CURS FACULTATIV METODE I TEHNICI DE ANGAJARE A STUDEN ILOR

Vrei s tii cum s te prezin i la interviul de angajare ? Universitatea Cre tin

Vrei s - i maximizezi ansele de angajare?

Dimitrie Cantemir , prin intermediul Centrului de informare, consiliere i

orientare în carier (CICOC), v propune cursul facultativ Metode i tehnici de angajare a studen ilor. ilor. Cursul se adreseaz tuturor studen ilor Universit ii i î i propune:

Utilizarea metodelor practice, aplicate, interactive, de interac iune cu angajatorii; Familiarizarea studen ilor cu problematica pie ei for ei de munc ; Furnizarea competen elor din domeniul resurselor umane în vederea acces rii locurilor de munc ; Cunoa terea modalit ilor de selec ie/recrutare utilizate de angajatori; Dezvoltarea abilit ilor necesare accesului pe pia a for ei de munc : comunicare, rezolvare de probleme organiza ionale, etc; Durata cursului este de 2 semestre, repartizate pe module, studen ii putând opta pentru oricare din cele dou module. La sfâr itul fiec rui semestru, studen ii vor primi diplome de absolvire din partea Universit ii, utile la angajare. Informa ii suplimentare i înscrieri (pân la data de 1 Noiembrie 2010) sunt disponibile la num rul de telefon i e-mailul de mai jos. eDirector CICOC Conf. Univ. Dr. Mihai andru Sociolog Dr. Bleand Cristinel Tel: 0723/702 458 Email: cristinel.bleanda@yahoo.com cristinel.bleanda@yahoo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful