PISCI I DJELA 1.

Homer: Ilijada Nema niti jedan pouzdan biografski podatak o Homeru, a nisu ga imali niti Grci. Ima razloga da se njegova domovina na temelju dijalekta njegovih spjevova smjesti u maloazijsku Joniju, a postoje i neke naznake prema kojima bi mu mjesto rođenja mogao biti otok Hilj. Homeru su u antici bila pripisivana još mnoga druga pjesnička djela od kojih su mnoga bila već tada izgubljena: tzv. kiklički epovi, epske parodije (prvenstveno Margit) te homerske himne, kraće, rjeđe duže epske pjesme. Homer za nas ostaje i dalje ostaje samo nejasna sjena kao čovjek, ali kao stvaralac on je živa i sveprisutna osobnost koja najizrazitije i najjasnije progovara kroz svoje djelo, za nas oličeno u ta dva vrhunska djela junačke epike (Ilijada i Odiseja) O djelu: Ilijada je epopeja od 24 pjevanja, povod ratu:trojanski kraljević Paris Aleksandar otima lijepu ženu Helenu, ženu spartanskog kralja Menelaja Temelj.motivi: Ahilejeva srdžba, 1.Njegova srdžba na Agamemnona jer mu je oteo robinju Briseidu i zato Ahilej odustaje od borbe, 2,Srdžba na Hektora jer mu je ubio prijatelja Patrokla i zato se Ahilej vraća u borbu. Ep započinje invokacijom ili zazivom bogova i muza koje ce pomoći pjesniku u stvaranju epa. Homer se koristi tehnikom IN MEDIAS RES – U SREDIŠTE STVARI – bez većeg uvoda uvodi nas u samo središte radnje.Perifraze – stilsko sredstvo kod kojeg se neki obični pojam izražava širim opisnim izrazom, HOMERSKO PITANJE – pitanje autorstva Ilijade i Odiseje. Oni znanstv.koji su smatrali da je Homer autor obaju epova nazivaju se unitaristi a oni koji smatraju da su epovi skup razl.pjesama koje su potekle od razl.pjevača – pluralisti ili analitičari, 15 696 – broj stihova Ilijade Ahilej ubija Hektora i u gnjevu mrcvari njegovo tijelo, ali kada mu dolazi trojanski kralj Prijam, otac Hektorov, i moli za milost. Ahilej mu vraća Hektorovo mrtvo tijelo. Suosjećajući se s ocem. U šestom pjevanju opisani su intimni trenuci rastanka Hektora od voljene žene Andromahe i sina Astijanaksa. Ahilej je davno pobio cijelu Andromahinu obitelj i Andromaha strahuje za život svoga muža koji joj je jedina zaštita. Boji se da će njihov sin biti siroče. Hektor zna da se mora boriti jer se to od njega kao vrhovnog zapovjednika očekuje. Ep započinje invokacijom (zaziv). Zazivom Bogovih muza (boginja umjetnosti) koje će pomoći pjesniku u stvaranju epa. 2. Sofoklo: Antigona SOFOKLO –rođen je 495.g.pr.Krista,umro je 406.g.pr Krista. Čitav život je bio poznata i istaknuta ličnost i u ratu i u miru. Bio je vojskovođa, diplomat,pjesnik i ljubimac cijele Atene. Napisao je 123 drame te je njima unaprijedio dramu uopće. Najpoznatije drame: AJANT, ANTIGONA, KRALJ EDIP, ELEKTRA, TRAHINJANKE O djelu: - Među brojnim Sofoklovim dramama i tragedijama izdvaja se tragedija ANTIGONA.Temelji se na sporu oko pokopa posmrtnih ostataka. Poslije smrti Eteokla i Polinika(brat Antigonin), koji su poginuli u međ.sukobu vlast u Tebi preuzima njihov ujak Kreont.Polinik je kriv što se borio protiv domovine i zbog toga mora ostati nepokopan. Onaj tko prekrši tu zapovijed bit će kažnjen smrću. Antigona, Polinikova i Eteoklova sestra, prekrši Kreontovu naredbu i pokopa svoga brata Polinika.Zborovođa je «pjesnikov glas», izlaže prethodne događaje, upoznaje gledatelje s tim što se zbiva između pojedinih događaja izvan njihova pogleda, katkad zamijeni didaskalijeAntigona se poziva na Božanski zakon ,ne priznaje Kreontov(ljudski zakon). Pošto su je otkrili i zatvorili Antigona se ubije. Njezin zaručnik Emon, koji je uz to

Kreontov sin traži milost za Antigonu.Čuvši vijest o Emonovoj i Antigoninoj smrti ubija se Kreontova supruga Euridika.Kada se Kreont osvijestio (opametio) već je bilo kasno: oskrvnuće božanskog načela strmoglavilo je u propast dinastiju i grad. Riječi ne nalaze put do srca – potpuno suprotstavljeni svjetovi Antigonin i Kreontov, diojalog utemeljen na suprotstavljanju. Sukob Antigone i Kreonta je sukob pojedinačne ljud.svijesti i vlasti, sukob ljubavi i bešćutnosti. Protagonist – glumac/glumica koja igra gl.ulogu u grčkoj drami Antagonist – protivnik, suparnik Kreont, njezin tiranski antagonist obilježen je vrlo oštrim crtama, ipak pred riječima vrača Tiresije doživljava svoju krizu i odustaje od stava, ali prekasno. Izmena je blaga,nesposobna za pobunu i akciju. Emon je razapet između ljubavi prema Antigoni i štovanja premu ocu.Ljubavna strast nadvlada štovanje prema ocu i na kraju ga navodi da se ubije. 3. Eshil: Okovani Prometej - ESHIL – Rodio se 525.g.prije nove ere u Eleusini. Nazivaju ga «ocem tragedije, sudjelovao je u borbi protiv Perzijanaca u bitci na Maratonu. Boravio je na Siciliji gdje je prikazao dramu Etnjanke. Umro je u Geliji na Siciliji 456.g.pr.n.e., djela:PERZIJANCI, SEDMORICA VELIČANSTVENIH, TEBE, PRIBJEGARKE, AGAMNENON, ŽRTVA NA GROBU, EUMENIDE O djelu: "Nebo i zemlja bijahu stvoreni" tim riječima Eshil započinje svoje djelo. Zemlja je vrvila životinjama ali nije postojao jedan duh koji bi vladao zemljom u svoju korist. Za takvo stvorenje mudri Prometej sin Japetov uzme ilovaču, nakvasi je vodom i stane ju mjesiti. Iz te smjese nastane lik po vanjskom izgledu jednak bogovima ali bez duše. Da bi stvorio dušu uzme iz životinja sva dobra i zla svojstva i zatvori ih u grudi čovjeka. Božica Atena mu je pomogla u tome što je tom liku udahnula duh ( božanski dah ). Tako su nastali ljudi koji su mogli gledati, slušati ali nisu mogli vidjeti niti čuti. Sve što su radili bilo je bez smišljene osnove. Živjeli su pod zemljom u mračnim pećinama. Tada ih je Prometej počeo podučavati kako će vidjeti, čuti, uptrebljavati životinje, ploviti morem, hraniti se, lječiti se,... Ukratko uputio ih je u sve životne potrebe. Na nebu je sa svojom obitelji vladao Zeus. On je pokorio svog oca Krona i Titane ( stari bogovski rod ). Prometej je bio tog Titanskog roda. Bogovi su počeli od ljudi tražiti da ih časte uz uzvrat njihove zaštite. U Mekoni organizirali su susret bogova i smrtnika. Tamo su se utvrdila prava i dužnosti ljudi. Prometej je zastupao ljudski narod kako ga bogovi nebi previše iskorištavali. On sa svojom lukavljušću želi prevariti bogove. Bogovi su imali izabrati što žele od jednog bika. Prometej je ubio tog bika i od njega je stvorio dva kupa. U manjem kupu bijaše svo meso, mišići, mozak, utroba,... ukratko sve korisno, a u drugom većem kupu bijahu kosti i salo. Zeus je reko da je ta podjela nepravedna. Prometej mu je predložio da izabere koji od dva kupa želi. Zeus se odluči za veći kup i odgrne ga. Strašno se razljuti na Prometeja kad je pred sobom našao samo salo i kosti. Za uzvrat Zeus je ljudima uskratio posljedni dar za savršen život tj. vatru. No Japetov sin je i za to našao rješenje. Pomoću užarene tinjajuće trešćice na zemlji je stvorio prvi plamen od kojeg su ljudi dobili ogromnu korist. Za uzvrat Zeus je stvorio novo zlo. Naredio je Hefestu bogu vatre i umjetnosti da napravi varljivi lik lijepe djevojke. Sama Atena iz zavisti prema Prometeju ogrne djevojku sa bjelom svjetlucavom haljinom a glavu joj ovjenča svježim cvjećem i zlatnom vrpcom. Hermo joj podjeli dar govora a Afrodita svaku dražesnost i milinu. Zeus je tako stvorio to ljupko zlo i dao mu ime Pandora. Hermo odvede Pandoru na Zemlju i uputi je prema Epimeteju. Prometej je uzalud opomenuo jadnog Epimeteja da se

čuva bilo kakvog božjeg dara. Epimetej je ugostio Pandoru. Do tada su ljudi na zemlji živjeli mirno, slobodno i bez ikakve nevolje. Pandora je sa sobom nosila lonac pun nevolja i ulaskom u kuću ga otvori. Tako je na Zemlju došlo zlo. U loncu je bila samo jedna dobra stvar, a to je bila nada. Pandora nije dala nadi da izađe iz lonca, nego ga poklopi prije njezinog izlaska. Pisac groznice i razne druge besčujne ali vrlo mučne nevolje opisuje kao čete bez dara govora. Čak i smrt koja je nekad sporo dolazila ubrzala je svoje korake. Sve krivice za taj čin Zeus je predao Hefestu i njegovim slugama. Hefest je morao Prometeja lancima prikovati na stjenu Kavkaza pred strahovitim ponorom. Hefest je tu naredbu izvršio. Jadan Prometej nije smio zaspati niti kleknuti nego smo mukotrpno bezograničeno stajati. Nezasitan Zeus mu pošalje još i orla koji bi mu svaki dan kljuvao jetru. Pojedena jetra bi svaki dan na novo izrasla. Zeus je rekao da te patnje trebaju trajati sve dok jedan zemljanin ne daruje svoj život smrti i tako preuzme krivicu na sebe. Nakon nekoliko tisuća stoljeća naišao je tamo Heraklo u potrazi za zlatnim jabukama. Čim je to ugledao napnuo je luk, odapnuo strijelu i skinuo orla sa Prometejevih koljena. Zatim mu je skinuo okove i poveo oslobođenog Prometeje sa sobom. Kako bi ispunio Zeusovu volju Heraklo mu namjesti zamjenika Kentaura Hirona koji je bio spreman umrijeti premda je bio besmrtan. Kako nebi optuživali da je Zeus oslabio Prometj je morao nositi željezni prsten s ukovanim komadićem kavkaške stjene. Tako je Zeus mogao govoriti daj je još Prometej prikovan na Kavkaz. 4. Dante: Božanstvena komedija - DANTE ALIGHIERI – Talijanski pjesnik, sin skromne plemićke obitelji. Gradski prior, filozof(proučavatelj Aristotela,Cicerona). Kritičar svoga vremena,prvi pjesnik novog doba.Vrhunac svog stvaralavštva je postigao BOZANSTVENOM KOMEDIJOM. Od drugih djela su poznati: NOVI ŽIVOT, RIME, O UMIJEĆU GOVORENJA. O djelu: -je alegorijski ep koji se sastoji od tri dijela: PAKAO, ČISTTILIŠTE, RAJ. Svaki dio sadrži 33 pjevanja – ep u cjelini sadrži stotinu pjevanja.Pisan ej u stihu. Stih ej rimovani jedanaesterac, strofa je tercina. U alegor.obliku slika svoje vrijeme,svoju epohu. Spjev je nazvao komedijom. U srednjovj.poetici komedija je pripovjedačko djelo u stihu sa sretnim završetkom.Atribut «božanstvena» veže se za naziv komedija od XVI.st.Tim se atributom označuje uzvišenost, veličina.Djelo je pisano finentinskim narječjem Dante se na polovici života nađe u šumi - simbol otuđenosti od Boga. Izlazi iz te šume te dođe do nekog brijega. Kada krene prema vrhu, put mu zapriječe lav, vučica i pantera te on krene natrag no dolazi Vergilje i povede ga sa sobom. Putem mu objašnjava da ga šalje Beatrice ( ona je lik iz Danteova romana "Vita Nova").Zatim ga vodi kroz pakao i čistilište u raj. Pakao je opisan u 9 krugova. U svakom krugu se nalaze duše griješnika koje su raspoređene po težini grijeha. Što su grijesi teži to su krugovi niži i uži ( lijevak). Svaki krug čuva mitološko biće preobraženo u demona. Dante je simbol grešnog čovjeka. Tamna šuma - simbol grijeha i otuđenosti od Boga. Pantera - simbol putenosti, lav - simbol oholosti,vučica - lakomost, Beatrice - božja milost, Vergilije - mudrost i razum. Pakao izgleda poput obrnutog lijevka, ima 9 krugova.. Svaki krug→ određeni grijeh, što se dublje pada to je veći grijeh. Mitološka bića ( književnici, duhovni ljudi, grčki mitološki junaci) određuju težinu grijeha. koliko puta Minos udari repom, toliko krugova grešnik pada. Predvorje

mlitavci - nemaju svoj stav, pravda i milost im krije svoje lice 1.krug -duše pravednika, duše rođene prije kršćanstva 2.krug -grešni ljubavnici, bludni grešnici 3.krug -sjene proždrljivaca 4.krug -škrci, rasipnici, svi su ovdje zbog svojega neznanja o trošenju 5.krug - srditi i žestoki krivovjerci 6.krug - krivovjerci 7.krug nasilnici na bližnjega svoga, samoubojice i rasipnici, nasilnici prema Bogu, prirodi i radu 8.krug - licemjeri, lupeži 9.krug izdajice 5. Petrarca: Kanconijer - Svestr.obrazovan,slavan, putnik, pripada među najveće pjesnike svih vremena. Pisao je na latinskom jeziku. Kanconijer - dvodijelna zbirka ljubavnih pjesama sastavljena od 366 pjesama od toga 317 pisano u formi soneta, 29 kancona, 9 sestina, 7 balada i 4 madrigala -zbirka pjesama na talijanskom jeziku u kojima je dao intiman lirski dnevnik za njezina života i nakon njezine smrti -njegova lirika snažno je utjecala na cjelokupni razvoj kasnije ljubavne poezije, te još za njegova života u Italiji dobila niz nastavljača posredstvom kojih je petrarkizam tijekom 15. i 16. st preplavio cijelu kulturu Europe- te nastavljače zovemo petrarkisti ili epigoni -zbirka je specifična po strukturi; sastoji se od 2 dijela: 1)za života gospođe Laure 2)nakon smrti gospođe Laure -prema početnom stihu cijela zbirka se naziva "Rasute rime", cijeli život je usavršavao zbirku - Laura- simbol Petrarcine velike svjetske slave; u nju je spustio čitav svemir, učinivši od nje i sebe svoj svijet. Njegova ljubav nije Božanstvena, nego vječna zapreka koje je on svjestan pa se uvijek bori protiv nje, da bi joj se za čas prepustio. Laura se često poistovjećuje s lovorom, a ljubavna žudnja sa željom za slavom, a i jedan i drugi osjećaj se stapaju u jedinstveno duševno, a možda i pjesničko stanje, u onu romantičnu Petrarcinu bolest, u trajnu svijest nezadovoljnika o grijehu, koji njegovim stihovima daje karakterističan ton sjete. talijanski (petrarkin sonet) 2 katrene+2 tercine ili 8 katrena+6 tercina - tipična rima u katrenama je obgrljena, a u tercinama postoji više varijanti 6. Boccaccio: Decameron

živio je lijepo.radova u stihu i prozi. Djela: ¨Filocolo¨. Fratar propovijeda o njegovoj poštenosti i pobožnosti. slobodno i bogato zahvaljujući svojoj bogatoj obitelji. VII. Filostrato¨. Stari fratar povjeruje u njegovu nevinost. on veliča hrabrost hrvatske mladeži koja se hrabro borila. u petoj o ljub. Turčin stiže u Šibenik da pustoši polja da šiben. Mjesto radnje: Burgundija O. Mislio je da će moći svoj vijek mirno proživjeti. 7.cjelinu. svećenik. Razmišlja o turskim osvajačima. On je spreman žrtvovati i život za domovinu.želja. spreman umrijeti za nju.objavljenih u Veneciji kao i nekoliko rukopis. ¨Teseida¨. koja se bavila bankarstvom ( Bardi). ¨Dijanin lov¨. On prihvaća ponuđeni posao te se nastani kod dvojice braće Firentinaca. katkad je nebo tmurno a katkada se njime raprostire sunčev sjaj.Znacajan humanist. u četvrtoj o tragičnim zgodama.moć skrši. Pokopan je uz veliku pocast u mramornu grobnicu u kapeli.st.pripada u red ranih latinista i znacajnih stvaraoca XV. nakon što je njegova obitelj bankrotirala morao je raditi i zaljubljuje se u gospođu Fiammettu i ona postaje njegova muza.st.poznatih lihvara. Ciappelletto se razboli te mu liječnici nisu mogli pomoći braca se zabrinuse kuda ce s njim zbog njegovih silnih grijeha. u šestoj su sadržani brzi i duhoviti odgovori. gledajući Turke kako osvajaju cudio se brzini konja.G. Turci su nemilice rušili i palili i to njega boli. Borbu Šibenčana protiv Turaka je opjevao u Elegiji o pustošenju Šibenskoga polja. Svaka novela nosi novu temu(osim prve i desete). Šižgorić: Elegije i pjesme . u trećoj o ostvarivanju ljub.Pjesnik i humanist. Linija koja ide od Šižgorica prema Marulicu i Zoranicu podudara sa s onom što je započinje Panonije.g. u desetoj noveli govori se o plemenitosti. u sedmoj o podvalama spretnih žena.zgodama sa sretnim završetkom. Ciappelletto zatraži da mu dovedu fratra da se ispovijedi. njihovim crvenim zastavama. S Panonijevom pjesmom o podvizima kralja Matije bliska je Šižgorićeva Elegia de . Tema: Lazna ispovijed teškog grešnika te lakovjernost i naivnost svećenika Vrijeme radnje: 14.Nakon poslj. Sedam djevojaka i tri mladića napustili su okuženi grad.kralja Filipa Lijepog. – PRVA TISKANA PJESNIČKA ZBIRKA U HRVATA. Prva novela: SER CIAPPELLETTO Bogati trgovac Musciatto Franzesi postao ej vitez na dvoru franc.Boccaccio – predstavnik predrenesanse.G Šižgorić je dozivio napad Turaka na rodni grad Šibenik. Morao je poći u Toskanu. Tri knjige elegija i pjesama-ELEGIARUM ET CARMINUM LIBRI TRES – 1477. u osmoj o šalama i podvalama koje se povezuju uz prevarene muževe i glupane. on je jedan od najumišljenijih pjesnika. U drugoj se pripovijeda o hirovima Fortune. Postade sveti Ciappelletto. Počinje opisom kuge u Firenci 1348.ELEGIJA O PUSTOŠENJU ŠIBENSKOGA POLJA -Pjesnik razmišlja o vlastitom životu. te je svoje poslove povjerio nekolicini ljudi Nije znao kome da povjeri dugove Burgundzana. DECAMERON(«knjiga deset dana») je zbirka od 100 novela koje su povezane u jedinstv.misao: Bogu nije važno da li se molimo preko nekog zlog ili dobrog covjeka! Najvaznije je da se molimo iskreno i od srca. U ljupkoj prirodi zabavljaju se pričajući naizmjence deset novela u deset dana. sjetio se Ciappelletta. 1468.pomasti umire.

Španjolski pripovijedač.pokrajini Manchi u 16. podrugljivo oponašanje nekog djela Roman karaktera.odstvarivanje stvari – lišiti se znanja o upotrebnoj vrijednosti .. Šižgorić svjedoči o porazu : on prikazuje Turke u ratnom divljanju.Quijote bar na neko vrijeme dozivljava prihvaćanje okoline. nakon poraza u jednoom dvoboju vraća se kući.dio U španj. brz i on u svom konju vidi nešto sasvim drugo.on se lišio znanja i smatra da konj mora biti jak. smiješan Parodija – saljivo.Quijote je napravio temeljnu razliku između viteza skitnice i viteza s dvora po njegovim tumačenjima vitez je čovjek koji bi priskočio djevojci u nevolji u bilo kojoj zabiti . Tema: Don Quijote – vitez koji želi uništiti zlo u svijetu Jezik i stil: parodija viteških romana.značenje djela: tragikomičan poraz čovjeka koji ima uzvišen cilj da promijeni svijet koji nije u skladu s njegovim idealima Gl. OSAM KOMEDIJA I OSAM NOVIH MEĐUIGARA.dio Dospijevaju na imanje jednog vojvode koji se radi zabave pravi da je Don Quijote vitez naredivši svojim podanicima da se tako ponašaju.polju u proljeće ili jesen 1468. odluči pomagati ljudima u nevolji i braniti svoju čast i čast domovine .Sibenicensis agri vastatione – duboki dozivljaj i opis sukoba s Turcima u Šib. Svom kljusetu koje drži odličnim rasnim konjem daje ime Rocinante. Susjeda Sancha Panzu zamoli da mu bude perjanik obečavši da će zauzvrat dobiti otok kojim će upravljati. njegov vitez mora prkositi suncu. Čita romane. . za plemenitu djevu zbog koje čini sva dobra djela odabire seosku djevojku iz sela i naziva je Dulcinejom. UZORITE NOVELE. Tako D.smatra da dvorski vitez ukrašava dvor sjajnom odjećom. roman karaktera Novi pojmovi: donkihotizam – besmislen pothvat.biva teško ranjen po povratku u domovinu se bavi književnim radom živi u oskudici. Cervantes: Bistri vitez don Quijote od Manche . Zbog novč. ne smije se bojati lavova i strašiti sablasti i bojati zmajeva . ne doživljava ih onakvima kakvi jesu .g 1. Panonije ocrtava uspjehe kršćanskog oružja. 2.likovi: Don Quijote i Sancho Panza Quijote – predmetne stvari uočava na drugačiji način. a zimi mrzavici i vjetru. mladost provodi u vojničkoj službi. Djela: PUT U PARNAS. njegov vitez mora proći sve labirinte u svijetu i pokušati izvršiti i ono što je nemoguće. vremenski blizu i događajima koji su pokrenuli Pannonija.neprilika dospijeva u zatvor u kojem počinje svog Don Quijotea.g. . Roman se sastoji od dva dijela – Prvi dio je objavljen 1605.u središtu je oblikovanje karaktera Univerz. i da časti siromašnoga viteza za bogatim stolom. BISTRI VITEZ DON QIJOTE OD MANCHE. Oni kreću viteške pustolovine.s njim na put kreće Sancho. Ondje se razboli i na samrti uviđa da je bio lud i da je nemoguće promijeniti svijet na način koji je zamišljao.g a drugi 1615.st živi pedesetogodišnji plemić Alonso Quiijano koji vodi jednoličan seoski život. Marulić u MOLITVI SUPROTIVA TURKOM bilježi zla što ih čine Turci 8. od prevelikog citanja osusi mu se mozak i pamet mu se pomuti on umisli da je vitez Don Quijote.

viteški romani – su slavili dvorskog viteza tj. definitivno se povlači iz kazališnog života i vraća u rodni Stratford.¨Ukroćena goropadnica¨.¨Oluja¨ poeme . Shakespeare: Hamlet William Shakespeare – rođen 1564. On glumi ludilo. iz antičke povijesti.. umro 1616. normalan život ¨Vratio nam se zdrav¨ Don Quijote Sancho Panzo Svijet mašte i legende. ulio je dah stvarnog života.Hamletov prijatelj Horacije druge noci dovodi na zidine Hamleta i on od očeva duha saznaje da je njegov stric Klaudije ubio vl.¨Hamlet¨. fikciju a ne razum .god.¨Konac djelo krasi¨.god. ¨Mletački trgovac¨. gdje živi kao glumac.st. privida Svijet realnosti. komedije i romantičke ¨idile¨ ili ¨igre¨ Shakespeare je genijalni stvaratelj. Kralj i kraljica pretp. ¨Henrik IV¨.st. govori o učitelju koji ima snove. razuma idealistmaterijalist Bezumna hrabrost Oprez Tragikomičan lik jer živi u svijetu kojeg idealizira Priprost seljak. modernu. i stiže u London. Shakespeare je napisao 36 ili 37 drama. do početka 16.god. Hamletovom majkom. Hamlet zivi samo za osvetu. ¨San ljetne noći¨.. ¨Henrik V¨ komedije .¨Rikard III¨. Klaudije se oženio kraljevom udovicom Gertrudom.brata – Hamletova oca kako bi se domogao vlasti. koji napušta oko 1585. ¨Otelo¨. ¨Macbeth¨..¨Venera i Adonis¨. ¨Kralj Lear¨. redatelj i pisac kazališnih komada.prekognicijski snovi – kad ne prepoznajemo stvarnost od sna Janko Leskovar: ¨Misao na vječnost¨ započinje hrv. kojima često nedostaje povijesna točnost djela: kraljevske drame .. a vjerojatno i suvlasnik poznatog kazališta ¨Globe¨. od suptilnih navještenja prve ljubavi do razorne snage razbuktanih strasti i tako je u svom opusu oživio čitav niz svjetova. ¨Troilo i Kresida¨ romantična igra . on je u svakoj temi bez obzira odakle ju je preuzeo npr. ¨kraljevske drame¨ ili ¨historije¨ pisane iz engleske povijesti od 13. ¨Vesele žene windsorske¨ tragedije . i 1611. pisao je još tragedije.god. najveći stvaralac svjetske književnosti. ali njegovi snovi su se ostvarili i svi Leskovarci boluju od bolesti ¨misao na vječnost¨ .pisac nam Quijotea vraća u stvarnost tj. ne prihvaća je Lakovjeran i naivan jer se oduševljava obećanim otokom Ne prizna novinu pa starim i zahrđalim oružjem napada vjetrenjače Human je jer je vođen idejom spašavanja svijeta 9.ljepota – služi kao izdvojena iz konteksta i znači ljepota duha . u razdoblju između 1590.god. koje se mogu podijeliti na tzv. ¨Romeo i Giulietta¨. naivan. zna se suočiti sa stvarnošću stoga mu mora pomoći Stvarnost pokušava prilagoditi svojim idealima. mračne komedije . engleski pjesnik i dramatičar.metempsihoza – kada putem glazbe odlutamo i izoliramo se od stvarnog svijeta . ¨Silovanje Lukrecije¨ Sadrzaj: Jedne noci se strazarima na zidinama danskoga dvora ukazuje duh pokojnoga kralja – Hamletova oca .da je poludio zbog ljubavi . rođen i umro u Stratford-on-Avonu. a poniranjem u psihu svojih junaka stvorio je galeriju nezaboravnih i vječnih likova te izrazio sve bogatstvo ljudskih osjećaja.

pogiba i Klaudije a kraljica popije otrov. Ljud.začinjare tema: Hrabra udovica Judita spašava svoj grad od neprijatelja. Život je za njega izgubio svaki čar.cesto se koristi zvukovima i izgovara sličnost dviju riječi koje imaju razl. Kralj zeli saznati razlog Hamletova ludila.tragedija tema: Odnos prema životu i smrti i Hamletova osveta Tragedija je pisana u stihu bez rime.duznosti i odvjetnika i suca djela:na latinskom jeziku: POUKE ZA ČESTIT ŽIVOT S PRIMJERIMA..prema Ofeliji. moze se dovesti u vezu sa natpisom na zgradi kazalista Globe koji je glasio: Cijeli svijet glumi glumca. On postaje ironičan i ciničan zbog razočaranja u sve pozitiv.TISKANA 1521. stric ga se želi rijesiti te ga salje u Englesku naredujuci u pismu da ga odmah ubiju.zelji Horacije ce siriti istinu o njemu i njegovom životu. kralj zeli iskoristiti njezinog brata Learta za osvetu.PEDESET PRIČA. 2. .životu. tema je preuzeta iz Biblije(SZ) poruka.poznata je pod nazivom BLANK VERSE koji se razvio u renesansi Stih je talijanskog podrijetla a 'pod utjecajem Shakespeara i John Miltona postao je standardnim stihom engleske drame Shakespeare koristi igre riječima u cilju postizanja određ. Marulić: Judita -OTAC HRVATSKE KNJIZEVNOSTI rođen u Splitu gdje je proveo cijeli život obavljajuci ugle. Ep Judita napisan je na čakavštini Marulićeva vremena 6 pjevanja ili libara 2 126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca na početku se nalazi posveta don Dujmu Baristriliću? u kojoj Marulić izlaže svoju poetiku pozivajuči se na izvore svoga epa a to su klasični antički pisci prije svega VERGILIJE. Na kraju Leart i Hamlet pogibaju u dvoboju od otrovanih mačeva.efekta najčešće je sličnost rijeci na jednom planu postavljena u kontrast i razlikom na drugom planu .hrvatske anonimne pjesnike tzv.vrijednosti Odgovor na pitanje BITI ILI NE BITI: Hamlet je neodlučan on dvoji o životu i smrti. svijet kako ga on vidi je poput labirinta u kojem se čovjek ne snalazi.ljubavi.vrijednosti Osnovni razlog koji ga navodi na taj odabir je strah od nepoznatog. DAVIDIJADA na hrvatskom jeziku: JUDITA –NAPISANA 1501. a u smislu da smo svi mi samo glumci u predstavi koja se zove život. ali Marulić spominje i domaće predhodnike .znacenje zanimljiv je postupak tzv predstave u predstavi kao metafore zrcala.PJEVANJE: u ime vladara Nabukodonozora asirski vojskovođa Holoferno kreće u pohod s namjerom da osvoji cijeli svijet. Organizirajući na dvoru predstavu Putujućih glumaca Hamlet dokazuje stricu da zna istinu o ubojstvu. Hamlet ludilom i predstavom nastoji otkriti istinu o očevom ubojstvu.moralna potpora uplašenim sugrađanima zbog neposredne turske opasnosti.Prema Hamletovoj poslj. 1. EVANĐELISTAR. kćeri dvorskog savjetnika Polonija. Na lutanje i osamljenost je osuđen zbog spoznaje da su nestale sve prave život. Otkriva da se Ofelija ubila. 10. strah od smrti. Hamlet tijekom putovanja pročita pismo te se vraća u Dansku.Otkriće ubojstva mijenja njegov odnos prema svijetu.PJEVANJE: Holofernova vojska okrutno uništava sve pred sobom i u cijelom svijetu zavlada strah .

rimovani dvanaesterac.3.EZAV) Pjesnik izražava vjeru u mogućnost pobjede nad Turcima njegova je por. menčetić. Marulić iznosi događaje detaljno.uvođenje svjetovnih motiva.PJEVANJE: Uz Božju pomoć Judita postaje prelijepa žena te sa svojom sluškinjom odlazi u Holofernov tabor. jasnoća – dijelovi epa su jasni. stoljeću koji se oslanja na ljubavnu priču iz Petrarkinog Kanconijera o iz Italije dolazi ravno u Hrvatsku o traje do 18. U gradu zavlada strah pa gradski oci odluče predati grad ako im Bog uskoro ne pomogne 4.PJEVANJE: U jutro Betulijani stavljaju Holofernovu glavu na tvrđavu a u Holofernovoj tvrđavi nastane panika Betulijani napadnu i poraze Holofernovu vojsku. površinsko – kod Marulića je bitno ono što je prvom planu jer su događaji prikazani kako slijede.hrabrost. vjerom u Boga i njegovu pomoć mogu se obraniti od Turaka. u prva 3 dominira Holoferno i njeegova vojska u druga tri Judita i njen narod.PJEVANJE: Holoferno namjerava osvojiti Betuliju držeći grad pod opsadom. vjeru. Judita je živjela 105 god. Pošto pijan zaspi Judita mu odsjeće glavu njegovim mačem 6. Hrvatima da su jedinstveni. okrutnost.znacenje: Vjera i hrabrost kao vrline zahvaljujuci kojima i pojedinac može pobijediti nadmoćnog neprijatelja Marulić je zaslužan za podizanje narodnog jezika na literalnu razinu.a puk ju je oplakivao 7 dana U EPU su suprotstavljeni Juditin i Holofenrov lik Kroz Juditin lik pjesnik veliča vrline – pobožnost. LOT. stoljeća čak · obilježja o idealizirana i divinizirana žena o neuzvraćena ljubav o bolno-sladak osjećaj o muški osjećaji su proturječni ženskim · Zbornik Nikše Ranjine o dubrovački lirski kanconijer o ljubavne pjesme autora Menčetića.postoji uzrocno posljedicna veza Tema:Starozavjetna priča o Juditi Jezik i stil:čakavština. Lucić) Hrvatski Petrarkisti Petrarkizam – književni pravac u 15.Holoferno je opcinjen njenom ljepotom 5. Hrvatski petrarkisti (Dž. požrtvovnost. NOA. Ona mu govori da zna kako se Betulija može osvojiti bez žrtava.pohlepu Fa bi potkrijepio svoje teze pjesnik navodi cijeli niz biblijskih likova koji su zbog neumjerenosti u jelu i piću sami stradali(ADAM I EVA.ep u 6 pjevanja Univer. i 16.PJEVANJE: Holoferno priredi gozbu u Juditinu čast. za opisivanje širokog spektra osjećaja. simetričnost – vidljiva je pravilnost u obliku epa:ima 6 pjevanja.za isticanje individualnog nad općim. 11. Držić. mnoštvenost – svako pjevanje može stajati samostalno. · Šiško Menčetić . Kroz Holofernov lik pjesnik osuđuje oholost. Držića i sl. Judita kao tip renesanskoga epa:linearnost – kod Marulićevih opisa je svaki lik detaljno opisan.

stih je osmerac. bijeli vrat i prsa. zubi kao biser DŽORE DRŽIĆ: Grem si grem . veselje i tjera na tugu. vrijednost) · opisuje Petrarkistički – od glave do pete · detalji fizičkog izgleda u usporedbi s motivima iz prirode – utjecaj usmene književnosti · forma strofe – opis. Grem… · akrostih – G I O R E T A – džoreta – džorina pjesma · Hanibal Lucić · aristokrat. kitica oktava . kruna od kose .izaziva radost. direktniji. Vetranović – Orfeo – klasična tematika · spajanje kontinentalne i primorske Hrvatske – Derenčin (kontinentalni ban) + radnja smještena u Dubrovniku · vidljiv utjecaj štokavskog na čakavski HANIBAL LUCIĆ: Jur ni jedna na svit vila . ponovljen prvi dvostih ali obrnut · zakonitosti o zatvorenost strofa – postignuto ponavljanjem prva dva stiha o osmeračke oktave · utjecaj štokavskog na čakavski – odudaranje od čakavskog – tko umjesto ki · Robinja · teško razumljivo i gramatički i vokabular i sintaktički · utjecaj latinskog – glagoli na kraju.crne oči i crne tanke obrve. subjektivnost · opisuje ženine ljepote (vanjština) i vrline (duh. veći utjecaj folklora · nema zreliju fazu. bježi s Hvara za razliku od Hektorovića · Jur Nijedna Na Svit Vila · hvalospjev ženi · lirski kazivač – gotovo da je prisutan u pjesmi. akros okomit – stih koji nastaje okomitim čitanjem početnih slova stihova · Blažen nek je čas i hip… o prerada Petrarcinog Blažen nek je dan i sat i… o razlika u formi (sonet  distisi) i u završetku (kod Petrarce tužan.ljubavna pjesma . gdje se obraća Bogu i ispričava čitaocima · Grem si. rascjepkane rečenice · prva hrvatska svjetovna drama · tematika – tadašnjost.teži skladu.tema: opis ženske ljepote . suvremenost usporedba – M. lice uspoređuje s ružom. učinak na čovjeka.po uzoru na antiku .ljubavna elegična pjesma tužnog tona . kod Šiška happy · Džore Držić · tmuran.započinje i završava istim stihovima .· Dubrovnik · senzualan. veseljak. izražava mišljenja. sličniji Petrarci.motivi: čelo. stavove i osjećaje liričnost. dinamičniji · Prvi Pogled o akrostih ( Z I S M U N D O ) – grč. kosa.njena ljepota kod svakog izaziva radost.

Govoreći o putovanju on iznosi svoju podjelu na ljude nazbilj i ljude nahvao.TRENA. da se Laura uda za njem.st Renesansa donosi nov nacin razmisljanja..S druge strane.dopunio ga je Mihovil Kombol i objavio 1955.ima specifičnu kompoziciju. i ne proniknuvši u tajnu da postoje ljudi koji se smatraju pravima a zapravo to nisu.u pjesmi je prisutan akrostih u kojem pjesnik GIORETA ispisuje svoje ime ŠIŠKO MENČETIĆ: Prvi pogled . Držić svojim sumještanima priopćava da postoje dvije vrste ljudi – publika se često poistovjećuje s ljudima nazbilj. da Pomet planira dobiti novč. VIDRA bi označavala lukavu zvijer što priprema urotu dubrovačkim gospodarima pa bi to bio pseudonim koji je navodno Držić mogao uzeti kao član kazališne družine. Pred kraj života boravi u Firenci i ondje piše pisma toskanskom vojvodi s namjerom da mu pomogne srušiti dubovačku vlast. Završetak-na kraju se sve sretno završava zahvaljujući Pometu koji omogućuje da se Maro vrati s ocem i zaručnicom Perom u Dubrov.motiv buđenja prirode . GRIŽULA. hedonizam-naslada i uzitak su ideal ljud. sredstvo koje omogućuje životne užitke Komedija Dundo Maroje prvi je put prikazala Promet družina u raskošnoj dubrovačkoj Vijećnici 1. 13. M.naknadu od Laurina oca koji je traži da ona i ne zna. U drugom činu Pomet iznosi svoj svjetonazor-svjetonazor renesansnog čovjeka.ljubavna pjesma pisana aleksandrincem . tragedija: HEKUBA TEMA: Radnja vezana uz dolazak dunda Maroja u Rim po sina Mara koji umjesto da trguje troši novac na Lauru Jezik i stil: komedija. to je slika ideal. odnosi se na zvijer neku vrstu kune koja se mogla naći u Rijeci dubrovačkoj. A ti su ljudi dubrovačka aristokracija. čakvaština 16.o značenju Držićeva Prologa negromanta Dugog Nosa: 1. mora imati sposobnost okretanja sreće u svoju korist. Kasnije je donesena zabrana održavanja kazališnih priredbi u toj dvorani u kojoj su donešene odluke Velikoga vijeća.SKUP.g. no ne nalazi ga pa želi umrijeti . ARKULIN. u kojoj se srce ne maškarava..veljače 1551.prikazana je u bijeloj odjeći i kao vila. U Italiji je boravio ondje upoznaje talijansku komediografiju.djelovanja Novac kao najviša vrijednost.iznenađen je ljepotom žene koju je vidio (idealizirani lik).da Pomet bude s Petrunjelom. ili 8. pojedinac treba biti umjetnik prilagođavanja.idilična slika prirode.grofa Uga Tudeška.Radi se o viziji u kojoj ne postoje «moje» i «tvoje». umire u Veneciji. NOVELA OD STANCA. 2.sredine to je društvo kakvo bi trebalo biti bez ljudi nahvao. Dva su osnovna mišlj. U prologu negromant(čarobnjak)Dugi Nos govori o svom putovanju u Stare Indije.VENERA I ADON. Držićev nadimak je Vidra.ponavljanjem stihova izražava svoju želju za odlaskom na mjesto gdje će pronaći duševni mir radi nesretne ljubavi. Ne primivši odgovor.g. Držić: Dundo Maroje Rođen u Dubrovniku. Zoranić: Planine . Tekst komedije nije potpun. Splela je vijenac od kose i ima zlatne pramenove (motiv kose) i na kraju motiv gorčine 12.društv. Djela: komedije: DUNDO MAROJE.

prilike u Hrvatskoj i opasnost od Turaka potaknut će ga na pisanje domoljubnog djela.Idorat salje.Zadranin. Tasso: Oslobođeni Jeruzalem . Na paklenim vratima piše: KROZA ME SE ULAZI U NAJGORČI STAN LAKO SE PROĐE ALI TEŠKO IZIĐE VAN. Zeli otici u planine jer misli da bi tamo pronašao lijek za svoju bol ali aktual. Osim toga. Kaldeja je u starom vijeku ime najjužnijeg dijela Mezopotamije Babilona. na nagovor zlog anđela svoju nećakinju Armidu u franački tabor kako bi zavela Goffreda i navela krizare na odustajanje od borbe. 1575.ljubavne boli 14. Grkinja.pisca Sanazzara autora pastirskog romana Arkadija. prvi roman u hrv. Kaldejka i Hrvatica. Roman je nastao po uzoru na tal. VILENICA I PLANINE.raj U perivoju se nalaze vile – Latinka.Ovidija i Dantea Tema: opjevavanje ljepote hrvatskih krajeva i ljubavna – opjevavanje vl. postoje i ljub. u Napuljskom kraljevstvu. Sve vile drže jabuke u krilu a svaka predstavlja neko knjiž.književnosti Planine – prvi hrv. i Homer Goffredo je vođa krizara koji putuju prema Jeruzalemu s namjerom da oslobode Kristov grob. Vitezovi nailaze na razl prepreke ostvarujuci svoju misiju. Bačena je na dno paklenog grotla odakle cvili i zavija sječajući se lijepih dana. autobiografski roman.ispitivač javnih spisa u Zadru -pretpostavlja se da je stradao u turskim osvajanjima djela:PLANINE. Protivnici su im kralj Jeruzalema Aladin i kralj Damaska Idorat.roman u prozi i stihovima.djelo. Ona kori Hrvate zato što ne pišu na svom jeziku nego na latinskom kao da se srame svog jezika time Hrvati pokazuju nemar i nebrigu za svoju baštinu tj. zbog neuzvraćene ljubavi. Vila Hrvatica ima samo jabuke na kojima pisu nazivi Zoranićevih djela LJUBVENILOV. Umro je 1595 a buduci da su mu još za života nastale brojne legende vezane za njegov život Johann Wolfang Goethe je 1790 napisao dramu Tarquato Tasso. Njegova unutarnja razapetort i nemir dovode do pomračenja uma te Tasso dosta vremena provodi u sanatoriju.G dovršava svoje djelo Jeruzalem koje je pisao gotovo deset godina i po kojem je čuven.Ona zatoči . Zoranić je namjeravao napisati ljub. Djela: OSLOBOĐENI JERUZALEM. stihovi – jedanaesterci. Ona mu pripovijeda o Buri: odakle dolazi i zašto se tako zove – legenda kaže da je vjetar dobio ime po lijepoj oholoj djevojci Buri koju je svemogući kaznio zbog njene nezahvalnosti. U djelu se nalazi opis perivoja od slave koji pjesnika podsjeća na zemalj. U njegovim su redovima i veliki ratnici: Tancredi i Rinaldo.Rodio se u Sorrentu. Vidljiv je utjecaj Biblije. Homera. AMINTE(1573) Tema:Prvi križarski rat(1096-1099) Ep u 20 pjevanja.roman u kojem bi opisao muke pastira Zorana a to je on sam.zapleti: TANCREDI – CLORINDA – Tancredi se zaljubljuje u pogansku ratnicu Clorindu ali je u jednoj bitci zabunom ubija u Tancredija je zaljubljena Erminija. potomak obitelji Tetačić koja potječe iz Like .domovinu Djelo je Zoranić posvetio rimskom kanoniku Mateju Matijeviću. Arkadija je zemlja sna u kojoj žive mirno i bezbrižno mladi pastiri kojima je jedina patnja od neuzvraćene ljubavi . RINALDO-ARMIDA.bio je notar i sud. Kažnjene će biti i sve druge djevojke ako budu ohole i nezahvalne. strofe – oktave Tassovi pjesnički uzori: Vergilije.. Na početku mu se ukazuje vila Milost koja ga prenosi kamo želi.

društvenog i političkog gledista S religioznog gledista Suze sina razmetnoga pružaju vise motiva.Najveći barokni pjesnik i poznati branitelj katol. Suze sina razmetnoga. Redovnik pjeva himnu slobodi koju za njim ponavljaju svi pastiri svi se odriču necega sto im je drago i daruju slobodu. Napisao je 10 mitoloških drama ali sačuvane su 4: dvije u cjelosti ARIJADN.dužnosti ali nikad nije postao knezom Dubr..IVAN DŽIVO GUNDULIĆ MAČICA.ep u 20 pjevanja. 15. Grdan – obogaćeni sloj građana koji se žendibom žele domoći vlasti u Dubrovniku Gundulić je kao predstavnik vlastele smatra da vlast treba ostati u njihovim rukama. i ep Osman-životno djelo na kojem je radio do smrti.u Mlecima. DUBRAVKA – pastorala(pastirska igra) u 3 cina. motiv života i motiv smrti. OSMAN.Rođen je u Dubrov. pastorala Dubravka-1628. Prvo njegovo tiskano djelo je prepjev bibl.novac te se sukobljavaju s očevima S političkog odnosno domoljubnog stajališta razmetni se sinovi mogu prepoznati kao one osobe čije ponašanje slabi osnove Dubr. Na kraju Rinaldo i Armida ostaju zajedno. i 15. Dubravka – sloboda. ARMIDA.Republike jer je umro u 49 god zivota.Skrušenje Stih.stihove naziva «porodom od tmine» i uništava ih smatrajući ih neprikladnima. U djelu se izmjenjuju dvostruko rimovani dvanaesterci i osmerci.Takav Osman je prvi lik u hrvat. Manirizam – pjesnički pravac u okviru baroka čije su značajke pretjerano korištenje mogućnosti jezika odnosno naglašeno neprirodan način izražavanja .u Rimu pod nazivom Pijesni pokorne kralja Davida. mladalačke ljub. Radnja se odvija u Dubravi na dan Slobode.Republike.religiozna poema objavljena 1622. iz toga se kao spoznaje javlja motiv vječnosti: u društvenome smislu razmetni su mnogi dubrovački sinovi koji rasipaju roditelj.psalama objavljen 1621.obnašao je niz ugl.Rinalda na Otocima sreće ali ga prijatelji oslobađaju kako bi se vratio u borbu.sestina Ovo se djelo moze tumaciti se religioznog.Alegorijsko znacenje djela: Dubrava – Dubrovnik. tema: Bitka kod Hoćima(1621) u kojoj je mladi turski sultan poražen od poljske vojske Stih:osmerac 14. U radnju se upleće bog Lero «trešnjom» hrama daje znak da je njegova volja da zajedno budu Dubravka i Miljenko i sve sretno zavrsi. a dvije su sačuvane pragmentarno: DIJANA. Neki u Tassovu epu vide manirizam.epici kojemu epski pripovjedač ne prilazi s unaprijed izgrađenim pozitivnim odnosno negativnim stavom: osuđujući ga na . SUZE SINA RAZMETNOGA – tema:Izgubljeni i opet pronađeni sin(tema preuzeta iz Lukina evanđelja) Vrsta: religiozna barokna poema ili plač. Spoznanje. Osman. Miljenko-vlastela.misli. Gundulić: Suze sina razmetnoga. Dubravka .pjevanje dopunio je Ivan Mažuranić Gundulićev epski junak – Osman prikazan je u epu vrlo zanimljivo: s jedne strane kao primjer oholosti koja mora biti kažnjena kao svojevrsni ne-junak a s druge strane kao odvažan i plemenit ratnik. PROZEPINA UGRABLJENA. Najljepši pastiri Dubravka i Miljenko trebaju se vjenčati ali bogati starac Grdan podmiti suce i oni mu dodjele Dubravku. tri pjevanja(plača): Sagrješenje.

Ovo je tragedija pisana aleksandrincem s odstupanjem od pravila klasicističke tragedije(aleksandrinac – dvanaesterac sa stankom iza šestog sloga i sa nglašenim šestim i dvanaestim slogom).odlazi sklopiti mir s Poljacima. vremena i jedinstvo radnje. Poljaci pristaju na mir ako Osman iz zatvora pusti Poljaka Korevskog(kojeg je Rizvan-aga već dao pogubiti) KOREVSKI – Poljak koji se nalazi u zatvoru u Carigradu. Univerz.Njegova kći Ljubica zajlubljena je u Korevskog te ga Rizvan Aga daje pogubiti.početku spjeva na kraju djela ga pripovijedač žali i želi u čitatelja izazvati sućut nad njegovom sudbinom.Jedne večeri i Kazlar-agi otimaju Sunčanicu-to čini njezin davno poturčeni brat Vlatko koji je vraća ocu SOKOLICA-hrabra ratnica koja postaje Osmanova žena. CID. CINNA TRAGEDIJA U KLASICIZMU: U doba klasicizma od pisca tragedije se očekivalo da poštuje:-PRAVILO O TRIMA JEDINSTVIMA –jedinstvo mjesta. Corneille: Cid . Tijekom života je napisao mnoge komedije i tragedije Komedije: MELITA.Njegova zaručnica Krunoslava kreće u Carigrad preobučena u muškarca kako bi ga oslobodila. prolaznost oholosti i moći.značenje djela: prolaznost slave i svih zemalj. HORACIJE. 16.Ondje čuje da je Korevski zaljubljen u Ljubicu.Iz Ali-Pašine priče saznajemo o vojsci i borbama kod Hoćima. RIZVAN-AGA – čuvar i tamničar Poljaka Korevskog.zet svrgnutog sultana Mustafe dade pogubiti) Likovi koji su uključeni u ostvarenje ovih ssavjeta: KAZLAR AGA – ima zadatak u Turskom Carstvu naći djevojku za Osmana.Čuje se o ljepoti Sunčanice iz Smedereva koju on otima. a treći savjet da poubija svu rodbinu kako mu ne bi oteli prijestolje.Krunoslava odlazi do Korevskog no Rizvanaga i nju zatoči a kad sazna da su ona i Korevski zaručeni daje ih pogubiti. -PRAVILO ŽANROVSKOG ODREĐENJA – radnja u tragediji mora ići od sretnog ka nesretnom završetku. CLITANDRE ILI OSLOBOĐENA NEVINOST. UDOVICA ILI IZNEVJERENI NEVJERNIK Tragedije: MEDEJA.vrijednosti. Stilom francuske dramske poezije 17.Zamalo je poginula kad je u Poljskoj došla u sukob sa kraljevićem Vladislavom.legendi . Osman bi trebao krenuti na istok da obnovi vojsku kako se ne ponovi poraz koji se dogodio kod Hoćima. Drugi se savjet odnosi na Osmanovu ženidbu preporuku da nađe ženu i osigura potomstvo.kćer tamničara Rizvan-age. Kad Ljubica to čuje ubija se.Njezin slijepi otac Ljubdrag nemoćan je bilo što učiniti.RODIO SE u Rovenu u Normandiji u obitelji koja je zivjela na rubu siromaštva Postao je odvjetnik.Ep koji započinje refleksijom i invokacijom muza već u prvim stihovima naznačuje da pripada onim klasičnim djelima europske književnosti – djelima poput Homerove Ilijade i Odiseje ili Vergilijeve Eneide koja su imala zadaću opjevati događaje od bitne važnosti za život zajednice u kojoj nastaju Na početku djela savjetnici daju savjete Osmanu:prvi se savjet tiče obnove vojske.st Temu za svoju tragediju Corneille je uzeo iz pov.On ju je poštedio i ona je obećala da se više neće boriti protiv kršćana ALI-PAŠA . Osman prihvača prva dva savjeta a treći ne(što se pokaže kobnim za njega jer Daut.izvora. Don Rodrigo je zaljubljen u Himenu i ona u njega ali zbog svađe njihovih očeva oni potiskuju svoju ljubav . UZVIŠEN JEZIK I STIL – jezik i stil tragedije mora biti uzvišen pa je ova tragedija pisana standard.

Rodrigo odlazi u rat protiv Maura i vraća se kao pobjednik zadobivši od kralja naslov «Cid» što znači VELIKAN. Prvo izdanje Satira izlazi 1762. o školama(otpor školstvu). Reljković: Satir iliti divji čovik . Nagrada za pobjednika bit će Himena. ORANJE. Satir savjetuje Slavoncu na koji način mora organizirati svoje gospod. Satir govori Slavoncu: o ljepoti Slavonije. TORGQUATO TASSO.pisac koji je postigao svj. iako je mislio dati se ubiti savladava protivnika jer je kraljeva želja da se oni vjenčaju.PJEVANJE: SATIR KAŽE UZROK ZAŠTO U SLAVONIJI NEMA SKULA XIII. Patnje mladog Werthera učinile su ga najpoznatijim njemačkim autorom.kulturu. Studirao pravo u Leipzigu. Imao je slobodu kretanja pa je upoznao njem. Goethe: Patnje mladog Werthera -Rođen je u Franfurktu na Maini u uglednoj obitelji.značenje. Završio je niže razrede gimn. a on. HERMANN I DOROTHEA tema:Ljubavne patnje mladog čovjeka vrijeme radnje:18. općeg i individualnog postoji u svim vremenima i društvima. Don Rodrigo ubija Himeninog oca čime spašava obiteljsku čast.Prvi njem. MARVE DRŽANJE.st mjesto radnje:Gradić Walhelm . ali je razlika u spremnosti pojedinca da individualno podredi općim. napola čovjek napola jarac pa je Reljković mislio pogrešno da naziv za knjiž. OD GAZDALUKA STVOR KUĆA.PJEVANJE:PORUŠENJE SLAVONIJE KROZ ČESTE RATE I BROJEVE IV. EGMONT.g u Osijeku. Don Sancho koji je voli pristaje osvetiti njezinog oca i sukobiti se s don Rodrigom. Don Rodrigo se susreće s Himenom priželjkujući da sam umre od njezine ruke.značenje: sukob časti i ljubavi.njemački i francuski jezik. Sudjelovao je u sedmogodišnjem ratu u kojemu je zarobljen 1757 u Frankfurtu na Odri.PJEVANJE:SATIR PIVA U VERŠE SLAVONCEM KAZUJE LIPOTU LEŽAJA SLAVONIJE II.Rodio se u selu Svinjaru kraj Nove Gradiške. Djela: NOVA SLAVONSKA I NIMAČKA GRAMATIKA. a drugo 1779. POSTANAK NARAVNE PRAVICE I DUŽNOSTI LJUDSKIH Satir iliti divji čovik je ep u jedanaest pjevanja.Himena otkriva don Rodrigu svoje osjećaje prije okršaja.štetnost uzgoja svinja) I. 17. SRODNE DUŠE. Slavonac siječe u šumi drva tu sreće Satira koji ga upozorava na loš način života Slavonaca i ukazuje mu što treba promijeniti da bi Slavonija bila ljepša.pojave)potječe od riječi SATIR.Nakon oslobođenja izdaje knjižicu SLAVONSKE LIBARICE(1761) te ep SATIR ILITI DIVJI ČOVIK .NEK JE SVAŠTA ILI SABRANJE PAMETNIH RIČI.vođeni osjećajem časti i dužnosti očuvanja obiteljskog ugleda. Tema: Sukob časti i ljubavi Univerz. KAZANI I DRUGA 18.vrstu SATIRU(u kojoj se na duhovit način ismijavaju svakidaš. Tema:Način života u Slavoniji Satir je mitološko biće.o porušenosti Slavonije kroz česte ratove. FAUST. IFIGENIJA. o gospodarstvu(loše navike.i cijeli život je proveo u vojničkoj službi. U tome proširenom izdanju Slavonac uvjerava Satira da su Slavonci prihvatili njegove prijedloge. Himena i dalje želi osvetu iako je zaljubljena u Rodriga. Najznačajnija djela: PATNJE MLADOG WERTHERA.

Pohađao je latinsku školu i završio je vojnu akademiju i medicinu te djelovao kao vojni liječnik. Ubije se. On nakon spletki svojeg brata Franza biva razbaštinjen od oca i postaje vođom razbojničke družine. Albert naslučuje Wertherovu ljubav prema Lotti. suprotnost Evgeniju.romantičar. Puškin: Evgenij Onjegin A.Petersburg. sebičan i ljubomoran.nasilje. kada voli. DJEVICA ORELANSKA.Otima bogatima kako bi pomogao sirotinji.. Nakon samoubojstva Werther je pokopan na kraju groblja. DON CARLOS.seoska djevojka na romanima Richardsona Rousseaua. MESINSKA NEVJESTA. njegov brat Franz potpuno je negativan lik – do kraja zao. Za razliko od Carla u kojem ipak ima plemenitih osjećaja i ljubavi. Mladi pravnik Werther dolazi u grad srediti majčine poslove oko nasljedstva. Smatra se osnivačem moderne ruske književnosti. Ona prema njemu nije ravnodušna.junak. SPLETKA I LJUBAV.S. Djelom "Oda slobodi" zamjeri ose sudu te je prognan u južnu Rusiju te tamo piše "Zarobljenik Kavkaza". poeta. čini ga emotivno ovisnim o Lotti..Rođen u Marbachu.rođen 1799. 1826. 19.lik suvišnog čovjeka a tome pripomaže i njegova sveopća nezinteresiranost. Schiller: Razbojnici . umjetnosti – hipersenzibilan.pljačke) on je negativan lik. sa dadiljom. Oda slobodi. Kapetanova kći. nemogućnost ostvarenja ljubavi rješava samoubojstvom. WILHELM TELL. Svoj život okončava samoubojstvom zbog straha da će se morati suočiti sa svojim bratom.obrazovan sklon maštanju. Drama je objavljena 1782. Saznaje za brak mladih zaručnika. Zarobljenik Kavkaza. Djela: RAZBOJNICI. 20. Umire u Weimaru.Zapošljava se kao tajnik. Ruslan i Ljudmila. među pukom. Osnovni problem u drami je sukob pojedinca s društvom.. uzima Albertov pištolj.nesposoban da prihvati real. Werther odlazi iz grada kako ne bi smetao zaručnicima. znajući da je zaručena zaljubljuje se u nju.epistolarni roman(u formi pisama) Werther – tipičan rom.mlad.je pomilovan te se vraća u Moskvu i St. Radnja . između dviju lipa. na rijeci Neckar.u bogatoj obitelji... zanesenjak. Werther duže vrijeme razmišlja o samoubojstvu. Tu službu ne može podnijeti te odlazi.voli strasno i ne suspreže svoje osjećaje. Lenski. umro je u dvoboju. čak i lijenost. nesumljivo stečen u provinciji.g. Likovi Evgenij Onjegin. Djela : Evgenij Onjegin.Puškin. Na ladanjskom balu upoznaje Lottu. Brončani konjanik. Tatjana. Gl. FIESCOVA ZAVJERA U GENOVI RAZBOJNICI – drama u 5 činova. ali ima zaručnika i ne želi riskirati.svijet Zaljubljenost prerasta u ljubav koja uništava sve sile Wertherova bića.junak je Carl Moor. Odlučuje se predati jednom seljaku koji je siromašan jer će kao nagradu dobiti puno novaca. posjeduje neposrednost. Po toj odluci on je uzvišen lik ali po sredstvima kojima se služi (ubojstva.Na kraju se Carl duhovno mijenja zbog spoznaje da je pogriješio i da nasiljem ne može popraviti svijet. Postaje odmetnikom smatrajući da je svijet zao i da se zlim ljudima treba osvetiti. izazvala je burne reakcije kod gledatelja.

poslušna. "svi bi htjeli da ga goste". "suvišnom čovjeku" koji je dovoljno bogat da se ne angažira ni na kojem planu. lišavanje slobode. Onjegin odlazi na daljnja putovanja.negiranje samoga sebe.4 ukrštena stiha. Evgenij odlazi na putovanje od više godina. Takav mu život brzo dosadi. vedra.apsurdno. Evgenij je imao najbolje francuske učitelje. Onjegin iz prkosa koketira s Olgom.isprva je zamišljen kao oponašanje Byronova komičnog epa Don Juan.stoljeća.Američki romantičar. pripovijedač. intelektualna razlika ( puk-narodni jezik.nije stvoren za ljubav. voli prirodu.tematski krug.Živio je u siromaštvu i . samo čita knjige. no spremna je biti dobra i vjerna žena. svi sukobi rješavaju se dvobojem. Evgenij treba nasljediti stričevo nasljedstvo. tužna. kaže "ja nisam sazdan za blaženstvo". pa prema tome kao romantična književna vrsta.godina 20. žena generalaboginja i nedostupna.u odnosu na Olgu nije imala svježine izgledu. svega se boji. Umro je na cesti od srčanog udara. gdje je česti lik suvišnog čovjeka 21.tematski krug. Ponaša se ravnodušno jer je sad udana i želi biti vjerna mužu. ali površno znanje samoi na temelju informacija.priroda 3.. on je mladi pjesnik . Tatjana postavlja pitanje zašto ga nije zanimala kad je bila priprosta seoska djevojka. no ona se oglušuje na njegove izjave. jedino u prirodi možemo postići sklad.on zaspi na dvobojnihilizam. društvenih sloejva. koketan. ne razumije što gleda. pjesnik. njemački. Onjegin ne voli prirodu. latinski) . (Onjeginov odnos prema životu i smrti. Olga je skromna. Ovo je prvi psihološki roman u stihu.) Onjegin ubija Lenskoga u dvoboju.. sam pušta suza želeći na taj način zavarati javnost.) Tatjana se zaljubljuje u Evgenija. Tek kasnije djelo zauzima mjesto uz ruske realističke romane.društveni život u Rusijio 30. 4 parna. češljevi. Tatjana je mirna. pisan Onjeginskom strofom. Lenski je zaljubljen u Olgu koja ima sestru Tatjanu.njezino viđenje braka. lirska duša. Među likovima se oučava razlika između seoske i gradske sredine. Na proslavi Tatjaninog imendana.turpijice. voljen. Tatjana se udaje.posve nepotrebno ubojstvo. te mu piše pismo u kojem mu izjavljuje ljubav. iako još voli Onjegina koji za nju predstavlja duhovnu patnju.utjecaj zapadne civilizacije i umjetnosti. Puškim je na Onjeginu radio osam godina. povučena. četverostopni jamb. Evgenij upoznaje Lenskog koji se vraća sa studija iz Njemačke. Tatjana piše da nema iskustva. Priroda u ulozi psiho fizičkog stanja zato jer je priroda promijenjiva. čita Kanta. plaha.stoji satima pred ogledalom poput muške Venere. Lenski i Olga su ljubavni par.tematski krug. Mnogo posvećuje njezi tijela: parfemi.te mora otići u unutrašnjost zemlje na neko vrijeme.dvoboj. nije dostojan njenog savršenstva. On je društveno prihvaćen.Radnja započinje pričati o mladom plemiću Evgeniju Onjeginu. on je uman. Jednoga dana na nekoj proslavi u Petersburgu Onjegin sreće Tatjanu te joj piše strastveno pismo. U kazalište ide samo zato da bude viđen. (Puškin glavne junake stavlja u određeno prirodno okruženje prema karakteru. epsku satiru. On samo glumi razočaranost srtičevom smrću.zabavan. Poe: Gavran . 4 obgrljena.ljubav 2. razumije samo onoliko koliko mu znanje dopušta. škarice. postaje kneginja. nije sposoban biti mužem ali kada bi dosegao stupanj zrelosti Tatjana je žena s kojom bi želio biti. Onjegin ju odbija. Lenskoga to uvrijedi te traži satifikaciju. 1.kritičar u svojim djelima se bavio okultnim i mističnim temama a posebno mu je omiljena tema bila SMRT LIJEPE MLADE ŽENE. viši slojevi-francuski. to mu otvara put u visoko društvo jer po sudu drugih. privlači li ga sada njezino bogatstvo ili je Onjegin tek sada shvati da ju voli.vrijeme Nikolaja i Aleksandra I. brak je za njega muka.

Vojnu školu polazio u Bečkom Novom Mjestu i vremenom je zaboravio materinski jezik. jer je poznato da je napisao 12 verzija ove pjesme 22.dva pogleda na svijet:pjesnikov i sokolov. Njegov je odgovor da uslijed svijesti o prolaznosti želimo iskoristiti sve ovozemaljske slasti. Autor je zbirke novela «Groteske» i «Arabeske».Za pjesnika je najstrašnije to što gavran ne želi otići što znači da je trenutak njegove smrti sve bliži Poe je težio formalnom savršenstvu djela. Djela: zbirke pjesama: PRVENCI I NOVE PJESME. Prva pjesma koju objavljuje na hrvatskom jeziku je ZORA PUCA. Starica odbija primiti umornog putnika. Putnik(pjesma)-Putnik-noću izgubljen u tuđoj zemlji dolazi do jedne kolibe i moli staricu da ga primi na konak. on je trajno vezan uz zemaljske vrijednosti i sokol u tome vidi njegov usud: trajnu razapetost pjesnika između neba i zemlje.ljudsko pitanje o mjestu pohrane vl.Rodio se u Grabrovnici kraj Pitomače. a pjesma je pretvaranje njene uspomene u zvijezdu koja sjaji i čitateljima jer je postala duhovna vrijednost.Putnik se odluči vratiti u svoju domovinu. vjesnik nesreće. Tema:Smrt mlade žene i nemogućnost pjesnika da se pomiri s gubitkom voljene osobe Gavran je mitski simbol smrti.starica je personifikacija tuđe zemlje – mrak je metafora pjesnikova stanja a cijela pjesma alegorija pjesnikova lutanja tuđim zemljama. U visinama bit će nemoguće uprljati ih svojim sitnim zemalj.pohlepama. Dolazi u pjesnikov dom kišne.Taj pripjev se ponavlja 18 puta. živio je neobuzdano a oženio se sestričnom. Umro je u Austriji a posmrtni ostatci preneseni su mu u Zg. Preradović: Poezija (pregled) .nezadovoljstvima. dođemo do cilja a već poželimo nešto drugo. NA brojna pitanja koja pjesnik postavlja(o mogućnosti ponovnog susreta s voljenom Lenorom)gavran odgovara NEVER MORE. domoljublje i vlastiti pjesnički poziv: Putnik i Pjesnik .maloljetnom.Sokol je personifikacija pjesnikova nadahnuća koje je vezano uz domovinu. S osamnaest godina počinje ga ponovo učiti jer se zainteresirao za ilirizam(upoznao je Ivana Kukuljevića koji ga je zainteresirao za ilirizam). drama:KRALJEVIĆ MARKO Ljudsko srce – (pjesma): U ovoj refleksivnoj pjesmi Preradović promišlja razloge nezadovoljstva srca.ona ima svoju djecu.zavistima. Pjesma je nastala nakon smrti pjesnikove supruge. TEMA: Općeljudske teme o životu i čovjeku.emocija.starica mu postavlja pitanje o njegovoj majci. Buđenje je nužno jer se u domovini događaju značajne promjene u smislu narodnog preporoda i zato pjesnici trebaju biti budni i aktivni. GAVRAN-pjesma okultne mistične tematike.fantastične literature) i začetnikom detekt.bavio se novinarstvom. Zemlja i voda nameću se kao dva elementa nameću se svakom čovjeku alli on teži trećemu-on teži zvijezdama. s pjesnikove perspektive je svijet drukčiji nego sa sokolove. te «Doživljaji Arthura Gordona Pyma» Poea smatraju pretečom Sf(znanstv. Ljudsko srce i Mrtva ljubav. Do kraja života ostaje u vojnoj službi došavši do čina generala.priče. Pjesnik –U pjesmi su suprotst.zimske večeri i smješta se na kip Palade(Atena)-božica mudrosti. Mrtva ljubav – Pjesnikovo pitanje o mjestu gdje bi mogao pokopati svoju ljubav postaje univerz.

Gaj ga je zainteresirao za ilirizam. spoznaja da su sreća i zadovoljstvo ostvarive samo u domovini. Jedan se stih sastoji od 10 slogova(deseterac).članke o jeziku. Najžešći protivnik među Slovencima mu je bio France Prešeren. blago i njegov alem(turcizam). O jeziku milom tvom i mojem» Turcizam: alem(kamen) 23. Vraz: Poezija .Đulabije.i4.značenje djela: Domovina kao najviša vrijednost Rodu o jeziku –oda -oda je oblik svečane lirske pjesme koja slavi neki važni povijesni događaj ili povijes. I glavom će tebe biti Za pjesnika je njegov jezik njegovo jato.putopise. ljubavi prema jeziku Poetska poruka: Po jeziku dok te bude.književnosti vjerujući da se zajedničkim književnim jezikom za sve Hrvate i Južne Slavene može stvoriti jaka nacional. samo dva dijela(kad se Ljubica udala i kasnije umrla. U njem s čuvstva radostiva Tvoje srce vatrom gori.. Putopisi: Put u gornje strane Đulabije – zbirka pjesama u kojoj pjesnik spaja ljubav prema voljenoj ženi(Ljubici Cantilly)s ljubavlju prema domovini. Metafora:» Svoje tijelo. a đulabije su mirisne jabuke koje su crvene kao ruža.unuka. Zbirka ima 4 dijela.Bez jezika smo kao bez imena.Alegoričnost – putnik – pjesnikov dijalog s tuđom zemljom. pravo mu je ime bilo Jakob Frass.četvrti i peti stih te osmi i deveti. U Grazu je upoznao Ljudevita Gaja.ljubavi u nebesku Univerz.. U trećem . da ti pojem.Vraz umire u 41. udo svijeta. ali su u izdanju od 1840.god.od tuberkuloze.Gusle i tambura. Dok imamo svoj jezik imamo sve na ovom svijetu.Vraz je pristupio hrv.Rima je nepravilna. rode. Završava osnovnu školu u Mariboru. Od Crnog do Jadranskog mora» Anafora: «O jeziku.Stihovi su vezani.Vraz je bio Slovenac.pjesme: strofična(sastoji se od 9 strofa) Svaka strofa se sastoji od 10 stihova..bez djedova.» Onomatopeja: «Svaka ptica svojim glasom spijeva» Hiperbola: «Od Stanbula grada do Kotora. Vraz je pisao pjesme.književnost i da Slovenci to ne mogu ostvariti. Naziv zbirke dolazi od turske riječi djul – što znači ruža.Vraz je napisao 3.puka sjena Kompoz.osobu Tema:Slavljenje jezika. Studirao je pravo i filozofiju. Pjesnik nam poručuje da svoj jezik trebamo ljubiti i umrijeti za njega.srce kao metonimija za trajni ljudski nemir Pjesnik – pjesnikova komunikacija sa sokolom je alegorija za njegovu trajnu razapetost između zemaljskih i ljudskih vrijednosti Mrtva ljubav – pretvaranje zemalj. Bus posebnog svog cvijeta. Ljudsko srce – ljud.dio). Djela: (pjesme):Narodne pjesme ilirske.rimuju se prva dva stiha.Glasi iz dubrave žeravinske.

osjećaja. navečer dolazi četa i napada tabor Smail-age koji pogiba.Rodio se u Novom Vinodolskom. stvarne povijesne osobe . ponavljaju se riječi: U JESENI Otkud modre oči? -Pjesma se temelji na usporedbi dviju žena: crnokose i plavokose.dijelu on iskazuje svoje duševno stanje nakon njene udaje. Smrt Smail-age Čengića je ep u pet pjevanja objavljen 1846. Djela: Mažuranić je pisao pjesme najpoznatiji je po epu SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA. Za svoga banovanja je reformirao školstvo i ostvario neovisnost sudstva. a jesen pjesnikova života obilježena je patnjom i suzama – suprotno zakonima prirode. Gazela je nastala u arapskom pjesništvu na početku 7. a u četvrtom dijelu ljubav prema Ljubici prerasta u ljubav prema narodu i čovječanstvu. Ždral putuje k toplom jugu Ovaj pjesnički oblik nazivamo GAZELOM. U prvotnom obliku je imala 5 do 15 distiha s jednom rimom provedenom kroz sve distihe. Novica.g. 24.Vraz izostavlja rimu i čuva samo pripjev. autor je političkog spisa HRVATI MAĐAROM. Inače ima pripjev. šulja se noću prema sjedištu crnogorskog vladike kako bi se priključio osvetnicima ČETA – Crnogorci i Novica kreću se osvetiti se Smail-agi HARAČ – Smail-aga kupi harač mučeći i ubijajući siromašnu raju. ptice u jesen odlaze u toplije krajeve. pjevanje Gundulićeva OSMANA. Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića . izražavanje osjećaja i povezivanje s motivima prirode – romantičarski elementi. Bio je prvi hrvatski ban pučanin. Pjesnik opjevava preobražaj ljubavi od zemaljske i tjelesne do nebeske. Pjesnik sluti da se duša voljene žene javlja u novome tijelu i pruža mu mogućnost ostvarenja ljubavi i sreće. Smrt Smail-age Čengića sastoji se od 5 pjevanja AGOVANJE – u kojem je Smail-aga na vrhuncu moći i daje pogubiti zarobljene Crnogorce kao i Turčina. Univerzal. KOB – Smail-aga je sveden na običnu lutku koja se klanja svakome tko ulazi u sobu Tema: Smrt Smail-age Čengića.značenje djela: izražavanje ljubav. Polazište epa stvarni je povijesni događaj o kojem je Mažuranić mogao čitati jer se o njemu u ono vrijeme dosta pisalo. Ljudima koji žive u skladu s prirodom normalno je da u jesen skupljaju plodove svoga rada. i 15.st. starca Duraka koji ga se usudio savjetovati da pripazi jer da će se Crnogorci osvetiti NOĆNIK – sin starog Duraka. Poznati književnik i političar. a napisao je 14. promišljanje ljubavi i vlastitog života. duhovne. Tim izvorima valja dodati dva podatka koji su Mažuraniću pomogli pri ostvarivanju osnovne fabule – bila je to narodna pjesma o pogibiji Smail-age koju je sigurno Mažuranić poznavao te život u Bosni i Hercegovini pod turskom vlašću.

svoju zlatarsku radnju ima Petar Krupić. Nakon Dorine smrti. On je udovac i živi s kćeri jedinicom . Gradom pokušava gospodariti Stjepko Gregorjanec. U Zagrebu. te je gotovo svi sugrađani vole. On je zapravo prvi hrv. trgovci i činovnici. Priča Šenoinog romana "Zlatarovo zlato" odvija se u starom Zagrebu. Balzac: Otac Goriot .Dorom. Oba oca .studije društvenog života . u Šenoinom romanu. pogotovo ne uz sina zlog Stjepka. Jedan od Zagrepčana. mladog plemića i nasljednika gospodara Medvedgrada . Knjiga završava opisom propadanja Medvedgrada. On zamoli djevojku vode i ona mu je da iz svojeg vrča. Djevojka je popije i umre. Ona javno odbije njegovo udvaranje i to njega razbjesni. Dora slučajno upoznaje Pavla Gregorjanca. potpuno sam. 26. drame. jest Grga Čokolin.) Čuvaj se senjske ruke. Dolazi Pavle i nalazi je mrtvu. Propale iluzije. Osim toga. Prijan Lovro.plemkinju Klaru.od 1829. Louis Lambert.protiv su te veze. Otac Goriot društveni roman . Zagreb je. pisac koji je svjesno radio na stvaranju čitateljske publike. Pavle Gregorjanec pogine u ratu s Turcima. Klara i Stjepko počinju spletkariti protiv mladog para. Grga otruje vodu i vrati je Dori. bez nasljednika i stanovnika. Dora je mlada i lijepa. Nedugo zatim. ružan i zao. u vrijeme propasti feudalizma.Jezik i stil – arhaizmi i turcizmi. zlatar Krupić ostaje sam i tužan.ciklus je nastao po uzoru na Danteovu Božansku komediju . gospodaricu grada Samobora. Dori se Čokolin ne sviđa jer je star.sina Stjepka Gregorjanca. …Prvi Šenoin povijesni roman: Zlatarevo zlato (1871. No. koji se.Petar Krupić i Stjepko Gregorjanec . ruši i nestaje..filozofske studije . feljtone. djelo od devedesetak romana i pripovijedaka . Diogeneš. nastaje njegov ciklus Ljudska komedija. oni uspijevaju nagovoriti Grgu Čokolina da im pomogne u ostvarenju njihovog plana protiv Dore. no to mu sve teže uspijeva. On mrzi Zagrepčane. Jedne večeri. Seljačka buna. Kletva. Novcem i obećanjima. do 1848. Vlastelin ne želi da se njegov sin oženi građankom Zagreba. Pisao je pripovjetke. mali grad u kojem žive obrtnici. koji je posebno zainteresiran za Doru.jedan je od utemeljitelja realističkog romana .Ljudska komedija podjeljena je na tri skupine: . Šenoa: Zlatarevo zlato najčitaniji je hrvatski pisac svih vremena. jer mu pružaju otpor i ne žele ga priznati kao svog gospodara.rođen je u Toursu . odmah pokraj Kamenitih vrata.značenje djela – Borba Smail-age i Crnogoraca postaje borba dobra i zla s piščevom idejom i vjerom u pobjedu dobra 25. Rođak Pons. na Dorina vrata dolazi maskirani Grga Čokolin.djela: Filozofija braka.analitičke studije . plemić i gospodar Medvedgrada. a vlastelin Stjepko umire u svom ruševnom dvorcu. svojem sinu namjenjuje drugu ženu . izmjena deseteraca i osmeraca Univerz. Njih dvoje se zaljubi. rekavši joj da mu je dala ustajalu vodu i neka je proba. Zlatar misli da se njegova kći ne treba vezati uz plemića.

a studenti su snosili i troškove pogreba to ipak nije pokolebalo Rastignaca da odustane od ispreznog visokog društva. zatvorenik Vautren i njegovi poslovi ideja . Idiot. milujući glave dvojce studenata misleći da su to njegove kćeri kćeri mu nisu došle niti na sprovod. Dostojevski: Zločin i kazna . i zao i dobar čovjek.sreća nije izvan čovjeka. on umre utješen. u kojem živi i starac Goriot. monološko-asocijativnog tipa romana . nego u čovjeku student Eugene Rastignac stanuje u pansionu gospođe Vauqer.koristi tehniku unutarnjeg monologa . Psihološkog realizma . tj.jedan je od začetnika moderne proze. i prijestupnik i mislilac) Raskoljnikov na kraju kroz ljubav i vjeru pronalazi sebe i svoje iskupljenje Nakon unutarnjih kolebanja Raskoljnikov se odlučuje na zločin Staričinu nepovjerljivost uklanja time što je uvjerava da je donio obećani zalog Starica ga pušta u stan. on ubija i nju Zahvaljujući povoljnim okolnostima Raskoljnikov neprimjećen odlazi iz kuće . osiromašeni tvorničar tjestenine Goriot je dao sve što je imao svojim bogatim kćerima koje ga posjećuju samo kad ga trebaju Rastignac želi uspjeti u društvu i preko svoje tetke dospijeva u najotmjeniji pariški salon gđe Beausenat Rastignac nailazi na blještavilo i sjaj i u toj se sredini želi održati uz pomoć žene – ljubavnice Najprije mu se svidi starija Gotiotova kći. nego ga je naprotiv učvrstilo u namjeri da se suoči s tim svijetom i da ga upozna 27. Rastignac i njegov uspon u društvu 3. Goriot i njegovo propadanje u društvu 2. gđa de Restaud udana za grofa Restauda No gđa de Restaud već ima ljubavnika – mladog de Traillesa Rastignacusu njezina vrata zauvijek zatvorena jer je pred njom i njezinim mužem spomenuo Goriota Vikontesa de Beauseant i vojvotkinja de Langeais daju Rastignacu upute za život u Parizu One mu najprije govore o grofici i grofu de Restaud Kad ostane bez ičega. on je ubija sjekirom Nailazi i staričina sestra Lizaveta. Goriot umire Rastignac je osobno otišao Goriotovim kćerima s molbom da posjete umirućeg oca ovakvo realno razmišljanje i spoznaja o prevom licu njegovih kćeri kod Goriota traje vrlo kratko. i kad više nema što dati kćerima.tri fabularna tijeka: 1.jedan od predstavnika ruskog realizma . Zločin i kazna monološko-asocijativni tip romana tema – zločin i kazna glavni lik – Raskoljnikov – oksimoronski lik (u jednom je liku i zločinac i darežljivac.začetnik tzv. poslale su prazne kočije.djela: Braća Karamazovi.

kamo ga prati Sonja U kaznionici u Sibiru dolazi do njegove unutarnje promjene. neobični – oni koji imaju snage u svojoj sredini reči novu riječ. st.djela: Priča o jučerašnjem danu. osoba kojoj Raskoljnikov priznaje zločin Ona ga nagovara da prizna ubojstvo i okaje ga kaznom Raskoljnikov to i čini. Mjesto radnje . oni krše zakon i imaju prevo na neposluh jer će važnost i vrijednost njihova čina spoznati tek budućnost. sestra se trebala udati za sebičnog i pokvarenog Lužina Raskoljnikov uviđa da se ona odlučila na taj brak kako bi mu novčano pomogla Zahvaljujući Raskoljnikovu te su zaruke razvrgnute i Dunja se udaje za Raskoljnikovljeva prijatelja Razumihina Raskoljnikov strašno trpi. osobito nakon što je u časopisu „Periodična besjeda“ pročitao Raskoljnikovljev članak o zločinu Raskoljnikov objašnjava Petroviču glavne misli iz toga članka Raskoljnikovu su došle sestra i majka. biva osuđen na osam godina kazne u Sibiru. LAV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ. Djetinjstvo. mirna.ženi se. putovao Europom i zatim se vratio rodnom mjestu . Raskoljnikov sebe smatra neobičnim čovjekom moralni – Raskoljnikov smatra da ima (kao neobičan čovjek) pravo na zločin i da se to ne kosi s njegovom religioznošću posljedica zločina – Raskoljnikova psihička i živčana rastrojenost 28. nego pomoći drugima koji su u istoj situaciji kao i on. obični – materijal koji služi za održavanje vrste. Ana Karenjina.problem braka i obiteljskog života vrijeme radnje. Mladost romani. pokorna i pobožna.izbačen je iz crkve zbog propagiranja „Prvotnog Kršćanstva“ . Dječaštvo.Petrograd i Moskva Ovo je tip tzv. ANA KARENJINA . shvaća da će se njegov život temeljiti na ljubavi i vjeri i da je on kao pojedinac spašen a ne izgubljen Razlozi ubojstva: socijalni – siromašni student sa samoga dna petrogradskoga društva ne želi se okoristiti zločinom. Rat i mir.odrastao u plemićkoj obitelji . da ih ne iskorištavaju lihvari psihološki – Raskoljnikov dijeli ljude na obične i neobične.Istražitelj Porfirije Petrovič sumnja u Raskoljnikova. rastresen je i opterećuje ga ubojstvo Zbližava se sa prostitutkom Sonjom Mermeladovom koju je gladovanje obitelji prisililo na prostituciju Sonja – tiha. Paralelnog romana zbog dviju paralelnih fabula Prva je ljubav Levina i Kiti.umire od upale pluća . Uskrsnuće tema.sudjelovao je u Krimskom ratu.sedamdesete godine 19. a druga Ane i Vronskoga . dobra. posvećuje obitelji i pisanju . Sevastopoljske priče trilogija.

a ona mu se osvećuje U skljedećem ulomku opisuje se Ivičimo vjenčanje s Anicom . Među žabari. ANTE KOVAČIĆ. utječe na moralne poglede i društveni život 29.umire u duševnoj bolnici u 36. Ladanjska sekta. Ljubljanska katastrofa. svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način“ Tolstojevština – svjetonazor nazvan po Tolstoju. no on je odbija.bavio se politikom . a Anu odbacuju i izoliraju Moto romana – „osveta je moja i ja ću je vratiti“ (Biblija). a na kraju i sebe Bila je nesretna jer u braku koji je dogovoren ne pronalazi ljubav i sreću Pravu dubinu svoje nesreće i spoznaju o nedostatku ljubavi ona otkriva tek u trenutku kad je zavoljela Vronskoga Bezgranično voli sina Serjožu i cijelo je vrijeme razapeta između ljubavi prema njemu i prema ljubavniku Ona nije žena koja racionalno odlučuje. tri dijela tema – djetinjstvo i školovanje darovitog seoskog dječaka Ivice Kičmanovića prvi dio – započinje opisom registrature u kojoj radi već ostario Ivica Kičmanović pripovijedanje započinje prikazom Ivičina djetinjstva i školovanja na selu nakon toga opisuje se njegov odlazak u grad na školovanje u drugom dijelu – Ivica se vrača na selo nakon nekog vremena dolazi i Laura s kojom Ivica živi nevjenčano ona donosi mnogo novca koji je uzela Meceni nakon što ga je ubila ubojstvo je prikriveno zbog požara u kojem je izgorio Mecenin dom iznose se prilike na selu i Ivičin ponovni povratak u grad radi završetka školovanja u trečem dijelu – Laura postaje hajdučica Ivica započinje vezu sa susjedovom kćerkom Ančicom.djela: Novele. uzda se u sudbinu i uvijek očekuje da je netko drugi vodi U tome i leži njena tragedija i nemogućnost pronalaženja unutarnje ravnoteže Sve je to još više potencirano licemjernim stavom društva u kojem je ljubav opća pojava Vronskom je kao muškarcu i dalje omogućen pristup u društvo.U središtu priče je ljubavni trokut Karenjin – Ana – Vronski koji se završava tragično Aninom smrću Ana najprije krivi muža za svoju nesreću. koja se također zapošljava u gradu Laura moli Ivicu da se pomire i započnu novi život. Fiškal vrsta djela – roman. godini života . a poanta je u tome da nijedan čovjek nema pravo biti moralnim sudcem drugom čovjeku. a vezan za njegove prosvjetiteljske napore da reformira život na selu.potječe iz seljačke obitelji . poslije Vronskoga . pravo na osvetu ima samo Bog Roman započinje rečenicom: „Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu. Baruničina ljubav. U registraturi. Seoski učitelj Romani.student prava . U REGISTRATURI .

mjesto iskrivljenih ljudskih vrijednosti. Schumpeter) kao uvjereni pravaš u Hrvatskoj nije mogao pronaći zaposlenje pa odlazi u Bosnu uređuje književni časopis Nada radi u Livnu. Bjeljini i Sarajevu . roman obitelji tema – propast patricijske i patrijahalne obitelji Stipančić patriciji – pripadnici gradske trgovačke aristokracije roman ima 16 poglavlja u prvom se dijelu upoznajemo sa ženskih likovima. Podgorske pripovijesti.svirao je orgulje i proučavao povijest i teoriju glazbe .potječe iz obitelji češkog doseljenika . umro u Sarajevu najvažniji pjesnik hrvatskog realizma autor oratorija Prvi Grijeh školovao se za svećenika u Rimu.umro je od tuberkuloze . VJENCESLAV NOVAK.dio života proveo je u Zagrebu . nego život na selu) 30.Roman završava tako da Ivica Kičmanović zapali registraturu te i sam u njoj izgori Jedan od osnovnih problema u djelu je odnos između sela i grada Ivica Kičmanović razapet je između sela i grada ()selo za njega predstavlja idilu djetinjstva. plemićkog roda i bogatstva iako je u središtu piozornosti obitelj Stipančić pisac u sklopu fabule dotiče niz problema koji su indirektno utjecali na njihovu propast to je prije svega razvoj Rijeke kao glavne luke pod Mađarskom upravom 31. Pod Nehajem. Nezasitnost i bijeda vrsta djela . . nježnost i ljubav prema majčinoj moralnoj čistoći i požrtvovnosti. ali i mjesto koje omogućuje lagodniji i lakši život. Dva svijeta. Tito Dorčić. POSLJEDNJI STIPANČIĆI . a grad postaje mjesto nemorala i grijeha. Posljednji Stipančići Pripovijetke.društveni ili socijalni roman. majkom Valpurgom i njenom kćeri Lucijom. SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ rođen u Senju. a zatim nastavlja školovanje u Hrvatskoj i postaje učitelj (pomogao mu je biskup J. Zapreke.djela: Romani. st.prozvali su ga hrvatskih Balzacom zbog izvanrednog dara zapažanja i širine zahvata u hrvatsko društvo sredinom 19. Pavao Šegota. a obje se nalaze na kraju svoga životnog puta u sljedećim poglavljima pisac nas vraća u njihovu prošlost i prošlost obitelji postupkom retrospekcije propast obitelji opisana je kroz propast svakog člana pojedinačno: 1) otac Ante propada i politički i ekonomski 2) sin Juraj izdaje obitelj i domovinu 3) kći Lucija propada zbog ljubavi i bolesti 4) Valpurga u pogledu materinstva. J.najplodniji je pisac hrvatskog realizma . Iz velegradskog podzemlja.

dosada. CHARLES BAUDELAIRE. Vino 4. Pjesme Putopisi. Bugarkinje.nazivali su ga prokletim pjesnikom . (stvaralački opus) boem.rođen i umro u Parizu .tuga. Književnik.). liričar.). Francuskoj i Srbiji Prvi put se u književnosti pojavio 1892. Izabrane pjesme i Trzaji. Pariške slike 3. Iverje. posmrtno je objavljena zbirka Pjesme Kranjčević je prvi hrvatski pjesnik koji hrvatsku poeziju uzdiže na europsku razinu 32.zbirke pjesama. u časopisu Vijenac pripovijetkom Moć savjesti Svestran je hrv. Umjetni rajevi (1860. Novo iverje. ANTUN GUSTAV MATOŠ. Iverje.bavio se i kritikom. sumornost. politički pravaš. Spleen Pariza – zbirka lirskih pjesama u prozi (1869.djela: zbirka pjesama Cvjetovi zla (1857.tinjak pjesama koje su raspoređene u 6 ciklusa: 1. Naši ljudi i krajevi .Dio života proveo je izvan Hrvatske u Švicarskoj. a zaslužen je i za Poeovo otkrivanje europi . Spleen i ideal 2. zlovolja. putopisac. Novo iverje i Umorne priče .) Cvjetovi zla – ima oksimoronski naslov. Moć savjesti – jedno od obilježlja početka moderne Zbirke pripovijedaka. Pobuna (Prosvjed) 6. Smrt spleen – eng. kritičar i polemičar Kasno je počeo pisati pjesme. „sivilo duše“ 33. Vidici i putovi.predstavnik je simbolizma i začetnik modernog europskog pjesništva . napisao je 80 pjesama od kojih su 53 soneta Posljednja Matoševa pjesma Nokturno pronađena je na samrtničkoj postelji Umire u Zagrebu Djela: Zbirke novela. a to je traganje zaljepotom ružnoga Zbirka se našla na sudu zbog povrede građanskog morala Baudelaire je platio novčanu kaznu od 300 franaka i iz zbirke morao izbaciti 6 pjesama Zbirka danas sadrži 200. Umorne priče Zbirka pjesama. Cvjetovi zla 5. CVJETOVI ZLA . kritičar 1892.

Dva bijela hljeba drama (tragikomedija) u devet slika tema – predviđanja smrtno bolesne Djevojke (Agneze) vrijeme radnje – započinje u ljetno predvečerje. do 1928. Knjiga Boccadoro Drame.rodio se u Vrlici . 1925. Pustolov pred vratima. god. Dunja u kovčegu. na pragu života Agneza još ništa nije realizirala i djeluje kao blag i plah nagovještaj neke mogućnosti . Božji čovjek. Bez trećega Romani. mjeseca strogog zatvora Bio je odvjetnik Umro je vrlo rano u 34 godini života zbog pomračenja uma. kreposan. Svadbeni let. pod ne do kraja razješnjenim okolnostima u duševnoj bolnici u Vrapču Djela: Pjesme 35. a od 1912. u vagonu i hotelu smrtno bolesna Djevojka boravi na terasi te se prisjeća dana provedenih u internatu prisjeća se voljene prijateljice Kristine koju je tamo upoznala te ludih mladenačkih snova i nadanja koja su dijelile Djevojka se opire sestrinim prijedlozima da uđe u kuću.Od 1909. Grazu i Beču Zbog sudjelovanja u spaljivanju mađarske zastave biva uhićen i osuđen na 4. MILAN BEGOVIĆ.profesor je na Glumačkoj školi te od 1927. redatelj i dramaturg u Beču . Gospođa Walevska. svet. Kvartet.Godine 1920. bio je dramaturg u Hamburgu. „Agnus“ lat. Znači čist. mjesto radnje – na terasi raskošne vile okružene parkom. PUSTOLOV PRED VRATIMA (1876 – 1948) . ravnatelj Drame HNK . do 1911.Begović je zacijelo uzeo u obzir izvorna značenja ovog imena On unaprijed predlaže Djevojku – znak neokrnjene čistoće. vraća se u Zagreb . Sablasti u dvorcu Novele.Radio je kao profesor u Splitu i Zadru . nedužan. Amerikanska jahta u splitskoj luci. Giga Barićeva i njezinih sedam prosaca. Potječe iz imućne građanske obitelji slovenskog podrijetla Studirao je pravo u Pragu.Djela: Lirika. znači janje .34. VLADIMIR VIDRIĆ jedan od najistaknutijih lirika moderne rođen je u Zagrebu 1875. uporna je u očekivanju „pustolova pred vratima“ On simbolizira goruću nadu za životom te iščekivanje prave ljubavi Djevojka tone u deliričan san gdje joj se javlja Neznanac koji simbolizira smrt On joj nudi mogućnost ostvarenja posljednje želje Ona odabire ljubav kao svoju posljednju želju na što je Neznanac upozorava te joj govori da je veličina ljubavi upitna Kasnije se isprepliću realnost i irealnost Simbolika imena: Begović djevojku zove Agneza – „Agnos“ grč.

COMBRAY rođen i umro u Parizu najveći francuski romanopisac 20. – Goncourtova nagrada (gonkurova) 3) Kod Germantesa 4) Sodoma i Gomora 5) Zatočenica 6) Iščezla Albertina 7) Pronađeno vrijeme Proust afirmira novi tip proze – esejizirana proza – odnosno roman esej Napušta klasičnu fabulu. njegovo odrastanje obilježili su brojni sukobi s ocem Kafka je cijeli život proveo kao osamljenik.. Filozofa Henrya Bergsona) Osjetilnom doživljajima (okusom i mirisom) Proust uspijeva iz podsvijesti izvući neke događaje iz prošlosti koje ponovno proživljava u sadašnjosti i to još intenzivnije nego prije jer im prilazi obogaćen novim iskustvima i spoznajama i može slobodno upravljati njihovim trajanjem Proust uvodi i tehniku unutarnjeg monologa i stvara monološko. PROCES. važnost glazbe) 36. Romana rijeke (roman fleuve): 1) Put k Swannu 2) U sjeni procvjetalih djevojaka – 1918.asocijativni tip romana Combray je ime koje Proust koristi za stvaran gradić Iliers (Ilie) u kojem je on provodio praznike teta Leonie daje mu komadić kolača mala „madeliene“ koji umočen u lipov čaj uspijeva u pripovjedaču oživjeti uspomene na djetinjstvo Proust je prvi pisac koji je sjećanje učinio razlogom. st. MARCEL PROUST. bio je vrlo introvertna (povučena) osoba . predstava u predstavi.Bolovao je od asme 37. a u pripovijedanje unosi lirske i diskurzivne dionice Umjesto na fabulu pozornost usmjerava na raščlanjivanje sjećanja i uspomena Roman je pisan kao autobiografska proza i to je njegov pokušaj da nadvlada prolaznost i smrt novim poimanjem vremena (pod utjecajem franc.odstupanje od tradicionalne drame: a) na planu sadržaja (ispreplitanje stvarnog i nestvarnog. smrt se javlja kao osoba. lik) b) na planu izraza ( podijeljenost drame na slike. života i smrti. FRANZ KAFKA. PREOBRAŽAJ rođen u Pragu. u židovskoj obitelji u kojoj se govorio njemački jezik doktorirao je na pravu bolovao od tuberkuloze. Autor ciklusa od 7 romana „U traženju izgubljenog vremena“ Ukupno se radi o 4500 stranica i to je primjer tzv. sadržajem i središtem jednog velikog djela Umjetničko djelo je prema Proustu jedina mogućnost prerastanja samoga sebekojoj bi svaki umjetnik trebao težiti i to ne samo da bi izrazio sebe nego da bi opravdao svoje postojanje .

Dvorac i Amerika (kritičari ih zovu „trilogija samoće“) . Pisma Mileni (Milena Jesenska) i romani Proces. pravu slavu stječe 30.-tih god. pati). ničim objašnjena. nesklon metafori. tim je njegova tragedija veća jer uviđa kako je njegovo žrtvovanje za obitelj dok je bio zdrav bilo suvišno kad je on postao kukac. usamljenost) savjestan je i marljiv. nego se jednostavno miri sa sudbinom Kafkin stil je vrlo jednoličan. 20. dopušteno mu je da ide na posao uskoro Jozefa telefonski pozivaju na zakazano saslušanje u nedjelju. na Jozefovo inzistiranje da sazna zašto je uhićen odgovaraju da su oni samo niži službenici suda i da ne znaju ništa o njegovu slučaju ali. ali izostaju reakcije kakve bismo očekivali primaju to kao nesreću koja može zadesiti svakoga. jer tako može nesmetano obavljati svoj posao u banci .. svj. a upravo je taj svijet takav da više nikoga zapravo i ne iznenađuje iako je Gregor od početka pripovijetke kukac. a koju je potrebno ako je ikako moguće sakriti efekt začuđenosti Kafka postiže tim što sve opisuje u okvirima onoga što je moguće u svagdašnjem svijetu. a tumačenje je želio prepustiti drugima PREOBRAŽAJ glavni lik je trgovački putnik Gregor Samsa (samoća.Za života je objavio tek nekoliko pripovijedaka. a posebno nakon II.st. zbunjuje obitelj. njegova obitelj postaje aktivna i doživljava preobrazbu time što počinju normalno živjeti i raditi kod Gregora nema pobune ili pokušaja da se nešto promjeni. rata za Kafku je svrha umjetnosti opisivanje onoga što jest i kako jest. pasivan i poslovno nesposoban. najpoznatija je Preobražaj Oporučno traži od Maxa Broda da spali svu njegovu književnu ostavštinu Brod je ta njegova djela ipak objavio. on do smrti zadržava sva ljudska obilježja (on tuguje.Kafka za života nije prepoznat kao veliki pisac. on ne eksperimentira pripovjedačkim tehnikama Običnim riječima pripovijeda o neobičnom Govori o užasu koji nikoga ne užasava i to se zove načelom negativne eksplozije (tamo gdje se udar očekuje on izostaje) U djelu prepoznajemo obilježlja: nadrealizma – halucinantna vizija pretvorbe čovjeka u kukca ekspresionizma – osjećaj straha i usamljenosti egzistencijalizma – apsurdnim motivom preobražaja Kafka se koristi kako bi izrazio odnos obitelji prema pojedincu i tako pokazao položaj pojedinca u društvu dadaizma – Kafka intervenira u logiku svijeta opisujući kao normalno ono što je nenormalno PROCES čitav slučaj započinje uhićenjem glavnog junaka Jozefa K. radi da bi otplatio dugove obitelji jednog dana probudi se preobražen u kukca ta preobrazba.

osobito žensku Na Jozefov 31. Gospoda Glembayevi. U logoru. odvjetniku Huldu kad su stigli Jozef se iznenadi kako je odvjetnik dobro upućen u njegov proces. prema slikaru. ali ga svećenik zove imenom Predstavi se kao zatvorski kapelan i opominje ga da previše traži tuđu pomoć. Golgota. ali i da se na sudce može utjecati iza leđa osobnim vezama potpuno oslobođenje. Galicija. sve uvjereniji u to da mora sam preuzeti slučaj i sam se braniti odlazi slikaru Titorelliju. – 1932. ali mu nikad ne govori u čemu je taj napredak. Simfonije Dramski ciklus. i od njega saznaje neke činjenice o sudu.1950. kojega mu je preporučio jedan tvorničar. U agoniji 1919. rođendan dolaze dva gospodina i odvode ga do kamenoloma izvan grada Polože ga na kamen i ubiju mesarskim nožem 38. GOSPODA GLEMBAJEVI (1893. Legende Drame.) rođen u Zagrebu. ali na kraju saznaje da je sam sebi oduzeo povlasticu da bude saslušan iduće nedjelje K. MIROSLAV KRLEŽA. ali tamo ne nailazi na nikoga jer se nije održavala sjednica susreće sudskog poslužitelja koji ga povede sa sobom. – imenovan je ravnateljem Leksikografskog zavoda u Zagrebu Djela: Zbirka pjesama. ali odvjetnik mu odgovara da u sudskim krugovima kolaju glasine o njegovu slučaju često je posjećivao odvjetnika koji ga je uvjeravao da slučaj dobro napreduje. – 1981. se nepozvan uputi na sud.na suđenju. se digne i krene prema vratima.) b) ekspresionističku (1918. – 1926. ali mu to ne donosi olakšanje osjeća da njegov slučaj postaje sve kompliciraniji jednog dana dobiva nalog da pokaže nekom talijanu gradsku katedralu. uz pomoć augusta Cesarca izdaje časopis „Plamen“ ekspresionističkog naziva koji . Vučjak. – 1918. ulazi u katedralu gledajući slike u polumraku primijeti svećenika koji mu se čini kao da njemu ide održati propovijed K. na koje je zakasnio sat vremena. nije moguće konačno se K. pokušava se obraniti žaleći se na nekorektne postupke suda i stražara u njegovu slučaju. ali talijan ne dolazi na vrijeme pa K. u obitelji gradskog redarstvenog nadstražara U književnosti se javio 1914. pa je K. dramom Legenda Njegov književni razvoj prolazi kroz nekoliko faza: a) romaničko – simboličku (1914. ali i da je sud čvrsto uvjeren u krivicu optuženog i ne priznaje nikakve dokaze koji se iznose pred njega. jedne večeri uputio odvjetniku s namjerom da mu otkaže punomoć. ali Jozefa spopadne mučnina od atmosfere i on napušta zgradu jednog dana posjećuje ga stric Alfred K. i upozorava ga na to kako bi slučaj mogao loše utjecati na obitelj i odvodi ga svom starom prijatelju.) .) c) realističku ( 1926.

pripadnosti društvu.). opterećenoga glembayevskim kompleksom. a od 1940. mućno sjećanje na trenutke kada ga je majka izbacila na ulicu on je ostao zahvćen nemirom i kompleksom jer ni nakon četrdeset godina nema odgovora na pitanje tko mu je otac.uz motiv sebra (roba) i teme trpljenja. u Hrv. TIN (AUGUSTIN) UJEVIĆ istaknuti hrvatski pjesnik. profesionalni pisac i boem školovao se u Imotskom. otuđenja… Filipov lik autor je ostatio različitim postupcimaizravne i neizravne karakterizacije Prikazao je njegovo duševno stanje. do 1930. osamljenosti dominira motiv žene i planktonske ljubavi (to je imaginarna žena koju pjesnik uzdiže na pijedestal i svi . kritičar i esejist. u prvome se činu razotkriva pravo lice Glembayevih i predstavlja uvod u sukob Drugi je čin vrhunac drame izražen u Leonovu sukobu s ocem Ignjatom Treči se čin odigrava oko odra mrtvog Ignjata Glembaya. Makarskoj. prevoditelj. završava tako da Leone škarama prereže vrat barunici Ciklus o glembajevima pisan je od 1926. To je noć u kojoj se potpuno razotkriva nemoralni život Glembayevih i njihovo propadanje – kako financijsko tako i moralno i biološko Dolaskom sina Leonea – umjetnika. POVRATAK FILIPA LATINOVIZCA moderan roman o povratku obiteljskom domu slikara Filipa Latinovizca koji se vraća svome domu nakon 23 godine izbivanja u inozemstvu roman započinje s retrospektivom. MIROSLAV KRLEŽA. Mladoj lirici Kritika njegovo stvaralaštvo obično dijeli u dvije faze: 1. svijest i podsvijest Roman pripada monološko – asocijativnom tipu romana.nastale su u Parizu kao jedinstvena zbirka s pjesmama u zatvorenoj formi. Splitu i Zagrebu Živio je u Parizu. Splitu. ljubavi. u trenutcima iskazivanja „brodoloma“ glembajevske tvrtke. do smrti u Zagrebu Književni rad započinje kao Matošev sljedbenik da bi se kasnije više poklonio Baudelairu i francuskim simbolistima U književnosti se javlja 1914. 1914. Beogradu. slikara i boema – u obiteljski dom poslije jedanaest godina. a jednim djelom i romanueseju 40.. a objavljene su zasebno u Beogradu . Filipovim povratkom u rodni grad u njemu provaljuju davne uspomene. a majka mu je najtajnovitija pojava njegova djetinjastva uz njegov povratak vezana su pitanja identiteta. umjetničkog stvaranja. Sarajevu. U agoniji i Leda 39. i Kolajna (1926. obuhvaća 11 novela i 3 drame Dramsku trilogiju čine drame Gospoda Glembayevi. objavljene su zbirke Lelek sebra (1920. – 1930.) . godine u kući bankara Ignjata Glembaya nakon svečane proslave obljetnice njegove firme Glembay Ltd.izlazi samo te godine drama u tri čina radnja se zbiva jedne noći 1913.

druga faza započinje 30. Pepeo srca.Cesarićev pjesnički izraz vrlo je jednostavan i on se pridržavao Schopenhouerova (Šopenhaurova) savjeta da običnim riječima treba kazati neobične stvari . ide u red najomiljenijih i najčitanijih hrvatskih pjesnika . Tuga zemlje. Puškina. izraz dubokog proživljavanja života na način da obične detalje iz svoga života uzdiže na razinu općeljudskih vrijednosti Njegovi su stihovi elegični jer u sebi uvijek nose tragičan osjećaj prolaznosti života Iako se sam nazvao pjesnikom srca ne možemo reći da je on sentimentalan pjesnik zbog ironije. i uz Krležu. – objavio je zbirku pjesama Rukovet i 1954. izravni lirski nasljednik Vidrića i Matoša . – mu je zabranjeno objavljivati 1950. Povratak.to je misaona lirika i mješavina ekspresionizma. Jesenjina . Prsten.posljednji je hrvatski romantičar. Slap. bio je poliglot.st. DOBRIŠA CESARIĆ (1902. Žedan kamen na studencu Kritika ga smatra posljednjim pjesnikom hrvatskog i europskog modernizma.) pripada generaciji pjesnika koja se u književnosti javlja početkom 30.njegovu prvu samostalnu zbirku. Voćka poslije kiše. Ojađeno zvono 1933. futurizma i nadrealizma Tinova esejistika objavljena je u zbirkama 1938. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905. Goli časovi 42.zbirke: Spasena svjetla. zovu ga još i virtuozom stiha. npr. – 1950. Dani djetinjstva.-tih godina kad je objavio zbirke Auto na korzu (Šetalište) 1932.. imotskim Baudelairom. Od tada je objavio više samostalnih pjesničkih zbirki kojima se nameće kao samosvojna pjesnička ličnost ne samo svojom tematikom nego i načinom svoga pjevanja Zbirke: Lirika (1931. Moj prijatelju.). objavljenu 1931. Srebrne svirale. ali i autoironije koja je često prisutna u njegovim stihovima Pisao je uglavnom slobodnim stihom čime pojačava neposrednost izraza Njegovi su stihovi ipak muzikalni i imaju neki svoj unutarnji ritam Pjesme poput pjesničkih zapisa imaju zabilježeno i mjesto i vrijeme nastanka . Blagdan žetve.bio je pjesnik.prevodio je najviše ruske i njemačke pjesnike.. pjesničkim genijem i čarobnjakom stiha 41. ali i pjesnik koji je izrazito osjetljiv na socijalnu nepravdu .-tih godina 20. našim posljednjim enciklopedistom.njegovi ljubavni stihovi zapravo su izraz najdublje nemoći u odnosu prema ženi) 2. – 1980.Njegova lirika je ispovjednog karaktera.majstor lirske minijature. esejist i prevoditelj . prve su mu pjesme objavljene u zajedničkoj zbirci Lirika šestorice 1931. pjesnik grada. – Skalpel kaosa i Ljudi na vratima gostionice 1945.) . vedrine. JAZU (danas HAZU) Prepoznaje kao izuzetno pjesničko ostvarenje . pod nazivom Lirika. . .on je pjesnik ljubavi. i dr. Sunce nad oranicama.

PROKLETA AVLIJA Rodio se u Dolcu pokraj Travnika Studirao je filozofiju.Obojica su zapravo bili zatvorenici bez krivice. ima 5 pripovj. Ćamilovo proučavanje povijesti postaje sumnjivo vlastima i završi u Prokletoj avliji .pa čovjek može nastradati samo zato što misli svojom glavom . Omer-paša Latas (objavljen posthumno) djelo objavljeno 1954. Nemiri Proza. makar fiktivna. U Hrvatskoj mladoj lirici. fra Petar doznaje tragičnu sudbinu mladog turčina Ćamila Ćamil je razočaran životom i neuzvraćenom ljubavlju pronašao utjehu u proučavanju prošlosti. to se još zove i priča u priči Kritičari kažu da je to i roman-nar – u romanu ima više manjih epizoda koje bi mogle stajati zasebno. Na Drini ćuprija. osjećaju ga na neki način svojim Od Haima. Priča o vezirovu slonu. zatvoreni samo zato što su mislili svoje misli Prokleta avlija je prikaz totalitarne države u kojoj postoji samo privid pravde Vlast uklanja sve koji su prijetnja državi. Djela: Poezija. Prokleta avlija. točnije sudbine Džem-sultana da bi se na kraju potpuno identificirao s njime Džem-sultan je bio brat Bajazita koji ga je proglasio maloumnim i dao zatvoriti kako mu ne bi ugrozio vlast Kako je tadašnji sultan također imao brata kojega je držao zatvorenoga. Ex ponto. IVO ANDRIĆ. krugova: 1) Andrić priča o Prokletoj avliji 2) Fra Rastislav priča o fra Petru 3) Fra Petar priča o Prokletoj avliji 4) Haim priča o Ćamilu 5) Ćamil priča o Džem-sultanu ovo je i simbolična slika pakla. slavistiku i povijest Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. sitnog kriminalca. odnosno prikaza čovjekova prokletstva kroz vjekove i položaje čovjeka u svijetu neslobode Prokleta avlija je zloglasni Carigradski zatvor u kojemu je fra Petar iz Kreševa bio zatočen dva mjeseca pod optužbom da je austrijski špijun Upravitelj Proklete avlije bio je Latif-aga koji je u mladosti i sam bio kriminalac Već prve godine stekao je nadimak Karađoz po grotesknoj ličnosti Turskog kazališta „Sjena“neobičan je bio i njegov stav prema krivnji jer je smatrao da nedužnih nema i da su svi za nešto krivi On je osobit kao upravitelj. iako ga zatvorenici mrze. Put Aleje Đerzeleza. Travnička Kronika. Kratki roman ili duža pripovijetka Djelo ima prstenastu kompoziciju po koncentričnim krugovima što znači da je svaki motiv obuhvaćen širim pripovjedačkim krugom.Zavičaj i djetinjstvo na selu su polazište i najsigurnije životno uporište kojima se Tadijanović uvijek vraća svojim pjesmama Pseudonim pod kojim se javljao je Morgan Tadeon 43.

STRANAC (1913. – 1960.). odlazi u lučko kupalište gdje upoznaje Mariju Cardonu.1957. dolazi do tučnjave a Raymond biva ranjen nožem . vrativši se posla kući.Na njihovo veliko iznenađenje susreću Arape. a željan osvete radi njezine nevjere. u kojima piše o najvažnijim pitanjima francuskog društvenog i političkog života . dramatičar. romani: Kuga (1947.1960.) . pušeći i ispijajući bijelu kavu te razmišljajući što rade njegovi kolege u Alžiru idućeg dana. god. Raymond moli Mersaulta da joj napiše pismo kako bi se vratila. djevojku koja je nekad radila s njim i koja ga fizički privlači. esejist i novinar . vijest o majčinoj smrti prima krajnje ravnodušno. i poziva ga na večeru tijekom razgovora Mersault saznaje da Raymond ima problema sa svojom ljubavnicom i da se radi nje potukao s njenim bratom budući da ga je ljubavnica napustila. ALBERT CAMUS. Mersault pristane mir i tišinu nedjeljnog popodneva prekinuli su buka i urlici iz Raymondova stana tek će dolazak policije zaustaviti Raymonda u brutalnom zlostavljanju svoje ljubavnice još istog dana Mersault odlazi na policiju kako bi dao iskaz u Raymondovu korist U znak zahvalnosti Raymond poziva Mersaulta i Mariju da provedu sljedeći vikend kod njegova prijatelja Massona u vikendici blizu Alžira Pri polasku na izlet primjećuju skupinu Arapa . Caligula (1944.napustivši novinarstvo Camus se potpuno posvećuje književnom radu . mladić Mersault. čovjeka o kojem svi pričaju da je svodnik i da pripada alžirskom podzemlju iako se on predstavlja kao skladištar. esej: Mit o Sizifu (1942. ne pokazujući tugu ili bar sažaljenje noć uz majčin odar provodi dremuckajući. dolazi u Francusku i nakon kraćeg vremena provedenog u listu Paris-Soir pokreće s nekoliko prijatelja ilegalne novine Combat (Boj). Pravednici(1950.1940.) drame: Nesporazum (1944.rodio se u Alžiru od oca Francuza i majke Španjolke . Mersault susreće svog susjeda Raymonda Sintesa.). Pad (1956.) roman: Stranac (1942. poginuo je u automobilskoj nestreći .). među kojima je i brat bivše Raymondove ljubavnice.U Massonovoj vikendici društvo se dobro zabavlja.njegovo stvaralaštvo djelimo na razdoblje apsurda i razdoblje pobune .) drame: Opsadno stanje (1948.Po svršetku srednje škole upisao je filozofiju . njihov odnos svodi se na fizički idućeg tjedna.razdoblje pobune.francuski pripovjedač.) .44. kako ih promatra . dobio je Nobelovu nagradu za književnost .) radnja se zbiva u Alžiru roman je pisan u prvom licu glavni lik u romanu.razdoblje apsurda. poslije objeda muškarci odluče prošetati plažom .

svjestan da je to apsolutni kraj 45.Masson vodi Raymonda da previje rane. ali na Mersaultov nagovor odustaje. u međuvremenu se arapi povlače Mersault ostaje sam na plaži. najprije jednom a zatim još četiri puta Drugi dio romana se odvija u zatvoru i sudnici Za vrijeme istrage koja traje jedanaest mjeseci. o samoći i nemiru tijela Zbirke: Vidrama vjerna. Koralj vraćen moru. a nakon povratka Raymond ponovno poželi ići na plažu. kontrastna knjiga sastavljena od dva emocionalna niza: 1) ljubav i priroda 2) stradanje i smrt tijekom života objavila je preko 50 knjiga u kojima prevladavaju ispovjedni stihovi već u ranim pjesmama ima naznaka gorčina i ljubavne osamljenosti koja će obilježiti njezin kasniji rad središnja zbirka je Crna maslina objavljena 1955.st. posjećuje ga svećenik ne bi li ga privolio na pokajanje Mersault. pod nazivom Smijeh od smrti jači U zbirci Krv svjedoka nalaze se feljtoni u kojima govori o ljubavi i poeziji 2001. on vadi revolver i puca u arapina. pa je nastala zbirka Apokaliptične basne Zbirka pjesama koju kritičari nazvali svojevrsnim testamentom objavljena je 1997. Olovni golub. zbirkom Zore i vihori. kod izvora susreće ponovno onog arapina koji je ranio Raymonda.-tih god. s njim polazi i Mersault. svjestan apsurda života i vlastitog postojanja. okušala se i u sonetnoj formi. VESNA PARUN suvremena hrvatska pjesnikinja u književnosti se javlja 1947. objavila je autobiografsku prozu pod nazivom Noć za pakost – moj život u 40 vreća U ljubavnim pjesmama Vesne Parun žena nije samo predmet ljubavi nego njezin akter Antologijske su: Ti koja imaš nevinije ruke Mati čovjekova Djevičanstvo Psalmi nerotkinje . to odbija U smrt odlazi mirno. 20. sud ga proglašava krivim i osuđuje na smrt Mersaultovo ponašanje na majčinom pogrebu poslužilo je kao dokaz njegove bešćutne nemoralnosti i odredilo težinu kazne Osudu na smrt Mersault prima mirno i ravnodušno U noći prije nego što će mu odrubiti glavu. to je poetski prvijenac Vesne Parun prepun neobičnih metafora. dolazi do novog susreta s Arapima Raymond želi ubiti Arapina koji ga je ozljedio revolverom. Mersault ne daje nikakvo objašnjenje za počinjeni zločin I istražitelj i branitelj zbunjeni su izostankom kajanja i potpunom indeferentnošću prema vlastitom životu. U toj zbirci je metaforičnost najjača kad govori o strahu i patnji ostavljene žene. Ropstvo. Bila sam dječak. 100 soneta – prva zbirka koja je zapisana. Ti nikad 70. Salto mortale Pisala je i satiričnu poeziju u kojoj iskazuje revolt nad banalnošću svakodnevnice. god.

Poniženje Sokrata Romani. ali roman o krizi građanskoga društva U romanu se smjenjuju tehnike realističnog pripovijedanja sa unutarnjim monologom. roman je građen od niza samostalnih pripovjednih epizoda. a Melkior pokušava izbjeći mobilizaciju Izgladnjuje tijelo kako bi bio što mršaviji. Geste i grimase. Tri drame. nakon rata bio je direktor drame HNK i profesor na akademiji za dramske umjetnosti u Zagrebu (ADUZ). Glorija. Pod balkonima.Snažno je prisutna intertekstualnost (utjecaj jednog književnog djela na drugo) . GLORIJA I RUKE rođen u gradu Visu na otoku Visu 1913. tokom svijesti i imaginarnim dijalogom . oduzima mu ljudsko i svodiga na animalno Zbog toga je simbolično njegovo puzanje u Zoopoils jer predstavlja kolektivno ludilo koje čovječanstvo vodi u apokalipsu i samouništenje Kiklop je antiratni roman. a opet nemoćan pred ratom On shvaća da je rat najveći apsurd jer dehumanizira svijet. a kad ne uspije na taj način glumi ludili Kad ga otpuste kao nesposobnog on opet nije zadovoljan pa se prijavljuje u vojsku ali ga ne primaju Melkiora upoznajemo kroz njegova lutanja Zagrebom. svj. kasnije u zbjegu el shatt. KIKLOP. god. kroz njegove susrete s kolegama. 1976.- pseudonim Pave Versa 46. Ruke. Melkior je jedan od trojice kraljeva koji su se išli pokloniti Isusu u Betlehem Simboličan je i naslov romana . Proze. Oko božje. Zajednička kupka. je adaptiran i praizveden u kazalištu Roman je ekranizirao redatelj Antun Vrdoljak Struktura romana izrazito je modernistička. god. Nevesele oči klauna KIKLOP roman Kiklop objavljen je 1965. a umro u Zagrebu 2001. lik je iz grčke mitologije. inače bio je član HAZU djela: Novele. RANKO MARINKOVIĆ. Kiklop. god viški Voltaire za vrijeme rata interniran u logorima u Italiji.ratnik. Ni braća ni rođaci. Homerove Odiseje Kod Marinkovića je Melkior suvremeni Odisej. lukav i inteligentan. rata. Pustinja Eseji. prijateljima i ljubavnicama ali i kroz njegove strahove „tijelo uronjeno u strah izgubi onoliko od svoje smrtnosti koliko teži istisnuti strah“ Njegovo ime ima biblijsku simboliku. a esejistički dijelovi su uklopljeni u pripovijedanje Glavni lik je mladi kazališni kritičar i novinar Melkior Tresić Radnja romana odvija se u Zagrebu uoči II.Kiklop . Never more Drame. ljudožder.

pedesetih godine .Klasičnom dvojstvu na kojem počiva umjetnost. Slijepac na žalu drama. optužujući don Jeru da je njegova ljubav sastavljena od straha i dječje okrutnosti . a umro u Zagrebu diplomirao je pravo u Zagrebu neko vrijeme je studirao filozofiju u Parizu prevodio je s talijanskog. a to je Eros – ljubav. Zimsko ljetovanje (1950. Proljeća Ivana Galeba (1957.) rođen je u Zadru. odmah pored nas. Proljeće u Badrovcu. francuskog i ruskog djela: romani. Thanatos – smrt Marinković još dodaje i treći stup a to je Phobos – strah GLORIJA . koja uspijeva odoljeti i očevim preklinjanjima da mu se vrati. Tu. don Jere ga potjera. VLADAN DESNICA. koji je i sam kao mlad radio čudesa koja su završila neuspješno. prigovara joj da ne igra dobro svoju ulogu jer previše pozira. a don Zane optužuje da mu je naum moralno problematičniji od mehaničke sprave jer manipulira živim čovjekom .radnja Glorije smještena je u samostanu u neimenovanu gradu na moru.iako se sve više svjetine okuplja oko Gospina oltara jer njen pogled magnetično djeluje na ljude.Njegovoj ideji se suprotstavlja don Zane. don Jeri ne preostaje ništa drugo nego da gorko zaplače usred arene 47. napokon odbacuje tu „ulogu“ i više ne želi biti marioneta.don Zane postavlja Magdalenu u poziciju glume kipa na oltaru .Nad njenim mrtvim tijelom kleči otac.sve očajnija Magdalena. Olupine na suncu. inače bivšu akrobatkinju ba trapezu Gloriju. sestru Magdalenu. a nakon što je iznose četiri klauna.on poziva mladu karmeličanku.kad u biskupiju dolazi bivši direktor cirkusa i Glorijin otac Rikard Kozlović nudeći svoj izum mehaničkog Isusa koji plače i uzdiše. ni don Jere koji se pojavljuje u garderobi prije njenog posljednjeg salta ne uspijeva je odgovoriti od nastupa .Iako se po povratku u cirkus za prvu točku priprema godinu dana. upozoravajući ga kako nije nimalo bezazleno što bi u tom teatru čuda trebala glumiti osoba sumnjive cirkuske prošlosti . – 1967. don Jere je sve više muči. Glorija više nema ni snage ni volje koje bi je oslobodile od straha.Mladi biskupov tajnik don Jere priprema čudo koje bi u poslijeratnim vremenima obnovilo vjeru .). Ljestve Jakovljeve roman-esej - .Kad odlazi iz samostana don Jere udarcima uništava mehaničkog Isusa kojega je biskup u međuvremenu otkupio . čak i koketira. Fratar sa zelenom bradom pjesme. i namjerava je staviti na oltar kao živi kip .) novele. a nedostaje joj i nadzemaljske uzvišenosti u pogledu . PROLJEĆA IVANA GALEBA (1905.

Galeb će tom razdoblju svoga života pridodati najviše pozornosti on je odlučio izvršiti nemilosrdnu autopsiju vlastite ličnosti. ali to piše Vladan Desnica - 48.jetnički voditelj tamošnjeg Centra za kulturu i Međunarodnog dječijeg festivala djela: drame. proljeće – smrt. Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1965. zvukova. Hidrocentrala u Suhom dolu… romani. to kaže Ivan Galeb.nastajao je u razdoblju od dva desetljeća najveći umjetnički domet Vladana Desnice fabule skoro da i nema. IVO BREŠAN.) rodio se u Vodicama u Šibeniku je završio gimnaziju. ali se zbog toga ne uzrujavaju. Nečastivi na filozofskom filozofskom fakultetu. PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA (1936. Ispovjedi nekarakternog čovjeka.objavljen 1957. a umjesto vanjske događajnosti u prvom planu su razmišljanja i duhovna radoznalost Ivana Galeba pripovjedna sadašnjost odvija se 1936. odlučuju ga naprosto prilagoditi. jezično i stilski . rekonstrukcije atmosfere. svjetlo – tama Desnica je roman usporedio s „otvorenom rubrikom“ u koju se može uvrstiti sve što autoru padne na pamet „Da ja pišem knjige. sjećanja. na njegovu razumijevanju života kao neprestane izmjene suprotnosti. u bolnici gdje se violinist Ivan Galeb prisjeća događaja iz vlastita života njegova je violinistička karijera okončana jer je ozlijedio ruku u skladu s psihoanalitičkom idejom da „sve iznosimo iz djetinjstva“ ili pak definicijom „djetinjstvo – pregršt besmrtnosti“. u tim se knjigama ne bi događalo ama baš ništa“. uspomene. boja i mirisa Sama karakterizacija Ivana Galeba temelji se na protuslovljima. slavistiku i filozofiju diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radio je kao profesor u Šibeniku od 1983. Država božja radnja Brešanove drame zbiva se nakon drugog svjetskog rata u zaostalom selu Dalmatinske zagore – Mrduši Donjoj seljani odlučuju pripremiti predstavu Shakespearovog Hamleta oni ne razumiju Shakespearov tekst. Svečana večera u pogrebnom poduzeću. u Sarajevu podijeljen na 73 poglavlja .). Ptice nebeske. god. a iza svega stoji uvijek samo jedno pitanje. tko sam ja? Pripovjedna tehnika je pod dojmom Proustova romanskog ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom (mnoštvo unutarnjih monologa) i Desničin se lik retrospektivno vrača u svijet djetinjstva i mladosti i želi rekreirati prošle događaje Zbog toga važnu ulogu u djelu dobivaju asocijacije. .

Mile Puljiz je dvoličan. individualnost i pravednost Jocin otac završava u zatvoru zbog Bukarine prijevare. o strasti vladanja i demonizmu vlasti koji ljude često izobličava. PSI U TRGOVIŠTU suvremeni hrvatski pripovjedač. redatelj predstave. dehumanizira I. dio Pisan je uglavnom u epistolarnom obliku (pismo) Središnji lik je Antun Vrančić. ali se nadovezuje na prethodni dio u prvom dijelu radnja je smještena u europski ambijent. Iz njegovih pisama bratu Mihovilu (ocu Fausta Vrančića) doznajemo o političkim i osobnim događanjima Lik Antuna Vrančića je utemeljen na suprotnostima. Majkača očijuka s Bukarom. redoviti član HAZU-a Djela: Novele. biskup. sastoji se od tri dijela: nekamo moraš mač samosjek koža za bubanj svaki taj dio ima zasebnu tematiku. Četverored. Okvir za mržnju. Svemu ima vrijeme. upoznajemo hamletovski zaplet među glumcima koji tumače uloge u Shakespearovom djelu . ali istodobno žudi za upoznavanjem novih zavičaja i ljudi Predstavljen je i kao veliki hedonist. ali on je poput Hamleta – potpuno nemoćan promijeniti surove odnose u svijetu u kojem živi tako Sakespearov tekst postaje simbolični okvir pomoću kojega pisac kritički pokazuje socijalističko društveno uređenje koje guši kritičnost. diplomat. jedan od najutjecajnijih ljudi u Europi u 16. IVAN ARALICA. Put bez sna. o podanicima. Izabela udovica Ivana Zapolje) Kao austrijski poslanik Vrančić je trebao s velikim vezirom Mehmedom pregovarati o sklapanju mira Vrančić piše o snovima koji ga prate od djetinjstva. pa profesor. on od Anđe traži da uhodi Škoku. Uršula s kojim ima dijete.jedini koji je svjestan sukoba između umjetnosti i primitivizma te totalitarnosti društva u kojem živi jest učitelj Škunca. Fukara.god. Joco ne uspijeva dokazati njegovu nedužnost 49. prvi je san o karavani koji na alegorijskoj razini govori o pitanju pripadnosti jednom narodu. on osjeća snažnu pripadnost zavičaju. ljubitelj žena (Magdalena. Millaversi. Šibenčanin. Graditelji svratišta. Zadah ocvalog imperija 1) 2) 3) povijesni roman objavljen 1979. . Jocin otac se ubija u zatvoru. po profesiji učitelj.i dok kao čitatelji pratimo pripremanje predstave Hamleta. Ambra. Propast magnuma Romani. Puž (romani s ključem) Knjiga eseja. o žudnji za moći. bio je i zastupnik u Saboru Aralica je akademik.st. Duše robova. Konjanik. a u trečem u turski to je priča o vladarima. Psi u trgovištu.

strah od zaostajanja i pomisao da za njega nema mjesta u karavani a da ga u drugu karavanu neće primiti jer „pribjegare nitko ne voli“. Đihangir je bio slab. boležljiv. tamu su Đihangira ispitivali i mučili sve dok nije umro od tuge Rokselana – nasmijan ruskinja. u koju je sagradio alkpoturk.. ali da umre“ Dao ga je zatočiti u tamnicu. dio – koža za bubanj Opisuje se sudbina drugog Sulejmanovog sina Đihangira Za razliku od brata Mustafe. muči Vrančića već odavno. naredi njegovo smaknuće i opravdava svoj čin riječima da u slučaju podjele vlasti jedan od njih mora biti ispod zemlje III. drugi san je o psima u trgovištu a govori o opasnostima koje na čovjeka vrebaju svakodnevno i o shvaćanju života kao velikog milosrđa i sreće („Andrijin križ kao simbol milosrđa“) II. sin turskog sultana Sulejmana Veličanstvenog Mustafa je bio omiljen u narodu pa je zato predstavljao veliku prijetnju za svoga oca Iako je Sulejman obećao da će podijeliti vlast sa svojim sinom. dio – mač samosjek U središtu pozornosti je Mustafa. ona je tamna strana Rusten Opuković – veliki vezir Sulejmanov koji je oženio sulejmanovu kćer ljubimicu Mihrimah . Đihangir se još više povlači u svoj svijet Otac mu je odredio kaznu „da živi. koja je nalikovala na bunar. depresivan Nakon smrti majke Narbamu koju je obožavao i brata Mustafe kojeg je također volio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful