Napipapi

2010

Rövid, egyszerű igei gondolatok az év minden napjára

Kovács J. István

2010. jan. 1. péntek – Fruzsina Jeremiás 8,9: Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az ÚR igéjét?! A különbség az akkori kor meg a mai között az, hogy ma már senki nem jön szégyenbe, amikor kiderülnek a hazugságok. A politikusoknak sok magyarázatuk van, az ún. tudósok minden további nélkül állítanak olyat, amit kevéssel előtte lehetetlennek, vagy tudománytalannak tartottak. Ami viszont nem különbözik, az, hogy Isten Igéje nélkül ma is lehet valami még igaz is, akkor sincs semmi haszna. Ami pedig eleve ellenkezik az Ő Igéjével, az káros. Ha az ÚR Igéje az első és méltó helye van az életünkben, akkor még hasznos is a bölcsesség. 2010. jan. 2. szombat – Ábel Zsoltár 97,1: Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! De sokszor jó ezt az Igét hallani, olvasni. Mikor nehéz, mikor a gonoszok gonoszkodnak, mikor úgy néz ki, hogy senkinek nincs figyelme, gondja az igazak szenvedésére, mikor egyszerűen semmi nem sikerül, akkor igazi balzsam, hogy tudhatjuk, az ÚR uralkodik. Tegnap, ma és mindörökké, ez a három Neki a folyó jelen. Vigadjon a teremtett mindenség ezen, de vigadjon minden ember, vigadjak én, és vigadj te is. Legyél és legyek egy vigadó sziget a komor világban, a fáradtan reménytelen emberek között. 2010. jan.3. vasárnap – Benjámin 1. Korintus 10,31: Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! Jusson eszedbe, én lelkem, hogy ehetek-e ennyit Isten dicsőségére. Jusson eszedbe, én lelkem, ezt ihatom-e, és mennyit belőle Isten dicsőségére? De egyáltalán az én földi testem táplálása lehet-e Isten dicsőségére? Nem csak az imák és zsoltárok magasztalják az Ő Nevét? Rossz a kérdésem, mint ahogyan rossz minden olyan kérdés, mely a Biblia bármely ponttal vagy felkiáltójellel végző mondatának végére kérdőjelet tesz. A helyes tehát az, ha azt kérdezem, mivel mindez így van, akkor hogyan cselekedjem Uram. És bizonyára a mindennapok nagy többségében nem kell teológiai kurzusokat végezni ahhoz, hogy tudjam, hogyan eszem vagy iszom Isten bosszantására. Jó ha emlékezem erre, ma is, hogy Isten a hétköznapi, a közönséges dolgaim közepette is mellettem van, gondot visel rólam, és szeretne gyönyörködni bennem. Segíts, Istenem, hogy ma minden szavammal és tettemmel Téged magasztaljalak. 2010. jan. 4. hétfő – Titusz Efézus 1,17: A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Aki nem jár templomba és eléggé nyilvánvaló, hogy az Igét sem szokta olvasni, legtöbbször, ha szóba jön ez, azt mondja, hogy: de hiszen imádkozni itthon is lehet, és én tudom, hogyan kell élni, mit vár az Isten. Isten azt akarja, hogy jók legyünk. Ha a mai igét elolvasom, rádöbbenek, hogy Isten megismerésének más az útja. Nem magamtól jövök rá, mit akar Ő és kicsoda az Isten, mert akkor én

1

gyártanám azt az istent, hanem a Lélek ismerteti meg velem, mégpedig az a Lélek, akit Isten ajándékoz nekem. Jó Uram, segíts, hogy helyesen ismerjelek, Lelked elfogadjam és adj erőt, hogy engedelmeskedjek mindannak, amit megértek a kinyilatkoztatásból. 2010. jan. 5. kedd – Simon Zsid.12,25: Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Infláció van, ezt egy professzortól hallottam. Nem a pénz inflációja csupán, ami azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy kevesebb az értéke, ugyanannyi pénzzel egyre kevesebb értéket vásárolhatunk (lehet-e valódi értéket pénzért vásárolni?), hanem a szavak inflációja van. Amit a „böcsületes embér” megmondott, ahhoz nem fért kétség valamikor. Ma már könnyen szól szánk, az ígéretek is hamar megfogalmazódnak, állítunk és bizonygatunk valamit, ami nem mindig teljesen igaz vagy igazolt, de nem tulajdonítunk nagy jelentőséget apró csúsztatásainknak, hiszen megszoktuk és szinte már elfogadott, hogy szavaink nem evangéliumok, nem kell mindjárt egy szóra „bedőlni”. Talán az emberi szó nagymértékű inflációja, illetve ennek elfogadása is okozza, hogy Isten szavát sem tartjuk ma már annyira fontosnak, értékesnek, hogy arra mindenkor, sőt, mindenek előtt vagy felett figyeljünk, netán engedelmeskedjünk. És ennek már csak következménye, hogy a küldöttre, a közvetítőre sem figyelünk. Elutasítjuk azzal, hogy meg sem hallgatjuk, vagy azzal, hogy nem tartjuk szükségesnek végiggondolni, követni. A reformátor szavai jutnak eszünkbe: Isten szava megáll mindenha, nem dönti meg senki hatalma. Lehet, hogy ma megszólít engem. Vagy Téged. 2010. jan. 6. szerda – Boldizsár 5. Mózes 13,4: Próbára tesz benneteket Istenetek, az ÚR, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az URat. Két dolog, ami nekünk nem tetszik. Az, ha próbára tesznek, ha nehézségeink vannak, és az, ha kételkednek bennünk. Lehet, hogy nem is Istenek van nagyobb szüksége arra, hogy meggyőződjön hitemről, hanem sokkal inkább nekem hasznos az, ha kiderül, hogyan is viselkedik hitem a nehézségek idején? Én leszek esetleg jobban meglepődve, hogy mennyire kevés igaz abból, amit jólétem idején hittem magamról, esetleg fogadkozva próbáltam Istennek is bizonyítani. Egyszer egy lelkészi közösségben tettem fel a kérdést, vajon lehet-e ilyet kérdezni valakitől, hogy szereti-e az Urat? Szinte teljes volt az egyetértés, hogy nem. Pszichológiai melléfogás, helytelen megközelítés, és hasonló érvek sorakoztak ellene. Vajon Isten kérdezheti-e tőlem? Dávid vallotta a zsoltárban: Szeretlek Uram, erősségem. Péter is mondja, az előzmények miatti szégyenérzettel még, de mondja: Te tudod, hogy szeretlek. Ma szégyellem-e én, az Isten gyermeke ezt kimondani, hogy szeretem az Istent? Sőt, teljes szívvel, teljes lélekkel szeretem Őt?! 2010. jan. 7. csütörtök – Attila Jób 37,5: Isten nagy tetteket visz véghez, amelyeket meg sem értünk.

2

annyi értelmezése lenne. mindenki egyszerre felszökik örömében.és makrokozmoszban. Ha a sok ezer éves Jób könyvében feltett kérdéseket. Ez ma egyik témám. hogy amikor eljön a várt esemény ideje. szombat – Marcell Apostolok Cselekedetei 8. amit kemény készülési munkával kell tölteni. péntek – Szörény János 13. 2010. A jelen mondatban az is ott van. hogy melyik város nyerte el egy olimpia vagy egy foci-világbajnokság rendezési jogát. Ma azt mondja a világ. szinte egymásnak ellentmondók is. mert sokszor hallottam. sugárzanak az arcok az örömtől. szálláshelyeket. Sokat sikerült is megfejteni. hogy hihessek. És azóta is az ember szüntelen kutat. Ahol valódi. ahhoz. Azóta eltelt jó néhány évszázad. A szeretet a legfőbb parancs. próbál érteni minél többet az őt körülvevő világból. Látjuk a tv-ben. szeretni. és futtában. hogy a kedvenc játékos. nem kell istenfélő legyen valaki. jan. Számomra a nagy csoda az. minden jelét hitbeli meggyőződésemnek gondosan rejtsem el. egymást átölelik. óriási összegeket kell elkölteni. és magam is láttam ember-tiszteletet. és mégis legszebb lehetőség. Ezek csodálattal töltenek el. Pedig miről is van szó? Arról.8: Nagy öröm volt abban a városban. akkor még nagyobb feszültségben két-három hétig rohangálni a szervező városnak. és minden kisebb-nagyobb felfedezés után az az érzésünk. nehogy megbántsam a másként gondolkodókat. csapat veszít. Nem is kell nekem kitűzőkkel és hirdetőtáblákkal kikiáltanom. Milyen az. 8. gondolkodjam a jézusi szereteten. jan. 2010. ott Jézus van. hogy van még általában néhány esztendő. hogy a hitem magánügy. önzetlen. melyről annyi mindent gondolnának az emberek. nem ritkán javamra szolgálnak. „csak” szeressek.35: Arról fogja megtudni mindenki. hogy noha sok mindent nem értek. hogy a szeretetről megismeri mindenki. és azt gondoltam. hogy most aztán közelebb vagyunk a teljesség megismeréséhez. talán még harmincnál is több. hogy Jézusé vagyok. a leggyakrabban emlegetett fogalom egyházi körökben és nem csak. humanista szeretetet. hanem azért hiszek. ha szeretitek egymást. önfeláldozó szeretet van. percek erejéig megnézni egy-egy sport-eseményt. az élet tiszteletét. Aztán megismeri mindenki Jézus tanítványait. melyeket Isten fogalmaz meg elolvassuk. ahol az is megtörténik. Alázattal szeretném magam is elmondani az egyházatya imáját: nem azért vágyom megérteni. hogy érthessek. versenypályákat építeni. saját életemben is megtapasztalom. ismertetőjel. rádöbbenünk. utakat. a környező világban is felfedezem Isten nagy tetteit. Ezen ma elgondolkozok. hogy Jézus tanítványai vagyunk. kevesen adnák. egymásnak gratulálnak. hogy szeressen. és máris missziót végzek.Elihu a természet csodáit sorolja fejezeteken keresztül Jób könyvének leírása szerint. A szeretetet biztosan a Szeretettől lehet megtanulni és elfogadni. mint amikor kihirdetik. de nem erőltetett produkció. vagy a tudományt kedvelők számára a mikro. melyen keveset ismerünk még mindig. Nekünk a szeretet parancs. azért. hogy az én tanítványaim vagytok. amikor egy egész város örvendezik? Talán olyan. és aligha van még olyan fogalom. nemsokára nem lesz semmilyen titok az ember számára „égen-földön”. a legnagyobb hiánycikk mégis. legtöbben vágyunk rá. Aztán gyorsan 3 . 9. Taníts meg Jézus. hogy íme.

mert a segítsége is jól fog. A végső győzelem a mienk! Nem csak a rendezés joga. mit ne adnék oda Neki hálából. Jelen van Isten megmentő hatalma. akit örökösévé tett mindennek. nem a lelkész. ismerős néha számunkra. ha nem is örvendező tízezreket. Uram. jan. gyógyulások. bajnokságról beszél. mikor baj van. hogy Isten minden kijelentést Fia által közöl. de legalább örvendező gyülekezeteket látni Krisztus Nevének hirdetésekor. Szeretném Nevedet dicsérni. Örökölni Jézussal lehet. 4 . 11. jó esetben pénzbeli haszon. Nem azt mondják a templomban. nem pár napos. Hiszen Ő az Isten. valahogy így érthető: mindent Neki köszönhetek. és bizonyságot tesz. Ehhez képest minek örvendeztek Samáriában Fülöp látogatásakor? Krisztus hirdetése. Ez is egy fizetés – gondolják sokan. jóságából tesz velem is jót. hetes öröm. nem a betű. … Ez a gondolatsor tetszés szerint folytatható. amit velem tett? Vasárnap van. hétfő – Ágota Zsidók 1. Amúgy sincs. hiszen én egyszerű ember vagyok. és elfogadjam. Két napig megtartóztattam magam a csúnya beszédtől. A 116 zsoltár azzal kezdődik. És akkor ez a kérdés. bezzeg én. Krisztus által megnyílt a menny kapuja. 2010. még veszélybe kerülhetne az örökség. tisztulás lelki kötözöttségekből. elmegyek a templomba. Marad néhány emlék. hogy Isten őt megmentette a halálból. és szeretnék. Ez a bibliai könyv Jézus mennybemenetele után közel fél évszázaddal íródott. nem csupán adventi időben kell beszéljünk erről. Minden Jézusé. hívő keresztyénekként mindig készen kell lennünk Krisztus visszajövetelére. itt. főleg. mit én adjak Neki. mindenik hozzánk is szól. hanem életünk egyik meghatározó üzenete ez. Csupa elmélet. hogy Krisztusban életet ajándékoztál nekem. hanem arra. aki által a világot teremtette. Négy gondolat van egy versben. hogy szeretem az Urat! Aztán élete megmentését kéri. Ezek nem két hétre voltak érvényesek. de azért valamit csak kellene mégis. jan. őbenne van nekünk helyünk és örökségünk Isten Országában. mindenem az Övé. 10. Imádkoztam. Ha rám bízatott volna. hogy fizessek. hogy mit fizessek az Úrnak. hogy az Istené minden? No. vasárnap – Melánia Zsoltár 116. hanem örök öröm van Őnála. Hanem az örök életre szóltak. A reformátusok minden úrvacsoravétel előtt ezt hangosan fogadják. nem azért. Jézus Krisztus által szól hozzánk Isten. és egykor. 2010. láthatta a lelkész is… És tettem a perselybe is. végső idők ezek. add szívembe a megváltás örömét. Ezzel a lelki állapottal és ezzel a tapasztalattal áld meg engem is Istenem. tehát nem Jézus közvetlen földi beszédére vonatkozik. Jézus szólít meg engem egy-egy ige által. életemmel akaratod szerint Téged szolgálni. mindenki már a következő olimpiáról.2: Ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk. Talán nem is vár el. kalkuláció. Hiszen sokan még oda sem jönnek el. hogy életüket hálából az Úrnak szentelik. hanem Isten Fia. hogy szívből szeresselek Téged.tovaröppen az esemény.12: Mit fizessek az ÚRnak a sok jóért. túl minden számítgatáson és magyarázgatáson. Mit várhat el még tőlem. Végső időket élünk.

kegyelemből van üdvösségetek! és vele együtt feltámasztott. 2010. imádkozva. szenteld meg életem. Ezt megvallja minden hithű zsidó. 13. hanem ott is hirdetem. egész valónk. ha én ezt elfogadnám. kérdezhetjük. Féld Istenedet. de szeretném. különösen így. akik halottak voltunk a vétkek miatt. ha én ezt kissé megérthetném. az ÚR vagyok a ti Istenetek. hogyan tudnak a piacon eladni és vásárolni. az elégedetlenség. a mi URunk Jézus Krisztusnak Atyját áldja nyelvünk. örökségbe kapott vázát. és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért.5-6: Minket is. sőt. életre keltett a Krisztussal együtt . az ÚR. sőt. magasztalása. ahogy azok. tudatosítani Istenünk mérhetetlen ajándékát. 14. 5 . aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Sajnos. 12. erre nem vagyok méltó. A piacot érthetjük mindennapjaink szinte minden tevékenységére. ez a hitvallás része. ezt nem is tudom kellően megérteni.3: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja. hiszen minden az Ő kegyelméből kapott ajándék az életünkben. Uram bocsá’. míg az Úr meg nem világosítja azt számunkra. A mindennapok alaphangja. Teremtő Jézus. sőt. Hogyan dicsérik az eladó portékát. felebarátom javát tőlem telhetőleg előmozdítsam. hanem inkább. aki már-már kidobta volna a csak pórfogó.17: Ne csalja meg senki a honfitársát. Rég hallottam egy olyan családról. 2010. mikor rádöbbentek. hogy mennyire megáldott minket az Isten: a mennyei világ minden áldását „pazarolta” ránk a mi URunk. a mai ige ezt jutatta eszembe. hogy a csalás lehetőségét soha ne fontolgassam. jan. hogy a mai napon. őreá nézve teremtetett minden. vagyok a ti Istenetek! Én. jan. jan. és Hozzá jöjjek. Én. mi is néha ráhangolódunk a csak világban fellelhető lehetőségek alapján jogosnak is mondható borúlátásra. nem. sőt másoknak is elmondjam. Az Úr az Istenem vasárnap. pénzügyi nehezebb időszakban a panasz. ha lehet. Mózes 25. csütörtök – Bódog Efézus 2. De mi köze ennek a piachoz. én mégis előbb azt hallom ki belőle. és mi keresztyének is ennek az ÚR Istennek vagyunk gyermekei. vallják a lelkiismeret furdalás legkisebb jele nélkül. áhítatosan hallgatva az igét. őbenne teremtetett minden. A piacon is Ő az én Istenem. a piac törvénye szerint. Az Ige Isten áldása. akiket gyakran látok templomba. jó nagyokat hazudva. a mi Istenünk Nevét áldja a szám. ma is szólj hozzám. 2010. ma egész nap a Te Nevedet és Atyád. őáltala teremtetett minden. Krisztusban áldott testvérek.Ez a Jézus ott volt a teremtésnél. hogy én ezért is hálát adjak. vagyont érő műkincs van birtokukban. szerda – Vera 3. Nem. és amikor egyenes és őszinte vagyok. mint hitvallásunk mondja. milyen hálás a szívem minden mennyei áldásért. Uram. Azt. Mi sem tudjuk értékelni. Mert. az imádságot terjesszük ki minden pillanatára a napnak. életvitelünk. akkor nem származik károm belőle. ha hétköznap is az lenne. kedd – Ernő Efézus 1. Taníts meg és erősíts meg Jézusom. De ezt így kell. sem megfelelően megköszönni. hogy félem az én Istenemet.

hogy bekövetkezik. jan. azaz már nem vagyunk halottak Isten számára. hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. eltávolítani Istentől és az Ő ígéreteitől. Aki nem ismeri az Urat. Krisztusnak köszönhetően lelki életet kezdtem el. ő már csak volt. péntek – Lóránd Zsidók 6. mert akik valamit hisznek is mindebből. érvényessége a mi életünkben már jelen van. Foggal-körömmel ragaszkodjam Isten szavához. A másik féle reménység az. A mennybe leszünk majd? Már ott vagyunk. aki nagyon szereti a játékát. hogy halottak leszünk. elszakítani. egyszer. több-kevesebb esély van rá. valamikor lejár a földi élet. utána nem nagyon világos mi lesz. hogy feltámasztott. Az egyik az. Amikor a hívő reménykedve várja Isten ígéreteinek beteljesedését. De van egy harmadik féle reménység is. nem bizonytalan. hogy lejár a földi néhány évtized. hogy én most élek. te hiszed. abba belekapaszkodik. hogy az senki el ne vegye tőle. Érzem szívemben az örök élet kezdetét. Remélem. azok is távoli jövőben képzelik csak el. Krisztussal. hisz a mai nem könnyű életben annyi minden és annyi mindenki próbál lebeszélni. oda szól az útlevelem. Életre keltett. hogy bekövetkezzen. Ilyenkor befolyásolhatják a várt eseményt körülmények. amire ígéretünk van valakitől. mégis. Mi tudjuk. Az Ő szavára teljes bizonyossággal építhetek. hogy két féle reménység van. ami megtörténhet. hanem megtörtént és ereje. A Biblia szerint ameddig nem élünk közösségben Istennel. 15. hiszen annyi minden közbejöhet. Halottak voltunk. de még azután feltámadás és ítélet. Azért is foglalkoztat ez keveseket. Testi ember halott lesz. meghalunk. a feltámadás nem kérdés. A lelki halál állapota megszűnt és elkezdődött a lelki élet állapota. hiszen a teremtő Isten akarata nélkül semmi sem történhet. Megint az emberi logika szerint az lenne. Uram. de soha nincs teljes bizonyosság. aki elfogadta a Te beszéded és kitartóan.18: Erős bátorításunk van nekünk. tégy engem kisgyerekké. Ezt bizonyára jobban kell tudatosítsam magamnak. Szükségünk van valakinek a segítségére. hogy kapaszkodjunk bele ebbe a reménységbe. Itt már nem jöhet közbe véletlen. azt mondani. szinte már csak vendégként. addig biológiai létező állapotunk még csak halál állapota. amikor valamire várunk. Nem a testi halál kérdése az örök élet. és utána van. nagyon kifejező ez az ige (az Igében). és várjuk. amikor hétvégén elmegyünk kirándulni. Sőt. A kis gyerek. tehát. ha megbízunk az illetőben. tehát a kettő nem egészen azonos. hatása. ha valaki azt kérdezi. hűséggel ragaszkodik ígéreteidhez. azt gondolja. amit Ő ígért. talán sok minden. lelki ember felismeri. következménye. jó idő lesz. Még valameddig itt tartózkodom. akik odamenekültünk. és reménységgel várom annak bekövetkeztét. Ott van polgárjogom. hogy hiszen én már fel is támadtam. De jó lenne teljes hittel válaszolni legközelebb. hogy betartsa adott szavát. még csak nem is távoli jövő eseménye. kész élet-halál harcot vívni.A múlt idő legyen ma kiemelendő számunkra ebből az igéből. 6 . hogy fel fogsz támadni. elég nagy reménységgel vagyunk iránta. emberi akarat. Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk. de az állandó lakhelyen ott van. hogy feltámasztott. Ez nem emberi akarat befolyása alatt álló reménység. Hallelujah! 2010. megbeszélünk időpontot. Az is múlt idő. és nem engedi el többé. nem lehetünk teljesen bizonyosak benne.

Legutóbb ezt fedeztem fel. akkor a további két lépést is tegyük meg. az értelmünkbe. 2010. hogy forduljanak Hozzá. Édesapa. erre törekedni mindig. 16. Hogyan változtál át idegen szőlőtő vad hajtásává? 7 . nekünk a legjobbat akaró. annál áldásosabb lehet. Vagy. hogy Isten a mi belsőnkbe. percek-órák erejéig. közösen eldönteni. Isten elküldte a Szentháromság harmadik személyét. Ő mindig azért figyelmezteti az övéit. még éjjel is figyelmeztet bensőm. számunkra is szenvedést. Hiszem. 2010. A Szent Lélek nem a külső világba jött. az isteni szóra adott válasz: ezt – a bálványimádást – nem gyakoroljuk többé. azt bátran és nagyon határozottan elhagyjuk. Galáciában lakó keresztyéneket. talán szabad ma így mondani. hanem az Isten kegyelmét elfogadó emberek szívébe. jan. Szép ebben a mai igében ez a döntés. hogy Pál többes szám első személyt használ: a mi szívünkbe. sőt. Ismerlek titeket. hogy a Lélek a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot.4: Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. elfogadni. Bizonyára Isten nyitja meg a közösség szemét. Arra. Hozzunk közös döntést. 17. vagy nagyobb közösségben. És rögtön érkezik a felelet. hogy Isten nekünk Krisztusban Abba. Külső az. aki beköltözik a szívünkbe és meggyőz minket. hogy azt. hogy egy adott pillanattól. a közös döntés. azaz térjenek meg. mint igazán valódi magot. amikor. hogy az Ő akaratával ellenkezik. hogy többes számban tudják elmondani. Külső és belső megszólításnak is lehet ezt nevezni. Jó lenne egyetértésben élni folyamatosan. Istenem. hogy ott meggyőzzön. ezért mindent meg cselekvő Atyánk. sokszor pusztulást. hogy Isten kétféleképp szólít meg minket. amikor olvasom a Bibliát. hogy felfedezze. aki ezt kiáltja: „Abbá. Isten elküldte a Szentháromság második személyét. Az előző versekben Isten felszólítja az Ő népét. Belső pedig. szombat – Gusztáv Hóseás 14. mint gyermek az apjához. ahogyan a zsoltáros mondja. mennyi üzenete van még mindig számomra.21: Mint nemes vesszőt ültettelek el.6: Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe.2010. aki megszerezte megváltásunkat. És ha meghalljuk Isten szavát. Az. hogy eljöttem Hozzád. hogy megóvja őket a szenvedéstől. jan. vasárnap – Antal Galata 4. mégis csodálatos. és rólatok is bátran állítom. egy addigi gyakorlathoz. amikor egyetértésben van együtt egy közösség. hétfő – Piroska Jeremiás 2. ha ez együttes döntéssel egy egész közösség nevében történik. hogy meghalljuk Isten figyelmeztető szavát. Atya!” Isten kegyelméből már több. És közös döntéseket hozni. ahogy az apostol tanít. kisebb. De ezt olyan nehéz a bűnös embernek elhinni. Talán elsuttoghatom ma a templomba. Olyan szép. Az elhagyáshoz segít a fogadalomtétel. „most”-tól hogyan viszonyulnak egy kérdéshez. 18. hogy ma is erre nagy szükségünk van. a kézzel készített bálványok imádása által Isten haragját hozzák magukra és az abból következő büntetést. amikor megérkezek. remélem helyesen. hallgatom a prédikációt. a hitünkbe. a mi személyiségünk középpontjába helyezte az Ő Lelkét. jan. amit magamról is örömmel megvallok. Itt is fontos. fájdalmat okoz. amire Isten rámutat. belekiáltsa a szívünkbe. Atyám. tanácsot ad nekem. Nem utolsó sorban szükségünk van arra. mint két évtizede olvasom az Ő igéjét.

Nincs teljes meggyőződésük Istenről. Mostanában számomra új magatartásra figyeltem fel. Hogyan alakulhatott át az ő népe idegen hajtássá? Magamra nézek. ez van. csak ezt tudom vállalni. Hány édesanya. mindez Isten gyermekeinek még csak nem is téma. Mégis. hogyan lett ez? Isten kérdezi népétől. magatartásuk alapján ennek ellentmondanak. Istenről. azért. a gyermekkori emlékeket kell ismét felidézzük. hogy Isten mindent. és. törekvéseik. aki? Hogyan lehet. hogyan lett belőle az. olyan emberekre. de neked nem engedi azt meg Istened. jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak. Mózes 18. hogy életmódjuk. a jóért cselekedett. gondoztam. és akkor nekik nem lesz jó végük. kellene változni. ami emberileg lehetséges. lépjen be az életükbe. mondják. lelkileg értem. Fiam. ezt a tiltást akkor zokon vettem. de mindent a mi javunkra cselekszik. azt saját érdekünkben tette. imádkoztam érte. én így élek. a rosszat is javunkra fordítja. hogy ők nem akarnak Isten országának tagjai lenni. neveltem. hogy Ő létezik. Segíts ma is távol tartanunk magunkat mindattól. az ÚR. annak gyümölcsét várva és remélve. hogy miután nemes vesszőt ültetett egy gazda. családjáról. kedd – Sára 5. És. sokáig haragudtam. ha tudni akarod. hogy haza lehet térni. Ültettem nemes szőlőt. hanem elfogadjuk: amit Isten nekünk nem engedett meg. köszönjük URunk. Mennyi fájdalmas példáját hallottuk. hogy lehetne. esetleg átéljük ennek. milyen eredménye van annak. És miért lett vad hajtás. fejlődésedre. amelyeket elűzöl. ezekért az emberekért imádkozom. hogyan lehet. hogyan? Hogy lehet ez? Miként történhetett. vagy akár ismerjük is. békességem Istennel. ma bocsánatot kérek ezért és megköszönöm azt. Hogy a körülöttünk levők mit gyakorolnak. Magunkra nézve pedig. abban előre gyönyörködve. hogy Isten könyörüljön rajtuk. ami nem kedves előtted. nem kacérkodunk a gondolattal. hogy a disznók közül is eszébe juthat a te gyermekednek. nem tudok. de a sajgó szívű gazda nem ezt kérdezi. az iskolában.14: Mert ezek a nemzetek. segíts bátor önvizsgálatra és igei tisztánlátásra. sőt. Köszönöm. édesapa sóhaja ez? Hogyan lehetséges. 2010. azt is tudják. azt gyermekeimért mind megtettem. Istenem Fiában a legnagyobb és legfájdalmasabb áldozatot hozta meg. hogy nekem életem legyen. hogy talán. hogy nekem milyen maradi szüleim vannak. Szüleim annyit fáradtak. Kedves szüleim. és elfogadjuk azt. fizikailag. akik vállalják. mert az olyan üdítők a te korodban károsak az egészségedre. de vállalják. vagy bármely körülmény révén nagyvonalakban ismerik Isten igéjét és annak utasításit. hogy vad és haszontalan lett a hajtás? Van erre magyarázat? Bizonyára tudományos magyarázat az van. jan. jaj. de mai állapota az ő népének csak erre a szívből fakadó sóhajra ad okot. akik neveltetésük. Olyanokról van szó. 8 . vagy már nem is akarok arról gondolkozni. prófétája által elmondja az övéinek nagy fájdalmát: jót remélt. 19. naponta. de inkább gondolják. hogy nem akar hallani szüleiről. miben segít és mi a lelki következménye. magamat kérdezem. óh. a szomszéd gyerek azt iszik. Hogyan juthattam a vad hajtás állapotába? Hogyan került az életem ide? Atyám. a nemes vessző ültetésének és gondozásának minden fáradságával. üdvösségem. amit a szülei megengednek neki. kérdezik néha könnyes szemekkel. de mi nem engedjük ezt neked. változtatni. Hanem szíve mélyéről jövő bánatát próbálja szavakban megfogalmazni. egyszer . Jaj. amit tettetek ezzel is értem. fájdalmas sóhajjal. Ez a magatartás elszomorít.kétszer még másoknak is elmondtam.Tényleg.

tegyen készségessé titeket minden jóra. felszínesen vagy valóságosan megtartani némely törvényt. Ha százas listát állítanék azokról a dolgokról. és ebben a mennyei világban minden más. törekvései. Közhelynek számít azt mondani. sokszor ezzel magyarázkodunk. sőt. hogy Isten Lelkének munkája révén megváltozik az élete. ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által. a 119. felüdíti a lelket. hogy belekerülne-e az Isten törvénye. 2010. törvényekre szükségünk van. egy másik világhoz való tartozást is jelent. Ez egy megmagyarázhatatlan. hogy akarom a jót. ez van. de nem csak a Zsoltárok könyvében olyan vallomásokat olvashatunk. Zsoltárban a törvénynek csodálatos magasztalását találjuk. hogy emberek megszeretik Isten törvényeit. A mai ige örömhírt tartalmaz: Isten ismeri állapotunkat és Ő maga cselekszik. de a jó akarására is képtelenek vagyunk. akaratának teljesítésére. jan. aki még a halálból is fel tudta támasztani Krisztust. bizonyítani nehéz lenne. hanem.2010. hogy Istenhez tartozni valóban egy más féle gondolkodás. de cselekszem a rosszat. illetve valamilyen emberi cél érdekében próbálnak meg többé-kevésbé. Aki előtte sok mindent nem tudott megváltoztatni. de csodálatos tapasztalat. minek kellene jót tenni? A bűnben született ember számára nem természetes Istennek kedves dolgokat keresni. hogy ilyen a természetem és kész. hogy akarom a jót. Jézust. az átéli.8: Az ÚR törvénye tökéletes. 20-21: A békesség Istene pedig. a juhok nagy pásztorát. Azon emberek vallomását. melyek felüdítenek. azaz ezután is rászorul mindenben az Úr kegyelmére. Ezek után is átéli még. szerda – Fábián Zsidók 13. Ámen. Aki átélte. Ebből az igéből is tapasztalom. hogy a törvényeket szinte senki nem szereti. és munkálja bennünk azt. amit Isten akar. érzései és indulatai mássá lesznek. hanem személyesen. a vágyai. lehet. Megváltozik az akarata. hogy Isten munkálkodik értünk. Az a hatalmas Isten siet segítségünkre. jan. azokat cselekedni. de Isten gyermeke megtapasztalja: az Úr törvénye felüdít. amit Isten? Tegyen erre készségessé minket a mi Istenünk. Olyan vigasztaló ez. hanem készségünk nincs. aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat. Ilyen-olyan indíttatásból ugyan néha megkíséreljük a jó cselekvését. 20. Ők nem külső kényszerre. hogy ezen változtasson. hogy sok mindent áthúznék. de ebben is hamar megfáradunk. 9 . Uram. akarom. Isten törvényei ebben a világban felüdítenek. Isten törvényeiről a Szentírásban egy más féle vallomást találunk. Mert mi nem csupán erőtlenek vagyunk a jó cselekvésére. az ámul és magasztalja Őt. Annyi minden egyéb lenne ott. amit külső szemlélő nem ért. akinek dicsőség örökkön-örökké. Mi nem akarjuk a jót. Nem ott kezdődik a gond. főleg. mint túl rövid vagy túl felszínes hatású felüdülést kiváltó dolgot. ha a Biblia leghosszabb fejezetére gondolunk. és Isten munkálkodik bennünk. Elég. Őszintén kérdezem magam: mit akarok? Én mit akarok? Akarom. csütörtök – Ágnes Zsoltár 19. csak elfogadni lehet. segíts gyönyörködnöm a Te törvényedben. akik már nem hallomásból ismerik az Istent. hogyan munkálkodik Isten bennünk. szeretném megtapasztalni ezt. 21. nem tudom. mégis. Ha utána újra átolvasnám (ki kellene próbálni). hogy Isten akaratának megvalósításához nincs elég erőnk. de már ott van. Mai igénk is olyat állít.

Mindezt a saját juhainak. Ő mindig ugyanazzal a hatalommal. segíts ezért feltétel nélkül bízni Benned. hanem a jövőről is az Úr gondoskodik. hogy Krisztusban élek. ha azt a bizalmat. tudja. Isten az ő kicsinyeinek. Az engedelmes ember hangja ez. tudásunk messze felülmúlja a biblia időkben élő emberekét. és nem 10 . ami mindenre az ember életében. azt. hogy mielőtt a felszólítás elhangzana.9: Tágas térre állítottad lábamat.2010. és nem esnek többé zsákmányul. a különféle csoportok közötti gondok. Egyetlen kérdésem: Isten gyermeke vagyok-e már? 2010. számon tartja a világ számára jelentéktelen életeket is. hanem a méltóság felelőssé tesz. igaz. hiszen csak ilyen ember mondhatja. hogy minden kezdet szép. Amikor hívőkké lettünk. aki Isten akaratának aláveti magát. ami akkor volt bennünk. a bizalom megtartása több helyen szerepel felszólításként az Írásokban. gyermekinek szabadulást szerez. Érdemes kikeresni és elolvasni a Bibliából az egész fejezetet. de utána az idő kikezdi még a hitünket is. de a szív. Ő pedig énbennem.22: De én megszabadítom juhaimat. Aki nem az Úr vezetése szerint él. mindvégig szilárdan megtartjuk. Ő ma is látja. Felfedezzük ezáltal. hogy a szabadítás ideiglenes. 2010. nem kell ismét visszaesni a kiszolgáltatottság rettenetes állapotába. nem kell attól tartani. és változhatatlan szeretettel gondoskodik mindarról. szüntelen. Nagyon pontos leírása a mai állapotoknak. És talán ebben az igében a nagyobb hangsúly azon van. ez tartós lesz. mi történik kicsinyeivel. amire igazán szükségünk van. kiváltság az. a vers elején egy sokat sugalló kifejezés írja le állapotunkat: Krisztus részesei vagyunk. hogy ő juhainak. Vagy nem is kötelez. hogy kezében van a legjobb helyen az életünk. szombat – Zelma Zsidók 3. Sajnos hitéletünkre is jellemző az. hogy körülményeink sokat változtak. jan. Talán szabad egy hétköznapi példával szemléltetnie ennek a képnek a jelentőségét. Őbenne Isten mindent nekünk ajándékozott. mint amikor azt mondják az ifjú katonának. hogy a kezdeti bizalmat. a mai vers egyediségét számomra az adja. De a legfontosabb: Isten ugyanaz. amit Isten ajándékoz nekik. 24. az igazságtalanság áldozatainak ígéri: elhozza számukra a szabadulás örömét. Isten ígérete. megvetetteknek. hogy oda tartozol. Arra bíztat az Ige.14: Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. péntek – Vince Ezékiel 34. vasárnap – Timót Zsoltár 31. Ne fásuljunk. hanem feltételes módban megfogalmazva. Mi Krisztus részesei vagyunk keresztyénekként. 23. bizalmunkat az első szeretet tüzével egészen Krisztusba helyeztük. jan. 22. ne hagyjuk alább az Őbenne való szilárd meggyőződésünket. a szegényeknek. azt tartsuk meg. követőinek mondja Isten. Isten nem változik. amikor rábíztuk életünket Istenre. nehézségek. Istenem. mennyi és milyen mértékű igazságtalanság van a világban. amely kezdetben élt bennünk. ha felszabadították. Ugyanazok az emberek közötti konfliktusok. nem is felszólító-. hogy ez a szabadság. milyen nagy ajándék. hogy például mit jelenthetett egy pár száz évvel ezelőtt elő rabszolga számára. hadd emlékezzem mindig. mint Ezékiel idején. A hit. ez bizonyos viselkedésre kötelez. a várakozás és reménység megvan. hogy Isten valahova is állította őt. jan. mivel a hadsereg egyenruháját viselheted. olyan ez. annak indulatai és törekvése ugyanaz. Ma számomra nehezen elképzelhető.

Isten minket tágas térre állít. hogy első hónapokban még a kanalat is szájához vittem. a rosszért Istent vádolja. kedd – Vanda 1. akik megtapasztalják. Istenem Te magad bölcsességet. a jóval dicsekszik. Az. hogy emberré legyen. ismeretet. szájából ismeret és értelem származik. köszönöm. sok bölcsesség rejtőzik bennük. és hogy őbenne nincsen bűn. a tapasztalat. Az ismeret. Azért született Jézus. a tudomány az egy pontos és fontos terület. amit kiegészít az alkalmankénti ima. a Lélek belső munkája. itt nincs mit keressen a vallás. Mit mondjunk mindezekre? Kicsik vagyunk ahhoz. Isten Fiának tragédiája lett az 11 . de ugyanakkor fontos és szükséges ismeret számunkra. 2010. de ez már egy belső állandó lelki kapcsolat. ma már elbeszélgetünk arról. Sőt. ami az ember lelki világával kapcsolható össze. ami szívünkben van. hogy milyen lehetőségek közül választhat a továbbtanuláshoz. Hangsúlyos számomra ebben a versben a „csak”. A hitben növekednünk kell. meggyőzni bárkit arról. hétfő – Pál Példabeszédek 2. hogy minden másodpercben Istent kell kérdezni. hogy a körülményeket is az Úr irányítja. ma rövidnadrágban vagy öltönyben induljak munkába. a helyzet kényszeréből. Hanem az istenfélőkről. 26. vagy más okból. szüntelen. mikor Isten akarata szerint megújul. kibontakozni százféleképp lehet. maradandó. kizárólagosságot fejez ki. jan. nem igazán tudhatjuk. hogy véleményünket eljuttassuk vallási vagy világi intézményvezetőkhöz. jan.6: Csak az ÚR ad bölcsességet. Bármi áron békességre törekvő világunkban ez egy nem kedvelt szó. vagy érdekből. de a többi vallásban is. akkor sem tudnánk eléggé eredményesen érvelni. Ezért mindenki gyakorolja saját hitét a lehető legjobban. értelmet. és hozzánk hasonló emberként. Nagy vallási vezetők is azt képviselik. Isten betölti egész valónkat. Nem róluk szól ez az igevers. 25. Sokan értik félre szándékosan azt.5: Azt pedig tudjátok. hogy szolgálatodban olyan csodálatos lehetőségeket adsz. az lehetőséget biztosít nekünk a kibontakozásra. 2010. az is Isten ajándéka. mi a neve. avagy bal lábbal lépjek le. Gyermekeimet is úgy igyekszem nevelni. ami igaz ismerete. meggazdagítóvá. Isten megismerhető a keresztyén vallásokban. milyen szempontokat érdemes megfontolni. Adj nekem. És az. hogy „elintézze a bűn problémáját”. hogyan imádjuk. hogy Isten az övéit vezeti. hanem lelki-szellemi javakban is. egyáltalán semmi. Az értelem pedig akkor lesz áldásossá. megfizesse azok árát a kereszten. tudomány és értelem kérdéskörében más a helyzet. Ő tudatosan vállalta. hogy nincs „csak”. a hit. hogy teljes életet éljek. amit Isten nekünk készít. aki mégis bűnt nem cselekedett. János 3. Ez nem azt jelenti. érdekes és érdemes a vallások és irányzatok tanítását megismerni. hogy a valódi.engedelmeskedik szüntelen Isten akaratának. hogy elvegye a bűnöket. Talán ha módunk lenne rá. célravezető. tehetetlenségből. a lehetőségeket Isten hozza elénk. De szívünkben ott van a meggyőződés. kínálja a világ a maga portékáját nem csak a földi javakban. Igéje szövétnek. életet meggazdagító bölcsesség Isten ajándéka életünkben. az inkább a „maga sorsának kovácsa”. hogy szívből. a hitéletben is nagyon széles a lehetőségek skálája. És az Isten vezetése? Nem kell minden nap imádkozni? Sőt. mindegy. hogy ő azért jelent meg. de azt hirdetik. Uram. Karácsony Nagypéntekért volt. világít. a távol keleti vallások térhódítása is erről tanúskodik. ott már nem lehetnek párhuzamos igazságok. elvegye a mi bűneinket. az majd teljessé teszi életemet. most Uram erről a járdáról jobb. Uram.

Öröm. az egyház tanítását is sokszor hallottuk. és mi az én népem. mert tiszta szívvel adakoznak. hogy Uram. Nyílván.14: Mert ki vagyok én. napi feladataimat teszem. Oh. 2010. olvasd el ezt az egész fejezetet a Bibliából. Istent Atyánkká tette. 12 . 27. ami Isten ajándéka és elhívása. Nem magukról beszélnek ekkor sem. méghozzá csodálatosan. 28. És kérem az Atyát. milyen mértékű tisztánlátás. aztán megadja a népnek is a lehetőséget. hogy Isten Fia eljött és elvette bűneinket. hogy Jézus mit tett értem. hogy ilyen nagy adakozás történt. Ez itt Isten világa. Olyan öröm adakozni. Sőt. Kedden és a hét bármely napján így indulhatok mindennapi feladataim felé. általánosan is ugyanúgy igaz. És erre épülhet mindaz. jan. hogy Isten mindenben munkálkodik. és sokszor sajnos. hogy adhat. És adakoznak. és miközben dolgozom. Ebben nyilvánította ki Isten az Ő szeretetét irántunk. Isten gyülekezetének légköre. Krónika 29. olya csodálattal tölt el. Nem feledkezhetünk meg arról. mindenben szeretném Neved dicsőíteni. és ki ez a nép. Kérlek. hogy ki vagyok én. láss csodát. micsoda alázat. Arról szól. cselekedeteim alapja. hogy egész életünk alapja ez. utánozni sem lehet hitelesen. ha gondolataim. mekkora bölcsesség. Annyira megörvendtem ennek az igének. ennél nem több. akkor itt nyoma sincs keserűségnek. itt ebben is öröm van. És velük együtt örvendez a király is. húsvétkor ezekről emlékezünk. és csak azt adtuk neked. Mikor azt mondja a király. biblikus Isten-ismeret. bűneink elvétele. mi tette lehetővé azt. hanem arról. annak sorsáról és Isten terveiről az ő népével. Ezt a lelkületet nem lehet megtanulni. amit mi Isten szeretetére viszontválaszul cselekedni szeretnénk. mily gyönyörű Ige. neked is. a bűn kényszere alól megszabadított engem. úgy szeretném ezt az örömöt valamiképp megosztani. áldása áll. Istent megismerjem. Szinte sugárzik az igéből a közösség öröme a szerénységben. Az apostol emlékezteti a gyülekezeteket. a túlcsorduló szív hálájából fakad az Isten dicsőítése. bűneinket elvette. annak üzenete nem korlátozható.29: Hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. vagy talán egy vasárnapi istentiszteleten gondolhatok arra. Öröm. hogy aki akar. mozgató rugója ez lenne. milyen szép vallomás. szerda – Angelika 1.emberiség evangéliuma. átadni mindenkinek. örül a nép. máskor unalmas vagy kimerítő hétköznapi életemben is szeretném. Nem csak karácsonykor. honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez. hogy olyan kicsi lehetek. ebben a néha egyhangú. emberekkel találkozok. Ebből a közösségi adakozásból és örömből pedig. álszerénységnek. Hála legyen az Örökkévalónak ezért a csodálatos Igéért. és karácsonykor. önként adakozzon. hogy minden mögött Isten jósága. mint Keresztelő János mondja. Helyes önismeret. hogy ez a csodálatos kijelentés elsősorban Izráel kiválasztásáról szól. beszédem. 2010. Számunkra viszont a megváltás. az apostol ebben és az előző fejezetekben a választott népről beszél. Jézus eljövetele és szenvedése bizonyos ünnepek egyházi beszédeinek témája lett. csütörtök – Károly Róma 11. kívülállónak megérteni sem lehet. hogy Dávid király királyi mértékű adománnyal járul hozzá Isten templomának építéséhez. hogy én éljek. hadd legyen felüdülés lelkednek. a gyülekezetek tagjait. hogy elkezdik az Úr Nevét imádni. jan. imádkozzam. mit tett értem Jézus. ahogy ezt egyik énekünk fogalmazza. mindarra. adja ezt a lelkületet nekem is. Ismerjük a Biblia erre vonatkozó kijelentését. bölcs helyzetismeret van e szavak mögött. az ige. amit kezedből kaptunk. hogy én egyre kevesebb és Krisztus egyre több lesz.

láb.Amikor egy különleges fagylaltot kínáltak a nyáron. az orvostudomány megannyi ágának egyike hivatott éveken át tartó tanulással megértetni a hallgatókkal egy-egy kicsiny részét testünknek. és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. mennyire hideg. saját testünk működését. sem a nap nem tűz rájuk. jan. mégis naponta „sikerül”. Segíts ezekkel is dicsőségedet gyarapítani. szív. mindazzal. főleg ne akaratável ellenkező célokra. kész. mit hiszel. milyen hamar olvad. noha. akkor is ezt az elemzést folytattuk. ami igazán jó és hasznos. olyan csodálat tölt el olvasásakor. Mindent. elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. már a nap első pillanataitól hálával tartozom a Gondviselőnek. és látok.16: Nem éheznek és nem szomjaznak többé. hála van szívemben. ami az állatok és az ember „működéséhez” tartozik.12: A halló fület és a látó szemet egyaránt az ÚR alkotta. szeretném ezt Istennek a lehető legjobban megköszönni. minden érzékszervünk. jó vigyázz. csak ne maradjak ennyivel. gazdag ajándékával. mit teszel. sokféle megközelítésből. hogy újra adott az Ő kegyelme egy napot. Sok szempont szerint. hogy Isten ezeket az érzékszerveinket. Mikor megkóstoltuk. hogy kifejezzem hálámat szavaimmal. minket. köszönöm a szememet. sem semmi más hőség. 2010. 30. próbálom megérteni. s nem csak szeretném. Szeretném elmondani az Úrnak. de néha úgy ébredek. Minden elemzés előtt. a formájáról és a felszolgálási módjáról. Önmagában nem rossz. Utólag is tartott az elemzés. ne használjam azokat felelőtlenül. 2010. Isten pedig a hatodik napon megalkotta a földi állatokat és az embert. mélységű elemzés készíthető akár ennek az egy igeversnek alapján. hallás. a fülemet. kicsi szem mit figyelsz. Itt ez a mai igevers. Így olvasom néha a Bibliát. hogy milyen a színe. sőt. és sajnos nem mindig. felkutatni. hogy Isten teremtett minket. Az is benne van ebben a Igében. életemmel. hogy nagy csoda az. minden tagja testünknek Isten ajándéka. hogy ezen nem változtat. Isten ajándéka a látás. annyi sok más csodával együtt a teremtés hatodik napján alkotta. mert a Bárány. adjon rá lehetőséget. és nem szeretném Őt semmivel bántani. alkalmat. mit beszélsz. terjedelmű. Mi emberek évszázadok óta tanulmányozzuk és próbáljuk megérteni a körülöttünk levő világot. kicsi fül. hogy ezzel az egy verssel is az Úr valódi örömöt ad szívembe. 13 . Ennek is megvan az ideje. Még azt is kiolvasom ebből a versből. száj. jan. Hatalmas Istenünk van! Jó Atyám. Arról. hogy hosszú készülés után egy orvos képed legyen egy picinyke részén testünknek picinyke segítséget nyújtani. különböző szintű. Első gondolatunk az. mindenki elmondta a véleményét. szeretteim vesznek körül. aki középen a trónusnál van. Néha. az Övé vagyok. stb. És részesítsen az Úr sok embert ennek a versnek örömével. mit fülelsz. szombat – Gellért Jelenések 7. péntek – Adél Példabeszédek 20. ami egy igéről elmondható. és folytatja. amit a kedves gyermekének fogalmaz: jól vigyázz. legelteti őket. 29. hová mész. amit rajtam és nekem alkottál. és arra kérem Őt. Mindazt. csak Tőle jön az. mennyi az ára. Ma nekem mégis ez a legfontosabb. hogy Ő ajándékozó Isten. hogy ezt megköszönöm Istennek. hogy elhívott engem. hanem imában egyszerű szavaimmal el is mondom. hallok. ahányan voltunk.

és megkérdezem önmagamtól. vagy világmindenségről beszélek. most? Meghatározhatja a pillanathoz való viszonyulásomat ez az ige? Egyre jobban érzem. Nem elég egy perc ezeket végiggondolni. noha ez nem felmentés. hanem az Ige felől. mert megmentettél. hogy mindig egyes számban fogalmazok. ma és mától csak Te vezess engem. Ami a könnyeimet illeti.2: Magasztallak. Rátekintek a Bárányra. hogy a világokat Isten szava alkotta.3: Hit által értjük meg. könnyek. Mégis. az véges. Több kérdésem is van a mai igével kapcsolatban. Magyarázat van rá. akkor nincs hitem? Nem a tudomány valós vagy sokszor még több hitet követelő állításai felől közelítek a teremtés kérdéséhez. Ha az lenne. Nem engedted. URam. Megkérdi Mesterem: nem szeretnél inkább mindig az Isten közösségében maradni. hanem Isten akaratából. távoli menny.1. fejlődéssel ér véget. Ez élet után pedig tökéletes lesz. hogy ezt elhiszem. Egyik az. Nem figyelek eléggé. mint amikor láthatóvá válik az. Krisztusra. Mit jelent ez nekem. jan. Igen. mert a távoli jövőre várom ezek beteljesedését. hétfő – Ignác Zsoltár 30. Azt is nehéz nekem megérteni. hogy nem éhezek. hogy ez által megérthessem mindazt. jó és rossz egyaránt. de az igazság az. Jó Pásztor. Csak azt kérem Istenemtől. hogy azon túl. Fia által felajánlotta nekem a jövendő világ polgárjogát. Folytasd mindennapi életed. mi hozzá tartozik véges. áldása. nem lehetek és sem kivétel. hogy ellenségeim örüljenek bajomon. itt pedig világokról szól az ige. a mennyei dicsőség. de nem tudom pontosan. Nem értem még az összefüggéseket. esetleg időnként hajlandó vagyok egy betelefonálás fáradságával aprópénzem apró hányadát odaadni. Isten vigasztalja gyermekeit. élet vize. a világ. talán könnyebben érteném. hogy én sok mindent nem értek. hogy elérzékenyülök ugyan egy pillanatra. a csoda elkezdődött. Kérdés nekem az is. hogy nem létezőből Isten teremtett mindent. hogy értelmemmel is felfogjam. hogy igen. az Ige szavai megállásra késztetnek. és pillanatnyilag jobban foglalkoztat a kihívásokkal tele jelen. mit jelent itt az előállt ige. s ez nekem az egész materiális univerzumot jelenti. Másik ok. ahol a bűn következményei nem léteznek többé. 14 . Nem emberi hatalommal. Ő munkálkodik ezen. hogy a szenvedés hozzátartozik ehhez a világhoz. nincsenek komoly megélhetési lehetőségeim. 31. már most érzem szívemben az örömöt. 2010. az Isten közössége. vasárnap – Marcella Zsidók 11. Ami nem véges.Isten ígéreteire nem figyelek eléggé. amikor például a képernyőn látok éhezőket. Ebben a dicsőségben Krisztus vezeti az övéit. Maradok még egy keveset az Ige bűvkörében. és általánosan elfogadott igazság az. ami azelőtt is volt. de ne feledd. mit kellene pontosabban értenem is. feb. megtanultam hamar túltenni magam rajta. ha csak egy percre is. azok inkább befelé folynak. minden. Az előállt nekem olyasmit sugall. hogy Isten szavával alkotta a mindenséget. csak nem foghattam fel érzékeimmel. Bárány Krisztus. 2010. Mindaz. adjon még több hitet. amit Ő szükségesnek talál. Semmi kétségem afelől. ami fájdalmas ma. úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.

köszönöm. vidd el. okot találjon arra. ezek már az én imádságaim. szerda – Balázs 1. azt. ha lehet. amit szívesen teszünk. ez az ember tehát mindent megtesz azért. meghalnának annak vezetése alatt. Azt kívánom. azért. Istenem. azt.Isten magasztalása egyik fő feladatunk. sőt. akkor az Istent halottnak nyilvánítsa. Itt valamilyen más hatalom is kellett legyen. Lelkedet ne vond meg tőlem. a leigázó és a leigázottak szívében egyszerre ezt a változást? Nem hiszem. a Jézus Krisztusban. harcolnának. feb. hogy eltüntesse. És miközben Isten magasztalom. kedd – Apor János 19. a leigázó hatalom képviselője. és mindenért szent nevét dicsérjük. hogy megfeszíttesse a zsidók királyát. Annak pedig mi lehet az oka. imádjuk együtt a mi Istenünket. És akkor előveszem a Zsoltárokat. Ő az igaz Isten és az örök élet. hogy csupán a farizeusok és vezetők féltékenysége és mesterkedése járt volna ekkora eredménnyel. 2010. mennyire felemelő. imádkozom Dávid zsoltárával. csak hívogatni lehet mindenkit ennek az örömnek átélésére: gyertek. Nem lehet ezt a tapasztalatot elmondani. hogy felismerjük az Igazat. hogy eljött az Isten Fia. hogy valamilyen más hatalom is beleszól ebbe. Magasztalni szeretném Őt. hogy köszönöm. emberi létünk nagy kötelessége – vallják sokan. ahogyan hitvallásunk fogalmazza az ember hivatását. Feje tetejére állt a világ. változnak a korszakok. az ő Fiában. 14-15: Pilátus így szólt a zsidókhoz: „Íme. amibe belehevül a szívünk. gyönyörködöm az Úr jóságában. ami szégyen volt nem is olyan régen. aki Isten képmására teremtetett. Őt dicsérje és magasztalja. Az imaheti sorozatban figyeltem fel arra. Ebben segítenek minket a Zsoltárok. azt nyíltan lehet cselekedni. hogy Lukács azt írja az emmausi tanítványokról. szavakban átadni. hogy feje tetejére állt a mai világunk. Képességet adott Isten Fia – mondja a mai Ige. és ezért vagyunk az Igazban. szeretnék köszönetet mondani Isten áldásaiért. hogy a Te Lelked jelenléte életemben távol tartson minden idegen erőt és hatalmat tőlem. feb. a ti királyotok!” Azok pedig felkiáltottak: „Vidd el. és képességet adott nekünk arra. Úgy gondolom. hogy nem ismerték fel Jézust. ami erénynek számított. hogy az ember. Mi végezhette el a szívekben. és ha kell. azt már-már szégyellni kell? Nem hiszem. De ez olyan dicséret. szívemből tőr fel általuk a hála. és nem találom a szavakat. minket is gazdagító az. egyre több öröm lakozik bennem. Az Úrra tekintünk. Pilátus meg arra törekedne. amikor Istent magasztaljuk. segítségéért. hogy ennek oka csak az. az Ő jótéteményeire. kivégeztesse. a dicsőítés. hogy Istenének még a létét is megtagadja.20: De tudjuk. olyan magaszalás. mert valami akadályozta ebben 15 . az imádat. saját érzéseimet fejezik ki. Néha érzem szívemben a hálát. a zsidók védenék a maguk királyát. feszítsd meg!” A történelem egyik borzalmas és hihetetlen pillanata ez. 2010.3. a Vele való közösséget elkerülje. de csak annyit tudok dadogni. Minden más esetben ez fordítva lett volna. hogy halad a világ.2. És mi az oka annak. olyan imádat. az Ő megmentő hatalmára. a szívem már-már túlcsordul. szívből szeresse és az örök üdvösségben Vele éljen. ami kellemes számunkra. sokan azt tapasztalják meg. hogy az ő teremtő Istenét igazán megismerje. János 5.

mit hozol elém a mai napon is. kész legyek a cselekvésre. így írhatja. és felismerték. az Úr Nevének dicsőségére. azok nem ismerték fel. bizonyossága van. amit csak Isten ismert addig.26: Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. ezt a képességet. ha felismerem a lehetőséget. hogy megadod mindezeket. ezeket az alkalmakat felismerjük. vagy ha van egy Isten. kimerültem. s utána vagy nincs semmi. Köszönöm. És időnként elővesz a fáradság érzése. erőt kérünk az Úrtól. vétek nélkül valónak. erőnek. hogy véghezvihessem azt. csütörtök – Ráhel Galata 6. Ha Isten segítségével sikerül jót tegyünk. 2010. Nagy kegyelem az. hogy mit vall. hogyan él. Jézus az ővéi közé jött. sok a feladatom. hogy az evangéliummal fejezhessük be. De Isten az övéinek készít alkalmat a jó cselekvésére. de ember vagyok. hogy itt nem a magunk erejével elvégzett. mert ezeket bolondságnak tekinti. mindegy.4. ha meg nem lankadunk. ugyancsak a Lukács 24-ben. Nem lehet ezt az Igét kiragadni a Szentírás egészének tanításából. Egyszer úgyis mindenki meghal. hogy nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait. feb. s akkor mindenki egyaránt a semmibe távozik. Nem magunktól vagyunk erre képesek. mások folytathatják. lássam. szinte emberfeletti kitartással cselekedtek néha évtizedekig valamit. Mi pedig. Utána olvassuk. Kezdjük a végén. de mi ismerjük. akikről időnként olvasunk. saját jó és nemes szándékunkból fakadó építő és dicséretes cselekedetekről van szó. hogy ki is tudjuk őket használni. hogy megkapták. hogy felismerjék Isten Fiát. akiknek ezt a levelet küldi. Pár órával később Jézus megnyitotta a tanítványok értelmét. bármilyen Ő és bárhogy nevezzük. és életem minden napján.5. Ez az Ige nagy ajándék nekünk. Az emberi erő korlátai. mindenkinek 16 . Köszönjük Atyánk! 2010. Pál írja. Csak csodálni tudjuk azokat.őket. A világ nem ismeri. adj kitartást. hogy megnyílt a szemük. hogy János így írja. hűséget. hogy milyen hűséggel. és nem hamis vallásosság igazolására szolgáló érv. és azt vallani. ha Istenre figyelünk naponta. Uram. mely Isten előtt megállhat. péntek – Ágota Galata 3. Isten tett képessé. talán nincs különös elvárásunk és nem reménykedünk valamilyen jutalomban.9: A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el. Nagyon szépen és pontosan fogalmaz hitvallásunk: „annak az igazságnak. De az emberi természet. de azért jólesne kis dicséret. tökéletesnek és Isten törvényével mindenben egyezőnek kell lennie. Adj erőt. elfogadták Istennek ezt az ajándékát. minek nevezi Istent. erőfeszítéseink méltányolása. kiderül néha csak a haláluk után. felebarátaink javára. mindenki ezért Isten gyermeke. Adj Uram akaratot. ezért nem is fogadták be Őt. Ámde a mi legjobb cselekedeteink is ebben az életben mind tökéletlenek és bűnökkel fertőzöttek.” Ebből máris következik az. mert a maga idejében aratunk majd. ami jó. bármi másnak tartja. addig tettem a jót. avagy Istent személynek. hogy értsék az Írásokat. Önmagáról és azokról is. amit mégis sokan vallanak: Mindenkit Isten teremtett. ameddig lehetett. És Uram. hogy ne lankadjak. adj nyitott szemet. sőt megismerni sem képes. hogy tudjuk. feb. Az emberi hiúság.

melyeket meg sem értek igazán.4: Megrendítetted. hogy csodálatos dolog Isten közösségében lenni. Ő olyat is tesz. Aki csak távolról szemléli a hitéletet. és mi együtt tartozunk Istenhez. nem csak személyekről. akik már Isten útján járnak. segíts. Isten gyermekei tudjuk. Istenem. hogy hit által élve felfedezzük. hogy akik a Jézus Krisztusban való hitben élünk.7. gyógyulásért. Gyógyítsd be sebeit. feb. mert az övéi vagyunk. az igazság palástját terítette rám. örömtelen életünk a keresztyén élet mintaképe. de így ajándékozta meg a mellettem levő testvéreimet is. erre nem számított. de aki átéli./ míg Ő oda nem visz. mert az üdvösség ruhájába öltöztetett. feb. És felelősségünk is. milyen nagy kiváltság.10: Nagy örömöm telik az ÚRban. Ő hívott el Krisztus válságának megismerésére.6. hogy nem csak emberi akarat. Mi. ha ezt hallja. hogy ez a szemlélet nagyon távol áll a Szentírástól. ahol voltam én./ De hogy mondhatnám el. Mindez. de amikor saját életemben érzem következményét Isten kezének. 2010. és ez az evangélium. hogy nehéz elmondani. és adja örömét nekünk. Sokszor fontos az első vélemény. Azért örvendez a hívő. ami örömöt adhatna az életben. Ő adta nekünk Krisztust. hogy ezzel az örömmel és testvéri szeretettel tudjak ma tekinteni a mellettem élő emberekre. hogy szomorkodó. Isten kegyelemből tett minket az Ő gyermekeivé. hanem Isten 17 . amire néha egy-egy igeverset idéznek helytelenül. végtelen ajándék ez. megrepesztetted a földet. vasárnap – Tódor Zsoltár 60. könyöröghetek Hozzá segítségért. mert üdvössége van.egyforma sorsot ad. És Isten őt Krisztusért igaznak nyilvánította. elégedetlen. néha emberi gonoszság vezetett az egység megbomlásához. mert megindult. az örömüzenet. Vigyen az Úr magához közel. Az már a mi nyomorúságunk. hogy Isten hatalmas dolgokat cselekszik. és hogy hinnétek. hogy víg örömre indít Istenem. arról. az Ő hatalmának. szabadulásért. Ennek az Igének első olvasásra számomra az az üzenete. amit eddig mondtunk nem a Biblia tanítása. hogy istentiszteleteinken nem látszik meg ez az öröm. A hitélet. aki azt írja./ S bárcsak elmondhatnám. az Istennek való engedelmesség a kívülállók nagy többsége szerint egy fogcsikorgatva történő erőfeszítés megfelelni nehéz elvárásoknak. az Ő szeretetét szüntelen tapasztalni. hanem emberi kitalálás. meglepődik. A Biblia azt tanítja. ami azt jelzi. hanem vidám élet. Ézsaiás itt mondja. hogy Isten így megajándékozott engem. amit én nem gondoltam. A mai Igében pedig Isten gyermekeinek csodálatos közösségéről van szó. akkor is kiálthatok. olvassa. hanem a bibliai igékről is. az igazolja. Nem szomorú élet a keresztyénség. azok mindnyájan Isten fiai vagyunk. 2010. ők is Isten fiai. Erre az örömre is érvényes. hogy megvan: Ha elmondhatnám. szombat – Dorottya Ézsaiás 61. hogy sikerült elhitessük a kívülállókkal. Azok. víg örömre indít Istenem. lemondva mindarról. mit láttam én. bizton elhinnétek. Egyes bibliafordítások az ország kettészakadásának fordítják ezt a verset. Pál apostol szavai jutnak eszünkbe. sőt. hogy Isten fiai lehetünk. Ő adja és erősíti hitünket. hogy örüljetek az Úrban. eseményekről. igazolhatják naponta. siránkozó. az nem ismeri ezt az érzést.

9. hogy az Ő keze a legnagyobb hatalom. feb. De bármely helyzetben.8. Mégis. ennél nincs nagyobb. bűneikért való büntetésként értelmezi a választott nép a megosztottságot. Uram. 2010. Isten arról biztosít minket. ritkán. mint az Ő kezében. amit mi nem akarunk. Ha egyáltalán szabad ilyen lehetetlen gondolatot megfogalmazni. Istennek ez a kihirdetett megbocsátása azt jelenti itt. létező isten nincs. és kérni lehet Őt: gyógyíts meg sebeinket. a Biblia Istene. nemzetünk. lehet és kell imádkozni. vagy az emberi gonoszság miatt szenvedőkön. a Te kezedben. és nem élő isten egy sem a több millió istenségből. aki kezemből kiragadjon. népek életében. a föld minden vallásának minden istene közül rá szavazna a hívő. 18 . És cselekszik a természetben. ha én cselekszem. hogy a mai napon is biztonságban van a saját és a szeretteim élete. jobb helyen nem is lehetne a sorsunk. kedd – Abigél 4. Sok sebből vérzik személyes életünk. még akkor is. annál kevesebbet. Ez nagy biztonságot jelent Isten gyermekeinek. és továbbvezeti őket. Isten népét tisztelte bennük. Ez a hatalmas Isten a mi mennyei Atyánk Jézus Krisztus által. Legtöbbet magamért. a kedvünk ellenére való dolgok által is érdekünkben tud cselekedni. ki másíthatja meg? Az a mi nagy kiváltságunk. gyülekezeti életünk. egyházunk. Jézus Krisztus Atyja.20: Akkor az ÚR ezt mondta: Megbocsátok a te beszéded szerint. a remélt gyógyuláshoz. sokszor pedig. Emlékezetből idézem Füle Lajos kétsorosát: Egykét ember tolong csak/ imáid szűk udvarán. amikor Isten bűneink miatt fenyít minket. Semmi nem véletlen. feb. amikor nem érdemlik meg. hogy életünk Isten kezében van.13: Ezután is csak én leszek! Nincs. hétfő – Aranka Ézsaiás 43. ami minket az élő Istentől eltávolíthat. Gyógyulást Tőled kérünk. A kettészakadás után viszont már kevés az emberi szándék és törekvés. Bizalommal lehet az Urat megszólítani. akit annak tartanak különböző vallások. minél távolabbi rokon valaki. 2010. Mózes nagyon szerette népét. ezért könyörög a zsoltáros. egymásra találáshoz Isten hatalmára és kegyelmére van szükség. mint egyetlen Istenre. nagyon sok jót kaptunk már Tőle. hogy semmi olyan nem történhet. akkor egyszer. aztán családomért. mint itt is. hanem azt. Tőled várunk. akinek kezére bízza az életét.cselekvéseként. ha tudomásom van komoly problémáról. továbbra is Ő visel gondot erre a népre a pusztai vándorlás minden megpróbáltatása alatt. Mózes 14. Márpedig Isten a javunkat munkálja. noha erre semmivel nem szolgáltak rá./ Tágítsd a kört! Bűnbánattal ismerem el. Őt pedig eddigi tapasztalataink alapján ismerjük. szeretteimért. a magatartásukkal is nagyon távol voltak ettől. Talán nincsenek istenek az Olimposz hegyén. hogy Isten nem pusztítja el az Ő népét annak vétkei miatt. könyörög értük. Másélő Isten. talán kétszer rövid említést teszek imámban. Nem azt. hogy nem fog semmi olyan történni. Isten hatalmasan cselekszik. csak a mi URunk. hanem Mózes közbenjárására megbocsát nekik. Én pedig felfedezem ebből az igéből a közbenjáró imádság fontosságát. köszönöm. de azért mégis olyan sok minden van. sőt. keveset és felületesen imádkozom másokért. hogy Isten könyörüljön a természeti katasztrófák által sújtott embereken. népünk. amit Isten nem akar. ami az életünket kiszolgáltatottá teszi. Uram. Mózes azonosul ezzel a néppel. Végül. szabad. Országok szintjén. az Ő akaratát senki és semmi nem tudja felülírni.

mit tegyünk még.3: Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az ÚR. de Ő általa lehet ilyen cselekedetekkel szolgálni. esetleg egy nehézség. akkor áldozatot mutattak be.9: Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust. mert az nagyon sokféle.11. valamelyik lelkész. mikor. hogy népét megáldhassa. nem emberi mérce szerint. valami dereng a böjtről. feb. hogy ma is ezt megtapasztalom. hanem Isten törvényének megfelelő törvényes cselekvést. ami nekem a legjobb.10. Vezetni szeretne abba az irányba. és főképp. És nem a polgári törvények szerint csupán. Isten gondviselése csodák által is vigyázott rájuk. hogy nincs élelem. hogy gondviselése által őrizze az életem. imádság és még Bibliaolvasás is jellemzőnk lesz. Hiszem. miben vagyok engedetlen a törvény betűszerinti betartásában. Istenem. s akkor templom. Nyilván az Ő akarata szerinti igaz cselekvés. vagy egy ünnep. Az érzékelhető ebben a fejezetben. sokszor ezt nem is keressük. ezt az áldozatot is megtesszük. mint az áldozatot. csütörtök – Dezső Ézsaiás 58. ahhoz. mutasd meg ma is nekem. mit cselekedjem. azzal a reménységgel. feb. Arra mi is hajlamosak vagyunk. keres. szerda – Elvira Példabeszédek 21. feb. hogy mintha Isten alig várná. Néha nem tűnik jónak. hogy az Ő hatalmával kisegítsen a bajból. Igen. 2010. akkor üdvözülsz. élte a maga életét. hív. Igaz és törvényes cselekvést kér ebben az igében az ÚR. alig várja. hogy Isten nem haraggal vadászik rám. ne a látszatért tegyék szertartásaikat. hiszen az kedves az Úrnak. és még ezen felül nyitottak is vagyunk. milyenek a szertartások. taníts engem.Istenem. egyházamért. abban a jelen körülmények között nagyon kevés keresztyén magatartást.11: Az ÚR vezet majd szüntelen. Ő jól tart. Mégis. Sajnos. A mi Istenünk nem ilyen. zúgolódtak is. Éljük a magunk életét. igaz és törvényes cselekvésre a bűnben született ember képtelen. hogy ne hamisan böjtöljenek. adj figyelmet. hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. és elmondja. hogy milyen kell legyen a böjt. amire szerintünk szükségünk van. hogy te az én imámat is meghallgatod. ne külsőségekkel tiszteljék az Urat. amire az ószövetségi választott nép. A mai nap sivár és élettelen? Vagy jó ideje pusztán keresztül vándorlok? Szükséget is ismerek? Isten ígérete ma is felvidít: Ő vezet. Ebben a fejezetben Isten a próféta által azt üzeni népének. hogy megajándékozhasson. Kánaán felé is kopár földön keresztül mentek a zsidók. Sőt. Uram. akaratod szerint.12. Köszönöm. nincs víz. Aztán eljön vasárnap. jézusi indulatot gyakorlunk. Ő szeretettel szólít. népemért többet és buzgóbban imádkozzam. Nagyon fontos számomra azt tudni. ezért csak Jézus Krisztus által lehet. és szíveddel hiszed. hogy ezek a isteni ajándékok áradhassanak a választott nép életére. sőt. és amikor nem boldogult Isten nélkül. 2010. mit vár el Isten tőlünk. hogy gyülekezetemért. péntek – Lídia Róma 10. tanító mondja el. bölcsességet és kitartást. kopár földön is jól tart téged. hogy megbüntethessen. szeretné őket a itt felsorolt ajándékokkal elhalmozni. 19 . milyen a szív. nagyvonalakban ezt tette Izráel is. megadja azt. Nélküle a jó szándékú törekvés is hiábavaló és eredménytelen fáradozás lesz. 2010.

ezt el is mondja. 2010. nem tagadva Istent.13. akkor megfogalmazódik ez a kérdés is: hol van Isten? Nem tapasztalja Gedeon Isten gondviselését. gyarló embereknek íródott. vagy az érdeklődőket. Add Uram. hogy a dolgokat csak a jó oldalról kell bemutatni. a hitben való kérdések minden oldalról való megközelítését. hogy ezt a hitet elég szívünk mélyén őrizni. amikor az üdvösség útjáról szól Isten igéje. de kimondja: Isten nincs velünk. és nagyon sajnálta az elvesztetett évtizedeket. hogy megint oda lett az. Nem öklét rázva az ég felé. URam. hogy a levél olvasói akarják az üdvösséget. mert azt gondolom. netán kételkedéseinkről nem kell beszéljünk. Noha a szentírás tanítása szerint szorosan összefügg Jézus feltámadása a mi feltámadásunkkal. hogy mindenki hisz az üdvösségben. ahova csatlakozott sok üzlettársát és alkalmazottját. A templomi igehirdetések nagy részében is. Megváltónkról való bizonyságtételre. Őszintén és válaszodra váró nyitott szívvel. amikor tehetetlenül külső szemlélővé kényszerülnek azok. de neki senki nem beszélt erről. ameddig nem volt hite. Ma olvastam egy idős üzletemberről. Ez is megerősít abban a hitemben. hogy a Szentírás hiteles és nekünk. aki megtérése után csodálkozva fedezte fel a gyülekezetben. én sok mindent elfojtok magamban. mégis sokan tartanak még ott. hanem megvalljam Neked. és ezt. akkor az magától érthető. amikor az ellenség éveken át elviszi a gabona jó részét. hogyan lehetünk annak tagjai. és talán dühösen nézik végig. nem biztos. Úgy gondolják azonban némelyek. ami a szívében van. hogy keserűen. nem úgy. hogy átkozd meg az Istent és halj meg. hogy szívében nem kételkedik Jézus feltámadásában. vagy egyáltalán kérdés számára Isten Országa. valamit erről a szívükben igaznak tartanak. De mégis elmondható. és csak szomorúan. hogy nem méltó gyermekedhez bizonyos kérdés.Azt feltételezi Pál. A Pál által említett második feltétel sokszor nem kérdéses. Uram. kísértéseinkről. Igen. amikor a rómaiaknak ír. A keresztyéneket is kísérti ez a szemlélet. mindazt. Valahogy azt a mai világ szokását az egyház is egyre jobban átveszi. Mai igehallgató emberek között sajnos. hogy Jézus feltámadását valamilyen értelemben elfogadják. hogy ne elfojtsam. akik évtizedek óta hisznek Jézusban. ami bennem lakozik még. de önmagukra nézve nincs ilyen reménységük. A Zsoltárok könyve az általam ismert legszebb és legőszintébb imákat tartalmazza. Isten nyissa meg a mai napon is szánkat és adjon alkalmat a hitünkről. ahogyan Jób felesége javasolja. és azt a kérdést kell fejtegetni. az ige-olvasó emberek többsége azt nyilatkozza. talán picit reménykedve és várakozva az ismeretlen reakciójára. a kevésbé jókat bölcsen elhallgatjuk. nehogy ezzel elriasszuk a hitben még kezdőket. ha velünk van az ÚR. akik megdolgoztak érte.13: Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek. hogy a hallgatók hisznek Isten Országában. szombat – Ella Bírák 6. hanem őszintén. a Biblia más könyvei. ami a mindennapi kenyeret jelentett. lehet. ezeket hangsúlyozzuk. Hiszen az emberi akarat által született írásokban ritkán fedezünk fel ilyen őszinteséget. miért ért bennünket mindez? Olyan hálás vagyok Istennek ezért és az ehhez hasonló igékért. Nekünk beszélnünk kell Jézusról. feb. hogy nehézségeinkről. így a Bírák könyve is nagyon őszintén és hitelesen mutatja be a kiválasztott emberek lelki világát. 20 .

mi csak imádkozunk és mindig mindenben tökéletes irányítást kapunk. a világ a jó és a rossz. Sajnos. mint életem természetes tartozékát. Ő szentség. mi az.2010. hogy mi az. 21 .15. hogy ők a világ világossága. de sötétséget nem teremtett. Meg tudja ítélni már önmaga is. Mi emberek véges elmével rendelkezve nem vagyunk képesek felfogni Istent. mely szerint az élet. mert ez is az élet velejárója. Isten világosság. amikor még gyerekcipőbe jár a hitéletünk. és nem legyen bűn az életemben. ami bizonyára nem csak neki jó. Istenem. és mindaz. Isten világosság. az Ő lábnyomát. jóság. mi az áldásos. életrendje szerint élhet úgy is. Isten az Ő igéje által vezeti gyermekeit. hogy az Ő igéje mécses. ha úgy gondoljuk. ismerve már az Ő akaratát. hogy minduntalan Őt kérdezzük. és nincs benne semmi sötétség. amikor már ismerjük az Ő akaratát. feb. egy idő után sok kérdésben már nem is kell hosszasan keresnie. hanem átgondolja minden döntése előtt.5: Az Isten világosság. mely a sötétség és a világosság összefonódást jelképezi. én nagyon távol vagyok attól. sőt. 2010. Majd. aki felnőtt korában is mindenért percenként kérdezi a szüleit. szeretet. az Ő kezében van sorsunk. a bűnt. hogy el kell fogadni a rosszat. hogy csak világosság legyek. s azt írja a Genezis könyve. nem Isten szerint. hogy mi a jó. illetve nem is kérte. ha nem telefonál óránként. aki nem is olyan rossz. az ő juhai követik szavát. De a szülők vezetése. de nem szeretném.14. a világosság és a sötétség váltakozása. hiszen Isten vezet minket. annyira áldásos azt követni. vasárnap – Bálint Efézus 5. mi a követendő. mi kedves az Úrnak. De azt. hogy ki kell teljesen kapcsoljuk az önálló gondolkodásunkat. Ez bizonyára ez nem is fog ebben a földi életben bekövetkezni. hogy ezért elfogadjam a rosszat. Abból csak áldás származhat. Isten pedig a mi Atyánk. mintegy megbízatásként nekik.10: Ítéljétek meg tehát. azt elfogadhatjuk. mert beidegződésként már tudja. Elég divatos manapság a kettősség hirdetése. kedves nekik. amivel a családi helyes szemléletre nem hoz szégyent. Jézus azt tanította. hogy Ő a jó pásztor. és meg kell barátkozni mindkettővel. sőt. hogy ítéljük meg magunk is. Jézus a világ világossága. hiszen akkor a saját vétkeinkre is könnyebben adhatunk magyarázatot és találunk kibúvót. el sem tudom magamról képzelni. csak néha a körülmények félreérthetőek. mi az ami Neki kedves. Segíts harcolnom a bűn ellen. világosság. ebből a szemléletből származik a fehér ördög is. amit Ő kijelent magáról. aki tökéletes világosság vagy. Hozzá tartozik a mai élethez. akkor önállóan akarunk dönteni. hanem azt hirdette. János 1. hogy ez egy felfogás. Nem egészséges az. de bíztat minket. Ő világosságot teremtett. hanem szüleinek is örömöt szerez. sokszor. amit a világosság jelent. és azt kérte követőitől. legtöbb esetben meg is értjük. aki értelemmel ruházott fel minket. feb. sőt azt tovább viszi. Jó Atyaként nem fárad bele a mi kérdéseinkbe. összefonódása. hogy elválasztotta a sötétségtől. hétfő – Kolos 1. Ezt a vezetést mi könnyen félreértjük. Nagyon kevesen tudták válaszolni. Uram. ami jó. mindig felnézve Rád. És szívesen hirdetjük. több fiatalra kérdeztem rá. mit jelent az ékszerként hordozott szimbólum. a Zsoltárban olvassuk.

Talán arra. És kitartással kérik Isten Fiát olyan csodákra. aki mindezeket nem csak hallotta. hogy ha megvalljuk bűneinek. hittel mondjam. nagyon szereted mindazokat. Hiszen szeret minket. Isten nem haragszik. Ha Őt keresi őszinte szívvel és hatalmának elismerésével egy úgynevezett kívülálló. azért történhetett meg. Atyám. életének tapasztalataként is hirdeti: Isten 22 . Egyenesen bíztat minket Isten. hogy nagy a te hited. ha Őt keressük. ne úgy kérjek bármit. legyen úgy. mi is Jézus Krisztusért. mint mindenható Isten és meg is akarja cselekedni. javunkat szolgálja. hanem teljes szívének bizodalmával személyes hitvallásként. hogy legyen meg az ember akarata. Isten jó. a Te akaratod legyen meg. hogy kicsinyhitűek. noha előbb megpróbálja kitartását. olvasta. azt hálával készek elfogadni. és ne is kételkedjem abban. hogy minél komolyabb elszánással. hanem Ő hű és igaz. hogy ezáltal valamire tanítson minket Mesterünk. szerda – Donát Zsoltár 86. Mi sokakat eltiltanánk néha az imádkozás lehetőségétől. és ne legyen többé elsődleges az. néha saját tehetetlenségünk miatt valósággal kiáltjuk Őt. kiáltsunk Hozzá. hitének komolyságát. sokszor már készen van Nála a szabadítás. amit Ő cselekszik. Nagy hitet tulajdonít Jézus ennek a kapernaumi asszonynak és egy római századosnak. Boldog ember az. Uram. Ők magukat megalázták. 2010. Én mindig arra törekszem. mert Ő nehezen hallja kérésünket. kedd – Julianna Máté 15. sőt. hogy Ő elsősorban a választott nép könyörgéseit hallgatja meg. elméleti szinten igaznak tartja.16. Nehéz kérdésem. hogy rendkívüli üzenete van. hogy aki magát megalázza. semmiért nem haragszik. nagy a te hited. csak el kell „suttogjuk kiáltásunkat” és Isten segítsége érkezik. felmagasztaltatik. amint hitvallásunk fogalmaz: Ő megcselekedheti. hogy Isten megbocsát. Erre az igére is érvényes bizonyára. nekik nem jár semmi. Más igehelyek tanítása alapján hozzátehetjük. és megbocsátasz. azt viszont igen. úgy jöttek. A harmadik kijelentése az igének is nagyon fontos. És egyik legfontosabb ténye a Szentírásnak. hanem úgy. amint kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában. de meghallgatja imáját és válaszol kérésére. Ma sokan. Tudomásom szerint Jézus nem mondta a zsidók közül senkinek. hogyan mondja Jézus. akik hozzád kiáltanak. ezt az igét elméletileg igaznak tartják. nem úgy. Ebben a történetben látom beteljesedni azt az igét is.2010. hanem mert mi időnként nagyon rászorulunk. nem azért. feb. mint hűséges Atya. Nem gondolom. hogy nem a választott nép tagjai. vagy akik bármely oknál fogva keresztyénnek tartják magukat. melyek nyilvánvalóan emberfeletti hatalmat feltételeznek. hogy legyen meg az Atya akarata.5: Mert te jó vagy. feb. hogy az jár nekem. mindent mindenkinek mindig. megbocsátása Jézus Krisztus váltsága miatt lehetséges. és Ő általa tapasztaljuk meg a bocsánatot. akik templomba járnak. Sokkal inkább arra indít ma az Isten beszéde. hogy saját kéréseinkhez körömszakadtig ragaszkodjunk. Mert szeret. Jézushoz mindenki jöhet.17. hogy a Jóisten mindent megenged. legfontosabb tudnivalója minden keresztyénnek. hogy mindaz. jóságával és kegyelmével visel gondot az övéiről. esetenként elmondják. ahogy János apostol írja. ha bármily kicsit kapnak az kegyelem. de nem kizárólag. hogy alázzam meg magam. hogy. megbocsátja. Nem úgy általában. hogy ez az ige bármelyikünket arra bíztatná. javunkat akarja.28: Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony. hogy hívjuk Őt segítségül a nyomorúság idején.

24-25: Hanem te voltál az. minden mulasztás. A legutolsó papírszelet elégése után pedig azt mondja: ön elmehet. hogy hány ügyet nem intézett el. bizonyára a legjobb ügyintézőink egyike. minden piciny részlet ismert a főnök előtt. de alázattal. el van rontva az élete. azt mondja az igazgató: Mulasztásaid miatt az ügyeidet én intéztem el. az Ő jósága hányszor felmelegítette szívem. Valami hallatlan szemtelenség. az íróasztalán található feladatokat tanulmányozza és kezdje el az ügyintézésüket. hogy hátha megtudhat arról is valamit. Helyetted készítettem el a jelentéseket. Sőt. Minderről. Ön.18. hogy ezek után valahova is felveszik még. ahogyan válaszol kiáltásomra. pontos kimutatás. engem is szeret. Káldi György: Nem igaz mértékű az Úr útja. holott az ő útjok igazságtalan. nekem is megbocsátott. életem. hogy mennyi pénzt sikkasztott az alkalmazott. hogyan lehetne végre kihátrálni ebből az irodából. bizonytalan a jövője. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. feb. neked megbocsátott Krisztusért. sokszor rászolgáltam pusztító haragjára. amit most itt hallottál. újraterveztem. Ez is kiderül rögtön.19. Csak azért nem rohan ki a főnök irodájából. mégis boldogan vallom. hogy ezek után ki van rúgva az alkalmazott. sikeresen fogja ezeket is intézni. mert nekem. A gyárigazgató behívatja egyik alkalmazottját. aki kihozta őket a fogságból. tapasztalom és megvallom. A Mindenható Istennek. hanem elrejtette a tényeket. Kiderül. melyekben éppen az igazgató ellen és a vállalat ellen munkálkodott titokban. olvashatsz. minden jó adományozójának.17: Néped ezt mondja: Nem következetes az ÚR! Pedig ők nem következetesek. amit máig tettél itt van a több kötetes jelentés. Ki az igazgató? Ki vagyok én? Mit tettem? Mit érdemlek? Mit kapok? Mit tegyek? Érthető ez? de legalább elfogadható? Megköszöntem? 2010. akiért fáradoztam bűneid miatt. Nehezen elképzelhető. Jaj nekem – nyögi a vétkes. 2010. hogy mire számítson. most azt mondja ez a hálátlan nemzedék. hogy a főnök mindenről tudott. hiszen az világos. ez éltet. az is nagyon valószínű. Ekkor az igazgató egyenként veszi az iratgyűjtőket. hogy nem igazságos az Ő útja. holott az ő útjok nem igazságos.valóban jó. az elrontott ügyeket újratárgyaltam. én vagyok az. te voltál az. mint vállalatunk egyik megbízható embere. aki azt. hogy az Ő szeretete javamra van. milyen és hány féle megtorlásban lesz része. akinek én szolgáltam vétkeid miatt. Uram segíts ma is ilyen boldog embernek lenni. s ott sem valami jól áll a szénája. nem lehetnék másként itt. 23 . hogy törvényszékre kerül az ügy. és a nyitott kandalló lángjai közé dobja. mert várja. pökhendiség. mégis írhatok. Minden szó. Arról. Egyetlen kérdés marad. Isten megbocsát. péntek – Zsuzsanna Ezékiel 33. Hányszor intézett olyan ügyeket. egy szó. ez a szeretet a mindenem. annak. elvakultság fertőzte meg ezt a népet. s főként. Amikor kiáltok Hozzá. feb. a hosszú leleplezés után. aki szeretetét és kegyelmét olyan sokszor és sok féleképpen bizonyította. minden tett. csütörtök – Bernadett Ézsaiás 43. Én. mint száz. és vétkeidre többé nem emlékezem. nagyon sok terhelő bizonyíték szól ellene. döntése. amit olvastam hiszem. mindent kétszeres munkával rendbe hoztam. Kérem. aki olyan sokszor kimentette őket lehetetlen helyzetekből. Isten szereti az embert. Egyiket a másik után. A jobb megértés érdekében nézzük ennek az igének néhány fordítási lehetőségét: Károli Gáspár: Nem igazságos az Úrnak útja. mindig tapasztalom abból. aki minden ügyét eddig panaszmentesen vitte sikerre.

mint egy évtizede egy tiszteletreméltó. amikor ugyan nem rázom öklömet az ég felé.6: Senki sem mehet az Atyához. mint az átlagosnál többet ne lopni. nem így írja annak az Istennek a kijelentése. imádkozni. aki sokféleként próbálkoztam. de az sem túlzás. amikor egy Nátán felénk is újjal mutatna. hogy magammal törődök legtöbbet. hogy miként juthatunk a mennyek országába. időnként a templomban is meg kell jelenni. Régen is jártak az emberek templomba. csakis énáltalam. vagy történik ilyen. saját céljaim eléréséhez várom Isten segítségét. Te igazság s irgalom.munkamódszere. jelentéktelen vagy nem is kell. bátran kérnénk. becsületről. egyházi temetés van elhalálozáskor. akkor rádöbbenek. mégis ínségbe jut. valamiben kell hinni. hinni Istenben. mert mai egyházunk tagjainak talán többsége így gondolkodik. tudták. amit Ő végzett el és kínál nekünk. mondta. És még nem is beszéltem a miértjeimről. hogy miért szól annyi prédikáció Jézusról. esetleg kérjük az Urat. én hamisság s bűn vagyok. de mindenképp a büntetést elkerülhetjük. az ének szavaival: tévedés az én bajom. ha arra gondolok. Azt kérdezte több. amit tegnap akartam. 2010. becsületes. Meglepődve csak akkor lennénk. segítségkéréseimmel. ha nem csak szám. Veled együtt élhetek. Ha megvizsgálom saját elégedetlenkedéseim nem rövid listáját. Jézusra volt szüksége az idős presbiternek. akkor talán ezek alapján remélhetünk egy kis nyugalmat vagy jutalmat. Mindennek talán egyik oka. Ő elmondta. kértem. Következetlen vagyok. hanem szívem is alázattal vallaná. És közben változik a világ. hogy ember találta ki. És Veled. hogy jót kell tenni. de lelki állapotom ennél is lázadóbb. a neve Jézus Krisztus. Emlékeztess ma is. és aki előtt meg kell mindenkinek egyszer jelenni. ha a gyermekeket megkereszteljük. hogy minden nap velem leszel. az ma már kevés. feb. Bűnös szolgád vagyok. bárhogyan is történne ez. hogy igazságtalan vagyok és azok az én útjaim is. ezek mögött is elégedetlenségeim húzódnak. mert Te azt ígérted. és azt is. Annyi a szépséghibája az előbb említett gondolatsornak. a helyzetemen. Mennyei Atyán. Ez valami új divat? Azért idéztem ezt az őszinte kérdező presbitert. a Biblia. Ez a miként egy személy. Ha ma történne. panaszaimmal vagy hálaadásommal. templomba járó presbiter. vasárnap – Eleonóra Példabeszédek 11.24: Van. idős. hogy következetlen cselekedeteiben. és nem árt. feb. Ma is Veled szeretnék eltölteni 24 órát. milyen sokszor kérem naponta. Jézus által van élete és örök élete a koldusnak és a püspöknek egyaránt. Ezen felül mindenki tudja. hogy miként lehet a földi élet is tartalmas. főként ünnepekkor. az embereken. hogy Te általad lehet az Atyához járulni imádságban. kirívó bűnöket el nem követni. szombat – Aladár János 14. amennyire lehet becsületes életet élni. Ebbe a gondolatsorba pedig semmi szükség Jézusra és mindarra. mégis gyarapszik. szeretném. s még időnként próbálkozok megfelelni a jóságról. aki teremtett minket. hogy az ilyeneket büntesse meg.21. aki bőven osztogat. 24 . Vallásosnak kell lenni. Jézus Krisztus. hogy nem is kell más. sőt Általad részesülhetek az Atya örökségében. a világon. hitről alkotott elképzeléseknek. hogy Isten változtasson körülményeimen. S ha tényleg van valami a halálon túl. más meg szűken méri a járandóságot.20. de nem volt szó mindegyre Jézusról. 2010. amit Ő hirdetett és főként.

Nem erre hív Mesterünk. ami biztos hitünket. emberi és néha ember-alatti erők támaszában reménykedni. Dávid gyönyörű vallomás tesz arról. segítséget jelentette. itt nem gyarapodási útmutató van. akkor nem a gyarapodás céljából teszem. fel lehet adni. támaszodat és oltalmadat. és másokat gondol boldognak a világ.Isten Országának törvényei különböznek e világ törvényeitől. És főként Isten irántunk való gondoskodásáról. Az anyagi javakhoz való hozzáállásunk kell változzon. nehézség. ez hálára indít és arra. Másként lehet tartalmas az élet a közgondolkodás szerint és más az. Amikor adok. s azt gondoltuk. amint Isten mutatja számunkra ennek elérési módját. szegénységemben azt lesem. küzdelmeink sem lehetnek. hogy ezután is az Úr Lelkének irányítására hallgassak még a gazdasági kérdésekben is. A hitéletben túljutva a tejjel való táplálkozás szakaszán jelentkeznek a kamaszkori gondok. S ha közben átélem. helytelen segítséget várni. szent nyugalmunkat megrendítené. Másokat nevez boldogoknak Jézus. 2010. honnan. a birtokunkhoz való viszonyunkat kell átgondoljuk. Te pedig az adakozásra hívod fel ma is a figyelmem. kegyelmet tapasztalt. mennyit tudnék szerezni becsületes úton. És nem győzi ebben a szép énekben magasztalni az ÚR nevét mindezért. de még mindig bizonyosak voltunk afelől. taníts engem hamarabb keresni Téged. a Tőle kapott minden javaink céljáról. elégedetlenség. hogy Isten minket valamilyen titkos tudományra akar tanítani. Hol van már az a bolond ifjúság. van próba és nehézség. amikor még azt hittük. küzdelem. amely számára a legnagyobb biztonságot. hogy nem kevés és nem csekély veszedelem és próbatétel volt a közelmúltjában. és ezek alatt Istenhez menekült. sőt. A pénzügyi szakemberek szerint a mai ige homlokegyenest fordítva igaz: aki osztogat. mely nem a Zsoltárok könyvében szerepel. Nem. Aztán kiderült. Ebben a zsoltárban. És a lelki életnek is meg voltak a maga gyermeki és fiatalkori szakaszai. tápláltatunk. Ennek is megvan a nem kis ára. hogy saját lábunkon fogunk megállni egész életünkben. hanem mert én is sokat kaptam Istentől. És jött az élet. a szeretetszolgálat mértékéről és módjáról szükség gondolkozzunk. Sámuel második könyvében. amikor a jutalomért próbálunk valamennyit megtenni az Úr akaratából. a hitélet kamaszkorában is össze lehet roppanni. minden veszedelemtől mentes lesz az életünk. de hamis hozzáállás az. az hamar elszegényedik. lehet csalódottan és lemondóan távozni. Mert szeretem embertársaimat és nem vagyok szűkmarkú irántuk. gondviselést. hogy van küzdelem. Istenem. tálentumainkkal való sáfárkodásunkról. mert Isten kegyelme és szeretete mindig miérettünk munkálkodik. Tejnek eledelével éltünk. az meggazdagodik. Tiltakozások.19: Az ÚR az én támaszom. Nincs olyan óriás. Sajnos. a világ megváltoztatásának szándéka. hétfő – Gerzson 2. És sajnos lehet ebben a nehéz korszakban téves utakat keresne. melynek segítségével a világ által nem ismert módszert alkalmazva gyarapodni fogunk. amikor arról álmodtunk. Sámuel 22. feb. adakozok. Isten igéje gyakran jutalmat is ígér. Mégis nehezen érthető. ahogy az Írás mondja. Istentől pedig olyan segítséget. Atyám. és gyarapodtam. Eszünkbe nem jutott betegség. hogy minden próba és harc számunkra csupán gyerekjáték. melyek csodálattal és hálával töltik el. e-világi nehézség. szörny. aki beosztja jól a javait. ha ebből a mai útmutatásból azt értjük. mindent meg tudunk oldani egymagunk. hogy mindig így lesz. hogy a világi gondolkodás ellenére az isteni ige szavai teljesedtek be.22. Rád szeretnék hallgatni. mint 25 . támaszt. De eltévesztjük a célt mi magunk is. hanem itt. miért nem működik ez a világban sem mindig és szabályszerűen. biztosan nem véletlenül.

és mindig elvárjuk.az emberi támaszt. A haszonról pedig… Hiszen nem csak földi tevékenységeink során szeretnénk mindenből lehetőleg hasznot kapni. az a múltad. hanem Neved dicsősége legyen fő célom. akik hónapokat. hanem úgynevezett lelki dolgain nagy része is azzal a céllal történik. ha egyes esetben könnyűnek is titulálják a történelemmel foglalkozók. velem lesz. kiment. Jeremiás idején éppen fogságban vannak. És a szent város. Amikor pedig eljutunk oda. a szeretetet adni kell. a szenvedés és reménytelenség helyzetében. ha kevesen is olyanok. Jó Atyám. hiszen rászolgáltam. de egyedül már indulásból reménytelen. az Ő tettei. Ura. az Istennek kedves hajlékkal. Jusson eszedbe Isten. bánataikkal. hogy annak meglesz az eredménye. a követ viszi az üzenetet. Lelked jelenlétét kérem.24. az a jövőd. és dicsérni Neved minden munkájáért szent kegyelmednek. mindegyiket megpróbáljuk alkalmazni. feb. Isten megáld. szeretném megpróbálni. 2010. Onnan eredsz. Az a nagy bajunk a szeretettel. engedelmes és engedetlen életükkel az Ószövetség népe. hogy sokakat megbánok. Persze.5: Nem viselkedik bántóan. a zsidókról mégis sok szó esik mostanság. hogy végre felfedezzük. Nekem ők elsősorban Isten választott népe. De Isten ma is azt üzeni: gondolataid jussanak önmagadtól Őhozzá. panaszkodunk is érte. A szeretetről írja ezt az apostol. áldásodat. az bizonyára nem fog könnyelműen gondolkodni a fogságról. megvalósítani magatartásunkban. amikor önmagukra néznek. hogy könnyebb és magától adódik. Isten népe tehát fogoly ebben az időben. feb. hogy gondolataik ne maradjanak az emberi lehetőségek határán. hogy ezektől az idős emberektől megkérdezze. Szeretném Rád bízni életem. a gonoszságot és önmagad kiszolgáltatott helyzetétét látod. vagy csak részlegesen sikerül. Az eredmény mégis az. Még élnek közöttünk. akik örömükkel. hogy mégsem megy. A választott nép. máskor az igazság ugye. különösen a nehézség alatt. máris meglepődöm. 2010. Isten üzenetet küld. milyen volt akkor. mert nem másoknál kell kezdjem. történelmükből sokat tanulhatunk. Ha csak a mai ige két gondolata alapján vizsgálom magatartásom. miérettünk írattak meg a Biblia első felének könyvei. de sokan túl érzékenyek.50: Gondoljatok a távolból is az ÚRra. ahol van a nép. hogy ma ne bántsak meg senkit. Mélyről jövő sóhajjal ismerjük el. Azt üzeni az Úr. akkor kikeressük a szeretet himnuszát. sőt. és sorra vesszük a szeretet jellemzőit. nem keresi a maga hasznát. Nézz Istenre. esetleg pár évet fogságban töltöttek a második háború idején. Aki időt szán arra. megsegít. a körülményeidtől 26 . ezért segítségedet.23. Veled sikerülhet. s oda tartasz. sorsukból. az Ő szeretete. és türelemmel meghallgatja történetüket. kilátástalanság miatt keseregnek. nem esik jól. ezt a fejezetet. Ez pedig egyáltalán nem. ígéretei. És ne hajtsak a haszonra sem. Isten pedig elküldi az ő követét oda. amikor csak a betegséget. Korintus 13. az igazságtalanságot. hogy én nem akarok senkit megbántani. még akkor sem. hogy önmagammal foglalkozzam és azzal ami körülvesz. segélj hát. szerda – Mátyás Jeremiás 51. hiányzik nekünk. kedd – Alfréd 1. még ezzel sem. hanem magamnál. jusson eszetekbe Jeruzsálem! Noha a világ nemzeteinek sorában számuk alapján úgy gondolom nincsenek az első 25-30 között. Mert sokszor az volt a véleményem. a holnap szenvedései miatt aggódnak. ne csak önmagukkal és a jelen helyzetükkel gondoljanak. Itt. hogy mindent tudunk róla.

feb. Tanácsolta szolgáját Ábrahám talán arról is.az Isten ígéreteihez. hogy fiának feleséget hozzon. angyalod járjon előttem is. mit kételkedtek. hanem Ő mindenben érettünk cselekszik. hogy szerencsével járjon. hálás vagyok tanácsiért. de nagyon várom. hogy mennyi az eredménye az ilyen törekvésnek. hogy Te készíted mindig útjaimat. Elfogadom dorgálását. Biztosan felkészítette emberileg az útra. De nem csak a csodák által munkálkodik értünk az Úr. mondja ilyenkor szívünkben Mesterünk. aki csak az ítéletről beszél. vagy lehet. ami megmagyarázhatatlan sokszor. Aztán mások. térjetek meg. az Ő angyalainak parancsol. hogy az. hogy mai igénkhez érkezzünk. Kicsinyhitűek. Másokat is arra buzdítunk. Könnyen kategorizálunk. és mindazt elmondhatta. ezért sikerrel jársz. helyzethez.40: Az ÚR. hiszen vétkeinkkel elszakítanánk magunkat Isten Országától. ígéreteidre. és amivel segíthette a szolgát. Nagyon nehéz. Túl minden tanácson. Mi emberek hajlamosak vagyunk az egyoldalúságra és a túlzásra. minden jóindulaton és emberi segítőkészségen a fontos ez: Isten készíti útadat és veled lesz. Uram. hogy a mi sikerünk érdekében sok mindent előre elkészítsenek. amit sem elképzelni nem tudtunk előre. hogy többet gondoljak Rád. 2010.23-24: Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. aki Isten szeretetén kívül nem akar másról tudni. hogy minél szentebb legyen a életünk hiszen ez kedves az Úr előtt. melyek néha természetesnek tűnnek. máskor kétségbe esek. Ő szült minket újakká 27 . ha nem lehetetlen meggyőzni egy hitetlent arról. és köszönöm. ezért kerülni kell a bűnt. A megigazulás kérdésében. Olyan jó azt tudni. Gyakran tapasztaljuk Isten gyermekeként. De a legfontosabb mégis ez a mondat. péntek – Edina Efézus 4. mit fogadjon el. vagy a másik megközelítést tartjuk abszolútnak. és szerencséssé teszi utadat. hogy minden Isten kegyelmének munkája. Mózes 24. melyeket mi sem veszünk néha észre. Van. mindennap tapasztalhatjuk ezt. hiszen Isten szeret. elmondta az irányt. azaz egyik. hogy ugyanazok. azokban. minden jó és szép lesz. ami csak eszébe jutott. mi magunk is teljes erőnkkel arra törekszünk. Ábrahám szolgáját küldi el a messze földre. Az Úr csodásan működik. és a Te dolgaidra. Túl sok volt benne az összecsengés. Van. hogy szorongva közelítünk egy nehéz pillanathoz. amikor Isten ígéreteit olvasom. akinek a színe előtt járok. mert jön a nagy pusztulás. mit nem. amit ő nem ért. hogy mit mondjon. elküldi majd angyalát veled. az.25. 2010. Isten előttünk jár. aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.26. sem megmagyarázni nem tudunk utólag. embereket. ugyanilyen hatalommal és szeretettel készíti el a mi útjainkat is. sokszor kiborulok. ugyanígy gondolkodunk időnként. Uram. Azokban a dolgokban is. öltsétek fel az új embert. az általunk elképzelhető és lelki szemeink előtt százszor lejátszódó lehetőségek közül mindenik nehéz és szorongunk miatta. Adj erőt ma. És sokszor olyan a megoldás. hamar feketének vagy fehérnek ítélünk dolgokat. mert helyzetem nehéz. feb. hogy vigasztaljon és ígéreteivel tegye ünneppé mindennapjaimat. ilyen véletlenek nem lehetnek. Olyan jólesik. az Isten munkája. Az más kérdés. És ez az egyoldalúság beszivárog időnként az Isten dolgairól való gondolataink közé is. hozzávetőlegesen a távolságot. csak máskor azt hirdetik. csütörtök – Géza 1. az esetleges veszedelmek ellen hogyan lehet védekezni. hogy Isten nem változik.

saját hibája. hogy Isten majd mindent elvégez. Ő újjáteremt mindeneket. elküldte értünk Fiát. olyan értelemben karol fel minket. Mi hálásak vagyunk az Úrnak. Ahogyan a gödörbe esettet ki kell húzni onnan. hogy megújuljon. mert még mindig nem azt mondja. a választott néphez küldetett elsősorban. hogy felkarolta életünket. Ő elhozta számunkra a teljes szabadítást. add. hogy Isten mindent megcselekedett. a döntő. úgy sokszor mi is egészen célt tévesztünk. hogy meggyógyítsa azokat a betegeket. engem is. Rászorulunk naponta. Azaz mi azt ölthetjük magunkra. hogy az erősödjék bennem. mely szentségben ment végbe. ez Isten ajándéka. szombat – Ákos Lukács 1. arra. Ezt nem tudom én produkálni. az lesz a valódi énem. Izráel nem fogadta el Jézust. De Istenről szól. ami még időnként megkísért. hogy maga került oda. ez az új élet egy új teremtés. Istennek pedig van még terve a zsidó néppel is. akik sánták. mint a legnagyobb és egyben halálos betegségtől szabadított meg egyszer s mindenkorra. Ez Jézus Krisztusban ment végbe. hogy ezáltal a kárhozat gödréből emel ki végérvényesen. azon munkálkodok. Jézus a zsidókhoz. már többször kimentettem. míg életünk van e földön. Az embernek szól az apostol felhívása. hanem a bűntől. ez az új ember tud nem vétkezni. Ezt az isteni ajándékot hálás szívvel elfogadom és minden pillanatban emlékeztetem önmagam. sajnos. hogy ma is így legyen. vakok. és az örök életet. de talán minden percben is Isten kegyelmére. Én Isten ajándékával lehetek újjá. noha távolról kerülni kell a bajt. amit jogosan mondhatna. nem sikerülne soha erre a szintre jutni a magam erejéből. vagyis mondhatom. és egyedül Isten elég hatalmas. áldott legyen az Ő Neve. beleesünk számtalan mélység sötétjébe. hogy ma is hálából életem Neked szenteljem. a teljes megmentést hozó felkarolásról tesz bizonyságot. De ezeket elsősorban a választott népnek kínálta fel. 28 . De Jézus Krisztusban Isten egy olyan megmentést hozott és kínál. jöjjön hát a dicsőség. Jézus nem csak azért jött. mi csak hálásak lehetünk azért. de le nem győzhet immár. Izráelt. Míg tart a kegyelmi idő.27. a megváltás lehetősége pedig nyitva van ma minden nemzet számára. teljesen kiemeljen és helyreállítson. abban járok. amit Isten teremtett és készített nekünk. sokszor újra rászorulunk Istennek ezen kegyelmére. cselekvő magatartást kér az embertől. hogy megemlékezzék irgalmáról. bizony nagyon hosszútűrő és nagy kegyelmű. és ehhez a karja alá kell nyúlni. és egészen ki kell emelni.Krisztusban. felöltse az új embert. mert mindenestől a mélyben van. add. többé nem segítek. Istenem. Isten irgalma sokszor felkarolta az Ő népét. aki teremtette az új embert. Isten is cselekvő. A mai két versben az ember is. ezért nincs okom a dicsekvésre. Istenem. hogy annyi magunk vagy mások okozta bajból minket kisegítsen. még az akaratunkat is Ő irányítja. minden kegyelem. hogy az új szívet és lelket öltöm magamra szüntelen. Ez tehát az örök életre szóló isteni cselekedet. noha nem kizárólag. arra hallgatok. Az Úr pedig. bénák voltak. Ugyanakkor nem maradhatok tétlenül. Mindig az istenire figyelek. hogy sok helyzetből kihozzon. és talán mi másoknak időnként mondunk is. Ezért ez az új ember Isten tetszése szerint való. sokszor figyelmeztettem. Nem uralkodhat többé bennem az.54: Felkarolta szolgáját. őket hívta a megváltás elfogadására. 2010. feb. hogy ebben az új életben járok. ebben az énekben azonban az Úr szolgálólánya a legnagyobb.

sem szokás csupán az istentisztelet. ki tudja annak megtartásából következő áldásokat felsorolni. hogy meghallgatsz. én magam is sokszor az vagyok mások iránt. A szombat az emberért lett. Kérlek. nem büntetés oka. Ezen a napon Isten megszűnt teremtő munkájától. miérettünk lett a szombat. Olyan nagy biztatás ez. sokszor megszégyenítnek. Szégyennel vallom ezt be. mert valamit nem fejezik ki elég pontosan. amit nekünk és értünk cselekedett és ajándékozott. Mi emberek pedig rendelkezünk szinte mindnyájan azzal a tulajdonsággal. hogy megszenteljem ezt a napot. a léleknek a csendességre. Tanítványai sem voltak tagjai az akkori társadalmi elitnek. vagy nem úgy tartották. nem kényszer. néha kegyetlenek. hiszen aligha volt sok becsülete egy halásznak. 29 . Felsorolni sem tudjuk. Segíts. amikor a földön járt sokszor állt szóba és sokszor gyógyított meg olyan embereket. hogy én sem törődök senkivel. aztán büntetés járt azoknak. Isten sok ajándékával tettük ezt. Uram. hogy ne tartsa meg a szombatot. Velem sem törődik senki. hagyományőrzés alapja. az Úr napja. Uram. hanem ajándék és így lehetőség. 2010. Az embernek ajándék. Köszönöm a mai nap ajándékát. Isten dolgaival való foglalkozásra. a szombat sem kivétel. Nem öncélú. Nem vetette meg a Megváltó az egyszerű embereket sem. kinyilatkoztatásában elmondja a legfontosabbat. és lesz belőle önmagunk ünneplése. néha így érzem. akik legtöbbször saját bűnös múltuk miatt kivetettek voltak. hogy a dolgok eredeti értelmét elfelejtve. Az emberért. nem vitázik a különféle felfogások előnyeit. sem megmagyarázni. egy vámszedőnek.18: Törődik a gyámoltalanok imádságával. Uram. ma van feltámadásod napja. aztán külsőségekkel feldíszítjük.1. Nem mondja senkinek.28. márc. Az ember javát szolgálja. hogy ezt a napot az ember is megszenteli. máskor azon kapom magam. feb. ahogyan a többség megkívánta. Annál érthetetlenebb. akikkel nem állt szóba senki. vasárnap. nem veti meg imádságukat. főleg ahol a szombatot hangsúlyozó vallási mozgalmak is élnek. akik nem is számítottak egész értékű embereknek. Jézus csodálatos egyszerűséggel és fenséges tömörséggel eligazít minket ebben a kérdésben is. versengésnek oka. mert vannak okosabbak. ki tudja a szövegkörnyezetet érvként jobban alkalmazni. Az embernek pedig azt parancsolta. nem veted meg együgyű szavaimat. mekkora áldozatba került Istennek mindaz. add. Énvelem is törődik. Azt pedig végképp nem tudjuk sem megérteni. hogy emlékezzen Atyjának teremtő munkájára azáltal is. Jézus. Ki tud több igét idézni. jogosultságát idézve. senki nem annyira fontos. netán tévedek néha. Köszönöm. hanem a Veled való közösséget. hanem kijelent. vasárnap – Elemér Márk 2. azokat már csak önmagukért. akikkel már senki sem törődik. szokásból gyakoroljuk. Ma. sokszor nehéz megszólalni. hétfő – Albin Zsoltár 102. Időrendi sorrendben ezek között az elején ott van a szombat. ott viták és magyarázatok konfrontációjának anyaga a szombat. hogy mindezek ellenére Te még mindig törődsz velem. és ezt a napot megszentelte. akik nem tartották. Az emberek türelmetlenek.27: A szombat lett az emberért. mint saját személyem. Lett belőle törvény. mennyi minden van értünk. és mindazokkal is.2010. Alkalom a testnek a pihenésre. hogy ne legyen kényszer. minden további kérdés ennek alapján közelíthető meg. Sokan megvetik. ne kedvtelésemet keressem. aztán versengés.

nem igazán szoktam sok lelkiismereti kérdést önmagamnak feltenni az ételekkel kapcsolatosan. Talán olyat is gondolhattak egyesek. Mit enged. amennyire ez lehetséges egyáltalán nekünk. És Uram. Isten nélkül tovább? – ez volt a kérdés. szerda– Kornélia 2. Mi sem. hogy kiöntheti panaszát az Úr előtt. Pont. Egy olyan nemzedék. Arról. nem kell kivételeket keresni.2. azért őt ne ítéld el. de olyan sok templomlátogató is. amit más fogyaszt. 2010. Istenem. Ez sikerült – mondhatták egyesek.” Talán szabad ma ezt így mondani: minden nyomorult imádsága. azt fogyaszd el. visszatekintve látták. vagy csak kívülről szemléli azt. azoknak is rendeld ki. ha próbáljuk beleképzelni magunkat az adott helyzetbe. ha Istentől fogadod és hálát adsz. és sajnos van.4: Mert az Isten minden teremtménye jó. Kérlek. időnket és erőnket arra összpontosítsuk. vagy bármilyen más mellékes kérdést feszegetnénk. aki aligha Igehallgató és szinte biztosan nem Ige befogadó. Szinte hihetetlen és káprázatos. Egyedül a vért nem fogyasztom. segíthet ez a kísérlet.Ez a zsoltár úgy kezdődik. Ez a hitélet teljes félreértése. Mégis. amikor elcsügged. hogy nincs tisztátalan annak. és elpusztítlak bűneitek. hogy mit szabad és mit nem. mit szabad és mit nem szabad. nem szükséges feljebb való értelmet és magyarázat kutatása. amikor elcsügged és kiönti panaszát az Úr előtt. szabad vagy. hogy ami nem káros az egészségemre azt fogyasszam. És ahelyett. hogy „a nyomorult imádsága. Timóteus 4. ugyanezekről a kérdésekről gondolkodik. hogy arról tanakodjunk és tanácskozzunk. és persze azt. akiknek kevés van. az meg nekünk leírhatatlan. mert sajnos sokszor és sok helyen kérdések voltak ezek. vagy néhány hetes utat és megérkezünk. aki hálaadással fogad el mindent. Ebben az igében és sok más helyen is. Egyetlen istenfélő sem. az Ige egyszerű és világos. most már ellenség üldözése nélkül kell megtegyünk pár napos. hogyan keltek át azon a helyen. el kell fogadni.3. ami nem kívánatos nekem. mint nagyszüleink. Egyiptomban született. én. márc. aki ebben az állapotban stagnál évtizedekig. Maga az Úr javasolja ezt: menjetek csak. Aki alig kezdi megismerni a hitéletet. hogy a lényeges dolgokért harcoljunk szóval és cselekedettel. Mózes nem. Hanem hálából Istennek szentelt élet. 2010. Egyesek igen. nagyon sok erőnk és időnk is rámegy arra. keménységetek miatt. Túljutottak a tengeren. ahol a víz kőfal gyanánt magaslott kétfelől. akik másként élünk és másként gondolkodunk. segíts. vagy szinte nincs is eledelük. az Úr nem tudlak elkísérni. sorozatos csodákat tapasztal a kivonulás előtti és alatti időben. Sajnos. akaratom és hitem. Mózes 33. hogy az őket üldöző ellenség elpusztult. Nem kell tovább ragozni. és mit tilt Isten. de nagy bátorítás neki. amelyik fogságban.14: Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged. Ami jólesik. ahogyan lakóhelyüket elkerülik az országot sújtó csapások. Pál világossá teszi néhány mondatban egyszerűen és érthetően: egyél bármit. Időnként az én imádságom is. ha az orcám megy veletek? Sokszor hasznos lehet az Írás jobb megértése érdekében. Nem törvények betartása a hitélet. innen már boldogulunk magunk is. márc. és semmi sem elvetendő. megfelelő mértékben és főleg szívből jövő hálaadással. Pál apostol itt az étkezésről beszél. A neheze megvan. kedd – Lujza 1. mert igaz Isten vagyok. hogy legyen elég bölcsességem. annak általában a keresztyénség annak a kérdésnek eldöntését jelenti. hogy ezt a kérdést. ha hálaadással élnek vele. 30 .

egy percet. méltó. amelyben önmagára ismer. csütörtök – Kázmér Zsoltár 145. márc. mert nagysága végtelen szeretetével párosul. hogy tőlünk is ilyet kérdezel. hiszen azt a hálát. nincs értelme. amikor egy hívő vagy egy gyülekezet az Urat akarja magasztalni imádságos lelkületű énekeivel. s megdöbbenvén csudálja. és ha valamit ígért. és szinte mindeniket jó hallgatni. érezzük. Téged szeretne dicsérni egész életvitelem. márc. 2010. De hát ez az egész 31 . és szeretnénk még százszor jobban magasztalni az Urat. a levegő is mintha az isteni jelenlét áhítatával telítődne. Istenem. hogy most a bűnvalló. akkor az meglesz. Erre mondja Isten: menjek veletek? Istenem. hogy ezt a végtelen szeretetből. Nem fogalmazódott meg gyermekszívükben kétségek sokasága. Ő valóban csodálatos. ott minden keresztyén lélekben öröm fogalmazódik meg. alázatosan kérem. és amit teljes lélekkel a lehető legcsodálatosabb módon szeretnénk kifejezni. az igaz. ahogyan a tőlünk távoli helyekről érkező gospel is zenés imádság lehet. hogy a Mindenhatót imádhatjuk. Ez az imádat akkor igazi. érthetetlen jóságból fakadó kérdést tedd fel ma is sokunknak. Amikor egy szöveg és egy dallam Isten dicséretének szándékával találkoznak. ott megtelik a szív hálával. Amit a szülő mondott. hogy bármilyen körülmény közbejöhet. dicső hatalmadat. mint az anyu vagy az apu hatalma és akarata. boldogságot. a mai napon is olyan sok mindent szeretnék megvalósítani. Mégis.Mózes válasza egy nép jövőjének évszázadait határozza meg: Nélküled Istenünk nem indulunk. 2010. és hadd sírjunk az örömtől és a hálától. ami jobban kifejezi érzéseit. hogy ne felejtsem tekintetem ott. És mindenki tetszés szerint folytathatja ezt a sort. nagysága felfoghatatlan. Akkor itt maradunk. Csodálatos hallani egy templomi orgonán előadott oratóriumot.5. fiatalosabb dallamok varázslata sem. annyi földi tervem van. Az sem volt kétséges. alkalmat. ami szívünkben van. Sok féle keresztyén zene létezik. most csak annyit jegyezzünk meg: az Istent dicsérő énekek a keresztyénség legszebb alkotásai. hogy dicsérjék. az admirációból születik az adoráció. azt sokszor nem is tudjuk szavakba önteni. hogy mit kérdezel. Ilyenkor mindig érezzük emberi mivoltunk korlátait. egy kilométert sem érdemes Nélküled. De az is lehet. de megígérted… Ki ne emlékezne gyermekeinek nevelése során erre a gyakran visszatérő mondatra. Az volt benne. Add Uram. Anélkül. mindenkinek van egy olyan műfaja. hogy vannak erősebb akaratok és hatalmak. a könyörgést megfogalmazó vagy az útbaigazítást kérő és még sokféle szöveget próbálnánk csoportosítani. Mindenható. hogy sokan hallják meg ma is. hogy a szöveg. érezzék meg ennek a kérdésnek az áldását. annyira szeretném. az üzenet áll közelebb egyik vagy másik énekben szívünkhöz. hiába földi elért célok. Nincs miért. De Uram. péntek – Adorján Zsoltár 119. gondoskodó irgalomból. ahogyan megígérted szolgádnak. és mindenben számítok segítségedre.4. hanem adj Uram erőt. bizonyságtételem is. hogy gyermekeink minden kételkedés nélkül komolyan vették minden szavunkat. de imám. ami közelebb áll szívéhez. add.76: Vigasztaljon meg engem szereteted. hogy ma is dicsérjelek Téged. Mert legszebb emberi lehetőségünk. hogy ők a gyermekeik javát akarják. mert méltó minden imádatra a mi Istenünk. nem jutott volna soha eszükbe. időt. énekem. Mert Ő valóban jó. örömöt. De nem megvetendő az újabb. Talán az ének szavaival is: Remeg szívem. Nélküled hiába Kánaán is. itt elveszünk. és nagyon felemelő együtt énekelni egy gyülekezetben az ősi zsoltárokat.3: Nagy az ÚR. Anyu. Hiába siker. hogy túlcsordul a szívünk. amikor csodálatból fakad. a földi eseményeken és feladataimon.

segíts. hogy sajnos Istennek ilyen kijelentését sem tapasztaljuk. akkor az ellenállás szinte a legtermészetesebb első magatartása. hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek. és alkalmazzák is. meg is ígérted. megismertetted erődet a népekkel. 2010. 2010. elfogadjam és akarjak a Te félelmedben maradni. hogy hogyan kell cselekedjen a választott nép. hogy beszédemmel. hogy jobban közeledjünk egymáshoz. mert ahhoz nem fér kétség. meggyőzni. 32 . Isten azt ígérte. azt is. Íratlan törvények és viselkedési szabályok gátolnak néha minket abban. hogy akarja-e. Mindez nyílván nem jelenti azt. mint a gyermekek. ez a felnőtt okoskodása. és bátran építsek szavadra. A zsoltáríró pedig a fentebb említett gyermeki egyszerűséggel és bizalommal jön most az Úrhoz: Uram. arra lehet építeni. vigasztalását.gondolatsor. de csak azt teszi. Az Isten gyermekeinek közösségében helye kell legyen a feddésnek is. hogy Istent semmi nem tudja megakadályozni akaratának véghezvitelében. a mi ellenségeink?! Mai gyülekezeti életünkre nem jellemző ez a nyitottság és őszinteség. Amikor az Úr valamit ígér. Uram. hogy szívünkön viseljük egymás sorsát. hogy ezt megcselekedhess. amikor rászorulunk a vigasztalásra. márc. hogy mikor. Mi is meg kell tanuljuk. hogy nekünk ne lenne igei útmutatásunk. és kérem hozzá segítséged. A teljes Írás alkalmas mindarra. és még azt is. A nagy kérdése. Ha pedig embertársa közül szeretné bármire rávenni. hogy Isten állja a szavát. és főként helye van a megjobbító szándéknak. És legtöbbször Isten akaratára nincs kedve. Ma arra is kérlek. amire szüksége van az embernek a tökéletes életre. szombat – Leonóra Nehémiás 5. nekem most vigaszra van szükségen. kérlek. Istenem. cselekedeteimmel akaratod szerint szolgálni tudjak. hogy a mások közvetítésével hozzám érkező felszólítást. legtöbbször arra törekszem. Benne még szüleinknél is jobban bízhatunk. Mit tesz a szülők nagy-nagy többsége az említett szavak hallatán (anyu. amikor egy ilyen isteni ígéretre való emlékeztetés után a zsoltáros máris megköszöni az Úr válaszát. a Zsoltárok könyvében nem ritka az. amikor nagyon közvetlenül beszélt az Úr az Ő népéhez és gyakran adott félreérthetetlen útmutatást is számukra. ezáltal is építve a gyülekezetet. hogy neki mindent lehet. nekik csak annyi volt.9: Hát nem akartok Istenünk félelmében élni. hanem alázatos és őszinte bizalom. És azt is megvallhatjuk. Jézus pedig azt mondta. Te hatalmas vagy. amikor testvéreink Isten akaratát közvetítik. márc. aki csodákat tettél. és arra törekszenek. számítani. amire kedve van. hogy a szülő ígért valamit és az meg kell legyen. add. pontosan megnevezve egyes esetekben azt is. Egyszóval.6.7. hogy az egész közösség felvállalja Isten útjait. és úgy tartja. Mert a mai ember szabadnak vallja magát. hogy gyermeki bizalommal jöjjek ma is Eléd. és Ő bizonyára segíteni fog. ha Isten gyermekei vagyunk.15: Te vagy az Isten. segítségét. megígérted)? Hamar meg is tanulják ezt a kis nebulók. vasárnap – Tamás Zsoltár 77. hogy mit. hogy Ő megvigasztal minket. hogy mi is olyanok kell legyünk. most akkor tedd meg. megjobbító szándékú hívást meghalljam. hallgatnunk kell egymásra. Nem követelőzés ez. életvitelemmel. talán az egyik legnagyobb és legfontosabb kérdése a mai embernek az. amit ebben az igében olvasunk. mint a próféták idején.

előbb azt mondja el. hogy milyen hatalmas Istenünk van. hogy hiszünk Benne. hogy annyira természetes. akkor is minden imádságunkban magától érthető az.7: Mily szép. Isten uralmát hirdeti. amikor nem mondjuk. és az Ő csodáiból nyilvánvaló ereje felragyog minden népek előtt. Sőt. szabadulást hirdet. az élet. Tőle jön a szabadulás. A bibliai imádságokban legtöbbször. hogy mennyire indokolt Hozzá jönni. azt. mely gyermekeink vagy önmagunk jövőjét döntően befolyásolhatja. és egyre fogyatkozó reménységgel mégis leste a hírmondók érkezését. hogy te vagy a legjobb édesanya a világon és én szeretlek. 2010. ha arra gondolunk. magától érthető sok minden. Az evangéliumot. amikor a világ bármely távoli pontján történő eseményről perceken belül értesülünk. örömöt. aki megajándékoz a mindenek feletti békességgel. márc. és legtöbbször nem mondjuk. amikor megérkezett a jó hír. és mennyire kegyelmesen cselekedett velünk. akkor is. hallja az. akihez könyörög. panaszt.8. gyógyulási lehetőségeiről. Talán mi is megsejthetjük kissé ennek az eseménynek a feszültségét és a feltörő örömét. hátha csak fogságban volt az. amikor Róla vallást teszünk. sőt. ugye. akinek mondom.Tudod. aki mondom. Saját magunkat emlékeztetjük a hitvallás által arra. 33 . sőt mozgóképpel ellátott beszámolókat hallhatunk. hogy volt. mennyire várunk néha egy vizsgaeredményre. Mi keresztyének nem kételkedünk abban. Nem is kell végigmondani. Az. Mégis. hogy az ima elején azt valljuk meg. a győzelemről szóló üzenet. Maga Jézus is így tanít imádkozni. aki Isten népéhez érkezik. hogy tudod. halljam én magam is. ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet. Bizonyosak vagyunk abban. rajta kívül nem létezik más Isten. a jövendő. hogy kicsoda az az Isten. a gyógyulás. és a javunkat akarja. aki a mennyekben van. mielőtt kérést. keblünkből teljes erővel feltörő kimondhatatlan érzés ilyenkor hallani a jó hírt. Ki kell mondani. hogy a mi Istenünk az a hatalmas Isten. nincs Ő előtte lehetetlen. örömhírt hoz. És mekkora öröm. mit jelentett nem is olyan régen várni a híreket. hogy meg sem említjük többé. Csak valahogy a hitvallás kérdésében is megtörténhet. hiszen szinte tekintetekből is értik egymást. aki évekkel a háború befejezése után is reménykedett. hétfő– Zoltán Ézsaiás 52. s ha adódik alkalom. Ő méltó minden imádatra. hálát fogalmazna meg az imádkozó. hogy az Úr hatalmas és erős Isten. azt jelenti legtöbbször. Pedig szükséges. hogy a templomi hitvallásban és az úrnapi életvitelünkben. hogy Isten uralkodik. Főleg önmagunkért. Isten segítsen minket. mert Ő minket szeret. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! Ma. az békességet. Ő az. És mekkora örömöt jelentett. akkor beszédünkben is megvalljuk Istenünk szent Nevét. az életről. az imádkozó az Urat. és azért merünk kérni Tőle. akit még mindig várt. ma nehezen elképzelhető számunkra. hogy tudjuk. Mit jelentett még a mi nagyszüleinknek is várni a második háború idején például a szeretteikről értesítő üzenetet. ha esetleg más is meghallja. időnként végig kell mondani a mondatot. minden jó adomány Tőle származik. és az sem baj. nincs hozzá hasonló. hogy Ő csodákat tett és tesz ma is az övéi életében. szabadulást. hatalmát és csodás tetteit. Hányan elmesélik. hogyan várunk egy korházi előszobában egy orvosi híradásra szeretteink állapotáról. hogy mi az egyetlen és erős Istenhez imádkozunk. És talán az imádat és dicsőítés sok lehetősége között az egyik legszebb. kinek tartja ő. ugye… Amikor egy kisgyerek megfelelő tekintet kíséretében ezt mondja édesanyjának.

10. amikor ma ismét hirdetik mindezeket. mert akkor Isten talán nem büntet meg erősen. Istenem.9.24-25: Ügyeljünk arra. Elizeus szolgája is addig rémüldözik csak. hogy Krisztusban megmentettél. ha Ő megláttatja velünk. hogy a körülmények. megnyissa szemeit. hogy ugyancsak Isten kegyelme az. Úgy. mert akkor spiritiszta lenne. mert a próféta olyat lát. 2010. mert úgy vélik. mert Isten láttat vele dolgokat. És mint a legtöbb esetben az. hogy meglássam azt. A keresztyénség céltudatos élet. saját hibájuk. az megfigyeléseken alapszik és igaz. Pál a mai igében arról beszél. kedd – Franciska Efézus 1. annak még mindig arra van szüksége. hogy nem látja az előtte levő forrást. Akinek nincs reménysége a Krisztus által megígért és elkészített mennyeiek iránt. márc. Felnőtt az ember. legtöbbször azokat. és mond a közösségnek. élő reménységgel várni. Hágárról is azt olvassuk. hanem a próféta azért látó. s mindent lát – mondja az ének. a hála. hogy Isten. Istenem. Jövendőről. az. amit a mai napon is Te akarsz nekem mutatni. a dicsőítés. hanem az értelmünkre. 2010. ami a szeme előtt van. vagy a hiányos 34 . és segíts az örökkévalót is teljes bizalommal elfogadni. segítségedre. az ismeri azt is. amit mond. Szomorúan tapasztalhatjuk. A legnagyobb öröm a káröröm – tartja a közmondás. ha másokat nem is taszítanak tudatosan. teljes odaadással imádkozva. de mégis hagyják. a Te szabadításodra. az a szemnek láthatatlan. ami várt őreá megkövezése után. hogy felemelkedésük nagy lehetősége az. hogy nincs ott szívemben az öröm. akarattal és látható módon lefele. A látás nem csak a szemünkre vonatkozik. vagy Krisztus kellett valakinek megnyissa az értelmét. nem is valamilyen titkos módszer ismerője és alkalmazója. amit Fiadban tettél értünk már olyan ismert lett. felfogásunkra.Istenem. A legnagyobb örömhír már annyiszor elhangzott. szerda – Ildikó Zsidók 10. kevés legyen a bűnünk. mait a többiek nem látnak. Őáltala megbékéltél és Őbenne örömteli életre hívsz. Arról is többször olvasunk a Szentírásban. hanem biztos cél felé tart. Azért erőtlen sok ember hitélete. De csendes alázattal ma mégis megköszönöm. nem bizonytalan. míg a próféta közbenjárására Isten megláttatja a szolgával is. mint az első keresztyén vértanú. sajnos életemben csak a nagy nyomorúságok és próbák idején várakozok feszülten. A jól ismert mondás szerint. nem a földi akarat mondja ki a végső szót. A Bibliában a prófétákat néha látónak nevezték. hogy angyali seregek védelmezik Isten emberét. hogy minél több parancsolatot betartsunk. áldásodra. nem érnek rá célokat keresni lelkiekben a földi célok sokaságáért való napi küzdelmek miatt. életünk céljáról nem szívesen beszélnek sokan.18: Világosítsa meg lelki szemeteket. mert akkor hamis próféta lenne. amit a köz mond. hogy Isten meggyőzze őt. István is látta azt. másként céltalan és erőtlen lesz a hitélete. ami lényeges. hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket. hogy nagy erőfeszítések árán kell kiharcoljuk. Aki látja a dolgok lényegét. márc. míg az Úr meg nem nyitja a szemét. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el. amit erről mondjanak. hogy milyen sokan gondolják úgy. hogy lássa azt. legyek ma és is örömmondó. amiknek be kell következni az Úr akarata szerint. hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Ő viszont nem magától találja ki. mert nincs. Segíts. ami nem a szemünk előtt van. hogy minden okunk megvan a reménységre. erőmet és figyelmemet a földi célokra irányítom. segíts.

hogy halálos állapotba került. És még az is kimondható talán. teljesen sötét lesz. vagy amikor valaki elmesél egy esetet. reméljük. sajnos. Arról a pillanatról nehéz lenne írni. sokak számára lesz kérdéssé a megélhetés. Mintha csak egy filmet néznénk. jobb esetben. Még a közöny és mulasztás is kivetendő közülünk. hogy miért maradt abban az egyházban. itt az igében még nagyobb rettenetről olvasunk. bátoríts. hogy gyógyíthatatlan. gyógyíthatatlan a zúzódásod! Bekötözöm sebeidet. hogy néha egy idejében elmondott megfelelő bátorítás menyire fontos. Mindenki a maga sorsának kovácsa. Amikor ez elhangzik. azaz néhány esztendőre. hogy Józsué nem tudta volna véghezvinni hihetetlenül nehéz küldetését. az már szinte mindenütt érvényes. azaz élő kapcsolat van közöttünk. Ma. Isten egy népről mondja ki. nehézségekkel küzdjenek. El kell váljunk arra az időre. egy közösségben is kisebbségben vannak az így gondolkodók és így cselekvők. sajnos. Lehet. aki pontos diagnózist adhat az emberről. és mindenki javára törekszik mindenki az egyházban. Egészen más a helyzet.12. Csodálatos történeteket ismerünk mindnyájan. akkor könnyebben áthaladunk ezen a diagnózison is. adj hűséget és kitartást ma is. amikor elkezdünk buzdítani. cselekvően akarunk élni. mégis. döntő is lehet valakinek az életében. mert Ő teremtett minket. hogy aztán csak jóra fordulnak a dolgok. már nem lesz sokáig itt. csütörtök – Szilárd Jer. Az pedig ennek a cselekvő életnek a legeleje. kevés a hit. gyógyíthatatlan. magyarázatot olvasunk. hátrányba kerüljenek. hogy arról beszél az orvos. én veled leszek. aki eddig közöttünk volt. hogy legtöbb a közömbös ember. munkahelyek szűnnek meg. ha a legelején Isten nem szólítja meg: légy bátor és erős. az ő népéről. Noha mindenkinek a saját fájdalma a legnagyobb. mint ahogy mi magunkat ismerjük. akkor nehéz elhinni. 30. amikor a gazdasági válságról szól minden híradás. de ha a másik szobából elvesszük az egyetlen égő gyertyát. sokan öngyilkosok is lesznek egy ilyen hír hallatán. hogy a bűn miatt mindnyájunkra is érvényes ez a diagnózis. mint amikor egy országra kimondják.tájékozottság miatt baj érje őket. olyan ez. aki különleges tehetséget kapott az Úrtól. már várjuk a folytatást. Amikor igét. nem fáj fejem. és Ő ismer jobban. márc. és nagyon áldott életű volt megkérdeztek. miért nem megy egy élő hitű közössége. Az Írás több helyen is hangsúlyozza. bátorítani. hogy ne így legyen közöttetek. Mindenkinek szüksége van a bíztatásra. hogy bátorítsak. mint az örök kárhozat. mi menthetetlenek vagyunk.17: Ezt mondja az ÚR: Halálos a bajod. felfogni. és szinte vég nélkül lehetne idézni a kifogásokat és magyarázatokat. hiszen ott sok a közömbösség. aki saját kudarca miatt bánkódott meghallani Jézus szavait: legeltesd az én juhaimat. 35 . hogy ha mindezt nem is fedezzük fel önmagunkban. mi aktívan. még a legkiválóbbaknak is. sőt. halálos a betegsége. És milyen döntő volt Péternek is.11. azt válaszolta: ha egy szobában sok gyertya ég. ha saját életünk felett. Ne szólj szám. amíg mi itt maradunk még. sőt. Azt is tudjuk. ahova tartozott. A gyülekezet elhagyásáról pedig egyetlen kis példa: amikor egy ismert igehirdetőt. hogy valaki. Isten az egyetlen. A keresztyén közösség felismerte és elfogadta. Ennek súlyos következménye van. és mindent ezzel magyaráznak. 2010. vagy egy családtagunk helyzetére mondja ki egy orvos. eggyel több gyertya alig szaporítja a világosságot. meggyógyítom zúzódásaidat . Mi közöm hozzá. hogy egy test vagyunk.így szól az ÚR. Uram. hogy teljes csőd helyzetébe jutott. egymásért is. csak sajnos egy fogfájás is sokkal jobban nyugtalanít sokakat.

Ő egyedül méltó minden imádatra. hogy olyan bizalommal leszünk végre a mi Urunk felé. Ő azt teszi. Istenem. hanem gyakorlatban is azt követjük. De hát nem most hangzott el. mennyire elveszett volt az életem. mindnyájan az ÚR nevét hívják segítségül. a diagnózis azért tűnt hihetetlennek. Az már a menny elő illata. Hiszen Mesterünk mondta. Isten maga fogja bekötni a sebeket. Sem teremtményeket. de jó is lenne. Az istenfélő ember és a valódi keresztyén közösség célja fogalmazódik meg az igében. a csalárd és fertőző nyelv. és mi rosszal fizettünk. mint amikor egy beteg tudja. ugyanúgy. Istenem. hogy csak téged hívjunk segítségül és Nevedet imádjuk.Megszólal az Úr. mint Izráel az igében. ezt várja tőlünk. hogy miként szolgáltassam ki az életem a Lélek munkájának.12. Neki nincsenek korlátai. tehát a tiszta ajkak imádsága tiszta szív indulatából fakad. márc. formálja az életem. és meg is cselekszi. 36 . sem tiltott gyakorlatok által nem keressük a segítséget. Hiszen erre szólít fel a mi Istenünk. Nem is arról beszél a próféta. hanem egyszerűen kijelenti: meggyógyítlak. hanem befogadom szívembe az új életet. sem teremtmények alkotásait. nem gondoltuk. hogy Isten magasztalja. hogy emberekben lehetetlen a mi reménységünk. Neki nincs lehetetlen. mert váratlanul ért. hogy gyógyíthatatlan? Igen. hogy nem keresünk más helyen segítséget. Talán egy kissé olyan ez. csak Istent. Az első. a mai napon is munkálkodj Lelked által életemben és közösségünkben. nem csak szavainkkal. péntek – Gergely Zofóniás 3. mint egyéb nyomorúságok okozója is a tisztátalan beszéd. amikor egy közösségben csak Istent imádják. Hanem Isten az. és tudatja vele. hogy a beszédünk nem igen igen és nem nem. és ezek között előkelő helyen van. mely teljes erővel azon lesz. nem szab feltételeket. Sorolni is hosszú lenne. akihez hűtlenek voltunk. Engedjem. A második mondat pedig azért hihetetlen. de annyira távol van. a hamis szó. hogy saját életünkben és a közösségünkben is tiszta ajkakkal dicsérjük az Urat. Ő betöltsön. mely a közelvagy nem éppen közeljövőben lesz valósággá. 2010. Az is ugyancsak Istenünk elvárása és mindnyájunk reménye is. hogy feltalálták a betegségére a gyógyszert. Krisztus áldozatát is csak dadogó szavakkal próbálom megköszönni. megtisztított ajkakkal és tökéletesen csak a Te Országodban fogunk imádni Téged. aki annyi jót tett velünk. mert a mi segítőnk maga az Úr. akkor nem leszek passzív. esetleg már csak hetek vannak hátra az életéből. hogy már ennyire súlyos a helyzet. és mennyire biztosan haladtam az örök kárhozat felé. és hirtelen valaki jön. Nem kér semmit cserébe. és nagyon olcsó.9: Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát. hogy hónapok. Ő fog gyógyulást és életet adni. hogy tiszta szívből. Ő lesz az ápoló. tessék. mindenkire érvényes ez. sem önmagunkat. Ha Isten Lelke cselekszik. mennyi baj származik abból. hogy a szív teljességéből szól a száj. annyira lehetetlennek tűnik. Ezért kell nekünk minél jobban megtanulni. az álnok és megtévesztő kijelentések. Nem is tudjuk mi ezt megvalósítani. ami emberek és emberi eszközök számára lehetetlen. sőt. És Isten hihetetlent mond. kevésbé Istenre. Jó Atyám. semmi mást. aki ezt megígéri. hogy mi fogjuk saját erőnkkel. sóhajtunk mindezekre. Kegyelmed munkáját. tudom. mert emberileg megvalósíthatatlan és számunkra szinte elképzelhetetlen. hogy Ő vezessen. aki ellen vétkeztünk. és őt tisztelik egy akarattal. itt van. az az Isten. Eljutni ide. meg is vásárolta. Ezért mi sem embereknél. de addig is kérlek. máris kapható. igyekezetünkkel ezt elérni. de mi magunk is erre vágyunk. Gyógyíts engem ma is. énekeinkkel. Sok a nyomorúság a mi világunkban. azt sem tudom egészen felfogni.

én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől. 2010. Istenem. A választott nép huszadik századi rettenetes szenvedése csak a csúcsa volt a sok nyomorúságnak. adj erőt. amikor emberi vigasz érkezik hozzánk.12: Én. az Ő szava Ige és mindig cselekvés követi. mégis nekünk tisztelnünk kell azt a fát. melynek szándéka nemes. a világi emberekre jellemző kifogáskeresésektől.14. vigasztaló szavadra szomjazom ma is. vasárnap – Matild Ézsaiás 25. hogy az Úr elhozza a felüdülés idejét. egyre több helyen és egyre gyakrabban gyalázzák a hívőket és a keresztyén gyülekezeteket. Addig is. Egy ember sincs. a zsidó nép gyalázatának eltűnése az egész földről várat még magára. mely első olvasásra felderített. amint az apostol mondja. amikor földi emberek rettenetesnek tűnő fenyegetései. hogy noha némely külsőségeket túlhangsúlyozni hajlamos személyek nehezen vallanák be. aki hatalmas lenne Isten előtt. Egy lelkipásztort hallottam egyszer. akik szívünkhöz közel állnak. bízzam Benne. s az Ő vigasza nem holmi emberi beszéd. Hiányos ismereteink alapján úgy tudjuk. aki a fű sorsára jut? Felesleges azt magyarázni. akkor ránézzek a hatalmasként feszengő emberre. kérlek. Ez az ígéret Ézsaiás könyvéből az ószövetségi választott népnek szól. Azoktól várjuk. nemes humorral jelenti ki: a halandó ember a fű sorsára jut. amibe oltattunk. mégis hálásak vagyunk érte. Ma is szálka a világ szemében az. a földi kicsinyes gondokat tényleg kicsinek látjuk. . szaporodnak a keresztyén gyülekezetek ellen elkövetett erőszakos tettek is. de itt Isten ennél többet mond. Afelől azonban nincs kétségünk. Isten közel áll szívemhez? Ő szólít ma. mondhatjuk. de szerettem volna az lenni. ha ez az ige egész napomat megvigasztalná. és az is bizonyos. Istenünk. Mert minden múlandó. őrizz meg engem az okoskodásoktól. hogy Isten újszövetségi népe sem örvend megbecsülésnek. amint azt mondta. És sajnos. szombat – Krisztián Ézsaiás 51. Az viszont egyre nyilvánvalóbb. Akkor is. mindnyájunknak szükségünk van vigasztalásra. Az igevers második mondata Isten egyik legcsodálatosabb vigasza. Jó Uram. és azt mondjam magamban: egyszerű falusi bácsi kaszával a kezében lekaszálja a füvet.8: Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Neki hatalma van bármit véghezvinni még a mi életünkben is. hűséggel tudjunk szolgálni ebben a Tőled egyre jobban elforduló 37 . hogy Isten szava beteljesedik. jólesik a törődés. Valahogy magasra emel ez az ige. De jó lenne. hogy még nem teljesedett be Istennek ez az ígérete. hogy nem vagyok zsidó. a nagy fenyegetéseket az örökkévalóság szempontjából lényegtelennek ítéljük.Ezt ígérte az ÚR! Mennyi gyalázatot szenvedett Isten népe az évszázadok során.13. márc. És a mi esetünkben sem késik az Úr. hiszen akkor kétszeresen választott lennék.2010. de lényege esetleg nehezen megvalósuló. szólíts meg engem. ha ez eszembe jutna. márc. akár közösség. noha egy időre félretétetett a választott nép miattunk. hogy megharcoljuk hitharcainkat. sőt. olyan embertől. akár egyén. sőt felderítené és minden félelmem helyett bizalommal teljen meg szívem. aki Isten igéje szerint próbál élni. De nekünk is számos ígéretünk van arról. Isten pedig engem arra bíztat. hanem a legmegfelelőbb időben hozza el népének is a felüdülés idejét. vagy borzalmas tervei jutnak el hozzám. Egy suhintással sok száz fűszál rendeződik megszáradásra váró sorokba. hogy nem késik az Úr. szeretném. hogy ne féljek.

hanem olyan sok évet pazaroltak el a világ által felkínált utakon. Az embernek megvan a szabad akarata. és akkor is. az övéi iránt. A zsoltáríró kipróbálta. kedd – Henrietta Jeremiás 31. azt. hogy Isten maga szeretet és Ő szeret minket. életem minden napján. ezt az érzést. és megtelt szíve örömmel. dönthet. Itt értette meg a többi út végének rettenetét. de még mindig nagyon fontos. Nem kívánatos. mint ahogyan azt sem tudom elmondani mennyire szeretem gyermekeimet. Ebben az igében Isten csodálatos szerelmi vallomását olvassuk. mikor csínytevései után bocsánatkérő szégyennel lesi szemünkből a feloldozás szikráját.világban és reménységünket éleszd azzal is. ha felismerjük helytelen utjainkat és erőt kérünk ahhoz. mégis mindig törődöm vele. De érzem. Nem. Nehezen lehet leírni. Szeretjük gyermekünket. akik nem próbálták még ki.20: Hát nem drága fiam-e Efraim.16. mennyi mindent foglal magában ez. márc. Nem csak mosóport reklámoz. hétfő – Kristóf Zsoltár 77. Minden emberi szeretet alapja. nagyon nagy változáson ment keresztül. az Őbenne való élet minden örömét átéli. de szeretete mindenekben ott van. adott esetekben mennyi örömöt. Sok olyan keresztyén. a gyermekeink iránti szeretetről. mint rettenetes. örömét nem tudjuk elmondani.így szól az ÚR. hogy ezen az úton járhat. szenvedés és semmi olyan. hogy mit is jelent a szülői szeretet. Ezen az úton szeretnék és is járni Uram. A bensőm remeg érte. irgalmaznom kell neki . gondolják azok. Néha figyelmeztet. amikor karjainkba vehetjük. az isteni úton kívül minden más lehetőség hiábavalóságát. hogy Isten útja szent. és nagyon hálás vagyok érte. amikor nem lesz több megvetés. átélem. tanultunk a szülői érzésekről. hogy szerethetem gyermekeimet. És még akkor is. Isten útja pedig úgy van feltüntetve. Beleremeg az Isten szíve az övéi iránti szeretetbe. egy bizonyos gyakorlatot bevezetünk.15. néha fenyít. hogy Isten útjain járhat. és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem. szavak és fogalmak sincsenek mindazon érzés kifejezésre. egy életstílust felvállalunk. 2010. boldogságot jelent. márc. mennyire szeretnek szüleim. Nehéz. Szülők értjük jobban ezt az igét. hogy melyik úton indul el. járni tanítjuk. hogy eszünkbe juttatod. nincs valódi élet. ha néha későn. mégis. Mindent átgondolva a végkövetkeztetés a zsoltáríró számára az a felismerés. 2010. akkor érezzük igazán. A világ sok utat kínál nekünk. Nem lehet ezt magyarázni. de nem lehetetlen. hogy egyetlen valamit sajnálnak. esetleg olvastunk. ezen a héten. és a szülőgyerek viszony százezernyi érzését. melyek betöltik szívünket. Istenem! Isten útja a számunkra készített isteni utat jelenti. a választott népet. Sokszor miután egy úton elindulunk. hiszen bármennyit hallottunk. csodálattal. hogy nem tették meg előbb azt a lépést Isten útjaira. Sokan ezek közül azt is elmondják. egy másik utat keresni és azt a másikat járni. szenvedéssel és minden jónak nélkülözésével járó életút. mint ahogyan mi szeretjük gyermekeinket. utána nagyon nehéz változtatni. hogy szüleim szeretete az 38 . mikor átölel minket kicsiny karjával. eljön az idő.14: Szent a te utad. ma. akik irányában a legnagyobb a szeretetünk. Boldog. ami ma a bűn következménye. Jobban szeret minket Isten. aki idősebb korban ismerte meg az Urat és adta át neki az életét. sok áldást tapasztal és nagyon boldog. Ott nincs vidámság. mikor gyermekeinket beszélni. hogy elhagyjuk őket. amikor megszületik gyermekünk. És mindeniknek nagyon csábító. elfogadom. sokat ígérő a reklámja. Efraim itt Izráel országát jelenti. de nagyszerű átérezni. hanem szinte minden mögött egy életstílus felajánlása áll.

bizalommal nézzünk előre. Addig pedig hadd éljek reménységgel. hogy akkor nem is kell Istent keresni. hogy harangoznak vasárnaponként. megszólítja őket. 2010. ami gyökeres változást. megtaláljuk. hogy reménykedjünk. ez nem lehetséges. Sajnos. A próféciákban Isten a jövőről beszél. A másik oldalon azok vannak. Senki nem állhat meg tehát Isten előtt. az ószövetségi választott nép ma is várja még a Messiást. Malakiás Keresztelő János eljöveteléről prófétál. bölcsességet és hitet.életemet meghatározta. márc. 39 . Istenem. aki azt mondja a Megváltónak. aki barátainak akar minket szólítani. Még bibliai igéket is lehet idézni. ahol a próféta azt mondja.17. aki hirdeti majd. erről legalább két féle helytelen megközelítésünk van.20: Ki állhat meg az ÚRnak. ennek a szent Istennek a színe előtt? Ki és hogyan állhat Isten elé. hogy készüljetek a Szent fogadására. Ezért hívja el a prófétákat. készítsd életem Megváltónk második eljövetelére. Fiában Isten maga jön közel népéhez. hogy felismerjék és elfogadják. Péter bűnös. Megváltónk beszélt az Ő második eljövetelét megelőző jelekről is. melyek Rád és tetteidre hívják fel figyelmemet. nagyon köszönöm. mert. 2010. megbízza őket az üzenet továbbadásával. és kérlek. mert ő. A egyik az. Isten szeretetét pedig egész életemben áldani tudom csupán. az Istenhez való közeledés kérdésével. szerda – Getrúd Malakiás 3. mondanivalója van. Ő szent és mi hozzá nem mehetünk. mert a jövő az Ő kezében van. teljes megújulást jelent majd számukra. felsorakozzanak mögötte. Uram. azt mindig büntetésként élte meg az Ő népe. hogy elveszett amiatt. akik Istenben felismerik a kegyelmes és jóságos Atyát. hogy eljött és milyen nagy megváltást szerzett nekünk. ennek okáért aztán az így gondolkodók úgy folytatják okfejtésüket. Amikor Isten nem szólt. Ő készített jövőt az övéinek. aki egyengeti előttem az utat. meglássam azokat a jeleket. mondják. Ezzel aztán szinte ki is iktatják az Urat életükből. prédikáció hangzik el minden istentiszteleten. márc. hogy Őt megértsük. nem is kell próbálkozni azzal. hogy bűnös létére a Mindenható Isten elé került.1: Én majd elküldöm követemet. Sámuel 6. Mindez Istenünk törődése. Isten messze van. akiről mi jól tudjuk. a Szabadítót. előbb egy útkészítő érkezik. amikor eljön a Messiás. Ő ismeri azt. Aztán úgy. adj nyitott szívet. Ebben a próféciában több üzenetet is találunk.18. ez a jövő csak számunkra ismeretlen. mint ahogyan az emberek közötti barátsággal néha visszaélünk. hogy nagyon szeretsz. Épp azért. akár két szélsőségnek is nevezhetnénk ezeket. Olyan természetes nekünk. a mi jövőnk is kezedben van. hiszen a jövő. amikor sokan nem is nagyon foglalkoznak Istennel. Ézsaiás könyvéből. hozza el azt a szabadítást. Isten törődik népével a jelenben. és bátorít minket. hogy menjen el tőle. Nagyon köszönöm. hogy meghalljam üzeneted. Vagy Péter apostolra is lehet hivatkozni. Vele közösségben nem lehet a mindennapi bűnös ember. csütörtök – Sándor 1. Ebben a jövendőben Isten elküldi az Ő Fiát.

Keressünk példát a megértéshez. de meg vannak győződve. Istenről. Netán ilyen téves felfogású keresztyén is lehet? A másik szülő meg nem csak abban más. hogy olyan sokan hangoztatnak ma véleményt vallásról. rendeletek fogalmazódnának meg. Uram. Ugye.az ószövetség része. hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást. Isteneteknek a gyermekei vagytok. ne rohanj a sáros úton az iskola felé és kerüld el a nagy pocsolyákat. hanem mielőtt az előbbi iskolába igyekvőknek szóló utasításokat elmondaná. nem kell semmilyen előfeltétel. ha elkerülöd a pocsolyákat. akkor jól megverlek. hogy erre a közösségre mennyire alkalmatlan vagyok? Isten mégis hív és vár magához? Hogyan jöhetek akkor? Ki segít és hogyan. hogy ilyen vallás is van. hogy másként válaszol az egyébként oly sokszor értelmetlen miértekre. s ha nem.9: Ne fizessetek a gonoszért gonosszal. jöhetek… 2010. akik még nem ismerik eléggé az Istent. Ebben a fejezetben. hogy betöltsön ez az öröm. akik mindezt kívülről szemlélik. Adj Uram földi és világi bölcsességre nem hallgató. vagy a gyalázkodásért gyalázkodással. ez a mondat átminősíti mindazt.Mózes 14. velem egy szinten. hogy ilyen gyermekem van. olyan nagy kegyelem. mindent tudnak Róla és róluk.19.Péter 3. Szinte azt írtam. hogy most rögtön valaki egy tökéletes felelettel megválaszolja. hogy jól ismerik. milyen nagy lehetőség és kegyelem az.1: Ti az ÚRnak. hogy akkor Isten mellettem van. hogy tisztán jöhessek? Milyen lelkülettel jöhetek? És ha nekem ez nincs.20. a legelső mondatban találjuk ezt a kijelentést. egyházról.amint az világos és lényeges is . hogy Krisztus által közösségem lehet az Atyával? Akarok ebben a közösségben élni? Felfedeztem már. mindenkinek tetszeni fog. hogy további kérdések fogalmazódjanak meg. mikor hazajössz. hogy olyan jól áll rajtad ez a tiszta ruha. És azt is látom. talán így kezdi: Kedves gyermekem. mert én mondom. péntek – József 5.” 2010. ezért halljuk azt a fordított sorrendű és megtévesztő de nagyon elterjedt véleményt. hogy „királyi gyermek vagyok én. hadd örvendezhessek sok megváltott gyermekeddel együtt mai napon is afelett. aki Isten gyermeke akar lenni. mielőtt parancsok.Klaudia 1. Ezzel a mondattal indul mindaz. Őt éjjel-nappal „igénybe vehetem”. ilyen szép tiszta lesz majd délután is. Ezért hangozhatnak el gyakran az Isten nehéz és lehetetlen elvárásairól szóló vélemények. Add Uram a kisgyermeki egyszerűség lelkületét. Ilyen kérdések lehetnek. 40 . ami utána következik. A kérdés célja talán az. márc. ami meghatározza a mindennapok gyakorlatát. szombat . Megint azt kell mondanunk. honnan kaphatom? És a kérdések sorát folytatni lehet. hogy gyermekeid lehetünk. Mai igénk kérdésének célja talán nem az. ebben a részben tehát. aki iskolába jár. hogy áldást örököljetek. napról napra gyarapodik az ismeretben is. mely. mint: Tudom-e. és az ószövetségi választott nép életére nézve tartalmaz előírásokat. A gyerek visszakérdez: Miért? (Ez a mi leggyakoribb kérdésünk. örvendek. a tisztelet csak azoknak tartozása. . és ez nekem elég. de kijelentésedet örömmel befogadó fület. Értetted? Sajnos ilyen szülő is van. márc. minden további nélkül jöhetek bármikor Hozzá. hiszen arra hívattatok el. és ezzel lezárja az Isten elé állás minden lehetséges részletét.ugyanúgy az Isten közelsége is azt jelentheti. és magunknak igen komolyan feltegyük ezeket. hogy kemény követelések végtelen sorának kell megfeleljen az az ember. Szülő mondja gyermekének: Fiam.) Felelet: Azért. hogy én is jönni szeretnék Eléd.

sőt. hogy ez a három ősatya milyen fontos ennek a népnek az életében. indulunk haza. akik életükkel. ki kell mondani. Ábrahám nem ismer bennünket. beletörődő. talán a legnagyobb lépés. sőt. hogy ami az iskolai órán igaz.21. akiknek hitét követni kell. hogy mi kinek vagyunk segítségei. mindenki jelentkezik. akivel csak találkozom. akiről kiderül. nem várják a megváltást Jákobtól. Elfordul.16: Hiszen te vagy a mi atyánk. Alig lehet befejezni a felsorolást. hogy majd az örökkévalóságban velük is együtt lesznek. Még úgy is kérdéses. barátainknak.Benedek Ézsaiás 63. hogy mennyire lehet nekünk. esetleg Csaba királyfi segítségét kérni. hanem szeretném a gonoszok és gyalázkodók életében is meglátni Isten munkáját és minél hamarabb őket Krisztusban testvérekként szeretni. Még nem mindig sikerül. vagy. nem könnyű és nem magától érthető. hogy ő kell elkísérje az óvodást. hogy egymást szóhoz sem engednék. Pedig elméletben olyan szépen ment minden. aki két kézzel is. hogy nem akarok gyűlölni. követik hitüket. Óra vége. még mindig van kéz a magasban. hogy senki. és mit tudunk segíteni szüleinknek. Izsák és Jákob istenének. mégis érdemes elgondolkozni. mint a hit hőse. Ki lakik közel? Kiderül. visszafizetni. de azért rettenetes tekintettel tud rám nézni. mennyi mindent tud már a szüleinek elvégezni. Nem imádkoznak Ábrahámhoz. adj ehhez ma is erőt. Bocsássa meg az Úr. az Ézsaiás korabeli emberekkel. akikre mindig szívesen emlékezik a nép. Most jöttek ki az óvodások is. nem kérik Izsák oltalmát. ha ez legtöbb alkalommal úgymond csak jelképesen hangzik el. hogy még unokatestvérek is. de már ezt akarom. de nem ott lakik. És ha nem is kedvünkre való. vagy épp szeretetteljes magatartást sugallva. 2010. ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. szinte ráparancsolva sikerül az egyik iskolásra végül rábízni az ovis. Témánk a 38 éve beteg meggyógyítása. hogy ő miben tudna segíteni. márc. Megszólítok egy gyereket. amikor csak lehet. Aztán hitvallók közösségében különféle hangnemben szokott előkerülni ez a kérdés. te vagy a mi atyánk. hogy ezeket az ősatyákat emlegetik. Legjobban a hitüket nem gyakorlót tudják. A nemzet óriásai ők. és szigorúan számon is szeretik kérni a keresztyéneken ezt az alaptanítását a Bibliának. Ki ajánlkozik? Nincs kéz a magasban. Ez igen. Akkora a jelentkezés. Mert egyáltalán nem természetes. a másik pedig csak ott kell elmenjen. mert ilyet tettem. A Biblia. URam. Még akkor is. sőt. Azt. Izráel nem törődik velünk. haza kéne kísérni. ha ezt egyáltalán akarom. Petőfi ma nincs velünk. Meg kell oldani. Kossuth elhagyott 41 . Nagy nehezen. akkor mindig sikerülni fog. Ezzel kifejezi azt is. hogy ha egyszer sikerült. amit nem mindig sikerül nekünk. és kérem áldásodat mindenkire. és erre kérem Isten segítségét. valahogy. Hiszen tőlük származik egy egész nép. hívő lelkületet. hitvalló embereknek István vagy Mátyás király. hogy onnan fentről nézz le ránk és ne hagyj el minket. a barátoknak is. Ábrahám az újszövetségben is úgy szerepel.A héten történt az iskolában. gondolom. Kisiskolásokkal arról beszélünk. még mindig valakinek eszébe jutott egy újabb segítő jótett. Jó Atyám. de a gondviselés szempontjából egyedül Istenre számítanak. van. egyik kisebbnek nem jöttek a szülei. szenvedő. Ha már eljutok oda. reménykednek. A szeretett Ábrahám nem avatkozik be a választott nép jelenébe. Úgy hiszem. önfeláldozó. akinek új neve Izráel nem teremthet kapcsolatot a mai. De a zsidó népnek sikerül egy nagyon fontos különbséget megtenni. de olyan sokszor a kérdés az. kinek kebelére távozik földi élete után a szegény Lázár. a közelebb lakót. a másik sietve indul már. főként az Ószövetség gyakran nevezi Istent Ábrahám. az majd az udvaron is áll-e még. hiszen egyik iskolás egy egész házzal tovább lakik. vasárnap . ebben reménykedni. higgadtságot. hitükkel is példát mutattak. hogy már az is óriási eredmény. a hit harcát megvívó Jákob.

különösképpen az imádságok könyvében. és nem földi királyok és hősök utódaiként. vagy Jánossal. amit alkottak. hogy meghallgassa Salamon bölcsességét.31: Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival. hogy sokszor kell még Őt segítségül hívni. Isten látja gondjainkat és hallja imáinkat? Sokszor úgy imádkozunk. Mi csak Istenben reménykedhetünk. ez határozza meg egész életünket. sőt.52: Nézz nyitott szemmel szolgád könyörgésére és népednek. hogy valamit Isten elé hoztunk. aki az Atya akaratát tette a maga akarata elé. hallgasd meg őket. hogy megszólíthatlak imáiban. hogy imádság közben áttér az imádkozó a kérésről a hálaadásra. Első olvasásra furcsának tűnhet. Izráelnek a könyörgésére. itt nagyobb van Salamonnál. hiszen Isten nem adhatja azt. és elítéli őket. a bűnről. minden nap szükség lesz a könyörgésre. mai kifejezéssel élve a felszentelési ünnepet tartják. hogy most is látsz. a hit hőseit és a nemzet nagyjait is akkor emlegetjük és tiszteljük megfelelő lelkülettel és megbecsüléssel. hanem Isten gyermekeiként élünk. 2010. ahol Isten kijelentései hangzanak majd. Köszönöm. valahányszor hozzád kiáltanak! Salamon templomszentelési imájában hangzik el ez a mondat. de mi az Urat kell keressük. ha értük hálát adva mi is Istent tartjuk atyánknak. hogy mennyire fontos azt tudni nekünk. azzal tanítást hagytak ránk. hogy feltámadunk. mégis jó az. sem senki más nem tehet mást. a 42 . hogy Ábrahámot és Jákobot. A király imája pedig arról szól. Megépült az a hely. ami a legjobb számára.Beáta 1. Mert aki bizalommal imádkozik. ami kevésbé jó nekünk. márc.Botond Lukács 11.Királyok 8. hogy közbejátszott. sem Kálvin. melyben a király arra kéri a királyok királyát. és kérlek. még akkor sem. ahogyan Jézus is. Ez nem ijeszt meg minket. ha netán mi azt kértük. Jó Uram. hogy nem a kicsikhez kell forduljunk segítségért. hogy megtörtént. hogy Isten látja életünket és hallja imáinkat.22. Lesz feltámadás. hanem a legnagyobbhoz. hogy legyen meg a Te akaratod. mert ő eljött a föld végső határáról. Készen áll az új és csodálatos templom.minket. de biztos az. megóvhasson. Sem Luther. márc. van örök élet. kedd . ha úgy imádkoztunk. ha nekünk Krisztus ajánlotta fel az Ő gondviselő szeretetét? Bizonyos az. hogy Isten hallja imáját és megadja neki azt. hogy tudjuk. hogy bárhogyan is megsegíthessen. mert Ő a mi Megváltónk. hogy hallgassa meg a választott nép imádságát. még a véletlent is elképzeljük. ahol a nép az Úr iránti tiszteletét fejezi ki és ahol az Ő Nevét segítségül hívja.23. Az Úr azt fogja adni. mint azzal. sokszor csodálkozunk. A Szentírásban. mint ahogyan Istenről. És ne legyen megbotránkoztató senkinek. teljes szívemből szeretném mondani. hanem reménységgel tölt el. az nem kételkedik abban. hogy továbbállva az imádság helyétől mi magunk sem várunk semmit. Mert az bizonyos. ami a legjobb. ha az Úr az Ő érthetetlen kegyelmének munkája által válaszol imánkra. segíts irántad való teljes bizalommal könyörögnöm. Istenem. és még a magyarok Máriája sincs abban a helyzetben. hallod imáimat. de íme. a zsoltárokban gyakran fordul elő. 2010. el is feledjük. miért elégednénk meg Károli Gáspárral vagy Ravasz Lászlóval. Miért érnénk be Pál apostollal. köszönöm. hétfő . De ugyanúgy.

mint 30 kilométerre lakott a várostól. reggel tízre együtt imádkozott. sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. vagy rettegés nekem. esetleg hozzátesszük. Van Bibliánk. hogyléte felől érdeklődött. jött a válasz. ha alapos vizsgálatot végez. és azon munkálkodsz Lelkeddel. ami a legtöbb bibliai tanításra. hogy tudom. Naponta szükségünk van a lelki kenyérre. vagy kora éjszaka ért haza. hogy felfedezte a fájdalom. legalább a hozzám legközelebb levők? Ez engem minősít. vagy csak gondoljuk. szívesen vesszük.Gábor Zsidók 4. kicsi egészség. hogy olyan életet éljek. ha különféle gépekkel átvilágítja egy testrészünket. ha minél többet tudnak rólam. De hiszen hitvallásainkban mi is valljuk. 43 . De mivel szegény volt. A Zsidókhoz írt levél szerzője pedig elmondja. úgy a feltámadás és az örök élet evangéliumár is csak Isten Szava alapján közelíthetjük meg helyesen. és az Ő akarata nélkül a teremtmények egyike sem tud moccanni sem. érthetetlen módon néha körülnézünk. köszönöm. látja az Isten. a baj forrását. hogy egy hajszál sem eshet le a fejünkről. hogy a legtökéletesebb atya vagy. A legtökéletesebb kijelentést pedig Isten fia hozta el hozzánk. és főként. senki sem tudja olvasni gondolatainkat. szólnak a harangok. hogy mindig önmagammal kezdjem a vizsgálatot. és annak is örvendünk. Atyám. mennyire jó orcád előtt élni szüntelen. ezért minden vasárnap megtette a hatvan kilométeres utat jövetmenet. A fontosabb viszont saját életünk példája. márc.24. A második kérdésre. hogy Isten előtt zajlik az Univerzum minden mozzanata. már nyöszörgő hangon mondta: jaj. Ezek mai példák. 2010. Isten iránt milyen hallatlan bizalom van Dávid király szívében.) Amikor testi fájdalom miatt orvoshoz megyünk. hogy miért nem volt már rég templomban. énekelt. hogy találkozva az utcán gyülekezeti tagjával. Egyik lelkipásztor mesélte. és csak ott volt hitvallása szerinti gyülekezet. családtagjai ismerték csak buzgóságát. de jó. Nem mondta el senkinek fáradozását. aki ma is minden pillanatomat látod. Egyetlen cél vezette: hallgatni az Igét. aki a múlt század második felének első két-három évtizedében minden vasárnap hallgatta Isten igéjét. De mivel több. gyalog jött. nem tudok én templomba menni. legyen a mai napon is az Ő Szava mindenek felett fontos számomra. szerda . erre az Igére is érvényes az. és ismerd meg gondolataimat! (Zsolt. Ugyanez Dávid imájának célja.139. azt Isten maga leplezze le és adjon gyógyulást. Éjjel két óra körül indult.13: Nincsen olyan teremtmény. Isten nem ver bottal. Inkább mások felé. mégis. Jól vagyok. amely rejtve volna előtte. Ha ennek során rendellenességet fedez fel. hogy senki nem lát. ha jól megismernek. Nekem öröm. mikor megbántanak. ismerd meg szívemet! Próbálj meg. hanem a kijelentésre kell figyeljünk. ha lenne még valahol bármilyen melegágya a bűnnek. Neki kell majd számot adnunk. akkor szoktuk ezt fenyegetően mondani: nem baj. Isten előtt soha és semmit nem lehet eltitkolni? Mekkora nyitottság. hallgatta az Igét a gyülekezet tagjaival.megváltásról nem mi kell valamit is kitaláljunk. az élet halad előre. Istenem. amikor imádságában ezt kéri az Úrtól: Vizsgálj meg. olyan beteg vagyok. majd késő este. Öröm-e. Ismertem egy embert. van templomunk. ezek után megfelelő kezelést tud alkalmazni. Hallgasd én lelkem az Urat. gyalog ment. melyben örömmel tudatosuljon bennem. Gondolom. vagy veszély az. akkor is jónak találjuk azt. meggyógyulunk. majd Isten megfizet. mindennapi feladatok.

és Isten felületes ismerete arra ösztönöz.Irén Zsoltár 31. Követelőző természetünkről kiderül. közösség előtti gondolkodásom. már nem könyörgés hagyja el ajkunkat. Biztos. 2010. mondja a kisgyerek a szülőnek. aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket. csak sokszor elfelejtem. hogy amit mi szeretnénk. pontosan meglegyen.25. Ilyen kisgyereke viselkedés nagyon gyakran érhető tetten a mi keresztyén életünkben is. Egyik fő oka ennek.Korintus 2. hogy gyors és kedvünk szerinti segítséget várjunk Tőle. Ez pedig kisugárzik és kellemessé teszi a légkört maga körül.23: Én már azt gondoltam ijedtemben. Győzelemre vezet minket Isten. hogy Megváltónkért Isten nekem Atyám. Ez nagyon ritkán történik meg. és megfelelő időben és a nekem legjobb módon fog érkezni az Ő válasza. hogy türelmetlen is. Köszönöm. hogy kicsoda Isten számomra. hogy megkaphassam. Hiszen tudom. jusson eszedbe. és ez engem is még befolyásol néha. vagy csak gondolataimban megfogalmazott szavamat ismeri. Körülöttem sokan ma is így gondolkodnak és élnek. de abban nem kételkedem. hogy mihez is lehet Krisztus erejét kérni. Uram. hanem tagadás. csütörtök . hogy ez nem látszik meg rajtunk. Isten gyermekei bizonyára ismerik a hitben való csendes győzelmek csodálatos örömét. mi a győztes sereghez tartozunk. hogy minden suttogva elmondott. hivatásunk az. márc. Kiváltság számunkra és Isten kegyelmének ajándéka. mégpedig rövid időn belül. Krisztusban. lehet. hogy hogyan fog Ő válaszolni. ezek a fontosak és ezekben szeretnénk győzelmeket aratni. egy örökkévalóságig. és ha ennek ellenére késett a válasz. de kivétel nélkül mindennel javamra munkálkodik. vártam. Még a várakoztatással is. Hitvallásunk alapján hiszünk Istenben. De te meghallgattad könyörgő szavamat. A világi harcokban minden áron és bármi eszközzel megszerzett győzelmek keserédes mámorát pedig mindenki ismeri. Még mindig eszembe jut néha az Istennel való kapcsolat. amikor hozzád kiáltottam segítségért. És szinte mindig azt is hozzátesszük. Isten a győzelmet Krisztus ereje által ígéri. elégedetlenség. szoktunk mondani. nem is szeretsz. maga a hitünk biztos ismeret alapján való szívbeli bizodalom. amikor csak kértem. nem a véletlenek lehetőségsorozata közül lesz majd csak valami velünk. hiszen miért lenne fontos Neki épp az én kis életem. De én lelkem. igyekeztem jól viselkedni. hogy meghallgattál. Mi különbséget tudunk tenni a kettő között. a megváltásban. hogy mennyre sajnos. Emberi természetünk követelőző. hogy talán nem is lesz válasz. aki mindennel. Azt nem tudom. el kell tehát gondolkodjam. hogy ma érkezik-e válasz imáimra. márc.Emánuel 2. hogy Isten velem nem törődik. Ha nem lesznek meg vágyaink. Krisztus követői számára pedig a végső győzelem is fontos és bizonyos.14: De hála legyen Istennek. panasz. Feladatunk. hanem Krisztussal együtt leszünk a végső győzelem után is. hol lehet ezzel diadalra jutni. péntek . hogy ezeket jó illatként árasszuk. hamar váltunk hangnemet. kívánatossá tegyük mindenki számára. hogy mindezeket megismertük és elfogadtuk. hogy nekünk e világi céljaink vannak. mindennel azon van. Olyan Atya. és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. nem tudom. akkor még az a rettenetes gondolat s megkísértett néha.2010. 44 . az örök életben.26. amit szerettem volna. Tudatosítanom kell. még a kedvem ellenére való dolgokkal is. hogy eltaszítottál magadtól. nem élünk bizonytalanságban jövendőnk felől. amikor nem veszi meg neki rögtön még az égen haladó repülőt is. hogy közelebb kerüljek Hozzá és az üdvösségemhez.

mégis újra félek. ha nem beszélünk.18-20: A tenger pedig háborgott. Attól. gondolom. legalábbis emberileg. melyek meghaladják emberi erőnket. hogy Rólad beszélve igaz legyen. hogy kimondva vagy kimondatlanul minden mögött ott van a hit. mintha pillanatig sem lenne nyugta életünknek. hogy lelkem mélyéből jön. és közeledik a hajóhoz. az életet. nem is tudjuk. 2010. segíts. sőt. tovább siet. a megmenekülést. akinek szavára egyszer már lecsendesedett a szél. mert nagy szél fújt. a lelki megközelítés. rádöbbenek. megvizsgálom a magam életében. Uram. mert itt van az. A tanítványok közül sem mindenki volt halász. milyen a Rólad való bizonyságtételem. vagy a felém közeledő ismeretlenek. hogy noha oly sok vihart csendesítettél le életemben. márc. pálmaágakat fogtak. és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott. Ezzel szinte ellentétben. megváltozik minden. a hitvallás. megmenekült az életük. hogyan próbáljunk harcolni. hogy rám nézve is érvényesnek tekinthetek: itt vagy. Krisztusról. lehet. egyetlen szavával hozta a biztonságot. avagy művészetről.27. ne féljetek!” Rémület rémületre. Itt van Jézus.28. márc.12-13: Másnap. vagy egyszerűen csak olyan körülmények közelednek. hogy a csendes vizeken szívesebben hajóztak. Jézus megszólítja őket. és a hullámok becsapnak a hajóba. szinte mindenki elfordul tőlük. hatalmak. nincs ok a félelemre. kellemes a hangulat. az Izráel Királya!” 45 . hiszen mi lehetne az. Szavára mind a két oka a rémületnek elmúlik. de szívet-lelket felemelő bizonyossággal és közvetlenséggel beszéltek. és jelenléte hatalom. vélt vagy talán valós veszedelmek fenyegetése ellenére is meghalljuk ezt a hangot. vagy jöhet. attól. minden megváltozott. inkább elmúljon. akik Istenről. hogy olyan erők. hogy Jézus a tengeren jár. a bizonyságtétel. hogy kísértetet vélnek látni. És a halászok is biztos. hogy Jézus velem van minden nap. de Jézus megszólalt: „Én vagyok. és tudományos kérdésekről. Aki nem hajós. itt is. elcsendesedtek a hullámok. Árad a jó illat körülöttük. egyesek felháborodva távoznak. Bibliáról nemes egyszerűséggel. És nincs semmilyen kísértet. emlékeztess mindig tanítványaidnak mondott szavaidra. Aztán van. legyint. jelen van az Isten. 2010. semmilyen emberfeletti. mert a Lélek juttatja eszembe. Néha úgy néz ki.Gedeon János 12. ami közeledik. Amikor meghallom. Erre jön aztán az. amikor meglátták. Jézusom. hogy Jézus Jeruzsálembe jön. amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta. megijesztenek az élet hullámai. már attól is megrezzen. amitől félni. virágvasárnap . mindennapokról vagy hivatásról úgy nyilatkoznak. hogyan adom tovább a Tőled kapott ismeretet. melyeket hiszem. vagy démoni hatalom. Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira. Háborog az élet. bocsáss meg. de meghallom. akkor megváltozik az élet maga. akitől rettegnek még az ördögök is. a tengeren járva. szombat .Az utca sarkán álldogáló és színes folyóiratok alapján Istenről beszélni próbáló emberek nem kellemes illatúak lelki illat szempontjából. Biztonságban vagyunk. hogy arany alma ezüst tányéron a bizonyságtételem. ma is. mindnyájan ismerünk és hallgattunk olyan felszentelt vagy nem hivatásos igehirdetőket. aki az Úr nevében jön. Ha hullámok között is. Az eredményről jobb. Ha vihar van. Néha nem is bibliai vagy vallásos téma alapján kérdezik őket. kivonultak a fogadására. hogy félelmük ne fokozódjon. hanem csak alkalomadtán ül be egy csónakba. hogy már erőnk sincs ellenállni. bizony emberi dolog megijedni. ami jön. Megrémültek.Hajnalka János 6. Kérlek. amikor a csónak himbálózik. itt van Ő. Vannak viharok. Kérlek.

Áldott vagy Jézus Krisztus. A legmagasabb szinten élőknek és a 46 . ami biztos lenne. aki minden alkalommal. hogy hamar és figyelmetlenül átsiklunk fölötte. erről szól ez az igevers. és a tömeg hangulatát és indulatát meg tudták változtatni az akkori vezetők. ma más világban élünk. hogy az. hiszen csak megváltozott embernek változhat a véleménye. Ez majd az örök életben teljességre jut. ugyanúgy szereti és elfogadja a kivetetteket és a szegényeket. amikor az egyszerű lelkű gyermekek a templomban is folytatták az Úr Krisztus dicsőítését. aki iránt hűséget fogadtunk mindnyájan. jól tudjuk ezt is. Ugyanúgy szánja a pásztor nélkül bolyongó sokaságot. ma és mindörökké ugyanaz. hogy virágvasárnap még önzetlen lélekkel. Igen. hanem azt. bűnös állapotunk miatt. Konfirmálók és már rég konfirmáltak egyaránt erre kell eljussunk. és az ifjak fogadalomtétele áll az istentisztelet középpontjában. hogy gyermeki tisztaságra törekedve. És szükségünk van erre a biztos alapra is. ezt megértettük. amit a mennyben is tenni fogunk. teljes szívvel magasztaljuk Urunkat. és ebben az állandóan változó világban mi magunk is gyakran és lényeges módon változunk. az tőke volt és piac. uraknak Ura és királyok Királya. szeretnénk Téged magasztalni: Áldott vagy. amit Ő képviselt. mint eddig volt. körülöttünk minden változik. és elkezdik a földön az örök istentiszteletet. hogy semmi nem lesz többé olyan. hirdették ezt a század elején történt merénylet után. Jézus Krisztus örök. az életük is ingatag. hogy ennek milyen következményei vannak. Virágvasárnap sok helyen konfirmációi ünnep. Isten gyermekei már e földi életbe részesülnek abban a kiváltságban. Jól ismert ige ez. a gazdasági válság okán. akik várakozással teli szívvel mentek ki köszönteni az érkező Messiást. évezredekre megpecsételve egy nép sorsát. hétfő . És ahol „csak” virágvasárnap ünnepe van. Jézus nem változik. amikor Nevedben egybegyűlünk jelen vagy. mert amiben hittek. a dávidi sarj királya utáni igei várakozással ment ki a tömeg nagy része Jézus köszöntésére. hogy nincs többé semmi. az újjászületés szükségéről. az Úr imádását. Szeretnénk Téged. hogy egyszer majd minden térd meghajol Jézus előtt. a földi és mennyei kincsekről. pár nap. gyorsabban is. magán hordozva a jól ismert igék családiasságán túl azt a veszélyt is. az Atyához való menetelről. mondják most is. hogy megismerik Megváltójukat és az Ő szabadításának erejét. Bizonytalan világban élünk. sőt. Sajnos. Okos elemzők azt mondják. Jézus nem változik. azt is jelenti ez a kijelentés. Pál apostol arról beszél. tanítása.Auguszta Zsidók 13. hogy ne a fogadalomtevő ifjakat ünnepeljék a családok és a gyülekezetek. Jézus Krisztust. gazdasági vagy politikai rendszerek vagy vezetők. Sajnos. Nem kevesen érzik ezek miatt.Sok helyen konfirmáció van ma. De hadd higgyük. amit az Úr mondott a boldogságról. Mindaz. elég volt néhány óra. átalakul.29. hogy zsidókért és nem zsidókért eljöttél erre a földre. Mi ilyet nem ismerünk. most már évtizedenként. Nekünk szükségünk van a jó irányba történő változásra. minden nyelv imádni fogja őt. az sem változik. Hiába igyekszik annyira a mai ember ráfogni az igék sokaságára. hogy ma már nem érvényesek. Érdemes lenne azonban azt is átgondolni. tanított és cselekedett. márc. És nem változnak Jézus érzései sem. hogy a mi URunk örök. 2010. Minden mássá lesz. Amikor azok az egyszerű emberek. legtöbbször nem jó felé mutat a változás. és minden további tanítása ma is ugyanaz.8: Jézus Krisztus tegnap. ott segítsen az Úr minket. Jézus imádására. ma is a gyermekeket magához hívja. meghaltál bűneinkért és megváltottál minket. ma más az értékrendünk. akkor azt tették. adja a Mindenható.

mert ha ők nem tudnak kivédeni egy támadást. inkább törekedjünk ezen a nagyhéten számba venni végtelen sok jelét Isten jóságának. jó az irány. veszedelembe kerülhet. hogy megtérjünk és megismerjük az igazságot. mindenkihez. mások szerencséjéhez. Mit tévedhettem. Segítsem Istenünk arra. nem azt mondja itt a zsoltáros. márc. hogy felismerjük saját életünkben is. hogy. hogy akármi is kedvünk ellenére van. éjjel pedig tűzoszlopban. elkezdenénk hasonlítgatni életünket.12: De nem kell sietve vonulnotok. irgalmának kiáradása. hogy Isten megy elől. nem kell futva mennetek. Isten is jó kellene legyen hozzám. és kérdezzük is.hajléktalan koldusnak is ez igazi stabilitást. már abban is. nagyon sok keresztyén. hogy Őt éri bármilyen veszedelem először. biztonságot jelenthet. ki és hogyan viszonozza. hogy valamilyen nehézség adatott nekem? Nem helyes. akkor az 47 . mert az Úr van elől. hanem Ő vezette negyven éven át a pusztán keresztül a választott népet. annak a történetnek elmesélése. esőt át igazakra és gonoszokra egyaránt. A másik áldása annak. hogy a jó pásztor megy elől. hogy annyi mindent eltűrve még mindig az az Ő akarata. mint mi. Azt sem. hogy Isten olyan. többek között az is. 2010. az Úr jó és irgalmas.30. Izráel Istene lesz mögöttetek is. azt megbünteti. Jézus ezt úgy mondja el a példázatban. aki jó. mert az ÚR jár előttetek. hogy meglássuk. hogy Isten különbség nélkül jóságos mindenkihez. mindjárt az jut eszünkbe. Az ősatyák elmondták a következő nemzedékeknek. És az sincs benne ebben az igében. ha meghallja: Jézus örök. Én hallom-e? 2010. Minden csatában legelöl a legnagyobb vitézeket érdemes küldeni.31.9: Jó az ÚR mindenkihez. Ahelyett. hogy mindenki a mennybe jut. De azt igenis hirdeti. Adja az Úr. Ezek nincsenek benne az igében. a juhok pedig őt követik. márc. és szüntelen azon siránkoznánk. az eltévedhet. hogy Isten megy elől az. Amint Jézus is mondja. Aki nem követi a pásztort. hogy Istennek mennyi és mekkora szenvedésbe került jóságának gyakorlása. nem véletlenül a vonatkozó névmás. Nincs aki ebben az igeversben. felfedezni számtalan sok áldását Isten irgalmának. hogy nem számít. Így tudja. Nyílván. irgalmas a mi Istenünk. Azt írja az Ószövetség. hogy Isten ment a nép előtt nappal felhőoszlopban. Irgalma minden teremtmény felé árad. a nagyhét eseményeinek felidézése által is. lehetőségeihez. utána pedig pont van. vezeti népét.Zalán Zsoltár 145. Hiányzik. szerda . és így tanítja gyermekeit is. azaz nem bibliai ez a gondolatsor. nem érdemes más utakat próbálgatni. tévesen. hogy Isten mindenkinek egyformán adja a tálentumokat és egységes életutat készít mindenkinek. aki rossz. amint sokszor szoktuk. de elégedetlenségeink miatt pironkodva utána lehet nézni). irgalmas minden teremtményéhez. vagy legalább megsejtsük. A bibliai itt áll a zsoltárban. hogy a világon még mindig az emberiség 5-6 százalékának jobban megy sora.Árpád Ézsaiás 52. Két dolgot is jelent az. Isten nem csak a szabadulást adta. hogy Isten jóságát ki hogyan fogadja. apáról fiúra szállt a tanítás. sorsunkat mások életéhez. Ő ismeri az utat. mint nekünk (szinte hihetetlen ez az arány. Ebből következik nagyon sok szenvedés. kedd . hirdessük mások felé is: Jó az Úr. hogy Isten hogyan vezette ki Egyiptomból az Ő népét. azt szereti. vajon miért ver engem az Isten? Hiszen jó voltam.

és az is áldássá lehet. amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből. Teljes oltalom. ha eszembe jutna: az Úr előttem van. hogy Ő halad a nép előtt. az máris megkapta az örök életet. Könnyű volt ezekkel elbánni. ezt is naponta kérjük bizalommal a mi mennyei Atyánktól. vezet. hogy nekünk szükségünk van földi kenyérre és mennyei kenyérre egyaránt. tökéletes gondviselés garantált az Úr népének. hogyan ehetünk a mennyei kenyérből. hogyan élhetünk örökké. a megtöretett kenyérről. sebezhetőnek gondolom az életem. mert az a kenyér. csütörtök – Hugó János: 6. ha úrvacsorázunk. hogyan együnk az örök életre a mennyei kenyérből? Nem. De mivel az ember több. amikor védtelennek. bármilyen hittel beállít húsvétkor egy keresztyén templomba.1. Előtte több alkalommal szólt arról a Megváltó. hogy felismerjük és elfogadjuk hálás szívvel a felkínált mennyei kenyeret.51: Én vagyok az az élő kenyér. még cak egy hajszál sem eshet le a fejemről az Ő akarata nélkül. táplálékkal él. Itt beszélhetünk Isten Igéjéről. mely az örök életre táplál minket. hogy egymagam kell megküzdjek minden kihívással. A mai igében Isten azt ígéri az ő népének. Legyen a feltámadás ünnepe valódi öröm. hogy jól tesszük. ezt is kirendeli Isten gondviselése. fölöttem tartod kezedet. és Ő lesz mögöttük is. mint test. hogy nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett igét. idősek. ekkor adta Jézus tanítványainak a kenyeret és a bórt. De mégis. Jézus nem azt mondja. amikor azt gondolom. gyengék. hogy nem tudom mi ér és milyen irányból.egyszerűbb katonák igazán veszélyben vannak. elöl és hátul körülzártál engem. erre a kérdésre most nem következik egy hosszasan kifejtett teológiai magyarázat. És hátul haladtak a betegek. melyeket mi is magunkhoz veszünk az úrvacsora alkalmával. Egy kicsit a zsoltár jut eszünkbe. nem érhet orvtámadás. mert az nem kérdés senkinek sem. ha ezt az igét felidézhetném. oltalmaz. Adja az Úr. amikor úgy haladok napi feladataim közepette. az az én testem. ápr. Áldott légy gondviselésedért. van lelke. lelki élete. vezet. Volt azonban még egy veszély a vándorlás alatt. ezért szükségünk van a lelki eledelre. akik Neki engedelmeskednek. 48 . Izráel előtt maga a Mindenható jár. Az. élni fog örökké. Testünk naponta kenyérrel. hogy ez kérdéssé legyen sokunk számára. 2010. hogy eljussunk Nagypénteken. és szívbéli meggyőződés: élni fogok örökké. akik néha még le is maradoztak. és ott elfogadja sokadmagával az úrvacsorát. Nagycsütörtök estéjén volt az utolsó vacsora. ha már most készülünk lelkiekben is. mögöttem is Ő halad. Segítsen minket Istenünk. mert az Ő gondviselése alapján vallom. Atyám. így teljes biztonságot érezhetnek azok. mint naponkénti lelki táplálékról. a megtöretett testről. hogy csendes imában tegyük fel kérdéseinket Istennek. hogy aki bármilyen szívvel. Húsvétkor a közösségbe. Isten maga vezessen el minket ezen az ünnepen oda. Biztos. amelyet én adok oda a világ életéért. Amikor a mai rohanó világban néha nagyon egyedül érzem magam. Bizonyára mindezeket ismerjük. mely minket megerősít. s beszélnünk kell Jézus áldozatáról. hogy hátulról támadták meg a vándorló népet. Nagy kérdésünk az. akkor jó lenne. hogy nem csak a formális úrvacsorázással lehet megszerezni az örök életet. és el is megyünk az ünnepi istentiszteletekre.

Úgy válaszolt. hogy milyen az. vagy éppen 49 . és lelke mélyéből kiáltott Istenhez a keresztről. akik engem hallgattok és követni fogtok és az én békességemet hagyom. hogy Isten meghallgatja a mi könyörgéseinket. amikor alig lélegezve bár. akiknek teste porrá lesz. Nincs békesség a világban. egyetlen hívő üdvössége sem rendül meg. Úgy válaszolt. Nagypéntek – Áron Zsoltár 39. hanem Ő kijelenti: nektek. akkor nincs semmilyen alapja imáinknak. hiszen eleve hibás. ha Fiának. szeretnék ma csendben imádkozni és megköszönni mindazt. Azzal válaszolt. és nincs békesség az emberi szívekben. 2010. belső megrendüléssel tudom azt mondani: köszönöm. Ő gyötrődve könyörgött a Gecsemáné kertben. Köszönöm Neked Uram. hogy minket. Úgy válaszolt. nincs békesség sok családban. mely megmarad az ember életében. Azt a békességet.2010. hogy lehetséges-e vagy sem. és nem válaszolt. ápr. Az Úrtól kapott békességet nehéz leírni. hogy érdemes lenne imádkozni. mert Ő hallja és törődik velünk. mibe került Istennek. hogy Fiát hatalmas kézzel kihozta a halálból. mindenkori ember. Ha Isten ezekre nem válaszolt. Nagyszombat – Buda János 14. engedte. hogy recseghetnek ropoghatnak a világ eresztékei. figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma. sőt.27: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek. hanem Isten az Ő hatalmának mértéke szerint válaszol. csak csendben. ahogyan a világ adja. a pokol gyötrelmeinek mélyéből kiáltotta. gúnyolják. Ezt el kell fogadni. URam. a szeretett egyetlennek imáját nem hallgatta meg? Engedte. mégis. minket reménységgel ajándékoz meg a feltámadásra és az örök életre nézve. Van-e bármilyen alapja azt gondolni. az Ártatlannak. amit a reformátor valahogy úgy mondott. Isten hallotta és meghallgatta Jézus imádságát. Isten válasza nem pillanatnyi körülményeink enyhe alakulását jelentik. Hagyta. hogy minden imám előtted van. A mai napon ez az Ige Megváltónk könyörgését juttatja eszünkbe. egyensúlyt. nincs az egyes országokban. hogy a pokol kapui megszakadtak. sem annak a gondolatnak. a halál hatalma megtört. nincs békesség egy-egy faluközösségben.13: Hallgasd meg imádságomat. amikor a külső körülmények nem kedvezőek. hogy ég és föld belerendült. lelki harmóniát biztosít akkor is. ápr. ezért már nem is harcolunk érte. Isten Fiának az. és Nevét mindenek áldani fogják. hogy azok Őt gyalázzák. Nagypénteken nem találok szavakat a kereszt végtelen szeretetedről beszélő ténye láttán. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne folytassuk ezt a gondolatsort. az emberileg lehetetlen bűnbocsánat Krisztusban lehetővé vált. hogy a világ bűneinek mérhetetlen súlya alatt megszakadjon a szíve. megverjék. hogy Ő minden imánkra válaszoljon.2. de nem úgy adom nektek. hogy az előbb felsoroltak közül bárhol lehetséges a békesség. Uram. és még csak nem is fizettek akkor rögtön ezért a szörnyűségekért. hogy már nem is zavar néha. amit értünk tettél. de csodálatos megtapasztalni. az Ő örökkévaló céljainak megfelelően. hogy a Szent Fiú a gyalázat fájára szegeztessék. Ez nem újdonság. Úgy válaszolt. és nem avatkozott közbe. miért hagytál el engemet. amikor okunk lenne emberileg a nyugtalanságra. ne is csüggedjen. hogy emberek kezébe adassék. és tapasztalod majd. Istenem. annyira nem. hogy Fiát felemelte és mindenek fölé helyezte. Nagypénteken azt is látjuk.3. Jézus nem vitatja. Ő válaszolt a lehető leghatalmasabb módon. nem is hiszünk abban. hiszen jelen körülményeinkben nincs és nem lesz békesség. előtte mindenek térdet és fejet hajtanak.

hogy nem tudunk értük eléggé hálát adni az Úrnak. aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.3: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja. hogy: hiszen és is újjászülettem az Isten nagy irgalmából Jézus feltámadása által. Maradjunk egyetlen üzenetnél. legyen valóban szívünk kívánsága. aki műtőasztalom sem kételkedett pillanatig sem abban. erősítsen minket: Jézus Krisztus feltámadása által születtünk újjá. egy földi eseményhez. hogy szinte elfogadhatatlannak tűnnek számunkra. nos. minden emberi értelmet meghalad. hiszem. és Őt. hanem Jézus békességét fogadja el. mint a „jó napot” egyházias formája.Péter 1. és új lélekkel áldja meg őket. 2010. Húsvétvasárnap – Izidor 1. az Atya munkája által. és olyan Nevet ajándékozott Neki. Húsvét üzenete ezek között is egyik legnagyszerűbb üzenete és ajándéka a mi Istenünknek. ezzel a hatalmával adja nekünk az újjászületés csodáját. mely Névre minden térd meghajol. hogy ez több legyen. mint Ábrahám. hogy ez a jézusi békesség töltse be mindnyájunk szívét. amikor egy valláshoz. Ő. mindenképpen jó. Erdélyben így köszönünk: békesség Istentől. ápr. mint a húsvéti két szóban elmondható örömüzenet. az Úr követőinek pedig az Írások szerint új életben kell járni. hogy Ő cselekszik életünkben. hogy csak Isten akarata történhet vele. hogy ők kell ezt az újat megteremtsék. Több helyen is nevezi Az Urat a békesség Istenének. Innen származik aztán sok félreértés. Örök dicsősége van 50 . Ugyanúgy. hanem két kötetben is lehetne beszélni. mi pedig csak ámulni tudunk. és csendes alázattal hozzáteszi. Jézus feltámadott és él. melynek következményeiből egy életen keresztül erőt merítünk. Isten munkálkodik a világban és munkálkodik az övéinek életében.5. Krónika 29. amikor kezdődött volna a műtét.elcsüggednénk. Adja az Úr. mely velük maradjon. Istennek békessége. aki ma elmondhatja. aki a kereszthalálig megalázta magát.12: A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. aki nagy hatalommal feltámasztotta Krisztust. az újjászületés csodáját lehetővé tevő. 2010.4. Boldog. Hogyan lehetséges ez? Nem az ember produkálja. hogy az addigiakhoz képest nem változott a beteg pulzusa. Most. Isten ajándékai olyan hihetetlenül csodálatosak és nagyok. hogy kihozta a juhok Nagy Pásztorát a halálból. egy ceremóniához. az ünnepen legyen rá időnk. imádsága. És sokszor kívánja olvasóinak az Isten békességé. hogy új szívet ad nekik. a mai keresztyének is néha azt gondolják. akinek nem volt türelme kivárni Isten akaratát. az orvosok is elcsodálkoztak. hanem életünk minden napjára. ami két évezreddel ezelőtt történt. földi életünket megváltoztató. Isten sokszor ígérte azt népének. de üzenetének gazdagságáról bizonyára nem csak két oldalban. gyümölcsei. ápr. Húsvét következményei. Annak. írja Pál apostol. Krisztus feltámadt. vagy az emberi akarathoz kötik ezt az újat. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása tényének egyik elsődleges és nagyon fontos következménye a személyes életünkre nézve az újjászületés. Hatalmas ereje munkálkodott az ő irgalma és szeretete indításából. Leghatalmasabb munkája volt. És ez a békesség nem csak betegekre érvényes. hogy átgondoljuk. Mi nagyon hálásak vagyunk Istennek azért. csodálni Őt. hálát adni mindenért szent Nevének. sem a vérnyomása. hogy próbáljuk legalább a mai napon azt magunkkal hordozni. Őt felemelte. sem a lelki állapota. Húsvéthétfő – Vince 1. az pedig bármit is jelentene. áldásai pedig olyan csodálatosak. Istennek egy csodálatos gyermekéről hallottam. örök életet adó csodát cselekedett Isten. Két sorba le lehet írni ezt az igeverset. És úgy.

Áldott legyen érte Szent Neved. mert valaki. ápr. Ha ehhez szükségem lesz erőre. hogy Krisztussal együtt részeltet majd az Ő Országában. amikor jól megmondom a magamét. Isten minket nem mások feje fölé akar emelni. hatalmassá. magatartásra. hogy még mindig túl nagy a magunkhoz. a jóban előrehaladjunk. és minél gyakrabban törekedjünk a higgadt. sem áldás abból a helyzetből. és mégsem tudunk nyugodtak. hogy figyeljünk rá. mint te. hogy a hibákat elkerüljük. az Atya akaratának való teljes alávetettség útján. azt. hanem nekünk is azt ígéri. nem földi erőre és nagyságra vágyom. hogy kellő időben és mértékben megadod azt nekem. de az én bátyám nagyobb. Csak Neked szeretnék mindenben engedelmeskedni és a Te Nevedet életem által magasztalni. hogy hatalmas Istenünk van. hogy igazunk van. Ő valóban naggyá és erőssé lett. ez a gondolkodás sok felnőttnél is megtalálható.6. de ezzel a lelkülettel. Lehet. kedd – Vilmos Példabeszédek 15. a feltámadás minden következménye pedig áldást jelent életünkre. Afelől azonban nincs kétségünk. nem mások kárára akar megerősíteni. amint akartam. Kérdésünk csak az marad. de amikor megtörténi. rádöbbenek. vagy jómagunk csendesen. a maga gyermekeivé tett minket. hanem tanulni is lehet belőlük. hogy Országod örököse lehetek Krisztus által. hogy bárki megértse azt. És Nála. hogy a bántó beszédet kerüljük. Sajnos. hogy a krisztusi lelkület felülkerekedése az óember akaratán egyre gyakrabban és természetesebben megtörténjen? Vagy esetleg mindkettő? Az apostol szavai erre is igazak. És sajnos arra is van saját példánk is. mint a kisgyermekek. a szeretetteljes beszédre. higgadtan. hogy az ige nem csak egy tapasztalatot fogalmaz meg. csak a saját dicsőségükért és földi kicsiny előnyök megszerzéséért. Jézus mondta. javunk származik belőle. Már megint dühös és bántó voltam. bántóak voltunk és nem származott megoldás. Példát. mások életéből. hogy a feltámadás ünnepén bizonyos lehetek felőle. hanem arra ösztönöz.1: A higgadt válasz elhárítja az indulatot. Ezért versenyeznek gyermekiesen. és ekként cselekedjünk. hiszem. hogy nem tudtunk magunkon uralkodni. Nem kell főiskolai végzettség ahhoz. néha tényleg szeretnénk. igazunkhoz való ragaszkodásunk? Vagy még mindig túl kevés bennünk az elszántság arra. akik erősebbek akarnak leni mindenki másnál. engem is örök élettel ajándékozol meg a lehető legnagyobb és legcsodálatosabb méltóságban.a Fiúnak az Atya jobbján. 51 . mint ahogyan Jézus Krisztus ereje és nagysága is mindig csak az emberek javát és Isten dicsőségét szolgálta. az engedelmesség. nem úgy lett. feszültség enyhült. A közmondások pedig nem csak érdekesek és valamilyen igazságot fogalmaznak meg. aki igazán naggyá. válaszolni egy kérdésre. A példabeszédek a Bibliában egy fajta közmondások. hogy olyanok kell legyünk. békésen tudtunk viszonyulni valakihez. Húsvétkor pedig nem csak Fiát hozta ki a halálból. hogy minden helyzetben alárendeljük akaratunkat Istennek. békességre igyekvők maradni. mi ezt is félre tudjuk érteni. sőt. hogy az én apukán erősebb. Ez a mai ige is azért van. vagy saját tapasztalatból mindenki tud mondani arra is. És csak vele és általa lehet bárki ma is naggyá és erőssé. Vele leszünk igazán erőssé. hanem ahogyan nem akartam. Uram. A legcsodálatosabb nagyság pedig az. Sőt. Az Ő útján lehet naggyá és erőssé az életünk. Jó lenne. életre. aki minket minden nehézségben megerősít. amikor indulatok oldódtak. és én is többet tudok. vajon miért nem sikerül sokszor mégis mindez. azt gondoltuk. akik szeretnének társaik fölé nőni. 2010. néha azokhoz a kisgyermekekhez hasonlítunk. csodálatos Atyánk van. de a bántó beszéd haragot támaszt. abban. hogy jogos az ingerültségünk is. nem is vágyom semmiféle nagyságra a földön. nem ezekkel a szavakkal kifejezve. akarom.

a világ végezetéig. de nem találok ehhez hasonló magatartást. magát meg nem tagadhatja. Kérlek. Ma hiányzik az őszinteség. teljes életté tenni. erkölcsileg. mint a zsoltárosét. A választott nép nem egyszer megszegte adott szavát. ápr. a fogság utáni nehéz időkben ez a templom jelentéktelennek. szegényesnek tűnik a hajdani templomhoz képest. Ez pedig a legtöbb. vagy utána mondaná népének. amikor hirtelen szólnék. útmutatást. nem szólt. ehhez Te segíts. őket nem lehet bármikor és főleg bárhogyan megközelíteni. még akkor is. nem hagyta végleg magára azokat. amikor büntetésből hallgatott. ez egy ószövetségi prófécia. és a mi életünket a jelen helyzetben szeretné hasznos. hogy azt sem tudják. juttasd eszembe. Egy kis kortörténet ezt az igét nagyon hasznossá teheti ma nekünk. csütörtök – Dénes Zsoltár 10. szerda – Herman Haggeus 2. amikor gazdaságilag. miért állsz oly távol. célszerű.5: Lelkem köztetek marad! Ne féljetek! Mintha az Újszövetség igéje lenne ez. hogy az Ő lelke ott marad közöttük.7. Ma is ismerős ez a két tény: az egyik. vallásilag is nagyon elszegényedtünk. ha elfogadjuk azt. Felfelé az alázatot kell megjátszani 52 . mint az emberi alkotások. gondolkodik. hogy Ő velünk van. hanem békességet tudjak munkálni környezetemben. a másik pedig az. Sőt. akikkel egyszer szövetségre lépett. Jó Atyán. Lelked által velem vagy. Teljesen más. Lelke által.8. beszédemmel. tehát nincs ok a félelemre. és Izráel története mutatja. miért rejtőzöl el a szükség idején? A Biblia hiteles. Erre mondja az apostol. hogy ez a mai ige eszembe jusson. és higgadt beszédre ösztönözzön engem. máskor pedig mindenben ellentmondanak valakinek. Máskor Isten szenvedni engedte a népét. az Isten jelenléte oszlatja a félelmet. de el vannak keseredve. hogy Te. hogy ha mi hűtlenkedünk. amikor nem hallgattak a jó szóra. Jézus feltámadott. 2010. és nem adott semmilyen tanácsot. Isten szól Haggeus által ma is. Ő akkor is hű marad. hogy Isten betartotta ígéretét. és is őszintén azt szeretném. hogy bezzeg az én időmben. engedve. s minket is azzal bátorít. Máskor. Szomorúságuk oka. minden ebből kell következzen. ha emberek írták. ha nem jártak az igaz úton. és azt ígérte. a nyitottság az életünkből. él. amikor próbálnak szolgalelkűek lenni. Ha vannak feletteseink. a fogságból való hazatérés után a jeruzsálemi templom újjáépítéséhez. Azóta bizony néhány száz esztendő telt el.1: URam. ápr. Ha nem lenne szomorú. hogy ne haragot. hogy sikerül-e majd befejezni a templomot. mintha Isten pünkösdre nézve. szinte nevetségesnek lehetne nevezni a mai emberek magatartását. üdvösségére íródott. feltámadott Jézusom. Mégis. hogy nehéz időket élünk. melyet Gyökössy Endre csodálatos tanításai között olvashatunk: boldog ember az. Szeretnék ma elfordulni a panaszkodó vagy jövendőre félelemmel tekintő gondolatoktól. Keresem a mai életben. De bármi is történt volna. hogy a teljes Írás értünk. 2010. Volt. ez Isten Igéje. mit gyakran így vezetünk be.ha az ismert tanítás is sokszor lenne előttem. hogy velük lesz mindenkor. aki mielőtt beszélne. sokszor kellett Istennek őket figyelmeztetni. akik nekifogtak. Haggeus azoknak hirdeti Isten bíztató igéjét. és mielőtt gondolkodna. hogy a rossz döntések fájdalmas következményei bekövetkezzenek. az Úrnak dorgálnia kellett az Ő népét. hogy velünk lesz minden nap. s ha sikerülne is. a mindenkori olvasók javára. hogy velük lesz. imádkozik. sokféleképpen vétkeztek. ha veszedelmes irányba tértek. Isten nem távozott el. és akiknek megígérte. Mindezt a pillanatnyi helyzet alapján. ma is igaz. Haggeus próféta által Isten emlékezteti népét arra. hogy még az Egyiptomból való kivonulás idején üzente Mózes által.

Az istenfélő ember a Biblia szerint őszinte. akihez ilyen őszinte nyitottsággal lehetne jönni. és emiatt mennyire hiányolja Isten beavatkozását. tudjuk. hanem elpanaszolja a Mindenhatónak. 2010. neki kenyér kell. és milyen természetes egyszerűséggel és bizalommal kéri egy gyerek a szüleitől a betevőt. hogy mennyi olyan körülmény pontos alakulására is szükség van. a körülmények alakulásáig. ha ezzel a gyermeki lelkülettel és bizalommal kérném ma is a mindennapi kenyeret. akkor arra is gondolok. mikor fog már Ő beavatkozni. Ő Atyaként javunkat akarja. a vetés ideje. És amikor a mindennapi kenyeret kérem. az. hogy csak úgy lehet mindez a mienk. és mi sem biztosabb. minden pillanatban.11: Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. az is megfogalmazódik bennünk. a hitben való kiskorúság jel az. És miután a zsoltárban leírja. netán letagadom. ha már nem látom az Úr érkezését. vagy kimagyarázom azokat. úgy gondolom. hogy mennyire hiányzik a közössége. A legegyszerűbb naponkénti egészségtől. hogy ilyen isten nincs egyetlen más vallásban sem. hogy minden nap. mint az. szeretném. porszemekkel. 53 . a vetőmag minősége. Nem vagyok sokszor büszke rá. És akkor még csak a kenyérről szóltunk. sőt. Legalább hetente egyszer elmondjuk ezt a kérést az Úrtól tanult imában. szeretném mindig kitárni. Milyen nehezünkre esik néha csak egy kis segítségért is idegenekhez fordulni. És számunkra kiváltság az. hogy az Úr rendelje ki mindazt. tisztogatod szívemet. ami az élethez kell. az óemberi lelkületből. törődik velünk. péntek – Erhard Máté 6. mert hiszen éhes. mégis. néha nem győzőm kivárni. hogy nincs semmi gond. Nem sok vallást ismerek. ha elfojtom magamban érzéseimet. mégis úgy fejezi be ezt a zsoltárimát. hol van Isten. erőtől. hogy Istentől kérjük a mindennapit. a kenyeret. az alábbvalók fele jöhet bármi a szív mélyéből. Ami viszont lényeges. Nem tagadja meg az Urat. ami szívünkben van ki lehet tárni. hogy Isten gondviselő Atyánk. jó Atyám. hogy Te elfogadsz. azt próbálva önmagammal is elhitetni. Kezdve a szántástól. néha nem látom. minden az Úr irányítása alatt van.9. hanem alkalmas időben és a számomra legjobb módon hallgatod meg. ápr. nem vagyok elégedetlen. Ő megsegíti az elnyomottakat. a létfenntartáshoz szükségest. és tudjuk. hogy szívében néha megfogalmazódik a panasz. Istenem. én mindent elfogadok. fagy vagy hótakaró. Mert el kell ismerje a hívő is. Hiszem. ha bármilyen személyes hozzájárulásunk. Ő irányítja az univerzumot. segítsek magamon. eső. hogy miután kérte. Áldott legyen mindezért Neved. és hosszan lehet még a sort folytatni. És mindig elgondolkozunk azon. de azt gondolom. Ilyenkor. az utána következő meleg. Tőle kérjük a mindennapit.érdekből. Isten meghallgatja az alázatosok kívánságát. segítsége. és imámat nem amikor és ahogyan szerintem jó. rejtegetni nem érdemes. megsegíteni. ami a valóságos kenyérig juttat el minket. hogy ismerhetjük Őt. Isten hatalmas URunk. szárazság vagy késői tavasz. és ő abban a helyzetben nem találja az Urat. aki néha azt is kimondja. nem találja a Vele való közösséget. hogy akkor most nosza. Amikor ezt a kérést elmondjuk. Vagy lehet. az istenfélők nyomorúságát. amin az Ő áldása van. Nem ezt teszi. de mindennapi életünknek sok csodára van szüksége a létezéshez. De Istentől kérünk tulajdonképpen mindent. de előtted. Aztán falusi emberként azt is tapasztaljuk. hiszen csak azt szeretnénk megszerezni. aki előtt mindent. hogy Istent nem érzi közel magához. hogy ő hogyan látja a gonoszok sikerét. mindjárt meg is kapja. fáradozásunk előtt az Úr már sok előfeltételt megteremtett. hogy ezt a panaszát a zsoltáros Istennek mondja el. nem veszi teljesen a maga kezébe önnön sorsát. mintha elrejtőzne. bízhatunk benne. Bármi is van szívemben. hogy meggyőződéssel vallja. nem fordul el Tőle.

dicséreteket és lelki énekeket. és engedni. bármilyen más helyen. Hiszen református istentiszteleteinken mi Isten igéjét hallgatjuk. ne maradjunk jóhiszeműek. 2010. az előbbi példa szerint. és mindazt meg is adod. ha csak a templom jut eszünkbe. Egyik következik a másikból. és nem. csak az istentiszteleten halljuk és gyakoroljuk ezeket. azaz megtartsam az Ő igéit. Nem. mondjuk a földrajz szakon és sikeresen vizsgázol. ne vegyük készpénznek. ma arra törekszem. És a szabadság se maradjon fogalom. az igazság nagy eszméjéről. Amit pedig egymásnak mi mondunk otthon. hálaadásunkat. ima. az igét. annál közelebb kerülök az igazság ismeretéhez. amikor hazaindulunk. Segíts. hogy minden feltétel nélkül és minden erőfeszítés nélkül legyen az eredmény birtokában. tanár úrnak. hanem egyre jobban higgyem. hogy az istentiszteleti liturgia szerint lesz.31: Ha ti megtartjátok az én igémet. Uram. Vasárnap van. az iskolai rendszerben helyezkedsz el. kéréseinket.Segíts. az Atyának mindenkor mindenért. talán sokan eljutunk ma is Isten házába. Köszönöm. hálaadás. mint amikor azt mondom egy fiatalembernek. 2010. vagy volt ének. ápr. ápr. énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. a házi bibliaórákról. melyről vég nélkül lehet tárgyalni. ének. És a mindennapi életben ritkán történik meg. Olyan. abszolút vagy részleges igazságról ne fogalmazzunk meg okos gondolatokat. hogy engedelmesség által ismerhető meg a valódi igazság. hanem legyen tapasztalattá. vagy ritkán kételkedünk abban. hogy az ember elkezdte megkérdőjelezni Isten. amiért Isten küldte.10. valóban tanítványaim vagytok. lehetséges vagy lehetetlen voltáról. hogy kételkedjünk egy-egy ilyen ajánlatban. Az jelent gondot. Úgy szeretné a mai ember. utcán. akkor is elsők között jut eszünkbe a templom.11. Talán kevesen ismerik még ezeket a házi istentiszteletekről. Jézusom. és a szabadsághoz. és Neki mondjuk el imáinkat. azt. Ha ezeket a szavakat halljuk. hogy ez meg is fog történni. és egyik feltétele a másiknak. ha elvégzed az egyetemet. utána földrajz tanár leszel. hogy vezetése szerint éljek és cselekedjek. arról nehéz beszélni. mitől lesz teljessé életem. Találkozunk gyakran a feltételes móddal. a nagy betűs Igazság. a mindennapi kenyeret ma is. 54 . és címet tanulás és vizsga nélkül. Minél inkább engedelmeskedem. ha lehet. Ezt pedig úgy lehet. hogy szavaid szerint engedelmeskedve legyek igaz tanítványod. világunk egyre több okot szolgáltat arra. ha ma sikerülne minden emberi kételkedés és okoskodás nélkül hitelt adni az igének. szombat – Zsolt János 8. szólítanak. Sajnos. Biblia-olvasás és prédikáció. Ok okozati összefüggés van az olvasott mondatban. megismeritek az igazságot. Te tudod. Ha megtesszük a mondat első felében megfogalmazott feltételt.19-20: Mondjatok egymásnak zsoltárokat. hogy ne okoskodjam ezen túl. és adjatok hálát az Istennek. hogy zsoltár. de sajnos ez még eléggé ritka gyakorlat egyházunkban. erejét. ugyancsak az igének való engedelmesség által. hogy az ige elvégezze bennünk azt. Egymásnak legfeljebb egy-két szót mondunk. vasárnap – Leo Efézus 5. akkor a többire is számíthatunk. a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ott nagyon is természetes. az istentisztelet. hiszen éppen erről szól az ige. ha hiszek Istenben és ma is arra törekszem és kérem az Ő segítségét. hogy egyre több mindent és egyre több mindenkit megkérdőjelezzünk. és az igazság megszabadít titeket. kapjon állást. ne próbáljunk ezekről filozofálni. hogy az Úr szava minden bizonnyal beteljesedik. Jó lenne. Bizonyára ez az egyik következménye annak.

hogy Isten egy új szövetséget fog kötni a két országra kettészakadt zsidó néppel. ahol azt. amikor. annak életében bizonyára nem csupán szavak által van jelen Isten. amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. ez a legkevesebb. Istenünk. indítja cselekedeteit. vagy bárhol is legyek. csodálatosak terveid. Jeremiás által Isten a választott népnek üzeni. hanem betölti szívét. Istennek hálaadás mindenért. Te tudod. legyen meg a Te akaratod. hogy a zsidóságnak nem csak a múltban volt feladata és szerepe Isten tervei között. de ők nem tartották be az Istennel kötött szövetséget. hogy itt a golgotai szövetségről beszél Isten? Hiszen a kereszt áldozata nem csak egy népnek szól. Ennek kiáradása pedig a természetes Istendicsőítés minden helyzetben. mit készítettél számukra. hogy Isten új szövetséget köt majd. Erről szóltak előre a próféták is. És a mai ige még világosabbá teszi. elfogultnak nevezik. Téged megvalljalak. Hány szövetség van? Kettő. itt Jeremiás beszél arról. hogy az Isten gyermekeinek életét betölti az Úrral való közösség. ápr. hogy alaposabban kell tanulmányozzuk az Írásokat. de eszünkbe juthat. szívemben is őszintén hálát adni mindenért. annál kevésbé lehet elfogadható. hogy Noéval is volt Istennek egy szövetsége.31: Eljön az az idő . azáltal. Rólad elmélkedjem. mindig. meghatározza életvitelét. ma az Úr napján szeretnélek gyülekezetben is magasztalni. azaz minden nép közül való kiválasztottakkal. a pogányok bemenetele érdekében. nem az én dolgom ítélkezni senki felett. megítélni. ők mindenütt. s talán ma is vannak helyek. hanem csak „mellékvágányra” engedte őket ideiglenesen. 2010. hogy otthonomban. kiközösítik.így szól az ÚR -. olyan nagy a Te kegyelmed. annyira természetes a mindennapi életben ezek hiánya. Jó Atyám. hogy mi őbeléjük oltattunk. válaszoljuk. Dicséretünk. az egyházzal. aki Istenről a hétköznapi beszélgetések alkalmával káromkodáson kívül bármit mond. mint rájuk nézve is azt mondo. Ószövetség és Újszövetség. mindig ugyanazt a nyelvezetet. gyönyörűségesek utaid. vére kiontása által kötötte az Újszövetséget. azt szektásnak. Én mást nem tehetek. ezáltal szenteljem meg a vasárnapot. saját szívetekben ének és dicséret. mondja Pál. vagy sokszor bizonyos kérdésekben feltételezésekre építeni. ugyanazt a szókincset használják. mindenütt. Mert amennyire természetes a templomban ezek gyakorlása. Volt idő. ezért is tisztelettel tartozunk. És Ábrahámmal is? Akkor nem csak két szövetségkötés létezett? Jézus az Ő áldozata által a kereszten. énekeink. Nem az én feladatom gyomlálni az egyházban sem a konkolyt. A másodikat Isten Krisztus által kötötte. De a fontosabb az. mellőzése. itt pedig azt olvastuk. hogy már csak emiatt is együttérzéssel fordulhatunk feléjük.Az apostol ebben a két versben arról tanít. Szenteltessék meg a Te Neved.12. 55 . Neved dicsőítsem. hogy figyelmeztet minket az apostol. Igen ám. Bizonyos az. hétfő – Gyula Jeremiás 31. hálaadásunk szavakban fogalmazódik meg. hanem az Úr elhozza a velük való új szövetség idejét is. ha a Te népedet akarom bírálni. hogy lesz majd egy új szövetségkötés. ugyanazzal az indulattal vannak. hogy Isten nem vetette el véglegesen az ószövetségi népet. ha istentisztelettel telne el az egész napom. de aki ezeket vállalja. Olyan gyakran találkozunk manapság újra szélsőséges véleményekkel és szélsőséges magatartásokkal a zsidóság felé. Pál apostol a Római levélben kifejti. Te ismered őket Uram. nem teljesítették hivatásukat. és „én azt gondoltam” típusú semmit mondásokkal helyettesíteni az igazságot. Az elsőt Isten egy néppel kötötte. de az Úrnak van még terve a zsidókkal. Íme. nem elég felületes ismeretek alapján részigazságokat tudni. Első konklúziónk az is lehet. Egymásnak zsoltár és dicséret. fanatikusnak. a zsidó néppel. És szeretném Atyám.

kérlek mutasd meg ma is. hogy kicsoda Isten. A tanú feladata csupán ennyi: elmondani az igazságot. Külsőségekben a korabeli farizeusok is ilyen buzgóságot. ami bentről indítja. Ő nem kell mást mondjon. Én viszont nem a büntetéstől való félelem miatt hirdetem a Krisztust. netalán megjátsszon. ha nem hirdetem az evangéliumot! Pál boldognak mondható helyzetben van. megbüntessen. Ez a cél sem maga a választott nép csupán. azok javát akarja. ami ezt a választott népet megtartotta. hogy el ne szalasszam az alkalmakat. El kell mondani mindenkinek. szívből vagy színből. többek között. ereje. hiszen azt teheti. hogy egyik szomjas ember elmondja a másik szomjas embernek. tisztaságot. s segíts. hogy szívük nem Istené. azzal nincs mit dicsekednem.10: Ti vagytok a tanúim . Továbbadom az örömüzenetet. hogy nem a saját bölcsessége. hogy ezek által egy népet minden más fölé helyezzen. elkárhoztasson. nyereségért vagy bármely más emberi okból beszél Istenről. ettől lesz csak hiteles bármely ember mai bizonyságtétele. akkor keresztyénségem abban nyilvánul meg. a külsőt igyekszenek széppé tenni. hogy mások se haljanak szomjan. de Isten rajtam is számon kéri az elveszett életeket. Hírül kell adni a népeknek. azoké. ha valaki csak színből. hogy kinek. Sokszor messziről látszik már az. Atyám. képviseljen. ahogy az Írás mondja. hanem Lelked ereje megerősítse az evangéliumot az üdvösségre.2010. hol található a bűnbocsánat és az üdvösség. mikor és hogyan hirdethetem az evangéliumot. Egyáltalán nem. A nagy kérdésem azonban mégis az. 2010. hogy keresztyénnek lenni azt jelenti. mivel kényszer nehezedik rám. amit szívesen cselekszik. hanem egyedül Isten akarata. hiszen élvezhették Isten oltalmát. ezért értéktelen képmutatás. és életével Krisztust hirdeti. hanem minden keresztyéné. és még Isten Nevét is hirdették. Izráel népe a választott nép.14. és valószínű. hogy az én szívemben hogyan van jelen Jézus. A szívben csúnya dolgok vannak. tudása. Életének legnagyobb öröme Krisztus. Hanem Isten azt a küldetést adja az ő népének. akiknek a szívében ott van a Lélek munkája. A kiválasztás egyetlen oka: így akarta Isten. ápr. ápr. vezetését. hogy a többi nép felé tanúskodjon. Megváltónk ezért is mondta. Az Úr a saját akarata szerint választotta őket és elmondja.16: Mert ha az evangéliumot hirdetem. a próféta szavaival a bűnös elvész az ő bűne miatt. hogy engem is használni akar abban. szent életet mutattak. az evangéliumról. mert mindez nem szívből fakad. nem azért adja őket az Úr.13. hogy hol van a forrás. A kiválasztásnak ugyanakkor célja is van. milyen nagy az Ő hatalma. jaj nekem. Ettől hiteles Pál evangéliumhirdetése. a bennem lakozó Krisztus szereti felebarátaimat. De a kiválasztás és ezek az áldások nem öncélúak. hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Jaj nekem ugyanis. az Élet Vize nélkül. de Jézus azért feddi őket. őket megáldva minden más népet elvessen. vagy bármilyen eszköze az. amit valaki így fogalmazott. és milyen csodálatos az Ő szeretete. noha a kiválasztás által ők valóban egyetlen nép által sem ismert csodálatos állapotba kerültek. hanem elmondjam nekik. láttattak önmagukról. azaz bizonyságot teszek Jézus Krisztusról. mint ami belülről fakad. Amennyiben engem már megnyert a Krisztus. sokszor teljesen kilátástalan és emberileg menthetetlen helyzetekben 56 . Ma is ugyanez a nagy kérdés. Máskor jobban sikerül leplezni egyeseknek. Ez evangéliumhirdetés. Az örömüzenet továbbadása nem csak hivatásos szolgák feladata. szerda – Tibor Ézsaiás 43. még csak rászorultsága sem volt a kiválasztás oka.így szól az ÚR. Hiszen amennyiben Krisztus bennem lakozik. kedd – Ida 1. Ha ezt nem teszem. azt teszi. áldásait. hanem Isten és embertárs iránti szeretetből. és sokakat elhitetnek. gondviselését.Korintus 9. hogy nem a nép valamilyen képessége. új életem és biztos üdvösségem van.

hogy Izráel falvaiban és városaiban kövessük Jézust. ha ehhez gondolkodási időre volt szüksége. a szülővárosod szülöttei és így tovább. hogy egyszerűen felkelt. a céged tagjai. Azon gondolkodom. hatalmas tiszteletnek örvendő közkedvelt tanító hívására engednek. vagy az evangélista csak a lényeget írta le. Vele élni. elkezdődik a hosszas vizsgálódás. ha így. elindult. azaz elmondani az igazságot. vagy nekünk mondaná valaki ma. Végzi mindennapi feladatait. és semmilyen emberi bölcsesség nem vezette őket. Bizonyára egyikünket sem szólít arra ma Isten. 2010. Ezekből származik az áldás. hogy ez nekem szól. Az első az. vagy bárkiről. az ember pedig akképpen cselekszik. amikor még nem ismerik. A második kérdés felém pedig az. itt egy emberről van szó. és kövessünk valakit. Lévi mindenképp dönt. változtatási kísérletek. magaviseletünk. hogy miként fogadom az Úr megszólítását. mi fog történni a következő hónapokban. A tanítványok három évig követték az Urat. akinek van egy megélhetése. eben én is kell változzak.15. nem is szánnánk időt a gondolkodásra. boruljunk le. De sokféleképpen szólít mégis minket. Az igazság az. amint sokszor meg is jegyzik rólunk. a néped fiai. hallották prédikációit. Itt az van. Jó vagy rossz dolgainkkal tanúskodunk magunkról. csütörtök – Anasztázia Márk 2. mekkora az Ő szeretete. hogy mi a kimagyarázás nagymesterei vagyunk. Két kérdés fogalmazódik meg számomra az ige alapján. Húsvét után Jézus ezt mondja a tanítványoknak: Ti vagytok erre a tanúk. Az eléggé valószínű. Nem tudom ki lehetett ebben a korban vámszedő és hogyan történt a munkavállalás. rokonai. családot. Nem lehet kevesebb a mi feladatunk sem. hogy hasonlíthatatlanul egyszerűbben. és akkor bátran tovább lehet tanúskodni. a tanítványok nem egy ismert. Itt életre szóló döntésről beszél az ige. mikor érzem. Ennek az igének egyszerűsége ragad meg először. egyszer csak valaki azt mondja: gyere utánam. esetleg a zsoltárokból való idézettel: Jöjjetek. meglátta Lévit. ápr. ha megértem. hanem az Ő Istenük. ismerték életét. Nem varázslások. hogy hagyjuk munkánkat. és nem csak magunkról. hajoljunk meg. csodákat tevő. ez engem indít valamire. Kiről kell tanúskodjam? Adj hozzá hitet. halogatások. magyarázatok sorozata. Azaz mindarra. amikor elkezdi munkásságát. Beszédünk. Ha meghallom az Ő szavát. amint itt írja az Ige. mindent. a vallásod követői. az Alfeus fiát. lehet. vagy akkor is. és a választottakon mutatta meg. Ma én miről teszek bizonyságot. Lévi. Egy hallott prédikáció üzenete lehet egy ilyen megszólítás. hanem Isten volt velük. ilyenek a családod tagjai. kifogások említése. Ha mi lettünk volna. látták csodáit. amit Jézus tett. szerettei. essünk térdre alkotónk. aki a vámszedőhelyen ült. esetleg néhány napos foglalatosságról van szó. egy feltűnőbb magatartás után: ilyen vagy. Hiszen itt nem egy-két órás. hanem akkor követik Jézust. mint tanúskodni.is. De mégis. és annyi minden. és ami vele történt Nagypénteken. talán családja.14: Amikor továbbhaladt. és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az pedig felkelt és követte őt. Ehhez természetesen előbb meg kell tapasztalni az Igazat. még aznap. az ÚR előtt! Akarva-akaratlanul mindnyájan szüntelen tanúskodunk. ami itt nincs benne az Igében. hogy Isten valamit üzen. Mindenható. mint ahogyan ma sikerül valakinek munkát találni és minden formáságnak eleget tenni. Ez az Isten teremtette a világot. hogy én követem- 57 . években. tanított. Ne feledjük. és a tanítványok sem tudják igazán. hogy itt rólam van szó. Végül egy egyszerű hívással lehetett volna hívogatni a többi népet is ehhez az Istenhez. tetteink és mulasztásaink tanúskodnak rólunk. és Jézus tanítványa lesz. és sok más bibliai esetben. hogy ennyire egyszerűen történt. egy bibliai olvasott ige. húsvétkor. hogy egy mosolyon kívül még szavakat sem pazarolnánk a válaszra. Ő alkotta a népeket.

ezzel is bizonyítva a Biblia két nagy része közötti egységet. A párbeszédben az ragadott meg. hogy egyenlő szinten beszélgettek. de ő maga is eljutott ugyanarra a gondolatra. hogy sok segédanyag felhasználásával értsük meg a kijelentést. a Jelenések könyvében. mire a falusi bácsi elismerte. De minden bibliai kommentár. mint mai kijelentést. a másik egy falusi idős bácsi volt. vagyis a mérce ma is a Biblia. hogy egy ige értelmezése mennyire könnyebb az eredeti nyelvek ismeretével. Gyermekkoromban halottam egy érdekes beszélgetést két ember között. és nekem is: jer és kövess. másolták az Írásokat évszázadokon keresztül. Lehet ezekben is sok 58 . Áldás lesz számodra. hogy ma Neked mondja. igaz. Még erre is volt gondja Mindenhatónak. naponta több alkalommal. átértelmezni. Amit Ő kijelentett. péntek . amennyire emlékszem. Isten felszólít: ne tegyük. vagy akármi más okból is.2: Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez. Lehet. Őt hallgatjuk naponta. Nem megyünk Betfagéba és Nain városába. csak nem fizikai értelemben. Jézus idejében. modern irányzatot. az úgy igaz és úgy az Ő akarata. Ez Isten szava. hogy tökéletes legyen Isten embere.e az Urat? Értelmezésem szerint ez ma is azt jelenti.Mózes 4. hogy a másolatok hitelesek legyenek. Sokszor megkísért minket az. aki négy osztályt járt. És nem csak az ószövetségi népnek. tanulmányozása. minden jó cselekedetre felkészített. magyarázat. az ÚRnak parancsolatait. sok illusztrációval tarkított vélemény-sorozatának olvasása. ha Őt minden magyarázkodás nélkül követem. érdekesebbnek és fontosabbnak tűnik egy-egy mai szerző szellemesen megírt. olvasta is. mondja Pál apostol elégséges ahhoz. verset. Nem megyünk sehova nélküle. aki egyetemen tanulta a legmagasabb tudományossággal az Írás értelmezését. hálás szívvel kell ezeket is használjuk. hogy ehhez felsorolt jó néhány bibliai könyvet. hogy Isten kijelentése nem változott meg akkor. ez által akar ma is vezetni az Úr. De neki csak az Írás adatott és az elégségesnek bizonyult. összefüggést. az Ő utasítása szerint élünk. Tanítványa vagyok Jézusnak. bármilyen viharban rögtön Hozzá fordulunk. ne legyen számunkra annyira vonzó annak olvasása. De a lényeg nem változik: mindig és mindenütt együtt vagyunk Jézussal. kimagyarázni. hogy célunkat megfelelő módon betöltsük. Természetesen ma nekünk adott a lehetőség. bármilyen írás csak addig értékes. hogy a Szentírás néhány igéjét és pár üzenetét ismerve már. továbbadott választottai által. és jóval több időre volt szüksége. Tesszük ezt néha könnyedén és figyelmetlenségből. Ugyanez a felszólítás ismétlődik meg a Biblia utolsó lapján. és nem is akar új és Ige-ellenes gondolatokat bevezetni. amint van. de ugyanazt a lényeget fogalmazva meg.Csongor 5. számomra. Volt. amikor emberek adták azt tovább. és különösen a mostani időben mind a kettőre nagyon is hajlamosak vagyunk. más szavakkal. de Bibliája az volt. nem csak a Mózes vezetésével Isten parancsára vándorló népnek szól ez a parancs. szókönyv. hanem Isten mindenkori követőinek. máskor bárminek a kimagyarázásához. A kánon. mint akkor. amelyet én parancsolok nektek. amelyeket én parancsolok nektek. nem gyalogolunk saruban és nem iszunk Jákob kútjából vizet. amíg nem akarja a Szentírás valamelyik kijelentését megszüntetni. amire szükségünk van. amikor a lelkipásztor mondta el. mint egy jó pásztor. ápr. Az egyik lelkipásztor volt. Ezek a sok száz éves igék ma is elégségesek mindahhoz. Jogos Istennek mindkét felszólítása. A teljes Írás. Mai moderneszközökkel egyre inkább bizonyítást nyer az is. mi Hozzá tartozunk. és elég szegény lévén nem futotta könyvek vásárlására a jövedelme. A Biblia ma is fontosabb minden róla írt könyvnél. egymást kiegészítve. Ő van mindig elől. 2010.16. hogy a tudományokkal hamarabb és könnyebben el lehet jutni egy-egy nehezen érthető ige üzenetéhez. se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek. mert mi emberek.

Ez pedig az igazi öröm. sorolni tudnám.17. hogy erre nem gondoltam. hanem azt keresned kell.1: Örvendez szívem az Úrban. másoknak nem. aki gyönyörködik Isten parancsolataiban. igyekszem időnként ilyeneket is találni. hanem még feladatok is? Hova gondolnak ezek a 21. szinte öntudatlanul az első reakciónk mindig az ellenkezés. szombat . Én lelkem. engedelmes szeretnék lenni igei felszólításodra. térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Nekem aztán ne parancsoljanak. ez nem megy egyszerre. vagy ehhez hasonló igei felszólítást hallanak. hogy van. Megértenénk. ha meg jótettekről. ápr. csak nem mondják ki. akkor. hogy miért nem ad az Ige pontos útmutatást. akkor némelyek. törekedjetek igazságra. hogy a jó cselekvését tanulnunk kell. és fiúgyermeket adott neki. olvasd. mit. ezzel a hitvallás értékű bizonyságtétellel indítja imáját: örvendez szívem az Úrban. vasárnap . Többnyire ezek a gondolatok fogalmazódnak meg bennünk. és mégis szív mélyéből fakadó teljes odaadás van e szavakban. Isten azt mondja. Anna. Az igazság az.18. Olyan nemes egyszerűség. Ha tanulásról van szó. és rögtön van magyarázat magatartásunkra. mint a földön bármiben való örvendezés. az ószövetségi próféta. jó útra térítsük. Ha mi keresztyének más példát mutatnánk. Istenem. hogy Krisztushoz méltó életet kell éljünk. hogy szívesen segít. Ezzel a felkiáltással kezdi. miután Isten meghallgatta kérését. hogy juttasson el minket is arra a lelkületre. hogy mindenkinek szent meggyőződése. még az sem elég indok a jó nem tevésére. hogy örvendezek gyermekemben. hogy alapvetően erre vagyunk berendezkedve.Rudolf Ézsaiás 1. az legyen az első. Köszönöm. Hasonlíthatatlanul más. kérjük az Urat. ha arról beszél az ige. Az emberek közötti feszültségek nagy része abból indul ki. Anna Istenre tekint. hogy ezekben velem vagy. és kérd Atyád kegyelmét. hanem konkrét feladatok. hogyan cselekedjünk. Amikor pedig arra szólít ma az ige. hogy annak parancsolatait kivétel és hozzáadás nélkül megtarthasd. 2010. Mondhatni.17: Tanuljatok jót tenni. Hasznunkra lesz. hogy törekedj az igazságra. hogy némelyeknek módjukban áll. hogy úgymond kezelni tudjuk az erőszakoskodót. és ezek teljesítésével is szeretném Neved magasztalni. Ehhez is csak az Úr adhat erőt és bölcsességet. hanem ezt mindnyájan el kell sajátítsuk. Isten Lelkének vezetésével is. Lehet. aki ezzel az adottsággal születik. nem természetes a bűnben született embernél. ápr. 59 . mikor. első gondolatod legyen. hogy nem vagy a teljes igazság egyetlen birtokosa. van feladatunk bőven. szolgálatomat végezni. vedd elő ma is az Élő Könyvet. az új életnek. és Istenben tud örvendezni. Az elsőben arra szólít Isten. mennyi mindent szeretnék elsajátítani. Nem úgy van. Három felszólítás van előttünk. az jó lenne.Andrea 1. új életlehetőség nyílik előttem. Zsoltár szerzőjét jellemzi. Ez is mutatja. Micsoda? Hogy nem csak hinni valamiben. És főleg nem erőszakoskodva. században? Sokan ilyen szavakkal reagálnak arra. annak. Máskor viszont. mit kell cselekedjünk. de az Isten akarata legtökéletesebben a Szentírásban van kijelentve számunkra. sokszor ugyanazok azt kifogásolják. 2010. hogy igaza van. hát. ha ezt. Hanem szelíden. ha azt mondaná. Sámuel édesanyja imádkozik így. Mi vegyük hálás szívvel Isten parancsolatait. mely a 119. hogy a saját személyem nem megvetett többé.Sámuel 2. ne csak általános fogalmazás legyen. hogy néhányan a keresztyének közül is gondolnak ilyeneket. Az Úr tegye számunkra világossá. másoknál ez hiányzik. tanulás által.hasznos gondolat.

ez a közösség teszi életemet csodálatossá. örömteli életünk Vele. mert szükségünk van arra. hanem én választottalak ki. hogy Isten kiválaszt. hétfő – Emma János 15. az minden követőjére érvényes? Ha csak nekik mondja. követték Jézust. hogy éppen ők lettek Jézus első követői. egyfelől. benned van a legnagyobb öröm. szövetséget ajánlva fel nekünk. de az Ajándékozó Isten sokszor távol marad az életünktől. Sajnos. mit nyerek. Uram. akkor első kérdése az. hanem mi teremtmények próbáljuk megfejteni. gondviselése létszükségünk. ezt mi keresztyének felismertük. hanem ez kizáróan a Mester akarata volt. mint az ajándékozó. Amikor pedig a Vele való közösség ilyen életet megváltoztató csodákat szül. hogy kiválasztásuknak célja van. Jézus gyógyított. Az csak később jön. amit sokszor az öröm és hála legőszintébb könnyeivel tudunk csak átélni. imádságainkra való válasza külön is nagy kegyelem az Istentől. érzem. érdemtelenek felé. hogy a helytelen magatartásunkat kiigazítsuk. és Krisztus énbennem. ha benne maradunk a Jézussal való élő közösségbe. ők mindenütt csak asszisztáltak. ővé vagyok. 19.16: Nem ti választottatok ki engem. Ő gondoskodik életemről. De Jézus nem lesz mindig itt. vagy amit nekik mond. mikor arról szól az Írás. és ez a kegyelmi csoda ránk is érvényes. hogy egy kérésem meghallgatása. sőt. hogy legtöbbször. Nem a hála és köszönet hangzik el legtöbbször. kihelyezést. Csak a tanítványoknak szól Jézus. hogy másoknak szolgáljanak. Oh.Gyakran emlegetjük. hogy nem a saját személyükben keresendők az okai annak. Elgondolkoztató. tisztségbe. sokszor még minősíteni is a Teremtő hatalmas tetteit. Szemlélték. hogy köszönjük Urunk. A gyümölcstermés mikéntjét ugyancsak az Ige segít jobban megérteni. hogy amikor valaki kinevezést. Általa. minden külsőség ellenére. és rendeltelek titeket arra. nagyon nagy ez a Te ajándékod felénk. bűnösöket kiemeljen a bűn fogságából és választottaiként gondoskodjon rólunk. szeretnélek teljes szívemmel dicsérni. mi ezeket megköszönjük. mikor megérzi az ember: mégis szeret az Isten. nem az az első gondolatunk. felelősségem is. mint a szőlővessző a szőlőtőkén. mint Annának a gyermek-ajándék. Isten ajándékaira minden embernek szüksége van. másoknak felajánlják életük gyümölcseit. Igaz öröm pedig csak Benne lehet. Eddig elég kényelmesnek mondható állapot olt a tanítványság. Jézus járt elől. hogy nem ők különbek minden más népnél. gyümölcstermésre lettek kiválasztva. milyen előnyeim vannak. vannak elérendő céljaim és ezekért küzdenem kell. aminek elfogadásakor érzett öröm hasonló lenne ahhoz. 2010. Jézus azt is elmondja a tanítványoknak. mihez juthatok ebben a minőségemben. Ő számon tart engem. megbocsátott. köszönöm. ma az ajándék sokszor fontosabb. hogy akkor van feladatom. Jézus tanított. hallgatták. Nincs ezen a világon olyan nagy ajándék. miért van az Írásban? Valamit közvetít nekünk is. De hiszen ezt mondja Isten az ószövetségi népnek is. mikor Jézus maga beszél arról. ápr. talán azt. hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. benne élek Krisztusban. megmagyarázni. Ezek alapján az újszövetségi népről. az Ő áldása. Jézus a tanítványoknak elmondja. önmagunkról is lehet így gondolkodni: ez volt Isten szuverén akarata. megbízást kap egy bizonyos helyre. azaz. Pál felszólítása szinte kézzelfogható valóság lett: örülünk az Úrban. a tanítványok életén keresztül akarja folytatni munkáját. ez is eléggé elterjedt a mai élet sok vonatkozásában. hanem így akarta Isten. jó hozzám. akkor felfakad szívemből az. sőt. hogy Jézus ezekkel a szavakkal tette világossá a tizenkettőnek. a másik bibliai tanítás pedig a Galatákhoz írt levél ötödik részében sorolja fel a Lélek 60 . melyek által mi is életet nyertünk. hogy minket. hogy csak úgy teremhetünk gyümölcsöt. Legyen örömteli vasárnapunk. egy problémás helyzet megoldása az Ő végtelen szeretetének jele. hogy ők legyenek a választottak. ami betölti: az Istenben való öröm. Őbenne.

ez emberileg gonoszság. mindenki megtenné helyembe. de mindenekelőtt ma megköszönöm azt a nagy csodát. de a legfontosabb. az becsületes ember. lehetőségtől. melynek ne lennének hatásai embertársainkra is. miért is történt minden. magatartásának következményeit több. az elérzékenyülés csupán azt takarja. vagy saját testünk kívánsága. Mózes 39. a fentebb felsorolt indokok helyett a József útját kell kövessük. én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától” (Zsolt. Csak sokszor az a gond. én is férfi vagyok. szerda – Konrád Jelenések 2. ahol vétkezni lenne könnyű. Talán sokan hallottuk mér ezt az Igét úgy idézni. másféle erkölcs. utána jobb lesz a sorsom. vétkezve az Isten ellen?! Nem mai történet ez. hogy még csírájában meglássam azt. Más idő. ha megteszem. Ezért válasza: nem. amikor megilletődve. mint valószínű. A sokat idézett és sokak által ismert igéket ritkán gondoljuk végig. ha nem teszem. hogy feküdjön le vele. mindig vele lesz Isten. akinek nem derül ki a tette. aminek jönni kell. érzéki bűnök elsők ilyen szempontból. De 61 . nem is akarjuk már igazán. A történet Józsefről szól.10: Légy hű mindhalálig. ha Isten megengedi. s mint tudjuk be is következő büntetéseket zúdít saját életére. hogy azt tegyem. és neked adom az élet koronáját. és folytatni lehet a mai szokásos kifogásokat. Ne értsük félre. sok Igét tudnánk valódi átéléssel. Nem tehetek gonosz felebarátom ellen sem. bizony nem. valamint további fejleményeket nem várva. amit mások. de lényeges válasza. s az a tolvaj. utána pedig az Úrra bízom magam. hogy valaha sikerülhet. hogy eltávozzak minden olyan helyszínről. megbüntetnek.gyümölcseit. a határozottsága. adj világos látást. Sok olyan helyzetben. ártatlanul. ahogyan eddigi szenvedését is egyelőre számára érthetetlenül és értelmetlenül engedte. kedd– Tivadar 1. távozása. hogy megható volt. Sokat idézett aranymondás ez a mai Ige. a bűn lépten-nyomon kínálja önmagát. úrnőmet nem utasíthatom vissza. segítségéért könyörögve. és dicsőségedre gyümölcsöt teremni. Dávid is így imádkozik. ápr. 2010. nincs olyan nap. 21. más gondolkodásmód. hogy a sóhaj. Milyen más a mai felfogás. Majd talán kiderül. József. talán ilyen magyarázatokkal próbálkozna hasonló helyzetben sok mai ember. nem szívből tettem.9: Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot. 20. hogy nem is hiszünk benne. hogy ne kellene szembe néznem kísértésekkel. de ezek között is velem volt az Úr. igazi lelki megilletődéssel idézni. hogy „bármit tettek az emberek. amikor sok szenvedést átéltem már. hiszen akarata nélkül semmi sem történhet velem. szeretnék hűséges tanítványod lenni. mégis példaértékű választ ad: megtenni úrnője kérését. úgysem tudja meg senki. hiszen aligha van olyan bűn. hadd tudjam nevén nevezni és adj Uram bátorságot és erős hitet. ilyen lelkülettel jön Isten szabadításáért. hogy kiválasztottad lehetek. amikor kísért minket a világ. Uram. de főként másféle hitélet. könny van a szemében. a helyzet elől való kitérése. Nem vétkezhetem Istenem ellen még akkor sem. Atyám. hogy már mindent tudunk róluk. A kísértésre nemet mondok. Aztán jöjjön. s mire a folytatást is elmondja. rövid. 2010. Isten előtt bűn. hanem egy óriási beletörődő lemondással idézzük a Bibliát. és valószínű. Kérlek. akkor legyen. a testi. Követendő magatartás ez a Józsefé. hogy sejtve. aki visszautasítja gazdája feleségének erkölcstelen közeledését. Istentől kapott bölcsességgel. ezzel valószínű nagy előnyöket szalasztva el. bárcsak mindig és sok.17). ami gonoszság és bűn. ápr. mélyről jövő sóhaj kíséretében szinte suttogja valaki: légy hű mindhalálig. szavaimat rögtön tetteim követik. jó néhány keresztyén is: csak egy kis kaland. s a korszellem arra csábít. azt hisszük. amúgy is eleget szenvedtem már eddig is.

azt is elmondom. kincsnek. mindez befolyásolja hűségünket. mennyire fontos ő nekünk. együttérzése. gyengék. hogy a világban nincs ehhez hasonló. Valahogy ez is elárulja. alkalomadtán elmondjuk mennyire értékes. A hűség isteni tulajdonság. 2010. akkor biztos. Ez sem kőszikla. hogy a repülők nem járnak majd néhány napig. ha egyre inkább tapasztaljuk. Kiderül. hogy az élet olyan cudar. a jézusi példázat szerint: jól vagyon jó és hű szolgám. A gyermeket becézzük. biztos és szilárd meggyőződések. mert termékeiket nem tudják eljuttatni a rendelőkhöz. milyen sokat jelent a megértése. támasza. pénz. micsoda lelki mélység és magasság. hatalom. hogy nem csak bajban és nem csak kéréseimmel keresem Őt. mint minden másban. hogy bár nagyon szép Ige. Ebben is. A kérdés. sebezhetőek. az Ő terveibe. A jutalom kiosztásakor is ez hangzik el. de lehetséges isteni erővel igazán emberré lenni. Isten Kőszikla. változás. szinte csak a fanatikusok között található bizonyos elvek és meggyőződések iránti hűség. úgy. Valahogy ilyen és ehhez hasonló gondolatokat lehet megsejteni néha egy Ige idézésekor. ha csak az utóbbi évekről gondolkodunk is el röviden. hogy lehetetlen emberi erőkel istenivé válni. kicsoda Isten nekünk. s ennek akkor fedezzük fel jelentőségét. Isten lehetetlent két tőlünk. drága. Mindig. hogy hűek legyenek. Mennyi mindenben hittünk. hiszen mivé lenne az életünk. arról szívesen beszélek. változók vagyunk. akarnunk kell. itt nincs ingadozás. Napjainkban nagyon fontos az információ. vállalni is kell a hűséget. kicsoda Ő. akkor ezt az egy követelményt fogalmazta meg a sáfárok iránt. Arra senki nem gondolt. nem teljesen biztos. 22. de azért szép Ige marad. Minden arra épült. aki így fogalmazott. akaratába nem jöhet semmi közbe. hogy a hűség szinte lehetetlen emberi vállalkozás. Barátainkat is értékeljük. bizonytalanság. ha nincsenek igazi barátok. régiók élete változhat meg. hogy minden ember érzi. kedvesnek nevezzük. amiben Isten cselekszik értünk és bennünk. de nem lehet teljesíteni. Aki kedves számomra. Ha tényleg fontos az Úrral való közösség. azzal a meggyőződéssel. Hitvesünket is kedves szavakkal illetjük. államférfiak programja hiúsul meg. de főként keresztyénségünket mintegy összefoglalva a sáfársághoz hasonlította. hogy a légi forgalom jól meghatározott menetrend szerint működik. Emberek. végig. Olyan igazat mondott. minden körülmény között. tudja és tapasztalja. Akit szeretünk. mi nem tudunk isteniek lenni. s belőlünk is kiégetett már annyi mindent. Induljak el ezen az úton. azzal szívesen foglalkozunk. mennyi mindent csak Neki köszönhetek. mit tett az életemben. aranyosnak. ápr. hogy például 62 . a sajtó tele van a vulkánkitörés következményeinek feltérképezésével. mit is jelent személyesen. És nekem is ígéri az élet koronáját. amikor halálig tartó hűséget kér. de munkahelyek szűnnek meg. vagy annak hiányát. Kísérjen ez az Ige a mai napon. Erre lehet építeni. csütörtök – Csilla Zsoltár 62. ebben a vonatkozásban. és hogyan sikerülne egy-egy helyzetből kikerülni. vagy inkább az előbbi lemondás oka. de nemes gondolatok. De kár. hogy egyetlen példát mondjunk. jó Istenem. Párját ritkítja a hűséges. mint minden másban csak Isten könyörülhet rajtunk.7: Csak ő az én kősziklám és szabadítóm. nekünk is cselekednünk kell. főleg az előbb említett események során is mindenki szeretne sok információt tudni. óh. Amikor Jézus a mi egész életünket. nem ingadozom.szép. hogy az Úr ezt kéri tőlem is. de kár. hittel. életre szólóan hű házastárs. Manapság. egyszerű emberek hónapok alatt elkészített tervei lesznek semmivé. azzal szívesen vagyok együtt. És ebben is. hogy mennyit foglalkozunk Vele. és jusson sokszor eszünkbe azon gondolkodni. majd ekként folytatta. hogy nekem adja az Úr az élet koronáját. kapcsolatok. A kőszikla a maradandó és biztos alapot juttatja eszünkbe. nincs Nála nagyobb hatalom. erős váram.

Az. Nyílván. a mi Istenünk. hogy hiszünk a kijelentésben. de nyitott szemekkel. hogy például a Lélek kitöltését Isten megígérte. a Jézus Krisztusról szóló jövendölések egyik gyöngyszeme. biztonságát. királyi pálca támad Izráelből. egy emberre vagy egy népre érvényesek. de nem látták. oltalom. 23. Mózes 24. Ő királyként fog megjelenni és uralkodni az övéivel együtt. Mit mondunk mindezekre. Ez a látás állítson meg minket földi kincsek utáni törtetésünkből. az új lehetőséget. és sok minden mást is fontos lenne tudni. nem úgy. azt hirdeti. egyszerű ember. Bálám Jézus Krisztusról jövendöl. és hallani. a prófétálásra. de nem egyszeri esemény csak. Először azt jegyezzük meg. más lehetőség. ehelyett Isten megnyitja szemeit a látásra.39: Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Vele tudom csak elképzelni az életem. az Urat elfogadom.17: Csillag jön fel Jákobból. hogy akkor minden ígéret. A Jelenések könyvében maga Jézus önmagát fényes hajnalcsillagnak nevezi. áldásait. hogy ezt a próféciát Bálám mondja. szabadítóm. szombat – György Apostolok Cselekedetei 2. Isten azonban nem engedi meg az ő választott népe ellen ezt a gonoszságot. és tanítson meg minket URunk a mennyei örök kincsek keresésére. már mostantól várjuk az új hajnalcsillag feltűntét. amit hallotok. ápr. és mivel nem kételkedünk ennek bekövetkeztében. a mai Ige által Isten közöl velem fontos tudnivalókat. oltalmam. hogy igaznak fogadjuk el Isten csodálatos próféciáit. a mi URunk érkezését. de Péter mégis azt mondja. minden emberre. hogy lelki látással és szívbéli reménységgel várjuk a Király eljövetelét. melynek dicsőségét még elképzelni is lehetetlen számunkra. az Ő második eljövetelekor pedig új korszak köszönt be. ahol gondviselés.meddig lesz légi zárlat. és így születik a Biblia egyik csodálatos látomása. Azaz hirdetheti Isten akaratát az is. Ezzel egy fontos kijelentést mond az apostol pünkösdi prédikációjában. az. akik távol vannak. visszatérítik-e a jegyek árát. ez mind Isten ajándéka. aki nem prófétálni indult. ápr. Az történik ugyanis. URunk Jézus. minden feltétel nélkül. hogyan kerülhetek ki egy helyzetből. egyre jobban fogok Benne gyönyörködni. Ha Őt. A csillag az elérhetetlen dicsőséget juttatja eszünkbe. azt tudniillik. mire számítsak. hogy Isten ígéretei nem csak egy alkalommal. hanem az Ő ígéretei érvényesek lehetnek többször. ez bekövetkezett az első pünkösdkor. hívásként: Isten kősziklám. akiket csak elhív magának az Úr. vámszedő. A Biblia is egy ilyen információ. és ezt az információt másokkal is meg akarom osztani. Előretekintünk. hanem ez az ígéret valóra válik újra és újra az elhívottak 63 . az Ő Szent Lelkét adja Bálámnak. hiszen Tőle hitelesen tudhatom. sőt mindazoké is. Jövel. Jó lesz Rá figyelni. és kegyelemből megkapta néhány halász. óvatosan kell ezt értelmezni. békesség lehet enyém. hogy Ő olyan lesz. amit láttok. Jézus Krisztus új életet hozott. hogy annyi mindent kaptunk mi is érdemtelenül. de nem hallották. melyik a biztos hely. péntek – Béla 4. 24. Amint maga mondja. Talán mindenekelőtt azt. Péter a Szent Lélek kitöltésének ígéretéről mondja ezt. hanem pénzt keresni Izráel megátkozásával. vonat. hanem csodát tesz Bálámmal. Nem erről van szó. az új csillag pedig az új hajnalt. A hajnalcsillag látását pedig megkapta ez a nem túl szent előéletű próféta. hogy hova álljak. mint egy feltűnő csillag az égen. Jézus szavai jutnak eszünkbe: sok próféta és igaz kívánta látni. Isten kijelentését. mikor indulhat és milyen irányba. leborulva. van-e busz. Sok próféta és igaz nem kapta meg a látás és hallás ezen ajándékát. 2010. semmiképp nem általánosítva. hogy az átkot nem tudja elmondani. hogy ez az ígéret kire is érvényes. Isten kegyelméből. ígéretét igaznak fogadjuk el. felfedezem a Vele való élet szépségét. többekre is. 2010.

amikor szívünkhöz közel álló személyek jelentkeztek be. nekem ebből mit kell megértenem és mit kell cselekednem. aki él. nekünk is ígérte Őt az Atya. ha arra gondolunk. a lényeg az. A Lélekről beszélni. A kérdések sora tetszés szerint folytatható. Segíts felfedeznünk. Gondolatainkat elindíthatja. közismert. mert minden bibliai ige ehhez a kérdéshez vezet végső soron minket. Érdemes megnézni. Aki él. ha elgondolkodok róla. rokonaink kapujánál. Mert azt még mi is nehezen tudjuk elképzelni. ápr. vagy hiányos vendégszeretetünket. Minden földi személy vagy esemény felidézése. hanem a feltámadás diadala. hogy érthetetlen szeretetedből és csodálatos kegyelmedből ezeket az ígéreteket nekünk is adtad. 64 . ha keresem az üzenetet. Vele való ünneplés. Ez nekünk. keressük a megfejtését. kis erőfeszítéssel. elindít a szolgálat útján. ami történt. kevés akarattal. a pünkösd a Lélek kitöltésének ünnepe. vagy amit valaki tett. nehézségeink. vagy a Lélek kitöltetését ünnepelni Lélek nélkül egyenesen értelmetlen. mert nem érünk rá. az önzetlen. Áldott legyen mindezért szent Neved. nincs dialógus és nem ismétlődik meg ugyanaz az esemény ugyanolyan módon. Minden első olvasásra nehezen érthető ige ezt a lehetőséget kínálja.tudtukon kívül . keresztyénségünk nevében. aki bennünk él. Ez ugyanaz a Lélek. De nem találkozunk vele. és hogyan reagáltunk. Húsvét sem emlékünnep. hogy időhiány miatt hetekig meg sem állunk barátaink. óriási kegyelem. hogy vadidegen áthalad kapunk előtt. hogy kik a vendégeink. majd hogyan fogadtuk azokat. Isten Lelke ma is ugyanazzal a hatalommal cselekszik. mi pedig borjút vágassunk és ebédig marasztaljuk a vándort. Isten a Szent Lélek ajándékát adja az elhívottaknak. olyan csodálatos ígéreteid vannak az Írásban. és örök életet szerzett nekünk. még többet imádkozzunk világosságért az Úrtól. Mi volt az első reakciónk. Olyan fontos lenne. hogy Ábrahám volt az. Akkor itt és most mit jelent ez az ige. A húsvét a Feltámadott ünnepe. az elmúlt esztendőben kinél voltunk vendégségbe és kik voltak vendégeink. ha a vendégszeretetről beszélünk. tiszt szívből fakadó vendégszeretetre. 25. Kik lehettek volna még vendégeink. hogy ez a Lélek miként alakította át a tanítványok életét. akkor is. milyen áldást jelentett mindennapjaikra. minket is kiválasztottál. ha a gyülekezet vezetői kérnének meg. A legcsodálatosabb díszekkel. vasárnap – Márk Zsidók 13. legmodernebb fényekkel és legdrágább ajándékokkal megünnepelt karácsony. Hiszen ma nincsenek is ilyen vándorok. hogy az erdélyi vendégszeretet híres. Kiket tervezünk meghívni magunkhoz a közvetkező időben. egyre ritkább a vendéglátás. mai keresztyéneknek csodálatos lehetőség. mint Ábrahámnak. A másik kérdés pedig. hogy egy nagyobb csoport néhány tagját vendégül lássuk. ennek az igének alapján és Ábrahám történetének alapján vannak kérdéseink. hogyan vezette őket.életében. Hogyan fogadnánk. megszenteli. 2010. Emlékszünk arra. hogy forgassuk elménkben. akik nincsenek annyira közel szívünkhöz. Nemsokára pünkösd ünnepe lesz. minden időben. Utasítottunk-e el lehetséges vendégeket. hogy jobban felismerjük eddigi helyes. megünneplése egy emlékünnep.2: A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek.angyalokat vendégeltek meg. rajtunk is beteljesíted. hogy ma. vagy miért és hogyan. Nagyon valószínű. és Istenünk építse szívünkbe minden atyafi iránti szeretetünket. a Feltámadott győzelme. mely kitöltetett az első pünkösdkor Jeruzsálemben. amit alkotott és beszélhetünk évszázadokig való hatásáról. valós okok miatt. Ma szinte mindenki átvágtat autóval az országúton. mert ezáltal egyesek . Adjon az Úr indítást. Noha mi erélyiek úgy tudjuk. ha ez konkrétumokban valósul meg. van olyan. aki tudtán kívül angyalokat vendégelt meg. vagy húsvét is üres és hiábavaló Jézus nélkül. Jó Atyám. Más az is nyereség. hogy ne emlékünnep legyen a pünkösd. A mi életünket is újjá teszi. Egyre kevesebb alkalommal megyünk egymáshoz. velünk van.

Isten gyermekei nem kényszerből. a belső csendes szoba sokszor nem létezik. hogy Izráel Istene a hatalmasabb. Minden más Isten. mely által az Ő Lelkének erejével hirdetjük. a Bibliában önmagát kijelentő. és örömmel valljuk. amikor Isten nyilvánvalóan és hatalmasan beavatkozott népe életében. kinek hirdeti. és ezt mondják rólam: Csak az ÚRnál van igazság és erő! Az Úr. legyőzötten. mióta. nem kudarcaik után. vagy az egyetlen hatalmas Isten. hogy eljön az idő. Isten pedig arra figyelmezteti őket. Ilyenkor Izráel is hitvallásként mondta: csak az Úr igaz és erős. Mert mi ott Vele voltunk. Dávid templomot akar építeni az Úrnak. hallja imáinkat. bűnbánattal és szégyenkezve kényszerült ismét Isten segítségét keresni. mint Isten tiszteletére. Szinte mindig kényszeredetten. hogy ne legyen téves gondolata királynak és népnek. Időnként pedig maga Isten népe is elpártolt az ő Urától. Nekünk örömteli üzenetet jelent hallani. hanem ma. hogy ha van templom. Fiában. nem csak majd egykoron. de nem ez az igazi. hogy a mi Istenünk valóban igaz Isten és hatalmas Úr. meg szavainkkal. szükségből. hogy egy igaz Isten van. Jézusban hozzánk közel jövő Isten az egyetlen valóságos Isten. hogy Isten 65 . függetlenül attól. dicséreteinkkel is Őelőtte hajtunk térdet és fejet. Őt imádjuk szívünkből fakadó hódolattal. Mi ugyan Isten házának hívjuk a templomot. és mindenki elismeri az egy igaz Istent. ápr.23-24: Előttem hajol meg minden térd. a föld minden nemzetsége látja majd Őt. Általában Isten szabadítása. Jézus nevére is egyszer minden térd meghajol. egykor pedig örökké tartó boldogsággal imádják az Urat. mikor és hogyan szeretne minket is abba a szolgálatba állítani. hogy Isten velünk van.2010. kedd – Zita Apostolok Cselekedetei 7. vagy esetleg csak ámulattal mondták ki. örömmel. hogy ki. Őt akarják szolgálni. rám esküszik minden nyelv. akkor Isten ott és csak ott tartózkodik. Mi tudjuk ezt. 2010. csak sokaknak ez a felismerés és hódolat későn jön. hogy Ő az igaz Isten. megszólít az Ige által minket. ami azért szent. csak Őt fogja vallani igaz és erős Istennek minden nyelv. Kényszerből. a mi URunk. Ma egyre több ilyen kitalált isten van. sokan hódolnak nekik. a térd és fő hajtás. Őelőtte fog hódolni mindenki. hétfő – Ervin Ézsaiás 45. dicséreteinket. hogy az Úr bocsásson meg. hogy Isten a templomban van. ápr. azért. mert abban az épületben gyűlünk össze istentiszteletre. hogy az Úr az Isten. Lassan azonban a mi gondolatainkban is helyet kap az a téves feltételezés. segítségével szabadítsa meg népét. bevallani saját hűtlenségét és kérni. ne gondolja bárki. akik átszegezték kezeit. És nyitott szívvel figyelünk ma Istenre. mi életvitelünkkel is. jelképesen térdhajtással is. amikor kiderül a végső igazság. hogy legyen egy hely. Ő az egyetlen élő Úr. ezt a beavatkozást a földi emberek mindig csodaként élik meg.48: A Magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik. de egy kevés időre volt a bibliai időben többször olyan nép. mert nem használjuk más célra. hogy az Úr az Isten. és amikor bajba került. azok is. hálaadással vallják: Jézus az Úr. hogy egyszer mindenki számára nyilvánvaló lesz. vagy voltak népek. hogy megértsük. ahol megélhetjük a közösséget. Ez akkor történt. 26. minden nap. Nem egyetemesen. egy hely. ahol nem ázunk és nem fázunk. kudarc után vagy legyőzve lehet vallani. imáinkkal. 27. hogy minél többen már ma is örömmel. Lehet. talán annyira nem is akarjuk. és amikor ketten-hárman az Ő nevében együtt vagyunk. akik elismerték. de hétköznapi életünkbe egyre kevesebbet vagyunk Vele. Isten azt ígéri. Fiában nekünk Atyánk. vagy népének adott győzelmei esetén következett be az elismerés. nem valóságos Isten. Salamon felépíti a jeruzsálemi templomot. De a templomra nekünk van szükségünk. hisszük. Isten az egyetlen igaz és erős Isten.

mert ránk ragyog Isten dicsősége. amit eddig hittek és leírtak. Mi pedig az ének szavaival is kérjük: Jézus ragyogj. 28. 66 . gerjeszd fel. jobban melegít bárminél. de tapasztalatból tudom. hangzik. tehát Ő ezeknél nagyobb. hiszen évtizedekig ebben a formában hallottuk minden vasárnap a templomi áldást. Ez pedig Isten. Nem emberkéz által épített templom. És ahol Ő van. akkor igazán csak arra van szükség. beleértve a feltételezett milliárdnyi fényévek távolságából kapott jeleket is. és valósággal átjárja egész testünket a Nap melege. De Vele élhetünk életünk minden pillanatában. Vannak dolgok. hogy van templom. létét megfejtheti és korlátozhatja. nem látják annak fényét. mikor zavarba jönnénk. mikor ránk mosolyog az Isten. Nincs szükség sok magyarázatra. más helyeken is teljesen kizárták a napfényt. Manapság is jelennek meg tudományos írások. Mert az áldás hangzott. hogy milyen csodálatos áldás. Ilyen sokszor az életünk. Isten ragyogásának áradását kell Tőle elfogadni. Ma nálunk templom kell legyen. békesség. és megérzi a hívő. az Úr kegyelme még ma is tart. ott a templom. elfogadtak. és azt se. és csak mesterséges világítás létezik. a közösségben találkozhatunk teremtőnkkel. Sem szobrokban. Sőt üdvösséget készített neki.25: Ragyogtassa rád orcáját az ÚR. hogy ezt az Isten templomokba zárhatja. főleg olyan valaki. hogy ennek tágulási sebessége is téves volt. vagy ritkábban aztán a templomban keressük a megnyugvást vagy a segítséget. érték eltörpül és jelentéktelen lesz. Az ember még mindig rettenetesen keveset ismer a világmindenségből. hogy ma már nagyon sok épületben. a dicsőség. Isten ragyog. élünk neonfénynél. öröm árassza át egész lényünket. hogy az univerzum mérete talán sokszorosa annak. fénye. messze nem hasonlítható azzal. teljes valónkat. ezek mellett minden földi cél. hogy miért van ez így. aki még gondolatainkat is olvassa. a Vele való közösség állandó kell legyen az Ő gyermekeinek életében. Nappal van. szerda – Valéria 4. Ő pedig ígérte ezeket nekünk. fényét kérjük. hogy Isten melege és fénye mindenre elégséges. és fölötte van mindennek. hogy az egészet. Nagyon nehéz elképzelni azt. amikor. egyszerűen ki kell állni a napsütésre. Isten gyermekeinek az életében. és könyörüljön te rajtad – így ismerősebb sokunknak ez az ige. ahol azt a feltételezést fogalmazzák meg. Csak ne gondolja ez a porszemnyi ember. Azt tapasztaljuk. aki a teremtett világ fölött van. És az is csak tapasztalatból tudható.Mózes 6. áldása. 2010. de életünk nagyrészt a templomon kívül történik. pillanatok. bevásárlóközpontokban. És nem tudom megmagyarázni. Amikor Ő ránk tekint. hogy világunk véges. ápr. Isten azonban nem lakik a templomban! Sem semmi emberi alkotásban. újra kellene számolni. kérünk. És mégis. de abban is. hogy megismerheti Isten teljes alkotását. hogy betöltsön a napfény. ami végül is meghaladja emberi értelmünket és képzeletünket is. és hetente. Bármilyen magas hőmérsékletet is érnénk el fűtéssel. mindenütt velünk legyen. A tudósok még abban sem egyeztek meg. főleg ilyenkor tavasszal kisüt a Nap. de mi nagyon sietünk. de az emberek nem érzik a nap melegét. gazdagság. a meleg. sem szerencsetárgyakban. ha valaki figyelne. a földön levő embert számon tartja és gongját viseli. áldását. hogy a napfényt és a Nap melegét semmi nem pótolhatja.mindig. mindent Isten teremtett. hanem a Lélek által megszentelt életek közösségének temploma. szívünk tüzét. A templomban. Nem pótolható a fénye sem. Milyen szomorú. vagy végtelen. és könyörüljön rajtad! Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad. akármilyen modern fényforrásokat is találna ki az ember. hogy fogadjuk is el. kegyelme áradna életünkre. Valahogy jó az. irodaházakban. töltsd be szent égi fénnyel éltünk. ott az Isten. Ha pedig Isten kegyelmét. foglaltak vagyunk. Az Írás pedig azt mondja.

” Nem értjük félre Jézus szavait. hogy egy évben. melegét. A kereső kéz Jézus szerint a hit gesztusa volt. hogy befogadd fényét. Az Ige mai szolgái gyakran hivatkoznak erre az igére. Árad az áldás. a hívő meggyógyul hit által. kereső. 30. Leányomnak szólítja. mit jelent ma kinyújtani a kezem hittel. De perzselő tűzzé vált szívemben. szégyenkezve. ha valamilyen módszerrel eltávolítják. a szeretet és béke keresi életed. Még tart a kegyelem ideje. mint a testi gyógyulást. adja az Úr. Mert bizony ma eredménytelenebb. úgy érzi nagyon sok lelkipásztor. Legyen mai feladatunk gondolkodni. és fogadd el Isten csodálatos ragyogását. 2010. legalább pár percre. testi és lelki áldás. amikor Mózes azt mondta a kígyóharapás következtében szenvedőknek. üzenet. akiknél a kígyó mérge terjedt a szervezetben. elveszthette reménységét. hogy most már elmehet. kis gesztus. a dicsőség és kegyelem betöltené életed. péntek – Katalin Jeremiás 20. csütörtök – Péter Márk. főleg az igevers gyakran idézett második mondatára nézve. orvosokra. És végül a testi egészséget is megadja Jézus. Aztán Jézus látja ennek az asszonynak a hitét. nekik tehát azt mondta Mózes. és nagy eredmény. Aztán Jézus azt mondja neki.9: Azt gondoltam: nem törődöm vele. vagy öt-tíz év alatt elhangzik egy igehirdető szájából több száz prédikáció. hogy Isten boldoggá tegyen. hogy Isten gyermekei vagyunk. eredménytelensége miatt abba akarta hagyni az Ige hirdetését. hogy életem legnagyobb kérdései megoldást találjanak Jézusnál. Leírja. mint az. zaklatott szívvel. rejtőzve. 5. Nem vagy kirekesztett. és bizonyára belefáradva évekig tartó gyógyulásért való törekvéseinek sorozatos kudarcaiba. Jézus egy mondatban legalább négy csodálatos kijelentést tesz. ha tudatosítjuk. 2010. szeretteit is. Kérlek. érezzük ebben az elfogadást.34: Ő pedig ezt mondta neki: „Leányom. nem szólok többé az ő nevében. ápr. nézzenek egy irányba. és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Ennek az asszonynak a hite pedig Jézust Istennek tartotta. és meggyógyulnak. Időnként. Ebben ott van. mellyel küldetésüket példázzák. 29. Csendesedj el. engedd. hogy értelmetlennek találta szolgálatát. Minden nap új örömöt és megújult életszemléletet jelent. és nem csak ők. ráment a gyógyszerekre. hogy ruháját érintve keresse a gyógyulást. és ismeri életét a maga egészében. mégpedig békességgel. talán barátait. ápr. a hited megtartott téged: menj el békességgel. nem vagy senkinek sem kellő. ha lenne 67 .Tavasz van. Nagy csoda elfogadni ezt Jézustól. hogy Isten tart meg minket. És szeretnénk. A tudós ilyenkor a Mózes elmezavarát keresi. Istenhez való ragaszkodással tudnánk ennyire őszintének lenni. például bizonyos évfordulók alkalmával készítünk egy kis számadást. melyekkel sokkal többet ad ennek az asszonynak. hogy ismeri lelki világát. Bárcsak megfelelő hittel. Közbe elvesztette vagyonát. reménykedő kéz. Ezzel Jézus tudtára adja. a közvetlenséget. és csak úgy lehetett volna gyógyulni. melegen süt a nap. Jeremiás esetében egy nagyon őszinte vallomást olvashatunk. hogy valóban így legyen. Talán a testi egészségnél is jobban hiányzott az életéből a békesség. egy kinyújtott. hanem Isten Fia családtagként tekint rád. amikor a tömegben mások nem látták a gyógyulást kereső kezét sem. vagy ellenszert adnak be. Ez legalább annyira képtelenség. hogy teljes legyen ennek az asszonynak a helyreállítása. Szánj rá időt. tudjuk. Nézzenek az érckígyóra. Másként nem tette volna azt a képtelenséget. Ez az asszony is a gyógyulást keresi. Mondhatni. kiszívják a testből a mérget. mint valaha az Ige hirdetése. a lelki közelséget.

hogy nincs senkim. ahol gyógyulni lehet.1. vagy a lehetőséget előlem. meg pár száz méterre laknak családtagjai. aki elég fiatalom megözvegyült. kit veszek észre a szükségben levők közül? Ez a beteg panaszolja nagy bánatát az őt kérdezőnek. és talán kimondatlanul. nincs emberem. milyen nehéz az élete. más lép be előttem. nem eredményesség függvényében. rokonai. még akkor is. aki úgy fogalmazta ezt a kérést. akik mind arról beszélnek. máj. önmagában is ezzel fokozza a szenvedést. nem lehet megállítani. hogy egyedül van-e. hiszen Jézus nem azt kérdezte. mennyire nehéz az élete. mindenkinek elmondja. valaki elveszi a helyem. hogy ne a magam véleménye szerint ítéljem érdemesnek vagy értelmetlennek Neved hirdetését. milyen hatalommal rendelkezik. Jaj nekem. ma is segíts arra. Milyen igazat mondott. csak nem visz szinte semerre. kicsit oda sem figyel a kérdésre. gyakran gondolja ezt a mai emberek jó része. üzenetét. nem vagyok fontos senkinek. mindenkit leelőzve törtetek céljaimért? Ki mellett vagyok én a segítő. de Isten minden elhívott szolgája nem tudja megszüntetni a belső elhívást. Atyám. hiszen Isten nem hagyta el. beemeljen a medencébe: amíg én megyek. kinek? Többet nem is kellene hirdetni az Ő akaratát. szombat – Fülöp János 5.7: A beteg így válaszolt neki: „Uram. s így kárára van az önsajnálkozónak. Azért. sőt. vajon miért kérdez? Sőt. Az fel sem merül a betegben. mondja Pál. gyermekei. egyedüllétét senki nem érti meg. mindig lehangolja. nincs emberem.” Vallásórás kislány a beteg válaszát úgy mondta. de legalább a közösségeink lelki életében. Mégis. akkor mindenki beszökött a tóba. mint a tűz. vagy leíratlanul. ugyanúgy. És ez nem csak lelkipásztorok feladata. És feladata is bőven akad. Egy picit kiérződik ebből a válaszból az önsajnálkozás. mert erre indít Isten Lelkének tüze. ha lehet. mely belülről lángol. És néha elkeseredünk. mindenki első akar lenni ott. nem csak a vízbe merülés által. én mindig vesztes maradok. Valószínű. mert amikor a víz felkavarodott. mondja. hogy esetleg másként is lehetne gyógyulni. és még sok más vigasztaló és segítő mondat is elhangzik. hogy ki az. nem emberi képesség szerint. Mindenki előretör. hogy hol maradnak szerettei. szerettei. mennyien törnek elém. Jövel Szent Lélek Isten. de nem tudja. ami talán néha jogos is. az egyháztagjaink egymáshoz. mint Pál. és főként Istenhez való viszonyában keressük. Nem tudja. Így végzett Isten az Ő üzenetének soráról és az Ő szolgáinak feladatáról. az egyházi szolgálatokban. ahol saját jólétét építheti. Mikor én ma esti imámban sorolom. sok mindenben igaza van. akit őt kérdezi. éjt nappá téve. unokái körében. nem ezeket kérdezte Jézus. nem szeret engem senki. hogy vajon én kinek vagyok embere? Vagy én is beszöktem a vízbe. hogy nem volt senki. aki bevigye a beteget a vízbe. Mindig valaki más lép be előttem. hogy nem volt hiábavaló. 2010. Minden keresztyénnek szólni kell az Úr nevében.gyümölcse. Olyan ez. hogy amint felkavarodik a víz. ahol előnye származik. Valaki. mint ahogyan a bennünk lakozó Lélek tüze sem valamilyen földi pozíció függvénye. minden alkalommal. hogy nincs-e pénze valakit megfizetni. hogy mennyire egyedül van. ha nem is az első pünkösd méreteiben. ha ilyen sokan vannak itt. Jeremiás viszont. Nem tudja a célját sem a kérdésnek. hogy embere legyen. és milyen együtt érző szeretettel kérdez ez az ember. Nincs senkim. hanem add nékem. pár perccel később már ugyanazon a hangon ugyanazon szavakkal ecseteli. hirdetni kell az örömüzenetet. hogy minden napunk legyen pünkösd. több személy részéről. hanem a belénk helyezett belső tűz hevétől fellángolva kell hirdetni az Igét. mennyire 68 . hogy nincs teljesen egyedül. Következik több beszélgetés. néha nagyítóval is a jeleit annak. de ő már talán megszokta a magyarázatát. minden beszédünk pünkösdi. hogy nincs értelme folytatni. Hanem a lényeget. Minek. nékünk a Lélek tüzét. ha az evangéliumot nem hirdetem. talán megfogalmazzuk azt is. hogy nem emberi akaratból. senki nem tudja. akik már csak ebben a lehetőségben reménykednek.

kezdi a falu egyik végétől. és a folytatásban is újra ismétli. gyászol. Pál apostol vallomását nem tudom. aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért. hanem imádságban elkért isteni vezetés alapján az Úr akaratát. mikor azt írja. hogy minket is szeret Isten. hogy szeressünk. és elmondja ennek alapját. Uram.János 4. máj. minden családért. testvéreim. romokban a szent város. áldozatkészséggel tegyenek érte. de bizonyára érezhetjük ebből a vallomásból is az apostol nagy szeretetét. Isten munkája. a választott nép iránt. mert ő előbb szeretett minket. hogy nem felszólítás. böjtöl és imádkozik. hogy íme. a babiloni fogság nem hasonlítható az egyiptomihoz. hogy mit tesz az imádság után. Ami már első látásra megragad. hogy Jeruzsálemben rosszul megy az otthon maradottak élete. a szeretet megvalósult. életünk csodálatos valósága lett. vasárnap – Zsigmond Nehémiás 1. taníts engem imádkozni. tegyük személyessé is ezt az igét: mikor imádkoztam ilyen komolyan. hanem megteremte a maga gyümölcsét.nehezen boldogulok választott vagy kényszerű egyedüllétemben. ha sok olyan ember létezne közösségeinkben is. hogy sokan alkalmazkodnak. legyen nyitva a szemed. adj szívembe felelős szeretetet néped iránt. hogy minden vasárnapi istentisztelet előtt 2-3 órával elkezd imádkozni a közösségért. Nehémiás is szereti a zsidó népet. az előző versekben olvassuk. A mai igevers egyik szépsége az. szeretete bennünk nem maradt visszhang nélkül. sok a szenvedés. aki az előző versekben is felszólít. egészen a falu másik végéig. ebből következik.19: Mi tehát azért szeretünk. Nem tudom. és neki jól megy dolga. nem emberi terveket. mint Egyiptomban volt. hogy szeress és tégy. Krisztustól elszakítva. de Isten választottainak életét annál inkább. kezdik jól érezni magukat. Az újszövetségi levelekben mindig megragadja figyelmünket. hétfő – Tímea 1. De tehetjük. Az egyházatya azt mondta. hogy inkább én magam legyek átok alatt. hogy napokig sír. a te Istenedet és szeresd felebarátod. otthonosan berendezkednek. a fenyegetés. akik így szeressék a választottakat. könyvében találjuk annak leírását. hanem kijelentés. máj. hogy minden szeretetünk alapja az. nem panaszkodhat helyzetére. Ez az állapot nagyon elkeseríti a prófétát. a nélkülözés. Egy lelkipásztortól hallottam egyszer. amit akarsz. és hallgasd meg szolgád imádságát. amikor arról írnak az 69 . írja. itt nincs a kényszermunka és az a sok szenvedés. talán meg kellene álljak egy pillanatra. szívből jövő őszinte szeretettel Isten népéért? Mennyire törődök azzal. 2010. De a nép sem panaszkodik nagyon. ha megérthetjük. Ennek az imának egy mondatát olvastuk mai igeként. De egy igazi zsidó nem feledheti Jeruzsálemet. Érdeklődésére Nehémiás megtudja. az a próféta szeretete Isten népe iránt. akik ilyen odaadással. hogy azt a parancsolatot kaptuk. ami engem személyesen nem érint ugyan. ki értheti. romokban az ország és romokban vannak a szívek. melynek ő is tagja. megállapítás. De jó lenne. Szeresd az Urat. hogy „mert azt kívánom.6: Legyen figyelmes a füled. mekkora és milyen áldozatot vállal a helyzet.3. Isten népével együtt. hangzik a két legfontosabb parancsolat a jézusi megfogalmazás szerint. annak megvalósulásáról ír természetes egyszerűséggel. és nem feledheti az otthonmaradt népet. azt. és meg kellene kérdezzem magam: mi is volt Jézus kérdése? Ki is ez kérdező? 2010. Nehémiás fogságban van. az én test szerinti rokonaim helyett”. áldozatkész szeretetét Isten népe. János apostol.2. De most az az örömüzenet. ebben az egy versben a parancsolat beteljesedését nyugtázza. egyetlen lehetőségét. minden személyért. hogy tartozunk azzal. Mi szeretünk. a Jeruzsálemben élők életének megváltoztatásáért. hogy szeressünk. Nem bármit.

mert vannak mindig olyanok. mint nálunk sehol sincsenek. hogy leveleik címzettei szentek. Az a mi vágyunk. csak a pozitívumokról beszélünk. hogy Jézusban megbékélünk Istennel. mert nagyon nehéz róla beszélni. hogy milyen csodálatos. a tűz körül forróság és sok mozgás van. Aki átélte. És nem hallgatjuk el. és továbbadni azt embertársaink felé. máj. és nem tudjuk elkerülni. mint parancsról. jézusi. ott is a hozsánnáról van inkább szó. 70 . mindenki rossz. egy kis lelki felüdülést keres a Bibliában. azaz a keresztyén gyülekezetek újjászületett életű tagjainak nevében. minden szeretet a mi részünkről csak visszhangja a Tőled származó szeretetnek. ilyen emberek. Használjuk azt a kifejezést is. miként beszélünk. hogy mit jelent. A tűz megváltoztatja a világot. mint virágvasárnap. amit alkottunk magunknak és mondunk másoknak. a tűz megpróbálja a nemes fémet. Mi szeretünk. hirtelen aktivitást fejezünk ki ezzel. De azt nem lehet eloltani. és egyre többen fedezik fel addigi haszontalan életüket. 2010. itt pedig arról ír. Néha a legszorosabb. Jézus sem hallgatja el. akiknek életében munkálkodik az Isten Lelke. Ebben a levélben is János sokszor ír a szeretetről. azon kevés helyen. Minden jó tőled származik. ami nem túl meredek számunkra. URunk. akik már új életben járnak. Kikerüli az. leírhatatlan szépség. ilyen közösség. elfogadják Isten kegyelmét és munkáját életükben. ha valódi. Elgondolkodunk azon. hogy a magunk személyes életére. és Istennek szeretnének élni hasznosan. amikor azt állítja felebarátjáról. felemelő és örömmel eltöltő látvány a tűzbe jövő keresztyén és a tűzbe jövő gyülekezet. hogy tüzet bocsássak a földre. csendes. mit jelent a tűz. amikor Isten Lelke munkálkodik egy közösségben. akkor megpróbáljuk ösztönszerűen ahhoz igazítani. főleg beszámolók. Kikerüli sokszor az igehirdető. Néha csak a jót szeretnénk látni. ha lángolna. és ez szinte képmutatás. Mostanság gyermekeink kedvenc éneke lett a Hatikva dallamára énekelt szép imádság. foglalkoznunk kell vele. amit mondani szeretnénk.apostolok. Máskor hajlamosak vagyunk a rosszat túlhangsúlyozni. hogy ő vagy ők Isten kegyelmének útján járnak. hogy mennyire szeretném. Ha pedig szembe jön velünk ez az üzenet. lángja lobogjon elevenebben. amit eddig hittünk és tanítottunk. hiányosságot. Az gondolkoztat el. milyen öröm és hála lehet valakinek a szívében. kudarcot. kedd – Mónika Lukács 12. a tűz elégeti a haszontalan salakot. akik befogadták a Krisztust. Olyan nagy csoda. egyházunk tagjairól hogyan gondolkodunk. és közösségeink életére is kimondhassuk. jelentések alkalmával figyelmesen kerülünk minden rosszat. akinek mi elképzeljük. többes szám első személyben. hogy tűzbe jön valaki. őszintés és alázattal. túlzás és hamisság nélkül. Ők rögtön oltani próbálják a lángot. nekünk pedig el kell fogadnunk. hogy szeretünk. ahol Jézus az. ha már lángolna! Nehéz ige. bölcs semmittevésükből nem akarnak semmit változni. mások üdvösségére. itt nem lehet semmire menni. hogy találjon azzal. kevésbé az ostorról.49: „Azért jöttem. az tudja. Ugyanúgy. és mennyire szeretném. De Jézus mondja ezt a kijelentést is. egyre többet akarnak szolgálni. És. megtalálni a lehetőségét. akik megszokott. hogy bizony ez a tűz perzsel is. ezért is mondja a Megváltó. hogy ez a szeretet jelen van az életükben. Atyánk.4. legyen ma a mi kérésünk is: Tüzed Uram Jézus szítsd a szívemben. a családi kapcsolatokat is feszültté teszi. Milyen szép és könnyű arról beszélni. mert nagyon nehéz beilleszteni ezt az igét abba a Jézus-képbe. hogy Jézus megmenteni jött a bűnösöket. hogy gyülekezetünk. aki csak egy kis kikapcsolódást. Természetesen ez így nem felel meg a teljes igazságnak. segíts minket befogadni szereteted. arról. ahol nincs konfirmáció.

hiszen ezek a tulajdonságok kapcsolódnak egymáshoz. Mindenkivel. Ez pedig a legrettenetesebb dolog lenne. hanem fölötte áll a személyes haszonnak az Isten Nevének magasztalása. Nem úgy élünk. de Jézus életet szerzett nekik. élő Isten szeretetének és hűségének jeleit. magasztalása? Isten mindenek felett való szeretete? Talán mindenik. De ezek kicsik. az igaz Isten pedig hatalmas. meg minden igehirdető ezt mondja. ha arra gondolunk. Van még egy olyan bűn. becsületes. de azért nincsenek olyan hibáink.6. hogy Isten szentségéhez képest nekünk vannak kis hibáink. hanem a betegeknek. pedig lenne mit azoknak megmondani. nem is bűnök. URam. hiszen nem akarjuk Őt elutasítani. Akkor mi is bűnösök vagyunk. Hozzájuk képest mi szentek vagyunk. Mert Jézus azokhoz a bűnösökhöz jött. csütörtök – Ivett Zsoltár 115. nincs a földön bűn nélküli. És jót is tettünk. hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért! Mi is az. de azért szörnyű. meg kirohanni is csúnya lenne. Mi is bűnösök vagyunk. hogy nem jár kárhozat a bűneidért. Segítséget és áldást kér és vár az Úrtól a zsoltáros. de azok igazán csak olyan apró kis hibák. Isten segítségét és áldását nem öncélúan kéri. hogy a lónak négy lába van. de nincsenek azért nagy bűneink. akikről tudjuk mi. vagy ehhez hasonló gondolatok fogalmazódnának meg bennünk. egy-egy kicsit néha vétünk. Bűnösök vagyunk. meg azok a képmutatók. hiszen egész életünkben csak jóra törekedtünk. hanem a nagyobb bűnösökért. nem azért jöttem. ismételten bizonyítást nyer. akkor nem emlegetjük ezeket a picike hibákat. ha jelen van egy ember életében. a más népek istenei tehetetlenek. hogy nem szégyellik. családunkról.2010. Mi bűnösök vagyunk. tudjuk. akkor azért azt ne felejtse el senki. hanem több is jelen van. A templomba nem szoktunk beszélni. Az a veszély fenyeget. de nem annyira. mert mindenki az. így szólt hozzájuk: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra.” Jézus a bűnösökért küldetett. mint mások. Na persze. milyen öröm és jó értelemben megélt 71 . nem is képzeljük el. Az által. hogy az istenfélők megkapják az egy igaz. hogy mi ugyan bűnösök vagyunk. amiért kárhozat jár: ha azt hiszed. ami a zsoltár szerzőjének. A kárhozat nem az ilyenekért van. de talán segít a megértésben. hogy nem is szorulunk Jézusra. és nem is hozzánk jött Ő. hát mi is megbotlunk. hogy kissé bta példa. vagy szerzőinek magatartását jellemzi? Alázat? Szerénység? Isten nagynak tartása. Lehet. ezt mondják mindig a templomban. mint mi. mégis megbotlik. akiknek bűneiért kárhozat járna. hogy milyen emberek jönnek néha úrvacsorázni. ezekért nem járna még a földön sem büntetés. talán azt jelenti. ha csak lehetett. mennyire rendes. mint a szomszéd. amiért bárki elmarasztalhatna. hogy bűnösök vagyunk.5. őket akarja megváltani. hiszen a mondással valljuk. máj. hogy minden bálvány. és odaállnak. mint a farizeusok. Ha ezek a gondolatok. Valahogy másként. milyen kiváló emberek vagyunk a közösségünkben. igaz emberek vagyunk. hanem csak azt. hogy mennyi jót tettünk.17: Amikor ezt Jézus meghallotta. Mi bűnösök vagyunk.1: Ne nekünk. Csak amikor bármilyen bűnről. ne nekünk. Nem is teszünk szándékkal semmi rosszat. jobb is lenne néha otthagyni őket. Kiért jött Jézus? 2010. de nem úgy. hogy milyen rejtett bűneik vannak. Felmagasztaltatik szent Neve minden cselekedete által. szerda – Györgyi Márk 2. Valahogy csak a Biblia kedvéért. máj. Ha nem egyházi körökben kell beszéljünk magunkról. hanem hogy a bűnösöket. nemhogy örök ítélet. akkor veszélyben vagyunk. gonoszságról van szó. hogy az igazakat hívjam. és legtöbbször nem csak az egyik.

de az soha nem jut eszébe. hogy nem sikerült megfogni. gazdagságába. amit pillanatnyilag ösztönei diktálnak. Perceken belül kiderül. akik az Isten Lelkét kapták. hiszen igazság szerint az Isten Nevének felmagasztalását semmihez nem lehet hasonlítani. Az viszont igaz. hogy azok szerint éljünk. akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. sőt. hogy mindenféle háttérgondolat és mai emberekre jellemző számítás nélkül. És nem bízik meg a gazdában. az ételért is kutatni kell. A tyúkok közül van olyan. és néha próbálkozunk bizonyságtételeinkkel arra. dicsőíttessél. az emberi természet jut eszembe. Uram. Létezik egy elkerített jó nagy terület. mely szinte ösztönösen menekül Istene elől. csapathoz tartozunk. péntek – Gizella Efézus 2. és arra is kérlek. csak ne kerüljön a gazda kezébe. noha hónapokig csak a gazda gondviselése. hogy hol lehetne vissza menni a biztonságos helyre. amire szükségünk lehet. másnap reggel pedig csak tollait találtuk meg. Kérjük azért. bárhova bebújik. Isten pedig keresi az életünket. eseményeket. Nem látjuk. felhasznál embereket. értelmessé teheti életünket. ott vissza is repülhetne. Isten alkotásai vagyunk. ha bármilyen tudományban világhírű eredményeket mutatnak fel tudósai. hogy mi ahhoz az emberhez. Hiszen a tyúk nem igazán gondolja végig minden következményét tetteinek. Ebben a zsoltárversben azt tanulhatjuk meg. Aztán egy másik. akitől naponta kapja az ételt. hogy felhívja magára figyelmünket. szeretné megfogni. Néha bosszant. Nem találja a visszavezető utat.10: Mert az ő alkotása vagyunk. minél többen. 2010. máskor csak szórakozom. hogy mi Hozzá tartozunk és a hívő keresztyén öröme az. mert nélküle nem tudunk élni. vizet. a teremtmények közül az egyetlenek. Úgy gondoljuk. hogy olyan jól elmenekült. amelyeket előre elkészített Isten. Akaratlanul is. máj. mert ezáltal nyilvánvaló lesz mások előtt is az Úr szeretete és hűsége. Miután az ember félrelépett. hogy erre nekünk van szükségünk. amikor egy tyúk újra átszökik a kerítésen. rettenetes menekülésbe kezd. Egy kicsit úgy érzi az ember magát ilyenkor. sőt. amelyik minden nap ki akar repülni a kerítésen. hogy Isten oltalmának területén kívül minden pillanatban veszélybe kerül az életünk. ha túljuthat a kerítésen. egyszerűen azt teszi. mert csak az Úr segítségével tudunk küldetésünkből valamennyit teljesíteni. ami széppé. URunk és Gazdánk elkészítette a hat napos teremtés által mindazt. ahol van víz. Isten segítségét azért is kéri az istenfélő ember. szeretne minket visszahelyezni a Vele való közösség semmihez sem hasonlítható oltalmába. a kutyák örömére. hogy kint nincs víz. ha sportolói sikereket érnek el. szólít minket az Ige által. hogy meglátszódjék rajtam kezed munkája. Mindenható. azt nevezi szabadságnak. sajnos olyan természetünk lett. mindazt. Van. amikor az Úr Nevének magasztalására törekszünk. fáradozása tartotta életben. szépségébe.büszkeség az egy nemzetnek. melyet Isten adott elénk. és jó néhányszor a kutyák is megkergetik. Még jó 72 . mikor a tyúkok viselkedésének szemlélésére szánok pár pillanatot. és nincs amivel jóllakni lelki értelemben. ha az Úr Nevét felmagasztalják mások is. éjszaka kint maradt. tartalmassá. a bűn által megrontva. ők pedig minket is képviselnek. felmagasztaltatik szent Neve. Néha sikerül. ezért is kérem ma újra áldásodat. hogy ahol átrepült erre. Természetesen nem tökéletes ez a példa. Mi gyakran. eledel. Ha pedig gazdája. ha művészeit elismerik nemzetközi szinten. vagy legtöbbször szétválasztjuk ezt a kettőt. sajnos ritkább esemény az. azon az életmódon. Megtörtént. Istentiszteleten énekelünk és imában dicsérjük az Urat. hogy mások figyelmét és életét Istenre irányítsuk. Ez talán mindennapos. Akkor aztán a kerítés mellett képes egy tyúk órákat fel-alá járni. mert szükségünk van rá.7. Pedig a gazda csak vissza akarja tenni a biztonságos helyre. árnyék és kóbor kutyáktól való védelem. amikor Isten segítségét és áldását kérjük.

” És leborulva imádta őt. ezért idézzük tanításukat. Tisztázzuk. hogy kinek mit jelent a hit. az nem más.9. de ezt a csodát csak isteni hatalommal tudta megtenni. szándékunkban sincs akárcsak megsebesíteni sem valakit.és hosszú távú következményeit nyilatkozatának. hogy ne meneküljünk tovább a Te hívó szavad elől. Vallásórára jártunk. Tetszés szerint folytatható ez a gondolatsor. máj. hogy a zsidók csak egyedül Istent imádták. és koldusként élhetett ki tudja hány éve. 2010. hogy én vagyok az. nyisd meg értelmünket. Mi első szavaink tanulásával együtt hallottuk az Isten nevét. Egyszer csak sarat tesznek a szemére és egy utasítást hall. azaz Isten küldötte. Vajon a kérdezett pillanatnyi lelkülete szerint válaszol. a Veled való élet mennyire tartalmas. nem kér semmit Jézustól. És főleg segíts URunk felismerni azt. add. hogy nem tudja ki ez a Jézus. szeretnénk Krisztusban élni. modern életnek nevez. a Megváltó? Hiszel-e? Erre a kérdésre sem szoktunk manapság ugyanilyen egyenesen. Jó Atyánk. A mai ige embere vakon született. egyenes beszédre. Kérünk. Már most. számunkra szinte elképzelhetetlen körülmények között nőt fel. imádlak. őszintén válaszolni. A következmény: imádlak. hogy a Veled való közösség. szüleink imádkozni is tanítottak. lehet. Mózes 20. mint négy és fél évszázaddal ezelőtt a reformátorok. hiszen ismerős. fontos kérdést: Hiszel-e bennem. meg sem szólítja az Urat. mint Bartimeus. megnyílik a szeme világa. akit Emberfiának neveznek. a hitből fakadó tiszta elkötelezésre. akit még soha nem látott.35. hogy a hit megvallása lehet-e nyilvános. világosan. ő az. s majd örökké. Uram. vagy ennek az embernek a helyébe. és aki veled beszél. néha valamit megtud az eseményekről. Ennek engedelmeskedik. hosszú fejtegetésekkel válaszolunk. Ma erre a kérdésre körülírással. Valószínű. aki előtted állok. hiábavalóságok sora. de mivel jobban nem tudjuk megfogalmazni. hogy a híres názáreti rabbiról is hallott. vasárnap – Gergely 2. Embert nem öltünk. vagy csak személyes ügy. ments. Jól tudjuk. Uram. 2010. ha ismerjük is. URunk. szép és eredményes. hogy küldetésünket betöltsük. mint minden pillanatban való életveszély. de ez nem biztos. hogy helyes-e ennyire direkt módon feltenni a kérdéseket. Szeretném ma is mondani és cselekedni a megnyílt szemű és meggyógyult életű emberrel: hiszek. annak egy napon feltárul a világ. A farizeusok faggatására ez az ember elmondja. Nehezen tudjuk magunkat belehelyezni ebbe a korba. hogy hiszek.cselekedeteket is elkészített nekünk. mehetünk tovább. és életének legfontosabb eseményét éli át. üres és tartalmatlan élet. hanem engedjük.” Erre az ember így szólt: „Hiszek. és hosszas vitákban beszélnék meg az emberek ezt az élményt. Nem kiállt. ez az ember imádatával ezt fejezi ki: Te vagy az Isten.13: Ne ölj! Rendben van. hogy manapság könyveket írnának az első élményeiről és benyomásairól. itt sok történetet hallottunk a Bibliából. hogy megtalálj. hogyan értelmezheti a választ adó azt. Tehát erről a parancsolatról azt mondja a 73 . Isten őrizz. máj. sajnos. aki soha nem látott. Ez a parancsolat azonban többet kér.8. vagy felméri a közép. filmet forgatnának az életéről. Lehet. vágyom a saját életemben is az ilyen egyértelmű. alkalmat arra. szombat – Mihály János 9. Keveset ismer a világból. Elemezzük azt. 37-38: Jézus… megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában? Látod őt. felfrissíteni hasznos lehet. Aztán bizonygatni szükséges azt is. hogy amit a Tőled elszakadt ember szabadságnak. hogy meglássuk és felismerjük. Erre az egyszerűségre vajon mit szólnánk ma: minden felesleges szószaporítás nélkül a válasz ennyi: hiszek. hogy évtizedek óta. és kérdezi Jézus tőle ezt a nagyon egyenes. Ezek után áll Jézus előtt.

Vizsgáljuk meg életünket ezek fényében. ugyancsak mennyei ajándékként ad nekünk Isten. hogy ő erről beszélt. máj. Majd hozzáteszi. Ő. amit Ő hozott és kínál nekünk. ne gyűlöljem.4: Minden reggel fölébreszt engem. hiszen küldetésemet elvégeztem. Minden ébredésünk egy új napra Isten munkája és kegyelem. hanem ő megtervezte az életünket. magam rontására ne törjek. személye mennyei. később a börtönből kérdezi Jézust a követ által. az mint a menny illatát hordozza. a Teremtő. sem beszédemmel. hogy Ő maga a Krisztus. Fiát is értünk küldte. ezzel azt is kívánja. amit Vele együtt. hogy jönni fog az. hogy hallgassam tanítványként. mégis. Ami elgondolkoztató egy kissé. ez volt a cél. hogy mind Jézus követői lesznek.Heidelbergi Káté: Mit követel Isten a hatodik parancsolatban? Felelet: Hogy felebarátomat sem gondolatommal. Amit az Úr nekünk kínál.10. nem maradnak János mellett. hogy Jézus a Krisztus. az isteni szeretet áldását árasztja. akik eddig hallottak Jézus közeli eljöveteléről. vagy mások által bosszúsággal ne illessem. Amit Jézus cselekszik.27: János így válaszolt: „Semmit sem szerezhet az ember. önmagamat könnyelműen veszedelembe ne ejtsem. most felismerjék Őt. mondja János. Mindenható és kegyelmes Atyánktól van. sem magaviseletemmel. És az is öröm. mert minden Istentől származik. hogy munkája nem volt hiábavaló. arra az Istentől kapta a megbízást. hogy Jézus kellene őt megkeresztelje. Mi is isteni rendelés alapján Krisztusnak adattunk. A közhatalom kezében pedig azért van fegyver. Minden napra is van az Úrnak akarata. akinek készítgette az útját. kárát tőlünk telhetőleg róla elhárítsuk. hanem csak jót. gondolatainkat. akinek küldetése és hatalma a mennyből van. ha így senkit meg nem ölünk? Felelet: Nem elég. hogy mit jelent ez az ige: ne ölj. hirdetve a megtérést. hogy a mi felebarátunkat úgy szeressük. az jó. magaviseletünket. követői kicsit féltették az embereket attól. hogy itt Keresztelő János olyan világosan látja. és Krisztus növekedik ez után. Ő pedig nem akar rosszat. hogy a vérontást megelőzze. Aki hatalmasabb. kedd – Ferenc Ézsaiás 50. eljött. meg ne sértsem. minden Tőle. Életünknek célja van. hétfő – Ármin János 3. gyarló embereknek. Életünk kegyelem. vagy valaki más jön el? De maradjunk most a mai üzenetnél. Mindezekhez magyarázatokat lehet még fűzni. Benne Isten küldöttét. Jézus hatalma mennyei. Ő Istentől jött. és vegyük sorra a hitvallás gondolatait arról. mert jót akar nekünk. annál kevésbé cselekedetemmel vagy magam. küldetése mennyei. Keresztelő János mondja ezt Jézusról. mert mikor Isten az irigységet. mondván. ha nem a mennyből adatott meg neki. Íme. cselekedeteinket. gyűlölséget és haragot kárhoztatja. Fogadjuk hát örömmel és hálával mindazt. ha nagyon gyakran a mi napjaink 74 . máj. vagy meg ne öljem. hogy én egyre jobban eltűnök. de az inkább csak szószaporítás lenne. békességgel. amikor megkeresztelte Jézust. melyet Isten ruházott rá. ahogy itt olvastuk. Ha nagyon pontosan követjük igénk kijelentését. Isten nem értelmetlenül alkotott minket. és ellenségeinkkel is jót tegyünk. íme eljött Az. Isten döntése. hogy ez így van jól. mint magunkat. akkor is felismerte Őt és megalázta magát előtte. 2010.11. hogy Keresztelő János tanítványai. hogy ezek. mondja itt Keresztelő. hogy iránta türelemmel. beszédünket. Elég-e hát. János pedig örömmel nyugtázza. hasznos és számunkra nélkülözhetetlenül szükséges. hogy Jézus azzal a hatalommal cselekszik. az útkészítő csak örvendeni tud annak. könyörületességgel és szívességgel viseltessünk. az van benne. még akkor is. az. Minden napunk kegyelem. szelídséggel. sőt minden bosszúvágyat magamból kiirtsak. 2010. Ő az Isten Báránya. ezek az emberek a mennyből adattak Jézusnak. kiválasztása. Mert. és mindaz.

Ha mindenkinek megvan. Nem az fontos már. Mózes 11. amit igénkben olvastunk. hogy el ne tévelyedjem. reggel fél hatkor. Te ösvényedre taníts meg. de utána figyeljek arra is. életművén. legyen valami. Tanítványként hajlandó legyek tanulni. akkor mire indít engem. hogy másnak az ne legyen meg. Akkor legalább az. ha az lenne legalább ennyire természetes. Ne legyek olyan. inkább lemondok a reggeliről. hogy csendben legyen.29: Bárcsak az ÚR egész népe próféta volna. És megszólít szívemben való meggyőzés által. Őt kérdezzem. Ezt látva Józsué kéri Mózest.nagyon hasonlítanak egyik a másikra. azért feltételezzük ezeket a gondolatokat Józsué részéről. hogy nekem megvan az. Lehet. hogy nem pihentem többet. s néha úgy érezzük. Az a nagyobb veszteség. Református egyházunkban 75 . Talán van. de ugyanez a féltékenység gyülekezeteinkben. akik által az Úr vezeti ezt a népet. mert így gondolkodunk mi. hogy ma szinte mindenben a verseny és sokszor a versengés szokása uralkodik. hol és mikor kell más szempontok szerint ítélni. szerda – Pongrác 4. amire vágytam. kérjük bizalommal: útaid Uram mutasd meg. Csak sokszor ez a lelkület annyira megszokottá lesz a mindennapokban. Ő sokféleképpen szól hozzánk. hogy minden reggel 5 óra előtt ébredt. attól leszek különb és attól vagyok boldog. hogy ébredés után Istenre figyeljek. hanem az. akkor nem is értékes. és nekik is adná lelkét az ÚR! Isten Lelke a pusztai vándorlás során Mózes által munkálkodik. a Bibliát. aki mindig Isten akarata szerint munkálkodik ugyanazon célra minden emberben. hogy nincs bennük semmi új és semmi célszerű. Meg is látszik. milyen nap van ma. ha korán ébredek. Józsué még fiatal. sokszor nagyon gondosan csomagolva. ha mást mondanak majd? Józsué talán nem ismeri még Isten Lelkét. ha az csak nekem van meg. ha az emberek elkezdenek másokra is figyelni. Megszólít. imádkozzon. hogy taníthatatlan tanítványok. hogy a lelki reggeli is elmarad sokszor. A zsoltárossal együtt kérem a mai napra.12. és a feladatok között mivel is kell kezdenem. és ami meglepett. akik a táborban prófétáltak. hanem leghamarabb legyek csendben Isten előtt. Uram tanácsa. és nem esett ki Isten terveiből még egy órája sem. elvész a tekintélye. Mi van. és néha magamra húzom a takarót. csak pihenjek még tíz percet. Egyetlen napunk sem véletlen. Szégyenkezve vallom. Isten gyermekei között. Szeretném. Legyünk őszinték. Megszólít emberek. máj. vagy csoda tudja mi is vezetett oda. Mert ha sokan kezdenek vezetők lenni. Megszólít vasárnap egy prédikáció üzenete által. Ere a kérésre válaszol Mózes ezzel a mondattal. legyen értékesebb. És mi van. más szavakkal. hogy tiltsa meg a prófétálást annak a két embernek. hogy minden nap ezt keresi Istennél. De hogyan tudhatjuk Isten akaratát. események által. mi a napi teendő. mikor kell megállni. hogy ha jól értjük mai gondolkodásunkkal. így Mózes nem marad vezető. hogy más ne prófétáljon. ha megfelelő csendben keresem a Vele való közösséget. mint ahogyan egy igehirdető nevezte a Jézusra sokszor nem figyelő apostolokat. hogy hetven ember prófétál a Lélek által. csendes imában. az a küldés ideje volt. Ébredés után leggyakrabban arról gondolkodom. különösebb. egyszer viszont arról is olvasunk. ha válaszol. amitől ismét én legyek az élen. Kálvinról azt írják. Nagyon sokszor hangzik el. miken intézd menésem. Valahogy a mai körülmények. segíthet a minőség javára. hol a határ. Nincs féltékenység a szolgálat miatt. 2010. kicsit bosszús vagyok. valahányszor olvasom Szavát. A próféta arról ír ebben a versben. tanítása nélkül pedig sokszor tapasztaljuk. az veszélyes. mennyire másként telik a napunk. csak ő. ahol szükséges és egészséges a verseny. csupa jóindulattal mondta Mózesnek. ami nekem van. Egy ismerősöm többször küldött elektronikus postán igemagyarázatot. Ne akarjak hamar belevágni a sok dologba. hogy már nem tudjuk. ő csak egy lesz majd azok közül. hiszen ha tisztességes eszközökkel történik.

aki bűneinkért megítéltetett. hangzanak a leggyakoribb 76 . minden gondolkodás nélkül: a pokolba. Miért? Mert nem vagyok elég jó. amit hallottunk. sőt feltámadt Jézus Krisztus. hogy a mi gyülekezeteink nagy része nem készül a mennybe. hanem a beszéd. vagy hetvenet. Ő fog visszajönni.13. Az Ő kezében leszünk. És Ő mind a mai napig közbenjár és esedezik az Atya előtt értünk. Egy idő után megunják.14. de nem tartunk meg. hogy valakiben felismerjük. ítélni élőket és holtakat. Jézusom. és segíts. gyermekei vannak. de köszönöm. és Isten is őbenne. meg. amit hamar megszeretnek a gyermekek. hogy azt énekeljük. oda másféle emberek jutnak. kéri. valamint a saját szavaink fognak minket elítélni. győzelmét velünk akarja megosztani. vagy kevésbé tudatosan. Segíts ma is örvendeznem ígéreteidnek. hova jut majd halála után. Uram. Másról sem tudnak beszélni az egyházban. adjak valamilyen kulcsot. hogy azt az éneket énekeljük. épüljön közöttünk is Országod. Van olyan ének. mondják egyesek. vagy csak tehetetlenül. nagyon ritka még az. az nem neki való. hogy mi is Neki szenteljük életünket. a Bibliáról. aki nemrég konfirmált. az egyetlen igazi és isteni szeretet. és két évi kötelező vasárnapi templomlátogatás alatt legalább két havonta egyszer ez a kérdés előjön. csütörtök . aki az Isten jobbján van. oda sem figyelünk. mint szeretetről.34: Ki ítélne kárhozatra? A meghalt. de a kárhozatot fogadja el. fenti gondolatok miatt. dicsőségét. Szavam nincs. akiket kiválasztasz. Olyan nagyon szomorú az. Ő fog ítélni. máskor a Józsuék szólalnak meg a gyülekezetben. hogy mit jelent az önfeláldozó. hogy legyen meg a Te akaratod. és esedezik is értünk? Isten az ítéletet a Fiúnak adta. Vallásórán szeretünk énekelni. mert a lelkész nem hagyja. mint a gonosz szolgát. aki családos. beletörődve. aztán megint szívesen éneklik. Válasza. a döbbenettől. esetleg egymilliót. máj. 2010. ki küld a kárhozatra? Milyen jól mondja Jézus. Megyek a pokolba. péntek – Bonifác 1. az Istenben marad. amit feltámadásával szerzett. mondja egy tizenéves. És ismerjük el alázatosan és szégyenkezve. Konfirmációkor énekeltük: így jutunk végre örök élet s üdvösségre. hogy szeressük egymást. ma is csak azt szeretném. minden megrendülés nélkül. hogy több hónapig minden héten el kell énekelni egyszer. Ma kéri egy harminc körüli fiatalember. Hahotázva felel. vagy egyet. Vajon így vagyunk mi is a szeretettel? Ha sokat beszélünk róla. és Lelked által őket is elküldöd. a többiek óbégatásba kezdenek. Ki fog elítélni. örök életet szereztél. Konfirmáció után pár hónappal egy fiataltól kérdem. vagy többször is. sőt. hogy elmondhassuk: bárcsak mindenkiben munkálkodna Lelked. vagy a gyülekezeti tag. tudom. aki feltámadásának erejét. Istenem.16: Aki a szeretetben marad. hogy Te nem kárhoztatsz. hogy benne és általa Isten Lelke munkálkodik. hogy Jézus minket fölvisz majd önmagához a mennybe. felhasználsz közösségünkben. Hanem tudatosan. aki életével mutatta meg és tanította meg nekünk.nem munkálkodhat a presbiter. hogy nem. Miről is volt szó az istentiszteleten? Hát Istenről. néha azért. aki életét adta értünk. hogy érdem. vagy kegyelem. megbecsült a munkahelyén. Kissé viccesen kérdem: a mennyország kulcsát kéri. aztán unosuntiglan kérik. máj. egyházunkban 12 embert. vallottuk is a hitvallásunkkal. legyen érte hála Neked. Pár hétig ki kell hagyni. 2010. már unjuk. hogy ő nem ítél. hogy nincs érdemem.mennybemenetel – Szervác Róma 8. Ha valamelyik gyermek újra kéri. minket is részeseivé akar tenni mindannak. De nekünk Ő az a Megváltó. Ha ehhez. majd elismerjük. Ő az. Van olyan. Nem számít két éves felkészítő. János 4.

lehet. S közbe rádöbbenek. Egyesek azt mondják. Aztán mi is a szeretet? Kezdődhetnek a vég nélküli fejtegetések. és a papi szolgálatot is a néppel. de nem gondol arra. ezekkel a szavakkal Éli főpap ismét nemtörődömségét bizonyítja. meghódol a döntés előtt. Tegye azt. arra mindig igényt tartunk. tegyék. töltsön be teljesen a szeretet. Van. az mindig szeretetéből fakad. nem legyen vállvonogató közömbösség. amikor megtudta. mit mondott Isten Abrámnak. van. Adni a szeretetet. és szép hitvallás. Kérdés az. Isten akarata szent. Rábízza Istenre az ítéletet. három rövid. tegyen amit akar az Úr. nagybetűvel. aláveti magát az Úr akaratának. fiait is. ahogyan erre is van példa az Írásokban. amikor emberi formában jelennek meg angyalok. Vele betöltekezni. Legalább két értelmezés lehetséges. ezzel megutáltatta magát is. az isteni atmoszféra vesz körül. s nem szegülünk ellene. ami nem fér össze az Istennel. hiszen amit Isten tesz. amikor szózat hallatszik. János apostol elsősorban kijelenti. Nem. Vagy nem törődött. Sajnos. amit akarnak. viták. szombat – Zsófia 1. de kapni. oda tartozom. hogy talán még meg lehetne változtatni Isten döntését. ez az igazi szeretet. akkor is hitvallással. Benne. Ha pedig valamire az Úr végső döntést mond.4: Abrám elment. hogyan beszélt Isten Abrámmal. A szeretet maga Isten és a mi életünk el van rejtve ebben a szeretetben. hiszen ebben a csodálatos közösségben a szeretet otthon van. Ő a Szeretet. gondolat. Itt a Biblia 3 igeversben írja le. vasárnap – Mózes 1. nincs benne az írásban. ebbe is hamar belefáradunk. amikor azt kéri szolgájától. semmiképp ne legyen nemtörődöm magatartás. amit jónak lát. hogy Éli éppenséggel hitvallásként mondja. itt csak a lényeget jegyezte le a szerző. hogy ezt kell-e mondjuk. A másik lehetséges értelmezés pedig azt mondja. Éli pedig engedte. amikor álomban beszél Isten. hogy a szeretet az maga Isten. hogy talán Isten utasítása valamivel részletesebb volt. mindent Ő irányít. és egyértelmű. a legbölcsebb. neki már mindegy. van. vagy nem volt elég erős. az Istennel való közösség megmagyarázhatatlan. alázattal mondjuk: Ő az Úr. Az. de mindenképpen csodálatos életmódról. hogy mind a kettő. Éli főpap szavai ezek. a szeretet minden egyebet kizárt. hogy bizonyos döntéssel kapcsolatosan ne akarjon többet közbenjárni. 77 . a mindennapokat.18: Ő az ÚR. ahogyan azt az ÚR mondta neki. az jó. legyen meg az Ő akarata. Nem írja a Biblia. mint szó. máj. akkor melyik értelemben. És a szeretet több. ennek a fontos eseménynek az elején Isten egyértelműen megszólítja Abrámot. Veled szeretnék maradni Uram. ennek a résznek. nem tudjuk igazán. ami lehet szép hitvallás. Most pedig tudja. Önmagában ez a mondat igaz. az Istenben maradni. de annál valóságosabb megvalósulásáról van szó. És Isten bennem Lelke által munkálkodik és uralkodik. hogy Isten ítélete jogos és igaz. Sámuel 3. hogy mit tervezett Isten számára és engedetlen fiai számára. magyarázatok. nem törődik. azt úgy sem lehet megmásítani. és ha igen. ha Isten kijelenti az Ő ítéletét. bocsánatért való esedezéssel. elemzés tárgya. őt egész lényünkkel befogadni. egysoros mondatban adja elénk. de több még a cselekvésnél is. Maradj velem Istenem. máj.válaszok. Sámuel közvetítésével. 2010. érthető parancsot ad neki. ha ez neki szenvedést jelent. de fiai eltértek az Isten útjairól. vagy nem tud semmit tenni. 2010. őszinte megbánással. mind a kettőnek vannak hívei. Mózes 12. Itt valami szinte titokzatos. hogy legyen Isten akarata. így. minden pillanatunkat betöltő élményről. Itt. ha elfogadjuk.15. még akkor is. Én Istenben élek. Azt is csak feltételezhetjük.16.

hogy éppen abban az órában. Nem. Kiálts. Engedelmesség a legmegfelelőbb magatartása a teremtménynek. Isten kegyelmez. és örvendezz az Ő válaszának. orvosilag. amiről tudod. nincs más feladatod. nem is kellene végigjárni minden lehetetlen és képtelen próbálkozást. Mihelyt meghallja. hogy szükség esetén bátran hozzá fordulhatsz. s tegyen minket is ilyen engedelmesekké.” És hitt ő. Amikor. hétfő – Andor Ézsaiás 30. amikor ennek eljön az ideje. És az is ott van. ameddig emberileg. Mihelyt meghallja. aki arra bíztatott. ne késs. Ha jobban meggondolod. Kiálts hát. ha egy nagy és fontos beosztásban levő személy felajánlja. nincs más előfeltétel. hogy adjon az Úr nekünk is engedelmes szívet. valamint egész háza népe. nem habozol. ahogy az Úr mondta. egyfajta nyugodtságot jelent. Nekünk ezer kérdésünk lenne. aki tud. azt teljesíteni kell. máj. akár valamilyen más gonddal küzdve megérkezünk emberi lehetőségeink határához. amikor komoly a baj. Istent miért hagynád a végére. Van egy nagy pártfogód. egyfajta biztonságot. hogy tudod. Isten várja. Neki egyértelmű: Isten az Isten. engedelmesség az egyetlen elképzelhető lépése Abrámnak. nincs kétség. Ugye. Kezd Vele. ami számunkra legfurcsább. amint énekünk mondja. Kiálts. földi lehetőségek szerint lehet segíteni. 2010. mennyire Rá szorulsz. hogy hívd segítségül és Ő segítségedre siet. Amikor azonban akár betegséggel. mai gondolkodásunk számára legérthetetlenebb. hogy segítsen Isten jobban hinni abban. Vegye el az Úr szívünkből a sok okoskodást. hogy URunk beszéljen velünk is ilyen világosan. Megállapította tehát az apa. hogy mikor szólítod meg Őt.18. hogy Ő hallja és kegyelmezzen. Ameddig van reménység. bármennyire is nem akarnánk. Nála kész a megoldás. kegyelmezni fog. de úgy. ha hozzá kiáltasz. mennyire Ő az egyetlen. hogy megsegít. amelyben ezt mondta neki Jézus: „A te fiad él. aszerint éljünk. Tulajdonképpen erre a mai igeversre az imánk az kell legyen. ha megajándékozhat szeretetével. a kétségbeesés 78 . De talán azt is hozzá tehetjük. Csak kérdd. gyönyörködik abban. 2010. És mi ismerjük fel a Tőle jövő üzenetet. mikor ismered fel végre. végső soron aki segítségét ígérte. mit jelent. hogy nem sikerülhet emberi erővel és emberi bölcsességgel. ahogyan. az mind nagyon jó számunkra. arról nem érdemes okoskodni.Utána. hogy amit Ő nekünk szán és tőlünk vár. kedd – Alexandra János 4. Ő már kigondolta a szabadulás útját. Bizonyos. az szent. nincs kötelező lista. amikor gyermekének akár csak egy kis problémája van is. máj. Minden szülő tudja. az ősatya viszont nem mai fejünkkel gondolkodott. ellenkezést. De legyen imánk az is. mint Abrám. rögtön válaszol. Sőt. amint mi azt helyesnek véljük. válaszol. válaszol neked. ameddig. ne akard egymagad megoldani. Ő mond valamit. és mit jelent.17. ne keress egyéb utakat. s akar segíteni. az a legjobb. van egy hatalmas Istened. nincs hosszas fejtegetés. amit emberek ajánlanak. kiálts Istenhez. és sok keserűséget és kudarcot spórolhatnál meg. hogy kegyelmét árassza rád. jobb lenne mindjárt az elején a legnagyobbal kezdeni. sem pedig párbeszéd.19: Bizonyosan megkegyelmez az ÚR. Nincs más üzenet. hogy akként cselekedjünk. Úgy legyen. amint mi gondoljuk. Szinte lesi. Itt is sok a gond mai magatartásunkkal. akivel. ne próbáld végig mindazt. nem következik kérdés. Bizalommal fordulj Hozzá. hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. amit végig kellene teljesíts. kezdd el most. akkor bizony nagyon hevesen kezd verni a szívünk. bizonyosan segíteni is fog. hogy legyünk hívek. mert mi engedelmeskedni is hajlandók lennénk. de reménykedünk is.52-53: Azt mondták neki. kegyelmének. addig talán aggódunk.

határánál találjuk magunk. Mit tegyek, mit tehetek még. És kiderül a történetben szereplő apa számára, hogy ott van közel Jézus. Tulajdonképpen Jézus mindig ott van közel. Segítségét kéri, kétszer is egymás után, szinte erőszakosan. De hát nagy a baj és sürgős segítségre van szükség. Jézus alig pár szóban válaszol az unszolásra: menj, fiad él. Megint magunkra gondolok, lehet, hogy mi nem elégedtünk volna meg ezzel a válasszal, lehet, hogy további megerősítést kértünk volna, esetleg tovább erőltetjük, hogy Jézus jöjjön velünk. Az apa elindul, de lehet, hogy helyesebb lenne azt mondani, hogy rohanni kezd haza felé. Jönnek elébe a szolgák, már messziről látja a mozdulatokról, a testbeszédről, hogy jó hírek várják. Él a fia. Hogyan? Mióta? Kiderül, ami eddig is valószínű volt: Jézus szava óta. Ez elég, azt írja János, hogy egész háznépével együtt hittek Jézusban. Egy könyv címe szerint: nincsenek véletlenek. A hívő keresztyének ezt tapasztalatból is tudják: Az Úr csodásan működik, noha sokszor útja rejtve van. Az eredmény viszont nincs rejtve, a gyógyulás, az élet, az új, megújult élet hirdeti: Jézus hatalmas Isten, Ő az életet szolgálja. Ma is. A mi életünkben is. Hirdesse az Úr felőlünk, szeretteink felől is: Él. Higgy az Úr Jézusban! 2010. máj.19. szerda – Buda 1.Mózes 18,14: Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Isten iránt való kéréseink és elvárásaink legtöbbször az emberi vagy természeti törvények szerinti lehetséges korlátain belül vannak. Azt kérem Istentől és azt várom, ami megtörténhet ugyan, de mivel van valamennyi százalék lehetősége annak, hogy esetleg ne következzen be a várt esemény, Isten segítségét is igénybe venném. Uram, mivel sikerült elvetni a gabonát, jó lenne, ha esőt adnál. De mondjuk, az időjárás alakulása, az esőfelhők jósolt közeledése is arra jogosít fel, hogy esernyővel induljak útnak, de azért Tőled is kérem. Ez még nem is baj, de az már kicsinyhitűség, ha ezen felül semmit nem merünk kérni és várni az ég és a föld Teremtőjétől. Sőt. Itt arról van szó, hogy Isten egy ígértet tesz, azt, hogy Sárának fia fog születni. De Isten ígéreteit is sokszor a lehetséges vagy emberileg felfogható hamis szűrőjén keresztül szemléljük, fogadjuk el, vagy utasítjuk vissza. Egész életében gyermeket várt Sára és Ábrahám, évek óta ezt Isten meg is ígérte, most pedig a határidőt is megadja, ameddig a gyermek meg fog születni. Sára most már tudja, emberi tudás szerint, hogy ez nem lehetséges. Isten pedig azt kérdi, van-e valami lehetetlen Istennek? Tévesen szoktuk ezt az igét is sokszor idézni és értelmezni, mert bűnös fantáziánk elindul és azt fejtegetjük, hogy mi az, amit kitalálhatunk, hogy Istennek lehetetlen legyen. Tudunk-e olyan okosat kigondolni, olyan nagyot kitalálni, amit Isten ne tudjon, vagy ne akarjon megtenni. Itt Isten azt mondja, hogy amit Ő megígér, annak ellenállni senki és semmi nem tud, az Ő akarata hatalmasabb bárkinél és bárminél. Ezért bízhatunk Benne minden fenntartás nélkül, hiszen mindaz, amit megígért, beteljesedik. Arra bíztat minket a mai ige, hogy jobban bízzunk az Úr szavába, építsünk ígéreteire, higgyük el, az Ő akarata és csak az Ő akarata teljesedik be mindig. Köszönöm, Uram, hogy nincs lehetetlen, nem létezik akadály a Te terved beteljesülése előtt. Legyen meg akaratod a mai napon is, az én életemben is. 2010. máj.20. csütörtök – Bernát Efézus 1,9–10: Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Tetszett az Istennek. Nem ismerem sok vallás tanítását, de azt hiszem, elég sok helyen előfordul, sőt, az alaptanítások közé tartozik, hogy minden a szerint történik, ahogy az istennek vagy az isteneknek

79

tetszik. A mi URunk is szuverén Úr, és még ráadásul Ő az egyetlen, aki létezik, és mégsem kényúr, hanem kegyelmes Atya. Legtöbbször, amikor az Ő mindenek feletti akaratáról van szó, akkor a megváltás, a kegyelem van a középpontban. Itt is arról beszél az apostol, hogy saját akaratából megajándékozott minket az Ő akaratának megismertetésével. Isten kijelentő Isten. Maga a Biblia a Lélek ihletése szerint íródott, tehát Isten akaratának kijelentése. És a mi egyetlen lehetőségünk a természeti világ fölötti valóságról bármit is megtudni, és Istent, az Ő személyét, akaratát, útjait megismerni. Ő pedig adja nekünk szavát, kijelenti titkait a maga idejében, megismerteti velünk mindazt, ami szükséges és elégséges a földi életre és az üdvösségre. Ebben az igében is egy kijelentést olvashatunk. Azt, hogy Krisztus tartja egybe a mennyet és a földet. Jézus Krisztus van mindennek a középpontjában, fel sem tudjuk fogni azt, hogy mekkora áldás Ő számunkra, mekkora ajándékot hozott és kínál nekünk. Isten azért jelenti ezt ki, azért hirdette hangosan, hogy Ő a szeretett Fiú, hogy mi teljes szívünkkel elfogadjuk és imádjuk Jézust, hogy mindent általa fogadjunk el, általa járuljunk az Atyához, Ő legyen ne csak szavakban, hanem valósággal is életünk középpontjában, mint egyházunk és életünk Ura. Jézusom, az általános vallásosságtól juttass el az élő hitre, a Veled való közösségre. Benned szeretnék élni, élj valósággal bennem. 2010. máj.21. péntek – Konstantin Jelenések 19,7: Uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya. Gyakran úgy olvassuk Isten igéjét, és úgy hallgatjuk annak magyarázatát, hogy tudatosan vagy kevésbé tudatosan az van a gondolatainkban, hogy ehhez mi közöm, ez mit segít nekem, mire használ az életemben, ebből mi az, ami ma nekem értékes lehet. És ebben a gondolatsorban ritkán jön elő Isten dicsőítése. Sok ember így fogja fel és éli meg vallásosságát, vagy annak hiányát. Szinte mottója az embernek, hogy Istenre, Bibliára, egyházra, lelkészekre nincs is szükség, ne tégy rosszat és éld az életed, ahogyan akarod. Ha pedig lelki erőre, segítségre szorulsz, talán az imádság hasznos lehet, azzal még próbálkozhatsz. Én központú, önérdekű lett vallásosságunk is, hiányzik belőle sok minden, elsők között a dicsőítés. Templomainkban is ritka és szép kivétel már az, ha a gyülekezet egésze énekel, ha azok is, akik nem tudnak énekelni, követik az énekeskönyvből az éneket. Olyan másodlagos az ének, hiszen nálunk a prédikáció van a középpontban, esetleg azt is hozzá tesszük, mi az ige egyháza vagyunk, az igére figyelünk. A Bibliában, de az életben is, ha valakinek nagy, igazi öröme van, gyakran énekre fakad. Ilyenkor az jön ki a szívéből, ami a mélyen van. Ha az Istennel való szoros közösség, akkor a dicsőítés, ha valamilyen bűnös vágyak, akkor bórdalok és egyebek. Isten gyermekeire, bibliai időkben, és az egyház két évezredében is jellemző a dicsőítés. Aki találkozott már Isten kegyelmével, szeretetével, annak betelik a szíve és onnan fakad ki szavakban és dallamokban, a hála és öröm jeleként. A mennyben nagy sokaság dicséri Istent. A földön is hangzik a hívás: jertek, dicsérjük együtt Istenünket, Megváltónkat. A lélek eljövetelének ünnepén is örömteli lesz sok ember szíve, akik dicsőíteni fogják a mennyek Urát a Lélek ajándékáért. Mai napon is adjon Istenünk örömöt életünkben az által is, hogy emberi hivatásunk egyik alapfeladatát, legszebb felelősségét, örömteli lehetőségét gyakoroljuk: dicsérjük az Urat.

80

2010. máj.22. szombat – Júlia Malakiás 3,2: De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? A mi Istenünk megemésztő tűz. Nem állhat meg előtte semmi bűn, álnokság, képmutatás, valaki azt mondta, hogy a bűn leghalványabb árnyéka is Isten számára világméretű szenvedést jelent. Mi sokszor elég könnyelműen járulunk Isten elé. Valóban azt mondta Jézus, hogy mint Atyánk elé, úgy jöhetünk Istenünkhöz, de ez nem jelenti azt, hogy elmaradhat a tisztelet és főként a bűnbánat. Gyakran úgy kérjük és várjuk Isten eljövetelét és az Ő igazságát, hogy mások tévedései, bűnei, ellenünk elkövetett tettei vannak szemünk előtt, és keveset gondolunk arra, hogy ha meghallgattatik imánk, és Isten igazságot tesz, akkor ezt velünk kezdi. S ha mi nem találtatunk előtte tisztának, hanem magunk megvizsgálása nélkül, csak mások ellen vártuk az Úr eljövetelét, akkor, jaj, nekünk. Isten megjelenésétől megrémült a választott nép, amikor a hegyről szólalt meg az Úr. Illés, az egyik legszentebb életű próféta sem viselhette volna el az Úr megjelenését, ezért csak jelenlétének jeleit észlelhette. Ezért Isten emberi formában jelent meg, hogy a Vele való találkozás ne jelentse vesztünket. De Jézussal találkozni is mindig döntés elé állította az embereket. Aki Őt hallgatta, Vele beszélt, találkozott, az vagy megigazulva, testileg-lelkileg meggyógyulva távozott, új élet lehetőségének ajándékával, vagy Őt elutasítva búsan, vagy dühösen ment tovább a széles úton, amely a kárhozatra visz. Közömbösen nem maradhat senki, aki Jézussal találkozik. De az emberi megjelenése után az Úr beszélt az Ő második eljöveteléről is, amikor már a kegyelmi idő véget és, és Ő azért jön majd, ahogyan hitvallásunkban is mondjuk, hogy ítéljen eleveneket és holtakat. Akkor majd, mondja az Írás, azok, akik későn ismerték fel Őt, és nem éltek hitben, azok majd kívánatosabbnak tartják, hogy a hegyek zúduljanak rájuk, mintsem találkozzanak Jézussal az ítéletre. Az övéi viszont akkor sem félnek, hanem örvendeznek, hiszen az ő Megváltójukkal lesznek örökké együtt attól a pillanattól. Jézusom, magamtól nem állhatok meg előtted, de hiszem, hogy engem is megváltottál, Tied vagyok, és Veled leszek. 2010. máj.23. Pünkösdvasárnap – Dezső 1.Thesszalonika 2,13: Szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Pál apostol külsejéről elég keveset ismerünk, de amit tudunk, az, hogy nem volt nagyon vonzó. Beteg is volt az apostol, mégis nagyon sok helyen hirdette az igét. Amikor pedig Istenről beszélt, Jézust hirdette, megváltásra hívott, akkor meggyőző volt. Nem ékesszólása miatt, hanem Isten Lelkének munkája révén. Hallgatói legtöbbször Isten üzeneteként fogadták szavait, sok helyen alakultak gyülekezetek és jutottak üdvösségre Isten gyermekei. Péter apostol, Pállal ellentétben nem volt írástudó, ő egyszerű halászként lett Jézus követője. De pünkösd napján több ezer ember előtt hirdette Krisztust a Lélek indítására és a Lelek erejével. Mintegy háromezren fogadták a halász beszédét úgy, mint Isten kijelentését. Ők is új életet kezdtek azon a pünkösdi napon. Pünkösd ünnepén sok templomban hangzik az ige. Legtöbb helyen a Szent Lélekről szól az üzenet, a Lélek személyéről, eljöveteléről, munkájáról, áldásairól. És talán arról is, hogy a Lélek ma is jelen van, és munkálkodik Isten gyermekeinek életében. Ez látszik is a gyümölcsökről, azaz a lelki dolgokról, azokról a tulajdonságokról, magatartási formákról, cselekedetekről, melyekre mi emberek kevesek lennénk, de a Lélek alkalmassá tesz és megsegít ezeket cselekedni, lelki életet élni. A bibliai időkben

81

és ma egyaránt azok életében munkálkodik a Lélek, akik Őt befogadták. A Lélek befogadása pedig ma is az ige által történik, a hirdetett és a jelzett ige, vagyis az úrvacsora közösségében szólít meg minket Istenünk, és akarja ma is megáldani életünket a Lélek által. Ha Isten arra indít, hogy meghallgasd az Ő üzenetét a mai napon, templomi közösségben, rádióban, tévében, csendes Biblia-olvasás által, akkor az legyen valóban számodra, számunkra az Ő üzenete, amit igaznak tartunk, amit szívünkbe zárunk és kérjük mennyei Atyánkat, hogy a Lélek ereje az ige által munkálkodjék bennünk és közöttünk. Nagyon őszinte imánk legyen a mai napon, vállalva ennek a kérésnek minden következményét, amikor az Úr azt meghallgatja: Jövel, Szent Lélek Isten. 2010. máj.24. Pünkösdhétfő – Eszter Apostolok Cselekedetei 1,8: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Ennek az igének két kulcsszavát sokszor, sokféleképpen hallottuk már magyarázni, mi magunk is tudnánk ezekről beszélni. Naponta érezzük, mennyire fontos az az erő, amit a Lélek ad nekünk. Hiszen egyik nagy problémája a mai embernek éppen az, hogy nincs lelki ereje a nehézségekkel szembeszállni, megküzdeni. Nagyon hamar csüggedünk, feladjuk a harcot, erőtlenek vagyunk. Elképzelni is nehéz, hogy nagyapáink a háború idején, szegénységben, éhség és szenvedés közepette honnan vették az erőt, hogy felneveljenek 8-10 gyermeket, és tizedannyit nem panaszkodtak, mint mi. Ma az erőtlenség egy nagyon elterjedt betegség. És olyan jó hallani, hogy Isten Lelke megerősít, hogy az apostollal mondhassuk, Isten Lelkének jelenlétére alapozva, hogy mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A tanúságtételről, a Krisztusról való bizonyságról is sok gondolatunk van. Nem úgy képzeljük, hogy színes folyóiratokat kellene az utcasarkon rábeszélni az emberekre, hanem a tanúságtétel számunkra azt jelenti, hogy a mi Urunkról, az Ő megváltásáról beszélhetünk az embereknek. De éppen ehhez nincs erőnk. Valahogy úgy vagyunk, mint a tanítványok, már tudjunk, hogy Urunk él, többé-kevésbé feladataink is világosak számunkra, azt is látjuk, hogy világunkban milyen sok ember van, aki még nem jár Krisztus útján, és rászorul a kegyelemre, a világosságra. Mégis tehetetleneknek érezzük magunkat, nem tudjuk, hol és mikor, de főleg, hogy hogyan is kezdjük a tanúságtételt, valami még visszatart attól, hogy bátran elmondjuk mindenkinek az örömüzenetet. Pünkösdkor rácsodálkozunk arra, hogy amikor eljött a Lélek, akkor minden milyen egyszerűvé vált, egyértelmű volt és cselekvő tanítványokká lettek az addigi zárkózott emberek. Ilyet tesz a Lélek, hogy nincs semmi kérdés többé, nem vizsgálja senki, hogy most alkalmas-e szólni, ki fogja hallani, érdemes-e, lesznek-e következményei. A Lélek eljön, van erő, van élet, mozgás, tanúságtétel, megtérés, gyülekezet, egyház, növekedés, jelen van az Isten. Jézusunk tegyen minket tanúivá. Adja nekünk Lelkének erejét. Mi pedig legyünk engedelmeskedni. Jövel, Szent Lélek Úr Isten. 2010. máj.25. kedd –Orbán Máté 6,34: Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja. Jól ismert ige a Hegyi beszédből, szoktuk is idézni, mikor elméleti fejtegetéseket folytatunk a témáról. Meg tudjuk magyarázni az ige igazát, hasznát, érvelni tudunk mellette és ezzel bátorítunk is, ha kell bajba jutottakat, akiknek a holnapja kilátástalan. Csak akkor nehéz ezt az igét komolyan venni, amikor a mi holnapunk lesz egyre reménytelenebb és kilátástalanabb. Pedig akkor sem feledjük el Jézusunk ezen szavait, sőt, még próbáljuk is önmagunkat bíztatni, hogy ne gondoljunk rá, ne

82

mint a ruha. lakói pedig úgy elhullnak. Köszönöm. az úgynevezett tudósok egy része szerint ugyancsak évmilliárdok múlva. Számos oka van annak. Ha felkeltjük érdeklődését. Előbbiek szerint több milliárd éve kezdődött az Univerzum. próbálkozunk. És azt is elmondta. hogy gyűjtsünk mennyei kincseket. Ezért is az Úr szava igaz. amit Ő megjövendölt. akármilyen szép és kívánatos lenne. ami lekösse a figyelmét. Bármire ránézünk.20: Nem én élek. kérdezzük tovább félelemmel. Ez az öröm is segít minket arra. Múlandó.6: Az ég szétfoszlik. hogy 2 percig ne gondolj a rózsaszín elefántra. hogy sokat próbálunk aggodalmaskodni. Szép tapasztalatunk lesz majd. máj. De abban is egyet értenek. gondja lesz Istenünknek. hogy mindezidáig Isten ígéretei beteljesedtek. Mert egy kicsit mi is gyermekek vagyunk. annál inkább erre gondolunk. mert Ő teremtett mindeneket és még a virágokra vagy madarakra is van ideje és figyelme. hanem Krisztus él bennem. amire szükségünk lehetne az új korszakban. s máris csak az van minden gondolatomban. de rögtön kiengedi kezéből addig ragaszkodásának tárgyát. szabadon idézem. 2010. mert úgy nehéz nem aggódni. ameddig nem kínálunk fel neki valami mást. pár ezer éve. ezt a bizonyosságot a Te szabadításodban. mint a füst. és a föld szétmállik. vagy esetleg valamilyen veszélyes dologhoz. Ez mind igaz. A világnak volt kezdete és lesz vége. Egyike ezeknek az Úr adta szabadítás feletti öröm. hogy azt felszólításra tegyük. hogy recseghetnekropoghatnak e világ eresztékei. Uram ezt az örömöt. hogy nemsokára visszajön a mi URunk. szerda –Fülöp Ézsaiás 51. hogy mi Isten szavának hiszünk. Mi is engedjük ki szívünkből minden aggodalmaskodásunkat és keressük Isten Országát.26. hanem előtte hosszasan és érthetően kifejtette. valamint annak hiábavalóságáról és eredménytelenségéről. arról történészek és archeológusok is beszélnek sokszor. majd idejében kínálja a megoldást. De azét nem bizonytalan. A hívő keresztyének szerint a jelek értelmében nem sokára. akkor észre sem veszi. Mire ne gondoljak. hogy pár ezer. vajon hogy lesz. Megváltónk viszont arra bíztatott. Egy kisgyermek addig ragaszkodik ordítva a játékához.27. a felírat ott olvasható: múlandó. 2010. koncentrálj nagyon arra. abban a keresztyének között sincs összhang. hogy a múlandót könnyebben elengedjük. nem látható érték. egyik ezek közül az. Ezek értéke nem fejezhető ki aranyfedezetben. egyetlen hívő üdvössége meg nem rendül. hogy mire kell gondoljunk. hogy mennyire fontosak vagyunk Istennek. a keresztyének szerint hat nap alatt teremtette Isten a világot. vagy több millió/milliárd éves világunk. De az én szabadításom örökre megmarad. mint a legyek. minél jobban igyekszünk kivenni azt a kezéből. Talán Kálvin mondta. Nem csak ezt a mondatot tanította Jézus. nem szabad kétségeskedni. Isten gondoskodása és szeretete. annál jobban kiabálva. Akkor majd kiderül. Nincsenek e világ kincsei között átmenthető értékek. de legalább egy olyan képzeletbeli szemüveget próbáljunk fel néha. hanem biztos kincs. ezt lehetne felírni e világon mindenre. Minél jobban próbálunk nem aggódni. A valódit pedig annál inkább megragadjuk. csütörtök –Nándor Galata 2. Ennyiben talán megegyeznek az evolucionisták és a hívő keresztyének. hisszük. Legtöbbjük nem kézzel fogható. és mégis. Bizonyára nem elég kiragadni ezt a verset a fejezetből. nincs olyan. hogy Isten miként gondoskodik mindenről. kérdezgetem magamtól. hogy ezen a világon minden múlandó. a mennyei kincseket.aggodalmaskodjunk. mire kell törekedjünk. mint megtörtént eseményekről. Arról is beszélt Jézus. Mint az ismert szórakoztató játékban. amin azt írja: múlandó. amit kezébe vett. hogy lesz vége. 83 . máj. Sajnos.

csak a teljes átadás késik még. péntek –Emil Ézsaiás 51. hiszen csak őket választotta a Mindenható. ennek értékeihez. hiszen nem vagyunk minden ismeret birtokában. Annyi minden van. Később néhány dolgot én nem tudok. Ez egy teljes uralomátadás. hanem Krisztus kezébe tette egészen. Istennek különös áldását élvezi.Pál számára a Krisztussal való közösség olyan valóság. Teljesen kizárni nem lehet. A pünkösdi csodában is kiderült. maga Izráel egyik nagyon fontos kötelessége lett volna. Pál Jézusra figyel. néha ezzel visszaél. benne. minden nép a maga nyelvén hallotta. hogy egészen Övé legyen életünk. Az utolsó versben aztán mindent Jézus. sőt. a maga életvitelével. felfedezzék. hogy minden más nép utálatos az Úr előtt. mint az ismert Halleluja ének záró sorai. Őérte él. amit szeretnénk megtartani. hanem már elkezdtük több/kevesebb ideje átadni az életünket. és a többi elvesszen. 2010.28. Hogy elmondhassuk. Isten. aki ennyire átadná életét Krisztusnak. olyan nehezen hisszük el. Istennel való különleges kapcsolatával üzenet legyen a népek és nemzetek felé. hogy Ő minden nép Istene. és nem keveset. Ma egy kicsit mintha a dokumentumfilmek elemző stílusát vettük volna át. akik néha fokozatosan adjuk át az uralmat Neki. Pál megtérése egy napon történt. hogy Krisztussal való teljes közösségben ezek már nem lehetnének életünk részei és céljai. miközben saját népét különös szeretettel irányítja. Kívülálló elemzőként próbáljuk megmagyarázni. Valahogy úgy. és milyen sötét korszakokat kellett megéljen ahhoz. és megélhessük: nem én élek. Legyen hozzánk irgalmas az Úr. az igazság koronája várja Krisztusnál. nem az Isten akarata. Isten itt a népeket és a nemzeteket szólítja meg. de keveset még én. Sokkal inkább az a szándéka Istennek. annyira. Az is bizonyos. nemzetek! Mert tanítás származik tőlem. Minden ilyen esemény mögött azonban 84 . semmit én. hogy jó úton vagyunk. hogy egy nép megmaradjon. Fáradozik. melyikhez hogyan viszonyultak. hanem Jézus Krisztus él általa. Jézusért munkálkodik. hogy amikor befejezi ezt a földi pályafutást. hozzánk.4: Figyeljetek rám. ami viszont nem jelent tétlenséget. amiről feltételezzük. hogyan viszonyult Izráel a maga Istenéhez. mint nép. közeledve a teljes átadáshoz. Istennek azonban van üzenete a többi népek felé is. és így meg is érthette. ha már törekszünk. amit akkor apostolai által közvetítet. hogy nem a jó úton halad. semmit Jézus. megszerezni. hogy Krisztussal élni nem veszteség. hanem teljes élet. Jézusra hallgat és mindig. Remélhetően nem vagyunk már abban a kezdeti állapotban. és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. missziót folytat. tekintetét nem veszi le a többi népről sem. és a bálványistenek hiábavaló tisztelete milyen áleredmények mögött rejtőzködő hiábavalóságokat eredményezett. azt vizsgálgatjuk időnként. Krisztus él bennem. ezeket Jézus. gondját viseli és megáldja. Izráel a választott nép. de talán így fogalmazhatunk. hogy az Ő szavát. amikor Isten segítségét kérjük saját céljainkhoz. mindenben Neki engedelmeskedik. életét akkor egyszer s mindenkorra Jézusnak adta. nem jelenti azt sem. amit így tud legtalálóbban kifejezni. hogy egyre inkább Krisztusé legyen életünk minél több része. Aztán a legtöbbet Jézus. Eljutott az Isten üzenete a nemzetekhez. mintha ő maga nem is létezne már. és minden nép javát akarja és meg is tudja adni. tusakodik az első gyülekezetekért. hogy az elfordulások idején ráeszméljen. hogy melyik népnek milyen istene vagy istenei vannak. hogy a népek mind Rá figyeljenek. a szolgálatban felemésztődik. máj. ennek tudatában is van. hallgassatok rám. élete már nem sajátja. hogy. Úgy gondolják. Lehet. Jutasson el oda a mi Istenünk. hogy neki nincs többé semmilyen felelőssége ebben az életben. hogy aligha van ma olyan ember. melyekben ezt a fejlődést találjuk: az első vers végén: mindent én. Olyan sok minden és olyan sok mindenki köt minket e földé élethez. nem-törődést. élvezni. ti népek. hogy azt mondja.

és én örömmel. Aki belenézett ennek az isteni világosságnak ragyogásába. egyszerűen igaznak tartjuk. amit Fia által tett értünk. szinte mindenki által helyesnek gondolt szemléletünkön változtatni. sok szenvedése. bocsánat. s akkor majd szeret az Isten és megsegít. mert mindenki azt hisz. Ő hirdeti: figyeljetek Rám. amiről mi meg azt gondoljuk. kiválasztásáról.népek és emberek személyes tragédiája. máj. Isten ígéri. hogy boldogok legyünk a szerint. zsoltárt. és értünk a földi életünkben. ezért szélsőséges. hogy az ezékieli prófécia beteljesülése gyönyörűséges.29. hogy istenfélő és Istennek tetsző életet éljünk. Istennek tetszővé válni. Sokszor nincs benne az Úr akarata sok erőlködésünkben. az Ő útjai vezethetnek el a tartalmas és célszerű életre. hogy milyen nyakatekert gondolat az. örök életünkért. az megírja a 119. ugyanakkor a minden és semmi határait feszegeti. hogy igaz. Egyoldalúan gondolkozunk. és Ő már segített mindazzal. hogy rendelkezéseim szerint éljetek. s majd csak jó alakulnak a dolgaim. Amit Isten kijelent. értünk az üdvösségünkért. Maradjunk csak annál. Istennel nem számító életmód ez. a Lélek jelenlétét és áldását. Arról most ne is beszéljünk. nem haragszik rám az Isten. Isten törvényeinek és azok megőrzésének világosságában jár. hogy jók kell legyünk. máj. Az Isten törvénye. Mert mi hajlamosak vagyunk az egyoldalú. 2010. néha egész életen keresztül tartó eredménytelen vallásgyakorlata áll. hogy él bennem a Krisztus. feltagyogott láthatóan. hogy elküldi a Szent Lelket. Isten Lelke munkálkodik bennem.27: Az én lelkemet adom belétek.30. vasárnap – Janka Józsué 5. A világosság eljött. azaz Isten cselekszik mindent az Ő Lelke által. amit mi gondolunk boldogságnak. amit néha nem is igazán gondolunk végig. azaz Isten nélküli. tehát nekünk nincs semmi dolgunk és semmi más felelősségünk. melyek Isten szuverenitásáról. Rajtunk csak az Isten segíthet. De ugyanennyire egyszerűsít és egyoldalú a másik gondolatmenet is. megszentelő munkájáról szólnak. Isten pedig szólít. és ezt mondta neki: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? 85 . hogy tragédia legyen az élete egyetlen embernek sem. az a világosság a népek világossága és áldása lehet. Egyrészt ezt elég nehéz jól érteni. várni. és azt művelem veletek. A Lélek teszi lehetővé. azaz tökéletessé. hogy igyekezzek nagyon jónak lenni. Fel kellene fedezni a mondás igazságát: lehetetlen emberi erőkkel istenivé. Gyönyörködik benne és áldás lesz számára. aki szívünkbe költözik. minden az Ő akaratától függ.14: Józsué arccal a földre borult előtte. belülről újít meg minket. Ez pedig az. És nem könnyű helyes értelmét megtalálni azon igazságoknak. hogy Isten kell minket megsegítsen a saját céljaink elérésére. szentté. jó kedvvel élek Isten törvényei és rendelkezései szerint. Az Ő lelkét pedig elküldte. egyszerűsített és szélsőséges gondolkodásra. Ez a gondolatmenet nagyon le is egyszerűsíti a keresztyén életet. Másrészt pedig elég nehéz évek óta ismert és elfogadott. az boldogan mondja az apostollal. mint várni a sült galambot. Aki ezt megtapasztalja. Ő nem akarja. hogy most Istennek hozzuk a nagy áldozatunkat. törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Betölt-e már minket is? 2010. és hogy vezessen mindenben a földi létünk során. szombat – Magdolna Ezékiel 36. hogy minderről minket meggyőzzön. Csak isteni erővel lehet igazán emberré lenni. talán meg sem fogalmazunk igazán. hogy Isten üdvözítsen és minden áldását ránk árassza. Elsősorban tehát jól kell értsük ezt az igét. az örömmel vallja. hogy mennyire isten-telen.

utasít. Sőt. láttam nem is egyszer embereket térdelni ima közben. hogy én üljek vagy álljak. És a lehető legnagyobb természetességgel. Áldott emlékű Zimányi József mondta. vezeti őket. vezet. hallgatjuk az igét. Átkeltek a vízen. a konyhában beszélgettünk. ezek jól ismertek az akkori emberek előtt. máj.27-28: Az én juhaim hallgatnak a hangomra. Ha nem formaság. mert hallja a Te szolgád. hiszen Jézus kezéből nincs olyan hatalom. hiszen. hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem. A juhok viszont figyelnek az Ő szavára. és. az erőt és bölcsességet. s ne nyugodjon bele senki abba. amint ez a kérdéséből kiderül. Az Úr gyermekei követik őt. aki a legnagyobb szakértelemmel és a legmesszemenőbb szeretettel gondoskodik az övéiről. Isten szól. hogy mi hogyan fogadjuk Isten üzenetét? Valahogy nekünk nehezen hajlik a derekunk. térden. úgynevezett modern módszereket vezetnek be mindenfelé. nem arról akar minket meggyőzni ez a magyarázat sem. Ma már nálunk is kihalófélben van az egykori pásztorkodás. nagyon jól esik végre otthon lenni. mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Nincs már olyan kapcsolat ember és állatai között. hanem őszinte szívből jövő alázatunk kifejezése. Az én derekam pedig nem hajlékony. Valahogy nem a test helyzete számít. örök életet készített nekik. Rövid volt látogatása. A mi Istenünk beszél. De sokszor ülve is imádkozunk. Azt a kérdést teszi fel ma igénk. a konyha közepén. az indulatokban. hétfő – Angela János 10. és én ismerem őket. de ez is lehet néha szép szavak játéka. akkor a testhelyzetünkkel is kifejezzük alázatunkat és tiszteletünket. Ennek a népnek nagy része a pusztában született. És valóban. 2010. Úgy. személyesen ismeri mindeniket. Jézus. És mégis. Isten újra szól. Szíve nyitott. mert nem veszhetek el. s így imádkozott. Isten szavának hirdetője előtt megalázza magát és a legnagyobb tisztelettel fogadja az üzenetet. hogy Ő a jó pásztor. ami 86 . Itt Jézus egy kölcsönös kapcsolatról beszél. ha ez a követés azt is magába foglalja. hogy nem vesznek el. amit az apostol így fogalmaz. ők pedig követnek engem. Követik Jézust az engedelmességben.Negyven év vándorlás után a választott nép megérkezett az Ígéret Földére. a porszem előtted sokkal jobban meg kell alázzam magam. nem akart beljebb jönni. és teljes engedelmességre hajlandó szívvel szeretném fogadni üzeneted. Ő megszólít. de ő csak térdelni tud Megváltója előtt. nem nyájszellem. ő is Istentől kapja a megbízatást. Szólíts meg ma is. és szilárdan tartja őket kezében. Mi lélekben arcra borulunk az Úr előtt. Távozása előtt imádkozni szeretett volna. de akkor ott éreztem. hogy ezzel kezdődne a tisztelet. Józsuénak nem csak induláskor adott Isten utasításokat. ami még egy pár évtizede is tapasztalható volt. Jézus arról beszél. az idősebbek pedig a fogságban. és mégis. és nem vesznek el soha. Ha két hétig távol vagyunk otthonunktól. nem kényszer. hogy nem hallotta az Ő szavát. mint Mózes. Egy régi ismerősöm látogatott meg. a jó Pásztor beszél a juhaihoz. és tekintetükkel keresni az ismerősöket.31. Egyik legismertebb és nagyon kedves kép a juhok és pásztor képe. Sajnos. így jobban értik hallgatói. valljuk. A Jordánhoz érkeztek. Józsué vezeti a népet. akkor is. hogy nem lehet néma istennek szolgálni. Én örök életet adok nekik. Józsué pedig Isten követe előtt. És Jézus követői abban is bizonyosak. Arccal a földre borul. nem a testhelyzet a legfontosabb. Jó Atyám. akinek életében Isten áldott munkája lett láthatóvá. a vezetést. hogy felállunk. A mindennapi életből veszi Jézus a példákat. hogy ez az ember megalázza magát az Ő ura előtt. Isten akarata szerint. soha nem volt otthona senkinek közülük. hanem szüntelen. engedelmességre kész. és érezhető alázattal mondta. nem szokás. minden szükségüket ellátja. Jézus példázatokban és érthető képekben mondja el sokszor üzenetét. meghallják azt és engedelmeskednek a Pásztornak. Református templomban az ige hallgatása és az imádság alatt a legnagyobb kifejezése a tiszteletnek az. az Istenre figyelésben.

maradj nyugton! Ne félj. ami a világban van. hogy a mi URunk bátorít minden nehézségben. Elborzadtam a hangnemen. Valós volt tehát a veszedelem. és már a tíz százalékot közelíti. nem volt egyszerű. komoly a fenyegetés. máskor nem hallgat ránk és talán másokra sem. hogy szavaink üresek voltak. Néhány blog-bejegyzést néztem meg a napokban. vagy csak gondoljuk. Adja a Mindenható. Sokszor az marad a kérdésünk. Olyan nagy kegyelme a mi Urunknak. mindenben Rá hallgassunk. hogy nekünk is bizodalmunk legyen. Egy régi ének jut eszembe. De ugyanakkor ne feledjük. hogy könnyen beszél a másik. és a bátorságon is. Mert túl kevés az nekünk. jún. közösségedben biztonságban van az életem és bizonyos az üdvösségem. akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Azt mondják. melyben az olvasott felszólítás elhangzott. csak azért.7: Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak. ne lágyuljon meg a szíved. hogy Isten ígéretei be fognak teljesedni. Az a helyzet. itt próféta által maga a Mindenható Isten üzen Júda királyának. Nem szeretném gyakran olvasni ezeket a bejegyzéseket és a hasonló írásokat. követem a Pásztor lábnyomát. Ezért történik meg velünk gyakran. akkor és ott.1. vagy csak fogunk 87 . és Ő óvja életünket. nem hisznek és nem félnek Isten ítéletétől. mikor. hogy a templomlátogatók száma egyre csökken. hogy ne essenek kétségbe. megszabadít. hogy utánunk jött már sokszor. látva. vagy lehet-e bármikor bárkinek idézni. meddig engedi még szentjeit. hogy a mai egyháztagok és úgynevezett keresztyének nem várják. gondviselése a legnagyobb biztonság számunkra. hogy ne félj. hiszen Isten maga üzeni ezt Ézsaiás könyve által neked. amit én most átélek. jún. egyik sora így hangzott: juha vagyok. kedd – Tünde Ézsaiás 7. gyakran azt válaszoljuk. amivel n küzdök. kinek szól közvetlenül. 2010. Sokszor alaptalanul. mert vigasztalni szeretnénk valakit. a hatalmas Úr szólít fel. a Lélek tehet érzékennyé. Közelebbről ezt a mai igeverset szabad-e akármikor mondani bárkinek. nem jó elszigetelten élni. 2010. Néha könnyen mondjuk másoknak. hogyan. szerda – Kármen Lukács 18. hogy ne félj. hogyan. Nagy kérdés sokszor. Ha pedig minket vigasztalna valaki. Köszönöm. hogy kezedben.kiragadhatna. Manapság hajlok arra. igaznak tartjuk a Szentírást és bizonyos számunkra az. hogy elhordozzák a sok igazságtalanság következményét.2. nem is tudja átérezni azt a nagy nyomorúságot. a gonoszságon. minden jó lesz. és az Istennek való közösség szentségében lehet világossá számunkra. hogy ezt megkérdőjelezzem. az egyik éppen a testvér Izráel. nincs abban a helyzetben. Szeretnék engedelmes követőd lenni. kinek mondjuk az igét. gondviselésének csodái. Azt kell gondolnom. nem marad el az Ő beavatkozása. maradj nyugton. Mert kicsit együgyű állatnak tartjuk a juhot. ami a világban van. Nem azok akarunk lenni. Jézusom. A másik pedig megérzi. akik hiszünk Istenben. Ezt nevezik üdvbizonyosságnak. előzetes imádság nélkül. akik tagadják Isten létezését és kigúnyolják az egyházat és a keresztyéneket. aki ilyen-olyan okokból bajba kerül. Ha pedig Isten valamit ígér.4: Légy óvatos. de azért hangosan. Meddig tűri még Isten mindazt. De hadd higgyük. ha az ember nem ismeri azt. és újra magához ölel. hogy a Bibliában olvasható sok ígéret mikor. nem jó. hogy az a századik juhocska vagyunk. hogy mégis vagyunk még néhányan. vagy az eredmények alapján megtapasztalja. hogy mikor. akik keresztyén mivoltunk miatti kényszerből vagy csak tehetetlenségből lenyelünk sok mindent. hogy mindenben a Pásztort kérdezzük. Úgy gondolom. És itt kezdődnek a kérdések. annak alapja van. olyanok írásait. Júda népét két nép szövetségre lépve fenyegette meg. azt a kilátástalanságot.

Állítólag a meglepődött idős helybéli azt válaszolta. és nincs. 2010. de semmi nem történhet az Ő akaratán kívül. hogy az igazi bajok idején ki az. hogy nem csak. mint egy emberi élet. mikor jössz Istenünk. az utolsó napokban bekövetkező nehéz időkről. és nem lesz távol tőlünk. akire számíthatok. hogy idejében érkezik az Ő segítsége. Manapság az eddigi átlagnál sokkal. hogy imádkozhatunk. még a rosszat is javunkra fordítja. a bűn erős nagyon. nem így. hogy nem baj. melyet hitvallásunk fogalmaz meg. de a hamarosan Isten ideje szerint néha több. hűségét és ránk figyelését. értve ez alatt. nincs senkije. ha tudta volna. Kérdése az igének az. hogy imádságunkat az Úr meghallgatja. aki ne lett volna már zuhanó életszakaszban. türelmetlen és sokszor elkeseredett emberek közösségében egyre inkább magára marad az ember. hogy odautazva. nincs olyan ember. Nem.Péter 1. az Ő áldásainak és gondviselésének eddigi megtapasztalása. Olyan értékes az ismert ének bizonyságtétele: Az én erőm kevés. Olyan drága kincs és különös kiváltság nekünk. Valahogy mi is így vagyunk a Biblia jól ismert igazságaival. Te tudsz. Isten az. légy közel hozzánk a nehéz időkben. csütörtök – Klotild Zsoltár 22. hangzik sokszor a válasz. Nem csak a pénzügyi nehézségek miatt. vigaszt.4. hogy zuhanó repülőn nincsenek ateisták. nem várakoztatja imádkozó választottait. bátorítást. az Istennel való közösségünk.18-19: Tudván. hanem a világ végezetéig minden napon mellettünk marad. hogy közel van a baj. hogy Rád tekintsünk mindenkor. néhány napig láthassák és élvezhessék a hely szépségét és csodáit. A másik bizonyosságunk pedig az. de sokkal többen érzik és mondják. hanem az élet szinte minden területén nőtt a feszültség. azzal a meggyőződéssel. nehezebbek a mindennapi küzdelmek. melyben annyiszor találtunk már útmutatást. vagy mindenképp többnek tűnik. De mégis kérdezzük. akinek nincs lehetetlen. Olyan nagy értékünk ilyenkor. Jézusom. Igazi áldás életünkben a Bibliánk. mi két dolog felől bizonyosak vagyunk: az történik. hanem igazságot is szolgáltat. aki már annyiszor bizonyította hatalmát.3. jún. Egyszer egy világhírű üdülőhelyen egy riporter megkérdezett egy idős helyi lakost. rohanó világunkban. Mivel minden vasárnap halljuk 88 . aki akarja az üdvösségünket. mit jelentett számára ott élni. és ugyancsak Ő az. péntek – Bulcsú 1. hogy milyen híres helyen élte le az életét. És sajnos. 2010. és mindent. és segíts. aki mindig tud segíteni. most sem marad távol tőlünk. Noha ezen a világon egyre csak sűrűsödnek a sötét fellegek. Talán a legmagabiztosabb és legszilárdabb anyagi háttérrel rendelkező emberek is egyszer elgondolkoznak azon. hanem drága véren. hogy nem bosszúért. ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból. aki szívvel-lélekkel mellette legyen. Úgy gondolom. a hibátlan és szeplőtelen Báránynak.12: Ne légy tőlem távol. ideges. hogy.között mormolva sziszegjük. mint saját bíróképességünk. hogy nemsokára milyen kárörömmel fogjuk élvezni mai ellenfeleink büntetését. hogy az Úr. mert közel van a baj. jún. sőt mindig a hitünk. s akarsz segíteni. lehet. amit Megváltónk megjövendölt. aki tényleg mellettem is áll. aki segítsen! Azt mondják. hogy jobban megfigyelte volna a tájat és a környéket. és naponta gyönyörködni azokban a csodálatos szépségekben. hanem szabadításért kiálltunk-e éjjel-nappal a mi Urunkhoz? És várjuk-e az Úr eljövetelét azzal a bizalommal. s úgy érzi. nem ver a Isten bottal. hogy nem veszendő dolgokon. Krisztusnak a vérén. hogy fölemelt fővel várom Őt az égből ítélő bírámul? Isten pedig azt ígéri. amikor azt írja. hát segíts bajomon. Hamarosan. melyeknek látására turisták ezrei évente hatalmas összegeket költenek. számosabbak a problémák.

amit Isten akar. hosszú fejezetekben leírt keresését. nincs lehetetlen előtte. hogy Isten akarata nélkül semmi nem történik. nem sokat jelent. Hanem az Isten szeretett Fia áldozta önmagát. egész életünk is kevés. 89 . hogy erre a felismerésre eljussunk. aki mindent megtehetsz. hogy áldott legyen mindenért Isten akarata. Te vagy az Úr. s hogyan lehet. hogy elmondhassuk. hogy ebből a súlyos helyzetből minket kimentsen. hogy ezt hogyan valljuk. amelyet meg ne valósíthatnál. vagy azt is mondhatnánk. hogy mennyire szerette Isten a világot. és őszinte. és nincs olyan szándékod. már oda sem figyelünk. hogy nincs különleges hatása ránk. Aztán sok mindenen ment még keresztül. Eljuthat valaki Isten hatalmának felismerésére tudományos kutatás alapján is. akaratának alárendelni. Péter apostol leveléből annyiszor hallottuk már idézni. ebből nem is akarnak változtatni. nagyon sokan ebben meg is maradnak. hogy teljesen megalázza magát. sem helyes Istenismeretnek. És sajnos. Pedig sajnos igaz. hiteli meggyőződéssel. hogy mindent megtehetsz. Az is fontos. hogy Isten mindenható. mélyről jövő bizonyságtétellel mondja Istennek: Tudom. hanem szabadok vagyunk arra. Ez az életmód azonban olyan súlyos következményeket von maga után. Péter itt úgy fogalmazza ezt. mit jelent Isten mindenhatóságának felismerése és megvallása a személyes életünkben. tudom. szombat – Fatime Jób 42. Az Ő életének drága áldozatáért mi már nem vagyunk arra kényszerítve. Itt.5. az utolsó fejezetben elér oda.32: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt. melyekért arannyal és földi kincsekkel nem lehetne váltságdíjat fizetni. mert még nem tudja. hogy lehet. hogy üzenetén újra komolyan és mélyen elgondolkozzunk. hogy születésünkkor mindnyájan a széles út elején találtatunk. De nem elég. Pedig drága kincsünk. hogy atyáinktól mi hiábavaló életmódot örököltünk. fölötte áll a világban működő úgynevezett természeti törvényeknek. s ebből sajnos egy megkeseredett beletörődés születik. Sokan a templomba járók közül elismerik. és a többség ezt gyakorolja. jún. Mert ez a hiábavaló életmód nagyon szép neveket kapott. az fölötte van. Mai igénket is. vasárnap– Norbert Máté 10. tehát mindenható. vitáit. jún. de még nem bizalom. méltatlan és felületes lenne pár szóban elintézni mélységes szenvedését. felismerheti. s az. 2010. Jób megpróbáltatásai elején még elég magabiztosan mondta. így egész életünkben szeretnénk és törekszünk hálából magunkat és mindenünket Neki szentelni. arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt. Nem lesz belőle imádság.2: Tudom. Szavaink kevesek hálánk kifejezésére Krisztus váltságáért. Tudás lesz ebből. Amikor először hallottam egy prédikációban. van-e valamilyen gyakorlati következménye. de Isten segítsen minket Jób alázatának és hitbeli meggyőződésének szintjére jutni. hogy ezt valaki kellett alkossa. hogy Te vagy a Mindenható. igazi Írás-értelmezésnek. Jób arról tesz bizonyságot. hogy megmaradjunk a hiábavalóságokban. Fontos. Az Úr őrizze meg mindenki életét Jób szenvedéseinek hányadától is. hitvallásunk szavai szerint egy hajszál sem esik le a fejünkről.azt. hiszen úgyis az lesz. Tudom. hogy nem hiábavaló.6. aki alkotta. Ez sem mondható valódi hitnek. 2010. nem akartam elhinni. Ő bármit megtehet. az Úrnak tetsző módon. hanem célszerű és tartalmas életet éljünk. Ha a világ működését tanulmányozza valaki. Az Ő hatalma nagyobb. kívánatos módon tüntetik fel. de többet nem adhatunk. Áldott legyen Szent Neve. minden mindegy. hogy Istennek tetsző. nem hit. mint amit egyáltalán el tudunk képzelni. nem nagyon fordul elő.

Ők ugyan állítólag nem hisznek Istenben és nem tartják önmagukra nézve kötelezőnek Isten parancsait. akik az ige hallgatására gyűltek össze. Hogyan kell értsük ezek szerint a Jézusról való vallástételt? Ha lehet. mindenki felé? Vagy csak ha rám kérdeznek. aki már átélte. akik hitükért nagy szenvedést is vállalnak. hanem a rágalmak. sőt. hogy annyira szeressük az Urat. több elszántságot. hogy életvitelünk mennyire más. Ezernyi példát lehetne mondani arra. hogy méltókká tétettek a Krisztus nevéért való szenvedésre? Néha még akkor is. amikor semmi veszély nincs kilátásban. mint az. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt. hogy ugyanazzal az indulattal fizessünk. hogy másokat is az Ő Nevének dicsőítésére indítson. hogy minden körülményben tisztességesek legyünk. Van. a ti jó cselekedeteiteket látva. ha URunk felhasználja életünk nehézségeit és próbáit arra. Olykor mindezek ellenére a világ fiainak részéről vád éri Isten gyermekeit. amit hirdetünk. hogy mit jelent számunkra az Úrral való belső közösség. akik szenvednek. aki munkahelyén. mint ők. hogy legnagyobb örömünkké legyen a Róla való bizonyságtétel. másrészt pedig Isten felhasználhatja engedelmességünket mások megnyerésére. mert vállalta Krisztust. hogy mit mondtak rólunk. Hajlamosak vagyunk százféle magyarázatot találni. 2010. van. olyan nehezünkre jón kimondani.Péter 2. amikor az apostolok hálát adtak Istennek. a próbatételek alatt bizonyítsuk leginkább. Nekünk elrontja napunkat. Noha vannak. hanem bizonyságtételként vállaljuk a világ előtt Krisztust és az Ő követését. Ő életünk Ura. Istennek való engedelmességünk ne korlátozódjék a jó napokra. erre buzdít az ige. miért értelmetlen a mai életben a hitvallás. Isten igéjére. missziót folytassak mindig. és ez olyan nagy tragédia számunkra. Jó lenne odafigyelni énekeinkre. annak következményeit pedig alázattal bízzuk az Úrra. ha kiderül. de ezeket elvárják. A világ fiainak szeme Isten gyermekein van. hogy ha valamivel rágalmaznak titeket. nem akarunk csak önmagunk között az Isten parancsolatainak engedelmeskedni. hogy elhangzik majd egy lekicsinylő vélemény. Sajnos. Jézus az én Megváltóm is. azok között. Legtöbbször alaptalanul és igazságtalanul. jobban aggódunk a hitvallásunk következményeiért. A templomban. utasításait. számon kérik a keresztyénektől. És örömmel fogadjuk azt. nagyobb hűséget. Mi pedig ezt vállaljuk. ne tagadjam? Esetleg nehéz helyzetekben elég. hogy hiszek. hétfő – Róbert 1. hogy hiszünk Benne. kigúnyolták hite és hitvallása miatt. Ez viszont próbatétellé válhat számunkra. mai világunkban is sokat hallunk azokról. ha diplomatikusan kitérek az egyenes válasz elől? Sokszor mesterséges kérdések ezek. ott könnyű. és jó cselekedeteinktől ne szűnjünk meg.Megvallani Jézust. imádságainkra. hogy keresztyének. jún. Hol vagyunk mi attól. dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.12: Tisztességesen éljetek a pogányok között. mint gonosztevőket. hogy miért nem lehet. De a világban nem egyszerű. és nem a szavaink. akik kérdezünk.7. Isten Lelke adjon bátorságot. vagy az életüket kockáztatják. 90 . igazságtalanságok idején. nem akarunk elszigetelten élni. akik börtönbe kerülnek. mi. és legyenek ezek gyakorlattá. ha valaki egy kis megjegyzés tesz ránk nézve. mondjam el. hogy többségük hisz Istenben. és valószínű. és ez nem mindig könnyű. vagy más körökben szenvedett a kiközösítés miatt. az Ő ereje és gondviselő szeretete. azt. hogy leghatásosabb missziónk az életvitelünk. mintsem elfogadjuk. hogy megszégyenítették. URunk arra tanít. Ezzel egyfelől Isten akaratát tesszük. ugyanis az irányunkba érkező rosszindulat és hamisság hatására hajlamosak vagyunk arra.

2010. Jó az. hogy nem lesz valódi. Sokszor sokkal kisebb a hitem. Nem kicsi az a hit. idegen országba. sőt nem is ajánlatosak. Nagy hite van. hogy elvesztették Isten oltalmát. a szent Isten Fia előtt kellene megálljon. nem csak az ország újjáépítése kezdődik el. de nem akarnak ehhez a szent Istenhez jönni. amely nem megy feledésbe! Isten prófétája arról az időről beszél. hogy elfordultunk Istentől. de a bűnről nem igazán beszélnek. az megtörténik. Ha az Úr megnyitná sokak értelmét és szívét. az Ő értékrendje túlhaladott. kérését teljesíti az Úr. ne fáradj.6: A százados eléje küldte barátait. és nem csupán saját gazdaságát és életét próbálja rendbe hozni mindenki. Tőle kéri a segítséget. talán elmondhatnák: csatlakozzunk az Úrhoz. Ezek is bizonyára a jelen nehézségekhez vezettek. ő szolgájáért könyörög. hogy Jézus nem megy be a házába. Ő hisz Jézus hatalmában. Mintha nem akarnák Isten bántani jelenlétükkel. Pedig a valódi ok. s azt. hogy ennek az embernek meggyógyul a szolgája. És alázata is csodálni való. Valójában ez lesz majd az első. hogy a hajlékomba jöjj. Ha a világ ezt nem teszi. De sajnos ezzel véget is ér minden kapcsolat. mikor véget ér a babiloni fogság. és ezt üzente neki: „Uram. az Úrhoz kell visszatérni. jún. hogy távozz tőlem Uram. Péter is azt mondja Jézusnak. tartós és mindenki számára egyaránt hasznos javulás a földi körülmények között sem. amelyik felismeri Jézus hatalmát. Jézus. Azt is tudják. akarjuk és tesszük: keressük az Urat. Fogságba vitték a népet. mint ezé a csodálatos emberé. hogy az Ő hatalma nem korlátolt. de fogadjuk is el azt. amit tenniük kell. idegen nyelvű nép közé.9. Őt kellene befogadja hajlékába. ha felismerjük. meghallgatja Jézus a kérését. hogy Isten keressék. csatlakozzunk az ÚRhoz örök szövetséggel. mert én bűnös vagyok.8. az Ő szava nem befolyásolja kevés kivételtől eltekintve a mai embert. jún. tisztelettudók.5: Jertek. ha sokszor annyi mindenben 91 . és amit mond. Ugyanakkor magatartásában van valami nagy alázat. Itt a pogány szokások és a pogány istenek uralkodtak. mint bármely emberi gyógyító ereje. nem hagyják el azt a következő nemzedékek is. amíg Istent nem fedezi fel újra az ember.2010. bizonyos abban. Az Ő törvényei már nem kötelezőek. szerda – Félix Lukács 7. Ma már az úgynevezett krízis a témája szinte mindennek. hogy a hatalmas Jézus. bocsáss meg. a választott nép pedig szenvedett. alázatos. a eredeti forrása a bajnak. templomról. amely örökre szól. és felújítsák a Vele kötött szövetséget. Ez a választott néphez nem tartozó ember Jézust így fogadja el. hanem Ő szavával parancsol. Okait is sokan keresik és számos okát derítették ki. hogy Ő ilyen hatalmas. ezáltal könnyű prédává lettek a nagyobb népek előtt. mi akkor is hittel mondjuk. De nincs folytatás. felismeri. aminek egyetlen kevésbé jó következménye. Isten csodálatos kegyelme. de ez már sok lenne. akik tiszteletre méltók. kedd – Medárd Jeremiás 50. Bibliáról alázattal nyilatkoznak. hogy az Úrral kötött szövetséget semmibe vették és nem tartották be. mert nem vagyok méltó arra. Ebből következett aztán. hogy rászorulunk a kegyelemre. akkor most már helyesen kell indulni. hogy ők méltatlan bűnösök a szent Isten előtt. Istenről. Nincs prófétai kijelentésünk. Ha újat akarnak kezdeni. tisztelet. hogy Jézus hozzá menjen. mert alázatában nem akarta. Hisz Jézus hatalmában. mindenki sorolhatna hasonlót. Vele akarunk örök szövetségben maradni. és olyan szövetséget kötni. ez mind dicséretes. de azt az Írások alapján meg merjük kockáztatni. Ekkor nem csak hazatér majd Isten népe. Mert minden baj forrása ez volt. Az új kezdés pedig csak Istennel lehetséges. ha eljön ennek lehetősége. Ismerek embereket. hanem az új kezdés ideje lesz. hogy Jézus tud és akar segíteni.

És készülök. Ezzel az oltárral fejezi ki háláját Isten gondviseléséért. tudomásul kell venni. jöjj be hozzánk. hogyan is alkalmazható a Biblia kijelentése a mai életben. Ez viszont sok megalkuvásra ad lehetőséget. ha ráérünk. hogy az Úr házába felmegyünk. hanem kifejezték ezzel is a tiszteletüket Isten háza iránt. hogy az üzenet a fontos. akkor hálánkat mi is kifejezhetnénk. szombatról vasárnapra éjjel három és öt között fiatalok. Nem az volt a régiek számára a fő szempont. hanem Isten áldása. hogy úgynevezett sikere. Nem jöhetek bárhogy az Úr elé. erősítsd a hitünket. légy velünk szüntelen. de legalább a nyomorúságban tett ígéreteinket át lehetne gondolni. hogy törvényszék elé hívjuk azt a nőt. kérdezi tőlünk is az ige. amikor nyomorúságban voltam. hogy a Biblia Isten szavaként nem változik. Ha pedig naponta Isten kegyelméből és áldásával élünk. Láttam olyan falut is. és velem volt az úton. érthetetlen. hogy a meztelenség mutogatása olyan köznapi lett. és most. nem a Te végtelen hatalmad szerint reménykedünk segítségedben és gondviselésedben. hogy aki csak a szemével rátekint és megkíván egy asszonyt.Mózes 20. mindent szó szerint úgy kell ma is alkalmazni. hogy Jákob nem felejtette el ígéretét. Persze. péntek – Barnabás 2. hanem az. hogy mit is jelent. Az ige legfontosabb üzenete mégis az. a folyosókon.10.50. jún. hogy Isten elé akarunk járulni. akinek kilátszik a bokája. melyet még akkor tett. És hol van ettől Jézus kijelentése. elismeri. és menjünk föl Bételbe. és csomagoljunk a napok száma szerint. mert az magasabban helyezkedik el. ehhez készülnünk kell. ahol a templom a falu egyik végében van. oltárt akarok ott készíteni az Istennek. az. beváltja azt. hajnali háromkor indultam. aki meghallgatott. Készülök-e az Istennel való találkozásra? Nagyon sok helyen építették régen a templomot dombra vagy hegyre. hogy akkor vegyük fel a sátorfát. Fontos ennek a nemes szándéknak az elején ez az önbuzdítás. bizonytalankodunk.14: Ne paráználkodj! Egy olyan megbeszélésen vettem részt a tegnap.3: Készüljünk. úgy a külsőmet illetően. s talán nem vagyok ezzel egyedül. falvak között. domborzati fekvésre és formákra gondoltak. Ma sokszor csak betérünk a templomba. mindenféle vélemény elhangzik. mások meg éppen azt mondják. jún.kételkedünk. és lemaradtam volna valahol. kérünk. Sokszor érzem. hiszen nem lehet ma úgy élni. Megváltoztak az idők. Mégis. Ez nekem furcsa. ami ott történik. tehát nem is bűn. amelyen jártam. Nem építünk kő-oltárt. Mid van. Belépek egy iskolába szünetben. mintha túl hamar megváltozott volna minden. és betartani.11. szóban 92 . hogy ez más nem gerjeszt fel senkit. hogy készüljünk. hanem azt mondja ebben az önfelszólításban Jákob. ezt a mai élethez kell igazítani mindenben. az már paráználkodott szívében.) 2010.Mózes 35. URunk. Valamikor évekkel ezelőtt egy fiatal arról próbált meggyőzni. főleg tizenévesek kisebb-nagyobb csoportokban tartottak szórakozóhelyekről hazafelé. ahogyan írva van. gyarapodása nem saját érdeme. Ha egy állást szeretnék megkapni. és az úton. aki azt tanította. Nem csak azt hallom ki belőle. ha találkoznom kell valaki fontossal. amíg távol leszünk. más az élet. akkor a meghallgatásra nem csak szakértelmemmel megyek. 2010. hogy közel legyen mindenkinek. amikor visszatért. Bizonyára komolyan vehetjük a zsoltáros felszólítását: hálával áldozzál az Istennek és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!(Zsolt. ahol azt próbáltuk megérteni. Ebben a felmenésben földrajzi. hogy minél inkább a közepén legyen a településnek. amikor minden vagyona elfért egy tarisznyába. oltárt épít. mint a lelki megközelítésben. amit ne kaptál volna. egyik azt állítja. hanem készülök. Utaznom kellett messzire. csütörtök – Margit 1.

hogy ezzel is egymást fogadjuk el. egy töredékéig a másodpercnek késett a kezem. jún. nem tudok elfogulatlan lenni. a lelki és a testi paráznaságról egyaránt. hogy hitvallásunkban a szegénység. olyan legyen a szlovák. 2010. a teljes lemondás. szombat – Villó 3. és ezek az Isten gondviselését 93 . Isten akarata. hiszen nem is ismerem azt az embert. mert bennem olyan sok az előítélet. A másik költő azt mondta. velem nem törődik senki. megvizsgálnám. Kisebb bajban. De Uram. Nem tudom elképzelni.34: Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény. őrizz meg a paráznaságtól. nem is olyan egyszerű ezt megvizsgálni. csak Isten akarata lesz meg. vele együtt mondom. erről a parancsolatról vajon mit tanítanak ma. lehetséges ez? Nem túlzás? Nem kegyeskedés? Nem képmutatás? Rendben. vasárnap – Antal 1. legyen meg az Ő akarata. az aszály. És a paráznaság miatti büntetések is sok helyen szerepelnek. megaláz és felmagasztal. és megértési képességemet. saját szemünknek. Erről az igéről. mintha belülről visszatartott volna valami. hogy milyen is ma a viszony. de benne van egy kicsit. kérem: szeretni akarok.13. Uram. hogy a jövevény. mint a saját magyar néped. aligha lenne nagy eredménye. a nem ezt érdemeltem hangulatok jönnek. mert rólam elfelejtkezett az Isten. Múlt héten egy kicsengetésen voltam. az Ő céljainak megvalósításáért szegénységet és megaláztatást kell elhordozzunk. s mondjuk. Utána nagyon elszégyelltem magam. a betegség mind Isten tanácsából és akaratából jönnek. nehéz abba belegondoljak. vagy sokszor a kétségbeesés. Ha az Úr gazdaggá tesz és felmagasztal. a bizalmatlanság. s mintha valamit arról is mondott volna. kimondva vagy csak sejtetve. ha jobban szeretnék. Ő engedte a mi életünkben is ezeket a terheket. mint saját nemzeted. hogy paráznák nem lesznek Isten országában. valamint a legfontosabb. S ha a másik végletet engedi meg az Úr életünkben. ha szeretnének. én ma arra kérem segítséged. kiáltom. s megvallom.12. nem emlékszem. de Ő mindenkit segít. nagy sóhaj kíséretében. ez a saját felelősségünk. olyan legyen a kínai. hogy kellettem ehhez én is. amilyen. De saját szívünknek. akkor már a miértek. esetleges panaszokat bocsássunk meg egymásnak. saját ingereinknek irányítása. Olyan nehéz megérteni és talán még nehezebb elfogadni. hogy Te velük együtt akarsz látni Országodban. bánatos tekintettel mondjuk néha: hát igen. beletörődő hangon. Ha tényleg ezt írja igéd. ahol a mise végén arra szólított a pap. más nép fia iránt legyen bennem ez a szeretet. az messze felülhaladja elképzelésemet. mint a közületek való bennszülött! Rögtön az alkalmazás jutott eszembe: olyan legyen a román. hogy ez is Isten igéje. És az Írás nagyon sok helyen beszél a paráznaságról. jún. mert szeretném. Uram. egyházi katolikus iskolában. Milyen igaz Füle Lajos kétsorosa: Egy-két ember szorong csak.és magatartásban.Sámuel 2. segített ugyan az Isten. Egy jól öltözött úriember. a hangszín. hogy esetleg Te Uram könyörülsz egyszer azokon. nyájas mosollyal nyújtotta a kezét. Jaj. A világ olyan. Másik költő is eszembe jut. hogy szeretném. hogy megsegített erre az Isten. mit tartanak ma az emberek? Mit jelent egy fiatalnak? Igaz. az idegen.Mózes 19. gondolkodom még rajta. akik nekem ma olyan nagy nehézséget jelentenek a szeretetben. Pedig egészen bizonyos.7: Az ÚR tesz szegénnyé és gazdaggá. mint a magyar szomszédod. Tágítsd a kört! Segíts ebben. hogy rendezzék át a kirakatot. imáid szűk udvarán. hogy köszöntsük egymást. akkor más a tekintet. 2010. ha az újságárusokat felszólítanánk. de bezzeg én mit tudtam elérni. hogy valaha hallottam volna templomi istentiszteleten ezt az igeverset magyarázni. Isten segítségül hívásával.

hogy egy jól célzott parittyával leteríthető egy kiváló harcos is. A mi értelmezésünk szerint ezek a gondviselés hiányát jelentik. Nagyon kevés volt annak valószínűsége. javunkra fordítja. hogy vajon jól értettük-e. hétfő – Vazul 1. Nehéz ugyan. hogy ha megtartják az Ő igéit. rokonaival is. amit hallani vélünk. merre irányítod életem? És. gyökeres változást. megismerik az igazságot. vajon Isten vezetése. a belső hang. ha nem csak egy bibliai ige lenne közel szívünkhöz. hogy felismerjük az Ő akaratát. mert mi ezeket nem akarjuk. az általunk ismert természeti törvényekkel megmagyarázható. hiszen milyen hit kell ahhoz. és minden. a belső meggyőződés. 2010. mi az Ő akarata. hogy valaha találkoznak még. nem küldtek video-felvételeket. kérlek. hogy csak csodákat várunk. ahol nekünk is azt mondaná URunk.1: Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről. és hogyan lehet a kettőt megkülönböztetni? Istenünk segítsen ebben minket. mi is. mellettünk van és megsegít ezen nehézségek ideje alatt is. és hogyan szólítja meg az Úr ma azt. sem más irányból jövő gondolatokat. Amikor ő elindult az Isten által mutatott irányba. még akkor sem. ne magyarázzunk annak sem saját vágyainkból. Nagyon sokan csak azokban a csodákban hisznek a Bibliából. A Vörös 94 . Ez már nem is hit. mi lesz a nagyobb döntésekkel? Jézus mondta tanítványainak. ne engedj életemben sok magaláztatást. Valahogy sokszor szeretnénk. Tőlünk Isten néha ezerszer egyszerűbbet kér. hogy még hírét sem fogják nagyon hallani egymásnak. de Te értesz Uram. és mi engem is érint. jún. Egy kis lépést szeretnék ebben tenni a mai napon is Uram. 2010.14. és mi mégis vonakodunk. És ugye. Időnként feszül bennünk a kérdés. Adj Uram bizalmat szívembe. hanem valósággal is mindig azt kérdezni Tőled: mit akarsz Uram tanítani nekem. és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták. Ha mi is engedelmeskedünk Isten igéjének. hogy tudjam és higgyem. rokonságod közül és atyád házából arra a földre. magyarázkodunk. nem csak egy igehirdetés alkalmával tűnne nagyon hozzánk szólónak az üzenet. és nagyon nehéz ezeket akkor is igaznak tartani és elfogadni. bizonytalankodunk. Ma ezt nem tudjuk elképzelni. és ne lépjünk kíváncsiságunkkal olyan területre. ha sokszor mondja az Ige. ha lehet. Teljes szakítást. azaz csak azt tartják igaznak. vagy a saját vágyaink csupán. emberi kérés ez. legalább konkrét hangot szeretnénk néha hallani. eléggé valószínűnek tűnt az is. hogyan szólt Isten Abrámhoz. És mindig könnyű erről beszélni. még a problémák idején sem. az a Te tudtoddal és akaratoddal valósul meg. nagy szegénységet. Taníts. mint valami szárazföldön. segíts. nem telefonáltak a rokonoknak naponta. kedd – Jolán Zsidók 11. ami e világon történik. ne csak elméletben. akkor szakított addigi életével és szeretteivel. egészen új kezdetet és új életet jelentett az Isten szavának való engedelmesség. hogy ne feledjem egy pillanatra sem. egyre jobban fogjuk Őt ismerni. hogy ezeket Isten felhasználja. ha lehet. akinek üzenni akar. ami értelemmel felfogható. amelyet mutatok neked! Nagyon nagy kérdés. Te gondviselő Istenem vagy.jelentik. Ahogyan Illés látni szerette volna az Istent. hogy valaki igaznak tartsa azt. tényleg nekünk szól ez? Ha pedig kis dolgokban sem vagyunk készen engedelmeskedni. amikor engedelmeskedett. hogy Te vagy a Szeretet. elmerültek. segíts. Jó Atyám. amikor baj van.Mózes 12. de nagy ritkán megtörténhet. A későbbi Ábrahám itt óriási döntést hozott. Köszönöm.29: Hit által keltek át a Vörös-tengeren. és a rosszat is javamra fordítod. Segítsen URunk. jún. amik nem is csodák. hogy legyen mindig világosan érthető Szava. érteni és egyre világosabb lesz.15. Uram.

hiszen maga Jézus is ezzel kezdte munkálkodását. életformává. Mind a mai napig az Úr kegyelméből élek. Sokan fektetnek nagy hangsúlyt arra. Ettől a perctől nem önmagának. Ő ott volt. Tud valaki magyarázatot ezekre? Nem. mint azt cselekedni. ezt nagyon kell akard. A hitélet nem utánozható. ami történik. amit ez a Krisztus akar. és munkásságával azért fáradozott. meg minden más magyarázkodás. amikor azt gondoltam. Ő vigyázza életemet. Őt hirdetem mindig. hogy újjá kell születned. amerre ők átmentek. aki csodát tett. itt állok. és meg kell térned. Isten igéje azt írja. a mai keresztyénségnek is nagy szüksége lenne ezen figyelmeztetés meghallására. ezt hirdette az Őt hallgató sokaságnak. jún. hogy Isten szeretett minket. Ő segített. hogy önmagamtól megkérdezzem: látom-e már. De hova lettek a zsidók? És miféle csodadolgok vannak itt? A tenger közepén ösvény. törekedj rá. ebből következik. mert Ő hatalmasabb minden természeti törvénynél. hogy térj meg. hiszen Ő teremtette azokat is. hogy megtérünk. Ezt az alapvető igazságot későre ismertem meg és nehezen fogadtam el. mindenkinek. Ezt elhiszem Istennek. amivel Őt dicsőíteni lehet. hogy hálából 95 . hanem az Őt szerető és éltét megváltó Krisztusnak élt. Ő kiválasztott. hogy Fiát adta érte.22: De mivel az Isten mind e mai napig megsegített. 2010. azaz kevés idő múlva érkeznek az egyiptomiak. és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. Nem helytelen ez. és Mózesnek azt mondta. Annál nagyobb kérdés.tengeren való átkelést viszont csak valódi hittel lehet komolyan venni. hogy a Lélek munkálkodik és Isten úgy szerette a világot. attól a perctől kezdve. ugyanazon ceremóniákkal. Ő az én Uram és az én Istenem. amikor még meg sem születtem. Arra indít az ige. Pál apostol. azaz Neki engedelmeskedni. az Ő szeretetét. De nincs is idő magyarázkodásra. minden nap. noha értelemmel felfoghatatlan az. az már nagyon gyarló próbálkozás. a kérdés az. teljes szívemből szeretnék útjaidon járni. Némi tétovaság után ugyanis a zsidók rábízzák magukat Mózes Istenére. hogy ki hogyan megy be. Atyám. akkor is. Bizonyságtétellé. hogy életem minden pillanata Isten gondviselő kegyelmének ajándéka? Mit jelent a mindennapokban. s nagy kérdés az. azokat is javamra használta. Ő viselt gondot az életemről. s akkor sikerül. hogy ki megy be a kétfelől magasló tenger közepébe? Sőt. szerda – Jusztin Apostolok Cselekedetei 26. hogy megismerte Krisztust. akár a mai napon. Itt kellett volna beérjék és sarokba szorítsák a zsidókat. nem másokat utánozva. hogy mocsaras helyen keltek át. hanem parancsaidnak engedelmeskedve. mi az. hiszen a cél a menekülők utolérése. Segíts. hogy Isten segített meg. Ez a hála viszont nem üres szavak játéka. de meggyőződtem. mi van a szívedben. hogy Ő megsegített. hanem azt hirdette. azért történnek kellemetlen dolgok az életemben. ebben. Istennek minden lehetséges. hogy Krisztus imádóinak táborát gyarapítsa. Hiába ugyanazon az úton. Azt tette ettől a perctől az apostol. hogy ez a szabadulás útja. Pál is így mondja itt: mivel Isten mindeddig megsegített. Ő mellettem volt jóban és rosszban. hogy távol van tőlem. hogy mi ne tudjunk utánuk menni. hiszünk az Úrnak. hogy utolsó úrvacsorázásom alkalmával is újra hangosan megfogadta. újra és újra. És nagyon hálás vagyok. hogy mégis így van: nem azzal kezdődik a hitéletünk. Jézus a képmutatást elítélte. Látott valaki még ilyet? Nem. hanem ez a hála szívemből fakadva cselekedetté lesz. Nosza. semmi nincs akarat nélkül. indulunk. és elindulnak. milyen szándék vezet arra az útra? Istenem. hanem azzal. A tenger kettéválása tehát nem kérdés. hogy mintegy válaszképpen én is Róla beszélek. Istenem. rajta. nem látott egyéb célt és nem volt más terve életének. Fel kell fedezze. De nem mondta azt például Nikodémusnak. a Biblia nagy tanítása ez. és mindazt meg is tenni. Ha az Isten ilyet tud tenni. Ekkor. hogy az izráeliek átkelése alatt jobb és bal felől a víz falként állt.16. és jön a pusztulás. a külsőkben való vallásos életet az Ószövetség is hiábavalónak tartja. mindennapok cselekedeteivé. Ő már ismert az anyaméhben.

ránk nem érvényes akkor az ige? Erőtlennek hangzik. hogy ha bekövetkeznek. Ő kiválaszt. áldását akarja életünkre árasztani. Másik válaszadási próbálkozásunk az lehet. és bennem is az fogalmazódott meg. perzsel. a végső sző a Tied. jún. kitekintve az ablakon azt mondta: tudtam. Ha tűzben jársz. ami manapság is történik. hogy a mi értelmünkkel nem igazán tudjuk azt megérteni. mert nagy a vesztesége. igeolvasás után azt imádkozta: Uram. hogy nem hagy minket a kárhozat útján. nem szó szerint kell érteni ezt az igét. hogy meglássam a mai napon is. Gyermek voltam. hogy úgysem lesz meg. szeret. azaz szeplőtelenek. noha itt meg kell jegyezzük. az egyház történetében tragédiákról. borzalmakról is tudunk az Ő gyermekeinek életében. de adj nekem bizalmat. 96 . legalább egy égő gyufaszálat tartsak a tenyerem alá. Állítólag volt egy asszony. azért nem hisznek az Úr sok ígéretében. Uram. hogy vízen át.18. És feddhetetlenek. én veled vagyok. Noha szenvedéseket is enged. és ennek alapján azt kérem. Másnap. hiszen mielőtt jót vagy gonoszt cselekedtünk volna. hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. vagy sem. Erőtlen ez a válasz. mégis marad szívének fájdalma. akkor is velem vagy. amikor emberek minden földi javát viszi el az árvíz. és lángok között is Ő az Isten. ők is hivatkozhatnak az igére. Sokan idős korban is ezen a gyermeki szinten maradnak. hogy a hegyet a tengerbe parancsolja. igédben olvastam. miért sodort el mégis? Szép történet Dániel barátainak története a tüzes kemencében. hanem kiemel a kárhozat felé vezető útról. mert a gyufaszál megperzseli tenyerüket. péntek – Arnold Efézus 1. ha azt válaszoljuk ezekre. aki szuverén akarata szerint eldöntötte. ébredés után. amikor ezt. hogy holnap reggel. mikor felébredek.4: Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Uram. hiszen éppen nagy veszélyről van szó az árvíz idején. és néhány hasonló igét. mégis hiszem: Isten akarata történik meg. hogy Ő az. csütörtök – Laura Ézsaiás 43. aki velünk van. mert Ő velünk van. Ennek oka nem bennünk keresendő. de meg is enged nyomorúságokat. a házam előtt ez a domb. hogy a hívőnek az is lehetséges. hogy teljesítsünk bizonyos dolgokat. hanem arra utal. nem kéri. nem perzselődsz meg. mely Jézus Krisztus áldozatában legnyilvánvalóbb.életemet Istennek szentelem? Add. ugyanúgy erőtlen. A szenvedő még igaznak is tarthatja ezt a választ. Lelki és örök elsodródás. Azt viszont annál inkább megértjük. hogy ennek a kiválasztásnak ránk nézve felelősségteljes következménye van. Isten nagy ajándéka. És Ő azt szeretné. Uram. kicsiny hitemmel kerülném a bajokat.17. az ige azért nem szólítja meg őket. már a világ teremtése előtt döntötte el ezt Isten. és ha folyókon. hogy a teremtés előtt. Ő a veszteségben is mellettünk van. azok nem sodornak el. ezekkel is a maga céljai szerint formálja életünket és készít a Vele való teljes közösségre. de mi az árvíz miatt földönfutókká lettünk. És még erőtlenebb az.2: Ha vízen kelsz át. megégés nem lehetséges. és mégis. hogy nagy veszélyek és komoly harcok idején is megsegíti Isten az Ő népét. ami talán sokakban. 2010. ami ugyanúgy igaz. hacsak be nem akarjuk zárni értelmünket. aki este. hogy akkor most ki kellene próbálni. amit mondok. hogy miként magasztalhatlak Téged. ne legyen többé itt. Ő meg tud menteni minden bajtól. 2010. lássuk. Isten nem szabott előfeltételeket. a láng nem éget meg. jún. hogy persze. mégis igaz. hogy szentek legyünk. hogy Isten nem hagy el. és a jövőben is megsegít. és megismerteti velünk az Ő végtelen nagy szeretetét. Ezeknél pedig sokkal súlyosabb és komolyabb helyzet az. illetve azok magyarázatait hallottam.

Uram. Azt is. én mindig veled leszek. hogy Tőled fogadjam el életem célját. erős. Istenem.12: Nem mintha már elértem volna mindezt. én is érzem. ez a cél pedig a szent Isten akaratával egyező. hogy te velem vagy. hogy semmilyen hiba nincs.23: De én mindig veled leszek. hogy nem vagyok szent. ha az üdvösség nem érdemünkért. egy a törekvése. Mert Te. Erre mondja a templomba járó néni: mi nem vagyunk szentek. és nem cselekedeteink jutalmaként a mienk? Jelen keretek között mindössze sejtetni próbálhatjuk egy rövid üzenet mondandóját. magasztalása. és Pál apostol leveleit szinte kivétel nélkül egy-egy városban élő szenteknek címezi. De szeretnék szent lenni. Uram. hozzád tartozom. Mert csak a papok ebédelnek belőlük. újra. de igyekszem. mert te fogod jobb kezemet. mert én megragadtam a kezed. de tudom. fogod a kezem. meg azt is. s ez mindig Istentől való. de én ilyen vagyok. jún. Szent az. Így mindenre van erőm. hanem életének egy célja van. Bibliaórán tárgyaltuk a szentség kérdését. ez a cél a szent Isten imádása. azaz a szent Isten imádásának céljából. Hogyan egyezik ez a kijelentése Pálnak azzal. az akarata. jún. életét hálából Istennek szentelje. ezért én őbenne élek. melyek egy mondatban olyan sok üzenetet tartalmaznak. aki komolyan gondolja. ami egyetlen célt szolgál. mert te nem hagysz magamra. mert semmilyen más célra azokat nem használják. és törekszik.20. mert fogod a jobb kezem. és Neked szenteljem egészen magam. amikor elveszett voltam. Uram. vasárnap – Rafael Filippi 3. és veled leszek holnap. Ez az igevers is ilyen. ha a szentség azt jelenti. amiket aligha értek. hogy gyenge vagyok. vagy már célnál volnék. Nem tudom meddig bírom még ennek az igazságtalan világnak mindennapi harcait. semmilyen bűn nem létezik többé. érzem. csak az Isten szent. hogy. azt. a legkifejezőbb példa a jó megértés érdekében a templomi edények példája volt. hozzám tartozol. mert mindenre erőtlen vagyok. add. Már megértettem a legfontosabbat. Azért szentek a templomi edények. amint azt az úrvacsoránál ígéri. Az a szent ember. Tudom. mi „bűnösek” vagyunk. szombat– Gyárfás Zsoltár 73. Veled leszek ma is. Ma is veled élek. hogy biztos neki az élet koronája? Miért és mennyire kell igyekezni. akiknek még bizonytalan a járásuk. hogy kézen fogsz. Segíts erre. Uram. Ezért helyemen vagyok. Soha nem vagyok egyedül. amit olyan sokan megfogalmaznak. szépségét. kérve szüntelen Isten Lelkének segítségét. 2010. ez pedig elég. Köszönöm. Csodák ezek. Igen.tiszták. de el nem engedném semmiért. te vagy az Atyám. amit utánam nyújtottál. hogy nélküled én járni nem tudok. mert te teremtettél. Uram. amíg észre nem veszem. hogy meg is ragadjam. És tapasztalom gyakran az életben. úgy. semmi kétség nincs többé bennem. Én hozzád tartozom. hogy kézen fogni a kicsiket szokták. sőt. te pedig. mélységét. és mindig. Próbáljunk ma 97 . Nem tökéletes ember. kérlek. hogy veled vagyok. Te fogod a kezem. Istenem. s más nem? Nem ezért. Vannak olyan kijelentései a Bibliának. hogy itt vagy. hogy egész nap ne felejtsem ezt el. énekeljük néha a templomban. mert te megragadtál engem. Annyi mindent nem értek. és tied vagyok. Fogjad kezem. Miért szentek a templomi edények? Mert aranyból vannak? Nem. tied vagyok. 2010. Ilyen életre választott minket Istenünk. Köszönöm. és jól vagyok. fertőzés nélküliek. Én az ember veled leszek.19. Uram. olyan sokat jelent ez. az Isten mindig velem vagy. a papok sem ezekből ebédelnek. Amint Megváltóm mondta. ő bennem él. mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. oly gyenge vagyok. Én azért leszek veled. csak a templomi szertartásokra. hogy szinte kötetek terjedelmében lehetne értekezni azokról.

. kedd – Paulina Zsoltár 119. amit Isten már a keresztség alkalmával hirdettetett. sőt. hitvallás és fogadalomtétel által. az apostol. Felfigyeltem arra. de ezt nem tudjuk szavakban megfogalmazva meggyőzően elmondani embertársainknak. ez a mi keresztyén életünk és reményteljes jövendőnk hiteles alapja. Sóvárog. Olyan csodálatos az. de ennek nincs semmilyen következménye. mintha megfeledkeznénk arról. Úgy is szokták fogalmazni. próbálják a bibliafordítók éreztetni azt a szívből fakadó érzést. Dicsérjétek az Urat. De legyen Istené a mi ajkaink és a mi életünk dicsérete. 1. Jössz te közénk?. olyan nagyszerű Isten atmoszférájában élni. akik elérve a 14 éves kort megismerik Isten szeretetét. hanem megszólított. mindezért egyedül Istené a dicsőség. kezeiket magasba emelik.. betölt minket az Úr kegyelme és áldása. Felugrálnak helyeikről. de önmagától nem juthatott volna hitre. szoktam kérdezni? Hiszen a szurkolóknak vajmi kevés hasznuk lehet a csapat győzelme után. ahogyan munkálkodik Isten életünkben. amit itt a zsoltáros fejez ki ebben a versben. Pál attól lett Pál. megkegyelmezett és új irányba indította az életünket. De Isten elvégzi. Krisztus által elvégzett megváltását. azaz a szentek. és máris a következő összecsapásra kell készülni. amit akkor ígértünk. 2010. Ahogyan a reformátorok fogalmaztak. akiknek alkalma volt megismerni a Biblia tanítását. veletek együtt. Mi pedig az Úr kezéből hálaadással elfogadjuk ajándékait. hogy Istenünk olyan kegyelmes volt hozzánk.21. Nem lehet bennünk gőg. jún. az elhívottak közösségében.22. hogy a konfirmáció szó jelentése megerősítés. noha. Ehhez képest milyen a keresztyének öröme? Nem szeretnénk. Ő az. Ő megerősít és igazolja életünkön a Krisztus váltságművét. a konfirmáció az ember válasza. megragadott. a miatt örvendezni. Szomorúan szemléljük néha olyan emberek életét. ha átéltük és elfogadtuk az Ő nagy szeretetének kiválasztó munkáját. dicsekvés vagy büszkeség. kiválasztását. mert Isten erősít meg minket hitünkben. Leegyszerűsítve így fogalmazhatnánk a konfirmáció lényegét. Hiszen ez csodálatos. A keresztség Isten cselekedete. azok erre válaszolnak. teljes torokkal kiáltanak.azon elmélkedni. büszkeség. aligha értettük ezeket. Egy kis pillanatnyi dicsőség. És mindezt. Olyan jó az Úr kezében lenni. Református egyházunkban azok a fiatalok. mire ment volna. amikor ebben a korban mi magunk konfirmáltunk. ők akkor nagyon boldogok. de az a 98 . egymást átölelik. ezt csak Isten tudja elvégezni mindnyájunk életében. hanem csak nagy-nagy hála és köszönet. az Úr beleszólása nélkül élete lehetett volna egy sikeres farizeusi élet.81: Szabadításod után sóvárog lelkem. egy focimeccsen például hogyan fejezi ki örömét a győztes gól alkalmával a szurkolók többsége. vagy gondoltuk végig felelősséggel azt. sok keresztyén elpusztításával. Gondoljunk Pálra. ha Jézus nem szólítja őt meg. aki munkálja még az akarást is bennünk. Ez a mi életünkben sincs másként. Mégis. igédben reménykedem. hogy nem hagyott minket a kárhozat felé menetelő úton haladni önfejűen. Fanatizmusa csak fokozódott volna. elfogyatkozik lelkem. Isten az. vagy esetenként ellenkezés Istennel a következménye az ismeretnek. kegyelem. Miért is. indítson ez magasztalásra és imádásra minket. sőt megragadta őt Krisztus.Kor.21: Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken. 2010. hétfő – Alajos 2. hadonásznak és ugrándoznak. olyan kimondhatatlanul csodálatos az Ő közelségében megmaradni. hogy Jézus Krisztus megragadott minket is. hogy egy sporteseményen. mondja az apostol. ha a drukkerek megnyilvánulásait utánoznák. hogy megszólította. ez ajándék. jún. eped lelkem szabadításod után. kegyelmét. hogy a konfirmációban az ember válaszol arra a szeretetre és kiválasztásra.

és gyakran kérnénk is. Aki közel van szüntelen Istenhez. emberi kívánság beteljesedése iránti vágy. Uram. mindig szenvedni fog. szólj. Isten Fiával. hogy nem arra rendelt minket Isten. anyagi dolog megszerzése. küldj el engem. ezt már nem kell nekünk megszerezni. Így küldte őt Isten.búskomorság. mivé lenne a világ Isten gyermekei nélkül. amivel az evangéliumot. ez a nép nem teljesítette küldetését. az örömüzenetet néha hallgatjuk. Az Úr azért tette félre egy időre Izráelt. akik szenvedését okozták. tudta. Úgy gondolom. minden nehézségtől. én is elküldtem őket a világba. Isten ezt is előre látta. minden veszteségtől és kudarctól. ami Tőled származik.24. szeretnék Ézsaiás elkötelezettségével válaszolni: itt vagyok. és Istennél lenni. jún. amit sóvárogva kívánok? Amiért eleped lelkem. az minden pillanatban érzi. mert hallja a Te szolgád. ha. Csak hirdetnünk és képviselnünk kell.15: Ha nem jön velünk a te orcád. tisztátalan.Mózes 33. 2010. Kérlek. mint egy-egy földi esemény. hogy leegyszerűsítve fogalmazva. Most pedig minket is szeretne bevonni az Isten terveibe és az Isten szeretetébe. a hangsúly ebben a mondatban azon van. mindaz. az elgondolkoztat.18: Ahogyan engem elküldtél a világba. a világért. Szeretném Sámuel nyitott szívével mondani. minden képmutatás és dicsekvés nélkül. hogy Isten dolgainak. mégis küldte. hogy „ahogyan”. amint különben sokszor szeretnénk. Engedelmes életre és küldetésre hív. A szenvedést és a halált is vállalta. Szüksége van a világ minden gyermekének és minden népének az Úrra. azt. mert nem teljesítette azt a küldetését. bocsáss meg. aminek hiánya és várása már-már fizikai fájdalmat okoz? Ismételten azt látjuk. hogy ezt a küldetést önként vállalta. rosszindulat. hogy igazi vágyakozás legyen bennem mindazért. Tudta. Hogy folytassuk az Ő munkáját. Jézus elvégezte a megváltást. csütörtök – Iván 2. szabadításának. 2010. És sokkal jobban kell reménykedjünk az Ő igéjében. Jézust küldte. amíg ezen a bűnös földön tartózkodik. tedd értékessé minden beszédedet és ígéretedet számomra és add. Jó Atyám. az Ő Nevének hirdetésére pedig Isten egy népet választott. és legfőbbképpen a Veled való szent közösségre vágyakozzam. és értjük. Mindezért Isten bocsánatát kérem. hogy szenvedni fog. ami ez a világ megszabadulni. de annyira vágyik már ebből a nagyon bűnös környezetből. ezért Isten. mert Isten az elveszetteket meg akarta menteni. hiszen Ő mondta. az Úr minket megőrizne minden próbatételtől. tökéletlen világba. hogy vágyaim sokszor e világ dolgaihoz kötődnek. És. És ez a világ „jól elbánt” a küldöttel. hanem egész életében. Küldte. Atyám. akik megvetették. Jézusról tudjuk azt. Mert Ő és az Atya egy. mégis. ahol nincs többé semmilyen hamisság. jún. hogy Fia nem csak Pilátus keze alatt. hogy vegyen ki minket Isten ebből a világból. És mi az ű. mert szerette őket. akaratuk egy. kérjük. a tökéletest ide a szentségtelen. erre küld minket az Úr. nem azt kérte Jézus sem. és igédben való reménységem olya erőtlen. az Ő Lelke áldásainak várása nem olyan intenzív bennünk. igéjének minden ígéretében. hogy az Ő kezében legyünk alkalmas eszközök a bűnös világ felé képviselve Isten szeretetét. Az nyilvánvaló. ami ebben az életben elkerülhetetlen. Erre indít. Nem úgy lehetünk Isten hűséges gyermekei. a világ felé képviselje Istent és vonzza is a népeket Istenhez. a szentet. hogy noha igyekszik az Úr segítségével hivatását betölteni. azokért. ahogyan Jézus a példázatban mondja a szolgák után elküldte az Ő Fiát. a szeretet is ugyanaz. hogy nem becsülik meg. a tisztát. akkor ne is vigyél tovább bennünket! 99 . szerda – Zoltán János 17.23. akik nem értették meg. ravaszság. hogy a világtól elszigetelt életet éljünk. azokért.

hanem időnként az élet fontos dolgaiban is. eseményt átminősít. Azoknak. De az Úrban örök öröm van azok számára. néha még az ellenség is fenyegeti őket. és nincs többé. hogy el se tudjak képzelni akár egy napot sem nélküled. Mert nehézségben az a nagy próba. ez pedig nagy erőt jelent. s akkor is tovább megy az élet. Mert mindenüket meghatározza az Istennel való közösségük. szeretném. A pusztában aztán eljön az idő. akire támaszkodhatunk. de ott van a szívünkben. merre tovább? Mindez nem kérdés Mózesnek. azaz más a gyász az Úrban élőnek. ha én is ennyire szeretnélek. még gyászolni is úgy tanít meg. szerettei siratják azt. az emberekre nézünk segítséget esdeklő tekintettel. az életben nagyon sok okunk van bánkódni. reménység is van benne. határozott és sokszor elképzelhetetlen Mózes magatartása. hogy nem is lesz meg. lehet. Radikális. gyermekei. A hívőnek azonban ott van Isten. megadással és beletörődéssel. mégis. hogy mindig örüljünk. hogy vagy Veled. mint akiknek nincs reménységük. Olyan biztonság. azt az életet elkezdeni sem érdemes. nem is azt jelenti. noha úgynevezett bálvány Isteneket imádnak. vagy sehogy. aki kihozta őket Egyiptomból. Ma nem így imádkozunk. az egyensúly. a harmónia. hallja vigasztaló üzenetét. Őrá lehet támaszkodni. és ami a lényeges. mondhatni tehát. Csak az sikerüljön. nehézségek alatt épp azt érezzük. És ne is akarjak sehová menni. 82 évesen elhunyt az a férfitestvérünk. Mert saját elképzelésüknek nem mindig felel meg az az Isten.Bátor. hogy ne sírjunk. Uram. az ellenséges népeknek meg úgy néz ki. Mózes itt nem kis dolgokról beszél Istenről. nem világ szerinti vígasság. hogy önmagunkra nézünk. hanem állandóan. semmit sem cselekedni Nélküled. s akkor vagy magunk köré. Mindez összefoglalva pedig öröm. így nem tudja.4: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. És ez nem azt jelenti. hogy ne törődjünk semmivel. ahogyan azt Jakab levelében olvassuk. A könnyek között is látja az istenfélő ember az Úr arcát. amikor megkérdezik önmaguktól. Isten akarata szerint temetésre kerül sor kis gyülekezetünkben. hanem Istenben való öröm. máskor szomjasak. hanem ez az öröm az Úrban való öröm. Pál apostol azt mondja. ahol az elmúlást. péntek – Vilmos Filippi 4. akik Benne élnek. ez már öröm. nagy megkönnyebbülést. a gyászolóknak? Örüljetek!? Hiszen ők bánkódnak. Önmagában nincs aminek örvendezni. 100 .25. minden körülmény alatt. mintha a talajt is elveszítettük volna lábunk alól. hogy Istenre nézzünk. jún. Hogyan. Öröm a biztonság. hogy ne úgy gyászoljatok. unokái. Egyszer éhesek. ez pedig minden földi körülményt. legalábbis legtöbbször nem. amire. sajnos elég sokszor. akiknek nincs Istennel közösségük. 2010. Ő ad biztonságot. néha lényeges kérdésekben is ilyen bizonytalansággal közelítjük meg a kérdéseket. temetés alkalmával. Ő nem alkalmazkodik a pillanatnyi igényekhez. Minden temetésen is az kísért. hogy a sírgödörbe nézünk csak. És abban is biztos. amilyennek nem kellene lennünk. hogy emberemlékezet előtti időtől való fogságból megszabadult a nép. vagy sokszor lefele nézünk. nincs semmi. az Ő szavának való engedelmességre. várunk. hogy ezután merre. Istenem. ezek mind megvannak. hogy lehet. mint Áron az aranyborjú készítésénél. Próbák. a veszteségben is megvan a reménysége. hogy Isten nélkül bármilyennek is képzelné el a nép a maga letét. olyan bizonytalanok vagyunk sokszor. amit sehol más helyen nem lehet megtalálni. Jöjj az életembe ne csak időnként. hogy jól megy. Mózes teljesen elkötelezte magát Isten követésére. és nagyon kevés örülni. sokat fáradozott a gyülekezetért. Közel fél évezredes. És ezt nem csak kis dolgokra alkalmazzuk. aki fontos volt nekik. Mit mondhat ez az ige ma. Ugyancsak Pál írja. nem is akarja elképzelni az életét Isten nélkül. Amikor Istentől kérünk valamit. ha Istennel élünk. ma hamar szélsőségesnek ítélhető magatartással mondja Istennek. hogy Isten nem hallgat meg. nincs elég erőnk. aki 18 évig volt gondnok. ahogyan nem tudnak gyászolni azok. esedezünk. Kérünk.

az értékesebb. egyszerűen nincs realitásérzésük. nincsen igazságunk. jún.27. Mondhatjuk tehát. csökkenés. felfedezünk valamilyen jó gyakorlatot. elszálltak a realitások világából. Ha pedig azt mondjuk. és megkívánjam naponta az örömöt. így ma is: örvendezzünk Istenünkben. Bocsásd meg ezt. Veled.5: Mindnyájan olyanok lettünk. bűnösök vagyunk. melybe beletartozik a láthatatlan rész is. hiszen erről szól minden híradás.veszteségünket látjuk. Furcsa megközelítése általánosodott el ennek a többes számú bűnös állapot felismerésének. ott nem bizonytalan semmi attól. főleg nem másoknál rosszabbak. mint a tisztátalanok. Látunk néha más közösséget. s mintha kedvem se már semmilyen örömre. Uram. mindenki máshoz hasonlóan. akkor a keresztyénekről tartja a közvélemény. Ott az Istennel való közösségnek örvendeznek. Mert a realitás a világnak csak a kézzelfogható valóság.1: Jöjjetek. akkor nincs olyan körülmény. de ők kettős állampolgárok. nálunk nem 101 . És ez foglalkoztat mindenkit. És a láthatatlan a nagyobb. ujjongnak Őelőtte. úgy beszél. akkor ez az öröm állandósul és tökéletessé lesz. Önmagunk szemében nem vagyunk rosszak. hogy ő maga nem segít sehogy abban. hogy mindnyájan a tisztátalanokhoz hasonlók lettünk. mintha nem is tartozna a közösséghez. furcsán néznének rá az emberek. még több nélkülözés. Uram. hogy elhiggyem. hogy lehetséges. erről beszél ország-világ. ugyanis. sőt. hogy mindenkinek lehetnek hibái. szombat – János Zsoltár 95. szokást. mint a szennyes ruha. Isten mércéjével mérve elégtelen az életminőségünk. Ott nincs hatása a gazdasági válságnak. ami tiszta és szeplőtlen lenne. 2010. hogy a fellegekben járnak. akkor a mennyei örömből élünk meg valamennyit. és gyönyörűség. annyira leterhel a mai élet sok gondja. hogy amikor Istennek közösségében örvendezünk. ki hívogat bárkit is ujjongásra? Hiszen minden arról szól. feltárva annak bűneit. Általad. 2010. baja. Ezt önmagunkra nézve néha elismerjük. azaz a nép egészének nevében mondja. hogy mindennek ellenére Isten minket. adj igazi vágyakozást utánad. noha sokszor fél és szövetségét keresi ezer módon a megfoghatatlannak. hanem a teljes világgal. hogy ez változzon. hogy mennyi a bankkamat. mi is néha kicsit tévedünk. ott örök öröm van. Igen. ami láthatatlan ugyan földi szemmel. nincs erőm. add. hogy ezt nálunk is lehetne hasonlóan. de valóságos. hogy a Bibliát idézi. azt gondolom. Itt a többes számot használja a próféta. minden igazságunk olyan. s akkor sokan legyintve mondják: nálunk nem lehet. és Te magad emelj fel. és melyben ne fogadhatnánk el a felszólítást. Ki beszél ma örömről. ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Ha valaki nem említené. részesei egy fizikailag láthatatlan világnak is. a keresztyének ebben a világban élnek. vasárnap – László Ézsaiás 64. ennek a világnak nehézségeivel és problémáival küzdenek. az Ő gyermekeit örömre hívja. hogy megszorítás. Ha sikerül meghallani Isten üzenetét. melyben ne hangozhatna el.26. ujjongást. mint akinek valamilyen baja van a fejével. de legtöbbször azt értjük alatta. Jézusom. Amikor pedig ebből a földi világból átköltöznek egészen a mennyeibe. mintha rá nem vonatkozna mindez. mindig Benned. hogy saját közösségéről sok ember beszél kritikával. jún. Az. és nem mondaná az Úr nevét ebben a mondatban. felmerül valakiben. örvendezzünk az ÚR előtt. hogy sokszor úgy érzem. még nehezebb idők. megérezni az Ő jelenlétét. akik a világnak nem csak a látható részével számolunk. De nem vagyunk hasonlíthatók a nagyon bűnösökhöz. de úgy teszi mindezt. A valódi realitás világában mi járunk. az Úr szabadításáért és minden áldásáért adnak hálát. tehetetlenségünket és múlandó voltunkat. a maradandóbb.

botrány. Ma sokan megállapítják. böjtölnek. nincs több kérdés. 2010. Nekem van igazam.olyanok az emberek. Ninivében. Ha pedig a bűnös embert megzavarják az ő bűnös életgyakorlatában. hanem a bűnbakot keresik. azt. URam. ami a Biblia tanítását foglalja röviden egybe.3: Ha a bűnöket számon tartod. nem keresik a megbotránkozást. nagyon sokszor nem elsődleges szempont többé Isten akarata. hogy szeretetlenül szólna. hidegen. gyászolnak. akik nem az igét képviselik.10: Most tehát embereknek akarok a kedvében járni. élvezet. Kisebb közösségben az is tapasztalható. Sokan mondják. Hitvallásunk szerint.29. népünk nem jutott el még a bűnei felismeréséig. nem az Istennek való engedelmesség érdekében szólnak. utólag sokan nem vállalják a felelősséget. ezekből az első pedig az. vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni. feszültség legyen. mert túl sok a megalkuvás. Ez alatt úgy érti az. jún. hogy a közösségben mindez a rossz ott van. ki is kívánkoznak a közösségből. szeretetlenül. egy szívvel-lélekkel keresték a menekülés útját. megvallására és elhagyására. én ugyan nem vagyok ilyen. és nagyon sok hamis és álnok módszerrel igyekszik visszavágni. És a békesség megtartása érdekében nagyon sok alku születik. hanem éppen annak érdekében. Ebben a bibliai igében a többes szám nem ilyen. hogy megzavarták bűnös nyugalmában. Istenem. megbosszulni azt. hogy legyen csend. szabadulni szeretnének. Atyánk segítsen minket a bűnök felismerésére. mert hangosan és erélyesen.28. szárazon. hogy hangoskodás. hétfő – Levente Galata 1. de élete Isten dicsőségét és a gyülekezetek épülését szolgálja. Sokan ebbe bele is unnak. jún. a bűnbánat már nem jellemző. de mindenáron igyekszenek. ki marad meg akkor? 102 . s ha időnként szóba is jön esetleg. vége. amit egy többségi döntéssel váltottak ki. Hallottam már ezt az igét idézni mereven. Hanem a mindenek feletti szempont az Isten akarata és az Ő vezetésének való engedelmesség. hanem az igazságot szeretetben tudjam képviselni. nem volnék Krisztus szolgája. Akkor inkább mindenkinek a kedvébe igyekszünk járni. kimondva vagy kimondatlanul. Ez a bűnbánat útja. bármit is tenni. Isten gyermekei nem törekszenek a békétlenségre. helyzet megőrzése a cél. nálunk nincs kivel. ha szükséges. És a gond az. hogy azokkal alkuszunk meg. az Isten akarata szerinti keresztyénséghez három dolgot kell ismerjünk. de nincs kivel valamit is kezdeni. Nincs több tárgyalás. márpedig sokak kedvében csak úgy lehet járni. vagy egy bűnös szokás. Pálra nem jellemző. Pál Istennek akar tetszeni. és ezt. s marad a béke. Nem a közösség ellen szigorú tehát. Nem. hanem nagyon sokszor a kényelem megőrzése. Uram. akár egyéni akár közösségi életünkben. hogy milyen nagy a bűnünk és nyomorúságunk. hanem az. hogy meggyőzzön valakit egy pozitív változásról. a boldog élethez. akkor abból sokszor botrány lesz. nálunk nem állnak oda az ilyesmihez. akkor bármilyen emberi vélemény és akarat ellen is. vagyis az ige alapján Isten is engem igazol. taníts meg engem úgy ragaszkodni elsősorban akaratodhoz. legtöbbször eszébe sem jutna megpróbálni. de nem is az emberek kénye-kedve a fő szempont szolgálatukban. hogy közben ne legyek szeretetlen. kedd– Péter Zsoltár 130. igyekszünk megtartani. ha lehetőleg semmit nem teszünk. hogy esetleges káros következmények esetén. hogy a gyülekezeteink elég nagy részében a legfőbb érdek a békesség. és punktum. Persze. ahol a közösség a próféta szavára felismerte bűneit és a bűnök miatti büntetés lehetőségét. aki ekként nyilatkozik. Ezt pedig nem szeretjük vállalni. 2010. rugalmatlanul.

máskor szándékosan. Ilyen veszélyes és végzetes fenyegetésnek van kitéve a keresztyének élete mindig. hogy szóra sem érdemes. unszolást.16: Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. A gonosz Isten gyermekei között akar minél nagyobb pusztítást végezni. A hit pajzsa nem azt jelenti. Ebből legalább két dolog kellene következzen életünkben. Van. amit Jézus váltsága által eltörölt. A világ által elfogadott és gyakorolt magatartások már nem figyelmeztetnek éberségre. csábítást. mert Isten igazán megbocsátotta és elfelejtette mindazt. akkor is ezt tette. és a mi Istenünk jelenléte életünkben és minden harcainkban a 103 . esendő vagyok. Könnyen vesszük a támadást. ami alul maradt. azok többé nincsenek. Csak képernyőn láttunk legtöbben tüzes nyilat. de az sok rétegen keresztül sincs elveszve. még az istenfélők is felületesek és önhittek. hogy a támadásokat leginkább akkor lehet visszaverni. én. hogy az új adatok felülírják a régieket. int Krisztussal érkező szent. szerda – Pál Efézus 6. Ezeket a tüzes nyilakat a régi időkben mégis ki lehetett védeni. mert olyan nagy hívő s szent emberek lettünk. hiszen megbocsátottam már rég. jún. elsősorban magunkban bízunk. mert Te egyszer megbocsátottad Jézusért vétkeimet. s csak egy kis bántás. amit megbocsátottam. ami engem ért bántás. hogy gyorsan felszínre jöjjön. Uram. hogy mi legyőzhetetlenek vagyunk. hanem a hit pajzsa azt jelenti. milyen sok bűnnel bántottam az én Istenemet. Őhozzá fordulunk segítségért. amikor bűneink következményeiért szenvedünk azzal. Vajon ki is töröltem már a memóriából? Azt mondják a szakértők. ha a megtámadott felkészült. akaraterőnkben. 2010. Nincs bűn. és az Írás arról tanít. hogy a számítógépes merevlemezek és az adattárolók úgy működnek. sok bukás és szenvedés oka az. úgy ez másoknál is lehetséges. hogy nem kételkedünk abban. Megváltójához való hűségéért szenved. Sajnos. megoldást találó ügyességünkben. aki jól tudom. Ha pedig fel is fedezzük a gonosz támadását. hogy nagy a mi Istenünk. tiszta és bűntelen ember. hogy az emberek. saját képességeinkben. bármilyen rosszaság. és megfelelő pajzzsal volt felszerelve. hogy Ő nem emlékezik előző vétkeimre. hozzájuk szoktunk. Mi pedig jó keresztyénekként válaszoljuk. nincs terhelő semmi ellenünk. mert bízunk a saját nagy hitünkben. vagy bizonyos körülmény kell ahhoz. Istennel való élő közösségre van szükségünk. Az apostol arról beszél. ha számítunk ezekre. ez nem kérdés. sebezni akarják a hívőket. hogy mi is megtanuljuk ezt Istentől. felismertük. akkor felvértezettek leszünk a hit pajzsával. Öröm van-e szívemben. hogy a magam régi dolgaival sem kell többé vesződnöm. aki gyarló. Jó Atyám. hogy az Úr megváltott minket bűneinkből. A másik következmény pedig az kell legyen. Isten nem tartja számon bűneinket. hogy megbánják. Vagy ezt az igét is félreértve abban bízunk. ezt mondta a másik személy. hogy minket nem sebezhet meg a gonosz. Hogy nyilazzák. mert egyedül Ő tud és akar segíteni. hogy semmit ne tároljak szívem mélyén. De amint mi magunk is elfogadtuk Isten kegyelmét. és a gép nem olvassa többé azt. Az első az öröm és a hála.30. bezzeg. és úgy állhatok eléje. Isten elé nem mehet bűnös ember. Nem kell összetéveszteni azt. de el tudjuk képzelni milyen veszélyes és végzetes fegyver lehet. amikor valaki hitéért. megbántuk és elhagytuk bűneinket. ezt már Megváltónk előre megmondta. de néha nálunk ott mélyen tárolgatjuk még azokat. Nagyon hálás vagyok. Áldott legyen érte szent Neved. hogy én. hogy ezzel bosszantsa és szomorítsa az Istent. amit ellenünk tettek. védelemért. nincs adósság. szeretném Tőled megtanulni. amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. amikor szándék nélkül is bántanak minket. ha készülünk védekezni és mindig hit által közelítjük meg. esetleg bocsánatot is kérnek. megigazítva állít az Atya elé. És nagyon hálás vagyok azért.Isten nem tartja számon a bűnöket. nem tartjuk annak a világ felől érkező számtalan kísértést. és megszentelve. jó szakemberek ki tudnak keresni sokszorosan felülírt adatokat is.

és hogy nem félsz engem! Izráel életében a változás azzal kezdődött. A fiatalt nem értik sem szülei. amit Isten üzen nekünk. Ezért nem figyelünk eléggé arra sem. s akkor minden rendben van. Egyik énekünk ezt így fogalmazza meg: győztes leszek. azon az úton vezetlek. nekünk az egyik legcsodálatosabb ajándék. de az. Nekünk. a nagyon kérdéses. szedd össze magad és kezd el keresni Istent. vezeti életünket. és óriási lehetőség. Ő eléggé. és nem ismerik Istent. hogy térjetek meg. és azon az úton járni.17: Én. lehajtott fejjel járó. hiszen az világos. hogy Isten elhagyták. és azt cselekedni. Segíts ebben. a megoldás pedig azzal kezdődhet. és elhatározza. azaz naphosszat játsszon. mint neki az idegenben. Születésünk óta alig változunk ilyen szempontból. hogy ne tégy rosszat senkivel. 2010. A tékozló fiú élete is akkor változik meg.2. mi az Isten akarata. tévézzen. hogy embereld meg magad. még az Isten előtt is. Ez a felismerés és ez az elhatározás az. hogy a mi Istenünk tanít minket. de az neki is egyértelmű. és minél kevesebb emberre figyelni. tanítására. csak Te maradj velem. Sokszor azonban ezt úgy értik mai megtérést sürgető prédikátorok. júl. ami jó. A 12 sem volt mindig tanítható. otthon a szolgáknak is jobb dolguk van. hogyan kell élni. hogy sok minden eldőlt már bennünk. melyik játék kell neki. amikor felismeri. komor ábrázatú. legtöbbször ez annyiból áll. a világ szép és jó élvezeteitől el akarja tiltani. Istenem. sőt. ezért neki kell ezt kiügyeskedni. hogy senki nem akarja az ő javát. hiszen nem engedik. melyik ételt hajlandó lenyelni. Sajnos. hogy elhagytad Istenedet. júl. noha Jézussal együtt voltak mintegy három évig. hogy hazamegy. Azok szokták leghangosabban hirdetni. vagyok a te Istened.1. unalmas életű embereket akar formálni belőlük. sok esetben elsősorban érvényes Isten akaratára. esetleg a sárban hemperegjen. És ez érvényes. azaz úgy élni. hogy a bajok oka az. péntek – Ottó Jeremiás 2. főként nem szeretjük. amiket nehezen változtatunk. amelyen járnod kell.garanciája győzelmeinknek. Jézust idézve. minden embernek Istenre van szüksége. hogy azt tegye. többször kiderül az igéből. akik Isten kegyelméből gyermekei vagyunk. arra tanítalak. Uram. amit így szoktak hirdetni az igehirdetők. ami javadra válik. az ÚR. hogy 104 . amivel szembe találjuk magunkat. de a Bibliát sem olvassa. hogy visszatérnek Istenhez. szeretnék ma is mindenek előtt és mindenek felett Rád figyelni. gátolják boldogságában. hogy a nép elfogadta a próféták által hirdetett isteni üzenetet. hogy nincs a helyén. ami akaratod szerint való. már a pici gyermek akaratos. ha tanítanak. a felnőtt már megtanul magába zárni sok zúgolódást. mert Istenre van szükséged. hogy emberi erőfeszítéssel sikerülne a megtérés. szinte mindig úgy hallgatjuk a felénk érkező szavakat. hogy Isten őket korlátozza. hogy mit is akar Isten.19: Tudd meg. ha bárki változást szorgalmaz életünkben. Nem szeretjük. de ez a mindenkori ne taníts engem magatartás jelen van az ember életében. akik nem olvasták a Bibliát. Nagyon sok embertől hallottam már. jókora túlzásokkal. Egy prédikációban hallottam egyszer. Nyílván. csütörtök – Tihamér Ézsaiás 48. hogy nincs szüksége templomba menni. vagy sokszor másoknál jobban tudja. tudja. és megjegyeztem ezt a kifejezést. mely arról szólt. sem oktatói. semminek sem örvendező. 2010. áldása és gondviselése kísér életünk minden napján. hogy taníthatatlan tanítványok. Épp ez a nagy probléma. és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog. Örökös nehézségünk ez. hogy nem figyeltek eléggé Jézus tanításaira. kisiskolás korától mindenki rosszat akar neki. az URat. és megvannak az elképzeléseink. Valóban.

fenyegetés vagy meggyőzés. Jézus szeret. hogy annyira szeret. Nem tartós. mind hiábavaló. Nem találtam szavakat jó hosszú másodpercekig a döbbenettől. nem érződik körülötte a mennyei légkör. de nem tudok ellenállni. hogy semmilyen magyarázatra nem szorulnak. a szabadulást. Ezért is egyszerűen érthetetlen. virágzás. szólít minket. Önmagában az ember mindig meg van elégedve életével. Jézus. és Ő lakozzon ott az életünkben. nem csak lehetséges ez az élő közösség. Olyan evidenciákat mond néha az Írás. hanem Jézus ezt felkínálja. Ha nincs Jézussal kapcsolatunk. És mai napig nem értem ezt a magatartást. jól leiszom magam. Még azt is hozzátette. légy „happy”. van erőlködés. hogy tudom. milyen állapotban Isten előtt. és nem akar megtérni ezekből Isten világossága nélkül. mindenki mégis igaznak tartja. Fedezd fel. hogy fátylat mindenre. teljesen józan állapotban. Nem ismeri fel bűneit. hanem azért. Uram. hanem azzal kezdődik. Minden hívő keresztyénnek élete minden napján és percében az Úr Krisztussal való élő közösségre van szüksége. Többé nem szeretnélek elhagyni. hogy elmondja hol vagy. Uram.szeretnénk. ott lesz növekedés. hogy az én életemben is rámutattál bűneimre. mint a mai igében. alapigazságnak. És a mi URunk erre hív. magatartásával. és változhat életed. életvitelükben nem számolnak ezekkel. mint amilyeneket a Galatákhoz írt levélben fogalmaz meg Pál apostol. hanem istenfélelemmel szeretnék mindig Neked engedelmeskedni. önmagától nem tud megtérni. és én tibennetek. noha tudják és igaznak is tartják ezeket az alaptételeket. ez már így lesz. olyan. mert ebből az állapotból az Ő hatalma és kegyelme által ki lehet kerülni. de az új élet nem azzal kezdődik. nem kell hozzá bizonyítás. hogy tudd meg.3. Gonosz és keserves dolog. mert az ember önmagától nem képes felismerni elesett állapotát. hogy sokan. és lesznek eredmények. az új életet. erősíti lelki életünket. a megújulás felé. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától. hogy Isten nélkül próbáltál élni. erre hív minket. Aki Vele él. felszólít. Új életet lehet kezdeni. és innen mutatja aztán a kifelé vezető utat. úgy ti sem. amikor ezt mondja. főleg családtagjaink és szeretteink életében nagyon vágyunk arra. 2010. hogy ma délután találkozom valakivel. annak az életében áldást fog hozni ez a közösség. nem önzetlen. aztán holnap rettenetesen fog fájni a fejem. hogy éppen bosszantson. Jézus ebben az igében is egy ilyen evidenciát fogalmaz meg: ha vele élő közösségünk van. hanem abban. belőle származik mindaz. Ő táplálja. Isten Neve magasztaltatik és az emberekre is olyan úgynevezett gyümölcsök lesznek. ha szorosan kapcsolódik hozzá az életünk. változna meg az életük. mert az végzetes. ha sokan fordulnának Isten felé. és sokszor minden próbálkozásunk. akkor nincsenek meg ezek a gyümölcsök. de ezek nem a Lélek gyümölcsei. Isten szavát tartsd fontosabbnak saját véleményednél. ahogyan éltél. mint a szőlőtő és a vessző. Egyszer egy fiatalember mondta. gyarló embert. ami a Lélek gyümölcse. Ő az Élet. minden tőle és általa érkezik hozzánk.4: Maradjatok énbennem. hogy maradjunk Benne. Isten pedig ezekre rámutat. ha nem marad a szőlőtőn. hogy hitben éljenek. Nincs leszakadás a tőről. de most Isten nem azért mondja ezt el neked. amit nem kell bizonyítani. valahogy olyan szerves közösségben. vannak részleges és ideiglenes eredmények. és megszabadítottál ezektől. emlékeztess minden nap erre engem. júl. ha nem maradtok énbennem. Igen. szombat – Kornél János 15. akkor lehetnek eredmények. ez nem jó. hogy a bajok oka nem kisebb-nagyobb tévedésekben van. s ennek nincsenek lelki áldásai. tetteivel. aki sokszor 105 . hogy őket meggyőzzük. és elindulhatsz a megtérés felé. nem tartja szükségesnek nagy változások eszközölését. sem lelki eredményei. Istennek adj igazat. mint a matematikában az axióma. Nélküle ezernyi példával lehet igazolni és e világban látni. Köszönöm.

ezekre figyelve tudtak megmaradni és reménykedni a választottak a harcok és megpróbáltatások idején. és azt mondta. kitartás legyen a mindennapokban. Sok olyan ígéret olvasható a Bibliában.11: Több jót teszek veletek. mert még hálát adok neki. hogy közben mindig előre és felfele tekintenek. éber legyen a várakozás. Nagyon sokszor ezek az ígéretek adtak erőt terhek és nehézségek elhordozására. én lelkem. Nyílván nem volt egyszerű elfogadni a jövő áldásairól szóló ígéretet. Ma is egyre kilátástalanabbak földi körülményeink. Ha a választott nép. hanem Isten az Ő ajándékait ígéri. szeretnék és kérjük Istentől. jövőkép nélküli időkben arra. az áldás. ahol nincs feltétel. hétfő – Emese Ezékiel 36. amikor emberileg erre nem volt remény. vallást tesz Istenben való bizalmáról. az Ő üzenetének elfogadásáról. hogy az erő Istennél van. menedékem a nyomorúság idején! A fogságban. majd pedig azok megérkezése után elmondja. Mindaddig. akkor Isten áldást. hogy Istennél van az erő. akik bízunk az Úrban. amit az apostol. kicsoda Isten és mennyire szereti az Ő népét. mégis megtapasztalt. URam.önerővel igyekszem dolgokat megvalósítani. És felfele. segítséget ígér több helyen is az Írásokban. én erőm és mentsváram. hogy az Úr szavának fog engedelmeskedni. vasárnap – Ulrik Jeremiás 16. az. hogy lejárnak majd a szenvedés napjai. Ezáltal az Ő népe megértheti. amíg bekövetkezik Isten ígérete. a jövő. A Szentírásban sok ígéretet olvashatunk. sőt bennem vagy Lelked által. ha eldől a szívében. legnagyobb egészségben élő és fizikai erőnek örvendő ember is felismerheti. Akkor megtudjátok. gyakorlatot. amint a próféta által az Úr maga ígéri. ha pillanatnyilag nem a nagy nyomorúság jellemzi az életét. gondviselést. Tőle kér erőt és kitartást. és szükséges megtanulni ezt a magatartást. hogy Te velem. vagy az istenfélő ember elhagy valamilyen helytelen utat. hogy megvalljuk és önmagunkat is emlékeztessük arra. hogy én vagyok az ÚR. hogy mindenre van erőm a Krisztusban. hogy változzon meg az egyén vagy a nép életmódja. Ezékiel által is azt üzeni az Úr az Ő népének. vagy nem a feltétel az első. júl. hogy sok jóban fogja őket részeltetni. nyomorúságban élő nép Isten üzenetét hallja. Amikor az Úr azt ígéri. ebből származik az áldásos keresztyénség. miért csüggedsz el. mint azelőtt. És sajnos sokszor csak ezeknek a jóra fordulását várjuk. akkor mi azt is el kell 106 . Nála. melyek feltételes módban fogalmazódtak meg. hogy milyen hatásuk lesz. az Ő szabadításáért. ha elkezdi keresni Istent. hanem azért. hogy jót tesz velünk. és az én első feladatom Veled és Benned maradni. mert Isten kikötésekkel akarja nehezíteni az áldások elfogadását. legyenek alkalmasak az áldás befogadására. A zsoltárossal mondom ma önmagamnak. áldást hoznak az istenfélők életére. 2010. sem lehetőség. mert onnan származik az erő.5. Ez a feltételes mód nem azért van. akkor is. minden nehézség idején Ő szilárd menedék. bízzál Istenben. ezek mindig drága értékei voltak az istenfélőknek. és kivétel nélkül minden embernek erre van szüksége. Előre. Minden korban időszerű ez a példa. úgy. Minden időben. azaz a Vele való közösségben lehet átvészelni a nyomorúság hátralevő idejét. milyen változást. És nekünk. hagyják el a bűnöket. a megígért eseményekre és áldásokra. és új áldások ideje köszönt majd a népre.4. Sok olyan ígéret is van az Írásban.19: Ó. hogy megmaradjon a reménység. Ő a legbiztonságosabb mentsvár. A most még kesergő nép hittel fogadja Isten üzenetét. ki emberileg a leggyengébbek és a nincstelenek közé tartozott. ugyancsak Istenhez menekül a nép. A leggazdagabb. az afelett való reménységről. júl. ugyancsak szükségünk van ezekben a zavaros és egyre reménytelenebb. 2010.

csak Istenünk. mi fog történni. szerda – Apollónia 2. hogy ha Tőle elfordulnak és más valamiben vagy valakiben bíznak. ami egész lényünket érinti. mint egy átfogó megoldást. ezért is az így gondolkodók nagy többsége nem is bízik az örök életben. akkor megtapasztalta az Úr hatalmát és szeretetét. Egy ilyen rövid. Jézus Krisztus örök országába. és a mennyet készítette el azoknak. nem bántják a jó Istent. Áldott legyen az Ő Neve. hogy az igenünk legyen igen. egyszínű. kisebb csoport mindent Istenre hagy. a nem pedig nem. júl. hanem azt. hogy Ő. hogy egy teljes meggyőződéssel elmondott bizonyságtételről van szó. talán egyesek még hittel is. 2010. de tartalmas és hitvallás értékű hála hangzik el itt: bizony. az örök élet kegyelem és 107 . a jó Isten szeret minket. mert ha ezt teszitek. de az üdvösség kérdésében is a két véglet az. hogy nem az egyedül igaz Istentől kérte és várta a szabadulást. júl. jó vagy rossz. nem fogtok megbotlani soha. s ezért nincs semmi kétsége állításának valóságáról. mert Istennek legyen hála. No. amit hamarabb el tudunk fogadni. nincsenek árnyalatok. Elmondhatjuk mi is ezt. hogy elméletileg lehetnek. Egy-egy csodálatos szabadulás után pedig felhangzik a köszönet. nem hágják át a tízparancsolatot. nem így mondják. A csak pedig azt mondja el. sokszor ezt énekben vagy dicsőítő imában fogalmazzák meg. a megváltás Jézus műve. Legtöbben azzal az általánosan elfogadott hamis képpel élnek. hanem szépen csomagolva. sem embertársaikat. Nem mondjuk ki talán. noha árnyaltabban is fogalmazhatnánk. ami igazán jelentős. Amikor viszont. ahol határozottaknak kellene lennünk. ebből mi néha azt is következtetjük. Lehet ez a mindennapi kenyér is.10-11: Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat. A bizony a mondat elején azt üzeni. azt is tudja.23: Bizony. akkor azt is elmondta. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk. amit az ember már megtapasztalt. A másik. nem tesznek semmi rettenetest. és így tovább. aki teremtett minket.Péter 1. Azt mondják. csak Isten ad szabadulást. hogy mi az igazán jó számunkra. Értelmetlen volt mellékutakat bejárni. sok keserűséget és kudarcot átélve jutnánk el erre a felismerésre. ha nem mellékutakat bejárva. Izráel Istentől kérte és várta a szabadítást. majd pedig sok áldott tapasztalat birtokában hálaadással szívünkben tennénk róla bizonyságot. idegen istenek segítségében bízni. Isten szuverén. akik jók. és ezt munkálja életünkben. a kiválasztás az Ő ajándéka. de bizonyára Ő lelkiekben is meg akar gazdagítani. Olyasmiről lehet ilyen meggyőződéssel beszélni. Izráel sokszor nem tanult még saját történelmének keserű szakaszaiból sem. Mindenből. Sokszor összekeverjük a dolgokat. hogy az ember üdvözíti magát. meggyőződésből. Ez mind az ember teljesítménye. Jó lenne. az ÚR szabadítja meg Izráelt.fogadjuk. 2010. Ott vagyunk ingadozók. Fedezzük fel földi és lelki áldásait az Úrnak az életünkben. vagy talán voltak is más opciók. hogy csak az Úr. hogy minden egyértelmű. és dicsérjük mindenért szent Nevét. Jézus azt tanította. hanem hitünk alapján. és mindannyiszor megbánta. Pedig Isten erre is előre és ismételten figyelmeztette az övéit. kedd – Csaba Jeremiás 3. hogy Isten és csak Isten ad szabadulást. hiábavaló és nem valódi módszerektől megszabadulást várni. hogy az okos a más kárán tanul. a mi Istenünk ad szabadulást. a választott nép nem is ritkán kipróbálta ezeket a lehetőségeket. és akarata. Nem földi javakat akar Isten halmozni az életünkben.6. máskor határozottan képviselünk egy álláspontot. hiszen a követelményeket nem tudja teljesíteni. amikor áldásáról és gondviseléséről beszélt népének.7. ilyen időszakok és események is voltak.

minden azt hirdeti. hogy minden nap új napot kezdhetünk. Ó. hogy új hajnal virrad ránk naponta. hogy hálaadással tartozom Istennek. és megköszönni azt. áldott légy hűségedért. ez életünk legnagyobb célja. Az elhívás és a kiválasztás egészen az Úr ajándéka. úgy mondja szavait. Azt mondogatják egyre többen. úgy kezdődik. hiszen minden nap újra Isten kegyelme árad ránk.22-23: Mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. hogy sokan Hozzá forduljanak. Kutatják okait. És a világ létezése. nosza. amit tapasztaltam már és amit készítesz még a mai napon is.nak. úgy szolgáljon. Nem elvetendő az ismert mondás. akinek kegyelme ma is velem lesz. ha valaki szolgál. és mégis tudjuk. egyre több embert elérni. megszólítani. kitartással Isten Országa felé. minden az Úr munkája. És mindig van helye a „még jobban”. fáradsággal. ha az Úr is megáldja törekvéseimet. keresik a megoldásokat. Ébredés után gyakran arra gondolok. erőfeszítéssel. nincs ebben feladatunk és felelősségünk sincs igazán. El kell gondolkodjam ezen. péntek – Lukrécia 1. hiszen nem én irányítottam a tüdőmet sem. ma is megújult. hanem Isten kegyelméből. hogy a mai napon mennyi feladat is vár rám. Szeretnék hatékonyabbá tenni az igehirdetést. hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által. mi az. aki megáld. lásd meg és adj hálát. hogy válságban van nem csak a gazdasági élet. És gyakran újrafogalmazzák a célokat és a módszereket is állandóan tökéletesítik. Áldott legyen érte az Ő Neve. Ezért tanulmányozni kell az emberek elvárásait. máris fogjunk neki. Egy pillanatra még megállok. hanem válságban van a prédikáció és válságban van az egyházi élet is. hogy hogyan is indulnak napjaim. ajándéka. hogy saját magamra nem fogok boldogulni. hogy az elkövetkező napon is Ő lesz az. ingadozó hűségem ebben a bizonytalan és ingadozó világban. hogy ezt mi meg kell erősítsük. nekünk természetes. Istenünk adja meg szívünkbe ezt a biztos reménységet. miért éneklik azt. igyekeznünk kell. mint Isten igéit. És olyan ritkán jut eszembe már reggel megköszönni. Jó Atyám.Péter 4. csütörtök– Ellák Jeremiás Siralmai 3. Isten kegyelmét. hogy mivel Isten mindent megtett. az Ő akarata és kegyelme.ajándék. menetelnünk kell. júl. amivel megszólíthatók. mennyi mindent szeretnék megtenni a mai napon. és a látásomat sem magam kapcsoltam be az új napon.11: Ha valaki prédikál.8. De ebből az következik. a kegyelmi idő. mellyel megőrzött. Önmagamra nézek. Amikor először hallottam. Csak erre törekedve fogjuk elkerülni a botlásokat. de mi is arra kell irányítsuk életünk utjait. lehet. ez mind Isten kegyelme. 2010. Nagy a te hűséged! Van egy szép evangéliumi ének. hogy nem fogyott el az Ő irgalma. akire mindent rábízhatok. hogy nem törekvéseinkért kapjuk. aki kegyelmével elkísér. és mi sokszor ezt fel sem fedezzük. arra. mert az Úr kegyelme megújul. hogy minden nap új nap van. szinte kötelező az.9. Tévesen hallottam. 2010. nekünk is mindent meg kell tennünk. mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hiszen erre törekszünk. hogy mi is bemegyünk az Ő országába. vajon lesz-e hozzá erőm. időm. minden áldásodért. a lehetőségek. hogy minden nap új lapot kezdhetünk. nem értettem. mégis csak Istentől kellene segítséget kérni. hanem hűsége nagy és csodálatos. a vérkeringésemre sem volt gondom. melyben Isten még mindig várja. Jó lenne minden tanulmány előtt 108 . mindenképp jól fog. ingadozó hitem. hiszen az csak természetes. de ebben a tévedésben benne volt mégis az üzenet. én ingadozó kedélyem. igényeit. júl. Isten adja az Ő országát ajándékba. mert Ő nem ingadozó. mire figyelnek. hogy egész éjszaka működjön.

Jó lenne minden emberi cél előtt felfedezni ismételten Isten akaratát. hogy elméleteket fogalmazzunk meg. élete minden percén szüksége van. nem halsz meg. Ez a menedék. Az emberekért. Mi pedig úgy hisszük. hanem élettapasztalat. Az egészséges. Ez pedig nem csak lelkészek feladata. az Ő igéjéről. Vele lenni minden pillanatban. és minden e világi élmény ellenére megmaradni félelem nélküli békességben és biztonságban. az Ő erejével szolgálunk. ezt már ismerjük. igen. Amikor viszont az emberek bukásáról. Isten pedig nagyon sokszor ígérte az Ő jelenlétét mindnyájunk életében. az Ő megbízásából. és ennek a menedéknek „hangulata” tapasztalat által lehet csodálatos élménnyé számunkra. Azt is észre kell azonban vegyük. akaratáról. hogy amikor hasonló helyzetbe kerülnek. az Ő hatalmának segítségét. az Ő dicsőségét keressük. és mindig megtapasztalta Isten közelségét. ne feledjék el pillanatra sem. sikeres.Sámuel 12. Uram. életerős emberek nem szorulnak semmilyen segítségre. irányítását. mert olyan ember tárja elénk. hanem mindnyájunk lehetősége. az Ő tanácsait. törekvéseink célja hangzik el egy-egy ilyen igében. hogy milyen is az Úrral lenni. hogy a Biblia nem azért beszél az istenfélők bűneiről. ezt viszont igencsak felelősen és isteni irányítással kell gyakoroljuk. a legtöbben erre gondolnak. Az egyedül valóknak. szombat – Amália Zsoltár 9. a szenvedőknek. biztos. júl. hogy mi szolgálhatunk az Ő Nevében. hogy Istenre az elnyomottaknak. a szenvedőknek. segíts a szolgálatban és Nevedről való bizonyságtételben Rád tekinteni. Óriási alázatra és imádságos lélekkel való istenre figyelésre indít az. A reformáció óta újra hangsúlyossá vált az egyetemes papság elve. hogy velünk lesz életünk minden napján. nem bölcs gondolatsor. a betegeknek.13: Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet. mert az Úr igaz menedék. a vezetést. Nevedben szolgálni. Nála megtapasztalni a biztonságot. hamis békességbe ringasson. ebben már benne vagyunk egészen. 2010. A mai napon is szeretném. Rá tekintünk. a nyomorultaknak pedig fokozottan szükségük van az Úrra. sőt. ha alkalmat adnál Rólad bizonyságot tenni. veszedelmen. szentebbek is elbuktak. hogy mi magunk is kipróbáljuk minden időben. Nem arra való a zsoltár bizonyságtétele. Felfoghatatlan nagy kegyelme az Úrnak. Istenről. de az Úr akarata az első szempontunk. Mindez Dávid számára nem elméleti lehetőség. Isten gyermekeiért tesszük mindezt. áldását ígérte az Úr. hogy van menedék. aki átment sok nyomorúságon. hogy Istenre minden embernek. Ha a szentekről ír az újszövetségben az apostol. Ma is szeretnék az Úrra figyelni.újraolvasni Isten szavát. bűneiről szól az Írás. vasárnap – Nóra 2. Megváltónk azt mondta. emberi gondolatok és bölcsesség szintjén felelőtlenül beszélni.11. így nekik az Istenre sincs szükségük. körülményektől függetlenül átélni az igaz békesség. Itt is. bátorító üzenetét. Hálaadással mondja el másoknak is. júl. Ezért hiteles ez a bizonyságtétel. távoli vágyainkat látjuk megfogalmazva. vezetéséről nem lehet könnyelműen. Igen. menedék a nyomorúság idején. És nagyon fontos lenne a célkitűzéseink sorának elejére Isten által meghatározott célokat tenni. hatalmas és örök menedék van. Tőled elfogadni az erőt. ebben a zsoltárban az Urat magasztalja minden Ő tetteiért. akkor bólintunk. nyomorúságot átélő embereknek pedig különösen is az Ő jelenlétét. 2010. nincs nagy veszély. az áldást. gondviselését. hanem arra. hogy minket megnyugtasson. üldöztetésen. az idősöknek van szükségük. ez pedig maga a mi Istenünk. hogy a Teremtő Isten szavát adhatjuk tovább. mindenki 109 .10: Az elnyomottak menedéke az ÚR.10. ez már rólunk szól.

Már csak könyvből és képernyőről látják a Fiatyúkot. nagy és hatalmas Istenünk. viszonyítási alapunk és alanyunk. bocsánat. Igen. hanem azt. Szinte hihetetlen. És mindet Isten alkotta. Arról sem kételkedem. mindig van magyarázatunk. Ahhoz. hogy ezek a bűnösök mindig kaptak figyelmeztetést. Nem hiába van ott mindjárt hitvallásunk elején. hogy az Úr a tenger hullámhegyein lépdel. csak a Dávid hatalmával nem rendelkezünk. hogy meglássuk azt. ismeri. mily nagy vagy Te. hogy már nem látják a csillagokat. dőlésszöge. a közöttük levő távolság. Dávid kimondja. Ő alkotta a Nagymedvét és a Kaszás-csillagot. Felnézni a csillagokra. hogy meghalljuk a bűnvallás őszinteségében Isten kegyelmes szavát. holdja. megtérésre való hívást. hogy fedezzük fel Isten hatalmas tetteit. hogy valaki olyan borzalmasan gyalázatos tudott lenni. naptól való távolsága. akkor következne a nagy igazságszolgáltatás. amit teremtettél. büntetés. ő követte ez az elmondott szörnyűségeket. Erre kell eljusson mindenki egyszer. hogy minket nem ért meg senki. Nyugat-Európában élő ember panaszolta nemrég.12. nem azt. bátorsága. hogy róla beszélt ez idáig. hogy milyen nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. esetleg kikérjük magunknak. Csodálatos Istenünk van. a magatartásuk függvényében jött a folytatás. mindig nagyszerű. áldás és kegyelem. és egzisztenciálisan elfogadjuk az Ő ítéletét: nem halsz meg. sőt. a Fiastyúkot és Dél csillagait. akkor hát az imént a jogos és igazságos ítéletet is kimondtam már. mekkora a csillagok mérete. hogy olyan sok a városokban a fény. megint kitekerték az események magyarázatát. fontosak vagyunk számodra. a hitélet kezdetén. jogosan jár nekem a kárhozat. tényleg ezt tette. Nem ezért. és döbbenjünk rá. hogy az első dolog. amire számíthattunk volna. mint azt Nátán próféta elmondta.bűnös. minden percben igazgatja. hogy ez a hatalmas Isten Krisztusban nekünk Atyánk. hogy igen. minden. hogy kimondja: vétkeztem Isten ellen. számuk sokasága. hanem. önmaga felé való becsületessége. megszomorodás. az. mert mindjárt összeomolna az egész. nagyon értjük azt. minden. szinte hihetetlen ítéletet. Ma csupán arra hív minket az Ige. vagy pedig feloldozás. Istenem. Ő a mi Istenünk. az Isten Beszédéből. nagyszerű és hatalmas Isten vagy. júl. A folytatás mintha nem lenne annyira közel a szívünkhöz. mert hiányzik Dávid őszintesége. annál halványabbak lesznek az égi csodák. Mi is ugyanígy szörnyülködünk. 2010. 9. hogy mit jelent az. Az ének szavaival vallom: szívem feléd ujjong örömtele. ítélet. legvégső esetben nagyot sóhajtunk. Áldott legyen szent Neved. lépdel a tenger hullámhegyein. Pontosra van méretezve a föld forgása. hogy ha valaki szemléli a teremtés csodáit. nagyszerű mindaz. mert ha az is meglenne. ugye. nem lehetne egy százaléknyi eltérés. nem hisznek nekünk. Nagyszerű dolog amatőr szinten is ízlelgetni Isten csodáit. ismersz minket. amit meg kell ismerjünk és önmagunkra igaznak kell tartsunk. 110 . Ezért marad a sok nyomorúság életünkben. hogy az élet létezhessen. hétfő – Izabella Jób. mily nagy vagy Te. Ő tartja fenn és igazgatja az egész világmindenséget. ezekért a tettekért halál jár. Adja a Mindenható. annak törvényeit megalkotta. Ezt az érzést ismerjük. hogy sok minden fog még kiderülni arról. a halál. minden tökéletesen van megalkotva. Dávidnak szemébe mondja Isten embere. Ebből a mélységből lehet csak valóságosan meghallani a felénk elhangzó. ahogyan ezt némely tudós is megfogalmazza. porszemeket. nem a halált. Ekkor mit tesz Dávid és mit teszünk mi? Mi átváltunk szemrebbenés nélkül. ne jusson hitre. például. amikor Dávid rettenetesen dühbe gurul. és noha ily felséges vagy. és a válaszuk. Elképzelhetetlen számunkra. ártatlanságunknak. mégis lehajolsz hozzánk. aki az egész világmindenséget megteremtette. Minél nagyobb az ember alkotta fény. éjszaka. hogy nem halsz meg.8 – 9: Egymaga feszítette ki az eget.

meglátod az Isten dicsőségét?” Az Éden kertből való távozása óta vágyik az ember Isten látására. a dicsőségessel akart találkozni Illés. bocsáss meg URunk. tehát az Őt nem imádóknak is ad örömöt a szívükbe. és taníts imádkoznom azokért is. hogy bekövetkezhet az.17: Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül. mikor megismerjük az Urat. hogy noha még nem ismerték Istent. elrejtőzve ugyan. amikor egy beteget gyógyít meg. Ez a hit megváltoztatja életünket. hogy az eddigi életük minden áldása is az Úr munkája volt. És amikor megismerik az Urat. júl. bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Ezt kérte Mózes. hogy ha hiszel. amikor pár nappal testvére halála után Jézusnak mondja. Márta olyan hitvallást tesz. És mégis. ha közel van hozzánk Isten munkája. mert az édesapa. dolgok. már bizonytalanság van bennünk. ahol sok a vadállat. S ha már Istent nem láthatja földi szem. júl.40: Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem mondtam-e neked. a megígért és eljött Szabadító testvére sírjáról kéri a kő elhengerítését. hogy miért nem közelített egyetlen vad sem épp azon az éjszakán ahhoz a fához. mielőtt mi bármit is tudtunk volna róla. hogy hisz abban. akik még nem ismerik Istent. Atyám. vedd el szívemből ezt a buta és kicsinyhitű féltékenységet. de pár lépésnyire őrködött egész éjszaka. csodálására. Ezeket a szavakat Pál apostol Lisztrában mondja. Ő eddig is jelen volt az életükben. nem merjük elhinni. ahogy elfogadjuk. Sokkal inkább segíts hálásnak lennem minden áldásodért életemben. 2010. Istennel. a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket. mely szerint a törzs fiataljai egy próbán kell átmenjenek. hogy mi akarjuk elfogadni tetteidet. Amikor viszont ez az Istennek hatalmas Fia. Barnabással együtt istenként akarják őket imádni. hálásan köszönöm. Nyílván. csodája. amit Tamás fogalmaz meg. Uram. vagy amikor Őt még csak tanítás szintjén. amit kértünk.2010. hatalmas tetteit.14. mielőtt férfiakká nyilvánítanák őket: egy éjszakát kell átvészeljenek az erdőben. hogy Jézus a Messiás. de az már szinte felháborít. És az első üzenetek egyike ez. akik ma még nem a Te követőid. hogy egykor majd eljön az Isten Országa. esőt ad jóknak és gonoszoknak egyaránt. egy fához kötve. megtorpan. akkor döbbenek rá. és látva Pál hatalmát. Sőt. Kérlek. 111 . az Ő láthatatlan jelenlétének látható jeleit szeretnénk látni. hogy Isten még az Őt nem ismerőknek. Akkor válnak nyilvánvalóvá olyan események. ahova odakötötték őket. és azt is hiszi. Istenünk is. mint az egyik indián törzsről szóló legendában. minden nap gondoskodtál rólam. hatalmának jelei. akik holnap lesznek a tieid.szerda – Örs János 11. Állítólag sokkal később értik meg. hogy már születésem előtt ismertél engem is. mert jótevőtök volt. Ő már akkor is ott volt az életünkben. és nem személyen közösség élménye által ismertük. de nem is reméltük igazán. hogy az apostolok tiltakoznak. de felhasználják az alkalmat arra. melyek addig érthetetlenek és megmagyarázhatatlanok voltak. szent meggyőződése. sőt cselekedett életükben és érdekükben. az Ő dicsőségének szemlélésére. kedd – Jenő Apostolok Cselekedetei 14. Azért. talán ezt még úgy. S bár néha a mi rosszaságunk ez ellen ellenkezne. Olyan ez. hogy miért gondoskodsz azokról. mi csak akkor döbbenünk meg. hogy lásson és úgy higgyen. az Úr mégis ott van a még nem istenhívő emberek életében is. amivel sokunkat megszégyenít.13. A jövőben való feltámadás minden hitvalló keresztyén boldog reménysége. hogy testvére feltámad majd a feltámadáskor. olyan embereknek. megtorpanunk. s valahol szíve mélyén minden ember szeretné azt. egyetlen élő Istenről beszéljenek. hogy az igaz. akkor legalább az Ő csodáit. megvigasztal minket az a tudat.

Világunkban is egyre többen és egyre 112 . A földön azonban sokan csak bús lemondással élnek. honnan jön. de nem tudod. és az Ő magasztalására van. 2010. Olyan okos dolgokat talál fel és fejleszt ki a mai ember. mindezek ellenére nem tudják. szeretteimet. az is ilyen. egyetlen gondolatuk az. Nem azt mondja. körülményeimet. Nem emberi hatalom és emberi akarat irányítja. amire használni lehet. az Úr fog „isteni” módon cselekedni. Mindig azt. s oda a sokmillió dolláros szerkezet tudása. jelenléte nyilvánvalók lesznek. Hálát adok minden ilyen alkalomért. júl.15. Nem is látjuk. melyekre nincs emberi magyarázat. mert ellenezné. Közösség. és főként. és ezek meghaladják képzeletünket. péntek – Valter Zsoltár 68. Uram. hogy ha rajta múlna. amennyi mindent tud. amit a Lélek végez általa. csütörtök – Henrik János 3. Gyülekezet.és kézmozdulatokkal lehet irányítani okos gépeket. nem az ember támasztja. júl. hogy minden halott feltámad most. Annyiféle értelmezése volt már ennek a szónak. Jó lenne legalább azt átgondolni. amerre akar. És valahogy. 2010. hogy aki hisz. és megmaradok szeretetedben. semmi jót nem várnak. az istenfélő emberek közösségének. Márta hite is nagyobb sokszor az enyémnél. hogy saját egyházunkban. és nekünk is. hanem azt. minden hiába. hallod a zúgását. és néha ellentmondásos a mai tudomány. és szeretném teljesen Rád bízni életemet. Egy-egy érkező fénysugárból pedig megfejtik felfoghatatlan távolságokban levő. próbálják kifejleszteni azt is. a sok értelmes ember számítása. hitvallásaink értelmében mit jelent a közösség. nem azért. nem veti alá magát emberi erőnek és akaratnak. Isten élő Lelke.8: A szél arra fúj. hanem mert fölöslegesnek tartja. Aztán a semmiből támad egy picike szellőcske. majd mindent összetéve próbálják lejátszani. és hova megy. milyen lesz pár óra múlva az idő. de a hit számára világos Isten kezének jelenléte. még csak nem is saját maga irányítja önmagát. átlagemberek sokszor egy század részét sem értjük annak. hogy maradjanak hűségesek a sok szenvedés között. mégis annyiszor csodákat láttattál már velem. Már szem. nem akar fontosnak mutatkozni. az lesz nyilvánvalóvá. Jézus pedig azt mondja Mártának. Milyen érdekes. használj minket akaratod szerint. mindet. elvárásainkat. nem akar címlapon lenni az ilyen ember. Jézus pedig azt mondja. cselekedeteinek valósága. vagy sem. ami Isten akaratával egyező. mi történhet. életünkből. hanem csak a munkája.27: Áldjátok Istent a gyülekezetekben. már rég megszüntette volna. nem számítható ki emberi bölcsesség szerint. ha hitben élek. Tudom. Óriási teljesítményű számítógépekbe bevisznek nagyon sok információt. meglátja Isten dicsőségét. hogy aki Lélektől született. És sokszor nem is látható. ami javunkra van. áldva szállj le ránk. hogy mikor mit miért cselekszik. hogy Isten hatalma. s majd egyszer jó lesz. sok ezer éve.ahol nem lesz semmi rossz. hogy gondolatokkal is elvégezhessünk szinte mindent. ha mi imádkozunk. de munkáját sokkal inkább igen. hadd tudjuk szent Istenünk Nevének dicsőségére élni és szolgálni. a legmodernebb eszközökkel sem megmondani. hanem Isten uralkodik az élete felett. Azt kérdezte Isten Jóbtól. Jób nem tudta a választ. hogy honnan árad a keleti szél a földre. és saját tapasztalatunk szerint mit jelent számunkra a gyülekezet. Mi végre van a gyülekezet? Valaki a napokban mondta. nem marad el dicsőséged életemből. mert nem ember. vagy olyan csodákban. Ez a dicsőség egy fűszálban is megjelenhet számunkra. hogy ma délután a szél elhozza az esőfelhőket. jöjj. de a mai ember vajon tudja-e? A szelet nem az ember irányítja.16. állítólag évmilliókkal ezelőtt létező galaxisok összetételét. hogy mi.

ma már nem csupán fölöslegesnek tartják. és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg. De ki az. sőt. hálás szívvel dicsérjük Urunkat. nem járok-e téves úton. Te vizsgálj meg. hogy minden rendben a szívünk táján. mit is jelent az. szándékot mellőzve. hogy Isten még a szívek és vesék vizsgálója is. Ahhoz semmit nem lehetett hasonlítani. szeretném. tekintsük gyülekezetünk elsődleges céljának Isten magasztalását. ahol Istenünk Nevét áldhatjuk. Mindig. szeretnénk nélküle élni időnként. Persze. éveken keresztül az egyik legnagyszerűbb élménye volt az. sok imádság és segítségkérés után válaszként kaphatunk csak kegyelemből útmutatást az üzenetre nézve. ámen! Igehirdetők gyakran vagyunk abban a helyzetben. esetleg kijelölt igékről való szolgálat esetén kell beszélnünk róluk. akik ha egymagunk vagyunk otthon. hogy a gyülekezetben áldani Istent. szükséges és áldásos is. Minden emberi gondolatot. és segíts megmaradnom utaidon. ha eltávolított onnan minden álnokságok. véleményt. Őt követni. Istenem. hogy nem szeretnénk semmit hozzátenni a néhány szavas igéhez. tisztíts meg. Ma is. nehogy elrontsuk. Mire való mégis nekünk. hogy bárkinek egyértelmű legyen ennek a két zsoltárversnek a nagyszerű üzenete. ha én is ennyire nyitott szívvel állnék mindig előtted. és újra csak ámen. és mások még annyira sem alkalmasak szívünk és értelmünk megvizsgálására. hogy felfedezte. akik még fontosnak tartjuk az egyházat. Ez jó. ismerd meg szívemet! Próbálj meg.erélyesebben hirdetik azt. elméletben tudjuk. Hiszen nem kell főiskolát végezni ahhoz. júl. és majd az örökkévalóság dicsőségében is. ha Isten előtt nyitott könyv az élete. ilyen a mai ige. ha tiszta a szíve. hiábavaló és bűnös akaratot. hogy a szentek közössége. hanem a mai ige alapján fogadjuk el. hogy az egyházra. És nagyon szeretne Isten utjain járni. szentelj meg. ámen. hogy gondolataink is helyes irányba kutakodnak? Mi magunk? Bizonyára nem.17. a közös igehallgatással. Uram. hamis vágyat. Mi magunk gazdagodunk ez által. az is mennyire csodálatos lehet hitünk erősítése szempontjából is. Bizonyára mindnyájan magasztaljuk a mi Teremtőnket egyéni imáinkban. És sokan vagyunk olyanok is. de azért valahogy mintha szeretnénk mindig megúszni az Ő felülvizsgálását. melyeket mi magunk is alig értünk. a közösséget? Ne is keressük lehetséges válaszok sokaságát. mintha bármit is el lehetne rejteni előle. hogy nem hallom az otthoni gyülekezetben a karácsonyi éneket. Jól tudja. ha az Úr rámutat az esetleges rejtett bűnökre. vagy sorozatban prédikálva következnek. és ugyancsak Ő segít azoknak eltávolításában is. akkor is egyik fájdalmam már szeptemberben az volt. bizonyára. azaz úgy legyen. és vezess az örökkévalóság útján! Ámen. hogy van közösség. hogy az Úrral csak úgy lehet közössége. Ugyanakkor jól tudjuk. amit igei kifejezéssel így nevezhetünk. 2010. akitől legjobban féltjük szívünket. a közösségekre nincs szüksége az embernek. szívének nyitottsága. szombat – Endre Zsoltár 139. Ugyanígy lehetünk a közös imádsággal is. amikor karácsonyestén az átlagos vasárnapi gyülekezet háromszorosa elénekelte a Csendes éjt-t. még amikor 18 évesen katonának mentem. Gyermekkorom egyik felejthetetlen emléke. gyakran énekelünk Istent dicsőítő énekeket. aki megállapíthatja. hogy olyan igét olvasunk. A zsoltáros eljutott Isten olyan ismeretére. és hivatásuknak tekintik harcolni ellen. 113 . nehogy eltávolítsuk valaki figyelmét. Ámen. a gyülekezetet. az neki nagyon hasznos. mint egyik nagy lehetőségét a keresztyén életünknek. legtöbbször Isten az. a közös énekléssel. És sajnos. hanem sokan egyenesen károsnak. Szinte sugárzik a szavak mögül a zsoltár szerzőjének őszintesége. életünket.23-24: Vizsgálj meg. ha átérezzük. És vagyunk olyan helyzetben is. az úgynevezett belső szobában. vele együtt lenni az örökkévalóság útján. mély és igaz vágyódása az Istennek való szent közösség után.

bánat. hogy az imádságért. kinek jelentett a hitélete nem csak elméletet. de kétség nem fér hozzá. mint a zsoltáros. júl. Akik a jót tették.29: Mert eljön az óra. de nem azokat. vagy néha ámde. és saját halálunk kérdésével is. az ítéletre támadnak fel. Ha nem Istennek engedelmeskedve. segítségével. Tesséééék??? Cselekedeteink alapján. júl. melyekről itt a Megváltó beszél. és kijönnek. a többi ige tanítását mellőzve értelmezni és messzemenő következtetéséket levonni. Nem a jó tetteinkért jutunk Isten országába. vagy így fejezi ki magát néha. De ha meghal egy nagyon közeli rokon. sok istenfélő ember hitét is megpróbálja. Hogy röviden fogalmazzunk. azt kell mondani. a mennybe. 3 – 4: Körülfontak a halál kötelei. meghallják az ő hangját. bárhogyan is élet a földön. érthető és elfogadható. talán halálos betegségben. Néha két világot. illetve nem ezekről a cselekedeteinkről beszél. nem csak ennyi létezik. Szeretnék így munkálkodni. hogy nem megy senki a mennybe humanizmusáért. de a jó tettek mutatják. 2010. ki alkalmazta is a hitet életében. mentsd meg életemet! Nyomorúságban és bánatban minden ember volt már. jó tetteiért. te is ott leszel. földi lehetőségek. Feltámadás lesz. vagy nagy veszedelem átélésekor gondolja az ember. 116. De hát a mi lelkészünk mindig azt hirdette. De az ÚR nevét hívom segítségül: Ó URam. nyomorúság. azokat hadd ismerjem fel. vasárnap – Frigyes János 5. hétfő – Emília Zsolt. Atyám.19. Ez a „de” mindig két mondatrészt választ el. hanem Krisztus váltságáért. bármennyit. Sajnos. Ez az ige az egyik nagyon jó példa arra. akkor is többet foglalkozunk a halál. Az előtte álló mondatrész. nyomorúságban és bánatban vagyok. hogy ott mindenki ott lesz. vagy pedig az ítéletre. s talán előbbre lettünk volna. és akkor következik a másik része. A halál köteleinek szorítása pedig több helyzetre érthető. hogy nem lehet egy igét kiragadni. Mégis csak kellett volna egy kis erőfeszítés. hogy cselekedeteinkért. Hanem. a nyomorúság és a bánat egyre több szívben lakozik. amelyben mindazok. a kimondása előtti vallomás nagyon is emberi. nem tudom. néhány kegyes tett. a hit cselekedetei.2010. hogy van egy Úr. És akkor eldől. az életre támadnak fel. akik pedig a rosszat cselekedték. még olyat is mondott gyakran. aki fölötte áll a földi és emberi lehetőségeknek. de az mutatja. hogy nagyon hajszálon múlik az élete. hogy a halál kötelei vettek körül. sőt. és azokat a jó cselekedeteket. akkor Jézus nem rólunk.18. Jót. mai világunk anyagi és szellemi valósága egyre több ember életében váltja ki ezt az érzést. és tudjak így jót tenni. hogy halál. megértenem vezetésed. hitből cselekszünk. és nagyon kevesen gondolják azt valósággal. hogy nem lesznek soha többé. A feltámadás nem opcionális. Nem a ruha szakadása a szempont. barát. Ez az Úr még meg is 114 . Hogy miként jönnek ki a sírban levők. kérlek. Ezt cselekedeteink alapján kapjuk. akik a sírban vannak. a fontosabbik a valóságnak. ha csak földi dimenzióban gondolkodunk. Most meg maga Jézus mondja. Ezek a hit mutatói. hogy nem kell ennél leragadjunk. segíts. A de azt hirdeti. hogy azok a cselekedetek. de. Neved dicsőségére. Én is ott leszek. melyeket Te elkészítesz. azt csak Vele együtt. hogy a szakadt ruhájú embereket alkalmazzuk egy munkahelyre. Ezért is olyan nagyon fontos ez a „de”. hanem Krisztus vezetésével gyakorlati keresztyénséget. hanem akik fárasztó munkával és szorgalommal koptatták el és szakították ki ruháikat. Mintha azt mondaná valaki. mindenkinek. és sokszor ennél sokkal többet. akik most hirtelen szétvagdalják munkaruhájukat. a templomba járásért sem kapjuk a mennyek dicsőségének jutalmát. emberi erőfeszítés. áldásával tehetünk. Az. bármikor. hogy megyünk az örök életre. ki a szorgalmas. ami Isten szemében is jó.

de Istent is illeti ezzel a névvel.28: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. vagy a teológia valamelyik tudományával foglalkozik. Nem tudok mást mondani erre.szólítható. Azt olvastam. egykor a mennyben is Ő cselekszik. aki ehhez hasonlót mondott volna. akinek nincs ünneplő ruhája. Ez az életnek vize. kérjük az Ő segítségét. életüket bármilyen emberileg lehetetlen helyzetből is. a Biblia Jézust nevezi az élő víz Forrásának. vezess. Ha a mondat első fele igaz. van élet a halál után. minden dicsőséges. óh. azaz Isten gyermekei Őhozzá fordulnak segítségért. és én megnyugvást adok nektek. és akként is bánik velük. Amint a menyegzőről szóló példában nem lehet a vendégségben az. mily dicső lesz az idő. Aki dogmatikával. amint Jézus imádkozott. melyben azt mondják el az Úr gyermekei. ilyen hangsúllyal beszélne követőivel. bátorításként. 2010. És Nála igazi nyugalmat. Minden kegyelem. akik szomjasak. hogy egyetlen vallásban sem létezik olyan isten. és minden nehézségben juttasd eszembe. 2010. minden Isten szeretete. akiknek életében ott van a vágyódás a Vele való közösségre. elismerik ezek eredetiségét. taníts Benned bízni és Hozzád imádkozni. irodalmi színvonalát. kedd – Illés Jelenések 21. hanem a mennyei életet garantálja. ha valaki személyesen hallja meg és fogadja el saját Megváltójának hívását. ha egykoron Őt szembe láthatom. júl. sőt. Mindig úgy. megmentette őket. mily dicső. mint az ének szavait: Óh. amit Jézus ad nekünk. mily dicsőség lesz az énnekem. de nem a földit. akkor is kiálthatunk. Példaként. Mindez lehet érdekes. segítségért lehet Hozzá fordulni. Arról. júl. aki tud s akar segíteni. hogy az Ő akarata legyen meg. hogy Őt és egyedül Őt hívják segítségül. hogy ennek a mondatnak minden egyes szava hangsúlyos. talán hasznos is. akiket gyermekeinek nevez. Sokan. Sok olyan imádság is van. Mindez pedig mi érettünk íratott meg. a Zsoltárokban. maga az életünk is veszélybe kerül. Ebben a mondatban azonban az igazi nyereség az. minden Krisztus ajándéka. akik megfáradtatok. válaszolt imáikra. óh. Ebben a mondatban két névelő szerepel. és ezért hálát adnak Neki. És ott is ingyen van. hogy Isten meghallgatta kiáltásukat. Még ennél is több. úgy szorul rá minden üdvözülő is arra a vízre. hanem Ő otthon az Atyánál is újra ajándékkal vár minket. hiszen mindnyájan szomjazók vagyunk előtte. itt a földön is Ő szerezte megváltásunkat. megsegítette. Ez is az életet. mert az a legjobb. neked is.21. imádkoznak. Uram. mint a pusztában vándorlónak a forrás vize. szerda – Dániel Máté 11. mert Ő az egyetlen. És a Biblia egyik legismertebb könyvében. hatalmas karjának erejét. ahol nagyon sok imádság van leírva.20. Ha ezeket nem tekintjük külön szavaknak. belső 115 . hogy gyertek és vegyetek ingyen. Te tanácsolj. mint ahogyan a próféta szava által hirdette az ÚR itt is. akik nem hitvalló keresztyének. Van majd. nem csak itt kaptunk minden jó és tökéletes ajándékot Tőle. mily dicső. az Ő jelenlétében való élet minden gyümölcsére.6: Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. hogy vizet találjon a vándor. sok olyan imát is találunk. Azok kapják Krisztus ajándékát. bánatot ismer az életünk. Ő maga bátorította követőit. a és az. kiáltsunk is Istenhez. méltatják a keresztyén tanításokat. amit Jézus ad az övéinek legalább annyira értékes. az bizonyára egy tanulmányban írhatna egy-egy fejezetet minden szóról. tanításként. Sőt. és meg vagytok terhelve. sőt. Üde forrásból táplálja szomjúságunkat. óh. és nyomorúságot. szép is. Ott is adni akar nekünk. erkölcsi mélységét. hogy túl az emberi lehetőségeken ott a „de”. ahol ez megtörténik. Ugye. hogy az Úr mentse meg őket. hogy maga Jézus a cselekvő. hiszen az maga az élet feltétele. akkor elmondható.

mégis. 116 . 2010. Így a bibliai igéket is különbözőképpen fogadjuk. mint egy másik ember számára.békét. a teljes önátadás és mindenek feletti engedelmesség légkörében. nyugalomról beszél az Úr. talán lehet. hogy másoknak is üzenet legyen szavaimban és tetteimben? Mondom ezért ma mindenkinek. Uram.22. legtöbben értjük. Ámen. Ugyanazt a virágot. még olyan is eszembe jut. És ezt is ingyen kínálja Megváltónk. Nem nyelvtani elemzést kell végezni ezen a mondaton. és igazi nyugalmat. mégpedig egy bizonyos hangszínnel. alázzuk meg teljesen magunkat a Teremtő Isten előtt. és imádjuk őt egész lényünkkel. akkor mindig hallom is. mely nekem is szól? Sokan gondolják. a szentség légköre uralkodott. Kérlek.csütörtök – Magdolna Zsoltár 95. Talán azt már kevesen feltételezik. magam elé képzeltem az igehirdetőt. hogy vajon én mondom és cselekszem-e ennyire nyilvánvalóan Isten igéjét. péntek – Lenke Róma 11. a lelki békét. júl. mit jelent Hozzád jönni. esemény teszi számunkra különlegessé azt. más az értékrendje. hanem hitének vonásait. Valakihez kapcsolódik. A mai ige is csodálatos üzenetet fogalmaz meg. 2010. meghallom-e Jézusom hívását. kimondhatatlan harmóniát talál. hanem valamilyen személyes élmény. hogy lelki békéről. lelkiekben is az Úr előtt? És a második kérdés az. hogy miként kategorizálunk. Értjük. ezzel az igével Jézusunk személyesen hív minket. Köszönöm. Két kérdés ágaskodik bennem. ahol az áhítat. Ha ennyire megszólít egy ige. és valami csodálatos békesség költözik szívünkbe. hogy valaminek. hanem ennek a mondatnak engedelmeskedni lehet. Mert ez is csak Jézus ajándékaként fogadható el. essünk térdre alkotónk. pedig itt a mindnyájan szó szerepel. a szavak most hiábavalónak tűnnek. Nem is folytatom. mégis.23. mutasd meg a mai napon is. Uram. megnyugszik. Veled lenni. Sajnos. Persze. amikor olvasom.36: Bizony. ez a kivétel. hogy testi. tapasztalat. ténylegesen is. Minden megmozdult ezekre a szavakra. rászorulókat az Ő békéjének elfogadására. és nem kevés a következménye lelki állapotunkra is. betegeknek és időseknek hangzik Jézus hívása. minden egy magasabb valóságot idézett elő. teremts igazi békét és nyugalmat szívemben. nem is az arcvonásait. boruljunk le. mintha ezrek hallgatták volna figyelemmel. vagy üzenete van számunkra egy igének. komolysággal kimondva. a valódi megnyugvásra. mert ott semmivel nem illik foglalkozni. néha egészen eltérő jelentősége. Mintha valósággal már ott is lett volna a mennyei trónus előtt. Igazi békét. fizikai fáradságra vonatkozik az ige. az ÚR előtt! Minden ember másként viszonyul dolgokhoz. Jézus Krisztus. hogy szeret templomba jönni. vagy az egyik üzenete nem magából az igéből adódik. És olyan is lehet. elszántsággal. másak az ítéletei. hanglejtéssel kimondva. tőle. Noha hangkazettáról hallgattam először. és sok tényező határozza meg azt. Méltó az Úr minden imádatra. mintha szavait tetteitől semmi el nem választotta volna. amikor valaki azt mondta. de egyre kevesebb ember ismeri a valódi lelki harmóniát.6: Jöjjetek. akitől először hallottam olyan jelentőségteljesen. általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. hanem a szavak kimondásával egy időben már le is borult az Úr színe előtt. hajoljunk meg. hogy csak a szegényeknek. de elsősorban saját magamnak is: jöjjetek. most éppen egy igének az elsődleges. júl. ezért aztán olyan jól megpihen. mit teszek? Leborulok-e. zenét más-más fontossági és értékbeli kategóriába soroljuk be. jó könyvet. noha ez a fajta fáradság is egyre erőteljesebb életünkben. akkora alázattal. az imádság. és követték volna leborulását. de nem a legfontosabb teológiai tanítást fejteni meg ennek alapján.

Úgy gondolom, hogy a Biblia szerzői nem mindig értették azt, amit Isten általuk kijelentett. Például Jób könyvében és a zsoltárokban is szó van a föld kerekségéről, vagy arról, Jóbnál, hogy a föld a semmiben lebeg. Ezeket azt gondolom, nem egészen érthette Jób, az akkori tudás szerint. A mai ige pedig talán Pál apostol számára nem volt annyira titok, mint számomra. Érzem, hogy itt valami csodálatos dologról beszél az apostol, valamennyit fel is tudok fogni az ige nagyszerű üzenetéből, de mégis, az a meggyőződésem, hogy itt többről van szó, mint amit megértek, megérthetek, itt az emberi értelmet felülmúló csodákról ír, nyílván kijelenés alapján, az apostol. Ebben a rövid mondatban a világ teremtésének elképzelhetetlen hatalommal elvégzett csodáját említi Pál, illetve ennek a teremtésnek célját, mikéntjét, okát próbálja számunkra is megsejthető módon leírni, megfogalmazni. Ne bonyolítsuk, hanem egyszerűen próbáljuk megfogalmazni: ez az Ige Jézusról szól. Azt mondja el nekünk Isten ebben az igében, hogy a világ teremtése Jézus Krisztustól származik, Ő ott volt a teremtésnél. Nem mondja el a teremtés mikéntjét, hanem inkább azt teszi hozzá, hogy a teremtés célja is maga Jézus. Nem mindent értünk, de azt annál inkább, hogy Jézus. És bizonyosak vagyunk abban is, hogy amikor ott leszünk Jézussal Isten Országában, sok minden kiderül még, sok csodát fogunk megérteni, és sok oka lesz még Isten magasztalására. Jézusé minden dicsőség, ez úgy is mondható, hogy Istené minden dicsőség. Az örökkévalóságban. És ma is. Itt is. Jézus Krisztus, Megváltóm, Teremtőm, Tied legyen minden dicsőség porszemnyi életem által is. 2010. júl.24. szombat – Kinga Zsolt. 18,2: Szeretlek, URam, erősségem! Szeretlek! Ritkán hallottam, és sajnos, ritkán mondtam magam is ezt Istennek. Embereknek igen, emberektől jól is esik hallani, de Istennek nem nagyon mondom ezt. Tisztelem Istent, félem Őt, követni igyekszem szavát, csodálom az Urat, imádom Őt, vagy legalábbis nagyon hálás vagyok kegyelméért, sok jótéteményéért. Tudom, és ez nagyon fontos nekem, hogy Ő szeret, szeretete önfeláldozó, a legdrágábbat, Fiát adta értem, hogy örök életem legyen. Köszönöm uram, hogy szeretsz engem. De ez, hogy én szeretlek, ez kicsit még erős talán nekem. Pedig kívülről ismerem a nagy parancsot, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. És mindig igyekszem ennek engedelmeskedni, de valahogy úgy, hogy tisztelet, engedelmesség, követés jut eszembe. Dávid megszégyenít és tanít engem is ebben a zsoltárban, mikor a legegyszerűbb őszinteséggel, és legőszintébb egyszerűséggel mondja Neked: szeretlek. Ebben a vallomásban nagyon bensőséges kapcsolat derül ki, ami sokkal több, mint a vallásosság, mint a távolról való tisztelet, itt valódi, szívből jövő, egész lényével megvallott érzésről beszél Dávid, az Isten iránti szeretetről. Uram, tudom, hogy szeretsz. Nem szeretném képmutatóan, nem teljes szívből jövő hamis vallomással mondani, hogy szeretlek. Szükségem van a Veled való kapcsolat megerősödésére, életem még inkább való átadására, szeretném teljes szívemből mondani: szeretlek. 2010. júl.24. vasárnap – Kristóf 1.Sámuel 3,4: Az ÚR szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. Vallásórás korunk óta ismerjük ezt a kedves történetet. Isten szólítja a kis Sámuelt, ő pedig rögtön válaszol, hogy itt vagyok, s szalad Éli főpaphoz, mert más nincs, aki szólítaná, legalábbis az ő ismerete szerint. Természetesen Istennek kell mindenek előtt így válaszoljunk, hogy szólj Uram, és készen kell legyünk mindenkor az Ő szavának engedelmesedni. Ehhez azonban, amint ez a történet is mutatja, előbb meg kell tanuljuk felismerni az Ő szavát, megérteni hívását. Az is figyelemre méltó, ami itt

117

történik, mielőtt Sámuel megtanulna Istenre figyelni és Neki mondani azt, hogy szólj Uram, mert hallja a Te szolgád. Az, hogy a kis Sámuel hogyan viszonyul Éli főpaphoz. Hallja, hogy hívják, indul, és ezzel az „itt vagyok” felelettel azt fejezi ki, hogy kész vagyok arra, hogy meghallgassam, mit akarsz mondani és teljesíteni fogom kérésed. Itt vagyok, küldj el engem, jut eszünkbe a későbbi próféta szava, melyet Istennek mondott. Sámuel itt a főpapnak, és bizonyos értelemben nevelőjének mondja. Ez a kettő nem teljesen független egymástól. Aki nem figyel emberekre, aki nem akar soha emberek kérésének eleget tenni, embereknek is szolgálni, annak az életében valószínű, hogy hiányozni fog az Istennek való engedelmesség is. Pál apostolra emlékszünk, aki teljes buzgóságról tett bizonyságot a keresztyének üldözésében, mielőtt találkozott volna Jézussal. Miután megismerte Megváltóját, még nagyobb buzgósággal igyekezett Őt hirdetni, szolgálni, embereket menteni meg Krisztus hirdetése által. Sámuel előbb Élinek mondja, hogy itt vagyok, majd megtanulja Istennek mondani, hogy hallja a Te szolgád. Szükségünk lenne újra átgondolni az emberek szolgálatára való készségünket, a gyermekek és fiatalok felnőttekre való figyelésének készségét is ide értve. Adjon az Úr bölcs szívet, hogy elmondhassuk a minket hívó, segítségünket kérő embereknek is, hogy itt vagyok, szolgálni is kész vagyok. És legyen Isten irányában mindennapos magatartásunk ez, itt vagyok, Uram. Vezess Jézusunk, s Véled indulunk. 2010. júl.26. hétfő – Anna Galata 5,25: Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Első olvasás után kicsit kérdően nézünk az igére, mit is jelent ez a mondat, hogy ha Lélek által, akkor Lélek szerint. Mintha nem lenne így értelme, hasonlóan azt is lehetne mondani, ha már oxigénnel élünk, akkor szívjunk a tüdőnkbe oxigént. De az olyan igék, amiket első olvasásra nem értünk, nem azt üzenik, hogy értelmetlen, vagy fölösleges dologról beszélnek, hanem sokkal inkább arra ösztönöznek, hogy vizsgáljuk meg alaposabban az igét, próbáljuk újra átgondolni, imádságos lélekkel. Mindjárt eszünkbe jut, hogy nem csak ilyen oxigénes butaságokat lehet párhuzamba állítani az igével, hanem szüleinktől hallott szavakra is emlékezünk, mikor arra tanítottak, hogy ha már iskolába járunk, akkor viselkedjünk is úgy, mint az iskolások. Vagy esetleg azt is mondták, mikor konfirmáltunk, hogy akkor ezután olyan is legyen a magatartásunk, mint amilyenről fogadalmat tettünk a templomban, még az ének szavaival is azt ígértük, hogy Jézusra tekintünk, máshová nem, vagy boldog és mostoha sorsban egyaránt a hit lesz velünk, és Mesterünk szavai. A hadseregben is elvárták, hogy az egyenruhára ne hozzunk szégyent, első foglakozások között volt a szabályok ismertetése, amit minden katonának be kellett tartani. Mi Jézus egyenruháját hordjuk, az Ő nevéről neveznek miket, és Tőle, ingyen kegyelemből új életet kaptunk a Lélek által. De az Lélek ajándéka nem veszi át az akaratunkat, és nem tesz minket máris bűnre képtelenné, hanem a Lélek vezet, megáld, eszünkbe juttatja Jézus szavait és az Ő akaratát. Azt már mi kell újra és újra megharcoljuk, amíg e földön élünk, hogy a test kívánságait, a világ csábításait legyőzzük, a Lélek erejével, és mindig Istennek engedelmeskedjünk, azaz a Lélek szerint járjunk, éljünk. Új lehetőség nyílt meg előttünk, tudunk a Lélek erejével nem vétkezni, de sajnos, tudunk még vétkezni is, ha figyelmen kívül hagyjuk a Lélek vezetését. Szólít az ige, emlékeztet arra, hogy mi már nem a világ szerint, hanem a Lélek vezetése szerint élünk, megváltottak vagyunk. Én lelkem, halld meg ma is a Lélek hangját, Neki engedelmeskedj, élj ma is a Lélek szerint, Isten dicsőségére.

118

2010. júl.27. kedd – Olga 1. Thesszalonika 1,4 – 5: Tudjuk, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Református népünk nagy részének nincs üdvbizonyossága. Nem öröm, de sajnos igazság ez. Nincsenek meggyőződve testvéreink arról, hogy Isten nekik megbocsátotta bűneiket ingyen, kegyelemből, és Jézus Krisztus érdeméért nekik is helyük van Isten országában. Mert Isten őket kiválasztotta. Milyen csodálatos lehet Pál és munkatársai számára, hogy nem csak saját üdvösségükben és kiválasztásukban bizonyosak, hanem azt is tudják, hogy a Thesszalonikában élő keresztyének is választottak, hittársaik, akik felől jó reménységük lehet. Egyik kedves testvérem szokta néha mondani, hogy minden nehézség, bánat és fájdalom egyszer véget ér, és milyen csodálatos, hogy mi együtt leszünk a mennyben, ott is fogunk találkozni. Ez az egyik legnagyszerűbb reménység, hogy olyan hittestvéreink vannak, akikkel jó itt a földön is közösségben lenni, de a jövőre nézve is van élő reménységünk. Ez, mondja Pál, annak az eredménye, a gyümölcse, hogy az örömüzenetet nem emberi erővel, bölcsességgel hirdették az apostolok, hanem a Lélek jelen volt az evangélium hirdetésében, az erő Istentől származott, ők pedig teljes meggyőződéssel adták tovább az igét. Ezt Bódás János fogalmazta meg nagyon pontosan, mikor ezt írja: „S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, – az Úr áll mögöttem!” Ahol Isten munkálkodik, ott erő van, és nem marad el a gyümölcstermés sem. Jó Atyám, munkálkodj a mi életünkben is. És a mai ige alapján segíts, Uram, úgy tekinteni hittestvéreimre, mint akiket Te kiválasztottál, és az örökkévalóságban is együtt leszünk. Bizonyára sok minden átminősül az egymáshoz való viszonyunkban, ha erről nem feledkezünk meg. 2010. júl.28. szerda – Szabolcs 2.Mózes 16,12: Megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek. Isten tettei által ismerteti meg magát az Ő népével. A pusztai vándorlás alatt az Úr gondoskodott a nép eledeléről, az ivóvízről, az ellenségtől Ő óvta őket. És azt mondja itt az Úr, hogy a gondviselés ezen jelei által ismerik meg igazán az Urat. Kevés idővel előtte Izráel nagy csodákat hallott és látott, a tíz csapás által Isten hatalmas karral cselekedett Egyiptomban, és a csapások mind elkerülték a zsidók lakóhelyét, Gósen földét. Mégis, az Úr nem ezen csapások által ismerteti meg magát, hanem a gondviselés által. ÉS noha közhelynek hangzik, nagyon fontos manapság ismét elmondani, a mai ige alapján is, hogy Isten kijelenti magát, Ő az, aki szeretetének jelei által magát megismerteti az Ő népével, a választottakkal. Azért fontos ezt tudni, mert ma sokan gondolják azt, hogy Isten mindenkinek azt jelenti, amit ő érez, gondol, amit ő akar az istenségről megfogalmazni. Vagy esetleg, akik nem csak a maguk képzeletének erejében fogalmazzák meg az istent, azok odáig mennek el, hogy az istenséget ki kell találni, meg kell fejteni, fel kell fedezni mondjuk meditációval, vagy különféle, ha lehet, minél furcsább gyakorlatokkal. Istenünk kijelenti magát, a természetben is, de még inkább a gondviselésben, és legérthetőbben Fiában, Krisztusban. Nem mi megyünk fel az égbe, vagy a ki tudja minek nevezett meditációs mélységbe, hanem Isten jött el az Ő népéhez, Egyiptomban is, a pusztában is, Kánaán földjén is, Ő jött el mindnyájunkhoz a mindennapi kenyérről való gondoskodásban, a mai élet feszültségeinek és gondjainak közepette is a békesség hirdetésében és a Vele való közösség biztonságában. Ő kijelenti magát Fiában, abban a szeretetben, amit Fia áldozata

119

által is kiárasztott ránk, hogy nekünk életünk legyen. Negyven éven keresztül gondoskodott Isten a vándorló nép kenyeréről, hogy megtudják, hogy Ő az Isten. Sajnos, néha megszokták, máskor megunták, vagy természetesnek tartották, s nem figyeltek az Úrra, nem adtak hálát mindig a gondviselésért. Uram, ma hálát adok, hogy mindenem, életem, kenyerem, lehetőségeim, szeretteim a Te gondviselésed és szereteted ajándékai. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. 2010. júl.29. csütörtök – Márta 1.Királyok 19,18: De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baal előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Mi könnyen, és néha meggondolatlanul ítélkezünk. Milyen bűnösök voltak a zsidók, mindenki a korszellemet követte, hamar elfelejtették az élő Istent, és a Baál isteneket imádták. Nem voltak hűek, gerincesek, hanem megalkuvók, alig hétezren álltak meg hűségben. Ha a mai korról, a mai választottak életéről, hűségéről van szó, az első szavunk az, hogy ma másként van. Akkor egyértelmű és egyszerű volt, de azok az emberek hibáztak, ma viszont bonyolult, ma más, ma van magyarázat, ma nem is lehet másként. Aki ma teljesen hűséges marad Isten szavához, és az élő Istenhez, az maradi, fanatikus, szélsőséges, ma már más időket élünk. Sok magyarázkodásunk közepette észre sem vesszük néha, hogy elég 20-30 év ahhoz, hogy a saját életünkben is nagy értékrend-változások legyenek, nem csak a világ alakul, hanem mi magunk is teljes nyugalommal és lelkiismeret-furdalás nélkül vallunk és cselekszünk olyanokat, amit korábban határozottan elítéltünk. Jól van ez így? Isten prófétái és igéje által mindig figyelmeztette az övéit érkező veszedelmekre, és arra is, hogy maradjanak hűek Hozzá. És arról is olvasunk, hogy noha a nagy többség ritkán figyelt az Úr üzenetére, mindig voltak olyanok, akik meghallották azt és engedelmeskedtek neki, akik nem követték a többséget a nyájszellem törvényei szerint, hanem ragaszkodtak, áldozatok és szenvedés árán is Istenhez. Ezekről beszél itt az ige, ők azok, akikről azt mondja Isten, hogy a nagy pusztulás és ítélet idején is megmaradnak. A mi URunk Jézus Krisztus is többször beszélt azokról az időkről és azok nehézségekről, amik a utolsó időket jellemzik majd, de arra bátorította az övéit, hogy maradjanak meg mindvégig mellette, tartsanak ki Isten segítségével minden körülmények között, mert aki mindvégig hűséges marad, az idvezül. Mennyei Atyám, nekem is könnyebb elvegyülni a tömegben, bizony sokszor érzem a kísértést, hogy ne akarjak más lenni, hiszen nem is olyan nagy megalkuvás az, amit be kell vállalni, mások is így tesznek. Kérlek, ma adj éles látást, hogy akaratodat megértsem, ami nem akaratod szerinti, azt felfedezzem, és adj erőt, hogy hű maradjak mindenben Hozzád. 2010. júl.30. péntek – Judit Zsoltár 139,5: Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Isten mindenütt ott van. Ez a tény elfogadhatatlan annak, akinek nincs Vele élő közössége, és ezért még nem ismeri az Úr jóságát, szeretetét. Az ilyen ember egyedül szeret lenni gyakran, és nem szeretné, ha mindent látna valaki az életében. És mivel Isten jelenlétét nem tudja elfogadni, ezért inkább tagadja Őt. Aki megismerte az Urat, az Ő szeretetét a megváltásban és a mindennapi gondviselésben, az viszont már Isten nélkül nem tudja elképzelni az életét. Még gondolatban sem lehet elképzelni, hogy milyen lenne, ha nincs velünk az Úr, Nélküle mivé lennénk, és mit tehetnénk. Ilyet végiggondolni nem tud az, aki ismeri azt a tényt, hogy Isten mindig mindenütt jelen van, akarata nélkül egy hajszál nem görbül a fejünkön, a rosszat is megengedi néha, de azt is javunkra fordítja. Mindent meghatároz életünkben, hogy velünk és mellettünk van Isten. Ez távolról sem ijesztő, hanem

120

akiről szól a bizonyságtétel. avagy nem szólhat bele. aki teremtette. hanem lehet ezekre építeni. aki elkészíti számunkra az alkalmakat. sem az embert. Sőt. az önmagától halad tovább. mint a mi Istenünk. És noha van emberi akarat. hogy Te készítesz alkalmat a jóra.Sámuel 2. nemzetek harcolnak. hogy Isten ebbe nem szól. lázadnak. a kőszikla az biztos és szilárd hely. És a népek. hanem Ő rajtunk tartja kezét. Ennek jelentését legegyszerűbben gyermekeink életéből értjük meg. közösségek. nem csupán távoli szemlélője életünknek. hogy mindig itt van. hanem ma is sokan feltételezik. és azt hittem. és állandónak hittem a tudományosnak nevezett tanításokat. nem változtatják szavukat. akarnak. mindez nem jelenti azt. júl. A Teremtő arról beszél a kijelentésben. nem változik.31. Nagyon is van. biztosan van egy Isten. már nincs szükség Isten beavatkozására. Ha egy jelentéktelen hajszál elhullásáról is tud. kísértések között. Ez a gondolat viszont nincs benne a Bibliában. akkor nem „hullhat” ránk semmi. Gondviselőnk. és nem a gonosz szándék valósul meg. nem történhet meg mindaz. ami Isten szava. vasárnap – Boglárka 1. hogy velem van Isten. ugyanaz lesz a politikai rendszer. Olyan jó azt tudni. semmi nem történik akarata nélkül. mert a világ Őbenne áll fenn. Milyen sok mindent gondolt az ember ilyennek. és nem-e szeretnék még mindig magamra maradni néha hosszabb-rövidebb időre? Istenem. A mai napon is hiszem. és az időket Isten szabja meg. vajon minden nap minden órájában örvendek-e annak. akkor miként merjük azt feltételezni. hogy vezetők és királyok uralkodása vagy eltávolítása közömbös lenne számára. mikor a szülő a kisgyerek fejére teszi kezét. 121 . Áldott legyen Neved mindezért. vigyázást. akkor ez a hatalmas kéz teljes oltalmat és áldást jelent nekünk. hogy minden ilyen. soha nem változik egy város képe. és soha nem hagyta magára sem a világot. de miután megalkotta az univerzumot. fenntartó munkájára. sőt. aug. Királyokat taszít el. ígéreteiket. irányítására. Kibeszélhetetlen biztonságot jelent nekünk az.2: Nincs olyan kőszikla. Gyermekkoromban úgy gondoltam. hogy Isten itt van. hogy Ő minden pillanatban fenntartja a mindenséget. népek. gyermekésszel. amit nélküled élő emberek szeretnének. 2010. Tudatosítom-e az Ő hatalmas kezének biztonságát minden nehézségben. Az Úr az. Istenem. Arról beszél a prédikátor. mert nem inog. próba alatt. Isten munkálkodik. hogy a közelségedről meg ne feledkezzem. meg az egyes ember is saját sorsának kovácsa. a zsoltárossal dicsérjelek Téged gondviselésedért és áldásaidért. döntenek.1. hogy a Te akaratod lesz meg. mert Ő kivédi. csoportok. Nem csak régmúlt időkben gondolták egyesek. erre építeni lehet. a jó cselekvésére. hogy ez a világ csak nem jöhetett létre magától. 2010. szombat – Oszkár Dániel 2. magatartásukat. hogy mindennek rendelt ideje van. az Alkotónak ne lenne terve és munkája a világgal és a világban. áldást és segítséget jelent egyszerre. Ha fölöttünk van Isten keze. és minden az én életemben is tudtoddal és felügyeleted mellett történik. hogy az emberek is kis kősziklák. Azt kérdem magamtól. nem mozdítható. Teremtőnk és Üdvözítőnk az. és királyokat támaszt. A kőszikla a biztonság jelképe. az irányítást. és még a nagy ellenségünk sem tehet bármit.boldogító tény. hanem mindig Tied a végső szó. Neki.21: Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. segíts úgy élnem ma is. véletlenek sorozatával tarkítva határozza meg az ember és az emberek közössége az élet alakulását. hiszen Gazdánk. Biztosnak tűntek a pénzügyi rendszerek. Mindig ugyanazok lesznek a vezetők. és életbe léptette annak törvényeit.

erre építeni életünket. ott. vagy próbáltuk képzeletben megrajzolni a nagy sziklák látványát. akik nem kérdezték a kérőtől. hogy egyik-másikat leleplezték. hogy mire számíthatunk. hogy milyen nagyszerű erre a kősziklára állni. milyen volt először látni a hegyeket és kősziklákat. Még emlékszem arra. hogy akkor nincs egyetlen kőszikla sem? Hiszen semmi nem állandó és örök mindabból. 122 . akik a megszerzett pénzt percek alatt italra. Aztán láttunk már olyan embereket. nekünk. s a felesége dorgálására. amilyen környezetben. és ahol. kitalált mesékkel. cigarettára költik. És elég nehéz elképzelni azt a régi kort. Ő az egyetlen örök változhatatlan. hogy légy bőkezű az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez. hogy ha ilyen dermesztő hidegben kellene az utcákat járja. és sokszor magunk is láttuk már a koldusokat. hanem nemes egyszerűséggel adakoztak. az ÚR meghallgatta. betegségeket vagy természeti csapásokat emlegetve kéregetnek. aki téli időben bekopogó koldusnak ad valamennyi pénzt. erejét. Kérdezzük. Mózes 15. a legmagasabb szintről is hallottunk már tévedéseket. Még a nagy sziklákat sem tudtuk leírni másoknak. körülmények között elhangzottak. hogy a mindennapokban cselekedeteink legyenek hitünk következményei. hiszen biztosan italra költi majd a koldus. 2010. hogy akkor. akik kéregetni küldték. a helyszínen olyan csodálattal telt meg szívünk. Rendszerek változnak. hogy hogyan lett kéregető.11: Parancsolom neked. felfedezni a Vele való közösség biztonságát.Amint teltek az évek. felnőttek elmagyarázták. és elég gyakran változik még a tudomány is. hétfő – Lehel 5. Ezzel az igével pedig nehezen boldogulunk a mai kor sok csalója miatt is. Azt mindenki maga tapasztalhatja meg. Jer.2. mire fogja költeni. ahol nincs kikötés. amikor felkiáltottunk. ígéretei. sőt. Azt mondják. a biztos dolgok száma. csak annyit mondtunk mindenkinek. szívünk szerint és lehetőségeinkhez mérten segítsünk rajtuk. mint Isten lelkének világosságát kérni. annyi mindenünk hiányzik. hogy miért adott. azt megértve kell levonjuk a következtetéseket. Ő nem változik. hogy mit üzennek az igék itt és most. hogy a bibliai igék üzenetét úgy kell alkalmazni. a gondolkodás. vagy mások. akik tényleg nyomorultak. A zsoltárban arról van szó. Nincs más válasz arra a kérdésre. hogy mégis létezik egy erős kőszikla. sem földön. vezetők. csak felszólítás a bőkezűségre. ha lehetne. mégis szeretnénk segíteni azokon. amiről ezt feltételeztük. Előtte már egy héttel csak erről beszéltünk. amit később nem tudtunk szavakban elmagyarázni. határok is. Meg itt van ez az ige is. kedd – Hermina Zsoltár 34. és minden bajából kiszabadította. sem az Ő beszéde. aug. Adja az Úr Lelkének vezetését. de azért. aug. Annyiszor hallottuk. magunkban el is képzeltük. ő maga is egy kupica erőset venne az első pénzéből. ez pedig Isten. azt felelte. Amikor pedig eljött a nap. hogy a valódi nyomorultakat felismerjük. elveszik tőlük. aztán néha látjuk a tévében. 2010. minden. minden addigi elképzelésünk nevetségesnek és kicsinyesnek bizonyult. amit akkor és ott jelentettek. hiszen közönséges csalók sokasága kopogtat szinte naponként házunk ajtaján. micsoda vagyont szedtek össze. állj a Kősziklára. amikor elhangzottak. hogy mit tegyünk.7: Kiáltott a nyomorult. úgy csökkent a kősziklák. kik a szegények. amelyben az ige először hangzott el. magatartása nem lesz mássá. egy lelkészről. hogy megvizsgáljuk. azt látni kell. és saját szemeinkkel láttuk a hegyeke. És elérkeztünk talán mindnyájan oda is.3. Istenünk az egyetlen kőszikla. És magunk sem vagyunk gazdagok. hiszen a mienktől nagyon eltérő volt az élet. hogy oda el kell menni. áldásait. Hozzá hasonló nincs sem égen. Mi a teendő? Egy történet jut eszembe.

Isten hatalma most nekik szólt. azt is. De ez nem elég. bölcsességgel teremtette az Úr az eget és a földet.11: Ki olyan az istenek között. mert az Úr tetteiben félelmes és csodákat tevő. Minden bajból szabadulást adott az Úr a Hozzá kiáltó nyomorultnak. ha minket. aug. kiszabadít. a lehetséges megbetegedések kezelésének módjait. kérdezi az Úr a vak embertől. Időnként ez nagy csodákat jelent. aug. hogy Isten felséges és csodálatos az. szerda – Domonkos 2.5. 2010. életet és szabadságot nyertek. Nála van a szabadulás. életünk egyetlen nehézsége. főleg Jézus életének történeteiben találkozunk ezzel az egyszerű de komoly hittel. az egyiptomi katonák vízbe fulladása pedig a szabadságuk végső pontja. vagy amit kértünk. Mégis. Mózes éneke nem lesz a nép számára mindennapi himnusszá.4. Mai igénkben Mózes énekli ezeket a szavakat. aki átéli Isten hatalmas kezének munkáját. ahogyan a kicsi gyermekekkel mindent el lehet hitetni. mint a gyermekeknek.Kiált. hetek óta látja és tapasztalja Isten hatalmát. hogy lásson. és általuk magasztalja Istent. amikor elgondolkodunk azon. a mai napon is vannak kisebb nehézségeim. körülményeimben. hogy az illető jó orvos. ők pedig tágra nyílt szemekkel csodálkoznak. a hosszú vándorlás alatt való gondoskodásban. Jó Atyám. hogy nekünk is hinnünk kell. Mi felnőttek időnként szórakoztatónak tartjuk azt. aki ilyen szeretettel gondoskodjon népéről. mekkora hatalommal. Mit akarsz. Istenünk hatalmas Isten. hogy mit mondunk nekik. Áldott légy mindezért. Bizalommal kiálts. és lehetnek nagyobb problémáim is. az a Mózes. Ennyire egyszerű? De jó is lenne. mert elmagyarázza elméletben szerveink működését. véli az ember. Elmondhatjuk ezt magunk. Biztosan nem véletlenül került ide. hanem Ő mindenre kiterjeszti áldását. örök dicsőséget szerez nekünk. melyet a mai ige alapján a zsoltáros szavaiból merítek: Hozzád kiáltok. URam? Ki olyan felséges. Nagyobb Isten segítsége és áldása. 2010. Korintus 4. ami életünkben van.17: Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy. a mindennapi eledel és víz kirendelésében. hogy cselekedjem. Napok. ha nehézségekkel nézek szembe. de Istennek nem lehetetlen. 123 . ebbe az igeversbe a minden szó. mint te vagy. ez a hála már nincs ott a nép szívében és ajkán minden nap. csodákat cselekvő. hogy Velem leszek. és az egész nép átéli a szabadulás csodáját. mindig a legsürgetőbb és legsúlyosabb kéréseinkkel jövünk Istenhez. Ő egészen ismer minket és mindennel törődik. a csapások alatt rácsodálkozhatott. hogy Isten nem csak ezen kéréseinkre válaszol. egyszerűen a legnagyobbat. Uram. most azonban ő maga. csütörtök – Krisztina 2. én is gondviselésednek köszönhetem minden pillanatát életemnek. a lehetetlent kéri. minden nap hálásnak lennem. azt. de mindjárt más hangsúllyal mondjuk. nincs hozzá hasonló. sok minden szükséges még. hallja és meghallgatja az Úr kiáltásodat.Mózes 15. vagy szeretteink közül valakit meggyógyít. Segíts. aki épp átvezette Izráelt a Vörös tengeren. Számos bibliai történetben. meghallgat. Nincs hozzá hasonló. a tenger kettéválásának hatalmas csodája az ő menekülésüket szolgálja. Isten csodái a következő negyven év alatt naponta gondviselésében voltak jelen. mint te vagy szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes. Azzal a bizalommal próbálom a mai nap minden harcát megküzdeni. Hihetjük valakiről. s ő minden körülírás nélkül. mit egyelőre nem értünk. Jó Atyán. a szabadítás Tőled jön. mégis URunk azt mondja. hogy az Úr szavára történnek mindenek. méltó Ő minden tiszteletre és imádatra. Fel sem tudnám sorolni minden nyomorúságomat. Isten parancsára. És bizonyára már átéltük. És elmondhatja. mint amit elképzeltünk. gondja sem ismeretlen Előtte. máskor észrevétlenül munkálkodsz életemben. hogy jó orvos. és bízom.

hogy ezen szempont szerint a jelen egy pillanat. hogy Isten szempontja szerint ez a néhány évtized szinte semmi. amit hitvallásunkban így mondunk. sem a módját. Hitvallásunk szerint. jövők eléd. amit itt töltünk a földi létben. Nem kell cifrázni a szavakat. annál inkább kevés az életünk ideje. vagy tiltakozunk. elhagyta őt. olvasunk olyan szenvedésekről is. hogy az Atya elfordult tőle. hogy milyen nagy a bűne és nyomorúsága. nem találjuk sem a megfelelő pillanatot. nagy és tökéletes. nagyobb részében hiábavaló fáradság. mikor nagyon elkeseredek a szenvedések alatt. ha valaki felismeri. A másik szempont pedig. tart a nulla felé. és azt üzeni. Két szempont is előttünk van. mint a tékozló fiú a disznók mellett. büntetésről. melyet nem tudunk jelenlegi értelmünk szerint elképzelni. Jó. Jézusnak a szenvedése. hogy Krisztus áldozatáért Isten automatikusan minden bűnt megbocsátott. Sokat halogatjuk mi ezt a bevallást. happy keresztyének lehetünk. és néha egy ember egész életére kihatnak. És mi lenne. hogy ez a célja ennek az igének. pillanatnyi? De hiszen a zsoltár szerint a hetven. fárasztó küzdelem. Keresztyének sokasága él úgy. tökéletes lesz. a szenvedés könnyű. hála Jézus szenvedésének. melyeket mi el sem tudnánk talán viselni. hogy a mi szenvedésünket mi magunk ismerjük legjobban. Minél inkább halogatjuk. mert Jézus szenvedése által biztosította számunkra a lehetőségét annak. esetleg kirívó cselekedeteik vannak. mi nem kell szembenézzünk semmilyen következményével a bűnnek. hogy szenvedésünket az örök dicsőséghez kell mérnünk. Add. Az egyik Isten Fiának. az ige szerint. akik nem tartoznak hozzánk. mi minket ér. hogy könnyű szenvedés? Hiszen mi magunk is átélünk gyakran nagy nehézségeket. nehézségekkel. hanem az örökkévalóság szempontja szerint próbáljuk megítélni mindazt. hogy nagy része szenvedés. lehet. nincs a helyén. elismerem és beismerem bűneimet az én mennyei Atyám előtt. Jó. az első dolog. hogy mindig emlékezzem erre az igére. hogy milyen mértékű szenvedést jelent az. mert nekünk idő felett.6. Egyedül ő kiáltotta a kereszten. Mi ilyet nem mondhatunk. Nagy kegyelem az. Bűnről legfeljebb azok esetében lehet. vagy igazat adunk Istennek. a dicsőség pedig örök. persze. hogy az örökkévalósághoz képest egy évszázad is csak pillanat. hogy Jézus szeret. minél nagyobb időintervallumban gondolkodunk. Innen viszont egy nagy lépés az. de látunk és hallunk. olyan nagy. Ma nem divatos.5: Elhatároztam. és te megbocsátottad bűnömet. amint 124 . nem úgy hisznek. Sokan gondolják. amit vétettem. bűnvallásról. ahogy a matematikában mondják. rögtön utána pedig a bűntől való szabadulás mikéntjét szükséges megismerni. mikor és hogyan kellene elmondani Istennek. mondhatjuk. Uram. nekünk elég. amilyennek mi mondjuk. és annál később fogjuk megtapasztalni a bűnbocsánat csodáját.Jól olvasom. de hogy van az. péntek – Berta Zsoltár 32. hogy bűnös. hogy mindig velünk legyen az Isten. vagy legfeljebb nyolcvan esztendő. hogy ne csak emberi gondolkodás szerint lássuk szenvedéseinket. különösen akkor. hogy eldöntöm: bevallom. melyek valóban rettenetesek. annál nehezebb. Mennyei Atyám. hogy szálla alá poklokra. Vagyis pillanatnyi. 2010. Itt is meg kell próbáljuk Isten szempontja szerint megítélni a szenvedést. Két dolgot tehetünk. ha megpróbálnánk Isten szerint gondolni szenvedéseinkre? Lehet. egyszerűséggel jöhetünk URunk elé. hanem a Dávid és a tékozló fiú példája szerinti őszinteséggel. Nem tudjuk azt sem. megváltott. a mi szempontunk szerint hosszú a szenvedésünk. gondokkal-bajokkal való harc. mint mi. de ez az örökkévaló Isten szempontja szerint. hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak. sőt kell beszélni. igaz. aug. És hozzá szoktuk tenni tapasztalat alapján. hogy nem akar hallani bűnről. amit meg kell tudnia minden embernek az. aki örökkévalóságra rendelt minket. A bűnvallás nem könnyű. de következménye csodálatos. ha a szenvedés mértékéről gondolkodunk. időn kívül nagyon nehéz lenne. és az olyan.

mikor megbocsátasz nekem. rögtön eléd jövök. 125 . Miért? Talán ez a leggyakrabban elhangzó kérdés. Kicsik vagyunk ahhoz. de jövök bizalommal is. a samáriai asszonnyal való beszélgetés során mondja ezt a kijelentést. az Írás beszél arról. mint a keresztyén életünkben. beszédére oda fog figyelni. úgy Isten ószövetség népe is különös számunkra. aug. sem másokról beszélni. hogy ez a mi zsidókhoz való viszonyunkat is meghatározza. rokonainkkal. hogy gondoljunk minden rosszat. amikor szinte az egész világ ellenük fordul. a külsőségeket. semmilyen emberi vagy földi ok ebben nem számított. a Bibliával. Mint egy közeli rokonunk esetében. hogy a bibliai igék egyre közelebb vannak a beteljesedéshez. Nem azt jelenti. Szavainkra nem könnyű vigyázni. kérni bocsánatodat. angol. hanem a szívünket szeretné megtisztítani.8. Vasárnap van. Nem arra bíztat minket az ige. német. Miért. Pál apostol hozzáteszi. arab. és ezek kikívánkoznak szavaink által. Jakab apostol is arra hívja fel a figyelmünket. mert valamilyen kötelék van közöttünk. román. minden vétkemet. csak ennyit mond az Írás. mi van benned. utalásokkal is szoktunk néha bántani másokat. hogy nem vétkezek többé. vagy más vonatkozású kérdései szempontja szerint ítéletet mondjunk. akkor ez elég. Atyám. Istennel. kérdezi a mai ember. megvallani bűneimet. Ma is bocsásd meg. pont. hogy az Úr akarata ez volt. Mert a szívünkben még ott vannak az óember érzései és gondolatai. milyen csodálatos érzés. kibeszélhetetlen öröm. De időnként teszünk kisebb kivételeket. legalább burkoltan. amit emberek felteszünk úgy a mindennapi életben. 39. amire megvan az Ő válasza. hogy a Messiás földi származására nézve a zsidó nemzethez tartozik.2: Ezt határoztam: vigyázok szavaimra. hogy a szív teljességéből szólhasson a száj. bűneim miatti szégyennel és félelemmel. ahogyan a közösségben viselkedünk. akire másként tekintünk. hogy ne vétkezzem nyelvemmel. minden nemzet közül ezt a népet választotta ki. 2010. Van.7. a keresztyénséggel kapcsolatosan milliószor hangzik el a miért. Ha Isten ezt a népet választotta. és Jézus is ehhez a néphez tartozott. sem sértegetni egymást. máskor mintha mi magunk szeretnénk valamiről ítéletet mondani. amire törekszik egyébként a mai ember. Ezért szeretném eldönteni. hogy Te. ha ő afrikai. Nem arra bátorít Isten. amikor olyat szeretnénk érteni. és kérdezzük a körülményeket. Isten nem minden kérdésre válaszol.vagyok. amerikai. beszélünk. csak el kell azt fogadjuk. hiszen mi beléjük oltattunk. Azt is tudjuk. hogy milyen nagy megkönnyebbülés. de azt mégis igen. Istentisztelet előtt és után találkozunk ismerőseinkkel. egy egyszerű próbája az igének az. de az szemmel látható. sőt. A zsoltáríró is döntést hoz. Oly sokszor megtapasztaltam már. mit hiszel. hogy Istennek még terve van ezzel a néppel.22: Az üdvösség a zsidók közül támad. hogy különösen viszonyulunk hozzájuk. 2010. szombat – Ibolya János 4. vasárnap – László Zsolt. hogy nem számít. vagy egyes beszélgető partnerekkel egy kicsit elbeszéljük embertársainkat. hogy minden hibájukat elnézzük. Mások azt szerették volna. Jézus. mondjuk mi. csak ne mondjuk ki. meghallod őszinte szómat. Magyar kellett volna legyen. De a templom körül vannak íratlan szabályai a beszélgetésnek. és megbocsátod bűneimet. hogy a világ politikai és gazdasági. aug. de sok olyan kérdés is elhangzik. hogy tisztelettel forduljak feléjük. Uram. adjon Isten imádságos lelkületet irántuk. ami meghaladja felfogó képességünket. Miért zsidó? Így akarta Isten. nem szoktunk hangoskodni. csak tartsd be a szabályokat. és ha mégis emberi gyarlóságom bűnbe vinne.

2010.hogy néhány szóval is életeket lehet megváltoztatni. hanem az Istennel való kapcsolatunk új életet jelent számunkra. hanem bölcsen. Te adj nekem ma is bölcsességet. a világhoz akarja igazítani életem. mert Isten ezt ígérete neki. de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. amikor kimondásuk előtt átgondolom őket. aug. és néha a keresztyénségnek. Más szakemberek is azt tartják. aki sokféleképpen törekszik arra. És mindezeken felül egész éjjel próbálkoztak is többen. ami érdekesnek tűnik. aki mielőtt beszélne. hogy saját feladataim végzésében előre haladjak. mert kényelmesnek találtam elhalasztani. De erről szól a keresztyénség. természetessé. Péter halász. ez a hitélet többlete. Vagy ugyancsak Pál vallja. hogy mi az. csupán földi gondolkodás szerint nem érthető és nem magyarázható meg. ami nem természetes. Azt kell megtanuljuk. Van azonban egy ellenség. inkább imádkozom. és embertársaimnak is hasznára legyek. annak minden jellemzőjével és áldásaival. de terve van a perceimmel is. ilyen ember szeretnék lenni ma is. hogy beszédemmel mindig csak használjak. Ő naponta készít számomra sok alkalmat arra. mert nem csak váratlan és fontos események miatt kellett halasztani dolgokat. aug. Minden emberi és tudományosnak nevezhető érv szerint nincs értelme annak. akaratod megértsem. lényeges dolgok maradtak el miattuk. aki már ezt a tavat is ismeri. látszólag nem indokolt. mert az idők gonoszak. hogy reménység ellenére reménykedve hitte. imádkozik. ahogyan ezt Péter és a tanítványok teszik ebben a történetben. kihasználva az alkalmas időt. akkor a szívemet vizsgálom meg. hogy mi is származik onnan. hogy nem csak a természeti törvények szerint élünk. s eltervezek egy napra. hétfő – Emőd Efézus 5. nem első alkalommal halászik itt. hogy sok zaklatás ellenére. legyek megfontoltabb. ami a Te akaratod. Mesterem engem figyelmeztet. hogy sok nép atyjává lesz. Amikor szavaimra vigyázok. Mennyei Atyám. hogy az alkalmas időt felismerjem. Uram. mindig elszomorodok. Határidőnaplómba már egy tucat feladatot tologatok előre. hanem gyakran azért. hogyan éltek. aki így fogalmazott: boldog ember az. egész éjszaka fáradtunk ugyan. Baj van az időbeosztásommal. egy hétre. amit később megbánnék. kedd – Lőrinc Lukács 5. és semmit sem fogtunk. majd meglesz ezután. még egy hetet várhat. mégis örömmel fogadták az igét. Nagyon igaza van annak a lelkésznek. 9. Tapasztalata a halászatban Péternek van. 126 .15-16: Jól vigyázzatok tehát.” Mégis. hogy az Úr használja nyelvemet és tisztítsa meg szívemet. hogy éjszaka lehet itt halászni. és mielőtt gondolkodna. ne esztelenül. 2010. váljon szokásunkká. Ábrahámról mondja Pál apostol. olyan nehéz ma már azt is megkülönböztetni. eredménytelenül. ez a kulcsszava az igének. Nem sikerül elvégezzem. hogy Őt dicsőítsem. hogy Isten terveit ne valósítsam meg. ne szalasszam el az alkalmas időt. éljek dicsőségedre. gondolkodik. nappal értelmetlen a fáradozás. élmények jellemzőek ránk. érdekesnek tűnő hiábavalóságokkal kísért. Elvonja figyelmem. és mielőtt kimondanám azt. ő a szakember. de hiábavalóság. és ugyancsak ő az. mert hiábavalóságok lopták el időmet. nem csupán a földi tudományok által meghatározott és megmagyarázható érzések. 10.5: Simon így felelt: „Mester. hogy igazat adjunk Istennek. amit szeretnék. Neki terve van az életemmel. A Thesszalonikában élő keresztyénekről pedig azt írja. mert nem volt kedvem valamihez. Sorolhatjuk az ellenérveket: Jézus ács. És arra is alkalmam van naponta. és mi az. hogy minden nyomorúság ellenére csordultig van örömmel. Mindezen igékben olyasmi történik. Mikor ezt teszem.

2010. 11.. önmagamat is ide értve. vagy magunk élünk át valamit. és annak öröme tölti be szívünket. Ilyenkor lehet nagyszerű csodákat átélni. esetleg vele együtt örvendezünk. aug. Elmélet és gyakorlat között sokszor különbség van. fogunk nagyokat csodálkozni. nem is a magunk erejére kell támaszkodjunk. mert Te Atyám. és kétezer év alatt nagyon sok keresztyén élte már át. teherbírásunk. szeretetét nem vonta meg tőlem.amit Jézus mond. sok példa által támaszthatjuk alá Pál bizonyságtételét. akkor Pál szavaival akarjuk meggyőzni őket. hogy bizonyos legyen abban. és a legjobbat adja nekünk az Úr. Mégis. arra törekedve. Olvassuk el az előző fejezetet a Bibliából. A hit itt kezdődik: mert Jézus mondja. hogy ha emberi vélemények ellenére. hogy Isten ereje megerősít. mennyire más az. 12. S ha vannak kisebb szenvedéseink. amit az apostol átélt. mennyire fontosak vagyunk számára.Korintus 12. helyzetükkel. hogy nagyobb legyen az Ő kegyelme. aki nekem mindig jót akarsz. és leszünk tele örömmel. Minden keresztyén hívőnek fontos. amikor kiderül. abból merítünk erőt. Pál erőtlenségben megtapasztalt erejét sokszor idézzük. hogy imádságait Isten hallja. annál kevésbé lelkiekben. Annyiszor hallottam Jób bizonyságtételének dicséretét szószékekről. Szoktunk ezzel az igével vigasztalni is. amit akkor érzünk. hogy nincsenek egyedül ezen érzéseikkel. hogy megtapasztalhassam mennyei erődet. sokat tudunk róla beszélni. és idézzük fel. Mennyei Atyám. áldott legyen az Ő Neve. aug. Add ezt a tapasztalatot minden gyermekednek. Nem. az elméletekkel nem állunk rosszul. De nem szeretnénk egyetlen szenvedést sem átélni abból. de… Sok gondolatsort tudunk mi folytatni. abból élünk. sem fizikailag. kegyelmedből. mely által bennünk munkálkodik. és hadd mondjuk ma sokan: szavadra megteszem. amikor felebarátaink erőtlenségükről. azt próbáljuk szavakba megfogalmazni. hogy Isten ereje nyilvánvalóbbá legyen általunk. nagyon hálás vagyok. milyen „élmények” után mondja Pál ezeket. mindenre elégséges. rögtön jelentkeznek a miértek. mégis Rád hallgatok. adj erőt és bölcsességet elfogadni. mit szoktunk mi mondani. szenvedés és próbatétel van életünkben. akkor vagyok erős. ha valamit az Úr ott hagy életünkben. Olyan nagy kegyelme a mi Istenünknek. s ez nem mindig jó. Mi mindig erősek szeretnénk lenni. amikor Isten hatalmát megtapasztaljuk. Ha Isten indítására indulunk.10: Amikor erőtlen vagyok. hogy annyiszor megtapasztalhattam. nehézségeikről panaszkodnak. szerda – Zsuzsanna 2. Ő vette el. s a nehézségek és szenvedések alatt is hadd legyek Veled békességben. életem. ahogyan intézed sorsomat. hanem Pál. csütörtök – Klára Zsoltár 66. 2010. hogy valaki elmondja tapasztalatát. hatalmasan cselekszel. hogy ne saját erőtlenségünkre tegyük a hangsúlyt. hanem Istenére. Gyakran szokták. Ez valóban meghaladja minden képzeletünket. szoktuk idézni is. amikor konkrét helyzetben Isten meghallgatja imánkat. és tudjuk. A gondolatsort akár folytathatnánk is. Mennyei Atyám. nem akarunk erőtlenek lenni. hanem Isten erejére. mely mindenre elégséges. és próbáljuk elképzelni.20: Áldott legyen Isten. hogy erőtlenségre törekedjünk. Mintha már azon lennénk. hogy 127 . akkor mindig óriási hálával és örömmel telik meg szívem. és az Úr gyors segítségének igénylése. De még nem hallottam ezeket a szavakat koporsó mellett álló embertől. Aközött is különbség van néha. hogy az Úr adta. És elfogadni is rettenetesen nehéz. megteszem. valamihez kevés a lelki erőnk. Aztán legyünk nagyon őszinték. hogy Isten szeret minket. és próbáljuk átgondolni. tenni. Az ige ismert. a panaszok. mert nem utasította el imádságomat.

Ennek oka nem az emberekben keresendő. valahogy így hangzana: akik gúnyolódtak. az életmód. elég. Áldott légy. a világ népei között az egyik legapróbb közösség dolgaira. a szabadulást átélők mind ott születtek. Zakariás. a befejezéskor már ők is az ünneplők. Amikor Isten kihozta őket Egyiptomból. szánk nevetéssel. annak meglesz az eredménye. azt Ő be is végzi. hogy Isten válaszol kéréseikre. 2010. péntek – Ipoly Zakariás 4. megtelik szívünk hálaadással. ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Uram. csakhogy azok mára már aprókká lettek. a nagy többség számára észrevétlen. jelentéktelen. aug. Isten Lelkének ihletésére azt írja. aug. melyek mindig beteljesednek. amit az Újszövetség ír le. minden gúnyolódás. a 12 apostol és néhány szimpatizánssal induló kezdetből mára a világ közel egyharmadát kitevő vallás lett. milyen volt az élet akkor. Más volt a környezet. az örvendezők közé tartoznak. ehhez kétség nem fér. Közben történnie kellett valaminek. nem tartós ajkunkon a dicséret. mennyire figyelsz imámra. s elszáll örömünk. ha rövid ideig nem történnek rendkívüli csodák. Ez akkor is igaz. és nem marad el tőled. amikor egy életen keresztül alig változott valami egy ember környezetében. „majd megmutatom én nekik” gondolattal. Szerető Atyám. és nem utolsó sorban az Ő ígéreteire. azok is örülni fognak. Ezért is nehéz elképzeljük. 2010. a kis kezdetből pedig keresztyénség lett. emberi lenézés és ellenségeskedés ellenére.10: Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján. hanem Isten. beleavatkozik életükbe. azok meglakolnak. és az esetek többsége ilyen. az Ő vezetésében.Mózes 31. mint az egyiptomi szolgaságot. Ha emberek akaratából íródott volna. Nem én. nem ismertek más életformát. A jeruzsálemi templom építése alatt a gúnyolódók lelkülete megváltozik. A zsidók több. gondviselésében. munkálkodásom Isten akaratával megegyezne. A templom is felépült Jeruzsálemben. még csak valamilyen baj sem kell történjen.8: Maga az ÚR megy előtted. hogy azok is örvendeznek. mely nem a gúnyolódók ellen harcol. mert csak így lesz ezeken áldás. Amit Isten elkezd. Valaminek. hogy mennyire szeretsz. Nem hagy el téged. És milyen kevés elég néha. azok elnémulnak. újra és újra megbizonyosodunk. gyümölcse. ha minden törekvésem. kipattanó örömmel dicsérjük az Urat. megköszönjük nagy szeretetét. Szeretném. 14. szükségemre. a nagy történésekre figyeltek. Sok példát lehetne felhozni ennek igazolására. méghozzá nagyon gyorsan változó világban. azokat jegyezték le. szeretnék emlékezni arra. körülményeiben. azok csodálkozni fognak. Ennek a mai igének viszont van még egy fontos üzenete. És így lesz Isten minden ígéretével. hiszen ki figyelt volna a nagy Római Birodalom kicsiny tartományában élő közösség életére. És azt a lelkületet is szeretném elsajátítani. ha nem is történik ma eget-földet rengető csoda. és ne rettegj! Változó világban élünk. hogy az Úr velünk van.gyermekei gyakran élik át ezt a csodát. hanem Isten áldásában. ami nem történt meg Noé bárkájának 40 éves építése alatt. és szeretnélek őszinte szívvel ma is magasztalni. megvetés. hogy életem minden pillanata gondviselésed által történhet. Amit Isten az emberek által munkál. mint négy évszázadot töltöttek Egyiptomban. még a gúnyolódókat is. elmarad hálánk. Mennyire gyarlók tudunk mi mégis lenni. A történészek alig említik mindazt. hanem úgy szeretnék munkálkodni. hogy Isten Országának megnyerjek másokat. amikor a kezdet kicsi. Átéljük az Úr ránk sugárzó szeretetét. ő lesz veled. hadd ne feledjem el. akkor minden megváltozott. a 128 . 13. általam is. szombat – Marcell 5. Ne félj hát. A nagy eseményekre.

Mindenről az Isten gondoskodik. önzésemért. Itt Mózes arról biztosítja a népet. ne engedd. csak segítségedre volt szükségem. hogy ne szégyenüljek meg. Szeretnék ma én is Hozzád menekülni. Jövök. a magam terveit sikerre vigyem. vagy Isten nevének gyalázását. van folytatás. hiszen gyermekeidet nem hagyhatod megszégyenülni. mert hozzád menekültem! Én gyermeked vagyok. Uram. vasárnap – Mária Zsoltár 25. Ő nem marad el akkor sem mellőlük. Pontot tettem a mondat végére. ahol nem hallottam sem káromkodást. hogy a gyerekekkel való játszadozás. A mi életünkben gyakrabban van változás. 2010. és önmagam előtt. hogy még elfogadsz. vezess. hogy miként viszonyulunk Isten nevének gyalázásához. ne szégyenüljön meg. hogy Hozzád menekült. aug. hétfő – Ábrahám Zsoltár 74. hogy bármilyen igyekvésemben. hogy mint a Te szolgád. hogy egyszerűen ledöbbentem. Rádöbbenek. két kivétellel mind 18 évnél fiatalabbak voltak a vándorlás kezdetén. mint az ószövetségi választott népnek. Szeretnék minden nyomorúságtól és bajtól megmenekülni. megbocsátsz. hogy Isten nem marad el tőlünk. akaratod szerint él. hogy Te ismered a helyes utat. Mint amikor Jézus mondja tanítványainak.20: Ne szégyenüljek meg. 129 . Egy ember által munkálkodik Isten. vezette őket Isten. és azokon járjak. Uram. útaid. a mostaniak. számítok Rád. Most ismét egy nagy változás előtt áll a nép. vagy a pusztában születtek. velem jössz. 2010. egyesek nagyok.10: Isten. Olyan sok tervem van. Amikor Hozzád jövök. útaidat keressem. Dávid pedig Téged keres. de Istenre ugyanúgy szükségünk van naponta. emlékszem is. Ő jár előttünk. Vagyis nem Te jössz Uram hozzám. sem csúnya beszédet. Ne szégyenüljek meg. Hozzád jövök. el szerettem volna szaladni. Benned bízik. élelem. A gondviselésre akkor is szükségük lesz. ez az ember Mózes. 15. Ugye. Nem hagyhatod. de az igében vessző van. megsegítesz. ne szégyenüljek meg. Noha városon gyermekeskedtem. a Gondviselő pedig velük marad. és Mózes nem jön velük. felületes imádságomért. valahogy nem emlékszem. én máris megszégyenültem Előtted. mutasd meg. kérlek. és nem kell majd háborúba menni más népekkel. mert megértettem. ugye. hogy úgy gondolkodtam. Olyan családban nőttem fel. a zsoltárossal. hogy a magam akaratát tehessem. aug. és a nagy áldás ott volt. hanem én kell Hozzád menjek. Uram. hogy el fog távozni. Azt írja Dávid. aki nem enged megszégyenülni. mert nem szeretek megszégyenülni. ezt meg tudod tenni. amikor már nem lesz szükség a mannára. hogy taníts. gyermeked. nem győzik le őket a különben katonailag sokkal erősebb népek. ugye. És kell a Te vezetésed elfogadjam. nem kopik el a lábbeli. hogy Isten lesz velük. Ma is nagy biztatás és békesség forrása. Uram. csibészkedések során hallottam volna csúnya beszédet. hiszen az idősebbek meghaltak.mindennapok teljesen mássá lettek. Mintha mindig itt lettek volna. Szeretnék sikeres lenni. óvsz bajoktól. mindent az Isten szeretete és gondviselése ad nekik. meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? Nem kis kérdés. s így mondja ezt az imát. Mindenben más az életünk. akkor Benned bízom. ugye. ezért én is kérlek. hogy saját dicsőségemért meg ne szégyenüljek. mint akik nem ismernek Téged. támaszom vagy. megsegítesz. nem tudtam mit tegyek. és amikor akaratod szerint élek. A Kánaánhoz érkező nép negyven évet töltött a pusztában. törekvésemben kudarcot valljak. nehezen megvalósíthatók. hogy elküldi a Lelket. Ezt kérem. de van egy erős Isten. víz. hogy megszégyenüljek. akkor azt is megígéri. 16. sőt. hogy terveimhez segítséget adj. saját dicsőségem kereséséért. mintha már a változás lenne a természetes. Első ilyen élményeim iskolás koromból valók.

valamikor ifjúkorom kezdetén magam is próbálgattam egy-két kemény beköpéssel érdekessé tenni magam. és emberétől is függ. mint amit ember elképzelhet. kedd – Jácint János 12. hogy ne tegye. szeretetre. Szinte nehéz elhinni. az elöljárókat. Uram. amikor egyszerűen csak továbbállunk. az élő Isten után: Mikor mehetek el. amikor taníthatjuk az elkövetőt. aug. imádjuk. dicsőítsük. s azt is javamra fordítod. hogy ember az embertársát megbecsülje. annyira mindennapi. a szülőktől tanulták. ne engednéd. egy-egy jó tanáccsal. amit mondtam. És bizonyára mindnyájan éltünk már át kudarcot. szégyelltem azt. „Csak” azért. aki a porszemet. amit tesz. változtassa meg az ilyet mondó emberek szívét. Szinte beleremegek. Aki Jézussal él. az részese lesz egy csodának. örvendezni. mennyire helytelen. felkészülni sem tudok ekkora kegyelemre. a szülők pedig nagyon jópofának tartják. akik fáradoznak. ha a csemete nagy trágárságokat ejt ki a kis aranyos száján. hogy vasárnaponként hallom néha az áldásban. és nyílván Isten minden ajándékát meg kell becsülnünk. a bűnös embert.elég nagy zavarban voltam. akár figyelmeztetéssel. és imádkozom. mert Jézusnak szolgálunk. szerda – Ilona Zsoltár 42. A Szentírás arra is felszólít. és az is sokat jelent. hogy ne legyünk részesei ilyesminek. hogy környezetemben is egyre inkább csak ilyen emberek legyenek. Atyám. ha szent Nevét minden helyzetben illetlenül említik. Jó Atyám. Ez több. és ha lehet. Ezek olyan sokat jelentenek nekem. aug. A nagy kérdés. Manapság a csúnya beszéd és az Úr Nevének gyalázása már nem is divat. hogy mit tegyünk. hanem szinte természetes. egy felfoghatatlan nagy ajándéknak: megtiszteli. 2010. miután Ő életét odaáldozva szolgált nekünk. Szeretnék ma ezen még gondolkodni. amit ez az ige állít. mikor betűnként leírom. Van. ha az ő Urát szidalmazzák. amikor próbáltunk ellene tenni. 18. 17. De a Te megbecsülésed. megbecsüléséről biztosítja. ha az Úr nevét szidalmazzák. Aztán sokszor kiderül. amiket soha nem szeretnék hallani. hogy rám fordítod orczádat. Külön kiemeli Pál apostol az úrvacsora megbecsülését. hogy megjelenjek Isten előtt? 130 . azt megbecsüli az Atya. noha. látsz engem és törődsz velem. az özvegyeket. azt olyan nehéz elfogadni. a senkit tiszteletéről. ilyen figyelmességre. És mi emberek azt tartjuk életünk legnagyobb feladatának. akár kéréssel. Legtöbbször megelégednék egy kis vigasztalással. küldetésünknek. Hiszen bizonyára minden istenfélőnek fáj az. elakad a szó ajkamon. akik Nevedet áldják. Borzalommal hallom első-második osztályos gyermekek szájából azokat a kifejezéseket. áldani szeretném örökké szent Neved. és ezért Téged ma őszinte szívvel áldani. Péter magatartása jut eszembe. Az természetes és ismert. Soha nem sikerült megszokjam. nem érhet olyan nehézség. máskor megkérhetjük. aki azt mondja Jézusnak. hogy az Atyát tiszteljük. mindnyájunk elvárása. De egyet minden esetben tehetünk: imádkozhatunk. Neki szolgál. hogy otthon is így beszélnek. a világ teremtője. megbecsüli őt az Atya. akinek figyelmeztetésben kell elmondani. amiről ne tudnál. rögtön megbántam. hogy becsüljük meg az időseket.3: Isten után szomjazik lelkem. de nagyon sután hangzott.26: Ha valaki nekem szolgál. nehézségben kis erővel. Atyám. Van. 2010. hogy ne csúfolják az Úr nevét. van. Istenhez kiálthatunk. a szent és igaz Isten az. olyan hihetetlenül csodás ajándék ez. hogy az Úr állítsa le ezeket a borzalmakat. mikor felismeri benne a hatalmas Istent. én bűnös vagyok. Valami tiltakozik bennünk. Felnőttek esetében pedig már észre sem veszi szinte senki. Helyzettől. hogy távozz tőlem. hogy miként tehetünk ellene. azokat. Itt viszont az Örökkévaló. nem vagyok méltó. sőt.

tudom-e. mint azt a hétköznapokban mi használjuk. hogy szép és gyönyörűséges. és szívünket is. hanem az Isten. de nekem attól nem kell rettegnem. ide most pontot kell tegyek. más alkalmakkor. súlyosabb halál. Ma már természetes az. hogy nem érvényes rám. mint egy megállapítás végére. hogy a test fizikai létezése. mert Jézus mondta. gyakran hétköznap is adatik alkalom különféle vallásos csoportok tevékenységére. Ebből viszont az következik. vajon Te. Ha ezek az emberek tehát fizikailag meghaltak. és hisz énbennem. mint a gyermekeiddel való közösségre? A Mai napon nincs gyülekezeti alkalom. minden vasárnap van istentisztelet. Mégis. Jézus Krisztusban. Most azt kérdem magamtól. sokan mentek együtt. akik Nevedet imádják.A zsoltáríró vágyakozik az Istennel való közösségre. Sokszor hallottuk ezt az igét. már nem a testi halál kérdése a fontos. Az életem is mássá lett. ez pedig óriási esemény volt. leírhatatlan élményt jelentett szemlélni a ceremóniákat. erre készültek. itt kellett feltöltődni a következő időre. az egyedüllét sem gátol a Mindenhatóval való közösségben. nem az emberek ünneplő sokasága. 131 . Örvendek ezeknek a lehetőségeknek. és a mai lehetőségekkel élve a nap bármely pillanatában olvashatunk. akár részt is vehetünk naponta valamilyen alkalmon. idézik temetésem. De van olyan halál. hogy a belső szobában is kereshetjük Istent. hogy egyszer meghalunk. hallgathatunk vagy láthatunk istentiszteletet. Tudjuk-e. akik őszinte és alázatos hittel éltek. akkor Jézus szerint a halál nem a test halála. több. örök életem van Istentől Krisztus által. mint a létezés. ismereteink szerint a testi halál minden emberre bekövetkezett. a jól ismert üzenetet magunkra is alkalmazni kell. minden időben voltak. hogy már egyikkel sem élünk a lehetőségek közül. Az talán mindenkinek ismert és érthető. igemagyarázatot. Élek-e én ilyen értelemben? Új életem. hogy az apostolok hittek Ő Benne. és ebben azoknak. hogy Jézus nem azt mondja. amit a jeruzsálemi templomban tapasztalhattak meg az ószövetségi időben élő emberek. nagy találkozásokra is sor kerülhetett. és mégis elég nehéz elfogadnunk úgy. hiszen Jézus mennybemenetele óta. legfeljebb a száz éves kort élte túl néhány ember egy kevéssel. vagy kérdőjelet. hogy Te mindig velem vagy. ez az örök élet már elkezdődött. a magyarázatát is ismerjük. nem a külsőségek az elsők. hogy a jól ismert igét újra át kell gondolni. hogy minden helységben van templom. hogy nem lesz biológiai halál. és az Ő Fiában. azt igaznak tartom. És így érkezünk el oda. Akkor pedig megváltozik a halálhoz való viszonyom. amin részt vennék. sokszor nem is csak egy. aug. Az. URunk pedig arra is bíztat minket. az nem hal meg soha. csütörtök – Huba János 11. Nagy esemény volt. húsvétkor. Akkor pedig az élet sem csak azt jelenti. azoknak nincs részük.26: Aki él. de Veled szeretnék közösségben lenni egész nap. ez azt jelenti. 19. hogy mindig megjelenhetek előtted. És az élet is más. mint bizonytalan mondat végére?! Amennyiben hiszek Istenben. ami nem a test halála. és a szükséges következtetéseket életre szólóan le kell vonjuk. hogy van egy másik. Jó Atyám. amit egy másik zsoltár fogalmaz meg. hogy amit Ő mond. a zsoltáros Isten után vágyakozik. amikor együtt vannak az atyafiak. ahol Istennel lehet közösségünk. jó együtt lenni azokkal. 2010. sokszor átéltem már. hogy Jézus itt a halálról más értelemben beszél. Évente felment minden zsidó ember legalább egyszer a templomba. hiszen a világ ezernyi más lehetőséggel akarja betölteni időnket. noha ezzel is ritkán vagyunk hajlandók szembenézni. Ezért is hiányzik a zsoltárosra jellemző szomjúság életünkből. hanem az. hogy ez rólam is szól. A lehetőségek bősége pedig néha oda vezet. Hiszen abban nem kételkedünk. Köszönöm. hogy a következményei láthatóak legyenek életünkben. és azóta is. vágyakozom is ezeken részt venni. az nem titok. aki hiszek Benne. Atyám első helyen vagy-e? A Veled való közösségre vágyódom-e legalább annyira. akik Jézusban hisznek.

Köszönöm Uram az Életet. Minden azt jelenti. akihez érdemes imádkozni. Talán említettem még. isteneikre. Holott a médeknek is vannak isteneik. vagy keresik Őt. és ezeket az emberért teremtette másodsorban. helyzetünket elfogadjuk és az Ő szabadítását bizalommal kérjük. de az ismétlés a tanulás anyja. mert a mi URunk hatalommal munkálkodik ebben a világban. de hitelessé akkor lesz. És a mi Istenünk olyan jóságos. vagy a keresztyén gyülekezethez az Újszövetségben. miután az elsődleges cél az. hogy hirdessük az Urat. az Írás utolsó könyvének utolsó előtti fejezetében viszont még az eddigi „íme” által bevezetett cselekedeteket is felülmúló csodáról van szó. és bíznak az Ő hatalmában és segítségében. hogy a méd nemzetségű Dáriusz király mondja el. 20. és megszabadít. szombat – Sámuel Jelenések 21. Hasonló tapasztalata van a szíriai Naámánnak. és azt állapíthatjuk meg. nem kell majd senki parancsolja. hanem egy tapasztalat alapján. aug. Mi is mondhatjuk. másoknak. megparancsolja. minket szerető Isten. hogy jól értsük az Ő kijelentését. ami a világban van. hogy az Úr megment. mert ezen felhívás mindig Isten különös cselekvésére mutat rá. hogy a teremtett mindenség Őt magasztalja. aki meg is akar segíteni minden nehéz helyzetben. olvastam. igaz Istenben. Istenről is tudják. Van azonban ennek a hitvallásnak egy érdekessége. ez fog kiteljesedni majd. Az íme után az Úr hatalommal elvégzett munkája van. ahogyan az oroszlánok között is megőrzi a Benne és csak Benne bízó Dánielt. A zsidók a legjobb esetben is egy idegen és leigázott közösség tagjai. még hangsúlyosabb a minden és az újjáteremtés. újnak. hogy Isten megment és megszabadít. hogy többször hallottam. hogy számára semmi nem lehetetlen. de a legkisebb villámlás és dörgés idején rohannak a párna alá félelmükben. hogy Isten teremtett mindent. hanem örvendező hitvallókká leszünk.5: Íme. Mert ezek az emberek nem szokásból. de 132 . Az újjáteremtés pedig nem újat teremtést jelent. amikor Vele leszek. Dáriusz itt a zsidó Dániel által imádott Istenről mondja el ezt a szép hitvallást. Vezesse az Úr gondolatainkat. az íme szóra a Szentírásban mindig külön oda kell figyelni. mint az egy igaz Istenről. hanem ugyanazt még egyszer. hogy Ő jó. a római századosnak. ha panasz és minden irányba való rohanás helyett Benne jobban bízunk. 21. érdemes Benne bízni. sok írásmagyarázóval együtt. hogy melyek az ismertebb bibliai történetek. Miután hangsúlyos az íme. hogy mindent újjáteremt. akik egy-két év vallásóra után már szépen el tudják mondani. családi gyakorlat szerint lesznek Istenről vallást tevőkké. örvendeztet. beleszületés által. hagyományaikra. azt mondja az Úr. újjáteremtek mindent. Izráel istenéről. 2010. újra. amelyben Ő ne tudna megoldást. szabadítást adni. hogy kivétel nélkül. hogy egész birodalmában az Urat féljék. erős. akik nem tartoznak a zsidósághoz az Ószövetségben. amikor fogságba vitték őket. mégpedig az. újból. Itt. magam is így jegyeztem meg. 2010.mert Őbenne van igazi életem. Dáriusz megtapasztalja Isten hatalmát és jóságát abban. sőt. Többször olvasunk a Bibliában olyanokról. mert olyan hatalmas Istenünk van. nem másról. Mégis. mert hatalma szeretetével párosul. akiknek istenük nem volt elég erős. de hisznek az egy. Elolvassuk a teremtést a Bibliai első lapján. péntek – István Dániel 6. Istenről mondja az ige. és különösen az Ő gyermekeinek életében és érdekében. Az ember esett bűnbe. szabadító hatalmát. minket szeret. Néha mi hasonlítunk azokhoz a kis gyermekekhez. És a földi élet ideje alatt is az igazi. nincs olyan helyzet.28: Ő megment. aug. megszabadít. jézusi élet foglalkoztat. Ha átéljük Isten megmentő. ők is büszkék a maguk vallására.

mint mai igénket Ézsaiás könyvéből. de már ma. amit értem és velem cselekszel. hogy semmi baj ne érje a kert növényeit. és újra az ember lesz a középpontban. noha Pál apostol az Ószövetségről írja. általában jobban ismerjük az újszövetségi lókusokat. amilyennek ismerjük. Gondoskodásából. éjt nappá téve vigyázza. aki éjjel-nappal vigyázta sorsát. sok következtetést levonhatunk és le is kell vonjunk ebből. hogy az Ő fáradozásának meglesz a gyümölcse. 133 . Teremtő Isten szent Nevét az ő terveiért és szeretetéért. Sajnos. a mindenkori gyermekek nem szokták észrevenni a szülők fáradságát. ezért semmi kétség. Izráel is sokszor megfeledkezett Arról. szolgálok-e javaimmal másoknak is. Maga a Mindenható őrzi. nem csak a hála maradt el sokszor. hogy az Ószövetség Istene ítélő. mennyire szeret Isten. Isten érthetetlen szeretettel tovább gondolkodik és munkálkodik az ember érdekében. melyből ezek fakadnak. 2010. öntözi. mint egy gondos kertész. Éjjel-nappal őrzöm. A Bibliában közepesen járatos emberek sokkal jobban ismerik Jézus példázatát a szőlőtőről és a szőlővesszőkről. hanem más isteneknek. Isten pedig azt ígéri. Nem tudjuk elképzelni. ami életükben eredményes volt. mennyi a gyümölcs a gondozás után. 23. beteljesedik-e az én beszédem. mert emberi értelmünket meghaladja. és abból is. Isten ugyanilyen alkotó munkát végez majd. most magasztalhatjuk a Mindenható. sokszor téves feltételezésekig jut el. aug. gondoljunk itt a mai tudomány által felfedezett univerzum méreteinek felfoghatatlan nagyságára. Persze. vasárnap – Menyhért Ézsaiás 27.3: Én. hogy lesz egy második ilyen teremtés. az ÚR vagyok az őrizője. mennyire figyelmesen tevékenykedik. aug. Igék százai mutatnak rá arra. minden újjáteremtésre szorul. minden ember és körülmény egyetlen célja. Nagyon hasznos és gyönyörűséges. Áldott legyen az Örökkévaló. hogy ez nem így van. ha kell mindenki fáradozhat. minduntalan öntözgetem. gondozta életét. 2010. 22. míg az Újszövetségben már a kegyelmes és szerető Istennel találkozhatunk. hogy a bűnnel fertőzött világ helyett egy tiszta. hogy senki ne bánthassa. Gyakran hallunk ilyen téves gondolatot. csak el kell ezeket olvasni.23: De az ÚR ezt mondta Mózesnek: Hát olyan kevés az ÚR ereje? Majd meglátod. ahogyan beszél kertjéről kiérzik a féltő szeretet. hogy ők mindent megkapjanak. noha az ember olyan. az élethez. vigyázza kertjét. Kérdem önmagamtól. Mózes 11. szent. nagy hozzáértéssel. vagy saját maguknak tulajdonították mindazt. hogy nekik mindaz meglegyen. sem a mögötte levő szeretetet. amikor Ő újra alkotni fog. És amilyen hatalmas alkotás volt az ég és a föld. hatalmasat és dicsőségeset. dicsőíti-e életem az Urat. jóságot és gyöngédséget nem ismerő Isten. a méltó eredménye. aki fáradságot nem kímélve. ha felfedezzük a Szentírás egészének tanítását. mennyei Atyám mindazt a jót. és ugyanakkor a földi élet ma is csak részben feltárt összetettségére és összhangjára. Érdemes arra figyelni. hétfő – Bence 4. Ilyen a mai üzenet is. ebben a próféta által lejegyzett kijelentésben a mi Istenünk úgy jelenik meg. amit csak kívánnak. Mi magunk is sokszor hallunk a háláról. gyöngéd szeretettel gondozza. Aki hiányosan ismeri a Biblia első felét. hogy Ő mindezt meg is fogja cselekedni. Köszönöm. tökéletes világ legyen örökre. hogy a legtermészetesebb dolog. sokszor úgy vélik. hogy a teljes Írás Istentől ihletett. hogy mindenük meglegyen a növekedéshez. szigorú. ezért. az Isten irántunk való gyöngéd szeretetéről.miatta az egész teremtettség megromlott. vagy sem.

amikor Jézus azt mondja. akik már hitre jutva nem kételkednek ebben. nem elég jó az életünk. hiszen képtelenség. Csak hamar elfelejtjük. azoknak is nehéz időnként erre a valóságra figyelni. Pál is kérte harmadszorra is a gyógyulást Istentől. amit mindenki szerint a jövő hozhat. megrémülünk. bármi is jönne. az egyre sűrűsödő felhőket életünk felett. amit kérek Istentől. Isten pedig azt mondja. és aztán hozzáadjuk a másik összeget. Örvendezünk. és egyre nehezebb Mózesnek ezt a szép hitvallását vallani. Vagy hitük nincs? Mi kell a sokaság ellátásához? És Ezt teszi Mózes is itt. de mit számolni. amikor éppen átélte a hatalmas Isten csodáját. nagyon nehéz helyzeteket is meg tud oldani. hanem azért. Mondd. 24.18: Az ÚR uralkodik örökkön örökké! Egyre nehezebb időket élünk. lehet. és így tovább. Pedig felesleges számolniuk. hogy tagadja valaki Isten létezését. Pedig uralkodik az Úr. hogy Isten mekkora figyelemmel kíséri életünket. és jobban tudja. ők szabadok. No. amit látunk. hogy tudja. hogy nem azért nem kapok meg mindent. Isten a jövőre nézve is ígéri a vezetést és a gondviselést. Ötezer férfi. a konkrétum az. kéréseinket pedig igazítsuk a Lélek vezetésével Krisztus akaratához. hogy az istentagadás nem az. 2010. Hatszázezer ember egy hónapig húst eszik. erre emlékezni. létezik Isten. kételkedés nélkül. Nem tagadjuk mi az Úr uralmát. hogy én megundorodnék tőle. és valahogy reménykedünk abban is. A mai problémáid felett is. de nem lesz hála benne. ebben nem kételkedhetünk. és látva a jelen nehézségeit. lehetőségeinket. mert Ő nem tudna bármit is megadni. hogy adjanak ők kenyeret a sokaságnak. ameddig csak megundorodnak tőle. a tenger szétválását. egy kerek hónapig ehetnek húst. mert hála legyen Neki azért mi is tapasztaljuk. Ha megkapnám. sőt. könnyű volt Mózesnek a hálaénekét énekelni és ebben Isten örökkévaló uralmát hirdetni. Emberileg érthető módon mi is józanul felmérjük a helyzetünket. hiszen még pár embert sem tudnának ellátni. nagy hálát érzünk az Úr kegyelméért. hát. És panaszkodni. Ma is. hogy mi a jó nekem. hogy Ő velünk van. vagy megcselekedni. de negyedszer nem kérte. Kapnak húst. Azt mondják az írásmagyarázók. megértette. Isten hatalma bármit megcselekedhet. 134 . uralkodik az Úr. amikor tehát ezeket átéljük. nincs az. Ezt teszik a tanítványok. nemhogy egy hónapi ellátás. Amit Ő ad. Azt tanulom ebből a történetből. Mózes próbál számolni: egy juh talán elég egy családnak pár napig. hogy Nevében kérhessünk. amit szeretnénk. számolni és hitetlenkedni. az ellenség odaveszett. aug. de mindennapi életében nem számol Vele. Amikor néha a mi szerény életünkben is átéljük Isten hatalmas kezének munkáját. Átlagosan egy férfi megeszik mennyi kenyeret is? Azt beszorozva. és ezért bizony elmarad a hála és a dicsőítés. hogy mi az Úr terve számára. A te életedben is. az Úr pedig megharagudna rám. hogy nincs hús. ezen felül asszonyok. hogy lesz csoda. hanem azt kell az Úrtól kérjük. gyermekek. örökkön örökké. mint a zsidók a pusztában. Mondhatjuk. mint én. mennyit és mit szán Ő nekünk. hogy Istenünk nem fog elhagyni. csak nem számolunk vele. olyan nagyszerű Isten munkájának részesévé lenni. hanem az. Mózes 15. Egy tehén több embernek. Isten oltalmával jöttek el idáig. mert Ő a javamat akarja. Ennyit tudunk mi. mondja Isten.Számoljunk. hol a határ. A számok még elképesztőbbek. azzal éljünk hálaadással. akkor az ige szavaival élve. a mi szánk is megtelik nevetéssel. kedd – Bertalan 2. kegyelme érthetetlen és szeretete nagy. de azért a legrosszabbra is számítani kell. illetve azoknak. ennyi embernek egy ebéd is sok. ehhez nincs pénzük. hogy tanítson meg felismerni.

Többször hallottam. és megtérjenek Istenünkhöz. lehet. Uram. hadd tudja meg ez a nép. Azért kérjük Isten kijelentését. különb. hogy te. Mindez nem helytelen. Királyok 18. hogy nekünk. arra nagyon büszke. aug. Itt viszont több a célja Illés imájának. hogy mi. Mert időnként az istenfélőket is megkísérti. hogy Ő adjon nekünk tanácsot. hogy mim van nekem. hogy milyen sok ajándékom van. hogy útaink. Amikor útkereszteződéshez érkezünk. és miért feledkezünk meg olyan hamar a mai igéről: mindent Istentől kaptunk. saját állapotukat és az üdvösség lehetőségét. az ÚR. aug. és te fordítsd vissza szívüket! Ismerős kérés ez. Azért viszont ritkán. mivel szoktunk mi dicsekedni. azért kérjük az Úr feleletét. Elsősorban sajnos önmagunkkal. akarata. hanem gyermekeire. URam. több ember ajkáról. 26. felelj nekem. Uram. akkor annál inkább. amit felsoroltunk. vagy éppen eredményeikre. nagy szükségünk van az Istentől jövő bölcsességre. Ilyenkor is szólítjuk az Urat. hogy mi magunk élhessünk ezzel. Aztán az idősödő ember már nem önmagára. netán a lelki életben. velük dicsekszik. A mai napon az ige vezetése szerint adja az Úr az Ő akaratát életünkben. hogy valami legyen különös. majd unokáira büszke. világosságra. amit nem kaptál? Ha pedig kaptad. Ő megsegít.2010. annyit nem tett senki. de nagyon vártuk. ugyanazon gyülekezetben. de ha a dicsekvő még keresztyén is. 25. valamire büszke legyen az ember. és előre haladjon életünk. sokszor kértük mi is Isten kijelentését. Aztán javainkkal is szoktunk dicsekedni. mintha nem kaptad volna? Jó lenne megpróbáljuk konkrétumokra lebontani ezt az igét. hogy az Úr jelentse ki magát nekik. és olyan emberek mondták ezt. hogy büszkék legyenek magukra. hogy az Úr úgy kommunikáljon velünk. 135 . akinek értelmi képességei átlagon felüliek. anyagiakban. hogy szükségünk. hogy az Úr jelentse ki magát. hogy ezekért is kérjük az útmutatást Istentől. csütörtök – Izsó 1. beszéljen velünk. akik valóban nagyon sokat munkálkodtak a közösségért. Akinek testi ereje van. A felnőttek is dicsekszenek autóval. megértse. még nem ismerik Őt. Azt is kértük. hogy minden kegyelmi ajándék. hanem hálásak és az Urat magasztalók kell legyünk. A dicsekvés legtöbbször visszataszító. mi is szoktuk imádkozni Illés próféta kérését. hogy mások számára is vonzó legyen. hogy a nép megtérjen.7: Mid van. mi nem büszkék és dicsekvők. tiszta látást. adj világos kijelentést. szerda – Lajos 1.37: Felelj nekem. Többször imádkoztunk a közösségben azokért. akinek testi szépsége. feleljen kéréseinkre Istenünk. a próféta azért kéri az Úr egyértelmű önkijelentését. házzal. mind rólunk szólnak ezek a kérések. azt szokta fitogtatni. Mégis. hogy Ők is megismerjék Isten jóságát. hogy ebből mások is értsenek. miért akar az ember mindig az első lenni. Nagy bajban könyörgünk. Korintus 4. és a nép találjon vissza Istenéhez. nagyon is szükséges. erre törekszenek. ugyanazon adottságok alapján. Vagy mégse? Hiszen mindabban. hogy bizonyosak legyünk. de lehet. vezetése. 2010. sőt. vagy az Isten. Sőt. hogy amennyit én tettem ezért a gyülekezetért. hogy az Úr jelentse ki magát. Ismerjük tehát az igét. hogy egyáltalán nem imádkoztunk még. olyan világos legyen a mi életünkben Isten kijelentése. segíts felfedeznem sok ajándékod. A másik. és ők is megtérjenek. hogy a nép ezt meghallja. és ezért gondolja magát mindenkinél fontosabbnak. útmutatásra. mit dicsekszel. Már az óvodában az első téma a gyermekek között. Van. kincsekkel. akik még nem járnak Isten útain. éreztesse meg velünk jelenlétét. hogy nem pontosan ezekkel a szavakkal. Két dolgot kell ma elmémbe véssek: az egyik. és indítsd szívem őszinte hálára. őrizz a dicsekvéstől.

miután hatalommal meggyógyította őket. Az. a szeretet közösségére. ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait. De m1vel mi tudjuk. ők viszont Isten hatalmával cselekedtek. akik látták hatalmukat. akkor is.2010. Isten teremtett minket. mint amit legtöbbször hallunk. Mert azért imádkozom. aug. milyen nagy kegyelemmel viselt gondot életünkről. és hisszük. mindig imádva borultak le Őelőtte azok. és az örök életben is. és Ő mindig méltó a dicséretre. mert te teremtettél mindent. imádjuk Őt. az imádni fogja a Mindenhatót. akkor rendben. Amikor a mi URunk itt járt a földön. Jézus Krisztus más féle viszonyulásra. hogy ha megmaradsz szavam mellett. a tisztesség és a hatalom. mekkora az Ő szeretete. alakította körülményeinket akkor is. Mindig előttem van a példa. ha áthágod. tanácsokban az a fő szempont. mert Ő méltó a legnagyobb. imádatra és magasztalásra. ezért a mennyei tevékenységet már most gyakoroljuk naponta. és a szülőkkel való viszonyuk. amire ma még nem tudjuk a magyarázatot. hogy mindig a szeretet legyen a fő kapocs közöttünk. az Övéi vagyunk. hogy mindenki. más féle közösségre hív minket. nincs kétértelműség. és Ő azt akarja. mert akkor és ott még jobban megértjük majd. istenségét. a teljes imádatra. mekkora hatalom párosul ehhez a szeretethez. akik felismerték hatalmát. a Vele való szeretet-viszony teheti teljessé életünket. és a nevelésben. akkor nem szeretlek többé. Szeretem. és megmaradok az ő szeretetében. Erről szól Jézusnak ez a tanítása 136 .10-11: Ha parancsolataimat megtartjátok. hogy a mi Istenünk méltó minden dicsőségre. hogy boldogok legyünk a földi életünkben is. megérteni. De azt nem tudom elképzelni. az Isten jelenléte. Ha felismerem életem mindennapi eseményeiben és rendkívüli áldásaiban Isten hatalmas kezét. aki Istennel találkozik majd. hiszen ebben a világban élünk. 27. sok mindenért lesz majd hála szívünkben. hogy az én örömöm legyen bennetek. hogy boldogok legyenek. akkor nyilvánvaló lesz mindaz. őket is imádni akarták azok. sok mindent fogunk akkor másként látni. Istenről nem feltételezhetünk kevesebbet ennél. Maguk a tanítványok is így borultak le előtte. az imádatot nem fogadták el. Az apostolok is gyógyítottak az Úr nevében. hogy Ő szeret minket. de úgy átlagos bűnöcskéket tehetünk. hanem mindent betölt a világosság. amikor azt mi észre sem vettük. 2010. nincsenek rejtett dolgok. hogy tied legyen a dicsőség. szombat – Ágoston János 15. míg élek. irányításban. ismereteink teljesek lesznek.” A mennyben az írások szerint világos lesz a látásunk. hogy ne tegyünk kirívó bűnt. Serdülőkorban vannak. saját gyermekeimet feltétel nélkül szeretem. Nincs többé homályos látás. amint a szőlővessző példázatában tárja elénk az Úr. És az egyik legcsodálatosabb dolog. magasztaljuk Isten szent Nevét szüntelen. péntek – Gáspár Jelenések 4. Őbenne élünk. ahol nem is lehet másként. sok nehézségen megy át az egymással. mert megver az Isten. Kiderül. aki az Ő szent arca előtt megjelenik. aug. 28. és örömötök teljessé legyen. Urunk és Istenünk. hanem Isten imádására tanították az embereket. a betegek imádták Őt. és felügyelte életünk történéseit. hogy a mi Istenünk szüntelen munkálkodik. és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jézus a mi életünk példaképe mindenben. amikor elszomorít egy szó vagy egy tett tőlük. mi is szeretjük Őt. a kapott kijelentések és látások alapján. Ezeket azért mondom nektek. és soha nem mondhatnám. Ezért jött Jézus. érteni. És arra törekszem. ami majd kiderül az lesz. azaz mindent helyesen fogunk látni. Ez egészen más. amikor fájdalmas.11: „Méltó vagy. csak mérhetetlenül többet. tiszteletre. Erről szól János. megmaradtok a szeretetemben. amikor lecsendesítette a tengert. Akkor színről színre látjuk majd Istent.

megmaradni a szeretetben. olvasunk. aug. újkenyér ünnepe – Beatrix János 17. köszönjük Jézus Krisztusunk az örök életet. hogyan lehetsz boldog. akiket örök életre választott ki. és ígéret szerint örökösök. Szeretnénk téged egész életünkkel magasztalni. és ezt az örök életet Fia által tette számunkra elérhetővé. amint ma. hogy nem mind Ábrahám gyermekei. örök életet adjon. akik az ő utódai. és nem jut eszükbe. hogy Ő jól tudja. segíts ebben. 2010. hétfő – Rózsa Galata 3. Ezt nem szívesen hallották azok a zsidók. 2010. Pál viszont hozzáteszi. Krisztus váltsága érdeméért újjászületünk. Azért sem jár a menny. utódait. fogadd alázatos szívből jövő dicséretünket és hálánkat mindezekért. élete árán megváltott minket. 30. eljött a földre. akkor Ábrahám utódai vagytok. Ő maga cselekedett. Ezt mi csak elfogadni tudjuk. hogy az Atya a Fiúnak adta azokat. Azt hangoztatják nem éppen szerényen. Mi abba az olajfába oltattunk bele. hiszen Ő a Teremtő. hogy örök életet az a választottaknak. ha örvendezünk és hálát adunk. mert noha halandók vagyunk. Az Ószövetség Istene a mi Istenünk is. hit által Ábrahám gyermekei 137 . tetteiktől. és általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. és hálából lehet ezeket cselekedni. aki a mi megváltásunkat is elvégezte. hogy bűnben születtek. Köszönjük mennyei Atyánk a mindennapi kenyeret és gondviselést. hogy az Atya együtt munkálkodott a Fiúval az üdvösségünk érdekében. és mi az igei. Amikor ezeket mondja Jézus. a kereszthalál időben még előtte van. mégis örök életet készített számunkra a mi Istenünk. és nem csak a kenyérért. hogy amiben születtek abban halnak meg. Ő azonban teljes bizonyossággal mondja. hogy elveszítettük az örök életet. aug. akiket neki adtál. Urunk. akaratának engedelmeskedünk. ha imádságos lélekkel utánanézünk. hogy egy valláshoz tartozunk. őseink hívő életet éltek. vasárnap. Vannak ebben a versben nehezen érthető gondolatok is. Ezekről jó. 29. hogy őseik vallását tartják meg. Isten azt ígérte Ábrahámnak. És hidd el Neki. hogy születésüknél fogva legyenek részesei Isten áldásainak. A legfontosabb ez: felfedezni. hogy ők arra büszkék. érte tenni nem lehet.is. mennyire szeret téged. nem a napi csendesség az a hely. Ha ez így van. helyes értelmezésre törekszünk. hogy nagy néppé teszi őt. a kenyérért. teljesen függetlenül életvitelüktől. Ha viszont Isten hívását elfogadjuk. mert szüleink. látva. azaz kész elszenvedni a legborzalmasabb gyötrelmet is. és hálás vagyok érte.29: Ha pedig Krisztuséi vagytok. mert az Atya akarata szerint örök életet akar és fog szerezni nekünk. hogy mit is jelent az. úgy. akkor ma is könnyű az Ő parancsolataiban felismerni a jó szándékot. még nincs örök életünk. és ezt a szeretetet viszonyozni. Sokat hallottam ezt mai keresztyénektől. mert az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. akik azt szerették volna. Attól. Azt értem meg. Ebben az esetben Ábrahám utódai is vagyunk. nagyon jól ismeri a földi életet. hogy mindazoknak. s abba meghalni elég veszélyes lenne. a Rómabeliekhez írt levelében. Van azonban egy módja a hálaadásnak. A napi elcsendesedés alkalmával elég. hogy Jézus az Atyától kapta a hatalmát.2: Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett. hanem a gondviselés minden munkájáért való hálaadás ünnepén is megfogadjuk az úrasztalánál: életünket Istennek szenteljük. Hogy az örök élet Isten öröktől fogva való terve számunkra. hogy Krisztus. tehát helyes értelme annak. akkor a mi életünkben is Isten ígéretei valósulnak meg. ahol tudományos és hosszas értekezésbe kezdenénk arról. amit természetes olajfának nevez az Írás. Boldoggá akar tenni. az Ószövetség ígéretei arról a Krisztusról szólnak.

olvassuk naponta az Írásból Isten szeretetének örömüzenetét. ez megrendít. a mennyei Atyával közösségem legyen Általad. egy egész vonat kisiklása. Az első válasz az volt. hogy nem bűnös. pát perces filmet készített. első alkalommal mondta el a Jézus Krisztus szenvedését. Mindez azért. Ennek alapján gondolja sok ember magáról. amikor az Urat magasztalom. Jézus szenvedése egyházi üzenet. 2010. mert Krisztuséi vagyunk. Övéi vagyunk? Köszönjük. sőt. megérintette őket az üzenet. hogy amikor Őt dicsérem. Sőt. bocsáss meg. az én gondolataim. azok megrendültek. a kérdés az volt. s a számára ismeretlen utasok életét menti meg. annál inkább felfedezem. és azt is. hogy Istenhez vezessen minket. a nem igazakért halt meg. ember voltom miatt néha megfeledkezem az Ő dicséretéről. akik ezt hallották. hogy Isten igéje eszembe juttatja. a mi Istenünkhöz. köszönöm. és a Lélek által élhessek új életben dicsőségedre. Isten dicsőítése szinte nekem sokkal fontosabb. Ilyenkor olyan jó. azok pedig. hogy a Tízparancsolatot megtartja-e valaki közülünk. Segíts elfogadnom vezetésed. vagy fiát engedi halálba. De olyan nagy szenvedést vállaltál. És az egész Szentírás minden ígéretének örökösei vagyunk. Mi sokszor halljuk hetente. hogy Hozzád tartozunk.lettünk. amikor egy misszionárius megtanulva egy törzs nyelvét. Megértem. szept. hogy egyetlen szeretett fiát menti meg. Ha Krisztuséi vagyunk. elkeseredni. Az a történet jut eszembe erről az igéről. valaki egy rövid. akkor pedig nem szívből. hogy annyira sok volt a vétkem. ti nemzetek! Parancsra dicsérni valakit csak az önkényrendszerekben lehet. lelki világom kerül helyére. Egy honlapon láttam tegnap. aug. hogy az Igaz szenvedett azokért. annyi minden megkísért engem is e világ dolgai közül. de megeleveníttetett Lélek szerint. Jézusom.18: Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért. 2010. Péter olyan hangsúlyosan fejezi ki ebben az igeversben. mint magának az Úrnak. ő nem ölt meg senkit. ami jó. félni.1: Dicsérjétek az URat mind. frissen konfirmáltak. Isten szeretetéről sokszor hallottam. akkor mennyire mássá lesz a lelki állapotom. miután halálra adatott test szerint. És Isten gondviselésének számtalan csodája ellenére. Induló ifjúsági csoporttal beszélgettünk. hogy mily csodálatos Istenünk van. Megrendítő volt. az Igaz a nem igazakért. minél közelebb kerülök Istenhez. ahogy valaki mondta is ebben a csoportban. az Isten kegyelmének áldása az életemben. akik nem érdemlik meg. 31. végtelen kegyelméről. kedd– Erika 1. Jézusunk. hogy minden. egyetlen kérdést tettek fel: hogyan tudja ezt könnyek nélkül elmesélni? Akik először hallották az örömüzenetet Isten szeretetéről. az Ő Fiának értünk vállalt áldozatáról. hogy értem bűnösért szenvedtél. méghozzá az Atyához. 138 . Nem így értem és nem így fogadom a Biblia sok helyen előforduló felszólítását. és az Ő szenvedésének kell legyen következménye. hogy igen. hogy Istennel. ti népek. hogy bűnösök és nem igazak maradjunk. és az Ő szeretetének életemben is sok nyoma van. szerda – Egyed Zsoltár 117. az Úr Krisztus áldozata is már megszokott üzenet. Péter 3. kényszerből. dicsőítsétek mind. de feltámadott. akkor már vannak megtartott parancsok is. hanem félelemből. és nem akarja. sokszor hajlamos vagyok panaszkodni. Nagyon nehéz ezt elfogadni. 1. győzött. adjam és is halálra az óembert. hogy csak halálod árán lehetett megfizetni. Jézusunk a bűnösökért szenvedett. Tieid vagyunk. Ugye. sírtak. amiben egy édesapa azt kell eldöntse. hogy ezzel egyszer s mindenkorra megfizetted a bűnt. szenvedése által minket vezetni szeretne. sok ember halála árán.

Olyan sokszor érezzük mai világunkban a tehetetlenséget. akitől az erdő minden állata félve menekült. bátrak voltak azok a gyermekek. szept. akkor nem ajánlatos kikezdeni a gyengébb gyermekkel sem. 3. aki harcol. mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. és ha csak alkalmat ad rá URunk. Az Úr. és minden nyelv magasztalni fogja Istent. amikor Őelőtte minden térd meghajol. e világ minden népe és nemzete is ezt kellene tegye. péntek – Hilda Galata 6. Pál apostol azt írja. szinte észrevétlenül kijön az izmos. Mi nem csak akkor. Ilyen körülmények között egyre nehezebb elképzelni. mert az egy ember mögött a kötelet a földhöz szorítja egy fentről lenyúló hatalmas kéz. hogy Te hatalmas Isten vagy. mint egy vitéz. 2010. néha ezek következményei minket is érintenek. Egy Izráelről szóló könyv hátoldalán láttam egy rajzot. Az iskolában is mindig olyan magabiztosak. mint egy erős vitéz. akkor kisebbnagyobb közösségben is dicsérjük az Urat. hogy nem Isten keresését eredményezi szolgálata. Jeremiást azért támadják. de nem kérdezi. a nagy felismerés idején fogjuk Őt magasztalni. mint Isten gyermekének. Mi lesz így. Vagy a nagyhatalmú sündisznócska jut eszembe. kérdezhetné Isten embere. Nem csak nekem. nem tud nemet mondani küldetésére. amikor visszajön.14: Én azonban nem kívánok mással dicsekedni. hanem ugyanazt. próbálkoznak. utánuk pedig egy vézna kis alak jön ki nem kevés önelégültséggel. S ha fentről ott a segítség. szept. ilyenkor juttasd eszembe Istenem. mint erős vitéz. csütörtök– Rebeka Jeremiás 20. megvéd. nem ezt teszi. mert nem tudja elhallgatni Isten igéjét. A mi URunk kérdezte. hogy egyre kevesebbet. aki cselekvően vagy ott gyermekeid életében. de ezen küzdelmek kimenetele nem kérdéses számunkra. mégpedig cselekvően ott van vele. mégis néha a csüggedés határán vagyok. Ez áll prédikációinak középpontjában. Pál apostol életének legfontosabb eleme Krisztus keresztje. hogy tőle mindenki fél.hogy valóban az emberi élet egyik legnagyobb lehetősége és feladata az Isten dicsérete. Isten gyermekei nem élnek harcok. hanem ma is. nem kell félni. Az Írás viszont azt is elmondja. s a medve mindig elkísérte a kis tüskést.11: De az ÚR velem van. az erős Isten úgy jön a próféta segítségére. és én is a világ számára. Egyetlen reakciót nem olvastam keresztyén vezetőktől. biztonságot jelent jelenléte. akiknek nagyobb osztályokban volt testvérük. nehézségek és kísértések nélkül. hogy nagyobb közösségek dicsérjék az Úr Nevét. hogy az a nap is eljön. 2. az üzenetet visszautasítják. hogy Isten mellette van. olyan sokszor látjuk a jogtalanságot. Sajnos. személyes életünkben és életünkkel. ki lehet ellenünk? Persze. hogy ha van nagyobb testvér. az igazságtalanságot. ahol sok erős ember próbál egy kötéllel elhúzni egyetlen szerény fizikumú zsidót. tudták a többiek is. hanem megvallja. Sőt. Dicsérjétek az Urat! 2010. hogy ha az Úr velünk. aki által keresztre feszíttetett számomra a világ. Aztán később. csakhogy a sündisznócska a hatalmas medvének akarta bizonyítani. A napokban mondta a világ egyik legbefolyásosabb iszlám országának vezetője. Nem akarom. mely nem csak a földi életre van 139 . Szórakoztató mozifilmben látható olyan jelenet. az üzenet hirdetőjét pedig szeretnék elveszíteni. erős ember is. De a világ legnagyobb kincse is kellene legyen. mint Jézus példázatában a gonosz szőlőmunkások magatartása. Én az erős Isten gyermeke vagyok. hogy az Embernek Fia. de sikertelenül. ez életének legnagyobb kincse. hogy Európa egésze iszlám vallású kell legyen. hanem Isten népének is ez a nagy lehetősége és feladata. noha látja. hiszen a kereszten történt az emberiség egész történelmének legfontosabb eseménye. hogy tucatnyi ember repül ki egy helyiségből. vajon talál-e hitet a földön? Emberileg úgy néz ki.

kihatással, hanem meghatározza a világon élt minden ember jövőjét az örökkévalóságban. Szokták manapság kérdezni, mi volt életed legfontosabb eseménye. A leggyakrabban az emberek ilyenkor gyermekük születését, házasságkötésüket, esetleg egy súlyos betegségből való felépülésüket szokták említeni. Az istenfélő emberektől pedig nem ritkán hallani, hogy a legfontosabb esemény életükben megtérésük volt, amikor elfordultak addigi életvitelüktől és Istennek tetsző életet kezdtek élni. Ez szép válasz, és értékelendő, hogy valaki ezt ennyire fontosnak tartja, de mégis, itt az ember döntését szokták kiemelni, az ember van a középpontban. Ritkán hallani olyat, hogy Jézus keresztje az egyetlen, amivel dicsekedhetek, ami az én életemnek is alapja, minden reménységnek forrása. Része Pál apostol életének a kereszt, nem csak az által, hogy azon feszíttetett meg az ő bűneiért is a Megváltó, hanem olyan aktív része életének, ahol naponta keresztre feszíttetik számára a világ, ő meg a világnak. Nagyon el kell gondolkoztasson ez az ige. Mert ma a világ szinte kivétel nélkül ott van mindenestől a keresztyének életében, az enyémben is. Legyen az szórakozás, legyen az modern autó vagy számítógép, legyen az reklámokban hirdetett üdülőhely meglátogatása, és sok minden egyéb, szinte csak az hiányzik életünkből, amire az általános világi közerkölcs is már ítéletet mond. Pál a keresztre tekint, a keresztér lemond a világ sok olyan lehetőségéről, amit egyébként könnyen megszerezhetett volna. Sőt, önmagát, kívánságait, óemberének vágyait, ösztönszerű akaratát is keresztre adja, hogy teljes életével Krisztusát szolgálhassa. Állítólag Luther mondta egyszer, amikor a kísértő kopogott szíve ajtaján, hogy hiába kopogtat, mert Luther Márton már nem lakik ott, hanem Krisztusé már az a szív, Luthert pedig Krisztus keresztjére feszítették. Annyi mindent látok, annyi mindenről olvasok ma is. Fel-fel lángol bennem, hogy de jó lenne ezt is megszerezni, oda is eljutni, amazt is kipróbálni. Jézusom, ki értem szenvedtél, emlékeztess áldozatodra, mennyibe került Neked az, hogy én ne menjek a kárhozatba, és add, hogy keresztedre tekintve tudjak lemondani a szükségtelenről, feleslegesről, tudjam magam Neked szentelni. 2010. szept. 4. szombat – Rozália Zakariás 3,4: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. A főpap piszkos ruhában van. Ha még ő is, mondhatják azok, akik látják, akkor mit mondjunk mi. Így nem lehet megállni és megmaradni az Úr előtt. Az, aki Jézus példázatában bejutott ugyan a királyi menyegzőre, de nem volt megfelelő ruhája, az nem maradhatott ott, hanem kivetették a külső sötétségre. Mi nem vagyunk sem szentek, sem ártatlanok, és nem vagyunk arra méltók, hogy megállhassunk a mi Istenünk előtt. Pedig szeretnénk tiszták lenni, néha próbálkozunk is, például egy úrvacsora vétel után, hogy ne vétkezzünk, a régi hibákat elkerüljük, a mi Istenünket ne szomorítsuk meg. Sajnos, saját erőnkkel ez nem sikerül. A tékozló fiú hazatérését jól ismerjük, el is képzeljük néha, amint haza érkezik, s apja könnyes szemekkel magához öleli. De azt mondja utána, hogy vegyétek le a piszkos ruháit, mert elfogadta és magához ölelte, úgy, piszkosan, ahogyan érkezett, hiszen nem volt már egyebe csak piszkos ruhája és bűnös, de bűnbánó szíve, utána viszont tiszta ruhában lehet csak az atyai háznál megmaradni. Amint vagyok, jövök, szoktuk énekelni, mert Istenünk előtt nem játszhatjuk meg magunkat, hiszen bűneinket sem elrejteni, sem letagadni nem tudjuk. Elhangzik viszont a nagy parancs, Jósua főpap felé: vegyétek le a piszkosat. Elvettem bűnödet, mondja a mennyei örömüzenet. Nincs többé, ami alkalmatlanná tenne az Istennek való közösségre. Mint a piszkos ruha levetésére szóló parancs, mint a díszes felöltésére szóló Istentől jön. Nem úgy van, hogy én képes vagyok elhagyni a bűnt, s akkor Isten majd szeret, hanem őszintén álltam meg Előtte, és akkor Ő végzi el a megtisztítást, és Ő adja a nagy ajándékot, hogy új ruhában, új életben járhassunk. Milyen nagy öröm hallani az Atyát, hogy adjátok rá a díszes ruhát, vagy ahogyan Jézus mondja,

140

gyertek én Atyám áldottai. Istenem, hiszen, hogy Fiad érdeméért nekem, nagyon bűnös embernek is tiszta ruhát készítettél, olyat, amivel Előtted megjelenhetek, mellyel Nálad megmaradhatok. Add, hogy ma se feledjem ezt tisztán megőrizni, segítségeddel. 2010. szept. 5. vasárnap – Viktor Dániel 2,20: Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. A földi királyok sokszor voltak önkényesek és szeszélyesek. Sokan megszenvedték ezt. Isten azonban minden furcsa helyzetet fel tud használni céljaira. Ha Isten gyermekei figyelnek uruk vezetésére, áldás származhat még a legveszélyesebb és kilátástalanabb helyzetekből is. A király szeszélye ugyanakkor arra is szolgál, hogy leleplezze a sok hamis tudóst és varázslót. Hiszen senki ezek közül nem tudja megmondani, mit álmodott Nabukadneccár. Ha elmondja álmát, könnyű dolguk van, bármit ki tudnak belőle magyarázni, a király elvárásainak és saját céljaiknak megfelelően. Most azonban nincs meg az álom, nem megy az üres beszéd. Életük, és az összes jós, igéző és egyéb ingyenélő élete veszélyben van. Velük együtt azonban Isten gyermekeinek élete is veszélyeztetett, noha ők soha nem állították azt, hogy álomfejtők, varázslók lennének, sőt, ezektől tartózkodtak. A világ azonban sokszor élt hamis és alaptalan elvárásokkal a hívők felé, máskor alaptalan és igazságtalan módon ítélték el őket. Itt Isten ezt nem engedi meg, hanem Dánielnek kijelenti az álmot és annak magyarázatát is. A király, és az Urat nem ismerő emberek részéről nagy az elismerés, íme, Babilónia legnagyobb bölcse, legtudósabb embere, legjobb varázslója, gondolják, és mondják róla. Ő azonban tiltakozik, és arra használja a figyelmet, amit rá irányítanak, hogy bizonyságot tegyen az ő Uráról. Úgy, ahogyan azt tette rögtön akkor is, amikor Isten megajándékozta őt a kijelentéssel. A reformátorok egyik ismert mondása, benne életfelfogásuk és hitvallásuk így hangzott: Soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Nem Dániel az, aki valamilyen titkos tudománnyal megfejteni képes az álmokat, hanem Isten az, aki bölcs és hatalmas, és kijelentést ad az Ő gyermekeinek, amikor erre nagy szükségük van és ezért imádkoztak. Mindenért az ÚR neve legyen áldott. Hatalmas Istenem, ha figyelmesen körülnézek, kicsiny fűszálban és óriási tölgyben is dicső kezed nyomát szemlélhetem, de életem megannyi apró, és nem ritkán csodálatos eseményében, ezek alakulásában is a Te kegyelmed munkáját látom. Időnként pedig, végtelen irgalmad szerint még engem, porszemet is felhasználsz, hogy céljaid megvalósítsd mások életében. Bocsáss meg, ha néha magamnak tulajdonítok tudást, tehetséget, bölcsességet, bármit. Szívemből szeretném Neked mondani, és alkalomadtán mások előtt is vallani, Uram, egyedül Tied a dicsőség, áldott legyen mindenért szent Neved. 2010. szept. 6. hétfő – Zakariás Ézsaiás 2,3: Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mi emberek nehezen értjük egymást. Azok, akik nem hisznek Istenben, sokszor hirdették már, hogy a vallásnak nemsokára vége, hogy Istenben nem lesz miért hinni, mert az ember a fejlődés által eljut oda, hogy mindent meg tud magyarázni, és szinte bármit meg tud tenni. Ők azt mondják, hogy számukra érthetetlen, hogyan hihetnek az emberek a természetfelettiben, hiszen az nem logikus, nem lehet jövője a fejlett társadalomban a hitnek. A másik oldalon mi, akik Istenünk kegyelméből Őt megismertük, s életünk drága értéke a hit, mi azt nem értjük, hogy az Isten hívásának ellenállók hogyan tudnak olyan sok mindent kitalálni és néha szinte nevetséges dolgokat is elfogadni, csak ne

141

kelljen Isten Nevét még kimondaniuk sem, és ne számoljanak se a múlt eseményeiben, sem pedig a jövőt illetően a Mindenható személyével és cselekedeteivel. Számunkra az nem érthető, hogyan képes az ember annyira becsukott szemmel és szívvel élni, hogy nem látja a nyilvánvaló valóságot. Picit azért mi mégis jobban értjük őket, mint ők minket, már csak azért is, mert mi voltunk már hozzájuk hasonlók, nem születtünk hívőknek, nem jártunk az Isten akarata szerinti életben, de ebből az állapotból kimentett minket a mi URunk. Azt szokták mondani, hogy mindennek a próbája dönti el valódi voltát, vagy sem. Egyszer világossá lesz az igazság. Az Isten Igéje ezt is kijelenti. Tud róla a Biblia, hogy ma még vannak gúnyolódók, hogy ma még sok a hitetlen, de egyszer világossá lesz majd Isten léte, hatalma, akarata. Minden istenség, bálvány, hamis elképzelés egyszer lelepleződik, így történt már nagyon sokszor, nagyon sok emberi elképzeléssel, vagy alkotással. Ma is sok minden van, amit az emberek igaznak, mindenek felett valónak tartanak. Nagy bálvány a pénz, a gazdagság, nagy hatalom az emberi ész és értelem, és nagyon sokan mindent elhisznek, ha azt állítják róla, legtöbbször alaptalanul, hogy az tudományos állítás. Pénz, élvezetek, tudomány, ész, és sorolni lehetne még azokat a modern isteneket, akik nevében a mai ember elfordult az egy, igaz Istentől. Egyszer viszont eljön az idő, mert a Biblia próféciái közül már nagyon sok beteljesedett, és kétség nélkül ez is meglesz, amikor felfedezik a népek, hogy egyetlen Isten létezik, Őt keresik majd, illetve az igaz Isten követőitől várják az útmutatást, hogyan ismerhetők meg az Isten utai. Jó Atyán, nagyon hálás vagyok azért a nagy kegyelemért, hogy velem már megismertetted utaidat, és Lelked segítségével már követlek ma is Téged. Imádkozom, hogy minél többen, és egyre többen legyünk, akik Benned hiszünk, akaratod szerint igyekszünk élni, szent Neved imádjuk. Segíts erre ma is. 2010. szept. 7. kedd – Regina Róma 11,2: Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Olykor mi keresztyének is abba a hibába esünk, hogy a magunk gondolatait, vagy a magunk igazát túl fontosnak tartjuk, és megfeledkezünk Isten akaratáról. Ezt gondolom egyik oknak abban, ahogyan a keresztyén világ viszonyul a választott néphez. Ma a különböző vallások állítólag arra törekszenek, hogy megtalálják a közös alapot, azokat a kérdéseket, melyekben egyet értenek, hogy ezekre építsék további közeledésüket. A zsidó nép, mint minden istenhívő vallás közös alapja azonban mégsem bizonyul közösnek, nagyon eltérők a vélemények, és nagyon sokan fordulnak a zsidók ellen, főleg azzal a magyarázattal, hogy nem mindenki Ábrahám utóda, mert a mai zsidók eltávolodtak Istentől. Egyetlen kérdésem, hogy ha ez így van, és a mai zsidókra nem vonatkoztathatók Isten Ó- és Újszövetségi ígéretei, akkor ezek az ígéretek kikről szólnak? Mégis, kiről mondja Isten, hogy nem vetette el, noha egy időre nem ők maradtak Isten munkájának eszközei. Kik azok, akiket eleve kiválasztott az Úr, és terve van még az utolsó időkben is velük? Sajnos, sokszor érvényes a bevezető mondat, a szerint ítéljük meg a zsidókat, hogy milyen személyes tapasztalataink vannak velük, hogy azok, akikre felfigyelünk, mit mondanak róluk, esetleg milyen a politikai, vagy gazdasági beállítottságunk. Ezeket nem tudjuk egészen kiküszöbölni, de mint istenfélő emberek meg kell tanuljuk saját gondolatainkat, véleményünket és a mások véleményét is másodsorba helyezni és alárendelni Isten akaratának, kijelentésének, igazságának. Isten nekem azt mondja a mai igében, hogy Ő ma is szereti az Ő népét, terve van még velük, mert amint engem is eleve kiválasztott, úgy őket is eleve választotta el, és részeseik az üdvtörténetnek nem csak a múltban, hanem Isten jövőre néző terveiben is. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy engem sem vetett el, és az Ő döntései megmásíthatatlanok.

142

2010. szept. 8. szerda – Mária Lukács 14,23: Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Aki már járt úgy, mint a példázatbeli úr, az át tudja érezni, mi is lehetett annak szívében. Gyermekeim mesélték, hogy egy időben, amikor divatba jött az iskolások között a szülinapozás, akkor értették meg ezt a példázatot. A gyerekek elmentek egymáshoz szülinapra, valami kis jelképes ajándékkal, a lényeg viszont az volt, hogy együtt töltöttek három-négy órát, játszottak, szórakoztak, énekeltek, vidámak voltak. Egyszer viszont egy szerényebb gyermek hívta meg a többieket, és csak a ketten mentek el a szülinapra, a többiek nem. Pedig, mesélte a kettő, annyi mindent készített, úgy várta, hogy most hozzá is eljönnek, végül hármasba játszottak, de nem volt valami nagy a jókedv. A példázatban az úr behívja a vendégségbe azokat, akik eredetileg nem voltak hivatalosak. Sőt, a szolgáknak kényszeríteni kell azokat, akiket csak találnak, hogy a vendégségbe sokan legyenek. A gazda arra készült, hogy adakozzon, hogy felkínálja szeretetét, szinte keresi, kinek lehetne még örömet szerezni. Vannak olyanok, akik minden nap igyekeznek valami jót tenni, ha egy nap ez nem sikerül, szomorúak. Isten szeretne jutalmat adni. A farizeusok azért haragudtak Jézusra ennek a példázatnak elmondása után is, mert megértették, hogy róluk beszél az Úr, ők, a választott nép tagjai azok, akik nem ismerték fel meglátogatásuk idejét, nem fogadták el a Megváltót. Ezért Isten másokat, az általuk megvetett „útonállókat”, a pogányokat szólította meg, őket hívta a vendégségbe, a Vele való közösségbe. Ha merünk nagyon őszinték lenni, elismerhetjük sokan, hogy mi magunk is ferde szemmel nézünk egyes emberekre, ha betévednek a templomba. Nem illenek oda, esetleg udvariasan egy presbiter kitessékeli őket. És van, akit csak gondolatainkban tessékelünk ki Isten Országából, az imádkozó farizeushoz hasonlóan, magunkat tartva csak méltónak arra. Jó Atyám, olyan nagy ajándék, hogy szereteted által mindig ajándékozni akarsz. Én sem vagyok méltó Hozzád Ura, engem is csak az utakról és a kerítések mellől szedtél össze, de áldott legyen nagy Neved, hogy fehér ruhába öltöztettél, és örökösként örökre Nálad és Veled lehetek. 2010. szept. 9. csütörtök – Ádám 2. Korintus 1,20: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Gondoljunk arra, mit jelent, ha valaki nagyon önző. Valami olyasmit, hogy mindenben a saját hasznát keresi. Ha munkahelyet keres, legyen könnyű és jól jövedelmező, ha élettársat, az szolgálja ki minden igényét, a barátok segítsenek minden viszonzás elvárása nélkül, ha valamit osztanak, abból neki kell elsősorban, mindent annak rendel alá, hogy önmaga javát, érdekét keresi. Az önzetlen pedig valahogy ennek az ellentéte, amikor másokra figyelek, az ő javukat fontosnak tartom, sőt, másokért áldozatot is hajlandó vagyok hozni. Mindig előttem van a másik ember, az ő érdeke, üdvössége. Istennek nagyon sok ígérete van a Bibliában. Az Ószövetségben ezek az ő népére, annak jövőjére néznek elsősorban, az ígéretek nagy része a Messiás eljövetelét hangsúlyozza, jövendöli, vagy az Ő eljövetelekor teljesednek be egyes ígéretek. Az Újszövetségben is így van ez, az ígéretek nagy része a Messiás második eljövetelekor teljesedik be, vagy épp azt jövendöli meg. Mondhatjuk, Isten tökéletes önzetlensége értünk és miattunk Krisztusban valósul meg. Minden ígéret az ember, vagy a közösség javáért hangzik el, minden ígéretben az Úr jókedvéből az Ő áldásait akarja ránk árasztani. Ennek elfogadására pedig ugyancsak Ő tesz alkalmassá a bűnbocsánat által, ugyancsak Krisztusban. Minden az Ő szent Fiában lehetséges. Mi viszont rá kell mondjunk az áment Isten akaratára, és az Ő

143

akik így fogalmaztak a Megváltóról: Jézus. hallottam olyan prédikációt is. de nyitott szemekkel. jövőnk egyetlen névben összpontosul. Nem tudunk többé hallgatni Róla. melyben az igehirdető nagyon szépen összekapcsolta és idézte több. Hallottam már prédikációt. esetleg úgy. az örökkévalóság is csak úgy lehetséges. anyagi vagy földi célokat követőket. A kérdés az. lehet költői kérdés. s nekem is megvolt a kötetem. mindennapi engedelmességben.2: Minek adnátok pénzt azért. Látás és hallás nélkül nehéz a bizonyságtétel. s reménység. ha az Úrral élünk. belátása és akarata cselekszi azt. Hitéletünk egyik nagy feladata a bizonyságtétel. Sokféleképpen lehet feltenni. S akkor Isten ígéreteinek megvalósulását tapasztalhatom mindig. hanem amint csak lehet. hogy láttak-e. a Bibliát hirdetik. hogy csak az hirdesse az Urat. az úgynevezett szabad világban ezt meg is teszik elég sokan. vagy inkább első személyben fogalmazva. 11. el kell azokat fogadjuk és azokkal élnünk kell. Nem tolakodóan. hallottak-e. akkor erő lesz a bizonyságtételben. leborulva. mégis azt mondja az engedetlen próféta. misszionáriusok. s ezeket tovább adjuk.20: Mert nem tehetjük. de már ma megígért áldások is meghatározzák jelenünket. szombat – Teodóra Ézsaiás 55. mint a vándorló zsidók. Ennek oka viszont sokféle. hanem életvitelünkben is a középpont Jézus kell legyen. ha már a földön közösségünk van Istennel. Égi öröm. a jövendőben megvalósuló. a jövendő. Róla kell bizonyságot tennünk. szept. A bizonyságtétel alapja a tapasztalat. Ezt nem mi kényszerítjük ki. okot keresve. Pál pedig azt írja. amit láttunk és hallottunk. Nyílván nem arról van szó. hogy a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. akinek mégis megadatott kegyelemből a kijelentés. ahogyan szó szerint áll az újfordítású Biblia szerint) talán a világ leggyakoribb kérdése. Őt hirdetjük. Az ének szavaival áldjuk Őt: Drága Név. Ragadj meg ma is. A Biblia fő üzenete Jézus. és sok más módja van a kérdés feltevésének. keresve mindig a Vele való közösséget. keresményeteket azért. Istennel élünk-e közösségben. a földi élet is csak Istennel lehet teljes és hivatását betöltő. Ehhez nekünk Őt kell hirdetnünk. 2010. hiteles lesz. Ma. s ez Jézusé. vannak igehirdetők. hogy látom Őt. akik Istent. Az elfogadás. hogy ne mondjuk el azt. A „miért” (vagy minek. Minden embernek Istenre van szüksége. és jó ételt fogtok enni. nem a magunk bölcsessége. Lehet érdeklődve. vagy panaszosan. adja nekünk az Úr a megértést. 10. akinek látomásai vannak. teológus és tudós véleményét egy témáról. alkalmas eszközökké leszünk Isten kezében. vagy pedig olvastunk okos gondolatokat. Hozzá kell hívogatnunk mindeneket. A ma idézett igehelyen 144 . és adj alkalmat a Veled való közösség csodás voltáról bizonyságot tenni. hogy ő maga valamit tart-e ebből igaznak vagy sajátjának. és bárhogyan nevezett emberek. 2010.ígéreteire. a misszió. az Ő Fia által. szept. mindenben. az Ő hatalmas munkájában jelenlétének felfedezését. a hang nélküli hallást. Ha ez megadatik. mint húsz neves személy. amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám. ami nem kenyér. Ne is említsük a tisztátalan. melyet az igehirdető szó szerint felolvasott. Istennel élnek-e. nem csak elméletben. akit Pál hirdet. Noha Istent soha senki nem látta. akik szívből beszélnek az evangéliumról. amiben benne volt. hanem csak azokat. de senki nem tudta meg. áldott légy. a tisztán látást. Isten legnagyobb ajándéka Jézus. nem álmokra és nem fizikai látásra gondolok. az ámen is a Krisztus által jöhet. nekünk „csak” engedelmeskedve szüntelen Isten akaratának. Már ma. de lehet vádolva. de határozottan. péntek – Nikolett Apostolok Cselekedetei 4. Krisztust. Uram. nem szégyelljük Őt.

Hanem Isten akarata szerint. hogy ki mondja. hogy gyermekeinek lábbelit vásároljon. Segítséget és irányítást kérhetünk Urunktól. ők bizonyos dolgokra jogosultak. azt. akik azt kipróbálták. mint mi. amire pénzt. használják. milyen sok különös lehetőség áll előttünk. Ő már eleve elhatározta. Vele jó nekünk. igaznak tartsuk. miért követed? Mindig szégyenkezve állok az úrasztala előtt. mielőtt megszülettünk. és nem természetes. Így mi Isten gyermekei vagyunk. kérlek Téged. vasárnap – Mária János 1. Isten gyermekei vagyunk. Azt is tudjuk. és a háromnégy deci nem maradhat el. szükséges és hasznos? Nekem kellene még inkább meghallani a kérdést. Az első. tetteidnek. és ha lehet. és az övéi nem fogadták be őt. akik valamilyen státusszal rendelkeznek. mekkora nagy ajándék. valahova hív. És nem csak megfontolásra hív az ige miértje. rádöbbensz arra. hogy Isten gyermeke. mert sok időt. hanem igaznak is tartva magunkra nézve is érvényesnek fogadtuk el. Nem csak valamilyen megnevezés az. ezzel a hatalommal ruházott fel minket URunk. azt jelenti. magatartásunkat. mert Ő. nem lehet megvásárolni. fáradságot fordítok arra. és nem létszükséglet. 2010.11-12: Saját világába jött. szept. Istenem. Arra indított minket az Úr. Mintha azt mondaná. hogy Ő bűneinket megfizette és nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerzett. mert hiszem. azokat felhatalmazta arra. és az Ő érdeméért mi is Isten gyermekei lettünk. Istentől jövő különleges állapot. a mások szerinti életmódból. s főleg azt. az Ő Lelke által. Ez a tudat határozza meg tetteinket. Földi körülmények között erre ismerünk számos példát. Ismerek olyan embert. s Neked engedelmeskedem. és igaznak tartsuk azt is. hogy életemet hálából neki szentelem. és magyarázatból sose fogyunk ki. hova jutottak. amit rólunk mond. azt nézik. örököstársai vagyunk 145 . ha ezt tudjuk. Akik pedig befogadták. és vedd fontolóra azt. amit tettél. amikor azt ígérem Mesteremnek. urának. És ez ragozható sokféleképp. fáradságot. Ha csak pillanatra is elgondolkozol. hanem van benne számonkérés is. de a napi csomag szivar. erőmmel. minden döntés előtt. állj meg egy pillanatra a mások utánzásából. hallgatják. azaz Ő él a szívünkben. miért vásárolod. hogy milyen eredménye. vajon mindaz. nem érdemekért. sokszor felesleges. bizonyos helyekre beléphetnek. de jobb. aki minket erre kiválasztott. az megelégít. amit teszel. hogy gondold meg magad. beszédünket. Mi fel sem tudjuk sorolni. hogy menthetetlen bűnösök vagyunk. Benne lehet tartalmas és céltudatos az életünk. hogy miért teszed. Azóta Jézus Krisztust tartjuk életünk gazdájának. pénzt. megszolgálni. hogy csak akkor lesz megelégedett életem. hogy akkor befogadtuk életünkbe az Isten Fiát. amit mond. valamilyen életmódot kínál. és mindig Vele vagyunk. Azon is el kellene gondolkodj. amit kihallok belőle. Ő a Megváltónk. hogy minket ezzel a nagy kegyelemmel fog megajándékozni. Lásd azokat. 12. amit Fiáról hirdet. az Úr az. hiszen te nem szeretnél oda jutni. milyen következménye lehet jelen életmódodnak. és ezt a kiváltságos státuszt adja nekünk. minden nap. mindenemmel akaratod szerint. de mivel egy közösség. csak hát mások is azt viselik. hogy Isten gyermekei vagyunk. ha magamat vizsgálom. hogy Isten gyermekei vagyunk. hogy odafigyeljünk az Ő tanítására. hogy gazdálkodjak anyagi lehetőségeimmel. juttasd eszembe a miérteket ma is. jó. amit önmagamra szentelek. egy csoport tagjaiként lettek beiktatva. az megfontolásra való felszólítás. mindig számon is tartjuk. akinek nincs elég pénze. Ő irányítja életünket. hanem hatalom. Nem lehet az istenfiúságot kiérdemelni. ha Rád figyelek. Mikor mi ezt nem csupán meghallottuk. amikor valamit felajánl. időt szánok. az ige szerint erre kaptunk felhatalmazást. hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ugyanolyan emberek. azok. életemmel.talán egyszerre több hangsúlya is van. a mások értékrendjének minden bírálata nélküli követéséből. hogy az Ő gyermekei lehetünk. hogy nem így születtünk. még csak nem is rászorultság miatt kapjuk. ez bizonyos jogokat biztosít számukra.

egyik csoport az idvezülők. hogy Isten közelsége milyen jó nekünk. elfogad. akik már befogadták Őt és Vele együtt élnek. és fenntartom szövetségemet veletek. mely nem úgy hangzik. naponta és a nap minden percében Isten hívását meghallani. közelieket is hív Istenünk. és a távoliak számára is meglévő nagy lehetőséget hirdetjük. a többiek ugye. vagy 146 . A Mindenható megszólítja a távol levőket is. ők nem örökösei Istennek. Az előző versek értelmében az itt említett távoliak és közeliek azt jelentik. Hadd fedezzem fel ma is. Ha Isten ma nekünk üzenné ezeket. és ez csodálatos dolog. akik még harag alatt vannak. ahogyan elvárnánk. a Lélek által való új élethez. az előző és a következő versekben sokkal több.a mennyei dicsőségben az Isten Fiának. Ha Isten szavát megfogadja az Ő népe. hogy mi már Istenéi vagyunk. istenfélő emberekben egy kis büszkeség. hogy minket. elfogadni. Ismét itt egy ige. egy kis sajnálkozás. Krisztus által Vele közösségben lenni. hogy Istennek adjunk igazat. életmódunkkal is egy állandó hívást fejeznénk ki mindenki felé. másként mi magunk sem. az Úr azt szeretné. Erre azt mondja itt Pál: nekik is. Uram. Neki engedelmeskedni. hogy szabad az út az Atyához. melyből meghallják. nem kell senkit ideje korán elsirassak. akik ezt még nem tették meg. néha mégis van bennünk. hogy igéjének hallgatói legyünk. reménnyel tekinthetnek a holnap felé ezek alapján.9: Hozzátok fordulok. de magatartásunkkal is. hanem csak imádkozzam. nekünk is szükségünk van továbbra is. a kegyelemhez. 2010. sok áldás származik abból. Nem kell senkiről lemondjak. a mások. akkor Isten nagyon sok ajándékot ígér nekik. hanem Isten kegyelme. de mégsem a magunk érdeme. hogy Ő nem jön Istenhez. vagy szavak nélkül is meglássák és megérezzék. nehogy megfeledkezzünk arról. hogy ők. és senki más sem lehetne Isten gyermeke. hogyan fogadnánk? Enyhén szólva fenntartással. Számukra is van üzenete. És ma is hívja a távollevőket. higgyem el én. 14. egyik csoport az Isten gyermekei. Miért fordulna Isten felénk? Ez bizonyosan csak áldását jelenti. mint amit mi gondoltunk. a másik azoké. hétfő – Kornél Efézus 2. hogy milyen sok kiváltság jár ezzel együtt nekem. egy kis megvetés. köszönöm. 2010. illetve azok. melyek örömmel töltik el azokat. aki hívogat. sőt. így a ma még távollevők sem kell a maguk erejével ezt megszerezzék. Csodálatos. amikor még távol voltunk. és hitessem el másokkal is. hogy mi az Ő gyermekei vagyunk. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ma nekünk mondja az ismert ige szavaival: „az Úr van itt és hív téged”. az életükre áldást hoz. lehet Istenhez jönni. Jézus Krisztus által. szept. Olyan ígéretek ezek. szept. A kettő között óriási a különbség. hogy Krisztushoz közeliek. Legyen áldott szent Neved mindezért. a távoliaknak. a másik a kárhozat felé tart. Mózes 26. Nekünk szól isten sok ígérete. És miközben másokat hívogatunk. és békességet a közelieknek”. és ne a magunk elgondolását. Noha mindig alázatot hirdetünk. Ők akkor hívott. szabad utat biztosít Önmagához. Újra és újra szükségünk van arra az alázatra. 13. Minket arra is kiválasztott és elhívott Isten.17-18: Eljött. és az Ő igéjéből ismerjük meg Őt és az Ő akaratát. hogy Vele közösségben éljünk. ha mi magunk is. ezért még nem az Ő közösségében élik az életüket. Ismételten egyebet mond Isten. hogy gyermekeddé fogadtál. megszaporítalak és megsokasítalak benneteket. Három ígéret hangzik el ebben a versben. és alkalomadtán alázattal hívogassam. beszédünkkel is. és van bennünk egy kis lenézés. Isten békességet hirdet minden békételen szívű keresőnek. kedd – Szeréna 3. elképzeléseinket tartsuk igaznak. és „békességet hirdetett nektek. akiknek szól.

Jób még születése napját is megátkozza. akkor is. Elég nehéz az élet. A bibliai emberek nagy többségénél felfedezhető az az őszinteség. segíts felfedeznem minden ígéreted drága értékét. segíts a hitetlenségemen!” Úgy gondolom. Uram. hogy mekkora az átlag magasság. És mindenkit meg tud szólítani. máskor panaszt. az asztalok készítői népcsoportonként figyelnek arra. és főleg. hallottunk már csodáidról. 2010. Így érzem ennek az édesapának a gondolatát is: nem is tudom. csodálatos mennyei ajándék. mennyire építünk ezekre. és így tovább. hogy a Biblia egyik csodája az. de tényleg tudsz segíteni? Persze. amikor egy ige másként csapódik le az egyes emberek szívében. ma is érvényes. melyek eseményeit leírja. az is a szív magánügye. mindig törődik. és mégis. hogy mekkora értéke van az Úr szavának. csak Őreá van igazán szükségünk. idős falusi asszony látogatja meg városra került gyermekét. Szomorú képet juttat eszembe az ige. Más a bőrszínünk. ezeket hajhásszuk. a szeretet természetéhez tartozik. de Uram. mégis. ami velünk történik. A városra került „uraságok” viszont hanyagul a konyha sarkába dobják a falusi ajándékot. máris sokan vagyunk. majd.Minden lehetséges annak. És szövetség? Minek kellene lekössem magam. ebben az őszinteségben kitárják szívüket. sem az örök élet ígéretét. elégedetlenséget vagy éppenséggel a becsapottság érzését. nekem is fogsz segíteni? Hiszek. Van. egyebet. hogy Ő mindig lát. amit csak elbír. és így szólt: „Hiszek. hiszen semmi nem maradt más. hogy ajándékozni szeretne. inkább azt mondanánk. másokat gazdagítani. még elképzelni sem 147 . lepényt. amikor ez az őszinteség szomorúságot hoz felszínre. sem azokat. senki nem kell róla tudjon. Lám. hogyan ne hinnék. élő üzenet. Uram. hiszen manapság inkább arra törekszenek az emberek. hogy ma is meg tud szólítani minket is.” Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja. kukába kerül a féltő szeretettel elkészített és elhozott finomság. Hiszek. földi kincsek és értékek megszerzését tartjuk kívánatosnak. Istenünk ígéretei a mai emberek nagy többségének nem jelentenek kívánatos ajándékot. Túl veszélyesnek tartjuk. Olyan rég írták. Isten üzenete évezredek óta ugyanaz. de igazán. A hitet sem kell vállalni. Jób vagy Jeremiás. ma is ez a legfontosabb üzenet életünkre és örök életünkre nézve. hogy mennyire tartjuk azokat igaznak. Őszintén szólalnak meg a zsoltárok. s hálásan fogadnom azokat. Istentől is független életre törekszenek az emberek. hogy Isten őrizz. mint a Benned való utolsó reménységem. szükségtelennek. nem szép gondolat.23-24: Jézus ezt mondta neki: „Ha lehet valamit tennem? . tojást. de másak a szokásaink.figyelmét is? Azt. életformánk. ha a mama nem látja. amit mi teszünk? Meg akar minket sokasítani? Erre aztán végképp nincs szükségünk. ez van a szívemben. mi van a szívemben. Istenem. hiszen városon nem kapnak házi tejet. minden érdekli. Isten maga a szeretet. évszázadok választanak el azoktól a koroktól. hiszen nekik annál különb van. sehova ne kötelezzék el magukat. A gépkocsigyártók bal és jobboldali kormánnyal kell tervezzék autóikat. hogy tudsz. szept. Uram. segítségét. annyi minden különbözik. illetve hányszor figyelembe sem véve az Ő szavát más. Mindenkit megszólít az Ige által az Úr. mégis szól. Szabad és független életre törekszik mindenki. melyekben földi életünk idejére ígéri jelenlétét. még önmaga feláldozása árán is. elmondják gondolataikat. aki hisz. s viszi. ma is tud minket tanítani. kitárom előtted. hogy semmit ne ígérjenek. se házasságba. de nem is akarok semmit eltakarni. mindezt Istennek mondják el. Mi sem becsüljük néha sokra az Úr ígéreteit. azért jöttem Hozzád. Számomra a Szentírás sok nagyon csodálatos üzenete között az egyik nagyon fontos és szép üzenet az őszinteség. szerda – Enikő Márk 9. Azzal bizonyítjuk. se más helyre. egész valójuk kitárulkozik a Mindenható előtt. 15. Pedig olyan sokfélék vagyunk. melyet mai világunkban aligha találunk. vagy az ősatyák. És nekünk annyira szükségünk van az Úrra.

Kételkedek.15: Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt. ha tudatosan nem teszünk rendkívüli rossz dolgokat. mi is a mai ige. hogy helyesen értsük beszédét. ami éltető erőt jelent kezdetben. Máskor egy ismert ige kigúnyolását. szept. hanem igyekezetre van szükség. ez hasznos lelki épülésünk érdekében. hanem felvállalva és munkálkodva a hit megőrzéséért. hogy abból. vagy egyszerűen van. amit mi így vagy úgy gyakorolunk. lelki fiát. Mindennapi. akaratát az ige által megérteni. aki őszintén kérdez. igyekezetet. tiszta látást és bölcsességet. Őelőtte állni. a hit viszont sokak szerint adottság. mint olyan munkás. hogy van. Manapság szinte mindenki rohan.tudom.és figyelem ráfordításával sok és lényeges üzenetet 148 . A hitben való megmaradásért is igyekezni kell. nem keresik az Írások alapján Isten. Világunkban mindenért küzdeni kell. hanem „csak” arra. és cselekedjük akaratát. az nem egyszerű. Mindnyájuknál egy apróság hiányzik: nem kutatják az igazságot. sportolni. vagy mondjuk úgy. hogy megmaradjon akárcsak fizikai formája. mindenki mindenkit sürget. megértéséért is igyekezni kell. hogy ne használjunk más kifejezést. A keresztyének is emberek. Adjon az Úr nekünk ma is buzgóságot. hogy munkálkodjon. és elég. 2010. Vallást teszek. e nélkül hitünk is erőtlenebb lesz. Bízom. segíts hitetlenségemen. megfelelő életmódot folytatni van szükség. hogy mindennek megvan az ára. és megvan az a hajlamunk. 2010. És olyan is van. Jézusom: hiszek. Pál nem arra ösztönzi tanítványát. hogy hitben maradjon. a hitben való megmaradáshoz tegye meg a maga részét. Hiszek. Egyik ilyen szokása. hogy a rohanó világban élő rohanó ember mennyire nem rohan a lelki nyereség eléréséért. Isten létezik. a megálláshoz. vagy teljesen elferdített értelmezését hirdeti nagyhangon egyik másik ember. csütörtök – Edit 2. nem magától értődő. mindent felgyorsult tempóban tegyen és éljen meg. hogy az Istennel való közösség nem maradhat el. Mert megállni a hitben. Jézus. néha megsegít. Ez egyik oka annak. az Ő akaratát. harcoljon. melyek kis idő. legtöbbször már csak beidegződésből is. Sokszor hallottam már emberektől azt a kérdést. szept. az ÚR: A Sionra egy követ teszek le alapul. ezért van másfél percem. nem is kell másfél perc utána. az nem menekül el! A keresztyén embernek is vannak szokásai. Igyekezz! Nem igazán szeretjük. Érdekes. Erre buzdítanak is az igehirdetők. melyben sokszor önmagam ismerem fel. hogy rohanjon. a magunk tempójában szeretünk élni. s vége van a hitéletnek ezzel. mit tehetnél. de annyiszor hallottam. hogy olyan igék. Jól tudja. úgy gondoljuk sokszor. miért tanítja más másként azt. és mindezt senki nem érti. Csak dadogni tudom. hogy elfelejtsem. azért is fáradni. gyorsan lássuk. vagy elég az. hogy semmit sem kell tennünk. hogy miért. Aki hisz.16: Ezért így szól az én Uram. Hitetlen vagyok. amit olvastam. munkálkodni. Nem elsietve. mindennapi gyakorlata az ige olvasása. de ahhoz. Nagyon kell siessek. idő szinte semmire nincs. melyet nem akarunk mellőzni. olyan szokást alakítsunk ki. aki nem vall szégyent. Uram. vagy a Bibliának egy tanítását. Sokszor szégyent is vallanak az ilyen-olyan magyarázók. szilárd követ. én ezt nem kétlem. hogy miért érti egyik vallás így. s rohanok aztán. és az ige helyes fejtegetéséért. hiszen lehetetlen kéréssel jöttem. hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. 16. drága sarokkövet alapul. esetleg magam is mondtam. péntek – Zsófia Ézsaiás 28. én is. 17. ha noszogatnak. Elkeseredek. a másik amúgy ugyanazt a Bibliát. így mai feladatunk is Istennel élni. ahhoz. őszinte a tanácstalansága is. Isten Fia. de egyre inkább formasággá lesz. segíts! Kétezer évvel ezelőtt ez az édesapa olyan szívvel fordult Jézushoz. Timóteus 2.

vagy a földön bármilyen gyanús állat közeledik. hogy erre lehet állni. azokat. azaz lehet benne hinni. munkálkodik a Mindenható. abban pedig életvitelünket. további gondolkodásra. minden ábrázolás mögött van valamilyen elképzelés. én olvasom naponta az igét. mit ne felejtsek itthon. Sokszor láttunk bizonyára fészekben ülő madarat is. elmélkedésre indító kérdéseket. Ezeket a gondolatokat próbáljuk mai és saját életünkre alkalmazni. néha. irodalmi munkákban. de a Jelenések könyve alapján érkező lovasként is megjelenik. arra építi azt. amikor a nép bűnei miatt van ott. hogy már nem vagyok gyermek.2: Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat. milyen biztonságos helyekre rejtőzzünk. vagy ki tudja. ismét élvezném szüleim gondviselését. drága ez a kő. amint lassan merészkednek ki a kotló szárnya alól. hanem megértés. így szól: Isten gyöngédség. könnyen érthetők. leírással. szóval máris késésben vagyok. biztosan lesz jövője. Az. amit tervez. Az anyamadár szárnya biztos oltalom. mint másfél percig azon. lelki ember vagyok. Annál inkább a kotló. hogy még ott is szól az Isten. nyílván. kétségbeesni. kemény harcok alatt. Valami újnak kezdetét hirdeti. hogy földalatti. 2010. hogy Isten szól. minden bajtól megőrző oltalmukat. világos üzenet. hogy építsünk erre az alapra. nem nyílnak meg az említett másfél percek alatt. Egy ifjúsági ének első sora jutott eszembe az igéről. nem rendül meg. Maga a Biblia is sok képpel. aki lelkünk ellen támad. jaj. hanem. Mennyire lényeges nekik. még akkor is. Nála oltalmat kereső gyermekét szárnyainak oltalmába veszi. szombat – Diána Zsoltár 57. majd hamar visszahúzza. az a támadás veszélyes. De nem sikerülhet. Aztán nem mindegy. amikor kibújnak a kiscsibék. ha a magasba ragadozó madár kering. festményeken. érdemes erre figyelni. mert elkezdődött a jövő építése. Már azért is. 149 . még nem ismerik a veszedelmet. mikor lassan tudatosult bennem. ott is. és Istenünk vezesse ebben gondolatainkat. az ember szüntelen próbálkozik. jó értelemben drágakőnek is nevezhető. 18. ami Istennek drága és értékes. ahol van. Uram. ennek az újnak Ő maga a kezdeményezője. A Teremtő Istent sokféleképp próbálták ábrázolni. nem imádás céljára készíti ezeket. És az alapkő letételével együtt hirdeti azt is. Rövid elmélkedéseink alkalmával nem fejthetünk ki hosszas magyarázatokat. egyikmásik néha kidugja kis fejét. Gyakran látjuk Jézust. elmondhatom. vagy éppenséggel hitvallás céljából. Ő garantálja is a véghezvitelt. nehézségekbe ütközve kívántam. nem hazugság. szóval ez prófécia. aztán egyre bátrabbak. ahol Isten a hozzá menekülő. hogy milyen nagy dolog az. Erre a kiscsibék hanyatt-homlok szaladnak a biztos oltalom helyére. Szava érthető. hogy mikor szól. akinek szárnyai alatt ott vannak a teljes békességet élvező kicsik. Istenről pedig az Ószövetség beszél nagyon sok és színes leírásban. Egyik legszebb és nagyon tartalmas üzenetet közvetítő kép ez. mindig elnézem. a legbiztosabb oltalom. Aztán ha szóba jön. melyek az ige alapján fogalmazódnak meg. észre sem veszik azt. építeni. Istennel közösségben élni. példabeszéddel jön segítségünkre. valahol az Újszövetség is így nevezi Jézust. szept. Tavasszal. mint juhok pásztorát. mely Istentől szeretne minket eltávolítani.közvetítenének. Valamit megalapoz Isten. Így érdemes ma is elgondolkodni több. és így tovább. ahogyan Mesterünk tanította. rögtön kiadja a riadót. és nem is lehet Őt kiábrázolni. hiszen tökéletesen nem ismerhető. ugyanakkor mindegyik valamit szeretne kifejezni Isten lényéből. bárcsak újra gyermek lennék. Hiszen földi életünk legnagyobb veszedelmei nem földi dolgokból származnak. újabban mozgóképpel. mert ismerjük a legjobb rejtekhelyet. a kotló szárnyai alá. itt csak kicsi és egyszerű. Sőt. egyre távolabb mennek. hova is tettem a kulcsokat. ezt sokan megtették. Sarokkő. Lássuk a mai igét. mert szilárd kő az alap. és Ő az elindítója is. Nem kell elfutni. a legszilárdabb oltalmat: Istenünk gyöngéd gondviselését. attól kell féljünk. Mégis. annak. míg elvonul a veszedelem. Jézusról jövendöl. irgalom. azt fekteti le. gondolatokat próbálunk leírni. mégis lelki táplálékot jelenthetnek. amit Ő indít.

az idő nem fordítható vissza. akkor egyfelől jól ismer minket és igazat hirdet. súlyos lelki állapotról. hogy Isten amikor ezt kimondja. jó dolgokra használjuk. Az első az. Ki kell mondani az igazat. a környezetünk befolyása. s ezeket kell fejlesszük. 150 . 2010. neki megvannak az elvei. amit egyedül nem tudnék. hogy őszintén elmondja a valóságot. s mindezekhez hűséges marad. akkor viszont könnyen belemennénk abba. s mindig jöhetek Hozzá. és hű az Isten. csak a világ alakulása. oltalmat és gyöngédséget élvezek. ne adjon könnyű és rövid kezelést súlyos betegségre. bármit megtesz. ha az nem egyezik elvárásainkkal. ha rajtakapják. azt szeretné. mintha azok lennénk. A rabló.4: Hűségetek csak olyan. ez Nikodémus gondolatmenete. Ha a magunk hűségétől függne az üdvösségünk. 19. hogy a fájdalmat csak valamilyen könnyen és gyorsan kezelhető. a buzgóság. mire van szükségünk. ott maximális lenne a pontszám. és máris tovaszáll a hűség. Te vigyázol rám. hogy beteg. az akarat. Hirtelen „kikérem magamnak” magatartás helyett két dologra figyeljünk. hogy Isten hűséges. bárkit. mi jól tudjuk. Például mi alapvetően nem vagyunk hűtlenek. hűségesek szeretnénk lenni. hogy ha a mi hűségünk ilyen. menekül. hogy meggyógyuljunk. Rájöttem. minden elváltozástól. Ez lehetséges. mert Istennel élek. ha nem is egészen igaz. Annyira rászorulok erre. de nem mi kell magunkat megítéljük. daganatoktól. aki alkotott minket és legjobban Ő ismer. a jó vagy rossz szokásai. tulajdonságokkal. hogy mennyire súlyos a helyzet. gyermek vagyok. Azonban amikor az orvost kérdezzük. Legtöbb ember büszke arra. noha a legjobbat reméljük. ha magunkat kellene megítéljük. ha a diagnózis nem lenne súlyos. mondja el a Biblia több helyen is. hogy Isten beavatkozása nélkül milyen a mi állapotunk. mert Tied vagyok. változnak a körülmények. 20. Vele valósíthatom meg mindazt. eltávolítana. ha valakinek azt mondja a doki. buta döntés az orvost szidni és nem változni. hogy egészek és egész-ségesek legyünk. de a hűség rövid életű nálunk. szept. elvárjuk. hogy én eléggé akarom. És mégis. nagy bajban lennénk. erre az egy kérdésre leszűkítve. az. köszönöm Uram oltalmad. Erre mondja Pál. Ha orvoshoz megyünk valamilyen panasszal. hitemhez. nem ezért keressük mi Istent. hogy szolgái által az Úr hirdessen nekünk jót. és ne beszéljenek nekünk nagy bűnökről.megértő és rám figyelő gyöngédségüket. A valóság az. abban reménykedünk. Nem arra alapozok. mert ugye. Istenhez. vagy mint a korán tűnő harmat. mint a reggeli felhő. Mi emberek úgy gondoljuk. a falon is átugrom. Szeretnék a mai napon is hű lenni személyekhez. felületes apróság okozza. hogy eleve rendelkezünk bizonyos adottságokkal. de nekünk egy kis csendre és békességre van szükségünk. a másik nem megvalósítható. lelki életünk is mentes legyen fertőzésektől. 2010. hogy ne tartsák fel. akkor is. s ezért sikerül mindig hű legyek. amikor a világ Teremtője beszél velünk. szept. hogy. a kedvelt személyei. mert csak így kezdődhet el a megfelelő kezelés.30: Veled a rablóknak is nekirontok. Feljön a nap. de ilyen életforma mellett kezelhető. ha Isten segít. hogy semmi gond nem lenne. hanem Isten mondja ki a valóságot. Az egyik lehetetlen. az emberek magatartása miatt látszik úgy. elvekhez. Az orvosi példa szerint. hanem arra alapozok. hogy ne maradjunk az önáltatás állapotában. hogy ő alapvetően hűséges. aki akadályozná. hétfő – Friderika Zsoltár 18. A rablók elszánt emberek. s még csak nem is embertársain. szeretnénk. akkor hogyan maradhatunk meg? Az Írás szerint hű az Isten. A másik üzenet pedig. Ennek érdekében hirdeti Isten igéje a valós diagnózist. Amikor Isten elé jövünk. s közben bármit. erősítsük. Pedig Isten minden földi orvosnál jobban azt szeretné. vasárnap – Vilma Hóseás 6. másrészt pedig javunkra mondja.

amikor pusztító áradat rettent és a sír kötelei fonódnak ránk. Nem kétséges. alig van bármi. A keresztyén nem csodatevő. azt is tudom. akkor a lehetetlenül magas falat is átugorja. amikhez egy kis erőlködéssel még az emberek is képesek lennének. sőt. Isten a lehetetlent is képes megtenni. az idős apostol ilyen féltő szeretettel szólítja meg a gyülekezeteket. hogy a mérges kígyót lerázta a tűzbe. újra felhívom rá a figyelmeteket. s az Ő gyermekeit is meg tudja erre segíteni. amit kénye-kedve szerint használhat. De a valódi szükségben. mert az Úr ad hozzá erőt. de kiegyeztek a lelkiismeretükkel. A falat átugrani pedig egyszerűen nem lehet. A misszióban munkálkodókat sokszor óvta meg Isten halálos betegségtől. ha lehet. szinte minden felnőtt megismétli azokat a dolgokat gyermekei irányába. vagy veszélyes helyzetekben az ellenük támadóktól. Rablónak nekirontani szinte biztos kudarc. ha az Úr csak olyan dolgokat tenne és olyanokra segítene minket. 2010. mennyi bálvány van ma is. amiket gyermekkorában feleslegesnek. de inkább szerető nagyapai gondoskodással mondja: gyermekeim. mégis el kell mondjam. Isten gyermekei. mert fontosnak tartom. és amiről azt gondolta. hogy akár rablókkal szembe. mert szeretem őket. Ilyen a meghagyás. Noha tudom. Hjaj. hogy tudják. még írni-olvasni sem tudó óvodásoknál. bálványok szinte az imádatig az énekesek. mi van ma… Körülvesznek a bálványok.tudják. Utaid mutasd meg. tíz centit a föld fölé emelkednem. mégis. az Ő Uruk segítségével sokszor tettek csodákat. Falat nem azért építenek. mennyi bálvány kísért engem is szüntelen. hát még a nélkül. Hatalmas bálvány a pénz. és azzal az Ő célját szolgálom. nem a maguk érdekében. magától értetődőnek tartott. állítottak kőhalmokat és szent oszlopokat. János ezzel az atyai. hanem mindig az Úr akarata szerint. hogy unják. és adj hitet és bátorságot. és ha Isten arra indítja. a valódi szükségben Isten csodákat tud cselekedni. János. nos. hanem a hívő keresztyénnek adatott az a csodálatos lehetőség. hogy Istenem. De. hogy rosszat tesznek. Szinte irigylem a bibliai korokban élő embereket. és a legjobbat kívánom számukra. Az nem lenne csoda és isteni hatalom. Uram. vigyázzatok magatokra.21: Gyermekeim. figyelmeztetés. ismerik az azokkal való foglalkozás káros következményeit is. mértékkel. Tulajdonképpen nagy tanítás ez nekünk. Ilyet nem lehet imádkozni. hogy Istenre figyelhet szüntelen. parancsodra mindig induljak. inkább egy kicsi székre kell állni. hogy könnyen átjuthasson rajta bárki. néha életveszélyes. Pál apostolról is azt írja a Biblia. De még ehhez képest is. áldozati helytől. hogy elérjem a felső polcon a skatulyát. s így nem lehet semmilyen kíméletre számítani részükről. nagyon fontos. vagy már rég elhallgattatták. sajnos. sokan közülük kilométerekre. segíts. hogy legyetek jók. őrizkedjetek a bálványoktól. Ha az Úr is úgy akarja. és csodákra tudja segíteni az övéit. 151 . de ezt nem dicsekvésből. szept. A zsoltáros itt lehetetlen dolgokat állít tehát. hírnevem. néha több tíz. 21. színészek. És mindezzel élni lehetne hasznosan. de az nem ártott neki. Bálványozzák a focistákat és csapatokat. veszteség. az Ő céljainak érdekében. hogy felnőtt korában másként fog cselekedni. amire nem vagyok képes egymagam. Valahányszor gyermekeim iskolába mennek. tíz centi hiányzik. ahogyan azt a zsoltáros ennek a zsoltárnak az elején fogalmazza. mégis. kedd – Máté 1. ilyenkor építettek kisebb áldozati helyeket. akár kőfallal szembe. hallottak még a bálványok felettébb hiábavaló voltáról. őrizkedjetek a bálványoktól! Minden felnőtt volt gyermek. Már az a kis vacak telefon is bálványszámba megy egymással versenyző. szinte mindig azzal válunk el. száz kilométerre laktak egy szobortól.János 5. kedveseim. Létrával sem könnyű egyik másik falat megmászni. Az nem valódi imádság. mennyi bálványt látok magam körül nap mint nap. még nehezen se. Istennel azt tudom megtenni. Meg a dicsőségem. amit ne tenne meg szinte mindenki pénzért. nincs birtokában valamiféle titkos erőnek.

A templomot kell újjáépíteni. Izráel nehéz időszakon van túl. A zárónapon ismét van Bibliaolvasás. kegyelmét. a várfalakat helyreállítani. áldásával nekifog a munkának. vagy nem helyesen értékelek. templom. megérteni. Ezt is megvallják. és a gonosztevőket: az egyiket a jobb. amire az idősek emlékezhettek. hogy Isten igazságos. amikor sikerült elindulni az újjáépítés útján. és őrizz a bálványoktól. Jézus pedig így könyörgött: „Atyám. csütörtök – Heléna Lukács 23. hogy Ő megbocsátja a bűnöket.rendeltetés szerint. arra kérlek. Ez is egyik jele. csüggedten élnek benne az emberek. és már árasztja is ránk áldásait. mint Jézus Krisztusról. Engedjük. De nem tart örökké haragja. hogy semmi ne legyen bálvánnyá számomra. megnevezve megannyi csodáját. ahogyan Isten türelmes hozzám is. imádsággal.17: De te bűnbocsátó Isten vagy. Végigolvassák az ünnepen a Bibliát.” Pál apostol írja egyik levelében. papság és kultusz nélkül. Őrizkedek. erőnk és szervezettségünk az újjáépítéshez. 22. Ezért kicsit furcsa. akkor még 152 . kegyelme és irgalma kísér szüntelen. 23. a másikat a bal keze felől. azután a léviták hangos imája. hosszasan sorolják Isten tetteit az Ő népe életében. mit cselekszenek. Mi megszoktuk. szept. és még a szenvedéssel is jót akar. hogy Isten szeretete nagy. más ünnepen az odaillő eseményekről. hogy atyáik életében sok volt az engedetlenség. A záró istentiszteleten. Az első üzenet. mi az. Vajha a nehéz napokból én is levonnám a következtetéseket. ahogyan kellene. Megteszik. jött a fogság. amikor így hétköznap. Nehémiás Isten segítségével. hogy többet kell imádkozzam.33-34: Amikor arra a helyre értek. 2010. dicsérik az Urat. távol minden ünneptől az ige a keresztről szól. közönséges vasárnapon pedig más kérdésekről. kegyelmes és irgalmas. Amit pedig még nem látok. annál könnyebben és világosabban ismerem fel. Szeretnék ezzel a bizonyossággal nézni a holnap felé. Azt is látják és elismerik. majd bűnbánat. Csodálatos imádság ez. szept. Isten pedig mindenről gondoskodott. a lakóházakat lakható házakká tenni. melyeket cselekedett választottaival. amelyet Koponya-helynek hívtak. amit elmeséltek a következő nemzedéknek. hanem a kelletnél nagyobb jelentőséget tulajdonítok neki. Jézus a kereszten imádkozik. mégpedig a keresztre feszített Krisztusról. Vajha én is türelmes tudnék lenni. szólt a figyelmeztetés. elgondolkodva megérteném Isten kegyelmét még a nehézségek idején is. ezzel a kegyelemmel tovább tudunk menni. keresztre feszítették őt. a hálaadás és magasztalás egyik alapja. Magunktól nem tudtunk volna kiszabadulni. Ezzel a szeretettel. akik épp Vele tesznek rosszat. ott egy romokba heverő ország. hosszú a türelmed és nagy a szereteted. Istenem. amivel nem úgy élek. esetleg kis kikapcsolódás erejéig. minél nagyobb alázattal és buzgósággal engedelmeskedek szent szavadnak. volt időnk számba venni múltunkat. fáradságos munkával. hogy Isten bűnbocsátó. Utána nyolc napos ünnep következik. hogy Ő megbocsátott. Ez a nép nem is olyan rég jött haza a fogságból. És újra rácsodálkoznak Isten kegyelmére. Nem azt az országot kapták. mert nem tudják. jó Atyám. Uram. A fogság keserű évei után a hazatérés öröme sem volt felhőtlen. te mutass rá. hogy nem akar másról prédikálni. hogy Nagypénteken hallunk a keresztről. Amikor szenvedek. azoknak az embereknek a bűneire. szerda – Móric Nehémiás 9. emberek bűneire kér az Atyától bocsánatot. bocsáss meg nekik. 2010. földi életére törnek. reménytelenül. Hosszú. nem figyeltünk rá. Amikor hazaérnek. a bűn. nem lett volna pénzünk. hogy ma mégis megszólítson minket szenvedő Krisztusunk egyik mondata a keresztről. Vétkeztünk.

akkor az is jó. melyeket naponta fogyasztunk. akinek Jézus ezt a csodálatos lehetőséget felkínálta. De még mindig nem biztos. hogy mekkora és milyen az ajándék. hogy megmutassam én ezeknek a gonoszoknak. néha bizony még meg is szégyenítem. hogy többé nem szomjazunk rá. Ha ez a víz mennyei. inkább elítélik a bűnöst. add hát a lelki vizet. Ennek bizony egyik alapfeltétele. könnyebb lesz Őt követnem ebben is. mégis naponta kívánjuk. Köszönöm. Hiszen mi úgy tudjuk. időt spórolnánk azzal. gondolataim inkább a megoldást keresik vízszintes síkon. Imádkozni az emberekért. hogy értjük. Nélkülözőkért. Jézusom. Mielőtt teljes szívvel mindezt elfogadnám. péntek – Gellért János 4. és onnan buzog majd. 2010. Jézus nem csak a vizet kínálja. az emberek bűneiért. Ha erre figyelek. Értem is. azaz lelki ajándék.inkább imádkoznom kell. miért nincs módom arra. 24. amiket magamban felfedeztem. amikor betegek. és az Úr segítségét kérném. megértek valamit: ott. Én is okozója vagyok az Ő halálának.14: Aki abból a vízből iszik. szívünkben. a lehetőség. ha őszintén megvizsgálom azokat. vagy valamilyen nehézséggel küzdenek. a kereszten Jézus értem is imádkozott. Önmagát. az még hasznosabb. és jót akarjak nekik. és naponta lelki szomjúsággal olvassuk Isten beszédét. Hiszen az én bűneimet is felvitte a keresztre. Emberekért inkább akkor szoktam imádkozni. hogy mint a szarvas szomjazik a forrásra. Nem értjük egészen az igét. hogy továbbra is szomjazom az igét. de jó is lenne egyszer abból inni. mely ott lesz bensőnkben. amitől nem leszünk többé szomjasak. János írja le. mert nem cipelem többé a vizet. Persze. Jézus még ennél is többről. Jézus viszont a lelki vízről. hogy nem jövünk naponta a forráshoz. Isten igéjéről beszél. de mégis egyre jobban. amit Jézus ad az az ige. mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. gondolta. De a bűnösökért? Gondolataim. nem értette. akkor azokkal Megváltóm szenvedésének okozója vagyok. Még az is nagy erőfeszítésembe kerül. De Ő a kereszten imádkozott. hogy a nálam erősebb és hatalmasabb emberek bántását lenyeljem. szenvedőkért még meg-megszólal imám. mert annyira szükséges a lelkünk megelégítése. hogy Jézus mit ért azon. hogy Atyám bocsásson meg nekik. az élet vizéről. Az asszony kérését nem 153 . aztán mennyi fáradságot. Jézus. hogy aki hisz Őbenne. annak életében történik ez meg. megfeddem. Valamilyen csoda-víz lehet az. hogy mi a Jézus által felkínált lehetőséget kell elfogadjuk. s valóban nem tudtam. szept. ha van rá mód. akkor hogyan van. a lelki szomjúság oltására való. Hamarabb jön számra a panasz. hogy imádkozzam. hogy amikor a földi emberek számára elfogadott és természetes indulatok és néha cselekedetek az én életemben is jelen vannak. Nem erről beszél Jézus. Első hallásra az asszony. de első olvasásra. hogy miért ilyen igazságtalan ez a világ. akik bántanak. úgy gondolom. Itt már nagyon sok a pótolnivalóm. hogy én is megbocsássak. Jézus. amelyet én adok neki. soha többé meg nem szomjazik. ha nem is teljesen. Jézus imádkozni tanít. imádkozzam az Atya bocsánatáért még az engem bántó emberek számára is. Mert ha a víz. Ha földi vizet ígér. hogy belsejéből valakinek élő víz folyamai ömlenek. mint a kenyér és a víz. nagyobbról beszél. amíg az ajándékot látjuk csak. Jézus arra tanít. hogy ne csak külsőségből. hanem magát a forrást. arról. Most jön a legnehezebb: imádkozzam azokért. hogy bennem élj. ami előtte van. bennem és általam munkálkodj. Olyan ajándékról. hiszen ez által értem egyre jobban az Urat. vagy vallásórán első hallásra mi is erre gondoltunk. ezeket az óemberi indulatokat is. hogy megértsem. úgy szomjazik lelkünk mindig az élő Istenre. hanem őszinte szívvel sikerüljön. hogy a kereszt ma is üzen. hogy imádkozzam értük. hogy közel vagyok ahhoz. Zúgolódok magamban. A Krisztussal való közösség egy ilyen csoda. Meg kell tanuljam. hogy Te önmagad ajánlod. Azt mondja a Megváltó. egyre szorosabb lesz kapcsolatunk.

és meg vagyok győződve. az. énünket. hogy bármilyen veszély fenyegetne. kiben hiszek. de még nagyobb figyelemre van szükségük. de ki tudja. nekik lenne rá szükségük. hogy nem tárjuk ki valódi énünket másoknak. hogy mindig sietünk. mondja gyakran a mai ember. egy idő után ezt a távoltartást megszokjuk. rám nincs hatással minden apróság. és annak alkalmazását életünkben. Ha pedig fenyeget. és egy-két órát töltött az ige olvasásával. akkor még rátett egy órát a csendességre. mert nagyon sok féle hullám ér el minket. Timóteus 1. hogy megteszi-e. Uram. egyre több a dolgunk. Nem ismerjük eléggé egymást. Veled nem sodródhat centit sem félre az életem. Mikor erre gondolok.1: Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert erre képesek vagyunk. hogy velem vagy. Ebből aztán az következik. Köszönöm. hanem a Te kijelentésed alapján szeretném mondani: add nékem azt a vizet. már-már természetesnek gondoljuk. Sajnos. mennyi minden hatás ér képernyőn. hogy fokozott odafigyelést kér az olvasóktól az ige. azt feltételezi. 25. hogy senkiben sem bízunk már egy idő után. érzéseinket. ne a Veled való találkozás legyen az egyik legkönnyebben elhanyagolható lehetőség. Az ige arra buzdít. hogy azt sem tudom. Nincs időm. Inkább magam kell küzdjek. 2010. mintha semmire sem érünk rá igazán. egyre jobban megtanuljuk elrejteni valódi gondolatainkat. de biztosan. vele sodródva mondom én is. hogy ma jobban. tudok vigyázni magamra. hogy neki van hatalma arra. de nekünk is. hogy olyanok a címzettek. Talán Kálvinról olvastam. Ha a mai napra gondolok. akik eddig is odafigyeltek a kijelentésre. lassan. akik nem hallgatják az igét. hogy mindenről elkéstem. hogy elkövetheti. mindig elszégyellem magam. hogy minden reggel korán kelt. éberségünket. s kialakul a bizalmatlanság. kiment egy helyzetből. És sajna. melyeknek elkövetőiről azt nyilatkozzák az őket ismerők. szept. szept. szombat – Kende Zsidók 2. Mert ma is igaz (szinte azt írtam. hogy a rám bízott kincset megőrizze. a reggeli néhány perces igeolvasással és sokszor alig pár mondatos imával. hogy segít. hogy mi minden marad majd el. a közvetlen környezet mellett. hogy önkéntelenül is rááll a nyelvünk és a billentyű a „leg” sokszor túlzóan használt felsőfokra). igyekszünk megfelelni sok elvárásnak. vasárnap – Jusztina 2. mégis. átgondolásával és imádsággal. hadd legyen a mai nap a Rád figyelés napja. talán nem. Kérlek. már korán reggel úgy érzem. ellenállunk. máris kesergek. annyi feladat vár rám.az asszony gondolatainak értelmében. hogy ez az ige is azoknak szól. nem is lehet felsorolni. Nekik is. igyekszünk megtartani munkahelyet vagy barátságot azzal. Gyakran látunk a híradóban olyan szörnyűségeket. talán hitünket is néha nagyra becsüljük. foggal- 154 . Az. Talán meghallgat. hogy másokról is ugyanezt a magatartást feltételezzük. S amikor nagyon foglalt volt. hangcsatornákon. bárki részéről érhetnek meglepetések. Lehet. és ismerem a határokat. hogy ezt soha nem gondolták. Ma talán azért könnyebb elsodródni. elég józan. elég megfontolt vagyok. 26. Bárkiben csalódhatunk. hogy valamiképpen el ne sodródjunk. nem gondoljuk. Elég erős. hogy el lehet sodródni. kivetítjük Istenre is.12: Tudom. sokszor túlzottan bízunk önmagunkban. világhálón keresztül. vagy éppen tapasztaljuk. annyit hallani. Könnyű lenne azt mondani. Akaraterőnket. mivel kezdjem. mint bármikor. Naponta sok forrásból özönlenek a hullámok. nem lehet azt tudni. 2010. Az is a mai életvitelhez tartozik. vagy nehézségekkel tele időszakon ment át az élete. hanem keressük még jobban azok által az Úr vezetését. a fenntartásokkal tele kapcsolatok. hogy ne hanyagoljuk el az Isten igéjét.

Mert ezek a csodák. nem tudom magam megőrizni. Valamikor. ami az egész országot sújtja. Igen. hogy a vizek két felől kőfal gyanánt tornyosulnak.7: Ti a saját szemetekkel láttátok az ÚRnak valamennyi nagy tettét. Hiszek. hogyan élek. kinek hittem. akkor ez a felismerés a hála. 27. hogy Isten mennyire szeret benneteket. Ez hálára indít. akik Jézus földi élete idején Őt láthatták. Istenem. melyek ma másak talán. hogy milyen hatalommal és kegyelemmel gondoskodik rólam. sem az Istentől kapott kegyelmi ajándékokat nem tudom egyedül gyümölcsöztetni. hogy milyen hatalmas Istenünk van. Aztán a pusztában évekig sátorban laktak. keserves munkára kényszerítették őket. ha Rá bízzuk magunkat ezzel a teljes bizalommal. vándoroltak. ez nem lehet.körömmel. szept. gondoljunk csak arra. hogy az a sokat szenvedő nemzedék láthatta. üzeni az ige ennek a népnek. amiket szemetekkel láttatok. csodáit szemlélhették. azt szerezzek meg. hitéletem gyermekcipőjében járva sokszor jutottak eszembe a bibliai időkben élő emberek. hogyan gondoskodik rólam. negyven éven keresztül vándorolt a pusztában. és figyelek az Úrra. Mózes vezetésével Isten parancsára Izráel kijött Egyiptomból. Gondoljunk arra. amit Megváltónk mondott. hogy tudom. vagy a saját életünket. hogy ráérezzen. az akkori események ma is üzenetet közvetítenek. Ha abbahagyom az okoskodást. nektek adatott Isten sok csodájának látása. ezek mind a ti érdeketekben történtek. Őelőtte semmit nem lehet. majd birtokába vette a megígért Kánaánt. miután látom és értem. még jól jöhet. Ugyanakkor olyan csodákat éltek át. akaratom vezérel. Később megértettem mennyire igaz. itt nem így volt a legjobb. megérte. de felelősek is vagytok. bizalom és reménység mellett a felelősségre is fel kell hívja figyelmetek. hogy másként kell történjen. Emberi mércével lehet sikeresnek. Isten mennyi mindent tesz értem. munkálkodik értetek. hallhatták. Őt fedezem fel minden pillanatban. hogy amit rám bízott. megérti majd a tanítást. melyekre a zsidó nép több ezer év után is emlékezik. de Isten akarata akkor valósul meg és lesz nagy áldássá. hétfő – Adalbert 5. kisebb csodákat élek át naponta. hogy ha valaki kész cselekedni Isten akaratát. Olvasva Pál apostol életét. és tudom. de nem kevesebbek. amit lehet. a bizalom irányában vagy teljes. Olyan események ezek. vagy kevésbé eredményesnek minősíteni Pál életét. Bizonyára nem volt könnyű idő az akkor élő emberek számára. A magam emberi bölcsessége és emberi gondolataim. a Veled való 155 . hogy ha valaki kész cselekedni Isten akaratát. illetve nem érdemes megjátszani. Nem kell ehhez nagyon lelki ember kegyen valaki. a saját elképzeléseim kiszínezését. ezek alapján maga az egyház is kétezer éve prédikál. vagy nincs. Gondoljatok arra. amit lehet. melyeket sem addig. sose lehet tudni. akkor Istennek adok igazat. az megérti az igét. s ez ritkán egyezik Isten akaratával. Vele nincsenek határok. ha felismeritek Isten hatalmának munkáját mely szeretetéből fakad. hogy ez a szerető Isten tovább is gondoskodik rólatok. Ha Rá figyelek. Istennek nem lehetek távoltartó. Fogságba születtek. a reménységnek. szinte lépten-nyomon azt gondolom. ezekért ma is hálát ad a Mindenhatónak. Ezt úgy is értem. hogy Ő mennyire figyel rátok. de felelősségre is. sőt. és értetek történik. az ezekkel való élés.Mózes 11. mint a bibliai időben. néha irigyeltem azokat. még arról is. ez nem az igazi keresztyén élet. Nem. amelyet véghez vitt. mert Pál ezt tette. és hogy Ő mennyi csodát tett értetek. segíts… 2010. az felismeri. őrizzek meg. Uram. Ugyanakkor. Benne érdemes teljes bizalommal hinni. amint elkerüli őket Gósen földjén minden csapás. amikor Izráel úgy megy át a tengeren. Ez alapja lehet a további bizalomnak. Ezekből megsejthetitek. De Ő velem van. amint víz fakad a sziklából. és néha imádkozzam. mennyi csodát láthattak. sem azóta ember nem látott. azt véghezvigyem. meglátja Isten csodáit. de megtapasztalja Isten munkáját is életében. hogy ennyi csodával hogyan éltek.

nyomorúsága. És úgy néz ki. Köszönöm. 2010. mert néha annyira sietünk. vagy megrémiszt. ha valami megnyugtató üzenet hangzik el. Nem is elég. ő pedig a teljes evangéliumot próbálja elmondani nekik. Megváltónk. Uram. mondják. amit cselekszel. szerda – Mihály 1. szereteted. Ha Isten mindenhatóságával kezdenénk a magyarázatot. hogy már nincs időnk az Urat kérdezni. áldásod mind hálára és felelős életre indítanak. akiket érdekel az üzenet. hogy van ítélet. hamar megállítanak. vagy azért. 2010. Az üzenet. meg lehet nyugodni. a bölcselet egyik nagy központja. hogy a teljes evangéliumot megismerjük és elfogadjuk. a teljes evangélium ne hangozzon el. és Ő ígérte. és egyértelműnek látszanak dolgok. Ha ez az üzenet nem tetszik. hogy tudományosan magyarázza meg valaki azt. csak azt magyarázza meg nekik valaki. s nekünk is tudomásul kell venni. Manapság sokszor szeretnénk ilyen gyülekezetnek prédikálni. kedd – Vencel Apostolok Cselekedetei 17. kíváncsiak arra. akik fontosnak tartják azt. hirdetnie kell a Krisztust. hogy Isten igéjét hirdesse. hogy nem rémiszteni akar minket az ige.22: Isten van veled mindenben. Mózes 21. Figyelmesen követik Pál szavait. vezetésed. hogy mi a lényege a Pál által hirdetett vallásnak. szeretnék megérteni. jutalomról és mindenek felett Jézus Krisztusról szól. ha csak páran hallgatják. elég. hanem józanságra hív. hogy Józsué idejében megállt a nap. s mindez minket is érint. hogy feltámasztotta a halálból. sőt. hogy egyetlen példát említsünk. ha el hisszük. Emberek kérdeznek. nem kis dolog. hogy a templomba jönni milyen jó. még tapasztalatból is. és gondviselésed. hanem arról van szó. akit erre kiválasztott. Isten készítette számára az alkalmakat a bizonyságtételre. Hamar kiderül. ők nem ezt kérdezték. van feltámadás és lesz számadás. ég a szívében a tűz. ők csak arra várnak magyarázatot. mert néha túl magabiztosak vagyunk. szept. 28. hogy az örökkévalóságban Vele leszünk. hiszen ezek az emberek meghallgatják. vagy ne kellene tudjunk bármilyen kérdésben vitázni. de ha nem Isten vezetésével és áldásával teszünk 156 . hiszen igazságról. mi is ott leszünk. az akkori világ egyik legfontosabb városa. sajnos. vagy bármilyen más okból. ahol több ezren is hallhatják bizonyságtételét. Isten haragjáról beszélni. elég a mindennapok baja. olyan jól meg lehet pihenni. Pál nem sokat tétovázik. hogy Isten megismerése nélkül. Pál nem hallgatja el. hogy miként lehetséges az. Athén is egyik ilyen hely. amikor arról is szól. akik figyelnek.31: Azért rendelt egy napot. amit az apostol mondani akar. akkor bizony nagy szükségünk van arra. elviszik őt arra a helyre. nem ritkán fontos emberek előtt is. ha nem. van igazságos ítélő. Hiszen tudjuk. nem kell még itt is bűnről. aki nekünk már most is URunk. büntetésről.közösségben. olyan sürgősnek tűnnek dolgok. ha nem. Ezt a mondatot hallani. hiszen itt az embernek semmi dolga. Ezzel a magatartással nagyon gyakran találkozunk ma is. idejében való felkészülésre bíztat. hogy amit Isten nélkül cselekszünk. főleg a pogányoknak. 29. hogy ne lenne sokszor tudományos válasz. szeretnének egy kérdésre választ kapni az Írásokból. nem kíváncsiak vallásos érzelmekre. ki az ő istene. amit hirdet. A hitben élők számára mindez örömüzenet. szept. hogy a teljes evangéliumot nem hajlandók befogadni. Milyen gyakran hallja azt is sok igehirdető manapság. akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal. így lehetősége nyílt Jézus Nevének hirdetésére nagyon sok helyen. ha akarjuk. Nem arról van szó. ami a hit dolga. vagy azért. vagy a teljes evangélium nélkül nem lehet teljes válaszokat találni. amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által. Pál apostol arra hivatott el. hogy nem is lesz nehéz dolga.

Annyira szükségünk van arra. Jó Atyám. semmilyen számításból. A bibliai értelemben vett szabadság kicsit különbözik ettől a szemlélettől. nem kell senkinek semmit tegyek. Ugyanezt látják később József életében az egyiptomiak. az bármit tehet. de nagy kényszer az. hanem itt Abimélek állapítja meg. hanem azzal. add nekem ma is azt az örömöt. hogy hol van a forrás. megüresítette önmagát. az élet vizét.valamit. hogy mindenben veled van Isten. milyen felemelő és csodálatos érzés szolgálni akkor. nem tartozott senkinek anyagiakkal. s neki kellett tovább vezetni a népet. segítségével cselekszünk. és nem a szolgálattal. mely mindig nyitott az Úr akaratára és alkalmas eszközzé válik Isten kezében. hogy jót tegyek. hiszem. főleg. ha anyagi kötelezettségektől is szabad. 30. bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. hogy Isten bátorítson minket. amikor Mózes már nem volt a nép élén. ne legyenek kötelezettségei. remélhetően nem is ritkán. És milyen áldott dolog és nagy kegyelem. hanem mindenkit szeretne oda irányítani. úgyszintén Pál apostol. Olyan Istenre figyelő és Neki engedelmes életre kell törekedjünk. hogy azt írja: görögöknek és barbároknak. látva mindazt. hogy ne tartozzon senkinek. Én is csak Rád szeretnék figyelni. veled leszek. tehát szabad. vallásos elhidegülés ideje. Uram. hogy 157 . szept. független leszek. melyből megérthetik. hogy milyen az. mondja Isten. József. mindig Veled. József ártatlanul börtönbe került. hogy hirdesse mindenkinek az evangéliumot. szeretetben szolgáljatok egymásnak. csütörtök – Jeromos Galata 5. de Ő önként lemondott a mennyei dicsőségről. Mit teszünk? Mit teszek? Ábrahám idegen országba vándorolt. Mindig Veled. amit magamnak teszek fel elsősorban: látják-e rajtam. s így beszédüket megpecsételte és evangéliummá lett életük. hogy azt is tapasztalhattuk. az nem arra törekszik. hogy ne félj. segíts. szabadságát úgy éli meg. ami Ábrahámmal történik. megáldalak. Ők mit tettek. inkább nélkülöz. 2010. más helyen van lejegyezve. Nyilvánvaló a kérdés. és naphosszat elégedetlenek. hogy szabad legyen olyan értelemben. mégis. nem parancsol neki senki. amikor ezt nem kényszerből. mert amint vele voltam Mózessel. vagy a hitvalló emberek. vagy a világ hatása nagyobb. hogy vele van az Isten. miről látszott. hogy mit tudott Isten cselekedni általunk. erkölcsi hanyatlás korszaka ez. néha mi magunk is csak ámulunk. Nem földi dolgokkal adós. A teljes szabadság Jézusé volt. hogy mindig vele lesz. szolgálatommal Őt dicsérem. hogy Neked engedelmeskedjek. Aki már megtalálta az igazi forrást. így lehet életünk mások előtt is példa és hívogató üzenet. nem nyereségért. hogy csak magának tartsa meg. amikor figyelünk az Úrra. hanem őszinte és önzetlen szeretetből tesszük. és mindenkinek az életében ezen felül is vannak nehézségek. Így lehetünk áldássá mások életében. légy bátor és erős. akik őt rabszolgaként megvásárolták. hogy az Úrral való közösség milyen hasznos és kívánatos minden embernek. Ahogyan valaki mondta. hogy Ábrahám. úgy téged is elkísérlek. Uram. nem látták volna az emberek életükön Isten áldásait. hogy egyik szomjas ember elmondja a másik szomjas embernek. ahogyan egykor Józsuét bátorította. amit egy-két segítséggel könnyedén oldhatna meg. problémák. hogy Istennel élek? Nehéz időket élünk. hogy Isten gyermekei? Ha csak panaszkodtak volna. alázattal figyeltek Rád. életemen. az is elhangzott. Törekszik is nagyon sok ember arra. A nehézségekben látszik leginkább. amikor Vele együtt indulunk. Milyen fontos volt neki hallani. Szabad vagyok arra. Aki szabad. a keresztyénség lényege. hogy ne tartozzak senkinek. hogy Istennek élek. Te megáldottad őket. Általában a szabadságot a függetlenséggel szoktuk párosítani. ezzel is Uramat szolgálom.13: Szabadságra vagytok elhívva. gazdasági problémákkal küzdünk. ritkán van abban köszönet. éltek akaratod szerint. Aki próbálta. Pál. Mert ebben az igében nem Isten ígéri Ábrahámnak. tudja. élhet saját kényekedve szerint. Akkor majd nyugodtan élhetek. egyedül kínlódik olyasmivel. Pál apostol saját maga kereste meg kenyerét.

amiről ma is csak rész szerinti az ismeretünk. nem az akarattal van a gond. és minden őbenne áll fenn. s majd az Úrnál fogjuk felismerni a teljes valóságot. beteljesülés. béke. hogy miként fogom céljaimat elérni. És naponta figyelek. Amikor így tudok szolgálni. akkor rá figyelek mindig. de ki figyelt a szóra. de cselekvésre kész hittel mondjuk Neki a zsoltárossal. ma pedig a fejlődésnek is köszönhetően könnyebben megértjük. mert Ő vezetni akar. 2010. 2. Az életünk alapkérdése. Amikor Isten rámutat hiábavaló dolgainkra. vagy megvalósításról. hogy ez a mai ige is ebbe a kategóriába tartozik. hogy el ne tévelyedjem. Az is nagyon valószínű. hogy a valóság sok titka még feltáratlan számunkra. hanem már az indulás és az irány volt helytelen. mert egyértelmű. most itt vagyok. az nem hozza meg a várt eredményt. Talán ha újra megpróbálnám. az Ő általa mutatott úton járok. Van olyan az igében. Hogyan érthetném véges értelmemmel. de nem lehet.szolgálhassak szeretetből felebarátaimnak. hogy azt megvalósítsam. hogy a bajnak magam vagyok az okozója.péntek – Malvin Jeremiás próféta könyve 2. hogy nem sikerült? Hiszen jót akartam. Az alapvető probléma az. s még jobban figyelnék. biztos voltam. hiszen a teremtés előtt nem volt semmi. Verem a fejem a falba.17: Te magad okoztad ezt magadnak. hogy Istennel. s íme. mert elhagytad Istenedet. gondoltam. miért mondják. mint ahogy létezett az előbb. így múlt . én nem fogok kudarcot vallani. amikor a helyes úton akart vezetni. én jól tudom. hanem a képességem is. hogy Utaid Uram. és alázattal. a célba jutás. Noha megbántam. hogy ez lesz a vége.17: Ő előbb volt mindennél. az Ő Lelkének segítségével élek. vagy Nélküle. de ha Ő vezet és Ő velünk jön. legyen szó tervezésről. leginkább azt. hiszem. amire figyelmeztettek. ha Isten nélkül tervezünk és Nélküle indulunk. azaz az Isten által kijelölt célokért. a következmények megmaradnak.jelen . mit akarok és azt is. mégis. S innentől kezdve lehet bármennyire nemez cél. Úgy sejtem. ahogyan ők feltételezik. ki tudja. az nem segít rajtunk. Bizonyára többet értünk ma a kijelentésből. hogy Krisztus előbb volt. az URat. az Ő általa tanított életvitellel. sikerülne? A próféta hangja kijózanít: nem a törekvéssel. mi a céljuk. s arra. hogy mi magunk vagyunk okozói saját kudarcainknak és szenvedéseinknek. én nem fogok tévedni. még buzgóbban törekednék. okt. s amit nem hittem el. bárcsak megismételhetném. akkor nem kétséges az eredmény. okt. szombat – Petra Pál levele a kolosséiakhoz 1. Ezt mondtam. Pedig szóltak is. nem harcok és megpróbáltatások nélküli az Istennek engedelmes élet.jövő sem. hogy ismerem is a módját és megvan hozzá nem csak az akaratom. tehát tér sem. hogy a Szentírásban van olyan kijelentés. akkor ezt azért teszi. hogy megbánjuk engedetlenségünket. miken intézd menésem. így idő sem. hogy milyen csodálatos szabadságot adtál nekem. bárcsak másként tehetnék. 2010. és magasztaljuk majd ezekért is az Urat. Nem akadálymentes séta ez az út. Száz dolgot bánok. sőt. mint eleink. 158 . mutasd meg. Ha Vele. senki mást nem lehet ezzel vádolni. igéje és Lelke által. és bizonyos az úton is az Ő áldása. lehet komoly törekvés. hogy Istentől eltávolodva tervezzük életünket. noha végtelenül sajnálom. csak engem. átérzem. amit a régi időkben nem foghattak fel. nem is ismernek engem. mi volt az oka. elérhetjük és megvalósíthatjuk terveinket. saját vagy mások meglátása szerint. pontosan az történt. ami a baj közvetlen okozója volt. Te ösvényidre tanítts meg. Ma ugyan rettenetesen sokat ismerünk akár az egy évszázaddal ezelőtt élőkhöz képest is. 1. nem lesz öröm. önfejűségünket. Ki tudja. Hol rontottam el.

s az én életemben sem. de törvény. kutatni kell még hozzá. hogy Isten segítsége rögtön érkezik. a lelki erő. hanem van valamilyen összetartó erő. bárkinek kiáltani lehet. okt. kezébe tehetjük sorsunkat. állítólag. Rég olvastam. s mégis hozzám. Isten soha nem foglalt. Inkább beletörődnek sorsukba. Földi bajokért. Nem úgy. de egyre valószínűbb. A „hogyan” messze meghaladja felfogó képességem. mégpedig Fiában. hogy a mindenség nem kaotikus és véletlenszerű. aki mindenek előtt volt. és megtapasztalod a zsoltárossal együtt. reménytelenné válnak. azaz az egész világmindenség Őbenne áll fenn.3: Amikor kiáltottam. hogy mi magunk is Őbenne élünk. vagy meg sem lehet fogalmazni. Sokan azonban már nem kiáltanak. aki mindennél hatalmasabb és csodálatosabb. Nem érzelgősség ez. és megváltott. még kevesebbet értek. Ő tart egybe. Uram. Sőt. hogy mi. a szívében azonban teljesen meg volt győződve arról. vagy nem is erő. egyet azonban tapasztalok: hatalmas Isten vagy. egy jó szó. hogy Isten hallja kiáltásunkat. nincs zárva a menny jelképes ajtaja. de meghallgatni bárkit meg lehet. hogy valami összetartja a mindenséget. Van Valaki. vége lesz az életének. hogy közben az ajtót nézem. bátorítottál. 159 . máris elindít minket a reménység útján. nem kérek segítséget. Ő ismer engem. ismerjük saját életünkből az Ő imádságot meghallgató szeretetét. a hit. hogy tapasztaltuk már annyiszor az ÚR hatalmas karjának munkáját. Mi nem értjük a tudósok sok tudományát. hogy Istenhez kiáltsanak. hogy eszembe juttatja sok ígéretét. lelkembe erőt öntöttél. amikor több időt szentelhetünk az Úrral való közösségre. mert nem hisznek abban. Istenem. sőt. hiszen velem van az Isten. hogy meghallják kiáltását. hanem Istenhez bármikor. mert az Ő akarata nélkül semmi sem történhet a mindenségben. Olyan nagy kiváltság az. 3. de csodálom. akik követőinek vallják magukat. Nem kiáltok. elvesztél. hogy minden. Krisztusban. s az órámat fél percenként. egy-egy ige szavai által munkálkodik szívemben. Csak csodálni tudom. mert senki nem hallgat meg. aki ezt mindig meg is teszi mindazokkal. vasárnap – Helga Zsoltár 138. abból nem nyernek nagy bátorságot. akik Hozzá kiáltanak. A tudósok is kezdik gyanítani. Ő. hogy valaki egy rettenetesen nehéz pillanatban így kiáltott fel: Istenem. Hittel kiálts Istenhez. Embereket nem hívnak segítségül. életünket. Arról beszél a Szentírás. olyan keveset ismerek. mert csak ezzel az idői kifejezéssel tudjuk valamennyire megközelíteni a valóságot. mert csalódtak egyszer. hogy mindent Ő tart fenn és igazgat Krisztusban. tudomásul veszik búskomorsággal a változhatatlant. ezért biztonságban érzem magam. meghallgattál engem. azt is ismerjük az igéből. hiszen nem történhet velem bármi. Pedig sokszor csak ennyire lenne szüksége nagyon sok embernek. minden akaratoddal történik életemben. hogy mennyei Atyám ezt is tudomásomra hozza. 2010. hogy Ő. előtte kitárhatjuk teljesen szívünket. Bátorítani valakit mindig lehet. mindent Ő tart fenn. még ösztönzést sem arra. Áldott légy. mert nem bíznak már senkiben. kétszer. Istenhez sem kiáltanak. Maga a tény. hanem egy őszinte. Ma is. hogy butaságot mondott. vagy nincs többé megoldás. mert nem ismerik Őt. És Isten rögtön válaszolt neki. bátorságot merítek abból. nem mennyei hanggal. porszemhez kegyelmes. hogy bárki is önzetlenül segíteni akarna rajtuk. hogy újra éledjen a remény. mert tud rólam és az ügyen a Mindenható előtt van. Sőt. de Istenünk kijelentését komolyan vesszük. ugyanennyire elképzelhetetlenül eljött értem. hanem konkrét segítséggel. baráti igaz vállon veregetés. mozgunk és vagyunk.s ezt én nem tudom elképzelni. amit hallottak és láttak néha azoktól. reménykedik. hogy az ÚR meghallgat. abból pedig. de még inkább lelki nehézségek alatt kiállt az ember segítségért. hanem igazi odafigyeléssel. Mi emberek néha nem tudunk segíteni az embertársunkon. szeretteink életét. bárhol. Felindultságában észre se vette. törődik velem. ha most nem segítek. esetleg inkább információ.

az egyik.bizalommal. kedd – Aurél 5. Bizony nehéz a szülőknek. s még ha tévedtek is. és újra az Úr akarata szerint próbálnak élni. nehogy bajuk essék. arra.7: Ha bűneink ellenünk szólnak is. S ez a mi nagy felelősségünk is. hogy Atyánk Jézus Nevére és áldozatára tekintve bánik velünk. Ma sincs ez másként. ezért arra kéri az Urat. a leggyakoribb válasz. Isten pedig bűngyűlölő Isten. ha netalán lennének bűneink. Őérte bánik velünk kegyelmesen. hogy ez a nép az Ő Nevéről neveztetik. Alázattal és bűnbánattal. amikor gyermekük elkerül. biztonságban vannak. hogy Isten a saját Nevére tekint. gyakran volt szükségem Isten nagy segítségére és bátorítására. Jeremiás felismerte ezt. URam! Nem feltételes mód van ebben a mondatban. hogy miért engedi ezt az Isten. hogy Istennek tetsző életet éljen. még az ilyen emberek is. megóvná őket minden rossztól. hogy érdemeink szerint cselekedjen velünk. hogy bűneink ellenünk szólnak. okt. hogy ne ezek szerint bánj velünk. sokszor gondolkodtam azon. hanem amennyire lehet. de vétkeznek. ha lehetne. arra kérünk. annak.hétfő – Ferenc Jeremiás próféta könyve 14. mi pedig hálából igyekszünk arra. hogy ne úgy bánjon velük. Jeremiás azért könyörög. ahogyan megérdemelnék. okt. hogy ha esetleg. nem úgy olvasandó. hogy ne bántsuk bűneinkkel Atyánkat és ne gyalázzák miattunk Megváltónkat. hogy amit érdemlünk. cselekedeteinkkel. hogy mi nem tudjuk őket megőrizni teljesen. 2010. akaratlanul is. ha csak a bűneink szerint kell kimondja az ítéletet. A másik pedig az. hogy noha igaz. hacsak rövidebb időre is hazulról. egész életünkkel. de ugyanakkor bizalommal. Őhozzá tartoznak. de Isten hatalmasabb mindennél. erősítsen minden imádkozót ma is a mi Istenünk. aki már nem akar étkezni. Óh. hanem úgy szól helyesen. Az legyen az alap. akkor azt kérdezi sok keresztyén. mert ennek a drága Névnek alapján elfogad a mi Atyánk. ezzel megszomorítva mennyei Atyánkat. mert gyakran éreztem magam tehetetlennek. 2010. hanem sokféleképpen vétkezünk Istenünk akarata ellen. ami jogosan járna cselekedeteik és életvitelük alapján. De két dolgot tudunk. Legyen egy másik alapja Isten bánásmódjának. nem-e éri őket valamilyen baj. 5. megbánták tévedéseinket.10: Óvta. nehogy valamilyen veszély fenyegesse őket. 4. Ha a jövőről. Amikor gyermekeim középiskolába bentlakásba kellett költözzenek. hogy amit érdemlek. a te nevedre tekintettel bánj velünk. Bátorítson. mégis. 160 . és amit megérdemlek. amivel mi is bátran jöhetünk mennyei Atyánk elé. hiszen nem ezt érdemlem. hanem az a fő óhaja. akkor nagy bajban vagyunk. Mert sajnos nagyon is igaz. Az nem lenne jó nekünk sem. és a választott népnek se adja azt. gyermekeit és a lehető legjobbat szeretné számukra. Olyan is volt. Ha lehetett volna. mi sem járulhatunk mennyei Atyánk elé azzal a kéréssel. sokszor szeretnénk háttérből követni minden percben őket. Ha szenved. és áld meg minket. jaj. amit az Úr cselekszik és amit Ő enged a nép életében. s ha Ő vigyáz rájuk. aki egy mondatban. hogy nem vagyunk bűn nélküliek. s ugyancsak ha lehetne. a legtermészetesebb módon mondta: az lesz. mint a szeme fényét. mert nagyon szereti minden szülő a gyermekét. magasztaljuk e Nevet szavainkkal. hogy nem lenne jó nekik sem. amit a drága jó Atya nagy kegyelme akar. Mózes 32. vajon mit tesznek. De van egy drága Név. hittel és reménységgel kiálthatunk Istenünkhöz. Még az új életben élő ember is. milyen sokszor hallottam azt a mondatot emberektől. hogy Isten ne adja neki. az ellentmondást észre sem véve. a halál utáni mikéntről beszélek emberekkel. Mindezt azért. mi lesz majd akkor.

Kézen fogja őket. Vajha megéreznénk. de kérlek. mert mi mindent elintéznénk. Nagyon csodálatos felfedezni Isten gyöngédségét a Szentírásban. hogy szüleinek szeme fénye. hogy „csijjaga-bodara”. máskor magukba roskadva feladnak minden reményt. mert szeretik. Úgy szeretném. amit megszerzünk magunknak. megszabadítod. élni. és ha az istenkeresés útján őszintén elindulnak. mekkora nagy szereteted irántam. Egyszóval mindenki előbb utóbb segítségre szorul. amit a szülő érez gyermeke iránt csupán kicsiny mértékű visszatükröződése Isten szeretetének. viselkedni. Sajnos. és örvendezzenek benned mindazok. szerda – Brúnó Zsoltár 40. hiszen ha nem kell megküzdjenek semmivel. vagy „seme féne”. elengedni őket lassanként. Isten úgy nevezi a választott népet. Ez olyan élmény. apukának. minthogy imádkozzunk embertársainkért. Az istenfélő ember ilyenkor sem esik kétségbe. Nem ad meg ugyan mindent. hogy ők is ismerjék meg ezt az örömöt. nagyon hálás vagyok. hogy Uram.ha minden úgy történne. mert tudja. lelkükhöz beszél. hogy Istennek mi is szeme fénye vagyunk. győzd meg őket Te magad.17: Örüljenek. milyen figyelemmel. tanítgatja őket járni. ha együtt örvendezhetnék sok gyermekeddel. akkor nem edződnek meg. Mást sokszor mi sem tehetünk. amikor gyermekeinket kérdeztük. Örvendezzünk az Úrban. hogy nagy kegyelmeddel kimentettél engem a bajból. aki ne került volna olyan helyzetbe. ha megoszthatnánk egymással örömünket. a többi nyomorultért. de mi magunk is meg kell tanuljunk helyesen viszonyulni hozzájuk. tudása. Hiszen az én örömöm is. Mekkora öröm volt. van nehézsége minden embernek. amikor nem volt elég saját ereje. Azzal indul ez a zsoltár. adjon nekik mennyei Atyánk örömöt. én erősségem. egyszer eszeveszetten gyürkőznek neki a lehetetlennek. vagy egy emberi ígéret miatt. ha azt mondjuk. Mekkora szeretettel. és főleg rábízni őket Istenre. szabadulást. nagy öröm ez nekem. A kölcsönös szeretet egyik legszebb megnyilvánulása ez. el sem tudom szinte hinni. vagy az sem túlzás. De látok magam körül embereket. a legnagyobb jóakarattal van irántunk. és nem kételkedik abban. ha lehet azt mondani. nem más az imádság. még nagyobb lenne. Nagyon szeretjük őket. bátorítja. hogy Isten meghallgatja imáját. ő pedig dicsérte az Urat. akik ugyancsak bajban vannak. Uram az igazi Szabadító. nincsenek megoldandó problémáik. amit kívánunk. áldását. hogy keressenek Téged. amit mindenkinek kíván. anyagiakban és szellemiekben. hogy egyáltalán elgondolkodjanak azon. nincs olyan. 6. Mindez. Keltsd fel szívükben a vágyat. örvendezek segítségednek. nem lesznek felkészülve az életre. Indítsa őket Istenünk arra. hogy nincs-e ennek mégis alapja. mint önszuggeszció. Úgy értem Dávidnak ezt a mondatát. a Vele való közösség pótolhatatlan és semmivel nem hasonlítható örömét. de ez sem hozza meg a várt eredményt. Uram. aki a Téged keresőket megtalálod. okt. amit magam is. kije vagy anyukának. hanem mindig a leggyöngédebb figyelemmel igazgat a jó ösvényen. A gyermek. hogy igaz. hogy minden ember megérezze ezt a csodálatos érzést. örömöt adsz szívükben. hogy Te szemed fényeként óvod a Tieid. hiszen azzal sokszor ártana nekünk. Mert sokan. Uram. annyira szeret minket. biztonságban érzi magát és boldog. ma is sokan hirdetik. Majd újra felcsillan a szemükben a fény. 2010. 161 . és az istenfélők mind hirdetnek. és Te jóságos és kegyelmes vagy. hogy szeme fénye. hogy kimeneküljön. Ide-oda kapkodnak. és azt válaszolták. Szeretlek. olyan átélés. kiemelte a bajból. aki tudja. kihez kell kiáltani. Istenem. hogy Isten a nyomorúságban lehajolt a Dávidhoz. hiábavalóságnak tartják már az idő eltöltését is azzal. ahogyan mi akarjuk. féltő gondoskodással hajol oda népéhez. Te vagy. akik téged keresnek. a maguk nyelvén. csak az lehet a miénk. hogy mindenki jut bajba. hogy Te vagy a megoldás. és elhiggye. hogy Őt keressék. hogy nem érdemes az Urat keresni. egy gondolat. gazdagságát. Sokan nem is próbálkoznak az Isten keresésével.

vagy pedig elfogadták. a Biblia olvasására? Imádkozom-e ezekért az emberekért. hogy imádkozunk. Érdekes. Pár hónap. és hirdették az evangéliumot minden népnek. hiszen nem is lehet. a szélvihar mind megmagyarázható jelenségek. napot és mindazt. Ezen felül már csak azt tehetjük. azóta is folyamatosan csökken. ha a samáriai asszonyhoz hasonlóan elmondja másoknak szívbéli meggyőződését Isten Fiáról. hogy mi lesz azokkal. vagy visszautasították azt a legkegyetlenebb és gyilkosságig elmenő magatartástól a legdiplomatikusabb. jobb esetben két-három év alatt visszaesett az azelőttire. és nem valamilyen tudományosan bizonyított tény. hanem mi magunk is meggyőződtünk. ami mégis csak az ő meggyőződésük. minden működik úgymond magától. és nagy felelősségünk ez nekünk. hogy a törzsekben élő emberek mai napig istenként imádják a tüzet. az 162 . akik Samária egyik falujában egyszer hitvallást tettek. és képviseljük egész életvitelünkkel hitelesen. és azért. Jézus óta így terjed az evangélium. a tudásig. és így gyarapodik az üdvözülők serege. egyedül Ő mindenható. Vajon megmaradt ez a hitük. a holdat. akik környezetünkben. hogy Jézus valóban az. okt. hogy rajta kívül semmi és senki nem istenség. kicsoda Isten. A Szentírás a legrégebbi időkben már kijelentette. Jó Atyánk.2010. kitérően fogalmazó.4: A szeleket tette követeivé. hogy Isten Lelke munkálkodjon az életükben.42: Hallottuk és tudjuk. amit nem tudnak megmagyarázni. 2010. elmondani. a szerint kezdtek élni és megtapasztalták az újjászületés csodáját és minden gyümölcsét. és a mi kérdésünk sem kell az legyen. Ők hallják-e az igét? Bátorítjuk-e. A természeti jelenségek nem hirdetnek semmit. Hallani lehetett és lehet ma is az evangéliumot. 7. hogy Istenre nincs szükség. és a két nap után mondták a mai igében leírt szép vallomást. mindenek felett való. 8. akik két napig láthatták vendégül Jézust. a biztos ismeretig. hogy mi lett azokkal. tehát. ami sokaknak megadatik. nem csak a lélekszámapadás miatt. amivel párosul aztán a szívbéli bizodalom. és lesz igaz hitté Isten gyermekeinek életében. Akik hallották az örömüzenetet. a lángoló tüzet szolgájává. ez megerősítette őket. gyarapítsd ma is az üdvözülők seregét. a szivárvány. Ő az Isten Fia és a világ üdvözítője. semmilyen kapcsolat nincs a láthatatlan világ. az istentiszteletek látogatottsága hirtelen megduplázódott. a villámlás. és felfedezzék. és egyre hangosabban hirdetik azt. majd azt hallja vissza egy idő után. hogy valóban ő a világ üdvözítője. hogy nagy tudása ellenére. akkor nem kell benne legyen. igaznak tartották az evangéliumot. Azt mondják. vagy talán kételkedne kezdtek? Ha az evangéliumokban nincs benne. A tanítványoknak adott jézusi parancsot a mindenkori tanítványok komolyan vették. Napjainkban az emberek sok mindent megismertek a világból. szomszédainkat az istentiszteletek látogatására. Isten és a látható világ között. hallottak később Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról. nem tudnak irányítani sem. főleg nincs a természetben. azt. hogy ma is a hallástól eljusson sok embertársunk a meghallásig és befogadásig. hogy azt merjük továbbadni. Néha kíváncsiak lennénk. nem mondja az Írás. A kilencvenes évek elején. hogy hitelesen képviselhessem előttük keresztyénségemet? Akkor örül Isten gyermeke. okt. gyülekezetünkben élnek. hogy már nem miattad hiszünk. munkatársainkat. hogy mi történt a samáriai falu lakósaival. péntek – Koppány Zsoltár 104. hívogatjuk-e rokonainkat. hanem a mi kérdésünk az. amikor sok helyen történtek változások a közéletben. Ez utóbbiak jutottak el a hallástól. akik ránk bízattak. akik hiszünk. akinek mondja magát. de állást nem foglaló szimpatizánsokig. volt egy nagy fellendülés. csütörtök – Amália János evangéliuma 4. és azt is.

utána lehet és kell olvasni. hogy valami sántít benne. elhisz és vár: Ha elmúlik ez az élet. mindenek gondviselője vagy. szenvedése által megváltva minket. aki Isten gyermeke érez. hogy nagyon nehezen érthető számomra. Örök élet és örök gyalázat az. halleluja! Bár itt vándor a nevem. És e kettőből is csak az egyikre szeretnénk figyelni. okt. őszintés és alázattal. átvettük. és hol a hajnal helye? Nem. és nem mindenki. Az istenfélő emberek sem tudják ezeket irányítani. Hála. azt is tudjuk. Azon kérdések közé tartozik az. mert kicsit megalkudtunk önmagunkkal. Ő szab határt ezeknek. de lehet pusztító is.2: Azok közül. hogy mi a kincs számunkra. melyekre ismerjük a helyes választ. jobban szeretem. Őt dicsérem szüntelen. csak kell legyen valami benne. Ha viszont ez a kérdés érdekel bárkit. Minden ige. és mindez számunkra gondviselés. Uram. hogy fa és fű. mert hiszünk Megváltónk szavának. Egy rövid igei csendesség nem alkalmas teológiai kérdések részletes vizsgálatára. Az ének szavai nagyon találóan fejezik ki azt. hanem örök. 10. aki nekünk örök életet ígért. és Te. amit mindenki. vagy bármilyen más természeti jelenséggel használhat az övéi életében. vasárnap – Gedeon Lukács 12. az Ő szuverén akarata szerint ezeket fel is használhatja. nem múlandó. de figyelmeztetésként is küldheti ezeket. És ez az örök két egymással merőlegesen ellentétes állapotban történik. hála.Szép hazám felé az úton Öröm. az ember ma sem tudja meggátolni a viharokat. amit szerintük.zengve lépkedem. hogy ott együtt leszünk Megváltónkkal. hogy miért sokan ébrednek fel. hanem azért. hogy polgárjogunk van a mennyben. sokat hallottuk ezeket. hogy ki szabta meg a föld méreteit? Ki szabott határt a tengernek? Honnan árad a keleti szél. hiszen valljuk. és nem a számomra nehezen érthető jelek által. hogy tudhatom. azaz örömüzenet. sőt ennek árát is megfizette. de idővel mi is hangoztatjuk. Igen. ott lesz a ti szívetek is. amint a mi életünkben a tűz nagy áldást jelent. mégpedig élet vagy gyalázat állapotában. Kívülről mondhatnánk az igehirdető előtt. és ilyeneket kérdezett. hiszen ha olyan sokan mondják. épp úgy. számunkra evangélium. nem azért. Ez az ige ma azt üzeni. hogy mit fog hirdetni. de van egy bizonyosságul: az elemek is alá vannak rendelve Isten akaratának. némelyek gyalázatra és örök utálatra. 9. Hódolattal hajtva térdet. ha igéd által szólítasz meg. Nyílván ebben a kérdésben sem hiányoznak a jobbnál jobb magyarázatok. nem szeretünk róla sokat beszélni. hogy nem így van az életünkben. amiről már ez az ószövetségi ige beszél. noha még az elején mi is éreztük. akik alusznak a föld porában. A természetben sincsenek véletlenek. eső és aszály az Isten atyai tanácsából és akaratából jő. és beteljesednek ránk nézve is Isten ígéretei. okt. Isten is a szelek által. nem esik le egy falevél tudtod nélkül. Atyám. hiszen mi tudjuk. kérdezni olyan embereket. 2010. hogy nem kétséges.ember ma sem tud válaszolni néhány kérdésre. mert nem figyelünk a teljes írásra. Megváltóm köszönthetem. és főleg imádságos lélekkel olvasni a Biblia más helyeken is leírt kijelentését. de már belenyugodtunk. mely a feltámadásról és az utána történő dolgokról beszél. 2010. ezért ennek az igének kapcsán csak annyit mondhatok. a lángoló tűzzel. szombat – Dénes Dániel 12. ha nincs Isten. semmi nincs véletlenül ezen a világon. árvizeket.34: Mert ahol a ti kincsetek van. és Isten. hogy lesz feltámadás a feltámadás utáni állapot már nem ideiglenes. akkor valaki ember találhatott ki. mikor a Hegyi Beszéd alapján 163 . akik hitben járnak és az ismeretben is megalapozott tudással rendelkeznek. sokan felébrednek majd: némelyek örök életre. váratlanul csapnak le sokszor az elemek. mindennapi életünk része. Mindazonáltal köszönöm.

a mennyei kincsekhez való ragaszkodásban. és annak is. de sokszor még csendes 164 . hogy hol is tartunk a lelki növekedésben. hogy hol van a szívünk. hétfő – Brigitta Apostolok Cselekedetei 3. járkált. hogy mik a múlandó kincsek. szinte érzi a tyúkhúsleves csodálatos ízét szájában. mi szorgalmas Biblia-olvasók és istentisztelet-látogatók vagyunk. azért nem illik mindenki áhítatát beszólásokkal megzavarni. Jézus Krisztus szavainak alkalmazására életünkben. minden szó szívéig jut a prédikációból. a mi életünkben azért helye van az igének. És határozottabban is szeretnénk hallani a felszólítást a mennyei kincsek gyűjtésére. a szegény zsidó gyermekről. elszántabbak. hogy hét végén a csendbemaradás fejében meghívja tyúkhúsleveses ebédre. mint olyan sokan. miért harcolunk szívvel-lélekkel. vagy nála sokkal szigorúbban elítélnénk a földi kincsek halmozását. azért mégsem vagyunk mi olyan világiasak. nem harcolunk-e többet ezekért a földi kincsekért. igaz ugyan. magába fojtani örömét.8: Felugrott. Nem baj. csendben kell végigülni az istentiszteletet. tekintete fénylik. hogy Slajmi estéről –estére ott van az alkalmakon. a szegény zsidó gyerek is elkerült egy evangélizációs istentiszteletre. folytatja a lelkész. és őszintén megvizsgáljuk. nem élünk nagyobb kényelemben az átlagkeresztyéneknél. járkál. már-már emelkedne helyéről. ha ezeket a kérdéseket az ige alapján feltesszük magunknak. Isten Lelkének vezetésével. félig-meddig titokban ott rejtegetjük a reménység szikráját. és csendesen visszaereszkedik székére. hallelujah! Sokszor kérdem. akikről mesélni tudnánk. És egy fokkal még mélyebben az is ott rejtőzik szívünkben. kezeit magasba emeli. tágra nyílt szemekkel figyel. Valahol szívünkben. s nem-e adjuk fel hamarabb és könnyebben. nem vagyunk-e kitartóbbak. és járt. hadd legyen ismét első helyen életemben Neved imádása. hogy ne magyarázkodjak Előtted. és szája is nyílik. hogy ez könnyebb legyen. További két-három hasonló emelkedés-leülés után. de mindig tisztességesen szerezzük meg ezeket. dicséri Istent. ahol hallja az örömüzenetet a megváltásról. ott is ugrándozik. Bement velük a templomba is. egyszer csak Slajmi határozottan feláll. hogy felkiált örömében: Hallelujah! A prédikáció alatt ez két-háromszor megismétlődik. és hogy láthatóan az üzenetet is megértette. A történet szerint Slajmi. a hit egyre nagyobb szerepére a mindennapokban. még a templomban sem tudja magába tartani. hogy mennyire örvend. amik megmaradnak. sőt befogadta szívébe. ugrándozott. csupán hasznát vesszük a mai élet rendje szerint néhány dolognak. hálával kis lelke. hanem az első szeretetből fakadó buzgósággal és odaadással hadd tegyek rendet értékeim között. vajon nálunk mindenki tyúkhúslevest ebédel vasárnaponként? Nincs kitörő öröm. Uram. Slajmiról. a lelkész felajánlja a szegény sorsú gyermeknek. a magunkét is néha. hogy vágyaink között sok világi érték is szerepel. De. másnap ugyanez játszódik le az evangélizáció alkalmával. és dicsérte az Istent. ha a lelki kincsek megszerzéséért folytatott törekvéseinkben nehézségekbe ütközünk? Mindezek mutatói annak. Segíts. sőt. vagy más kifejezéssel élve. talpra állt. megtelik örömmel. Rég hallottam erről egy történetet. amikor észreveszi a lelkész tekintetét. és elmondja. 2010. 11. és torka szakadtából kiáltja: Nem kell a tyúkhúsleves. s önmagamat se hitegessem féligazságokkal. És azért. hogy mégis. és az Általad is kincsnek tartott értékek gyűjtése szívvel-lélekkel. okt. az azok gyűjtésére áldozott életet. bűneink bocsánatáról. A szolgálat végén a lelkipásztor magához hívatja az örömtől sugárzó tekintetű kisfiút. és melyek azok. nem imádjuk a földi kincseket. hogy mi az elsődleges kincs számunkra. Az egyszerű gyermeki szívet annyira megragadja a hirdetett ige. Egy csoda révén meggyógyult embertől szinte természetesnek mondható ez a magatartás. rámenősebbek. akaratod teljesítése. amikor ezekért küzdünk.fejtegeti. az örök élet ajándékáról. Sokszor az igehirdetőnél jobb példákat tudunk felsorolni. Másnap Slajmi szokásos helyén ül.

mégis. szerda – Kálmán Zsoltár 27. mindenben Téged. mely körülöttünk van. Minél többet látunk a teremtett világ csodáiból. a szenvedésnek is határt szabó bölcsességét. kedd – Miksa Jób 38. mondhatnánk. amit nem ismer. akinek házában szeretne lakni élete minden idejében. hogy Isten. a szenvedésben is a Mindenható jelenlétét. akiről fennebb vallja. vagy beletörődő életek. oda helyezik. akik nem ismerik az Urat. annál jobban csodáljunk Alkotónk hatalmát. hogy mit adjon a fiókáknak? Az ösztöne. ez az Isten mondja: jöjj elém. Ahogyan ezt megteszik. legtöbb esetben pedig ma sem lehetséges megválaszolni. azok nem örvendeznek az ilyen 165 . hogy találkozott egy Névvel és ennek a Névnek hatalmával. hogy nem perelünk Istennel.41: Ki szerez eledelt a hollónak. amiket általában mondanak az emberek. Isten minden pillanatban munkálkodó gondviselése szükséges hozzá. A programokat pedig telepítik. mert nincs mit enniük? A természet Istent dicsőíti. hogy mennyire keveset tud. csak feltételeznek vagy elhisznek Róla olyanokat. Te ezekre a kérdésekre is bizonyára ismered nem csak az okot feltáró válaszokat. ha csupán áramhálózathoz csatlakoztatjuk. így békességet nyerni. mellyel ezeket megalkotta és fenntartja. mint egy előre telepített számítógépes program. az egyre gyakrabban változik. Ki szerez eledelt a hollónak? Ő maga. hogy Ő világossága.8: Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! . hanem ismered a megoldást is. ugyanakkor felhívja figyelmünket a Te hatalmadra és gondviselő szeretetedre. Pedig reformáció ünnepe is közeledik. Isten sokezer éves kérdéseit ma sem könnyű. Azt igyekszünk mi is komoly arccal „végigcsinálni”. nem szokott megfelelő operációs rendszer kifejlődni egy minden komponenssel felszerelt számítógépen. annál inkább látja. egyáltalán a fennmaradás mindennapos küzdelmében. mi illik és mi a rend az alkalmakon. rohanásunkból meg-megállni. amikor fiókái Istenhez kiáltanak. hasonló kérésre. és mégis. hogy tiszta szívvel örvendezhessünk orczád előtt. No. az honnan van? Olyan az. A templomban ugrándozó ember annak előtte. És ez csak egy a millió és millió csodából. Azt tanultuk valamikor és tapasztaljuk azóta is. Alkotójáról beszél. megőrizni és megtartani. Uram. könyörgök. És honnan találja meg? Ki tanította meg neki. segítsége és életének ereje. hogy ösztön. még sántán találkozott két emberrel. biztonságban lenni. 12. ha megzavarják holmi gyógyuló emberek a liturgiát. A történet lelkésze is tudta. URunk. táplálékszerzésben. hanem hallgatva csodáljuk a gondviselést. állíts talpra engem. reménységgel élni. mindig a legutolsó variánsra esküsznek. nem bizonygatjuk többé a magunk igazát. és kóvályognak. És mindenért nagy Neved magasztalni. csak búskomor arcok. És annál inkább magunkévá tesszük Jób magatartását is. 2010. és nagy szeretetét. Mert arról beszél itt Dávid. hogy nincs Alkotó. ahogyan magukat tudósoknak tituláló emberek igyekeznek bizonyítani. Segíts. és meglátni mindenütt. hogy még milyen sok minden van. elgondolkodó tekintetek. Sokszor nevetséges. állíts talpra egyházunkat és egész népedet. okt. URam! Naná – mondanák a fiatalok. természetesnek tartunk. A farizeusok nem szeretik. azt. okt. 13. melyet megszoktunk. Istenünk. annyi csodával vettél körül minket. Hol vannak az ugrándozó keresztyének? Miért marad el életemben a kitörő öröm? Uram. színes világod életünket szépíti. közömbös. 2010. mely irányítja az állatot veszedelemben. Azoknak. hangzik az egyszerű válasz. hogy minél többet fedez fel valaki. de ennél is fontosabb. de mi az.szívem így válaszol: Színed elé járulok.öröm sincs.

Ő Isten legcsodálatosabb titka. 166 . vallásra. mit jelenthetett csak párszáz évvel ezelőtt is. hanem többször. siet az ő Istene elé. és Tőled kérem és várom a segítséget mindenben. hozzátenni nem. Nem. az. unokák hívását fogadom ezzel az igei felelettel. hogy miként fogadom hívását. Leveleim között másik kettőt olvasok naponta. vagy idősebb korban a gyermekeim. aki Vele közösségben él. hogy minden bölcsesség és ismeret birtokában legyen. Isten megszólítását hallhatjuk. amely az emberek hagyományához. Egy kérdésem van. valószínű. észre sem veszi sokszor az istenfélő ember. nincs igazi bölcsesség Nélküle. 14. Én is így szeretnék. önmagam felé. hiszen szívesen találkozom velük. hanem. az első felugró ablak az egyik napi igemagyarázat. Nincs egy pillanat sem Krisztus nélkül. az olyan szinten van megfogalmazva. az egyszerű emberek pedig nagyon ritkán találkozhattak Isten üzenetével. mennyire be akarnak minket is fogni ebbe az építkezésbe. hogy vigyázzatok. minden bölcsesség. nem megyek nagy örömmel. A Bibliát sem hanyagolom el. nem megfelelően dolgoztam.3: Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Jézusom. hanem mindig Benned maradjak. Hiszem.hívásnak. és a mindennapi rendtartás szerint figyelek-e. ragaszkodj vallásodhoz. amikor Te általam munkálkodsz. milyen csodálatos dolog találkozni lélekben Istennel. az nagy örömmel fogadja ezt a hívást. 2010. halkan hozzátesszük. a világ elemeihez. csütörtök – Helén Pál apostol levele a kolosséiakhoz 2. teljesen függetlenül Istentől. hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel. hogy naponta olvassam. aki szereti az Urat. sőt. vagy úgy. legalábbis az úgynevezett keresztyén Európában Őbenne alapozódott. vagy szó szerint színed elé járulok. nem így van. kicsit azért sejtjük. de ezen felül minden művészet végcélja Isten magasztalása volt. Ha viszont szüleim hívnak. annak minden részletével együtt. hogy ne a világhoz igazodjam. olvashatjuk naponta nagyon sok forrásból. igyekszem. Évszázadokon keresztül minden ismeret kiindulópontja Krisztus volt. Uram. hogy csak idézni lehet. sőt. És ma az ember arra törekszik. én ma is Veled szeretnék lenni mindenütt. tanulmányozzam. legyen. Szépen épül a Bábel tornya. de csak szíved mélyén. Istenre. Ma nehezebben értjük ezt az örömöt. ezek csak amolyan fogalmak. okt. A legnagyobb bölcsesség és a legtökéletesebb ismeret Krisztusban van. Krisztus csak szívedben őrzött név. hogy színed elé járul. Jó. de túlozva. ha nagyon akarod. hogy Veled nem szégyenülök meg. Benne és Általa jutunk el a valódi élethez. amikor templom és istentisztelet nem volt minden faluban. és nem Krisztushoz alkalmazkodik. hiszen Tőle származnak mindezek. Ma sokan elítélik ezt. hitedhez. Segíts. akkor másokat is a teljes és valódi ismeretre és bölcsességre hívogatsz. Ki számomra Isten. nem minden ok nélkül. Pár verssel lejjebb figyelmeztet az apostol. aki tudja. milyen lelki erőt. A hited az csak amolyan szabadidős lelki bizsergés marad. ez a kérdés dönti el. lelki feltöltekezést jelent ez a találkozás. hogy Krisztusban lehet eljutni a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára. nincs valódi ismeret. hogy valamit elrontottam. De az. aki szívéből mondta. örömmel megyek. Amit Pál mond Krisztusról. legtökéletesebb kijelentése. mint Dávid. Ma már Isten hívását közvetítik a harangok minden héten nem is egyszer. Ha a munkahelyen hívat magához a minőségi ellenőr. elmarasztalják az egyházat a történelem jó néhány századáért. hiszen a mai élethez nincs szükség hitre. hogy hívásodra megszokásból. hiszen azt írja. hogy jövök. dorgálást kaphatok érte. amikben nincs igazi bölcsesség és nincs valódi tudomány. amikor a számítógépet bekapcsolom.

Jobban hangzik. a részletkérdések sem elhanyagolhatóak. akik megtapasztalták. és nem szeretne semmivel Téged megszomorítani. mert az örök élet is azt jelenti. jobban értünk. megfelelő érvelésre. Túlbonyolítottuk a hitéletet. nélküle nincsen élet. Áldalak. és talán további mérföld is. mi már tudjuk. vannak lépcsőfokai a hitéletnek. hogy hosszú fejtegetésekre. Behívni az életemben pedig nem jelent valamilyen titokzatos szertartást. Jézus Krisztus nélkül pedig ugyanennyire egyértelmű. de még önkéntes segítő munkával sem. És akkor a szerint élek. hogy az ige ígéretei ma is érvényesek. kiszabadítja a foglyokat az ÚR. Istennek legyen hála. hogy én vagyok az élet. Jézus Krisztus az élet. irgalmas és látja az Őt kereső emberek életét. kenyeret ad az éhezőknek. Örökkévaló Atyám. hogy Jézus Krisztus Isten Fia. sok féleképpen lehet megközelíteni. Valóban vannak kérdések. szombat – Gál Zsoltárok könyve146. az ige tanulmányozása egyértelműen hasznos. az Istennek való engedelmesség. sem napi 35 Miatyánk elmondásával. Jézussal élek. Ő ma is hatalmas.12: Akié a Fiú. Jézus Krisztus. Istenünk nem változott meg. Nélküle. csak ezúttal már tökéletességben. Ha már egy ideje olvassuk az Írásokat. Sem bánatomban. hogy elhiszem. hogy csak Istenben 167 . Meg aztán van megtérés és van megszentelődés. nehéz feltételek teljesítése utáni beavatást. péntek – Teréz János első levele 5. hogy Isten meghallgatta könyörgését. azóta sok mindent másként látunk. Világos. Ő velem van. aki azt mondta. mintha túlságosan egyszerű lenne a hitben való megmaradás. A zsoltáros ezt úgy tapasztalja meg. köszönöm. okt. hogy pillanatra se feledkezzem meg. Néha mi sem. minden istenfélő embernek mindennapos szüksége az. az éhezőkről. okt. bűn nélküli világban és szemtől-szembe való látásban. ami Isten szerint is életnek nevezhető. ha azt mondjuk. hanem inkább a mi kételkedő magatartásunkkal. Isten ma sem feledkezett meg az elnyomottakról. Ez pedig az élet gyökeres átalakulását eredményezi. Nem a naiv hittel van a gond. Uram az életért. hogy nem ilyen egyszerű. az élet sincs meg abban. hiszen a tanulmányozás nem volt hiábavaló. jól értsen. szabad időmben. van első és második. akiben nincs meg Isten Fia. hogy túl naiv egyes bibliai emberek hite. sem szűz Máriával. csak Vele lehet életem. sok oldala van a kérdésnek. hogy nem vagyok egyedül többé. Nem mindenki szereti. sőt örök életet adtál Fiadban és Fiaddal. mint aki tudom. Ne legyen félreértés. Add. Sem szent Péterrel. sem harcaimban nem vagyok egyedül. elemző magyarázatokra van szükség. A lényeges kérdések azonban egyszerűek. de úgy is bibliai. azé az élet. hogy Te bennem élsz. sok szép példa van ma is olyan egyszerű emberek életéből. nem hiszünk az őszinteségében. a foglyokról. Ő. Egy örök élet is. hogy tied vagyok és Te vagy életem ura. 15. sem abban. hogy életet. és őt behívom az életemben. mely Neked engedelmeskedik.2010. az élet lakozik bennem. hogy Ő velem van. annál inkább alázattal és hálával megköszönni. Ő én bennem. hogy én Őbenne. akaratod szerint cselekszi. s ha valaki egyszerű engedelmességgel követi az Urat.7: Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak. nyitott őszinteséggel megvitatni. hogy nincs. azaz nincs. érthetőek. ezekbe szívesen belekezdünk. hogy közösség Krisztussal. hanem egyszerűen azt jelenti. sőt. Ha hiszem. Megváltóm. egyértelműek. 16. egyenes beszéd. nincsen semmi okom dicsekedni. Néha úgy érezzük. de ugyanúgy velem van örömömben. akkor azt is ki kell emelni. s ez teljesedik ki majd az örökkévalóságban. amiket szükséges részletesen elemezni. én pedig olyan életre törekedjek. 2010. Jézus.

segíts. vagy bármi más. ami nem az Urat magasztalja. olyan vagyok olykor. egyszerű és okoskodásoktól mentes hittel. nem pedig emberekben. Isten nélkül az emlékezés öntömjénezés. mint az. Isten akkor arra vezette utamat. mert akkor talán másként láttuk a világot. mindig az Istenre mutat. sőt. Sok beszámolóban. Emlékezünk. még akkor sem. Egy idő után mi is elkezdjük használni. mert sok minden volt számunkra alkalmasabb. Isten adta a bölcsességet és vezetést. ha azok hatalmasak. noha korábban sokszor unalmas volt számunkra őket hallgatni. ellenvetéseinek sokasága. mikor. 17. amikor beszámol arról. de részletesen el tudják mesélni. szívesen mesélünk tapasztalatainkról. hogy aznap történt az is. mintegy másfél órában arról. hogy Jézus mindig vele volt. aki malomba jár. elmélkedem kezed alkotásain. hitetlensége. akkor hiszem. vasárnap – Hedvig Zsoltár 143. hogy Te ma is igazségot szolgáltatsz. hogy a hitetlen emberek számtalan gúnyolódó és rosszakaratú kérdésével találkozva minden nap. Van azonban egy lényeges tanítása a mai igének. hogy mi volt a reggeli. Az elnyomottak. amikor a „bezzeg az én időmben” kezdetű mondatok kezdődnek. emberi dicsőség keresése. Ő volt az. aki mindent megtett. Az emlékezés során Dávid nem önmagára figyel elsősorban. hogy nem ő volt az. Atyám. Jó Atyám. hogy visszatekintve életútjára. nemrég volt alkalmam hallani egy hetvenes éveiben járó ember beszámolóját. emlékezve azt fedezi fel. Mert régen másként volt. Így szeretném látni én is a múltat. egyre gyakrabban vesszük észre. mert ott volt. plakát formájában is sok helyen látható. hogyan kezdte az első napját. hogy az Úrnak gondja van ezekre? Ő tudja hogyan. hogy Isten akkor azt a gondolatot adta. naiv hittel. A Biblia is nagyon sokszor említi a régi dolgokat. hanem Isten cselekedett általa. át kell adni a következő nemzedéknek is a korábbi események üzenetét. hogy amikor munkába állt. hogz minden kételkedés és hitetlenség nélkül áment mondjak ígéreteidre. Ilyenkor mindig ott van a hála is az emlékezésben. a rászorulók ma is Isten gondviselését élvezhetik. életünk dolgairól. hogy ezelőtt 50-60 évvel mi történt. akaratlanul is belepi hitemet e világ atmoszférája. Ha mindezeket tiszta szívvel vallom. Sokan ismerjük a „Lábnyomok” című verset. vezette sorsunkat. Ennek szerzője arról ír. mint Isten cselekedeteinek sorát. hogy Isten népének emlékezni kell. Ahogy telik az idő. 2010. nem saját tetteit sorolja. több helyen olvasunk felszólítást arra nézve. Így érzem néha. okt. előkelők. Gyakran figyelhetjük meg azt is idős embereknél.bízik. Isten munkálkodik. még arra is. Pál is hangsúlyozza leveleiben. 168 . hogy a mi Istenünk ilyen kegyelmes. hogy milyen eredményes volt a szolgálata. hogy nem emlékeznek arra.5: Visszaemlékezem a régi napokra. hogy szüleinkhez hasonlóan viselkedünk. ezek pedig hálára és Isten magasztalására indítnak ma is. Minden fiatal unja. szeretném a Te szavad ma egyszerű és alűzatos hittel fogadni. átéléseinkről. és noha semmit nem tesz. illetve ha azokról is említést tesz. régi események említésekor olyan jó hallani. aki erőt adott és segítséget nyújtott. gondot viselsz ls szabadítást ajándékozol. kegyelmének tetteit. és minden emlékezés alkalmával tulajdonképpen Isten cselekedeteiről kell beszélnünk. lelkisége. úgy rendezte az Úr. mégis rárakódik a fehér liszt. földileg erősek. aki cselekedett. El tudom-e hinni. kivel. stb. az elesettek. sokszor visszasírjuk a régi időket. és a legnehezebb időkben vállán hordozta őt. végiggondolom minden tettedet. hogy őszintén és hitelesen mondhatom a zsoltárossal: Dicsérjétek az Urat. és annyi áldással gazdagította életünket.

hogy ne így legyen. valahányszor erre van szükségem. szeretetben és a megjobbítás céljával elmondott dorgálás. Visszatérése utáni első szolgálatára talán jobban készült. hogy vigasztaljam. mint azelőtt bármikor. Ez a beszéd sértő. a szamár is urának jászlát. akik megedződtek általa. figyelmeztet. Ma nem divatos. hétfő – Lukács Ézsaiás könyve 1. mint régen. okt. mondom sokszor. Sok ilyen gondnokra és sok ilyen gyülekezeti tagra van szükségünk. és az is rögtön eszembe jut. hogy az emberek tagadják a bejt. a butaság szimbóluma. hogy Te vagy gazdám és Uram? Dorgálj engem. a szamár. 19. mert nagyon sok a bűn. az Ő bocsánatát. mit tett veletek Isten. mint egykor Dávid. aki nehézségekkel küzd. ezzel is bátorítsam a szenvedőt. később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak. mennyi csoda. amikor dorgálja övéit. annyi minden van. sértődötten visszavágnak. 2010. Dorgál az Isten. sajnos sokszor még az egyházban sem. amit tudok. Talán még imádkozom is az illetőért. hogy tisztíts meg engem izsóppal és tiszta leszek. Az eredmény pedig a bűnben való elmélyedés. ahogyan bánt veletek az Úr. de valahogy mégsem fogadom el egészen. onnan szabadulva a gyülekezete visszahívta és fogadta a szolgálatba. 169 . ha valaki változásra szólítja felebarátját. amikor elfelejtettétek. hogy felismerjem téves útaim és visszatérjek a Veled való közösségre. megerősödve lépsz majd tovább. Egy nyugdíjas lelkipásztor mesélte el. de olyan nehéz adott esetben alkalmazni azt. egyszer. és tegyetek róla. érezve a visszafogadó gyülekezet teljes nyitottságát és szeretetét. Tudom. népem nem ért meg engem. hogy miután hitéért és a gyülekezetben végzett lelki építő munkáért a régi rendszerben börtönre ítélték.3: Az ökör ismeri gazdáját. akkor is. dorgáljon minket tisztelendő úr.2010. mégis… Ha valakiről hallok. a fenyítés csak pillanatnyi. okt. milyen kegyelem fedezhető fel mindabban. vajon én értelek-e? Életemmel bizonyítom-e. aki így imádkozott. hogy ki a ti uratok. őszintén szól hozzánk. mert lát még esélyt arra. jön a békesség gyümölcse és hitben megedződve. de az élet megy tovább. első gondolatom. nem tesz az jót nekünk. rejtegetik a bűnt. Megdöbbenve hallgatta a hitben járó gondnok szavait. hátha. mert még mindig szeret. aki a dorgálást kéri. mint ti. visszatérünk Hozzá. feddjen. Miért. Mintha azt mondána ezzel az igével az Úr. mekkora hatalom. Azért sajnos. az kell nekünk. Uram. Olyan nagyon sok rossz példa van a mindennapokban arra nézve. Elmémben végiggondolom. 18. mi volt benne hiba? Válaszolt a gondnok: Szidjon. de még nem mondott le rólunk. Isten fájdalmas őszinteséggel mondja ezt a fájdalmas megállapítást: itt vagytok most. hanem keservesnek. ez a prédikáció nem volt jó. túlteszem magam a gondokon. kedd – Nándor Zsidókhoz írt levél 12. a lehető legnagyobb szeretettel hirdette Isten igéjét. a tiszta és egyenes beszéd. most. és annak is kell lennie. ami elvonja figyelmem. hogy az oktalan állat.11: Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek. aki látja a bűnt és nem akar megalkudni vele. esetleg. vezetését és erejét a változásra. hogy idézzem ezt az igét. kétszer. bátorság. és keresni az Urat. ne simogasson minket. Egészen más. talán egy kicsit lehetne próbálkozni másként. mert a szeresd felebarátod. sok szenvedéssel. mindig népének javán fáradozik. szenved hitetlenségünk miatt. amikor jómagam vagyok ebben a helyzetben. Innen kellene kimozdulni. Sértődjetek meg ezen. Kitartás. Szolgálat után a gondnok azt mondta neki: tiszteletes úr. Isten pedig mindig őszintén beszél népével. hogy megváltozunk. de Izráel nem ismer. sajnos. és mellette az ökör is különb.

hogy akarata szerint tudjunk élni. ami igazán javunkra van. legtöbbször hiányzik belőlük Isten akarata. hogy a gyermeket sem megdorgálni. hogy megerősítsen. hogy Ő szeret minket. hogy mi tudjuk. arra. az Ő megbízásából cselekszem és beszélek. add. Uram. Istenünk úgy nevel minket. Az igazság az. de olyan nehéz követni hitüket.mint magad parancsát nem teljesítem. azt is. a Lélek munkája. és reménységgel és kitartással várjam a békesség gyümölcsét. 21. 170 . juttasd eszembe ezt a kicsiny. Még a nehézségeket is arra fordítja. hogy nem lehet fenyítés nélkül egészséges hitéletre felkészülni. 2010. kérlek. hogyan akar átsegíteni a pillanatnyi nehézségen. Ami lassan. mert amit tanításod szerint kérek. üsse meg magát. akikről könyveket írnak. hogy az Ő szándéka szerint. ami ettől eltérő. De tudom. ahogyan irányítod életem. áldását. vezetését. hogy az mindig javunkra van. vezetése. mint a másokéhoz. hogy Isten a leghatalmasabb. de még csak figyelmeztetni sem szabad. szerda – Vendel János evangéliuma 14. amikor másként viszonyulok saját nehézségeimhez. 20. de még ezzel a kéréssel is azért fordulnak az Úr felé. de egyre láthatóbban kibontakozik. hogy Ő mire tanít. hogy sokkal több meghallgatott imám is lesz. vagy magától Jézus Krisztustól kérjük. és kéréseik. amikor fenyítsz. mert az bűn. ezért azt gondoljuk néha. gyakran hallok embereket panaszkodni. Valakinek a nevében járni követségben azt jelenti. hogy így imáim is sokkal inkább akaratod szerint valók lesznek. sőt a legjobb. amit kívánunk. hogy lehet-e Istenhez imádkozni úgy. Nem szeretnénk ilyenek lenni lelkiekben. Ez nekünk is jó. ez egyezik-e a Te akaratoddal? Hiszem. az nem sok jóval kecsegtet. mint a gyermekeknek mondott példában. Általában ezekben a kérésekben csak önmagukra tekintenek. hogy neeeeem. hogy kérem Istent. kérnünk kell bocsánatát mindazért. akik teljes önfeláldozással tudnak mások felé fordulni. azokban főleg. amit Jézus Nevében kérünk Tőle. Hiszem Uram. sem fenyíteni. hogy Ő mindent megad nekünk. Így jöhetek Megváltómhoz is. 2010. megteszem. hogy alázatosan elfogadjam azt. hogy a padtársam essen el. Tanításában elmondta. milyen nemzedék nő fel szemünk láttára. Még emberektől sem. Nem lehet akármit kérni Istentől. hiszem. csütörtök – Orsolya Lukács 12. mert ez gátolja a kibontakozását. Legyen áldott mindezekért szent Neved. Sajnos. Nem gonosz kérések ezek. életvitelével megmutatta. A világi gyakorlat is mutatja. melyeket én kell megharcoljak. hogy Isten nem teljesítette kéréseiket. okt. életét akkor sem a vagyona tartja meg. Uram. hogy Nevedben ilyet nem kérhetek. Csak ezt tudatosítsam minden helyzetben. kéréseink nagy része önmagunkra néz. kérnünk lehet segítségét.15: Ha bőségben él is valaki. saját terveink megvalósításához kellene Isten segítsége. Legtöbbször betegségből való felgyógyulásért imádkoznak az emberek. Gyermekeknek ezt úgy szoktam magyarázni. Isten pedig mindent megad nekünk. Jézus Krisztus. hogy így sok fölösleges kérésről már magam is megértem. okt. hogy felgyógyulva ismét régi életüket folytathassák.14: Ha valamit kértek tőlem az én nevemben. amikor azt hirdeti a világ. és minden hívő keresztyén tudja. És még jobban figyeljek az Úrra. mire figyelmeztet. de fontos kérdést. azt is tudjuk. hogyan kell éljünk. fájjon neki és dagadjon meg az orra? Nevetve szokták kórusban mondani. önmagukért éljenek. azt megadod. Csupán csodálni tudom azoknak életét és hitét. mégis. Imádságaink és kéréseink elsősorban erre kell tekintsenek. Aztán mindenféle anyagi javakat kérnek. mielőtt bármilyen kéréssel Hozzád fordulnék: vajon ezt a Te Nevedben kérhetem-e. pedig annyira kérték.

Nagyon sok alkalommal csodálkozunk. Milyen csodálatos ezt kimondani. hogy ha bőségben élhetnénk. hogy mennyire boldogtalanok és boldogtalanságukban milyen butaságokra vetemednek nagyon sokan azok közül. hetekkel előtte a gyermek elkezd készülni. hogy milyen lesz a földi élet után. amikor látjuk. csak azt. hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz. okt. tudatosítsuk újra: megtart engem Krisztus. sok a bűn. minden egyéb kérdés megoldódna. Tulajdonképpen a hívő keresztyének. hogy miként dohányozhat egy orvos. leírni. sem pedig a bőséget. ez Isten ajándéka. bármit. akiknek életében földi kincsekből és élvezetekből nincs hiány. hogy valamilyen szerrel élni mennyire káros. hogy velünk van Isten. Ez tény. ő minket gyermekeivé fogadott és akként is bánik velünk. hogy Istenhez tartozunk. hogy szolgáljanak vele Isten dicsőségére és embertársaik javára. de nem is képzeltük. De még nem járt ott. Noha felnőttekként nem úgy viselkedünk. Látjuk. néha azonban magunk is ugyanazt tesszük. szívükben azzal az örömteli. Korlátozza képzeletünket az. hogy tudjuk. aki a dohány miatti súlyos betegeket kezeli. elmondták neki. de még nem lett nyilvánvaló. az is. 2010. tudjuk. Tudjuk. mi pedig az Ő akaratát keressük. hogy hova mennek majd kirándulni. a földi kincsnek. Annyira szép. minden cselekvésünket ez határozza meg. amit 171 . vagy ezekre törekszik minden áron. áldozni. ha valaki ezekbe veti reménységét. nagyon gyakran mondjuk mi magunk is. egy sziklát. kimondhatatlanul dicsőségesebb lesz Isten Országa. hogy mi Isten gyermekei vagyunk. mégis olyan nagy jelentősége van még mindig életünkben a bőségnek. hogy ennyire szép. hogy mivé leszünk. szebb. mint az a gyermek. Életünket nem a vagyon tartja meg. Isten gyermekének lenni csodás ajándék. Persze. hogy azt tegye? Érthetetlen. Gyakran bánkódom amiatt. akinek szülei sokat meséltek arról. Ma viszont aligha van olyan ember. láttuk talán fényképen is a helyet. ahol tiszta szívből kimondható. hogy véges az értelmünk. Már a földi életet sem teszi a pénz. annyira kívánatos az olyan közösség. de szívünkben ugyanez a reménység kell legyen. aki Isten igéjének gyakorlatban való beteljesedését ne ismerné. ilyen csodálatos. mint egy nyugtalan. Ha mindenki előtt nyilvánvaló. Naponta hangos a média arról. a kényelmes életnek. és olyannak fogjuk őt látni. Ha meglátogatunk egy új helyet. mégis titokzatos örömmel várják a jövőt. akit meg lehet győzni. ami kevés idő múlva történik majd vele. hasonlóvá leszünk hozzá. miért van olyan sok fiatal. az életünk rendben lenne. amennyire el tudja képzelni a jövőt. Érthetetlen. Egészen más ott lenni. másként nem is tudjuk életünket elképzelni. hogy valami nagyon szép és jó az. egy barlangot. hogy az emberek nem tanulnak a hibákból és a tapasztalatokból. 22. Isten igéje nem ítéli el a földi javakat. hanem Jézus Krisztus. a vagyon boldoggá. Istennek legyen hála olyan életekről is tudunk. amilyen valójában. mert minden tény ellenére mégis azt képzeljük. Napokkal. amikor bőségre törekszünk. sok a feszültség. mondjuk másokra. minden percünket. a gyermek teljes hitelt ad szülei szavának.2: Szeretteim. akik élő reménységgel tekintenek az örök életre. a mennyeit pedig hitben fogadjuk el. és elfogadja. békesség és harmónia venne körül minket. Egészen más. hogy a földi életet ismerjük. péntek – Előd János első levele 3. Most Isten gyermekei vagyunk. már-mát várakozni nem bíró gyermek. mégis. de nincs pontos ismeretünk annak minden részletéről. akik messze az átlag fölött rendelkeznek anyagiakkal. Azt viszont mi is csak képzelni próbálgatjuk. Nem könnyű megérteni. életet és örök életet pedig végképp nem adhat. most Isten gyermekei vagyunk. hogy hallottunk már részletes leírást. hogy ott milyen szép lesz. akiknek a földi vagyon eszközzé lett. mint bármit. egy szorost. ez a jelen életünket meghatározó valóság. Hajlandók vagyunk ezek megszerzéséért fáradozni. hogy a közösségben nincs minden rendben. és mennyi jóban lesz ott része. még mindig csak szülei elmondása alapján képzeli el.

és úgy gondolom. azt hiszem. a követendő példa kedvéért is. szeretetszolgálatot végzünk. Akkor kezdem magam furán érezni. 23. egyszerű tényként elmondja az apostol. amit tehetek. Pál elmondja. Azért is. A legcsodásabb pedig az. minthogy várjuk. Az istenfélő emberek nem tökéletesek. minden jelzős szerkezet nélkül. növekedjen. akik a ránk bízott kevéske feladatot igyekszünk hűséggel végezni. Uram növekedést minden vetésre. aki a növekedést adja. igyekeztem jó vetőmagot vásárolni. Templomokat építünk. A dicsőség keresése is az újjászületett embereket is megkísértő próbatétel. megerősítjük az üzenetet. Valaki úgy fejezte ezt ki. az sem. sem hótakarót. Ma is így van. kiváló erényeit. utána pedig hosszú percek. a növekedés Atyja.meg tudunk ma fogalmazni. hogy jönne már el a Te Országod. és nem utolsó sorban lelki támasszal. a mi Istenünk pedig a nagy csodák Istene. Hogy szeretnék néha embereket meggyőzni. vagy lehet. legyen vége minden rossznak. aki már vetett gabonát. ezzel pedig véget ért mindaz. idézi a reformátorokat. nehézség. napról-napra. hogy kikeljen. talán így is fogalmazható: vártam a jó időt. hogy megsegítette. aki ültet. hogy a mai református egyház is. vagy egy előadásban gyakran emleget a szerző neveket. hogy jobban megérti az üzenetet. Apollós is tette azt a feladatot. hanem naponta kell megküzdjenek régi természetük megannyi kísértésével. amit megbízatásként kapott Istentől. akár szorgos kezek munkájával. és a gyülekezetektől. akár adományokkal. hogy neki megvolt a maga munkája. hogy ezeket megtehettük. amikor valaki két rövid mondatban hálát ad Istennek. Adj. mert mennyi ismeret összpontosul benne. Úgyhogy az sem számít. Ha egy dolgozatban. nő az előadás. a gyülekezetekért küzdünk. megfelelő időben elvetni a magot. A hasonlat is csodálatos. hogyan munkálkodtak. küzdelem láttán felsóhajtok. mostantól aratásig. Mégis. hogy lesz jövő nyáron aratás. ezekben voltak támogatóink. aki öntöz. vagy hosszasan sorolja egy-egy személy pótolhatatlan tevékenységét. néha fél órákban emlegeti a sok dicsérendő nevet. Uram Jézus. Ezért mi csak szolgák vagyunk. kerestem traktort. vagy akár korunk nagyjait. sem álszerénység. hogy három piedesztált építene. öntözünk. azért is. kegyelme. mert a „nagyok” véleményével egyezni komoly tekintélyt kölcsönöz ma is. emberileg. a dolgozat értéke. sem meleg tavaszt. az élet kihívásaival. egyet Pál apostolnak és egyet Kálvin Jánosnak. A növekedés és a termés pedig Isten csodája. Jövel. idejében esőt. de a növekedést az Isten adta. egyet Jézus Krisztusnak. kalászt növeljen és termést hozzon a vetés. ha nincsenek meg az Isten ajándékai. ajándéka. az Ő gondviselése. 2010. hogy látni fogjuk a maga teljes valóságában és dicsőségében a mi Urunkat. Nem tudunk telet hozni. Minden hiába. okt. néha a sok baj. hogy nem helytelen a kellő alázattal megemlíteni. az egyházért. Ma azonban várakozással és örömmel a még teljesebb öröm hitében mondom: jöjjön el a Te Országod. imádságos háttérrel. Semmi garancia arra. hanem csak Isten. 172 . Apollós öntözte. hogy az Isten útjaira térítsem. semmit. felszántattam a földet. Péter apostolhoz hasonlóan három hajlékot. szombat – Gyöngyi Pál első levele a korintusiakhoz 3. Jézus Krisztus. fel kell ismernem Pál bölcsességét: ma tesszük az Istentől kapott feladatunkat: vetünk. hogy törekszem. Uram. de semmit nem tehetünk jövő nyárig. a világ sok csábításával. hirdetjük az igét.6: Én ültettem. Nincs ebben sem dicsekvés.

mert ezért szeret majd Isten és a mennybe jutunk. csak mérhetetlen fájdalom. 24. Imádkozva sírok és kiáltok Hozzád. hogy nem kicsi a baj. romok és sebek mindenütt a lelkiekben. 2010. Szenvedése lelki. Úgy hiszem.20: Nézd. egyházadért. hogy meglesz a jutalom. Nem elég csak szomorkodni. óh. miután elfogadtuk a kegyelmet. kegyelemből. hogy hova juttattuk magunkat. A nép javát fogságba vitték. az ország pusztulását személyes tragédiaként éli meg. jócselekedetekről. hogy a földön nem mindig felelnek az emberek jóval a jóra. gyermekeid sorsáért. Mindenható. Ha viszont a jót tesszük. reménytelenség és kilátástalanság uralkodik a szívekben. Isten azonban ezeket a tetteinket nem felejti el. szánj meg minket. zilált. de igyekszünk kiigazítani szeretettel a tévedéseket. utána pedig okulás céljából mondja el mindenkinek. Ha pedig a mai igét. hogy változtassanak életmódjukon. Kimondva. Ha lehet. Amikor a lelki sötétség jelei mutatkoznak. háborognak belső részei. amint az ige is tanítja. de annyira mély. nincs ma már súlya egy ilyen kifejezésnek. hogy Isten jó tetteinkért üdvözít. okt. Két dolgot azonban ne feledjünk. hogy amit vet az ember. de akkor is nagyon fáj. Istenünk. Nem nézünk le az ilyen hitéért senkit. Jeruzsálem miatt. ne lankadjatok el. Ezért is fontos az egész Szentírást olvasni. a bűn miatt időnként ellentétes a következmény.2010. nem csak a jól is mert történeteket idézni. Könyörülj rajtunk. népedért. Jeremiás Isten népe miatt nagyon szenved. hanem megjutalmazza. bármilyen kérdéskörben. Vagy talán úgy helyes. 25. hogy minket nagyon bánt a lelki sivárság. belsőm háborog. vagyis a mennybe csak Jézus Krisztusért lehet bejutni. a város és az ország romokban hever. Isten népe miatt bánkódik ennyire. a Biblia írja. Nagyon leegyszerűsítve a Biblia nem tanítja. rettenetes szenvedés. nem elég az. és nincs szenvedés. Ezt a fájdalmát Istennek sírja el. megvan a következménye. a jó és Isten akarata szerinti cselekedeteink következményeket vonnak maguk után. hogy egész teste beleremeg. könyörülj a Te engedetlen gyermekeiden. és mit kell megértsünk. Mostanság nem tudjuk a fokozást kifejezni. nem tették. Ajjaj. ideje van a sírásnak. hétfő – Blanka Krónikák második könyve 15. Azonban azt sem tagadjuk. itt nincs felesleges túlzás. Az egyik a mi cselekedeteink oka. ebben a hitükben meg is erősödnek. A jelen állapot miatt csak sírni tudunk. 173 . Nem hiszem. sokan életüket vesztették. Láss meg minket. Hiszen ez természetes. a lelki élet sok hasonlóságot mutat a romokban heverő Izráel és Júda képével. Isten próféták által figyelmeztette népét. vasárnap – Salamon Jeremiás siralmai 1. És ez fáj. hogy mi Isten akarata.7: Ti azonban legyetek erősek. aki ennyire fájdalmasan kiállt. Jeremiás vallomásában azonban érezzük. vergődik bennem a szívem. a szíve pedig vergődik. érvényes ez a jó tettekre is. néha kimondatlanul. Jogos a büntetésünk. de sokan ezeket vallják. milyen nyomorult vagyok. mert az Írás egészéből érthetjük meg legjobban. URam. azt fogja aratni is. ezt feltételezik Istenről. és nagy lett a baj. Romokban az erkölcs. mert Isten megbüntet. és relatív jólét is jellemzi sokunk mindennapjait. és Hozzád kiáltunk. Már itt a földön megvan az első jutalom. Ma. mindezt Isten elé kell vigyük. kibeszélhetetlen nyomorúság. hova jutottunk. akkor az nem értelmetlen cselekedet. Nézd Uram. az egész ember egy hatalmas és fájdalmas kiáltás. hanem igazán komoly a fájdalom. okt. amikor szabadságban élünk. Rettenetes állapotban lehet az. vagy ehhez hasonló igéket olvasnak. mert tetteiteknek meglesz a jutalma! Ne tegyünk rosszat. tegyünk jót. íme. üdvösségünket. az istenfélőket ez megszomorítja. mert elkoptattuk a fokozásokat. Ma már nem létezik mérsékelt fájdalom.

ne lankadjunk. mert legtöbbször ugyanazokról az igékről kell átadják a nagyjából hasonló üzenetet. hogy nincs rá magyarázat. hogy nem mindnyájan Ábrahám gyermekei. melyek ellentmondanak az Írás más részeinek. akik testvéreink a hitben. a jó pásztorról. 2010. nem is tetteinkkel arányos áldás. hogy Isten bizonyára nem tartozik nekünk a tetteink árával. hogy nem ismerjük a helyes magyarázatot? Néhány fontosnak gondolt megjegyzés: Nem tudunk mindent megmagyarázni az Írásokból. hanem kitartással tegyük a jót mindenkivel. magyarázatot kell keressünk. nem pedig nyereség vagy jutalom keresése. leginkább pedig azokkal. Az olyan igéket. Ha valamit nem tudunk megmagyarázni. De mennyire örvend a kicsi. Megfogalmazódik a kérdés: hogyan lehet ezt feloldani? Ti. Azt csak a bevezető mondatokban említett. hát. ezért a szövetség felbomlott és ezek az ígéretek nem teljesedhettek be. amit pedig nem látunk tisztán. ha egy egyszerű példát említünk. amik szádból kijöttenek. soha többé. szinte mindig a tékozló fiúról. 26. hogy a jutalom is ajándék. szinte soha.hogy az lenne a megfelelő hozzáállás. ha lehet ösztönzés is. unokájának öröme az ő nagy jutalma. a továbbiakra. ritkán hallom magyarázni. énekeljük és valljuk az igéről. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha. és amit teszünk. mint az Írás többi része. hanem Isten az Ő jó tetszése szerint és az Ő nagy kegyelméből döntött úgy.17: Izráelt megszabadítja az ÚR örökké tartó szabadságra. sok téves gondolatot fogalmaznak meg ez alapján. Aztán ha csak a húszadik század történelmét nézzük. de azt mondja neki. Istenünk 174 . ennek a próféciának beteljesedése még nem következett el. Amikor ilyen szolgálatot hallok. a jövőben válik valóra. Istenünk nem egy nagyapa. nem kell azt gondoljuk. kivéve nyílván azokat a magyarázatokat. hogy még buzgóbban kutassuk az igét. okt. az újjászületést még nem ismerő emberek tehetik. és nem azért jutalmaz meg minket. hogy Izráelt nem éri szégyen és gyalázat. Másik gondolat kopogtat rögtön. mert az imádságos lélekkel való igetanulmányozás sok mindent világossá tesz. De mi kell-e ezt feloldjuk. Mi hálából Isten végtelen jóságáért Neki szenteltük életünket. További magyarázatokat is kell keressünk. hogy ha a szobáját rendbe teszi. azt akként kell elfogadjuk. Ha egy igére több magyarázatot hallunk. meg aztán az a pár perces kis tevékenység nem arányos a nagy jutalommal. amint a szőlőmunkások példájából is láthatjuk. A nagypapa szép és drága ajándékot vásárolt az unokának. és ismét aktív részesei lesznek Isten üdvtervének. a Hegyi beszédről szól az üzenet. A jutalom tehát nem a befektetett munkánk jogos és megérdemelt fizetése. hogy azok hamisak. ha valaki a jutalomért tenné a jót. mert teljesítettünk és van mit felmutassunk. hogy ő megdolgozta azt a szép meglepetést. Ezért. A nagyapa pedig mosolyog. A másik gondolat pedig az. hogy Isten gyermekeiként nem kételkedünk Isten szavában. mind igazak és ámenek. mint a mai. Sokszor irigylem az evangélistákat és misszionáriusokat. A rend is az unoka érdeke. Ez viszont arra ösztönöz. vagy valljuk be. akkor biztosan lesz annak fizetése. És. az nem jelenti azt. kedd – Dömötör Ézsaiás könyve 45. hogy nekünk jutalmat ad. azt hála és szeretet indítja. Jobban értjük. máris nem kevés és nem csekély a kérdőjel. vagy ne lenne ugyanannyira igaz és szent. akik az ő utódai. de mivel ők nem tartották meg az Istennel való szövetséget. Hiszem. hanem a jutalom Isten ajándéka. a hasonlat csak azt fejezi ki. olvasunk. Újabb magyarázat: de hiszen kik a zsidók? Pál apostol maga is azt mondja. de azt is mondhatom. hogy a zsidóknak ez meg volt ígérve. akik minden héten más helyen és másoknak prédikálnak. amikor véget ér a választott nép számára a félre tétel ideje. a feszültséget az ige és a mai valóság között. azokat. vagy pedig az igét nem értjük még elég helyesen? Jönnek a gondolatok: Izráel ezen állapota. a rendtevés a mindennapi „rendes” feladatok közé kell tartozzon. nem kell erőltessük a magyarázatokat.

Ő a gondviselő. avagy a kétségek. hogy Te ismered minden szükségünket. mit hoz a holnap. ami a léthez fontos.29-30: Ti se kérdezzétek. gyász és szenvedés. mire van itt szükség. és ezen meggondolás eredményeként kérdezi: akkor itt mit fogunk enni? És mit iszunk ebben a nagy pusztaságban. egyik a másikat sokszor kiegészíti. az olyan hatalmas és szerető Isten. Mennyei Atyám. bár sokszor szerettük volna. fel sem fogva. amit senki közülünk el sem képzelt volna. Akkor valóban nem lesz Izráelnek többé gyalázat és szégyen. Mindennek ellenére sem kell ezeket az igéket kikerüljük. hiszen nem könnyű az idő. amiben élünk. 2010. hiszen nagyon kevesen ismerik még közülünk annak a szónak jelentését. nincs megoldás. esetleg a világpiacon nőtt az olaj ára. vagy sem. Ma is nagyon aktuális a kérdés. Nem feledkezett meg rólunk. akik ezzel szembenéznek naponként. meg is haragudott miattuk Isten. Hozzájuk képest a mi kérdésünk tényleg farizeusinak tetszik. Uram. az mindig megvolt. hogy Isten minden ígérete be fog teljesedni az Úr által megszabott időben. A ti Atyátok pedig tudja. Ő tudja. és a legjobbat akarod nekünk. holnap is 175 . Gyermeki bizalommal kell legyünk Atyánk felé. hogy vannak körülöttünk emberek. ezek az évek. akire minden további nélkül rá lehet bízni életünket. hogy kell-e. hogy éhség. okt. ha megengedett ez a kifejezés. az aggodalmaskodás. hogy ugyanaz az ige mást üzen különböző embereknek. Nehéz időkben vizsgázik a hitünk. hogy a mi mennyei Atyánk tudja. aki az Ő nagy szeretetét megbizonyítja népének a szabadulásban. és nem kételkedtünk. elhagyjuk. ennek érdekében munkálkodsz. de az. hogyan lesz. mert Lelked által mindig eszembe juttatod. a Lélek teheti így mindenki számára személyessé az üzenetet. ígéreteivel is bátorítja őket. hogy különleges és drága dolgokat nem sikerült megvásárolni. hogy mindig meglesz. A rész szerinti ismeretet Isten Országában felváltja majd a helyes és teljes megismerés. mert mindig szeretett az ember a maga bölcs eszével meggondolni és megmagyarázni. ha lehetne. Azt hiszem gyermekkorunkban nem kérdeztük szüleinket. és már szinte felfogtuk. akkor sem volt semmi kétségünk afelől. amint azt a csapások alatt tapasztalhatták. A reménységünk és örömünk forrása pedig az. vezetőt is ad nekik. Mennyei Atyánk felé is lehetnénk legalább ekkora bizalommal. mi fog történni. az Ő eddigi kegyelmének megvetése. Ez Isten irányába bizalmatlanság. Hiszen aki kettéválasztja a tengert. meg ruházat. Olyan jó. jópár dolog miatt elővesz időnként a kételkedés. szerda – Szabina Lukács evangéliuma 12. És lehet. milyen a puszta. hogy mire van szükségünk. hogy lesz élelem. aggódások kerekednek felül. és nem hatalmaskodhat el felettem. 27. hogy van-e igazán bizalmunk Isten irányába. Jöjjön el. Amikor kezdtünk felcseperedni. ha drágul a kenyér. Lehet. igaz az is. mint voltunk gyermekkorunkban szüleink felé. egyszerűen láttuk és kívántuk. Isten sokszor megmutatja. ilyenkor látszik. gondviselésed pedig ma is. Ezeket a kérdéseket a vándorlás elején tette fel Izráel népe. hogy övéiről oly módon gondoskodik. Amikor minden lehetőséget felmérünk. akkor mindent. hogy ezek a jelenségek mit jelentenek.megadhatja azt a csodát. és ne kételkedjetek. hogyan fizetjük azt meg? Mit hoz a holnap? Sajnos. hogy akkor most mit fogunk enni jövő hónaptól. hasznos-e. hogy néktek szükségetek van ezekre. mit egyetek vagy mit igyatok. nekünk pedig nem lesz fájdalom. ami szükséges. hogy különböző részigazságokat értsünk meg. Isten utai magasabbak az ember képzeleténél. és a gondviselése sem szűnt meg. meg minden. és elhamarkodottan ítélünk. hogy ez csak pillanatig tart. aki irányítani tudja az egész természetet. ezek a nehézségek sokakban szüli a kérdést: mi lesz velünk? Mit eszünk majd. Sokszor tapasztaljuk Istenünk leleményességét. vagy ha gyenge volt a búzatermés. hanem továbbra is olvasni és tanulmányozni kell ezeket. A legbátorítóbb ebben az igében az. hogy lesz-e betevő falat. a Te Országod. A nép azonban meggondolja. könnyhullatás. az Úrra bízva a megértés módját és idejét.

maga is felüdül.13: Az ő siralmokat örömre fordítom. Ahogy fogalmazta valaki. minden percen azon munkálkodik. az Úr őt használja arra. akármelyik ember számára. sőt. 2010. ha a szenvedő arcokon mosoly jelentkezne. Igaz a Példabeszédek könyvében található ige. 29. Istenünk. hogy Isten általa mentse meg az Ő népét az éhség idején. okt. találkoztunk Vele feltámadása után. az óra hátrafele forgó fogaskerekei is előre viszik a mutatókat. de arra gondolunk. mert Te tudod. nagyon nehéz helyzetben levő családokat. és felette. reménykedve várakoztak. új élet kezdődik az Őt várók számára. Néha látok a képernyőn szenvedő embereket. hogy az üdvösség útjára vezessen minket. Áldás egy népre. ha a nem létező amerikai nagybácsitól nagy összeget kapnék. hogy. József története jut eszünkbe. megbizonyosodtunk. mondhatni. Imádkozom értük. talán a szenvedés és siralom idejét is könnyebben sikerül átvészelni és megharcolni. oly nagy örömöt jelent. mert az Ő Országában örök öröm lesz. péntek – Nárcisz János első levele 1. ha örömöt szerezhetünk. a mindennapi kenyerünket. a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk. Mi csak emberek vagyunk. aki maga a tökéletes szeretet. Péter apostol is úgy fogalmaz. Láttuk! –mondja az apostol. és megadod azt nekünk. nem is csak valamilyen kis változást hoz életünkben az Ő megjelenése. milyen csodálatos lenne. Benjáminnal. János pedig azt írja itt. hanem Isten számos ígérete teljesedik be eljövetelekor. akit isten ígért. Rád bízom újra életem. hiszen találkozik kistestvérével.változatlanul megadja azt. hogy aki mást felüdít. időnként pedig az is eszembe jut. mindenről és mindenkiről megfeledkezve felfedezésének örömében. hogy mégis. Megjelent Isten küldötte. okt. Minden körülmények között érvényes az apostol felszólítása is: örüljetek az ÚRban. hogy egész családja áldást nyerjen. eljövetele pedig nem csak a szabadulást jelenti idegen népek uralma alól. azt Isten ingyen kegyelméből Fia által ajándékként adja nekünk. eljön a siralom könnyeinek ideje után az örömkönnyek ideje is. mert tudjuk. 2010. hitelesen hirdetjük. a személyes öröm is. az örök öröm szempontja szerint tekintünk rá. hogy eljött az Isten hozzánk. szerezte meg. mégis. megbocsát tíz testvérének. hogy a mi szenvedésünk pillanatnyi és könnyű. hogy szükségünk van rá. láttuk szenvedését. Vele voltunk. a földi szenvedés és küzdelem idején az övéinek életében az ÚR gyakran ad örömöt. hanem a nagybetűs Élet jött el. a több éves szenvedése viszont arra szolgál. ami bármilyen emberi törekvéssel is lehetetlen volt számunkra. hogy eljön Az. aki megtalálva a rég óta keresett szabályt. De addig is. mekkora örömöt lehetne ezeknek az embereknek szerezni. ami igazán lényeges és szükséges számunkra. még a siralmas és nehéz helyzeteket is javukra fordítja. szeretteim életét. Izráel népe évszázadokon keresztül várta a Messiást. Nem volt könnyű a rabszolgaság és a börtön ideje. Isten választott népének üdvtörténetében lesz engedelmes eszközzé. a nehéz időket is az ÚR javunkra használja és örömre fordítja. Amire nagyon várunk. hogy meglesz az ige beteljesedése. Ha ezt komolyan vesszük. Közismert az ókori tudós esete. hogy mindez megtörtént. annak nagyon örvendünk.2: És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet. 28. Nem egy matematikai szabályt fedeztünk fel általa. látja idős atyját és gondoskodik róla. ha az örökkévalóság. csütörtök – Simon Jeremiás könyve 31. 176 . Eladják testvérei rabszolgának. ismeretlenül is. „megtaláltam” kiáltással szaladt haza. új korszak hajnala ragyog fel számukra. és az örök életet hozta. ha eljön az ideje. Azt.

ami a saját életüket újjá tette. Hirdesd: a szabadító elközelgetett! 2010. Újságok és folyóiratok százai jelennek meg. hogy örök életet adott nekünk az Isten. mennyire áldásos a forrás vize.46: Találkozék Filep Nátánaellel. vele éltek három évig. hogy nem ez volt az általános. hogy új életben járunk. Légy örömmondó békekövet. de szinte minden órában lelhető istentisztelet valamelyik rádió adásában. Józsefnek fiát. Egy tucat Lélek által megáldott ember. és a próféták. mert azt gondolják: Ki lát minket. Aztán ha a másik szomjas ember veszi a fáradságot. akik el akarják titkolni tervüket az ÚR elől! Sötétben hajtják végre tettüket. Filepet maga Jézus szólítja meg. és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben. Rabláncként hordoz sötét bűnöket. mindenütt. Így alakul a tanítványsereg. Milyen szépen mondja az ének: Lásd: millióknak lelke megkötözve. 31. mindennapjait. hanem bele is kostól a forrás vizébe. lásd. ő rögtön Jézus követője lesz. a képernyő károsabb a könyvnél vagy a hallott szónál. és ez az élet az Ő Fiában van. sokszínű és minden igény kielégítésére törekvő rendezvények széles skálája szolgál arra. mindent ez az örömhír határoz meg. Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje Mily gazdag élet kútja lett neked. A hit ma is hallásból van. aki elvégezte a megváltást és most az Atya jobbján van. másként a törvényhez. milyen sok ember él szomjasan. hogy találkozott egy emberrel. másként viszonyulunk a kísértéshez. készíti a helyet. és nem csak ott van. hogy a közösségek erősödjenek és nagyobbodjanak. Az örömhír terjesztésének. de volt néhány kivétel. Azonban elengedhetetlenül fontos. akkor nézz magad köré. továbbmondásának ma már nagyon sok módja van. hogy a látás nem pótolja a hallást. majd két napi Jézussal való közösség után az emberek hisznek. átértékelődött minden. ha ma is egyik hívő elmondja a másik hívőnek: megtaláltuk Jézust. meggyőződhet róla. hanem általában mindenki az Úr előtt tervezte életét.És tapasztaljuk azóta is. András és János Jézushoz mennek. akiről írnak a próféták. A samáriai asszony is elbeszélte a falubelieknek. hogy elküldted hozzánk az Életet. megtaláltuk a názáreti Jézust. szombat – Alfonz János evangéliuma 1. A legnagyobb örömüzenet ez. 30. Ő Isten Fia. hogy az előbbi hiányos felsorolás sok eleménél lényegesen eredményesebb. és úgy hiszem. és máris mondja másoknak is a jó hírt. akit már megszólított Jézus. okt. hogy mi is vele legyünk. Köszönöm. egyszóval Istennel élt. okt. és általa örök életünk van. A keresztyénség azt jelenti. hogy eljött az Élet. mássá lett a földi lét is. Naponta van. hogy egyik szomjas ember elmondja a másik szomjas embernek. Ma ugyan nagy divatja van a látásnak. 2010. majd András elmondja Péternek. Interneten és tévében folyamatosan hangzik az ige sok csatornán keresztül. vasárnap. lelki kiszáradás küszöbén. hogy hol van a forrás. hogy mások is higgyenek. mindeneken felül pedig igei az. életet nyerjenek. Akik hittek. Istenem. követték ezt a Jézust. az Üdvözítő. reformáció – Farkas Ézsaiás könyve 29. hogy mennyire oltja a szomjat. Ha Ő már megszólított. aki lehet a Messiás. hogy kicsoda ez az Isten Báránya.15: Jaj azoknak. Voltak olyan 177 . így növekedik az egyház. ki ismer bennünket? Az ige alapján arra gondolhatunk. meggyőződnek arról. A közösségbe való bevonás érdekében pedig nagyon sok mindent megtesznek ma az egyházak. az Úr parancsára elmondja mindenkinek. azt ők látták. ahogy azt Keresztelő Jánostól hallották. hogy az örök élet bizonyossága sz1vünkben van. így terjed az örömüzenet. Az szólíthat meg másokat. sokan írnak ma már komoly dolgozatokat arról. és elmegy. A keresztyénség így lett mára mintegy kétmilliárdos közösséggé. hogy az. életüket Vele élték. és ők is továbbmondták másoknak az örömüzenetet. hogy az ige is eljuthasson minden emberhez.

Mai igei útmutatásunk egyszerű. mikor ezt írja: Isten közelsége oly jó nekem. hogy az megegyezzen az ÚR akaratával. de inkább magyarázkodás az. a lelkünk sebzett és vérzik. az Úr vezetését és tanácsát keresi. Akkor pedig reformáció kell. Amikor az ember nagyon nyomorult. amikor valaki szüntelen Isten világosságában él. számíthatunk Isten közelségére. 1. Ma arról emlékeznek nagyon sok helyen. 2010. amikor valaki mindenben Isten akaratát. Őt. sokszor megváltozott az istenfélő emberek élete is. a legáltalánosabb magyarázat. mint a bibliai korokban. hétfő – Marianna Zsoltárok könyve 34.19: Közel van az ÚR a megtört szívűekhez. Erről az igéről azonban a legérdemesebb azok beszámolóját meghallgatni. ebben a mindenben pedig sajnos. a nagy nyilvánosság elé tárta azt. ha valaki. az Istenhez való viszonyulása. hogy hosszú beszámolókat türelemmel végighallgassunk. ha a templomban beszélnek Róla. Ma inkább ennek fordítottját állapíthatjuk meg. mellette van. akik nem keresték mindenben Isten akaratát. ellentétben azzal. céljaik felett ők maguk rendelkeznek. Adj Uram egymásra 178 . sem megvalósítani. Bátorít tehát minket ez az ige. hogy Istenünk ma is ugyanúgy közel van. Erről az igéről aligha érdemes elméleti dolgokat fejtegetni. hogy saját életük felett. Vele együtt. Minden tervemet úgy tervezni. nem a külsőségek mássá legyenek. hogy mindig mellettem vagy. akkor még inkább számíthatunk Isten közelségére. akkor ezen változtatni kell. amikor pedig nagyon nehéz időket élek. arra pedig végképp nincs időnk. egyszóval. akaratuk. ami korának egyházi gyakorlata szerint történt. terveik. akkor esetleg eljön Hozzá segítséget kérni. nem sötétben. Atyám. a Mindenhatót nem lehet és nem kell beavatni a hétköznapi történésekbe. nem gyalog. visszatérni ahhoz az életmódhoz. amikor mindent Isten akarata szerint. hogy más időket élünk. Reformálódni. hogy ha nehéz helyzetbe leszünk. hogy azok egyeznek-e az ÚR akaratával.emberek. még Istennek sem. arra. sőt. azaz a teljes világosságot vállalta. a túlbuzgók esetleg lefekvés előtt is suttoghatnak egy pár mondatot. akkor különösen is érzem közelséged. Ez az ige bátorít minket. hogy vizsgáljuk meg eddigi terveinket. hogy Luther ezen a napon kiszegezte a tételeket. az élet egészen átalakult. zsoltárban olvashatjuk a zsoltáros bizonyságtételét. De Istenről legtöbben ma azt gondolják. akik a zsoltároshoz hasonló helyzetben hasonló tapasztalatról számolnak be. és a sebzett lelkűeket megsegíti. vigasztal. sőt. és minden ezutáni tervünk és tetteink Isten világosságában történjenek. ma a legtermészetesebb és legáltalánosabb gyakorlat az. Nem titokban. amivel mi naponta szembesülünk. amit az Írás mosd. Mondani sem kell. nem kellenek hosszú előadások. És sajnos. ma az a kivétel. köszönöm. megerősít. amikor úgy érezzük. elég az. Pedig olyan áldásos ezeket meghallgatni. érthető és egy gyakorlati fontos cselekvésre hív. akit szeret. nov. Rohanó életmódunk szinte lehetetlenné teszi az egymásra figyelést. elég. gondolkodáshoz. akik ugyanezt megtapasztalták. ha épp ráér. hanem a viszonyulás. hanem az Ő világosságában. Nem fogunk ehhez saruban járni. hogy Istennel ritkán találkozzon az ember. Ha elismerjük. hogy nem érdekli a mindennapi élet. akik úgy gondolták. akkor is számíthatunk. Ő távol van mindattól. Olyan építő lehet hallani. legtöbbször nincs szüksége szavakra. Köszönöm azok beszámolóit. senkinek semmi köze mindehhez. vagy szamárháton megyünk templomba. hogy amikor életünk nehéz szakaszba kerül. vagyis nem bűnben. vagy valami nagy baja van. melyekben Isten közelségét és segítségét megtapasztaló emberek számolnak be élményükről. másak a körülmények. A 73. hogy valóban megváltozott minden. sokszor minket untató vagy idegesítő részletességgel. hogy szívünk is meghasad egy bánatban. amikor valaki semmit nem akar Isten nélkül sem tervezni.

az ember eldöntöttem volna a nagy változást. Istenért. mindig ezt tegyem: kiöntöm lelkem az ÚR előtt. Persze. de mivel Isten sátorába évente legfeljebb egy alkalommal lehetett neki imádkozni. 2. Minél közelebb kerülünk Istenhez. erő és hatalom öröktől fogva. nov. Felfedezi. hogy nem mindegy. hogy milyen szavakkal könyörgünk Istenünkhöz. valamivel jobban törekszenek a jóra. amit kérünk. nem megfelelő a célja a kérésnek. A közösségben ritkán vállalják testvéreink az imádságot. vagy csak azért. a nagy megtérést. erről maga Anna mondja. mert nem jól kérjük. még sokszor azt gondoltuk. szerda – Győző Júdás levele 1. Csak egy mondatát jegyzi le Sámuel könyve Anna imájának. nov. Isten meghallgatja imáját és gyermeke születik a következő évben. de a vallásos ember legalább megpróbálja. a megváltást Krisztusban.figyelést és türelmet meghallgatni mások hitben való tapasztalatait. az erdélyi református templomokban az Úr imáját. annál inkább felismerjük. 3. nem tudnak szépen fogalmazni. gondoltuk egykor. fenség. Ennek az imának nem annyira a szavai fontosak számunkra. legalább időnként. Isten előtt viszont nem lehet másként imádkozni. A belső szobában. hogy sok kérésünkre nincs válasz a mennyből. mert ha azok ismerete lenne jelentős. de milyen a lelkület? Szívből jön-e minden imánk? Emberek előtt egyre nehezebb kiönteni lelkünket. teljes őszinteséggel. 2010. törekednünk kell arra. most és mindörökké. Nyílván nem ezt az egy imát mondhatta el Anna. Isten már rég kiválasztott. ezzel megszűnik gyalázata és megváltozik élete. mikor azt kérik Megváltónktól. vagy talán előtte egy gondolattal. csendes imádságaink elmondásakor legalább jusson eszünkbe. legalább némelyiket. hogy Ő munkálkodik mindenekben. mert hiszünk a jóban. Anna gyermekáldásért imádkozik Istenhez. hogy azok fennmaradjanak. nem találják a szavakat. 2010. hogy akik hisznek. Ámen. persze. gondolja ma is sok ember. Hogyan imádkozzuk ezeket? A szavak bizonyára a lehető legmegfelelőbbek. hogy mi kell tegyünk mindent. sokféleképpen 179 . Őelőtte mindenek mezítelenek és leplezetlenek. aki megőrizhet titeket a botlástól. Már ezen a szinten jelentkezik a vallásos érzület. a fogalmak számítanak. hogy minél több jót tegyünk és minél kevesebbet ártsunk. nem kapjuk meg. Csak teljes szívvel. Aki megismeri Istent. Isten Lelke gondoskodott volna. és annál inkább imádjuk Őt. Sokszor az egyház egyetlen létjogosultságát ebben látja a világ. feltárni egészen szívünket. maguk a tanítványok is elsősorban erre gondolhattak. Minden vasárnap elmondjuk. legyünk jók és igyekezzünk Istennek is tetszeni. Ennek az imának legfontosabb a mikéntje. az igeien is kezd gondolkodni. ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség. Mindez még nem az újjászületett ember élete. Valahol a hitélet határán. azok között kevesebb a bűnöző. a bűnvalló imát és a hitvallást. ez az ima különös jelentőséggel bír. talán mi magunk is csalódtunk már bizalmasainkban.15: A lelkemet öntöttem ki az ÚR előtt. nem helyes az indíték. hogy taníts minket imádkozni. hogy nem sikerül minden parancsot megtartani. hogy hosszasan imádkozott. olyan sok visszaélésről hallunk. szokták indokolni a némaságot. kedd – Ilka Sámuel első könyve 1. hiszen ezek által is erősítjük hitünket. Amikor imádkozom. noha megjegyzi. nem csak a szavak. Az apostol viszont azt mondja. és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben. hogy mielőtt én. hogy lelkemet öntöttem ki az ÚR előtt.24-25: Annak pedig.

mint Dávid. sem alkalmasságom. 2010. hogyan maradhatok meg? Júdás apostol itt írja: az üdvözítő Isten a mi URunk Jézus Krisztus által őrizhet meg minden botlástól. csütörtök – Károly Pál első levele a korintusiakhoz 1. megvetni. Minden emberre úgy szeretnék tekinteni. botlások. ahogy azt hitvallásunk fogalmazza.és ifjúkorában pásztor volt. ha azok az ige szempontjai. és életünket megjobbítsuk. mi is azt tehetjük. Vannak bukdácsolások. talán jó lesz beismerni. Pál apostollal együtt. Most már nem az üdvösségért. És minden igyekezetünkkel azon vagyunk. hálából törekszünk Neki szolgálni. mi lesz így. dicsőség mindig. vagy itt Júdás apostol: magasztaljuk az URat. Istennél készen van a megváltás. nov. kevés a törekvés. Mi csak hálásak lehetünk az Ő kimondhatatlan szeretetéért. Gondolkozzunk el nagyon őszintén azon. és mi is ugyanígy gondolkodunk.5. Őt magasztalni. Még ekkor is tovább kell menjünk a hit és a megismerés útján. megtorpanások életünkben.43: Isten nagy örömöt szerzett nekik. erőtlen minden igyekvésünk. nem érdemszerzés céljából.28: Azokat választotta ki az Isten. Áldott az a közösség. Ez minket bűnbánatra kell indítson és változtatásra sarkalljon. hogy semmikké tegye a valamiket. hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. hogy Ő engem i kiválasztott. A szíriai Naámánt olyan valaki tanácsolja.hívogatott. ugyancsak lenézett kategória. és felfedezzük. kicsoda szabadít meg. amikor presbitereket kell válasszunk. sőt lenézettek. kiskorú és leány. hogy melyek a szempontjaink. hogy hitünket erősítsük. Mióta mindezt tudjuk. szoktuk hangoztatni. aki háromszorosan alkalmatlan bármilyen tanácsra: fogoly. péntek – Imre Nehémiás könyve 12. azt tanítjuk hogy nekünk sem kell senkit lenézni. és nekem testvérem lesz a hitben. A zsidók legnagyobb királya gyermek. alábecsülni. azaz csaknem két évezrede. Kinek milyen feladata van a közösségben? Mely szempontok szerint határoztuk meg a feladatokat és az azokat elvégző személyeket? Csak hálásak lehetünk. nov. hanem minden az Ő ajándéka és kegyelmének csodája. Jézus első látogatói is pásztorok. Még ez is Isten munkája és csodája. és a semmiket. nagyon sokszor más. akik a világ szemében nem előkelők. az akaratot is Ő tudja ajándékként munkálni életünkben. nem voltak érdemeim. Mindenki egyformán fontos és értékes Istennek. A lenézettek és a semmik az egyházban is néha lenézettek és semmik. mint Pál apostol annyiszor. hogy ezen embereket válassza ki egy-egy feladat elvégzésére. hogy minden az Ő akarata és kegyelmének csodája. Egyre jobban látva. amikor engedelmeskedik az elhívásnak. mint aki Isten választotta lehet. hanem elfogadva az ÚR Isten minden kegyelmét. hogy eszközök legyenek az Ő hatalmas kezében. sőt. mondja az apostol. De akkor legalább hálából Neki szenteljük életünket. Jézus tanítványai ezek közül kerültek ki. Messzire elhallatszott. Azért pedig külön hálát adok az Úrnak. Jézus korában lenézettek voltak a halászok. Neki legyen dicséret. hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. megvetettek voltak a vámszedők. nem ítélhetjük meg az embereket bőrük színe. hogy nem elég az akarat. A valóság azonban. ahol semmilyen más szempont nincs az igében megfogalmazottakon kívül. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. noha nem voltam előkelő. származása. 2010. kicsoda őriz meg. Tetszett Istenek. szakmája vagy nemesi rangja szerint. Aztán még a hitet is. Én nyomorult ember. az Úrnak terve lehet az életével. 180 . mindenkitől. számos dolgot előre elkészített számomra a megtérés útján. 4.

Kérdésem az. meg a mennyei angyalok közösségéé is. a mások fölé jutás pökhendisége. és egyetlen rend ruhát hagyott meg magának. de sokszor ott van mellette a büszkeség. Köszönöm. nem lemásolni szükséges.35: És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény. minden szervezet. osztással szaporodnak. akkor mindazt megadja. semmi nélkül. elég mindenkinek a maga privát nyomorúsága. ha nagyobb nyomorúság elkerül. Diákkoromban volt egy iskolatársunk. a lelki zsibbadás kilátástalansága után ismét akar a közösség. Amikor e-világi értékek fölött örvendezünk. vagy sportolni. néha túlbiztosítanánk magunkat. mint a tanítványok? Nyílván látjuk. hogy amikor Istennek engedelmeskedem. nem lehet hasonlítani a földi örömöcskékhez. vagy személy indulhat és induljon hirdetni az evangéliumot. és még sok más kérdés. hogy egy misszió. hogy Nálad van az öröm forrása. mert van erre ige? Gyakran hallunk ilyen indoklást. És a hálaadás napján megtelik a szívük örömmel. elég. eredmények hoznak örömöt az embereknek. háromszor egyetlen versben. a még többre indító becsvágy. nem a tanítványok gondolták jónak. szombat – Lénárd Lukács evangéliuma 22. hanem az Úr ajándéka. 2010. irigységre adhatnak okot. melyek nem földiek. azok nem múlandók. azt Ő tudja. hogy Isten parancsára teszi. Uram. hogy örök öröm van Nálad. minden időben. Uram. lehet örvendezni. A mai ige is azt üzeni nekem. A fogságból hazatért nép Nehémiás vezetésével felépíti vagy kijavítja a város kőfalát. őket hamis prófétáknak nevezi az ige. hogy múlandók és végesek. amikor az egész gyülekezet örvendezése hálaénekekben. nem is végesek. ismét az Úrra figyelnek. Az Istenben és Istennel való öröm az igazi. nem munkánk és szolgálatunk jutalma ez az öröm. nov. Nem tudtuk őt követni példájában.Öröm. mi már kis örömöket sem nagyon várunk. ma is így kell-e indulni. mert van rá ige. akkor az egyiket tovább kell adja. dicsőítésekben nyilvánult meg. de semmi nélkül indulni. hanem megérteni az üzenetet. s mi arra hivatkozva indulhatunk-e? Egyszerűbben. ismét éled a remény. amit a Biblia leír. öröm. Kérdezem. és a Veled való közösség igazi örömöt jelent. Olyan prófétákról is olvasunk a Szentírásban. minden nép irányába. vagy nem enged meg. Ez az öröm ajándék. gond. Nem egy személy öröme csak a mennyei öröm. hanem mindig a közösségé is. ahogyan egyszer fogalmazott valaki. milyen lehetett az. továbbadva másoknak gyarapszik a miénk is. hogy elmenjen és elvégezzen egy feladatot. Ha pedig valakit indít az ÚR. Azt. Nem is akarunk már örömöt. volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem. 181 . öröm. Istenem. táska és saru nélkül. Azzal jött órára. olyan boldogan dicsőítették az URat. ha békén hagynak. mert nem úgy értettük az igét. munkába lendül. amire szükségem van. azt nélkülözhetem. hogy messzire elhallatszott. ünnepet ülni évtizedek ünneptelensége után. a fogság. hosszú idő után. akiket Isten nem küldött. Sportesemények látom a győzelem örömét. És nem csak személyes életünk eseményei okozhatnak örömöt. amit pedig Ő nem ad meg. megfeledkeztünk arról. Ezért sikerül véghez vinni a javítási munkákat. Olyan kincsekért is. A mennyei kincsekkel más a helyzet. Jézus. Noha mi engedelmes életünkkel Isten igyekszünk szolgálni és dicsőíteni. hogy Isten valamit mondott. ez-e Isten mai akarata is? Vagy ez a történet tanít minket. Istenre figyelve és imádkozva dolgozik. sokszor túlszervezünk dolgokat. van-e ma igazi öröm. hogy elmenjenek hirdetni Isten Országát. mégis. Sikerek. mindenki együtt örvendezik az Úr színe előtt. máskor sétálni. Jézus küldi tanítványait. de az egyre inkább őrjöngés és nem igazi öröm. vagy egy tevékenység nem kérdőjelezhető meg.6. azzal ment vasárnap templomba. amire valóban szükségem van. kicsit ott van ezekben az is. egyszer azt értette az igéből. hogy a Biblia minden parancsa minden időben minden hívőre alkalmazandóe? Elég az. Próbálom elképzelni. A legnagyobb szükségem az Ő közösségére és vezetésére van. hogy ha két inge van. de még ennél is fontosabb. őrizni kell őket.

mely már beteljesedett. Jézus Krisztus pedig a valódi nyugalmat. Minden körülményben lehet Őt szólítani imában. vasárnap – Rezső Ézsaiás könyve 42. nov. mégsem mondható el. versengés. Hálaénekkel. hogy Te előttem jársz. Sok olyan ige van a Bibliában. Sok olyan prófécia van az Ószövetségben. bárki is jönne vele szembe. Míg Neked engedelmeskedem. hogy amit Tőled megértek. veszít. ha nem is nagyon stabil és szép a hangom. hogy elcsendesedjünk. mindjárt amiatt aggódik. nincs semmiben fogyatkozásom. Csak nem vagyunk békességben. hogy megtapasztalja. hogy egy kis falusi közösségben is. hogy énekeljetek az Úrnak. Tudós történészek állítólag kiszámolták. hanem szánjunk arra néhány percet.7. és mindenről gondot viselsz. És a többi? Az Úr napja. Tényleg így van ez? Máris jönnek a kérdések: mit teszek vasárnap? Egy óra istentisztelet. Ennél viszont nem időzünk. különösen Jézus Krisztus személyében. alig tudjuk elképzelni. De inkább ne magyarázzuk tovább. mikor? Ma az ige erre szólít. nov. hátránya behozhatatlan lesz. vagy a pihenés napja? A sporteseményeké. egyensúlyt hozza és kínálja. hogy az eltelt két évezred alatt hány esztendő volt olyan. az ÚR ünnepe. de legalább magunkban dúdoljunk egy magasztalást. De a rohanás miatti nyugtalanságot még fokozza a sok harc.szeretném minden nap érteni szavad. könnyen át is siklunk felette. küzdelem. hogy nyugodtan élünk. a kiruccanás napja? Amit teszek. Vele töltjük. ahol nem is olyan rég még egyetértésben és többnyire csendességben éltek az emberek. és ha a körülmények engedik. aki megáll. időt felemészt. amikor a világ egyetlen helyén sem dúlt háború. előtte. Ha nincs is magas zenei képzésem. Neki énekelni jó. énekeljünk az Úrnak. Pedig mindenki vágyik arra. a nyugalom. szinte mindenki mindenkivel versenyben van. csak Isten Országában. nem tudom. és ahol vagyok. az már lehetséges ellenfél. és lehet Őt dicsérni énekszóval. és a sportszerűség ismeretlen az élet harcaiban. 2010. békét. hogy nem tartozik ezek közé. dicséretekkel. Az utóbbi jó néhány évtized bizonyára nem tartozik ezek közé. mekkora pontossággal. utána készülés. hogy nyugodtan élnek. 182 . az újságoké. Ez viszont úgy gondolom. hétfő – Zsombor Mikeás próféta könyve 5. hogy az URat magasztaljam. neki szenteljük. A nehezen érthető helyek új magyarázata jobban leköt. abban a biztos hitben. zsoltárokkal. Ha kimegy valaki az utcára. mit is jelent az. A vasárnap az Úr napja.8. Őt dicsérni gyönyörűséges.10: Énekeljetek az ÚRnak új éneket. azért nem szombatot ünnepeljük. azt cselekedjem. 2010. Fájdalmasan állapította meg nemrég valaki. és igyekszem. ami annyi erőt. Istennek lehet énekelni. hogy máris lemarad. dicséretet a föld széléig. Mert Istenünknek énekelni jó. ma már szinte nincs két ember. mert ezen a napon támadt fel a halálból a mi URunk. mert hatalma kiterjed a föld határáig. amit mindenki megért. az ÚR velem van? Aztán jön a következő kérdés-csoport: mikor és hogyan dicsérem Istent? Gyorsan ellenőrizzem: mikor dicsértem utoljára Istent? Nos? És a templomi énekeken kívül.3: Akkor nyugodtan élnek. ezen a napon Őt dicsérjük és magasztaljuk. mi pedig be nem vallottan mégis kényelmesen élünk. Istennek hála környékünkön nincs fegyverekkel vívott háború a szó szoros értelmében. út. az megragad. aki egymással egyezzen. ha valamilyen rendkívüli példát is olvasunk. Rohanunk a világgal együtt. Minden vasárnap számunkra ünnep. legyen három. rivális. hogy nagyapáink még villanyáram nélkül kezdték az életet. mint ez is. megérteni vezetésed. Énekkel is. Egyre gazdagabbak vagyunk. az anyagiakat tekintve. Mert az igazi nyugalom nem valósul meg az egész világra kiterjedően. a békés és harmonikus életmód kizárása mellett. és nincs igazi öröm az életekben.

de van egy nagyszerű örömüzenet: Isten Országa Jézus Krisztusban elérkezett mindazokhoz, akik Őt befogadják, uralma és vezetése alatt élnek. A mi életünkben megvalósul már most a nyugodt élet, akkor is, ha a mindennapi kenyérért nekünk is küzdeni kell, akkor is, ha még ebben a világban élünk, ahol annyi zaklatottság vesz körül minket. Szívünkben ott van Krisztus, Vele együtt Isten Országa, és ennek nyugalma, békessége, áldása. Ez pedig kiteljesedik és tökéletessé lesz a mennyei dicsőségben. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy egykoron így köszöntötted tanítványaidat, és hiszem, hogy nekem, nekünk is ezt mondod: békesség néktek. Te adod ezt a békéd, szeretném ma is ezt elfogadni, Veled együtt megélni, hálát adni érte. 2010. nov.9. kedd – Tivadar Pál levele a galáciabeliekhez 6,3: Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Sokszor kétféleképpen gondolkodunk és nyilatkozunk önmagunkról. Lehet, hogy nem is kétszínűségből, lehet, hogy néha észre sem vesszük, hogy különbözik az egyik a másiktól. Egyszer szerények vagyunk, máskor büszkék. Néha még így is próbáljuk ezt menteni, hogy Isten előtt, vagy emberek előtt állunk. A templomban, vagy gyülekezeti közösségben azt valljuk, hogy mi Isten előtt senkik vagyunk, vagy bibliai kifejezéssel, csak porszemek, akiknek nincs az ÚR előtt érdeme, nincs mivel dicsekednünk, csak kegyelemért folyamadunk Istenünkhöz. Mindjárt változik a kép, ha mindennapi életünkről, munkahelyről, kapcsolatokról van szó. Még a hangszín is más lesz sokszor. Nem kell álszerényeknek lennünk, ha valaki jó szakember, nem kell azt mondja, hogy ő nem is ért ahhoz a szakmához, de nem szükséges a dicsekvés sem, és a túlzás sem. Látnunk kell, és helyesen értékelnünk adottságainkat és tehetségünket, valamint elsajátított tudásunkat, és azokat kellő szerénységgel és jóravaló igyekezettel szükséges kamatoztassuk. És akkor jön a kettő találkozása: jó szakember az egyházban, vagy lehetne azt mondani, nagyszerű igehirdető, kifogástalan énekvezér, gondnoki és presbiteri feladatokat tökéletesen ellátó egyháztag. Ez most helyes, vagy sem? Az a jó, amikor valaki minden megbízatást visszautasít, mert ő olyan senki, mindenki alkalmasabb nála bármi elvégzéséhez? Nem, ez így nem jó. De ugyanennyire nem jó az sem, amikor dicsekszik valaki azzal, hogy bezzeg az ő nagyszülei is presbiterek voltak, ha ő nincs, soha fel nem épül az a harangláb, gyülekezeti terem, bármi. Pál apostol tanít minket, mikor alázattal felsorolja, hogy mennyit munkálkodott, mert isten őt kiválasztotta, megbízta, és nem volt rest a feladatok elvégzésére, de mindjárt hozzáteszi, hogy nem én, hanem Isten általam munkálkodó kegyelme. Add, Istenem, hogy ezt a helyes egyensúlyt megtaláljam, amivel megáldottál, azt kamatoztassam dicsőségedre, gyermekeid javára, de ne gondoljak magamról nagyokat ezért, hanem egész életemben hadd legyek hálás, ha munkálkodhatsz általam. 2010. nov.10. szerda – Réka Ézsaiás próféta könyve 45,15: Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! Isten szeret bújócskázni? Nem akarja, hogy megtalálják? Pedig akarja, sőt, Ő maga keresi az embert. Akkor, mégis, miért írja a próféta, hogy Ő rejtőzködő? Kitől, miért rejtőzik? Mózes azt mondja, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok a mieink. De Isten maga is titok, s csak az és annyi ismerhető meg, amit Ő kijelent, tudtul ad nekünk. A jól ismert ige, ugyancsak Ézsaiásnál azt mondja, hogy isten gondolatai magasabbak, mint az emberéi, ahogyan az ég magasabb a földnél, azaz szinte hasonlíthatatlanul. Ha bármit meg szeretnénk Róla tudni, az Ő gondolatait kell kutassuk, nem a

183

magunkét, vagy az emberekét kell elemezgessük. Isten nem látható, mégis valóságos Isten. Sőt, csak Ő a valóban létező, rajta kívül nincs más. A többi, amit a Biblia bálványnak nevez, az nem isten. Noha azokról sok minden tudható. Ismert az anyag, amiből készítették, ismert sokszor a készítő, vagy készítők, s a tulajdonságai sem titokzatosak, mert a mozdulatlanság és tehetetlenség nem megfejthetetlen jellemvonás. A rejtőző Isten viszont Izráel számára szabadító. A népek által ismert és elfogadott istenek ismertek, de nem szabadítók. Az igaz Istenben hinni lehet, mert Ő láthatatlan az emberi szem, és az emberi mérőeszközök számára. Izráel pedig sokszor hisz ebben az Istenben, és ha nem tudja Őt megmutatni, akkor örömmel hirdeti látható tetteit. Istent látni, talán mindenki szeretné. A bibliai emberek is szerették volna, volt, aki ezt kimondottan kérte is Istentől. De Istenrejtőző Isten maradt. A szabadító Fiúban megjelent az Isten, de Krisztus nem megmutatta az Atyát, hanem rámutatott az Atyára. Mi pedig, mondják a tanítványok láttuk a Fiút, az Ő szabadítót tettében láttuk az Atya munkálkodását, a szabadítást. Ma is sokan szeretnék látni Istent, tesznek is néha az Ő megfontolatlan gyermekei erőtlen kísérleteket arra, hogy Őt bizonyítsák, igazolják létezését. Az ennek az igének kettős üzenete felém, hogy a láthatatlan, de valóságos Istenhez még jobban ragaszkodjam hit által, és a világ felé az Ő szabadítását hirdessem, mert a rejtőző Isten Szabadító. 2010. nov.11. csütörtök – Márton A zsidókhoz írt levél 10,23: A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. A régi fordítás, az ún. „Aranyos Biblia” ezt így fogalmazza: „tartsuk-meg a’ mi reménségünknek tántorgás nélkül való vallását.” Káldi György ezt így fordította: „Tartsunk ki rendületlenül reménységünk megvallása mellett.” A Szent István Társulat pedig ezt írja: „Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában.” Gyakran fordulok ehhez a módszerhez, hogy több fordítást teszek egymás mellé, amikor nehezebben érthető egy üzenet. A Biblia fordítói igyekeztek az eredeti szöveget minél pontosabban lefordítani, de ugyanakkor a fordítás során fontos szempont volt az is, hogy minél érthetőbben és lehetőleg egyértelműen hangozzon a magyar ige. Ezért a különböző fordítások nem mondanak ellent egymásnak, hanem kiegészítik egymást, számunkra könnyebbé teszik a helyes megértést. Nem értettem első olvasásra, hogy mit jelent egy hitvallás megtartása, amikor ez a hitvallás a reménységé. A nagyon régi fordításból azt értjük meg, hogy a reménységünket vállalnunk kell, tántorgás nélkül, azaz mindig, minden körülmények között egyértelműen és ugyanazt a reménységet kell szívünkben őrizni és megvallani. Káldi és a katolikus fordítás megerősít abban, hogy ezt a reménységünket nem elég megvallani egyszer, néhányszor, hanem rendíthetetlenül ki kell tartani a megvallásban, a reménységünk nem szégyenít meg, sőt, misszióvá lehet mások irányába. És mindenik fordításból kicseng azon üzenet, hogy a hívő keresztyén ember számára a Krisztustól kapott ígéretekre épített reménysége olyan drága kincs, hogy hitvallásként őrzi, hitéről ennek a reménységnek megtartása és megvallása által is vallást tesz. A reménység minden kétség nélkül valósággá lesz, beteljesedik, ennek garanciája maga az ígéretek adója, Isten és az Ő Fia, Krisztus Jézus. Ennek a hitvallásnak megtartása, azaz a reménység megőrzése nekünk magunknak is rendkívül fontos, ha valaki ragaszkodik mindenkor az Isten ígéreteihez, ez a mindennapokban is sok aggódástól, felesleges csüggedéstől óvhatja meg. Uram, én is hamar el szoktam csüggedni, lehet, hogy azt is írhatnám, hamar megfeledkezem ígéreteidről, a reménység ingadozó szívemben. Kérlek, emlékeztess mindig a reménység megtartásának és megvallásának fontosságára. Köszönöm, hogy Te Uram hűséges vagy szavadhoz. Erre szeretnék emlékezni és építeni.

184

2010. nov.12. péntek – Jónás A krónikák második könyve 19,7: Istenünk, az ÚR nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását! Mi emberek mind a hármat rossznak tartjuk, és sokszor bosszankodunk amiatt, hogy ezeket látjuk, sokan látják, néha leleplezik, mégsem büntetik meg azokat, akik ezt tették, sokszor egész magas szinten is feltűnnek ezek a borzalmak. A magunk nem annyira magas szintjén viszont ezeket gyakoroljuk, azt hajtogatva, hogy a mai világban nem lehet másként, ez már sajnos, de hozzátartozik a mindennapi élethez, egy kis hamisság szükséges az érvényesüléshez. A személyválogatás pedig nem is bűn, hiszen emberek vagyunk, az csak természetes, hogy egyik ember kedvesebb, mint a másik. Ha pedig nem az, de besegít egy kicsit, hogy azzá legyen, miért megvesztegetés az, csak egyszerű figyelmességnek nevezik ma, hiszen nagyon nehéz megélni, aki adja, annak is megéri, mert nagyobb előnyei lesznek utána, aki kapja, annak is jól jön, mert nem is lehet másként. Mindez nem az ige magyarázata, hanem a mi magatartásunk kettőssége és magyarázkodásaink erőlködése. Ami az igében van, az Isten kijelentése önmagáról, márpedig azt mindnyájan tudjuk, hogy Ő nem változik. És nincs szó az igében kicsi, kisebb, jelentéktelen, vagy nagyobb hamisságról, nincs szó benne kivételes esetekről, bizonyos személyekről és rendkívüli viszonyokról, még csak arról sem beszél a krónikás, hogy a vesztegetés mások számára ártalmatlan, vagy sem, adni vagy kapni a nagyobb baj. Az ige azt mondja el, hogy Isten ezeket nem tűri el. Aki Vele él, az nem cselekedhet ilyet, mert ezzel Isten haragját vonná magára. Példákat a mai igéhez nem szükséges mondani, elég bekapcsolni a rádiót, vagy újságot vásárolni, ha szörnyülködni akarunk. Ha pedig Istennek tetsző életre törekszünk, akkor tükörbe kell nézni, alázattal, és a Lélek világosságának kérésével kell számba venni mindennapjainkat. Ha mindenben a mai világ szintjén akarunk élni, akkor valóban ezekkel meg kell alkudni. Ha viszont mindenben Isten akarata a mérvadó, azzal is számolni kell, hogy a hamisság, személyválogatás és vesztegetés nélküli élet nem egyszerű, és nem hoz előnyöket, sőt. Isten emberei viszont talán soha, vagy aligha törekedtek volna annyira elnyerni e világ minden kincsét, javait, lehetőségét, mint ma, az Isten akaratának követése mellett. És komoly törekvéssel próbáljuk sokszor mind a kettő megszerzésének szükségét magyarázni. Az ige nem ígéri, hogy semmilyen nehézség nem következik az Isten akarata iránti hűségből, azt viszont ígéri, hogy aki Benne bízik, az nem szégyenül meg. Kicsiny hamisságaim, apró személyválogatások, ilyen-olyan vesztegetés, ma nincs helyetek az életemben, mert Istenre akarok figyelni és Neki engedelmeskedni. 2010. nov.13. szombat – Szilvia Zsoltárok könyve 37,4: Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Szívünk kéréseinek teljesítése megvalósíthatatlan álom számunkra, leginkább azért, mert úgy gondoljuk, hogy olyan tárgyak, dolgok, események tehetik életünket széppé és teljessé, melyeket e földi életünk során nem kaphatunk meg. Ebből következtetünk arra, hogy nem is lehetünk boldogok, nem is kívánhatunk nagy dolgokat, csak fáradni és küzdeni kell az élet fenntartásáért, álmaink pedig álmok maradnak. Jobban elgondolkodva azt látjuk, hogy az ún. boldogságunkhoz szükséges dolgok gyakran változnak, ha pedig meg is lenne egyik-másik, nem tenne boldoggá önmagában azok birtoklása. Hiszen legtöbb földi dolog értéke viszonylagos és változó, azokban igazán gyönyörködni is esetleg ideig-óráig lehet. Ezek helyett egy másik lehetőséget mutat az ige: Istenben gyönyörködni. Istenben gyönyörködni nem lehet parancsra, annál kevésbé kényszerre. De Istenben is úgy lehet gyönyörködni, ha Őt egyre jobban megismerjük, felfedezzük tetteiben megnyilvánuló irgalmát,

185

rádöbbenünk az Ő gondviselésére, és arra a kimondhatatlan hatalomra, mellyel fenntartja és igazgatja a mindenséget. Gyönyörködni lehet az ÚRban, ha ránk sugárzik az Ő érthetetlen és csodálatos szeretete, és mi elfogadjuk ezt a szeretetet. Minél közelebb kerülünk Hozzá, minél jobban ismerjük Őt, annál jobban tárul fel számunkra az Ő csodálatos volta, egyre többet értünk titkaiból, egyre nagyobb lesz a vágyakozás, hogy ebből a közösségből, annak áldásaiból még többet kapjunk. Vannak emberek, akik életük nagy részét hiábavalóságokkal töltik, vagy még rosszabb dolgokkal is, aztán idősebb korban megismerik Istent, az Ő szeretetét, a megváltást, a kegyelmet, és megváltozik az életük, Istennel és Istennek kezdenek élni, igei kifejezéssel újjászületnek. Legtöbben elmondják, hogy a valódi életük akkor kezdődött, amikor Istennek kezdtek élni, és nagyon sajnálják azokat az éveket, amikor Isten nélkül éltek, mert az hiábavaló élet volt. Hiábavalóságok sokasága foglalja le a mi életünket is, legtöbbször az ÚRban való gyönyörködés rovására. Ma is, mennyei Atyám, több lehetőségem van, mivel töltsem a szabad időmet, hogyan osszam be a napomat. Szeretném, ha a legfontosabb lenne a Veled való közösség, hiszen Te, Uram, gyönyörűséges vagy. 2010. nov.13. vasárnap – Aliz Mózes első könyve (Genezis) 18,3: Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! Ábrahám szólítja így a számára ismeretlen vándorokat, akikről később kiderül, hogy Isten követei, és neki hoztak fontos üzenetet. Erre az eseményre hivatkozik a zsidókhoz írt levél is, amikor a vendégszeretetről ír, mondván, hogy egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Még nem tudja a pátriárka, hogy kik a vándorok, hova tartanak és mi céllal, jó avagy kevésbé jó szándékkal, mégis meg akarja őket vendégelni. Ez valóban számunkra nehezen érthető világ. Amikor a vendégszeretet ilyen egyszerűen működött, amikor örvendett egyik ember a másik társaságának, amikor nem alakult még ki az a temérdek előítélet, mely minket egyre jobban elszigetel egymástól. Ami megragad még ebben az egyszerű mondatban az, hogy Ábrahám nem csak az idegenek testi szükségeire gondol, nem csak vizet ad nekik tisztálkodásra és élelmet a testi szükség szerint, hanem azt olvassuk, hogy szeretné elnyerni a jóindulatát az idegennek, értem ezt úgy, hogy neki és a vele levőknek. Előzékenység és nyitottság, békességre és egyetértésre való törekvés van e szavak mögött. Nekünk érthetőbb lenne, ha az idegenek szeretnék megnyerni azon föld gazdájának jóindulatát, mert nekik van szükségük, a mi ítéletünk szerint a föld urának jóindulatára, oltalmára. Pál apostol is sorolja egyszer, hogy neki, mint apostolnak mennyi minden járna, de nem kíván élni ezekkel a lehetőségekkel, inkább ő szolgál másoknak. Időnként szomorú látni Isten gyermekeinek életében is a „nekem ez jár” magatartást. Megkísért minket is időnként a lehetőség, hogy éljünk jogainkkal, sőt, követeljük meg azokat. Ábrahám újra tanít ma engem, ha alkalom adódik, szolgáljak, ha lehetőség van rá, indítványozzam a békességet, az egyetértést, igyekezzem megnyerni még az idegenek jóindulatát is. Amennyire rajtatok áll, mondja az apostol, minden emberrel békességben éljetek. Akkor is, amikor jöhetne az idegen, vagy akár a nem idegen hozzám, a jóindulatomért, a segítségemért, bármiért, akkor is én legyek, aki indulok, szolgálok, keresem a békességet. Uram, ma kinek nyújthatok kezet? 2010. nov.15. hétfő – Albert Zsoltárok könyve 32,8: Rajtad lesz a szemem.

186

akik Isten szavát igaznak tartjuk. a gondviselést. de már lázban ég a világ. hogy rajtunk van atyánk szeme? Kisgyermek korunkban a biztonságot. hogy mindig atyai gondviselésének látókörében vagyunk. amikor nem akarjuk. mit szervezünk. akik legalább templomba járnak. amikor mi. hogy lássák. hogy ennek a világnak a kívánsága nem is hasonlítató ahhoz az örökséghez. mégsem tudja. Hogyan tud rágyújtani egy orvos a cigarettára. ami kényelmetlenséget okozna. mint egy hónap van még karácsonyig. és annak kívánsága is. hogy lássanak. apának. hogy az ÚR fogja Őt óvni. akik szívből kívánják. amikor jó lenne. megtudjanak. bizony nagy szégyenbe kerülnék. a lényeg az. ez a magatartás. hogy olyanok kell legyünk. Isten gyermekeiként számunkra nincs ebben az igében semmi. csak az általánosan elterjedt semmitmondó gondolatokat ismétli. mint a gyermekek. hogy a földi kincsek gyűjtésében nehogy lemaradjunk másoktól.Dávid bűnbánati zsoltárában olvassuk ezt a mondatot. Egy kicsit kevesebb idő jut heteken keresztül az igére. hogy atyjuk szeme mindig rajtuk legyen. mennyire káros egy szenvedély. Közben imádkozunk. mert sok a kívánság. azon az estén. hanem megnyugtató. onnan nem jött vissza senki.16. Talán ebben is érvényes az. Ki kell jönni a házból anyának. hogy ne lásson senki. Úgysem tudja meg apa. Sajnos. akkor nyugodt csak. érdekesebbet ajánlunk neki. tudok már biciklizni. akkor még az Isten sem. ha meghal. megtehetem. Több. hogy nincsen itt maradandó városunk. amikor vétkezett. Ahogy valaki mondta. hogy ma is ebben a biztonságban élhetek. magát az életet. aki már 60-70 húsvétot élt meg. hogy nem látja és nem is tudja meg sem a szülő. amikor szeretnénk. ha lehetne. úgymond. most már örömmel fogadja Isten ígéretét. Miután megvallotta Istennek bűneit. hogy Istenünk mindig figyel ránk. azzal az atyát örvendeztessék. Mit is jelent az. A pici gyermeknek látni kell a szüleit. mindenik húsvétkor volt templomban. ami vár ránk a mi URunk országában? Mindig szomorú hallani olyan emberek bizonytalanságát az örök élet felől. és igyekeznünk kell eleget tenni ezeknek. milyen ajándékot vásárolunk. ha egy társaságban néha hangosan hangzanék az. Ebben a kettősségben élünk ma. 2010. Mert szeretik őt. nov. Csínytevések. egy engedelmességből fakadó tett. Talán erre gondolt. Vajon mi felfedeztük-e már. mert van. ez sokszor megkísérti az embert. amit felmutassunk. nem kételkedem 187 . és ezért mindig hálás a szívünk. ha annál színesebbet. hogy mi lesz. Amikor kisgyermek korunkban első „eredményeinket” érjük el. van. hogy akkor lehet egy gyermektől elvenni egy játékot. képmutatás és szerepjátszás nélküliek. Nem értjük azokat. mit iszunk. elfogadta és megtapasztalta a bűnbocsánat ajándékát. megmarad örökké. szebbet. és bizony van. hogy még erre sem gondolt Dávid. nem zavaró az. tanítani. És nagyon ragaszkodunk a mostani élet értékeihez. hogy lássanak. ne maradjon ismeretlen egy jó cselekedet. amihez nagyon ragaszkodik. Hamar beköszönt aztán az az időszak is. mert az minden vágyuk. ha azok mellette vannak. de aki Isten akaratát cselekszi. amit gondolok. hogy bármit tesznek. akik jól tudják. sem Isten. Köszönöm. Mennyei Atyám. olyanok.17: A világ pedig elmúlik. ahol a nikotin káros következményeiről tartott előadást? Ugyanennyire érthetetlen az is. Ezért is ragaszkodunk sokszor annyira ehhez az élethez. hogy lássanak. törődsz életemmel. Azt mondják a szakemberek. Van idős ember. Egyszerűek. vagy tiltott cselekvések azok. s jól tudjuk. de lehet. miután kijött az eladóteremből. mert az Ő gondviseléséből élnek. rajta lesz Isten szeme. hogy Te látsz engem. Isten akaratának cselekvésére. Atyám. mégis gyakorolják. kedd – Ödön János első levele 2. és tiltakozunk minden eszközzel az elmúlás ellen. mégis e világ kincseinek gyűjtéséért annyit fáradunk és áldozunk. hogy azt nem lehet tudni. biztonságot adó tudás az. hogy lássanak szüleink. meg másnap mit eszünk. többé-kevésbé a Bibliát is olvassák. amiket nem akarjuk. és Isten segítségét kérjük.

ha a saját céljaikért másoknak kárt okoznak. hogy nem pótolja a valóságos látás élményét. és a Neked való engedelmességre. hogy Megváltóm nekem is helyet készít Országodban. Nem mindegy látni. akár a legfejlettebb technikával kivetített. figyelmesebb. hogy mi nem csak tudunk valamit Istenről. és nekem nincs is szükségem sok olyan dologra. hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Igaz. hogy nem az én hibám. Amikor Jézus meglátta őt. megszabadultál betegségedből. A tengert látni kell.18. milyen csodálatos a tenger. azzal az biztos ismerettel. Köszönöm Jézust. 2010. előszólította. az örökéletet. értéke ideiglenes a mostani világban. szerda – Gergő Ézsaiás próféta könyve 11. aki kijelentett Téged. Még magyarázkodtam is. Atyám. hogy akaratod felismerjem. és látni a valóságot. hogy azok is lássák. Hiszen azt látjuk. Amikor az ézsaiási prófécia szerinti idő beköszönt. és mások felé is képviselni a Veled való életet.szavadban. Ma nem teljes még a föld az Ő ismeretével. csak akkor lesz valódi. elmélet. Ma Istenről mindenki beszél. és beszélhet. nov. legalábbis a szívbéli teljes ismerettel. hogy ezekre a valódi örömüzenetekre mindig emlékezzem. a szívében megfogant hitből származó vallástételig. ábra. hogy az igaz hit egyik alkotó eleme. az elkövetkezőkben is. Atyám. Nem elég az ábra. Nagy divat ma az úgynevezett három dimenziós vetítés. azt állítom. bármit lehet szabadon állítani. és mindennél jobban Rád van szükségem. nem lesz pusztítás. Emlékeztess mindig. és ezt mondta neki: „Asszony. Ez is egyik jele lehet annak. csütörtök – Jenő Lukács evangéliuma 13. Az elméleti ismeret nem változtat az emberen és az életvitelén. hogy minden múlandó. amíg valaki nem jut el a belső megismerésig. melyről azt mondja a Heidelbergi Káté. a szívbéli ismeret viszont igen. vagy a saját érdekeimért való harcban való hevességemmel. ahogyan a tengert víz borítja. amikor térben látható a vetített kép. hogy Fiad érdeméért megbocsátottad bűneimet. és teljes lesz a föld az ÚR ismeretével. Az egykori ismert történet. Kérlek. hogy néha ártottam felebarátaimnak. aki annyira meggörnyedt. hogy minél többen ismerjenek Téged. mellyel kirendeled az igazán szükséges dolgokat. Mindenek előtt. saját érdekük és céljaik eléréséért folytatott harcukban nincsenek egymásra tekintettel. amit annyira kínálnak. A hasonlat pedig arról szól. mely szerint az indián törzsfőnök első alkalommal rácsodálkozva a tenger látványára. az üzenet azonban ugyanúgy igaz. Szinte soha nem szándékkal. el kell ismerjem. a valóság kell. felületességből. hogy az emberek.17. De még a Biblia kijelentése alapján hirdetett Isten is csak kép marad.” És rátette a kezét. Köszönöm. mire ő nyomban felegyenesedett. hogy Isten ismerete is személyes élménnyé kell legyen. és nem csak. szeretnélek naponta egyre jobban megismerni. és dicsőítette az Istent.11: Íme. a sok vélemény között ott van időnként az igaz. de azon tapasztalat alapján is. és senki nem fog ártani senkinek. gondviselésedre. tudom. legyen más is élelmesebb. és cselekedjem. bibliai alapon kimondott igazság is. egy palackban akart belőle vizet vinni törzse fiainak. mennyei Atyámat. hogy egyetlen alkalommal láttam ilyet. nem számít nekik. volt ott egy asszony. ez a történet az ábrázolás módszerében óriási fejlődést mutat. 2010. mondja az ige. Atyám. és arra törekedjem ma is. akkor. és azt is elhiszem. 188 . Istenem.9: Tele lesz a föld az ÚR ismeretével. mely által Neved magasztaltatik. segíts. amikor sóvárgok földi kincsek után arra. mégis csak ábrázoló képet. de figyelmetlenségből. nov. nos. hanem ismerjük Őt.

Munkálkodj ma is életemben Megváltóm. a szövetséget a nép gyakran megszegte. 2010. hitéről sem beszél itt az írás. elkeseredek és panaszkodok. amikor Ő munkálkodik. hogy temperamentumtól is függ az. hogy bízzuk életünket 189 . nem a Sinai hegyen. hogy az Úr ezt is hallja. óvja és vigyázza őket az ellenséges lelkületű népek melletti vándorlásuk alatt. lehet. de nem a szekrény alatt porosodva. ami másoknak esetleg fontos. gondviselése annyiszor győzött meg szeretetéről. megérinti és kijelenti a gyógyulását. Ingadozó hitű és hamar felejtő ez a nép. vagy. az elveszett bárány nem tud haza menni. péntek – Erzsébet Mózes második könyve (Exodus) 34. sem pedig a gyógyítás utáni utasítás. máris panaszkodnak.Nem tartozik ez a történet Jézus legismertebb gyógyításai közé. hogy mit akarsz. Isten megmagyarázhatatlan kegyelme. És sajnos. vigyázza és vezeti őket. Jézus nem gyógyította az embereket úgynevezett módszer szerint. amikor leomlottak Jerikó falai. hatalmas kézzel hozta ki őket onnan. Elég az. akit Isten kihozott a fogságból. De hamar rádöbbenek. nem könyörög gyógyulásért. de legalább sír. amikor nem ment le a nap időben. vagy a tettét előbb titokban tartó asszony gyógyítása. az Ő segítsége. hanem Fia által. és munkálkodik úgy. vagy próbálom elképzelni. hogy cselekedjem. Mert ami vele történt. hogy ugyanaz az ember néha kiált segítségért. Ez az asszony nem kér segítséget. mégis értékesek. nem remélt szabadulást ajándékozott nekik az Úr. Az emberek válasza is legtöbbször Isten dicsőítése. áldása. hogy Ő. hogy Isten az én életemben is olyan sokszor csodálatosan munkálkodott. elégedetlenek. Mégis. sokszor megfeledkezem az áldásokról. nov. hanem a gazda kezében. Mert Istenünk mindenikünkre külön figyel.19. Isten csodáit láthatták még Egyiptomban. noha Isten csodái és hatalmas kezének cselekedetei tovább is jelen voltak életükben. hogy mutasd meg magad. amely között vagy. Jézus előtt van. Alig jutottak túl a szétvált tengeren. Isten arra hívott minket. Az elveszett pénzérme semmit nem tesz. Nem kérdezi Jézus. nem vagyok különb a választott népnél. szinte egészen más. A tékozló fiú haza tud menni. mint az út szélén kolduló vak története. bizony. gondoskodik eledelről. hogy életünkben munkálkodva megmutassa általunk hatalmát és szeretetét. Igen. megigazítás. Aztán különbözik ez a történet a legtöbb gyógyítástól abban is. szövetségesükké lesz. És dicsőíti az Istent. Vajon nekem mire van leginkább szükségem Isten szerint? Talán nem arra. vízről. máskor meg némán görnyed terhei alatt. Jézus őt „csak” megszólítja. Lehet. Ez által ő annak a jézusi példázatnak „beteljesítője”. Isten felhívja Mózest a hegyre. legyen ez hívogatás az Úrral való közösségre. Az asszony pedig felegyenesedik. vagy eredj és többet ne vétkezz. hogy nincs benne bűnbocsánat. amikor szétvált a tenger. Tettei nyilvánvalóak lesznek az egész nép előtt. hogy bocsánatért könyörögjön. Szinte mindenik történet valamiben egyedi. mint ez a történet. Nekünk pedig ez felelősség is. mert noha nem kiáltanak. Sajnos. milyen lehetett az. ahol arról beszél vele. hogy ez az asszony ott van. Az Úr azonban nagy kegyelmű. látni fogják azokat mindnyájan. hogy megkeresi ezeket is. ő csak egy elveszett érték. kiált. melyben Jézus az elgurult drachmáról beszél. a Mindenható szövetségben kötelezi magát arra. aki szövetséget kötött velem is. hogy ki-hogyan kér segítséget. sokszor megszomorították még az URat. kegyelméről. hogy ezt a népet gondviselésével és áldásával ajándékozza meg. Hiányzik belőle megannyi más gyógyításokból ismert mozzanat. aggódom. a maga betegségével. mintha nem lenne a Mindenható az. Valahogy nem annyira színes.10: Az ÚR pedig azt mondta: Meglátja majd az ÚR cselekedeteit az egész nép. az Isten csodája és ajándéka. amint külön-külön leghasznosabb számunkra. segítségért esedezik. jóakaratáról. ismerjük a választott nép magatartását a folytatásban. amazt is észreveszi. az eredmény nagyon hasonló: gyógyulás. minden feltétel nélkül Jézus megszólítja őt. Néha elképzelem. hadd lássa ezt mindenki. A kegyelem az.

rövid időn belül két gondolat fogalmazódott meg. Hanem. ha pedig senki nincs közel. szombat – Jolán Zsoltárok könyve 116. sőt. lásd meg. Mennyi ember veszíti el szeretteit. hogy egyik volt évfolyamtársam véget vetett életének. Sírni tudunk csupán. De én lelkem. Ha nem sikerül. a közösség életében. megfogott és megsebzett egy váratlan körülmény. és amikor teljes súllyal ráállunk. ebben a világban sok a bűn. esemény. beszéljen. engedjük. és a sóhaj. nem is lehet szavakba önteni. Mert a lábunk ugyan nem. sok veszély van ilyen-olyan külsőséggel bevonva. bármi. vasárnap – Olivér Zsoltárok könyve 25. mennyi minden van. amikor belevetjük magunkat egy úton való előretörtetésre.7: Légy újból nyugodt. aki csak távoli ismerőse lehettem egy embernek. segítségért kezdek kiáltani. de az ÚR Nevét hívom segítségül. hogy még sincs meg a várt eredmény. 2010. néha kiderül. Nagyon megdöbbentett a hír. Nézem a csapdát. hogy próbáljak szabadulni. elolvastam a mai napon érkezett internetes üzeneteket. hogy ezt a gondolatsort ne folytassam. Első dolgom. hogy körülfontak a halál kötelei. becsaptak minket. Ezeknek egyikéből megtudtam. hogy Uram. meg kell próbáljam. honnan. Nem tudok rá magyarázatot. nov. Kérlek Uram. mert jól bánt veled az ÚR! Mielőtt elcsendesedtem volna. mennyien szenvednek hosszú időn keresztül súlyos betegségben. Az első a fájdalommal jelentkező tehetetlenség. de a családtagjainak fájdalmát azt hiszem. férj. két gyermekes családapa. légy újból nyugodt. Nyílván senkinek nem kívánom. cselekedj ma is életemben. Megenged néha nehéz időket. Jó Atyám.Szövetségesünkre. én is nagyon elszomorodok. Minden nyugtalan lelkű embernek kérem a Te kegyelmedet. de ez attól is függ. mert ez minden esetben nekünk is jó. de nem kételkedem abban. Igen. 2010. miként lehet felnyitni. talán egy erdőben. hogy merre járunk. az örök életet akarja munkálni. ami még rosszabb. gyarló szolgád. amit el sem tudok képzelni. bármennyire nehéz. halljam meg ezt az igét is. Képzeletbeli helyzet: megyek valahol. Nem közönyöset. hogy az Úr jól bánt veled. és legtöbbször ezek következményeként nagyon sok a szenvedés. Csapda volt. nyomorúságban és bánatban vagyok. Istentől kérve erőt és segítséget. hogy Ő munkálkodjon bennünk és általunk. és egyszer csak egy csapda csapódik fel. Ennek a zsoltárnak is arról szólnak az előző versei. És olyan sok szenvedés van ezen a világon.21. Ő mindig mindennel az üdvösséget. akkor körülnézek.20. hogyan lehet nyugodt a lélek ebben a világban. ne fokozzam. de az életünk számtalan csapda környékén jár. arra kérlek. 190 . sajnos. ki tudna segíteni. dicsőítsük szent neved és mások is lássák hatalmadat és kegyelmedet. hogy Te megcselekedheted: adj Atyám a gyászolóknak nyugodt Lelket. Hiszen én. próbatételek vannak sokszor a keskeny ösvényen is. Sok minden van figyelmesen elrejtve. beszorul a lábam valamilyen hurokba. lelkipásztor volt. mire figyelünk. kérlek. és az ÚR segítségét kérve ismételten. sok a gonoszság. gyermekeire.15: Szemem állandóan az ÚRra néz. mert nem lesz vége. beszélhessen velem Isten. és én magam is beszéljek önnön lelkemmel: légy csendességben. szent Nevedet hívom segítségül én is. megoldani. de Ő mellettem marad. hanem Benned megnyugvót. amit olyan nehéz elhordozni. amennyire csak lehet. hogy emlékezzünk ígéreteidre. Olyan sok. De. próbáljak Istenre figyelve egyszerű gondolatokat leírni. de nagyon szeretnék Istentől igazán vigasztalást és erőt kérni feleségére. nov. csak egyre mélyebbre jutok a csüggedésben. Mennyei Atyám. Az igét ezek után olvasva. mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. hogy a holnapi ige üzenetét megértsem. hogy csapdába szoruljon a lába. lelkem.

engedetlenségből. vagy leprásan a papokhoz indulni. de időnként megfáradunk. akik hozzá fordulnak segítségért. de aki mondta. Ez már az Istenre figyelés folytatása. hanem Istenhez szükséges menekülnöm. Azóta sokszor. és megtapasztalja a szabadulást. nehéz lelki tusakodások alkalmával magam is felkiáltottam: Atyám. hétfő – Cecília János evangéliuma 17. ebben a gonosz világban is tudjunk istenfélő életet élni. hogy Istenünk őrzi életünket. de a legjobban arra van szükségünk. sokan sajnos ezen nem is jutnak túl. hogy állandóan Istenre nézzünk. ezért. Amikor felismerjük. hittel. hogy Isten megőrzi azokat. ahol nincs szenvedés. nézz az Úrra szüntelen. Ne a csapdára nézzünk elsősorban. hogy a gonosztól nem tudom magam megőrizni. hogy az Ő segítségével hűségesek maradjunk. annyira szükségem van erre a biztatásra. kedd – Kelemen Zsoltárok könyve 112. URunk tudta. tudjuk. Ő legyen az első mindenben. reménytelennek a helyzetünket. Én lelkem. az Ő Nevét magasztalni. nem a menekülés a megoldás. hogy megtapasztalja a vezetést is. hogy Vele együtt győzni fogunk a gonosz felett. akkor még nem ismertük azt az igazságot. Vele együtt maradhatok meg.1: Boldog ember az. jól sáfárkodni. Nagyon sok zsoltárra. Ha pedig néha önhibánkból. ezek nélkül nagyon sok veszedelemnek 191 . haladás már rég nincs. hogy az ÚR helyreállítson minket. elindulni és járni. gonoszság. igyekszünk hűségeseknek maradni. Megváltónk az Atya oltalmába helyezte életünket. olyan fontos az. amikor felfedezzük. élő reménységgel várjuk. Gyermekkorunk óta megszoktuk. hogy a küzdelem nem könnyű. de a betegnek magának kellett felállni. aki az URat féli. hogy a magunk életében is ott legyen a bizonyosság. hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. az. ezért is kéri az Atyát. hanem Istenre tekintsünk. de jó lenne. mert azt mikor észrevesszük. Szinte mindig önmagunkkal kezdjük. erőtlennek érezzük magunkat. az a továbbiakban is Őreá akar majd tekinteni. Gyermekkoromban hallottam. Jézus többször úgy gyógyított. mikor nem. Te magad oltalmazol engem. hogy az Ő követői nem futamodhatnak meg. hogy az út nem jó. már-már feladjuk. hogy a parancsok korlátoznak minket. mennyire nehéz ebben a harcban megmaradni.23. 2010. Istenem.22. nov. Amit meg kell tanuljak. s bizony. ahol olvasunk arról. Persze. mert az Ő segítsége bizonyos. hogy ezek a korlátok nyújtanak védelmet. 2010. Harcolunk. hanem fájdalmas komolysággal sóhajtott: hogy kifutnék ebből a világból. nov. nem viccesen. hogy vedd ki őket a világból. de nem lehet. ne a magunk erejével akarjunk szabadulni. fájdalom. beleegyezése nélkül. ha ebből a világból kiragadnál.15: Nem azt kérem. Bizalommal. sem emberek védelme nem elegendő. hogy a betegeken kihirdette isteni erejével és felségével a gyógyulást. hogy akkor semmi felelősségem és semmi feladatom nincs. hogy Ő maga őrizzen meg minket. tanuljunk. Ebből azt is megértjük. mert aki Őreá tekint. Jézusunk arra tanít. sokféleképpen hallottam ezt a gondolatot. sok örömöt talál parancsolataiban. mert valahol szíve mélyén minden ember felismeri. vagy erőtlenség miatt belekerülünk egy csapdába. hogy tudhatom. bibliai igére hivatkozhatunk. mennyei Atyánk akaratát követni.Jónak álcázott gonosz. sokszor évekig harcolnak eredménytelenül valamitől való szabadulásért. hogy nem azt jelenti Istenre nézni. akkor menekülést keresünk. minden gonoszság ellenére bizodalmunk van arra nézve. akkor nem értettem. nem történhet semmi akaratán kívül. hanem arra hívattunk. feleslegesen erőlködve. az irány téves. a teljes szívből való meggyőződés. csapdák korlátozzák és pusztítják életünket. magadhoz.

aki vétkezett: forduljon szembe a bűnnel. hogy azt a gazdag üzenetet. tisztellek és alázatos istenfélelemmel vagyok irántad. hogy ha bátor volt valaki. mert nem láttam mögötte féltő szereteted. Az ige összekapcsolja az ÚRnak félelmét az örömmel. mit tegyen a férfi. hogy amit vet az ember. vallja meg azokat. tennivaló is van. hogy Isten adta. harcoljon az Úr segítségével ellenük. hiszen nem csak Isten igéje hirdeti. ha tudom. amit parancsolataiban találhatunk. a megtérés útján. Felnőttekként már tudjuk. Ne tekintsek a parancsolatokra úgy. hogy ők mennyire jót akarnak. ne csak siránkozzon a szenvedésért. érettem hirdette ki. Ha valaki naponta elszív 2 csomag cigarettát. hogy nem kell sírni. a férfiú az ő bűnei mellett? ” Itt az a gondolat egészíti ki az előzőeket. egy-egy igei intésért. azt fogja aratni. Talán azért. és siránkozik amiatt. pár esztendő múlva. megvallom. ha elkövetkezik a baj.” Ebben az olvasatban már szó szerint is megtaláljuk ezt a magyarázatot. Istenem. nov. hogy ne válasszam el a törvényt a törvény adójától. hangsúlyozza. ezért megköszönjük. hogy Téged. Ne siránkozzon. hogy el szeretné hagyni. Az újfordítású Biblia. nem hallható ki a mondatból a szándék. hiszen vétkeinek következménye érte utol. hogy ritkán gyönyörködünk ezekben.24. hogy érettünk adattak. ami ebben a versben van. Teremtő Atyámat szeretlek. ha vétkezett? Újra nagyon érdemes elolvasni. a fenti megfogalmazásban azt az üzenetet közvetíti. melynek szövegét idézzük naponta. ne tessék jajgatni. tagadja meg. az fog előbb-utóbb beérni és következményei nyilvánvalóak lesznek. Ül az ember a bűnei mellett. Vannak vétkeim? Szégyellem. azóta szüleink figyelmeztetéseit már nem indulatosan. tüdőszűrésen kiderülhet. szépen megvannak egymással. az Ő vezetése. szerda – Emma Jeremiás siralmai 3. amikor azt írja: „Mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért bűnhődik. Ebből azt értem. Érdemes tovább gondolni ezt a képet. amit a Szent István Társulat fogalmaz meg bibliafordításában. Nem csak azt mondja. hogy elkövette a bűnt. Nagy bibliafordítónk.lennénk kitéve. parancsok nélkül nem lehetne egyáltalán az utakra kimenni. illetve hogyan igyekeztek a tömör üzenetet a fordítás által is érthetővé tenni. És legalább ennyire érdemes azt is végig gondolni. Minden törvény azáltal kerül közel hozzám. Mert amióta felnőttünk. Ma megértem. akkor vállalja férfiasan annak következményeit is. Van 192 . néha át is hágjuk egyik-másikat. netán megbánta volna. hanem bátorít. Te pedig örömöt adsz szívembe minden szavad. hogy védelmünkre vannak. hogy közlekedési szabályok.39: Miért siránkozik az élő ember. ha szembefordul vétkeivel. 2010. Isten törvényeiről is tudjuk. a panasz helyett megmutatja. amikor ezt írja: „Akkor hát miért zúgolódik az ember? Jobban teszi. gyakran bosszankodunk a szabályok miatt.” Itt már program. mintha azok csak személytelen forrásból származó előírások lennének. hagyja el bűneit. pillanatok alatt lebénulna a forgalom. hogy súlyos beteg. ha intenek. Akkor késő jajgatni. hogy gyakran zúgolódtam. a férfi. Károli Gáspár is ezt az üzenetet emeli ki. hanem örömmel fogadjuk. javamat akarja azzal szolgálni. Örömömre fognak szolgálni ha Istentől fogadom el. hanem induljon el a visszaúton. az Ő akarata. és lesz egyszerű az annak való engedelmesség. tudjuk. avagy meggondolatlan. parancsod által. amit magyar nyelvre fordítva így fogalmaz meg: „Mit zúgolódik tehát az ember életében. de igen. hogy a panaszkodó férfiú még mindig a bűn mellett van. és nem utolsó sorban az Ő áldása is. hogyan próbálták minél pontosabban lefordítani a bibliafordítók. mégis. Ne tűrje meg maga mellett. hogy a bűnökért van a bűnhődés. vagy csak értetlenkedtem egy-egy parancsod miatt. vagy bármilyen magyarázata is lenne arra. A parancsok Isten parancsai. amikor vétkezett. hanem elemi iskolás szinten is tudja mindenki. amit ezek hoznak életére. nemtörődöm volt. nagyon sok alkalmazást találhatunk környezetünkben. az igazság mégis az. Érdekes üzenetet olvas ki Káldi György ebből az igéből.

hogy bezzeg. életünket. hogy ne emberekben. De nekik többletük. a félelemé pedig a bátorság. Ő tehet csodát. Izráel 193 . ami néha életünkben pislákol. Ahol Isten szeretete megjelenik. hogy eltűnik a félelem. Békességre van szükségük. mindig van még megoldás. még csak ne is földi hatalmasságokban bízzanak. vagy valóság.25. de ugyancsak a teljes szeretetből. nagyobb erő. Igen. hogy amennyiben egy közösség gazdasági életének mutatói nem változnak. ami nem férhet meg Ő vele együtt. Nem mindegy rettegni a holnaptól. nem hallgattatok rám. mert gyermekeinek életét is befolyásolja. Mindenható! 2010. mire van szüksége az Ő népének. a félelem. most már nincs semmilyen megoldás. És a bizalom sem maradhat el. hogy Isten előtti csendességben fogadják el és fogadják meg az ÚR szavát. amiről érezzük. Egyiptomhoz fordul segítségért.15: A béke és a bizalom erőt adna nektek! Mivel feltételes módban hangzik el Istennek ez az üzenete. ebben a versben pedig a teljes szeretet fogalma szerepel. arra. hogy azt is tudják. emberi értelemmel nem képzelhető el. csütörtök – Katalin János első levele 4. 2010. akkor ez a szeretet is nagyobb lesz. Istennek kell egyre jobban betölteni szívünket. péntek – Virág Ézsaiás próféta könyve 30. Íme. ezek hiányára mutat rá az Úr. Tőle kér és vár segítséget.26. annak bíznia kell az Úr hatalmában és az Ő jóindulatában. de nem leszünk magunkra a harcokban. sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. de nem azért. kegyelmében. hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül. másrészt pedig ezek meglehetnek. de szívből: Köszönöm. Panaszkodtam már a szenvedésért. Különbség van az istenfélelem és az Istentől való félelem között. nov. hogy nem lehetséges embereknél. az egyiptomiak jóakaratában reménykedik. de az Ő szeretete sokkal több. mert az Isten szeretete tölt be minket. Ő nem szokott olyat mondani népének. mint amit ember feltételez. már csak azért is. amit csak Ő tud megvalósítani. Izráel veszélyben érzi magát. ha pedig valakinek az Úr nagyobb feladatot ad. az ég és fölt Teremtője. arra következtetünk. hiszen aki Isten elé járul. a végső szó Istené. Amikor Isten üzen. Hiszen még az a gyertyalángnyi szeretet is. hogy mi jelent reális segítséget. hanem azért. Megváltónk mondta. Isten üzeni a próféta által. hogy szeretsz engem. hiszen van nekik hatalmas szövetségesük. vagy jó pénzügyi szakemberek. és teljes életével rábízza magát az ember Istenre. olyankor is. ha Istent ismerik. Egyik ilyen „dolog”. ott valóban nincs helye a gyűlöletnek sem. s mint ilyenek adott esetben józan következtetéseket fogalmazhatnak meg. hanem csak maga Isten lehet a teljes szeretet. mint például azt. változtathat a történelem szekerén is. Sajnos. nov. Keresztyének is lehetnek közgazdászok. Mit mondhatunk erre? Talán az ének szavaival válaszolhatunk. ez pedig mindenre elég.fájdalmas következmény. másként nem üzenne Isten. A mindennapi gondolkodásban a szeretet ellentéte a gyűlölet. avagy tudni. itt is rámutat arra. amikor az emberi szemmel nem látszik. túl nehéznek tartottam a szenvedést. Egyik jele ennek. Igen. azt szeretné megnyerni. egyszerűen. hogy nehézségek is adódnak. az is az Isten ajándéka. az Ő szeretetének jelenléte olyan átalakulást hoz az életünkben. Istentől és Istenből származik. Adj hozzá erőt. mert mi nagyon bátor emberek lettünk. Uram. s akkor egyre jobban kiszorít onnan mindent. János apostol pedig a szeretetről ír. Annyiszor alkalmazható ez mai körülményeinkre is. Akkor hát engem kérdez. akkor abból komoly baj lehet. ami mégis a bűneim következménye volt. a gazdasági élet sem ismeretlen és nem közömbös számára. és engem szólít az ige: miért siránkozom? Forduljak szembe a bűnnel.18: A szeretetben nincs félelem. hogy egyfelől ezek nincsenek meg.

Veszedelem és küzdelmek sokasága áll előttünk naponta. hogy csodák által is szabadítani tud. Nálad is? 2010. amint a folytatásban olvashatjuk. aki által megvalósul Isten királyi uralma. És Ő azt akarja ma is. végső soron menekülünk. míg Jézus Nevét milliók dicsérik. hogy nem arra van szükségünk. hogy mi inkább lóháton vágtatunk. Legkevesebb az. hogy minden emberi lehetőséget kipróbáljunk.15: Betelt az idő. vagy néha már múlt időben.erre azt válaszolja. Mennyire hasonlít a mi életünkhöz. Ekkor újabb csoda történik a főpappal. Mi pedig azt sem tudjuk. amiért nagyon hálásak kell legyünk.28. aki elhozta azt nekünk. nov. kihez meneküljünk segítségért. ahol Isten uralkodik. vagy ahogyan olvassuk másik helyen: eljött az idők teljessége. amikor Jézus helyreállítja a dávidi országot. például hányan írtak. ahogy egyesek gondolják. hanem arra. Az hirdeti Isten Országát. amint az emberek gondolták. Eljött az Istentől rendelt idő. amikor a zsinagógában falujuk szülötte azt mondja. Lenne? Legyen! 2010. Talán Egyiptom. mármint az üldözők elől menekülve. az angyal által közölt nevet adja az újszülöttnek. amint Jézus tanította: Isten országa bennetek van. az idők teljessége eljön. Keresztelő János is ezt hirdette. nem egyszer bizonyította már az övéi életében. még a tanítványok is azt a pillanatot lesték. ő igazán jelentőset alkotott. és higgyünk szavának. Ő bennünk él. szombat . béke. amikor ígéretei valóra válnak.27. ki tudja miként. hogy bízzunk Benne. Isten ígérete nem botlik meg az ember hitetlenségén. Most már nem a magáét mondja. Ő tudja a szabadulás útját. Nagy Sándorról. hanem beteljesedik. Meg akarja utána áldani a népet. amikor az angyal szavában kételkedik. Isten Országa eljött Krisztussal. Ha mi Neki engedelmeskedünk. A názáretiek is felháborodnak. türelme és kegyelme érthetetlenül nagy. akiben beteljesednek az ígéretek. A hitetlenségnek ára van. Azt mondja nekünk is. Jézus Krisztus általunk ismert első igehirdetése ez. Még Keresztelő is kérdéssel fordul ahhoz. és váltságot szerzett neki. hogy Őbenne beteljesedtek a próféciák.68: Áldott az Úr. akkor erő is lett volna. Betelt az idő. megszületik az Útkészítő. ha lett volna bizalom. A mi válaszunk mi lesz? Inkább menekülünk? Marad a feltételes mód: ha lenne. amikor Ő cselekszik. megmaradás is. Neki van megoldása.Stefánia A Lukács írása szerint való szent evangélium 1. A zsidók is másként várták a Messiást. Ma is érvelnek így emberek: olyan jelentéktelen volt a Krisztus munkássága. nov. akiről ő maga mondta nem sokkal korábban. talán más valaki. nem az emberileg 194 . ez eget-földet rengető esemény kell legyen. hanem úgy. Nagy Sándorról egy vasárnapon legfeljebb néhány riport lehetséges egy-két csatornán. és ott. akkor már ma Isten királyi uralma alatt vagyunk. Isten megjelenik a világban. hogy meglátogatta népét. és elközelített már az Isten országa: térjetek meg. Nem könnyű ezt elfogadni. hanem a hitetlenség miatt. Először akkor. hogy a történészek meg sem említik. valahogy az ember mindig másként képzeli el. Ma sem úgy valósul meg Isten Országa. Hanem úgy. az Isten Báránya. amint Isten akarta. mondhatjuk mi. Eljött az Ígéret. békességben álljunk Ő eléje. Pedig. ott van az Ő Országa. Izráel Istene. és higgyetek az evangéliumban. Bezzeg. de nem jön ki hang a száján. nem a szavak hiánya miatt. aki ezúttal engedelmes.Elemér Márk evangéliuma 1. és újra tud beszélni. hogy mi forduljunk Ő Hozzá. Zakariás kétszer él át csodát. vasárnap . hogy íme. ki tudja merre. Isten pedig üzen. Otthon nehéz ezt elmagyarázni. hogy a jeruzsálemi királyi palotában keressék őt a bölcsek. még mindig üzen. de nem úgy.

Miért nem tartják be? Izráel miért felejtette el annyiszor. miután sokadszor sem sikerül megtartsam. és magasztaljuk szent Nevét. most aztán fog sikerülni? Meg tud Isten bocsátani annyiszor? A hitvallás is jelentkezik. és nekünk örök életet ajándékoz. hogy mindenki átgondolva. hogy azt is el tudjuk mondani. Lélek által felismeri. Azt is gondolom. akkor kimehettek szünetben. ígérjük-e. hogy ígérem és fogadom. kiáltanak. hogy minket. akiért annyit imádkoztak. most is elhangzott a kérdés. az üdvtörténet érkezett el egy nagyon fontos mozzanathoz. váltságot szerzett az ÚR nekünk is. bizony van. nevének tovább vivőjét látja előbb. hogy mit ígért Istennek? Én miért jövök sokszor szinte kétségbeesve. mi emberek részeseivé leszünk ezeknek. Mintha az előző perc nem létezett volna.16: Erre válaszolt a nép. legyen áldott szent Neved. Megállítom őket. Noha bizonyára nagyon boldog. hogy amikor törekszünk betartani ígéreteinket. hogy a mégis fennálló emberi gyarlóságot Krisztus szenvedése és halála elfedezi. hogy már ebben a világban az Ő dicsőségére élünk? Hangosan. Zakariásnak Isten Lelke adja meg azt a világosságot. egy akarattal az egész nép mondja. Nem a saját örökösét. akinek születéséről egy idő után lemondtak. Pedig olyan nagy szemekkel és ártatlan egyszerűséggel néztek és ígértek. Isten Fiát előbb helyezi a hívő. hogy Őt. Jézus tanította néhány évvel később. amit Jézus Krisztus tett értünk. hogy mi nem hagyjuk el az URat. és mekkora dicsőség készül az ÚR terve és akarata szerint. őszintés és komoly elhatározással mondta ki a fogadalmat. hanem sétál. anyját. és ezt mondta: Távol legyen tőlünk. félhangosan mondtuk kórusban. hogy elhagyjuk az URat. elmondom. Minden az ÚR munkája. bűnösöket Isten megváltott.lehetségest fogalmazza meg. és most mindenki úgy megy ki szünetre. Ebben bízva 195 . ajándéka. Jó. most pedig megkapta az Istentől megígért országot. mindezek után tehát. Uram. hogy megszületett gyermeke. valóban a hála fogalmazódik meg szívünkben. mégsem a gyermeket említi első sorban. hogy akkor most újra ígérjem meg. legjobb reménységgel vagyunk afelől. ebben a dicséretben az ÚR Nevét áldja. apját. Mindenki megértette? Igeeen. és erőtlenségünk tudatában Isten segítségét kérjük. a közeli eseményekről. hogy nem is szép. most kezdenek beteljesedni a próféciák Isten népének megváltásáról.Taksony Józsué könyve 24. amikor sikerül legyőzni a kísértést. senki nem sétál. hogy hisszük. fiát. hogy nem szalad. majd az angyali üzenetben Zakariás kételkedett. sikerül az Úrnak szentelni életünket egy helyzetben. az ÚR népéhez fordulását. fia lesz az eljövendő Messiás megígért útkészítője. hogy mindazért. hanem Isten az Ő népéért cselekszik. hanem a hite is. Advent alkalmával úrvacsoráztunk tegnap. Az Isten csodáját átélő főpap. és megvallottuk. mi életünket Neki szenteljük-e? Mint az Ő megváltottai. hogy mekkora kegyelem munkálkodik itt. hanem Isten munkáját. Csak néha olyanok vagyunk. ordibálva. az iskolában nem is szabad kiabálni. őszintés és szívből ígéri. ugyanúgy rohannak. hangzik kórusban.29. Meggyógyult nem csak a beszéde. Ő pedig részese lehet ennek a nagy tervnek. Isten népéhez tartozunk mi is. hanem a Lélek által magasztalja az URat és prófétál Isten terveiről. amit az Úrnak megfogadtam? Néha épp az úrasztalánál gondolkodom azon. hétfő . Miután hallgattuk Isten igéjét. hogy itt már nem csak az ő családjának eseményeiről van szó. mint saját családját. nov. s amit a mi Istenünk cselekedett velünk. hogy megígérjük-e azt. miután hallottuk az úrvacsora szereztetését. A mi életünkben is felismerhetjük Isten kezének munkáját mindenben. 2010. megértse. s mint minden alkalommal. Egyedül Istené a dicsőség. hanem Isten váltságának kezdetét. hogy meglássa. hogy miután Izráel népe évtizedeken át vándorolt. leányát. már rohannának is az udvarra. még akkor is. akarata és terve. ha ma már nem születnek Keresztelő Jánosok. Csengetnek szünetre. mint a gyermekek az iskolában.

de számomra elgondolkoztató tapasztalatot jelent. és az Ő igéjének sáfára. hogy Te erősíts meg fogadalmaimat betartani. lehajtják fejüket. Azok a gyermekek. 2010. nem ritkán dicsekvők és sok mindent bevállalók. hogy ne a büntetéstől való félelem miatt. hogy egész életük az ő mennyei Atyjuk szeme előtt zajlik. hogy ilyen következmények lesznek. amikor nyilvánvaló rosszaságot tesznek. Amikor baj. beszéljen érthetően. mintha kissé azt gondolná az ember. és Rád bízom magam. hogy akkor kell prófétáljon a próféta. Pedig mindössze 4-5 tanár szokott a tanári szobában lenni. a gyülekezet férfi tagjai sorban magyarázzák a Bibliát. hogy Isten mindent lát. hogy az emberek előtt ne derüljenek ki legtitkoltabb hiábavalóságaink. mennyire jó módszer ez. hanem az iránta való hála és szeretet okán arra igyekezzünk. hogy többé nem teszünk olyat. hangoskodók. Az ige azt a gondolatot juttatta eszembe. nov. hogy amikor a gyermekek rossz fát tesznek a tűzre. talán nem figyel épp most ide.mondom ma a választott néppel együtt. Hetente egy nap az iskolában tanítok. dec. vagy. akkor sírnak. vagy nem gondolták.Andor Zsoltárok könyve 90. Nálunk. s a módszer sem. Istenem. Isten igéjéből azt olvassuk. és mivel nem volt ki helyettesítse. ártatlan tekintettel. és zokogva kérnek bocsánatot. szerda – Elza Ezékiel próféta könyve 24. hogy ne cselekedjünk semmi olyat. Valahogy ilyenek vagyunk mi is. Egyik falusi gyülekezetben a lelkész beteg lévén. Isten gyermekeinek az nem fenyegetés. noha mi már nem embereknek kell számot adjunk.27: Azon a napon megnyílik majd a szád. amivel Őt megbántanánk. titkolt vétkeinket orcád világossága elé. és ők is csak emberek. s amit utólag magunk is megbánnánk. Ebből a szemléletből nőtt ki a mai gyakorlat. azért fizetjük. az ő feladatköre hirdetni Isten igéjét. titkolt vétkeinket az Ő világossága elé. Nem elmarasztalásként írom. de hamar megbékülünk azzal a ténnyel. Készüljön fel megfelelően. kedd . azért tanult. Ő a szakember. Addig. hogy ki hirdeti. hogy mindenki egyformán Isten gyermeke.30. felnőtt keresztyéneknek van még egy nagy és téves szemléletünk. reformátusoknál természetesen a lelkipásztor. hogy a lelkészen kívül más ne is beszéljen az igéről. 2010. magyarázkodásokkal folytatjuk a bűnös életmódot. hogy az ÚR maga elé állítja bűneinket. Nekünk. Adjon a mi URunk bölcsességet. nem gondolunk a következményekre. Hetekig erről beszélt a falu. A másik véglettel is találkoztam. majd pedig legtöbb esetben megszidják őket. míg valamilyen módon nem érezzük. a vasárnapi prédikációt az ÚR asztalától felesége olvasta fel. Rettegve ügyelünk arra. és többé nem kell hallgatnod. hogy nem akarlak elhagyni Téged. ki hirdesse Isten igéjét. akkor bátrabbak vagyunk. hanem örömüzenet. súlyosabb esetben büntetést szabnak ki rájuk. amit tettünk. ha az ÚR küldi és 196 . de mégis. hitet nekünk.8: Magad elé állítod bűneinket. hogy képtelenség. hogy nem is hibásak. és ott minden tanár jelenlétében kérdezik ki az eseményekről. fogadkozunk. akkor bánjuk. addig megalkuvásokkal. nem éppen elismerően. ahol azt vallják. beszélni fogsz a menekülttel. világosan. amiről tudjuk. nyomorúság ér. bűnt követünk el. hátha az ÚR nem látja. Nem tudom. 1. Amikor vétkezünk. berendelik őket a tanári szobába. akik a folyósón szünetben társaik előtt bátrak. mert nem akartak rosszat. Az ottani tanári kar szokása az. a tanárok előtt általában szelídek. de nem volt túl meggyőző a szolgálat. remegő hangon igyekeznek bizonyítani. alkalmam volt párszor részt venni olyan gyülekezet istentiszteleti alkalmain. amiről tudja. hogy az ÚR akaratával ellenkezik. amit teszek.

úgysem tudjuk megoldani. / együgyű szavamtól / sírásra fakadnak. lelkiismeret furdalás nélkül letapossa a füvet. mindnyájunkra bízza az Ő üzenetét. sem a többiek fáradsága. hanem akkor. Erre is két féle képen viszonyulnak az emberek. hogy diadalt adsz Krisztusban. megfizetni. Jézus Krisztus. a mi URunk Jézus Krisztus. hanem hálát szeretnék adni Neked. Ezeket a győzelmeket pedig az Isten nekünk ajándékozza. erőtlenségeimben megszólít az Isten. nem Isten igéje. a halál minden ember életében bekövetkezik. csütörtök – Melinda Pál apostol első levele a korintusiakhoz 15. mi a megoldás. Adja meg a mi Istenünk minden alkalommal. A másik csoport. Mert Isten azt mondja. Mindez emberi gondolat. hogy egyfelől halál jár érte. hogy az ÚR üzenetét felismerje. ki szabadít meg engem? A bűn erős. és az. Idősebb bácsi. hogy ne ütközzön. nem beosztás szerint. mi lesz így? Ugyanő válaszol is: A Római levélben így írja válaszát: Hála az Istennek. mondják. Pál apostollal együtt kérdez. dec. Kérdés tehát törölve. és életre támadt. Ilyenkor már nem hallgathat a hívő. Harmadnapon legyőzte a halált. aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Isten minket örök életre hív. elfogadja és azután közvetítse az igehirdető. vagyis legyőzi az életet. Erre törekszem én is. hogy Ő. sőt. azt gondolják. 2010. dec. Nem kényszerrel. vagy csak gondolják egyesek. Mai küzdelmeimben. . kudarcaimban. emberi erővel lehetetlen a mennybe jutni. megtanít a mondanivalóra. péntek – Ferenc Hóseás próféta könyve 8. akinek zöld jelzése volt alig tud lefékezni. melyen többé a halálnak és az elmúlásnak nincs hatása. olyan életre. hogy miként győzhető le a kísértés. és arról akar ismételten meggyőzni. Itt pedig kiegészíti azzal. aki által Isten nekünk diadalt ad. 3. hogy az isteni üzenet eljusson valakihez. s oda parkol. előttünk munkálkodik és készíti azok szívét. Ha ennyire komoly és súlyos a helyzet. néha tévedés. Üdvösséget. hogy a bűn nem olyan súlyos dolog.12: Előírhatok nekik ezernyi törvényt. akik semmibe veszik a törvényeket. áthajt az útkereszteződésen.57: De hála az Istennek. Pál ezért hálát ad Istennek. másfelől pedig emberi erővel lehetetlen legyőzni. Majd csak lesz valahogy. Sokan gondolják. vagy az apostolt idézve: Én nyomorult ember. Örök életet. hogy a bűn olyan súlyos. hogy ne azt lássam csupán. Mennyire bosszantó. örök győzelemre. nem akar tíz métert gyalogolni a parkolóhelytől. Több-kevesebb türelemmel állok a piros lámpánál az autóval. Őt nem érdekli sem a tiltó tábla. Akkor pedig le kell győzni a bűnt. van fullánk. amúgy is sokan vagyunk ebben a helyzetben./ az Ur áll mögöttem. vagy halál. Jézus Krisztus legyőzte a bűnt. akkor sikerülni fog. hogy a bűn miatt nem lehet a mienk az örök élet. csak egy kis hiba. akikhez el akarja juttatni szavát. amikor olyan embereket látunk. nem tartozik rájuk. Jön hátulról egy másik autó. Győzelmet. kikerül engem. hogy Ő diadalra hívott. Az ilyen igehirdető lehet nem lelkipásztor is. / ránéznem alig kell / s a tűz is felszökken. semmibe veszi a piros lámpát. amit a költő-igehirdető fogalmazott meg: „S egyszer csak maguktól/ gyűlnek az emberek. Hetekig gondoznak többen egy talpalatnyi zöldet a tömbház előtt. 197 .felhatalmazza. talán egy-két jó módszert is elsajátítunk arra nézve. amikor Szavát továbbmondjuk azt a csodálatos tapasztalatot. Ha eléggé akarjuk a jót. minden ember életében. Atyám. akkor ne is foglalkozzunk vele. Tudjuk jól. hogy van bűn. Amikor Isten küld. mert Isten ránk.” 2010. 2. amikor fontos. Isten elhívása szükséges. mert a kereszten megfizette annak árát. akkor Ő megnyitja szánkat. hanem követe lesz a Szónak. jön valaki egy drága autóval. félelmeimben. meg csak jó az Isten.

Izráel néha úgy él. nem lehetünk eléggé hálásak. olyan is van. és az Igazságot megismerje. Kegyelem. áldása kegyelem. Jó Atyám. Jézus Krisztusban Isten kegyelme minden embernek megjelent. az is megtörténik. hozzánk. csak az Isten nagy kegyelme az. Itt a földön. elfogadja. templom pedig kevés volt. de van. dec. Isten üdvözítő kegyelme. Semmibe veszi azokat. ismeretséggel. a saját akaratát valósítja meg. Vele szeretnék élni életem minden napján. Lehetne talán így alkalmazni az igét a mai viszonyokhoz: szólhatnak a harangok minden nap. Minden embernek megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Köszönöm. köszönöm. komolyan venni és seg0tségeddel megtartani. noha ritkán fedezte a valóságot. A piros lámpa mindnyájunkért van. Amikor Isten kegyelméről beszélünk. hogy nincsen még végünk. 2010. vasárnap – Vilma A példabeszédek könyve 10. része lesz az életünknek. Istennek ez a kegyelme nem csak földi életünkre. De nem a magasságos Isten előtt. és mégsem ad számot magatartásáért. akkor született a földre testben az Isten kegyelme. dec. Azt olvasom a történelemkönyvekben. hogy másokat károsít. sőt. én ti bennetek. Szép kifejezés volt hajdanán. hogy ez a kegyelem eljusson hozzánk. hogy ma bármikor olvashatom üzenetét. azt gondolják. Minden kifejezés hangsúlyos. Isten kegyelme. azaz minden emberhez szeretne eljutni az üdvözítő kegyelem. 2010. mindennapjainkra adatik. hanem Isten kegyelme az üdvösségünket szolgálja. Számunkra pedig akkor jelenik meg Isten üdvözítő kegyelme. 4. Istenem. Isten minden ajándéka. Meg sem tudom köszönni Istennek. gondviselése. hogy sorra mindenki átjusson a kereszteződésen. szeretném minden igédet magamra érvényesnek tekinteni.19: A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés. Már a kegyelem is olyan kifejezés. Milyen nagy ajándék az. Sajnos. néha sok pénzzel szinte mindent el lehet intézni. az üdvösségünket eredményesen szolgálhassa. Hiszen ezeket nem érdemeltük meg. amikor Jézus Krisztus megjelenik az életünkben. hogy nekem is megjelent a Te üdvözítő kegyelmed. melyről érdemes elgondolkozni. Csak azért árasztja ránk mennyei Atyánk az Ő érthetetlen és véghetetlen szeretetét. hallgathatom is az igét. hogy szinte komoly baj lett. hogy kegyelmes uram. mindenik újabb ajándék. hogy törvényeid óvják az életem. szükségeinkre. a mi Üdvözítőnk. rádió és Internet hirdetheti az igét felfoghatatlan mennyiségben. Életünk minden napja kegyelem. 5. semmilyen törvényt nem tisztel. nem tudjuk megfizetni.11: Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. de az eszes ember vigyáz a beszédre. aki ugyanúgy jár el több alkalommal. figyelmeztethet Isten jelek és néha szenvedések által. hogy nem tartozik rájuk. Ez a megjelenés karácsonykor történt. szombat – Borbála Pál levele Tituszhoz: 2. megbánta bűneit és bocsánatért esedezett. mert kegyelmes irántunk. Isten kegyelme testet öltött és eljött a földre. ti pedig énbennem. ha valaki kegyelmet tud gyakorolni. új életet nyerjen. mondja a próféta. Isten legnagyobb kegyelmi ajándéka az Ő Fia. Azért tűr hosszasan mennyei Atyánk. 198 . valahányszor nem így tettem. akinek senki más nem számít.utána percekig reszket az ijedségtől. azért tart még a kegyelmi idő. amint Ő mondta. önnön céljait követi. Ezért. Amint a Siralmak könyve írja. hogy pár száz évvel ezelőtt az emberek nagy része írástudatlan volt. Utólag többször felismerte helytelen magatartását. hogy minden ember megtérjen. Bocsáss meg. és Krisztusomhoz vezetnek minden alkalommal. mint akire nem vonatkoznak Isten parancsai. Földi hatalommal. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Ennek azonban Isten előtt megvannak a következményei.

Az iskolában azt tanították. Adjon mennyei Atyánk megalapozott hitéletet mindnyájunknak. Én nagyon sokat változtam és nézeteimen is változtattam. Isten gyermekeire is hatással van a világi beszédben tapasztalható felületesség. 2010. hogy minél jobban megértsem a kijelentést. amit feltételeztem Istenről. Olyan nehéz értelmes párbeszédet folytatni ott. imádkozik. hogy ezt nem tudom. aki mielőtt beszélne. hanem rendeljem alá az életem az igének. amit Isten a Bibliában mond. lehet. hogy a tudomány biztos. hogy „véleményem szerint”. és megalkottam a magam elképzelését tudományról. vagy „én ezt még nem gondoltam át. hogy lehessen róla beszélni. Gyermekkoromban napi két órát sugárzott az egyetlen létező tv adó. és amiről megbizonyosodtál. amit az Ószövetségben. Gyakran találom magam olyan helyzetben. a nem pedig nem legyen. amikor valaki be sem fejezett mondatra válaszol. Ifjúként már elkezdtem magam is gondolkodni. boldog ember az. ugyanebben a könyvben olvasunk. hogy olyan a helyén mondott ige. Kisgyerekkoromban szüleim elvittek templomba. De senki nincs. Bibliáról. amit tanultál. addig meg lehet hallgatni minden magyarázatot. engedelmeskedjem mindabban Istennek. hogy az igen az igen. ezt nem imádkoztam meg. így megbizonyosodhatom a kijelentés erejéről. ha a hat napos. hogy mekkora az egy napi információáramlás a világhálón. magyarázat létezik. 6. tanítást. minden keresztyénnek meg kell tanulni azt. gondolkodik. Néha azért rácsodálkozom. aki azt mondaná. hanem mindenkinek van véleménye. hétfő – Miklós Pál második levele Timóteushoz 3. hogy ebben tévedek”. lehet kutatni és tanulni tovább. Olyan nehéz megérteni. hogy ne csak elméleti tanítás maradjon a kijelentés. imádkozó. hogy szinte jelentéktelen eseményekről mit tudnak. vallásórára. Ezernyi könyv. beszéltek Istenről. igaz. Ma már közel száz adó van beállítva. 199 . kérdésekkel. Ma arra törekszem. mikor azt mondja. és a bibliai igazságokról. Az ige tanulmányozása sok mindent megrendített abból.14: De te maradj meg abban. szellemi világ nincs. és sokszor pár mondat után ki kell egészítse. igaz voltáról. vagy talán helyesebb azt mondani. hogy legtöbb feleslegesen. egymás mellé beszélünk. Mert az emberek véleménye.Vannak érdekes felmérések. Amíg ezen alapon megáll. Ezen alapokra építsem igei gondolkodásomat és keresztyén életgyakorlatomat. napokon keresztül. A második lépés pedig az. Hiányzik az. s mielőtt gondolkodna. e-világi értékrend szerint. Gyakran tapasztalom. A huszadik században is több kérdésben nagy utat járt meg a bibliamagyarázat. mit nem tudnak megvitatni 15-20 csatornán. és ehhez hasonlókkal. hogy „de ehhez én nem igazán értek”. ennek nem néztem utána. Elképesztő mennyiség. vagy a korszakokban való teremtésre gondolunk. Komoly tudással rendelkező. amit megértettem az Ő Szavából. ahol mindenki azzal kezdi. Elég. néha még a hívő embereké is nem mindenben egyforma. néha szélsőségekhez közel kerülve. Mindezekre ismételten a lelkész-pszichológus mondása jut eszembe. legtöbbször emberi logika. egy igei kérdést próbál felvezetni. Az Úr Jézus pedig az egyértelmű beszédre buzdít. kegyes élettel szolgáló hiteles keresztyének vannak mindkét táborban. dec. mint arany alma ezüst tányéron. hanem a magunkét mondjuk. Pál apostol lelki fiának szóló tanítása ma is alkalmazható. különböző közösségekben. ezek is segítenek a megértésben. de a legfontosabb az Ige marad. De beszéljünk a magunk dolgairól. megrendíthetetlen választ ad mindenre. hogy egy közösségben valaki egy témát. hogy nem hallgatjuk meg egymást.

ismerd meg szívemet! Próbálj meg. milyen célok. érthető beszéd. a szent. add. hogy Isten nem az életvitel vizsgálatával kezdi. Egy munkahelyen is vannak különbségek. A Bibliában azt is meg kell tanuljuk. Uram. Amikor egy ünnepség van. hogy milyen indulatok. mert nagyjából megtanultuk. hogy a szívünket isten vizsgálja. Nehezen tudjuk elképzelni. Ez elég világos. mert akkor az állna itt. Isten velünk lesz. hogy nem a fájdalommal kezdődik a gond. hogy nem mi kell megítéljük önmagunkat. magatartásunkat mi magunk mindig jónak tartjuk. azt azonban tudjuk. Talán ha szívünket vizsgálnánk. hogy milyen csodálatos lesz. Gondoljunk arra. kedd – Ambrus Példabeszédek könyve 21. hogy a szívemmel mi is a gond. hogy emberi fogalmakkal próbálja elmondani János azt. megtisztelő a „főnök” jelenléte. Nekünk az orvosnál az a problémánk. hogy mi van a szívemben. Csak hálát adunk Istennek. hanem azt vizsgálja. állítólag mindnyájan egyenlők és egyenértékűek vagyunk. de az ÚR vizsgálja meg a szíveket. vagy kivel készülünk szilveszterezni. Nem élünk kasztokban. Nem egyszerű ellentét van az olvasott igében. Földiekben ez elég ritka. Vannak leírások a Bibliában. hogy az életvitelünk akaratának megfelel-e. szerda – Mária Ézsaiás próféta könyve 65. 7. dec. ebből az igéből is.139). nem járok-e téves úton. olyan népszerű vezetők. a leírás alapján. És ezzel egyet is értenénk. a tetteinket tartjuk eléggé megfelelőnek. dec. hogy önmagunk tetteit. a dolgozók együtt szoktak lenni. az maga Isten. és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt. az egyik legszebb a Jelenések könyvében a mennyei Jeruzsálemről. hogy amit most tettem. Ő velünk együtt ünnepel. nem lesz mindenki feszélyezett. a Mindenható adventi reménységet hirdet számunkra. hogy Istentől ihletett az Írás. hogy fáj valami. és örvendezni népemmel. az ÚR maga vigadozik népével. hogy útainkat Isten vizsgálja meg. hogy a beteg szerv miben szenved és hogyan kezelhető.2: Minden útját helyesnek tartja az ember. vagy pedig nem. ami meghaladja az emberi képzeletet is. Az. 8. Istenem. El sem tudjuk képzelni. Úgy képzelem. hogy milyen szívből indult. Ami a legfontosabb. az jó-e. Dáviddal együtt imádkozom: „Vizsgálj meg. de Isten nem tartja minden utunkat helyesnek. hanem a beteg szervet. 2010. még sincs ez egészen így. hogy az ember minden útját helyesnek tartja. hogy még nem tudjuk. valóban Isten ítéli meg helyesen. hogy figyeljek Isten diagnózisára. aki megvizsgál minket. hogy önmagam szemében jól teljesítek. vagy a lehető legjobbnak az adott körülmények szerint. ez jutott eszembe az igéről. Akkor pedig ugyancsak az orvos mondhatja meg. Esetleg az is lehetne. Őt kérdezzem magamról is. És vannak kivételek is. az apostol is azt írja. Az ige azt mondja. Az fontos Őelőtte. milyen akarat van bennünk. erről is érezzük. Isten. a vezetők más társaságba járnak. Az ige azonban azt mondja. mondani annál kevésbé. hogy ez az adventi jó hír eljusson 200 . Az ige tehát arra hív. Mi az útjainkat. az igaz. nem én állapítom meg magamnak.2010. hogy a Biblia nagyon pontosan fogalmaz. nem hiába mondja az apostol. hogy mivé leszünk.19: Vigadozni fogok Jeruzsálemmel. milyen szándékkal cselekedtem. nem azt nézi az ÚR. hogy milyen lesz Isten Országa. mint az orvosi vizsgálatot. mégis. eljön az Ő Országa. akik önzetlen tisztelettel viszonyulnak beosztottjaik iránt. mi irányítja az életvitelemet. Persze. Az orvos azt mondja. ne elégedjek meg azzal. hanem szívesen fogadják. s ha egy vígasságon megjelennek. hogy milyen is kell legyen egy istenfélő ember magatartása. de az is nyilvánvaló. nem a fájdalmat kezeljük. kivel töltjük a karácsonyt szívesen. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem mindig rossz ez. és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg. ha őszintén sikerülne meglátni.

Ki védi meg őt az erős vitéz hatalmas csapásaitól? Legalább próbáljuk meg. Hiszen Neked köszönöm meg a mindennapi kenyeret. megfeledkezve arról. dec. Emberi számítás szerint a biztos halálba. és az ÚR népének sorsáról van szó. akkor kétségbeesetten keresik minden áron. hogy Isten velük van. s tető is volt fejem felett. 2010.minden gyermekednek. de nem tudok teljesen elszakadni a környezetemtől. csütörtök – Natália Zsoltárok könyve 119. Dávid életéből tudunk példát arra. mint én. ha a gazdagság nehézségeivel kellene küzdjek. hitemből. nem erre van itt szükség. De nem is emberi erővel fog eldőlni a győzelem. És hadd tudjam ezt is őszintén kérni. hogy mindig és minden helyzetben az ÚR igéje ad világos útbaigazítást. dec. Szívem mélyén még mindig nem bánnám. hűségemből eltántorítani. Segíts. hogy Saul katonái ne találjanak rá. és gyakran panaszkodom is. Bocsásd meg hálátlanságomat. hogy gyakrabban emlékezzem ezekre. szeretném ezt a sokak által ismert és igaznak. Noha nem éheztem soha.114: Rejtekhelyem és pajzsom vagy. akár nélküle. Sok mindenről gondolom néha. mindig volt mibe öltözködnöm. 9. akár katonai felszereléssel. semmilyen intézkedést nem kell tegyek. s jól tudom. a mai napon is. hogy ott van vele az Isten. add. Mennyei Atyám. 2010. Nem úgy olvasom tehát ezt a zsoltárverset. ahogyan intézed sorsomat. panaszaimat. hogy Istennél rejtőzött el. Ő tanít meg. hogy jó reménységgel tekintsünk mindnyájan a Veled együtt töltendő örökkévalóságra. akik sokkal többet engedhetnek meg maguknak. hanem állandóan megköszönjem azt. Veled megmaradjak. A szegénység miatt gyakran vagyok szomorú. Sok embert ismerek. se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt. Dávid barlangba rejtőzött. a barlangban. Atyám. hogy gondviselésed rendeli ki minden szükségem. ha én is így tudnék élni. 10. a Mindenható őrzi meg az életét. Ő megőriz engem. hogy azzal is 201 . Mennyei Atyám. hogy nagyon is szükséges. Ezért is keresem a Te igédet. hogy mivel tudom. igédben reménykedem. adjunk rá egy kemény páncélt. péntek – Judit Példabeszédek 30. hogy mit jelenthetett ez a vallomás. hogy Isten is ott van. vagy legalább hasonlóan. szépnek. Ő az. e világ sokféleképpen felém jövő támadása sokszor szeretne legyőzni. ezért így is mondhatjuk. hanem meggondolatlanság lenne. Dávid leveti a páncélt. azzal a hittel. s akár sortüzet nyitó harcosok elé is bátran kiállok. bármely módszerrel a világban a szabadulást. ez is valami. aki megóvja szolgáját. akkor abban a bizonyosságban kellett ezt tegye. hogy ne csak ritkán. hogy ne adj gazdagságot. A másik példa is Dávid életéből legyen. emberi erővel ez a harc egyoldalú lehet csak. miként legyen minden reménytelen helyzetben reménységünk az Ő igéje által. de mivel ezt hitben cselekedte. Azt értem ebből az igéből. mindig azt képzelem magamról.8: Se szegénységet. A gonosz nyilai azonban. hogy miként rejtőzzünk el Isten oltalmazó szárnyai alá. Neki menekülni kellett Saul haragja elől. hogy Isten szereti és megóvja az övéit. még a mai harci eszközök sem. Az sem követendő viszont Isten gyermekei számára. Ez nem bátorság. s amikor elrejtőzött a barlangba. Hanem a Seregek Urának Nevében. szükségesnek tartott imát szívemből fakadóan és őszintén elmondani. Góliát ellen indul a kis pásztorgyerek. néha. hogy reménységgel éljek. hogy amikor veszedelembe kerülnek. néhány ütést kibír. mert az ÚR Nevének dicsőségéről. Itt már nem vakmerőség az egyenlőtlen küzdelmet vállalni. ezért az ÚR a rejtekhelyen. s néha bizony elfog a vágy. Arra is kérlek. amennyi szükséges. miként fogadjuk el az Ő minden támadást pajzsként kivédő gondviselését. ma nem fenyeget engem dárda és nyílvessző.

azokra törekedjem. azt az eledelt. hogy újra megtörténhessen. akik hozzá hasonlóan valamiért hűtlenek lettek. Uram. Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől félned. s annyi mindent gondolok időnként. arra néha évtizedek múlva is emlékszünk és emlékeztetünk. Aki hitelét veszti egyszer. Amikor az emberek bocsátják meg. hogy amikor Isten megbocsátja a bűnt. hogy így tegyek. és Te. sokszor küzdök ezzel. akkor is értékes kívánság. dec. Ha pedig így van. Nagy tanítás ez számunkra. megvallott. hogy Ő helyreállít engem. dec. akkor az is bizonyos. sőt. és semmi bűnöm nem lett volna. Köszönöm. uralma pedig népe számára olyan védelmet. És ebben ő engedelmes eszköz szeretne lenni Isten kezében. szombat – Árpád Zsoltárok könyve 51. akkor Isten a próféta által elmondta népének. hogy a vétkező. hogy a Te Országodat és igazságodat kell keressem. sem pedig alkalmas Neved hirdetésére. képesek vagyunk felhasználni ellene. 2010. alkalmas eszközként használhatsz újra Neved dicsőítésére. de óvintézkedések sokaságával igyekszünk megelőzni azt. Amikor Izráel. akkor semmi akadálya annak. lehet. bűnös. Ahogy hitvallásunk mondja. Dávid. vétkeikkel szakadtak el Istentől. a szomszédos népek példája szerint földi királyt akart magának. amit megbánt. és megtérjenek. ha szükségesnek véljük a nagyon régen elkövetett tetteit. Atyám. Isten nem ilyen. amint gondoskodsz rólam. Segíts. tőle függetlenül hangzik el. Ha ezen a zsoltáron kívül. hogy Isten nem ilyen. hogy minél többen elforduljanak a vétkeiktől. vasárnap – Gabriella Zofóniás próféta könyve 3.15: Veled van az ÚR. hogy ez bántó kérés. Mert így akarsz használni. Amikor őszinte bűnbánattal kérem az Ő bocsánatát. akaratod szerint használnám. Uram.15: Hogy taníthassam utaidra a hűtleneket. akkor az sok következménnyel jár. ha tudjuk. hogy ez a mondat. mintha semmi bűnt nem tettem volna. hogy nem vagyok méltó. mert nekik nagyobb királyuk van bármely e-világi hatalomnál. sokakon segítenék. mert sokszor vétkeztem. Elsősorban arra érdemes figyelni. megtérésre akarja buzdítani őket. Többek között azzal is. az a vágya. de nem felejtünk. Dávid bizonyára hisz abban. Atyám. akkor az a bocsánat teljes. és a vétkesek megtérjenek hozzád. engem is. hiábavaló gondolkodással. de ugyanakkor azt is eszembe juttatod. Isten királysága. zsoltárban van benne. akkor a bocsánat teljes helyreállítást jelent. 202 . Kérlek. hogy megbocsátunk. Isten úgy tekint rám. Ami szükséges. hogy az Urat így szolgálja. és azokat a földi dolgokat Te kirendeled nekem. készek vagyunk időnként elnézni dolgokat. maga Isten. s benne a tanítást. ez az imában kifejezett óhaj az 51. gondviselést. hiszen csak élő hitű ember kérhet ilyet. az Urat magasztalják. Így használj. sok mindennel megbántottalak. tanítani szeretné az embereket. hogy jóvá is tett. segítsen azoknak. de bűneit megbánó és bocsánatért esedező Dávid bűnbánati zsoltárának része. 11. ami igazán fontos. hogy az ÚR bármilyen megbízatással tiszteljen meg a továbbiakban. amikor a gazdagságot távol tartod tőlem. Hirdetni szeretné nekik a megtérést. 12. Ennek az értékes és nemes imának viszont sokszorosra nő a szépsége. de hozzád térő gyermekedet. hogy amikor a bűnbánat igazi és őszinte.nagyon jól sáfárkodnék. hogy ne feledkezzem meg arról. értéke. És Dávid tudja. Köszönöm a mai igét. Ezzel a kéréssel a zsoltár szerzője Isten dicsőségét keresi. 2010. hogy Te megóvsz engem akkor is. hogy ma újra emlékeztetsz arra. mint belátom. add. s én ezeket naponta szeretném megköszönni. hogy mindenről gondoskodsz a földi életben. a bűnbánó király pedig arra vágyik.

akkor nincs ok a félelemre. bármekkora hatalmas király lenne is. Mert ma még dolgom van. a mi Istenünk azonban nem vonul vissza. akinek királya az Isten? Bizonyára senki. és nekem arra kell készen lennem. évente két-három alkalommal jöttek hozzánk messzebbről rokonok. s nekünk még annyi dolgunk van. 203 . mindig velem. szóval Krisztus a mi életünk során nem jöhet. Jézus. földi király kellett nekik. akkor kicsoda ellenünk? Ki tud hathatósan. szeretnék úgy munkálkodni a földiekért. bizony néha volt miért szégyenkezni. s olyankor mindig takarítottunk előtte a gyermekszobában is. Veled van az ÚR. vagy a balga szüzeket. épp a királyok túljelentkezése és önzése okán kettészakadt az ország. eredményesen harcolni egy olyan néppel. akik üldözni fogják őket. Így vagyunk készületlenek. hogy eljön az ideje a helyreállításnak. mindig lesz kísértés és szenvedés. de csak három olyan király volt. vezesse. Mennyivel más. hogy nem lesz veszedelem. minthogy ezeket várjátok. és vigyázni kellett a rendre. Ha veled van az ÚR. Mintha elfelejtettem volna. karácsonyig sok a dolgunk. hanem mindjárt csak órák vannak még. szeretteim. A nép azonban hajthatatlan maradt. hiszen sokszor kérdéses az. Az ÚR. sokszor magamra ismerek ebben a gondolatban: jövel Uram Jézus. mert vendég érkezik. hogy amíg itt élnek a földön. a héten sem. amelyben igazság lakik. hogy várjon. Készülünk. azt várjuk. hanem az történik. Maga Jézus is azt mondta az Ő követőinek. hanem erősödjön. 13. de ne féljenek. amikor valakit várunk. az ének szavaival: Mindig velem. és azt ígéri. igyekszünk. Péter azt írja levelében. Uram. Mi is valljuk. a Mindenható Isten. igyekezzetek. még akkor sem. hogy az igyekezetem nagy százaléka földi dolgokra irányul. amit Isten akar és megenged. Kinek van ideje arra. addig mindig lesznek olyanok. dec. akkor minket is úgy ér majd az Ő eljövetele. amikor tanítás és megtérés céljával időnként megengedi. és félő.13-14: De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint. hogy nem erre a földi életre rendezkedünk be. király akartak. ez a nagy evangélium Isten mindenkori népe számára. mint a jézusi példázatokban a gonosz szolgát. És adatott. Ha pedig Isten velünk. hogy a veszedelem idején sem kell félni. gyarló szemem. hogy ezt ma eszembe juttattad. akik a választott nép ellen fordulnak. s itt a karácsony. ha Isten visszavonulna. arra készülünk. hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. 2010. Mi lenne. eljövendő Király. aki az egész választott nép vezetője lehetett. ma már biztos nem jön. de csak a földi körülményeink tetszésünk szerint való rendezésére. hogy mi várjuk Isten ígéreteinek beteljesedését. hétfő – Luca Péter második levele 3. Ezért tehát. hogy örök életre hívtál. de ne ma. Nem az történik ugyanis. Köszönöm. erre nincs időnk rákészülni. s többé nem volt egy király egy ország felett. hanem azt. Talán egy kérdőjel kívánkozik a mondat végére ma. hogy a Veled való közösségem ne legyen felületes. ha így maradunk. amit azok szeretnének. Akkor majd ismét egy királya lesz a választott népnek. még ha nem láthat is. ott a király. hogy mennyire látszik rajtunk.áldást jelent. Krisztus nem jött el mostanig. amit senki ember fia nem adhat meg számukra. mert Ő velük marad a világ végezetéig. oltalmazza őket. Nem azt üzeni Isten a próféta által. ha ma kérné számon életemet az ÚR? Tisztának és feddhetetlennek találna engem? Békességben? Amint valaki egyszer megfogalmazta. teszi fel a költői kérdést az apostol az Újszövetségben. hogy a nép rossz döntéseinek következményei szenvedést hozzanak életében. a bizonytalanságra. jövőre is van már néhány terv. és ami az Ő népe javára van. ma még nem állok készen. Már szinte nem is napok. s magára hagyná népét. Ma megállok egy pillanatra. elképzelés. mert Salamon után. bocsásd meg nekem. Ezek után jogos lenne. Gyermekkorom jut eszembe. Ha valaki bejelentés nélkül jött. A szenvedés idején Isten megszólítja a népet. hanem a jövendő életre.

Nem kisebbek és nem kevesebbek bűneim. Az atya azonban királyi vendéghez illő vacsorát szerez neki. értelmem. hanem kegyelem. Bűneit a próféta szavára felismeri.32: Aki tulajdon fiát nem kímélte. 15. Isten szeretete azonban még ennél is nagyobb. Orcája előtt élhessünk. együtt Krisztussal. Hiszem. a moslékos edény mellől egyenesen a fő helyre ültet. hogy meghúzza magát. elveszett. aki ilyeneket tett. ne is mutatkozzon. Emberek között ez nem így történik. Őszintén bánom. végérvényes. sőt. hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Nem tudom. vagy csak próbálom megérteni azt a szeretetet. aki szörnyű dolgokat cselekedett. Noha vétkeztünk. hogy soha nem lennék képes ilyesmire. melyek a legnagyobb méltóságba való visszahelyezést fejezik ki. hanem mindnyájunkért odaadta. Nem természetes ez. mi hosszabb időre eltiltanánk Dávidot. nem csak megment az örök és megérdemelt kárhozattól. paráznasággal és gyilkossággal is vádolható. hogy ne büntess miattuk. Dávid vétkezett. és az Ő bocsánata teljes. Állandóan figyeljen ránk. a teljes bocsánat reménységével kérlek én is arra. hanem ajándékot is ad. És az Ő lelke ott legyen életünkben. kedd – Huba Zsoltárok könyve 51. legalább hallgasson az.13: Ne vess el orcád elől. vagy az öröklött tulajdonságok milyen mértékben határozzák meg érzéseinket és szeretteinkhez való viszonyunkat. hogy Isten megbocsát. hogy sokszor megbántottalak. hogy Istenhez jönni lehet. hogy akkor 204 . ezért nagyon nehezen is tudom. szent lelkedet ne vedd el tőlem! Ez a mi nagy lehetőségünk. 14. Őt bántó bűnös ember iránt. embertársainkat a kegyelemtől. hogy Isten tekintsen ránk. Mivel felfogni nem tudom. megvallja és kéri Istentől a bocsánatot. mekkora a nevelésnek. mégis. Az istenfélő ember tudja. Mindezt. Lelked áldásai legyenek minden nap életemben. hogy maradj velem. sorsának óriási javulása. ha egyáltalán hajlandó is az ember megbocsátani. hanem Dávid példájából tanulva. megigazító. Jöhetek tehát ezzel a nagy kéréssel is Hozzá. Isten kegyelme nagyobb az értelmünknél. hogy adja nekem tovább az Ő Lelkének áldásait. A tékozló fiú nagyon hálás lett volna. hogy tiszta és feddhetetlen élettel is dicsőíthesselek. az öltözete. mint a Dávid bűnei.Hiszem. hogy milyen nagy volt Isten szeretete irántam. dec. 2010. amit hatalma és nagy kegyelme által elkészített gyermekeinek. milyen fontos abban is bizonyosnak lenni. hogy meghallgattál. Istentől kérni lehet! Nem is keveset. Segíts. nem csak azért imádkozom. fel sem fogjuk. Ne felejtsd én lelkem. Isten szeretete nagyobb mindennél. ne kérjen semmit. ha szolgaként visszafogadja őt az apja. hogy mekkora szerepe van a korszellemnek. és felfoghatatlanabb. Istenünk ezt teszi velünk is. Uram. hanem épp azt. ezért ez a szeretet meghaladja gondolataimat. Most azonban. még kérést is fogalmazhat meg a Mindenható felé. mindent nekünk ajándékoz. Szégyellem magam. az tudja. azt azonban tudom. mely Isten erre az áldozatra indította. ő. hanem bocsáss meg nekem. nem volt kicsi az ő bűne. dec. Nem csupán megbocsát. az is minden érdemen felüli kegyelem lett volna. de még csak elmondani. mondja Pál ebben az igében. Aki már ismeri az őszinte bánatot saját bűnei miatt. aki vétkezett. nem arról. Uram. mind olyan jelek. 2010. Nagyra becsült igazságérzetünk háborog bennünk. Nem lehet megérteni. szerda – Valér Pál levele a rómaiakhoz 8. hogy így lesz még ebben a rohanó világban is Veled békességem. köszönöm. hogy nem egy elméletről van szó. megfogalmazni sem vagyok képes. mekkora kegyelem Istentől. Atyám. de annyi jóérzést elvár a vétkezőtől. Jöhet a bűnös ember kegyelemért a szent Istenhez! Sőt. a gyűrű az ujján.

azaz Isten népének én is élő tagja vagyok. tehát ezek után is. fordulhattam Ő feléje. mert másként szörnyű végetek lesz. hogy az emberek meg kell térjenek. Őbenne kapjuk Isten minden ajándékát. mert Ő keresett előbb engem. Hitvallásunk boldog vallomásával lehet ezt személyesen is megköszönni: hiszem. Isten sokszor megismétli az ígéreteket. csodálatos ígéreteket adott neki utódairól. Jó lenne kikeresni azokat az igehelyeket. őrizz meg a Krisztussal való élő közösségben. Atyám. dec. hiszen mi is népéhez tartozunk: Ő a mi Istenünk. akarata szerint próbálok élni. péntek – Lázár A zsidókhoz írt levél 4. és mindörökké az maradok.most a bűn egyenlítve. 2010. az élet tiszta Isten előtt. nekünk is. meglepődnénk. Nem elméletről van szó. nincs örök életed. Mielőtt Isten Ábrahámot útnak indította volna. reménységet jelent. hogy Ő népét elkíséri. hogy Istenem lesz. csütörtök – Aletta Mózes harmadik könyve (Léviták könyve) 26. melyekhez Ő hű maradt. Maga Jézus Krisztus is erről beszél első prédikációjában. De! Mielőtt a felszólítás elhangzott volna. Mielőtt Isten az embernek bármit megparancsolt volna. hangzik el a felszólítás a hitetlen férj felé a megtért feleségtől. hogy az az első és legfontosabb üzenet. Őbenne van üdvösségünk. Izráel népe kijött Egyiptomból. de két kivételtől eltekintve a felnőtt korúak közül. Áldott legyen mindezért szent Neve. s a Vele való szövetségről. bátorításként emlékezteti őket a maga ígéreteire. Amíg nem térsz meg. Térjetek meg. melyek erről beszélnek. követem. Az Ószövetség őstörténeteit gyermekkorunk óta ismerjük. őt keresem.10: Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába. A legfontosabb üzenet az emberek felé az. nem mentek be a nyugalom földére. Ez az egyik legnagyobb lehetséges tragédia. 17. 205 . mint Isten is a magáétól. az Ő szeretete. mintegy erősítésként. most már jól meglehetsz önmagadban. Jó szándékú. felfogni nem tudom. hogy elközelgett az Isten országa. De azért kereshetem őt. hanem Krisztussal való élő közösségről. minden hiába. addig akármit tehetsz. Mielőtt Isten parancsolatokat adott volna népének. Jézus azt mondta. az Úr önmagát kötelező szavát. s nekem is azt ígérte. ti pedig az én népem lesztek. Így olvassuk mai igénkben is Isten csodálatos kezdeményezését. azért térhettem meg. nekünk olyan nagy erőt.12: Köztetek járok. hogy már nem lehet szó nélkül hagyni. Ez pedig örömüzenet. Csak ennyit tudok mondani: köszönöm Uram. előtte az Éden kert minden ajándékát adta neki. az előtt kihozta őket Egyiptomból. 16. szabadsággal ajándékozta meg őket. mert megtértem. És még csak kifejezni sem tudom megfelelően hálámat. 2010. hogy a mi Urunk ezt ígéri. Vele együtt van feltámadásunk. milyen tiszta üzenet fogalmazódik meg ezekben. És miután Isten szövetséget köt az Ő népével. dec. Minden Krisztusban az enyém. akik átjöttek a kettévált tengeren. mi az övéi vagyunk. Ajándékaid is meghaladják értelmemet. mert egyetlen alapja Ő maga. nem lehet ezt az üzenetet mellőzni. Térj meg. hogy ennek a seregnek. figyelmeztetnek sokan a vallások képviselői. becsületes emberek hirdetik ezt gyakran. maga is megnyugodott a munkáitól. Isten gyermekeinek. azaz Istenhez fordultam. velük jár. egymáshoz tartoznak. Azért csodálatos mindig Isten ígérete. tejjel és mézzel folyó földet ígért nekik. biztonságot. Annyira gyakran találkozom azzal a szemlélettel. erre szólított fel Keresztelő János is. és Istenetek leszek. hogy térjenek meg. hűsége. gondolják és mondják nagyon sokan. Azért. önfeláldozása. ebben a szövetségben ismertetve népével annak kötelességeit. milyen nagy a Te szereteted. mindent Krisztussal nyerek meg ezután is.

sem hitetlenek. Istenük mindnyájunk számára készített feladatokat. azt időnként szerényen ugyan. és már nem hatalmas hírként. évek óta nincs semmi öröme. mert Isten nekünk is megszerezte a teljes szabadítást. igazolt. hanem a mennyei nyugalmat. hogy ne maradjanak titkok előtte. 2010. dec. Két ember jut eszembe. az általa tagadott Mindenható bölcsességét szeretné túlszárnyalni. de mégis meg kell cáfoljanak. melyekkel a világ keletkezését próbálják megfejteni. Csodát csoda után éltek át. napi három-négy decit elfogyaszt tömény italból. Én is ennyire törődök a halállal. azaz nem tudunk kilépni. hogy nyugodjon békében. Teljes nyugalom. Tudományosnak nevezett műsorok sokasága jelent meg az utóbbi időben. szombat – Auguszta Jób könyve 11. hogy életének nem látja értelmét. Ma ez már nem egy földi országot jelent. hogy még itt a földön él. a minket körülvevő valóságon. Az egyik közel nyolcvan éves. de fél. de mégis mosolyogva az idős ember. akár korában. Az jut eszembe. jelen ismereteink alapján. még fát hasogat. Utóbbi időben oda sem. Alig beszél. csak az udvarra tud kimenni. megsemmisült. hogy bementek Isten nyugalmába. hogy menjünk be a nyugalom helyére. amit Isten készített nekik. Gyakran mondjuk azokról. és áldásokat. áldásos alkalmazása is van.7: Ki tudod-e találni. nincs semmi tevékenysége. hogy mi lesz a föld sorsa százmillió év múlva. részvétnyilvánításban is szoktuk említeni. Bizonyára nem véletlenül vagyunk a világon. s amikor szóltak neki erről. hogy nem dolgozik többé fizikai munkát. évszázados jelentőségű felfedezésként hirdetnek. A másik ember túl van jóval a nyolcvanon. Nagyon sok felfedezésnek hasznos. mi az Isten titka? A Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Igen. Minden beszélgetés alkalmával elmondja. De elmondja. akár idősebb korban. a legvalószínűbb feltételezés”. kibújni a bőrünkből. hanem ma már úgy mutatják be a teóriákat. hogy ne olvasná a Bibliát. Az ember a tökéletességre törekszik. Egyetlen. sokszor alig néhány nap után. 18. ő nem törődött vele. és ne legyünk engedetlenek. nincs többé ott egyike sem azon kifejezéseknek. melyekben már elhagyták a szerénységet is. És rettenetesen fél a haláltól. sem kísérletekkel. Mi ebből tanuljunk. amikor pedig a nekünk adott küldetés végéhez ér. akik meghalnak. Az már csak az isteni humor. hogy gyakran megesik az is. akinek elszabadult a pajtából a malaca. ne legyen ismeretlen semmi a világmindenségben. hogy mi lesz. mint a legtudományosabb. Nem tudjuk megfejteni azt. mondja az ige. mert az Írás nem így mondja. minden kétséget kizáró valóságot. ami nem része a földi 206 . kisebb munkák elvégzésével tölti napjának nagy részét. Az. Mégsem mentek be arra a helyre. Az Ő segítségével ezeket a feladatokat elvégezhetjük. meg nyugodt. nem is létezik.A nehezén túl voltak. feleli a mai ember. korához képest egészséges. Évek óta erőtlen. Az is ismert azonban. és mi magunk is erre a nyugalomra várjunk és készüljünk. hogy megnyugodtak. hogy a világon egyszerű ember számára elképzelhetetlen összegeket költenek olyan kutatásokra. kis akadály van. hogy „véleményünk szerint. semmi tartalma az életének. és minket is arra hív. akkor Isten az Ő teljes nyugalmát ajándékozza nekünk. vagy akár azt. erőben van. ezekért hálásak vagyunk. míg a teljes szabadságot elnyerték. de Isten hatalmasan cselekedett érettük. ilyen idősen és betegen is. Arra törekszik az ember. felülemelkedni a teremtett világon. sem okoskodással. hogy nem tudunk. mondja alig lélegezve. engedetlenségük miatt vesztek el a pusztában. hogy volt a faluban régen egy nemtörődöm ember. békesség van szívében. hiszen saját erejükkel soha nem sikerült volna a fáraó katonáinak felügyeletéből szabadulni. hogy jó reménységgel tudjuk mondani az Úrban meghalt testvéreinkről. Tizenéves korától testi fogyatékos. Bárcsak ne annyit értenénk ezen. hogy amit világszenzációként. ha meghal. Adja az ÚR. népies kifejezéssel élve. de már Isten nyugalma elkezdődött szívében. Nincs olyan nap.

a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja. vasárnap – Viola Pál második levele a korintusiakhoz 1. mennyire mellőzzük mégis a gyakorlatban. Ő tudja. majd egy látszólag unaloműző. ami neked is vigaszt jelentett és Istentől származik. 19. amivel mi is megvigasztalódtunk Istentől. Az első lépés az ige szerint az. Tudni akarod. de fontos üzenetet közvetítő történetet olvashatunk ebben a fejezetben. 2010. hadd csak. az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. csak lennétek helyembe. Nem a szerintünk legmegfelelőbb ige jelent segítséget. hogy mi Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai vagyunk.világnak. ne törődj vele. A legnagyobb üzenet pedig az. hanem az a vigasz. Vigasztaljon meg minket az ÚR. Mi elsősorban megtapasztalhatjuk az Ő kegyelmének munkáját a vigasztalásban. hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. és mi. van valódi vigasztalás. Két sereg vezére vonul fel egy tó két partján. hanem az. emberi szeretettel és együttérzéssel mondunk ilyen vigasztaló szavakat. ami a teljes élethez és az üdvösséghez szükséges. mi szeretnénk másokat is vigasztalni. Isten törődik velünk. Isten pedig adja a kijelentést mindarra. hanem annál többet. Erről jó lesz elgondolkodni. Senki nem ér rá ilyenkor gondolkodni.3-4: Áldott az Isten. hogy értsék Isten országának titkait. hogy „felejtsd el. hogy jó szándékkal. és eszünkbe vésni. és a szabadulást is elkészíti számunkra. Jézus viszont azt mondja tanítványainak. a kétségbeesés. Ez a titok pedig nem valamilyen természeti. kegyelmet kaptunk. Mert vigasztalásra szorulnak sokan. miként lehet minket kiemelni a csüggedés. hanem csak kijelentés által ismerhető meg.26: És odakiáltott Abnér Jóábnak: Hát szüntelenül vágnia kell a kardnak? Nem tudod. Csak ne emberi bölcsesség legyen az. és kapunk Istentől. azzal a vigasztalással. az tud embertársa felé szolgálni. hogy néktek megadatott. Annyira egyszerű és érthető ez. Rettenetes csata indul. erőt. Lehet. amit mondunk. hogy sok mindent megértsünk a természeti törvényekből. hogy bármennyire hihetetlen ez a mai körülmények között. Az ilyen csaták sajnos 207 . azok pedig pillanatok alatt kivégzik egymást. amit imádságos lélekkel kérünk. hogy nyomorult vigasztalók vagytok. hogy mit? Ne találgass. Jób mondja barátainak. hirtelen kirobbantva ezzel egy véres testvérháborút. akik Istentől olyan sok bátorítást. Pál apostol pedig azt mondja. 2010. ilyeneket én is tudnék mondani. csak kissé veszélyes harci játékot kezdenek el. 20. bizonyára nem. akik mindig Rá figyelünk. egyetlen akarat a gyilkolás. hogy csoda. hogy keserves vége lesz ennek? Furcsa. tehát nem ők jöttek rá. Izráel népének törzsei. Ki tudod találni Isten titkait? Nem. Isten megengedi. Ő az. aki irgalommal hajol hozzánk. meglátod. Aki ezt Istentől elfogadta. és ezek nem vigasztalnak. hanem adta nekik Isten. Ő minden nyomorúságunkat nem csak ismeri. a reménytelenség mélységeiből. hétfő – Teofil Sámuel második könyve 2. Az Úr nem mondott olyanokat az embereknek. Ő adja kegyelméből az igazi vigaszt. hogy Isten a vigasztalás Istene. valahányszor vigasztalni akarunk valakit. minden rendbe jön. nincs már semmilyen ésszerűség. amellyel az Isten vigasztal minket. lesz valahogy. a világ működéséből. a Tőle jövő üzenetet közvetítjük. Azzal vigasztalj. A felette levő valóság azonban nem mérhető műszereinkkel. utána pedig eszközökké lehetünk a kezében. dec. vagy afölötti ismeretet jelent. majd csak eljön a szerencse ideje is”. dec. Mindkét vezér tizenkét harcost küld el az úgynevezett harci játékra. Jöjj Hozzá. egyetlen érzés a bosszú. aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. hanem ezekben erőt ad. Rá mutatunk és Hozzá irányítjuk felebarátainkat. fiai gyilkolják egymást.

idegrendszer gyengülésébe kerül. próbálja túlkiabálni a csatazajt. egy élet kevés ahhoz. a Jézus Krisztust. add. melyeket érdemes megismerni. ez értelmetlen. Hallatlan önfegyelem. akkor Abnér. mert nem mi kell meghatározzuk. hogy az Isten országa. Jó lesz. ne tovább. vég nélküli közösség Istennel. pedig csak emberi vélemény az. ha valaki például a klasszikus zenét szereti. és akit elküldtél. honnan is indult az egész. hogy milyen rövid ez a földi élet. hogy mi is az örök élet. de tűzzel-vassal vágják egymást még a testvérek is. amit Isten az övéinek készített. mi csak azt tudjuk. itt senki nem lehet győztes. hogy mi az örök élet. akár mások. 208 . Aztán a földi élet után jönnek a nagy meglepetések. amire nagyon szükséges lenne odafigyelni és követni. hol hiányzik a szeretet. megálljt parancsol mindkét vezér. nagy akadálya a hitben való fejlődésünknek az. megszólal. ennek nem lesz jó vége. ahogy mondani szokták. Maga a Szentírás olyan csoda. aki a harci játékot javasolta. dec. hogy az ellenséges sereg vezéréhez így kiáltson: hagyjuk abba. mintsem Őt földi életünk során megismernénk. megfontolja pillanatok alatt a javaslatot. és az Ő anyaszentegyházáról. hogy Isten sokkal csodálatosabb.ma is ismerősek. hogy nem ez az igevers jut először eszünkbe. mentsük a menthetőt.3: Az pedig az örök élet. elég az értelmetlen vérontásból. néha családok közötti évtizedes gyűlölködésről. Jóáb pedig meghallja. A Szentírás Istenről szól. mi is az oka a nagy harcoknak. Az örök élet elkezdődött. az örök élet nagy boldogság. ami időbe. a mennyország. hogy sok mindenről azt gondoljuk. aki onnan jött. saját tapasztalata alapján. mindig egyre nagyszerűbbnek találták. személyesen ismeri az örök életet. olyan műveket. hogy ismernek téged. mióta a Fiú kijelentette az Atyát. aki már rég nem emlékszik. A reformáció teológiai irodalma csodálatos. és ehhez hasonló emberi kitalálások. amikor már minden emberi érzés hiányzik. koncentráló képesség kell ide. ami a földi létben szükséges. sok haragosnak megmutatni. az egyedül igaz Istent. A két negatív főszereplő. hogy azért is veszélyes karácsonyt a szeretet ünnepének nevezni. hogy mi azt tudjuk. csak keserves következménye és keserves vége. De jó lenne ezt az igét sok ember szívébe beleírni. és nem Isten kijelentése. és még sok mindent lehetne mondani. Valami olyat mondanék. Igen. hogy az szüntelen semmittevés. ha ebben is a Kijelentésre figyelünk. Néha az jut eszembe. Annyi mindent jó lenne megismerni. amit Ő mondott el magáról. Amikor elszabadulnak az indulatok. a veszteség így is rettenetes. Istenről már az első századokban is sokat írtak az egyházatyák. kivel van harcom. amit tudunk. Ezért van olyan sok téves és romboló vélekedés az örök életről. vagy kórusba énekelünk megállás nélkül. pénzbe. ezek az írások is Istenről szólnak. sok gyűlölködőt ezzel tanítani: kell ezt tovább? Nincs más féle. hiszen az a Jézus Krisztus beszél nekünk benne az örök életről. de nem érdemes folytatni. hogy átgondoljam saját életemben. azóta mindaz tudható Istenről. az embertelenségben megszólal az ésszerűség. Ennek megismerése is egy földi életen át tartó folyamat. magamat is ide értve.. Akkor fogunk sok összefüggést megérteni. ha azt kérdezi valaki. Ma olvastam. kedd – Tamás János evangéliuma 17. akár sajátunk. aki. ne akarjuk a bosszúvágyat tovább táplálni. hogy az év további háromszázötvenvalahány napja már nem a szeretet alkalma. amitől évszázadok óta írnak. Sőt. és sok olyan is van. és már az is csodálatos. a nagy harcot kiváltó két hadvezér azonban olyan példát ad az igében. de gyakran találkozunk vele. 21. amikor bosszúvágytól liheg két sereg. amit el lehet többször olvasni. 2010. ha nem is karddal és egymás életére törve. Még így. mert azt is értheti valaki ebből. hogy ezeket a szép műveket meghallgassa. és az Ő munkájáról. Olyan sokszor hallok emberek haragjáról. a nagy felfedezések. Még a Biblia-olvasó emberek nagy részéről is azt gondolom. s akik ezt megtették. emberi és nagyon korlátolt értelemmel értjük. Atyám.

19: Ha majd azt mondják nektek. a templomban elhangzik egy szép beszéd. még Istennek sem. De az élet az más. a bajokat megszüntetni. hogy a mai felvilágosult ember nem tudja elhinni. Annyira érthetetlen számomra. És arra is volt már szomorú tapasztalatom. akkor századszor is. amit senki nem mérlegel. Hallanom és látnom kellett. betegségben elindulnak bárhova. sok minden döbbentett meg. hanem mindenben Neki engedelmeskedve az Ő áldása lesz teljesebbé életünkön. Hiszen azokban a nagyon régi időkben az emberek mindenféle babonában hittek. hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz. meggyógyít.Isten hatalmára és szeretetére még jobban rácsodálkozni. és ajánlották a gyógyulás biztos útját nekünk is. Alig várom. ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? Míg nem szolgáltam gyülekezeti lelkipásztorként. Ugyanazok az emberek viszont a jövendőmondóknak hitelt adnak. amikor már nem homályosan. Jézusom. Ugyanakkor a szolgálatunk erőtlenségét is látjuk. de ma ilyen nincs. hogy elmondjuk. az volt a véleményem erről és az ehhez hasonló igékről. ismerünk. bármilyen áron meg szeretnék szerezni a gyógyulást. amire itt szükségem és lehetőségem van. az mégis eljövendő. de nem időszerűek. ma is nagyon szükséges. Megváltómat. hogy amikor valamelyik gyermekünk megbetegedett. sajnos sokan így gondolják. és igyekszünk ezekért az emberekért imádkozni. hogy jöjjön el az idő. Egyetlen üzenetünk minden lelki testvérünk felé: Istenhez kell fordulni. 22. hogy Jézus meg tudott gyógyítani egy bénát. hogy Istenhez kell fordulni. Ez pedig egy szent Antalhoz szóló imádságokból álló gyűjtemény volt. és Téged. hogy igazak. Igen. Csak Istenhez. ami tudományosan nem magyarázható meg. Mióta a gyülekezeti tagjaink hétköznapi életéhez közelebb kerültem. annyira racionális lett az ember. mert az biztos segít. hogy tágra nyílt szemekkel csodálkoznak azon majd. sőt. az orvosilag lehetetlen. Ma senki nem fordul halottidézőkhöz. ma már tudom. Isten igéjét szinte minden vasárnap hallgató híveink bajban. hogy Isten akarata szerint való-e. vagy már küldtek minket is fehér mágiával foglalkozó személyekhez. néha azt is elárulták. hogy saját tapasztalataik is vannak ezen a téren. hogy inkább az a veszély fenyeget. nem igaz. ha kell. Fordulj Istened felé! 209 . mondják. akkor megvannak a kitaposott utak. Nagyon elszomorítnak az ilyen esetek. ezen a téren is. mindenféle furcsa dolgot gyakoroltak. hogy semmit nem hisz el. jósasszony segítsége nélkül sem. mindazon ismeretekkel. számtalan okkult gyakorlatot hitelesnek minősítenek. szerda – Zéno Ézsaiás próféta könyve 8. hogy Isten megsegít. akik suttognak és mormolnak. nagy segítőkészséggel jöttek gyülekezeti tagjaink. kiszabott rendszerességgel. Isten dicsőségére mondom el. ezért ezt is kérem és várom. hiszen nem ritkán volt már szó ezekről a kérdésekről Isten igéje alapján. a céljaikat elérni szeretnék. horoszkóp szerint tervezik mindennapjaikat. hogy ez az ige is nagyon időszerű. földi életem során szeretném egyre jobban megismerni az Atyát. És noha a Te Országod itt van. amikor viszont baj van. amit olvasni kellene naponta többször. hanem világosan látunk. dec. amint úrvacsorával élő. hiszen az emberek ma felvilágosultak. nem hal bele a gyermek az igézésbe. 2010.

akár csodálatos módon is. 30-31: Nagy sokaság ment hozzá. De nem gyógyult meg minden beteg Izráelben. hanem az egész földkerekség legnagyobb ünnepe lett. örök életünket hozó kegyelmi ajándéka Istenünknek. hanem azokat. hogy megsajnálta mindnyájukat. hanem a mai helyzetre alkalmazni az ige mondanivalóját. hogy lássák hatalmát. és örömöt hozott azoknak az embereknek és szeretteiknek életében. Annyi mindenre igyekeztünk figyelni. hogy szép és boldog legyen a karácsony. már nem csak a keresztyénség. a nyomorékok épek lesznek. 24. hogy Ő gondviselőnk. amint és amikor mi szeretnénk. és ő meggyógyította őket. hogy nagyon kevesen élték át ezt a csodát. És mekkora nyomorúságunk az. és mit akar Isten elérni a mi életünkben azzal.2010. és nagyon sok kérdésünk van azok felé. A nagy cél. hogy épp a mai napra készülve. hogy nagy ajándék volt. sőt. karácsony közeledtével az ének szavaival is mondhatunk: Ő jöjjetek imádni az ÚR Krisztust. amikor meggyógyít. megüresítve önmagát lehetett hozzánk hasonlóvá. csütörtök – Viktória Máté evangéliuma 15. ami nem történhet meg a valóságban. hogy Isten Fia valóban gyógyított. és Ő nem csak egyet-kettőt gyógyított meg. karácsonyest – Ádám A zsidókhoz írt levél 12. Nagyon mélyre kellett hajolnia. 23. Mit üzen ma nekünk ez az ige? A két szélsőséget talán mindnyájan ismerjük. Milyen sokat jelent egy 210 . hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. De legalább ezen a napon minden. és Általa mennyei Atyánkat imádjuk. és látjuk istenségét. akár az orvosok és a gyógyszerek felhasználásával. hogy mi a célja Jézus csodatetteinek. A másik oldalon ott vannak az egyre nagyobb vallásos csoportok. vakokat. A sokaság pedig csodálkozott. vagy legalább szinte minden el van készítve ahhoz. akiket oda vittek. hetekben annyi felé kellett hajolnunk. Mi más lehetne az üzenet felénk. hogy hozzánk hajolt. ahhoz. a bénák járnak. amikor hálát adunk Istennek. Ebből látjuk kegyelmét. az akkori rászorultak számát tekintve. ha ez az Ő akarata. hogy a mi szintünkig érjen. amikor látta. hogy felismerjék. ahol a csodákat hirdetik. vagy nem úgy és nem akkor. az utóbbi napokban. hogy hozzánk jött. mert ezt ma is megteheti. sőt. és bénákat. s reményeink szerint a legnagyobb örömöt jelentő ajándékokkal igyekszünk meglepni szeretteinket. nyomorékokat. Ő akkor is hatalmas és kegyelmes Isten. Megértsük. 2010. nem jutott el mindenki Jézushoz. felismerjük Jézusban Isten Fiát. hogy ebben az igében nagyon egyszerű és érthető módon van benne. A lehetőségeinkhez képest a legértékesebb. mert ilyen csodát ember nem tehet. Ezeket Jézus lába elé tették. Ma van karácsony estéje. szinte biztosak lehetünk. Maga az ige ezt így fogalmazza: dicsőítették Izráel Istenét. Persze. Úgy gondolom. s nem is történik meg napjainkban. hogy az ő közösségükben ezek ugyanúgy megtörténnek. dec. Ezért is nehéz a lelkészeknek ezekről prédikálva nem csak az akkori csodát hitelesnek felmutatni. s amit így. péntek. akik meggyógyultak. hogy az Ő ereje nem korlátozott egyes esetekre. Isten hozzánk hajolt Fiában. egy bizonyos számú gyógyításra. mint amit már megfogalmaztunk. segített kivétel nélkül rajtuk. mind meggyógyította. a vakok pedig látnak. emberként született a világunkba. de ha nem is gyógyít meg. hogy a némák beszélnek. akkor is. Sok beteget vittek Jézushoz. hogy ezeket az eseményeket leíratta a Bibliában. dec. Olyan nagy ajándéka ez a mi mennyei Atyánknak. a gyógyulásnál és a földi jólétnél sokkal nagyobb cél az. A legtöbben szép mesének tartják Jézus minden gyógyítását. rajtuk keresztül Isten ma is ad ilyen gyógyulásokat. és dicsőítette Izráel Istenét.15: Ügyeljetek arra. hogy mi minden évben megünnepeljük. némákat és sok más beteget vittek magukkal. s azt is. látjuk mindenhatóságát. akik ma a gyógyulást és a jólétet szinte legfőbb célnak tekintik. legszebb. Mi hiszünk abban.

a bölcseket. bármelyik ige alapján hangzik is az. s azok okozóinak megbocsátunk. szeretteinket átöleljük.gyermektől. még a kisebb bosszúságokat is elfeledjük. a másokhoz való igazodás szokásjogáért. hanem Jézus Krisztust. nekünk ajándékozza. Nekünk jó lenne egy kis csendesség. Nem elég az. hanem mindezt Jézusnak mondaná. Mi úgy szoktunk fogalmazni. hogy nem csak ezt jelenti a mai ige. miként a pásztorok jászol-bölcsőd fölé. mi nem egy régi. hogy örömteli. Simeont és Annát. De sokkal jobb. hogy egyedül az Ő kegyelme tarthat meg minket. hogy Isten megszólította egykor a pásztorokat. azok ma sem élik át a nagy örömöt. Akik ma is karácsonyt. szeretetet. akkor kicsit kérdéses lesz. és békességben vezetnek benneteket. aki eljött. hogy boldog karácsonyt. Nem a bölcseket szólítja Isten ma. dec. És Ő itt van. Krisztusban ezt ma. Ha kicsit megerőltetjük magunkat. karácsony – Eugénia Ézsaiás próféta könyve 55. velünk van a templomban. Örökké áldott légy. Akik Őt nem fogadták be. hogy csak egyeseket. hogy ne önmagunkat ünnepeljük. számunkra szerzi meg a bűnbocsánatot. egy unokától egy ölelést kapni. aki mindezt elhozta. A prófétai üzenet úgy szól. Isten mindezt. értünk küldte. és még sokkal többet is ajándékoz nekünk. ma este a családdal és a gyülekezettel is ünneplünk. hogy a mi mennyei Atyánk ezt ma nekünk üzeni. Bár minden gyermek úgy énekelne és szavalna ezen az ünnepen. hozzájuk hajolunk. hogy legyen vidám. hanem téged és engem. 25. hogy szívből jön-e. szép ünnepet. Uram. mint máskor. Pedig Isten ígéri. az Ő nagy szeretetétől. hangulatot. és tudatosítanunk szükséges szüntelen. Mindez szebbé teszi a karácsonyt. otthonainkban. örömmel jöttök ki. önmagukat ünneplik. családot. azt szeretnénk. Mi azt szeretnénk. a teljes békességet. Urunk. A karácsony a miénk. hanem Téged. Aki teljes örömöt. terített asztalt. hogy talán. hanem az év minden napján Isten kegyelméből élünk. Az ÚR ajándéka a valódi békesség. hogy elszakítson minket az Úrtól. hiszen ünnep van. elnézők vagyunk. kellemesen kiszínezett esemény felidézését tartjuk ünnepnek. Add. a mi üdvösségünk lesz bizonyossá. és szüntelen ki vagyunk téve sok féle kísértésnek. és szívből jövő őszinteséggel mondjuk. hogy benneteket. önmagunk megnyugtatásáért. azok ezt nem ismerték meg. de amikor az Úr legnagyobb ajándékának ünnepén feledkezünk meg épp Istenről. minket ajándékoz meg. melyek által arra törekszik ellenségünk. A karácsonykor megszületett Isten Fia a mi Üdvözítőnk. és Istenért van-e a nagy szeretet az ünnepen. ami minden fáradságot és áldozatot megért. egy köszönöm a legszebb ajándék. hogy bizony. ezzel az ÚR akaratát tesszük. megszerzi. és ünneplünk. Mi azt mondjuk: legalább ma. szombat. hozzánk jött. Isten igéje azt mondja. hajlandók vagyunk odahajolni egy koldushoz is. Mindig ügyelnünk kell az Úrral való kapcsolatunkra. Isten azt ígéri.12: Bizony. de mindezzel kicsit elhajolunk Istentől. Szolgálnunk kell egymásnak. vagy bármi egyéb okból-e? Persze. jót kívánni. vagy csak a hangulatért. Ünneprontásnak hangozhat. Hallgassuk úgy ma Isten üzenetét. mindig másokat. megszületett Király! 2010. Még az ilyenkor megszaporodó segélykérések sem idegesítenek annyira. ha nem is karácsonyt mondunk. Nem Izráelnek ígéri Isten a mai üzenetet. rendíthetetlen békességet hozott. Kellemes karácsony. a közösség elismerésére tenné. Ha 211 . érdekes. Illendő ma mindenkinek szépet. Legyen a mostani karácsony nagy felfedezése számunkra az. hanem nekünk is mondja: Ő karácsonykor azt a Jézust küldte hozzánk. s adományunk mellett egy boldog karácsonnyal okozni neki meglepetést és örömöt. Nem. minden szív ma Hozzád hajoljon. őket vezette. sok jót és szépet kívánunk egymásnak. mintha nem csak a szülei örömére. Egymás felé figyelmesebbek vagyunk. Isten azt mondja: mindig. hogy minden közösségben Te lehess az ünnepelt. hogy nekünk szól. nekik adott ígéreteket. Mi úgy látjuk. nekünk kínálja.

hanem megerősítés. hanem imádkozzunk azért. mindig szavára indulni. az oda fog megérkezni. és elindulnak. A legnagyobb üzenete Istennek: Jézus. az őszinteség. Akkor hogyan tovább? Isten itt újra megszólítja és vezeti őket. tehetségem. maga Heródes mondja el. a megszületett Jézus Krisztus hozzon tartós örömöt. mondja az Írás Isten az Ő Fia által szól. majd pedig egykor Jézussal hazaérkezni. Számítok ugyanakkor gondviselésedre. hogy kivégeztesse a lehetséges trónkövetelőt. hogy minden gonoszsága ellenére Ő is egy eszköz. Nem lehetetlen Neki. más úton tértek vissza hazájukba. majd pedig hazaérkeztek. és már e földön is elérkezni Isten akarata szerinti céljainkhoz. terveim. amikor azt írja. hogy Isten több módon szólította őket. hogy ugyancsak Isten intésére elmeneküljön a gyilkos király elől. és egy könyvtári polcot kitöltő sorozatot lehetne róla írni. jelen helyzetben épp a bölcsek eligazítására. Isten még az ellenséget is felhasználhatja. Legteljesebben azonban. Egyszerű. meg kell értség. Mindenki értheti. hogy ő Krisztus rabszolgája. magát az Atyát hallja. dec. ezeket Isten gyermekei észre kell vegyék. ezek figyelembe vételével kell cselekedjenek. övéinek vezetésében. ne csak szavainkkal kívánjuk embertársainknak mindezt. és le kell vonják a következtetéseket. az egyenesség tisztaságának erejével szólal meg az ige. nem találják ott az új királyt. dec. aztán Betlehembe. Hozzád tartozom. karácsony – István Máté evangéliuma 2. ahova Isten őt rendelte. Kevesen alkalmazzák. Ezt tanultam ma a bölcsektől.12: Mivel azonban kijelentést kaptak álomban. mert hallja a Te szolgád. hogy ma is megszólítson valakit a tudomány nyelvén. hogy ne menjenek vissza Heródeshez. időm. vezetésed. de nem felületes. és mivel minden vezetést elfogadtak. Uram. más úton távoznak. 212 . vasárnap. minden a Tied. de minden. 26. hogy Isten üzenete jusson el minden szívbe. és mondjuk naponta Isten minden üzenetére: szólj Ura. Talán csak Pál tudja ezt még fokozni. életre szóló békességet. Mindenem Tied. Semmit nem kell hozzá tenni. Aki Őt hallgatja. ezúttal azok által. hogy hódoljanak a megszületett király előtt. Isten sok féleképpen szólítja meg azokat. hogy álomban szólítja meg a bölcseket. Az egyszerűség. Isten több féleképpen szólítja meg ezeket a keletről jött bölcseket. Eljuttathatja üzenetét akár a világ által is. leginkább az Ő Fia által. ezért megérkeztek Izráelbe. A próféta szavaival mondjuk. hogy pontosan hol találják a megszületett királyt. azok pedig engedelmeskednek. 2010. ravasz tervei készen állnak. Rövid. Minden kedves Olvasónak azt kívánom.lehet. a mai karácsonyi üzenetre is. Nem tudja azt. Lépésről lépésre vezet minket is Isten. akik engedelmeskedni akarnak szavának. Tied vagyok. 2010. Maga Jézus Krisztus is beszél arról. Miután az ősi írásokból kikeresik az útbaigazítást. ezzel időt nyernek Józsefnek. Isten terveit pedig nem lehet meghiúsítani. Ezzel elfogadom akaratod. A legteljesebb kijelentés adója: Jézus. amiket hordoznom kell. Akkori ismereteiket felhasználva megértik az üzenetet. Engedelmeskedni szeretnék. Gonosz szándék vezeti Heródest. hogy az utolsó időknek is lesznek jelei. amit bizonyára hallunk Isten házában. Vele együtt élni.94: Tied vagyok! Szabadíts meg. Erről úgy gondoskodik Isten. ma úgy mondanánk. mégis nagyon komoly üzenetet közvetít. Amikor a bölcsek megérkeznek a megszületett király köszöntésére annak az országnak királyi palotájához. akik az új király halálát kívánják. töltse Krisztussal a karácsonyt. hogy nem is fokozás. Beszél velük égi jelek által. hogy a tudomány nyelvén szól az Isten. életem. de lehet. hétfő – János Zsoltárok könyve 119. Aki az Ő vezetésének engedelmeskedik. Nem tudom elmondani. a terheket is. 27.

ha ennek a zsoltárversnek a végét sem hagyjuk el. az Ő Nevének szerény életünk. sőt. mintha mit sem mondott volna az Úr. saját dicsőségem és sikerem érdekében kérem. hanem azért. szolgálatunk általi magasztalásáért akarjuk megismerni. csendesen. most Te következel. Te segíteni tudsz. bizalommal mondaná. Hogyan lehetséges ez? Csak úgy. cselekedeteink. hanem a Krisztusban elrejtve van csak életem. hogy amikor Istentől tanácsot kérek. Ez igaz. akkor százféleképpen mentegetjük magunkat. szabadíts meg. bizonyára. 213 . mármint a teljes önátadás. és Hozzád is érkezem rajta. Ő pedig él bennem. vezetését. akkor bizonyára nem marad el a vezetés. az Úrral való közösség. melyben én kevés vagyok. hogy Isten mutassa meg az Ő útait. és az ÚR tanácsa és vezetése irányíthat helyes irányba naponta is. vagy szinte suttogná: Uram. Mutasd meg az utat. hogy mi nem ismerjük a legjobb irányt. hogy ismét az apostol szavaival magyarázzuk a zsoltárt. vagy bővített mondatokban. elsősorban nem a magunk javára kérünk Istentől tanácsot. amikor azonban mást mutat Isten. tied vagyok. Veled járhatok azon az úton. Útaid. Akkor most Rád számítok. Te pedig egészen biztos. akkor nagy buzgósággal engedelmeskedünk. mint amit szeretnénk. a lehető legnagyobb hullámok előtt is egyszerűen. akkor kérlek. az ÚR bölcsessége adhat csak olyan vezetést. melyik úton járjak. dec. magyarázkodunk. bátorításodra. az Ő szabadításának kérése. érvelünk. Az előttünk álló esztendőben is minden bizonnyal útmutatásra lesz szükségünk fontos helyzetekben. mert hozzád vágyódik lelkem. Nem azért kérek útbaigazítást. Te ösvényedre taníts meg. 28. S a Hozzád vezető legrövidebb út az engedelmesség. hanem az Ő akaratát a Vele való közösségért. Ha pedig nem csak. Pont. Azt sokszor halljuk. hanem a cél Istennel való életközösség Iránta való engedelmesség. Izráel hasonló magatartásának következményei el kellene gondolkoztassanak minket. vagy amikor belátjuk. Inkább csendesen gondoljuk át. talán időnként eszünkbe is jut. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk. az útmutatás. Nem. s amelyiken Téged magasztalhatlak. hogy itt a zsoltáríró nem kétségbeesve. és a legjobb értelemben. de aztán sajnos legtöbbször felülbíráljuk az Isten útmutatását. de jó lenne ezt kimondani: Istenem. Azt érzem ebből a nagyon tömör fohászból. melynek engedelmeskedve áldott gyümölcsei lehetnek életünknek. hogy sikeres legyek. nem bizonytalanul és nem kiáltva hívja segítségül az Urat. hogy mindez értelmetlen. Alázattal elismerjük. Nincsen önmagamban többé életem. akkor egyszerűen megyünk tovább a magunk útján. nem kell ezt túlmagyarázni. Ott van-e szívemben mindig az engedelmességre kész akarat? Szólj Uram. valóban így van. nem félelemmel. Arról is érdemes gondolkodni. hogyan is van ez a saját életünkben. és amit Te üzensz. 2010.segítségedre. mert lelkem vágyik Hozzád. amit jóságod és szeretetet mutat nekem. Ha megfelel elképzeléseinknek. mert azon az úton akarok járni. hogy el ne tévelyedjem. Uram mutasd meg. hogy hogyan kérem Isten tanácsát. kedd – Kamilla Zsoltárok könyve 143. halkan. úgy hiszem. hogy azon járjunk. azt fogom tenni. jöjj. melyen intézd menésem. A lehető legalázatosabb lélekkel elmondva. hanem mintha a legrettenetesebb veszély közepette. hogy ragyogóan sikerüljön minden. hiszen Tied vagyok. mintha azt mondaná: akkor Uram. azt nem magamra nézve. Akár egyszerű szavakkal. esetleg több-kevesebb meggyőződéssel kérjük is. Ez az a helyzet. hogy a következő pillanatban már válaszolsz is.8: Ismertesd meg velem.

mint az előbbi. most már felismerem idejében a gonosz szándékot is. még akkor is. dec. amikor népekről és nemzetekről van szó. minden további kérdést le lehet zárni. nincs több. és én mindezt hitben elfogadom. újra megtelepednek. és ha nem költözik oda a szentség. hűséggel sáfárkodni ajándékaival. végez vagy sem. Nincs erről szó ebben az igében. Ez igaz. ami nem egyezik Megváltóm akaratával. Amikor az „egy Isten teremtett. Igyekszem kitakarítani a szívem. az ÚR Krisztus maga nem lesz állandó lakója. azaz próbálok megtagadni mindent. Sajnos. 2010. Maradjunk egyetlen apró részletnél. dec. hűtlenekké leszünk egymáshoz. és nem Isten iránti engedelmesség. szinte mindig az a helyzet. vagy épp ellenkezőleg. és hűség Isten gyermekei iránt. Nos. Isten engem Krisztus áldozatáért megtisztított. minden kegyelemből van. amikor néha családokról. Az is igaz. Malakiás itt Júdáról és Izráelről beszél. tehát teljesen mindegy. szerda – Tamás Malakiás 2. Jézus Krisztus azt tanította. ez az odaszánás. 30. gyakorlati kérdésekben merül fel. azt szokták mondani. nem járnak el gyakran a közösségbe. és Istent nem a kijelentésből ismerik. mint a mesében a farkas. csak még a bokámig hadd melegedjek. mindegy. akkor milyen szertartásokat végez. csábításokkal.10: Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak. Nagyon hamar elmarasztalunk.21: Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is. s még-még. Mai igénk kérdésére nehéz és kényelmetlen válaszolni. hanem csak apró. hogy egy Isten van. igyekszem arra. hogy változunk. csütörtök – Dávid Jakab apostol levele 1. nehéz válaszolni akkor is. kirekesztünk. életemben maradni gonosz indulatot. akik úgynevezett átlagkeresztyének. míg teljesen átveszi az irányítást. megszentelt. akik viszont nem olvassák a Bibliát. néhányszor pedig ellenségesen is viselkedtek. és az utóbbi állapot keservesebb lesz. hogyan imádod” kérdésről beszélnek az emberek. hogy ne engedjek meg magamnak. hogy ki milyen vallású. 29. akik sokszor testvérei egymásnak. fejtegetéseket lehet kezdeményezni. akik legtöbbször versengtek egymással. és időnként kényelmetlen válaszolni a szó legegyszerűbb értelmében a testvérek közötti viszályok közepette is. vagy nem is jár templomba. református egyházunkban nehezen fogadjuk el a másságot. Isten Lelkének világosságában élve. Véget nem érő vitákat. Amikor elfogadom Isten kegyelmét. hogy egy másik kérdés elől próbálnak kitérni. amely meg tudja tartani lelketeket. csak kissé szeretnének bent maradni szívemben. amikor a különbség nem üdvösség kérdése. és így tovább. kezdi a farkas az alkudozást. mint a kettészakadt nemzet részeiről. akkor hálából Neki is szentelem magam. majd pedig nagy szeretettel és tapintattal a közösségben is a helyreigazítás céljával kell feltegyen a kérdést: Miért vagyunk hűtlenek egymáshoz? A válasz pedig nyílván nem az. és a sáfároktól a hűséget várja Isten. egy Isten teremtett bennünket! Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz? Egyik leggyakrabban idézett. azaz valamelyik egyházhoz tartozó emberek. A legtöbbször azoktól hallottam. hanem az. Ezek azonban. vagy esetleg gyülekezeti irányzatokról van szó. küzdelmet jelent a hitemet szüntelen próbáló és ostromló bűnökkel. hogy megindokolni próbáljuk a hibát. Hűség Isten iránt. a mindennapi engedelmesség.2010. a tisztátalanság nem kedves vendég többé életemben. milyen templomban imádkozik. csak ne legyen szó a lényegről. s ha igen. Csak a kicsi lábujjam. és nagyon sok értelemben idézett bibliai ige ez. akkor a régiek visszajárnak. és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét. odaszentelés pedig mindennapi harcot. Nehéz válaszolni erre a kérdésre akkor is. 214 . hogy mi Isten ajándékainak sáfárai vagyunk. hogy a megtisztított ház nem maradhat üresen. Önmagamtól kell elsősorban megkérdezzem.

Isten igéje is bennünk marad. elfogadott tisztátalanságaira. életet adott nekünk. valahogy ki kell bírjam. Az ige fog munkálkodni. hogy így legyen. mint az első emberpár az Éden kertben. Nem aggodalommal. elmémbe. Tőle kapjuk ezt az életet. csak a megváltottak tudnak képmutatás. akkor közelebb vagyunk a földi terhek és küzdelmek végéhez. Uram. akkor bizonyosan tapasztaltuk. a földi élet után pedig a dicsőség hozza el a ma még elképzelhetetlen és kibeszélhetetlen csodát. bármit tegyünk. bohóckodjunk. hogy Ő él. vagy legalább egy kis szorongással gondolnak arra. A másik ok a hálaadásra az. nehéz lesz. Szilveszter éjszakáján csak Isten gyermekeinek van igazi oka a vígasságra. hanem a mi örömünk hálaadásra indít. hogy ne legyen szomorú. magyarázataimra. nem is akárhogy. hogy ne gondoljunk semmire. sem szorongásait nem akarja fokozni. Vele és Benne van az élet. Mások csak azt tudják. Mégpedig az Úrban. ha pedig nem jön el földi életünk során. hogy mit hoz a holnap. talán betegséggel. se ne rettegjen. nehézségekkel. ha lehet.19: Én élek. mint az oltás. nem is a gonoszra. Szelíden. hogy az eltelő esztendőben is velünk volt. Ha ő életünk során jön vissza. az örömre. de ismerjük azt. hogy minden esztendővel közelebb kerülünk Megváltónk eljöveteléhez. megjátszás nélkül. tartsd meg lelkünket. szívből köszönjük Neki. Alázattal. hogy Istenünk mellettünk van. tiszta látásra segíteni. mint a nagy ismeretlenről. amit bizonyos betegségek ellen kapunk. péntek – Szilveszter János evangéliuma 14. az új esztendőről pedig leggyakrabban úgy beszélnek. az oltóanyag által elvégzett felvértezése szervezetünknek kivédi a veszélyt. hanem a valódi életet. A mi örömünk nem dorbézolás.múlassunk magatartás. vajon lesznek-e nagy nehézségek. Az elmúlás kettős hálaadásra indít minket. Nem csak a létezést érti ez alatt. A létnél több vár ránk. 31. Megváltónk él. amiért magasztaljuk Istenünket az. és ti is élni fogtok. Ha örömmel és áldásaival látogatott meg. 2010. a Vele való találkozáshoz és örök együttléthez. és még nagyobb bizalomra Őiránta. A földi esztendeink alatt is az Ő Tőle kapott élet tesz értelmessé és érdemessé létünket. Az elmúlás miatt az emberek szomorúak. A jövőre is bátran tekint az Isten gyermeke. Mi azt tudjuk. Nem önmagamra. az igét szívembe. találjon készen. nem félelemmel. hogy a jövő évben is dolgozni fogok. gondviselése nem marad el. Mi sem tudjuk. nem üresen. mi is élünk. Bízzad Újra Életed Krisztusra! 215 . ezért a legjobb. az ismeretlentől pedig sokan félnek. megerősíteni. Mulatni és vigadni akar a világ. nem ismerjük a jövő év titkait. ami az Isten gyermekeinek kiváltsága is. Annál inkább oka van az istenfélő embernek arra. vágyaimra. De az ember nem akar bús lenni. boldogságot. hogy Jézus él. csak e két szomorú valósággal ne foglalkozzunk. az igére kell figyeljek. dec. amikor Őhozzá fogunk távozni. Nekem az igére kell figyelni. hogy tisztán és feddhetetlenül álljunk meg. Isten magasztalására. életembe kell fogadjam. nem is a világra. annak gyakorlatára. gyásszal is találkozom. ha próbák és terhek voltak életünkben. Sőt. és a jövő évben mi Vele élünk. megerősít. És élni fog. s alkalomadtán munkálkodik. nem mindent feledve együnk-igyunk. Óév estéje az elmúlást juttatja eszünkbe. azt. az Úrral való tökéletes közösségben. amikor annak a betegségnek vírusai támadnák szervezetünket. de saját megvallott Isten nélküli gondolatvilágában erre nincs ésszerű oka. hanem tartalmasan örvendezni. Olyanná lesz. biztos cselekvésre bátorítani. aki azt mondta.de vajon sikerül-e? Ahhoz. inkább múlassunk. Az egyik ok.

jún. Mózes 11 14 24 4 11 13 14 15 18 31 32 5 24 6 1 2 5.9. aug.22.9. márc. ápr.12.2.25. jan.21.14.3. júl. feb.28. aug.14.2.27. nov. szept. jún.18.29.11. Sámuel 1.12. jún. szept. jan.13. jún.7. nov.19. szept. júl. márc. jún.16. jan.6. szept. aug. Mózes 20 33 34 19 25 26 6 3.22.17.7. szept. márc. aug.18. okt.25. aug.22. feb.26. jan.5.6. márc. feb.3. ápr. ápr. júl. máj. jún. dec.22.13. Jób 42 9 10 18 19 22 25 27 30 31 32 34 37 39 40 42 51 57 60 62 66 68 73 74 77 86 90 95 97 102 104 112 115 116 117 119 130 138 139 143 145 146 2 10 11 Zsoltárok Példabeszédek 2 10 1 2 30 8 12 15 20 8 2 9 23 5 8 7 19 4 2 13 17 3 13 15 2 4 7 20 27 23 10 14 15 5 8 1 6 1 18 4 1 1 3-4 7 12 1 76 81 94 114 3 3 5 23-24 5 8 3 9 7 6 19 24 jún.22. márc.12.8.11.27. jan.27. Krónika Nehémiás Jób Vers 1 4 3 14 22 40 3 9 11 18 12 13 14 14 15 10 34 17 9 12 25 23 29 20 17 2 7 4 1 11 14 8 10 14 16 13 15 1 2 7 4 18 20 26 13 19 52 37 18 12 14 7 7 6 9 17 43 8-9 7 5 41 Nap jún.1. máj. feb. okt.10. Királyok 1. jún.30. dec. dec.24.10. júl.2.23. nov.15. dec.7.12. jan. dec. nov.14. jún.16.19.5.8.Könyv Rész 12 18 1. júl.5. Sámuel 3 6 2 12 22 8 18 19 29 15 19 1 5 9 12 9 11 37 38 2.14.24. ápr. aug. dec. okt.25.5.13. máj. Mózes Józsué Bírák 1. jan.29.9. júl. feb.16.5.13.16.23.8.19. aug.29. feb. aug. ápr. ápr. nov.25. júl.3.18.26. márc.23. aug.18. feb.1.2. ápr.20.28.17. szept. nov.4.20.19.13. jún.6. szept. okt. feb. ápr. máj. máj. okt. máj.20.4.13. dec.19. márc. okt. júl. máj.17. márc. márc. nov.6.11. júl. Mózes 4. okt.10.1.16. máj. aug.24.24. nov. aug. nov. ápr. jan.30.21. márc.5.2.20.15.15.21. márc. márc.19. jan.30.18. aug.6. aug.29.24. nov.3. júl. dec. dec.12. aug.16.12. nov.1. júl. nov. Mózes 21 24 35 39 15 16 2. jan. jún.30.28.1. nov. Krónika 2. júl. okt. okt.22.15. 216 .

feb. jan.8.24. márc. feb. márc.13. feb.29.7. júl. szept. júl. júl. júl.28.11.1. okt.27. 217 . ápr.15.17. ápr. aug. aug.18.1.18. szept. dec. szept.11. feb. ápr. jún.24.9. aug. máj. szept. ápr.28. nov.5.17. okt.12. márc. 2 Dániel 6 12 6 8 14 5 3 2 3 4 2 3 2 6 Máté 10 11 15 1 Márk 2 5 9 1 5 7 11 Lukács 12 13 14 18 22 23 1 3 Hóseás Mikeás Zófoniás Haggeus Zakariás Malakiás 4 János 5 6 6 8 9 10 11 12 20 21 28 2 4 12 4 3 9 15 5 4 10 10 1 2 12 11 34 32 28 28 30-31 15 14 17 27 34 23-24 54 68 5 6 31 15 29-30 34 49 11 23 7 35 33-34 11-12 46 8 27 14 22 42 52-53 7 29 18-20 51 31 35.6. feb.12.17.1. ápr.18.23.25.8.19. máj.7.10. aug. szept. máj.10.9.5.4. ápr. máj. júl.29. nov.22.30. jún.14. okt.31.15.8.28.10. okt.24. aug. máj. jan. máj. szept. jan. nov.1.7.27. nov.19. nov.10.23. ápr.17.20. nov. szept. dec.17.18.6.8.21. dec.13. dec. ápr.17 13 20 31 5 50 20 22-23 39 27 17 22 11 27 ápr.31. márc. okt.15 20 Példabeszédek 21 30 1 2 7 8 11 25 27 28 29 30 42 43 Ézsaiás 45 48 50 51 52 55 58 61 63 64 65 2 3 8 14 16 Jeremiás 20 30 31 50 51 1 3 3 24 33 34 36 Siralmak Ezékiel 1 12 2 3 8 3 17 3 4 19 9 8 3 16 15 15 19 10 2 10 13 24-25 15 17 23-24 17 4 4 6 12 7 12 2 12 11 10 16 5 19 17 19 21 23 9 7 19 9 11 12.8. máj.27.26.26. okt.37-38 27-28 26 40 12-13 26 szept. júl. dec. dec. okt. szept.22. jún. jan.6.8. ápr.19. jan. szept.28. nov.2. dec. jún. nov.18. jún. feb.29. jún.30.22.14. márc.27.29. okt.26. okt.25. márc.7.27.4.1. ápr. okt.1. máj. okt. júl.6. dec.17. márc.6.31.16. máj.26. szept. feb.17.10. dec. jún.10.21. aug. márc.23.11. márc. okt.11.1. dec. máj.31. feb.6.15.12.18.16. aug. júl. júl.8. júl. feb. máj.9.26.8.2.4. okt.12.7.22. márc.16. ápr. márc.2. márc. máj.28. máj.10. feb.21. júl. máj.14.4. nov. dec.3.5. nov.

máj.23. dec.30. márc.3.16. nov. okt. máj.4.25.25.9. jan.5. szept.20.3.14.4. jún.28.11.13. Korintus Efézus 2 4 5 35 6 14 19 27 4 10-11 16 2 3 15 18 14-15 8 39 8 20 48 8 17 31 22 32 34 9 2 29 36 28 6 7 16 31 5 57 3-4 20 21 14 17 10 10 20 26 29 6 13 25 3 9 14 3 4 9-10 18 5-6 10 17-18 23-24 10 15-16 19-20 jan.2.7.11. szept. Thesszalonika 1. okt.3. máj.9.22.23. jún.16.19.21.25. ápr. aug.9.9. feb.14.17.15. feb. feb.13.25. dec. Péter 5 Júdás 1 2 4 7 19 21 Jelenések 16 12 4 17 3 4-5 13 4 12 15 14 17 11 2 1 14 10 13 18 23 24-25 3 29 11 15 25 2 8 20-21 21 3 18-19 12 9 18 11 10-11 13-14 2 5 17 2 5 16 18 19 12 20 21 24-25 10 11 16 7 5 6 jún. feb.22. jan. jún.18.3. ápr.19. szept. júl.24. szept. Timóteus Titusz 6 3 4 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 6 10 Zsidók 11 12 13 Jakab 1 1 1.13.15.28.12. nov. júl. máj. okt.15.29. júl. nov.6.11.10. szept.9. máj.24. jan. jún.31. nov.25.11. ápr. aug. okt. dec. okt. máj. aug. jan.28.30.24. jún. nov.21. jún.20.13. ápr. márc.13. János 4 2.3.26. feb. szept. dec. feb. szept. jan. ápr. szept. feb.15.26.4.26. júl. jan. márc. jan.11. dec. aug.4.5. szept.28. ápr. jún. feb.30. feb. aug.14.3. jan. márc.20.21. jún. dec. júl. máj.7. Péter 2 3 4 1 3 1 2 3 1. jún.9. máj. jún. jan.20.5.31. Timóteus 2.2. ápr.20.21.23. dec. okt. Soli Deo gloria! 218 .14. ápr. Korintus 2 4 12 1 2 3 Galata 4 5 6 1 1 Cselekedetek 1.21.8. aug. márc.30. jan.23. jan.2. Efézus Filippi Kolossé 1. okt. dec.24.3. jan. okt. márc.31.10. aug.23.7. nov. jan. feb. aug.26.27.27.4.16. máj. szept. márc.17. jan. júl. dec.7.27.2.29.20.12. dec. jan. dec.26.27.30. aug.13 14 János 15 17 19 1 2 3 4 7 8 14 17 26 8 Róma 10 11 1 3 4 9 10 13 15 1 2.15. júl.19.21. júl. okt.29.4.23. nov.20. aug. szept. ápr.

219 .