ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

PRIJEDLOG UNAPREĐENJA KOLOSJEČNOG PROMETA GRADA ZAGREBA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

IZRADILI: NIKO GAMULIN,DIPL.ING.ARH. DUBRAVKO ŠIROLA,MAG.ING.PROM. SURADNIK: MAJA BUBRIĆ,ARH.TEH. RAVNATELJ: IVICA FANJEK,DIPL.ING.ARH.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

SADRŽAJ: UVOD ► POSTOJEĆE STANJE ► PRIJEDLOG UNAPREĐENJA ► ZAKLJUČAK

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

UVOD
KOLOSJEČNI PROMET GRADA ČINI:  Željeznički gradski i prigradski promet  Tramvajski javni gradski promet

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Željeznički gradski i prigradski promet:
Prva pruga na području Zagreba je pruga koja je povezivala Zidani Most sa Siskom kao odvojak magistralne pruge BečLjubljana-Trst, a puštena je u promet 1.listopada 1862 godine ► Razvoj željezničkog prometa u njegovim počecima (kraj XIX st.) vidljiv je iz slijedeće skice:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

► ► ►

► ►

Prva kolodvorska zgrada u Zagrebu, Južni (danas Zapadni) kolodvor, izgrađena je 1862. godine Punih trideset godina današnji Zapadni kolodvor bio je jedini središnji kolodvor u Zagrebu Razvitak grada, oblikovanje raskošnih gradskih trgova »zelene potkove« i reprezentativnih palača na njima, nametnuo je potrebu izgradnje novog kolodvora koji bi bio »na ures Zagrebu« Novi kolodvor ( današnji Zagrebački Glavni kolodvor ) projektirao je Ferencz Pfaff, ondašnji cijenjeni mađarski stručnjak Zagrebački Glavni kolodvor, najveća i najreprezentativnija željeznička građevina u Hrvatskoj, izgrađen je i svečano otvoren u kolovozu 1892. Velika je svečanost bila održana na sam rođendan cara Franje Josipa I

Hrvatska željeznička povijest broji gotovo 150 godina i duboko je ukorijenjena u gospodarski, društveni i kulturni život grada Zagreba
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA


Prikaz razvoja željezničkog prometa
Razdoblje parnih lokomotiva

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Razdoblje električnih i diesel lokomotiva

/diesel, diesel-električna, prigradski elektromotorni vlak i inter city vlak/

:

diesel

diesel-električna

prigradski elektromotorni vlak

inter city vlak
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Tramvajski gradski promet:

Prvi linijski javni gradski prijevoz u Zagrebu obavljali su konjski omnibusi još davne 1844 godine Redoviti promet standardnim konjskim omnibusima uveli su pojedini zagrebački hoteli („Car austrijski“, „Tri gavrana“ i dr.) kad je Zagreb 1862 godine priključen na željezničku mrežu Donji grad se sve više izgrađuje, pogotovo kad je postavljena pruga Državne željeznice, pa stoga raste potreba za stalnim gradskim prijevozom Razvoj tramvajskog prometa je išao slijedećim vremenskim slijedom:
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
                         

1891 Vodovodna / Zapadni kolodvor - Jelaèiæev trg - Kvaternikov trg, Savski Most -Jelačićev trg 1892 Jelačićev Trg - Glavni kolodvor, Kvaternikov trg – Maksimir 1910 Zapadni kolodvor - Draškovićeva (pruga kroz Klaićevu), Vodovodna – Črnomerec 1911 Jelačićev Trg - Gupčeva zvijezda – Mirogoj 1924 Draškovićeva (između stajališta Branimirova i Draškovićeva) 1926 Kvaternikov Trg - Sajmište (pruga kroz Heinzelovu) 1928 Branimirova / Draškovićeva - Sigečica (pruga kroz Branimirovu) 1931 Ribnjak - Medvešćak (između Vlaške i Gupčeve zvijezde) 1933 Gupčeva zvijezda – Jandrićeva 1935 Draškovićeva – Harambašićeva 1936 Savska cesta - Ljubljanica (pruga kroz Tratinsku - Ozaljsku) 1942 Maksimir – Dubrava 1945 Glavni kolodvor - Savska cesta (Pruga kroz Mihanoviæevu) 1946 Draškovićeva - Trg žrtava fašizma (Pruga kroz Mislavovu) 1947 Zapadni kolodvor - Savska cesta (Pruga kroz Jagićevu - Jukićevu) 1948 Jandrićeva – Mihaljevac 1949 Savska cesta - Heinzelova (Pruga kroz Vukovarsku) 1950 Mihaljevac - Dolje, Heinzelova – Žitnjak 1961 Branimirova - Kvaternikov Trg (Pruga kroz Šubićevu) 1962 Branimirova – Držićeva 1963 Harambašićeva – Borongaj 1979 Držićeva - Zapruđe – Sopot 1985 Horvaćanska (Savski most) – Sopot 1987 Savski most - Jarun (Pruga kroz Horvaćansku) 1990 Žitnjak – Savišće 2000 Dubrava - Dubec (Pruga kroz Aveniju Dubravu), Jarun – Prečko (pruga kroz Horvaćansku)
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prikaz razvoja tramvajskog prometa
a. Konjski tramvaj od 1891 – 1910 godine:

b. Električni tramvaji od 1910 - 1950 godine:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

c. Električni tramvaji od 1950. -

TMK 101, DUWWAG GT-6 MANNHEIMER, ČKAD TATRA, NT 2200

tmk 101

duwwag gt-6 mannheimer

čkad tatra

nt 2200
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

POSTOJEĆE STANJE
U 99 posto slučajeva, rasprave s tematikom gradskog prometa označene su negativnim predznakom i ukratko postoji: ► problem povezanosti gradskih područja i propusnosti prometnica ► problem odvijanja i upravljanja prometnim tokovima ► problem javnog gradskog prijevoza putnika:  ne dijele ni djelić komfora automobilskog prometa  cijena karte nije zanemariva  kašnjenje i neredovitost, a uz prosječnu brzinu tramvaja <15km/h  željeznički sustav u funkciji gradskog prometa je marginaliziran ► problem parkiranja i nedovoljan broj parkirališnih mjesta ► nepovoljan utjecaj na okoliš po pitanju ispušnih plinova, buke i devastacije ambijenta ► od 1995. do 2005. godine broj vozila u Zagrebu se udvostručio, tj. od 176.970 na 367.098 vozila
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prikaz odnosa prometnih koridora i okolnog prostora

Pogled na prostor Zapadnog kolodvora:
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prostor od Glavnog kolodvora do Zapadnog kolodvora

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prijelaza željezničke pruge preko rijeke Save u zoni Savske ceste

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prostor željezničkog triangla u zoni Studentskog centra

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Pogled na Zagreb sa zapada prema istoku

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Zagreb s juga prema sjeveru

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Grafički prilozi koje slijede (plansko-razvojna dokumentacija) potvrđuje, da se postojeći tramvajski i željeznički sustav na području grada ne razvija kao jedinstveni sustav. U nastavku su slijedeći grafički prilozi:
► ►

situacija postojećeg stanja tramvajske i željezničke mreže situacija postojećeg stanja tramvajske i željezničke mreže u odnosu na GUP grada Zagreba i razvojni program HŽ-a prema Prometnoj studiji iz 2009.g.
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Postojeće stanje izgrađenih željezničkih stajališta i kolodvora grada Zagreba STANICE:

Podsused

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Gajnice

Vrapče

Kustošija
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Maksimir

Trnava

Sesvete

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Zapadni kolodvor

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Glavni kolodvor

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

KOMFOR PUTOVANJA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

PARK & RIDE

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

PRIJEDLOG UNAPREĐENJA
Budući prometni sustav i odabir prometnih kapitalnih investicija treba proizaći iz planske urbanističke koncepcije grada Zagreba za dugoročno razdoblje, a koje od ulaznih podataka, pa do konačne koncepcije-strategije razvoja grada treba sagledati i prostor susjednih Županija. ► Predlaže se formiranje jedinstvenog sustava kolosječnog javnog gradskog prijevoza na području grada Zagreba kroz sustav „minimalnih prostornih zahvata na unapređenju prometnog sustava“ ► Predloženo osigurava da prometni sustav grada funkcionira i da ima zadovoljavajuću ocjenu građana
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

►Polazišta
►ishodišna

sukladnost razvoja tramvajskog i željezničkog kolosječnog prometa na području grada Zagreba proizvodnost potreba i nadopuna

►međusobna

►prepoznatljivost

da se na području grada radi o jednom sustavu željeznički koridor nije „kineski zid“ grada već bitni integrativni dio tkiva grada i da ga se kao takvog treba sagledati planski
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

►da

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prijedlog prioritetnih aktivnosti vezano uz tramvajski i željeznički promet:
Tramvajski promet:
 završetak obnove niskopodnih tramvaja  izgradnja sustava „park and ride“ u točkama sublimacije javnog gradskog i individualnog prometa:
► ► ► ► ► ► ► ►

 dogradnja postojećeg tramvajskog sustava neophodnom izgradnjom – zatvaranjem zapadnog i istočnog prstena:
► ►

okretištu tramvaja Črnomerec okretištu tramvaja Remiza-Ljubljanica prostoru Dubrava-Dankovečka prostora Ulice grada Gospića-Getaldićeve-Ivanićgradske prostora Horvaćanske ceste-Hrvatskog sokola prostoru Remetinečke ceste-Savskog gaja prostora Avenije V.Holjevca-Avenije Dubrovnik prostora Sarajevske ceste-Avenije Dubrovnik

spoja Horvaćanske ulice i okretišta Črnomerec spoja okretišta Dubrava-Oporovečka sa Av. grada Vukovara kroz budući Kampus Borongaj
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Željeznički promet:
 racionalizirati postojeći željeznički koridor  revitalizirati Zapadni kolodvor u središte prihvata putnika:
► ►

 Izgraditi nova, a obnoviti postojeća željeznička stajališta sa izgrađenim sustavom „park and ride“ / nova:
► ► ► ► ► ►

gradske željeznice studentskog vlaka (treba povezivati i objedinjavati studentske domove, zgrade Fakulteta, studentske restorane, kulturne i sportske centre, biblioteke sa studentskim Kampusom u Borongaju) ► prigradske željeznice ► prihvata međugradskih vlakova - dnevnih migranata Kampus Borongaj objedinjeno stajalište Trnsko-Savski Gaj Podbrežje Vukovarska Studentski Centar Heinzelova, ...prema situaciji u nastavku

 dio željezničke pruge u nasipu prelocirati na stupove  izgraditi kolosječnu (željezničku) vezu zračne luke Pleso sa središtem grada Zagreba (spoj zračne luke na postojeću željezničku mrežu)
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

 Definirati i izgraditi prepoznatljiva željeznička stajališta čija je saržajna karakteristika funcionalnost i ekonomsko-tehnička modularnost:
► platforma-stajalište

za putnike ► modularna nadstrešnica ► klupe za odmor sa koševima za otpad i kontejnerom za otpad (smješten vizualno izoliran uz osiguran pristup vozila „Čistoće“) ► WC (m/ž, za osobe sa smanjenom pokretljivošću) ► Previjalište za bebe ► trgovačko-ugostiteljski sadržaj (tipski objekt funkcionalna kombinacija „Tiska“ i mini caffea s aparatima za pripremu toplih i hladnih napitaka i konfekcioniranih obroka, frižiderima sa napitcima, aparatom-ljekarnom (aspirin.. -lijekovi bez recepta...)

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

► parkiralište

za bicikle (nenatkrivenim i natkrivenim uz plaćanje) ► parkiralište za automobile (jedinstvena cijena vozne karte i parkirališta) ► elementi za sprečavanje arhitektonskih barijera ( rampe, liftovi) ► info stup (vizualno prepoznatljiv za taj dio grada) sa satom, meteorološkim podacima, kartom grada sa položajem same stanice, podacima o tom dijelu grada i javnim sadržajima u blizini ► infrastruktura: rasvjeta, telefon, voda i kanalizacija ► sustav zaštite ► hortikulturno rješenje – antibučna barijera prema eventualnim gradskim avenijama ili glavnim gradskim cestama uz koje se stajalište nalazi

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

► Postojeći

projekti Modularnih rješenja

Moguće rješenje platforme sa stajalištem i nadstrešnicom:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Parkiralište za bicikle:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Parkiralište za automobile (park & ride):

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ZAKLJUČAK
►U

cilju unapređenja stanja u prostoru i prometnog sustava grada, neophodno je normizirati željeznička stajališta i formirati jedinstveni sustav JGP-a na području grada Zagreba sukladno grafičkom prilogu u nastavku:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prilikom izrade korištena je fotodokumentacija i digitalni ortofoto tvrtke Studio HRG d.o.o., kao i javni slobodni izvori ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA_Zagreb, ožujak 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful