HASIL DARI PENGUMPULAN DATA BORANG KAJI SELIDIK PUNCA PELAJAR KURANG MINAT AKAN SUBJEK SEJARAH

PELAJAR 25

20

15

10 YA 5 TIDAK

0

PUNCA

Graf bar di atas menunjukan hasil pengumpulan data borang kaji selidik yang telah diedarkankepada beberapa orang responden yang terpilih dalam kajian ini. Graf bar ini menunjukkan tentang punca-punca kurang berminat akan subjek sejarah. Merujuk kepada bar graf di atas jumlah tertinggi menunjukan seramai 20 orang responden menyatakan subjek sejarah perlu menghafal nota-nota sejarah yang banyak.pelajar juga beranggapan aktiviti menghafal hanya membuang masa mereka.Terdapat juga jumlah kedua tertinggi iaitu seramai 14 orang responden menyatakan tumpuan mereka sering terganggu oleh rakan sekelas semasa sesi pembelajaran subjek sejarah sedang berjalan. Seramai 13 orang responden menyatakan juga punca mereka tidak meminati subjek sejarah adalah berpunca dari kurangnya bahan rujukan.Mereka menyatakan bahan rujukan subjek sejarah kurang di dapati di perpustakaan.Selain itu pelajar beranggapan subjek sejarah adalah satu kesukaran bagi mereka. Hal ini kerana terdapat pelbagai nama tokoh-tokoh,peristiwa dan tarikh yang sukar untuk di ingati.

. terdapat segelintir sahaja pelajar Enam SKP Atas yang tidak meminati subjek sejarah. Punca lain yang mencatatkan seramai 5 orang responden pula menyatakan sukar memahami pengisian yang diajar oleh guru kerana cara penyampaian guru yang kurang memberangsangkan pelajar. Di samping itu.Seramai 6 orang responden menyatakan pembelajaran subjek sejarah mengambil masa yang terlalu lama sehingga menyebabkan pelajar berasa bosan dan tidur. Kesimpulannya.Mereka menyatakan adakalanya subjek sejarah amat membosankan kerana mereka tidak dapat memahami apa yang di sampaikan oleh guru. Jumlah ini seramai 4 orang responden. terdapat punca lain iatu subjek sejarah membosankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful