ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686 / 05.08.

2003

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE REVIZUITE PENTRU CLASELE I – A II-A

ABILITĂŢI PRACTICE

Aprobat prin Ordin al Ministrului Nr. 4686 / 05.08.2003

Bucureşti, 2003

Obiectivele cadru ale disciplinei Abilităţi practice sunt subordonate finalităţilor învăţământului românesc şi se armonizează cu acelea ale altor discipline conexe. actualul curriculum răspunde nevoii de diferenţiere şi individualizare a activităţii de predare – învăţare (existenţa. În Ghidul metodologic sunt detaliate îndrumări metodice pentru a atinge în mod eficient noile obiective. în anul şcolar 2003 – 2004. Astfel. Abilităţi practice – Clasele I – a II-a 2 .2003 INTRODUCERE Noile cerinţe ale sistemului de învăţământ au determinat şi o nouă abordare a disciplinei Abilităţi practice. în funcţie şi de activităţile tematice planificate pentru fiecare perioadă.ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei.08. de interacţiune socială şi de comunicare. astfel încât să fie relaţionate cu discipline din celelalte arii curriculare). reflexiv. a unei diferenţe de vârstă de până la 18 luni între elevi). precum şi numărul de ore pentru fiecare temă sunt stabilite de către cadrele didactice (la clasele I şi a II-a. Cercetării şi Tineretului nr. cognitiv. urmărind să dezvolte la şcolarul mic atitudini şi capacităţi de tip creativ. să încurajeze cooperarea şi să elimine competiţia la acest nivel. 4686 / 05. Ordinea de parcurgere a conţinuturilor.

Dezvoltarea simţului practic – gospodăresc şi estetic Abilităţi practice – Clasele I – a II-a 3 . 4686 / 05.ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 3. OBIECTIVE CADRU 1.08.2003 I. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 4. Proiectarea. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 2. Cercetării şi Tineretului nr.

Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. − activităţi practice de realizare a unor obiecte noi. în realizarea unor compoziţii combinate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: − observarea unor compoziţii sau jucării.2. să recunoască şi să utilizeze − jocuri didactice organizate în natură sau în clasă.2.1. din natură şi a materialelor sintetice 2.CLASA I A. − activităţi în grup de realizare a componentelor unui la realizarea componentelor unui produs simplu. − exerciţii de grupare a materialelor după caracteristicile dorite de elevi (formă. dimensiuni) Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: − observaţii dirijate în cadrul excursiilor organizate în apropierea şcolii.3. păduri. a hârtiei dintr-un grup de materiale date. 3. machete care au la bază tehnici de asamblare a unor materiale etc. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să observe caracteristici ale unor modele date să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale să aplice tehnicile de lucru învăţate. operaţii simple de lucru cu − exerciţii-joc de modelare a plastilinei în forme materiale din natură şi sintetice simple. maleabilitate) etc. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să participe. 2. jocuri didactice. culoare. duritate. să observe caracteristici ale unor materiale din natură şi ale celor sintetice (forme.. 2. teatru de desfăşurate în timpul jocului păpuşi. 1. să recunoască instrumente − exerciţii de recunoaştere a instrumentelor şi a specifice prelucrării materialelor obiectelor specifice interiorului unei locuinţe etc.1. − jocuri de descoperire a etapelor de realizare a unor obiecte similare ca tehnică de execuţie şi mod de realizare. grosime.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. − demonstraţii privind caracteristicile diferitelor sortimente de hârtie etc. − activităţi practice de realizare a unor compoziţii combinate. în grupuri de lucru. care pornesc de la un obiect realizat anterior. mărime.. *2.3 . Abilităţi practice – Clasa I 4 . produs simplu să verbalizeze acţiunile − lucru în grup. dramatizări. − joc de rol: activităţi specifice dintr-o gospodărie (urbană sau rurală) etc. − exerciţii de realizare a unor jucării. în parcuri. − exerciţii-joc de alegere a plastilinei. culori.1. Proiectarea. 3. − confecţionare de obiecte din hârtie. 3. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 1.

paie. petale. cercul (cifra 0 sau litera O). săniuţa. caiet. identificare. beţişoare). cordonul simplu (pentru Pomul de iarnă). floricica din şerveţele. seminţe).1. fructe şi legume (mărul. Modelino (cocă+fire). ridichea. tablouri pentru camera copiilor. Subiecte orientative: bila şi combinaţii de bile (matematică .4. frunze.1. corabia pescarului. racheta. • Colaje şi jucării simple. cifre. Subiecte orientative: barca simplă. asemănătoare cu cele din natură şi decorative. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. mărime.). − observarea şi discutarea unor comportamente de igienă personală. uscare. frunze din hârtie. Subiecte orientative: furnicuţele (plastilină sau cocă.numeraţie). lănţişorul (tulpini de păpădie). Hârtia • Îndoirea şi plierea. 2. semnul de carte.“Anotimpurile“. piese de şah (plastilină. 4. lanţul obişnuit (din mai multe cercuri). soldăţei.).2. • Pregătire (presare. tehnici de modelare: elemente simple (bastonaşe. şiragul de mărgele. figurine pentru Pomul de iarnă. ornamente pentru pomul de iarnă (conuri. vază cu flori (petale. • Achiziţionare (colectare). Abilităţi practice – Clasa I 5 . covrigul (răsucit. • Sortare după diferite criterii (formă. Barza (hârtie. scara. crenguţe de brad). împletit).2 B. culoare etc. 4. zarurile. Activităţi cu materiale din natură • Observare. • *Compoziţii. cuburi). machete simple. coperta de carte. frunze). Căsuţa. plicul. bastonaşul. • Îndoirea. mobila păpuşii (din cutii de chibrituri). armonica. frunze. batista. vaporaşul. salate etc. • Ruperea hârtiei pe contur şi lipirea ei. Subiecte orientative: invitaţii. 2. batistuţa. beţe de chibrituri. porumbelul. avionul. ciuperca). Subiecte orientative: peisaje-tablou . Subiecte orientative: faţă de masă (milieul) din figuri geometrice. coji de seminţe. coş cu struguri. seminţe. nucă. beţe). Subiecte orientative: buchet de ghiocei. evantaiul. coiful. curăţare. insecte (seminţe. • Tehnici de lucru: lipire. Plastilina • Însuşiri. solniţa. felinarul (pepene sau dovleac). felicitări. − exerciţii de îngrijire a plantelor din preajmă. clasificare a materialelor. plierea. litere. Dezvoltarea simţului practic – gospodăresc şi estetic Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să identifice modalităţi de folosire a produselor executate să dovedească achiziţionarea unor competenţe şi atitudini igienice corecte şi a unor deprinderi practic-gospodăreşti Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: − conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate individual sau în grup. − activităţi de realizare a unor produse gospodăreşti simple (sandvişuri. asamblare şi realizare a unor compoziţii simple. seminţe). spălare). paharul. Urechilă. Activităţi cu materiale sintetice 2. para. tăierea sau ruperea liberă a hârtiei şi lipirea ei. câmp cu flori (petale. sfere.

dopuri. ghindă. Tehnici specifice gospodăriei • Pregătirea micului dejun: *prepararea sandvişului. Greieraşul (hârtie. coji de nucă. vas pentru flori (coji de ouă. material textil. sârmă. sârmă. aţă). Strada mea (carton. hârtie. iepuraşul.plastilină). plastilină). dopuri.scene din poveşti. hârtie. Abilităţi practice – Clasa I 6 . a telefonului. plastilină). carton. crenguţe. hârtie). colaj . purceluşul. • Utilizarea cheilor de la apartament (casă). ornamente pentru pomul de iarnă: clopoţelul înaripat. boabe de fasole. crenguţă. alte materiale). igiena locuinţei. plastilină). • *Îngrijirea animalelor de casă sau de curte. crenguţe. 3. puişorul. crenguţă. plastilină). scene din poveşti: Ursul păcălit de vulpe. pisicuţa. pisicuţa. crenguţă. paie. ghindă. coşuleţul (carton. plastilină. plastilină. Punguţa cu doi bani (plastilină. în pădure (ghindă. hârtie. păpuşile (carton. Melcul (cochilie de melc. în ogradă (hârtie. răţuşte pe lac (nuci. hârtie. şarpele. şiragul de clopoţei. a întrerupătoarelor electrice. căsuţa din beţe de chibrituri şi hârtie colorată. porumbelul. coji de ouă). sârmă). lebedele (coajă de ou. hârtie colorată. • Igiena corporală. carton). hârtie. dopuri).

să aplice tehnici de prelucrare a − exerciţii de aranjare a compoziţiilor decorative: materialelor utilizând instrumente a) simetric. să aprecieze intuitiv calitatea unor − exprimarea orală.1. La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să sesizeze diferenţele dintre − observare dirijată şi explicaţii pe marginea unor diverse tipuri de compoziţii compoziţii decorative simetrice. 1. combinând materialele şi tehnicile învăţate.3. sau de curte − discuţii despre moduri de îngrijire a animalelor domestice.. a unor compoziţii şi jucării. Proiectarea. decorative să îmbine în mod adecvat − activităţi practice de realizare a unor produse tehnicile de realizare a unor simple. mătase. în cuvinte simple. sfoară) dintr-un grup de materiale date. lipire. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să-şi exprime părerile despre − conversaţii.2. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil: 1. explicaţii vizând aplicarea ideilor modul în care se poate realiza un personale în realizarea unor compoziţii în grup. produs finit Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 2. b) asimetric.3.CLASA A II-A A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. 3.2.1. bumbac.A. conversaţii referitoare la produsele realizate. 2.1. − exerciţii de alegere a mostrelor de fire (lână. produs dat sau o compoziţie să coopereze cu colegii dintr-o − echipă la realizarea unor produse − complexe realizarea unor produse în cadrul unei echipe. de îngrijire a animalelor de casă − activităţi de decupare. rupere. 3. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 1. şi ustensile adecvate − exerciţii de decupare după contur.2. să se familiarizeze cu modalităţi − utilizarea şabloanelor. produse simple şi/sau complexe − activităţi practice de realizare. a unor opinii materiale folosite sau a unui relative la produsele proprii sau ale altora.N. să identifice şi să clasifice materiale din natură şi materiale sintetice în funcţie de caracteristicile lor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a II-a activităţi: se recomandă următoarele − observaţii privind caracteristicile materialelor identificate. 3. − activităţi practice de realizare a unor compoziţii şi jucării simple din fire. Abilităţi practice – Clasa a II-a 7 . P. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 2. 2.

cameră personală) cu lucrările proprii. Abilităţi practice – Clasa a II-a 8 . 4 sau 8.3 4. tabloul (fire de diverse culori). tulpini subţiri şi rezistente). chenare din figuri geometrice. Subiecte orientative: picături de soare (petale de gălbenele. figuri simetrice. fluierul (trestie sau soc). Subiecte orientative: mărţişorul (aţă albă şi roşie). comparând avantajele şi dezavantajele materiale diferite şi să găsească diferitelor opţiuni. mărime. brăţara (fire împletite). coliba de pietre (pietre de diferite mărimi şi culori).4 B.1. să găsească variante de realizare − analiza mai multor posibilităţi de realizare a a aceluiaşi produs. plasa pentru minge.scene din poveşti. 4. fluturi şi flori. lipire. explicaţii privind respectarea normelor igienico-sanitare în situaţiile impuse de activităţile rutinei zilnice. tehnici de lucru: răsucire. coliba de lemn (crenguţe subţiri şi groase). tăiere. frunze. mărul etc. noduri. colaje . palma cu figuri de animale sau de oameni trişti şi veseli. pomii. peştişorul din carton. garoafe. Fire • Însuşiri. utilitate obiectelor realizate să-şi dezvolte comportamente şi − activităţi de îmbogăţire a mediului înconjurător atitudini igienice corecte faţă de apropiat (clasă. Hârtia • Trasarea după şablon. 2. decuparea după conturul trasat şi lipirea. semaforul. pisica. frunze. coroniţa de flori (flori. (exerciţii de umplere a unor contururi date cu seminţe. 2. bentiţa pentru gât (şnur în 8). lipire.2. *4. înnodare. − exerciţii de îngrijire a plantelor (şi. cadranul de ceas. cordoane pentru păpuşi. a animalelor) din clasă. ciucuri.− exerciţii de ordonare a obiectelor din clasă. Activităţi cu materiale sintetice 2.1. gospodăreşti dezvoltându-şi spiritul de ordine şi de curăţenie. covor de flori (petale de flori. coarda. puf de plopi sau papură). împletire în 3. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. biciul. utilizare a diverselor materiale combinând materialele şi tehnicile în funcţie de caracteristicile lor. − conversaţii. frânghia. eventual. Activităţi cu materiale din natură • Grupare după diferite criterii (formă. vopsire. propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte să-şi dezvolte deprinderi practic. • Tehnici de lucru: decupare. Dezvoltarea simţului practic – gospodăresc şi practic Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să descopere posibilităţi de − activităţi practice de realizare a produselor. frunze). copacul "Palmă". iepuraşul. buchet din grădină (petale de flori. asamblare.4. culoare). ochelarii din carton cu steluţe. seminţe). cu tehnici şi aceluiaşi produs. şnuruire. Subiecte orientative: cercul şi combinaţii de cercuri. seminţe).2 . 4.

Dansul micilor indieni (carton. ţesături din hârtie cu ajutorul trusei speciale. tablouri lucrate în mozaic din coji de ouă. seminţe. • Confecţionarea unor jucării. sorcova. sârmă). plasa sau sacoşa. Subiecte orientative: colaje cu scene simple din povestiri.• Ruperea şi mototolirea hârtiei creponate. lipici). gondola. aţă). aţă. aţă).. staniol. flori. frunze. căsuţa din poveste. fire de rafie. tichia. • *Îngrijirea animalelor de casă şi curte. crenguţe uscate. ac. Lebăda fermecată (carton. din frunze. rame pentru tablouri (carton ondulat). şnur împletit în 4 sau 8. flori presate. sticla îmbrăcată (sticlă. castane. materiale textile). poveşti. sârmă). podoabe pentru Crăciun (seminţe. carton). 3. Piticul Barbă-Cot (ou. moara de vânt. ambalarea unui cadou. resturi de fire. pălăria. Subiecte orientative: mărgele din hârtie (colierul păpuşii). machete: Livada înflorită (plastilină. Subiecte orientative: acordeonul. clovnul pe sticlă (sticlă plastic. flori. masca de carnaval (suport pânză groasă. clovnul. piele. paiaţa (hârtie. hârtie colorată. trei sau patru benzi. lampioane. ornamente pentru pomul de iarnă. • *Realizarea unor compoziţii combinate (din diverse materiale).. cutia. Abilităţi practice – Clasa a II-a 9 . mustăţi. Subiecte orientative: împletituri în două. fire pentru păr. medalionul. motive populare şi ornamente pentru diverse obiecte. floricele de porumb. piele. balaurul. • Ţeserea cu benzi de hârtie. clasoare. Gospodărie • Pregătirea micului dejun: *prepararea unor sucuri naturale. carton. coji de nuci. hârtie). pene. talaş. jucării din ghinde. hârtie: trenul cu vagoane. acuarele). crengi. nave cosmice. barbă. acvariul etc. covoraşul. clama de păr ornată cu păpuşi din fire. pânză. poezii etc. • Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful