ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β

ΣΚ20 – 1

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1995

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΤΥΠΟΓΡ. ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΔΟΡ/ΓΕΣ
ΤΥΕΔ
ΓΑΓYΕΚ

ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/4ο ΕΓ
Αποδέκτες Παραρτήματος «Α»
ΓΕΣ/3ο ΕΓ/3

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
Τηλ. (εσωτ.) 2313
Φ. 073.1/42/374560
Σ. 649
Αθήνα 5 Απρ 84

Κανονισμοί (ΣΚ 20-1)
α. Προεδρικό Διάταγμα 130/84.
β. ΦΕΚ 42/10 - 4 - 84 Τεύχος Α:
γ. Φ. 073.113/3/445984/Σ. 118/22 Μαρ 84/ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β

1. Κατόπιν της κυρώσεως με το (α) σχετικό του ΣΚ 20 -1 με τίτλο «Γενικός Κανονισμός
Υπηρεσίας στο Στρατό» που δημοσιεύτηκε στο (β) σχετικό.
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ
την εκτύπωση του από το ΤΥΕΔ σε 25.000 αντίτυπα, διαστάσεων 15 Χ 22 εκατ. σε χαρτί
λευκό σατινέ με πλαστικό κάλυμμα και σύμφωνα με τις οδηγίες περί συντάξεως
στρατιωτικών εγγράφων του ΣΚ 40 - 5.
2. Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα για την ταχεία εκτύπωση του.
3. Η μέριμνα για την επίβλεψη και ορθή εκτύπωση του παρόντος ΣΚ 20-1, ανατίθεται στη
ΔΟΡ/ΓΕΣ, η οποία να παραδώσει αυτόν με αντιπρόσωπο της στο ΤΥΕΔ και να δώσει τυχόν
συμπληρωματικές οδηγίες τεχνικής φύσεως.
4. Διανομή από ΓΑΓΥΕΚ όπως φαίνεται στο Παράρτημα «Α».
Αντιστράτηγος Αλ. Καλεντερίδης
Α'. Υπαρχηγός
Ακριβές Αντίγραφο
Αστέρ. Υψηλάντης
Ανχης (ΠΖ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
«Α» Πίνακας Διανομής ΣΚ 20-1.

2

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
5 Απρ 84
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΣ
Φ. 073 1/42/374560
ΠΙΝΑΚΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΚ 20-1
Προεδρία Δημοκρατίας, Γραφείο Συμβούλου Προέδρου Κυβερνήσεως,
Γραφείο ΥΕΘΑ, Γραφείο ΥΑΝΕΘΑ, Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΓΕΕΘΑ-ΓΕΝ-ΓΕΑ-Α/ΓΕΣ-ΓΕΠΣ-Αρχηγεία Χωρ/κής-Αστυνομίας Πόλεων.
Γραφεία Α-ΒΥ/ΓΕΣ, Δντές Κλάδων/ΓΕΣ.
Δνσεις, ΕΓ, Γραφεία/ΓΕΣ, ΜΕΟ-Δνσεις/ΓΕΕΘΑ.
Στρατιά, ΣΣ, ΑΣΔΕΝ, ΣΔΑ, Μεραρχίες, ΜΕΡΥΠ, ΣΔΙ, ΑΔΤΕ, ΑΔΤΕΧ,
ΤΘΤ, Μ/ΚΤ, ΤΑΞΥΠ, ΔΣΕ.
ΣΠ, ΔΤΕ, ΔΤΕΧ, ΣΚΔ, ΣΑΛ, ΣΠ/Ν, ΔΠΒ/Σχηματισμών, ΟΠΜ, ΔΜΕΘ,
ΔΜΕΧ, ΣΤΕ, ΔΤΕΘ, ΣΠ/ΤΧ, Σ.Περ.
ΣΕΘΑ, ΑΣΠ, ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΑ/Ν, Λοιπές Σχολές Όπλων Σωμάτων -ΠΒΚ
Κέντρα Εκπαιδεύσεως Όπλων-Σωμάτων-ΕΛΔΥΚ.
ΤΠ, ΤΕ, ΤΕΧ, ΜΤΠ, ΜΚΔ, ΜΑΛ, ΤΠ/Ν, ΤΣ/Ν, TEN, EMA, ΕΑΡΜΕΘ,
ΕΑΡΜΕΧ, ΕΑΝ, ΜΠΠ, ΜΜΒΠ, ΜΒΠ, Α/ΚΜΠΠ, Α/Κ ΜΜΠ, Α/ΚΜΒΠ,
ΜΚ/Β ΧΩΚ, Μ.ΠΥΡ.ΗJ, ΜΕΘ, ΜΕΧ, ΤΕ, ΜΕΑ/ΑΠ, ΤΜΧ, ΤΕΝΞ,
ΕΤΜΧ, ΤΜΧΕΘ, ΤΜΧΕΧ, ΤΕΚΣ, ΤΔΒ, ΤΔΒΕΘ, ΤΔΒΕΧ, ΤΥΠ, ΤΥΠΕΘ,
ΤΥΠΕΧ, ΕΥΠ, ΤΕΑΣ, ΤΑΣ.
Τ/ΓΕΣ, ΤΤΧ, ΤΜΕ, ΤΕΦ, ΤΕΝΕΦ, ΤΥΓ, ΤΥΕΘ, ΤΥΕΧ, Τ. Εθνοφυλακής.
ΛΣ Σχηματισμόν, ΕΤΕΘ, ΕΤΕΧ, ΛΑΕΟ, ΛΑΤ, ΛΣΝ, ΜΛΣΝ, Πυρχίες ΠΒ,
Π ΠΑΡ., ΤΟΥΛ-Π ΠΑΡ., ΙΛΑΝ, ΙΜΑ, ΛΜΧΕΧ, ΛΜΧΕΘ, ΛΜΧ, ΒΜΧ,
ΛΔΒ, ΛΔΒΕΧ, ΛΔΒΕΘ, ΛΑΣ, ΛΕ, ΛΕΚ/ ΒΧΩΚ, ΛΓΜ, ΛΕΜ, ΔΜΚ,
ΛΥΠ, ΛΥΑ, Προεδρική Φρουρά-Βλητικός Σταθμός.
ΑΤΧ, ΑΚ, Μονάδες Πληροφοριών, ΜΤΣ, ΝΙΜΤΣ, ΥΣΑ, Στρ Φυλακές,
ΚΔΣ, Στρατιωτικά Γραφεία, Στρατοδικεία-ΣΔΣ, ΣΔΛ, ΠΑΠ, ΕΑΤ/ΣΝ.
Χημ Στρατού, ΕΛΔΑΠ, ΒΣΤ, ΣΤΓ, Στρατ Μουσικές, Φρουραρχεία, ΓΣ
Πρατήρια, ΛΑΦ, Φαρμακεία, Οδοντιατρεία, Στρ. Αρτοποιεία, ΕΥΣ,
ΚΕΕΘΑ, ΚΗΥΕΘΑ, ΚΑΑΥ, Μοίρα Κτηματογραφήσεως, ΤΥΕΔ.
Εργοστάσια-Αποθήκες Βάσεως, ΠΑΒΥΠ, ΠΑΥΠ, ΚΥΠ, ΚΕ, ΕΑ, ΜΕ,
ΓΥΣ, ΣΥΚΕΑ, ΒΥ/ΣΥΚΕΑ, ΜΟΜΑ, Α’ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΚΑΤ., ΠΑΥΥ,
ΑΒΥΥ, ΑΥΥ, Επιτροπές Απαλλαγής Υγ/κού, ΣΕΥ, ΑΣΥΕ, ΚΒΙΕΣ
ΤΕΘΑ, ΑΟΟΑ, ΝΙΜΤΣ, ΛΑΕΔ, ΓΣΝΕ, ΚΕΝΟΚ, Γ’ ΚΝΟ, ΚΙΧΝΕ,
ΗΣΝΔ.
ΔΟΡ/ΓΕΣ
Λοιπά αποθέματα στη ΓΑΓΥΕΚ

ανά 3 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 3 αντίτ.
ανά 6 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 20 αντίτ.
ανά 10 αντίτ.
ανά 6 αντίτ.
ανά 3 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 4 αντίτ.
ανά 4 αντίτ.
ανά 10 αντίτ.

Ταξίαρχος Νικ Δημουλής
Διευθυντής
Ακριβές αντίγραφο
Αστέρ. Υψηλάντης
Ανχης (ΠΖ)

3

Τ1.). Τ2. Καταχωρίστε στον πίνακα αυτό κάθε τέτοια διαταγή σε επιβεβαίωση. Στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας αναγράψτε το Κεφαλαίο Τ και α/α της τροποποιήσεως (π.οκ. ότι η τροποποίηση έγινε. Επιφέρετε μεταβολές στον Κανονισμό μόνο κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ΔΟΡ/36.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Αριθμός και Ημερομηνία α/α Ημερομηνία Καταχωρίσεως Διαταγής Τροπο/σεως Στοιχεία Καταχωρητή Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή Οδηγίες: 1. 3.χ. 4 . κ. 2.

..........................................................................................................................................34 ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ...................................................31 ΑΡΘΡΟ 21 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .....38 ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ..............................30 ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΛΕΤΕΣ.....................................31 ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ .................................................................................................................................................................15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ....................................46 5 ...41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ.......................................................................................................................................................16 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ .......................11 ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ............................................23 ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ...............................................................................................27 ΑΡΘΡΟ 17 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ................10 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ....................................16 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ...............................37 ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ..................................................................................................................................................26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΥΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ..................................................................................................................10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.............................................................................20 ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ...42 ΑΡΘΡΟ 30 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ "ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ".........................................................................................................................................................................................11 ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ........................35 ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ .............................................................................................................12 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ........................................................................................22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ......................................42 ΑΡΘΡΟ 29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ......................42 ΑΡΘΡΟ 31 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ...............................................................................................................................................................................................43 ΑΡΘΡΟ 33 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ.........................................................................10 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ........................................................46 ΑΡΘΡΟ 36 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ......................................16 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ..................40 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ...................20 ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ..18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.................................................45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ.................................................9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ................................................................................................................................................32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.................35 ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .....44 ΑΡΘΡΟ 34 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ....................................................44 ΑΡΘΡΟ 35 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ......................................................................................................................................................................................18 ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ.....................................................................................................................34 ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΛΗ...............................................................................................................................................ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .......................................................................................................................................................................................................................................................25 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ .............................................................................................................................................................23 ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ...........................................27 ΑΡΘΡΟ 16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....................30 ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ................23 ΑΡΘΡΟ 15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ...................37 ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ .............20 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ .................................................................10 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43 ΑΡΘΡΟ 32 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ .......

.................................................................................65 ΑΡΘΡΟ 64 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................................................73 ΑΡΘΡΟ 72 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ................50 ΑΡΘΡΟ 46 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ ........................84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .............................................................................................................................................................................................................................................................................72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ’ ΠΟΙΝΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ..............................................................................................................49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ............................ ΜΕΙΩΣΗ................................................................................................................48 ΑΡΘΡΟ 40 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ .........................................................................50 ΑΡΘΡΟ 45 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ...................................82 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ..49 ΑΡΘΡΟ 43 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ........................................................................................................................................................................................... ΕΠΙΔΟΣΗ.................60 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................54 ΑΡΘΡΟ 52 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ...................................................................................................................................................................70 ΑΡΘΡΟ 68 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ .....52 ΑΡΘΡΟ 49 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ..................................................................57 ΑΡΘΡΟ 53 ΓΕΝΙΚΑ........................................................................................................................................................................52 ΑΡΘΡΟ 48 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ...........71 ΑΡΘΡΟ 70 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ..................................................74 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ............................59 ΑΡΘΡΟ 59 ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ..........................................................................................................................59 ΑΡΘΡΟ 56 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ...................................................................59 ΑΡΘΡΟ 57 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ....................................................................................................................................................................................................................57 ΑΡΘΡΟ 55 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ...........................................................................70 ΑΡΘΡΟ 69 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ...63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ .............................................................................................73 ΑΡΘΡΟ 71 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ........................................................................................................................................................................... ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ .........................................62 ΑΡΘΡΟ 61 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ..................................................................................................................................48 ΑΡΘΡΟ 41 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ .............................................................................57 ΑΡΘΡΟ 54 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ..................78 ΑΡΘΡΟ 76 ΕΠΑΥΞΗΣΗ..................................................80 ΑΡΘΡΟ 78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ ................................................................................85 ΑΡΘΡΟ 81 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ........67 ΑΡΘΡΟ 67 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ .....54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ............................................................................................................................................................47 ΑΡΘΡΟ 39 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ .....65 ΑΡΘΡΟ 65 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ................................................................................................... ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ ......................................................................................................................................................85 6 ..............................ΑΡΘΡΟ 37 ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ TOY 24ΩΡΟΥ ..........................................60 ΑΡΘΡΟ 60 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.................................................................................................................................................................................................67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π’ ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ......61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ’ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ .............................................................................................58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ .................................................................................................................53 ΑΡΘΡΟ 50 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ..............................................................................82 ΑΡΘΡΟ 80 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ...............................................................59 ΑΡΘΡΟ 58 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ............................75 ΑΡΘΡΟ 74 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ...........................51 ΑΡΘΡΟ 47 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ....................................................................................62 ΑΡΘΡΟ 62 ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ .........49 ΑΡΘΡΟ 42 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ .......................................................................................................................62 ΑΡΘΡΟ 63 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.........................................................79 ΑΡΘΡΟ 77 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΟΙΝΩΝ..................78 ΑΡΘΡΟ 75 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.............................................................................54 ΑΡΘΡΟ 51 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ .................................80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ’ ΠΑΡΑΠΟΝΑ.............65 ΑΡΘΡΟ 66 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ....................82 ΑΡΘΡΟ 79 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ .................................................................................46 ΑΡΘΡΟ 38 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ «ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» .......................................................................................................................................................................................................................................................................50 ΑΡΘΡΟ 44 ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ............................... ΑΡΣΗ............................................................................................................................................76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ...

...........................................................................................................86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ...................94 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Ο ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ .......................................105 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ...............................................................................95 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3O ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ............................................98 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ ........................87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ............................................................................................................................................................................................99 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ...............................................................................103 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11Ο ΣΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ.......110 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16Ο ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ.........................................................102 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10Ο ΣΗΜΑ ΑΓΝΟΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ..................................................................101 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ........................106 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ............................ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ................97 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5Ο ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ......................107 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15Ο ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ...........................111 7 .................................................................................104 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ .89 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ .........................................................................................................................................................................................................100 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ ..............................................................................................................88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ................................................................................................................................96 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ..........................................................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ....................................................

20-1 (ΣΚ 20-1). Τις 720/1983 και 69/1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας Με πρόταση του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο Κυρούται ο Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό σαν Στρατιωτικός Κανονισμός υπ’ αριθ. Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 εδάφιο ι του Νόμου 660/77 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων». Συγκροτήματα και Σχηματισμούς. 8 . Επίσης εφαρμόζεται και στις Μικτές Μονάδες. b. Την από 10-1-84 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας Αντώνη Δροσογιάννη» (ΦΕΚ 6/10-1-84 Τεύχος Β’). c. Τις 184/24 Σεπ 82 και 156/29 Αυγ 1983 γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου. e.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2. d. Αυτός ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Η ισχύς αυτού του Κανονισμού αρχίζει μετά τρίμηνο από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την από 14 Σεπ 1983 πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού και το συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: a. Από την παραπάνω ημερομηνία καταργούνται όλες οι διατάξεις που είναι αντίθετες σ’ αυτόν τον Κανονισμό και κυρίως το 982/1980 Προεδρικό Διάταγμα. Άρθρο δεύτερο 1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9 .

ορκίζονται. Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης». 10 . ότι θα τηρεί πιστά. Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. 5. Για να φθάσει στην εκπλήρωση του μεγάλου αυτού προορισμού ο στρατιωτικός πρέπει να είναι προικισμένος με τις αρετές της φιλοπατρίας. όταν καλείται από το Νόμο στην ενεργό υπηρεσία του Στρατού. όσα περιλαμβάνονται στον όρκο. του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας 3. Να μη τας εγκαταλείπω.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι. καθορίζει σαν υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς και δράσεως. υποχρεώνεται να δώσει τον πιο κάτω όρκο στη Σημαία και το Ιερό Ευαγγέλιο ή στα Ιερά Σύμβολα που πιστεύει καθένας «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Η πειθαρχία είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ 1. που προάγονται σε ανθυπασπιστές δεν ορκίζονται πάλι. τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. μηδέ ν’ αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών. τας Σημαίας. Στις περιπτώσεις ορκωμοσιών της παραγράφου 4. από όσους ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία ή επιστρατεύονται 4. που αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις του Στρατού. αλλά σφυρηλατούνται και σταθεροποιούνται κυρίως με τη στρατιωτική αγωγή. Οι υποχρεώσεις του όρκου αναλαμβάνονται αυτόματα χωρίς νέα ορκωμοσία. της ανδρείας. μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου. Από την υπόσχεση αυτή απαλλάσσεται αυτός που ορκίσθηκε. να εξασφαλίζει την άμυνα της Χώρας. προϋποθέτουν ανάλογη διαπαιδαγώγηση στους κόλπους της οικογένειας. Ο Έλληνας ή η Ελληνίδα. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αρετές γίνονται ανωφελείς και άκαρπες χωρίς την υποταγή των ατομικών θελήσεων και δραστηριοτήτων στις εντολές και οδηγίες. αναλαμβάνει το ιερό καθήκον της υπερασπίσεως της Πατρίδας και έχει εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ 4. Όσοι εντάσσονται στο σώμα των αξιωματικών. Ο όρκος είναι η επίσημη υπόσχεση που δίνεται από αυτόν που ορκίζεται στα Εθνικά και Θρησκευτικά Σύμβολα. της καρτερίας. 2. που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό. έστω και εάν προηγούμενα είχαν ορκισθεί σαν μαθητές παραγωγικών Σχολών ή σαν οπλίτες Υπαξιωματικοί. συντάσσεται πρακτικό ορκωμοσίας που υποβάλλεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Όποιο άτομο εντάσσεται στις τάξεις του Στρατού. 3. 2. Να υπερασπίζω με πίστιν και αφοσίωσιν. τις οποίες μια θέληση που ευρίσκεται πιο πάνω από τα άτομα. μετά την έξοδο του από τις τάξεις του Στρατού και την επάνοδο του στην ιδιωτική ζωή. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των. Οι αρετές αυτές. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. να υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας. του σχολείου και της κοινωνίας.

Αυτά είναι το Οικονομικό. το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών. των Στρατιωτικών Γραμματέων. Στρατευμένοι Στρατιωτικοί Είναι: a. Από αυτούς οι οπλίτες λέγονται «κληρωτοί» ή «κληρωτοί πρότακτοι» και οι αξιωματικοί «έφεδροι εν ενεργεία».τι αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κανονισμού. εφόσον εξακολουθούν να υπηρετούν στο Στρατό 9. που έχουν αποστολή να διεξάγουν τον αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σ’ αυτόν. το Μηχανικό και οι Διαβιβάσεις. το Ιππικό-Τεθωρακισμένα. 11 . Επίσης Σώματα καλούνται και τα στοιχεία του Στρατού. 2. το Ελεγκτικό. που δεν διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας αλλά προσφέρουν κάθε μορφής υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. 8. Από την άποψη του τρόπου εισόδου τους στο Στρατό. 4. Μόνιμοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν στο Στρατό για να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτόν Αυτοί προέρχονται από τις παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές ή από αρχική κατάταξη ή από μονιμοποίηση. Αυτά είναι το Τεχνικό. το Στρατολογικό. την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. Αυτά είναι το Πεζικό. Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού. θεωρούνται σαν μόνιμοι Στρατιωτικοί. Οι στρατιωτικοί ειδικής μονιμότητας καθώς και οι προερχόμενοι από ανακατάταξη. Σώματα καλούνται τα στοιχεία του Στρατού που διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας και προσφέρουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. οι Στρατιωτικοί διακρίνονται σε μόνιμους. Εθελοντές Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν με τη θέλησα τους στο Στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σ’ αυτόν για ορισμένο χρόνο. λέγονται «κληρωτοί σε παρατεταμένη θητεία» και «έφεδροι σε παρατεταμένη θητεία». το Πυροβολικό. εάν μετά την εκπλήρωση της θητείας τους τηρηθούν στα όπλα. ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ 3. Όσοι κατατάχθηκαν με πρόσκληση στις τάξεις του Στρατού σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας και υπηρετούν τη θητεία τους. το Ταχυδρομικό. Το προσωπικό της εφεδρείας δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού. Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώματα. Αυτοί διατηρούν την ιδιότητα του εθελοντού και μετά τη λήξη της αρχικής υποχρεώσεως τους. Αυτός ο κανονισμός αφορά στον ενεργό Στρατό και στο προσωπικό των Μονάδων Εθνοφυλακής μόνο κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ . Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το Δικαστικό και το Θρησκευτικό και το Σώμα Αδελφών Νοσοκόμων. το Γεωγραφικό. Υλικού Πολέμου και το Υγειονομικό. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 6. 5. Ο Ελληνικός Στρατός αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό. 7. εθελοντές και στρατευμένους. το Μουσικό. των Φροντιστών και των Αρχιτεχνίτων Όπλων.ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1. σ’ ό. Αυτοί.

η Ίλη (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Πυροβολαρχία (για το Πυροβολικό). όπως Νοσοκομείο. 2. Ανάλογα με την κατηγορία που προέρχονται αυτοί λέγονται «μόνιμοι εξ εφεδρείας». Η Διμοιρία και ο Ουλαμός είναι τα κατώτερα κλιμάκια. Μονάδα είναι στρατιωτική οργάνωση Όπλου ή Σώματος. λέγονται Υπομονάδες. Όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση. Οι Μαθητές των Στρατιωτικών παραγωγικών Σχολών. το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις). Ο Στρατός είναι οργανωμένος σε Μονάδες. Λόχος. Ομάδα Οι υπόλοιπες Μονάδες Σωμάτων έχουν διαφορετική οργάνωση και χρησιμοποιούν τίτλους που δείχνουν το έργο το οποίο εκτελούν. δηλαδή Τάγμα. από υπαξιωματικό και αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση του Στρατού. Οι Διμοιρίες και οι Ουλαμοί επί πλέον υποδιαιρούνται σε Ομάδες (για όλα τα Όπλα. Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις). Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η Μονάδα. c. b. τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί είναι Στρατιωτικές Αρχές με διοικητική αυτοτέλεια. που ακολουθούν όμως ιδιαίτερο στρατιωτικό καθεστώς. σύμφωνα με όσα καθορίζονται ειδικότερα από τον ΠΟΥ των Μονάδων αυτών. Όσοι ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία ή (όσοι) επιστρατεύονται. 12 . Για τα Όπλα βασική Μονάδα είναι το Τάγμα (για το Πεζικό. Η αντιστοιχία των Μονάδων που έχουν τίτλο. 5. Οι Διοικητές των Υπομονάδων ορίζονται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας και οι Διοικητές των Διμοιριών και Ουλαμών με την Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. Συγκροτήματα και Σχηματισμούς. το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις) και σε Ουλαμούς (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα και το Πυροβολικό). 10. Διμοιρία. Β732/75). που δείχνει το έργο που εκτελούν. εκτός από το Πυροβολικό) και σε Στοιχεία (για το Πυροβολικό). Η Ομάδα και το Στοιχείο διοικούνται. Αποθήκη. που σε κανονικές συνθήκες διοικούνται από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν. Μονάδες Όπλων a. «έφεδροι εξ εφεδρείας» και «κληρωτοί εξ εφεδρείας». σε κανονικές συνθήκες.b. ΜΟΝΑΔΕΣ 3. Αυτοί υπάγονται στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού μόνο εάν αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ανάλογες των Οργανισμών των Σχολών ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ταμείο. σύνθεση και συγκρότηση τους καθορίζονται στον αντίστοιχο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) (Φ. Οι Μονάδες. Είναι το κατώτερο κλιμάκιο. διαθέτουν επίσημη σφραγίδα και δικό τους πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Για τα Όπλα βασική Υπομονάδα είναι ο Λόχος (για το Πεζικό. που έχει διοικητική αυτοτέλεια 4. η Επιλαρχία (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Μοίρα (για το Πυροβολικό). το οποίο καθορίζεται από τους Οργανισμούς των αντίστοιχων Σχολών. d. που η ίδρυσή της και η οργανική της σύνθεση σε προσωπικό και υλικό καθορίζεται από την αρμόδια Αρχή. Μονάδες Σωμάτων Ορισμένες Μονάδες μερικών Σωμάτων έχουν παρόμοια οργάνωση με αυτές των Όπλων και τους ίδιους τίτλους.408/ 7/117259/Σ3213/3 Ιουλ 1975 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Αμύνης ΦΕΚ. θεωρούνται στρατιωτικοί. κλπ. Οι Υπομονάδες Όπλων υποδιαιρούνται ακόμη σε Διμοιρίες (για το Πεζικό. με τις Μονάδες των Όπλων καθορίζεται από τους Πίνακες Οργανώσεως-Υλικού (ΠΟΥ) των πρώτων Οι Διοικητές μερικών Μονάδων των Σωμάτων ονομάζονται Διευθυντές. Συνεργείο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 7. το σύνολο των αξιωματικών και οπλιτών που συγκροτούν το όργανο που κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Σχηματισμού αποτελεί το «Στρατηγείον Αυτό περιλαμβάνει το Διοικητή. η Ταξιαρχία. Το προσωπικό τους είναι δυνατό να προέρχεται από διάφορα Όπλα ή Σώματα.6. που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο Όπλο ή Σώμα. Υπομονάδες ή ΔιμοιρίεςΟυλαμοί διαφόρων Όπλων και Σωμάτων στη διοίκηση Συντάγματος ή μικρότερου κλιμακίου Πεζικού ή Τεθωρακισμένων. η Μεραρχία. 11. το Σώμα Στρατού και η Στρατιά Για σκοπούς επιχειρήσεων είναι δυνατό να συγκροτηθούν και άλλοι Σχηματισμοί. Στους Σχηματισμούς. Γενικές Μονάδες Γενικές Μονάδες είναι οι Μονάδες. που υπάγονται όλοι οι οπλίτες της Διοικήσεως του Συγκροτήματος. Τακτικό Συγκρότημα Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να υπαχθούν Μονάδες. το επιτελείο και το Λόχο ή Ίλη ή Πυροβολαρχία Διοικήσεως. Είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Μεραρχίες ή Ταξιαρχίες. Το Συγκρότημα είναι σύνολο Μονάδων του ίδιου Όπλου ή Σώματος. 14. Η Στρατιά είναι σύνολο Σωμάτων Στρατού καθώς και Συγκροτημάτων ή Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση Αντιστράτηγου. Η Μεραρχία είναι σύνολο Συγκροτημάτων και Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση. Η Ταξιαρχία είναι σύνολο Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση. το Επιτελείο. Βασικό Συγκρότημα είναι το Σύνταγμα (για το Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις). η Διοίκηση Πυροβολικού και η Ομάδα Πυροβολικού (για το Πυροβολικό). Το Σώμα Στρατού περιλαμβάνει μεταβλητό αριθμό Μεραρχιών και Μονάδων Υποστηρίξεως Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας και οργανώνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων τακτικών επιχειρήσεων με ενιαία διοίκηση. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 17. 13. Οι αξιωματικοί. Λόχο. που υπάγονται όλοι οι οπλίτες του Στρατηγείου. 13 . το Ειδικό Επιτελείο και μια Μονάδα Διοικήσεως (Τάγμα. Υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες Σχηματισμών. 18. 12. 9. κατά κανόνα Υποστρατήγου Δυνατόν όμως η Μεραρχία να περιλάβει και αριθμό Ταξιαρχιών Οι Στρατιωτικές Διοικήσεις ανάλογα με την κατηγορία τους είναι ισοδύναμες με Ταξιαρχία. Η οργάνωση αυτή ονομάζεται Τακτικό Συγκρότημα. οι οποίες υπάγονται σε ενιαία διοίκηση. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 10. Μεραρχία ή Σώμα Στρατού. Περιλαμβάνει Μονάδες απ’ όλα τα Όπλα και Σώματα και είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Ταξιαρχίες. Στις Μονάδες και τα Συγκροτήματα το επιτελείο υπάγεται κατ’ ευθείαν στο Διοικητή και στους Σχηματισμούς στον Επιτελάρχη. κατά κανόνα Ταξιάρχου. ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ 15. αποτελεί τη «Διοίκηση Συγκροτήματος» και περιλαμβάνει το Διοικητή. 6Στα Συγκροτήματα. Ο Σχηματισμός είναι Μεγάλη Μονάδα που διοικείται από ανώτατο αξιωματικό και αποτελείται από στοιχεία διαφόρων Όπλων και Σωμάτων. 8. όπως η Ομάδα Μεραρχιών και το Τμήμα Στρατιάς. το όργανο που κατευθύνει και συντονίζει. που βοηθούν το Διοικητή στην άσκηση της διοικήσεως αποτελούν το επιτελείο του 16. κατά κανόνα Αντιστράτηγου. Ίλη). σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

27. δηλαδή περιλαμβάνει το Διοικητή (Αρχηγό). Οι Μονάδες και τα Συγκροτήματα. Την εκπαίδευση ή c. λέγονται Μικτές. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21. Κάθε Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ανήκει σε Μονάδα ή Επιτελείο Συγκροτήματος ή Σχηματισμού. 25. Κάθε Οπλίτης ανήκει σε συγκεκριμένη Μονάδα. Η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού φαίνεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας του. Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να συγκροτηθούν Μικτοί Σχηματισμοί. που ανήκουν όλοι οι οπλίτες που υπηρετούν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ώστε να παίρνουν μέρος στη μάχη ή να υποστηρίζουν από κοντά Στρατεύματα που μάχονται και μετακινούνται μαζί μ’ αυτά. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 24. Μονάδες εκστρατείας ονομάζονται εκείνες που είναι οργανωμένες. που το προσωπικό τους προέρχεται από περισσότερους του ενός Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 20. 22. Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή της οργανώσεως του Στρατού: a. Βασικά. Όπου σ’ αυτόν τον Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Διοικητής» χωρίς να προσδιορίζεται το κλιμάκιο διοικήσεως. η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. εννοείται: a. είναι όμοια με αυτή των Στρατηγείων των Σχηματισμών. b. εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες. 23. Αυτές ευρίσκονται κανονικά μέσα στη ζώνη μάχης. Αυτό αποτελεί το ανώτερο Κλιμάκιο διοικήσεως του Στρατού. ΜΟΝΑΔΕΣ.ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 19. 14 . ανεξάρτητα αν αυτός ασκεί Διοίκηση ή Διεύθυνση. Αναλογικά με τις Μονάδες ορίζονται και τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί σε εκστρατείας ή εσωτερικού. Σχετικά με τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. b. Μονάδες εσωτερικού είναι Μονάδες που έχουν σαν κύρια αποστολή: a. Σχετικά με τους οπλίτες. ο Διοικητής της Μονάδας. Την εσωτερική ασφάλεια ορισμένης εδαφικής περιοχής ή b. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 26. το Ειδικό Επιτελείο (Διευθύνσεις Όπλων-Σωμάτων) και Ειδικές Διευθύνσεις (Ειδικά Γραφεία) και το Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού. το Επιτελείο. ο προϊστάμενος τους αξιωματικός. που συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας τους. Την υποστήριξη του Στρατού σαν σύνολο.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 15 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 1. ο ένας σε σχέση με τον άλλο. 16 . εάν δεν έχει ορισθεί Αρχιστράτηγος. Ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων οι στρατιωτικοί έχουν. 3.660/77). Ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα στη διοίκηση. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού διοικεί το Στρατό και είναι υπεύθυνος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την άρτια οργάνωση. εξοπλισμό. 4 του Ν. 5. Απονέμει τους βαθμούς σ’ εκείνους που υπηρετούν σ’ αυτές. 4. για την υλοποίηση της πολιτικής Εθνικής Άμυνας. (Άρθρα 30. 1 του Ν. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 1. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κατευθύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο ή αλλού. παρ 15 του Ν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος και αρχηγός στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Είναι προϊστάμενος των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ασκεί τη Διοίκηση και τον Έλεγχο στο προσωπικό. Στη Διοίκηση αυτή έχει σαν βοηθό το Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) (άρθρο 10. με τους Αρχηγούς των Κλάδων. οι στρατιωτικοί έχουν ο ένας σε σχέση με τον άλλο την ιδιότητα του ανώτερου η κατώτερου 3. το υλικό και τα μέσα. Ο Στρατός έχει ιεραρχική δομή Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων 2. 4. και 45 του Συντάγματος). Σε πόλεμο ή σε γενική επιστράτευση. 1 του Ν.660/77). Η Ιεραρχία των καθηκόντων ευρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών. Οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώτες ονομάζονται οπλίτες Οι ανθυπασπιστές είναι η ενδιάμεση διαβάθμιση μεταξύ αξιωματικών και οπλιτών.660/77). εκπαίδευση και για την πολεμική προπαρασκευή. που καθορίζει την πολιτική γενικά της Εθνικής Άμυνας και ασκεί τη Διοίκηση στις Ένοπλες Δυνάμεις (άρθρο 1 παρ. ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Στρατού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνος προς την Κυβέρνηση για τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων. επάνδρωση. Οι στρατιωτικοί ανήκουν σε μια από τις παρακάτω τέσσερις διαβαθμίσεις. την ιδιότητα του Διοικητή (Προϊσταμένου) ή υφισταμένου. στην ιεραρχία των βαθμών. Αξιωματικοί Ανθυπασπιστές Υπαξιωματικοί Στρατιώτες 5. και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (άρθρο 15 παρ. αντίστοιχα. σύμφωνα με την Πολιτική που χαράσσεται από την Κυβέρνηση. Ιεραρχία των βαθμών είναι η σειρά των βαθμών Ανάλογα με τη θέση τους. σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις. Η ευθύνη για την άμυνα της Χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση.660/77). που χαράσσεται από την Κυβέρνηση. ενώ συντονίζει αυτούς με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 5. διοικώντας όλες γενικά τις Ένοπλες Δυνάμεις. 2. παρ.

Ανθυπασπιστές Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Ο ΔΕΑ διατελεί σε μεταβατική κατάσταση. Δίνει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις. Ανώτεροι Αξιωματικοί Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης c. Η ιεραρχία των βαθμών. Στο εσωτερικό των Επιτελείων η κλίμακα διοικήσεως καθορίζεται από τους Κανονισμούς Οργανώσεως και Λειτουργίας τους.Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 6. μπορεί να προαχθούν και στρατεύσιμοι στο βαθμό του Επιλοχία Τα σχετικά με την επιλογή και την προαγωγή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η κλίμακα στη Διοίκηση από τον ανώτερο προς τον κατώτερο είναι η εξής: Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού Διοικητής Στρατιάς Διοικητής Σώματος Στρατού Διοικητής Μεραρχίας Διοικητής Ταξιαρχίας Διοικητής Συγκροτήματος Διοικητής Μονάδας Διοικητής Υπομονάδας Διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού Διοικητής Ομάδας ή Στοιχείου 7. από απόψεως βαθμού και ευρίσκεται σε θέση ιεραρχίας μετά τον ανθυπασπιστή. Ο βαθμός καθιερώνει την ικανότητα για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Ο βαθμοφόρος έχει δικαίωμα και καθήκον να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας από όλους τους κατώτερους του στρατιωτικούς. Στην Ειρήνη. σε οποιοδήποτε Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. είναι η εξής: a. 10. ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 8. Κατώτεροι Αξιωματικοί Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός d. e. 9. Υπαξιωματικοί Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας 11. 17 . στους βαθμούς του Αρχιλοχία και Επιλοχία προάγονται οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί Με εξαίρεση όμως και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ανώτατοι Αξιωματικοί Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος b. από τον ανώτερο προς τον κατώτερο.

Στρατιωτικοί της Ίδιας Κατηγορίας Μεταξύ στρατιωτικών της ίδιας κατηγορίας. 3. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ 1. Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές του Ίδιου Όπλου ή Σώματος. που ισχύουν κάθε φορά. Στην άσκηση της διοικήσεως του. τη 18 . είναι η παρακάτω: Μόνιμοι Μόνιμοι από την εφεδρεία Έφεδροι σε ενέργεια Έφεδροι από την εφεδρεία Έφεδροι από απονομή Μεταξύ τους όσοι είναι παλαιότερων κλάσεων. 4. αλλά διάφορων κατηγοριών. η σειρά αρχαιότητας. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί είναι ομοιόβαθμοι με τους Ανθυπασπιστές. είναι η παρακάτω: Μόνιμοι Εθελοντές Μόνιμοι από την εφεδρεία Κληρωτοί Κληρωτοί από την εφεδρεία Μεταξύ τους. Μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών ή ανθυπασπιστών του ίδιου Όπλου ή Σώματος. αλλά πιο νέοι από αυτούς. Τα σχετικά με την αρχαιότητα των κληρωτών υπαξιωματικών ρυθμίζονται με βάση το χρόνο ονομασίας και προαγωγής τους. σαν να ήταν ανώτερος τους στο βαθμό 2. θεματοφύλακας της εξουσίας.12. Τα σχετικά με την αρχαιότητα των μόνιμων και εθελοντών στρατιωτικών. ο Διοικητής. η σειρά αρχαιότητας. Διοίκηση είναι και άσκηση εξουσίας. Η εξουσία. 3. Υπαξιωματικοί του Ίδιου Όπλου ή Σώματος Μεταξύ ομοιόβαθμων υπαξιωματικών του ίδιου Όπλου ή Σώματος. είναι αρχαιότεροι από αυτούς που ανήκουν σε νεώτερες κλάσεις. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Όταν δυο ή περισσότεροι στρατιωτικοί που έχουν τον ίδιο βαθμό. Η έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων είναι ανάλογη προς την θέση του προϊσταμένου στην κλίμακα της διοικήσεως. Ο τίτλος του Υποδεκανέα δεν είναι βαθμός αλλά τιμητική διάκριση. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ 5. 6. ευρίσκονται εξαρτημένοι μεταξύ τους στην υπηρεσία. είναι αρχαιότεροι από αυτούς που ανήκουν σε νεώτερες κλάσεις. 2. που δίνεται σε στρατιώτες. οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος και για την επίδοση τους γενικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. έχει σαν συνέπεια τη δύναμη επιβολής της υπακοής. καθώς και μεταξύ των εφέδρων αξιωματικών ρυθμίζονται από τους Νόμους. 7. οι πιο νέοι πρέπει να υπακούουν στον αρχαιότερο τους. όσοι είναι των Όπλων είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους των Σωμάτων. που παρέχεται από τον Νόμο. αλλά διάφορων κατηγοριών. Η εξουσία είναι ανάλογη με το βαθμό και τη θέση του Διοικητή στην κλίμακα της διοικήσεως. Διοίκηση είναι η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου. όσοι είναι παλαιότερων κλάσεων.

και ασκείται μέχρι την επιστροφή του Διοικητή ή μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητή. 9. Για τον κανόνα αυτόν υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Η Διοίκηση ανατίθεται ονομαστικά με διαταγή της αρμόδιας προϊστάμενης Αρχής ή αναλαμβάνεται με δική του πρωτοβουλία. σε περίπτωση απώλειας του Διοικητή. όπως και κάθε κατάχρηση εξουσίας είναι πειθαρχικές παραβάσεις και μπορεί να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. όταν η περίπτωση το επιβάλει.τι αφορά την εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών για την εκτέλεση της υπηρεσίας και πηγάζει από το Στρατιωτικό Όρκο και το Νόμο. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 8. Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητή η διοίκηση ασκείται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο από τους υφισταμένους. Έχει δικαίωμα και καθήκον να δίνει διαταγές και να επιβάλει την εκτέλεση τους. 4.διατηρεί και τη μεταβιβάζει ακέραια. Κάθε στρατιωτικός. τη διοίκηση όλων των Μονάδων αναλαμβάνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος Διοικητής Μονάδας. Η διοίκηση αυτού του είδους λέγεται «προσωρινή». Σε περίπτωση τυχαίας συνενώσεως Μονάδων που έχασαν το δεσμό τους με την προϊστάμενη τους διοίκηση. Η διοίκηση πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες των υφισταμένων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την υπηρεσία. από τον αρχαιότερο ή ανώτερο από τους υφισταμένους. 7. διατηρεί όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από το βαθμό του. Η άσκηση της διοικήσεως πρέπει να είναι συνεχής. όλα τα δικαιώματα του ανώτερου αυτού βαθμού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 6. Κάθε αδυναμία. αντίθετα. που ασκεί προσωρινά διοίκηση ή καθήκοντα βαθμού ανώτερου από αυτόν που έχει. ασκεί προσωρινά διοίκηση ή καθήκοντα κατώτερου. Υπακοή είναι η χωρίς σχόλια και κρίσεις εκτέλεση των διαταγών ή εντολών του Διοικητή. 5. κατέχει απέναντι στο πρόσωπο το οποίο διοικεί. που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. Αν. 19 . σ’ ό.

Η υπακοή αυτή λέγεται πειθαρχία. 2. ακόμη και κατωτέρου του. ότι οπωσδήποτε αδικήθηκε ή θίχτηκε από τη διαταγή που δόθηκε σ’ αυτόν. όταν πηγάζει από την συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της ατομικής τιμής. Προσδιορίζει το καθήκον καθενός και δεν επιτρέπει την αποδιοργάνωση του Στρατού. που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. όπου αναλαμβάνει την ευθύνη μιας αποστολής.τι τον διατάζει χωρίς αντιλογία. Εφαρμόζεται σε όλους γενικά. ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ 5. ούτε καταργεί την πρωτοβουλία. πρέπει ν’ ακολουθεί τις οδηγίες ή τις διαταγές στρατιωτικού. 7. οποιαδήποτε και αν είναι η θέση του και ο βαθμός του. αποφεύγοντας την επικίνδυνη στενή οικειότητα. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερο του. δικαιούται να παραπονεθεί. που για την εφαρμογή τους είναι υπεύθυνος. Συμπεριφορά που δείχνει περιφρόνηση κάθε λόγος ή σχήμα υβριστικό και γενικά κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του κατώτερου απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε στρατιωτικός. έστω κι αν ανήκουν σε διαφορετικές Μονάδες ή σε διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν έχουν Διοικητική εξάρτηση μεταξύ τους 6. 9. Κάθε στρατιωτικός ανήκει σε μια Μονάδα ή Επιτελείο. δισταγμό ή γογγυσμό Αφού υπακούσει. εάν νομίζει. Οφείλει να τιμά τον κατώτερο και να φέρεται προς αυτόν με αξιοπρέπεια. εκτός εάν έχουν σχέση με την εφαρμογή των γενικών κανόνων πειθαρχίας. 8. όταν πηγάζει από το φόβο των ποινών ή την ελπίδα ανταμοιβών. Η πειθαρχία είναι εσωτερική. 3. Μ’ αυτό τον τρόπο είναι υφιστάμενος ενός Διοικητή Διοικητής και υφιστάμενος έχουν ειδικές ευθύνες και καθήκοντα. αλλά δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού. 4. από τη συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρεώσεως για εκπλήρωση του κοινού έργου και του κοινού σκοπού και από τη σύνδεση του κατώτερου με τον ανώτερο με δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης. να υπακούει και να εκτελεί ό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. των Κανονισμών και των διαταγών της Υπηρεσίας. είναι εξωτερική. Η ιεραρχία επιβάλλει αμοιβαία καθήκοντα στους ανώτερους και κατώτερους ως προς το βαθμό. εάν ο τελευταίος ευρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία και ενεργεί με βάση διαταγές. Η πειθαρχία είναι η κύρια δύναμη του Στρατού. Κάθε κατώτερος οφείλει να υπακούει στους ανώτερους του και να εκτελεί χωρίς αντιλογία τις διαταγές τους που αφορούν στην εφαρμογή των Στρατιωτικών Νόμων. χωρίς όμως να φθάνει στην αυστηρότητα και σκληρότητα. Αντίθετα. Ο ανώτερος δεν μπορεί να δίνει διαταγές σε κατώτερο. Η πειθαρχία σε καμιά περίπτωση δεν έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας. χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως. 20 . Ο ανώτερος πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον κατώτερο. που αφαιρεί κάθε εμπιστοσύνη.

Η εξουσία που δίνεται στο Διοικητή του επιβάλλει το καθήκον. Για τους οπλίτες γενικά. Παρ’ όλα αυτά όμως. σ’ ό. παράγραφος 4). Αυτός εκτελεί πιστά τις διαταγές που παίρνει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση τους ή για τις συνέπειες. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τις διαταγές που δίνει. 7. από τις οποίες πηγάζει η εσωτερική πειθαρχία (Άρθρο 10. κατευθύνει σωστά την πρωτοβουλία τους και επιτυγχάνει την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπλήρωση της αποστολής και του κοινού έργου. να παρακάμψει την οδό αυτή. Ο Διοικητής έχει το δικαίωμα και το καθήκον ν’ απαιτεί την υπακοή των υφισταμένων του. Η υπακοή είναι το πρωταρχικό καθήκον του υφισταμένου. Καλύπτει τις πράξεις των υφισταμένων του που εκτελούνται και ευρίσκονται κανονικά μέσα στα καθήκοντα τους. που ανήκουν σε Επιτελεία. ενημερώνει τους υφισταμένους του για τις προθέσεις του και τον σκοπό που επιδιώκει. Οι διαταγές του πρέπει να είναι σαφείς και οριστικές Πρέπει πάντα να διατάζει με βάση το καθήκον. Αντικειμενικός σκοπός κάθε Διοικητή πρέπει να είναι η ανάπτυξη της εσωτερικής πειθαρχίας. Διοικητής είναι ο Διοικητής της Μονάδας τους. 3. Εάν η ανάγκη ή ειδικές συνθήκες τον υποχρεώσουν. δεν πρέπει ο Διοικητής να την επαυξάνει μέχρι σημείου ωμότητας. Για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. αν δεν εκτελεσθούν. Δεν είναι δυνατό. Όταν αναθέτει σε κάποιον από τους υφιστάμενους του. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διοικητή. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 11. Όταν το συμφέρον της Υπηρεσίας απαιτεί αυστηρότητα. να παίρνει αποφάσεις και να φροντίζει για την εφαρμογή τους από τους υφισταμένους του Ο Διοικητής εκφράζει τις αποφάσεις του με διαταγές. Ελέγχει την πρόοδο των ανδρών και την αξία των Υπομονάδων. Ο Διοικητής προσπαθεί να πείθει και ταυτόχρονα να επιβάλλεται Στο όριο που του επιτρέπει η τήρηση του απόρρητου.τι έχει σχέση με την πειθαρχία. καθώς και για τις συνέπειες τους. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 4. Εκφράζει την ικανοποίηση του με αμοιβές και καταστέλλει τα παραπτώματα με ποινές. Πρέπει λοιπόν να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να καλλιεργήσει και να εμπνεύσει στους υφισταμένους του. Στρατιωτικός.2. έχουν εφαρμογή για το Διοικητή σε οποιοδήποτε κλιμάκιο. Έχουν όμως ιδιαίτερη αξία για το Διοικητή της Μονάδας. ενημερώνει τα ενδιάμεσα κλιμάκια 10. να μην την εκτελέσει και να αναφέρει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση σε προϊστάμενο του διατάξαντος. δεν μπορεί να τους διατάζει. που συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας τους. για την εκτέλεση τους. Ο Διοικητής διαβιβάζει τις οδηγίες του ιεραρχικά. εκείνες τις ιδιότητες. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τη στρατιωτική αγωγή γενικά (Άρθρο 15) των υφισταμένων του. διαφορετικά θα έχει ακέραιη την ευθύνη της εκτελέσεως ή της αποσιωπήσεως μιας τέτοιας διαταγής 21 . Η αυστηρότητα πρέπει να είναι λογική και πατρική. στον οποίο δίνεται διαταγή που αποβλέπει φανερά στην κατάλυση του Συντάγματος (εκτέλεση Πραξικοπήματος) έχει το καθήκον. δικαιοσύνη και συνέπεια. να ενεργήσει στη θέση του. Διοικητής είναι ο Προϊστάμενος. 9. καθώς και για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές των Μονάδων. που αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. τους όρους της υπηρεσίας και το δίκαιο 6. να επιτευχθεί απόλυτη υπακοή. παρά μόνο όταν ο Διοικητής εξασκεί την εξουσία με ευθύνη. ανώτερο ή κατώτερο της Μονάδας. 5. η ευθύνη του παραμένει ακέραιη. που η εκτέλεση τους θα είχε συνέπεια την ποινική ευθύνη τους 8. να κάνουν πράξεις. που έχει σαν συνέπεια την αυθόρμητη προθυμία υπακοής.

Η δικαιοσύνη. ελαττώνουν την αξία των διαταγών και δημιουργούν την εντύπωση. 5. ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. d. η μέθη. το παιχνίδι με σκοπό το κέρδος και οι κακές συναναστροφές. Συγκροτημάτων και Μονάδων. Να συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και τους Νόμους. που πήρε. Εκείνο που αξίζει για τη διατήρηση της πειθαρχίας. θα καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ”. εκτός αν ειδικά διατάχθηκε. e. 4. όπως και η έκδοση συνεχών διαταγών για το ίδιο θέμα. η επιμονή στην εκτέλεση των μελετημένων με προσοχή και σύμφωνα με τους κανονισμούς εκδιδόμενων διαταγών και η τιμωρία καθένα. ο προσηλυτισμός. b. ν’ αναφέρει απ’ ευθείας σε κάποιον ανώτερο του άμεσα προϊστάμενου του Διοικητή. Ο υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά. ότι εκείνος που τις έβγαλε. επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση εφημερίδων στους Σχηματισμούς. που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα ή την τιμή του Έθνους. όταν κινδυνεύει. οπότε πρέπει να κοινοποιήσει την αναφορά του στον τελευταίο. εντύπων με αντιστρατιωτικό περιεχόμενο”. Κάθε κατώτερος πρέπει να γνωρίζει. δεν είναι η εκδιδόμενη διαταγή αλλά αυτή που εκτελείται.π). που κάνουν το στρατιωτό ασεβή προς τους Νόμους και την πειθαρχία. η αμεροληψία. χωρίς να επιβάλλεται τιμωρία. “Υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου. πλην των Κέντρων Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων. θα τιμωρηθεί. Να φροντίζει για το υλικό και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Στρατό. 3. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες (χρόνος. αναφέρει σχετικά στον προϊστάμενο του.12. Να τιμά τη Σημαία και τις εθνικές παραδόσεις. πρέπει ο ιεραρχικά ανώτερος να περιορίζει με κάθε νόμιμο τρόπο εκείνα τα ελαττώματα. να αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση των διαταγών. είναι τα πρώτιστα μέσα για τη συντήρηση της πειθαρχίας. g. 22 . αφού ληφθούν υπόψη οι ηθικές και διανοητικές ικανότητες. 13. Συγκροτήματα και Μονάδες. a. h. Από τα ελαττώματα αυτά τα κυριότερα είναι οι εκδηλώσεις που αποβλέπουν στον κλονισμό της πειθαρχίας. της τάξεως και του καθήκοντος. Η συχνή υπενθύμιση παραβιάσεων διαταγών που εκδόθηκαν. Να τηρεί την πειθαρχία και τους κανονισμούς. τόπος αναγνώσεως κ. “Απαγορεύεται στους στρατιωτικούς η ανάγνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο προβολή εντός των Σχηματισμών. 2. Ο υφιστάμενος έχει υποχρέωση. Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά. Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. Να υπηρετεί με αφοσίωση και να συμπεριφέρεται με ευθύτητα και αξιοπρέπεια. ότι δεν μπορεί να εκτελέσει μια διαταγή. η ηλικία και ο χρόνος υπηρεσίας του καθένα. c. Τα παραπτώματα πρέπει να προλαμβάνονται στην πρώτη και αρχική τους εμφάνιση.λ. σε επανάληψη πιο αυστηρά και τέλος χωρίς επιείκεια. f. που δεν ακολουθεί την οδό της τιμής. Όταν διαπιστώνει. Να τρέχει με προθυμία να υπερασπίσει την Πατρίδα. Τα ελαττώματα αυτά πρέπει να προλαμβάνονται τιμωρούμενα στην αρχή με επιείκεια. δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητα τους. Για να επιτευχθεί τούτο. ότι υπάρχει επίβλεψη για την εκτέλεση των εκδιδόμενων διαταγών και ότι αν δε συμμορφωθεί μ’ αυτές.

Κάθε στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στην ειρήνη και στον πόλεμο. b. δε μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του και δεν είναι δυνατό να έλθει σ’ επαφή με τον επικεφαλής τους. είτε σαν άτομο είτε σαν μέλος ομάδας. ή να διατηρήσει τη θέση. Στη Μονάδα. όπου τάχθηκε. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΕΝΙΚΑ 1. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη επιβάλλει την υπακοή με τη βία. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. ό. για να εκτελεί τα καθήκοντα του με αποτελεσματικότητα και για να τηρεί τη θέση του επάξια. που το προσωπικό τους τέθηκε εκτός μάχης. Οι τίτλοι είναι αυτοί που αναφέρονται στα Περιεχόμενα. 7. Να εγκαταλείπει όπλα. Ο Ηγέτης διευθύνει τον αγώνα και συνεχίζει τη μάχη μέχρι να επιτύχει ή μέχρι να εξαντληθούν όλα τα μέσα του. ο Στρατιωτικός οφείλει: a. 5. Παίρνει όλα τα μέτρα. μέχρι την ολοκληρωτική εκπλήρωση της αποστολής. Αποφεύγει την αιχμαλωσία και επανέρχεται στη Μονάδα του ή στην πιο κοντινή φιλική Μονάδα. ώστε κανένα σημαντικό έγγραφο ή υλικό χρησιμοποιήσιμο να μην πέσει στα χέρια του εχθρού ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ 6.τι και αν συμβεί. 2. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια να πετύχει τον αντικειμενικό σκοπό. Να προσφέρει ενεργό συνδρομή στη Μονάδα του και να ενδιαφέρεται για την ανάδειξη της. πρέπει να εκπληρώνει με θάρρος. για να πάρει διαταγές. Εμπνέει τη θέληση για μάχη στους υφισταμένους του και διατηρεί σε κάθε περίσταση την τάξη και την πειθαρχία. Να έρχεται σ’ επαφή με τον εχθρό. που ορίστηκε. Διατηρεί σε κατάσταση λειτουργίας τα όπλα. c. των μηχανημάτων ή των υλικών. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 3. που χρησιμοποιεί. b. 2. Η μαχητική δύναμη και η συνοχή των Μονάδων στη μάχη απαιτούν. τα μηχανήματα ή το υλικό. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τη λειτουργία των όπλων. κάθε Μαχητής: a. σαν υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. 8. b. Απαγορεύεται στο Μαχητή: a. επιμονή. από τη θέση που ευρίσκεται. μηχανήματα ή υλικά. τα καθήκοντα που του αναθέτουν. d. Προσπαθεί να καταστρέψει τον εχθρό. Κάθε Μαχητής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 1. Να εξασκείται για να είναι αποδοτικός στην πράξη. αν. Να αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις. Το έντυπο δεν περιέχει το αναμενόμενο κείμενο και ότι είναι γραμμένο με κόκκινο. κάθε στρατιωτικός να παίρνει μέρος στην ενέργεια εναντίον του εχθρού με δραστηριότητα και αυταπάρνηση. c. αυτοθυσία και καρτερία. 3. Η ενέργεια εναντίον του εχθρού γίνεται. Ειδικότερα. 23 . 4.

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 14. Να σέβονται τα νοσοκομεία και τους τόπους συγκεντρώσεως αρρώστων ή τραυματιών. τις τέχνες. Επίσης να μην καταστρέφουν τα ιστορικά μνημεία. Ο αιχμάλωτος πρέπει να διατηρεί τη θέληση αντιστάσεως και το αίσθημα τιμής και εθνικής αξιοπρέπειας. 24 . όσο επιτρέπουν οι περιστάσεις d. που ισχύουν για τους αιχμαλώτους b. Να περιμαζεύουν. Να σκυλεύουν τους νεκρούς και τους τραυματίες. 15. το προσωπικό. 12. Να κακοποιούν. για να συναντήσει τα φιλικά Στρατεύματα Εάν συλληφθεί αιχμάλωτος. που γίνεται από δικαστήριο δημιουργημένο κανονικά σύμφωνα με τις νομικές εγγυήσεις που προβλέπονται από τους Νόμους. το βαθμό. Έτσι. 13. κρατά όπλα με φανερό τρόπο και σέβεται τους Νόμους και τα έθιμα του πολέμου. h. Να αρνούνται παράδοση του εχθρού άνευ όρων d. πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης 9. χωρίς δίκη. προστατεύουν και φροντίζουν τους τραυματίες και τους αρρώστους. τις επιστήμες και την αγαθοεργία. με τον όρο. έχει καθήκον να δραπετεύσει και να βοηθήσει τους συναιχμαλώτους του. Ο αιχμάλωτος εξακολουθεί. έχει καθήκον να αποφύγει την αιχμαλωσία. χωρίς διάκριση. Να πυροβολούν ή να κρατούν αιχμάλωτο. να κάνουν το ίδιο. παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του. τη σημαία του κήρυκα. ακολουθεί τους κανόνες πειθαρχίας προς τους ανώτερους συναιχμαλώτους του. έχει ένα ορισμένο αρχηγό. όσους ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις του εχθρού ή την εθνική πολιτοφυλακή. Να συλλαμβάνουν ομήρους και να κάνουν αντίποινα ή ομαδικές τιμωρίες f. g. δε θεωρείται «κανονικός μαχητής» και εάν συλληφθεί. Να καταδικάζουν άτομα. ο γενναιότερος στρατιώτης αναλαμβάνει τη διοίκηση και συνεχίζει τη μάχη. όλους όσους τέθηκαν εκτός μάχης c.c. Να χρησιμοποιούν για εξαπάτηση. Να μεταχειρίζονται με ανθρωπισμό. τα εθνικά εμβλήματα του εχθρού και τα διακριτικά σήματα των διεθνών οργανισμών. e. Να καταστρέφουν και να λεηλατούν χωρίς λόγο ιδιωτικές περιουσίες. για να ξεπεράσει τις δοκιμασίες της αιχμαλωσίας και να αντισταθεί στις πιέσεις του εχθρού. αφού εκμεταλλευθεί τη σύγχυση της μάχης και κάθε ευνοϊκή περίσταση. προφορική ή γραπτή και γενικά κάθε πράξη. Εάν ο στρατιωτικός αποκοπεί από τη Μονάδα του και κινδυνεύει να πέσει στα χέρια του εχθρού. που δεν εκπληρώνει τους παραπάνω όρους. τα κτίρια. Ο αιχμάλωτος δε δίνει πληροφορίες στον εχθρό. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ 10. ότι δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. b. Να παραδίνεται στον εχθρό. τραυματίζουν ή σκοτώνουν εχθρό που είναι αιχμάλωτος ή που μαζί του έχει γίνει ανακωχή. με τον όρο ότι το προσωπικό αυτό είναι συγκροτημένο σε Μονάδες. τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία γεννήσεως του. Να θεωρούν σαν «κανονικούς μαχητές». 11. Οι στρατιωτικοί κατά τη μάχη οφείλουν: a. όπου περιλαμβάνεται μαζί και η οργανωμένη αντίσταση. καθώς και τα κτίρια που προορίζονται για τη θρησκευτική λατρεία. c. τα υλικά και τα μεταφορικά μέσα των υγειονομικών υπηρεσιών. δεν έχει την προστασία των Νόμων. Καθένας. να παραμένει στρατιωτικός. έχει κάποιο διακριτικό σημείο. κήρυκα του εχθρού που κρατά λευκή σημαία. Δε δέχεται κανένα συμβιβασμό και αρνείται κάθε δήλωση. Όταν όλοι οι επικεφαλής πέσουν. που μπορεί να βλάψει την Πατρίδα του ή τους συναδέλφους του. Απαγορεύεται ατούς στρατιωτικούς κατά τη μάχη: a.

k. το βαθμό του. ωμότητες ή βασανιστήρια. αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ . Η στρατιωτική αγωγή έχει σκοπό να προετοιμάσει τα άτομα σωματικά και ψυχικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στρατού Η στρατιωτική αγωγή η οποία πρέπει να είναι προγραμματισμένη. ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ που να διαμορφώνει πολίτες πιστούς στο Δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας. τον αριθμό μητρώου και το έτος γεννήσεως του. Έχουν δικαιώματα σεβασμού προς το άτομο και την τιμή τους Από τους αιχμαλώτους αφαιρείται ο οπλισμός. Να προσβάλλουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των αρρώστων.ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2. όταν τον ερωτήσουν σχετικά. ναυαγών. όσο και τους εκπαιδευτές Η στρατιωτική αγωγή περιλαμβάνει: a. ακρωτηριασμούς. που ορίστηκαν και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν και έτσι. Οι επιθεωρήσεις επιτρέπουν στη διοίκηση να διαπιστώνει την κατάσταση ετοιμότητας της Μονάδας. 25 . που να κάνει το στρατιωτικό προσωπικό αξιόμαχο και ικανό να υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της Χώρας. αιχμαλώτων. ΑΡΘΡΟ 15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1. b. Οι αιχμάλωτοι πρέπει να έχουν καλή μεταχείριση Πρέπει να προστατεύονται από κάθε πράξη βίας και από τις επιθέσεις και την περιέργεια του κοινού. Στρατιωτική εκπαίδευση τέτοια. Να αναγκάζουν τους υπηκόους της εχθρικής Χώρας να πάρουν μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον της Χώρας τους. εκτός εάν παίρνουν μέρος σε αεροκίνητη επιχείρηση. την πειθαρχία. η εξάρτυση και τα στρατιωτικά έγγραφα αφήνονται όμως σ’ αυτούς τα αντικείμενα προσωπικής χρήσεως 17. Ο αιχμάλωτος δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει. τόσο τους εκπαιδευόμενους. Δείχνουν ακριβώς τις διαφορές. συνεχής και εντεταγμένη σε ένα γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. j. την συλλογική συνείδηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των στρατιωτικών και αφορά όλους. τραυματιών. c. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ 16. Να βάλουν εναντίον του πληρώματος και των επιβατών πολιτικών ή στρατιωτικών αεροπλάνων. με φόνο. είναι ευκαιρία καθορισμού των ευθυνών των Διοικητών και των υφισταμένων τους. παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του.i. έτοιμους να το υπερασπίσουν από κάθε επιβουλή. Συνεχή προσπάθεια για το ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου των στρατιωτικών με φροντίδα για την ψυχαγωγία και την άθληση τους και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. όταν αυτοί πέφτουν με αλεξίπτωτο από σκάφος που κινδυνεύει. καθώς και των πολιτών. που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των αντικειμενικών σκοπών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 26 .

εάν βέβαια ο τελευταίος τον γνωρίζει. Κάθε στρατιωτικός που φορά πολιτικά. Δικαιούται επίσης χαιρετισμό από κάθε κατώτερο του. Ο κατώτερος προλαβαίνει τον ανώτερο και χαιρετά πρώτος κι εκείνος ανταποδίδει το χαιρετισμό. όπως και για το δικό μας Στρατό. 8. Οι ομοιόβαθμοι στρατιωτικοί χαιρετούν ο ένας τον άλλο. 27 .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΥΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. από κάθε στρατιωτικό. Οι οπλίτες όταν κρατούν στα χέρια τους κάποιο αντικείμενο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 6. 10. σαν να φορά στρατιωτική στολή. που τους εμποδίζει να χαιρετήσουν. 2. όπως καθορίζεται για τους στρατιωτικούς. Χαιρετισμός απονέμεται και στους αξιωματικούς ξένων Στρατών. όταν δε φορούν πηλίκιο. 7. 4. οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ 11. σταματάει έγκαιρα κάνει κλίση προς το μέρος. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να απονέμουν χαιρετισμό. καθορίζονται σε άλλους Κανονισμούς. που φορούν πολιτικά και οι οποίοι είναι χωρίς πηλίκιο. όσοι δεν φορούν καπέλο χαιρετούν με ελαφρά κλίση του κεφαλιού. χαιρετούν. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά την Πολεμική Σημαία. Σε κλειστούς χώρους οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές με στολή. ο στρατιωτικός πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους του και όταν συναντιέται μ’ αυτούς να τους χαιρετά. αν έχουν καπέλο. Αν όμως. καθώς και σε περιπτώσεις στρατιωτικών που δεν κάνουν καθήκοντα σκοπού. δηλαδή στρατιωτικών που δεν ανήκουν σε κάποιο στρατιωτικό τμήμα. εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεμονωμένων στρατιωτικών. απ’ όπου περνάει η Σημαία και όταν αυτή φθάσει σε απόσταση 4 βημάτων από εκείνον. σύμφωνα μ’ αυτά που καθορίζονται παρακάτω. Η Σημαία είναι το σύμβολο της Πατρίδας και οφείλεται σεβασμός σ’ αυτή. (παραγρ. 5. έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απονομής και ανταποδόσεως χαιρετισμού. 12. 3. χαιρετούν βγάζοντας το και κλίνοντας ελαφρά το κεφάλι. οι στρατιωτικοί που κάνουν υπηρεσία τροχονόμου. σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. Σε κάθε τόπο και χρόνο και εκτός υπηρεσίας ακόμη. Ο τρόπος του στρατιωτικού χαιρετισμού περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εκστρατείας Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και ανταποδίδεται από τους στρατιωτικούς. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το μέρος της και χαιρετά μέχρι να απομακρυνθεί η Σημαία 4 βήματα απ’ αυτόν. όταν φορούν στρατιωτική στολή και πηλίκιο. ανάμεσα σε ομοιόβαθμους υπάρχει εξάρτηση υπηρεσιακή. Τα σχετικά με την απόδοση τιμών από στρατιωτικά τμήματα και από σκοπούς. Όσοι στρατιωτικοί φορούν πολιτικά. σ’ όλους γενικά τους ανώτερους τους. Στην απονομή και ανταπόδοση αυτού του χαιρετισμού. οι πιο νέοι χαιρετούν πρώτοι τους αρχαιότερους. 10). ή όταν δεν φορούν πηλίκιο. επειδή ευρίσκονται σε κλειστούς χώρους. ευρίσκονται σε δημόσιες συγκεντρώσεις για τήρηση της τάξεως και συνοδεύουν κρατούμενους. απονέμουν χαιρετισμό στρέφοντας ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το τιμώμενο πρόσωπο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 9. Όλα αυτά που αναφέρονται σ’ αυτό το άρθρο σχετικά με το χαιρετισμό.

συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά τη στάση του χαιρετισμού. τους χαιρετά. 26. οι οπλίτες απονέμουν χαιρετισμό. παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά. λιτανεία Άγιας Εικόνας ή κηδεία αναγνωρισμένης θρησκείας. συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά στάση χαιρετισμού μέχρι ν’ απομακρυνθεί 4 βήματα από αυτόν. όπως προαναφέρθηκε. 16. δηλαδή τον Άγιο Επιτάφιο. ο στρατιωτικός. 28 . σταματά όταν φθάσει στο ύψος της. τον Υπουργό ή Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ή Ανώτατο Αξιωματικό. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 17. όταν περνά μπροστά της. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν κάθεται. από κάθε στρατιωτικό και στους Μητροπολίτες. μέχρι να τον προσπεράσει 2 βήματα. μέσα στο Στρατόπεδο και με τον όρο όμως. 20. Σ’ όλους γενικά τους παραπάνω στρατιωτικούς. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. ο στρατιωτικός παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά. ο οποίος στέκεται. σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου. όταν συναντιέται μ’ αυτούς . Στρατιωτικός που περνά εμπρός από τον Πρόεδρο. όταν αυτοί φορούν πολιτικά. μέχρι να τον προσπεράσει Όταν βαδίζει πίσω από αυτόν και είναι αναγκασμένος να τον προσπεράσει. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 του Άρθρου. παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση του. γυρίζει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. Χαιρετισμός απονέμεται και προς τις Σημαίες ξένων κρατών. 22. σηκώνεται και ενεργεί. αφού γυρίσει πάλι προς την κατεύθυνση που βάδιζε συνεχίζει την κίνηση του 14. ο στρατιωτικός κάθεται προσοχή. Κάθε στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά ανώτερο του. Κάθε στρατιωτικός. ενώ περνά ανώτερος του. όπως στην προηγούμενη παράγραφο. μέχρι ο ανώτερος να τον προσπεράσει Εάν κάθεται. όταν στέκεται όρθιος ενώ περνούν εμπρός του τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 11. όταν αυτοί φορούν τα αρχιερατικά εγκόλπια. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 21 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΡΘΙΟΥΣ Ή ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ 25. Όταν ανεβαίνει σε Πολεμικά Πλοία ο στρατιωτικός. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του άρθρου Με τον ίδιο τρόπο χαιρετά και το Διοικητή του Στρατοπέδου του ή το Διοικητή της Μονάδας του. Εάν βαδίζει πίσω από τον Πρόεδρο δεν τον προσπερνά· ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ 21. χαιρετά όταν φθάσει στο ύψος του και κρατά τη στάση του χαιρετισμού. όπου είναι υψωμένη η Σημαία. Στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας. χαιρετά. στις οποίες η Πολεμική Σημαία παραμένει ακίνητη. 17 και 19 αυτού του άρθρου. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. Ο χαιρετισμός απονέμεται στα θρησκευτικά σύμβολα της πομπής ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19. Απονέμεται χαιρετισμός με τον ίδιο τρόπο. Εάν η Σημαία δε φαίνεται. όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου 18.13. παίρνει μέτωπο προς αυτήν και χαιρετά Μετά απ’ αυτό. 23. ότι αυτοί έχουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού 24. όταν φθάσει στην κορυφή της σκάλας. παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση τους και χαιρετά. Το ίδιο πράγμα κάνει και όταν κατεβαίνει από το Πλοίο 15. Σε περίπτωση παρατάξεων. ακούγεται όμως το εμβατήριο της. τα Άχραντα Μυστήρια. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά θρησκευτική πομπή. το Σταυρό. Κάθε στρατιωτικός. τον χαιρετά. Κάθε Οπλίτης που συναντά τον Πρωθυπουργό. όταν στέκεται όρθιος.

Σε περίπτωση που ο ανώτερος φοράει γάντια. Οι οδηγοί ποδηλάτων. όπως ορίζεται στο σχετικό Κανονισμό. που αναφέρονται στις παραγράφους 11. Αυτοί που οδηγούν φορτηγά κτήνη σταματούν. έχουν τα πόδια στο έδαφος και ενώ κρατούν το σύστημα οδηγήσεως με τα δυο χέρια. ούτε δικαιούνται χαιρετισμό από αυτούς. συνεχίζουν την κίνηση τους με μειωμένη ταχύτητα και δε χαιρετούν. εάν φοράει. ποδήλατα ή φορτηγά ζώα. χαιρετούν ή ανταποδίδουν το χαιρετισμό καθισμένοι 28. ο κατώτερος δεν το βγάζει στη χειραψία. αν είναι δυνατή η στερέωση του ποδηλάτου. στο δεξιό της οδού. το αυτοκίνητο στην περίπτωση που είναι στρατιωτικό και όταν οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιτρέπουν τη στάση. b. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του άρθρου. κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και ενώ στέκονται στο ύψος της μηχανής του αυτοκινήτου τους. αφού πάψουν να κινούνται. μόλις ο ανώτερος απλώσει το χέρι προς αυτόν. όταν όμως δε φορούν καπέλο. ούτε γυρίζουν το κεφάλι στη συνάντηση τους με ανώτερο 30. στέκονται επάνω στο ποδήλατο. το γάντι του δεξιού χεριού και αφού ο ανώτερος δε φοράει γάντια. τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους οπλίτες. Στο χαιρετισμό με χειραψία. το αυτοκίνητο ελαττώνει την ταχύτητα του. εάν κάθεται. γυρίζουν ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΑΨΙΑ 31. όσο μπορεί και οι στρατιωτικοί που είναι μέσα χαιρετούν καθισμένοι Όταν το αυτοκίνητο είναι ιδιωτικό και σταματήσει. Όταν η στάση είναι αδύνατη. 17 και 19 αυτού του άρθρου.σηκώνεται και ενεργεί. χαιρετούν. Οι στρατιωτικοί που είναι μέσα σε αυτοκίνητα. Στο χαιρετισμό με χειραψία. Οι οδηγοί αυτοκινήτων ή δικύκλων σταματούν αν γίνεται. απ’ όπου έρχονται τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα και χαιρετούν. 17 και 19. γυρίζουν ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα και κρατούν τα κτήνη με το δεξιό χέρι. Ο ανώτερος. δίκυκλα. ανταποδίδει το χαιρετισμό καθισμένος ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 27. Εάν η στάση είναι αδύνατη. χωρίς όμως να βγάζουν τα γάντια. κλίνουν ελαφρά το κεφάλι. 32. οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται. ποτέ ο κατώτερος δε δίνει πρώτος το χέρι στον ανώτερο του. c. οι στρατιωτικοί που είναι μέσα. ούτε γυρίζουν το κεφάλι. βγάζοντας πρώτα. a. ανταποδίδει όμως αμέσως τη χειραψία. κάνουν τις ίδιες ενέργειες με τους οδηγούς των αυτοκινήτων. κάνουν τις ίδιες ενέργειες. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟΥΣ 29. Στρατιωτικοί που οδηγούν αυτοκίνητα. διαφορετικά. Δε χαιρετούν τους ανθυπασπιστές. κατεβαίνουν και ενεργούν. κάνουν τις εξής ενέργειες. σταματά στο δεξιό της οδού Οι στρατιωτικοί που είναι σ’ αυτό κατεβαίνουν στέκονται προς το μέρος. κάθονται προσοχή. Οι στρατιωτικοί που είναι στη γραμμή ή επικεφαλής παρατεταγμένων τμημάτων. όπως προαναφέρθηκε. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου. Οι Μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους αξιωματικούς. διαφορετικά χαιρετούν καθισμένοι. 29 . δε χαιρετούν. ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 34. Όταν συναντώνται όμως με τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 11. Όταν συναντώνται όμως με τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα. 33. που προαναφέρθηκαν. είτε με στρατιωτική στολή είτε με πολιτικά. όπως προαναφέρθηκε.

b. που δεν είναι όμως υπό τις διαταγές τους. δοξολογία. d. από τους οποίους όμως δε δικαιούνται χαιρετισμό ούτε αυτοί. το βάζει κάτω από την αριστερή μασχάλη με το εθνόσημο προς τα εμπρός και το εσωτερικό του καπέλου προς το μέρος του σώματος. ο στρατιωτικός ακολουθεί αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. μπερές ή δίκωχο). Κάθε στρατιωτικός.35. τον αντίχειρα στην εξωτερική και το εσωτερικό του κράνους προς τα δεξιά. Τα γάντια τα κρατεί μέσα στην αριστερή παλάμη και με τα δάχτυλα τους προς τα εμπρός. b. όταν έρχεται και όταν φεύγει η Πολεμική Σημαία. με το εσωτερικό του καπέλου προς τα δεξιά. με τον ίδιο τρόπο και βάζει το καπέλο αφού βγει. κτυπά πρώτα την πόρτα. c. Όταν φεύγει χαιρετά. κρατά το καπέλο με το αριστερό χέρι από το γύρο. ο οποίος ευρίσκεται μέσα σε αίθουσα. Στρατιωτικός που παρακολουθεί θεία λειτουργία. Χαιρετά. με τα τέσσερα δάχτυλα στην εσωτερική επιφάνεια του κράνους. 30 . Το αριστερό χέρι. ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΛΕΤΕΣ 1. Εάν φοράει πολιτικά. επιμνημόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή. Οι αξιωματικοί. δηλαδή όταν βγαίνει ο ιερέας κρατώντας τα Άγια των Αγίων. Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος κατά το δυνατόν. τα κρατούν όπως καθορίζεται στον αντίστοιχο κανονισμό. Στη συνέχεια κτυπά την πόρτα και μόλις πάρει την άδεια εισόδου. Στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. γραφείο ή άλλο κλειστό χώρο. d. στο σημείο προσαρμογής του υποσιαγόνου. εκτός από τους κληρωτούς οπλίτες. δηλαδή όταν ο ιερέας λέγει «Τα σα εκ των σων» 2. όπου υπάρχει κατώτερος του. Σχετικά με το υπόλοιπο μέρος κάνει τα εξής: a. c. βγάζει. Τα γάντια είναι διπλωμένα μέσα στην αριστερή παλάμη και τα δάχτυλα αυτών είναι στραμμένα εμπρός. στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. κρατώντας τα ως εξής: a. Όταν πρόκειται για καπέλο υφασμάτινο (πηλίκιο. ευρίσκεται τεντωμένο κατακόρυφα προς τα κάτω και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος. Στην εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως («Πιστεύω») και της Κυριακής Προσευχής («Πάτερ ημών»). Όταν πρόκειται για κράνος το κρατεί με την αριστερή παλάμη. 2. Στις τελετές στην ύπαιθρο. που συγκρατεί το καπέλο. 3. εάν φοράει. μέσα σε ιερούς ναούς. τα γάντια και το καπέλο. Οι μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών μονίμων υπαξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους στρατιωτικούς. κρατά το καπέλο και τα γάντια. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 17 και κάθεται προσοχή στις εξής στιγμές: a. σχετικά με το θρησκευτικό μέρος της τελετής. Κάθε στρατιωτικός. το μπροστινό μέρος του στραμμένο εμπρός και τα γάντια μέσα στην αριστερή παλάμη. Στη Μεγάλη Είσοδο. εάν κρατούν ξίφος και καπέλο. Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος. που παρουσιάζεται σε ανώτερο του. μπαίνει και χαιρετά με ελαφρά κλίση του κεφαλιού. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ 1. όταν πρόκειται να μπει σε κλειστό χώρο. όταν περιλαμβάνεται τέτοιο σ’ αυτήν. Στην προσφορά.

«Κύριε Υποδιευθυντή» αντίστοιχα ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 1. οι Υπασπιστές. στην τήρηση ενός λεπτού σιγής. χαιρετά. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. οποιουδήποτε κλιμακίου. Ο Πρωθυπουργός. το όνομα και την υπηρεσία που εκτελεί και στη συνέχεια αναφέρει ως εξής «Αναφέρω (προσφώνηση) . Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνείται με τη φράση «Κύριε Πρόεδρε».. για να αναφέρει ή να παραδώσει έγγραφο. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. εάν αυτός που ανάφερε είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. εάν είναι οπλίτης χαιρετά. όταν απευθύνεται σε Υποστράτηγο ή Αντιστράτηγο. στο προσκλητήριο νεκρών. σε κατώτερο του.. ότι ο κύριος (βαθμός ονοματεπώνυμο) με διέταξε να σας παραδώσω αυτό το έγγραφο» και δίνει το έγγραφο με το αριστερό χέρι 3. για ν’ αναφέρει προφορικά. «Κύριε Υπασπιστή» και «Κύριε Διευθυντά». όταν καταθέτουν στεφάνι και όταν απαγγέλλεται ο στρατιωτικός όρκος. τον προσφωνεί με τη λέξη «Στρατηγέ». χωρίς όμως να χαιρετά. οι Διοικητές και Υποδιοικητές Συγκροτημάτων και Μονάδων. όπως στρατιώτης. κατεβάζει το χέρι. Ένοπλος οπλίτης. τον προσφωνεί με το βαθμό του. φεύγει αφού χαιρετήσει. τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε». κάνει μεταβολή και φεύγει ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟ ΟΠΛΙΤΗ 4. Οι Επιτελάρχες Σχηματισμών. πυροβολητής. Αφού απαντήσει ο ανώτερος. Κάθεται προσοχή. ενεργεί. κατά Όπλο ή Σώμα. μέχρι και το βαθμό του Ταξίαρχου.. καταδρομέας. έχει πάντα το όπλο στη θέση «Αναρτήσατε» από το δεξιό ώμο. τον πλησιάζει σε απόσταση δύο βημάτων. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι στρατιώτες προσφωνούνται με τις ιδιαίτερες τυχόν ονομασίες. τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε». εάν είναι υπαξιωματικός τον προσφωνεί μόνο με το βαθμό του Σε όλες τις περιπτώσεις αν το κρίνει αναγκαίο. Κάθε στρατιωτικός που απευθύνεται σε ανώτερο του. Κάθε στρατιωτικός. όταν εμφανίζεται σε ανώτερο του... 3. Κάθε στρατιωτικός που εμφανίζεται μπροστά σε ανώτερο του. Όταν πρόκειται να δώσει κάποιο έγγραφο. καθώς και οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές γραφείων. προσφωνούνται από τους στρατιωτικούς. κάθεται προσοχή. εάν αυτός είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής τον προσφωνεί με το βαθμό του. παρουσιάζεται αναφέροντας το βαθμό. ·γιατί το δεξιό χέρι κρατεί το όπλο 31 . το κρατά με το αριστερό χέρι. «Κύριε Διοικητά». γρήγορα και με σαφήνεια 2. που έχουν κάτω από τις άμεσες διαταγές τους. 7.b. Ο Αρχιστράτηγος προσφωνείται με τη φράση «Κύριε Αρχιστράτηγε». όταν έρχεται και όταν φεύγει το Ιερό Ευαγγέλιο. 5. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων προσφωνούνται με τη φράση «Κύριε Αρχηγέ» και οι Υπαρχηγοί με τη φράση «Κύριε Υπαρχηγέ».. προσθέτει και το επώνυμο μετά το βαθμό.. 2. ή με το επώνυμο τους. στην ανάκρουση της προσευχής από τη μουσική. το επώνυμο. «Κύριε Υπουργέ» και «Κύριε Υφυπουργέ» αντίστοιχα 6.. όπως προαναφέρθηκε αναφέροντας τα εξής «Αναφέρω (προσφώνηση). όταν απευθύνεται.. αλεξιπτωτιστής πεζοναύτης κλπ.» και μιλά ζωηρά. «Κύριε Υποδιοικητά». πλησιάζει τον ανώτερο στην κανονική απόσταση των δύο βημάτων και ενεργεί. ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας προσφωνούνται με τις φράσεις «Κύριε Πρωθυπουργέ».. με τις εξής φράσεις: «Κύριε Επιτελάρχα».

φορώντας την καθορισμένη στολή και τις έκτακτες οπουδήποτε. σε κλειστό χώρο. έπειτα πλησιάζει τον ανώτερο του σε απόσταση δύο βημάτων. αν εκείνος είναι έφιππος. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου 9. Αναφορά σε Κλειστό Χώρο. ότι δε χαιρετούν 7. Όσα αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου. με σαφήνεια και ακρίβεια. με τη διαφορά όμως. όταν πρόκειται ν’ αναφέρουν σε ανώτερους τους. ειδοποιείται και δέχεται την αναφορά μόνος του ΑΡΘΡΟ 21 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. 12. Όλες οι γραπτές αναφορές των στρατιωτικών υποβάλλονται πάντα στους ανώτερους. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου. Οι γραπτές αναφορές των στρατιωτικών χαρακτηρίζονται υπηρεσιακές.. Ο τύπος της γραπτής ατομικής αναφοράς φαίνεται στον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας 5. ανταποδίδοντας κάθε χαιρετισμό που θα του απονεμηθεί στη διάρκεια της αναφοράς. Οι ένοπλοι αγγελιαφόροι. 4. όπως καθορίζεται στο άρθρο 17. Ποτέ δε γίνεται δεκτή αναφορά. 32 . Αναφορά από Αξιωματικό με Γυμνό Ξίφος. έχουν σχέση με ατομικές αναφορές... τότε ο κατώτερος κατεβαίνει. Η γραπτή αναφορά πρέπει να είναι σύντομη. που υποβάλλονται από τους στρατιωτικούς Τα σχετικά με αναφορές και έγγραφα κάθε είδους των Στρατιωτικών Αρχών υπάρχουν στον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας. αν όμως ο ανώτερος είναι πεζός. που αναφέρει.. κάθεται προσοχή. πρέπει να το κάνει με όλο το σεβασμό που ταιριάζει. κανονικά ντυμένος και πάντοτε όρθιος 11. πλησιάζει σ’ αυτόν που απευθύνεται σε απόσταση δύο βημάτων και ενεργεί. ενεργεί. προχωρεί κρατώντας τα ηνία με το αριστερό χέρι. που δεν ανήκουν στην ανάλογη Στρατιωτική Αρχή και όταν ο ανώτερος ευρίσκεται ανάμεσα σε τέτοια πρόσωπα.». Αξιωματικός με γυμνό ξίφος. Αναφορά από Μουσικούς και Σαλπιγκτές. επειδή δε θα φορά καπέλο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 10. με την απαιτούμενη κοσμιότητα και αξιοπρέπεια. 2. ενεργούν. όπως και η προφορική αναφορά με την φράση «Αναφέρω ότι. αν έχουν σχέση με την υπηρεσία και μη υπηρεσιακές αν έχουν σχέση με τους ίδιους 3. πλησιάζουν στην καθορισμένη απόσταση των δύο βημάτων. όπως αρμόζει. το ξαναφέρει στη θέση «φέρτε» και έπειτα ενεργεί. γραμμένη στην επίσημη γλώσσα του Κράτους και διατυπωμένη με τον πρέποντα σεβασμό. έτσι και ο ανώτερος που τη δέχεται. Αναφορά από Έφιππο Στρατιωτικό. λαμβάνει θέση αριστερά. τον πλησιάζει σε απόσταση τριών βημάτων. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 6. Όπως ακριβώς ο κατώτερος που απευθύνει την αναφορά. χαιρετά με το ξίφος. κρατώντας με το δεξιό χέρι το μουσικό όργανο ή τη σάλπιγγα. πρέπει να ακούει αυτόν.. Οι μουσικοί και οι σαλπιγκτές. έχουν το όπλο χιαστί και ενεργούν. όταν παρευρίσκονται πρόσωπα. Αυτός που έχει σκοπό ν’ αναφέρει προφορικά σε ανώτερο του. μπαίνει και χαιρετά. Κάθε προϊστάμενος δέχεται τις συνηθισμένες υπηρεσιακές αναφορές στις ορισμένες ώρες και σε ορισμένο τόπο. Αυτή αρχίζει πάντοτε. χαιρετά όμως με κλίση του κεφαλιού.5. κάτω από τις άμεσες διαταγές των οποίων ευρίσκονται αυτοί που αναφέρουν. όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου 8. που αναφέρει σε ανώτερο του. Έφιππος στρατιωτικός που αναφέρει σε ανώτερο του..

Στις μη υπηρεσιακές αναφορές των αξιωματικών. Οι αξιωματικοί. ανθυπασπιστών. στις εξής περιπτώσεις: a. μόνιμων και εθελοντών υπαξιωματικών. αλλά μόνο για ζητήματα που έχουν σχέση με την υπηρεσία 7. απευθύνονται γραπτά. οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί και οι στρατεύσιμοι οπλίτες έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται γραπτά για ζητήματα.ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 6. που έχουν σχέση με την υπηρεσία ή μ’ αυτούς τους ίδιους. Όταν πρόκειται για θέμα διοικητικής ή οικονομικής φύσεως. d. που θέλει γραπτές αποδείξεις ή δικαστική ενέργεια. Όταν ευρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της προϊστάμενης Αρχής. χρειάζεται χαρτόσημο.ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ -ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ. οι ανθυπασπιστές. όταν είναι διορισμένοι αρχιφύλακες ή εφοδεύοντες ή όταν κάνουν στρατονομικά καθήκοντα. που απευθύνονται b. Οι οπλίτες που διοικούν αποσπασμένα τμήματα. καθώς και το ένσημο που προβλέπεται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού 33 . που η αξία του ορίζεται από τον «Περί χαρτοσήμου» Νόμο. Όταν σχετικά με την αναφορά απαιτείται γραπτή απόφαση ή ενέργεια άλλης Αρχής c.

b. 4. Κάθε Διοικητής είναι υπεύθυνος για το κανονικό της στολής των αξιωματικών και οπλιτών. μετά από άδεια του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. τιμωρεί τον παραβάτη και του απαγορεύει. που έχει στις διαταγές του και επιβλέπει με κάθε αυστηρότητα. μπορούν να φορούν τη στολή τους. Είναι απόδειξη πειθαρχίας. δεν επιτρέπεται να φορούν τη στολή τους. καθώς και τα διάφορα εξαρτήματα της Απαγορεύει αυστηρά. μετά από ειδική άδεια γι’ αυτό του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. όπως και ο τρόπος που τις φορούν. Επιβλέπει. ανθυπασπιστή ή μόνιμο ή εθελοντή υπαξιωματικό. το Στρατό και τους Κανονισμούς. στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι εκπαιδεύονται σε ξένες Στρατιωτικές Σχολές. είναι πάρα πολύ σπουδαίο ζήτημα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΛΗ 1. Στις ξένες Χώρες. είτε μόνοι τους και είτε είναι υπηρεσία. ανθυπασπιστές καθώς και οι μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες. να φορά τη στολή. καθορίζει τα σχετικά με τη στολή των ανδρών του. c. συνεχώς για την κανονικότητα της στολής. που διορίζονται στις διάφορες υπηρεσίες της Φρουράς. εκτός υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά όμως. 6. έστω και την ελάχιστη τροποποίηση ή προσθήκη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις περί στολής. για όλα τα είδη της εσωτερικής υπηρεσίας της Μονάδας. επίσης. Όσοι είναι σ’ επίσημη αποστολή. 3. Οι στρατιωτικοί. τον τρόπο που φορούν αυτήν. να δοθεί νέα στολή και να χρεωθεί η αξία της. αν αυτός έχει βαθμό ανώτατου αξιωματικού. καθορίζονται από τους Κανονισμούς. μπορούν να έχουν τον ατομικό οπλισμό τους (πιστόλι ή περίστροφο) και εκτός υπηρεσίας. όταν παρευρίσκονται σε επίσημη ή ιδιωτική τελετή. σε βάρος της ιδιαίτερης περιουσίας του παραβάτη. ακολουθώντας. είτε είναι συγκεντρωμένοι και αποτελούν Στράτευμα. είτε με στολή είτε με πολιτικά. που ισχύουν για τη στολή και από τις σχετικές διαταγές. 2. καθώς και ότι κάθε άτομο στο Στράτευμα σέβεται τον εαυτό του. σαν άτομα. Το κανονικό της στολής σ’ όλες γενικά τις περιστάσεις όπου οι στρατιωτικοί. Το κανονικό της στολής συμβάλλει στο γόητρο του Στρατού και της Μονάδας. Είναι όμως υποχρεωμένος ο τελευταίος. στην προκειμένη περίπτωση. τις διαταγές του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. καθώς και των τμημάτων. Αν διαπιστώσει τέτοιου είδους παράβαση. εκτός από την τιμωρία. είτε όχι. κανονίζει τα σχετικά με τη στολή των στρατιωτικών στην πόλη. δεν επιτρέπεται να φορούν στολή παρά μόνο οι εξής στρατιωτικοί: a. 8. οποιαδήποτε. Οι διάφορες στολές. την ομοιομορφία και την καθαριότητα της. που είναι σε άδεια στο εξωτερικό. Ο Φρούραρχος. δεν έχουν οπλισμό. Αυτοί που πηγαίνουν σε ξένη Χώρα ή μόνο περνούν για υπηρεσιακούς λόγους. αν πρόκειται για αξιωματικό. Αν πρόκειται για κληρωτό οπλίτη. Ο Διοικητής της Μονάδας. Οι αξιωματικοί. που προκάλεσαν το μέτρο αυτό 34 . που τροποποίησε. διατάζει. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5. Οι κληρωτοί οπλίτες. όσων στρατιωτικών κυκλοφορούν στην πόλη. Οι τοποθετημένοι στις Ελληνικές Πρεσβείες ή σε Συμμαχικά Στρατηγεία. ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7. τα είδη από τα οποία αποτελούνται. ν’ αναφέρει ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο Στρατού τους λόγους.

μπορούν να φορούν πολιτικά και στην υπηρεσία. όταν έχουν ειδική υπηρεσία b. Οι αγγελιαφόροι ή οδηγοί ανώτατων αξιωματικών. Τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. δεν είναι οδηγός καλής συμπεριφοράς. άψογη παράσταση και συμπεριφορά σε κάθε τόπο και χρόνο. 3. Οι κληρωτοί οπλίτες οφείλουν να φορούν στρατιωτική στολή σε όλες τις περιπτώσεις. είτε έξω από το Στρατόπεδο. ο στρατιωτικός πρέπει να φέρεται με αξιοπρέπεια και ευγένεια Αποφεύγει με προσοχή προστριβές. φιλονικίες και προκλήσεις μ’ αυτούς 35 . πρέπει πάντα να εμπνέεται από την αντίληψη του υψηλού προορισμού του. τότε στις ώρες εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να φορούν πολιτικά 4. Δεν πρέπει να ξεχνά. Η υψηλή αποστολή του Στρατού επιβάλλει σε όλους. δεν αποδίδεται μόνο σ’ αυτόν τον ίδιο. Εάν στη διάρκεια της άδειας τους εργάζονται. μπορούν να φορούν πολιτικά εκτός Στρατοπέδου. άτι η όλη εμφάνιση του. όπως και κάθε πράξη του. αλλά δίνουν γενικές αρχές και υπογραμμίζουν βασικές υποχρεώσεις. που η έδρα τους ευρίσκεται μέσα σε απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες. να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να δίνουν σ’ αυτά κάθε βοήθεια. με διαταγή του αξιωματικού. 2. 2. αλλά και να συμπεριφέρεται με τρόπο. που ανήκει η Μονάδα τους ΚΛΗΡΩΤΟΙ ΟΠΛΙΤΕΣ 3. όπου έχουν διατεθεί. στη συμπεριφορά του και παράσταση του. Ειδικά αυτοί που υπηρετούν σε φυλάκια και Υπομονάδες προκαλύψεως. που η παράλειψη τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και σαν τέτοιο τιμωρείται. Διαπνεόμενος από το στρατιωτικό πνεύμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. μπορούν να φορούν πολιτικά εκτός υπηρεσίας και μέσα στο στρατόπεδο. είτε μέσα. οι ανθυπασπιστές καθώς και οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί. Προς τους πολίτες. οπότε μπορούν να φορούν πολιτικά. όπου είναι μέλος. όταν ζητηθεί 5.ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 1. αλλά και στη Μονάδα του και στο Στρατό ολόκληρο. μπορεί να απαγορευτεί η πολιτική ενδυμασία ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Από τον παραπάνω κανόνα υπάρχουν οι εξής εξαιρέσεις: a. Ο στρατιωτικός. που να τιμά τον εαυτό του και το Στρατό 4. με διαταγή του Διοικητή του Σχηματισμού. μπορούν να φορούν πολιτικά. Όσοι από τους παραπάνω έχουν ειδική υπηρεσία. Οι Στρατιωτικοί οφείλουν να σέβονται τους Νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις. Οι αξιωματικοί. να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οργάνων της τάξεως. c. όσους έχουν την τιμή να φορούν τη στρατιωτική στολή. με διαταγή του Διοικητή της Μονάδας. δεν επιτρέπεται να φορούν πολιτική περιβολή 5. καλή ή κακή. εκτός όταν ευρίσκονται σε άδεια απουσίας ή μικρότερη του 24ώρου. οφείλει όχι μόνο ν’ αποφεύγει κάθε πράξη που θα μπορούσε να εκθέσει το Στρατό. τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι οπλίτες Ασφαλείας Στρατεύματος και της Στρατονομίας.

Επίσης επιτρέπεται στους υγειονομικούς αξιωματικούς η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. που προέρχεται από το γεγονός. μετά από εγκριτική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι έφεδροι αξιωματικοί και κληρωτοί οπλίτες μπορούν κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο να ασκούν το επάγγελμα τους 7. της στρατιωτικής οικογένειας. που μπορεί να μεταβιβάσει αυτό το δικαίωμα στους Διοικητές των Σχηματισμών 6. Οι στρατιωτικοί έχουν δικαίωμα να εκφράζουν γραπτά τις απόψεις τους και να δημοσιεύουν κείμενα καθαρά επιστημονικού. Η στολή πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη. Επιτρέπεται η συμμετοχή των στρατιωτικών σε επιστημονικές. ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. 9. ευπρεπούς και πολιτισμένου. πρέπει να τιμωρούνται. αναστέλλουν την πολιτική και συνδικαλιστική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της θητείας τους 3. υπαξιωματικούς και ανθυπασπιστές να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολούνται με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους αξιωματικούς.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 6. που είχαν ενταχθεί σε πολιτικές οργανώσεις πριν τη στράτευση τους. εκτός υπηρεσίας. τα μεταλλικά της μέρη και τα παπούτσια γυαλισμένα. Η εικόνα του στρατιωτικού πρέπει να είναι εικόνα ανθρώπου σοβαρού. δεν πρέπει να συγχέεται καθόλου με την κολακεία. Η προσφορά δώρων από κατωτέρους σε ανωτέρους απαγορεύεται και τόσο ο ανώτερος που τα δέχεται. Η συμπεριφορά των στρατιωτικών μεταξύ τους. οφείλουν σεβασμό στους ανωτέρους τους. η δημόσια διεύθυνση ιδιωτικών ορχηστρών ή η συμμετοχή σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα. φορώντας πολιτικά. αθλητικές ή επαγγελματικές Ενώσεις. ούτε να κάνουν δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 4. όπου ανήκουν. με αμοιβή μετά από ονομαστική εγκριτική διαταγή του Σχηματισμού. Οι κληρωτοί. Οι κατώτεροι και εκτός υπηρεσίας ακόμη. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 8. το σκοπό και την εποχή. 5. Απαγορεύεται στους αξιωματικούς. 2. Η πολιτική ενδυμασία των αξιωματικών πρέπει να είναι κόσμια και ανάλογη με τον τρόπο παρουσίας τους. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού Ο σεβασμός αυτός. ότι αυτοί είναι μέλη μιας οικογένειας. ανθυπασπιστές και οπλίτες του Μουσικού. εξ’ αιτίας της ιδιομορφίας του και της γενικότερης κοινωνικής αποστολής του. πρέπει να διακρίνεται από πνεύμα συναδελφικότητας και αμοιβαίας εκτιμήσεως. που είναι ελάττωμα. Συνδέσμους ή Σωματεία Για τα μόνιμα στελέχη απαιτείται άδεια της υπηρεσίας 36 . όσο και ο κατώτερος που τα προσφέρει. οφείλει όμως στα πλαίσια της υπηρεσίας του να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανήκουν στο Έθνος Κάθε στρατιωτικός μπορεί να έχει τις πεποιθήσεις και τις προσωπικές του αντιλήψεις. τα μαλλιά κομμένα με κοσμιότητα Οι υπερβολές απαγορεύονται και η όλη εμφάνιση του στρατιωτικού πρέπει να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και το μέτρο. 7. 10. τα οποία συνδέονται με τους δεσμούς της κοινής αποστολής και των στρατιωτικών παραδόσεων. πολιτιστικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου Δεν μπορούν όμως να κάνουν το ίδιο για ζητήματα πολιτικού ή κομματικού περιεχομένου. Κάθε πολιτική δραστηριότητα απαγορεύεται αυστηρά.

παρουσιάζεται την επόμενη από την κοινοποίηση της προαγωγής του 2. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί. φορώντας τη στολή που προβλέπεται από το σχετικό Κανονισμό. Αυτός που προάγεται. σε ώρα που εκείνος ορίζει. μέχρι το Διοικητή. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. αν υπηρετούν στην ίδια Φρουρά. φορώντας τη στολή που προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό 37 . παρουσιάζονται σ’ όλους τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους. 4. μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του. Οι Διοικητές Μονάδων. σε ώρα που εκείνος ορίζει.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 1. Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού οι ανώτατοι αξιωματικοί. μόλις αναλάβει τη διοίκηση. ως εξής a. που επιστρέφουν από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. θα παρουσιαστεί. παρουσιάζονται όλοι μαζί στον άμεσο προϊστάμενο τους. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που υπηρετούν σε Μονάδες. 5. παρουσιάζονται σε όλους τους προϊσταμένους τους στην ιεραρχία μέχρι το Διοικητή του Σχηματισμού. Με τις ίδιες συνθήκες παρουσιάζονται και οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί της Μονάδας. καθώς και μετά την παράδοση της. από το βαθμό του Λοχαγού και πάνω. παρουσιάζονται μέχρι το προϊστάμενο τους Κλιμάκιο. την παρουσίαση κάνει ο άμεσος προϊστάμενος του. φορώντας τη στολή. c. 9. που προβλέπεται από τον Κανονισμό. Εάν ο προϊστάμενος δε μένει στην ίδια Φρουρά. έστω κι αν αυτοί δε μένουν στην ίδια Φρουρά ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ 8. παραπάνω. μπορεί να επιτρέψει στον υφιστάμενο να μην παρουσιαστεί μπροστά του. παρουσιάζεται την επόμενη της παραδόσεως της υπηρεσίας. Επίσης αξιωματικοί και ανθυπασπιστές σε οποιαδήποτε θέση και να υπηρετούν. περιμένοντας να δεχθεί την παρουσίαση του τελευταίου στην πρώτη ευκαιρία 7. παρουσιάζεται την επόμενη της αφίξεως και πριν ν’ αναλάβει τα νέα καθήκοντα του. παρουσιάζονται όλοι μαζί στον Διοικητή της Μονάδας. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής παρουσιάζεται ιεραρχικά στους προϊσταμένους του. Συγκροτημάτων και Σχηματισμών. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να καθορίζονται με διαταγές του ΓΕΣ. Αυτός που τοποθετείται ή αποσπάται σε νέα θέση. σε περισσότερους από έναν ιεραρχικά προϊσταμένους. μέχρι τον Αρχηγό. στις περιπτώσεις της παραγράφου 1. Αυτός που φεύγει λόγω μεταθέσεως ή αποσπάσεως. που ήταν υπεύθυνος b. παρουσιάζονται στους άμεσους προϊσταμένους τους. Οι αξιωματικοί που υπηρετούν στα Επιτελεία Σχηματισμών. στις περιπτώσεις της παραγράφου 1. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1 β και αφού αυτός που τοποθετήθηκε ή αποσπάστηκε. 6. διαφορετικά αναφέρουν τηλεφωνικά 3. παρουσιάζονται στους άμεσους προϊστάμενους τους. πριν την ανάληψη της διοικήσεως. παραπάνω.

από αυτή τη στιγμή πρέπει ν’ αναγνωρίσετε σαν Διοικητή σας τον. Ο τελευταίος στέκεται στο κέντρο της παρατάξεως και δεξιά και αριστερά του ευρίσκονται οι δύο Διοικητές. Και οι τρεις χαιρετούν τα Στρατεύματα. αυτή. την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών. 38 . χωρίς αυτοκίνητα και κτήνη παίρνουν σχηματισμό επιθεωρήσεως.. ο Διοικητής που παραδίδει. Η παρουσίαση των νέων Διοικητών Συγκροτημάτων και Μονάδων και η ανάληψη απ’ αυτούς της διοικήσεως. 6. Τα Στρατεύματα που φορούν την κανονική στολή παρελάσεων.. κάνει την παρακάτω δήλωση. που αναλαμβάνουν τη διοίκηση τους. Οι αξιωματικοί που αναλαμβάνουν διοίκηση Συγκροτήματος Μονάδας. 7. ο Διοικητής της παρατάξεως δίνει παράγγελμα «Παρουσιάστε αρμ» και μόλις αυτό εκτελεστεί.. Λίγο πριν φτάσει στο κέντρο της παρατάξεως αυτός που κάνει την παρουσίαση.. Υπομονάδας ή Διμοιρίας-Ουλαμού. Αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. αναφέρει αμέσως στο Διοικητή που παρουσιάζει Την ίδια στιγμή αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει.. Αυτός που παρουσιάζει.. διαφορετικά η παρουσίαση γίνεται στο Στρατόπεδο κάποιας Μονάδας του Συγκροτήματος Σ’ αυτήν την περίπτωση. σ’ απόσταση 20 βημάτων από το Διοικητή της παρατάξεως και με μέτωπο στα παραταγμένα Στρατεύματα. Ο Διοικητής που κάνει την παρουσίαση πλησιάζει το χώρο της παρατάξεως... περπατούν και στέκονται δεξιά και αριστερά του Διοικητή που παρουσιάζει και σε απόσταση ενός βήματος πίσω απ’ αυτόν. Την παρουσίαση κάνουν οι άμεσοι προϊστάμενοι αυτών που παρουσιάζονται 3. Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες. δίνει το παράγγελμα «Παρά πόδα Άρμ» 8. σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο σχετικό κανονισμό. γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοση της διοικήσεως από τους προκάτοχους τους. Ο Διοικητής της παρατάξεως στέκεται έξη (6) βήματα δεξιά και ένα (1) πίσω από αυτόν που κάνει την παρουσίαση και μόλις διαταχθεί απ’ αυτόν.τιδήποτε σας διατάξει. αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. Εάν όλες οι Μονάδες του Συγκροτήματος διαμένουν στο ίδιο Στρατόπεδο. για το καλό της Υπηρεσίας. Κατόπιν. όνομα) και να τον υπακούετε σε ο. από τις υπόλοιπες Μονάδες του Συγκροτήματος παρευρίσκονται οι Διοικητές με δυο αξιωματικούς του Επιτελείου τους και αντιπροσωπευτικό τμήμα ίσο με μία Διμοιρία 5. απευθύνεται στα Στρατεύματα και εκφωνεί τα εξής: «Αξιωματικοί. Αν το Συγκρότημα διαθέτει σημαία. (βαθμός. την τήρηση των Νόμων και την επιτυχία των Ελληνικών Όπλων» 9. 2.ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1.. Διοικητής της παρατάξεως είναι ο υποδιοικητής του Συγκροτήματος ή ο αρχαιότερος από τους αξιωματικούς του Συγκροτήματος Ο Διοικητής της παρατάξεως ευρίσκεται στο κέντρο της παρατάξεως και στην κανονική από τον πρώτο ζυγό απόσταση. μιλώντας στα Στρατεύματα. μαζί με τη Φρουρά της τοποθετείται στο δεξιό της παρατάξεως. που ορίζεται από τον άμεσο προϊστάμενο τους. επώνυμο. στην παρουσίαση παρατάσσεται ολόκληρο το Συγκρότημα. σε ώρα. παρουσιάζονται στα Στρατεύματα την ημέρα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 4. στέκονται εκτός παρατάξεως. Ο Διοικητής παρατάξεως δίνει το παράγγελμα «Προσοχή».

καθώς και στις διάφορες μικρές Μονάδες. μιλώντας στα Στρατεύματα.«Παραδίδοντας τη διοίκηση του... και τους Νόμους και θα απαιτήσω την τήρηση τους απ’ όλους. 11. Εάν την παρουσίαση κάνει αυτός. σε ό. επώνυμο. Σε Μονάδες ισότιμες με Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς.. όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 14. Επίλαρχων και Μοιρών.. που περιγράφεται για το Συγκρότημα.. 16ου Συντάγματος Πεζικού) θα διατηρώ με υπερηφάνεια την ανάμνηση της περιόδου. 10.. γίνεται. αυτός που εκτελεί προσωρινά χρέη Διοικητή. (βαθμός. τις Μονάδες.... για οποιοδήποτε λόγο. όπως εκτέθηκε παραπάνω. ο οποίος έχει δεξιά και αριστερά του. για το καλό της Υπηρεσίας. που παραδίδει.τιδήποτε σας διατάξει για το καλό της Υπηρεσίας.(τίτλος Συγκροτήματος π. όνομα) και να υπακούμε σ’ αυτόν.χ.. η παρουσίαση των διοικητών γίνεται σύμφωνα μ’ αυτά. κάνει ο Διοικητής που παραδίδει ή αυτός που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα Διοικητή. είναι ο Διοικητής της παρατάξεως. Ο Διοικητής που παραδίδει. Γενικά. αυτός που έκανε την παρουσίαση με τη συνοδεία των διοικητών που παραλαμβάνουν και παραδίδουν. την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών και την τήρηση των Νόμων» 15. που πρέπει ν’ αναγνωρίσετε σαν Διοικητή σας και να υπακούετε σ’ αυτόν. Οι διοικητές των Σχηματισμόν.. δηλώνω. όσα έχουν σχέση με το Διοικητή... που καθορίζονται για το Συγκρότημα.. χωρίς καμία εξαίρεση». ένα βήμα πίσω του. 17. παραπάνω) b. η διαδικασία είναι παρόμοια μ’ αυτή. με τις εξής όμως τροποποιήσεις· a. όπου υπήρξα διοικητής του». ο Διοικητής που παραλαμβάνει.. επιθεωρεί τα παρατεταγμένα Στρατεύματα.. όνομα).... Στις Μονάδες.. που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα διοικητή. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 13... η παρουσίαση των διοικητών δεν ακολουθεί ιδιαίτερο τύπο 16. Σ’ αυτήν την περίπτωση. (βαθμός. σ’ ό. Μετά απ’ αυτό..(τίτλος Συγκροτήματος). ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς.. η παρουσίαση του νέου Διοικητή γίνεται....τιδήποτε διατάξει. Η παρουσίαση των διοικητών Ταγμάτων. οι οποίοι τον ακολουθούν σε απόσταση δύο βημάτων. ο παλιός Διοικητής δεν είναι παρών.. την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών και την τήρηση των Νόμων Παραδίδοντας τη διοίκηση κλπ (όπως στην παράγραφο 9... Εάν. γίνεται παρέλαση μπροστά από το Διοικητή που έκανε την παρουσίαση. μιλώντας στα Στρατεύματα. Έπειτα. 14 και 15 39 ... καθορίζουν.. Ο Διοικητής της παρατάξεως ακολουθεί σε απόσταση έξη (6) βημάτων Μετά το τέλος της παρατάξεως.. Στις υπόλοιπες Μονάδες την παρουσίαση του νέου Διοικητή.. όπου η παρουσίαση των διοικητών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4-12. επώνυμο.. τους διοικητές που πήραν μέρος στην παράδοση και παραλαβή 12.. τότε κάνει αυτός την εξής δήλωση: «Από τη στιγμή αυτή πρέπει να αναγνωρίσουμε σαν διοικητή τον . όπως αναφέρεται στο σχετικό κανονισμό. κάνει την παρακάτω δήλωση «Έχοντας συναίσθηση της τιμής και της ευθύνης που πηγάζουν από την ανάληψη της διοικήσεως του. με διαταγή τους.. αφού όμως παραλειφθούν. που δε διαθέτουν στρατεύματα. κάνει την παρακάτω δήλωση «Από αυτήν τη στιγμή παραδίδω τη διοίκηση στον ....

στέκεται στο κέντρο της παραταγμένης Μονάδας ή Υπομονάδας και μιλώντας στο Στράτευμα. η παρουσίαση των Διοικητών Διμοιριών και Ουλαμών. υποδέχεται το νέο Διοικητή αυτός που παραδίδει. Σώματος Στρατού ή Στρατιάς παρουσιάζονται στο Στρατηγείο του Σχηματισμού για ανάληψη της διοικήσεως 2. τα Συγκροτήματα και τους Σχηματισμούς για να τον γνωρίσουν τα Στρατεύματα 5. Αυτοί που τοποθετούνται. Η ημερήσια διαταγή του Διοικητή που παραδίδει. τον Υποδιοικητή. Μεραρχίας. σ’ αυτόν που παραλαμβάνει. που τον παρουσίασε και πηγαίνει στην κανονική θέση του στην Υπομονάδα ή τη Διμοιρία ή τον Ουλαμό. που αναλαμβάνει τη διοίκηση 21. Στη συνέχεια... που από αυτήν τη στιγμή αναλαμβάνει τη διοίκηση του ή της . στην αναφορά της Μονάδας Κατά τον ίδιο τρόπο. Στο Στρατηγείο. χαιρετά εκείνον... (βαθμός.. αυτός που παρουσιάσθηκε. Η παρουσίαση των Διοικητών Υπομονάδων γίνεται από το Διοικητή Μονάδας.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΟΙΡΙΩΝ -ΟΥΛΑΜΩΝ 18. 1ου Λόχου ή της 1ης Διμοιρίας» 20.. Ο Διοικητής που παραδίδει. τους Διοικητές Όπλων και τους Διευθυντές Σωμάτων...... όσο το δυνατό πιο σύντομα.. ο Διοικητής πρέπει.. Μετά την ανάληψη της Διοικήσεως του Σχηματισμού.. διαφορετικά τον υποδέχεται ο Υποδιοικητής ή ο Επιτελάρχης. παρουσιάζουν τους αξιωματικούς τους. Στην άφιξη αποδίδονται στο νέο Διοικητή οι προβλεπόμενες τιμές 3. Αυτός που παρουσιάζει. διαβάζεται πριν την παρουσίαση του νέου Διοικητή ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 1. 4. γίνεται από το Διοικητή Υπομονάδας στην αναφορά της Υπομονάδας 19. Με διαταγές του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού μπορεί να καθορίζονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ανάληψη διοικήσεως Σχηματισμών ή για την ανάληψη της Αρχηγίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού 40 . όνομα».. σαν Διοικητές Ταξιαρχίας. έχοντας στ’ αριστερά του αυτόν που παρουσιάζεται. Ο Επιτελάρχης παρουσιάζει τους Αξιωματικούς του Επιτελείου και οι Διοικητές Όπλων και Διευθυντές Σωμάτων. λέει «Σας παρουσιάζω τον . που υπάγονται στη διοίκηση του.. εάν είναι νεώτερος του. να επισκεφθεί και να επιθεωρήσει τις Μονάδες.. επώνυμο. (πχ. τον Επιτελάρχη. παρουσιάζει.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 41 .

που υπηρετούν θητεία κανονική ή παρατεταμένη. 42 . για όσους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές ανήκουν σε Μονάδες από το Διοικητή της Μονάδας. που χορηγούνται στους αξιωματικούς εκτός από τους εφέδρους. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας” είναι. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας και ανακατατάξεως. μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος (Άρθρο 31. 2. d. Άδειες απουσίας λόγω μετάθεσης 2. Άδειες απουσίας φοιτητικές. που χορηγούνται σε μόνιμο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή σαν άδειες «μικράς διαρκείας» 2 έως 4 ημερών. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 10. 5. 6. εκτός από τις εκπαιδευτικές. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας. ΑΡΘΡΟ 30 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ “ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” 1. καθώς και για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. χορηγούνται από τον άμεσο προϊστάμενο τους. εκτός από τις άδειες απουσίας πέρα από τις κανονικές. a. φοιτητικές. g. f. b. το σύνολο των ημερών αδειών. Για τους Διοικητές όμως των Μονάδων και μεγαλυτέρων κλιμακίων. Οι άδειες διάρκειας 2 έως 4 ημερών. παράγραφος 3α) b. 3. Άδειες απουσίας εκπαιδευτικές. Μέσα σ’ ένα ημερολογιακό έτος. γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή. c. δεν έχουν καμία επίδραση στις αποδοχές του αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις (Ν3486/1928 και Ν3102/1924). που υποβάλλεται ιεραρχικά. εκτός από τις ημερήσιες. 4. που συντάσσει και τις εκθέσεις ικανότητας αυτών. Αυτές χορηγούνται μετά από γραπτή αναφορά του ενδιαφερόμενου αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. όλες οι άλλες μπορεί να δοθούν και για το εξωτερικό. που χορηγούνται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. τις λόγω μετάθεσης και επί πλέον τις ειδικές άδειες (αγροτικές. Δικαίωμα χορηγήσεως Οι άδειες απουσίας “μικράς. Εκτός από τις άδειες “μικράς διαρκείας” που χορηγούνται μόνο για το εσωτερικό της Χώρας. όσες διαρκούν μία έως τέσσερις ημέρες. Οι άδειες απουσίας. είναι οι εξής: a. e. διαρκείας” χορηγούνται. υπολογίζονται σαν κανονικές και αφαιρούνται από τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που μπορεί να πάρει ο αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. Στους μόνιμους ανθυπασπιστές χορηγούνται όλες οι παραπάνω άδειες. Άδειες απουσίας αναρρωτικές ή θεραπευτικές. Άδειες απουσίας κανονικές. Σύνολο Ημερών Αδειών “Μικράς Διαρκείας”.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. λόγω θεομηνιών και τιμητικές). που υπηρετούν στα επιτελεία. στον οποίον έδωσε άδεια 3. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας”. Στους έφεδρους αξιωματικούς χορηγούνται όλες οι παραπάνω άδειες απουσίας εκτός από τις εκπαιδευτικές. Ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για την αναπλήρωση του αξιωματικού. που χορηγούνται πάνω από τον αριθμό αυτό. Οι παραπάνω άδειες απουσίας. σ’ αυτόν που έχει το δικαίωμα να χορηγήσει την άδεια. Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές.

Περιορισμοί για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς και τους Διαχειριστές a. Απαγορεύεται να δοθούν μαζί. είναι όσες διαρκούν από 5 μέχρι 30 ήμερες Αυτές χορηγούνται μετά από γραπτή αναφορά του ενδιαφερόμενου αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. που αναφέρονται στο Άρθρο 30. δίνεται σε άλλη χρονική περίοδο 5. παράγραφος 6α). 2. Το σύνολο των ημερών κανονικών αδειών που χορηγούνται σε μόνιμο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. ΑΡΘΡΟ 31 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. με άλλον υγειονομικό αξιωματικό. Για τους έφεδρους αξιωματικούς. εφ’ άπαξ ή τμηματικά. δικαίωμα χορηγήσεως κανονικής αδείας. Το υπόλοιπο της άδειας. μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και για τις κανονικές άδειες απουσίας για το εξωτερικό. στον άμεσο προϊστάμενο του. που έχουν διαχείριση δεν μπορούν να πάρουν κανονική άδεια. Δικαίωμα Παροχής.τι και για τους κληρωτούς οπλίτες (Άρθρο 37. παράγραφος 3 και έχει ανάγκη να πάρει κι άλλη άδεια απουσίας υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά σ’ αυτόν που έχει το δικαίωμα χορηγήσεως 2. a. b. Αν στη Μονάδα υπηρετεί ένας μόνο υγειονομικός αξιωματικός. 4. κανονική ή παρατεταμένη. που χορηγήθηκαν επί πλέον των δέκα (10) ημερών. Μόνιμος. από την προϊστάμενη Αρχή. παράγραφος 2. για τον οποίο εκδόθηκε διαταγή μεταθέσεως. πρέπει να αναφέρει σχετικά.τι για τους κληρωτούς οπλίτες. που αναφέρεται στο Άρθρο 31. που ζητήθηκε. Δικαίωμα Χορηγήσεως Δικαίωμα χορηγήσεως αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική έχουν: 43 . Στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. b. Όταν πρόκειται. Μετατιθέμενοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές. έχει ο νέος προϊστάμενος του. με τη διαφορά όμως. Άδειες απουσίας κανονικές. ότι δικαίωμα να τις δώσει έχει μόνο ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού. Από αυτό τον αριθμό αφαιρούνται οι ημέρες άδειας «μικράς διαρκείας». αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. 3. (Άρθρο 30 παρ. χωρίς διακοπή. 4. Για τους έφεδρους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές που υπηρετούν τη θητεία τους. Σύνολο Ημερών Κανονικών Αδειών. να δοθεί κανονική άδεια στο Διοικητή Μονάδας ή μεγαλύτερου κλιμακίου αυτός που δίνει την άδεια. που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 2α 6. ισχύει ό. Σε αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. τις κανονικές άδειες δίνουν οι προϊστάμενοι τους. που ξεπερνάει την ημερομηνία.c. 3). Κανονικές Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. για να πάρει αυτός κανονική άδεια. Οι αξιωματικοί. ή οι διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού. περισσότερες από μία άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» ή διαδοχικά. που δικαιούνται στο ίδιο ημερολογιακό έτος. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30. a. στην οποία αυτός πρέπει να παρουσιαστεί στη νέα του θέση. b. που να ξεπερνάει τις 20 ημέρες. ισχύει ό. να χορηγήσει την άδεια. χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ισχύουν από τους αντίστοιχους Οικονομικούς Κανονισμούς. πρέπει η Μονάδα να ζητήσει προηγουμένως την προσωρινή αντικατάσταση του. όπου υποβάλλονται ιεραρχικά οι σχετικές αναφορές ΑΡΘΡΟ 32 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. που υποβάλλεται ιεραρχικά. που υπηρετούν θητεία. που εξάντλησε το όριο κανονικής αδείας.

χωρίς να επιτρέπεται η διακοπή τους. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους άδειες για το εξωτερικό. χορηγούνται από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές μετά από: a. c. Συνέπειες Στις ημέρες αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική. Ο χρόνος αυτός της αδείας. b. οι μακρές αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται από το Νόμο “Περί καταστάσεων αξιωματικών”. εκτός κι αν ληφθούν γενικά μέτρα και μετά από διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 3. χορηγούνται στους μόνιμους αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Διοικητής Μεραρχίας. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος ασκήσεως των καθηκόντων του βαθμού του. από το Σχηματισμό. Επίσης. όπου ανήκουν. απ’ ότι στους μονίμους b. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αντικείμενο αυτό. 2. ο ασθενής αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. για τους μόνιμους αξιωματικούς. Έγκριση της παραπάνω γνωματεύσεως. Ν 3486/1928 και Ν 3102/1924) 4. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας. μετά από προτάσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. που ισχύει κάθε φορά. στον οποίο υποβάλλεται αυτή από την Επιτροπή Απαλλαγών. για να πάρει την αναρρωτική άδεια που έχει ανάγκη από την αρχή. Οι αναρρωτικές άδειες απουσίας διαρκείας μέχρι δύο μήνες. a. Στους έφεδρους αξιωματικούς δίνονται άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές από τους προϊσταμένους. 4. ισχύουν οι διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος “Περί Νοσοκομειακής Περιθάλψεως”. Ο Διοικητής Συγκροτήματος μέχρι 6 ημέρες. ΑΡΘΡΟ 33 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ Άδειες απουσίας για το Εξωτερικό και εσωτερικό. ανεξάρτητης Ταξιαρχίας και ισότιμων Σχηματισμόν μέχρι 10 ημέρες. (Αποδοχές 50%.a. Ειδικές Διατάξεις για τους Έφεδρους Αξιωματικούς. Σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών του αντίστοιχου Σχηματισμού. e. Στις ημέρες αδείας απουσίας παραπάνω από τις κανονικές πληρώνονται και δικαιολογούνται αποδοχές και γίνονται αντίστοιχες κρατήσεις. πληρώνονται στον αδειούχο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή οι αποδοχές. 44 . c. 3. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι 40 ημέρες. σύμφωνα με το σχετικό Νόμο. ΑΡΘΡΟ 34 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 1. Εάν οι λόγοι υγείας υπάρχουν είτε παραμένουν είτε όχι οι λόγοι διακοπής. που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και ο μισός αριθμός ήμερων. στους ασθενείς μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές χορηγούνται από την Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή. που προβλέπονται και ο χρόνος αυτού του είδους αδειών. Νοσοκομειακή νοσηλεία τους. οι σχετικές αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. στον αδειούχο έφεδρο αξιωματικό. παραπέμπεται και πάλι στην Επιτροπή Απαλλαγών. για εκπαιδευτικούς λόγους. Ο Διοικητής Σώματος Στρατού και ο Διοικητής Στρατιάς μέχρι 20 ημέρες d. 5. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά. εκτός από τα παραπάνω. b. Όταν πρόκειται για άδεια νοσηλείας ή θεραπείας στο εξωτερικό. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέχρι 60 ημέρες.

1. 2. ΑΡΘΡΟ 35 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1. παρ.5. Έφεδροι Αξιωματικοί. Άδειες απουσίας “λόγω μετάθεσης” χορηγούνται στους αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές. ισχύει ό.) 45 . διαρκείας (8) ημερών σε κάθε περίπτωση. δίδονται μαζί με το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα κάθε φορά το σχετικό δικαίωμα και λογίζονται πλέον των λοιπών προβλεπομένων κανονικών ή μικράς διαρκείας αδειών. Για τους εφέδρους αξιωματικούς. που δικαιούται ο Αξιωματικός η Ανθυπασπιστής (άρθρο 31. εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσυσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. Οι παραπάνω άδειες. που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας. που υπηρετούν θητεία.τι και για τους κληρωτούς οπλίτες.

οι μικρότερες του 24ώρου. εκτός από τους τιμωρημένους. 5. 3. Οι άδειες διακρίνονται σε άδειες εσωτερικού και άδειες εξωτερικού. Οι άδειες. Άδειες μικρότερες του 24ώρου. c. 2. Οι παραπάνω άδειες. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας της παραγράφου 1 του παρόντος εκτός από τις ημερήσιες που χορηγούνται στους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Έξοδος Οπλιτών από το Στρατώνα για Λόγους Υπηρεσιακούς ή Ατομικούς. μόνο για τον τόπο όπου είναι η έδρα της Μονάδας. Επιτρέπεται η έξοδος από το Στρατόπεδο κάθε ημέρα και από την ώρα. Τα ποσοστά χορηγήσεως αδειών παραμονής εκτός Στρατώνα για δυο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση και άδεια διανυκτερεύσεως στην κατοικία καθορίζονται με διαταγές του ΓΕΣ. Άδειες παραμονής εκτός Στρατώνα δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση. Αυτές δεν υπολογίζονται σαν άδειες απουσίας. Γι’ αυτού του είδους την έξοδο και παραμονή εκτός Στρατοπέδου. υπογραμμένο από το Διοικητή της Μονάδας του. Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές. Οι άδειες. δε χρειάζεται ειδική γραπτή άδεια. Ειδικές άδειες απουσίας g. πρέπει να έχει υπηρεσιακό σημείωμα. είναι οι εξής: a. αυτούς που έχουν οριστεί υπηρεσία και τους νεοσύλλεκτους. Κάθε οπλίτης που βγαίνει από το Στρατώνα για υπηρεσιακούς ή ατομικούς λόγους. ΠΟΣΟΣΤΑ 3. Άδειες απουσίας αναρρωτικές. τους ελεύθερους υπηρεσίας. 4. γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. e. που χορηγούνται στους οπλίτες είναι οι εξής: a. d.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 36 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. f. Για τους έγγαμους οπλίτες δεν ισχύουν τα παραπάνω ποσοστά 46 . εκτός από τους νεοσύλλεκτους που δεν ορκίστηκαν ακόμη. όλες οι υπόλοιπες άδειες μπορούν να δοθούν και για το εξωτερικό. Οι άδειες εσωτερικού ισχύουν για όλη τη Χώρα εκτός αν υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν κάποιο τοπικό περιορισμό. που καθορίζεται με τα προγράμματα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μέχρι τη βραδινή πρόσκληση όλων γενικά των οπλιτών. δίνονται σ’ όλους γενικά τους οπλίτες. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. που είναι ο μόνος αρμόδιος για την έγκριση τέτοιων αδειών. που δεν έχουν ορκιστεί ακόμη. Άδειες απουσίας λόγω μετάθεσης 2. Ο αδειούχος οπλίτης είναι υπεύθυνος για την σε κάθε περίπτωση έγκαιρη επάνοδο στη Μονάδα του. Άδειες διανυκτερεύσεως στην κατοικία b. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας”. Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. b. Άδειες απουσίας κανονικές. ΑΡΘΡΟ 37 ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ TOY 24ΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. Με εξαίρεση τις άδειες των υποπαραγράφων α και β της παραπάνω παραγράφου 1.

ο οποίος παραδίνει αυτά στον αξιωματικό υπηρεσίας. δίνουν τα φύλλα των αδειών τους στον αρχιφύλακα του Στρατώνα. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιος οπλίτης. Ο Διοικητής της Μονάδας. γυρίζουν στο Στρατώνα. Όσοι πήραν άδειες διανυκτερεύσεως. στην πρωινή αναφορά της Υπομονάδας. 6. Σύνολο Ημερών Αδείας “Μικράς Διαρκείας” a. ανανεώνοντας την κάθε μήνα. περιορίζει ή να απαγορεύει όλες τις παραπάνω άδειες. που λόγω της μικρής δυνάμεως των οπλιτών δεν είναι οργανωμένες σε Υπομονάδες. 6. κόβονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο. ο οποίος. 2. Τα φύλλα αδειών «μικράς διαρκείας» των κληρωτών οπλιτών. εθελοντές και κληρωτούς οπλίτες οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» δεν έχουν καμία επίδραση στις αποδοχές τους Οι κληρωτοί οπλίτες τις ημέρες αυτών των αδειών δεν δικαιούνται τροφή. πρέπει να ευρίσκονται στο Στρατώνα την ώρα της πρωινής προσκλήσεως της Υπομονάδας τους 10. στην προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως ώρα εξόδου των οπλιτών. στην αναφορά της επόμενης ημέρας. Στους νεοσύλλεκτους οπλίτες δε χορηγούνται άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» μέχρι να ορκισθούν. 4. Άδειες διανυκτερεύσεως στην κατοικία παραπάνω από μία ημέρα δίνει ο Διοικητής Μονάδας. 8. δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση. εκτός αν υπάρχει σοβαρή και επείγουσα ανάγκη 3. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις είκοσι. που μπορεί επίσης να δίνει διαρκή άδεια διανυκτερεύσεως στους έγγαμους οπλίτες. έχει ανάγκη να πάρει άδεια παραμονής έξω απ’ το Στρατώνα για 2 ώρες. όποτε το συμφέρον της υπηρεσίας επιβάλλει το μέτρο αυτό. αυτές τις άδειες τις δίνει ο Διοικητής της Μονάδας. που δε συμπλήρωσαν δυο χρόνια υπηρεσίας στο Στρατό. Οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» χορηγούνται από το Διοικητή της Μονάδας. Σ’ αυτή την περίπτωση η άδεια υπογράφεται από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας. στον αξιωματικό υπηρεσίας. υποβάλλει τη σχετική αίτηση ιεραρχικά στο Διοικητή της Υπομονάδας ή. που τις δικαιούνται. μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Αυτές δεν συμψηφίζονται με τις κανονικές Στους οπλίτες 47 . Αυτοί που πήραν άδεια παραμονής έξω από το Στρατώνα για 2 ώρες. που υποβάλλεται ιεραρχικά Η αίτηση αυτή γράφεται στην ημερήσια κατάσταση αναφοράς της αντίστοιχης Υπομονάδας. Για τους μόνιμους. οι οποίες δίνονται στη διάρκεια της θητείας τους των δυο ετών. Για τους κληρωτούς οπλίτες και τους εθελοντές. αναφέρει τα σχετικά με την χορήγηση της παραπάνω άδειας στο Διοικητή της Υπομονάδας. όπου υποβάλλονται αυτού του είδους οι αιτήσεις ιεραρχικά. 7. 5. 5. όσες διαρκούν μία έως τέσσερις ημέρες. το σύνολο των ημερών των αδειών απουσίας 2 έως τεσσάρων ημερών. ΑΡΘΡΟ 38 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ “ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” 1. εάν λείπει αυτός. που είναι αριθμημένο και δίνεται γι’ αυτόν το σκοπό. Οι παραπάνω αδειούχοι κατά την επιστροφή τους στο Στρατώνα.ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ 4. Άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» είναι. Προηγουμένως όμως οφείλει να αναφέρει τους λόγους των περιορισμών ή της απαγόρευσης στην αμέσως προϊστάμενη Αρχή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 9. Τα φύλλα των αδειών αυτών υπογράφονται μετά την αναφορά και δίνονται σ’ αυτούς. έχει το δικαίωμα ν’ ανακαλεί. Όταν πρόκειται για Μονάδες. Οι άδειες παραμονής έξω από το Στρατόπεδο για 2 ώρες και οι άδειες διανυκτερεύσεως χορηγούνται από το Διοικητή της Υπομονάδας.

a. το σύνολο των ημερών των κανονικών αδειών απουσίας που χορηγούνται στη διάρκεια της θητείας τους. Παράγρ 3α). Οι κληρωτοί οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως. που δε συμπλήρωσαν δυο χρόνια υπηρεσία στο Στρατό. ε. 3). μέχρι 20 ημέρες. 3. χωρίς διακοπή. δε δικαιούνται μισθό ούτε τροφή και ο χρόνος αυτών των αδειών. c. να πάρει παραπάνω άδεια απουσίας. μέχρι 10 ημέρες. έχει όμως απόλυτη ανάγκη. παρ 3) b. τη ζητά ιεραρχικά από αυτόν που έχει δικαίωμα χορηγήσεως. ανεξάρτητης Ταξιαρχίας και ισότιμων Σχηματισμών μέχρι 30 ημέρες d. Οι οικονομικές συνέπειες. ισχύει ό. Για τους κληρωτούς οπλίτες και τους εθελοντές. 7. Οι κληρωτοί οπλίτες. Γάμου του.παρατεταμένης θητείας ή εκγυμνάσεως. Για τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Απαγορεύεται να δοθούν μαζί περισσότερες από μία άδειες «μικράς διαρκείας» ή να δοθούν διαδοχικά. Κανονικές άδειες απουσίας είναι όσες διαρκούν από 5 μέχρι 30 ημέρες 2. Ο Διοικητής Μεραρχίας. στις αποδοχές των οπλιτών για τις ημέρες κανονικής αδείας. Για τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Για ειδικούς οικογενειακούς λόγους ο κληρωτός δικαιούται να πάρει άδεια στην περίπτωση a. (Άρθρο 31. 4. Δικαίωμα χορηγήσεως αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική έχουν a. Σύνολο Ημερών Κανονικής Άδειας. Οι κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται όπως και οι άδειες «μικράς διαρκείας» (Άρθρο 37 παραγρ. που έχουν συμπληρώσει δυο χρόνια υπηρεσία. Δικαίωμα Χορηγήσεως. ισχύει ό.τι για τους μόνιμους αξιωματικούς. Σε κανένα οπλίτη δε δίνεται κανονική άδεια απουσίας αν δεν έχει συμπληρώσει εξάμηνη υπηρεσία από την κατάταξη του στο Στρατό. 48 . Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι 60 ημέρες 3. ΑΡΘΡΟ 39 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 4. Οικονομικές Συνέπειες. 5. Για τους μόνιμους και τους εθελοντές οπλίτες. Ο Διοικητής Σώματος Στρατού και Στρατιάς μέχρι 40 ημέρες. b. b. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30. σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το Νόμο περί Στρατολογίας. Ο Διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας εφόσον έχει βαθμό ανώτερου αξιωματικού. Ο Διοικητής του Συγκροτήματος. Γεννήσεως παιδιού του. Κάθε οπλίτης που εξάντλησε το όριο κανονικής αδείας που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4α. καθορίζονται από τους Νόμους που ισχύουν ΑΡΘΡΟ 40 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. στις ημέρες αυτών των αδειών απουσίας. 2. ισχύουν όσα καθορίζονται για τους μόνιμους αξιωματικούς (Άρθρο 32. b. b. μπορεί να δοθούν ακόμη 10 ημέρες άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας». Συνέπειες a. μπορούν να πάρουν περισσότερη κανονική άδεια.τι και για τους μόνιμους αξιωματικούς.

να δίνει στους κληρωτούς οπλίτες άδεια παραπάνω απ’ όσα προβλέπονται από τα άρθρα 38. που έχουν αυτό το δικαίωμα. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο στέλνει στη Μονάδα το εξιτήριο. οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως αμφοτέρων των φύλων. μετά από πρόταση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Διοικητή Συγκροτήματος μέχρι 10 ημέρες. Οι τιμητικές άδειες. 39 και 40 αυτού του κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 43 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1. απ’ αυτή που δόθηκαν και τελειώνουν μετά από τόσες ημέρες. Άδειες απουσίας “λόγω μετάθεσης” χορηγούνται στους μόνιμους. δίδονται μαζί με το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα κάθε φορά το σχετικό δικαίωμα και λογίζονται επί πλέον των λοιπών προβλεπομένων κανονικών ή μικράς διαρκείας αδειών. 4. 3. των αδελφών του και των μελών της οικογενείας του με την στενή έννοια (σύζυγος. όπως και οι οικονομικές και στρατολογικές συνέπειες. Τα σχετικά με τις αποδοχές των οπλιτών στο χρόνο της αναρρωτικής αδείας. απόλυτα δικαιολογημένες. Διοικητή Σχηματισμού μέχρι 20 ημέρες. δίνονται. που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας. χορηγούνται στους οπλίτες από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. c. από τους: a. Η παραπάνω άδεια είναι τριών ημερών και υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας. σύμφωνα με άρθρο 35 παραγ. Σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας. είτε από τα προϊστάμενα κλιμάκια. d. εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. εάν αυτός έχει βαθμό ανώτερου αξιωματικού. ΑΡΘΡΟ 41 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ 1. όσες και οι ημέρες της άδειας. b. Διοικητή Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας. Ο αδειούχος πρέπει να παρουσιασθεί στη Μονάδα την επόμενη ώρα από τη λήξη της άδειας του. διαρκείας (8) ημερών σε κάθε περίπτωση. Νοσοκομειακή νοσηλεία τους.1 49 . όπου αναγράψει τη διάγνωση. b. Σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκαν 2. ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις. διάρκειας μέχρι δυο μηνών. μετά από σχετική πρόταση της αντίστοιχης Μονάδας και κοινοποίηση της διαταγής χορηγήσεως σ’ όλες τις Μονάδες του Σχηματισμού. ΑΡΘΡΟ 42 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 1. που νοσηλεύτηκαν μετά από: a. παιδιά). 2. Με τις διαταγές αυτές καθορίζονται και οι αναγκαίες διοικητικές λεπτομέρειες. Στους κληρωτούς οπλίτες. Οι παραπάνω άδειες. 3. Διοικητή Σώματος Στρατού και ανώτερων κλιμακίων μέχρι 30 ημέρες. μπορεί να δοθούν τιμητικές άδειες για διακεκριμένες πράξεις τους. τον αριθμό των ημερών της άδειας που δόθηκε και τον αριθμό γνωματεύσεως της Επιτροπής. Οι αναρρωτικές άδειες αρχίζουν από την επόμενη ημέρα. Οι αναρρωτικές άδειες. είτε απ’ ευθείας από τους Διοικητές. Θανάτου των γονέων του. μπορεί με διαταγές του. 2. μέχρι 5 ημέρες. εθελοντές Οπλίτες.c.

ανθυπασπιστές και οπλίτες της εφεδρείας. b. λόγω ειδικών συνθηκών. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την ημέρα ψηφοφορίας των Βουλευτικών εκλογών δεν χορηγούνται άδειες απουσίας στους στρατιωτικούς παρά μόνο με προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά εκλογικό Νόμο. Σε απόλυτη και επείγουσα ανάγκη δικαίωμα να δώσει άδεια έχει αυτός. με βάση τη δύναμη που υπάρχει. δε χορηγούνται άδειες απουσίας στους στρατιωτικούς. Με τις διαταγές αυτές. Σε κανένα αξιωματικό δε χορηγείται άδεια απουσίας. ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί. με διάρκεια μεγαλύτερη από 4 ημέρες.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 44 ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Οι άδειες εγκυμοσύνης του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού. η χορήγηση μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους. επιτρέπεται. ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το Σώμα των Αδελφών Νοσοκόμων. Στις εξής περιπτώσεις απαγορεύεται να χορηγούνται άδειες απουσίας. Στη διάρκεια των «ασκήσεων μετά Στρατεύματος» Μονάδας και μεγαλύτερων Κλιμακίων. που ζητά την άδεια. δεν χορηγείται καμία άδεια απουσίας. σ’ όλη την Επικράτεια ή μέρος αυτής. Στους αξιωματικούς. Η υπηρεσία. καθορίζονται και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα είναι. που θα απουσιάσει. εκτός από τις αναρρωτικές: a. όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ατομικούς ή οικογενειακούς λόγους. Ο στρατιωτικός δικαιούται αποζημίωση. αφού λάβει υπ’ όψη τις ατομικές ανάγκες και κατά πρώτο λόγο το συμφέρον της υπηρεσίας. (ΠΔ. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων. μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας ή να μεταφέρει την ημερομηνία χορηγήσεως σε άλλη περίοδο 2. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη να δοθεί τέτοια άδεια. ζητά από την άμεσα προϊστάμενη Αρχή. ίσως. 50 . Κάθε άδεια απουσίας εκδίδεται σε έγγραφο. ΑΡΘΡΟ 45 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. 895/81 ΦΕΚ Α227). που καλούνται για λόγους ασκήσεων. ν’ απαγορεύει με διαταγές του ορισμένες ή όλες τις άδειες απουσίας. οι οποίες ισχύουν κάθε φορά. εκτός από ημερήσια άδεια τις Κυριακές και τις επίσημες Αργίες. που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. όπου ανήκει ο στρατιωτικός. μπορεί να καθορίζει το ποσοστό κανονικών αδειών που θα δοθούν. 7. 5. Αυτός που δέχεται την αίτηση χορηγήσεως αδείας. ο Διοικητής της Μονάδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 6. να γίνουν οι ενέργειες για αντικατάσταση αυτού. μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους χορηγεί υποχρεωτικά σ’ αυτόν την κανονική του άδεια και στην περίπτωση ακόμη. 3. για κανονική άδεια που δε χορηγήθηκε σ’ αυτόν για οποιοδήποτε λόγο και την οποία δικαιούται κάθε χρόνο. αν κρίνει αναγκαία την παρουσία στην υπηρεσία αυτού. πέρα από την κανονική άδεια των 30 ημερών που δικαιούται. Με αίτηση του στρατιωτικού. που διευθύνει την άσκηση. εάν στη Μονάδα δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει. που εκείνος δεν τη ζητήσει. 4. c. δυνατό να χορηγηθούν ορισμένες άδειες απουσίας σε περιπτώσεις απόλυτης και επείγουσας ανάγκης.

σαν καθηγητές σε Στρατιωτικές Σχολές ή μέλη επιτροπών. αν έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια ή δε δικαιούται τέτοια άδεια ο Στρατιωτικός και αφού η μέγιστη άδεια απουσίας μικράς διαρκείας που δίνεται. 4. Οι ημέρες πορείας δίνονται. παραμονή και επιστροφή του Στρατιωτικού που την παίρνει 11. με την προσθήκη και των ημερών πορείας 51 . Οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» λήγουν την ώρα της ημέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 2. που ανήκει ο Στρατιωτικός και η οποία είναι η μόνη αρμόδια να χορηγήσει την άδεια. εκτός από τις ημερήσιες. Σαν ημέρα αδείας απουσίας. να δοθεί άδεια απουσίας πριν το τέλος της ημερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου. που αναφέρεται στην παράγραφο 2 που δόθηκε η άδεια. όπου συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας. Κάθε Στρατιωτικός με απόσπαση σε οποιαδήποτε μη Στρατιωτική Αρχή για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας. ότι αρχίζει από την ώρα της ίδιας ημέρας. στην οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας Οι Στρατιωτικοί κατά την ώρα που λήγει η άδεια τους πρέπει να ευρίσκονται στις θέσεις τους 5. δικαιούνται ειδική φοιτητική άδεια. που αναφέρεται στην παράγραφο 2. για να πάρουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας. Οι άδειες απουσίας. 2. Στρατιωτικοί Αποσπασμένοι σε μη Στρατιωτική Αρχή. ΑΡΘΡΟ 46 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. υπολογίζονται στον αριθμό των ημερών. Στρατιωτικοί επιφορτισμένοι με οποιαδήποτε καθήκοντα εκτός της Μονάδας τους. προσθέτονται ημέρες πορείας. Στρατιωτικοί Επιφορτισμένοι με Καθήκοντα Εκτός της Μονάδας. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη. Τα φύλλα αδειών απουσίας. μετά το τέλος της ημερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου και η άδεια απουσίας αρχίζει από την ώρα της επόμενης ημέρας. χωρίς την αντικατάσταση τους. στους οποίους έχουν διατεθεί για εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. 9. Οι άδειες απουσίας λήγουν την ώρα της ημέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 2. υποβάλλουν στις Μονάδες τους. Ειδικές Φοιτητικές Άδειες Οι στρατιωτικοί. μέχρι την ίδια ώρα της άλλης ημέρας. αφού ληφθεί υπ’ όψη ο τόπος προορισμού και τα συγκοινωνιακά μέσα που υπάρχουν. εκτός από αυτούς που υπηρετούν θητεία. δεν είναι αρκετή για τη μετάβαση. μαζί με τη σχετική αναφορά αδείας και υπηρεσιακό σημείωμα των προϊσταμένων. όπου ο στρατιωτικός θ’ απουσιάσει από την υπηρεσία του. 3. Η Αρχή αυτή διαβιβάζει την αίτηση στη Στρατιωτική Αρχή. δίνονται στους στρατιωτικούς. Οι ημερήσιες άδειες είναι διάρκειας 24 ωρών. υποβάλλει σχετική αίτηση σ’ αυτήν. θεωρείται το χρονικό διάστημα. από την ώρα αναφοράς της Μονάδας ή από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας στα γραφεία των Επιτελείων και Στρατηγείων.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 8. για το αν είναι δυνατή ή όχι η απουσία τους. τότε αυτή υπολογίζεται. ο οποίος έχει ανάγκη να πάρει οποιαδήποτε άδεια απουσίας. 10. Όταν χορηγούνται οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» για όλους γενικά τους στρατιωτικούς. που είναι γραμμένοι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.

με την αντικατάσταση των λέξεων «Φρουραρχείο» και «Φρούραρχος» με τις «Αστυνομική Αρχή» και «Προϊστάμενος της Αστυνομικής Αρχής» αντίστοιχα ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 9. από αυτές που αναφέρονται στα Άρθρα 30 έως 33 και 37 έως 39. Εάν ο αδειούχος στρατιωτικός έχει βαθμό ίσο ή ανώτερο από το Φρούραρχο. 4. Όπου δεν υπάρχουν Φρουραρχεία. μπορεί να στείλει το φύλλο της άδειας για θεώρηση. κάθε φορά που φθάνει σε τόπο. Εάν ο στρατιωτικός πρόκειται να μείνει στη διάρκεια της άδειας του. 5. να υποβάλει. διάρκειας άνω των 4 ημερών. Σε περιπτώσεις που δίνεται άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας» με ημέρες πορείας μπορεί ο Διοικητής να διατάξει τη θεώρηση κι αυτής της άδειας του στρατιωτικού. απ’ ευθείας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και στην ανάγκη με τηλεγράφημα Όταν πρόκειται. Κάθε στρατιωτικός. για οπλίτη η αναφορά για παράταση γίνεται προφορικά στο Φρούραρχο και αν δεν υπάρχει τέτοιος. όταν πρόκειται για αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να ζητήσει παράταση της προθεσμίας της άδειας απουσίας. Το Φρουραρχείο θεωρεί το φύλλο αδείας για την άφιξη και σημειώνει την ημερομηνία αφίξεως και τη διεύθυνση διαμονής του αδειούχου. οφείλουν να κάνουν γνωστό στο Φρουραρχείο ή αν δεν υπάρχει. στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή. 2. να μπορεί να επιστρέψει στη θέση του. καθώς και το χρόνο αναχωρήσεως τους ΑΡΘΡΟ 48 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1. ή εάν δεν υπάρχει Φρουραρχείο. ΤΟΠΟΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΑ 7. για την αναχώρηση του. πρέπει να κάνει έγκαιρα την αναφορά του για παράταση. Ο Διοικητής της Μονάδας κάνει γνωστή την απόφαση του. όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται ακριβώς. Με εξαίρεση τις άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας». οι θεωρήσεις γίνονται από τις Αστυνομικές Αρχές 8. με σήμα Εάν ο Διοικητής της Μονάδας κρίνει. χωρίς παραβίαση της προθεσμίας της άδειας απουσίας του. αφού σημειώσει σ’ αυτό τη διεύθυνση του. Ο αδειούχος στρατιωτικός.ΑΡΘΡΟ 47 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. για τον οποίο πήρε την άδεια απουσίας. πρέπει να έλθει πάλι στο Φρουραρχείο. 10. ότι είναι δικαιολογημένη η αίτηση για 52 . 2. να εμφανιστεί ο ίδιος στο Φρουραρχείο. Η αναφορά για την παράταση της άδειας. αντίθετα. Αυτοί. το φύλλο αδείας απουσίας του για θεώρηση και να δηλώσει την διεύθυνση διαμονής του. όπου πρόκειται να μείνει ο στρατιωτικός. ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 3. 6. στην Αστυνομική Αρχή τη διεύθυνση τους. σε περισσότερους από έναν τόπους διαμονής. την προηγούμενη ημέρα από την αναχώρηση του και να θεωρήσει το φύλλο αδείας απουσίας. γίνεται στο Διοικητή της Μονάδας μέσω του Φρουραρχείου. ώστε και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση που ζητάει. Κάθε στρατιωτικός. που του δόθηκε. Τα φύλλα αδείας απουσίας των ανώτατων αξιωματικών δε θεωρούνται. όλες οι υπόλοιπες πρέπει να θεωρούνται από τα Φρουραρχεία του τόπου ή των τόπων. όπου πρόκειται να παραμείνει περισσότερο από 24 ώρες. οφείλει εντός 24 ωρών από την άφιξη του. όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 3. πρέπει να εφαρμόζει. όταν φθάσει στον τόπο. σ’ αυτόν που ζητάει παράταση.

αφού τον εξετάσει ενεργεί ως εξής: a. εάν δεν υπάρχει. αλλά άδεια απουσίας κανονική. 6. αν δεν υπάρχουν αυτοί. την Αστυνομική Αρχή του τόπου. που υπολογίζεται από τη λήξη της άδειας «μικράς διαρκείας» που δόθηκε. το περιστατικό της ασθένειας και τον αριθμό των ημερών. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απ’ ευθείας και στην ανάγκη με τηλεγράφημα. Οι στρατιωτικοί που είναι σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό. όπου περνά την άδεια του Τότε διατάσσεται ο αξιωματικός που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία της Φρουράς. Κάθε οπλίτης. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 7.παράταση. 4. παρουσιαστεί σοβαρός λόγος αλλαγής τόπου διαμονής. 5. γιατί παραβίαση της άδειας. εκτός αν η φύση του νοσήματος ή η κατάσταση της υγείας του. ειδοποιεί το Φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή του τόπου. στην Αρχή που διέταξε την εξέταση. δε γίνεται δεκτή. δεν μπορεί να δοθεί παράταση στην άδεια ούτε άλλη άδεια «μικράς διαρκείας». που του είχε δοθεί. 8. Ο ιατρός. το δυνατόν ταχύτερο. παράταση της προθεσμίας της άδειας. πρέπει να φύγει για να βρεθεί στη θέση του εμπρόθεσμα. οφείλουν να πηγαίνουν στον τόπο ή τους τόπους για τους οποίους τους δόθηκε. ευρισκόμενος σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και συνεπεία ασθενείας δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του. πλην όμως η παράταση είναι πάνω από τη δικαιοδοσία του. b. δεν επιτρέπει τη μεταφορά του. που ευρίσκεται σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και ο οποίος ασθένησε και δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του. που έχει αυτήν τη δικαιοδοσία. Στους στρατιωτικούς που ευρίσκονται σε άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας». με τη δικαιολογία αναμονής απαντήσεως στην αίτηση για παράταση που έγινε. Γνωστοποιεί τέλος το παραπάνω γεγονός. που έδωσε την άδεια. Το Φρουραρχείο ή η Αστυνομική Αρχή γνωστοποιεί στη Μονάδα. μετά τη λήξη της άδειας απουσίας. που δικαιολογεί τη διαμονή του σ’ εκείνο τον τόπο για ορισμένο αριθμό ημερών. ειδοποιεί για την ασθένεια του το Φρουραρχείο ή. σύμφωνα με τα παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 49 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 1. απ’ όσες αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου και απ’ όσες στα Άρθρα 34 και 41. ζητάει ιεραρχικά την έγκριση από τον προϊστάμενο του. Εάν σε αδειούχο στρατιωτικό. όπου περνά την άδεια του. Αυτή τον εισάγει στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο για νοσηλεία. ιδιώτης ιατρός. δεν πήρε απάντηση έγκαιρα. Αποφαίνεται αν μπορεί αυτός να ταξιδέψει ή όχι. ΟΠΛΙΤΕΣ 3. ή εάν δεν υπάρχει τέτοιος αξιωματικός. c. που ο ασθενής θα παραμείνει στην κατοικία του. Του δίνει ιατρική γνωμάτευση. κάνουν τις σχετικές αιτήσεις για παράταση της άδειας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. 53 . Αν ο στρατιωτικός που ζήτησε. 2. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. να επισκεφτεί τον ασθενή. από εκείνον που του έδωσε την άδεια. Αυτοί που παίρνουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας. που πιστοποιείται από υγειονομικό αξιωματικό ή αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα ιδιώτη ιατρό. γιατί απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή του τόπου διαμονής Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2 ή 5 του άρθρου αυτού αντίστοιχα. μέσω των Στρατιωτικών Ακολούθων που υπάρχουν στις Ελληνικές Πρεσβείες ή. πρέπει να ζητήσει την έγκριση γι’ αυτό.

2. παρουσιάζεται στο Διοικητή της Υπομονάδας που ανήκει. παρουσιάζονται στους προϊσταμένους τους. 4. μέσα σε 24 ώρες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτούς της διαταγής ανακλήσεως. c. μπορεί λόγω ειδικών συνθηκών. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές των Μονάδων. πρέπει ν’ αναχωρήσουν για τη Μονάδα τους. κάνουν γνωστή στους αδειούχους στρατιωτικούς τη διαταγή ανακλήσεως επί αποδείξει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. κάθε στρατιωτικού. Οι Μονάδες στις οποίες ανήκουν οι αδειούχοι στρατιωτικοί. αφού βγήκε από το Νοσοκομείο. και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πλήρως τη βραδύτητα τους. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις ανακοινώνονται έγκαιρα από το Φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή στη Μονάδα που έδωσε την άδεια. οι οποίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. που τους δόθηκε. στο αρμόδιο για την τήρηση των μεταβολών Γραφείο. ΟΠΛΙΤΕΣ 3. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού μπορεί ν’ ανακαλεί με διαταγή του την άδεια απουσίας με εξαίρεση τις εκπαιδευτικές. 3. καθώς και η ημέρα την οποία. όπως καθορίζεται στο άρθρο 26 του Κανονισμού αυτού και παραδίνουν το φύλλα αδείας τους ως εξής: a. κάνουν γνωστή τη διαταγή ανακλήσεως. καθώς και όσοι απουσιάζουν αυθαίρετα (χωρίς άδεια) τιμωρούνται. ΑΡΘΡΟ 51 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 1. υποβάλλονται στη Μονάδα με την ημερήσια αναφορά καταστάσεως της Υπομονάδας ΑΡΘΡΟ 52 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 1. ν’ ανακαλεί με διαταγές του. παράλληλα παραδίδει το φύλλο της άδειας του στον Αρχιλοχία. Ο οπλίτης που επιστρέφει από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. ΑΡΘΡΟ 50 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. Αυτοί που παίρνουν τα φύλλα αδείας απουσίας τα θεωρούν. β. Όσοι ανήκουν σε Υπομονάδες. 4. πιστοποιώντας την ημέρα παρουσιάσεως των αξιωματικών και ανθυπασπιστών που γύρισαν από άδεια απουσίας. διατάχθηκε να ξαναγυρίσει στη θέση του. παράγραφος 4) στη θέση τους μετά τη λήξη οποιασδήποτε αδείας απουσίας. ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες παραβιάσεως της άδειας ή της 54 . Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που επιστρέφουν από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. που η παρουσία του στην υπηρεσία κρίνεται αναγκαία. Τα Φρουραρχεία και οι Αστυνομικές Αρχές. Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν έγκαιρα (Άρθρο 44. στο Διοικητή της Υπομονάδας. Όσοι υπηρετούν σε Επιτελεία και Στρατηγεία. στα Φρουραρχεία και Αστυνομικές Αρχές των τόπων. στον Υπασπιστή της Μονάδας. για τους οποίους δόθηκαν οι άδειες. ορισμένες ή όλες τις άδειες απουσίας που δόθηκαν στους στρατιωτικούς. αναρρωτικές άδειες και αυτές που αναφέρονται στο Άρθρο 41. την ώρα της αναφοράς και αναφέρει την παρουσίαση του. Οι στρατιωτικοί που ανακαλούνται από την άδεια τους. Τα φύλλα αδείας απουσίας των οπλιτών των Υπομονάδων που επιστρέφουν.4. 2. b.

Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα Φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων. 9. το οποίο κοινοποιεί στους προϊστάμενους Σχηματισμούς μέχρι Σώματος Στρατού. όπου έμενε ο οπλίτης. Στους τόπους όπου δεν υπάρχουν Λόχοι Στρατονομίας ή Φρουραρχεία. προς τις εξής Αρχές. Η άδεια αυτή υπολογίζεται ίση με το σύνολο των ημερών παραβιάσεως της αδείας ή αυθαίρετης απουσίας και των ημερών αδείας που έλαβε. Αν Πρόκειται για Αυθαίρετη Απουσία. στέλνει «σήμα αναζητήσεως» προς τις Αρχές των παραγράφων 7 και 8. όπου έχει έδρα η Μονάδα και του τόπου. Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας. στέλνει την ίδια ημέρα «σήμα αγνοίας». υπολογίζονται σαν ημέρες κανονικής αδείας απουσίας. Όσοι ξεπερνούν τις προθεσμίες. 55 . όπου ανήκει ο οπλίτης. που παίρνει την αναφορά αγνοίας. b. του τόπου. Οι ημέρες αγνοίας ή παράνομης απουσίας. πριν καταταγεί στο Στρατό. υπολογίζονται σαν ημέρες αγνοίας. αν δεν ξεπερνούν τις προθεσμίες που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. ή η αυθαίρετη απουσία τους. εκτός του ότι αποτελούν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας. άσχετα αν η παραβίαση της άδειας τους. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 3. Αν Πρόκειται για Κάποιο που δεν Επέστρεψε από Άδεια. που έχει το δικαίωμα να δώσει άδεια απουσίας κανονική. που ορίζει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας. 8. Με βάση αυτή ο Διοικητής της Μονάδας διατάζει την ενέργεια ένορκης προανακρίσεως. όπου έχει έδρα η Μονάδα. Τούτο γίνεται με διαταγή του προϊσταμένου. 6. Όλες οι ημέρες αγνοίας ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δεν υπολογίζονται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ΒΔ447/69 ΦΕΚ Α’ 145 και ΝΔ720/70 ΦΕΚ Α’ 253/70). που απουσιάζει.αυθαίρετης απουσίας. αφού η απουσία τους δεν ξεπέρασε τις προθεσμίες. a. με κράτηση ή φυλάκιση. Η Υπομονάδα. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Η Μονάδα στην οποία ανήκει ο αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα για την ποινική δίωξη τους 2. που απουσιάζει. Η Μονάδα. για τις οποίες δόθηκε επαρκής δικαιολογία από το στρατιωτικό. του τόπου καταγωγής και του τόπου όπου έμενε αυτός πριν να καταταγεί στο Στρατό. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΟΠΛΙΤΩΝ 7. Για τις ημέρες αγνοίας πάνω από 10 ημέρες μέσα σε ένα μήνα ο στρατιωτικός δεν δικαιούται αποδοχές. Όταν περάσουν οι προθεσμίες. που χορηγείται στους στρατευμένους στρατιωτικούς. που απουσιάζει. του τόπου για τον οποίο πήρε άδεια ο οπλίτης. Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα Φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων του τόπου. 4. το «σήμα αγνοίας» στέλνεται στις Αστυνομικές Αρχές. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 10. η Υπομονάδα υποβάλλει στη Μονάδα αναφορά για λιποταξία κατά του στρατιώτη. μόλις περάσουν έξι ημέρες (σε κατάσταση ειρήνης) ή δυο ημέρες (σε κατάσταση επιστρατεύσεως) από τη λήξη της άδειας του ή της αυθαίρετης απουσίας του. διώκονται για λιποταξία. Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας που δε δικαιολογήθηκαν πλήρως από το στρατιωτικό. που δεν υπολογίζεται. υποβάλλει στη Μονάδα «αναφορά αγνοίας». αφού περάσουν δυο ημέρες από τη λήξη της άδειας ή αυθαίρετης απουσίας. υπήρξε δικαιολογημένη. αφαιρούνται από το σύνολο των ημερών κανονικής αδείας.

56 . ανάλογα με τις συνθήκες απουσίας. η Μονάδα του στέλνει σχετικό σήμα σ’ όλες γενικά τις Αρχές.11. Όταν περάσουν οι προθεσμίες. Ο Διοικητής του Σώματος Στρατού μπορεί. που ασχολήθηκαν με την αναζήτηση του. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. που απουσίαζε αδικαιολόγητα. Όταν συλληφθεί ή ξαναγυρίσει ο στρατιωτικός. να διατάξει τη σύλληψη και μεταφορά του αδικαιολόγητα απουσιάζοντα στη Μονάδα! ακόμα και πριν να περάσουν οι προθεσμίες. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα 13. η Μονάδα διατάζει ένορκο προανάκριση 12.

Κάθε στρατιωτικός ή τμήμα που ευρίσκεται σε κίνηση εξ αιτίας αποσπάσεως. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 5. Υπομονάδας. για εκτέλεση υπηρεσίας 57 . 2. 4. αν δε συμπληρωθούν εννέα μήνες από την κατάταξη του Η διάρκεια της αποσπάσεως. Κατά κανόνα οι αποσπάσεις οπλιτών γίνονται αριθμητικά. Διμοιρίας-Ουλαμού. Η απόσπαση του αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. 6. παίρνει από τη Μονάδα του φύλλο πορείας ή φύλλο μεταβάσεως 4. Δε γίνεται καμία απόσπαση οπλίτη. εννοείται απόσπαση μέρους Μονάδας. δεν πρέπει να ξεπερνά το δίμηνο 5. Οι αποσπάσεις δεν πρέπει να γίνονται αλόγιστα και να είναι όσο το δυνατό μικρότερης διαρκείας Αυτές ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και εκτελούνται με διαταγές του ή με διαταγές προς τους Σχηματισμούς. για βοήθεια σε συλλόγους στην άσκηση Εθνικού ή θρησκευτικού έργου Η διάθεση των παραπάνω. γίνεται πάντοτε μετά από διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού και δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες. 3. επιτρέπεται η διάθεση ιατρών. Στην περίπτωση που η απόσπαση. Ομάδας-Στοιχείου και η διάθεση του αλλού. στην οποία αναφέρεται βαθμός και ειδικότητα. για την ικανοποίηση αναγκών Κοινωνικής φύσεως (Εκτέλεση ή συντήρηση μικρών έργων κοινής ωφελείας. σε περίπτωση εκπαιδεύσεως. για περιορισμένο χρόνο. που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό. που ασχολούνται με τη συντήρηση υλικού ή που έχουν κρίσιμες ειδικότητες και των οποίων η απουσία θα προκαλούσε ανωμαλίες στην εκτέλεση της υπηρεσίας της Μονάδας. για ικανοποίηση υπηρεσιακών ή γενικότερων αναγκών. εκτός από τις περιπτώσεις εκπαιδεύσεως. για ειδικούς λόγους. όπου διατέθηκαν Η απόσπαση στρατευμένων στρατιωτικών σε μη στρατιωτικές Αρχές απαγορεύεται Μπορεί όμως να διατεθεί στρατευμένο προσωπικό και μέσα. Περιπτώσεις αριθμητικής αποσπάσεως μονίμων ή εθελοντών υπαξιωματικών. προβλέπεται να ξεπεράσει το τρίμηνο ή εξάμηνο. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ 3. Με τον όρο απόσπαση τμήματος. Επίσης. τότε πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της μεταθέσεως.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 53 ΓΕΝΙΚΑ 1. Εκκλησιών). Αποσπάσεις οπλιτών. πρέπει ν’ αποφεύγονται. με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή των Σχηματισμών. όπως ορίζει ο Νόμος περί Στρατολογίας. εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Μονάδας. Οι στρατιωτικοί που αποσπώνται ή τα τμήματα. ΑΡΘΡΟ 54 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 1. πρέπει να επικυρώνονται με ονομαστική διαταγή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7. απ’ όπου αποσπάστηκαν Για θέματα εκτελέσεως υπηρεσίας συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Αρχής. που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό. εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλουν ονομαστική διαταγή. με εξαίρεση. οπότε δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έξι μήνες 2. Απόσπαση είναι η με διαταγή προσωρινή απομάκρυνση από την οργανική του διοίκηση στρατιωτικού ή μέρους Μονάδας και η διάθεση του αλλού. Ηρώων.

σύμφωνα με ό. Στρατιωτικό τμήμα που συγκροτήθηκε προσωρινά από στοιχεία Μονάδων Όπλων ή Σωμάτων του Στρατού ή και των υπόλοιπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για εκτέλεση ειδικής αποστολής. Αυτή καθώς και ο Διοικητής του Αποσπάσματος ορίζονται με διαταγή αυτού. Επίσης. χωρίς να διατεθεί σε άλλη Μονάδα. που τους αναθέτουν. η Αρχή στην οποία γίνεται η διάθεση. έχει υποχρέωση να τη συμπληρώνει και να τη διατηρεί γενικά στο επίπεδο που έχει διαταχθεί ΑΡΘΡΟ 55 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1. που συγκροτήθηκε από στοιχεία αυτής και αποσπάσθηκε προσωρινά για εκτέλεση ειδικής αποστολής αλλού. 2. για τα διοικητικά ζητήματα καθώς και για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. μειώνεται αισθητά η Μονάδα απ’ όπου αποσπάσθηκε. που διέταξε τη συγκρότηση του Αποσπάσματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή του τμήματος που αποσπάσθηκε. η διάρκεια αποσπάσεως. η Μονάδα απ’ όπου αποσπάται. όπου διατέθηκε και είναι υπεύθυνος προς το Διοικητή της για κάθε ζήτημα τάξεως. Το Απόσπασμα διαλύεται μετά την εκπλήρωση της αποστολής και τα στοιχεία που το αποτέλεσαν. b. Οργανικό στρατιωτικό τμήμα μιας Μονάδας ή Τμήμα. Ομάδες-Στοιχεία και στην περίπτωση που γίνονται συχνές αποσπάσεις από την ίδια Μονάδα. συμμορφώνεται πλήρως με τις διαταγές της Αρχής. όλα τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού του τμήματος. κρατιέται σειρά μεταξύ των επί μέρους τμημάτων της. ασφαλείας. Ο Διοικητής του τμήματος που αποσπάστηκε. 9. όπως καθορίζονται αυτά από τη διαταγή. Απόσπασμα είναι: a. γίνεται ανάθεση της διοικήσεως του στον ανώτερο ή αρχαιότερο κατά βαθμό και όταν απαιτείται η διάθεση άλλου Διοικητή και δεν υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτούς. Τα τμήματα που αποσπώνται. όπου διατέθηκε και η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση αυτού του προσωπικού. αποτελούνται βασικά από Οργανικές Υπομονάδες ΔιμοιρίεςΟυλαμούς. εξ αιτίας απολύσεων ή άλλων λόγων. Ο Διοικητής του Αποσπάσματος είναι υπεύθυνος. που δημιουργείται στο Απόσπασμα του. που ευρίσκονται στο τμήμα. όπου γίνεται η διάθεση του τμήματος και κάτω από την επίβλεψη της 8.τι αναφέρεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. από την οποία αποσπάσθηκε και παρακολουθείται απ’ αυτήν. Στο Διοικητή του Αποσπάσματος δίνονται διαταγές και οδηγίες σχετικά με την αποστολή του και τον τρόπο. εκπαιδεύσεως και συμπεριφοράς του τμήματος του 13. απ’ όπου αποσπάται το τμήμα 10. 5. 12. Το τμήμα που αποσπάσθηκε εξακολουθεί ν’ ανήκει στην οργανική δύναμη της Μονάδας. καθορίζεται το μέγεθος του τμήματος. που θα την εκπληρώσει. καθώς επίσης και για διοικητικά θέματα. πειθαρχίας. είναι υποχρεωμένη να στείλει άλλον. όταν η δύναμη του τμήματος. Η σύνθεση των Αποσπασμάτων εξαρτάται από την αποστολή.προς όφελος της Στρατιωτικής Αρχής. Στη διαταγή αποσπάσεως που εκδίδεται. 58 . για όσα αναφέρονται στη παράγραφο 3 παραπάνω. ξαναγυρίζουν στις οργανικές τους Μονάδες. ο σκοπός. στέλνονται και τηρούνται από την Αρχή. 4. όπως και για τη συνεχή ενημέρωση της οργανικής διοικήσεως του για την πρόοδο εκπληρώσεως της αποστολής του και γενικά για κάθε ζήτημα. 3. 11. η Μονάδα απ’ όπου αποσπάσθηκε αυτό. αφήνοντας τον στην κρίση του Διοικητή της Μονάδας. Όταν η διάρκεια της αποσπάσεως είναι μεγαλύτερη από εκατό ημέρες. η προσκόλληση για μισθοτροφοδοσία και άλλα θέματα Πρέπει να αποφεύγεται ο ονομαστικός καθορισμός του τμήματος. εκπαιδευτικά και διοικητικής μέριμνας.

Κάθε στρατιωτικός. έχει θέση διαταγής κινήσεως και το φύλλο αδείας θέση φύλλου πορείας. καθώς και όλοι οι οπλίτες.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 56 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ο τόπος ή οι τόποι όπου θα πάει. εκδίδεται φύλλο μεταβάσεως 2. γράφεται αντί της ημερομηνίας επιστροφής. ΑΡΘΡΟ 57 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. Κάθε μη οργανικό τμήμα Στρατού που μετακινείται. η ημερομηνία αναχωρήσεως. στην οποία υπάγεται αυτός 2. για μετακινήσεις στο εσωτερικό της Χώρας ή στο εξωτερικό. για μετακινήσεις μέσα στη Ζώνη Ευθύνης τους. αντί για φύλλο πορείας. ανθυπασπιστές και μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες. 6. Για τέτοια μετακίνηση απαιτείται γραπτή διαταγή κινήσεως. εφοδιάζεται με φύλλο μεταβάσεως Το υπόδειγμα του φύλλου μεταβάσεως είναι όπως αυτό του φύλλου πορείας με επικεφαλίδα «Φύλλο Μεταβάσεως» 5. Τα στοιχεία της διαταγής ανακλήσεως γράφονται στο φύλλο αδείας κατά τη θεώρηση. εφοδιάζεται. η ημερομηνία αφίξεως στη νέα του θέση. εκδίδονται από το Φρουραρχείο ή. καθώς και η ημερομηνία επιστροφής. Εάν πρόκειται για το στρατιωτικό που μετατίθεται. που εκδίδεται από τη Στρατιωτική Αρχή. η σχετική διαταγή ανακλήσεως. που ανήκουν στο τμήμα. Όταν πρόκειται για τμήμα που αποσπάται μέσα στην ίδια Φρουρά. εφοδιάζεται με φύλλο πορείας. από την οποία πήρε τη μετάθεση 4. έξω από την έδρα της Στρατιωτικής Αρχής στην οποία αυτός υπάγεται. ο σκοπός της κινήσεως. ο επικεφαλής. από τις πλησιέστερες Αστυνομικές Αρχές. Δικαίωμα εκδόσεως διαταγών κινήσεως έχουν: a. οι σταθμοί διανυκτερεύσεως και οι μεγάλες στάσεις εάν απαιτούνται 59 . ο αριθμός διαταγής κινήσεως. οι αξιωματικοί. Όταν πρόκειται για ανάκληση στρατιωτικού που είναι σε κανονική άδεια. με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο ή από την κανονική τους άδεια. Με ατομικά φύλλα πορείας εφοδιάζονται επίσης. Αναφέρεται επίσης σ’ αυτό ο αριθμός οχημάτων και κτηνών. που μετατίθεται ή αποσπάται μέσα στην ίδια φρουρά ή σε μικρή απόσταση. Κάθε στρατιωτικός που μετακινείται. Μετακίνηση είναι η κίνηση στρατιωτικού για λόγους υπηρεσιακούς. που δε δικαιολογεί έξοδα μετακινήσεως. όπως αναφέρεται αυτό στο Άρθρο 48. εάν δεν υπάρχει. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να το μεταβιβάσει σύμφωνα με την αρμοδιότητα του σε κατώτερα όργανα. καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία αυτός διαγράφεται από τη δύναμη της Μονάδας. b. Οι Διοικητές Σχηματισμόν. ΑΡΘΡΟ 58 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. καθώς και τα φύλλα πορείας αυτών που επιστρέφουν από διαθεσιμότητα ή «μακρά αναρρωτική άδεια». προτού αναχωρήσει με φύλλο πορείας. Τα φύλλα πορείας αυτών που ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενέργεια. που μετακινούνται με τη Μονάδα τους ή με άλλο μη οργανικό τμήμα Στρατού 3. που μετακινείται εκτός από τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. 2. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στο φύλλο πορείας ή μεταβάσεως αναφέρονται ονομαστικά. Στο φύλλο πορείας γράφονται όλα γενικά τα στοιχεία αυτού που μετακινείται.

για οποιοδήποτε λόγο. μετά τη λήξη της ημερομηνίας του φύλλου πορείας ή φύλλου μεταβάσεως. η μετακίνηση και η διάρκεια της βεβαιώνονται από το Διοικητή της Μονάδας. 2. Στρατιωτικοί. οφείλει να παρουσιασθεί σε 24 ώρες στην Αρχή για την οποία προορίζεται 4. θεωρούνται για την έξοδο και είσοδο στο Ελληνικό έδαφος από τα όργανα ελέγχου κινήσεως της Χώρας ΑΡΘΡΟ 60 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Επίσης δε θεωρούνται τα φύλλα μεταβάσεως 3. πρέπει να αναχωρήσει για τον τόπο προορισμού του σε 24 ώρες. κάθε στρατιωτικός που φθάνει στον τόπο που αναφέρεται στο φύλλο πορείας. Τα φύλλα πορείας δε θεωρούνται από τα Φρουραρχεία. Πάνω σ’ αυτά. 60 . Κάθε στρατιωτικός. θεωρούνται απόντες αυθαίρετα και εφαρμόζονται εις βάρος τους αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 50. βεβαιώνει τη μετακίνηση και τη διάρκεια της. βάσει υπεύθυνης δηλώσεως αυτού που μετακινήθηκε. Επίσης. που εκδίδει το φύλλο πορείας 5. που παίρνει φύλλο πορείας.ΑΡΘΡΟ 59 ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ 1. που έδωσε το φύλλο πορείας. που μετακινούνται. ο Διοικητής. Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν ή δεν παρουσιάζονται έγκαιρα στις θέσεις τους. υποχρεούνται σε ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας γι’ αυτό το γεγονός 3. μόνοι τους ή ομαδικά και αναγκάζονται για οποιοδήποτε λόγο (έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων ή ασθένεια) να διακόψουν την κίνηση τους πάνω από 24 ώρες. 2. όπου δεν υπάρχει Φρουραρχείο ή Αστυνομική Αρχή. Ειδικές περιπτώσεις θεωρήσεως φύλλων πορείας. που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Στη μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας σε τόπους. Τα φύλλα πορείας των στρατιωτικών. καθορίζονται κάθε φορά από ειδικούς νόμους ή διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού 4.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 61 .

Για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία. ο Πολεμικός Σταυρός. c. Ευαρέσκεια. d. Οι ηθικές αμοιβές. Οι τιμητικές άδειες. το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων Στρατιωτικής Αξίας. Ο έπαινος απονέμεται από τους Διοικητές Σωμάτων Στρατού και ανώτερων κλιμακίων. e. Για ξεχωριστές πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας. 2. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται. Η Προεδρική ευαρέσκεια. 4. πρέπει να γίνονται ευρύτατα γνωστές. δηλαδή Σωτήρος. c. είναι οι εξής: a. που απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα. πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά άξιους και χωρίς καθυστέρηση. 3. Η Προεδρική ευαρέσκεια απονέμεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η προαγωγή για ανδραγαθία. Για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον. Για να διατηρούν την αξία τους οι ηθικές αμοιβές. που έχουν δικαίωμα γι’ αυτό. για να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίηση της και να προκαλεί την άμιλλα. Τα παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας. Ο έπαινος. Έπαινος. ΑΡΘΡΟ 62 ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 1. Φοίνικος. Τα μετάλλια. για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία ή σε άτομα για την ίδια αιτία ή για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον ή για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. Οι Ηθικές Αμοιβές Απονέμονται: a. a. Συγκροτήματα. b. d. f. Τα συγχαρητήρια. καθορίζονται από τους Νόμους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ’ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΘΡΟ 61 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζεται η αξία. 62 . ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ 3. όσοι έχουν το δικαίωμα απονομής τέτοιου είδους ηθικών αμοιβών. δηλαδή το Αριστείο Ανδρείας. είναι οι εξής: a. Η ονομασία Υποδεκανέα. Οι ηθικές αμοιβές είναι για τη Διοίκηση ένα αποτελεσματικό μέσο. c. Για να προκαλούν την άμιλλα οι ηθικές αμοιβές. 2. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή αυτών. καθώς και οι προϋποθέσεις για την απονομή τους ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 5. ο έπαινος και τα συγχαρητήρια απονέμονται σε Σχηματισμούς. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής των παραπάνω ηθικών αμοιβών. Ευδόκιμης Υπηρεσίας και τα Αναμνηστικά των Πολέμων Μετάλλια. b. 4. Η εύφημη μνεία. που ισχύουν. b. Τιμής. Εύφημη Μνεία και Συγχαρητήρια Η Προεδρική Ευαρέσκεια. Μονάδες και κατώτερα κλιμάκια. b. Για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. και Ευποιίας.

Λοιπές Ηθικές Αμοιβές Η ονομασία Υποδεκανέα και οι τιμητικές άδειες. η εύφημη μνεία και τα συγχαρητήρια. που απονέμεται σε μεγαλύτερο κλιμάκιο από τη Μονάδα. απονέμονται στους κληρωτούς οπλίτες για εξαιρετική επίδοση στην Υπηρεσία. που απονέμονται με διαταγή Διοικητή Ταξιαρχίας και ανώτερου κλιμακίου. αιτιολογημένη πρόταση. τα περιστατικά. που δικαιολογούν την απονομή ΑΡΘΡΟ 63 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 7. ο στρατιωτικός που τιμήθηκε. σύμφωνα μ’ αυτά που καθορίζονται στο Άρθρο 41 του Κανονισμού αυτού. δίνονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές από το Διοικητή του αντίστοιχου Σχηματισμού και στους οπλίτες από το Διοικητή της Μονάδας τους. από τους Διοικητές Μεραρχιών και ισότιμων Σχηματισμών. την επόμενη από την λήψη του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ή της διαταγής 2. σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα απονομής. όταν. που δικαιολογούν την απονομή 8. Για την απονομή οποιασδήποτε ηθικής αμοιβής. Ειδικά η Προεδρική ευαρέσκεια. a. που απονεμήθηκε 4. από τους Διοικητές Ταξιαρχιών και ισότιμων Σχηματισμών. σε ειδική τελετή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 3. μπορεί να απονέμονται και χωρίς πρόταση. όπου αναφέρονται με λεπτομέρειες τα περιστατικά και οι λόγοι. (3) Για τους κατώτερους αξιωματικούς. Οι τιμητικές άδειες δίνονται. υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά 63 . ΕΠΙΔΟΣΗ. 6. καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού η διαταγή απονομής Αν η ηθική αμοιβή απονέμεται σε Μονάδα ή μέρος της. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΑΡΧΕΣ 5. ο έπαινος. υποβάλλεται ιεραρχικά. Τα συγχαρητήρια απονέμονται από τους Διοικητές Συγκροτημάτων και Διοικητές Μονάδων ή ανεξάρτητων Υπομονάδων. Όταν πρόκειται για ηθική αμοιβή. που του απονεμήθηκε από ξένο Κράτος. καθώς και η ηθική αμοιβή. για την οποία τιμάται η Μονάδα ή το Τμήμα. Η εύφημη μνεία απονέμεται: (1) Για όλους γενικά τους Στρατιωτικούς από τους Διοικητές Σωμάτων Στρατού και ανώτερων κλιμακίων (2) Για τους ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς. γίνεται σχετική αναφορά στα ατομικά έγγραφα εκείνων που πήραν μέρος στην ενέργεια. Η ονομασία Υποδεκανέα γίνεται από το Διοικητή του άμεσα προϊστάμενου της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Κλιμακίου b. Όταν πρόκειται για ηθικές αμοιβές. αν δε λάβει άδεια γι’ αυτό. δε γίνεται καμία καταχώριση στα ατομικά έγγραφα των στρατιωτικών. Όταν πρόκειται για ηθικές αμοιβές. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ 1. Απαγορεύεται σε κάθε στρατιωτικό. Κάθε απονομή ηθικής αμοιβής κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. τους ανθυπασπιστές και οπλίτες. διαπιστώνουν από προσωπική αντίληψη στη διάρκεια επιθεωρήσεων ή με άλλο τρόπο.c. για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον. που δίνεται με Προεδρικό Διάταγμα Για την απόκτηση αυτής της άδειας. d. τους ανθυπασπιστές και οπλίτες. να φέρει παράσημο ή μετάλλιο. αυτοί που έχουν δικαίωμα απονομής. καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα των στρατιωτικών η πρόταση απονομής. Τα παράσημα και τα μετάλλια. που απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα.

όπως Θρησκευτικά. καταχωρίζονται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού. Προσκοπικά. όποτε παρουσιάζονται στους αντίστοιχους Πατριάρχες ή συμμετέχουν σε τελετές και συγκεντρώσεις. Ηθικές αμοιβές. Πολιτικών Οργανώσεων. Αστυνομικά.στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. να τα φέρουν. σ’ όσους στρατιωτικούς τιμήθηκαν με τα θρησκευτικά μετάλλια Άγιου Μάρκου. που απονέμονται με διαταγή ξένης στρατιωτικής Αρχής. στις οποίες παρευρίσκονται αυτοί 64 . υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά μαζί με τη σχετική διαταγή απονομής 7. προς τον οποίο ο ενδιαφερόμενος. Απαγορεύεται επίσης σε κάθε στρατιωτικό. με επίσημα αντίγραφα εις διπλούν του διπλώματος ή της διαταγής απονομής για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 6. να φέρει οποιαδήποτε Ελληνικά μη στρατιωτικά μετάλλια. Αφανών Ηρώων και χιλιετηρίδας Άγιου Όρους. Συνδέσμων. επιτρέπεται. Συλλόγων και Ιδρυμάτων Κατ’ εξαίρεση. μόνο μετά από έγκριση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

65 . που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές. με βάση τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού. (5) Η μεροληψία ή η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων γενικά. 2. Για να πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα. Στην έννοια της λέξεως «πράξη» περιλαμβάνεται και η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 64 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. αδράνεια και αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση (2) Κάθε κατάχρηση εξουσίας. αρκεί αυτή να στηρίζεται σε πράξεις αξιοκατάκριτες και οι οποίες μπορούν να τιμωρηθούν πειθαρχικά 6. ιδίως κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Η συνεχής και χωρίς σοβαρό λόγο επιβολή πειθαρχικών ποινών. Οι πειθαρχικές ποινές διακρίνονται σε συνηθισμένες και σε καταστατικές. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις. που επιδιώκονται με τις πειθαρχικές ποινές. Η ποινική καταδίκη δεν έχει σαν απαραίτητη συνέπεια την επιβολή πειθαρχικής ποινής. είτε μετά την εκδίκαση της υποθέσεως. Από Ανώτερο προς τους Κατωτέρους του: (1) Η χαλαρότητα. όταν αυτή δεν είναι ποινικό αδίκημα (3) Η βάναυση συμπεριφορά. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους μόνιμους στρατιωτικούς. Οι συνηθισμένες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους στρατιωτικούς. (4) Η αδικία σχετικά με την επιβολή ποινών. πρέπει η τιμωρία των παραπτωμάτων. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται και σαν τέτοια τιμωρούνται. Για τα ποινικά αδικήματα οι στρατιωτικοί δικάζονται από τα Στρατοδικεία και για ορισμένες περιπτώσεις. (7) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατωτέρους. Οι πειθαρχικές ποινές συμβάλλουν στη βελτίωση της διαγωγής των παραβατών και με τον παραδειγματισμό τους κάνουν όλους προσεκτικούς Είναι το τελευταίο μέσο συντηρήσεως της πειθαρχίας. όπως και κάθε σχήμα ή λόγος υβριστικός προς κατώτερο. να είναι άμεση και η έκτιση των ποινών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού 8. με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού: a. από τα κοινά Ποινικά Δικαστήρια. (8) Η στενή οικειότητα με τους κατωτέρους. Αυτές είναι ηθική τιμωρία ή περιορισμός της ελευθερίας του παραβάτη 3. με βάση τους Νόμους «Περί Καταστάσεων Μονίμων Αξιωματικών» και «Περί Καταστάσεων Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών» Αυτές αλλάζουν την κατάσταση του παραβάτη 4. 7. φανερώνει αδυναμία διοικήσεως και γι’ αυτό πρέπει να προλαβαίνεται και να ελέγχεται από τις προϊστάμενες Διοικήσεις ΑΡΘΡΟ 65 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 1. η αθώωση ή η απαλλαγή δεν εμποδίζει την επιβολή πειθαρχικής ποινής. 5. Η ίδια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί ποινικά και πειθαρχικά Η πειθαρχική ποινή είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική και μπορεί να επιβληθεί είτε πριν. που προβλέπονται από το Νόμο. (6) Η λήψη δώρων ή δανείων από τους κατωτέρους. Εξ άλλου.

όπως και η απασχόληση σε εξωστρατιωτικά καθήκοντα ή έργα με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή. Από τον Κατώτερο προς τους Ανωτέρους του: (1) Κάθε αυθάδεια (2) Η απροθυμία. Από κάθε Στρατιωτικό: (1) Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια. (7) Η πολιτική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η άσκηση πολιτικής επιρροής. είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις. Τα παραπτώματα θεωρούνται τόσο σοβαρότερα. η ανάρμοστη συμπεριφορά και το αντικανονικό της στολής. ότι ο κατώτερος νομίζει. (4) Η αναξιοπρεπής εμφάνιση. c. (9) Η αδιακρισία ή η αμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου. που έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή. η μέθη. δυστροπία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής (3) Η επίκριση ή σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανώτερων. η χαρτοπαιξία με χρήματα. όπως ορίζονται αυτές από τους Νόμους τους Κανονισμούς και τις διαταγές. χρήσεως ή διαχειρίσεως των κάθε είδους υλικών και εγκαταστάσεων του Στρατού. (6) Η υπέρβαση της Ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλάγιων μέσων. ότι αδικείται. όταν συμβαίνουν κατά περιστατικά. αδιαφορία. η αναξιοπρεπής διαβίωση. το γόητρο του Στρατού ή έχουν σαν συνέπεια διασάλευση της τάξεως ή κίνδυνο της ζωής του προσωπικού 66 . (8) Οι φιλονικίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες. (2) Η αμέλεια ή αδιαφορία στην εργασία ή την εκπαίδευση και γενικά η κακή θέληση στην εκτέλεση υπηρεσίας (3) Η εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος εκτός υπηρεσίας. b. (5) Η ελλιπής συμμόρφωση στις υποχρεώσεις συντηρήσεως. την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. είτε μεμονωμένα. η τάση για δημιουργία χρεών. όταν δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. (6) Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού στη Σημαία και τα θρησκευτικά σύμβολα. που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο Στρατό. (4) Η κολακεία ή η προσφορά δώρων στους ανωτέρους. την ατομική αξιοπρέπεια. (5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων εκδηλώσεως σεβασμού στους ανωτέρους. την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη. όσο επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα. (10) Κάθε πράξη γενικά. (7) Κάθε έλλειψη σεβασμού γενικά ή υπακοής. όσο κι αν υποτεθεί. ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή εμπρός σε κατωτέρους ή σε πολίτες ή σε ξένη Χώρα Επίσης είναι σοβαρά τα παραπτώματα.(9) Η απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων του (10) Κάθε πράξη γενικά που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος του ή την εξουσία του. την ευθύτητα. εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 25. η ανειλικρίνεια και γενικά κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα. εφόσον αυτά δεν είναι ποινικό αδίκημα.

το χρόνο υπηρεσίας και το βαθμό νοημοσύνης του παραβάτη. η βαρύτητα του παραπτώματος ανάλογα με: a. όπου έκανε το παράπτωμα και εκείνη. στην τάξη και γενικά στην πειθαρχία της Μονάδας c. άμεσα ή έμμεσα. Οι ποινές πρέπει να επιβάλλονται με δίκαιη κρίση και αμεροληψία και ποτέ δεν πρέπει να έχουν κίνητρα μίσους ή εμπάθειας. από αυτόν που την επιβάλλει. Πειθαρχική δικαιοδοσία είναι το δικαίωμα. πριν επιβληθεί σ’ αυτόν η πειθαρχική ποινή μετατεθεί. όπου μετατέθηκε 67 . να προλαβαίνει τα παραπτώματα. πρέπει. Αυτός που επιβάλλει μια ποινή. Όταν ο παραβάτης στρατιωτικός. αλλά περισσότερο καθήκον. 2. εξετάζεται. Η επιβολή ποινής με ηρεμία. Τα περιστατικά της παραγράφου 2 του Άρθρου 63 καθώς και τις υποκειμενικές συνθήκες του παραβάτη που αναφέρονται σ’ όλο το Άρθρο 7. οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται. Έτσι. είναι απόδειξη. Καμιά πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται. Για τον καθορισμό της ποινής που πρέπει να επιβληθεί και για να οριστεί το μέγεθος της. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο. 5. Με τις πειθαρχικές ποινές. το χαρακτήρα. αλλά δεν απαλλάσσει την πράξη από το πειθαρχικό αξιόποινο. που δεν υπάγονται στη διοίκηση τους Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο Σ του παρόντος Κανονισμού. τους ανθυπασπιστές και τους υπαξιωματικούς. 3. 2. όταν αυτό έχει βάσιμη δικαιολογία. Κάθε ανώτερος. η επιβολή ποινών δεν είναι μόνο δικαίωμα του ανωτέρου. Τον κλονισμό που έγινε ή που θα μπορούσε να γίνει από το παράπτωμα. δίνεται σε αξιωματικούς. με τους παρακάτω περιορισμούς a. 4. εξετάζει και δέχεται κάθε ελαφρυντικό. αν δεν απολογηθεί πριν ο παραβάτης 9. τιμωρούνται οι πράξεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο. που δίνεται στους αξιωματικούς. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. δηλαδή αν πρόκειται για κατάσταση πολέμου. να επιβάλουν πειθαρχικές ποινές στους υφισταμένους τους. η έλλειψη δόλου ή κακής θελήσεως είναι ελαφρυντική περίπτωση. όταν όμως είναι αναγκασμένος να τιμωρήσει. πρέπει να είναι ανάλογες όχι μόνο στα παραπτώματα αλλά και στη συνηθισμένη διαγωγή. ποτέ δε χειρονομεί. Η ποινή τότε μόνο είναι αποτελεσματική και δίκαιη. ότι αυτός που τιμωρεί. να επιδιώκει με κάθε μέσο. Τη σοβαρότητα των συνθηκών όπου ευρίσκεται η Μονάδα.ΑΡΘΡΟ 66 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. για να διευκολυνθεί η εκπλήρωση της αποστολής τους. b. πειθαρχική δικαιοδοσία και για τους κατώτερους τους στρατιωτικούς. 3. φωνάζει ή μεταχειρίζεται υβριστικές φράσεις. Γι’ αυτό. η στρατιωτική Αρχή. Κανείς δεν τιμωρείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές για το ίδιο παράπτωμα 8. γενικής επιφυλακής ή ασκήσεων. 6. οδηγείται μόνο από το συμφέρον της υπηρεσίας και από τη συναίσθηση του καθήκοντος. Ποτέ ατομικά παραπτώματα δεν είναι δυνατό να γίνουν αιτία επιβολής ομαδικής ποινής ΑΡΘΡΟ 67 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. τιμωρείται από το Διοικητή στον οποίο υπάγονται. όταν προσαρμόζεται σε κάθε ειδική περίπτωση. Η ατιμωρησία υποθάλπει την απειθαρχία.

Τότε επιχειρεί τη σύλληψη του παραβάτη με ομοιόβαθμούς του ή σε έσχατη ανάγκη. την πειθαρχία και την κοσμιότητα. μπορεί να επιβληθεί συνηθισμένη πειθαρχική ποινή και μετά από απαλλακτική γνωμοδότηση από το Ανακριτικό Συμβούλιο (2) Όσα σχετίζονται με ποινικό αδίκημα. να του κάνει σχετικές παρατηρήσεις και συστάσεις και να του πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Σ’ αυτήν την περίπτωση. τις λογομαχίες με τον κατώτερο του ιδίως όταν ο τελευταίος είναι σε κατάσταση μέθης ή μεγάλης συγχύσεως ή παραλογισμού. αναφέρεται στα Άρθρα 67 και 70 Εάν κάποιος Διοικητής κρίνει. ότι η πειθαρχική δικαιοδοσία. για να κάνει αναφορά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 10 παρακάτω. ο ανώτερος οφείλει να πάρει μέτρα για τη σύλληψη του παραβάτη και τη μεταφορά του στη Μονάδα ή την παράδοση του στο Φρουραρχείο Σ’ αυτή του την προσπάθεια. Δεν επιβάλλονται ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα. Πειθαρχική αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα και το καθήκον κάθε βαθμοφόρου. Η πειθαρχική δικαιοδοσία που δίνεται στους Διοικητές στα διάφορα κλιμάκια. με όργανα της δημόσιας τάξεως 9. ο ανώτερος πρέπει ν’ αποφεύγει. δεν είναι αρκετή για την τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος. πέρασαν περισσότερο από πέντε χρόνια 4. όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. πάνω στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς. ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός). του οποίου ή 68 . αναφέρει στον άμεσα προϊστάμενο του Διοικητή και ζητά από εκείνον την τιμωρία του παραβάτη ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 5. μετά την εκδίκαση της υποθέσεως από το Δικαστήριο. την ενδιαφερόμενη Μονάδα για τα μέτρα που πήρε σε βάρος του παραβάτη 11. όπου θα εκθέτει τα περιστατικά και τις συνθήκες. επειδή θεωρούνται ότι παραγράφτηκαν. κάτω από τις οποίες έγινε το παράπτωμα.b. που του έχει δοθεί. όπου ανήκει ο παραβάτης Ο Διοικητής της τελευταίας. που αντιλήφθηκε παράπτωμα. ανθυπασπιστές και οπλίτες. μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε παράπτωμα. οφείλει να υποβάλει στη Μονάδα του αναφορά. Εάν το παράπτωμα δεν προκαλεί κλονισμό της τάξεως και δεν προσβάλει τον νόμο ή δεν προκαλεί το κοινό. 12. Η Μονάδα στέλνει την αναφορά αυτή στη Μονάδα. που του έγιναν. διαπιστώνει την ακρίβεια των γεγονότων και ενημερώνει με έγγραφο μέσα σε 15 ημέρες. οφείλει να καλέσει τον παραβάτη. το οποίο γίνεται από κατώτερο του. Εάν το παράπτωμα διασαλεύει την τάξη. ή προκαλεί το κοινό. εξετάζει τον παραβάτη. 8. σύμφωνα με τα παραπάνω. 7. ή προσβάλει το Νόμο. κατά το δυνατόν. ή αν ο παραβάτης δε συμμορφώνεται με τις συστάσεις. σ’ οποιαδήποτε Μονάδα ή Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. 10. που έγινε από υφιστάμενο του. Αυτός που φορά πολιτικά. πρέπει πριν οποιαδήποτε επέμβαση. Κάθε βαθμοφόρος. οφείλει να επέμβει και να πάρει κάθε μέτρο για την άμεση επιστροφή του παραβάτη στην τάξη. Η πειθαρχική αρμοδιότητα ασκείται σε κάθε τόπο και χρόνο. να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς απ’ όλους τους κατώτερους του στρατιωτικούς. που το αντιλήφτηκε. Για θέματα ασφαλείας εγκαταστάσεων Μονάδων οι Διοικητές Σχηματισμών έχουν πειθαρχική αρμοδιότητα πάνω σε κάθε στρατιωτικό του Στρατού Ξηράς. Κάθε βαθμοφόρος (αξιωματικός. όταν περάσουν πέντε χρόνια από τη διάπραξη τους. που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. 6. ακόμη και αν από τη χρονολογία κατά την οποία έγινε η πράξη. που έγινε από κατώτερο του. εκτός από τα εξής παραπτώματα: (1) Όσα τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. ο ανώτερος. να κάνει γνωστή την ταυτότητα του επιδεικνύοντας το δελτίο ταυτότητας του. Σ’ αυτήν την περίπτωση.

15. της πειθαρχίας και κοσμιότητας ή για το αντικανονικό της στολής. Εάν πρόκειται για ποινή σε Διοικητή Μονάδας αυτή γίνεται γνωστή στο Διοικητή του προϊστάμενου κλιμακίου. 69 . Για παραπτώματα όμως. σ’ οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία και αν ανήκει αυτός. εξαιτίας ελλείψεως σεβασμού ή παραβάσεως των κανόνων της τάξεως. που γίνονται στην εκτέλεση της υπηρεσίας του. Οι Αντιστράτηγοι. οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν. για όλους τους στρατιωτικούς που δεν είναι κάτω από τις διαταγές τους. στο οποίο υπάγεται η Μονάδα. ανθυπασπιστή ή οπλίτη. Όταν οι Αντιστράτηγοι επιβάλουν κάποια ποινή σε οποιοδήποτε αξιωματικό. ανεξάρτητα από τη διοικητική υπαγωγή της. Οι Αντιστράτηγοι μπορούν να τιμωρούν οποιοδήποτε στρατιωτικό του Στρατού Ξηράς. 14. στην οποία ανήκει αυτός που τιμωρήθηκε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ 13.Μονάδα ευρίσκεται σε Στρατόπεδο μέσα στη Ζώνη Ευθύνης (ΖΕ) του Σχηματισμού. την κάνουν γνωστή απ’ ευθείας στο Διοικητή της Μονάδας. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Μεραρχίας. κάθε στρατιωτικός τιμωρείται μόνο από τον προϊστάμενο του Διοικητή.

Η κράτηση επιβάλλεται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή για ελαφρά. σαν καταστατικές πειθαρχικές ποινές θεωρούνται η έκπτωση και η διαγραφή τους από στελέχη της εφεδρείας. ανώτερων ή αρχαιότερων αυτού. Ο περιορισμός επιβάλλεται για ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα. Για τους έφεδρους αξιωματικούς. σε ειδικό θάλαμο. ΦΥΛΑΚΙΣΗ 12. 7.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π’ ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 68 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. για τα οποία δεν κρίνονται επαρκείς ή αποτελεσματικές οι μικρότερες πειθαρχικές ποινές 13. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται. «Περί Καταστάσεως Μονίμων Αξιωματικών». Η φυλάκιση επιβάλλεται για σοβαρότερα πειθαρχικά παραπτώματα. 2. που ισχύει. σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο «Περί Εφέδρων Αξιωματικών» 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 8. Οι αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές. Οι παρατηρήσεις που γίνονται από ανώτερο σε κατώτερο για ελαφρά σφάλματα ή παραλείψεις. Στην τελευταία περίπτωση. που ορίζεται για το σκοπό αυτόν και κατόπιν εγκρίσεως του προϊστάμενου Σχηματισμού. 3. δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία και τις εκτός υπηρεσίας ώρες. είναι η επίπληξη. η κράτηση και η φυλάκιση. εκτίουν την ποινή σπίτι τους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο στρατόπεδο. δεν είναι πειθαρχική ποινή αλλά διοικητικό μέτρο για να επισημανθούν και να διορθωθούν αυτές. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές. Οι συνηθισμένες πειθαρχικές ποινές. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους ανθυπασπιστές είναι η προσωρινή απόλυση και η απόταξη. Αυτές επιβάλλονται. Η επίπληξη επιβάλλεται για ελαφρά γενικά παραπτώματα και είναι προειδοποίηση για σωφρονισμό του παραβάτη. Αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο «Περί Καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών» ΕΠΙΠΛΗΞΗ 5. που τιμωρούνται με φυλάκιση. αργία δι’ απολύσεως και η απόταξη. που δέχεται την επίπληξη και έπειτα ακολουθεί γραπτή διατύπωση και κοινοποίηση. που επιβάλλονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που τιμωρούνται με κράτηση. ο περιορισμός. δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία Τις εκτός υπηρεσίας ώρες. που γίνονται από αμέλεια ή άγνοια για πρώτη φορά. είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σπίτι τους. είναι η αργία δια προσκαίρου παύσεως. Απαλλάσσονται κάθε εξωτερικής υπηρεσίας ή και της εκπαιδεύσεως και των ασκήσεων. 6. είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σπίτι τους. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που τιμωρούνται με περιορισμό. κατά την κρίση αυτού 70 . ΚΡΑΤΗΣΗ 10. Γίνεται γραπτά ή προφορικά. σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στο Νόμο. 11. γίνεται προς τον παραβάτη με την παρουσία ενός ή περισσότερων αξιωματικών ή ανθυπασπιστών. τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά. που επιβάλλονται στους μόνιμους αξιωματικούς. 9.

που επέβαλε την ποινή. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών ή προϊσταμένων. σε όλη γενικά την κλίμακα της διοικήσεως τους και όχι μόνο σ’ όσους είναι κάτω από τις άμεσες διαταγές τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ Ημέρες Ποινών Α/Α Κλιμάκια Διοικήσεως Περιορισμός Κράτηση Φυλάκιση 1 Υπουργός Εθνικής Άμυνας 60 60 2 Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού 60 50 3 Διοικητής Στρατιάς 60 50 40 4 Διοικητής Σώματος Στρατού 50 40 30 5 Διοικητής Μεραρχίας 40 30 20 6 Διοικητής Ταξιαρχίας 40 30 15 7 Διοικητής Συγκροτήματος 30 20 10 8 Διοικητής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) 30 20 10 9 Διοικητής Μονάδας (Κατώτερος Αξκός) 20 10 4 10 Διοικητής Υπομονάδας 6 4 11 Διοικητής Διμοιρίας-Ουλαμού 4 - 3. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών στα διάφορα κλιμάκια. 2. έχουν την εξής πειθαρχική δικαιοδοσία: a. Οι ανώτεροι αξιωματικοί. που υπηρετούν σε Επιτελεία γενικά (Γενικού Επιτελείου. ασκείται σ’ όλους τους υφισταμένους. μπορεί να εκτίουν την ποινή τους στις Στρατιωτικές Φυλακές. Σχηματισμών. τους. εάν έχουν δικαίωμα συντάξεως εκθέσεως ικανότητας αξιωματικών και ανθυπασπιστών. αλλά δεν έχουν το δικαίωμα επιβολής ποινής φυλακίσεως c. Οι κατώτεροι αξιωματικοί. Δικαιοδοσία επιπλήξεως έχουν όλοι οι Διοικητές από το κλιμάκιο Μονάδας και πάνω. 6. ΑΡΘΡΟ 69 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. αν είναι Υπολοχαγοί ή Ανθυπολοχαγοί έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού. Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας αντίστοιχα b. έχουν το μισό της παραπάνω πειθαρχικής δικαιοδοσίας. 5. ίση με την πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητή του Σώματος Στρατού. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών Υπομονάδων υπόκειται στην έγκριση του Διοικητή Μονάδας Την πειθαρχική δικαιοδοσία που καθορίζεται από τον Πίνακα 1. Συγκροτημάτων ή Μονάδων). έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Υπομονάδας. Μετά από έγκριση του Διοικητή του προϊστάμενου Σχηματισμού. σε ημέρες περιορισμού. Οι Αντιστράτηγοι. έχουν και οι Διοικητές ισότιμων Σχηματισμόν. εάν είναι Λοχαγοί. έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας Αν όμως δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Υποστράτηγοι ή Ταξίαρχοι. με βάση την ισοτιμία που καθορίζεται από τους αντίστοιχους Πίνακες Οργανώσεως ή από τις διαταγές συγκροτήσεως των Αποσπασμάτων Αξιωματικοί. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθορίζεται από το Νόμο «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης» που ισχύει κάθε φορά 71 . Συγκροτημάτων και Μονάδων ή Αποσπασμάτων και των κατώτερων από αυτά Κλιμακίων. 4. κρατήσεως και φυλακίσεως. για ποινές περιορισμού και κρατήσεως. φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1.

που υπάρχει στην αντίστοιχη Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. αφού εγκρίνει την ποινή. Ο Διοικητής της Μονάδας. Για να ασκούν οι πειθαρχικές ποινές την παραδειγματική τους επίδραση πρέπει να κοινοποιούνται σε συγκέντρωση αξιωματικών και ανθυπασπιστών ανωτέρων ή αρχαιοτέρων αυτού που τιμωρήθηκε. 6. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του Άρθρου αυτού. Κατόπιν. στο βιβλίο Μητρώου κάθε αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. Οι Διοικητές σε Συγκροτήματα και ανώτερα Κλιμάκια κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτούς ως εξής: Όταν επιβάλλονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές του Επιτελείου τους με την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών και όταν επιβάλλονται στους υπόλοιπους με εμπιστευτική διαταγή προς τις στρατιωτικές Αρχές. Αυτοί ενημερώνονται με τις περιοδικές καταστάσεις που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις. καταχωρούνται και στο φάκελο κάθε αξιωματικού και ανθυπασπιστή. αυτοί που τους τιμώρησαν υποβάλλουν το παραπάνω υπηρεσιακό σημείωμα ιεραρχικά στο Διοικητή της Μονάδας τους με αναφορά. μετά από αίτηση. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 7. 8. 5. με την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών. στο οποίο υπογράφουν οι τιμωρημένοι. 4. σε Αξιωματικό για ποινές που επιβλήθηκαν στον ίδιο. Οι Διοικητές Μονάδων κοινοποιούν τις ποινές. αυτός που την επέβαλε και ολόκληρη η αιτιολογία. στην οποία εκθέτουν τα περιστατικά του πειθαρχικού παραπτώματος. 2. 72 . στην οποία υπογράφουν αυτοί που τιμωρούνται. διατάζει την καταχώριση της στην Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών. 3. αντίγραφου Ημερήσιας Διαταγής Αξιωματικών. που επιβάλλονται απ’ αυτούς ή τους προϊστάμενους Διοικητές στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών οι ποινές που επιβάλλονται καταχωρούνται από το Διοικητή που τηρεί τα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών και ανθυπασπιστών. Σ’ αυτό καταχωρείται το είδος της ποινής. που επιβάλλονται απ’ αυτούς σε υφιστάμενους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. κοινοποιούν τις ποινές. όπου υπηρετούν οι τιμωρημένοι.ΑΡΘΡΟ 70 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε Επιτελεία. η διάρκεια της. Οι Διοικητές Υπομονάδων και Διμοιριών-Ουλαμών κοινοποιούν τις ποινές. ανάλογα με την πειθαρχική δικαιοδοσία τους (Άρθρο 67 παράγραφος 4). Επιτρέπεται η χορήγηση. που επιβάλλουν στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές με υπηρεσιακό σημείωμα. Οι ποινές που επιβάλλονται.

είναι η απόλυση και η απόταξη. όπου υπάρχει. Η ποινή εκτίετε απ’ όλους στο πειθαρχείο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ’ ΠΟΙΝΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 71 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. που επιβάλλονται στους οπλίτες. τη γενική εμφάνιση. Οι πειθαρχικές ποινές. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 6. 10. όπου μένουν. c. εκτός εάν διαταχθεί διαφορετικά από το Διοικητή. να εκτίσουν την ποινή στο θάλαμο. η φυλάκιση και η αυστηρή φυλάκιση. 73 . b. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές. η κράτηση. Όσοι τιμωρούνται με κράτηση δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση. ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. παράσταση και συμπεριφορά μέσα στο Στρατόπεδο 5. καθώς και για απουσία από το βραδινό ή οποιοδήποτε προσκλητήριο. για λόγους απρεπείς. πειθαρχία. Οι υπαξιωματικοί εκτίουν την ποινή της κρατήσεως σε ιδιαίτερο πειθαρχείο. εκτίουν την ποινή στην κατοικία τους ΚΡΑΤΗΣΗ 8. γενικά την τάξη και τη συμπεριφορά. τις οποίες σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν είναι απασχολημένοι σε υπηρεσία ή εκπαίδευση. μέθη και άλλα παραπτώματα 9. 3.τι σχετίζεται με την κανονικότητα της στολής. Αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει «Περί Καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών». 2. ΦΥΛΑΚΙΣΗ 11. Οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί. όπου κλείνονται τις ώρες. Στους κληρωτούς υποδεκανείς η αφαίρεση του τίτλου του υποδεκανέα. ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 4. Εκτίετε με παραμονή του τιμωρημένου στο Στρατώνα την πρώτη ημέρα κατά την οποία θα έπαιρνε άδεια εξόδου. φιλονικίες. Αυτοί που τιμωρούνται με περιορισμό δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή στο θάλαμο. στους οποίους επιτρέπεται η παραμονή στην πόλη. που όμως γίνονται σε κατάσταση μέθης ή επανειλημμένα ή κατά τη διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας. Στους μόνιμους και εθελοντές. ο υποβιβασμός και η έκπτωση. Η ποινή της φυλακίσεως επιβάλλεται για τιμωρία βαρύτερων παραπτωμάτων κατά της πειθαρχίας ή ελαφρών. η ποινή της επιπλήξεως. Η ποινή του περιορισμού επιβάλλεται για αμέλεια σχετικά με την καθαριότητα και τον κανονικό τρόπο που φέρεται η στολή. Στους κληρωτούς. που έχουν σχέση με την υπηρεσία. Στους υπαξιωματικούς επιβάλλονται επί πλέον οι εξής ποινές: a. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί για τους οποίους επιτρέπεται η διαμονή στην πόλη. Η ποινή της κρατήσεως επιβάλλεται για τιμωρία σοβαρών παραπτωμάτων. Η ποινή της στέρησης εξόδου επιβάλλεται σε κληρωτούς οπλίτες για τιμωρία ελαφρών παραβάσεων. ο περιορισμός. που επιβάλλονται στους μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς. για αμέλεια ως προς τη συντήρηση του ιματισμού. ιδιαίτερα για ό. εκτίουν την ποινή κρατήσεως στην κατοικία τους. διαφορετικά διατάσσεται από το Διοικητή της Μονάδας. είναι η στέρηση αδείας εξόδου. οπλισμού και των άλλων δημόσιων ειδών και γενικά για ελαφρές υπηρεσιακές παραλείψεις 7.

αφαιρείται ο τίτλος του υποδεκανέα από τον Διοικητή του άμεσα προϊστάμενου της Μονάδας Κλιμακίου. κατά την κρίση του Διοικητή της Μονάδας. μετά από έγκριση του αντίστοιχου Διοικητή. φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2. χρησιμοποιούνται σ’ όλες τις πρόσθετες υπηρεσίες της Μονάδας. στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει κατάλληλο πειθαρχείο. Μετά από επανορθωτική ποινή. Οι υπαξιωματικοί εκτίουν την ποινή φυλακίσεως σε ιδιαίτερο πειθαρχείο. f. για πράξη που έχει σχέση με τη στρατιωτική τιμή ή την πειθαρχία. Αυτοί που εκπίπτουν από το βαθμό τους μετατίθενται σ’ άλλη Μονάδα. Για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα. που κάνουν τα παραπτώματα. 21. Υποβιβασμός στον αμέσως κατώτερο βαθμό. Όταν πρόκειται για υποδεκανείς. με γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών: a. που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. απαλλάσσονται από κάθε υπηρεσία και εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή σε ιδιαίτερο πειθαρχείο ή στις στρατιωτικές φυλακές. Για πράξεις που κλονίζουν την πειθαρχία του Στρατεύματος. Έκπτωση είναι η στέρηση του βαθμού και η μεταφορά στην τάξη του στρατιώτη. που ασκεί την ποινική δίωξη. στην οποία ανήκει ο υποδεκανέας. που γίνονται ιδιαίτερα κατά την διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας ή επανειλημμένα. e. που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο. Όσοι τιμωρούνται με φυλάκιση απαλλάσσονται. τα εθνικά ιδεώδη και τις εθνικές παραδόσεις. Οι οπλίτες που τιμωρούνται με αυστηρή φυλάκιση. μπορεί να διαταχθεί η έκτιση της ποινής στις στρατιωτικές φυλακές. σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας με μέριμνα των οργάνων υπηρεσίας. Οι στρατιώτες που τιμωρούνται με φυλάκιση. 14. Για έλλειψη πίστεως στην Πατρίδα. τις ώρες αναπαύσεως. Για φανερά αδιόρθωτη διαγωγή c. 16. Οι υπαξιωματικοί που υποβιβάζονται. που έχει σχέση με τη στρατιωτική τιμή και πειθαρχία b. Η αυστηρή φυλάκιση επιβάλλεται στους οπλίτες για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα. με γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών (Άρθρο 71). ΑΥΣΤΗΡΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 15. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 17. Για εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σκοπό την ανατροπή ή την υπονόμευση του νόμιμου πολιτεύματος της Χώρας. 13. g. επιβάλλεται στους κληρωτούς υπαξιωματικούς για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα ή για επανειλημμένα βαριά παραπτώματα. Η δικαιοδοσία επιβολής πειθαρχικών ποινών. από την υπηρεσία και εκτίουν την ποινή στο πειθαρχείο της Μονάδας στις ώρες που δεν ασχολούνται με εκπαίδευση. ΕΚΠΤΩΣΗ 20. d. Με διαταγή του Διοικητή του Σχηματισμού μπορεί να χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες. 19.12. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα γενικά που κρίνονται ανεπαρκείς ή χωρίς αποτέλεσμα οι μικρότερες πειθαρχικές ποινές. 18. μετατίθενται σε άλλη Μονάδα. από τα διάφορα κλιμάκια διοικήσεως. 22. που περιορίζουν την ελευθερία των υφισταμένων τους οπλιτών σ’ όλη την κλίμακα της διοικήσεώς τους. ΑΡΘΡΟ 72 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. 74 . Έκπτωση επιβάλλεται στους κληρωτούς υπαξιωματικούς.

κατά τη στιγμή της απολύσεως του οι ημέρες φυλακίσεως. 4. έχουν και οι Διοικητές σε ισότιμα κλιμάκια διοικήσεως. 9). Σε κάθε Σχηματισμό λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο Οπλιτών. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος και εισηγητής το νεώτερο μέλος. Δικαιοδοσία επιβολής ποινής υποβιβασμού ή εκπτώσεως σε κληρωτούς υπαξιωματικούς έχουν οι Διοικητές Σχηματισμόν (Άρθρο 71. από τους οποίους οι δυο τουλάχιστον πρέπει να είναι ανώτεροι. b. 75 . Η ισοτιμία αυτή καθορίζεται με τους Πίνακες Οργανώσεως. που αποτελείται από πέντε αξιωματικούς. Έκπτωση κληρωτού υπαξιωματικού. όπως αναφέρεται πιο πάνω. διαβιβάζονται αυτοδίκαια οι σχετικοί φάκελοι στο ανώτερο κλιμάκιο για εξέταση. του χαρίζονται και δεν υπηρετούνται.ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΟΠΛΙΤΕΣ Ημέρες Ποινής A/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Κλιμάκια Διοικήσεως Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού Διοικητής Στρατιάς Διοικητής Σώματος Στρατού Διοικητής Μεραρχίας Διοικητής Ταξιαρχίας Διοικητής Συγκροτήματος Διοικητής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) Διοικητής Μονάδας (Κατώτερος Αξκός) Διοικητής Υπομονάδας Διοικητής Διμοιρίας-Ουλαμού Αρχιλοχίας Υπομονάδας Στέρηση Περιορισμός Κράτηση εξόδου 10 5 2 30 20 10 5 2 60 60 50 50 40 40 30 30 20 8 4 - Φυλάκιση απλή ή στέρηση 60 50 40 40 30 25 20 20 10 5 - 2. Το Συμβούλιο είναι σε απαρτία. υπερβούν τις 60 ημέρες φυλακίσεως. 3. Την ίδια δικαιοδοσία. οι συνολικές ποινές του κληρωτού που επιβλήθηκαν στην ίδια Μονάδα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να γνωματεύει για τα παρακάτω ζητήματα: a. ΑΡΘΡΟ 73 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. 6. όταν είναι παρών ο Πρόεδρος και τα 4 μέλη του 3. Υποβιβασμός κληρωτού υπαξιωματικού. πρέπει να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. που για πρώτη φορά επιβάλλεται στον κληρωτό. 5. Η ποινή φυλακίσεως. υπολογίζεται σαν χρόνος θητείας (δεν υπηρετείται) εάν σε όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης θητείας του δεν τιμωρηθεί ξανά με φυλάκιση. 2. Από το Συμβούλιο εξαιρούνται ο Διοικητής της Μονάδας και Υπομονάδας και ο αξιωματικός που έκανε τη σχετική ανάκριση Για να υπάρχει απαρτία. Η συγκρότηση και η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με διαταγή του αντίστοιχου Σχηματισμού. παραγρ. που έχουν επιβληθεί στον κληρωτό οπλίτη δεν υπερβούν τις δέκα. Αν. Αν.

τότε είναι υποχρεωτική για το Διοικητή του Σχηματισμού. παρουσιάζονται στην αναφορά της Υπομονάδας και εξετάζονται από το Διοικητή αυτής. ικανό να στηρίξει την πρόταση του (δικογραφίες. ότι τα περιστατικά δε δικαιολογούν την ποινή του υποβιβασμού ή της εκπτώσεως. τις ποινές που επιβλήθηκαν Η απόφαση του Διοικητή της Υπομονάδας μαζί με τις ποινές που επιβλήθηκαν από τον ίδιο. κάνει τις εξής ενέργειες: Υποβάλλει στη Μονάδα του σχετική έκθεση. όπου αναφέρει με λεπτομέρειες τους λόγους. που είναι προϊστάμενος μιας υπηρεσίας. Καταδικαστική απόφαση που πάρθηκε παμψηφεί ή με πλειοψηφία 4 προς 1. ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει στο Συμβούλιο το ερώτημα του υποβιβασμού 9. του την κοινοποιεί προφορικά και κατόπιν δίνει σημείωμα στον Αρχιλοχία της Υπομονάδας Ο Αρχιλοχίας ενημερώνει σχετικά τα όργανα Υπηρεσίας της Υπομονάδας και καταχωρεί τις ποινές στο «Βιβλίο Αιτήσεων και Αναφορών» αυτής. οι οποίοι συνηγορούν γι’ αυτήν την πρόταση. Τούτο υποβάλλει στο Διοικητή της Υπομονάδας πριν από την κανονική ώρα της αναφοράς αυτής Οι οπλίτες που τιμωρήθηκαν. Κάθε Διοικητής Υπομονάδας και γενικά κάθε Αξιωματικός. που ανήκει. που ισχύουν κάθε φορά ΑΡΘΡΟ 74 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. 7.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 4. Αν το ερώτημα είναι η έκπτωση και το Συμβούλιο αποφάνθηκε ευνοϊκά για τον κατηγορούμενο. που εγκρίνει ή τροποποιεί. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία. 5. την υποβάλλει μέσα σε τρεις ημέρες στον αντίστοιχο Σχηματισμό. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί αυτό μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παραπεμπτικής διαταγής. Η απόφαση για υποβιβασμό ή έκπτωση κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. ο οποίος θεωρεί. μαζί με τη γνώμη του Ο Διοικητής του Σχηματισμού εάν κρίνει. πιθανόν. είναι υποχρεωτική για το Διοικητή του Σχηματισμού. ο οποίος τιμωρεί τον απαλλαγμένο υπαξιωματικό με μικρότερη πειθαρχική ποινή. ότι κάποιος κληρωτός Υπαξιωματικός απ’ αυτούς που υπηρετούν κάτω από τις διαταγές του. μετά από μυστική ψηφοφορία. έκανε παράπτωμα. Το Συμβούλιο εξετάζει την υπόθεση και αφού συντάξει αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Ο Διοικητής της Μονάδας υποβάλλει ιεραρχικά τη σχετική πρόταση προς το Σχηματισμό. τότε ο Διοικητής του Σχηματισμού μπορεί ή να τη δεχθεί ή όχι. Κατόπιν στέλνει μαζί με την αναφορά αντίγραφο του φύλλου Μητρώου του υπαξιωματικού που παραπέμπει καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. αναφορές Υπομονάδας). έγγραφα Αρχών ασφαλείας. Αν η καταδικαστική απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία 3 προς 2. 8. Για την παραπομπή σε Πειθαρχικά Συμβούλια των Μόνιμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών. τη συγκρότηση τους και τη διαδικασία σ’ αυτά. οπότε τιμωρεί τον κατηγορούμενο υπαξιωματικό με ελαφρότερη ποινή. Ο Πρόεδρος καλεί υποχρεωτικά στο Συμβούλιο τον κατηγορούμενο Υπαξιωματικό και αν κρίνει απαραίτητο και μάρτυρες για τη διαφώτιση του Συμβουλίου. διατάζει να παραπεμφθεί ο Υπαξιωματικός στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οπλιτών 6. αυτός που επιβάλλει κάποια ποινή σε οπλίτη. αφού τον κρίνει πειθαρχικά 10. που δικαιολογεί υποβιβασμό ή έκπτωση. Εάν η απόφαση είναι απαλλακτική είτε παμψηφεί είτε με πλειοψηφία. καταχωρείται από τον 76 . Εντός της Υπομονάδας. αν όμως κρίνει τα περιστατικά αρκετά. εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών Νόμων. επιστρέφει τη σχετική αλληλογραφία και τιμωρεί τον υπαξιωματικό με ελαφρότερη ποινή. 11.

διατάζει την καταχώριση τους στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. με την Ημερήσια Διαταγή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 8. Οι Φρούραρχοι και οι Στρατοπεδάρχες (Άρθρο 73. όσο και από άλλους αξιωματικούς της Μονάδας (Υποδιοικητή. με διαταγή προς τις αντίστοιχες Μονάδες. κοινοποιούνται από τη Μονάδα στο Στρατολογικό Γραφείο. οι ποινές των μόνιμων και εθελοντών οπλιτών. καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Φρούραρχο. Οι ποινές φυλακίσεως. κοινοποιούνται κατά το προσκλητήριο. που επιβάλλονται στους κληρωτούς οπλίτες. καταχωρούνται στα ατομικά τους έγγραφα. Αρχιλοχία αυτής στην Ημερήσια Αναφορά της Υπομονάδας. που υποβάλλεται στο Διοικητή της Μονάδας. 4. 9. κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτές στους οπλίτες. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή. Όλες οι Αρχές. που επιβάλλονται από το Διοικητή Υπομονάδας και τους υφισταμένους του. ενώ των κληρωτών στα βιβλία και μητρώα. 77 . 7. οι ποινές που επιβάλλονται στους οπλίτες. αφού εγκρίνει τις ποινές που επιβλήθηκαν όπως αναφέρονται στις Ημερήσιες Αναφορές των Υπομονάδων. Όλες οι υπόλοιπες ποινές των οπλιτών.2. 6. Επόπτη Ασφαλείας κλπ) ή από άλλες Αρχές (Ανώτερο Διοικητή Φρουράς. Οι ποινές στερήσεως αδείας εξόδου. προϊστάμενες Αρχές) Τα Όργανα Υπηρεσίας (Άρθρο 73 παράγρ 6) κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται απ’ αυτά στους οπλίτες. οι προϊστάμενες της Μονάδας. όπου υπάγονται (στρατολογικά) οι τιμωρούμενοι Για παραδειγματισμό. 5. προφορικά και αναφέρουν σχετικά προς τον αντίστοιχο Διοικητή (Υπομονάδας ή Στρατοπέδου) με τα «Δελτία Συμβάντων» που υποβάλλουν. σε όλους γενικά τους οπλίτες της Μονάδας. μαζί με τις ποινές που επιβλήθηκαν τόσο απ’ αυτόν τον ίδιο. παράγρ 3 και 4) κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται απ’ αυτούς στους οπλίτες με τις Ημερήσιες Διαταγές Φρουραρχείου και Στρατοπέδου αντίστοιχα. 3. που προβλέπονται. Ο Διοικητής της Μονάδας. απλής ή αυστηρής.

έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μονάδας c. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία οι Αντιστράτηγοι ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Σώματος Στρατού. Εάν έχουν βαθμό ανώτατου αξιωματικού. των υπόλοιπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. b. στον οποίο αυτοί ανήκουν. ανθυπασπιστές και οπλίτες. την τάξη. 4. Η πειθαρχική δικαιοδοσία αυτών καθορίζεται ως εξής: a. που δεν υπάγονται στην άμεση ή έμμεση διοίκηση τους. d. πειθαρχική δικαιοδοσία και πάνω σε κατώτερους τους αξιωματικούς. καθώς και οι υφιστάμενοι τους Διοικητές σ’ όλη την κλίμακα. ο αρχαιότερος Διοικητής Μονάδας ορίζεται Στρατοπεδάρχης με διαταγή του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. οι Υποστράτηγοι και Ταξίαρχοι ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μεραρχίας b. που ανήκουν στη δύναμη του κλιμακίου. καθορίζεται από τον κανονισμό «Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων». Οι υποδιοικητές Συγκροτημάτων. 78 . έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μονάδας. όταν είναι ανώτερος αξιωματικός. χωρίς να υπάγονται στις διαταγές τους Η δικαιοδοσία τους αυτή εκτείνεται σε όλα τα ζητήματα. Εάν έχουν βαθμό κατώτερου αξιωματικού. την εμφάνιση και γενικά τη συμπεριφορά στην πόλη. για διευκόλυνση της εκπληρώσεως της αποστολής τους. που ισχύει κάθε φορά. εάν στους τελευταίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα τάξεως και πειθαρχίας. 5. Οι υποδιοικητές Μονάδων έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Υπομονάδας. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Υπομονάδας. Η πειθαρχική δικαιοδοσία όλων αυτών επί των κατώτερων τους στρατιωτικών. Σε ειδικές περιπτώσεις. του οποίου είναι υποδιοικητές. ασκείται σ’ όλους τους κατώτερους τους στρατιωτικούς. που έχουν σχέση με την πειθαρχία. που παρέχεται στους υποδιοικητές. Αυτός έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας και στο προσωπικό των υπόλοιπων Μονάδων του Στρατοπέδου. δίνεται σε βαθμοφόρους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 1. οι οποίες δεν είναι κάτω από μια διοίκηση. Εάν έχουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού. Η πειθαρχική αυτή δικαιοδοσία καθορίζεται ως εξής: a. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλους τους κατώτερους τους στρατιωτικούς του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. αλλά μόνον για ζητήματα που σχετίζονται με την τάξη και τη γενική λειτουργία του και όχι για θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία και υπηρεσία των Μονάδων. d. Υποδιοικητές Η πειθαρχική δικαιοδοσία. αυτοί έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία στα αντίστοιχα κλιμάκια διοικήσεως (Άρθρα 67 και 70). Οι υποδιοικητές Μεραρχιών και υποδιοικητές Ταξιαρχιών έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Συγκροτήματος. Διοικητές Αποσπασμάτων και Τακτικών Συγκροτημάτων Οι Διοικητές Αποσπασμάτων (Άρθρο 53) και Τακτικών Συγκροτημάτων (Άρθρο 5 παραγρ. 9). Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (πόλεως) και Φρούραρχος Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών και Φρούραρχοι. οι οποίοι υπηρετούν στη Φρουρά και σ’ αυτούς που περνούν από αυτή. εξασκούν πλήρη διοίκηση στους υφιστάμενους τους στρατιωτικούς Κατά συνέπεια. Στρατοπεδάρχες Όταν στο ίδιο Στρατόπεδο στρατωνίζονται περισσότερες από μια Μονάδες. c. 2. Οι υποδιοικητές Υπομονάδων έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού 3.

εάν κρίνει. Σε περίπτωση απουσίας αξιωματικών. αν κρίνει. Όταν πρόκειται για επαύξηση ποινής που έχει επιβληθεί. οι ημέρες που ήδη εκτίθηκαν από την αρχική ποινή.τι έχει σχέση με τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό. ο Αξιωματικός Επόπτης Ασφαλείας. αν διαπιστωθεί από νεώτερη εξέταση. ότι λόγοι προσωπικοί τον επηρέασαν στην εκτίμηση του. ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας ή ο αρχαιότερος από τους παρόντες υπαξιωματικούς της Μονάδας ή Υπομονάδας.6. 3. ή επιφυλακής του Στρατοπέδου. οι οποίοι συνηγορούν για μείωση ή άρση. ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ 1. ότι η αρχική απόφαση στηρίχτηκε σε λανθασμένες ή ατελείς πληροφορίες Με τον όρο μείωση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε ελαφρότερη. έχει αυτό το δικαίωμα. μπορεί να την επαυξήσει. για να μειώσει ή να άρει την ποινή. όταν κρίνει από το αιτιολογικό της. Αν όμως η ποινή επιβλήθηκε από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. καθώς και τις μη εργάσιμες ώρες. μπορεί να καθορίζεται. Διακοπή εκτίσεως ποινής απαγορεύεται. που υπάγονται στις διαταγές τους. ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τάξη στο Στρατόπεδο. μετά από αναφορά του τελευταίου 4. Αν ο τελευταίος δεν πείθεται. 79 . 5. έχει δικαίωμα να διατάξει τη μεταφορά στο πειθαρχείο ή το με οποιοδήποτε· τρόπο περιορισμό κάθε κατώτερου του στρατιωτικού. που απαιτεί άμεση καταστολή Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας των στρατωνιζομένων στο Στρατόπεδο Μονάδων ή Υπομονάδων. δεν έχουν άλλη πειθαρχική δικαιοδοσία. Κάθε Διοικητής προϊστάμενος αυτού που επέβαλε μια ποινή. 7. τότε ο προϊστάμενος Διοικητής ελαττώνει ή αίρει την ποινή και τιμωρεί αυτόν που την επέβαλε. επιβάλλουν πιο αυστηρή ποινή. έχει μόνο ο Προϊστάμενος αυτού που την επέβαλε. ζητά τη μείωση ή άρση της από το Διοικητή της Μονάδας. 2. που πιστοποιούνται με επίσημα έγγραφα. Πέρα από αυτήν την ημερομηνία δικαίωμα άρσεως ή μειώσεως ποινής. Όργανα Υπηρεσίας Τις ημέρες αργίας. 6. ΑΡΘΡΟ 76 ΕΠΑΥΞΗΣΗ. ο οποίος διαταράζει την τάξη στο Στρατόπεδο ή κάνει παράπτωμα. 7. υποδεικνύει σ’ αυτόν που την επέβαλε τους λόγους. διατάζει να υποβληθούν σ’ αυτόν περισσότερα στοιχεία. ΑΡΣΗ. η προηγούμενη διαγωγή του τιμωρημένου ή η ανάγκη καταστολής συχνών παρόμοιων παραπτωμάτων. εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι. Κάθε Διοικητής προϊστάμενος αυτού που επέβαλε μια ποινή. Αυτός που επιβάλλει μια ποινή μπορεί να την μειώσει ή να την άρει. η πειθαρχική δικαιοδοσία αξιωματικών για να αντιμετωπιστούν ειδικές περιπτώσεις. Αν από αυτά κρίνει δίκαιη τη μείωση ή την άρση της ποινής. πρέπει να γίνει σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιβλήθηκε. αυτός ο ίδιος που την επέβαλε. λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται για την έκτιση της. οι οποίες δεν προβλέπονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό και ιδιαίτερα για ό. ότι είναι δυσανάλογα αυστηρή. Άλλες Περιπτώσεις Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδονται μετά από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η άρση ή η μείωση ποινής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. ότι η φύση του παραπτώματος. την ελαττώνει ή την αίρει. Ο Διοικητής Υπομονάδας. λόγω θέσεως. όταν θεωρεί δίκαιη τη μείωση ή άρση κάποιας ποινής που επιβλήθηκε από υπαξιωματικό. οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό. για τους οπλίτες της αντίστοιχης Μονάδας ή Υπομονάδας εάν. Με τον όρο επαύξηση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε αυστηρότερη. με βάση τις γενικές αρχές αυτού του Κανονισμού. ανεξάρτητα από το είδος της. ΜΕΙΩΣΗ. εάν έχει σχέση η ποινή με την Υπομονάδα του και μόνο.

μετά από διαμονή 24 ωρών στο πειθαρχείο. κρατήσεως και φυλακίσεως. μετά την επιστροφή στη Μονάδα τους. αρχίζουν από τη στιγμή. 3). κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της ποινής Εφόσον οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από προϊστάμενα της Μονάδας κλιμάκια. διατάζεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία Εθνικών εορτών ή ευτυχών Εθνικών γεγονότων ΑΡΘΡΟ 77 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. 3. υποβάλλεται σ’ αυτόν ιεραρχικά η αίτηση. εάν το παράπτωμα είναι πολύ σοβαρό. σε άδεια ή εκτέλεση υπηρεσίας και οι οποίοι τιμωρούνται από τους κατά τόπους Ανώτερους Διοικητές ή Φρουράρχους (Άρθρο 73 παραγρ. Οι οπλίτες. βαρύτερη απ’ αυτήν που ήδη εκτίετε. Όσοι τιμωρούνται με περιορισμό ή κράτηση. επιβάλλονται σε ημέρες και αρχίζουν από τη στιγμή που επιβλήθηκαν. οφείλει να διατάζει την αποφυλάκιση κάθε υφισταμένου του. μπορεί να διατάξει τη διακοπή εκτίσεως ποινής. 4. που έλαβε γνώση της ποινής ο στρατιώτης. εφαρμόζονται αυτά. αρχίζει από την ώρα που επιβλήθηκε και λήγει όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ημερών της. Το υπόλοιπο της ποινής. Εάν η ποινή επιβλήθηκε από προϊστάμενο Διοικητή. 5. που του επιβλήθηκε. Ο χρόνος νοσηλείας του στρατιωτικού που έχει ποινή. οπότε συνεχίζεται αυτή. που διακόπηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Διοικητής της Μονάδας. είτε κράτηση είτε βαρύτερη ποινή. που επέβαλαν τη διακοπή 8. εκτίουν την ποινή τους. που τιμωρήθηκε και λήγουν την ημέρα. Αυτοί που ευρίσκονται σε κανονική άδεια και τιμωρούνται με φυλάκιση. μόνο αν αυτή επιβλήθηκε από αυτόν ή από τους υφισταμένους του. την ώρα της ημερήσιας αναφοράς και αναφέρουν τη λήξη της ποινής. παρουσιάζονται και στο Διοικητή της Μονάδας την ώρα της ημερήσιας αναφοράς ΑΡΘΡΟ 78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ 1. υπολογίζονται όμως από την ώρα της αναφοράς της ημέρας ενάρξεως τους και τελειώνουν την ημέρα. να σταλούν στη Μονάδα τους. στον οποίο δεν επιβλήθηκε κάποια ποινή. παρουσιάζονται στο Διοικητή της Υπομονάδας. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής οφείλει σε 24 ώρες από τη λήξη της ποινής. που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. δικαίωμα διακοπής εκτίσεως έχει ο Διοικητής της Μονάδας. να παρουσιαστεί στο Διοικητή της Μονάδας και να αναφέρει τη λήξη της ποινής του 6. είναι δυνατόν. που συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της ποινής 2. Για τους στρατιωτικούς που ευρίσκονται μακριά από την έδρα της Μονάδας τους. που οδηγήθηκε εκτάκτως στο πειθαρχείο. μετά τη λήξη της ποινής κρατήσεως ή κάποιας βαρύτερης. μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. μετά από υποβολή σ’ αυτόν ιατρικής γνωματεύσεως Στη δεύτερη περίπτωση ο Διοικητής της Μονάδας. Κάθε νέα ποινή. που διακόπηκε. Όσοι τιμωρήθηκαν με φυλάκιση ή και με βαρύτερη ποινή. 3. Απαλλαγή εκτίσεως του υπόλοιπου των συνηθισμένων πειθαρχικών ποινών. 80 . σχετικά με την έκτιση των ποινών 2. εκτίετε μόλις εκλείψουν οι λόγοι.Στην πρώτη περίπτωση. απλής ή αυστηρής. Οι ποινές περιορισμού. δεν υπολογίζεται στο χρόνο της ποινής. αφού διακοπεί η άδεια τους ή να εκτίσουν την ποινή τους στο πειθαρχείο της Φρουράς του τόπου της άδειας τους.

Σ’ αυτούς που στέλνονται ή ανακαλούνται στις Μονάδες τους.4. εκτίουν την ποινή τους μετά την επιστροφή στη Μονάδα τους. διατάζει την εισαγωγή τους στο πιο κοντινό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για έκτιση της ποινής τους Για όσους διαμένουν προσωρινά στη Φρουρά για εκτέλεση υπηρεσίας. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. διατάζει την προσωπική τους κράτηση σε πειθαρχείο της Φρουράς και ζητά από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού την ανάκληση τους στη Μονάδα τους 5. ο Φρούραρχος σημειώνει στο Φύλλο της άδειας ή στο Φύλλο πορείας τους αυτήν την απόφαση Αυτοί οφείλουν ν’ αναχωρήσουν μέσα σε 24 ώρες για τη Μονάδα τους 81 . Αυτοί που ευρίσκονται σε αναρρωτική άδεια ή διαμένουν προσωρινά στη Φρουρά για εκτέλεση υπηρεσίας και τιμωρούνται με φυλάκιση. Αν όμως το παράπτωμα είναι πολύ σοβαρό και απαιτείται άμεσος περιορισμός του παραβάτη. γι’ αυτούς που είναι σε αναρρωτική άδεια. ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς.

έπειτα όμως τιμωρείται ο παραπονούμενος γι’ αυτήν την έλλειψη σεβασμού ή για άλλες παραβάσεις. Τα παράπονα υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες απ’ την ημέρα. αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς και κρίσεις περί των προσώπων των ανωτέρων του 2. δείχνει έλλειψη σεβασμού. στην περίπτωση. ότι είναι βάσιμο. μπορεί να γίνει δεκτό το παράπονο 3. 4. ότι αδικήθηκε από κάποια διαταγή. Εάν το κρίνει αβάσιμο. που ενεργούν κατόπιν συμφωνίας. που του δόθηκε ή από κάποια ενέργεια ή μέτρο των προϊσταμένων του Πρέπει όμως προηγουμένως να υπακούσει και να συμμορφωθεί πλήρως στη διαταγή ή τα μέτρα. απαγορεύεται Μόνο μετά την εκτέλεση της διαταγής ή την έναρξη εκτίσεως ποινής. 2. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου. αν θεωρήσει. Κάθε στρατιωτικός δικαιούται να παραπονεθεί. Πέρα από αυτή τη προθεσμία. Κάθε παράπονο υποβάλλεται ιεραρχικά Γραπτά από τους αξιωματικούς. που έγιναν με την αναφορά 3. δε γίνεται δεκτό το παράπονο του. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 4. το παράπονο και η απόφαση της Διοικήσεως. όπου αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής. Επίσης. Στη διατύπωση του παραπόνου του. εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 11 του άρθρου 11 Χωρίς αυτόν τον όρο. Η ίδια προθεσμία των 15 ημερών ισχύει και για την εκ νέου υποβολή παραπόνων. εξηγεί στον παραπονούμενο τους λόγους. που δόθηκε στα παράπονα του (Άρθρο 78) ΑΡΘΡΟ 80 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. ανθυπασπιστές και μόνιμους ή εθελοντές οπλίτες και προφορικά από τους κληρωτούς οπλίτες 5. απαγορεύεται η υποβολή παραπόνων από ομάδα στρατιωτικών. το εξετάζει και εάν διαπιστώσει. δηλαδή για αδικία που έγινε στον παραπονούμενο και όχι σ’ άλλον ή άλλους Κατά συνέπεια υποβολή παραπόνων εκ μέρους άλλου ή για υπεράσπιση άλλου. 82 . απαγορεύεται. ο οποίος δέχεται το παράπονο και είναι αρμόδιος να το κρίνει. ικανοποιεί τον παραπονούμενο. και έχει ακέραιη την ευθύνη εξ αιτίας της ανυπακοής. έστω και αν οι αναφορές παραπόνων υποβάλλονται χωριστά. Σε κάθε Μονάδα τηρείται βιβλίο εξετάσεως παραπόνων. τα παράπονα δε γίνονται δεκτά 6. ο παραπονούμενος οφείλει να εκφράζεται με το σεβασμό που αρμόζει και να εκθέτει μόνο τα περιστατικά που συνιστούν το παράπονο του. Εάν ο παραπονούμενος στη διατύπωση του παραπόνου του. για τους οποίους το παράπονο του είναι αβάσιμο. Αναστολή εκτελέσεως διαταγής ή εκτίσεως ποινής για εξέταση παραπόνων. εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται από άλλες διατάξεις. που λήφθηκαν. Η πράξη αυτή αποτελεί το ποινικό αδίκημα της ομαδικής απείθειας που τιμωρείται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. κατά την οποία ο παραπονούμενος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση. γραπτά ή προφορικά. σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το Κεφάλαιο. το παράπονο γίνεται δεκτό και εξετάζεται.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ’ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΡΘΡΟ 79 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 1. Ο Διοικητής. κατά την οποία ο παραπονούμενος έλαβε γνώση της διαταγής ή της ενέργειας με την οποία νομίζει ότι αδικείται. Υποβολή μόνο ατομικών παραπόνων επιτρέπεται.

αυτός που επιθεωρεί. Στην περίπτωση αυτή ο παραπονούμενος μπορεί ν’ απευθυνθεί απ’ ευθείας στην αμέσως προϊσταμένη Αρχή εκείνης. Στις διοικητικές επιθεωρήσεις. έχει σαν συνέπεια την επιβολή ποινής σ’ αυτόν Επίσης απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε ανώτερο. μπορεί να εξετάσει απ’ ευθείας οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα αξιωματικού. μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 7. 7. Επίσης όταν προκύπτουν ποινικά αδικήματα ή βαριές πειθαρχικές παραβάσεις. επιτρέπεται στους παραπονούμενους. 10. που τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. τιμωρείται από αυτόν. η οποία δεν του απάντησε Εάν το παραλείψει αυτό τιμωρείται. Εάν μέσα σε τρεις μήνες δεν πάρει απάντηση. ανθυπασπιστή ή οπλίτη. αν πρόκειται για πρώτο βαθμό κρίσεως και σε 15 εργάσιμες ημέρες. οποιουδήποτε παραπόνου που του υποβλήθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. με τρόπο. που έχει το δικαίωμα τρίτου βαθμού κρίσεως Η απάντηση στα παράπονα δίνεται προφορικά στους κληρωτούς οπλίτες και γραπτά στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Κάθε υπέρβαση ιεραρχίας στην υποβολή παραπόνων τιμωρείται από το Διοικητή. που έχει το δικαίωμα να κρίνει αυτό σε δεύτερο βαθμό Η απόφαση αυτού είναι τελεσίδικη και εάν ο παραπονούμενος εξακολουθεί να επιμένει σ’ αυτό. 6. αφού ζητήσει και πάρει τις παρατηρήσεις του τελευταίου αποφασίζει σχετικά ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 8. 9.Εάν ο παραπονούμενος δεν πείθεται και επιμένει. προς τον οποίον ή με τον οποίον ο παραπονούμενος όφειλε να υποβάλει το παράπονο του. που έχουν σχέση με το πρόσωπο του. Δικαίωμα να κρίνει το παράπονο σε πρώτο βαθμό. αν πρόκειται για δεύτερο και τρίτο βαθμό κρίσεως. ο Διοικητής υποβάλλει το παράπονο του στον αμέσως προϊστάμενο του. Η απόκρυψη από κάθε ανώτερο. γίνονται όταν είναι δύσκολη η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών. Γραπτές εξετάσεις για παράπονα. έχει εκείνος. τον οποίο αφορά το παράπονο. Αυτός ο Διοικητής. τόσο του παραπονούμενου όσο και εκείνου τον οποίο αφορά το παράπονο. ώστε ο παραπονούμενος να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων για τα παράπονα του μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους. Η υποβολή παραπόνων ακολουθεί αυστηρά την ιεραρχική οδό Εάν λόγω μεταθέσεως ο παραπονούμενος δεν είναι στις διαταγές του ανωτέρου του. μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. όταν αυτοί δεν πήραν καμία απάντηση για τα παράπονα τους. για να κριθεί στον επόμενο βαθμό. Εάν ο αξιωματικός που δέχεται το παράπονο. δεν έχει δικαίωμα να κρίνει αυτό. τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία Προωθείται ιεραρχικά μέχρι το Διοικητή που είναι άμεσος ή έμμεσος προϊστάμενος. Η εξέταση ή η παραπέρα προώθηση των παραπόνων. για κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως. γίνεται κατά προτεραιότητα. που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ιεραρχικά και παρέμεινε ανικανοποίητο. να μη δεχτεί ή να απορρίψει παράπονα υφισταμένου του. 5. Δικαίωμα κρίσεως του παραπόνου σε τρίτο βαθμό έχει ο αμέσως προϊστάμενος εκείνου. έχει δικαίωμα να υπερβεί την ιεραρχία για μια φορά απευθυνόμενος σε προϊστάμενο του που έχει δικαίωμα τελεσίδικης κρίσεως. 83 . Έχει υποχρέωση όμως να κοινοποιήσει την ενέργεια του αυτή στην Αρχή. που δεν απάντησε. για τις ενέργειες του οποίου γίνεται το παράπονο Δικαίωμα να κρίνει το παράπονο σε δεύτερο βαθμό. Υπέρβαση της ιεραρχίας. έχει ο αμέσως προϊστάμενος εκείνου. κατά του οποίου στρέφεται αυτό. το υποβάλλει με τις παρατηρήσεις του ιεραρχικά σ’ εκείνον που έχει το δικαίωμα κρίσεως. Ο προϊστάμενος Διοικητής απορρίπτει χωρίς εξέταση το παράπονο και διατάζει να υποβληθεί ιεραρχικά.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 84 .

Διαταγές ή οδηγίες που δίνονται προς εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Κανονισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 81 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. σ’ όλη την κλίμακα της Ιεραρχίας είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση των διατάξεων αυτού του Κανονισμού 2. με οδηγό το συμφέρον της υπηρεσίας και να έχουν υπόψη τους. Οι αξιωματικοί πρέπει να ερμηνεύουν τις διατάξεις αυτές με βάση τη λογική. Όλοι οι Διοικητές. ότι αυτές δεν αφήνουν περιθώρια για εξαιρέσεις Στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. πρέπει να κυριαρχούνται από το πνεύμα και το σκοπό αυτών των διατάξεων 3. Αθήνα 20 Μαρτίου 1984 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 85 .

Άδεια Διανυκτερεύσεως. 7. Γνωμοδότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών. Άδεια Απουσίας Μικρής Διάρκειας για Μόνιμους Στρατιωτικούς. Αίτηση Αποστρατείας. «Β» Ειδικές Ονομασίες Βαθμών. 2. Σήμα Αναζητήσεως Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. 14. Αίτηση Παραιτήσεως. 15. Φύλλο Πορείας Ομαδικό. Παράδειγμα Αναφοράς Αιτήσεως Αδείας Απουσίας. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. «Γ» Στρατιωτικά Εγκλήματα. 8. 10. 4. Φύλλο Πορείας Ατομικό. Σήμα Αγνοίας Οπλίτη. Πρακτικό Ορκωμοσίας. 9. 6. Ατομική Αναφορά Στρατιωτικού. Υπηρεσιακό Σημείωμα. 12. Άδεια Απουσίας Μικρής Διάρκειας για Κληρωτούς Οπλίτες. 5. 16. Ναυτικού και Αεροπορίας. 86 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Αντιστοιχία Βαθμών Στρατού. Άδεια Απουσίας. 13. 3. 11. Άδεια Παραμονής Εκτός Στρατοπέδου.

8) ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ Ανθυπασπιστής ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής Δίοπος ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ Υποδίοπος Ναύτης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Πτέραρχος Αντιπτέραρχος Υποπτέραρχος Ταξίαρχος Σμήναρχος Αντισμήναρχος Επισμηναγός Σμηναγός Υποσμηναγός Ανθυποσμηναγός Ανθυπασπιστής Αρχισμηνίας Επισμηνίας Σμηνίας Υποσμηνίας Ανθυποσμηνίας Σμηνίτης 87 . παρ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ α/α ΣΤΡΑΤΟΣ 1 2 3 4 Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος 5 6 7 Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης 8 9 10 Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός 11 Ανθυπασπιστής 12 13 14 15 Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας 16 17 Υποδεκανέας Στρατιώτης (Άρθρο 7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ
(Άρθρο 7, παρ. 10)
α/α

ΙΠΠΙΚΟ ΤΕΘ/ΝΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

1
2
3

Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Ταξίαρχος

4

Συνταγματάρχης

5

Αντισυντ/ρχης

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ταξίαρχος
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Γενικός Αρχίατρος Γεν.
Γεν.
Αρχικτηνίατρος
Αρχιφαρμακοποιός
Αρχίατρος
Αρχικτηνίατρος
Αρχιφαρμακοποιός

6

Επίλαρχος

Επίατρος

Επικτηνίατρος

7

Ίλαρχος

Ιατρός

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Κτηνίατρος
Φαρμακοποιός

8

Υπίλαρχος

Υπίατρος

9

Ανθυπίλαρχος

Ανθυπίατρος

Υποστράτηγος
Ταξίαρχος

Επιφαρμακοποιός

ΑΔΕΛΦΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Αναθεωρητής Α Αναθεωρητής Β Αναθεωρητής Γ Δικαστικός
Σύμβουλος Α
Δικαστικός
Σύμβουλος Β
Δικαστικός
Σύμβουλος Γ

Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Α
Υποκτηνίατρος
Υποφαρμακοποιός
Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Β
Ανθυποκτηνίατρος Ανθυποφαρμακοποιός Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Γ

Διευθύνουσα
Γενική
Προϊσταμένη
Προϊσταμένη
Αντιπροϊσταμένη
Επιβλέπουσα

88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Α
1
2
3
4
5
6
7
Β
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
Γ
18
19

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΣΠΚ

Α/Α

ΣΧΕΤΙΚΟ

(Άρθρο 62, παρ. 2)
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα στρατιωτικά εγκλήματα και οι ποινές που προβλέπονται
αντίστοιχα από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΑΝ 2803/1941)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΕΓΚΛΗΜ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ
Προδοσία της Χώρας
26 (Θάνατος και καθαίρεση) (1)
Παράδοση εμπιστευμένης θέσεως
27 Θάνατος και καθαίρεση
Συνθηκολόγηση σε ανοικτό τόπο
28 Θάνατος και καθαίρεση ή έκπτωση
Εύνοια των βλέψεων του εχθρού
29 (Κάθειρξη)
Απιστία Έλληνα αιχμαλώτου
30 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση, ή κάθειρξη ή έκπτωση)
Βλάβη συγκοινωνιών
31
ή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών
Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών (θάνατος και
Βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων
32
καθαίρεση, ή κάθειρξη ή και έκπτωση)
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Θάνατος και καθαίρεση, ή φυλάκιση 6 μηνών
Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών
33
μέχρι 3 ετών
Είσοδος κρυφά σε απαγορευμένους
34 Κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
τόπους
Είσοδος εχθρού κρυφά σε
35 Θάνατος ή ισόβια κάθειρξη
απαγορευμένους τόπους
Παράνομες απεικονίσεις και
Φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή (φυλάκιση τουλάχιστον
36
παρακολουθήσεις
1 έτους)
Παράνομες επικοινωνίες
37 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
Πληροφορία στον εχθρό από αιχμάλωτο 38 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
Αρωγή σε κατάσκοπο
39 Θάνατος και καθαίρεση
Προσφορά σε κατασκοπεία
40 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών
Απόπειρα και προπαρασκευή
κατασκοπείας
41
α. Των εγκλημάτων των άρθρων 26, 33
Ποινή τελεσμένης πράξεως
και 97
β. Κάθε προπαρασκευαστική πράξη
Ποινή ελαττωμένη κατά τις διατάξεις απόπειρας
Μη αναγγελία κατασκοπείας
42 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ
(Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη, ή
Ανυποταξία
43
φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών)
44
Λιποταξία οπλίτη στο εσωτερικό σε
45 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών
καιρό ειρήνης
46
(1)

Οι ποινές που σημειώνονται μέσα σε παρενθέσεις επιβάλλονται μόνο σε περίοδο πολέμου
89

20

Λιποταξία οπλίτη στο εσωτερικό σε
καιρό πολέμου

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΣΠΚ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΟ

Α/Α

47

21 Λιποταξία αξιωματικού στο εσωτερικό

48

22 Ομαδική λιποταξία

50

23 Λιποταξία στο εξωτερικό
24 Λιποταξία ενώπιον του εχθρού
25 Αυτομολία
Διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση
26 προς λιποταξία, ανυποταξία ή
αυτομολία
27
28
29
30
31
Δ
32

33

34
35
36

51
52
53
54
55

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Θάνατος και καθαίρεση, ή ισόβια ή πρόσκαιρη
κάθειρξη, ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση) ή φυλάκιση
τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση
Σε μέλη ομάδας : Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή
φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών
Στον αρχηγό: Κάθειρξη μέχρι 15 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση), ή κάθειρξη
Θάνατος και καθαίρεση
Θάνατος και καθαίρεση
Η ποινή που επιβάλλεται στον αυτουργό είναι
ανάλογη προς τη συγκεκριμένη περίπτωση

Σε Στρατιωτικό: Η ποινή που επιβάλλεται στο
λιποτάκτη ή στον ανυπότακτο.
Υπόθαλψη λιποτάκτη ή ανυπότακτου
56
Σε ιδιώτη: (Κάθειρξη) ή φυλάκιση τουλάχιστον 3
μηνών.
(Θάνατος και καθαίρεση ή κάθειρξη) ή φυλάκιση
Εκούσια πρόκληση ανικανότητας
58
τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση
Πρόκληση ανικανότητας σε άλλους
59 Οι ποινές του άρθρου 58.
(Κάθειρξη μέχρι 10 ετών, ή φυλάκιση
Προσποίηση ανικανότητας
60 τουλάχιστον 1 έτους) ή φυλάκιση μέχρι 1 έτους ή
και έκπτωση
(Κάθειρξη μέχρι 10 ετών, ή φυλάκιση
Αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας
62 τουλάχιστον 3 ετών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών) ή
και έκπτωση
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Στους υποκινητές και τους επικεφαλής στάσεως :
Θάνατος και καθαίρεση.
Στάση
63 Στους υπόλοιπους στασιαστές: (Θάνατος και
καθαίρεση) ή κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών
Στους υποκινητές: (Κάθειρξη) ή φυλάκιση
τουλάχιστον 1 έτους και έκπτωση
Ομαδική απείθεια
64 Στους υπόλοιπους που απειθούν: (Φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών) ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών και
έκπτωση.
Καθένας τιμωρείται με την ποινή που απειλείται
Ένωση προς στάση ή ομαδική απείθεια
65 στην αποφασισμένη πράξη, ελαττωμένη κατά τις
διατάξεις περί απόπειρας.
Μη αναγγελία στάσεως ή ομαδικής
(Κάθειρξη) ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, ή και
66
απείθειας
έκπτωση
Παράλειψη καταστολής στάσεως
67 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και έκπτωση.

90

37 Αντίσταση: α) άοπλη ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών μέχρι 2 ετών. Μη συμμετοχή σε στρατιωτικό 84 Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών ή και έκπτωση δικαστήριο Παράνομη επιρροή στη στρατιωτική 85 Φυλάκιση. (Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση) ή Μη προσέλευση σε συναγερμό 82 φυλάκιση μέχρι 6 μηνών (Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή κάθειρξη) ή Καθυστέρηση στην πορεία 83 φυλάκιση μέχρι 1 έτους. ή κάθειρξη μέχρι 10 73 κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας ετών. (Κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. 81 θέσεως. Βιαιοπραγία. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια κάθειρξη ή Εγκατάλειψη θέσεως από σκοπό 79 κάθειρξη) ή καθαίρεση ή φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών. Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και έκπτωση ή Δυσφήμηση ανωτέρου 78 έκπτωση ή φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και έκπτωση. Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση ή Εξύβριση ανωτέρου 75 φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 3 ετών. β) ένοπλη 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Ε 47 48 49 50 51 52 53 54 55 91 . εξύβριση και δυσφήμηση Θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. (Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη) ή Ανυπακοή σε διαταγή προς αναχώρηση 71 φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. ή Παράβαση στρατιωτικής εντολής 72 κάθειρξη μέχρι 10 ετών και έκπτωση) ή φυλάκιση μέχρι 3 ετών. Παρεμπόδιση υποβολής παραπόνων 87 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη ή Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου 76 κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. Προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού 74 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση. (Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή φυλάκιση Σκοπός κοιμώμενος 80 μέχρι 1 έτους) ή φυλάκιση μέχρι 6 μηνών (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια κάθειρξη ή Εγκατάλειψη φυλακίου ή άλλης κάθειρξη) ή φυλάκιση μέχρι 1 έτους. 68 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών μέχρι 10 ετών ή κάθειρξη Παράλειψη καταστολής αντιστάσεως 69 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή έκπτωση (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια ή πρόσκαιρη Ανυπακοή 70 κάθειρξη) ή φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 2 ετών. δικαιοσύνη Μη καταγγελία εγκλημάτων 86 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. στην οποία ορίσθηκε Στον αρχηγό της στρατιωτικής θέσεως το ελάχιστο όριο της ποινής διπλασιάζεται.

56 57 58 59 60 Ζ 61 62 63 64 65 66 Η 67 68 69 70 71 72 Θ 73 74 75 76 77 78 I 79 80 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Απελευθέρωση ή απόκρυψη Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 88 κρατουμένου 6 μηνών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών Απόδραση κρατουμένου 89 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. υπεξαίρεση στρατιωτικών (Ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη) ή φυλάκιση από 3 115 πραγμάτων και πλαστογραφία μήνες μέχρι κάθειρξη 10 ετών ή και έκπτωση. Κάθειρξη ή κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση Βιαιοπραγία εναντίον σκοπού 102 τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση. Βιαιοπραγία εναντίον κατωτέρου 112 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. αρχηγίας ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Θάνατος ή κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών ή Εχθροπραξία με ατομική πρωτοβουλία 108 έκπτωση Παράνομη παράταση εχθροπραξιών 109 Θάνατος. εμβλημάτων Παράνομη ανάληψη ή διατήρηση 107 Κάθειρξη ή θάνατος. Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και έκπτωση ή Μετάδοση μυστικών από αμέλεια 99 φυλάκιση μέχρι 1 έτους. (Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους) ή φυλάκιση Μέθη σε ώρα Υπηρεσίας 104 μέχρι 1 έτους ή και έκπτωση. (Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών) ή φυλάκιση Άσκοποι πυροβολισμοί 103 μέχρι 1 έτους. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ Αποσφράγιση. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Εξύβριση σκοπού 101 Φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών. Υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας 111 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. ή ναυαγού 92 . Αθέμιτες διαταγές 110 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Απελευθέρωση αιχμαλώτου 91 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Ανακοίνωση στρατιωτικών 96 Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών πληροφοριών Θάνατος και καθαίρεση ή κάθειρξη ή φυλάκιση Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών 97 τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση. Μη εξασφάλιση από τον εχθρό Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 95 μεταφερομένων απορρήτων 2 ετών. Αντιποίηση στολής ή άλλων 105 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. υπεξαγωγή ή (Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών) ή φυλάκιση 93 καταστροφή μεταφερομένων τουλάχιστον 6 μηνών. Σύληση νεκρού και κλοπή πληγωμένου 116 Θάνατος. (Φυλάκιση μέχρι 2 ετών) ή φυλάκιση μέχρι 6 Απώλεια απορρήτων 94 μηνών. ή κάθειρξη. Εξύβριση κατωτέρου 113 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλοπή. Βίαιη απόδραση κρατουμένου 90 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Απόκρυψη αιχμαλώτου 92 Κάθειρξη.

Προσβολές εναντίον αμάχων 166 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Οι ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 160Εγκλήματα εναντίον ομήρων 165 164. ανάλογα με την πράξη που έγινε. ακόμα κι αν αυτή δεν πραγματοποιήθηκε: Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Στους υποκινητές: Κάθειρξη Στους υπόλοιπους: Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. εναντίον αιχμαλώτου Ωμότητες εναντίον αιχμαλώτου 161 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών Προσβολή της Θρησκείας αιχμαλώτου 162 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Εξαναγκασμός αιχμαλώτου να δώσει 163 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. ή και έκπτωση ή Νοθεία 122 (ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών). Απειλή ή βιαιοπραγία 167 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. πληροφορίες Κλοπή σε βάρος αιχμαλώτου 164 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. 93 . Βιαιοπραγία εναντίον αιχμαλώτου 168 Οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 167. ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους). απόκρυψη ή αποδοχή Φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 2 ετών ή (κάθειρξη 121 αντικειμένου για ενέχυρο μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους) Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ Εξύβριση. Ανυπακοή σε αιχμάλωτο προϊστάμενο 170 Οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 169. 120 (ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 που μας εμπιστεύθηκαν ετών). προϊσταμένου Ανυπακοή 169 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Στους υποκινητές και επικεφαλής στάσεως Θάνατος Στάση 171 Στους υπόλοιπους Κάθειρξη Σ’ αυτούς που την υποκίνησαν. Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση ή Εκμετάλλευση των πραγμάτων εκείνων. Αγορά. απειλή ή βιαιοπραγία 160 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών μέχρι 1 έτους.81 Λεηλασία μέσα σε εχθρικό έδαφος 82 83 84 85 86 Κ 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 117 Κάθειρξη. ακόμα κι αν αυτή δεν πραγματοποιήθηκε: Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Παράβαση λόγου από αιχμάλωτο 173 Θάνατος. ή φυλάκιση Φυλάκιση από 3 μήνες μέχρι 1 έτους ή (κάθειρξη Κατακράτηση 118 μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών) Φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών ή (κάθειρξη Ενεχυρίαση 119 μέχρι 10 ετών. Ομαδική απείθεια 172 Σ’ αυτούς που την υποκίνησαν.

................... (3) Ημερομηνία.................... του ιερέα και των μαρτύρων................... ημέρα......... παρ............... εβδομάδα..................... μήνας... Προεδρικού Διατάγματος) .. και η Μονάδα. (6)...................... έδωσε το νόμιμο όρκο ο ......................................... Ο Ορκισθείς Ο Ιερέας Ο Διοικητής του .ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (Άρθρο 3.... «ανακατατάγηκε για τρία έτη»...... Οι μάρτυρες είναι δύο εάν είναι αξιωματικοί......(3) ημέρα της εβδομάδας (3) ................... το όπλο ή Σώμα.λπ................................(1) _______________________________ (1) Τίτλος της Στρατιωτικής Αρχής............ κ.......... το όνομα....................................... σήμερα ....... ως μαρτύρων............... έτος................(1)..............χ... (7) (ή του από ......................(9).......... στην οποία ανήκουν.......... Αυτή αφού αναγνώσθηκε ενώπιον αυτού που ορκίσθηκε...... π.. 94 .. ενώπιο του .. «Ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός»............. (7) Σημειώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία της διαταγής (ή του Προεδρικού Διατάγματος).... 5) ... παρουσία των παραπάνω μαρτύρων..... σημειώνεται ο βαθμός........... ο οποίος με την υπαριθ.........(2).............................(1...(3) του μηνός (3) .................................. Όνομα................................ (9) Σημειώνεται το Γραφείο.... το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας των μαρτύρων.... (2) Έδρα της Στρατιωτικής Αρχής................... (8) Η παρούσα πράξη συντάχθηκε στο γραφείο του .................. και παρουσία των (5)......... η ηλικία.............. (4) Βαθμός........... Όπλο ή Σώμα.......... (8) Σημειώνεται η αντίστοιχη ένδειξη... «κατατάγηκε ως Ανθυπολοχαγός».................. Επώνυμο......... ώρα.......... διοικητή του ...... όπου έγινε η ορκωμοσία................. και ώρα (3) ........ (6) Σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία του ορκιζομένου....................) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ................................................ (5) Αναγράφεται το επώνυμο..................... υπογράφηκε απ’ αυτούς και εμένα.......του έτους .

...... στην οποία απευθύνεται. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Ο ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ (Άρθρο 21........ Όνομα..... (7) Υπηρεσία............ παρ..... (11) Υπογραφή.(2) (3) ......................................(1) . 95 ......................... στην οποία ανήκει................ (5) Επώνυμο... 4) ....... (11).. _______________________________________ (1) Βαθμός ασφαλείας.............. Αναφέρω ότι ...... ΘΕΜΑ: (10) ........ Αριθμός Μητρώου.. (10) Περίληψη της αναφοράς.....(AM ........................... την οποία εκτελεί..... (μέσα σε παρένθεση).................... (8) .. 2.............. ΠΡΟΣ: (4) ...................................... ημερομηνία................................ ………………………………………………….. Όπλο ή Σώμα....... 1............................ έτος............................ (4) Βαθμός.. (6) του ........................................................... (9) ........ (2) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής.......................... (9) Συνημμένα..... και Μονάδα.......................) (7) ........ (6) Όνομα πατέρα....................................... (3) Αναγράφεται η ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ή ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ..... (5) ............................................. (8) Τόπος..........

.... Υπογραφή 96 .. Κατά τη διάρκεια της άδειας μου η διεύθυνση μου θα είναι: «Οδός Μενελάου..... Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε την παραπάνω άδεια. 2......ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3O ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (Άρθρα 30......... 3. 32) Χαρτόσημο ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣ: 15 ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Τχης Πεζικού Νικολαΐδης Πέτρος του Γεωργίου (AM 35647) Δντής 3ου ΕΓ του 15 ΣΠ Δράμα 10 Φεβρουαρίου 1984 ΘΕΜΑ: Αίτηση 10ήμερης Κανονικής Αδείας Απουσίας..... εάν είναι δυνατόν από . 1.. Αριθμός 152 (ΤΚ 11852).. που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 26 τρέχοντος...... Αθήνα».............. 31.... για να παραστώ στους γάμους της αδελφής μου......... Αναφέρω ότι ζητώ 10ήμερη κανονική άδεια για Αθήνα.........

............. από την . στον .................. για λόγους υπηρεσιακούς..................... Ο Διοικητής (ΤΣ) Υπογραφή __________________________________________ Οι διαστάσεις του φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά........................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Άρθρο 35...........(4) ώρα.... 97 . Αθήνα .....(4) μέχρι την ...............(3)........... 4) ………........ κατά τις οποίες ισχύει το Υπηρεσιακό Σημείωμα......................... (1) Σημειώνεται η Μονάδα.......... το επώνυμο και το όνομα.................... (4) Σημειώνονται οι ώρες....................(2) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτρέπουμε................ (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα....(1) ………. παραγρ... την έξοδο από το Στρατόπεδο και κυκλοφορία στην πόλη σήμερα. (ή ατομικούς)......... (3) Σημειώνεται ο βαθμός......

............................ Ο Διοικητής.............................................................(3) να παραμείνει έξω από το Στρατόπεδο επί 2ωρο μετά το εσπερινό προσκλητήριο............ (4) Σημειώνεται ο βαθμός........(2) Υπογραφή (4) __________________________________________ Οι διαστάσεις του Φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά.. 98 ... (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα... το επώνυμο και το όνομα..... (3) Σημειώνεται ο βαθμός..... (1) Σημειώνεται η Μονάδα...............(1) .................. Αθήνα ....................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5Ο ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ (Άρθρο 36) .................. το επώνυμο και το όνομα του υπογράφοντος.............(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ 2ΩΡΟ Επιτρέπουμε στον ..

..............(1) ................(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ Επιτρέπουμε στον ................. η φράση αντικαθίσταται με: «να διανυκτερεύει στο σπίτι του......................................... το επώνυμο και το όνομα του υπογράφοντος.................. Αθήνα ...(2) ή (1) (ΤΣ) Υπογραφή (5) __________________________________________ Οι διαστάσεις του φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά....ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ (Άρθρο 36) .....(ημερομηνία λήξεως της άδειας).. (5) Σημειώνεται ο βαθμός................ Ο Διοικητής... (1) Σημειώνεται η Μονάδα.......(3) να διανυκτερεύσει σήμερα στο σπίτι του (4).......... το επώνυμο και το όνομα... (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα........................... (3) Σημειώνεται ο βαθμός..................... από σήμερα μέχρι ........... 99 ...... (4) Όταν πρόκειται για εβδομαδιαία ή μηνιαία άδεια.....

37) .....(1) (ΤΣ) Υπογραφή _________________________________________________ (1) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής....... Ονοματεπώνυμο........................................... (μόνο όταν πρόκειται για Οπλίτες)...............................................(3) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στον . (3) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών....................................... Όταν πρόκειται για ημερήσια άδεια.... (2) Υπομονάδα.............. (6) Ημερομηνία.............» αντικαθίσταται με την αντίστοιχη: «Χορηγείται.................... η οποία ενέκρινε τη χορήγηση αδείας)............. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν πρόκειται για άδεια...................... (σημειώνεται ο αριθμός διαταγής και ο τίτλος της προϊστάμενης Αρχής............... 100 ..(6).................. διαταγής ………………………........................................... (4) Βαθμός.................................. στο (ν) ......(1) .......................... (Πόλη ή χωριό.............. κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας......»...... Νομός)................(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ . Επαρχία........ Ο Διοικητής....... Όπλο ή Σώμα.............................(5)................................................. που χορηγείται κατόπιν διαταγής του προϊστάμενου Κλιμακίου... Αθήνα....... ……………............................................................... δυνάμει της υπαριθ........ σημειώνεται η ώρα..... το φύλλο αδείας υπογράφεται από τον ίδιο το Διοικητή....................(4) άδεια απουσίας ...ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ (Άρθρο 30......198............. Αυτός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του την ....................................... (5) Σημειώνεται ο τόπος.. που χορηγεί την άδεια.......λπ............. άδεια κ... ενώ η φράση «Χορηγούμε στο (ν) ........................ ........(3) ημερών για ..............................................

... Αθήνα ................ κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας· όταν πρόκειται για ημερήσια άδεια..........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (Άρθρο 37... (Πόλη ή χωριό.............. (5) Σημειώνεται ο τόπος...... παραγρ.....(4) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στον (3) ……………………………………………. .............................. (4) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών.................... (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα.. σημειώνεται η ώρα................... (4) …………………………........ 4) .......... άδεια για (5) ……………………............................ (Μόνο όταν πρόκειται για οπλίτες)................... Όπλο ή Σώμα Ονοματεπώνυμο......... 101 ...................................... Νομός).(1) (ΤΣ) Υπογραφή ____________________________________________ (1) Σημειώνεται η Μονάδα. (6) Ημερομηνία. ………………………………………………...(2) No 020000 ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ............ Ο Διοικητής ..... Επαρχία.. Αυτός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του την (6) ………………………………................................ (3) Βαθμός....................(1) .................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν πρόκειται για άδεια.» αντικαθίσταται με: «Χορηγείται.......... (8) Κανονικά οι άδειες υπογράφονται την προηγούμενη ημέρα της ενάρξεως του. στον .......άδεια»....)......................... Όνομα.....(3) .....χ........ ενώ η φράση «Χορηγούμε στο ..... παραπάνω από την κανονική... ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ κ................. που χορηγεί την άδεια... το φύλλο αδείας υπογράφεται από τον ίδιο το Διοικητή.......(5) άδεια απουσίας . (2) Υπομονάδα (Μόνο όταν πρόκειται για οπλίτες).......................λπ... και ώρα κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της άδειας και οφείλει να παρουσιαστεί στη Μονάδα του.... Κανονική..................... Επώνυμο.................... (6) ..... Η προθεσμία αυτής της άδειας αρχίζει από ...... (1) ... Για αποφυγή συγχύσεως.....................διαταγής. (5) Βαθμός................... 38........(4) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στο .. (6) Είδος αδείας.......... Επαρχία.. ...... (4) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών..... Αθήνα . κ...... (4) ημερών για ………………………………................. (9) Ημερομηνία. (Πόλη ή χωριό. ημερομηνία κατά την οποία ο παραπάνω οφείλει να επιστρέψει στη θέση του. δυνάμει της υπαριθμ.......……. αναρρωτική)...... (8) και λήγει την ..........(7)...................... ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ.. (7) Τόπος ή τόποι...... 39) .......(1) (ΤΣ) Υπογραφή (1) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής..... που χορηγείται κατόπιν διαταγής του προϊστάμενου Κλιμακίου............. (σημειώνεται και ο τίτλος της προϊστάμενης Αρχής............. (3) Είδος αδείας.... 102 ......λπ. η οποία έχει εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας)...................χ.........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (Άρθρα 31.. 32.... (9)................................ Νομός).... «σήμερα»............ (π..... πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία ενάρξεως και να αποφεύγονται οι ενδείξεις «αύριο»........ ΚΑΝΟΝΙΚΗ... (π.... (2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ........ Ο Διοικητής..

Όταν πρόκειται για Πόλεις. Επώνυμο. αντικαθίσταται με την :«ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ .ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10Ο ΣΗΜΑ ΑΓΝΟΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗ (Άρθρο 50. Ν...ΜΗΝ – ΕΤΟΣ 261030-Φεβ. ΠΡΟΣ: ΦΡΟΥΡ....-84 ΑΡΙΘ.. Νομός). 84 (6).. 29. ΣΗΜΑΤΟΣ: 4513 ΕΝΑ (. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΤΑ Σ’ ΕΜΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (. ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4)... παραγρ. (6) Σημειώνεται η ημερομηνία. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (4). ενώ τη Φράση «ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ» παραλείπεται.ΩΡΑ . (5) Όταν πρόκειται για απουσία αυθαίρετη. (1) (2) (3) (4) Τίτλος της Μονάδας του οπλίτη που απουσιάζει. ΕΛΑΒΕ ΑΔΕΙΑ (5) ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ.. 960ΛΣΝ (2) ΦΡΟΥΡ.: ΗΜΕΡ . οδός και αριθμός. Όνομα και Όνομα Πατρός. ΑΘΗΝΩΝ.) ΔΥΟ (. 7). Επαρχία.) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 103 .. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ (.. Σημειώνονται οι αρμόδιες Αρχές (Άρθρο 49. η φράση «ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ .(Ημερομηνία).. Βαθμός.. 952 ΛΣΝ ΚΟΙΝ. Τόπος (Πόλη ή Χωριό.) ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (3).. ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 26 ΦΕΒΡ.. παράγραφος 7 και 8) ΑΠΟ: 516 ΤΠ (1).. αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση.. ΟΔΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΑΡΙΘ.). δηλ.

........................ (3) Βαθμός......) .: ......... αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας.......(2) ΑΡΙΘ.... ΩΡΑ ............. δηλ.(Ημερομηνία)».......................... αντικαθίσταται με την :«ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ....... ΓΙΑ ..................... Όταν πρόκειται για πόλεις........ 7)............ (4) Τόπος (Πόλη ή Χωριό.(6)............ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ (...........................(4)...................... ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ (5) .......................... (6) Σημειώνεται η ημερομηνία (7) Το σήμα κοινοποιείται στην Οικεία Μεραρχία και στο Οικείο Σώμα Στρατού........ 104 ..(4)......... Παραγρ..... ενώ η φράση «ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ» παραλείπεται....... η φράση «ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ....ΜΗΝΑΣ .... ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗ ή ΣΤΟ ............... (5) Όταν πρόκειται για απουσία αυθαίρετη..................... Επώνυμο.. οδός... στην οποία ανήκει αυτός που απουσιάζει. Επαρχία..... Όνομα και Όνομα Πατέρα.....) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ(.. Αριθμός........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11Ο ΣΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ (Άρθρο 50................(1) ........) ΔΥΟ (.................. (2) Σημειώνονται οι αρμόδιες Αρχές «Άρθρο 49.. Νομός)...........(3)... ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑ (...) ________________________________________ (1) Τίτλος της Στρατιωτικής Αρχής.....ΕΤΟΣ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ..(7) ...... ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ........................... Παράγραφος 10) ΗΜΕΡ.

.. «Στο οποίο μετατίθεται».......... Ημερομηνία αναχωρήσεως .............................) Υπογραφή ________________________________________ (1) Στρατιωτική Αρχή............ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ (Άρθρο 54) ........................................... Επώνυμο........ Ημερομηνία διαγραφής .....(7) 2 ....................... (7) Μόνο όταν πρόκειται για στρατιωτικό που μετακινείται μαζί με την οικογένεια του και δικαιούται οδοιπορικά έξοδα.........................(4)... (2) Βαθμός.............. (1) ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ Για το (ν)....................... Όπλο ή Σώμα.Σ.......χ................................. διαταγής ................. 105 .................................................................. Όνομα του στρατιωτικού που μετακινείται........... (6) Μόνο όταν πρόκειται για στρατιωτικό που διαγράφεται από τη δύναμη... δυνάμει της υπαριθ....(2) που απέρχεται ……….........(7) Αθήνα .................. Ο Διοικητής (Τ.....(6) Ο παραπάνω στρατιωτικός συνοδεύεται από τα εξής μελής της οικογένειας του: 1 ..... π.... Σημειώνεται το όνομα..(3) ............................................................................. (3) Ο τόπος ή η Στρατιωτική Αρχή...... (5) Τα στοιχεία διαταγής της Αρχής που διατάσσει τη μετακίνηση.................................(5)................... (4) Ο σκοπός της μετακινήσεως. ............................... ο βαθμός συγγενείας και η ηλικία των μελών της οικογένειας............................................. …………………………..... η οποία χορηγεί το φύλλο πορείας........ για την οποία προορίζεται....................................................... «για εκτέλεση υπηρεσίας» κλπ...

............... (5): Όπως Υπόδειγμα 12ο.................... ....................................................(2) που απέρχεται στο ή στη ..............) Υπογραφή _______________________________ (1)......(6) 4....... (4).. Όπλο. δυνάμει της υπαριθμ.(5) επικεφαλής των παρακάτω οπλιτών: 1........ ................................... .. (6) Αναγράφονται οι οπλίτες κατά σειρά βαθμού: Βαθμός........... ...............(6) Αθήνα .............(3) ................ 106 ... διαταγής ............................(6) 2.................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΟ (Άρθρο 56 Παράγραφος 1) ...................(6) 3...........................(1) ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ Για το (ν) …………………………………………............... ...............................................Σ......... Ονοματεπώνυμο.................... (2).................. (3)...................1984 Ο Διοικητής (Τ....(4)..

η οποία καταχωρίστηκε στο επισυναπτόμενο πρακτικό. ώστε να ακούουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου. ο Πρόεδρος έδωσε εντολή να εμφανισθούν ενώπιον του Συμβουλίου οι μάρτυρες που κλητεύτηκαν για να εξετασθούν σχετικά με την υπόθεση....... Ανχη (ΠΖ) ΕΖ... ο Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο ν’ απολογηθεί και εάν θέλει να ανασκευάσει τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες στην εξέταση τους.......... ΣΑ ........................ όπως αναφέρονται στην παραπεμπτική διαταγή). 6.. έκανε τις παρακάτω πράξεις (αναγράφονται με λεπτομέρεια οι λόγοι παραπομπής... 7.. Υποχρεωτικά γίνεται ανάγνωση της παραπεμπτικής διαταγής.... αφού δήλωσε ότι είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και ορκίσθηκε με το χέρι στο Ευαγγέλιο. εάν υπάρχει λόγος να .. (Σημειώνεται το ερώτημα π... ΗΘ.. προκειμένου ν’ αποφανθεί........ το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μεραρχίας........ Ανχη (ΠΖ) ΓΔ... e. Καθένας από τους μάρτυρες........ στο Γραφείο του Διοικητή του 13ου ΣΠ. είπε ότι η εξέταση ολοκληρώθηκε... 4... 2............ που αναγνώσθηκαν κατά διαταγή του Προέδρου ή με αίτημα του κατηγορουμένου ή κάποιου μέλους του Συμβουλίου.. Ύστερα από την εξέταση των παραπάνω μαρτύρων................ Όταν άρχισε η συνεδρίαση.... Διοικητή του 520 ΤΠ. Διευθυντή 1ου ΕΓ της Μεραρχίας... υπογραμμένο από τον Εισηγητή και τον Πρόεδρο........ ο Πρόεδρος έδωσε εντολή να εμφανισθεί ο κατηγορούμενος ενώπιον του Συμβουλίου.... από τους: a... Συνήλθε σε συνεδρίαση στη Βέροια.. …….... ΚΛ.. ότι ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου. d.(Σημειώνεται η ταυτότητα των εγγράφων..διαταγή της Μεραρχίας σύμφωνα προς τις διατάξεις του Άρθρου 71 του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό.. ο οποίος υπηρετεί στο 2ο Λόχο του 562 Τάγματος Πεζικού..........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ (Άρθρο 71) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ VI ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1. 107 . που περιήλθε στη Μεραρχία...χ. διέταξε τον εισηγητή να αναγνώσει. κι’ αυτός αποκρίθηκε ως εξής: (Γράφεται συνοπτικά η απολογία του). Τχη (ΠΒ)...... Διευθυντή 2ου ΕΓ της Μεραρχίας ως μέλη. Σχη (ΠΖ) ΑΒ. Μόλις τελείωσε η ανάγνωση των παραπάνω εγγράφων.. b. για την παραπάνω αιτία της παραγράφου 1). ως Πρόεδρο.... «να υποβιβασθεί» ή «να εκπέσει από το βαθμό του» ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου... και του Φύλλου Μητρώου του κατηγορουμένου.... και διέταξε τον κατηγορούμενο ν’ αποσυρθεί.. Διοικητή του 13ου ΣΠ... κι όταν εμφανίσθηκε. 5... Κατόπιν τούτου... τα παρακάτω έγγραφα .. Διοικητή του 512 ΤΠ.... εάν έχουν να προσθέσουν κάτι ή να ζητήσουν κάποια εξήγηση· και αφού αυτοί αποκρίθηκαν αρνητικά...... προκύπτει.. Από αλληλογραφία..... που κλητεύτηκαν να καταθέσουν....... στις 18 Μαρτίου του έτους 1984 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 08....... 3.. Τχη (ΤΘ).... εξετάσθηκε και υπέγραψε την περίληψη της καταθέσεως του.30’ μέχρι 14..15’.. που συγκροτήθηκε με την υπαριθμ.. c.. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε τα μέλη του Συμβουλίου και τον κατηγορούμενο...

και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε. υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Συμβουλίου... με γραμμένη τη λέξη ΝΑΙ στο ένα και ΟΧΙ στο άλλο..... 11....8.... από την προηγούμενη διαγωγή του κατηγορουμένου και από τους μάρτυρες που εξετάσθηκαν ενώπιον του..... κάτω από τις οποίες έγιναν τα περιστατικά ή οι πράξεις της παραγράφου 1..... Δια ταύτα Το Συμβούλιο (με ψήφους .... (Σημειώνεται το ερώτημα) ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου............ή παμψηφεί) αποφαίνεται κατά του κατηγορουμένου και προτείνει... Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ VI ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 108 .. 9.......... με τόσους ψήφους έναντι τόσων... για την αιτία ή τις πράξεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 1 της γνωμοδοτήσεως αυτής.... Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου για ψηφοφορία την εξής πρόταση: Υπάρχει λόγος να .. Επειδή από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο Συμβούλιο.... Αφού έγινε διαλογή των ψήφων από τον Πρόεδρο........ προέκυψαν σοβαρές αποδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου και το Συμβούλιο πείσθηκε ότι αυτός υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1........... Στην πρόταση αυτή........... 10........ τα οποία πήρε από τον εισηγητή πριν από τη ψηφοφορία. ή παμψηφεί)..................... τις συνθήκες. κάθε μέλος του Συμβουλίου (η αρχή έγινε από το νεώτερο) παρέδωσε στον Πρόεδρο ένα από τα δύο ψηφοδέλτια................ η γνώμη του Συμβουλίου αναδείχθηκε (κατά ή υπέρ του κατηγορουμένου..... έναντι ….... όπως αυτός (υποβιβασθεί ή εκπέσει του βαθμού του κτλ) για την αιτία της παραγράφου 1.. 12.......... Η παρούσα γνωμοδότηση συντάχθηκε εις διπλούν.

.. c.. ότι όλα τα περιστατικά. 7).... Εάν από τη διαδικασία προκύψουν και άλλα περιστατικά (παραπτώματα). το σκεπτικό πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του κατηγορουμένου για την τάδε πράξη.... δηλαδή.... 2..». Παράλληλα...αποφασίζει υπέρ του κατηγορουμένου και προτείνει να μη ... Σε όλο το κείμενο παραλείπονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στους μάρτυρες και τροποποιείται αυτό ανάλογα. για τα οποία παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. εάν οι πράξεις αυτές είναι ικανές να επισύρουν την πειθαρχική ποινή της παραπεμπτικής διαταγής. τότε πρέπει να γίνεται η ανάλογη τροποποίηση στο σκεπτικό και στην απόφαση... 11) 1. (αναφέρονται τα περιστατικά.... Εάν όμως δε συμβαίνει αυτό... e. για τα οποία παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος. Στη δεύτερη περίπτωση.. Ο κατηγορούμενος καλείται υποχρεωτικά ενώπιον του Συμβουλίου (ΣΚ 20 -1 Αρθρ.. τότε το σκεπτικό πρέπει να τροποποιείται ανάλογα.... 3..... Εάν δεν προκύψουν σοβαρές ενδείξεις για κάποιο ή για όλα τα παραπτώματα. τότε το Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε έρευνα... (Πρέπει να σημειώνεται ο τόπος. 4....... ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ... Στην πρώτη περίπτωση. παρόλα αυτά. και οι συνθήκες.. Προέκυψαν όμως σοβαρές ενδείξεις για τα υπόλοιπα περιστατικά της παραγράφου 1 και το Συμβούλιο πείστηκε ότι αυτός υπέπεσε σε ... Εάν οι πράξεις.... εάν αυτές έγιναν ή όχι....... αλλά τις δέχεται ως δεδομένες και κρίνει μόνο........ f. δηλαδή αντί της φράσεως «για την αιτία της παραγράφου 1»... για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις)..........»... πρέπει να γίνει και η ανάλογη συμπλήρωση στην απόφαση: «για την αιτία της παραγράφου 1 και επιπλέον.. το σκεπτικό και η απόφαση πρέπει να τροποποιείται ως εξής: «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του κατηγορουμένου. Η απόφαση θα συμπληρώνεται ανάλογα...... ο χρόνος. 71 παρ. θα αναφέρονται τα παραπάνω περιστατικά.... Στο παραπάνω παράδειγμα έχει ληφθεί ως υπόθεση. γιατί . Κατά τη σύνταξη της γνωμοδοτήσεως παραλείπονται οι παράγραφοι που αναφέρονται στους μάρτυρες.. για τις οποίες παραπέμπεται ο κατηγορούμενος οπλίτης είναι δικαστικά επιβεβαιωμένες.. αποδείχθηκαν πραγματικά.... γιατί ...... γιατί . τότε το σκεπτικό πρέπει να συμπληρωθεί και μ’ αυτά: «υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1 και επιπλέον . η γνώμη του Συμβουλίου είναι υπέρ του κατηγορουμένου..... a.για την αιτία της παραγράφου 1».... Εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να προσκαλέσει ενώπιον του Συμβουλίου τους μάρτυρες.. το Συμβούλιο πρέπει να δικαιολογήσει αυτό πλήρως στο σκεπτικό..... τότε: a. τα περιστατικά που συνιστούν το παράπτωμα.. Δια ταύτα με ψήφους .. 109 . κάτω από τις οποίες έγιναν)..........ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΑΡΑΓΡ. b. Εάν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου για όλα ή για μερικά παραπτώματα και..... d.. δηλαδή πριν του «Δια ταύτα» πρέπει ν’ αναγράφεται: «πλην όμως κρίνει ότι τα παραπτώματα αυτά δεν είναι ικανά να επισύρουν την ποινή του υποβιβασμού (ή της εκπτώσεως κλπ)»..... b... και το Συμβούλιο δεν πείσθηκε ότι αυτός υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1...

......... (6)..................................... (7)........ Στην παρούσα επισυνάπτω το απαιτούμενο χαρτόσημο για την αντιγραφή του μητρώου μου.. (5) .. 3.. (Υπογραφή) ____________________________________ (2).............. Αναφέρω ότι συμπλήρωσα το χρόνο υπηρεσίας προς απόληψη συντάξεως και επιθυμώ να επανέλθω στον ιδιωτικό βίο............ 4..... Συνημμένα υποβάλλω τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις: a............. Σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή του παραπάνω αιτήματος μου... (5)..... Ότι δεν έχω αναλάβει υποχρεώσεις λόγω εκπαιδεύσεως στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό...... (2) ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ (4) .. Ότι δεν εκκρεμεί υπόθεση παραπομπής μου σε Ανακριτικό Συμβούλιο.... (6) .... (9): Όπως Υπόδειγμα 2............ 110 ....................... Γι’ αυτό ζητώ τη μετάθεση μου σε αποστρατεία: 2..............ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15Ο ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Χαρτόσημο ΠΡΟΣ: .................................... (4)... (8) ............ ΘΕΜΑ: Αίτηση Αποστρατείας 1.. b......... (9) ......... (8). (7) ......

Αντγος Βασίλειος Κούρκαφας Αρχηγός Ακριβές αντίγραφο Γεώργ.... Γι’ αυτό παραιτούμαι από τη θέση μου στον ενεργό Στρατό......... (7) ...... 2...................... Στην παρούσα επισυνάπτω το απαιτούμενο χαρτόσημο για την αντιγραφή του μητρώου μου.........................ΔΟΡ/36 111 ..... Αναφέρω ότι εκπλήρωσα τις υποχρεώσεις παραμονής μου στο Στράτευμα και επιθυμώ να επανέλθω στον ιδιωτικό βίο..... Ότι δεν εκκρεμεί υπόθεση παραπομπής μου σε Ανακριτικό Συμβούλιο............... Παπαχατζόπουλος Ανχης (ΠΖ) . (6) .... 3................. (5) ... Ότι δεν έχω αναλάβει υποχρεώσεις λόγω εκπαιδεύσεως στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό................ Συνημμένα υποβάλλω τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις: a.... (4)............... (8)........ (9): Όπως Υπόδειγμα 2.. (5)................ ΘΕΜΑ: Αίτηση Παραιτήσεως 1... (9) .... b...... (7).................. (6).... (8) ........ Υπογραφή _________________________ (2)... (2) ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ (4) ......ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16Ο ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ Χαρτόσημο ΠΡΟΣ: ...........................