«de a avea o familie...

«de a-i aasculta i respecta pe p rin i.

.. .«la un nume i la o cet enie.

.i aiubi i cinsti ara.«de a.

. . neglij rii i exploat rii.«la protec ie împotriva abuzului..

«de a anun a orice abuz. de a nu maltrata sau h r ui pe al ii.num r unic european. oferit gratuit în re elele Romtelecom i Cosmote. . 116 111 .

..«de a fi proteja i împotriva pedepselor fizice sau tratamentelor umilitoare. degradante. .

«de a-i arespecta i de a nu-i umili nupe ceilal i. .

...«de a nu fi discrimina i.

.«de a nu-i nudiscrimina pe ceilal i.

în elegere i protec ie..«la dragoste. ..

«de a se purta frumos cu cei din jur. de a nu fi agresivi. .

.. acas . la coal sau oriunde s-ar safla.«la un mediu curat..

«de a p stra cur enia i de a proteja mediul înconjur tor. .

. ..«la educa ie.

.«de a înv a cât mai mult i de a-i ajuta ai pe al ii s înve e.

«la libertatea de gândire.. de con tiin i religie. ..

.«de a respecta modul de gândire i religia altor persoane.

«de a fi asculta i.. ..

.«de a-i aasculta pe ceilal i.

...«de a beneficia de îngrijire medical adecvat .

. lor.«de a avea grij de s n tatea lor.

. .«de a fi iubi i i respecta i..

.«de a oferi dragoste i respect celorlal i.

adaptat nevoilor speciale. . speciale..«la îngrijire special ....

«de a fi cei mai buni în ceea ce fac. .

. la o alimenta ie s n toas . ..«la un c min.

«de a nu risipi mâncarea. .

i la ..«la relaxare.. la joac alte activit i recreative.

.«de a nu utiliza în mod gre it timpul liber.

.«de a face gre eli.. .

.«de a înv a din propriile gre eli.

Makarenko) . (A. El nu este câtu i de pu in un ornament în via a noastr . complex i bogat . ci e o via individual .Copilul e un om viu. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful