8 Years Vacancy Position

S. No. Subject 2
3 TEL,SOCIAL

Mandal / Division 3
AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM AKIVIDU/TADEPALLIGU DEM

DISE code & Name of the School 4
0534055MPPS SJSZ,AKIVIDU

Name of the Teacher 5
P KISHORE

Date of Birth 6
15/5/1970

Date of appointment in the present station/school 7
30/8/1996

Category of the school 8
III

Date of appointment in the present cadre 9
30/8/1996

11

TEL,SOCIAL

034019,MPPS MADIWADA,AKIVIDU

A AMRITAVALLI

23/7/1955

3/4/1985

III

18/1/1984

8 10 1 2 4 5 6 7 9

T.T.C T.T.C TEL,SOCIAL TEL,SOCIAL TEL,SOCIAL(ENG) S.S,TEL(ENG) ENG,SOCIAL MATHS,PHYSICS S.S,ENG

0534055MPPS SJSZ,AKIVIDU 0534023,MPPS URDU(BOYS) 0534025,MPPS 1ST WARD,AKIVIDU 0534303,MPUPS DUMPAGADAPA 0534302MPUS KALINGAPALEM 0534302,MPUS KALINGAPALEM 0534026MPPS 19TH WARD 0534014MPPS PALLIPALEM 0534029,MPPS AJJAMURU GARUVU

P NARAYANA RAO M.A.VAHEED D SWARNA SUGANDHA K SUDHAKAR P VIJAYA KUMAR V THOMAS K MARY PADMA LAYHA K HYMAVATHI SV RATNA KUMARI

12/3/1958 10/6/1957 25/8/1969 22/3/1967 3/5/1975 9/4/1978 12/3/1957 11/5/1977 9/4/1965

5/10/2002 5/10/2002 17/10/2002 17/10/2002 17/10/2002 17/10/2002 5/10/2002 17/10/2002 5/10/2002

III III III III III III III III III

21/7/1989 9/8/1988 17/10/2002 17/10/2002 17/10/2002 17/10/2002 30/3/1991 17/10/2002 17/6/1995

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Mandal / Division 3
ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku ATTILI, Tanuku

DISE code & Name of the School 4
0532015, MPPS K.S. Gattu ® 0532015, MPPS K.S. Gattu ® 0532014, MPPS B.V. Palem 0532024, MPPS Paluru (H) 0532033, MPPS Kanchumarru (HP) 0532010, MPPS Ramannapeta 0532012, MPPS J.Locality 0532019, MPPS Pali 0532045, MPPS Varighedu NO-1

Name of the Teacher 5
D.B. Aruna Kumari Ch. Vijay Kumar V. Dharmaveera Reddy K.S. Madhavi G.J.Steeven V. Naga Mani P. Sunitha K. Gandhara Rao D.G. Ganesh Kumar

Date of Birth 6
16-7-1967 24-4-1972 15-5-1959 10/6/1971 24-7-1971 1/2/1975 29-4-1975 6/12/1975 11/8/1978

Date of appointment in the present station/school 7
18-10-2002 1/11/2002 18-10-2002 17-10-2002 22-12-2001 22-12-2001 21-12-2001 19-1-2002 1/11/2002

Category of the school 8
III III III III III III III III II

Date of appointment in the present cadre 9
16-6-1995 19-1-2002 20-7-1989 1/7/1995 15-8-1998 17-8-1998 15-8-1998 19-1-2002 21-7-2000

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
5 18 20 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM

DISE code & Name of the School 4
0536039-MPPS PALLIPALEM 0536051-MPPS (M) TUNDURRU 0536308-MPUPS PATHURU 0536015-MPPS (SPL) TADERU 0536121-MPPS YENAMADURRU 0536043-MPPS SINGARAJU PALEM 0536039-MPPS PALLIPALEM

Name of the Teacher 5
M HEMA KUMARI V SANTA KUMARI K JOHN MOJESH B VIJAYA KUMARI D S V MALLESWARI J S RATNA KUMARI CH VIJAYA SARADHI

Date of Birth 6
27.12.1965 08.05.1963 15.11.1966 15.06.1974 03.06.1966 23.08.1962 25.01.1959 16.03.1973 25.01.1965 10.07.1956 20.05.1956 18.08.1975 10.11.1955 04.10.1965 10.07.1966 24.04.1965 15.04.1958 29.08.1973 15.07.1959 17.07.1964

Date of appointment in the present station/school 7
20.10.2000 21.09.1989 17.10.2002 12.12.2001 18.10.2002 01.01.2002 01.01.2002 03.01.2002 04.01.2002 05.10.2002 06.10.2002 20.04.2002 16.10.2002 18.10.2002 18.10.2002 17.10.2002 31.12.2001 18.01.2002 22.01.2002 03.11.2002

Category of the school 8
II II II II II II II II II II II II II III II III II II II II

Date of appointment in the present cadre 9
23.06.1997 22.07.1989 17.10.2002 17.08.1998 18.08.1998 23.06.1997 11.07.1986 26.08.1998 11.10.1989 19.10.1983 25.10.1985 20.04.2002 23.04.1990 18.08.1998 17.08.1998 30.01.1997 11.07.1986 18.01.2002 28.06.1995 10.11.2000

0536038-MPPS (SPL) DIRUSUMARRU G D JYOTHI 0536038-MPPS (SPL) DIRUSUMARRU K PADMAJA KUMARI 0536012-MPPS NO 1 RAYALAM 0536007-MPPS NO 1 NPURAM 0536108-DR Z H M P URDU PS 0536004-MPPS 10TH WARD 0536059-MPPS SRIRAMPURAM 0536049-MPPS GOLLAVANITIPPA 0536057-MPPS (M) VEMPA 0536019-MPPS (SPL) KOMARADA 0536062-MPPS G TIPPA(GONDI) 0536056-MPPS CHINAGARUVU 0536308-MPUPS PATHURU G SABITA N KRUPAVARAM Md. IRFAN CH SWAMI RAJU R R SARMA N NARISIMHAYYA T VIJAY KUMAR P DHARMA RAO P V S S B RAMANA RAO A VENKATA RAO M S JOHNSON

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
2 7 10 1 3 4

Mandal / Division 3
Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem

DISE code & Name of the School 4
0502005, BUTTAI GUDEM AP 0502026, K.ANKAM PALEM 0502030, KAPAVARAM 0502004, Aliveru 0502007, GADIDABORU 0502011, KOMARAVARAM

Name of the Teacher 5
M SRINIVAS RAO K MANGATAYARU P NIRMALA KUMARI CH SAI RAM K VENKATA RAO K V PRABHAKAR KUMAR

Date of Birth 6
1/5/1982 12/1/1980 20/2/1956 2/6/1977 1/10/1955 31/1/1965

Date of appointment in the present station/school 7
30/6/2003 3/7/2003 10/10/2005 2/10/2001 19/12/2001 20/12/2001

Category of the school 8
III III III III III IV

Date of appointment in the present cadre 9
4/10/2001 4/2/2002 20/12/2001 2/10/2001 19/12/2001 20/12/2001

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
5

Mandal / Division 3
Buttai Gudem

DISE code & Name of the School 4
0502020, BUTTAIGUDEM HC

Name of the Teacher 5
K P VEDA KUMARI

Date of Birth 6
10/6/1961

Date of appointment in the present station/school 7
21/5/2002

Category of the school 8
III

Date of appointment in the present cadre 9
10/5/2000

6

Buttai Gudem

0502023, VEERANNAPALEM

M JAGADEESWAR RAO

10/7/1976

1/10/2001

III

1/10/2001

8 9 11 12 13 14 1 2 SGT SGT

Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem Buttai Gudem CHAGALLU CHAGALLU

0502028, DASAYYAPALEM 0502029, RACHRU 0502040, KAREDLAGUDEM 0502123, GURUGUMILLI 0502304, MUPPINAVARIGUDEM 0502304, MUPPINAVARIGUDEM 0515022 - MPPS SOUTH BRAHMANAGUDEM 0515024 - MPPS HC MARKONDAPADU

B VIJAYA BABU K P REDDY D BABU RAO K MADHAVA RAO B VENKATA RAO K ANNAPURNA M PADMA KUMARI B GOVARDHANI

6/5/1960 15/5/1976 6/6/1960 12/11/1960 5/5/1967 21/5/1981 7/10/1976 4/10/1975

20/12/2001 4/10/2001 19/12/2001 1/1/2002 21/1/2002 4/10/2001 11/1/2002 10/5/2002

III III III IV III III III III

20/12/2001 4/10/2001 19/12/2001 1/1/2002 21/1/2002 4/10/2001 10/17/2002 8/28/1998

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
3 4 5 SGT SGT SGT CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0515032 - MPPS VVSS CHAGALLU 0515033 - MPPS JRB CHAGALLU 0515304 - MPUPS NELATURU

Name of the Teacher 5
PS VENKATESWARLU P JAYALAKSHMI V RAMALAKSHMI

Date of Birth 6
4/30/1962 5/14/1971 10/2/1963

Date of appointment in the present station/school 7
1/1/2002 1/1/2002 10/5/2002

Category of the school 8
III III III

Date of appointment in the present cadre 9
3/5/1990 8/17/1998 8/1/1989

6

SA (MATHS)

CHAGALLU

0515305 - MPUPS KALAVALAPALLI

A SATYANARAYANA RAO 2/12/1956

12/20/2001

III

12/20/2001

2

SGT

Chintalapudi

0509049-MPPS URLAGUDEM

P.A SAMUEL

3/4/1970

17/1/2002

III

1/2/1997

8 1 3 4 5 6

SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Chintalapudi Chintalapudi Chintalapudi Chintalapudi Chintalapudi Chintalapudi

0509317-MPUPS NARAPAMUVARIGUDEM 0509037-MPPS CHINTALAPUDI (S) 0509040-MPPS NAGIREDDIGUDEM 0509040-MPPS NAGIREDDIGUDEM 0509028-MPPS D.N. RAO PETA 0509018-MPPS RECHARLA ST

I. JYOTHI SD. JAHEDA BEGUM P.L. SRINIVAS CH. SYAMALA DEVI MD. RAZIA SULTANA M.P. SWARUPA RANI

5/5/1973 27/5/1970 25/5/1971 5/6/1972 5/8/1971 16/12/1962

17/1/2002 21/12/2002 1/3/2002 1/3/2002 18/1/2002 21/12/2001

III III III III III III

17/8/1998 12/7/1995 3/3/1997 18/7/1997 18/1/2002 2/4/1991

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
7 9 10 1 2 3 4 5 SGT LP-H LP-T SA MAT LFL HP HP SGT

Mandal / Division 3
Chintalapudi Chintalapudi Chintalapudi D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA

DISE code & Name of the School 4
0509009-MPPS PATTAYAGUDEM R 0509302-MPUPS RECHARLA 0509302-MPUPS RECHARLA

Name of the Teacher 5
V.D. SAMPATH KUMAR MD. PASHA P. RAHELAMMA T. PRABHAKAR K. ANANDA KUMAR MD. RAFIUDDIN M. LALITHA DEVI T. RAMBABU

Date of Birth 6
25/5/1965 13/8/1977 20/2/1970 10/3/1969 18/12/59 16/10/75 15/6/79 4/10/1968

Date of appointment in the present station/school 7
17/1/2002 17/10/2002 21/1/2002 1/11/2002 18/12/2001 17/10/2002 17/10/2002 18/1/2002

Category of the school 8
III III III III III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
20/2/1997 17/10/2002 21/1/2002 1/11/2002 12/5/2000 17/10/02 17/10/02 18/1/2002

0512311-MPUPS P KANNAPURAM 0512036-MPPS GUNNAMPELLE 0512311-MPUPS P KANNAPURAM 0512308-MPUPS VEMPADU 0512001-MPPS SAYANNAPALEM

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
6 7 8 SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA

DISE code & Name of the School 4
0512005-MPPS DADAVALLI 0512027-MPPS SC RAO PETA 0512305-MPUPS D TIRUMALA

Name of the Teacher 5
N. LAKSHMANA P.E. MARY PUSHPAM M.V.P. LATHA

Date of Birth 6
16/5/74 8/7/1967 11/6/1969

Date of appointment in the present station/school 7
24/1/2002 5/10/2002 1/1/2002

Category of the school 8
III III III

Date of appointment in the present cadre 9
24/1/2002 3/2/1997 20/6/97

9

SGT

D.TIRUMALA 0512013-MPPS RALLAKUNTA

G. VENKATESWARA RAO 5/1/1960

1/1/2002

III

17/6/95

10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 4 15 1 2 3

SGT SGT

D.TIRUMALA D.TIRUMALA Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli

0512031-MPPS DWARAKANAGAR 0512019-MPPS RAMANNAGUDEM 0514009 -MPES DEVARAPALLI (M) 0514018 -MPES DDUKURU (Spl) 0514018 -MPES DDUKURU (Spl) 0514015 -MPES GOLLAGUDEM 0514021 -MPES GOWRIPATNAM (BC)

A. PURUSHOTHAM G. ANJANA Edupuganti Nageswara Rao SE. Mary Vazram Bollipo Gopinadh Varigonda Jayalakshmi Giduturi Raja Rajeswari

2/5/1968 10/8/1979 27.6.1955 24.5.1956 19.10.1965 18.12.1955 21.8.1976 14.12.1974 20.4.1977 16.1.1971 28/07/1974 29.04.1980 1/5/1974 20/06/1972 26/06/1975

6/10/2002 3/11/2002 5.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 20.12.2001 5.10.2002 17.10.2002 22.1.2002 17.10.2002 22/12/01 08.10.2002 12/6/2002 24/12/2001 12/6/2002

III III III III III III III III III III I III I I I

17/8/98 18/10/2002 2.9.1985 10.3.1978 17.10.2002 20.12.2001 16.11.2000 17.10.2002 22.1.2002 17.10.2002 17/08/98 14.11.2000 1/4/1997 6/2/1997 17/11/2000

0514019 -MPES GOWRIPATNAM (M) Koyya Sheela 0514021 -MPES GOWRIPATNAM (BC) 0514303-MPUP Laxmiuram 0523015,MPPS Chataparru 0523028, MPPS Prathikollanka 0523009, MPPS Baggayyapeta 0523012, MPPS Burayagudem 0523012, MPPS Burayagudem Dalavayi Lidhiya Sucharitha Pilli Gangaraju Pentapati Rajani Kumari T Kanaka Durga Gaghulothu Krishna Challa Visalakshi Golla Jitendra Kumar

SGT SGT SGT SGT SGT

Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
5 SGT Eluru Rural

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0523020, MPPS Gurukulapeta

Name of the Teacher 5
Tamalam Elisha Naga Devi Vara Prasad Baddanapalli Satya Prasad Sungaram Jayanthi

Date of Birth 6
22/04/1967

Date of appointment in the present station/school 7
21/12/2001

Category of the school 8
I

Date of appointment in the present cadre 9
10/2/1997

6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural

0523020, MPPS Gurukulapeta 0523023, MPPS Kalakurru 0523016, MPPS Kapulapeta (Chataparru) 0523021, MPPS Madepalli 0523008, MPPS MM Colony 0523010, MPPS MRR Colony 0523022, MPPS Ponangi 0523022, MPPS Ponangi 0523022, MPPS Ponangi 0523014, MPPS Sainagar (K) 0523014, MPPS Sainagar (K)

20/04/1963 1/6/1966

9/10/2002 1/1/2002 21/12/2001 10/10/2002 21/12/2001 12/6/2002 20/01/2002 11/10/2002 17/10/2002 1/1/2002 5/10/2002

I I I I I I I I I I I

02/07/86 07/10/88 28/1/97 26/10/1985 24/01/1987 11/6/1990 A.N 19/02/1997 17/08/98 17/08/98 14/11/2000 22/06/95 6/3/1990

Bhaskarla Venkateswara 10/7/1957 Rao Tallam Vijaya Lakshmi Allam Venkata Kantha Rao Maddipati Parvathi Bandi Chandrasekhar Rao Pitchika Ganga Ratnam Pathuri Suresh Babu 28/02/1961 11/6/1955 20/06/1968 12/7/1973 12/4/1965 15/01/1973

Mahammed Sadathullah 6/6/1967 Maganti Kalpalatha 12/6/1966

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
18 SGT Eluru Rural

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0523011, MPPS Sainagar (V)

Name of the Teacher 5
Putti Anjana Devi

Date of Birth 6
15/08/1966

Date of appointment in the present station/school 7
12/6/2002

Category of the school 8
I

Date of appointment in the present cadre 9
17/08/98

19 20 21 22

SGT SGT SGT SGT

Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural

0523002, MPPS I Sanivarapupeta 0523003, MPPS II Sanivarapupeta 0523004, MPPS Satrampadu 0523004, MPPS Satrampadu

Penumetsa Jayalakshmi

17/07/1962

9/10/2002 10/10/2002 20/12/01 9/10/2002

I I I I

17/04/85 20/01/87 25/08/1983 21/1/87

Devisetti Satyanarayana 15/08/1959 Gudipudi Mary Kavutavarapu Venkata Durga Malleswari Matangi Sujatha Maddipati Janaki devi Pallikonda Ratna Raju Bonda Dyva Krupa Mahaneyam 5/3/1960 1/3/1963

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

SGT SGT SGT SGT SA Maths SA Social SGT(urdu) SGT(urdu) SA Social SGT SGT SGT SGT SA(BS)

Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Eluru Rural Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram

0523001, MPPS Tangellamudi 0523305, MPUPS Hanumannagar 0523098, MPPS Pedayaganamilli 0523098, MPPS Pedayaganamilli 0523301, MPUPS Chodimella 0523306, MPUPS Jalipudi 0523303, MPUPS Sanivarapupeta (Urdu) 0523303, MPUPS Sanivarapupeta (Urdu) 0523303, MPUPS Sanivarapupeta (Urdu) 0526004/MPPS,6TH WARD,GANAPAVARAM 0526011/MPPS,No.2,Kothapalli

31/08/1975 4/3/1967 7/7/1964 26/11/1963

12/6/2002 4/6/2002 12/1/1996 09/01/2004 25/06/1990 09/01/2004 5/9/2002 14/06/02 1/11/2002 7/10/2002 20/12/2001 01.01.2002 01.01.2002 23.01.2002 18.01.2002 20.12.2001

I I IV IV I I I I I III III IV III IV

17/08/1998 27/01/1997 12/1/1996 25/06/90 09/01/04 1/3/1989 19/12/01 A.N 9/10/1985 3/11/1997 20/12/2001 26.08.1983 27.01.1997 23.01.2002 18.01.2002 20.12.2001

Gubbala Venkata Srinivas 1/3/1962 Medithi Jhansi Bai Mahamad Yunas Shaik Benazeer Shaik Raheem Uzzama 8/5/1957 1/5/1965 14/07/1973 24/03/1972

Y.PURNA CHANDRA RAO 13.01.1954 M.PRASADA RAO A.CH.RAMBABU 08.06.1959 01.03.1973 06.01.1976 07.06.1959

0526302/MPUPS,J.KOMMARA

0526012/MPPS.NO.1.ARDHAVARAM S.RADHA KUMARI 0526311/MPUPS,S.KONDEPADU M.NIRMALA KUMARI

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
6 7 8 9 10 11 12 13 14 LPT SGT SGT SGT SGT SA(M) LPH SGT SGT

Mandal / Division 3
Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram

DISE code & Name of the School 4
0526311/MPUPS,S.KONDEPADU 0526031/ MPPS,NO.2,KESAVARAM 0526027/MPPS,KOMATLAPALEM 0526027/MPPS,KOMATLAPALEM

Name of the Teacher 5
U.MAHA LAKSHMI P.JALA DURGA RAO M.PRASADA RAO K.N.MAHA LAKSHMI

Date of Birth 6
01.06.1979 08.04.1975 30.08.1972 28.12.1969 03.01.1969 01.01.1963 27.03.1976 10.07.1978 30.07.1969

Date of appointment in the present station/school 7
22.01.2002 17.10.2002 19.01.2002 17.10.2002 01.01.2002 19.12.2001 17.10.2002 03.11.2002 03.11.2002

Category of the school 8
IV III III III III II II II II

Date of appointment in the present cadre 9
22.01.2002 17.10.2002 19.01.2002 17.10.2002 26.10.1998 19.12.2001 17.10.2002 21.01.2002 17.10.2002

0526028/MPPS,VENKATRAJAPURAM CH.VIJAYA NIRMALA 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM M.V.S.N.MURTHY B.BIJIYA P.PHANISRI RAGHAVA G.ESTHERU RANI

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
15 16 17 18 19 3 1 2 4 5 6 7 8 9 5 17 1 2 3 4 SGT SGT SGT SGT SGT LFL,HM S.A(SS) LFL,HM LFL,HM LFL,HM SGT SGT SGT L.P. SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Gopalpauram Gopalpauram Gopalpauram Gopalpauram Gopalpauram Gopalpauram Gopalpauram Gopalpauram Gopalpauram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram

DISE code & Name of the School 4
0526020/MPPS,VEERESWARAPURA M(M ) 0526022/MPPS,NO.1,KASIPADU 0526023/MPPS,NO.2,KASIPADU

Name of the Teacher 5
S.RATNA RAJU M.SRINIVASA RAO CH.KRISHNA

Date of Birth 6
25.02.1975 05.06.1978 12.06.1975

Date of appointment in the present station/school 7
17.10.2002 23.01.2002 04.02.2002 18.10.2002 18.10.2002 20.12.2001 01.11.2002 19.12.2001 A.N 19.12.2001 A.N 01.01.2002 02.01.2002 03.11.2002 18.10.2002 23.01.2002 1/1/2002 1/1/2002 10/17/2002 1/1/2002 10/17/2002 1/19/2002

Category of the school 8
III II II III III III III III III III III III III III II II II II II II

Date of appointment in the present cadre 9
17.10.2002 23.01.2002 04.02.2002 07.03.1990 18.10.2002 20.12.2001 01.11.2002 19.12.2001 A.N 19.12.2001 A.N 01.01.2002 02.01.2002 17.10.2002 18.10.2002 23.01.2002 1/23/1979 6/19/1995 10/24/1985 2/9/1998 6/21/1997 8/17/1998

0526036/MPPS,G.V.PALEM/MOYYER CH.VIJAYA PRASADA RAO 04.02.1964 U 0526037/MPPS,NO.2, KOMARRU 0505011-MPPS GOPAVARAM 0505306-MPUPS KARICHERLAGUDEM 0505010-MPPS GANGOLU 0505007-MPPS HUKUMPETA 0505002-MPPS DONDAPUDI K.PANDURANGA RAO V.Bhimanna T.Yohan K.Adinarayana Murthy V.A.Mohan Rao V.S.Sai Baba 10.12.1977 14.09.1954 05.06.1957 05.02.1961 12.01.1964 04.12.1964 09.01.1970 14.04.1976 22.05.1977 10.06.1967 8/15/1955 11/9/1965

0505042-MPPS SPL GOPALAPURAM K.Suhasini 0505015-MPPS MAIN GOPALAPURAM 0505308-MPUPS VELLACHINTALAGUDEM 505302-MPUPS BHIMOLU 0531014-MPPS K.I.Parru No.1 0531302-MPUPS Goteru 0531005-MPPS M.V.Peta 0531005-MPPS M.V.Peta 0531009-MPPS Bobbarajupalem 0531011-MPPS Ketavaripalem Ch.Surya Chandram K.V.V.Satyanryana K.Ravindranadh Tagor P.V.Mahalakshmamma T.N.K.Gupta

Y.Satyanarayana Murthy 1/14/1956 K.Bramaramba K.V.Ranga Rao N.V.L.Narasimham 6/7/1966 4/7/1964 8/14/1966

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
6 7 SGT SGT

Mandal / Division 3
Iragavaram Iragavaram

DISE code & Name of the School 4
0531014-MPPS K.I.Parru No.1 0531016-MPPS East Vipparru

Name of the Teacher 5
K.Sri Devi K.Usha Rani

Date of Birth 6
8/9/1976 5/25/1966

Date of appointment in the present station/school 7
1/18/2007 10/17/2003

Category of the school 8
II II

Date of appointment in the present cadre 9
1/18/2002 10/20/1989

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
8 9 10 11 12 SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram

DISE code & Name of the School 4
0531018-MPPS Narayanapuram 0531020-MPPS No.2 K.K.Valli 0531029-MPPS Anumajipalem 0531039-MPPS (SPL) Ogidi 0531041-MPPS (SPL) Kothapadu

Name of the Teacher 5
K.Padmavathi Manda Jaggi Reddy K.Sudha Rani K.Srinivasu V.V.S.Shyamala

Date of Birth 6
1/18/1971 7/30/1961 7/16/1973 10/8/1968 6/20/1974

Date of appointment in the present station/school 7
10/1/2002 12/23/2001 10/16/2002 1/1/2002 10/17/2002

Category of the school 8
II II II III II

Date of appointment in the present cadre 9
1/27/1997 6/25/1997 8/17/1998 6/16/1995 8/18/1998

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
13 14 15 16 18 19 20 21 22 2 5 1 3 4 1 2 SGT LFL HM SA Biology Gr.II T.P Gr.II H.P SGT SGT SGT SGT Gr.II H.P SA Social

Mandal / Division 3
Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Iragavaram Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli JR.Gudem JR.Gudem

DISE code & Name of the School 4
0531301-MPUPS Kavalipuram 0531301-MPUPS Kavalipuram 0531301-MPUPS Kavalipuram 0531301-MPUPS Kavalipuram 0531303-MPUPS Rapaka 0531305-MPUPS Pekeru 0531305-MPUPS Pekeru 0531305-MPUPS Pekeru 0531306-MPUPS Inaparru 0501013- MPPS Rowthugudem 0501302 - MPUPS P. Narayanapuram

Name of the Teacher 5
M.Gershone S.L.Suryakantham S.V.S.S.Lakshmi P.Ramesh Kumar M.Venkateswara Rao S.Satyanarayana Reddy P.J.Gopal Reddy B.Madhavi P.V.S.Ravi Prasad P. Seshu Kumari G. Vishnumurthy

Date of Birth 6
10/10/1960 5/18/1970 6/18/1967 6/15/1964 1/6/1968 6/15/1967 8/8/1977 8/16/1976 9/22/1958 29/5/1962 15/3/1967 16/3/1975 12/2/1971 2/5/1982 6/18/1961 7/2/1963

Date of appointment in the present station/school 7
12/19/2001 1/24/2002 10/19/2002 1/1/2002 10/18/2002 10/19/2002 10/18/2002 10/18/2002 12/19/2001 20/12/01 23/01/2002 21/12/01 28/11/00 1/10/2001 11/1/2001 12/20/2001

Category of the school 8
II II II II II III III III III III III III IV III III IV

Date of appointment in the present cadre 9
12/19/2001 1/24/2002 10/19/2002 8/20/1998 1/31/1997 1/3/1996 10/17/2002 10/18/2002 3/29/1979 20/12/2001 23/01/2002 1/4/1997 28/11/2000 1/10/2001 12/24/1990 12/20/2001

LP Telugu

0501011 - MPPS Mulagalampalli HC Pandu Nageswara Rao 0501016 - MPPS T. Gangannagudem R. Someswara Rao 0501019 - MPPS Ramannapalem 0507016-MPPS.SUBBAMPETA 0507029-MPPS.KRISHNAMPALEM 0507031-MPPS.G.PANGIDIGUDEM (Spl) 0507041-MPPS.DEVULAPALLI (HC) 0507015-MPPS.PARREDDIGUDEM 0507015-MPPS.PARREDDIGUDEM G. Emmanuel V.Swarna Kumari V.Virat

3

SGT

JR.Gudem

CH.Rekha Rani

4/29/1974

10/18/2002

IV

6/19/1995

4 5 6

SGT SGT SGT

JR.Gudem JR.Gudem JR.Gudem

B.Nageswaramma K.Varaprasad Y.V.L.Kumari

5/16/1968 6/3/1966 11/6/1958

12/31/2001 10/5/2002 6/1/2003

III III III

6/17/1995 1/31/1997 7/20/1989

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
7 SGT JR.Gudem

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0507024-MPPS.ASHOK NAGAR

Name of the Teacher 5
B.Subrahmanyam

Date of Birth 6
9/7/1970

Date of appointment in the present station/school 7
6/1/2003

Category of the school 8
III

Date of appointment in the present cadre 9
6/17/1995

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
8 9 10 SGT SGT SGT JR.Gudem JR.Gudem JR.Gudem

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4

Name of the Teacher 5

Date of Birth 6
9/19/1963 7/17/1967 6/15/1968

Date of appointment in the present station/school 7
11/4/2001 10/5/2002 11/3/2002

Category of the school 8
III III III

Date of appointment in the present cadre 9
1/27/1997 6/27/1997 11/2/1997

0507019-MPPS.Vth WARD JR.Gudem R.B..V.V.N.M.Lakshmi 0507006-MPPS.TADUVAI (Main) P.P.Sudhakar

0507040-MPPS.DEVULAPALLI (Main) S.Satyavati

11

SGT

JR.Gudem

0507035-MPPS.LAKKAVARAM (HC-II) G.Dhana Babu

8/3/1971

10/18/2002

III

8/20/1998

12 13

SGT SGT

JR.Gudem JR.Gudem

0507021-MPPS.GOWRI SANKARAPURAM 0507012-MPPS.MATHANNAGUDEM

U.V.N.Raju B.V.Suryanarayan

3/22/1970 6/5/1970

10/17/2002 12/23/2001

III III

8/17/1998 8/17/1998

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
14 SGT JR.Gudem

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0507013MPPS.CHAKRADEVARAPALLI 0507013MPPS.CHAKRADEVARAPALLI 0507023-MPPS.JR.GUDEM (Urdu) 0507301-MPUPS.PATTENNAPALEM 0507017MPPS.MARKANDEYAPURAM 0507311MPUPS.PUTLAGATLAGUDEM 0507038-MPPS.GURAVAIGUDEM

Name of the Teacher 5
K.Nagendra Rao

Date of Birth 6
6/28/1976

Date of appointment in the present station/school 7
12/21/2001

Category of the school 8
III

Date of appointment in the present cadre 9
8/17/1998

15

SGT

JR.Gudem

B.V.Ramana

6/16/1980

10/18/2002

III

11/20/2000

16 17

SGT (Urdu) SGT

JR.Gudem JR.Gudem

Sk.Nagul Meerabi A.Madhusudhana Rao

8/2/1977 3/22/1970

1/25/2002 10/17/2002

III III

1/25/2002 10/17/2002

18

SGT

JR.Gudem

D.RAJA BABU

2/15/1959

11/3/2002

III

9/16/1989

19

SGT

JR.Gudem

N.Pushpavati

5/30/1964

1/1/2002

III

1/8/1989

20 21 1

LFL HM SGT SGT

JR.Gudem JR.Gudem K.KOTA/ELURU

V.DurgaBhavani

5/16/1960 4/2/1974

12/22/2001 10/17/2002

III III III

8/15/1998 10/17/2002

0507066-MPPS.LAKKAVARAM (Main) M.Narasimha Rao 0511051-MPPS EAST EDAVALLI 0511008-MPPS GOLLAGUDEM H/O UPPALAPADU

A.MARIADAS

03-12-1998

01-01-2002

03-12-1998

2

SGT

K.KOTA/ELURU

III G.M.M.SWARNALATHA 14-08-1968 22.12.2001 III 11-04-1972 02-05-1968 23-08-1979 31-10-1969 12/7/1962 26/6/56 05-10-2002 28-12-2001 19-01-2002 05-10-2002 21/12/2001 21/12/2001 III III III I I 25-01-1997 04-09-1997 19-01-2002 14-08-1998 1/4/1985 4/4/1977 15-08-1998

3

SGT

K.KOTA/ELURU

0511024- MPPS GOLLAGUDEM H/O K.KOTA T.VENKATESWARARAO 0511052-MPPS KAMAVARAPUKOTA 0511040- MPPS LAKSHMIPATHI NAGAR 0511040- MPPS LAKSHMIPATHI NAGAR 0516047 MPPS 11TH WARD KOVVUR 0516309 MPUPS, VEMULURU S.S.S.MAHADEVI V. RAJARAJESWARI Y.SAILAJA MANUKONDA ARUNAKUMARI MUNJI BHARATHI DEVI

4 5 6 2 9

SGT SGT SGT SGT Telugu SGT Telugu

K.KOTA/ELURU K.KOTA/ELURU K.KOTA/ELURU KOVVUR KOVVUR

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
1 SGT Telugu KOVVUR

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0516052 MPPS 9th WARD KOVVUR

Name of the Teacher 5
NELAPATI VENKATARAO KANTIPUDI VENKATA MOHANARAO

Date of Birth 6
1/7/1964

Date of appointment in the present station/school 7
21/12/2001

Category of the school 8
I

Date of appointment in the present cadre 9
6/12/1989

3

SGT Telugu

KOVVUR

0516050 MPPS 3RD WARD KOVVUR 0516051 MPPS 13RD WARD KOVVUR 0516051 MPPS 13RD WARD KOVVUR 0516020 MP.JR.B.S.PASIVEDALA

5/8/1955

1/11/2002

I

6/1/1987

4 5 6

SGT Telugu SGT Telugu SGT Telugu

KOVVUR KOVVUR KOVVUR

VEDANTHAM SIVAKUMAR 8/11/1959 KAKULAPATI MARGARET KILAPARTHI EDUKONDALU UNDAVALLI SURYA CHANDRA PRABHAKA RAO NETI SRINIVAS DIRISINA CHIRANJEEVI INAKONDA KOTESWARARAO 4/4/1960 1/7/1966

5/10/2002 1/10/2002 21/12/2001

I I I

21/4/90 1/10/2002 20/06/95

7

SGT Telugu

KOVVUR

0516023 MPPS,SPL.VADAPALLI

15/06/62

4/11/2002

I

27/12/90

8 10 11

SGT Telugu SGT Telugu SGT Telugu

KOVVUR KOVVUR KOVVUR

0516021 MPPS,SPL.THOGUMMI 0516309 MPUPS, VEMULURU 0516309 MPUPS, VEMULURU

15/6/70 20/3/58 23/4/63

1/11/2002 22/12/2001 5/10/2002

I I I

17/6/95 16/12/85 29/1/92

12

SGT Telugu

KOVVUR

0516304 MPUPS, DOMMERU

CHAVITIPALLI 10/5/1968 VENAKATAMANIKYAMBA BUSA RAM BABU SUMANAM SRI GURU PRASAD KOVELA SARADA NANI 13/5/73 5/7/1969 21/7/66

2/1/2002

III

17/7/89

13 14 15

SGT Telugu SGT Telugu SGT Telugu

KOVVUR KOVVUR KOVVUR

0516009 MPPS (HC), D.SAVARAM 0516002 MPPS(HC) KUMARADEVAM 0516004 MPPS, (HC) P.METTA

1/1/2002 1/11/2002 18/10/2002

III III III

17/8/98 5/2/1997 29/3/89

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
16 17 SGT Telugu SGT Telugu KOVVUR KOVVUR

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0516006 MPPS., DHARMAVARAM 0516011 MPPS, I.PANGIDI

Name of the Teacher 5
MADDALA APPARAO ADIREDDY UMA DEVI VISHNUBHATLA SIVA NAGA RAJA VANISRI

Date of Birth 6
15/4/75 1/3/1968

Date of appointment in the present station/school 7
21/12/2001 21/12/2001

Category of the school 8
III III

Date of appointment in the present cadre 9
17/8/98 22/6/95

18

SGT Telugu

KOVVUR

0516011 MPPS, I.PANGIDI

29/8/69 21/12/2001

III

26/6/95

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
19 20 SGT Telugu SGT Telugu KOVVUR KOVVUR

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0516011 MPPS, I.PANGIDI 0516012 MPPS(SW) DECHARLA

Name of the Teacher 5
GORLI SURYA BHAGAVANULU

Date of Birth 6
7/1/1958

Date of appointment in the present station/school 7
1/1/2002 5/10/2002

Category of the school 8
III III

Date of appointment in the present cadre 9
3/2/1997 1/4/1991

BATTU NAGESWARA RAO 10/5/1957 SURAMPUDI VENKATA SATYA SUMALATHA PENDEMU VIMALA DEVI

21

SGT Telugu

KOVVUR

0516311 MPUPS, MADDURU

15/8/72 1/11/2002 10/8/1972 5/10/2002 18/10/2002 11/12/2001 19/12/2001 1/8/2002 21/12/2001 20/12/2001 19/12/2001

III

1/11/2002

22 23 24 25 26 27 28 29

SGT Telugu SGT Telugu

KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR

0516027 MPPS, MADDUUR LANKA 0516026 MPPS, V.LOCK OFSITAMPETA 0516310 MPUPS,THOGUMMI 0516304 MPUPS, DOMMERU 0516304 MPUPS, DOMMERU 0516022 MPPS, VADAPALLI 0516027 MPPS, MADDUUR LANKA 0516011 MPPS, I.PANGIDI

III III I III III I III III

29/6/95 30/1/97 19/2/97 12/12/1996 AN 20/12/01 12/5/2000 20/12/01 5/6/2000

MEDIMI GANGA BHAVANI 19/2/68 B.RAMA SUBBARAO S..V. PRASADA RAO K.H.D. SANTHA KUMARI S.N.MEERA SAHEB CH.RENUKA DEVI M.NAGESWARARAO 14/4/60 1/6/1956 17/8/56 13/1/63 22/2/57 1/6/1959

SA MATHS SA MATHS SA SS LFL HM LFL HM LFL HM

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
1 2 3 8 1 2 3 4 SGT(TELUGU) SGT(TELUGU) SGT(TELUGU) SGT(TELUGU) SGT(TELUGU)

Mandal / Division 3
KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM

DISE code & Name of the School 4
0506007 - MPPS Parimpudi

Name of the Teacher 5
M.B.Tripureswari

Date of Birth 6
28-02-1965 26-08-66 31-01-65

Date of appointment in the present station/school 7
4/10/2002 5/10/2002 17-10-2002

Category of the school 8
III III III III III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
16-10-89 12/10/1989 26-06-95

0506013 - MPPS Dippakayalpadu HC M.Vara Kumar 0506022 - MPPS Bayyanagudem M A.J.S.Kumar 0510044-M.P.P.S.Dharmajigudem 0510014-M.P.P.S.Songavarigudem 0510018-M.P.P.S.Vemulapalli 0510020-M.P.P.S.Mudicherla 0510025-M.P.P.S.Rangapuram

M.RAMESH N.PRASADU M.VIJAYAMANI S.SOLMANRAJU N.TIRUPATHI

5/10/1969 5/7/1979 8/29/1977 6/11/1976 3/15/1974

11/1/2002 10/17/2002 1/18/2002 10/17/2002 1/19/2002

6/19/1995 10/17/2002 1/18/2002 10/17/2002 8/18/1998

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
5 6 7 9 SGT(TELUGU) SGT(TELUGU) SGT(TELUGU) SGT(TELUGU)

Mandal / Division 3
LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM

DISE code & Name of the School 4
0510038-M.P.P.S.Sriram Nagar 0510041-M.P.P.S.Katamareddypalli 0510042-M.P.P.S.B.C.colony /DGM 0510044-M.P.P.S.Dharmajigudem 0510049-M.P.P.S.Vidyadhara colony/KRG 0510301-M.P.U.P.S.Aasannagudem 0510046, MPPS, Gollagudem/Ayyaparajagudem 0513015 - MPPS-1, NALLAJERLA 0513021 - MPPS-1, DUBACHERLA 0513023 - MPPS-1, GANTAVARIGUDEM 0513033 - MPPS, PRAKASARAOPALEM 0513033 - MPPS, PRAKASARAOPALEM

Name of the Teacher 5
G.ANANDKUMAR T.V.CHALAPATHIRAO Y.RAJESWARAMMA N.MEENAKSHI

Date of Birth 6
10/21/1963 2/3/1968 8/11/1957 6/21/1967

Date of appointment in the present station/school 7
12/1/2001 10/6/2002 10/5/2002 12/22/2001

Category of the school 8
III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
12/1/2001 3/28/1991 3/28/1991 8/17/1998

10

SGT(TELUGU)

LINGAPALEM

III SK.SAJEEDABEGUM T.JAYAPRAKASH 7/12/1977 7/29/1975 10/17/2002 10/17/2002 III 10/17/2002 10/17/2002

11

SGT(TELUGU)

LINGAPALEM

12

SGT(TELUGU)

LINGAPALEM

III M. Srinivasa Rao 10/6/1974 19/02/2002 05/10/2002 01/01/2002 05/10/2002 05/10/2002 III III III III 19/08/1998 24/12/1990 17/08/1998 23/06/1997 07/03/1990

1 2 3 4

SGT SGT SGT SGT

Nallajerla Nallajerla Nallajerla Nallajerla

Immani Venkata Satyam 10/06/1960 Sirikonda .Dharmanandarao Kakileti.Samson David Raju Bikkina .Gangadharrao Gadde .Naga Lakshmi Premila Rani 12/03/1961 11/07/1968 10/10/1961

5 SGT 6 SGT 7 8 16 1 2 SGT SGT SGT SGT SGT

Nallajerla

21/06/1967

05/10/2002

III

02/01/1991

Nallajerla

0513305 - MPUP, AVAPADU

Hanumantavarjjala .Naga 12/05/1976 Lakshmi Sujatha 06/11/1957

17/10/2002

III

17/10/2002

Nallajerla Nallajerla NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR

0513004 - MPPS, KRISHNAYAGUDEM Kurapati .Siva Prasad 0513004 - MPPS-1, ANANTHAPALLI 0545078-MPPS RAJIV NAGER 0545003-MPPS Kopparru (M) 0545008-MPPS MALLAVARAM

01/01/2002 02/11/2002 15-11-2005 04.10.2002 18.01.2002

III III II II II

25/01/1984 18/10/2002 17.10.2002 31.01.1997 18.01.2002

Rongali .Appala Venkata 20/05/1982 Suryarao B CH V RAMANA N MAMATHA CH SRINIVASA RAO 06.08.1973 18.07.1970 06.08.1969

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
3 SGT NARSAPUR

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0545008-MPPS MALLAVARAM

Name of the Teacher 5
V MANGA DEVI

Date of Birth 6
07.08.1977

Date of appointment in the present station/school 7
17.10.2002

Category of the school 8
II

Date of appointment in the present cadre 9
17.10.2002

4

SGT

NARSAPUR

0545010-MPPS MALLAVARAMLANKA CH MADHUSUDANA RAO 01.09.1957 0545012-MPPS CHINA MALLAVARAMLANKA 0545014-MPPS SARIPALLE 0545016-MPPS LINAGANBOINACHERLA 0545029-MPPS ANANDMOHIDDIEN NAGAR 0545032-MPPS PILLIVARIPETA 0545035-MPPS CHINA SITHA RAMA PURAM 0545036-MPPS N V H PETA 0545039-MPPS GOLLALA KODAPA 0545046-MPPS PEETANIVARIMERAKA 0545062-MPPS CHAMAKURIVARI MERAKA 0545071-MPPS SARDUKUDAPA 0545080-MPPS CHINAMINAVANI LANKA 0545082-MPPS Pedasarava 0545118-MPPS-BYNAPALEM 0545305-MPU PSDEVUNITHOTA 0545306MPUPSLAKSHMANESWARAM

04.10.2002

II

28.12.1990

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR

V S RATNA KUMAR B. RAJESWARI K.PRAMELA I S RATNA VALLI D PRABHAVATHI K V SUBBA RAO A G SANKARA RAO K. VIJAYA BHARATHI N V SATYANARAYANA MD SARKAR U YEDUKONDALU T SATYANARAYANA G S S R SWAMY B CHANDRAKALA MD NOORJAHAN

05.04.1965 12.06.1971 13-01-1958 15.08.1965 04.12.1963 10.07.1964 15.11.1960 10/5/1964 10.07.1969 30.04.1979 14.07.1972 26.06.1962 20.10.1968 03.03.1969 04.07.1968

17.10.2002 04.1.2002 5/10/2002 13.07.1995 07.01.2002 20.12.2001 20.12.2001 5/10/2002 31.12.2001 17.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 21.12.2001 22.12.2001 22-12-2001

II II II II II II II II II II II II II II II

19.08.1998 3/2/1997 1/9/1990 12.2 16.12.1996 30.01.1997 23.09.1989 1/4/1991 06.01.1996 17.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 21.07.1997 31.01.1997 14.08.1998

21

SGT

NARSAPUR

MV LAKSHMIKALA

15-6-1966

05.10.2002

II

26.06.95

22

SGT

NARSAPUR

0545308-MPUPSCHAMAKURIPALEM S AJAY KUMAR

23.06.1981

17.10.2002

II

17.10.2002

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
23 24 25 26 27 SGT SGT SGT SGT SGT NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR NARSAPUR

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0545310-MPUPSMYNAVARIMERKA 0545310-MPUPSMYNAVARIMERKA 0545311-MPUPS VEMULADEEVI 0545061, PM Lanka-2 0545310, MPUPS, PM Lanka

Name of the Teacher 5
K RAMA KRISHNA S UMA DEVI P V MEENAKSHI G. Ravindra Raju K. Ch. Mohan Rao

Date of Birth 6
23.06.1974 13.07.1964 17.05.1976 14.03.1972 02.02.1963

Date of appointment in the present station/school 7
18.01.2002 17.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 17.10.2002

Category of the school 8
II II II II II

Date of appointment in the present cadre 9
18.01.2002 17.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 17.10.2002

20 21 3 1 2 4 5

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE

0517020-MPPS No 2 Gopavaram 0517011-MPPS Ravimetla 0517023-MPPS No.2 Pandalaparru 0517023-MPPS No.2 Pandalaparru 0517024-MPPS Kalavacherla 0517027 MPPS No.1 Settipeta 0517028 MPPS No.2 Settipeta

S.Krihnamacharyulu K.V.Ramana rao Ch.Satyanarayana Y.Krishna Murthi U.V.Ramana M.Jalamaiyya J.Venkataraju

17/1/1954 16/7/1953 20/6/1954 28/1/1959 01/06/59 12/05/64 10/07/68

11/12/2002 11/12/2002 11/12/2002 7/10/2002 28/12/2001 1/1/2002 5/10/2002

III III III III III III III

11/12/2002 11/12/2002 11/12/2002 29/8/1979 18/10/1983 20/9/1989 17/6/1995

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
6 7 8 9 10 11 SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE

DISE code & Name of the School 4
0517016 MPPS No.2 Samisraugudem 0517028 MPPS No.2 Settipeta 0517306-MPUP D.Muppavaram 0517013-MPPS Katakoteswaram 0517007-MPPS No.1 Tadimalla 0517056-MPPS No.3 Tadimalla

Name of the Teacher 5
S.Brahmayya G.Sivakumar B.Nirmala Y.Nagamani D.Parimala M.B.Sunsitha

Date of Birth 6
19/3/1961 14/6/1969 29/4/1969 21/8/1961 06/08/72 30/6/1968

Date of appointment in the present station/school 7
31/12/2001 22/12/2001 3/12/2001 2/11/2002 22/12/2001 23/12/2001

Category of the school 8
III III III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
20/7/1989 3110/1996 1/7/1997 30/6/1997 26/10/1998 12/11/1996

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
12 13 14 15 16 17 18 19 1 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDAMARRU

DISE code & Name of the School 4
5173013-MPUP Samisragudem 0517007-MPPS No.1 Tadimalla 0517306-MPUP D.Muppavaram 0517012-MPPS Sankarapuram

Name of the Teacher 5
A.Madhavirani G.Sujatha Kumari R.M.N.V.R.Kumari M.Venkatarao

Date of Birth 6
29/8/1972 26/6/1977 11/02/72 01/09/67 30/11/1975 15/7/1974 14/6/1962 15/8/1972 10.10.1956

Date of appointment in the present station/school 7
2/11/2002 6/10/2002 31/12/2001 18/1/2002 18/1/2002 8/11/2002 26/5/2003 8/11/2002 17.10.2002

Category of the school 8
III III III III III III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
3/1/1996 29/11/2000 26/6/1997 18/1/2002 18/1/2002 10/11/2000 26/5/2003 31/1/1997 26.08.1983

0517019-MPPS No.5 Samisragudem M.V.S.R.N.Mohan rao 0517302-MPUP Thimmarajupalem 0517013-MPPS Katakoteswaram 0517008-MPPS No.2 Tadimalla 0525025/MPPS. NO.1, CHANAMILLI 0525014/MPPS. VENKATAPURAM/NIDAMARRU 0525014/MPPS. VENKATAPURAM/NIDAMARRU K.L.N.Suseela V.Rajarao P.Jayakar S.V.S.K.S. SUBRAHMANYAM N.J.P.NARAYANA

SGT 2 SGT 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

NIDAMARRU

24.08.1976

17.10.2002

III

17.10.2002

NIDAMARRU

B. PADMAVATHI

16.03.1974

18.01.2002

III

18.01.2002

NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu

0525022/MPPS (AA) BHUVANAPALLI G. LAKSHMI NARAYANA 0525022/MPPS (AA) BHUVANAPALLI B.K.V. RATNAM 0525005/MPPS NO.1, CHINANINDRAKOLANU 0537018-Palakoderu No.1 0537018-Palakoderu No.1 0537018-Palakoderu No.1 0537019-Palakoderu No.2 0537026-Kumudavalli (Main) 0537016-Vendra (Main) 0537016-Vendra (Main) 0537008-Mogallu Main G.V. SATYAVATHI N. Srinivasa Rao G. Bhulakshmi B. Ammani I. Sailaja K.S.N. Raju E. Vijayakumari G. Sreerama Murthy U. Narasimha Rao

02.03.1970 19.06.1967 13.08.1972 23/05/1968 31/10/1957 1/3/1959 4/8/1968 1/3/1959 5/1/1974 15/08/1964 5/4/1962

03.11.2002 01.11.2002 17.10.2002 1/1/2002 21/12/2001 21/12/2001 5/10/2002 22/12/2001 22/12/2001 1/1/2002 21/12/2001

III III III II II II II II II II II

25.01.1997 27.06.1997 17.10.2002 17/06/95 19/06/95 24/07/89 29/03/89 25/01/84 10/2/1997 18/07/95 17/06/95

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
9 10 11 SGT SGT SGT Palakoderu Palakoderu Palakoderu

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0537011-Mogallu H.W. 0537012-Guttulavari Palem 0537007-Vekatapuram

Name of the Teacher 5
V. Narasimha Rao V.V.S. Subba Raju P. Kavitha

Date of Birth 6
10/2/1966 15/08/1960 1/1/1976

Date of appointment in the present station/school 7
5/10/2002 5/10/2002 5/10/2002

Category of the school 8
II II III

Date of appointment in the present cadre 9
24/10/85 26/07/89 17/08/98

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0537002-Garagaparru Spl. 0537022-Gollalakoderu main 0537024-Sitaramapuram 0537025-Gubbalavaripalem 0537036-Pennada palem 0537033-Goraganamudi main 0537033-Goraganamudi main 0537030-Vissakoderu Kancharaddibba 0537031-Vissakoderu HP 0537038-Srungavruksham Boys 0537038-Srungavruksham Boys 0537039-Srungavruksham Girls 0537039-Srungavruksham Girls 0537046-Bantumilli

Name of the Teacher 5
J. Anjaneyulu P. Belthazer K. Venkatapathi Raju M. Ramachandra Raju Ch. Venkataratnam M. Venkateswara Rao K. Muralimohana Rao B. Kranthi Rekha G. R. K. Raju V. S. C. Bose Raju K. V. Padmavathi K. Srikameswari P. Latha N. Bhavani Devi

Date of Birth 6
30/04/1966 30/12/1959 21/03/1964 3/7/1962 14/10/1977 14/01/1961 14/02/1957 11/8/1977 15/08/1966 22/04/1957 16/02/1961 15/05/1956 28/05/1974 3/2/1969

Date of appointment in the present station/school 7
5/10/2002 21/12/2001 1/11/2002 1/1/2002 1/11/2002 21/12/2001 21/12/2001 1/11/2002 1/11/2002 5/10/2002 1/1/2002 5/10/2002 5/10/2002 1/1/2002

Category of the school 8
II II II II II II II II II II II II II II

Date of appointment in the present cadre 9
30/01/97 27/12/90 4/8/1997 17/08/98 17/10/02 8/1/1987 26/12/90 19/01/02 2/7/1997 30/08/83 10/11/1989 24/12/86 14/08/98 19/06/95

16

S.G.T

Palakol / Bhimavaram

543030,M.P.P.S.PEDAPETA(V)

K.DAVID RAJU

10/5/1965

29-12-2001

ll

19-12-1996

2 1 7

S.G.T S.G.T S.G.T

Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram

543007,M.P.P.S.CHINTAPARRU 543015,M.P.P.S.BHAGGESWARAM 543085,M.P.P.S.DAGGULURU-1

K.G.HEMALATHA T.SWARNALATHA D.R.L.JAYAPRADA

5/6/1954 22-2-1959 12/12/1957

8/10/2002 8/10/2002 7/10/2002

ll ll ll

8/4/1991 27-2-1984 24-10-1985

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
10 12 3 4 5 6 8 9 11 13 14 15 S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T

Mandal / Division 3
Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram

DISE code & Name of the School 4
543050,M.P.P.S.KOTHAPETA

Name of the Teacher 5
D.BABJI

Date of Birth 6
1/2/1970 1/11/1961 15-6-1964 8/8/1973 1/5/1971 20-5-1957 16-8-1966 8/8/1960 17-6-1973 13-5-1959

Date of appointment in the present station/school 7
1/1/2002 18-10-2002 1/1/2002 1/1/2002 1/1/2002 7/10/2002 3/11/2002 9/10/2002 9/10/2002 17-10-2002 1/1/2002 1/1/2002

Category of the school 8
ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll

Date of appointment in the present cadre 9
22-2-1997 24-12-1990 14-8-1998 14-8-1998 17-8-1998 31-10-1989 17-10-2002 4/7/1986 23-6-1995 20-6-1995 24-12-1986 30-1-1997

543018,M.P.P.S.LANKALA KODERU-2 I.M.V.GOPALA RAJU 543006,M.P.P.S.CHINTALAPALEM B.S.B.S.SRINIVAS

543036,M.P.P.S.CHITTIVANIGARUVU A.SOMESWARA RAO 543036,M.P.P.S.CHITTIVANIGARUVU M.VENKATESWA RAO 543045,M.P.P.S.CHODEPADU 543046,M.P.P.S.DIGAMARRU 543041,M.P.P.S.GORINTADA-2 D.BHAGATHKUMAR B.V.S.KRISHNAVENI K.N.J.KUMARI

543017,M.P.P.S.LANKALA KODERU-1 G.V.S.RAMALAKSHMI 543035,M.P.P.S.MYZERUGUNTA 543014,M.P.P.S.PANDIGUNATA 543011,M.P.P.S.PEDAGARUVU K.CHANDRASEKHARA RAO

N.S.V.S.RAMAKRISHNAM 14-7-1964 RAJU D.NAGENDRA PRASAD 12/8/1960

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 7 1 3 S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu

DISE code & Name of the School 4
543049,M.P.P.S.PENKULLAPADU 543049,M.P.P.S.PENKULLAPADU 543034,M.P.P.S.SIVADEVUNI CHIKKALA -2 543016,M.P.P.S.SATYANARAYANA PURAM 543004,M.P.P.S.VALAMARRU-1 543051,M.P.P.S.VARIDHANAM 543020,M.P.P.S.VEDULLAPALEM

Name of the Teacher 5
B.SRINIVASA RAO D.B.T.SUNDARI V.NARASIMHA MURTHY D.V.NARASIMHA RAO P.SRINIVASU V.NELABALUDU

Date of Birth 6
24-6-1966 15-8-1960 15-6-1969 30-5-1970 15-2-1971 10/8/1961

Date of appointment in the present station/school 7
1/1/2002 1/1/2002 1/1/2002 1/1/2002 18-10-2002 31-12-2001 1/1/2002 15-10-2002 9/10/2002 31-12-2001 21-12-2001 3/11/2002 18-10-2002 9/10/2002 23-6-2001 3/11/2002 21-12-2001 21-12-2001

Category of the school 8
ll ll ll ll lll ll ll ll ll ll ll ll ll ll I III I III

Date of appointment in the present cadre 9
17-8-1998 29-1-1997 26-6-1995 19-6-1997 19-6-1995 6/1/1996 25-9-1997 16-2-1987 28-12-1990 25-6-1997 17-10-1989 19-1-2002 4/4/1989 30-1-1997 27/8/1998 17/8/1998 9/4/1985 22/10/1990

K.G.BHEEMESWARA RAO 16-3-1970 15-6-1957 15-12-1963 29-5-1969 16-10-1956 12/6/1977 10/8/1960 17-4-1968 9/8/1975 25/6/1966 1/5/1964 20/6/67

543013,M.P.P.S.YALLAVANI GARUVU V.RUKMINI DEVI 543301,M.P.U.P.S.KAPAVARAM 543301,M.P.U.P.S.KAPAVARAM 543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 543307,M.P.U.P.S.VELIVELA 0522301-MPUPS Kothuru 0522038-MPPS Satyavolu(DV) 0522301-MPUPS Kothuru V.JAGGA RAO CH.SATYANARAYANA N.SAMSON K.SUJATHA K.KRISHNA KUMARI SH.MEENA KUMARI G Krishna Tulasi N Prabhakara Rao T Varalakshmi

0522013-MPPS GandicheruvuGattu P Nagasankari

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 3 4 1 2 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0522014-MPPS Patha Pedapadu 0522010-MPPS R C Puram 0522039-MPPS Seshachalapuram 0522032-MPPS Koniki(DV) 0522032-MPPS Koniki(DV) 0522017-MPPS Dasarigudem 0522017-MPPS Dasarigudem 0522060-MPPS Kokkirapadu 0522060-MPPS Kokkirapadu 0522001-MPPS Vempadu 0522002-MPPS Vatluru 0522003-MPPS Seetharampuram 0522029-MPPS Appanaveedu 0522027-MPPS Andreyapuram

Name of the Teacher 5
M Saibabu D Usha Rani M Ramakrishna ISL Ramalakshmi SK Kasimbibi V R Niveditha K Subba Lakshmi B Surya Kumari M Jayalakshmi P Anuradha G Varalakshmi B J V Prasad K V Naga Kumari E Sekher Babu

Date of Birth 6
1/7/1955 22/7/1973 10/7/1968 15/7/1977 21/5/1979 12/8/1963 14/8/1972 5/2/1965 10/2/1955 12/8/1972 2/7/1965 12/7/1962 11/8/1961 1/8/1963

Date of appointment in the present station/school 7
1/1/2002 6/10/2002 5/10/2002 18-10-2002 17-10-2002 5/10/2002 22-12-2001 5/10/2002 1/1/2002 22-5-2002 5/10/2002 5/10/2002 15-10-2002 22-12-2001

Category of the school 8
III III III III III III III III III I I I III III

Date of appointment in the present cadre 9
22/7/1988 17/6/1995 1/2/1997 17/8/1998 17/8/1998 17/10/1989 17/8/1998 20/1/1987 1/12/1981 17/8/1998 14/10/1998 3/2/1987 16/9/1987 10/4/1985

ALL ALL ALL ALL ALL

PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU

0527001-MPPS (NO2)JATLLAPALEM

Ch Prabhakar Rao

15.08.62 01.07.71 01.04.69 6-.06.74 07.07.68

04.08.98 13.11.2000 18.01.02 17.10.02 01.01.02

II II II II II

01.07.97 20.08.98 30.01.97 17.10.02 17.08.98

0527019-MPPS (NO 2) ALAMPURAM N Rama Rao 0527015-MPPS (NO 1) PRATHIPADU P Varalakshmi 0527049-MPPS (NO 1)MUDUNURU 0527010-MPPS BILLAGUNTA P.MANGATAYARU P.JAYA RAJU

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 7 5 13 ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU Penugonda Penugonda Penugonda Penumantra

DISE code & Name of the School 4
0527306-MPUPS BODAPADU 0527306-MPUPS BODAPADU 0527008-MPPS VELAMPETA 0527302-MPUPSJATLLAPALEM 0527003-MPPS (NO 2)UMAMAHESWARAM 0527013-MPPS (NO 2) VALLURUPALLI 0527013-MPPS (NO 2) VALLURUPALLI 0527028-MPPS S W KASPAPENTAPADU 0527031 MPPS PRE-PRI SCHOOL K.PENTAPADU 0527037-MPPS ADI ANDHRA 0527054-MPPS RACHARLA 0527014-MPPS (NO 2) RACHARLA 0527055-MPPS KAGULAMPADU

Name of the Teacher 5
PMS CHANDRA MOHAN P.Ramakrishna S.ANNAPOORNA CH.SV.RAMANARAO Y.APARNA M.RAJABABU M.HARIKISHORE KUMAR K.L.SAILAJA J.SRIVALLI D.VIJAYALASKHMI S.MANEMMA P.RAJYA LAKSHMI N.NIRMALANDA

Date of Birth 6
15.08.75 28.03.73 10.03.74 17.07.71 02.06.76 15.06.69 20.07.69 30.08.75 22.12.67 24.02.71 26.07.76 22.02.56 27.10.61 28.06.63 8/10/1963 1/7/1967 20-05-1968 5/4/1961

Date of appointment in the present station/school 7
17.10.02 18.10.02 01.01.02 01.01.02 01.10.02 01.01.02 25.10.02 01.01.02 18.10.02 18.10.02 16.10.02 01.02.03 19.10.02 18.10.02 8/10/2005 1/7/2003 18/10/2002 31-12-2001

Category of the school 8
II II II II II II II II II II II II II II III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
17.10.02 18.10.02 19.08.98 14.08.98 04.09.98 19.06.95 25.10.02 26.08.98 28.02.90 18.10.02 17.08.98 1.02.03 28.01.97 23.06.97 16/09/1989 26/06/1995 6/3/1990 25-09-1989

0527015-MPPS (NO 1) PRATHIPADU K.USHARANI 0 540002-MPPS Bype vari peta 0 540028-MPPS Settibalija Peta 0 540002-MPPS Bype vari peta 0539035-MPPS,Marteru(Boys) Sri.J Srinivasa Rao Smt.S.Sita Smt.MVSD Prasunamba K.Rajendra kumar

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
14 18 19 8 SGT Gr-II,HP Gr-II,HP SGT

Mandal / Division 3
Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra

DISE code & Name of the School 4
0539006-MPPS, Penumantra® 0539308-MPUPS,Satyavaram 0539312-MPUPS,Nelamuru 0539036-MPPS Sivaraopeta

Name of the Teacher 5
A.Satyanarayana Ch.V.Narendra V.Padmaja P.N.V.Prasada Rao

Date of Birth 6
5/9/1961 14-06-1978 4/5/1968 2/2/1959

Date of appointment in the present station/school 7
2/8/1989 17-10-2002 17-10-2002 1/1/2002

Category of the school 8
III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
2/8/1989 17-10-2002 17-10-2002 24-10-1985

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
9 10 11 12 15 16 17 20 21 22 1 2 3 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali

DISE code & Name of the School 4
0539034-MPPS,Vanampalle 0539031-MPPS, Satyavaram(ST) 0539033-MPPS, Neggipudi(LE) 0539032-MPPS, Neggipudi® 0539027-MPPS,Komaticheruvu 0539308-MPUPS,Satyavaram 0539035-MPPS,Marteru(Boys) 0530007 MPPS (NO.2 )Kanuru 0530012 MPPS (Main)Kakaraparru 530017 MPPS (NO.2)Ajjaram 530022 MPPS (NO.1)Mukkamala 0530027 MPPS (Main)Khandavalli 0530027 MPPS (Main)Khandavalli

Name of the Teacher 5
B.Bhuvanswari S.Ramakrishna N.K.Nageswararao S.N.Parameswari D.Dhanalakshmi G.Sivakesavareddy S.Nandan Kumar T. Suneetha N.Sridevi D.V.V.S. Varaprasad N.Solman Raju D.U.V.Mahalakshmi D.Rajya Lakshmi

Date of Birth 6
2/7/1970 3/3/1979 28-08-1961 15-05-1969 3/3/1973 15-05-1969 29-10-1961 28/5/1974 21/7/1978 3/6/1972 16/8/1958 15/4/1962 23/11/1960

Date of appointment in the present station/school 7
1/11/2002 18-01-2002 20-12-2001 17-10-2002 17/10/2002 17/10/2002 31-12-2001 1/11/2002 18/10/2002 17/10/2002 20/10/2002 5/10/2002 22/12/2001

Category of the school 8
III III III III III III III III II II II II II

Date of appointment in the present cadre 9
17-06-1995 18-01-2002 21-09-1987 16-06-1995 17/8/1998 16-06-1995 19-06-1995 17/10/2002 18/10/2002 17/10/202 5/9/1983 11/7/1997 2/7/1997

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
4 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT All All All All Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0530036MPPS(No2)P.Vemavaram 0530039MPPS(No.1)Ajjaram 0530040MPPS(No.1)Peravali 0530040MPPS(No.1)Peravali 0530043MPPS Lankamalapalli 0530007 MPPS (NO.2 )Kanuru 0530012 MPPS (Main)Kakaraparru 530017 MPPS (NO.2)Ajjaram 530022 MPPS (NO.1)Mukkamala 0530027 MPPS (Main)Khandavalli 0530027 MPPS (Main)Khandavalli 0530036MPPS(No2)P.Vemavaram 0530039MPPS(No.1)Ajjaram 0530040MPPS(No.1)Peravali 0530040MPPS(No.1)Peravali 0530043MPPS Lankamalapalli 0503066_MPPS Polavaram2 0503068_MPPS Main Gutala 0503064 _MPPS Kammaragudem 0503064_ MPPS Kammaragudem

Name of the Teacher 5
K.Venkateswara Rao P.V.Venkata Rao K.Vijayasree M.Sarada N.Trinadulu T. Suneetha N.Sridevi D.V.V.S. Varaprasad N.Solman Raju D.U.V.Mahalakshmi D.Rajya Lakshmi K.Venkateswara Rao P.V.Venkata Rao K.Vijayasree M.Sarada N.Trinadulu M.Jayamma D.Indira Priya Darshini SNSVS Bhupal K.Sujatha

Date of Birth 6
15/7/1973 4/10/1963 1/6/1966 11/11/1961 14/4/1957 28/5/1974 21/7/1978 3/6/1972 16/8/1958 15/4/1962 23/11/1960 15/7/1973 4/10/1963 1/6/1966 11/11/1961 14/4/1957 15/6/1976 30/8/1976 10/3/1976 20/4/1977

Date of appointment in the present station/school 7
17/10/2002 17/10/2002 4/10/2002 21/12/2001 5/10/2002 1/11/2002 18/10/2002 17/10/2002 20/10/2002 5/10/2002 22/12/2001 17/10/2002 17/10/2002 4/10/2002 21/12/2001 5/10/2002 22/12/2001 10/11/2002 17/10/2002 17/10/2002

Category of the school 8
III II II II II III II II II II II III II II II II 111 111 111 111

Date of appointment in the present cadre 9
17/10/2002 24/8/1983 25/9/1989 6/3/1990 11/9/1979 17/10/2002 18/10/2002 17/10/202 5/9/1983 11/7/1997 2/7/1997 17/10/2002 24/8/1983 25/9/1989 6/3/1990 11/9/1979 22/12/2001 10/11/2002 17/10/2002 17/10/2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
19 9 10 11 12 13 14 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU

DISE code & Name of the School 4
0508302- MPUP, Appalarajagudem 0508020-MPPS CHINA GURAVAIGUDEM 0508001-MPPS KOLLIVARIGUDEM 0508016-MPPS KRISHNAPURAM 0508003-MPPS MAKKINAVARIGUDEM 0508014-MPPS PAKALAGUDEM 0508014-MPPS PAKALAGUDEM

Name of the Teacher 5
I. Venkata Ratnam T.VIJAYANANDAM M.MOSHE B.VIJAYA LAKSHMI C.V.V.K.SREE

Date of Birth 6
10.06.1967 10.06.1967 15.06.1974 29.06.1983 20.08.1970

Date of appointment in the present station/school 7
23.11.2005 1.3.2002 17.07.2002 03.11.2002 01.01.2002

Category of the school 8
III III III III III

Date of appointment in the present cadre 9
17.10.2002 27.12.1990 19.01.2002 25.01.2002 17.08.1998

V.S.ASHOK KUMAR K.RAMESH BABU

01.06.1975 25.05.1978

19.01.2002 17.10.2002

III III

19.01.2002 17.10.2002

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
15 16 17 18 20 1 2 3 18 4 5 SGT SGT SGT SGT SGT LFLHM LFLHM LFLHM SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU T.NARASAPURAM/ ELURU Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem

DISE code & Name of the School 4
0508002-MPPS SRINIVASAPURAM 0508015-MPPS SURYANAGAR

Name of the Teacher 5
V.MURALI KRISHNA M.M.SUBHASINI

Date of Birth 6
15.06.1967 16.06.1973 28.07.1974 09.03.1975 1-8-1971 15-7-1965 9-10-1958 1-7-1962 6-8-1977 28-7-1962 1-6-1966

Date of appointment in the present station/school 7
19.01.2002 17.10.2002 13.02.2002 17.10.2002 20-11-2000 28-2-2002AN 19-12-2001AN 19-12-2001AN 21-1-2002 1-1-2002 1-11-2002

Category of the school 8
III III III III III II II II III II II

Date of appointment in the present cadre 9
19.01.2002 17.10.2002 13.02.2002 17.10.2002 20-11-2000 28-2-2002AN 19-12-2001AN 19-12-2001AN 21-1-2002 09-04-1991 17-08-1998

0508301-MPUPS BANDIVARIGUDEM CH.U.S.KUMAR 0508301-MPUPS BANDIVARIGUDEM G.SARADA 0518002-MPPS, BANGARUGUDEM 0518006-MPPS NO.2, JAGGANNAPETA 0518037-MPPS NO.2, ARUGOLANU 0518036-MPPS NO.2, KOTHURU G.Suryanarayana T.V.Rama Krishna KSVV.Dheena Dayal Smt M.V.Ratnam

0518019-MPPS NO.2, MADHAVARAM K.Udaya Kumar 0518007-MPPS NO.1, PEDATADEPALLI 0518007-MPPS NO.1, PEDATADEPALLI 0518301-MPUPS VENKATARAMANNAGUDEM 0518005-MPPS NO.1, JAGGANNAPETA 0518006-MPPS NO.2, JAGGANNAPETA 0518080-MPPS, CHINATADEPALLI 0518013-MPPS KADIYADDA(MAIN) 0518038-MPPS, KUNCHANAPALLI 0518044-MPPS, MASEEDUPETA OF TPG 0518045-MPPS PADALA 0518311-MPUPS, PADALA G.Mary Jones V.Benhur Babu

6 SGT 7 8 9 10 11 12 13 14 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Tadepalligudem

Ch.Sridevi D.Satyavathi

14-6-1968 14-4-1960

18-10-2002 1-1-2002 6-10-2002 1-11-2002 6-10-2002 1-11-2002 1-11-2002 1-11-2002 1-1-2002

II II II II II II II II II

17-08-1998 03-04-1985 25-06-1997 19-01-2002 20-07-1989 20-07-1989 24-01-1987 17-10-2002 17-01-1992

Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem

Manepalli Satyanarayana 20-6-1967 K.Siva Ganesh G.Aparanji S.Vijaya Sri K.Vijaya Prasad K.Yesu Ratnam Ch.Vara Prasad 28-8-1974 29-10-1971 18-7-1968 12-8-1961 25-6-1973 5-9-1960

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
15 SGT

Mandal / Division 3
Tadepalligudem

DISE code & Name of the School 4
0518311-MPUPS, PADALA

Name of the Teacher 5
D.J.Vijaya Kumari

Date of Birth 6
25-11-1963

Date of appointment in the present station/school 7
1-1-2002

Category of the school 8
II

Date of appointment in the present cadre 9
27-01-1992

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
16 17 19 21 SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem

DISE code & Name of the School 4
0518014-MPPS AA, APPARAOPETA 0518018- MPPS NO.1, MADHAVARAM

Name of the Teacher 5
A.John Babu ASVV.Satyanarayana

Date of Birth 6
18-6-1968 1-6-1966 8-5-1972 1-8-1963

Date of appointment in the present station/school 7
21-10-2002 18-10-2002 17-10-2002 1-1-2002

Category of the school 8
III III III II

Date of appointment in the present cadre 9
21-10-2002 22-06-1995 17-10-2002 19-06-1995

0518020-MPPS AA.1, MADHAVARAM G.Venkateswara Rao 0518040-MPPS, AMRUTHAPURAM 0518023-MPPS, TALLAPALEM OF UPPARAGUDEM 0518023-MPPS, TALLAPALEM OF UPPARAGUDEM 0518030-MPPS NO.2, ARULLA 0518027-MPPS NO.2, JAGANNADHAPURAM 0518033-MPPS NO.1, ARUGOLANU 0518037-MPPS NO.2, ARUGOLANU 0518034-MPPS NO.1, ARUGOLANU 0518309-MPUPS, KUNCHANAPALLI 0518307-MPUPS, NAVABPALEM P.Rajendra Prasad

22 SGT 23 SGT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 13 14 SGT SGT SGT SGT SGT Gr.II TP Gr.II TP Gr.II HP Gr.II HP Gr.II HP SGT SGT

Tadepalligudem

Sk.Babavali

18-7-1973

18-1-2002

III

18-1-2002

Tadepalligudem

A.Trimurtulu K.L.Padmaja Moodu Satyanarayana T.Srinivas Ch.Harinadh B.Bhaskara Rao K.Subba Lakshmi Ch.Sarvani

11-8-1973 4-8-1978 2-10-1971 25-8-1975 1-8-1981 1-7-1973 15-8-1965 14-6-1968 16-6-1969 21-6-1975 27-4-1981

17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 21-1-2002 21-1-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 05-10-2002

III III III II II II II II II II II III III

17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 21-1-2002 21-1-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-10-2002 17-08-1998

Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tallapudi Tallapudi

0518302-MPUPS, RAMANNAGUDEM Md.Vahida Sultana 0518307-MPUPS, NAVABPALEM 0518309-MPUPS, KUNCHANAPALLI 0504017-MPPS (SPL) TIRUGUDUMETTA Ch.Rekha M.D.Shakila Rani

Kalabathula Venkata Rao 13-03-1976 16-01-1975

0504028-MPPS VEGESWARAPURAM T.Saichandra

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
15 16 17 SGT SGT SGT Tallapudi Tallapudi Tallapudi

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4

Name of the Teacher 5

Date of Birth 6
23-07-1977 10-10-1959 12-06-1974

Date of appointment in the present station/school 7
03-11-2002 01-01-2002 01-01-2002

Category of the school 8
III III III

Date of appointment in the present cadre 9
19-01-2002 12-09-1984 21-06-1995

0504028-MPPS VEGESWARAPURAM Ch.Tata Rao 0504015-MPPS (MAIN) PEDDEVAM 0504029-MPPS TADIPUDI Koyya Venkata Rao B.V.Balaji

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
18 19 SGT L.P.(Telugu) Tallapudi Tallapudi

Mandal / Division 3

DISE code & Name of the School 4
0504007-MPPS ® ANNADEVARAPETA 0504305-MPUPS TIRUGUDUMETTA

Name of the Teacher 5
K.S.L.V.Narasamamba S.Papa

Date of Birth 6
15-04-1962 12-01-1969

Date of appointment in the present station/school 7
05-10-2002 23-01-2002

Category of the school 8
III III

Date of appointment in the present cadre 9
17-08-1998 23-01-2002

1

SGT

UNDI

0533009 MPPS Royapeta

K.Chandrakala

10/08/1971

18/10/2002

III

17/08/1998

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 1 2 3

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram

0533009 MPPS Royapeta 0533012 MPPS Uppuluru Thota 0533019 MPPS Cherukuwada Main 0533030 MPPS Undi Thota 0533031 MPPS Puligumma 0533031 MPPS Puligumma 0533032 MPPS Undi (Main) 0533033 MPPS Bhavanipeta 0533038 MPPS Mahadevapatnam Main 0533057 MPPS Kolamuru 0533057 MPPS Kolamuru 0533064 MPPS Vandram Main 0533302 MP UP School, Panduvva 0529025-MPPS NO 1 CHIVATAM 0529025-MPPS NO 1 CHIVATAM 0529027-MPPS NO 1 MORTHA 0529026-MPPS NO 1 SURYARAOPALEM 0529028 -MPPS NO 1 TADIPARRU

P.Satyanarayana P.Daniyelu G.S.Florence M.Prabhakara Rao D.Joshi Bennet M.V.Naga Lakshmi P.N.Padmini Devi V.Subbayya Sharma G.Srinivas K.K.D.Drugabangaram P.V.S.N.Murthy P.Chittibabu V.Ramakesava Das B.A.S.Prabhakara Rao P.Veeranjaneyulu P. Sesha Ratnam R.S.R. Phani M.V.V.S.R.Ch. Murthy

15/06/1965 27/12/1961 14/10/1971 15/08/1961 12/10/1956 01/12/1961 08/01/1961 25/07/1959 02/06/1963 05/12/1977 14/08/1964 02/06/1967 12/01/1968

17/10/2002 10/10/2002 05/10/2002 10/10/2002 10/05/2002 10/05/2002 21/12/2001 10/05/2002 10/05/2002 17/10/2002 18/10/2002 10/05/2002 10/10/2002 10/5/2002 11/1/2002 10/5/2002 10/5/2002 10/4/2002

III IV III II III III II II II III III II III II II II II II

03/03/1990 28/12/1990 08/12/1998 01/09/1984 14/11/1985 24/10/1985 30/03/1989 02/04/1987 24/10/1989 17/10/2002 11/03/2002 04/08/1989 02/03/1987 1/20/1984 1/31/1997 1/21/1982 6/15/1995 3/26/1991

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
4 5 6 7 8 9 10

Mandal / Division 3
Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram

DISE code & Name of the School 4
0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529012-MPPS NO 1 VADLURU 0529017-MPPS NO 2 CHIVATAM 0529004-MPPS NO 2 KALDHARI 0529007-MPPS NO 2 MORTHA

Name of the Teacher 5
B.Sulochana Rani S.Chalapathi Rao V. Aravinda S.Meera Saheb Ch.V.S. Gupta S.A.Raheem S.H.Vinolia

Date of Birth 6

Date of appointment in the present station/school 7
1/1/2002 10/5/2002 10/5/2002 1/1/2002 1/1/2002 10/6/2002 1/1/2002

Category of the school 8
II II II II II II II

Date of appointment in the present cadre 9
6/21/1995 1/20/1984 11/10/2000 6/19/1995 1/23/1984 2/14/1986 1/20/1984

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 7 20 21 1 2 3 4 5 6 8 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU

DISE code & Name of the School 4
0529007-MPPS NO 2 MORTHA 0529016-MPPS NO2 SATYAWADA 0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM 0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529021-MPPS NO 4 UNDRAJAVARAM 0529024-MPPS KARRAVARISAVARAM 0529033- MPPS VELAGADURRU

Name of the Teacher 5
T.Paramapavani S.S.R.Rajeswari G.Ramakrishna V.S.R.Ch.Murthy D.L.Sujatha M.V.V.L. Suneetha B.Jyothi S. Venkateswara Rao Goda Sujatha

Date of Birth 6

Date of appointment in the present station/school 7
1/1/2002 10/5/2002 1/1/2002 10/20/2002 10/5/2002 11/1/2002 11/3/2002 10/4/2002 10/4/2002

Category of the school 8
II II II II II II II II II III III IV III II II II III III III

Date of appointment in the present cadre 9
12/12/1996 4/8/1999 8/18/1998 10/19/2002 11/17/2000 10/17/2002 10/31/2002 1/27/1987 12/27/1990 08.09.98 19.01.02 21.01.02 08.03.78 15.04.89 19.01.84 19.06.95 20.07.89 17.08.98 30.12.86

0519038 -MPPS PH PETA KAIKARAM S.DASAKANTESWARI 0519016-MPPS YERAMALLA 0519009-MPPS G PADU A GOKAVARAM 0519031-MPPS CHEBROLU 0519025-MPPS NO 1 BOMMIDI 0519022-MPPS BADAMPUDI-1 0519022-MPPS BADAMPUDI-1 0519050-MPPS NARAYANAPURAM 0519065- MPPS NARAYANAPURAM 0519032-MPPS SIMHADRINAGAR K.L.PADMAVATHI K.TIRUPATHI RAO U.VENKATESWARAO T.MURTI RAJU R.JAYALALITHA A.NARASIAH P.SATTI RAJU M.L.S.NARASAMAMBA K.CHANTEMMA

04.05.67 14.6.77 26.7.78 20.05.58 29.06.65 10.05.63 01.03.68 01.05.60 20.03.61 20.10.65

17.10.00 19.1.02 21.1.02 05.10.02 04.08.89 05.10.02 01.01.02 09.10.02 02.11.02 05.10.02

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
9 10 11 12 13 14 15 16 17 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT LP/TELUGU SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram

DISE code & Name of the School 4
0519014-MPPS NACHAGUNTA 0519303-MPUPS A GOKAVARAM 0519303-MPUPS A GOKAVARAM 0519066-MPPS KAIKARAM 0519009-MPPS G PADU A GOKAVARAM 0519061-MPPS UNGUTURU 0519032-MPPS SIMHADRINAGAR

Name of the Teacher 5
P.N.V.H.RAVI KUMAR S.SAMBASIVA RAO N.PRAVEEN KUMAR S.GANESH P.V RAMANA B.CH.V.N.SATYAKALA A.V.R.L MADHURI

Date of Birth 6
06.03.78 14.06.78 26.07.75 01.06.74 15.05.79 20.08.70 19.08.74 01.06.69 06.03.79 10.11.62 30.05.78 7/3/1972 11/6/1968 10/8/1977

Date of appointment in the present station/school 7
17.10.02 17.10.02 17.10.02 17.10.02 17.10.02 01.11.02 01.01.02 03.08.98 17.12.02 01.01.02 23.01.02 17-10-2002 30-1-1997 19-1-2002

Category of the school 8
III III III III IV III III III III III III III II II

Date of appointment in the present cadre 9
17.10.02 17.10.02 17.10.02 17.10.02 17.10.02 17.10.02 10.11.00 07.09.96 17.12.02 11.12.97 23.01.02 17-10-2002 1/1/2002 19-1-2002

0519040-MPPS KOTTURU KAIKARAM J.SAIRAM 0519034-MPPS (URDU)CHEBROLU 0519005-MPPS NALLAMADU 0519313-MPUPSNEELADRIPURAM MPPS.B.G.palem MPPS.Veeravasaram/Main MPPS.Tholeru/Main T.SULTANA K.VIJAYA RAJU K.S.S.PADMALATHA M.M.S.Ch.Srinivas M.Malathi I.Jyothi

1 2 3 4 5

8 Years Vacancy Position
S. No. Subject 2
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Mandal / Division 3
Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram Veeravasaram / Bhinavaram

DISE code & Name of the School 4
MPPS.Tholeru/Main MPPS.Pallapuveedhi MPPS.Padamathipalem/Tholeru MPPS.GandhiBazar/VVRM MPPS.Mastyapuri/Main

Name of the Teacher 5

Date of Birth 6

Date of appointment in the present station/school 7
22-11-2001 23-12-1990 17-10-2002 21-7-1989 17-10-2002 17-8-1998 17-8-98

Category of the school 8
II II II II II II III

Date of appointment in the present cadre 9
22-11-2001 1/1/2002 17-10-2002 6/10/2002 17-10-2002 1/1/2002 17-10-2002

P.V.R.S.S.Suryanarayana 1/10/1959 K.Bhimeswari K.S.R.Ch.Gupthi K.Ramadevi B.Achiyya P.A.V.Satyanarayana P.Sudha Rani 1/8/1963 5/7/1978 13-4-1965 7/8/1979 23-3-1969 14-8-73

MPPS.Mastyapuri/Main MPPS . B.B.Cheruvu

MPPS.Ch.Garuvu MPPS.Ch.Garuvu MPUPS.Dusanapudi MPPS.Bobbanapalli MPPS.Vekatapuram/Tholeru MPPS.P.J.Palem/Koni MPPS.Rayakuduru/No2

N.Prasad Babu K.L.R.Kumari Ch.A.K.Prasad Rao J.Satyanarayana V.Venkatacharyulu K.R.K.Murthy K.V.Bharathi

2/7/1966 5/9/1964 15-6-1957 10/11/1959 12/5/1963 3/5/1964 22/4/1965

19-6-1995 12/2/1999 13-3-1984 11/2/1999 21-4-1990 21-6-1997 18/8/1998

III III IV III II III III

1/1/2002 5/10/2002 20-12-2001 5/10/2002 10/10/2002 10/10/2002 11/11/2005

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
BLIND,USED PREFERRENTIAL CAT USD PH,USED PREFERRENTIAL CAT USD SURPLUS POST IN RATIONALISATION URDU MEDIUM

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
G.O.610 LONG LEAVE WITH IN PANCHYAT 8 YEARS

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
Complited 8 Years at Panchayat Complited 8 Years at Panchayat Complited 8 Years at Panchayat Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
Complited 8 Years at School

Complited 8 Years at School

Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

His working in samee Panchayat From Rayakuduru village (8 Years) Panchayath 8 Years

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

Surplus Post Surplus Post

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

To be retired on 31.01.2012

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

Retirement ON 30.09.2012

Surplus Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

LFL HM LP TELUGU SGT SGT SGT

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

Surplus Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

SAME PUNCHAYATH

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

Retirment on January 2012 Retirment on July 2011 Retirment on June 2012

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

He joined on 29-12-2001 in this school in Interdistrict Transfer(Karimnagar District) His appointment date in Karimnagar District is 19-121996. Her Retirement date is 30-62012( 1 Year Only) Surplus Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
Surplus Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

610 Not Attended DutiesWith out Permission 6/2/2008 to 2/8/2010

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

Undre 610 GO Undre 610 GO Undre 610 GO

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

In village 8 years completed In village 8 years completed

100% Blind

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
100% Blind 8 Years Vacancy 8 Years Vacancy Rationalisation 1 SGT Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
Rationalisation 1 SGT Surplus Rationalisation 1 SGT Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
Same Panchayat

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

PHC-100% VISUAL Surplus Surplus Surplus Surplus

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

Total Service counted from MPPS Ramarajapurm and MPPS Royapeta because of Same Village Yendagandi

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

610 GO

8 Years Vacancy Position
Remarks 10

1 1 1

8 Years Vacancy Position
Remarks 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Years Vacancy Position Date of appointment in Name of the Teacher Date of Birth the present station/school
4/10/1968 28/07/1974 29.04.1980 8/15/1955 11/9/1965 12/7/1962 26/6/56 18/1/2002 22/12/01 08.10.2002 1/1/2002 1/1/2002 21/12/2001 21/12/2001

S. No.

Subject

Mandal / Division

DISE code & Name of the School

Category of the school

71 90 91 149 150 219 220

SGT SGT SGT SGT SGT SGT Telugu SGT Telugu

D.TIRUMALA Eluru Rural Eluru Rural Iragavaram Iragavaram KOVVUR KOVVUR

T. 0512001-MPPS SAYANNAPALEM RAMBABU 0523015,MPPS Chataparru Pentapati Rajani Kumari

III I III II II I I

0523028, MPPS Prathikollanka T Kanaka Durga 0531014-MPPS K.I.Parru No.1 P.V.Mahalakshmamma 0531302-MPUPS Goteru 0516047 MPPS 11TH WARD KOVVUR 0516309 MPUPS, VEMULURU T.N.K.Gupta MANUKONDA ARUNAKUMARI MUNJI BHARATHI DEVI

272 375 376 377 378 546 547 548 549 550 551

SGT S.G.T S.G.T S.G.T S.G.T

NARSAPUR Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Palakol / Bhimavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram

0545036-MPPS N V H PETA

A G SANKARA RAO

15.11.1960 22-2-1959 12/12/1957 1/2/1970 1/11/1961

20.12.2001 8/10/2002 7/10/2002 1/1/2002 18-10-2002 10/5/2002 10/5/2002 1/1/2002 10/5/2002 1/1/2002 1/1/2002

II ll ll ll ll II II II II II II

543015,M.P.P.S.BHAGGESWA T.SWARNALATHA RAM 543085,M.P.P.S.DAGGULURUD.R.L.JAYAPRADA 1 543050,M.P.P.S.KOTHAPETA 543018,M.P.P.S.LANKALA KODERU-2 0529025-MPPS NO 1 CHIVATAM D.BABJI I.M.V.GOPALA RAJU B.A.S.Prabhakara Rao

0529027-MPPS NO 1 MORTHA P. Sesha Ratnam 0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529012-MPPS NO 1 VADLURU 0529017-MPPS NO 2 CHIVATAM B.Sulochana Rani S.Chalapathi Rao S.Meera Saheb Ch.V.S. Gupta

552

Undrajavaram

0529007-MPPS NO 2 MORTHA S.H.Vinolia

1/1/2002

II

553 554 588 SGT

Undrajavaram Undrajavaram Veeravasaram / Bhinavaram

0529007-MPPS NO 2 MORTHA T.Paramapavani 0529024-MPPS KARRAVARISAVARAM MPPS.B.G.palem S. Venkateswara Rao M.M.S.Ch.Srinivas 7/3/1972

1/1/2002 10/4/2002 17-10-2002

II II III

Date of appointment in the present cadre
18/1/2002 17/08/98 14.11.2000 1/23/1979 6/19/1995 1/4/1985 4/4/1977 Surplus

Remarks

Surplus Post Surplus Post Surplus Surplus Surplus Surplus

23.09.1989 27-2-1984 24-10-1985 22-2-1997 24-12-1990 1/20/1984 1/21/1982 6/21/1995 1/20/1984 6/19/1995 1/23/1984

Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus Surplus

1/20/1984

Surplus

12/12/1996 1/27/1987 17-10-2002

Surplus Surplus Surplus

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM

Post

Mandal
D. TIRUMALA D. TIRUMALA Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM J.R.GUDEM Jeelugumilli

DISE code & Name of the School
512006, MPPS, Ramanujapuram

Category III III III III III III II II III II IV III III

Vacancy arised due to
To be retired on 31.05.2011

Remarks

0512036-MPPS GUNNAMPELLE 0505010-MPPS GANGOLU 0505011-MPPS GOPAVARAM 0505007-MPPS HUKUMPETA 0505002-MPPS DONDAPUDI

Retirement ON 30.09.2012

531002, MPPS, Relangi Spl. 0531014, MPPS No.1, Killindraparru 0531042, MPPS, Kantheru 0531024, MPPS, Iragavaram 0507029-MPPS.KRISHNAMPALEM 0507038-MPPS.GURAVAIGUDEM 0501013- MPPS Rowthugudem

Deficit Deficit Deficit Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LFL HM

Post
K.KOTA

Mandal

DISE code & Name of the School
0511008-MPPS GOLLAGUDEM 0516011 MPPS, I.PANGIDI 0513015-MPPS NO 1 NALLEJERLA 0513051-MPPS N0-2, PRAKASARAOPALEM 0508042-MPPS KETHAVARAM 0508016-MPPS-KRISHNAPURAM 0508017-MPPS PUTREPU 508037-VALLAMPATLA 0541037-MPPS A VEMAVARAM(MAIN) 0541049-MPPS VALLURU 0541002-MPPS STUVART PURAM 0534055 -SJSZ MPPS EAST PALEM 0534054-MPPS EAST PALEM 0534017-MPPS NRSIVALAYAM 0534032-MPPS AI BHIMAVARAM 0534019-MPPS MADIWADA AKIVEEDU 0534020 -SKVRR MPPS NR PNCHYT OF 0532045-MPPS NO 1 VARIGHEDU 0532017-MPPS (R) VURADALLAPALEM 0532047-MPPS TIRUPATIPURAM

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III

Vacancy arised due to
1/5/2011

Remarks

LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFL HM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

KOVVUR Nallajerla Nallajerla T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM ACHANTA ACHANTA ACHANTA AKIVEEDU AKIVEEDU AKIVEEDU AKIVEEDU AKIVEEDU AKIVEEDU ATTILI ATTILI ATTILI

Acc to G.O Ms No 55 Acc to G.O Ms No 55 TRASFER TRASFER TRASFER TRASFER

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post
ATTILI ATTILI

Mandal

DISE code & Name of the School
0532014-MPPS BONTHIVARIPALEM 0532030-MPPS EDURU 0520047-MPPS NO I BHIMADOLE 0520016-MPPS MM PURAM 0520045-MPPS NO I PULLA 0520046-MPPS NO I GUNDUGOLANU 0520011-MPPS KURELLAGUDEM 0520021-MPPS -3 GUNDUGOLANU 0520002-MPPS NO III POLASANIPALLI 0536027-MPPS DONGAPINDI 0536123-MPPS KPUSALAMARRU 0536014-MPPS (M) TADERU 0536010-MPPS (MAIN) CHINAMIRAM 0536016-MPPS HARIJANPET 0536011-MPPS (SPL) CHINAMIRAM

Category III III III III III III III III III III III II II II II III III

Vacancy arised due to

Remarks

BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM

CHAGALLU CHAGALLU

0515022-MPPS(SOUTH))BRAHMANAGUD
0515014-MPPS (MAIN) UNAGATLA

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU

DISE code & Name of the School
0515004-MPPS (SPL) CHAGALLU 0515002-MPPS (MAIN) CHIKKALA 0515031-MPPS ASHOK NAGAR 0515032-MPPS VVS SUGARS 0515003-MPPS CHIKKALAPALEM 0515034-MPPS MEENA NAGARAM 0515019-MPPS SINGANAMUPPAVARAM 0515001-MPPS (SW) CHIKKALA 0515033-MPPS (JRB) CHAGALLU 0509065-MPPS ERRAMPALLE 0509114-MPPS PRAGADAVARAM 0524032-MPPS1 POTHUNURU 0524058-MPPS KOTTAGUDEM 0524059-MPPS SATRAM BADI 0524054- MPPS MAIN DENDULUR 0524027-MPPS 9TH WARD DENDULURU

Category III III III III III III III III III III III III III I I I

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
DENDULURU DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA ELAMANCHILI ELAMANCHILI

DISE code & Name of the School
0524022-MPPS MASEEDUPADU 0514025 -MPPS(SPL) YERNAGUDEM 0514010-MPPS (SPL) DEVARAPALLE 0514019-MPPS (E) GOWRIPATNAM 0514002-MPPS NO II YADAVOLE 0514029-MPPS (M) TYAJAMPUDI 0514009-MPPS (MAIN) DEVARAPALLE 0514032-MPPS (SW) PALLANTLAI 0514024-MPPS (M) YERNAGUDEM 0514039-MPPS BANDAPURAM 0514016-MPPS RANGARAYA COLONY 0512052-MPPS RAMASINGARAM 0512058-MPPS MAIN PANGIDIGUDEM 0544041-MPPS MAIN MEDAPADU 0544078-MPPS ABBIRAJUPALEM

Category I III III III III III III III III III III III III II III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM

DISE code & Name of the School
0544058-MPPS ELAMANCHILI 0544042-MPPS SPL MEDAPADU 0523011-MPPS SAINAGAR (V) 0523001-MPPS TANGELLAMUDI 0523028-MPPS MAIN PRATTIKOLLANKA 0523026-MPPS GUDIVAKALANKA 0523004-MPPS SATRAMPADU 0523021-MPPS MADEPALLI 0523003-MPPS (II)SANIVARAPUPETA 0523002-MPPS (1)SANIVARAPUPETA 0523008-MPPS MM COLONY 0523123-MPPS YSR NAGAR 0523015-MPPS CHATAPARRU 0523022-MPPS PONANGI 0526045-MPPS NO-1 PIPPARA 0526043-MPPS NO I SARIPALLE 0526004-MPPS 6TH WARD

Category II II I I III III I I I I I I I I III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
99 100 101 102 103 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM

DISE code & Name of the School
0505041-MPPS GUDDIGUDEM 0505042-MPPS SPL GOPALAPURAM 0505031-MPPS SPL CHITYALA 0505030-MPPS MAIN CHITYALA 0505029-MPPS VELLACHINTALAGUDEM

Category III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
104 105 106 107 108 109 110 111 112 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM

DISE code & Name of the School
0531042-MPPS KANTHERU 0531024-MPPS IRAGAVARAM 0531014-MPPS-1 KILLINDRAPARRU 0531002-MPPS SPCL RELANGI 0507020-MPPS SEETHANAGARAM 0507051-MPPS TIRUMALAPURAM 0507015-MPPS PAREDDIGUDEM 0507309-MPPS KETHAVARAM 0507065-MPPS JR GUDEM

Category III II II II III IV III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JEELUGUMILLI JEELUGUMILLI KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA

DISE code & Name of the School
0507019-MPPS 5TH WARD 0507006-MPPS TADUVAI (MAIN) 0507005-MPPS MAIN VEGAVARAM 0507066-MPPS LAKKAVARAM 0507037-MPPS REDDY PETA 0507013-MPPS CHAKRADEVARAPALLE 0501047-MPPS JEELUGU MILLI 0501004-MPPS P.ANKAM PALEM 0535031-MPPS MAIN DODDANAPUDI 0535038-MPPS MODI 0535003-MPPS JUVVALAPALEM 0535008-MPPS KOLANAPALLE 0535027-MPPS MAIN KALLA 0535029-MPPS HARIJANPETA 0535058-MPPS MAIN KOPALLE 0535015-MPPS SPL PEDAMIRAM 0535020-MPPS MAIN BONDADA 0511052-MPPS KKOTA 0511051-M P PS EAST EDAVALLI

Category III III III III III III III III III III III III III III II II II III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM

DISE code & Name of the School
0511054-MPPS KALLACHERUVU 0511012-MPPS RAVIKAMPADU 0516006-MPPS DHARMAVARAM 0516001-MPPS KUMARADEVAM 0516049-MPPS KAPAVARAM (POST) 0516020-MPPS PASIVEDALA 0516019-MPPS 1ST WARD 0516051-MPPS 13TH WARD 0516050-MPPS 3RD WARD 0516052- MPPS 9TH WARD 0516048-MPPS ARIKIREVULA 0516003-MPPS ARIKIREVULA 0516015-MPPS 13TH WARD 0516013-MPPS NANDAMURU 0506020-MPPS VEDANTHAPURAM 0506033-MPPS RAJAVARAM 0506007-MPPS PARIMPUDI 0506027-MPPS GAVARAVARAM 0506021-MPPS RAMANUJAPURAM

Category III III III III III I I I I I I I I I IV III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM MOGALTUR NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE

DISE code & Name of the School
0506022-MPPS (MAIN) BAYYANAGUDEM 0506047-MPPS MAIN KOYYALAGUDEM 0506001-MPPS KANNAPURAM (MAIN) 0506034-MPPS YERRAMPETA 0506004-MPPS SPL ANKALAGUDEM 0506025-MPPS CHOPPA RAMANNAGUDEM 0546007-MPPS MOGAL THUR 2 0513015-MMPPS NALLEJERLA 0513021-MPPS DUBACHERLA 0513011-MPPS SPL CHODAVARAM 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513010-MPPS MAIN CHODAVARAM 0517061-MPPS PENDYALA NO-1 0517002-MPPS NO 1 KORUMAMIDI 0517060-MPPS PANDALAPARRU-I 0517008-MPPS NO 3 TADIMALLA 0517013-MPPS KATA KOTESWARAM 0517014-MPPS THIMMARAJUPALEM 0517033-MPPS KALAVACHERLA 0517007-MPPS NO 1 TADIMALLA

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
171 172 173 174 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
NIDADAVOLE NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU

DISE code & Name of the School
0517003-MPPS NO 2 KORUMAMIDI 0525028-MPPS BAVAYAPALEM 0525001-MPPS NO 1 THOKALAPALLE 0525025-MPPS NO 1 CHANAMILLI

Category III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU PALACOLE PALACOLE PALACOLE PALACOLE PALACOLE PALACOLE PALACOLE PALACOLE

DISE code & Name of the School
0525002-MPPS NO 2 THOKALAPALLE 0525012-MPPS NO. 1NIDAMARRU 0525019-MPPS NO 1ADAVIKOLANU
0525005-MPPS NO 1CHINANINDRAKOLAN 0525020-MPPS NO-II ADAVIKOLANU 0525035-MPPS NO 1 PEDANINDRAKOLANU

Category III III III III III III II II II II II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

0543007-MPPS CHINTAPARRU 0543002-MPPS ARATLAKATLA 0543091-MP PS POOLAPALLE 0543015-MPPS BHAGGESWARAM 0543033-MPPS SIVADEVUNICHIKKALA 0543017-MPPS (NO I)LANKALAKODERU 0543018-MPPS (NO IILHARIJANPETA (L.KODERU) 0543085-MPPS DAGGULURU-I

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI

DISE code & Name of the School
0537026-MPPS MAIN KUMUDAVALLI 0537035-MPPS MAIN PENNADA AGRAHARAM 0537016-MPPS MAIN VENDRA 0537022-MPPS MAIN GOLLALAKODERU 0537018-MPPS (NO1)PALAKODERU 0537041-MPPS SRUNGAVRUKSHAM 0537008-MPPS MAIN MOGALLU 0537001-MPPS MAIN GARAGAPARRU 0537046-MPPS BANTUMILLI 0537038-MPPS (BOYS)SRUNGAVRUKSHAM 0537033-MPPS MAIN GORAGANAMUDI 0537039-MPPS (GIRLS)SRUNGAVRUKSHAM 0522009-MPPS PEDAPADU 0522015-MPPS VEERAMMAKUNTA 0522019-MPPS KALAPARRU 0521041-MPPS ANKANAGUDEM 0521030-MPPS VIJAYARAI 0521015-MPPS MUNDUR 0521039-MPPS KOPPAKA 0521037-MPPS L PURAM VANGURU

Category II II II II II II II II II II II II III III I III III III I I

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
209 210 211 212 213 214 215 216 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU

DISE code & Name of the School
0527042-MPPS PARIMELLA 0527018-MPPS (NO 1) ALAMPURAM 0527009-MPPS (NO 1) DARSIPARRU 0527011-MPPS (NO 2) DARSIPARRU 0527005-MPPS IIND WARD 0527057-MPPS B.KONDEPADU 0527046-MPPS MEENAVALLURU 0527021-MPPS (NO 1) RAVIPADU

Category II II II II II III III II

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
PENTAPADU PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM

DISE code & Name of the School
0527031-MPPS (NO 1)KASPAPENTAPADU 0540008-MPPS (R)SIDHANTHAM 0540005-MPPS MAIN VADALI 0540009-MPPS SPLLANKALAMALAPALLI 0539044-MPPS BRAHMANACHERUVU 0539018-MPPS REGULER POLAMURU 0539041 MPPS MALLIPUDI 0539032-MPPS (R)NEGGIPUDI 0530005-MPPS (NO1) KANURU 0530044- MPPS ANNAVARAPPADU 0530027-MPPS (MAIN)KHANDAVALLI 0530012-MPPS (MAIN) KAKARAPARRU 0530029-MPPS( NO3)KHANDAVALLI 0530040-MPPS PERAVALI 0530043-MPPS LANKAMALAPALLI 0530022-MPPS (NO1)MUKKAMALA 0542064-MPPS KOMMUCHIKKALA 0542040-MPPS MAIN PENUMANDAM 0542030-MPPS MAIN JINNURU 0542065-MPPS PODURU 0542027-MPPS (MAIN)VEDANGI 0542049-MPPS GUMMALURU 0503068-MPPS GUTALA 0503064- MPPS KAMMARAGUDEM 0503067- MPPS KOTHAPATTISAM

Category II III III III III III III III III III II II II II II II III II II II II II III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
POLAVARAM POLAVARAM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU

DISE code & Name of the School
0503066-MPPS POLAVARAM 0503065- MPPS POLAVARAM 0518024-MPPS JAGANNADHAPURAM 0518027-MPPS NO-2 JAGANNADHAPURAM 0518081-MPPS CHINA TADEPALLI 0518007-MPPS NO1 PEDATADEPALLI 0504015-MPPS (MAIN) PEDDEVAM 0504028-MPPS VEGESWARAPURAM 0504007-MPPS ® ANNADEVARAPETA 0504027-MPPS PRAKKILANKA 0504019-MPPS (SPL) MALAKAPALLI 0504017-MPPS (SPL) TIRUGUDUMETTA 0528048-MPPS DUVVA 0528009 -S A B MPPS PYDIPARRU 0528014-MPPS NO 1 VELPURU 0528042-MPPS KOMARAVARAM 0528015-MPPS NO 3 VELPURU 0528004-MPPS16TH WARD 0528036-MPPS NO 5 YEERAICHERUVU 0528006-MPPS 4TH WARD (TETALI)

Category III III III III II II III III III III III III II II II II II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

Post

Mandal
TANUKU UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU

DISE code & Name of the School
0528002-MPPS DUVVA 0533019-MPPS CHERUKUWADA MAIN 0533057-MPPS KOLAMURU 0533061 -SV SPL MPPS UNDI 0533024-SGM MPPS UNDI 0533063-MPPS UNDI AGRAHARAM 0529005-MPPS (NO 3) KALDHARI 0529036- MPPS VELIVENNU 0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529012-MPPS NO 1 VADLURU 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM 0529028 -MPPS NO 1 TADIPARRU 0529026-MPPS NO 1 SURYARAOPALEM 0529006-MPPS DAMMENNU 0529025-MPPS NO 1 CHIVATAM 0519064-MPPS RAVULPARU 0519022-MPPS BADAMPUDI-1 0519063-MPPS UPPAKAPADU 0519065- MPPS NARAYANAPURAM 0519031-MPPS CHEBROLU

Category II III III II II II III III II II II II II II II II IV III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin

Post

Mandal
UNGUTURU UNGUTURU VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM CHINTALAPUDI D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA Denduluru Denduluru Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram IRAGAVARAM IRAGAVARAM MOGALTUR NARASAPUR PALAKOL

DISE code & Name of the School
0519004-MPPS GOLLAGUDEM MAIN 0519012-MPPS-2UNGUTURU 0538001-MPPS ANDALURU 0538005-MPPS MAIN KONITHIWADA 0538007-MPPS NARASANNA CHERUVU 0538052-MPPS MAIN MACHIPURI 0509302-MPUPS RECHARLA 0512305 MPUPS D.TIRUMALA 0512311-MPUPS P KANNAPURAM 0512308-MPUPS VEMPADU 0524307 - MPUPS Dosapadu 0524303 - MPUPS Gangannagudem 0526306/MPUPS. VALLURU 0526311/MPUPS. S. KONDEPADU 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM 0531301-MPUPS Kavalipuram 0531305-MPUPS Pekeru 546301, MPUPS, Mogalturu 0545306-MPUPS LAXMANESWARAM 543306,M.P.U.P.S.TILLAPUDI

Category III III III III III II III III III III III III III IV II II III II II lll

Vacancy arised due to

Remarks

TRANSFER

Transffer Transffer

Clear Vacancy PROMOTION GOT PROMOTION IN 2009

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths

Post

Mandal
Penumantra Penumantra Peravali Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem TANUKU TANUKU CHINTALAPUDI Ganapavaram Gopalapuram IRAGAVARAM Jeelugumilli Jeelugumilli Pedavegi Polavaram Tadepalligudem Tadepalligudem Tallapudi UNGUTURU AKIVIDU Ganapavaram IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM PEDAVEGI TANUKU CHAGALLU CHINTALAPUDI D. TIRUMALA Ganapavaram KOVVUR KOVVUR

DISE code & Name of the School
0539308-MPUPS,Satyavaram 0539312-MPUPS,Nelamuru 0530301 MPUPS Kanuru Agraharam 0518302-MPUPS, RAMANNAGUDEM 0518307-MPUPS, NAVABPALEM 0518309-MPUPS, KUNCHANAPALLI 0528014 MPPS NO.1 VELPURU 0528303 MPUPS KONALA 0509302-MPUPS RECHARLA 0526311/MPUPS,S.KONDEPADU 505302-MPUPS BHIMOLU 0531301-MPUPS Kavalipuram 0501303 - MPUPS P. Rajavaram 0501302 - MPUPS P. Narayanapuram 0521312, MPUPS, Bhogauram 503301, MPUPS, Kondrukota 0518309-MPUPS, KUNCHANAPALLI 0518307-MPUPS, NAVABPALEM 0504305-MPUPS TIRUGUDUMETTA 0519313-MPUPSNEELADRIPURAM ZPHS AKIVIDU 0526311/MPUPS,S.KONDEPADU 0531304-MPUPS Arjunudupalem 0531301-MPUPS Kavalipuram ZPHS CHERUKUWADA 0521312-MPUPS BHOGAPURAM 0528305 MPUPS VELPURU 0515305 - MPUPS KALAVALAPALLI 0509303-MPUPS SIVAPURAM 0512311-MPUPS P KANNAPURAM 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM 0516310 MPUPS,THOGUMMI 0516304 MPUPS, DOMMERU

Category III III IV II II II II III III IV III II III III I III II II III III III IV IV II III I II III III III II I III

Vacancy arised due to

Remarks
8 Years Vacancy 8 Years Vacancy

Transfer

Transfer

Promotion Clear vacancy

PROMOTION

UNDER RATIONALISATION Death

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
336 337 338 339 340 341

Post
SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA SS SA SS

Mandal
Nallajerla Nallajerla PEDAVEGI T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI D. TIRUMALA

DISE code & Name of the School
0513302-MPUPS NABIPETA 0513303-MPUPS AYYAVARAM 0521306-MPUPSNADUPALLE 0508302-MPUPS APPALARAJUGUDEM 0509301-MPUPS RECHARLA 512311, MPUPS, P. Kannapuram

Category III III III III III III

Vacancy arised due to
Acc to G.O Ms No 55 Acc to G.O Ms No 55

Remarks

TRASFER Retirement To be retired on 31.05.2011

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Gopalapuram IRAGAVARAM IRAGAVARAM Jeelugumilli KOVVUR Koyyalagudem Koyyalagudem Pedavegi T.NARSAPURAM Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta ACHANTA ACHANTA ACHANTA ACHANTA ACHANTA ACHANTA ACHANTA

DISE code & Name of the School
0505306-MPUPS KARICHERLAGUDEM 0531307-MPUPS Kakileru 0531306-MPUPS Inaparru 0501302 - MPUPS P. Narayanapuram 0516304 MPUPS, DOMMERU 0506308 - MPUPS Ponguturu 0506302, MPUPS, Bodigudem 0521308, MPUPS, Vanguru 0508302-MPUPS APPALARAJUGUDEM 0541005, MPES, Chmmacheruvu 0541020, MPPS, BP Cheruvu 0541024, MPPS, Angaralanka 0541024, MPPS, Angaralanka 0541024, MPPS, Angaralanka 0541028, MPPS, Bollavaripalem 0541029. MPPS, Mutyalavaripalem 0541039, MPPS, Pedapeta of Vemavaram 0541044, MPPS, Parvathicheruvu 0541058, MPPS, Marrimula 0541302, MPUPS, Pedamallam 0541047- MPPS KAPULAPALEM 0541049 - MPPS VALLURU 0541009-MPPS KASARA GUNATA 0541063-MPPS KODERU 0541047-MPPS KAPUALAPALEM 0541057-MPPS BHIMALAPURAM(2) 0541063-MPPS KODERU 0541026-MPPS KANDARAVALLI 0541046-MPPS GEDDAVARIPALEM

Category III III III III III III IV I III III III IV IV IV III III III III IV III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to
RETIREMENT

Remarks

Retired on 30/4/11

Due to expire Clear vacancy Retirement TRASFER Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer 7-10-2010 Joined in Panchayat

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
AKIVEEDU AKIVEEDU AKIVEEDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU

DISE code & Name of the School
0534024-MPPS 17TH WARD 0534008-MPPS GUMMULURU 0534010-MPPS RAJULAPET 0534002, MPPS, Kshatriyapuram 0534002, MPPS, Kshatriyapuram 0534025,MPPS 1ST WARD,AKIVIDU 0534303,MPUPS DUMPAGADAPA 0534055MPPS SJSZ,AKIVIDU 0534302MPUS KALINGAPALEM 0534302,MPUS KALINGAPALEM

Category III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

Transfer on 20.08.2009 Transfer on 20.08.2009

BLIND,USED PREFERRENTIAL CAT USD

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU

DISE code & Name of the School
0534026MPPS 19TH WARD 0534014MPPS PALLIPALEM 0534029,MPPS AJJAMURU GARUVU 034019,MPPS MADIWADA,AKIVIDU MPPS, Ist Ward MPUPS, Dumpagadapa MPUPS, Kalingapalem MPUPS, Kalingapalem MPPS, 19th Ward MPPS, Pallipalem MPPS, Ajjamuru garuvu

Category III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

PH,USED PREFERRENTIAL CAT USD

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
AKIVIDU ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI

DISE code & Name of the School
MPPS, Urdu Boys 0532010, MPPS Ramannapeta 0532018, MPPS Uradallapalem (HP) 0532020, MPPS Manchili (B) 0532029, MPPS Upparagudem/Kommara 0532031, MPPS Upparagudem /Eduru 0532033, MPPS Kanchumaruu (HP) 0532038, MPPS Skinnerapuram (LE) 0532045, MPPS Varighedu NO-1 0532015, MPPS K.S. Gattu ® 0532015, MPPS K.S. Gattu ® 0532014, MPPS B.V. Palem 0532024, MPPS Paluru (H) 0532033, MPPS Kanchumarru (HP) 0532010, MPPS Ramannapeta 0532012, MPPS J.Locality 0532019, MPPS Pali 0532045, MPPS Varighedu NO-1 0532030-MPPS EDURU 0532045-MPPS NO 1 VARIGHEDU 0532009-MPPS GOGULSMPET 0532044-MPPS KANCHUMARRU 0532026-MPPS (R) MAIN ROAD 0532016-MPPS (HC) KS GATTU 0532034-MPPS (B) ARAVALLI 0532037-MPPS DONTHUPALLI

Category III III III III III III III III II III III III III III III III III II III II III III III III III III

Vacancy arised due to
Transfer Transfer Duputed Hostel Warden Teacher Expired Duputed Hostel Warden Duputed Hostel Warden Transfer Sanctioned Post

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post
ATTILI

Mandal

DISE code & Name of the School
0532303-MPUPS (B) RLYSTATION RD 520014, MPPS, Nageswarapuram 052001, MPPS No.2, Polasanipalli (HP) 0520019, MPPS, No.2, Gundugolanu 0520024, MPPS, Korukollu 0520027, MPPS, Mallavaram 0520047, MPPS, No.1 Bhimadole 052007, MPPS, No.4, Bhimadole 052002, MPPS, No.3, Polasanipalli 0520044, MPPS, Surappagudem 0520045, MPPS, No.1, Pulla 0520046, MPPS No.1, Gundugolanu 0520021, MPPS No.3, Gundugolanu 0520026, MPPS No.2, Agadalalanka 0520026, MPPS No.2, Agadalalanka 0520027, MPPS, Mallavaram 0520011, MPPS, Kurellagudem 0520045-MPPS NO I PULLA 0520001-MPPS NO II POLASANIPALLI 0520003-MPPS JMM PURAM 0536015-MPPS (SPL) TADERU 0536121-MPPS YENAMADURRU 0536043-MPPS SINGARAJU PALEM 0536038-MPPS (SPL) DIRUSUMARRU 0536038-MPPS (SPL) DIRUSUMARRU 0536012-MPPS NO 1 RAYALAM 0536007-MPPS NO 1 NPURAM 0536108-DR Z H M P URDU PS

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II II II II II II II II

Vacancy arised due to
Due to promotion Due to expired Due to promotion Due to expired Due to promotion

Remarks

Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
446 447 448 449 450 451 SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM

DISE code & Name of the School
0536004-MPPS 10TH WARD 0536059-MPPS SRIRAMPURAM 0536049-MPPS GOLLAVANITIPPA 0536062-MPPS G TIPPA(GONDI) 0536056-MPPS CHINAGARUVU 0536308-MPUPS PATHURU

Category II III II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM

DISE code & Name of the School
0536308-MPUPS PATHURU 0536027-MPPS DONGAPINDI 0536035-MPPS PP MARRU 0536124-MPPS DEYYALATIPPA 0536030-MPPS NAGIDIPALEM 0536031-MPPS NAGENDRAPURAM 0536028-MPPS BARRIVANIPETA 0536029-MPPS GARAVALLDIBBA 0536034-MPPS VINAYAKAPURAM 0536032-MPPS REDDICHERU 0536038-MPPS (SPL) DIRUSUMARRU 0536044-MPPS RAMAYANAPURAM 0536030-MPPS NAGIDIPALEM

Category II III III III III III III III III III II II III

Vacancy arised due to

Remarks
WITH IN PANCHYAT 8 YEARS

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
465 466 SGT SGT

Post

Mandal
BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM

DISE code & Name of the School
0502013-MPPS MUNJULURU 0502019-MPPS NIMMALAGUDEM

Category IV III

Vacancy arised due to
CLEAR VACANCY CLEAR VACANCY

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAIGUDEM BUTTAIGUDEM

DISE code & Name of the School
0502031-MPPS KOLLAIGUDEM 0502004, Aliveru 0502005, BUTTAI GUDEM AP 0502007, GADIDABORU 0502011, KOMARAVARAM 0502020, BUTTAIGUDEM HC 0502023, VEERANNAPALEM 0502026, K.ANKAM PALEM 0502028, DASAYYAPALEM 0502029, RACHRU 0502030, KAPAVARAM 0502040, KAREDLAGUDEM 0502123, GURUGUMILLI 0502304, MUPPINAVARIGUDEM 0502304, MUPPINAVARIGUDEM 0502005-MPPS 33-ARUNDHTHIPETA 0502036-MPPS EAST REGULAKUNTA

Category IV III III III IV III III III III III III III IV III III iii iii

Vacancy arised due to
CLEAR VACANCY

Remarks

Complited 8 Years at School Complited 8 Years at Panchayat Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at Panchayat Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at Panchayat Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School Complited 8 Years at School

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
484 485 486 487 488 489 SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
BVRM ® BVRM ® BVRM ® BVRM ® BVRM ® CHAGALLU

DISE code & Name of the School
0536006-MPPS KOVVADA (S) 0536027-MPPS DONGAPINDI 0536031-MPPS NAGENDRAPURAM 0536304-MPPS K P MARRU 0536014-MPPS TADERU (M) 0515002 - MPPS MAIN CHIKKALA

Category

Vacancy arised due to
DEPUTATION AS Gr-II S WW TRANSFER TRANSFER TRANSFER RETIREMENT TRANSFER 19-08-2009

Remarks

II III III III II III

490

SGT

CHAGALLU

0515003 - MPPS CHIKKALAPALEM

RC.No.42/A8/2010, RATIONALIZATON 29-06- dt:29/06/2010 of the DEO, 10 W.G. Post Shifted from Achanta Mandal

III
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI 0515007 - MPPS MAIN MALLAVARAM 0515304 - MPUPS NELATURU 0515022 - MPPS SOUTH BRAHMANAGUDEM 0515024 - MPPS HC MARKONDAPADU 0515033 - MPPS JRB CHAGALLU 0515304 - MPUPS NELATURU 0515002-MPPS (MAIN) CHIKKALA 0515005-MPPS BC COLONY 0515029-MPPS (HC) DARAVARAM 0515029-MPPS (HC) DARAVARAM 0515018-MPPS RAMACHANDRAPURAM 0515008-MPPS (SPL) MALLAVARAM 0515020-MPPS (SW) BRAHMANAGUDEM 0515305-MPUPS KALAVALAPALLE 0509019-MPPS NAYAKULAPETA K 0509025-MPPS VENKATADRIGUDEM SC 0509021-MPPS SUBBARAYUDUGUDEM 0509057-MPPS MUKKAMPADU 0509304-MPUPS GULLAPADU 0509301-MPUPS ALLIPALLI

III III III III III III III III III III III III III III IV III III III III III

PROMOTION 14-05-2011 PROMOTION 14-05-2011

LFL Promotion SA Promotion Death LFL Promotion SA Promotion Transfer

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
511 512 513 SGT SGT SGT

Post

Mandal
CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI

DISE code & Name of the School
0509045-MPPS METTAGUDEM 0509037-MPPS CHINTALAPUDI (S) 0509049-MPPS URLAGUDEM

Category III III III

Vacancy arised due to
Warden

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI D. TIRUMALA D. TIRUMALA

DISE code & Name of the School
0509040-MPPS NAGIREDDIGUDEM 0509040-MPPS NAGIREDDIGUDEM 0509028-MPPS D.N. RAO PETA 0509018-MPPS RECHARLA ST 0509009-MPPS PATTAYAGUDEM R 0509317-MPUPS NARAPAMUVARIGUDEM 0509027-MPPS RAGHAVAPURAM 0509070-MPPS NAMAVARAM 0509112-MPPS BATTUVARIGUDEM 0509017-MPPS KOMMUGUDEM 0509009-MPPS (R) PATTAYAGUDEM 0509015-MPPS DIBBAGUDEM 0509049-MPPS URLAGUDEM 0509004-MPPS (ST)SNAGARAM 0509005-MPPS (SC)SNAGARAM 0509038-MPPS PC NAGAR 0509013-MPPS MM GUDEM 0509025-MPPS (SC) GOLLAGUDEM 0509107-MPPS DESAVARAM 0509043-MPPS SAMMETAVARI GUDEM 0509043-MPPS SAMMETAVARI GUDEM 0509041-MPPS URDU CHINTALAPUDI 0509036-MPPS (R) CHINTALAPUDI 0509002-MPPS MEDISETTIVARI PALEM 0509047-MPPS GANDHI NAGAR 0512007 MPPS LAKSHMIPURAM 0512024 MPPS GOLLAGUDEM

Category III III III III III III III III III IV III III III III III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks
610 G.O. stay

Panchayath 8 Years

TRANSFER TRANSFER

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru

DISE code & Name of the School
0512026 MPPS PANGIDIGUDEM HP 0512042 MPPS SATTALA 0512058 MPPS PANGIDIGUDEM MAIN 0512305 MPUPS D.TIRUMALA 0512005-MPPS DADAVALLI 0512027-MPPS SC RAO PETA 0512305-MPUPS D TIRUMALA 0512013-MPPS RALLAKUNTA 0512031-MPPS DWARAKANAGAR 0512019-MPPS RAMANNAGUDEM 0524008 - MPPS Thimmannagudem 0524010 - MPPS Ramaraogudem(G.G) 0524059 - MPPS Satrambadi Kovvali 0524054 - MPPS Denduluru -I 0524054 - MPPS Denduluru -I 0524011 - MPPS Sriramavaram (DP) 0524058 -MPPS Kothagudem 0524056 - MPPS Sriramavaram 0524055 - MPPS 2 Pothunuru (kothuru) 0524032 - MPPS Pothunuru - I

Category III III III III III III III III III III III III I I I III III III III III

Vacancy arised due to
TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER

Remarks

LFL Promotion B.Ed Promotion Retirment

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru Denduluru DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli

DISE code & Name of the School
0524032 - MPPS Pothunuru - I 0524032 - MPPS Pothunuru - I 0524303 - MPUPS Gangannagudem 0524017 - MPPS Galayagudem 0524017 - MPPS Galayagudem 0524022 - MPPS Maseedupadu 0524003 - MPPS Medinaraopalem 0524021 - MPPS Vegavaram 0524057 - MPPS Somavarappadu 0524002 - MPPS Kovvalivarigudem 0524004 - MPPS Challachintalapudi 0524007- MPPS Yadavulapeta 0524055-MPPS2 KOTHURU POTHUNURU 0524011-MPPS DALITAPETAS VARAM 0524006-MPPS PERUGUGUDEM 0524056-MPPS SRIRAMAVARAM 0524060-MPPS KOTTAGUDEM DV 0524062-MPPS AKKIREDDIGUDEM DV 0524059-MPPS SATRAM BADI 0524057-MPPS SOMAVARAPPADU 0524018-MPPS KOTTAPALLE 0524026-MPPS ALUGULAGUDEM 0524060-MPPS KOTTAGUDEM DV 0524034-GOVT PS GOPANNAPALEM 0514005 -MPES CHINAIYAGUDEM(M) 0514022 -MPES DHUMANTHUNIGUDEM 0514025 -MPES YERNAGUDEM(Spl) 0514029 -MPES TYAJAMPUDI(Main) 0514032 -MPES PALLANTLA(SPL) 0514033 -MPES KURUKURU

Category III III III I I I III I I III III III III III III III III III I I I I III I III III III III III IV

Vacancy arised due to

Remarks

Court stay Under 610 G.O

Sanctioned 2009 Rationalization Promotion as LFL Sanctioned 2009 Rationalization Sanctioned 2009 Rationalization Transfer Sanctioned 2009 Rationalization

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
591 592 SGT SGT

Post

Mandal
Devarapalli Devarapalli

DISE code & Name of the School
0514303-MPUP Laxmiuram 0514305, MPUPS, Krishnampalem

Category III III

Vacancy arised due to
Transfer Foreign Deputaion as Hostel Warden

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli Devarapalli DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA Elamanchili

DISE code & Name of the School
0514018 -MPES DDUKURU (Spl) 0514018 -MPES DDUKURU (Spl) 0514021 -MPES GOWRIPATNAM (BC) 0514019 -MPES GOWRIPATNAM (M) 0514021 -MPES GOWRIPATNAM (BC) 0514303-MPUP Laxmiuram 0514033-MPPS KURUKURU 0514013-MPPS ACHAYYAPALEM 0514022-MPPS D GUDEM 0514011-MPPS KOTHAGUDEM 0514006-MPPS STRACK NAGAR 0514021-MPPS GOWRIPATNAM 0512037-MPPS TAKKELLAPADU 0512035-MPPS JAJULAKUNTA 0512004-MPPS G KOTHAPALLE 0512023-MPPS PAMULAVARIGUDEM 0512020-MPPS HP THIMMAPURAM 0512033-MPPS GULLAPADU 0512040-MPPS NO1 MAHADEVIPURAM 0512023-MPPS PAMULAVARIGUDEM 0512025-MPPS H LINGAPALEM 0512030-MPPS M NAGULAPALLI 0512030-MPPS M NAGULAPALLI 0512011-MPPS (N) KOMMARA 0512003-MPPS KODIGUDEM 0512024-MPPS GOLLAGUDEM 0512014-MPPS SATHENNA GUDEM 0512008-MPPS ISJ PURAM 0512015-MPPS NO1 VK PURAM 0512006-MPPS RAMANUJAPURAM 0544016-MPPS HR PETA OF KKL

Category III III III III III III IV IV III III III III III III III III III IV IV III III III III III III III III III III III IV

Vacancy arised due to

Remarks

Inter District Transfer

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili

DISE code & Name of the School
0544017-MPPS MARRILANKA 0544024-MPPS TADIMERAKA 0544026-MPPS VADDILANKA(AA) 0544065-MPPS BHARATPETA 0544061-MPPS G P CH GATTU 0544313-MPUPS MV CHERUVU 0544016-MPPS HR PETA OF KKL 0544034-MPPS (M) ILAPAKURRU 0544059-MPPS KAPULAPETA OF ELAMANCHILI 0544039-MPPS SIRAGALAPALLE(AA) 0544039-MPPS SIRAGALAPALLE(AA) 0544066-MPPS CHINCHINADA(GARUVU) 0544067-MPPS CHINCHINADA (MAIN) 0544071-MPPS POLAVARAM OF YVL 0544071-MPPS POLAVARAM OF YVL 0544311-MPUPS BADAVA 0544050-MPPS KAZA (AA) 0544051-MPPS KAZA(SW) 0544049-MPPS KAZA (MAIN) 0544045-MPPS KONTHERU (M) 0544013-MPPS PEMULAPETA

Category IV III III II II III IV III II II II II II II II II II II II II III

Vacancy arised due to
Promotion Promotion Transfer Promotion Promotion Transfer Inter District Transfer

Remarks

610 GO. Court Stay

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU

DISE code & Name of the School
0544047-MPPS AKULAVANIGARUVU 0544070-MPPS PALLEPALEM OF YVL 0544301-MPUPS PENUMARRU 0544042-MPPS MEDAPADU(SPL) 0544307-MPUPS KATTUPALEM 0544025-MPPS GAMMELLAPENTA 0544020-MPPS(M) DODDIPATLA 0544026-MPPS VADDILANKA(AA) 0544079- MPPS VADDILANKA 0544039-MPPS AA SIRAGALAPALLE 0544081-MPPS ARYAPET 0544052-MPPS AC GATTU 0523335,MPUPS Sriramnagar (V) 0523009, MPPS Baggayyapeta 0523012, MPPS Burayagudem 0523012, MPPS Burayagudem 0523020, MPPS Gurukulapeta 0523020, MPPS Gurukulapeta 0523023, MPPS Kalakurru 0523016, MPPS Kapulapeta (Chataparru) 0523021, MPPS Madepalli 0523008, MPPS MM Colony

Category II II II II II III III III III II II II I I I I I I I I I I

Vacancy arised due to

Remarks
610 GO. Court Stay 610 GO. Court Stay

Promotion

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post
ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU

Mandal

DISE code & Name of the School
0523010, MPPS MRR Colony 0523022, MPPS Ponangi 0523022, MPPS Ponangi 0523022, MPPS Ponangi 0523014, MPPS Sainagar (K) 0523014, MPPS Sainagar (K) 0523011, MPPS Sainagar (V) 0523002, MPPS I Sanivarapupeta 0523003, MPPS II Sanivarapupeta 0523004, MPPS Satrampadu 0523004, MPPS Satrampadu 0523001, MPPS Tangellamudi 0523305, MPUPS Hanumannagar 0523098, MPPS Pedayaganamilli 0523098, MPPS Pedayaganamilli 0523004-MPPS SATRAMPADU 0523021-MPPS MADEPALLI 0523008-MPPS MM COLONY 0523123-MPPS YSR NAGAR 0523010-MPPS MRR COLONY 0523305-MPUPSHANUMAN NAGAR 0523343-MPUPS RAMANAGAR COLONY 0523306-MPUPS JALIPUDI 0526007 / MPPS, 1st ward, Ganapavaram 0526009/MPPS,Gandhinagar/Ganapavaram 0526012/ MPPS,No.1, Ardhavaram

Category I I I I I I I I I I I I I IV IV I I I I I I I I III III III

Vacancy arised due to

Remarks

Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram

Group -2 Selection Transffer Transffer

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram

DISE code & Name of the School
0526016 / MPPS, No.1,Muggulla 0526016 / MPPS, No.1,Muggulla 0526017/MPPS,(AA),Muggulla 0526017/MPPS,(AA),Muggulla 0526018/ MPPS,Settipalem/Muggulla 0526020/ MPPS,Veereswarapuram(HC) 0526035/ MPPS,No.2,Moyyeru 0526037/ MPPS,D.Kumudavalli 0526038/MPPS,No.2,Komarru 0526043/ MPPS,No.1,Saripalle 0526044/ MPPS,No.1,J.Kakinada 0526045/MPPS,No.1,Pippara 0526047/ MPPS,No.1,Komarru 0526303/MPUPS,Varadarajapuram 0526307/MPUPS,Vakapalli 0526307/MPUPS,Vakapalli 0526308/MPUPS,Ch.Agraharam 0526004/MPPS,6TH WARD,GANAPAVARAM 0526011/MPPS,No.2,Kothapalli 0526302/MPUPS,J.KOMMARA 0526012/MPPS.NO.1.ARDHAVARAM 0526031/ MPPS,NO.2,KESAVARAM 0526027/MPPS,KOMATLAPALEM 0526027/MPPS,KOMATLAPALEM 0526028/MPPS,VENKATRAJAPURAM 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM 0526308/MPUPS.CH.AGRAHARAM 0526020/MPPS,VEERESWARAPURAM(M ) 0526022/MPPS,NO.1,KASIPADU

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV III III III III III II II III II

Vacancy arised due to
Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer Retirement Retirement Newly Sanctioned Transffer Promotion Transffer Transffer Transffer

Remarks

To be retired on 31.01.2012

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Ganapavaram Ganapavaram Ganapavaram GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM Gopalapuram

DISE code & Name of the School
0526023/MPPS,NO.2,KASIPADU 0526036/MPPS,G.V.PALEM/MOYYERU 0526037/MPPS,NO.2, KOMARRU 0526028-MPPS VENKATARAJAPURAM 0526007-MPPS 1ST WARD 0526001-MPPS JAGANNADHAPURAM 0526015-MPPS NO-2 JALLIKAKINADA 0526020-MPPS (HC) VPURAM 0526023-MPPS NO-2 KASIPADU 0526307-MPUPS VAKAPALLI 0505001-MPPS Sagipadu

Category II III III III III III III III II III III

Vacancy arised due to

Remarks

Transferred

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram

DISE code & Name of the School
0505006-MPPS Narasannapalem 0505009-MPPS YERRAVARAM 0505012-MPPS Rajampalem (HC) 0505016-MPPS KOVVURUPADU 0505017-MPPS BUCHAYYAPALEM 0505024-MPPS VEDULLAKUNTA 0505030-MPPS MAIN CHITYALA 0505030-MPPS MAIN CHITYALA 0505041-MPPS GUDDIGUDEM 0505043-MPPS JB GOPALAPURAM 0505042-MPPS SPL GOPALAPURAM 0505015-MPPS MAIN GOPALAPURAM

Category III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to
Transferred Transferred Transferred Transferred Transferred Transferred Transferred Transferred Transferred Transferred

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Gopalapuram GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM

DISE code & Name of the School
0505308-MPUPS VELLACHINTALAGUDEM 0505042-MPPS SPL GOPALAPURAM 0505018-MPPS NANDIGUDEM 0505013-MPPS TOKIREDDY GUDEM 0505044-MPPS NO2 VADALAKUNTA 0505022-MPPS JAGANNADHAPURAM 0531008-MPPS Gavarlapeta 0531010-MPPS Chukkavari thota 0531045-MPPS Kathavapadu 0531046-MPPS Podalada 0531046-MPPS Podalada 0531303-MPUPS Rapaka 0531303-MPUPS Rapaka

Category III III III III III III II II III III III II II

Vacancy arised due to

Remarks

EXPIRED EXPIRED TRANSFER ABSCANDED Deficit PROMOTION PROMOTION

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM

DISE code & Name of the School
531003, MPPS No.2, Relangi 0531012, MPPS No.2, Goteru 0531029, MPPS, Anumajipalem 0531037, MPPS, Itampudi 0531038, MPPS, (Regu) Ogidi 0531005-MPPS M.V.Peta 0531005-MPPS M.V.Peta 0531009-MPPS Bobbarajupalem 0531011-MPPS Ketavaripalem 0531014-MPPS K.I.Parru No.1 0531016-MPPS East Vipparru 0531018-MPPS Narayanapuram 0531020-MPPS No.2 K.K.Valli 0531029-MPPS Anumajipalem 0531039-MPPS (SPL) Ogidi 0531041-MPPS (SPL) Kothapadu 0531301-MPUPS Kavalipuram 0531302-MPUPS Goteru 0531303-MPUPS Rapaka 0531305-MPUPS Pekeru 0531305-MPUPS Pekeru 0531038-MPPS (REGU) OGIDI 0531046-MPPS PODALADA

Category II II II III III II II II II II II II II II III II II II II III III III III

Vacancy arised due to
Deficit Deficit Deficit Deficit Deficit

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM

DISE code & Name of the School
0531037-MPPS ITAMPUDI 0531003-MPPS NO 2 RELANGI 0531012-MPPS (NO2) GOTERU 0531029-MPPS ANUMAJIPALEM 0507029-MPPS.KRISHNAMPALEM 0507031-MPPS.G.PANGIDIGUDEM (Spl) 0507030-MPPS.G.PANGIDIGUDEM (Main) MPPS.KETHAVARAM MPPS.KETHAVARAM 0507020-MPPS.SITHANAGARAM 0507308-MPUPS.PERAMPETA 0507051-MPPS.TIRUMALAPURAM 0507016-MPPS.SUBBAMPETA 0507031-MPPS.G.PANGIDIGUDEM (Spl) 0507041-MPPS.DEVULAPALLI (HC) 0507015-MPPS.PARREDDIGUDEM 0507015-MPPS.PARREDDIGUDEM 0507024-MPPS.ASHOK NAGAR

Category III II II II IV IV IV IV IV III IV III III IV III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM

DISE code & Name of the School
0507019-MPPS.Vth WARD JR.Gudem 0507006-MPPS.TADUVAI (Main) 0507040-MPPS.DEVULAPALLI (Main) 0507035-MPPS.LAKKAVARAM (HC-II) 0507021-MPPS.GOWRI SANKARAPURAM 0507012-MPPS.MATHANNAGUDEM 0507013-MPPS.CHAKRADEVARAPALLI 0507013-MPPS.CHAKRADEVARAPALLI 0507301-MPUPS.PATTENNAPALEM 0507017-MPPS.MARKANDEYAPURAM 0507311-MPUPS.PUTLAGATLAGUDEM 0507066-MPPS.LAKKAVARAM (Main) 0507048-MPPS (HC)SREENIVASAPURAM 0507049-MPPS JC VEGAVARAM 0507022-MPPS UPPALAMPETA 0507021-MPPS SANKARAPURAM 0507024-MPPS ASHOK NAGAR 0507032-MPPS (HCI) LAKKAVARAM 0507009-MPPS GOLLAGUDEM

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
818 819 820 821 822 823 824 825 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM JANGAREDDYGUDEM Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli

DISE code & Name of the School
0507003-MPPS MYSANAGUDEM (HC) 0507042-MPPS AMMAPALEM 0507069-MPPS VEERANNAGUDEM 0507022-MPPS UPPALAMPETA 0501010 - MPPS Mulagalampalli 0501016 - MPPS T. Gangannagudem 0501303 - MPUPS P. Rajavaram 0501011 - MPPS Mulagalampalli HC

Category III III IV III III IV III III

Vacancy arised due to

Remarks

Transfer Transfer Transfer

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Jeelugumilli Jeelugumilli JEELUGUMILLI JEELUGUMILLI JEELUGUMILLI JEELUGUMILLI JEELUGUMILLI JEELUGUMILLI K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA

DISE code & Name of the School
0501016 - MPPS T. Gangannagudem 0501019 - MPPS Ramannapalem 0501013-MPPS ROWTHUGUDEM 0501005-MPPS TATIYAKULAGUDEM 0501005-MPPS TATIYAKULAGUDEM 0501001-MPPS PUCHIKA PADU 0501009-MPPS C RAJESWARA RAO COL 0501020-MPPS SWARNAVARIGUDEM 0511012-MPPS RAVIKAMPADU 0511031- MPPS DONDAPATIVARIGUDEM 0511036- MPPS TADIKALAPUDI 0511305- MPUPS JALAPAVARIGUDEM 0511051-MPPS EAST EDAVALLI 0511008-MPPS GOLLAGUDEM H/O UPPALAPADU 0511024- MPPS GOLLAGUDEM H/O K.KOTA 0511052-MPPS KAMAVARAPUKOTA

Category IV III III III III III III III III IV III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

1/4/2009 19/8/2009 19/8/2009 19/8/2009

8 years completed (deputation of APOSS, Hyderabad

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post
K.KOTA K.KOTA Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla

Mandal

DISE code & Name of the School
0511040- MPPS LAKSHMIPATHI NAGAR 0511040- MPPS LAKSHMIPATHI NAGAR 0535001, MPES, Elurupadu 0535009, MPES, SN Puram 0535026, MPES, Mekaladibba 0535030, MPES, Gandhinagar 0535032, MPES, Upparagudem (D) 0535037, MPES, vavilalapadu 0535038, MPES, Modi 0535039, MPES, Kalavapudi 0535040, MPES, MC-1 0535053, MPES, Addalakalava 0535059, MPPS, Kopalle Main 0535019, MPPS, Kopalle Spl. 0535019, MPPS, Kopalle Spl. 0535013, MPPS, Jakkaram Main 0535014, MPPS, Jakkaram Spl.

Category III III III III III III III III III III III III II II II II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

I post no opted I post no opted I post no opted I post no opted I post no opted I post no opted 3 posts no opted I post no opted I post no opted 2 posts no opted

0535020, MPPS, Bondada (M) 0535020, MPPS, Bondada (M)

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post
Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kalla KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA

Mandal

DISE code & Name of the School
0535023, MPPS, Bondadapeta 0535023, MPPS, Bondadapeta 0535010, MPPS, Seesali (M) 0535010, MPPS, Seesali (M)

Category II II III III III III III III III II III III III III III III III III III III III I I I I I I I I I III III III

Vacancy arised due to

Remarks

0535027, MPPS, Kalla (M)
0535008, MPPS, Kolanapalli 0535001, MPPS, Elurupadu (M) 0535301, MPUPS, Kallakuru 0535303, MPPS, Juvvalapalem 0535059-MPPS MAIN PEDAMIRAM 0535031-MPPS MAIN DODDANAPUDI 0535006-MPPS KOMATIGUNTA 0535054-MPPS MALAVANITIPPA 0535002-MPPS ELURUPADU GARUVU 0535033-MPPS KOTHACHERUVU 0535005-MPPS VENKATAPURAM 0511016-MPPS RAMANNAPALEM 0511010-MPPS VENKATAPURAM 0511001-MPPS GUNTUPALLI 0511019-MPPS PATHURU 0511028-MPPS K SITHARAMVARAM 0516052 MPPS 9th WARD KOVVUR 0516050 MPPS 3RD WARD KOVVUR 0516051 MPPS 13RD WARD KOVVUR 0516051 MPPS 13RD WARD KOVVUR 0516020 MP.JR.B.S.PASIVEDALA 0516023 MPPS,SPL.VADAPALLI 0516021 MPPS,SPL.THOGUMMI 0516309 MPUPS, VEMULURU 0516309 MPUPS, VEMULURU 0516304 MPUPS, DOMMERU 0516009 MPPS (HC), D.SAVARAM 0516002 MPPS(HC) KUMARADEVAM

610 G.O.

610 G.O. 610 G.O.

KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
894 895 SGT SGT

Post

Mandal
KOVVUR KOVVUR

DISE code & Name of the School
0516004 MPPS, (HC) P.METTA 0516006 MPPS., DHARMAVARAM

Category III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR Koyyalagudem KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM

DISE code & Name of the School
0516011 MPPS, I.PANGIDI 0516011 MPPS, I.PANGIDI 0516011 MPPS, I.PANGIDI 0516012 MPPS(SW) DECHARLA 0516311 MPUPS, MADDURU 0516027 MPPS, MADDUUR LANKA 0516026 MPPS, V.LOCK OFSITAMPETA 0516007-MPPS DOMMERU 0516010-MPPS G. METTA 0516027-MPPS MADDURLANKA 0516019-MPPS 1ST WARD 0516048-MPPS ARIKIREVULA 0516003-MPPS ARIKIREVULA 0516053-MPPS DORAYYACHERUVU 0516022-MPPS MAIN VADAPALLE 0516012-MPPS (SW) DECHERLA 0516019 MPPS 1ST WARD KOVVUR 0516050 MPPS 3RD WARD KOVVUR 0516005 MPPS PENAKANAMETTA SAVARAM 0506309 - MPUPS Yerrampeta 0506033-MPPS RAJAVARAM 0506027-MPPS GAVARAVARAM

Category III III III III III III III III III III I I I I I III I I III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

Death vacany on 02.11.2011 Promotion as SA Promotion as LFL HM Due to promotion

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR

DISE code & Name of the School
0506009-MPPS 3RD WARD 0506025-MPPS CHOPPARAMANNAGUDEM 0506023-MPPS (HARIJ BAYYANAGUDEM 0506008-MPPS 9TH WARD 0506031-MPPS (SPL) RAJAVARAM 0506028-MPPS GANGANNAGUDEM 0506015-MPPS TANGELLAGUDEM 0506308-MPUPS PONGUTURU 0510014-M.P.P.S.Songavarigudem 0510018-M.P.P.S.Vemulapalli 0510020-M.P.P.S.Mudicherla 0510025-M.P.P.S.Rangapuram 0510038-M.P.P.S.Sriram Nagar 0510041-M.P.P.S.Katamareddypalli 0510042-M.P.P.S.B.C.colony /DGM 0510044-M.P.P.S.Dharmajigudem 0510049-M.P.P.S.Vidyadhara colony/KRG 0510301-M.P.U.P.S.Aasannagudem 0510046, MPPS, Gollagudem/Ayyaparajagudem 0510309-MPUPS T.CH.R.PALEM 0510006-MPPS KOTHAPALLI 0510012-MPPS R ANNAPUNENI GUDEM 0510019-MPPS BADARALA 0510013-MPPS HCANNAPUNENI GUDEM 0510016-MPPS GANAPAVARIGUDEM 0510020-MPPS MUDICHERL 0510005-MPPS GOLLAGUDEM 0510005-MPPS GOLLAGUDEM 0510018-MPPS VEMULAPALLE 546057, MPPS, Dindlu of Perupalem 0546067-MPPS PATHAPADU 0546032-MPPS 1 MUTHYALAPALLE 0546035-MPPS VARATIPPA

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

PROMOTION TRANSFER

Clear Vacancy

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR Nallajerla Nallajerla Nallajerla Nallajerla Nallajerla Nallajerla Nallajerla Nallajerla NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA Nallajerla Nallajerla Nallajerla

DISE code & Name of the School
0546012-MPPS GARUVUPALLAVAPALEM 0546033-MPPS GADELLLA VAMPU 0546072-MPPS PERUPALEM MAIN 0546031-MPPS MODI 0546010-MPPS PEDAPALLAVAPALEM 0546047-MPPS KANTHA 0546050-MPPS YETIPORAPALLIPALEM 0546049-MPPS DIBBALAPALLAVAPALEM 0546011-MPPS GUNTAPALLAVAPALEM 0546041-MPPS KALIPATNAM MAIN 0546060-MPPS GUBBALAVARIPALEM 0546022-MPPS PITTA VARI PETA 0546059-MPPS BELAMKONDA VARI MERAKA 0513015 - MPPS-1, NALLAJERLA 0513021 - MPPS-1, DUBACHERLA 0513023 - MPPS-1, GANTAVARIGUDEM 0513033 - MPPS, PRAKASARAOPALEM 0513033 - MPPS, PRAKASARAOPALEM 0513305 - MPUP, AVAPADU 0513004 - MPPS, KRISHNAYAGUDEM 0513004 - MPPS-1, ANANTHAPALLI 0513035-MPPS TELIKICHERLA 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513032-MPPS (NO 2)SINGARAJUPALEM 0513009-MPPS KRISHNAMMA GUDEM 0513009-MPPS KRISHNAMMA GUDEM 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513015-MMPPS NALLEJERLA 0513001-MPPS CHANDRASI GUNTA 0513028-MPPS NO 3 GANTAVARIGUDEM 0513304-MPUPS MARELLAMUDI 0513306-MPUPS TELIKICHERLA

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

Promotion Vacancy Acc to G.O Ms No 55 Clear Vacant

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Nallajerla Nallajerla NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARSAPURAM

DISE code & Name of the School
0513034-MPPS KAMATHAMGUNTA 0513015-MPPS NO 1 NALLEJERLA 0545302-MPUPS SARIPALLI 0545079-MPPS SR NAGAR 0545311-MPUPS VEMULADEEVI 0545003-MPPS Kopparru (M) 0545008-MPPS MALLAVARAM 0545008-MPPS MALLAVARAM 0545010-MPPS MALLAVARAMLANKA 0545012-MPPS CHINA MALLAVARAMLANKA 0545014-MPPS SARIPALLE 0545016-MPPS LINAGANBOINACHERLA 0545029-MPPS ANANDMOHIDDIEN NAGAR 0545032-MPPS PILLIVARIPETA 0545035-MPPS CHINA SITHA RAMA PURAM 0545039-MPPS GOLLALA KODAPA 0545046-MPPS PEETANIVARIMERAKA 0545062-MPPS CHAMAKURIVARI MERAKA 0545071-MPPS SARDUKUDAPA 0545078-MPPS RAJIV NAGER 0545080-MPPS CHINAMINAVANI LANKA 0545082-MPPS Pedasarava 0545118-MPPS-BYNAPALEM 0545305-MPU PSDEVUNITHOTA 0545306-MPUPSLAKSHMANESWARAM 0545308-MPUPSCHAMAKURIPALEM 0545310-MPUPSMYNAVARIMERKA 0545310-MPUPSMYNAVARIMERKA 0545311-MPUPS VEMULADEEVI 0545061, PM Lanka-2 0545310, MPUPS, PM Lanka 0545071-MPPS SARDUKUDAPA

Category III III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

Vacancy arised due to
Transfer Vacancy Acc to G.O Ms No 55 PROMOTION NOT FILED IN TRANSFERS PROMOTION

Remarks

SAME PUNCHAYATH

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE

DISE code & Name of the School
0545034-MPPS RAJUGARITHOTA 0545072-MPPS KAPULAKUDAPA 0545116-MPPS LIKHITHAPUDI 0545040-MPPS MUSKEVARIPALEM 0545051-MPPS CHILLAPALEM 0545071-MPPS SARDUKUDAPA 0545052-MPPS MODI 0545022-MPPS GONDI 0545016-MPPS LINAGANBOINACHERLA 0545062-MPPS CHAMAKURIVARI MERAKA 0545125- M P PSBANDARUVARIPETA 0545064-MPPS SIVAMVARI MERAKA 0545064-MPPS SIVAMVARI MERAKA 0545310-MPUPSMYNAVARIMERKA 0517002-MPPS No.1 Korumamidi 0517017-MPPS No.3 Samisragudem 0517033-MPPS Kalavacherla

Category II II II II II II II II II II II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

Inter dist 2/1/2010 retirment 1/1/2011 inter dist 2/1/2010 Clear Vacancy , Post Allowted during Rationalization. RC No.42/A8/2010 dt.29-6-2010

1033

SGT

NIDADAVOLE

0517061-MPPS No.1 Pendyala

1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE

0517302-MPUP Thimmarajuplem 0517306-MPUP D.Muppavaram 0517023-MPPS No.2 Pandalaparru 0517024-MPPS Kalavacherla 0517023-MPPS No.2 Pandalaparru 0517027 MPPS No.1 Settipeta 0517028 MPPS No.2 Settipeta 0517016 MPPS No.2 Samisraugudem 0517028 MPPS No.2 Settipeta

Promotion 12/1/2010 Promotion 12/1/2010

III III III III III III III
Retirment on June 2012

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru

DISE code & Name of the School
0517306-MPUP D.Muppavaram 0517013-MPPS Katakoteswaram 0517007-MPPS No.1 Tadimalla 0517056-MPPS No.3 Tadimalla 5173013-MPUP Samisragudem 0517007-MPPS No.1 Tadimalla 0517306-MPUP D.Muppavaram 0517012-MPPS Sankarapuram 0517019-MPPS No.5 Samisragudem 0517302-MPUP Thimmarajupalem 0517013-MPPS Katakoteswaram 0517008-MPPS No.2 Tadimalla 0517020-MPPS No 2 Gopavaram 0517011-MPPS Ravimetla 0517012-MPPS SANKARAPURAM RAVIMETLA 0517059-MPPS GOPAVARAM-II 0517031-MPPS NO 1 MUNIPALLE 0517014-MPPS THIMMARAJUPALEM 0517011-MPPS RAVIMETLA 0517017-MPPS NO 3 SAMISRAGUDEM 0525001/MPPS NO.1, THOKALAPALLI 0525002/MPPS. NO.2, THOKALAPALLI 0525002/MPPS. NO.2, THOKALAPALLI 0525003/MPPS. BYNEPALLI 0525004/MPPS. AMUDALAPALLI 0525004/MPPS. AMUDALAPALLI 0525006/MPPS. S.C. COLONY, PEDANINDRAKOLANU 0525007/MPPS. D. GOPAVARAM 0525015/MPPS. GUNAPARRU 0525026/MPPS. TURUPUPETA/CHANAMILLI

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

Retirment on January 2012 Retirment on July 2011

Transffer Transffer Promotion Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer Transffer

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru Nidamarru NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU PALACOLE PALACOLE Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu

DISE code & Name of the School
0525027/MPPS. SIDDAPURAM 0525029/MPPS. YALLAMMACHERUVU/ CHANAMILLI

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II II II III II II II II II

Vacancy arised due to
1 Deputed to Hostel Warden 2years back Transffer Transffer (URUDU POST) Transffer

Remarks

0525031/MPPS. URUDU KROVVIDI 0525035/MPPS. NO.1, PEDANINDRAKOLANU 0525025/MPPS. NO.1, CHANAMILLI 0525014/MPPS. VENKATAPURAM/NIDAMARRU 0525014/MPPS. VENKATAPURAM/NIDAMARRU 0525022/MPPS (AA) BHUVANAPALLI 0525022/MPPS (AA) BHUVANAPALLI 0525005/MPPS NO.1, CHINANINDRAKOLANU 0525001-MPPS NO 1 THOKALAPALLE 0525008-MPPS DEVARAGOPAVARAM 0525038-MPPS BUVVANAPALLE 0525021-MPPS ADAVIKOLANU 0525021-MPPS ADAVIKOLANU 0525029-MPPS CHANAMILLI 0525026-MPPS THURPUPET CHANAMILLI 0525026-MPPS THURPUPET CHANAMILLI 0525011-MPPS VELAMPET P NDRAKOLANU 0525030-MPPS (TELUGU)KROVVIDI 0543046-MPPS DIGAMARRU 0543021-MPPS VENKATAPURAM 0537027,Kumudavalli Spl. 0537006,Korukollu Spl. 0537022,Gollalakoderu Main 0537028,Vissakoderu No.1 0537028,Vissakoderu No.1 0537032,Vissakoderu Chinapeta 0537039,Srungavruksham Girls

Promotion Retirement Promotion Promotion Retirement Retirement Transfer

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu Palakoderu PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKOL

DISE code & Name of the School
0537018-Palakoderu No.1 0537018-Palakoderu No.1 0537018-Palakoderu No.1 0537019-Palakoderu No.2 0537026-Kumudavalli (Main) 0537016-Vendra (Main) 0537016-Vendra (Main) 0537008-Mogallu Main 0537011-Mogallu H.W. 0537012-Guttulavari Palem 0537007-Vekatapuram 0537002-Garagaparru Spl. 0537022-Gollalakoderu main 0537024-Sitaramapuram 0537025-Gubbalavaripalem 0537036-Pennada palem 0537033-Goraganamudi main 0537033-Goraganamudi main 0537030-Vissakoderu Kancharaddibba 0537031-Vissakoderu HP 0537038-Srungavruksham Boys 0537038-Srungavruksham Boys 0537039-Srungavruksham Girls 0537039-Srungavruksham Girls 0537046-Bantumilli 0537005-MPPS MAIN KORUKOLLU 0537016-MPPS MAIN VENDRA 0537002-MPPS SPCL GARAGAPARRU 0537036-MPPS PENNADA PALEM 0537027-MPPS (SPECIKUMUDAVALLI 0537037-MPPS PENNADA AGRAHARAM 543047,M.P.P.S.GUDIPADU

Category II II II II II II II II II II III II II II II II II II II II II II II II II III II II II II II ll

Vacancy arised due to

Remarks

GOT PROMOTION IN 2010

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.

Post
SGT

Mandal
PALAKOL

DISE code & Name of the School
543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU

Category

Vacancy arised due to
PROMOTED AS LFL HM ON 13-5-2011 GOT PROMOTION IN 2010 GOT PROMOTION IN 2010

Remarks

1134

ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll

1135 1136

SGT SGT

PALAKOL PALAKOL

543305,M.P.U.P.S.GAVARAPETA 543307,M.P.U.P.S.VELIVELA

1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL

543007,M.P.P.S.CHINTAPARRU 543006,M.P.P.S.CHINTALAPALEM 543036,M.P.P.S.CHITTIVANIGARUVU 543036,M.P.P.S.CHITTIVANIGARUVU 543045,M.P.P.S.CHODEPADU 543046,M.P.P.S.DIGAMARRU 543041,M.P.P.S.GORINTADA-2 543017,M.P.P.S.LANKALA KODERU-1 543035,M.P.P.S.MYZERUGUNTA 543014,M.P.P.S.PANDIGUNATA 543011,M.P.P.S.PEDAGARUVU

Her Retirement date is 30-62012( 1 Year Only)

1148

SGT

PALAKOL

543030,M.P.P.S.PEDAPETA(V)

ll

He joined on 29-12-2001 in this school in Interdistrict Transfer(Karimnagar District) His appointment date in Karimnagar District is 19-121996.

1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL

543049,M.P.P.S.PENKULLAPADU 543049,M.P.P.S.PENKULLAPADU 543034,M.P.P.S.SIVADEVUNI CHIKKALA -2 543016,M.P.P.S.SATYANARAYANA PURAM 543004,M.P.P.S.VALAMARRU-1 543051,M.P.P.S.VARIDHANAM 543020,M.P.P.S.VEDULLAPALEM 543013,M.P.P.S.YALLAVANI GARUVU

ll ll ll ll lll ll ll ll

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL Pedapadu

DISE code & Name of the School
543301,M.P.U.P.S.KAPAVARAM 543301,M.P.U.P.S.KAPAVARAM 543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 543307,M.P.U.P.S.VELIVELA 0522301-MPUPS Kothuru

Category ll ll ll ll ll ll I III III I I III III III III III III III III III III III I I I III III IV

Vacancy arised due to

Remarks

Pramotion Vacant 16/09/2010 Inter District Tansferd 18/2/2010 Pramotion Vacant 3/2/2010

1164

SGT

Pedapadu

0522033-MPPS Koniki®

1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu

0522013-MPPS Gandicheruvu Gattu 0522301-MPUPS Kothuru 0522301-MPUPS Kothuru 0522013-MPPS GandicheruvuGattu 0522014-MPPS Patha Pedapadu 0522010-MPPS R C Puram 0522039-MPPS Seshachalapuram

610

1172

SGT

Pedapadu

0522038-MPPS Satyavolu(DV)

Not Attended DutiesWith out Permission 6/2/2008 to 2/8/2010

1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu Pedapadu PEDAPADU

0522032-MPPS Koniki(DV) 0522032-MPPS Koniki(DV) 0522017-MPPS Dasarigudem 0522017-MPPS Dasarigudem 0522060-MPPS Kokkirapadu 0522060-MPPS Kokkirapadu 0522001-MPPS Vempadu 0522002-MPPS Vatluru 0522003-MPPS Seetharampuram 0522029-MPPS Appanaveedu 0522027-MPPS Andreyapuram 0522039-MPPS SESHACHALAPURAM

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU

DISE code & Name of the School
0522039-MPPS SESHACHALAPURAM 0522026-MPPS EPURU (D.V) 0522061-MPPS THOTAGUDEM 0522011-MPPS SATYANARAYANAPURAM 0522014-MPPS PATHAPEDAPADU 0522004-MPPS NEHRU NAGAR COLONY 0522034-MPPS RALLAPALLEVARIPALEM

Category IV III III III III I III

Vacancy arised due to

Remarks

1192

SGT

Pedavegi

0521306, MPUPS, Nadipalle

III

Shifted post from T. Narsapuram, DEO procs. Retained in the same school Rc.No. 42/A8/2010, dt. 29.06.2010

1193

SGT

Pedavegi

0521041, MPPS, Ankanagudem

III

Shifted post from Polavaram, DEO procs. Rc.No. 42/A8/2010, dt. 29.06.2010

1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Pedavegi Pedavegi PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI

0521317,MPUPS, Nagannagudem 0521031, MPPS, SN Puram / Vijayarai 0521303-MPUPS, RAMASINGAVARAM 0521303-MPUPS, RAMASINGAVARAM 0521037-MPPS LP/VANGURU 0521308-MPUPS, VANGURU 0521047-MPPS GOKINEPALLE 0521018-MPPS MRC COLONY LAXMIPURAM 0521305-MPUPS,LAXMIPURAM 0521025-MPPS VENKATAKRISHNAPURAM 0521304-MPUPSTALLAGOKAVARAM 0521013-MPPS CHAKRAYAGUDEM 0521016-MPPS KOPPULAVARIGUDEM 0521044-MPPS BHOGAPURAM 0521310-MPUPS AMMAPALEM 0521310-MPUPS AMMAPALEM 0521312-MPUPS BHOGAPURAM 0521006-MPPS RATNALAKUNTA

III III III III I I I III III I III III III I III III I III

Promotion Promotion

Retained in the same school

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI Pentapadu Pentapadu Pentapadu Pentapadu

DISE code & Name of the School
0521022-MPPS PEDAVEGI 0521016-MPPS KOPPULAVARIGUDEM 0521006-MPPS RATNALAKUNTA 0521001-MPPS BAPIRAJUGUDEM 0521073-MPPS NADUPALLE 0521034-MPPS PRAKASHNAGAR JANAMPETA 0521019-MPPS LAXMIPURAM (s.w) 0521028-MPPS DIBBAGUDEM 0521018-MPPS MRC COLONY LAXMIPURAM 0521023-MPPS SURYARAO PET 0521013-MPPS CHAKRAYAGUDEM 0521023-MPPS SURYARAO PET 0521038-MPPS B. SINGAVARAM 0521010-MPPS VEGIVADA 0521033-MPPS JANAMPETA 0521012-MPPS K.KANNAPURAM 0527301MPUPS Mounjipadu 0527009, MPPS No.1 Darsiparru 0527033, MPPS No.2 Yanalapalli 0527021, MPPS NO.1, Ravipadu

Category III III III III III III III III III III III III III III I III II II II II III III III II II II II II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

Promotion Retirement Retirement Change the Department as Hostel Warden inter District Transfer Transfer Transfer

1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Pentapadu Pentapadu Pentapadu PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU

0527043, MPPS Chintapalli 0527047, MPPS NO.1, RC Puram 0527048, MPPS No.2, Rc Puram 0527049-MPPS (NO 1)MUDUNURU 0527010-MPPS BILLAGUNTA 0527306-MPUPS BODAPADU 0527306-MPUPS BODAPADU 0527008-MPPS VELAMPETA 0527302-MPUPSJATLLAPALEM 0527003-MPPS (NO 2)UMAMAHESWARAM 0527013-MPPS (NO 2) VALLURUPALLI

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 SGT 1267 1268 1269 SGT SGT SGT Penugonda Penugonda Penugonda 0 540059-M P P S Munamarru 0 540037-M P P S Tamarada 0 540041-M P P S Deva Tallapalem SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU Penugonda

DISE code & Name of the School
0527013-MPPS (NO 2) VALLURUPALLI 0527028-MPPS S W KASPAPENTAPADU 0527031 MPPS PRE-PRI SCHOOL K.PENTAPADU 0527037-MPPS ADI ANDHRA 0527054-MPPS RACHARLA 0527014-MPPS (NO 2) RACHARLA 0527055-MPPS KAGULAMPADU 0527015-MPPS (NO 1) PRATHIPADU 0527001-MPPS (NO2)JATLLAPALEM 0527019-MPPS (NO 2) ALAMPURAM 0527015-MPPS (NO 1) PRATHIPADU 0527049-MPPS (NO 1)MUDUNURU 0527047-MPPS NO 1 RC PURAM 0527021-MPPS (NO 1) RAVIPADU 0527031-MPPS (NO 1)KASPAPENTAPADU 0527049-MPPS (NO 1)MUDUNURU 0527007-MPPS VIIITH WARD 0527013-MPPS (NO 2) VALLURUPALLI 0527001-MPPS (NO2)JATLLAPALEM 0527034-MPPS (NO 1)WEST VIPPARRU 0527039-MPPS UPPARA GUDEM 0527040-MPPS TURPU PETA 0527003-MPPS (NO 2)UMAMAHESWARAM 0 540025-M P P S Jeelamcheruvu

Category II II II II II II II II II II II II III II II II II II II II II II II III IV IV IV

Vacancy arised due to

Remarks

Undre 610 GO Undre 610 GO Undre 610 GO

Clear Vacant from 19/08/2009 Post sanctioned in 2009 Post sanctioned in 2010 Post sanctioned in 2011

One teacher left in 2009 August Counciling Post blocked in 2009 August Counciling Post blocked in 2009 August Counciling Post blocked in 2009 August Counciling

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.

Post

Mandal
Penugonda

DISE code & Name of the School
0 540057-M P P S Tamaracheruvu

Category

Vacancy arised due to
Clear Vacant from 19/08/2009 Post sanctioned in 2009 One teaher got S A ( S S) Promotion on Feb 2011 One teacher retired on 30/04/2011

Remarks
One teacher left in 2009 August Counciling Post blocked in 2009 August Counciling

1270 SGT 1271 SGT

III III III III III III III III III IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III

Penugonda

0 540009-M P P S Spl Siddhantam

1272 SGT 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Penugonda

0 540009-M P P S Spl Siddhantam

Penugonda Penugonda Penugonda Penugonda PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra

0 540051-M P P S Kattavaripalem 0 540002-MPPS Bype vari peta 0 540002-MPPS Bype vari peta 0 540028-MPPS Settibalija Peta 0540015-MPPS GHATALDIBBA 0540024-MPPS MALLAPADIBBA 0540042-MPPS PELLIKUTURAMMACHERUVU 0540008-MPPS (R)SIDHANTHAM 0540017-MPPS SPL ILAPARRU 0540021-MPPS RAMANNAPALEM 0540018-MPPS GUDIPADU 0540004-MPPS CHERUKUWADA 0540044-MPPS PEETANIVARIPALEM 0540014-MPPS RAJIVNAGAR(DR PALEM) 0540014-MPPS RAJIVNAGAR(DR PALEM) 0539015-MPPS,B.V.Palem(LE) 0539003-MPPS, Juttiga 0539301-MPUPS,S.I.Parru 0539301-MPUPS,S.I.Parru 0539311, MPUPS, Oduru 0539312-MPUPS,Nelamuru 0539033-MPPS, Neggipudi(LE) 0539035-MPPS,Marteru(Boys) 0539035-MPPS,Marteru(Boys) 0539006-MPPS, Penumantra®

In village 8 years completed In village 8 years completed

Transfer Transfer Retirement Retirement Transfer Transfer

100% Blind

100% Blind

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra Penumantra PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali Peravali PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI Poduru Poduru Poduru

DISE code & Name of the School
0539027-MPPS,Komaticheruvu 0539308-MPUPS,Satyavaram 0539036, MPPS, Sivaraopeta 0539034, MPPS, Vanampalli 0539031, MPPS, Satyavaram ST 0539032, MPPS, Neggipudi ® 0539028-MPPS (SPL)ALAMURU 0539020-MPPS S BALIJI PETA POLAMURU 0539029-MPPS (SPL)KOYYETIPADU 0539016-MPPS CHITTIMATLAGARUVU 0539001-MPPS NATTARAMESWARAM 0539024-MPPS NAGALLADIBBA 0539301-MP UPSSOMARAJUILLINDALA 0530027 MPPS (Main)Khandavalli 0530029 MPPS (No.3)Khandavalli 0530007 MPPS (NO.2 )Kanuru 530017 MPPS (NO.2)Ajjaram 0530027 MPPS (Main)Khandavalli 0530027 MPPS (Main)Khandavalli 0530036MPPS(No2)P.Vemavaram 0530039MPPS(No.1)Ajjaram 0530043MPPS Lankamalapalli 0530023-MPPS (NO2)MUKKAMALA 0530006-MPPS (NO3) KANURU 0530010-MPPS USULUMARRUPADU 0530029-MPPS( NO3)KHANDAVALLI 0530023-MPPS (NO2)MUKKAMALA 0530038-MPPS TEEPARRU 0530043-MPPS LANKAMALAPALLI MPPS Rajulagaruvu H/o Penumadam MPUPS Mattaparru MPUPS Mattaparru

Category III III III III III III III III III III III III III II II III II II II III II II II III III II II II II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

Retirement Inter Dist. Transfer

Clear vacancy by Promotion Clear vacancy by Promotion Clear vacancy by Promotion

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post
Poduru Poduru Poduru Poduru Poduru Poduru Poduru Poduru Poduru

Mandal

DISE code & Name of the School
0542018, MPPS, AV Cheruvu 0542016, MPPS, Poduru Girls 0542016, MPPS, Poduru Girls 0542016, MPPS, Poduru Girls 0542032, MPPS, Pedapeta H/o Jinnuru 0542034, MPPS, Bhoopayyacheruvu H/o Jinnuru 0542040, MPPS, Penumadam (M) 0542308, MPUPS, Ravipadu 0542308, MPUPS, Ravipadu 0542027-MPPS (MAIN)VEDANGI 0542037-MPPS PEDAPALEM 0542005-MPPS KAVITAM NORTH 0542019-MPPS KUMMARAGUNTA 0542006-MPPS PENKULLAPADU 0542050-MPPS ARUNDHATIPET 0542045-MPPS CHETTITAGUNTA 0503002_MPPs Sivagiri 503005_MPPS Tallavaram 503006_MPPS Gajulagondhi 0503007_MPPS Mulagalagudem 503014_MPPS Ramayyapeta 503058_MPPS Pedrala 503059_MPPS Manugopula 0503013_MPPS Thotagondhi 0503066, MPPS, Polavaram -2 0503068, MPPS, Gutala (M) 0503064 _MPPS Kammaragudem 0503064_ MPPS Kammaragudem 0503012-MPPS CARMELPURAM 0503011-MPPS KRISHNARAO PETA 0503021-MPPS K.V.OF PATHISOM

Category II II II II II II II II II II II II II II II II 1V III III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks
Stay in 610 G.O. Rationalization affected vacancy

Rationalization affected vacancy

PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram Polavaram POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM

Due to Retirement Due to Transfer Due to Transfer Due to Transfer Due to Transfer Clear Vacancy Clear Vacancy Due to Transfer

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
POLAVARAM POLAVARAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM

DISE code & Name of the School
0503019-MPPS PATHA PATTISAM 0503062-MPP URDU PS POLAVARAM 0508060-MPPS BORRAMPALEM® 0508044-MPPS SUBBARAJUNAGAR 0508036-MPPS SURAMPUDI 0508061-MPPS T.NARASAPURAM 0508301-MPUPS BANDIVARIGUDEM 0508306-MPUPS VEERABHADRAVARAM 0508020-MPPS CHINA GURAVAIGUDEM 0508001-MPPS KOLLIVARIGUDEM 0508016-MPPS KRISHNAPURAM 0508003-MPPS MAKKINAVARIGUDEM 0508014-MPPS PAKALAGUDEM 0508014-MPPS PAKALAGUDEM 0508002-MPPS SRINIVASAPURAM 0508015-MPPS SURYANAGAR 0508301-MPUPS BANDIVARIGUDEM 0508301-MPUPS BANDIVARIGUDEM 0508302- MPUP, Appalarajagudem 0508009-MPPS MARRIGUDEM 0508047-MPPS ALLAMCHERLARAJUPALEM 0508005-MPPS GATTUGUDEM 0508038-MPPS SINGARAYAPALEM 0508003-MPPS MAKKINAVARIGUDEM 0508001-MPPS KOLLIVARIGUDEM 0508040-MPPS SAYAMPALEM 0508040-MPPS SAYAMPALEM 0508006-MPPS G SANKARAPURAM 0508004-MPPS KOTTASEETAMPETA 0508004-MPPS KOTTASEETAMPETA 0508059-MPPS NO 2 BANDAMCHERLA 0518042-MPPS KONDRUPROLU 0518042-MPPS KONDRUPROLU

Category III III III III IV III III IV III III III III III III III III III III III IV IV IV IV III III III III III III III III II II

Vacancy arised due to

Remarks

TRASFER TRASFER TRASFER TRASFER TRASFER TRASFER

Same Panchayat

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM TADEPALLI GUDEM Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem

DISE code & Name of the School
0518007-MPPS NO1 PEDATADEPALLI 0518005-MPPS NO1 JAGGANNAPETA 0518034-MPPS NO-1 KOTHURU 0518075-MPPS DANDAGARRA 0518020-MPPS A A NO-1 MADHAVARAM 0518029-MPPS NO1 ARULLA 0518011-MPPS KRISHNAPURAM 0518015-MPPS GOLLAGUDEM 0518013-MPPS KADIYEDDA 0518013-MPPS KADIYEDDA 0518042-MPPS KONDRUPROLU 0518080-MPPS CHINATADEPALLI 0518039-MPPS, ITIKALAGUNTA 0518034-MPPS, KOTHURU NO.1 0518004-MPPS, PATTEMPALEM 0518001-MPPS, VEERAMPALEM 0518012-MPPS, NEELADRIPURAM 0518022-MPPS UPPARAGUDEM 0518024-MPPS, JAGANNADHAPURAM(M) 0518007-MPPS NO.1, PEDATADEPALLI 0518007-MPPS NO.1, PEDATADEPALLI 0518301-MPUPS VENKATARAMANNAGUDEM 0518005-MPPS NO.1, JAGGANNAPETA 0518006-MPPS NO.2, JAGGANNAPETA 0518080-MPPS, CHINATADEPALLI 0518013-MPPS KADIYADDA(MAIN) 0518038-MPPS, KUNCHANAPALLI

Category II II II II III III III III II II II II II II III III III III III II II II II II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

Retirement on 31-5-2011 Retirement on 31-122010 Expired vacancy 1/2011 Post sanction in Rationalisation Post sanction in Rationalisation Post sanction in Rationalisation Post sanction in Rationalisation PROMOTION VACANCY

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tallapudi Tallapudi Tallapudi Tallapudi Tallapudi Tallapudi Tallapudi TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI

DISE code & Name of the School
0518044-MPPS, MASEEDUPETA OF TPG 0518045-MPPS PADALA 0518311-MPUPS, PADALA 0518311-MPUPS, PADALA 0518014-MPPS AA, APPARAOPETA 0518018- MPPS NO.1, MADHAVARAM 0518020-MPPS AA.1, MADHAVARAM 0518002-MPPS, BANGARUGUDEM 0518040-MPPS, AMRUTHAPURAM 0518023-MPPS, TALLAPALEM OF UPPARAGUDEM 0518023-MPPS, TALLAPALEM OF UPPARAGUDEM 0518030-MPPS NO.2, ARULLA 0518027-MPPS NO.2, JAGANNADHAPURAM 0518033-MPPS NO.1, ARUGOLANU 0518037-MPPS NO.2, ARUGOLANU 0518034-MPPS NO.1, ARUGOLANU 0504006-MPPS GAZZARAM 0504025-M P PS ® GAZZARAM 0504008-MPPS SURAYYAPETA 0504017-MPPS (SPL) TIRUGUDUMETTA 0504028-MPPS VEGESWARAPURAM 0504028-MPPS VEGESWARAPURAM 0504029-MPPS TADIPUDI 0504003-MPPS THUPAKULAGUDEM 0504021-MPPS RAVURUPADU 0504006-MPPS GAZZARAM 0504009-MPPS BC ANNADEVARAPETA 0504014-MPPS (SPL) BALLIPADU 0504013-MPPS (JB) VEGESWARAPURAM (BALLIPADU)

Category II II II II III III III III II III III III III II II II III III III III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

PHC-100% VISUAL

Sanctioned But not Filled Retirement Transferred

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.

Post

Mandal

DISE code & Name of the School

Category

Vacancy arised due to
Under Rationalization & clear vacancy by promotion

Remarks

1450 SGT 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Tanuku

0528014, MPPS No.1, Velpuru

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU

0528009-MPPS PYDIPARRU 0528014 MPPS NO.1 VELPURU 0528014 MPPS NO.1 VELPURU 0528305 MPUPS VELPURU 0528017 MPPS VEERABADRAPURAM 0528002 MPPS NO.1 DUVVA 0528002 MPPS NO. 1 DUVVA 0528002 MPPS NO.1 DUVVA 0528003 MPPS NO.2 DUVVA 0528008 MPPS NO.3 TETALI 0528008 MPPS NO.3 TETALI 0528010 MPPS NO.1 MANDAPAKA 0528006-MPPS 4TH WARD (TETALI) 0528006-MPPS 4TH WARD (TETALI) 0528048-MPPS DUVVA 0528037-MPPS KOMARAVARAM 0528007-MPPS TETALI 0528011-MPPS 4TH WARD (MANDAPAKA) 0528013-MPPS MANDAPAKA

UNDER RATIONALISATION

UNDER RATIONALISATION

UNDER RATIONALISATION

1470

UNDI

0533009 MPPS Royapeta

III

Total Service counted from MPPS Ramarajapurm and MPPS Royapeta because of Same Village Yendagandi

SGT 1471 1472 1473 1474 SGT SGT SGT SGT UNDI UNDI UNDI UNDI 0533009 MPPS Royapeta 0533012 MPPS Uppuluru Thota 0533019 MPPS Cherukuwada Main 0533030 MPPS Undi Thota

III IV III II

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post
UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI

Mandal

DISE code & Name of the School
0533031 MPPS Puligumma 0533031 MPPS Puligumma 0533032 MPPS Undi (Main) 0533033 MPPS Bhavanipeta 0533038 MPPS Mahadevapatnam Main 0533057 MPPS Kolamuru 0533057 MPPS Kolamuru 0533064 MPPS Vandram Main 0533302 MP UP School, Panduvva 0533011-MPPS UPPULURU MAIN 0533027-MPPS PEDAPETA/UNDI 0533062-MPPS CHILUKURU 0533034-MPPS KOTHAPET 0533037-MPPS CHILUKURU SPECIAL 0533042-MPPS UTTARAPALEM 0533045-MPPS CHERUVUGATTUPALEM 0533046-MPPS VANDRAM SPECIAL 0533059-MPPS(SPL)PADAVALAVANI PET 0533004 MPPS Unudurru Main 0533005 Mpps Unudurru Spl. 0533011 MPPS Uppuluru Main 0533027 MPPS Pedapeta/Undi 0533301 MP UP School Kaligotola 0529012, MPPS, NO.1, Vadluru 0529010, MPPS, No.2, Pasalapudi 0529025-MPPS NO 1 CHIVATAM 0529026-MPPS NO 1 SURYARAOPALEM 0529028 -MPPS NO 1 TADIPARRU 0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529004-MPPS NO 2 KALDHARI 0529016-MPPS NO2 SATYAWADA 0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM

Category III III II II II III III II III III II II II II II II II II III III III II III

Vacancy arised due to

Remarks

UNDI MANDAL UNDI MANDAL UNDI MANDAL UNDI MANDAL UNDI MANDAL Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram

TRANSFER TRANSFER TRANSFER Promotion Post Shifted from Bhimavaram Mandal. Clear Vacancy Clear Vacancy

II II II II II II II

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram Undrajavaram UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU

DISE code & Name of the School
0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529021-MPPS NO 4 UNDRAJAVARAM 0529033- MPPS VELAGADURRU 0529003-MPPS (NO 1) KALDHARI 0529004-MPPS (NO 2) KALDHARI 0529006-MPPS DAMMENNU 0529009-MPPS NO 1 PASALAPUDI 0529009-MPPS NO 1 PASALAPUDI 0529023-MPPS NO 1 PALANGI 0519016-MPPS YERAMALLA 0519009-MPPS G PADU A GOKAVARAM 0519031-MPPS CHEBROLU 0519025-MPPS NO 1 BOMMIDI 0519022-MPPS BADAMPUDI-1 0519022-MPPS BADAMPUDI-1 0519050-MPPS NARAYANAPURAM 0519065- MPPS NARAYANAPURAM 0519038 -MPPS PH PETA KAIKARAM 0519032-MPPS SIMHADRINAGAR 0519014-MPPS NACHAGUNTA 0519303-MPUPS A GOKAVARAM 0519303-MPUPS A GOKAVARAM 0519066-MPPS KAIKARAM 0519009-MPPS G PADU A GOKAVARAM 0519061-MPPS UNGUTURU 0519032-MPPS SIMHADRINAGAR 0519040-MPPS KOTTURU KAIKARAM 0519034-MPPS (URDU)CHEBROLU 0519005-MPPS NALLAMADU 0519064-MPPS RAVULPARU 0519003-MPPS KAMSALIGUNTA 0519063-MPPS UPPAKAPADU

Category II II II II II III III II II II II III IV III II II II III III III III III III III III IV III III III III III IV IV III

Vacancy arised due to

Remarks

610 GO

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram Veeravasaram VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM

DISE code & Name of the School
0519013-MPPSWARD NO 3 0519039-MPPS VELAMPET KAIKARAM 0519062- MPPS VELLAMALLI 0519303-MPUPS A GOKAVARAM 0519313-MPUPSNEELADRIPURAM MPPS.M.P.Lanka MPPS.Veeravallipalem MPPS.Kamatalapalli/East MPPS.Mastyapuri/A.A MPPS Nowduru/Main MPUPS, Balepalli MPPS.Veeravasaram/Main MPPS.Tholeru/Main MPPS.Tholeru/Main MPPS.Pallapuveedhi MPPS.Padamathipalem/Tholeru MPPS.GandhiBazar/VVRM MPPS.Mastyapuri/Main MPPS.Mastyapuri/Main MPPS . B.B.Cheruvu MPPS.Ch.Garuvu MPPS.Ch.Garuvu MPUPS.Dusanapudi MPPS.Bobbanapalli MPPS.Vekatapuram/Tholeru MPPS.P.J.Palem/Koni MPPS.Rayakuduru/No2 0538038-MPPS THOKALAPUDI PALEM 0538003-MPPS NAVUDURU CENTRE 0538063-MP PSNANDAMURUGARUVU 0538063-MP PSNANDAMURUGARUVU 0538064-MP PSPERIKIPALEM 0538051-MPPS MUTRASIGUDEM

Category III III III III III III III IV II III IV II II II II II II II II III III III IV III II III III III III II II II II

Vacancy arised due to

Remarks

Clear Vacancy Clear Vacancy Clear Vacancy Clear Vacancy By Retirment Clear Vacancy Clear Vacancy

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 Art Art Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft Craft LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin SGT SGT SGT SGT (Urdu) SGT (Urdu) SGT (Urdu)

Post

Mandal
VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM AKIVIDU J.R.GUDEM Peravali Koyyalagudem Koyyalagudem Koyyalagudem BHIMADOLE PEDAVEGI D. TIRUMALA D. TIRUMALA J.R.GUDEM J.R.GUDEM K.KOTA KOVVUR KOYYALAGUDEM LINGAPALEM MOGALTUR NALLAJERLA NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR Penumantra TANUKU UNDI ACHANTA ACHANTA BHIMADOLE CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI D. TIRUMALA D. TIRUMALA

DISE code & Name of the School
0538041-MPPS PEDHA PETA (VR) 0538045-MPPS THALLAPUDI LIPPA (VR) 0538029-MPPS VENKATAPURAM 0534023,MPPS URDU(BOYS) 0507023-MPPS.JR.GUDEM (Urdu) 0530001 MPPS (No.1)Nadupalli Kota 0506007 - MPPS Parimpudi 0506013 - MPPS Dippakayalpadu HC 0506022 - MPPS Bayyanagudem M 0520604-ZPHS PULLA 0521604-ZPHSVIJAYARAI 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM ZPHS DUDDUKURU Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem S.R.Z.P.P.H.S., Lakkavaram 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.P.H.S., Bayyanagudem 0510604-ZPHS RANGAPURAM 0546604-ZPHS MUTHYALAPALLE Z.P.H.S., Nallajerla 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA ZPHS.PENUMANTRA ZPHS DUVVA ZP HS, MAHADEVAPATNAM ZPHS MP PALEM ZPHS KODAMANCHILI ZPHS PULLA 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM ZPGHS CHINTALAPUDI 0512606-ZPHS MARAMPALLE ZPHS PANGIDIGUDEM

Category II II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III II II

Vacancy arised due to

Remarks

URDU MEDIUM

L.F.L. promotion

III III

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Hin LP Tel

Post

Mandal
GANAPAVARAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM K.KOTA KALLA KOYYALAGUDEM LINGAPALEM MOGALTUR NALLAJERLA NALLAJERLA NARASAPUR NARASAPUR NIDADAVOLE PALAKOL PALAKOL PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PENTAPADU PENTAPADU PERAVALI PERAVALI T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM TALLAPUDI TANUKU UNDI UNGUTURU UNGUTURU VEERAVASARAM PENUGONDA

DISE code & Name of the School
ZPGHS GANAPAVARAM Z.P.P.H.S., Gopalapuram Z.P.P.H.S., Rajampalem ZPHS.IRAGAVARAM ZPHS VIPPARRU ZPHS LAKKAVARAM 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0535606-ZPHS KALLA ZPHS KANNAPURM ZPHS RANGAPURAM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM Z.P.H.S., Nallajerla ZPHS POTHAVARAM 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545607-ZPHS THURPUTALLU ZP HS ,PENDYALA 0543625-ZPHS POOLAPALLE ZPHS S CHIKKALA 0521604-ZPHSVIJAYARAI ZPHS KOPPAKA ZPHS KUCHIMPUDI ZPHS ALLAMPURAM ZPHS MEENAVILLURU ZPHS.KANURU ZPHSKAKARAPARRU 0508603-ZPHS BORRAMPALEM ZPHS T NARSAPURM ZPHS TALLAPUDI ZP B HS.TANUKU-Parallel ZPHS CHERUKUWADA ZP HS, KAIKARAM ZP HS, UNGUTURU ZPHS RAYAKUDURU ZPHS CHERUKUWADA

Category

Vacancy arised due to

Remarks

III III II

III III

III III III III III II III

III III

II III III

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel

Post
ATTILI ATTILI ATTILI

Mandal

DISE code & Name of the School
ZPHS.VARIGHEDU ZPHS.EEDURU ZPHS.KANCHUMARRU 0520601-ZPHSBHIMADOLE 0536606-ZPHS DONGAPINDI ZPHS Gutlapadu ZPHS ANAKODERU ZPHS Brahmanagudem ZPHS, Chikkala 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI ZPHS Raghavapuram ZPHS YERRAGUNTAPALLI 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli ZPHS.Y V LANKA ZPHS.GUMPARRU 0523632-ZPHSSREEPARRU Z.P.P.H.S., Gopalapuram S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu ZPHS.IRAGAVARAM ZPHS.ILAPARRU Z.P.G.H.S., Jangareddigudem ZPHS Jeelugumilli 0511603-ZPHS K KOTA 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0535606-ZPHS KALLA 0535605-ZPHS BONDADA ZPHS, Seesali Z.P.H.S., Dharmavaram Z.P.H.S., Kannapuram ZPHS RAJAVARAM 0510601-ZPHS SINGAGUDEM

Category II III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

BHIMADOLE BHIMAVARAM Bhimavaram Bhimavaram chagallu chagallu CHINTALAPUDI Chintalapudi CHINTALAPUDI D. TIRUMALA DEVARAPALLI Elamanchili Elamanchili ELURU GOPALAPURAM GOPALAPURAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM Jeelugumilli K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA KALLA KALLA Kalla KOVVUR KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM LINGAPALEM

III

III III III III I III III II III III III III III III III II III III III

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel LP Tel PET PET

Post

Mandal
MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR NALLAJERLA Nallajerla NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDAMARRU PALAKODERU PALAKODERU palakoderu PALAKOL PALAKOL PEDAPADU PEDAVEGI PENTAPADU PENTAPADU Penugonda PODURU Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem TANUKU UNDI UNDRAJAVARAM Undrajavaram UNGUTURU ACHANTA ATTILI

DISE code & Name of the School
0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0546609-ZPHS PATHAPADU Z.P.H.S., Nallajerla ZPHS Prakasarao Palem 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM ZP HS ,PENDYALA ZPHS Settipeta ZP HS, THOKALAPALLI 0537606-ZPHS KUMUDAVALLI 0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM ZPHS VISSAKODERU 0543625-ZPHS POOLAPALLE ZPHS CHINTAPARRU 0522601-ZPHSVATLURU 0521601-ZPHSKUCHIPUDI ZP HS, MEENAVILLURU ZPHS K PENTAPADU ZPHS Vadali ZPHS PEDUMADAM ZP HS,KADIYADDA ZPHS Arugolanu ZPHS DANDAGARRA ZPHS PEDATADEPALLI ZPHS.KOMARAVARAM ZP HS, MAHADEVAPATNAM ZPHS.SURYARAO PALEM ZPHS Mortha ZP HS, KAIKARAM ZPHS.KODERU ZPHS.VARIGHEDU

Category II III III III III III II II III III II II II I III III

Vacancy arised due to

Remarks

II

II II II III III II

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS

Post

Mandal
BHIMAVARAM BHIMAVARAM D. TIRUMALA DEVARAPALLI DEVARAPALLI Elamanchili ELURU ELURU GOPALAPURAM K.KOTA K.KOTA LINGAPALEM LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR NIDADAVOLE PALAKODERU PALAKOL PEDAPADU PENTAPADU PERAVALI Tadepalligudem TALLAPUDI UNDRAJAVARAM UNGUTURU UNGUTURU ACHANTA AKIVIDU AKIVIDU ATTILI BHIMAVARAM CHINTALAPUDI D. TIRUMALA D. TIRUMALA

DISE code & Name of the School
0536604-ZPHS GOLLAVANITIPPA 0536608-ZPHS BETHAPUDI 0512613- ZPHS THIMMAPURAM Z.P.H.S., Tyajampudi S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla ZPHS.GUMPARRU 0523607-ZPHS PRATTIKOLLANKA 0523632-ZPHSSREEPARRU ZPHS RAJAMPALEM 0511607-ZPHS KALLACHERUVU ZPHS ADAMILLI 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM 0546606-ZPHS PERUPALEM LINE 0546608-ZPHS NEETITHIPPA ZP HS ,PENDYALA 0537606-ZPHS KUMUDAVALLI 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0522612-ZPHSPATHAMUPPARRU ZP HS, MUDUNURU ZPHS KANURU ZP HS,MODUGUNTA Z.P.P.H.S,Gajjaram ZPHS.SURYARAO PALEM ZPHS NARAYANAPURAM ZPHS KAIKARAM ZPHS,KODAMANCHILI ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, AKIVIDU, (G) ZP G HS.ATTILI 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0509605-ZPGHS CHINTALAPUDI 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM

Category II II III III III III III I III III III III III III III III II II I II II IV III II III III III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS

Post

Mandal
D. TIRUMALA D. TIRUMALA DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI GANAPAVARAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM K.KOTA K.KOTA K.KOTA KALLA KALLA KALLA KALLA KOVVUR KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR NALLAJERLA NALLAJERLA PALAKOL PEDAPADU PEDAPADU PEDAVEGI

DISE code & Name of the School
0512609 -ZPHS RAMASINGARAM 0512606-ZPHS MARAMPALLE S.B.G.R.Z.P.P.H.S., Yernagudem Z.P.H.S., Duddukuru A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli Z.P.H.S., Tyajampudi ZP HS, GANAPAVARAM(G) Z.P.P.H.S., Gopalapuram Z.P.P.H.S., Rajampalem I.Ch.Z.P.H.S., Regulakunta ZPHS.CHERUKUVADA S.R.Z.P.P.H.S., Lakkavaram 0511603-ZPHS K KOTA 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0535604-ZPHS KOPALLE 0535606-ZPHS KALLA 0535608-ZPHS KALAVAPUDI 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.H.S., Kannapuram Z.P.H.School, Vedanthapuram 0510604-ZPHS RANGAPURAM 0510603-ZPHS K.GOKAVARAM 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0546610-ZP O HS KALIPATNAM 0546609-ZPHS PATHAPADU Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.P.H.S.,Pothavaram 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0522602-ZPHSPEDAPADU 0522603-ZPHSVEERAMMAKUNTA 0521601-ZPHSKUCHIPUDI

Category III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV III III III III III III III III III III III II III IV III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA Eng SA Eng SA Eng SA Eng SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths

Post

Mandal
PENTAPADU PENUMANTRA PERAVALI T.NARSAPURAM Tadepalligudem TALLAPUDI UNDI UNDRAJAVARAM UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU VEERAVASARAM BHIMAVARAM KALLA NIDADAVOLE Tadepalligudem AKIVIDU ATTILI BHIMAVARAM CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI D. TIRUMALA D. TIRUMALA Elamanchili Elamanchili GANAPAVARAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM

DISE code & Name of the School
ZP HS, MEENAVILLURU ZPHS.PENUMANTRA ZPHS.KANURU 0508603-ZPHS BORRAMPALEM ZP HS,VEERAMPALEM S.P.P.R.R.Z.P.P.H.S., Tallapudi ZP HS, CHERUKUWADA ZPHS.VELIVENNU ZP HS, KAIKARAM ZP HS, UNGUTURU ZP HS, CHEBROLU(G) 0538603-ZPHSRAYAKUDURU 0536603-ZPHS NAGENDRAPURAM 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI ZP HS, KATAKOTESWARAM ZP HS,MODUGUNTA ZP HS, CHINAKAPAVARAM ZPHS.ARAVALLI 0536605-ZPHS GUTLAPADU Z.P.H.S., Unagatla Z.P.H.S. Chikkala Z.P.H.S., Brahmanagudem 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI 0509604-ZPHS RAGHAVAPURAM 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM 0512609 -ZPHS RAMASINGARAM ZPHS.KONTERU ZPHS.GUMPARRU ZP HS, PIPPARA Z.P.P.H.S., Rajampalem S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu ZPHS.VADALI Z.P.PH.S, Srinivasapuram

Category III III III III III III III III III III III III III IV III IV III III III III III III III III III III III II III II III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845

Post
SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths SA PS SA PS

Mandal
J.R.GUDEM Jeelugumilli K.KOTA K.KOTA KALLA KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM LINGAPALEM LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR NALLAJERLA NARASAPUR NARASAPUR NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDAMARRU PEDAPADU PEDAPADU PENTAPADU PERAVALI PODURU PODURU T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM Tadepalligudem Tadepalligudem TANUKU UNDRAJAVARAM UNGUTURU VEERAVASARAM ACHANTA ACHANTA

DISE code & Name of the School
ZPHS KETHAVARAM (UPGRADED) Z.P.H.S., Jeelugumilli 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU ZPHS ADAMILLI 0535603-ZPHS SEESALI Z.P.P.G.H.S., Koyyalagudem V.S.R.Z.P.P.H.S., Rajavaram 0510604-ZPHS RANGAPURAM 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM Z.P.H.S., Prakasaraopalem 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM ZP HS, KATAKOTESWARAM ZP HS, SETTIPETA ZP HS ,PENDYALA ZP HS, NIDAMARRU 0522602-ZPHSPEDAPADU 0522602-ZPHSPEDAPADU ZP HS, K. PENTAPADU ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.PENUMADAM ZPHS.GUMMULURU 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0508603-ZPHS BORRAMPALEM ZP HS,KADIYADDA ZP HS,ARUGOLANU ZP B HS.TANUKU-Parallel ZPHS.MORTH ZP HS, BADAMPUDI 0538606-ZPHS MACHIPURI ZPHS.PENUMANCHILI ZPHS.KARUGORUMILLI

Category III III III III III III III III III II III III III II III III III III III III II II II II III III II II II II II II III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS

Post

Mandal
ACHANTA AKIVIDU ATTILI ATTILI ATTILI BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM CHINTALAPUDI D. TIRUMALA D. TIRUMALA D. TIRUMALA DENDULURU DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI Elamanchili ELURU ELURU ELURU ELURU GANAPAVARAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM J.R.GUDEM J.R.GUDEM K.KOTA K.KOTA

DISE code & Name of the School
ZPHS.KODERU ZP HS, SIDDAPURAM(O) ZPHS.VARIGHEDU ZPHS.EEDURU ZPHS.KANCHUMARRU 0520601-ZPHSBHIMADOLE 0520603-ZPHS MM PURAM 0520602-ZPHS KURELLAGUDEM 0536603-ZPHS NAGENDRAPURAM 0536601-ZPHS KOVVADA 0536604-ZPHS GOLLAVANITIPPA 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0536608-ZPHS BETHAPUDI 0509608-ZPHS ERRAMPALLE 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM 0512613- ZPHS THIMMAPURAM 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0524609- ZP GIRLS HS DENDULURU Z.P.H.S., Tyajampudi Z.P.H.S., Ramannapalem S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla ZPHS.GUMPARRU 0523606-ZPHS GUDIVAKALANKA 0523607-ZPHS PRATTIKOLLANKA 0523605-ZPHS PONANGI 0523632-ZPHSSREEPARRU ZP HS, GANAPAVARAM(G) Z.P.P.H.S., Gopalapuram I.Ch.Z.P.H.S., Regulakunta Z.P.H.S., Vadalakunta S.M.R.R.M.Z.P.H.S., Vegavaram ZPHS KETHAVARAM (UPGRADED) 0511605-ZPHS EAST EDAVALLI 0511607-ZPHS KALLACHERUVU

Category III III II III III III III III III II II III II III III III III I III III III III III III I I III III III III III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS

Post
K.KOTA KALLA

Mandal

DISE code & Name of the School
ZPHS ADAMILLI 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI Z.P.H.S., Dharmavaram 0510603-ZPHS K.GOKAVARAM 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0546609-ZPHS PATHAPADU 0546608-ZPHS NEETITHIPPA 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM ZP HS, KATAKOTESWARAM ZP HS ,PENDYALA ZP HS, THOKALAPALLI 0537606-ZPHS KUMUDAVALLI 0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0522612-ZPHSPATHAMUPPARRU ZP HS, RAVIPADU ZP HS, MUDUNURU ZPHS.VEDANGI Z.P.H.S., Pathapattisam 0508604-ZPHS KETHAVARAM ZP HS,KRISHNAYAPALEM ZP HS,MODUGUNTA ZP HS,VEERAMPALEM ZP HS, JAGNNADHAPURAM (O) Z.P.H.S Peddevam Z.P.P.H.S,Gajjaram ZPHS.KOMARAVARAM ZPHS.PYDIPARRU ZP HS, UNUDURRU ZPHS.SURYARAO PALEM ZPHS.CHIVATAM ZP HS, CHEBROLU(G)

Category III IV III III III III III III III II III III III II II II I III II II III III II IV III III III III II II III II II III

Vacancy arised due to

Remarks

KOVVUR LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR NARASAPUR NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDAMARRU PALAKODERU PALAKODERU PALAKOL PEDAPADU PENTAPADU PENTAPADU PODURU POLAVARAM T.NARSAPURAM Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem TALLAPUDI TALLAPUDI TANUKU TANUKU UNDI UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNGUTURU

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS

Post

Mandal
AKIVIDU BHIMADOLE CHAGALLU CHAGALLU CHINTALAPUDI D. TIRUMALA DEVARAPALLI ELURU GANAPAVARAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM K.KOTA K.KOTA KALLA LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NARASAPUR NARASAPUR NIDAMARRU PEDAPADU PEDAVEGI PERAVALI T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM Tadepalligudem UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU

DISE code & Name of the School
ZP HS, AKIVIDU, (G) 0520604-ZPHS PULLA Z.P.H.S. Chikkala Z.P.H.S., Brahmanagudem 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0512606-ZPHS MARAMPALLE Z.P.H.S., Yadavolu 0523632-ZPHSSREEPARRU ZP HS, GANAPAVARAM(G) Z.P.P.H.S., Gopalapuram Z.P.P.H.S., Rajampalem Z.P.H.S., Chityala 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0535603-ZPHS SEESALI 0510604-ZPHS RANGAPURAM 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0546608-ZPHS NEETITHIPPA Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.P.H.S.,Pothavaram Z.P.H.S., Prakasaraopalem 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545607-ZPHS THURPUTALLU ZP HS, BAVAIPALEM 0522602-ZPHSPEDAPADU 0521604-ZPHSVIJAYARAI ZPHS.MELLESWARAM 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0508602-ZPHS T NARASAPURAM ZP HS,MODUGUNTA ZP HS, KAIKARAM ZP HS, UNGUTURU ZP HS, BOMMIDI ZP HS, GOLLAGUDEM

Category III III III III III III III I III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV III III III III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 SA Tel SA Tel SA Tel SA Tel SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
IRAGAVARAM J.R.GUDEM KALLA KOVVUR ACHANTA ACHANTA AKIVIDU AKIVIDU ATTILI BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM CHAGALLU CHAGALLU CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI DENDULURU DENDULURU DENDULURU DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili Elamanchili

DISE code & Name of the School
ZPHS.DEVA Z.P.PH.S, Srinivasapuram 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI Z.P.P.H.S., I.Pangidi ZPHS,A.VEMAVARAM ZPHS.BHIMALAPURAM ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP HS, I BHIMAVARAM ZPHS.MANCHILI Z.P.H S KOVVADA 0536607-ZPHS DIRUSUMARRU 0536633-ZPHS CHINAMIRAM 0536609-ZPHS TUNDURRU Z.P.H.S., Unagatla Z.P.H.S., Markondapadu 0505113- MPUPS, Kovvurugudem 0509092-MPPS, Painayakulapeta 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI 0509603-ZPHS VENKATAPURAM 0509601-ZPHSSEETHANAGARAM 0509601-ZPHSSEETHANAGARAM 0524602-ZPHS POTHUNURU 0524603-ZPHS KOVVALI 0524604-ZPHS MEDINARAOPALEM Z.P.H.S., Duddukuru A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli Z.P.H.S., Gowripatnam Z.P.H.S., Yadavolu Z.P.P.H.S., Chinnaigudem ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.MATLAPALEM ZPHS.Y V LANKA ZPHS.KONTERU ZPHS.KAZA

Category III III IV III III III III III III II II II III III III III III III III III III I III III III III III III II III III II II

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
Elamanchili Elamanchili Elamanchili ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GOPALAPURAM GOPALAPURAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM Jeelugumilli K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA

DISE code & Name of the School
ZPHS.ILAPAKURRU ZPHS.CHICHINADA ZPHS.SIRAGALAPALLI ZPHS PONANGI ZPHS PRATTIKOLLALANKA 0523603-ZPHSCHATAPARRU 0523601-ZPHSSANIVARAPUPETA 0523604-ZPHS MADEPALLI ZP HS, PIPPARA ZP HS, GANAPAVARAM(B) ZP HS, D K VALLI ZP HS, KESAVARAM S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu Z.P.P.H.S., Jagannadhapuram ZPHS.DEVA ZPHS.ILAPARRU ZPHS.ELETIPADU ZPHS.RELANGI ZPHS.K.IIINDALAPARRU Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem Z.P.PH.S, Srinivasapuram Z.P.G.H.S., Jangareddigudem Z.P.P.H.S., Taduvai Z.P.P.H.S, Tirumalapuram Z.P.H.S., Jeelugumilli ZPHSEASTEDAVALLI 0511603-ZPHS K KOTA 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU 0535604-ZPHS KOPALLE 0535601-ZPHS ELURUPADU 0535605-ZPHS BONDADA 0535602-ZPHS JUVVALAPALEM 0535607-ZPHS DONDAPUDI

Category III II II

Vacancy arised due to

Remarks

I I I II III III III III III III III III II II III III III III III III III III III III III II III III

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOYYALAGUDEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDAMARRU NIDAMARRU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU

DISE code & Name of the School
Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.H.S., Vadapalli Z.P.H.S., Madduru Z.P.P.H.S., Kumaradevam Z.P.H.S., Gavaravaram ZPGHS DHARMAGIGUDEM 0510601-ZPHS SINGAGUDEM 0510602-ZPHS KOTHAPALLE 0510602-ZPHS KOTHAPALLE 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546606-ZPHS PERUPALEM LINE 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546605-ZPHS JAGANNADHAPURAM 0546603-ZPHS PIPPALAVARI THOTA 0546601-ZPHS SERIPALEM Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.H.S., E.Chodavaram M.S.R.Z.P.H.S., Ananthapalli Z.P.P.H.S., Singarajupalem 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0545602-ZPHSMALLAVARAM 0545603-ZPHSCHITTAVARAM 0545602-ZPHSMALLAVARAM ZP HS, PURUSHOTHAPALLI ZP HS, KORUMAMIDI ZP HS ,PENDYALA ZPHS, Tadimallaa ZP HS, BAVAIPALEM ZP HS, CHINANINDRAKOLANU 0537610-ZPHS SRUNGAVRUKSHAM 0537602-ZPHSMOGALLU 0537603-ZPHS VENDRA

Category III I III III III III III III II II III II III II III III III III III III II II II II III III III III III III II II II

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

Post

Mandal
PALAKOL PALAKOL PALAKOL PEDAPADU PEDAVEGI PENTAPADU PENTAPADU PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PODURU PODURU PODURU POLAVARAM T.NARSAPURAM Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tallapudi TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU UNDI UNDI UNDI UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM

DISE code & Name of the School
0543604-ZPHSSIVADEVUNICHIKKALA 0543601-ZPHSARATLAKATLA 0543605-ZPHSDIGAMARRU ZPHS VEERAMMAKUNTA 0521603-ZPHSPEDAVEGI ZP HS,WEST VIPPARRU ZP HS, DARSIPARRU ZP G HS.MARUTERU ZPHS.MAMUDURU ZPHS.ALAMURU ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.MUKKAMALA ZPHS.P.VEMAVARAM ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.KAKARAPARRU ZPHS.K.CHIKKALA ZPHS.JINNURU ZPHS.KAVITAM Z.P.P.H.S, Gutala 0508603-ZPHS BORRAMPALEM ZP HS, KOMMUGUDEM ZP HS,KADIYADDA ZP HS, JAGANNADHAPURAM ZPHS, Peddevam ZPHS PYDIPARRU ZPHS.VELPURU ZPHS.MANDAPAKA ZPHS.TETALI ZP HS, MAHADEVAPATNAM ZP HS, KOLAMURU ZP HS, UPPULURU ZPHS.UNDRAJAVARAM ZPHS.VELIVENNU

Category II II II III III II II III III III II II III II II II II II III III III II III II II II II II III III II III

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

Vacancy position as on 01.06.2011 (all cadres)
S. No.
2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SA ENG LP HIN CHINTALAPUDI PEDAPADU

Post

Mandal
UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU VEERAVASARAM

DISE code & Name of the School
ZPHS.VADLURU ZPHS.UNDRAJAVARAM ZPHS.TADIPARRU ZP HS, NARYANAPURAM ZP HS, UNGUTURU ZP HS, RACHURU 0538605-ZPHS VEERAVASARAM ZPHS RAVIPADU ZPHS CHINTALAPUDI ZPHS VATLURU

Category II II II III III III II II III I

Vacancy arised due to

Remarks

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear 8 years Clear Clear Clear Clear Clear Clear
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

8 years Clear 8 years 8 years 8 years 8 years Clear Clear 8 years 8 years 8 years Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 years Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years Clear 8 years Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years
UPS Deficit

8 years Clear 8 years
UPS Deficit

8 years 8 years 8 years Clear 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear
UPS Deficit

Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years Clear 8 years Clear 8 years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 years 8 years 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

UPS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit

8 8 8 8 8 8

years years years years years years

8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8

years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear Clear Clear

Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit UPS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8

years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8

years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8

years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit UPS Deficit UPS Deficit UPS Deficit

Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit UPS Deficit

Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear
PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit UPS Deficit

8 years 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years

8 years Clear Clear
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear
PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit UPS Deficit

Clear Clear Clear

Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 8 8 8 8 years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years

8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years years years years years years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years years years

8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8

years years years years years years

Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years

PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear

Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 years 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8

years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit UPS Deficit

Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 years 8 8 8 8 years years years years

8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 8 8 8 8 8 years years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years

8 years 8 8 8 8 8 8 years years years years years years

Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

Clear 8 years 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 years years years years years years years years years years

8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

8 8 8 8 8

years years years years years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

8 8 8 8 8

years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

years years years years years years years years years years years years years years years years years years years years

PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit UPS Deficit UPS Deficit

Clear Clear Clear Clear Clear Clear 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years 8 years
PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit PS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

PS Deficit PS Deficit PS Deficit

8 years 8 years Clear 8 years 8 years 8 years
HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

HS 8 yrs
HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

8 years 8 years
HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit

HS 8 yrs HS 8 yrs
HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

HS 8 yrs
HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

HS 8 yrs
HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

HS 8 yrs HS 8 yrs
HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk

position as on 01.06.2011 (all cadres)

HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit HS Deficit

HS 8 yrs HS 8 yrs HS 8 yrs

sekhar.vhr

9963060080

www.apt-choice.tk