Calculul supapelor de sens ale pompelor cu pistoane

Facultatea de Transporturi Sectia Autovehicule Rutiere Student: Cercel Cosmin Grupa 8304 a Profesor: Nicolae Vasiliu

TEMA 2

Universitatea ‘’Politehnica’’ din Bucuresti

zgomot minim etc. . Aceste probleme se rezolvă pe baza analizei comportării dinamice a supapelor de sens .Supape de sens ale pompelor cu pistoane O supapă de sens este un orificiu cu deschidere variabilă . sau datorită unui arc . Obturatorul poate fi rigid . Deplasarea obturatorului este limitată de un opritor sau de un arc . realizată de un obturator prin forţe de presiune . obturatorul închide orificiul sub acţiunea grautăţii sau elasticităţii sale .) . Calculul hidraulic al supapelor de sens ale pompelor cu pistoane are ca scop dimensionarea elementelor componente şi verificarea funcţionării lor conform unor criterii impuse (pierdere de presiune minimă . având mişcare de rotaţie (clapeta) sau de translaţie (ventil) sau poate fi elastic . În absenţa forţelor de presiune .

Va volumul arcului . Fe forta elastica . ) . Ecuatiile fortelor sunt urmatoarele : Fg = g ∙ [ Vs ∙ ( ρs − ρ ) + Va ∙ ( ρa – ρ ) ] . Fi forta de inertie . Vs fiind volumul ventilului . . ρs densitatea materialului ventilului .Dimensionarea unei supape cu ventil plan circular Calculul hidraulic al supapelor de sens ale pompelor cu pistoane are ca scop dimensionarea elementelor componente şi verificarea funcţionării lor conform unor criterii impuse ( pierdere de presiune minimă . zgomot minim etc. unde Fg este forta de greutate a ventilului si arculul . ρa densitatea materialului arcului . Fp forta de presiune rezultanta . Aceste probleme se rezolvă pe baza analizei comportării dinamice a supapelor de sens . Ff forta de viscozitate (frecare) dintre tija ventilului si ghidajul sau . iar ρ densitatea lichidului . Se consideră ca exemplu supapa cu ventil plan circular (taler) din figura : Ecuaţia de mişcare a ventilului rezultă din relaţia : Fg + Fi + Fe + Ff + Fp = 0 .

3 ∙ ρa ∙Va ) ∙ dy / dt . η viscozitatea dinamica a lichidului . iar y este deschiderea supapei . A aria laterala a partii din tija aflata in ghidaj . ci apare un defazaj . Deasemenea . Miscarea supapei este cea din graficul de mai jos : . cd este coeficientul de debit al supapei . inchiderea supapei se face cu un defazaj Θ0` . ltm lungimea medie a tijei in ghidaj . y este deschiderea supapei iar p1 si p2 sunt presiunile la intrare respectiv iesire ale supapei . Ff = − τ ∙ A = − (Vs ∙ π ∙ dt ∙ ltm ∙ η ) / ε . admitandu-se aproximatia Θ0 = Θ0` . care va fi egala cu : unde p1 rezulta din ecuatia lui Bernoulli aplicata pe o linie de curent intre suprafata libera a lichidului in rezervorul de aspiratie si sectiunea de intrare in supapa . la Θ = 0 . datorita inertiei aproximativ 30% (o treime) din spirele arcului participa la procesul dinamic . Datorita compresibilitatii lichidului . notat Θ0 . in care Ka este forta elastica si y0a precomprimarea . scaderea presiunii in corpul pompei prin deplasarea pistonului intre PME si PMI . Qs este debitul real care parcurge supapa . unde τ este efortul tangential pe suprafata tijei . ε jocul radial dintre tija si ghidaj . ρ este desnsitatea lichidului .Fi = − ( ρs ∙ Vs + 0. Fe = Ka ∙ ( y + y0a ) . deschiderea supapei nu incepe instantaneu . Cea mai importanta forta din ecuatia de mai sus este forta de presiune Fp .

unde : a = (4∙cdm)/(ώ∙ds) ∙ √(2∙((p1-p2)∙m)/ρ) .Linia subtire corespunde relatiei : Fg + Fi + Fe + Ff + Fp = 0 . v1 .12 m/s . Unghiul de intarziere Θ0 se calculeaza din relatia : y=( Θ0) = 0 . iar matematic este egal cu : vos = . uzual fiind cuprinsa intre 1 si 2. aproximate si experimentale . deci : Θ0 = arctg(1/a) . iar cele 2 linii ingrosate corespund cazurilor reale . . se limiteaza la 8 m/s .((b ∙ ώ) / (a ∙ a + 1)) ∙ (a ∙ cos Θ0 + sin ∙ Θ0) Limita admisa in preactica pentru deschiderea supapei se face in functie de turatia pompei : ymax ≤ 10 / n [mm] . se admite practic vos ≤ 0.08 – 0. unde n este turatia pompei . unde vos este viteza cu care ventilul se aseaza pe scaun . Viteza de acces la supapa . iar a este o constanta . Pentru evitarea zgomotului excesiv si a uzurii premature .5 m/s .

datorită întârzierii închiderii supapei de refulare .4.3-2 se prezintă comparativ soluţia ecuaţiei miscarii supapei şi rezultatul experimental pentru aceeaşi supapă .În realitate . . unghiul θ0 este mai mare decât cel calculat . În figura A. care reprezintă variaţia presiunii în cilindrul deservit în funcţie de spaţiul parcurs de piston . Diagnosticarea funcţionării defectuoase a supapelor se face pe baza zgomotului . vitezei de uzură şi a diagramei indicate .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful