You are on page 1of 1

Fast day a tres veus

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
(Despertador…______)_ (badall) (esmorzar ) ( cap a_______

_____(despertador… ) (badall) (dutxa… ) l’institut)

_________________________(badall) (netejar dents)____________

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
(trobada_ ssst.. (llibre) (plats sopar vinga a sopar! (badall)

companys) ssstt (fulls) Com ha anat l’escola avui? Bé (badall)

________________ssstt (lliçó) mmm que bó! (badall)

< pp

l l l l l l l
(al llit) Good night!
(al llit)__________
(al llit) Bona nit!
>

You might also like