P. 1
Capitolul 7 - structuri spatiale

Capitolul 7 - structuri spatiale

|Views: 1,033|Likes:
Published by Albulescu Vladimir

More info:

Published by: Albulescu Vladimir on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Capitolul 7 lemn

Case prefabricate din

Capitolul 7 CONSTRUCŢII SPAŢIALE CU STRUCTURA DE REZISTENŢĂ DIN LEMN
7.1. Date de bază În practica construcţiilor de peste hotare, structurile spaţiale din lemn au căpătat o extindere mare mai ales la realizarea acoperişurilor, datorită multiplelor avantaje pe care le prezintă acestea faţă de structurile realizate din elemente plane, atât din punct de vedere al economiei de material şi de costuri, cât şi cu privire la posibilităţile largi de rezolvare funcţională şi arhitecturală. Ele au început să fie folosite pe scară din ce în ce mai largă, atât la construcţii social-culturale, cât şi la cele cu caracter industrial. În cazul construcţiilor realizate din elemente de construcţii plane (grinzi, ferme, cadre, arce etc.), pentru simplificarea calculelor se consideră că sunt acţionate de încarcări numai în planul lor şi că lucrează independent unul de altul. În realitate, datorită prezenţei elementelor şarpantei (pane, astereală etc.) şi a contravintuirilor dispuse în sens longitudinal, acoperişurile realizate din elemente de construcţii plane apar final ca nişte sisteme spaţiale cu un anumit grad de conlucrare, dar în calcul însa nu se ţine seamă. Structurile spaţiale reprezintă o extindere firească a realizărilor constructive bazate pe utilizarea elementelor de construcţii portante puse pe o singura direcţie la cele cu elementele structurale dispuse pe doua directii, obţinându-se astfel o serie de efecte pozitive, atât în ceea ce priveşte conformarea structurii, cât si cu privire la comportarea generală a construcţiei la acţiunea încarcarilor verticale şi orizontale. Particularitatea distinctivă a unui sistem spaţial, spre deosebire de sistemele plane, constă în aceea că distrugerea unui element din structură nu poate să ducă la dărâmarea întregii construcţii. În acest caz se realizează o redistribuire a eforturilor în celelalte elemente ale structurii legate spaţial cu elementul distrus. Distrugerea unei construcţii spaţiale se poate produce din cauza deformaţiilor mari, care duc la deformarea formei geometrice generale a construcţiei. În unele situaţii, distrugerea construcţiei se poate produce şi din cauza pierderii stabilităţii întregului sistem sau a unor elemente separate ale ei, cazul cupolelor sferice având structura portanta formată din arce cu trei articulaţii. Folosirea construcţiilor spaţiale din lemn, în general, este raţională în urmatoarele cazuri: 1) La construcţii cu deschideri relativ mari când se urmăreşte utilizarea întregului gabarit interior al construcţiei, cazul depozitelor de materiale şi materii prime etc. 2) La construcţii cu împingeri la care se urmăreşte ca împingerea să fie transmisă nu concentrat, ci distribuit pe întreaga lungime a fundaţiilor sau a pereţilor longitudinali. 3) La construcţii cu destinaţii speciale la care este necesar să se prevadă în pereţii longitudinali goluri pentru porţi, de exemplu la hangare de avioane, când rezemarea se realizează pe pereţii frontali.
Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.1

Capitolul 7 lemn

Case prefabricate din

4)

La acoperişuri pentru clădiri de formă circulară, pătrată sau poligon regulat, de tipul cupolelor şi bolţilor închise etc.

În general, utilizarea structurilor spaţiale de lemn nu este raţionala la clădiri cu umiditate ridicată şi 1a acoperişuri cu dolii, din cauza pericolului de îngrămădire a zăpezii. Dintre tipurile de structuri spaţiale analizate cele mai indicate sunt acelea care se realizează pe cale industrială din elemente tip (bolţi si cupole 1amelare, cupole geodezice etc.). Spre deosebire de structurile realizate din elemente plane, la construţii spaţiale, elementele principale ale structurii de rezistenţă nu sunt dispuse în acelaşi plan, ci în plane diferite, formând un sistem spaţial rigid, capabil să preia solicitări în orice direcţie. În consecinţă, calculul privind determinarea eforturilor, la un sistem spaţial, reprezintă în general o problemă din punct de vedere static multiplu nedeterminată, a cărei rezolvare practică prin utilizarea metodelor obişnuite nu întotdeauna este posibilă. De aceea, în vederea simplificării calculului şi proiectării lor, de foarte multe ori se recurge la metode aproximative, care constau în descompunerea structurii spaţiale în elemente plane independente sau se transformă într-un sistem de elemente plane echivalente ţinând seama într-o măsură mai mică sau mai mare de conlucrarea spaţială. 7.2. Clasificarea structurilor spaţiale Structurile spaţiale din lemn utilizate la construcţii de acoperişuri se pot clasifica după: forma în plan a construcţiei, forma geometrică a acoperişului şi modul de alcatuire constructivă. După forma în plan a construcţiei acoperişurilor cu structura spaţială din lemn pot fi de formă dreptunghiulară, poligonală şi circulară (fig. 7.1). După forma geometrică acoperişurile cu structura spaţială se pot clasifica în: bolţi cilindrice, bolţi întretăiate (închise), pânze poligonale sau suprafeţe cutate şi cupole (fig. 7.1). După modul de alcătuire constructivă, acoperişurile cu structura spaţială se pot realiza sub formă de: bolţi-membrane subţiri, cu sau fără nervuri de rigidizare; suprafeţe cutate cu nervuri de rigidizare; bolţi lamelare; cupole-membrane subţiri, cu nervuri de rigidizare; cupole lamelare; cupole din arce cu trei articulaţii; cupole geodezice. Structurile spaţiale cu toată diversitatea lor, se pot grupa în următoarele 3 categorii principale: membrane subţiri curbe, cu sau fără nervuri de rigidizare; pânze sau suprafeţe cutate cu nervuri pentru sporirea rigidităţii; sisteme lamelare şi din bare drepte sau curbe de tipul arcelor cu două şi trei articulaţii.

Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.2

Capitolul 7 lemn

Case prefabricate din

Fig. 7.1. Forma în plan a acoperişurilor cu structură spaţială din lemn şi forma geometrică a acoperişurilor cu structură spaţială. Dintre structurile spaţiale utilizate frecvent la construcţii de acoperişuri se numără bolţile lamelare cilindrice mai ales în cazul clădirilor având formă în plan dreptunghiulară şi a unei rezemări pe pereţi portanţi sau cadre de beton armat continue, pânzele poligonale de tipul suprafeţelor cutate şi membranele subţiri care se utilizează de regulă în cazul rezemării discontinue pe stâlpi. Bolţile închise sunt utilizate în cazul rezemării pe contur, la clădiri de formă poligonală în plan, iar cupolele în cazul rezemarii continue pe contur la clădiri de formă circulară cu deschideri mari. La structuri spaţiale realizate din mai multe straturi, cum sunt bolţile-membrane cu simplă sau cu dublă curbură şi pânzele poligonale alcătuite din mai multe straturi la care elementele secundare sunt combinate în general cu elemente de construcţii portante, apare pericolul de acumulare a umidităţii, în perioadele reci, ca urmare a fenomenului de condens creându-se astfel condiţii favorabile pentru putrezirea elementelor din lemn. Pentru ca eficienţa acestor sisteme, din punct de vedere tehnic şi economic, să nu fie anihilată prin distrugerea lor rapidă din cauza putrezirii, o atenţie mare trebuie acordată măsurilor menite să asigure un regim eficient de ventilaţie a acoperişului. Totodată se impune prevederea unei învelitori sigure, amplasarea corectă a stratelor de izolaţie termică şi a barierei contra vaporilor, întrebuinţarea unor materiale izolatoare care nu putrezesc şi sunt incombustibile, iar materialul lemnos să fie protejat în prealabil împotriva putrezirii şi a focului. Dintre structurile spaţiale descrise, cele mai eficiente din acest punct de vedere sunt bolţile şi cupolele lamelare, cupolele din arce încleiate şi cupolele geodezice care nefiind construcţii combinate, neajunsurile memţionate anterior sunt eliminate prin însăşi structura sistemului constructiv. 7.3. Bolţile membrane Bolţile-membrane sunt construcţii cu pereţi subţiri alcătuite din mai multe straturi suprapuse din scânduri sau din scânduri şi produse noi pe bază de lemn (placaj de construcţie etc.) îmbinate între ele cu mijloace tradiţionale (cuie) sau moderne (adezivi). După forma geometrică a acoperişului, bolţile-membrane se împart în: bolţi-membrane subţiri de formă cilindrică; bolţi-membrane subţiri întretăiate (închise). Din punct de vedere constructiv, bolţile-membrane subţiri se pot realiza cu sau fără nervuri de rigidizare. În cazul deschiderilor mai mari, bolţile-membrane se realizează de regulă cu nervuri de rigidizare, dispuse la 1.5 – 2.5 m interval.
Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.3

nervuri (arce) de rigidizare. cazul hangarelor pentru avioane etc. Fig..4 . doua straturi oblice dispuse la 45°. Scheme cu bolţi membrane subţiri de formă cilindrică.00 m şi un raport dintre săgeată şi deschidere f/l= l/4 . Varianta cu rezemare pe pereţii portanţi frontali se adoptă atunci când pentru accesul în clădire sunt reclamate goluri cu deschideri mari. În cazul bolţilor-membrane rezemate pe pereţii frontali se recomandă ca distanţa dintre reazemele frontale L să nu depăşească 2. sportive şi cu alte destinaţii.00 – 20.2. deschiderea de 12.2). Din punct de vedere constructiv bolţile-membrane cilindrice sunt alcătuite din următoarele straturi (fig. 7.5 ori deschiderea l.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Bolţile-membrane cu pereţii subţiri sunt indicate pentru acoperirea construcţiilor socialculturale. 7. de obicei. 7. Bolţi-membrane cilindrice Acoperişurile de tipul bolţilor cilindrice se folosesc.3. l/8 (fig.3): un strat longitudinal dispus la partea inferioară. cât şi în plan orizontal. care nu pot fi amplasate în pereţii frontali.). un strat longitudinal dispus la partea superioara. Bolţile-membrane cilindrice se pot realiza cu rezemare pe pereţii portanţi longitudinali sau cu rezemare pe pereţii frontali..7. Pentru realizarea bolţilor cilindrice este indicat să se adopte schema constructivă cu unghiul la centru 2 α ≥ 120°. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.1. pentru acoperirea construcţiilor având în plan forma dreptunghiulară. În acest caz este necesară întărirea marginilor longitudinale cu elemente de rigidizare suplimentare dispuse atât în planul acoperişului. având deschideri relativ mari.

5. Fig.dispuse paralel. 7. Astereală longitudinală interioară.3. Presarea straturilor în timpul încleierii se realizează cu ajutorul cuielor dispuse constructiv. Acoperişuri spaţiale formate din suprafeţe cutate: a .4). Astereală longitudinală superioară. 3. Scheme cu bolţi-membrane întretăiate (închise). având în general formă poligonală (v.5 m. ca şi bolţile-membrane cilindrice. Suprafeţe cutate Acoperişurile de tipul suprafeţelor cutate sunt construcţii spaţiale. Nervuri de rigidizare. fig. având raportul f/l cuprins între 1/3 şi 1/6. 7. 7.4. Fig. Bolţile-membrane închise se realizează de obicei cu nervuri de rigidizare şi cu rezemare continuă pe pereţii portanţi.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig.2. straturile care intră în componenţa membranei se îmbină între ele prin intermediul unui adeziv (clei) rezistent la acţiunea umidităţii şi biodegradării. Construcţia bolţilor-membrane subţiri: 1.1). Din punct de vedere constructiv ele sunt alcătuite.4. Astereală înclinată. din două straturi orizontale dispuse la partea inferioară şi superioară între care se aşază straturile oblice. Nervurile de rigidizare se dispun la intervale de 1.5 – 2.radical. Ele sunt indicate pentru deschideri de 20-40 m. b . În vederea asigurării unei conlucrări cât mai corespunzătoare. 5. 7. Raportul dintre săgeata f şi deschiderea l poate varia între 1/2 şi 1/3. Distanta între nervurile de rigidizare sunt în general între 2 şi 3 m.5 . Prin intermediul lor se pot acoperi deschideri variind de la 10 până la ≈ 30 m. 7. 7. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. 2. Bolţi-membrane întretăiate Acest tip de acoperiş se poate adopta în cazul construcţiilor cu pereţi portanţi având forma în plan poligonală (fig. Arcul fronton. asamblate prin intermediul unui adeziv rezistent la acţiunea umidităţii şi biodegradării. 4. 7.3.

de obicei.6 .5). Fig. 7.6 se prezintă un exemplu de realizare a unui acaperiş spaţial format dintr-o singură suprafaţă cutată rezemată pe pereţii frontali rigizi de 18 m deschidere.30 m interval. la care porţile de acces sunt amplasate în pereţii longitudinali.5 . 7. Elementele plane cu pereţi subţiri sunt alcătuite din două rânduri de scânduri dispuse la 45°. din elemente plane înclinate cu pereţii subţiri alcătuiţi din două straturi de scânduri încrucişate. rezemate pe pereţii frontali sau pe stâlpi (fig. cu secţiune compusă de tipul grinzilor cu inimă din scânduri încrucişate. În cazul construcţiilor de formă circulară sau poligonală în plan acoperişul spaţial se obţine prin dispunerea suprafeţelor cutate în sens radial. Vedere generală şi secţiunea transversală a acoperişului din suprafete cutate.6. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. 7. În fig. Acoperişurile formate din una sau mai multe suprafeţe cutate dispuse paralel se utilizează de obicei la construcţii având formă dreptunnghiulară în plan. având marginile longitudinale întărite cu două rânduri de scânduri la partea inferioară întinsă. În acest caz acoperişul spaţial este alcătuit din două elemente plane identice.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Din elementele cu pereţi subţiri se pot realiza acoperişuri spaţiale formate din una sau mai multe suprafeţe cutate dispuse paralel sau radial. Suprafeţele cutate se obtţin. având marginile întărite cu dulapi dispuşi în sens longitudinal şi rigidizări transversale care se dispun la 1. respectiv cu dulapi la partea superioară comprimată. Asamblarea elementelor plane cu pereţii subţiri se face prin intermediul unor rigidizări transversale de formă triunghiulară dispuse în sens longitudinal.

cu dimensiunile în plan de 34. Fig. Datorită avantajelor pe care le prezintă structurile spaţiale cu pereţii subţiri din punct de vedere arhitectural şi tehnico-economic.7.7). acoperişurile uşoare din lemn.8.6 x 34. se prevăd şipci de lemn dispuse în sens longitudinal. 7. sunt indicate pentru construcţii cu caracter industrial. la care prin natura proceselor ce se desfăşoară în interiorul lor este necesar ca porţile de acces să fie amplasate în pereţii longitudinali.3 m.7 . În cazul construcţiilor cu caracter social-cultural cu deschideri mari la care pe lângă cerinţele funcţionale se urmăreşte realizarea unui ansammblu arhitectural şi estetic interior mai deosebit. 7. care de obicei este formată din plăci ondulate sau cutate din tablă. Acoperişurile spaţiale formate din una sau mai multe suprafeţe cutate dispuse paralel. sunt indicate acoperişuri spaţiale alcătuite din suprafeţe cutate dispuse radial (fig. Construcţie social-culturală cu acoperiş realizat din suprafeţe cutate dispuse radial.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. de diferite forme geometrice. au căpătat în ultimul timp o extindere tot mai mare în practica construcţiilor de peste hotare. Pentru prinderea învelitorii. 7. mai ales la construcţiile cu caracter social-cultural. Utilizarea pe scară largă se datorează şi faptului că marea majoritate a acoperişurilor spaţiale de tipul suprafeţelor cutate se pretează la tipizare şi prefabricare.6 m (fig. rezemate pe pereţii frontali.8) realizat din 4 panouri prefabricate de 17. 7. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. Un exemplu în acest sens îl poate constitui acoperişul spaţial de forma unui paraboloid hiperbolic. Vederea generală a unui acoperiş spaţial în formă de paraboloid hiperbolic din lemn (Anglia).3 x 17.

Bolţile-lamelare. Din acelaşi tip de lamele se pot executa şi alte tipuri de acoperişuri spatiale.8 . 7. În acest sens. Fig.10. ca de exemmplu bolti-lamelare întretaiate şi cupole-lamelare (fig. În practică. se caracterizează printr-un grad ridicat de industrializare.5. o extindere mai mare au căpătat bolţile lamelare de formă circulară sau ogivală prin intermediul cărora se pot acoperi deschideri de la 12 până la 60 sau chiar 80 m în condiţii foarte avantajoase. 7.5. în general. Bolţile-lamelare 7. În mod frecvent ele se folosesc pentru acoperirea halelor industriale şi la unele construcţii civile. Fig. Structurile lamelare. din cauza multiple lor avantaje pe care le prezintă din punct de vedere tehnico-economic. 7. Scheme statice şi vederea generală a unui acoperiş lamelar de formă cilindrică. acoperişurile trebuie să se prevadă cu un sistem eficient de aerisire. 7.9. Caracteristica distinctiva a tuturor acoperişurilor lamelare consta în: Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. acoperişurile spaţiale de tipul bolţilor lamelare au în secţiune transversală formă circulară sau ogivală (fig. Domeniul de utilizare a lor poate fi foarte variat. la proiectarea.9). apar în etapa actuală cele mai eficiente soluţii constructive.10). mai ales la cele cu caracter socialcultural. În cazul bolţilor-lamelare de formă circulară se recomandă ca raportul f/l ≥ 1/7.1. 7. iar materialul lemnos utilizat la realizarea lor trebuie să fie tratat în prealabil împotriva focului şi biodegradarii (putrezirii). mai ales în cazul deschiderilor mari. o atenţie deosebită trebuie acordată măsurilor de protecţie împotriva focului şi biodegradării. Date de baza Bolţile lamelare sunt construcţii spaţiale alcătuite din elemente (lamele) prefabricate. tipizate care se aşază pe două direcţii ce se interseccteaza formând două familii de curbe elicoidale. simplitatea şi rapiditatea execuţiei şi posibilitate a fixării învelitorii direct pe reţea. executarea şi exploatarea acoperişurilor spaţiale de tipul suprafeţelor cutate.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din În vederea asigurării unei durabilităţi cât mai ridicate. Vedere generală a acoperişurilor lamelare de tipul bolţilor intretaiate şi cupolelor sferice În general. iar la bolţile lamelare de formă ogivală f/l ≥ 1/4.

fără să fie necesare alte elemente auxiliare (pane.11). bolţile cilindrice sau de forma ogivală fac parte din categoria sistemelor structurale care dau împingeri.9) sau fara tirant.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din  gradul ridicat de tipizare a lamelelor. Dacă raportul dintre distanţa la care se dispun arcele frontale rigide L şi lungimea arcului bolţii S este ≤ 2.).  lipsa contravântuirilor şi posibilitatea executării învelitorii direct. bolţile lamelare se pot executa cu tirant din metal pentru preluarea împingerii (fig. în general. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. 18-20 m. 7. săgeata bolţii de formă ogivală poate fi micşorată până la 1/4 din deschidere. care permite realizarea lor pe cale industrială.  realizarea structurii spaţiale din lamele de dimensiuni mici.5. În cazul lamelelor executate din dulapi de lemn masiv. fig. La bolţile de formă ogivala (arc cu trei articulaţii). ceea ce corespunde întrutotul cerintelor moderne privind industrializarea şi tipizarea construcţiilor. În funcţie de destinaţie şi mărimea deschiderii. deoarece aglomerările de zăpadă în locurile de racordare ale bolţii cu acestea pot provoca deformaţii mari. 7. Lamelele tipizate se pot executa din dulapi de lemn lamelat masiv. 7. căpriori etc. săgeata bolţii f = 1/3 din deschidere. Bolţile-lamelare de formă cilindrică (arc cu două articulaţii). din motive de rigiditate trebuie să aibă săgeata f > 1/7 din deschidere. care se pot realiza cu secţiune simplă sau compusă.  greutatea redusă şi uşurinţa la transport şi manipulare a elementelor care compun structura. 7.9 . Boltile-lamelare nu sunt indicate pentru acoperişuri cu luminatoare sau alte elemente asemănătoare. Construcţia bolţilor-lamelare Bolţile-lamelare se pot realiza de formă cilindrică care din punct de vedere al schemei statice pot fi aproximate cu un arc cu două articulaţii sau de formă ogivală aproximat cu un arc cu trei articulaţii (v. iar săgeata unei semibolţi fl =1/15 din coarda semiibolţii. deschiderea bolţii-lamelare nu poate depăşi. iar inălţimea secţiunii transversale a lamelelor he=1/100 din deschiderea l.2. când împingerea este transmisă direct fundaţiilor sau unor elemente de o construcţie specială (fig.9). din lemn încleiat sau din elemente cu secţiune compusă din lemn şi produse superioare din lemn (placaj de exterior. PFL dur). În general. datorită sortimentului limitat.  simplitatea şi rapiditatea asamblarii şi demontării.

la care lamelele se îmbina cu o riglă (cosoraoabă) dispusă de-a lungul peretelui. deoarece nu necesită o tăiere oblică a capetelor şi a locaşului lamelei. cum este cazul la bolţile cu reţea rombică. Forma şi dimensiunile lamelelor executate din dulapi.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. La construcţia reţelei acoperişurilor lamelare se deosebesc trei tipuri de noduri şi anume: noduri curente în care lamela continuă se îmbina cu lamela întreruptă. din lemn lamelat încleiat sau din elemente cu secţiune compusa sunt prezentate în fig.13). 7. bolţile lamelare se pot realiza cu reţea dreptunghiulară sau rombică (fig. şi trece prin nodul considerat fără să fie întreruptă. Pentru realizarea deschiderilor mai mari este necesară folosirea lamelelor executate din lemn lamelat încleiat sau cu secţiune compusă (lemn şi placaj de construcţie). 7. Nodurile din câmpul curent ale reţelei sunt formate din trei lamele din care una este continuă. noduri de reazem.12. Diferite rezolvări constructive pentru preluarea împingerii bolţilor lamelare. 7.11. ceea ce conduce la concluzia că din asemenea lamele se pot realiza deschideri de la 20 până 100 şi chiar peste 100 m. În cazul folosirii lemnului lamelat încleiat sau a elementelor cu secţiune compusă din lemn şi placaj. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. După forma reţelei spaţiale. dimensiunile lamelelor sunt practic nelimitate. mai ales pentru deschideri mari sunt mai indicate bolţile cu reţea rombică. noduri frontale în care se realizeaza îmbinarea lamelelor cu arcul fronton. Bolţile cu reţea dreptunghiulară sunt mai simplu de executat.10 . iar celelalte două care vin în contact cu lamela continuă sunt întrerupte. Cu toate acestea.

11 . 7.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. Tipuri de lamele: a – din lemn obişnuit. c – cu secţiune compusă din lemn şi placaj de construcţie. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. b – din lemn lamelat încleiat.12.

7. Boltă lamelară cilindrică cu reţea dreptunghiulară (a) şi reţea rombică (b) Fig.4 ori grosimea lamelei. Detalii de îmbinare a lamelelor în noduri: a – cu cepuri. egală cu 1/4 din înălţimea lamelei.14. 7. de obicei. încât cepul lamelei superioare să fie montat în locaş peste cepul inferior. d). vederea desfăşurată şi detaliile caracteristice pentru o boltă-lamelară cilindrică.5 grosime). iar cel de al treilea reprezintă o variantă modernizată. respectiv a cepului se ia. lăţimea acestuia se execută cu 2 mm mai mică decât dublul lăţimii cepului. la bolţile cu reţea dreptunghiulară. iar la bolţile cu reţea rombica având unghiul ascuţit egal cu 45°. b – cu buloane. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.12 . 7.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. În cazul primului sistem de îmbinare a lamelelor în noduri. În cazul ultimului sistem prinderea lamelelor în noduri se realizează centric. Lungimea cepului. iar partea lunga de cel puţin 2. Totodată extremităţile cepului se execută cu feţele teşite pentru uşurarea introducerii etanşe în locaş.13. evitându-se astfel solicitarile suplimentare în nodurile reţelei datorate prinderii excentrice a lamelelor. cu reţea pătrată şi rombică având îmbinările rezolvate prin chertari şi cepuri. 2) îmbinări realizate cu ajutorul şuruburilor (buloanelor) sau prin intermediul unor scoabe de tip special (fig.14.15 se prezintă secţiunea transversală. 3) îmbinari realizate prin intermediul unor piese spaţiale din metal sau din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă (fig. 4. înălţimea locaşului chertării. În fig. 7. c).14.14. 7. a). Neajunsul primelor două sisteme (tradiţionale) constă în faptul că conduc la excentricităţi mari care determină solicitări suplimentare în nodurile reţelei spaţiale. trebuie să fie de cel puţin 1. partea scurtă a cepului. iar pentru uşurinţa montării se recomandă ca lamelele întrerupte să fie dispuse astfel. d – cu piese metalice spaţiale Dupa modul de îmbinare a lamelelor în noduri se deosebesc urmatoarele 3 sisteme: 1) îmbinări care se realizează sub formă de chertări şi cepuri (fig. trebuie să fie mai mare sau cel putin egală cu grosimea lamelei (de obicei 1. Primele două sisteme fac parte din variantele tradiţionale. În vederea realizării unui contact mai strâns al lamelelor în locaş.4 grosimea lamelei. b. c – cu scoabe de tip special.

Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. 7. Construcţia bolţii lamelare cu reţea rombică şi detaliile de prindere în noduri cu şuruburi (buloane). 7.16.15. Construcţia bolţii lamelare cilindrice cu îmbinarea lamelelor în noduri prin cepuri (fără metal) Fig.13 .

7. Datorita excentricităţilor (distanţelor) mari dintre capetele lamelelor întrerupte în zona îmbinărilor din câmpul curent. care acţionează în planul normal pe planul lor şi de care trebuie să se ţină seamă în calcul.17). precum şi o serie de alte neajunsuri privind realizarea acoperişurilor lamelare menţionate la variantele tradiţionale.14 . Datorită prinderii centrice a lamelelor în noduri în acest caz sunt eliminate solicitările suplimentare. de obicei la un interval de 3-5 m. Pentru preluarea împingerilor se pot prevedea tiranţi metalici. În cel de al doilea sistem. care se dispun la anumite intervale sau elevaţii speciale de tipul zidurilor de sprijin. Construcţia bolţii lamelare cu reţea rombică şi detalii de îmbinare în noduri cu piese metalice spaţiale. se realizează cu ajutorul şuruburilor sau a scoabelor de tip special solicitate la întindere. Tiranţii din otel rotund prevazuţi pentru preluarea efectului de împingere a bolţii se dispun în lungul bolţii. Se recomandă ca distanţa dintre tiranţi să fie multiplul Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. este prezentat în fig. îmbinarea lamelelor în nodurile din câmpul curent.17. care cuprinde pe lângă parţile generale şi detaliile privind realizarea îmbinărilor din nodurile caracteristice.16. lamelele continue în nod sunt solicitate suplimentar la un moment încovoietor. În cel de al treilea sistem. în zona de reazem şi de capăt cu arcul frontal. Un exemplu de boltă-lamelară cilindrică cu reţea rombică de 15 m deschidere.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. 7. precum şi din zona de reazem şi de capat cu arcul fronton se realizează centric prin intermediul unor piese spaţiale preconfecţionate din tablă de oţel sau din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă (fig. 7. îmbinarea lamelelor în nodurile din câmp curent.

În primul caz. estetic şi tehnico-economic. Învelitoarea se fixează de structura lamelară prin intermediul unei podine din scânduri. cât şi la cele cu caracter industrial. îmbinarea lamelelor se realizează prin ajustare la faţa locului. îmbinarea lamelelor primului rând al arcului se execută la mijlocul lungimii lamelelor din rândul al doilea. datorită multiplelor avantaje pe care le prezintă din punct de vedere constructiv. care încadrează bolta la capetele ei. ci şi ca element necesar pentru preluarea forţei de împingere longitudinale care se transmite la fronton în direcţia generatoarei bolţii.18 se prezintă o construcţie în curs de execuţie având acoperişul realizat sub forma unei bolţi-lamelare de 30 m deschidere. cu reţea rombică şi cu îmbinarea lamelelor în noduri prin intermediul buloanelor (şuruburilor). La cel de al doilea arc frontal (de capăt). Pentru ilustrare. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. se execută în centrele nodurilor. în vederea proiectării şi realizării unor tipuri de acoperişuri spaţiale din lamele de lemn. 7. Rezultatele obţinute au fost valorificate prin proiectarea şi realizarea mai multor construcţii cu acoperiş lamelar din prefabricate încleiate. se pot executa din două sau mai multe rânduri de lamele tip sau sub forma unui arc din lemn lamelat încleiat. arcele frontale reazemă. în fig. cu schelet de beton armat.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din distanţei dintre centrele nodurilor.) asamblate prin încleiere folosind un sistem de îmbinare centrică a lamelelor în noduri. Acoperişurile lamelare. pe pereţii frontali care pot fi realizaţi din zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton uşor. În afară de aceasta. lemn lamelat încleiat sau cu secţiune compusă din lemn şi produse noi pe bază de lemn (placaj de construcţie etc. Podina (astereala) longitudinală (continuă sau discontinuă) serveşte nu numai ca suport al învelitorii acoperişului. În acest sens merită să fie menţionate preocupările şi studiile teoretice şi experimentale efectuate. de la care începe asamblarea reţelei bolţii. podina longitudinală reduce parţial efectul momentului încovoietor care acţionează în planul cu rigiditatea minimă a lamelei. de obicei. au căpătat în ultima perioada o extindere mare în practica construcţiilor de peste hotare. Contactul dintre lamelele bolţii şi arcul frontal.15 . atât la construcţiile social-culturale. Arcele frontale. În acest caz. datorită prinderii excentrice a lamelelor în noduri. Realizări importante în acest domeniu au fost obţinute şi în ţara noastră.

Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig.A.20). Noutatea tehnică a so1uţiilor constructive adoptate constă în utilizarea pentru prima dată în ţară a unor lamele tipizate sub formă de prefabricate uşoare. realizate pe cale industrială folosind procedeul de încleiere la cald cu ajutorul unor prese special proiectate în acest scop (fig. cu secţiune compusă din lemn şi produse noi pe bază de lemn (placaj de construcţie etc.) În fig.19 este ilustrata una din construcţiile realizate cu acoperiş lamelar. 7. Îmbinarea lamelelor în noduri este realizată centric cu ajutorul unor piese metalice speciale. 7. Vederea generală a unei construcţii cu acoperiş lamelar de 30 m deschidere (S.U.).18. 7. având deschiderile cuprinse între 12 şi 20 m.16 . Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.

. 7.19. lungimea L. Vederea generală cu instalaţia de presare şi încleiere la cald şi depozitul de prefabricate Dintre realizarile în domeniul construcţiilor lamelare se poate menţiona "Sala de gimnastică" realizată la Şcoala Sportivă din Municipiul Satu Mare cu dimensiunile în plan de 30 x 36 m. sau a unghiului de centru φ. într-un numar întreg n (6. se stabilesc în funcţie de forma şi destinaţia construcţiei. 7.20. În fig. precum şi forma şi dimensiunile chertărilor de la rezem.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. săgeata f. Stabilirea elementelor geometrice ale acoperişurilor lamelare este indicat să se facă pornind de la împărţirea lungimii arcului frontal S. Având stabilite măsurile ΔS sau Δφ se impune grosimea lamelei b şi se obţine distanţa dintre lamele c de-a lungul generatoarei bolţii. 7. Stabilirea elementelor geometrice. Dimensiunile principale de gabarit ale acoperişurilor lamelare: deschiderea l.10) părţi egale ΔS sau Δ φ (fig. care se descarcă în sens longitudinal pe o elevaţie înclinata din beton armat. Vederea generală a unui acoperiş lamelar din produse uşoare cu secţiune compusă din lemn şi produse noi pe bază de lemn asamblată prin încleiere Fig.21 se prezintă vederea laterală a structurii şi un detaliu privind modul de realizare al nodurilor. 7.17 . care are structură lamelară realizată din lamele încleiate. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.22)..

18 . respectând condiţiile: l/h ≥10.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. h/b ≤ 4.5 Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.21. Construcţia acoperişului lamelar de 30 m deschidere executat din elemente încleiate: a – vedere generală.îmbinarea lamelelor în noduri Dimensiunile lamelelor se stabilesc în funcţie de caracteristicile geometrice ale structurii. b . 7.

7.5 m. 7.22. Elementele geometrice ale acoperişurilor lamelare şi dimensiunile chertării în grinzile de reazem Unghiul de la centru φ al bolţii circulare este: sin φ/2 = l/2R. să fie luată între 0.61 c Înclinarea f1 a feţei superioare a lamelei este : f1 = R (1 – cos Δφ/2) Înclinarea frontală f2 a feţei laterale a lamelei este: f2 = (h – f1) tg β h = înălţimea secţiunii lamelei la l/2. 7. În aceste condiţii. caracteristicile geometrice ale reţelei şi ale lamelelor rezultă din calcul.19 . a) este: R = l2/8f + f/2 Distanţa dintre centrele nodurilor de-a lungul arcului bolţii ΔS se stabileşte cu relaţia: ΔS = 2R Δφ/2 sau ΔS =Δs/n Δφ = unghiul la centru al lamelei bolţii (Δφ =φ/n). din care se realizează structura spaţială şi pentru elementele învelitorii. se recomandă ca distanţa dintre centrele nodurilor c. 4. măsurata între centrele nodurilor reţelei.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. în funcţie de modul de îmbinare a lamelelor în noduri (centrică sau excentrică).08 b – grosimea lamelei Proiectia lungimii lamelei l1 pe faţa inferioară rezultă (fig. pe grinda de reazem.7 şi 1. în dreptul grinzilor de reazem.23): l1 = 2. R = raza suprafeţei exterioare a bolţii. Pentru obţinerea unor dimensiuni economice pentru lamelele prefabricate. S = lungimea arcului bolţii. a) Îmbinarea centrică. Raza suprafeţei exterioare a bolţii (fig. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.414 ΔS – 1.15) este indicat să se ia de 45°. I = deschiderea bolţii. Mărimea unghiului φ dintre lamelele reţelei (fig. în care caz mărimea unghiului α dintre muchiile inferioare ale lamelelor şi generatoarea bolţii rezultă de 67°30'. în cazul structurilor cu reţea rombică distanţa dintre centrele nodurilor pe grinda de reazem este: c = 0.22.

φ/2  lăţimea chertării ac pe faţa orizontală a grinzii: ac = e – d. Tipuri de lamele caracteristice pentru realizarea acoperişurilor lamelare.  înălţimea chertării hc.23. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. 7.08 x Δφ /4 Lungimea lamelei la partea inferioară este: l2 = ll – 2f2 Dimensiunile chertării în grinzile de reazem (v.20 . β – unghiul de înclinare care se determină astfel: sin β =1.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. pe faţa verticală a grinzii: hc = ac’ sin γ. fig.22) rezultă din calcul astfel:  unghiul de înclinare al chertării γ faţă de orizontală: γ = 90° . 7.

la capetele lamelelor se execută găuri rotunde la h/2 având lăţimea egală cu diametrul şurubului plus 4 mm. Din acest motiv. forţa axiala N0 este preluată de ambele lamele. Îmbinarea lamelelor cu grindă de reazem se realizează cu ajutorul cuielor lungi de montaj şi a şuruburilor de 12-14 mm diametru prin intermediul unor pene de strângere din lemn. Nodul de capăt. faţă de mijlocul acesteia. mărimea minimă a deplasării s rezultă din relaţia: s = 2b + 3 cm În consecinţă. Calculul static exact al reţelei lamelare este complicat şi conduce în general la un volum mare de operaţii matematice. egal cu momentul de inerţie al unei singure lamele (1 = 11). mărimea deplasării se alege astfel încât găurile pentru bulon. Găurile se execută astfel încât între axa şurubului (bulonului) şi axele lamelelor întrerupte în nod să se asigure un unghi de 90°. e = d+2 ac’ b) Îmbinarea excentrică. continuă în nod. Metoda aproximativă. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. constă de obicei în separarea din reţeaua spaţială a unei fâşii transversale de lăţime c (fig. care în conformitate cu construcţia reazemelor şi cu forma conturului acoperişului. implicând calculul automat.2 b). folosită pentru calculul acoperişurilor lamelare. iar celelalte 4 derivate din prima. cu aceeaşi lăţime şi o lungime care să permită introducerea liberă a şurubului sub unghiul dorit (≈ 1. lungimile lamelelor l1 şi l2 cresc cu mărimea s. bazată pe numeroasele studii teoretice şi experimentale privind comportarea structurilor lamelare sub acţiunea încarcărilor verticale şi orizontale. executate la capatul lamelelor să nu atingă suprafeţele teşite.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din  adâncimea chertării ac’: ac’ = ac sin γ. arcul convenţional se consideră cu aria secţiunii transversale A.7 b. se recomandă ca prinderea lamelelor în nod să se realizeze cu două şuruburi amplasate la h/3. În acest caz.3. iar momentul încovoietor M0 numai o singura lamelă. 7. în practica se recurge la folosirea unei metode aproximative de calcul.21 . din care una principală (stânga şi dreapta).5. lamelele întrerupte care vin în contact cu lamela continuă se prind cu oarecare deplasare s. se formează din nodul curent prin tăierea acestuia dupa axa care marchează faţa interioară a arcului. Calculul static Acoperişul lamelar este un sistem de bare în spaţiu multiplu static nedeterminat. Pentru cazul când unghiurile dintre lamele păstreaza valorile recomandate mai sus (φ=45° şi α=67°30'). egală cu secţiunea a două lamele (A = 2A1) şi cu un moment de inerţie I. Reţeaua lamelară cu îmbinări centrice sau excentrice se realizează de obicei din 5 tipuri de lamele (fig. Pentru aceasta.24). ca un arc cu două sau trei articulaţii încărcat cu sarcinile aferente. În calcul se admite de asemenea că în fiecare nod al reţelei bolţii lamelare. se calculează prin metoda obişnuită.23). iar la mijloc o gaură alungită. În cazul îmbinării lamelelor în noduri realizate excentric. 7.  lungimea chertării în direcţia grinzii de reazem: d = 0. 7. În cazul în care înălţimea capătului lamelei este > 20 cm. în care se realizeaza îmbinarea lamelelor cu arcul frontal.

După această metodă aproximativă de calcul. se face cu relaţia: σ = N0 / 2An sin α + M0 x σac / (kf ξ sin α) x σai ≤ σac (Rc) Mo. 7. Datorită comportării spaţiale a lamelei în structura acoperişului şi a prezenţei frontoanelor care influentează pozitiv rigiditatea generală a structurii lamelare. poziţia oblică a lamelelor în raport cu planul de acţiune al forţelor care acţionează asupra arcului conventional se ia în consideraţie prin împărţirea eforturilor N0 şi M0.22 . se introduce prin luarea în consideraţie a unui coeficient de corecţie kf a cărui valori sunt date în tabelul 7. M1. În condiţiile menţionate. Schema simplificată de calcul a bolţii lamelare. iar S lungimea arcului în secţiunea transversala a bolţii (fig. respectiv forţa axială determinate pentru arcul convenţional. Momentul încovoietor de calcul care revine unui şir de lamele se determină cu relaţia: Ml = M0/kf sin α.1. L fiind distanţa dintre frontoane. în ipoteza de încărcare cea mai defavorabilă. valoarea momentului încovoietor Ml. N0 = momentul încovoietor şi forţa axială determinate pentru arcul convenţional. În calcul. acţiunea de descarcare a frontoanelor rigide. Wn = aria secţiunii transversale şi modul de rezistenţă nete ale lamelei la mijlocul lungimii ei. suferă unele corecţii. solicitată la compresiune cu încovoiere. rezultate din calcul. în funcţie de raportul L/S. cu sinusul unghiului α pe care-l face directia lamelelor cu generatoarea bolţii: Ml = M0/sin α. verificarea efortului unitar normal în lamela continuă. ξ = un coeficient care ţine seama că lamela lucrează la compresiune prin încovoiere: ξ = 1.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. 7. a).λ2/3100 x N0/(2An sin α σac) λ = coeficientul de zvelteţe a bolţii. No = momentul încovoietor. α = unghiul dintre axa longitudinală a lamelei şi generatoarea bolţii. determinat cu relaţia anterioară. N1 = N0/2 sin α M0.22. An. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. Nl = momentul încovoietor şi forţa axială care revin unui şir din lamelele reţelei spaţiale.24.

tinând seama de conlucrarea spaţială a lamelelor care se introduce în calcul printr-un coeficient de corecţie.0 2.4 1. lf = 0. acţionată la mijlocul deschiderii de forţe concentrate.). în cazul încarcarii simetrice.6 S. Icalc = It + Ii x 1/n = momentul de inerţie de calcul. σai = rezistenţa admisibilă la compresiune. W = 2 Icalc / h.5 S. verificarea lamelei la acţiunea forţei tăietoare Q.0 Coeficientul de zvelteţe al arcului fictiv se determină în mod obişnuit. respectiv la încovoiere a materialului din care se realizează lamelele. de asemenea. Se impune.0 1. momentul încovoietor este preluat numai de lamela continuă.7: λ = 3. în cazul încărcării nesimetrice. cu secţiune compusă din lemn şi produse derivate pe bază de lemn (placaj de construcţii etc.1 L/S k2 1 2. Când valoarea efortului unitar normal din încovoiere nu depăşeşte 10% din valoarea efortului unitar corespunzator forţei axiale.5 lf / (h sin α) lf = lungimea de flambaj a arcului bolţii care se ia: lf = 0. caracteristicile de calcul A şi W sunt: A = At + Ai x 1/n. Ai = aria secţiunii transversale a tălpilor şi a inimilor (pereţilor) subţiri. φ – este coeficientul de flambaj care se determină pentru acelaşi coeficient de zvelteţe λ. În cazul structurilor lamelare din elemente prefabricate încleiate.5 1.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din σac. respectiv inima. tinând seama că în orice nod al reţelei. lamelele se verifică la stabilitate cu formula: Ref = N0/ φ2Abr sin α ≤ Rc. Valoarea forţei tăietoare se determină din condiţia de echilibru. considerând-o ca o grindă simplu rezemată. forţa tăietoare de calcul Q se determină cu relaţiile:  în cazul prinderii centrice: Q = 2 x M0/ξ x kf x sin α x l1  în cazul prinderii excentrice: Q = 2 x M0/ξ x kf x sin α x (l1-s) În cazul lamelelor încleiate cu secţiune compusă.23 . verificarea inimii la forfecare se face astfel: τ = Q x Sx/Icalc x 2δ ≤ Rf Sx – este momentul static al secţiunii în raport cu axa neutră: Sx= At x h0/2 + h’/4n Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. At. respectiv ale inimii subţiri. n = Et/Ei = raportul dintre modulele de elasticitate ale materialelor din care se realizează tălpile. It şi Ii fiind momentele de inerţie ale tălpilor. Coeficientul de corecţie kf 1. În aceste condiţii. precum şi de efectul conlucrării spaţiale şi solicitării compuse. subunitar egal cu 0.5 2.

considerată în calcul cel mult egală cu 2. De regulă cele 5-7 tipuri constructive de lamele se obţin dintr-un singur tip de lamelă (tipul de bază) având dimensiunile l şi h stabilite în funcţie de caracteristicile geometrice ale bolţii. 7. Confecţionarea tipurilor de lamele caracteristice bolţilor lamelare se face cu ajutorul unor şabloane pregătite în prealabil. trebuie să se verifice la urmatoarea încărcare: qf = q x L (1 – 2/3kf) / 2 L – este distanţa dintre arcele frontale. cât şi a acoperişului în ansamblu. constă în aceea că lucrarile legate de confecţionarea lamelelor se pot realiza în orice atelier de tâmplărie.24 .4. care nu pot fi realizate decât în fabrici sau ateliere amenajate şi dotate în mod corespunzator. hr – înălţimea rostului încleiat (înălţimea tălpii).5. 7. Fig. precum şi racordarea reţelei lamelare de acestea. grinzile de reazem se verifică la încovoiere oblică în funcţie de modul de rezemare. În cazul în care acoperişul lamelar se descarcă pe cadre longitudinale de beton armat. executată din lamele cu secţiune simplă (din dulapi). Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Verificarea rosturilor încleiate între inimă şi tălpi: Ref = Q x St/Icalc x 2hr ≤ Rf St – este momentul static al tălpii în raport cu axa neutră. Schema de încărcare a lamelelor continue în noduri şi caracterul distrugerii lor Prinderea asterelii de reţeaua lamelară şi arcele frontale se face astfel încât să se asigure preluarea efortului longitudinal: N1 = N0 x ctg α Construcţia frontoanelor rigide.25. Caracteristica principală a unei structuri lamelare. Excepţie de la această regulă fac structurile realizate din lamele prefabricate din lemn lamelat încleiat sau din lemn şi placaj de construcţie. fără să reclame o mână de lucru cu calificare superioară.5 S. Execuţia bolţilor – lamelare Bolţile lamelare fiind construcţii în spaţiu alcătuite din elemente tipizate (prefabricate) se caracterizează în general printr-un grad ridicat de mecanizare a lucrărilor de execuţie. atât a lamelelor.

Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Dupa confecţionarea tipurilor de lamele caracteristice. Din lamelele prefabricate se pot realiza de asemenea şi cupole de revoluţie.26). cu o echipă de muncitori cu calificare medie. Pentru montarea şi susţinerea reţelei bolţii în timpul asamblării. Fig. sunt eşafodajele mobile (fig.26. se utilizează. acoperişurile lamelare se pot realiza într-un timp relativ scurt. Datorită simplităţii montajului lamelelor. schele mobile sau sprijiniri izolate din ţevi metalice. eşafodaje simple de inventar. Cele mai indicate mai ales în cazul deschiderilor relativ mari. 7. se poate face ca şi în cazul bolţilor lamelare cilindrice. 7. 7. Schelă mobilă folosită la executarea bolţilor lamelare. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. În cazul cupolelor dimensiuunile lamelelor variază pe masura apropierii de cheie. de obicei. fie sub formă de cepuri.25 . atât în cazul bolţilor întretăiate. la care lamelele pot fi tipizate. iar apoi la montarea arcelor fronton şi a reţelei spaţiale propriu-zise. Bolţile-lamelare întretăiate Prin adaptarea formei lamelelor la suprafaţă cu dublă curbură se pot obţine cupole sau bolţilamelare închise care se pot realiza din lamele tipizate în mod analog cu bolţile lamelare cilindrice. se trece la marcarea şi executarea locaşurilor în grinzile de reazem (cosaroabe). fie cu buloane. Prin intersecţia unor bolţi lamelare cilindrice se poate forma o boltă poligonală de tipul bolţilor închise.6. corespunzătoare sistemului de îmbinare ales. Îmbinarea lamelelor în noduri. din acest motiv este preferabil să se utilizeze varianta sub formă de bolţi închise. Dezavantajul principal al cupolelor lamelare de revoluţie constă în lipsa caracterului de tipizare al lamelelor. cât şi la cupole.

Această cerinţă este satisfăcută prin respectarea relaţiei: B/S = tg ψ/2 B = latura poligonului de bază al bolţii. care nu trebuie să depăşească limitele unghiului dintre lamele recomandat pentru bolţi cilindrice lamelare. Din considerente constructive se recomandă ca numărul laturilor planului poligonal al unei bolţi închise să se stabilească în raport cu unghiul ψ adoptat între lamele. Lăţimea variabilă a nervurilor se realizează prin Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. La executarea boltii din lamele întregi. nervurile se fac cu o lăţime constantă. precum şi detaliile de racordare a ei la poligoanele superioare şi inferioare de rezemare. trebuie să se admită că această metoda de îmbinare este mai practică.26 . nervurile se execută de obicei sub formă de arce din scânduri. 7. Sectoarele vecine ale unei bolţi închise se îmbină între ele prin intermediul unor nervuri de rigidizare de forma specială. Fiecărei laturi a poligonului îi corespunde un sector al boltei închise care este partea unei bolţi cilindrice obişnuite. iar lamelele care se racordează în mod diferit cu aceste nervuri.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. Dacă pentru numărul dat n al laturilor poligonului unei bolţi închise nu se reuşeşte să se obţină un unghi acceptabil între lamele. Construcţia reţelei însă. realizate din lamele cu contur eliptic. Acoperişurile lamelare sub formă de boltă închisa (fig.27) se caracterizează prin aceea că formează atât la bază. sunt analoage cu cele de la bolţile cilindrice lamelare.27. asigurând prin aceasta tipizarea completă a lor. Schema constructivă şi vederea de sus a unui acoperiş spaţial de tipul bolţilor lamelare închise. se îmbină la faţa locului. cât şi în orice altă secţiune orizontală un poligon regulat. astfel încât liniile elicoidale ale lamelelor vecine cu nervurile să fie pe cât posibil apropiate de feţele laterale ale acestor nervuri. Când numarul laturilor planului poligonal este dat. S = lungimea arcului secţiunii transversale. Adoptând pentru nervuri o lăţime variabilă (în direcţia generatoarelor feţelor bolţii) corespunzătoare cu linia elicoidală a lamelelor se poate ajunge uneori la o racordare uniformă a tuturor lamelelor. 7. Ţinând seama de erorile posibile la montarea nervurilor. din aceeaşi relaţie se determină unghiul dintre lamele.

astereală (podină) inelară şi înclinată. bătute pe feţele laterale ale nervurii în punctele de îmbinare cu lamelele sistemului. conturul cupolelor membrane fiind în general de formă sferică (calotă sferică).8 până la 1. Cupole – membrane 7. pentru asigurarea unei rigiditati cât mai corespunzătoare.1. Diferitele sectoare ale bolţilor lamelare închise lucrează ca bolţile rezemate pe 3 laturi.28). Nervurile se realizează din pachete de scânduri aşezate pe lat. În funcţie de rigiditatea mai mică sau mai mare la încovoiere a secţiunii meridiane. Inelul de reazem poate fi executat din beton armat sau din metal. bolţile închise pot fi calculate ca şi cupole-membrane de rotaţie. 7. inelele de rezemare de la partea superioară şi inferioară (fig. Cu cât numarul n al sectoarelor din boltă închisa este mai mare. Rosturile de îmbinare a scândurilor care alcătuiese nervurile se dispun cu decalare.7. Inelul superior se execută de obicei după principiul unui arc lamelar cu mai multe rânduri. încleiate sau solidarizate cu cuie. Distanţa dintre axele nervurilor pe inelul de reazem este egală cu 0. trebuie să fie de cel puţin 1/200-1/250 din deschiderea cupolei. Alcătuirea costructivă Cupolele-membrane sunt construcţii spaţiale care în principiu sunt alcatuite la fel ca şi bolţile-membrane. În general ele se compun din câteva rânduri de podini inelare şi încrucişate.27 . cupole cu pereţi subţiri şi arce radiale de rigidizare. iar în cazul scândurilor care se aşază la partea superioara şi inferioară ele nu trebuie să fie aşezate mai aproape de 3-4 m de la inelul superior şi inferior. 7. iar la partea superioară pe inelul superior (lamelar). Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. cu atât este mai aproape solicitarea ei de solicitarea unor cupole de rotaţie. cupolele membrane se împart în: cupole membrane cu pereţi subţiri.5 m. Elementele de bază ale cupolei sunt nervurile meridiane. Înalţimea secţiunii nervurilor h. În cazul în care raportul dintre lungimea B a bazei sectorului şi lungimea S a arcului secţiunii transversale a bolţii este mai mic decât unitatea (cazul întâlnit frecvent în practică). Cupolele cu pereţi subţiri se utilizează pentru deschideri de la 12 până la 35 m.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din întrebuinţarea unor eclise cu grosimi diferite. executate din scânduri şi fixate între ele prin încleiere sau în cuie.7. Nervurile meridiane care preiau eforturile de compresiune se reazemă la partea inferioară pe inelul de reazem.

rândul inferior se fixează direct pe nervurile cupolei.nervuri (arce) meridiane. 4 . Ea constă dintr-un singur rând de scânduri cu grosime de 1. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. Grosimea scândurilor podinii (asterelii) inelare se ia de obicei de 1. iar lăţimea de 10 . 7. Schema şi detaliile constructive caracteristice pentru cupole-membrane cu pereţi subţiri: 1 . astereala inelară dublă se înlocuieşte printr-o astereală simplă din dulapi cu o grosime egală cu suma grosimii asterelii duble. care preia eforturile inelare de compresiune. iar rândul superior trebuie să acopere rosturile celui inferior.16 cm.8 . jumătatea inferioară şi jumătatea superioară. care preia eforturile de lunecare ce apar în cazul unei încărcări asimetrice. Ambele jumătăţi ale inelului. De obicei acest inel se execută din 2 bucăţi. în dreptul nervurilor se prind cu şuruburi (buloane). 3 . la partea superioară şi de întindere la partea inferioară. La partea superioară comprimată.8 . Golul inelului lamelar superior se acoperă cu un luminator sau se închide cu un acoperiş de lemn.4 cm aşezate sub un unghi ≈ 45° între nervuri. Ambele rânduri ale podinii inelare se prind în cuie de nervurile cupolei.28 .28.podina inelară. Inelul superior (lamelar) preia eforturile de compresiune de la nervurile care reazemă pe el.podină oblică.2. Podină oblică. între care intră scândurile centrale ale nervurilor radiale. formând pe suprafaţa cupolei un brad.4 cm.inelul de reazem.2. 5 . Podină inelară. ale carui pane portante se aşaza pe inelul lamelar. se realizează din două rânduri de scânduri. 2 . Rosturile rândului superior se decalează în raport cu rosturile rândului inferior cu jumătate din lungimea scândurii.inelul superior. se aşază peste astereala inelară.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig.

Cupolă-membrană cu nervuri şi arce de rigidizare: 1 – arce de rigidizare. Conturul cupolelor cu nervuri. Numǎrul total al elementelor meridiane ale unei cupole cu nervuri rigide se stabileşte din condiţia aşezǎrii lor de-a lungul inelului de reazem inferior la o distanţǎ de ≈ 1. O parte din elementele meridiane se executǎ sub formă de arce mici flexibile. iar în cazul cupolelor cu deschidere până la 20 m din pachete de scânduri curbate. la fel ca la cupola cu pereţi subţiri. în afarǎ de sporirea rigiditǎţii cupolei.0 m. 7.29.6 m. 2 – nervuri. care solidarizeazǎ tǎlpile inferioare ale nervurilor şi asigurǎ stabilitatea lor. 7.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig.29). care la rândul lui se fixează de partea de elevaţie sau de infrastructura construcţiei respective. Capetele nervurilor trebuie să fie ancorate in inelul de reazem. realizate sub formă de arce cu inima plină. iar o altǎ parte sub formǎ de arce rigide care se dispun la distanţe > 3 . În acest caz. Cupolele-membrane întărite cu arce rigide se folosesc în cazul deschiderilor mari de 30-40 m sau în cazul când apare necesitatea suspendării de cupolă a unor sarcini concentrate. arcele rigide contribuie şi la asigurarea realizǎrii formei corecte a membranei în timpul execuţiei şi uşureazǎ montajul ei. se execută de obicei din beton armat sau din metal. 4 – podină obligă. Între nervurile rigide se executǎ de obicei contravântuiri transversale. Raportul dintre înǎlţimea arcelor la mijlocul lungimii lor şi deschiderea cupolei nu trebuie sǎ fie < 1/50 din deschidere.2. proporţiile gabaritului şi elementele de bază sunt aceleaşi ca şi la cupolele membrane cu nervuri şi pereţi subţiri. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. Particularitatea distinctivă a cupolelor cu arce constă în existenţa unor nervuri meridiane rigide.29 . cu zăbrele sau încleiate (fig. 6 – inelul inferior de reazem Inelul de reazem care lucrează la întindere determinată de împingerea arcelor. 3 – podină inelară. 5 – inelul superior.5 .

podinǎ inelarǎ şi oblicǎ etc. într-o secţiune orizontalǎ inelarǎ oarecare a cupolei. 7. Efortul in podina inelarii N2 corespunzǎtor unei lǎţimi de 1 m este: N2 = z · R .). iar pentru deschideri mari. În calcul se admite că elementele meridiane (nervurile) preiau eforturile meridiane N1. Notând greutatea unui metru liniar al nervurii cu p1 se poate determina greutatea totalǎ pe un metru liniar a tuturor arcelor n care va fi egala cu p1· n. b). când curbura cupolei este mult mai micǎ. Schema de calcul a cupolelor-membrană Eforturile meridiane N1 care apar în arc sau în scândurile podinii meridiane. 7. uniform distribuite pe suprafaţa cupolei (provenitǎ din învelitoare. podinile inelare eforturile inelare N2. Fig. neglijându-se momentele încovoietoare. cu rosturi deplasate la jumǎtate din lungimea lor.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Podinele inelare la cupolele cu arce şi nervuri se executǎ pentru deschideri mici. 7.2. ele se executǎ într-un singur strat din dulapi lungi prinşi în cuie. 7. z1 = q1 cos φ = proiecţia pe normalǎ a încǎrcǎrii. n = numǎrul arcelor .30.N1/a z = z1 + z2 = proiecţia pe normalǎ a încǎrcǎrii totale din greutatea proprie. Calculul cupolelor – membrane din lemn Calculul cupolelor – membrane din lemn se face în teoria de membranǎ.31. iar cele oblice eforturile de alunecare T (fig.7.nervuri ale cupolei sau ale scândurilor podinii meridiane.30 . la fel ca la cupole cu pereţi subţiri. R = raza sferei. a = distanţa dintre axele arcelor meridiane la nivelul considerat. Comportarea bunǎ a cupolelor membrane sub acţiunea încǎrcǎrilor verticale şi orizontale dovedeşte cǎ calculul în teoria de membranǎ este corespunzǎtor cu condiţia ca indicaţiile constructive prezentate anterior sǎ fie respectate. z2 = proiecţia pe normalǎ a greutǎţii arcelor sau a podinii meridiane. a cǎrei nivel se determinǎ prin unghiul φ. În aceste condiţii intensitatea încǎrcǎrii pe unitatea de suprafaţǎ a cupolei rezultǎ: g2 = p1 · n /2 π r = p1 · n /2 π R sin φ Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. mǎsurat de la axa verticalǎ a cupolei (fig. N1 = efortul meridian în punctul în care se determina efortul inelar. se determinǎ cu relaţia: N1 = Qφ /n · sin φ Qφ = greutatea porţiunii superioare a cupolei [daN].30).

31 . Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. de întindere în partea inferioarǎ. Efortul inelar se determinǎ cu relaţia: N2 = z·R – N1’ = (po cos φ) cos φ · R – po·R/2 = po·R cos2 φ – po·R/2 = po·R/2 (2 cos2 φ – 1) Fig. eforturile în arc sau în scândurile asterelii meridiane ale cupolei. În final. Eforturile inelare N2 determinate cu relaţiile anterioare sunt reale pentru o cupolǎ închisǎ. efortul corespunzator unui arc sau a unei singure scânduri a podinii meridiane devine: N2 = po · Ra/2 Din cele de mai sus rezultǎ cǎ efortul N1 nu depinde de unghiul φ. Schemele de calcul ale cupolei sferice la acţiunea încǎrcǎrii din vânt. modificǎ în oarecare masurǎ starea de eforturi în cupolǎ.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Proiecţia acestei încǎrcǎri pe normala z2 este: z2 = (p1 · n /2r) x ctg φ În acest caz. Prezenţa unui gol pentru luminator şi a unei încǎrcǎri liniare la marginea lui provenitǎ din greutatea luminatorului. expresia finalǎ a efortului N2 devine: N2 = R( q1 · cos φ + (p1 · n /2r) · ctg φ)) – N1/a Diagrama efortului inelar N2 are douǎ sensuri: de compresiune în partea superioarǎ a cupolei sferice.31. În acest caz. se determinǎ cu relaţia: N1 = Q · φ / 2 · r · sinφ = π · r2· po / 2 · π · R· sin φ În consecintǎ. Eforturile N1 şi N2 provenite din zǎpadǎ se determinǎ tinând seama cǎ intensitatea încǎrcǎrilor po pe suprafaţa cupolei se schimbǎ dupǎ legea p = po · cos φ şi apare sub forma unei încǎrcǎri uniforme în plan. de întindere pentru φ > 45°. expresia efortului N2 devine: N2 = po · R/2 · cos 2φ Efortul N2 are douii sensuri: de compresiune pentru φ <45°. Eforturile de lunecare T sub acţiunea greutǎţii proprii şi încǎrcǎrii din zǎpadǎ pe toatǎ deschiderea (simetricǎ) sunt egale cu zero. pe unitatea din lungimea circumferinţei. 7.

5 Abr.5 Wo sin2 φ (0. cu semn invers. Eforturile de lunecare T. Cuiele cu care se prinde podina cupolei de arcul sau cu podina meridianǎ se calculeazǎ pentru diferenţa eforturilor N1 pe lungimea lor. Cuiele din podina inelarǎ întinsǎ se calculeazǎ din condiţia de acoperire a rosturilor şi se aşazǎ la cupolele cu pereţi subţiri în punctele de intersecţie a scândurilor podinii inelare cu arcele.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Eforturile N1 şi N2 provenite din vânt se determinǎ prin înlocuirea diagramei efective a presiunii vântului (fig. pentru care se calculeazǎ podina oblicǎ. Efortul de intindere în inelul de la reazem este: Nt = H1 · r2 Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. 4. dau în direcţia podinii oblice efort de compresiune sau de întindere. 4.5·Wo sin2 φ sin2 ψ = 0. Acoperişurile de tip cupola au în general o formǎ aerodinamicǎ favorabilǎ. Eforturile sub acţiunea încǎrcǎrii din vânt W2 se determinǎ la fel ca şi cele din zǎpadǎ din relaţia lui cos2 φ. acoperirea rosturilor se realizeazǎ prin îmbinarea riglelor separate între ele cu ajutorul cuielor. dar cu semn invers. Fiecare scândurǎ din astereala inelarǎ se prinde de arc cu cel puţin un cui. 7.31. determinind eforturile sub acţiunea ei ca şi pentru zǎpadǎ.32 . care unesc tǎlpile cu inima (sau cu zǎbrele) se verifica la acţiunea încǎrcǎrii de montaj din timpul executǎrii cupolei. Pentru f/D ≤ 1/4 este suficient sǎ se ţinǎ seama numai de sucţiunea simetricǎ. iar în zona inferioarǎ verificarea se face la întindere pentru secţiunea Anet = 0. Într-o podinǎ inelarǎ masivǎ. rl = raza inelului. La cupole-membrane cu nervuri. În zona comprimatǎ.31) rezultǎ astfel: W1 = 0. Wo . la care nervurile se utilizeazǎ ca un element de montaj. lnelul lamelar se verificǎ la compresiune şi la strivire în rosturi.31) cu suma a douǎ diagrame: W = W1+W2 Diagrama simetricǎ (fig. podina inelarǎ se verificǎ la strivirea frontalǎ.15 sin 3ψ). Forţa de compresiune in inelul lamelar superior este: Ns = N1 · r1 N1 = efortul maxim meridian de compresiune în dreptul inelului lamelar.0. Încǎrcarea din vânt cu simetrie oblicǎ produce eforturi de alunecare. care se determinǎ pentru încǎrcarea din vânt cu simetrie oblicǎ.85 sin ψ . secţiunea nervurii şi numǎrul cuielor. iar pentru cupolele cu f/D > 1/4 trebuie luatǎ în consideraţie şi încǎrcarea din vânt cu simetrie oblicǎ.este presiunea dinamicǎ a vântului. b) este: W2 =Wo cos2φ Diagrama cu simetrie obliǎ (fig.

Capitolul 7 lemn Case prefabricate din H1 =H/2 π r2 = împingerea cupolei pe unitatea de lungime a inelului de reazem.8. care la rândul său poate rezema pe ziduri portante. Qα = întreaga încǎrcǎre pe cupolǎ. Suprafaţa totalǎ a cupolei se determinǎ cu relaţia: A = 2·R2(1 – cos α) 7. 2 .pane inelare. Arcele folosite pot fi cu zǎbrele sau cu inimǎ plinǎ. Având în vedere multiplele avantaje pe care le prezintǎ structurile din arce încleiate. 3 . Schema şi detaliile constructive caracteristice unei cupole realizate din arce încleiate: 1 . Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.inel superior. datoritǎ avantajelor pe care le prezintǎ lemnul încleiat în practica construcţiilor.32. În prezent. mai ales în cazul deschiderilor mari. 5 . rezemate la partea superioarǎ într-un inel rigid.arce încleiate. α = jumǎtatea unghiului la centru. când împingerea este preluatǎ de aceasta din urmǎ. 7.podinǎ radialǎ. Fig.inel de reazem. în comparaţie cu cele realizate în varianta tradiţionalǎ (arce cu zabrele sau cu inimǎ plinǎ bǎtute în cuie) utilizarea lor la executarea cupolelor devine foarte avantajoasǎ. Cupole din elemnte plane Cupolele din elemente plane dispuse radial sunt construcţii spaţiale realizate dintr-un numǎr oarecare de arce cu 3 articulaţii.podinǎ oblicǎ. 4 . o dezvoltare deosebit de mare au cǎpǎtat cupolele realizate din arce încleiate. Împingerea cupolei la nivelul inelului de reazem este: H = Q·α ctg α. iar la parte a inferioarǎ pe o grindǎ inelarǎ de beton armat sau metal. r2 = raza inelului de reazem.33 . stâlpi sau direct pe o fundaţie supraînǎlţatǎ de formǎ specialǎ. 6 .

La partea superioarǎ semiarcele se reazemǎ pe un inel central din metal cu D = 5. în cazul încǎrcǎrilor verticale simetrice. 7.32 m distanţǎ între ele.2 m (S. Un exemplu în acest sens îl poate constitui stadionul acoperit cu o cupola din arce cu 3 arţiiculaţii din lemn lamelat încleiat de 92.A.33. este din ce în ce mai mare. Construcţia unei cupole din arce încleiate cu D = 92.7 m realizat în S.A.33). obţinându-se poligoane închise. ca şi celelalte caracteristici geometrice de bazǎ ale cupolelor realizate din arce dispuse radial sunt asemanatoare cu cele ale arcelor cu 3 articulaţii. Calculul cupolelor sistem radial. 7. se impune ca aceastǎ conlucrare spaţialǎ sǎ fie realizatǎ cu multa grijǎ. arcele trebuie considerate ca elemente având reazemele elastice. podinǎ încrucişatǎ şi asterealǎ) cu elementele principale ale structurii (arce). Deschiderea.34 . În cazul încǎrcǎrii orizontale din vânt sau verticale nesimetrice.U. Pentru asigurarea unei contravântuiri spaţiale între arcele dispuse radial şi inelele cupolei se prevǎd elemente de contravântuire din oţel rotund dispuse în cruce. (fig.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din În fig. mai cu seamǎ în cazul deschiderilor mari. Scheletul principal de rezistenţǎ al cupolei este compus din 36 semiarce şi 19 inele dispuse la 2. cu toate cǎ în calcul se neglijeazǎ influenţa conlucrǎrii dintre elemenntele secundare ale acoperişului (pane inelare. În scopul asigurǎrii unei rigidizǎri spaţiale cât mai bune a cupolei.32 se prezintǎ schema şi detaliile constructive caracteristice ale unei cupole din arce încleiate dispuse radial. panele inelare se îmbinǎ între ele şi se prind de arcele radiale la partea superioarǎ. încǎrcate cu sarcini aferente. iar la partea inferioarǎ pe un cadru format dintr-o grindǎ inelarǎ din beton armat susţinutǎ de 36 stâlpi tot din beton armat.U. se poate face în mod simplificat prin descompunerea cupolei în arce cu 3 articulaţii plane. suficient de rigide.5 m care se asambleazǎ la faţa locului. Dimensiunile secţiunii transversale a arcelor încleiate fiind numai de 18x41 cm. Fiecare semicerc se compune din 3 tronsoane de 15. În acest sens.). Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. Fig.2 m diametru şi cu o sǎgeatǎ de f = 18. 7.6 m. Folosirea arcelor încleiate la realizarea cupolelor. iar a elementelor inelare de la 18x29 cm pânǎ la 18x41 cm.

7. cea mai mare extindere au cǎpǎtat-o cupolele geodezice obţinute prin intersecţia arcelor de cerc dupǎ 3 direcţii sub un unghi de 60° (fig. a). 7. c). care se reazemǎ spaţial unele pe altele şi lucreazǎ în principal la eforturi axiale. Fig.35 . Particularitatea constructivǎ. dispuse pe suprafeţe cu dublǎ curburǎ. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7.34.34. 7.34. În construcţiile de lemn. se realizeazǎ cu ajutorul unui dispozitiv (detaliu) metalic (fig. constǎ în faptul cǎ prezintǎ o rigiditate maximǎ la un consum minim de materiale. de o importanţǎ practicǎ deosebitǎ a acestor structuri spaţiale alcǎtuite din bare.schemǎ generalǎ a unei cupole cu D = 66 m.9. Ca exemplu în acest sens poate servi cupola executatǎ de 66 m diametru (fig.34. 7. Cupolǎ geodezicǎ: a . b .particularitǎţi constructive Prin cupola geodezicǎ se întelege o structurǎ spaţialǎ formatǎ din bare. Nodurile din câmp curent a unei cupole geodezice în care se întâlnesc 6 bare. mai ales în ultimul timp la construcţii cu destinaţii dintre cele mai variate. Prin aceasta se explicǎ amploarea mare pe care au cǎpǎtat-o aceste structuri moderne.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din 7.schemǎ constructivǎ în plan. c . Cupole geodezice . b).construcţia nodurilor de bazǎ.

îmbinate prin intermediul nervurilor dispuse dupǎ douǎ direcţii: a . 7. 7.Capitolul 7 lemn Case prefabricate din Fig. formând în plan triunghiuri (fig.36 . b – vedere generalǎ a cupolei. Vederea interioară este prezentată în fig. îmbinate între ele prin intermediul unor elemente dispuse după traiectorii curbilinii. b. Cupolele geodezice reprezintă soluţii constructive moderne care se pot aplica.36. la construcţii de mare deschidere (60 – 100 m). 7. Cupolǎ formatǎ din inele. a).35. Tehnologia lucrărilor de execuţie şi consolidare a construcţiilor din lemn 7. foarte bune rezultate din punct de vedere tehnico – economic. având forma în plan circulară.schemǎ constructivǎ în plan.35. Un alt tip de cupole geodezice se realizează din inele de diferite diametre.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->