2004 I-CONCEPTES D’ESTÈTICA 1- Objectius i limitacions de l’estètica 1.1. Usos i abusos del terme 1.2. Origen etimològic 1.3. Origen històric 1.4.

El concepte d’estètica a la postmodernitat 2- L’experiència estètica 2.1. El gust 2.2. La bellesa com a forma de coneixement 2.3. La sublimitat 2.4. La lletjor i el kitsch 2.5. Provocació, transgressió i “freak”

II- ART I IMATGE(S) 1- L’art: un intent de definició. Delimitacions 1.1. Evolució del concepte 1.2. Creativitat i genialitat 1.3. Aïllacionisme i contextualisme 1.4. Art, crítica i funció social 1.5. Ètica i estètica: art i poder 2- Art i imatge: il..lusions i percepcions 2.1. Antropologia, il.lusió i percepció 2.2. Narració i descripció: còmic, espot i vídeoclip 2.3. Mímesi i convenció: el cinema com a art de masses

1

el mal gust. Sociologia: L’estètica s’explica sobretot en base a uns codis de conducta de cada societat. com a branca de la filosofia. ja no 2 .. per que era pecat. L’estelada) i la bellesa de les paraules per si soles. i a occident tranquil·litat. dol. ((Per ex. OBJECTIUS I LIMITACIONS DE L’ESTÈTICA Usos i abusos del terme Origen etimològic Origen històric El concepte d’estètica a la postmodernitat L’espai de consum estètic. per exemple aquí no menjaríem mai gos. L’estètica és l’estudi dels fenòmens sensibles. Aquests fenòmens es basen en la sensibilitat individual.. 5. Usos i abusos del terme. musicals. Cal dins de l’estudi dels codis contextualitzar també. Psicologia: El procés per el que decidim si una cosa ens agrada o no es totalment racional. (malgrat això hi ha valors universals com la bellesa o la lletjor. Lingüística: Per la seva banda es pot estudiar també la bellesa dels signes (lingüístics o no lingüístics com per ex. Bellesa ≠ Estètica (adj. Ex.. en aquests cas del que ens envolta i de nosaltres mateixos i per fer-ho es serveix de diferents ciències: • Historia: L’estètica estudia el gust en relació a períodes anteriors per tan per entendre un cànon de bellesa antic em de contextualitzar-lo en el seu context històric. els cementiris i els mercats surten de les ciutats i apareix la higiene. que és totalment objectiva de manera que els fenòmens sensibles són vistos de maneres diferents segons la persona. encara que sigui inconscient. així com el sublim.. 2. Aquestes estudi passa per els 5 sentits.) (ciència) Cal diferenciar estètica i bellesa: De fet l’estètica estudia la bellesa. persegueix el coneixement. El blac a orient significa tristor. a l’edat mitjana era prohibit tocar. els gustos de roba. ja que un mateix signe pot significar dues coses diferents. tot i que en la nostra societat tenim molts d’ells reprimits i la vista sobrecarregada. En el S. la lletjor. el kitch.) L’estètica.. explica el perquè i el com de tot allò que s’experimenta a través dels nostres sentits. un fenomen sensible és tot allò que s’experimenta amb els 5 sentits com per exemple la musica el paisatge. XVIII l’olfacte va ser aparcat. 4..TEMA I : 1. (sentits és diferent que sentiments) Per la seva banda. 1.. • • • Així que veiem que la relació que tenim amb el mon passa per les experiències estètiques. 3.

és així que els sords poden percebre el ritme de la musica a través de les vibracions.V a.) 3. La simetria (vista) i la harmonia (oïda). el que dubtem k es real els romans ho tradueixen com SENSATIÓ (sensació. és a dir no hi ha immediatesa en l’estètica.c. tot i això no és sempre immediata. i en el moment que el fenomen sensible complia aquests dos requisits una cosa era bella.” L’estètica apareix al s. Aristòtil: (és un deixeble de Plató. (Primer perceps i després coneixes. I també parla de la capacitat de l’home de captar la bellesa absoluta de les idees. és a dir.) Ell explica que la bellesa és exclusivament humana i per tan fa a l’ésser 3 . però és mes científic ja que cerca demostracions empíriques. ja que sigui per que la reprimim. 2.)) Quan es té invalidat un sentit desenvolupa molt més els altres. o per qualsevol altre cosa. el primer en parlar-ne és Alexandre Baum Garten (il·lustrat). evidentment a través dels sentits. ja que la suma del que jo conec mes el que jo percebo provoca una sensació. Origen històric La cultura occidental és la suma de: Hel·lenisme (Grècia clàssica) + Judaisme reformat (cultura occidental i cristiana) (bressol de la nostra cultura actual) A l’antiga Grècia Pitàgores parlava de dos tipus d’experiències estètiques (tot i que ell només parla de la bellesa). deixant de banda tots els altres sentits. sensibilitat) “Per tant quan percebo tinc una sensació que m’ajuda a conèixer. Per tan ell explica que s’ha de anar més enllà de l’objecte per trobar la bellesa espiritual a partir d’una experiència terrenal. els quals diferenciaven el que coneixien (nontá) i el que percebien (aiszetiké). per sensibilitat. no sempre se’ns rebel·la a l’instant. Origen etimològic del terme. Aquesta idea es veu reflexada en el llibre de Thomas Man “Mort a Venècia”. apareix Plató i és el primer que escriu diàlegs (la república) sobre la bellesa (Eros) exclusivament. Aquesta experiència sensible és raonada i per tant és exclusiva dels humans. Recordar aquelles idees amb les que havíem conviscut en la preexistència. Més endavant al S.XVIII. George Esteiner diu que l’art és una “anunciació”.s’accepta l’olor a suat. Neix en una època en que neixen totes les ciències. NONTÁ ≠ (allò conegut) AISZETIKÉ (allò percebut) referent a la il·lusió. Alexandre tradueix aiszetiké per sensatio. Ell es remunta als grecs.

és un sensació física.) 4 . Kant escriu “La critica del judici” que és un tractat sobre el gust i la facultat de jutjar els fenòmens sensibles (bell. dispossats a mode d’escenari. de deliri. L’home necessita fugir de la realitat i el Barroc inventa un nou món. Podem observar aquesta visió de la teatralitat de la vida per exemple en els altars barrocs. no tenim temps per una mirada contemplativa que ens doni l’oportunitat d’analitzar i criticar el que veiem. estudiant-lo teòricament. Barroc: (recarregat) És una època de teatre. A partir d’aquesta sensació de plaer distingeix: (però l’excés de plaer serà pecat) Animal Plaer Humà intuïtiu: Alimentació i reproducció instintiu : Alimentació i reproducció Renaixement: Apareix el concepte de “Lentezza d’animo” que explica que la sensació de bellesa només s’aconsegueix a partir de la contemplació de les coses. ell tria el volum que estava amagat dins aquell bloc de pedra. Actualment “veiem però no mirem” “sentim per no escoltem” estem sobrecarregats per la informació i no ens dona temps a reflexionar. lleig i apareix el Sublim). En aquests moment a l’entorn del S. s. Parla de l’experiència estètica està vinculada a la sensació física que produeix la bellesa. XVII: Apareixen les primeres reflexions sobre el gust. prové de la idea platònica de preexistència que només podrem recordar o trobar a partir de l’observació. de la lentitud. en canvi els animals únicament tenen instint. diferent. vista i odia). de somni. (limita però de la mateixa manera que Plató a 2 sentits. La gran aspiració de Kant és trobar un model de gust universal i acaba dient que és totalment subjectiu (serà la seva gran frustració. no només és espiritual com deia Aristòtil.humà una raça superior capaç de tenir sensacions que pot expressar. ell no picava la pedra per fer una figura. es concep la vida com un escenari i el teatre com un reflex de la vida.XVII apareix a França l’Academia a França que vol teoritzar sobre el gust . San Tomas d’Aquino (edat mitjana) : Ell barreja qüestions espirituals i qüestions empíriques. Pretén dir com ha de ser una obra d’art per que sigui bona. És el moment en que apareix “La vida es un sueño” de Calderon de la Barca. És una època de grans canvis i qualsevol canvi crea un trauma. Miquel Àngel és un exemple d’aquesta època. Apareixen les crisis polítiques les epidèmies i tot això forma un aire Pessimista.

L’artista és lliure i pot fer el que vol. poesia art. científic de forma eficaç i mata per matar a humans. Aquí apareixen Franquenstein.. 5 . sabent que els sentiments son abstractes i per tan tenen diferent visions. com a producte del surrealisme.Tot els valors es qüestionen. Acriticisme: Postura acritica. Te valor estètic qualsevol tipus d’art. per la seguretat humana. És crea un sistema tecnològic.XX es porta al màxim el subjectivisme i comença l’abstracció als anys 10 i 20 fins avui en dia. 2. 4. A espanya hi ha l’Inquisició i censura l’art. Al s. El concepte d’estètica a la postmodernitat. El model espanyol es copiat del francès i aquests es basa només en l’exaltació de les coses positives. Es troba la ciència inspirat pel mal. des de diferents vessants artístics.Romanticisme: (dura fins al segle XX) És l’exaltació d’aquests subjectivisme. L’estètica ho inclou tot. Ja no hi ha avantguardes... Aquí pren força el concepte de sublim. El mite de Frankenstein (Mary Shelley) és el més simbòlic. Era un sistema extraordinari.. .. per això els nazis eren personatges postulats pel romanticisme. 3. El gènere del terror neix en aquesta època. milers i milers. És el mite moderen que troba les seves arrels en el mite de Prometeu. Arrelacionisme : Anhela el passat i pren referencies. Ho fan de forma neta que no es veiés després. el surrealisme. L’artista te essencialment un componen romàntic per que remet al subjectivisme absolut. creuer en Déu. El veritable romanticisme és alemany. difícil de saber. hi ha “estils”. s’acaba la guerra i es veu l’horror de la condició humana. Ex chico martini. A partir d’aquí comencen dos corrents estètics: • • Abstracte Figuratiu Pèrdua de fe en la col·lectivitat i en l’home (faré art com jo vulgui) És un art ampli que arriba fins als límits i compleixen les característiques estètiques de la postmodernitat: 1. L’home des del 1945 es pregunta si es pot seguir fent ciència. Sempre hi ha hagut massacres però Ausvitch és la tecnificació al servei del mal. el cubisme. Hiperfragmentació: Va augmentant en funció dels avenços tecnològics. Apareixen les avantguardes.. una successió determinada. El triomf del JO. Apareix Hegel que no concep el concepte de gust ja que exalta els sentiments subjectius.. És un sentiment individual.. Dracula. L’abstracció: És la conseqüència lògica del Romanticisme. es descobreix la mort d’humans. la confiança d’un mateix. quan a través del terror absolut i el sofriment es pretén gaudir. La post modernitat defineix en pensament contemporani (actual). L’any 1945 és un període de crisi.

sentir. És un consum produït per l’experiència estètica. L’espai de consum estètic. es pot tocar. Els grans magatzems estan concebuts a través de l’experiència estètica per tal de satisfer al client a través dels productes per col·locar-los. El Corte Ingles.. El consum estètic el produeix un centre comercial.. ben vistoses.5. Estratègies per involucrar el consum.. Ex.. difícil trobar la sortida i sempre compres alguna cosa. 6 .. olorar. veure.. És una experiència estètica de tots els sentits.

transgressió i “freek” L’experiència estètica és una forma de coneixement dels sentits. L’EXPERIÈNCIA ESTÈTICA El gust La bellesa com a forma de coneixement El sublim La lletjor i el Kitsh Progressió. no existeix. que fruit dels nostres sentits ens permet definir una sensació determinada... És una font de coneixement sensible efímera.TEMA II : 1. subjectiva i intransferible de manera que és exclusivament humana ja que esta basada en la raó. Objectivisme / Subjectivisme a. Evolució del concepte c. tot i això les persones que comparteixen aproximadament un mateix gust poden relacionar-se entre elles.. És intuïtiva i fugaç.. El gust És una facultat. és la capacitat de discerniment. és només subjectivament real.. Bon gust: Aquell que ha de provocar una experiència estètica que desvetlli la consciència critica de l’espectador. Un intent de definició b. 2. però que en el moment fugaç en que apareix esdevé també la voluntat d’eternitzar-la. la segona no. esta feta per la megalomania del director.. El gust defineix l’experiència estètica. Un intent de definició (falta) La bellesa és una experiència estètica agradable que l’home pot captar a través dels 5 sentits. La bellesa com a forma de coneixement a. 2. Sembla que el gust està arrelat dins al classes social contemporània.) Mal gust: És aquell producte centrat en l’egocentrisme del productor i que no te cap funció social. El gust és també intransferible. que n’ets de bell”. Caldria però matisar entre 2 conceptes que amaga la bellesa universal. (torrente 1 bon gust. però no és efímera ja que queda el record. 1. de manera que és personal. però realment el bon i el mal gust existeixen i transcendeixen la classes social.) 7 . No és real. si la mirada es acritica i apropiacionista (¿si es apropiacionista es de mal gust?) serà de mal gust. que per molt que s’envolti d’element de bon gust. harmonia i simetria. pròpia de la sensibilitat. (. “Atura’t instant. Sovint el mal i el bon gust han estat relacionats amb les classes baixes i les classes altes respectivament. 3. és així que el gust ens permet socialitzar l’experiència estètica. 5. 4.

( de fet tenim una atracció natural i innata cap a la llum). Però aquí la bellesa no només te a veure amb el plaer. És una època de pessimisme i teatralitat. i és una època on ressorgeixen els cànons i les teoritzacions matemàtiques de la bellesa. reflectits en les escultures “El dorifor” de Policlet que usa un cànon de 7. Barroc: És el gran moment de l’art on es treu la lletjor. si no més aviat amb la bondat. així com les lleis que regulaven l’odre en una societat. 8 . la vista i l’odia eren els dos sentits principals i només mitjançant aquests es podia arribar a la bellesa. un ideal al qual s’aspirava però que ja sabien que no era real i no esclavitzava a la societat com passa ara. Apareixen les primeres imatges de mort. allò que es bell ho és per que projecta llum.b. Cultura romana: KALÓS PULCHRUM BELLUM (diminutiu de BONELLUM que és un diminutiu de BONUM que significa BO) Allò que es bell és bo. Evolució del concepte Bellesa en si mateixa (objectiva) Antiga Grècia “KALOS” Objecte bell (subjectiva) En aquells moments la bellesa estava associada a l’harmonia (oïda) i la simetria (vista). A la Grècia clàssica. d’aquí ve la creença de que allò bell te necessàriament que produir una experiència estètica agradable. Edat mitjana: (PULCHRUM) En aquesta època es relació la bellesa amb la llum. Volen treure la idea de que allò lleig és dolent i consciènciar a l’home de la seva vulnerabilitat. (bellesa = bondat). El peculiar de la Grècia antiga és que reflexaven aquests ideal a les estàtues. Plató parlada de la bellesa com a un record de la nostra preexistencia. A l’església hi ha un gran joc de llums que il·lumina sempre l’altar i deixa la resta en penombra. Apareixen però els primers canons. en general a l’ordre. ressorgint així els canons grecs. convenient i recomanable. Renaixement: Es recupera la paraula BELLUM. desagradables i apareix per primera vegada la idea de que la bellesa és efímera i és només un ideal. La guerra per exemple era un camí cap a l’ordre (cosmos) per evitar el caos i per tan era considerada bella.

una crònica de que es feina en la seva època i com recomana fer una obra per que sigui bella. es possible que una cosa m’agradi o no a banda de que sigui o no bella. XX: (relativisme màxim) és un moment en que TOT val. • • Kandinsky. ja que en el moment de la mort morim tots igual. el que a mi m’agrada al marge de que allo sigui o no bell. de temps => Aristòtil (al llibre Poètica) parla de les convencions teatrals que regien la comèdia grega. i en la mesura que es un treball intens és un treball bell. Complexitat: Que una obra es pugui llegir. “Sobre l’espiritualitat en l’art. Sí és cert que hi ha una bellesa objectiva (efímera. ja que per moltes jilipollezes que et fiquis a sobre la bellesa queda només en aparença i de la mateixa manera fugirà aviat. només busco el propi plaer. “TEKNE” (art) Designa l’habilitat de l’artista per transformar un objecte. no hi ha una correlació amb la bellesa d’allò que jo 9 . Quan aparegui l’abstracció s’acaba amb la complexitat per que no és allò que representa. hi ha tres elements per definir un objecte com a bell: • Unitats: d’acció. Apareix així el gust. neix la estètica com a ciència. c. record) però el segle vint es queda només amb la subjectivitat. fa un manual. Intensitat: L’artista ha arriscat i ha posat tota la voluntat. de lloc. Objectivisme / Subjectivisme Per que la bellesa pugui ser objectivitzada. Troben plaer en allò que no ens agrada i així apareix el sadomasoquisme i les novel·les del Marqués de Sade. s. La bellesa esdevé inutil. es passa a un altre tipus de complexitat. arrel de l’EROS DEL DOLOR (plaer no només sexual). => Troben plaer en aspectes dolorosos. això no va a missa.” : En aquests llibre parla de la relació d’allò que pot ser internament lleig i externament bell o al revés. que signifiqui allò que representa. Tot i això Kant dirà que l’experiència estètica es subjectiva tot i que tendirà a l’objectivitat. preexistència platònica. que tingui un discurs. en realitat amaga una reflexió sobre l’objectivitat i la subjectivitat.) Apareix la necrofilia. Romanticisme: (subjectivisme) Jo sóc més important que els canons. però les abstraccions fan el treball més simple i canvien també el sentit d’intensitat. en que de la mà de Kant. s. Hi ha una necessitat interior de l’artista d’expressar-se i l’expressió pot considerar-se subjectivament bell en el moment que jo ho trec pot ser considerat bell o no. (la bellesa i el be ja no son sinònims.Ens expliquen que la bellesa no és el mateix que ser ric. rics i pobres. Apareix el sarcasme davant de la vida.XVIII : És el moment. Al barroc es prenen aquestes idees i es malinterpreten.

. com les formes simples. sense harmonia. Schiller (s. Piràmides egípcies. Ex. si no que aquests poden produir aquesta experiència. Possicionament passiu: Seguidament a aquesta sensació paro la mirada i observo. tot i que mitjançant a elles es pot arribar a l’experiència estètica de sublim. És una reacció anti-romàntica ja que cerca de nou la bellesa objectiva i per això usa allò mes pur i mes simple. els punts. • • Possicionament actiu: Correspon al moment en que jo tinc la sensació que estic davant d’un fenomen que em produeix bellesa => intuïció. intranquil·litat.. asimètrica. La lletjor i el Kitsh La lletjor és una experiència estètica racional contrària a la bellesa ..Durant el renaixement apareix una nova forma de lletjor: la caricatura.. El sublim Primerament cal aclarir que no és un superlatiu de bellesa o lletjor.necessito expressar i la bellesa del producte de la meva expressió. (m’identifico amb allò) 3.”. Kant explica que el sublim és perillós per que ens aboca a la irracionalitat. que ve de l’italià 10 . Sublim dinàmic: El que s’experimenta a través dels fenòmens naturals. en el moment en que sobrepassa els límits. Ex. aquells que sobrepassen les proporcions humanes.. les línies i els colors purs i no manipulats. Durant l’edat mitjana s’associà la lletjor a la maldat. “Atracció cap a la mort com a signe que ens lliga a la vida.. Tot i això les coses lletges han existit sempre. “més enllà dels límits. Reivindica la pintura abstracta. això és bell”. i en diferencia de dos tipus: • • Sublim matemàtic: El sublim davant dels objectes “creats” per l’home. A la història de l’art trobarem poques coses lletges. És una experiència estètica que produeix angoixa.. la contemplació passa a ser observació i dic “sí. La lletjor pot donar pas també cap al sublim.. XIX) Escriu “Calias o sobre la bellesa”. Tot i això caldria aclarir que no es tracta de objectes sublims.” La mort a Venècia de Thomas Mhan (. ja que fins ara la finalitat de l’art ha estat transmetre la bellesa. el diable... la mort.. encara que sigui perillós. Turmenta.) 4. ni intensitat.. però ens atrau (tan allò lleig com bell). Davant del fenomen de la bellesa hi ha dos possicionaments que poden ser simultanis i un després de l’altre.. Kandinsky acaba dient que les coses són belles internament quan son pures..XVIII – s. i inclús ara costa d’assumir que es pugui representar la lletjor..

que persegueix l’ostentació i el luxe. vendre varat Els consumidors d’aquests art seran bàsicament nous rics. ignoren les pintures modernes. com per exemple les fotografies de moment importants per a un persona. són un objecte kistch per que representen un moment però en realitat no son res. Així doncs hi haurà dos tipus d’art: • • Art de les avantguardes (no perdurarà) Art barato. El kitsch: “la industrialització del lleig” no és una experiència estètica.CARICATE (afegir). de la vida. Alemany: VERKITSCHE Kitsch Engles: SKETCH fragment El kitsch acostuma a ser una còpia barata i fragmentada de l’original. Provoca doncs un rebuig d’una classe social que te poc accés a les obres d’art i per tan no les pot entendre. sense contingut intel·lectual com a reacció a les avantguardes. conceptes passats de moda. També es pot entendre el kitsch com un fragment de la realitat . 11 . S’aprofita del sentiment per convertir-lo en sentimentalista i comercialitzar-lo. no són quadres per disfrutar si no per pensar. quan es planteja la lletjor com a recerca en l’art i la vida. incultes. Es comprarà doncs allò mes semblant al codi cultural que ell ha viscut al llarg de la seva vida => genera un art passat de moda. en definitiva una actitud davant de la vida. ni tampoc vol dir lleig. s’acaba repetint a sí mateix pel plaer dels diners i per satisfer els encàrrecs. l’únic valor era la firma. Però això canvià al romanticisme. Són persones senzilles. Jackson també és un personatge kitsch. I serà a partir del romanticisme i del subjectivisme que es començarà a representar també la lletjor. El kitsch va ser estudiat per Clement GREENBERG “Avantguarda kitsch” (1939) En aquests llibre fa una constatació de l’art i del món on explica que l’avantguarda és la conseqüència de la subjectivitat romàntica. M. Dalí és un exemple de kitsch ja que es copiava a si mateix. Ens dona l’explicació d’aquests fenomen la vida que va passar del camp a la ciutat als anys 40. En aquests moment es divorcien avantguarda i kitsch. En aquella època la lletjor servia per explicar allò que amb “el pas del temps” podem arribar a ser. És l’art kitsch. (l’Europa empobrida que marxa als Estats Units). tot i que la lletjor i el mal gust hi estan emparentats. tot i això no vol dir que el kistch sigui sempre negatiu. barat i industrialitzat. Comprar per comprar i per mostrar i ostentar. Totes les avantguardes intel·lectualitzen l’art. ja que no hi h a cap missatge al darrera. d’un extremat mal gust.

gordo. sensacionalisme pur per produir diners. en un món en el qual s’aprofiten d’ella. en resum. es mostra amb crueltat l’anormalitat d’una persona. En el context de fira sempre existia un freak per poder burlar-se d’ell.” 12 . És també un element Kitsch. mostrar per mostrar. El terme prové d’una pel·lícula de Tom Browning (1931). tenint en compte que se segueix el perfil estètic. Explica la vida d’un ésser anormal en un cric. Tamara és un exmple de deficiència mental. una visió fragmentada de la creació de la bellesa en procés. Progressió. “Amb el freak és fàcil la transgressió de la moral. comprenia tot allò anormal.5. transgressió i “freak” Adjectiu: Estrafolari / imprevisible Nom: Fenomen / Monstre / Anormalitat Sentit figurat: Fanàtic FREAK El concepte apareix al S XIX. És un mon de la lletjor. coix. fora de l’home. ceg. i en aquells moments una persona freak és una persona amb una deformitat física. Per altre banda és també un element pornogràfic.

(pot ser de qualsevol tipus. Arts del temps: Són aquelles que tenen un temps de ser i en quan acaben de ser representades moren. música. L’art un intent de definició. fet que també és una posició davant d’una pesa d’art.. 2. 6. i intenta expressar-los.. Tot i això parteix d’un element irracional. però les arts de l’espai al contrari del que puguin semblar també es fan malbé. pot cercar també l’horror. Però en cap cas esta limitat a la recerca de la bellesa. 5. Provocació i transgressió Ètica i estètica : art i poder Consum. l’escultura. L’art obeeix a unes normes estètiques també anomenades canons i be pot seguir-les o be pot desafiar-les. teatre. positiu. 4. crítica i mercat 1.) I si provoca una sensació vol dir que produeix una experiència estètica. Aquí caldria ressaltar però que l’art mai no és funcional. negatiu o fins i tot indiferent... els sentiments. L’art. un intent de definició Evolució del concepte Creativitat / Genialitat Contextualisme / Aïllacionisme Funció de l’art. sinó.I. L’art com a mitjà comunicació: El receptor ha d’entendre (en base a l’experiència estètica que produeix) el missatge que l’autor ha volgut emetre.. tot i això l’art no és un sentiment en sí mateix. pel·lícula. fruït d’una activitat intel·lectual. Tot allò que fa l’home es efímer. 13 . tot i que l’art no és tot allò que provoca una experiència estètica.. 2 ART I IMATGE (S) I – TEORIES DE L’ART 1. La naturalesa de l’art és sempre efímera. com la pintura. L’art és una manifestació exclusivament humana que sorgeix a partir d’un procés racional. Inclus pot cercar la indiferència. el mediador entre el autor que expressa un sentiment i el observador en el qual és provoca necessàriament un sentiment. En les arts del temps es veu clarament que són efímeres. 3. 7. En ambdós tipus d’art: • ART • Arts de l’espai: Son aquelles que tenen raó de ser en l’espai en que es mouen. per exemple.

els artistes comencen a ser conscients de aquesta caràcter biodegradable de l’art. ara mateix es morta. ja que en quan veien una escultura grega. Són conscients de que aquest és efímer i fan obres efímeres per si mateixes. Per entendre aquests concepte hauríem de fer referència a Plató que creu en la preexistencia del mon de les idees. Quan parlem que l’art és una obra de l’home. Tot i això des de fa un 500 anys (no es res en comparació a la història de l’art que ha existit des del primer home) ha aparegut una obsessió conservadora de l’art. per exemple els grecs parlaven de les muses de la inspiració. Aquesta idea no tenia cap sentit a la Roma clàssica. ja que esta realitzant la seva interpretació de la realitat. ja que només és una transformació. una relació CULTUAL (de culte). A més a més els autors contemporanis. però no la música en si mateixa”.tot es fa malbé i l’art és producte de l’home. en cap moment podem dir que és una creació de l’home. que apareix amb el renaixement. ja que tot està creat. ARS (llatí)  TEKNE (grec) : capacitat de transformar els objectes L’autor transforma la realitat interpretant les seves idees  SEMPRE en l’art podem trobar una idea preexistent. “La música només és viva quan la toquen. tenen una visió hiperfragmentada de la vida i en conseqüència de l’art. que no tenen la voluntat de perdurar en el lloc ni en el temps. 14 . la copiaven i llençaven l’original. Des de aquests punt de vista l’autor a partir d’una inspiració (o captació d’una idea) fa una transformació o interpretació. ja que un disc només és un retrat sonor. Últimament però. És així que l’artista es converteix en crític.

il.LUSIONS I PERCEPCIONS 2.lusió i percepció Realment creiem en el que veiem ja que aquests és el nostre sentit més estimat.idea (llatí) (grec) . El cristianisme es basen en la creença que el messies ha arribat i per tant ja hi ha una imatge a donar. només Déu pot donar vida. Narració i descripció: còmic. que ens ajuden a veure la imatge en tota la seva manipulació.lusió i percepció 2. Antropologia. Antropologia. L’home és un ésser visual que te la capacitat de veure en 3D i en colors. En definitiva tota imatge és virtual (dir realitat virtual és una evidència) i només la comprensió i la percepció ens pot ajudar realment a veure que és el que hi ha. necessita també la imatge. A occident s’ha passat de la prohibició a la necessitat. (cal entendre que hi ha lleis i mecanismes perceptius i a partir d’aquests es crea una convenció.II. ja que sempre ha rebutjat la representació dels Déus o persones. IMAGO EIDÓS . ja que ni tan sols ens preocupem de si són o no reals aquestes imatges.1.. ja que estem sobrecarregats d’imatges i a més el nostre punt de vista és totalment acritic. 2 ART I IMATGE: IL. La il·lusió i la percepció són dos element per educar la vista.aparença . i aquestes tenen per tant una connotació comunicativa.1. 15 . espot i vídeoclip 2.c al Concili de Nicea que l’església legitima la imatge de Déu en forma humana i seran aquests els primer productes audiovisuals. il. tots sabem que el semàfor en vermell vol dir no passar. No va ser fins al 787 d. però en absolut és el més educat. i això és pura convenció).3.aparença . també. Per exemple. El judaisme (com l’islam) no genera un sistema d’imatges. D’altra banda l’imatge ha esdevingut al llarg del temps un element TABÚ. I com que occident prové d’aquesta tradició.ombra La llegenda que explica el naixement de la pintura el situa en una dona que va resseguir l’ombra del seu marit quan aquests partia a navegar per preservar el seu record. per tant el cristianismes es la legitimació de la imatge de Déu. ja que la representació de la vida està prohivida.imatge . sovint ens comuniquem a través dels colors. D’aqui ve que el cristianisme necessiti imatges per poder legitimar-se així com a element promocional. fet que no deixa de ser una il·lusió i una convenció. Mímesi i convenció: el cinema com a art de masses 2.2.

I aquestes son algunes de les causes. Cal però diferenciar que dins la imatge podem diferenciar dos continguts: FONOTEXT IMATGE GENOTEXT (genos: naixement) iconologia iconografia La iconografia s’ocupa de allò que veiem (recordar lectura iconogràfica. El símbol és la unitat mínima de significació (que no només existeix en forma d’imatges. Ex. la mort que es por representar amb una calavera o amb un rellotge de sorra. com en el cas dels cementiris per recordar als mort o les fotus que tenim a l’habitació que tenen una connotació espiritual propera a la religió. però sovint està lligat a la dificultat d’expressió. A més a més aquí es demostra que la imatge no només serveix per a la comunicació de vegades hi tenim una relació CULTUAL amb ella. Un altre cas és el de les religions animistes que creuen que la representació d’una persona suposo l’empresonament de la seva ànima. fa una indagació en el símbols i en el perquè aquella imatge ha sorgit.) I amb aquesta mínima informació capacita a la imatge d’una o més significacions. o de ser s’han generat a causa de símbols nascuts del cinema (gran generador de símbols) ha generat icones com són Hamfri Bogard a partir del vestuari. • Utilitat didàctica o comunicativa: Les senyals de trànsit són un exemple d’aquests símbols que tots reconeixem. • Dificultat: Hi ha coses molt complicades de representar i per tan es simbolitzen per poder comunicar-se. Ex: IXAUS (Déu). Com per ex. Aquests fet provoca que les imatges esdevinguin sovint polisèmiques i s’anomenin imatges laberint. • Gènesi subconscient: Alguns fets que sense que ningú no sapigui el motiu han esdevingut un símbol. encarnat en model com FRANKENSTEIN (ningú no pot donar vida). Tabú: Com que hi havia coses de les que no n’estava permesa la representació apareix una imatge per dir allò que no es podia representar. • Efecte poètic: Sovint usem símbols per donar una valoració poètica al tema tractat.No obstant al llarg de la història de la cultura occidental ha tingut també altre tabús. Causes dels símbols: Per diferents raons han aparegut a la nostra societat símbols que els tenim tan assumits que ni tan sols els veiem com a tals. descripció) en canvi una lectura iconològica va més enllà i tracta allò que ens suggereix. tod@s. xk (mòbil). o l’arc de Sant Martí per designar un club homosexual. Antropologia: Gadamer diu que la base de l’antropologia de l’art (referint-se només a imatges artistiques) és: • 16 . Diferents maneres de comportar-se de vestir.

espot i vídeoclip (.3. (Aquests llibre no es conserva. Festa: Hi ha un comportament de festa en base a la demanda de participació de l’espectador. és una imitació de la realitat. una interacció que provoca un flux comunicatiu similar al que apareix entre l’artista i l’espectador.) 2. Mímesi i convenció: el cinema com a art de masses mímesi ARISTOTIL: “poètica” Catarsi Tragèdia MÀSCARA Comèdia : “Comèdia de l’art” SLAPSTICK western El cinema és un art de masses ja que es dirigeix a un nombre il·limitat d’espectadors (en el teatre per exemple esta limitat a l’aforament de la sala. que al mateix temps està feta de convencions o clixés..2. en canvi en el cinema es pot veure en milions de sales alhora. tot i estar sobre un suport i per tant està destinat a desaparèixer. d’un punt àlgid en ambdós casos que anomenarà CATARSI. Implica. En el cas d’Èdip rei ens diu que no em de preguntar-nos excessivament per el destí ja que aquests vindrà. després de la qual pot sortir-se’n o no. per tan. ja que.• • • Joc: L’art és com un joc ja que implica moviment. (ex. Per entendre d’on provenen tots els clixés cinematogràfics ens em de remuntar a ARISTOTIL i el seu llibre de “poètica” (és un tractat sobre la narrativa a la seva època i diferencia entre dos tipus: comèdia i tragèdia. doncs. sempre serà el mateix. Aquesta catarsi provoca un xoc en l’espectador...) Aristotil parla. només el fragment de tragèdia.) 17 . es poden fer tantes copies com es vulgui. el més similar és un punt àlgid de clímax que provoca hilaritat. El cinema.) A més és una disciplina artística que desafia el caràcter (no) efímer de l’art.) • • TRAGEDIA Narra una catàstrofe del protagonista. Narració i descripció: còmic. raó i participació. que en el cas de la tragèdia te un element moralitzador o educatiu. i un excés de preocupació pot portar a catàstrofes. a més. (hi ha raó de ser de cadaimatge = genotext ¿?¿?) Símbol: Tota imatge es basa en una estructura i en un record. de manera que faig una analogia amb allò conegut per jutjar estèticament. i per tan es podrà veure tantes vegades com es vulgui sense que hi hagi hagut cap canvi. CÒMEDIA No hi ha cap catàstrofe. 2.

que apareix a Itàlia. Aquests improvisaran a partir d’aquí en funció del personatge que estan interpretant.. Aquests arquetipus són el que heretarà després l’slapstik. I prenen aquesta tradició per fer una mímesi de la realitat paròdica. “Armagedon”. La comèdia de l’art. El cinema acaba prenent aquesta màscara caractereològica heretant-la de l’ SLAPSTIK. però quin model pren aquests com a referència? La seva base la trobem a un fenomen teatral aparegut al s. Ens referim al tipus de cinema que protagonitza per exemple Chals Chapilns.Canvia l’espai i l’invasor (ja no son indins sino marcianos) però la història és la mateixa. Actualment també trobem diversos western modernitzats. Recorda a la tragèdia grega en el sentint en que serveix per fer pedagogia a patir d’una història fictícia.) El Western neix com a justificació èpica de un poble sense història :EUA. on un trets físics acabant assumint unes pautes de comportament i unes connotacions caractereològiques.. Això passarà principalment perquè aquests primers actors cinematogràfics provenen del teatre i de cabarets.. improvisades sobre una basses argumental prepactada entre els actors. “El tragaluz del infinito” Nöel BURCH 18 . (torna a caure en un altre desengany o matança) i se’n torna al no-res. un poble que ha eliminat la vertadera història ( la dels indígenes) i creen el Western com un reflex mític d’una historia. Aquests va ser el primer cinema de comèdia mut. ( de fet aquests és l’únic gènere pròpiament cinematogràfic.) i que tot i que fuig del destí. ja que la resta venen o del teatre. un assassinat. com la comèdia o de la literatura.. també en el sentit en que és un obra totalment coral.. Aquestes son representacions teatrals curtes. creant així ARQUETIPUS ( un exemple d’aquests personatges és l’arlequí). i fins i tot en el seu fil argumental principal. En canvi el gènere de Tragèdia s’encarna en el WERTERN. XVI. Un heroi (Cow-boy) que apareix del no-res fugint del destí (un desengany amorós. acaba esdevenint també una màscara caractereològica.Aquestes representacions teatrals a l’antiga Grècia es feien mitjançant un màscara. aquests acaba atrapant-lo.. que a més de servir com a caixa de ressonància per a la veu de l’actor. “Independence day”.. tan drames com melodrames.. majoritàriament.. “Cowboys en l’espai”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful