PROIECTUL SOCIAL AL COMPANIEI STARNET

€ Stimularea interesului elevilor pentru

înv tur , motivarea lor; € Asisten în preg tirea profesional a elevilor i cre terea performan elor individuale ale acestora; € Formarea la elevi a abilit ilor pentru înv amântul continuu;

€ Eficientizarea activit

ii i cre terea performan elor institu iilor educa ionale; € Stimularea inova iei, a responsabilit ii profesionale i civice a elevilor; € Evaluarea intern a rezultatelor elevilor i corelarea lor cu rezultatele altor institu ii;

Of rir a s rvici l i acc s I t r t gratuit; Monitorizar a Proi ct l i; € si rar a Proi ct l i c chi a nt i at rial necesare; € Instalarea i entenan a echi a entelor; € Ela orarea i entenan a Portal l i infor ativ www.liceu. ; € Premierea elevilor care au cele mai une rezultate la înv tur ; € lte ac iuni, necesare erul rii Proiectului.
€ €

liceu. precum i pe siteul acestuia pentru plasarea publicit ii Companiei StarNet . ƒ rezentarea informa iei necesare pentru completarea . ƒ Desemnarea reprezentantului responsabil de derularea roiectului. planurile manageriale. ultimele nout i . .Oferirea spa iului în incinta liceului..md: scurt istoric al i actualizarea site-ului liceului. biblioteca virtual .a. care organizeaz înregistrarea s pt mânal a notelor elevilor în programul elaborat de c tre Compania StarNet .

Asigurarea spa iului i a energiei electrice pentru ec ipament. etc.md. . cu scop de mediatizare a obiectivelor roiectului..ƒ ƒ ƒ Asigurarea particip rii reprezentan ilor Companiei StarNet la diferite ac iuni socioculturale. organizate în liceu. Asigurarea pazei ec ipamentului i a materialelor Companiei StarNet .liceu. a modului de utilizare a site-ului .

Onisifor G ibu L.T.T. Mi ai Eminescu L.T. Mi ail Kog lniceanu L. Anton Ce ov L.T. Spiru Haret L. Constantin Sibirsc ii L. C iril i Metodie L.T.T.T. Ion Creang L.T.T.T. Liviu Deleanu L.T. Titu Maiorescu L.152 as cu pas .T.T.€ € € € € € € L. Gaudeamus L.T. Mi ail Sadoveanu L. G eorg e Asac i € € € € € € € € L. Litterarum coala gr dini nr.

.

.

PAGINA LICEULUI .

.

ORARUL TUTUROR CLASELOR .

.

.

.

.

.

.

.

.

PAGIN A REGISTRULUI ELECTRONIC .

Reu ita Mediile elevilor .

Topul reu itei în baza mediei generale .

LISTA LAUREA ILOR CONCURSULUI TOPUL SUCCESULUI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful