekintő gondolatoktól. és higgadt beszédre ösztönözzön engem. ápr. hogy azt sem tudják.

ha már nem látom az Úr érkezését. hanem elpanaszolja a Mindenhatónak. néha nem győzőm kivárni. azt próbálva önmagammal is elhitetni. Nem ezt teszi. és milyen természetes egyszerűséggel és bizalommal kéri egy gyerek a szüleitől a betevőt. és emiatt mennyire hiányolja Isten beavatkozását. a létfenntartáshoz szükségest. Isten meghallgatja az alázatosok kívánságát. Nem vagyok sokszor büszke rá. amin az Ő áldása van. rejtegetni nem érdemes. Ő irányítja az univerzumot. mintha elrejtőzne. az istenfélők nyomorúságát. ami szívünkben van ki lehet tárni. Ami viszont lényeges. 53 . és imámat nem amikor és ahogyan szerintem jó. neki kenyér kell. És amikor a mindennapi kenyeret kérem. és tudjuk. én mindent elfogadok. 2010. az alábbvalók fele jöhet bármi a szív mélyéből. Kezdve a szántástól. Ő megsegíti az elnyomottakat. hogy nincs semmi gond. Aztán falusi emberként azt is tapasztaljuk. szeretném mindig kitárni. hiszen csak azt szeretnénk megszerezni. ha elfojtom magamban érzéseimet. hogy az Úr rendelje ki mindazt. hogy ismerhetjük Őt. minden az Úr irányítása alatt van. És miután a zsoltárban leírja. aki előtt mindent. Vagy lehet. Ő Atyaként javunkat akarja. Istenem. mert hiszen éhes. Bármi is van szívemben. szeretném. nem fordul el Tőle. Nem sok vallást ismerek. ha bármilyen személyes hozzájárulásunk. de előtted. aki néha azt is kimondja. netán letagadom. nem veszi teljesen a maga kezébe önnön sorsát. a kenyeret. Amikor ezt a kérést elmondjuk. mindjárt meg is kapja. a körülmények alakulásáig. nem találja a Vele való közösséget. Nem tagadja meg az Urat.9. mikor fog már Ő beavatkozni. a vetés ideje. és hosszan lehet még a sort folytatni. És mindig elgondolkozunk azon. ápr. hogy Istentől kérjük a mindennapit. hogy akkor most nosza. Isten hatalmas URunk. fáradozásunk előtt az Úr már sok előfeltételt megteremtett. erőtől. de mindennapi életünknek sok csodára van szüksége a létezéshez. szárazság vagy késői tavasz. hogy ezt a panaszát a zsoltáros Istennek mondja el. hanem alkalmas időben és a számomra legjobb módon hallgatod meg. megsegíteni.11: Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. fagy vagy hótakaró. bízhatunk benne. Tőle kérjük a mindennapit. hogy Isten gondviselő Atyánk. És akkor még csak a kenyérről szóltunk. hogy ő hogyan látja a gonoszok sikerét. mégis. sőt. Hiszem. az óemberi lelkületből. porszemekkel. tudjuk. Milyen nehezünkre esik néha csak egy kis segítségért is idegenekhez fordulni. és ő abban a helyzetben nem találja az Urat. hogy Istent nem érzi közel magához. a vetőmag minősége. úgy gondolom. Legalább hetente egyszer elmondjuk ezt a kérést az Úrtól tanult imában. tisztogatod szívemet. a hitben való kiskorúság jel az. hogy ilyen isten nincs egyetlen más vallásban sem. És számunkra kiváltság az. eső. ami az élethez kell. az utána következő meleg. minden pillanatban. vagy kimagyarázom azokat. akihez ilyen őszinte nyitottsággal lehetne jönni. segítsek magamon. Mert el kell ismerje a hívő is.érdekből. de azt gondolom. hogy meggyőződéssel vallja. Áldott legyen mindezért Neved. néha nem látom. az. De Istentől kérünk tulajdonképpen mindent. péntek – Erhard Máté 6. segítsége. hogy minden nap. hogy Te elfogadsz. hogy szívében néha megfogalmazódik a panasz. hogy mennyi olyan körülmény pontos alakulására is szükség van. hogy csak úgy lehet mindez a mienk. és mi sem biztosabb. hogy mennyire hiányzik a közössége. Az istenfélő ember a Biblia szerint őszinte. törődik velünk. jó Atyám. mint az. hol van Isten. hogy miután kérte. ami a valóságos kenyérig juttat el minket. Ilyenkor. akkor arra is gondolok. A legegyszerűbb naponkénti egészségtől. nem vagyok elégedetlen. ha ezzel a gyermeki lelkülettel és bizalommal kérném ma is a mindennapi kenyeret. az is megfogalmazódik bennünk. mégis úgy fejezi be ezt a zsoltárimát.

akkor a többire is számíthatunk. a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Nem. a házi bibliaórákról. világunk egyre több okot szolgáltat arra. az istentisztelet. ne próbáljunk ezekről filozofálni. ápr. és adjatok hálát az Istennek. abszolút vagy részleges igazságról ne fogalmazzunk meg okos gondolatokat. ne maradjunk jóhiszeműek. és mindazt meg is adod. Amit pedig egymásnak mi mondunk otthon. vasárnap – Leo Efézus 5. Ezt pedig úgy lehet. Ok okozati összefüggés van az olvasott mondatban. ma arra törekszem. hogy szavaid szerint engedelmeskedve legyek igaz tanítványod. és az igazság megszabadít titeket. 2010. Talán kevesen ismerik még ezeket a házi istentiszteletekről. mint amikor azt mondom egy fiatalembernek. bármilyen más helyen. Ha megtesszük a mondat első felében megfogalmazott feltételt. hogy az ige elvégezze bennünk azt. megismeritek az igazságot. Uram. Te tudod. hanem legyen tapasztalattá. Bizonyára ez az egyik következménye annak. és nem. a mindennapi kenyeret ma is. hogy engedelmesség által ismerhető meg a valódi igazság. szombat – Zsolt János 8. ha hiszek Istenben és ma is arra törekszem és kérem az Ő segítségét. ápr. az igazság nagy eszméjéről. erejét. Úgy szeretné a mai ember. mitől lesz teljessé életem. Hiszen református istentiszteleteinken mi Isten igéjét hallgatjuk. akkor is elsők között jut eszünkbe a templom.10. Köszönöm. és egyik feltétele a másiknak. ha ma sikerülne minden emberi kételkedés és okoskodás nélkül hitelt adni az igének. 2010. melyről vég nélkül lehet tárgyalni. és a szabadsághoz. kéréseinket. vagy volt ének. Az jelent gondot. Biblia-olvasás és prédikáció. hálaadás. Jézusom. és Neki mondjuk el imáinkat. tanár úrnak. ne vegyük készpénznek. talán sokan eljutunk ma is Isten házába. amiért Isten küldte. hogy kételkedjünk egy-egy ilyen ajánlatban. az Atyának mindenkor mindenért. Találkozunk gyakran a feltételes móddal. kapjon állást. csak az istentiszteleten halljuk és gyakoroljuk ezeket. ha elvégzed az egyetemet. hogy az Úr szava minden bizonnyal beteljesedik. hogy zsoltár. Ott nagyon is természetes. Minél inkább engedelmeskedem. hogy egyre több mindent és egyre több mindenkit megkérdőjelezzünk. mondjuk a földrajz szakon és sikeresen vizsgázol. azt. vagy ritkán kételkedünk abban. Olyan. utcán. énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. a nagy betűs Igazság. és címet tanulás és vizsga nélkül.31: Ha ti megtartjátok az én igémet. az igét. hiszen éppen erről szól az ige.Segíts. Jó lenne. ima. És a szabadság se maradjon fogalom. hanem egyre jobban higgyem. Egyik következik a másikból. Segíts. hogy az ember elkezdte megkérdőjelezni Isten. ha lehet. hogy ez meg is fog történni. Ha ezeket a szavakat halljuk. Sajnos. valóban tanítványaim vagytok. ugyancsak az igének való engedelmesség által. azaz megtartsam az Ő igéit. hogy az istentiszteleti liturgia szerint lesz. 54 . hálaadásunkat.11. és engedni. az iskolai rendszerben helyezkedsz el. hogy vezetése szerint éljek és cselekedjek. dicséreteket és lelki énekeket. amikor hazaindulunk. Vasárnap van. ha csak a templom jut eszünkbe. de sajnos ez még eléggé ritka gyakorlat egyházunkban. az előbbi példa szerint. szólítanak. arról nehéz beszélni. És a mindennapi életben ritkán történik meg. lehetséges vagy lehetetlen voltáról. utána földrajz tanár leszel. hogy ne okoskodjam ezen túl. ének. annál közelebb kerülök az igazság ismeretéhez. Egymásnak legfeljebb egy-két szót mondunk. hogy minden feltétel nélkül és minden erőfeszítés nélkül legyen az eredmény birtokában.19-20: Mondjatok egymásnak zsoltárokat.

Erről szóltak előre a próféták is. Szenteltessék meg a Te Neved. ez a legkevesebb. saját szívetekben ének és dicséret.12. de ők nem tartották be az Istennel kötött szövetséget. Az elsőt Isten egy néppel kötötte. Igen ám. hogy figyelmeztet minket az apostol. vagy sokszor bizonyos kérdésekben feltételezésekre építeni. Első konklúziónk az is lehet. aki Istenről a hétköznapi beszélgetések alkalmával káromkodáson kívül bármit mond. a zsidó néppel. És Ábrahámmal is? Akkor nem csak két szövetségkötés létezett? Jézus az Ő áldozata által a kereszten. Volt idő. Íme.Az apostol ebben a két versben arról tanít. mit készítettél számukra. de aki ezeket vállalja. Te ismered őket Uram. Ennek kiáradása pedig a természetes Istendicsőítés minden helyzetben. nem teljesítették hivatásukat. hálaadásunk szavakban fogalmazódik meg. énekeink. ezáltal szenteljem meg a vasárnapot.31: Eljön az az idő . Bizonyos az. s talán ma is vannak helyek. mondja Pál. Jeremiás által Isten a választott népnek üzeni. ápr. hogy Isten nem vetette el véglegesen az ószövetségi népet. azt szektásnak. szívemben is őszintén hálát adni mindenért. Nem az én feladatom gyomlálni az egyházban sem a konkolyt. itt pedig azt olvastuk. ma az Úr napján szeretnélek gyülekezetben is magasztalni. megítélni. azaz minden nép közül való kiválasztottakkal. kiközösítik. válaszoljuk. És a mai ige még világosabbá teszi. gyönyörűségesek utaid. ugyanazt a szókincset használják. Hány szövetség van? Kettő. mint rájuk nézve is azt mondo. csodálatosak terveid. olyan nagy a Te kegyelmed. mellőzése. Dicséretünk. Te tudod. ugyanazzal az indulattal vannak. hanem betölti szívét. annál kevésbé lehet elfogadható. mindig ugyanazt a nyelvezetet. az egyházzal. ha istentisztelettel telne el az egész napom. Neved dicsőítsem. hogy Isten egy új szövetséget fog kötni a két országra kettészakadt zsidó néppel. azáltal. vére kiontása által kötötte az Újszövetséget. hogy itt a golgotai szövetségről beszél Isten? Hiszen a kereszt áldozata nem csak egy népnek szól. hogy alaposabban kell tanulmányozzuk az Írásokat. a pogányok bemenetele érdekében. meghatározza életvitelét. fanatikusnak. hogy mi őbeléjük oltattunk. és „én azt gondoltam” típusú semmit mondásokkal helyettesíteni az igazságot. 2010. nem elég felületes ismeretek alapján részigazságokat tudni. Egymásnak zsoltár és dicséret. ők mindenütt. Jó Atyám. Rólad elmélkedjem. Pál apostol a Római levélben kifejti. hogy a zsidóságnak nem csak a múltban volt feladata és szerepe Isten tervei között. mindig. Én mást nem tehetek. hogy lesz majd egy új szövetségkötés. Istenünk. hanem csak „mellékvágányra” engedte őket ideiglenesen. hogy az Isten gyermekeinek életét betölti az Úrral való közösség. amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. ahol azt. hanem az Úr elhozza a velük való új szövetség idejét is. A másodikat Isten Krisztus által kötötte. itt Jeremiás beszél arról. hogy Noéval is volt Istennek egy szövetsége. de eszünkbe juthat. ezért is tisztelettel tartozunk. Olyan gyakran találkozunk manapság újra szélsőséges véleményekkel és szélsőséges magatartásokkal a zsidóság felé. ha a Te népedet akarom bírálni. hogy otthonomban. És szeretném Atyám. vagy bárhol is legyek. hogy Isten új szövetséget köt majd. Ószövetség és Újszövetség. Istennek hálaadás mindenért. 55 . annyira természetes a mindennapi életben ezek hiánya. De a fontosabb az. de az Úrnak van még terve a zsidókkal. hogy már csak emiatt is együttérzéssel fordulhatunk feléjük. hétfő – Gyula Jeremiás 31.így szól az ÚR -. indítja cselekedeteit. legyen meg a Te akaratod. Mert amennyire természetes a templomban ezek gyakorlása. amikor. Téged megvalljalak. mindenütt. elfogultnak nevezik. annak életében bizonyára nem csupán szavak által van jelen Isten. nem az én dolgom ítélkezni senki felett.

azoké. kérlek mutasd meg ma is.2010. hol található a bűnbocsánat és az üdvösség. azt teszi. de Jézus azért feddi őket. a külsőt igyekszenek széppé tenni. Ő nem kell mást mondjon. Egyáltalán nem. noha a kiválasztás által ők valóban egyetlen nép által sem ismert csodálatos állapotba kerültek. hogy kicsoda Isten. Ettől hiteles Pál evangéliumhirdetése. ami bentről indítja. a bennem lakozó Krisztus szereti felebarátaimat. hogy nem a nép valamilyen képessége. ereje. ettől lesz csak hiteles bármely ember mai bizonyságtétele. képviseljen. és milyen csodálatos az Ő szeretete. A kiválasztásnak ugyanakkor célja is van. hogy mások se haljanak szomjan. szívből vagy színből. hogy szívük nem Istené. mint ami belülről fakad. Sokszor messziről látszik már az. Ez a cél sem maga a választott nép csupán. Az Úr a saját akarata szerint választotta őket és elmondja.16: Mert ha az evangéliumot hirdetem. hanem egyedül Isten akarata. mert mindez nem szívből fakad. Ma is ugyanez a nagy kérdés. ha valaki csak színből. Hírül kell adni a népeknek. új életem és biztos üdvösségem van. jaj nekem. Izráel népe a választott nép. A tanú feladata csupán ennyi: elmondani az igazságot. s segíts.így szól az ÚR. hogy a többi nép felé tanúskodjon. mivel kényszer nehezedik rám. a próféta szavaival a bűnös elvész az ő bűne miatt. hanem Isten és embertárs iránti szeretetből. netalán megjátsszon. ami ezt a választott népet megtartotta. Én viszont nem a büntetéstől való félelem miatt hirdetem a Krisztust. 2010. ápr. hogy az én szívemben hogyan van jelen Jézus. hiszen élvezhették Isten oltalmát. hiszen azt teheti. láttattak önmagukról. vezetését. őket megáldva minden más népet elvessen. El kell mondani mindenkinek. Továbbadom az örömüzenetet. akkor keresztyénségem abban nyilvánul meg. nyereségért vagy bármely más emberi okból beszél Istenről. és sokakat elhitetnek. Atyám. Külsőségekben a korabeli farizeusok is ilyen buzgóságot. ezért értéktelen képmutatás. hanem minden keresztyéné. Ha ezt nem teszem. hogy kinek. ahogy az Írás mondja. hogy el ne szalasszam az alkalmakat. ha nem hirdetem az evangéliumot! Pál boldognak mondható helyzetben van. A nagy kérdésem azonban mégis az. hanem elmondjam nekik. hanem Lelked ereje megerősítse az evangéliumot az üdvösségre. amit valaki így fogalmazott. hogy keresztyénnek lenni azt jelenti. azaz bizonyságot teszek Jézus Krisztusról. de Isten rajtam is számon kéri az elveszett életeket. milyen nagy az Ő hatalma. tudása. ápr. Máskor jobban sikerül leplezni egyeseknek. gondviselését. Hiszen amennyiben Krisztus bennem lakozik. hogy hol van a forrás. és életével Krisztust hirdeti. sokszor teljesen kilátástalan és emberileg menthetetlen helyzetekben 56 . Amennyiben engem már megnyert a Krisztus. szerda – Tibor Ézsaiás 43. tisztaságot.13. Az örömüzenet továbbadása nem csak hivatásos szolgák feladata. hogy engem is használni akar abban. még csak rászorultsága sem volt a kiválasztás oka. megbüntessen. hogy egyik szomjas ember elmondja a másik szomjas embernek.10: Ti vagytok a tanúim . vagy bármilyen eszköze az. és valószínű. Életének legnagyobb öröme Krisztus. Hanem Isten azt a küldetést adja az ő népének. hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. többek között. szent életet mutattak. elkárhoztasson. azzal nincs mit dicsekednem. De a kiválasztás és ezek az áldások nem öncélúak. hogy nem a saját bölcsessége. akiknek a szívében ott van a Lélek munkája. Megváltónk ezért is mondta. hogy ezek által egy népet minden más fölé helyezzen. és még Isten Nevét is hirdették. áldásait. A kiválasztás egyetlen oka: így akarta Isten. amit szívesen cselekszik. az Élet Vize nélkül. az evangéliumról. Jaj nekem ugyanis. nem azért adja őket az Úr. A szívben csúnya dolgok vannak. Ez evangéliumhirdetés. azok javát akarja. kedd – Ida 1.Korintus 9.14. mikor és hogyan hirdethetem az evangéliumot.

Hiszen itt nem egy-két órás. Ha mi lettünk volna. a vallásod követői. Ne feledjük. Egy hallott prédikáció üzenete lehet egy ilyen megszólítás. meglátta Lévit. és sok más bibliai esetben. boruljunk le. hogy én követem- 57 . A második kérdés felém pedig az. amint itt írja az Ige. rokonai. Ha meghallom az Ő szavát. hogy egy mosolyon kívül még szavakat sem pazarolnánk a válaszra.14: Amikor továbbhaladt. és kövessünk valakit. tetteink és mulasztásaink tanúskodnak rólunk. Ez az Isten teremtette a világot. egyszer csak valaki azt mondja: gyere utánam. a néped fiai. hogy Isten valamit üzen. hogy Izráel falvaiban és városaiban kövessük Jézust. aki a vámszedőhelyen ült. mint tanúskodni. hogy egyszerűen felkelt. Ennek az igének egyszerűsége ragad meg először. hogy miként fogadom az Úr megszólítását. szerettei. nem is szánnánk időt a gondolkodásra. talán családja. A tanítványok három évig követték az Urat. és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az pedig felkelt és követte őt. itt egy emberről van szó. amikor elkezdi munkásságát. kifogások említése. esetleg a zsoltárokból való idézettel: Jöjjetek. vagy bárkiről. De sokféleképpen szólít mégis minket. Itt életre szóló döntésről beszél az ige. Vele élni. az ember pedig akképpen cselekszik. Kiről kell tanúskodjam? Adj hozzá hitet. esetleg néhány napos foglalatosságról van szó. Végül egy egyszerű hívással lehetett volna hívogatni a többi népet is ehhez az Istenhez. Az első az. a céged tagjai. években. Két kérdés fogalmazódik meg számomra az ige alapján. hallották prédikációit. ilyenek a családod tagjai. mi fog történni a következő hónapokban. mekkora az Ő szeretete. és semmilyen emberi bölcsesség nem vezette őket. hogy ennyire egyszerűen történt. essünk térdre alkotónk. a tanítványok nem egy ismert. Nem lehet kevesebb a mi feladatunk sem. Beszédünk. hogy itt rólam van szó. egy bibliai olvasott ige. mindent. azaz elmondani az igazságot. vagy az evangélista csak a lényeget írta le. mikor érzem. és akkor bátran tovább lehet tanúskodni. Ő alkotta a népeket. Ma én miről teszek bizonyságot. Jó vagy rossz dolgainkkal tanúskodunk magunkról. hogy hasonlíthatatlanul egyszerűbben. Itt az van. hajoljunk meg. elkezdődik a hosszas vizsgálódás. ismerték életét. Húsvét után Jézus ezt mondja a tanítványoknak: Ti vagytok erre a tanúk. Ehhez természetesen előbb meg kell tapasztalni az Igazat. akinek van egy megélhetése. Mindenható. ha így. amint sokszor meg is jegyzik rólunk. amikor még nem ismerik. csodákat tevő. Az eléggé valószínű. az ÚR előtt! Akarva-akaratlanul mindnyájan szüntelen tanúskodunk. halogatások. és ami vele történt Nagypénteken. Bizonyára egyikünket sem szólít arra ma Isten. Azon gondolkodom. még aznap. hanem akkor követik Jézust. és a tanítványok sem tudják igazán. látták csodáit.is. elindult. amit Jézus tett. vagy akkor is. hatalmas tiszteletnek örvendő közkedvelt tanító hívására engednek. hanem Isten volt velük. és annyi minden. 2010. Azaz mindarra. hogy ez nekem szól. ha ehhez gondolkodási időre volt szüksége. De mégis. lehet. eben én is kell változzak. az Alfeus fiát. ami itt nincs benne az Igében. magyarázatok sorozata. egy feltűnőbb magatartás után: ilyen vagy. hogy hagyjuk munkánkat. a szülővárosod szülöttei és így tovább. mint ahogyan ma sikerül valakinek munkát találni és minden formáságnak eleget tenni.15. húsvétkor. ápr. és Jézus tanítványa lesz. hanem az Ő Istenük. csütörtök – Anasztázia Márk 2. hogy mi a kimagyarázás nagymesterei vagyunk. Ezekből származik az áldás. Lévi. ha megértem. ez engem indít valamire. Az igazság az. Lévi mindenképp dönt. családot. Végzi mindennapi feladatait. és nem csak magunkról. és a választottakon mutatta meg. változtatási kísérletek. Nem tudom ki lehetett ebben a korban vámszedő és hogyan történt a munkavállalás. tanított. Nem varázslások. vagy nekünk mondaná valaki ma. magaviseletünk.

És nem csak az ószövetségi népnek. hogy sok segédanyag felhasználásával értsük meg a kijelentést. a másik egy falusi idős bácsi volt. Isten felszólít: ne tegyük. hogy Isten kijelentése nem változott meg akkor. tanulmányozása. összefüggést. Volt. érdekesebbnek és fontosabbnak tűnik egy-egy mai szerző szellemesen megírt. szókönyv. péntek .Csongor 5. az ÚRnak parancsolatait. mint akkor. hogy egyenlő szinten beszélgettek. az úgy igaz és úgy az Ő akarata. és nekem is: jer és kövess. De a lényeg nem változik: mindig és mindenütt együtt vagyunk Jézussal. ez által akar ma is vezetni az Úr. ápr. Tanítványa vagyok Jézusnak. hogy ma Neked mondja. amelyeket én parancsolok nektek. hogy a tudományokkal hamarabb és könnyebben el lehet jutni egy-egy nehezen érthető ige üzenetéhez. Lehet ezekben is sok 58 . és különösen a mostani időben mind a kettőre nagyon is hajlamosak vagyunk. bármilyen viharban rögtön Hozzá fordulunk. verset. az Ő utasítása szerint élünk. hogy egy ige értelmezése mennyire könnyebb az eredeti nyelvek ismeretével. hogy a Szentírás néhány igéjét és pár üzenetét ismerve már. A teljes Írás. Mai moderneszközökkel egyre inkább bizonyítást nyer az is. Ő van mindig elől. Lehet.16. Az egyik lelkipásztor volt. hogy célunkat megfelelő módon betöltsük. amikor emberek adták azt tovább. amíg nem akarja a Szentírás valamelyik kijelentését megszüntetni. hálás szívvel kell ezeket is használjuk. más szavakkal. számomra. De neki csak az Írás adatott és az elégségesnek bizonyult. bármilyen írás csak addig értékes. 2010. kimagyarázni. amint van. nem gyalogolunk saruban és nem iszunk Jákob kútjából vizet. de ő maga is eljutott ugyanarra a gondolatra. amire szükségünk van.e az Urat? Értelmezésem szerint ez ma is azt jelenti. ne legyen számunkra annyira vonzó annak olvasása. de ugyanazt a lényeget fogalmazva meg. magyarázat. mint mai kijelentést. mondja Pál apostol elégséges ahhoz. minden jó cselekedetre felkészített. de Bibliája az volt. A Biblia ma is fontosabb minden róla írt könyvnél.2: Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez. Még erre is volt gondja Mindenhatónak. naponta több alkalommal. Őt hallgatjuk naponta. Ezek a sok száz éves igék ma is elégségesek mindahhoz. vagyis a mérce ma is a Biblia. se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek. és jóval több időre volt szüksége. Ez Isten szava. továbbadott választottai által. Gyermekkoromban halottam egy érdekes beszélgetést két ember között. sok illusztrációval tarkított vélemény-sorozatának olvasása. modern irányzatot. Jogos Istennek mindkét felszólítása. mert mi emberek. Jézus idejében. mint egy jó pásztor. nem csak a Mózes vezetésével Isten parancsára vándorló népnek szól ez a parancs. Tesszük ezt néha könnyedén és figyelmetlenségből. hogy ehhez felsorolt jó néhány bibliai könyvet. máskor bárminek a kimagyarázásához. hanem Isten mindenkori követőinek. egymást kiegészítve. ezzel is bizonyítva a Biblia két nagy része közötti egységet. vagy akármi más okból is. aki négy osztályt járt. Sokszor megkísért minket az. mi Hozzá tartozunk. De minden bibliai kommentár. és elég szegény lévén nem futotta könyvek vásárlására a jövedelme. Áldás lesz számodra. hogy tökéletes legyen Isten embere. amennyire emlékszem. amikor a lelkipásztor mondta el. Természetesen ma nekünk adott a lehetőség. igaz. mire a falusi bácsi elismerte.Mózes 4. A kánon. csak nem fizikai értelemben. aki egyetemen tanulta a legmagasabb tudományossággal az Írás értelmezését. amelyet én parancsolok nektek. Nem megyünk sehova nélküle. másolták az Írásokat évszázadokon keresztül. Nem megyünk Betfagéba és Nain városába. átértelmezni. ha Őt minden magyarázkodás nélkül követem. hogy a másolatok hitelesek legyenek. olvasta is. a Jelenések könyvében. és nem is akar új és Ige-ellenes gondolatokat bevezetni. Amit Ő kijelentett. A párbeszédben az ragadott meg. Ugyanez a felszólítás ismétlődik meg a Biblia utolsó lapján.

ne csak általános fogalmazás legyen. Mi vegyük hálás szívvel Isten parancsolatait. nem természetes a bűnben született embernél. ha ezt. Sámuel édesanyja imádkozik így. hogy miért nem ad az Ige pontos útmutatást. hogyan cselekedjünk.Rudolf Ézsaiás 1. ápr. szinte öntudatlanul az első reakciónk mindig az ellenkezés. Isten Lelkének vezetésével is. Zsoltár szerzőjét jellemzi. az jó lenne. sorolni tudnám. és kérd Atyád kegyelmét. Amikor pedig arra szólít ma az ige. Anna Istenre tekint. hogy örvendezek gyermekemben. mit. az ószövetségi próféta. hogy mindenkinek szent meggyőződése.17.Sámuel 2. Én lelkem. szolgálatomat végezni. Az Úr tegye számunkra világossá. jó útra térítsük. Ez is mutatja. hogy van. És főleg nem erőszakoskodva. aki gyönyörködik Isten parancsolataiban. században? Sokan ilyen szavakkal reagálnak arra. mely a 119. hogy erre nem gondoltam. igyekszem időnként ilyeneket is találni. Anna. Hasznunkra lesz. mikor. és rögtön van magyarázat magatartásunkra. hogy igaza van. Istenem. engedelmes szeretnék lenni igei felszólításodra. van feladatunk bőven. Ehhez is csak az Úr adhat erőt és bölcsességet. törekedjetek igazságra. hogy néhányan a keresztyének közül is gondolnak ilyeneket. másoknál ez hiányzik. 2010. ez nem megy egyszerre.hasznos gondolat.Andrea 1. hát. Három felszólítás van előttünk. hogy a jó cselekvését tanulnunk kell. ha azt mondaná. hanem azt keresned kell. Nem úgy van. az új életnek. hogy annak parancsolatait kivétel és hozzáadás nélkül megtarthasd. tanulás által.18. hanem konkrét feladatok. hogy úgymond kezelni tudjuk az erőszakoskodót. és Istenben tud örvendezni. Olyan nemes egyszerűség. másoknak nem. ezzel a hitvallás értékű bizonyságtétellel indítja imáját: örvendez szívem az Úrban. csak nem mondják ki. aki ezzel az adottsággal születik. akkor némelyek. új életlehetőség nyílik előttem. annak. hanem még feladatok is? Hova gondolnak ezek a 21. vagy ehhez hasonló igei felszólítást hallanak. ha meg jótettekről. Hasonlíthatatlanul más. az legyen az első. és ezek teljesítésével is szeretném Neved magasztalni. mennyi mindent szeretnék elsajátítani. ápr. Mondhatni. Ha mi keresztyének más példát mutatnánk. ha arról beszél az ige. Lehet. első gondolatod legyen. mint a földön bármiben való örvendezés. Köszönöm. Ha tanulásról van szó. Az igazság az.17: Tanuljatok jót tenni. szombat . hogy ezekben velem vagy. hogy a saját személyem nem megvetett többé. Többnyire ezek a gondolatok fogalmazódnak meg bennünk. miután Isten meghallgatta kérését. 2010. még az sem elég indok a jó nem tevésére. hogy törekedj az igazságra. de az Isten akarata legtökéletesebben a Szentírásban van kijelentve számunkra. Megértenénk. hanem ezt mindnyájan el kell sajátítsuk. térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Nekem aztán ne parancsoljanak. sokszor ugyanazok azt kifogásolják. hogy juttasson el minket is arra a lelkületre. hogy szívesen segít. hogy nem vagy a teljes igazság egyetlen birtokosa. vasárnap . olvasd. Ezzel a felkiáltással kezdi. mit kell cselekedjünk. hogy Krisztushoz méltó életet kell éljünk. Ez pedig az igazi öröm. hogy némelyeknek módjukban áll. 59 . Hanem szelíden. és fiúgyermeket adott neki. vedd elő ma is az Élő Könyvet. Micsoda? Hogy nem csak hinni valamiben. Az emberek közötti feszültségek nagy része abból indul ki. kérjük az Urat. Isten azt mondja. hogy alapvetően erre vagyunk berendezkedve. akkor. Az elsőben arra szólít Isten. Máskor viszont.1: Örvendez szívem az Úrban. és mégis szív mélyéből fakadó teljes odaadás van e szavakban.

mikor megérzi az ember: mégis szeret az Isten. Ezek alapján az újszövetségi népről. hogy minket. Oh. sokszor még minősíteni is a Teremtő hatalmas tetteit. amit sokszor az öröm és hála legőszintébb könnyeivel tudunk csak átélni. hogy egy kérésem meghallgatása. követték Jézust. Pál felszólítása szinte kézzelfogható valóság lett: örülünk az Úrban. 19. Jézus gyógyított. akkor felfakad szívemből az. a másik bibliai tanítás pedig a Galatákhoz írt levél ötödik részében sorolja fel a Lélek 60 . mi ezeket megköszönjük. mit nyerek. tisztségbe. megbízást kap egy bizonyos helyre. hogy nem a saját személyükben keresendők az okai annak. nagyon nagy ez a Te ajándékod felénk. a tanítványok életén keresztül akarja folytatni munkáját. hogy éppen ők lettek Jézus első követői. megbocsátott. mikor Jézus maga beszél arról. hogy akkor van feladatom. önmagunkról is lehet így gondolkodni: ez volt Isten szuverén akarata. hanem ez kizáróan a Mester akarata volt. köszönöm. az Ő áldása. örömteli életünk Vele. hogy amikor valaki kinevezést. melyek által mi is életet nyertünk. vannak elérendő céljaim és ezekért küzdenem kell. hanem mi teremtmények próbáljuk megfejteni. milyen előnyeim vannak. akkor első kérdése az. felelősségem is. hogy a helytelen magatartásunkat kiigazítsuk. Az csak később jön. mint Annának a gyermek-ajándék. hanem így akarta Isten. ma az ajándék sokszor fontosabb. benne élek Krisztusban. de az Ajándékozó Isten sokszor távol marad az életünktől. azaz. Szemlélték. ezt mi keresztyének felismertük. 2010. Elgondolkoztató. Jézus azt is elmondja a tanítványoknak. Ő gondoskodik életemről. ők mindenütt csak asszisztáltak. érzem. hétfő – Emma János 15. hogy kiválasztásuknak célja van. szövetséget ajánlva fel nekünk. ez is eléggé elterjedt a mai élet sok vonatkozásában. az minden követőjére érvényes? Ha csak nekik mondja. ápr. Jézus a tanítványoknak elmondja. talán azt. benned van a legnagyobb öröm. mikor arról szól az Írás. Őbenne. hogy Isten kiválaszt. De Jézus nem lesz mindig itt. egyfelől. nem az az első gondolatunk. mint a szőlővessző a szőlőtőkén. Általa. miért van az Írásban? Valamit közvetít nekünk is. hogy köszönjük Urunk. hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Jézus járt elől. gondviselése létszükségünk. ez a közösség teszi életemet csodálatossá. jó hozzám.16: Nem ti választottatok ki engem. megmagyarázni. mert szükségünk van arra. érdemtelenek felé. sőt. hogy csak úgy teremhetünk gyümölcsöt. vagy amit nekik mond. Igaz öröm pedig csak Benne lehet. szeretnélek teljes szívemmel dicsérni. Ő számon tart engem. bűnösöket kiemeljen a bűn fogságából és választottaiként gondoskodjon rólunk. ami betölti: az Istenben való öröm. és ez a kegyelmi csoda ránk is érvényes. mint az ajándékozó. sőt. Amikor pedig a Vele való közösség ilyen életet megváltoztató csodákat szül. Jézus tanított. egy problémás helyzet megoldása az Ő végtelen szeretetének jele. hogy legtöbbször. ha benne maradunk a Jézussal való élő közösségbe. hogy ők legyenek a választottak. hallgatták. Nem a hála és köszönet hangzik el legtöbbször. Eddig elég kényelmesnek mondható állapot olt a tanítványság. imádságainkra való válasza külön is nagy kegyelem az Istentől. Csak a tanítványoknak szól Jézus. hogy másoknak szolgáljanak. Legyen örömteli vasárnapunk. mihez juthatok ebben a minőségemben. De hiszen ezt mondja Isten az ószövetségi népnek is. kihelyezést. és Krisztus énbennem.Gyakran emlegetjük. gyümölcstermésre lettek kiválasztva. másoknak felajánlják életük gyümölcseit. hogy nem ők különbek minden más népnél. Isten ajándékaira minden embernek szüksége van. hanem én választottalak ki. A gyümölcstermés mikéntjét ugyancsak az Ige segít jobban megérteni. és rendeltelek titeket arra. ővé vagyok. aminek elfogadásakor érzett öröm hasonló lenne ahhoz. Nincs ezen a világon olyan nagy ajándék. minden külsőség ellenére. Uram. hogy Jézus ezekkel a szavakkal tette világossá a tizenkettőnek. Sajnos.

én is férfi vagyok. hogy azt tegyem. ahogyan eddigi szenvedését is egyelőre számára érthetetlenül és értelmetlenül engedte. aminek jönni kell. hadd tudjam nevén nevezni és adj Uram bátorságot és erős hitet. ilyen lelkülettel jön Isten szabadításáért. A sokat idézett és sokak által ismert igéket ritkán gondoljuk végig. hiszen akarata nélkül semmi sem történhet velem. Atyám. de főként másféle hitélet. ha Isten megengedi.10: Légy hű mindhalálig. és dicsőségedre gyümölcsöt teremni. valamint további fejleményeket nem várva. szerda – Konrád Jelenések 2. hogy sejtve. aki visszautasítja gazdája feleségének erkölcstelen közeledését. A történet Józsefről szól. ahol vétkezni lenne könnyű. az elérzékenyülés csupán azt takarja. Sokat idézett aranymondás ez a mai Ige. 21. a helyzet elől való kitérése. magatartásának következményeit több. utána pedig az Úrra bízom magam. ápr. talán ilyen magyarázatokkal próbálkozna hasonló helyzetben sok mai ember. ez emberileg gonoszság. az becsületes ember. De 61 . Ne értsük félre. utána jobb lesz a sorsom. Ezért válasza: nem. másféle erkölcs. amikor kísért minket a világ. hogy feküdjön le vele. hogy már mindent tudunk róluk. hiszen aligha van olyan bűn. Isten előtt bűn. ezzel valószínű nagy előnyöket szalasztva el. de mindenekelőtt ma megköszönöm azt a nagy csodát. hogy még csírájában meglássam azt. más gondolkodásmód. Aztán jöjjön. Uram. 2010. adj világos látást. Kérlek. hogy eltávozzak minden olyan helyszínről. szavaimat rögtön tetteim követik. mélyről jövő sóhaj kíséretében szinte suttogja valaki: légy hű mindhalálig. ápr. bárcsak mindig és sok. Majd talán kiderül. Más idő. úgysem tudja meg senki. hogy a sóhaj. hogy nem is hiszünk benne. és valószínű. mégis példaértékű választ ad: megtenni úrnője kérését. Istentől kapott bölcsességgel. érzéki bűnök elsők ilyen szempontból. szeretnék hűséges tanítványod lenni. könny van a szemében. ami gonoszság és bűn. a határozottsága. Dávid is így imádkozik. de ezek között is velem volt az Úr. hogy valaha sikerülhet. Nem tehetek gonosz felebarátom ellen sem. Követendő magatartás ez a Józsefé. Sok olyan helyzetben. távozása. sok Igét tudnánk valódi átéléssel. amikor sok szenvedést átéltem már. miért is történt minden. és folytatni lehet a mai szokásos kifogásokat. bizony nem. kedd– Tivadar 1. 2010. megbüntetnek. mindig vele lesz Isten. én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától” (Zsolt. s mint tudjuk be is következő büntetéseket zúdít saját életére. nincs olyan nap. amikor megilletődve.gyümölcseit. akkor legyen. ha megteszem. Csak sokszor az a gond. de a legfontosabb.17). Milyen más a mai felfogás. hogy ne kellene szembe néznem kísértésekkel. jó néhány keresztyén is: csak egy kis kaland. 20. amúgy is eleget szenvedtem már eddig is. József. vagy saját testünk kívánsága. a bűn lépten-nyomon kínálja önmagát. A kísértésre nemet mondok. vétkezve az Isten ellen?! Nem mai történet ez. Nem vétkezhetem Istenem ellen még akkor sem. akinek nem derül ki a tette. mindenki megtenné helyembe.9: Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot. Talán sokan hallottuk mér ezt az Igét úgy idézni. s mire a folytatást is elmondja. mint valószínű. és neked adom az élet koronáját. igazi lelki megilletődéssel idézni. Mózes 39. ártatlanul. lehetőségtől. hogy „bármit tettek az emberek. hanem egy óriási beletörődő lemondással idézzük a Bibliát. úrnőmet nem utasíthatom vissza. amit mások. melynek ne lennének hatásai embertársainkra is. segítségéért könyörögve. ha nem teszem. de lényeges válasza. azt hisszük. rövid. hogy kiválasztottad lehetek. hogy megható volt. s a korszellem arra csábít. nem is akarjuk már igazán. a fentebb felsorolt indokok helyett a József útját kell kövessük. s az a tolvaj. a testi. nem szívből tettem.

de lehetséges isteni erővel igazán emberré lenni. pénz. tudja és tapasztalja. nekünk is cselekednünk kell. Emberek. hogy nekem adja az Úr az élet koronáját. kicsoda Isten nekünk. Ha tényleg fontos az Úrral való közösség. hogy a repülők nem járnak majd néhány napig. azt is elmondom. hogy a légi forgalom jól meghatározott menetrend szerint működik. az Ő terveibe. mint minden másban csak Isten könyörülhet rajtunk. hogy az Úr ezt kéri tőlem is. ebben a vonatkozásban. hogy az élet olyan cudar. 2010. mit is jelent személyesen. s belőlünk is kiégetett már annyi mindent. kedvesnek nevezzük. Isten lehetetlent két tőlünk. drága. államférfiak programja hiúsul meg. Ez sem kőszikla. kincsnek. Napjainkban nagyon fontos az információ. de azért szép Ige marad. A kőszikla a maradandó és biztos alapot juttatja eszünkbe. de kár. azzal szívesen foglalkozunk. Valahogy ez is elárulja. hittel. És nekem is ígéri az élet koronáját. ápr. változás. hogy a hűség szinte lehetetlen emberi vállalkozás. aranyosnak. de nem lehet teljesíteni. ha nincsenek igazi barátok. kapcsolatok. milyen sokat jelent a megértése. mennyire fontos ő nekünk. főleg az előbb említett események során is mindenki szeretne sok információt tudni. s ennek akkor fedezzük fel jelentőségét. de főként keresztyénségünket mintegy összefoglalva a sáfársághoz hasonlította. Mennyi mindenben hittünk.7: Csak ő az én kősziklám és szabadítóm. amikor halálig tartó hűséget kér. gyengék. A gyermeket becézzük. ha csak az utóbbi évekről gondolkodunk is el röviden. mint minden másban. mert termékeiket nem tudják eljuttatni a rendelőkhöz. erős váram. egyszerű emberek hónapok alatt elkészített tervei lesznek semmivé. de munkahelyek szűnnek meg. végig. jó Istenem. Aki kedves számomra. szinte csak a fanatikusok között található bizonyos elvek és meggyőződések iránti hűség. hogy mennyit foglalkozunk Vele. mennyi mindent csak Neki köszönhetek. A kérdés. alkalomadtán elmondjuk mennyire értékes. akarnunk kell. együttérzése. hogy nem csak bajban és nem csak kéréseimmel keresem Őt. micsoda lelki mélység és magasság. óh. akkor ezt az egy követelményt fogalmazta meg a sáfárok iránt. vállalni is kell a hűséget. nem teljesen biztos. hogy minden ember érzi. bizonytalanság. Olyan igazat mondott. hatalom. életre szólóan hű házastárs. amiben Isten cselekszik értünk és bennünk. De kár. hogy lehetetlen emberi erőkel istenivé válni. akaratába nem jöhet semmi közbe. Ebben is. hogy hűek legyenek. itt nincs ingadozás. Amikor Jézus a mi egész életünket. nincs Nála nagyobb hatalom. A jutalom kiosztásakor is ez hangzik el. kicsoda Ő. Erre lehet építeni. Arra senki nem gondolt. csütörtök – Csilla Zsoltár 62. vagy annak hiányát. mit tett az életemben. mi nem tudunk isteniek lenni. Manapság. Kiderül. sebezhetőek. de nemes gondolatok. Hitvesünket is kedves szavakkal illetjük. régiók élete változhat meg. és jusson sokszor eszünkbe azon gondolkodni. És ebben is. Isten Kőszikla. vagy inkább az előbbi lemondás oka. Párját ritkítja a hűséges. Akit szeretünk. hogy például 62 . nem ingadozom. akkor biztos. Minden arra épült. a sajtó tele van a vulkánkitörés következményeinek feltérképezésével. azzal szívesen vagyok együtt. Valahogy ilyen és ehhez hasonló gondolatokat lehet megsejteni néha egy Ige idézésekor. Mindig. a jézusi példázat szerint: jól vagyon jó és hű szolgám. minden körülmény között. hogy a világban nincs ehhez hasonló. mindez befolyásolja hűségünket. Kísérjen ez az Ige a mai napon. aki így fogalmazott. Barátainkat is értékeljük. hogy egyetlen példát mondjunk. hiszen mivé lenne az életünk. 22. Induljak el ezen az úton. támasza. majd ekként folytatta.szép. változók vagyunk. ha egyre inkább tapasztaljuk. A hűség isteni tulajdonság. arról szívesen beszélek. és hogyan sikerülne egy-egy helyzetből kikerülni. azzal a meggyőződéssel. biztos és szilárd meggyőződések. hogy bár nagyon szép Ige. úgy.

hogy hova álljak. hogy lelki látással és szívbéli reménységgel várjuk a Király eljövetelét. sőt mindazoké is. Az történik ugyanis. leborulva. hanem ez az ígéret valóra válik újra és újra az elhívottak 63 . és kegyelemből megkapta néhány halász. Amint maga mondja. amit hallotok. Jézus szavai jutnak eszünkbe: sok próféta és igaz kívánta látni. és mivel nem kételkedünk ennek bekövetkeztében.17: Csillag jön fel Jákobból. és ezt az információt másokkal is meg akarom osztani. Az. az Urat elfogadom. az új csillag pedig az új hajnalt. hogy akkor minden ígéret. Jövel. melynek dicsőségét még elképzelni is lehetetlen számunkra. Mit mondunk mindezekre. minden emberre. 2010. aki nem prófétálni indult. ehelyett Isten megnyitja szemeit a látásra. visszatérítik-e a jegyek árát. Bálám Jézus Krisztusról jövendöl. ápr. oltalmam. mint egy feltűnő csillag az égen. péntek – Béla 4. hogy Ő olyan lesz. Nyílván. A Biblia is egy ilyen információ. hogy ez az ígéret kire is érvényes. ez mind Isten ajándéka. a Jézus Krisztusról szóló jövendölések egyik gyöngyszeme. ez bekövetkezett az első pünkösdkor. de Péter mégis azt mondja. Vele tudom csak elképzelni az életem. Előretekintünk. de nyitott szemekkel. hogyan kerülhetek ki egy helyzetből. a mai Ige által Isten közöl velem fontos tudnivalókat. már mostantól várjuk az új hajnalcsillag feltűntét. ígéretét igaznak fogadjuk el. Isten kijelentését. békesség lehet enyém. a mi URunk érkezését. Talán mindenekelőtt azt. királyi pálca támad Izráelből. van-e busz. A Jelenések könyvében maga Jézus önmagát fényes hajnalcsillagnak nevezi. a prófétálásra. akik távol vannak.meddig lesz légi zárlat. hogy hiszünk a kijelentésben. azt hirdeti. Először azt jegyezzük meg. oltalom. egyre jobban fogok Benne gyönyörködni. szabadítóm. mikor indulhat és milyen irányba. biztonságát. és sok minden mást is fontos lenne tudni. URunk Jézus. 23. vámszedő. hogy például a Lélek kitöltését Isten megígérte. az. A csillag az elérhetetlen dicsőséget juttatja eszünkbe. Azaz hirdetheti Isten akaratát az is. minden feltétel nélkül. és így születik a Biblia egyik csodálatos látomása. Jézus Krisztus új életet hozott. Ezzel egy fontos kijelentést mond az apostol pünkösdi prédikációjában. áldásait. hanem csodát tesz Bálámmal. azt tudniillik. Péter a Szent Lélek kitöltésének ígéretéről mondja ezt. de nem egyszeri esemény csak. az új lehetőséget. vonat. hogy igaznak fogadjuk el Isten csodálatos próféciáit. hogy ezt a próféciát Bálám mondja. és tanítson meg minket URunk a mennyei örök kincsek keresésére. 24. hívásként: Isten kősziklám.39: Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Ez a látás állítson meg minket földi kincsek utáni törtetésünkből. az Ő második eljövetelekor pedig új korszak köszönt be. semmiképp nem általánosítva. szombat – György Apostolok Cselekedetei 2. és hallani. hogy az átkot nem tudja elmondani. az Ő Szent Lelkét adja Bálámnak. más lehetőség. Ha Őt. de nem látták. hogy Isten ígéretei nem csak egy alkalommal. hiszen Tőle hitelesen tudhatom. Nem erről van szó. Mózes 24. akiket csak elhív magának az Úr. Isten azonban nem engedi meg az ő választott népe ellen ezt a gonoszságot. óvatosan kell ezt értelmezni. hanem az Ő ígéretei érvényesek lehetnek többször. többekre is. ápr. hogy annyi mindent kaptunk mi is érdemtelenül. a mi Istenünk. Sok próféta és igaz nem kapta meg a látás és hallás ezen ajándékát. nem úgy. de nem hallották. 2010. amit láttok. mire számítsak. Jó lesz Rá figyelni. Ő királyként fog megjelenni és uralkodni az övéivel együtt. hanem pénzt keresni Izráel megátkozásával. Isten kegyelméből. ahol gondviselés. egy emberre vagy egy népre érvényesek. egyszerű ember. A hajnalcsillag látását pedig megkapta ez a nem túl szent előéletű próféta. felfedezem a Vele való élet szépségét. melyik a biztos hely.

amikor szívünkhöz közel álló személyek jelentkeztek be. mely kitöltetett az első pünkösdkor Jeruzsálemben. Kiket tervezünk meghívni magunkhoz a közvetkező időben. hogy ma. ha a vendégszeretetről beszélünk. megszenteli. 64 . ha arra gondolunk. mi pedig borjút vágassunk és ebédig marasztaljuk a vándort. ennek az igének alapján és Ábrahám történetének alapján vannak kérdéseink. ami történt. keressük a megfejtését. mai keresztyéneknek csodálatos lehetőség. hogy időhiány miatt hetekig meg sem állunk barátaink. Isten Lelke ma is ugyanazzal a hatalommal cselekszik. Adjon az Úr indítást. ha elgondolkodok róla. A húsvét a Feltámadott ünnepe. Akkor itt és most mit jelent ez az ige. a lényeg az. minket is kiválasztottál. Ma szinte mindenki átvágtat autóval az országúton. aki bennünk él. vagy hiányos vendégszeretetünket. és örök életet szerzett nekünk. 2010. A kérdések sora tetszés szerint folytatható. az önzetlen. elindít a szolgálat útján. Érdemes megnézni. Hogyan fogadnánk. hogy Ábrahám volt az. Nemsokára pünkösd ünnepe lesz. Minden első olvasásra nehezen érthető ige ezt a lehetőséget kínálja. óriási kegyelem. Áldott legyen mindezért szent Neved. a pünkösd a Lélek kitöltésének ünnepe. valós okok miatt. kis erőfeszítéssel. ápr. mert ezáltal egyesek . amit alkotott és beszélhetünk évszázadokig való hatásáról. és hogyan reagáltunk. mint Ábrahámnak. nekünk is ígérte Őt az Atya. és Istenünk építse szívünkbe minden atyafi iránti szeretetünket. olyan csodálatos ígéreteid vannak az Írásban. Ez ugyanaz a Lélek. tiszt szívből fakadó vendégszeretetre. majd hogyan fogadtuk azokat. Mert azt még mi is nehezen tudjuk elképzelni. A Lélekről beszélni. Húsvét sem emlékünnep. milyen áldást jelentett mindennapjaikra. Vele való ünneplés. hogy forgassuk elménkben. 25. vagy húsvét is üres és hiábavaló Jézus nélkül. hanem a feltámadás diadala. rajtunk is beteljesíted. vagy amit valaki tett. egyre ritkább a vendéglátás. keresztyénségünk nevében. Aki él. hogy ez a Lélek miként alakította át a tanítványok életét. Gondolatainkat elindíthatja.tudtukon kívül . minden időben. még többet imádkozzunk világosságért az Úrtól. nekem ebből mit kell megértenem és mit kell cselekednem. rokonaink kapujánál. akik nincsenek annyira közel szívünkhöz. megünneplése egy emlékünnep. mert nem érünk rá. Kik lehettek volna még vendégeink.angyalokat vendégeltek meg. Noha mi erélyiek úgy tudjuk. aki tudtán kívül angyalokat vendégelt meg. nehézségeink. A legcsodálatosabb díszekkel. aki él. vagy miért és hogyan. kevés akarattal. hogy az erdélyi vendégszeretet híres. vagy a Lélek kitöltetését ünnepelni Lélek nélkül egyenesen értelmetlen. Mi volt az első reakciónk. Ez nekünk. Jó Atyám. hogy vadidegen áthalad kapunk előtt. Utasítottunk-e el lehetséges vendégeket. A mi életünket is újjá teszi. A másik kérdés pedig. Hiszen ma nincsenek is ilyen vándorok. van olyan. legmodernebb fényekkel és legdrágább ajándékokkal megünnepelt karácsony. Minden földi személy vagy esemény felidézése. Isten a Szent Lélek ajándékát adja az elhívottaknak. nincs dialógus és nem ismétlődik meg ugyanaz az esemény ugyanolyan módon. mert minden bibliai ige ehhez a kérdéshez vezet végső soron minket. a Feltámadott győzelme. vasárnap – Márk Zsidók 13. hogy ne emlékünnep legyen a pünkösd. ha a gyülekezet vezetői kérnének meg.2: A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. De nem találkozunk vele. Olyan fontos lenne. Emlékszünk arra. Segíts felfedeznünk. hogy jobban felismerjük eddigi helyes. közismert. ha keresem az üzenetet.életében. Más az is nyereség. Nagyon valószínű. akkor is. az elmúlt esztendőben kinél voltunk vendégségbe és kik voltak vendégeink. hogy kik a vendégeink. velünk van. ha ez konkrétumokban valósul meg. hogy egy nagyobb csoport néhány tagját vendégül lássuk. Egyre kevesebb alkalommal megyünk egymáshoz. hogy érthetetlen szeretetedből és csodálatos kegyelmedből ezeket az ígéreteket nekünk is adtad. hogyan vezette őket.

mióta. 27. hogy legyen egy hely. Lassan azonban a mi gondolatainkban is helyet kap az a téves feltételezés. szükségből. 26. hogy eljön az idő. Lehet. és mindenki elismeri az egy igaz Istent. hogy Izráel Istene a hatalmasabb. talán annyira nem is akarjuk. a mi URunk. örömmel. nem csak majd egykoron. hanem ma. Mert mi ott Vele voltunk. a térd és fő hajtás. a belső csendes szoba sokszor nem létezik. a föld minden nemzetsége látja majd Őt. nem kudarcaik után. hogy az Úr az Isten. csak Őt fogja vallani igaz és erős Istennek minden nyelv. Ilyenkor Izráel is hitvallásként mondta: csak az Úr igaz és erős. legyőzötten. Nekünk örömteli üzenetet jelent hallani. Isten azt ígéri. de hétköznapi életünkbe egyre kevesebbet vagyunk Vele. hogy Isten a templomban van. Mi ugyan Isten házának hívjuk a templomot. Őt imádjuk szívünkből fakadó hódolattal. vagy esetleg csak ámulattal mondták ki. de egy kevés időre volt a bibliai időben többször olyan nép. Őt akarják szolgálni. hogy ki. hogy az Úr bocsásson meg. ápr. kinek hirdeti. hogy egyszer mindenki számára nyilvánvaló lesz. vagy népének adott győzelmei esetén következett be az elismerés. hogy ha van templom. De a templomra nekünk van szükségünk. imáinkkal. mint Isten tiszteletére. hisszük. hogy ne legyen téves gondolata királynak és népnek. ahol nem ázunk és nem fázunk. amikor Isten nyilvánvalóan és hatalmasan beavatkozott népe életében. mi életvitelünkkel is. bevallani saját hűtlenségét és kérni. és örömmel valljuk. hogy minél többen már ma is örömmel. hogy az Úr az Isten. akik átszegezték kezeit. hogy Isten velünk van. hogy egy igaz Isten van. Isten az egyetlen igaz és erős Isten. minden nap. Minden más Isten.2010. 2010. és ezt mondják rólam: Csak az ÚRnál van igazság és erő! Az Úr. jelképesen térdhajtással is. Kényszerből. Ez akkor történt. kedd – Zita Apostolok Cselekedetei 7. És nyitott szívvel figyelünk ma Istenre.23-24: Előttem hajol meg minden térd. akik elismerték. kudarc után vagy legyőzve lehet vallani. Fiában. és amikor ketten-hárman az Ő nevében együtt vagyunk. ami azért szent. mely által az Ő Lelkének erejével hirdetjük. ezt a beavatkozást a földi emberek mindig csodaként élik meg. hétfő – Ervin Ézsaiás 45. dicséreteinket. de nem ez az igazi. hogy Ő az igaz Isten. Időnként pedig maga Isten népe is elpártolt az ő Urától. akkor Isten ott és csak ott tartózkodik. Jézus nevére is egyszer minden térd meghajol. Ő az egyetlen élő Úr. rám esküszik minden nyelv. sokan hódolnak nekik. mert abban az épületben gyűlünk össze istentiszteletre. vagy voltak népek. hallja imáinkat. mert nem használjuk más célra. egy hely. Ma egyre több ilyen kitalált isten van. hogy megértsük. Őelőtte fog hódolni mindenki. megszólít az Ige által minket. Mi tudjuk ezt. ápr. hogy Isten 65 . hogy a mi Istenünk valóban igaz Isten és hatalmas Úr. függetlenül attól. Isten pedig arra figyelmezteti őket. bűnbánattal és szégyenkezve kényszerült ismét Isten segítségét keresni. ahol megélhetjük a közösséget. Nem egyetemesen. Isten gyermekei nem kényszerből. és amikor bajba került. Általában Isten szabadítása. Dávid templomot akar építeni az Úrnak. a Bibliában önmagát kijelentő. Salamon felépíti a jeruzsálemi templomot. vagy az egyetlen hatalmas Isten. segítségével szabadítsa meg népét. amikor kiderül a végső igazság. Szinte mindig kényszeredetten. dicséreteinkkel is Őelőtte hajtunk térdet és fejet. nem valóságos Isten. csak sokaknak ez a felismerés és hódolat későn jön. hálaadással vallják: Jézus az Úr. meg szavainkkal. Jézusban hozzánk közel jövő Isten az egyetlen valóságos Isten. Fiában nekünk Atyánk. egykor pedig örökké tartó boldogsággal imádják az Urat. azért. azok is. ne gondolja bárki. mikor és hogyan szeretne minket is abba a szolgálatba állítani.48: A Magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik.

gazdagság. Csak ne gondolja ez a porszemnyi ember. Ilyen sokszor az életünk. Sőt üdvösséget készített neki. fényét kérjük. A tudósok még abban sem egyeztek meg. 28. messze nem hasonlítható azzal. a Vele való közösség állandó kell legyen az Ő gyermekeinek életében. Amikor Ő ránk tekint. hiszen évtizedekig ebben a formában hallottuk minden vasárnap a templomi áldást. és csak mesterséges világítás létezik. jobban melegít bárminél. létét megfejtheti és korlátozhatja. elfogadtak. főleg olyan valaki. Nem pótolható a fénye sem. újra kellene számolni. Nem emberkéz által épített templom. hogy Isten melege és fénye mindenre elégséges. Azt tapasztaljuk. Mi pedig az ének szavaival is kérjük: Jézus ragyogj. hogy az univerzum mérete talán sokszorosa annak. a földön levő embert számon tartja és gongját viseli. szívünk tüzét. hogy megismerheti Isten teljes alkotását. Ő pedig ígérte ezeket nekünk. és megérzi a hívő. Isten ragyogásának áradását kell Tőle elfogadni.mindig. Mert az áldás hangzott. Isten azonban nem lakik a templomban! Sem semmi emberi alkotásban. Ma nálunk templom kell legyen.25: Ragyogtassa rád orcáját az ÚR. irodaházakban. és valósággal átjárja egész testünket a Nap melege. Vannak dolgok. Milyen szomorú. Ha pedig Isten kegyelmét. akkor igazán csak arra van szükség. egyszerűen ki kell állni a napsütésre. ott az Isten. hogy milyen csodálatos áldás. mert ránk ragyog Isten dicsősége. ahol azt a feltételezést fogalmazzák meg. bevásárlóközpontokban. vagy ritkábban aztán a templomban keressük a megnyugvást vagy a segítséget. és fölötte van mindennek. hanem a Lélek által megszentelt életek közösségének temploma. és azt se. hogy ezt az Isten templomokba zárhatja. kegyelme áradna életünkre. Valahogy jó az. aki a teremtett világ fölött van. 66 . kérünk. pillanatok. Nincs szükség sok magyarázatra. békesség. tehát Ő ezeknél nagyobb. hogy betöltsön a napfény. sem szerencsetárgyakban. és könyörüljön te rajtad – így ismerősebb sokunknak ez az ige. de abban is. öröm árassza át egész lényünket. ott a templom. amit eddig hittek és leírtak. teljes valónkat. mikor ránk mosolyog az Isten. mikor zavarba jönnénk. hogy van templom. élünk neonfénynél. Manapság is jelennek meg tudományos írások. vagy végtelen. És az is csak tapasztalatból tudható. áldását. töltsd be szent égi fénnyel éltünk. de az emberek nem érzik a nap melegét. és könyörüljön rajtad! Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad. de mi nagyon sietünk. Nappal van. mindent Isten teremtett. főleg ilyenkor tavasszal kisüt a Nap. a meleg. gerjeszd fel. hogy világunk véges. A templomban. mindenütt velünk legyen. ha valaki figyelne. Az Írás pedig azt mondja. beleértve a feltételezett milliárdnyi fényévek távolságából kapott jeleket is. És ahol Ő van. Isten gyermekeinek az életében. akármilyen modern fényforrásokat is találna ki az ember. 2010. aki még gondolatainkat is olvassa. hogy az egészet. Bármilyen magas hőmérsékletet is érnénk el fűtéssel. ami végül is meghaladja emberi értelmünket és képzeletünket is. nem látják annak fényét.Mózes 6. fénye. ápr. áldása. foglaltak vagyunk. hogy fogadjuk is el. ezek mellett minden földi cél. hogy ma már nagyon sok épületben. Isten ragyog. De Vele élhetünk életünk minden pillanatában. hangzik. hogy miért van ez így. szerda – Valéria 4. Ez pedig Isten. Sem szobrokban. az Úr kegyelme még ma is tart. és hetente. Nagyon nehéz elképzelni azt. És mégis. a dicsőség. hogy a napfényt és a Nap melegét semmi nem pótolhatja. de tapasztalatból tudom. Az ember még mindig rettenetesen keveset ismer a világmindenségből. a közösségben találkozhatunk teremtőnkkel. És nem tudom megmagyarázni. de életünk nagyrészt a templomon kívül történik. érték eltörpül és jelentéktelen lesz. amikor. más helyeken is teljesen kizárták a napfényt. hogy ennek tágulási sebessége is téves volt.

egy kinyújtott. elveszthette reménységét. és meggyógyulnak. a hívő meggyógyul hit által. ápr. kiszívják a testből a mérget. Nagy csoda elfogadni ezt Jézustól. De perzselő tűzzé vált szívemben. A kereső kéz Jézus szerint a hit gesztusa volt. mellyel küldetésüket példázzák. zaklatott szívvel. Talán a testi egészségnél is jobban hiányzott az életéből a békesség. melyekkel sokkal többet ad ennek az asszonynak. És végül a testi egészséget is megadja Jézus. Minden nap új örömöt és megújult életszemléletet jelent. ha valamilyen módszerrel eltávolítják. ráment a gyógyszerekre. 2010. és bizonyára belefáradva évekig tartó gyógyulásért való törekvéseinek sorozatos kudarcaiba. legalább pár percre. és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Aztán Jézus azt mondja neki. És szeretnénk. Ebben ott van. rejtőzve. Jézus egy mondatban legalább négy csodálatos kijelentést tesz. nem vagy senkinek sem kellő. Csendesedj el. és fogadd el Isten csodálatos ragyogását. Bárcsak megfelelő hittel. hogy valóban így legyen. hogy életem legnagyobb kérdései megoldást találjanak Jézusnál. érezzük ebben az elfogadást. eredménytelensége miatt abba akarta hagyni az Ige hirdetését. hogy Isten gyermekei vagyunk. Nézzenek az érckígyóra.” Nem értjük félre Jézus szavait. a dicsőség és kegyelem betöltené életed. főleg az igevers gyakran idézett második mondatára nézve. amikor a tömegben mások nem látták a gyógyulást kereső kezét sem. hogy egy évben.9: Azt gondoltam: nem törődöm vele. vagy öt-tíz év alatt elhangzik egy igehirdető szájából több száz prédikáció. a lelki közelséget. amikor Mózes azt mondta a kígyóharapás következtében szenvedőknek. A tudós ilyenkor a Mózes elmezavarát keresi. melegét. talán barátait. Istenhez való ragaszkodással tudnánk ennyire őszintének lenni. Az Ige mai szolgái gyakran hivatkoznak erre az igére. hogy befogadd fényét. szégyenkezve. Leírja. ha tudatosítjuk. mint a testi gyógyulást. nézzenek egy irányba. Árad az áldás. 29. szeretteit is. kis gesztus. Ez az asszony is a gyógyulást keresi. Közbe elvesztette vagyonát. mit jelent ma kinyújtani a kezem hittel. úgy érzi nagyon sok lelkipásztor. kereső.Tavasz van. melegen süt a nap. Mondhatni. péntek – Katalin Jeremiás 20. Még tart a kegyelem ideje. orvosokra. és nagy eredmény. Ennek az asszonynak a hite pedig Jézust Istennek tartotta. a szeretet és béke keresi életed. reménykedő kéz. hogy Isten tart meg minket. nem szólok többé az ő nevében. Ezzel Jézus tudtára adja. Szánj rá időt. testi és lelki áldás. mint az. ápr. Nem vagy kirekesztett. Másként nem tette volna azt a képtelenséget. Ez legalább annyira képtelenség. 30. Leányomnak szólítja. Mert bizony ma eredménytelenebb. és ismeri életét a maga egészében. a közvetlenséget. hogy ismeri lelki világát. Aztán Jézus látja ennek az asszonynak a hitét.34: Ő pedig ezt mondta neki: „Leányom. csütörtök – Péter Márk. engedd. tudjuk. üzenet. 5. ha lenne 67 . a hited megtartott téged: menj el békességgel. Kérlek. hogy értelmetlennek találta szolgálatát. mint valaha az Ige hirdetése. Jeremiás esetében egy nagyon őszinte vallomást olvashatunk. adja az Úr. nekik tehát azt mondta Mózes. hogy most már elmehet. 2010. hogy teljes legyen ennek az asszonynak a helyreállítása. mégpedig békességgel. hanem Isten Fia családtagként tekint rád. például bizonyos évfordulók alkalmával készítünk egy kis számadást. hogy Isten boldoggá tegyen. hogy ruháját érintve keresse a gyógyulást. Legyen mai feladatunk gondolkodni. Időnként. és nem csak ők. és csak úgy lehetett volna gyógyulni. vagy ellenszert adnak be. akiknél a kígyó mérge terjedt a szervezetben.

Nem tudja a célját sem a kérdésnek.gyümölcse. Következik több beszélgetés. 2010. de nem tudja. mennyire nehéz az élete. hanem add nékem. mely belülről lángol. de legalább a közösségeink lelki életében. Olyan ez. Nincs senkim. ahol előnye származik. Valószínű. mint a tűz. nékünk a Lélek tüzét. nincs emberem. hogy nem volt hiábavaló.” Vallásórás kislány a beteg válaszát úgy mondta. Atyám. Mindig valaki más lép be előttem. nem lehet megállítani. én mindig vesztes maradok. és még sok más vigasztaló és segítő mondat is elhangzik. sőt. ami talán néha jogos is. Hanem a lényeget. nem vagyok fontos senkinek. Minek. s így kárára van az önsajnálkozónak. hiszen Isten nem hagyta el. gyermekei. mint ahogyan a bennünk lakozó Lélek tüze sem valamilyen földi pozíció függvénye. mint Pál. meg pár száz méterre laknak családtagjai. Jeremiás viszont. ugyanúgy. Jaj nekem. És néha elkeseredünk. ahol gyógyulni lehet. talán megfogalmazzuk azt is. hogy nem volt senki. Mikor én ma esti imámban sorolom. Mindenki előretör. nem ezeket kérdezte Jézus. ma is segíts arra. mindig lehangolja. Milyen igazat mondott. nem szeret engem senki. pár perccel később már ugyanazon a hangon ugyanazon szavakkal ecseteli. egyedüllétét senki nem érti meg. és talán kimondatlanul. akik mind arról beszélnek. hogy ki az. Valaki. És feladata is bőven akad. néha nagyítóval is a jeleit annak. hogy nincs értelme folytatni. üzenetét. mindenki első akar lenni ott. hirdetni kell az örömüzenetet. mert erre indít Isten Lelkének tüze. gyakran gondolja ezt a mai emberek jó része. mindenkit leelőzve törtetek céljaimért? Ki mellett vagyok én a segítő. hogy egyedül van-e. akkor mindenki beszökött a tóba. Jövel Szent Lélek Isten. rokonai. de Isten minden elhívott szolgája nem tudja megszüntetni a belső elhívást. de ő már talán megszokta a magyarázatát. Így végzett Isten az Ő üzenetének soráról és az Ő szolgáinak feladatáról. hogy nincs teljesen egyedül. hogy minden napunk legyen pünkösd. mennyire 68 . akit őt kérdezi. Mégis. vajon miért kérdez? Sőt. nem eredményesség függvényében. aki bevigye a beteget a vízbe. és milyen együtt érző szeretettel kérdez ez az ember. beemeljen a medencébe: amíg én megyek. az egyházi szolgálatokban. unokái körében. hogy mennyire egyedül van. máj. vagy a lehetőséget előlem. hogy amint felkavarodik a víz. hogy esetleg másként is lehetne gyógyulni. vagy leíratlanul. akik már csak ebben a lehetőségben reménykednek.7: A beteg így válaszolt neki: „Uram. senki nem tudja. mondja. hogy embere legyen. nincs emberem. hogy hol maradnak szerettei. hogy vajon én kinek vagyok embere? Vagy én is beszöktem a vízbe.1. több személy részéről. még akkor is. az egyháztagjaink egymáshoz. szombat – Fülöp János 5. szerettei. aki elég fiatalom megözvegyült. éjt nappá téve. Azért. hogy nem emberi akaratból. és főként Istenhez való viszonyában keressük. ha az evangéliumot nem hirdetem. minden alkalommal. valaki elveszi a helyem. kit veszek észre a szükségben levők közül? Ez a beteg panaszolja nagy bánatát az őt kérdezőnek. hiszen Jézus nem azt kérdezte. csak nem visz szinte semerre. kicsit oda sem figyel a kérdésre. mindenkinek elmondja. aki úgy fogalmazta ezt a kérést. Egy picit kiérződik ebből a válaszból az önsajnálkozás. ha ilyen sokan vannak itt. Nem tudja. más lép be előttem. ha nem is az első pünkösd méreteiben. És ez nem csak lelkipásztorok feladata. kinek? Többet nem is kellene hirdetni az Ő akaratát. Az fel sem merül a betegben. ha lehet. hanem a belénk helyezett belső tűz hevétől fellángolva kell hirdetni az Igét. minden beszédünk pünkösdi. hogy nincs senkim. önmagában is ezzel fokozza a szenvedést. hogy ne a magam véleménye szerint ítéljem érdemesnek vagy értelmetlennek Neved hirdetését. nem emberi képesség szerint. Minden keresztyénnek szólni kell az Úr nevében. milyen hatalommal rendelkezik. mert amikor a víz felkavarodott. milyen nehéz az élete. ahol saját jólétét építheti. sok mindenben igaza van. nem csak a vízbe merülés által. mennyien törnek elém. mondja Pál. hogy nincs-e pénze valakit megfizetni.

hogy Jeruzsálemben rosszul megy az otthon maradottak élete. mikor azt írja. talán meg kellene álljak egy pillanatra. 2010. ha megérthetjük. Ami már első látásra megragad. De tehetjük. hanem kijelentés. De jó lenne. vasárnap – Zsigmond Nehémiás 1. melynek ő is tagja. sok a szenvedés. kezdik jól érezni magukat.2. életünk csodálatos valósága lett. a választott nép iránt. minden családért. és a folytatásban is újra ismétli.6: Legyen figyelmes a füled. nem emberi terveket. amikor arról írnak az 69 . írja. itt nincs a kényszermunka és az a sok szenvedés. máj. áldozatkészséggel tegyenek érte. De a nép sem panaszkodik nagyon. Az újszövetségi levelekben mindig megragadja figyelmünket. szeretete bennünk nem maradt visszhang nélkül. akik így szeressék a választottakat. hanem imádságban elkért isteni vezetés alapján az Úr akaratát.19: Mi tehát azért szeretünk. minden személyért. Uram. adj szívembe felelős szeretetet néped iránt. áldozatkész szeretetét Isten népe. romokban az ország és romokban vannak a szívek. a szeretet megvalósult. böjtöl és imádkozik. Nehémiás is szereti a zsidó népet. azt. Nem tudom. hogy minden vasárnapi istentisztelet előtt 2-3 órával elkezd imádkozni a közösségért. Ennek az imának egy mondatát olvastuk mai igeként. a nélkülözés. János apostol. mert ő előbb szeretett minket. ki értheti. máj. Pál apostol vallomását nem tudom. akik ilyen odaadással. Szeresd az Urat. Krisztustól elszakítva. és meg kellene kérdezzem magam: mi is volt Jézus kérdése? Ki is ez kérdező? 2010. Ez az állapot nagyon elkeseríti a prófétát. az én test szerinti rokonaim helyett”. Isten munkája. és hallgasd meg szolgád imádságát. Érdeklődésére Nehémiás megtudja. az előző versekben olvassuk. hétfő – Tímea 1. nem panaszkodhat helyzetére. A mai igevers egyik szépsége az. ebből következik. hogy szeressünk. hogy inkább én magam legyek átok alatt. tegyük személyessé is ezt az igét: mikor imádkoztam ilyen komolyan. annak megvalósulásáról ír természetes egyszerűséggel. ebben az egy versben a parancsolat beteljesedését nyugtázza. a te Istenedet és szeresd felebarátod. és elmondja ennek alapját. Nem bármit.nehezen boldogulok választott vagy kényszerű egyedüllétemben. ha sok olyan ember létezne közösségeinkben is. egészen a falu másik végéig. hogy íme. és nem feledheti az otthonmaradt népet. hogy szeressünk. hogy „mert azt kívánom. Az egyházatya azt mondta. hogy tartozunk azzal. Mi szeretünk. a Jeruzsálemben élők életének megváltoztatásáért. hogy minden szeretetünk alapja az. hogy napokig sír. hogy minket is szeret Isten. amit akarsz. hogy azt a parancsolatot kaptuk. otthonosan berendezkednek. Isten népével együtt. hogy sokan alkalmazkodnak. hogy szeress és tégy. taníts engem imádkozni. szívből jövő őszinte szeretettel Isten népéért? Mennyire törődök azzal. kezdi a falu egyik végétől. megállapítás. de Isten választottainak életét annál inkább. Egy lelkipásztortól hallottam egyszer. gyászol. mint Egyiptomban volt. egyetlen lehetőségét. az a próféta szeretete Isten népe iránt. hogy mit tesz az imádság után. a babiloni fogság nem hasonlítható az egyiptomihoz. hogy nem felszólítás. Nehémiás fogságban van. és neki jól megy dolga. a fenyegetés. romokban a szent város. legyen nyitva a szemed. könyvében találjuk annak leírását. ami engem személyesen nem érint ugyan.3. aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért. testvéreim. aki az előző versekben is felszólít.János 4. de bizonyára érezhetjük ebből a vallomásból is az apostol nagy szeretetét. De egy igazi zsidó nem feledheti Jeruzsálemet. hanem megteremte a maga gyümölcsét. hangzik a két legfontosabb parancsolat a jézusi megfogalmazás szerint. mekkora és milyen áldozatot vállal a helyzet. De most az az örömüzenet.

kevésbé az ostorról. ha lángolna. többes szám első személyben. őszintés és alázattal. és Istennek szeretnének élni hasznosan. és közösségeink életére is kimondhassuk. csak a pozitívumokról beszélünk. minden szeretet a mi részünkről csak visszhangja a Tőled származó szeretetnek. amit mondani szeretnénk. Ugyanúgy. itt pedig arról ír. hiányosságot. amikor Isten Lelke munkálkodik egy közösségben. Minden jó tőled származik. Ebben a levélben is János sokszor ír a szeretetről. URunk. akik már új életben járnak. nekünk pedig el kell fogadnunk. ahol nincs konfirmáció. itt nem lehet semmire menni. ami nem túl meredek számunkra. mindenki rossz. ilyen közösség. Használjuk azt a kifejezést is. Ha pedig szembe jön velünk ez az üzenet. És nem hallgatjuk el. hogy tüzet bocsássak a földre. Mi szeretünk. azaz a keresztyén gyülekezetek újjászületett életű tagjainak nevében. elfogadják Isten kegyelmét és munkáját életükben. főleg beszámolók. egyházunk tagjairól hogyan gondolkodunk. hirtelen aktivitást fejezünk ki ezzel. miként beszélünk. mert nagyon nehéz róla beszélni. hogy milyen csodálatos. a tűz elégeti a haszontalan salakot. hogy Jézusban megbékélünk Istennel. arról. a tűz körül forróság és sok mozgás van. Jézus sem hallgatja el. Atyánk. mások üdvösségére. csendes. Milyen szép és könnyű arról beszélni. és egyre többen fedezik fel addigi haszontalan életüket. akik befogadták a Krisztust. Az gondolkoztat el. leírhatatlan szépség. és továbbadni azt embertársaink felé. Ők rögtön oltani próbálják a lángot. foglalkoznunk kell vele. túlzás és hamisság nélkül. amit alkottunk magunknak és mondunk másoknak. ott is a hozsánnáról van inkább szó. mint nálunk sehol sincsenek. mint parancsról. Néha a legszorosabb. Természetesen ez így nem felel meg a teljes igazságnak. akinek mi elképzeljük. 70 . mint virágvasárnap. máj. akkor megpróbáljuk ösztönszerűen ahhoz igazítani. Mostanság gyermekeink kedvenc éneke lett a Hatikva dallamára énekelt szép imádság. azon kevés helyen. mit jelent a tűz. hogy a magunk személyes életére. a tűz megpróbálja a nemes fémet.49: „Azért jöttem. Elgondolkodunk azon. akiknek életében munkálkodik az Isten Lelke. akik megszokott. hogy tűzbe jön valaki. mert vannak mindig olyanok. legyen ma a mi kérésünk is: Tüzed Uram Jézus szítsd a szívemben. és nem tudjuk elkerülni. jelentések alkalmával figyelmesen kerülünk minden rosszat. De Jézus mondja ezt a kijelentést is. ezért is mondja a Megváltó. Néha csak a jót szeretnénk látni. felemelő és örömmel eltöltő látvány a tűzbe jövő keresztyén és a tűzbe jövő gyülekezet. és mennyire szeretném. hogy leveleik címzettei szentek. De azt nem lehet eloltani. hogy gyülekezetünk. egyre többet akarnak szolgálni. a családi kapcsolatokat is feszültté teszi. Kikerüli az. ha valódi. ilyen emberek. és ez szinte képmutatás. hogy mit jelent. Az a mi vágyunk. kudarcot. hogy bizony ez a tűz perzsel is. bölcs semmittevésükből nem akarnak semmit változni.4. ha már lángolna! Nehéz ige. egy kis lelki felüdülést keres a Bibliában. 2010. hogy találjon azzal. mert nagyon nehéz beilleszteni ezt az igét abba a Jézus-képbe. lángja lobogjon elevenebben. hogy ő vagy ők Isten kegyelmének útján járnak. kedd – Mónika Lukács 12. A tűz megváltoztatja a világot. segíts minket befogadni szereteted. amikor azt állítja felebarátjáról. jézusi. Kikerüli sokszor az igehirdető. És. Aki átélte. az tudja. megtalálni a lehetőségét. hogy szeretünk. Olyan nagy csoda. Máskor hajlamosak vagyunk a rosszat túlhangsúlyozni. hogy Jézus megmenteni jött a bűnösöket.apostolok. hogy mennyire szeretném. hogy ez a szeretet jelen van az életükben. aki csak egy kis kikapcsolódást. ahol Jézus az. amit eddig hittünk és tanítottunk. milyen öröm és hála lehet valakinek a szívében.

Az által. de nem úgy. ha jelen van egy ember életében.” Jézus a bűnösökért küldetett. hogy nem jár kárhozat a bűneidért. családunkról. De ezek kicsik. akkor nem emlegetjük ezeket a picike hibákat. magasztalása? Isten mindenek felett való szeretete? Talán mindenik.17: Amikor ezt Jézus meghallotta. nem is képzeljük el. Isten segítségét és áldását nem öncélúan kéri. hogy nem is szorulunk Jézusra. Bűnösök vagyunk. nemhogy örök ítélet. Nem úgy élünk. Van még egy olyan bűn. ne nekünk. Lehet. élő Isten szeretetének és hűségének jeleit. ha csak lehetett. hiszen a mondással valljuk.5. máj. ami a zsoltár szerzőjének. hogy milyen emberek jönnek néha úrvacsorázni. szerda – Györgyi Márk 2. amiért bárki elmarasztalhatna. máj. hogy nem szégyellik. az igaz Isten pedig hatalmas. csütörtök – Ivett Zsoltár 115.1: Ne nekünk. Valahogy csak a Biblia kedvéért. de talán segít a megértésben. Az a veszély fenyeget. hogy bűnösök vagyunk.6.2010. hanem a betegeknek. Hozzájuk képest mi szentek vagyunk. hogy kissé bta példa. hiszen egész életünkben csak jóra törekedtünk. meg kirohanni is csúnya lenne. mert mindenki az. ezt mondják mindig a templomban. de nincsenek azért nagy bűneink. akkor veszélyben vagyunk. hogy az istenfélők megkapják az egy igaz. Mi bűnösök vagyunk. meg minden igehirdető ezt mondja. A kárhozat nem az ilyenekért van. vagy szerzőinek magatartását jellemzi? Alázat? Szerénység? Isten nagynak tartása. akkor azért azt ne felejtse el senki. hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Mi is az. Segítséget és áldást kér és vár az Úrtól a zsoltáros. hogy Isten szentségéhez képest nekünk vannak kis hibáink. jobb is lenne néha otthagyni őket. hiszen nem akarjuk Őt elutasítani. hiszen ezek a tulajdonságok kapcsolódnak egymáshoz. tudjuk. mint mi. gonoszságról van szó. a más népek istenei tehetetlenek. akiknek bűneiért kárhozat járna. mégis megbotlik. és legtöbbször nem csak az egyik. amiért kárhozat jár: ha azt hiszed. hogy mi ugyan bűnösök vagyunk. hanem hogy a bűnösöket. ha arra gondolunk. talán azt jelenti. hogy a lónak négy lába van. vagy ehhez hasonló gondolatok fogalmazódnának meg bennünk. Na persze. és odaállnak. pedig lenne mit azoknak megmondani. Csak amikor bármilyen bűnről. de azok igazán csak olyan apró kis hibák. Kiért jött Jézus? 2010. hanem több is jelen van. És jót is tettünk. így szólt hozzájuk: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. nem azért jöttem. igaz emberek vagyunk. Mi is bűnösök vagyunk. hogy milyen rejtett bűneik vannak. Felmagasztaltatik szent Neve minden cselekedete által. Mindenkivel. egy-egy kicsit néha vétünk. de azért szörnyű. mint mások. Valahogy másként. hanem csak azt. URam. mennyire rendes. Akkor mi is bűnösök vagyunk. de Jézus életet szerzett nekik. és nem is hozzánk jött Ő. őket akarja megváltani. ezekért nem járna még a földön sem büntetés. Mert Jézus azokhoz a bűnösökhöz jött. Mi bűnösök vagyunk. mint a szomszéd. hogy mennyi jót tettünk. Nem is teszünk szándékkal semmi rosszat. de nem annyira. Ha ezek a gondolatok. nincs a földön bűn nélküli. mint a farizeusok. milyen öröm és jó értelemben megélt 71 . nem is bűnök. becsületes. ismételten bizonyítást nyer. hát mi is megbotlunk. Ez pedig a legrettenetesebb dolog lenne. hanem fölötte áll a személyes haszonnak az Isten Nevének magasztalása. milyen kiváló emberek vagyunk a közösségünkben. akikről tudjuk mi. hanem a nagyobb bűnösökért. A templomba nem szoktunk beszélni. Ha nem egyházi körökben kell beszéljünk magunkról. hogy az igazakat hívjam. de azért nincsenek olyan hibáink. hogy minden bálvány. meg azok a képmutatók.

szólít minket az Ige által. Létezik egy elkerített jó nagy terület. Hiszen a tyúk nem igazán gondolja végig minden következményét tetteinek. amikor az Úr Nevének magasztalására törekszünk. Még jó 72 . Ebben a zsoltárversben azt tanulhatjuk meg. minél többen. mely szinte ösztönösen menekül Istene elől. értelmessé teheti életünket. ott vissza is repülhetne. felmagasztaltatik szent Neve. noha hónapokig csak a gazda gondviselése. Az viszont igaz. gazdagságába. ha művészeit elismerik nemzetközi szinten. ami széppé. hogy mások figyelmét és életét Istenre irányítsuk. mert szükségünk van rá. Uram. péntek – Gizella Efézus 2. hogy olyan jól elmenekült. Megtörtént. hogy mi Hozzá tartozunk és a hívő keresztyén öröme az. egyszerűen azt teszi. vizet. A tyúkok közül van olyan. az emberi természet jut eszembe. hogy kint nincs víz. Isten pedig keresi az életünket. Akkor aztán a kerítés mellett képes egy tyúk órákat fel-alá járni. és nincs amivel jóllakni lelki értelemben. hogy nem sikerült megfogni. Ez talán mindennapos. amit pillanatnyilag ösztönei diktálnak. amelyik minden nap ki akar repülni a kerítésen. éjszaka kint maradt. Kérjük azért. máskor csak szórakozom. Természetesen nem tökéletes ez a példa. ha sportolói sikereket érnek el.10: Mert az ő alkotása vagyunk. a teremtmények közül az egyetlenek. máj. sajnos olyan természetünk lett. Van. Istentiszteleten énekelünk és imában dicsérjük az Urat. akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Egy kicsit úgy érzi az ember magát ilyenkor. Úgy gondoljuk. sőt. Néha bosszant. dicsőíttessél. mert csak az Úr segítségével tudunk küldetésünkből valamennyit teljesíteni. Isten alkotásai vagyunk. hogy meglátszódjék rajtam kezed munkája. Aztán egy másik. ezért is kérem ma újra áldásodat. ők pedig minket is képviselnek. árnyék és kóbor kutyáktól való védelem. Miután az ember félrelépett. a bűn által megrontva. Néha sikerül. szeretné megfogni. Pedig a gazda csak vissza akarja tenni a biztonságos helyre. csak ne kerüljön a gazda kezébe. 2010. másnap reggel pedig csak tollait találtuk meg. sajnos ritkább esemény az. hogy hol lehetne vissza menni a biztonságos helyre. hogy Isten oltalmának területén kívül minden pillanatban veszélybe kerül az életünk.7. fáradozása tartotta életben. hogy felhívja magára figyelmünket. és arra is kérlek. eledel. hogy erre nekünk van szükségünk. ha túljuthat a kerítésen. mindazt. ha bármilyen tudományban világhírű eredményeket mutatnak fel tudósai. ha az Úr Nevét felmagasztalják mások is.büszkeség az egy nemzetnek. mikor a tyúkok viselkedésének szemlélésére szánok pár pillanatot. Akaratlanul is. szeretne minket visszahelyezni a Vele való közösség semmihez sem hasonlítható oltalmába. akitől naponta kapja az ételt. Ha pedig gazdája. azt nevezi szabadságnak. csapathoz tartozunk. melyet Isten adott elénk. hogy ahol átrepült erre. rettenetes menekülésbe kezd. Mi gyakran. bárhova bebújik. Nem látjuk. Isten segítségét azért is kéri az istenfélő ember. Perceken belül kiderül. URunk és Gazdánk elkészítette a hat napos teremtés által mindazt. mert nélküle nem tudunk élni. amikor Isten segítségét és áldását kérjük. mert ezáltal nyilvánvaló lesz mások előtt is az Úr szeretete és hűsége. szépségébe. hogy mindenféle háttérgondolat és mai emberekre jellemző számítás nélkül. amire szükségünk lehet. és jó néhányszor a kutyák is megkergetik. azon az életmódon. de az soha nem jut eszébe. eseményeket. akik az Isten Lelkét kapták. vagy legtöbbször szétválasztjuk ezt a kettőt. az ételért is kutatni kell. És nem bízik meg a gazdában. a kutyák örömére. amelyeket előre elkészített Isten. hiszen igazság szerint az Isten Nevének felmagasztalását semmihez nem lehet hasonlítani. Mindenható. felhasznál embereket. hogy azok szerint éljünk. Nem találja a visszavezető utat. ahol van víz. amikor egy tyúk újra átszökik a kerítésen. sőt. hogy mi ahhoz az emberhez. tartalmassá. és néha próbálkozunk bizonyságtételeinkkel arra.

Tisztázzuk. vagy csak személyes ügy. de mivel jobban nem tudjuk megfogalmazni. A farizeusok faggatására ez az ember elmondja. és aki veled beszél. és hosszas vitákban beszélnék meg az emberek ezt az élményt. itt sok történetet hallottunk a Bibliából. vagy ennek az embernek a helyébe. hogy a Veled való közösség. a Megváltó? Hiszel-e? Erre a kérdésre sem szoktunk manapság ugyanilyen egyenesen. őszintén válaszolni. hogy meglássuk és felismerjük. hogy a zsidók csak egyedül Istent imádták. A következmény: imádlak. 2010. Mi első szavaink tanulásával együtt hallottuk az Isten nevét. Embert nem öltünk. hogy hiszek. Vajon a kérdezett pillanatnyi lelkülete szerint válaszol. szüleink imádkozni is tanítottak. aki soha nem látott. aki előtted állok.13: Ne ölj! Rendben van. annak egy napon feltárul a világ.35. mint minden pillanatban való életveszély. szombat – Mihály János 9. Ez a parancsolat azonban többet kér. Szeretném ma is mondani és cselekedni a megnyílt szemű és meggyógyult életű emberrel: hiszek. hogy én vagyok az. de ezt a csodát csak isteni hatalommal tudta megtenni. hogy a híres názáreti rabbiról is hallott. szép és eredményes. és kérdezi Jézus tőle ezt a nagyon egyenes. lehet. hosszú fejtegetésekkel válaszolunk. fontos kérdést: Hiszel-e bennem. Nem kiállt. máj. vasárnap – Gergely 2. vágyom a saját életemben is az ilyen egyértelmű. hogy helyes-e ennyire direkt módon feltenni a kérdéseket. világosan. akit még soha nem látott. felfrissíteni hasznos lehet. Nehezen tudjuk magunkat belehelyezni ebbe a korba. Ma erre a kérdésre körülírással. Keveset ismer a világból. Tehát erről a parancsolatról azt mondja a 73 . 2010. ments. És főleg segíts URunk felismerni azt. Egyszer csak sarat tesznek a szemére és egy utasítást hall. hogyan értelmezheti a választ adó azt. hogy amit a Tőled elszakadt ember szabadságnak. hogy nem tudja ki ez a Jézus. szándékunkban sincs akárcsak megsebesíteni sem valakit. Uram. ő az. Isten őrizz. mint négy és fél évszázaddal ezelőtt a reformátorok. meg sem szólítja az Urat. imádlak. Ennek engedelmeskedik. hogy manapság könyveket írnának az első élményeiről és benyomásairól. nyisd meg értelmünket. Jól tudjuk.” És leborulva imádta őt. Tetszés szerint folytatható ez a gondolatsor. néha valamit megtud az eseményekről. az nem más. a hitből fakadó tiszta elkötelezésre. Ezek után áll Jézus előtt. azaz Isten küldötte. nem kér semmit Jézustól. hogy a hit megvallása lehet-e nyilvános. Uram. s majd örökké. hiszen ismerős.cselekedeteket is elkészített nekünk.” Erre az ember így szólt: „Hiszek. de ez nem biztos. 37-38: Jézus… megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában? Látod őt. egyenes beszédre. Valószínű. és koldusként élhetett ki tudja hány éve. add. modern életnek nevez. Elemezzük azt. hogy küldetésünket betöltsük. szeretnénk Krisztusban élni.9. hogy kinek mit jelent a hit. ha ismerjük is.és hosszú távú következményeit nyilatkozatának. Már most. Mózes 20. mehetünk tovább. Lehet. Aztán bizonygatni szükséges azt is. alkalmat arra. megnyílik a szeme világa. hiábavalóságok sora. Jó Atyánk. üres és tartalmatlan élet. Erre az egyszerűségre vajon mit szólnánk ma: minden felesleges szószaporítás nélkül a válasz ennyi: hiszek. URunk. hogy megtalálj. a Veled való élet mennyire tartalmas. ezért idézzük tanításukat. mint Bartimeus. vagy felméri a közép. Kérünk. filmet forgatnának az életéről. hogy évtizedek óta. számunkra szinte elképzelhetetlen körülmények között nőt fel. és életének legfontosabb eseményét éli át.8. sajnos. ez az ember imádatával ezt fejezi ki: Te vagy az Isten. Vallásórára jártunk. hanem engedjük. akit Emberfiának neveznek. máj. A mai ige embere vakon született. hogy ne meneküljünk tovább a Te hívó szavad elől.

Keresztelő János mondja ezt Jézusról. most felismerjék Őt. Jézus hatalma mennyei. Fogadjuk hát örömmel és hálával mindazt. és mindaz. mégis. mert minden Istentől származik. amikor megkeresztelte Jézust. hogy ez így van jól. Mindezekhez magyarázatokat lehet még fűzni. Ami elgondolkoztató egy kissé. küldetése mennyei. Íme. az mint a menny illatát hordozza. később a börtönből kérdezi Jézust a követ által. az isteni szeretet áldását árasztja. hogy a mi felebarátunkat úgy szeressük. de az inkább csak szószaporítás lenne. máj. hirdetve a megtérést. magaviseletünket. ezzel azt is kívánja. hogy hallgassam tanítványként. hogy én egyre jobban eltűnök. hogy Jézus azzal a hatalommal cselekszik. 2010. Minden napra is van az Úrnak akarata. hogy Keresztelő János tanítványai. sőt minden bosszúvágyat magamból kiirtsak. hogy mind Jézus követői lesznek. Mert. hogy jönni fog az. akik eddig hallottak Jézus közeli eljöveteléről. könyörületességgel és szívességgel viseltessünk. szelídséggel. sem beszédemmel. Fiát is értünk küldte. Mindenható és kegyelmes Atyánktól van. az. A közhatalom kezében pedig azért van fegyver. Minden ébredésünk egy új napra Isten munkája és kegyelem. mondván. magam rontására ne törjek. máj. hogy a vérontást megelőzze. Amit Jézus cselekszik. hogy itt Keresztelő János olyan világosan látja. ahogy itt olvastuk. hogy iránta türelemmel. Ő. beszédünket. meg ne sértsem. íme eljött Az. az van benne. hiszen küldetésemet elvégeztem. 2010. mondja János. mondja itt Keresztelő. Amit az Úr nekünk kínál. hogy Jézus a Krisztus. Ő az Isten Báránya. Majd hozzáteszi. Vizsgáljuk meg életünket ezek fényében. az jó.Heidelbergi Káté: Mit követel Isten a hatodik parancsolatban? Felelet: Hogy felebarátomat sem gondolatommal. hogy ezek. arra az Istentől kapta a megbízást. ha nagyon gyakran a mi napjaink 74 . gyűlölséget és haragot kárhoztatja. Ő pedig nem akar rosszat. még akkor is. akinek küldetése és hatalma a mennyből van. hogy Ő maga a Krisztus. ezek az emberek a mennyből adattak Jézusnak. akinek készítgette az útját. sem magaviseletemmel. Mi is isteni rendelés alapján Krisztusnak adattunk. annál kevésbé cselekedetemmel vagy magam. békességgel. vagy valaki más jön el? De maradjunk most a mai üzenetnél. Életünk kegyelem. az útkészítő csak örvendeni tud annak. hasznos és számunkra nélkülözhetetlenül szükséges. mint magunkat. ne gyűlöljem. hanem csak jót.4: Minden reggel fölébreszt engem. vagy mások által bosszúsággal ne illessem. melyet Isten ruházott rá. hogy ő erről beszélt. hanem ő megtervezte az életünket. ez volt a cél. és vegyük sorra a hitvallás gondolatait arról. eljött. mert mikor Isten az irigységet. gyarló embereknek. kárát tőlünk telhetőleg róla elhárítsuk.10. hétfő – Ármin János 3. személye mennyei. gondolatainkat.27: János így válaszolt: „Semmit sem szerezhet az ember. önmagamat könnyelműen veszedelembe ne ejtsem. ha így senkit meg nem ölünk? Felelet: Nem elég. akkor is felismerte Őt és megalázta magát előtte. Ő Istentől jött. ha nem a mennyből adatott meg neki. nem maradnak János mellett. Benne Isten küldöttét. Életünknek célja van. hogy Jézus kellene őt megkeresztelje.11. cselekedeteinket. kiválasztása. amit Vele együtt. ugyancsak mennyei ajándékként ad nekünk Isten. mert jót akar nekünk. Isten nem értelmetlenül alkotott minket. vagy meg ne öljem. János pedig örömmel nyugtázza. Isten döntése. követői kicsit féltették az embereket attól. és ellenségeinkkel is jót tegyünk. Minden napunk kegyelem. hogy mit jelent ez az ige: ne ölj. és Krisztus növekedik ez után. minden Tőle. amit Ő hozott és kínál nekünk. Aki hatalmasabb. És az is öröm. Ha nagyon pontosan követjük igénk kijelentését. kedd – Ferenc Ézsaiás 50. a Teremtő. hogy munkája nem volt hiábavaló. Elég-e hát.

hogy hetven ember prófétál a Lélek által. hiszen ha tisztességes eszközökkel történik. Szégyenkezve vallom. Józsué még fiatal. amitől ismét én legyek az élen. A próféta arról ír ebben a versben. milyen nap van ma. hogy csendben legyen. De hogyan tudhatjuk Isten akaratát. Őt kérdezzem. tanítása nélkül pedig sokszor tapasztaljuk. az veszélyes. vagy csoda tudja mi is vezetett oda. Ezt látva Józsué kéri Mózest. az a küldés ideje volt. imádkozzon. kérjük bizalommal: útaid Uram mutasd meg. akik által az Úr vezeti ezt a népet. hol és mikor kell más szempontok szerint ítélni. csak pihenjek még tíz percet. Akkor legalább az. hanem leghamarabb legyek csendben Isten előtt. Nagyon sokszor hangzik el. Mózes 11. hogy már nem tudjuk. Mi van. ha az csak nekem van meg. és a feladatok között mivel is kell kezdenem. amit igénkben olvastunk. szerda – Pongrác 4. Szeretném. miken intézd menésem. Mert ha sokan kezdenek vezetők lenni. hogy ha jól értjük mai gondolkodásunkkal. hogy taníthatatlan tanítványok. segíthet a minőség javára. ha válaszol. életművén. hogy tiltsa meg a prófétálást annak a két embernek. Valahogy a mai körülmények. és nem esett ki Isten terveiből még egy órája sem. legyen értékesebb. ha megfelelő csendben keresem a Vele való közösséget. és ami meglepett. Ne akarjak hamar belevágni a sok dologba. máj. Megszólít. s néha úgy érezzük. hanem az.29: Bárcsak az ÚR egész népe próféta volna. mikor kell megállni. Ő sokféleképpen szól hozzánk. de utána figyeljek arra is. hogy minden nap ezt keresi Istennél. Legyünk őszinték. különösebb. hogy el ne tévelyedjem. de ugyanez a féltékenység gyülekezeteinkben. hogy ma szinte mindenben a verseny és sokszor a versengés szokása uralkodik. csak ő. hogy nem pihentem többet. A zsoltárossal együtt kérem a mai napra. Ébredés után leggyakrabban arról gondolkodom. más szavakkal. És megszólít szívemben való meggyőzés által. akik a táborban prófétáltak. ha az lenne legalább ennyire természetes. akkor nem is értékes. események által.nagyon hasonlítanak egyik a másikra. Megszólít vasárnap egy prédikáció üzenete által. hogy minden reggel 5 óra előtt ébredt. aki mindig Isten akarata szerint munkálkodik ugyanazon célra minden emberben. mert így gondolkodunk mi. sokszor nagyon gondosan csomagolva. Ere a kérésre válaszol Mózes ezzel a mondattal. elvész a tekintélye. Ha mindenkinek megvan. Lehet. Ne legyek olyan. Az a nagyobb veszteség. hogy másnak az ne legyen meg. Református egyházunkban 75 . attól leszek különb és attól vagyok boldog. Kálvinról azt írják. És mi van. Talán van. mennyire másként telik a napunk. ha az emberek elkezdenek másokra is figyelni. ha korán ébredek. Megszólít emberek. Egyetlen napunk sem véletlen. hogy a lelki reggeli is elmarad sokszor.12. ő csak egy lesz majd azok közül. és néha magamra húzom a takarót. hol a határ. Uram tanácsa. hogy nekem megvan az. a Bibliát. mint ahogyan egy igehirdető nevezte a Jézusra sokszor nem figyelő apostolokat. Nincs féltékenység a szolgálat miatt. Tanítványként hajlandó legyek tanulni. ami nekem van. csendes imában. azért feltételezzük ezeket a gondolatokat Józsué részéről. hogy nincs bennük semmi új és semmi célszerű. amire vágytam. legyen valami. Nem az fontos már. Isten gyermekei között. reggel fél hatkor. valahányszor olvasom Szavát. Te ösvényedre taníts meg. és nekik is adná lelkét az ÚR! Isten Lelke a pusztai vándorlás során Mózes által munkálkodik. Egy ismerősöm többször küldött elektronikus postán igemagyarázatot. hogy más ne prófétáljon. ahol szükséges és egészséges a verseny. 2010. kicsit bosszús vagyok. Meg is látszik. mi a napi teendő. hogy ébredés után Istenre figyeljek. így Mózes nem marad vezető. ha mást mondanak majd? Józsué talán nem ismeri még Isten Lelkét. akkor mire indít engem. inkább lemondok a reggeliről. csupa jóindulattal mondta Mózesnek. egyszer viszont arról is olvasunk. Csak sokszor ez a lelkület annyira megszokottá lesz a mindennapokban.

Kissé viccesen kérdem: a mennyország kulcsát kéri. mint szeretetről. Ki fog elítélni.16: Aki a szeretetben marad. az nem neki való. hogy nem.14. és Isten is őbenne. hogy legyen meg a Te akaratod. Vallásórán szeretünk énekelni. minden gondolkodás nélkül: a pokolba. hangzanak a leggyakoribb 76 . a döbbenettől. aki életét adta értünk. vagy többször is. vagy a gyülekezeti tag. Konfirmációkor énekeltük: így jutunk végre örök élet s üdvösségre. aki bűneinkért megítéltetett. És ismerjük el alázatosan és szégyenkezve. Segíts ma is örvendeznem ígéreteidnek. hogy Te nem kárhoztatsz. Az Ő kezében leszünk. amit hallottunk. Ő fog visszajönni. Uram. de a kárhozatot fogadja el. máskor a Józsuék szólalnak meg a gyülekezetben. amit feltámadásával szerzett. és Lelked által őket is elküldöd. tudom.mennybemenetel – Szervác Róma 8. meg. a Bibliáról. ki küld a kárhozatra? Milyen jól mondja Jézus. hogy azt az éneket énekeljük. Ha valamelyik gyermek újra kéri. hogy a mi gyülekezeteink nagy része nem készül a mennybe. vallottuk is a hitvallásunkkal. minden megrendülés nélkül. De nekünk Ő az a Megváltó. az egyetlen igazi és isteni szeretet. az Istenben marad. vagy kevésbé tudatosan. hogy több hónapig minden héten el kell énekelni egyszer. aki életével mutatta meg és tanította meg nekünk. felhasználsz közösségünkben. Ha ehhez. aztán unosuntiglan kérik. egyházunkban 12 embert. de köszönöm. Pár hétig ki kell hagyni. Hahotázva felel. megbecsült a munkahelyén. már unjuk. máj. és két évi kötelező vasárnapi templomlátogatás alatt legalább két havonta egyszer ez a kérdés előjön. Nem számít két éves felkészítő. Ma kéri egy harminc körüli fiatalember. nagyon ritka még az. Hanem tudatosan. dicsőségét. Jézusom. fenti gondolatok miatt. péntek – Bonifác 1. sőt feltámadt Jézus Krisztus. Válasza. hogy szeressük egymást. aki feltámadásának erejét. Vajon így vagyunk mi is a szeretettel? Ha sokat beszélünk róla. hogy valakiben felismerjük. hogy ő nem ítél. hova jut majd halála után. Ő az. mert a lelkész nem hagyja. Miért? Mert nem vagyok elég jó. valamint a saját szavaink fognak minket elítélni. Ő fog ítélni. Konfirmáció után pár hónappal egy fiataltól kérdem. minket is részeseivé akar tenni mindannak.nem munkálkodhat a presbiter. hogy érdem. örök életet szereztél. Egy idő után megunják. 2010. mint a gonosz szolgát. Miről is volt szó az istentiszteleten? Hát Istenről. vagy csak tehetetlenül. akiket kiválasztasz. néha azért. sőt. Olyan nagyon szomorú az. épüljön közöttünk is Országod. de nem tartunk meg. és segíts. aki az Isten jobbján van. adjak valamilyen kulcsot. a többiek óbégatásba kezdenek. aki családos. amit hamar megszeretnek a gyermekek. ma is csak azt szeretném. mondja egy tizenéves. Másról sem tudnak beszélni az egyházban. gyermekei vannak. csütörtök . mondják egyesek. vagy kegyelem. Van olyan ének. hogy nincs érdemem. Megyek a pokolba. esetleg egymilliót. hogy benne és általa Isten Lelke munkálkodik. máj. 2010. hogy mi is Neki szenteljük életünket.34: Ki ítélne kárhozatra? A meghalt.13. hogy azt énekeljük. Istenem. és esedezik is értünk? Isten az ítéletet a Fiúnak adta. Van olyan. legyen érte hála Neked. János 4. oda sem figyelünk. hogy mit jelent az önfeláldozó. győzelmét velünk akarja megosztani. És Ő mind a mai napig közbenjár és esedezik az Atya előtt értünk. majd elismerjük. beletörődve. kéri. hogy elmondhassuk: bárcsak mindenkiben munkálkodna Lelked. ítélni élőket és holtakat. vagy egyet. aztán megint szívesen éneklik. hanem a beszéd. vagy hetvenet. hogy Jézus minket fölvisz majd önmagához a mennybe. oda másféle emberek jutnak. aki nemrég konfirmált. Szavam nincs.

bocsánatért való esedezéssel. itt csak a lényeget jegyezte le a szerző. Egyesek azt mondják. Nem. akkor is hitvallással. az mindig szeretetéből fakad.18: Ő az ÚR. nagybetűvel. van. Tegye azt. Önmagában ez a mondat igaz. Veled szeretnék maradni Uram. tegyék. és a papi szolgálatot is a néppel. Sámuel közvetítésével. ahogyan azt az ÚR mondta neki. Adni a szeretetet. És a szeretet több. három rövid. vagy nem volt elég erős. elemzés tárgya. vagy nem tud semmit tenni. hogy talán Isten utasítása valamivel részletesebb volt. Van. fiait is. Most pedig tudja.4: Abrám elment. ebbe is hamar belefáradunk. Sámuel 3. hiszen ebben a csodálatos közösségben a szeretet otthon van. és ha igen. tegyen amit akar az Úr. a mindennapokat. Én Istenben élek. hogy a szeretet az maga Isten. Itt a Biblia 3 igeversben írja le. máj. Rábízza Istenre az ítéletet. nem legyen vállvonogató közömbösség. ahogyan erre is van példa az Írásokban. azt úgy sem lehet megmásítani. az Istenben maradni. és egyértelmű. Nem írja a Biblia. 77 . Aztán mi is a szeretet? Kezdődhetnek a vég nélküli fejtegetések. viták. Sajnos. Benne. Az. így. akkor melyik értelemben. amit jónak lát. még akkor is. mint szó. semmiképp ne legyen nemtörődöm magatartás. őt egész lényünkkel befogadni. töltsön be teljesen a szeretet. de annál valóságosabb megvalósulásáról van szó. ez az igazi szeretet. Itt valami szinte titokzatos. s nem szegülünk ellene. Ha pedig valamire az Úr végső döntést mond. amikor azt kéri szolgájától. S közbe rádöbbenek. legyen meg az Ő akarata. de nem gondol arra. de mindenképpen csodálatos életmódról. az isteni atmoszféra vesz körül. 2010. ezzel megutáltatta magát is. ha elfogadjuk. 2010. aláveti magát az Úr akaratának. neki már mindegy. őszinte megbánással. hogy talán még meg lehetne változtatni Isten döntését. hogy Éli éppenséggel hitvallásként mondja. Itt.válaszok. A másik lehetséges értelmezés pedig azt mondja. lehet. Vele betöltekezni. mindent Ő irányít. érthető parancsot ad neki. nem törődik. egysoros mondatban adja elénk. nincs benne az írásban. magyarázatok. ezekkel a szavakkal Éli főpap ismét nemtörődömségét bizonyítja. az Istennel való közösség megmagyarázhatatlan. alázattal mondjuk: Ő az Úr. az jó. A szeretet maga Isten és a mi életünk el van rejtve ebben a szeretetben. hogy mit tervezett Isten számára és engedetlen fiai számára. hogy Isten ítélete jogos és igaz. nem tudjuk igazán. ha Isten kijelenti az Ő ítéletét. hogy mind a kettő. hogyan beszélt Isten Abrámmal. arra mindig igényt tartunk.16. Azt is csak feltételezhetjük. hogy ezt kell-e mondjuk. hiszen amit Isten tesz. amikor álomban beszél Isten. hogy bizonyos döntéssel kapcsolatosan ne akarjon többet közbenjárni. amit akarnak. és szép hitvallás.15. de több még a cselekvésnél is. Kérdés az. mind a kettőnek vannak hívei. János apostol elsősorban kijelenti. van. amikor emberi formában jelennek meg angyalok. meghódol a döntés előtt. Isten akarata szent. Éli főpap szavai ezek. ennek a fontos eseménynek az elején Isten egyértelműen megszólítja Abrámot. És Isten bennem Lelke által munkálkodik és uralkodik. a legbölcsebb. Legalább két értelmezés lehetséges. hogy legyen Isten akarata. szombat – Zsófia 1. vasárnap – Mózes 1. de fiai eltértek az Isten útjairól. gondolat. ha ez neki szenvedést jelent. amikor megtudta. Maradj velem Istenem. Vagy nem törődött. minden pillanatunkat betöltő élményről. Ő a Szeretet. a szeretet minden egyebet kizárt. mit mondott Isten Abrámnak. oda tartozom. ennek a résznek. de kapni. máj. Mózes 12. amikor szózat hallatszik. ami lehet szép hitvallás. Éli pedig engedte. ami nem fér össze az Istennel.

amint mi gondoljuk. Kiálts hát. végső soron aki segítségét ígérte. Mihelyt meghallja. amikor gyermekének akár csak egy kis problémája van is. Kezd Vele. akkor bizony nagyon hevesen kezd verni a szívünk. Ugye. Mihelyt meghallja. hogy kegyelmét árassza rád. amint énekünk mondja. aszerint éljünk. sem pedig párbeszéd. mai gondolkodásunk számára legérthetetlenebb.19: Bizonyosan megkegyelmez az ÚR. kegyelmének. Ő már kigondolta a szabadulás útját. amiről tudod. ne keress egyéb utakat. Minden szülő tudja. hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. nem is kellene végigjárni minden lehetetlen és képtelen próbálkozást. Amikor azonban akár betegséggel. Kiálts. ne akard egymagad megoldani. az ősatya viszont nem mai fejünkkel gondolkodott. ameddig. azt teljesíteni kell. egyfajta nyugodtságot jelent. nem következik kérdés. amint mi azt helyesnek véljük. a kétségbeesés 78 . De talán azt is hozzá tehetjük.” És hitt ő. De legyen imánk az is. nincs más feladatod. amit emberek ajánlanak. amit végig kellene teljesíts. hogy Ő hallja és kegyelmezzen. hogy adjon az Úr nekünk is engedelmes szívet. Istent miért hagynád a végére. nincs más előfeltétel. Ameddig van reménység. nincs hosszas fejtegetés. nem habozol. mikor ismered fel végre. ne késs. Isten várja. ellenkezést.Utána. Isten kegyelmez. akivel. hogy megsegít. Itt is sok a gond mai magatartásunkkal. Nekünk ezer kérdésünk lenne. máj. amelyben ezt mondta neki Jézus: „A te fiad él. bizonyosan segíteni is fog. Tulajdonképpen erre a mai igeversre az imánk az kell legyen. addig talán aggódunk. És az is ott van. 2010. kiálts Istenhez. kegyelmezni fog. gyönyörködik abban. ha hozzá kiáltasz. mit jelent. és mit jelent. ameddig emberileg. s akar segíteni. mint Abrám. és örvendezz az Ő válaszának. orvosilag. hogy hívd segítségül és Ő segítségedre siet. Szinte lesi. amikor komoly a baj. hétfő – Andor Ézsaiás 30.18. Vegye el az Úr szívünkből a sok okoskodást.52-53: Azt mondták neki. Úgy legyen.17. bármennyire is nem akarnánk. ahogy az Úr mondta. hogy tudod. jobb lenne mindjárt az elején a legnagyobbal kezdeni. mert mi engedelmeskedni is hajlandók lennénk. Van egy nagy pártfogód. ahogyan. hogy mikor szólítod meg Őt. s tegyen minket is ilyen engedelmesekké. mennyire Rá szorulsz. nincs kötelező lista. valamint egész háza népe. arról nem érdemes okoskodni. Ő mond valamit. Kiálts. ne próbáld végig mindazt. Nem. ha egy nagy és fontos beosztásban levő személy felajánlja. Csak kérdd. Nála kész a megoldás. És mi ismerjük fel a Tőle jövő üzenetet. engedelmesség az egyetlen elképzelhető lépése Abrámnak. földi lehetőségek szerint lehet segíteni. Megállapította tehát az apa. mennyire Ő az egyetlen. 2010. az a legjobb. hogy akként cselekedjünk. aki tud. hogy amit Ő nekünk szán és tőlünk vár. Amikor. egyfajta biztonságot. Engedelmesség a legmegfelelőbb magatartása a teremtménynek. amikor ennek eljön az ideje. hogy szükség esetén bátran hozzá fordulhatsz. kezdd el most. hogy éppen abban az órában. hogy segítsen Isten jobban hinni abban. az szent. akár valamilyen más gonddal küzdve megérkezünk emberi lehetőségeink határához. de úgy. hogy nem sikerülhet emberi erővel és emberi bölcsességgel. Neki egyértelmű: Isten az Isten. Sőt. máj. kedd – Alexandra János 4. ha megajándékozhat szeretetével. hogy legyünk hívek. hogy URunk beszéljen velünk is ilyen világosan. nincs kétség. Bizonyos. rögtön válaszol. van egy hatalmas Istened. Bizalommal fordulj Hozzá. Ha jobban meggondolod. aki arra bíztatott. az mind nagyon jó számunkra. válaszol. ami számunkra legfurcsább. de reménykedünk is. és sok keserűséget és kudarcot spórolhatnál meg. Nincs más üzenet. válaszol neked.

határánál találjuk magunk. Mit tegyek, mit tehetek még. És kiderül a történetben szereplő apa számára, hogy ott van közel Jézus. Tulajdonképpen Jézus mindig ott van közel. Segítségét kéri, kétszer is egymás után, szinte erőszakosan. De hát nagy a baj és sürgős segítségre van szükség. Jézus alig pár szóban válaszol az unszolásra: menj, fiad él. Megint magunkra gondolok, lehet, hogy mi nem elégedtünk volna meg ezzel a válasszal, lehet, hogy további megerősítést kértünk volna, esetleg tovább erőltetjük, hogy Jézus jöjjön velünk. Az apa elindul, de lehet, hogy helyesebb lenne azt mondani, hogy rohanni kezd haza felé. Jönnek elébe a szolgák, már messziről látja a mozdulatokról, a testbeszédről, hogy jó hírek várják. Él a fia. Hogyan? Mióta? Kiderül, ami eddig is valószínű volt: Jézus szava óta. Ez elég, azt írja János, hogy egész háznépével együtt hittek Jézusban. Egy könyv címe szerint: nincsenek véletlenek. A hívő keresztyének ezt tapasztalatból is tudják: Az Úr csodásan működik, noha sokszor útja rejtve van. Az eredmény viszont nincs rejtve, a gyógyulás, az élet, az új, megújult élet hirdeti: Jézus hatalmas Isten, Ő az életet szolgálja. Ma is. A mi életünkben is. Hirdesse az Úr felőlünk, szeretteink felől is: Él. Higgy az Úr Jézusban! 2010. máj.19. szerda – Buda 1.Mózes 18,14: Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Isten iránt való kéréseink és elvárásaink legtöbbször az emberi vagy természeti törvények szerinti lehetséges korlátain belül vannak. Azt kérem Istentől és azt várom, ami megtörténhet ugyan, de mivel van valamennyi százalék lehetősége annak, hogy esetleg ne következzen be a várt esemény, Isten segítségét is igénybe venném. Uram, mivel sikerült elvetni a gabonát, jó lenne, ha esőt adnál. De mondjuk, az időjárás alakulása, az esőfelhők jósolt közeledése is arra jogosít fel, hogy esernyővel induljak útnak, de azért Tőled is kérem. Ez még nem is baj, de az már kicsinyhitűség, ha ezen felül semmit nem merünk kérni és várni az ég és a föld Teremtőjétől. Sőt. Itt arról van szó, hogy Isten egy ígértet tesz, azt, hogy Sárának fia fog születni. De Isten ígéreteit is sokszor a lehetséges vagy emberileg felfogható hamis szűrőjén keresztül szemléljük, fogadjuk el, vagy utasítjuk vissza. Egész életében gyermeket várt Sára és Ábrahám, évek óta ezt Isten meg is ígérte, most pedig a határidőt is megadja, ameddig a gyermek meg fog születni. Sára most már tudja, emberi tudás szerint, hogy ez nem lehetséges. Isten pedig azt kérdi, van-e valami lehetetlen Istennek? Tévesen szoktuk ezt az igét is sokszor idézni és értelmezni, mert bűnös fantáziánk elindul és azt fejtegetjük, hogy mi az, amit kitalálhatunk, hogy Istennek lehetetlen legyen. Tudunk-e olyan okosat kigondolni, olyan nagyot kitalálni, amit Isten ne tudjon, vagy ne akarjon megtenni. Itt Isten azt mondja, hogy amit Ő megígér, annak ellenállni senki és semmi nem tud, az Ő akarata hatalmasabb bárkinél és bárminél. Ezért bízhatunk Benne minden fenntartás nélkül, hiszen mindaz, amit megígért, beteljesedik. Arra bíztat minket a mai ige, hogy jobban bízzunk az Úr szavába, építsünk ígéreteire, higgyük el, az Ő akarata és csak az Ő akarata teljesedik be mindig. Köszönöm, Uram, hogy nincs lehetetlen, nem létezik akadály a Te terved beteljesülése előtt. Legyen meg akaratod a mai napon is, az én életemben is. 2010. máj.20. csütörtök – Bernát Efézus 1,9–10: Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Tetszett az Istennek. Nem ismerem sok vallás tanítását, de azt hiszem, elég sok helyen előfordul, sőt, az alaptanítások közé tartozik, hogy minden a szerint történik, ahogy az istennek vagy az isteneknek

79

tetszik. A mi URunk is szuverén Úr, és még ráadásul Ő az egyetlen, aki létezik, és mégsem kényúr, hanem kegyelmes Atya. Legtöbbször, amikor az Ő mindenek feletti akaratáról van szó, akkor a megváltás, a kegyelem van a középpontban. Itt is arról beszél az apostol, hogy saját akaratából megajándékozott minket az Ő akaratának megismertetésével. Isten kijelentő Isten. Maga a Biblia a Lélek ihletése szerint íródott, tehát Isten akaratának kijelentése. És a mi egyetlen lehetőségünk a természeti világ fölötti valóságról bármit is megtudni, és Istent, az Ő személyét, akaratát, útjait megismerni. Ő pedig adja nekünk szavát, kijelenti titkait a maga idejében, megismerteti velünk mindazt, ami szükséges és elégséges a földi életre és az üdvösségre. Ebben az igében is egy kijelentést olvashatunk. Azt, hogy Krisztus tartja egybe a mennyet és a földet. Jézus Krisztus van mindennek a középpontjában, fel sem tudjuk fogni azt, hogy mekkora áldás Ő számunkra, mekkora ajándékot hozott és kínál nekünk. Isten azért jelenti ezt ki, azért hirdette hangosan, hogy Ő a szeretett Fiú, hogy mi teljes szívünkkel elfogadjuk és imádjuk Jézust, hogy mindent általa fogadjunk el, általa járuljunk az Atyához, Ő legyen ne csak szavakban, hanem valósággal is életünk középpontjában, mint egyházunk és életünk Ura. Jézusom, az általános vallásosságtól juttass el az élő hitre, a Veled való közösségre. Benned szeretnék élni, élj valósággal bennem. 2010. máj.21. péntek – Konstantin Jelenések 19,7: Uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya. Gyakran úgy olvassuk Isten igéjét, és úgy hallgatjuk annak magyarázatát, hogy tudatosan vagy kevésbé tudatosan az van a gondolatainkban, hogy ehhez mi közöm, ez mit segít nekem, mire használ az életemben, ebből mi az, ami ma nekem értékes lehet. És ebben a gondolatsorban ritkán jön elő Isten dicsőítése. Sok ember így fogja fel és éli meg vallásosságát, vagy annak hiányát. Szinte mottója az embernek, hogy Istenre, Bibliára, egyházra, lelkészekre nincs is szükség, ne tégy rosszat és éld az életed, ahogyan akarod. Ha pedig lelki erőre, segítségre szorulsz, talán az imádság hasznos lehet, azzal még próbálkozhatsz. Én központú, önérdekű lett vallásosságunk is, hiányzik belőle sok minden, elsők között a dicsőítés. Templomainkban is ritka és szép kivétel már az, ha a gyülekezet egésze énekel, ha azok is, akik nem tudnak énekelni, követik az énekeskönyvből az éneket. Olyan másodlagos az ének, hiszen nálunk a prédikáció van a középpontban, esetleg azt is hozzá tesszük, mi az ige egyháza vagyunk, az igére figyelünk. A Bibliában, de az életben is, ha valakinek nagy, igazi öröme van, gyakran énekre fakad. Ilyenkor az jön ki a szívéből, ami a mélyen van. Ha az Istennel való szoros közösség, akkor a dicsőítés, ha valamilyen bűnös vágyak, akkor bórdalok és egyebek. Isten gyermekeire, bibliai időkben, és az egyház két évezredében is jellemző a dicsőítés. Aki találkozott már Isten kegyelmével, szeretetével, annak betelik a szíve és onnan fakad ki szavakban és dallamokban, a hála és öröm jeleként. A mennyben nagy sokaság dicséri Istent. A földön is hangzik a hívás: jertek, dicsérjük együtt Istenünket, Megváltónkat. A lélek eljövetelének ünnepén is örömteli lesz sok ember szíve, akik dicsőíteni fogják a mennyek Urát a Lélek ajándékáért. Mai napon is adjon Istenünk örömöt életünkben az által is, hogy emberi hivatásunk egyik alapfeladatát, legszebb felelősségét, örömteli lehetőségét gyakoroljuk: dicsérjük az Urat.

80

2010. máj.22. szombat – Júlia Malakiás 3,2: De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? A mi Istenünk megemésztő tűz. Nem állhat meg előtte semmi bűn, álnokság, képmutatás, valaki azt mondta, hogy a bűn leghalványabb árnyéka is Isten számára világméretű szenvedést jelent. Mi sokszor elég könnyelműen járulunk Isten elé. Valóban azt mondta Jézus, hogy mint Atyánk elé, úgy jöhetünk Istenünkhöz, de ez nem jelenti azt, hogy elmaradhat a tisztelet és főként a bűnbánat. Gyakran úgy kérjük és várjuk Isten eljövetelét és az Ő igazságát, hogy mások tévedései, bűnei, ellenünk elkövetett tettei vannak szemünk előtt, és keveset gondolunk arra, hogy ha meghallgattatik imánk, és Isten igazságot tesz, akkor ezt velünk kezdi. S ha mi nem találtatunk előtte tisztának, hanem magunk megvizsgálása nélkül, csak mások ellen vártuk az Úr eljövetelét, akkor, jaj, nekünk. Isten megjelenésétől megrémült a választott nép, amikor a hegyről szólalt meg az Úr. Illés, az egyik legszentebb életű próféta sem viselhette volna el az Úr megjelenését, ezért csak jelenlétének jeleit észlelhette. Ezért Isten emberi formában jelent meg, hogy a Vele való találkozás ne jelentse vesztünket. De Jézussal találkozni is mindig döntés elé állította az embereket. Aki Őt hallgatta, Vele beszélt, találkozott, az vagy megigazulva, testileg-lelkileg meggyógyulva távozott, új élet lehetőségének ajándékával, vagy Őt elutasítva búsan, vagy dühösen ment tovább a széles úton, amely a kárhozatra visz. Közömbösen nem maradhat senki, aki Jézussal találkozik. De az emberi megjelenése után az Úr beszélt az Ő második eljöveteléről is, amikor már a kegyelmi idő véget és, és Ő azért jön majd, ahogyan hitvallásunkban is mondjuk, hogy ítéljen eleveneket és holtakat. Akkor majd, mondja az Írás, azok, akik későn ismerték fel Őt, és nem éltek hitben, azok majd kívánatosabbnak tartják, hogy a hegyek zúduljanak rájuk, mintsem találkozzanak Jézussal az ítéletre. Az övéi viszont akkor sem félnek, hanem örvendeznek, hiszen az ő Megváltójukkal lesznek örökké együtt attól a pillanattól. Jézusom, magamtól nem állhatok meg előtted, de hiszem, hogy engem is megváltottál, Tied vagyok, és Veled leszek. 2010. máj.23. Pünkösdvasárnap – Dezső 1.Thesszalonika 2,13: Szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Pál apostol külsejéről elég keveset ismerünk, de amit tudunk, az, hogy nem volt nagyon vonzó. Beteg is volt az apostol, mégis nagyon sok helyen hirdette az igét. Amikor pedig Istenről beszélt, Jézust hirdette, megváltásra hívott, akkor meggyőző volt. Nem ékesszólása miatt, hanem Isten Lelkének munkája révén. Hallgatói legtöbbször Isten üzeneteként fogadták szavait, sok helyen alakultak gyülekezetek és jutottak üdvösségre Isten gyermekei. Péter apostol, Pállal ellentétben nem volt írástudó, ő egyszerű halászként lett Jézus követője. De pünkösd napján több ezer ember előtt hirdette Krisztust a Lélek indítására és a Lelek erejével. Mintegy háromezren fogadták a halász beszédét úgy, mint Isten kijelentését. Ők is új életet kezdtek azon a pünkösdi napon. Pünkösd ünnepén sok templomban hangzik az ige. Legtöbb helyen a Szent Lélekről szól az üzenet, a Lélek személyéről, eljöveteléről, munkájáról, áldásairól. És talán arról is, hogy a Lélek ma is jelen van, és munkálkodik Isten gyermekeinek életében. Ez látszik is a gyümölcsökről, azaz a lelki dolgokról, azokról a tulajdonságokról, magatartási formákról, cselekedetekről, melyekre mi emberek kevesek lennénk, de a Lélek alkalmassá tesz és megsegít ezeket cselekedni, lelki életet élni. A bibliai időkben

81

és ma egyaránt azok életében munkálkodik a Lélek, akik Őt befogadták. A Lélek befogadása pedig ma is az ige által történik, a hirdetett és a jelzett ige, vagyis az úrvacsora közösségében szólít meg minket Istenünk, és akarja ma is megáldani életünket a Lélek által. Ha Isten arra indít, hogy meghallgasd az Ő üzenetét a mai napon, templomi közösségben, rádióban, tévében, csendes Biblia-olvasás által, akkor az legyen valóban számodra, számunkra az Ő üzenete, amit igaznak tartunk, amit szívünkbe zárunk és kérjük mennyei Atyánkat, hogy a Lélek ereje az ige által munkálkodjék bennünk és közöttünk. Nagyon őszinte imánk legyen a mai napon, vállalva ennek a kérésnek minden következményét, amikor az Úr azt meghallgatja: Jövel, Szent Lélek Isten. 2010. máj.24. Pünkösdhétfő – Eszter Apostolok Cselekedetei 1,8: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Ennek az igének két kulcsszavát sokszor, sokféleképpen hallottuk már magyarázni, mi magunk is tudnánk ezekről beszélni. Naponta érezzük, mennyire fontos az az erő, amit a Lélek ad nekünk. Hiszen egyik nagy problémája a mai embernek éppen az, hogy nincs lelki ereje a nehézségekkel szembeszállni, megküzdeni. Nagyon hamar csüggedünk, feladjuk a harcot, erőtlenek vagyunk. Elképzelni is nehéz, hogy nagyapáink a háború idején, szegénységben, éhség és szenvedés közepette honnan vették az erőt, hogy felneveljenek 8-10 gyermeket, és tizedannyit nem panaszkodtak, mint mi. Ma az erőtlenség egy nagyon elterjedt betegség. És olyan jó hallani, hogy Isten Lelke megerősít, hogy az apostollal mondhassuk, Isten Lelkének jelenlétére alapozva, hogy mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A tanúságtételről, a Krisztusról való bizonyságról is sok gondolatunk van. Nem úgy képzeljük, hogy színes folyóiratokat kellene az utcasarkon rábeszélni az emberekre, hanem a tanúságtétel számunkra azt jelenti, hogy a mi Urunkról, az Ő megváltásáról beszélhetünk az embereknek. De éppen ehhez nincs erőnk. Valahogy úgy vagyunk, mint a tanítványok, már tudjunk, hogy Urunk él, többé-kevésbé feladataink is világosak számunkra, azt is látjuk, hogy világunkban milyen sok ember van, aki még nem jár Krisztus útján, és rászorul a kegyelemre, a világosságra. Mégis tehetetleneknek érezzük magunkat, nem tudjuk, hol és mikor, de főleg, hogy hogyan is kezdjük a tanúságtételt, valami még visszatart attól, hogy bátran elmondjuk mindenkinek az örömüzenetet. Pünkösdkor rácsodálkozunk arra, hogy amikor eljött a Lélek, akkor minden milyen egyszerűvé vált, egyértelmű volt és cselekvő tanítványokká lettek az addigi zárkózott emberek. Ilyet tesz a Lélek, hogy nincs semmi kérdés többé, nem vizsgálja senki, hogy most alkalmas-e szólni, ki fogja hallani, érdemes-e, lesznek-e következményei. A Lélek eljön, van erő, van élet, mozgás, tanúságtétel, megtérés, gyülekezet, egyház, növekedés, jelen van az Isten. Jézusunk tegyen minket tanúivá. Adja nekünk Lelkének erejét. Mi pedig legyünk engedelmeskedni. Jövel, Szent Lélek Úr Isten. 2010. máj.25. kedd –Orbán Máté 6,34: Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja. Jól ismert ige a Hegyi beszédből, szoktuk is idézni, mikor elméleti fejtegetéseket folytatunk a témáról. Meg tudjuk magyarázni az ige igazát, hasznát, érvelni tudunk mellette és ezzel bátorítunk is, ha kell bajba jutottakat, akiknek a holnapja kilátástalan. Csak akkor nehéz ezt az igét komolyan venni, amikor a mi holnapunk lesz egyre reménytelenebb és kilátástalanabb. Pedig akkor sem feledjük el Jézusunk ezen szavait, sőt, még próbáljuk is önmagunkat bíztatni, hogy ne gondoljunk rá, ne

82

Köszönöm. a mennyei kincseket. de legalább egy olyan képzeletbeli szemüveget próbáljunk fel néha. hogy pár ezer. Uram ezt az örömöt. amire szükségünk lehetne az új korszakban. mire kell törekedjünk. arról történészek és archeológusok is beszélnek sokszor. Előbbiek szerint több milliárd éve kezdődött az Univerzum. csütörtök –Nándor Galata 2. hogy gyűjtsünk mennyei kincseket. majd idejében kínálja a megoldást. Mint az ismert szórakoztató játékban. De az én szabadításom örökre megmarad.6: Az ég szétfoszlik. hogy mire kell gondoljunk. Nincsenek e világ kincsei között átmenthető értékek. vagy több millió/milliárd éves világunk. Ennyiben talán megegyeznek az evolucionisták és a hívő keresztyének.27. egyik ezek közül az. pár ezer éve. annál jobban kiabálva. kérdezgetem magamtól. hogy sokat próbálunk aggodalmaskodni. ameddig nem kínálunk fel neki valami mást. vagy esetleg valamilyen veszélyes dologhoz. hogy a múlandót könnyebben elengedjük. A világnak volt kezdete és lesz vége. lakói pedig úgy elhullnak. Mi is engedjük ki szívünkből minden aggodalmaskodásunkat és keressük Isten Országát. gondja lesz Istenünknek. máj. Nem csak ezt a mondatot tanította Jézus. annál inkább erre gondolunk. a felírat ott olvasható: múlandó. És azt is elmondta. De abban is egyet értenek. valamint annak hiábavalóságáról és eredménytelenségéről. Egy kisgyermek addig ragaszkodik ordítva a játékához. mint a legyek.aggodalmaskodjunk. Bármire ránézünk. Múlandó. szerda –Fülöp Ézsaiás 51. vajon hogy lesz. Ha felkeltjük érdeklődését. 2010. amin azt írja: múlandó. hogy mi Isten szavának hiszünk. ami lekösse a figyelmét. hanem előtte hosszasan és érthetően kifejtette. Számos oka van annak. mint megtörtént eseményekről. Talán Kálvin mondta. hogy Isten miként gondoskodik mindenről. mert úgy nehéz nem aggódni. máj. A hívő keresztyének szerint a jelek értelmében nem sokára. Akkor majd kiderül. hogy ezen a világon minden múlandó. Isten gondoskodása és szeretete. szabadon idézem. s máris csak az van minden gondolatomban. Minél jobban próbálunk nem aggódni. abban a keresztyének között sincs összhang.26. akkor észre sem veszi. hogy 2 percig ne gondolj a rózsaszín elefántra. mert Ő teremtett mindeneket és még a virágokra vagy madarakra is van ideje és figyelme. Legtöbbjük nem kézzel fogható. nem szabad kétségeskedni. amit Ő megjövendölt. a keresztyének szerint hat nap alatt teremtette Isten a világot. egyetlen hívő üdvössége meg nem rendül. és mégis. hisszük. hogy mennyire fontosak vagyunk Istennek. hanem Krisztus él bennem. hogy mindezidáig Isten ígéretei beteljesedtek. akármilyen szép és kívánatos lenne. Mert egy kicsit mi is gyermekek vagyunk. kérdezzük tovább félelemmel. Ezért is az Úr szava igaz. minél jobban igyekszünk kivenni azt a kezéből. mint a füst. hogy recseghetnekropoghatnak e világ eresztékei. és a föld szétmállik. de rögtön kiengedi kezéből addig ragaszkodásának tárgyát. hanem biztos kincs. ezt a bizonyosságot a Te szabadításodban. nem látható érték. ezt lehetne felírni e világon mindenre. az úgynevezett tudósok egy része szerint ugyancsak évmilliárdok múlva. koncentrálj nagyon arra. Arról is beszélt Jézus. Ez az öröm is segít minket arra. Szép tapasztalatunk lesz majd. Bizonyára nem elég kiragadni ezt a verset a fejezetből. hogy lesz vége. Egyike ezeknek az Úr adta szabadítás feletti öröm. amit kezébe vett. Megváltónk viszont arra bíztatott. hogy azt felszólításra tegyük. Ez mind igaz. 2010. Sajnos.20: Nem én élek. Mire ne gondoljak. 83 . A valódit pedig annál inkább megragadjuk. Ezek értéke nem fejezhető ki aranyfedezetben. mint a ruha. De azét nem bizonytalan. próbálkozunk. nincs olyan. hogy nemsokára visszajön a mi URunk.

missziót folytat. péntek –Emil Ézsaiás 51. miközben saját népét különös szeretettel irányítja. ha már törekszünk. annyira. és így meg is érthette. hogy melyik népnek milyen istene vagy istenei vannak. Jézusért munkálkodik. nemzetek! Mert tanítás származik tőlem. sőt. hogy nem a jó úton halad. hogy egy nép megmaradjon. Legyen hozzánk irgalmas az Úr. Úgy gondolják. máj. ami viszont nem jelent tétlenséget. Istennel való különleges kapcsolatával üzenet legyen a népek és nemzetek felé. hogy aligha van ma olyan ember. hogy jó úton vagyunk. Hogy elmondhassuk. mint az ismert Halleluja ének záró sorai. és minden nép javát akarja és meg is tudja adni. akik néha fokozatosan adjuk át az uralmat Neki. gondját viseli és megáldja. amit így tud legtalálóbban kifejezni. hogy az Ő szavát. és a többi elvesszen. Istennek azonban van üzenete a többi népek felé is. hogyan viszonyult Izráel a maga Istenéhez. Eljutott az Isten üzenete a nemzetekhez. élete már nem sajátja.4: Figyeljetek rám. hiszen csak őket választotta a Mindenható. olyan nehezen hisszük el. tusakodik az első gyülekezetekért. a maga életvitelével. ezeket Jézus. Kívülálló elemzőként próbáljuk megmagyarázni. benne. és a bálványistenek hiábavaló tisztelete milyen áleredmények mögött rejtőzködő hiábavalóságokat eredményezett. hallgassatok rám. Krisztus él bennem. és megélhessük: nem én élek. melyikhez hogyan viszonyultak. de keveset még én. Istennek különös áldását élvezi. amiről feltételezzük. Ma egy kicsit mintha a dokumentumfilmek elemző stílusát vettük volna át. Jézusra hallgat és mindig. Az is bizonyos. amikor Isten segítségét kérjük saját céljainkhoz. ennek értékeihez. hogy minden más nép utálatos az Úr előtt. mint nép. nem jelenti azt sem. melyekben ezt a fejlődést találjuk: az első vers végén: mindent én.Pál számára a Krisztussal való közösség olyan valóság. A pünkösdi csodában is kiderült. életét akkor egyszer s mindenkorra Jézusnak adta. a szolgálatban felemésztődik. Pál megtérése egy napon történt. Teljesen kizárni nem lehet.28. közeledve a teljes átadáshoz. 2010. aki ennyire átadná életét Krisztusnak. hanem Krisztus kezébe tette egészen. hogy. Izráel a választott nép. hogy egészen Övé legyen életünk. ti népek. Jutasson el oda a mi Istenünk. hogy Krisztussal való teljes közösségben ezek már nem lehetnének életünk részei és céljai. amit akkor apostolai által közvetítet. hogy neki nincs többé semmilyen felelőssége ebben az életben. Isten itt a népeket és a nemzeteket szólítja meg. minden nép a maga nyelvén hallotta. Lehet. és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. hogy Krisztussal élni nem veszteség. hogy Ő minden nép Istene. Sokkal inkább az a szándéka Istennek. élvezni. hogy az elfordulások idején ráeszméljen. nem-törődést. Minden ilyen esemény mögött azonban 84 . Olyan sok minden és olyan sok mindenki köt minket e földé élethez. Valahogy úgy. és nem keveset. az igazság koronája várja Krisztusnál. felfedezzék. Remélhetően nem vagyunk már abban a kezdeti állapotban. azt vizsgálgatjuk időnként. hogy a népek mind Rá figyeljenek. hogy amikor befejezi ezt a földi pályafutást. Aztán a legtöbbet Jézus. ennek tudatában is van. hanem teljes élet. Ez egy teljes uralomátadás. hiszen nem vagyunk minden ismeret birtokában. mintha ő maga nem is létezne már. Pál Jézusra figyel. hanem már elkezdtük több/kevesebb ideje átadni az életünket. Őérte él. mindenben Neki engedelmeskedik. Később néhány dolgot én nem tudok. és milyen sötét korszakokat kellett megéljen ahhoz. semmit Jézus. megszerezni. amit szeretnénk megtartani. Annyi minden van. tekintetét nem veszi le a többi népről sem. csak a teljes átadás késik még. de talán így fogalmazhatunk. hanem Jézus Krisztus él általa. Az utolsó versben aztán mindent Jézus. hogy egyre inkább Krisztusé legyen életünk minél több része. hozzánk. hogy azt mondja. néha ezzel visszaél. maga Izráel egyik nagyon fontos kötelessége lett volna. semmit én. Isten. nem az Isten akarata. Fáradozik.

mint várni a sült galambot. kiválasztásáról.14: Józsué arccal a földre borult előtte. hogy Isten üdvözítsen és minden áldását ránk árassza. aki szívünkbe költözik. zsoltárt. hogy igaz. ugyanakkor a minden és semmi határait feszegeti. megszentelő munkájáról szólnak. A világosság eljött. néha egész életen keresztül tartó eredménytelen vallásgyakorlata áll. Arról most ne is beszéljünk. hogy rendelkezéseim szerint éljetek. hogy él bennem a Krisztus. Istennel nem számító életmód ez. Isten törvényeinek és azok megőrzésének világosságában jár. melyek Isten szuverenitásáról. Fel kellene fedezni a mondás igazságát: lehetetlen emberi erőkkel istenivé. belülről újít meg minket.népek és emberek személyes tragédiája. hogy milyen nyakatekert gondolat az. várni.29. Betölt-e már minket is? 2010. az megírja a 119. hogy most Istennek hozzuk a nagy áldozatunkat. szentté. És nem könnyű helyes értelmét megtalálni azon igazságoknak. értünk az üdvösségünkért. tehát nekünk nincs semmi dolgunk és semmi más felelősségünk. azaz tökéletessé. az a világosság a népek világossága és áldása lehet. amit néha nem is igazán gondolunk végig. talán meg sem fogalmazunk igazán. hogy minderről minket meggyőzzön. és hogy vezessen mindenben a földi létünk során. bocsánat. jó kedvvel élek Isten törvényei és rendelkezései szerint. a Lélek jelenlétét és áldását. Ő nem akarja. nem haragszik rám az Isten. szinte mindenki által helyesnek gondolt szemléletünkön változtatni. ezért szélsőséges.27: Az én lelkemet adom belétek. Rajtunk csak az Isten segíthet. és én örömmel. hogy jók kell legyünk. egyszerűsített és szélsőséges gondolkodásra. máj. amiről mi meg azt gondoljuk. hogy tragédia legyen az élete egyetlen embernek sem. 2010. A Lélek teszi lehetővé. hogy elküldi a Szent Lelket. és értünk a földi életünkben. s akkor majd szeret az Isten és megsegít. az boldogan mondja az apostollal. vasárnap – Janka Józsué 5. Sokszor nincs benne az Úr akarata sok erőlködésünkben. törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. azaz Isten cselekszik mindent az Ő Lelke által. Az Isten törvénye. minden az Ő akaratától függ. Az Ő lelkét pedig elküldte. Egyrészt ezt elég nehéz jól érteni. mert mindenki azt hisz. De ugyanennyire egyszerűsít és egyoldalú a másik gondolatmenet is. Aki ezt megtapasztalja. Isten ígéri. és ezt mondta neki: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? 85 . Csak isteni erővel lehet igazán emberré lenni. Elsősorban tehát jól kell értsük ezt az igét. hogy Isten kell minket megsegítsen a saját céljaink elérésére. egyszerűen igaznak tartjuk. örök életünkért. sok szenvedése. Aki belenézett ennek az isteni világosságnak ragyogásába. Ez pedig az. azaz Isten nélküli. Isten pedig szólít. szombat – Magdolna Ezékiel 36. hogy az ezékieli prófécia beteljesülése gyönyörűséges. Ő hirdeti: figyeljetek Rám. Gyönyörködik benne és áldás lesz számára. hogy boldogok legyünk a szerint.30. és azt művelem veletek. máj. Amit Isten kijelent. s majd csak jó alakulnak a dolgaim. Ez a gondolatmenet nagyon le is egyszerűsíti a keresztyén életet. amit mi gondolunk boldogságnak. feltagyogott láthatóan. Másrészt pedig elég nehéz évek óta ismert és elfogadott. Mert mi hajlamosak vagyunk az egyoldalú. hogy istenfélő és Istennek tetsző életet éljünk. amit Fia által tett értünk. az Ő útjai vezethetnek el a tartalmas és célszerű életre. az örömmel vallja. Istennek tetszővé válni. hogy igyekezzek nagyon jónak lenni. Egyoldalúan gondolkozunk. Maradjunk csak annál. hogy mennyire isten-telen. Isten Lelke munkálkodik bennem. és Ő már segített mindazzal.

hogy nem vesznek el. A Jordánhoz érkeztek. nem kényszer. a konyhában beszélgettünk. vezeti őket. vezet. Szíve nyitott. A mindennapi életből veszi Jézus a példákat. A juhok viszont figyelnek az Ő szavára. soha nem volt otthona senkinek közülük. hogy nem lehet néma istennek szolgálni. és. és én ismerem őket. és teljes engedelmességre hajlandó szívvel szeretném fogadni üzeneted. ami még egy pár évtizede is tapasztalható volt. hiszen Jézus kezéből nincs olyan hatalom. Egyik legismertebb és nagyon kedves kép a juhok és pásztor képe. Távozása előtt imádkozni szeretett volna. valljuk. nem nyájszellem. hogy ezzel kezdődne a tisztelet. Isten szavának hirdetője előtt megalázza magát és a legnagyobb tisztelettel fogadja az üzenetet. Nincs már olyan kapcsolat ember és állatai között. örök életet készített nekik. az Istenre figyelésben. hallgatjuk az igét. akkor a testhelyzetünkkel is kifejezzük alázatunkat és tiszteletünket. hogy ez az ember megalázza magát az Ő ura előtt. de ő csak térdelni tud Megváltója előtt. ő is Istentől kapja a megbízatást. A mi Istenünk beszél. mint Mózes. akkor is. hogy Ő a jó pásztor. ami 86 . máj. és érezhető alázattal mondta. Az én derekam pedig nem hajlékony. hogy felállunk. utasít. az idősebbek pedig a fogságban. Itt Jézus egy kölcsönös kapcsolatról beszél. hanem szüntelen. a vezetést. mert nem veszhetek el. de akkor ott éreztem. a porszem előtted sokkal jobban meg kell alázzam magam. Valahogy nem a test helyzete számít. Azt a kérdést teszi fel ma igénk. és mégis. És valóban. térden. Áldott emlékű Zimányi József mondta. úgynevezett modern módszereket vezetnek be mindenfelé. Átkeltek a vízen. ezek jól ismertek az akkori emberek előtt. Ha nem formaság. hanem őszinte szívből jövő alázatunk kifejezése. hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem. mert hallja a Te szolgád. Rövid volt látogatása. És Jézus követői abban is bizonyosak. Sőt. Én örök életet adok nekik. láttam nem is egyszer embereket térdelni ima közben. s ne nyugodjon bele senki abba. és tekintetükkel keresni az ismerősöket. Jézus arról beszél. amint ez a kérdéséből kiderül. személyesen ismeri mindeniket. s így imádkozott. nem szokás. 2010. Isten szól. Ha két hétig távol vagyunk otthonunktól. nem arról akar minket meggyőzni ez a magyarázat sem. Isten újra szól. hétfő – Angela János 10. Követik Jézust az engedelmességben. Isten akarata szerint. minden szükségüket ellátja. És mégis. Józsué vezeti a népet. hogy én üljek vagy álljak. a konyha közepén. Református templomban az ige hallgatása és az imádság alatt a legnagyobb kifejezése a tiszteletnek az.27-28: Az én juhaim hallgatnak a hangomra. Jézus példázatokban és érthető képekben mondja el sokszor üzenetét. engedelmességre kész.Negyven év vándorlás után a választott nép megérkezett az Ígéret Földére. Ennek a népnek nagy része a pusztában született. hogy nem hallotta az Ő szavát. Ma már nálunk is kihalófélben van az egykori pásztorkodás. és szilárdan tartja őket kezében. De sokszor ülve is imádkozunk. nem a testhelyzet a legfontosabb. Jó Atyám. Arccal a földre borul. Szólíts meg ma is. és nem vesznek el soha. az erőt és bölcsességet. Józsuénak nem csak induláskor adott Isten utasításokat. aki a legnagyobb szakértelemmel és a legmesszemenőbb szeretettel gondoskodik az övéiről. Ő megszólít. a jó Pásztor beszél a juhaihoz. nagyon jól esik végre otthon lenni. Jézus. hiszen. Az Úr gyermekei követik őt. Egy régi ismerősöm látogatott meg. Mi lélekben arcra borulunk az Úr előtt. hogy mi hogyan fogadjuk Isten üzenetét? Valahogy nekünk nehezen hajlik a derekunk. ők pedig követnek engem. ha ez a követés azt is magába foglalja. de ez is lehet néha szép szavak játéka. mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. így jobban értik hallgatói. Úgy. az indulatokban. Sajnos. amit az apostol így fogalmaz. És a lehető legnagyobb természetességgel. Józsué pedig Isten követe előtt. meghallják azt és engedelmeskednek a Pásztornak. akinek életében Isten áldott munkája lett láthatóvá.31. nem akart beljebb jönni.

hogyan. De hadd higgyük. hogy Isten ígéretei be fognak teljesedni. itt próféta által maga a Mindenható Isten üzen Júda királyának. Sokszor az marad a kérdésünk. Ezt nevezik üdvbizonyosságnak. előzetes imádság nélkül. szerda – Kármen Lukács 18. hiszen Isten maga üzeni ezt Ézsaiás könyve által neked.1. mindenben Rá hallgassunk. Ezért történik meg velünk gyakran. De ugyanakkor ne feledjük. vagy csak fogunk 87 . kinek szól közvetlenül. máskor nem hallgat ránk és talán másokra sem. melyben az olvasott felszólítás elhangzott. ami a világban van. Úgy gondolom. hogy kezedben. 2010. nem jó elszigetelten élni. Jézusom. nem marad el az Ő beavatkozása. és Ő óvja életünket. jún. Nem azok akarunk lenni. aki ilyen-olyan okokból bajba kerül. és már a tíz százalékot közelíti. megszabadít. hogy nekünk is bizodalmunk legyen. gondviselése a legnagyobb biztonság számunkra. jún. igaznak tartjuk a Szentírást és bizonyos számunkra az. Júda népét két nép szövetségre lépve fenyegette meg. Valós volt tehát a veszedelem. hogy elhordozzák a sok igazságtalanság következményét.kiragadhatna. hogy mindenben a Pásztort kérdezzük. hogy ne félj. Néha könnyen mondjuk másoknak. hogy ne félj. azt a kilátástalanságot. hogy a templomlátogatók száma egyre csökken. akik tagadják Isten létezését és kigúnyolják az egyházat és a keresztyéneket. Az a helyzet. nem is tudja átérezni azt a nagy nyomorúságot. Köszönöm. ha az ember nem ismeri azt. hogy szavaink üresek voltak. látva. hogy könnyen beszél a másik. nem jó. Azt kell gondolnom. 2010. a hatalmas Úr szólít fel. akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Azt mondják. komoly a fenyegetés. kedd – Tünde Ézsaiás 7. Szeretnék engedelmes követőd lenni. a Lélek tehet érzékennyé. akik keresztyén mivoltunk miatti kényszerből vagy csak tehetetlenségből lenyelünk sok mindent. kinek mondjuk az igét. ami a világban van. maradj nyugton.7: Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak. és az Istennek való közösség szentségében lehet világossá számunkra. az egyik éppen a testvér Izráel. hogy a Bibliában olvasható sok ígéret mikor. csak azért. hogy mikor. nincs abban a helyzetben. hogy mégis vagyunk még néhányan. amit én most átélek. gondviselésének csodái. közösségedben biztonságban van az életem és bizonyos az üdvösségem. És itt kezdődnek a kérdések. mikor. hogy ne essenek kétségbe. akkor és ott. gyakran azt válaszoljuk. vagy lehet-e bármikor bárkinek idézni. Nem szeretném gyakran olvasni ezeket a bejegyzéseket és a hasonló írásokat. hogy a mai egyháztagok és úgynevezett keresztyének nem várják. Olyan nagy kegyelme a mi Urunknak. ne lágyuljon meg a szíved. hogy az a századik juhocska vagyunk. nem volt egyszerű. olyanok írásait. Meddig tűri még Isten mindazt. Néhány blog-bejegyzést néztem meg a napokban. Közelebbről ezt a mai igeverset szabad-e akármikor mondani bárkinek. amivel n küzdök. és újra magához ölel. Elborzadtam a hangnemen. vagy csak gondoljuk. vagy az eredmények alapján megtapasztalja. Manapság hajlok arra. hogyan.4: Légy óvatos. mert vigasztalni szeretnénk valakit. Ha pedig minket vigasztalna valaki.2. Egy régi ének jut eszembe. de azért hangosan. és a bátorságon is. egyik sora így hangzott: juha vagyok. Sokszor alaptalanul. maradj nyugton! Ne félj. Adja a Mindenható. A másik pedig megérzi. a gonoszságon. hogy ezt megkérdőjelezzem. meddig engedi még szentjeit. nem hisznek és nem félnek Isten ítéletétől. Ha pedig Isten valamit ígér. Mert kicsit együgyű állatnak tartjuk a juhot. annak alapja van. akik hiszünk Istenben. hogy a mi URunk bátorít minden nehézségben. Nagy kérdés sokszor. minden jó lesz. követem a Pásztor lábnyomát. hogy utánunk jött már sokszor. Mert túl kevés az nekünk.

azzal a meggyőződéssel. hogy imádkozhatunk. jún. hogy odautazva. bátorítást. És sajnos. még a rosszat is javunkra fordítja. Olyan nagy értékünk ilyenkor. az Istennel való közösségünk. Állítólag a meglepődött idős helybéli azt válaszolta.között mormolva sziszegjük. aki mindig tud segíteni. 2010. hogy az igazi bajok idején ki az. hogy közel van a baj. Nem. melyeknek látására turisták ezrei évente hatalmas összegeket költenek. vagy mindenképp többnek tűnik. amikor azt írja. péntek – Bulcsú 1. hanem szabadításért kiálltunk-e éjjel-nappal a mi Urunkhoz? És várjuk-e az Úr eljövetelét azzal a bizalommal. Manapság az eddigi átlagnál sokkal. értve ez alatt. és ugyancsak Ő az. a bűn erős nagyon. hogy zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Noha ezen a világon egyre csak sűrűsödnek a sötét fellegek. s akarsz segíteni. akire számíthatok. Egyszer egy világhírű üdülőhelyen egy riporter megkérdezett egy idős helyi lakost. 2010. most sem marad távol tőlünk. és segíts. nehezebbek a mindennapi küzdelmek. mint egy emberi élet. Nem csak a pénzügyi nehézségek miatt. Valahogy mi is így vagyunk a Biblia jól ismert igazságaival. s úgy érzi. hogy milyen híres helyen élte le az életét.12: Ne légy tőlem távol. aki akarja az üdvösségünket. hogy. Hamarosan. nem várakoztatja imádkozó választottait. az utolsó napokban bekövetkező nehéz időkről. Jézusom. hanem igazságot is szolgáltat.18-19: Tudván. Igazi áldás életünkben a Bibliánk. mi két dolog felől bizonyosak vagyunk: az történik. Úgy gondolom. de sokkal többen érzik és mondják. ha tudta volna. A másik bizonyosságunk pedig az. csütörtök – Klotild Zsoltár 22. aki segítsen! Azt mondják. hangzik sokszor a válasz. és nincs. aki tényleg mellettem is áll. akinek nincs lehetetlen.4. nincs senkije. mikor jössz Istenünk. nincs olyan ember. hűségét és ránk figyelését. rohanó világunkban. mert közel van a baj. De mégis kérdezzük. aki szívvel-lélekkel mellette legyen. melyben annyiszor találtunk már útmutatást. aki már annyiszor bizonyította hatalmát. hogy idejében érkezik az Ő segítsége. hogy fölemelt fővel várom Őt az égből ítélő bírámul? Isten pedig azt ígéri. lehet.Péter 1. számosabbak a problémák. jún. hogy nem baj. mint saját bíróképességünk. a hibátlan és szeplőtelen Báránynak. ideges. Isten az. hogy nem bosszúért. melyet hitvallásunk fogalmaz meg. Kérdése az igének az. hogy nemsokára milyen kárörömmel fogjuk élvezni mai ellenfeleink büntetését. az Ő áldásainak és gondviselésének eddigi megtapasztalása. Krisztusnak a vérén. hogy imádságunkat az Úr meghallgatja. Te tudsz. és nem lesz távol tőlünk. és mindent. Mivel minden vasárnap halljuk 88 . hogy jobban megfigyelte volna a tájat és a környéket. amit Megváltónk megjövendölt. hogy nem csak.3. ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból. Talán a legmagabiztosabb és legszilárdabb anyagi háttérrel rendelkező emberek is egyszer elgondolkoznak azon. és naponta gyönyörködni azokban a csodálatos szépségekben. sőt mindig a hitünk. légy közel hozzánk a nehéz időkben. néhány napig láthassák és élvezhessék a hely szépségét és csodáit. nem ver a Isten bottal. hanem a világ végezetéig minden napon mellettünk marad. Olyan drága kincs és különös kiváltság nekünk. hogy az Úr. nem így. de semmi nem történhet az Ő akaratán kívül. vigaszt. hát segíts bajomon. türelmetlen és sokszor elkeseredett emberek közösségében egyre inkább magára marad az ember. hogy nem veszendő dolgokon. Olyan értékes az ismert ének bizonyságtétele: Az én erőm kevés. mit jelentett számára ott élni. de a hamarosan Isten ideje szerint néha több. hanem az élet szinte minden területén nőtt a feszültség. hanem drága véren. aki ne lett volna már zuhanó életszakaszban. hogy Rád tekintsünk mindenkor.

nagyon sokan ebben meg is maradnak. minden mindegy. hogy erre a felismerésre eljussunk. hogy ezt valaki kellett alkossa. hanem célszerű és tartalmas életet éljünk. Nem lesz belőle imádság. hogy teljesen megalázza magát. aki alkotta. egész életünk is kevés. hogy Istennek tetsző. már oda sem figyelünk. hogy ebből a súlyos helyzetből minket kimentsen. hogy születésünkkor mindnyájan a széles út elején találtatunk. Fontos. Pedig sajnos igaz. Áldott legyen Szent Neve. aki mindent megtehetsz. és nincs olyan szándékod. hogy Isten mindenható. akaratának alárendelni. jún. az fölötte van. tudom. Az Ő hatalma nagyobb.32: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt. hogy lehet. ebből nem is akarnak változtatni. Eljuthat valaki Isten hatalmának felismerésére tudományos kutatás alapján is. mit jelent Isten mindenhatóságának felismerése és megvallása a személyes életünkben. 89 . Az Ő életének drága áldozatáért mi már nem vagyunk arra kényszerítve. hogy mennyire szerette Isten a világot. Te vagy az Úr. Mai igénket is. hogy áldott legyen mindenért Isten akarata. így egész életünkben szeretnénk és törekszünk hálából magunkat és mindenünket Neki szentelni. és a többség ezt gyakorolja. hogy atyáinktól mi hiábavaló életmódot örököltünk. hogy nem hiábavaló. Az is fontos. Mert ez a hiábavaló életmód nagyon szép neveket kapott. hiteli meggyőződéssel. hosszú fejezetekben leírt keresését. s hogyan lehet. az utolsó fejezetben elér oda. És sajnos. Ez az életmód azonban olyan súlyos következményeket von maga után. hogy elmondhassuk. jún. Sokan a templomba járók közül elismerik. de még nem bizalom. és őszinte. vitáit. hogy nincs különleges hatása ránk. nem hit. Péter itt úgy fogalmazza ezt. mélyről jövő bizonyságtétellel mondja Istennek: Tudom. van-e valamilyen gyakorlati következménye. Tudás lesz ebből. Szavaink kevesek hálánk kifejezésére Krisztus váltságáért. hanem szabadok vagyunk arra. de Isten segítsen minket Jób alázatának és hitbeli meggyőződésének szintjére jutni. Itt. Amikor először hallottam egy prédikációban. s ebből sajnos egy megkeseredett beletörődés születik. nem akartam elhinni. Hanem az Isten szeretett Fia áldozta önmagát. vagy azt is mondhatnánk. mert még nem tudja. felismerheti. Az Úr őrizze meg mindenki életét Jób szenvedéseinek hányadától is. tehát mindenható. fölötte áll a világban működő úgynevezett természeti törvényeknek. szombat – Fatime Jób 42. hogy Te vagy a Mindenható.5. hiszen úgyis az lesz. de többet nem adhatunk. hitvallásunk szavai szerint egy hajszál sem esik le a fejünkről. amelyet meg ne valósíthatnál. igazi Írás-értelmezésnek. nem nagyon fordul elő.azt. sem helyes Istenismeretnek. De nem elég. Péter apostol leveléből annyiszor hallottuk már idézni. Ha a világ működését tanulmányozza valaki. hogy mindent megtehetsz. 2010. hogy üzenetén újra komolyan és mélyen elgondolkozzunk. Ő bármit megtehet. mint amit egyáltalán el tudunk képzelni. Ez sem mondható valódi hitnek. hogy Isten akarata nélkül semmi nem történik. Jób arról tesz bizonyságot. az Úrnak tetsző módon.6. Jób megpróbáltatásai elején még elég magabiztosan mondta. 2010. amit Isten akar. kívánatos módon tüntetik fel. vasárnap– Norbert Máté 10. méltatlan és felületes lenne pár szóban elintézni mélységes szenvedését. hogy ezt hogyan valljuk. Tudom. nincs lehetetlen előtte. Pedig drága kincsünk. hogy megmaradjunk a hiábavalóságokban. Aztán sok mindenen ment még keresztül. arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.2: Tudom. melyekért arannyal és földi kincsekkel nem lehetne váltságdíjat fizetni. s az. nem sokat jelent.

van. nem akarunk elszigetelten élni. mert vállalta Krisztust. A világ fiainak szeme Isten gyermekein van. amikor semmi veszély nincs kilátásban. akik hitükért nagy szenvedést is vállalnak. akik szenvednek. 90 . hogy miért nem lehet. kigúnyolták hite és hitvallása miatt. hogy megszégyenítették. annak következményeit pedig alázattal bízzuk az Úrra. utasításait. aki már átélte. mint gonosztevőket. hogy annyira szeressük az Urat. ha diplomatikusan kitérek az egyenes válasz elől? Sokszor mesterséges kérdések ezek. és valószínű. hogy leghatásosabb missziónk az életvitelünk. számon kérik a keresztyénektől. Jézus az én Megváltóm is. erre buzdít az ige. hanem bizonyságtételként vállaljuk a világ előtt Krisztust és az Ő követését. hogy többségük hisz Istenben. ha kiderül. hogy életvitelünk mennyire más. ugyanis az irányunkba érkező rosszindulat és hamisság hatására hajlamosak vagyunk arra. vagy az életüket kockáztatják. ott könnyű. Mi pedig ezt vállaljuk. dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. mi. azt. De a világban nem egyszerű. Hogyan kell értsük ezek szerint a Jézusról való vallástételt? Ha lehet. Ő életünk Ura. Olykor mindezek ellenére a világ fiainak részéről vád éri Isten gyermekeit. 2010. amit hirdetünk.7. jobban aggódunk a hitvallásunk következményeiért. Nekünk elrontja napunkat. és nem a szavaink. hogy hiszek. ha valaki egy kis megjegyzés tesz ránk nézve. hogy hiszünk Benne. hogy elhangzik majd egy lekicsinylő vélemény. vagy más körökben szenvedett a kiközösítés miatt. mint ők. azok között. imádságainkra. És örömmel fogadjuk azt. hogy legnagyobb örömünkké legyen a Róla való bizonyságtétel. amikor az apostolok hálát adtak Istennek. és jó cselekedeteinktől ne szűnjünk meg.12: Tisztességesen éljetek a pogányok között. Ezzel egyfelől Isten akaratát tesszük.Péter 2. ne tagadjam? Esetleg nehéz helyzetekben elég. igazságtalanságok idején. nem akarunk csak önmagunk között az Isten parancsolatainak engedelmeskedni. hogy keresztyének. mindenki felé? Vagy csak ha rám kérdeznek. hogy mit jelent számunkra az Úrral való belső közösség. A templomban. sőt. Legtöbbször alaptalanul és igazságtalanul. Isten igéjére. mint az. és ez olyan nagy tragédia számunkra. az Ő ereje és gondviselő szeretete. Van. ha URunk felhasználja életünk nehézségeit és próbáit arra. mondjam el. mai világunkban is sokat hallunk azokról. akik börtönbe kerülnek. másrészt pedig Isten felhasználhatja engedelmességünket mások megnyerésére. akik kérdezünk. aki munkahelyén.Megvallani Jézust. akik az ige hallgatására gyűltek össze. Hol vagyunk mi attól. és ez nem mindig könnyű. hogy másokat is az Ő Nevének dicsőítésére indítson. hogy mit mondtak rólunk. miért értelmetlen a mai életben a hitvallás. a próbatételek alatt bizonyítsuk leginkább. jún. Noha vannak. mintsem elfogadjuk. Ez viszont próbatétellé válhat számunkra. nagyobb hűséget. és legyenek ezek gyakorlattá. hogy minden körülményben tisztességesek legyünk. hogy méltókká tétettek a Krisztus nevéért való szenvedésre? Néha még akkor is. URunk arra tanít. hogy ugyanazzal az indulattal fizessünk. missziót folytassak mindig. a ti jó cselekedeteiteket látva. olyan nehezünkre jón kimondani. Hajlamosak vagyunk százféle magyarázatot találni. Ők ugyan állítólag nem hisznek Istenben és nem tartják önmagukra nézve kötelezőnek Isten parancsait. Istennek való engedelmességünk ne korlátozódjék a jó napokra. de ezeket elvárják. Ezernyi példát lehetne mondani arra. Sajnos. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt. Jó lenne odafigyelni énekeinkre. Isten Lelke adjon bátorságot. hétfő – Róbert 1. hogy ha valamivel rágalmaznak titeket. hanem a rágalmak. több elszántságot.

akarjuk és tesszük: keressük az Urat.8. bocsáss meg. a eredeti forrása a bajnak. akkor most már helyesen kell indulni. az Ő szava nem befolyásolja kevés kivételtől eltekintve a mai embert.9. Nincs prófétai kijelentésünk. Fogságba vitték a népet. Ismerek embereket. Péter is azt mondja Jézusnak. talán elmondhatnák: csatlakozzunk az Úrhoz. Ő hisz Jézus hatalmában. ne fáradj. nem hagyják el azt a következő nemzedékek is. Valójában ez lesz majd az első. mert nem vagyok méltó arra. 2010. a szent Isten Fia előtt kellene megálljon. Okait is sokan keresik és számos okát derítették ki. alázatos. és felújítsák a Vele kötött szövetséget. Ha újat akarnak kezdeni. hogy Ő ilyen hatalmas. Ma már az úgynevezett krízis a témája szinte mindennek. hogy az Úrral kötött szövetséget semmibe vették és nem tartották be. jún. Tőle kéri a segítséget. hogy elvesztették Isten oltalmát. Itt a pogány szokások és a pogány istenek uralkodtak. aminek egyetlen kevésbé jó következménye. amely nem megy feledésbe! Isten prófétája arról az időről beszél. hogy Jézus tud és akar segíteni. az Úrhoz kell visszatérni. hogy Jézus nem megy be a házába. de fogadjuk is el azt. meghallgatja Jézus a kérését. De nincs folytatás. Ebből következett aztán. Ezek is bizonyára a jelen nehézségekhez vezettek. és amit mond. Hisz Jézus hatalmában. Pedig a valódi ok. Őt kellene befogadja hajlékába. amely örökre szól. hogy a hajlékomba jöjj. de a bűnről nem igazán beszélnek. idegen országba. Isten csodálatos kegyelme. és ezt üzente neki: „Uram. az megtörténik. hogy nem lesz valódi. szerda – Félix Lukács 7. amelyik felismeri Jézus hatalmát. Jézus. Nagy hite van. jún. mert alázatában nem akarta. Mintha nem akarnák Isten bántani jelenlétükkel. idegen nyelvű nép közé. hogy Jézus hozzá menjen. És alázata is csodálni való. kérését teljesíti az Úr. mint ezé a csodálatos emberé. de ez már sok lenne. Istenről. Ha az Úr megnyitná sokak értelmét és szívét. hogy rászorulunk a kegyelemre. hogy Isten keressék. ezáltal könnyű prédává lettek a nagyobb népek előtt. tisztelettudók. Vele akarunk örök szövetségben maradni. nem csak az ország újjáépítése kezdődik el. Ugyanakkor magatartásában van valami nagy alázat. hogy elfordultunk Istentől. felismeri. a választott nép pedig szenvedett. templomról. de nem akarnak ehhez a szent Istenhez jönni.5: Jertek. amit tenniük kell. Ekkor nem csak hazatér majd Isten népe. Azt is tudják.6: A százados eléje küldte barátait. Bibliáról alázattal nyilatkoznak. Sokszor sokkal kisebb a hitem. ez mind dicséretes. Nem kicsi az a hit. hogy ők méltatlan bűnösök a szent Isten előtt. mert én bűnös vagyok. s azt. és nem csupán saját gazdaságát és életét próbálja rendbe hozni mindenki. hogy távozz tőlem Uram. sőt nem is ajánlatosak. mikor véget ér a babiloni fogság. csatlakozzunk az ÚRhoz örök szövetséggel. de azt az Írások alapján meg merjük kockáztatni. hanem az új kezdés ideje lesz. mi akkor is hittel mondjuk. tartós és mindenki számára egyaránt hasznos javulás a földi körülmények között sem. hogy ennek az embernek meggyógyul a szolgája. Jó az. hanem Ő szavával parancsol. bizonyos abban. ha felismerjük. Az új kezdés pedig csak Istennel lehetséges. akik tiszteletre méltók. és olyan szövetséget kötni. kedd – Medárd Jeremiás 50. hogy a hatalmas Jézus. ha sokszor annyi mindenben 91 . tisztelet. Mert minden baj forrása ez volt. mint bármely emberi gyógyító ereje. hogy az Ő hatalma nem korlátolt. ha eljön ennek lehetősége. mindenki sorolhatna hasonlót.2010. amíg Istent nem fedezi fel újra az ember. Ez a választott néphez nem tartozó ember Jézust így fogadja el. az Ő értékrendje túlhaladott. Az Ő törvényei már nem kötelezőek. ő szolgájáért könyörög. Ha a világ ezt nem teszi. De sajnos ezzel véget is ér minden kapcsolat.

aki meghallgatott. melyet még akkor tett. ahol a templom a falu egyik végében van. Nem csak azt hallom ki belőle. úgy a külsőmet illetően.50.) 2010. Ha pedig naponta Isten kegyelméből és áldásával élünk. Persze. Belépek egy iskolába szünetben. Bizonyára komolyan vehetjük a zsoltáros felszólítását: hálával áldozzál az Istennek és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!(Zsolt.10. falvak között. hogy ez más nem gerjeszt fel senkit. érthetetlen. s talán nem vagyok ezzel egyedül. Utaznom kellett messzire. kérdezi tőlünk is az ige. hanem az. mások meg éppen azt mondják. Ezzel az oltárral fejezi ki háláját Isten gondviseléséért. oltárt akarok ott készíteni az Istennek. péntek – Barnabás 2. Nem az volt a régiek számára a fő szempont. jöjj be hozzánk. hanem azt mondja ebben az önfelszólításban Jákob. hogy Jákob nem felejtette el ígéretét.14: Ne paráználkodj! Egy olyan megbeszélésen vettem részt a tegnap. akkor a meghallgatásra nem csak szakértelmemmel megyek. hogy az Úr házába felmegyünk. és betartani. Valamikor évekkel ezelőtt egy fiatal arról próbált meggyőzni. Készülök-e az Istennel való találkozásra? Nagyon sok helyen építették régen a templomot dombra vagy hegyre. nem a Te végtelen hatalmad szerint reménykedünk segítségedben és gondviselésedben. az már paráználkodott szívében. oltárt épít. És készülök.kételkedünk. a folyosókon. Ebben a felmenésben földrajzi. hanem kifejezték ezzel is a tiszteletüket Isten háza iránt. ha találkoznom kell valaki fontossal. hogy minél inkább a közepén legyen a településnek. hogy a Biblia Isten szavaként nem változik. aki azt tanította. más az élet. jún. főleg tizenévesek kisebb-nagyobb csoportokban tartottak szórakozóhelyekről hazafelé. hanem készülök. elismeri. hogy úgynevezett sikere. hiszen nem lehet ma úgy élni. az. akkor hálánkat mi is kifejezhetnénk. mintha túl hamar megváltozott volna minden. szombatról vasárnapra éjjel három és öt között fiatalok. és most. Ez viszont sok megalkuvásra ad lehetőséget. kérünk. Az ige legfontosabb üzenete mégis az. hogy a meztelenség mutogatása olyan köznapi lett. Nem jöhetek bárhogy az Úr elé. 2010. Mégis.Mózes 35. és az úton. ahol azt próbáltuk megérteni. mert az magasabban helyezkedik el. Fontos ennek a nemes szándéknak az elején ez az önbuzdítás. amikor nyomorúságban voltam. hogy mit is jelent. beváltja azt. hogy Isten elé akarunk járulni. Nem építünk kő-oltárt. mint a lelki megközelítésben. jún. ahogyan írva van. csütörtök – Margit 1.11. szóban 92 . amikor visszatért. ami ott történik. ha ráérünk. tehát nem is bűn. Sokszor érzem. mindent szó szerint úgy kell ma is alkalmazni. hajnali háromkor indultam. amit ne kaptál volna. hogy közel legyen mindenkinek. hogy aki csak a szemével rátekint és megkíván egy asszonyt. Ez nekem furcsa. és csomagoljunk a napok száma szerint. Megváltoztak az idők. és lemaradtam volna valahol. Láttam olyan falut is. És hol van ettől Jézus kijelentése. ezt a mai élethez kell igazítani mindenben. gyarapodása nem saját érdeme. amikor minden vagyona elfért egy tarisznyába. és velem volt az úton. egyik azt állítja. hogy az üzenet a fontos. erősítsd a hitünket. hogy készüljünk. hogy törvényszék elé hívjuk azt a nőt. amelyen jártam.3: Készüljünk. ehhez készülnünk kell. de legalább a nyomorúságban tett ígéreteinket át lehetne gondolni. hogyan is alkalmazható a Biblia kijelentése a mai életben. amíg távol leszünk. tudomásul kell venni. domborzati fekvésre és formákra gondoltak. hanem Isten áldása. és menjünk föl Bételbe. Ha egy állást szeretnék megkapni. Ma sokszor csak betérünk a templomba.Mózes 20. mindenféle vélemény elhangzik. légy velünk szüntelen. URunk. bizonytalankodunk. akinek kilátszik a bokája. Mid van. hogy akkor vegyük fel a sátorfát.

mert rólam elfelejtkezett az Isten. lehetséges ez? Nem túlzás? Nem kegyeskedés? Nem képmutatás? Rendben. de Ő mindenkit segít. ha jobban szeretnék. akik nekem ma olyan nagy nehézséget jelentenek a szeretetben. És az Írás nagyon sok helyen beszél a paráznaságról. Isten akarata. mint a magyar szomszédod. az idegen. ha szeretnének. aligha lenne nagy eredménye. mint a saját magyar néped. vele együtt mondom. Pedig egészen bizonyos. nem emlékszem. egy töredékéig a másodpercnek késett a kezem. csak Isten akarata lesz meg. Utána nagyon elszégyelltem magam. a teljes lemondás. kimondva vagy csak sejtetve. saját ingereinknek irányítása. erről a parancsolatról vajon mit tanítanak ma. megaláz és felmagasztal.7: Az ÚR tesz szegénnyé és gazdaggá. saját szemünknek. Erről az igéről.Sámuel 2. Ő engedte a mi életünkben is ezeket a terheket. hogy ez is Isten igéje. Kisebb bajban. kérem: szeretni akarok. s mintha valamit arról is mondott volna. nem is olyan egyszerű ezt megvizsgálni. akkor már a miértek. hiszen nem is ismerem azt az embert. hogy a jövevény. S ha a másik végletet engedi meg az Úr életünkben. Másik költő is eszembe jut. szombat – Villó 3. valamint a legfontosabb. Uram. hogy köszöntsük egymást. Milyen igaz Füle Lajos kétsorosa: Egy-két ember szorong csak. mert szeretném. a hangszín.12.13. de benne van egy kicsit. amilyen. hogy Te velük együtt akarsz látni Országodban. vasárnap – Antal 1. mintha belülről visszatartott volna valami.és magatartásban. az Ő céljainak megvalósításáért szegénységet és megaláztatást kell elhordozzunk. hogy valaha hallottam volna templomi istentiszteleten ezt az igeverset magyarázni. ahol a mise végén arra szólított a pap.34: Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény. velem nem törődik senki. mert bennem olyan sok az előítélet. hogy rendezzék át a kirakatot. De Uram. a bizalmatlanság. mint a közületek való bennszülött! Rögtön az alkalmazás jutott eszembe: olyan legyen a román.Mózes 19. hogy ezzel is egymást fogadjuk el. jún. és ezek az Isten gondviselését 93 . hogy hitvallásunkban a szegénység. olyan legyen a szlovák. Múlt héten egy kicsengetésen voltam. Isten segítségül hívásával. És a paráznaság miatti büntetések is sok helyen szerepelnek. De saját szívünknek. hogy szeretném. beletörődő hangon. vagy sokszor a kétségbeesés. nyájas mosollyal nyújtotta a kezét. de bezzeg én mit tudtam elérni. olyan legyen a kínai. a lelki és a testi paráznaságról egyaránt. az aszály. Uram. egyházi katolikus iskolában. a nem ezt érdemeltem hangulatok jönnek. mint saját nemzeted. a betegség mind Isten tanácsából és akaratából jönnek. jún. kiáltom. nem tudok elfogulatlan lenni. hogy paráznák nem lesznek Isten országában. nagy sóhaj kíséretében. Egy jól öltözött úriember. nehéz abba belegondoljak. esetleges panaszokat bocsássunk meg egymásnak. és megértési képességemet. hogy milyen is ma a viszony. más nép fia iránt legyen bennem ez a szeretet. hogy kellettem ehhez én is. Ha az Úr gazdaggá tesz és felmagasztal. mit tartanak ma az emberek? Mit jelent egy fiatalnak? Igaz. 2010. akkor más a tekintet. legyen meg az Ő akarata. gondolkodom még rajta. bánatos tekintettel mondjuk néha: hát igen. ez a saját felelősségünk. Jaj. hogy esetleg Te Uram könyörülsz egyszer azokon. A világ olyan. s mondjuk. Nem tudom elképzelni. én ma arra kérem segítséged. s megvallom. Tágítsd a kört! Segíts ebben. imáid szűk udvarán. ha az újságárusokat felszólítanánk. segített ugyan az Isten. megvizsgálnám. 2010. hogy megsegített erre az Isten. az messze felülhaladja elképzelésemet. őrizz meg a paráznaságtól. Ha tényleg ezt írja igéd. Olyan nehéz megérteni és talán még nehezebb elfogadni. A másik költő azt mondta.

Teljes szakítást. nem telefonáltak a rokonoknak naponta. Amikor ő elindult az Isten által mutatott irányba. amikor engedelmeskedett. hogy ha megtartják az Ő igéit. bizonytalankodunk. Valahogy sokszor szeretnénk. ha lehet. Ha mi is engedelmeskedünk Isten igéjének. és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták. és a rosszat is javamra fordítod. amik nem is csodák. amit hallani vélünk. nagy szegénységet. rokonságod közül és atyád házából arra a földre. vajon Isten vezetése. és mi engem is érint. Taníts. mi is. jún. gyökeres változást. Köszönöm. Ahogyan Illés látni szerette volna az Istent. segíts. hogy vajon jól értettük-e.14.15. ami e világon történik. A Vörös 94 . és hogyan lehet a kettőt megkülönböztetni? Istenünk segítsen ebben minket. 2010. sem más irányból jövő gondolatokat. Egy kis lépést szeretnék ebben tenni a mai napon is Uram.Mózes 12. hogy legyen mindig világosan érthető Szava. a belső hang. hogy csak csodákat várunk. Uram. az a Te tudtoddal és akaratoddal valósul meg. hogyan szólt Isten Abrámhoz. merre irányítod életem? És. ne csak elméletben.1: Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről. mi az Ő akarata.jelentik. jún. ne magyarázzunk annak sem saját vágyainkból. javunkra fordítja. Időnként feszül bennünk a kérdés. segíts. hogy Te vagy a Szeretet. érteni és egyre világosabb lesz. akkor szakított addigi életével és szeretteivel. hanem valósággal is mindig azt kérdezni Tőled: mit akarsz Uram tanítani nekem. A mi értelmezésünk szerint ezek a gondviselés hiányát jelentik. hogy valaki igaznak tartsa azt. a belső meggyőződés. ahol nekünk is azt mondaná URunk. Adj Uram bizalmat szívembe. Te gondviselő Istenem vagy. egyre jobban fogjuk Őt ismerni. hogy tudjam és higgyem. még a problémák idején sem. ne engedj életemben sok magaláztatást. és mi mégis vonakodunk. hiszen milyen hit kell ahhoz. eléggé valószínűnek tűnt az is. kérlek. Tőlünk Isten néha ezerszer egyszerűbbet kér. és minden. hogy felismerjük az Ő akaratát. És ugye. tényleg nekünk szól ez? Ha pedig kis dolgokban sem vagyunk készen engedelmeskedni. az általunk ismert természeti törvényekkel megmagyarázható. de nagy ritkán megtörténhet. de Te értesz Uram. hétfő – Vazul 1. ha nem csak egy bibliai ige lenne közel szívünkhöz. elmerültek. kedd – Jolán Zsidók 11. hogy egy jól célzott parittyával leteríthető egy kiváló harcos is.29: Hit által keltek át a Vörös-tengeren. amelyet mutatok neked! Nagyon nagy kérdés. rokonaival is. és nagyon nehéz ezeket akkor is igaznak tartani és elfogadni. nem küldtek video-felvételeket. amikor baj van. hogy ne feledjem egy pillanatra sem. ami értelemmel felfogható. Nehéz ugyan. megismerik az igazságot. És mindig könnyű erről beszélni. Nagyon kevés volt annak valószínűsége. mint valami szárazföldön. legalább konkrét hangot szeretnénk néha hallani. hogy ezeket Isten felhasználja. egészen új kezdetet és új életet jelentett az Isten szavának való engedelmesség. Ez már nem is hit. magyarázkodunk. vagy a saját vágyaink csupán. és ne lépjünk kíváncsiságunkkal olyan területre. hogy valaha találkoznak még. nem csak egy igehirdetés alkalmával tűnne nagyon hozzánk szólónak az üzenet. Jó Atyám. akinek üzenni akar. és hogyan szólítja meg az Úr ma azt. hogy még hírét sem fogják nagyon hallani egymásnak. 2010. még akkor sem. emberi kérés ez. mi lesz a nagyobb döntésekkel? Jézus mondta tanítványainak. mert mi ezeket nem akarjuk. A későbbi Ábrahám itt óriási döntést hozott. ha sokszor mondja az Ige. mellettünk van és megsegít ezen nehézségek ideje alatt is. ha lehet. Ma ezt nem tudjuk elképzelni. azaz csak azt tartják igaznak. Segítsen URunk. Nagyon sokan csak azokban a csodákban hisznek a Bibliából.

Ettől a perctől nem önmagának. Nem helytelen ez. noha értelemmel felfoghatatlan az. Ő kiválasztott. ebben. 2010. Ha az Isten ilyet tud tenni. mint azt cselekedni. De nem mondta azt például Nikodémusnak. mindennapok cselekedeteivé. teljes szívemből szeretnék útjaidon járni. aki csodát tett.16. Hiába ugyanazon az úton. és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. Bizonyságtétellé. hogy Isten segített meg. mindenkinek. attól a perctől kezdve. hanem ez a hála szívemből fakadva cselekedetté lesz. hogy megtérünk. a kérdés az. És nagyon hálás vagyok. Istennek minden lehetséges. hogy ki hogyan megy be. hogy mégis így van: nem azzal kezdődik a hitéletünk. Látott valaki még ilyet? Nem. és munkásságával azért fáradozott. hogy ki megy be a kétfelől magasló tenger közepébe? Sőt. itt állok. azokat is javamra használta. A tenger kettéválása tehát nem kérdés. mi az. hogy Fiát adta érte. hogy mocsaras helyen keltek át. ami történik. Fel kell fedezze. Sokan fektetnek nagy hangsúlyt arra. hogy önmagamtól megkérdezzem: látom-e már. de meggyőződtem. Atyám. Azt tette ettől a perctől az apostol. Pál is így mondja itt: mivel Isten mindeddig megsegített. a Biblia nagy tanítása ez. Ez a hála viszont nem üres szavak játéka.tengeren való átkelést viszont csak valódi hittel lehet komolyan venni. mert Ő hatalmasabb minden természeti törvénynél. és jön a pusztulás. Isten igéje azt írja. hogy életem minden pillanata Isten gondviselő kegyelmének ajándéka? Mit jelent a mindennapokban. hanem parancsaidnak engedelmeskedve. Tud valaki magyarázatot ezekre? Nem. Pál apostol. nem másokat utánozva. amikor azt gondoltam. De hova lettek a zsidók? És miféle csodadolgok vannak itt? A tenger közepén ösvény. Ő mellettem volt jóban és rosszban. amivel Őt dicsőíteni lehet. az Ő szeretetét. Ő ott volt. hogy hálából 95 . akár a mai napon. hogy mintegy válaszképpen én is Róla beszélek. mi van a szívedben. semmi nincs akarat nélkül. hiszen a cél a menekülők utolérése. hogy távol van tőlem. indulunk. Ő segített. Mind a mai napig az Úr kegyelméből élek. életformává. azaz kevés idő múlva érkeznek az egyiptomiak. azért történnek kellemetlen dolgok az életemben. hiszünk az Úrnak. Annál nagyobb kérdés. hogy megismerte Krisztust. amit ez a Krisztus akar. hiszen Ő teremtette azokat is. Arra indít az ige. hanem azt hirdette. hanem azzal. minden nap. hogy mi ne tudjunk utánuk menni. amerre ők átmentek. milyen szándék vezet arra az útra? Istenem. törekedj rá. hogy Ő megsegített. Némi tétovaság után ugyanis a zsidók rábízzák magukat Mózes Istenére. ezt hirdette az Őt hallgató sokaságnak. nem látott egyéb célt és nem volt más terve életének. Ezt az alapvető igazságot későre ismertem meg és nehezen fogadtam el. hogy utolsó úrvacsorázásom alkalmával is újra hangosan megfogadta. Jézus a képmutatást elítélte. Istenem. hogy az izráeliek átkelése alatt jobb és bal felől a víz falként állt. ugyanazon ceremóniákkal. Ő viselt gondot az életemről. hogy újjá kell születned. Ő már ismert az anyaméhben. akkor is. De nincs is idő magyarázkodásra. s nagy kérdés az. A hitélet nem utánozható. jún. hanem az Őt szerető és éltét megváltó Krisztusnak élt. Őt hirdetem mindig. és Mózesnek azt mondta. Itt kellett volna beérjék és sarokba szorítsák a zsidókat. szerda – Jusztin Apostolok Cselekedetei 26.22: De mivel az Isten mind e mai napig megsegített. és elindulnak. újra és újra. Ekkor. s akkor sikerül. Ő az én Uram és az én Istenem. hogy Krisztus imádóinak táborát gyarapítsa. rajta. Ezt elhiszem Istennek. hiszen maga Jézus is ezzel kezdte munkálkodását. azaz Neki engedelmeskedni. ebből következik. és mindazt meg is tenni. és meg kell térned. hogy Isten szeretett minket. Nosza. hogy térj meg. Segíts. hogy ez a szabadulás útja. a külsőkben való vallásos életet az Ószövetség is hiábavalónak tartja. amikor még meg sem születtem. ezt nagyon kell akard. az már nagyon gyarló próbálkozás. a mai keresztyénségnek is nagy szüksége lenne ezen figyelmeztetés meghallására. Ő vigyázza életemet. meg minden más magyarázkodás. hogy a Lélek munkálkodik és Isten úgy szerette a világot.

péntek – Arnold Efézus 1. azaz szeplőtelenek. már a világ teremtése előtt döntötte el ezt Isten.4: Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. a láng nem éget meg. az ige azért nem szólítja meg őket.életemet Istennek szentelem? Add. hogy persze. és a jövőben is megsegít. A szenvedő még igaznak is tarthatja ezt a választ. és mégis. hogy úgysem lesz meg. és néhány hasonló igét.18. kitekintve az ablakon azt mondta: tudtam. És Ő azt szeretné. hogy holnap reggel.2: Ha vízen kelsz át. mert a gyufaszál megperzseli tenyerüket. noha itt meg kell jegyezzük. és ha folyókon. ami manapság is történik. borzalmakról is tudunk az Ő gyermekeinek életében. Uram. lássuk. ami talán sokakban. vagy sem. de meg is enged nyomorúságokat. csütörtök – Laura Ézsaiás 43. Ő a veszteségben is mellettünk van.17. ébredés után. 2010. és lángok között is Ő az Isten. mert Ő velünk van. perzsel. Erőtlen ez a válasz. áldását akarja életünkre árasztani. amit mondok. Azt viszont annál inkább megértjük. a végső sző a Tied. hogy a hegyet a tengerbe parancsolja. ha azt válaszoljuk ezekre. ők is hivatkozhatnak az igére. a házam előtt ez a domb. nem kéri. és bennem is az fogalmazódott meg. hogy miként magasztalhatlak Téged. hogy a mi értelmünkkel nem igazán tudjuk azt megérteni. de mi az árvíz miatt földönfutókká lettünk. hogy akkor most ki kellene próbálni. hogy teljesítsünk bizonyos dolgokat. Ha tűzben jársz. Uram. ugyanúgy erőtlen. igeolvasás után azt imádkozta: Uram. Isten nagy ajándéka. jún. Sokan idős korban is ezen a gyermeki szinten maradnak. aki este. miért sodort el mégis? Szép történet Dániel barátainak története a tüzes kemencében. aki velünk van. Lelki és örök elsodródás. hiszen mielőtt jót vagy gonoszt cselekedtünk volna. hogy szentek legyünk. Isten nem szabott előfeltételeket. aki szuverén akarata szerint eldöntötte. mely Jézus Krisztus áldozatában legnyilvánvalóbb. ne legyen többé itt. azok nem sodornak el. nem perzselődsz meg. És feddhetetlenek. jún. Noha szenvedéseket is enged. nem szó szerint kell érteni ezt az igét. mert nagy a vesztesége. Másik válaszadási próbálkozásunk az lehet. de adj nekem bizalmat. És még erőtlenebb az. Uram. ezekkel is a maga céljai szerint formálja életünket és készít a Vele való teljes közösségre. amikor emberek minden földi javát viszi el az árvíz. hogy nem hagy minket a kárhozat útján. szeret. hogy vízen át. illetve azok magyarázatait hallottam. hanem arra utal. mégis marad szívének fájdalma. legalább egy égő gyufaszálat tartsak a tenyerem alá. Ezeknél pedig sokkal súlyosabb és komolyabb helyzet az. hanem kiemel a kárhozat felé vezető útról. és ennek alapján azt kérem. akkor is velem vagy. hogy Ő az. ami ugyanúgy igaz. Ő meg tud menteni minden bajtól. az egyház történetében tragédiákról. én veled vagyok. hogy Isten nem hagy el. 96 . hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. hogy nagy veszélyek és komoly harcok idején is megsegíti Isten az Ő népét. hacsak be nem akarjuk zárni értelmünket. és megismerteti velünk az Ő végtelen nagy szeretetét. hogy meglássam a mai napon is. 2010. igédben olvastam. amikor ezt. Másnap. Gyermek voltam. Állítólag volt egy asszony. mikor felébredek. hiszen éppen nagy veszélyről van szó az árvíz idején. ránk nem érvényes akkor az ige? Erőtlennek hangzik. Ennek oka nem bennünk keresendő. mégis hiszem: Isten akarata történik meg. azért nem hisznek az Úr sok ígéretében. Ő kiválaszt. kicsiny hitemmel kerülném a bajokat. mégis igaz. hogy a hívőnek az is lehetséges. hogy ha bekövetkeznek. hogy ennek a kiválasztásnak ránk nézve felelősségteljes következménye van. hogy a teremtés előtt. megégés nem lehetséges.

te vagy az Atyám. De szeretnék szent lenni. kérve szüntelen Isten Lelkének segítségét. vagy már célnál volnék. Fogjad kezem. Uram.12: Nem mintha már elértem volna mindezt. csak az Isten szent. s más nem? Nem ezért. jún. hogy itt vagy. magasztalása. én is érzem. hogy kézen fogsz. semmi kétség nincs többé bennem. mert én megragadtam a kezed. akiknek még bizonytalan a járásuk. Azt is. Ezért helyemen vagyok. mert te megragadtál engem. Uram. Uram. Uram. Istenem. Soha nem vagyok egyedül. mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. vasárnap – Rafael Filippi 3. Köszönöm. és Pál apostol leveleit szinte kivétel nélkül egy-egy városban élő szenteknek címezi.tiszták. szépségét. hogy nem vagyok szent. kérlek. mert fogod a jobb kezem. olyan sokat jelent ez. ha az üdvösség nem érdemünkért. úgy. aki komolyan gondolja. Uram. mert te teremtettél. Így mindenre van erőm. Próbáljunk ma 97 . Ma is veled élek. mert te nem hagysz magamra. ami egyetlen célt szolgál. ő bennem él. és veled leszek holnap.19.20. és Neked szenteljem egészen magam. ez a cél a szent Isten imádása. Miért szentek a templomi edények? Mert aranyból vannak? Nem. én mindig veled leszek. énekeljük néha a templomban. s ez mindig Istentől való. mert mindenre erőtlen vagyok. Ilyen életre választott minket Istenünk. Te fogod a kezem. Én azért leszek veled. Szent az. jún. Annyi mindent nem értek. Segíts erre. de tudom. mert te fogod jobb kezemet. Erre mondja a templomba járó néni: mi nem vagyunk szentek. fertőzés nélküliek. Igen. te pedig. Mert csak a papok ebédelnek belőlük. és tied vagyok. És tapasztalom gyakran az életben. add. mi „bűnösek” vagyunk. hozzád tartozom. életét hálából Istennek szentelje. hogy nélküled én járni nem tudok. ez pedig elég. a legkifejezőbb példa a jó megértés érdekében a templomi edények példája volt. és jól vagyok. az akarata. melyek egy mondatban olyan sok üzenetet tartalmaznak. újra. hogy gyenge vagyok. szombat– Gyárfás Zsoltár 73. Én hozzád tartozom. azt. tied vagyok. hanem életének egy célja van. Istenem. Már megértettem a legfontosabbat. mert semmilyen más célra azokat nem használják. érzem. semmilyen bűn nem létezik többé. hogy egész nap ne felejtsem ezt el. Mert Te. Tudom. Nem tökéletes ember. hogy biztos neki az élet koronája? Miért és mennyire kell igyekezni. amíg észre nem veszem. 2010. hozzám tartozol. meg azt is. Csodák ezek.23: De én mindig veled leszek. amint azt az úrvacsoránál ígéri. de el nem engedném semmiért. egy a törekvése. hogy veled vagyok. hogy semmilyen hiba nincs. Azért szentek a templomi edények. azaz a szent Isten imádásának céljából. oly gyenge vagyok. amit olyan sokan megfogalmaznak. és nem cselekedeteink jutalmaként a mienk? Jelen keretek között mindössze sejtetni próbálhatjuk egy rövid üzenet mondandóját. amiket aligha értek. hogy meg is ragadjam. Vannak olyan kijelentései a Bibliának. Veled leszek ma is. amit utánam nyújtottál. hogy te velem vagy. de én ilyen vagyok. Bibliaórán tárgyaltuk a szentség kérdését. Én az ember veled leszek. Köszönöm. amikor elveszett voltam. hogy Tőled fogadjam el életem célját. sőt. hogy kézen fogni a kicsiket szokták. csak a templomi szertartásokra. és mindig. 2010. Nem tudom meddig bírom még ennek az igazságtalan világnak mindennapi harcait. Hogyan egyezik ez a kijelentése Pálnak azzal. Uram. és törekszik. az Isten mindig velem vagy. fogod a kezem. de igyekszem. ezért én őbenne élek. erős. Amint Megváltóm mondta. a papok sem ezekből ebédelnek. ha a szentség azt jelenti. Az a szent ember. ez a cél pedig a szent Isten akaratával egyező. hogy szinte kötetek terjedelmében lehetne értekezni azokról. mélységét. hogy. Ez az igevers is ilyen.

de ezt nem tudjuk szavakban megfogalmazva meggyőzően elmondani embertársainknak. ahogyan munkálkodik Isten életünkben. hogy a konfirmáció szó jelentése megerősítés.81: Szabadításod után sóvárog lelkem. elfogyatkozik lelkem. jún. ez a mi keresztyén életünk és reményteljes jövendőnk hiteles alapja. Úgy is szokták fogalmazni. olyan nagyszerű Isten atmoszférájában élni. hogy Istenünk olyan kegyelmes volt hozzánk. eped lelkem szabadításod után. ha a drukkerek megnyilvánulásait utánoznák. hadonásznak és ugrándoznak.21. egy focimeccsen például hogyan fejezi ki örömét a győztes gól alkalmával a szurkolók többsége. kiválasztását. És mindezt. De legyen Istené a mi ajkaink és a mi életünk dicsérete. sok keresztyén elpusztításával. kegyelmét. Ő megerősít és igazolja életünkön a Krisztus váltságművét. azok erre válaszolnak. 2010. aligha értettük ezeket. de önmagától nem juthatott volna hitre. egymást átölelik. kegyelem. hanem csak nagy-nagy hála és köszönet. sőt. ez ajándék. ha átéltük és elfogadtuk az Ő nagy szeretetének kiválasztó munkáját. és máris a következő összecsapásra kell készülni. Leegyszerűsítve így fogalmazhatnánk a konfirmáció lényegét. A keresztség Isten cselekedete. amit itt a zsoltáros fejez ki ebben a versben. mert Isten erősít meg minket hitünkben. olyan kimondhatatlanul csodálatos az Ő közelségében megmaradni. azaz a szentek. mondja az apostol. amit Isten már a keresztség alkalmával hirdettetett. Miért is. mire ment volna. Hiszen ez csodálatos. indítson ez magasztalásra és imádásra minket. ezt csak Isten tudja elvégezni mindnyájunk életében.21: Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken. Ő az. Ahogyan a reformátorok fogalmaztak. akiknek alkalma volt megismerni a Biblia tanítását.. mintha megfeledkeznénk arról. betölt minket az Úr kegyelme és áldása. Ehhez képest milyen a keresztyének öröme? Nem szeretnénk. Egy kis pillanatnyi dicsőség. hogy Jézus Krisztus megragadott minket is. de az a 98 . Olyan csodálatos az. kezeiket magasba emelik. az elhívottak közösségében. igédben reménykedem. hogy megszólította. 1. Mégis. a miatt örvendezni. az Úr beleszólása nélkül élete lehetett volna egy sikeres farizeusi élet. de ennek nincs semmilyen következménye. hogy a konfirmációban az ember válaszol arra a szeretetre és kiválasztásra. kedd – Paulina Zsoltár 119. szoktam kérdezni? Hiszen a szurkolóknak vajmi kevés hasznuk lehet a csapat győzelme után. sőt megragadta őt Krisztus. akik elérve a 14 éves kort megismerik Isten szeretetét.22. teljes torokkal kiáltanak. amikor ebben a korban mi magunk konfirmáltunk. Mi pedig az Úr kezéből hálaadással elfogadjuk ajándékait. próbálják a bibliafordítók éreztetni azt a szívből fakadó érzést. Fanatizmusa csak fokozódott volna. jún. 2010. a konfirmáció az ember válasza.. hanem megszólított. vagy esetenként ellenkezés Istennel a következménye az ismeretnek. büszkeség. megkegyelmezett és új irányba indította az életünket. vagy gondoltuk végig felelősséggel azt. ők akkor nagyon boldogok. amit akkor ígértünk. Olyan jó az Úr kezében lenni. Dicsérjétek az Urat. Krisztus által elvégzett megváltását. Jössz te közénk?. Ez a mi életünkben sincs másként.azon elmélkedni.Kor. Isten az. hogy egy sporteseményen. De Isten elvégzi. Nem lehet bennünk gőg. az apostol. Felfigyeltem arra. ha Jézus nem szólítja őt meg. hétfő – Alajos 2. megragadott. Gondoljunk Pálra. veletek együtt. Református egyházunkban azok a fiatalok. Sóvárog. hogy nem hagyott minket a kárhozat felé menetelő úton haladni önfejűen. noha. dicsekvés vagy büszkeség. Szomorúan szemléljük néha olyan emberek életét. hitvallás és fogadalomtétel által. Felugrálnak helyeikről. mindezért egyedül Istené a dicsőség. Pál attól lett Pál. aki munkálja még az akarást is bennünk.

Az nyilvánvaló. hogy vegyen ki minket Isten ebből a világból. az elgondolkoztat. A szenvedést és a halált is vállalta. én is elküldtem őket a világba. küldj el engem. Úgy gondolom.18: Ahogyan engem elküldtél a világba. mindig szenvedni fog.15: Ha nem jön velünk a te orcád. amíg ezen a bűnös földön tartózkodik. Engedelmes életre és küldetésre hív. és legfőbbképpen a Veled való szent közösségre vágyakozzam. mint egy-egy földi esemény. Aki közel van szüntelen Istenhez. mert szerette őket. Kérlek. hogy az Ő kezében legyünk alkalmas eszközök a bűnös világ felé képviselve Isten szeretetét. a szentet. hogy szenvedni fog. az minden pillanatban érzi. Jézus elvégezte a megváltást. hogy Fia nem csak Pilátus keze alatt. akik megvetették. és Istennél lenni. tedd értékessé minden beszédedet és ígéretedet számomra és add. ami Tőled származik. Hogy folytassuk az Ő munkáját. Küldte. ravaszság. mert nem teljesítette azt a küldetését. a világért. mivé lenne a világ Isten gyermekei nélkül. azokért. a szeretet is ugyanaz. ahogyan Jézus a példázatban mondja a szolgák után elküldte az Ő Fiát. mégis küldte. minden veszteségtől és kudarctól. És ez a világ „jól elbánt” a küldöttel. bocsáss meg. akkor ne is vigyél tovább bennünket! 99 . hogy nem becsülik meg.Mózes 33. Jézusról tudjuk azt. ez a nép nem teljesítette küldetését. a tökéletest ide a szentségtelen. hanem egész életében. Jó Atyám. kérjük. szabadításának. és értjük. hogy ezt a küldetést önként vállalta. És. Most pedig minket is szeretne bevonni az Isten terveibe és az Isten szeretetébe. amivel az evangéliumot. hogy „ahogyan”. minden nehézségtől. akik nem értették meg. szerda – Zoltán János 17. a világ felé képviselje Istent és vonzza is a népeket Istenhez. Az Úr azért tette félre egy időre Izráelt. azokért. Szeretném Sámuel nyitott szívével mondani. az Úr minket megőrizne minden próbatételtől. minden képmutatás és dicsekvés nélkül. mert hallja a Te szolgád. igéjének minden ígéretében. hogy Isten dolgainak. Erre indít. jún.24. Jézust küldte. Tudta. Isten ezt is előre látta. tudta. hogy nem arra rendelt minket Isten. mert Isten az elveszetteket meg akarta menteni. erre küld minket az Úr. az Ő Lelke áldásainak várása nem olyan intenzív bennünk. ami ez a világ megszabadulni. És mi az ű. szeretnék Ézsaiás elkötelezettségével válaszolni: itt vagyok. az örömüzenetet néha hallgatjuk. tökéletlen világba. mégis. hogy leegyszerűsítve fogalmazva. Csak hirdetnünk és képviselnünk kell. mindaz. de annyira vágyik már ebből a nagyon bűnös környezetből. csütörtök – Iván 2.23. aminek hiánya és várása már-már fizikai fájdalmat okoz? Ismételten azt látjuk. a hangsúly ebben a mondatban azon van. hogy vágyaim sokszor e világ dolgaihoz kötődnek. emberi kívánság beteljesedése iránti vágy. ami ebben az életben elkerülhetetlen. ezt már nem kell nekünk megszerezni. És sokkal jobban kell reménykedjünk az Ő igéjében. Atyám. hogy igazi vágyakozás legyen bennem mindazért. Uram. hogy noha igyekszik az Úr segítségével hivatását betölteni. 2010. rosszindulat. akaratuk egy. Így küldte őt Isten. a tisztát. és igédben való reménységem olya erőtlen. Isten Fiával. szólj. hiszen Ő mondta. Mert Ő és az Atya egy. Nem úgy lehetünk Isten hűséges gyermekei. anyagi dolog megszerzése. akik szenvedését okozták. amit sóvárogva kívánok? Amiért eleped lelkem. amint különben sokszor szeretnénk. hogy a világtól elszigetelt életet éljünk. Mindezért Isten bocsánatát kérem. ezért Isten. jún. ahol nincs többé semmilyen hamisság. és gyakran kérnénk is. azt. az Ő Nevének hirdetésére pedig Isten egy népet választott. 2010. Szüksége van a világ minden gyermekének és minden népének az Úrra.búskomorság. tisztátalan. nem azt kérte Jézus sem. ha.

a harmónia. mondhatni tehát. 82 évesen elhunyt az a férfitestvérünk. hogy ezután merre. vagy sehogy. ha Istennel élünk. Közel fél évezredes. Ő ad biztonságot. hallja vigasztaló üzenetét. Mózes teljesen elkötelezte magát Isten követésére. vagy sokszor lefele nézünk. 2010. hogy Isten nem hallgat meg. hogy Isten nélkül bármilyennek is képzelné el a nép a maga letét. Mózes itt nem kis dolgokról beszél Istenről. hogy önmagunkra nézünk. az ellenséges népeknek meg úgy néz ki. az életben nagyon sok okunk van bánkódni. nem is akarja elképzelni az életét Isten nélkül. de ott van a szívünkben. hogy emberemlékezet előtti időtől való fogságból megszabadult a nép. szeretném. minden körülmény alatt. Isten akarata szerint temetésre kerül sor kis gyülekezetünkben. hogy a sírgödörbe nézünk csak. sokat fáradozott a gyülekezetért. így nem tudja. Olyan biztonság. merre tovább? Mindez nem kérdés Mózesnek. akik Benne élnek. Uram. péntek – Vilmos Filippi 4. A hívőnek azonban ott van Isten. Mit mondhat ez az ige ma. határozott és sokszor elképzelhetetlen Mózes magatartása. és nagyon kevés örülni. hanem Istenben való öröm. amikor megkérdezik önmaguktól. amire. Ugyancsak Pál írja. mint Áron az aranyborjú készítésénél. ez pedig nagy erőt jelent. az emberekre nézünk segítséget esdeklő tekintettel. Radikális. nem is azt jelenti. reménység is van benne.4: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. aki kihozta őket Egyiptomból. nem világ szerinti vígasság. nehézségek alatt épp azt érezzük. Próbák. néha még az ellenség is fenyegeti őket. az Ő szavának való engedelmességre. noha úgynevezett bálvány Isteneket imádnak. Mert mindenüket meghatározza az Istennel való közösségük. hanem állandóan. hogy nem is lesz meg. Mert saját elképzelésüknek nem mindig felel meg az az Isten. ahogyan azt Jakab levelében olvassuk. temetés alkalmával. Önmagában nincs aminek örvendezni. jún. legalábbis legtöbbször nem. hogy vagy Veled. Pál apostol azt mondja. azaz más a gyász az Úrban élőnek. megadással és beletörődéssel. És ne is akarjak sehová menni. aki 18 évig volt gondnok. Ma nem így imádkozunk. mégis. Ő nem alkalmazkodik a pillanatnyi igényekhez. Csak az sikerüljön. hogy ne törődjünk semmivel. Mert nehézségben az a nagy próba. hogy Istenre nézzünk. hogy lehet. hogy el se tudjak képzelni akár egy napot sem nélküled. s akkor vagy magunk köré. Hogyan. Öröm a biztonság. ez már öröm. Minden temetésen is az kísért. nincs semmi. és nincs többé. ha én is ennyire szeretnélek. néha lényeges kérdésekben is ilyen bizonytalansággal közelítjük meg a kérdéseket. 100 . s akkor is tovább megy az élet. ma hamar szélsőségesnek ítélhető magatartással mondja Istennek. akire támaszkodhatunk. lehet. És ezt nem csak kis dolgokra alkalmazzuk. Mindez összefoglalva pedig öröm. hogy ne sírjunk. Egyszer éhesek. hogy ne úgy gyászoljatok.25. És ez nem azt jelenti. De az Úrban örök öröm van azok számára. szerettei siratják azt. Amikor Istentől kérünk valamit. unokái. Azoknak. nagy megkönnyebbülést. ahogyan nem tudnak gyászolni azok. azt az életet elkezdeni sem érdemes. hanem ez az öröm az Úrban való öröm. A pusztában aztán eljön az idő. olyan bizonytalanok vagyunk sokszor. semmit sem cselekedni Nélküled. ezek mind megvannak. aki fontos volt nekik. A könnyek között is látja az istenfélő ember az Úr arcát. Kérünk. És abban is biztos. hogy mindig örüljünk. még gyászolni is úgy tanít meg. mintha a talajt is elveszítettük volna lábunk alól. és ami a lényeges. gyermekei. a veszteségben is megvan a reménysége. mint akiknek nincs reménységük. eseményt átminősít.Bátor. várunk. sajnos elég sokszor. ahol az elmúlást. nincs elég erőnk. a gyászolóknak? Örüljetek!? Hiszen ők bánkódnak. ez pedig minden földi körülményt. akiknek nincs Istennel közösségük. máskor szomjasak. hogy jól megy. esedezünk. Jöjj az életembe ne csak időnként. az egyensúly. Őrá lehet támaszkodni. hanem időnként az élet fontos dolgaiban is. amit sehol más helyen nem lehet megtalálni. Istenem. amilyennek nem kellene lennünk.

ami láthatatlan ugyan földi szemmel. hogy ez változzon. hogy elhiggyem. vasárnap – László Ézsaiás 64. Itt a többes számot használja a próféta. ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Ha valaki nem említené. hogy a Bibliát idézi. felmerül valakiben. adj igazi vágyakozást utánad. 2010. De nem vagyunk hasonlíthatók a nagyon bűnösökhöz. melybe beletartozik a láthatatlan rész is. és Te magad emelj fel. Ki beszél ma örömről.27. A valódi realitás világában mi járunk. és megkívánjam naponta az örömöt. Igen. mint akinek valamilyen baja van a fejével. Bocsásd meg ezt. részesei egy fizikailag láthatatlan világnak is. Isten mércéjével mérve elégtelen az életminőségünk. jún. mindenki máshoz hasonlóan.1: Jöjjetek.26. hanem a teljes világgal. és melyben ne fogadhatnánk el a felszólítást. ott örök öröm van. és nem mondaná az Úr nevét ebben a mondatban. Önmagunk szemében nem vagyunk rosszak. melyben ne hangozhatna el. ott nem bizonytalan semmi attól. úgy beszél. szombat – János Zsoltár 95. hogy megszorítás. Furcsa megközelítése általánosodott el ennek a többes számú bűnös állapot felismerésének. hogy a fellegekben járnak. akik a világnak nem csak a látható részével számolunk. mint a tisztátalanok. az értékesebb. felfedezünk valamilyen jó gyakorlatot. hogy sokszor úgy érzem. mint a szennyes ruha. hogy amikor Istennek közösségében örvendezünk. még nehezebb idők. ujjongást. az Ő gyermekeit örömre hívja.5: Mindnyájan olyanok lettünk. annyira leterhel a mai élet sok gondja. akkor a mennyei örömből élünk meg valamennyit. és gyönyörűség. Mondhatjuk tehát. Látunk néha más közösséget.veszteségünket látjuk. tehetetlenségünket és múlandó voltunkat. akkor ez az öröm állandósul és tökéletessé lesz. azaz a nép egészének nevében mondja. egyszerűen nincs realitásérzésük. Uram. ki hívogat bárkit is ujjongásra? Hiszen minden arról szól. sőt. az Úr szabadításáért és minden áldásáért adnak hálát. s mintha kedvem se már semmilyen örömre. ugyanis. elszálltak a realitások világából. a maradandóbb. bűnösök vagyunk. de ők kettős állampolgárok. 2010. mintha rá nem vonatkozna mindez. add. Ha pedig azt mondjuk. jún. hogy ezt nálunk is lehetne hasonlóan. hiszen erről szól minden híradás. feltárva annak bűneit. hogy saját közösségéről sok ember beszél kritikával. Mert a realitás a világnak csak a kézzelfogható valóság. Ha sikerül meghallani Isten üzenetét. akkor nincs olyan körülmény. mindig Benned. hogy ő maga nem segít sehogy abban. Amikor pedig ebből a földi világból átköltöznek egészen a mennyeibe. erről beszél ország-világ. Ott az Istennel való közösségnek örvendeznek. de legtöbbször azt értjük alatta. Uram. mintha nem is tartozna a közösséghez. Jézusom. hogy mindnyájan a tisztátalanokhoz hasonlók lettünk. csökkenés. Ott nincs hatása a gazdasági válságnak. megérezni az Ő jelenlétét. noha sokszor fél és szövetségét keresi ezer módon a megfoghatatlannak. És a láthatatlan a nagyobb. nincsen igazságunk. baja. azt gondolom. de valóságos. hogy mindenkinek lehetnek hibái. Az. hogy mennyi a bankkamat. Ezt önmagunkra nézve néha elismerjük. a keresztyének ebben a világban élnek. És ez foglalkoztat mindenkit. akkor a keresztyénekről tartja a közvélemény. szokást. ujjongnak Őelőtte. s akkor sokan legyintve mondják: nálunk nem lehet. furcsán néznének rá az emberek. még több nélkülözés. Általad. hogy mindennek ellenére Isten minket. ennek a világnak nehézségeivel és problémáival küzdenek. Veled. hogy lehetséges. ami tiszta és szeplőtlen lenne. főleg nem másoknál rosszabbak. mi is néha kicsit tévedünk. de úgy teszi mindezt. nincs erőm. minden igazságunk olyan. nálunk nem 101 . örvendezzünk az ÚR előtt. így ma is: örvendezzünk Istenünkben.

bármit is tenni. hogy esetleges káros következmények esetén. nincs több kérdés. taníts meg engem úgy ragaszkodni elsősorban akaratodhoz. jún. Ez a bűnbánat útja. nagyon sokszor nem elsődleges szempont többé Isten akarata. akkor abból sokszor botrány lesz.3: Ha a bűnöket számon tartod. Hallottam már ezt az igét idézni mereven. hogy legyen csend. élvezet. hanem éppen annak érdekében. Ninivében. hogy a gyülekezeteink elég nagy részében a legfőbb érdek a békesség. népünk nem jutott el még a bűnei felismeréséig. aki ekként nyilatkozik. Nincs több tárgyalás. amit egy többségi döntéssel váltottak ki. kimondva vagy kimondatlanul. vagyis az ige alapján Isten is engem igazol. a bűnbánat már nem jellemző. feszültség legyen. igyekszünk megtartani. hidegen. ki marad meg akkor? 102 . de nincs kivel valamit is kezdeni. Nem.olyanok az emberek. vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni. Ma sokan megállapítják. helyzet megőrzése a cél. Sokan ebbe bele is unnak. Nem a közösség ellen szigorú tehát. kedd– Péter Zsoltár 130. botrány. hogy közben ne legyek szeretetlen. URam. jún. én ugyan nem vagyok ilyen. de mindenáron igyekszenek. hogy megzavarták bűnös nyugalmában. hogy szeretetlenül szólna. hétfő – Levente Galata 1. vége. márpedig sokak kedvében csak úgy lehet járni. hogy meggyőzzön valakit egy pozitív változásról. ha lehetőleg semmit nem teszünk. az Isten akarata szerinti keresztyénséghez három dolgot kell ismerjünk. és nagyon sok hamis és álnok módszerrel igyekszik visszavágni. legtöbbször eszébe sem jutna megpróbálni. Ez alatt úgy érti az. Ebben a bibliai igében a többes szám nem ilyen. nálunk nem állnak oda az ilyesmihez. ami a Biblia tanítását foglalja röviden egybe. Atyánk segítsen minket a bűnök felismerésére. Persze. ezekből az első pedig az. nem keresik a megbotránkozást. hogy hangoskodás. és ezt. És a gond az. nem az Istennek való engedelmesség érdekében szólnak. Uram. mert túl sok a megalkuvás. utólag sokan nem vállalják a felelősséget. s marad a béke.29. és punktum. de nem is az emberek kénye-kedve a fő szempont szolgálatukban. Sokan mondják. 2010. s ha időnként szóba is jön esetleg. Hitvallásunk szerint. akkor bármilyen emberi vélemény és akarat ellen is. Akkor inkább mindenkinek a kedvébe igyekszünk járni. hanem az igazságot szeretetben tudjam képviselni. de élete Isten dicsőségét és a gyülekezetek épülését szolgálja. a boldog élethez. vagy egy bűnös szokás. akár egyéni akár közösségi életünkben. böjtölnek. szárazon. ha szükséges. hanem a bűnbakot keresik. hogy a közösségben mindez a rossz ott van.28. hogy milyen nagy a bűnünk és nyomorúságunk. Pál Istennek akar tetszeni. ki is kívánkoznak a közösségből. mert hangosan és erélyesen. rugalmatlanul. Nekem van igazam. nem volnék Krisztus szolgája. Hanem a mindenek feletti szempont az Isten akarata és az Ő vezetésének való engedelmesség. Isten gyermekei nem törekszenek a békétlenségre. egy szívvel-lélekkel keresték a menekülés útját. És a békesség megtartása érdekében nagyon sok alku születik. Ha pedig a bűnös embert megzavarják az ő bűnös életgyakorlatában. szabadulni szeretnének. nálunk nincs kivel. megbosszulni azt. akik nem az igét képviselik. hogy azokkal alkuszunk meg. Istenem. Ezt pedig nem szeretjük vállalni. szeretetlenül. ahol a közösség a próféta szavára felismerte bűneit és a bűnök miatti büntetés lehetőségét. Kisebb közösségben az is tapasztalható. azt. hanem nagyon sokszor a kényelem megőrzése. gyászolnak. megvallására és elhagyására. Pálra nem jellemző. 2010. hanem az.10: Most tehát embereknek akarok a kedvében járni.

elsősorban magunkban bízunk. amit ellenünk tettek. Ebből legalább két dolog kellene következzen életünkben. Hogy nyilazzák. ami engem ért bántás. Nem kell összetéveszteni azt. A másik következmény pedig az kell legyen. aki jól tudom. és az Írás arról tanít. hanem a hit pajzsa azt jelenti. A világ által elfogadott és gyakorolt magatartások már nem figyelmeztetnek éberségre. még az istenfélők is felületesek és önhittek. megoldást találó ügyességünkben. Ilyen veszélyes és végzetes fenyegetésnek van kitéve a keresztyének élete mindig. ha készülünk védekezni és mindig hit által közelítjük meg. milyen sok bűnnel bántottam az én Istenemet. hogy mi legyőzhetetlenek vagyunk. Öröm van-e szívemben. ezt már Megváltónk előre megmondta. felismertük. máskor szándékosan. hogy gyorsan felszínre jöjjön. akaraterőnkben. Vagy ezt az igét is félreértve abban bízunk. ha a megtámadott felkészült. akkor is ezt tette. Csak képernyőn láttunk legtöbben tüzes nyilat. Van. int Krisztussal érkező szent. mert olyan nagy hívő s szent emberek lettünk. saját képességeinkben. én. sok bukás és szenvedés oka az. amit Jézus váltsága által eltörölt. hogy én. megigazítva állít az Atya elé. hogy semmit ne tároljak szívem mélyén. hogy az új adatok felülírják a régieket. A hit pajzsa nem azt jelenti. De amint mi magunk is elfogadtuk Isten kegyelmét. Áldott legyen érte szent Neved. Nagyon hálás vagyok. Ezeket a tüzes nyilakat a régi időkben mégis ki lehetett védeni. hogy nem kételkedünk abban.Isten nem tartja számon a bűnöket. amit megbocsátottam. nincs adósság. jó szakemberek ki tudnak keresni sokszorosan felülírt adatokat is. s csak egy kis bántás.30. nincs terhelő semmi ellenünk. Az első az öröm és a hála. esendő vagyok. hogy mi is megtanuljuk ezt Istentől. szerda – Pál Efézus 6. amikor szándék nélkül is bántanak minket. vagy bizonyos körülmény kell ahhoz. és megfelelő pajzzsal volt felszerelve. de el tudjuk képzelni milyen veszélyes és végzetes fegyver lehet. és úgy állhatok eléje. Megváltójához való hűségéért szenved. hogy minket nem sebezhet meg a gonosz. hogy megbánják. amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. csábítást. hogy a számítógépes merevlemezek és az adattárolók úgy működnek. amikor valaki hitéért. és megszentelve. sebezni akarják a hívőket. védelemért. hozzájuk szoktunk. azok többé nincsenek. úgy ez másoknál is lehetséges. amikor bűneink következményeiért szenvedünk azzal. És nagyon hálás vagyok azért. Sajnos. hogy az Úr megváltott minket bűneinkből. unszolást. hogy nagy a mi Istenünk. Isten elé nem mehet bűnös ember. mert bízunk a saját nagy hitünkben. hogy az emberek. ez nem kérdés. de néha nálunk ott mélyen tárolgatjuk még azokat. esetleg bocsánatot is kérnek. A gonosz Isten gyermekei között akar minél nagyobb pusztítást végezni. Könnyen vesszük a támadást. Mi pedig jó keresztyénekként válaszoljuk. Nincs bűn. Az apostol arról beszél. 2010. Uram. mert Isten igazán megbocsátotta és elfelejtette mindazt. Ha pedig fel is fedezzük a gonosz támadását. ha számítunk ezekre. bármilyen rosszaság. aki gyarló. ami alul maradt. mert egyedül Ő tud és akar segíteni. akkor felvértezettek leszünk a hit pajzsával. hogy a támadásokat leginkább akkor lehet visszaverni. hogy a magam régi dolgaival sem kell többé vesződnöm. tiszta és bűntelen ember. hogy szóra sem érdemes. Őhozzá fordulunk segítségért. és a gép nem olvassa többé azt. de az sok rétegen keresztül sincs elveszve. ezt mondta a másik személy. Isten nem tartja számon bűneinket. nem tartjuk annak a világ felől érkező számtalan kísértést.16: Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. megbántuk és elhagytuk bűneinket. Vajon ki is töröltem már a memóriából? Azt mondják a szakértők. Istennel való élő közösségre van szükségünk. bezzeg. és a mi Istenünk jelenléte életünkben és minden harcainkban a 103 . hogy Ő nem emlékezik előző vétkeimre. hogy ezzel bosszantsa és szomorítsa az Istent. hiszen megbocsátottam már rég. jún. mert Te egyszer megbocsátottad Jézusért vétkeimet. szeretném Tőled megtanulni. Jó Atyám.

mely arról szólt. mint neki az idegenben. otthon a szolgáknak is jobb dolguk van. azaz naphosszat játsszon. amit így szoktak hirdetni az igehirdetők. Nyílván. de ez a mindenkori ne taníts engem magatartás jelen van az ember életében. hogy nincs szüksége templomba menni. és elhatározza. Jézust idézve. hogy ne tégy rosszat senkivel. Sajnos. de az. hogy mit is akar Isten. és megjegyeztem ezt a kifejezést. Épp ez a nagy probléma. hogy senki nem akarja az ő javát. akik nem olvasták a Bibliát. júl. ha tanítanak. és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog. amit Isten üzen nekünk. gátolják boldogságában. és megvannak az elképzeléseink. és hogy nem félsz engem! Izráel életében a változás azzal kezdődött. noha Jézussal együtt voltak mintegy három évig. sok esetben elsősorban érvényes Isten akaratára. hogy Isten őket korlátozza. Segíts ebben. az URat. És ez érvényes. vagyok a te Istened. és azt cselekedni. de az neki is egyértelmű. többször kiderül az igéből. Uram. kisiskolás korától mindenki rosszat akar neki. minden embernek Istenre van szüksége.17: Én. amelyen járnod kell. amikor felismeri. amiket nehezen változtatunk. hiszen nem engedik. ami akaratod szerint való. A fiatalt nem értik sem szülei. hogy embereld meg magad. legtöbbször ez annyiból áll. mert Istenre van szükséged. hogy a mi Istenünk tanít minket. nekünk az egyik legcsodálatosabb ajándék. a megoldás pedig azzal kezdődhet. csütörtök – Tihamér Ézsaiás 48.garanciája győzelmeinknek. Ezért nem figyelünk eléggé arra sem. hogyan kell élni. Azok szokták leghangosabban hirdetni. ezért neki kell ezt kiügyeskedni. hogy azt tegye. hogy taníthatatlan tanítványok. azon az úton vezetlek. akik Isten kegyelméből gyermekei vagyunk. esetleg a sárban hemperegjen. csak Te maradj velem. s akkor minden rendben van. azaz úgy élni. szinte mindig úgy hallgatjuk a felénk érkező szavakat. hogy a bajok oka az. vezeti életünket. hogy a nép elfogadta a próféták által hirdetett isteni üzenetet. hogy emberi erőfeszítéssel sikerülne a megtérés. áldása és gondviselése kísér életünk minden napján. a nagyon kérdéses. unalmas életű embereket akar formálni belőlük. szeretnék ma is mindenek előtt és mindenek felett Rád figyelni. hogy nem figyeltek eléggé Jézus tanításaira. Örökös nehézségünk ez. melyik ételt hajlandó lenyelni. hogy Isten elhagyták. Sokszor azonban ezt úgy értik mai megtérést sürgető prédikátorok. sem oktatói.2. 2010. és óriási lehetőség. szedd össze magad és kezd el keresni Istent. tévézzen. Nekünk. az ÚR. vagy sokszor másoknál jobban tudja. hogy sok minden eldőlt már bennünk. Ő eléggé. hogy elhagytad Istenedet.19: Tudd meg. semminek sem örvendező. lehajtott fejjel járó. komor ábrázatú. hogy 104 . a felnőtt már megtanul magába zárni sok zúgolódást. hiszen az világos. Egyik énekünk ezt így fogalmazza meg: győztes leszek. Születésünk óta alig változunk ilyen szempontból. és minél kevesebb emberre figyelni. tudja. főként nem szeretjük. melyik játék kell neki. Egy prédikációban hallottam egyszer. a világ szép és jó élvezeteitől el akarja tiltani. hogy visszatérnek Istenhez. hogy térjetek meg. arra tanítalak. 2010. hogy hazamegy. mi az Isten akarata. ha bárki változást szorgalmaz életünkben. tanítására. de a Bibliát sem olvassa. amivel szembe találjuk magunkat. Nagyon sok embertől hallottam már. Valóban. és azon az úton járni. júl. hogy nincs a helyén. sőt. ami jó. péntek – Ottó Jeremiás 2. ami javadra válik. A 12 sem volt mindig tanítható. A tékozló fiú élete is akkor változik meg. Istenem. Nem szeretjük.1. már a pici gyermek akaratos. Ez a felismerés és ez az elhatározás az. és nem ismerik Istent. jókora túlzásokkal. még az Isten előtt is.

önmagától nem tud megtérni. vannak részleges és ideiglenes eredmények. hogy őket meggyőzzük. Ezért is egyszerűen érthetetlen. mert az ember önmagától nem képes felismerni elesett állapotát. És a mi URunk erre hív. úgy ti sem. akkor lehetnek eredmények. de nem tudok ellenállni. hogy semmilyen magyarázatra nem szorulnak. hogy ma délután találkozom valakivel. ha sokan fordulnának Isten felé. légy „happy”. de most Isten nem azért mondja ezt el neked. jól leiszom magam. Ő az Élet. gyarló embert. hanem azzal kezdődik. Isten Neve magasztaltatik és az emberekre is olyan úgynevezett gyümölcsök lesznek. Egyszer egy fiatalember mondta. Jézus. változna meg az életük. mind hiábavaló. ez már így lesz. ha nem maradtok énbennem. és én tibennetek. valahogy olyan szerves közösségben. ha szorosan kapcsolódik hozzá az életünk. Ha nincs Jézussal kapcsolatunk.3. alapigazságnak. akkor nincsenek meg ezek a gyümölcsök. és elindulhatsz a megtérés felé. szombat – Kornél János 15. életvitelükben nem számolnak ezekkel. aztán holnap rettenetesen fog fájni a fejem. s ennek nincsenek lelki áldásai. Uram. virágzás. Ő táplálja. főleg családtagjaink és szeretteink életében nagyon vágyunk arra. mint a matematikában az axióma. magatartásával. Uram. szólít minket. És mai napig nem értem ezt a magatartást. ha nem marad a szőlőtőn. de az új élet nem azzal kezdődik. Önmagában az ember mindig meg van elégedve életével. teljesen józan állapotban. Nélküle ezernyi példával lehet igazolni és e világban látni. erősíti lelki életünket. Még azt is hozzátette. hogy sokan. Köszönöm. hogy a bajok oka nem kisebb-nagyobb tévedésekben van. mint a szőlőtő és a vessző. Nem ismeri fel bűneit. nem kell hozzá bizonyítás. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától. sem lelki eredményei. Isten szavát tartsd fontosabbnak saját véleményednél. és nem akar megtérni ezekből Isten világossága nélkül. Olyan evidenciákat mond néha az Írás. Igen. aki sokszor 105 .szeretnénk. amit nem kell bizonyítani. tetteivel. noha tudják és igaznak is tartják ezeket az alaptételeket. és lesznek eredmények. Fedezd fel. hogy tudd meg. nem érződik körülötte a mennyei légkör. Nem tartós. amikor ezt mondja.4: Maradjatok énbennem. mint amilyeneket a Galatákhoz írt levélben fogalmaz meg Pál apostol. minden tőle és általa érkezik hozzánk. mert ebből az állapotból az Ő hatalma és kegyelme által ki lehet kerülni. mert az végzetes. és innen mutatja aztán a kifelé vezető utat. Gonosz és keserves dolog. hogy tudom. hogy Isten nélkül próbáltál élni. Minden hívő keresztyénnek élete minden napján és percében az Úr Krisztussal való élő közösségre van szüksége. de ezek nem a Lélek gyümölcsei. emlékeztess minden nap erre engem. felszólít. júl. hogy fátylat mindenre. Új életet lehet kezdeni. és változhat életed. hanem azért. a megújulás felé. hogy maradjunk Benne. hogy hitben éljenek. erre hív minket. ott lesz növekedés. hanem abban. és sokszor minden próbálkozásunk. mindenki mégis igaznak tartja. ami a Lélek gyümölcse. van erőlködés. belőle származik mindaz. Aki Vele él. fenyegetés vagy meggyőzés. hogy éppen bosszantson. és megszabadítottál ezektől. Nem találtam szavakat jó hosszú másodpercekig a döbbenettől. hogy annyira szeret. hogy az én életemben is rámutattál bűneimre. Többé nem szeretnélek elhagyni. hanem Jézus ezt felkínálja. Istennek adj igazat. mint a mai igében. a szabadulást. nem önzetlen. hanem istenfélelemmel szeretnék mindig Neked engedelmeskedni. ahogyan éltél. 2010. milyen állapotban Isten előtt. hogy elmondja hol vagy. Nincs leszakadás a tőről. az új életet. Jézus szeret. Jézus ebben az igében is egy ilyen evidenciát fogalmaz meg: ha vele élő közösségünk van. olyan. nem tartja szükségesnek nagy változások eszközölését. és Ő lakozzon ott az életünkben. Isten pedig ezekre rámutat. ez nem jó. annak az életében áldást fog hozni ez a közösség. nem csak lehetséges ez az élő közösség.

az afelett való reménységről. én erőm és mentsváram. és azt mondta. A zsoltárossal mondom ma önmagamnak. gondviselést. nyomorúságban élő nép Isten üzenetét hallja. az Ő szabadításáért. vagy nem a feltétel az első. Ezáltal az Ő népe megértheti. hanem azért. legnagyobb egészségben élő és fizikai erőnek örvendő ember is felismerheti. hogy Istennél van az erő. a jövő. 2010. hogy megvalljuk és önmagunkat is emlékeztessük arra. URam. Ő a legbiztonságosabb mentsvár. melyek feltételes módban fogalmazódtak meg. júl. menedékem a nyomorúság idején! A fogságban. Ezékiel által is azt üzeni az Úr az Ő népének. úgy. és az én első feladatom Veled és Benned maradni. A Szentírásban sok ígéretet olvashatunk. hogy megmaradjon a reménység. hogy az erő Istennél van. akkor mi azt is el kell 106 . bízzál Istenben. azaz a Vele való közösségben lehet átvészelni a nyomorúság hátralevő idejét. amikor emberileg erre nem volt remény. Nyílván nem volt egyszerű elfogadni a jövő áldásairól szóló ígéretet. hétfő – Emese Ezékiel 36. ugyancsak szükségünk van ezekben a zavaros és egyre reménytelenebb. 2010. júl. ezek mindig drága értékei voltak az istenfélőknek. és új áldások ideje köszönt majd a népre. hogy jót tesz velünk. jövőkép nélküli időkben arra. hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Tőle kér erőt és kitartást. az áldás. mert Isten kikötésekkel akarja nehezíteni az áldások elfogadását. hogy én vagyok az ÚR. éber legyen a várakozás.önerővel igyekszem dolgokat megvalósítani. és szükséges megtanulni ezt a magatartást. ezekre figyelve tudtak megmaradni és reménykedni a választottak a harcok és megpróbáltatások idején. ha elkezdi keresni Istent. ha eldől a szívében. Amikor az Úr azt ígéri. gyakorlatot. akik bízunk az Úrban. ugyancsak Istenhez menekül a nép. Sok olyan ígéret is van az Írásban. szeretnék és kérjük Istentől. miért csüggedsz el. kitartás legyen a mindennapokban. Nála.5. hagyják el a bűnöket. legyenek alkalmasak az áldás befogadására. hogy közben mindig előre és felfele tekintenek. milyen változást. És nekünk. vallást tesz Istenben való bizalmáról. Ma is egyre kilátástalanabbak földi körülményeink. vasárnap – Ulrik Jeremiás 16. És felfele. sőt bennem vagy Lelked által. hogy Te velem. majd pedig azok megérkezése után elmondja. kicsoda Isten és mennyire szereti az Ő népét. hogy sok jóban fogja őket részeltetni. A most még kesergő nép hittel fogadja Isten üzenetét. Mindaddig.11: Több jót teszek veletek. sem lehetőség. ebből származik az áldásos keresztyénség. Előre. Ez a feltételes mód nem azért van. áldást hoznak az istenfélők életére. ahol nincs feltétel. mert onnan származik az erő. Minden időben. ki emberileg a leggyengébbek és a nincstelenek közé tartozott.19: Ó. Minden korban időszerű ez a példa.4. hogy milyen hatásuk lesz. mint azelőtt. és kivétel nélkül minden embernek erre van szüksége. ha pillanatnyilag nem a nagy nyomorúság jellemzi az életét. én lelkem. hogy lejárnak majd a szenvedés napjai. Sok olyan ígéret olvasható a Bibliában. mert még hálát adok neki. És sajnos sokszor csak ezeknek a jóra fordulását várjuk. amint a próféta által az Úr maga ígéri. akkor is. akkor Isten áldást. amíg bekövetkezik Isten ígérete. vagy az istenfélő ember elhagy valamilyen helytelen utat. hogy változzon meg az egyén vagy a nép életmódja. Akkor megtudjátok. az. segítséget ígér több helyen is az Írásokban. az Ő üzenetének elfogadásáról. mégis megtapasztalt. Nagyon sokszor ezek az ígéretek adtak erőt terhek és nehézségek elhordozására. Ha a választott nép. a megígért eseményekre és áldásokra. hanem Isten az Ő ajándékait ígéri. hogy az Úr szavának fog engedelmeskedni. A leggazdagabb. amit az apostol. minden nehézség idején Ő szilárd menedék.

6. No. hogy egy teljes meggyőződéssel elmondott bizonyságtételről van szó. ebből mi néha azt is következtetjük. hogy az igenünk legyen igen. a jó Isten szeret minket. A csak pedig azt mondja el. 2010. ahol határozottaknak kellene lennünk. aki teremtett minket. akik jók. az ÚR szabadítja meg Izráelt. Mindenből. hogy mi az igazán jó számunkra. hogy nem az egyedül igaz Istentől kérte és várta a szabadulást. Egy ilyen rövid. nem fogtok megbotlani soha. Nem mondjuk ki talán. Ott vagyunk ingadozók. csak Istenünk. hanem szépen csomagolva. Fedezzük fel földi és lelki áldásait az Úrnak az életünkben. idegen istenek segítségében bízni. nincsenek árnyalatok. Jézus Krisztus örök országába. hanem hitünk alapján. hogy elméletileg lehetnek. júl. 2010. nem bántják a jó Istent. nem így mondják. A bizony a mondat elején azt üzeni. kedd – Csaba Jeremiás 3. és dicsérjük mindenért szent Nevét.7. Pedig Isten erre is előre és ismételten figyelmeztette az övéit. meggyőződésből. hogy az okos a más kárán tanul. amit hamarabb el tudunk fogadni. és akarata. hogy az ember üdvözíti magát.fogadjuk. Amikor viszont.Péter 1. hiszen a követelményeket nem tudja teljesíteni. Elmondhatjuk mi is ezt. az örök élet kegyelem és 107 . a kiválasztás az Ő ajándéka. azt is tudja.23: Bizony. Sokszor összekeverjük a dolgokat. amit az ember már megtapasztalt. ezért is az így gondolkodók nagy többsége nem is bízik az örök életben. mint egy átfogó megoldást. sem embertársaikat. és így tovább. A másik. egyszínű. de bizonyára Ő lelkiekben is meg akar gazdagítani. majd pedig sok áldott tapasztalat birtokában hálaadással szívünkben tennénk róla bizonyságot. a választott nép nem is ritkán kipróbálta ezeket a lehetőségeket. a megváltás Jézus műve. mert ha ezt teszitek. hogy Ő. sokszor ezt énekben vagy dicsőítő imában fogalmazzák meg. Legtöbben azzal az általánosan elfogadott hamis képpel élnek. ilyen időszakok és események is voltak. s ezért nincs semmi kétsége állításának valóságáról. ha nem mellékutakat bejárva. Jézus azt tanította. noha árnyaltabban is fogalmazhatnánk. hogy ha Tőle elfordulnak és más valamiben vagy valakiben bíznak. és a mennyet készítette el azoknak. ami egész lényünket érinti. ami igazán jelentős. máskor határozottan képviselünk egy álláspontot. a nem pedig nem. hanem azt. Lehet ez a mindennapi kenyér is. Értelmetlen volt mellékutakat bejárni.10-11: Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat. amikor áldásáról és gondviseléséről beszélt népének. hiábavaló és nem valódi módszerektől megszabadulást várni. szerda – Apollónia 2. csak Isten ad szabadulást. júl. de az üdvösség kérdésében is a két véglet az. a mi Istenünk ad szabadulást. Isten szuverén. akkor azt is elmondta. talán egyesek még hittel is. jó vagy rossz. sok keserűséget és kudarcot átélve jutnánk el erre a felismerésre. Jó lenne. Azt mondják. Ez mind az ember teljesítménye. akkor megtapasztalta az Úr hatalmát és szeretetét. és mindannyiszor megbánta. hogy csak az Úr. Olyasmiről lehet ilyen meggyőződéssel beszélni. Egy-egy csodálatos szabadulás után pedig felhangzik a köszönet. hogy Isten és csak Isten ad szabadulást. és ezt munkálja életünkben. vagy talán voltak is más opciók. hogy minden egyértelmű. Nem földi javakat akar Isten halmozni az életünkben. mi fog történni. nem hágják át a tízparancsolatot. mert Istennek legyen hála. kisebb csoport mindent Istenre hagy. Izráel Istentől kérte és várta a szabadítást. de tartalmas és hitvallás értékű hála hangzik el itt: bizony. nem tesznek semmi rettenetest. Áldott legyen az Ő Neve. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk. Izráel sokszor nem tanult még saját történelmének keserű szakaszaiból sem.

nekünk is mindent meg kell tennünk.9. arra. Isten kegyelmét. nem értettem. máris fogjunk neki. nekünk természetes. minden az Úr munkája. vajon lesz-e hozzá erőm. a lehetőségek. minden azt hirdeti. nincs ebben feladatunk és felelősségünk sincs igazán. hogy nem törekvéseinkért kapjuk. hogy nem fogyott el az Ő irgalma. hogy sokan Hozzá forduljanak. és mi sokszor ezt fel sem fedezzük. mindenképp jól fog. a vérkeringésemre sem volt gondom. egyre több embert elérni. hogy mivel Isten mindent megtett. én ingadozó kedélyem. nosza. És olyan ritkán jut eszembe már reggel megköszönni. Ezért tanulmányozni kell az emberek elvárásait. Önmagamra nézek. mire figyelnek. Áldott legyen érte az Ő Neve. kitartással Isten Országa felé. hiszen az csak természetes. szinte kötelező az. úgy kezdődik. hogy hogyan is indulnak napjaim. hiszen nem én irányítottam a tüdőmet sem. De ebből az következik. hogy válságban van nem csak a gazdasági élet. hogy egész éjszaka működjön. hogy új hajnal virrad ránk naponta. Amikor először hallottam. Kutatják okait. Az elhívás és a kiválasztás egészen az Úr ajándéka. de mi is arra kell irányítsuk életünk utjait. ajándéka. Istenünk adja meg szívünkbe ezt a biztos reménységet. Csak erre törekedve fogjuk elkerülni a botlásokat. hogy mi is bemegyünk az Ő országába. Nagy a te hűséged! Van egy szép evangéliumi ének. hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által. áldott légy hűségedért. Egy pillanatra még megállok. ez életünk legnagyobb célja. amivel megszólíthatók.11: Ha valaki prédikál. időm. Ó. aki megáld. hogy saját magamra nem fogok boldogulni. ingadozó hűségem ebben a bizonytalan és ingadozó világban.Péter 4. lásd meg és adj hálát. 2010. mint Isten igéit. hiszen minden nap újra Isten kegyelme árad ránk. mert az Úr kegyelme megújul. Nem elvetendő az ismert mondás. akire mindent rábízhatok. melyben Isten még mindig várja. hanem Isten kegyelméből. Isten adja az Ő országát ajándékba. menetelnünk kell. ha valaki szolgál. hogy ezt mi meg kell erősítsük. mert Ő nem ingadozó. és mégis tudjuk. mellyel megőrzött. El kell gondolkodjam ezen. hanem hűsége nagy és csodálatos. hogy minden nap új lapot kezdhetünk. mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. És gyakran újrafogalmazzák a célokat és a módszereket is állandóan tökéletesítik. mégis csak Istentől kellene segítséget kérni. keresik a megoldásokat. lehet. úgy szolgáljon. a kegyelmi idő. hogy a mai napon mennyi feladat is vár rám. És mindig van helye a „még jobban”. igyekeznünk kell. És a világ létezése. mennyi mindent szeretnék megtenni a mai napon. Ébredés után gyakran arra gondolok.ajándék. és megköszönni azt. aki kegyelmével elkísér. Jó lenne minden tanulmány előtt 108 . megszólítani. minden áldásodért. erőfeszítéssel.nak. júl. csütörtök– Ellák Jeremiás Siralmai 3. hogy minden nap új nap van. Hiszen erre törekszünk. akinek kegyelme ma is velem lesz. Azt mondogatják egyre többen. fáradsággal. hogy az elkövetkező napon is Ő lesz az. ingadozó hitem. az Ő akarata és kegyelme. hogy hálaadással tartozom Istennek. és a látásomat sem magam kapcsoltam be az új napon. hanem válságban van a prédikáció és válságban van az egyházi élet is. ha az Úr is megáldja törekvéseimet. júl. mi az.22-23: Mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. hogy minden nap új napot kezdhetünk.8. Jó Atyám. de ebben a tévedésben benne volt mégis az üzenet. 2010. igényeit. ez mind Isten kegyelme. úgy mondja szavait. Tévesen hallottam. péntek – Lukrécia 1. amit tapasztaltam már és amit készítesz még a mai napon is. miért éneklik azt. ma is megújult. Szeretnék hatékonyabbá tenni az igehirdetést.

Mi pedig úgy hisszük. a szenvedőknek. hogy mi szolgálhatunk az Ő Nevében. élete minden percén szüksége van. az Ő dicsőségét keressük. Az emberekért. ebben már benne vagyunk egészen. mindenki 109 . ezt viszont igencsak felelősen és isteni irányítással kell gyakoroljuk. hogy a Teremtő Isten szavát adhatjuk tovább. Megváltónk azt mondta. Tőled elfogadni az erőt. az Ő erejével szolgálunk. a legtöbben erre gondolnak.10: Az elnyomottak menedéke az ÚR. Uram. és ennek a menedéknek „hangulata” tapasztalat által lehet csodálatos élménnyé számunkra. ez már rólunk szól. ez pedig maga a mi Istenünk. hogy Istenre minden embernek.újraolvasni Isten szavát. és mindig megtapasztalta Isten közelségét. Jó lenne minden emberi cél előtt felfedezni ismételten Isten akaratát. 2010. így nekik az Istenre sincs szükségük. szentebbek is elbuktak. ne feledjék el pillanatra sem. Az egészséges. Istenről. Isten pedig nagyon sokszor ígérte az Ő jelenlétét mindnyájunk életében. hogy mi magunk is kipróbáljuk minden időben. irányítását. nincs nagy veszély. bátorító üzenetét. Nevedben szolgálni. Itt is. nem bölcs gondolatsor.10. az Ő megbízásából. nem halsz meg. mert olyan ember tárja elénk. És nagyon fontos lenne a célkitűzéseink sorának elejére Isten által meghatározott célokat tenni. Igen. Vele lenni minden pillanatban. bűneiről szól az Írás. Az egyedül valóknak. Rá tekintünk. segíts a szolgálatban és Nevedről való bizonyságtételben Rád tekinteni. az Ő igéjéről. hanem arra. Isten gyermekeiért tesszük mindezt. sőt. Ma is szeretnék az Úrra figyelni. gondviselését. a szenvedőknek. veszedelmen. de az Úr akarata az első szempontunk. életerős emberek nem szorulnak semmilyen segítségre. hogy milyen is az Úrral lenni.11.13: Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet. hanem élettapasztalat. szombat – Amália Zsoltár 9. ebben a zsoltárban az Urat magasztalja minden Ő tetteiért. hanem mindnyájunk lehetősége. hogy amikor hasonló helyzetbe kerülnek. hamis békességbe ringasson. a nyomorultaknak pedig fokozottan szükségük van az Úrra. az áldást. A mai napon is szeretném. júl. az Ő tanácsait. nyomorúságot átélő embereknek pedig különösen is az Ő jelenlétét. hogy a Biblia nem azért beszél az istenfélők bűneiről. igen. Mindez Dávid számára nem elméleti lehetőség. távoli vágyainkat látjuk megfogalmazva. hogy Istenre az elnyomottaknak. áldását ígérte az Úr. hogy elméleteket fogalmazzunk meg. a vezetést. és minden e világi élmény ellenére megmaradni félelem nélküli békességben és biztonságban. körülményektől függetlenül átélni az igaz békesség. júl. Amikor viszont az emberek bukásáról. Nem arra való a zsoltár bizonyságtétele. ha alkalmat adnál Rólad bizonyságot tenni. ezt már ismerjük. hogy velünk lesz életünk minden napján. Ezért hiteles ez a bizonyságtétel. aki átment sok nyomorúságon. üldöztetésen. vasárnap – Nóra 2. Óriási alázatra és imádságos lélekkel való istenre figyelésre indít az. hogy van menedék. az Ő hatalmának segítségét. Ha a szentekről ír az újszövetségben az apostol. akkor bólintunk. biztos. hatalmas és örök menedék van. hogy minket megnyugtasson. akaratáról. a betegeknek. mert az Úr igaz menedék. 2010. emberi gondolatok és bölcsesség szintjén felelőtlenül beszélni. Felfoghatatlan nagy kegyelme az Úrnak.Sámuel 12. Azt is észre kell azonban vegyük. menedék a nyomorúság idején. Ez a menedék. törekvéseink célja hangzik el egy-egy ilyen igében. az idősöknek van szükségük. A reformáció óta újra hangsúlyossá vált az egyetemes papság elve. vezetéséről nem lehet könnyelműen. Ez pedig nem csak lelkészek feladata. Hálaadással mondja el másoknak is. Nála megtapasztalni a biztonságot. sikeres.

hanem. hogy kimondja: vétkeztem Isten ellen. a magatartásuk függvényében jött a folytatás. nem hisznek nekünk. hogy az Úr a tenger hullámhegyein lépdel. ne jusson hitre. Ezért marad a sok nyomorúság életünkben. minden tökéletesen van megalkotva. hogy ha valaki szemléli a teremtés csodáit. annak törvényeit megalkotta. Adja a Mindenható.12. a közöttük levő távolság. megszomorodás. annál halványabbak lesznek az égi csodák. naptól való távolsága. hogy az első dolog. A folytatás mintha nem lenne annyira közel a szívünkhöz. amit teremtettél. hogy meglássuk azt. esetleg kikérjük magunknak. csak a Dávid hatalmával nem rendelkezünk. lépdel a tenger hullámhegyein. Felnézni a csillagokra. bocsánat. aki az egész világmindenséget megteremtette. tényleg ezt tette. áldás és kegyelem. hogy meghalljuk a bűnvallás őszinteségében Isten kegyelmes szavát. hogy milyen nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. hogy igen. Áldott legyen szent Neved. és döbbenjünk rá. mekkora a csillagok mérete. mert mindjárt összeomolna az egész. Szinte hihetetlen. júl.8 – 9: Egymaga feszítette ki az eget. ítélet. Elképzelhetetlen számunkra. Már csak könyvből és képernyőről látják a Fiatyúkot. hogy ezek a bűnösök mindig kaptak figyelmeztetést. Igen. Az ének szavaival vallom: szívem feléd ujjong örömtele. megint kitekerték az események magyarázatát. mily nagy vagy Te. ahogyan ezt némely tudós is megfogalmazza. és egzisztenciálisan elfogadjuk az Ő ítéletét: nem halsz meg. Arról sem kételkedem. akkor következne a nagy igazságszolgáltatás. És mindet Isten alkotta. holdja. megtérésre való hívást. Minél nagyobb az ember alkotta fény. ismeri. mert ha az is meglenne. Ő a mi Istenünk. mily nagy vagy Te. mint azt Nátán próféta elmondta. mégis lehajolsz hozzánk. például. nem a halált. 110 . és a válaszuk. hogy mit jelent az. jogosan jár nekem a kárhozat. az Isten Beszédéből. mindig nagyszerű. 9.bűnös. porszemeket. fontosak vagyunk számodra. ismersz minket. a halál. nem azt. amit meg kell ismerjünk és önmagunkra igaznak kell tartsunk. a Fiastyúkot és Dél csillagait. Nagyszerű dolog amatőr szinten is ízlelgetni Isten csodáit. hogy ez a hatalmas Isten Krisztusban nekünk Atyánk. sőt. Nyugat-Európában élő ember panaszolta nemrég. hogy róla beszélt ez idáig. Nem ezért. amire számíthattunk volna. Csodálatos Istenünk van. hétfő – Izabella Jób. hogy fedezzük fel Isten hatalmas tetteit. Mi is ugyanígy szörnyülködünk. minden. Dávidnak szemébe mondja Isten embere. számuk sokasága. és noha ily felséges vagy. hogy sok minden fog még kiderülni arról. hogy olyan sok a városokban a fény. önmaga felé való becsületessége. nagyszerű és hatalmas Isten vagy. hogy valaki olyan borzalmasan gyalázatos tudott lenni. hogy már nem látják a csillagokat. legvégső esetben nagyot sóhajtunk. hanem azt. Ezt az érzést ismerjük. Ma csupán arra hív minket az Ige. minden percben igazgatja. Nem hiába van ott mindjárt hitvallásunk elején. nagyon értjük azt. nagy és hatalmas Istenünk. mert hiányzik Dávid őszintesége. nagyszerű mindaz. Pontosra van méretezve a föld forgása. ugye. szinte hihetetlen ítéletet. mindig van magyarázatunk. Ő tartja fenn és igazgatja az egész világmindenséget. bátorsága. nem lehetne egy százaléknyi eltérés. ártatlanságunknak. éjszaka. akkor hát az imént a jogos és igazságos ítéletet is kimondtam már. hogy minket nem ért meg senki. 2010. Istenem. hogy az élet létezhessen. a hitélet kezdetén. Ő alkotta a Nagymedvét és a Kaszás-csillagot. büntetés. Dávid kimondja. Ahhoz. az. vagy pedig feloldozás. ő követte ez az elmondott szörnyűségeket. amikor Dávid rettenetesen dühbe gurul. ezekért a tettekért halál jár. Ebből a mélységből lehet csak valóságosan meghallani a felénk elhangzó. viszonyítási alapunk és alanyunk. Erre kell eljusson mindenki egyszer. minden. Ekkor mit tesz Dávid és mit teszünk mi? Mi átváltunk szemrebbenés nélkül. hogy nem halsz meg. dőlésszöge.

az Ő dicsőségének szemlélésére. És amikor megismerik az Urat. A jövőben való feltámadás minden hitvalló keresztyén boldog reménysége. hálásan köszönöm. és látva Pál hatalmát. de pár lépésnyire őrködött egész éjszaka. ahol sok a vadállat. mely szerint a törzs fiataljai egy próbán kell átmenjenek. hogy noha még nem ismerték Istent. és nem személyen közösség élménye által ismertük. de felhasználják az alkalmat arra. Kérlek. Ő már akkor is ott volt az életünkben. csodája.szerda – Örs János 11. 111 . júl. akkor döbbenek rá. tehát az Őt nem imádóknak is ad örömöt a szívükbe. de az már szinte felháborít. Ezeket a szavakat Pál apostol Lisztrában mondja. bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. hogy miért gondoskodsz azokról. hogy lásson és úgy higgyen. hatalmának jelei. Ő eddig is jelen volt az életükben. hogy mi akarjuk elfogadni tetteidet. Sőt. sőt cselekedett életükben és érdekükben. az Úr mégis ott van a még nem istenhívő emberek életében is. esőt ad jóknak és gonoszoknak egyaránt. júl. hogy ha hiszel. amivel sokunkat megszégyenít. melyek addig érthetetlenek és megmagyarázhatatlanok voltak. már bizonytalanság van bennünk. Amikor viszont ez az Istennek hatalmas Fia. vedd el szívemből ezt a buta és kicsinyhitű féltékenységet. a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket.17: Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül. mi csak akkor döbbenünk meg. mielőtt mi bármit is tudtunk volna róla. Atyám. meglátod az Isten dicsőségét?” Az Éden kertből való távozása óta vágyik az ember Isten látására. csodálására. hogy testvére feltámad majd a feltámadáskor. hogy az igaz. megtorpan. hogy egykor majd eljön az Isten Országa. mint az egyik indián törzsről szóló legendában. a dicsőségessel akart találkozni Illés. S ha már Istent nem láthatja földi szem. amit Tamás fogalmaz meg. hogy már születésem előtt ismertél engem is. Sokkal inkább segíts hálásnak lennem minden áldásodért életemben. akkor legalább az Ő csodáit. akik még nem ismerik Istent. amit kértünk. Márta olyan hitvallást tesz. a megígért és eljött Szabadító testvére sírjáról kéri a kő elhengerítését.13. amikor egy beteget gyógyít meg. Olyan ez. Ezt kérte Mózes. ahogy elfogadjuk. Uram. szent meggyőződése. hogy Isten még az Őt nem ismerőknek. Állítólag sokkal később értik meg. Istennel. s valahol szíve mélyén minden ember szeretné azt. egyetlen élő Istenről beszéljenek.2010. akik ma még nem a Te követőid. vagy amikor Őt még csak tanítás szintjén. az Ő láthatatlan jelenlétének látható jeleit szeretnénk látni. talán ezt még úgy. minden nap gondoskodtál rólam. hogy Jézus a Messiás. Ez a hit megváltoztatja életünket. nem merjük elhinni.40: Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem mondtam-e neked. hogy az apostolok tiltakoznak. bocsáss meg URunk. ha közel van hozzánk Isten munkája. Azért. egy fához kötve. mielőtt férfiakká nyilvánítanák őket: egy éjszakát kell átvészeljenek az erdőben. megvigasztal minket az a tudat. hogy bekövetkezhet az. hogy az eddigi életük minden áldása is az Úr munkája volt. mert az édesapa. megtorpanunk. és azt is hiszi. olyan embereknek. elrejtőzve ugyan. kedd – Jenő Apostolok Cselekedetei 14. dolgok. hogy miért nem közelített egyetlen vad sem épp azon az éjszakán ahhoz a fához. És mégis. amikor pár nappal testvére halála után Jézusnak mondja. de nem is reméltük igazán. S bár néha a mi rosszaságunk ez ellen ellenkezne. Barnabással együtt istenként akarják őket imádni.14. ahova odakötötték őket. és taníts imádkoznom azokért is. Akkor válnak nyilvánvalóvá olyan események. hogy hisz abban. Istenünk is. Nyílván. hatalmas tetteit. mert jótevőtök volt. mikor megismerjük az Urat. akik holnap lesznek a tieid. 2010. És az első üzenetek egyike ez.

vagy olyan csodákban. ha mi imádkozunk. átlagemberek sokszor egy század részét sem értjük annak. használj minket akaratod szerint. nem azért. péntek – Valter Zsoltár 68. sok ezer éve. Már szem. Jó lenne legalább azt átgondolni. Azt kérdezte Isten Jóbtól. és az Ő magasztalására van. de a hit számára világos Isten kezének jelenléte. ami javunkra van. 2010. az Úr fog „isteni” módon cselekedni. Óriási teljesítményű számítógépekbe bevisznek nagyon sok információt.8: A szél arra fúj. meglátja Isten dicsőségét. hanem mert fölöslegesnek tartja. hallod a zúgását. Aztán a semmiből támad egy picike szellőcske. szeretteimet. Mindig azt. Közösség.és kézmozdulatokkal lehet irányítani okos gépeket. és főként. Hálát adok minden ilyen alkalomért. amerre akar. hogy gondolatokkal is elvégezhessünk szinte mindent. Jézus pedig azt mondja. hogy ma délután a szél elhozza az esőfelhőket. nem akar fontosnak mutatkozni. Jób nem tudta a választ. Nem is látjuk. A földön azonban sokan csak bús lemondással élnek. nem marad el dicsőséged életemből. de nem tudod. Világunkban is egyre többen és egyre 112 . Márta hite is nagyobb sokszor az enyémnél. amit a Lélek végez általa. az lesz nyilvánvalóvá.16. áldva szállj le ránk. Mi végre van a gyülekezet? Valaki a napokban mondta. júl. És sokszor nem is látható. cselekedeteinek valósága. Uram. hogy honnan árad a keleti szél a földre. hanem csak a munkája. melyekre nincs emberi magyarázat. az is ilyen. mert ellenezné. már rég megszüntette volna. Jézus pedig azt mondja Mártának.15. mindezek ellenére nem tudják. ami Isten akaratával egyező. és hova megy. És valahogy. júl. hogy saját egyházunkban. mégis annyiszor csodákat láttattál már velem. nem az ember támasztja. milyen lesz pár óra múlva az idő. Tudom. és nekünk is. hogy minden halott feltámad most. mi történhet. és megmaradok szeretetedben. semmi jót nem várnak. hogy aki hisz. Isten élő Lelke. honnan jön. hogy ha rajta múlna. de a mai ember vajon tudja-e? A szelet nem az ember irányítja. 2010. vagy sem. hanem azt. Egy-egy érkező fénysugárból pedig megfejtik felfoghatatlan távolságokban levő. minden hiába. majd mindent összetéve próbálják lejátszani. s majd egyszer jó lesz. nem veti alá magát emberi erőnek és akaratnak. amire használni lehet. és szeretném teljesen Rád bízni életemet. mindet. hadd tudjuk szent Istenünk Nevének dicsőségére élni és szolgálni. nem akar címlapon lenni az ilyen ember. és néha ellentmondásos a mai tudomány. csütörtök – Henrik János 3. nem számítható ki emberi bölcsesség szerint. hogy mi.27: Áldjátok Istent a gyülekezetekben. még csak nem is saját maga irányítja önmagát. jöjj. próbálják kifejleszteni azt is. hogy maradjanak hűségesek a sok szenvedés között. de munkáját sokkal inkább igen. a legmodernebb eszközökkel sem megmondani. életünkből. Ez a dicsőség egy fűszálban is megjelenhet számunkra. jelenléte nyilvánvalók lesznek. ha hitben élek. hogy Isten hatalma. hogy aki Lélektől született. és saját tapasztalatunk szerint mit jelent számunkra a gyülekezet. hanem Isten uralkodik az élete felett. Nem emberi hatalom és emberi akarat irányítja. hogy mikor mit miért cselekszik. Annyiféle értelmezése volt már ennek a szónak. az istenfélő emberek közösségének. mert nem ember. állítólag évmilliókkal ezelőtt létező galaxisok összetételét. körülményeimet. Nem azt mondja. elvárásainkat. s oda a sokmillió dolláros szerkezet tudása. Milyen érdekes.ahol nem lesz semmi rossz. Olyan okos dolgokat talál fel és fejleszt ki a mai ember. Gyülekezet. és ezek meghaladják képzeletünket. hitvallásaink értelmében mit jelent a közösség. a sok értelmes ember számítása. amennyi mindent tud. egyetlen gondolatuk az.

ha átérezzük. az neki nagyon hasznos. sok imádság és segítségkérés után válaszként kaphatunk csak kegyelemből útmutatást az üzenetre nézve. tekintsük gyülekezetünk elsődleges céljának Isten magasztalását. hogy Isten még a szívek és vesék vizsgálója is. hogy az egyházra. a gyülekezetet. És vagyunk olyan helyzetben is. szeretném. 113 . szentelj meg. És sokan vagyunk olyanok is. tisztíts meg. hogy felfedezte. és mások még annyira sem alkalmasak szívünk és értelmünk megvizsgálására. hogy nem szeretnénk semmit hozzátenni a néhány szavas igéhez. Istenem. Ugyanígy lehetünk a közös imádsággal is. hanem a mai ige alapján fogadjuk el. Gyermekkorom egyik felejthetetlen emléke. mint egyik nagy lehetőségét a keresztyén életünknek. akkor is egyik fájdalmam már szeptemberben az volt. Uram. mély és igaz vágyódása az Istennek való szent közösség után. Ez jó. hogy olyan igét olvasunk. vagy sorozatban prédikálva következnek. vele együtt lenni az örökkévalóság útján. sőt. nehogy elrontsuk. és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg. a közös igehallgatással. szándékot mellőzve. Bizonyára mindnyájan magasztaljuk a mi Teremtőnket egyéni imáinkban. ha tiszta a szíve. szívének nyitottsága. Mi magunk gazdagodunk ez által. hálás szívvel dicsérjük Urunkat. és ugyancsak Ő segít azoknak eltávolításában is. szeretnénk nélküle élni időnként. amit igei kifejezéssel így nevezhetünk. hogy a szentek közössége. hiábavaló és bűnös akaratot. de azért valahogy mintha szeretnénk mindig megúszni az Ő felülvizsgálását. mit is jelent az. Őt követni. Mire való mégis nekünk. Mindig. a közösséget? Ne is keressük lehetséges válaszok sokaságát. ha az Úr rámutat az esetleges rejtett bűnökre. ha Isten előtt nyitott könyv az élete. 2010. hogy van közösség. nem járok-e téves úton. A zsoltáros eljutott Isten olyan ismeretére. szükséges és áldásos is. véleményt. hogy minden rendben a szívünk táján. gyakran énekelünk Istent dicsőítő énekeket. hogy nem hallom az otthoni gyülekezetben a karácsonyi éneket. elméletben tudjuk. Persze. az is mennyire csodálatos lehet hitünk erősítése szempontjából is. nehogy eltávolítsuk valaki figyelmét. hamis vágyat. és segíts megmaradnom utaidon. ha én is ennyire nyitott szívvel állnék mindig előtted. esetleg kijelölt igékről való szolgálat esetén kell beszélnünk róluk.17. aki megállapíthatja. hogy a gyülekezetben áldani Istent.23-24: Vizsgálj meg. és hivatásuknak tekintik harcolni ellen. és újra csak ámen. ámen. júl. Ugyanakkor jól tudjuk. bizonyára. Te vizsgálj meg. És sajnos. ámen! Igehirdetők gyakran vagyunk abban a helyzetben. ma már nem csupán fölöslegesnek tartják. ismerd meg szívemet! Próbálj meg. az úgynevezett belső szobában. hogy gondolataink is helyes irányba kutakodnak? Mi magunk? Bizonyára nem. Jól tudja. És nagyon szeretne Isten utjain járni. Ahhoz semmit nem lehetett hasonlítani. hogy bárkinek egyértelmű legyen ennek a két zsoltárversnek a nagyszerű üzenete. Minden emberi gondolatot. a közös énekléssel. ilyen a mai ige. ha eltávolított onnan minden álnokságok. melyeket mi magunk is alig értünk. Ámen. éveken keresztül az egyik legnagyszerűbb élménye volt az. és majd az örökkévalóság dicsőségében is.erélyesebben hirdetik azt. akik még fontosnak tartjuk az egyházat. mintha bármit is el lehetne rejteni előle. akik ha egymagunk vagyunk otthon. azaz úgy legyen. a közösségekre nincs szüksége az embernek. akitől legjobban féltjük szívünket. szombat – Endre Zsoltár 139. ahol Istenünk Nevét áldhatjuk. és vezess az örökkévalóság útján! Ámen. még amikor 18 évesen katonának mentem. Ma is. amikor karácsonyestén az átlagos vasárnapi gyülekezet háromszorosa elénekelte a Csendes éjt-t. Hiszen nem kell főiskolát végezni ahhoz. hogy az Úrral csak úgy lehet közössége. legtöbbször Isten az. Szinte sugárzik a szavak mögül a zsoltár szerzőjének őszintesége. De ki az. hanem sokan egyenesen károsnak. életünket.

bánat. hanem Krisztus vezetésével gyakorlati keresztyénséget. Ezért is olyan nagyon fontos ez a „de”. mint a zsoltáros. és kijönnek. te is ott leszel. hogy ott mindenki ott lesz. az ítéletre támadnak fel. hogy azok a cselekedetek. de nem azokat. nyomorúság. nyomorúságban és bánatban vagyok. nem tudom. De az ÚR nevét hívom segítségül: Ó URam. Az. Hanem. A halál köteleinek szorítása pedig több helyzetre érthető. sőt. akkor Jézus nem rólunk. A feltámadás nem opcionális. vagy nagy veszedelem átélésekor gondolja az ember.2010. Feltámadás lesz. de kétség nem fér hozzá. melyekről itt a Megváltó beszél. de a jó tettek mutatják. mai világunk anyagi és szellemi valósága egyre több ember életében váltja ki ezt az érzést. és sokszor ennél sokkal többet. melyeket Te elkészítesz. hogy nem kell ennél leragadjunk. illetve nem ezekről a cselekedeteinkről beszél. bármikor. Akik a jót tették. és nagyon kevesen gondolják azt valósággal. ha csak földi dimenzióban gondolkodunk. Ezt cselekedeteink alapján kapjuk. áldásával tehetünk. És akkor eldől.19. hogy halál. Néha két világot. hitből cselekszünk. akik most hirtelen szétvagdalják munkaruhájukat. Neved dicsőségére. azt kell mondani. hogy van egy Úr. vagy néha ámde. és tudjak így jót tenni. a kimondása előtti vallomás nagyon is emberi. az életre támadnak fel. azokat hadd ismerjem fel.29: Mert eljön az óra. meghallják az ő hangját. emberi erőfeszítés. hogy a szakadt ruhájú embereket alkalmazzuk egy munkahelyre. a többi ige tanítását mellőzve értelmezni és messzemenő következtetéséket levonni. Nem a ruha szakadása a szempont. mentsd meg életemet! Nyomorúságban és bánatban minden ember volt már. Ez az Úr még meg is 114 . a nyomorúság és a bánat egyre több szívben lakozik. földi lehetőségek. bárhogyan is élet a földön. barát. hogy megyünk az örök életre. hanem Krisztus váltságáért. hogy nagyon hajszálon múlik az élete. kinek jelentett a hitélete nem csak elméletet. Szeretnék így munkálkodni. a fontosabbik a valóságnak. talán halálos betegségben. megértenem vezetésed. Most meg maga Jézus mondja. Ha nem Istennek engedelmeskedve. Jót. hogy az imádságért. a mennybe. ki alkalmazta is a hitet életében. akik a sírban vannak. Mintha azt mondaná valaki. ki a szorgalmas. és azokat a jó cselekedeteket. hogy nem lesznek soha többé. amelyben mindazok. hogy cselekedeteinkért. de. vagy pedig az ítéletre. néhány kegyes tett. hogy a halál kötelei vettek körül. segíts. De hát a mi lelkészünk mindig azt hirdette. azt csak Vele együtt. hétfő – Emília Zsolt. bármennyit. Tesséééék??? Cselekedeteink alapján. akik pedig a rosszat cselekedték. segítségével. még olyat is mondott gyakran. Hogy röviden fogalmazzunk. mindenkinek. vagy így fejezi ki magát néha. De ha meghal egy nagyon közeli rokon. Ezek a hit mutatói. Sajnos. vasárnap – Frigyes János 5. Én is ott leszek. kérlek. 116.18. ami Isten szemében is jó. júl. akkor is többet foglalkozunk a halál. Ez az ige az egyik nagyon jó példa arra. sok istenfélő ember hitét is megpróbálja. Nem a jó tetteinkért jutunk Isten országába. A de azt hirdeti. jó tetteiért. hanem akik fárasztó munkával és szorgalommal koptatták el és szakították ki ruháikat. a hit cselekedetei. nem csak ennyi létezik. júl. s talán előbbre lettünk volna. Hogy miként jönnek ki a sírban levők. hogy nem lehet egy igét kiragadni. a templomba járásért sem kapjuk a mennyek dicsőségének jutalmát. Az előtte álló mondatrész. aki fölötte áll a földi és emberi lehetőségeknek. érthető és elfogadható. és akkor következik a másik része. Mégis csak kellett volna egy kis erőfeszítés. hogy nem megy senki a mennybe humanizmusáért. de az mutatja. Atyám. és saját halálunk kérdésével is. 3 – 4: Körülfontak a halál kötelei. Ez a „de” mindig két mondatrészt választ el. 2010.

Sőt. akinek nincs ünneplő ruhája. bátorításként. Ez is az életet. a Zsoltárokban. Ebben a mondatban azonban az igazi nyereség az. óh.21. amit Jézus ad nekünk. akik megfáradtatok. Nem tudok mást mondani erre. kérjük az Ő segítségét. irodalmi színvonalát. imádkoznak. hogy Őt és egyedül Őt hívják segítségül. segítségért lehet Hozzá fordulni. neked is. az bizonyára egy tanulmányban írhatna egy-egy fejezetet minden szóról. vagy a teológia valamelyik tudományával foglalkozik. amit Jézus ad az övéinek legalább annyira értékes.6: Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. júl. elismerik ezek eredetiségét. Példaként. ahol ez megtörténik. mily dicső. Mindez lehet érdekes. sőt. júl. akiknek életében ott van a vágyódás a Vele való közösségre. És ott is ingyen van. Sokan. és nyomorúságot. óh. taníts Benned bízni és Hozzád imádkozni. mint ahogyan a próféta szava által hirdette az ÚR itt is. hogy az Úr mentse meg őket. hogy túl az emberi lehetőségeken ott a „de”. sok olyan imát is találunk. Üde forrásból táplálja szomjúságunkat. hatalmas karjának erejét. akkor elmondható. mily dicső lesz az idő. ahol nagyon sok imádság van leírva. Minden kegyelem. a Biblia Jézust nevezi az élő víz Forrásának. egykor a mennyben is Ő cselekszik. akkor is kiálthatunk. kiáltsunk is Istenhez. a és az. Ha a mondat első fele igaz. Uram. hogy Isten meghallgatta kiáltásukat. ha valaki személyesen hallja meg és fogadja el saját Megváltójának hívását. akiket gyermekeinek nevez. óh. Ebben a mondatban két névelő szerepel. Ha ezeket nem tekintjük külön szavaknak. mint az ének szavait: Óh. hogy gyertek és vegyetek ingyen. szép is. akik nem hitvalló keresztyének. kedd – Illés Jelenések 21. Azt olvastam. mert az a legjobb. és minden nehézségben juttasd eszembe. vezess. hogy ennek a mondatnak minden egyes szava hangsúlyos. ha egykoron Őt szembe láthatom. belső 115 . amint Jézus imádkozott. aki ehhez hasonlót mondott volna. mert Ő az egyetlen. Amint a menyegzőről szóló példában nem lehet a vendégségben az.28: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. hogy maga Jézus a cselekvő. 2010. sőt. hanem Ő otthon az Atyánál is újra ajándékkal vár minket. Mindez pedig mi érettünk íratott meg. Ez az életnek vize. Te tanácsolj. itt a földön is Ő szerezte megváltásunkat. hogy vizet találjon a vándor. mint a pusztában vándorlónak a forrás vize. Azok kapják Krisztus ajándékát. hiszen az maga az élet feltétele. és én megnyugvást adok nektek. méltatják a keresztyén tanításokat. mily dicső. Ő maga bátorította követőit. úgy szorul rá minden üdvözülő is arra a vízre. szerda – Dániel Máté 11. akik szomjasak. nem csak itt kaptunk minden jó és tökéletes ajándékot Tőle. hiszen mindnyájan szomjazók vagyunk előtte. hanem a mennyei életet garantálja. minden Krisztus ajándéka. hogy egyetlen vallásban sem létezik olyan isten. Van majd. megsegítette. maga az életünk is veszélybe kerül. és meg vagytok terhelve. És Nála igazi nyugalmat. Még ennél is több. életüket bármilyen emberileg lehetetlen helyzetből is. minden dicsőséges. mily dicsőség lesz az énnekem. melyben azt mondják el az Úr gyermekei. Ott is adni akar nekünk. és akként is bánik velük. de nem a földit. És a Biblia egyik legismertebb könyvében. 2010. azaz Isten gyermekei Őhozzá fordulnak segítségért. minden Isten szeretete. van élet a halál után.szólítható. Sok olyan imádság is van. bánatot ismer az életünk. Mindig úgy. hogy az Ő akarata legyen meg. Ugye. talán hasznos is. és ezért hálát adnak Neki. Arról. ilyen hangsúllyal beszélne követőivel.20. aki tud s akar segíteni. az Ő jelenlétében való élet minden gyümölcsére. Aki dogmatikával. válaszolt imáikra. megmentette őket. de Istent is illeti ezzel a névvel. tanításként. erkölcsi mélységét.

hogy vajon én mondom és cselekszem-e ennyire nyilvánvalóan Isten igéjét. nyugalomról beszél az Úr. zenét más-más fontossági és értékbeli kategóriába soroljuk be. a szentség légköre uralkodott. tőle. alázzuk meg teljesen magunkat a Teremtő Isten előtt. ezért aztán olyan jól megpihen. teremts igazi békét és nyugalmat szívemben. Veled lenni. akkor mindig hallom is. noha ez a fajta fáradság is egyre erőteljesebb életünkben. Értjük. mégpedig egy bizonyos hangszínnel. mégis. tapasztalat. hanem a szavak kimondásával egy időben már le is borult az Úr színe előtt. lelkiekben is az Úr előtt? És a második kérdés az. Uram. talán lehet. ezzel az igével Jézusunk személyesen hív minket. hogy miként kategorizálunk. hogy lelki békéről. boruljunk le. mert ott semmivel nem illik foglalkozni. pedig itt a mindnyájan szó szerepel. 2010. mint egy másik ember számára. mutasd meg a mai napon is. amikor olvasom. Így a bibliai igéket is különbözőképpen fogadjuk. az ÚR előtt! Minden ember másként viszonyul dolgokhoz. betegeknek és időseknek hangzik Jézus hívása. hanem hitének vonásait. hogy valaminek. Talán azt már kevesen feltételezik. de nem a legfontosabb teológiai tanítást fejteni meg ennek alapján. Mert ez is csak Jézus ajándékaként fogadható el.békét. legtöbben értjük. néha egészen eltérő jelentősége. a lelki békét. Ámen. másak az ítéletei. hanglejtéssel kimondva. ténylegesen is. és követték volna leborulását.6: Jöjjetek. hajoljunk meg. más az értékrendje. általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. És olyan is lehet. És ezt is ingyen kínálja Megváltónk. magam elé képzeltem az igehirdetőt. Kérlek. Sajnos. az imádság. és valami csodálatos békesség költözik szívünkbe. hogy csak a szegényeknek. hogy szeret templomba jönni. és igazi nyugalmat. Méltó az Úr minden imádatra. vagy üzenete van számunkra egy igének. vagy az egyik üzenete nem magából az igéből adódik. és sok tényező határozza meg azt. és imádjuk őt egész lényünkkel. esemény teszi számunkra különlegessé azt. elszántsággal. még olyan is eszembe jut. Nem is folytatom.22. Mintha valósággal már ott is lett volna a mennyei trónus előtt. Valakihez kapcsolódik. nem is az arcvonásait. ahol az áhítat. kimondhatatlan harmóniát talál. Ha ennyire megszólít egy ige.36: Bizony. A mai ige is csodálatos üzenetet fogalmaz meg. amikor valaki azt mondta. mégis. akitől először hallottam olyan jelentőségteljesen. júl. hogy másoknak is üzenet legyen szavaimban és tetteimben? Mondom ezért ma mindenkinek. Két kérdés ágaskodik bennem. Nem nyelvtani elemzést kell végezni ezen a mondaton. péntek – Lenke Róma 11. mit jelent Hozzád jönni. Ugyanazt a virágot. hanem valamilyen személyes élmény. ez a kivétel. Persze. mit teszek? Leborulok-e. mely nekem is szól? Sokan gondolják. Minden megmozdult ezekre a szavakra. Noha hangkazettáról hallgattam először. mintha ezrek hallgatták volna figyelemmel. minden egy magasabb valóságot idézett elő. júl. de egyre kevesebb ember ismeri a valódi lelki harmóniát. a teljes önátadás és mindenek feletti engedelmesség légkörében.csütörtök – Magdolna Zsoltár 95. fizikai fáradságra vonatkozik az ige. mintha szavait tetteitől semmi el nem választotta volna. essünk térdre alkotónk. komolysággal kimondva. rászorulókat az Ő békéjének elfogadására. de elsősorban saját magamnak is: jöjjetek. Uram. és nem kevés a következménye lelki állapotunkra is. a valódi megnyugvásra.23. Köszönöm. 116 . Jézus Krisztus. hogy testi. most éppen egy igének az elsődleges. jó könyvet. a szavak most hiábavalónak tűnnek. Igazi békét. 2010. megnyugszik. hanem ennek a mondatnak engedelmeskedni lehet. akkora alázattal. meghallom-e Jézusom hívását.

Úgy gondolom, hogy a Biblia szerzői nem mindig értették azt, amit Isten általuk kijelentett. Például Jób könyvében és a zsoltárokban is szó van a föld kerekségéről, vagy arról, Jóbnál, hogy a föld a semmiben lebeg. Ezeket azt gondolom, nem egészen érthette Jób, az akkori tudás szerint. A mai ige pedig talán Pál apostol számára nem volt annyira titok, mint számomra. Érzem, hogy itt valami csodálatos dologról beszél az apostol, valamennyit fel is tudok fogni az ige nagyszerű üzenetéből, de mégis, az a meggyőződésem, hogy itt többről van szó, mint amit megértek, megérthetek, itt az emberi értelmet felülmúló csodákról ír, nyílván kijelenés alapján, az apostol. Ebben a rövid mondatban a világ teremtésének elképzelhetetlen hatalommal elvégzett csodáját említi Pál, illetve ennek a teremtésnek célját, mikéntjét, okát próbálja számunkra is megsejthető módon leírni, megfogalmazni. Ne bonyolítsuk, hanem egyszerűen próbáljuk megfogalmazni: ez az Ige Jézusról szól. Azt mondja el nekünk Isten ebben az igében, hogy a világ teremtése Jézus Krisztustól származik, Ő ott volt a teremtésnél. Nem mondja el a teremtés mikéntjét, hanem inkább azt teszi hozzá, hogy a teremtés célja is maga Jézus. Nem mindent értünk, de azt annál inkább, hogy Jézus. És bizonyosak vagyunk abban is, hogy amikor ott leszünk Jézussal Isten Országában, sok minden kiderül még, sok csodát fogunk megérteni, és sok oka lesz még Isten magasztalására. Jézusé minden dicsőség, ez úgy is mondható, hogy Istené minden dicsőség. Az örökkévalóságban. És ma is. Itt is. Jézus Krisztus, Megváltóm, Teremtőm, Tied legyen minden dicsőség porszemnyi életem által is. 2010. júl.24. szombat – Kinga Zsolt. 18,2: Szeretlek, URam, erősségem! Szeretlek! Ritkán hallottam, és sajnos, ritkán mondtam magam is ezt Istennek. Embereknek igen, emberektől jól is esik hallani, de Istennek nem nagyon mondom ezt. Tisztelem Istent, félem Őt, követni igyekszem szavát, csodálom az Urat, imádom Őt, vagy legalábbis nagyon hálás vagyok kegyelméért, sok jótéteményéért. Tudom, és ez nagyon fontos nekem, hogy Ő szeret, szeretete önfeláldozó, a legdrágábbat, Fiát adta értem, hogy örök életem legyen. Köszönöm uram, hogy szeretsz engem. De ez, hogy én szeretlek, ez kicsit még erős talán nekem. Pedig kívülről ismerem a nagy parancsot, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. És mindig igyekszem ennek engedelmeskedni, de valahogy úgy, hogy tisztelet, engedelmesség, követés jut eszembe. Dávid megszégyenít és tanít engem is ebben a zsoltárban, mikor a legegyszerűbb őszinteséggel, és legőszintébb egyszerűséggel mondja Neked: szeretlek. Ebben a vallomásban nagyon bensőséges kapcsolat derül ki, ami sokkal több, mint a vallásosság, mint a távolról való tisztelet, itt valódi, szívből jövő, egész lényével megvallott érzésről beszél Dávid, az Isten iránti szeretetről. Uram, tudom, hogy szeretsz. Nem szeretném képmutatóan, nem teljes szívből jövő hamis vallomással mondani, hogy szeretlek. Szükségem van a Veled való kapcsolat megerősödésére, életem még inkább való átadására, szeretném teljes szívemből mondani: szeretlek. 2010. júl.24. vasárnap – Kristóf 1.Sámuel 3,4: Az ÚR szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. Vallásórás korunk óta ismerjük ezt a kedves történetet. Isten szólítja a kis Sámuelt, ő pedig rögtön válaszol, hogy itt vagyok, s szalad Éli főpaphoz, mert más nincs, aki szólítaná, legalábbis az ő ismerete szerint. Természetesen Istennek kell mindenek előtt így válaszoljunk, hogy szólj Uram, és készen kell legyünk mindenkor az Ő szavának engedelmesedni. Ehhez azonban, amint ez a történet is mutatja, előbb meg kell tanuljuk felismerni az Ő szavát, megérteni hívását. Az is figyelemre méltó, ami itt

117

történik, mielőtt Sámuel megtanulna Istenre figyelni és Neki mondani azt, hogy szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. Az, hogy a kis Sámuel hogyan viszonyul Éli főpaphoz. Hallja, hogy hívják, indul, és ezzel az „itt vagyok” felelettel azt fejezi ki, hogy kész vagyok arra, hogy meghallgassam, mit akarsz mondani és teljesíteni fogom kérésed. Itt vagyok, küldj el engem, jut eszünkbe a későbbi próféta szava, melyet Istennek mondott. Sámuel itt a főpapnak, és bizonyos értelemben nevelőjének mondja. Ez a kettő nem teljesen független egymástól. Aki nem figyel emberekre, aki nem akar soha emberek kérésének eleget tenni, embereknek is szolgálni, annak az életében valószínű, hogy hiányozni fog az Istennek való engedelmesség is. Pál apostolra emlékszünk, aki teljes buzgóságról tett bizonyságot a keresztyének üldözésében, mielőtt találkozott volna Jézussal. Miután megismerte Megváltóját, még nagyobb buzgósággal igyekezett Őt hirdetni, szolgálni, embereket menteni meg Krisztus hirdetése által. Sámuel előbb Élinek mondja, hogy itt vagyok, majd megtanulja Istennek mondani, hogy hallja a Te szolgád. Szükségünk lenne újra átgondolni az emberek szolgálatára való készségünket, a gyermekek és fiatalok felnőttekre való figyelésének készségét is ide értve. Adjon az Úr bölcs szívet, hogy elmondhassuk a minket hívó, segítségünket kérő embereknek is, hogy itt vagyok, szolgálni is kész vagyok. És legyen Isten irányában mindennapos magatartásunk ez, itt vagyok, Uram. Vezess Jézusunk, s Véled indulunk. 2010. júl.26. hétfő – Anna Galata 5,25: Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Első olvasás után kicsit kérdően nézünk az igére, mit is jelent ez a mondat, hogy ha Lélek által, akkor Lélek szerint. Mintha nem lenne így értelme, hasonlóan azt is lehetne mondani, ha már oxigénnel élünk, akkor szívjunk a tüdőnkbe oxigént. De az olyan igék, amiket első olvasásra nem értünk, nem azt üzenik, hogy értelmetlen, vagy fölösleges dologról beszélnek, hanem sokkal inkább arra ösztönöznek, hogy vizsgáljuk meg alaposabban az igét, próbáljuk újra átgondolni, imádságos lélekkel. Mindjárt eszünkbe jut, hogy nem csak ilyen oxigénes butaságokat lehet párhuzamba állítani az igével, hanem szüleinktől hallott szavakra is emlékezünk, mikor arra tanítottak, hogy ha már iskolába járunk, akkor viselkedjünk is úgy, mint az iskolások. Vagy esetleg azt is mondták, mikor konfirmáltunk, hogy akkor ezután olyan is legyen a magatartásunk, mint amilyenről fogadalmat tettünk a templomban, még az ének szavaival is azt ígértük, hogy Jézusra tekintünk, máshová nem, vagy boldog és mostoha sorsban egyaránt a hit lesz velünk, és Mesterünk szavai. A hadseregben is elvárták, hogy az egyenruhára ne hozzunk szégyent, első foglakozások között volt a szabályok ismertetése, amit minden katonának be kellett tartani. Mi Jézus egyenruháját hordjuk, az Ő nevéről neveznek miket, és Tőle, ingyen kegyelemből új életet kaptunk a Lélek által. De az Lélek ajándéka nem veszi át az akaratunkat, és nem tesz minket máris bűnre képtelenné, hanem a Lélek vezet, megáld, eszünkbe juttatja Jézus szavait és az Ő akaratát. Azt már mi kell újra és újra megharcoljuk, amíg e földön élünk, hogy a test kívánságait, a világ csábításait legyőzzük, a Lélek erejével, és mindig Istennek engedelmeskedjünk, azaz a Lélek szerint járjunk, éljünk. Új lehetőség nyílt meg előttünk, tudunk a Lélek erejével nem vétkezni, de sajnos, tudunk még vétkezni is, ha figyelmen kívül hagyjuk a Lélek vezetését. Szólít az ige, emlékeztet arra, hogy mi már nem a világ szerint, hanem a Lélek vezetése szerint élünk, megváltottak vagyunk. Én lelkem, halld meg ma is a Lélek hangját, Neki engedelmeskedj, élj ma is a Lélek szerint, Isten dicsőségére.

118

2010. júl.27. kedd – Olga 1. Thesszalonika 1,4 – 5: Tudjuk, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Református népünk nagy részének nincs üdvbizonyossága. Nem öröm, de sajnos igazság ez. Nincsenek meggyőződve testvéreink arról, hogy Isten nekik megbocsátotta bűneiket ingyen, kegyelemből, és Jézus Krisztus érdeméért nekik is helyük van Isten országában. Mert Isten őket kiválasztotta. Milyen csodálatos lehet Pál és munkatársai számára, hogy nem csak saját üdvösségükben és kiválasztásukban bizonyosak, hanem azt is tudják, hogy a Thesszalonikában élő keresztyének is választottak, hittársaik, akik felől jó reménységük lehet. Egyik kedves testvérem szokta néha mondani, hogy minden nehézség, bánat és fájdalom egyszer véget ér, és milyen csodálatos, hogy mi együtt leszünk a mennyben, ott is fogunk találkozni. Ez az egyik legnagyszerűbb reménység, hogy olyan hittestvéreink vannak, akikkel jó itt a földön is közösségben lenni, de a jövőre nézve is van élő reménységünk. Ez, mondja Pál, annak az eredménye, a gyümölcse, hogy az örömüzenetet nem emberi erővel, bölcsességgel hirdették az apostolok, hanem a Lélek jelen volt az evangélium hirdetésében, az erő Istentől származott, ők pedig teljes meggyőződéssel adták tovább az igét. Ezt Bódás János fogalmazta meg nagyon pontosan, mikor ezt írja: „S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, – az Úr áll mögöttem!” Ahol Isten munkálkodik, ott erő van, és nem marad el a gyümölcstermés sem. Jó Atyám, munkálkodj a mi életünkben is. És a mai ige alapján segíts, Uram, úgy tekinteni hittestvéreimre, mint akiket Te kiválasztottál, és az örökkévalóságban is együtt leszünk. Bizonyára sok minden átminősül az egymáshoz való viszonyunkban, ha erről nem feledkezünk meg. 2010. júl.28. szerda – Szabolcs 2.Mózes 16,12: Megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek. Isten tettei által ismerteti meg magát az Ő népével. A pusztai vándorlás alatt az Úr gondoskodott a nép eledeléről, az ivóvízről, az ellenségtől Ő óvta őket. És azt mondja itt az Úr, hogy a gondviselés ezen jelei által ismerik meg igazán az Urat. Kevés idővel előtte Izráel nagy csodákat hallott és látott, a tíz csapás által Isten hatalmas karral cselekedett Egyiptomban, és a csapások mind elkerülték a zsidók lakóhelyét, Gósen földét. Mégis, az Úr nem ezen csapások által ismerteti meg magát, hanem a gondviselés által. ÉS noha közhelynek hangzik, nagyon fontos manapság ismét elmondani, a mai ige alapján is, hogy Isten kijelenti magát, Ő az, aki szeretetének jelei által magát megismerteti az Ő népével, a választottakkal. Azért fontos ezt tudni, mert ma sokan gondolják azt, hogy Isten mindenkinek azt jelenti, amit ő érez, gondol, amit ő akar az istenségről megfogalmazni. Vagy esetleg, akik nem csak a maguk képzeletének erejében fogalmazzák meg az istent, azok odáig mennek el, hogy az istenséget ki kell találni, meg kell fejteni, fel kell fedezni mondjuk meditációval, vagy különféle, ha lehet, minél furcsább gyakorlatokkal. Istenünk kijelenti magát, a természetben is, de még inkább a gondviselésben, és legérthetőbben Fiában, Krisztusban. Nem mi megyünk fel az égbe, vagy a ki tudja minek nevezett meditációs mélységbe, hanem Isten jött el az Ő népéhez, Egyiptomban is, a pusztában is, Kánaán földjén is, Ő jött el mindnyájunkhoz a mindennapi kenyérről való gondoskodásban, a mai élet feszültségeinek és gondjainak közepette is a békesség hirdetésében és a Vele való közösség biztonságában. Ő kijelenti magát Fiában, abban a szeretetben, amit Fia áldozata

119

által is kiárasztott ránk, hogy nekünk életünk legyen. Negyven éven keresztül gondoskodott Isten a vándorló nép kenyeréről, hogy megtudják, hogy Ő az Isten. Sajnos, néha megszokták, máskor megunták, vagy természetesnek tartották, s nem figyeltek az Úrra, nem adtak hálát mindig a gondviselésért. Uram, ma hálát adok, hogy mindenem, életem, kenyerem, lehetőségeim, szeretteim a Te gondviselésed és szereteted ajándékai. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. 2010. júl.29. csütörtök – Márta 1.Királyok 19,18: De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baal előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Mi könnyen, és néha meggondolatlanul ítélkezünk. Milyen bűnösök voltak a zsidók, mindenki a korszellemet követte, hamar elfelejtették az élő Istent, és a Baál isteneket imádták. Nem voltak hűek, gerincesek, hanem megalkuvók, alig hétezren álltak meg hűségben. Ha a mai korról, a mai választottak életéről, hűségéről van szó, az első szavunk az, hogy ma másként van. Akkor egyértelmű és egyszerű volt, de azok az emberek hibáztak, ma viszont bonyolult, ma más, ma van magyarázat, ma nem is lehet másként. Aki ma teljesen hűséges marad Isten szavához, és az élő Istenhez, az maradi, fanatikus, szélsőséges, ma már más időket élünk. Sok magyarázkodásunk közepette észre sem vesszük néha, hogy elég 20-30 év ahhoz, hogy a saját életünkben is nagy értékrend-változások legyenek, nem csak a világ alakul, hanem mi magunk is teljes nyugalommal és lelkiismeret-furdalás nélkül vallunk és cselekszünk olyanokat, amit korábban határozottan elítéltünk. Jól van ez így? Isten prófétái és igéje által mindig figyelmeztette az övéit érkező veszedelmekre, és arra is, hogy maradjanak hűek Hozzá. És arról is olvasunk, hogy noha a nagy többség ritkán figyelt az Úr üzenetére, mindig voltak olyanok, akik meghallották azt és engedelmeskedtek neki, akik nem követték a többséget a nyájszellem törvényei szerint, hanem ragaszkodtak, áldozatok és szenvedés árán is Istenhez. Ezekről beszél itt az ige, ők azok, akikről azt mondja Isten, hogy a nagy pusztulás és ítélet idején is megmaradnak. A mi URunk Jézus Krisztus is többször beszélt azokról az időkről és azok nehézségekről, amik a utolsó időket jellemzik majd, de arra bátorította az övéit, hogy maradjanak meg mindvégig mellette, tartsanak ki Isten segítségével minden körülmények között, mert aki mindvégig hűséges marad, az idvezül. Mennyei Atyám, nekem is könnyebb elvegyülni a tömegben, bizony sokszor érzem a kísértést, hogy ne akarjak más lenni, hiszen nem is olyan nagy megalkuvás az, amit be kell vállalni, mások is így tesznek. Kérlek, ma adj éles látást, hogy akaratodat megértsem, ami nem akaratod szerinti, azt felfedezzem, és adj erőt, hogy hű maradjak mindenben Hozzád. 2010. júl.30. péntek – Judit Zsoltár 139,5: Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Isten mindenütt ott van. Ez a tény elfogadhatatlan annak, akinek nincs Vele élő közössége, és ezért még nem ismeri az Úr jóságát, szeretetét. Az ilyen ember egyedül szeret lenni gyakran, és nem szeretné, ha mindent látna valaki az életében. És mivel Isten jelenlétét nem tudja elfogadni, ezért inkább tagadja Őt. Aki megismerte az Urat, az Ő szeretetét a megváltásban és a mindennapi gondviselésben, az viszont már Isten nélkül nem tudja elképzelni az életét. Még gondolatban sem lehet elképzelni, hogy milyen lenne, ha nincs velünk az Úr, Nélküle mivé lennénk, és mit tehetnénk. Ilyet végiggondolni nem tud az, aki ismeri azt a tényt, hogy Isten mindig mindenütt jelen van, akarata nélkül egy hajszál nem görbül a fejünkön, a rosszat is megengedi néha, de azt is javunkra fordítja. Mindent meghatároz életünkben, hogy velünk és mellettünk van Isten. Ez távolról sem ijesztő, hanem

120

1. Nagyon is van. nem történhet meg mindaz. és nem a gonosz szándék valósul meg. hogy Isten ebbe nem szól. sem az embert. amit nélküled élő emberek szeretnének. hanem mindig Tied a végső szó. és életbe léptette annak törvényeit. az Alkotónak ne lenne terve és munkája a világgal és a világban. lázadnak. ami Isten szava. Neki. hanem Ő rajtunk tartja kezét. nem csupán távoli szemlélője életünknek. hogy velem van Isten. az irányítást. kísértések között. erre építeni lehet. nem mozdítható. a kőszikla az biztos és szilárd hely. hogy a Te akaratod lesz meg. akkor nem „hullhat” ránk semmi. Ha fölöttünk van Isten keze. közösségek. de miután megalkotta az univerzumot. Azt kérdem magamtól. vasárnap – Boglárka 1. hanem lehet ezekre építeni. véletlenek sorozatával tarkítva határozza meg az ember és az emberek közössége az élet alakulását. És noha van emberi akarat. hiszen Gazdánk. Sőt. akkor miként merjük azt feltételezni. Ez a gondolat viszont nincs benne a Bibliában. 2010. ígéreteiket. döntenek. 121 . nemzetek harcolnak. semmi nem történik akarata nélkül. Arról beszél a prédikátor. Áldott legyen Neved mindezért. mert Ő kivédi. Nem csak régmúlt időkben gondolták egyesek. Gondviselőnk. És a népek. már nincs szükség Isten beavatkozására. aki teremtette. fenntartó munkájára. próba alatt. Tudatosítom-e az Ő hatalmas kezének biztonságát minden nehézségben. sőt. hogy Isten itt van. A mai napon is hiszem. Istenem. vajon minden nap minden órájában örvendek-e annak. Isten munkálkodik. Mindig ugyanazok lesznek a vezetők. Teremtőnk és Üdvözítőnk az. avagy nem szólhat bele. hogy a közelségedről meg ne feledkezzem. hogy vezetők és királyok uralkodása vagy eltávolítása közömbös lenne számára. hanem ma is sokan feltételezik. nem változik. nem változtatják szavukat. és az időket Isten szabja meg. ugyanaz lesz a politikai rendszer. mert nem inog. mert a világ Őbenne áll fenn. hogy minden ilyen. mikor a szülő a kisgyerek fejére teszi kezét. hogy ez a világ csak nem jöhetett létre magától. A kőszikla a biztonság jelképe. akiről szól a bizonyságtétel. és soha nem hagyta magára sem a világot. és királyokat támaszt. magatartásukat.21: Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. és nem-e szeretnék még mindig magamra maradni néha hosszabb-rövidebb időre? Istenem. segíts úgy élnem ma is. Királyokat taszít el. a zsoltárossal dicsérjelek Téged gondviselésedért és áldásaidért. a jó cselekvésére. áldást és segítséget jelent egyszerre. Gyermekkoromban úgy gondoltam. Kibeszélhetetlen biztonságot jelent nekünk az.boldogító tény. irányítására. mindez nem jelenti azt. Ha egy jelentéktelen hajszál elhullásáról is tud. biztosan van egy Isten. és állandónak hittem a tudományosnak nevezett tanításokat. 2010. és minden az én életemben is tudtoddal és felügyeleted mellett történik.Sámuel 2. az önmagától halad tovább. akarnak.2: Nincs olyan kőszikla. hogy Te készítesz alkalmat a jóra. A Teremtő arról beszél a kijelentésben. Biztosnak tűntek a pénzügyi rendszerek. meg az egyes ember is saját sorsának kovácsa. szombat – Oszkár Dániel 2. Az Úr az. akkor ez a hatalmas kéz teljes oltalmat és áldást jelent nekünk. aug. júl. hogy Ő minden pillanatban fenntartja a mindenséget. Ennek jelentését legegyszerűbben gyermekeink életéből értjük meg.31. hogy az emberek is kis kősziklák. Olyan jó azt tudni. soha nem változik egy város képe. aki elkészíti számunkra az alkalmakat. hogy mindennek rendelt ideje van. Milyen sok mindent gondolt az ember ilyennek. népek. hogy mindig itt van. vigyázást. gyermekésszel. és azt hittem. és még a nagy ellenségünk sem tehet bármit. mint a mi Istenünk. csoportok.

cigarettára költik. akik tényleg nyomorultak. a legmagasabb szintről is hallottunk már tévedéseket. amit később nem tudtunk szavakban elmagyarázni. amiről ezt feltételeztük. minden. És magunk sem vagyunk gazdagok. mire fogja költeni. elveszik tőlük. ő maga is egy kupica erőset venne az első pénzéből. azt megértve kell levonjuk a következtetéseket. Istenünk az egyetlen kőszikla. amelyben az ige először hangzott el. és minden bajából kiszabadította. hétfő – Lehel 5. ez pedig Isten. hogy a valódi nyomorultakat felismerjük. a helyszínen olyan csodálattal telt meg szívünk. és ahol. Ő az egyetlen örök változhatatlan. hogy hogyan lett kéregető. ott. a biztos dolgok száma. hiszen a mienktől nagyon eltérő volt az élet. állj a Kősziklára. betegségeket vagy természeti csapásokat emlegetve kéregetnek. Mi a teendő? Egy történet jut eszembe. Ő nem változik. Jer. ahol nincs kikötés. amikor elhangzottak. hogy mit tegyünk. mint Isten lelkének világosságát kérni. hogy egyik-másikat leleplezték. amikor felkiáltottunk. Mózes 15. szívünk szerint és lehetőségeinkhez mérten segítsünk rajtuk. 122 . az ÚR meghallgatta. hogy a mindennapokban cselekedeteink legyenek hitünk következményei. sőt. milyen volt először látni a hegyeket és kősziklákat. körülmények között elhangzottak. vagy próbáltuk képzeletben megrajzolni a nagy sziklák látványát. A zsoltárban arról van szó. határok is. Még a nagy sziklákat sem tudtuk leírni másoknak. kedd – Hermina Zsoltár 34. magunkban el is képzeltük.11: Parancsolom neked. erre építeni életünket. 2010. hogy légy bőkezű az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez.7: Kiáltott a nyomorult. Kérdezzük. hogy ha ilyen dermesztő hidegben kellene az utcákat járja. felfedezni a Vele való közösség biztonságát. azt felelte. kitalált mesékkel. csak annyit mondtunk mindenkinek. a gondolkodás.2. amit akkor és ott jelentettek. Azt mindenki maga tapasztalhatja meg. csak felszólítás a bőkezűségre. aug. és sokszor magunk is láttuk már a koldusokat. Előtte már egy héttel csak erről beszéltünk. hiszen közönséges csalók sokasága kopogtat szinte naponként házunk ajtaján. hogy mégis létezik egy erős kőszikla. akik a megszerzett pénzt percek alatt italra. Meg itt van ez az ige is.Amint teltek az évek. amilyen környezetben. Amikor pedig eljött a nap. Aztán láttunk már olyan embereket. Nincs más válasz arra a kérdésre. hogy akkor. aztán néha látjuk a tévében. hogy miért adott. és saját szemeinkkel láttuk a hegyeke. úgy csökkent a kősziklák. vezetők. Adja az Úr Lelkének vezetését. hogy mit üzennek az igék itt és most. aki téli időben bekopogó koldusnak ad valamennyi pénzt. de azért. 2010. felnőttek elmagyarázták. minden addigi elképzelésünk nevetségesnek és kicsinyesnek bizonyult. hogy megvizsgáljuk. és elég gyakran változik még a tudomány is. És elég nehéz elképzelni azt a régi kort. Rendszerek változnak. sem földön. ha lehetne.3. kik a szegények. akik kéregetni küldték. hogy mire számíthatunk. mégis szeretnénk segíteni azokon. hogy oda el kell menni. Annyiszor hallottuk. Ezzel az igével pedig nehezen boldogulunk a mai kor sok csalója miatt is. vagy mások. hogy a bibliai igék üzenetét úgy kell alkalmazni. Még emlékszem arra. Azt mondják. sem az Ő beszéde. hanem nemes egyszerűséggel adakoztak. micsoda vagyont szedtek össze. Hozzá hasonló nincs sem égen. azt látni kell. magatartása nem lesz mássá. áldásait. erejét. ígéretei. nekünk. hogy akkor nincs egyetlen kőszikla sem? Hiszen semmi nem állandó és örök mindabból. aug. akik nem kérdezték a kérőtől. És elérkeztünk talán mindnyájan oda is. annyi mindenünk hiányzik. hiszen biztosan italra költi majd a koldus. s a felesége dorgálására. egy lelkészről. hogy milyen nagyszerű erre a kősziklára állni.

örök dicsőséget szerez nekünk. az a Mózes. meghallgat. azt. a szabadítás Tőled jön. Nála van a szabadulás. aug. mégis URunk azt mondja. és bízom. De ez nem elég.4.11: Ki olyan az istenek között. Uram. ha minket. Jó Atyán. Ennyire egyszerű? De jó is lenne. hanem Ő mindenre kiterjeszti áldását. Mi felnőttek időnként szórakoztatónak tartjuk azt. kérdezi az Úr a vak embertől. aki átéli Isten hatalmas kezének munkáját. a tenger kettéválásának hatalmas csodája az ő menekülésüket szolgálja. mekkora hatalommal. Isten parancsára. hogy Isten felséges és csodálatos az. véli az ember. és általuk magasztalja Istent. Ő egészen ismer minket és mindennel törődik. Elmondhatjuk ezt magunk. Mózes éneke nem lesz a nép számára mindennapi himnusszá. aug.17: Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy. aki ilyen szeretettel gondoskodjon népéről. Segíts. nincs hozzá hasonló. a hosszú vándorlás alatt való gondoskodásban. mint amit elképzeltünk. most azonban ő maga. hetek óta látja és tapasztalja Isten hatalmát. ez a hála már nincs ott a nép szívében és ajkán minden nap. amikor elgondolkodunk azon. egyszerűen a legnagyobbat. vagy szeretteink közül valakit meggyógyít. hogy jó orvos. s ő minden körülírás nélkül. Fel sem tudnám sorolni minden nyomorúságomat. hogy mit mondunk nekik. aki épp átvezette Izráelt a Vörös tengeren. gondja sem ismeretlen Előtte.Kiált. de Istennek nem lehetetlen. mint te vagy. 2010. mint a gyermekeknek. ha nehézségekkel nézek szembe. méltó Ő minden tiszteletre és imádatra. ők pedig tágra nyílt szemekkel csodálkoznak. mert elmagyarázza elméletben szerveink működését. Mai igénkben Mózes énekli ezeket a szavakat. Áldott légy mindezért. hallja és meghallgatja az Úr kiáltásodat. ebbe az igeversbe a minden szó.5. Isten hatalma most nekik szólt. hogy nekünk is hinnünk kell. bölcsességgel teremtette az Úr az eget és a földet. sok minden szükséges még. főleg Jézus életének történeteiben találkozunk ezzel az egyszerű de komoly hittel. Isten csodái a következő negyven év alatt naponta gondviselésében voltak jelen. Nagyobb Isten segítsége és áldása. Biztosan nem véletlenül került ide. körülményeimben. URam? Ki olyan felséges. azt is. és lehetnek nagyobb problémáim is. vagy amit kértünk. Számos bibliai történetben. hogy az Úr szavára történnek mindenek. Minden bajból szabadulást adott az Úr a Hozzá kiáltó nyomorultnak. Időnként ez nagy csodákat jelent. máskor észrevétlenül munkálkodsz életemben. Nincs hozzá hasonló.Mózes 15. a lehetetlent kéri. csodákat cselekvő. csütörtök – Krisztina 2. 123 . és az egész nép átéli a szabadulás csodáját. Jó Atyám. életet és szabadságot nyertek. Mégis. én is gondviselésednek köszönhetem minden pillanatát életemnek. Mit akarsz. mert az Úr tetteiben félelmes és csodákat tevő. a lehetséges megbetegedések kezelésének módjait. Istenünk hatalmas Isten. Azzal a bizalommal próbálom a mai nap minden harcát megküzdeni. ami életünkben van. melyet a mai ige alapján a zsoltáros szavaiból merítek: Hozzád kiáltok. hogy cselekedjem. minden nap hálásnak lennem. Napok. hogy Velem leszek. Hihetjük valakiről. de mindjárt más hangsúllyal mondjuk. Korintus 4. hogy az illető jó orvos. mint te vagy szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes. hogy Isten nem csak ezen kéréseinkre válaszol. a mindennapi eledel és víz kirendelésében. mindig a legsürgetőbb és legsúlyosabb kéréseinkkel jövünk Istenhez. mit egyelőre nem értünk. ahogyan a kicsi gyermekekkel mindent el lehet hitetni. És bizonyára már átéltük. És elmondhatja. Bizalommal kiálts. kiszabadít. szerda – Domonkos 2. a mai napon is vannak kisebb nehézségeim. a csapások alatt rácsodálkozhatott. hogy lásson. életünk egyetlen nehézsége. az egyiptomi katonák vízbe fulladása pedig a szabadságuk végső pontja. 2010.

vagy legfeljebb nyolcvan esztendő. annál nehezebb. de ez az örökkévaló Isten szempontja szerint. Keresztyének sokasága él úgy. ha valaki felismeri. bűnvallásról. Az egyik Isten Fiának. nagy és tökéletes. melyet nem tudunk jelenlegi értelmünk szerint elképzelni. aug. mi nem kell szembenézzünk semmilyen következményével a bűnnek. mikor nagyon elkeseredek a szenvedések alatt. Két szempont is előttünk van. amint 124 .6. és az olyan. Két dolgot tehetünk. Mi ilyet nem mondhatunk. amit vétettem. Nem tudjuk azt sem. olyan nagy. nekünk elég. Innen viszont egy nagy lépés az. hogy az Atya elfordult tőle. és te megbocsátottad bűnömet. nagyobb részében hiábavaló fáradság. Vagyis pillanatnyi. Uram. tökéletes lesz. nehézségekkel. A bűnvallás nem könnyű. A másik szempont pedig.Jól olvasom. a szenvedés könnyű. mondhatjuk. hogy nagy része szenvedés. amilyennek mi mondjuk. Ma nem divatos. hogy ne csak emberi gondolkodás szerint lássuk szenvedéseinket. amit itt töltünk a földi létben. annál inkább kevés az életünk ideje. lehet. akik nem tartoznak hozzánk. Bűnről legfeljebb azok esetében lehet. Sokat halogatjuk mi ezt a bevallást. és azt üzeni. Minél inkább halogatjuk. ha megpróbálnánk Isten szerint gondolni szenvedéseinkre? Lehet. nem úgy hisznek. hála Jézus szenvedésének. tart a nulla felé. esetleg kirívó cselekedeteik vannak. amit hitvallásunkban így mondunk. egyszerűséggel jöhetünk URunk elé. mi minket ér. hogy az örökkévalósághoz képest egy évszázad is csak pillanat. nincs a helyén. Jézusnak a szenvedése. hogy szenvedésünket az örök dicsőséghez kell mérnünk. Hitvallásunk szerint. hogy mindig velünk legyen az Isten. péntek – Berta Zsoltár 32. mert Jézus szenvedése által biztosította számunkra a lehetőségét annak.5: Elhatároztam. az ige szerint. ha a szenvedés mértékéről gondolkodunk. megváltott. de hogy van az. happy keresztyének lehetünk. pillanatnyi? De hiszen a zsoltár szerint a hetven. Egyedül ő kiáltotta a kereszten. amit meg kell tudnia minden embernek az. melyek valóban rettenetesek. elismerem és beismerem bűneimet az én mennyei Atyám előtt. ahogy a matematikában mondják. hanem a Dávid és a tékozló fiú példája szerinti őszinteséggel. hogy Jézus szeret. Itt is meg kell próbáljuk Isten szempontja szerint megítélni a szenvedést. mint a tékozló fiú a disznók mellett. az első dolog. a dicsőség pedig örök. És mi lenne. sem a módját. jövők eléd. Sokan gondolják. a mi szempontunk szerint hosszú a szenvedésünk. Mennyei Atyám. mikor és hogyan kellene elmondani Istennek. igaz. hogy ezen szempont szerint a jelen egy pillanat. hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak. hogy milyen nagy a bűne és nyomorúsága. hogy ez a célja ennek az igének. hanem az örökkévalóság szempontja szerint próbáljuk megítélni mindazt. Jó. időn kívül nagyon nehéz lenne. de látunk és hallunk. Jó. de következménye csodálatos. hogy nem akar hallani bűnről. büntetésről. És hozzá szoktuk tenni tapasztalat alapján. hogy Krisztus áldozatáért Isten automatikusan minden bűnt megbocsátott. vagy tiltakozunk. hogy szálla alá poklokra. 2010. nem találjuk sem a megfelelő pillanatot. Add. hogy eldöntöm: bevallom. fárasztó küzdelem. hogy könnyű szenvedés? Hiszen mi magunk is átélünk gyakran nagy nehézségeket. Nem kell cifrázni a szavakat. és annál később fogjuk megtapasztalni a bűnbocsánat csodáját. vagy igazat adunk Istennek. hogy a mi szenvedésünket mi magunk ismerjük legjobban. rögtön utána pedig a bűntől való szabadulás mikéntjét szükséges megismerni. elhagyta őt. mert nekünk idő felett. hogy bűnös. gondokkal-bajokkal való harc. különösen akkor. minél nagyobb időintervallumban gondolkodunk. persze. mint mi. sőt kell beszélni. hogy mindig emlékezzem erre az igére. olvasunk olyan szenvedésekről is. melyeket mi el sem tudnánk talán viselni. Nagy kegyelem az. hogy Isten szempontja szerint ez a néhány évtized szinte semmi. és néha egy ember egész életére kihatnak. hogy milyen mértékű szenvedést jelent az. aki örökkévalóságra rendelt minket.

aug. A zsoltáríró is döntést hoz. hogy nem vétkezek többé. és ezek kikívánkoznak szavaink által. hogy ez a mi zsidókhoz való viszonyunkat is meghatározza. milyen csodálatos érzés. kibeszélhetetlen öröm. csak ne mondjuk ki. minden vétkemet. semmilyen emberi vagy földi ok ebben nem számított.22: Az üdvösség a zsidók közül támad. megvallani bűneimet. kérdezi a mai ember. a külsőségeket.8. amikor szinte az egész világ ellenük fordul. angol. pont. Istennel. hogy Istennek még terve van ezzel a néppel. ahogyan a közösségben viselkedünk. arab. mit hiszel. amikor olyat szeretnénk érteni. mert valamilyen kötelék van közöttünk. bűneim miatti szégyennel és félelemmel. Miért? Talán ez a leggyakrabban elhangzó kérdés. aug. vasárnap – László Zsolt. Azt is tudjuk. Ha Isten ezt a népet választotta. a Bibliával. Kicsik vagyunk ahhoz. de jövök bizalommal is. rokonainkkal. hogy Te.vagyok. és Jézus is ehhez a néphez tartozott. Oly sokszor megtapasztaltam már. Mások azt szerették volna. Jézus. hogy az Úr akarata ez volt. 2010. és ha mégis emberi gyarlóságom bűnbe vinne. csak el kell azt fogadjuk. Magyar kellett volna legyen. és kérdezzük a körülményeket. rögtön eléd jövök. hogy a bibliai igék egyre közelebb vannak a beteljesedéshez. Pál apostol hozzáteszi. hiszen mi beléjük oltattunk. hogy a szív teljességéből szólhasson a száj. Vasárnap van. minden nemzet közül ezt a népet választotta ki. hogy ne vétkezzem nyelvemmel. hanem a szívünket szeretné megtisztítani. sem sértegetni egymást. kérni bocsánatodat. Atyám. hogy tisztelettel forduljak feléjük. mint a keresztyén életünkben. csak ennyit mond az Írás. Jakab apostol is arra hívja fel a figyelmünket. mikor megbocsátasz nekem. hogy minden hibájukat elnézzük. Isten nem minden kérdésre válaszol. Miért. és megbocsátod bűneimet. de az szemmel látható. Van. úgy Isten ószövetség népe is különös számunkra. 125 . nem szoktunk hangoskodni. sem másokról beszélni. Mert a szívünkben még ott vannak az óember érzései és gondolatai. az Írás beszél arról. mi van benned. 39. mondjuk mi. amire megvan az Ő válasza. vagy egyes beszélgető partnerekkel egy kicsit elbeszéljük embertársainkat. Szavainkra nem könnyű vigyázni. hogy nem számít. csak tartsd be a szabályokat. beszédére oda fog figyelni. Nem arra bíztat minket az ige. De a templom körül vannak íratlan szabályai a beszélgetésnek. 2010. hogy különösen viszonyulunk hozzájuk. adjon Isten imádságos lelkületet irántuk. Nem azt jelenti. egy egyszerű próbája az igének az. amire törekszik egyébként a mai ember. ha ő afrikai. akkor ez elég. akire másként tekintünk. hogy a Messiás földi származására nézve a zsidó nemzethez tartozik.2: Ezt határoztam: vigyázok szavaimra. meghallod őszinte szómat. Ma is bocsásd meg. amerikai. Nem arra bátorít Isten. de azt mégis igen. hogy a világ politikai és gazdasági. szombat – Ibolya János 4. Uram. román. máskor mintha mi magunk szeretnénk valamiről ítéletet mondani. vagy más vonatkozású kérdései szempontja szerint ítéletet mondjunk. beszélünk. hogy milyen nagy megkönnyebbülés. legalább burkoltan.7. sőt. német. hogy gondoljunk minden rosszat. Istentisztelet előtt és után találkozunk ismerőseinkkel. Ezért szeretném eldönteni. ami meghaladja felfogó képességünket. Mint egy közeli rokonunk esetében. utalásokkal is szoktunk néha bántani másokat. amit emberek felteszünk úgy a mindennapi életben. De időnként teszünk kisebb kivételeket. a samáriai asszonnyal való beszélgetés során mondja ezt a kijelentést. de sok olyan kérdés is elhangzik. a keresztyénséggel kapcsolatosan milliószor hangzik el a miért. Miért zsidó? Így akarta Isten.

nappal értelmetlen a fáradozás. ő a szakember. hogy minden nyomorúság ellenére csordultig van örömmel. Neki terve van az életemmel. kihasználva az alkalmas időt. hogy reménység ellenére reménykedve hitte. De erről szól a keresztyénség. Azt kell megtanuljuk. mindig elszomorodok. ez a kulcsszava az igének.” Mégis. hogy nem csak a természeti törvények szerint élünk. éljek dicsőségedre. ami nem természetes. Tapasztalata a halászatban Péternek van. mert nem csak váratlan és fontos események miatt kellett halasztani dolgokat. Ábrahámról mondja Pál apostol. ne szalasszam el az alkalmas időt. Mindezen igékben olyasmi történik. akaratod megértsem. imádkozik. Elvonja figyelmem. de hiábavalóság. s eltervezek egy napra. aki így fogalmazott: boldog ember az. de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. hogy beszédemmel mindig csak használjak. mert nem volt kedvem valamihez. amikor kimondásuk előtt átgondolom őket. olyan nehéz ma már azt is megkülönböztetni. hogy sok zaklatás ellenére. 2010. 9. ne esztelenül. legyek megfontoltabb. ahogyan ezt Péter és a tanítványok teszik ebben a történetben. nem első alkalommal halászik itt. hogy igazat adjunk Istennek. ami érdekesnek tűnik. hanem bölcsen. ami a Te akaratod. Te adj nekem ma is bölcsességet. Amikor szavaimra vigyázok.hogy néhány szóval is életeket lehet megváltoztatni. és mi az. de terve van a perceimmel is. hogy mi is származik onnan. mert Isten ezt ígérete neki. És mindezeken felül egész éjjel próbálkoztak is többen. kedd – Lőrinc Lukács 5. Vagy ugyancsak Pál vallja. A Thesszalonikában élő keresztyénekről pedig azt írja. hogy Őt dicsőítsem. mégis örömmel fogadták az igét. hogy az alkalmas időt felismerjem. Mikor ezt teszem. látszólag nem indokolt. Más szakemberek is azt tartják. egész éjszaka fáradtunk ugyan. gondolkodik. élmények jellemzőek ránk. természetessé. érdekesnek tűnő hiábavalóságokkal kísért. 10. Mesterem engem figyelmeztet. hanem az Istennel való kapcsolatunk új életet jelent számunkra. Sorolhatjuk az ellenérveket: Jézus ács. aug. aki mielőtt beszélne. Ő naponta készít számomra sok alkalmat arra. mert az idők gonoszak. amit később megbánnék. inkább imádkozom. és embertársaimnak is hasznára legyek. mert hiábavalóságok lopták el időmet. aki már ezt a tavat is ismeri. 2010. hogy sok nép atyjává lesz. és mielőtt kimondanám azt. annak minden jellemzőjével és áldásaival. a világhoz akarja igazítani életem. hogy Isten terveit ne valósítsam meg. aug. mert kényelmesnek találtam elhalasztani. Nem sikerül elvégezzem. egy hétre. hanem gyakran azért.5: Simon így felelt: „Mester. és semmit sem fogtunk. és mielőtt gondolkodna. hogy az Úr használja nyelvemet és tisztítsa meg szívemet. akkor a szívemet vizsgálom meg. majd meglesz ezután. ez a hitélet többlete. hogy éjszaka lehet itt halászni. 126 . Uram. és ugyancsak ő az. hogy saját feladataim végzésében előre haladjak. Van azonban egy ellenség. hogyan éltek. és néha a keresztyénségnek. csupán földi gondolkodás szerint nem érthető és nem magyarázható meg.15-16: Jól vigyázzatok tehát. nem csupán a földi tudományok által meghatározott és megmagyarázható érzések. Péter halász. aki sokféleképpen törekszik arra. lényeges dolgok maradtak el miattuk. hogy mi az. Mennyei Atyám. amit szeretnék. Baj van az időbeosztásommal. Határidőnaplómba már egy tucat feladatot tologatok előre. Nagyon igaza van annak a lelkésznek. még egy hetet várhat. ilyen ember szeretnék lenni ma is. eredménytelenül. hétfő – Emőd Efézus 5. váljon szokásunkká. Minden emberi és tudományosnak nevezhető érv szerint nincs értelme annak. És arra is alkalmam van naponta.

hogy az Úr adta. mely által bennünk munkálkodik. 11. Szoktunk ezzel az igével vigasztalni is. mennyire más az. sokat tudunk róla beszélni. és a legjobbat adja nekünk az Úr. akkor vagyok erős. mit szoktunk mi mondani.amit Jézus mond. fogunk nagyokat csodálkozni. arra törekedve. Az ige ismert. teherbírásunk. Mennyei Atyám. De még nem hallottam ezeket a szavakat koporsó mellett álló embertől. Aztán legyünk nagyon őszinték. és annak öröme tölti be szívünket. 12. A hit itt kezdődik: mert Jézus mondja. Nem. Ilyenkor lehet nagyszerű csodákat átélni. hanem Pál. de… Sok gondolatsort tudunk mi folytatni. hatalmasan cselekszel. abból merítünk erőt. Add ezt a tapasztalatot minden gyermekednek. adj erőt és bölcsességet elfogadni. valamihez kevés a lelki erőnk. hogy megtapasztalhassam mennyei erődet. Ha Isten indítására indulunk. nem akarunk erőtlenek lenni. szenvedés és próbatétel van életünkben. hogy ha emberi vélemények ellenére. aug. mindenre elégséges. amit az apostol átélt. a panaszok. és idézzük fel. s ez nem mindig jó. nehézségeikről panaszkodnak. Olyan nagy kegyelme a mi Istenünknek. mégis Rád hallgatok. amikor felebarátaink erőtlenségükről. A gondolatsort akár folytathatnánk is. hanem Istenére. Annyiszor hallottam Jób bizonyságtételének dicséretét szószékekről. mert Te Atyám. sok példa által támaszthatjuk alá Pál bizonyságtételét. és leszünk tele örömmel. akkor mindig óriási hálával és örömmel telik meg szívem. életem. esetleg vele együtt örvendezünk. Mennyei Atyám. hogy nincsenek egyedül ezen érzéseikkel. mert nem utasította el imádságomat. hogy bizonyos legyen abban. 2010. hogy Isten ereje nyilvánvalóbbá legyen általunk. aug. hanem Isten erejére. nem is a magunk erejére kell támaszkodjunk. Ő vette el. Ez valóban meghaladja minden képzeletünket. csütörtök – Klára Zsoltár 66. hogy imádságait Isten hallja. abból élünk.10: Amikor erőtlen vagyok. és az Úr gyors segítségének igénylése. tenni. önmagamat is ide értve. rögtön jelentkeznek a miértek. és kétezer év alatt nagyon sok keresztyén élte már át. kegyelmedből. Mégis. és hadd mondjuk ma sokan: szavadra megteszem. aki nekem mindig jót akarsz. hogy 127 . És elfogadni is rettenetesen nehéz.. ha valamit az Úr ott hagy életünkben. szoktuk idézni is. amikor konkrét helyzetben Isten meghallgatja imánkat. ahogyan intézed sorsomat. Olvassuk el az előző fejezetet a Bibliából. amikor kiderül. megteszem. hogy annyiszor megtapasztalhattam. vagy magunk élünk át valamit. Minden keresztyén hívőnek fontos. Mi mindig erősek szeretnénk lenni. amikor Isten hatalmát megtapasztaljuk. S ha vannak kisebb szenvedéseink. hogy valaki elmondja tapasztalatát. hogy Isten ereje megerősít. 2010. és tudjuk. az elméletekkel nem állunk rosszul. hogy Isten szeret minket. amit akkor érzünk. szeretetét nem vonta meg tőlem. mennyire fontosak vagyunk számára. sem fizikailag. és próbáljuk elképzelni. és próbáljuk átgondolni. hogy nagyobb legyen az Ő kegyelme.Korintus 12. mely mindenre elégséges. annál kevésbé lelkiekben.20: Áldott legyen Isten. De nem szeretnénk egyetlen szenvedést sem átélni abból. Pál erőtlenségben megtapasztalt erejét sokszor idézzük. szerda – Zsuzsanna 2. s a nehézségek és szenvedések alatt is hadd legyek Veled békességben. Mintha már azon lennénk. nagyon hálás vagyok. azt próbáljuk szavakba megfogalmazni. akkor Pál szavaival akarjuk meggyőzni őket. hogy erőtlenségre törekedjünk. Aközött is különbség van néha. áldott legyen az Ő Neve. hogy ne saját erőtlenségünkre tegyük a hangsúlyt. helyzetükkel. Elmélet és gyakorlat között sokszor különbség van. milyen „élmények” után mondja Pál ezeket. Gyakran szokták.

és ne rettegj! Változó világban élünk. gondviselésében. és szeretnélek őszinte szívvel ma is magasztalni. A zsidók több. mert csak így lesz ezeken áldás. azok meglakolnak. Ez akkor is igaz. ha minden törekvésem. Uram. Amikor Isten kihozta őket Egyiptomból. nem tartós ajkunkon a dicséret. a nagy többség számára észrevétlen. Ezért is nehéz elképzeljük. méghozzá nagyon gyorsan változó világban. azok csodálkozni fognak. és nem marad el tőled. Ennek oka nem az emberekben keresendő. Ha emberek akaratából íródott volna. a kis kezdetből pedig keresztyénség lett. Más volt a környezet. hiszen ki figyelt volna a nagy Római Birodalom kicsiny tartományában élő közösség életére. És milyen kevés elég néha. milyen volt az élet akkor. Isten Lelkének ihletésére azt írja. melyek mindig beteljesednek. amikor egy életen keresztül alig változott valami egy ember környezetében. Áldott légy. péntek – Ipoly Zakariás 4. elmarad hálánk. jelentéktelen. Nem én. hogy Isten válaszol kéréseikre. és az esetek többsége ilyen. Átéljük az Úr ránk sugárzó szeretetét. minden gúnyolódás. ami nem történt meg Noé bárkájának 40 éves építése alatt. Zakariás. azokat jegyezték le. hogy Isten Országának megnyerjek másokat. A történészek alig említik mindazt.8: Maga az ÚR megy előtted. Szerető Atyám. aug. mennyire figyelsz imámra. körülményeiben. mint négy évszázadot töltöttek Egyiptomban. valahogy így hangzana: akik gúnyolódtak. megvetés. akkor minden megváltozott. Mennyire gyarlók tudunk mi mégis lenni. hogy életem minden pillanata gondviselésed által történhet. ehhez kétség nem fér. elég. az életmód. azok elnémulnak. 2010. hadd ne feledjem el. Közben történnie kellett valaminek. emberi lenézés és ellenségeskedés ellenére. azok is örülni fognak. És azt a lelkületet is szeretném elsajátítani. nem ismertek más életformát. hanem Isten áldásában. 14. Amit Isten az emberek által munkál. megköszönjük nagy szeretetét. Amit Isten elkezd. A templom is felépült Jeruzsálemben. kipattanó örömmel dicsérjük az Urat. mint az egyiptomi szolgaságot. ő lesz veled. amikor a kezdet kicsi.Mózes 31. ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. aug. Sok példát lehetne felhozni ennek igazolására. mely nem a gúnyolódók ellen harcol. általam is. azt Ő be is végzi. szánk nevetéssel. szombat – Marcell 5. még a gúnyolódókat is. A nagy eseményekre. 13. és nem utolsó sorban az Ő ígéreteire. Valaminek. amit az Újszövetség ír le. „majd megmutatom én nekik” gondolattal. munkálkodásom Isten akaratával megegyezne. ha rövid ideig nem történnek rendkívüli csodák. a befejezéskor már ők is az ünneplők. beleavatkozik életükbe. hogy azok is örvendeznek. a 12 apostol és néhány szimpatizánssal induló kezdetből mára a világ közel egyharmadát kitevő vallás lett.gyermekei gyakran élik át ezt a csodát. s elszáll örömünk. ha nem is történik ma eget-földet rengető csoda. hanem úgy szeretnék munkálkodni. a 128 . 2010. újra és újra megbizonyosodunk. csakhogy azok mára már aprókká lettek. Nem hagy el téged. És így lesz Isten minden ígéretével. megtelik szívünk hálaadással. szeretnék emlékezni arra. annak meglesz az eredménye. A jeruzsálemi templom építése alatt a gúnyolódók lelkülete megváltozik. hanem Isten. a nagy történésekre figyeltek. gyümölcse. az örvendezők közé tartoznak. Szeretném. szükségemre. Ne félj hát. még csak valamilyen baj sem kell történjen. hogy mennyire szeretsz. Ennek a mai igének viszont van még egy fontos üzenete. hogy az Úr velünk van. a szabadulást átélők mind ott születtek. az Ő vezetésében.10: Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján. a világ népei között az egyik legapróbb közösség dolgaira.

Szeretnék minden nyomorúságtól és bajtól megmenekülni. Mintha mindig itt lettek volna. hogy miként viszonyulunk Isten nevének gyalázásához. Hozzád jövök. 15. de az igében vessző van. s így mondja ezt az imát. a mostaniak. ahol nem hallottam sem káromkodást. hogy még elfogadsz. és azokon járjak. Mindenben más az életünk. nem tudtam mit tegyek. Dávid pedig Téged keres. mint az ószövetségi választott népnek. akkor Benned bízom. hiszen gyermekeidet nem hagyhatod megszégyenülni. A mi életünkben gyakrabban van változás. Pontot tettem a mondat végére. számítok Rád. 2010. törekvésemben kudarcot valljak. ugye. két kivétellel mind 18 évnél fiatalabbak voltak a vándorlás kezdetén. ezt meg tudod tenni. hétfő – Ábrahám Zsoltár 74. megsegítesz. 129 . És kell a Te vezetésed elfogadjam. hogy egyszerűen ledöbbentem. víz. Szeretnék ma én is Hozzád menekülni. és önmagam előtt. felületes imádságomért. hogy terveimhez segítséget adj. Uram. hiszen az idősebbek meghaltak. csibészkedések során hallottam volna csúnya beszédet. vasárnap – Mária Zsoltár 25. hogy bármilyen igyekvésemben. hogy Hozzád menekült. Ezt kérem. Mint amikor Jézus mondja tanítványainak. vagy Isten nevének gyalázását. hogy taníts. nem kopik el a lábbeli. a magam terveit sikerre vigyem. ne szégyenüljek meg. támaszom vagy. ugye. hogy mint a Te szolgád. hogy saját dicsőségemért meg ne szégyenüljek. Első ilyen élményeim iskolás koromból valók. vezette őket Isten. Szeretnék sikeres lenni. Noha városon gyermekeskedtem. hogy elküldi a Lelket. hogy Isten lesz velük. meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? Nem kis kérdés. Azt írja Dávid. A Kánaánhoz érkező nép negyven évet töltött a pusztában. Rádöbbenek. Uram. mert megértettem. egyesek nagyok. megbocsátsz. mutasd meg. emlékszem is. aki nem enged megszégyenülni. hanem én kell Hozzád menjek. hogy Te ismered a helyes utat. Amikor Hozzád jövök. van folytatás. A gondviselésre akkor is szükségük lesz. Ma is nagy biztatás és békesség forrása. óvsz bajoktól. a zsoltárossal. önzésemért. Nem hagyhatod.10: Isten. és Mózes nem jön velük. és a nagy áldás ott volt. Olyan sok tervem van. Itt Mózes arról biztosítja a népet. Jövök. aug. útaid. Uram. útaidat keressem. és amikor akaratod szerint élek. hogy a magam akaratát tehessem. hogy el fog távozni. ez az ember Mózes. hogy ne szégyenüljek meg. Ő nem marad el akkor sem mellőlük. ugye. Mindenről az Isten gondoskodik. Olyan családban nőttem fel. mintha már a változás lenne a természetes. el szerettem volna szaladni. de Istenre ugyanúgy szükségünk van naponta. Most ismét egy nagy változás előtt áll a nép. ezért én is kérlek. hogy megszégyenüljek. és nem kell majd háborúba menni más népekkel. amikor már nem lesz szükség a mannára. élelem. megsegítesz. gyermeked. vezess. Vagyis nem Te jössz Uram hozzám. mert nem szeretek megszégyenülni. sőt. hogy a gyerekekkel való játszadozás. saját dicsőségem kereséséért. én máris megszégyenültem Előtted. velem jössz. mint akik nem ismernek Téged. aug. 16. sem csúnya beszédet.20: Ne szégyenüljek meg. hogy Isten nem marad el tőlünk.mindennapok teljesen mássá lettek. mert hozzád menekültem! Én gyermeked vagyok. nehezen megvalósíthatók. Ő jár előttünk. akkor azt is megígéri. valahogy nem emlékszem. ne szégyenüljön meg. Uram. csak segítségedre volt szükségem. Ugye. nem győzik le őket a különben katonailag sokkal erősebb népek. vagy a pusztában születtek. mindent az Isten szeretete és gondviselése ad nekik. Egy ember által munkálkodik Isten. a Gondviselő pedig velük marad. kérlek. ne engedd. de van egy erős Isten. Ne szégyenüljek meg. 2010. Benned bízik. akaratod szerint él. hogy úgy gondolkodtam.

amikor taníthatjuk az elkövetőt. amit mondtam. s azt is javamra fordítod. hogy környezetemben is egyre inkább csak ilyen emberek legyenek. Jó Atyám. 17. az elöljárókat. azt megbecsüli az Atya. noha. hogy ne tegye.3: Isten után szomjazik lelkem. Helyzettől. de nagyon sután hangzott. küldetésünknek. hogy az Úr állítsa le ezeket a borzalmakat. rögtön megbántam. és imádkozom. mikor betűnként leírom. Van. akár figyelmeztetéssel. hanem szinte természetes. és emberétől is függ. amikor próbáltunk ellene tenni. valamikor ifjúkorom kezdetén magam is próbálgattam egy-két kemény beköpéssel érdekessé tenni magam. Borzalommal hallom első-második osztályos gyermekek szájából azokat a kifejezéseket. „Csak” azért. a senkit tiszteletéről. a szülőktől tanulták. a bűnös embert. mennyire helytelen. áldani szeretném örökké szent Neved. azt olyan nehéz elfogadni. amit ez az ige állít. akár kéréssel. hogy ne csúfolják az Úr nevét. nehézségben kis erővel. Külön kiemeli Pál apostol az úrvacsora megbecsülését. a szülők pedig nagyon jópofának tartják. ha a csemete nagy trágárságokat ejt ki a kis aranyos száján. mindnyájunk elvárása. az özvegyeket. máskor megkérhetjük. Van. megbecsüléséről biztosítja. aki azt mondja Jézusnak. Itt viszont az Örökkévaló. 18. annyira mindennapi. az részese lesz egy csodának. ilyen figyelmességre. hogy megjelenjek Isten előtt? 130 . és ezért Téged ma őszinte szívvel áldani. Az természetes és ismert. ha az Úr nevét szidalmazzák. és nyílván Isten minden ajándékát meg kell becsülnünk. hogy ember az embertársát megbecsülje. én bűnös vagyok. mint amit ember elképzelhet. hogy vasárnaponként hallom néha az áldásban. olyan hihetetlenül csodás ajándék ez. A nagy kérdés. amiről ne tudnál. Soha nem sikerült megszokjam. ne engednéd. akik Nevedet áldják. a szent és igaz Isten az. egy felfoghatatlan nagy ajándéknak: megtiszteli. hogy mit tegyünk. aug. nem érhet olyan nehézség. szerda – Ilona Zsoltár 42. amit tesz. ha az ő Urát szidalmazzák. akik fáradoznak. mert Jézusnak szolgálunk. De egyet minden esetben tehetünk: imádkozhatunk. egy-egy jó tanáccsal. A Szentírás arra is felszólít. hogy az Atyát tiszteljük. Legtöbbször megelégednék egy kis vigasztalással. hogy miként tehetünk ellene. Szinte nehéz elhinni. Hiszen bizonyára minden istenfélőnek fáj az. Szinte beleremegek. elakad a szó ajkamon. Atyám. 2010. és az is sokat jelent. És mi emberek azt tartjuk életünk legnagyobb feladatának. 2010. hogy távozz tőlem. a világ teremtője. Atyám. hogy becsüljük meg az időseket. kedd – Jácint János 12. és ha lehet. Valami tiltakozik bennünk. változtassa meg az ilyet mondó emberek szívét. amiket soha nem szeretnék hallani. Ezek olyan sokat jelentenek nekem. szeretetre. az élő Isten után: Mikor mehetek el. sőt. dicsőítsük. szégyelltem azt. Istenhez kiálthatunk. aki a porszemet. Manapság a csúnya beszéd és az Úr Nevének gyalázása már nem is divat. Aztán sokszor kiderül. Péter magatartása jut eszembe. Szeretnék ma ezen még gondolkodni. De a Te megbecsülésed. Aki Jézussal él.26: Ha valaki nekem szolgál. Felnőttek esetében pedig már észre sem veszi szinte senki. Uram. akinek figyelmeztetésben kell elmondani. felkészülni sem tudok ekkora kegyelemre. ha szent Nevét minden helyzetben illetlenül említik. aug. amikor egyszerűen csak továbbállunk. van. hogy rám fordítod orczádat. örvendezni. látsz engem és törődsz velem. Neki szolgál. megbecsüli őt az Atya. És bizonyára mindnyájan éltünk már át kudarcot. hogy otthon is így beszélnek. mikor felismeri benne a hatalmas Istent. azokat. nem vagyok méltó. Ez több. hogy ne legyünk részesei ilyesminek.elég nagy zavarban voltam. imádjuk. miután Ő életét odaáldozva szolgált nekünk.

és mégis elég nehéz elfogadnunk úgy. és szívünket is. az nem titok. minden vasárnap van istentisztelet. Jó Atyám. nem az emberek ünneplő sokasága. vagy kérdőjelet. hiszen a világ ezernyi más lehetőséggel akarja betölteni időnket. És így érkezünk el oda. hanem az. és ebben azoknak. Ma már természetes az. és a szükséges következtetéseket életre szólóan le kell vonjuk. ahol Istennel lehet közösségünk. amit a jeruzsálemi templomban tapasztalhattak meg az ószövetségi időben élő emberek. erre készültek. hogy a következményei láthatóak legyenek életünkben. minden időben voltak. Köszönöm. hiszen Jézus mennybemenetele óta. amin részt vennék. Akkor pedig az élet sem csak azt jelenti. hogy az apostolok hittek Ő Benne. és a mai lehetőségekkel élve a nap bármely pillanatában olvashatunk. Ezért is hiányzik a zsoltárosra jellemző szomjúság életünkből. akik Jézusban hisznek. hanem az Isten. hogy a test fizikai létezése. ez azt jelenti. hogy már egyikkel sem élünk a lehetőségek közül. tudom-e. 19. már nem a testi halál kérdése a fontos. hogy mindig megjelenhetek előtted. csütörtök – Huba János 11. mert Jézus mondta. hogy nem lesz biológiai halál. és azóta is. hogy Te mindig velem vagy. mint egy megállapítás végére. Most azt kérdem magamtól. hogy Jézus nem azt mondja. hogy Jézus itt a halálról más értelemben beszél. noha ezzel is ritkán vagyunk hajlandók szembenézni.A zsoltáríró vágyakozik az Istennel való közösségre. az nem hal meg soha. mint a gyermekeiddel való közösségre? A Mai napon nincs gyülekezeti alkalom. Az életem is mássá lett. ide most pontot kell tegyek. idézik temetésem. itt kellett feltöltődni a következő időre. hogy egyszer meghalunk. akik őszinte és alázatos hittel éltek. mint azt a hétköznapokban mi használjuk. Nagy esemény volt. más alkalmakkor. Hiszen abban nem kételkedünk. amikor együtt vannak az atyafiak. hogy a belső szobában is kereshetjük Istent. hogy a jól ismert igét újra át kell gondolni. És az élet is más. sokszor átéltem már. ez az örök élet már elkezdődött. hogy amit Ő mond. amit egy másik zsoltár fogalmaz meg. azoknak nincs részük. azt igaznak tartom. és hisz énbennem. legfeljebb a száz éves kort élte túl néhány ember egy kevéssel. és az Ő Fiában. vágyakozom is ezeken részt venni. hogy van egy másik. leírhatatlan élményt jelentett szemlélni a ceremóniákat. Örvendek ezeknek a lehetőségeknek. URunk pedig arra is bíztat minket. nagy találkozásokra is sor kerülhetett. akár részt is vehetünk naponta valamilyen alkalmon. 2010. Mégis. több. aug. akkor Jézus szerint a halál nem a test halála. Akkor pedig megváltozik a halálhoz való viszonyom. ami nem a test halála. súlyosabb halál. de nekem attól nem kell rettegnem. Élek-e én ilyen értelemben? Új életem. a magyarázatát is ismerjük. hogy szép és gyönyörűséges. hogy ez rólam is szól. sokan mentek együtt. Tudjuk-e. mint bizonytalan mondat végére?! Amennyiben hiszek Istenben. aki hiszek Benne. 131 . ez pedig óriási esemény volt. Az talán mindenkinek ismert és érthető. örök életem van Istentől Krisztus által. hogy minden helységben van templom. húsvétkor. De van olyan halál. Ha ezek az emberek tehát fizikailag meghaltak. hallgathatunk vagy láthatunk istentiszteletet. a zsoltáros Isten után vágyakozik. jó együtt lenni azokkal. mint a létezés. gyakran hétköznap is adatik alkalom különféle vallásos csoportok tevékenységére. Évente felment minden zsidó ember legalább egyszer a templomba.26: Aki él. ismereteink szerint a testi halál minden emberre bekövetkezett. igemagyarázatot. Sokszor hallottuk ezt az igét. a jól ismert üzenetet magunkra is alkalmazni kell. Ebből viszont az következik. akik Nevedet imádják. az egyedüllét sem gátol a Mindenhatóval való közösségben. vajon Te. sokszor nem is csak egy. Atyám első helyen vagy-e? A Veled való közösségre vágyódom-e legalább annyira. hogy nem érvényes rám. Jézus Krisztusban. A lehetőségek bősége pedig néha oda vezet. de Veled szeretnék közösségben lenni egész nap. nem a külsőségek az elsők. Az.

hogy Isten teremtett mindent. és megszabadít. szombat – Sámuel Jelenések 21. szabadítást adni. 2010. ahogyan az oroszlánok között is megőrzi a Benne és csak Benne bízó Dánielt. és ezeket az emberért teremtette másodsorban. de az ismétlés a tanulás anyja. hanem örvendező hitvallókká leszünk. akik egy-két év vallásóra után már szépen el tudják mondani. de hitelessé akkor lesz.28: Ő megment. Néha mi hasonlítunk azokhoz a kis gyermekekhez. hogy Ő jó. péntek – István Dániel 6. szabadító hatalmát. vagy keresik Őt. Dáriusz itt a zsidó Dániel által imádott Istenről mondja el ezt a szép hitvallást. ha panasz és minden irányba való rohanás helyett Benne jobban bízunk. megparancsolja. és különösen az Ő gyermekeinek életében és érdekében. hogy többször hallottam. az Írás utolsó könyvének utolsó előtti fejezetében viszont még az eddigi „íme” által bevezetett cselekedeteket is felülmúló csodáról van szó. helyzetünket elfogadjuk és az Ő szabadítását bizalommal kérjük. Dáriusz megtapasztalja Isten hatalmát és jóságát abban. Ha átéljük Isten megmentő. a római századosnak. vagy a keresztyén gyülekezethez az Újszövetségben. az íme szóra a Szentírásban mindig külön oda kell figyelni. mert a mi URunk hatalommal munkálkodik ebben a világban. hogy a méd nemzetségű Dáriusz király mondja el. hogy hirdessük az Urat. de 132 . hogy mindent újjáteremt.mert Őbenne van igazi életem. hogy számára semmi nem lehetetlen. de hisznek az egy. beleszületés által. Itt. Vezesse az Úr gondolatainkat. nincs olyan helyzet. akik nem tartoznak a zsidósághoz az Ószövetségben. Az íme után az Úr hatalommal elvégzett munkája van. mert olyan hatalmas Istenünk van. mint az egy igaz Istenről. Az újjáteremtés pedig nem újat teremtést jelent. hogy egész birodalmában az Urat féljék. újnak. Minden azt jelenti. és bíznak az Ő hatalmában és segítségében. minket szeret. Holott a médeknek is vannak isteneik. másoknak. hagyományaikra. Mert ezek az emberek nem szokásból. újjáteremtek mindent. ami a világban van. Elolvassuk a teremtést a Bibliai első lapján. mert hatalma szeretetével párosul. miután az elsődleges cél az. Köszönöm Uram az Életet. hanem egy tapasztalat alapján. sőt.5: Íme. megszabadít. ők is büszkék a maguk vallására. aki meg is akar segíteni minden nehéz helyzetben. azt mondja az Úr. aug. Izráel istenéről. hogy az Úr megment. Istenről mondja az ige. nem kell majd senki parancsolja. 2010. akiknek istenük nem volt elég erős. hogy jól értsük az Ő kijelentését. olvastam. sok írásmagyarázóval együtt. érdemes Benne bízni. Van azonban ennek a hitvallásnak egy érdekessége. Többször olvasunk a Bibliában olyanokról. Istenről is tudják. Mi is mondhatjuk. akihez érdemes imádkozni. 20. erős. örvendeztet. ez fog kiteljesedni majd. amikor fogságba vitték őket. Hasonló tapasztalata van a szíriai Naámánnak. jézusi élet foglalkoztat. magam is így jegyeztem meg. igaz Istenben. családi gyakorlat szerint lesznek Istenről vallást tevőkké. mert ezen felhívás mindig Isten különös cselekvésére mutat rá. újra. És a mi Istenünk olyan jóságos. hogy Isten megment és megszabadít. és azt állapíthatjuk meg. hanem ugyanazt még egyszer. minket szerető Isten. Talán említettem még. 21. amikor Vele leszek. még hangsúlyosabb a minden és az újjáteremtés. A zsidók a legjobb esetben is egy idegen és leigázott közösség tagjai. amelyben Ő ne tudna megoldást. Az ember esett bűnbe. És a földi élet ideje alatt is az igazi. Mégis. aug. nem másról. mégpedig az. Miután hangsúlyos az íme. hogy kivétel nélkül. isteneikre. újból. de a legkisebb villámlás és dörgés idején rohannak a párna alá félelmükben. hogy melyek az ismertebb bibliai történetek. hogy a teremtett mindenség Őt magasztalja.

mint egy gondos kertész. minden ember és körülmény egyetlen célja. mint mai igénket Ézsaiás könyvéből. hogy mindenük meglegyen a növekedéshez. szigorú. minduntalan öntözgetem. Kérdem önmagamtól. vagy saját maguknak tulajdonították mindazt. Persze. mennyi a gyümölcs a gondozás után. A Bibliában közepesen járatos emberek sokkal jobban ismerik Jézus példázatát a szőlőtőről és a szőlővesszőkről. aki fáradságot nem kímélve. ahogyan beszél kertjéről kiérzik a féltő szeretet. nem csak a hála maradt el sokszor. hogy semmi baj ne érje a kert növényeit. És amilyen hatalmas alkotás volt az ég és a föld. 22. hogy lesz egy második ilyen teremtés. jóságot és gyöngédséget nem ismerő Isten.23: De az ÚR ezt mondta Mózesnek: Hát olyan kevés az ÚR ereje? Majd meglátod. gondoljunk itt a mai tudomány által felfedezett univerzum méreteinek felfoghatatlan nagyságára. hogy a teljes Írás Istentől ihletett. Ilyen a mai üzenet is. Gondoskodásából. Isten érthetetlen szeretettel tovább gondolkodik és munkálkodik az ember érdekében. míg az Újszövetségben már a kegyelmes és szerető Istennel találkozhatunk. Maga a Mindenható őrzi. vagy sem. hétfő – Bence 4. de már ma. és ugyanakkor a földi élet ma is csak részben feltárt összetettségére és összhangjára. hogy ez nem így van. hogy az Ószövetség Istene ítélő. aug. ebben a próféta által lejegyzett kijelentésben a mi Istenünk úgy jelenik meg. az Isten irántunk való gyöngéd szeretetéről. az ÚR vagyok az őrizője. beteljesedik-e az én beszédem. 2010. az élethez. Sajnos. sok következtetést levonhatunk és le is kell vonjunk ebből. amit értem és velem cselekszel. sokszor úgy vélik. minden újjáteremtésre szorul. aki éjjel-nappal vigyázta sorsát. ezért semmi kétség. hogy az Ő fáradozásának meglesz a gyümölcse. vigyázza kertjét. és abból is. Mózes 11. Aki hiányosan ismeri a Biblia első felét. gondozta életét. hogy nekik mindaz meglegyen. melyből ezek fakadnak. hatalmasat és dicsőségeset. éjt nappá téve vigyázza. Isten ugyanilyen alkotó munkát végez majd. szent. ha felfedezzük a Szentírás egészének tanítását. hogy a legtermészetesebb dolog. öntözi. Éjjel-nappal őrzöm. sokszor téves feltételezésekig jut el. tökéletes világ legyen örökre. sem a mögötte levő szeretetet. 23. csak el kell ezeket olvasni. gyöngéd szeretettel gondozza. Érdemes arra figyelni. hanem más isteneknek. most magasztalhatjuk a Mindenható. Isten pedig azt ígéri. 133 . hogy ők mindent megkapjanak. Mi magunk is sokszor hallunk a háláról. Igék százai mutatnak rá arra. mennyei Atyám mindazt a jót. nagy hozzáértéssel. mert emberi értelmünket meghaladja. dicsőíti-e életem az Urat. amit csak kívánnak. ezért. amilyennek ismerjük.3: Én. Nagyon hasznos és gyönyörűséges. hogy senki ne bánthassa. noha Pál apostol az Ószövetségről írja. ami életükben eredményes volt. mennyire figyelmesen tevékenykedik. szolgálok-e javaimmal másoknak is. a méltó eredménye. Köszönöm. hogy a bűnnel fertőzött világ helyett egy tiszta. noha az ember olyan. Nem tudjuk elképzelni. amikor Ő újra alkotni fog. aug.miatta az egész teremtettség megromlott. Áldott legyen az Örökkévaló. általában jobban ismerjük az újszövetségi lókusokat. a mindenkori gyermekek nem szokták észrevenni a szülők fáradságát. és újra az ember lesz a középpontban. 2010. vasárnap – Menyhért Ézsaiás 27. Gyakran hallunk ilyen téves gondolatot. ha kell mindenki fáradozhat. Izráel is sokszor megfeledkezett Arról. mennyire szeret Isten. hogy Ő mindezt meg is fogja cselekedni. Teremtő Isten szent Nevét az ő terveiért és szeretetéért.

és jobban tudja. No. hogy nem azért nem kapok meg mindent. örökkön örökké. sőt. Örvendezünk. Ennyit tudunk mi. ezen felül asszonyok. hát. Isten a jövőre nézve is ígéri a vezetést és a gondviselést. megértette. Ha megkapnám. 134 . és így tovább. Nem tagadjuk mi az Úr uralmát. és valahogy reménykedünk abban is. Isten pedig azt mondja.18: Az ÚR uralkodik örökkön örökké! Egyre nehezebb időket élünk. hogy Isten mekkora figyelemmel kíséri életünket. Kapnak húst. ebben nem kételkedhetünk. a mi szánk is megtelik nevetéssel. megrémülünk. Pedig felesleges számolniuk. az egyre sűrűsödő felhőket életünk felett. Azt tanulom ebből a történetből. Átlagosan egy férfi megeszik mennyi kenyeret is? Azt beszorozva. kéréseinket pedig igazítsuk a Lélek vezetésével Krisztus akaratához. mint a zsidók a pusztában. olyan nagyszerű Isten munkájának részesévé lenni. akik már hitre jutva nem kételkednek ebben. Mózes 15. mert hála legyen Neki azért mi is tapasztaljuk. lehet. és ezért bizony elmarad a hála és a dicsőítés. hanem az. amit látunk. ők szabadok. hogy Nevében kérhessünk. Mózes próbál számolni: egy juh talán elég egy családnak pár napig. akkor az ige szavaival élve. Ma is. a konkrétum az. Pál is kérte harmadszorra is a gyógyulást Istentől. Mondd. Csak hamar elfelejtjük. Azt mondják az írásmagyarázók. csak nem számolunk vele. Ötezer férfi. könnyű volt Mózesnek a hálaénekét énekelni és ebben Isten örökkévaló uralmát hirdetni. nagyon nehéz helyzeteket is meg tud oldani. Ezt teszik a tanítványok. ameddig csak megundorodnak tőle. Mondhatjuk. Egy tehén több embernek. És panaszkodni. amikor Jézus azt mondja. amit kérek Istentől. hogy tagadja valaki Isten létezését. és egyre nehezebb Mózesnek ezt a szép hitvallását vallani. amit szeretnénk. amit mindenki szerint a jövő hozhat. hogy mi az Úr terve számára. de mindennapi életében nem számol Vele. és látva a jelen nehézségeit. lehetőségeinket. A te életedben is. A mai problémáid felett is. a tenger szétválását. Isten hatalma bármit megcselekedhet. mert Ő a javamat akarja. vagy megcselekedni. ennyi embernek egy ebéd is sok. hanem azért. mondja Isten. uralkodik az Úr. ehhez nincs pénzük. Amit Ő ad. és aztán hozzáadjuk a másik összeget. az ellenség odaveszett. Emberileg érthető módon mi is józanul felmérjük a helyzetünket. de mit számolni.Számoljunk. Pedig uralkodik az Úr. kedd – Bertalan 2. Vagy hitük nincs? Mi kell a sokaság ellátásához? És Ezt teszi Mózes is itt. hol a határ. azzal éljünk hálaadással. Amikor néha a mi szerény életünkben is átéljük Isten hatalmas kezének munkáját. A számok még elképesztőbbek. hogy tanítson meg felismerni. az Úr pedig megharagudna rám. bármi is jönne. hiszen még pár embert sem tudnának ellátni. hogy én megundorodnék tőle. mennyit és mit szán Ő nekünk. hogy mi a jó nekem. létezik Isten. mert Ő nem tudna bármit is megadni. számolni és hitetlenkedni. hogy tudja. aug. de azért a legrosszabbra is számítani kell. kételkedés nélkül. hogy adjanak ők kenyeret a sokaságnak. hanem azt kell az Úrtól kérjük. Hatszázezer ember egy hónapig húst eszik. nincs az. de nem lesz hála benne. nem elég jó az életünk. mint én. nagy hálát érzünk az Úr kegyelméért. hogy lesz csoda. 24. 2010. gyermekek. amikor éppen átélte a hatalmas Isten csodáját. Isten oltalmával jöttek el idáig. amikor tehát ezeket átéljük. hogy nincs hús. kegyelme érthetetlen és szeretete nagy. illetve azoknak. hogy Istenünk nem fog elhagyni. egy kerek hónapig ehetnek húst. hogy Ő velünk van. azoknak is nehéz időnként erre a valóságra figyelni. hiszen képtelenség. de negyedszer nem kérte. hogy az istentagadás nem az. nemhogy egy hónapi ellátás. erre emlékezni.

a próféta azért kéri az Úr egyértelmű önkijelentését. 2010. Ilyenkor is szólítjuk az Urat. nagyon is szükséges. azért kérjük az Úr feleletét. akarata. segíts felfedeznem sok ajándékod. amit nem kaptál? Ha pedig kaptad. miért akar az ember mindig az első lenni. hogy szükségünk.7: Mid van. URam. Elsősorban sajnos önmagunkkal. Azért viszont ritkán. hogy útaink. hogy ebből mások is értsenek. majd unokáira büszke. de ha a dicsekvő még keresztyén is. hogy mi. hogy Ő adjon nekünk tanácsot. hogy ezekért is kérjük az útmutatást Istentől. hogy nekünk. hogy minden kegyelmi ajándék. hogy bizonyosak legyünk.37: Felelj nekem. tiszta látást. anyagiakban. Aztán az idősödő ember már nem önmagára. aug. hogy az Úr úgy kommunikáljon velünk. hogy az Úr jelentse ki magát. lehet. mi is szoktuk imádkozni Illés próféta kérését. hanem gyermekeire. Van. Akinek testi ereje van. és te fordítsd vissza szívüket! Ismerős kérés ez. sőt. és megtérjenek Istenünkhöz. Ő megsegít. adj világos kijelentést. az ÚR. feleljen kéréseinkre Istenünk. hogy az Úr jelentse ki magát nekik. valamire büszke legyen az ember.2010. A felnőttek is dicsekszenek autóval. Mindez nem helytelen. A másik. mind rólunk szólnak ezek a kérések. hogy a nép megtérjen. olyan világos legyen a mi életünkben Isten kijelentése. vagy éppen eredményeikre. Amikor útkereszteződéshez érkezünk. hogy mim van nekem. mi nem büszkék és dicsekvők. ugyanazon gyülekezetben. azt szokta fitogtatni. és indítsd szívem őszinte hálára. annyit nem tett senki. és a nép találjon vissza Istenéhez. hogy büszkék legyenek magukra. amit felsoroltunk. hogy nem pontosan ezekkel a szavakkal. hanem hálásak és az Urat magasztalók kell legyünk. beszéljen velünk. ugyanazon adottságok alapján. Aztán javainkkal is szoktunk dicsekedni. hogy mások számára is vonzó legyen. mintha nem kaptad volna? Jó lenne megpróbáljuk konkrétumokra lebontani ezt az igét. akinek értelmi képességei átlagon felüliek. vezetése. Királyok 18. velük dicsekszik. saját állapotukat és az üdvösség lehetőségét. kincsekkel. világosságra. hogy valami legyen különös. Már az óvodában az első téma a gyermekek között. Két dolgot kell ma elmémbe véssek: az egyik. hogy amennyit én tettem ezért a gyülekezetért. Többször imádkoztunk a közösségben azokért. őrizz a dicsekvéstől. útmutatásra. hogy a nép ezt meghallja. hogy egyáltalán nem imádkoztunk még. akinek testi szépsége. Korintus 4. Azért kérjük Isten kijelentését. Uram. hogy mi magunk élhessünk ezzel. A mai napon az ige vezetése szerint adja az Úr az Ő akaratát életünkben. Itt viszont több a célja Illés imájának. arra nagyon büszke. 26. netán a lelki életben. megértse. több ember ajkáról. felelj nekem. Sőt. de nagyon vártuk. Vagy mégse? Hiszen mindabban. Ismerjük tehát az igét. Többször hallottam. Mégis. akkor annál inkább. különb. sokszor kértük mi is Isten kijelentését. Azt is kértük. Uram. A dicsekvés legtöbbször visszataszító. csütörtök – Izsó 1. és ők is megtérjenek. aug. és előre haladjon életünk. vagy az Isten. éreztesse meg velünk jelenlétét. de lehet. házzal. és ezért gondolja magát mindenkinél fontosabbnak. hogy az Úr jelentse ki magát. erre törekszenek. 135 . még nem ismerik Őt. hadd tudja meg ez a nép. és miért feledkezünk meg olyan hamar a mai igéről: mindent Istentől kaptunk. Nagy bajban könyörgünk. hogy milyen sok ajándékom van. és olyan emberek mondták ezt. mivel szoktunk mi dicsekedni. mit dicsekszel. hogy te. hogy Ők is megismerjék Isten jóságát. akik valóban nagyon sokat munkálkodtak a közösségért. akik még nem járnak Isten útain. Mert időnként az istenfélőket is megkísérti. 25. szerda – Lajos 1. nagy szükségünk van az Istentől jövő bölcsességre.

az Isten jelenléte. amikor azt mi észre sem vettük. amire ma még nem tudjuk a magyarázatot. hogy az én örömöm legyen bennetek. amikor elszomorít egy szó vagy egy tett tőlük. istenségét. akkor is. ami majd kiderül az lesz. őket is imádni akarták azok. De azt nem tudom elképzelni. ha áthágod. a szeretet közösségére. mert te teremtettél mindent. Ha felismerem életem mindennapi eseményeiben és rendkívüli áldásaiban Isten hatalmas kezét. Őbenne élünk. akik látták hatalmukat. és hisszük. hogy mindenki. szombat – Ágoston János 15. Kiderül. Akkor színről színre látjuk majd Istent. a betegek imádták Őt. amikor lecsendesítette a tengert. mi is szeretjük Őt. mindig imádva borultak le Őelőtte azok. és soha nem mondhatnám. és minden a te akaratodból lett és teremtetett. nincsenek rejtett dolgok. Urunk és Istenünk. tiszteletre. mert megver az Isten. akik felismerték hatalmát. az imádni fogja a Mindenhatót. akkor nem szeretlek többé. aug. magasztaljuk Isten szent Nevét szüntelen. mert akkor és ott még jobban megértjük majd. aki Istennel találkozik majd. ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait. az Övéi vagyunk. Isten teremtett minket. sok mindent fogunk akkor másként látni.2010. tanácsokban az a fő szempont. Ezeket azért mondom nektek. a kapott kijelentések és látások alapján. az imádatot nem fogadták el. mekkora az Ő szeretete. miután hatalommal meggyógyította őket. és a nevelésben. Nincs többé homályos látás. 28. érteni. azaz mindent helyesen fogunk látni. és Ő mindig méltó a dicséretre. aki az Ő szent arca előtt megjelenik. péntek – Gáspár Jelenések 4.11: „Méltó vagy. a tisztesség és a hatalom. Jézus Krisztus más féle viszonyulásra. és örömötök teljessé legyen. hogy tied legyen a dicsőség. hogy ne tegyünk kirívó bűnt. a Vele való szeretet-viszony teheti teljessé életünket. akkor nyilvánvaló lesz mindaz. de úgy átlagos bűnöcskéket tehetünk. Amikor a mi URunk itt járt a földön. amikor fájdalmas. hogy mindig a szeretet legyen a fő kapocs közöttünk. imádatra és magasztalásra. alakította körülményeinket akkor is. ők viszont Isten hatalmával cselekedtek. megérteni. És az egyik legcsodálatosabb dolog. Az apostolok is gyógyítottak az Úr nevében. és a szülőkkel való viszonyuk. hogy Ő szeret minket. hogy a mi Istenünk szüntelen munkálkodik. mert Ő méltó a legnagyobb. és megmaradok az ő szeretetében. akkor rendben. Erről szól János. Mert azért imádkozom. 2010. 27. megmaradtok a szeretetemben. hogy boldogok legyenek. Istenről nem feltételezhetünk kevesebbet ennél. ahol nem is lehet másként. Szeretem. Erről szól Jézusnak ez a tanítása 136 . ezért a mennyei tevékenységet már most gyakoroljuk naponta. sok nehézségen megy át az egymással. hiszen ebben a világban élünk. Ez egészen más. hogy ha megmaradsz szavam mellett. Serdülőkorban vannak. és Ő azt akarja. De m1vel mi tudjuk. mekkora hatalom párosul ehhez a szeretethez. Mindig előttem van a példa.” A mennyben az írások szerint világos lesz a látásunk. irányításban. mint amit legtöbbször hallunk. míg élek. saját gyermekeimet feltétel nélkül szeretem. más féle közösségre hív minket. Jézus a mi életünk példaképe mindenben. nincs kétértelműség. hanem Isten imádására tanították az embereket. a teljes imádatra. amint a szőlővessző példázatában tárja elénk az Úr. és az örök életben is. sok mindenért lesz majd hála szívünkben. milyen nagy kegyelemmel viselt gondot életünkről. Ezért jött Jézus. hanem mindent betölt a világosság. Maguk a tanítványok is így borultak le előtte. És arra törekszem. hogy boldogok legyünk a földi életünkben is. hogy a mi Istenünk méltó minden dicsőségre. ismereteink teljesek lesznek. aug. imádjuk Őt. Az.10-11: Ha parancsolataimat megtartjátok. csak mérhetetlenül többet. és felügyelte életünk történéseit.

Krisztus váltsága érdeméért újjászületünk. a Rómabeliekhez írt levelében. mert az Atya akarata szerint örök életet akar és fog szerezni nekünk. Vannak ebben a versben nehezen érthető gondolatok is. 29. hogy nagy néppé teszi őt. hogy az Atya együtt munkálkodott a Fiúval az üdvösségünk érdekében. úgy. A napi elcsendesedés alkalmával elég. és ezt a szeretetet viszonyozni. Isten azt ígérte Ábrahámnak. Ezt mi csak elfogadni tudjuk. segíts ebben. és ígéret szerint örökösök. Ő azonban teljes bizonyossággal mondja. Az Ószövetség Istene a mi Istenünk is. Köszönjük mennyei Atyánk a mindennapi kenyeret és gondviselést. Attól. azaz kész elszenvedni a legborzalmasabb gyötrelmet is. és nem jut eszükbe. még nincs örök életünk. hogy mit is jelent az. hogy Krisztus. hogy bűnben születtek. Azt hangoztatják nem éppen szerényen. akik az ő utódai. aki a mi megváltásunkat is elvégezte. ha örvendezünk és hálát adunk. mégis örök életet készített számunkra a mi Istenünk. s abba meghalni elég veszélyes lenne. És hidd el Neki. Ezekről jó. a kenyérért. hogy amiben születtek abban halnak meg. Hogy az örök élet Isten öröktől fogva való terve számunkra. tehát helyes értelme annak. mert az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. hanem a gondviselés minden munkájáért való hálaadás ünnepén is megfogadjuk az úrasztalánál: életünket Istennek szenteljük. Szeretnénk téged egész életünkkel magasztalni. és hálából lehet ezeket cselekedni. látva. aug. hogy egy valláshoz tartozunk. akaratának engedelmeskedünk. őseink hívő életet éltek. amit természetes olajfának nevez az Írás. Ebben az esetben Ábrahám utódai is vagyunk. érte tenni nem lehet. köszönjük Jézus Krisztusunk az örök életet. Van azonban egy módja a hálaadásnak. Ha viszont Isten hívását elfogadjuk. nagyon jól ismeri a földi életet. Boldoggá akar tenni. akiket örök életre választott ki. a kereszthalál időben még előtte van.2: Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett. hogy születésüknél fogva legyenek részesei Isten áldásainak. fogadd alázatos szívből jövő dicséretünket és hálánkat mindezekért. Amikor ezeket mondja Jézus. mert noha halandók vagyunk. akkor a mi életünkben is Isten ígéretei valósulnak meg. hogy elveszítettük az örök életet. mert szüleink. teljesen függetlenül életvitelüktől. hogy mindazoknak. olvasunk.is. újkenyér ünnepe – Beatrix János 17. hit által Ábrahám gyermekei 137 . és nem csak a kenyérért. és mi az igei. eljött a földre. hiszen Ő a Teremtő. megmaradni a szeretetben. Ő maga cselekedett. mennyire szeret téged. Sokat hallottam ezt mai keresztyénektől. 2010. vasárnap. hétfő – Rózsa Galata 3. Ezt nem szívesen hallották azok a zsidók. akkor ma is könnyű az Ő parancsolataiban felismerni a jó szándékot.29: Ha pedig Krisztuséi vagytok. Azért sem jár a menny. ha imádságos lélekkel utánanézünk. akkor Ábrahám utódai vagytok. hogy örök életet az a választottaknak. 2010. ahol tudományos és hosszas értekezésbe kezdenénk arról. akiket neki adtál. hogy Ő jól tudja. és általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. helyes értelmezésre törekszünk. hogyan lehetsz boldog. Pál viszont hozzáteszi. hogy őseik vallását tartják meg. aug. az Ószövetség ígéretei arról a Krisztusról szólnak. hogy az Atya a Fiúnak adta azokat. Azt értem meg. Urunk. és ezt az örök életet Fia által tette számunkra elérhetővé. nem a napi csendesség az a hely. Ha ez így van. amint ma. Mi abba az olajfába oltattunk bele. örök életet adjon. hogy nem mind Ábrahám gyermekei. 30. és hálás vagyok érte. utódait. hogy ők arra büszkék. élete árán megváltott minket. A legfontosabb ez: felfedezni. akik azt szerették volna. hogy Jézus az Atyától kapta a hatalmát. tetteiktől.

hogy a Tízparancsolatot megtartja-e valaki közülünk. de feltámadott. első alkalommal mondta el a Jézus Krisztus szenvedését. Jézusunk. hogy Istennel. hogy nem bűnös. kényszerből. azok megrendültek. sokszor hajlamos vagyok panaszkodni. akkor már vannak megtartott parancsok is. Jézusom. akkor pedig nem szívből. hogy igen. hogy mily csodálatos Istenünk van. Az a történet jut eszembe erről az igéről. Megértem. ember voltom miatt néha megfeledkezem az Ő dicséretéről. sőt. az Isten kegyelmének áldása az életemben. 138 . ez megrendít. köszönöm. annál inkább felfedezem. a nem igazakért halt meg. hogy csak halálod árán lehetett megfizetni.18: Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért. Ennek alapján gondolja sok ember magáról. azok pedig. Sőt. Ugye. Megrendítő volt. Péter olyan hangsúlyosan fejezi ki ebben az igeversben. a mi Istenünkhöz. és az Ő szenvedésének kell legyen következménye. És Isten gondviselésének számtalan csodája ellenére. hogy amikor Őt dicsérem. és az Ő szeretetének életemben is sok nyoma van. szerda – Egyed Zsoltár 117. dicsőítsétek mind. amikor egy misszionárius megtanulva egy törzs nyelvét. vagy fiát engedi halálba. amiben egy édesapa azt kell eldöntse. 2010. Tieid vagyunk. Péter 3. szept. a kérdés az volt. Ilyenkor olyan jó. Övéi vagyunk? Köszönjük. lelki világom kerül helyére. adjam és is halálra az óembert. minél közelebb kerülök Istenhez. olvassuk naponta az Írásból Isten szeretetének örömüzenetét. hogy Hozzád tartozunk. De olyan nagy szenvedést vállaltál. egyetlen kérdést tettek fel: hogyan tudja ezt könnyek nélkül elmesélni? Akik először hallották az örömüzenetet Isten szeretetéről. Ha Krisztuséi vagyunk. a mennyei Atyával közösségem legyen Általad. ahogy valaki mondta is ebben a csoportban. 1. hanem félelemből. győzött. miután halálra adatott test szerint.1: Dicsérjétek az URat mind. ti népek. pát perces filmet készített. Az első válasz az volt. félni. annyi minden megkísért engem is e világ dolgai közül. hogy annyira sok volt a vétkem. s a számára ismeretlen utasok életét menti meg. Isten dicsőítése szinte nekem sokkal fontosabb. amikor az Urat magasztalom. hogy bűnösök és nem igazak maradjunk. hogy minden. Segíts elfogadnom vezetésed. ami jó. bocsáss meg. mint magának az Úrnak. szenvedése által minket vezetni szeretne. Isten szeretetéről sokszor hallottam. kedd– Erika 1. sok ember halála árán. 31. És az egész Szentírás minden ígéretének örökösei vagyunk. hogy ezzel egyszer s mindenkorra megfizetted a bűnt. sírtak. és nem akarja. Egy honlapon láttam tegnap. az Úr Krisztus áldozata is már megszokott üzenet. Nagyon nehéz ezt elfogadni. és a Lélek által élhessek új életben dicsőségedre. elkeseredni. az Igaz a nem igazakért.lettünk. Jézus szenvedése egyházi üzenet. Nem így értem és nem így fogadom a Biblia sok helyen előforduló felszólítását. megérintette őket az üzenet. akik ezt hallották. frissen konfirmáltak. Mindez azért. de megeleveníttetett Lélek szerint. mert Krisztuséi vagyunk. valaki egy rövid. hogy értem bűnösért szenvedtél. aug. az Ő Fiának értünk vállalt áldozatáról. hogy Istenhez vezessen minket. akkor mennyire mássá lesz a lelki állapotom. Jézusunk a bűnösökért szenvedett. 2010. akik nem érdemlik meg. az én gondolataim. ti nemzetek! Parancsra dicsérni valakit csak az önkényrendszerekben lehet. Mi sokszor halljuk hetente. és azt is. végtelen kegyelméről. Induló ifjúsági csoporttal beszélgettünk. méghozzá az Atyához. ő nem ölt meg senkit. hogy egyetlen szeretett fiát menti meg. hogy az Igaz szenvedett azokért. hogy Isten igéje eszembe juttatja. egy egész vonat kisiklása.

szept. A napokban mondta a világ egyik legbefolyásosabb iszlám országának vezetője. nehézségek és kísértések nélkül. Nem akarom. mely nem csak a földi életre van 139 . aki által keresztre feszíttetett számomra a világ. mint Isten gyermekének. Ez áll prédikációinak középpontjában. aki harcol. akkor nem ajánlatos kikezdeni a gyengébb gyermekkel sem. hogy Európa egésze iszlám vallású kell legyen. aki cselekvően vagy ott gyermekeid életében. hogy tőle mindenki fél. Nem csak nekem. hanem megvallja. de sikertelenül. az igazságtalanságot. mint egy erős vitéz. De a világ legnagyobb kincse is kellene legyen. péntek – Hilda Galata 6. Jeremiást azért támadják. hogy ha az Úr velünk. Aztán később. csakhogy a sündisznócska a hatalmas medvének akarta bizonyítani. és én is a világ számára. 2010. nem kell félni. hiszen a kereszten történt az emberiség egész történelmének legfontosabb eseménye. mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. mégis néha a csüggedés határán vagyok. erős ember is. Mi nem csak akkor. olyan sokszor látjuk a jogtalanságot. kérdezhetné Isten embere. utánuk pedig egy vézna kis alak jön ki nem kevés önelégültséggel. az üzenet hirdetőjét pedig szeretnék elveszíteni. hogy nem Isten keresését eredményezi szolgálata. szept. szinte észrevétlenül kijön az izmos. hogy ha van nagyobb testvér. Vagy a nagyhatalmú sündisznócska jut eszembe. Az Úr. A mi URunk kérdezte. Pál apostol azt írja. Mi lesz így. nem tud nemet mondani küldetésére. ahol sok erős ember próbál egy kötéllel elhúzni egyetlen szerény fizikumú zsidót. mint erős vitéz. hogy tucatnyi ember repül ki egy helyiségből. akiknek nagyobb osztályokban volt testvérük. ki lehet ellenünk? Persze. próbálkoznak. Sajnos. hogy Isten mellette van. hogy nagyobb közösségek dicsérjék az Úr Nevét. mint egy vitéz. noha látja. néha ezek következményei minket is érintenek. és minden nyelv magasztalni fogja Istent. 2. Isten gyermekei nem élnek harcok. nem ezt teszi. mint Jézus példázatában a gonosz szőlőmunkások magatartása. e világ minden népe és nemzete is ezt kellene tegye. a nagy felismerés idején fogjuk Őt magasztalni. mégpedig cselekvően ott van vele. Én az erős Isten gyermeke vagyok. S ha fentről ott a segítség. Egy Izráelről szóló könyv hátoldalán láttam egy rajzot. ez életének legnagyobb kincse. Sőt. 3. hanem Isten népének is ez a nagy lehetősége és feladata. az üzenetet visszautasítják. Ilyen körülmények között egyre nehezebb elképzelni. amikor visszajön. Az Írás viszont azt is elmondja. Az iskolában is mindig olyan magabiztosak. hogy egyre kevesebbet. Egyetlen reakciót nem olvastam keresztyén vezetőktől. Szórakoztató mozifilmben látható olyan jelenet. bátrak voltak azok a gyermekek. tudták a többiek is. s a medve mindig elkísérte a kis tüskést. hogy Te hatalmas Isten vagy. hanem ma is. megvéd. hogy az a nap is eljön. Dicsérjétek az Urat! 2010.11: De az ÚR velem van. akkor kisebbnagyobb közösségben is dicsérjük az Urat.hogy valóban az emberi élet egyik legnagyobb lehetősége és feladata az Isten dicsérete. ilyenkor juttasd eszembe Istenem. mert az egy ember mögött a kötelet a földhöz szorítja egy fentről lenyúló hatalmas kéz.14: Én azonban nem kívánok mással dicsekedni. de nem kérdezi. személyes életünkben és életünkkel. de ezen küzdelmek kimenetele nem kérdéses számunkra. Pál apostol életének legfontosabb eleme Krisztus keresztje. csütörtök– Rebeka Jeremiás 20. Olyan sokszor érezzük mai világunkban a tehetetlenséget. amikor Őelőtte minden térd meghajol. hogy az Embernek Fia. vajon talál-e hitet a földön? Emberileg úgy néz ki. az erős Isten úgy jön a próféta segítségére. biztonságot jelent jelenléte. mert nem tudja elhallgatni Isten igéjét. és ha csak alkalmat ad rá URunk. akitől az erdő minden állata félve menekült. hanem ugyanazt.

kihatással, hanem meghatározza a világon élt minden ember jövőjét az örökkévalóságban. Szokták manapság kérdezni, mi volt életed legfontosabb eseménye. A leggyakrabban az emberek ilyenkor gyermekük születését, házasságkötésüket, esetleg egy súlyos betegségből való felépülésüket szokták említeni. Az istenfélő emberektől pedig nem ritkán hallani, hogy a legfontosabb esemény életükben megtérésük volt, amikor elfordultak addigi életvitelüktől és Istennek tetsző életet kezdtek élni. Ez szép válasz, és értékelendő, hogy valaki ezt ennyire fontosnak tartja, de mégis, itt az ember döntését szokták kiemelni, az ember van a középpontban. Ritkán hallani olyat, hogy Jézus keresztje az egyetlen, amivel dicsekedhetek, ami az én életemnek is alapja, minden reménységnek forrása. Része Pál apostol életének a kereszt, nem csak az által, hogy azon feszíttetett meg az ő bűneiért is a Megváltó, hanem olyan aktív része életének, ahol naponta keresztre feszíttetik számára a világ, ő meg a világnak. Nagyon el kell gondolkoztasson ez az ige. Mert ma a világ szinte kivétel nélkül ott van mindenestől a keresztyének életében, az enyémben is. Legyen az szórakozás, legyen az modern autó vagy számítógép, legyen az reklámokban hirdetett üdülőhely meglátogatása, és sok minden egyéb, szinte csak az hiányzik életünkből, amire az általános világi közerkölcs is már ítéletet mond. Pál a keresztre tekint, a keresztér lemond a világ sok olyan lehetőségéről, amit egyébként könnyen megszerezhetett volna. Sőt, önmagát, kívánságait, óemberének vágyait, ösztönszerű akaratát is keresztre adja, hogy teljes életével Krisztusát szolgálhassa. Állítólag Luther mondta egyszer, amikor a kísértő kopogott szíve ajtaján, hogy hiába kopogtat, mert Luther Márton már nem lakik ott, hanem Krisztusé már az a szív, Luthert pedig Krisztus keresztjére feszítették. Annyi mindent látok, annyi mindenről olvasok ma is. Fel-fel lángol bennem, hogy de jó lenne ezt is megszerezni, oda is eljutni, amazt is kipróbálni. Jézusom, ki értem szenvedtél, emlékeztess áldozatodra, mennyibe került Neked az, hogy én ne menjek a kárhozatba, és add, hogy keresztedre tekintve tudjak lemondani a szükségtelenről, feleslegesről, tudjam magam Neked szentelni. 2010. szept. 4. szombat – Rozália Zakariás 3,4: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. A főpap piszkos ruhában van. Ha még ő is, mondhatják azok, akik látják, akkor mit mondjunk mi. Így nem lehet megállni és megmaradni az Úr előtt. Az, aki Jézus példázatában bejutott ugyan a királyi menyegzőre, de nem volt megfelelő ruhája, az nem maradhatott ott, hanem kivetették a külső sötétségre. Mi nem vagyunk sem szentek, sem ártatlanok, és nem vagyunk arra méltók, hogy megállhassunk a mi Istenünk előtt. Pedig szeretnénk tiszták lenni, néha próbálkozunk is, például egy úrvacsora vétel után, hogy ne vétkezzünk, a régi hibákat elkerüljük, a mi Istenünket ne szomorítsuk meg. Sajnos, saját erőnkkel ez nem sikerül. A tékozló fiú hazatérését jól ismerjük, el is képzeljük néha, amint haza érkezik, s apja könnyes szemekkel magához öleli. De azt mondja utána, hogy vegyétek le a piszkos ruháit, mert elfogadta és magához ölelte, úgy, piszkosan, ahogyan érkezett, hiszen nem volt már egyebe csak piszkos ruhája és bűnös, de bűnbánó szíve, utána viszont tiszta ruhában lehet csak az atyai háznál megmaradni. Amint vagyok, jövök, szoktuk énekelni, mert Istenünk előtt nem játszhatjuk meg magunkat, hiszen bűneinket sem elrejteni, sem letagadni nem tudjuk. Elhangzik viszont a nagy parancs, Jósua főpap felé: vegyétek le a piszkosat. Elvettem bűnödet, mondja a mennyei örömüzenet. Nincs többé, ami alkalmatlanná tenne az Istennek való közösségre. Mint a piszkos ruha levetésére szóló parancs, mint a díszes felöltésére szóló Istentől jön. Nem úgy van, hogy én képes vagyok elhagyni a bűnt, s akkor Isten majd szeret, hanem őszintén álltam meg Előtte, és akkor Ő végzi el a megtisztítást, és Ő adja a nagy ajándékot, hogy új ruhában, új életben járhassunk. Milyen nagy öröm hallani az Atyát, hogy adjátok rá a díszes ruhát, vagy ahogyan Jézus mondja,

140

gyertek én Atyám áldottai. Istenem, hiszen, hogy Fiad érdeméért nekem, nagyon bűnös embernek is tiszta ruhát készítettél, olyat, amivel Előtted megjelenhetek, mellyel Nálad megmaradhatok. Add, hogy ma se feledjem ezt tisztán megőrizni, segítségeddel. 2010. szept. 5. vasárnap – Viktor Dániel 2,20: Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. A földi királyok sokszor voltak önkényesek és szeszélyesek. Sokan megszenvedték ezt. Isten azonban minden furcsa helyzetet fel tud használni céljaira. Ha Isten gyermekei figyelnek uruk vezetésére, áldás származhat még a legveszélyesebb és kilátástalanabb helyzetekből is. A király szeszélye ugyanakkor arra is szolgál, hogy leleplezze a sok hamis tudóst és varázslót. Hiszen senki ezek közül nem tudja megmondani, mit álmodott Nabukadneccár. Ha elmondja álmát, könnyű dolguk van, bármit ki tudnak belőle magyarázni, a király elvárásainak és saját céljaiknak megfelelően. Most azonban nincs meg az álom, nem megy az üres beszéd. Életük, és az összes jós, igéző és egyéb ingyenélő élete veszélyben van. Velük együtt azonban Isten gyermekeinek élete is veszélyeztetett, noha ők soha nem állították azt, hogy álomfejtők, varázslók lennének, sőt, ezektől tartózkodtak. A világ azonban sokszor élt hamis és alaptalan elvárásokkal a hívők felé, máskor alaptalan és igazságtalan módon ítélték el őket. Itt Isten ezt nem engedi meg, hanem Dánielnek kijelenti az álmot és annak magyarázatát is. A király, és az Urat nem ismerő emberek részéről nagy az elismerés, íme, Babilónia legnagyobb bölcse, legtudósabb embere, legjobb varázslója, gondolják, és mondják róla. Ő azonban tiltakozik, és arra használja a figyelmet, amit rá irányítanak, hogy bizonyságot tegyen az ő Uráról. Úgy, ahogyan azt tette rögtön akkor is, amikor Isten megajándékozta őt a kijelentéssel. A reformátorok egyik ismert mondása, benne életfelfogásuk és hitvallásuk így hangzott: Soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Nem Dániel az, aki valamilyen titkos tudománnyal megfejteni képes az álmokat, hanem Isten az, aki bölcs és hatalmas, és kijelentést ad az Ő gyermekeinek, amikor erre nagy szükségük van és ezért imádkoztak. Mindenért az ÚR neve legyen áldott. Hatalmas Istenem, ha figyelmesen körülnézek, kicsiny fűszálban és óriási tölgyben is dicső kezed nyomát szemlélhetem, de életem megannyi apró, és nem ritkán csodálatos eseményében, ezek alakulásában is a Te kegyelmed munkáját látom. Időnként pedig, végtelen irgalmad szerint még engem, porszemet is felhasználsz, hogy céljaid megvalósítsd mások életében. Bocsáss meg, ha néha magamnak tulajdonítok tudást, tehetséget, bölcsességet, bármit. Szívemből szeretném Neked mondani, és alkalomadtán mások előtt is vallani, Uram, egyedül Tied a dicsőség, áldott legyen mindenért szent Neved. 2010. szept. 6. hétfő – Zakariás Ézsaiás 2,3: Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mi emberek nehezen értjük egymást. Azok, akik nem hisznek Istenben, sokszor hirdették már, hogy a vallásnak nemsokára vége, hogy Istenben nem lesz miért hinni, mert az ember a fejlődés által eljut oda, hogy mindent meg tud magyarázni, és szinte bármit meg tud tenni. Ők azt mondják, hogy számukra érthetetlen, hogyan hihetnek az emberek a természetfelettiben, hiszen az nem logikus, nem lehet jövője a fejlett társadalomban a hitnek. A másik oldalon mi, akik Istenünk kegyelméből Őt megismertük, s életünk drága értéke a hit, mi azt nem értjük, hogy az Isten hívásának ellenállók hogyan tudnak olyan sok mindent kitalálni és néha szinte nevetséges dolgokat is elfogadni, csak ne

141

kelljen Isten Nevét még kimondaniuk sem, és ne számoljanak se a múlt eseményeiben, sem pedig a jövőt illetően a Mindenható személyével és cselekedeteivel. Számunkra az nem érthető, hogyan képes az ember annyira becsukott szemmel és szívvel élni, hogy nem látja a nyilvánvaló valóságot. Picit azért mi mégis jobban értjük őket, mint ők minket, már csak azért is, mert mi voltunk már hozzájuk hasonlók, nem születtünk hívőknek, nem jártunk az Isten akarata szerinti életben, de ebből az állapotból kimentett minket a mi URunk. Azt szokták mondani, hogy mindennek a próbája dönti el valódi voltát, vagy sem. Egyszer világossá lesz az igazság. Az Isten Igéje ezt is kijelenti. Tud róla a Biblia, hogy ma még vannak gúnyolódók, hogy ma még sok a hitetlen, de egyszer világossá lesz majd Isten léte, hatalma, akarata. Minden istenség, bálvány, hamis elképzelés egyszer lelepleződik, így történt már nagyon sokszor, nagyon sok emberi elképzeléssel, vagy alkotással. Ma is sok minden van, amit az emberek igaznak, mindenek felett valónak tartanak. Nagy bálvány a pénz, a gazdagság, nagy hatalom az emberi ész és értelem, és nagyon sokan mindent elhisznek, ha azt állítják róla, legtöbbször alaptalanul, hogy az tudományos állítás. Pénz, élvezetek, tudomány, ész, és sorolni lehetne még azokat a modern isteneket, akik nevében a mai ember elfordult az egy, igaz Istentől. Egyszer viszont eljön az idő, mert a Biblia próféciái közül már nagyon sok beteljesedett, és kétség nélkül ez is meglesz, amikor felfedezik a népek, hogy egyetlen Isten létezik, Őt keresik majd, illetve az igaz Isten követőitől várják az útmutatást, hogyan ismerhetők meg az Isten utai. Jó Atyán, nagyon hálás vagyok azért a nagy kegyelemért, hogy velem már megismertetted utaidat, és Lelked segítségével már követlek ma is Téged. Imádkozom, hogy minél többen, és egyre többen legyünk, akik Benned hiszünk, akaratod szerint igyekszünk élni, szent Neved imádjuk. Segíts erre ma is. 2010. szept. 7. kedd – Regina Róma 11,2: Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Olykor mi keresztyének is abba a hibába esünk, hogy a magunk gondolatait, vagy a magunk igazát túl fontosnak tartjuk, és megfeledkezünk Isten akaratáról. Ezt gondolom egyik oknak abban, ahogyan a keresztyén világ viszonyul a választott néphez. Ma a különböző vallások állítólag arra törekszenek, hogy megtalálják a közös alapot, azokat a kérdéseket, melyekben egyet értenek, hogy ezekre építsék további közeledésüket. A zsidó nép, mint minden istenhívő vallás közös alapja azonban mégsem bizonyul közösnek, nagyon eltérők a vélemények, és nagyon sokan fordulnak a zsidók ellen, főleg azzal a magyarázattal, hogy nem mindenki Ábrahám utóda, mert a mai zsidók eltávolodtak Istentől. Egyetlen kérdésem, hogy ha ez így van, és a mai zsidókra nem vonatkoztathatók Isten Ó- és Újszövetségi ígéretei, akkor ezek az ígéretek kikről szólnak? Mégis, kiről mondja Isten, hogy nem vetette el, noha egy időre nem ők maradtak Isten munkájának eszközei. Kik azok, akiket eleve kiválasztott az Úr, és terve van még az utolsó időkben is velük? Sajnos, sokszor érvényes a bevezető mondat, a szerint ítéljük meg a zsidókat, hogy milyen személyes tapasztalataink vannak velük, hogy azok, akikre felfigyelünk, mit mondanak róluk, esetleg milyen a politikai, vagy gazdasági beállítottságunk. Ezeket nem tudjuk egészen kiküszöbölni, de mint istenfélő emberek meg kell tanuljuk saját gondolatainkat, véleményünket és a mások véleményét is másodsorba helyezni és alárendelni Isten akaratának, kijelentésének, igazságának. Isten nekem azt mondja a mai igében, hogy Ő ma is szereti az Ő népét, terve van még velük, mert amint engem is eleve kiválasztott, úgy őket is eleve választotta el, és részeseik az üdvtörténetnek nem csak a múltban, hanem Isten jövőre néző terveiben is. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy engem sem vetett el, és az Ő döntései megmásíthatatlanok.

142

2010. szept. 8. szerda – Mária Lukács 14,23: Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Aki már járt úgy, mint a példázatbeli úr, az át tudja érezni, mi is lehetett annak szívében. Gyermekeim mesélték, hogy egy időben, amikor divatba jött az iskolások között a szülinapozás, akkor értették meg ezt a példázatot. A gyerekek elmentek egymáshoz szülinapra, valami kis jelképes ajándékkal, a lényeg viszont az volt, hogy együtt töltöttek három-négy órát, játszottak, szórakoztak, énekeltek, vidámak voltak. Egyszer viszont egy szerényebb gyermek hívta meg a többieket, és csak a ketten mentek el a szülinapra, a többiek nem. Pedig, mesélte a kettő, annyi mindent készített, úgy várta, hogy most hozzá is eljönnek, végül hármasba játszottak, de nem volt valami nagy a jókedv. A példázatban az úr behívja a vendégségbe azokat, akik eredetileg nem voltak hivatalosak. Sőt, a szolgáknak kényszeríteni kell azokat, akiket csak találnak, hogy a vendégségbe sokan legyenek. A gazda arra készült, hogy adakozzon, hogy felkínálja szeretetét, szinte keresi, kinek lehetne még örömet szerezni. Vannak olyanok, akik minden nap igyekeznek valami jót tenni, ha egy nap ez nem sikerül, szomorúak. Isten szeretne jutalmat adni. A farizeusok azért haragudtak Jézusra ennek a példázatnak elmondása után is, mert megértették, hogy róluk beszél az Úr, ők, a választott nép tagjai azok, akik nem ismerték fel meglátogatásuk idejét, nem fogadták el a Megváltót. Ezért Isten másokat, az általuk megvetett „útonállókat”, a pogányokat szólította meg, őket hívta a vendégségbe, a Vele való közösségbe. Ha merünk nagyon őszinték lenni, elismerhetjük sokan, hogy mi magunk is ferde szemmel nézünk egyes emberekre, ha betévednek a templomba. Nem illenek oda, esetleg udvariasan egy presbiter kitessékeli őket. És van, akit csak gondolatainkban tessékelünk ki Isten Országából, az imádkozó farizeushoz hasonlóan, magunkat tartva csak méltónak arra. Jó Atyám, olyan nagy ajándék, hogy szereteted által mindig ajándékozni akarsz. Én sem vagyok méltó Hozzád Ura, engem is csak az utakról és a kerítések mellől szedtél össze, de áldott legyen nagy Neved, hogy fehér ruhába öltöztettél, és örökösként örökre Nálad és Veled lehetek. 2010. szept. 9. csütörtök – Ádám 2. Korintus 1,20: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Gondoljunk arra, mit jelent, ha valaki nagyon önző. Valami olyasmit, hogy mindenben a saját hasznát keresi. Ha munkahelyet keres, legyen könnyű és jól jövedelmező, ha élettársat, az szolgálja ki minden igényét, a barátok segítsenek minden viszonzás elvárása nélkül, ha valamit osztanak, abból neki kell elsősorban, mindent annak rendel alá, hogy önmaga javát, érdekét keresi. Az önzetlen pedig valahogy ennek az ellentéte, amikor másokra figyelek, az ő javukat fontosnak tartom, sőt, másokért áldozatot is hajlandó vagyok hozni. Mindig előttem van a másik ember, az ő érdeke, üdvössége. Istennek nagyon sok ígérete van a Bibliában. Az Ószövetségben ezek az ő népére, annak jövőjére néznek elsősorban, az ígéretek nagy része a Messiás eljövetelét hangsúlyozza, jövendöli, vagy az Ő eljövetelekor teljesednek be egyes ígéretek. Az Újszövetségben is így van ez, az ígéretek nagy része a Messiás második eljövetelekor teljesedik be, vagy épp azt jövendöli meg. Mondhatjuk, Isten tökéletes önzetlensége értünk és miattunk Krisztusban valósul meg. Minden ígéret az ember, vagy a közösség javáért hangzik el, minden ígéretben az Úr jókedvéből az Ő áldásait akarja ránk árasztani. Ennek elfogadására pedig ugyancsak Ő tesz alkalmassá a bűnbocsánat által, ugyancsak Krisztusban. Minden az Ő szent Fiában lehetséges. Mi viszont rá kell mondjunk az áment Isten akaratára, és az Ő

143

a Bibliát hirdetik. A kérdés az. Lehet érdeklődve. Róla kell bizonyságot tennünk. belátása és akarata cselekszi azt. a hang nélküli hallást. nem álmokra és nem fizikai látásra gondolok. és bárhogyan nevezett emberek. 11. Hozzá kell hívogatnunk mindeneket. Pál pedig azt írja. A „miért” (vagy minek. melyben az igehirdető nagyon szépen összekapcsolta és idézte több. leborulva. vagy pedig olvastunk okos gondolatokat. Őt hirdetjük. de senki nem tudta meg.2: Minek adnátok pénzt azért. Minden embernek Istenre van szüksége. teológus és tudós véleményét egy témáról. misszionáriusok. és adj alkalmat a Veled való közösség csodás voltáról bizonyságot tenni. az Ő hatalmas munkájában jelenlétének felfedezését. 2010. és sok más módja van a kérdés feltevésének. amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám. Ragadj meg ma is. alkalmas eszközökké leszünk Isten kezében. Az elfogadás. az örökkévalóság is csak úgy lehetséges.20: Mert nem tehetjük. hallottam olyan prédikációt is. Ennek oka viszont sokféle. hanem életvitelünkben is a középpont Jézus kell legyen. A bizonyságtétel alapja a tapasztalat. keresményeteket azért. Krisztust. el kell azokat fogadjuk és azokkal élnünk kell. hogy láttak-e. de lehet vádolva. Istennel élnek-e. hallottak-e. hogy csak az hirdesse az Urat. hogy ne mondjuk el azt. hanem amint csak lehet. mégis azt mondja az engedetlen próféta. a misszió. anyagi vagy földi célokat követőket. Látás és hallás nélkül nehéz a bizonyságtétel. A Biblia fő üzenete Jézus. akik Istent. akinek mégis megadatott kegyelemből a kijelentés. Sokféleképpen lehet feltenni. amit láttunk és hallottunk. de határozottan. okot keresve. Ehhez nekünk Őt kell hirdetnünk. hanem csak azokat. s reménység. ami nem kenyér. ha már a földön közösségünk van Istennel. A ma idézett igehelyen 144 . a tisztán látást. szept. áldott légy. Hallottam már prédikációt. hiteles lesz. s ezeket tovább adjuk. vagy inkább első személyben fogalmazva. Ma. ha az Úrral élünk. mindenben. Uram. hogy látom Őt. akik szívből beszélnek az evangéliumról. akkor erő lesz a bizonyságtételben. de nyitott szemekkel. szombat – Teodóra Ézsaiás 55. nem szégyelljük Őt. s nekem is megvolt a kötetem. akit Pál hirdet. mint húsz neves személy. keresve mindig a Vele való közösséget. Az ének szavaival áldjuk Őt: Drága Név. Nem tolakodóan. Isten legnagyobb ajándéka Jézus. mindennapi engedelmességben. akinek látomásai vannak. az ámen is a Krisztus által jöhet. 2010.ígéreteire. amiben benne volt. nem a magunk bölcsessége. Égi öröm. Nyílván nem arról van szó. S akkor Isten ígéreteinek megvalósulását tapasztalhatom mindig. hogy a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. s ez Jézusé. és jó ételt fogtok enni. a jövendő. Ha ez megadatik. lehet költői kérdés. Ne is említsük a tisztátalan. Már ma. adja nekünk az Úr a megértést. a földi élet is csak Istennel lehet teljes és hivatását betöltő. ahogyan szó szerint áll az újfordítású Biblia szerint) talán a világ leggyakoribb kérdése. a jövendőben megvalósuló. nem csak elméletben. esetleg úgy. az Ő Fia által. Ezt nem mi kényszerítjük ki. vannak igehirdetők. hogy ő maga valamit tart-e ebből igaznak vagy sajátjának. Hitéletünk egyik nagy feladata a bizonyságtétel. akik így fogalmaztak a Megváltóról: Jézus. mint a vándorló zsidók. Noha Istent soha senki nem látta. az úgynevezett szabad világban ezt meg is teszik elég sokan. nekünk „csak” engedelmeskedve szüntelen Isten akaratának. jövőnk egyetlen névben összpontosul. melyet az igehirdető szó szerint felolvasott. 10. Istennel élünk-e közösségben. de már ma megígért áldások is meghatározzák jelenünket. szept. péntek – Nikolett Apostolok Cselekedetei 4. vagy panaszosan. Nem tudunk többé hallgatni Róla.

Lásd azokat. Földi körülmények között erre ismerünk számos példát. állj meg egy pillanatra a mások utánzásából. amikor valamit felajánl. azokat felhatalmazta arra. Az első. Nem lehet az istenfiúságot kiérdemelni. vasárnap – Mária János 1. Ugyanolyan emberek. ők bizonyos dolgokra jogosultak. Ő irányítja életünket. életemmel. Akik pedig befogadták. hogy akkor befogadtuk életünkbe az Isten Fiát. a mások szerinti életmódból. és az Ő érdeméért mi is Isten gyermekei lettünk. hogy ki mondja. hogy életemet hálából neki szentelem. valamilyen életmódot kínál. az megfontolásra való felszólítás. amit önmagamra szentelek. hogy gazdálkodjak anyagi lehetőségeimmel. juttasd eszembe a miérteket ma is. Vele jó nekünk. Ha csak pillanatra is elgondolkozol. hogy az Ő gyermekei lehetünk. fáradságot.talán egyszerre több hangsúlya is van. urának. Segítséget és irányítást kérhetünk Urunktól. amit Fiáról hirdet. de jobb. Isten gyermekei vagyunk. az ige szerint erre kaptunk felhatalmazást. Mintha azt mondaná. Azon is el kellene gondolkodj. és a háromnégy deci nem maradhat el. hogy milyen eredménye. hogy minket ezzel a nagy kegyelemmel fog megajándékozni. minden nap. s Neked engedelmeskedem. milyen sok különös lehetőség áll előttünk. szükséges és hasznos? Nekem kellene még inkább meghallani a kérdést. hogy miért teszed. Istenem. hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a tudat határozza meg tetteinket. hogy odafigyeljünk az Ő tanítására. pénzt. mekkora nagy ajándék. Ő a Megváltónk. Ismerek olyan embert. akik valamilyen státusszal rendelkeznek. hogy Isten gyermeke. hogy csak akkor lesz megelégedett életem. a mások értékrendjének minden bírálata nélküli követéséből. aki minket erre kiválasztott. örököstársai vagyunk 145 . Így mi Isten gyermekei vagyunk. időt szánok. Arra indított minket az Úr. Mikor mi ezt nem csupán meghallottuk. amit mond. nem érdemekért. hogy gondold meg magad. valahova hív. Hanem Isten akarata szerint. Azt is tudjuk. Ő már eleve elhatározta. 2010. amit kihallok belőle. az megelégít. egy csoport tagjaiként lettek beiktatva. vajon mindaz. hova jutottak. hiszen te nem szeretnél oda jutni. miért vásárolod. És ez ragozható sokféleképp. és ezt a kiváltságos státuszt adja nekünk. erőmmel. magatartásunkat. mint mi. szept. hanem igaznak is tartva magunkra nézve is érvényesnek fogadtuk el. ha ezt tudjuk. amikor azt ígérem Mesteremnek. az Ő Lelke által. hogy gyermekeinek lábbelit vásároljon. milyen következménye lehet jelen életmódodnak. nem lehet megvásárolni. sokszor felesleges. kérlek Téged. és igaznak tartsuk azt is. azt. Nem csak valamilyen megnevezés az. ezzel a hatalommal ruházott fel minket URunk. használják. amit rólunk mond. Mi fel sem tudjuk sorolni. és ha lehet. még csak nem is rászorultság miatt kapjuk. bizonyos helyekre beléphetnek. hanem hatalom. mert Ő. és nem természetes. hogy Isten gyermekei vagyunk. hogy nem így születtünk. ha Rád figyelek. amit tettél. hogy Ő bűneinket megfizette és nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerzett. azt nézik. És nem csak megfontolásra hív az ige miértje. mindig számon is tartjuk. mindenemmel akaratod szerint. mielőtt megszülettünk. Istentől jövő különleges állapot. Benne lehet tartalmas és céltudatos az életünk. hogy menthetetlen bűnösök vagyunk. miért követed? Mindig szégyenkezve állok az úrasztala előtt. amire pénzt. azok. és nem létszükséglet. amit teszel. az Úr az. 12. csak hát mások is azt viselik. rádöbbensz arra. és vedd fontolóra azt.11-12: Saját világába jött. de a napi csomag szivar. azaz Ő él a szívünkben. megszolgálni. ez bizonyos jogokat biztosít számukra. fáradságot fordítok arra. hallgatják. beszédünket. és mindig Vele vagyunk. akik azt kipróbálták. Azóta Jézus Krisztust tartjuk életünk gazdájának. és az övéi nem fogadták be őt. igaznak tartsuk. mert sok időt. hogy Isten gyermekeivé legyenek. de mivel egy közösség. tetteidnek. azt jelenti. jó. s főleg azt. és magyarázatból sose fogyunk ki. minden döntés előtt. mert hiszem. ha magamat vizsgálom. akinek nincs elég pénze. hanem van benne számonkérés is.

és hitessem el másokkal is. Hadd fedezzem fel ma is. egyik csoport az idvezülők. az előző és a következő versekben sokkal több. és fenntartom szövetségemet veletek. Miért fordulna Isten felénk? Ez bizonyosan csak áldását jelenti. de mégsem a magunk érdeme. a kegyelemhez. vagy szavak nélkül is meglássák és megérezzék. szept. mint amit mi gondoltunk. akik ezt még nem tették meg. Nekünk szól isten sok ígérete. akik már befogadták Őt és Vele együtt élnek. Neki engedelmeskedni. megszaporítalak és megsokasítalak benneteket. hanem Isten kegyelme. A Mindenható megszólítja a távol levőket is. Minket arra is kiválasztott és elhívott Isten. hétfő – Kornél Efézus 2. és békességet a közelieknek”. naponta és a nap minden percében Isten hívását meghallani. Ha Isten ma nekünk üzenné ezeket. a másik azoké. a többiek ugye. szept. és senki más sem lehetne Isten gyermeke. Ma nekünk mondja az ismert ige szavaival: „az Úr van itt és hív téged”. Isten békességet hirdet minden békételen szívű keresőnek. a mások. elfogadni. Jézus Krisztus által. hogy Ő nem jön Istenhez. Ők akkor hívott. Az előző versek értelmében az itt említett távoliak és közeliek azt jelentik. szabad utat biztosít Önmagához. életmódunkkal is egy állandó hívást fejeznénk ki mindenki felé. de magatartásunkkal is. reménnyel tekinthetnek a holnap felé ezek alapján. és a távoliak számára is meglévő nagy lehetőséget hirdetjük. amikor még távol voltunk. a távoliaknak. akkor Isten nagyon sok ajándékot ígér nekik. Ismételten egyebet mond Isten. a Lélek által való új élethez. a másik a kárhozat felé tart. nem kell senkit ideje korán elsirassak. Ha Isten szavát megfogadja az Ő népe. másként mi magunk sem. hogy minket. hogy igéjének hallgatói legyünk. nehogy megfeledkezzünk arról. 2010. Három ígéret hangzik el ebben a versben. így a ma még távollevők sem kell a maguk erejével ezt megszerezzék. aki hívogat. egy kis megvetés. és az Ő igéjéből ismerjük meg Őt és az Ő akaratát. hogy mi az Ő gyermekei vagyunk. ha mi magunk is. Ismét itt egy ige. És ma is hívja a távollevőket. hogy Istennek adjunk igazat. hogy milyen sok kiváltság jár ezzel együtt nekem. lehet Istenhez jönni. illetve azok. köszönöm. akiknek szól. hanem csak imádkozzam. akik még harag alatt vannak. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Mózes 26. Uram. Csodálatos. mely nem úgy hangzik. hogy Krisztushoz közeliek. Számukra is van üzenete. egy kis sajnálkozás. hogy mi már Istenéi vagyunk. elfogad.17-18: Eljött. néha mégis van bennünk. sok áldás származik abból. és ne a magunk elgondolását. 14. hogy Vele közösségben éljünk. egyik csoport az Isten gyermekei. sőt. ezért még nem az Ő közösségében élik az életüket. hogy gyermekeddé fogadtál. elképzeléseinket tartsuk igaznak. hogy ők. melyből meghallják. 13. 2010. hogyan fogadnánk? Enyhén szólva fenntartással. A kettő között óriási a különbség. vagy 146 . az életükre áldást hoz. és van bennünk egy kis lenézés. És miközben másokat hívogatunk. melyek örömmel töltik el azokat. nekünk is szükségünk van továbbra is. és alkalomadtán alázattal hívogassam. higgyem el én. Legyen áldott szent Neved mindezért. Újra és újra szükségünk van arra az alázatra. hogy szabad az út az Atyához. ők nem örökösei Istennek. Erre azt mondja itt Pál: nekik is. Krisztus által Vele közösségben lenni. beszédünkkel is. és ez csodálatos dolog.9: Hozzátok fordulok. az Úr azt szeretné. Noha mindig alázatot hirdetünk. ahogyan elvárnánk.a mennyei dicsőségben az Isten Fiának. Nem kell senkiről lemondjak. és „békességet hirdetett nektek. kedd – Szeréna 3. istenfélő emberekben egy kis büszkeség. közelieket is hív Istenünk. Olyan ígéretek ezek. hogy Isten közelsége milyen jó nekünk.

ezeket hajhásszuk. hogy semmit ne ígérjenek. se más helyre. hogy mennyire tartjuk azokat igaznak. csodálatos mennyei ajándék. segítségét. mint a Benned való utolsó reménységem. az is a szív magánügye. amikor egy ige másként csapódik le az egyes emberek szívében. 2010. hiszen városon nem kapnak házi tejet. sem azokat. nekem is fogsz segíteni? Hiszek. Mindenkit megszólít az Ige által az Úr. szept. Mi sem becsüljük néha sokra az Úr ígéreteit. amikor ez az őszinteség szomorúságot hoz felszínre. lepényt. de igazán. És nekünk annyira szükségünk van az Úrra. még önmaga feláldozása árán is. segíts a hitetlenségemen!” Úgy gondolom. A hitet sem kell vállalni. illetve hányszor figyelembe sem véve az Ő szavát más. minden érdekli. Isten maga a szeretet. Uram. de tényleg tudsz segíteni? Persze. se házasságba. s hálásan fogadnom azokat. évszázadok választanak el azoktól a koroktól. még elképzelni sem 147 . melyet mai világunkban aligha találunk. Uram. amit csak elbír. máskor panaszt. mennyire építünk ezekre. nem szép gondolat. hogy Isten őrizz. hogy Ő mindig lát. akkor is.23-24: Jézus ezt mondta neki: „Ha lehet valamit tennem? . hogy ma is meg tud szólítani minket is. csak Őreá van igazán szükségünk. hogy mekkora az átlag magasság. Isten üzenete évezredek óta ugyanaz. s viszi. Hiszek. a szeretet természetéhez tartozik. Elég nehéz az élet. hogy ajándékozni szeretne. hogy a Biblia egyik csodája az. és főleg. A városra került „uraságok” viszont hanyagul a konyha sarkába dobják a falusi ajándékot. Számomra a Szentírás sok nagyon csodálatos üzenete között az egyik nagyon fontos és szép üzenet az őszinteség. Jób vagy Jeremiás. Istentől is független életre törekszenek az emberek. vagy az ősatyák. tojást. mi van a szívemben. szerda – Enikő Márk 9. hiszen semmi nem maradt más. idős falusi asszony látogatja meg városra került gyermekét. ha a mama nem látja. Olyan rég írták. A gépkocsigyártók bal és jobboldali kormánnyal kell tervezzék autóikat. mégis. földi kincsek és értékek megszerzését tartjuk kívánatosnak. kitárom előtted. elmondják gondolataikat. Így érzem ennek az édesapának a gondolatát is: nem is tudom. életformánk. mindezt Istennek mondják el. Van. ez van a szívemben. melyekben földi életünk idejére ígéri jelenlétét. hogyan ne hinnék. de Uram. az asztalok készítői népcsoportonként figyelnek arra. ma is ez a legfontosabb üzenet életünkre és örök életünkre nézve. sem az örök élet ígéretét. Uram. Istenem. hiszen manapság inkább arra törekszenek az emberek. mindig törődik. És mindenkit meg tud szólítani. amit mi teszünk? Meg akar minket sokasítani? Erre aztán végképp nincs szükségünk. másokat gazdagítani. majd. Szomorú képet juttat eszembe az ige. hallottunk már csodáidról. de másak a szokásaink. élő üzenet. és mégis. 15. elégedetlenséget vagy éppenséggel a becsapottság érzését. inkább azt mondanánk.Minden lehetséges annak. és így szólt: „Hiszek.figyelmét is? Azt. hiszen nekik annál különb van. Őszintén szólalnak meg a zsoltárok. ma is tud minket tanítani. hogy mekkora értéke van az Úr szavának. segíts felfedeznem minden ígéreted drága értékét. sehova ne kötelezzék el magukat. Túl veszélyesnek tartjuk. aki hisz. kukába kerül a féltő szeretettel elkészített és elhozott finomság. annyi minden különbözik. szükségtelennek. melyek eseményeit leírja. Jób még születése napját is megátkozza.” Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja. és így tovább. azért jöttem Hozzád. Pedig olyan sokfélék vagyunk. ebben az őszinteségben kitárják szívüket. hogy tudsz. de nem is akarok semmit eltakarni. És szövetség? Minek kellene lekössem magam. Azzal bizonyítjuk. máris sokan vagyunk. Lám. mégis szól. egyebet. Istenünk ígéretei a mai emberek nagy többségének nem jelentenek kívánatos ajándékot. senki nem kell róla tudjon. Más a bőrszínünk. ami velünk történik. Szabad és független életre törekszik mindenki. A bibliai emberek nagy többségénél felfedezhető az az őszinteség. egész valójuk kitárulkozik a Mindenható előtt. ma is érvényes.

amit olvastam. Hiszek. hiszen lehetetlen kéréssel jöttem. hogy ne használjunk más kifejezést.és figyelem ráfordításával sok és lényeges üzenetet 148 . és megvan az a hajlamunk. mint olyan munkás. vagy a Bibliának egy tanítását. sportolni. Elkeseredek. Máskor egy ismert ige kigúnyolását. ez hasznos lelki épülésünk érdekében. Aki hisz. hogy abból. megértéséért is igyekezni kell. hogy elfelejtsem. az nem egyszerű. nem is kell másfél perc utána. én ezt nem kétlem. Bízom. vagy egyszerűen van. igyekezetet. megfelelő életmódot folytatni van szükség. Mindennapi. őszinte a tanácstalansága is. akaratát az ige által megérteni. én is. És olyan is van. azért is fáradni. Őelőtte állni. és cselekedjük akaratát. drága sarokkövet alapul. hogy van. legtöbbször már csak beidegződésből is. hogy semmit sem kell tennünk. úgy gondoljuk sokszor. melyben sokszor önmagam ismerem fel. de egyre inkább formasággá lesz. Manapság szinte mindenki rohan. aki őszintén kérdez. a hitben való megmaradáshoz tegye meg a maga részét. hogy megmaradjon akárcsak fizikai formája. de annyiszor hallottam. hanem „csak” arra. néha megsegít.tudom. segíts hitetlenségemen. amit mi így vagy úgy gyakorolunk. hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.15: Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt. Nem elsietve. Uram. Isten létezik. ami éltető erőt jelent kezdetben. de ahhoz. vagy elég az. Sokszor hallottam már emberektől azt a kérdést. ha tudatosan nem teszünk rendkívüli rossz dolgokat. mit tehetnél. mindennapi gyakorlata az ige olvasása. az Ő akaratát. segíts! Kétezer évvel ezelőtt ez az édesapa olyan szívvel fordult Jézushoz. és az ige helyes fejtegetéséért. Erre buzdítanak is az igehirdetők. harcoljon. hogy rohanjon. mindent felgyorsult tempóban tegyen és éljen meg. Csak dadogni tudom. Hitetlen vagyok. hogy munkálkodjon. nem keresik az Írások alapján Isten. Jól tudja. Egyik ilyen szokása. 2010. Ez egyik oka annak. Mindnyájuknál egy apróság hiányzik: nem kutatják az igazságot. hogy mindennek megvan az ára. hanem igyekezetre van szükség. az ÚR: A Sionra egy követ teszek le alapul. ezért van másfél percem. idő szinte semmire nincs. Jézusom: hiszek. ha noszogatnak. Mert megállni a hitben. hanem felvállalva és munkálkodva a hit megőrzéséért. Pál nem arra ösztönzi tanítványát. hogy a rohanó világban élő rohanó ember mennyire nem rohan a lelki nyereség eléréséért. miért tanítja más másként azt. az nem menekül el! A keresztyén embernek is vannak szokásai. és elég. a hit viszont sokak szerint adottság. gyorsan lássuk.16: Ezért így szól az én Uram. s vége van a hitéletnek ezzel. Timóteus 2. s rohanok aztán. Sokszor szégyent is vallanak az ilyen-olyan magyarázók. 2010. vagy mondjuk úgy. Isten Fia. 17. lelki fiát. a megálláshoz. mi is a mai ige. Vallást teszek. tiszta látást és bölcsességet. szilárd követ. csütörtök – Edit 2. aki nem vall szégyent. Adjon az Úr nekünk ma is buzgóságot. a másik amúgy ugyanazt a Bibliát. A keresztyének is emberek. Érdekes. hogy helyesen értsük beszédét. és mindezt senki nem érti. így mai feladatunk is Istennel élni. esetleg magam is mondtam. szept. Jézus. mindenki mindenkit sürget. hogy olyan igék. hogy az Istennel való közösség nem maradhat el. Világunkban mindenért küzdeni kell. melyek kis idő. hogy hitben maradjon. péntek – Zsófia Ézsaiás 28. nem magától értődő. hogy miért érti egyik vallás így. A hitben való megmaradásért is igyekezni kell. vagy teljesen elferdített értelmezését hirdeti nagyhangon egyik másik ember. 16. munkálkodni. e nélkül hitünk is erőtlenebb lesz. a magunk tempójában szeretünk élni. hogy miért. ahhoz. olyan szokást alakítsunk ki. melyet nem akarunk mellőzni. Kételkedek. Igyekezz! Nem igazán szeretjük. Nagyon kell siessek. szept.

Sokszor láttunk bizonyára fészekben ülő madarat is. mikor lassan tudatosult bennem. ennek az újnak Ő maga a kezdeményezője. amikor a nép bűnei miatt van ott. azaz lehet benne hinni. Jézusról jövendöl. Lássuk a mai igét. mégis lelki táplálékot jelenthetnek. amit Ő indít. valahol az Újszövetség is így nevezi Jézust. mert ismerjük a legjobb rejtekhelyet. Már azért is. és így tovább. és Istenünk vezesse ebben gondolatainkat. vagy ki tudja. és nem is lehet Őt kiábrázolni. Az. De nem sikerülhet. Maga a Biblia is sok képpel. melyek az ige alapján fogalmazódnak meg. Sarokkő. amint lassan merészkednek ki a kotló szárnya alól. nem rendül meg. hiszen tökéletesen nem ismerhető. Annál inkább a kotló. akinek szárnyai alatt ott vannak a teljes békességet élvező kicsik. nem nyílnak meg az említett másfél percek alatt. 149 . A Teremtő Istent sokféleképp próbálták ábrázolni. minden ábrázolás mögött van valamilyen elképzelés.2: Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat. én olvasom naponta az igét. amikor kibújnak a kiscsibék. Az anyamadár szárnya biztos oltalom. mit ne felejtsek itthon. aztán egyre bátrabbak. példabeszéddel jön segítségünkre. Istennel közösségben élni. további gondolkodásra. irodalmi munkákban. ugyanakkor mindegyik valamit szeretne kifejezni Isten lényéből. az a támadás veszélyes. ott is. és Ő az elindítója is. mindig elnézem. világos üzenet. lelki ember vagyok. Nála oltalmat kereső gyermekét szárnyainak oltalmába veszi. egyre távolabb mennek. ha a magasba ragadozó madár kering. Szava érthető. minden bajtól megőrző oltalmukat. jaj. azokat. Istenről pedig az Ószövetség beszél nagyon sok és színes leírásban. Erre a kiscsibék hanyatt-homlok szaladnak a biztos oltalom helyére. majd hamar visszahúzza. nem hazugság. Nem kell elfutni. ismét élvezném szüleim gondviselését. gondolatokat próbálunk leírni. még akkor is. így szól: Isten gyöngédség. építeni. mert szilárd kő az alap. milyen biztonságos helyekre rejtőzzünk. hogy már nem vagyok gyermek. de a Jelenések könyve alapján érkező lovasként is megjelenik. mely Istentől szeretne minket eltávolítani. Aztán ha szóba jön. hogy milyen nagy dolog az. Aztán nem mindegy. egyikmásik néha kidugja kis fejét. nyílván. Mégis. Ezeket a gondolatokat próbáljuk mai és saját életünkre alkalmazni. itt csak kicsi és egyszerű. 18. arra építi azt. 2010.közvetítenének. ami Istennek drága és értékes. munkálkodik a Mindenható. Gyakran látjuk Jézust. ezt sokan megtették. ahol van. ahogyan Mesterünk tanította. Valami újnak kezdetét hirdeti. hogy mikor szól. mert elkezdődött a jövő építése. szóval ez prófécia. nem imádás céljára készíti ezeket. Sőt. könnyen érthetők. kétségbeesni. mint másfél percig azon. Ő garantálja is a véghezvitelt. attól kell féljünk. míg elvonul a veszedelem. Tavasszal. szombat – Diána Zsoltár 57. újabban mozgóképpel. elmélkedésre indító kérdéseket. szóval máris késésben vagyok. festményeken. jó értelemben drágakőnek is nevezhető. ahol Isten a hozzá menekülő. Egy ifjúsági ének első sora jutott eszembe az igéről. bárcsak újra gyermek lennék. hanem. a legbiztosabb oltalom. irgalom. vagy éppenséggel hitvallás céljából. a kotló szárnyai alá. nehézségekbe ütközve kívántam. amit tervez. hogy építsünk erre az alapra. Egyik legszebb és nagyon tartalmas üzenetet közvetítő kép ez. az ember szüntelen próbálkozik. Valamit megalapoz Isten. néha. hogy Isten szól. azt fekteti le. a legszilárdabb oltalmat: Istenünk gyöngéd gondviselését. abban pedig életvitelünket. aki lelkünk ellen támad. vagy a földön bármilyen gyanús állat közeledik. szept. Uram. hogy erre lehet állni. annak. hova is tettem a kulcsokat. hanem megértés. leírással. érdemes erre figyelni. Hiszen földi életünk legnagyobb veszedelmei nem földi dolgokból származnak. Mennyire lényeges nekik. biztosan lesz jövője. hogy még ott is szól az Isten. Rövid elmélkedéseink alkalmával nem fejthetünk ki hosszas magyarázatokat. drága ez a kő. rögtön kiadja a riadót. Így érdemes ma is elgondolkodni több. még nem ismerik a veszedelmet. elmondhatom. És az alapkő letételével együtt hirdeti azt is. hogy földalatti. kemény harcok alatt. észre sem veszik azt. mint juhok pásztorát.

ha Isten segít. s ezeket kell fejlesszük. az. Legtöbb ember büszke arra. menekül. szept. ha a diagnózis nem lenne súlyos. oltalmat és gyöngédséget élvezek. Ez lehetséges. hogy mennyire súlyos a helyzet. de nem mi kell magunkat megítéljük. erre az egy kérdésre leszűkítve. azt szeretné. 150 . lelki életünk is mentes legyen fertőzésektől. elvekhez. Annyira rászorulok erre. és máris tovaszáll a hűség. hitemhez. 2010. hogy Isten amikor ezt kimondja. Erre mondja Pál. de nekünk egy kis csendre és békességre van szükségünk. Az egyik lehetetlen. akkor egyfelől jól ismer minket és igazat hirdet. hogy őszintén elmondja a valóságot. az emberek magatartása miatt látszik úgy. hétfő – Friderika Zsoltár 18. s ezért sikerül mindig hű legyek. jó dolgokra használjuk. Az első az. hogy én eléggé akarom. szeretnénk. hűségesek szeretnénk lenni. Ha orvoshoz megyünk valamilyen panasszal. Ha a magunk hűségétől függne az üdvösségünk. A valóság az. Rájöttem. ha magunkat kellene megítéljük. amit egyedül nem tudnék. 19. tulajdonságokkal. Ennek érdekében hirdeti Isten igéje a valós diagnózist. abban reménykedünk. köszönöm Uram oltalmad. Az orvosi példa szerint. 2010. mintha azok lennénk. hogy ne tartsák fel. noha a legjobbat reméljük. minden elváltozástól. mi jól tudjuk. és ne beszéljenek nekünk nagy bűnökről. de ilyen életforma mellett kezelhető. a jó vagy rossz szokásai. Amikor Isten elé jövünk. akkor hogyan maradhatunk meg? Az Írás szerint hű az Isten. hogy eleve rendelkezünk bizonyos adottságokkal. Például mi alapvetően nem vagyunk hűtlenek. hogy beteg. hogy ha a mi hűségünk ilyen. ha valakinek azt mondja a doki. hogy Isten beavatkozása nélkül milyen a mi állapotunk. akkor viszont könnyen belemennénk abba. és hű az Isten. az idő nem fordítható vissza. Nem arra alapozok. ha rajtakapják. erősítsük. változnak a körülmények. Mi emberek úgy gondoljuk. Te vigyázol rám. a falon is átugrom. mint a reggeli felhő. mondja el a Biblia több helyen is. csak a világ alakulása. a másik nem megvalósítható. hogy ne maradjunk az önáltatás állapotában. felületes apróság okozza. mert csak így kezdődhet el a megfelelő kezelés. hanem arra alapozok. amikor a világ Teremtője beszél velünk. hogy ő alapvetően hűséges. És mégis. s még csak nem is embertársain.4: Hűségetek csak olyan.megértő és rám figyelő gyöngédségüket. s közben bármit. gyermek vagyok. szept. hogy a fájdalmat csak valamilyen könnyen és gyorsan kezelhető. hogy meggyógyuljunk. hogy. Istenhez. s mindig jöhetek Hozzá. s mindezekhez hűséges marad. Szeretnék a mai napon is hű lenni személyekhez. mert Istennel élek. mert Tied vagyok. ha az nem egyezik elvárásainkkal. elvárjuk. A másik üzenet pedig. másrészt pedig javunkra mondja. Vele valósíthatom meg mindazt. 20. a buzgóság. Hirtelen „kikérem magamnak” magatartás helyett két dologra figyeljünk. daganatoktól. A rablók elszánt emberek. mert ugye. eltávolítana. nagy bajban lennénk. hogy Isten hűséges. ott maximális lenne a pontszám. A rabló. akkor is. aki alkotott minket és legjobban Ő ismer. az akarat. hogy szolgái által az Úr hirdessen nekünk jót. buta döntés az orvost szidni és nem változni. a kedvelt személyei. neki megvannak az elvei. hogy semmi gond nem lenne. súlyos lelki állapotról. Azonban amikor az orvost kérdezzük. bármit megtesz. de a hűség rövid életű nálunk. ez Nikodémus gondolatmenete. ha nem is egészen igaz. Ki kell mondani az igazat. ne adjon könnyű és rövid kezelést súlyos betegségre.30: Veled a rablóknak is nekirontok. nem ezért keressük mi Istent. hogy egészek és egész-ségesek legyünk. Feljön a nap. vasárnap – Vilma Hóseás 6. vagy mint a korán tűnő harmat. bárkit. hanem Isten mondja ki a valóságot. a környezetünk befolyása. aki akadályozná. mire van szükségünk. Pedig Isten minden földi orvosnál jobban azt szeretné.

Falat nem azért építenek. nagyon fontos.tudják. hogy tudják. Ilyen a meghagyás. János. Ha az Úr is úgy akarja. őrizkedjetek a bálványoktól. 2010. vigyázzatok magatokra. ilyenkor építettek kisebb áldozati helyeket. de inkább szerető nagyapai gondoskodással mondja: gyermekeim. az Ő céljainak érdekében. szept. szinte minden felnőtt megismétli azokat a dolgokat gyermekei irányába. amit ne tenne meg szinte mindenki pénzért. Tulajdonképpen nagy tanítás ez nekünk. hanem mindig az Úr akarata szerint. amikor pusztító áradat rettent és a sír kötelei fonódnak ránk. nem a maguk érdekében. Nem kétséges. A keresztyén nem csodatevő. mennyi bálvány van ma is.21: Gyermekeim. hogy unják. s az Ő gyermekeit is meg tudja erre segíteni. hanem a hívő keresztyénnek adatott az a csodálatos lehetőség. De. Uram. alig van bármi. s így nem lehet semmilyen kíméletre számítani részükről. hogy rosszat tesznek. Istennel azt tudom megtenni. mert szeretem őket. még írni-olvasni sem tudó óvodásoknál. hírnevem. mégis el kell mondjam. sőt. hallottak még a bálványok felettébb hiábavaló voltáról. és a legjobbat kívánom számukra. de kiegyeztek a lelkiismeretükkel. hogy akár rablókkal szembe. még nehezen se. ha lehet. mégis. Meg a dicsőségem. hogy legyetek jók. Hatalmas bálvány a pénz. Szinte irigylem a bibliai korokban élő embereket. A zsoltáros itt lehetetlen dolgokat állít tehát. Ilyet nem lehet imádkozni. amit kénye-kedve szerint használhat. vagy veszélyes helyzetekben az ellenük támadóktól.János 5. Már az a kis vacak telefon is bálványszámba megy egymással versenyző. mi van ma… Körülvesznek a bálványok. áldozati helytől. és csodákra tudja segíteni az övéit. A misszióban munkálkodókat sokszor óvta meg Isten halálos betegségtől. őrizkedjetek a bálványoktól! Minden felnőtt volt gyermek. az Ő Uruk segítségével sokszor tettek csodákat. és adj hitet és bátorságot. az idős apostol ilyen féltő szeretettel szólítja meg a gyülekezeteket. A falat átugrani pedig egyszerűen nem lehet. sajnos. azt is tudom. mert fontosnak tartom. nos. és azzal az Ő célját szolgálom. kedd – Máté 1. és ha Isten arra indítja. inkább egy kicsi székre kell állni. állítottak kőhalmokat és szent oszlopokat. 21. tíz centit a föld fölé emelkednem. Hjaj. mennyi bálványt látok magam körül nap mint nap. mert az Úr ad hozzá erőt. a valódi szükségben Isten csodákat tud cselekedni. akkor a lehetetlenül magas falat is átugorja. de ezt nem dicsekvésből. száz kilométerre laktak egy szobortól. Az nem valódi imádság. János ezzel az atyai. mértékkel. sokan közülük kilométerekre. szinte mindig azzal válunk el. Valahányszor gyermekeim iskolába mennek. bálványok szinte az imádatig az énekesek. mégis. Pál apostolról is azt írja a Biblia. amikhez egy kis erőlködéssel még az emberek is képesek lennének. hogy elérjem a felső polcon a skatulyát. hogy Istenre figyelhet szüntelen. ahogyan azt a zsoltáros ennek a zsoltárnak az elején fogalmazza. mennyi bálvány kísért engem is szüntelen. Létrával sem könnyű egyik másik falat megmászni. kedveseim. színészek. segíts. néha több tíz. De még ehhez képest is. hogy Istenem. parancsodra mindig induljak. veszteség. tíz centi hiányzik. ha az Úr csak olyan dolgokat tenne és olyanokra segítene minket. De a valódi szükségben. akár kőfallal szembe. 151 . és amiről azt gondolta. Bálványozzák a focistákat és csapatokat. amire nem vagyok képes egymagam. És mindezzel élni lehetne hasznosan. hogy felnőtt korában másként fog cselekedni. vagy már rég elhallgattatták. hogy a mérges kígyót lerázta a tűzbe. újra felhívom rá a figyelmeteket. Noha tudom. Rablónak nekirontani szinte biztos kudarc. Az nem lenne csoda és isteni hatalom. nincs birtokában valamiféle titkos erőnek. Utaid mutasd meg. de az nem ártott neki. Isten gyermekei. amiket gyermekkorában feleslegesnek. magától értetődőnek tartott. figyelmeztetés. néha életveszélyes. hogy könnyen átjuthasson rajta bárki. ismerik az azokkal való foglalkozás káros következményeit is. Isten a lehetetlent is képes megtenni. hát még a nélkül.

a várfalakat helyreállítani. Isten pedig mindenről gondoskodott. imádsággal. mit cselekszenek. megérteni. amire az idősek emlékezhettek. erőnk és szervezettségünk az újjáépítéshez. akkor még 152 . megnevezve megannyi csodáját. 2010. a bűn. jött a fogság. Vajha a nehéz napokból én is levonnám a következtetéseket. a másikat a bal keze felől. dicsérik az Urat. Ezt is megvallják. Ez is egyik jele. arra kérlek. mint Jézus Krisztusról. hogy atyáik életében sok volt az engedetlenség.33-34: Amikor arra a helyre értek. ott egy romokba heverő ország. Vajha én is türelmes tudnék lenni. szept. Nem azt az országot kapták. Őrizkedek. távol minden ünneptől az ige a keresztről szól. Szeretnék ezzel a bizonyossággal nézni a holnap felé. szólt a figyelmeztetés. hogy Nagypénteken hallunk a keresztről. A fogság keserű évei után a hazatérés öröme sem volt felhőtlen. majd bűnbánat. csüggedten élnek benne az emberek. Utána nyolc napos ünnep következik. kegyelme és irgalma kísér szüntelen. nem lett volna pénzünk. hogy Isten igazságos. 22.rendeltetés szerint. ezzel a kegyelemmel tovább tudunk menni. a lakóházakat lakható házakká tenni. közönséges vasárnapon pedig más kérdésekről. És újra rácsodálkoznak Isten kegyelmére. mi az. hogy Isten bűnbocsátó. és már árasztja is ránk áldásait. annál könnyebben és világosabban ismerem fel. ahogyan kellene. azután a léviták hangos imája. hogy semmi ne legyen bálvánnyá számomra. mégpedig a keresztre feszített Krisztusról. hogy ma mégis megszólítson minket szenvedő Krisztusunk egyik mondata a keresztről. bocsáss meg nekik. 2010. De nem tart örökké haragja. és őrizz a bálványoktól.17: De te bűnbocsátó Isten vagy. földi életére törnek. mert nem tudják. Amit pedig még nem látok. akik épp Vele tesznek rosszat. a hálaadás és magasztalás egyik alapja. A záró istentiszteleten. Magunktól nem tudtunk volna kiszabadulni. keresztre feszítették őt. melyeket cselekedett választottaival. hanem a kelletnél nagyobb jelentőséget tulajdonítok neki. esetleg kis kikapcsolódás erejéig. jó Atyám. Megteszik. Amikor szenvedek. Mi megszoktuk. Vétkeztünk. Ezzel a szeretettel. A zárónapon ismét van Bibliaolvasás. 23. volt időnk számba venni múltunkat. Ezért kicsit furcsa. és a gonosztevőket: az egyiket a jobb. templom. Jézus pedig így könyörgött: „Atyám. Izráel nehéz időszakon van túl. A templomot kell újjáépíteni. más ünnepen az odaillő eseményekről. Ez a nép nem is olyan rég jött haza a fogságból. áldásával nekifog a munkának. te mutass rá. Uram. amikor sikerült elindulni az újjáépítés útján. nem figyeltünk rá. amit elmeséltek a következő nemzedéknek. amivel nem úgy élek. ahogyan Isten türelmes hozzám is.” Pál apostol írja egyik levelében. és még a szenvedéssel is jót akar. elgondolkodva megérteném Isten kegyelmét még a nehézségek idején is. Engedjük. emberek bűneire kér az Atyától bocsánatot. kegyelmét. Istenem. Csodálatos imádság ez. azoknak az embereknek a bűneire. minél nagyobb alázattal és buzgósággal engedelmeskedek szent szavadnak. Jézus a kereszten imádkozik. reménytelenül. Hosszú. kegyelmes és irgalmas. szept. hogy Ő megbocsátott. Amikor hazaérnek. vagy nem helyesen értékelek. Végigolvassák az ünnepen a Bibliát. amikor így hétköznap. fáradságos munkával. hosszú a türelmed és nagy a szereteted. Az első üzenet. hogy Isten szeretete nagy. hogy Ő megbocsátja a bűnöket. Nehémiás Isten segítségével. amelyet Koponya-helynek hívtak. Azt is látják és elismerik. hogy nem akar másról prédikálni. csütörtök – Heléna Lukács 23. hosszasan sorolják Isten tetteit az Ő népe életében. szerda – Móric Nehémiás 9. hogy többet kell imádkozzam. papság és kultusz nélkül.

akkor az is jó. Jézus. Ha ez a víz mennyei. Olyan ajándékról. vagy vallásórán első hallásra mi is erre gondoltunk. hogy miért ilyen igazságtalan ez a világ. mely ott lesz bensőnkben. a lehetőség. ha nem is teljesen. bennem és általam munkálkodj. az emberek bűneiért. Én is okozója vagyok az Ő halálának. Nem értjük egészen az igét.14: Aki abból a vízből iszik. Mert ha a víz. szenvedőkért még meg-megszólal imám. ezeket az óemberi indulatokat is. vagy valamilyen nehézséggel küzdenek. imádkozzam az Atya bocsánatáért még az engem bántó emberek számára is. hogy a kereszt ma is üzen. úgy gondolom. mert annyira szükséges a lelkünk megelégítése. a kereszten Jézus értem is imádkozott. De Ő a kereszten imádkozott. úgy szomjazik lelkünk mindig az élő Istenre. Mielőtt teljes szívvel mindezt elfogadnám. hogy aki hisz Őbenne. időt spórolnánk azzal. és az Úr segítségét kérném. hanem őszinte szívvel sikerüljön. hogy értjük. hogy Atyám bocsásson meg nekik. Ennek bizony egyik alapfeltétele. amelyet én adok neki. De a bűnösökért? Gondolataim. Önmagát. gondolataim inkább a megoldást keresik vízszintes síkon. Zúgolódok magamban. hogy közel vagyok ahhoz. Imádkozni az emberekért. amit Jézus ad az az ige. mint a kenyér és a víz. hogy belsejéből valakinek élő víz folyamai ömlenek. Nélkülözőkért. Valamilyen csoda-víz lehet az. egyre szorosabb lesz kapcsolatunk. hogy Te önmagad ajánlod. A Krisztussal való közösség egy ilyen csoda. Jézus még ennél is többről. hogy imádkozzam. ha őszintén megvizsgálom azokat. hogy többé nem szomjazunk rá. gondolta. és jót akarjak nekik. hogy nem jövünk naponta a forráshoz. az még hasznosabb. Jézus. hogy mint a szarvas szomjazik a forrásra. Azt mondja a Megváltó. nem értette. miért nincs módom arra. hogy a nálam erősebb és hatalmasabb emberek bántását lenyeljem. akinek Jézus ezt a csodálatos lehetőséget felkínálta. ha van rá mód. megértek valamit: ott. akkor hogyan van. az élet vizéről. hogy megértsem. János írja le. Első hallásra az asszony. amiket magamban felfedeztem. Hiszen az én bűneimet is felvitte a keresztre. és onnan buzog majd. de mégis egyre jobban. ami előtte van. amitől nem leszünk többé szomjasak. hiszen ez által értem egyre jobban az Urat. könnyebb lesz Őt követnem ebben is. annak életében történik ez meg. Ha erre figyelek. néha bizony még meg is szégyenítem. hogy továbbra is szomjazom az igét. hogy bennem élj. hogy mekkora és milyen az ajándék. mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Nem erről beszél Jézus. Emberekért inkább akkor szoktam imádkozni. Jézus arra tanít. a lelki szomjúság oltására való. amíg az ajándékot látjuk csak. De még mindig nem biztos. de első olvasásra. 2010. amikor betegek. melyeket naponta fogyasztunk. s valóban nem tudtam. péntek – Gellért János 4. soha többé meg nem szomjazik. Isten igéjéről beszél. hogy Jézus mit ért azon. Most jön a legnehezebb: imádkozzam azokért. Jézus imádkozni tanít. hanem magát a forrást. hogy megmutassam én ezeknek a gonoszoknak. megfeddem. Hamarabb jön számra a panasz. akik bántanak. mert nem cipelem többé a vizet. Az asszony kérését nem 153 . szept. hogy mi a Jézus által felkínált lehetőséget kell elfogadjuk. Még az is nagy erőfeszítésembe kerül. Ha földi vizet ígér. inkább elítélik a bűnöst. aztán mennyi fáradságot.inkább imádkoznom kell. Itt már nagyon sok a pótolnivalóm. Értem is. Hiszen mi úgy tudjuk. és naponta lelki szomjúsággal olvassuk Isten beszédét. de jó is lenne egyszer abból inni. Jézus nem csak a vizet kínálja. hogy ne csak külsőségből. akkor azokkal Megváltóm szenvedésének okozója vagyok. Jézusom. 24. mégis naponta kívánjuk. hogy amikor a földi emberek számára elfogadott és természetes indulatok és néha cselekedetek az én életemben is jelen vannak. Meg kell tanuljam. nagyobbról beszél. hogy imádkozzam értük. szívünkben. arról. Persze. azaz lelki ajándék. Köszönöm. Jézus viszont a lelki vízről. add hát a lelki vizet. hogy én is megbocsássak.

2010. S amikor nagyon foglalt volt.12: Tudom. 26. tudok vigyázni magamra. hogy velem vagy. szept. bárki részéről érhetnek meglepetések. hanem a Te kijelentésed alapján szeretném mondani: add nékem azt a vizet. hogy mindenről elkéstem. Az. igyekszünk megtartani munkahelyet vagy barátságot azzal. kiment egy helyzetből. Az is a mai életvitelhez tartozik. hogy önkéntelenül is rááll a nyelvünk és a billentyű a „leg” sokszor túlzóan használt felsőfokra). Mert erre képesek vagyunk. vele sodródva mondom én is. talán hitünket is néha nagyra becsüljük.1: Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra. mint bármikor. egyre jobban megtanuljuk elrejteni valódi gondolatainkat. Könnyű lenne azt mondani. 25. akik eddig is odafigyeltek a kijelentésre. Ha a mai napra gondolok. annyit hallani. hogy fokozott odafigyelést kér az olvasóktól az ige. hogy a rám bízott kincset megőrizze. Talán meghallgat. és meg vagyok győződve. vagy nehézségekkel tele időszakon ment át az élete. annyi feladat vár rám. Uram. vasárnap – Jusztina 2. Talán Kálvinról olvastam. elég megfontolt vagyok. mert nagyon sok féle hullám ér el minket. de biztosan. talán nem. hogy ez az ige is azoknak szól. elég józan. hangcsatornákon. Veled nem sodródhat centit sem félre az életem. sokszor túlzottan bízunk önmagunkban. Nem ismerjük eléggé egymást. mintha semmire sem érünk rá igazán. már-már természetesnek gondoljuk. hogy megteszi-e. Nekik is. szombat – Kende Zsidók 2. énünket. hogy másokról is ugyanezt a magatartást feltételezzük. a fenntartásokkal tele kapcsolatok. nem gondoljuk. Ha pedig fenyeget. kivetítjük Istenre is. akkor még rátett egy órát a csendességre. Naponta sok forrásból özönlenek a hullámok. hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Akaraterőnket.az asszony gondolatainak értelmében. az. hogy mindig sietünk. mindig elszégyellem magam. Köszönöm. Elég erős. és egy-két órát töltött az ige olvasásával. máris kesergek. akik nem hallgatják az igét. Mert ma is igaz (szinte azt írtam. már korán reggel úgy érzem. hogy mi minden marad majd el. de ki tudja. hogy minden reggel korán kelt. Nincs időm. mivel kezdjem. rám nincs hatással minden apróság. a reggeli néhány perces igeolvasással és sokszor alig pár mondatos imával. átgondolásával és imádsággal. egyre több a dolgunk. ellenállunk. És sajna. hogy ezt soha nem gondolták. mennyi minden hatás ér képernyőn. és annak alkalmazását életünkben. világhálón keresztül. hanem keressük még jobban azok által az Úr vezetését. azt feltételezi. Inkább magam kell küzdjek. hogy azt sem tudom. vagy éppen tapasztaljuk. kiben hiszek. nem is lehet felsorolni. Lehet. hogy senkiben sem bízunk már egy idő után. de nekünk is. s kialakul a bizalmatlanság. Bárkiben csalódhatunk. melyeknek elkövetőiről azt nyilatkozzák az őket ismerők. Ma talán azért könnyebb elsodródni. éberségünket. Timóteus 1. Mikor erre gondolok. igyekszünk megfelelni sok elvárásnak. és ismerem a határokat. lassan. hogy elkövetheti. a közvetlen környezet mellett. Gyakran látunk a híradóban olyan szörnyűségeket. nem lehet azt tudni. érzéseinket. foggal- 154 . nekik lenne rá szükségük. de még nagyobb figyelemre van szükségük. hogy neki van hatalma arra. hogy ne hanyagoljuk el az Isten igéjét. egy idő után ezt a távoltartást megszokjuk. 2010. Kérlek. Az ige arra buzdít. Ebből aztán az következik. ne a Veled való találkozás legyen az egyik legkönnyebben elhanyagolható lehetőség. hogy ma jobban. hogy segít. hadd legyen a mai nap a Rád figyelés napja. hogy bármilyen veszély fenyegetne. mondja gyakran a mai ember. Sajnos. hogy el lehet sodródni. hogy nem tárjuk ki valódi énünket másoknak. mégis. hogy olyanok a címzettek. szept.

Emberi mércével lehet sikeresnek. sem az Istentől kapott kegyelmi ajándékokat nem tudom egyedül gyümölcsöztetni. hogyan gondoskodik rólam. vagy a saját életünket. munkálkodik értetek. Gondoljunk arra. illetve nem érdemes megjátszani. nem tudom magam megőrizni. Fogságba születtek. amint elkerüli őket Gósen földjén minden csapás. amint víz fakad a sziklából. hogy Ő mennyire figyel rátok. gondoljunk csak arra. Ugyanakkor. őrizzek meg. amit lehet. Aztán a pusztában évekig sátorban laktak. bizalom és reménység mellett a felelősségre is fel kell hívja figyelmetek. melyek ma másak talán. akkor ez a felismerés a hála. hogyan élek. Bizonyára nem volt könnyű idő az akkor élő emberek számára. ez nem lehet. kinek hittem. a bizalom irányában vagy teljes. akaratom vezérel. amikor Izráel úgy megy át a tengeren. vándoroltak. Őelőtte semmit nem lehet. hétfő – Adalbert 5. hogy milyen hatalommal és kegyelemmel gondoskodik rólam. ami az egész országot sújtja. Igen. Istenem. ha felismeritek Isten hatalmának munkáját mely szeretetéből fakad. hogy milyen hatalmas Istenünk van. mennyi csodát láthattak. üzeni az ige ennek a népnek. Mert ezek a csodák. amit Megváltónk mondott. ez nem az igazi keresztyén élet. segíts… 2010. az ezekkel való élés. szept. Ha abbahagyom az okoskodást. de felelősségre is. hogy az a sokat szenvedő nemzedék láthatta. hogy másként kell történjen. Vele nincsenek határok. azt szerezzek meg. Ezekből megsejthetitek. amit lehet. hogy ha valaki kész cselekedni Isten akaratát. A magam emberi bölcsessége és emberi gondolataim.körömmel. és hogy Ő mennyi csodát tett értetek. de felelősek is vagytok. meglátja Isten csodáit. csodáit szemlélhették. hallhatták. hogy Isten mennyire szeret benneteket. hogy a vizek két felől kőfal gyanánt tornyosulnak. ezekért ma is hálát ad a Mindenhatónak. Ez alapja lehet a további bizalomnak. de megtapasztalja Isten munkáját is életében. melyekre a zsidó nép több ezer év után is emlékezik. vagy nincs. melyeket sem addig.7: Ti a saját szemetekkel láttátok az ÚRnak valamennyi nagy tettét. majd birtokába vette a megígért Kánaánt. itt nem így volt a legjobb. és értetek történik. Ez hálára indít. Nem kell ehhez nagyon lelki ember kegyen valaki. az felismeri. s ez ritkán egyezik Isten akaratával. Később megértettem mennyire igaz. miután látom és értem. és néha imádkozzam. akik Jézus földi élete idején Őt láthatták. mert Pál ezt tette. az akkori események ma is üzenetet közvetítenek. kisebb csodákat élek át naponta. De Ő velem van. vagy kevésbé eredményesnek minősíteni Pál életét. Olvasva Pál apostol életét. Olyan események ezek. akkor Istennek adok igazat. keserves munkára kényszerítették őket. nektek adatott Isten sok csodájának látása. sem azóta ember nem látott. sőt. Valamikor. még arról is. sose lehet tudni. 27. Mózes vezetésével Isten parancsára Izráel kijött Egyiptomból. amiket szemetekkel láttatok. negyven éven keresztül vándorolt a pusztában. azt véghezvigyem. hogy ennyi csodával hogyan éltek. Őt fedezem fel minden pillanatban. megérti majd a tanítást. Gondoljatok arra. a saját elképzeléseim kiszínezését. ha Rá bízzuk magunkat ezzel a teljes bizalommal. még jól jöhet. ezek mind a ti érdeketekben történtek. és tudom. Ugyanakkor olyan csodákat éltek át. a reménységnek.Mózes 11. hitéletem gyermekcipőjében járva sokszor jutottak eszembe a bibliai időkben élő emberek. néha irigyeltem azokat. hogy ráérezzen. de Isten akarata akkor valósul meg és lesz nagy áldássá. Istennek nem lehetek távoltartó. Nem. hogy amit rám bízott. az megérti az igét. a Veled való 155 . amelyet véghez vitt. hogy ha valaki kész cselekedni Isten akaratát. Hiszek. Uram. Ezt úgy is értem. szinte lépten-nyomon azt gondolom. és figyelek az Úrra. hogy ez a szerető Isten tovább is gondoskodik rólatok. megérte. de nem kevesebbek. mint a bibliai időben. hogy tudom. Isten mennyi mindent tesz értem. ezek alapján maga az egyház is kétezer éve prédikál. Benne érdemes teljes bizalommal hinni. Ha Rá figyelek.

hogy Isten megismerése nélkül. Pál nem hallgatja el. Milyen gyakran hallja azt is sok igehirdető manapság. kedd – Vencel Apostolok Cselekedetei 17. vagy bármilyen más okból. ők nem ezt kérdezték. hiszen itt az embernek semmi dolga. hogy tudományosan magyarázza meg valaki azt. Nem arról van szó. s mindez minket is érint. és gondviselésed. ami a hit dolga. hogy egyetlen példát említsünk. Ha Isten mindenhatóságával kezdenénk a magyarázatot. ég a szívében a tűz. van feltámadás és lesz számadás. szept. mondják. ha nem. vagy a teljes evangélium nélkül nem lehet teljes válaszokat találni. Hamar kiderül. nem kíváncsiak vallásos érzelmekre. aki nekünk már most is URunk. Köszönöm. hanem józanságra hív. Ezzel a magatartással nagyon gyakran találkozunk ma is. amit cselekszel. de ha nem Isten vezetésével és áldásával teszünk 156 . 29. Hiszen tudjuk. ha el hisszük. szereteted. ha valami megnyugtató üzenet hangzik el. Megváltónk. jutalomról és mindenek felett Jézus Krisztusról szól. hogy a teljes evangéliumot megismerjük és elfogadjuk. sajnos. szerda – Mihály 1. nem ritkán fontos emberek előtt is. és egyértelműnek látszanak dolgok. ha csak páran hallgatják. ha nem. nem kis dolog. hogy már nincs időnk az Urat kérdezni. elég a mindennapok baja. Az üzenet. Figyelmesen követik Pál szavait. akik fontosnak tartják azt. nem kell még itt is bűnről. kíváncsiak arra. főleg a pogányoknak. szeretnék megérteni. szept. s nekünk is tudomásul kell venni. akik figyelnek. vagy azért. 2010. Pál nem sokat tétovázik. Isten készítette számára az alkalmakat a bizonyságtételre. az akkori világ egyik legfontosabb városa. vagy megrémiszt. És úgy néz ki. elég. nyomorúsága. amit az apostol mondani akar.közösségben. ő pedig a teljes evangéliumot próbálja elmondani nekik. Athén is egyik ilyen hely. vagy ne kellene tudjunk bármilyen kérdésben vitázni. hogy nem rémiszteni akar minket az ige. Pál apostol arra hivatott el. mert néha túl magabiztosak vagyunk. van igazságos ítélő. ők csak arra várnak magyarázatot. olyan sürgősnek tűnnek dolgok. Mózes 21. hogy Isten igéjét hirdesse. hamar megállítanak. a bölcselet egyik nagy központja. akit erre kiválasztott. akiket érdekel az üzenet. hogy amit Isten nélkül cselekszünk. amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által. elviszik őt arra a helyre. áldásod mind hálára és felelős életre indítanak. A hitben élők számára mindez örömüzenet. Ezt a mondatot hallani. idejében való felkészülésre bíztat. hogy ne lenne sokszor tudományos válasz. így lehetősége nyílt Jézus Nevének hirdetésére nagyon sok helyen. akkor bizony nagy szükségünk van arra.31: Azért rendelt egy napot. hiszen igazságról. hogy feltámasztotta a halálból. 2010. Uram. büntetésről. hogy az örökkévalóságban Vele leszünk. mert néha annyira sietünk. meg lehet nyugodni. sőt. hanem arról van szó. Ha ez az üzenet nem tetszik. vagy azért. csak azt magyarázza meg nekik valaki. ahol több ezren is hallhatják bizonyságtételét. Emberek kérdeznek. hogy Józsué idejében megállt a nap. ha akarjuk. hogy van ítélet. mi is ott leszünk. amikor arról is szól. Isten haragjáról beszélni. hogy mi a lényege a Pál által hirdetett vallásnak. olyan jól meg lehet pihenni. ki az ő istene. szeretnének egy kérdésre választ kapni az Írásokból. hogy a templomba jönni milyen jó. 28. és Ő ígérte. hirdetnie kell a Krisztust. hogy a teljes evangéliumot nem hajlandók befogadni. vezetésed. hogy nem is lesz nehéz dolga. Manapság sokszor szeretnénk ilyen gyülekezetnek prédikálni. a teljes evangélium ne hangozzon el. Nem is elég. amit hirdet. hiszen ezek az emberek meghallgatják. akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal.22: Isten van veled mindenben. hogy miként lehetséges az. még tapasztalatból is.

nem tartozott senkinek anyagiakkal. Mindig Veled. az nem arra törekszik. szabadságát úgy éli meg. Törekszik is nagyon sok ember arra. hanem mindenkit szeretne oda irányítani. Milyen fontos volt neki hallani. Aki szabad. főleg. hogy mit tudott Isten cselekedni általunk. miről látszott. szeretetben szolgáljatok egymásnak. hogy Istennel élek? Nehéz időket élünk. Ahogyan valaki mondta. más helyen van lejegyezve. hiszem. Általában a szabadságot a függetlenséggel szoktuk párosítani. vagy a hitvalló emberek. József. hogy Isten gyermekei? Ha csak panaszkodtak volna. s neki kellett tovább vezetni a népet. A teljes szabadság Jézusé volt. az bármit tehet. hogy ne félj. mégis. nem látták volna az emberek életükön Isten áldásait. hogy ne tartozzak senkinek. amikor Mózes már nem volt a nép élén. Jó Atyám. ha anyagi kötelezettségektől is szabad. add nekem ma is azt az örömöt. de nagy kényszer az. Én is csak Rád szeretnék figyelni. az élet vizét. melyből megérthetik. amit magamnak teszek fel elsősorban: látják-e rajtam. hanem őszinte és önzetlen szeretetből tesszük. ahogyan egykor Józsuét bátorította. életemen. És milyen áldott dolog és nagy kegyelem. s így beszédüket megpecsételte és evangéliummá lett életük. Nem földi dolgokkal adós. vallásos elhidegülés ideje. így lehet életünk mások előtt is példa és hívogató üzenet. nem nyereségért. semmilyen számításból. de Ő önként lemondott a mennyei dicsőségről. nem parancsol neki senki. akik őt rabszolgaként megvásárolták. Így lehetünk áldássá mások életében. hogy csak magának tartsa meg. úgyszintén Pál apostol. Aki próbálta. hogy 157 . egyedül kínlódik olyasmivel.valamit. Uram. hogy Neked engedelmeskedjek. Nyilvánvaló a kérdés. légy bátor és erős. látva mindazt. hanem azzal. vagy a világ hatása nagyobb.13: Szabadságra vagytok elhívva. 30. élhet saját kényekedve szerint. hogy ne tartozzon senkinek. hogy hol van a forrás. hogy milyen az. hogy Ábrahám. hanem itt Abimélek állapítja meg. mindig Veled. hogy Isten bátorítson minket. a keresztyénség lényege. hogy hirdesse mindenkinek az evangéliumot. tudja. nem kell senkinek semmit tegyek. és naphosszat elégedetlenek. amikor figyelünk az Úrra. Annyira szükségünk van arra. 2010. mondja Isten. és nem a szolgálattal. hogy egyik szomjas ember elmondja a másik szomjas embernek. hogy jót tegyek. bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. hogy az Úrral való közösség milyen hasznos és kívánatos minden embernek. A bibliai értelemben vett szabadság kicsit különbözik ettől a szemlélettől. Te megáldottad őket. hogy mindig vele lesz. hogy mindenben veled van Isten. megáldalak. amikor ezt nem kényszerből. Pál apostol saját maga kereste meg kenyerét. hogy vele van az Isten. inkább nélkülöz. éltek akaratod szerint. Olyan Istenre figyelő és Neki engedelmes életre kell törekedjünk. csütörtök – Jeromos Galata 5. szept. az is elhangzott. Szabad vagyok arra. Pál. Aki már megtalálta az igazi forrást. Mert ebben az igében nem Isten ígéri Ábrahámnak. erkölcsi hanyatlás korszaka ez. segíts. hogy szabad legyen olyan értelemben. hogy Istennek élek. mert amint vele voltam Mózessel. úgy téged is elkísérlek. ami Ábrahámmal történik. remélhetően nem is ritkán. ne legyenek kötelezettségei. alázattal figyeltek Rád. gazdasági problémákkal küzdünk. néha mi magunk is csak ámulunk. József ártatlanul börtönbe került. hogy azt is tapasztalhattuk. amit egy-két segítséggel könnyedén oldhatna meg. megüresítette önmagát. mely mindig nyitott az Úr akaratára és alkalmas eszközzé válik Isten kezében. Uram. segítségével cselekszünk. Ők mit tettek. A nehézségekben látszik leginkább. ezzel is Uramat szolgálom. hogy azt írja: görögöknek és barbároknak. problémák. független leszek. Akkor majd nyugodtan élhetek. milyen felemelő és csodálatos érzés szolgálni akkor. és mindenkinek az életében ezen felül is vannak nehézségek. Mit teszünk? Mit teszek? Ábrahám idegen országba vándorolt. veled leszek. szolgálatommal Őt dicsérem. tehát szabad. amikor Vele együtt indulunk. ritkán van abban köszönet. Ugyanezt látják később József életében az egyiptomiak.

a célba jutás. mint eleink.jövő sem. hogy megbánjuk engedetlenségünket. hiszen a teremtés előtt nem volt semmi. nem lesz öröm. miken intézd menésem. s arra. Ki tudja. vagy megvalósításról. én nem fogok kudarcot vallani. átérzem. de nem lehet. mi a céljuk.jelen . Amikor így tudok szolgálni. Ezt mondtam. de cselekvésre kész hittel mondjuk Neki a zsoltárossal. hogy ez a mai ige is ebbe a kategóriába tartozik. elérhetjük és megvalósíthatjuk terveinket. az nem hozza meg a várt eredményt. lehet komoly törekvés. szombat – Petra Pál levele a kolosséiakhoz 1. ami a baj közvetlen okozója volt. sikerülne? A próféta hangja kijózanít: nem a törekvéssel. 158 . Hogyan érthetném véges értelmemmel. hogy Istennel. hogy miként fogom céljaimat elérni. ki tudja. mit akarok és azt is. legyen szó tervezésről. tehát tér sem. béke. most itt vagyok. hogy Istentől eltávolodva tervezzük életünket. igéje és Lelke által. saját vagy mások meglátása szerint. az nem segít rajtunk. mégis. hogy a bajnak magam vagyok az okozója. ahogyan ők feltételezik. én jól tudom. nem az akarattal van a gond. amire figyelmeztettek. hogy a Szentírásban van olyan kijelentés. hogy milyen csodálatos szabadságot adtál nekem. Az is nagyon valószínű. az Ő általa mutatott úton járok. mi volt az oka. amiről ma is csak rész szerinti az ismeretünk. És naponta figyelek. bárcsak megismételhetném. az Ő általa tanított életvitellel. hogy ez lesz a vége. nem harcok és megpróbáltatások nélküli az Istennek engedelmes élet. s íme. hogy azt megvalósítsam. 2010. 2010. hogy nem sikerült? Hiszen jót akartam. mint ahogy létezett az előbb. de ki figyelt a szóra. így idő sem. Hol rontottam el. senki mást nem lehet ezzel vádolni. leginkább azt. és alázattal. hiszem. Nem akadálymentes séta ez az út. azaz az Isten által kijelölt célokért. hogy Krisztus előbb volt. önfejűségünket. és bizonyos az úton is az Ő áldása. Száz dolgot bánok. Verem a fejem a falba. hanem a képességem is. S innentől kezdve lehet bármennyire nemez cél. Bizonyára többet értünk ma a kijelentésből. akkor nem kétséges az eredmény. mert Ő vezetni akar. hogy a valóság sok titka még feltáratlan számunkra.17: Ő előbb volt mindennél. nem is ismernek engem. mutasd meg. amit a régi időkben nem foghattak fel. az Ő Lelkének segítségével élek. csak engem. Noha megbántam. okt. hogy ismerem is a módját és megvan hozzá nem csak az akaratom. Az életünk alapkérdése. Van olyan az igében. ha Isten nélkül tervezünk és Nélküle indulunk. és minden őbenne áll fenn. Úgy sejtem. noha végtelenül sajnálom. így múlt . s még jobban figyelnék. a következmények megmaradnak. 1. Pedig szóltak is. miért mondják. biztos voltam. hogy el ne tévelyedjem. hogy mi magunk vagyunk okozói saját kudarcainknak és szenvedéseinknek. 2. beteljesülés.péntek – Malvin Jeremiás próféta könyve 2. bárcsak másként tehetnék. sőt. s amit nem hittem el. de ha Ő vezet és Ő velünk jön. akkor ezt azért teszi. Ma ugyan rettenetesen sokat ismerünk akár az egy évszázaddal ezelőtt élőkhöz képest is. ma pedig a fejlődésnek is köszönhetően könnyebben megértjük.szolgálhassak szeretetből felebarátaimnak. s majd az Úrnál fogjuk felismerni a teljes valóságot. mert egyértelmű. pontosan az történt. Az alapvető probléma az. amikor a helyes úton akart vezetni. hogy Utaid Uram. vagy Nélküle. Talán ha újra megpróbálnám. én nem fogok tévedni. Amikor Isten rámutat hiábavaló dolgainkra. az URat. és magasztaljuk majd ezekért is az Urat. akkor rá figyelek mindig. még buzgóbban törekednék. hanem már az indulás és az irány volt helytelen. Te ösvényidre tanítts meg. gondoltam. okt. mert elhagytad Istenedet. Ha Vele.17: Te magad okoztad ezt magadnak.

hogy az ÚR meghallgat. kétszer. abból nem nyernek nagy bátorságot. lelkembe erőt öntöttél. Sokan azonban már nem kiáltanak. nem mennyei hanggal. vagy nem is erő. Mi emberek néha nem tudunk segíteni az embertársunkon. vagy nincs többé megoldás. hogy tapasztaltuk már annyiszor az ÚR hatalmas karjának munkáját. Krisztusban. Csak csodálni tudom. de meghallgatni bárkit meg lehet. Hittel kiálts Istenhez. ezért biztonságban érzem magam. hanem konkrét segítséggel.s ezt én nem tudom elképzelni. szeretteink életét. hogy eszembe juttatja sok ígéretét. porszemhez kegyelmes. Áldott légy. aki mindennél hatalmasabb és csodálatosabb. mert tud rólam és az ügyen a Mindenható előtt van. mert az Ő akarata nélkül semmi sem történhet a mindenségben. Pedig sokszor csak ennyire lenne szüksége nagyon sok embernek. Ő ismer engem. hogy újra éledjen a remény. és megváltott. elvesztél. 3. Olyan nagy kiváltság az. mert csalódtak egyszer. ugyanennyire elképzelhetetlenül eljött értem. reménykedik. Sőt. hogy minden. egy jó szó.3: Amikor kiáltottam. a szívében azonban teljesen meg volt győződve arról. hanem egy őszinte. 2010. hogy mi magunk is Őbenne élünk. Nem érzelgősség ez. hogy a mindenség nem kaotikus és véletlenszerű. Ő tart egybe. akik követőinek vallják magukat. mégpedig Fiában. Mi nem értjük a tudósok sok tudományát. olyan keveset ismerek. ha most nem segítek. Maga a tény. bátorítottál. még ösztönzést sem arra. életünket. ismerjük saját életünkből az Ő imádságot meghallgató szeretetét. Bátorítani valakit mindig lehet. azaz az egész világmindenség Őbenne áll fenn. Rég olvastam. aki mindenek előtt volt. bárkinek kiáltani lehet. Embereket nem hívnak segítségül. mozgunk és vagyunk. okt. És Isten rögtön válaszolt neki. Isten soha nem foglalt. abból pedig. vége lesz az életének. kutatni kell még hozzá. Nem úgy. sőt. de törvény. bátorságot merítek abból. hogy mi. hogy valami összetartja a mindenséget. bárhol. a lelki erő. Istenhez sem kiáltanak. hogy mindent Ő tart fenn és igazgat Krisztusban. esetleg inkább információ. Sőt. Földi bajokért. Nem kiáltok. hogy Ő. s az én életemben sem. hiszen velem van az Isten. Ma is. törődik velem. a hit. hogy mennyei Atyám ezt is tudomásomra hozza. hogy Isten segítsége rögtön érkezik. amikor több időt szentelhetünk az Úrral való közösségre. baráti igaz vállon veregetés. mert nem ismerik Őt. állítólag. hogy butaságot mondott. vasárnap – Helga Zsoltár 138. mert csak ezzel az idői kifejezéssel tudjuk valamennyire megközelíteni a valóságot. Van Valaki. hiszen nem történhet velem bármi. még kevesebbet értek. előtte kitárhatjuk teljesen szívünket. hogy valaki egy rettenetesen nehéz pillanatban így kiáltott fel: Istenem. hanem Istenhez bármikor. hogy Isten hallja kiáltásunkat. máris elindít minket a reménység útján. A tudósok is kezdik gyanítani. de egyre valószínűbb. egyet azonban tapasztalok: hatalmas Isten vagy. Uram. azt is ismerjük az igéből. 159 . s az órámat fél percenként. A „hogyan” messze meghaladja felfogó képességem. mert nem hisznek abban. minden akaratoddal történik életemben. hogy bárki is önzetlenül segíteni akarna rajtuk. hogy meghallják kiáltását. Inkább beletörődnek sorsukba. s mégis hozzám. de Istenünk kijelentését komolyan vesszük. kezébe tehetjük sorsunkat. mindent Ő tart fenn. hogy közben az ajtót nézem. akik Hozzá kiáltanak. hogy Istenhez kiáltsanak. mert senki nem hallgat meg. hanem igazi odafigyeléssel. aki ezt mindig meg is teszi mindazokkal. Istenem. Ő. mert nem bíznak már senkiben. nincs zárva a menny jelképes ajtaja. vagy meg sem lehet fogalmazni. meghallgattál engem. hanem van valamilyen összetartó erő. Arról beszél a Szentírás. nem kérek segítséget. tudomásul veszik búskomorsággal a változhatatlant. de csodálom. amit hallottak és láttak néha azoktól. Felindultságában észre se vette. de még inkább lelki nehézségek alatt kiállt az ember segítségért. reménytelenné válnak. egy-egy ige szavai által munkálkodik szívemben. és megtapasztalod a zsoltárossal együtt.

ezzel megszomorítva mennyei Atyánkat. mert gyakran éreztem magam tehetetlennek. Bátorítson. az egyik. Az nem lenne jó nekünk sem. Még az új életben élő ember is. akkor azt kérdezi sok keresztyén. 2010. kedd – Aurél 5.7: Ha bűneink ellenünk szólnak is. De két dolgot tudunk.bizalommal. URam! Nem feltételes mód van ebben a mondatban. amikor gyermekük elkerül. ami jogosan járna cselekedeteik és életvitelük alapján. Mózes 32. mi lesz majd akkor. de vétkeznek. mi pedig hálából igyekszünk arra. nem úgy olvasandó. hogy Isten a saját Nevére tekint. hogy mi nem tudjuk őket megőrizni teljesen. ha lehetne. Legyen egy másik alapja Isten bánásmódjának. hogy amit érdemlünk. Ma sincs ez másként. hogy ha esetleg. hogy Istennek tetsző életet éljen. hogy ne bántsuk bűneinkkel Atyánkat és ne gyalázzák miattunk Megváltónkat. és áld meg minket. mi sem járulhatunk mennyei Atyánk elé azzal a kéréssel. aki egy mondatban. biztonságban vannak. De van egy drága Név. Amikor gyermekeim középiskolába bentlakásba kellett költözzenek.10: Óvta. okt. okt. 2010. ha netalán lennének bűneink. Mert sajnos nagyon is igaz. Alázattal és bűnbánattal. Bizony nehéz a szülőknek. hogy érdemeink szerint cselekedjen velünk. mert ennek a drága Névnek alapján elfogad a mi Atyánk. a te nevedre tekintettel bánj velünk. még az ilyen emberek is. s ha Ő vigyáz rájuk. 160 . amit a drága jó Atya nagy kegyelme akar. vajon mit tesznek. sokszor szeretnénk háttérből követni minden percben őket. hacsak rövidebb időre is hazulról. ahogyan megérdemelnék. s még ha tévedtek is. arra kérünk. hanem úgy szól helyesen. amivel mi is bátran jöhetünk mennyei Atyánk elé. hiszen nem ezt érdemlem. mégis. annak. hanem amennyire lehet. Jeremiás felismerte ezt. hanem az a fő óhaja. S ez a mi nagy felelősségünk is. Ha a jövőről. Mindezt azért. megbánták tévedéseinket. az ellentmondást észre sem véve. hogy ne úgy bánjon velük. 4. Ha lehetett volna. a halál utáni mikéntről beszélek emberekkel. és újra az Úr akarata szerint próbálnak élni. a legtermészetesebb módon mondta: az lesz. gyermekeit és a lehető legjobbat szeretné számukra. ha csak a bűneink szerint kell kimondja az ítéletet. jaj. ezért arra kéri az Urat. Őérte bánik velünk kegyelmesen. hogy noha igaz. gyakran volt szükségem Isten nagy segítségére és bátorítására. hogy Isten ne adja neki. sokszor gondolkodtam azon. de ugyanakkor bizalommal. Az legyen az alap. 5. a leggyakoribb válasz.hétfő – Ferenc Jeremiás próféta könyve 14. magasztaljuk e Nevet szavainkkal. hogy amit érdemlek. hogy ne ezek szerint bánj velünk. hanem sokféleképpen vétkezünk Istenünk akarata ellen. akkor nagy bajban vagyunk. hittel és reménységgel kiálthatunk Istenünkhöz. erősítsen minden imádkozót ma is a mi Istenünk. Őhozzá tartoznak. nem-e éri őket valamilyen baj. Jeremiás azért könyörög. hogy bűneink ellenünk szólnak. s ugyancsak ha lehetne. Ha szenved. hogy nem vagyunk bűn nélküliek. A másik pedig az. Isten pedig bűngyűlölő Isten. Óh. és a választott népnek se adja azt. cselekedeteinkkel. milyen sokszor hallottam azt a mondatot emberektől. nehogy bajuk essék. mint a szeme fényét. Olyan is volt. arra. és amit megérdemlek. megóvná őket minden rossztól. hogy miért engedi ezt az Isten. egész életünkkel. hogy ez a nép az Ő Nevéről neveztetik. hogy Atyánk Jézus Nevére és áldozatára tekintve bánik velünk. akaratlanul is. mert nagyon szereti minden szülő a gyermekét. amit az Úr cselekszik és amit Ő enged a nép életében. de Isten hatalmasabb mindennél. nehogy valamilyen veszély fenyegesse őket. hogy nem lenne jó nekik sem. aki már nem akar étkezni.

aki tudja. adjon nekik mennyei Atyánk örömöt. hogy ők is ismerjék meg ezt az örömöt. Azzal indul ez a zsoltár.17: Örüljenek. és ha az istenkeresés útján őszintén elindulnak. Mindez. mekkora nagy szereteted irántam. amit megszerzünk magunknak. Mekkora öröm volt. Szeretlek. viselkedni. egy gondolat. a Vele való közösség pótolhatatlan és semmivel nem hasonlítható örömét. hiszen azzal sokszor ártana nekünk. hogy kimeneküljön. hogy Isten a nyomorúságban lehajolt a Dávidhoz. hogy nagy kegyelmeddel kimentettél engem a bajból. nagy öröm ez nekem. Úgy értem Dávidnak ezt a mondatát. Uram. Nem ad meg ugyan mindent. akkor nem edződnek meg. féltő gondoskodással hajol oda népéhez. egyszer eszeveszetten gyürkőznek neki a lehetetlennek. mert szeretik. megszabadítod. hogy Istennek mi is szeme fénye vagyunk. vagy egy emberi ígéret miatt. és főleg rábízni őket Istenre. okt. tanítgatja őket járni. A gyermek. tudása. hogy igaz. A kölcsönös szeretet egyik legszebb megnyilvánulása ez. annyira szeret minket. Majd újra felcsillan a szemükben a fény. és nem kételkedik abban. aki ne került volna olyan helyzetbe. hogy „csijjaga-bodara”. Mást sokszor mi sem tehetünk. hogy Uram. De látok magam körül embereket. Az istenfélő ember ilyenkor sem esik kétségbe. hanem mindig a leggyöngédebb figyelemmel igazgat a jó ösvényen. minthogy imádkozzunk embertársainkért. örömöt adsz szívükben. vagy az sem túlzás. biztonságban érzi magát és boldog. elengedni őket lassanként. hogy Őt keressék. Vajha megéreznénk. hogy Te szemed fényeként óvod a Tieid. élni. Kézen fogja őket. hogy Te vagy a megoldás. mint önszuggeszció. Egyszóval mindenki előbb utóbb segítségre szorul. nincsenek megoldandó problémáik. amit kívánunk. nincs olyan. Isten úgy nevezi a választott népet. apukának. amikor gyermekeinket kérdeztük. ma is sokan hirdetik. és azt válaszolták. Ide-oda kapkodnak. de ez sem hozza meg a várt eredményt. Úgy szeretném. van nehézsége minden embernek. olyan átélés. ha megoszthatnánk egymással örömünket. 2010. hiszen ha nem kell megküzdjenek semmivel. aki a Téged keresőket megtalálod. Örvendezzünk az Úrban. nagyon hálás vagyok. kiemelte a bajból. 6. ha azt mondjuk. amikor nem volt elég saját ereje. hogy egyáltalán elgondolkodjanak azon. akik téged keresnek. amit a szülő érez gyermeke iránt csupán kicsiny mértékű visszatükröződése Isten szeretetének. csak az lehet a miénk. szabadulást. hogy Isten meghallgatja imáját. ő pedig dicsérte az Urat. hiábavalóságnak tartják már az idő eltöltését is azzal. szerda – Brúnó Zsoltár 40. akik ugyancsak bajban vannak. én erősségem. mert tudja. Mert sokan. Sajnos. Istenem. kije vagy anyukának. vagy „seme féne”. és örvendezzenek benned mindazok. Mekkora szeretettel. hogy nem érdemes az Urat keresni. 161 . Ez olyan élmény. Uram az igazi Szabadító. hogy szeme fénye. és elhiggye. Nagyon szeretjük őket. áldását. el sem tudom szinte hinni. mert mi mindent elintéznénk. nem más az imádság. győzd meg őket Te magad. ha lehet azt mondani. Hiszen az én örömöm is. lelkükhöz beszél. hogy minden ember megérezze ezt a csodálatos érzést. Nagyon csodálatos felfedezni Isten gyöngédségét a Szentírásban. és az istenfélők mind hirdetnek. örvendezek segítségednek. és Te jóságos és kegyelmes vagy. ha együtt örvendezhetnék sok gyermekeddel. amit mindenkinek kíván. Keltsd fel szívükben a vágyat. de kérlek. amit magam is. a többi nyomorultért. Uram. hogy nincs-e ennek mégis alapja. kihez kell kiáltani. milyen figyelemmel. bátorítja. anyagiakban és szellemiekben. a legnagyobb jóakarattal van irántunk. de mi magunk is meg kell tanuljunk helyesen viszonyulni hozzájuk. hogy mindenki jut bajba. még nagyobb lenne. nem lesznek felkészülve az életre.ha minden úgy történne. máskor magukba roskadva feladnak minden reményt. a maguk nyelvén. Te vagy. Sokan nem is próbálkoznak az Isten keresésével. hogy keressenek Téged. ahogyan mi akarjuk. hogy szüleinek szeme fénye. Indítsa őket Istenünk arra. gazdagságát.

hogy nagy tudása ellenére. Jézus óta így terjed az evangélium. jobb esetben két-három év alatt visszaesett az azelőttire. Érdekes. hogy már nem miattad hiszünk. kicsoda Isten. hogy ma is a hallástól eljusson sok embertársunk a meghallásig és befogadásig. hogy Isten Lelke munkálkodjon az életükben. hogy mi történt a samáriai falu lakósaival. csütörtök – Amália János evangéliuma 4. 8. és nem valamilyen tudományosan bizonyított tény. tehát. minden működik úgymond magától.42: Hallottuk és tudjuk. de állást nem foglaló szimpatizánsokig. 7. Néha kíváncsiak lennénk. A tanítványoknak adott jézusi parancsot a mindenkori tanítványok komolyan vették. semmilyen kapcsolat nincs a láthatatlan világ. és nagy felelősségünk ez nekünk. hogy mi lett azokkal. azt. akinek mondja magát. és a két nap után mondták a mai igében leírt szép vallomást. okt. a biztos ismeretig. Isten és a látható világ között.2010. hogy valóban ő a világ üdvözítője. ami mégis csak az ő meggyőződésük. Akik hallották az örömüzenetet. Vajon megmaradt ez a hitük. A Szentírás a legrégebbi időkben már kijelentette. vagy pedig elfogadták. napot és mindazt. és felfedezzék. Hallani lehetett és lehet ma is az evangéliumot. a szerint kezdtek élni és megtapasztalták az újjászületés csodáját és minden gyümölcsét. volt egy nagy fellendülés. nem csak a lélekszámapadás miatt. majd azt hallja vissza egy idő után. akik két napig láthatták vendégül Jézust. azóta is folyamatosan csökken. és azt is. hogy Istenre nincs szükség. mindenek felett való. amit nem tudnak megmagyarázni. gyülekezetünkben élnek. az istentiszteletek látogatottsága hirtelen megduplázódott. amivel párosul aztán a szívbéli bizodalom. ez megerősítette őket. a villámlás. ha a samáriai asszonyhoz hasonlóan elmondja másoknak szívbéli meggyőződését Isten Fiáról. A természeti jelenségek nem hirdetnek semmit. főleg nincs a természetben. amikor sok helyen történtek változások a közéletben. péntek – Koppány Zsoltár 104. és a mi kérdésünk sem kell az legyen. és egyre hangosabban hirdetik azt. hiszen nem is lehet. vagy talán kételkedne kezdtek? Ha az evangéliumokban nincs benne. nem mondja az Írás. A kilencvenes évek elején. elmondani. akkor nem kell benne legyen. a holdat. Azt mondják. igaznak tartották az evangéliumot. akik hiszünk. munkatársainkat. akik Samária egyik falujában egyszer hitvallást tettek. a szélvihar mind megmagyarázható jelenségek. 2010. a Biblia olvasására? Imádkozom-e ezekért az emberekért. a tudásig.4: A szeleket tette követeivé. kitérően fogalmazó. Ő az Isten Fia és a világ üdvözítője. és így gyarapodik az üdvözülők serege. hogy hitelesen képviselhessem előttük keresztyénségemet? Akkor örül Isten gyermeke. hanem mi magunk is meggyőződtünk. hogy a törzsekben élő emberek mai napig istenként imádják a tüzet. hogy imádkozunk. és azért. vagy visszautasították azt a legkegyetlenebb és gyilkosságig elmenő magatartástól a legdiplomatikusabb. és hirdették az evangéliumot minden népnek. a szivárvány. hívogatjuk-e rokonainkat. Pár hónap. az 162 . Ezen felül már csak azt tehetjük. nem tudnak irányítani sem. akik ránk bízattak. Ez utóbbiak jutottak el a hallástól. Napjainkban az emberek sok mindent megismertek a világból. hogy mi lesz azokkal. Ők hallják-e az igét? Bátorítjuk-e. hallottak később Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról. hogy azt merjük továbbadni. a lángoló tüzet szolgájává. ami sokaknak megadatik. gyarapítsd ma is az üdvözülők seregét. és képviseljük egész életvitelünkkel hitelesen. hanem a mi kérdésünk az. akik környezetünkben. hogy Jézus valóban az. és lesz igaz hitté Isten gyermekeinek életében. szomszédainkat az istentiszteletek látogatására. Jó Atyánk. hogy rajta kívül semmi és senki nem istenség. egyedül Ő mindenható. okt.

Azon kérdések közé tartozik az. vasárnap – Gedeon Lukács 12. hiszen mi tudjuk. Nyílván ebben a kérdésben sem hiányoznak a jobbnál jobb magyarázatok.Szép hazám felé az úton Öröm. Az ének szavai nagyon találóan fejezik ki azt. Hódolattal hajtva térdet. mégpedig élet vagy gyalázat állapotában. átvettük. hogy nem így van az életünkben. A természetben sincsenek véletlenek. szombat – Dénes Dániel 12. némelyek gyalázatra és örök utálatra. Ő szab határt ezeknek. akik hitben járnak és az ismeretben is megalapozott tudással rendelkeznek. Atyám. és Te. mindennapi életünk része. Igen. Hála. hanem azért. hogy miért sokan ébrednek fel. sokat hallottuk ezeket. amit szerintük. és nem a számomra nehezen érthető jelek által. hogy mit fog hirdetni.2: Azok közül. de van egy bizonyosságul: az elemek is alá vannak rendelve Isten akaratának. 2010. árvizeket. számunkra evangélium. hogy mi a kincs számunkra. és Isten. Ez az ige ma azt üzeni. 9. noha még az elején mi is éreztük. nem múlandó. az Ő szuverén akarata szerint ezeket fel is használhatja. akkor valaki ember találhatott ki. Ha viszont ez a kérdés érdekel bárkit. amiről már ez az ószövetségi ige beszél. mindenek gondviselője vagy. mikor a Hegyi Beszéd alapján 163 . Isten is a szelek által. Az istenfélő emberek sem tudják ezeket irányítani.ember ma sem tud válaszolni néhány kérdésre. Mindazonáltal köszönöm. vagy bármilyen más természeti jelenséggel használhat az övéi életében. hogy ott együtt leszünk Megváltónkkal. a lángoló tűzzel. hogy fa és fű. és mindez számunkra gondviselés. halleluja! Bár itt vándor a nevem. de figyelmeztetésként is küldheti ezeket. hogy ki szabta meg a föld méreteit? Ki szabott határt a tengernek? Honnan árad a keleti szél. és beteljesednek ránk nézve is Isten ígéretei. de idővel mi is hangoztatjuk. Kívülről mondhatnánk az igehirdető előtt. azaz örömüzenet. és nem mindenki. hogy polgárjogunk van a mennyben. utána lehet és kell olvasni. ezért ennek az igének kapcsán csak annyit mondhatok. mely a feltámadásról és az utána történő dolgokról beszél. az ember ma sem tudja meggátolni a viharokat. nem azért. mert nem figyelünk a teljes írásra. és ilyeneket kérdezett. és főleg imádságos lélekkel olvasni a Biblia más helyeken is leírt kijelentését. nem esik le egy falevél tudtod nélkül. És e kettőből is csak az egyikre szeretnénk figyelni. sőt ennek árát is megfizette.zengve lépkedem. hogy lesz feltámadás a feltámadás utáni állapot már nem ideiglenes.34: Mert ahol a ti kincsetek van. váratlanul csapnak le sokszor az elemek. semmi nincs véletlenül ezen a világon. mert hiszünk Megváltónk szavának. Egy rövid igei csendesség nem alkalmas teológiai kérdések részletes vizsgálatára. csak kell legyen valami benne. Őt dicsérem szüntelen. jobban szeretem. hogy valami sántít benne. nem szeretünk róla sokat beszélni. ha nincs Isten. de már belenyugodtunk. 2010. épp úgy. ha igéd által szólítasz meg. melyekre ismerjük a helyes választ. akik alusznak a föld porában. amint a mi életünkben a tűz nagy áldást jelent. És ez az örök két egymással merőlegesen ellentétes állapotban történik. sokan felébrednek majd: némelyek örök életre. szenvedése által megváltva minket. hogy nem kétséges. okt. hogy nagyon nehezen érthető számomra. hogy tudhatom. őszintés és alázattal. eső és aszály az Isten atyai tanácsából és akaratából jő. de lehet pusztító is. hiszen valljuk. Megváltóm köszönthetem. hiszen ha olyan sokan mondják. hála. mert kicsit megalkudtunk önmagunkkal. aki nekünk örök életet ígért. Uram. okt. Örök élet és örök gyalázat az. és hol a hajnal helye? Nem. azt is tudjuk. 10. elhisz és vár: Ha elmúlik ez az élet. aki Isten gyermeke érez. ott lesz a ti szívetek is. kérdezni olyan embereket. amit mindenki. Minden ige. hanem örök.

vagy nála sokkal szigorúbban elítélnénk a földi kincsek halmozását. kezeit magasba emeli. 11. járkál. másnap ugyanez játszódik le az evangélizáció alkalmával. és járt. Sokszor az igehirdetőnél jobb példákat tudunk felsorolni. minden szó szívéig jut a prédikációból. tekintete fénylik. a mennyei kincsekhez való ragaszkodásban. Nem baj. mint olyan sokan. hogy vágyaink között sok világi érték is szerepel. Az egyszerű gyermeki szívet annyira megragadja a hirdetett ige. ott is ugrándozik. Rég hallottam erről egy történetet. de sokszor még csendes 164 . okt. azért mégsem vagyunk mi olyan világiasak. és hogy láthatóan az üzenetet is megértette. amikor észreveszi a lelkész tekintetét. bűneink bocsánatáról. a magunkét is néha. hogy Slajmi estéről –estére ott van az alkalmakon. hogy hét végén a csendbemaradás fejében meghívja tyúkhúsleveses ebédre. hogy hol is tartunk a lelki növekedésben. hogy mégis. És azért. hétfő – Brigitta Apostolok Cselekedetei 3. az azok gyűjtésére áldozott életet. magába fojtani örömét. miért harcolunk szívvel-lélekkel. A szolgálat végén a lelkipásztor magához hívatja az örömtől sugárzó tekintetű kisfiút. a szegény zsidó gyerek is elkerült egy evangélizációs istentiszteletre. nem vagyunk-e kitartóbbak. amikor ezekért küzdünk. azért nem illik mindenki áhítatát beszólásokkal megzavarni. akikről mesélni tudnánk. a szegény zsidó gyermekről. ahol hallja az örömüzenetet a megváltásról. és annak is. elszántabbak. A történet szerint Slajmi. ha ezeket a kérdéseket az ige alapján feltesszük magunknak. hogy ez könnyebb legyen. hallelujah! Sokszor kérdem. nem élünk nagyobb kényelemben az átlagkeresztyéneknél. a lelkész felajánlja a szegény sorsú gyermeknek. hogy ne magyarázkodjak Előtted. hogy mik a múlandó kincsek. már-már emelkedne helyéről. és torka szakadtából kiáltja: Nem kell a tyúkhúsleves. és melyek azok. igaz ugyan. és elmondja. akaratod teljesítése. sőt befogadta szívébe. dicséri Istent. hogy felkiált örömében: Hallelujah! A prédikáció alatt ez két-háromszor megismétlődik. Jézus Krisztus szavainak alkalmazására életünkben. talpra állt. folytatja a lelkész. vajon nálunk mindenki tyúkhúslevest ebédel vasárnaponként? Nincs kitörő öröm. Uram. hogy hol van a szívünk. de mindig tisztességesen szerezzük meg ezeket. félig-meddig titokban ott rejtegetjük a reménység szikráját. a hit egyre nagyobb szerepére a mindennapokban. Valahol szívünkben. További két-három hasonló emelkedés-leülés után. nem harcolunk-e többet ezekért a földi kincsekért. szinte érzi a tyúkhúsleves csodálatos ízét szájában. ha a lelki kincsek megszerzéséért folytatott törekvéseinkben nehézségekbe ütközünk? Mindezek mutatói annak. 2010. sőt. hogy mi az elsődleges kincs számunkra. rámenősebbek. és az Általad is kincsnek tartott értékek gyűjtése szívvel-lélekkel.fejtegeti. még a templomban sem tudja magába tartani. és őszintén megvizsgáljuk. járkált. És egy fokkal még mélyebben az is ott rejtőzik szívünkben. tágra nyílt szemekkel figyel. Másnap Slajmi szokásos helyén ül. vagy más kifejezéssel élve. Bement velük a templomba is. Egy csoda révén meggyógyult embertől szinte természetesnek mondható ez a magatartás. nem imádjuk a földi kincseket. hogy mennyire örvend. hadd legyen ismét első helyen életemben Neved imádása. hanem az első szeretetből fakadó buzgósággal és odaadással hadd tegyek rendet értékeim között. mi szorgalmas Biblia-olvasók és istentisztelet-látogatók vagyunk. a mi életünkben azért helye van az igének. Segíts. és csendesen visszaereszkedik székére. az örök élet ajándékáról. Isten Lelkének vezetésével. és szája is nyílik. De. amik megmaradnak. csendben kell végigülni az istentiszteletet. ugrándozott. és dicsérte az Istent. És határozottabban is szeretnénk hallani a felszólítást a mennyei kincsek gyűjtésére. s önmagamat se hitegessem féligazságokkal. csupán hasznát vesszük a mai élet rendje szerint néhány dolognak. egyszer csak Slajmi határozottan feláll. s nem-e adjuk fel hamarabb és könnyebben. hálával kis lelke. megtelik örömmel. Slajmiról.8: Felugrott.

Pedig reformáció ünnepe is közeledik. mondhatnánk. hogy tiszta szívvel örvendezhessünk orczád előtt. Hol vannak az ugrándozó keresztyének? Miért marad el életemben a kitörő öröm? Uram. URam! Naná – mondanák a fiatalok. mely irányítja az állatot veszedelemben. 13. mi illik és mi a rend az alkalmakon. még sántán találkozott két emberrel. mindenben Téged. csak feltételeznek vagy elhisznek Róla olyanokat. Ki szerez eledelt a hollónak? Ő maga. táplálékszerzésben. Te ezekre a kérdésekre is bizonyára ismered nem csak az okot feltáró válaszokat. Ahogyan ezt megteszik. állíts talpra egyházunkat és egész népedet. Segíts. hogy nem perelünk Istennel. ugyanakkor felhívja figyelmünket a Te hatalmadra és gondviselő szeretetedre. Mert arról beszél itt Dávid. okt. melyet megszoktunk. reménységgel élni. azt. A történet lelkésze is tudta. ez az Isten mondja: jöjj elém. hogy nincs Alkotó. a szenvedésnek is határt szabó bölcsességét. kedd – Miksa Jób 38. csak búskomor arcok. és nagy szeretetét. és kóvályognak. egyáltalán a fennmaradás mindennapos küzdelmében. akiről fennebb vallja. És honnan találja meg? Ki tanította meg neki. amikor fiókái Istenhez kiáltanak. oda helyezik. biztonságban lenni. mégis. No. szerda – Kálmán Zsoltár 27. És annál inkább magunkévá tesszük Jób magatartását is. hanem ismered a megoldást is. állíts talpra engem. Alkotójáról beszél. annál inkább látja. amit nem ismer. és meglátni mindenütt. nem bizonygatjuk többé a magunk igazát. annyi csodával vettél körül minket. A programokat pedig telepítik. hogy minél többet fedez fel valaki. az egyre gyakrabban változik. A farizeusok nem szeretik. hogy Ő világossága. ha megzavarják holmi gyógyuló emberek a liturgiát. rohanásunkból meg-megállni. 2010. hogy találkozott egy Névvel és ennek a Névnek hatalmával. hogy még milyen sok minden van.41: Ki szerez eledelt a hollónak. És ez csak egy a millió és millió csodából. hogy mit adjon a fiókáknak? Az ösztöne. mely körülöttünk van. az honnan van? Olyan az. A templomban ugrándozó ember annak előtte. de ennél is fontosabb. Azoknak. könyörgök. Isten sokezer éves kérdéseit ma sem könnyű. hogy mennyire keveset tud. Azt igyekszünk mi is komoly arccal „végigcsinálni”. Azt tanultuk valamikor és tapasztaljuk azóta is. amiket általában mondanak az emberek. akik nem ismerik az Urat. közömbös. hogy ösztön. Minél többet látunk a teremtett világ csodáiból.szívem így válaszol: Színed elé járulok. de mi az. hanem hallgatva csodáljuk a gondviselést. mert nincs mit enniük? A természet Istent dicsőíti. színes világod életünket szépíti. 12. nem szokott megfelelő operációs rendszer kifejlődni egy minden komponenssel felszerelt számítógépen. így békességet nyerni. ahogyan magukat tudósoknak tituláló emberek igyekeznek bizonyítani. akinek házában szeretne lakni élete minden idejében. Sokszor nevetséges. elgondolkodó tekintetek. hogy Isten. annál jobban csodáljunk Alkotónk hatalmát. Uram.8: Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! .öröm sincs. mindig a legutolsó variánsra esküsznek. 2010. hangzik az egyszerű válasz. segítsége és életének ereje. Istenünk. a szenvedésben is a Mindenható jelenlétét. és mégis. természetesnek tartunk. azok nem örvendeznek az ilyen 165 . hasonló kérésre. vagy beletörődő életek. okt. megőrizni és megtartani. mellyel ezeket megalkotta és fenntartja. URunk. legtöbb esetben pedig ma sem lehetséges megválaszolni. mint egy előre telepített számítógépes program. Isten minden pillanatban munkálkodó gondviselése szükséges hozzá. ha csupán áramhálózathoz csatlakoztatjuk. És mindenért nagy Neved magasztalni.

teljesen függetlenül Istentől. és Tőled kérem és várom a segítséget mindenben. vagy szó szerint színed elé járulok. vallásra. Én is így szeretnék. Ma nehezebben értjük ezt az örömöt. és nem Krisztushoz alkalmazkodik. legalábbis az úgynevezett keresztyén Európában Őbenne alapozódott. hogy ne a világhoz igazodjam. milyen lelki erőt. hogy minden bölcsesség és ismeret birtokában legyen. siet az ő Istene elé. az. hogy miként fogadom hívását. Segíts. Nincs egy pillanat sem Krisztus nélkül. halkan hozzátesszük. és a mindennapi rendtartás szerint figyelek-e. Ha viszont szüleim hívnak. az olyan szinten van megfogalmazva. hogy vigyázzatok. amikor Te általam munkálkodsz. valószínű. Uram. nem minden ok nélkül. hiszen azt írja. unokák hívását fogadom ezzel az igei felelettel. hogy hívásodra megszokásból. ragaszkodj vallásodhoz. amikben nincs igazi bölcsesség és nincs valódi tudomány. ha nagyon akarod. az nagy örömmel fogadja ezt a hívást. ezek csak amolyan fogalmak. A Bibliát sem hanyagolom el. hitedhez. A hited az csak amolyan szabadidős lelki bizsergés marad. hogy jövök. Szépen épül a Bábel tornya. hogy Veled nem szégyenülök meg. észre sem veszi sokszor az istenfélő ember. igyekszem. ez a kérdés dönti el. de csak szíved mélyén. hiszen a mai élethez nincs szükség hitre. nincs igazi bölcsesség Nélküle. nincs valódi ismeret. az első felugró ablak az egyik napi igemagyarázat. A legnagyobb bölcsesség és a legtökéletesebb ismeret Krisztusban van. Ma már Isten hívását közvetítik a harangok minden héten nem is egyszer. Krisztus csak szívedben őrzött név. hiszen Tőle származnak mindezek. aki szereti az Urat. akkor másokat is a teljes és valódi ismeretre és bölcsességre hívogatsz. minden bölcsesség. 14. de túlozva. amely az emberek hagyományához. csütörtök – Helén Pál apostol levele a kolosséiakhoz 2. nem megyek nagy örömmel. tanulmányozzam. aki tudja. Évszázadokon keresztül minden ismeret kiindulópontja Krisztus volt. sőt. Istenre. nem így van. Benne és Általa jutunk el a valódi élethez. örömmel megyek. hiszen szívesen találkozom velük. hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel. 2010. az egyszerű emberek pedig nagyon ritkán találkozhattak Isten üzenetével. Ha a munkahelyen hívat magához a minőségi ellenőr. hanem. amikor templom és istentisztelet nem volt minden faluban. Leveleim között másik kettőt olvasok naponta. kicsit azért sejtjük.3: Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. mit jelenthetett csak párszáz évvel ezelőtt is. Amit Pál mond Krisztusról. vagy idősebb korban a gyermekeim. Jó. Ki számomra Isten. hogy naponta olvassam. önmagam felé. elmarasztalják az egyházat a történelem jó néhány századáért. én ma is Veled szeretnék lenni mindenütt. dorgálást kaphatok érte. Ma sokan elítélik ezt. nem megfelelően dolgoztam. aki Vele közösségben él. sőt. a világ elemeihez. legtökéletesebb kijelentése. Ő Isten legcsodálatosabb titka. Hiszem. mint Dávid.hívásnak. hozzátenni nem. Egy kérdésem van. annak minden részletével együtt. okt. vagy úgy. mennyire be akarnak minket is fogni ebbe az építkezésbe. Nem. de ezen felül minden művészet végcélja Isten magasztalása volt. hanem mindig Benned maradjak. lelki feltöltekezést jelent ez a találkozás. olvashatjuk naponta nagyon sok forrásból. hogy színed elé járul. hogy csak idézni lehet. De az. És ma az ember arra törekszik. 166 . hogy Krisztusban lehet eljutni a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára. amikor a számítógépet bekapcsolom. milyen csodálatos dolog találkozni lélekben Istennel. Isten megszólítását hallhatjuk. legyen. aki szívéből mondta. Pár verssel lejjebb figyelmeztet az apostol. Jézusom. hogy valamit elrontottam. hanem többször.

hogy Jézus Krisztus Isten Fia. és talán további mérföld is. a részletkérdések sem elhanyagolhatóak. hogy életet. A zsoltáros ezt úgy tapasztalja meg. kiszabadítja a foglyokat az ÚR. nem hiszünk az őszinteségében. az élet lakozik bennem. egyenes beszéd. köszönöm.12: Akié a Fiú. Nem a naiv hittel van a gond. mert az örök élet is azt jelenti. Világos. sok féleképpen lehet megközelíteni. okt. Sem bánatomban. hogy én Őbenne. hogy én vagyok az élet. sem abban. jobban értünk. mint aki tudom. Ha már egy ideje olvassuk az Írásokat. Egy örök élet is. A lényeges kérdések azonban egyszerűek. Sem szent Péterrel. az éhezőkről. Ne legyen félreértés. sok szép példa van ma is olyan egyszerű emberek életéből. 15. És akkor a szerint élek. Ő. 2010. Behívni az életemben pedig nem jelent valamilyen titokzatos szertartást. sem napi 35 Miatyánk elmondásával. az Istennek való engedelmesség. megfelelő érvelésre. Isten ma sem feledkezett meg az elnyomottakról. annál inkább alázattal és hálával megköszönni. hogy csak Istenben 167 . Jézus. Áldalak. hogy túl naiv egyes bibliai emberek hite. Ő velem van. nincsen semmi okom dicsekedni. Néha mi sem. irgalmas és látja az Őt kereső emberek életét. azé az élet. sok oldala van a kérdésnek. hogy Te bennem élsz.7: Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak. Istennek legyen hála. mely Neked engedelmeskedik. Nélküle. Jézus Krisztus az élet. vannak lépcsőfokai a hitéletnek. hanem inkább a mi kételkedő magatartásunkkal. bűn nélküli világban és szemtől-szembe való látásban. egyértelműek. Nem mindenki szereti. hiszen a tanulmányozás nem volt hiábavaló. Jobban hangzik. és nem szeretne semmivel Téged megszomorítani. hanem egyszerűen azt jelenti. sem szűz Máriával. hogy hosszú fejtegetésekre. akaratod szerint cselekszi. Túlbonyolítottuk a hitéletet. sőt. s ez teljesedik ki majd az örökkévalóságban. nélküle nincsen élet. s ha valaki egyszerű engedelmességgel követi az Urat. hogy Ő velem van. de ugyanúgy velem van örömömben. ezekbe szívesen belekezdünk. az élet sincs meg abban. Ha hiszem. mintha túlságosan egyszerű lenne a hitben való megmaradás. Valóban vannak kérdések. hogy az ige ígéretei ma is érvényesek. szombat – Gál Zsoltárok könyve146. hogy Isten meghallgatta könyörgését. Örökkévaló Atyám. az ige tanulmányozása egyértelműen hasznos. akkor azt is ki kell emelni. Megváltóm. Uram az életért. amiket szükséges részletesen elemezni. minden istenfélő embernek mindennapos szüksége az. nyitott őszinteséggel megvitatni. akik megtapasztalták. csak Vele lehet életem. hogy közösség Krisztussal.2010. szabad időmben. jól értsen. de úgy is bibliai. Istenünk nem változott meg. érthetőek. Jézus Krisztus. nehéz feltételek teljesítése utáni beavatást. sőt örök életet adtál Fiadban és Fiaddal. Ez pedig az élet gyökeres átalakulását eredményezi. van első és második. 16. ha azt mondjuk. mi már tudjuk. de még önkéntes segítő munkával sem. okt. Jézus Krisztus nélkül pedig ugyanennyire egyértelmű. Néha úgy érezzük. sem harcaimban nem vagyok egyedül. azóta sok mindent másként látunk. Ő én bennem. csak ezúttal már tökéletességben. és őt behívom az életemben. akiben nincs meg Isten Fia. Meg aztán van megtérés és van megszentelődés. aki azt mondta. azaz nincs. péntek – Teréz János első levele 5. hogy pillanatra se feledkezzem meg. Ő ma is hatalmas. Add. kenyeret ad az éhezőknek. hogy nincs. én pedig olyan életre törekedjek. hogy nem ilyen egyszerű. ami Isten szerint is életnek nevezhető. elemző magyarázatokra van szükség. a foglyokról. hogy tied vagyok és Te vagy életem ura. Jézussal élek. hogy elhiszem. hogy nem vagyok egyedül többé.

és annyi áldással gazdagította életünket. ezek pedig hálára és Isten magasztalására indítnak ma is. hogy aznap történt az is. több helyen olvasunk felszólítást arra nézve. hogyan kezdte az első napját. Az elnyomottak. Sok beszámolóban. még arra is. vasárnap – Hedvig Zsoltár 143. naiv hittel. emberi dicsőség keresése. az elesettek. egyre gyakrabban vesszük észre. amikor a „bezzeg az én időmben” kezdetű mondatok kezdődnek. stb. hogy visszatekintve életútjára. Van azonban egy lényeges tanítása a mai igének. földileg erősek. mindig az Istenre mutat. Isten nélkül az emlékezés öntömjénezés. vezette sorsunkat. Ennek szerzője arról ír. egyszerű és okoskodásoktól mentes hittel. hitetlensége. mikor. aki erőt adott és segítséget nyújtott. elmélkedem kezed alkotásain. úgy rendezte az Úr. a rászorulók ma is Isten gondviselését élvezhetik. még akkor sem. ha azok hatalmasak. hogy mi volt a reggeli. Jó Atyám. hogy milyen eredményes volt a szolgálata. okt. lelkisége. aki mindent megtett. mert sok minden volt számunkra alkalmasabb. régi események említésekor olyan jó hallani. plakát formájában is sok helyen látható. Így szeretném látni én is a múltat. ami nem az Urat magasztalja. hogy nem ő volt az. hogy Te ma is igazségot szolgáltatsz. nem pedig emberekben. kivel. mert akkor talán másként láttuk a világot. Ahogy telik az idő. vagy bármi más.5: Visszaemlékezem a régi napokra. és noha semmit nem tesz. ellenvetéseinek sokasága. A Biblia is nagyon sokszor említi a régi dolgokat. aki malomba jár. mégis rárakódik a fehér liszt.bízik. olyan vagyok olykor. és a legnehezebb időkben vállán hordozta őt. hogy a mi Istenünk ilyen kegyelmes. El tudom-e hinni. amikor beszámol arról. hogy Isten akkor azt a gondolatot adta. Egy idő után mi is elkezdjük használni. Ő volt az. át kell adni a következő nemzedéknek is a korábbi események üzenetét. szívesen mesélünk tapasztalatainkról. hogy a hitetlen emberek számtalan gúnyolódó és rosszakaratú kérdésével találkozva minden nap. 2010. hogz minden kételkedés és hitetlenség nélkül áment mondjak ígéreteidre. hogy amikor munkába állt. nemrég volt alkalmam hallani egy hetvenes éveiben járó ember beszámolóját. 17. hogy Jézus mindig vele volt. hogy szüleinkhez hasonlóan viselkedünk. hogy Isten népének emlékezni kell. Gyakran figyelhetjük meg azt is idős embereknél. Ilyenkor mindig ott van a hála is az emlékezésben. noha korábban sokszor unalmas volt számunkra őket hallgatni. előkelők. sokszor visszasírjuk a régi időket. hogy az Úrnak gondja van ezekre? Ő tudja hogyan. nem saját tetteit sorolja. Így érzem néha. mert ott volt. Isten adta a bölcsességet és vezetést. Atyám. átéléseinkről. kegyelmének tetteit. Isten akkor arra vezette utamat. Az emlékezés során Dávid nem önmagára figyel elsősorban. akkor hiszem. Minden fiatal unja. aki cselekedett. akaratlanul is belepi hitemet e világ atmoszférája. Pál is hangsúlyozza leveleiben. Sokan ismerjük a „Lábnyomok” című verset. gondot viselsz ls szabadítást ajándékozol. emlékezve azt fedezi fel. illetve ha azokról is említést tesz. hanem Isten cselekedett általa. mint az. életünk dolgairól. Isten munkálkodik. hogy őszintén és hitelesen mondhatom a zsoltárossal: Dicsérjétek az Urat. szeretném a Te szavad ma egyszerű és alűzatos hittel fogadni. Ha mindezeket tiszta szívvel vallom. 168 . mint Isten cselekedeteinek sorát. Emlékezünk. hogy nem emlékeznek arra. hogy ezelőtt 50-60 évvel mi történt. Mert régen másként volt. segíts. végiggondolom minden tettedet. de részletesen el tudják mesélni. és minden emlékezés alkalmával tulajdonképpen Isten cselekedeteiről kell beszélnünk. sőt. mintegy másfél órában arról.

rejtegetik a bűnt. a szamár. talán egy kicsit lehetne próbálkozni másként. hogy miután hitéért és a gyülekezetben végzett lelki építő munkáért a régi rendszerben börtönre ítélték. 2010. és az is rögtön eszembe jut. hogy vigasztaljam. ha valaki változásra szólítja felebarátját. a tiszta és egyenes beszéd. Sértődjetek meg ezen. Tudom. Ma nem divatos. hogy felismerjem téves útaim és visszatérjek a Veled való közösségre. Mintha azt mondána ezzel az igével az Úr. mondom sokszor. Visszatérése utáni első szolgálatára talán jobban készült. szenved hitetlenségünk miatt. de az élet megy tovább. az Ő bocsánatát. bátorság. nem tesz az jót nekünk. Isten fájdalmas őszinteséggel mondja ezt a fájdalmas megállapítást: itt vagytok most. hogy az oktalan állat. okt. első gondolatom. mint ti. Az eredmény pedig a bűnben való elmélyedés. mekkora hatalom. ezzel is bátorítsam a szenvedőt. Egy nyugdíjas lelkipásztor mesélte el. amikor dorgálja övéit. valahányszor erre van szükségem. mert még mindig szeret. Egészen más. onnan szabadulva a gyülekezete visszahívta és fogadta a szolgálatba. Elmémben végiggondolom. hogy Te vagy gazdám és Uram? Dorgálj engem. és keresni az Urat. Talán még imádkozom is az illetőért. mindig népének javán fáradozik. és tegyetek róla. mi volt benne hiba? Válaszolt a gondnok: Szidjon. esetleg. kedd – Nándor Zsidókhoz írt levél 12. Ez a beszéd sértő. de valahogy mégsem fogadom el egészen. hétfő – Lukács Ézsaiás könyve 1. mint azelőtt bármikor. ahogyan bánt veletek az Úr. ne simogasson minket. jön a békesség gyümölcse és hitben megedződve. amit tudok.3: Az ökör ismeri gazdáját. aki a dorgálást kéri. mert nagyon sok a bűn. de olyan nehéz adott esetben alkalmazni azt. hogy az emberek tagadják a bejt. Sok ilyen gondnokra és sok ilyen gyülekezeti tagra van szükségünk. Szolgálat után a gondnok azt mondta neki: tiszteletes úr. vezetését és erejét a változásra. hátha. de Izráel nem ismer. Isten pedig mindig őszintén beszél népével. kétszer. Azért sajnos. 19. 18. a lehető legnagyobb szeretettel hirdette Isten igéjét. sajnos sokszor még az egyházban sem. érezve a visszafogadó gyülekezet teljes nyitottságát és szeretetét. mint régen. amikor elfelejtettétek. mert lát még esélyt arra. dorgáljon minket tisztelendő úr. hogy tisztíts meg engem izsóppal és tiszta leszek. de még nem mondott le rólunk.11: Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek. mennyi csoda. Olyan nagyon sok rossz példa van a mindennapokban arra nézve. Dorgál az Isten. egyszer. népem nem ért meg engem. feddjen. szeretetben és a megjobbítás céljával elmondott dorgálás. mert a szeresd felebarátod. őszintén szól hozzánk. mit tett veletek Isten. Innen kellene kimozdulni. aki így imádkozott. vajon én értelek-e? Életemmel bizonyítom-e. túlteszem magam a gondokon. sértődötten visszavágnak. Kitartás. Miért. hogy megváltozunk. Uram. mint egykor Dávid. Megdöbbenve hallgatta a hitben járó gondnok szavait. mégis… Ha valakiről hallok. az kell nekünk. akik megedződtek általa. hogy idézzem ezt az igét. annyi minden van. később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak. ez a prédikáció nem volt jó. és mellette az ökör is különb. sajnos. a szamár is urának jászlát.2010. visszatérünk Hozzá. és annak is kell lennie. 169 . sok szenvedéssel. hogy ne így legyen. hogy ki a ti uratok. most. aki látja a bűnt és nem akar megalkudni vele. a fenyítés csak pillanatnyi. okt. akkor is. a butaság szimbóluma. figyelmeztet. milyen kegyelem fedezhető fel mindabban. aki nehézségekkel küzd. megerősödve lépsz majd tovább. hanem keservesnek. amikor jómagam vagyok ebben a helyzetben. ami elvonja figyelmem.

2010. saját terveink megvalósításához kellene Isten segítsége. hogy mi tudjuk. Nem lehet akármit kérni Istentől. kérlek. üsse meg magát. Hiszem Uram. csütörtök – Orsolya Lukács 12. Gyermekeknek ezt úgy szoktam magyarázni. akikről könyveket írnak. milyen nemzedék nő fel szemünk láttára. megteszem. mert ez gátolja a kibontakozását. vezetését. add. okt. hogy az Ő szándéka szerint. hogy így sok fölösleges kérésről már magam is megértem. hogy Isten nem teljesítette kéréseiket. azt is. hogyan kell éljünk. amikor fenyítsz. és kéréseik. kérnünk lehet segítségét. mégis. 21. Tanításában elmondta. de olyan nehéz követni hitüket. Csak ezt tudatosítsam minden helyzetben. Nem gonosz kérések ezek. Uram.mint magad parancsát nem teljesítem. Imádságaink és kéréseink elsősorban erre kell tekintsenek. életét akkor sem a vagyona tartja meg. Még emberektől sem. ami ettől eltérő. mint a másokéhoz. kéréseink nagy része önmagunkra néz. 2010. Legtöbbször betegségből való felgyógyulásért imádkoznak az emberek. kérnünk kell bocsánatát mindazért. Még a nehézségeket is arra fordítja. Ez nekünk is jó. sőt a legjobb. és reménységgel és kitartással várjam a békesség gyümölcsét. a Lélek munkája. az nem sok jóval kecsegtet. Legyen áldott mindezekért szent Neved. mire figyelmeztet. hogy felgyógyulva ismét régi életüket folytathassák. hogy az mindig javunkra van. hogy Isten a leghatalmasabb. de még csak figyelmeztetni sem szabad. mert amit tanításod szerint kérek. mint a gyermekeknek mondott példában. legtöbbször hiányzik belőlük Isten akarata. sem fenyíteni. amikor azt hirdeti a világ. hogyan akar átsegíteni a pillanatnyi nehézségen. de egyre láthatóbban kibontakozik. gyakran hallok embereket panaszkodni. hogy a gyermeket sem megdorgálni. fájjon neki és dagadjon meg az orra? Nevetve szokták kórusban mondani. szerda – Vendel János evangéliuma 14. Ami lassan. hogy kérem Istent. azokban főleg. hogy Ő szeret minket. melyeket én kell megharcoljak. hiszem. hogy akarata szerint tudjunk élni. az Ő megbízásából cselekszem és beszélek. Valakinek a nevében járni követségben azt jelenti. mielőtt bármilyen kéréssel Hozzád fordulnék: vajon ezt a Te Nevedben kérhetem-e. Az igazság az. Csupán csodálni tudom azoknak életét és hitét. Istenünk úgy nevel minket. Általában ezekben a kérésekben csak önmagukra tekintenek.14: Ha valamit kértek tőlem az én nevemben. okt. önmagukért éljenek. mert az bűn. hogy a padtársam essen el. juttasd eszembe ezt a kicsiny. Nem szeretnénk ilyenek lenni lelkiekben. de még ezzel a kéréssel is azért fordulnak az Úr felé. hogy nem lehet fenyítés nélkül egészséges hitéletre felkészülni. A világi gyakorlat is mutatja. ez egyezik-e a Te akaratoddal? Hiszem. 170 . azt megadod. azt is tudjuk. amit Jézus Nevében kérünk Tőle. de fontos kérdést. akik teljes önfeláldozással tudnak mások felé fordulni. hogy neeeeem. hogy Nevedben ilyet nem kérhetek. Isten pedig mindent megad nekünk. vezetése. hogy lehet-e Istenhez imádkozni úgy. Aztán mindenféle anyagi javakat kérnek. arra. amit kívánunk. Uram. hogy Ő mire tanít. hogy megerősítsen. életvitelével megmutatta. És még jobban figyeljek az Úrra. áldását. Sajnos. hogy így imáim is sokkal inkább akaratod szerint valók lesznek.15: Ha bőségben él is valaki. vagy magától Jézus Krisztustól kérjük. és minden hívő keresztyén tudja. hogy alázatosan elfogadjam azt. ami igazán javunkra van. amikor másként viszonyulok saját nehézségeimhez. ezért azt gondoljuk néha. pedig annyira kérték. Jézus Krisztus. hogy Ő mindent megad nekünk. De tudom. ahogyan irányítod életem. hogy sokkal több meghallgatott imám is lesz. 20. Így jöhetek Megváltómhoz is.

miért van olyan sok fiatal. hogy szolgáljanak vele Isten dicsőségére és embertársaik javára. hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz. akik messze az átlag fölött rendelkeznek anyagiakkal. mégis olyan nagy jelentősége van még mindig életünkben a bőségnek. Hajlandók vagyunk ezek megszerzéséért fáradozni. de nincs pontos ismeretünk annak minden részletéről. Most Isten gyermekei vagyunk. vagy ezekre törekszik minden áron. hogy mivé leszünk. mondjuk másokra. de még nem lett nyilvánvaló. hogy véges az értelmünk. életet és örök életet pedig végképp nem adhat. elmondták neki. tudatosítsuk újra: megtart engem Krisztus. már-mát várakozni nem bíró gyermek. De még nem járt ott. ez Isten ajándéka. sok a feszültség. akit meg lehet győzni. hogy az emberek nem tanulnak a hibákból és a tapasztalatokból. hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Istennek legyen hála olyan életekről is tudunk. Érthetetlen. Korlátozza képzeletünket az. mégis. csak azt. Egészen más. néha azonban magunk is ugyanazt tesszük. 22. mint bármit. Nem könnyű megérteni. még mindig csak szülei elmondása alapján képzeli el. nagyon gyakran mondjuk mi magunk is. akiknek életében földi kincsekből és élvezetekből nincs hiány. Ez tény. most Isten gyermekei vagyunk. egy barlangot. de szívünkben ugyanez a reménység kell legyen. hogy valamilyen szerrel élni mennyire káros. sem pedig a bőséget. hogy valami nagyon szép és jó az. hogy ha bőségben élhetnénk. amit 171 . hetekkel előtte a gyermek elkezd készülni. Naponta hangos a média arról. hanem Jézus Krisztus. hogy mennyire boldogtalanok és boldogtalanságukban milyen butaságokra vetemednek nagyon sokan azok közül. Tulajdonképpen a hívő keresztyének. akik élő reménységgel tekintenek az örök életre. ilyen csodálatos. hasonlóvá leszünk hozzá. aki Isten igéjének gyakorlatban való beteljesedését ne ismerné. ő minket gyermekeivé fogadott és akként is bánik velünk. amikor bőségre törekszünk. az is. mi pedig az Ő akaratát keressük. Gyakran bánkódom amiatt. hogy a közösségben nincs minden rendben. hogy Istenhez tartozunk. a vagyon boldoggá. Azt viszont mi is csak képzelni próbálgatjuk. amikor látjuk. bármit. békesség és harmónia venne körül minket. a mennyeit pedig hitben fogadjuk el. sok a bűn. Már a földi életet sem teszi a pénz. Életünket nem a vagyon tartja meg. ha valaki ezekbe veti reménységét. tudjuk. hogy tudjuk. hogy milyen lesz a földi élet után. hogy ott milyen szép lesz. Ha mindenki előtt nyilvánvaló. mert minden tény ellenére mégis azt képzeljük. mégis titokzatos örömmel várják a jövőt. Persze. a gyermek teljes hitelt ad szülei szavának. ami kevés idő múlva történik majd vele. egy szorost. hogy azt tegye? Érthetetlen. és mennyi jóban lesz ott része. Ha meglátogatunk egy új helyet. Ma viszont aligha van olyan ember. hogy ennyire szép. láttuk talán fényképen is a helyet. okt. a földi kincsnek. Tudjuk. aki a dohány miatti súlyos betegeket kezeli.2: Szeretteim. amennyire el tudja képzelni a jövőt. Látjuk. ahol tiszta szívből kimondható. 2010. hogy velünk van Isten. Milyen csodálatos ezt kimondani. Egészen más ott lenni. áldozni. másként nem is tudjuk életünket elképzelni. akiknek a földi vagyon eszközzé lett. ez a jelen életünket meghatározó valóság. de nem is képzeltük. akinek szülei sokat meséltek arról. a kényelmes életnek. hogy hallottunk már részletes leírást. és elfogadja. hogy a földi életet ismerjük. az életünk rendben lenne. minden egyéb kérdés megoldódna. Annyira szép. szívükben azzal az örömteli. hogy hova mennek majd kirándulni. kimondhatatlanul dicsőségesebb lesz Isten Országa.Nagyon sok alkalommal csodálkozunk. Napokkal. péntek – Előd János első levele 3. minden percünket. Isten igéje nem ítéli el a földi javakat. annyira kívánatos az olyan közösség. minden cselekvésünket ez határozza meg. mint egy nyugtalan. szebb. Noha felnőttekként nem úgy viselkedünk. és olyannak fogjuk őt látni. Isten gyermekének lenni csodás ajándék. leírni. hogy miként dohányozhat egy orvos. mint az a gyermek. amilyen valójában. egy sziklát.

hogyan munkálkodtak. hogy az Isten útjaira térítsem. megfelelő időben elvetni a magot. a követendő példa kedvéért is. ajándéka. hogy kikeljen. vagy hosszasan sorolja egy-egy személy pótolhatatlan tevékenységét. szombat – Gyöngyi Pál első levele a korintusiakhoz 3. akik a ránk bízott kevéske feladatot igyekszünk hűséggel végezni.6: Én ültettem. Ma is így van. talán így is fogalmazható: vártam a jó időt. aki öntöz. A dicsőség keresése is az újjászületett embereket is megkísértő próbatétel. növekedjen. megerősítjük az üzenetet. a gyülekezetekért küzdünk. napról-napra. hogy törekszem. A legcsodásabb pedig az. Az istenfélő emberek nem tökéletesek. hogy lesz jövő nyáron aratás. 2010. a dolgozat értéke. amit tehetek. vagy lehet. a növekedés Atyja. emberileg. egyet Jézus Krisztusnak. felszántattam a földet. minthogy várjuk. minden jelzős szerkezet nélkül. kiváló erényeit. hogy jönne már el a Te Országod. amit megbízatásként kapott Istentől. az egyházért. hogy nem helytelen a kellő alázattal megemlíteni. idézi a reformátorokat. azt hiszem. hanem naponta kell megküzdjenek régi természetük megannyi kísértésével. amikor valaki két rövid mondatban hálát ad Istennek. szeretetszolgálatot végzünk. utána pedig hosszú percek. Mégis. és úgy gondolom. egyet Pál apostolnak és egyet Kálvin Jánosnak. Hogy szeretnék néha embereket meggyőzni. sem álszerénység. semmit. Péter apostolhoz hasonlóan három hajlékot. mert a „nagyok” véleményével egyezni komoly tekintélyt kölcsönöz ma is. igyekeztem jó vetőmagot vásárolni. imádságos háttérrel. akár adományokkal. okt. aki a növekedést adja. Adj. hogy látni fogjuk a maga teljes valóságában és dicsőségében a mi Urunkat. az Ő gondviselése. Apollós is tette azt a feladatot. öntözünk. vagy egy előadásban gyakran emleget a szerző neveket. ezzel pedig véget ért mindaz. legyen vége minden rossznak. Akkor kezdem magam furán érezni. de a növekedést az Isten adta. Nem tudunk telet hozni. és nem utolsó sorban lelki támasszal. Jövel. hanem csak Isten.meg tudunk ma fogalmazni. idejében esőt. hogy megsegítette. kegyelme. Minden hiába. A növekedés és a termés pedig Isten csodája. Ma azonban várakozással és örömmel a még teljesebb öröm hitében mondom: jöjjön el a Te Országod. Jézus Krisztus. Uram Jézus. A hasonlat is csodálatos. kalászt növeljen és termést hozzon a vetés. és a gyülekezetektől. azért is. egyszerű tényként elmondja az apostol. Uram növekedést minden vetésre. néha a sok baj. küzdelem láttán felsóhajtok. aki ültet. nehézség. a mi Istenünk pedig a nagy csodák Istene. Ha egy dolgozatban. akár szorgos kezek munkájával. mostantól aratásig. Úgyhogy az sem számít. de semmit nem tehetünk jövő nyárig. 23. Ezért mi csak szolgák vagyunk. néha fél órákban emlegeti a sok dicsérendő nevet. az élet kihívásaival. kerestem traktort. hirdetjük az igét. vagy akár korunk nagyjait. nő az előadás. aki már vetett gabonát. Uram. mert mennyi ismeret összpontosul benne. sem hótakarót. 172 . fel kell ismernem Pál bölcsességét: ma tesszük az Istentől kapott feladatunkat: vetünk. hogy jobban megérti az üzenetet. a világ sok csábításával. hogy három piedesztált építene. Nincs ebben sem dicsekvés. Templomokat építünk. hogy neki megvolt a maga munkája. Semmi garancia arra. ha nincsenek meg az Isten ajándékai. sem meleg tavaszt. hogy a mai református egyház is. Pál elmondja. ezekben voltak támogatóink. Apollós öntözte. az sem. Azért is. Valaki úgy fejezte ezt ki. hogy ezeket megtehettük.

hogy minket nagyon bánt a lelki sivárság. hogy meglesz a jutalom. kegyelemből. hova jutottunk. vagyis a mennybe csak Jézus Krisztusért lehet bejutni.2010. okt. az istenfélőket ez megszomorítja. És ez fáj. óh. Könyörülj rajtunk. Hiszen ez természetes. miután elfogadtuk a kegyelmet. érvényes ez a jó tettekre is. ezt feltételezik Istenről. hogy Isten jó tetteinkért üdvözít. ebben a hitükben meg is erősödnek. Istenünk. 173 . hanem megjutalmazza. üdvösségünket. az ország pusztulását személyes tragédiaként éli meg. mert tetteiteknek meglesz a jutalma! Ne tegyünk rosszat. Ma már nem létezik mérsékelt fájdalom. nincs ma már súlya egy ilyen kifejezésnek. népedért. Ezért is fontos az egész Szentírást olvasni. Isten próféták által figyelmeztette népét. hanem igazán komoly a fájdalom. zilált. Ezt a fájdalmát Istennek sírja el. Ma. itt nincs felesleges túlzás. és mit kell megértsünk. a Biblia írja.7: Ti azonban legyetek erősek. Jeruzsálem miatt. a jó és Isten akarata szerinti cselekedeteink következményeket vonnak maguk után. de annyira mély. de sokan ezeket vallják. akkor az nem értelmetlen cselekedet. hogy mi Isten akarata. Láss meg minket. azt fogja aratni is. ne lankadjatok el. de igyekszünk kiigazítani szeretettel a tévedéseket. Isten népe miatt bánkódik ennyire. tegyünk jót. az egész ember egy hatalmas és fájdalmas kiáltás. reménytelenség és kilátástalanság uralkodik a szívekben. hogy egész teste beleremeg. szánj meg minket. Imádkozva sírok és kiáltok Hozzád. Romokban az erkölcs. mindezt Isten elé kell vigyük. Az egyik a mi cselekedeteink oka. A nép javát fogságba vitték. mert Isten megbüntet. nem elég az. könyörülj a Te engedetlen gyermekeiden. Kimondva. Nagyon leegyszerűsítve a Biblia nem tanítja. de akkor is nagyon fáj. nem csak a jól is mert történeteket idézni. Jogos a büntetésünk. 24. és Hozzád kiáltunk. ideje van a sírásnak. kibeszélhetetlen nyomorúság. hétfő – Blanka Krónikák második könyve 15. Rettenetes állapotban lehet az. gyermekeid sorsáért. és relatív jólét is jellemzi sokunk mindennapjait. URam. egyházadért. Nem nézünk le az ilyen hitéért senkit. hogy amit vet az ember. hogy a földön nem mindig felelnek az emberek jóval a jóra.20: Nézd. Jeremiás Isten népe miatt nagyon szenved. Mindenható. sokan életüket vesztették. nem tették. Jeremiás vallomásában azonban érezzük. csak mérhetetlen fájdalom. 2010. belsőm háborog. hogy változtassanak életmódjukon. aki ennyire fájdalmasan kiállt. Szenvedése lelki. Két dolgot azonban ne feledjünk. hogy hova juttattuk magunkat. Nem hiszem. a lelki élet sok hasonlóságot mutat a romokban heverő Izráel és Júda képével. 25. Már itt a földön megvan az első jutalom. Vagy talán úgy helyes. Ha lehet. bármilyen kérdéskörben. vasárnap – Salamon Jeremiás siralmai 1. Azonban azt sem tagadjuk. és nincs szenvedés. amint az ige is tanítja. jócselekedetekről. romok és sebek mindenütt a lelkiekben. vergődik bennem a szívem. a szíve pedig vergődik. háborognak belső részei. a bűn miatt időnként ellentétes a következmény. Úgy hiszem. rettenetes szenvedés. hogy nem kicsi a baj. Nem elég csak szomorkodni. okt. vagy ehhez hasonló igéket olvasnak. amikor szabadságban élünk. Ha pedig a mai igét. és nagy lett a baj. íme. Mostanság nem tudjuk a fokozást kifejezni. Nézd Uram. a város és az ország romokban hever. mert elkoptattuk a fokozásokat. megvan a következménye. Ha viszont a jót tesszük. Amikor a lelki sötétség jelei mutatkoznak. A jelen állapot miatt csak sírni tudunk. mert az Írás egészéből érthetjük meg legjobban. milyen nyomorult vagyok. néha kimondatlanul. Isten azonban ezeket a tetteinket nem felejti el. Ajjaj. mert ezért szeret majd Isten és a mennybe jutunk. utána pedig okulás céljából mondja el mindenkinek.

akik minden héten más helyen és másoknak prédikálnak. magyarázatot kell keressünk. hogy még buzgóbban kutassuk az igét. és amit teszünk. de azt is mondhatom. hogy Isten bizonyára nem tartozik nekünk a tetteink árával. énekeljük és valljuk az igéről. azokat. hanem a jutalom Isten ajándéka. ennek a próféciának beteljesedése még nem következett el. az nem jelenti azt. a rendtevés a mindennapi „rendes” feladatok közé kell tartozzon. hanem kitartással tegyük a jót mindenkivel. hogy nem ismerjük a helyes magyarázatot? Néhány fontosnak gondolt megjegyzés: Nem tudunk mindent megmagyarázni az Írásokból. máris nem kevés és nem csekély a kérdőjel. hogy Izráelt nem éri szégyen és gyalázat. mint a mai. olvasunk. Jobban értjük. hogy nem mindnyájan Ábrahám gyermekei. hogy nekünk jutalmat ad. És. kedd – Dömötör Ézsaiás könyve 45. Ez viszont arra ösztönöz. nem kell azt gondoljuk. Aztán ha csak a húszadik század történelmét nézzük. azt hála és szeretet indítja. Mi hálából Isten végtelen jóságáért Neki szenteltük életünket. Ha valamit nem tudunk megmagyarázni. 2010. Azt csak a bevezető mondatokban említett. Hiszem. Istenünk 174 . meg aztán az a pár perces kis tevékenység nem arányos a nagy jutalommal. okt. a továbbiakra. 26. a feszültséget az ige és a mai valóság között. szinte soha. nem is tetteinkkel arányos áldás. hogy a jutalom is ajándék. hanem Isten az Ő jó tetszése szerint és az Ő nagy kegyelméből döntött úgy. a hasonlat csak azt fejezi ki. De mi kell-e ezt feloldjuk. amik szádból kijöttenek. és ismét aktív részesei lesznek Isten üdvtervének. De mennyire örvend a kicsi. Istenünk nem egy nagyapa. ritkán hallom magyarázni. amit pedig nem látunk tisztán. kivéve nyílván azokat a magyarázatokat. leginkább pedig azokkal. ne lankadjunk. mint az Írás többi része. Ezért. Újabb magyarázat: de hiszen kik a zsidók? Pál apostol maga is azt mondja. Sokszor irigylem az evangélistákat és misszionáriusokat. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha. vagy valljuk be. sok téves gondolatot fogalmaznak meg ez alapján. ha lehet ösztönzés is.hogy az lenne a megfelelő hozzáállás. akkor biztosan lesz annak fizetése. nem kell erőltessük a magyarázatokat. mert az imádságos lélekkel való igetanulmányozás sok mindent világossá tesz. hogy a zsidóknak ez meg volt ígérve. hogy ő megdolgozta azt a szép meglepetést. de mivel ők nem tartották meg az Istennel való szövetséget. További magyarázatokat is kell keressünk. hogy nincs rá magyarázat. és nem azért jutalmaz meg minket. a jó pásztorról. soha többé. ha egy egyszerű példát említünk. hogy Isten gyermekeiként nem kételkedünk Isten szavában. ezért a szövetség felbomlott és ezek az ígéretek nem teljesedhettek be. A nagypapa szép és drága ajándékot vásárolt az unokának. amikor véget ér a választott nép számára a félre tétel ideje.17: Izráelt megszabadítja az ÚR örökké tartó szabadságra. nem pedig nyereség vagy jutalom keresése. azt akként kell elfogadjuk. vagy pedig az igét nem értjük még elég helyesen? Jönnek a gondolatok: Izráel ezen állapota. Ha egy igére több magyarázatot hallunk. hát. Az olyan igéket. az újjászületést még nem ismerő emberek tehetik. hogy ha a szobáját rendbe teszi. A rend is az unoka érdeke. a Hegyi beszédről szól az üzenet. mert teljesítettünk és van mit felmutassunk. de azt mondja neki. szinte mindig a tékozló fiúról. hogy azok hamisak. A másik gondolat pedig az. mert legtöbbször ugyanazokról az igékről kell átadják a nagyjából hasonló üzenetet. ha valaki a jutalomért tenné a jót. akik az ő utódai. Megfogalmazódik a kérdés: hogyan lehet ezt feloldani? Ti. Amikor ilyen szolgálatot hallok. Másik gondolat kopogtat rögtön. a jövőben válik valóra. A jutalom tehát nem a befektetett munkánk jogos és megérdemelt fizetése. amint a szőlőmunkások példájából is láthatjuk. unokájának öröme az ő nagy jutalma. A nagyapa pedig mosolyog. akik testvéreink a hitben. mind igazak és ámenek. vagy ne lenne ugyanannyira igaz és szent. melyek ellentmondanak az Írás más részeinek.

és már szinte felfogtuk. hogy Te ismered minden szükségünket. az Úrra bízva a megértés módját és idejét.29-30: Ti se kérdezzétek. vagy ha gyenge volt a búzatermés. okt.megadhatja azt a csodát. hiszen nem könnyű az idő. akik ezzel szembenéznek naponként. akkor mindent. hiszen nagyon kevesen ismerik még közülünk annak a szónak jelentését. bár sokszor szerettük volna. Nem feledkezett meg rólunk. meg minden. hogy övéiről oly módon gondoskodik. Mennyei Atyánk felé is lehetnénk legalább ekkora bizalommal. nincs megoldás. hogy néktek szükségetek van ezekre. hogy lesz élelem. hogy különleges és drága dolgokat nem sikerült megvásárolni. Isten sokszor megmutatja. hogy kell-e. nekünk pedig nem lesz fájdalom. holnap is 175 . Lehet. gyász és szenvedés. A reménységünk és örömünk forrása pedig az. ami a léthez fontos. Sokszor tapasztaljuk Istenünk leleményességét. hogy vannak körülöttünk emberek. hogy Isten minden ígérete be fog teljesedni az Úr által megszabott időben. ezek az évek. és elhamarkodottan ítélünk. az Ő eddigi kegyelmének megvetése. ha drágul a kenyér. Ez Isten irányába bizalmatlanság. Olyan jó. gondviselésed pedig ma is. mit hoz a holnap. ha megengedett ez a kifejezés. aggódások kerekednek felül. mire van itt szükség. hogy ugyanaz az ige mást üzen különböző embereknek. és ezen meggondolás eredményeként kérdezi: akkor itt mit fogunk enni? És mit iszunk ebben a nagy pusztaságban. és nem hatalmaskodhat el felettem. jópár dolog miatt elővesz időnként a kételkedés. hanem továbbra is olvasni és tanulmányozni kell ezeket. esetleg a világpiacon nőtt az olaj ára. egyszerűen láttuk és kívántuk. könnyhullatás. az mindig megvolt. aki az Ő nagy szeretetét megbizonyítja népének a szabadulásban. milyen a puszta. Uram. meg ruházat. Nehéz időkben vizsgázik a hitünk. hogy mire van szükségünk. mert mindig szeretett az ember a maga bölcs eszével meggondolni és megmagyarázni. A legbátorítóbb ebben az igében az. aki irányítani tudja az egész természetet. ezek a nehézségek sokakban szüli a kérdést: mi lesz velünk? Mit eszünk majd. Ezeket a kérdéseket a vándorlás elején tette fel Izráel népe. Hozzájuk képest a mi kérdésünk tényleg farizeusinak tetszik. hogy a mi mennyei Atyánk tudja. hogy ez csak pillanatig tart. szerda – Szabina Lukács evangéliuma 12. a Lélek teheti így mindenki számára személyessé az üzenetet. ha lehetne. igaz az is. mit egyetek vagy mit igyatok. az olyan hatalmas és szerető Isten. Hiszen aki kettéválasztja a tengert. hogy különböző részigazságokat értsünk meg. az aggodalmaskodás. Gyermeki bizalommal kell legyünk Atyánk felé. hogy akkor most mit fogunk enni jövő hónaptól. Mindennek ellenére sem kell ezeket az igéket kikerüljük. amit senki közülünk el sem képzelt volna. amint azt a csapások alatt tapasztalhatták. ígéreteivel is bátorítja őket. És lehet. vagy sem. akire minden további nélkül rá lehet bízni életünket. Azt hiszem gyermekkorunkban nem kérdeztük szüleinket. Ő a gondviselő. hogyan lesz. Jöjjön el. de az. hogy lesz-e betevő falat. hogyan fizetjük azt meg? Mit hoz a holnap? Sajnos. Ma is nagyon aktuális a kérdés. elhagyjuk. és ne kételkedjetek. A nép azonban meggondolja. Ő tudja. mi fog történni. és a legjobbat akarod nekünk. hasznos-e. mint voltunk gyermekkorunkban szüleink felé. Akkor valóban nem lesz Izráelnek többé gyalázat és szégyen. a Te Országod. egyik a másikat sokszor kiegészíti. vezetőt is ad nekik. A rész szerinti ismeretet Isten Országában felváltja majd a helyes és teljes megismerés. amiben élünk. ilyenkor látszik. meg is haragudott miattuk Isten. Mennyei Atyám. 2010. akkor sem volt semmi kétségünk afelől. A ti Atyátok pedig tudja. hogy mindig meglesz. 27. hogy van-e igazán bizalmunk Isten irányába. fel sem fogva. hogy éhség. ennek érdekében munkálkodsz. Amikor kezdtünk felcseperedni. és nem kételkedtünk. avagy a kétségek. mert Lelked által mindig eszembe juttatod. hogy ezek a jelenségek mit jelentenek. Isten utai magasabbak az ember képzeleténél. ami szükséges. Amikor minden lehetőséget felmérünk. és a gondviselése sem szűnt meg.

megbocsát tíz testvérének. Megjelent Isten küldötte.2: És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet. 28. azt Isten ingyen kegyelméből Fia által ajándékként adja nekünk. látja idős atyját és gondoskodik róla. mert Te tudod. az óra hátrafele forgó fogaskerekei is előre viszik a mutatókat. akármelyik ember számára. de arra gondolunk. láttuk szenvedését. a nehéz időket is az ÚR javunkra használja és örömre fordítja. minden percen azon munkálkodik. mindenről és mindenkiről megfeledkezve felfedezésének örömében. 29. hogy mindez megtörtént. hogy. eljön a siralom könnyeinek ideje után az örömkönnyek ideje is. nem is csak valamilyen kis változást hoz életünkben az Ő megjelenése. Vele voltunk. okt. az Úr őt használja arra. ismeretlenül is. Közismert az ókori tudós esete. „megtaláltam” kiáltással szaladt haza. a személyes öröm is. hogy Isten általa mentse meg az Ő népét az éhség idején. ha az örökkévalóság. hogy szükségünk van rá. még a siralmas és nehéz helyzeteket is javukra fordítja. Péter apostol is úgy fogalmaz. Láttuk! –mondja az apostol. mekkora örömöt lehetne ezeknek az embereknek szerezni. reménykedve várakoztak. akit isten ígért. hogy aki mást felüdít. aki megtalálva a rég óta keresett szabályt. szerezte meg. és az örök életet hozta. péntek – Nárcisz János első levele 1. sőt. hitelesen hirdetjük. okt. Ahogy fogalmazta valaki. Igaz a Példabeszédek könyvében található ige. ha a nem létező amerikai nagybácsitól nagy összeget kapnék. a mindennapi kenyerünket. szeretteim életét. talán a szenvedés és siralom idejét is könnyebben sikerül átvészelni és megharcolni.változatlanul megadja azt. mondhatni. aki maga a tökéletes szeretet. új élet kezdődik az Őt várók számára. De addig is. Nem volt könnyű a rabszolgaság és a börtön ideje. hogy az üdvösség útjára vezessen minket.13: Az ő siralmokat örömre fordítom. Mi csak emberek vagyunk. Izráel népe évszázadokon keresztül várta a Messiást. Amire nagyon várunk. új korszak hajnala ragyog fel számukra. és megadod azt nekünk. ha örömöt szerezhetünk. hogy meglesz az ige beteljesedése. ha a szenvedő arcokon mosoly jelentkezne. Imádkozom értük. az örök öröm szempontja szerint tekintünk rá. ami igazán lényeges és szükséges számunkra. a földi szenvedés és küzdelem idején az övéinek életében az ÚR gyakran ad örömöt. hanem Isten számos ígérete teljesedik be eljövetelekor. Nem egy matematikai szabályt fedeztünk fel általa. a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk. Isten választott népének üdvtörténetében lesz engedelmes eszközzé. találkoztunk Vele feltámadása után. hogy egész családja áldást nyerjen. megbizonyosodtunk. oly nagy örömöt jelent. ami bármilyen emberi törekvéssel is lehetetlen volt számunkra. hogy a mi szenvedésünk pillanatnyi és könnyű. milyen csodálatos lenne. és felette. hiszen találkozik kistestvérével. hanem a nagybetűs Élet jött el. Eladják testvérei rabszolgának. Benjáminnal. nagyon nehéz helyzetben levő családokat. József története jut eszünkbe. Istenünk. eljövetele pedig nem csak a szabadulást jelenti idegen népek uralma alól. annak nagyon örvendünk. a több éves szenvedése viszont arra szolgál. időnként pedig az is eszembe jut. 2010. 2010. Áldás egy népre. Néha látok a képernyőn szenvedő embereket. mert tudjuk. Minden körülmények között érvényes az apostol felszólítása is: örüljetek az ÚRban. ha eljön az ideje. hogy eljön Az. mert az Ő Országában örök öröm lesz. hogy mégis. 176 . maga is felüdül. hogy eljött az Isten hozzánk. mégis. csütörtök – Simon Jeremiás könyve 31. Rád bízom újra életem. János pedig azt írja itt. Ha ezt komolyan vesszük. Azt.

Interneten és tévében folyamatosan hangzik az ige sok csatornán keresztül. hanem általában mindenki az Úr előtt tervezte életét. Filepet maga Jézus szólítja meg. akkor nézz magad köré. hogy az ige is eljuthasson minden emberhez. Azonban elengedhetetlenül fontos. másként viszonyulunk a kísértéshez. vasárnap. és úgy hiszem. A legnagyobb örömüzenet ez. mássá lett a földi lét is. hogy örök életet adott nekünk az Isten. 30. Milyen szépen mondja az ének: Lásd: millióknak lelke megkötözve. majd két napi Jézussal való közösség után az emberek hisznek. A keresztyénség így lett mára mintegy kétmilliárdos közösséggé. életet nyerjenek. Ma ugyan nagy divatja van a látásnak. Újságok és folyóiratok százai jelennek meg. 31. ahogy azt Keresztelő Jánostól hallották. de volt néhány kivétel. reformáció – Farkas Ézsaiás könyve 29. mindeneken felül pedig igei az. Voltak olyan 177 . Az örömhír terjesztésének. mindenütt. és nem csak ott van. az Úr parancsára elmondja mindenkinek. hogy az. okt. majd András elmondja Péternek. Aztán ha a másik szomjas ember veszi a fáradságot. és máris mondja másoknak is a jó hírt. mindent ez az örömhír határoz meg. hogy találkozott egy emberrel. vele éltek három évig. azt ők látták. hogy kicsoda ez az Isten Báránya. Ő Isten Fia. és ez az élet az Ő Fiában van. Rabláncként hordoz sötét bűnöket. Naponta van. és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben. de szinte minden órában lelhető istentisztelet valamelyik rádió adásában. hogy új életben járunk.15: Jaj azoknak. másként a törvényhez. így terjed az örömüzenet. hogy egyik szomjas ember elmondja a másik szomjas embernek. hogy az előbbi hiányos felsorolás sok eleménél lényegesen eredményesebb. aki lehet a Messiás. készíti a helyet. hogy az örök élet bizonyossága sz1vünkben van. hanem bele is kostól a forrás vizébe. átértékelődött minden. lásd. Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje Mily gazdag élet kútja lett neked. sokszínű és minden igény kielégítésére törekvő rendezvények széles skálája szolgál arra. hogy a közösségek erősödjenek és nagyobbodjanak. Hirdesd: a szabadító elközelgetett! 2010. hogy a látás nem pótolja a hallást.46: Találkozék Filep Nátánaellel. hogy mások is higgyenek. lelki kiszáradás küszöbén. A hit ma is hallásból van. hogy mennyire oltja a szomjat. ha ma is egyik hívő elmondja a másik hívőnek: megtaláltuk Jézust. ami a saját életüket újjá tette. meggyőződhet róla. és ők is továbbmondták másoknak az örömüzenetet. akiről írnak a próféták. okt. továbbmondásának ma már nagyon sok módja van. Így alakul a tanítványsereg. meggyőződnek arról. A samáriai asszony is elbeszélte a falubelieknek. szombat – Alfonz János evangéliuma 1. Istenem. Ha Ő már megszólított. hogy mi is vele legyünk. a képernyő károsabb a könyvnél vagy a hallott szónál. András és János Jézushoz mennek. sokan írnak ma már komoly dolgozatokat arról. és a próféták. követték ezt a Jézust. A keresztyénség azt jelenti. ki ismer bennünket? Az ige alapján arra gondolhatunk. mert azt gondolják: Ki lát minket. hogy eljött az Élet. megtaláltuk a názáreti Jézust. hogy nem ez volt az általános.És tapasztaljuk azóta is. mennyire áldásos a forrás vize. Akik hittek. A közösségbe való bevonás érdekében pedig nagyon sok mindent megtesznek ma az egyházak. és általa örök életünk van. hogy elküldted hozzánk az Életet. így növekedik az egyház. ő rögtön Jézus követője lesz. mindennapjait. Az szólíthat meg másokat. 2010. Légy örömmondó békekövet. Köszönöm. és elmegy. életüket Vele élték. hogy hol van a forrás. egyszóval Istennel élt. akik el akarják titkolni tervüket az ÚR elől! Sötétben hajtják végre tettüket. akit már megszólított Jézus. Egy tucat Lélek által megáldott ember. milyen sok ember él szomjasan. aki elvégezte a megváltást és most az Atya jobbján van. Józsefnek fiát. az Üdvözítő.

hanem az Ő világosságában. hogy valóban megváltozott minden. amikor mindent Isten akarata szerint. az Istenhez való viszonyulása. hogy Luther ezen a napon kiszegezte a tételeket. 2010. Erről az igéről azonban a legérdemesebb azok beszámolóját meghallgatni. amit az Írás mosd. akik a zsoltároshoz hasonló helyzetben hasonló tapasztalatról számolnak be. nem kellenek hosszú előadások. hogy mindig mellettem vagy. céljaik felett ők maguk rendelkeznek. Akkor pedig reformáció kell. akik nem keresték mindenben Isten akaratát. arra. Ma inkább ennek fordítottját állapíthatjuk meg. mikor ezt írja: Isten közelsége oly jó nekem. sokszor megváltozott az istenfélő emberek élete is. visszatérni ahhoz az életmódhoz. amikor valaki mindenben Isten akaratát. hogy más időket élünk. ebben a mindenben pedig sajnos. nem a külsőségek mássá legyenek. ellentétben azzal. amikor valaki szüntelen Isten világosságában él. Reformálódni. hanem a viszonyulás. a nagy nyilvánosság elé tárta azt. azaz a teljes világosságot vállalta. Adj Uram egymásra 178 . vagyis nem bűnben. Pedig olyan áldásos ezeket meghallgatni. a túlbuzgók esetleg lefekvés előtt is suttoghatnak egy pár mondatot. akkor is számíthatunk. terveik. vigasztal. hogy Istennel ritkán találkozzon az ember. hogy Istenünk ma is ugyanúgy közel van. számíthatunk Isten közelségére. hétfő – Marianna Zsoltárok könyve 34. hogy hosszú beszámolókat türelemmel végighallgassunk. a lelkünk sebzett és vérzik. akkor ezen változtatni kell. Minden tervemet úgy tervezni. köszönöm. akkor esetleg eljön Hozzá segítséget kérni. Nem titokban. hogy az megegyezzen az ÚR akaratával. Mai igei útmutatásunk egyszerű. akaratuk. hogy vizsgáljuk meg eddigi terveinket. mellette van. Ő távol van mindattól. nov. ha a templomban beszélnek Róla. vagy szamárháton megyünk templomba. Rohanó életmódunk szinte lehetetlenné teszi az egymásra figyelést. hogy azok egyeznek-e az ÚR akaratával. Atyám.emberek. Amikor az ember nagyon nyomorult. akik ugyanezt megtapasztalták. de inkább magyarázkodás az. melyekben Isten közelségét és segítségét megtapasztaló emberek számolnak be élményükről. Őt. ami korának egyházi gyakorlata szerint történt. Köszönöm azok beszámolóit. a legáltalánosabb magyarázat. akkor még inkább számíthatunk Isten közelségére. a Mindenhatót nem lehet és nem kell beavatni a hétköznapi történésekbe. érthető és egy gyakorlati fontos cselekvésre hív. sokszor minket untató vagy idegesítő részletességgel. mint a bibliai korokban. Ma arról emlékeznek nagyon sok helyen. hogy amikor életünk nehéz szakaszba kerül. senkinek semmi köze mindehhez. nem gyalog. megerősít. akkor különösen is érzem közelséged. gondolkodáshoz. De Istenről legtöbben ma azt gondolják.19: Közel van az ÚR a megtört szívűekhez. arra pedig végképp nincs időnk. Ha elismerjük. A 73. sőt. sem megvalósítani. amikor valaki semmit nem akar Isten nélkül sem tervezni. Vele együtt. hogy szívünk is meghasad egy bánatban. az Úr vezetését és tanácsát keresi. Mondani sem kell. ma az a kivétel. Bátorít tehát minket ez az ige. és minden ezutáni tervünk és tetteink Isten világosságában történjenek. nem sötétben. amikor úgy érezzük. ha valaki. hogy nem érdekli a mindennapi élet. legtöbbször nincs szüksége szavakra. 1. ha épp ráér. sőt. vagy valami nagy baja van. még Istennek sem. egyszóval. elég az. ma a legtermészetesebb és legáltalánosabb gyakorlat az. és a sebzett lelkűeket megsegíti. elég. És sajnos. Olyan építő lehet hallani. hogy saját életük felett. hogy ha nehéz helyzetbe leszünk. Erről az igéről aligha érdemes elméleti dolgokat fejtegetni. akit szeret. másak a körülmények. zsoltárban olvashatjuk a zsoltáros bizonyságtételét. Nem fogunk ehhez saruban járni. amikor pedig nagyon nehéz időket élek. akik úgy gondolták. amivel mi naponta szembesülünk. Ez az ige bátorít minket. az élet egészen átalakult.

hogy milyen szavakkal könyörgünk Istenünkhöz. Az apostol viszont azt mondja.figyelést és türelmet meghallgatni mások hitben való tapasztalatait. valamivel jobban törekszenek a jóra. feltárni egészen szívünket. Ámen. de a vallásos ember legalább megpróbálja. még sokszor azt gondoltuk. hogy taníts minket imádkozni. Minél közelebb kerülünk Istenhez. aki megőrizhet titeket a botlástól. nov. amit kérünk. az erdélyi református templomokban az Úr imáját. 2010. A közösségben ritkán vállalják testvéreink az imádságot. a nagy megtérést. a fogalmak számítanak. gondolja ma is sok ember. a bűnvalló imát és a hitvallást. Ennek az imának nem annyira a szavai fontosak számunkra. az ember eldöntöttem volna a nagy változást. hogy akik hisznek. mert nem jól kérjük. nem találják a szavakat. szokták indokolni a némaságot. ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség. csendes imádságaink elmondásakor legalább jusson eszünkbe. hogy sok kérésünkre nincs válasz a mennyből. de mivel Isten sátorába évente legfeljebb egy alkalommal lehetett neki imádkozni. Anna gyermekáldásért imádkozik Istenhez. talán mi magunk is csalódtunk már bizalmasainkban. Minden vasárnap elmondjuk. hogy azok fennmaradjanak. 3. 2010. hogy mi kell tegyünk mindent. fenség. A belső szobában. hogy nem sikerül minden parancsot megtartani. legyünk jók és igyekezzünk Istennek is tetszeni. Ennek az imának legfontosabb a mikéntje. annál inkább felismerjük. hogy Ő munkálkodik mindenekben. nov. Már ezen a szinten jelentkezik a vallásos érzület. kedd – Ilka Sámuel első könyve 1. vagy csak azért. mert ha azok ismerete lenne jelentős. Hogyan imádkozzuk ezeket? A szavak bizonyára a lehető legmegfelelőbbek. Felfedezi. nem csak a szavak. az igeien is kezd gondolkodni. a megváltást Krisztusban. Isten már rég kiválasztott. Csak teljes szívvel. teljes őszinteséggel. és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben. Nyílván nem ezt az egy imát mondhatta el Anna. törekednünk kell arra. hogy mielőtt én. Amikor imádkozom. Valahol a hitélet határán. mikor azt kérik Megváltónktól. Aki megismeri Istent. vagy talán előtte egy gondolattal. maguk a tanítványok is elsősorban erre gondolhattak. ez az ima különös jelentőséggel bír. hogy lelkemet öntöttem ki az ÚR előtt. Csak egy mondatát jegyzi le Sámuel könyve Anna imájának. 2. Persze. persze. szerda – Győző Júdás levele 1. hogy minél több jót tegyünk és minél kevesebbet ártsunk. Isten előtt viszont nem lehet másként imádkozni. mert hiszünk a jóban. Isten Lelke gondoskodott volna. noha megjegyzi. Őelőtte mindenek mezítelenek és leplezetlenek. de milyen a lelkület? Szívből jön-e minden imánk? Emberek előtt egyre nehezebb kiönteni lelkünket. sokféleképpen 179 . nem kapjuk meg. erő és hatalom öröktől fogva. legalább némelyiket. ezzel megszűnik gyalázata és megváltozik élete.24-25: Annak pedig. hiszen ezek által is erősítjük hitünket. hogy nem mindegy. hogy hosszasan imádkozott. Mindez még nem az újjászületett ember élete. Istenért. nem tudnak szépen fogalmazni.15: A lelkemet öntöttem ki az ÚR előtt. Isten meghallgatja imáját és gyermeke születik a következő évben. azok között kevesebb a bűnöző. erről maga Anna mondja. legalább időnként. nem megfelelő a célja a kérésnek. Sokszor az egyház egyetlen létjogosultságát ebben látja a világ. mindig ezt tegyem: kiöntöm lelkem az ÚR előtt. és annál inkább imádjuk Őt. most és mindörökké. nem helyes az indíték. gondoltuk egykor. olyan sok visszaélésről hallunk.

hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. alábecsülni. ugyancsak lenézett kategória.5. hogy melyek a szempontjaink. hálából törekszünk Neki szolgálni. hogy semmikké tegye a valamiket. Egyre jobban látva. kiskorú és leány. kicsoda szabadít meg. Mióta mindezt tudjuk. 2010. és felfedezzük. Pál apostollal együtt. mint aki Isten választotta lehet.43: Isten nagy örömöt szerzett nekik. sem alkalmasságom. nem érdemszerzés céljából. mindenkitől. nagyon sokszor más. kicsoda őriz meg. A zsidók legnagyobb királya gyermek. hogy minden az Ő akarata és kegyelmének csodája. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. erőtlen minden igyekvésünk. Vannak bukdácsolások. szakmája vagy nemesi rangja szerint. Kinek milyen feladata van a közösségben? Mely szempontok szerint határoztuk meg a feladatokat és az azokat elvégző személyeket? Csak hálásak lehetünk. A szíriai Naámánt olyan valaki tanácsolja. Őt magasztalni. Mi csak hálásak lehetünk az Ő kimondhatatlan szeretetéért. Azért pedig külön hálát adok az Úrnak. Minden emberre úgy szeretnék tekinteni. megtorpanások életünkben. hogy ezen embereket válassza ki egy-egy feladat elvégzésére. mint Pál apostol annyiszor. Neki legyen dicséret. sőt. Messzire elhallatszott. szoktuk hangoztatni. hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. talán jó lesz beismerni.hívogatott. aki háromszorosan alkalmatlan bármilyen tanácsra: fogoly. Gondolkozzunk el nagyon őszintén azon. mondja az apostol. Jézus első látogatói is pásztorok. mi lesz így. és a semmiket. Jézus korában lenézettek voltak a halászok.28: Azokat választotta ki az Isten. Még ez is Isten munkája és csodája. nem ítélhetjük meg az embereket bőrük színe. és mi is ugyanígy gondolkodunk. noha nem voltam előkelő. 180 . Mindenki egyformán fontos és értékes Istennek. akik a világ szemében nem előkelők. az Úrnak terve lehet az életével. De akkor legalább hálából Neki szenteljük életünket. hogyan maradhatok meg? Júdás apostol itt írja: az üdvözítő Isten a mi URunk Jézus Krisztus által őrizhet meg minden botlástól. sőt lenézettek. amikor engedelmeskedik az elhívásnak. Még ekkor is tovább kell menjünk a hit és a megismerés útján. A valóság azonban. péntek – Imre Nehémiás könyve 12. hogy nem elég az akarat. amikor presbitereket kell válasszunk. hanem elfogadva az ÚR Isten minden kegyelmét. nov. megvetettek voltak a vámszedők. Aztán még a hitet is. azaz csaknem két évezrede. A lenézettek és a semmik az egyházban is néha lenézettek és semmik. mint Dávid. nov.és ifjúkorában pásztor volt. hogy eszközök legyenek az Ő hatalmas kezében. Én nyomorult ember. Ez minket bűnbánatra kell indítson és változtatásra sarkalljon. számos dolgot előre elkészített számomra a megtérés útján. dicsőség mindig. csütörtök – Károly Pál első levele a korintusiakhoz 1. Istennél készen van a megváltás. hogy hitünket erősítsük. és életünket megjobbítsuk. ahol semmilyen más szempont nincs az igében megfogalmazottakon kívül. mi is azt tehetjük. Jézus tanítványai ezek közül kerültek ki. És minden igyekezetünkkel azon vagyunk. Áldott az a közösség. botlások. 4. származása. ahogy azt hitvallásunk fogalmazza. Tetszett Istenek. Most már nem az üdvösségért. az akaratot is Ő tudja ajándékként munkálni életünkben. hanem minden az Ő ajándéka és kegyelmének csodája. vagy itt Júdás apostol: magasztaljuk az URat. nem voltak érdemeim. megvetni. és nekem testvérem lesz a hitben. azt tanítjuk hogy nekünk sem kell senkit lenézni. kevés a törekvés. ha azok az ige szempontjai. hogy Ő engem i kiválasztott. 2010.

semmi nélkül. vagy sportolni. Próbálom elképzelni. mégis. ma is így kell-e indulni. és a Veled való közösség igazi örömöt jelent. Amikor e-világi értékek fölött örvendezünk. amit a Biblia leír. Uram. őrizni kell őket. lehet örvendezni. amikor az egész gyülekezet örvendezése hálaénekekben. volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem. azzal ment vasárnap templomba. Azt. őket hamis prófétáknak nevezi az ige. Kérdésem az. nem lehet hasonlítani a földi örömöcskékhez. ismét az Úrra figyelnek. Ezért sikerül véghez vinni a javítási munkákat. akkor az egyiket tovább kell adja. hogy Isten parancsára teszi. és egyetlen rend ruhát hagyott meg magának. azok nem múlandók. Istenre figyelve és imádkozva dolgozik. ez-e Isten mai akarata is? Vagy ez a történet tanít minket. Uram. Ez az öröm ajándék. azt Ő tudja. továbbadva másoknak gyarapszik a miénk is. minden nép irányába. mint a tanítványok? Nyílván látjuk. ünnepet ülni évtizedek ünneptelensége után. mert van rá ige. szombat – Lénárd Lukács evangéliuma 22. nov. Sikerek. öröm. de sokszor ott van mellette a büszkeség. olyan boldogan dicsőítették az URat. ha nagyobb nyomorúság elkerül. sokszor túlszervezünk dolgokat. milyen lehetett az. Sportesemények látom a győzelem örömét. hogy múlandók és végesek. hogy örök öröm van Nálad. nem lemásolni szükséges. munkába lendül. és még sok más kérdés. 2010. És a hálaadás napján megtelik a szívük örömmel. hogy elmenjen és elvégezzen egy feladatot. hogy elmenjenek hirdetni Isten Országát. amire valóban szükségem van. hogy a Biblia minden parancsa minden időben minden hívőre alkalmazandóe? Elég az. 181 . dicsőítésekben nyilvánult meg. hogy ha két inge van. elég. mert van erre ige? Gyakran hallunk ilyen indoklást. vagy egy tevékenység nem kérdőjelezhető meg. Olyan prófétákról is olvasunk a Szentírásban. amire szükségem van. nem is végesek. hanem megérteni az üzenetet. akiket Isten nem küldött. van-e ma igazi öröm. Nem egy személy öröme csak a mennyei öröm. azt nélkülözhetem. a lelki zsibbadás kilátástalansága után ismét akar a közösség. hogy messzire elhallatszott. mindenki együtt örvendezik az Úr színe előtt. És nem csak személyes életünk eseményei okozhatnak örömöt. a még többre indító becsvágy. nem munkánk és szolgálatunk jutalma ez az öröm. Nem tudtuk őt követni példájában. egyszer azt értette az igéből. melyek nem földiek. de még ennél is fontosabb. Istenem. akkor mindazt megadja. kicsit ott van ezekben az is. Diákkoromban volt egy iskolatársunk. megfeledkeztünk arról. Nem is akarunk már örömöt. A fogságból hazatért nép Nehémiás vezetésével felépíti vagy kijavítja a város kőfalát. a mások fölé jutás pökhendisége. hanem mindig a közösségé is. hosszú idő után. vagy nem enged meg. Olyan kincsekért is. Kérdezem. néha túlbiztosítanánk magunkat. A legnagyobb szükségem az Ő közösségére és vezetésére van. Noha mi engedelmes életünkkel Isten igyekszünk szolgálni és dicsőíteni. gond. máskor sétálni. háromszor egyetlen versben. öröm. A mai ige is azt üzeni nekem. ha békén hagynak.6. meg a mennyei angyalok közösségéé is. Azzal jött órára. minden szervezet. irigységre adhatnak okot. hogy egy misszió.Öröm. minden időben. eredmények hoznak örömöt az embereknek. de semmi nélkül indulni.35: És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény. táska és saru nélkül. ahogyan egyszer fogalmazott valaki. s mi arra hivatkozva indulhatunk-e? Egyszerűbben. vagy személy indulhat és induljon hirdetni az evangéliumot. elég mindenkinek a maga privát nyomorúsága. mert nem úgy értettük az igét. amit pedig Ő nem ad meg. Jézus. nem a tanítványok gondolták jónak. hogy Nálad van az öröm forrása. Köszönöm. osztással szaporodnak. a fogság. hogy Isten valamit mondott. hanem az Úr ajándéka. de az egyre inkább őrjöngés és nem igazi öröm. ismét éled a remény. A mennyei kincsekkel más a helyzet. Jézus küldi tanítványait. Az Istenben és Istennel való öröm az igazi. Ha pedig valakit indít az ÚR. hogy amikor Istennek engedelmeskedem. mi már kis örömöket sem nagyon várunk.

Minden körülményben lehet Őt szólítani imában. ha valamilyen rendkívüli példát is olvasunk. békét. Tényleg így van ez? Máris jönnek a kérdések: mit teszek vasárnap? Egy óra istentisztelet. neki szenteljük. aki egymással egyezzen. a kiruccanás napja? Amit teszek.3: Akkor nyugodtan élnek. Pedig mindenki vágyik arra. és ahol vagyok. küzdelem.10: Énekeljetek az ÚRnak új éneket. és nincs igazi öröm az életekben. és lehet Őt dicsérni énekszóval. nov. rivális. Tudós történészek állítólag kiszámolták.szeretném minden nap érteni szavad. hogy az URat magasztaljam. énekeljünk az Úrnak.7. azt cselekedjem. nem tudom. különösen Jézus Krisztus személyében. ma már szinte nincs két ember. 2010. hogy elcsendesedjünk. Csak nem vagyunk békességben. Vele töltjük. hogy megtapasztalja. az ÚR velem van? Aztán jön a következő kérdés-csoport: mikor és hogyan dicsérem Istent? Gyorsan ellenőrizzem: mikor dicsértem utoljára Istent? Nos? És a templomi énekeken kívül. De a rohanás miatti nyugtalanságot még fokozza a sok harc. Sok olyan ige van a Bibliában. Neki énekelni jó. Minden vasárnap számunkra ünnep. csak Isten Országában. hogy nyugodtan élnek. Ha nincs is magas zenei képzésem. mi pedig be nem vallottan mégis kényelmesen élünk. mert hatalma kiterjed a föld határáig. ezen a napon Őt dicsérjük és magasztaljuk. dicséretet a föld széléig. hogy énekeljetek az Úrnak. zsoltárokkal. Őt dicsérni gyönyörűséges. Rohanunk a világgal együtt. hogy máris lemarad. és ha a körülmények engedik. Egyre gazdagabbak vagyunk. mekkora pontossággal. 2010. ahol nem is olyan rég még egyetértésben és többnyire csendességben éltek az emberek. amit mindenki megért. veszít. alig tudjuk elképzelni. hogy nyugodtan élünk. dicséretekkel. hogy Te előttem jársz. az már lehetséges ellenfél. hétfő – Zsombor Mikeás próféta könyve 5. mert ezen a napon támadt fel a halálból a mi URunk. amikor a világ egyetlen helyén sem dúlt háború. Istennek hála környékünkön nincs fegyverekkel vívott háború a szó szoros értelmében. ha nem is nagyon stabil és szép a hangom. Istennek lehet énekelni. versengés. az megragad. Az utóbbi jó néhány évtized bizonyára nem tartozik ezek közé. hogy az eltelt két évezred alatt hány esztendő volt olyan. az anyagiakat tekintve. megérteni vezetésed. könnyen át is siklunk felette. Sok olyan prófécia van az Ószövetségben. mely már beteljesedett. abban a biztos hitben. mit is jelent az. Hálaénekkel. a nyugalom. ami annyi erőt. az újságoké. Míg Neked engedelmeskedem. mégsem mondható el. az ÚR ünnepe. Jézus Krisztus pedig a valódi nyugalmat.8. bárki is jönne vele szembe. egyensúlyt hozza és kínálja. nov. vagy a pihenés napja? A sporteseményeké. És a többi? Az Úr napja. de legalább magunkban dúdoljunk egy magasztalást. hanem szánjunk arra néhány percet. vasárnap – Rezső Ézsaiás könyve 42. és a sportszerűség ismeretlen az élet harcaiban. Mert Istenünknek énekelni jó. és igyekszem. De inkább ne magyarázzuk tovább. hogy egy kis falusi közösségben is. a békés és harmonikus életmód kizárása mellett. mint ez is. szinte mindenki mindenkivel versenyben van. hogy nagyapáink még villanyáram nélkül kezdték az életet. Mert az igazi nyugalom nem valósul meg az egész világra kiterjedően. út. hátránya behozhatatlan lesz. mikor? Ma az ige erre szólít. Ennél viszont nem időzünk. 182 . Ez viszont úgy gondolom. mindjárt amiatt aggódik. aki megáll. hogy amit Tőled megértek. utána készülés. legyen három. időt felemészt. Énekkel is. azért nem szombatot ünnepeljük. Ha kimegy valaki az utcára. A vasárnap az Úr napja. és mindenről gondot viselsz. Fájdalmasan állapította meg nemrég valaki. hogy nem tartozik ezek közé. előtte. nincs semmiben fogyatkozásom. A nehezen érthető helyek új magyarázata jobban leköt.

de van egy nagyszerű örömüzenet: Isten Országa Jézus Krisztusban elérkezett mindazokhoz, akik Őt befogadják, uralma és vezetése alatt élnek. A mi életünkben megvalósul már most a nyugodt élet, akkor is, ha a mindennapi kenyérért nekünk is küzdeni kell, akkor is, ha még ebben a világban élünk, ahol annyi zaklatottság vesz körül minket. Szívünkben ott van Krisztus, Vele együtt Isten Országa, és ennek nyugalma, békessége, áldása. Ez pedig kiteljesedik és tökéletessé lesz a mennyei dicsőségben. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy egykoron így köszöntötted tanítványaidat, és hiszem, hogy nekem, nekünk is ezt mondod: békesség néktek. Te adod ezt a békéd, szeretném ma is ezt elfogadni, Veled együtt megélni, hálát adni érte. 2010. nov.9. kedd – Tivadar Pál levele a galáciabeliekhez 6,3: Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Sokszor kétféleképpen gondolkodunk és nyilatkozunk önmagunkról. Lehet, hogy nem is kétszínűségből, lehet, hogy néha észre sem vesszük, hogy különbözik az egyik a másiktól. Egyszer szerények vagyunk, máskor büszkék. Néha még így is próbáljuk ezt menteni, hogy Isten előtt, vagy emberek előtt állunk. A templomban, vagy gyülekezeti közösségben azt valljuk, hogy mi Isten előtt senkik vagyunk, vagy bibliai kifejezéssel, csak porszemek, akiknek nincs az ÚR előtt érdeme, nincs mivel dicsekednünk, csak kegyelemért folyamadunk Istenünkhöz. Mindjárt változik a kép, ha mindennapi életünkről, munkahelyről, kapcsolatokról van szó. Még a hangszín is más lesz sokszor. Nem kell álszerényeknek lennünk, ha valaki jó szakember, nem kell azt mondja, hogy ő nem is ért ahhoz a szakmához, de nem szükséges a dicsekvés sem, és a túlzás sem. Látnunk kell, és helyesen értékelnünk adottságainkat és tehetségünket, valamint elsajátított tudásunkat, és azokat kellő szerénységgel és jóravaló igyekezettel szükséges kamatoztassuk. És akkor jön a kettő találkozása: jó szakember az egyházban, vagy lehetne azt mondani, nagyszerű igehirdető, kifogástalan énekvezér, gondnoki és presbiteri feladatokat tökéletesen ellátó egyháztag. Ez most helyes, vagy sem? Az a jó, amikor valaki minden megbízatást visszautasít, mert ő olyan senki, mindenki alkalmasabb nála bármi elvégzéséhez? Nem, ez így nem jó. De ugyanennyire nem jó az sem, amikor dicsekszik valaki azzal, hogy bezzeg az ő nagyszülei is presbiterek voltak, ha ő nincs, soha fel nem épül az a harangláb, gyülekezeti terem, bármi. Pál apostol tanít minket, mikor alázattal felsorolja, hogy mennyit munkálkodott, mert isten őt kiválasztotta, megbízta, és nem volt rest a feladatok elvégzésére, de mindjárt hozzáteszi, hogy nem én, hanem Isten általam munkálkodó kegyelme. Add, Istenem, hogy ezt a helyes egyensúlyt megtaláljam, amivel megáldottál, azt kamatoztassam dicsőségedre, gyermekeid javára, de ne gondoljak magamról nagyokat ezért, hanem egész életemben hadd legyek hálás, ha munkálkodhatsz általam. 2010. nov.10. szerda – Réka Ézsaiás próféta könyve 45,15: Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! Isten szeret bújócskázni? Nem akarja, hogy megtalálják? Pedig akarja, sőt, Ő maga keresi az embert. Akkor, mégis, miért írja a próféta, hogy Ő rejtőzködő? Kitől, miért rejtőzik? Mózes azt mondja, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok a mieink. De Isten maga is titok, s csak az és annyi ismerhető meg, amit Ő kijelent, tudtul ad nekünk. A jól ismert ige, ugyancsak Ézsaiásnál azt mondja, hogy isten gondolatai magasabbak, mint az emberéi, ahogyan az ég magasabb a földnél, azaz szinte hasonlíthatatlanul. Ha bármit meg szeretnénk Róla tudni, az Ő gondolatait kell kutassuk, nem a

183

magunkét, vagy az emberekét kell elemezgessük. Isten nem látható, mégis valóságos Isten. Sőt, csak Ő a valóban létező, rajta kívül nincs más. A többi, amit a Biblia bálványnak nevez, az nem isten. Noha azokról sok minden tudható. Ismert az anyag, amiből készítették, ismert sokszor a készítő, vagy készítők, s a tulajdonságai sem titokzatosak, mert a mozdulatlanság és tehetetlenség nem megfejthetetlen jellemvonás. A rejtőző Isten viszont Izráel számára szabadító. A népek által ismert és elfogadott istenek ismertek, de nem szabadítók. Az igaz Istenben hinni lehet, mert Ő láthatatlan az emberi szem, és az emberi mérőeszközök számára. Izráel pedig sokszor hisz ebben az Istenben, és ha nem tudja Őt megmutatni, akkor örömmel hirdeti látható tetteit. Istent látni, talán mindenki szeretné. A bibliai emberek is szerették volna, volt, aki ezt kimondottan kérte is Istentől. De Istenrejtőző Isten maradt. A szabadító Fiúban megjelent az Isten, de Krisztus nem megmutatta az Atyát, hanem rámutatott az Atyára. Mi pedig, mondják a tanítványok láttuk a Fiút, az Ő szabadítót tettében láttuk az Atya munkálkodását, a szabadítást. Ma is sokan szeretnék látni Istent, tesznek is néha az Ő megfontolatlan gyermekei erőtlen kísérleteket arra, hogy Őt bizonyítsák, igazolják létezését. Az ennek az igének kettős üzenete felém, hogy a láthatatlan, de valóságos Istenhez még jobban ragaszkodjam hit által, és a világ felé az Ő szabadítását hirdessem, mert a rejtőző Isten Szabadító. 2010. nov.11. csütörtök – Márton A zsidókhoz írt levél 10,23: A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. A régi fordítás, az ún. „Aranyos Biblia” ezt így fogalmazza: „tartsuk-meg a’ mi reménségünknek tántorgás nélkül való vallását.” Káldi György ezt így fordította: „Tartsunk ki rendületlenül reménységünk megvallása mellett.” A Szent István Társulat pedig ezt írja: „Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában.” Gyakran fordulok ehhez a módszerhez, hogy több fordítást teszek egymás mellé, amikor nehezebben érthető egy üzenet. A Biblia fordítói igyekeztek az eredeti szöveget minél pontosabban lefordítani, de ugyanakkor a fordítás során fontos szempont volt az is, hogy minél érthetőbben és lehetőleg egyértelműen hangozzon a magyar ige. Ezért a különböző fordítások nem mondanak ellent egymásnak, hanem kiegészítik egymást, számunkra könnyebbé teszik a helyes megértést. Nem értettem első olvasásra, hogy mit jelent egy hitvallás megtartása, amikor ez a hitvallás a reménységé. A nagyon régi fordításból azt értjük meg, hogy a reménységünket vállalnunk kell, tántorgás nélkül, azaz mindig, minden körülmények között egyértelműen és ugyanazt a reménységet kell szívünkben őrizni és megvallani. Káldi és a katolikus fordítás megerősít abban, hogy ezt a reménységünket nem elég megvallani egyszer, néhányszor, hanem rendíthetetlenül ki kell tartani a megvallásban, a reménységünk nem szégyenít meg, sőt, misszióvá lehet mások irányába. És mindenik fordításból kicseng azon üzenet, hogy a hívő keresztyén ember számára a Krisztustól kapott ígéretekre épített reménysége olyan drága kincs, hogy hitvallásként őrzi, hitéről ennek a reménységnek megtartása és megvallása által is vallást tesz. A reménység minden kétség nélkül valósággá lesz, beteljesedik, ennek garanciája maga az ígéretek adója, Isten és az Ő Fia, Krisztus Jézus. Ennek a hitvallásnak megtartása, azaz a reménység megőrzése nekünk magunknak is rendkívül fontos, ha valaki ragaszkodik mindenkor az Isten ígéreteihez, ez a mindennapokban is sok aggódástól, felesleges csüggedéstől óvhatja meg. Uram, én is hamar el szoktam csüggedni, lehet, hogy azt is írhatnám, hamar megfeledkezem ígéreteidről, a reménység ingadozó szívemben. Kérlek, emlékeztess mindig a reménység megtartásának és megvallásának fontosságára. Köszönöm, hogy Te Uram hűséges vagy szavadhoz. Erre szeretnék emlékezni és építeni.

184

2010. nov.12. péntek – Jónás A krónikák második könyve 19,7: Istenünk, az ÚR nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását! Mi emberek mind a hármat rossznak tartjuk, és sokszor bosszankodunk amiatt, hogy ezeket látjuk, sokan látják, néha leleplezik, mégsem büntetik meg azokat, akik ezt tették, sokszor egész magas szinten is feltűnnek ezek a borzalmak. A magunk nem annyira magas szintjén viszont ezeket gyakoroljuk, azt hajtogatva, hogy a mai világban nem lehet másként, ez már sajnos, de hozzátartozik a mindennapi élethez, egy kis hamisság szükséges az érvényesüléshez. A személyválogatás pedig nem is bűn, hiszen emberek vagyunk, az csak természetes, hogy egyik ember kedvesebb, mint a másik. Ha pedig nem az, de besegít egy kicsit, hogy azzá legyen, miért megvesztegetés az, csak egyszerű figyelmességnek nevezik ma, hiszen nagyon nehéz megélni, aki adja, annak is megéri, mert nagyobb előnyei lesznek utána, aki kapja, annak is jól jön, mert nem is lehet másként. Mindez nem az ige magyarázata, hanem a mi magatartásunk kettőssége és magyarázkodásaink erőlködése. Ami az igében van, az Isten kijelentése önmagáról, márpedig azt mindnyájan tudjuk, hogy Ő nem változik. És nincs szó az igében kicsi, kisebb, jelentéktelen, vagy nagyobb hamisságról, nincs szó benne kivételes esetekről, bizonyos személyekről és rendkívüli viszonyokról, még csak arról sem beszél a krónikás, hogy a vesztegetés mások számára ártalmatlan, vagy sem, adni vagy kapni a nagyobb baj. Az ige azt mondja el, hogy Isten ezeket nem tűri el. Aki Vele él, az nem cselekedhet ilyet, mert ezzel Isten haragját vonná magára. Példákat a mai igéhez nem szükséges mondani, elég bekapcsolni a rádiót, vagy újságot vásárolni, ha szörnyülködni akarunk. Ha pedig Istennek tetsző életre törekszünk, akkor tükörbe kell nézni, alázattal, és a Lélek világosságának kérésével kell számba venni mindennapjainkat. Ha mindenben a mai világ szintjén akarunk élni, akkor valóban ezekkel meg kell alkudni. Ha viszont mindenben Isten akarata a mérvadó, azzal is számolni kell, hogy a hamisság, személyválogatás és vesztegetés nélküli élet nem egyszerű, és nem hoz előnyöket, sőt. Isten emberei viszont talán soha, vagy aligha törekedtek volna annyira elnyerni e világ minden kincsét, javait, lehetőségét, mint ma, az Isten akaratának követése mellett. És komoly törekvéssel próbáljuk sokszor mind a kettő megszerzésének szükségét magyarázni. Az ige nem ígéri, hogy semmilyen nehézség nem következik az Isten akarata iránti hűségből, azt viszont ígéri, hogy aki Benne bízik, az nem szégyenül meg. Kicsiny hamisságaim, apró személyválogatások, ilyen-olyan vesztegetés, ma nincs helyetek az életemben, mert Istenre akarok figyelni és Neki engedelmeskedni. 2010. nov.13. szombat – Szilvia Zsoltárok könyve 37,4: Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Szívünk kéréseinek teljesítése megvalósíthatatlan álom számunkra, leginkább azért, mert úgy gondoljuk, hogy olyan tárgyak, dolgok, események tehetik életünket széppé és teljessé, melyeket e földi életünk során nem kaphatunk meg. Ebből következtetünk arra, hogy nem is lehetünk boldogok, nem is kívánhatunk nagy dolgokat, csak fáradni és küzdeni kell az élet fenntartásáért, álmaink pedig álmok maradnak. Jobban elgondolkodva azt látjuk, hogy az ún. boldogságunkhoz szükséges dolgok gyakran változnak, ha pedig meg is lenne egyik-másik, nem tenne boldoggá önmagában azok birtoklása. Hiszen legtöbb földi dolog értéke viszonylagos és változó, azokban igazán gyönyörködni is esetleg ideig-óráig lehet. Ezek helyett egy másik lehetőséget mutat az ige: Istenben gyönyörködni. Istenben gyönyörködni nem lehet parancsra, annál kevésbé kényszerre. De Istenben is úgy lehet gyönyörködni, ha Őt egyre jobban megismerjük, felfedezzük tetteiben megnyilvánuló irgalmát,

185

rádöbbenünk az Ő gondviselésére, és arra a kimondhatatlan hatalomra, mellyel fenntartja és igazgatja a mindenséget. Gyönyörködni lehet az ÚRban, ha ránk sugárzik az Ő érthetetlen és csodálatos szeretete, és mi elfogadjuk ezt a szeretetet. Minél közelebb kerülünk Hozzá, minél jobban ismerjük Őt, annál jobban tárul fel számunkra az Ő csodálatos volta, egyre többet értünk titkaiból, egyre nagyobb lesz a vágyakozás, hogy ebből a közösségből, annak áldásaiból még többet kapjunk. Vannak emberek, akik életük nagy részét hiábavalóságokkal töltik, vagy még rosszabb dolgokkal is, aztán idősebb korban megismerik Istent, az Ő szeretetét, a megváltást, a kegyelmet, és megváltozik az életük, Istennel és Istennek kezdenek élni, igei kifejezéssel újjászületnek. Legtöbben elmondják, hogy a valódi életük akkor kezdődött, amikor Istennek kezdtek élni, és nagyon sajnálják azokat az éveket, amikor Isten nélkül éltek, mert az hiábavaló élet volt. Hiábavalóságok sokasága foglalja le a mi életünket is, legtöbbször az ÚRban való gyönyörködés rovására. Ma is, mennyei Atyám, több lehetőségem van, mivel töltsem a szabad időmet, hogyan osszam be a napomat. Szeretném, ha a legfontosabb lenne a Veled való közösség, hiszen Te, Uram, gyönyörűséges vagy. 2010. nov.13. vasárnap – Aliz Mózes első könyve (Genezis) 18,3: Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! Ábrahám szólítja így a számára ismeretlen vándorokat, akikről később kiderül, hogy Isten követei, és neki hoztak fontos üzenetet. Erre az eseményre hivatkozik a zsidókhoz írt levél is, amikor a vendégszeretetről ír, mondván, hogy egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Még nem tudja a pátriárka, hogy kik a vándorok, hova tartanak és mi céllal, jó avagy kevésbé jó szándékkal, mégis meg akarja őket vendégelni. Ez valóban számunkra nehezen érthető világ. Amikor a vendégszeretet ilyen egyszerűen működött, amikor örvendett egyik ember a másik társaságának, amikor nem alakult még ki az a temérdek előítélet, mely minket egyre jobban elszigetel egymástól. Ami megragad még ebben az egyszerű mondatban az, hogy Ábrahám nem csak az idegenek testi szükségeire gondol, nem csak vizet ad nekik tisztálkodásra és élelmet a testi szükség szerint, hanem azt olvassuk, hogy szeretné elnyerni a jóindulatát az idegennek, értem ezt úgy, hogy neki és a vele levőknek. Előzékenység és nyitottság, békességre és egyetértésre való törekvés van e szavak mögött. Nekünk érthetőbb lenne, ha az idegenek szeretnék megnyerni azon föld gazdájának jóindulatát, mert nekik van szükségük, a mi ítéletünk szerint a föld urának jóindulatára, oltalmára. Pál apostol is sorolja egyszer, hogy neki, mint apostolnak mennyi minden járna, de nem kíván élni ezekkel a lehetőségekkel, inkább ő szolgál másoknak. Időnként szomorú látni Isten gyermekeinek életében is a „nekem ez jár” magatartást. Megkísért minket is időnként a lehetőség, hogy éljünk jogainkkal, sőt, követeljük meg azokat. Ábrahám újra tanít ma engem, ha alkalom adódik, szolgáljak, ha lehetőség van rá, indítványozzam a békességet, az egyetértést, igyekezzem megnyerni még az idegenek jóindulatát is. Amennyire rajtatok áll, mondja az apostol, minden emberrel békességben éljetek. Akkor is, amikor jöhetne az idegen, vagy akár a nem idegen hozzám, a jóindulatomért, a segítségemért, bármiért, akkor is én legyek, aki indulok, szolgálok, keresem a békességet. Uram, ma kinek nyújthatok kezet? 2010. nov.15. hétfő – Albert Zsoltárok könyve 32,8: Rajtad lesz a szemem.

186

akkor még az Isten sem.16. és igyekeznünk kell eleget tenni ezeknek. Hamar beköszönt aztán az az időszak is. ez a magatartás. és ezért mindig hálás a szívünk. mert az minden vágyuk. hogy rajtunk van atyánk szeme? Kisgyermek korunkban a biztonságot. mit szervezünk.17: A világ pedig elmúlik. csak az általánosan elterjedt semmitmondó gondolatokat ismétli. hogy atyjuk szeme mindig rajtuk legyen. érdekesebbet ajánlunk neki. hogy mindig atyai gondviselésének látókörében vagyunk. törődsz életemmel. rajta lesz Isten szeme. bizony nagy szégyenbe kerülnék. mert van. egy engedelmességből fakadó tett. hogy nincsen itt maradandó városunk. 2010. de aki Isten akaratát cselekszi. azon az estén. hogy nem látja és nem is tudja meg sem a szülő. Isten akaratának cselekvésére. ha azok mellette vannak. és Isten segítségét kérjük. Vajon mi felfedeztük-e már. hogy mi lesz. sem Isten. mert sok a kívánság. Egy kicsit kevesebb idő jut heteken keresztül az igére. Azt mondják a szakemberek. apának. Úgysem tudja meg apa. úgymond. hogy bármit tesznek. biztonságot adó tudás az. A pici gyermeknek látni kell a szüleit. Közben imádkozunk. akik jól tudják. milyen ajándékot vásárolunk. Ezért is ragaszkodunk sokszor annyira ehhez az élethez. ha meghal. olyanok. most már örömmel fogadja Isten ígéretét. mit iszunk. hogy olyanok kell legyünk. amikor szeretnénk. Köszönöm. akik Isten szavát igaznak tartjuk. nem zavaró az. és annak kívánsága is. ami kényelmetlenséget okozna. de lehet. a gondviselést. hogy még erre sem gondolt Dávid. amikor nem akarjuk. amikor jó lenne.Dávid bűnbánati zsoltárában olvassuk ezt a mondatot. mégis gyakorolják. szebbet. megtehetem. hogy lássanak. amit felmutassunk. Több. hogy ne lásson senki. hogy ma is ebben a biztonságban élhetek. Sajnos. hogy akkor lehet egy gyermektől elvenni egy játékot. hogy lássanak. miután kijött az eladóteremből. ne maradjon ismeretlen egy jó cselekedet. hogy Istenünk mindig figyel ránk. magát az életet. Ahogy valaki mondta. tanítani. de már lázban ég a világ. aki már 60-70 húsvétot élt meg. ez sokszor megkísérti az embert. hanem megnyugtató. hogy lássanak. kedd – Ödön János első levele 2. És nagyon ragaszkodunk a mostani élet értékeihez. mint a gyermekek. amikor mi. többé-kevésbé a Bibliát is olvassák. ha egy társaságban néha hangosan hangzanék az. hogy a földi kincsek gyűjtésében nehogy lemaradjunk másoktól. megtudjanak. akik legalább templomba járnak. amiket nem akarjuk. Mennyei Atyám. meg másnap mit eszünk. Amikor kisgyermek korunkban első „eredményeinket” érjük el. és bizony van. mindenik húsvétkor volt templomban. tudok már biciklizni. megmarad örökké. és tiltakozunk minden eszközzel az elmúlás ellen. a lényeg az. Ebben a kettősségben élünk ma. akik szívből kívánják. nem kételkedem 187 . képmutatás és szerepjátszás nélküliek. Van idős ember. mégis e világ kincseinek gyűjtéséért annyit fáradunk és áldozunk. ahol a nikotin káros következményeiről tartott előadást? Ugyanennyire érthetetlen az is. ha annál színesebbet. Talán ebben is érvényes az. s jól tudjuk. Isten gyermekeiként számunkra nincs ebben az igében semmi. Egyszerűek. hogy Te látsz engem. Hogyan tud rágyújtani egy orvos a cigarettára. hogy lássák. Miután megvallotta Istennek bűneit. hogy ennek a világnak a kívánsága nem is hasonlítató ahhoz az örökséghez. Talán erre gondolt. Ki kell jönni a házból anyának. azzal az atyát örvendeztessék. hogy az ÚR fogja Őt óvni. amit gondolok. Csínytevések. vagy tiltott cselekvések azok. Nem értjük azokat. onnan nem jött vissza senki. van. mégsem tudja. mennyire káros egy szenvedély. mint egy hónap van még karácsonyig. amikor vétkezett. Mit is jelent az. hogy lássanak szüleink. nov. hogy azt nem lehet tudni. Atyám. akkor nyugodt csak. ami vár ránk a mi URunk országában? Mindig szomorú hallani olyan emberek bizonytalanságát az örök élet felől. ha lehetne. Mert szeretik őt. mert az Ő gondviseléséből élnek. amihez nagyon ragaszkodik. elfogadta és megtapasztalta a bűnbocsánat ajándékát.

ahogyan a tengert víz borítja. akár a legfejlettebb technikával kivetített. a valóság kell. és arra törekedjem ma is. figyelmesebb. amikor sóvárgok földi kincsek után arra. és teljes lesz a föld az ÚR ismeretével. azzal az biztos ismerettel. nov. bibliai alapon kimondott igazság is. mennyei Atyámat. Köszönöm Jézust. Nagy divat ma az úgynevezett három dimenziós vetítés. az örökéletet. Szinte soha nem szándékkal. hogy egyetlen alkalommal láttam ilyet. volt ott egy asszony. ábra. saját érdekük és céljaik eléréséért folytatott harcukban nincsenek egymásra tekintettel. hogy mi nem csak tudunk valamit Istenről. mely szerint az indián törzsfőnök első alkalommal rácsodálkozva a tenger látványára. és nem csak.17. vagy a saját érdekeimért való harcban való hevességemmel.11: Íme. Ma Istenről mindenki beszél. Ma nem teljes még a föld az Ő ismeretével. ez a történet az ábrázolás módszerében óriási fejlődést mutat. A tengert látni kell. a szívében megfogant hitből származó vallástételig. hogy akaratod felismerjem. akkor. Hiszen azt látjuk. hogy az igaz hit egyik alkotó eleme. nov. megszabadultál betegségedből. szerda – Gergő Ézsaiás próféta könyve 11. De még a Biblia kijelentése alapján hirdetett Isten is csak kép marad. amit annyira kínálnak. hogy néha ártottam felebarátaimnak. mellyel kirendeled az igazán szükséges dolgokat. segíts. hogy ezekre a valódi örömüzenetekre mindig emlékezzem. nem számít nekik. nem lesz pusztítás. nos. és a Neked való engedelmességre. gondviselésedre. hogy Isten ismerete is személyes élménnyé kell legyen. Az egykori ismert történet. hogy Fiad érdeméért megbocsátottad bűneimet. Mindenek előtt. legalábbis a szívbéli teljes ismerettel. mondja az ige. és nekem nincs is szükségem sok olyan dologra.9: Tele lesz a föld az ÚR ismeretével. hogy az emberek. szeretnélek naponta egyre jobban megismerni. és azt is elhiszem. 2010. azt állítom. legyen más is élelmesebb. Nem mindegy látni.” És rátette a kezét. Köszönöm. csak akkor lesz valódi. Ez is egyik jele lehet annak. és mások felé is képviselni a Veled való életet. mégis csak ábrázoló képet. mely által Neved magasztaltatik. tudom. amíg valaki nem jut el a belső megismerésig. Az elméleti ismeret nem változtat az emberen és az életvitelén. Atyám. az üzenet azonban ugyanúgy igaz. de figyelmetlenségből. és senki nem fog ártani senkinek. Amikor Jézus meglátta őt. és látni a valóságot. elmélet. értéke ideiglenes a mostani világban. aki kijelentett Téged. de azon tapasztalat alapján is. hogy Megváltóm nekem is helyet készít Országodban. melyről azt mondja a Heidelbergi Káté. Kérlek. hogy minél többen ismerjenek Téged. a szívbéli ismeret viszont igen. bármit lehet szabadon állítani. előszólította. Atyám. Még magyarázkodtam is. csütörtök – Jenő Lukács evangéliuma 13. Amikor az ézsaiási prófécia szerinti idő beköszönt. és beszélhet. mire ő nyomban felegyenesedett. felületességből. A hasonlat pedig arról szól. egy palackban akart belőle vizet vinni törzse fiainak.18. Igaz. el kell ismerjem. Nem elég az ábra. 188 . hogy minden múlandó. hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. ha a saját céljaikért másoknak kárt okoznak. a sok vélemény között ott van időnként az igaz. és mindennél jobban Rád van szükségem. az elkövetkezőkben is. és dicsőítette az Istent. és cselekedjem. Atyám. aki annyira meggörnyedt. Istenem. hogy nem pótolja a valóságos látás élményét. milyen csodálatos a tenger. Emlékeztess mindig. amikor térben látható a vetített kép. hogy nem az én hibám.szavadban. hanem ismerjük Őt. és ezt mondta neki: „Asszony. hogy azok is lássák. 2010.

ami másoknak esetleg fontos. Néha elképzelem. Nekünk pedig ez felelősség is. lehet. Munkálkodj ma is életemben Megváltóm. óvja és vigyázza őket az ellenséges lelkületű népek melletti vándorlásuk alatt. És dicsőíti az Istent. vagy próbálom elképzelni. aggódom. sokszor megszomorították még az URat. hogy mit akarsz. hitéről sem beszél itt az írás. vagy a tettét előbb titokban tartó asszony gyógyítása. mert noha nem kiáltanak. Tettei nyilvánvalóak lesznek az egész nép előtt. amazt is észreveszi. Ez az asszony nem kér segítséget. Nem kérdezi Jézus. az Ő segítsége. az elveszett bárány nem tud haza menni. nem a Sinai hegyen. hogy mutasd meg magad. Mert ami vele történt. elkeseredek és panaszkodok. Elég az. ahol arról beszél vele. Isten arra hívott minket. akit Isten kihozott a fogságból. vagy. hanem a gazda kezében. aki szövetséget kötött velem is. nem könyörög gyógyulásért. Az emberek válasza is legtöbbször Isten dicsőítése. hogy bízzuk életünket 189 . hogy megkeresi ezeket is. hogy Isten az én életemben is olyan sokszor csodálatosan munkálkodott. Az asszony pedig felegyenesedik. de legalább sír. vízről. kiált. hogy cselekedjem. megérinti és kijelenti a gyógyulását. noha Isten csodái és hatalmas kezének cselekedetei tovább is jelen voltak életükben. a Mindenható szövetségben kötelezi magát arra. hogy ki-hogyan kér segítséget. Vajon nekem mire van leginkább szükségem Isten szerint? Talán nem arra. mintha nem lenne a Mindenható az. És sajnos. ismerjük a választott nép magatartását a folytatásban. 2010. Jézus őt „csak” megszólítja. De hamar rádöbbenek. Isten megmagyarázhatatlan kegyelme. máris panaszkodnak. hogy életünkben munkálkodva megmutassa általunk hatalmát és szeretetét. szövetségesükké lesz. hogy ezt a népet gondviselésével és áldásával ajándékozza meg. vagy eredj és többet ne vétkezz. Hiányzik belőle megannyi más gyógyításokból ismert mozzanat. mint az út szélén kolduló vak története. Isten csodáit láthatták még Egyiptomban. máskor meg némán görnyed terhei alatt. a maga betegségével. és munkálkodik úgy. amikor szétvált a tenger. megigazítás. nov. A tékozló fiú haza tud menni. jóakaratáról. Sajnos.10: Az ÚR pedig azt mondta: Meglátja majd az ÚR cselekedeteit az egész nép. elégedetlenek. látni fogják azokat mindnyájan. Mert Istenünk mindenikünkre külön figyel. minden feltétel nélkül Jézus megszólítja őt. A kegyelem az. Mégis. legyen ez hívogatás az Úrral való közösségre. hanem Fia által. hogy bocsánatért könyörögjön. sokszor megfeledkezem az áldásokról. milyen lehetett az. Alig jutottak túl a szétvált tengeren. mint ez a történet. hogy Ő. hogy ugyanaz az ember néha kiált segítségért. hogy nincs benne bűnbocsánat. sem pedig a gyógyítás utáni utasítás. nem vagyok különb a választott népnél. a szövetséget a nép gyakran megszegte. bizony. Aztán különbözik ez a történet a legtöbb gyógyítástól abban is. Jézus nem gyógyította az embereket úgynevezett módszer szerint. kegyelméről. ő csak egy elveszett érték. hadd lássa ezt mindenki. mégis értékesek. amint külön-külön leghasznosabb számunkra. de nem a szekrény alatt porosodva. Lehet. Az elveszett pénzérme semmit nem tesz. nem remélt szabadulást ajándékozott nekik az Úr. hogy ez az asszony ott van.Nem tartozik ez a történet Jézus legismertebb gyógyításai közé. az eredmény nagyon hasonló: gyógyulás. áldása. amikor Ő munkálkodik. Jézus előtt van. Ez által ő annak a jézusi példázatnak „beteljesítője”.19. Isten felhívja Mózest a hegyre. Ingadozó hitű és hamar felejtő ez a nép. szinte egészen más. Igen. melyben Jézus az elgurult drachmáról beszél. segítségért esedezik. Szinte mindenik történet valamiben egyedi. péntek – Erzsébet Mózes második könyve (Exodus) 34. gondviselése annyiszor győzött meg szeretetéről. az Isten csodája és ajándéka. amikor nem ment le a nap időben. vigyázza és vezeti őket. hogy temperamentumtól is függ az. amely között vagy. Az Úr azonban nagy kegyelmű. gondoskodik eledelről. amikor leomlottak Jerikó falai. hatalmas kézzel hozta ki őket onnan. Valahogy nem annyira színes. hogy az Úr ezt is hallja.

hogy az Úr jól bánt veled. amikor belevetjük magunkat egy úton való előretörtetésre. szent Nevedet hívom segítségül én is. hogy Ő munkálkodjon bennünk és általunk. amit el sem tudok képzelni. segítségért kezdek kiáltani. és amikor teljes súllyal ráállunk. Az első a fájdalommal jelentkező tehetetlenség. amennyire csak lehet. hogy próbáljak szabadulni. lelkipásztor volt.Szövetségesünkre. 2010. és legtöbbször ezek következményeként nagyon sok a szenvedés. ki tudna segíteni. és az ÚR segítségét kérve ismételten. hogy csapdába szoruljon a lába. hogy Uram. Képzeletbeli helyzet: megyek valahol. mennyi minden van. de az ÚR Nevét hívom segítségül. De. sok veszély van ilyen-olyan külsőséggel bevonva. Ennek a zsoltárnak is arról szólnak az előző versei. bármennyire nehéz. hogy a holnapi ige üzenetét megértsem. Istentől kérve erőt és segítséget. rövid időn belül két gondolat fogalmazódott meg. hogy egyik volt évfolyamtársam véget vetett életének. beszorul a lábam valamilyen hurokba. Az igét ezek után olvasva. lásd meg. Ő mindig mindennel az üdvösséget. férj. hogy körülfontak a halál kötelei. mennyien szenvednek hosszú időn keresztül súlyos betegségben. beszéljen. gyarló szolgád. Nagyon megdöbbentett a hír. de Ő mellettem marad. Hiszen én. hogy még sincs meg a várt eredmény. én is nagyon elszomorodok. akkor körülnézek. két gyermekes családapa.20.21. az örök életet akarja munkálni. mert jól bánt veled az ÚR! Mielőtt elcsendesedtem volna. ha pedig senki nincs közel. mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. esemény. ne fokozzam. hogy emlékezzünk ígéreteidre. Nem tudok rá magyarázatot. nov. hogy Te megcselekedheted: adj Atyám a gyászolóknak nyugodt Lelket. szombat – Jolán Zsoltárok könyve 116. Nyílván senkinek nem kívánom. légy újból nyugodt. és egyszer csak egy csapda csapódik fel. sőt. nem is lehet szavakba önteni. És olyan sok szenvedés van ezen a világon. dicsőítsük szent neved és mások is lássák hatalmadat és kegyelmedet. de nem kételkedem abban. nyomorúságban és bánatban vagyok. amit olyan nehéz elhordozni. de az életünk számtalan csapda környékén jár. Megenged néha nehéz időket. miként lehet felnyitni. mert ez minden esetben nekünk is jó. Nézem a csapdát. próbatételek vannak sokszor a keskeny ösvényen is. Első dolgom. Csapda volt. meg kell próbáljam. néha kiderül. ebben a világban sok a bűn. 190 . megfogott és megsebzett egy váratlan körülmény. sajnos. hogyan lehet nyugodt a lélek ebben a világban. aki csak távoli ismerőse lehettem egy embernek. engedjük. Ha nem sikerül. de nagyon szeretnék Istentől igazán vigasztalást és erőt kérni feleségére. Olyan sok. Sok minden van figyelmesen elrejtve. Hanem. De én lelkem.15: Szemem állandóan az ÚRra néz. beszélhessen velem Isten. kérlek. nov. mire figyelünk. Mert a lábunk ugyan nem. hanem Benned megnyugvót. 2010.7: Légy újból nyugodt. Ezeknek egyikéből megtudtam. hogy ezt a gondolatsort ne folytassam. Nem közönyöset. arra kérlek. gyermekeire. halljam meg ezt az igét is. becsaptak minket. de a családtagjainak fájdalmát azt hiszem. Mennyi ember veszíti el szeretteit. lelkem. mert nem lesz vége. Jó Atyám. próbáljak Istenre figyelve egyszerű gondolatokat leírni. de ez attól is függ. vasárnap – Olivér Zsoltárok könyve 25. Igen. honnan. sok a gonoszság. megoldani. elolvastam a mai napon érkezett internetes üzeneteket. Kérlek Uram. bármi. a közösség életében. és én magam is beszéljek önnön lelkemmel: légy csendességben. és a sóhaj. cselekedj ma is életemben. Minden nyugtalan lelkű embernek kérem a Te kegyelmedet. hogy merre járunk. csak egyre mélyebbre jutok a csüggedésben. Mennyei Atyám. talán egy erdőben. Sírni tudunk csupán. ami még rosszabb.

minden gonoszság ellenére bizodalmunk van arra nézve. hogy a parancsok korlátoznak minket. hogy a magunk életében is ott legyen a bizonyosság. annyira szükségem van erre a biztatásra. nem történhet semmi akaratán kívül. vagy erőtlenség miatt belekerülünk egy csapdába. hogy ezek a korlátok nyújtanak védelmet. Te magad oltalmazol engem. akkor nem értettem. Gyermekkoromban hallottam. feleslegesen erőlködve. élő reménységgel várjuk. Gyermekkorunk óta megszoktuk. Amikor felismerjük. hogy Isten megőrzi azokat. hanem Istenre tekintsünk. Nagyon sok zsoltárra. de időnként megfáradunk. ezért is kéri az Atyát. Jézus többször úgy gyógyított. sokféleképpen hallottam ezt a gondolatot. hogy Vele együtt győzni fogunk a gonosz felett. reménytelennek a helyzetünket. elindulni és járni. sokan sajnos ezen nem is jutnak túl. hogy megtapasztalja a vezetést is. hogy az Ő segítségével hűségesek maradjunk. hittel. Szinte mindig önmagunkkal kezdjük. Ő legyen az első mindenben. akkor még nem ismertük azt az igazságot. Ha pedig néha önhibánkból. aki az URat féli. Jézusunk arra tanít. az a továbbiakban is Őreá akar majd tekinteni. de nem lehet. akkor menekülést keresünk. nem viccesen. tudjuk. Azóta sokszor. hogy Ő maga őrizzen meg minket. bibliai igére hivatkozhatunk. hanem fájdalmas komolysággal sóhajtott: hogy kifutnék ebből a világból. Megváltónk az Atya oltalmába helyezte életünket. mert azt mikor észrevesszük. hogy a betegeken kihirdette isteni erejével és felségével a gyógyulást. és megtapasztalja a szabadulást. nézz az Úrra szüntelen. jól sáfárkodni. hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. hogy az Ő követői nem futamodhatnak meg. Ne a csapdára nézzünk elsősorban. ahol nincs szenvedés. hogy nem azt jelenti Istenre nézni. mennyei Atyánk akaratát követni.1: Boldog ember az. nem a menekülés a megoldás. hogy állandóan Istenre nézzünk. beleegyezése nélkül. mert valahol szíve mélyén minden ember felismeri. az irány téves. Én lelkem. s bizony. Ebből azt is megértjük. igyekszünk hűségeseknek maradni. de a legjobban arra van szükségünk. hétfő – Cecília János evangéliuma 17. ha ebből a világból kiragadnál. hogy az út nem jó. az Ő Nevét magasztalni. már-már feladjuk. Harcolunk. ahol olvasunk arról. Bizalommal. vagy leprásan a papokhoz indulni. ebben a gonosz világban is tudjunk istenfélő életet élni. sok örömöt talál parancsolataiban. de a betegnek magának kellett felállni. nov. 2010. kedd – Kelemen Zsoltárok könyve 112. hogy vedd ki őket a világból. ne a magunk erejével akarjunk szabadulni.22. ezért. tanuljunk. Ez már az Istenre figyelés folytatása.15: Nem azt kérem. nov. mikor nem. de jó lenne. hanem arra hívattunk. fájdalom. engedetlenségből. hogy a gonosztól nem tudom magam megőrizni. akik hozzá fordulnak segítségért. Persze. Amit meg kell tanuljak. Vele együtt maradhatok meg. mert az Ő segítsége bizonyos. de aki mondta. a teljes szívből való meggyőződés. URunk tudta. gonoszság. 2010. csapdák korlátozzák és pusztítják életünket. hogy az ÚR helyreállítson minket.Jónak álcázott gonosz. haladás már rég nincs. nehéz lelki tusakodások alkalmával magam is felkiáltottam: Atyám. magadhoz. hogy a küzdelem nem könnyű. sokszor évekig harcolnak eredménytelenül valamitől való szabadulásért. mert aki Őreá tekint. sem emberek védelme nem elegendő. Istenem.23. hogy Istenünk őrzi életünket. hogy akkor semmi felelősségem és semmi feladatom nincs. ezek nélkül nagyon sok veszedelemnek 191 . mennyire nehéz ebben a harcban megmaradni. amikor felfedezzük. hogy tudhatom. az. erőtlennek érezzük magunkat. olyan fontos az. hanem Istenhez szükséges menekülnöm.

melynek szövegét idézzük naponta. vagy bármilyen magyarázata is lenne arra. tagadja meg. A parancsok Isten parancsai. amit ezek hoznak életére. ezért megköszönjük. vallja meg azokat. hogy gyakran zúgolódtam. ha vétkezett? Újra nagyon érdemes elolvasni. Ül az ember a bűnei mellett. az Ő akarata.” Ebben az olvasatban már szó szerint is megtaláljuk ezt a magyarázatot. Vannak vétkeim? Szégyellem. hogy a panaszkodó férfiú még mindig a bűn mellett van. és siránkozik amiatt. hogy ha bátor volt valaki. hogy ritkán gyönyörködünk ezekben. hogyan próbálták minél pontosabban lefordítani a bibliafordítók. tüdőszűrésen kiderülhet. Nem csak azt mondja. Felnőttekként már tudjuk. Akkor késő jajgatni. avagy meggondolatlan. ha tudom. Van 192 . ha elkövetkezik a baj. Károli Gáspár is ezt az üzenetet emeli ki. mit tegyen a férfi. a férfiú az ő bűnei mellett? ” Itt az a gondolat egészíti ki az előzőeket. Ha valaki naponta elszív 2 csomag cigarettát. Teremtő Atyámat szeretlek. hanem induljon el a visszaúton. amikor azt írja: „Mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért bűnhődik. Mert amióta felnőttünk. ami ebben a versben van. hogy közlekedési szabályok. ha szembefordul vétkeivel. akkor vállalja férfiasan annak következményeit is. hogy nem kell sírni. de igen. Az újfordítású Biblia. azóta szüleink figyelmeztetéseit már nem indulatosan. néha át is hágjuk egyik-másikat. és nem utolsó sorban az Ő áldása is. hogy Isten adta. Örömömre fognak szolgálni ha Istentől fogadom el. amit parancsolataiban találhatunk. pillanatok alatt lebénulna a forgalom. hogy el szeretné hagyni. gyakran bosszankodunk a szabályok miatt. mert nem láttam mögötte féltő szereteted. hangsúlyozza. hiszen vétkeinek következménye érte utol. Ne siránkozzon. hogy súlyos beteg. amikor ezt írja: „Akkor hát miért zúgolódik az ember? Jobban teszi. és lesz egyszerű az annak való engedelmesség. hogy érettünk adattak. mintha azok csak személytelen forrásból származó előírások lennének. Minden törvény azáltal kerül közel hozzám.39: Miért siránkozik az élő ember. hagyja el bűneit. nem hallható ki a mondatból a szándék. pár esztendő múlva. Istenem. szerda – Emma Jeremiás siralmai 3. ne tessék jajgatni. És legalább ennyire érdemes azt is végig gondolni. javamat akarja azzal szolgálni. ha intenek. hogy ne válasszam el a törvényt a törvény adójától. az fog előbb-utóbb beérni és következményei nyilvánvalóak lesznek. tudjuk. Az ige összekapcsolja az ÚRnak félelmét az örömmel. megvallom. a fenti megfogalmazásban azt az üzenetet közvetíti. a panasz helyett megmutatja. a megtérés útján. mégis. hogy a bűnökért van a bűnhődés. hogy Téged. hogy elkövette a bűnt. Érdemes tovább gondolni ezt a képet. netán megbánta volna. tisztellek és alázatos istenfélelemmel vagyok irántad.24. nov. Te pedig örömöt adsz szívembe minden szavad. hogy amit vet az ember. azt fogja aratni. hogy védelmünkre vannak. szépen megvannak egymással. Ne tekintsek a parancsolatokra úgy. ne csak siránkozzon a szenvedésért. Ebből azt értem. Nagy bibliafordítónk.” Itt már program. Ma megértem. amit a Szent István Társulat fogalmaz meg bibliafordításában. nagyon sok alkalmazást találhatunk környezetünkben. nemtörődöm volt. Érdekes üzenetet olvas ki Káldi György ebből az igéből. parancsod által. parancsok nélkül nem lehetne egyáltalán az utakra kimenni. Talán azért. vagy csak értetlenkedtem egy-egy parancsod miatt. az Ő vezetése. hanem örömmel fogadjuk. hiszen nem csak Isten igéje hirdeti. amikor vétkezett. amit magyar nyelvre fordítva így fogalmaz meg: „Mit zúgolódik tehát az ember életében. Ne tűrje meg maga mellett. hanem bátorít. harcoljon az Úr segítségével ellenük. a férfi. hanem elemi iskolás szinten is tudja mindenki. hogy azt a gazdag üzenetet. Isten törvényeiről is tudjuk. egy-egy igei intésért. aki vétkezett: forduljon szembe a bűnnel. az igazság mégis az. 2010.lennénk kitéve. tennivaló is van. érettem hirdette ki. hogy ők mennyire jót akarnak. illetve hogyan igyekeztek a tömör üzenetet a fordítás által is érthetővé tenni.

de nem leszünk magunkra a harcokban. ami néha életünkben pislákol. A mindennapi gondolkodásban a szeretet ellentéte a gyűlölet. ezek hiányára mutat rá az Úr. mint például azt. hogy amennyiben egy közösség gazdasági életének mutatói nem változnak. és teljes életével rábízza magát az ember Istenre. Egyiptomhoz fordul segítségért. másként nem üzenne Isten. nem hallgattatok rám. Mindenható! 2010. hiszen aki Isten elé járul. mert gyermekeinek életét is befolyásolja. Isten üzeni a próféta által. változtathat a történelem szekerén is. Ő tehet csodát. mire van szüksége az Ő népének. Izráel veszélyben érzi magát. Egyik ilyen „dolog”.15: A béke és a bizalom erőt adna nektek! Mivel feltételes módban hangzik el Istennek ez az üzenete. hanem csak maga Isten lehet a teljes szeretet. péntek – Virág Ézsaiás próféta könyve 30. ami nem férhet meg Ő vele együtt. nagyobb erő. Ahol Isten szeretete megjelenik. hogy egyfelől ezek nincsenek meg. és engem szólít az ige: miért siránkozom? Forduljak szembe a bűnnel. s akkor egyre jobban kiszorít onnan mindent. Nem mindegy rettegni a holnaptól. annak bíznia kell az Úr hatalmában és az Ő jóindulatában. másrészt pedig ezek meglehetnek. Ő nem szokott olyat mondani népének. túl nehéznek tartottam a szenvedést. Izráel 193 . Megváltónk mondta. Békességre van szükségük. a félelem. de szívből: Köszönöm. Tőle kér és vár segítséget. Igen. az is az Isten ajándéka. Istennek kell egyre jobban betölteni szívünket. az ég és fölt Teremtője. ha Istent ismerik. hogy szeretsz engem. hogy eltűnik a félelem. de ugyancsak a teljes szeretetből. amiről érezzük. már csak azért is. Hiszen még az a gyertyalángnyi szeretet is. hogy mi jelent reális segítséget. nov. a végső szó Istené. de az Ő szeretete sokkal több.25. az Ő szeretetének jelenléte olyan átalakulást hoz az életünkben. emberi értelemmel nem képzelhető el. hogy azt is tudják.fájdalmas következmény. ha pedig valakinek az Úr nagyobb feladatot ad. akkor abból komoly baj lehet. Istentől és Istenből származik. ami mégis a bűneim következménye volt. vagy jó pénzügyi szakemberek. a gazdasági élet sem ismeretlen és nem közömbös számára. Annyiszor alkalmazható ez mai körülményeinkre is. életünket. avagy tudni. hogy nem lehetséges embereknél. Amikor Isten üzen. hogy nehézségek is adódnak. mert az Isten szeretete tölt be minket. de nem azért. hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül. Igen. vagy valóság. Panaszkodtam már a szenvedésért. hogy bezzeg. amit csak Ő tud megvalósítani. mert mi nagyon bátor emberek lettünk. Különbség van az istenfélelem és az Istentől való félelem között. még csak ne is földi hatalmasságokban bízzanak. hogy Isten előtti csendességben fogadják el és fogadják meg az ÚR szavát. kegyelmében. itt is rámutat arra. Sajnos. s mint ilyenek adott esetben józan következtetéseket fogalmazhatnak meg. Mit mondhatunk erre? Talán az ének szavaival válaszolhatunk. mindig van még megoldás. Uram. De nekik többletük. János apostol pedig a szeretetről ír. hogy ne emberekben. Akkor hát engem kérdez. 2010. Íme. Egyik jele ennek. Keresztyének is lehetnek közgazdászok. most már nincs semmilyen megoldás. nov. csütörtök – Katalin János első levele 4. az egyiptomiak jóakaratában reménykedik. És a bizalom sem maradhat el. akkor ez a szeretet is nagyobb lesz. ebben a versben pedig a teljes szeretet fogalma szerepel. arra következtetünk. ott valóban nincs helye a gyűlöletnek sem. egyszerűen. hanem azért. Adj hozzá erőt. ez pedig mindenre elég. olyankor is. azt szeretné megnyerni. hiszen van nekik hatalmas szövetségesük.26. arra.18: A szeretetben nincs félelem. amikor az emberi szemmel nem látszik. sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. mint amit ember feltételez. a félelemé pedig a bátorság.

vasárnap . Ő bennünk él.erre azt válaszolja. türelme és kegyelme érthetetlenül nagy. Betelt az idő.Stefánia A Lukács írása szerint való szent evangélium 1. például hányan írtak. vagy néha már múlt időben. szombat . Ma is érvelnek így emberek: olyan jelentéktelen volt a Krisztus munkássága. hogy csodák által is szabadítani tud. Talán Egyiptom. mármint az üldözők elől menekülve. Az hirdeti Isten Országát. Eljött az Ígéret. amikor a zsinagógában falujuk szülötte azt mondja. hogy a történészek meg sem említik. hanem a hitetlenség miatt. hogy meglátogatta népét. Ha mi Neki engedelmeskedünk. az idők teljessége eljön. Keresztelő János is ezt hirdette. hogy mi forduljunk Ő Hozzá. Isten pedig üzen. béke. Jézus Krisztus általunk ismert első igehirdetése ez. amint a folytatásban olvashatjuk. Mennyire hasonlít a mi életünkhöz. nov. Nagy Sándorról. A názáretiek is felháborodnak. Otthon nehéz ezt elmagyarázni. Meg akarja utána áldani a népet. vagy ahogyan olvassuk másik helyen: eljött az idők teljessége. ott van az Ő Országa. aki ezúttal engedelmes. akiben beteljesednek az ígéretek. hogy Őbenne beteljesedtek a próféciák. és higgyünk szavának. valahogy az ember mindig másként képzeli el. hogy a jeruzsálemi királyi palotában keressék őt a bölcsek. Izráel Istene. hogy íme. Lenne? Legyen! 2010. A zsidók is másként várták a Messiást. ahogy egyesek gondolják. akiről ő maga mondta nem sokkal korábban. hogy bízzunk Benne. Pedig. Ma sem úgy valósul meg Isten Országa. Hanem úgy. még a tanítványok is azt a pillanatot lesték. míg Jézus Nevét milliók dicsérik. Legkevesebb az. akkor már ma Isten királyi uralma alatt vagyunk. nov. Veszedelem és küzdelmek sokasága áll előttünk naponta.28. de nem jön ki hang a száján. Még Keresztelő is kérdéssel fordul ahhoz. és elközelített már az Isten országa: térjetek meg. nem a szavak hiánya miatt. hogy minden emberi lehetőséget kipróbáljunk. hanem arra. végső soron menekülünk. ki tudja miként. Eljött az Istentől rendelt idő. amikor Jézus helyreállítja a dávidi országot. Isten megjelenik a világban. megmaradás is. ahol Isten uralkodik. az Isten Báránya. de nem úgy. még mindig üzen. Most már nem a magáét mondja. ha lett volna bizalom. ki tudja merre. amiért nagyon hálásak kell legyünk. amint Isten akarta. Nem könnyű ezt elfogadni. Ekkor újabb csoda történik a főpappal. hanem beteljesedik.Elemér Márk evangéliuma 1.27. Bezzeg. Azt mondja nekünk is. ő igazán jelentőset alkotott. békességben álljunk Ő eléje. hanem úgy. nem egyszer bizonyította már az övéi életében. Isten ígérete nem botlik meg az ember hitetlenségén. A mi válaszunk mi lesz? Inkább menekülünk? Marad a feltételes mód: ha lenne.68: Áldott az Úr. Először akkor. mondhatjuk mi. talán más valaki. az angyal által közölt nevet adja az újszülöttnek. És Ő azt akarja ma is. amint Jézus tanította: Isten országa bennetek van. aki elhozta azt nekünk. amikor ígéretei valóra válnak. Nagy Sándorról egy vasárnapon legfeljebb néhány riport lehetséges egy-két csatornán. aki által megvalósul Isten királyi uralma. amikor az angyal szavában kételkedik. nem az emberileg 194 . Zakariás kétszer él át csodát. és váltságot szerzett neki. Nálad is? 2010. amikor Ő cselekszik. A hitetlenségnek ára van. Isten Országa eljött Krisztussal. és ott. hogy mi inkább lóháton vágtatunk. megszületik az Útkészítő. amint az emberek gondolták. hogy nem arra van szükségünk. Mi pedig azt sem tudjuk. kihez meneküljünk segítségért.15: Betelt az idő. Ő tudja a szabadulás útját. és újra tud beszélni. ez eget-földet rengető esemény kell legyen. akkor erő is lett volna. Neki van megoldása. és higgyetek az evangéliumban.

hogy itt már nem csak az ő családjának eseményeiről van szó. Lélek által felismeri. legjobb reménységgel vagyunk afelől. ha ma már nem születnek Keresztelő Jánosok. a közeli eseményekről. és most mindenki úgy megy ki szünetre. Isten Fiát előbb helyezi a hívő. és ezt mondta: Távol legyen tőlünk. Az Isten csodáját átélő főpap. A mi életünkben is felismerhetjük Isten kezének munkáját mindenben. mint a gyermekek az iskolában. őszintés és szívből ígéri. Nem a saját örökösét. bűnösöket Isten megváltott. bizony van. Megállítom őket. hogy mekkora kegyelem munkálkodik itt. Minden az ÚR munkája. hangzik kórusban. amit az Úrnak megfogadtam? Néha épp az úrasztalánál gondolkodom azon. őszintés és komoly elhatározással mondta ki a fogadalmat. akkor kimehettek szünetben. Azt is gondolom. hogy megígérjük-e azt. Noha bizonyára nagyon boldog. Jó. miután sokadszor sem sikerül megtartsam. senki nem sétál. az ÚR népéhez fordulását. Miután hallgattuk Isten igéjét. hogy megszületett gyermeke. s amit a mi Istenünk cselekedett velünk. most kezdenek beteljesedni a próféciák Isten népének megváltásáról. anyját. Meggyógyult nem csak a beszéde. Ő pedig részese lehet ennek a nagy tervnek. akiért annyit imádkoztak. Advent alkalmával úrvacsoráztunk tegnap. most is elhangzott a kérdés. mi életünket Neki szenteljük-e? Mint az Ő megváltottai. még akkor is. hogy nem szalad. és nekünk örök életet ajándékoz. mindezek után tehát. hanem a Lélek által magasztalja az URat és prófétál Isten terveiről. hogy nem is szép. Csak néha olyanok vagyunk. akarata és terve. Isten népéhez tartozunk mi is. hogy mi nem hagyjuk el az URat. Csengetnek szünetre. hogy Őt. most aztán fog sikerülni? Meg tud Isten bocsátani annyiszor? A hitvallás is jelentkezik. ebben a dicséretben az ÚR Nevét áldja. s mint minden alkalommal. most pedig megkapta az Istentől megígért országot. sikerül az Úrnak szentelni életünket egy helyzetben. hogy mindenki átgondolva. hogy ígérem és fogadom. ajándéka. apját. hanem Isten az Ő népéért cselekszik. hogy mit ígért Istennek? Én miért jövök sokszor szinte kétségbeesve. hogy minket. Mindenki megértette? Igeeen. mi emberek részeseivé leszünk ezeknek. hogy meglássa. mégsem a gyermeket említi első sorban. hogy mindazért. váltságot szerzett az ÚR nekünk is. akinek születéséről egy idő után lemondtak. hanem a hite is. és magasztaljuk szent Nevét. és mekkora dicsőség készül az ÚR terve és akarata szerint. hétfő .Taksony Józsué könyve 24. Miért nem tartják be? Izráel miért felejtette el annyiszor. Pedig olyan nagy szemekkel és ártatlan egyszerűséggel néztek és ígértek. legyen áldott szent Neved. leányát. megértse. hogy a mégis fennálló emberi gyarlóságot Krisztus szenvedése és halála elfedezi. hanem Isten váltságának kezdetét. elmondom. és erőtlenségünk tudatában Isten segítségét kérjük. hanem Isten munkáját. valóban a hála fogalmazódik meg szívünkben. fia lesz az eljövendő Messiás megígért útkészítője. 2010. hanem sétál. Uram. hogy azt is el tudjuk mondani. és megvallottuk.16: Erre válaszolt a nép. már rohannának is az udvarra. hogy miután Izráel népe évtizedeken át vándorolt.29. félhangosan mondtuk kórusban. majd az angyali üzenetben Zakariás kételkedett. ugyanúgy rohannak. Egyedül Istené a dicsőség. hogy hisszük. Zakariásnak Isten Lelke adja meg azt a világosságot. amit Jézus Krisztus tett értünk. hogy amikor törekszünk betartani ígéreteinket. miután hallottuk az úrvacsora szereztetését. fiát. mint saját családját. az üdvtörténet érkezett el egy nagyon fontos mozzanathoz. amikor sikerül legyőzni a kísértést. hogy akkor most újra ígérjem meg. nevének tovább vivőjét látja előbb. egy akarattal az egész nép mondja. ordibálva.lehetségest fogalmazza meg. hogy már ebben a világban az Ő dicsőségére élünk? Hangosan. Mintha az előző perc nem létezett volna. Jézus tanította néhány évvel később. Ebben bízva 195 . az iskolában nem is szabad kiabálni. ígérjük-e. hogy elhagyjuk az URat. kiáltanak. nov.

8: Magad elé állítod bűneinket. Az ige azt a gondolatot juttatta eszembe. és ők is csak emberek. hogy Isten mindent lát. hogy többé nem teszünk olyat. lehajtják fejüket. a gyülekezet férfi tagjai sorban magyarázzák a Bibliát.27: Azon a napon megnyílik majd a szád. azért tanult. kedd . Nem elmarasztalásként írom. ha az ÚR küldi és 196 . hogy Te erősíts meg fogadalmaimat betartani. berendelik őket a tanári szobába. hogy az ÚR akaratával ellenkezik. hanem az iránta való hála és szeretet okán arra igyekezzünk. Isten igéjéből azt olvassuk.mondom ma a választott néppel együtt. nem gondolunk a következményekre. súlyosabb esetben büntetést szabnak ki rájuk. amit teszek. hogy nem is hibásak. mintha kissé azt gondolná az ember. Az ottani tanári kar szokása az. titkolt vétkeinket orcád világossága elé. akkor bátrabbak vagyunk. hogy az ÚR maga elé állítja bűneinket. mert nem akartak rosszat. azért fizetjük. szerda – Elza Ezékiel próféta könyve 24. amit tettünk. vagy nem gondolták. nem ritkán dicsekvők és sok mindent bevállalók. Valahogy ilyenek vagyunk mi is. hátha az ÚR nem látja. 2010. és az Ő igéjének sáfára. amikor nyilvánvaló rosszaságot tesznek. a tanárok előtt általában szelídek. hanem örömüzenet. beszélni fogsz a menekülttel. amiről tudja. hogy ne cselekedjünk semmi olyat. ártatlan tekintettel. hogy az emberek előtt ne derüljenek ki legtitkoltabb hiábavalóságaink. Nálunk. hogy nem akarlak elhagyni Téged. Isten gyermekeinek az nem fenyegetés. világosan. Nekünk. hogy akkor kell prófétáljon a próféta. bűnt követünk el. Addig. hogy ne a büntetéstől való félelem miatt. míg valamilyen módon nem érezzük. Amikor vétkezünk. reformátusoknál természetesen a lelkipásztor. fogadkozunk. mennyire jó módszer ez. talán nem figyel épp most ide. Amikor baj. hangoskodók. Adjon a mi URunk bölcsességet. és ott minden tanár jelenlétében kérdezik ki az eseményekről. Hetente egy nap az iskolában tanítok. hitet nekünk. Ő a szakember.30. vagy. 2010. ahol azt vallják. remegő hangon igyekeznek bizonyítani. Rettegve ügyelünk arra. beszéljen érthetően. akkor bánjuk. hogy ilyen következmények lesznek. titkolt vétkeinket az Ő világossága elé. s amit utólag magunk is megbánnánk. Pedig mindössze 4-5 tanár szokott a tanári szobában lenni. Azok a gyermekek. hogy egész életük az ő mennyei Atyjuk szeme előtt zajlik. de nem volt túl meggyőző a szolgálat. dec. ki hirdesse Isten igéjét. de hamar megbékülünk azzal a ténnyel. de mégis. nyomorúság ér. a vasárnapi prédikációt az ÚR asztalától felesége olvasta fel. Ebből a szemléletből nőtt ki a mai gyakorlat. Készüljön fel megfelelően.Andor Zsoltárok könyve 90. Hetekig erről beszélt a falu. alkalmam volt párszor részt venni olyan gyülekezet istentiszteleti alkalmain. és Rád bízom magam. hogy amikor a gyermekek rossz fát tesznek a tűzre. addig megalkuvásokkal. Istenem. felnőtt keresztyéneknek van még egy nagy és téves szemléletünk. amiről tudjuk. hogy mindenki egyformán Isten gyermeke. akik a folyósón szünetben társaik előtt bátrak. hogy a lelkészen kívül más ne is beszéljen az igéről. és mivel nem volt ki helyettesítse. de számomra elgondolkoztató tapasztalatot jelent. A másik véglettel is találkoztam. nem éppen elismerően. és többé nem kell hallgatnod. hogy képtelenség. Nem tudom. majd pedig legtöbb esetben megszidják őket. és zokogva kérnek bocsánatot. 1. Egyik falusi gyülekezetben a lelkész beteg lévén. amivel Őt megbántanánk. noha mi már nem embereknek kell számot adjunk. az ő feladatköre hirdetni Isten igéjét. magyarázkodásokkal folytatjuk a bűnös életmódot. nov. akkor sírnak. s a módszer sem. hogy ki hirdeti.

/ együgyű szavamtól / sírásra fakadnak. vagy csak gondolják egyesek. előttünk munkálkodik és készíti azok szívét. aki által Isten nekünk diadalt ad. melyen többé a halálnak és az elmúlásnak nincs hatása. mi a megoldás. megfizetni. hogy a bűn olyan súlyos. hogy az ÚR üzenetét felismerje. elfogadja és azután közvetítse az igehirdető. csak egy kis hiba. hogy van bűn. a mi URunk Jézus Krisztus. aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Isten minket örök életre hív. azt gondolják. dec. hogy a bűn nem olyan súlyos dolog. ki szabadít meg engem? A bűn erős. örök győzelemre. Jézus Krisztus. kudarcaimban. Ezeket a győzelmeket pedig az Isten nekünk ajándékozza. nem Isten igéje. akkor Ő megnyitja szánkat. akinek zöld jelzése volt alig tud lefékezni. Mert Isten azt mondja. meg csak jó az Isten. 2. Hetekig gondoznak többen egy talpalatnyi zöldet a tömbház előtt. hogy az isteni üzenet eljusson valakihez. hanem hálát szeretnék adni Neked. lelkiismeret furdalás nélkül letapossa a füvet./ az Ur áll mögöttem. Több-kevesebb türelemmel állok a piros lámpánál az autóval. Jézus Krisztus legyőzte a bűnt. Mennyire bosszantó. jön valaki egy drága autóval. Harmadnapon legyőzte a halált. Sokan gondolják. Pál apostollal együtt kérdez. erőtlenségeimben megszólít az Isten. és arról akar ismételten meggyőzni. Ha eléggé akarjuk a jót. Adja meg a mi Istenünk minden alkalommal. hogy a bűn miatt nem lehet a mienk az örök élet. amikor olyan embereket látunk. nem beosztás szerint. Nem kényszerrel. akkor ne is foglalkozzunk vele. Őt nem érdekli sem a tiltó tábla. van fullánk. Győzelmet. akkor sikerülni fog. hogy ne ütközzön. Majd csak lesz valahogy. Erre törekszem én is. hogy Ő diadalra hívott. hogy Ő. a halál minden ember életében bekövetkezik. hogy miként győzhető le a kísértés.felhatalmazza. Tudjuk jól. Jön hátulról egy másik autó. vagyis legyőzi az életet. akikhez el akarja juttatni szavát. Isten elhívása szükséges. és életre támadt. akik semmibe veszik a törvényeket. hanem követe lesz a Szónak. vagy halál. csütörtök – Melinda Pál apostol első levele a korintusiakhoz 15. Akkor pedig le kell győzni a bűnt.57: De hála az Istennek. 2010. amúgy is sokan vagyunk ebben a helyzetben. Ilyenkor már nem hallgathat a hívő. félelmeimben. sem a többiek fáradsága. Az ilyen igehirdető lehet nem lelkipásztor is. nem akar tíz métert gyalogolni a parkolóhelytől. péntek – Ferenc Hóseás próféta könyve 8. . mert Isten ránk. emberi erővel lehetetlen a mennybe jutni. Örök életet. mondják. Amikor Isten küld. úgysem tudjuk megoldani. amikor Szavát továbbmondjuk azt a csodálatos tapasztalatot.12: Előírhatok nekik ezernyi törvényt. Idősebb bácsi. Pál ezért hálát ad Istennek. Kérdés tehát törölve. Itt pedig kiegészíti azzal. amikor fontos. sőt. semmibe veszi a piros lámpát. talán egy-két jó módszert is elsajátítunk arra nézve. 3. hogy diadalt adsz Krisztusban. hanem akkor. nem tartozik rájuk. másfelől pedig emberi erővel lehetetlen legyőzni. Ha ennyire komoly és súlyos a helyzet.” 2010. mi lesz így? Ugyanő válaszol is: A Római levélben így írja válaszát: Hála az Istennek. 197 . mindnyájunkra bízza az Ő üzenetét. hogy ne azt lássam csupán. amit a költő-igehirdető fogalmazott meg: „S egyszer csak maguktól/ gyűlnek az emberek. / ránéznem alig kell / s a tűz is felszökken. Üdvösséget. olyan életre. és az. megtanít a mondanivalóra. kikerül engem. Atyám. néha tévedés. vagy az apostolt idézve: Én nyomorult ember. dec. Mai küzdelmeimben. áthajt az útkereszteződésen. hogy egyfelől halál jár érte. A másik csoport. Mindez emberi gondolat. mert a kereszten megfizette annak árát. minden ember életében. Erre is két féle képen viszonyulnak az emberek. s oda parkol.

rádió és Internet hirdetheti az igét felfoghatatlan mennyiségben. komolyan venni és seg0tségeddel megtartani. gondviselése. az üdvösségünket eredményesen szolgálhassa. Földi hatalommal. Vele szeretnék élni életem minden napján. ismeretséggel. megbánta bűneit és bocsánatért esedezett. Milyen nagy ajándék az. 4. azért tart még a kegyelmi idő. Isten kegyelme testet öltött és eljött a földre. ha valaki kegyelmet tud gyakorolni. Sajnos. Istennek ez a kegyelme nem csak földi életünkre.utána percekig reszket az ijedségtől. Semmibe veszi azokat. semmilyen törvényt nem tisztel. Isten minden ajándéka.19: A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés. új életet nyerjen. nem tudjuk megfizetni. hogy szinte komoly baj lett. hogy törvényeid óvják az életem. Jézus Krisztusban Isten kegyelme minden embernek megjelent. én ti bennetek. az is megtörténik. csak az Isten nagy kegyelme az. szeretném minden igédet magamra érvényesnek tekinteni. Istenem. Amint a Siralmak könyve írja. 2010. hogy pár száz évvel ezelőtt az emberek nagy része írástudatlan volt. Ezért. mindenik újabb ajándék. 2010. mondja a próféta. Azért tűr hosszasan mennyei Atyánk. hogy nekem is megjelent a Te üdvözítő kegyelmed. De nem a magasságos Isten előtt. templom pedig kevés volt. Minden kifejezés hangsúlyos. mint akire nem vonatkoznak Isten parancsai. hogy sorra mindenki átjusson a kereszteződésen.11: Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. hogy ma bármikor olvashatom üzenetét. önnön céljait követi. Köszönöm. azt gondolják. Isten legnagyobb kegyelmi ajándéka az Ő Fia. és Krisztusomhoz vezetnek minden alkalommal. hozzánk. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme. hogy minden ember megtérjen. Minden embernek megjelent Isten üdvözítő kegyelme. aki ugyanúgy jár el több alkalommal. melyről érdemes elgondolkozni. A piros lámpa mindnyájunkért van. Csak azért árasztja ránk mennyei Atyánk az Ő érthetetlen és véghetetlen szeretetét. szükségeinkre. köszönöm. hogy nem tartozik rájuk. amikor Jézus Krisztus megjelenik az életünkben. része lesz az életünknek. Ez a megjelenés karácsonykor történt. Életünk minden napja kegyelem. Utólag többször felismerte helytelen magatartását. azaz minden emberhez szeretne eljutni az üdvözítő kegyelem. Isten üdvözítő kegyelme. valahányszor nem így tettem. sőt. a saját akaratát valósítja meg. de van. és az Igazságot megismerje. Itt a földön. nem lehetünk eléggé hálásak. Jó Atyám. hogy ez a kegyelem eljusson hozzánk. Amikor Isten kegyelméről beszélünk. Hiszen ezeket nem érdemeltük meg. Isten kegyelme. amint Ő mondta. a mi Üdvözítőnk. Izráel néha úgy él. akkor született a földre testben az Isten kegyelme. 5. mert kegyelmes irántunk. hallgathatom is az igét. mindennapjainkra adatik. Bocsáss meg. Számunkra pedig akkor jelenik meg Isten üdvözítő kegyelme. hogy másokat károsít. hanem Isten kegyelme az üdvösségünket szolgálja. Már a kegyelem is olyan kifejezés. dec. figyelmeztethet Isten jelek és néha szenvedések által. de az eszes ember vigyáz a beszédre. Meg sem tudom köszönni Istennek. és mégsem ad számot magatartásáért. olyan is van. szombat – Borbála Pál levele Tituszhoz: 2. vasárnap – Vilma A példabeszédek könyve 10. akinek senki más nem számít. Ennek azonban Isten előtt megvannak a következményei. elfogadja. áldása kegyelem. ti pedig énbennem. Szép kifejezés volt hajdanán. 198 . Kegyelem. hogy kegyelmes uram. noha ritkán fedezte a valóságot. Lehetne talán így alkalmazni az igét a mai viszonyokhoz: szólhatnak a harangok minden nap. Azt olvasom a történelemkönyvekben. dec. hogy nincsen még végünk. néha sok pénzzel szinte mindent el lehet intézni.

Ma arra törekszem. igaz. amit feltételeztem Istenről. hogy minél jobban megértsem a kijelentést. kérdésekkel. hogy ne csak elméleti tanítás maradjon a kijelentés. hogy ezt nem tudom. napokon keresztül. kegyes élettel szolgáló hiteles keresztyének vannak mindkét táborban. aki azt mondaná. igaz voltáról. Elképesztő mennyiség. dec. amit megértettem az Ő Szavából. szellemi világ nincs. Elég. boldog ember az. amit az Ószövetségben. Hiányzik az. hogy „véleményem szerint”. hogy lehessen róla beszélni. Én nagyon sokat változtam és nézeteimen is változtattam. mikor azt mondja. Az ige tanulmányozása sok mindent megrendített abból. mint arany alma ezüst tányéron. hogy az igen az igen. ezek is segítenek a megértésben. Olyan nehéz megérteni. Olyan nehéz értelmes párbeszédet folytatni ott. de a legfontosabb az Ige marad. Kisgyerekkoromban szüleim elvittek templomba. lehet. néha még a hívő embereké is nem mindenben egyforma. 2010. a nem pedig nem legyen.14: De te maradj meg abban. ezt nem imádkoztam meg. ahol mindenki azzal kezdi. néha szélsőségekhez közel kerülve. magyarázat létezik. Mindezekre ismételten a lelkész-pszichológus mondása jut eszembe. Isten gyermekeire is hatással van a világi beszédben tapasztalható felületesség. De senki nincs. lehet kutatni és tanulni tovább. vallásórára. Ifjúként már elkezdtem magam is gondolkodni. 199 . vagy a korszakokban való teremtésre gondolunk. imádkozó. megrendíthetetlen választ ad mindenre. Az Úr Jézus pedig az egyértelmű beszédre buzdít. mit nem tudnak megvitatni 15-20 csatornán. amikor valaki be sem fejezett mondatra válaszol. addig meg lehet hallgatni minden magyarázatot. beszéltek Istenről. Adjon mennyei Atyánk megalapozott hitéletet mindnyájunknak. tanítást. amit tanultál. amit Isten a Bibliában mond. hogy legtöbb feleslegesen. és ehhez hasonlókkal. ha a hat napos. hanem mindenkinek van véleménye. vagy „én ezt még nem gondoltam át. legtöbbször emberi logika. hanem a magunkét mondjuk. Gyermekkoromban napi két órát sugárzott az egyetlen létező tv adó. és megalkottam a magam elképzelését tudományról. ugyanebben a könyvben olvasunk. hogy szinte jelentéktelen eseményekről mit tudnak. Ezen alapokra építsem igei gondolkodásomat és keresztyén életgyakorlatomat. hogy nem hallgatjuk meg egymást. hogy a tudomány biztos. hogy olyan a helyén mondott ige. Ma már közel száz adó van beállítva. Pál apostol lelki fiának szóló tanítása ma is alkalmazható. vagy talán helyesebb azt mondani.Vannak érdekes felmérések. e-világi értékrend szerint. imádkozik. De beszéljünk a magunk dolgairól. hogy ebben tévedek”. és amiről megbizonyosodtál. aki mielőtt beszélne. engedelmeskedjem mindabban Istennek. Az iskolában azt tanították. hogy „de ehhez én nem igazán értek”. így megbizonyosodhatom a kijelentés erejéről. egymás mellé beszélünk. Ezernyi könyv. Mert az emberek véleménye. A második lépés pedig az. hogy egy közösségben valaki egy témát. Gyakran találom magam olyan helyzetben. Komoly tudással rendelkező. s mielőtt gondolkodna. és a bibliai igazságokról. Bibliáról. Gyakran tapasztalom. hogy mekkora az egy napi információáramlás a világhálón. hétfő – Miklós Pál második levele Timóteushoz 3. ennek nem néztem utána. minden keresztyénnek meg kell tanulni azt. gondolkodik. és sokszor pár mondat után ki kell egészítse. 6. A huszadik században is több kérdésben nagy utat járt meg a bibliamagyarázat. különböző közösségekben. Amíg ezen alapon megáll. Néha azért rácsodálkozom. hanem rendeljem alá az életem az igének. egy igei kérdést próbál felvezetni.

mondani annál kevésbé. ha őszintén sikerülne meglátni. Nem egyszerű ellentét van az olvasott igében. Csak hálát adunk Istennek. nem azt nézi az ÚR. ami meghaladja az emberi képzeletet is. hanem a beteg szervet.2010. Földiekben ez elég ritka. aki megvizsgál minket. milyen akarat van bennünk. hogy nem mi kell megítéljük önmagunkat. 7. hogy a beteg szerv miben szenved és hogyan kezelhető. Őt kérdezzem magamról is. mert nagyjából megtanultuk. hogy figyeljek Isten diagnózisára. eljön az Ő Országa. az jó-e. mégis. érthető beszéd. azt azonban tudjuk. És vannak kivételek is. Nekünk az orvosnál az a problémánk. erről is érezzük. hogy emberi fogalmakkal próbálja elmondani János azt. hogy milyen indulatok. Ami a legfontosabb. az ÚR maga vigadozik népével. kedd – Ambrus Példabeszédek könyve 21. Mi az útjainkat. nem hiába mondja az apostol. és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg. Az ige azonban azt mondja. El sem tudjuk képzelni. hanem szívesen fogadják. de az ÚR vizsgálja meg a szíveket. a leírás alapján. add. de Isten nem tartja minden utunkat helyesnek. Persze. hogy útainkat Isten vizsgálja meg. az egyik legszebb a Jelenések könyvében a mennyei Jeruzsálemről. hogy ez az adventi jó hír eljusson 200 . milyen szándékkal cselekedtem. ebből az igéből is. mi irányítja az életvitelemet. nem járok-e téves úton. hogy mivé leszünk. megtisztelő a „főnök” jelenléte. A Bibliában azt is meg kell tanuljuk. nem én állapítom meg magamnak. a dolgozók együtt szoktak lenni. hogy a Biblia nagyon pontosan fogalmaz. hogy milyen lesz Isten Országa. hogy milyen is kell legyen egy istenfélő ember magatartása. hogy milyen csodálatos lesz. hogy amit most tettem. Vannak leírások a Bibliában. milyen célok. hogy önmagunk tetteit. mint az orvosi vizsgálatot. hogy még nem tudjuk. Az. még sincs ez egészen így. hogy nem a fájdalommal kezdődik a gond. a szent.19: Vigadozni fogok Jeruzsálemmel. Az orvos azt mondja. valóban Isten ítéli meg helyesen. Amikor egy ünnepség van.139). szerda – Mária Ézsaiás próféta könyve 65. az apostol is azt írja. Uram. és örvendezni népemmel. s ha egy vígasságon megjelennek. Ő velünk együtt ünnepel. az maga Isten. Nehezen tudjuk elképzelni. hogy az életvitelünk akaratának megfelel-e. hogy Istentől ihletett az Írás. hogy fáj valami. hogy az ember minden útját helyesnek tartja. vagy pedig nem. ismerd meg szívemet! Próbálj meg. Nem élünk kasztokban. a tetteinket tartjuk eléggé megfelelőnek. a vezetők más társaságba járnak. Esetleg az is lehetne. hogy a szívemmel mi is a gond. hogy mi van a szívemben. 2010. állítólag mindnyájan egyenlők és egyenértékűek vagyunk. kivel töltjük a karácsonyt szívesen. hogy Isten nem az életvitel vizsgálatával kezdi. magatartásunkat mi magunk mindig jónak tartjuk. vagy kivel készülünk szilveszterezni. hogy a szívünket isten vizsgálja. dec. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. mert akkor az állna itt. Gondoljunk arra. a Mindenható adventi reménységet hirdet számunkra. akik önzetlen tisztelettel viszonyulnak beosztottjaik iránt. dec. de az is nyilvánvaló. hanem azt vizsgálja. Egy munkahelyen is vannak különbségek. Úgy képzelem. ez jutott eszembe az igéről. vagy a lehető legjobbnak az adott körülmények szerint. Ez elég világos. Isten velünk lesz. Akkor pedig ugyancsak az orvos mondhatja meg. az igaz. Az ige tehát arra hív. hogy önmagam szemében jól teljesítek. Isten.2: Minden útját helyesnek tartja az ember. olyan népszerű vezetők. hogy milyen szívből indult. Talán ha szívünket vizsgálnánk. Az fontos Őelőtte. És ezzel egyet is értenénk. Nem mindig rossz ez. 8. nem lesz mindenki feszélyezett. nem a fájdalmat kezeljük. ne elégedjek meg azzal. és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt. Istenem. Dáviddal együtt imádkozom: „Vizsgálj meg. Az ige azt mondja.

A másik példa is Dávid életéből legyen. Atyám. És hadd tudjam ezt is őszintén kérni. azzal a hittel. Hiszen Neked köszönöm meg a mindennapi kenyeret. hogy Istennél rejtőzött el. Ő az. De nem is emberi erővel fog eldőlni a győzelem. A gonosz nyilai azonban. akkor abban a bizonyosságban kellett ezt tegye. hogy ne csak ritkán. bármely módszerrel a világban a szabadulást. Ő megőriz engem.minden gyermekednek. A szegénység miatt gyakran vagyok szomorú.8: Se szegénységet. Sok mindenről gondolom néha. akkor kétségbeesetten keresik minden áron. vagy legalább hasonlóan. Itt már nem vakmerőség az egyenlőtlen küzdelmet vállalni. Ő tanít meg. szükségesnek tartott imát szívemből fakadóan és őszintén elmondani. még a mai harci eszközök sem. hanem állandóan megköszönjem azt.114: Rejtekhelyem és pajzsom vagy. hitemből. mindig volt mibe öltözködnöm. Noha nem éheztem soha. ezért az ÚR a rejtekhelyen. Sok embert ismerek. hűségemből eltántorítani. s jól tudom. hogy miként rejtőzzünk el Isten oltalmazó szárnyai alá. a mai napon is. Góliát ellen indul a kis pásztorgyerek. se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt. néhány ütést kibír. adjunk rá egy kemény páncélt. hogy Isten is ott van. Neki menekülni kellett Saul haragja elől. Nem úgy olvasom tehát ezt a zsoltárverset. Bocsásd meg hálátlanságomat. hogy azzal is 201 . 2010. és gyakran panaszkodom is. s tető is volt fejem felett. Segíts. szeretném ezt a sokak által ismert és igaznak. hogy gyakrabban emlékezzem ezekre. néha. hogy Isten velük van. Ezért is keresem a Te igédet. hogy Isten szereti és megóvja az övéit. hogy reménységgel éljek. 10. s amikor elrejtőzött a barlangba. hogy mindig és minden helyzetben az ÚR igéje ad világos útbaigazítást. szépnek. mindig azt képzelem magamról. emberi erővel ez a harc egyoldalú lehet csak. igédben reménykedem. Dávid barlangba rejtőzött. Emberi számítás szerint a biztos halálba. hogy mivel tudom. 2010. Dávid leveti a páncélt. akár katonai felszereléssel. hogy jó reménységgel tekintsünk mindnyájan a Veled együtt töltendő örökkévalóságra. csütörtök – Natália Zsoltárok könyve 119. hanem meggondolatlanság lenne. Mennyei Atyám. Veled megmaradjak. ahogyan intézed sorsomat. a barlangban. Ki védi meg őt az erős vitéz hatalmas csapásaitól? Legalább próbáljuk meg. add. Mennyei Atyám. hogy ott van vele az Isten. dec. ez is valami. ma nem fenyeget engem dárda és nyílvessző. nem erre van itt szükség. Ez nem bátorság. panaszaimat. hogy gondviselésed rendeli ki minden szükségem. hogy ne adj gazdagságot. Azt értem ebből az igéből. ha én is így tudnék élni. Arra is kérlek. akár nélküle. megfeledkezve arról. a Mindenható őrzi meg az életét. s akár sortüzet nyitó harcosok elé is bátran kiállok. de mivel ezt hitben cselekedte. aki megóvja szolgáját. e világ sokféleképpen felém jövő támadása sokszor szeretne legyőzni. semmilyen intézkedést nem kell tegyek. 9. dec. s néha bizony elfog a vágy. hogy Saul katonái ne találjanak rá. Az sem követendő viszont Isten gyermekei számára. miként fogadjuk el az Ő minden támadást pajzsként kivédő gondviselését. Hanem a Seregek Urának Nevében. Dávid életéből tudunk példát arra. akik sokkal többet engedhetnek meg maguknak. és az ÚR népének sorsáról van szó. hogy amikor veszedelembe kerülnek. mert az ÚR Nevének dicsőségéről. péntek – Judit Példabeszédek 30. ha a gazdagság nehézségeivel kellene küzdjek. miként legyen minden reménytelen helyzetben reménységünk az Ő igéje által. de nem tudok teljesen elszakadni a környezetemtől. mint én. Szívem mélyén még mindig nem bánnám. amennyi szükséges. ezért így is mondhatjuk. hogy nagyon is szükséges. hogy mit jelenthetett ez a vallomás.

Többek között azzal is. Isten úgy tekint rám. és semmi bűnöm nem lett volna. tőle függetlenül hangzik el. Dávid bizonyára hisz abban. add. hogy nem vagyok méltó. hogy minél többen elforduljanak a vétkeiktől. és azokat a földi dolgokat Te kirendeled nekem. tanítani szeretné az embereket. a bűnbánó király pedig arra vágyik. alkalmas eszközként használhatsz újra Neved dicsőítésére. és Te. sem pedig alkalmas Neved hirdetésére. Elsősorban arra érdemes figyelni. Nagy tanítás ez számunkra. hogy a Te Országodat és igazságodat kell keressem. hogy ez a mondat. Isten királysága. képesek vagyunk felhasználni ellene. hogy jóvá is tett. mintha semmi bűnt nem tettem volna. akkor is értékes kívánság. akkor semmi akadálya annak. és a vétkesek megtérjenek hozzád. 202 . értéke. s annyi mindent gondolok időnként. hogy Ő helyreállít engem. Amikor Izráel. hiszen csak élő hitű ember kérhet ilyet. megtérésre akarja buzdítani őket. 2010. a szomszédos népek példája szerint földi királyt akart magának. készek vagyunk időnként elnézni dolgokat. És ebben ő engedelmes eszköz szeretne lenni Isten kezében. akkor az sok következménnyel jár. de nem felejtünk. sok mindennel megbántottalak.15: Veled van az ÚR. dec. Dávid. de ugyanakkor azt is eszembe juttatod. Mert így akarsz használni. Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől félned. dec. hogy ez bántó kérés. de hozzád térő gyermekedet. sokakon segítenék. hiábavaló gondolkodással. sőt. mert sokszor vétkeztem. Kérlek. hogy amikor a bűnbánat igazi és őszinte. Amikor őszinte bűnbánattal kérem az Ő bocsánatát. Köszönöm a mai igét. hogy mindenről gondoskodsz a földi életben. Ha ezen a zsoltáron kívül. Ha pedig így van. vasárnap – Gabriella Zofóniás próféta könyve 3. Amikor az emberek bocsátják meg. uralma pedig népe számára olyan védelmet. arra néha évtizedek múlva is emlékszünk és emlékeztetünk. hogy Isten nem ilyen. szombat – Árpád Zsoltárok könyve 51. ami igazán fontos. Atyám. Ahogy hitvallásunk mondja. hogy ne feledkezzem meg arról. bűnös. Ezzel a kéréssel a zsoltár szerzője Isten dicsőségét keresi. Aki hitelét veszti egyszer. 11. hogy újra megtörténhessen. amint gondoskodsz rólam. hogy ma újra emlékeztetsz arra. amit megbánt. zsoltárban van benne. hogy így tegyek. Isten nem ilyen. segítsen azoknak. és megtérjenek. azt az eledelt. akik hozzá hasonlóan valamiért hűtlenek lettek. hogy a vétkező. Így használj. akaratod szerint használnám. vétkeikkel szakadtak el Istentől. És Dávid tudja. mert nekik nagyobb királyuk van bármely e-világi hatalomnál. az a vágya. Köszönöm. Ami szükséges. hogy az ÚR bármilyen megbízatással tiszteljen meg a továbbiakban. engem is. megvallott.nagyon jól sáfárkodnék.15: Hogy taníthassam utaidra a hűtleneket. hogy Te megóvsz engem akkor is. akkor az a bocsánat teljes. Ennek az értékes és nemes imának viszont sokszorosra nő a szépsége. s benne a tanítást. Segíts. akkor a bocsánat teljes helyreállítást jelent. Atyám. 2010. azokra törekedjem. ha tudjuk. mint belátom. hogy az Urat így szolgálja. maga Isten. Uram. ha szükségesnek véljük a nagyon régen elkövetett tetteit. 12. akkor az is bizonyos. Hirdetni szeretné nekik a megtérést. hogy megbocsátunk. lehet. Uram. ez az imában kifejezett óhaj az 51. hogy amikor Isten megbocsátja a bűnt. sokszor küzdök ezzel. akkor Isten a próféta által elmondta népének. gondviselést. de bűneit megbánó és bocsánatért esedező Dávid bűnbánati zsoltárának része. de óvintézkedések sokaságával igyekszünk megelőzni azt. amikor a gazdagságot távol tartod tőlem. s én ezeket naponta szeretném megköszönni. az Urat magasztalják.

erre nincs időnk rákészülni. mert Ő velük marad a világ végezetéig. azt várjuk. hanem erősödjön. elképzelés. igyekszünk. és vigyázni kellett a rendre. Ezért tehát. hogy ezt ma eszembe juttattad. király akartak. hétfő – Luca Péter második levele 3. amit senki ember fia nem adhat meg számukra. amikor valakit várunk. addig mindig lesznek olyanok. hogy a Veled való közösségem ne legyen felületes. És adatott. mint a jézusi példázatokban a gonosz szolgát. s nekünk még annyi dolgunk van. hogy eljön az ideje a helyreállításnak. bizony néha volt miért szégyenkezni. Nem azt üzeni Isten a próféta által. a Mindenható Isten. ez a nagy evangélium Isten mindenkori népe számára. Ma megállok egy pillanatra. karácsonyig sok a dolgunk. Így vagyunk készületlenek. és ami az Ő népe javára van. Jézus. hiszen sokszor kérdéses az. és félő. Készülünk. Mi is valljuk. hogy a nép rossz döntéseinek következményei szenvedést hozzanak életében. eredményesen harcolni egy olyan néppel. arra készülünk. szóval Krisztus a mi életünk során nem jöhet. Veled van az ÚR.áldást jelent. Talán egy kérdőjel kívánkozik a mondat végére ma. amit Isten akar és megenged. akik üldözni fogják őket. szeretteim. évente két-három alkalommal jöttek hozzánk messzebbről rokonok. Mert ma még dolgom van. jövőre is van már néhány terv. épp a királyok túljelentkezése és önzése okán kettészakadt az ország. amelyben igazság lakik. ha így maradunk. de ne féljenek. amit azok szeretnének. hogy örök életre hívtál. Ha veled van az ÚR. gyarló szemem. 2010. akik a választott nép ellen fordulnak. hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. hanem azt. eljövendő Király. aki az egész választott nép vezetője lehetett. teszi fel a költői kérdést az apostol az Újszövetségben. mindig lesz kísértés és szenvedés. Uram. ha ma kérné számon életemet az ÚR? Tisztának és feddhetetlennek találna engem? Békességben? Amint valaki egyszer megfogalmazta. Ha pedig Isten velünk. Köszönöm. ma még nem állok készen. s olyankor mindig takarítottunk előtte a gyermekszobában is. minthogy ezeket várjátok. ott a király. A nép azonban hajthatatlan maradt. vezesse. az ének szavaival: Mindig velem. Mennyivel más. s itt a karácsony. A szenvedés idején Isten megszólítja a népet. hogy mi várjuk Isten ígéreteinek beteljesedését. ma már biztos nem jön. hogy nem erre a földi életre rendezkedünk be. de csak a földi körülményeink tetszésünk szerint való rendezésére. a bizonytalanságra. Mintha elfelejtettem volna. bármekkora hatalmas király lenne is. 13. és nekem arra kell készen lennem. hogy nem lesz veszedelem. Ha valaki bejelentés nélkül jött. Mi lenne. hogy várjon. s többé nem volt egy király egy ország felett. igyekezzetek. szeretnék úgy munkálkodni a földiekért. és azt ígéri. bocsásd meg nekem. Gyermekkorom jut eszembe. hogy a veszedelem idején sem kell félni. de csak három olyan király volt. még akkor sem.13-14: De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint. Krisztus nem jött el mostanig. mert Salamon után. hanem mindjárt csak órák vannak még. Az ÚR. Akkor majd ismét egy királya lesz a választott népnek. vagy a balga szüzeket. amikor tanítás és megtérés céljával időnként megengedi. dec. hanem az történik. 203 . akinek királya az Isten? Bizonyára senki. Nem az történik ugyanis. a héten sem. Péter azt írja levelében. földi király kellett nekik. még ha nem láthat is. mert vendég érkezik. hogy mennyire látszik rajtunk. Kinek van ideje arra. hogy az igyekezetem nagy százaléka földi dolgokra irányul. Maga Jézus is azt mondta az Ő követőinek. Már szinte nem is napok. akkor kicsoda ellenünk? Ki tud hathatósan. de ne ma. oltalmazza őket. mindig velem. akkor minket is úgy ér majd az Ő eljövetele. akkor nincs ok a félelemre. hogy amíg itt élnek a földön. a mi Istenünk azonban nem vonul vissza. s magára hagyná népét. ha Isten visszavonulna. Ezek után jogos lenne. sokszor magamra ismerek ebben a gondolatban: jövel Uram Jézus. hanem a jövendő életre.

hogy milyen nagy volt Isten szeretete irántam. aki ilyeneket tett. hogy Isten megbocsát. 15.32: Aki tulajdon fiát nem kímélte. hogy Isten tekintsen ránk. a moslékos edény mellől egyenesen a fő helyre ültet. Állandóan figyeljen ránk. 2010. sorsának óriási javulása. végérvényes. ha szolgaként visszafogadja őt az apja. Uram. hogy tiszta és feddhetetlen élettel is dicsőíthesselek. Emberek között ez nem így történik. hogy így lesz még ebben a rohanó világban is Veled békességem. Az atya azonban királyi vendéghez illő vacsorát szerez neki. mégis. azt azonban tudom. megigazító. a teljes bocsánat reménységével kérlek én is arra. az is minden érdemen felüli kegyelem lett volna. sőt. mely Isten erre az áldozatra indította. szerda – Valér Pál levele a rómaiakhoz 8. ő. és az Ő bocsánata teljes. hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Nem tudom. hanem ajándékot is ad. paráznasággal és gyilkossággal is vádolható. aki szörnyű dolgokat cselekedett. Nagyra becsült igazságérzetünk háborog bennünk. Orcája előtt élhessünk. Jöhet a bűnös ember kegyelemért a szent Istenhez! Sőt. ezért ez a szeretet meghaladja gondolataimat. és felfoghatatlanabb. hanem épp azt. legalább hallgasson az. megfogalmazni sem vagyok képes. Mivel felfogni nem tudom. Jöhetek tehát ezzel a nagy kéréssel is Hozzá. ha egyáltalán hajlandó is az ember megbocsátani. Ne felejtsd én lelkem. hogy soha nem lennék képes ilyesmire. amit hatalma és nagy kegyelme által elkészített gyermekeinek. A tékozló fiú nagyon hálás lett volna. az tudja. aki vétkezett. Isten szeretete azonban még ennél is nagyobb. Hiszem. melyek a legnagyobb méltóságba való visszahelyezést fejezik ki. de annyi jóérzést elvár a vétkezőtől. Isten szeretete nagyobb mindennél. Nem lehet megérteni. Az istenfélő ember tudja. hanem mindnyájunkért odaadta. Nem természetes ez. Nem kisebbek és nem kevesebbek bűneim. Nem csupán megbocsát. Mindezt. Őszintén bánom. mind olyan jelek. fel sem fogjuk. Most azonban. mekkora kegyelem Istentől. Istentől kérni lehet! Nem is keveset. 2010. hogy adja nekem tovább az Ő Lelkének áldásait. hogy nem egy elméletről van szó.Hiszem. Uram. Atyám. nem arról. vagy az öröklött tulajdonságok milyen mértékben határozzák meg érzéseinket és szeretteinkhez való viszonyunkat. Noha vétkeztünk. elveszett. mondja Pál ebben az igében. hogy akkor 204 . az öltözete. de még csak elmondani. hogy sokszor megbántottalak. Isten kegyelme nagyobb az értelmünknél. értelmem. kedd – Huba Zsoltárok könyve 51. hogy Istenhez jönni lehet. Őt bántó bűnös ember iránt. ne kérjen semmit. köszönöm. nem csak megment az örök és megérdemelt kárhozattól. hanem bocsáss meg nekem. szent lelkedet ne vedd el tőlem! Ez a mi nagy lehetőségünk. vagy csak próbálom megérteni azt a szeretetet. hanem Dávid példájából tanulva. nem volt kicsi az ő bűne. mi hosszabb időre eltiltanánk Dávidot. Lelked áldásai legyenek minden nap életemben. mindent nekünk ajándékoz. hogy maradj velem. ne is mutatkozzon. És az Ő lelke ott legyen életünkben. 14. ezért nagyon nehezen is tudom. dec. Szégyellem magam. Dávid vétkezett. Bűneit a próféta szavára felismeri. nem csak azért imádkozom. mint a Dávid bűnei. embertársainkat a kegyelemtől. hogy meghallgattál. Istenünk ezt teszi velünk is. a gyűrű az ujján. együtt Krisztussal. Segíts. Aki már ismeri az őszinte bánatot saját bűnei miatt. milyen fontos abban is bizonyosnak lenni. dec. megvallja és kéri Istentől a bocsánatot. hanem kegyelem.13: Ne vess el orcád elől. hogy ne büntess miattuk. még kérést is fogalmazhat meg a Mindenható felé. hogy meghúzza magát. hogy mekkora szerepe van a korszellemnek. mekkora a nevelésnek.

205 . 17. hogy elközelgett az Isten országa. Isten sokszor megismétli az ígéreteket. csütörtök – Aletta Mózes harmadik könyve (Léviták könyve) 26. Ez az egyik legnagyobb lehetséges tragédia. Így olvassuk mai igénkben is Isten csodálatos kezdeményezését. őt keresem. nem mentek be a nyugalom földére. mi az övéi vagyunk. És miután Isten szövetséget köt az Ő népével. Izráel népe kijött Egyiptomból. Őbenne van üdvösségünk. Mielőtt Isten Ábrahámot útnak indította volna. Őbenne kapjuk Isten minden ajándékát. Maga Jézus Krisztus is erről beszél első prédikációjában. Annyira gyakran találkozom azzal a szemlélettel. Jó szándékú. önfeláldozása. mintegy erősítésként. de két kivételtől eltekintve a felnőtt korúak közül. felfogni nem tudom. addig akármit tehetsz. az Úr önmagát kötelező szavát. ebben a szövetségben ismertetve népével annak kötelességeit.10: Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába. becsületes emberek hirdetik ezt gyakran. hangzik el a felszólítás a hitetlen férj felé a megtért feleségtől. nincs örök életed. Az Ószövetség őstörténeteit gyermekkorunk óta ismerjük. mert másként szörnyű végetek lesz. biztonságot. akarata szerint próbálok élni. Nem elméletről van szó. nekünk olyan nagy erőt. dec. melyek erről beszélnek. mert Ő keresett előbb engem. péntek – Lázár A zsidókhoz írt levél 4. Atyám. és Istenetek leszek. most már jól meglehetsz önmagadban. hogy az az első és legfontosabb üzenet. milyen tiszta üzenet fogalmazódik meg ezekben. Isten gyermekeinek. milyen nagy a Te szereteted. dec. hogy a mi Urunk ezt ígéri. és mindörökké az maradok. hogy Istenem lesz. hogy Ő népét elkíséri. hanem Krisztussal való élő közösségről. Amíg nem térsz meg. tehát ezek után is. Hitvallásunk boldog vallomásával lehet ezt személyesen is megköszönni: hiszem. És még csak kifejezni sem tudom megfelelően hálámat. hogy az emberek meg kell térjenek. Jó lenne kikeresni azokat az igehelyeket. Minden Krisztusban az enyém. hogy térjenek meg. hogy ennek a seregnek. meglepődnénk. akik átjöttek a kettévált tengeren. mint Isten is a magáétól. egymáshoz tartoznak. csodálatos ígéreteket adott neki utódairól. Ez pedig örömüzenet. Azért. Vele együtt van feltámadásunk. az élet tiszta Isten előtt. bátorításként emlékezteti őket a maga ígéreteire. Csak ennyit tudok mondani: köszönöm Uram. nekünk is. minden hiába. nem lehet ezt az üzenetet mellőzni. követem. fordulhattam Ő feléje. őrizz meg a Krisztussal való élő közösségben. Jézus azt mondta. mindent Krisztussal nyerek meg ezután is.12: Köztetek járok. tejjel és mézzel folyó földet ígért nekik. szabadsággal ajándékozta meg őket. 16. előtte az Éden kert minden ajándékát adta neki. De! Mielőtt a felszólítás elhangzott volna. melyekhez Ő hű maradt. A legfontosabb üzenet az emberek felé az. velük jár. Azért csodálatos mindig Isten ígérete. Ajándékaid is meghaladják értelmemet. hogy már nem lehet szó nélkül hagyni. De azért kereshetem őt. azaz Istenhez fordultam. Mielőtt Isten az embernek bármit megparancsolt volna. hiszen mi is népéhez tartozunk: Ő a mi Istenünk. gondolják és mondják nagyon sokan. figyelmeztetnek sokan a vallások képviselői. s nekem is azt ígérte. Mielőtt Isten parancsolatokat adott volna népének. Térjetek meg. ti pedig az én népem lesztek. erre szólított fel Keresztelő János is.most a bűn egyenlítve. maga is megnyugodott a munkáitól. Áldott legyen mindezért szent Neve. az előtt kihozta őket Egyiptomból. mert egyetlen alapja Ő maga. 2010. 2010. reménységet jelent. s a Vele való szövetségről. hűsége. mert megtértem. azért térhettem meg. Térj meg. azaz Isten népének én is élő tagja vagyok. az Ő szeretete.

a minket körülvevő valóságon. hiszen saját erejükkel soha nem sikerült volna a fáraó katonáinak felügyeletéből szabadulni. Ma ez már nem egy földi országot jelent. meg nyugodt. és áldásokat. Tudományosnak nevezett műsorok sokasága jelent meg az utóbbi időben. Én is ennyire törődök a halállal. ne legyen ismeretlen semmi a világmindenségben. hogy amit világszenzációként. Az. mint a legtudományosabb. akkor Isten az Ő teljes nyugalmát ajándékozza nekünk. kisebb munkák elvégzésével tölti napjának nagy részét. hogy jó reménységgel tudjuk mondani az Úrban meghalt testvéreinkről. hogy nyugodjon békében. hogy megnyugodtak. sem kísérletekkel. hogy ne olvasná a Bibliát. amikor pedig a nekünk adott küldetés végéhez ér. szombat – Auguszta Jób könyve 11. Nem tudjuk megfejteni azt. Adja az ÚR. hogy mi lesz. nincs semmi tevékenysége. hogy mi lesz a föld sorsa százmillió év múlva. kibújni a bőrünkből. Évek óta erőtlen. még fát hasogat. Két ember jut eszembe.7: Ki tudod-e találni. hogy nem tudunk. Az egyik közel nyolcvan éves. mondja alig lélegezve. részvétnyilvánításban is szoktuk említeni. korához képest egészséges. akár korában. semmi tartalma az életének. Mégsem mentek be arra a helyre. De elmondja. hogy a világon egyszerű ember számára elképzelhetetlen összegeket költenek olyan kutatásokra. Gyakran mondjuk azokról. hogy bementek Isten nyugalmába. sokszor alig néhány nap után. ezekért hálásak vagyunk. mert Isten nekünk is megszerezte a teljes szabadítást. akik meghalnak. Az már csak az isteni humor. és ne legyünk engedetlenek. Nagyon sok felfedezésnek hasznos. Bizonyára nem véletlenül vagyunk a világon. akinek elszabadult a pajtából a malaca. hanem ma már úgy mutatják be a teóriákat. hogy életének nem látja értelmét. És rettenetesen fél a haláltól. mert az Írás nem így mondja. 2010. de mégis meg kell cáfoljanak. A másik ember túl van jóval a nyolcvanon. évek óta nincs semmi öröme. Utóbbi időben oda sem. erőben van. de Isten hatalmasan cselekedett érettük. Mi ebből tanuljunk. jelen ismereteink alapján. ilyen idősen és betegen is. hanem a mennyei nyugalmat. engedetlenségük miatt vesztek el a pusztában. amit Isten készített nekik. Az Ő segítségével ezeket a feladatokat elvégezhetjük. melyekkel a világ keletkezését próbálják megfejteni. akár idősebb korban. Teljes nyugalom. hogy menjünk be a nyugalom helyére. feleli a mai ember. Az is ismert azonban. nem is létezik. melyekben már elhagyták a szerénységet is. a legvalószínűbb feltételezés”. dec. Arra törekszik az ember. mondja az ige. Csodát csoda után éltek át. hogy gyakran megesik az is. azt időnként szerényen ugyan. áldásos alkalmazása is van. míg a teljes szabadságot elnyerték. Minden beszélgetés alkalmával elmondja. napi három-négy decit elfogyaszt tömény italból. hogy ne maradjanak titkok előtte. s amikor szóltak neki erről. megsemmisült. évszázados jelentőségű felfedezésként hirdetnek. ha meghal. ami nem része a földi 206 . kis akadály van. és mi magunk is erre a nyugalomra várjunk és készüljünk. és minket is arra hív. Nincs olyan nap. Az jut eszembe. hogy volt a faluban régen egy nemtörődöm ember. hogy „véleményünk szerint. de már Isten nyugalma elkezdődött szívében.A nehezén túl voltak. Alig beszél. hogy még itt a földön él. ő nem törődött vele. igazolt. csak az udvarra tud kimenni. felülemelkedni a teremtett világon. Istenük mindnyájunk számára készített feladatokat. sem okoskodással. Az ember a tökéletességre törekszik. és már nem hatalmas hírként. vagy akár azt. azaz nem tudunk kilépni. Tizenéves korától testi fogyatékos. nincs többé ott egyike sem azon kifejezéseknek. minden kétséget kizáró valóságot. mi az Isten titka? A Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Igen. békesség van szívében. Egyetlen. de mégis mosolyogva az idős ember. sem hitetlenek. Bárcsak ne annyit értenénk ezen. az általa tagadott Mindenható bölcsességét szeretné túlszárnyalni. népies kifejezéssel élve. 18. hogy nem dolgozik többé fizikai munkát. de fél.

emberi szeretettel és együttérzéssel mondunk ilyen vigasztaló szavakat. az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. van valódi vigasztalás. azok pedig pillanatok alatt kivégzik egymást. aki irgalommal hajol hozzánk. és kapunk Istentől. mennyire mellőzzük mégis a gyakorlatban. a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja. hanem annál többet. Mert vigasztalásra szorulnak sokan. a világ működéséből. mi szeretnénk másokat is vigasztalni. Ő az. akik mindig Rá figyelünk. ami neked is vigaszt jelentett és Istentől származik. Annyira egyszerű és érthető ez. 2010. hogy értsék Isten országának titkait. hanem ezekben erőt ad. hanem adta nekik Isten. hanem csak kijelentés által ismerhető meg. Isten megengedi. hanem az a vigasz. Isten pedig adja a kijelentést mindarra. hogy néktek megadatott. Jób mondja barátainak. hogy sok mindent megértsünk a természeti törvényekből. Ki tudod találni Isten titkait? Nem. dec. csak kissé veszélyes harci játékot kezdenek el. egyetlen érzés a bosszú. és ezek nem vigasztalnak. erőt. Pál apostol pedig azt mondja. hogy keserves vége lesz ennek? Furcsa. és a szabadulást is elkészíti számunkra. hogy nyomorult vigasztalók vagytok. Az első lépés az ige szerint az. 19. 20. Nem a szerintünk legmegfelelőbb ige jelent segítséget. hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. A felette levő valóság azonban nem mérhető műszereinkkel. ilyeneket én is tudnék mondani. Ő tudja. hogy Isten a vigasztalás Istene. Ő minden nyomorúságunkat nem csak ismeri. kegyelmet kaptunk. vasárnap – Viola Pál második levele a korintusiakhoz 1. egyetlen akarat a gyilkolás. A legnagyobb üzenet pedig az. 2010. hanem az. minden rendbe jön. Az Úr nem mondott olyanokat az embereknek. akik Istentől olyan sok bátorítást. amit imádságos lélekkel kérünk. a Tőle jövő üzenetet közvetítjük.világnak. de fontos üzenetet közvetítő történetet olvashatunk ebben a fejezetben. hogy csoda. Aki ezt Istentől elfogadta. Isten törődik velünk. Jézus viszont azt mondja tanítványainak. tehát nem ők jöttek rá. majd egy látszólag unaloműző. Tudni akarod. hogy jó szándékkal. Lehet. azzal a vigasztalással. fiai gyilkolják egymást. majd csak eljön a szerencse ideje is”. dec. hogy mit? Ne találgass. a kétségbeesés. amivel mi is megvigasztalódtunk Istentől. a reménytelenség mélységeiből. Azzal vigasztalj. ne törődj vele. Jöjj Hozzá. hirtelen kirobbantva ezzel egy véres testvérháborút. aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Erről jó lesz elgondolkodni. nincs már semmilyen ésszerűség. Mindkét vezér tizenkét harcost küld el az úgynevezett harci játékra. Rá mutatunk és Hozzá irányítjuk felebarátainkat. utána pedig eszközökké lehetünk a kezében. Izráel népének törzsei. az tud embertársa felé szolgálni. hétfő – Teofil Sámuel második könyve 2.3-4: Áldott az Isten. hogy mi Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai vagyunk. Az ilyen csaták sajnos 207 . ami a teljes élethez és az üdvösséghez szükséges. hadd csak. meglátod. Senki nem ér rá ilyenkor gondolkodni. miként lehet minket kiemelni a csüggedés. Ez a titok pedig nem valamilyen természeti. Rettenetes csata indul. Vigasztaljon meg minket az ÚR. Mi elsősorban megtapasztalhatjuk az Ő kegyelmének munkáját a vigasztalásban. vagy afölötti ismeretet jelent.26: És odakiáltott Abnér Jóábnak: Hát szüntelenül vágnia kell a kardnak? Nem tudod. Két sereg vezére vonul fel egy tó két partján. amit mondunk. Ő adja kegyelméből az igazi vigaszt. amellyel az Isten vigasztal minket. hogy „felejtsd el. lesz valahogy. valahányszor vigasztalni akarunk valakit. csak lennétek helyembe. bizonyára nem. és mi. Csak ne emberi bölcsesség legyen az. hogy bármennyire hihetetlen ez a mai körülmények között. és eszünkbe vésni.

ennek nem lesz jó vége. ami időbe. hogy ismernek téged. ez értelmetlen. hol hiányzik a szeretet. mindig egyre nagyszerűbbnek találták. egy élet kevés ahhoz. néha családok közötti évtizedes gyűlölködésről. mintsem Őt földi életünk során megismernénk. Olyan sokszor hallok emberek haragjáról. sok gyűlölködőt ezzel tanítani: kell ezt tovább? Nincs más féle. ha nem is karddal és egymás életére törve. hogy ezeket a szép műveket meghallgassa. ami a földi létben szükséges. a Jézus Krisztust. hogy sok mindenről azt gondoljuk. Néha az jut eszembe. hogy az Isten országa. Az örök élet elkezdődött. Valami olyat mondanék. Ezért van olyan sok téves és romboló vélekedés az örök életről. sok haragosnak megmutatni. magamat is ide értve. kedd – Tamás János evangéliuma 17. olyan műveket. A két negatív főszereplő. hogy mi azt tudjuk.3: Az pedig az örök élet. mert nem mi kell meghatározzuk. ha ebben is a Kijelentésre figyelünk. csak keserves következménye és keserves vége. hogy mi is az örök élet. ha valaki például a klasszikus zenét szereti. mi is az oka a nagy harcoknak. és még sok mindent lehetne mondani. ahogy mondani szokták. mi csak azt tudjuk. Atyám. hogy Isten sokkal csodálatosabb. személyesen ismeri az örök életet. de nem érdemes folytatni. dec. Jó lesz. Maga a Szentírás olyan csoda. pénzbe. 208 . hogy átgondoljam saját életemben. megálljt parancsol mindkét vezér. a mennyország. amire nagyon szükséges lenne odafigyelni és követni. A Szentírás Istenről szól. azóta mindaz tudható Istenről. megszólal. melyeket érdemes megismerni. amikor bosszúvágytól liheg két sereg. és nem Isten kijelentése. Annyi mindent jó lenne megismerni. aki onnan jött. Még a Biblia-olvasó emberek nagy részéről is azt gondolom. honnan is indult az egész. aki a harci játékot javasolta. aki. a nagy felfedezések. mióta a Fiú kijelentette az Atyát. hogy az szüntelen semmittevés. amit tudunk. és sok olyan is van. amit el lehet többször olvasni. amit Isten az övéinek készített. Aztán a földi élet után jönnek a nagy meglepetések. de tűzzel-vassal vágják egymást még a testvérek is.. ha azt kérdezi valaki. hogy mi az örök élet. a nagy harcot kiváltó két hadvezér azonban olyan példát ad az igében. Istenről már az első századokban is sokat írtak az egyházatyák. amikor már minden emberi érzés hiányzik. Ennek megismerése is egy földi életen át tartó folyamat. emberi és nagyon korlátolt értelemmel értjük. 2010. és már az is csodálatos. pedig csak emberi vélemény az. aki már rég nem emlékszik. Jóáb pedig meghallja. hogy azért is veszélyes karácsonyt a szeretet ünnepének nevezni. és az Ő anyaszentegyházáról. hogy az év további háromszázötvenvalahány napja már nem a szeretet alkalma. akkor Abnér. hogy milyen rövid ez a földi élet. vagy kórusba énekelünk megállás nélkül. és akit elküldtél. ne tovább. 21. Hallatlan önfegyelem. akár sajátunk. mert azt is értheti valaki ebből. vég nélküli közösség Istennel. saját tapasztalata alapján.ma is ismerősek. Igen. akár mások. A reformáció teológiai irodalma csodálatos. Ma olvastam. hiszen az a Jézus Krisztus beszél nekünk benne az örök életről. Még így. ezek az írások is Istenről szólnak. amit Ő mondott el magáról. az egyedül igaz Istent. ne akarjuk a bosszúvágyat tovább táplálni. hogy az ellenséges sereg vezéréhez így kiáltson: hagyjuk abba. add. s akik ezt megtették. amitől évszázadok óta írnak. a veszteség így is rettenetes. az örök élet nagy boldogság. hogy nem ez az igevers jut először eszünkbe. idegrendszer gyengülésébe kerül. próbálja túlkiabálni a csatazajt. koncentráló képesség kell ide. Amikor elszabadulnak az indulatok. mentsük a menthetőt. Sőt. megfontolja pillanatok alatt a javaslatot. Akkor fogunk sok összefüggést megérteni. De jó lenne ezt az igét sok ember szívébe beleírni. itt senki nem lehet győztes. és ehhez hasonló emberi kitalálások. kivel van harcom. elég az értelmetlen vérontásból. az embertelenségben megszólal az ésszerűség. nagy akadálya a hitben való fejlődésünknek az. de gyakran találkozunk vele. és az Ő munkájáról.

hiszen az emberek ma felvilágosultak. a céljaikat elérni szeretnék. amint úrvacsorával élő. Fordulj Istened felé! 209 . hogy saját tapasztalataik is vannak ezen a téren. hanem mindenben Neki engedelmeskedve az Ő áldása lesz teljesebbé életünkön. Nagyon elszomorítnak az ilyen esetek. Csak Istenhez. horoszkóp szerint tervezik mindennapjaikat. az orvosilag lehetetlen. Isten igéjét szinte minden vasárnap hallgató híveink bajban. amit olvasni kellene naponta többször. Annyira érthetetlen számomra. néha azt is elárulták. nem hal bele a gyermek az igézésbe. Egyetlen üzenetünk minden lelki testvérünk felé: Istenhez kell fordulni. De az élet az más. földi életem során szeretném egyre jobban megismerni az Atyát. annyira racionális lett az ember. Alig várom. nem igaz. hogy Jézus meg tudott gyógyítani egy bénát. hogy ez az ige is nagyon időszerű. vagy már küldtek minket is fehér mágiával foglalkozó személyekhez. hiszen nem ritkán volt már szó ezekről a kérdésekről Isten igéje alapján. hogy elmondjuk. dec. ismerünk. Ma senki nem fordul halottidézőkhöz. mert az biztos segít. az mégis eljövendő. Igen. mindazon ismeretekkel. És noha a Te Országod itt van. amit senki nem mérlegel. amire itt szükségem és lehetőségem van. sőt. Ugyanakkor a szolgálatunk erőtlenségét is látjuk. akik suttognak és mormolnak. a bajokat megszüntetni. 22. hogy Isten megsegít. Megváltómat. Jézusom. de nem időszerűek. hogy a mai felvilágosult ember nem tudja elhinni. Hallanom és látnom kellett. ma is nagyon szükséges. az volt a véleményem erről és az ehhez hasonló igékről. nagy segítőkészséggel jöttek gyülekezeti tagjaink. számtalan okkult gyakorlatot hitelesnek minősítenek. bármilyen áron meg szeretnék szerezni a gyógyulást. Mióta a gyülekezeti tagjaink hétköznapi életéhez közelebb kerültem. Ugyanazok az emberek viszont a jövendőmondóknak hitelt adnak. betegségben elindulnak bárhova. még Istennek sem. hogy tágra nyílt szemekkel csodálkoznak azon majd. sok minden döbbentett meg. És arra is volt már szomorú tapasztalatom. mondják. és ajánlották a gyógyulás biztos útját nekünk is. hogy jöjjön el az idő. hogy semmit nem hisz el. és Téged. és igyekszünk ezekért az emberekért imádkozni. hogy inkább az a veszély fenyeget. ezen a téren is. hogy igazak. Hiszen azokban a nagyon régi időkben az emberek mindenféle babonában hittek. akkor századszor is. akkor megvannak a kitaposott utak. hogy Isten akarata szerint való-e. kiszabott rendszerességgel. amikor viszont baj van. a templomban elhangzik egy szép beszéd. ha kell.19: Ha majd azt mondják nektek. hanem világosan látunk. meggyógyít. ezért ezt is kérem és várom. mindenféle furcsa dolgot gyakoroltak. szerda – Zéno Ézsaiás próféta könyve 8. ma már tudom. amikor már nem homályosan. sajnos sokan így gondolják. 2010. ami tudományosan nem magyarázható meg. Ez pedig egy szent Antalhoz szóló imádságokból álló gyűjtemény volt. hogy Istenhez kell fordulni. ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? Míg nem szolgáltam gyülekezeti lelkipásztorként. Isten dicsőségére mondom el. hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz. de ma ilyen nincs. jósasszony segítsége nélkül sem.Isten hatalmára és szeretetére még jobban rácsodálkozni. hogy amikor valamelyik gyermekünk megbetegedett.

karácsonyest – Ádám A zsidókhoz írt levél 12. A lehetőségeinkhez képest a legértékesebb. sőt. hogy ezeket az eseményeket leíratta a Bibliában. hetekben annyi felé kellett hajolnunk. 24. az utóbbi napokban. hogy épp a mai napra készülve. sőt. akiket oda vittek. hogy az ő közösségükben ezek ugyanúgy megtörténnek. hogy lássák hatalmát. A legtöbben szép mesének tartják Jézus minden gyógyítását. A sokaság pedig csodálkozott. csütörtök – Viktória Máté evangéliuma 15. hanem az egész földkerekség legnagyobb ünnepe lett. s azt is. némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ő akkor is hatalmas és kegyelmes Isten. s amit így. 2010. a nyomorékok épek lesznek. és látjuk istenségét. hogy megsajnálta mindnyájukat. és ő meggyógyította őket. A másik oldalon ott vannak az egyre nagyobb vallásos csoportok. hanem a mai helyzetre alkalmazni az ige mondanivalóját. Persze. hogy nagy ajándék volt. vakokat. Ezért is nehéz a lelkészeknek ezekről prédikálva nem csak az akkori csodát hitelesnek felmutatni. hogy a némák beszélnek. ami nem történhet meg a valóságban. rajtuk keresztül Isten ma is ad ilyen gyógyulásokat. péntek. mint amit már megfogalmaztunk. mert ezt ma is megteheti. megüresítve önmagát lehetett hozzánk hasonlóvá. Ezeket Jézus lába elé tették. akár az orvosok és a gyógyszerek felhasználásával. Ebből látjuk kegyelmét. hanem azokat. szinte biztosak lehetünk. Sok beteget vittek Jézushoz. hogy Isten Fia valóban gyógyított. s nem is történik meg napjainkban. és mit akar Isten elérni a mi életünkben azzal. akik meggyógyultak. amikor meggyógyít. hogy hozzánk hajolt. legszebb. mert ilyen csodát ember nem tehet. de ha nem is gyógyít meg. Milyen sokat jelent egy 210 . karácsony közeledtével az ének szavaival is mondhatunk: Ő jöjjetek imádni az ÚR Krisztust. ahhoz. Megértsük. Annyi mindenre igyekeztünk figyelni. Úgy gondolom. nem jutott el mindenki Jézushoz. amint és amikor mi szeretnénk. 23. nyomorékokat. örök életünket hozó kegyelmi ajándéka Istenünknek. vagy legalább szinte minden el van készítve ahhoz. és bénákat. hogy Ő gondviselőnk. felismerjük Jézusban Isten Fiát.2010. amikor látta. Mi hiszünk abban. De nem gyógyult meg minden beteg Izráelben. Mi más lehetne az üzenet felénk. mind meggyógyította. hogy szép és boldog legyen a karácsony. akkor is. hogy ebben az igében nagyon egyszerű és érthető módon van benne. és Ő nem csak egyet-kettőt gyógyított meg. hogy mi minden évben megünnepeljük. hogy nagyon kevesen élték át ezt a csodát. hogy mi a célja Jézus csodatetteinek. ha ez az Ő akarata. és nagyon sok kérdésünk van azok felé. segített kivétel nélkül rajtuk. Ma van karácsony estéje. amikor hálát adunk Istennek. dec. a vakok pedig látnak. dec. vagy nem úgy és nem akkor. akár csodálatos módon is. akik ma a gyógyulást és a jólétet szinte legfőbb célnak tekintik. hogy az Ő ereje nem korlátozott egyes esetekre. Nagyon mélyre kellett hajolnia. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. ahol a csodákat hirdetik. s reményeink szerint a legnagyobb örömöt jelentő ajándékokkal igyekszünk meglepni szeretteinket. emberként született a világunkba. De legalább ezen a napon minden. A nagy cél. hogy felismerjék. látjuk mindenhatóságát. és Általa mennyei Atyánkat imádjuk. hogy hozzánk jött. az akkori rászorultak számát tekintve. 30-31: Nagy sokaság ment hozzá. és örömöt hozott azoknak az embereknek és szeretteiknek életében. Olyan nagy ajándéka ez a mi mennyei Atyánknak. és dicsőítette Izráel Istenét. a bénák járnak. egy bizonyos számú gyógyításra. Maga az ige ezt így fogalmazza: dicsőítették Izráel Istenét. Mit üzen ma nekünk ez az ige? A két szélsőséget talán mindnyájan ismerjük. a gyógyulásnál és a földi jólétnél sokkal nagyobb cél az. hogy a mi szintünkig érjen. már nem csak a keresztyénség. Isten hozzánk hajolt Fiában. És mekkora nyomorúságunk az.15: Ügyeljetek arra.

a másokhoz való igazodás szokásjogáért. szeretteinket átöleljük. számunkra szerzi meg a bűnbocsánatot. dec. Legyen a mostani karácsony nagy felfedezése számunkra az. hogy nekünk szól. Krisztusban ezt ma. családot. Ha kicsit megerőltetjük magunkat. mi nem egy régi. Ha 211 . megszerzi. azt szeretnénk. elnézők vagyunk. hogy benneteket. jót kívánni. hogy örömteli. mintha nem csak a szülei örömére. és szüntelen ki vagyunk téve sok féle kísértésnek. Hallgassuk úgy ma Isten üzenetét. a közösség elismerésére tenné. Az ÚR ajándéka a valódi békesség. Uram. Akik ma is karácsonyt. Urunk. minden szív ma Hozzád hajoljon. 25. hozzájuk hajolunk. hogy szívből jön-e. hogy elszakítson minket az Úrtól.12: Bizony. Isten mindezt. akkor kicsit kérdéses lesz. rendíthetetlen békességet hozott. hogy a mi mennyei Atyánk ezt ma nekünk üzeni. otthonainkban. egy unokától egy ölelést kapni. terített asztalt. de mindezzel kicsit elhajolunk Istentől. hogy ne önmagunkat ünnepeljük. hogy bizony. Simeont és Annát. hanem téged és engem. hajlandók vagyunk odahajolni egy koldushoz is. és ünneplünk. nekünk ajándékozza. Pedig Isten ígéri. őket vezette. Mindez szebbé teszi a karácsonyt. vagy bármi egyéb okból-e? Persze. a teljes békességet. Akik Őt nem fogadták be. Aki teljes örömöt. kellemesen kiszínezett esemény felidézését tartjuk ünnepnek. és még sokkal többet is ajándékoz nekünk. hangulatot. sok jót és szépet kívánunk egymásnak. Még az ilyenkor megszaporodó segélykérések sem idegesítenek annyira. szombat. a mi üdvösségünk lesz bizonyossá. ma este a családdal és a gyülekezettel is ünneplünk. hozzánk jött. hogy boldog karácsonyt. az Ő nagy szeretetétől. Mi úgy szoktunk fogalmazni. hogy minden közösségben Te lehess az ünnepelt. hogy csak egyeseket. hanem nekünk is mondja: Ő karácsonykor azt a Jézust küldte hozzánk. hanem az év minden napján Isten kegyelméből élünk. hogy nem csak ezt jelenti a mai ige. hogy legyen vidám. és tudatosítanunk szükséges szüntelen. A karácsonykor megszületett Isten Fia a mi Üdvözítőnk. s adományunk mellett egy boldog karácsonnyal okozni neki meglepetést és örömöt. hogy Isten megszólította egykor a pásztorokat. hiszen ünnep van. Nem a bölcseket szólítja Isten ma. szeretetet. egy köszönöm a legszebb ajándék. hanem mindezt Jézusnak mondaná. Szolgálnunk kell egymásnak. Isten azt mondja: mindig. aki mindezt elhozta. Örökké áldott légy. azok ezt nem ismerték meg. örömmel jöttök ki. hogy talán. velünk van a templomban. és békességben vezetnek benneteket. A prófétai üzenet úgy szól. ha nem is karácsonyt mondunk. Egymás felé figyelmesebbek vagyunk. Kellemes karácsony. Nekünk jó lenne egy kis csendesség. És Ő itt van. Bár minden gyermek úgy énekelne és szavalna ezen az ünnepen. hogy egyedül az Ő kegyelme tarthat meg minket. Mi azt szeretnénk. és szívből jövő őszinteséggel mondjuk. melyek által arra törekszik ellenségünk. mindig másokat. szép ünnepet. Nem elég az. vagy csak a hangulatért. hanem Jézus Krisztust. ami minden fáradságot és áldozatot megért. azok ma sem élik át a nagy örömöt. még a kisebb bosszúságokat is elfeledjük. Nem Izráelnek ígéri Isten a mai üzenetet. megszületett Király! 2010. minket ajándékoz meg. hanem Téged. bármelyik ige alapján hangzik is az. A karácsony a miénk. Add. Mi azt mondjuk: legalább ma. önmagukat ünneplik. karácsony – Eugénia Ézsaiás próféta könyve 55. aki eljött. és Istenért van-e a nagy szeretet az ünnepen. értünk küldte. ezzel az ÚR akaratát tesszük. nekik adott ígéreteket.gyermektől. mint máskor. s azok okozóinak megbocsátunk. Ünneprontásnak hangozhat. De sokkal jobb. érdekes. Nem. Illendő ma mindenkinek szépet. Isten azt ígéri. nekünk kínálja. önmagunk megnyugtatásáért. a bölcseket. Mi úgy látjuk. miként a pásztorok jászol-bölcsőd fölé. Mindig ügyelnünk kell az Úrral való kapcsolatunkra. de amikor az Úr legnagyobb ajándékának ünnepén feledkezünk meg épp Istenről. Isten igéje azt mondja.

Nem lehetetlen Neki. terveim. azok pedig engedelmeskednek. töltse Krisztussal a karácsonyt. 2010. de minden. leginkább az Ő Fia által. Engedelmeskedni szeretnék. ne csak szavainkkal kívánjuk embertársainknak mindezt. hogy nem is fokozás. időm. magát az Atyát hallja. vasárnap. Isten több féleképpen szólítja meg ezeket a keletről jött bölcseket. ahova Isten őt rendelte. aztán Betlehembe. hogy álomban szólítja meg a bölcseket. az egyenesség tisztaságának erejével szólal meg az ige. Mindenem Tied. Isten terveit pedig nem lehet meghiúsítani. az oda fog megérkezni. 2010. Lépésről lépésre vezet minket is Isten. majd pedig egykor Jézussal hazaérkezni. akik az új király halálát kívánják. Mindenki értheti. és le kell vonják a következtetéseket. A próféta szavaival mondjuk. Aki Őt hallgatja. más úton távoznak. hogy hódoljanak a megszületett király előtt. hogy kivégeztesse a lehetséges trónkövetelőt. tehetségem. dec. Hozzád tartozom. Ezt tanultam ma a bölcsektől. ezúttal azok által.lehet. Eljuttathatja üzenetét akár a világ által is. ezek figyelembe vételével kell cselekedjenek. Nem tudom elmondani. Vele együtt élni. és egy könyvtári polcot kitöltő sorozatot lehetne róla írni. Semmit nem kell hozzá tenni. az őszinteség. meg kell értség. Számítok ugyanakkor gondviselésedre. ravasz tervei készen állnak. Isten még az ellenséget is felhasználhatja. ma úgy mondanánk. hogy ma is megszólítson valakit a tudomány nyelvén. Beszél velük égi jelek által. Az egyszerűség. A legteljesebb kijelentés adója: Jézus. hogy minden gonoszsága ellenére Ő is egy eszköz. Miután az ősi írásokból kikeresik az útbaigazítást. életre szóló békességet. hogy az utolsó időknek is lesznek jelei. de nem felületes. hanem megerősítés. Rövid. Akkor hogyan tovább? Isten itt újra megszólítja és vezeti őket. 27. hogy ugyancsak Isten intésére elmeneküljön a gyilkos király elől. ezért megérkeztek Izráelbe. hogy Isten több módon szólította őket. ezzel időt nyernek Józsefnek. Nem tudja azt. Legteljesebben azonban. mégis nagyon komoly üzenetet közvetít. hogy a tudomány nyelvén szól az Isten. 26. Amikor a bölcsek megérkeznek a megszületett király köszöntésére annak az országnak királyi palotájához. Erről úgy gondoskodik Isten. vezetésed. jelen helyzetben épp a bölcsek eligazítására. és mivel minden vezetést elfogadtak. Uram.94: Tied vagyok! Szabadíts meg. dec. Akkori ismereteiket felhasználva megértik az üzenetet. nem találják ott az új királyt. és mondjuk naponta Isten minden üzenetére: szólj Ura. Ezzel elfogadom akaratod. Maga Jézus Krisztus is beszél arról. minden a Tied. mindig szavára indulni. amikor azt írja. de lehet. ezeket Isten gyermekei észre kell vegyék. és elindulnak. a mai karácsonyi üzenetre is. Tied vagyok. övéinek vezetésében. hogy Isten üzenete jusson el minden szívbe. Minden kedves Olvasónak azt kívánom. Egyszerű. más úton tértek vissza hazájukba. és már e földön is elérkezni Isten akarata szerinti céljainkhoz. Talán csak Pál tudja ezt még fokozni. Kevesen alkalmazzák. A legnagyobb üzenete Istennek: Jézus. mondja az Írás Isten az Ő Fia által szól. akik engedelmeskedni akarnak szavának. Isten sok féleképpen szólítja meg azokat. hanem imádkozzunk azért. karácsony – István Máté evangéliuma 2. majd pedig hazaérkeztek. 212 . Gonosz szándék vezeti Heródest. a terheket is. Aki az Ő vezetésének engedelmeskedik. életem. amit bizonyára hallunk Isten házában. hogy ne menjenek vissza Heródeshez. a megszületett Jézus Krisztus hozzon tartós örömöt. maga Heródes mondja el. hogy pontosan hol találják a megszületett királyt. hogy ő Krisztus rabszolgája. mert hallja a Te szolgád.12: Mivel azonban kijelentést kaptak álomban. hétfő – János Zsoltárok könyve 119. amiket hordoznom kell.

akkor bizonyára nem marad el a vezetés. Te segíteni tudsz. mert hozzád vágyódik lelkem. Akkor most Rád számítok. hogy ismét az apostol szavaival magyarázzuk a zsoltárt.8: Ismertesd meg velem. Nem azért kérek útbaigazítást. bizalommal mondaná. Nincsen önmagamban többé életem. vezetését. 28. akkor egyszerűen megyünk tovább a magunk útján. Nem. Ha pedig nem csak. azt nem magamra nézve. Izráel hasonló magatartásának következményei el kellene gondolkoztassanak minket. az Ő Nevének szerény életünk. esetleg több-kevesebb meggyőződéssel kérjük is. magyarázkodunk. Pont. és amit Te üzensz. amikor azonban mást mutat Isten. Ott van-e szívemben mindig az engedelmességre kész akarat? Szólj Uram. akkor kérlek. hogy amikor Istentől tanácsot kérek. hanem a cél Istennel való életközösség Iránta való engedelmesség. hogy mi nem ismerjük a legjobb irányt. és Hozzád is érkezem rajta. 2010. hogy ragyogóan sikerüljön minden. tied vagyok. bizonyára. csendesen. Te pedig egészen biztos. Ő pedig él bennem. nem bizonytalanul és nem kiáltva hívja segítségül az Urat. hogy mindez értelmetlen. amit jóságod és szeretetet mutat nekem. Útaid. mintha azt mondaná: akkor Uram. mint amit szeretnénk. de aztán sajnos legtöbbször felülbíráljuk az Isten útmutatását. mert azon az úton akarok járni. Azt érzem ebből a nagyon tömör fohászból. talán időnként eszünkbe is jut. s amelyiken Téged magasztalhatlak. akkor nagy buzgósággal engedelmeskedünk. saját dicsőségem és sikerem érdekében kérem. dec. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk. Veled járhatok azon az úton. melynek engedelmeskedve áldott gyümölcsei lehetnek életünknek. Az előttünk álló esztendőben is minden bizonnyal útmutatásra lesz szükségünk fontos helyzetekben. Uram mutasd meg. melyen intézd menésem. Mutasd meg az utat. az Ő szabadításának kérése. Arról is érdemes gondolkodni. az útmutatás. az ÚR bölcsessége adhat csak olyan vezetést. Akár egyszerű szavakkal. hogy a következő pillanatban már válaszolsz is. Alázattal elismerjük. szabadíts meg. vagy bővített mondatokban. elsősorban nem a magunk javára kérünk Istentől tanácsot. bátorításodra. S a Hozzád vezető legrövidebb út az engedelmesség. úgy hiszem. hanem mintha a legrettenetesebb veszély közepette. Ha megfelel elképzeléseinknek. cselekedeteink. Hogyan lehetséges ez? Csak úgy. azt fogom tenni. de jó lenne ezt kimondani: Istenem. vagy amikor belátjuk. hogyan is van ez a saját életünkben. Te ösvényedre taníts meg. mintha mit sem mondott volna az Úr. a lehető legnagyobb hullámok előtt is egyszerűen. hogy el ne tévelyedjem. hiszen Tied vagyok. valóban így van. és az ÚR tanácsa és vezetése irányíthat helyes irányba naponta is. nem kell ezt túlmagyarázni. hanem a Krisztusban elrejtve van csak életem. ha ennek a zsoltárversnek a végét sem hagyjuk el. hogy Isten mutassa meg az Ő útait. halkan. Ez igaz. A lehető legalázatosabb lélekkel elmondva. hogy sikeres legyek. érvelünk. sőt. hogy itt a zsoltáríró nem kétségbeesve. nem félelemmel. Azt sokszor halljuk. kedd – Kamilla Zsoltárok könyve 143. mármint a teljes önátadás. most Te következel. mert lelkem vágyik Hozzád. Inkább csendesen gondoljuk át. hanem az Ő akaratát a Vele való közösségért. és a legjobb értelemben. szolgálatunk általi magasztalásáért akarjuk megismerni.segítségedre. hogy hogyan kérem Isten tanácsát. melyik úton járjak. vagy szinte suttogná: Uram. hogy azon járjunk. 213 . melyben én kevés vagyok. jöjj. akkor százféleképpen mentegetjük magunkat. az Úrral való közösség. hanem azért. Ez az a helyzet.

végez vagy sem. küzdelmet jelent a hitemet szüntelen próbáló és ostromló bűnökkel. A legtöbbször azoktól hallottam. azaz valamelyik egyházhoz tartozó emberek. akkor milyen szertartásokat végez. az ÚR Krisztus maga nem lesz állandó lakója. és időnként kényelmetlen válaszolni a szó legegyszerűbb értelmében a testvérek közötti viszályok közepette is. 29. vagy esetleg gyülekezeti irányzatokról van szó. és ha nem költözik oda a szentség. Amikor az „egy Isten teremtett. vagy épp ellenkezőleg. s ha igen. mindegy. hogy egy másik kérdés elől próbálnak kitérni. akik legtöbbször versengtek egymással. Hűség Isten iránt. életemben maradni gonosz indulatot. s még-még. akik úgynevezett átlagkeresztyének. még akkor is. és nagyon sok értelemben idézett bibliai ige ez. hogy megindokolni próbáljuk a hibát. fejtegetéseket lehet kezdeményezni. Maradjunk egyetlen apró részletnél. néhányszor pedig ellenségesen is viselkedtek. tehát teljesen mindegy. vagy nem is jár templomba. azt szokták mondani. csak még a bokámig hadd melegedjek. csütörtök – Dávid Jakab apostol levele 1. Amikor elfogadom Isten kegyelmét. Önmagamtól kell elsősorban megkérdezzem. és én mindezt hitben elfogadom.21: Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is. akik viszont nem olvassák a Bibliát. mint a mesében a farkas. nincs több. Nincs erről szó ebben az igében. dec. Sajnos. hogyan imádod” kérdésről beszélnek az emberek. Nagyon hamar elmarasztalunk. míg teljesen átveszi az irányítást. akkor a régiek visszajárnak. megszentelt. nehéz válaszolni akkor is. azaz próbálok megtagadni mindent. hogy ne engedjek meg magamnak. most már felismerem idejében a gonosz szándékot is. és a sáfároktól a hűséget várja Isten. hogy egy Isten van. Véget nem érő vitákat. a mindennapi engedelmesség. amikor népekről és nemzetekről van szó. református egyházunkban nehezen fogadjuk el a másságot. hanem csak apró. és így tovább. hogy változunk. Jézus Krisztus azt tanította. Az is igaz. Isten Lelkének világosságában élve. szerda – Tamás Malakiás 2. Igyekszem kitakarítani a szívem. milyen templomban imádkozik. 30. csak ne legyen szó a lényegről. és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. hűséggel sáfárkodni ajándékaival. akkor hálából Neki is szentelem magam. hogy a megtisztított ház nem maradhat üresen. szinte mindig az a helyzet. Ez igaz. hűtlenekké leszünk egymáshoz. amely meg tudja tartani lelketeket. Mai igénk kérdésére nehéz és kényelmetlen válaszolni. csábításokkal.10: Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak. amikor néha családokról. 2010. kirekesztünk. minden kegyelemből van. dec. gyakorlati kérdésekben merül fel. újra megtelepednek. majd pedig nagy szeretettel és tapintattal a közösségben is a helyreigazítás céljával kell feltegyen a kérdést: Miért vagyunk hűtlenek egymáshoz? A válasz pedig nyílván nem az. és hűség Isten gyermekei iránt. Nehéz válaszolni erre a kérdésre akkor is. Ezek azonban. igyekszem arra. és nem Isten iránti engedelmesség. csak kissé szeretnének bent maradni szívemben. a tisztátalanság nem kedves vendég többé életemben. Nos. Malakiás itt Júdáról és Izráelről beszél. odaszentelés pedig mindennapi harcot. Csak a kicsi lábujjam. és az utóbbi állapot keservesebb lesz. ez az odaszánás. 214 . mint az előbbi. hogy mi Isten ajándékainak sáfárai vagyunk. amikor a különbség nem üdvösség kérdése. kezdi a farkas az alkudozást. mint a kettészakadt nemzet részeiről. hanem az. hogy ki milyen vallású. Isten engem Krisztus áldozatáért megtisztított. ami nem egyezik Megváltóm akaratával. minden további kérdést le lehet zárni. és Istent nem a kijelentésből ismerik. nem járnak el gyakran a közösségbe.2010. akik sokszor testvérei egymásnak. egy Isten teremtett bennünket! Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz? Egyik leggyakrabban idézett.

a földi élet után pedig a dicsőség hozza el a ma még elképzelhetetlen és kibeszélhetetlen csodát. valahogy ki kell bírjam. Nem önmagamra. hogy a jövő évben is dolgozni fogok. És élni fog. megerősíteni. mint az oltás. az örömre. 2010. Mi azt tudjuk. ha lehet. Az ige fog munkálkodni. hogy Istenünk mellettünk van. és még nagyobb bizalomra Őiránta. találjon készen. elmémbe. az igére kell figyeljek. vágyaimra. Szilveszter éjszakáján csak Isten gyermekeinek van igazi oka a vígasságra. amikor annak a betegségnek vírusai támadnák szervezetünket. nehézségekkel. vajon lesznek-e nagy nehézségek. mint a nagy ismeretlenről. A létnél több vár ránk. Bízzad Újra Életed Krisztusra! 215 . sem szorongásait nem akarja fokozni. Alázattal. nem is a gonoszra. Szelíden. Az elmúlás miatt az emberek szomorúak. hogy mit hoz a holnap. megerősít. bármit tegyünk. hogy így legyen. ha próbák és terhek voltak életünkben. életet adott nekünk. hanem a mi örömünk hálaadásra indít. aki azt mondta. Nem aggodalommal. az új esztendőről pedig leggyakrabban úgy beszélnek. nem félelemmel. Mulatni és vigadni akar a világ. hogy ne legyen szomorú. Annál inkább oka van az istenfélő embernek arra. hanem a valódi életet. szívből köszönjük Neki. magyarázataimra. de saját megvallott Isten nélküli gondolatvilágában erre nincs ésszerű oka. Mégpedig az Úrban.19: Én élek. A másik ok a hálaadásra az. csak e két szomorú valósággal ne foglalkozzunk. Uram. A jövőre is bátran tekint az Isten gyermeke. se ne rettegjen. elfogadott tisztátalanságaira. inkább múlassunk. az oltóanyag által elvégzett felvértezése szervezetünknek kivédi a veszélyt. nem ismerjük a jövő év titkait. de ismerjük azt. gyásszal is találkozom. és ti is élni fogtok. Mi sem tudjuk. Mások csak azt tudják. tiszta látásra segíteni. az Úrral való tökéletes közösségben.múlassunk magatartás. életembe kell fogadjam. péntek – Szilveszter János evangéliuma 14. Olyanná lesz. az ismeretlentől pedig sokan félnek. hogy Jézus él. akkor bizonyosan tapasztaltuk. annak gyakorlatára. 31. amit bizonyos betegségek ellen kapunk. és a jövő évben mi Vele élünk. ha pedig nem jön el földi életünk során. gondviselése nem marad el. hogy az eltelő esztendőben is velünk volt. a Vele való találkozáshoz és örök együttléthez. Ha örömmel és áldásaival látogatott meg. hogy Ő él. mi is élünk. De az ember nem akar bús lenni. Óév estéje az elmúlást juttatja eszünkbe. Sőt. Nem csak a létezést érti ez alatt. talán betegséggel.de vajon sikerül-e? Ahhoz. csak a megváltottak tudnak képmutatás. nem is akárhogy. hogy minden esztendővel közelebb kerülünk Megváltónk eljöveteléhez. nem mindent feledve együnk-igyunk. amiért magasztaljuk Istenünket az. azt. hanem tartalmasan örvendezni. A mi örömünk nem dorbézolás. Isten igéje is bennünk marad. hogy ne gondoljunk semmire. ami az Isten gyermekeinek kiváltsága is. az igét szívembe. s alkalomadtán munkálkodik. vagy legalább egy kis szorongással gondolnak arra. Nekem az igére kell figyelni. hogy tisztán és feddhetetlenül álljunk meg. Tőle kapjuk ezt az életet. nem üresen. Megváltónk él. dec. Ha ő életünk során jön vissza. akkor közelebb vagyunk a földi terhek és küzdelmek végéhez. A földi esztendeink alatt is az Ő Tőle kapott élet tesz értelmessé és érdemessé létünket. Az egyik ok. Vele és Benne van az élet. Az elmúlás kettős hálaadásra indít minket. boldogságot. tartsd meg lelkünket. mint az első emberpár az Éden kertben. ezért a legjobb. nem is a világra. biztos cselekvésre bátorítani. nehéz lesz. megjátszás nélkül. amikor Őhozzá fogunk távozni. bohóckodjunk. Isten magasztalására.

30. júl. szept. júl.13.25.12. máj. feb.28.6.20.6.8. márc. aug.1. ápr. feb. jún. márc. nov. márc. okt.21. aug. Jób 42 9 10 18 19 22 25 27 30 31 32 34 37 39 40 42 51 57 60 62 66 68 73 74 77 86 90 95 97 102 104 112 115 116 117 119 130 138 139 143 145 146 2 10 11 Zsoltárok Példabeszédek 2 10 1 2 30 8 12 15 20 8 2 9 23 5 8 7 19 4 2 13 17 3 13 15 2 4 7 20 27 23 10 14 15 5 8 1 6 1 18 4 1 1 3-4 7 12 1 76 81 94 114 3 3 5 23-24 5 8 3 9 7 6 19 24 jún. jan.22.23. júl. Krónika 2. máj. dec.5.8. júl.19. márc.29. dec.23.1. szept. jan. márc.1. Sámuel 1.1.22.14.2.22.3.2. aug. dec.16. júl. Mózes Józsué Bírák 1.6. aug. márc. jún. aug.3.30.16. Mózes 21 24 35 39 15 16 2.22.5.25.10.2. aug. szept.18. nov.25.13.24.12. júl. okt. márc.19. okt.28.9. máj. júl. Királyok 1. okt.7. aug. okt. dec.14.12.29.27.11. 216 .17. okt. Mózes 4.16. máj.17. Mózes 20 33 34 19 25 26 6 3. júl.21.2.17.18. feb.15. jan.5.27.19. júl. szept. nov.6. ápr.13. jún.19. júl. dec. jún.3. jún. ápr.9.11.19.24. ápr.21. ápr.30. dec. jún.26.1.10. aug. máj. aug. nov. Sámuel 3 6 2 12 22 8 18 19 29 15 19 1 5 9 12 9 11 37 38 2.29.23.28.6. jún. máj. jan. nov.12.24.18. ápr. aug.7. feb. dec. márc. márc.10.27. aug.22. feb. okt.14.13.8. jan. nov. Mózes 11 14 24 4 11 13 14 15 18 31 32 5 24 6 1 2 5. aug.24.14. jan.15. feb.Könyv Rész 12 18 1. Krónika Nehémiás Jób Vers 1 4 3 14 22 40 3 9 11 18 12 13 14 14 15 10 34 17 9 12 25 23 29 20 17 2 7 4 1 11 14 8 10 14 16 13 15 1 2 7 4 18 20 26 13 19 52 37 18 12 14 7 7 6 9 17 43 8-9 7 5 41 Nap jún.24.13.20.22.5. szept. aug. nov.20.18. júl. ápr. jan. júl.29. máj.18. máj.13.30. jún. márc. nov. nov.16. okt.15.3. szept.4. feb.25.15. jan.7.19. dec. márc.11.2. dec.16. jan. ápr.26.16. jún.20. nov. nov.5.12. márc.4. feb. nov. szept. ápr.5. nov.12. okt. aug. jan. jún.9.

1. szept. márc.29.18. máj. júl. feb. ápr.27. szept.16. máj. ápr.15. márc.19.3. márc.2. aug. júl. feb.25.37-38 27-28 26 40 12-13 26 szept. feb. ápr.8.11.4. márc.26.14. aug. jún. máj. nov.29.28. dec. szept.10.18. okt.14.10. márc.1. nov.16. feb.18.1.26.11.24.8. okt.22. okt. júl. júl. 2 Dániel 6 12 6 8 14 5 3 2 3 4 2 3 2 6 Máté 10 11 15 1 Márk 2 5 9 1 5 7 11 Lukács 12 13 14 18 22 23 1 3 Hóseás Mikeás Zófoniás Haggeus Zakariás Malakiás 4 János 5 6 6 8 9 10 11 12 20 21 28 2 4 12 4 3 9 15 5 4 10 10 1 2 12 11 34 32 28 28 30-31 15 14 17 27 34 23-24 54 68 5 6 31 15 29-30 34 49 11 23 7 35 33-34 11-12 46 8 27 14 22 42 52-53 7 29 18-20 51 31 35.14. jún.26.17. márc. aug.9. aug. jún.7. okt. okt.15 20 Példabeszédek 21 30 1 2 7 8 11 25 27 28 29 30 42 43 Ézsaiás 45 48 50 51 52 55 58 61 63 64 65 2 3 8 14 16 Jeremiás 20 30 31 50 51 1 3 3 24 33 34 36 Siralmak Ezékiel 1 12 2 3 8 3 17 3 4 19 9 8 3 16 15 15 19 10 2 10 13 24-25 15 17 23-24 17 4 4 6 12 7 12 2 12 11 10 16 5 19 17 19 21 23 9 7 19 9 11 12. ápr. szept.28. dec. nov. jún. júl.7.10. márc.1.23.9.17. júl. okt. feb. nov. júl. nov.7. nov. szept.1.26.17. máj.12.31.27.24. nov. ápr.19.12.31.24.20.17.19. jún.27. júl. ápr. máj.4. máj. aug. okt.30.4.1.18. aug.25. okt. máj.17. feb. nov.6. szept.11. dec.18.6.17.15. feb. dec.2. ápr. márc.5.9.8. okt. okt.13.21. júl.5.28.8. szept.21. 217 . feb.28.7. máj. márc. dec.31. jan.6.17. máj.12.13. dec.10.18. jún. nov.12.11. jan.22.31. dec. jún. szept. jan. okt. máj.17 13 20 31 5 50 20 22-23 39 27 17 22 11 27 ápr. dec. szept.30.8. jan. ápr. okt.6. feb. ápr. dec.10.4.8. júl.6.10.22.26.16. ápr.8.5. márc.21. nov. júl. aug. szept.2.29. feb. dec. jan. máj. ápr.29. máj.7. dec.15.8.23. márc.1. márc.27. okt.28. máj.23. máj.6.10.27.22.

okt.20.16.21.31. jan. szept. máj. júl. jún.13.17.20.23.9. Soli Deo gloria! 218 . ápr. okt.14. jan. márc. szept. feb.5.4. dec. jún. jún. máj. jan. júl.21. dec.27. aug. júl. szept.25.9.20.3.28. feb.10.26. János 4 2.23. ápr.31. nov.26. nov. nov. okt. szept. Timóteus Titusz 6 3 4 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 6 10 Zsidók 11 12 13 Jakab 1 1 1.10.21.27. dec. nov.28.28.9.18. jan. márc. dec. Timóteus 2.7. júl. aug. jún.14. Péter 2 3 4 1 3 1 2 3 1.19.13. dec.30.17. szept. feb. ápr. ápr. Korintus Efézus 2 4 5 35 6 14 19 27 4 10-11 16 2 3 15 18 14-15 8 39 8 20 48 8 17 31 22 32 34 9 2 29 36 28 6 7 16 31 5 57 3-4 20 21 14 17 10 10 20 26 29 6 13 25 3 9 14 3 4 9-10 18 5-6 10 17-18 23-24 10 15-16 19-20 jan.4.30. feb. Korintus 2 4 12 1 2 3 Galata 4 5 6 1 1 Cselekedetek 1.24. feb. márc. jan.25.19. jún.21. nov. ápr.5.29.19. Efézus Filippi Kolossé 1. jan.6.9.20. márc.30. jan.15.13.3. Péter 5 Júdás 1 2 4 7 19 21 Jelenések 16 12 4 17 3 4-5 13 4 12 15 14 17 11 2 1 14 10 13 18 23 24-25 3 29 11 15 25 2 8 20-21 21 3 18-19 12 9 18 11 10-11 13-14 2 5 17 2 5 16 18 19 12 20 21 24-25 10 11 16 7 5 6 jún. aug.14. máj.27.27.25. szept. dec.15. jan. szept.3.11.4. okt.7. szept.12. aug. dec. máj. dec.20.4.13. nov.26. jan.3. jún.21. márc.24. feb.4.28.12. okt.21. jún. okt.26. aug.16.11. dec. aug.11.23. jún.15. aug.2. jan. máj. ápr. ápr. okt. máj.31. feb. okt. márc. máj.3. nov.23.26.24.22. júl. jún.30. aug. júl.23. feb.7.5.2. jan.11. júl. jan.8. jún. feb.25. okt. márc.7.13.2. ápr. júl.13 14 János 15 17 19 1 2 3 4 7 8 14 17 26 8 Róma 10 11 1 3 4 9 10 13 15 1 2. ápr. jan. szept. máj.25.4. Thesszalonika 1. máj.3. feb. dec. szept.22. szept. aug.29. aug.24. jan.29.11.23.20.2.16.9.30. jan.15.9.14. dec.3.20.15.

219 .