Yamang Likas

y Tumutukoy

sa mahahalagang kayamanan ng mga anyong lupa at anyong tubig. y Binubuo ng mga hilaw na materyales na galing sa likas na kapaligiran ng siag bansa. y Nagtatakda ng kayamanan ng isang bansa sa pandaigidigang ekonomiya.

TSINA na Zhongguo na ang Tinatawag
€

ibig sabihin ay Gitnang Kaharian. € Ang kabuuang sukat ng bansa ay nababahagi sa mga sakahan ,kagubatan, grassland at disyerto. € Ang mga sakahan ng bansa ay matatagpuan sa gitnang silagan, hilagang kannluran at timog kanlurang bahagi ng mga lupain. 

Katatagpuan ng iba¶t ibang uri ng puno:Conifer, Korean pine,broadleaf trees at iba pa. Xishuangbanna- ³Kongdom of Plants´ katatagpuan ng mahigit sa 5000 uri ng halaman.(Kinzeng, sunflower sa Tibet) Tirahan din ang Tsina ng 6, 266 uri ng hayop. (higanteng dolphin, golden monkey, white flag dolphin)

Xishuangbanna

‡Pangatlo ang Tsina sa mga bansang may pinakamaraming reserba ng mineral sa buong daigdig.(iron, tanso, aluminum, molybdenium,tin,zinc at mercury) ‡Ang reserbang petrolyo ay natuklasan din sa hilagang kaluran at hilagang silangan ng bansa.

HONGKONG
y Isang

maliit na pulo sa gilid na bahagi ng Tsina na ngayon ay kilala bilang isang SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION. y Dating kolonya ng Britanya. y Mula noong 1997, ito ay napasailalim sa palakad na ´One Country, Two Systemµ . Ang sistemang ito ay nagbigay ng ilang karapatang pampulitikal at pangekonomiya sa Pulo.

Tai Mo Shan/958 m 

Ang salitang Hongkong ay nagangahulugang Fragrant Harbor .(hango sa punong Heung) Bulubundukin ang teritoryo ng Hongkong. Kapos ito sa kapatagan. Nagtataglay ng masaganang yamang likas ngunit hindi sapat para sa buong populasyon. Kaya ito ay umaangkat ng mga hilaw na materyales mula sa ibang bansa. 

Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, umunlad sa pulo ang magaan na industriya. Nakilala rin ito sa kasabihang East Meets West dahil sa turismong lumago sa lugar. Sa kasalukuyan, ito ay kinikilalang Sentro ng Pamilihan sa Asya kung saan matatagpuan ang halos lahat ng bilihin mula sa iba t ibang panig ng daigdig.

TAIWAN
y Ito

ay isang bansang continental na isang pulo na nakatabi sa kontinente at nabuo bunga ng paggalaw ng tectonic plates. y Dating ´FORMOSAµ. y 1/3 ng bansa ay bulubundukin. Samantalang 11 % ay mga talampas. y Ang Yushan ay ang pinakamataas na elebasyon.

Yushan/3,997 Yushan/3,997 m 

Kakaunti ang yamang likas ng Taiwan. ¼ lamang ang lupaing sakahan sa bansa. Pangisdaan ang pinakamalaking industriya rito. Nagtataglay din ng masaganang coral reef at mangrove at naggagandahang beaches. Ang langis ay inaangkat mula sa ibang bansa. May mga alternatibong enerhiya ang bansa tulad ng wind power.

HAPON
y ´Nipponµ

ang tawag ng mga Hapones sa kanilang bansa. Ito ay mula sa salitang ´Jiphenµ na ang ibig sabihin ay ´Sun Originµ. y Binubuo ng 4 na pangunahing pulo.( Honshu, Hokkaido, Kyushu at Shikoku) y Nararansan rito ang mga klimang temperate at tropical. 

Mabundok ang topograpiya ng Hapon. Ang Mt. Fuji ang pinakamataas na elebasyon. Niigata-pinakamababang bahagi ng bansa. Ang bansa ay katatagpuan ng napakaraming aktibong bulkan kaya nakararanas ito ng paglindol at pagyanig. 

Kakaunti ang lupaing sakahan sa bansa. 73 % 

 

ay kabundukan samantalang 11% lamang ang sakahan. 27 % ng lupain ay kinatatayuan ng mga gusali at tahanan. Mayaman sa pangisdaan ang bansa. Ang mga ilog nito ay pinagmumulan ng hydroelectric power. Dahil kakaunti ang deposito ng langis, umaangkat ang bansa ng langis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful