Tez la disciplina Studiu Bublic clasa a X-a F I. Completa i i r spunde i la urmatoarele întreb ri!

1. Biblia ebraica (Vechiul Testament) este divizat în trei p r i simbolizate prin trei litere. Acerste 3 litere sunt___.____.____ . 2. Cele trei litere, corespund urmatoarelor cuvinte evreie ti __________, ____________ i ____________iar în române te semnific ________ ._____________ i________________. 3. Prima liter din cele trei corespunde primelor cinci car i ale Bibliei. Enumera ile:_____________________________________________________________________. 4. Biblia a fost scris într-un arc de timp de aproximativ _________________. 5. Principalul râu care traverseaz ara Sfânt de la nord la sud se nume te ______________. 6. Capitala Regatului de Sud este ________________________. 7. ara Sfânt are trei regiuni geografice. Care sunt acestea:__________________, _______________ i ___________________. 8. ara Sfânt are la Vest marea____________________. 9. Dup potop, corabia lui Noe s-a oprit pe muntele ________________. 10. Noe a avut trei fii, a c ror nume este:______, _______, _________. 11. _________ este str mo ul oamenilor negri. 12. Dumnezeu îi reveleaz lui Moise numele S u pe care Biblia îl scrie cu o tetragram (patru litere). Acestea sunt: ___.____.____.____. 13. Semnifica ia celor patru litere desemneaz numele lui Dumnezeu, pe care marele Preot îl rostea o singur data pe an. Acesta este:__________________________________________________. 14. Moise a primit cele zece porunci pe muntele ________________. 15. Evrei au pribegit prin de ert timp de ____________. 16. Cel care va intra cu poporul evreiesc in ara Sfânt nu este Moise, ci _______________. 17. Profe ii sunt una dintre cele trei institu ii majore ale poporului lui Dumnezeu. Care sunt celelate dou institu ii? ________________ i ________ _____________. 18. Profe ii sunt chema i sa fie profe i fie din pântecele mamei lor, fie la maturitate. Da- i un exemplu de profetchemat din pîntecele mamei: ________________. 19. Lui Osea Dumnezeu îi cere s se însoare cu o _____________ pentru a ar ta c poporullui Dumnezeu se aseamn n acestei femei. 20. Scrierile profetice se înpart în dou categorii: profe i majori i profe i minori. Da- i câte dou exemple din fiecare: profe i majori: 1. ____________2. ______________. Profe i minori: 1. ______________2. __________________. II. Compune i un mic eseu în care s vorbi i despre însemn tatea s rb toriiCr ciunului pentru voi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful