P. 1
Τόμος Α 1

Τόμος Α 1

|Views: 7|Likes:
Published by meladam8327

More info:

Published by: meladam8327 on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2011

pdf

text

original

Σόμξπ Α, Εμόςηςα 1.1.

2

15ξπ, 16ξπ αι./ΑΝΑΓΕΝΝΗ΢Η/ΟΤΜΑΝΙ΢ΜΟ΢

Αοιρςξκοαςία

-- Civilité = κξιμχμικϊ ποϊςσπξ ρσμπεοιτξοάπ: εσγέμεια, κξρμιϊςηςα, εσποέπεια

-- Δσοχπαψκϊπ εθμξκεμςοιρμϊπ έμαμςι λαόμ Νέξσ Κϊρμξσ

-- Κλαρικιρμϊπ ρςημ ςέυμη

Διαμξξϋμεμξι

-- Δμτάμιρη ϊοξσ “κξσλςξϋοα”

(ρςξ cultura intellecti /καλλιέογεια μξσ ςχμ Bacon και Moore)

-- Πξλιςιρμικϊπ ρυεςικιρμϊπ μξμαυικϊπ αμςίλξγξπ

-- Υπεοάρπιρη λαψκήπ ςέυμηπ, τϋρηπ de Montaigne (1580)


17oπ, 18ξπ αι. /ΔΙΑΥΩΣΙ΢ΜΟ΢


ΓΑΛΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ

Αοιρςξκοαςία

-- Civilité = κξιμχμικϊ ποϊςσπξ ρσμπεοιτξοάπ: εσγέμεια, κξρμιϊςηςα.

-- Δσοχπαψκϊπ εθμξκεμςοιρμϊπ έμαμςι “αγοίχμ” ή “βάοβαοχμ” λαόμ Νέξσ Κϊρμξσ.

-- Ασλική ςέυμη (μπαοϊκ, οξκξκϊ)

Αρςξί διαμξξϋμεμξι

-- Δμτάμιρη ϊοξσ civilisation/ πξλιςιρμϊπ με Διατχςιρςέπ (Mirabeau/Μιοαμπό, 1758):
αμτιρβήςηρη ςηπ civilité και πξλιςιρμικϊπ ρυεςικιρμϊπ [Παοαδ. ρ. 30-31]• ϊμειοξ
επιρςοξτήπ ρςη τϋρη (Rousseau/Ρξσρρό, Παοάδ. ρ. 30-31], εμδιατέοξμ για απλϊςηςα
“τσρικξϋ” αμθοόπξσ, για “άγοιξσπ” λαξϋπ Νέξσ Κϊρμξσ και, ρσγυοϊμχπ, ρυέδιξ
κσοιάουηρηπ ρςη τϋρη (σλικά αγαθά, πξλσςέλεια, απξικίεπ). “Πξλιςιρμϊπ” καςά ςξσπ
Διατχςιρςέπ = η εμιαία, ξικξσμεμική και ρϋμθεςη (θερμική, ηθική, επιρςημξμική και
κξιμχμική) πξοεία ποξϊδξσ ςηπ αμθοχπϊςηςαπ ποξπ ςημ ςελειϊςηςα μέρα απϊ
διαδξυικά ενελικςικά ρςάδια, με ςημ αμάπςσνη ςηπ γμόρηπ και ςηπ επιρςήμηπ και σπϊ
ςημ καθξδήγηρη ςξσ Οοθξϋ Λϊγξσ (λξγικήπ). ΢ςϊυξπ πξλιςιρμξϋ: η εσςσυία και η
ελεσθεοία ςξσ αμθοόπξσ. Πίρςη ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ αμθοόπξσ μα τθάρει ςη γμόρη και
μα βελςιόρει ςημ καςάρςαρή ςξσ και ςημ κξιμχμική ςξσ θέρη. Η έμμξια ασςή ςξσ
πξλιςιρμξϋ απξςέλερε ςξ έμβλημα ςχμ Διατχςιρςόμ και ςξσ μεςαοοσθμιρςικξϋ
πξλιςικξ-πξλιςιρμικξϋ ςξσπ ξοάμαςξπ και ξδήγηρε ςελικά ρςη Γαλλική Δπαμάρςαρη
(1789).

-- Οπςική ιεοαουικόμ ρςαδίχμ ενέλινηπ αμθοχπϊςηςαπ [άγοιξι-βάοβαοξι-πξλιςιρμέμξι
(Δσοχπαίξι)] υαοακςηοίζει Διατχςιρςέπ, αλλά σπάουει εδό λιγϊςεοξπ εσοχπαψκϊπ
εθμξκεμςοιρμϊπ απ’ ϊ,ςι ρςημ αοιρςξκοαςία (η Δσοόπη παίζει καθξοιρςικϊ οϊλξ
διατχςιρςή μϊμξ ρςα αουικά ρςάδια: ςξ ςελεσςαίξ ρςάδιξ θα καςείυε ϊυι η ίδια η
Δσοόπη αλλά μια ιδαμική μελλξμςική κξιμχμία).

-- Καθιέοχρη ϊοξσ “κξσλςξϋοα”/culture = κξρμική παιδεία/μϊοτχρη αρςόμ
διαμξξσμέμχμ (και απϊ 2ξ μιρϊ 18ξσ αι.: “σφηλή” κξσλςξϋοα/ςέυμη –μεξκλαρικιρμϊπ,
χπ επίρημη ςέυμη Γαλλικήπ Δπαμάρςαρηπ, contra μπαοϊκ/οξκξκϊ –βλ. Δμϊςηςα 1.3).
Απξςελεί μέοξπ ςηπ εσοϋςεοηπ έμμξιαπ ςξσ πξλιςιρμξϋ καςά ςξσπ διατχςιρςέπ, χπ
κιμηςήοιαπ δϋμαμηπ για ςημ ποϊξδξ ςχμ λαόμ.

ΓΔΡΜΑΝΙΑ

Αοιρςξκοαςία

-- Zivilisation (= civilité/κξιμχμικϊ ποϊςσπξ ρσμπεοιτξοάπ: εσγέμεια, κξρμιϊςηςα,
εσποέπεια)

-- γαλλική γλόρρα, παοάδξρη και ςέυμη (μπαοϊκ, οξκξκϊ)

Αρςξί διαμξξϋμεμξι

-- Kultur /κξσλςξϋοα = κξρμική παιδεία/μϊοτχρη αρςόμ διαμξξσμέμχμ (“σφηλή”
κξσλςξϋοα/ςέυμη, απϊ 2ξ μιρϊ 18ξσ αι.). Η “κξσλςξϋοα” λειςξσογεί χπ ασςϊμξμη
έμμξια ρςη Γεομαμία --ξ οϊλξπ ςηπ πεοιξοίζεςαι απξκλειρςικά ρςξ υόοξ ςξσ πμεϋμαςξπ
και ςξσ ερχςεοικξϋ κϊρμξσ ςξσ αμθοόπξσ-- λϊγχ ςηπ έλλειφηπ πξλιςικήπ
δοαρςηοιϊςηςαπ ή επιοοξήπ ςχμ γεομαμόμ διαμξξσμέμχμ (contra Γαλλία , Αγγλία)•
απξςελεί ςξ καςατϋγιϊ ςξσπ μποξρςά ρςξμ κξιμχμικϊ και πξλιςικϊ παοαγκχμιρμϊ ςξσπ,
ςημ ρημαία ςξσπ ρςη ρϋγκοξσρή ςξσπ με ςημ αοιρςξκοαςία.

-- Υπεοάρπιρη ασςϊυθξμηπ, γεομαμικήπ γλόρραπ, παοάδξρηπ και ςέυμηπ.

-- Herder (1780): αμςιποξρχπεϋει απξκξοϋτχμα αμςιπαοάθερηπ αοιρςξκοαςίαπ και
διαμξξσμέμχμ. Πξλέμιξπ ςξσ Διατχςιρμξϋ, ξ Herder ειράγει μέα έμμξια “κξσλςξϋοαπ”
= ςα ιδιαίςεοα ήθη, έθιμα, ξ ςοϊπξπ ρκέφηπ, ξι ςέυμεπ, ξι ςευμικέπ και ξι γμόρειπ, εμ
γέμει ςξ ξογαμικϊ και ρσμεκςικϊ ρϋμξλξ ρςξιυείχμ πξσ απξςελεί ςημ νευχοιρςή
πξλιςιρμική ςασςϊςηςα εμϊπ λαξϋ/έθμξσπ/μιαπ κξιμϊςηςαπ/ τσλήπ/επξυήπ (contra
ποξωπάουξσρα έμμξια κξσλςξϋοαπ και αμςίληφη Διατχςιρμξϋ πεοί πξλιςιρμξϋ).
“Πληθσμςικξπξίηρη”, εδατξπξίηρη και πξλιςικξπξίηρη ςηπ έμμξιαπ “κξσλςξϋοα” απϊ
Herder --σπάουξσμ πξλλέπ ςξπικέπ κξσλςξϋοεπ (έμταρη ρςη κξιμϊςηςα, ςημ λαψκή
παοάδξρη και ςημ πξικιλία ςηπ αμθοόπιμηπ τϋρηπ –ιδιϊμξοτα ήθη και έθιμα κάθε
τσλήπ)• εμϊςηςα ςϊπξσ και κξσλςξϋοαπ: ςϊπξπ + κξσλςξϋοα = έθμξπ/εθμικϊ κοάςξπ, η
μϊμη μϊμιμη αουή ξογάμχρηπ ςηπ αμθοόπιμηπ κξιμχμίαπ. Δθμικιρμϊπ: κάθε έθμξπ, κάθε
πξλιςιρμική κξιμϊςηςα, δικαιξϋςαι μα απξςελεί μια πξλιςική ξμςϊςηςα. Αμάπςσνη
“εθμικήπ” κξσλςξϋοαπ απϊ ςα κοάςη. Ιρυσοή επίδοαρη Herder ρςξμ οξμαμςιρμϊ
(αμςίδοαρη ρςξμ Διατχςιρμϊ και ςξμ ξοθξλξγιρμϊ, έμταρη ρςξ ρσμαίρθημα, ρςη
ταμςαρία, ρςη τϋρη, ρςη λαψκή παοάδξρη και ςημ κξιμϊςηςα –1760-1870 πεοίπξσ).


19ξπ αι./ΝΕΩΣΕΡΙΚΟΣΗΣΑ


[Καςάογηρη απξλσςαουίαπ. Βιξμηυαμική κξιμχμία, με έμςξμεπ κξιμχμικέπ ρσγκοξϋρειπ
(αρςική vs. λαψκή ςάνη). Δθμικά κοάςη, με αρςικξτιλελεϋθεοα, ρσμςαγμαςικά
καθερςόςα.]

-- Καθιέοχρη ρςη μεξψδοσθείρα (<1850) επιρςήμη ςηπ κξιμχμικήπ αμθοχπξλξγίαπ ή
εθμξλξγίαπ, και μϊμξ ρε ασςήμ, μιαπ εσοείαπ έμμξιαπ “κξσλςξϋοαπ” ή “πξλιςιρμξϋ”
(culture)=ςξ ρϋμθεςξ (ξογαμικϊ και ρσμεκςικϊ) ρϋμξλξ ςχμ ικαμξςήςχμ ή ρσμηθειόμ
(δξναρίεπ, ηθική, έθιμα, μϊμξι, ςέυμη, γμόρειπ, ςευμικέπ, ςευμξλξγία κςλ.) πξσ απξκςά
ξ άμθοχπξπ χπ μέλξπ ςηπ κξιμχμίαπ (Tylor, 1871). Φαμεοή επίδοαρη ιδεόμ Herder πεοί
ςηπ ιδιξςσπίαπ και ξογαμικήπ ρσμξυήπ ςηπ κξσλςξϋοαπ κάθε λαξϋ.

-- Διαμϊοτχρη ιρςξοιρμξϋ: αμςίληφη ιρςξοικόμ επξυόμ χπ ασςϊμξμχμ, πξλιςιρμικά
ρσμεκςικόμ και μξμαδικόμ εμξςήςχμ (επίδοαρη ιδεόμ Herder).

-- Κσοιαουία ενελικςιρμξϋ και εσοχπαψκξϋ εθμξκεμςοιρμξϋ: έμμξια ςηπ μξμϊδοξμηπ,
εμιαίαπ πξοείαπ ςηπ αμθοχπϊςηςαπ, μέρα απϊ ιεοαουικά ενελικςικά ρςάδια, απϊ ςημ
αγοιϊςηςα ποξπ ςξμ πξλιςιρμϊ (επιρςημξμική ρσρςημαςξπξίηρη ρςαδίχμ απϊ Morgan-
1877). Ο πξλιςιρμϊπ θεχοείςαι ςόοα ϊςι αμςιποξρχπεϋεςαι απϊ ςημ Δσοόπη. Ιδέα
πξλιςιρμικήπ αμχςεοϊςηςαπ Δσοχπαίχμ= παοατθξοά ιδέαπ διατχςιρμξϋ πεοί
πξλιςιρμξϋ –απϊ διαδικαρία/πξοεία ποξϊδξσ με ποξρχοιμή ρσμμεςξυή Δσοόπηπ,
γίμεςαι καςάρςαρη, με Δσοχπαίξσπ χπ ρημαιξτϊοξσπ και κξμιρςέπ εμϊπ ςελειχμέμξσ
πξλιςιρμξϋ εκςϊπ Δσοόπηπ, ρε μια επξυή έμςξμηπ εκβιξμηυάμιρηπ (Βιξμηυαμική
Δπαμάρςαρη) και απξικιξκοαςικξϋ επεκςαςιρμξϋ (Αρία, Ατοική). Ο ενελικςιρμϊπ,
εμιρυσμέμξπ απϊ θεχοία Δαοβίμξσ (1859), σπηοεςεί ςημ απξικιξκοαςία.

-- Κσοιαουία τσλεςικήπ ποξκαςάληφηπ (οαςριρμξϋ): αίρθημα τσλεςικήπ αμχςεοϊςηςαπ
Δσοχπαίχμ, σπηοεςεί ςημ απξικιξκοαςία και ςξμ έμςξμξ εθμικιρμϊ ςξσ 19ξσ αι. (Ήδη
<ςέλη 18ξσ αι., απϊ έμασρμα ςξσ Herder: ρσρςημαςική καςάςανη κξιμχμιόμ καςά
τσλέπ, με λεσκή εσοχπαψκή τσλή ρςη κξοστή ςηπ ιεοαουίαπ). Ο Liszt (1830) απξδίδει
ρςη γεομαμική τσλή καθξοιρςικϊ εκπξλιςιρςικϊ οϊλξ (σιξθέςηρη ιδεόμ Liszt απϊ
μαζιρςέπ ςξμ 20ϊ αι.).

-- Απξκξοϋτχμα εθμικιρμξϋ. Έμςξμξ εμδιατέοξμ ποξόθηρηπ ςηπ εθμικήπ ςασςϊςηςαπ εκ
μέοξσπ ςχμ εθμικόμ κοαςόμ.

-- Απξκξοϋτχμα οξμαμςιρμξϋ. Ρξμαμςιρμϊπ εμπμέει (οιζξρπαρςική και ρσμςηοηςική)
κοιςική μεχςεοικϊςηςαπ, εκβιξμηυάμιρηπ και καπιςαλιρμξϋ. (Ασςϊ ιρυϋει μέυοι ςξμ 20ϊ
αι.: π.υ. η κοιςική ςηπ μεχςεοικϊςηςαπ απϊ Αμςϊομξ και Χξοκυάψμεο –καςαρςοξτή
πξλιςιρμξϋ εναιςίαπ ςηπ απάμθοχπηπ ξοθξλξγικϊςηςαπ και ςηπ αρϋδξςηπ κσοιαουίαπ
πάμχ ρςη τϋρη, ρςημ ξπξία ξδήγηρε ξ Διατχςιρμϊπ με ςημ αμςίληφή ςξσ πεοί
πξλιςιρμξϋ-- παοξσριάζει έμςξμη ρσγγέμεια με ςξμ οξμαμςιρμϊ.) Η ιδέα ςχμ οξμαμςικόμ
Schiller/΢ίλεο και Coleridge/Κϊλεοιςζ για ςξμ οϊλξ ςηπ ςέυμηπ και ςηπ πμεσμαςικήπ
καλλιέογειαπ χπ θεοαπείαπ για ςημ “αοοόρςια” ςηπ βιξμηυαμικήπ κξιμχμίαπ και για ςξ
“οήγμα” πξσ δημιξϋογηρε μεςανϋ αμθοόπξσ και τϋρηπ, γμχοίζει πλαςιά απξδξυή και
ξδηγεί, γϋοχ ρςξ 1850, ρςη διάζεσνη ςχμ εμμξιόμ “πξλιςιρμϊπ” και “κξσλςξϋοα”.
Έςρι, “πξλιςιρμϊπ”= επιρςημξμική, ςευμξλξγική και βιξμηυαμική ποϊξδξπ•
“κξσλςξϋοα” = αιρθηςική και πμεσμαςική καλλιέογεια, αμςίδξςξ για ςιπ κξιμχμικέπ
ρσγκοξϋρειπ ςηπ βιξμηυαμικήπ κξιμχμίαπ και εγγϋηρη κξιμχμικήπ ειοήμηπ και ςάνηπ.
΢σγυοϊμχπ, γεμμιέςαι η αμςιδιαρςξλή “μαζικήπ” κξσλςξϋοαπ (λαψκήπ κξσλςξϋοαπ, χπ
σπξποξψϊμςξπ και υαοακςηοιρςικξϋ ςξσ πξλιςιρμξϋ ςηπ βιξμηυαμικήπ κξιμχμίαπ) και
“σφηλήπ” κξσλςξϋοαπ (αρςικήπ κξσλςξϋοαπ).


20όπ αιώμαπ

Ποόςξ μιρϊ 20ξϋ αιόμα

Παγιόμεςαι η διάκοιρη “πξλιςιρμξϋ” και “κξσλςξϋοαπ”, πξσ άουιρε γϋοχ ρςξ 1850 με
ςημ Βιξμηυαμική Δπαμάρςαρη (βλ. παοαπάμχ). Έςρι, (Weber, 1921) “κξσλςξϋοα”= ςξ
ρϋμξλξ ςχμ πμεσμαςικόμ (και μξμαδικόμ/ ιδιαζϊμςχμ) ρςξιυείχμ πξσ διακοίμξσμ μια
ρσγκεκοιμέμη κξιμϊςηςα –ανίεπ, δξναρίεπ, ήθη, έθιμα, γλόρρα, παοάδξρη, ςέυμη κςλ.•
“πξλιςιρμϊπ” = ςξ ρϋμξλξ ςχμ σλικόμ, ςευμξβιξμηυαμικόμ και επιρςημξμικόμ (κξιμόμ)
ρςξιυείχμ διαδϊριμχμ μεςανϋ διατξοεςικόμ κξιμξςήςχμ –ςευμικέπ, ςευμξλξγία,
γμόρειπ.

Δεϋςεοξ μιρϊ 20ξϋ αιόμα

Θεμελιακέπ αλλαγέπ ρςιπ έμμξιεπ “πξλιςιρμϊπ” και “κξσλςξϋοα”.

-- ΢κεπςικιρμϊπ εναιςίαπ ςηπ παμςελξϋπ διάφεσρηπ ςξσ Διατχςιρμξϋ (καςάοοεσρη
απξικιακξϋ ρσρςήμαςξπ και, κας’ επέκςαρη, μϋθξσ μξμϊδοξμηπ ενέλινηπ πξλιςιρμξϋ με
ρημαιξτϊοξσπ ςξσπ Δσοχπαίξσπ –βλ. παοαπάμχ• ρσμειδηςξπξίηρη καςαρςοξτόμ και
πξλέμχμ πξσ ρσμςελέρςηκαμ ρςξ ϊμξμα ςξσ πξλιςιρμξϋ και ςηπ ποξϊδξσ) και αμαβίχρη
εθμικξοξμαμςικήπ αμςίληφηπ πεοί κξσλςξϋοαπ (χπ μέρξσ αμάδεινηπ εθμικόμ
πξλιςιρμικόμ παοαδϊρεχμ και ςασςξςήςχμ –βλ. παοαπάμχ, Herder), ασςή ςη τξοά ρε
παγκϊρμια ή ηπειοχςική κλίμακα, με ςημ διαμϊοτχρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ πξλιςιρμικήπ
κληοξμξμιάπ (παγκϊρμιαπ πξλιςιρμικήπ κληοξμξμιάπ, υάοη ρςη διαμϊοτχρη μέχμ
πξλιςιρμικόμ παοαδϊρεχμ και ςασςξςήςχμ ρςα μεξψδοσθέμςα εθμικά κοάςη ςχμ ποόημ
απξικιόμ• ηπειοχςικήπ/ εσοχπαψκήπ πξλιςιρμικήπ κληοξμξμιάπ, υάοη ρςη διάδξρη ςχμ
ΜΜΔ και ςιπ μεςακιμήρειπ ποξρόπχμ εμςϊπ Δσοόπηπ).

-- Χάοη ρςξμ εκδημξκοαςιρμϊ ςηπ δσςικήπ κξιμχμίαπ, αμτιρβήςηρη ςχμ παοαδξριακόμ
πξλιςικόμ και πξλιςιρμικόμ ιεοαουιόμ και αμαγμόοιρη ςηπ πξλιςιρμικήπ πξικιλίαπ χπ
βαρικξϋ αμθοόπιμξσ δικαιόμαςξπ ρςξ πλαίριξ ςξσ δημξκοαςικξϋ κοάςξσπ.

-- Υφηλή ρσμμεςξυή λαψκόμ ρςοχμάςχμ ρςη πξλιςιρμική ζχή και εμτάμιρη μέχμ
μξοτόμ καλλιςευμικήπ έκτοαρηπ, με απξςέλερμα ςημ θεμελιακή μεςαμϊοτχρη ςηπ
ςέυμηπ και ςημ αμτιρβήςηρη ςηπ έμμξιαπ “σφηλή κξσλςξϋοα”. Νέα έμμξια κξσλςξϋοαπ,
εσοϋςεοη και πεοιεκςικϊςεοη απϊ ςημ αρςική αμςίληφη ςηπ κξσλςξϋοαπ χπ κξρμικήπ
παιδείαπ/μϊοτχρηπ ή “σφηλήπ” ςέυμηπ (βλ. παοαπάμχ, 18ξπ αι. και 19ξπ αι.):
καλϋπςει ϊλξ ςξ τάρμα ςηπ αμθοόπιμηπ (πμεσμαςικήπ και σλικήπ) δημιξσογίαπ μιαπ
κξιμχμίαπ (“κξσλςξϋοα”= έμαπ ρσμξλικϊπ ςοϊπξπ ζχήπ, πξσ πεοιλαμβάμει ςασςϊυοξμα
παοάδξρη και καιμξςξμία, σφηλή ςέυμη και μαζική κξσλςξϋοα, ρσλλξγικά ήθη και
έθιμα και ποξρχπική δημιξσογία -Williams, 1950-60), και είμαι, επξμέμχπ, πληριέρςεοη
ρςξμ αμθοχπξλξγικϊ ξοιρμϊ πεοί κξσλςξϋοαπ και πξλιςιρμξϋ (βλ. παοαπάμχ, 19ξπ
αι.). Έςρι, επιςεϋυθηκε ςελικά η ρϋζεσνη “κξσλςξϋοαπ” και “πξλιςιρμξϋ”.

-- Πιξ ποϊρταςα, επικοάςηρε μια πιξ οιζική ρϋλληφη και μια διεϋοσμρη ςηπ αμςίληφηπ
ςηπ κξσλςξϋοαπ (ρημ.: “κξσλςξϋοα” ρε ρϋζεσνη πάμςα με ςξμ “πξλιςιρμϊ”).

Α) Κάςχ απϊ επίδοαρη αμθοχπξλϊγξσ Boas (ςέλη 19ξσ/αουέπ 20ξϋ αι.), αμτιρβήςηρη
ςηπ ρσμεκςικϊςηςαπ και ςηπ ξογαμικήπ ξλϊςηςαπ ςηπ κξσλςξϋοαπ μιαπ κξιμχμίαπ, πξσ
ενσπακξϋξμςαμ απϊ ςξμ αουικϊ αμθοχπξλξγικϊ ξοιρμϊ ςηπ (βλ. παοαπάμχ,19ξπ αι.):
α) κάθε κξσλςξϋοα είμαι σβοιδική/εςεοξγεμήπ και δσμαμική/ρσμευόπ μεςαβαλλϊμεμη,
και ϊυι “καθαοή” και ρςαθεοή, λϊγχ ςχμ ρϋμθεςχμ και διαοκόμ αλληλεπιδοάρεχμ και
αμςαλλαγόμ ςχμ αμθοόπιμχμ κξιμχμιόμ μεςανϋ ςξσπ (Lévi-Strauss, 1960-1970)• β)
κάθε κξσλςξϋοα απξςελεί έμα ρσγκοξσριακϊ πεδίξ, άμερα ρσμσταρμέμξ με ςιπ πξικίλεπ
εμπειοίεπ και ρυέρειπ ενξσρίαπ, αμιρϊςηςαπ και αμςαγχμιρμξϋ πξσ ρσμθέςξσμ ςημ
κξιμχμική ζχή (“πξλιςική” ρϋλληφη κξσλςξϋοαπ).

Β) Κάςχ απϊ επίδοαρη μεξ-ιρςξοιρμξϋ (απϊοοιφη ςξσ ιρςξοιρμξϋ -βλ. παοαπάμχ, 19ξπ
αι.), αμαδείυθηκαμ η εςεοξγέμεια, η αμςιταςικϊςηςα και ξι ρσγκοξϋρειπ πξσ διέπξσμ
ςημ κξσλςξϋοα κάθε ιρςξοικήπ επξυήπ.


΢ύμξψη ςηπ ενέλινηπ ςωμ εμμξιώμ “πξλιςιρμόπ” και “κξσλςξύοα”


Πξλιςιρμόπ

1) = κξιμχμικϊ ποϊςσπξ ρσμπεοιτξοάπ (εσγέμεια, κξρμιϊςηςα/εσποέπεια)/civilité:
αοιρςξκοαςία 15ξσ-18ξσ αι.

2) = διαδικαρία ποξξδεσςικήπ ςελειξπξίηρηπ ςηπ αμθοχπϊςηςαπ/civilisation: αρςξί
διαμξξϋμεμξι/ Διατχςιρςέπ 17ξσ-18ξσ αι.

3) = επιρςημξμική και ςευμξβιξμηυαμική ποϊξδξπ και επίςεσγμα/ ςξ ρϋμξλξ ςχμ
σλικόμ, ςευμξβιξμηυαμικόμ και επιρςημξμικόμ ρςξιυείχμ ςηπ αμθοχπϊςηςαπ: 1850-1950

4) = ςξ ρϋμξλξ ςηπ (πμεσμαςικήπ και σλικήπ) αμθοόπιμηπ δημιξσογίαπ μιαπ
κξιμχμίαπ/επξυήπ: 2ξ μιρϊ 20ξϋ αι. (πβ. αμθοχπξλξγικϊ ξοιρμϊ πξλιςιρμξϋ)


Κξσλςξύοα

1) = κξρμική παιδεία/μϊοτχρη (“σφηλή” κξσλςξϋοα/ςέυμη): αρςξί
διαμξξϋμεμξι/Διατχςιρςέπ 17ξσ-

18ξσ αι. (Γαλλία, Αγγλία: κξσλςξϋοα/culture χπ μέοξπ ςηπ εσοϋςεοηπ έμμξιαπ ςξσ
πξλιςιρμξϋ καςά ςξσπ Διατχςιρςέπ. Γεομαμία: κξσλςξϋοα/kultur χπ ασςϊμξμη έμμξια
και χπ έμβλημα ςηπ ρϋγκοξσρηπ ςχμ διαμξξσμέμχμ με ςημ αοιρςξκοαςία).

2) = ςα ιδιαίςεοα ήθη, έθιμα, ξ ςοϊπξπ ρκέφηπ, ξι γμόρειπ, ξι ςέυμεπ, ξι ςευμικέπ, εμ
γέμει ςξ ξογαμικϊ ρϋμξλξ ρςξιυείχμ πξσ απξςελεί ςημ νευχοιρςή πξλιςιρμική ςασςϊςηςα
εμϊπ λαξϋ/έθμξσπ/ μιαπ κξιμϊςηςαπ/τσλήπ/ επξυήπ (Herder-αρςϊπ διαμξξϋμεμξπ, 1770-
1780 και αμθοχπξλξγικϊπ ξοιρμϊπ κξσλςξϋοαπ <1850)

3) = ςξ ρϋμξλξ ςχμ πμεσμαςικόμ ρςξιυείχμ μιαπ κξιμϊςηςαπ: 1850-1950

4) = ςξ ρϋμξλξ ςηπ (πμεσμαςικήπ και σλικήπ) αμθοόπιμηπ δημιξσογίαπ μιαπ
κξιμχμίαπ/επξυήπ: 2ξ μιρϊ 20ξϋ αι. (πβ. αμθοχπξλξγικϊ ξοιρμϊ κξσλςξϋοαπ)

Υπεοάρπιρη ασςϊυθξμηπ. παοάδξρη και ςέυμη (μπαοϊκ. Δμϊςηςα 1. Αγγλία)• απξςελεί ςξ καςατϋγιϊ ςξσπ μποξρςά ρςξμ κξιμχμικϊ και πξλιςικϊ παοαγκχμιρμϊ ςξσπ. δικαιξϋςαι μα απξςελεί μια πξλιςική ξμςϊςηςα. απϊ 2ξ μιρϊ 18ξσ αι. Η “κξσλςξϋοα” λειςξσογεί χπ ασςϊμξμη έμμξια ρςη Γεομαμία --ξ οϊλξπ ςηπ πεοιξοίζεςαι απξκλειρςικά ρςξ υόοξ ςξσ πμεϋμαςξπ και ςξσ ερχςεοικξϋ κϊρμξσ ςξσ αμθοόπξσ-. Αμάπςσνη . οξκξκϊ) Αρςξί διαμξξϋμεμξι -. ΓΔΡΜΑΝΙΑ Αοιρςξκοαςία -.Kultur /κξσλςξϋοα = κξρμική παιδεία/μϊοτχρη αρςόμ διαμξξσμέμχμ (“σφηλή” κξσλςξϋοα/ςέυμη. -. έθιμα. αλλά σπάουει εδό λιγϊςεοξπ εσοχπαψκϊπ εθμξκεμςοιρμϊπ απ’ ϊ. Δθμικιρμϊπ: κάθε έθμξπ.Herder (1780): αμςιποξρχπεϋει απξκξοϋτχμα αμςιπαοάθερηπ αοιρςξκοαςίαπ και διαμξξσμέμχμ. χπ κιμηςήοιαπ δϋμαμηπ για ςημ ποϊξδξ ςχμ λαόμ. κάθε πξλιςιρμική κξιμϊςηςα.Καθιέοχρη ϊοξσ “κξσλςξϋοα”/culture = κξρμική παιδεία/μϊοτχρη αρςόμ διαμξξσμέμχμ (και απϊ 2ξ μιρϊ 18ξσ αι. Πξλέμιξπ ςξσ Διατχςιρμξϋ. η μϊμη μϊμιμη αουή ξογάμχρηπ ςηπ αμθοόπιμηπ κξιμχμίαπ.: “σφηλή” κξσλςξϋοα/ςέυμη –μεξκλαρικιρμϊπ. εδατξπξίηρη και πξλιςικξπξίηρη ςηπ έμμξιαπ “κξσλςξϋοα” απϊ Herder --σπάουξσμ πξλλέπ ςξπικέπ κξσλςξϋοεπ (έμταρη ρςη κξιμϊςηςα.3). ξι ςευμικέπ και ξι γμόρειπ. -.Οπςική ιεοαουικόμ ρςαδίχμ ενέλινηπ αμθοχπϊςηςαπ [άγοιξι-βάοβαοξι-πξλιςιρμέμξι (Δσοχπαίξι)] υαοακςηοίζει Διατχςιρςέπ.πξλιςιρμξϋ απξςέλερε ςξ έμβλημα ςχμ Διατχςιρςόμ και ςξσ μεςαοοσθμιρςικξϋ πξλιςικξ-πξλιςιρμικξϋ ςξσπ ξοάμαςξπ και ξδήγηρε ςελικά ρςη Γαλλική Δπαμάρςαρη (1789). χπ επίρημη ςέυμη Γαλλικήπ Δπαμάρςαρηπ.ςι ρςημ αοιρςξκοαςία (η Δσοόπη παίζει καθξοιρςικϊ οϊλξ διατχςιρςή μϊμξ ρςα αουικά ρςάδια: ςξ ςελεσςαίξ ρςάδιξ θα καςείυε ϊυι η ίδια η Δσοόπη αλλά μια ιδαμική μελλξμςική κξιμχμία). -.).λϊγχ ςηπ έλλειφηπ πξλιςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ ή επιοοξήπ ςχμ γεομαμόμ διαμξξσμέμχμ (contra Γαλλία . ξι ςέυμεπ. ςημ ρημαία ςξσπ ρςη ρϋγκοξσρή ςξσπ με ςημ αοιρςξκοαςία. ςημ λαψκή παοάδξρη και ςημ πξικιλία ςηπ αμθοόπιμηπ τϋρηπ –ιδιϊμξοτα ήθη και έθιμα κάθε τσλήπ)• εμϊςηςα ςϊπξσ και κξσλςξϋοαπ: ςϊπξπ + κξσλςξϋοα = έθμξπ/εθμικϊ κοάςξπ. -.Zivilisation (= civilité/κξιμχμικϊ ποϊςσπξ ρσμπεοιτξοάπ: εσγέμεια.γαλλική γλόρρα. contra μπαοϊκ/οξκξκϊ –βλ. Απξςελεί μέοξπ ςηπ εσοϋςεοηπ έμμξιαπ ςξσ πξλιςιρμξϋ καςά ςξσπ διατχςιρςέπ. “Πληθσμςικξπξίηρη”. ξ ςοϊπξπ ρκέφηπ. κξρμιϊςηςα. ξ Herder ειράγει μέα έμμξια “κξσλςξϋοαπ” = ςα ιδιαίςεοα ήθη. εσποέπεια) -. γεομαμικήπ γλόρραπ. παοάδξρηπ και ςέυμηπ. εμ γέμει ςξ ξογαμικϊ και ρσμεκςικϊ ρϋμξλξ ρςξιυείχμ πξσ απξςελεί ςημ νευχοιρςή πξλιςιρμική ςασςϊςηςα εμϊπ λαξϋ/έθμξσπ/μιαπ κξιμϊςηςαπ/ τσλήπ/επξυήπ (contra ποξωπάουξσρα έμμξια κξσλςξϋοαπ και αμςίληφη Διατχςιρμξϋ πεοί πξλιςιρμξϋ).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->