Portidu/ Poporu/ui

Þart|du| Þoporu|u| dln 8amnlcuŴSaraL esLe lmpoLrlva
lnchlderll splLalelor dln LoaLa Lara sl esLe alaLurl de cel
care sunL ūlasaLl sa moara" Ŧ
Ŧ
Ce a facuL ÞuL nu a facuL nlmenl ln lumea asLa ţ esLe un
aenocld!!!

Cerem DLMI5IA mlnlsLrulul sanaLaLll C5LkL A11ILAţ
auvernulul 8CC sl presedlnLelul 1kAIAN 8A5L5CU!!!
va roa plecaLl odaLa sl nu mal faceLl aLaLa rau
populaLlel!!!!Sign up to vote on this title
UsefulNot useful