Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM

563

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM
Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara.

VISI
Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi menjadi sekolah berkesan menjelang 2010

MISI
Memastikan penglibatan aktiviti kokurikulum. dan pencapaian cemerlang murid dalam

564

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

1.0 PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi merupakan sebuah Sekolah Harian Biasa yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik anakanak didiknya, tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto, kognitif dan afektif. Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan, persatuan dan kelab, serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah.

2.0 MATLAMAT Aktiviti Kokurikulum , Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi adalah dengan matlamat untuk: 2.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan insan yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciri-ciri intelek, logik, berdikari dan berimaginatif. Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

2.2 2.3 2.4

565

pelajar dengan guru dan kakitangan. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat 566 .3 Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social. jasmani. 3. Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat 3.0 OBJEKTIF Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara. masyarakat dan negara. Perancangan Strategik Kokurikulum.5 Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi adalah bertujuan untuk: 3.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi 3.2 Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara 3. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara . sekolah.

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi 4.6 4.2.7 4.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 4.2.1 4.9 Kehadiran/Keahlian Penyertaan/ Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perjalanan Aktiviti Kokurikulum Kewangan Matlamat/Objektif Perlembagaan/ Peraturan Disiplin dan Keselamatan Tenaga Luar 567 .8 4.2.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Setiausaha Sukan & Permainan.2.2.2 4.2.4 4.2. 4.2.0 PEMANTAUAN 4.2. Setiausaha Persatuan & Kelab dan Setiausaha Pasukan Beruniform.5 4.3 4.

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 568 .

Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan b.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PERANCANGAN STRATEGIK UNIT-UNIT KOKURIKULUM a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform c. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan 569 .

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN 570 .

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi KEKUATAN (STRENGTH – S) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 100% guru dan staf mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang dijalankan Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan 571 . 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan persatuan Pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah Sekolah satu sesi Kes disiplin dan salah laku kurang Sebahagian guru mempunyai pengalaman. komited dan terlatih Kemudahan yang terdapat di sekolah baik seperti makmal.

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu petang dan hari Sabtu Masalah pengangkutan Sesetengah murid bekerja selepas waktu sekolah Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang Murid sekolah menganggap aktiviti dalam kelab dan persatuan kurang penting dalam sistem pendidikan Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan 572 .

JPN dan PPD Sumbangan daripada wakil rakyat ANCAMAN (THREATS – T) T1 T2 T3 T4 T5 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan dalam aktiviti kelab dan persatuan Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Sumbangan dan bantuan kewangan terhad Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai 573 .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 O2 O3 O4 Kawasan sekolah yang luas dan baru Hubungan yang baik dengan PIBG Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO.

pidato.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi ISU STRATEGIK. OBJEKTIF. KPI DAN SASARAN KELAB DAN PERSATUAN Isu Strategik: Bidang kokurikulum – Kelab dan Persatuan Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum berkaitan kelab dan persatuan Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 2007 TOV 2008 2009 2010 2011 2012 Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti dalam kelab dan persatuan Meningkatkan pengalaman dan kemahiran guru penasihat Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pencapaian pelajar dalam pertandingan seperti bahas. MATLAMAT. syarahan dan sebagainya kurang memuaskan Menjadi johan peringkat daerah dalam salah satu pertandingan yang dijalankan Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan – pertandingan yang disertai melalui aktiviti kelab dan persatuan Tahap pencapaian Peringkat kumpulan Suku akhir Separuh akhir Ketiga Naib johan Johan 574 .

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi Isu Strategik: Bidang kokurikulum – Kelab dan Persatuan Ibu bapa kurang memberi sokongan dalam penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 2007 TOV 2008 2009 2010 2011 2012 Semua ibu bapa memberi galakan dan sokongan penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan Meningkatkan bilangan penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan yang dilaksanakan Peratus sokongan ibu bapa terhadap penyertaan pelajar dalam semua aktiviti kelab dan persatuan 40% 50% 60% 70% 80% 95% Aktiviti kelab dan persatuan yang membosankan pelajar Mempelbagaikan aktiviti yang dijalankan dalam kelab dan persatuan Menarik minat pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti kelab dan persatuan Pelajar terlibat sepenuhnya dalam aktiviti yang dijalankan 45% 50% 60% 75% 80% 95% 575 .

T) PELUANG (OPPORTUNITIES .Hubungan yang baik dengan PIBG O3 .Kawasan sekolah yang luas dan baru O2 .Sekolah satu sesi S6 – Kes disiplin dan salah laku yang kurang S7 – Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T5 .Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang W7 .Masalah pengangkutan W5 .Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru W3 .Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan CABARAN / ANCAMAN (THREATS .Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kokurikulum T3 .Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu petang dan hari Sabtu W4 .Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam aktiviti kelab dan persatuan W2 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum W9 .Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat T4 .Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO. komited dan terlatih S8 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti makmal.Murid sekolah menganggap aktiviti kelab dan persatuan kurang penting dalam sistem pendidikan W8 . makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti kelab dan persatuan dijalankan S9 – Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat S10 – Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan W1 . JPN dan PPD 04 .Sumbangan daripada wakil rakyat T1 .O) O1 .Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan W11 .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi ANALISIS PERSEKITARAN KOKURIKULUM – KELAB DAN PERSATUAN KEKUATAN (STRENGTH .Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan W10 .Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum T2 .Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai 576 .Sesetengah murid bekerja selepas waktu sekolah W6 .W) S1 – 100% guru dan staf ambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang S2 – 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan persatuan S3 – pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun S4 – Murid tinggal berhampiran sekolah S5.

Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang W7 . komited dan terlatih S8 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti makmal.Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum T2 .Hubungan yang baik dengan PIBG O3 .Sesetengah murid bekerja selepas waktu sekolah W6 .Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kokurikulum T3 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T5 . S+T S4 + S5 + S6 + S7 + T1 + T2 Menganjurkan Hari kecemerlangan Kokurikulum untuk memberi pengiktirafan kepada pelajar.Sekolah satu sesi S6 – Kes disiplin dan salah laku yang kurang S7 – Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Kawasan sekolah yang luas dan baru O2 . makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti kelab dan persatuan dijalankan S9 – Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat S10 – Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan KELEMAHAN (W) W1 .Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam aktiviti kelab dan persatuan W2 .Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi TOWS MATRIX : KELAB DAN PERSATUAN KEKUATAN (S) S1 – 100% guru dan staf ambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang S2 – 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan persatuan S3 – pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun S4 – Murid tinggal berhampiran sekolah S5.Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru W3 .Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan W10 . W+O W1 + O3 + O4 Menganjurkan kursus Kejurulatihan untuk guru pada peringkat sekolah.Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan W11 .Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan DALAMAN LUARAN PELUANG (O) O1 . JPN dan PPD 04 .Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum W9 . 577 .Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu petang dan hari Sabtu W4 .Sumbangan daripada wakil rakakyat CABARAN/ANCAMAN (T) T1 .Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat T4 . S+O S1 + S3 + S4 + S5 + S7 + S9 + S10 + 02 Menganjurkan aktiviti pertandingan peringkat sekolah seperti pidato. bahas dan sebagainya.Murid sekolah menganggap aktiviti kelab dan persatuan kurang penting dalam sistem pendidikan W8 .Masalah pengangkutan W5 .

Pertandingan Reka cipta antara ahli dalam kelab 2. Program Latihan Intensif Pertandingan Bahasa (forum. Penyertaan pelajar yang kurang memuaskan dalam pertandingan anjuran kelab dan persatuan Membimbing pelajar yang berpotensi untuk menyertai pertandingan 1. bahas. Program Bersama Kelab dan Persatuan Guru penasihat yang berpengalaman Pelajar yang berpotensi Aktiviti kelab dan persatuan yang pelbagai. Jadual guru yang terlalu padat Pelajar tiada keyakinan diri Hanya sebahagian pelajar yang mengambil bahagian. JPN dan Dasar KPM 578 . JPN dan Dasar KPM 2.Aktiviti yang membosankan pelajar Mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan semua pelajar 1.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PEMILIHAN STRATEGI : KELAB DAN PERSATUAN Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan taktikal yang dicadangkan Fakta yang menyokong strategi ini Guru penasihat yang komited Pelajar berbilang kaum perlu kerjasama dan semangat perpaduan Halangan untuk melaksanakan strategi ini Tiada kerjasama dalam kalangan pelajar Kurang kerjasama daripada segelintir guru Pendorong untuk memilih strategi 1. Latihan dan bimbingan daripada guru penasihat 2. pidato) Guru penasihat yang komited Kekangan masa JPN dan Dasar KPM Ahli yang ramai dalam kelab dan persatuan Kurang kerjasama antara ahli dalam kelab dan persatuan 3. Pertandingan Kesenian dan Kebudayaan antara ahli dalam kelab. Kurang integrasi antara pelajar dalam setiap aktiviti Meningkatkan integrasi kaum dalam kalangan pelajar melalui aktiviti yang dijalankan dalam kelab dan persatuan 1.

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI : KELAB DAN PERSATUAN STRATEGI 1 (Skala Likert (15) 3 4 4 3 4 4 3 4 Y STRATEGI 2 (Skala Likert (15) 3 4 4 3 4 3 3 3 Y STRATEGI 3 (Skala Likert (15) 4 3 4 3 3 3 3 4 Y STRATEGI 4 (Skala Likert (15) 4 3 4 3 4 3 3 3 Y Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan Andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif. matlamat/isu. misi dan visi Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Akur / kepatuhan dengan mandat (tidak guna skala hanya Y/T) JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih) 29 27 27 27 579 .

Pertandingan Kesenian dan Kebudayaan antara ahli dalam kelab. Program Latihan Intensif Guru penasihat Pertandingan Bahasa (forum. bahas.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL : KELAB DAN PERSATUAN Strategi : Semua guru penasihat penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti Kos (RM) RM 400 Indikator Prestasi Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran Program 1. Guru Sepanjang penggal RM 300 Melatih dan membimbing Penyertaan pelajar dalam Guru Penasihat Guru pembimbing 580 . Pertandingan Reka cipta antara ahli dalam kelab Guru penasihat 1 hari RM 300 Mencungkil bakat pelajar Penyertaan dalam pertandingan Reka cipta peringkat daerah Guru pembimbing dan guru penasihat 4. Kursus Kejurulatihan Guru Tanggungjawab Tempoh Masa PK Kokurikulum 2 hari Output Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti Mengeratkan perpaduan antara kaum Pelan Kontegensi Guru pembimbing dan guru penasihat 2. Guru penasihat 1 hari RM 200 Perpaduan kaum dapat diwujudkan Guru pembimbing dan guru penasihat 3.

Latihan dan bimbingan daripada guru penasihat 6.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi pidato) Pembimbing pertama pelajar sebagai wakil dalam pertandingan di pelbagai peringkat pertandingan yang dijalankan 5.Program Bersama Kelab dan Persatuan Guru penasihat Sepanjang tahun 1 hari RM 200 Semua guru peasihat RM 600 Meningkatkan keyakinan pelajar Memberi pendedahan kepada pelajar tentang aktiviti kelab dan persatuan Pelajar lebih berkeyakinan Aktiviti kelab dan persatuan dapat dimantapkan Guru penasihat PK Kokurikulum Semua guru penasihat.. 581 .

tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan Laporan. 3. 5.ucapan pengerusi . Kursus Kejurulatihan Guru Dasar Pendidikan Sekolah Menambah pengalaman dan kemahiran guru penasihat bagi kelab dan persatuan Mac .melantik AJK dan agihan tugas . 2 hari Semua guru T/JAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 3 hari 1 hari 1 hari STATUS / Senarai Semak PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. Refleksi dan Penilaian 4. 2. Semua guru penasihat SU Kelab dan Persatuan 2 hari 3 hari 582 .

ucapan pengerusi .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. 1 hari Semua guru penasihat dan ahli kelab T/JAWAB Guru penasihat Kelab Kesenian dan Kebudayaan PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 1 hari STATUS / Senarai Semak PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja 2. Pertandingan Kesenian dan Kebudayaan antara ahli dalam kelab. Semua guru penasihat Semua guru penasihat 2 hari 3 hari 583 .tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan Laporan. 5. Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat . Dasar Pendidikan Sekolah Meningkatkan intergrasi kaum April .melantik AJK dan agihan tugas . Refleksi dan Penilaian 1 hari 1 hari 4. 3.

melantik AJK dan agihan tugas .ucapan pengerusi .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. 1 hari Semua guru penasihat dan ahli kelab T/JAWAB Guru penasihat Kelab Reka Cipta PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 1 hari STATUS / Senarai Semak PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja 2. Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat . 3. Semua guru penasihat Ahli kelab Semua guru penasihat 2 hari 5. Pertandingan Reka cipta antara ahli dalam kelab Dasar Pendidikan Sekolah Mencungkil bakat pelajar dalam bidang reka cipta Mei .tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan 1 hari 1 hari 4. Refleksi dan Penilaian 3 hari 584 . Laporan.

pidato) / Latihan dan bimbingan daripada guru penasihat Dasar Pendidikan Sekolah Membimbing dan melatih pelajar sebagai wakil sekolah dalam pertandingan kebahasaan Sepanjang penggal pertama Guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Ahli Persatuan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris T/JAWAB Guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Guru penasihat TEMPOH 1 hari STATUS / Senarai Semak PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja 2. Menghantar penyertaan / memasuki pertandingan Guru penasihat Peserta 1 hari 585 . bahas. Program Latihan Intensif Pertandingan Bahasa (forum.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. Mengadakan sesi uji bakat 2 hari 3. Melatih dan membimbing pelajar Guru penasihat Ahli kelab 2 hari 5. Membuat pemilihan calon yang layak Guru penasihat 1 hari 4.

Refleksi dan Penilaian 4. 2 hari Semua guru penasihat kelab dan persatuan T/JAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 3 hari 1 hari 1 hari STATUS / Senarai Semak PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat .melantik AJK dan agihan tugas .ucapan pengerusi . 2. 5. 3.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. Program Bersama Kelab dan Persatuan Dasar Pendidikan Sekolah Memberi pendedahan kepada pelajar tentang aktiviti anjuran kelab dan persatuan Julai .tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan Laporan. Semua guru penasihat Semua guru penasihat 2 hari 3 hari 586 .

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM 587 .

S7 .Pengurusan kokurikulum yang mantap. . W3 .Murid menganggap kokurikulum tidak penting dalam sistem pendidikan.100 peratus guru dan staff mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang.Masalah pengangkutan awam dan masalah kos tambahan oleh ibu bapa.Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum. S5 . W5 . . S4 . W4 .Kemudahan tempat latihan baik dan sesuai.Penglibatan dalam badan beruniform hanya mengikut kelompok kaum . S6 .Sekolah satu sesi. W7 .100 peratus guru komited terhadap kokurikulum.Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum pada waktu petang atau hari Sabtu.100 peratus guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam kokurikulum.Murid tinggal berhampiran dengan sekolah.Murid bergantung 100 peratus kepada tunjuk ajar / bimbingan guru.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi KEKUATAN ( STRENGTH –S) S1 S2 S3 . KELEMAHAN (WEAKNESS –W) W1 W2 . S8 . W6 . .Sebahagian guru yang terlatih dan berpengalaman.Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari 588 .

Sumbangan daripada wakil rakyat. 589 . JPN dan PPD. .Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum. ANCAMAN ( THREATS –T) T1 T2 .Agensi luar sedia memberi bantuan ( PDRM IPD Jawi ) .Pinang ).Kurang berminat dalam aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. O4 . T5 .John P.Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian seragam.Hubungan yang baik dengan PIBG O3 .Sumbangan dan bantuan kewangan/ PCG yang terhad T4 .Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam pencapaian akademik dengan menghantar anak ke pusat tuisyen dan melarang anakanak bergiat aktif dalam kokurikulum.John O4 . .(Pengakap Kelana Nibong Tebal ) ( Pertubuhan St.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELUANG ( OPPORTUNITIES – O) O1 O2 . T3 .Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman web( Laman Web Pengakap Daerah Kerian ) Laman Web St.Kawasan sekolah yang luas.

T3 O4 .Murid menganggap kokurikulum tidak penting dalam sistem pendidikan. . T4 T1 T2 ANCAMAN ( THREATS –T) .Penglibatan dalam badan beruniform hanya mengikut kelompok kaum . W7 . KELEMAHAN (WEAKNESS –W) .Pengurusan kokurikulum yang mantap.Sebahagian guru yang terlatih dan berpengalaman. .John O5 . . W6 .100 peratus guru dan staff mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. .Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum. W4 S5 S6 S7 S8 .Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam pencapaian akademik dengan menghantar anak ke pusat tuisyen dan melarang anakanak bergiat aktif dalam kokurikulum.Sumbangan daripada wakil rakyat.Sumbangan dan bantuan kewangan/ PCG yang terhad . -Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari . PELUANG ( OPPORTUNITIES – O) O1 O2 O3 .Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman web( Laman Web Pengakap Daerah Kerian ) Laman Web St. JPN dan PPD.Hubungan yang baik dengan PIBG .Masalah pengangkutan awam dan masalah kos tambahan oleh ibu bapa. (Pengakap Kelana Nibong Tebal) ( Pertubuhan St.Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum.Murid bergantung 100 peratus kepada tunjuk ajar / bimbingan guru. .Murid tinggal berhampiran dengan sekolah. .100 peratus guru komited terhadap kokurikulum.John P.Agensi luar sedia memberi bantuan ( PDRM IPD Jawi ) .100 peratus guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam kokurikulum.Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum pada waktu petang atau hari Sabtu.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi ANALISIS PERSEKITARAN KOKURIKUKULM BADAN BERUNIFORM KEKUATAN ( STRENGTH –S) .Kawasan sekolah yang luas. .Pinang ). W5 .Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian seragam.Kemudahan tempat latihan baik dan sesuai. S1 W1 S2 S3 S4 W2 W3 590 . . . .Sekolah satu sesi.

. . . JPN dan PPD.Agensi luar sedia memberi bantuan ( PDRM IPD Jawi ) . S+T S4+S5+S6+T1+T2 Menganjurkan Hari Kecemerlangan Kokurikulum untuk memberi insentif.Sumbangan daripada wakil rakyat.Sekolah satu sesi.Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian seragam.makluman kepada ibu bapa dan pengiktirafan kepada pelajar.(Pengakap Kelana Nibong Tebal ) ( Pertubuhan St. .Hubungan yang baik dengan PIBG . . O4 .Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum pada waktu petang atau hari Sabtu.Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum.100 peratus guru komited terhadap kokurikulum.Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum.100 peratus guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam kokurikulum.John O5 . . .Murid menganggap kokurikulum tidak penting dalam sistem pendidikan. . .Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman web( Laman Web Pengakap Daerah Kerian ) Laman Web St. .Pengurusan kokurikulum yang mantap.Murid bergantung 100 peratus kepada tunjuk ajar / bimbingan guru.Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam pencapaian akademik dengan menghantar anak ke pusat tuisyen dan melarang anak-anak bergiat aktif dalam kokurikulum.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi TOWS MATRIX : BADAN BERUNIFORM DALAMAN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 KEKUATAN (S) -100 peratus guru dan staff mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang.Sumbangan dan bantuan kewangan/ PCG yang terhad . .John P.Masalah pengangkutan awam dan masalah kos tambahan oleh ibu bapa. . LUARAN PELUANG (O) O1 O2 O3 .Pinang ).Kemudahan tempat latihan baik dan sesuai. .Murid tinggal berhampiran dengan sekolah.Sebahagian guru yang terlatih dan berpengalaman. S+O S1+S3+S4+S5+S6+02 Menganjurkan Program Kecemerlangan Badan Beruniform W+O W1+O3+O4+O5 Menganjurkan kursus kejurulatihan untuk guru (peringkat sekolah) ANCAMAN (T) T1 T2 . T3 T4 591 .Kawasan sekolah yang luas. W1 W2 W3 W4 W5 KELEMAHAN (W) . .

MATLAMAT STRATEGIK Semua guru penasihat mempunyai pengalaman .kemahiran.MATLAMAT. OBJEKTIF Meningkatkan Badan Berunifo rm pengalaman dan kemahiran guru penasihat Meningkatkan Pencapaian dalam pertandingan anjuran badan beruniform INDIKATOR PRESTASI Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran 2007 TOV 20 % 2008 40% 2009 50% 2010 70% 2011 80% 2012 100% Menjadi johan peringkat daerah dalam satu jenis pertandingan untuk badan beruniform (kawad kaki) Tahap pencapaian Peringkat sekolah Peringkat kumpulan Suku akhir Separuh akhir Naib Johan Johan Ibu bapa kurang memberi sokongan dalam penglibatan pelajar menyertai aktiviti badan beruniform. Semua ibu bapa memberi sokongan dalam penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi ISU STRATEGIK.OBJEKTIF.KPI DAN SASARAN Bidang ISU STRATEGIK Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam badan beruniform Pencapaian pelajar dalam badan beruniform masih lemah. Peratus sokongan ibu bapa terhadap penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform 25% 35% 75% 85% 95% 100% 592 .tauliah untuk melaksanakan aktiviti. Meningkatka n bilangan penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform.

Pertandingan dalaman antara unit kecil. Guru mempunyai pengetahuan asas dalam badan beruniform. 3. Tidak terlibat dalam kokurikulum semasa KPLI atau di Universiti. 2 Tiada uniform lengkap 3. Aktiviti terhad kepada latihan kawad sahaja. Kehilangan ahli terlatih iaitu pelajar tingkatan 3 (pertukaran sekolah) IPD Jawi sedia memberi tunjuk ajar dalam latihan kawad. 593 . Pelajar boleh mematuhi arahan.masa dan kewangan. 2.Kadet Polis) 1. Pencapaian memberangsangkan dalam pertandingan peringkat dalaman. Kursus asas kawad badan beruniform 2. Badan beruniform telah ditubuh selama 5 tahun. Masalah kewangan. 1. Kursus dalaman 2. Lawatan Penanda Aras ke sekolah yang mempunyai badan beruniform terbaik. 3. Pencapaian pelajar dalam badan beruniform masih lemah. Menjadi johan peringkat daerah dalam satu jenis pertandingan untuk badan beruniform (kawad kaki. 1. Pendorong untuk Memilih strategi Ahli Badan beruniform melakukan aktiviti tanpa panduan dan hanya melakukan satu aktiviti sepanjang tahun. Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam badan beruniform Guru penasihat mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mentadbir badan beruniform 1. 3. 2. Kursus anjuran badan beruniform daerah atau negeri. 2.masalah kesihatan dan kekeluargaan. 1.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PEMILIHAN STRATEGI : BADAN BERUNIFORM Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan taktikal yang dicadangkan Fakta yang Menyokong strategi Ini 1. Pertindihan kursus . Latihan intensif 3. Alasan peribadi . 2. Halangan untuk Melaksanakan strategi Ini 1.

Ibu bapa memberi sokongan moral dan kewangan dalam aktiviti badan beruniform 1.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan taktikal yang dicadangkan Fakta yang Menyokong strategi Ini 1. Ibu bapa kurang memberi sokongan dalam penglibatan pelajar menyertai aktiviti badan beruniform. Bantuan kerajaan dalam pembelian uniform. Anugerah kokurikulum Halangan untuk Melaksanakan strategi Ini 1. Ibu bapa dalam kalangan PDRM sedia menyediakan uniform untuk anak-anak mereka (Kadet polis) 3. Hari Kokurikulum 2. 594 . Ibu bapa dari latar belakang tertentu masih mememerlukan anak-anak mereka melakukan kerja sampingan Pendorong untuk Memilih strategi Ibu bapa masih berpendirian menyertai badan beruniform tidak penting. 2.

Kursus dalaman Pentadbiran Badan Beruniform 2.Lawatan Penanda Aras ke sekolah yang mempunyai badan beruniform terbaik.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN /TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM Strategi : Guru penasihat mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mentadbir badan beruniform Program 1.00 Mempelajari pelbagai aktiviti di Perkhemahan Tahunan anjuran Badan Beruniform masing-masing. Pelan Kontegensi Kursus dalaman secara modul Guru Penasihat Mac April RM 200.00 Mempelajari kaedah pengurusan/sistem fail/bilik khas Pengurusan badan beruniform semakin mantap dengan sistem fail.jadual aktiviti 595 . Lawatan ke sekolah dalam daerah yang terbaik dalam aktiviti badan beruniform 3. PK Kokurikulum Guru Penasihat Mac RM1000.00 Output Mempelbagai aktiviti dalam badan beruniform Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam pentadbiran badan beruniform Indikator Prestasi Kursus dalaman dapat dilaksanakan sekali setahun. Badan Beruniform daerah atau negeri mengadakan kursus sekali sepanjang tahun. Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru Penasihat Tempoh masa Februari Mac Kos (RM) RM200.Kursus anjuran badan beruniform daerah atau negeri.

Kadet Polis) Program 1. Kursus asas kawad badan beruniform Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru Penasihat Semua ahli badan beruniform Guru Penasihat Pasukan pilihan Badan Beruniform Tempoh masa Februari Mac Kos (RM) RM200.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN /TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM Strategi : Menjadi johan peringkat daerah dalam satu jenis pertandingan untuk badan beruniform (kawad kaki. Pelan Kontegensi Kursus kawad dibawah program IPD Jawi 2. PK Kokurikulum Guru Penasihat Ahli yang dipilih oleh Badan Beruniform September RM200. Pertandingan dalaman antara unit kecil.00 Output Menguasai asas kemahiran kawad dalam badan beruniform Menguasai formasi kawad yang dipertandingkan Indikator Prestasi Kursus asas dapat dilaksanakan sekali setahun.00 Kualiti kemahiran kawad mantap Menjadi johan peringkat dalaman 596 .00 Kursus intensif dapat dilaksanakan 5 kali setahun Kursus intensif di bawah kelolaan guru yang telah berkursus iaitu Ustaz Syukri Pertandingan Kawad sempena Hari Kokurikulum. Latihan intensif Mac April RM 200. 3.

Anugerah kokurikulum September RM 200.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN /TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM Strategi : Ibu bapa memberi sokongan moral dan kewangan dalam aktiviti badan beruniform Program 1. Hari Kokurikulum Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru Penasihat Sema ahli badan beruniform PK Kokurikulum Guru Penasihat AJK Badan Beruniform Tempoh masa September Kos (RM) RM1200. Indikator Prestasi Hari Kokurikulum diadakan sekali setahun Pelan Kontegensi Hari Kokurikulum peringkat Negeri /daerah 2.00 Output Hari Kokurikulum Diadakan setahun sekali.00 Hari Anugerah Hari Kokurikulum diadakan sekali setahun Hari Kokurikulum peringkat Negeri /daerah 597 .

misi dan visi Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Akur/ kepatuhan dengan mandate(tidak guna skala hanya Y/T) JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih) STRATEGI 1 (Skala Likert1-5) STRATEGI 2 (Skala Likert1-5) STRATEGI 3 (Skala Likert1-5) STRATEGI 4 (Skala Likert1-5) 598 .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI : BADAN BERUNIFORM Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran prosedur kerja yang dicadangkan Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrasrtuktur dan peralatan Andaian keupayaan yang mengatasi halangan ( risiko) Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif.matlamat/isu .

refleksi dan penilaian TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 2 hari 1 hari 1 hari STATUS/SENARAI SEMAK 4. 5. Semua guru penasihat SU Badan Beruniform 1 hari 1 hari 599 . : Kursus Dalaman Pentadbiran Badan Beruniform : Dasar Pendidikan Sekolah ( Pindaan 2000) : Meningkatkan Pengalaman dan Kemahiran Guru Penasihat : Februari .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. 3. 2.1 hari :12 orang guru penasihat PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan.

5. idea dan membuat perbandingan . : Lawatan Penanda Aras : Kaedah Lawatan dapat membuka minda.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Nama Projek Rasiona l Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. 3. Semua guru penasihat SU Badan Beruniform 1 hari 3 hari 600 .refleksi dan penilaian TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 3 hari 1 hari 1 hari STATUS/SENARAI SEMAK 4. : Meningkatkan Pengalaman dan Kemahiran Guru Penasihat : :12 orang guru penasihat dan AJK Badan Beruniform ( 20 orang) PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan. 2.

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. 2. 3. : Kursus Asas Kawad Badan Beruniform : Pengusaan Asas kemahiran dapat mengcungkil bakat kawad : Menguasai formasi asas kawad : Mac/Mei : 40 orang pelajar PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan,refleksi dan penilaian TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 2 hari 1 hari 1 hari STATUS/SENARAI SEMAK

4. 5.

Semua guru penasihat SU Badan Beruniform

2 hari 3 hari

601

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Latihan Intensif Kawad Badan Beruniform : Latihan Intensif Memantapakan Penguasaan Formasi Kawad yang Dipertandingkan. : Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Kawad : April : Platun Kadet Polis (L) dan (P) 60 orang

LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Kadet Polis PK Kokurikulum Guru Penasihat kadet Polis

TEMPOH 2 hari 1 hari

STATUS/SENARAI SEMAK

3.

Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos

Jawatankuasa Pelaksana

1 hari

4.

Pelaksanaan

Semua guru penasihat

5 hari

5.

Laporan,refleksi dan penilaian

Guru Penasihat Kadet Polis

3 hari

602

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Pertandingan Antara Unit Kecil Dalam Pasukan Badan Beruniform : Pertandingan Antara Unit Sebagai pendedahan awal aspek yang dipertandingkan. : mengukur penguasaan kemahiran kawad : September : 15 orang satu unit x 6= 90 orang)

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja

TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum SU Badan Beruniform PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana

TEMPOH 2 hari

STATUS/SENARAI SEMAK

2. 3.

Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan,refleksi dan penilaian

1 hari 1 hari

4. 5.

Semua guru penasihat SU Badan Beruniform

1 hari 3 hari

603

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM UNIT SUKAN DAN PERMAINAN 604 .

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi ANALISA PERSEKITARAN KEKUATAN ( S ) S1 .Kebanyakan pelajar SMK Jawi tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah KELEMAHAN ( W ) W1 .Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan sekolah S3 .Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka W2 .Kemudahan padang yang baik S4 .Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar 605 .Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan W3 . S2 .Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian di dalam sebarang program yang dirancangkan.Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari cuti mereka W4 .

Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan T3 .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELUANG ( O ) O1 .Ibubapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa terluang anak-anak mereka T2 .Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat CABARAN / ANCAMAN ( T ) T1 .Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik O3 .Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan lain-lain O4 .Prasarana sekolah yang amat memuaskan O2 .Wang tidak mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan sesuatu program/aktiviti T4 .Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan sumbangan 606 .

Prasarana sekolah yang amat memuaskan O2 .Ibubapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa terluang anak-anak mereka T2 .Kebanyakan pelajar SMK Jawi tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah W1 .Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik O3 .Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka W2 .Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan sumbangan ST S1+S2+S3+T1 Program sukan sepanjang tahun 607 .Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari cuti mereka W4 . .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi TOW MATRIKS SUKAN & PERMAINAN KEKUATAN ( S ) DALAMAN S1 .Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian di dalam sebarang program yang dirancangkan. WO W1+O1+O3 Program meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru CABARAN / ANCAMAN ( T ) T1 .Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan lainlain O4 .Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan W3 .Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar KELEMAHAN ( W ) S2 S3 S4 LUARAN SO PELUANG ( O ) S1+S2+S3+O1+O4 O1 .Kemudahan padang yang baik .Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan sekolah .Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan T3 .Wang tidak mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan sesuatu program T4 .Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat Mengcungkil bakat-bakat baru dengan menjalankan program membentuk pasukan pelapis.

ISU. MATLAMAT. Tahap pencapaian Ketiga MSSPP perempuan 15 TKB.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi BIDANG. KPI TOV Tahap Pencapaian Peringkat Kumpulan SASARAN PRESTASI 2007 Suku Akhir 2008 Separuh akhir 2009 N. Ketiga Ketiga Kedua Johan 608 . OBJEKTIF. Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan MSSPP sukan bola baling. OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian dalam pertandinganpertandingan sukan dan permainan yang disertai.Johan 2010 Johan Guru tiada kemahiran dalam sesuatu permainan Semua guru mempunyai kemahiran dalam sesuatu permainan Meningkatkan kemahiran guru Peratus guru yang berkemahiran dalam sesuatu permainan 60% 70% 80% 90% 100% Memberi fokus kepada kecemerlangan pencapaian sukan bola baling Menjadi johan daerah dalam pertandingan bola baling MSSPP. KPI DAN SASARAN BIDANG Sukan dan Permainan ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam sukan dan permainan masih lemah MATLAMAT STRATEGIK Menjadi johan peringkat daerah dalam salah satu jenis sukan dan permainan.

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi BIDANG ISU STRATEGIK Kurangnya kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar . MATLAMAT STRATEGIK 100% pelajar melibatkan diri secara aktif dalam sukan dan permainan OBJEKTIF Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan. Meningkatkan kemahiran dan Pemahaman peraturan sukan dan permainan Peratus pelajar yang berkemahiran 40% 50% 70% 85% 100% 609 . KPI Peratus Penglibatan pelajar TOV 30% SASARAN PRESTASI 2007 60% 2008 80% 2009 90% 2010 100% 100% pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan. ini mengurangkan penglibatan aktif pelajar dalam sukan dan permainan Pelajar kurang kemahiran dan kurang memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan.

3. 2. Menyediakan guru yang berpengalaman dalam permainan tertentu Pelajar lebih berminat kerana menguasai teknik dalam permaianan yang diikuti Objektif 1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru Memperolehi pencapaian yang lebih baik dalam Kejohanan MSSPP Zon Nibong Tebal Indikator Prestasi 1. 2. 2. Guru yang berpengetahuan dalam permainan tertentu meningkat Pencapaian di dalam Kejohanan MSSPP Zon Nibong Tebal bertambah baik Pelajar menguasai kemahiran dalam permainan Strategi 1. Kusus Kejurulatihan untuk guru penasihat permainan SMK Jawi Karnival Sukan bagi permainan dan pertandingan permainan selepas PMR yang bertujuan menarik minat pelajar terhadap permainan dan menimba pengalaman mengenai teknik permainan tersebut 610 . 3. 2. 2.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL Isu Strategik 1. Terdapat guru yang kurang berpengalaman mengendalikan permainan Pelajar menanggap permainan hanyalah untuk mengisi masa lapang Matlamat Strategik 1.

00 OUTPUT Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti KPI Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran PELAN KONTEGENSI Jawatankuasa sukan sekolah Kursus Kejurulatihan Peringkat Daerah PPD / JPN - - Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran - 611 .Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN Strategi : Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam sesuatu permainan PROGRAM Kursus Kejurulatihan guru TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum TEMPOH MASA Dua hari KOS RM 500.

00 OUTPUT KPI Pembentukan Tahap pencapaian pasukan yang baik Pembentukan Tahap pencapaian pasukan yang baik Pembentukan Tahap pencapaian pasukan yang baik PELAN KONTEGENSI Guru Penasihat Pembentukan Pasukan pelapis Perlawanan Persahabatan Guru Penasihat Sepanjang tahun RM 200.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN Strategi: Menjadi johan peringkat daerah dalam salah satu jenis sukan dan permainan PROGRAM Latihan Berkala TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat TEMPOH MASA Sepanjang tahun KOS RM 300.00 Guru Penasihat Guru Penasihat 3 kali RM 200.00 Guru Penasihat 3 kali Tahap pencapaian Guru Penasihat 612 .00 Guru Penasihat Strategi: Menjadi johan peringkat daerah pertandingan Bola Baling PROGRAM Latihan Berkala Pembentukan Pasukan pelapis Perlawanan Persahabatan TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat TEMPOH MASA Sepanjang tahun Sepanjang tahun KOS OUTPUT Pembentukan pasukan yang baik Pembentukan pasukan yang baik Pembentukan pasukan yang baik KPI Tahap pencapaian Tahap pencapaian PELAN KONTEGENSI Guru Penasihat Guru Penasihat RM 300.

00 60 % pelajar terlibat Jawatankuasa 613 .00 Semua pelajar terlibat Jawatankuasa Pertandingan antara rumah sukan Setiausaha Sukan 1 minggu RM 400.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN Strategi: 100% pelajar melibatkan diri secara aktif dalam sukan dan permainan PROGRAM Kejohanan Olahraga Sukantara TANGGUNGJAWAB Setiausaha Sukan TEMPOH MASA 1 hari KOS RM 2000.00 OUTPUT Semua pelajar terlibat KPI Peratus penglibatan Peratus penglibatan Peratus penglibatan Peratus penglibatan PELAN KONTEGENSI Jawatankuasa Setiausaha Sukan 2 hari - Semua pelajar terlibat Jawatankuasa Merentas Desa Setiausaha Sukan 1 hari RM 400.

Peratus Relajar yang menyertai kursus Peratus penglibatan PELAN KONTEGENSI Guru Penasihat Kursus Peringkat Daerah Program selepas PMR Pejabat Pelajaran Daerah S/U Sukan 2 / 3 hari - PPD 1 minggu RM 200.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN Strategi: 100% pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan. PROGRAM Klinik TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat TEMPOH MASA 1 Hari KOS RM 200 OUTPUT 100% pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan.00 100% relajar tingkatan tiga terlibat dalam aktiviti sukan Jawatan kuasa peringkat sekolah 614 . 20 % KPI Peratus pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan.

Badminton. Persiapan Awal Kursus Kejurulatihan Penyelaras permainan 2.3 Cadangan perbelanjaan. Mesyuarat 1. Pertengahan Mac 3.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Permainan Kursus Kejurulatihan Peringkat Sekolah LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1. PK kokurikulum Penyelaras Permainan Awal Mac 2. 1. 3. badminton.Sepak Takraw Bulan April 615 .4 Guru dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat melibatkan permainan tertentu seperti petanque.1 Surat dihantar kepada jurulatih jemputan dan follow up dilakukan oleh penyelaras permainan 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. aktiviti yang bakal dijalankan.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1. 2. Ping pong. Kursus dijalankan mengikut jadual yang telah disiapkan Guru didedahkan dengan pengetahuan undang-undang permainan Asas permainan Teknik permainan yang betul Permainan dalam kumpulan kecil Guru Penasihat Petanque. ping pong dan sepak takraw 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras permainan 1. jurulatih jemputan untuk menjayakan program. 1.5 Hal-hal lain.

Post Mortem 4. Penyelaras permainan Guru Penasihat Permainan Pertengahan Mei 616 .1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 4. 4. 4.

4 Hal-hal lain. Mac 617 . 4.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh S/U Sukan 1.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1. Latihan sukan Persiapan padang Penyelaras permainan Awal Februari Semua guru 4. Mesyuarat 1.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Permainan Kejohanan Olahraga Tahunan LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1. 4.1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. Post Mortem 4.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. PK kokurikulum Penyelaras Permainan Januari 2.3 Pembentukan Jawatankuasa dan perincian ntugas 1. 1.

3 Pembentukan Jawatankuasa dan perincian ntugas 1. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. Latihan sukan Persiapan padang Penyelaras permainan Awal Februari Semua guru 4.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh S/U Sukan 1.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1. 4. 1. Post Mortem 4.1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. Mac 618 .4 Penetapan acara sukantara 1. Mesyuarat 1. PK kokurikulum Penyelaras Permainan Januari 2.4 Hal-hal lain.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Permainan Sukantara LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1.

2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh S/U Sukan 1. Mesyuarat 1. PK kokurikulum Penyelaras Permainan Januari 2.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1.4 Hal-hal lain. 4. Post Mortem 4.3 Pembentukan Jawatankuasa dan perincian ntugas 1.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Permainan Merentas Desa LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1. 1.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. 619 . 4.1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. Latihan merentas desa Penyelaras permainan Semua guru Awal Februari Mac 4.

2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. Bola Baling. Mesyuarat 1.2 Undang-undang dan system pemarkahan yang tepat dititikberatkan 3. 3.5 Hal-hal lain.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh guru penasihat permainan 1.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Permainan Karnival Permainan LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1. 2. Guru Penasihat Permainan Bola Jaring.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2. Karnival dijalankan mengikut jadual yang telah disiapkan 3.3 Cadangan perbelanjaan. Bola Baling. aktiviti yang bakal dijalankan. 1. Guru Penasihat Permainan Awal Jun 3. Persiapan Awal Karnival Permainan 2.1 Pertandingan semua permainan tersebut 3. dibentangkan untuk menjayakan program. 1. Bola Sepak Bulan Jun 620 .4 Guru penasihat memaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir 1.3 Teknik permainan yang betul Guru Penasihat Bola Jaring.1 Ucapan Pengerusi ( Guru Penasihat masing-masing ) 1. Bola Sepak Penyelaras Permainan Akhir Mei 2.

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi LANGKAH PROSES KERJA 4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 4. Post Mortem 4. Penyelaras permainan Guru Penasihat Permainan Bulan Julai 621 . 4.1 Guru Penasihat mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki.

2. Bola Baling. dibentangkan untuk menjayakan program.2 Undang-undang dan sistem pemarkahan yang tepat dititikberatkan 3. Bola Sepak. Mesyuarat 1.5 Hal-hal lain.3 Cadangan perbelanjaan. Persiapan Awal Pertandingan Permainan 2. Sepak Takraw dan Badminton Pertengahan Oktober 622 .2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. 1.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras permainan ) 1. 3. aktiviti yang bakal dijalankan. Bola Sepak. 1.Sepak Takraw.Badminton PenyelarasPermainan 2.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras permainan 1. Akhir September Guru Penasihat Permainan Bola Jaring.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi PELAN OPERASI Permainan Pertandingan Permainan Selepas PMR LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 1. Guru Penasihat Permainan Awal Oktober 3. Bola Baling. Pertandingan Permainan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan 3.1 Pertandingan semua permainan tersebut 3.3 Teknik permainan yang betul Guru Penasihat Bola Jaring.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir 1.

4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. Penyelaras permainan Guru Penasihat Permainan Bulan November 623 .1 Penyelaras Permainan mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki.Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS 4. 4. Post Mortem 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful