Compania: SC BIOFARM S.A.

Contul de profit si pierdere

Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON, daca nu este altfel specificat
Indicatori

2008

2009

2010

1 Cifra de afaceri neta

65,102,889

67,108,836 82.294.885

2 Productia vinduta

63,684,564

63,684,029

77,398,760

3 Venituri din vanzarea marfurilor

1,418,325

3,424,807

4,896,125

4 Variatia stocurilor

1,111,914

1,489,562

925,251

5 Productia imobilizata

0

0

136,871

144,831

321,602

7 VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL

66,351,674

68,743,229

83,541,738

8 Cheltuieli cu mat. prime si mater. consumab.

16,777,384

16,692,653

20,445,584

335,164

282,635

564,795

1,826,628

1,621,819

1,685,268

6 Alte venituri din exploatare

9 Alte cheltuieli materiale
10 Alte cheltuieli din afara (energia si apa)
11 Cheltuieli privind marfurile

705,710

1,976,456

2,226,923

13,108,308

13,076,265

14,706,904

13 a)Salarii si indemnizatii(ct. 641+642-7414)

10312636

10,222,967

11,540,402

14 b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415)

2,795,672

2,853,298

3,166,502

15 Ajustarea valorii imobiliz. corporale si necorporale

4,051,727

4,539,122

4,696,491

16 a.1) Cheltuieli

4,127,876

4,546,538

4,696,491

76,149

7,416

0

-161,673

1,224,365

490,342

19 b.1) Cheltuieli

217,086

1,425,744

937,711

20 b.2) Venituri

378,759

201,379

447,369

21 Alte cheltuieli de exploatare

15,171,105

15,841,334

22,252,804

22 Cheltuieli privind prestatiile externe

12 Cheltuieli cu personalul

17 a.2) Venituri
18 Ajustarea valorii activelor circulante

13,709,301

14,399,084

20,264,730

23 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

874,037

1,096,904

1,392,750

24 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

587,767

345,346

595,324

25 Ajustari privind proviz. pt. riscuri si cheltuieli

-11,590

-222,593

-200,550

26 Cheltuieli

1,102,845

1,325,489

1,638,882

27 Venituri

1,114,435

1,548,082

1839432

28 CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL

51,802,763

55,032,056

66,868,561

29 Rezultatul din exploatare

14,548,911

13,711,173

16,673,177

4,154,686

4,652,756

4,187,444

31 Cheltuieli financiare

37,576,716

-4,222,612

2,814,005

32 Rezultatul financiar

-33,422,030

8,875,368

1,373,439

33 Rezultatul Curent

-18,873,119

22,586,541

18,046,616

34 Venituri extraordinare

0

0

0

35 Cheltuieli extraordinare

0

0

0

36 Rezultatul extraordinar

0

0

0

70,506,360

73,395,985

87,729,182

30 Venituri financiare

37 VENITURI TOTALE
38 CHELTUIELI TOTALE
39 Rezultatul brut al exercitiului
40 Impozit pe profit
41 Rezultatul net al exercitiului

89,379,479

50,809,444

69,682,566

-18,873,119

22,586,541

18,046,616

2,437,034

2,950,451

3,483,443

-21,310,153

19,636,090

14,563,173

750 24 Cheltuieli cu despagubiri.131.431 72.928 14.098 17.651 321.685.444 31 Cheltuieli financiare 42.287 213.929 490.762 4.540.815. pt.378 4.297.633.123.183 16.392.904 13 a)Salarii si indemnizatii(ct.323 153.342 19 b.729.236 20.395 1.760 3 Venituri din vanzarea marfurilor 1.546 11.093.125 4 Variatia stocurilor 1.642.584 375.133 3.1) Cheltuieli 4.327.211 1.197 1.928.512.163.831.Contul de profit si pierdere ajustat al SC BIOFARM S.814 3.445.528 77.580.654.046.994.610 14.814.709.795 2.572 937.555 4.936.398.871.738 8 Cheltuieli cu mat.218 15.071 22.749 23.386 77.369 21 Alte cheltuieli de exploatare 16.616 2.678 58.643 447.696. taxe si varsaminte asimilate 979.730 23 Cheltuieli cu alte impozite.439 33 Rezultatul Curent -21.983 13.268 790. 641+642-7414) 5 Productia imobilizata 6 Alte venituri din exploatare 9 Alte cheltuieli materiale 10 Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 11 Cheltuieli privind marfurile 11.275.479.452 299.599 -4.705 1.692 83.294.252.248.794.097 4.725 20.624.187.195.324 25 Ajustari privind proviz.706. 645-7415) 3.929.443 -23. 18.804 22 Cheltuieli privind prestatiile externe 17 a. (in functie de rata inflatiei) Indicatori 2008 2009 2010 1 Cifra de afaceri neta 72.046.502 9.588 1.149 -200. riscuri si cheltuieli -12.245.822 2.502 15 Ajustarea valorii imobiliz.885 2 Productia vinduta 71.141.806.412 1.638.302 7.096.563.402 14 b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.383.566 39 Rezultatul brut al exercitiului -21.847 564.988 20.602 7 VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 74.962.061 18.724 3.537 71.682.130.546.166. corporale si necorporale 4.508 66.868.616 34 Venituri extraordinare 0 0 0 35 Cheltuieli extraordinare 0 0 0 36 Rezultatul extraordinar 0 0 0 78.769 2.962.753 14.027.046.2) Venituri 18 Ajustarea valorii activelor circulante 15.878 1.539 2.491 85.339.109 4.764 82.550 26 Cheltuieli 1.276 925.141.720.882 27 Venituri 1.868 0 -181.711 20 b.264.823.360 1839432 28 CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 58.976 3.865. donatii si activele cedate 658.064 4.064 3.419 366.561 29 Rezultatul din exploatare 16.739 69.800 87.538.439.845.723 67.737 16.981.373.177 4.983 -236.1) Cheltuieli 243. consumab.923 12 Cheltuieli cu personalul 14. prime si mater.259 10.107 1.491 16 a.896.061 18.278 53.696.415.181 1.100 1.2) Venituri 424.422 4.483.378 595.903.588.872.173 30 Venituri financiare 37 VENITURI TOTALE 40 Impozit pe profit 41 Rezultatul net al exercitiului Ajustarea s-a realizat in preturi comparabile prin inflatare .541.251 0 0 0 153.571 1.029.A.357.729.683.406.226.749 23.298.562.182 38 CHELTUIELI TOTALE 100.552.005 32 Rezultatul financiar -37.235.673.

Compania: SC BIOFARM S.124 70.392.887.283.330 3.856 215. riscuri si chelt.282 131.591 -252.048.506.122.226.817 8.122.740 109.102.135 58.636.859 19.566 32.974.306.025.636 10.502 34.403.793.766. 16 Venituri in avans 17 CAPITAL SI REZERVE 18 Capital 19 Prime de capital 20 Rezerve din reevaluare 21 Rezerve (legale.513 1.047 14.246.779 13.692 844.173 146.793.271. daca nu este altfel specificat ACTIV 1 Active imobilizate 2 necorporale 3 corporale 4 financiare 5 Active circulante 6 stocuri 7 creante 8 disponibilitati 9 investitii pe termen scurt 10 Cheltuieli in avans 11 Total activ 12 13 Datorii pe o perioada < 1 an 14 Datorii pe o perioada > 1 an 15 Provizioane pt.411.080.A.035.150 32.486.038.334.745.972 146.684 146.358.634 28.254.153 129.560 12.575 68.001.693 2009 72.159.810 32.218.096.409 147.430.409 129.885.785 13.776.794.805 136.105.829 154.814 6.950 81.676 101.793.001 165.735.863 154.684 169.290.226.922.486.592 9.) 22 Rezultat reportat 23 Rezultatul exercitiului 24 Repartizarea profitului 25 Total capitaluri proprii 26 Capitaluri total 27 PASIV Bilantul contabil (in functie de rata inflatiei) 2008 78.478.431.887.668.078.036.953 8.852.248.310.563.662 31.090 981.090 272.956 53.037 11.822 -21.864 1.988 .654 4.164.875 109.150 14. din conversie etc.085 7.613.208 12.906.923 1. statutare.026.072.558 726 136.190 148.309.121.558 109.513.291 12.764 2010 67.623 26.964 850.772 -18.486.505 2. Bilantul contabil Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON.150 18.829 136.316 168.731 18.105.331 19.593 1.706 2.024 14.861 20.

939 166.684 169.878 7.513.566 32. riscuri si chelt.861 20.308 11.676 101.751 9.291 12.392.563.502 34.790.330 3.903 175.882.523.852.200 2009 77.316 168.679.464.283 13.859.179 1.047 14.010 1. statutare.494.183.150.812.551.857 19.405.684 146.022 86.164.282 131.833.970.817 8.725 145.150.646.927.583.418.994 34.491 78.500.319 1.597 144.057.844 2010 67.227.435 145.928 1.764.150 14.831.069.039.438 116.648.146 62.956 53.923 1. 16 Venituri in avans 17 CAPITAL SI REZERVE 18 Capital 19 Prime de capital 20 Rezerve din reevaluare 21 Rezerve (legale.582 8.389 122.793.159.025.785 13.784 164.662.756.964 163.435 164.324.398.001.120 2.486.153.024 18.173 146.000 -20.856 215.710 21.735.692.088 770 144.772 -23.309.209 7.558 109.523.459 5.) 22 Rezultat reportat 23 Rezultatul exercitiului 24 Repartizarea profitului 25 Total capitaluri proprii 26 Capitaluri total 27 PASIV 2008 87.500.887.105.776.857 36.061.331 14.727 20.306.043 144.660 29.323 2.105.841 29.778.ACTIV 1 Active imobilizate 2 necorporale 3 corporale 4 financiare 5 Active circulante 6 stocuri 7 creante 8 disponibilitati 9 investitii pe termen scurt 10 Cheltuieli in avans 11 Total activ 12 13 Datorii pe o perioada < 1 an 14 Datorii pe o perioada > 1 an 15 Provizioane pt.328.613.526 34.871.766.122. din conversie etc.794.041.749.191.548 305.043 163.591 -252.165.949 76.842 13.434 15.988 .484 902.232 11.692 844.

09 2008 335 225 7.85 5. Informatii de la BNR privind rata inflatiei Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON.A. INDICATORI Număr de salariaţi Numărul mediu de zile lucrate de un salariat într-un an Numărul mediu de ore lucrate zilnic de un angajat Numar de utilaje Nr.Compania: SC BIOFARM S.59 106. de schimburi Formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizand Indicele Preturilor de Consum (IPC) A=Suma initiala de actualizat * IPC/100 sau B=Suma initiala de actualizat * Rata Inflatie/100+ Suma initiala de actualizat Mentionam ca indiferent de metoda de calcul folosita. daca nu este altfel specificat 2008 Rata inflatiei (%) INDICII PRETURILOR DE CONSUM-% 2009 2010 7.ro/cms/rw/pages/ipc.do Alte informatii privind SC BIOFARM S.A.insse.7 290 1 2010 343 222 8 350 1 Informatii preluate de pe site-ul: http://www.09 107.59 6.8 240 1 2009 343 220 7.85 105. rezultatul actualizarii este acelasi deoarece Rata Inflatiei = IPC .ro.100 .

756 5.458.979.102.489 1.748.369.391.836 0 53.067.294.939.672 5.206 8.546 6 Cheltuielile indirecte de producţie 1.221 3.369.764 82.885 0 64.762 7 Profitul operaţional (rezultatul brut aferent CA) (1-2) 13.195. Indicatori 2008 2009 2010 1 Cifra de afaceri netă 72.982.889 65.546.418.206 8 Cheltuielile generale de administraţie 5.449 1.352.836 67.350.311 1. crt.473 3.729 4 Cheltuielile activităţii de bază 54.332.050 58.294.161 4.885 82.102.262 1.108.294.752 784.885 0 3 Discountul comercial 0 0 64.309. crt.036.534 Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare al SC BIOFARM S.537 71. (ajustat in functie de rata inflatiei) Sume exprimate in RON Valori Nr.251 3.666 Cheltuielile de desfacere 8.060 4.249.161 4.055.562.808 2010 82.764 82.108.895.905.576.140 5.053 13.067.895.A.458.714 17.395 3.061 4.559.724 3 Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) 59.294.755.317.238.449 5 Cheltuielile activităţilor auxiliare 3.Compania: SC BIOFARM S.931.141.351.461 3.332 .093.797 1.548.320.607.291 6.885 2 Cifra de afaceri brută 72.729 5.710 2009 67.216.399.177.928.615 49.828 48.592 57.473.945 13.537 71.532.756 3.858 52.945 7.A.748. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatori Cifra de afaceri netă Cifra de afaceri brută Discountul comercial Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activităţii de bază Cheltuielile activităţilor auxiliare Cheltuielile indirecte de producţie Profitul operaţional (rezultatul brut aferent CA) (1-3) Cheltuielile generale de administraţie Cheltuielile de desfacere Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 2008 65.889 0 52.928.546 17. Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON.447.399.724 58.366 9 5.055.195.944 12.985. daca nu este altfel specificat Nr.120.617 1.366 3.

905.945 7.015 5.705.10 10 Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (7-8-9+10) Ajustarea s-a realizat in preturi comparabile prin inflatare 878.654 1.534 .309.829.730 3.886.757 3.

669.339.960.377 38. respectiv cheltuieli provenite de la terţi (gr.64+ct.crt.796.386 1.669.751 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.477 32. 63) Cheltuieli cu personalul (gr.173 2008 2009 1. 701-706+ct.872.976.708) 2 5 Variaţia stocurilor (+/-)(ct.586.119 22. crt.582 Alte venituri din exploatare şi venituri din provizioane 06+17+20+27 1.673.478 65.60. 62.904 21.crt.456 712.588.005.960.377 Valoarea adăugată (rd.418.625.563.923 2.807 7. 63) 23 874.822 798.621) 8+9+10+22 23 12 1.489.483.226.096. exclusiv ct.276 0 0 72.615 1.556 71.392.346 Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele 16+19+26 5. daca nu este altfel specificat Nr.648.562. 607.541 Impozitul pe profit 40 2.274 1.111.901.142.750 14.3+7-8) 32. Analiza structurala a rezultatelor dupa natura veniturilor si cheltuielior Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON. Indicatori CPP 1 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.750 14.029 1.878.324.659 36.873.325 3.711.836 Consumuri intermediare. 24-25) -21.226.711) Producţia imobilizată (ct.708) Variaţia stocurilor (+/-)(ct.202 77.705 14.452.032.914 1.996.760 925.904 .437.119 22.378 790. (in functie de rata inflatiei) Poziţie în Nr.005 18.636.032.633.950. 621) Nr.273. 701-706+ct.716 -4.706.153 19.904 Cheltuieli cu personalul (gr.706. 707) 3 2 Cheltuieli privind mărfurile (ct.173 Venituri financiare 30 4.860.652.814 3.448.911 13. exclusiv ct.398.444 2.163.610 1.814.541 Venituri extraordinare 34 0 0 Cheltuieli extraordinare 35 0 0 Rezultatul extraordinar (rd.836 0 0 979.125 2.251 0 78.324 7.983 13.202 77.564 63.684.096.7411) Cheltuieli cu impozitele şi taxele (gr.896. CPP 3 11 2 4 5 8+9+10+22 TSIG ajustat al SC BIOFARM S.621) 12 13.A.539 2.616 0 0 0 18.7411) Cheltuieli cu impozitele şi taxele (gr.351 63.271 19.100 1.572.64+ct. 61.760 925. 607) 11 3 Marja comercială (rd.710 1.3+7-8) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. exclusiv ct.187.616 33.576.965 35.767 345.011 36. 607) Marja comercială (rd. 621) Valoarea adăugată (rd.154.034 2.683.807 705.708 Alte cheltuieli din exploatare 24 587.011 32. 21-22) 0 0 Rezultatul brut al exerciţiului (rd.046.Compania: SC BIOFARM S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Indicatori Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. gr.923 2.424. gr.559 42.536. 62. respectiv cheltuieli prove-nite de la terţi (gr.125 2.608.933.222.60.191 42.723 67.447.324.663 2010 4.585. 20+23) -18.586.548.A.090 38.580.443 14.108.308 13.392.591 2010 4.177 4.398. 721+722) 5 7 Producţia exerciţiului (rd.4+5+6) 2008 2009 1.571 1.684.173.771 Rezultatul din exploatare (rd.265 Excedentul (deficitul) brut din exploatare (rd.17+18-19) -18.616 3.9+10-11-12) 18. 707) Cheltuieli privind mărfurile (ct.810. 607.896.245.604 35.251 0 78. exclusiv ct.294 69.451 Rezultatul net al exerciţiului (rd.1 -2) 4 Producţia vândută (ct.084 16.037 1.1 -2) Producţia vândută (ct.076.706. gr.310.403 595.13+14-15-16) 14.873.612 Rezultatul curent (rd.686 4.182 2.046.562 0 0 64. 61.756 Cheltuieli financiare 31 37. 721+722) Producţia exerciţiului (rd.711) 4 6 Producţia imobilizată (ct.4+5+6) 8 9 10 11 12 Consumuri intermediare.214 1.673. gr.297.

046.141.324 7.17+18-19) -21.729.244 Alte venituri din exploatare şi venituri din provizioane 06+17+20+27 1.187.444 2.133 Rezultatul net al exerciţiului (rd.182 2.608.183 Venituri financiare 30 4.173 .673.928 21.831.933.657 7.403 595.962.521 20.911.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Excedentul (deficitul) brut din exploatare (rd.084 16.753 14.046.769 Rezultatul curent (rd.130.749 23.109 Cheltuieli financiare 31 42.546.308 2.522 Alte cheltuieli din exploatare 24 658.962.936.871.419 366.205 Rezultatul din exploatare (rd.742.005 18.061 Venituri extraordinare 34 0 0 Cheltuieli extraordinare 35 0 0 Rezultatul extraordinar (rd.13+14-15-16) 16.637.483.141.654.147.479.061 Impozitul pe profit 40 2.563. 24-25) -23.616 3.177 4.599 -4.017.749 23.725 20.102.9+10-11-12) 21.297.976 3.616 0 0 0 18.814.273. 21-22) 0 0 Rezultatul brut al exerciţiului (rd.093.097 4.378 Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele 16+19+26 6. 20+23) -21.443 14.

73 11.321 0.economice -12.723 67.337 9.692 83.88 0.70 Rezultatul curent -21.445 39.14 -0.09 0.915.07 0.69 0.15 Rezultatul brut al exerciţiu.046 9.485 6.91 1.800 87.141.85 -1.653 -6.39 1.546.129 -154.885 -1.42 0.99 1.732. comerciale .753 14.30 0.962.616 45.74 4.69 27.781 -1.00 1.994 375.05 0.95 0.294. Rata rentab.219 0.037 0.20 0.97 1.45 26.00 0. -23.646.188.85 -1.50 0.54 -1.424 0.41 9.307 0.75 -1.728 9.49 0.89 2.75 Rezultatul exploatării 16.12 0.537 71.35 0.82 -4.061 18.02 0.89 1.95 0.00 Lichiditate generală 4.831.348 0.00 1.91 1.755 38.89 1.13 0.08 0.339.811 -5.654 0.12 0.72 8.436 0.928 14.11 1.929.00 1. Eficacitate.981.36 1.01 0.98 1.75 Solvabilitate patrimonială 0.13 0.03 Rata rentab.99 1.56 -0.87 0.91 -0.915.569 2.99 0.673.95 1.121 9.398.751.14 -26.182 -1.99 -2.528 77.13 -0.764 82.97 23.96 170.98 1.10 0.06 0.98 1.15 Rezultatul cifrei de afaceri 46.407.14 0.740 10.77 -1.059.773 11.126.760 -3.183 16.52 1.13 -0.01 0.901.177 -1.65 -3.749 23.02 0.75 Rezultatul net al exerciţiu.13 0.445 39.07 63.68 1.547.703.188.84 Lichiditate parţială 4.73 Rata rentab.36 0.431 72.046.61 -0.98 1.15 0.616 45.15 Cifra de afaceri 72.541.97 1.268.164 7.863.74 1.79 1.24 0.922 1.57 57.729.69 -0.85 6.382 8.76 176.13 0.141.95 1.173 44.25 Randamentul activelor totale 0.836.47 1.66 10.928.17 Productivitatea muncii E f i c a c i t a t e 2008 Indice cu baza fixa 217.11 0.69 Solvabilitate globală 9.85 14.083 0.738 -1.98 1.00 0.77 20.374 6.103.88 -0.14 1.747. Eficienta.386 77.365 -1.443 0.365 -1.487 -0.15 -0.32 0.563.308.50 63.98 1.725 20. Echilibru Valoare Tip indicator E f i c i e n t a Indicatori E c h i l i b r u 2009 Abatere 2010 2009/2008 2010/2009 2010/2008 '09/'08 Indice cu baza in lant '10/'08 '09/'08 2010/2009 Venitul total 78.11 1.811 -5.00 1.97 30.061 18.61 -0.614 -10.43 0.98 1.01 0.Tabloul de bord.568 52.830 0.865.327.60 5.296 52.777.18 1.16 Producţia exerciţiului 71.04 0.82 1.697 207.77 30.103.capitaluri totale Rata de rentabilitate a ven.954 -165.239.13 Venitul exploatării 74. -21.67 63.12 Randamentul activelor imobilizate 0.962.99 1.612.98 1.115.434.562.42 1.financiare -16.34 -1.54 -10.214.460 44.99 0.99 0.83 -1.871.41 14.51 -3.95 0.20 0.366.98 1.83 Viteza de rot.297.20 47.99 1.85 -0.05 5.98 1.195.099.898 -0.046.87 -0.01 Rata rentab.397.79 0.37 -0.749 23.08 0. consumurilor 173.20 5.

06 1.01 0.Tabloul de bord.05 1.09 .95 1.07 1.49 1. Eficacitate. Eficienta. Echilibru Indice mediu 10/2009 1.07 0.21 1.04 1.00 1.06 1.05 1.01 1.06 1.00 1.

din care: 2.1.cu materii prime. Chelt.2. Cheltuieli cu lucrări.1. materiale 2. exploatare.rate de cheltuieli INDICATORI 1 Rata cheltuielilor totale 2 Rata cheltuielilor din exploatare 3 Rata cheltuielilor aferente cifrei de afaceri 4 Rata cheltuielilor variabile 5 Rata cheltuielilor fixe 6 Rata cheltuielilor de personal 7 Rata cheltuielilor cu materialele 8 Rata cheltuielilor cu amortizarea 9 Rata cheltuielilor cu dobânzi bancare RELAŢIE CALCUL VALOARE ABATERE 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Analiza corelaţiilor de echilibru financiar pe baza informaţiilor din contul de profit şi pierdere Indicatori A.Cheltuieli cu impozite. Alte cheltuieli financiare 5.Cheltuieli cu amortizarea 3.Tablou de bord .eficienţa alocării în consum a resurselor Indicatori specifici .Cheltuieli cu dobânzi financiare 4. servicii terţi 2. Venituri din exploatare 2.5. Cheltuieli totale 1.3. Venituri extraordinare 6. Venituri totale B. Cheltuieli de personal 2.4. Venituri financiare 4 Chelt financiare. Comp. din care 4.Chelt. Indice N .2. taxe asimilate 2. Cheltuieli extraordinare Valoare N-1 Ist.

269.79 0.01 1.427 1.747.043 146.16 0.83 1.053 8.878 62.057 .01 1.794.018 75.97 1.294 22.84 1.82 1.961 119.925 581.99 1.104 -325.84 0.013 1.357 5.609 3.268 -325.273 236.06 0.02 1.68 0.566 -46.89 1.776 -61 82 21 0.685.098 268.00 0.806 -31.713.790 0.582.460 76.938.027 0.309.883 28.197 1.123.879 1.508 66.150.738 100.943 19.422 4.046.13 0.208 2.99 1.99 1.330 -247.63 1.309 -9.205.06 1.345.034 8.120 902.227.88 0.7 8 0 0 0 0.228.620.983 13.921 0.99 1.01 1.21 1.259 10.002 16.857 0.02 1.37 1.830 8.932 -1.15 1.20 1.320 882.084.456.01 1.13 0.89 1.219.497.029.077 26.78 0.037 -8.00 0.73 1.358 1.79 0.422 31.485.724.551 -24.82 1.97 1.491 199.903.300 13.868.545.587 0.28 1.037 17.94 1.296.001 11.022 -2.84 0.129 -305.522.513.692 -2.278 53.565.387.70 0.559.83 0.486 1.105.127.395.612 13.006.999 87.722 0.755 1.28 1.468 29.078 218.862 168.931 72.212 0.94 1.21 1.349 1.179 13.662 -58.005 14.249 0.291 -16.826 240 290 350 50 60 110 1.838.035 7.631 -2.857 15.04 1.459 844.523.399 901.613.073 26.396 0.941.04 1.538 15.694 1.624.77 0.154.666 1.803 0.484 18.609 -35.94 1.706.069.684 -977.239.54 0.86 0.596 -1.546 11.482.877 78.819.94 1.588 1.610 14.678 58.69 0.13 0.764.064 1.339 2.21 1.445.452.00 1.764.281 20.540. materiale.54 1.834 58.12 0.696 5.99 1.739 69.424.146 85 686 771 1.09 1.00 0.374 834.530 4.720 11.632.00 1.012 7.712 0.823.923 -10.87 0.54 0.168 -6.385 2.40 1.320 -360.872.756 18.04 0.651.29 0.99 1.82 0.15 1.972.01 0.540 5.561 353.94 0.845.05 1.358 -126. abs.88 0.348 199.778.05 1.513 0.616 0.908 145.709.929 0.552.69 0.02 1.392 1.13 1. 2010 2009-2008 2010-2009 2010.03 0.859.Tablou de bord al resurselor umane.696.636 3.62 1.904 -811.212.94 1.087 -20.827 -30.440.810 -99.010 1.199.720.856 -11.042 609.842 53.78 0.00 1.46 1.615.375 75.736.383.435 144.064 4.151 -67.126 21.010 67.883 1.914.319 77.270.108 2.008 12.682.910 3.500.79 0.208 4.04 0.01 1.73 0.079 2.15 1.039.006 587.2008 Indice baza in lant Im 2008 2009 '09/'08 10/'08 09/'08 10/'09 335 343 343 8 0 8 1.73 0.243 0.551.683.26 1.294.236 436.8 7.714 694.99 1. financiare si generale Valoare Resurse Indicatori Număr mediu de salariaţi Durata medie a zilei de lucru Timpul în ore pe salariat Timpul total în ore Umane Timpul total în zile Cheltuielile de personal Fondul de salarii Active imobilizate Imobilizări corporale Investitii Număr de utilaje Cheltuieli cu amortizarea Stocuri totale Materiale Stocuri de materii prime Stocuri de produse finite Stocuri Stocuri de producţie neterminată Cheltuieli cu materii prime si mat Cheltuieli cu utilităţi Capitaluri proprii Capitaluri atrase (datorii) Financiare Capitaluri atrase pe tml Capitaluri atrase pe ts Cheltuieli cu dobânzi Cheltuieli totale Generale Cheltuieli din exploatare Cheltuieli aferente CA Indice baza fixa Modif.99 1.043 2.98 0.14 0.641 605.94 1.402 -706.07 0.434 6.02 1.97 1.83 1.584 -1.767 150.