You are on page 1of 5

Reactii de halogenare clorurarea metanului clorurarea amoniacului http://www.youtube.

com/user/koen2all#p/u/22/pSarGx8Uank clorurarea acetilenei http://www.youtube.com/watch?v=2o2i4WFTyj4 clorurarea etanului bromurarea neopentanului clorurarea propenei clorurarea etilbenzenului clorurarea benzenului bromurarea propenei bromurarea acetilenei bromurarea 1,3 butadienei clorurarea benzenului http://www.youtube.com/watch?v=IhLf4nOfDV8 reac ia acidului bromhidric cu propena adi ia acidului bromhidric la acetilen bromurarea benzenului http://www.youtube.com/user/EASCHM299#p/u/6/sQ5vs3RPNx8

Reac ii de alchilare
alchilarea benzenului cu clorur de metal alchilarea benzenului cu cloroetan http://www.youtube.com/user/EASCHM299#p/u/3/P6BEZe5rrBo
alchilarea benzenului cu propen alchilarea metilaminei cu iodometan alchilarea dimetilaminei cu iodometan alchilarea trimetilaminei cu iodometan alchilarea fenilaminei cu iodometan reac ia apei cu oxidul de eten

youtube.com/user/EASCHM299#p/u/5/i7uclRHqfZE reac ia fenolului cu acid azotic reac ia acidului benzoic cu acid azotic descompunerea acidului sulfuric sulfonarea benzenului http://www.Reac ia oxidului de eten cu ammoniac reac ia etanolului cu oxid de eten etoxilarea oxidului de eten cu 1-octadecanol Reac ii de nitrare i sulfonare reac ia benzenului cu acidul azotic http://www.com/user/EASCHM299#p/u/4/s1qJ1MIZHic sulfonarea fenilaminei Reac ii de hidrogenare hidrogenarea etenei hidrogenarea etinei hidrogenarea benzenului hidrogenarea naftalinei hidrogenarea 1.youtube.2-dioleil-3-stearil ±glicerol oxidarea metanului oxidarea etanolului reducerea etanalului reducerea nitrobenzenului reducerea etanalului reducerea benzaldehidei reducerea propanonei reducerea nitrobenzenului i reducere Reac ii de esterificare .

2-dibromopropanului hidroliza triclorometanului hidroliza triclorofenilmetanului hidroliza acetatului de etil hidroliza acetatului de etil hidroliza acidului acetilisalicilic hidroliza unor trigliceride simple hidroliza triglicerolului hidroliza trigliceridei simple Reac ii de condensare condensarea etanalului condensarea propanonei condensarea benzaldehidei condensarea butanonei condensarea etanalului cu propanon condensarea metanalului cu 2-metilpropan condensarea benzaldehidei cu fenil-metil-ceton i policondesnare .esterificarea acidului acetic cu alcoolul etilic esterificarea clorurii de acetil cu alcoolul etilic reac ia fenolului cu anhidrida acid reac ia anhidridei acetice cu acid salicylic Reac ii de hidroliz hidroliza cloroetanului hidroliza 2-bromopropanului hidroliza clorurii de benzil hidroliza clorurii de benziliden hidroliza 2.

youtube.formarea novolacului formarea bachelitei Reac ii de diazotare ob inerea acidului azotos diazotarea fenilaminei cuplarea fenolului cu clorur de benzendiazoniu cuplarea anilinei cu clorur de benzendiazoniu formarea galbenului de anilin formarea galbenului. metiloranjului.com/user/koen2all#p/u/20/YqTIXcyz8Ks oxidarea propenei oxidarea 2-metilpropenei oxidarea toluenului oxidarea propilbenzenului oxidarea etanolului oxidarea etanolului Reac ii de polimerizare polimerizarea etenei polimerizarea clorurii de vinil polimerizarea acrilonitrilului polimerizarea acetatului de vinil hidrolizarea poliacetatului de vinil copolimerizarea butadienei cu stiren i copolimerizare . ro u Reac ii de oxidare oxidarea etenei oxidarea glicerinei cu permanganate de potasiu http://www.