RATIONALISATION OF GOVERNMENT HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH

DIVISION

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)

S.NO

Name of the School

Mandal

NO. OF POSTS

S NO

DIVISION

Name of the School

Mandal

Subject :: MATHS
1 2 TPG TPG GOVT. HS, YENDAGANDI Govt.Girls HS, TP GUDEM UNDI T.P.GUDEM 1 1 1 2 KGM ELR

Subject :: MATHS
Govt.High School, Koyyalagudem 0509609-GOVT HS CHINTALAPUDI KOYYALAGUDEM CHINTALAPUDI

Subject :: PHYSICAL SCIENCE
1 ELR 0523608-GOVT HS(G) 31 WARD Eluru ELURU 2 1 2 2 3 4 5 ELR KGM ELR KGM 0509609-GOVT HS CHINTALAPUDI Govt.High School, Koyyalagudem 0524605-GOVT HS GOPANNAPALEM Govt.High School Polavaram TOTAL CHINTALAPUDI KOYYALAGUDEM DENDULURU POLAVARAM 1 1 1 1 6 3 4 5 6 TNK TNK KGM ELR TPG TPG

Subject :: PHY. SCIENCE
GOVT H S,ACHANTA GOVT H S,ACHANTA Govt. High School, Kovvur 0523609-GOVT HS 16 DIV Eluru GOVT. HS, NIDADAVOLE GOVT. HS, YENDAGANDI TOTAL ACHANTA ACHANTA KOVVURU ELURU NIDADAVOLU UNDI

Subject :: ENGLILSH
1 ELR 0523608-GOVT HS(G) 31 WARD Eluru ELURU 1 1 TPG

Subject :: ENGLISH
GOVT. HS, NIDADAVOLE NIDADAVOLU

Subject :: BIOLOGICAL SCIENCE
1 2 ELR ELR 0523609-GOVT HS 16 DIV Eluru 0523608-GOVT HS(G) 31 WARD Eluru ELURU ELURU 1 3 1 2 3 TOTAL 4 4 TNK TNK TPG ELR

Subject :: BIO. SCIENCE
GOVT H S,ACHANTA GOVT H S,ACHANTA GPB HS, PENTAPADU 0524605-GOVT HS GOPANNAPALEM TOTAL ACHANTA ACHANTA PENTAPADU DENDULURU

Subject :: LP TELUGU
1 TPG GOVT. HS, YENDAGANDI UNDI 1 1 KGM

Subject :: SA TELUGU
Govt.High School Polavaram POLAVARAM

Subject :: CRAFT
1 TPG GOVT. HS, YENDAGANDI UNDI 1 1 KGM

CRAFT
Govt.High School Polavaram POLAVARAM

Subject :: SGT
1 2 TPG TNK GOVT. HS, NIDADAVOLE GOVT HS.ATTILI TOTAL NIDADAVOLU ATTILI 2 1 3 1 2 3

Subject :: SGT
GOVT H S,ACHANTA Govt. High School, Kovvur GPB HS, PENTAPADU ACHANTA KOVVURU PENTAPADU

VERNMENT HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1

1 1 1 1 4

1

1

1 1 1 3

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
NO. OF POSTS DIVISION

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACA
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

Mandal

POST ::SA MATHS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KGM ELR TPG TNK KGM ELR TPG ELR TPG TPG KGM TPG ELR KGM Z.P.P.H.S., Singarajupalem 0523607-ZPHS PRATTIKOLLANKA ZP HS , KASIPADU ZPHS.PENUMANCHILI Z.P.P.H.S., Pasivedala 0510603-ZPHS K.GOKAVARAM ZP HS,MODUGUNTA 0508601-ZPHS MAKKINAVARIGUDEM ZP HS, KESAVARAM ZP HS, KESAVARAM Z.P.P.H.S., Pullalapadu ZP HS, RAVIPADU 0520607-ZP O HS AGADALALANKA Z.P.H.School, Vedanthapuram NALLAJERLA ELURU GANAPAVARAM ACHANTA KOVVURU LINGAPALEM T.P.GUDEM T.NARSAPURAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM NALLAJERLA PENTAPADU BHIMADOLE KOYYALAGUDEM

POST ::SA MATHS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TNK BVRM ELR ELR BVRM BVRM KGM KGM ELR ELR ELR BVRM TNK ELR ZP B HS.TANUKU-Parallel 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0522602-ZPHSPEDAPADU 0522602-ZPHSPEDAPADU ZP HS, PIPPARA 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM Z.P.P.H.S., Rajampalem Z.P.P.G.H.S., Koyyalagudem 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0545607-ZPHS THURPUTALLU ZPHS.KHANDAVALLI 0510604-ZPHS RANGAPURAM TANUKU MOGALTUR PEDAPADU PEDAPADU GANAPAVARAM MOGALTUR GOPALAPURAM KOYYALAGUDEM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI NARSAPURAM PERAVALI LINGAPALEM

Page 5

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
NO. OF POSTS DIVISION

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACA
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

Mandal

POST ::SA MATHS
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
KGM Z.P.H.S Peddevam TALLAPUDI NIDADAVOLU BHIMAVARAM BHIMAVARAM NARSAPURAM NARSAPURAM IRAGAVARAM VEERAVASARAM ATTILI TANUKU PENTAPADU TANUKU PENTAPADU TALLAPUDI

POST ::SA MATHS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ELR KGM KGM ELR ELR TPG KGM TNK TNK KGM TNK TPG TPG TPG 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM Z.P.H.S., Unagatla Z.P.PH.S, Srinivasapuram 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU ZP HS,KADIYADDA S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu ZPHS.KONTERU ZPHS.PENUMADAM V.S.R.Z.P.P.H.S., Rajavaram ZPHS.ARAVALLI ZP HS, KATAKOTESWARAM ZP HS, CHINAKAPAVARAM ZP HS, K. PENTAPADU DWARAKATIRUMALA CHAGALLU J.R.GUDEM CHINTALAPUDI KAMAVARAPUKOTA T.P.GUDEM GOPALAPURAM ELAMANCHILI PODURU KOYYALAGUDEM ATTILI NIDADAVOLU AKIVIDU PENTAPADU

PS POST ZPHS SAMISRAGUDEM ADJUSTED BVRM BVRM BVRM BVRM TNK BVRM TNK TNK TPG TNK TPG KGM 0536641-ZP O HS TADERU 0536604-ZPHS GOLLAVANITIPPA 0545604-ZPHS SEETHARAMAPURAM 0545604-ZPHS SEETHARAMAPURAM ZPHS.KANTERU 0538601-ZPHSANDALURU ZPHS.KOMMARA ZP G HS.TANUKU-Parallel ZP HS, PARIMELLA ZPHSAKTP.TANUKU ZP HS, ALLAMPURAM S.M.V.K.Z.P.H.S, Malakapalli

Page 6

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
NO. OF POSTS DIVISION

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACA
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

Mandal

POST ::SA MATHS
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
KGM TPG TPG TPG TPG TNK TNK BVRM ELR TPG TPG TPG TPG TPG S.M.V.K.Z.P.H.S, Malakapalli ZP HS, NIDADAVOLE(G) ZP HS, GANAPAVARAM(B) ZP HS, GANAPAVARAM(B) ZP HS, GANAPAVARAM(B) ZPHS.VELPURU ZPHS.VELPURU 0535604-ZPHS KOPALLE 0520605-ZPHS GUNDUGOLANU ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, AKIVIDU, (B) TALLAPUDI NIDADAVOLU GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM TANUKU TANUKU KALLA BHIMADOLE AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU

POST ::SA MATHS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 BVRM TPG TPG BVRM KGM TPG TNK TNK BVRM KGM ELR TNK KGM ELR 0538606-ZPHS MACHIPURI ZP HS, SETTIPETA ZP HS,ARUGOLANU 0536605-ZPHS GUTLAPADU Z.P.H.S., Prakasaraopalem ZP HS, NIDAMARRU ZPHS.VADALI ZPHS.MORTH 0535603-ZPHS SEESALI Z.P.H.S. Chikkala 0509604-ZPHS RAGHAVAPURAM ZPHS.GUMMULURU Z.P.H.S., Brahmanagudem 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM VEERAVASARAM NIDADAVOLU T.P.GUDEM BHIMAVARAM NALLAJERLA NIDAMARRU IRAGAVARAM UNDRAJAVARAM KALLA CHAGALLU CHINTALAPUDI PODURU CHAGALLU LINGAPALEM

Page 7

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
NO. OF POSTS DIVISION

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACA
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

Mandal

POST ::SA MATHS
43 44 45 46 47 48 49 50
TNK KGM BVRM ELR ELR KGM KGM TNK ZPHS.UNDRAJAVARAM A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0523632-ZPHSSREEPARRU 0512603-ZPHS TIRUMALAMPALEM Z.P.H.S., Vadalakunta Z.P.P.H.S, Gutala ZPHS.UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM KOVVURU BHIMAVARAM ELURU DWARAKATIRUMALA GOPALAPURAM POLAVARAM UNDRAJAVARAM

POST ::SA MATHS 1 1 1 1 1 1 1 1 50
43 44 45 46 47 48 49 50 TPG BVRM ELR TNK TPG ELR KGM KGM ZP HS, BADAMPUDI 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM 0512609 -ZPHS RAMASINGARAM ZPHS.GUMPARRU ZP HS ,PENDYALA ZPHS ADAMILLI Z.P.H.S., Jeelugumilli ZPHS KETHAVARAM (UPGRADED) UNGUTURU NARSAPURAM DWARAKATIRUMALA ELAMANCHILI NIDADAVOLU KAMAVARAPUKOTA JEELUGUMELLI JR GUDEM

Page 8

ARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS Category of the Sch I/II/III/IV

II II III III II III III III III III III III II III

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1

Page 9

ARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS Category of the Sch I/II/III/IV

III III III III III II III II II III III III III II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 10

ARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS Category of the Sch I/II/III/IV

II III II III III III III II III III III II III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 11

ARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS Category of the Sch I/II/III/IV

II II III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 50

Page 12

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH S

DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

ADJUSTED SA PS POST TO TEACH MATH SUBJECT IN THE SAME SCHOOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED

NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED SA PHY. SCI. POST ADJUSTED

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42

LLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI

DEFICIT POST -(SAPS POST ADJUSTED IN SA MATHS POST IN THE SAME SCHOOLS)
Category of the Sch I/II/III/IV

S.NO

DIVISION

Name of the School

Mandal

POST ::SA MATHS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KGM TPG TPG BVRM ELR TNK ELR TPG BVRM BVRM ELR KGM ELR BVRM BVRM KGM BVRM TNK ELR BVRM ELR Z.P.H.S., Chagallu ZP HS, TADEPALLIGUDEM ZP HS, UNDI 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0523601-ZPHSSANIVARAPUPETA ZPHS.DUVVA 0521604-ZPHSVIJAYARAI ZP HS, UNGUTURU 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0546604-ZPHS MUTHYALAPALLE 0508602-ZPHS T NARASAPURAM Z.P.H.S., Kannapuram 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0535601-ZPHS ELURUPADU Z.P.H.S., Vadapalli 0535605-ZPHS BONDADA ZPHS.MUKKAMALA 0523603-ZPHSCHATAPARRU 0537603-ZPHS VENDRA 0524602-ZPHS POTHUNURU CHAGALLU T.P.GUDEM UNDI NARSAPURAM ELURU TANUKU PEDAVEGI UNGUTURU NARSAPURAM MOGALTUR T.NARSAPURAM KOYYALAGUDEM KAMAVARAPUKOTA NARSAPURAM KALLA KOVVURU KALLA PERAVALI ELURU PALAKODERU DENDULURU III II II III I II III III III III III III III II III I II II I II III

E SAME SCHOOL

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ELR KGM TNK TPG TPG TPG TPG TNK ELR BVRM BVRM TNK BVRM TPG TPG TPG TNK TNK TNK ELR TNK

0524601-ZPHS DENDULURU M.S.R.Z.P.H.S., Ananthapalli ZPHS.ELETIPADU ZP HS, AKIVIDU, (G) ZP HS, PEDANINDRAKOLANU ZP HS, PEDA TADEPALLI ZP HS, BOMMIDI ZPHS.CHERUKUVADA 0509602-ZPHS ERRAGUNTAPALLI 0536602-ZPHS ANAKODERU 0543602-ZPHS CHINTAPARRU ZPHS.BALLIPADU 0537607-ZPHS VISSAKODERU ZP HS,MADHAVARAM ZP HS,DANDAGARRA ZP HS, ADAVIKOLANU ZPHS.JUTTIGA ZPHS.MEDAPADU ZPHS.POLAMURU 0523602-ZPHSSATRAMPADU ZPHS.SATYAWADA

DENDULURU NALLAJERLA IRAGAVARAM AKIVIDU NIDAMARRU T.P.GUDEM UNGUTURU IRAGAVARAM CHINTALAPUDI BHIMAVARAM PALACOLE ATTILI PALAKODERU T.P.GUDEM T.P.GUDEM NIDAMARRU PENUMANTRA ELAMANCHILI PENUMANTRA ELURU UNDRAJAVARAM

I III III III III II III III III II II III II III II III III II III I II

E SCHOOLS)

NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOW
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA PHY. SCI.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KGM TNK BVRM TNK TNK BVRM BVRM TNK TNK TPG BVRM TNK BVRM TPG TPG TPG TNK A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru ZPHS.ILAPAKURRU 0545602-ZPHSMALLAVARAM ZPHS.MAMUDURU ZPHS.SIRAGALAPALLI 0546601-ZPHS SERIPALEM 0546603-ZPHS PIPPALAVARI THOTA ZP G HS.MARUTERU ZP G HS.MARUTERU ZP HS, UPPULURU 0546605-ZPHS JAGANNADHAPURAM ZPHS.CHICHINADA 0543605-ZPHSDIGAMARRU ZP HS, KOLAMURU ZP HS, I BHIMAVARAM ZPHS, Tadimallaa ZPHS.TETALI KOVVURU ELAMANCHILI NARSAPURAM PENUMANTRA ELAMANCHILI MOGALTUR MOGALTUR PENUMANTRA PENUMANTRA UNDI MOGALTUR ELAMANCHILI PALACOLE UNDI AKIVIDU NIDADAVOLU TANUKU

POST ::SA PHY. SCI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ELR KGM BVRM TPG TPG TPG TPG BVRM BVRM TNK ELR TPG BVRM KGM TPG BVRM TPG 0520601-ZPHSBHIMADOLE Z.P.P.H.S., Gopalapuram 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM ZP HS, GANAPAVARAM(G) ZP HS, THOKALAPALLI ZP HS, SIDDAPURAM(O) ZP HS, KATAKOTESWARAM 0536603-ZPHS NAGENDRAPURAM 0536601-ZPHS KOVVADA ZPHS.SURYARAO PALEM 0520603-ZPHS MM PURAM ZP HS,KRISHNAYAPALEM 0536604-ZPHS GOLLAVANITIPPA Z.P.H.S Peddevam ZP HS, RAVIPADU 0537606-ZPHS KUMUDAVALLI ZP HS,MODUGUNTA

Page 19

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOW
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA PHY. SCI.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
TNK ELR BVRM TNK TPG TPG BVRM KGM KGM ELR TPG ELR ELR BVRM TPG BVRM KGM TNK ZPHS.MANCHILI 0521603-ZPHSPEDAVEGI 0538604-ZPHSTHOLERU ZPHS.KAZA ZP HS, KESAVARAM ZP HS, DARSIPARRU 0543601-ZPHSARATLAKATLA Z.P.H.S., Markondapadu Z.P.P.H.S., Chinnaigudem 0524604-ZPHS MEDINARAOPALEM ZP HS,WEST VIPPARRU ZPHS MADEPALLI 0523604-ZPHS MADEPALLI 0536633-ZPHS CHINAMIRAM ZP HS, GOLLAGUDEM 0545604-ZPHS SEETHARAMAPURAM A.S.Z.P.H.S., Annadevarapeta ZPHS.KANTERU ATTILI PEDAVEGI VEERAVASARAM ELAMANCHILI GANAPAVARAM PENTAPADU PALACOLE CHAGALLU DEVARAPALLI DENDULURU PENTAPADU ELURU ELURU BHIMAVARAM UNGUTURU NARSAPURAM TALLAPUDI IRAGAVARAM

POST ::SA PHY. SCI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ELR TNK TNK ELR KGM ELR KGM TPG KGM BVRM ELR TNK ELR TNK ELR ELR BVRM ELR 0510603-ZPHS K.GOKAVARAM ZPHS.KOMARAVARAM ZPHS.PENUMANCHILI 0523606-ZPHS GUDIVAKALANKA Z.P.P.H.S,Gajjaram 0523607-ZPHS PRATTIKOLLANKA Z.P.H.S., Tyajampudi ZP HS,VEERAMPALEM I.Ch.Z.P.H.S., Regulakunta 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI 0511605-ZPHS EAST EDAVALLI ZPHS.CHIVATAM 0523605-ZPHS PONANGI ZPHS.VARIGHEDU 0509608-ZPHS ERRAMPALLE 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM 0508604-ZPHS KETHAVARAM

Page 20

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOW
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA PHY. SCI.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
TPG TNK BVRM ELR KGM TPG TPG TPG ELR TNK KGM ELR TNK TNK BVRM KGM ZP HS, D K VALLI ZPHS.MELLESWARAM 0545601-ZPHSKOPPARRU 0522604-ZPHSKALAPARRU Z.P.H.S., Chityala ZPHS BADAMPUDI ZP HS, BAVAIPALEM ZP HS, BADAMPUDI 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM ZPHS.GUMMULURU Z.P.H.S., Brahmanagudem 0509604-ZPHS RAGHAVAPURAM ZPHS.VADALI ZPHS.MORTH 0535603-ZPHS SEESALI Z.P.H.S., Prakasaraopalem GANAPAVARAM PERAVALI NARSAPURAM PEDAPADU GOPALAPURAM UNGUTURU NIDAMARRU UNGUTURU LINGAPALEM PODURU CHAGALLU CHINTALAPUDI IRAGAVARAM UNDRAJAVARAM KALLA NALLAJERLA

POST ::SA PHY. SCI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Page 21
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 KGM KGM TNK BVRM TNK ELR ELR TNK BVRM KGM ELR ELR TNK KGM TNK KGM Z.P.H.S., Ramannapalem Z.P.H.S., Vadalakunta ZPHS.VEDANGI 0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM ZPHS.PYDIPARRU 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM 0523632-ZPHSSREEPARRU ZPHS.KARUGORUMILLI 0536606-ZPHS DONGAPINDI S.M.R.R.M.Z.P.H.S., Vegavaram 0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM 0524609- ZP GIRLS HS DENDULURU ZPHS.GUMPARRU Z.P.H.S., Dharmavaram ZPHS.EEDURU S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOW
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA PHY. SCI.
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
TPG BVRM TPG TPG TNK KGM BVRM TNK BVRM ELR BVRM KGM BVRM ELR TNK ELR KGM ZP HS, ARDHAVARAM 0536605-ZPHS GUTLAPADU ZP HS,ARUGOLANU ZP HS, SETTIPETA ZPHS.SATYAWADA ZPHS UNAGATLA 0538606-ZPHS MACHIPURI ZPHS.P.VALLURU 0536642-ZP O HS VEMPA 0522606-ZPHS APPANAVEEDU 0545608-ZPHSSDHARBAREVU Z.P.P.H.S., Dubacherla 0537604-ZPHS PALAKODERU 0522601-ZPHSVATLURU ZPHS.ILAPARRU 0510601-ZPHS SINGAGUDEM Z.P.H.S., Gowripatnam GANAPAVARAM BHIMAVARAM T.P.GUDEM NIDADAVOLU UNDRAJAVARAM CHAGALLU VEERAVASARAM PODURU BHIMAVARAM PEDAPADU NARSAPURAM NALLAJERLA PALAKODERU PEDAPADU IRAGAVARAM LINGAPALEM DEVARAPALLI

POST ::SA PHY. SCI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 BVRM TNK TPG TNK BVRM TPG TPG ELR BVRM ELR ELR BVRM TPG TPG ELR ELR ELR 0536608-ZPHS BETHAPUDI ZPHS.KANCHUMARRU ZP HS ,PENDYALA ZPHS.KODERU 0546609-ZPHS PATHAPADU ZP HS, UNUDURRU ZP HS, JAGNNADHAPURAM (O) 0520602-ZPHS KURELLAGUDEM 0546608-ZPHS NEETITHIPPA 0512613- ZPHS THIMMAPURAM 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0543625-ZPHS POOLAPALLE ZP HS, MUDUNURU ZP HS, CHEBROLU(G) 0522612-ZPHSPATHAMUPPARRU ZPHS ADAMILLI 0512606-ZPHS MARAMPALLE

Page 22

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOW
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA PHY. SCI.
69 70
TNK BVRM ZPHS.Y V LANKA ZPHS VISSAKODERU ELAMANCHILI PALACODERU

POST ::SA PHY. SCI.
1 1 70
69 70 KGM
KGM

Z.P.H.S., Pathapattisam ZPHS KETHAVARAM (UPGRADED)

Page 23

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

BHIMADOLE GOPALAPURAM MOGALTUR GANAPAVARAM NIDAMARRU AKIVIDU NIDADAVOLU BHIMAVARAM BHIMAVARAM UNDRAJAVARAM BHIMADOLE T.P.GUDEM BHIMAVARAM TALLAPUDI PENTAPADU PALAKODERU T.P.GUDEM

III III III III III III III III II II III II II III III II IV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 24

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

LINGAPALEM TANUKU ACHANTA ELURU TALLAPUDI ELURU DEVARAPALLI T.P.GUDEM GOPALAPURAM KALLA KAMAVARAPUKOTA UNDRAJAVARAM ELURU ATTILI CHINTALAPUDI LINGAPALEM NARSAPURAM T.NARSAPURAM

III II III III III III III III III IV III II I II III III II III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 25

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

DEVARAPALLI GOPALAPURAM PODURU PALAKODERU TANUKU DWARAKATIRUMALA ELURU ACHANTA BHIMAVARAM J.R.GUDEM LINGAPALEM DENDULURU ELAMANCHILI KOVVURU ATTILI DEVARAPALLI

III III II II II III I III III III III I III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 26

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

BHIMAVARAM ATTILI NIDADAVOLU ACHANTA MOGALTUR UNDI T.P.GUDEM BHIMADOLE MOGALTUR DWARAKATIRUMALA KAMAVARAPUKOTA PALACOLE PENTAPADU UNGUTURU PEDAPADU KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA

II III III III III III III III III III III II II III I III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 27

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

POLAVARAM JR GUDEM

III III

1 1

70

Page 28

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI

SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST ::SA ENGLISH
1 2 3 4
TNK TNK KGM KGM ZPHS.DODDIPATLA ZPHS.IRAGAVARAM A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru Z.P.P.H.S., Pasivedala ELAMANCHILI IRAGAVARAM KOVVURU KOVVURU SA-ENG SA-ENG SA-ENG SA-ENG

POST ::SA ENGLISH
1 1 1 1 4
1 2 3 4 TPG BVRM TPG BVRM ZP HS, KATAKOTESWARAM 0536603-ZPHS NAGENDRAPURAM ZP HS,MODUGUNTA 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI

RE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

NIDADAVOLU BHIMAVARAM T.P.GUDEM KALLA

III III IV IV

1 1 1 1

4

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SH
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA BIO. SCI.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ELR ELR ELR TNK KGM TPG KGM TPG BVRM TNK KGM TNK TPG BVRM KGM TPG ELR KGM BVRM BVRM TNK BVRM 0524608-ZPOHS CHALLACHINTALAPUDI 0522607-ZPHSSATYAVOLU 0511601-ZPHS JEELAKARRAGUDEM ZPHS.PENUMANCHILI Z.P.P.H.S., G.Pangidigudem ZP HS, CHERUKUMILLI Z.P.P.H.S., Kumaradevam ZP HS, KAGUPADU 0537601-ZPHS GARAGAPARRU ZPHS.VADLURU Z.P.P.H.S., Pasivedala ZPHS.KOMARAVARAM ZP HS, CHANAMILLI 0537606-ZPHS KUMUDAVALLI Z.P.P.H.S., Pullalapadu ZP HS, RAVIPADU 0520607-ZP O HS AGADALALANKA Z.P.H.S Peddevam 0536641-ZP O HS TADERU 0536604-ZPHS GOLLAVANITIPPA ZPHS.KANTERU 0538601-ZPHSANDALURU DENDULURU PEDAPADU KAMAVARAPUKOTA ACHANTA J.R.GUDEM AKIVIDU KOVVURU UNGUTURU PALAKODERU UNDRAJAVARAM KOVVURU TANUKU NIDAMARRU PALAKODERU NALLAJERLA PENTAPADU BHIMADOLE TALLAPUDI BHIMAVARAM BHIMAVARAM IRAGAVARAM VEERAVASARAM

POST ::SA BIO. SCI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TPG ELR KGM ELR TNK BVRM BVRM KGM TPG BVRM KGM ELR TPG KGM ELR TPG KGM TNK BVRM ELR TPG KGM ZP HS, AKIVIDU, (B) 0522602-ZPHSPEDAPADU Z.P.P.H.S., Gopalapuram 0511603-ZPHS K KOTA ZPHS.KANURU 0535604-ZPHS KOPALLE 0535606-ZPHS KALLA Z.P.H.S., Nallajerla ZP HS, KAIKARAM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM Z.P.P.H.S., Rajampalem 0508603-ZPHS BORRAMPALEM ZP HS, UNGUTURU S.B.G.R.Z.P.P.H.S., Yernagudem 0510604-ZPHS RANGAPURAM ZP HS, GANAPAVARAM(G) Z.P.P.H.S.,Pothavaram ZPHS.PENUMANTRA 0538603-ZPHSRAYAKUDURU 0509605-ZPGHS CHINTALAPUDI ZP HS, CHERUKUWADA S.R.Z.P.P.H.S., Lakkavaram

Page 31

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SH
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA BIO. SCI.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TNK TNK TNK BVRM ELR TPG TNK TNK TPG TNK TNK KGM KGM TNK TPG TPG KGM KGM TNK BVRM TNK TPG ZPHS.KOMMARA ZP G HS.TANUKU-Parallel ZPHS.JUTTIGA 0545608-ZPHSSDHARBAREVU 0522601-ZPHSVATLURU ZP HS, THOKALAPALLI ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.ELAMANCHILI ZP HS, NRP AGRAHARAM ZPHSAKTP.TANUKU ZPHSAKTP.TANUKU Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem MPUPS VELLACHINTALAPUGUDEM MPUPS VELPUR ZP HS,JAGNNADHAPURAM (O) ZP HS, UNUDURRU A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru ZPHS.KANCHUMARRU 0536608-ZPHS BETHAPUDI ZPHS,PALI ZP HS, MUDUNURU ATTILI TANUKU PENUMANTRA NARSAPURAM PEDAPADU NIDAMARRU ELAMANCHILI ELAMANCHILI UNDI TANUKU TANUKU J.R.GUDEM GOPALAPURAM TANUKU T.P.GUDEM UNDI KOVVURU KOVVURU ATTILI BHIMAVARAM ATTILI PENTAPADU

POST ::SA BIO. SCI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 ELR TPG TNK TNK ELR KGM TNK KGM KGM ELR KGM KGM TPG TNK BVRM BVRM KGM ELR KGM TPG KGM BVRM 0521601-ZPHSKUCHIPUDI ZP HS, MEENAVILLURU ZPHS,KODAMANCHILI ZP G HS.ATTILI 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM Z.P.H.S., Kannapuram ZPHS.VELIVENNU S.P.P.R.R.Z.P.P.H.S., Tallapudi Z.P.H.S., Duddukuru 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli Z.P.P.H.S., I.Pangidi ZP HS, AKIVIDU, (G) ZPHS.CHERUKUVADA 0546610-ZP O HS KALIPATNAM 0535608-ZPHS KALAVAPUDI Z.P.H.School, Vedanthapuram 0510603-ZPHS K.GOKAVARAM Z.P.H.S., Tyajampudi ZP HS,VEERAMPALEM I.Ch.Z.P.H.S., Regulakunta 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI

Page 32

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SH
S.NO DIVISION Name of the School

POST ::SA BIO. SCI.
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
ELR KGM ELR KGM TPG ELR TNK KGM BVRM ELR 0524609- ZP GIRLS HS DENDULURU Z.P.P.H.S., Mallavaram 0521602-ZPHSMUNDUR S.M.R.R.M.Z.P.H.S., Vegavaram ZP HS, PEDAKAPAVARAM 0522605-ZPHS VASANTHAWADA ZPHS.VEDANGI ZPHS VADALAKUNTA ZPHS GORAGANAMUDI ZPHS GUNNAMPALLI DENDULURU CHAGALLU PEDAVEGI J.R.GUDEM AKIVIDU PEDAPADU PODURU GOPALAPURAM PALAKODERU D TIRUMALA

POST ::SA BIO. SCI.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ELR ELR BVRM ELR BVRM ELR BVRM TPG ELR ELR 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0512609 -ZPHS RAMASINGARAM 0546609-ZPHS PATHAPADU 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0543625-ZPHS POOLAPALLE ZP HS, CHEBROLU(G) 0522603-ZPHSVEERAMMAKUNTA 0512606-ZPHS MARAMPALLE

Page 33

ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

AKIVIDU PEDAPADU GOPALAPURAM KAMAVARAPUKOTA PERAVALI KALLA KALLA NALLAJERLA UNGUTURU MOGALTUR GOPALAPURAM T.NARSAPURAM UNGUTURU DEVARAPALLI LINGAPALEM GANAPAVARAM NALLAJERLA PENUMANTRA VEERAVASARAM CHINTALAPUDI UNDI J.R.GUDEM

III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 34

ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

PEDAVEGI PENTAPADU ACHANTA ATTILI DWARAKATIRUMALA KOYYALAGUDEM UNDRAJAVARAM TALLAPUDI DEVARAPALLI KAMAVARAPUKOTA DEVARAPALLI KOVVURU AKIVIDU IRAGAVARAM MOGALTUR KALLA KOYYALAGUDEM LINGAPALEM DEVARAPALLI T.P.GUDEM GOPALAPURAM KALLA

III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 35

ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV Mandal NO. OF POSTS

LINGAPALEM DWARAKATIRUMALA BHIMAVARAM DWARAKATIRUMALA MOGALTUR KAMAVARAPUKOTA PALACOLE UNGUTURU PEDAPADU DWARAKATIRUMALA

III III III III III III II III IV III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54

Page 36

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
NO. OF POSTS DIVISION S.NO Name of the School Mandal S.NO

Name of the School

Mandal

POST ::SA SOCIAL
1 TNK 2 TPG 3 TPG 4 KGM 5
TNK TPG ZPHS.ELAMANCHILI ZP HS, NRP AGRAHARAM ZP HS, PURUSHOTHAPALLI S.P.P.R.R.Z.P.P.H.S., Tallapudi ZP G HS.ATTILI ZP HS, MEENAVILLURU ZPHS.M P PALEM ELAMANCHILI UNDI NIDADAVOLU TALLAPUDI ATTILI PENTAPADU ACHANTA MOGALTUR TANUKU TANUKU KOYYALAGUDEM PENUMANTRA VEERAVASARAM VEERAVASARAM PODURU PODURU GANAPAVARAM TANUKU KALLA KALLA

POST ::SA SOCIAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELR KGM KGM TPG BVRM BVRM KGM ELR ELR ELR TPG BVRM ELR TPG KGM ELR ELR ELR TPG TPG 0522602-ZPHSPEDAPADU Z.P.P.H.S., Gopalapuram Z.P.H.S., Nallajerla ZP HS, KAIKARAM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM PEDAPADU GOPALAPURAM NALLAJERLA UNGUTURU MOGALTUR III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

6 7 TNK 8 9 10 11 12

0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA NARSAPURAM Z.P.P.H.S., Rajampalem 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0521604-ZPHSVIJAYARAI ZP HS, UNGUTURU 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0510604-ZPHS RANGAPURAM ZP HS, GANAPAVARAM(G) Z.P.P.H.S.,Pothavaram 0520604-ZPHS PULLA 0508602-ZPHS T NARASAPURAM 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI ZP HS, AKIVIDU, (G) ZP HS, BOMMIDI GOPALAPURAM T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI PEDAVEGI UNGUTURU NARSAPURAM LINGAPALEM GANAPAVARAM NALLAJERLA BHIMADOLE T.NARSAPURAM KAMAVARAPUKOTA AKIVIDU UNGUTURU

BVRM 0546604-ZPHS MUTHYALAPALLE TNK TNK KGM TNK ZPHSAKTP.TANUKU ZPHSAKTP.TANUKU Z.P.P.H.S., Bayyanagudem ZPHS.PENUMANTRA

13 BVRM 0538602-ZPHSKONITHIWADA 14 15 16 17 18
BVRM 0538602-ZPHSKONITHIWADA TNK TNK TPG TNK ZPHS.JINNURU ZPHS.JINNURU ZP HS, GANAPAVARAM(B) ZPHS.VELPURU

19 BVRM 0535604-ZPHS KOPALLE 20 BVRM 0535604-ZPHS KOPALLE

Page 37

Category of the Sch I/II/III/IV

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
DIVISION

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
NO. OF POSTS DIVISION S.NO Name of the School Mandal S.NO

Name of the School

Mandal

POST ::SA SOCIAL
21 TPG 22 TPG 23 TNK 24 KGM 25 26 27 28 29 30 31
KGM ELR TNK TNK TNK KGM TNK ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP B HS.TANUKU-Parallel Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem ZPHS MUNDURU ZPHS.TADIPARRU ZPGHS MARTERU ZPGHS MARTERU A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru ZPHS.ILAPARRU AKIVIDU AKIVIDU TANUKU J.R.GUDEM J.R.GUDEM PEDAVEGI UNDRAJAVARAM PENUMANTRA PENUMANTRA KOVVURU IRAGAVARAM MOGALTUR PENUMANTRA NARSAPURAM

POST ::SA SOCIAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 KGM BVRM KGM KGM KGM KGM TNK TPG TPG TPG ELR BVRM ELR ELR Z.P.H.S., Prakasaraopalem 0535603-ZPHS SEESALI Z.P.H.S. Chikkala Z.P.H.S., Brahmanagudem Z.P.H.S., Chityala Z.P.H.S., Yadavolu ZPHS.MELLESWARAM ZP HS, BAVAIPALEM ZP HS, GOLLAGUDEM ZP HS,MODUGUNTA 0523632-ZPHSSREEPARRU 0546608-ZPHS NEETITHIPPA 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0512606-ZPHS MARAMPALLE NALLAJERLA KALLA CHAGALLU CHAGALLU GOPALAPURAM DEVARAPALLI PERAVALI NIDAMARRU UNGUTURU T.P.GUDEM ELURU MOGALTUR KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA III III III III III III III III III IV I III III III

32 33 TNK

BVRM 0546610-ZP O HS KALIPATNAM ZPHS.JUTTIGA

34 BVRM 0545608-ZPHSSDHARBAREVU

Page 38

Category of the Sch I/II/III/IV

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
DIVISION

A PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)

Page 39

NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)

34

Page 40

NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

S.NO

Name of the School

Mandal

POST ::SA TELUGU
1 TNK 2 ELR
ZPGHS TANUKU 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM TANUKU LINGAPALEM BHIMAVARAM KOVVURU

POST ::SA TELUGU
1 1 1 1 4
1 2 3 4 KGM KGM TNK BVRM Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.PH.S, Srinivasapuram ZPHS.DEVA 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI KOVVURU J.R.GUDEM IRAGAVARAM KALLA III III III IV 1 1 1 1

3 BVRM 0536602-ZPHS ANAKODERU 4
KGM A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru

4

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
1 ELR 2 ELR 3 TPG 4 KGM 5 BVRM 6 BVRM 7 BVRM 8 TNK 9 KGM 10 TPG 11 KGM 12 TNK 13 ELR 14 TPG 15 TNK
0509601-ZPHSSEETHANAGARAM 0521602-ZPHSMUNDUR ZP HS, PEDAKAPAVARAM Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem 0545603-ZPHSCHITTAVARAM 0536609-ZPHS TUNDURRU 0546603-ZPHS PIPPALAVARI THOTA ZP G HS.MARUTERU Z.P.P.H.S., Mulagalampalli ZP HS, UPPULURU Z.P.P.H.S., Kamayyapalem ZPHS.CHICHINADA 0511601-ZPHS JEELAKARRAGUDEM ZP HS , KASIPADU ZPHS.TADIPARRU CHINTALAPUDI PEDAVEGI AKIVIDU J.R.GUDEM NARSAPURAM BHIMAVARAM MOGALTUR PENUMANTRA JEELUGUMELLI UNDI JEELUGUMELLI ELAMANCHILI KAMAVARAPUKOTA GANAPAVARAM UNDRAJAVARAM LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL

POST :: LP TELUGU
1 1 1
1

(LP TP allotted in the place of SA Tel)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ELR BVRM KGM ELR BVRM TNK KGM TPG BVRM BVRM BVRM ELR TPG ELR KGM

0520601-ZPHSBHIMADOLE 0546602-ZPHS MOGALTHUR Z.P.P.H.S., Gopalapuram 0511603-ZPHS K KOTA 0535606-ZPHS KALLA ZPHS.IRAGAVARAM Z.P.H.S., Nallajerla ZP HS, KAIKARAM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM

BHIMADOLE MOGALTUR GOPALAPURAM

III II III

KAMAVARAPUKOTA III KALLA IRAGAVARAM NALLAJERLA UNGUTURU MOGALTUR III II III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA NARSAPURAM 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0521601-ZPHSKUCHIPUDI ZP HS, MEENAVILLURU 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM Z.P.H.S., Kannapuram NARSAPURAM PEDAVEGI PENTAPADU

DWARAKATIRUMALA III KOYYALAGUDEM III

Page 42

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
16 KGM 17 TPG 18 KGM 19 TPG 20 TPG 21 KGM 22 KGM 23 KGM 24 BVRM 25 TNK 26 TPG 27 TNK 28 ELR 29 KGM 30 TPG
Z.P.P.H.S., G.Pangidigudem ZP HS, CHERUKUMILLI Z.P.P.H.S., Kumaradevam ZPHS, Tadimallaa ZP HS, KESAVARAM Z.P.H.S., Markondapadu Z.P.P.H.S., Chinnaigudem A.S.Z.P.H.S., Annadevarapeta 0538601-ZPHSANDALURU ZPHS.KOMMARA ZP HS, D K VALLI ZP G HS.TANUKU-Parallel ZP HS, BADAMPUDI ZP HS, NIDAMARRU ZP HS, ARDHAVARAM J.R.GUDEM AKIVIDU KOVVURU NIDADAVOLU GANAPAVARAM CHAGALLU DEVARAPALLI TALLAPUDI VEERAVASARAM ATTILI GANAPAVARAM TANUKU UNGUTURU NIDAMARRU GANAPAVARAM LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL

POST :: LP TELUGU
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 17 18 19 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 ELR BVRM KGM TPG KGM BVRM ELR TNK ELR ELR TPG TPG TNK ELR KGM

(LP TP allotted in the place of SA Tel)

0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli ZP HS, MAHADEVAPATNAM Z.P.G.H.S., Jangareddigudem 0535605-ZPHS BONDADA 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI ZPHS.Y V LANKA 0510601-ZPHS SINGAGUDEM 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU ZP HS,KADIYADDA ZP HS, THOKALAPALLI ZPHS.ILAPARRU 0522601-ZPHSVATLURU S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu

KAMAVARAPUKOTA III NARSAPURAM DEVARAPALLI UNDI J.R.GUDEM KALLA CHINTALAPUDI ELAMANCHILI LINGAPALEM II III II III II III III III

KAMAVARAPUKOTA III T.P.GUDEM NIDAMARRU IRAGAVARAM PEDAPADU GOPALAPURAM II III III I III

Page 43

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
31 TPG 32 ELR 33 TPG 34 TPG 35 TPG 36 ELR 37 TNK 38 BVRM 39 TNK 40 TNK 41 TPG 42 TNK 43 TNK 44 ELR
ZPHS.P.VALLURU ZP HS, PEDANINDRAKOLANU 0524602-ZPHS POTHUNURU Z.P.P.H.S, Gutala ZPHS.MATLAPALEM ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.K.CHIKKALA ZP HS, PURUSHOTHAPALLI ZP HS, PURUSHOTHAPALLI ZP G HS.ATTILI ZPHSAKTP.TANUKU ZPHS.PENUMANTRA 0520604-ZPHS PULLA PODURU NIDAMARRU DENDULURU POLAVARAM ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI PODURU NIDADAVOLU NIDADAVOLU ATTILI TANUKU PENUMANTRA BHIMADOLE LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL

POST :: LP TELUGU
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TNK BVRM TNK TNK BVRM BVRM ELR BVRM TNK KGM TNK TNK TPG BVRM ZPHS.SURYARAO PALEM

(LP TP allotted in the place of SA Tel)

UNDRAJAVARA M PALAKODERU TANUKU ATTILI NARSAPURAM

II II II II II II I III III III III III III III

0537606-ZPHS KUMUDAVALLI ZPHS.KOMARAVARAM ZPHS.VARIGHEDU 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM

0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM PALAKODERU 0523632-ZPHSSREEPARRU 0536606-ZPHS DONGAPINDI ZPHS.GUMPARRU Z.P.H.S., Dharmavaram ZPHS.EEDURU ZPHS.KANCHUMARRU ZP HS ,PENDYALA 0546609-ZPHS PATHAPADU ELURU BHIMAVARAM ELAMANCHILI KOVVURU ATTILI ATTILI NIDADAVOLU MOGALTUR

Page 44

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
45 TPG 46 KGM
ZP HS, ALLAMPURAM 0538602-ZPHSKONITHIWADA PENTAPADU VEERAVASARAM LP TEL LP TEL

POST :: LP TELUGU
1 1
49 50 ELR BVRM

(LP TP allotted in the place of SA Tel)

0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0543625-ZPHS POOLAPALLE

KAMAVARAPUKOTA III PALACOLE II

Page 45

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
46 ALLOTTED TO SINGLE POST SCHOOLS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 BVRM KGM ELR TNK TPG TNK KGM KGM BVRM 0538602-ZPHSKONITHIWADA S.M.V.K.Z.P.H.S, Malakapalli 0524603-ZPHS KOVVALI ZPHS.KHANDAVALLI ZP HS, NIDADAVOLE(G) ZPHS.JINNURU Z.P.P.G.H.S., Koyyalagudem Z.P.High School, Buttaigudem 0543603-ZPHS LANKALAKODERU ZP HS, GANAPAVARAM(B) VEERAVASARAM TALLAPUDI DENDULURU PERAVALI NIDADAVOLU PODURU KOYYALAGUDEM BUTTAIGUDEM PALACOLE GANAPAVARAM LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

POST :: LP TELUGU

(LP TP allotted in the place of SA Tel)

ZPHS Brahmanagudem ZPHS Raghavapuram ZPHS, Chikkala ZPHS, Seesali ZPHS Mortha ZPHS Vadali ZPHS Prakasarao Palem ZPHS Jeelugumilli ZPHS Gutlapadu

chagallu Chintalapudi chagallu Kalla Undrajavaram Penugonda Nallajerla Jeelugumilli Bhimavaram nidadavole TP Gudem PENTAPADU TP Gudem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 TPG 11 12 TPG 13 TPG 14 TPG 15

ZPHS Settipeta
ZPHS Arugolanu ZPHS K PENTAPADU ZPHS DANDAGARRA

ZP HS, PIPPARA ZP HS, UNDI ZP HS, TADEPALLIGUDEM

GANAPAVARAM UNDI T.P.GUDEM

LP TEL LP TEL LP TEL

1 1 2

ZPHS CHINTAPARRU
ZPHS VISSAKODERU

PALACOLE
palakoderu

Page 46

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
16 ELR 17 ELR 18 TPG 19 20 TNK 21 TNK ZPHS.UNDRAJAVARAM ZP B HS.TANUKU-Parallel UNDRAJAVARAM TANUKU LP TEL LP TEL 1 1 0522602-ZPHSPEDAPADU 0520605-ZPHS GUNDUGOLANU ZP HS, AKIVIDU, (B) PEDAPADU BHIMADOLE AKIVIDU LP TEL LP TEL LP TEL 1 1 2

POST :: LP TELUGU
ZPHS RAJAVARAM ZPHS PEDUMADAM

(LP TP allotted in the place of SA Tel) KOYYALAGUDEM PODURU

1 1 1 1 1 1 21

ZPHS YERRAGUNTAPALLI
ZPHS ANAKODERU ZPHS CHERUKUWADA ZPHS PEDATADEPALLI

CHINTALAPUDI
Bhimavaram PENUGONDA TP Gudem

21

Page 47

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
1 2 3 4 5 7 8 9 ELR KGM TPG ELR TPG ELR TNK BVRM 0522604-ZPHSKALAPARRU Z.P.H.S., Chityala ZP HS, BADAMPUDI 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM ZP HS, NIDAMARRU 0523602-ZPHSSATRAMPADU ZPHS.SATYAWADA 0538606-ZPHS MACHIPURI ZPHS.POLAMURU ZP HS, CHINAKAPAVARAM ZPHS.MEDAPADU ZPHS.JUTTIGA 0522606-ZPHS APPANAVEEDU ZP HS, ADAVIKOLANU Z.P.P.H.S., Dubacherla PEDAPADU GOPALAPURAM UNGUTURU LINGAPALEM NIDAMARRU ELURU UNDRAJAVARAM VEERAVASARAM PENUMANTRA AKIVIDU ELAMANCHILI PENUMANTRA PEDAPADU NIDAMARRU NALLAJERLA LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: LP TELUGU

(LP TP allotted in the place of SA Tel)

surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school

11 TNK 12 TPG 13 TNK 14 TNK 15 ELR 16 TPG 17 KGM

Page 48

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

POST :: LP TELUGU
18 TPG 19 TNK 20 TNK 21 BVRM 22 TPG 23 TPG 24 TPG ZP HS,MADHAVARAM ZPHS.BALLIPADU ZPHS.ARAVALLI 0537604-ZPHS PALAKODERU ZP HS, BOMMIDI ZP HS, PEDANINDRAKOLANU ZP HS, AKIVIDU, (G) T.P.GUDEM ATTILI ATTILI PALAKODERU UNGUTURU NIDAMARRU AKIVIDU PALACODERU LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL 1 1 1 1 1 1 1

POST :: LP TELUGU

(LP TP allotted in the place of SA Tel)

surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school 1 surplus Post Retained in the same school

25 BVRM ZPHS GOLLALAKODERU

Page 49

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 50

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 51

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 52

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

1 1

Page 53

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

46

Page 54

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

Page 55

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

Page 56

PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

Page 57

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

POST :: LP HINDI
1 KGM 2 TNK 3 TNK 4 TNK 5 KGM 6 BVRM 7 TNK 8
TNK TNK Z.P.H.S., Dharmavaram ZP G HS.MARUTERU ZP G HS.MARUTERU ZPHS.TADIPARRU Z.P.P.H.S., Chinnaigudem 0545604-ZPHS SEETHARAMAPURAM ZPHS.MELLESWARAM ZP G HS.TANUKU-Parallel ZPHS.JUTTIGA ZPHS.JUTTIGA ZPHS.JUTTIGA 0522606-ZPHS APPANAVEEDU ZPHS.BALLIPADU ZP HS, PEDANINDRAKOLANU 0524602-ZPHS POTHUNURU ZP HS,KADIYADDA ZPHS.MATLAPALEM ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.ELAMANCHILI KOVVURU PENUMANTRA PENUMANTRA UNDRAJAVARAM DEVARAPALLI NARSAPURAM PERAVALI TANUKU PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PEDAPADU ATTILI NIDAMARRU DENDULURU T.P.GUDEM ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN

POST :: LP HINDI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TNK KGM TNK BVRM TNK KGM TPG BVRM BVRM KGM ELR ELR ELR TPG BVRM TPG ELR BVRM ELR ZP B HS.TANUKU-Parallel Z.P.P.H.S., Gopalapuram ZPHS.KANURU 0535606-ZPHS KALLA ZPHS.IRAGAVARAM Z.P.H.S., Nallajerla

(LP HIN allotted in the place of SA HIN)

TANUKU GOPALAPURAM PERAVALI KALLA IRAGAVARAM NALLAJERLA UNGUTURU MOGALTUR

II III III III II III III III III III III III III III III III III II III

ZP HS, KAIKARAM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM

9 10 TNK 11 TNK 12 ELR 13 TNK 14 TPG 15 ELR 16 TPG 17 TNK 18 19 TNK
TNK

0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA NARSAPURAM Z.P.P.H.S., Rajampalem 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0521604-ZPHSVIJAYARAI ZP HS, UNGUTURU 0545607-ZPHS THURPUTALLU ZP HS ,PENDYALA 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0512606-ZPHS MARAMPALLE GOPALAPURAM T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI PEDAVEGI UNGUTURU NARSAPURAM NIDADAVOLU KAMAVARAPUKOTA PALACOLE DWARAKATIRUMALA

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

POST :: LP HINDI
ALLOTTED TO SINGLE POST SCHOOLS
1 TNK 2 TPG 3 TPG 4 5 BVRM 6 TPG 7 TPG 8 BVRM 9 TPG 10 TPG 11 TPG 12 ELR 13 ELR 14 15 KGM 16 TPG 17 18 TNK 19 KGM 20 21 KGM Z.P.P.H.S, Gutala POLAVARAM III 1 ZPHS.UNDRAJAVARAM Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem UNDRAJAVARAM J.R.GUDEM II III 1 2 Z.P.H.S., Chagallu ZP HS, AKIVIDU, (B) CHAGALLU AKIVIDU III III 1 2 0538602-ZPHSKONITHIWADA ZP HS, SAMISRAGUDEM ZP HS, GANAPAVARAM(B) 0535604-ZPHS KOPALLE ZP HS, PIPPARA ZP HS, UNDI ZP HS, TADEPALLIGUDEM 0522602-ZPHSPEDAPADU 0520605-ZPHS GUNDUGOLANU VEERAVASARAM NIDADAVOLU GANAPAVARAM KALLA GANAPAVARAM UNDI T.P.GUDEM PEDAPADU BHIMADOLE III III III III II II II III II 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ZPHS.K.CHIKKALA ZP HS, NRP AGRAHARAM ZP HS, PURUSHOTHAPALLI PODURU UNDI NIDADAVOLU II III III 1 1 2

POST :: LP HINDI
ZPHS VIPPARRU ZPHSKAKARAPARRU ZPHS RANGAPURAM ZPGHS GANAPAVARAM ZPHS ALLAMPURAM ZPHS POTHAVARAM ZPHS KOPPAKA ZPHS PULLA ZPHS RAYAKUDURU ZPGHS CHINTALAPUDI ZPHS CHERUKUWADA ZPHS MP PALEM ZPHS LAKKAVARAM ZPHS KUCHIMPUDI ZPHS MEENAVILLURU ZPHS S CHIKKALA ZPHS KODAMANCHILI ZPHS T NARSAPURM ZPHS PANGIDIGUDEM ZPHS KANNAPURM ZPHS TALLAPUDI

(LP HIN allotted in the place of SA HIN)

IRAGAVARAM PERAVALI LINGAPALEM GANAPAVARAM
PENTAPADU NALLAJERLA PEDAVEGI BHIMADOLE VEERAVASARAM CHINTALAPUDI UNDI ACHANTA JR GUDEM PEDAVEGI PENTAPADU PALACOLE ACHANTA T NARSAPURAM D TIRUMALA KOYYALAGUDEM TALLAPUDI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

21

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO Name of the School Mandal Category of the Sch I/II/III/IV DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

POST :: LP HINDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TNK BVRM KGM TNK BVRM BVRM KGM KGM ELR ZP G HS.ATTILI 0546604-ZPHS MUTHYALAPALLE Z.P.P.H.S., Bayyanagudem ZPHS.PENUMANTRA 0536607-ZPHS DIRUSUMARRU 0538602-ZPHSKONITHIWADA S.M.V.K.Z.P.H.S, Malakapalli S.B.G.R.Z.P.P.H.S., Yernagudem 0524603-ZPHS KOVVALI ATTILI MOGALTUR KOYYALAGUDEM PENUMANTRA BHIMAVARAM VEERAVASARAM TALLAPUDI DEVARAPALLI DENDULURU III III III III II III III III I 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: LP HINDI

(LP HIN allotted in the place of SA HIN)

surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school surplus Post Retained in the same school

9

LLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19

LLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

LLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
NO. OF POSTS

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS S.NO

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
DIVISION Name of the School Mandal

POST :: PET
1 2
TNK ELR TPG ZP G HS.TANUKU-Parallel 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM ZP HS, NIDAMARRU ZP HS,MADHAVARAM 0537604-ZPHS PALAKODERU 0524601-ZPHS DENDULURU ZPHS.ELAMANCHILI Z.P.H.S., Madduru A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli S.P.P.R.R.Z.P.P.H.S., Tallapudi 0543604-ZPHSSIVADEVUNICHIKKALA 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM 0508602-ZPHS T NARASAPURAM ZP G HS.ATTILI 0509605-ZPGHS CHINTALAPUDI ZPHS.PENUMANTRA 0521605-ZPHSKOPPAKA TANUKU LINGAPALEM NIDAMARRU T.P.GUDEM PALAKODERU DENDULURU ELAMANCHILI KOVVURU DEVARAPALLI TALLAPUDI PALACOLE DWARAKATIRUMALA T.NARSAPURAM ATTILI CHINTALAPUDI PENUMANTRA PEDAVEGI

POST :: PET
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TNK BVRM BVRM BVRM TPG KGM ELR KGM TNK ELR ELR ELR TNK KGM BVRM TPG TNK ZPHS.SURYARAO PALEM 0536604-ZPHS GOLLAVANITIPPA 0537606-ZPHS KUMUDAVALLI 0546606-ZPHS PERUPALEM LINE ZP HS,MODUGUNTA Z.P.P.H.S,Gajjaram 0523607-ZPHS PRATTIKOLLANKA Z.P.H.S., Tyajampudi ZPHS.VARIGHEDU 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0523632-ZPHSSREEPARRU 0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM ZPHS.GUMPARRU S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla 0536608-ZPHS BETHAPUDI ZP HS ,PENDYALA ZPHS.KODERU UNDRAJAVARAM BHIMAVARAM PALAKODERU MOGALTUR T.P.GUDEM TALLAPUDI ELURU DEVARAPALLI ATTILI LINGAPALEM ELURU LINGAPALEM ELAMANCHILI DEVARAPALLI BHIMAVARAM NIDADAVOLU ACHANTA

3 4 TPG 5 6 7 8 9 10
BVRM ELR TNK KGM KGM KGM

11 BVRM 12 ELR 13 14 TNK 15 16 TNK 17
ELR ELR ELR

Page 64

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION S.NO Name of the School Mandal NO. OF POSTS S.NO

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
DIVISION Name of the School Mandal

POST :: PET
18
TPG ZP HS, ALLAMPURAM 0536607-ZPHS DIRUSUMARRU S.M.V.K.Z.P.H.S, Malakapalli ZP HS, NIDADAVOLE(G) ZP HS, UNGUTURU ZPHS.JINNURU Z.P.P.G.H.S., Koyyalagudem ZP HS, TADEPALLIGUDEM ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP B HS.TANUKU-Parallel ZP B HS.TANUKU-Parallel PENTAPADU BHIMAVARAM TALLAPUDI NIDADAVOLU UNGUTURU PODURU KOYYALAGUDEM T.P.GUDEM AKIVIDU TANUKU TANUKU II III II II

POST :: PET
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

BVRM ELR ELR BVRM TPG ELR ELR

0546608-ZPHS NEETITHIPPA 0512613- ZPHS THIMMAPURAM 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0543625-ZPHS POOLAPALLE ZP HS, MUDUNURU 0522612-ZPHSPATHAMUPPARRU ZPHS ADAMILLI

MOGALTUR DWARAKATIRUMALA KAMAVARAPUKOTA PALACOLE PENTAPADU PEDAPADU KAMAVARAPUKOTA

19 BVRM 20 KGM 21 22 23 24 25 26 27
TPG TPG TNK KGM TPG TPG TNK

28 TNK

TPG TNK TPG KGM

ZPHS ZPHS ZPHS ZPHS

NARAYANAPURAM KANURU KAIKARAM RAJAMPALEM

UNGUTURU PERAVALI UNGUTURU GOPALAPURAM

28

Page 65

NGTH TO BE SHOWN AS
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

II II II III IV III III III II III I III III III II III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 66

NGTH TO BE SHOWN AS
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

III III III II II I III

1 1 1 1 1 1 1

III II III III

1 1 1 1 28

Page 67

Page 68

Page 69

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO DIVISION Name of the School Mandal

S.NO

Name of the School

Mandal

POST :: CRAFT
1
KGM A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru ZP HS, CHINANINDRAKOLANU Z.P.P.H.S., Mallavaram 0537605-ZPHSGOLLALAKODERU 0536609-ZPHS TUNDURRU ZP G HS.MARUTERU ZP HS, UPPULURU ZPHS.CHICHINADA 0511601-ZPHS JEELAKARRAGUDEM ZP HS, KAGUPADU ZPHS, Tadimallaa ZP HS, CHANAMILLI 0508601-ZPHS MAKKINAVARIGUDEM 0538604-ZPHSTHOLERU ZP HS, KESAVARAM Z.P.H.S., Markondapadu KOVVURU NIDAMARRU CHAGALLU PALAKODERU BHIMAVARAM PENUMANTRA UNDI ELAMANCHILI KAMAVARAPUKOTA UNGUTURU NIDADAVOLU NIDAMARRU T.NARSAPURAM VEERAVASARAM GANAPAVARAM CHAGALLU

POST :: CRAFT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KGM KGM BVRM
TNK

Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem Z.P.H.S., Nallajerla

J.R.GUDEM NALLAJERLA

2 TPG 3
KGM

0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA NARSAPURAM
ZPHS DUVVA TANUKU

4 BVRM 5 BVRM 6 BVRM 7 TNK 8 TPG 9 TNK 10 ELR 11 TPG 12 TPG 13 TPG 14 TPG 15 ELR 16 BVRM

BVRM ELR TNK KGM BVRM KGM ELR
KGM

0545607-ZPHS THURPUTALLU 0510604-ZPHS RANGAPURAM ZPHS.PENUMANTRA Z.P.P.H.S., Bayyanagudem 0546604-ZPHS MUTHYALAPALLE S.R.Z.P.P.H.S., Lakkavaram 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM
ZPHS DUDDUKURU

NARSAPURAM LINGAPALEM PENUMANTRA KOYYALAGUDEM MOGALTUR J.R.GUDEM DWARAKATIRUMALA DEVARAPALLI KAMAVARAPUKOTA NARSAPURAM UNDI KOVVURU

ELR BVRM TPG KGM

0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA ZP HS, MAHADEVAPATNAM Z.P.P.H.S., I.Pangidi

A PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

III III III
II

1 1 1
1

III III III III III III III III III II II III

1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1

16

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
S.NO DIVISION Name of the School Mandal

S.NO

Name of the School

Mandal

POST :: ART/MUSIC
1 KGM 2 TNK
A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru ZPHS.PYDIPARRU KOVVURU TANUKU

POST :: ART/MUSIC
1 1 2
1 2 ELR ELR 0521604-ZPHSVIJAYARAI 0520604-ZPHS PULLA PEDAVEGI BHIMADOLE

A PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

III III

1 1

2

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE VACANCY)
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST :: SGT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ELR ELR ELR ELR TPG TPG TPG TPG TPG TPG BVRM BVRM ELR ELR ELR TPG TPG TPG 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0522612-ZPHSPATHAMUPPARRU ZP HS, CHEBROLU(G) ZP HS, CHEBROLU(G) ZP HS, CHEBROLU(G) ZP HS, CHEBROLU(G) ZP HS, MUDUNURU ZP HS, MUDUNURU 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0520602-ZPHS KURELLAGUDEM 0520602-ZPHS KURELLAGUDEM ZP HS,JAGNNADHAPURAM (O) ZP HS,JAGNNADHAPURAM (O) ZP HS,JAGNNADHAPURAM (O) DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA PEDAPADU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU PENTAPADU PENTAPADU PALACOLE PALACOLE KAMAVARAPUKOTA BHIMADOLE BHIMADOLE T.P.GUDEM T.P.GUDEM T.P.GUDEM SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT-1 SGT SGT SGT SGT-1 SGT SGT SGT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: SGT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KGM TNK BVRM TPG TPG TPG BVRM ELR BVRM TPG KGM BVRM ELR TPG TNK KGM ELR Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem ZPHS.UNDRAJAVARAM 0546602-ZPHS MOGALTHUR ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, PIPPARA ZP HS, NARYANAPURAM 0537610-ZPHS SRUNGAVRUKSHAM 0511603-ZPHS K KOTA 0535604-ZPHS KOPALLE ZP HS, GANAPAVARAM(B) Z.P.H.S., Nallajerla 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0508603-ZPHS BORRAMPALEM ZP HS, UNGUTURU ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.VELIVENNU Z.P.H.S., Duddukuru 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI

Page 74

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE VACANCY)
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST :: SGT
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
TPG BVRM BVRM BVRM TNK KGM KGM TNK TNK TNK KGM KGM ELR ELR BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ZP HS, UNUDURRU 0546609-ZPHS PATHAPADU 0546609-ZPHS PATHAPADU 0546609-ZPHS PATHAPADU ZPHS.KANCHUMARRU S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla ZPHS.EEDURU ZPHS.GUMPARRU ZPHS.GUMPARRU Z.P.H.S., Dharmavaram Z.P.H.S., Dharmavaram 0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM 0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM UNDI MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR ATTILI DEVARAPALLI DEVARAPALLI ATTILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI KOVVURU KOVVURU LINGAPALEM LINGAPALEM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA SGT SGT SGT SGT 1-SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1-SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: SGT
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 BVRM KGM TPG KGM KGM TPG BVRM KGM KGM KGM KGM TNK BVRM KGM TNK ELR TNK ELR TNK TNK 0537602-ZPHSMOGALLU A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli ZP HS, MAHADEVAPATNAM Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.H.S., Unagatla ZP HS, PURUSHOTHAPALLI 0535601-ZPHS ELURUPADU Z.P.PH.S, Srinivasapuram Z.P.H.S., Vadapalli Z.P.H.S., E.Chodavaram Z.P.G.H.S., Jangareddigudem ZPHS,A.VEMAVARAM 0535605-ZPHS BONDADA Z.P.H.S., Madduru ZPHS.MUKKAMALA 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI ZPHS.K.CHIKKALA 0523603-ZPHSCHATAPARRU ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.MATLAPALEM

Page 75

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE VACANCY)
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST :: SGT
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
ELR ELR ELR TNK TNK TNK TNK BVRM BVRM BVRM ELR ELR KGM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM 0523632-ZPHSSREEPARRU 0523632-ZPHSSREEPARRU ZPHS.KARUGORUMILLI ZPHS.PYDIPARRU ZPHS.PYDIPARRU ZPHS.PYDIPARRU 0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM 0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM 0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM 0508604-ZPHS KETHAVARAM 0508604-ZPHS KETHAVARAM Z.P.H.S., Ramannapalem DWARAKATIRUMALA ELURU ELURU ACHANTA TANUKU TANUKU TANUKU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM DEVARAPALLI SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1-SGT 1-SGT 1-SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: SGT
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 BVRM TNK TPG TNK ELR ELR TPG KGM ELR TNK KGM KGM TNK TNK KGM TPG TPG TPG 0537603-ZPHS VENDRA ZPHS.DEVA ZP HS, KOMMUGUDEM ZPHS.Y V LANKA 0510601-ZPHS SINGAGUDEM 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU ZP HS,KADIYADDA Z.P.H.S., Gowripatnam 0524602-ZPHS POTHUNURU ZPHS.ILAPARRU M.S.R.Z.P.H.S., Ananthapalli S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu ZPHS.KONTERU ZPHS.ELETIPADU Z.P.H.S., Yadavolu ZP HS, D K VALLI ZP HS, BAVAIPALEM ZP HS,WEST VIPPARRU

0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM NARSAPURAM 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM NARSAPURAM 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM NARSAPURAM 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM NARSAPURAM 0509608-ZPHS ERRAMPALLE CHINTALAPUDI

Page 76

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE VACANCY)
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST :: SGT
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
ELR ELR 0509608-ZPHS ERRAMPALLE 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM ZPHS MODUGUNTA ELR TNK ELR BVRM BVRM BVRM BVRM KGM TPG TPG TPG BVRM ELR BVRM TNK 0523605-ZPHS PONANGI ZPHS.VARIGHEDU ZPHS.CHIVATAM 0511605-ZPHS EAST EDAVALLI 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI I.Ch.Z.P.H.S., Regulakunta ZP HS,VEERAMPALEM ZPHS VEERAMPALEM ZPHS MODUGUNTA ZPOHS VEMPA ZPHS K.GOKAVARAM ZPHS KALIPATNAM ZPHS PENUMANCHILI CHINTALAPUDI LINGAPALEM T.P.GUDEM ELURU ATTILI UNDRAJAVARAM KAMAVARAPUKOTA KALLA KALLA KALLA KALLA GOPALAPURAM T.P.GUDEM TPGUDEM TPGUDEM BHIMAVARAM LINGAPALEM MOGALTUR ACHANTA SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: SGT
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 TPG TNK KGM TPG TPG TPG TPG BVRM TNK TNK KGM TPG TNK BVRM ELR TPG KGM TPG KGM ZP HS, I BHIMAVARAM ZPHS.VADLURU Z.P.P.H.S., Taduvai ZP HS, KOLAMURU ZP HS, JAGANNADHAPURAM ZP HS, KORUMAMIDI ZP HS, UPPULURU 0535602-ZPHS JUVVALAPALEM ZP G HS.MARUTERU ZPHS.MAMUDURU Z.P.P.H.S., Singarajupalem ZP HS, RACHURU ZPHS.P.VEMAVARAM 0535607-ZPHS DONDAPUDI 0509603-ZPHS VENKATAPURAM ZP HS, CHINANINDRAKOLANU Z.P.P.H.S., Jagannadhapuram ZP HS ,PENDYALA Z.P.P.H.S, Gutala

Page 77

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE VACANCY)
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST :: SGT
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
KGM BVRM TPG BVRM BVRM BVRM BVRM ELR TPG TPG TPG TPG TPG TPG KGM KGM TNK KGM KGM KGM KGM ELR BVRM ZPHS BUTTAIGUDEM ZPOHS KALIPATNAM ZPHS KATAKOTESWARAM ZPHS DHARBAREVU ZPHS DHARBAREVU ZPHS DHARBAREVU ZPHS DHARBAREVU ZPHS VATLURU ZPHS THOKALAPALLI ZPHS THOKALAPALLI ZPHS PARIMELLA ZPHS NRP AGRAHARAM ZPHS NRP AGRAHARAM ZPHS NRP AGRAHARAM ZPHS GOPALAPURAM ZPHS GOPALAPURAM ZPHS PENUMANCHILI ZPHS TYAJAMPUDI ZPHS TYAJAMPUDI ZPHS TYAJAMPUDI ZPHS TYAJAMPUDI ZPHS PRATHIKOLLANKA ZPOHS KALIPATNAM BUTTAIGUDEM MOGALTURU NIDADAVOLE NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM PEDAPADU NIDAMARRU NIDAMARRU PENTAPADU UNDI UNDI UNDI GOPALAPURM GOPALAPURM ACHANTA DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI ELURU MOGALTUR SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: SGT
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 KGM TNK BVRM BVRM KGM TNK TNK TNK TNK ELR TNK BVRM BVRM BVRM ELR KGM TPG TPG TNK BVRM TNK ELR TNK Z.P.H.S., Jeelugumilli ZPHS.UNDRAJAVARAM 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0538605-ZPHS VEERAVASARAM
Z.P.P.H.S, Tirumalapuram

ZPHS.RELANGI ZPHS.VELPURU ZPHS.JINNURU ZPHS.KHANDAVALLI 0524603-ZPHS KOVVALI ZPHS.KAKARAPARRU 0536607-ZPHS DIRUSUMARRU 0543604-ZPHSSIVADEVUNICHIKKALA 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0524604-ZPHS MEDINARAOPALEM Z.P.P.H.S., Chinnaigudem ZP HS, DARSIPARRU ZP HS, KESAVARAM ZPHS.KAZA 0546606-ZPHS PERUPALEM LINE ZPHS.TADIPARRU 0510602-ZPHS KOTHAPALLE ZPHS.ILAPAKURRU

Page 78

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE VACANCY)
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST :: SGT
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
BVRM ELR TNK TPG TPG TPG ELR ELR ELR BVRM BVRM BVRM TPG TPG TPG KGM KGM KGM TNK TNK TPG ZPOHS KALIPATNAM ZPHS PRATHIKOLLANKA ZPHS KOMARAVARAM ZPHS CHANAMILLI ZPHS MODUGUNTA ZPHS MODUGUNTA ZPHS MAKKINAVARIGUDEM ZPHS MAKKINAVARIGUDEM ZPHS MAKKINAVARIGUDEM ZPHS KUMUDAVALLI ZPHS KUMUDAVALLI ZPHS KUMUDAVALLI ZPHS RAVIPADU ZPHS RAVIPADU ZPHS RAVIPADU ZPHS VEDANTAPURAM ZPHS PEDDEVAM ZPHS PEDDEVAM ZPHS KANTHERU ZPHS KANTHERU ZPHS KRISHNAYAPALEM ZPHS KRISHNAYAPALEM MOGALTUR ELURU TANUKU NIDAMARRU TPGUDEM TPGUDEM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU KOYYALAGUDEM TALLAPUDI TALLAPUDI IRAGAVARAM IRAGAVARAM TPGUDEM TPGUDEM SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: SGT
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 BVRM ELR BVRM ELR BVRM ELR KGM KGM TNK ELR BVRM TNK TNK TNK TPG TNK KGM TNK TNK BVRM BVRM TNK 0545602-ZPHSMALLAVARAM 0509601-ZPHSSEETHANAGARAM 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0523601-ZPHSSANIVARAPUPETA 0536633-ZPHS CHINAMIRAM 0523604-ZPHS MADEPALLI Z.P.H.S., Markondapadu Z.P.H.S., Gavaravaram ZPHS.MANDAPAKA 0521603-ZPHSPEDAVEGI 0543601-ZPHSARATLAKATLA ZPHS.MANCHILI ZPHS.K.IIINDALAPARRU ZPHS.TETALI ZPHS, Tadimallaa ZPHS.KAVITAM Z.P.P.H.S., Kumaradevam ZPHS.CHICHINADA ZPHS.BHIMALAPURAM 0546605-ZPHS JAGANNADHAPURAM 0546603-ZPHS PIPPALAVARI THOTA ZPHS.SIRAGALAPALLI

119 120 TPG

Page 79

RATIONALISATION OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI SURPLUS POST - TO BE DELETED FROM THE CADRE STRENGTH
DIVISION NO. OF POSTS

DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE VACANCY)
DIVISION

S.NO

Name of the School

Mandal

S.NO

Name of the School

POST :: SGT
121 122 123 124 125 126 127 128 129
TPG ELR TNK TPG BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ZPHS KRISHNAYAPALEM ZPHS MM PURAM ZPHS SURYARAOPALEM ZPHS ARDHAVARAM ZPHS KOVVADA ZPHS KOVVADA ZPHS NAGENDRAPURAM ZPOHS VEMPA ZPOHS KALIPATNAM TPGUDEM BHIMADOLE UNDRAJAVARAM GANAPAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM MOGALTUR SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POST :: SGT
121 122 123 124 125 126 127 128 129 BVRM BVRM BVRM TNK TNK BVRM ELR BVRM ELR 0546601-ZPHS SERIPALEM 0543605-ZPHSDIGAMARRU 0536609-ZPHS TUNDURRU ZPHS VEERAMMAKUNTA ZPHS.ALAMURU 0545603-ZPHSCHITTAVARAM 0510602-ZPHS KOTHAPALLE 0545602-ZPHSMALLAVARAM 0509601-ZPHSSEETHANAGARAM

129

Page 80

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

J.R.GUDEM UNDRAJAVARAM MOGALTUR AKIVIDU GANAPAVARAM UNGUTURU PALAKODERU KAMAVARAPUKOTA KALLA GANAPAVARAM NALLAJERLA NARSAPURAM T.NARSAPURAM UNGUTURU PERAVALI UNDRAJAVARAM DEVARAPALLI KAMAVARAPUKOTA

III II II III II III II III III III III III III III II III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 81

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

PALAKODERU DEVARAPALLI UNDI KOVVURU CHAGALLU NIDADAVOLU KALLA J.R.GUDEM KOVVURU NALLAJERLA J.R.GUDEM ACHANTA KALLA KOVVURU PERAVALI CHINTALAPUDI PODURU ELURU ELAMANCHILI ELAMANCHILI

II III II III III III III III I III III III II III II III II I II III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 82

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

PALAKODERU IRAGAVARAM T.P.GUDEM ELAMANCHILI LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA T.P.GUDEM DEVARAPALLI DENDULURU IRAGAVARAM NALLAJERLA GOPALAPURAM ELAMANCHILI IRAGAVARAM DEVARAPALLI GANAPAVARAM NIDAMARRU PENTAPADU

II III III III III III II III III III III III II III III III III II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 83

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

AKIVIDU UNDRAJAVARAM J.R.GUDEM UNDI T.P.GUDEM NIDADAVOLU UNDI KALLA PENUMANTRA PENUMANTRA NALLAJERLA UNGUTURU PERAVALI KALLA CHINTALAPUDI NIDAMARRU GOPALAPURAM NIDADAVOLU POLAVARAM

III II III III III III III III III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 84

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

JEELUGUMELLI UNDRAJAVARAM MOGALTUR VEERAVASARAM
J.R.GUDEM

IRAGAVARAM TANUKU PODURU PERAVALI DENDULURU PERAVALI BHIMAVARAM PALACOLE NARSAPURAM DENDULURU DEVARAPALLI PENTAPADU GANAPAVARAM ELAMANCHILI MOGALTUR UNDRAJAVARAM LINGAPALEM ELAMANCHILI

III II II II III II II II II I II II II II III III II III II III II III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 85

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

NARSAPURAM CHINTALAPUDI MOGALTUR ELURU BHIMAVARAM ELURU CHAGALLU KOYYALAGUDEM TANUKU PEDAVEGI PALACOLE ATTILI IRAGAVARAM TANUKU NIDADAVOLU PODURU KOVVURU ELAMANCHILI ACHANTA MOGALTUR MOGALTUR ELAMANCHILI

II III II I II I III III II III II III II II III II III II III III II II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 86

OF ZILLA PARISHAD HIGH SCHOOLS - WEST GODAVARI DEFICIT POST -(TO BE ADDED TO THE CADRE STRENGTH TO BE SHOWN AS VACANCY)
Category of the Sch I/II/III/IV NO. OF POSTS

Mandal

MOGALTUR PALACOLE BHIMAVARAM PEDAPADU PENUMANTRA NARSAPURAM LINGAPALEM NARSAPURAM CHINTALAPUDI

III II II III III II III II III

1 1 1 1 1 1 1 1 1

129

Page 87