You are on page 1of 2

MODEL-CADRU PENTRU FIŞA POSTULUI

Denumirea postului

I. Identificarea postului

Numele şi prenumele titularului:

Denumirea postului1:

Poziţia în COR / Cod2:

Departamentul / locaţia3:

Nivelul postului:
conducere / coordonare: top / middle / low
execuţie: specialist / entry

Relaţiile4:
Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
Funcţionale (colaborare, pe orizontală):
Reprezentare (colaborare, consultanţă):

II. Descrierea postului

Scopul general al postului5

Obiectivele postului6

Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului7:

Descrierea responsabilităţilor postului8:


a. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
b. Faţă de echipamentul din dotare
c. În raport cu obiectivele postului
d. Privind securitatea şi sănătatea muncii
e. Privind regulamentele / procedurile de lucru

Condiţiile de lucru ale postului9:


a. Programul de lucru:
b. Condiţiile materiale:
ambientale – umiditate, frig, temperaturi crescute, întuneric, lumină,
zgomot, izolare fonică, alternări frig / căldură, lumină / întuneric etc.
deplasări – deplasări frecvente în afara firmei în localitate, în ţară, în
străinătate;
spaţiu – spaţiu închis sau spaţii largi (pentru cei care suferă de
claustrofobie sau agorafobie)
condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) – telefon,
maşină, laptop sau ţinută obligatorie (costum sau uniformă
obligatorie)
c. Condiţii de formare profesională
d. Buget [Valabil, în general, doar pentru poziţiile de coordonare]

Gradul de autonomie10:
a. Autoritate asupra altor posturi:
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate):

Indicatori de performanţă11

Perioada de evaluare a performanţelor12

Evoluţii posibile13:

III Specificaţiile postului

Nivelul de studii14:

Calificările / specializările necesare15

Competenţele postului [pachet de competenţe]16:

Experienţa de lucru necesară [vechimea în specialitatea cerută de post]17:

Data,

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului


ierarhic,

APROBAT

Director General,