(Alamat Surat Menyurat) Tarikh :_______ Rujukan Saman No XXXXXXX _____________________________________________________________ Ketua Trafik Daerah, Trafik Ibu Pejabat

Polis Daerah Kuching, Kuching, Sarawak PENGURANGAN KADAR KOMPOUN SAMAN TRAFIK NO xxxxx ATAS KESALAHAN XXXXXXX Merujuk kepada perkara diatas. 2. Saya memohon kepada pihak tuan supaya dapat mengurangkan kadar kompoun kes ini memandangkan saya sekarang masih belajar di tempat pengajian awam dan kurang mampu untuk membayar kadar kompaun yang tinggi. 3. Saya berharap tuan dapat mepertimbangkan rayuan ini dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih.

Yang benar, ( nama sendiri)

Ibu Pejabat Polis Daerah. Alamat sendiri. Yang Benar. Rayuan Mengurangkan Kadar Saman. __________________________________________________________ Ketua Polis Daerah Bentong. 3. No Saman XXXXX. Saya merayu agar kadar saman yang dikenakan ke atas saya dikurangkan kerana:i) Masalah keewangan. Pahang Darul Makmur. 28hb Julai 2005 Tuan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas jasa baik pihak tuan. ------------------------------------------------------------------------------------Murujuk kepada perkara di atasm saya ingin memohon jasa baik pihak tuan untuk mengurangkan kadar saman yang dikenakan ke atas saya. ______________ (Nama Penuh) . ii) Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya di masa hadapan.Nama. ii)bebanan keluarga yang tinggi. No Kenderaan ABC XXX. Sekian Terima Kasih. 2. 28700 Bentong.