ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β

ΣΚ20 – 1

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1995

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΤΥΠΟΓΡ. ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΔΟΡ/ΓΕΣ
ΤΥΕΔ
ΓΑΓYΕΚ

ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/4ο ΕΓ
Αποδέκτες Παραρτήματος «Α»
ΓΕΣ/3ο ΕΓ/3

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
Τηλ. (εσωτ.) 2313
Φ. 073.1/42/374560
Σ. 649
Αθήνα 5 Απρ 84

Κανονισμοί (ΣΚ 20-1)
α. Προεδρικό Διάταγμα 130/84.
β. ΦΕΚ 42/10 - 4 - 84 Τεύχος Α:
γ. Φ. 073.113/3/445984/Σ. 118/22 Μαρ 84/ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β

1. Κατόπιν της κυρώσεως με το (α) σχετικό του ΣΚ 20 -1 με τίτλο «Γενικός Κανονισμός
Υπηρεσίας στο Στρατό» που δημοσιεύτηκε στο (β) σχετικό.
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ
την εκτύπωση του από το ΤΥΕΔ σε 25.000 αντίτυπα, διαστάσεων 15 Χ 22 εκατ. σε χαρτί
λευκό σατινέ με πλαστικό κάλυμμα και σύμφωνα με τις οδηγίες περί συντάξεως
στρατιωτικών εγγράφων του ΣΚ 40 - 5.
2. Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα για την ταχεία εκτύπωση του.
3. Η μέριμνα για την επίβλεψη και ορθή εκτύπωση του παρόντος ΣΚ 20-1, ανατίθεται στη
ΔΟΡ/ΓΕΣ, η οποία να παραδώσει αυτόν με αντιπρόσωπο της στο ΤΥΕΔ και να δώσει τυχόν
συμπληρωματικές οδηγίες τεχνικής φύσεως.
4. Διανομή από ΓΑΓΥΕΚ όπως φαίνεται στο Παράρτημα «Α».
Αντιστράτηγος Αλ. Καλεντερίδης
Α'. Υπαρχηγός
Ακριβές Αντίγραφο
Αστέρ. Υψηλάντης
Ανχης (ΠΖ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
«Α» Πίνακας Διανομής ΣΚ 20-1.

2

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
5 Απρ 84
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΣ
Φ. 073 1/42/374560
ΠΙΝΑΚΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΚ 20-1
Προεδρία Δημοκρατίας, Γραφείο Συμβούλου Προέδρου Κυβερνήσεως,
Γραφείο ΥΕΘΑ, Γραφείο ΥΑΝΕΘΑ, Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΓΕΕΘΑ-ΓΕΝ-ΓΕΑ-Α/ΓΕΣ-ΓΕΠΣ-Αρχηγεία Χωρ/κής-Αστυνομίας Πόλεων.
Γραφεία Α-ΒΥ/ΓΕΣ, Δντές Κλάδων/ΓΕΣ.
Δνσεις, ΕΓ, Γραφεία/ΓΕΣ, ΜΕΟ-Δνσεις/ΓΕΕΘΑ.
Στρατιά, ΣΣ, ΑΣΔΕΝ, ΣΔΑ, Μεραρχίες, ΜΕΡΥΠ, ΣΔΙ, ΑΔΤΕ, ΑΔΤΕΧ,
ΤΘΤ, Μ/ΚΤ, ΤΑΞΥΠ, ΔΣΕ.
ΣΠ, ΔΤΕ, ΔΤΕΧ, ΣΚΔ, ΣΑΛ, ΣΠ/Ν, ΔΠΒ/Σχηματισμών, ΟΠΜ, ΔΜΕΘ,
ΔΜΕΧ, ΣΤΕ, ΔΤΕΘ, ΣΠ/ΤΧ, Σ.Περ.
ΣΕΘΑ, ΑΣΠ, ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΑ/Ν, Λοιπές Σχολές Όπλων Σωμάτων -ΠΒΚ
Κέντρα Εκπαιδεύσεως Όπλων-Σωμάτων-ΕΛΔΥΚ.
ΤΠ, ΤΕ, ΤΕΧ, ΜΤΠ, ΜΚΔ, ΜΑΛ, ΤΠ/Ν, ΤΣ/Ν, TEN, EMA, ΕΑΡΜΕΘ,
ΕΑΡΜΕΧ, ΕΑΝ, ΜΠΠ, ΜΜΒΠ, ΜΒΠ, Α/ΚΜΠΠ, Α/Κ ΜΜΠ, Α/ΚΜΒΠ,
ΜΚ/Β ΧΩΚ, Μ.ΠΥΡ.ΗJ, ΜΕΘ, ΜΕΧ, ΤΕ, ΜΕΑ/ΑΠ, ΤΜΧ, ΤΕΝΞ,
ΕΤΜΧ, ΤΜΧΕΘ, ΤΜΧΕΧ, ΤΕΚΣ, ΤΔΒ, ΤΔΒΕΘ, ΤΔΒΕΧ, ΤΥΠ, ΤΥΠΕΘ,
ΤΥΠΕΧ, ΕΥΠ, ΤΕΑΣ, ΤΑΣ.
Τ/ΓΕΣ, ΤΤΧ, ΤΜΕ, ΤΕΦ, ΤΕΝΕΦ, ΤΥΓ, ΤΥΕΘ, ΤΥΕΧ, Τ. Εθνοφυλακής.
ΛΣ Σχηματισμόν, ΕΤΕΘ, ΕΤΕΧ, ΛΑΕΟ, ΛΑΤ, ΛΣΝ, ΜΛΣΝ, Πυρχίες ΠΒ,
Π ΠΑΡ., ΤΟΥΛ-Π ΠΑΡ., ΙΛΑΝ, ΙΜΑ, ΛΜΧΕΧ, ΛΜΧΕΘ, ΛΜΧ, ΒΜΧ,
ΛΔΒ, ΛΔΒΕΧ, ΛΔΒΕΘ, ΛΑΣ, ΛΕ, ΛΕΚ/ ΒΧΩΚ, ΛΓΜ, ΛΕΜ, ΔΜΚ,
ΛΥΠ, ΛΥΑ, Προεδρική Φρουρά-Βλητικός Σταθμός.
ΑΤΧ, ΑΚ, Μονάδες Πληροφοριών, ΜΤΣ, ΝΙΜΤΣ, ΥΣΑ, Στρ Φυλακές,
ΚΔΣ, Στρατιωτικά Γραφεία, Στρατοδικεία-ΣΔΣ, ΣΔΛ, ΠΑΠ, ΕΑΤ/ΣΝ.
Χημ Στρατού, ΕΛΔΑΠ, ΒΣΤ, ΣΤΓ, Στρατ Μουσικές, Φρουραρχεία, ΓΣ
Πρατήρια, ΛΑΦ, Φαρμακεία, Οδοντιατρεία, Στρ. Αρτοποιεία, ΕΥΣ,
ΚΕΕΘΑ, ΚΗΥΕΘΑ, ΚΑΑΥ, Μοίρα Κτηματογραφήσεως, ΤΥΕΔ.
Εργοστάσια-Αποθήκες Βάσεως, ΠΑΒΥΠ, ΠΑΥΠ, ΚΥΠ, ΚΕ, ΕΑ, ΜΕ,
ΓΥΣ, ΣΥΚΕΑ, ΒΥ/ΣΥΚΕΑ, ΜΟΜΑ, Α’ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΚΑΤ., ΠΑΥΥ,
ΑΒΥΥ, ΑΥΥ, Επιτροπές Απαλλαγής Υγ/κού, ΣΕΥ, ΑΣΥΕ, ΚΒΙΕΣ
ΤΕΘΑ, ΑΟΟΑ, ΝΙΜΤΣ, ΛΑΕΔ, ΓΣΝΕ, ΚΕΝΟΚ, Γ’ ΚΝΟ, ΚΙΧΝΕ,
ΗΣΝΔ.
ΔΟΡ/ΓΕΣ
Λοιπά αποθέματα στη ΓΑΓΥΕΚ

ανά 3 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 3 αντίτ.
ανά 6 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 20 αντίτ.
ανά 10 αντίτ.
ανά 6 αντίτ.
ανά 3 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 4 αντίτ.
ανά 4 αντίτ.
ανά 10 αντίτ.

Ταξίαρχος Νικ Δημουλής
Διευθυντής
Ακριβές αντίγραφο
Αστέρ. Υψηλάντης
Ανχης (ΠΖ)

3

κ. Τ2.χ. 2. 4 . Καταχωρίστε στον πίνακα αυτό κάθε τέτοια διαταγή σε επιβεβαίωση. Τ1. Στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας αναγράψτε το Κεφαλαίο Τ και α/α της τροποποιήσεως (π.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Αριθμός και Ημερομηνία α/α Ημερομηνία Καταχωρίσεως Διαταγής Τροπο/σεως Στοιχεία Καταχωρητή Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή Οδηγίες: 1.οκ.). ότι η τροποποίηση έγινε. Επιφέρετε μεταβολές στον Κανονισμό μόνο κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ΔΟΡ/36. 3.

................................................................................38 ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ .............................................................................................................................................................................35 ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ..................................................12 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ....20 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ........16 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ .........................................42 ΑΡΘΡΟ 29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ...................................................................46 ΑΡΘΡΟ 36 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .........44 ΑΡΘΡΟ 34 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ...........................................................................20 ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ........................................................................................................................................23 ΑΡΘΡΟ 15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ .........................................................22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ...........................................................16 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ .............35 ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ .............................23 ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ.........................................................ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ....................................................................................................................................................................................................36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ............................................................................20 ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ....................................................................................................................32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ....................................................................................34 ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ................................................................................................23 ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ .....................................27 ΑΡΘΡΟ 17 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ................31 ΑΡΘΡΟ 21 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ...............26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΥΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ.....................................................11 ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ......................................................................25 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ........................................................................................................................................................11 ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ................................................................45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ......43 ΑΡΘΡΟ 32 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ................................................................................................................................................................................................................................37 ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ...................................................................30 ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΛΕΤΕΣ.....................................................................................................27 ΑΡΘΡΟ 16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...................................................................................................................46 5 .........44 ΑΡΘΡΟ 35 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ.......................................................................10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.........37 ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ........................................................................................................................................16 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ...........................................................................................42 ΑΡΘΡΟ 31 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ..........................15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.................................................................................................................................41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ...........10 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ .....................................................................31 ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ .......................................................................30 ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ...............................18 ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ.....................................................42 ΑΡΘΡΟ 30 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ "ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ"......................................................34 ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΛΗ.....................................................................9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ...............................................10 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ .....................................................................................................................................................................................................................................................................43 ΑΡΘΡΟ 33 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ..............................................................................................................................................18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ..................................................................................................................................40 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ .......................................................................................

............................................................................................54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ........................71 ΑΡΘΡΟ 70 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ................................................................48 ΑΡΘΡΟ 41 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ...............................................................................................................63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ...............................................................73 ΑΡΘΡΟ 71 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ..............................59 ΑΡΘΡΟ 57 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ .........................................................................................................................................................................................................................................60 ΑΡΘΡΟ 60 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.................................................................................................................................................................................................... ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ .....................................................................................................................................................57 ΑΡΘΡΟ 55 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ............................................................57 ΑΡΘΡΟ 53 ΓΕΝΙΚΑ...............................................................................................................................................76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ............................................................................................................70 ΑΡΘΡΟ 68 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ .................................................................................................................................................73 ΑΡΘΡΟ 72 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ............................................................... ΕΠΙΔΟΣΗ..................................................................85 ΑΡΘΡΟ 81 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ .....................................................62 ΑΡΘΡΟ 62 ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ...................................................................................................................................................................65 ΑΡΘΡΟ 66 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ..................................................................................................................65 ΑΡΘΡΟ 65 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ...........................................................................................................................................................................................................................48 ΑΡΘΡΟ 40 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ .................50 ΑΡΘΡΟ 46 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ ......72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ’ ΠΟΙΝΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ...................................................50 ΑΡΘΡΟ 45 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ................................................62 ΑΡΘΡΟ 63 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.......................................................................................82 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .........................................................................53 ΑΡΘΡΟ 50 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ..................50 ΑΡΘΡΟ 44 ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ...........................................................................................................................................................................................59 ΑΡΘΡΟ 56 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ .........61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ’ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ....................................................54 ΑΡΘΡΟ 51 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ...............................................................................................................................................................................................................75 ΑΡΘΡΟ 74 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ........................ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ .............................................................................65 ΑΡΘΡΟ 64 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .............................78 ΑΡΘΡΟ 75 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.......................................82 ΑΡΘΡΟ 79 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ .............................62 ΑΡΘΡΟ 61 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ...............................................................................................................................................................................59 ΑΡΘΡΟ 58 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ............................................67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π’ ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ...........52 ΑΡΘΡΟ 48 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ...................................................................79 ΑΡΘΡΟ 77 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΟΙΝΩΝ.................................................78 ΑΡΘΡΟ 76 ΕΠΑΥΞΗΣΗ..............................................................................................................................................49 ΑΡΘΡΟ 42 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ...........................................................................................................................................................................60 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ..................................................54 ΑΡΘΡΟ 52 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ .............................................................................................................80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ’ ΠΑΡΑΠΟΝΑ.........................................................ΑΡΘΡΟ 37 ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ TOY 24ΩΡΟΥ ..........................................................................................................67 ΑΡΘΡΟ 67 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ..............70 ΑΡΘΡΟ 69 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ..........................74 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ....... ΜΕΙΩΣΗ................................................................ ΑΡΣΗ......................................59 ΑΡΘΡΟ 59 ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ..................................................................................................51 ΑΡΘΡΟ 47 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ..........................................................................................80 ΑΡΘΡΟ 78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ .........................................................................................................................................................................85 6 ......................................................................49 ΑΡΘΡΟ 43 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ....................................46 ΑΡΘΡΟ 38 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ «ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» .............................82 ΑΡΘΡΟ 80 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ....57 ΑΡΘΡΟ 54 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ .............................47 ΑΡΘΡΟ 39 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ............................................................................................84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ...........................................52 ΑΡΘΡΟ 49 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ.....................................................49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ..........................................................

...........................................107 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15Ο ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ...........................................................................................................................................................................................................106 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ...................................................111 7 ..............94 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Ο ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ .....................................................................105 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΟ .........86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ......................................................................................................................97 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5Ο ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ .......103 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11Ο ΣΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ..........................104 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ..............................................................98 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ ........99 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ............................................................. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ....................................................................................................................................................................................87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ....................................................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ .............................................................................................................................................................................................................101 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ.........................96 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.........................100 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ .......89 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ...........................................................................88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ...................................95 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3O ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ.......................................................110 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16Ο ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ..............................102 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10Ο ΣΗΜΑ ΑΓΝΟΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗ .................................................................................................

Την από 14 Σεπ 1983 πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού και το συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Τις 184/24 Σεπ 82 και 156/29 Αυγ 1983 γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Η ισχύς αυτού του Κανονισμού αρχίζει μετά τρίμηνο από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Την από 10-1-84 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας Αντώνη Δροσογιάννη» (ΦΕΚ 6/10-1-84 Τεύχος Β’). e. Αυτός ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Τις 720/1983 και 69/1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας Με πρόταση του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο Κυρούται ο Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό σαν Στρατιωτικός Κανονισμός υπ’ αριθ. 8 . Συγκροτήματα και Σχηματισμούς. Από την παραπάνω ημερομηνία καταργούνται όλες οι διατάξεις που είναι αντίθετες σ’ αυτόν τον Κανονισμό και κυρίως το 982/1980 Προεδρικό Διάταγμα. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: a. b. d. Άρθρο δεύτερο 1. Επίσης εφαρμόζεται και στις Μικτές Μονάδες. c. Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 εδάφιο ι του Νόμου 660/77 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων». 2. 20-1 (ΣΚ 20-1).

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9 .

όσα περιλαμβάνονται στον όρκο. ορκίζονται. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ 1. αναλαμβάνει το ιερό καθήκον της υπερασπίσεως της Πατρίδας και έχει εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες. 2. αλλά σφυρηλατούνται και σταθεροποιούνται κυρίως με τη στρατιωτική αγωγή. Να μη τας εγκαταλείπω. Όσοι εντάσσονται στο σώμα των αξιωματικών. που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. τας Σημαίας. Όποιο άτομο εντάσσεται στις τάξεις του Στρατού. Οι υποχρεώσεις του όρκου αναλαμβάνονται αυτόματα χωρίς νέα ορκωμοσία. Να υπερασπίζω με πίστιν και αφοσίωσιν. μηδέ ν’ αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ 4. που αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις του Στρατού. τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. να εξασφαλίζει την άμυνα της Χώρας. προϋποθέτουν ανάλογη διαπαιδαγώγηση στους κόλπους της οικογένειας. που προάγονται σε ανθυπασπιστές δεν ορκίζονται πάλι. του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας 3. συντάσσεται πρακτικό ορκωμοσίας που υποβάλλεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. καθορίζει σαν υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς και δράσεως. Οι αρετές αυτές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι. 5. 2. Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης». τις οποίες μια θέληση που ευρίσκεται πιο πάνω από τα άτομα. Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. 10 . από όσους ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία ή επιστρατεύονται 4. Στις περιπτώσεις ορκωμοσιών της παραγράφου 4. Ο Έλληνας ή η Ελληνίδα. Από την υπόσχεση αυτή απαλλάσσεται αυτός που ορκίσθηκε. του σχολείου και της κοινωνίας. έστω και εάν προηγούμενα είχαν ορκισθεί σαν μαθητές παραγωγικών Σχολών ή σαν οπλίτες Υπαξιωματικοί. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αρετές γίνονται ανωφελείς και άκαρπες χωρίς την υποταγή των ατομικών θελήσεων και δραστηριοτήτων στις εντολές και οδηγίες. μετά την έξοδο του από τις τάξεις του Στρατού και την επάνοδο του στην ιδιωτική ζωή. της ανδρείας. μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου. να υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας. όταν καλείται από το Νόμο στην ενεργό υπηρεσία του Στρατού. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των. Ο όρκος είναι η επίσημη υπόσχεση που δίνεται από αυτόν που ορκίζεται στα Εθνικά και Θρησκευτικά Σύμβολα. υποχρεώνεται να δώσει τον πιο κάτω όρκο στη Σημαία και το Ιερό Ευαγγέλιο ή στα Ιερά Σύμβολα που πιστεύει καθένας «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Η πειθαρχία είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη. ότι θα τηρεί πιστά. Για να φθάσει στην εκπλήρωση του μεγάλου αυτού προορισμού ο στρατιωτικός πρέπει να είναι προικισμένος με τις αρετές της φιλοπατρίας. της καρτερίας. 3.

Αυτοί διατηρούν την ιδιότητα του εθελοντού και μετά τη λήξη της αρχικής υποχρεώσεως τους. ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ 3. το Ταχυδρομικό. το Γεωγραφικό. Αυτά είναι το Πεζικό. Επίσης Σώματα καλούνται και τα στοιχεία του Στρατού. εθελοντές και στρατευμένους. το Πυροβολικό. θεωρούνται σαν μόνιμοι Στρατιωτικοί. 2. 7. των Φροντιστών και των Αρχιτεχνίτων Όπλων.τι αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κανονισμού.ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1. το Ελεγκτικό. Από την άποψη του τρόπου εισόδου τους στο Στρατό. 4. λέγονται «κληρωτοί σε παρατεταμένη θητεία» και «έφεδροι σε παρατεταμένη θητεία». 5. Αυτοί. Υλικού Πολέμου και το Υγειονομικό. των Στρατιωτικών Γραμματέων. Οι στρατιωτικοί ειδικής μονιμότητας καθώς και οι προερχόμενοι από ανακατάταξη. Αυτά είναι το Οικονομικό. Το προσωπικό της εφεδρείας δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού. που δεν διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας αλλά προσφέρουν κάθε μορφής υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. Στρατευμένοι Στρατιωτικοί Είναι: a. το Ιππικό-Τεθωρακισμένα. εάν μετά την εκπλήρωση της θητείας τους τηρηθούν στα όπλα. Αυτός ο κανονισμός αφορά στον ενεργό Στρατό και στο προσωπικό των Μονάδων Εθνοφυλακής μόνο κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το Δικαστικό και το Θρησκευτικό και το Σώμα Αδελφών Νοσοκόμων. 8. που έχουν αποστολή να διεξάγουν τον αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σ’ αυτόν. την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. Από αυτούς οι οπλίτες λέγονται «κληρωτοί» ή «κληρωτοί πρότακτοι» και οι αξιωματικοί «έφεδροι εν ενεργεία». Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού. Εθελοντές Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν με τη θέλησα τους στο Στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σ’ αυτόν για ορισμένο χρόνο. σ’ ό. το Μηχανικό και οι Διαβιβάσεις. οι Στρατιωτικοί διακρίνονται σε μόνιμους. Ο Ελληνικός Στρατός αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό. εφόσον εξακολουθούν να υπηρετούν στο Στρατό 9. το Μουσικό. Όσοι κατατάχθηκαν με πρόσκληση στις τάξεις του Στρατού σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας και υπηρετούν τη θητεία τους. Σώματα καλούνται τα στοιχεία του Στρατού που διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας και προσφέρουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών. Αυτά είναι το Τεχνικό. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 6.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ . 11 . Μόνιμοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν στο Στρατό για να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτόν Αυτοί προέρχονται από τις παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές ή από αρχική κατάταξη ή από μονιμοποίηση. Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώματα. το Στρατολογικό.

όπως Νοσοκομείο. Μονάδες Σωμάτων Ορισμένες Μονάδες μερικών Σωμάτων έχουν παρόμοια οργάνωση με αυτές των Όπλων και τους ίδιους τίτλους. Μονάδα είναι στρατιωτική οργάνωση Όπλου ή Σώματος. b. 5. σύνθεση και συγκρότηση τους καθορίζονται στον αντίστοιχο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) (Φ. Συγκροτήματα και Σχηματισμούς. Μονάδες Όπλων a. Αυτοί υπάγονται στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού μόνο εάν αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ανάλογες των Οργανισμών των Σχολών ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Στρατός είναι οργανωμένος σε Μονάδες. Ομάδα Οι υπόλοιπες Μονάδες Σωμάτων έχουν διαφορετική οργάνωση και χρησιμοποιούν τίτλους που δείχνουν το έργο το οποίο εκτελούν. 10. τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί είναι Στρατιωτικές Αρχές με διοικητική αυτοτέλεια. που σε κανονικές συνθήκες διοικούνται από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. Λόχος. Για τα Όπλα βασική Υπομονάδα είναι ο Λόχος (για το Πεζικό. Οι Διμοιρίες και οι Ουλαμοί επί πλέον υποδιαιρούνται σε Ομάδες (για όλα τα Όπλα. σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν. που έχει διοικητική αυτοτέλεια 4. Η Διμοιρία και ο Ουλαμός είναι τα κατώτερα κλιμάκια. Οι Υπομονάδες Όπλων υποδιαιρούνται ακόμη σε Διμοιρίες (για το Πεζικό. από υπαξιωματικό και αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση του Στρατού. d. το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις).408/ 7/117259/Σ3213/3 Ιουλ 1975 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Αμύνης ΦΕΚ. Η αντιστοιχία των Μονάδων που έχουν τίτλο. Ανάλογα με την κατηγορία που προέρχονται αυτοί λέγονται «μόνιμοι εξ εφεδρείας». δηλαδή Τάγμα. Ταμείο. σε κανονικές συνθήκες. που δείχνει το έργο που εκτελούν. διαθέτουν επίσημη σφραγίδα και δικό τους πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Είναι το κατώτερο κλιμάκιο. Η Ομάδα και το Στοιχείο διοικούνται. «έφεδροι εξ εφεδρείας» και «κληρωτοί εξ εφεδρείας». ΜΟΝΑΔΕΣ 3. Οι Μαθητές των Στρατιωτικών παραγωγικών Σχολών. c.b. Οι Μονάδες. 2. εκτός από το Πυροβολικό) και σε Στοιχεία (για το Πυροβολικό). Αποθήκη. 12 . η Επιλαρχία (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Μοίρα (για το Πυροβολικό). λέγονται Υπομονάδες. σύμφωνα με όσα καθορίζονται ειδικότερα από τον ΠΟΥ των Μονάδων αυτών. Β732/75). Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η Μονάδα. Όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση. Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις). που η ίδρυσή της και η οργανική της σύνθεση σε προσωπικό και υλικό καθορίζεται από την αρμόδια Αρχή. Συνεργείο. με τις Μονάδες των Όπλων καθορίζεται από τους Πίνακες Οργανώσεως-Υλικού (ΠΟΥ) των πρώτων Οι Διοικητές μερικών Μονάδων των Σωμάτων ονομάζονται Διευθυντές. Διμοιρία. Για τα Όπλα βασική Μονάδα είναι το Τάγμα (για το Πεζικό. που ακολουθούν όμως ιδιαίτερο στρατιωτικό καθεστώς. θεωρούνται στρατιωτικοί. Οι Διοικητές των Υπομονάδων ορίζονται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας και οι Διοικητές των Διμοιριών και Ουλαμών με την Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. Όσοι ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία ή (όσοι) επιστρατεύονται. η Ίλη (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Πυροβολαρχία (για το Πυροβολικό). το οποίο καθορίζεται από τους Οργανισμούς των αντίστοιχων Σχολών. κλπ. το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις) και σε Ουλαμούς (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα και το Πυροβολικό).

η Διοίκηση Πυροβολικού και η Ομάδα Πυροβολικού (για το Πυροβολικό). σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. που υπάγονται όλοι οι οπλίτες του Στρατηγείου. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 17. Το προσωπικό τους είναι δυνατό να προέρχεται από διάφορα Όπλα ή Σώματα. 13 . κατά κανόνα Αντιστράτηγου. το επιτελείο και το Λόχο ή Ίλη ή Πυροβολαρχία Διοικήσεως. 14. Η Στρατιά είναι σύνολο Σωμάτων Στρατού καθώς και Συγκροτημάτων ή Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση Αντιστράτηγου. Στους Σχηματισμούς. 6Στα Συγκροτήματα. το σύνολο των αξιωματικών και οπλιτών που συγκροτούν το όργανο που κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Σχηματισμού αποτελεί το «Στρατηγείον Αυτό περιλαμβάνει το Διοικητή. η Ταξιαρχία. 18. Η Ταξιαρχία είναι σύνολο Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση. Υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες Σχηματισμών. Είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Μεραρχίες ή Ταξιαρχίες. Η Μεραρχία είναι σύνολο Συγκροτημάτων και Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση.6. Ίλη). Τακτικό Συγκρότημα Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να υπαχθούν Μονάδες. ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ 15. 12. η Μεραρχία. 11. αποτελεί τη «Διοίκηση Συγκροτήματος» και περιλαμβάνει το Διοικητή. 9. Γενικές Μονάδες Γενικές Μονάδες είναι οι Μονάδες. το Επιτελείο. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 7. κατά κανόνα Ταξιάρχου. το Ειδικό Επιτελείο και μια Μονάδα Διοικήσεως (Τάγμα. Το Συγκρότημα είναι σύνολο Μονάδων του ίδιου Όπλου ή Σώματος. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 10. Περιλαμβάνει Μονάδες απ’ όλα τα Όπλα και Σώματα και είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Ταξιαρχίες. όπως η Ομάδα Μεραρχιών και το Τμήμα Στρατιάς. Ο Σχηματισμός είναι Μεγάλη Μονάδα που διοικείται από ανώτατο αξιωματικό και αποτελείται από στοιχεία διαφόρων Όπλων και Σωμάτων. το Σώμα Στρατού και η Στρατιά Για σκοπούς επιχειρήσεων είναι δυνατό να συγκροτηθούν και άλλοι Σχηματισμοί. Βασικό Συγκρότημα είναι το Σύνταγμα (για το Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις). Στις Μονάδες και τα Συγκροτήματα το επιτελείο υπάγεται κατ’ ευθείαν στο Διοικητή και στους Σχηματισμούς στον Επιτελάρχη. Η οργάνωση αυτή ονομάζεται Τακτικό Συγκρότημα. Υπομονάδες ή ΔιμοιρίεςΟυλαμοί διαφόρων Όπλων και Σωμάτων στη διοίκηση Συντάγματος ή μικρότερου κλιμακίου Πεζικού ή Τεθωρακισμένων. που βοηθούν το Διοικητή στην άσκηση της διοικήσεως αποτελούν το επιτελείο του 16. κατά κανόνα Υποστρατήγου Δυνατόν όμως η Μεραρχία να περιλάβει και αριθμό Ταξιαρχιών Οι Στρατιωτικές Διοικήσεις ανάλογα με την κατηγορία τους είναι ισοδύναμες με Ταξιαρχία. που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο Όπλο ή Σώμα. Οι αξιωματικοί. Το Σώμα Στρατού περιλαμβάνει μεταβλητό αριθμό Μεραρχιών και Μονάδων Υποστηρίξεως Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας και οργανώνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων τακτικών επιχειρήσεων με ενιαία διοίκηση. οι οποίες υπάγονται σε ενιαία διοίκηση. Λόχο. που υπάγονται όλοι οι οπλίτες της Διοικήσεως του Συγκροτήματος. το όργανο που κατευθύνει και συντονίζει. 8. Μεραρχία ή Σώμα Στρατού. 13.

το Επιτελείο. ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. είναι όμοια με αυτή των Στρατηγείων των Σχηματισμών. Μονάδες εκστρατείας ονομάζονται εκείνες που είναι οργανωμένες. 27. Βασικά. Όπου σ’ αυτόν τον Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Διοικητής» χωρίς να προσδιορίζεται το κλιμάκιο διοικήσεως. Σχετικά με τους οπλίτες. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 24. Κάθε Οπλίτης ανήκει σε συγκεκριμένη Μονάδα. Κάθε Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ανήκει σε Μονάδα ή Επιτελείο Συγκροτήματος ή Σχηματισμού. Την εσωτερική ασφάλεια ορισμένης εδαφικής περιοχής ή b. Η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού φαίνεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας του. Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να συγκροτηθούν Μικτοί Σχηματισμοί. Αυτές ευρίσκονται κανονικά μέσα στη ζώνη μάχης. 22. ανεξάρτητα αν αυτός ασκεί Διοίκηση ή Διεύθυνση. Αυτό αποτελεί το ανώτερο Κλιμάκιο διοικήσεως του Στρατού. Μονάδες εσωτερικού είναι Μονάδες που έχουν σαν κύρια αποστολή: a. που συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας τους. Οι Μονάδες και τα Συγκροτήματα. b. ο προϊστάμενος τους αξιωματικός. δηλαδή περιλαμβάνει το Διοικητή (Αρχηγό). 14 . που το προσωπικό τους προέρχεται από περισσότερους του ενός Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. ο Διοικητής της Μονάδας. 25. Αναλογικά με τις Μονάδες ορίζονται και τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί σε εκστρατείας ή εσωτερικού.ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 19. εννοείται: a. Την υποστήριξη του Στρατού σαν σύνολο. το Ειδικό Επιτελείο (Διευθύνσεις Όπλων-Σωμάτων) και Ειδικές Διευθύνσεις (Ειδικά Γραφεία) και το Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού. η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 26. που ανήκουν όλοι οι οπλίτες που υπηρετούν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Την εκπαίδευση ή c. λέγονται Μικτές. 20. Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή της οργανώσεως του Στρατού: a. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21. εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες. 23. ΜΟΝΑΔΕΣ. Σχετικά με τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. ώστε να παίρνουν μέρος στη μάχη ή να υποστηρίζουν από κοντά Στρατεύματα που μάχονται και μετακινούνται μαζί μ’ αυτά. b.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 15 .

Στη Διοίκηση αυτή έχει σαν βοηθό το Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) (άρθρο 10. αντίστοιχα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνος προς την Κυβέρνηση για τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ευθύνη για την άμυνα της Χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση.660/77). την ιδιότητα του Διοικητή (Προϊσταμένου) ή υφισταμένου. που χαράσσεται από την Κυβέρνηση. 3. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κατευθύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο ή αλλού. 2.660/77). εκπαίδευση και για την πολεμική προπαρασκευή. παρ 15 του Ν. ενώ συντονίζει αυτούς με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 5. το υλικό και τα μέσα. 4. Οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώτες ονομάζονται οπλίτες Οι ανθυπασπιστές είναι η ενδιάμεση διαβάθμιση μεταξύ αξιωματικών και οπλιτών. Ο Στρατός έχει ιεραρχική δομή Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων 2. 4 του Ν. 4. ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Στρατού. σύμφωνα με την Πολιτική που χαράσσεται από την Κυβέρνηση. 5. επάνδρωση.660/77). Οι στρατιωτικοί ανήκουν σε μια από τις παρακάτω τέσσερις διαβαθμίσεις. ο ένας σε σχέση με τον άλλο. Αξιωματικοί Ανθυπασπιστές Υπαξιωματικοί Στρατιώτες 5. Σε πόλεμο ή σε γενική επιστράτευση. στην ιεραρχία των βαθμών. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων. με τους Αρχηγούς των Κλάδων. Είναι προϊστάμενος των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ασκεί τη Διοίκηση και τον Έλεγχο στο προσωπικό. 1 του Ν. Ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα στη διοίκηση. 1 του Ν. Ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων οι στρατιωτικοί έχουν.660/77). διοικώντας όλες γενικά τις Ένοπλες Δυνάμεις. σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις. Ιεραρχία των βαθμών είναι η σειρά των βαθμών Ανάλογα με τη θέση τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος και αρχηγός στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Απονέμει τους βαθμούς σ’ εκείνους που υπηρετούν σ’ αυτές. και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (άρθρο 15 παρ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 1. εξοπλισμό. και 45 του Συντάγματος). για την υλοποίηση της πολιτικής Εθνικής Άμυνας. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 1. εάν δεν έχει ορισθεί Αρχιστράτηγος. που καθορίζει την πολιτική γενικά της Εθνικής Άμυνας και ασκεί τη Διοίκηση στις Ένοπλες Δυνάμεις (άρθρο 1 παρ. παρ. οι στρατιωτικοί έχουν ο ένας σε σχέση με τον άλλο την ιδιότητα του ανώτερου η κατώτερου 3. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού διοικεί το Στρατό και είναι υπεύθυνος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την άρτια οργάνωση. 16 . (Άρθρα 30. Η Ιεραρχία των καθηκόντων ευρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών.

Ο βαθμός καθιερώνει την ικανότητα για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. 17 . Ο βαθμοφόρος έχει δικαίωμα και καθήκον να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας από όλους τους κατώτερους του στρατιωτικούς. Δίνει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις. από τον ανώτερο προς τον κατώτερο. Ανώτατοι Αξιωματικοί Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος b. Στην Ειρήνη. 9. μπορεί να προαχθούν και στρατεύσιμοι στο βαθμό του Επιλοχία Τα σχετικά με την επιλογή και την προαγωγή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 8. Στο εσωτερικό των Επιτελείων η κλίμακα διοικήσεως καθορίζεται από τους Κανονισμούς Οργανώσεως και Λειτουργίας τους. από απόψεως βαθμού και ευρίσκεται σε θέση ιεραρχίας μετά τον ανθυπασπιστή. Υπαξιωματικοί Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας 11. e. Ανθυπασπιστές Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Ο ΔΕΑ διατελεί σε μεταβατική κατάσταση. Ανώτεροι Αξιωματικοί Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης c. στους βαθμούς του Αρχιλοχία και Επιλοχία προάγονται οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί Με εξαίρεση όμως και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. σε οποιοδήποτε Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. Κατώτεροι Αξιωματικοί Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός d. 10. είναι η εξής: a. Η κλίμακα στη Διοίκηση από τον ανώτερο προς τον κατώτερο είναι η εξής: Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού Διοικητής Στρατιάς Διοικητής Σώματος Στρατού Διοικητής Μεραρχίας Διοικητής Ταξιαρχίας Διοικητής Συγκροτήματος Διοικητής Μονάδας Διοικητής Υπομονάδας Διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού Διοικητής Ομάδας ή Στοιχείου 7.Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 6. Η ιεραρχία των βαθμών.

είναι αρχαιότεροι από αυτούς που ανήκουν σε νεώτερες κλάσεις. τη 18 . οι πιο νέοι πρέπει να υπακούουν στον αρχαιότερο τους. αλλά πιο νέοι από αυτούς. 4. που παρέχεται από τον Νόμο. που δίνεται σε στρατιώτες. αλλά διάφορων κατηγοριών. η σειρά αρχαιότητας. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. είναι η παρακάτω: Μόνιμοι Εθελοντές Μόνιμοι από την εφεδρεία Κληρωτοί Κληρωτοί από την εφεδρεία Μεταξύ τους. σαν να ήταν ανώτερος τους στο βαθμό 2.12. Τα σχετικά με την αρχαιότητα των κληρωτών υπαξιωματικών ρυθμίζονται με βάση το χρόνο ονομασίας και προαγωγής τους. ευρίσκονται εξαρτημένοι μεταξύ τους στην υπηρεσία. 6. Τα σχετικά με την αρχαιότητα των μόνιμων και εθελοντών στρατιωτικών. όσοι είναι των Όπλων είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους των Σωμάτων. που ισχύουν κάθε φορά. όσοι είναι παλαιότερων κλάσεων. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί είναι ομοιόβαθμοι με τους Ανθυπασπιστές. Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές του Ίδιου Όπλου ή Σώματος. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ 1. 3. Όταν δυο ή περισσότεροι στρατιωτικοί που έχουν τον ίδιο βαθμό. είναι η παρακάτω: Μόνιμοι Μόνιμοι από την εφεδρεία Έφεδροι σε ενέργεια Έφεδροι από την εφεδρεία Έφεδροι από απονομή Μεταξύ τους όσοι είναι παλαιότερων κλάσεων. καθώς και μεταξύ των εφέδρων αξιωματικών ρυθμίζονται από τους Νόμους. Διοίκηση είναι η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου. η σειρά αρχαιότητας. Ο τίτλος του Υποδεκανέα δεν είναι βαθμός αλλά τιμητική διάκριση. Η εξουσία είναι ανάλογη με το βαθμό και τη θέση του Διοικητή στην κλίμακα της διοικήσεως. έχει σαν συνέπεια τη δύναμη επιβολής της υπακοής. Υπαξιωματικοί του Ίδιου Όπλου ή Σώματος Μεταξύ ομοιόβαθμων υπαξιωματικών του ίδιου Όπλου ή Σώματος. Στρατιωτικοί της Ίδιας Κατηγορίας Μεταξύ στρατιωτικών της ίδιας κατηγορίας. αλλά διάφορων κατηγοριών. Μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών ή ανθυπασπιστών του ίδιου Όπλου ή Σώματος. είναι αρχαιότεροι από αυτούς που ανήκουν σε νεώτερες κλάσεις. ο Διοικητής. Στην άσκηση της διοικήσεως του. 3. οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος και για την επίδοση τους γενικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 7. Διοίκηση είναι και άσκηση εξουσίας. 2. Η εξουσία. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ 5. Η έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων είναι ανάλογη προς την θέση του προϊσταμένου στην κλίμακα της διοικήσεως. θεματοφύλακας της εξουσίας.

Υπακοή είναι η χωρίς σχόλια και κρίσεις εκτέλεση των διαταγών ή εντολών του Διοικητή. σ’ ό. 19 . 9. Για τον κανόνα αυτόν υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. όλα τα δικαιώματα του ανώτερου αυτού βαθμού.διατηρεί και τη μεταβιβάζει ακέραια. σε περίπτωση απώλειας του Διοικητή. όταν η περίπτωση το επιβάλει. ασκεί προσωρινά διοίκηση ή καθήκοντα κατώτερου. κατέχει απέναντι στο πρόσωπο το οποίο διοικεί. όπως και κάθε κατάχρηση εξουσίας είναι πειθαρχικές παραβάσεις και μπορεί να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. Η Διοίκηση ανατίθεται ονομαστικά με διαταγή της αρμόδιας προϊστάμενης Αρχής ή αναλαμβάνεται με δική του πρωτοβουλία. Η διοίκηση πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες των υφισταμένων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την υπηρεσία. Αν.τι αφορά την εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών για την εκτέλεση της υπηρεσίας και πηγάζει από το Στρατιωτικό Όρκο και το Νόμο. διατηρεί όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από το βαθμό του. τη διοίκηση όλων των Μονάδων αναλαμβάνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος Διοικητής Μονάδας.και ασκείται μέχρι την επιστροφή του Διοικητή ή μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητή. Κάθε αδυναμία. Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητή η διοίκηση ασκείται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο από τους υφισταμένους. που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. 4. Η άσκηση της διοικήσεως πρέπει να είναι συνεχής. Σε περίπτωση τυχαίας συνενώσεως Μονάδων που έχασαν το δεσμό τους με την προϊστάμενη τους διοίκηση. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 8. αντίθετα. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 6. 7. από τον αρχαιότερο ή ανώτερο από τους υφισταμένους. που ασκεί προσωρινά διοίκηση ή καθήκοντα βαθμού ανώτερου από αυτόν που έχει. Κάθε στρατιωτικός. Έχει δικαίωμα και καθήκον να δίνει διαταγές και να επιβάλει την εκτέλεση τους. Η διοίκηση αυτού του είδους λέγεται «προσωρινή». 5.

3. Συμπεριφορά που δείχνει περιφρόνηση κάθε λόγος ή σχήμα υβριστικό και γενικά κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του κατώτερου απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε κατώτερος οφείλει να υπακούει στους ανώτερους του και να εκτελεί χωρίς αντιλογία τις διαταγές τους που αφορούν στην εφαρμογή των Στρατιωτικών Νόμων. ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ 5. που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Προσδιορίζει το καθήκον καθενός και δεν επιτρέπει την αποδιοργάνωση του Στρατού. 7. Οφείλει να τιμά τον κατώτερο και να φέρεται προς αυτόν με αξιοπρέπεια. αλλά δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού. εάν ο τελευταίος ευρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία και ενεργεί με βάση διαταγές. 20 . ούτε καταργεί την πρωτοβουλία. Αντίθετα. ακόμη και κατωτέρου του. Ο ανώτερος δεν μπορεί να δίνει διαταγές σε κατώτερο. Η υπακοή αυτή λέγεται πειθαρχία. Κάθε στρατιωτικός ανήκει σε μια Μονάδα ή Επιτελείο. Μ’ αυτό τον τρόπο είναι υφιστάμενος ενός Διοικητή Διοικητής και υφιστάμενος έχουν ειδικές ευθύνες και καθήκοντα. όταν πηγάζει από το φόβο των ποινών ή την ελπίδα ανταμοιβών.τι τον διατάζει χωρίς αντιλογία. που αφαιρεί κάθε εμπιστοσύνη. 8. Η ιεραρχία επιβάλλει αμοιβαία καθήκοντα στους ανώτερους και κατώτερους ως προς το βαθμό. δισταγμό ή γογγυσμό Αφού υπακούσει. Εφαρμόζεται σε όλους γενικά. 2. αποφεύγοντας την επικίνδυνη στενή οικειότητα. είναι εξωτερική. χωρίς όμως να φθάνει στην αυστηρότητα και σκληρότητα. Ο ανώτερος πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον κατώτερο. Ο κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερο του. ότι οπωσδήποτε αδικήθηκε ή θίχτηκε από τη διαταγή που δόθηκε σ’ αυτόν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. εκτός εάν έχουν σχέση με την εφαρμογή των γενικών κανόνων πειθαρχίας. Η πειθαρχία σε καμιά περίπτωση δεν έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας. Κάθε στρατιωτικός. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. όταν πηγάζει από την συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της ατομικής τιμής. Η πειθαρχία είναι εσωτερική. χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως. από τη συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρεώσεως για εκπλήρωση του κοινού έργου και του κοινού σκοπού και από τη σύνδεση του κατώτερου με τον ανώτερο με δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης. δικαιούται να παραπονεθεί. εάν νομίζει. Η πειθαρχία είναι η κύρια δύναμη του Στρατού. έστω κι αν ανήκουν σε διαφορετικές Μονάδες ή σε διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν έχουν Διοικητική εξάρτηση μεταξύ τους 6. των Κανονισμών και των διαταγών της Υπηρεσίας. 9. να υπακούει και να εκτελεί ό. που για την εφαρμογή τους είναι υπεύθυνος. όπου αναλαμβάνει την ευθύνη μιας αποστολής. 4. πρέπει ν’ ακολουθεί τις οδηγίες ή τις διαταγές στρατιωτικού. οποιαδήποτε και αν είναι η θέση του και ο βαθμός του.

Έχουν όμως ιδιαίτερη αξία για το Διοικητή της Μονάδας. Για τους οπλίτες γενικά. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τη στρατιωτική αγωγή γενικά (Άρθρο 15) των υφισταμένων του. ενημερώνει τα ενδιάμεσα κλιμάκια 10. κατευθύνει σωστά την πρωτοβουλία τους και επιτυγχάνει την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπλήρωση της αποστολής και του κοινού έργου. να κάνουν πράξεις. που ανήκουν σε Επιτελεία. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 11.τι έχει σχέση με την πειθαρχία. καθώς και για τις συνέπειες τους. που συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας τους. Η αυστηρότητα πρέπει να είναι λογική και πατρική.2. που έχει σαν συνέπεια την αυθόρμητη προθυμία υπακοής. εκείνες τις ιδιότητες. Για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Αυτός εκτελεί πιστά τις διαταγές που παίρνει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση τους ή για τις συνέπειες. παρά μόνο όταν ο Διοικητής εξασκεί την εξουσία με ευθύνη. δικαιοσύνη και συνέπεια. στον οποίο δίνεται διαταγή που αποβλέπει φανερά στην κατάλυση του Συντάγματος (εκτέλεση Πραξικοπήματος) έχει το καθήκον. Όταν το συμφέρον της Υπηρεσίας απαιτεί αυστηρότητα. να ενεργήσει στη θέση του. Πρέπει λοιπόν να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να καλλιεργήσει και να εμπνεύσει στους υφισταμένους του. που η εκτέλεση τους θα είχε συνέπεια την ποινική ευθύνη τους 8. Εάν η ανάγκη ή ειδικές συνθήκες τον υποχρεώσουν. για την εκτέλεση τους. Η υπακοή είναι το πρωταρχικό καθήκον του υφισταμένου. διαφορετικά θα έχει ακέραιη την ευθύνη της εκτελέσεως ή της αποσιωπήσεως μιας τέτοιας διαταγής 21 . ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 4. Ο Διοικητής προσπαθεί να πείθει και ταυτόχρονα να επιβάλλεται Στο όριο που του επιτρέπει η τήρηση του απόρρητου. ανώτερο ή κατώτερο της Μονάδας. Διοικητής είναι ο Προϊστάμενος. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τις διαταγές που δίνει. δεν μπορεί να τους διατάζει. Η εξουσία που δίνεται στο Διοικητή του επιβάλλει το καθήκον. δεν πρέπει ο Διοικητής να την επαυξάνει μέχρι σημείου ωμότητας. να παίρνει αποφάσεις και να φροντίζει για την εφαρμογή τους από τους υφισταμένους του Ο Διοικητής εκφράζει τις αποφάσεις του με διαταγές. 3. έχουν εφαρμογή για το Διοικητή σε οποιοδήποτε κλιμάκιο. Αντικειμενικός σκοπός κάθε Διοικητή πρέπει να είναι η ανάπτυξη της εσωτερικής πειθαρχίας. Δεν είναι δυνατό. 5. να επιτευχθεί απόλυτη υπακοή. Παρ’ όλα αυτά όμως. 9. αν δεν εκτελεσθούν. καθώς και για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές των Μονάδων. Καλύπτει τις πράξεις των υφισταμένων του που εκτελούνται και ευρίσκονται κανονικά μέσα στα καθήκοντα τους. να μην την εκτελέσει και να αναφέρει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση σε προϊστάμενο του διατάξαντος. να παρακάμψει την οδό αυτή. Όταν αναθέτει σε κάποιον από τους υφιστάμενους του. Εκφράζει την ικανοποίηση του με αμοιβές και καταστέλλει τα παραπτώματα με ποινές. η ευθύνη του παραμένει ακέραιη. Οι διαταγές του πρέπει να είναι σαφείς και οριστικές Πρέπει πάντα να διατάζει με βάση το καθήκον. ενημερώνει τους υφισταμένους του για τις προθέσεις του και τον σκοπό που επιδιώκει. Ο Διοικητής έχει το δικαίωμα και το καθήκον ν’ απαιτεί την υπακοή των υφισταμένων του. Ο Διοικητής διαβιβάζει τις οδηγίες του ιεραρχικά. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διοικητή. παράγραφος 4). από τις οποίες πηγάζει η εσωτερική πειθαρχία (Άρθρο 10. Διοικητής είναι ο Διοικητής της Μονάδας τους. Στρατιωτικός. που αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. τους όρους της υπηρεσίας και το δίκαιο 6. Ελέγχει την πρόοδο των ανδρών και την αξία των Υπομονάδων. 7. σ’ ό.

το παιχνίδι με σκοπό το κέρδος και οι κακές συναναστροφές. f. Η συχνή υπενθύμιση παραβιάσεων διαταγών που εκδόθηκαν. g. είναι τα πρώτιστα μέσα για τη συντήρηση της πειθαρχίας. Ο υφιστάμενος έχει υποχρέωση. αφού ληφθούν υπόψη οι ηθικές και διανοητικές ικανότητες. c. Κάθε κατώτερος πρέπει να γνωρίζει. η αμεροληψία. Εκείνο που αξίζει για τη διατήρηση της πειθαρχίας. που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα ή την τιμή του Έθνους. οπότε πρέπει να κοινοποιήσει την αναφορά του στον τελευταίο. ότι υπάρχει επίβλεψη για την εκτέλεση των εκδιδόμενων διαταγών και ότι αν δε συμμορφωθεί μ’ αυτές. 5. Ο υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά. να αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση των διαταγών. Τα ελαττώματα αυτά πρέπει να προλαμβάνονται τιμωρούμενα στην αρχή με επιείκεια. Συγκροτήματα και Μονάδες. e. b. η μέθη. που κάνουν το στρατιωτό ασεβή προς τους Νόμους και την πειθαρχία. Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. 13. Να τρέχει με προθυμία να υπερασπίσει την Πατρίδα. η επιμονή στην εκτέλεση των μελετημένων με προσοχή και σύμφωνα με τους κανονισμούς εκδιδόμενων διαταγών και η τιμωρία καθένα. αναφέρει σχετικά στον προϊστάμενο του. ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. Η δικαιοσύνη.λ. που δεν ακολουθεί την οδό της τιμής. της τάξεως και του καθήκοντος. σε επανάληψη πιο αυστηρά και τέλος χωρίς επιείκεια. “Υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου. Να τηρεί την πειθαρχία και τους κανονισμούς. ν’ αναφέρει απ’ ευθείας σε κάποιον ανώτερο του άμεσα προϊστάμενου του Διοικητή. εκτός αν ειδικά διατάχθηκε. που πήρε. επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση εφημερίδων στους Σχηματισμούς. a. Όταν διαπιστώνει. εντύπων με αντιστρατιωτικό περιεχόμενο”. h. ότι εκείνος που τις έβγαλε. Να τιμά τη Σημαία και τις εθνικές παραδόσεις. η ηλικία και ο χρόνος υπηρεσίας του καθένα. 4. δεν είναι η εκδιδόμενη διαταγή αλλά αυτή που εκτελείται. Να φροντίζει για το υλικό και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Στρατό. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες (χρόνος. όταν κινδυνεύει. 22 . χωρίς να επιβάλλεται τιμωρία. 2. όπως και η έκδοση συνεχών διαταγών για το ίδιο θέμα. Για να επιτευχθεί τούτο. τόπος αναγνώσεως κ. πλην των Κέντρων Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων. Συγκροτημάτων και Μονάδων. θα τιμωρηθεί. Τα παραπτώματα πρέπει να προλαμβάνονται στην πρώτη και αρχική τους εμφάνιση.12. d. ο προσηλυτισμός. Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά. Να υπηρετεί με αφοσίωση και να συμπεριφέρεται με ευθύτητα και αξιοπρέπεια. ελαττώνουν την αξία των διαταγών και δημιουργούν την εντύπωση. Να συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και τους Νόμους. ότι δεν μπορεί να εκτελέσει μια διαταγή. θα καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ”. Από τα ελαττώματα αυτά τα κυριότερα είναι οι εκδηλώσεις που αποβλέπουν στον κλονισμό της πειθαρχίας. “Απαγορεύεται στους στρατιωτικούς η ανάγνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο προβολή εντός των Σχηματισμών. πρέπει ο ιεραρχικά ανώτερος να περιορίζει με κάθε νόμιμο τρόπο εκείνα τα ελαττώματα.π). 3. δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητα τους.

ή να διατηρήσει τη θέση. Να εγκαταλείπει όπλα. ο Στρατιωτικός οφείλει: a. δε μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του και δεν είναι δυνατό να έλθει σ’ επαφή με τον επικεφαλής τους. Αποφεύγει την αιχμαλωσία και επανέρχεται στη Μονάδα του ή στην πιο κοντινή φιλική Μονάδα. Να αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις. Ειδικότερα. Κάθε στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στην ειρήνη και στον πόλεμο. Στη Μονάδα. κάθε Μαχητής: a. από τη θέση που ευρίσκεται. αν. Προσπαθεί να καταστρέψει τον εχθρό. μέχρι την ολοκληρωτική εκπλήρωση της αποστολής. Οι τίτλοι είναι αυτοί που αναφέρονται στα Περιεχόμενα. b. ό. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια να πετύχει τον αντικειμενικό σκοπό. Η ενέργεια εναντίον του εχθρού γίνεται.τι και αν συμβεί. Να εξασκείται για να είναι αποδοτικός στην πράξη. Να έρχεται σ’ επαφή με τον εχθρό. 2. d. 8. 23 . Απαγορεύεται στο Μαχητή: a. επιμονή. 5. Ο Ηγέτης διευθύνει τον αγώνα και συνεχίζει τη μάχη μέχρι να επιτύχει ή μέχρι να εξαντληθούν όλα τα μέσα του. Να προσφέρει ενεργό συνδρομή στη Μονάδα του και να ενδιαφέρεται για την ανάδειξη της. μηχανήματα ή υλικά. 2. σαν υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. c. Εμπνέει τη θέληση για μάχη στους υφισταμένους του και διατηρεί σε κάθε περίσταση την τάξη και την πειθαρχία. 3. κάθε στρατιωτικός να παίρνει μέρος στην ενέργεια εναντίον του εχθρού με δραστηριότητα και αυταπάρνηση. Το έντυπο δεν περιέχει το αναμενόμενο κείμενο και ότι είναι γραμμένο με κόκκινο. c. είτε σαν άτομο είτε σαν μέλος ομάδας. αυτοθυσία και καρτερία. Παίρνει όλα τα μέτρα. b. ώστε κανένα σημαντικό έγγραφο ή υλικό χρησιμοποιήσιμο να μην πέσει στα χέρια του εχθρού ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ 6. τα καθήκοντα που του αναθέτουν. Διατηρεί σε κατάσταση λειτουργίας τα όπλα. τα μηχανήματα ή το υλικό. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΕΝΙΚΑ 1. Κάθε Μαχητής. πρέπει να εκπληρώνει με θάρρος. 4. για να εκτελεί τα καθήκοντα του με αποτελεσματικότητα και για να τηρεί τη θέση του επάξια. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη επιβάλλει την υπακοή με τη βία. για να πάρει διαταγές. b. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τη λειτουργία των όπλων. Η μαχητική δύναμη και η συνοχή των Μονάδων στη μάχη απαιτούν. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 1. που χρησιμοποιεί. 7. που ορίστηκε. των μηχανημάτων ή των υλικών. που το προσωπικό τους τέθηκε εκτός μάχης. όπου τάχθηκε. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 3.

κρατά όπλα με φανερό τρόπο και σέβεται τους Νόμους και τα έθιμα του πολέμου. όσους ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις του εχθρού ή την εθνική πολιτοφυλακή. τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία γεννήσεως του. Επίσης να μην καταστρέφουν τα ιστορικά μνημεία. τα υλικά και τα μεταφορικά μέσα των υγειονομικών υπηρεσιών. Να καταστρέφουν και να λεηλατούν χωρίς λόγο ιδιωτικές περιουσίες. Να χρησιμοποιούν για εξαπάτηση. προστατεύουν και φροντίζουν τους τραυματίες και τους αρρώστους. να παραμένει στρατιωτικός. Όταν όλοι οι επικεφαλής πέσουν. g. c. που ισχύουν για τους αιχμαλώτους b. προφορική ή γραπτή και γενικά κάθε πράξη. δε θεωρείται «κανονικός μαχητής» και εάν συλληφθεί. Καθένας. Να σέβονται τα νοσοκομεία και τους τόπους συγκεντρώσεως αρρώστων ή τραυματιών. που μπορεί να βλάψει την Πατρίδα του ή τους συναδέλφους του. το βαθμό. όπου περιλαμβάνεται μαζί και η οργανωμένη αντίσταση. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ 10. ο γενναιότερος στρατιώτης αναλαμβάνει τη διοίκηση και συνεχίζει τη μάχη. Έτσι. Απαγορεύεται ατούς στρατιωτικούς κατά τη μάχη: a. ότι δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. αφού εκμεταλλευθεί τη σύγχυση της μάχης και κάθε ευνοϊκή περίσταση. 11. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 14. που δεν εκπληρώνει τους παραπάνω όρους. 12. Να κακοποιούν. Να καταδικάζουν άτομα. Ο αιχμάλωτος εξακολουθεί. καθώς και τα κτίρια που προορίζονται για τη θρησκευτική λατρεία. δεν έχει την προστασία των Νόμων. με τον όρο ότι το προσωπικό αυτό είναι συγκροτημένο σε Μονάδες. Να πυροβολούν ή να κρατούν αιχμάλωτο. για να ξεπεράσει τις δοκιμασίες της αιχμαλωσίας και να αντισταθεί στις πιέσεις του εχθρού. χωρίς διάκριση. 24 . Ο αιχμάλωτος πρέπει να διατηρεί τη θέληση αντιστάσεως και το αίσθημα τιμής και εθνικής αξιοπρέπειας. h. Εάν ο στρατιωτικός αποκοπεί από τη Μονάδα του και κινδυνεύει να πέσει στα χέρια του εχθρού. τραυματίζουν ή σκοτώνουν εχθρό που είναι αιχμάλωτος ή που μαζί του έχει γίνει ανακωχή. έχει καθήκον να αποφύγει την αιχμαλωσία. κήρυκα του εχθρού που κρατά λευκή σημαία. έχει κάποιο διακριτικό σημείο. πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης 9. Να περιμαζεύουν.c. τις επιστήμες και την αγαθοεργία. Οι στρατιωτικοί κατά τη μάχη οφείλουν: a. 15. χωρίς δίκη. όλους όσους τέθηκαν εκτός μάχης c. τα εθνικά εμβλήματα του εχθρού και τα διακριτικά σήματα των διεθνών οργανισμών. ακολουθεί τους κανόνες πειθαρχίας προς τους ανώτερους συναιχμαλώτους του. που γίνεται από δικαστήριο δημιουργημένο κανονικά σύμφωνα με τις νομικές εγγυήσεις που προβλέπονται από τους Νόμους. να κάνουν το ίδιο. Να μεταχειρίζονται με ανθρωπισμό. παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του. 13. Να σκυλεύουν τους νεκρούς και τους τραυματίες. τη σημαία του κήρυκα. e. για να συναντήσει τα φιλικά Στρατεύματα Εάν συλληφθεί αιχμάλωτος. όσο επιτρέπουν οι περιστάσεις d. Ο αιχμάλωτος δε δίνει πληροφορίες στον εχθρό. Να συλλαμβάνουν ομήρους και να κάνουν αντίποινα ή ομαδικές τιμωρίες f. έχει καθήκον να δραπετεύσει και να βοηθήσει τους συναιχμαλώτους του. έχει ένα ορισμένο αρχηγό. το προσωπικό. Δε δέχεται κανένα συμβιβασμό και αρνείται κάθε δήλωση. Να αρνούνται παράδοση του εχθρού άνευ όρων d. τα κτίρια. Να θεωρούν σαν «κανονικούς μαχητές». τις τέχνες. Να παραδίνεται στον εχθρό. b. με τον όρο.

η εξάρτυση και τα στρατιωτικά έγγραφα αφήνονται όμως σ’ αυτούς τα αντικείμενα προσωπικής χρήσεως 17. Έχουν δικαιώματα σεβασμού προς το άτομο και την τιμή τους Από τους αιχμαλώτους αφαιρείται ο οπλισμός. Δείχνουν ακριβώς τις διαφορές. Οι αιχμάλωτοι πρέπει να έχουν καλή μεταχείριση Πρέπει να προστατεύονται από κάθε πράξη βίας και από τις επιθέσεις και την περιέργεια του κοινού. ναυαγών. συνεχής και εντεταγμένη σε ένα γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. εκτός εάν παίρνουν μέρος σε αεροκίνητη επιχείρηση. Να προσβάλλουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των αρρώστων. αιχμαλώτων. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ 16. τόσο τους εκπαιδευόμενους. που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των αντικειμενικών σκοπών. που ορίστηκαν και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν και έτσι. ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ που να διαμορφώνει πολίτες πιστούς στο Δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας. Στρατιωτική εκπαίδευση τέτοια. Ο αιχμάλωτος δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει. Οι επιθεωρήσεις επιτρέπουν στη διοίκηση να διαπιστώνει την κατάσταση ετοιμότητας της Μονάδας. ΑΡΘΡΟ 15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1. με φόνο. την συλλογική συνείδηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των στρατιωτικών και αφορά όλους.i. τον αριθμό μητρώου και το έτος γεννήσεως του. ωμότητες ή βασανιστήρια. Η στρατιωτική αγωγή έχει σκοπό να προετοιμάσει τα άτομα σωματικά και ψυχικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στρατού Η στρατιωτική αγωγή η οποία πρέπει να είναι προγραμματισμένη. το βαθμό του. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ . k. έτοιμους να το υπερασπίσουν από κάθε επιβουλή. είναι ευκαιρία καθορισμού των ευθυνών των Διοικητών και των υφισταμένων τους. 25 . Να βάλουν εναντίον του πληρώματος και των επιβατών πολιτικών ή στρατιωτικών αεροπλάνων. παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του. που να κάνει το στρατιωτικό προσωπικό αξιόμαχο και ικανό να υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της Χώρας. την πειθαρχία. b.ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2. τραυματιών. ακρωτηριασμούς. καθώς και των πολιτών. c. όταν αυτοί πέφτουν με αλεξίπτωτο από σκάφος που κινδυνεύει. Να αναγκάζουν τους υπηκόους της εχθρικής Χώρας να πάρουν μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον της Χώρας τους. όταν τον ερωτήσουν σχετικά. αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης. όσο και τους εκπαιδευτές Η στρατιωτική αγωγή περιλαμβάνει: a. j. Συνεχή προσπάθεια για το ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου των στρατιωτικών με φροντίδα για την ψυχαγωγία και την άθληση τους και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 26 .

σαν να φορά στρατιωτική στολή. 2. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά την Πολεμική Σημαία. αν έχουν καπέλο. ο στρατιωτικός πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους του και όταν συναντιέται μ’ αυτούς να τους χαιρετά. όσοι δεν φορούν καπέλο χαιρετούν με ελαφρά κλίση του κεφαλιού. όπως καθορίζεται για τους στρατιωτικούς. σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το μέρος της και χαιρετά μέχρι να απομακρυνθεί η Σημαία 4 βήματα απ’ αυτόν. 5. οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ 11. Τα σχετικά με την απόδοση τιμών από στρατιωτικά τμήματα και από σκοπούς. που τους εμποδίζει να χαιρετήσουν. έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απονομής και ανταποδόσεως χαιρετισμού. απ’ όπου περνάει η Σημαία και όταν αυτή φθάσει σε απόσταση 4 βημάτων από εκείνον. όπως και για το δικό μας Στρατό. Κάθε στρατιωτικός που φορά πολιτικά. Όσοι στρατιωτικοί φορούν πολιτικά. από κάθε στρατιωτικό. όταν φορούν στρατιωτική στολή και πηλίκιο. 10). Η Σημαία είναι το σύμβολο της Πατρίδας και οφείλεται σεβασμός σ’ αυτή. οι πιο νέοι χαιρετούν πρώτοι τους αρχαιότερους. Αν όμως. 8. Σε κάθε τόπο και χρόνο και εκτός υπηρεσίας ακόμη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΥΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. εάν βέβαια ο τελευταίος τον γνωρίζει. 10. ευρίσκονται σε δημόσιες συγκεντρώσεις για τήρηση της τάξεως και συνοδεύουν κρατούμενους. σταματάει έγκαιρα κάνει κλίση προς το μέρος. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 6. χαιρετούν βγάζοντας το και κλίνοντας ελαφρά το κεφάλι. Οι οπλίτες όταν κρατούν στα χέρια τους κάποιο αντικείμενο. που φορούν πολιτικά και οι οποίοι είναι χωρίς πηλίκιο. 4. 3. Στην απονομή και ανταπόδοση αυτού του χαιρετισμού. Οι ομοιόβαθμοι στρατιωτικοί χαιρετούν ο ένας τον άλλο. Χαιρετισμός απονέμεται και στους αξιωματικούς ξένων Στρατών. σύμφωνα μ’ αυτά που καθορίζονται παρακάτω. 7. 12. Όλα αυτά που αναφέρονται σ’ αυτό το άρθρο σχετικά με το χαιρετισμό. απονέμουν χαιρετισμό στρέφοντας ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το τιμώμενο πρόσωπο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 9. οι στρατιωτικοί που κάνουν υπηρεσία τροχονόμου. σ’ όλους γενικά τους ανώτερους τους. δηλαδή στρατιωτικών που δεν ανήκουν σε κάποιο στρατιωτικό τμήμα. 27 . Εξαιρούνται από την υποχρέωση να απονέμουν χαιρετισμό. Ο κατώτερος προλαβαίνει τον ανώτερο και χαιρετά πρώτος κι εκείνος ανταποδίδει το χαιρετισμό. επειδή ευρίσκονται σε κλειστούς χώρους. χαιρετούν. καθώς και σε περιπτώσεις στρατιωτικών που δεν κάνουν καθήκοντα σκοπού. καθορίζονται σε άλλους Κανονισμούς. Δικαιούται επίσης χαιρετισμό από κάθε κατώτερο του. (παραγρ. ή όταν δεν φορούν πηλίκιο. Ο τρόπος του στρατιωτικού χαιρετισμού περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εκστρατείας Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και ανταποδίδεται από τους στρατιωτικούς. ανάμεσα σε ομοιόβαθμους υπάρχει εξάρτηση υπηρεσιακή. εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεμονωμένων στρατιωτικών. Σε κλειστούς χώρους οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές με στολή. όταν δε φορούν πηλίκιο.

ο στρατιωτικός κάθεται προσοχή. συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά στάση χαιρετισμού μέχρι ν’ απομακρυνθεί 4 βήματα από αυτόν. ενώ περνά ανώτερος του. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά θρησκευτική πομπή. Απονέμεται χαιρετισμός με τον ίδιο τρόπο. Κάθε στρατιωτικός. ο οποίος στέκεται. τα Άχραντα Μυστήρια. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. 26. Κάθε Οπλίτης που συναντά τον Πρωθυπουργό. γυρίζει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. όταν περνά μπροστά της. όπου είναι υψωμένη η Σημαία. χαιρετά όταν φθάσει στο ύψος του και κρατά τη στάση του χαιρετισμού. 16. Στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας. παίρνει μέτωπο προς αυτήν και χαιρετά Μετά απ’ αυτό. ότι αυτοί έχουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού 24. παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση του. Εάν η Σημαία δε φαίνεται. δηλαδή τον Άγιο Επιτάφιο. όταν στέκεται όρθιος. μέσα στο Στρατόπεδο και με τον όρο όμως. παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση τους και χαιρετά. 17 και 19 αυτού του άρθρου. Στρατιωτικός που περνά εμπρός από τον Πρόεδρο. τους χαιρετά. ακούγεται όμως το εμβατήριο της. όταν φθάσει στην κορυφή της σκάλας. οι οπλίτες απονέμουν χαιρετισμό. όπως στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν κάθεται. όταν συναντιέται μ’ αυτούς . Κάθε στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά ανώτερο του. σηκώνεται και ενεργεί. Ο χαιρετισμός απονέμεται στα θρησκευτικά σύμβολα της πομπής ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19. μέχρι ο ανώτερος να τον προσπεράσει Εάν κάθεται. σταματά όταν φθάσει στο ύψος της. όταν στέκεται όρθιος ενώ περνούν εμπρός του τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 11. Σ’ όλους γενικά τους παραπάνω στρατιωτικούς. 20. λιτανεία Άγιας Εικόνας ή κηδεία αναγνωρισμένης θρησκείας. σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου. ο στρατιωτικός. από κάθε στρατιωτικό και στους Μητροπολίτες. Χαιρετισμός απονέμεται και προς τις Σημαίες ξένων κρατών. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. τον Υπουργό ή Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ή Ανώτατο Αξιωματικό. μέχρι να τον προσπεράσει 2 βήματα. αφού γυρίσει πάλι προς την κατεύθυνση που βάδιζε συνεχίζει την κίνηση του 14.13. 23. Εάν βαδίζει πίσω από τον Πρόεδρο δεν τον προσπερνά· ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ 21. Σε περίπτωση παρατάξεων. συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά τη στάση του χαιρετισμού. Όταν ανεβαίνει σε Πολεμικά Πλοία ο στρατιωτικός. όπως προαναφέρθηκε. 28 . όταν αυτοί φορούν πολιτικά. ο στρατιωτικός παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά. στις οποίες η Πολεμική Σημαία παραμένει ακίνητη. χαιρετά. Κάθε στρατιωτικός. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 του Άρθρου. Το ίδιο πράγμα κάνει και όταν κατεβαίνει από το Πλοίο 15. 22. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του άρθρου Με τον ίδιο τρόπο χαιρετά και το Διοικητή του Στρατοπέδου του ή το Διοικητή της Μονάδας του. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. τον χαιρετά. παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 21 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΡΘΙΟΥΣ Ή ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ 25. όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου 18. το Σταυρό. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 17. μέχρι να τον προσπεράσει Όταν βαδίζει πίσω από αυτόν και είναι αναγκασμένος να τον προσπεράσει. όταν αυτοί φορούν τα αρχιερατικά εγκόλπια.

ποτέ ο κατώτερος δε δίνει πρώτος το χέρι στον ανώτερο του. Οι στρατιωτικοί που είναι μέσα σε αυτοκίνητα. οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται. Δε χαιρετούν τους ανθυπασπιστές. κλίνουν ελαφρά το κεφάλι. το αυτοκίνητο στην περίπτωση που είναι στρατιωτικό και όταν οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιτρέπουν τη στάση. μόλις ο ανώτερος απλώσει το χέρι προς αυτόν.σηκώνεται και ενεργεί. κάνουν τις ίδιες ενέργειες. ούτε γυρίζουν το κεφάλι στη συνάντηση τους με ανώτερο 30. που αναφέρονται στις παραγράφους 11. 17 και 19. δίκυκλα. γυρίζουν ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟΥΣ 29. a. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΑΨΙΑ 31. ούτε γυρίζουν το κεφάλι. Όταν συναντώνται όμως με τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα. εάν φοράει. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του άρθρου. όπως προαναφέρθηκε. αφού πάψουν να κινούνται. κάνουν τις ίδιες ενέργειες με τους οδηγούς των αυτοκινήτων. b. Όταν η στάση είναι αδύνατη. ανταποδίδει όμως αμέσως τη χειραψία. ούτε δικαιούνται χαιρετισμό από αυτούς. c. όπως προαναφέρθηκε. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου. ανταποδίδει το χαιρετισμό καθισμένος ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 27. συνεχίζουν την κίνηση τους με μειωμένη ταχύτητα και δε χαιρετούν. κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και ενώ στέκονται στο ύψος της μηχανής του αυτοκινήτου τους. Ο ανώτερος. όσο μπορεί και οι στρατιωτικοί που είναι μέσα χαιρετούν καθισμένοι Όταν το αυτοκίνητο είναι ιδιωτικό και σταματήσει. στο δεξιό της οδού. χαιρετούν. δε χαιρετούν. Οι οδηγοί αυτοκινήτων ή δικύκλων σταματούν αν γίνεται. κατεβαίνουν και ενεργούν. Σε περίπτωση που ο ανώτερος φοράει γάντια. είτε με στρατιωτική στολή είτε με πολιτικά. χαιρετούν ή ανταποδίδουν το χαιρετισμό καθισμένοι 28. Στο χαιρετισμό με χειραψία. βγάζοντας πρώτα. Αυτοί που οδηγούν φορτηγά κτήνη σταματούν. τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους οπλίτες. όταν όμως δε φορούν καπέλο. στέκονται επάνω στο ποδήλατο. που προαναφέρθηκαν. εάν κάθεται. 33. αν είναι δυνατή η στερέωση του ποδηλάτου. διαφορετικά. Οι οδηγοί ποδηλάτων. ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 34. Οι στρατιωτικοί που είναι στη γραμμή ή επικεφαλής παρατεταγμένων τμημάτων. το αυτοκίνητο ελαττώνει την ταχύτητα του. όπως ορίζεται στο σχετικό Κανονισμό. 17 και 19 αυτού του άρθρου. Στρατιωτικοί που οδηγούν αυτοκίνητα. το γάντι του δεξιού χεριού και αφού ο ανώτερος δε φοράει γάντια. κάθονται προσοχή. γυρίζουν ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα και κρατούν τα κτήνη με το δεξιό χέρι. 32. κάνουν τις εξής ενέργειες. Εάν η στάση είναι αδύνατη. χωρίς όμως να βγάζουν τα γάντια. Στο χαιρετισμό με χειραψία. ποδήλατα ή φορτηγά ζώα. 29 . έχουν τα πόδια στο έδαφος και ενώ κρατούν το σύστημα οδηγήσεως με τα δυο χέρια. ο κατώτερος δεν το βγάζει στη χειραψία. διαφορετικά χαιρετούν καθισμένοι. οι στρατιωτικοί που είναι μέσα. απ’ όπου έρχονται τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα και χαιρετούν. Οι Μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους αξιωματικούς. σταματά στο δεξιό της οδού Οι στρατιωτικοί που είναι σ’ αυτό κατεβαίνουν στέκονται προς το μέρος. Όταν συναντώνται όμως με τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 11.

με το εσωτερικό του καπέλου προς τα δεξιά. τον αντίχειρα στην εξωτερική και το εσωτερικό του κράνους προς τα δεξιά. στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στις τελετές στην ύπαιθρο. 2. μπερές ή δίκωχο). κτυπά πρώτα την πόρτα. ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΛΕΤΕΣ 1. που συγκρατεί το καπέλο. Το αριστερό χέρι. d. τα κρατούν όπως καθορίζεται στον αντίστοιχο κανονισμό. Τα γάντια είναι διπλωμένα μέσα στην αριστερή παλάμη και τα δάχτυλα αυτών είναι στραμμένα εμπρός. Κάθε στρατιωτικός. τα γάντια και το καπέλο. Στη συνέχεια κτυπά την πόρτα και μόλις πάρει την άδεια εισόδου. δηλαδή όταν ο ιερέας λέγει «Τα σα εκ των σων» 2. όταν πρόκειται να μπει σε κλειστό χώρο. Όταν πρόκειται για κράνος το κρατεί με την αριστερή παλάμη. Σχετικά με το υπόλοιπο μέρος κάνει τα εξής: a. βγάζει. Τα γάντια τα κρατεί μέσα στην αριστερή παλάμη και με τα δάχτυλα τους προς τα εμπρός. Στην προσφορά. b. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 17 και κάθεται προσοχή στις εξής στιγμές: a. Στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. ευρίσκεται τεντωμένο κατακόρυφα προς τα κάτω και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος. μπαίνει και χαιρετά με ελαφρά κλίση του κεφαλιού. επιμνημόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή. Κάθε στρατιωτικός. δοξολογία. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ 1. c. κρατά το καπέλο με το αριστερό χέρι από το γύρο. κρατώντας τα ως εξής: a. το μπροστινό μέρος του στραμμένο εμπρός και τα γάντια μέσα στην αριστερή παλάμη. που δεν είναι όμως υπό τις διαταγές τους.35. από τους οποίους όμως δε δικαιούνται χαιρετισμό ούτε αυτοί. Όταν φεύγει χαιρετά. Στρατιωτικός που παρακολουθεί θεία λειτουργία. ο οποίος ευρίσκεται μέσα σε αίθουσα. κρατά το καπέλο και τα γάντια. εκτός από τους κληρωτούς οπλίτες. που παρουσιάζεται σε ανώτερο του. μέσα σε ιερούς ναούς. όπου υπάρχει κατώτερος του. Χαιρετά. εάν φοράει. Οι αξιωματικοί. Όταν πρόκειται για καπέλο υφασμάτινο (πηλίκιο. το βάζει κάτω από την αριστερή μασχάλη με το εθνόσημο προς τα εμπρός και το εσωτερικό του καπέλου προς το μέρος του σώματος. 30 . Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος. d. όταν περιλαμβάνεται τέτοιο σ’ αυτήν. 3. Στην εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως («Πιστεύω») και της Κυριακής Προσευχής («Πάτερ ημών»). με τα τέσσερα δάχτυλα στην εσωτερική επιφάνεια του κράνους. Στη Μεγάλη Είσοδο. σχετικά με το θρησκευτικό μέρος της τελετής. Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος κατά το δυνατόν. στο σημείο προσαρμογής του υποσιαγόνου. με τον ίδιο τρόπο και βάζει το καπέλο αφού βγει. Οι μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών μονίμων υπαξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους στρατιωτικούς. Εάν φοράει πολιτικά. c. ο στρατιωτικός ακολουθεί αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. εάν κρατούν ξίφος και καπέλο. δηλαδή όταν βγαίνει ο ιερέας κρατώντας τα Άγια των Αγίων. όταν έρχεται και όταν φεύγει η Πολεμική Σημαία. γραφείο ή άλλο κλειστό χώρο. b.

στο προσκλητήριο νεκρών. Κάθε στρατιωτικός. ή με το επώνυμο τους. οι Υπασπιστές. ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας προσφωνούνται με τις φράσεις «Κύριε Πρωθυπουργέ». με τις εξής φράσεις: «Κύριε Επιτελάρχα». Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων προσφωνούνται με τη φράση «Κύριε Αρχηγέ» και οι Υπαρχηγοί με τη φράση «Κύριε Υπαρχηγέ». «Κύριε Υποδιοικητά». ενεργεί. Αφού απαντήσει ο ανώτερος.b. σε κατώτερο του. «Κύριε Διοικητά». Ο Πρωθυπουργός. τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε». πυροβολητής. Ο Αρχιστράτηγος προσφωνείται με τη φράση «Κύριε Αρχιστράτηγε».. εάν είναι υπαξιωματικός τον προσφωνεί μόνο με το βαθμό του Σε όλες τις περιπτώσεις αν το κρίνει αναγκαίο. όπως στρατιώτης. στην ανάκρουση της προσευχής από τη μουσική. αλεξιπτωτιστής πεζοναύτης κλπ. φεύγει αφού χαιρετήσει. παρουσιάζεται αναφέροντας το βαθμό. στην τήρηση ενός λεπτού σιγής. όταν απευθύνεται σε Υποστράτηγο ή Αντιστράτηγο. που έχουν κάτω από τις άμεσες διαταγές τους. το κρατά με το αριστερό χέρι. οποιουδήποτε κλιμακίου. ότι ο κύριος (βαθμός ονοματεπώνυμο) με διέταξε να σας παραδώσω αυτό το έγγραφο» και δίνει το έγγραφο με το αριστερό χέρι 3. 5. 7. τον πλησιάζει σε απόσταση δύο βημάτων. τον προσφωνεί με το βαθμό του. «Κύριε Υπασπιστή» και «Κύριε Διευθυντά». όταν απευθύνεται. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. 2. Οι Επιτελάρχες Σχηματισμών... εάν αυτός που ανάφερε είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. Ένοπλος οπλίτης.. προσφωνούνται από τους στρατιωτικούς. «Κύριε Υπουργέ» και «Κύριε Υφυπουργέ» αντίστοιχα 6. καθώς και οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές γραφείων. κατεβάζει το χέρι.. το επώνυμο. για να αναφέρει ή να παραδώσει έγγραφο. τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε». όταν εμφανίζεται σε ανώτερο του. Κάθε στρατιωτικός που απευθύνεται σε ανώτερο του. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.. για ν’ αναφέρει προφορικά. εάν είναι οπλίτης χαιρετά. έχει πάντα το όπλο στη θέση «Αναρτήσατε» από το δεξιό ώμο. κάνει μεταβολή και φεύγει ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟ ΟΠΛΙΤΗ 4. οι Διοικητές και Υποδιοικητές Συγκροτημάτων και Μονάδων. «Κύριε Υποδιευθυντή» αντίστοιχα ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 1. ·γιατί το δεξιό χέρι κρατεί το όπλο 31 . χαιρετά. πλησιάζει τον ανώτερο στην κανονική απόσταση των δύο βημάτων και ενεργεί. τον προσφωνεί με τη λέξη «Στρατηγέ».. το όνομα και την υπηρεσία που εκτελεί και στη συνέχεια αναφέρει ως εξής «Αναφέρω (προσφώνηση) . Κάθε στρατιωτικός που εμφανίζεται μπροστά σε ανώτερο του. μέχρι και το βαθμό του Ταξίαρχου. προσθέτει και το επώνυμο μετά το βαθμό.» και μιλά ζωηρά... καταδρομέας. κάθεται προσοχή. όπως προαναφέρθηκε αναφέροντας τα εξής «Αναφέρω (προσφώνηση). γρήγορα και με σαφήνεια 2. όταν έρχεται και όταν φεύγει το Ιερό Ευαγγέλιο. όταν καταθέτουν στεφάνι και όταν απαγγέλλεται ο στρατιωτικός όρκος. 3. κατά Όπλο ή Σώμα. Κάθεται προσοχή. Οι στρατιώτες προσφωνούνται με τις ιδιαίτερες τυχόν ονομασίες.. Όταν πρόκειται να δώσει κάποιο έγγραφο. εάν αυτός είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής τον προσφωνεί με το βαθμό του. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνείται με τη φράση «Κύριε Πρόεδρε». χωρίς όμως να χαιρετά.

. μπαίνει και χαιρετά. Όσα αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. Αναφορά από Έφιππο Στρατιωτικό. Η γραπτή αναφορά πρέπει να είναι σύντομη. όταν πρόκειται ν’ αναφέρουν σε ανώτερους τους. το ξαναφέρει στη θέση «φέρτε» και έπειτα ενεργεί. αν όμως ο ανώτερος είναι πεζός. Έφιππος στρατιωτικός που αναφέρει σε ανώτερο του.5. έτσι και ο ανώτερος που τη δέχεται. ανταποδίδοντας κάθε χαιρετισμό που θα του απονεμηθεί στη διάρκεια της αναφοράς. λαμβάνει θέση αριστερά. γραμμένη στην επίσημη γλώσσα του Κράτους και διατυπωμένη με τον πρέποντα σεβασμό. όπως καθορίζεται στο άρθρο 17. έχουν σχέση με ατομικές αναφορές. με τη διαφορά όμως. που αναφέρει. Αναφορά σε Κλειστό Χώρο. προχωρεί κρατώντας τα ηνία με το αριστερό χέρι. Οι μουσικοί και οι σαλπιγκτές. όταν παρευρίσκονται πρόσωπα. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 6. κανονικά ντυμένος και πάντοτε όρθιος 11. έπειτα πλησιάζει τον ανώτερο του σε απόσταση δύο βημάτων. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου. επειδή δε θα φορά καπέλο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 10. Όλες οι γραπτές αναφορές των στρατιωτικών υποβάλλονται πάντα στους ανώτερους. Κάθε προϊστάμενος δέχεται τις συνηθισμένες υπηρεσιακές αναφορές στις ορισμένες ώρες και σε ορισμένο τόπο. με σαφήνεια και ακρίβεια. κρατώντας με το δεξιό χέρι το μουσικό όργανο ή τη σάλπιγγα. χαιρετά όμως με κλίση του κεφαλιού. αν έχουν σχέση με την υπηρεσία και μη υπηρεσιακές αν έχουν σχέση με τους ίδιους 3. σε κλειστό χώρο. τότε ο κατώτερος κατεβαίνει. όπως και η προφορική αναφορά με την φράση «Αναφέρω ότι. ότι δε χαιρετούν 7. αν εκείνος είναι έφιππος. έχουν το όπλο χιαστί και ενεργούν.. που υποβάλλονται από τους στρατιωτικούς Τα σχετικά με αναφορές και έγγραφα κάθε είδους των Στρατιωτικών Αρχών υπάρχουν στον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας. Οι ένοπλοι αγγελιαφόροι. ενεργεί. Αυτός που έχει σκοπό ν’ αναφέρει προφορικά σε ανώτερο του. Ποτέ δε γίνεται δεκτή αναφορά. με την απαιτούμενη κοσμιότητα και αξιοπρέπεια. που δεν ανήκουν στην ανάλογη Στρατιωτική Αρχή και όταν ο ανώτερος ευρίσκεται ανάμεσα σε τέτοια πρόσωπα. πλησιάζουν στην καθορισμένη απόσταση των δύο βημάτων.». Αξιωματικός με γυμνό ξίφος. κάτω από τις άμεσες διαταγές των οποίων ευρίσκονται αυτοί που αναφέρουν. πλησιάζει σ’ αυτόν που απευθύνεται σε απόσταση δύο βημάτων και ενεργεί.. όπως αρμόζει. Όπως ακριβώς ο κατώτερος που απευθύνει την αναφορά. χαιρετά με το ξίφος. 12. κάθεται προσοχή. φορώντας την καθορισμένη στολή και τις έκτακτες οπουδήποτε. όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου 8. που αναφέρει σε ανώτερο του. ενεργούν. 2. ειδοποιείται και δέχεται την αναφορά μόνος του ΑΡΘΡΟ 21 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου.. 32 . όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου 9.. πρέπει να ακούει αυτόν. Αναφορά από Αξιωματικό με Γυμνό Ξίφος. Αναφορά από Μουσικούς και Σαλπιγκτές. Οι γραπτές αναφορές των στρατιωτικών χαρακτηρίζονται υπηρεσιακές. Ο τύπος της γραπτής ατομικής αναφοράς φαίνεται στον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας 5. Αυτή αρχίζει πάντοτε.. πρέπει να το κάνει με όλο το σεβασμό που ταιριάζει. τον πλησιάζει σε απόσταση τριών βημάτων. 4.

d. καθώς και το ένσημο που προβλέπεται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού 33 .ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ -ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ. Όταν σχετικά με την αναφορά απαιτείται γραπτή απόφαση ή ενέργεια άλλης Αρχής c. οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί και οι στρατεύσιμοι οπλίτες έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται γραπτά για ζητήματα. ανθυπασπιστών. στις εξής περιπτώσεις: a. Όταν ευρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της προϊστάμενης Αρχής. Οι οπλίτες που διοικούν αποσπασμένα τμήματα. Στις μη υπηρεσιακές αναφορές των αξιωματικών. Οι αξιωματικοί. όταν είναι διορισμένοι αρχιφύλακες ή εφοδεύοντες ή όταν κάνουν στρατονομικά καθήκοντα. αλλά μόνο για ζητήματα που έχουν σχέση με την υπηρεσία 7. που η αξία του ορίζεται από τον «Περί χαρτοσήμου» Νόμο. Όταν πρόκειται για θέμα διοικητικής ή οικονομικής φύσεως. που έχουν σχέση με την υπηρεσία ή μ’ αυτούς τους ίδιους. μόνιμων και εθελοντών υπαξιωματικών. οι ανθυπασπιστές.ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 6. χρειάζεται χαρτόσημο. που απευθύνονται b. που θέλει γραπτές αποδείξεις ή δικαστική ενέργεια. απευθύνονται γραπτά.

σαν άτομα. στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι εκπαιδεύονται σε ξένες Στρατιωτικές Σχολές. διατάζει. 3. Κάθε Διοικητής είναι υπεύθυνος για το κανονικό της στολής των αξιωματικών και οπλιτών. καθώς και ότι κάθε άτομο στο Στράτευμα σέβεται τον εαυτό του. Αν διαπιστώσει τέτοιου είδους παράβαση. τις διαταγές του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. κανονίζει τα σχετικά με τη στολή των στρατιωτικών στην πόλη. που έχει στις διαταγές του και επιβλέπει με κάθε αυστηρότητα. καθώς και των τμημάτων. Αν πρόκειται για κληρωτό οπλίτη. να δοθεί νέα στολή και να χρεωθεί η αξία της. είναι πάρα πολύ σπουδαίο ζήτημα. 2. επίσης. έστω και την ελάχιστη τροποποίηση ή προσθήκη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις περί στολής. να φορά τη στολή. καθώς και τα διάφορα εξαρτήματα της Απαγορεύει αυστηρά. Παρ’ όλα αυτά όμως. Επιβλέπει. c. όταν παρευρίσκονται σε επίσημη ή ιδιωτική τελετή. Ο Φρούραρχος. ανθυπασπιστές καθώς και οι μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΛΗ 1. Οι διάφορες στολές. b. μετά από ειδική άδεια γι’ αυτό του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. Οι αξιωματικοί. την ομοιομορφία και την καθαριότητα της. Οι τοποθετημένοι στις Ελληνικές Πρεσβείες ή σε Συμμαχικά Στρατηγεία. ακολουθώντας. δεν επιτρέπεται να φορούν στολή παρά μόνο οι εξής στρατιωτικοί: a. εκτός από την τιμωρία. που διορίζονται στις διάφορες υπηρεσίες της Φρουράς. Όσοι είναι σ’ επίσημη αποστολή. μετά από άδεια του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. που τροποποίησε. αν πρόκειται για αξιωματικό. στην προκειμένη περίπτωση. Οι κληρωτοί οπλίτες. δεν επιτρέπεται να φορούν τη στολή τους. τα είδη από τα οποία αποτελούνται. τιμωρεί τον παραβάτη και του απαγορεύει. 4. το Στρατό και τους Κανονισμούς. Είναι όμως υποχρεωμένος ο τελευταίος. 6. συνεχώς για την κανονικότητα της στολής. μπορούν να έχουν τον ατομικό οπλισμό τους (πιστόλι ή περίστροφο) και εκτός υπηρεσίας. Ο Διοικητής της Μονάδας. καθορίζει τα σχετικά με τη στολή των ανδρών του. ν’ αναφέρει ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο Στρατού τους λόγους. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5. όπως και ο τρόπος που τις φορούν. εκτός υπηρεσίας. Στις ξένες Χώρες. που ισχύουν για τη στολή και από τις σχετικές διαταγές. ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7. είτε όχι. Είναι απόδειξη πειθαρχίας. σε βάρος της ιδιαίτερης περιουσίας του παραβάτη. καθορίζονται από τους Κανονισμούς. είτε είναι συγκεντρωμένοι και αποτελούν Στράτευμα. Το κανονικό της στολής συμβάλλει στο γόητρο του Στρατού και της Μονάδας. που είναι σε άδεια στο εξωτερικό. ανθυπασπιστή ή μόνιμο ή εθελοντή υπαξιωματικό. μπορούν να φορούν τη στολή τους. 8. Το κανονικό της στολής σ’ όλες γενικά τις περιστάσεις όπου οι στρατιωτικοί. δεν έχουν οπλισμό. είτε μόνοι τους και είτε είναι υπηρεσία. Αυτοί που πηγαίνουν σε ξένη Χώρα ή μόνο περνούν για υπηρεσιακούς λόγους. τον τρόπο που φορούν αυτήν. αν αυτός έχει βαθμό ανώτατου αξιωματικού. για όλα τα είδη της εσωτερικής υπηρεσίας της Μονάδας. Οι στρατιωτικοί. όσων στρατιωτικών κυκλοφορούν στην πόλη. οποιαδήποτε. που προκάλεσαν το μέτρο αυτό 34 . είτε με στολή είτε με πολιτικά.

Διαπνεόμενος από το στρατιωτικό πνεύμα. δεν επιτρέπεται να φορούν πολιτική περιβολή 5. Προς τους πολίτες. εκτός όταν ευρίσκονται σε άδεια απουσίας ή μικρότερη του 24ώρου. μπορούν να φορούν πολιτικά εκτός υπηρεσίας και μέσα στο στρατόπεδο. c. αλλά και να συμπεριφέρεται με τρόπο. Εάν στη διάρκεια της άδειας τους εργάζονται. με διαταγή του Διοικητή της Μονάδας. μπορεί να απαγορευτεί η πολιτική ενδυμασία ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. στη συμπεριφορά του και παράσταση του. καλή ή κακή. Ειδικά αυτοί που υπηρετούν σε φυλάκια και Υπομονάδες προκαλύψεως. δεν είναι οδηγός καλής συμπεριφοράς. που να τιμά τον εαυτό του και το Στρατό 4. Οι Στρατιωτικοί οφείλουν να σέβονται τους Νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις. τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 3. μπορούν να φορούν πολιτικά. οι ανθυπασπιστές καθώς και οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί. τότε στις ώρες εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να φορούν πολιτικά 4. 2. δεν αποδίδεται μόνο σ’ αυτόν τον ίδιο. Δεν πρέπει να ξεχνά. Οι κληρωτοί οπλίτες οφείλουν να φορούν στρατιωτική στολή σε όλες τις περιπτώσεις. Από τον παραπάνω κανόνα υπάρχουν οι εξής εξαιρέσεις: a. να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να δίνουν σ’ αυτά κάθε βοήθεια. αλλά δίνουν γενικές αρχές και υπογραμμίζουν βασικές υποχρεώσεις. αλλά και στη Μονάδα του και στο Στρατό ολόκληρο. όταν έχουν ειδική υπηρεσία b. όπου είναι μέλος. όπου έχουν διατεθεί. Ο στρατιωτικός. Οι αξιωματικοί. Τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. Η υψηλή αποστολή του Στρατού επιβάλλει σε όλους. είτε έξω από το Στρατόπεδο. με διαταγή του αξιωματικού. Οι αγγελιαφόροι ή οδηγοί ανώτατων αξιωματικών. όταν ζητηθεί 5. οπότε μπορούν να φορούν πολιτικά. Οι οπλίτες Ασφαλείας Στρατεύματος και της Στρατονομίας. πρέπει πάντα να εμπνέεται από την αντίληψη του υψηλού προορισμού του. 2. οφείλει όχι μόνο ν’ αποφεύγει κάθε πράξη που θα μπορούσε να εκθέσει το Στρατό. είτε μέσα. όσους έχουν την τιμή να φορούν τη στρατιωτική στολή. άτι η όλη εμφάνιση του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. μπορούν να φορούν πολιτικά και στην υπηρεσία. να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οργάνων της τάξεως. όπως και κάθε πράξη του. που η έδρα τους ευρίσκεται μέσα σε απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες. μπορούν να φορούν πολιτικά εκτός Στρατοπέδου. ο στρατιωτικός πρέπει να φέρεται με αξιοπρέπεια και ευγένεια Αποφεύγει με προσοχή προστριβές. που η παράλειψη τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και σαν τέτοιο τιμωρείται. που ανήκει η Μονάδα τους ΚΛΗΡΩΤΟΙ ΟΠΛΙΤΕΣ 3. με διαταγή του Διοικητή του Σχηματισμού. φιλονικίες και προκλήσεις μ’ αυτούς 35 . άψογη παράσταση και συμπεριφορά σε κάθε τόπο και χρόνο. Όσοι από τους παραπάνω έχουν ειδική υπηρεσία.ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 1.

πρέπει να διακρίνεται από πνεύμα συναδελφικότητας και αμοιβαίας εκτιμήσεως. 7. 9. ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Η πολιτική ενδυμασία των αξιωματικών πρέπει να είναι κόσμια και ανάλογη με τον τρόπο παρουσίας τους. 10. όπου ανήκουν. που είναι ελάττωμα. Επίσης επιτρέπεται στους υγειονομικούς αξιωματικούς η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. δεν πρέπει να συγχέεται καθόλου με την κολακεία. με αμοιβή μετά από ονομαστική εγκριτική διαταγή του Σχηματισμού. ότι αυτοί είναι μέλη μιας οικογένειας. πολιτιστικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου Δεν μπορούν όμως να κάνουν το ίδιο για ζητήματα πολιτικού ή κομματικού περιεχομένου. υπαξιωματικούς και ανθυπασπιστές να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολούνται με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους αξιωματικούς. όσο και ο κατώτερος που τα προσφέρει. Κάθε πολιτική δραστηριότητα απαγορεύεται αυστηρά. Οι κληρωτοί. Οι έφεδροι αξιωματικοί και κληρωτοί οπλίτες μπορούν κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο να ασκούν το επάγγελμα τους 7. τα οποία συνδέονται με τους δεσμούς της κοινής αποστολής και των στρατιωτικών παραδόσεων. τα μεταλλικά της μέρη και τα παπούτσια γυαλισμένα. 2. Οι στρατιωτικοί έχουν δικαίωμα να εκφράζουν γραπτά τις απόψεις τους και να δημοσιεύουν κείμενα καθαρά επιστημονικού. Η στολή πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη. Οι κατώτεροι και εκτός υπηρεσίας ακόμη. αναστέλλουν την πολιτική και συνδικαλιστική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της θητείας τους 3. οφείλουν σεβασμό στους ανωτέρους τους.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 6. Συνδέσμους ή Σωματεία Για τα μόνιμα στελέχη απαιτείται άδεια της υπηρεσίας 36 . που προέρχεται από το γεγονός. ούτε να κάνουν δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 4. πρέπει να τιμωρούνται. Η προσφορά δώρων από κατωτέρους σε ανωτέρους απαγορεύεται και τόσο ο ανώτερος που τα δέχεται. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανήκουν στο Έθνος Κάθε στρατιωτικός μπορεί να έχει τις πεποιθήσεις και τις προσωπικές του αντιλήψεις. ευπρεπούς και πολιτισμένου. το σκοπό και την εποχή. φορώντας πολιτικά. Η εικόνα του στρατιωτικού πρέπει να είναι εικόνα ανθρώπου σοβαρού. η δημόσια διεύθυνση ιδιωτικών ορχηστρών ή η συμμετοχή σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα. Επιτρέπεται η συμμετοχή των στρατιωτικών σε επιστημονικές. 5. Η συμπεριφορά των στρατιωτικών μεταξύ τους. αθλητικές ή επαγγελματικές Ενώσεις. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού Ο σεβασμός αυτός. τα μαλλιά κομμένα με κοσμιότητα Οι υπερβολές απαγορεύονται και η όλη εμφάνιση του στρατιωτικού πρέπει να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και το μέτρο. μετά από εγκριτική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Απαγορεύεται στους αξιωματικούς. εκτός υπηρεσίας. που μπορεί να μεταβιβάσει αυτό το δικαίωμα στους Διοικητές των Σχηματισμών 6. ανθυπασπιστές και οπλίτες του Μουσικού. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 8. που είχαν ενταχθεί σε πολιτικές οργανώσεις πριν τη στράτευση τους. της στρατιωτικής οικογένειας. οφείλει όμως στα πλαίσια της υπηρεσίας του να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα. εξ’ αιτίας της ιδιομορφίας του και της γενικότερης κοινωνικής αποστολής του.

Με τις ίδιες συνθήκες παρουσιάζονται και οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί της Μονάδας. παρουσιάζονται όλοι μαζί στον Διοικητή της Μονάδας. έστω κι αν αυτοί δε μένουν στην ίδια Φρουρά ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ 8. παρουσιάζονται στους άμεσους προϊσταμένους τους. μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του. φορώντας τη στολή που προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό 37 . παρουσιάζονται σ’ όλους τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους. 5. Οι αξιωματικοί που υπηρετούν στα Επιτελεία Σχηματισμών. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές. Επίσης αξιωματικοί και ανθυπασπιστές σε οποιαδήποτε θέση και να υπηρετούν. Αυτός που φεύγει λόγω μεταθέσεως ή αποσπάσεως. 4. αν υπηρετούν στην ίδια Φρουρά. θα παρουσιαστεί. μπορεί να επιτρέψει στον υφιστάμενο να μην παρουσιαστεί μπροστά του. φορώντας τη στολή. παρουσιάζονται σε όλους τους προϊσταμένους τους στην ιεραρχία μέχρι το Διοικητή του Σχηματισμού. μέχρι τον Αρχηγό. καθώς και μετά την παράδοση της. παρουσιάζονται μέχρι το προϊστάμενο τους Κλιμάκιο. φορώντας τη στολή που προβλέπεται από το σχετικό Κανονισμό. που προβλέπεται από τον Κανονισμό. παρουσιάζεται την επόμενη της αφίξεως και πριν ν’ αναλάβει τα νέα καθήκοντα του. μόλις αναλάβει τη διοίκηση. παραπάνω. Αυτός που προάγεται. Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού οι ανώτατοι αξιωματικοί. παρουσιάζονται στους άμεσους προϊστάμενους τους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 1. Συγκροτημάτων και Σχηματισμών. πριν την ανάληψη της διοικήσεως. στις περιπτώσεις της παραγράφου 1. παραπάνω. στις περιπτώσεις της παραγράφου 1. παρουσιάζεται την επόμενη από την κοινοποίηση της προαγωγής του 2. Οι Διοικητές Μονάδων. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1 β και αφού αυτός που τοποθετήθηκε ή αποσπάστηκε. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. σε περισσότερους από έναν ιεραρχικά προϊσταμένους. που ήταν υπεύθυνος b. c. 9. Αυτός που τοποθετείται ή αποσπάται σε νέα θέση. παρουσιάζονται όλοι μαζί στον άμεσο προϊστάμενο τους. σε ώρα που εκείνος ορίζει. μέχρι το Διοικητή. διαφορετικά αναφέρουν τηλεφωνικά 3. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί. την παρουσίαση κάνει ο άμεσος προϊστάμενος του. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που υπηρετούν σε Μονάδες. παρουσιάζεται την επόμενη της παραδόσεως της υπηρεσίας. 6. περιμένοντας να δεχθεί την παρουσίαση του τελευταίου στην πρώτη ευκαιρία 7. σε ώρα που εκείνος ορίζει. από το βαθμό του Λοχαγού και πάνω. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής παρουσιάζεται ιεραρχικά στους προϊσταμένους του. ως εξής a. που επιστρέφουν από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. Εάν ο προϊστάμενος δε μένει στην ίδια Φρουρά. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να καθορίζονται με διαταγές του ΓΕΣ.

αυτή.. 7. αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. όνομα) και να τον υπακούετε σε ο. Αυτός που παρουσιάζει. δίνει το παράγγελμα «Παρά πόδα Άρμ» 8. 2. στην παρουσίαση παρατάσσεται ολόκληρο το Συγκρότημα. μαζί με τη Φρουρά της τοποθετείται στο δεξιό της παρατάξεως. κάνει την παρακάτω δήλωση.. Ο τελευταίος στέκεται στο κέντρο της παρατάξεως και δεξιά και αριστερά του ευρίσκονται οι δύο Διοικητές. σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο σχετικό κανονισμό. επώνυμο. γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοση της διοικήσεως από τους προκάτοχους τους.. την τήρηση των Νόμων και την επιτυχία των Ελληνικών Όπλων» 9. σ’ απόσταση 20 βημάτων από το Διοικητή της παρατάξεως και με μέτωπο στα παραταγμένα Στρατεύματα. Η παρουσίαση των νέων Διοικητών Συγκροτημάτων και Μονάδων και η ανάληψη απ’ αυτούς της διοικήσεως. από αυτή τη στιγμή πρέπει ν’ αναγνωρίσετε σαν Διοικητή σας τον. απευθύνεται στα Στρατεύματα και εκφωνεί τα εξής: «Αξιωματικοί. στέκονται εκτός παρατάξεως. χωρίς αυτοκίνητα και κτήνη παίρνουν σχηματισμό επιθεωρήσεως. την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών.. από τις υπόλοιπες Μονάδες του Συγκροτήματος παρευρίσκονται οι Διοικητές με δυο αξιωματικούς του Επιτελείου τους και αντιπροσωπευτικό τμήμα ίσο με μία Διμοιρία 5. Ο Διοικητής παρατάξεως δίνει το παράγγελμα «Προσοχή». αναφέρει αμέσως στο Διοικητή που παρουσιάζει Την ίδια στιγμή αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. Ο Διοικητής που κάνει την παρουσίαση πλησιάζει το χώρο της παρατάξεως. Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες. Και οι τρεις χαιρετούν τα Στρατεύματα.. παρουσιάζονται στα Στρατεύματα την ημέρα. Κατόπιν. 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 4. Διοικητής της παρατάξεως είναι ο υποδιοικητής του Συγκροτήματος ή ο αρχαιότερος από τους αξιωματικούς του Συγκροτήματος Ο Διοικητής της παρατάξεως ευρίσκεται στο κέντρο της παρατάξεως και στην κανονική από τον πρώτο ζυγό απόσταση. για το καλό της Υπηρεσίας. Οι αξιωματικοί που αναλαμβάνουν διοίκηση Συγκροτήματος Μονάδας... διαφορετικά η παρουσίαση γίνεται στο Στρατόπεδο κάποιας Μονάδας του Συγκροτήματος Σ’ αυτήν την περίπτωση. Εάν όλες οι Μονάδες του Συγκροτήματος διαμένουν στο ίδιο Στρατόπεδο. Τα Στρατεύματα που φορούν την κανονική στολή παρελάσεων. Υπομονάδας ή Διμοιρίας-Ουλαμού.τιδήποτε σας διατάξει. σε ώρα. Ο Διοικητής της παρατάξεως στέκεται έξη (6) βήματα δεξιά και ένα (1) πίσω από αυτόν που κάνει την παρουσίαση και μόλις διαταχθεί απ’ αυτόν. μιλώντας στα Στρατεύματα. Την παρουσίαση κάνουν οι άμεσοι προϊστάμενοι αυτών που παρουσιάζονται 3.ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. ο Διοικητής της παρατάξεως δίνει παράγγελμα «Παρουσιάστε αρμ» και μόλις αυτό εκτελεστεί. ο Διοικητής που παραδίδει. περπατούν και στέκονται δεξιά και αριστερά του Διοικητή που παρουσιάζει και σε απόσταση ενός βήματος πίσω απ’ αυτόν. Λίγο πριν φτάσει στο κέντρο της παρατάξεως αυτός που κάνει την παρουσίαση.. που αναλαμβάνουν τη διοίκηση τους. Αν το Συγκρότημα διαθέτει σημαία. 38 .. που ορίζεται από τον άμεσο προϊστάμενο τους. (βαθμός.

τους διοικητές που πήραν μέρος στην παράδοση και παραλαβή 12. Ο Διοικητής της παρατάξεως ακολουθεί σε απόσταση έξη (6) βημάτων Μετά το τέλος της παρατάξεως. Εάν. τότε κάνει αυτός την εξής δήλωση: «Από τη στιγμή αυτή πρέπει να αναγνωρίσουμε σαν διοικητή τον .. 11. με διαταγή τους. που πρέπει ν’ αναγνωρίσετε σαν Διοικητή σας και να υπακούετε σ’ αυτόν. Σε Μονάδες ισότιμες με Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς. Έπειτα. την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών και την τήρηση των Νόμων» 15... όνομα)........ αυτός που εκτελεί προσωρινά χρέη Διοικητή.. 10.. καθώς και στις διάφορες μικρές Μονάδες.. επώνυμο.. επιθεωρεί τα παρατεταγμένα Στρατεύματα. με τις εξής όμως τροποποιήσεις· a. που δε διαθέτουν στρατεύματα.χ.(τίτλος Συγκροτήματος). που καθορίζονται για το Συγκρότημα.. επώνυμο. 14 και 15 39 .. κάνει την παρακάτω δήλωση «Έχοντας συναίσθηση της τιμής και της ευθύνης που πηγάζουν από την ανάληψη της διοικήσεως του. που παραδίδει.. (βαθμός. οι οποίοι τον ακολουθούν σε απόσταση δύο βημάτων. η παρουσίαση των διοικητών γίνεται σύμφωνα μ’ αυτά. όνομα) και να υπακούμε σ’ αυτόν. Σ’ αυτήν την περίπτωση. είναι ο Διοικητής της παρατάξεως.... όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 14. αυτός που έκανε την παρουσίαση με τη συνοδεία των διοικητών που παραλαμβάνουν και παραδίδουν. και τους Νόμους και θα απαιτήσω την τήρηση τους απ’ όλους.. (βαθμός.. Μετά απ’ αυτό. Στις υπόλοιπες Μονάδες την παρουσίαση του νέου Διοικητή. τις Μονάδες. κάνει την παρακάτω δήλωση «Από αυτήν τη στιγμή παραδίδω τη διοίκηση στον . αφού όμως παραλειφθούν.. ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς.. η διαδικασία είναι παρόμοια μ’ αυτή. Γενικά. η παρουσίαση του νέου Διοικητή γίνεται. όπου η παρουσίαση των διοικητών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4-12. για οποιοδήποτε λόγο... 17. παραπάνω) b. όπως αναφέρεται στο σχετικό κανονισμό.. Επίλαρχων και Μοιρών. όπως εκτέθηκε παραπάνω. γίνεται. ο οποίος έχει δεξιά και αριστερά του.(τίτλος Συγκροτήματος π.«Παραδίδοντας τη διοίκηση του. μιλώντας στα Στρατεύματα... Στις Μονάδες. όσα έχουν σχέση με το Διοικητή.. κάνει ο Διοικητής που παραδίδει ή αυτός που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα Διοικητή... 16ου Συντάγματος Πεζικού) θα διατηρώ με υπερηφάνεια την ανάμνηση της περιόδου. Εάν την παρουσίαση κάνει αυτός.. που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα διοικητή. για το καλό της Υπηρεσίας. ένα βήμα πίσω του. μιλώντας στα Στρατεύματα. σ’ ό. καθορίζουν. γίνεται παρέλαση μπροστά από το Διοικητή που έκανε την παρουσίαση.. Ο Διοικητής που παραδίδει. την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών και την τήρηση των Νόμων Παραδίδοντας τη διοίκηση κλπ (όπως στην παράγραφο 9. Η παρουσίαση των διοικητών Ταγμάτων. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 13.τιδήποτε διατάξει. χωρίς καμία εξαίρεση». που περιγράφεται για το Συγκρότημα.. όπου υπήρξα διοικητής του».... δηλώνω.... σε ό. Οι διοικητές των Σχηματισμόν. ο παλιός Διοικητής δεν είναι παρών.τιδήποτε σας διατάξει για το καλό της Υπηρεσίας. ο Διοικητής που παραλαμβάνει. η παρουσίαση των διοικητών δεν ακολουθεί ιδιαίτερο τύπο 16.

Μεραρχίας. Μετά την ανάληψη της Διοικήσεως του Σχηματισμού.. Σώματος Στρατού ή Στρατιάς παρουσιάζονται στο Στρατηγείο του Σχηματισμού για ανάληψη της διοικήσεως 2. σ’ αυτόν που παραλαμβάνει.. (πχ. 1ου Λόχου ή της 1ης Διμοιρίας» 20. Με διαταγές του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού μπορεί να καθορίζονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ανάληψη διοικήσεως Σχηματισμών ή για την ανάληψη της Αρχηγίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού 40 . τους Διοικητές Όπλων και τους Διευθυντές Σωμάτων. που από αυτήν τη στιγμή αναλαμβάνει τη διοίκηση του ή της . Στο Στρατηγείο. που τον παρουσίασε και πηγαίνει στην κανονική θέση του στην Υπομονάδα ή τη Διμοιρία ή τον Ουλαμό.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΟΙΡΙΩΝ -ΟΥΛΑΜΩΝ 18.. Στη συνέχεια.. στην αναφορά της Μονάδας Κατά τον ίδιο τρόπο... Στην άφιξη αποδίδονται στο νέο Διοικητή οι προβλεπόμενες τιμές 3. Ο Διοικητής που παραδίδει.. Αυτός που παρουσιάζει... ο Διοικητής πρέπει. τον Επιτελάρχη. επώνυμο. εάν είναι νεώτερος του. έχοντας στ’ αριστερά του αυτόν που παρουσιάζεται. (βαθμός.. η παρουσίαση των Διοικητών Διμοιριών και Ουλαμών. που αναλαμβάνει τη διοίκηση 21.. υποδέχεται το νέο Διοικητή αυτός που παραδίδει. Η παρουσίαση των Διοικητών Υπομονάδων γίνεται από το Διοικητή Μονάδας.. Αυτοί που τοποθετούνται. σαν Διοικητές Ταξιαρχίας. γίνεται από το Διοικητή Υπομονάδας στην αναφορά της Υπομονάδας 19.. χαιρετά εκείνον. Η ημερήσια διαταγή του Διοικητή που παραδίδει. τον Υποδιοικητή.. παρουσιάζει. διαφορετικά τον υποδέχεται ο Υποδιοικητής ή ο Επιτελάρχης. λέει «Σας παρουσιάζω τον . Ο Επιτελάρχης παρουσιάζει τους Αξιωματικούς του Επιτελείου και οι Διοικητές Όπλων και Διευθυντές Σωμάτων.. να επισκεφθεί και να επιθεωρήσει τις Μονάδες... τα Συγκροτήματα και τους Σχηματισμούς για να τον γνωρίσουν τα Στρατεύματα 5. παρουσιάζουν τους αξιωματικούς τους. αυτός που παρουσιάσθηκε. στέκεται στο κέντρο της παραταγμένης Μονάδας ή Υπομονάδας και μιλώντας στο Στράτευμα. διαβάζεται πριν την παρουσίαση του νέου Διοικητή ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 1. όνομα». που υπάγονται στη διοίκηση του. όσο το δυνατό πιο σύντομα. 4.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 41 .

Οι άδειες απουσίας. Σύνολο Ημερών Αδειών “Μικράς Διαρκείας”. καθώς και για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. είναι οι εξής: a. 5. που συντάσσει και τις εκθέσεις ικανότητας αυτών. εκτός από τις ημερήσιες. γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή. ΑΡΘΡΟ 30 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ “ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” 1. Αυτές χορηγούνται μετά από γραπτή αναφορά του ενδιαφερόμενου αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. Δικαίωμα χορηγήσεως Οι άδειες απουσίας “μικράς. Στους έφεδρους αξιωματικούς χορηγούνται όλες οι παραπάνω άδειες απουσίας εκτός από τις εκπαιδευτικές. Άδειες απουσίας φοιτητικές. δεν έχουν καμία επίδραση στις αποδοχές του αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. παράγραφος 3α) b. εκτός από τις άδειες απουσίας πέρα από τις κανονικές. σ’ αυτόν που έχει το δικαίωμα να χορηγήσει την άδεια. e. που χορηγούνται σε μόνιμο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή σαν άδειες «μικράς διαρκείας» 2 έως 4 ημερών. το σύνολο των ημερών αδειών. 6. Άδειες απουσίας κανονικές. για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις (Ν3486/1928 και Ν3102/1924). b. Άδειες απουσίας αναρρωτικές ή θεραπευτικές. στον οποίον έδωσε άδεια 3. τις λόγω μετάθεσης και επί πλέον τις ειδικές άδειες (αγροτικές. Για τους Διοικητές όμως των Μονάδων και μεγαλυτέρων κλιμακίων. που χορηγούνται πάνω από τον αριθμό αυτό. Οι παραπάνω άδειες απουσίας. 3. 42 . Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας” είναι. Ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για την αναπλήρωση του αξιωματικού. f. υπολογίζονται σαν κανονικές και αφαιρούνται από τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που μπορεί να πάρει ο αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. c. μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος (Άρθρο 31. που υπηρετούν θητεία κανονική ή παρατεταμένη. 4. όσες διαρκούν μία έως τέσσερις ημέρες. για όσους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές ανήκουν σε Μονάδες από το Διοικητή της Μονάδας. φοιτητικές. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας. διαρκείας” χορηγούνται. που χορηγούνται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Στους μόνιμους ανθυπασπιστές χορηγούνται όλες οι παραπάνω άδειες. g. 2. a. λόγω θεομηνιών και τιμητικές). που υποβάλλεται ιεραρχικά. Οι άδειες διάρκειας 2 έως 4 ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας και ανακατατάξεως. εκτός από τις εκπαιδευτικές. d. Άδειες απουσίας εκπαιδευτικές. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας”. που χορηγούνται στους αξιωματικούς εκτός από τους εφέδρους. Άδειες απουσίας λόγω μετάθεσης 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. όλες οι άλλες μπορεί να δοθούν και για το εξωτερικό. Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές. Μέσα σ’ ένα ημερολογιακό έτος. που υπηρετούν στα επιτελεία. Εκτός από τις άδειες “μικράς διαρκείας” που χορηγούνται μόνο για το εσωτερικό της Χώρας. χορηγούνται από τον άμεσο προϊστάμενο τους. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 10.

Οι αξιωματικοί. σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα. έχει ο νέος προϊστάμενος του. Άδειες απουσίας κανονικές. που ζητήθηκε. Από αυτό τον αριθμό αφαιρούνται οι ημέρες άδειας «μικράς διαρκείας». Σε αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. a. να χορηγήσει την άδεια. Απαγορεύεται να δοθούν μαζί. παράγραφος 6α). Σύνολο Ημερών Κανονικών Αδειών. a. 3. πρέπει η Μονάδα να ζητήσει προηγουμένως την προσωρινή αντικατάσταση του. που έχουν διαχείριση δεν μπορούν να πάρουν κανονική άδεια. πρέπει να αναφέρει σχετικά. b. 4. παράγραφος 3 και έχει ανάγκη να πάρει κι άλλη άδεια απουσίας υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά σ’ αυτόν που έχει το δικαίωμα χορηγήσεως 2. Το υπόλοιπο της άδειας. για τον οποίο εκδόθηκε διαταγή μεταθέσεως. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και για τις κανονικές άδειες απουσίας για το εξωτερικό. που χορηγήθηκαν επί πλέον των δέκα (10) ημερών. b. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30. ΑΡΘΡΟ 31 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1.τι και για τους κληρωτούς οπλίτες (Άρθρο 37. χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ισχύουν από τους αντίστοιχους Οικονομικούς Κανονισμούς. όπου υποβάλλονται ιεραρχικά οι σχετικές αναφορές ΑΡΘΡΟ 32 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. Για τους έφεδρους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές που υπηρετούν τη θητεία τους. ή οι διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού. για να πάρει αυτός κανονική άδεια. Για τους έφεδρους αξιωματικούς. στον άμεσο προϊστάμενο του. που εξάντλησε το όριο κανονικής αδείας. Όταν πρόκειται. δίνεται σε άλλη χρονική περίοδο 5. να δοθεί κανονική άδεια στο Διοικητή Μονάδας ή μεγαλύτερου κλιμακίου αυτός που δίνει την άδεια. Περιορισμοί για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς και τους Διαχειριστές a. είναι όσες διαρκούν από 5 μέχρι 30 ήμερες Αυτές χορηγούνται μετά από γραπτή αναφορά του ενδιαφερόμενου αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. στην οποία αυτός πρέπει να παρουσιαστεί στη νέα του θέση. που υπηρετούν θητεία. περισσότερες από μία άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» ή διαδοχικά. Μόνιμος. Δικαίωμα Παροχής. Αν στη Μονάδα υπηρετεί ένας μόνο υγειονομικός αξιωματικός. που αναφέρεται στο Άρθρο 31. αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. ισχύει ό. με τη διαφορά όμως. που υποβάλλεται ιεραρχικά. δικαίωμα χορηγήσεως κανονικής αδείας. μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. που ξεπερνάει την ημερομηνία. ότι δικαίωμα να τις δώσει έχει μόνο ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού. από την προϊστάμενη Αρχή. παράγραφος 2. Στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. (Άρθρο 30 παρ. χωρίς διακοπή. Δικαίωμα Χορηγήσεως Δικαίωμα χορηγήσεως αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική έχουν: 43 . που να ξεπερνάει τις 20 ημέρες. εφ’ άπαξ ή τμηματικά. 3). ισχύει ό. 2. 4. Κανονικές Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. που αναφέρονται στο Άρθρο 30. b. που δικαιούνται στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Μετατιθέμενοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές. τις κανονικές άδειες δίνουν οι προϊστάμενοι τους.τι για τους κληρωτούς οπλίτες. κανονική ή παρατεταμένη.c. με άλλον υγειονομικό αξιωματικό. που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 2α 6. Το σύνολο των ημερών κανονικών αδειών που χορηγούνται σε μόνιμο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή.

Ο Διοικητής Μεραρχίας. χορηγούνται στους μόνιμους αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι 40 ημέρες. c. Οι αναρρωτικές άδειες απουσίας διαρκείας μέχρι δύο μήνες. μετά από προτάσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Όταν πρόκειται για άδεια νοσηλείας ή θεραπείας στο εξωτερικό. Στις ημέρες αδείας απουσίας παραπάνω από τις κανονικές πληρώνονται και δικαιολογούνται αποδοχές και γίνονται αντίστοιχες κρατήσεις. παραπέμπεται και πάλι στην Επιτροπή Απαλλαγών. για να πάρει την αναρρωτική άδεια που έχει ανάγκη από την αρχή. ισχύουν οι διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος “Περί Νοσοκομειακής Περιθάλψεως”. Σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών του αντίστοιχου Σχηματισμού. Ο Διοικητής Συγκροτήματος μέχρι 6 ημέρες.a. που προβλέπονται και ο χρόνος αυτού του είδους αδειών. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά. b. πληρώνονται στον αδειούχο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή οι αποδοχές. 2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέχρι 60 ημέρες. b. στους ασθενείς μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές χορηγούνται από την Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή. που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και ο μισός αριθμός ήμερων. ο ασθενής αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. e. όπου ανήκουν. εκτός από τα παραπάνω. εκτός κι αν ληφθούν γενικά μέτρα και μετά από διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 3. ΑΡΘΡΟ 34 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 1. που ισχύει κάθε φορά. Στους έφεδρους αξιωματικούς δίνονται άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές από τους προϊσταμένους. χορηγούνται από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές μετά από: a. 44 . Ειδικές Διατάξεις για τους Έφεδρους Αξιωματικούς. (Αποδοχές 50%. για τους μόνιμους αξιωματικούς. οι σχετικές αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο χρόνος αυτός της αδείας. σύμφωνα με το σχετικό Νόμο. 5. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους άδειες για το εξωτερικό. στον αδειούχο έφεδρο αξιωματικό. Νοσοκομειακή νοσηλεία τους. ΑΡΘΡΟ 33 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ Άδειες απουσίας για το Εξωτερικό και εσωτερικό. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αντικείμενο αυτό. Ο Διοικητής Σώματος Στρατού και ο Διοικητής Στρατιάς μέχρι 20 ημέρες d. χωρίς να επιτρέπεται η διακοπή τους. οι μακρές αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται από το Νόμο “Περί καταστάσεων αξιωματικών”. Εάν οι λόγοι υγείας υπάρχουν είτε παραμένουν είτε όχι οι λόγοι διακοπής. 4. a. για εκπαιδευτικούς λόγους. c. Έγκριση της παραπάνω γνωματεύσεως. ανεξάρτητης Ταξιαρχίας και ισότιμων Σχηματισμόν μέχρι 10 ημέρες. στον οποίο υποβάλλεται αυτή από την Επιτροπή Απαλλαγών. από το Σχηματισμό. Επίσης. απ’ ότι στους μονίμους b. 3. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος ασκήσεως των καθηκόντων του βαθμού του. Συνέπειες Στις ημέρες αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική. Ν 3486/1928 και Ν 3102/1924) 4.

) 45 . Για τους εφέδρους αξιωματικούς.τι και για τους κληρωτούς οπλίτες. παρ. Έφεδροι Αξιωματικοί.5. Άδειες απουσίας “λόγω μετάθεσης” χορηγούνται στους αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές. διαρκείας (8) ημερών σε κάθε περίπτωση. ισχύει ό. εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσυσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. 1. δίδονται μαζί με το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα κάθε φορά το σχετικό δικαίωμα και λογίζονται πλέον των λοιπών προβλεπομένων κανονικών ή μικράς διαρκείας αδειών. που υπηρετούν θητεία. 2. που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας. ΑΡΘΡΟ 35 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1. που δικαιούται ο Αξιωματικός η Ανθυπασπιστής (άρθρο 31. Οι παραπάνω άδειες.

f. Γι’ αυτού του είδους την έξοδο και παραμονή εκτός Στρατοπέδου. c. 2. Έξοδος Οπλιτών από το Στρατώνα για Λόγους Υπηρεσιακούς ή Ατομικούς. Επιτρέπεται η έξοδος από το Στρατόπεδο κάθε ημέρα και από την ώρα. Άδειες μικρότερες του 24ώρου. δε χρειάζεται ειδική γραπτή άδεια. ΠΟΣΟΣΤΑ 3. 3. τους ελεύθερους υπηρεσίας. που δεν έχουν ορκιστεί ακόμη. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας”. οι μικρότερες του 24ώρου. Άδειες παραμονής εκτός Στρατώνα δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση. Ειδικές άδειες απουσίας g. Τα ποσοστά χορηγήσεως αδειών παραμονής εκτός Στρατώνα για δυο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση και άδεια διανυκτερεύσεως στην κατοικία καθορίζονται με διαταγές του ΓΕΣ. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας της παραγράφου 1 του παρόντος εκτός από τις ημερήσιες που χορηγούνται στους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Άδειες απουσίας αναρρωτικές. e. όλες οι υπόλοιπες άδειες μπορούν να δοθούν και για το εξωτερικό. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Οι άδειες. Άδειες απουσίας κανονικές. Οι άδειες διακρίνονται σε άδειες εσωτερικού και άδειες εξωτερικού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 36 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. 4. Κάθε οπλίτης που βγαίνει από το Στρατώνα για υπηρεσιακούς ή ατομικούς λόγους. δίνονται σ’ όλους γενικά τους οπλίτες. Με εξαίρεση τις άδειες των υποπαραγράφων α και β της παραπάνω παραγράφου 1. που χορηγούνται στους οπλίτες είναι οι εξής: a. Οι άδειες εσωτερικού ισχύουν για όλη τη Χώρα εκτός αν υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν κάποιο τοπικό περιορισμό. b. 5. Οι άδειες. Ο αδειούχος οπλίτης είναι υπεύθυνος για την σε κάθε περίπτωση έγκαιρη επάνοδο στη Μονάδα του. εκτός από τους τιμωρημένους. ΑΡΘΡΟ 37 ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ TOY 24ΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. εκτός από τους νεοσύλλεκτους που δεν ορκίστηκαν ακόμη. Αυτές δεν υπολογίζονται σαν άδειες απουσίας. Άδειες διανυκτερεύσεως στην κατοικία b. Άδειες απουσίας λόγω μετάθεσης 2. αυτούς που έχουν οριστεί υπηρεσία και τους νεοσύλλεκτους. πρέπει να έχει υπηρεσιακό σημείωμα. που είναι ο μόνος αρμόδιος για την έγκριση τέτοιων αδειών. Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. που καθορίζεται με τα προγράμματα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μέχρι τη βραδινή πρόσκληση όλων γενικά των οπλιτών. Για τους έγγαμους οπλίτες δεν ισχύουν τα παραπάνω ποσοστά 46 . μόνο για τον τόπο όπου είναι η έδρα της Μονάδας. Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές. είναι οι εξής: a. d. Οι παραπάνω άδειες. υπογραμμένο από το Διοικητή της Μονάδας του.

Οι παραπάνω αδειούχοι κατά την επιστροφή τους στο Στρατώνα. κόβονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιος οπλίτης. 6. Άδειες διανυκτερεύσεως στην κατοικία παραπάνω από μία ημέρα δίνει ο Διοικητής Μονάδας. δίνουν τα φύλλα των αδειών τους στον αρχιφύλακα του Στρατώνα. Σύνολο Ημερών Αδείας “Μικράς Διαρκείας” a. όσες διαρκούν μία έως τέσσερις ημέρες. Αυτές δεν συμψηφίζονται με τις κανονικές Στους οπλίτες 47 . 2. Τα φύλλα των αδειών αυτών υπογράφονται μετά την αναφορά και δίνονται σ’ αυτούς. υποβάλλει τη σχετική αίτηση ιεραρχικά στο Διοικητή της Υπομονάδας ή. που τις δικαιούνται. γυρίζουν στο Στρατώνα. εάν λείπει αυτός. έχει ανάγκη να πάρει άδεια παραμονής έξω απ’ το Στρατώνα για 2 ώρες. 7. όποτε το συμφέρον της υπηρεσίας επιβάλλει το μέτρο αυτό. που είναι αριθμημένο και δίνεται γι’ αυτόν το σκοπό. Αυτοί που πήραν άδεια παραμονής έξω από το Στρατώνα για 2 ώρες. ανανεώνοντας την κάθε μήνα. 4. Στους νεοσύλλεκτους οπλίτες δε χορηγούνται άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» μέχρι να ορκισθούν. 5.ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ 4. έχει το δικαίωμα ν’ ανακαλεί. Προηγουμένως όμως οφείλει να αναφέρει τους λόγους των περιορισμών ή της απαγόρευσης στην αμέσως προϊστάμενη Αρχή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 9. Τα φύλλα αδειών «μικράς διαρκείας» των κληρωτών οπλιτών. στην πρωινή αναφορά της Υπομονάδας. Άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» είναι. που λόγω της μικρής δυνάμεως των οπλιτών δεν είναι οργανωμένες σε Υπομονάδες. ο οποίος παραδίνει αυτά στον αξιωματικό υπηρεσίας. Για τους μόνιμους. στην αναφορά της επόμενης ημέρας. ο οποίος. που μπορεί επίσης να δίνει διαρκή άδεια διανυκτερεύσεως στους έγγαμους οπλίτες. που δε συμπλήρωσαν δυο χρόνια υπηρεσίας στο Στρατό. 8. Σ’ αυτή την περίπτωση η άδεια υπογράφεται από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας. που υποβάλλεται ιεραρχικά Η αίτηση αυτή γράφεται στην ημερήσια κατάσταση αναφοράς της αντίστοιχης Υπομονάδας. δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση. 6. Όταν πρόκειται για Μονάδες. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις είκοσι. το σύνολο των ημερών των αδειών απουσίας 2 έως τεσσάρων ημερών. ΑΡΘΡΟ 38 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ “ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” 1. στον αξιωματικό υπηρεσίας. αναφέρει τα σχετικά με την χορήγηση της παραπάνω άδειας στο Διοικητή της Υπομονάδας. Για τους κληρωτούς οπλίτες και τους εθελοντές. εθελοντές και κληρωτούς οπλίτες οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» δεν έχουν καμία επίδραση στις αποδοχές τους Οι κληρωτοί οπλίτες τις ημέρες αυτών των αδειών δεν δικαιούνται τροφή. εκτός αν υπάρχει σοβαρή και επείγουσα ανάγκη 3. 5. Όσοι πήραν άδειες διανυκτερεύσεως. όπου υποβάλλονται αυτού του είδους οι αιτήσεις ιεραρχικά. πρέπει να ευρίσκονται στο Στρατώνα την ώρα της πρωινής προσκλήσεως της Υπομονάδας τους 10. Οι άδειες παραμονής έξω από το Στρατόπεδο για 2 ώρες και οι άδειες διανυκτερεύσεως χορηγούνται από το Διοικητή της Υπομονάδας. Ο Διοικητής της Μονάδας. περιορίζει ή να απαγορεύει όλες τις παραπάνω άδειες. οι οποίες δίνονται στη διάρκεια της θητείας τους των δυο ετών. στην προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως ώρα εξόδου των οπλιτών. Οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» χορηγούνται από το Διοικητή της Μονάδας. μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. αυτές τις άδειες τις δίνει ο Διοικητής της Μονάδας.

Συνέπειες a. Για ειδικούς οικογενειακούς λόγους ο κληρωτός δικαιούται να πάρει άδεια στην περίπτωση a. Ο Διοικητής του Συγκροτήματος. Ο Διοικητής Σώματος Στρατού και Στρατιάς μέχρι 40 ημέρες. Οικονομικές Συνέπειες. ε. σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το Νόμο περί Στρατολογίας. ισχύει ό. Κάθε οπλίτης που εξάντλησε το όριο κανονικής αδείας που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4α. το σύνολο των ημερών των κανονικών αδειών απουσίας που χορηγούνται στη διάρκεια της θητείας τους. 3. Κανονικές άδειες απουσίας είναι όσες διαρκούν από 5 μέχρι 30 ημέρες 2. Ο Διοικητής Μεραρχίας. Οι κληρωτοί οπλίτες. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι 60 ημέρες 3. b. μπορεί να δοθούν ακόμη 10 ημέρες άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας». Γεννήσεως παιδιού του. στις αποδοχές των οπλιτών για τις ημέρες κανονικής αδείας. a. Γάμου του. δε δικαιούνται μισθό ούτε τροφή και ο χρόνος αυτών των αδειών. b. Σύνολο Ημερών Κανονικής Άδειας. ισχύει ό. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 4. παρ 3) b. Για τους μόνιμους και τους εθελοντές οπλίτες. ανεξάρτητης Ταξιαρχίας και ισότιμων Σχηματισμών μέχρι 30 ημέρες d. b. 7. Οι οικονομικές συνέπειες. έχει όμως απόλυτη ανάγκη. Παράγρ 3α).τι για τους μόνιμους αξιωματικούς. στις ημέρες αυτών των αδειών απουσίας. μέχρι 10 ημέρες. Για τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Σε κανένα οπλίτη δε δίνεται κανονική άδεια απουσίας αν δεν έχει συμπληρώσει εξάμηνη υπηρεσία από την κατάταξη του στο Στρατό. 4. που δε συμπλήρωσαν δυο χρόνια υπηρεσία στο Στρατό. Δικαίωμα Χορηγήσεως. 2. τη ζητά ιεραρχικά από αυτόν που έχει δικαίωμα χορηγήσεως. 5. Απαγορεύεται να δοθούν μαζί περισσότερες από μία άδειες «μικράς διαρκείας» ή να δοθούν διαδοχικά. καθορίζονται από τους Νόμους που ισχύουν ΑΡΘΡΟ 40 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. Για τους κληρωτούς οπλίτες και τους εθελοντές. να πάρει παραπάνω άδεια απουσίας.τι και για τους μόνιμους αξιωματικούς. που έχουν συμπληρώσει δυο χρόνια υπηρεσία. χωρίς διακοπή. Για τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. μπορούν να πάρουν περισσότερη κανονική άδεια. 3).παρατεταμένης θητείας ή εκγυμνάσεως. ΑΡΘΡΟ 39 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. b. ισχύουν όσα καθορίζονται για τους μόνιμους αξιωματικούς (Άρθρο 32. Οι κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται όπως και οι άδειες «μικράς διαρκείας» (Άρθρο 37 παραγρ. (Άρθρο 31. Ο Διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας εφόσον έχει βαθμό ανώτερου αξιωματικού. Οι κληρωτοί οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως. μέχρι 20 ημέρες. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30. 48 . Δικαίωμα χορηγήσεως αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική έχουν a. c.

εάν αυτός έχει βαθμό ανώτερου αξιωματικού. σύμφωνα με άρθρο 35 παραγ. Άδειες απουσίας “λόγω μετάθεσης” χορηγούνται στους μόνιμους. b. 2. b. ΑΡΘΡΟ 41 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ 1. τον αριθμό των ημερών της άδειας που δόθηκε και τον αριθμό γνωματεύσεως της Επιτροπής. c. που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας. δίδονται μαζί με το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα κάθε φορά το σχετικό δικαίωμα και λογίζονται επί πλέον των λοιπών προβλεπομένων κανονικών ή μικράς διαρκείας αδειών. μπορεί με διαταγές του. απόλυτα δικαιολογημένες. είτε από τα προϊστάμενα κλιμάκια. Θανάτου των γονέων του. 4. Η παραπάνω άδεια είναι τριών ημερών και υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 43 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1. Σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκαν 2. Διοικητή Σώματος Στρατού και ανώτερων κλιμακίων μέχρι 30 ημέρες. d. μπορεί να δοθούν τιμητικές άδειες για διακεκριμένες πράξεις τους.1 49 . Διοικητή Σχηματισμού μέχρι 20 ημέρες. 2. χορηγούνται στους οπλίτες από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. 3. Νοσοκομειακή νοσηλεία τους. που νοσηλεύτηκαν μετά από: a. Οι αναρρωτικές άδειες αρχίζουν από την επόμενη ημέρα. όπως και οι οικονομικές και στρατολογικές συνέπειες. παιδιά).c. να δίνει στους κληρωτούς οπλίτες άδεια παραπάνω απ’ όσα προβλέπονται από τα άρθρα 38. Διοικητή Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας. διάρκειας μέχρι δυο μηνών. μετά από σχετική πρόταση της αντίστοιχης Μονάδας και κοινοποίηση της διαταγής χορηγήσεως σ’ όλες τις Μονάδες του Σχηματισμού. Ο αδειούχος πρέπει να παρουσιασθεί στη Μονάδα την επόμενη ώρα από τη λήξη της άδειας του. Τα σχετικά με τις αποδοχές των οπλιτών στο χρόνο της αναρρωτικής αδείας. εθελοντές Οπλίτες. οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως αμφοτέρων των φύλων. Οι τιμητικές άδειες. των αδελφών του και των μελών της οικογενείας του με την στενή έννοια (σύζυγος. Με τις διαταγές αυτές καθορίζονται και οι αναγκαίες διοικητικές λεπτομέρειες. όσες και οι ημέρες της άδειας. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο στέλνει στη Μονάδα το εξιτήριο. δίνονται. όπου αναγράψει τη διάγνωση. από τους: a. μέχρι 5 ημέρες. που έχουν αυτό το δικαίωμα. Σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας. Διοικητή Συγκροτήματος μέχρι 10 ημέρες. ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Οι παραπάνω άδειες. απ’ αυτή που δόθηκαν και τελειώνουν μετά από τόσες ημέρες. Στους κληρωτούς οπλίτες. ΑΡΘΡΟ 42 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 1. είτε απ’ ευθείας από τους Διοικητές. ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις. 3. μετά από πρόταση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. 39 και 40 αυτού του κανονισμού. διαρκείας (8) ημερών σε κάθε περίπτωση. εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. Οι αναρρωτικές άδειες.

Η υπηρεσία. με διάρκεια μεγαλύτερη από 4 ημέρες.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 44 ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Οι άδειες εγκυμοσύνης του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού. 895/81 ΦΕΚ Α227). Σε απόλυτη και επείγουσα ανάγκη δικαίωμα να δώσει άδεια έχει αυτός. που καλούνται για λόγους ασκήσεων. ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το Σώμα των Αδελφών Νοσοκόμων. εκτός από ημερήσια άδεια τις Κυριακές και τις επίσημες Αργίες. ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί. επιτρέπεται. Σε κανένα αξιωματικό δε χορηγείται άδεια απουσίας. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. b. σ’ όλη την Επικράτεια ή μέρος αυτής. Με αίτηση του στρατιωτικού. 7. που διευθύνει την άσκηση. για κανονική άδεια που δε χορηγήθηκε σ’ αυτόν για οποιοδήποτε λόγο και την οποία δικαιούται κάθε χρόνο. Στις εξής περιπτώσεις απαγορεύεται να χορηγούνται άδειες απουσίας. Αυτός που δέχεται την αίτηση χορηγήσεως αδείας. ανθυπασπιστές και οπλίτες της εφεδρείας. Με τις διαταγές αυτές. Στη διάρκεια των «ασκήσεων μετά Στρατεύματος» Μονάδας και μεγαλύτερων Κλιμακίων. Στους αξιωματικούς. Κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την ημέρα ψηφοφορίας των Βουλευτικών εκλογών δεν χορηγούνται άδειες απουσίας στους στρατιωτικούς παρά μόνο με προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά εκλογικό Νόμο. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων. δυνατό να χορηγηθούν ορισμένες άδειες απουσίας σε περιπτώσεις απόλυτης και επείγουσας ανάγκης. η χορήγηση μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους. ζητά από την άμεσα προϊστάμενη Αρχή. αφού λάβει υπ’ όψη τις ατομικές ανάγκες και κατά πρώτο λόγο το συμφέρον της υπηρεσίας. δε χορηγούνται άδειες απουσίας στους στρατιωτικούς. καθορίζονται και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα είναι. ν’ απαγορεύει με διαταγές του ορισμένες ή όλες τις άδειες απουσίας. c. λόγω ειδικών συνθηκών. που θα απουσιάσει. (ΠΔ. ίσως. ο Διοικητής της Μονάδας. αν κρίνει αναγκαία την παρουσία στην υπηρεσία αυτού. που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη να δοθεί τέτοια άδεια. 3. με βάση τη δύναμη που υπάρχει. εκτός από τις αναρρωτικές: a. πέρα από την κανονική άδεια των 30 ημερών που δικαιούται. όπου ανήκει ο στρατιωτικός. να γίνουν οι ενέργειες για αντικατάσταση αυτού. 4. ΑΡΘΡΟ 45 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. 5. δεν χορηγείται καμία άδεια απουσίας. που ζητά την άδεια. μπορεί να καθορίζει το ποσοστό κανονικών αδειών που θα δοθούν. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 6. εάν στη Μονάδα δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει. μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας ή να μεταφέρει την ημερομηνία χορηγήσεως σε άλλη περίοδο 2. μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους χορηγεί υποχρεωτικά σ’ αυτόν την κανονική του άδεια και στην περίπτωση ακόμη. όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ατομικούς ή οικογενειακούς λόγους. Κάθε άδεια απουσίας εκδίδεται σε έγγραφο. Ο στρατιωτικός δικαιούται αποζημίωση. που εκείνος δεν τη ζητήσει. οι οποίες ισχύουν κάθε φορά. 50 .

Οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» λήγουν την ώρα της ημέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 2. για να πάρουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας. που αναφέρεται στην παράγραφο 2 που δόθηκε η άδεια. Η Αρχή αυτή διαβιβάζει την αίτηση στη Στρατιωτική Αρχή. εκτός από αυτούς που υπηρετούν θητεία. στους οποίους έχουν διατεθεί για εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. υπολογίζονται στον αριθμό των ημερών. που είναι γραμμένοι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. δίνονται στους στρατιωτικούς. χωρίς την αντικατάσταση τους. Τα φύλλα αδειών απουσίας. για το αν είναι δυνατή ή όχι η απουσία τους.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 8. Όταν χορηγούνται οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» για όλους γενικά τους στρατιωτικούς. παραμονή και επιστροφή του Στρατιωτικού που την παίρνει 11. όπου συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας. Οι ημερήσιες άδειες είναι διάρκειας 24 ωρών. προσθέτονται ημέρες πορείας. ότι αρχίζει από την ώρα της ίδιας ημέρας. Ειδικές Φοιτητικές Άδειες Οι στρατιωτικοί. 10. σαν καθηγητές σε Στρατιωτικές Σχολές ή μέλη επιτροπών. 2. τότε αυτή υπολογίζεται. Στρατιωτικοί επιφορτισμένοι με οποιαδήποτε καθήκοντα εκτός της Μονάδας τους. θεωρείται το χρονικό διάστημα. 4. Οι ημέρες πορείας δίνονται. Σαν ημέρα αδείας απουσίας. μετά το τέλος της ημερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου και η άδεια απουσίας αρχίζει από την ώρα της επόμενης ημέρας. ΑΡΘΡΟ 46 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. υποβάλλει σχετική αίτηση σ’ αυτήν. στην οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας Οι Στρατιωτικοί κατά την ώρα που λήγει η άδεια τους πρέπει να ευρίσκονται στις θέσεις τους 5. μέχρι την ίδια ώρα της άλλης ημέρας. 9. που ανήκει ο Στρατιωτικός και η οποία είναι η μόνη αρμόδια να χορηγήσει την άδεια. Κάθε Στρατιωτικός με απόσπαση σε οποιαδήποτε μη Στρατιωτική Αρχή για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας. μαζί με τη σχετική αναφορά αδείας και υπηρεσιακό σημείωμα των προϊσταμένων. εκτός από τις ημερήσιες. όπου ο στρατιωτικός θ’ απουσιάσει από την υπηρεσία του. Στρατιωτικοί Επιφορτισμένοι με Καθήκοντα Εκτός της Μονάδας. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη. 3. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. δεν είναι αρκετή για τη μετάβαση. που αναφέρεται στην παράγραφο 2. αν έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια ή δε δικαιούται τέτοια άδεια ο Στρατιωτικός και αφού η μέγιστη άδεια απουσίας μικράς διαρκείας που δίνεται. υποβάλλουν στις Μονάδες τους. από την ώρα αναφοράς της Μονάδας ή από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας στα γραφεία των Επιτελείων και Στρατηγείων. δικαιούνται ειδική φοιτητική άδεια. αφού ληφθεί υπ’ όψη ο τόπος προορισμού και τα συγκοινωνιακά μέσα που υπάρχουν. να δοθεί άδεια απουσίας πριν το τέλος της ημερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου. Οι άδειες απουσίας. ο οποίος έχει ανάγκη να πάρει οποιαδήποτε άδεια απουσίας. Στρατιωτικοί Αποσπασμένοι σε μη Στρατιωτική Αρχή. με την προσθήκη και των ημερών πορείας 51 . Οι άδειες απουσίας λήγουν την ώρα της ημέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

ότι είναι δικαιολογημένη η αίτηση για 52 . καθώς και το χρόνο αναχωρήσεως τους ΑΡΘΡΟ 48 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1. πρέπει να κάνει έγκαιρα την αναφορά του για παράταση. στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή. όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.ΑΡΘΡΟ 47 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να ζητήσει παράταση της προθεσμίας της άδειας απουσίας. 6. 2. πρέπει να εφαρμόζει. όπου πρόκειται να παραμείνει περισσότερο από 24 ώρες. να εμφανιστεί ο ίδιος στο Φρουραρχείο. διάρκειας άνω των 4 ημερών. 4. αντίθετα. οφείλει εντός 24 ωρών από την άφιξη του. Η αναφορά για την παράταση της άδειας. Τα φύλλα αδείας απουσίας των ανώτατων αξιωματικών δε θεωρούνται. Εάν ο αδειούχος στρατιωτικός έχει βαθμό ίσο ή ανώτερο από το Φρούραρχο. γίνεται στο Διοικητή της Μονάδας μέσω του Φρουραρχείου. 5. για οπλίτη η αναφορά για παράταση γίνεται προφορικά στο Φρούραρχο και αν δεν υπάρχει τέτοιος. για την αναχώρηση του. ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 3. οφείλουν να κάνουν γνωστό στο Φρουραρχείο ή αν δεν υπάρχει. Αυτοί. που του δόθηκε. Κάθε στρατιωτικός. την προηγούμενη ημέρα από την αναχώρηση του και να θεωρήσει το φύλλο αδείας απουσίας. Εάν ο στρατιωτικός πρόκειται να μείνει στη διάρκεια της άδειας του. Με εξαίρεση τις άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας». με την αντικατάσταση των λέξεων «Φρουραρχείο» και «Φρούραρχος» με τις «Αστυνομική Αρχή» και «Προϊστάμενος της Αστυνομικής Αρχής» αντίστοιχα ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 9. στην Αστυνομική Αρχή τη διεύθυνση τους. πρέπει να έλθει πάλι στο Φρουραρχείο. να υποβάλει. ώστε και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση που ζητάει. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται ακριβώς. να μπορεί να επιστρέψει στη θέση του. όλες οι υπόλοιπες πρέπει να θεωρούνται από τα Φρουραρχεία του τόπου ή των τόπων. οι θεωρήσεις γίνονται από τις Αστυνομικές Αρχές 8. Σε περιπτώσεις που δίνεται άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας» με ημέρες πορείας μπορεί ο Διοικητής να διατάξει τη θεώρηση κι αυτής της άδειας του στρατιωτικού. 2. Ο αδειούχος στρατιωτικός. όταν πρόκειται για αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. όπου πρόκειται να μείνει ο στρατιωτικός. χωρίς παραβίαση της προθεσμίας της άδειας απουσίας του. 10. κάθε φορά που φθάνει σε τόπο. όταν φθάσει στον τόπο. για τον οποίο πήρε την άδεια απουσίας. αφού σημειώσει σ’ αυτό τη διεύθυνση του. Ο Διοικητής της Μονάδας κάνει γνωστή την απόφαση του. ΤΟΠΟΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΑ 7. σε περισσότερους από έναν τόπους διαμονής. σ’ αυτόν που ζητάει παράταση. ή εάν δεν υπάρχει Φρουραρχείο. Κάθε στρατιωτικός. από αυτές που αναφέρονται στα Άρθρα 30 έως 33 και 37 έως 39. Όπου δεν υπάρχουν Φρουραρχεία. με σήμα Εάν ο Διοικητής της Μονάδας κρίνει. 3. απ’ ευθείας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και στην ανάγκη με τηλεγράφημα Όταν πρόκειται. Το Φρουραρχείο θεωρεί το φύλλο αδείας για την άφιξη και σημειώνει την ημερομηνία αφίξεως και τη διεύθυνση διαμονής του αδειούχου. μπορεί να στείλει το φύλλο της άδειας για θεώρηση. το φύλλο αδείας απουσίας του για θεώρηση και να δηλώσει την διεύθυνση διαμονής του.

Εάν σε αδειούχο στρατιωτικό. Το Φρουραρχείο ή η Αστυνομική Αρχή γνωστοποιεί στη Μονάδα. που ευρίσκεται σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και ο οποίος ασθένησε και δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του. που του είχε δοθεί. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 7. απ’ όσες αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου και απ’ όσες στα Άρθρα 34 και 41. Στους στρατιωτικούς που ευρίσκονται σε άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας». στην Αρχή που διέταξε την εξέταση. από εκείνον που του έδωσε την άδεια. 6. 5. κάνουν τις σχετικές αιτήσεις για παράταση της άδειας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. ευρισκόμενος σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και συνεπεία ασθενείας δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του.παράταση. οφείλουν να πηγαίνουν στον τόπο ή τους τόπους για τους οποίους τους δόθηκε. μέσω των Στρατιωτικών Ακολούθων που υπάρχουν στις Ελληνικές Πρεσβείες ή. Αποφαίνεται αν μπορεί αυτός να ταξιδέψει ή όχι. Κάθε οπλίτης. Γνωστοποιεί τέλος το παραπάνω γεγονός. το δυνατόν ταχύτερο. γιατί παραβίαση της άδειας. πρέπει να ζητήσει την έγκριση γι’ αυτό. γιατί απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή του τόπου διαμονής Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2 ή 5 του άρθρου αυτού αντίστοιχα. ειδοποιεί το Φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή του τόπου. c. Αν ο στρατιωτικός που ζήτησε. Ο ιατρός. Οι στρατιωτικοί που είναι σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό. παράταση της προθεσμίας της άδειας. Αυτή τον εισάγει στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο για νοσηλεία. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. αν δεν υπάρχουν αυτοί. που ο ασθενής θα παραμείνει στην κατοικία του. που πιστοποιείται από υγειονομικό αξιωματικό ή αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα ιδιώτη ιατρό. ή εάν δεν υπάρχει τέτοιος αξιωματικός. την Αστυνομική Αρχή του τόπου. που δικαιολογεί τη διαμονή του σ’ εκείνο τον τόπο για ορισμένο αριθμό ημερών. 53 . ΟΠΛΙΤΕΣ 3. ιδιώτης ιατρός. που έδωσε την άδεια. Του δίνει ιατρική γνωμάτευση. ΑΡΘΡΟ 49 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 1. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απ’ ευθείας και στην ανάγκη με τηλεγράφημα. αλλά άδεια απουσίας κανονική. σύμφωνα με τα παραπάνω. 8. δε γίνεται δεκτή. δεν πήρε απάντηση έγκαιρα. Αυτοί που παίρνουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας. b. εάν δεν υπάρχει. 2. που υπολογίζεται από τη λήξη της άδειας «μικράς διαρκείας» που δόθηκε. μετά τη λήξη της άδειας απουσίας. όπου περνά την άδεια του Τότε διατάσσεται ο αξιωματικός που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία της Φρουράς. 4. δεν μπορεί να δοθεί παράταση στην άδεια ούτε άλλη άδεια «μικράς διαρκείας». εκτός αν η φύση του νοσήματος ή η κατάσταση της υγείας του. να επισκεφτεί τον ασθενή. όπου περνά την άδεια του. που έχει αυτήν τη δικαιοδοσία. αφού τον εξετάσει ενεργεί ως εξής: a. δεν επιτρέπει τη μεταφορά του. ειδοποιεί για την ασθένεια του το Φρουραρχείο ή. παρουσιαστεί σοβαρός λόγος αλλαγής τόπου διαμονής. με τη δικαιολογία αναμονής απαντήσεως στην αίτηση για παράταση που έγινε. πλην όμως η παράταση είναι πάνω από τη δικαιοδοσία του. ζητάει ιεραρχικά την έγκριση από τον προϊστάμενο του. το περιστατικό της ασθένειας και τον αριθμό των ημερών. πρέπει να φύγει για να βρεθεί στη θέση του εμπρόθεσμα.

Όσοι ανήκουν σε Υπομονάδες. 4. ν’ ανακαλεί με διαταγές του. c. κάνουν γνωστή στους αδειούχους στρατιωτικούς τη διαταγή ανακλήσεως επί αποδείξει. ΑΡΘΡΟ 50 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. 2. ορισμένες ή όλες τις άδειες απουσίας που δόθηκαν στους στρατιωτικούς. ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες παραβιάσεως της άδειας ή της 54 . 4. κάνουν γνωστή τη διαταγή ανακλήσεως. Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν έγκαιρα (Άρθρο 44. Οι Μονάδες στις οποίες ανήκουν οι αδειούχοι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές των Μονάδων. b. μέσα σε 24 ώρες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτούς της διαταγής ανακλήσεως. μπορεί λόγω ειδικών συνθηκών. παρουσιάζονται στους προϊσταμένους τους. Τα Φρουραρχεία και οι Αστυνομικές Αρχές. αναρρωτικές άδειες και αυτές που αναφέρονται στο Άρθρο 41. στο Διοικητή της Υπομονάδας. όπως καθορίζεται στο άρθρο 26 του Κανονισμού αυτού και παραδίνουν το φύλλα αδείας τους ως εξής: a. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που επιστρέφουν από οποιαδήποτε άδεια απουσίας.4. Όσοι υπηρετούν σε Επιτελεία και Στρατηγεία. 2. παρουσιάζεται στο Διοικητή της Υπομονάδας που ανήκει. την ώρα της αναφοράς και αναφέρει την παρουσίαση του. Τα φύλλα αδείας απουσίας των οπλιτών των Υπομονάδων που επιστρέφουν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. κάθε στρατιωτικού. ΟΠΛΙΤΕΣ 3. που η παρουσία του στην υπηρεσία κρίνεται αναγκαία. πρέπει ν’ αναχωρήσουν για τη Μονάδα τους. παράγραφος 4) στη θέση τους μετά τη λήξη οποιασδήποτε αδείας απουσίας. οι οποίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. υποβάλλονται στη Μονάδα με την ημερήσια αναφορά καταστάσεως της Υπομονάδας ΑΡΘΡΟ 52 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 1. που τους δόθηκε. β. πιστοποιώντας την ημέρα παρουσιάσεως των αξιωματικών και ανθυπασπιστών που γύρισαν από άδεια απουσίας. αφού βγήκε από το Νοσοκομείο. 3. διατάχθηκε να ξαναγυρίσει στη θέση του. για τους οποίους δόθηκαν οι άδειες. Οι στρατιωτικοί που ανακαλούνται από την άδεια τους. καθώς και η ημέρα την οποία. στον Υπασπιστή της Μονάδας. Ο οπλίτης που επιστρέφει από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. στο αρμόδιο για την τήρηση των μεταβολών Γραφείο. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού μπορεί ν’ ανακαλεί με διαταγή του την άδεια απουσίας με εξαίρεση τις εκπαιδευτικές. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις ανακοινώνονται έγκαιρα από το Φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή στη Μονάδα που έδωσε την άδεια. στα Φρουραρχεία και Αστυνομικές Αρχές των τόπων. παράλληλα παραδίδει το φύλλο της άδειας του στον Αρχιλοχία. και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πλήρως τη βραδύτητα τους. καθώς και όσοι απουσιάζουν αυθαίρετα (χωρίς άδεια) τιμωρούνται. Αυτοί που παίρνουν τα φύλλα αδείας απουσίας τα θεωρούν. ΑΡΘΡΟ 51 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 1.

Τούτο γίνεται με διαταγή του προϊσταμένου. Με βάση αυτή ο Διοικητής της Μονάδας διατάζει την ενέργεια ένορκης προανακρίσεως.αυθαίρετης απουσίας. που απουσιάζει. μόλις περάσουν έξι ημέρες (σε κατάσταση ειρήνης) ή δυο ημέρες (σε κατάσταση επιστρατεύσεως) από τη λήξη της άδειας του ή της αυθαίρετης απουσίας του. που χορηγείται στους στρατευμένους στρατιωτικούς. αφού περάσουν δυο ημέρες από τη λήξη της άδειας ή αυθαίρετης απουσίας. a. 6. του τόπου για τον οποίο πήρε άδεια ο οπλίτης. το οποίο κοινοποιεί στους προϊστάμενους Σχηματισμούς μέχρι Σώματος Στρατού. Όταν περάσουν οι προθεσμίες. για τις οποίες δόθηκε επαρκής δικαιολογία από το στρατιωτικό. Στους τόπους όπου δεν υπάρχουν Λόχοι Στρατονομίας ή Φρουραρχεία. Οι ημέρες αγνοίας ή παράνομης απουσίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΟΠΛΙΤΩΝ 7. Όλες οι ημέρες αγνοίας ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δεν υπολογίζονται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ΒΔ447/69 ΦΕΚ Α’ 145 και ΝΔ720/70 ΦΕΚ Α’ 253/70). που απουσιάζει. Η άδεια αυτή υπολογίζεται ίση με το σύνολο των ημερών παραβιάσεως της αδείας ή αυθαίρετης απουσίας και των ημερών αδείας που έλαβε. πριν καταταγεί στο Στρατό. Για τις ημέρες αγνοίας πάνω από 10 ημέρες μέσα σε ένα μήνα ο στρατιωτικός δεν δικαιούται αποδοχές. που ορίζει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας. που παίρνει την αναφορά αγνοίας. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 3. υποβάλλει στη Μονάδα «αναφορά αγνοίας». 9. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας. όπου έχει έδρα η Μονάδα και του τόπου. Η Υπομονάδα. Όσοι ξεπερνούν τις προθεσμίες. ή η αυθαίρετη απουσία τους. Η Μονάδα στην οποία ανήκει ο αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. αφαιρούνται από το σύνολο των ημερών κανονικής αδείας. Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας που δε δικαιολογήθηκαν πλήρως από το στρατιωτικό. του τόπου καταγωγής και του τόπου όπου έμενε αυτός πριν να καταταγεί στο Στρατό. διώκονται για λιποταξία. όπου έμενε ο οπλίτης. Αν Πρόκειται για Αυθαίρετη Απουσία. Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα Φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα για την ποινική δίωξη τους 2. που έχει το δικαίωμα να δώσει άδεια απουσίας κανονική. αφού η απουσία τους δεν ξεπέρασε τις προθεσμίες. εκτός του ότι αποτελούν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας. υπολογίζονται σαν ημέρες κανονικής αδείας απουσίας. 5. 4. όπου έχει έδρα η Μονάδα. στέλνει την ίδια ημέρα «σήμα αγνοίας». στέλνει «σήμα αναζητήσεως» προς τις Αρχές των παραγράφων 7 και 8. υπήρξε δικαιολογημένη. b. 55 . Η Μονάδα. που απουσιάζει. με κράτηση ή φυλάκιση. υπολογίζονται σαν ημέρες αγνοίας. Αν Πρόκειται για Κάποιο που δεν Επέστρεψε από Άδεια. 8. αν δεν ξεπερνούν τις προθεσμίες που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα Φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων του τόπου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 10. η Υπομονάδα υποβάλλει στη Μονάδα αναφορά για λιποταξία κατά του στρατιώτη. του τόπου. που δεν υπολογίζεται. προς τις εξής Αρχές. όπου ανήκει ο οπλίτης. το «σήμα αγνοίας» στέλνεται στις Αστυνομικές Αρχές. άσχετα αν η παραβίαση της άδειας τους.

που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. που απουσίαζε αδικαιολόγητα. που ασχολήθηκαν με την αναζήτηση του.11. Όταν περάσουν οι προθεσμίες. η Μονάδα διατάζει ένορκο προανάκριση 12. ανάλογα με τις συνθήκες απουσίας. Όταν συλληφθεί ή ξαναγυρίσει ο στρατιωτικός. Ο Διοικητής του Σώματος Στρατού μπορεί. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα 13. 56 . να διατάξει τη σύλληψη και μεταφορά του αδικαιολόγητα απουσιάζοντα στη Μονάδα! ακόμα και πριν να περάσουν οι προθεσμίες. η Μονάδα του στέλνει σχετικό σήμα σ’ όλες γενικά τις Αρχές.

Δε γίνεται καμία απόσπαση οπλίτη. Με τον όρο απόσπαση τμήματος. Η απόσπαση του αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. απ’ όπου αποσπάστηκαν Για θέματα εκτελέσεως υπηρεσίας συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Αρχής. για ικανοποίηση υπηρεσιακών ή γενικότερων αναγκών. για ειδικούς λόγους. με εξαίρεση. 2. εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Μονάδας. Υπομονάδας. όπως ορίζει ο Νόμος περί Στρατολογίας. εννοείται απόσπαση μέρους Μονάδας. αν δε συμπληρωθούν εννέα μήνες από την κατάταξη του Η διάρκεια της αποσπάσεως. για βοήθεια σε συλλόγους στην άσκηση Εθνικού ή θρησκευτικού έργου Η διάθεση των παραπάνω. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ 3. επιτρέπεται η διάθεση ιατρών. που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό. για εκτέλεση υπηρεσίας 57 . Ομάδας-Στοιχείου και η διάθεση του αλλού. οπότε δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έξι μήνες 2. Κατά κανόνα οι αποσπάσεις οπλιτών γίνονται αριθμητικά. στην οποία αναφέρεται βαθμός και ειδικότητα. όπου διατέθηκαν Η απόσπαση στρατευμένων στρατιωτικών σε μη στρατιωτικές Αρχές απαγορεύεται Μπορεί όμως να διατεθεί στρατευμένο προσωπικό και μέσα. 4. δεν πρέπει να ξεπερνά το δίμηνο 5. τότε πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της μεταθέσεως. για την ικανοποίηση αναγκών Κοινωνικής φύσεως (Εκτέλεση ή συντήρηση μικρών έργων κοινής ωφελείας. γίνεται πάντοτε μετά από διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού και δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες. 6. Στην περίπτωση που η απόσπαση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 53 ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι αποσπάσεις δεν πρέπει να γίνονται αλόγιστα και να είναι όσο το δυνατό μικρότερης διαρκείας Αυτές ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και εκτελούνται με διαταγές του ή με διαταγές προς τους Σχηματισμούς. Ηρώων. για περιορισμένο χρόνο. σε περίπτωση εκπαιδεύσεως. εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλουν ονομαστική διαταγή. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 5. 3. Απόσπαση είναι η με διαταγή προσωρινή απομάκρυνση από την οργανική του διοίκηση στρατιωτικού ή μέρους Μονάδας και η διάθεση του αλλού. Οι στρατιωτικοί που αποσπώνται ή τα τμήματα. που ασχολούνται με τη συντήρηση υλικού ή που έχουν κρίσιμες ειδικότητες και των οποίων η απουσία θα προκαλούσε ανωμαλίες στην εκτέλεση της υπηρεσίας της Μονάδας. που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό. πρέπει ν’ αποφεύγονται. Διμοιρίας-Ουλαμού. ΑΡΘΡΟ 54 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 1. με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή των Σχηματισμών. Επίσης. Περιπτώσεις αριθμητικής αποσπάσεως μονίμων ή εθελοντών υπαξιωματικών. εκτός από τις περιπτώσεις εκπαιδεύσεως. Κάθε στρατιωτικός ή τμήμα που ευρίσκεται σε κίνηση εξ αιτίας αποσπάσεως. προβλέπεται να ξεπεράσει το τρίμηνο ή εξάμηνο. πρέπει να επικυρώνονται με ονομαστική διαταγή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7. Αποσπάσεις οπλιτών. παίρνει από τη Μονάδα του φύλλο πορείας ή φύλλο μεταβάσεως 4. Εκκλησιών).

όπου διατέθηκε και είναι υπεύθυνος προς το Διοικητή της για κάθε ζήτημα τάξεως. εκπαιδευτικά και διοικητικής μέριμνας. συμμορφώνεται πλήρως με τις διαταγές της Αρχής. όπως και για τη συνεχή ενημέρωση της οργανικής διοικήσεως του για την πρόοδο εκπληρώσεως της αποστολής του και γενικά για κάθε ζήτημα. Ομάδες-Στοιχεία και στην περίπτωση που γίνονται συχνές αποσπάσεις από την ίδια Μονάδα. που θα την εκπληρώσει. Τα τμήματα που αποσπώνται. έχει υποχρέωση να τη συμπληρώνει και να τη διατηρεί γενικά στο επίπεδο που έχει διαταχθεί ΑΡΘΡΟ 55 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1. που διέταξε τη συγκρότηση του Αποσπάσματος. Ο Διοικητής του τμήματος που αποσπάστηκε. ο σκοπός. η Μονάδα απ’ όπου αποσπάσθηκε αυτό. 4. σύμφωνα με ό. καθώς επίσης και για διοικητικά θέματα. μειώνεται αισθητά η Μονάδα απ’ όπου αποσπάσθηκε. εκπαιδεύσεως και συμπεριφοράς του τμήματος του 13. όπως καθορίζονται αυτά από τη διαταγή. 12. αφήνοντας τον στην κρίση του Διοικητή της Μονάδας. Αυτή καθώς και ο Διοικητής του Αποσπάσματος ορίζονται με διαταγή αυτού. Στρατιωτικό τμήμα που συγκροτήθηκε προσωρινά από στοιχεία Μονάδων Όπλων ή Σωμάτων του Στρατού ή και των υπόλοιπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για εκτέλεση ειδικής αποστολής. b. Η σύνθεση των Αποσπασμάτων εξαρτάται από την αποστολή. που τους αναθέτουν.τι αναφέρεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. πειθαρχίας. για τα διοικητικά ζητήματα καθώς και για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. ασφαλείας. η διάρκεια αποσπάσεως. 3. γίνεται ανάθεση της διοικήσεως του στον ανώτερο ή αρχαιότερο κατά βαθμό και όταν απαιτείται η διάθεση άλλου Διοικητή και δεν υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτούς. Απόσπασμα είναι: a. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή του τμήματος που αποσπάσθηκε. Ο Διοικητής του Αποσπάσματος είναι υπεύθυνος. Το Απόσπασμα διαλύεται μετά την εκπλήρωση της αποστολής και τα στοιχεία που το αποτέλεσαν. που συγκροτήθηκε από στοιχεία αυτής και αποσπάσθηκε προσωρινά για εκτέλεση ειδικής αποστολής αλλού. 2. που ευρίσκονται στο τμήμα. η Αρχή στην οποία γίνεται η διάθεση. στέλνονται και τηρούνται από την Αρχή. Στη διαταγή αποσπάσεως που εκδίδεται. όπου γίνεται η διάθεση του τμήματος και κάτω από την επίβλεψη της 8. όλα τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού του τμήματος. Επίσης. 9.προς όφελος της Στρατιωτικής Αρχής. καθορίζεται το μέγεθος του τμήματος. Το τμήμα που αποσπάσθηκε εξακολουθεί ν’ ανήκει στην οργανική δύναμη της Μονάδας. από την οποία αποσπάσθηκε και παρακολουθείται απ’ αυτήν. Οργανικό στρατιωτικό τμήμα μιας Μονάδας ή Τμήμα. 58 . χωρίς να διατεθεί σε άλλη Μονάδα. που δημιουργείται στο Απόσπασμα του. όπου διατέθηκε και η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση αυτού του προσωπικού. ξαναγυρίζουν στις οργανικές τους Μονάδες. Στο Διοικητή του Αποσπάσματος δίνονται διαταγές και οδηγίες σχετικά με την αποστολή του και τον τρόπο. η Μονάδα απ’ όπου αποσπάται. όταν η δύναμη του τμήματος. είναι υποχρεωμένη να στείλει άλλον. 5. απ’ όπου αποσπάται το τμήμα 10. εξ αιτίας απολύσεων ή άλλων λόγων. αποτελούνται βασικά από Οργανικές Υπομονάδες ΔιμοιρίεςΟυλαμούς. η προσκόλληση για μισθοτροφοδοσία και άλλα θέματα Πρέπει να αποφεύγεται ο ονομαστικός καθορισμός του τμήματος. κρατιέται σειρά μεταξύ των επί μέρους τμημάτων της. 11. Όταν η διάρκεια της αποσπάσεως είναι μεγαλύτερη από εκατό ημέρες. για όσα αναφέρονται στη παράγραφο 3 παραπάνω.

Κάθε στρατιωτικός. από τις πλησιέστερες Αστυνομικές Αρχές. Όταν πρόκειται για τμήμα που αποσπάται μέσα στην ίδια Φρουρά. Κάθε μη οργανικό τμήμα Στρατού που μετακινείται. ο επικεφαλής. ΑΡΘΡΟ 57 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. εκδίδεται φύλλο μεταβάσεως 2. b. Δικαίωμα εκδόσεως διαταγών κινήσεως έχουν: a. εφοδιάζεται με φύλλο πορείας. που δε δικαιολογεί έξοδα μετακινήσεως. ανθυπασπιστές και μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες. ο τόπος ή οι τόποι όπου θα πάει. που εκδίδεται από τη Στρατιωτική Αρχή. για μετακινήσεις στο εσωτερικό της Χώρας ή στο εξωτερικό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 56 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. εφοδιάζεται με φύλλο μεταβάσεως Το υπόδειγμα του φύλλου μεταβάσεως είναι όπως αυτό του φύλλου πορείας με επικεφαλίδα «Φύλλο Μεταβάσεως» 5. εάν δεν υπάρχει. η ημερομηνία αφίξεως στη νέα του θέση. Στο φύλλο πορείας ή μεταβάσεως αναφέρονται ονομαστικά. προτού αναχωρήσει με φύλλο πορείας. Τα φύλλα πορείας αυτών που ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενέργεια. Κάθε στρατιωτικός που μετακινείται. η ημερομηνία αναχωρήσεως. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να το μεταβιβάσει σύμφωνα με την αρμοδιότητα του σε κατώτερα όργανα. οι αξιωματικοί. Οι Διοικητές Σχηματισμόν. από την οποία πήρε τη μετάθεση 4. Αναφέρεται επίσης σ’ αυτό ο αριθμός οχημάτων και κτηνών. καθώς και η ημερομηνία επιστροφής. ΑΡΘΡΟ 58 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. Εάν πρόκειται για το στρατιωτικό που μετατίθεται. εφοδιάζεται. οι σταθμοί διανυκτερεύσεως και οι μεγάλες στάσεις εάν απαιτούνται 59 . Τα στοιχεία της διαταγής ανακλήσεως γράφονται στο φύλλο αδείας κατά τη θεώρηση. για μετακινήσεις μέσα στη Ζώνη Ευθύνης τους. στην οποία υπάγεται αυτός 2. έξω από την έδρα της Στρατιωτικής Αρχής στην οποία αυτός υπάγεται. ο σκοπός της κινήσεως. που μετακινούνται με τη Μονάδα τους ή με άλλο μη οργανικό τμήμα Στρατού 3. που ανήκουν στο τμήμα. Με ατομικά φύλλα πορείας εφοδιάζονται επίσης. καθώς και όλοι οι οπλίτες. που μετακινείται εκτός από τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Όταν πρόκειται για ανάκληση στρατιωτικού που είναι σε κανονική άδεια. όπως αναφέρεται αυτό στο Άρθρο 48. η σχετική διαταγή ανακλήσεως. με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο ή από την κανονική τους άδεια. 2. που μετατίθεται ή αποσπάται μέσα στην ίδια φρουρά ή σε μικρή απόσταση. Για τέτοια μετακίνηση απαιτείται γραπτή διαταγή κινήσεως. γράφεται αντί της ημερομηνίας επιστροφής. ο αριθμός διαταγής κινήσεως. καθώς και τα φύλλα πορείας αυτών που επιστρέφουν από διαθεσιμότητα ή «μακρά αναρρωτική άδεια». αντί για φύλλο πορείας. έχει θέση διαταγής κινήσεως και το φύλλο αδείας θέση φύλλου πορείας. Μετακίνηση είναι η κίνηση στρατιωτικού για λόγους υπηρεσιακούς. Στο φύλλο πορείας γράφονται όλα γενικά τα στοιχεία αυτού που μετακινείται. εκδίδονται από το Φρουραρχείο ή. καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία αυτός διαγράφεται από τη δύναμη της Μονάδας. 6. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

που πηγαίνουν στο εξωτερικό. μόνοι τους ή ομαδικά και αναγκάζονται για οποιοδήποτε λόγο (έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων ή ασθένεια) να διακόψουν την κίνηση τους πάνω από 24 ώρες. που παίρνει φύλλο πορείας. Επίσης. κάθε στρατιωτικός που φθάνει στον τόπο που αναφέρεται στο φύλλο πορείας. Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν ή δεν παρουσιάζονται έγκαιρα στις θέσεις τους. 2. που μετακινούνται. θεωρούνται απόντες αυθαίρετα και εφαρμόζονται εις βάρος τους αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 50. Τα φύλλα πορείας δε θεωρούνται από τα Φρουραρχεία. όπου δεν υπάρχει Φρουραρχείο ή Αστυνομική Αρχή. καθορίζονται κάθε φορά από ειδικούς νόμους ή διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού 4. Κάθε στρατιωτικός. ο Διοικητής. Στρατιωτικοί. πρέπει να αναχωρήσει για τον τόπο προορισμού του σε 24 ώρες. Επίσης δε θεωρούνται τα φύλλα μεταβάσεως 3. Τα φύλλα πορείας των στρατιωτικών. 2. υποχρεούνται σε ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας γι’ αυτό το γεγονός 3. που εκδίδει το φύλλο πορείας 5. θεωρούνται για την έξοδο και είσοδο στο Ελληνικό έδαφος από τα όργανα ελέγχου κινήσεως της Χώρας ΑΡΘΡΟ 60 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. οφείλει να παρουσιασθεί σε 24 ώρες στην Αρχή για την οποία προορίζεται 4. 60 . μετά τη λήξη της ημερομηνίας του φύλλου πορείας ή φύλλου μεταβάσεως. που έδωσε το φύλλο πορείας. Ειδικές περιπτώσεις θεωρήσεως φύλλων πορείας. Στη μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας σε τόπους. η μετακίνηση και η διάρκεια της βεβαιώνονται από το Διοικητή της Μονάδας. βάσει υπεύθυνης δηλώσεως αυτού που μετακινήθηκε. για οποιοδήποτε λόγο. βεβαιώνει τη μετακίνηση και τη διάρκεια της.ΑΡΘΡΟ 59 ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ 1. Πάνω σ’ αυτά.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 61 .

f. ο Πολεμικός Σταυρός. δηλαδή Σωτήρος. το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων Στρατιωτικής Αξίας. Τιμής. b. b. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ 3. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται. Οι τιμητικές άδειες. Η Προεδρική ευαρέσκεια. c. 3. για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία ή σε άτομα για την ίδια αιτία ή για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον ή για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. Η ονομασία Υποδεκανέα. 62 . 4. Έπαινος. είναι οι εξής: a. 2. που απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα. Οι ηθικές αμοιβές. Για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία. Για ξεχωριστές πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας. 2. Για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. d. Εύφημη Μνεία και Συγχαρητήρια Η Προεδρική Ευαρέσκεια. Τα μετάλλια. c. Η εύφημη μνεία. και Ευποιίας. a. Ευαρέσκεια. Οι ηθικές αμοιβές είναι για τη Διοίκηση ένα αποτελεσματικό μέσο. e. Για να προκαλούν την άμιλλα οι ηθικές αμοιβές. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή αυτών. που έχουν δικαίωμα γι’ αυτό. Η προαγωγή για ανδραγαθία. Ο έπαινος. που ισχύουν. δηλαδή το Αριστείο Ανδρείας. Για να διατηρούν την αξία τους οι ηθικές αμοιβές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής των παραπάνω ηθικών αμοιβών. Οι Ηθικές Αμοιβές Απονέμονται: a.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ’ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΘΡΟ 61 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζεται η αξία. Φοίνικος. πρέπει να γίνονται ευρύτατα γνωστές. πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά άξιους και χωρίς καθυστέρηση. Συγκροτήματα. Μονάδες και κατώτερα κλιμάκια. 4. Τα παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας. ο έπαινος και τα συγχαρητήρια απονέμονται σε Σχηματισμούς. b. καθορίζονται από τους Νόμους. d. για να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίηση της και να προκαλεί την άμιλλα. καθώς και οι προϋποθέσεις για την απονομή τους ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 5. ΑΡΘΡΟ 62 ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 1. είναι οι εξής: a. Για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον. Τα συγχαρητήρια. όσοι έχουν το δικαίωμα απονομής τέτοιου είδους ηθικών αμοιβών. Η Προεδρική ευαρέσκεια απονέμεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο έπαινος απονέμεται από τους Διοικητές Σωμάτων Στρατού και ανώτερων κλιμακίων. b. c. Ευδόκιμης Υπηρεσίας και τα Αναμνηστικά των Πολέμων Μετάλλια.

d. ΕΠΙΔΟΣΗ. (3) Για τους κατώτερους αξιωματικούς. Όταν πρόκειται για ηθικές αμοιβές. για την οποία τιμάται η Μονάδα ή το Τμήμα. ο στρατιωτικός που τιμήθηκε. τους ανθυπασπιστές και οπλίτες. που απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα. Ειδικά η Προεδρική ευαρέσκεια. 6. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ 1. Όταν πρόκειται για ηθική αμοιβή. Για την απονομή οποιασδήποτε ηθικής αμοιβής. Όταν πρόκειται για ηθικές αμοιβές. όταν. a. σε ειδική τελετή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 3. που δικαιολογούν την απονομή ΑΡΘΡΟ 63 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. υποβάλλεται ιεραρχικά. Οι τιμητικές άδειες δίνονται. που δίνεται με Προεδρικό Διάταγμα Για την απόκτηση αυτής της άδειας.c. σύμφωνα μ’ αυτά που καθορίζονται στο Άρθρο 41 του Κανονισμού αυτού. δίνονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές από το Διοικητή του αντίστοιχου Σχηματισμού και στους οπλίτες από το Διοικητή της Μονάδας τους. την επόμενη από την λήψη του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ή της διαταγής 2. που απονέμονται με διαταγή Διοικητή Ταξιαρχίας και ανώτερου κλιμακίου. Απαγορεύεται σε κάθε στρατιωτικό. καθώς και η ηθική αμοιβή. καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού η διαταγή απονομής Αν η ηθική αμοιβή απονέμεται σε Μονάδα ή μέρος της. Τα παράσημα και τα μετάλλια. δε γίνεται καμία καταχώριση στα ατομικά έγγραφα των στρατιωτικών. που του απονεμήθηκε από ξένο Κράτος. Τα συγχαρητήρια απονέμονται από τους Διοικητές Συγκροτημάτων και Διοικητές Μονάδων ή ανεξάρτητων Υπομονάδων. που απονέμεται σε μεγαλύτερο κλιμάκιο από τη Μονάδα. καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα των στρατιωτικών η πρόταση απονομής. Η ονομασία Υποδεκανέα γίνεται από το Διοικητή του άμεσα προϊστάμενου της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Κλιμακίου b. απονέμονται στους κληρωτούς οπλίτες για εξαιρετική επίδοση στην Υπηρεσία. διαπιστώνουν από προσωπική αντίληψη στη διάρκεια επιθεωρήσεων ή με άλλο τρόπο. η εύφημη μνεία και τα συγχαρητήρια. σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα απονομής. να φέρει παράσημο ή μετάλλιο. από τους Διοικητές Ταξιαρχιών και ισότιμων Σχηματισμών. Η εύφημη μνεία απονέμεται: (1) Για όλους γενικά τους Στρατιωτικούς από τους Διοικητές Σωμάτων Στρατού και ανώτερων κλιμακίων (2) Για τους ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς. για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον. τους ανθυπασπιστές και οπλίτες. που απονεμήθηκε 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 7. ο έπαινος. όπου αναφέρονται με λεπτομέρειες τα περιστατικά και οι λόγοι. τα περιστατικά. που δικαιολογούν την απονομή 8. αυτοί που έχουν δικαίωμα απονομής. μπορεί να απονέμονται και χωρίς πρόταση. Κάθε απονομή ηθικής αμοιβής κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. γίνεται σχετική αναφορά στα ατομικά έγγραφα εκείνων που πήραν μέρος στην ενέργεια. αιτιολογημένη πρόταση. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΑΡΧΕΣ 5. αν δε λάβει άδεια γι’ αυτό. υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά 63 . από τους Διοικητές Μεραρχιών και ισότιμων Σχηματισμών. Λοιπές Ηθικές Αμοιβές Η ονομασία Υποδεκανέα και οι τιμητικές άδειες.

Συλλόγων και Ιδρυμάτων Κατ’ εξαίρεση. Προσκοπικά. να τα φέρουν. στις οποίες παρευρίσκονται αυτοί 64 . όπως Θρησκευτικά. Ηθικές αμοιβές. Συνδέσμων. Αφανών Ηρώων και χιλιετηρίδας Άγιου Όρους. επιτρέπεται. Αστυνομικά. να φέρει οποιαδήποτε Ελληνικά μη στρατιωτικά μετάλλια. Απαγορεύεται επίσης σε κάθε στρατιωτικό. προς τον οποίο ο ενδιαφερόμενος. σ’ όσους στρατιωτικούς τιμήθηκαν με τα θρησκευτικά μετάλλια Άγιου Μάρκου. μόνο μετά από έγκριση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. όποτε παρουσιάζονται στους αντίστοιχους Πατριάρχες ή συμμετέχουν σε τελετές και συγκεντρώσεις. με επίσημα αντίγραφα εις διπλούν του διπλώματος ή της διαταγής απονομής για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 6.στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά μαζί με τη σχετική διαταγή απονομής 7. καταχωρίζονται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού. Πολιτικών Οργανώσεων. που απονέμονται με διαταγή ξένης στρατιωτικής Αρχής.

Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται και σαν τέτοια τιμωρούνται. Από Ανώτερο προς τους Κατωτέρους του: (1) Η χαλαρότητα. Οι πειθαρχικές ποινές διακρίνονται σε συνηθισμένες και σε καταστατικές. Στην έννοια της λέξεως «πράξη» περιλαμβάνεται και η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας 2. Οι πειθαρχικές ποινές συμβάλλουν στη βελτίωση της διαγωγής των παραβατών και με τον παραδειγματισμό τους κάνουν όλους προσεκτικούς Είναι το τελευταίο μέσο συντηρήσεως της πειθαρχίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 64 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. όταν αυτή δεν είναι ποινικό αδίκημα (3) Η βάναυση συμπεριφορά. (8) Η στενή οικειότητα με τους κατωτέρους. που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές. με βάση τους Νόμους «Περί Καταστάσεων Μονίμων Αξιωματικών» και «Περί Καταστάσεων Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών» Αυτές αλλάζουν την κατάσταση του παραβάτη 4. (4) Η αδικία σχετικά με την επιβολή ποινών. που προβλέπονται από το Νόμο. αδράνεια και αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση (2) Κάθε κατάχρηση εξουσίας. 65 . να είναι άμεση και η έκτιση των ποινών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού 8. (7) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατωτέρους. φανερώνει αδυναμία διοικήσεως και γι’ αυτό πρέπει να προλαβαίνεται και να ελέγχεται από τις προϊστάμενες Διοικήσεις ΑΡΘΡΟ 65 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 1. Η συνεχής και χωρίς σοβαρό λόγο επιβολή πειθαρχικών ποινών. Αυτές είναι ηθική τιμωρία ή περιορισμός της ελευθερίας του παραβάτη 3. 2. είτε μετά την εκδίκαση της υποθέσεως. (6) Η λήψη δώρων ή δανείων από τους κατωτέρους. ιδίως κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. η αθώωση ή η απαλλαγή δεν εμποδίζει την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Για να πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους μόνιμους στρατιωτικούς. Η ποινική καταδίκη δεν έχει σαν απαραίτητη συνέπεια την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Η ίδια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί ποινικά και πειθαρχικά Η πειθαρχική ποινή είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική και μπορεί να επιβληθεί είτε πριν. Για τα ποινικά αδικήματα οι στρατιωτικοί δικάζονται από τα Στρατοδικεία και για ορισμένες περιπτώσεις. με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού: a. Εξ άλλου. (5) Η μεροληψία ή η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων γενικά. με βάση τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις. από τα κοινά Ποινικά Δικαστήρια. αρκεί αυτή να στηρίζεται σε πράξεις αξιοκατάκριτες και οι οποίες μπορούν να τιμωρηθούν πειθαρχικά 6. 5. πρέπει η τιμωρία των παραπτωμάτων. που επιδιώκονται με τις πειθαρχικές ποινές. 7. Οι συνηθισμένες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους στρατιωτικούς. όπως και κάθε σχήμα ή λόγος υβριστικός προς κατώτερο.

(5) Η ελλιπής συμμόρφωση στις υποχρεώσεις συντηρήσεως. εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 25. ότι ο κατώτερος νομίζει.(9) Η απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων του (10) Κάθε πράξη γενικά που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος του ή την εξουσία του. αδιαφορία. η χαρτοπαιξία με χρήματα. την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη. όταν δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. που έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή. την ατομική αξιοπρέπεια. (8) Οι φιλονικίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες. b. (2) Η αμέλεια ή αδιαφορία στην εργασία ή την εκπαίδευση και γενικά η κακή θέληση στην εκτέλεση υπηρεσίας (3) Η εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος εκτός υπηρεσίας. (10) Κάθε πράξη γενικά. (7) Η πολιτική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η άσκηση πολιτικής επιρροής. που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο Στρατό. (5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων εκδηλώσεως σεβασμού στους ανωτέρους. την ευθύτητα. η ανειλικρίνεια και γενικά κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα. ότι αδικείται. η αναξιοπρεπής διαβίωση. (9) Η αδιακρισία ή η αμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου. χρήσεως ή διαχειρίσεως των κάθε είδους υλικών και εγκαταστάσεων του Στρατού. (7) Κάθε έλλειψη σεβασμού γενικά ή υπακοής. Τα παραπτώματα θεωρούνται τόσο σοβαρότερα. εφόσον αυτά δεν είναι ποινικό αδίκημα. όσο επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα. δυστροπία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής (3) Η επίκριση ή σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανώτερων. όταν συμβαίνουν κατά περιστατικά. την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. το γόητρο του Στρατού ή έχουν σαν συνέπεια διασάλευση της τάξεως ή κίνδυνο της ζωής του προσωπικού 66 . Από τον Κατώτερο προς τους Ανωτέρους του: (1) Κάθε αυθάδεια (2) Η απροθυμία. ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή εμπρός σε κατωτέρους ή σε πολίτες ή σε ξένη Χώρα Επίσης είναι σοβαρά τα παραπτώματα. η τάση για δημιουργία χρεών. είτε μεμονωμένα. c. η μέθη. όπως ορίζονται αυτές από τους Νόμους τους Κανονισμούς και τις διαταγές. (6) Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού στη Σημαία και τα θρησκευτικά σύμβολα. (6) Η υπέρβαση της Ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλάγιων μέσων. είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις. όπως και η απασχόληση σε εξωστρατιωτικά καθήκοντα ή έργα με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή. όσο κι αν υποτεθεί. η ανάρμοστη συμπεριφορά και το αντικανονικό της στολής. Από κάθε Στρατιωτικό: (1) Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια. (4) Η κολακεία ή η προσφορά δώρων στους ανωτέρους. (4) Η αναξιοπρεπής εμφάνιση.

εξετάζει και δέχεται κάθε ελαφρυντικό. αλλά δεν απαλλάσσει την πράξη από το πειθαρχικό αξιόποινο. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο. τους ανθυπασπιστές και τους υπαξιωματικούς. οδηγείται μόνο από το συμφέρον της υπηρεσίας και από τη συναίσθηση του καθήκοντος. Κάθε ανώτερος. Τα περιστατικά της παραγράφου 2 του Άρθρου 63 καθώς και τις υποκειμενικές συνθήκες του παραβάτη που αναφέρονται σ’ όλο το Άρθρο 7. όπου έκανε το παράπτωμα και εκείνη. δίνεται σε αξιωματικούς. το χρόνο υπηρεσίας και το βαθμό νοημοσύνης του παραβάτη. Κανείς δεν τιμωρείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές για το ίδιο παράπτωμα 8. Ποτέ ατομικά παραπτώματα δεν είναι δυνατό να γίνουν αιτία επιβολής ομαδικής ποινής ΑΡΘΡΟ 67 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Πειθαρχική δικαιοδοσία είναι το δικαίωμα. δηλαδή αν πρόκειται για κατάσταση πολέμου. η βαρύτητα του παραπτώματος ανάλογα με: a. πειθαρχική δικαιοδοσία και για τους κατώτερους τους στρατιωτικούς. Με τις πειθαρχικές ποινές. για να διευκολυνθεί η εκπλήρωση της αποστολής τους. η έλλειψη δόλου ή κακής θελήσεως είναι ελαφρυντική περίπτωση. 4. τιμωρείται από το Διοικητή στον οποίο υπάγονται. εξετάζεται. Οι ποινές πρέπει να επιβάλλονται με δίκαιη κρίση και αμεροληψία και ποτέ δεν πρέπει να έχουν κίνητρα μίσους ή εμπάθειας. 3. όταν όμως είναι αναγκασμένος να τιμωρήσει. με τους παρακάτω περιορισμούς a. Έτσι. 3. όταν αυτό έχει βάσιμη δικαιολογία. πρέπει να είναι ανάλογες όχι μόνο στα παραπτώματα αλλά και στη συνηθισμένη διαγωγή. η επιβολή ποινών δεν είναι μόνο δικαίωμα του ανωτέρου. που δεν υπάγονται στη διοίκηση τους Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο Σ του παρόντος Κανονισμού. από αυτόν που την επιβάλλει. 2. άμεσα ή έμμεσα. πριν επιβληθεί σ’ αυτόν η πειθαρχική ποινή μετατεθεί. b. Κατ’ αυτόν τον τρόπο. να επιβάλουν πειθαρχικές ποινές στους υφισταμένους τους. ότι αυτός που τιμωρεί. Η ατιμωρησία υποθάλπει την απειθαρχία. που δίνεται στους αξιωματικούς. στην τάξη και γενικά στην πειθαρχία της Μονάδας c. Τη σοβαρότητα των συνθηκών όπου ευρίσκεται η Μονάδα. όταν προσαρμόζεται σε κάθε ειδική περίπτωση. ποτέ δε χειρονομεί. Για τον καθορισμό της ποινής που πρέπει να επιβληθεί και για να οριστεί το μέγεθος της. Γι’ αυτό. Όταν ο παραβάτης στρατιωτικός. Τον κλονισμό που έγινε ή που θα μπορούσε να γίνει από το παράπτωμα. είναι απόδειξη. 5. Καμιά πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται. να επιδιώκει με κάθε μέσο. Η επιβολή ποινής με ηρεμία. 2. όπου μετατέθηκε 67 . τιμωρούνται οι πράξεις. 6. η στρατιωτική Αρχή. να προλαβαίνει τα παραπτώματα. Αυτός που επιβάλλει μια ποινή. αν δεν απολογηθεί πριν ο παραβάτης 9. Η ποινή τότε μόνο είναι αποτελεσματική και δίκαιη. φωνάζει ή μεταχειρίζεται υβριστικές φράσεις. γενικής επιφυλακής ή ασκήσεων. πρέπει. το χαρακτήρα. αλλά περισσότερο καθήκον.ΑΡΘΡΟ 66 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ 1.

του οποίου ή 68 . κάτω από τις οποίες έγινε το παράπτωμα. που έγινε από κατώτερο του. αναφέρει στον άμεσα προϊστάμενο του Διοικητή και ζητά από εκείνον την τιμωρία του παραβάτη ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 5. μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Εάν το παράπτωμα δεν προκαλεί κλονισμό της τάξεως και δεν προσβάλει τον νόμο ή δεν προκαλεί το κοινό. την πειθαρχία και την κοσμιότητα. επειδή θεωρούνται ότι παραγράφτηκαν. Κάθε βαθμοφόρος. Εάν το παράπτωμα διασαλεύει την τάξη. δεν είναι αρκετή για την τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος. ή αν ο παραβάτης δε συμμορφώνεται με τις συστάσεις. ανθυπασπιστές και οπλίτες. ο ανώτερος πρέπει ν’ αποφεύγει. όταν περάσουν πέντε χρόνια από τη διάπραξη τους. να του κάνει σχετικές παρατηρήσεις και συστάσεις και να του πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. που του έγιναν. διαπιστώνει την ακρίβεια των γεγονότων και ενημερώνει με έγγραφο μέσα σε 15 ημέρες. σύμφωνα με τα παραπάνω. ότι η πειθαρχική δικαιοδοσία. οφείλει να καλέσει τον παραβάτη. 6. για να κάνει αναφορά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 10 παρακάτω. 10. Δεν επιβάλλονται ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα. Σ’ αυτήν την περίπτωση. που αντιλήφθηκε παράπτωμα. 8. ή προκαλεί το κοινό. Η πειθαρχική δικαιοδοσία που δίνεται στους Διοικητές στα διάφορα κλιμάκια. οφείλει να επέμβει και να πάρει κάθε μέτρο για την άμεση επιστροφή του παραβάτη στην τάξη. όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 7. Η πειθαρχική αρμοδιότητα ασκείται σε κάθε τόπο και χρόνο. που έγινε από υφιστάμενο του. εκτός από τα εξής παραπτώματα: (1) Όσα τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. Για θέματα ασφαλείας εγκαταστάσεων Μονάδων οι Διοικητές Σχηματισμών έχουν πειθαρχική αρμοδιότητα πάνω σε κάθε στρατιωτικό του Στρατού Ξηράς. οφείλει να υποβάλει στη Μονάδα του αναφορά. ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός). αναφέρεται στα Άρθρα 67 και 70 Εάν κάποιος Διοικητής κρίνει. σ’ οποιαδήποτε Μονάδα ή Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. ή προσβάλει το Νόμο. Η Μονάδα στέλνει την αναφορά αυτή στη Μονάδα. πέρασαν περισσότερο από πέντε χρόνια 4. Σ’ αυτήν την περίπτωση. που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Αυτός που φορά πολιτικά. τις λογομαχίες με τον κατώτερο του ιδίως όταν ο τελευταίος είναι σε κατάσταση μέθης ή μεγάλης συγχύσεως ή παραλογισμού. με όργανα της δημόσιας τάξεως 9. ακόμη και αν από τη χρονολογία κατά την οποία έγινε η πράξη. ο ανώτερος. να κάνει γνωστή την ταυτότητα του επιδεικνύοντας το δελτίο ταυτότητας του. να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς απ’ όλους τους κατώτερους του στρατιωτικούς. εξετάζει τον παραβάτη. Κάθε βαθμοφόρος (αξιωματικός. όπου θα εκθέτει τα περιστατικά και τις συνθήκες. που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε παράπτωμα. την ενδιαφερόμενη Μονάδα για τα μέτρα που πήρε σε βάρος του παραβάτη 11. κατά το δυνατόν. ο ανώτερος οφείλει να πάρει μέτρα για τη σύλληψη του παραβάτη και τη μεταφορά του στη Μονάδα ή την παράδοση του στο Φρουραρχείο Σ’ αυτή του την προσπάθεια.b. που το αντιλήφτηκε. Τότε επιχειρεί τη σύλληψη του παραβάτη με ομοιόβαθμούς του ή σε έσχατη ανάγκη. μπορεί να επιβληθεί συνηθισμένη πειθαρχική ποινή και μετά από απαλλακτική γνωμοδότηση από το Ανακριτικό Συμβούλιο (2) Όσα σχετίζονται με ποινικό αδίκημα. πάνω στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς. μετά την εκδίκαση της υποθέσεως από το Δικαστήριο. πρέπει πριν οποιαδήποτε επέμβαση. 12. που του έχει δοθεί. το οποίο γίνεται από κατώτερο του. όπου ανήκει ο παραβάτης Ο Διοικητής της τελευταίας. Πειθαρχική αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα και το καθήκον κάθε βαθμοφόρου.

οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν. κάθε στρατιωτικός τιμωρείται μόνο από τον προϊστάμενο του Διοικητή. την κάνουν γνωστή απ’ ευθείας στο Διοικητή της Μονάδας. στην οποία ανήκει αυτός που τιμωρήθηκε. της πειθαρχίας και κοσμιότητας ή για το αντικανονικό της στολής. 15. 69 . Για παραπτώματα όμως. Όταν οι Αντιστράτηγοι επιβάλουν κάποια ποινή σε οποιοδήποτε αξιωματικό. ανεξάρτητα από τη διοικητική υπαγωγή της. Εάν πρόκειται για ποινή σε Διοικητή Μονάδας αυτή γίνεται γνωστή στο Διοικητή του προϊστάμενου κλιμακίου. για όλους τους στρατιωτικούς που δεν είναι κάτω από τις διαταγές τους. εξαιτίας ελλείψεως σεβασμού ή παραβάσεως των κανόνων της τάξεως. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Μεραρχίας.Μονάδα ευρίσκεται σε Στρατόπεδο μέσα στη Ζώνη Ευθύνης (ΖΕ) του Σχηματισμού. ανθυπασπιστή ή οπλίτη. στο οποίο υπάγεται η Μονάδα. που γίνονται στην εκτέλεση της υπηρεσίας του. Οι Αντιστράτηγοι. σ’ οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία και αν ανήκει αυτός. Οι Αντιστράτηγοι μπορούν να τιμωρούν οποιοδήποτε στρατιωτικό του Στρατού Ξηράς. 14. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ 13.

ΚΡΑΤΗΣΗ 10. Απαλλάσσονται κάθε εξωτερικής υπηρεσίας ή και της εκπαιδεύσεως και των ασκήσεων. που ορίζεται για το σκοπό αυτόν και κατόπιν εγκρίσεως του προϊστάμενου Σχηματισμού. Η φυλάκιση επιβάλλεται για σοβαρότερα πειθαρχικά παραπτώματα. είναι η επίπληξη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π’ ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 68 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους ανθυπασπιστές είναι η προσωρινή απόλυση και η απόταξη. Οι συνηθισμένες πειθαρχικές ποινές. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται. σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο «Περί Εφέδρων Αξιωματικών» 4. που επιβάλλονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. 2. εκτίουν την ποινή σπίτι τους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο στρατόπεδο. είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σπίτι τους. 9. Οι αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές. Για τους έφεδρους αξιωματικούς. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές. που ισχύει. γίνεται προς τον παραβάτη με την παρουσία ενός ή περισσότερων αξιωματικών ή ανθυπασπιστών. η κράτηση και η φυλάκιση. Στην τελευταία περίπτωση. σε ειδικό θάλαμο. 7. «Περί Καταστάσεως Μονίμων Αξιωματικών». που επιβάλλονται στους μόνιμους αξιωματικούς. κατά την κρίση αυτού 70 . δεν είναι πειθαρχική ποινή αλλά διοικητικό μέτρο για να επισημανθούν και να διορθωθούν αυτές. ο περιορισμός. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που τιμωρούνται με κράτηση. σαν καταστατικές πειθαρχικές ποινές θεωρούνται η έκπτωση και η διαγραφή τους από στελέχη της εφεδρείας. που γίνονται από αμέλεια ή άγνοια για πρώτη φορά. για τα οποία δεν κρίνονται επαρκείς ή αποτελεσματικές οι μικρότερες πειθαρχικές ποινές 13. ΦΥΛΑΚΙΣΗ 12. ανώτερων ή αρχαιότερων αυτού. Οι παρατηρήσεις που γίνονται από ανώτερο σε κατώτερο για ελαφρά σφάλματα ή παραλείψεις. 3. δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία Τις εκτός υπηρεσίας ώρες. Γίνεται γραπτά ή προφορικά. είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σπίτι τους. Ο περιορισμός επιβάλλεται για ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που τιμωρούνται με περιορισμό. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 8. δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία και τις εκτός υπηρεσίας ώρες. σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στο Νόμο. 6. που δέχεται την επίπληξη και έπειτα ακολουθεί γραπτή διατύπωση και κοινοποίηση. είναι η αργία δια προσκαίρου παύσεως. που τιμωρούνται με φυλάκιση. τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά. Η κράτηση επιβάλλεται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή για ελαφρά. Αυτές επιβάλλονται. Η επίπληξη επιβάλλεται για ελαφρά γενικά παραπτώματα και είναι προειδοποίηση για σωφρονισμό του παραβάτη. Αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο «Περί Καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών» ΕΠΙΠΛΗΞΗ 5. αργία δι’ απολύσεως και η απόταξη. 11.

τους. έχουν και οι Διοικητές ισότιμων Σχηματισμόν. με βάση την ισοτιμία που καθορίζεται από τους αντίστοιχους Πίνακες Οργανώσεως ή από τις διαταγές συγκροτήσεως των Αποσπασμάτων Αξιωματικοί. Οι Αντιστράτηγοι. ίση με την πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητή του Σώματος Στρατού. αν είναι Υπολοχαγοί ή Ανθυπολοχαγοί έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού. 6. Συγκροτημάτων ή Μονάδων). ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ Ημέρες Ποινών Α/Α Κλιμάκια Διοικήσεως Περιορισμός Κράτηση Φυλάκιση 1 Υπουργός Εθνικής Άμυνας 60 60 2 Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού 60 50 3 Διοικητής Στρατιάς 60 50 40 4 Διοικητής Σώματος Στρατού 50 40 30 5 Διοικητής Μεραρχίας 40 30 20 6 Διοικητής Ταξιαρχίας 40 30 15 7 Διοικητής Συγκροτήματος 30 20 10 8 Διοικητής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) 30 20 10 9 Διοικητής Μονάδας (Κατώτερος Αξκός) 20 10 4 10 Διοικητής Υπομονάδας 6 4 11 Διοικητής Διμοιρίας-Ουλαμού 4 - 3. Μετά από έγκριση του Διοικητή του προϊστάμενου Σχηματισμού. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών ή προϊσταμένων. Σχηματισμών. κρατήσεως και φυλακίσεως. 4. Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας αντίστοιχα b. έχουν το μισό της παραπάνω πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Δικαιοδοσία επιπλήξεως έχουν όλοι οι Διοικητές από το κλιμάκιο Μονάδας και πάνω. φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1. σε όλη γενικά την κλίμακα της διοικήσεως τους και όχι μόνο σ’ όσους είναι κάτω από τις άμεσες διαταγές τους. που υπηρετούν σε Επιτελεία γενικά (Γενικού Επιτελείου. Οι κατώτεροι αξιωματικοί. εάν έχουν δικαίωμα συντάξεως εκθέσεως ικανότητας αξιωματικών και ανθυπασπιστών. ΑΡΘΡΟ 69 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. ασκείται σ’ όλους τους υφισταμένους. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών στα διάφορα κλιμάκια. εάν είναι Λοχαγοί. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών Υπομονάδων υπόκειται στην έγκριση του Διοικητή Μονάδας Την πειθαρχική δικαιοδοσία που καθορίζεται από τον Πίνακα 1. Υποστράτηγοι ή Ταξίαρχοι.που επέβαλε την ποινή. Συγκροτημάτων και Μονάδων ή Αποσπασμάτων και των κατώτερων από αυτά Κλιμακίων. έχουν την εξής πειθαρχική δικαιοδοσία: a. έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Υπομονάδας. 2. για ποινές περιορισμού και κρατήσεως. μπορεί να εκτίουν την ποινή τους στις Στρατιωτικές Φυλακές. 5. έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας Αν όμως δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. αλλά δεν έχουν το δικαίωμα επιβολής ποινής φυλακίσεως c. σε ημέρες περιορισμού. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθορίζεται από το Νόμο «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης» που ισχύει κάθε φορά 71 . Οι ανώτεροι αξιωματικοί.

4. 2. στην οποία υπογράφουν αυτοί που τιμωρούνται. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών οι ποινές που επιβάλλονται καταχωρούνται από το Διοικητή που τηρεί τα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών και ανθυπασπιστών.ΑΡΘΡΟ 70 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αυτοί ενημερώνονται με τις περιοδικές καταστάσεις που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις. Οι Διοικητές σε Συγκροτήματα και ανώτερα Κλιμάκια κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτούς ως εξής: Όταν επιβάλλονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές του Επιτελείου τους με την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών και όταν επιβάλλονται στους υπόλοιπους με εμπιστευτική διαταγή προς τις στρατιωτικές Αρχές. στο οποίο υπογράφουν οι τιμωρημένοι. Επιτρέπεται η χορήγηση. στο βιβλίο Μητρώου κάθε αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. όπου υπηρετούν οι τιμωρημένοι. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του Άρθρου αυτού. που υπάρχει στην αντίστοιχη Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. κοινοποιούν τις ποινές. αυτός που την επέβαλε και ολόκληρη η αιτιολογία. Οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε Επιτελεία. Για να ασκούν οι πειθαρχικές ποινές την παραδειγματική τους επίδραση πρέπει να κοινοποιούνται σε συγκέντρωση αξιωματικών και ανθυπασπιστών ανωτέρων ή αρχαιοτέρων αυτού που τιμωρήθηκε. στην οποία εκθέτουν τα περιστατικά του πειθαρχικού παραπτώματος. αντίγραφου Ημερήσιας Διαταγής Αξιωματικών. 72 . αφού εγκρίνει την ποινή. μετά από αίτηση. με την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών. Κατόπιν. Οι Διοικητές Μονάδων κοινοποιούν τις ποινές. που επιβάλλονται απ’ αυτούς ή τους προϊστάμενους Διοικητές στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. 5. Ο Διοικητής της Μονάδας. αυτοί που τους τιμώρησαν υποβάλλουν το παραπάνω υπηρεσιακό σημείωμα ιεραρχικά στο Διοικητή της Μονάδας τους με αναφορά. η διάρκεια της. 3. που επιβάλλονται απ’ αυτούς σε υφιστάμενους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. καταχωρούνται και στο φάκελο κάθε αξιωματικού και ανθυπασπιστή. σε Αξιωματικό για ποινές που επιβλήθηκαν στον ίδιο. διατάζει την καταχώριση της στην Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών. Οι ποινές που επιβάλλονται. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 7. που επιβάλλουν στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές με υπηρεσιακό σημείωμα. 6. 8. ανάλογα με την πειθαρχική δικαιοδοσία τους (Άρθρο 67 παράγραφος 4). Οι Διοικητές Υπομονάδων και Διμοιριών-Ουλαμών κοινοποιούν τις ποινές. Σ’ αυτό καταχωρείται το είδος της ποινής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 6. μέθη και άλλα παραπτώματα 9. να εκτίσουν την ποινή στο θάλαμο. φιλονικίες. ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 4. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί για τους οποίους επιτρέπεται η διαμονή στην πόλη. Στους κληρωτούς. 10. Στους μόνιμους και εθελοντές. όπου μένουν. που έχουν σχέση με την υπηρεσία. η φυλάκιση και η αυστηρή φυλάκιση. που επιβάλλονται στους μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς. εκτίουν την ποινή κρατήσεως στην κατοικία τους. Οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί. Όσοι τιμωρούνται με κράτηση δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση. ιδιαίτερα για ό. εκτίουν την ποινή στην κατοικία τους ΚΡΑΤΗΣΗ 8. Αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει «Περί Καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών». παράσταση και συμπεριφορά μέσα στο Στρατόπεδο 5. διαφορετικά διατάσσεται από το Διοικητή της Μονάδας. όπου υπάρχει. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές. Η ποινή εκτίετε απ’ όλους στο πειθαρχείο. που όμως γίνονται σε κατάσταση μέθης ή επανειλημμένα ή κατά τη διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας. Οι πειθαρχικές ποινές. στους οποίους επιτρέπεται η παραμονή στην πόλη. για αμέλεια ως προς τη συντήρηση του ιματισμού. Εκτίετε με παραμονή του τιμωρημένου στο Στρατώνα την πρώτη ημέρα κατά την οποία θα έπαιρνε άδεια εξόδου. Στους υπαξιωματικούς επιβάλλονται επί πλέον οι εξής ποινές: a. b. Η ποινή του περιορισμού επιβάλλεται για αμέλεια σχετικά με την καθαριότητα και τον κανονικό τρόπο που φέρεται η στολή. η ποινή της επιπλήξεως. ο περιορισμός. ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. εκτός εάν διαταχθεί διαφορετικά από το Διοικητή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ’ ΠΟΙΝΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 71 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. καθώς και για απουσία από το βραδινό ή οποιοδήποτε προσκλητήριο. γενικά την τάξη και τη συμπεριφορά. Η ποινή της κρατήσεως επιβάλλεται για τιμωρία σοβαρών παραπτωμάτων. τις οποίες σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν είναι απασχολημένοι σε υπηρεσία ή εκπαίδευση. Η ποινή της στέρησης εξόδου επιβάλλεται σε κληρωτούς οπλίτες για τιμωρία ελαφρών παραβάσεων. c. 2. ο υποβιβασμός και η έκπτωση. για λόγους απρεπείς. όπου κλείνονται τις ώρες. Στους κληρωτούς υποδεκανείς η αφαίρεση του τίτλου του υποδεκανέα. είναι η στέρηση αδείας εξόδου. Η ποινή της φυλακίσεως επιβάλλεται για τιμωρία βαρύτερων παραπτωμάτων κατά της πειθαρχίας ή ελαφρών. που επιβάλλονται στους οπλίτες. Αυτοί που τιμωρούνται με περιορισμό δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή στο θάλαμο. 73 . ΦΥΛΑΚΙΣΗ 11. τη γενική εμφάνιση. οπλισμού και των άλλων δημόσιων ειδών και γενικά για ελαφρές υπηρεσιακές παραλείψεις 7.τι σχετίζεται με την κανονικότητα της στολής. πειθαρχία. είναι η απόλυση και η απόταξη. 3. Οι υπαξιωματικοί εκτίουν την ποινή της κρατήσεως σε ιδιαίτερο πειθαρχείο. η κράτηση.

Οι στρατιώτες που τιμωρούνται με φυλάκιση.12. ΑΡΘΡΟ 72 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. για πράξη που έχει σχέση με τη στρατιωτική τιμή ή την πειθαρχία. χρησιμοποιούνται σ’ όλες τις πρόσθετες υπηρεσίες της Μονάδας. Οι υπαξιωματικοί που υποβιβάζονται. που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο. τις ώρες αναπαύσεως. 18. Μετά από επανορθωτική ποινή. που κάνουν τα παραπτώματα. που ασκεί την ποινική δίωξη. Έκπτωση είναι η στέρηση του βαθμού και η μεταφορά στην τάξη του στρατιώτη. μετά από έγκριση του αντίστοιχου Διοικητή. Αυτοί που εκπίπτουν από το βαθμό τους μετατίθενται σ’ άλλη Μονάδα. από τα διάφορα κλιμάκια διοικήσεως. d. από την υπηρεσία και εκτίουν την ποινή στο πειθαρχείο της Μονάδας στις ώρες που δεν ασχολούνται με εκπαίδευση. Όσοι τιμωρούνται με φυλάκιση απαλλάσσονται. Για έλλειψη πίστεως στην Πατρίδα. Οι υπαξιωματικοί εκτίουν την ποινή φυλακίσεως σε ιδιαίτερο πειθαρχείο. g. Έκπτωση επιβάλλεται στους κληρωτούς υπαξιωματικούς. Για φανερά αδιόρθωτη διαγωγή c. Για εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σκοπό την ανατροπή ή την υπονόμευση του νόμιμου πολιτεύματος της Χώρας. Για πράξεις που κλονίζουν την πειθαρχία του Στρατεύματος. απαλλάσσονται από κάθε υπηρεσία και εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή σε ιδιαίτερο πειθαρχείο ή στις στρατιωτικές φυλακές. φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2. μπορεί να διαταχθεί η έκτιση της ποινής στις στρατιωτικές φυλακές. 22. ΑΥΣΤΗΡΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 15. 21. 74 . 14. Οι οπλίτες που τιμωρούνται με αυστηρή φυλάκιση. Η αυστηρή φυλάκιση επιβάλλεται στους οπλίτες για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα. Με διαταγή του Διοικητή του Σχηματισμού μπορεί να χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες. επιβάλλεται στους κληρωτούς υπαξιωματικούς για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα ή για επανειλημμένα βαριά παραπτώματα. που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. στην οποία ανήκει ο υποδεκανέας. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα γενικά που κρίνονται ανεπαρκείς ή χωρίς αποτέλεσμα οι μικρότερες πειθαρχικές ποινές. τα εθνικά ιδεώδη και τις εθνικές παραδόσεις. μετατίθενται σε άλλη Μονάδα. f. 19. που έχει σχέση με τη στρατιωτική τιμή και πειθαρχία b. που περιορίζουν την ελευθερία των υφισταμένων τους οπλιτών σ’ όλη την κλίμακα της διοικήσεώς τους. 13. Όταν πρόκειται για υποδεκανείς. στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει κατάλληλο πειθαρχείο. με γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών: a. Για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα. κατά την κρίση του Διοικητή της Μονάδας. που γίνονται ιδιαίτερα κατά την διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας ή επανειλημμένα. αφαιρείται ο τίτλος του υποδεκανέα από τον Διοικητή του άμεσα προϊστάμενου της Μονάδας Κλιμακίου. σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας με μέριμνα των οργάνων υπηρεσίας. Υποβιβασμός στον αμέσως κατώτερο βαθμό. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 17. e. 16. με γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών (Άρθρο 71). ΕΚΠΤΩΣΗ 20. Η δικαιοδοσία επιβολής πειθαρχικών ποινών.

Το Συμβούλιο είναι σε απαρτία. 75 . Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να γνωματεύει για τα παρακάτω ζητήματα: a. όταν είναι παρών ο Πρόεδρος και τα 4 μέλη του 3. 6. που για πρώτη φορά επιβάλλεται στον κληρωτό. υπολογίζεται σαν χρόνος θητείας (δεν υπηρετείται) εάν σε όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης θητείας του δεν τιμωρηθεί ξανά με φυλάκιση. Έκπτωση κληρωτού υπαξιωματικού. έχουν και οι Διοικητές σε ισότιμα κλιμάκια διοικήσεως. 5. b. παραγρ. πρέπει να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη.ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΟΠΛΙΤΕΣ Ημέρες Ποινής A/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Κλιμάκια Διοικήσεως Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού Διοικητής Στρατιάς Διοικητής Σώματος Στρατού Διοικητής Μεραρχίας Διοικητής Ταξιαρχίας Διοικητής Συγκροτήματος Διοικητής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) Διοικητής Μονάδας (Κατώτερος Αξκός) Διοικητής Υπομονάδας Διοικητής Διμοιρίας-Ουλαμού Αρχιλοχίας Υπομονάδας Στέρηση Περιορισμός Κράτηση εξόδου 10 5 2 30 20 10 5 2 60 60 50 50 40 40 30 30 20 8 4 - Φυλάκιση απλή ή στέρηση 60 50 40 40 30 25 20 20 10 5 - 2. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος και εισηγητής το νεώτερο μέλος. Σε κάθε Σχηματισμό λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο Οπλιτών. Η ποινή φυλακίσεως. διαβιβάζονται αυτοδίκαια οι σχετικοί φάκελοι στο ανώτερο κλιμάκιο για εξέταση. ΑΡΘΡΟ 73 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. υπερβούν τις 60 ημέρες φυλακίσεως. Από το Συμβούλιο εξαιρούνται ο Διοικητής της Μονάδας και Υπομονάδας και ο αξιωματικός που έκανε τη σχετική ανάκριση Για να υπάρχει απαρτία. Υποβιβασμός κληρωτού υπαξιωματικού. του χαρίζονται και δεν υπηρετούνται. που έχουν επιβληθεί στον κληρωτό οπλίτη δεν υπερβούν τις δέκα. που αποτελείται από πέντε αξιωματικούς. Δικαιοδοσία επιβολής ποινής υποβιβασμού ή εκπτώσεως σε κληρωτούς υπαξιωματικούς έχουν οι Διοικητές Σχηματισμόν (Άρθρο 71. κατά τη στιγμή της απολύσεως του οι ημέρες φυλακίσεως. 9). Η ισοτιμία αυτή καθορίζεται με τους Πίνακες Οργανώσεως. Η συγκρότηση και η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με διαταγή του αντίστοιχου Σχηματισμού. από τους οποίους οι δυο τουλάχιστον πρέπει να είναι ανώτεροι. Αν. όπως αναφέρεται πιο πάνω. 3. Την ίδια δικαιοδοσία. οι συνολικές ποινές του κληρωτού που επιβλήθηκαν στην ίδια Μονάδα. Αν. 2. 4.

καταχωρείται από τον 76 . αναφορές Υπομονάδας). Κάθε Διοικητής Υπομονάδας και γενικά κάθε Αξιωματικός. όπου αναφέρει με λεπτομέρειες τους λόγους. επιστρέφει τη σχετική αλληλογραφία και τιμωρεί τον υπαξιωματικό με ελαφρότερη ποινή. Η απόφαση για υποβιβασμό ή έκπτωση κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. αν όμως κρίνει τα περιστατικά αρκετά. ότι κάποιος κληρωτός Υπαξιωματικός απ’ αυτούς που υπηρετούν κάτω από τις διαταγές του. Αν το ερώτημα είναι η έκπτωση και το Συμβούλιο αποφάνθηκε ευνοϊκά για τον κατηγορούμενο. εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών Νόμων. κάνει τις εξής ενέργειες: Υποβάλλει στη Μονάδα του σχετική έκθεση. Τούτο υποβάλλει στο Διοικητή της Υπομονάδας πριν από την κανονική ώρα της αναφοράς αυτής Οι οπλίτες που τιμωρήθηκαν. είναι υποχρεωτική για το Διοικητή του Σχηματισμού. Για την παραπομπή σε Πειθαρχικά Συμβούλια των Μόνιμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών. τις ποινές που επιβλήθηκαν Η απόφαση του Διοικητή της Υπομονάδας μαζί με τις ποινές που επιβλήθηκαν από τον ίδιο. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί αυτό μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παραπεμπτικής διαταγής. 5. ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει στο Συμβούλιο το ερώτημα του υποβιβασμού 9. έγγραφα Αρχών ασφαλείας. διατάζει να παραπεμφθεί ο Υπαξιωματικός στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οπλιτών 6. αφού τον κρίνει πειθαρχικά 10. που ισχύουν κάθε φορά ΑΡΘΡΟ 74 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Το Συμβούλιο εξετάζει την υπόθεση και αφού συντάξει αιτιολογημένη γνωμοδότηση. τότε ο Διοικητής του Σχηματισμού μπορεί ή να τη δεχθεί ή όχι. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 4. Ο Διοικητής της Μονάδας υποβάλλει ιεραρχικά τη σχετική πρόταση προς το Σχηματισμό. μαζί με τη γνώμη του Ο Διοικητής του Σχηματισμού εάν κρίνει. που ανήκει. παρουσιάζονται στην αναφορά της Υπομονάδας και εξετάζονται από το Διοικητή αυτής. Εάν η απόφαση είναι απαλλακτική είτε παμψηφεί είτε με πλειοψηφία. την υποβάλλει μέσα σε τρεις ημέρες στον αντίστοιχο Σχηματισμό. ικανό να στηρίξει την πρόταση του (δικογραφίες. έκανε παράπτωμα. 8. Εντός της Υπομονάδας. οπότε τιμωρεί τον κατηγορούμενο υπαξιωματικό με ελαφρότερη ποινή. του την κοινοποιεί προφορικά και κατόπιν δίνει σημείωμα στον Αρχιλοχία της Υπομονάδας Ο Αρχιλοχίας ενημερώνει σχετικά τα όργανα Υπηρεσίας της Υπομονάδας και καταχωρεί τις ποινές στο «Βιβλίο Αιτήσεων και Αναφορών» αυτής. οι οποίοι συνηγορούν γι’ αυτήν την πρόταση. ότι τα περιστατικά δε δικαιολογούν την ποινή του υποβιβασμού ή της εκπτώσεως. που είναι προϊστάμενος μιας υπηρεσίας. μετά από μυστική ψηφοφορία. τη συγκρότηση τους και τη διαδικασία σ’ αυτά. πιθανόν. που δικαιολογεί υποβιβασμό ή έκπτωση. Ο Πρόεδρος καλεί υποχρεωτικά στο Συμβούλιο τον κατηγορούμενο Υπαξιωματικό και αν κρίνει απαραίτητο και μάρτυρες για τη διαφώτιση του Συμβουλίου. αυτός που επιβάλλει κάποια ποινή σε οπλίτη. Κατόπιν στέλνει μαζί με την αναφορά αντίγραφο του φύλλου Μητρώου του υπαξιωματικού που παραπέμπει καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. που εγκρίνει ή τροποποιεί. ο οποίος θεωρεί. Αν η καταδικαστική απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία 3 προς 2. ο οποίος τιμωρεί τον απαλλαγμένο υπαξιωματικό με μικρότερη πειθαρχική ποινή. 7. Καταδικαστική απόφαση που πάρθηκε παμψηφεί ή με πλειοψηφία 4 προς 1. τότε είναι υποχρεωτική για το Διοικητή του Σχηματισμού. 11.

Φρούραρχο. που υποβάλλεται στο Διοικητή της Μονάδας. που προβλέπονται. απλής ή αυστηρής. Επόπτη Ασφαλείας κλπ) ή από άλλες Αρχές (Ανώτερο Διοικητή Φρουράς. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή. καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. Αρχιλοχία αυτής στην Ημερήσια Αναφορά της Υπομονάδας. που επιβάλλονται από το Διοικητή Υπομονάδας και τους υφισταμένους του. κοινοποιούνται από τη Μονάδα στο Στρατολογικό Γραφείο. καταχωρούνται στα ατομικά τους έγγραφα. Ο Διοικητής της Μονάδας. με διαταγή προς τις αντίστοιχες Μονάδες. 7. κοινοποιούνται κατά το προσκλητήριο. όσο και από άλλους αξιωματικούς της Μονάδας (Υποδιοικητή. 77 . Οι ποινές φυλακίσεως. ενώ των κληρωτών στα βιβλία και μητρώα. με την Ημερήσια Διαταγή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 8. διατάζει την καταχώριση τους στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτές στους οπλίτες. οι ποινές των μόνιμων και εθελοντών οπλιτών. μαζί με τις ποινές που επιβλήθηκαν τόσο απ’ αυτόν τον ίδιο. 9. οι προϊστάμενες της Μονάδας. όπου υπάγονται (στρατολογικά) οι τιμωρούμενοι Για παραδειγματισμό. αφού εγκρίνει τις ποινές που επιβλήθηκαν όπως αναφέρονται στις Ημερήσιες Αναφορές των Υπομονάδων. 6. Οι Φρούραρχοι και οι Στρατοπεδάρχες (Άρθρο 73. καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. σε όλους γενικά τους οπλίτες της Μονάδας. οι ποινές που επιβάλλονται στους οπλίτες.2. Οι ποινές στερήσεως αδείας εξόδου. προϊστάμενες Αρχές) Τα Όργανα Υπηρεσίας (Άρθρο 73 παράγρ 6) κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται απ’ αυτά στους οπλίτες. προφορικά και αναφέρουν σχετικά προς τον αντίστοιχο Διοικητή (Υπομονάδας ή Στρατοπέδου) με τα «Δελτία Συμβάντων» που υποβάλλουν. Όλες οι Αρχές. 3. Όλες οι υπόλοιπες ποινές των οπλιτών. 5. παράγρ 3 και 4) κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται απ’ αυτούς στους οπλίτες με τις Ημερήσιες Διαταγές Φρουραρχείου και Στρατοπέδου αντίστοιχα. που επιβάλλονται στους κληρωτούς οπλίτες. 4.

Η πειθαρχική δικαιοδοσία αυτών καθορίζεται ως εξής: a. Η πειθαρχική δικαιοδοσία όλων αυτών επί των κατώτερων τους στρατιωτικών. Αυτός έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας και στο προσωπικό των υπόλοιπων Μονάδων του Στρατοπέδου. Διοικητές Αποσπασμάτων και Τακτικών Συγκροτημάτων Οι Διοικητές Αποσπασμάτων (Άρθρο 53) και Τακτικών Συγκροτημάτων (Άρθρο 5 παραγρ. ο αρχαιότερος Διοικητής Μονάδας ορίζεται Στρατοπεδάρχης με διαταγή του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. καθώς και οι υφιστάμενοι τους Διοικητές σ’ όλη την κλίμακα. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία οι Αντιστράτηγοι ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Σώματος Στρατού. την εμφάνιση και γενικά τη συμπεριφορά στην πόλη. του οποίου είναι υποδιοικητές. b. Οι υποδιοικητές Μονάδων έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Υπομονάδας. που παρέχεται στους υποδιοικητές. Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (πόλεως) και Φρούραρχος Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών και Φρούραρχοι. την τάξη. Οι υποδιοικητές Υπομονάδων έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού 3. που έχουν σχέση με την πειθαρχία. στον οποίο αυτοί ανήκουν. d. αλλά μόνον για ζητήματα που σχετίζονται με την τάξη και τη γενική λειτουργία του και όχι για θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία και υπηρεσία των Μονάδων. Οι υποδιοικητές Συγκροτημάτων. που δεν υπάγονται στην άμεση ή έμμεση διοίκηση τους. ανθυπασπιστές και οπλίτες. οι οποίοι υπηρετούν στη Φρουρά και σ’ αυτούς που περνούν από αυτή. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μονάδας c. 4. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλους τους κατώτερους τους στρατιωτικούς του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. οι οποίες δεν είναι κάτω από μια διοίκηση. c. 9). ασκείται σ’ όλους τους κατώτερους τους στρατιωτικούς. Η πειθαρχική αυτή δικαιοδοσία καθορίζεται ως εξής: a. Υποδιοικητές Η πειθαρχική δικαιοδοσία. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Υπομονάδας. d. εξασκούν πλήρη διοίκηση στους υφιστάμενους τους στρατιωτικούς Κατά συνέπεια. Σε ειδικές περιπτώσεις. Εάν έχουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μονάδας. Εάν έχουν βαθμό ανώτατου αξιωματικού. πειθαρχική δικαιοδοσία και πάνω σε κατώτερους τους αξιωματικούς. Οι υποδιοικητές Μεραρχιών και υποδιοικητές Ταξιαρχιών έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Συγκροτήματος. χωρίς να υπάγονται στις διαταγές τους Η δικαιοδοσία τους αυτή εκτείνεται σε όλα τα ζητήματα. των υπόλοιπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εάν έχουν βαθμό κατώτερου αξιωματικού. εάν στους τελευταίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα τάξεως και πειθαρχίας. οι Υποστράτηγοι και Ταξίαρχοι ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μεραρχίας b. Στρατοπεδάρχες Όταν στο ίδιο Στρατόπεδο στρατωνίζονται περισσότερες από μια Μονάδες. 78 . αυτοί έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία στα αντίστοιχα κλιμάκια διοικήσεως (Άρθρα 67 και 70). όταν είναι ανώτερος αξιωματικός. που ανήκουν στη δύναμη του κλιμακίου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 1. 2. για διευκόλυνση της εκπληρώσεως της αποστολής τους. που ισχύει κάθε φορά. δίνεται σε βαθμοφόρους. 5. καθορίζεται από τον κανονισμό «Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων».

ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τάξη στο Στρατόπεδο. λόγω θέσεως. Σε περίπτωση απουσίας αξιωματικών. που πιστοποιούνται με επίσημα έγγραφα. ΜΕΙΩΣΗ. για να μειώσει ή να άρει την ποινή. εάν κρίνει. η προηγούμενη διαγωγή του τιμωρημένου ή η ανάγκη καταστολής συχνών παρόμοιων παραπτωμάτων. με βάση τις γενικές αρχές αυτού του Κανονισμού. 79 . Ο Διοικητής Υπομονάδας. αν κρίνει. ζητά τη μείωση ή άρση της από το Διοικητή της Μονάδας. 5. Κάθε Διοικητής προϊστάμενος αυτού που επέβαλε μια ποινή. 7. καθώς και τις μη εργάσιμες ώρες. αυτός ο ίδιος που την επέβαλε. Πέρα από αυτήν την ημερομηνία δικαίωμα άρσεως ή μειώσεως ποινής.τι έχει σχέση με τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό. επιβάλλουν πιο αυστηρή ποινή. έχει αυτό το δικαίωμα. ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας ή ο αρχαιότερος από τους παρόντες υπαξιωματικούς της Μονάδας ή Υπομονάδας. ότι η φύση του παραπτώματος. μετά από αναφορά του τελευταίου 4. οι οποίοι συνηγορούν για μείωση ή άρση. όταν θεωρεί δίκαιη τη μείωση ή άρση κάποιας ποινής που επιβλήθηκε από υπαξιωματικό. 3. οι οποίες δεν προβλέπονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό και ιδιαίτερα για ό. 6. Αυτός που επιβάλλει μια ποινή μπορεί να την μειώσει ή να την άρει. ή επιφυλακής του Στρατοπέδου. εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι. ότι είναι δυσανάλογα αυστηρή. ανεξάρτητα από το είδος της. δεν έχουν άλλη πειθαρχική δικαιοδοσία. τότε ο προϊστάμενος Διοικητής ελαττώνει ή αίρει την ποινή και τιμωρεί αυτόν που την επέβαλε. που υπάγονται στις διαταγές τους. Με τον όρο επαύξηση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε αυστηρότερη.6. Αν όμως η ποινή επιβλήθηκε από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό. λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται για την έκτιση της. ο οποίος διαταράζει την τάξη στο Στρατόπεδο ή κάνει παράπτωμα. που απαιτεί άμεση καταστολή Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας των στρατωνιζομένων στο Στρατόπεδο Μονάδων ή Υπομονάδων. Αν από αυτά κρίνει δίκαιη τη μείωση ή την άρση της ποινής. αν διαπιστωθεί από νεώτερη εξέταση. ΑΡΣΗ. την ελαττώνει ή την αίρει. 2. εάν έχει σχέση η ποινή με την Υπομονάδα του και μόνο. διατάζει να υποβληθούν σ’ αυτόν περισσότερα στοιχεία. Άλλες Περιπτώσεις Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδονται μετά από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. ότι η αρχική απόφαση στηρίχτηκε σε λανθασμένες ή ατελείς πληροφορίες Με τον όρο μείωση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε ελαφρότερη. ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ 1. Όργανα Υπηρεσίας Τις ημέρες αργίας. έχει μόνο ο Προϊστάμενος αυτού που την επέβαλε. 7. ότι λόγοι προσωπικοί τον επηρέασαν στην εκτίμηση του. για τους οπλίτες της αντίστοιχης Μονάδας ή Υπομονάδας εάν. οι ημέρες που ήδη εκτίθηκαν από την αρχική ποινή. ΑΡΘΡΟ 76 ΕΠΑΥΞΗΣΗ. όταν κρίνει από το αιτιολογικό της. Όταν πρόκειται για επαύξηση ποινής που έχει επιβληθεί. πρέπει να γίνει σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιβλήθηκε. υποδεικνύει σ’ αυτόν που την επέβαλε τους λόγους. έχει δικαίωμα να διατάξει τη μεταφορά στο πειθαρχείο ή το με οποιοδήποτε· τρόπο περιορισμό κάθε κατώτερου του στρατιωτικού. μπορεί να καθορίζεται. μπορεί να την επαυξήσει. ο Αξιωματικός Επόπτης Ασφαλείας. Η άρση ή η μείωση ποινής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Αν ο τελευταίος δεν πείθεται. η πειθαρχική δικαιοδοσία αξιωματικών για να αντιμετωπιστούν ειδικές περιπτώσεις. Διακοπή εκτίσεως ποινής απαγορεύεται. Κάθε Διοικητής προϊστάμενος αυτού που επέβαλε μια ποινή.

οφείλει να διατάζει την αποφυλάκιση κάθε υφισταμένου του. μετά από διαμονή 24 ωρών στο πειθαρχείο. αρχίζουν από τη στιγμή. απλής ή αυστηρής. Όσοι τιμωρήθηκαν με φυλάκιση ή και με βαρύτερη ποινή. στον οποίο δεν επιβλήθηκε κάποια ποινή. Ο χρόνος νοσηλείας του στρατιωτικού που έχει ποινή. Για τους στρατιωτικούς που ευρίσκονται μακριά από την έδρα της Μονάδας τους. σε άδεια ή εκτέλεση υπηρεσίας και οι οποίοι τιμωρούνται από τους κατά τόπους Ανώτερους Διοικητές ή Φρουράρχους (Άρθρο 73 παραγρ. Οι οπλίτες. μόνο αν αυτή επιβλήθηκε από αυτόν ή από τους υφισταμένους του. είτε κράτηση είτε βαρύτερη ποινή. να σταλούν στη Μονάδα τους. εάν το παράπτωμα είναι πολύ σοβαρό. Αυτοί που ευρίσκονται σε κανονική άδεια και τιμωρούνται με φυλάκιση. 4. μετά τη λήξη της ποινής κρατήσεως ή κάποιας βαρύτερης. κρατήσεως και φυλακίσεως. δικαίωμα διακοπής εκτίσεως έχει ο Διοικητής της Μονάδας. 3). μετά από υποβολή σ’ αυτόν ιατρικής γνωματεύσεως Στη δεύτερη περίπτωση ο Διοικητής της Μονάδας. επιβάλλονται σε ημέρες και αρχίζουν από τη στιγμή που επιβλήθηκαν. 5. εφαρμόζονται αυτά. μετά την επιστροφή στη Μονάδα τους. μπορεί να διατάξει τη διακοπή εκτίσεως ποινής. σχετικά με την έκτιση των ποινών 2. είναι δυνατόν. οπότε συνεχίζεται αυτή. 80 . μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της ποινής Εφόσον οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από προϊστάμενα της Μονάδας κλιμάκια. που οδηγήθηκε εκτάκτως στο πειθαρχείο. υποβάλλεται σ’ αυτόν ιεραρχικά η αίτηση. Κάθε νέα ποινή. βαρύτερη απ’ αυτήν που ήδη εκτίετε. που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. εκτίετε μόλις εκλείψουν οι λόγοι. παρουσιάζονται στο Διοικητή της Υπομονάδας. Το υπόλοιπο της ποινής. Όσοι τιμωρούνται με περιορισμό ή κράτηση. παρουσιάζονται και στο Διοικητή της Μονάδας την ώρα της ημερήσιας αναφοράς ΑΡΘΡΟ 78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ 1. να παρουσιαστεί στο Διοικητή της Μονάδας και να αναφέρει τη λήξη της ποινής του 6. που του επιβλήθηκε. που τιμωρήθηκε και λήγουν την ημέρα. που διακόπηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. που συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της ποινής 2. που επέβαλαν τη διακοπή 8. υπολογίζονται όμως από την ώρα της αναφοράς της ημέρας ενάρξεως τους και τελειώνουν την ημέρα. Ο Διοικητής της Μονάδας.Στην πρώτη περίπτωση. που διακόπηκε. 3. 3. δεν υπολογίζεται στο χρόνο της ποινής. Εάν η ποινή επιβλήθηκε από προϊστάμενο Διοικητή. την ώρα της ημερήσιας αναφοράς και αναφέρουν τη λήξη της ποινής. διατάζεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία Εθνικών εορτών ή ευτυχών Εθνικών γεγονότων ΑΡΘΡΟ 77 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. που έλαβε γνώση της ποινής ο στρατιώτης. αρχίζει από την ώρα που επιβλήθηκε και λήγει όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ημερών της. αφού διακοπεί η άδεια τους ή να εκτίσουν την ποινή τους στο πειθαρχείο της Φρουράς του τόπου της άδειας τους. Απαλλαγή εκτίσεως του υπόλοιπου των συνηθισμένων πειθαρχικών ποινών. εκτίουν την ποινή τους. Οι ποινές περιορισμού. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής οφείλει σε 24 ώρες από τη λήξη της ποινής.

Αν όμως το παράπτωμα είναι πολύ σοβαρό και απαιτείται άμεσος περιορισμός του παραβάτη. διατάζει την προσωπική τους κράτηση σε πειθαρχείο της Φρουράς και ζητά από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού την ανάκληση τους στη Μονάδα τους 5. Σ’ αυτούς που στέλνονται ή ανακαλούνται στις Μονάδες τους. Αυτοί που ευρίσκονται σε αναρρωτική άδεια ή διαμένουν προσωρινά στη Φρουρά για εκτέλεση υπηρεσίας και τιμωρούνται με φυλάκιση. γι’ αυτούς που είναι σε αναρρωτική άδεια. ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς. ο Φρούραρχος σημειώνει στο Φύλλο της άδειας ή στο Φύλλο πορείας τους αυτήν την απόφαση Αυτοί οφείλουν ν’ αναχωρήσουν μέσα σε 24 ώρες για τη Μονάδα τους 81 . διατάζει την εισαγωγή τους στο πιο κοντινό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για έκτιση της ποινής τους Για όσους διαμένουν προσωρινά στη Φρουρά για εκτέλεση υπηρεσίας.4. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. εκτίουν την ποινή τους μετά την επιστροφή στη Μονάδα τους.

και έχει ακέραιη την ευθύνη εξ αιτίας της ανυπακοής. Κάθε παράπονο υποβάλλεται ιεραρχικά Γραπτά από τους αξιωματικούς. εξηγεί στον παραπονούμενο τους λόγους. στην περίπτωση. 82 . Εάν ο παραπονούμενος στη διατύπωση του παραπόνου του. για τους οποίους το παράπονο του είναι αβάσιμο. το παράπονο γίνεται δεκτό και εξετάζεται. έστω και αν οι αναφορές παραπόνων υποβάλλονται χωριστά. απαγορεύεται. σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το Κεφάλαιο. μπορεί να γίνει δεκτό το παράπονο 3. Εάν το κρίνει αβάσιμο. το παράπονο και η απόφαση της Διοικήσεως. εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται από άλλες διατάξεις. που έγιναν με την αναφορά 3. Στη διατύπωση του παραπόνου του. που ενεργούν κατόπιν συμφωνίας. ότι είναι βάσιμο. δηλαδή για αδικία που έγινε στον παραπονούμενο και όχι σ’ άλλον ή άλλους Κατά συνέπεια υποβολή παραπόνων εκ μέρους άλλου ή για υπεράσπιση άλλου. ικανοποιεί τον παραπονούμενο. 4. όπου αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής. Σε κάθε Μονάδα τηρείται βιβλίο εξετάσεως παραπόνων. κατά την οποία ο παραπονούμενος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση. Αναστολή εκτελέσεως διαταγής ή εκτίσεως ποινής για εξέταση παραπόνων. Πέρα από αυτή τη προθεσμία. Επίσης. Τα παράπονα υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες απ’ την ημέρα. Υποβολή μόνο ατομικών παραπόνων επιτρέπεται. Ο Διοικητής. εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 11 του άρθρου 11 Χωρίς αυτόν τον όρο. απαγορεύεται η υποβολή παραπόνων από ομάδα στρατιωτικών. αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς και κρίσεις περί των προσώπων των ανωτέρων του 2. 2. Κάθε στρατιωτικός δικαιούται να παραπονεθεί. δείχνει έλλειψη σεβασμού. Η πράξη αυτή αποτελεί το ποινικό αδίκημα της ομαδικής απείθειας που τιμωρείται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. ότι αδικήθηκε από κάποια διαταγή. ο οποίος δέχεται το παράπονο και είναι αρμόδιος να το κρίνει. που δόθηκε στα παράπονα του (Άρθρο 78) ΑΡΘΡΟ 80 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. που λήφθηκαν. απαγορεύεται Μόνο μετά την εκτέλεση της διαταγής ή την έναρξη εκτίσεως ποινής. αν θεωρήσει. ανθυπασπιστές και μόνιμους ή εθελοντές οπλίτες και προφορικά από τους κληρωτούς οπλίτες 5. έπειτα όμως τιμωρείται ο παραπονούμενος γι’ αυτήν την έλλειψη σεβασμού ή για άλλες παραβάσεις. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου. ο παραπονούμενος οφείλει να εκφράζεται με το σεβασμό που αρμόζει και να εκθέτει μόνο τα περιστατικά που συνιστούν το παράπονο του. το εξετάζει και εάν διαπιστώσει. τα παράπονα δε γίνονται δεκτά 6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 4. Η ίδια προθεσμία των 15 ημερών ισχύει και για την εκ νέου υποβολή παραπόνων. που του δόθηκε ή από κάποια ενέργεια ή μέτρο των προϊσταμένων του Πρέπει όμως προηγουμένως να υπακούσει και να συμμορφωθεί πλήρως στη διαταγή ή τα μέτρα. κατά την οποία ο παραπονούμενος έλαβε γνώση της διαταγής ή της ενέργειας με την οποία νομίζει ότι αδικείται. δε γίνεται δεκτό το παράπονο του. γραπτά ή προφορικά.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ’ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΡΘΡΟ 79 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 1.

που τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. δεν έχει δικαίωμα να κρίνει αυτό. ανθυπασπιστή ή οπλίτη. Η απόκρυψη από κάθε ανώτερο. προς τον οποίον ή με τον οποίον ο παραπονούμενος όφειλε να υποβάλει το παράπονο του. αφού ζητήσει και πάρει τις παρατηρήσεις του τελευταίου αποφασίζει σχετικά ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 8. για να κριθεί στον επόμενο βαθμό. Η εξέταση ή η παραπέρα προώθηση των παραπόνων. τόσο του παραπονούμενου όσο και εκείνου τον οποίο αφορά το παράπονο. τιμωρείται από αυτόν. με τρόπο. Δικαίωμα κρίσεως του παραπόνου σε τρίτο βαθμό έχει ο αμέσως προϊστάμενος εκείνου. το υποβάλλει με τις παρατηρήσεις του ιεραρχικά σ’ εκείνον που έχει το δικαίωμα κρίσεως. Εάν ο αξιωματικός που δέχεται το παράπονο. γίνονται όταν είναι δύσκολη η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών. όταν αυτοί δεν πήραν καμία απάντηση για τα παράπονα τους. έχει ο αμέσως προϊστάμενος εκείνου. επιτρέπεται στους παραπονούμενους. 9. η οποία δεν του απάντησε Εάν το παραλείψει αυτό τιμωρείται. Στην περίπτωση αυτή ο παραπονούμενος μπορεί ν’ απευθυνθεί απ’ ευθείας στην αμέσως προϊσταμένη Αρχή εκείνης. έχει εκείνος. που δεν απάντησε. Εάν μέσα σε τρεις μήνες δεν πάρει απάντηση. Ο προϊστάμενος Διοικητής απορρίπτει χωρίς εξέταση το παράπονο και διατάζει να υποβληθεί ιεραρχικά. έχει σαν συνέπεια την επιβολή ποινής σ’ αυτόν Επίσης απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε ανώτερο. αν πρόκειται για δεύτερο και τρίτο βαθμό κρίσεως. Έχει υποχρέωση όμως να κοινοποιήσει την ενέργεια του αυτή στην Αρχή. Κάθε υπέρβαση ιεραρχίας στην υποβολή παραπόνων τιμωρείται από το Διοικητή. τον οποίο αφορά το παράπονο. που έχει το δικαίωμα τρίτου βαθμού κρίσεως Η απάντηση στα παράπονα δίνεται προφορικά στους κληρωτούς οπλίτες και γραπτά στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Υπέρβαση της ιεραρχίας. 7. αν πρόκειται για πρώτο βαθμό κρίσεως και σε 15 εργάσιμες ημέρες. γίνεται κατά προτεραιότητα. που έχει το δικαίωμα να κρίνει αυτό σε δεύτερο βαθμό Η απόφαση αυτού είναι τελεσίδικη και εάν ο παραπονούμενος εξακολουθεί να επιμένει σ’ αυτό. μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. 5. Γραπτές εξετάσεις για παράπονα.Εάν ο παραπονούμενος δεν πείθεται και επιμένει. Αυτός ο Διοικητής. αυτός που επιθεωρεί. μπορεί να εξετάσει απ’ ευθείας οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα αξιωματικού. για κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως. κατά του οποίου στρέφεται αυτό. Επίσης όταν προκύπτουν ποινικά αδικήματα ή βαριές πειθαρχικές παραβάσεις. για τις ενέργειες του οποίου γίνεται το παράπονο Δικαίωμα να κρίνει το παράπονο σε δεύτερο βαθμό. Δικαίωμα να κρίνει το παράπονο σε πρώτο βαθμό. Στις διοικητικές επιθεωρήσεις. τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία Προωθείται ιεραρχικά μέχρι το Διοικητή που είναι άμεσος ή έμμεσος προϊστάμενος. 10. που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ιεραρχικά και παρέμεινε ανικανοποίητο. έχει δικαίωμα να υπερβεί την ιεραρχία για μια φορά απευθυνόμενος σε προϊστάμενο του που έχει δικαίωμα τελεσίδικης κρίσεως. μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 7. 83 . Η υποβολή παραπόνων ακολουθεί αυστηρά την ιεραρχική οδό Εάν λόγω μεταθέσεως ο παραπονούμενος δεν είναι στις διαταγές του ανωτέρου του. οποιουδήποτε παραπόνου που του υποβλήθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. που έχουν σχέση με το πρόσωπο του. ώστε ο παραπονούμενος να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων για τα παράπονα του μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους. 6. ο Διοικητής υποβάλλει το παράπονο του στον αμέσως προϊστάμενο του. να μη δεχτεί ή να απορρίψει παράπονα υφισταμένου του.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 84 .

σ’ όλη την κλίμακα της Ιεραρχίας είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση των διατάξεων αυτού του Κανονισμού 2. Διαταγές ή οδηγίες που δίνονται προς εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Κανονισμού. ότι αυτές δεν αφήνουν περιθώρια για εξαιρέσεις Στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. Όλοι οι Διοικητές. με οδηγό το συμφέρον της υπηρεσίας και να έχουν υπόψη τους. πρέπει να κυριαρχούνται από το πνεύμα και το σκοπό αυτών των διατάξεων 3. Αθήνα 20 Μαρτίου 1984 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 85 .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 81 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Οι αξιωματικοί πρέπει να ερμηνεύουν τις διατάξεις αυτές με βάση τη λογική.

14. 6. 12. Πρακτικό Ορκωμοσίας. Ατομική Αναφορά Στρατιωτικού. 86 . Άδεια Παραμονής Εκτός Στρατοπέδου.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Αντιστοιχία Βαθμών Στρατού. Σήμα Αγνοίας Οπλίτη. Άδεια Απουσίας Μικρής Διάρκειας για Μόνιμους Στρατιωτικούς. Αίτηση Αποστρατείας. 8. 11. 3. 9. Σήμα Αναζητήσεως Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. Παράδειγμα Αναφοράς Αιτήσεως Αδείας Απουσίας. Φύλλο Πορείας Ομαδικό. Υπηρεσιακό Σημείωμα. 10. 2. Άδεια Απουσίας Μικρής Διάρκειας για Κληρωτούς Οπλίτες. «Β» Ειδικές Ονομασίες Βαθμών. 16. Άδεια Διανυκτερεύσεως. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Γνωμοδότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών. 13. 4. 7. Άδεια Απουσίας. Αίτηση Παραιτήσεως. Φύλλο Πορείας Ατομικό. 5. Ναυτικού και Αεροπορίας. «Γ» Στρατιωτικά Εγκλήματα. 15.

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ α/α ΣΤΡΑΤΟΣ 1 2 3 4 Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος 5 6 7 Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης 8 9 10 Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός 11 Ανθυπασπιστής 12 13 14 15 Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας 16 17 Υποδεκανέας Στρατιώτης (Άρθρο 7. 8) ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ Ανθυπασπιστής ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής Δίοπος ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ Υποδίοπος Ναύτης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Πτέραρχος Αντιπτέραρχος Υποπτέραρχος Ταξίαρχος Σμήναρχος Αντισμήναρχος Επισμηναγός Σμηναγός Υποσμηναγός Ανθυποσμηναγός Ανθυπασπιστής Αρχισμηνίας Επισμηνίας Σμηνίας Υποσμηνίας Ανθυποσμηνίας Σμηνίτης 87 . παρ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ
(Άρθρο 7, παρ. 10)
α/α

ΙΠΠΙΚΟ ΤΕΘ/ΝΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

1
2
3

Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Ταξίαρχος

4

Συνταγματάρχης

5

Αντισυντ/ρχης

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ταξίαρχος
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Γενικός Αρχίατρος Γεν.
Γεν.
Αρχικτηνίατρος
Αρχιφαρμακοποιός
Αρχίατρος
Αρχικτηνίατρος
Αρχιφαρμακοποιός

6

Επίλαρχος

Επίατρος

Επικτηνίατρος

7

Ίλαρχος

Ιατρός

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Κτηνίατρος
Φαρμακοποιός

8

Υπίλαρχος

Υπίατρος

9

Ανθυπίλαρχος

Ανθυπίατρος

Υποστράτηγος
Ταξίαρχος

Επιφαρμακοποιός

ΑΔΕΛΦΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Αναθεωρητής Α Αναθεωρητής Β Αναθεωρητής Γ Δικαστικός
Σύμβουλος Α
Δικαστικός
Σύμβουλος Β
Δικαστικός
Σύμβουλος Γ

Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Α
Υποκτηνίατρος
Υποφαρμακοποιός
Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Β
Ανθυποκτηνίατρος Ανθυποφαρμακοποιός Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Γ

Διευθύνουσα
Γενική
Προϊσταμένη
Προϊσταμένη
Αντιπροϊσταμένη
Επιβλέπουσα

88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Α
1
2
3
4
5
6
7
Β
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
Γ
18
19

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΣΠΚ

Α/Α

ΣΧΕΤΙΚΟ

(Άρθρο 62, παρ. 2)
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα στρατιωτικά εγκλήματα και οι ποινές που προβλέπονται
αντίστοιχα από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΑΝ 2803/1941)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΕΓΚΛΗΜ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ
Προδοσία της Χώρας
26 (Θάνατος και καθαίρεση) (1)
Παράδοση εμπιστευμένης θέσεως
27 Θάνατος και καθαίρεση
Συνθηκολόγηση σε ανοικτό τόπο
28 Θάνατος και καθαίρεση ή έκπτωση
Εύνοια των βλέψεων του εχθρού
29 (Κάθειρξη)
Απιστία Έλληνα αιχμαλώτου
30 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση, ή κάθειρξη ή έκπτωση)
Βλάβη συγκοινωνιών
31
ή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών
Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών (θάνατος και
Βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων
32
καθαίρεση, ή κάθειρξη ή και έκπτωση)
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Θάνατος και καθαίρεση, ή φυλάκιση 6 μηνών
Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών
33
μέχρι 3 ετών
Είσοδος κρυφά σε απαγορευμένους
34 Κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
τόπους
Είσοδος εχθρού κρυφά σε
35 Θάνατος ή ισόβια κάθειρξη
απαγορευμένους τόπους
Παράνομες απεικονίσεις και
Φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή (φυλάκιση τουλάχιστον
36
παρακολουθήσεις
1 έτους)
Παράνομες επικοινωνίες
37 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
Πληροφορία στον εχθρό από αιχμάλωτο 38 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
Αρωγή σε κατάσκοπο
39 Θάνατος και καθαίρεση
Προσφορά σε κατασκοπεία
40 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών
Απόπειρα και προπαρασκευή
κατασκοπείας
41
α. Των εγκλημάτων των άρθρων 26, 33
Ποινή τελεσμένης πράξεως
και 97
β. Κάθε προπαρασκευαστική πράξη
Ποινή ελαττωμένη κατά τις διατάξεις απόπειρας
Μη αναγγελία κατασκοπείας
42 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ
(Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη, ή
Ανυποταξία
43
φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών)
44
Λιποταξία οπλίτη στο εσωτερικό σε
45 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών
καιρό ειρήνης
46
(1)

Οι ποινές που σημειώνονται μέσα σε παρενθέσεις επιβάλλονται μόνο σε περίοδο πολέμου
89

20

Λιποταξία οπλίτη στο εσωτερικό σε
καιρό πολέμου

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΣΠΚ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΟ

Α/Α

47

21 Λιποταξία αξιωματικού στο εσωτερικό

48

22 Ομαδική λιποταξία

50

23 Λιποταξία στο εξωτερικό
24 Λιποταξία ενώπιον του εχθρού
25 Αυτομολία
Διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση
26 προς λιποταξία, ανυποταξία ή
αυτομολία
27
28
29
30
31
Δ
32

33

34
35
36

51
52
53
54
55

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Θάνατος και καθαίρεση, ή ισόβια ή πρόσκαιρη
κάθειρξη, ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση) ή φυλάκιση
τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση
Σε μέλη ομάδας : Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή
φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών
Στον αρχηγό: Κάθειρξη μέχρι 15 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση), ή κάθειρξη
Θάνατος και καθαίρεση
Θάνατος και καθαίρεση
Η ποινή που επιβάλλεται στον αυτουργό είναι
ανάλογη προς τη συγκεκριμένη περίπτωση

Σε Στρατιωτικό: Η ποινή που επιβάλλεται στο
λιποτάκτη ή στον ανυπότακτο.
Υπόθαλψη λιποτάκτη ή ανυπότακτου
56
Σε ιδιώτη: (Κάθειρξη) ή φυλάκιση τουλάχιστον 3
μηνών.
(Θάνατος και καθαίρεση ή κάθειρξη) ή φυλάκιση
Εκούσια πρόκληση ανικανότητας
58
τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση
Πρόκληση ανικανότητας σε άλλους
59 Οι ποινές του άρθρου 58.
(Κάθειρξη μέχρι 10 ετών, ή φυλάκιση
Προσποίηση ανικανότητας
60 τουλάχιστον 1 έτους) ή φυλάκιση μέχρι 1 έτους ή
και έκπτωση
(Κάθειρξη μέχρι 10 ετών, ή φυλάκιση
Αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας
62 τουλάχιστον 3 ετών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών) ή
και έκπτωση
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Στους υποκινητές και τους επικεφαλής στάσεως :
Θάνατος και καθαίρεση.
Στάση
63 Στους υπόλοιπους στασιαστές: (Θάνατος και
καθαίρεση) ή κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών
Στους υποκινητές: (Κάθειρξη) ή φυλάκιση
τουλάχιστον 1 έτους και έκπτωση
Ομαδική απείθεια
64 Στους υπόλοιπους που απειθούν: (Φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών) ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών και
έκπτωση.
Καθένας τιμωρείται με την ποινή που απειλείται
Ένωση προς στάση ή ομαδική απείθεια
65 στην αποφασισμένη πράξη, ελαττωμένη κατά τις
διατάξεις περί απόπειρας.
Μη αναγγελία στάσεως ή ομαδικής
(Κάθειρξη) ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, ή και
66
απείθειας
έκπτωση
Παράλειψη καταστολής στάσεως
67 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και έκπτωση.

90

εξύβριση και δυσφήμηση Θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. Μη συμμετοχή σε στρατιωτικό 84 Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών ή και έκπτωση δικαστήριο Παράνομη επιρροή στη στρατιωτική 85 Φυλάκιση. (Κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια κάθειρξη ή Εγκατάλειψη θέσεως από σκοπό 79 κάθειρξη) ή καθαίρεση ή φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών. ή κάθειρξη μέχρι 10 73 κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας ετών.37 Αντίσταση: α) άοπλη ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών μέχρι 2 ετών. (Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση) ή Μη προσέλευση σε συναγερμό 82 φυλάκιση μέχρι 6 μηνών (Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή κάθειρξη) ή Καθυστέρηση στην πορεία 83 φυλάκιση μέχρι 1 έτους. δικαιοσύνη Μη καταγγελία εγκλημάτων 86 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. β) ένοπλη 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Ε 47 48 49 50 51 52 53 54 55 91 . Βιαιοπραγία. Προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού 74 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση. 68 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών μέχρι 10 ετών ή κάθειρξη Παράλειψη καταστολής αντιστάσεως 69 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή έκπτωση (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια ή πρόσκαιρη Ανυπακοή 70 κάθειρξη) ή φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 2 ετών. Παρεμπόδιση υποβολής παραπόνων 87 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και έκπτωση ή Δυσφήμηση ανωτέρου 78 έκπτωση ή φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και έκπτωση. ή Παράβαση στρατιωτικής εντολής 72 κάθειρξη μέχρι 10 ετών και έκπτωση) ή φυλάκιση μέχρι 3 ετών. (Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη) ή Ανυπακοή σε διαταγή προς αναχώρηση 71 φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. 81 θέσεως. Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη ή Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου 76 κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. (Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή φυλάκιση Σκοπός κοιμώμενος 80 μέχρι 1 έτους) ή φυλάκιση μέχρι 6 μηνών (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια κάθειρξη ή Εγκατάλειψη φυλακίου ή άλλης κάθειρξη) ή φυλάκιση μέχρι 1 έτους. Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση ή Εξύβριση ανωτέρου 75 φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 3 ετών. στην οποία ορίσθηκε Στον αρχηγό της στρατιωτικής θέσεως το ελάχιστο όριο της ποινής διπλασιάζεται.

Βίαιη απόδραση κρατουμένου 90 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. υπεξαγωγή ή (Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών) ή φυλάκιση 93 καταστροφή μεταφερομένων τουλάχιστον 6 μηνών. Αθέμιτες διαταγές 110 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Ανακοίνωση στρατιωτικών 96 Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών πληροφοριών Θάνατος και καθαίρεση ή κάθειρξη ή φυλάκιση Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών 97 τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση. Υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας 111 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Σύληση νεκρού και κλοπή πληγωμένου 116 Θάνατος. Απόκρυψη αιχμαλώτου 92 Κάθειρξη. (Φυλάκιση μέχρι 2 ετών) ή φυλάκιση μέχρι 6 Απώλεια απορρήτων 94 μηνών. εμβλημάτων Παράνομη ανάληψη ή διατήρηση 107 Κάθειρξη ή θάνατος.56 57 58 59 60 Ζ 61 62 63 64 65 66 Η 67 68 69 70 71 72 Θ 73 74 75 76 77 78 I 79 80 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Απελευθέρωση ή απόκρυψη Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 88 κρατουμένου 6 μηνών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών Απόδραση κρατουμένου 89 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. Απελευθέρωση αιχμαλώτου 91 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Μη εξασφάλιση από τον εχθρό Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 95 μεταφερομένων απορρήτων 2 ετών. αρχηγίας ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Θάνατος ή κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών ή Εχθροπραξία με ατομική πρωτοβουλία 108 έκπτωση Παράνομη παράταση εχθροπραξιών 109 Θάνατος. Κάθειρξη ή κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση Βιαιοπραγία εναντίον σκοπού 102 τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση. Εξύβριση κατωτέρου 113 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλοπή. Αντιποίηση στολής ή άλλων 105 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Εξύβριση σκοπού 101 Φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών. (Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους) ή φυλάκιση Μέθη σε ώρα Υπηρεσίας 104 μέχρι 1 έτους ή και έκπτωση. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ Αποσφράγιση. υπεξαίρεση στρατιωτικών (Ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη) ή φυλάκιση από 3 115 πραγμάτων και πλαστογραφία μήνες μέχρι κάθειρξη 10 ετών ή και έκπτωση. ή ναυαγού 92 . ή κάθειρξη. Βιαιοπραγία εναντίον κατωτέρου 112 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. (Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών) ή φυλάκιση Άσκοποι πυροβολισμοί 103 μέχρι 1 έτους. Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και έκπτωση ή Μετάδοση μυστικών από αμέλεια 99 φυλάκιση μέχρι 1 έτους.

120 (ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 που μας εμπιστεύθηκαν ετών). ακόμα κι αν αυτή δεν πραγματοποιήθηκε: Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Παράβαση λόγου από αιχμάλωτο 173 Θάνατος. απόκρυψη ή αποδοχή Φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 2 ετών ή (κάθειρξη 121 αντικειμένου για ενέχυρο μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους) Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. ακόμα κι αν αυτή δεν πραγματοποιήθηκε: Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Στους υποκινητές: Κάθειρξη Στους υπόλοιπους: Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. προϊσταμένου Ανυπακοή 169 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ Εξύβριση. Αγορά. ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους).81 Λεηλασία μέσα σε εχθρικό έδαφος 82 83 84 85 86 Κ 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 117 Κάθειρξη. 93 . ή και έκπτωση ή Νοθεία 122 (ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών). εναντίον αιχμαλώτου Ωμότητες εναντίον αιχμαλώτου 161 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών Προσβολή της Θρησκείας αιχμαλώτου 162 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Εξαναγκασμός αιχμαλώτου να δώσει 163 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Οι ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 160Εγκλήματα εναντίον ομήρων 165 164. Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση ή Εκμετάλλευση των πραγμάτων εκείνων. Ομαδική απείθεια 172 Σ’ αυτούς που την υποκίνησαν. απειλή ή βιαιοπραγία 160 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών μέχρι 1 έτους. ανάλογα με την πράξη που έγινε. Ανυπακοή σε αιχμάλωτο προϊστάμενο 170 Οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 169. Προσβολές εναντίον αμάχων 166 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. πληροφορίες Κλοπή σε βάρος αιχμαλώτου 164 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. Βιαιοπραγία εναντίον αιχμαλώτου 168 Οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 167. Απειλή ή βιαιοπραγία 167 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. Στους υποκινητές και επικεφαλής στάσεως Θάνατος Στάση 171 Στους υπόλοιπους Κάθειρξη Σ’ αυτούς που την υποκίνησαν. ή φυλάκιση Φυλάκιση από 3 μήνες μέχρι 1 έτους ή (κάθειρξη Κατακράτηση 118 μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών) Φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών ή (κάθειρξη Ενεχυρίαση 119 μέχρι 10 ετών.

.................... το όπλο ή Σώμα.............. Οι μάρτυρες είναι δύο εάν είναι αξιωματικοί..... και παρουσία των (5)........................................................................... ο οποίος με την υπαριθ.......... διοικητή του .(3) του μηνός (3) .. του ιερέα και των μαρτύρων. έδωσε το νόμιμο όρκο ο ......................(3) ημέρα της εβδομάδας (3) ................... Όνομα............................... (4) Βαθμός..... (6) Σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία του ορκιζομένου.(1)..................... (3) Ημερομηνία...(9).. Προεδρικού Διατάγματος) ...................του έτους ....... ημέρα..........................................(2)............ (2) Έδρα της Στρατιωτικής Αρχής................. σήμερα ................................ στην οποία ανήκουν.. η ηλικία........ «ανακατατάγηκε για τρία έτη».......... όπου έγινε η ορκωμοσία.... (8) Σημειώνεται η αντίστοιχη ένδειξη............................. Επώνυμο............. (5) Αναγράφεται το επώνυμο.............. π.. Αυτή αφού αναγνώσθηκε ενώπιον αυτού που ορκίσθηκε.........(1...... έτος................. (8) Η παρούσα πράξη συντάχθηκε στο γραφείο του ......................λπ.......... (9) Σημειώνεται το Γραφείο.... παρουσία των παραπάνω μαρτύρων... κ..) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ......... εβδομάδα......... σημειώνεται ο βαθμός............. Ο Ορκισθείς Ο Ιερέας Ο Διοικητής του ...............ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (Άρθρο 3............(1) _______________________________ (1) Τίτλος της Στρατιωτικής Αρχής................ παρ........... «κατατάγηκε ως Ανθυπολοχαγός»........ 94 ... μήνας... Όπλο ή Σώμα.. (6)..... και ώρα (3) ... 5) ...................................... «Ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός».................. το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας των μαρτύρων...... υπογράφηκε απ’ αυτούς και εμένα................................................... (7) (ή του από .. και η Μονάδα. (7) Σημειώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία της διαταγής (ή του Προεδρικού Διατάγματος)..... ώρα...........χ......................... το όνομα.... ενώπιο του ..... ως μαρτύρων....................

........ (7) Υπηρεσία................. (11) Υπογραφή............... (11)...................... Αριθμός Μητρώου..... ΠΡΟΣ: (4) ................. (3) Αναγράφεται η ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ή ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ....... (μέσα σε παρένθεση)............ (2) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής...... (4) Βαθμός................... έτος............................................ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….................... Όνομα................ στην οποία ανήκει............(1) .............. 1.................................. _______________________________________ (1) Βαθμός ασφαλείας....... Όπλο ή Σώμα.......................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Ο ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ (Άρθρο 21. (8) Τόπος. την οποία εκτελεί.............................................. (9) Συνημμένα....................................(2) (3) ............... (9) .......... 95 ... (6) του ............................................................ (5) Επώνυμο......... και Μονάδα..........(AM . Αναφέρω ότι ............... (10) Περίληψη της αναφοράς.......... στην οποία απευθύνεται........ παρ. (8) ............ 4) . 2. (6) Όνομα πατέρα................... ημερομηνία........................ (5) ... ΘΕΜΑ: (10) ................) (7) ...... ………………………………………………….

....ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3O ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (Άρθρα 30.. Αναφέρω ότι ζητώ 10ήμερη κανονική άδεια για Αθήνα......... 2.. Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε την παραπάνω άδεια.. για να παραστώ στους γάμους της αδελφής μου... 31...... Υπογραφή 96 ... Αριθμός 152 (ΤΚ 11852)..... που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 26 τρέχοντος..... Αθήνα»............ 1....... 3. Κατά τη διάρκεια της άδειας μου η διεύθυνση μου θα είναι: «Οδός Μενελάου....... εάν είναι δυνατόν από .... 32) Χαρτόσημο ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣ: 15 ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Τχης Πεζικού Νικολαΐδης Πέτρος του Γεωργίου (AM 35647) Δντής 3ου ΕΓ του 15 ΣΠ Δράμα 10 Φεβρουαρίου 1984 ΘΕΜΑ: Αίτηση 10ήμερης Κανονικής Αδείας Απουσίας........

. το επώνυμο και το όνομα......(2) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτρέπουμε... στον .(4) μέχρι την .......... (1) Σημειώνεται η Μονάδα. (3) Σημειώνεται ο βαθμός.. 97 ............ (ή ατομικούς)..................................... (4) Σημειώνονται οι ώρες...(4) ώρα....................................................... την έξοδο από το Στρατόπεδο και κυκλοφορία στην πόλη σήμερα... από την .......... για λόγους υπηρεσιακούς.. 4) ………. (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα.......................(1) ………....... Ο Διοικητής (ΤΣ) Υπογραφή __________________________________________ Οι διαστάσεις του φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Άρθρο 35........ παραγρ....... Αθήνα ............... κατά τις οποίες ισχύει το Υπηρεσιακό Σημείωμα.....(3).................................

.....(1) ............. το επώνυμο και το όνομα του υπογράφοντος. (3) Σημειώνεται ο βαθμός................................................... (1) Σημειώνεται η Μονάδα. (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα....ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5Ο ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ (Άρθρο 36) .............(2) Υπογραφή (4) __________________________________________ Οι διαστάσεις του Φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά.......................... (4) Σημειώνεται ο βαθμός..................................... 98 ............... το επώνυμο και το όνομα................(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ 2ΩΡΟ Επιτρέπουμε στον ...................... Αθήνα ... Ο Διοικητής.....(3) να παραμείνει έξω από το Στρατόπεδο επί 2ωρο μετά το εσπερινό προσκλητήριο.

.... 99 .....(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ Επιτρέπουμε στον ............ από σήμερα μέχρι . (5) Σημειώνεται ο βαθμός........(3) να διανυκτερεύσει σήμερα στο σπίτι του (4)....................................................... (3) Σημειώνεται ο βαθμός.......(ημερομηνία λήξεως της άδειας)...ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ (Άρθρο 36) .. (4) Όταν πρόκειται για εβδομαδιαία ή μηνιαία άδεια....................... Ο Διοικητής.. (1) Σημειώνεται η Μονάδα........................... Αθήνα .... η φράση αντικαθίσταται με: «να διανυκτερεύει στο σπίτι του........ (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα..(1) .............. το επώνυμο και το όνομα του υπογράφοντος.(2) ή (1) (ΤΣ) Υπογραφή (5) __________________________________________ Οι διαστάσεις του φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά......................... το επώνυμο και το όνομα..........................

.......... Αυτός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του την .............................. (3) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών................. Ονοματεπώνυμο...... που χορηγεί την άδεια. Επαρχία.................. Όταν πρόκειται για ημερήσια άδεια. άδεια κ.. (6) Ημερομηνία.......................................... Όπλο ή Σώμα................(6)....................... Νομός)........................... κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας..............(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ . ενώ η φράση «Χορηγούμε στο (ν) ..........................» αντικαθίσταται με την αντίστοιχη: «Χορηγείται.....(1) (ΤΣ) Υπογραφή _________________________________________________ (1) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής.. το φύλλο αδείας υπογράφεται από τον ίδιο το Διοικητή... σημειώνεται η ώρα..................................................... δυνάμει της υπαριθ..........(1) ................ (4) Βαθμός................ που χορηγείται κατόπιν διαταγής του προϊστάμενου Κλιμακίου.. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν πρόκειται για άδεια.. (σημειώνεται ο αριθμός διαταγής και ο τίτλος της προϊστάμενης Αρχής........................(5).................(3) ημερών για .... (5) Σημειώνεται ο τόπος.............................. Ο Διοικητής........ στο (ν) ........................ ......................... Αθήνα............ ……………...........(4) άδεια απουσίας . (Πόλη ή χωριό....................... (2) Υπομονάδα................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ (Άρθρο 30................................. 37) .......................198...... 100 .......(3) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στον ..............................................λπ........................................................... διαταγής ………………………............. η οποία ενέκρινε τη χορήγηση αδείας)...........»................ (μόνο όταν πρόκειται για Οπλίτες)..........................

....(2) No 020000 ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ............... Νομός)...........(1) (ΤΣ) Υπογραφή ____________________________________________ (1) Σημειώνεται η Μονάδα............. (Μόνο όταν πρόκειται για οπλίτες)................ (4) …………………………................. (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα........... σημειώνεται η ώρα........................................................(4) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στον (3) …………………………………………….............. Ο Διοικητής .... ........ 4) ..... 101 ...........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (Άρθρο 37..... άδεια για (5) …………………….......... Αυτός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του την (6) ………………………………. Όπλο ή Σώμα Ονοματεπώνυμο...... (3) Βαθμός.............................. κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας· όταν πρόκειται για ημερήσια άδεια................... (6) Ημερομηνία.. Επαρχία.... Αθήνα ....................... (5) Σημειώνεται ο τόπος........ παραγρ....................... (Πόλη ή χωριό. ……………………………………………….(1) ..... (4) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών............

... Επώνυμο...................... (6) Είδος αδείας........... (π.......... (7) Τόπος ή τόποι...... παραπάνω από την κανονική.. Αθήνα .. (8) και λήγει την . (9) Ημερομηνία............... ............ «σήμερα»... ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ........... Επαρχία...ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (Άρθρα 31............. (2) Υπομονάδα (Μόνο όταν πρόκειται για οπλίτες). στον ..... το φύλλο αδείας υπογράφεται από τον ίδιο το Διοικητή.. ημερομηνία κατά την οποία ο παραπάνω οφείλει να επιστρέψει στη θέση του........ ΚΑΝΟΝΙΚΗ............. (3) Είδος αδείας...... Όνομα........διαταγής.(1) (ΤΣ) Υπογραφή (1) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής........ Για αποφυγή συγχύσεως. Ο Διοικητής......................άδεια».. (π.... (8) Κανονικά οι άδειες υπογράφονται την προηγούμενη ημέρα της ενάρξεως του...…….........(3) .. 32.......... (5) Βαθμός...χ............ (9)................................ 38.......... (4) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών.....(7).λπ.... ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ κ....... (Πόλη ή χωριό.... η οποία έχει εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας).........(4) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στο ..» αντικαθίσταται με: «Χορηγείται.... ενώ η φράση «Χορηγούμε στο ...... πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία ενάρξεως και να αποφεύγονται οι ενδείξεις «αύριο»........... που χορηγεί την άδεια.λπ. (4) ημερών για ……………………………….. 102 ..... και ώρα κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της άδειας και οφείλει να παρουσιαστεί στη Μονάδα του....................... δυνάμει της υπαριθμ........ 39) ............. Η προθεσμία αυτής της άδειας αρχίζει από ............(5) άδεια απουσίας .......... κ.........χ...... (6) ............. (2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ..)....... ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν πρόκειται για άδεια... (1) ........... Κανονική....................... Νομός)................ που χορηγείται κατόπιν διαταγής του προϊστάμενου Κλιμακίου.. αναρρωτική). (σημειώνεται και ο τίτλος της προϊστάμενης Αρχής......

-84 ΑΡΙΘ. 84 (6).. (1) (2) (3) (4) Τίτλος της Μονάδας του οπλίτη που απουσιάζει. 960ΛΣΝ (2) ΦΡΟΥΡ... (5) Όταν πρόκειται για απουσία αυθαίρετη. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΤΑ Σ’ ΕΜΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.. παραγρ. 29. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (4).. Ν.. ενώ τη Φράση «ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ» παραλείπεται. Βαθμός. ΕΛΑΒΕ ΑΔΕΙΑ (5) ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ.. Επώνυμο. Νομός). ΟΔΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΑΡΙΘ. 952 ΛΣΝ ΚΟΙΝ. Επαρχία. παράγραφος 7 και 8) ΑΠΟ: 516 ΤΠ (1).) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ. Σημειώνονται οι αρμόδιες Αρχές (Άρθρο 49.. ΑΘΗΝΩΝ..ΜΗΝ – ΕΤΟΣ 261030-Φεβ. Όταν πρόκειται για Πόλεις. 7).. (6) Σημειώνεται η ημερομηνία.(Ημερομηνία). Όνομα και Όνομα Πατρός. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ (. η φράση «ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ . ΣΗΜΑΤΟΣ: 4513 ΕΝΑ (.ΩΡΑ .. Τόπος (Πόλη ή Χωριό. αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση.... ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 26 ΦΕΒΡ.: ΗΜΕΡ ...ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10Ο ΣΗΜΑ ΑΓΝΟΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗ (Άρθρο 50. αντικαθίσταται με την :«ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ . ΠΡΟΣ: ΦΡΟΥΡ.) ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (3).) ΔΥΟ (.. δηλ. ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4).. οδός και αριθμός.). 103 .

.ΕΤΟΣ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ....(3)............................................. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ (. Παράγραφος 10) ΗΜΕΡ. αντικαθίσταται με την :«ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ........ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑ (................. ΓΙΑ .............. δηλ.............) ..................................... (5) Όταν πρόκειται για απουσία αυθαίρετη.... η φράση «ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ... ΩΡΑ . (2) Σημειώνονται οι αρμόδιες Αρχές «Άρθρο 49....(7) ....... ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ (5) .... ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ............ Επαρχία..... αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας... (6) Σημειώνεται η ημερομηνία (7) Το σήμα κοινοποιείται στην Οικεία Μεραρχία και στο Οικείο Σώμα Στρατού.........) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ(.....) ΔΥΟ (................ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗ ή ΣΤΟ ........(6)...............: ......................... Παραγρ...................... Επώνυμο..(4).. ενώ η φράση «ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ» παραλείπεται... 104 ..... Όνομα και Όνομα Πατέρα........ (3) Βαθμός.(1) ........ οδός....... Όταν πρόκειται για πόλεις....................... στην οποία ανήκει αυτός που απουσιάζει.......(4)....ΜΗΝΑΣ ... 7)..................... (4) Τόπος (Πόλη ή Χωριό.. Αριθμός......(2) ΑΡΙΘ.........(Ημερομηνία)».... Νομός)..............) ________________________________________ (1) Τίτλος της Στρατιωτικής Αρχής........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11Ο ΣΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ (Άρθρο 50.........

............... (2) Βαθμός.................. Σημειώνεται το όνομα................ Ο Διοικητής (Τ.....(7) Αθήνα ............................................................................... Ημερομηνία αναχωρήσεως ..(2) που απέρχεται ………. Όπλο ή Σώμα.. δυνάμει της υπαριθ.............................................Σ...............(3) ............................................ Ημερομηνία διαγραφής .................... Όνομα του στρατιωτικού που μετακινείται....... …………………………........................... διαταγής .....) Υπογραφή ________________________________________ (1) Στρατιωτική Αρχή................................... (6) Μόνο όταν πρόκειται για στρατιωτικό που διαγράφεται από τη δύναμη............................ (3) Ο τόπος ή η Στρατιωτική Αρχή................. για την οποία προορίζεται.. (5) Τα στοιχεία διαταγής της Αρχής που διατάσσει τη μετακίνηση.................................................. Επώνυμο..(7) 2 . ....... η οποία χορηγεί το φύλλο πορείας........ (4) Ο σκοπός της μετακινήσεως.(4)............................................... 105 ..... π.(6) Ο παραπάνω στρατιωτικός συνοδεύεται από τα εξής μελής της οικογένειας του: 1 ....(5)........................ «για εκτέλεση υπηρεσίας» κλπ.................................... (1) ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ Για το (ν)...........................χ..... «Στο οποίο μετατίθεται».............................. ο βαθμός συγγενείας και η ηλικία των μελών της οικογένειας......ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ (Άρθρο 54) ..................... (7) Μόνο όταν πρόκειται για στρατιωτικό που μετακινείται μαζί με την οικογένεια του και δικαιούται οδοιπορικά έξοδα.......

..................(6) Αθήνα .. .) Υπογραφή _______________________________ (1).................................. δυνάμει της υπαριθμ..........1984 Ο Διοικητής (Τ....Σ.....(5) επικεφαλής των παρακάτω οπλιτών: 1................................... ................. 106 .........................................(1) ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ Για το (ν) ………………………………………….....(4)............ Όπλο.. .... Ονοματεπώνυμο..(6) 4............... (5): Όπως Υπόδειγμα 12ο........(3) .................................... ................................(6) 2..............................(6) 3......................... (3)....................... (6) Αναγράφονται οι οπλίτες κατά σειρά βαθμού: Βαθμός.................................. (2)......... .... (4)....................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΟ (Άρθρο 56 Παράγραφος 1) ...(2) που απέρχεται στο ή στη ......... διαταγής ......

..... που περιήλθε στη Μεραρχία. που συγκροτήθηκε με την υπαριθμ.... από τους: a.... …….... ο οποίος υπηρετεί στο 2ο Λόχο του 562 Τάγματος Πεζικού. ώστε να ακούουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου.. e......... Διοικητή του 13ου ΣΠ..χ.... Συνήλθε σε συνεδρίαση στη Βέροια. που αναγνώσθηκαν κατά διαταγή του Προέδρου ή με αίτημα του κατηγορουμένου ή κάποιου μέλους του Συμβουλίου... υπογραμμένο από τον Εισηγητή και τον Πρόεδρο... Μόλις τελείωσε η ανάγνωση των παραπάνω εγγράφων............διαταγή της Μεραρχίας σύμφωνα προς τις διατάξεις του Άρθρου 71 του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό.... Σχη (ΠΖ) ΑΒ.. εάν υπάρχει λόγος να . και διέταξε τον κατηγορούμενο ν’ αποσυρθεί..... τα παρακάτω έγγραφα ........... (Σημειώνεται το ερώτημα π..... διέταξε τον εισηγητή να αναγνώσει....... Ανχη (ΠΖ) ΓΔ.. κι όταν εμφανίσθηκε. που κλητεύτηκαν να καταθέσουν...... στις 18 Μαρτίου του έτους 1984 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 08.15’..........(Σημειώνεται η ταυτότητα των εγγράφων.. το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μεραρχίας. Καθένας από τους μάρτυρες............ για την παραπάνω αιτία της παραγράφου 1). Κατόπιν τούτου. ΗΘ.. Τχη (ΤΘ). c.... στο Γραφείο του Διοικητή του 13ου ΣΠ........ Υποχρεωτικά γίνεται ανάγνωση της παραπεμπτικής διαταγής. b. εξετάσθηκε και υπέγραψε την περίληψη της καταθέσεως του.. 6....... 107 ... αφού δήλωσε ότι είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και ορκίσθηκε με το χέρι στο Ευαγγέλιο... ο Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο ν’ απολογηθεί και εάν θέλει να ανασκευάσει τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες στην εξέταση τους. είπε ότι η εξέταση ολοκληρώθηκε. η οποία καταχωρίστηκε στο επισυναπτόμενο πρακτικό... Ύστερα από την εξέταση των παραπάνω μαρτύρων.......ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ (Άρθρο 71) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ VI ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1. προκύπτει. 5...... ότι ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου. Διοικητή του 512 ΤΠ... Όταν άρχισε η συνεδρίαση...... Διευθυντή 1ου ΕΓ της Μεραρχίας..... Διοικητή του 520 ΤΠ...... Τχη (ΠΒ).. ο Πρόεδρος έδωσε εντολή να εμφανισθεί ο κατηγορούμενος ενώπιον του Συμβουλίου......... όπως αναφέρονται στην παραπεμπτική διαταγή)..30’ μέχρι 14.. προκειμένου ν’ αποφανθεί.. ΣΑ .... Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε τα μέλη του Συμβουλίου και τον κατηγορούμενο... και του Φύλλου Μητρώου του κατηγορουμένου..... 2. εάν έχουν να προσθέσουν κάτι ή να ζητήσουν κάποια εξήγηση· και αφού αυτοί αποκρίθηκαν αρνητικά.. έκανε τις παρακάτω πράξεις (αναγράφονται με λεπτομέρεια οι λόγοι παραπομπής. ως Πρόεδρο. d... 4. ΚΛ.. κι’ αυτός αποκρίθηκε ως εξής: (Γράφεται συνοπτικά η απολογία του)........ ο Πρόεδρος έδωσε εντολή να εμφανισθούν ενώπιον του Συμβουλίου οι μάρτυρες που κλητεύτηκαν για να εξετασθούν σχετικά με την υπόθεση.... Από αλληλογραφία..... 7.. «να υποβιβασθεί» ή «να εκπέσει από το βαθμό του» ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου.. 3. Ανχη (ΠΖ) ΕΖ... Διευθυντή 2ου ΕΓ της Μεραρχίας ως μέλη.......

... Δια ταύτα Το Συμβούλιο (με ψήφους .. όπως αυτός (υποβιβασθεί ή εκπέσει του βαθμού του κτλ) για την αιτία της παραγράφου 1.. ή παμψηφεί).. κάτω από τις οποίες έγιναν τα περιστατικά ή οι πράξεις της παραγράφου 1.....ή παμψηφεί) αποφαίνεται κατά του κατηγορουμένου και προτείνει........... Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ VI ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 108 .... 11..... Η παρούσα γνωμοδότηση συντάχθηκε εις διπλούν. η γνώμη του Συμβουλίου αναδείχθηκε (κατά ή υπέρ του κατηγορουμένου. με γραμμένη τη λέξη ΝΑΙ στο ένα και ΟΧΙ στο άλλο.. τις συνθήκες................. προέκυψαν σοβαρές αποδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου και το Συμβούλιο πείσθηκε ότι αυτός υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1.......... κάθε μέλος του Συμβουλίου (η αρχή έγινε από το νεώτερο) παρέδωσε στον Πρόεδρο ένα από τα δύο ψηφοδέλτια.. 12.... έναντι …...... 9................8....... Επειδή από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο Συμβούλιο.... και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε...... (Σημειώνεται το ερώτημα) ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου... με τόσους ψήφους έναντι τόσων... 10...... από την προηγούμενη διαγωγή του κατηγορουμένου και από τους μάρτυρες που εξετάσθηκαν ενώπιον του........... Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου για ψηφοφορία την εξής πρόταση: Υπάρχει λόγος να ...... υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Συμβουλίου. για την αιτία ή τις πράξεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 1 της γνωμοδοτήσεως αυτής........ τα οποία πήρε από τον εισηγητή πριν από τη ψηφοφορία. Αφού έγινε διαλογή των ψήφων από τον Πρόεδρο................... Στην πρόταση αυτή..

.. f.. Ο κατηγορούμενος καλείται υποχρεωτικά ενώπιον του Συμβουλίου (ΣΚ 20 -1 Αρθρ...... και οι συνθήκες.... Παράλληλα...... Σε όλο το κείμενο παραλείπονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στους μάρτυρες και τροποποιείται αυτό ανάλογα. πρέπει να γίνει και η ανάλογη συμπλήρωση στην απόφαση: «για την αιτία της παραγράφου 1 και επιπλέον.. Στο παραπάνω παράδειγμα έχει ληφθεί ως υπόθεση.. τα περιστατικά που συνιστούν το παράπτωμα... εάν αυτές έγιναν ή όχι.. γιατί ....... δηλαδή πριν του «Δια ταύτα» πρέπει ν’ αναγράφεται: «πλην όμως κρίνει ότι τα παραπτώματα αυτά δεν είναι ικανά να επισύρουν την ποινή του υποβιβασμού (ή της εκπτώσεως κλπ)».. c...... δηλαδή αντί της φράσεως «για την αιτία της παραγράφου 1».. παρόλα αυτά...... τότε το σκεπτικό πρέπει να τροποποιείται ανάλογα.. b.. (Πρέπει να σημειώνεται ο τόπος. κάτω από τις οποίες έγιναν). για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις). Εάν οι πράξεις... Εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να προσκαλέσει ενώπιον του Συμβουλίου τους μάρτυρες.. Στη δεύτερη περίπτωση. 11) 1.».. γιατί .. 109 . ο χρόνος........ Εάν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου για όλα ή για μερικά παραπτώματα και.. 2.. 7).. για τα οποία παραπέμπεται ο κατηγορούμενος..... τότε το σκεπτικό πρέπει να συμπληρωθεί και μ’ αυτά: «υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1 και επιπλέον ... Εάν δεν προκύψουν σοβαρές ενδείξεις για κάποιο ή για όλα τα παραπτώματα...... γιατί .. Εάν από τη διαδικασία προκύψουν και άλλα περιστατικά (παραπτώματα).. Εάν όμως δε συμβαίνει αυτό.. 4. b. ότι όλα τα περιστατικά.. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ... Κατά τη σύνταξη της γνωμοδοτήσεως παραλείπονται οι παράγραφοι που αναφέρονται στους μάρτυρες..ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΑΡΑΓΡ...... τότε το Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε έρευνα. θα αναφέρονται τα παραπάνω περιστατικά... το σκεπτικό πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του κατηγορουμένου για την τάδε πράξη.για την αιτία της παραγράφου 1». αποδείχθηκαν πραγματικά. για τα οποία παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος. Η απόφαση θα συμπληρώνεται ανάλογα...... αλλά τις δέχεται ως δεδομένες και κρίνει μόνο.. η γνώμη του Συμβουλίου είναι υπέρ του κατηγορουμένου... το σκεπτικό και η απόφαση πρέπει να τροποποιείται ως εξής: «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του κατηγορουμένου....». τότε πρέπει να γίνεται η ανάλογη τροποποίηση στο σκεπτικό και στην απόφαση. και το Συμβούλιο δεν πείσθηκε ότι αυτός υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1.... e...... (αναφέρονται τα περιστατικά. δηλαδή......... εάν οι πράξεις αυτές είναι ικανές να επισύρουν την πειθαρχική ποινή της παραπεμπτικής διαταγής. το Συμβούλιο πρέπει να δικαιολογήσει αυτό πλήρως στο σκεπτικό... a. Προέκυψαν όμως σοβαρές ενδείξεις για τα υπόλοιπα περιστατικά της παραγράφου 1 και το Συμβούλιο πείστηκε ότι αυτός υπέπεσε σε ...... 3.αποφασίζει υπέρ του κατηγορουμένου και προτείνει να μη ... 71 παρ. Δια ταύτα με ψήφους .... Στην πρώτη περίπτωση.... d... τότε: a... για τις οποίες παραπέμπεται ο κατηγορούμενος οπλίτης είναι δικαστικά επιβεβαιωμένες....

........................................... Συνημμένα υποβάλλω τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις: a........ 4. (4)....... Στην παρούσα επισυνάπτω το απαιτούμενο χαρτόσημο για την αντιγραφή του μητρώου μου.......... (2) ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ (4) ............... (5)...... (5) ..................... 110 . (9): Όπως Υπόδειγμα 2...... Ότι δεν έχω αναλάβει υποχρεώσεις λόγω εκπαιδεύσεως στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15Ο ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Χαρτόσημο ΠΡΟΣ: ... (6) ........ b.. Αναφέρω ότι συμπλήρωσα το χρόνο υπηρεσίας προς απόληψη συντάξεως και επιθυμώ να επανέλθω στον ιδιωτικό βίο................................... ΘΕΜΑ: Αίτηση Αποστρατείας 1...... Ότι δεν εκκρεμεί υπόθεση παραπομπής μου σε Ανακριτικό Συμβούλιο....................... 3.. Γι’ αυτό ζητώ τη μετάθεση μου σε αποστρατεία: 2.......................... Σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή του παραπάνω αιτήματος μου..... (7) ... (6).. (7)..... (8)..... (9) ... (Υπογραφή) ____________________________________ (2).... (8) ...

................................. Ότι δεν εκκρεμεί υπόθεση παραπομπής μου σε Ανακριτικό Συμβούλιο.......................... (9): Όπως Υπόδειγμα 2.. Υπογραφή _________________________ (2)...... Συνημμένα υποβάλλω τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις: a. 3............. (5) .................. Αναφέρω ότι εκπλήρωσα τις υποχρεώσεις παραμονής μου στο Στράτευμα και επιθυμώ να επανέλθω στον ιδιωτικό βίο.......... (7) ......... (8).............. b........... (5)... (9) .............. (6). (4)..... Αντγος Βασίλειος Κούρκαφας Αρχηγός Ακριβές αντίγραφο Γεώργ... Ότι δεν έχω αναλάβει υποχρεώσεις λόγω εκπαιδεύσεως στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό. (6) .................. ΘΕΜΑ: Αίτηση Παραιτήσεως 1................ 2....ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16Ο ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ Χαρτόσημο ΠΡΟΣ: ............. (7)............. (8) . Στην παρούσα επισυνάπτω το απαιτούμενο χαρτόσημο για την αντιγραφή του μητρώου μου.. Γι’ αυτό παραιτούμαι από τη θέση μου στον ενεργό Στρατό....... Παπαχατζόπουλος Ανχης (ΠΖ) ...ΔΟΡ/36 111 ..... (2) ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ (4) ....