You are on page 1of 3

Azipod XO

ABB Marinen tuotekehittäjien tuorein taidonnäyte on Azipod XO -ruoripotkurijärjestelmien kiistaton kuningatar. ABB:n asenne ja osaaminen vakuuttivat myös yhden maailman vaativimmista varustamoista.
Teksti Heli Satuli Kuvat ABB

Azipod ei lepää laakereillaan
M

aailman merillä seilaa yli 90 alusta, joista löytyy ABB Marinen sähköinen Azipod®propulsiojärjestelmä. Ainutlaatuista ruoripotkurijärjestelmää hyödynnetään kaikkiaan 108 laivassa, kun lukuun lisätään suunnitteilla olevat alukset. Markkinajohtajan aseman säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä järjestelmän kehittämiseksi. “ABB Marine panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen seitsemän prosenttia liikevaihdostaan”, kertoo Azipod-tuotteiden markkinointipäällikkö Antti Lehtelä ABB:ltä. Helsingin Vuosaaressa toimiva yksikkö vastaa maailmanlaajuisesti meriteollisuuden ratkaisujen kehittämisestä ABB:llä. Menestys perustuu Lehtelän mukaan ennen kaikkea talon sisäiseen innovatiivisuuteen, huippuosaamiseen ja järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen asiakkaan näkökulmasta. Aidosti ainutlaatuinen Nähdessään päivänvalon 1990-luvun

alussa, Azipod ®-propulsiojärjestelmä mullisti suurten avomeriristeilijöiden ohjailtavuuden kirjaimellisesti 360 astetta. Azipod perustuu sähkövoimalla pyöritettäviin potkureihin ja pystyakselinsa ympäri pyörivään ruoripotkurilaitteeseen. 360 astetta kääntyvän ohjausyksikön ansiosta Azipod-potkurilaittein varustettu alus on huomattavasti muita potkurijärjestelmiä ohjailtavampi. Näin turvallisuus paranee ja karilleajojen mahdollisuus ja ympäristövahinkojen riski pienenee selvästi. Sähköinen propulsiojärjestelmä on lisäksi hiljainen, eikä laiva kaipaa erillisiä peräsimiä tai ohjailupotkureita. Azipod on ylivoimainen myös ympäristöystävällisyydessä. Järjestelmällä varustettu alus kuluttaa jopa viidenneksen vähemmän polttoainetta perinteisiin potkureihin verrattuna, sillä aluksen hydrody-

20

ABB power 2 | 11

Azipod XO

naaminen hyötysuhde paranee, kun vesi pääsee virtaamaan häiriöttömästi potkureihin. Uuden sukupolven Azipod Azipod-tuotteen ominaisuuksia parannettiin vuosien varrella jatkuvasti, mutta reilut viisi vuotta sitten ABB uppoutui sen systemaattiseen kehittämiseen. “Työn lähtökohtana olivat asiakkaiden tarpeet. Kuuntelimme laivojen käyttäjien antamaa palautetta tarkasti. Listasimme ongelmat ja otimme ne suurennuslasin alle. Halusimme tuotteen, joka on entistä luotettavampi, helpompi huoltaa ja edulli-

sempi käyttää”, selventää Lehtelä. Kehitystyön tuloksena syntyi Azipod XO. Uuden sukupolven Azipodissa potkureiden kääntöjärjestelmä on sähköinen aikaisemman hydraulisen ratkaisun sijasta. Azipod-yksikön hydrodynamiikkaa on parannettu ja laakereiden ja tiivisteiden tekniset ratkaisut ovat kokonaan uusia. Uusi Azipod on helpompi valmistaa ja vaivattomampi integroida laivan runkoon. Ennen kaikkea Azipod XO -tuote on helpompi huoltaa ja käyttää. “Esimerkiksi painelaakeri ja tiivisteet voidaan huoltaa laivassa, ilman kalliita kuivatelakkaseisokkeja”, Lehtelä esittelee.

ABB power 2 | 11

21

Azipod XO

01

”Vastuullinen ajattelu on Azipod-järjestelmän perusta.”

Huipputuote löysi huippuasiakkaan Azipod XO:n uusia ratkaisuja työstettiin ABB:llä perusteellisesti. Pelkästään laakerijärjestelmää testattiin VTT:n kanssa kuukausia olosuhteissa, jotka ylittivät vaativuudellaan kaikki merikelit. Työ kannatti. Japanilainen linjaliikennelauttavalmistaja ja Celebrity Cruises -varustamo innostuivat uudesta tuotteesta välittömästi ja tilasivat ruoripotkurijärjestelmän aluksiinsa. Mutta eräästä asiakkaasta ABB on erityisen ylpeä: yhtenä vaativimmista varustamoista tiedetty Norwegian Cruise Line vakuuttui Azipod XO:n ylivoimaisuudesta ja valitsi järjestelmän kahteen loistoristeilijäänsä. 40 miljoonan euron kauppa sisältää sähköntuotanto- ja -jakelujärjestelmät, ohjauspotkurimoottorit ja kaksi 17,5 megawatin propulsiojärjestelmää. Azipod XO -järjestelmäl lä varustettavat alukset ovat varustamon suurimpia. Meyer Werftin telakalla Saksassa rakennettavien laivojen vetoisuus on 143 500 bruttorekisteritonnia ja kumpaankin laivaan mahtuu 4 000 matkustajaa. Alusten on tarkoitus päästä neitsytmatkalleen vuosina 2013 ja 2014. Azipod-alus ei jää pulaan Mutta Azipod-projekteissa on usein kyse muustakin kuin pelkistä koneista ja laitteista. ”Yhteistyö tarkoittaa täyttä sitoutumista projektiin kaikissa vaiheissa aluksen rakentamisesta sen eläkeikään saakka. Olemme varustamojen mukana jo suunnittelupöytävaiheessa”, Lehtelä toteaa. ABB:n kokonaispalvelu takaa aluksen käytettävyyden koko sen eliniän ajan. Huoltosopimuksin katetaan Azipod-laitteiden ennalta-

ehkäisevä kunnonvalvonta. Lisäksi ABB tekee potkurilaitteille perusteellisia huoltoja viiden ja kymmenen käyttövuoden jälkeen. ABB huolehtii myös aluksen miehistön koulutuksesta. Ongelmatilanteissa apu on aina lähellä. “ABB:n Azipod-potkurilaitteisiin erikoistunut huolto-organisaatio palvelee Helsingissä, Murmanskissa, Houstonissa ja Shanghaissa. Lisäksi ABB:n paikallisten palvelukeskusten osaaminen on lähellä asiakasta maailmanlaajuisesti, ja tuki palvelee 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Globaalin huolto-organisaation ansiosta avun saanti on nopeaa. Alus ei jää pulaan”, Lehtelä lupaa. Asiantunteva ja sitoutunut huolto-organisaatio painoi Lehtelän mukaan paljon myös Norwegian Cruise Linen valinnassa. Nyt loistoristeilijöiden miehistö voi keskittyä siihen, mihin alus on luotu: liikennöimään ja palvelemaan asiakkaitaan maailman merillä. Ympäristömyönteistä etumatkaa Elinkaarikustannusten ja turvallisuuden ohella myös ympäristövastuullisuuden merkitys kasvaa meriteollisuudessa. “Vastuullinen ajattelu on Azipod-järjestelmän perusta: energiatehokas teknologia auttaa pienentämään risteilijäjättien hiilijalanjälkeä ja polttoaineenkulutusta parantaen samalla matkustusmukavuutta. Azipod-järjestelmä on kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä potkurijärjestelmistä”, Lehtelä kiteyttää. ABB:n ammattilaiset ovat syystäkin ylpeitä Azipod XO:stä, mutta markkinointipäällikön mukaan katse on jo tiiviisti tulevassa. “Seuraavaksi keskitymme laajentamaan XOtuotesarjaa ja viemään kehitettyjä erinomaisia ratkaisuja myös muihin Azipod-tuotteisiin. Azipodin kohdalla työ ei lopu koskaan. Parhaasta voi asiakasta kuunnellen tehdä vieläkin paremman.”

Antti Lehtelä markkinointipäällikkö ABB

Uuden sukupolven ruoripotkurijärjestelmä
+ Edulliset elinkaarikustannukset: tiivisteiden ja laakereiden uudet ratkaisut, yksikön huollot ilman kuivatelakointia. + Vakuuttava voima: sähköisen propulsiojärjestelmän teho 20 + MW/yksikkö. + Pienemmät päästöt: Itämeren automatkustajalautan vuotuiset CO2-päästöt noin 10 000 tonnia vähemmän perinteiseen potkurijärjestelmään verrattuna. + Helpompi huollettavuus: vaivaton pääsy Azipod-yksikköön, tiivisteiden vaihto yksikön sisällä. + Luja luotettavuus: testattu teknologia,
22 ABB power 2 | 11

ennaltaehkäisevä huolto ja järjestelmien monitorointi etädiagnostiikalla. + Laakeriöljyn tiiviste erillään vesitiivisteestä, ei voiteluöljyjä mereen. + Älykäs käyttöliittymä: välittää reaaliaikaista tietoa järjestelmän optimaalista käyttöä varten. + Entistäkin energiatehokkaampi: hyd rodynaaminen hyötysuhde on kaksi prosenttia parempi aiempaan Azipodsukupolveen verrattuna.