You are on page 1of 111

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β

ΣΚ20 – 1

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1995

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΤΥΠΟΓΡ. ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΔΟΡ/ΓΕΣ
ΤΥΕΔ
ΓΑΓYΕΚ

ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/4ο ΕΓ
Αποδέκτες Παραρτήματος «Α»
ΓΕΣ/3ο ΕΓ/3

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
Τηλ. (εσωτ.) 2313
Φ. 073.1/42/374560
Σ. 649
Αθήνα 5 Απρ 84

Κανονισμοί (ΣΚ 20-1)
α. Προεδρικό Διάταγμα 130/84.
β. ΦΕΚ 42/10 - 4 - 84 Τεύχος Α:
γ. Φ. 073.113/3/445984/Σ. 118/22 Μαρ 84/ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β

1. Κατόπιν της κυρώσεως με το (α) σχετικό του ΣΚ 20 -1 με τίτλο «Γενικός Κανονισμός
Υπηρεσίας στο Στρατό» που δημοσιεύτηκε στο (β) σχετικό.
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ
την εκτύπωση του από το ΤΥΕΔ σε 25.000 αντίτυπα, διαστάσεων 15 Χ 22 εκατ. σε χαρτί
λευκό σατινέ με πλαστικό κάλυμμα και σύμφωνα με τις οδηγίες περί συντάξεως
στρατιωτικών εγγράφων του ΣΚ 40 - 5.
2. Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα για την ταχεία εκτύπωση του.
3. Η μέριμνα για την επίβλεψη και ορθή εκτύπωση του παρόντος ΣΚ 20-1, ανατίθεται στη
ΔΟΡ/ΓΕΣ, η οποία να παραδώσει αυτόν με αντιπρόσωπο της στο ΤΥΕΔ και να δώσει τυχόν
συμπληρωματικές οδηγίες τεχνικής φύσεως.
4. Διανομή από ΓΑΓΥΕΚ όπως φαίνεται στο Παράρτημα «Α».
Αντιστράτηγος Αλ. Καλεντερίδης
Α'. Υπαρχηγός
Ακριβές Αντίγραφο
Αστέρ. Υψηλάντης
Ανχης (ΠΖ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
«Α» Πίνακας Διανομής ΣΚ 20-1.

2

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3
5 Απρ 84
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΣ
Φ. 073 1/42/374560
ΠΙΝΑΚΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΚ 20-1
Προεδρία Δημοκρατίας, Γραφείο Συμβούλου Προέδρου Κυβερνήσεως,
Γραφείο ΥΕΘΑ, Γραφείο ΥΑΝΕΘΑ, Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΓΕΕΘΑ-ΓΕΝ-ΓΕΑ-Α/ΓΕΣ-ΓΕΠΣ-Αρχηγεία Χωρ/κής-Αστυνομίας Πόλεων.
Γραφεία Α-ΒΥ/ΓΕΣ, Δντές Κλάδων/ΓΕΣ.
Δνσεις, ΕΓ, Γραφεία/ΓΕΣ, ΜΕΟ-Δνσεις/ΓΕΕΘΑ.
Στρατιά, ΣΣ, ΑΣΔΕΝ, ΣΔΑ, Μεραρχίες, ΜΕΡΥΠ, ΣΔΙ, ΑΔΤΕ, ΑΔΤΕΧ,
ΤΘΤ, Μ/ΚΤ, ΤΑΞΥΠ, ΔΣΕ.
ΣΠ, ΔΤΕ, ΔΤΕΧ, ΣΚΔ, ΣΑΛ, ΣΠ/Ν, ΔΠΒ/Σχηματισμών, ΟΠΜ, ΔΜΕΘ,
ΔΜΕΧ, ΣΤΕ, ΔΤΕΘ, ΣΠ/ΤΧ, Σ.Περ.
ΣΕΘΑ, ΑΣΠ, ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΑ/Ν, Λοιπές Σχολές Όπλων Σωμάτων -ΠΒΚ
Κέντρα Εκπαιδεύσεως Όπλων-Σωμάτων-ΕΛΔΥΚ.
ΤΠ, ΤΕ, ΤΕΧ, ΜΤΠ, ΜΚΔ, ΜΑΛ, ΤΠ/Ν, ΤΣ/Ν, TEN, EMA, ΕΑΡΜΕΘ,
ΕΑΡΜΕΧ, ΕΑΝ, ΜΠΠ, ΜΜΒΠ, ΜΒΠ, Α/ΚΜΠΠ, Α/Κ ΜΜΠ, Α/ΚΜΒΠ,
ΜΚ/Β ΧΩΚ, Μ.ΠΥΡ.ΗJ, ΜΕΘ, ΜΕΧ, ΤΕ, ΜΕΑ/ΑΠ, ΤΜΧ, ΤΕΝΞ,
ΕΤΜΧ, ΤΜΧΕΘ, ΤΜΧΕΧ, ΤΕΚΣ, ΤΔΒ, ΤΔΒΕΘ, ΤΔΒΕΧ, ΤΥΠ, ΤΥΠΕΘ,
ΤΥΠΕΧ, ΕΥΠ, ΤΕΑΣ, ΤΑΣ.
Τ/ΓΕΣ, ΤΤΧ, ΤΜΕ, ΤΕΦ, ΤΕΝΕΦ, ΤΥΓ, ΤΥΕΘ, ΤΥΕΧ, Τ. Εθνοφυλακής.
ΛΣ Σχηματισμόν, ΕΤΕΘ, ΕΤΕΧ, ΛΑΕΟ, ΛΑΤ, ΛΣΝ, ΜΛΣΝ, Πυρχίες ΠΒ,
Π ΠΑΡ., ΤΟΥΛ-Π ΠΑΡ., ΙΛΑΝ, ΙΜΑ, ΛΜΧΕΧ, ΛΜΧΕΘ, ΛΜΧ, ΒΜΧ,
ΛΔΒ, ΛΔΒΕΧ, ΛΔΒΕΘ, ΛΑΣ, ΛΕ, ΛΕΚ/ ΒΧΩΚ, ΛΓΜ, ΛΕΜ, ΔΜΚ,
ΛΥΠ, ΛΥΑ, Προεδρική Φρουρά-Βλητικός Σταθμός.
ΑΤΧ, ΑΚ, Μονάδες Πληροφοριών, ΜΤΣ, ΝΙΜΤΣ, ΥΣΑ, Στρ Φυλακές,
ΚΔΣ, Στρατιωτικά Γραφεία, Στρατοδικεία-ΣΔΣ, ΣΔΛ, ΠΑΠ, ΕΑΤ/ΣΝ.
Χημ Στρατού, ΕΛΔΑΠ, ΒΣΤ, ΣΤΓ, Στρατ Μουσικές, Φρουραρχεία, ΓΣ
Πρατήρια, ΛΑΦ, Φαρμακεία, Οδοντιατρεία, Στρ. Αρτοποιεία, ΕΥΣ,
ΚΕΕΘΑ, ΚΗΥΕΘΑ, ΚΑΑΥ, Μοίρα Κτηματογραφήσεως, ΤΥΕΔ.
Εργοστάσια-Αποθήκες Βάσεως, ΠΑΒΥΠ, ΠΑΥΠ, ΚΥΠ, ΚΕ, ΕΑ, ΜΕ,
ΓΥΣ, ΣΥΚΕΑ, ΒΥ/ΣΥΚΕΑ, ΜΟΜΑ, Α’ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΚΑΤ., ΠΑΥΥ,
ΑΒΥΥ, ΑΥΥ, Επιτροπές Απαλλαγής Υγ/κού, ΣΕΥ, ΑΣΥΕ, ΚΒΙΕΣ
ΤΕΘΑ, ΑΟΟΑ, ΝΙΜΤΣ, ΛΑΕΔ, ΓΣΝΕ, ΚΕΝΟΚ, Γ’ ΚΝΟ, ΚΙΧΝΕ,
ΗΣΝΔ.
ΔΟΡ/ΓΕΣ
Λοιπά αποθέματα στη ΓΑΓΥΕΚ

ανά 3 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 3 αντίτ.
ανά 6 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 5 αντίτ.
ανά 20 αντίτ.
ανά 10 αντίτ.
ανά 6 αντίτ.
ανά 3 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 2 αντίτ.
ανά 4 αντίτ.
ανά 4 αντίτ.
ανά 10 αντίτ.

Ταξίαρχος Νικ Δημουλής
Διευθυντής
Ακριβές αντίγραφο
Αστέρ. Υψηλάντης
Ανχης (ΠΖ)

3

Στη θέση κάθε μεταβολής και στο περιθώριο της σελίδας αναγράψτε το Κεφαλαίο Τ και α/α της τροποποιήσεως (π.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Αριθμός και Ημερομηνία α/α Ημερομηνία Καταχωρίσεως Διαταγής Τροπο/σεως Στοιχεία Καταχωρητή Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή Οδηγίες: 1.οκ. 3. Επιφέρετε μεταβολές στον Κανονισμό μόνο κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ΔΟΡ/36.). Τ2. ότι η τροποποίηση έγινε.χ. κ. Καταχωρίστε στον πίνακα αυτό κάθε τέτοια διαταγή σε επιβεβαίωση. 4 . 2. Τ1.

..............10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ...............................................44 ΑΡΘΡΟ 35 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ...............................23 ΑΡΘΡΟ 15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ..20 ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ .................................................................................................27 ΑΡΘΡΟ 17 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ .................................................................45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ.............................................................................................................................35 ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ...........................................................................................................................................................................................................................31 ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................35 ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ........................................................................................................................................................22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ..........................................36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.......18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ...............................31 ΑΡΘΡΟ 21 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .....................................................................................................34 ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ .........................10 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ................15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ..............20 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ......38 ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ........................46 ΑΡΘΡΟ 36 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .................................................................12 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ........................................................................................................................................................................................37 ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ..................................43 ΑΡΘΡΟ 32 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ .......43 ΑΡΘΡΟ 33 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ..............................................................................................................................................................................9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.................................................................................................................................................................................................32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.....46 5 .........27 ΑΡΘΡΟ 16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...............................................................................41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ....................................26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΥΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ...................................................18 ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ.........................................................................................................................................................................................................................................................30 ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................16 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ .............................ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ............................................................................................................................11 ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ.....................30 ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΛΕΤΕΣ..................................................................................................34 ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΛΗ..................................................................................40 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ......................................................................................20 ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ .........................................................25 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ...............................................................................................................................42 ΑΡΘΡΟ 29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .....................................................................10 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ .......................................42 ΑΡΘΡΟ 30 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ "ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ"....................................................................................37 ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ..................................................................................................................................................................................................16 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ................................................16 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ................................................................................................................................................................................11 ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ............................................................................................10 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ .......................44 ΑΡΘΡΟ 34 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ..................................................................................................................23 ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ....42 ΑΡΘΡΟ 31 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ .............................................................................................................................................23 ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ.....................................................................

................................................................................................................................................................................... ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ ............................................................................................59 ΑΡΘΡΟ 57 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ............82 ΑΡΘΡΟ 80 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ...................................75 ΑΡΘΡΟ 74 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ.....................................59 ΑΡΘΡΟ 56 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ .............................57 ΑΡΘΡΟ 54 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 ΑΡΘΡΟ 65 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ..............65 ΑΡΘΡΟ 64 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ..........................................62 ΑΡΘΡΟ 61 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ............78 ΑΡΘΡΟ 75 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ......................................................................................................57 ΑΡΘΡΟ 55 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ......... ΕΠΙΔΟΣΗ.........................80 ΑΡΘΡΟ 78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ ............................................85 6 ............84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ............................................49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...............................................48 ΑΡΘΡΟ 40 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ............................................................................................................................47 ΑΡΘΡΟ 39 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ..............85 ΑΡΘΡΟ 81 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ..............................................50 ΑΡΘΡΟ 44 ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ.........................................................................................80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ’ ΠΑΡΑΠΟΝΑ........................................................................................................................................54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ...........................................................................................................................................................59 ΑΡΘΡΟ 58 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ..................61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ’ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 ΑΡΘΡΟ 46 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ ...........................................................................................................................................................................................................................49 ΑΡΘΡΟ 42 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ..................ΑΡΘΡΟ 37 ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ TOY 24ΩΡΟΥ .............................52 ΑΡΘΡΟ 48 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ......52 ΑΡΘΡΟ 49 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ.............................................................................................70 ΑΡΘΡΟ 69 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ........................................................70 ΑΡΘΡΟ 68 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ .............................................................................49 ΑΡΘΡΟ 43 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ....................... ΑΡΣΗ........................................................................................................................51 ΑΡΘΡΟ 47 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ......................................................................................................................................................................................................................................................73 ΑΡΘΡΟ 72 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ...................................................67 ΑΡΘΡΟ 67 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ .................................................................................................. ΜΕΙΩΣΗ.....................................76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ........82 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .......54 ΑΡΘΡΟ 52 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ .............................................................................................................59 ΑΡΘΡΟ 59 ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ...................78 ΑΡΘΡΟ 76 ΕΠΑΥΞΗΣΗ.............................................................................................................................................................................58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ................................................57 ΑΡΘΡΟ 53 ΓΕΝΙΚΑ...............................................................73 ΑΡΘΡΟ 71 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ....................82 ΑΡΘΡΟ 79 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ .............................................................................................................................................................................................................62 ΑΡΘΡΟ 63 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ..............48 ΑΡΘΡΟ 41 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ................................................................................................................................................................................50 ΑΡΘΡΟ 45 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ...............................................................................................................................53 ΑΡΘΡΟ 50 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ....................67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π’ ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ....54 ΑΡΘΡΟ 51 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ..........................................................65 ΑΡΘΡΟ 66 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ .................................................................................................................................................................72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ’ ΠΟΙΝΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ.....................................................................................63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ...................................................................................................62 ΑΡΘΡΟ 62 ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ......................................79 ΑΡΘΡΟ 77 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΟΙΝΩΝ.........................................60 ΑΡΘΡΟ 60 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ................................................................................................................................................................................................... ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ....................71 ΑΡΘΡΟ 70 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ .................................................................................................46 ΑΡΘΡΟ 38 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ «ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ............................................................................................................................................................................................................................74 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ..............................................................................................................60 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ....................................................................................................

.........................................................................................................................................95 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3O ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ......................................................................................................................................................................................................................................................................................96 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ..104 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ...............100 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ ..................................102 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10Ο ΣΗΜΑ ΑΓΝΟΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ....................................................................105 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ..........................................................97 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5Ο ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ .........103 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11Ο ΣΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ..................99 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ..................................................................................................................................94 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Ο ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ .......106 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ .................101 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ...........................98 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ .................................................................................................................................................................................................................86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ.............................................................................................................................................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ...............................................................................................................................................107 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15Ο ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ .....88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ..............110 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16Ο ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ....................... ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ...............89 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ...............87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ........................................................111 7 ....................................

e. Τις 720/1983 και 69/1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας Με πρόταση του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο Κυρούται ο Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό σαν Στρατιωτικός Κανονισμός υπ’ αριθ. Συγκροτήματα και Σχηματισμούς. Άρθρο δεύτερο 1. Την από 14 Σεπ 1983 πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού και το συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 εδάφιο ι του Νόμου 660/77 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων». Από την παραπάνω ημερομηνία καταργούνται όλες οι διατάξεις που είναι αντίθετες σ’ αυτόν τον Κανονισμό και κυρίως το 982/1980 Προεδρικό Διάταγμα. c. Την από 10-1-84 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας Αντώνη Δροσογιάννη» (ΦΕΚ 6/10-1-84 Τεύχος Β’). Επίσης εφαρμόζεται και στις Μικτές Μονάδες. b. Η ισχύς αυτού του Κανονισμού αρχίζει μετά τρίμηνο από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: a.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. d. Αυτός ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Τις 184/24 Σεπ 82 και 156/29 Αυγ 1983 γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου. 2. 20-1 (ΣΚ 20-1). 8 .

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 9 .

υποχρεώνεται να δώσει τον πιο κάτω όρκο στη Σημαία και το Ιερό Ευαγγέλιο ή στα Ιερά Σύμβολα που πιστεύει καθένας «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Για να φθάσει στην εκπλήρωση του μεγάλου αυτού προορισμού ο στρατιωτικός πρέπει να είναι προικισμένος με τις αρετές της φιλοπατρίας. Όσοι εντάσσονται στο σώμα των αξιωματικών. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Όποιο άτομο εντάσσεται στις τάξεις του Στρατού. του σχολείου και της κοινωνίας. μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου. 3. μηδέ ν’ αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών. Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης». 10 . της ανδρείας. της καρτερίας. 2. Ο Έλληνας ή η Ελληνίδα. ότι θα τηρεί πιστά. αλλά σφυρηλατούνται και σταθεροποιούνται κυρίως με τη στρατιωτική αγωγή. 5. να υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας. καθορίζει σαν υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς και δράσεως. τις οποίες μια θέληση που ευρίσκεται πιο πάνω από τα άτομα. Από την υπόσχεση αυτή απαλλάσσεται αυτός που ορκίσθηκε. που αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις του Στρατού. αναλαμβάνει το ιερό καθήκον της υπερασπίσεως της Πατρίδας και έχει εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αρετές γίνονται ανωφελείς και άκαρπες χωρίς την υποταγή των ατομικών θελήσεων και δραστηριοτήτων στις εντολές και οδηγίες. όταν καλείται από το Νόμο στην ενεργό υπηρεσία του Στρατού. Στις περιπτώσεις ορκωμοσιών της παραγράφου 4. από όσους ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία ή επιστρατεύονται 4. τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. μετά την έξοδο του από τις τάξεις του Στρατού και την επάνοδο του στην ιδιωτική ζωή. που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό. τας Σημαίας. του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ 4. Οι αρετές αυτές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι. Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Η πειθαρχία είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ 1. 2. που προάγονται σε ανθυπασπιστές δεν ορκίζονται πάλι. Οι υποχρεώσεις του όρκου αναλαμβάνονται αυτόματα χωρίς νέα ορκωμοσία. να εξασφαλίζει την άμυνα της Χώρας. ορκίζονται. προϋποθέτουν ανάλογη διαπαιδαγώγηση στους κόλπους της οικογένειας. Να μη τας εγκαταλείπω. Να υπερασπίζω με πίστιν και αφοσίωσιν. όσα περιλαμβάνονται στον όρκο. Ο όρκος είναι η επίσημη υπόσχεση που δίνεται από αυτόν που ορκίζεται στα Εθνικά και Θρησκευτικά Σύμβολα. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των. έστω και εάν προηγούμενα είχαν ορκισθεί σαν μαθητές παραγωγικών Σχολών ή σαν οπλίτες Υπαξιωματικοί. συντάσσεται πρακτικό ορκωμοσίας που υποβάλλεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Αυτοί διατηρούν την ιδιότητα του εθελοντού και μετά τη λήξη της αρχικής υποχρεώσεως τους. το Ιππικό-Τεθωρακισμένα. 7. 11 . Το προσωπικό της εφεδρείας δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού.τι αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κανονισμού. Μόνιμοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν στο Στρατό για να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτόν Αυτοί προέρχονται από τις παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές ή από αρχική κατάταξη ή από μονιμοποίηση. Σώματα καλούνται τα στοιχεία του Στρατού που διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας και προσφέρουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. το Ταχυδρομικό. την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. Από αυτούς οι οπλίτες λέγονται «κληρωτοί» ή «κληρωτοί πρότακτοι» και οι αξιωματικοί «έφεδροι εν ενεργεία». Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το Δικαστικό και το Θρησκευτικό και το Σώμα Αδελφών Νοσοκόμων. των Στρατιωτικών Γραμματέων. Αυτά είναι το Οικονομικό. οι Στρατιωτικοί διακρίνονται σε μόνιμους. το Ελεγκτικό. το Στρατολογικό. το Μουσικό. το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών. 5. εθελοντές και στρατευμένους. σ’ ό. που δεν διαθέτουν Μονάδες εκστρατείας αλλά προσφέρουν κάθε μορφής υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. Όσοι κατατάχθηκαν με πρόσκληση στις τάξεις του Στρατού σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας και υπηρετούν τη θητεία τους. Αυτός ο κανονισμός αφορά στον ενεργό Στρατό και στο προσωπικό των Μονάδων Εθνοφυλακής μόνο κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. λέγονται «κληρωτοί σε παρατεταμένη θητεία» και «έφεδροι σε παρατεταμένη θητεία». Επίσης Σώματα καλούνται και τα στοιχεία του Στρατού. Αυτά είναι το Πεζικό. ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ 3. το Γεωγραφικό. Ο Ελληνικός Στρατός αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό. Αυτοί. θεωρούνται σαν μόνιμοι Στρατιωτικοί. Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού.ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1. Οι στρατιωτικοί ειδικής μονιμότητας καθώς και οι προερχόμενοι από ανακατάταξη. εφόσον εξακολουθούν να υπηρετούν στο Στρατό 9. 2. Εθελοντές Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν με τη θέλησα τους στο Στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σ’ αυτόν για ορισμένο χρόνο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ . 8. Αυτά είναι το Τεχνικό. των Φροντιστών και των Αρχιτεχνίτων Όπλων. το Πυροβολικό. που έχουν αποστολή να διεξάγουν τον αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σ’ αυτόν. το Μηχανικό και οι Διαβιβάσεις. εάν μετά την εκπλήρωση της θητείας τους τηρηθούν στα όπλα. 4. Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώματα. Υλικού Πολέμου και το Υγειονομικό. Στρατευμένοι Στρατιωτικοί Είναι: a. Από την άποψη του τρόπου εισόδου τους στο Στρατό. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 6.

Μονάδες Όπλων a. το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις). σύνθεση και συγκρότηση τους καθορίζονται στον αντίστοιχο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) (Φ. κλπ. ΜΟΝΑΔΕΣ 3. 12 . Ανάλογα με την κατηγορία που προέρχονται αυτοί λέγονται «μόνιμοι εξ εφεδρείας». Η Ομάδα και το Στοιχείο διοικούνται. Οι Διμοιρίες και οι Ουλαμοί επί πλέον υποδιαιρούνται σε Ομάδες (για όλα τα Όπλα. Λόχος. Οι Μαθητές των Στρατιωτικών παραγωγικών Σχολών. Ταμείο. Η Διμοιρία και ο Ουλαμός είναι τα κατώτερα κλιμάκια. Αυτοί υπάγονται στις διατάξεις αυτού του Κανονισμού μόνο εάν αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ανάλογες των Οργανισμών των Σχολών ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. από υπαξιωματικό και αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση του Στρατού. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η Μονάδα. b. Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις). το οποίο καθορίζεται από τους Οργανισμούς των αντίστοιχων Σχολών. Μονάδες Σωμάτων Ορισμένες Μονάδες μερικών Σωμάτων έχουν παρόμοια οργάνωση με αυτές των Όπλων και τους ίδιους τίτλους. εκτός από το Πυροβολικό) και σε Στοιχεία (για το Πυροβολικό). η Επιλαρχία (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Μοίρα (για το Πυροβολικό). λέγονται Υπομονάδες. c. το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις) και σε Ουλαμούς (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα και το Πυροβολικό). Συγκροτήματα και Σχηματισμούς. που ακολουθούν όμως ιδιαίτερο στρατιωτικό καθεστώς. όπως Νοσοκομείο. Η αντιστοιχία των Μονάδων που έχουν τίτλο. Οι Διοικητές των Υπομονάδων ορίζονται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας και οι Διοικητές των Διμοιριών και Ουλαμών με την Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. δηλαδή Τάγμα. Είναι το κατώτερο κλιμάκιο.408/ 7/117259/Σ3213/3 Ιουλ 1975 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Αμύνης ΦΕΚ. η Ίλη (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Πυροβολαρχία (για το Πυροβολικό). «έφεδροι εξ εφεδρείας» και «κληρωτοί εξ εφεδρείας». Ο Στρατός είναι οργανωμένος σε Μονάδες. διαθέτουν επίσημη σφραγίδα και δικό τους πρωτόκολλο αλληλογραφίας. που έχει διοικητική αυτοτέλεια 4. σύμφωνα με όσα καθορίζονται ειδικότερα από τον ΠΟΥ των Μονάδων αυτών.b. θεωρούνται στρατιωτικοί. d. Ομάδα Οι υπόλοιπες Μονάδες Σωμάτων έχουν διαφορετική οργάνωση και χρησιμοποιούν τίτλους που δείχνουν το έργο το οποίο εκτελούν. 2. που η ίδρυσή της και η οργανική της σύνθεση σε προσωπικό και υλικό καθορίζεται από την αρμόδια Αρχή. Όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση. Οι Μονάδες. Συνεργείο. 5. Διμοιρία. τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί είναι Στρατιωτικές Αρχές με διοικητική αυτοτέλεια. Για τα Όπλα βασική Μονάδα είναι το Τάγμα (για το Πεζικό. Οι Υπομονάδες Όπλων υποδιαιρούνται ακόμη σε Διμοιρίες (για το Πεζικό. που σε κανονικές συνθήκες διοικούνται από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. Αποθήκη. που δείχνει το έργο που εκτελούν. σε κανονικές συνθήκες. σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν. 10. Όσοι ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία ή (όσοι) επιστρατεύονται. Μονάδα είναι στρατιωτική οργάνωση Όπλου ή Σώματος. Β732/75). Για τα Όπλα βασική Υπομονάδα είναι ο Λόχος (για το Πεζικό. με τις Μονάδες των Όπλων καθορίζεται από τους Πίνακες Οργανώσεως-Υλικού (ΠΟΥ) των πρώτων Οι Διοικητές μερικών Μονάδων των Σωμάτων ονομάζονται Διευθυντές.

αποτελεί τη «Διοίκηση Συγκροτήματος» και περιλαμβάνει το Διοικητή. 13 . το επιτελείο και το Λόχο ή Ίλη ή Πυροβολαρχία Διοικήσεως. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 7. το Ειδικό Επιτελείο και μια Μονάδα Διοικήσεως (Τάγμα. 11. Το Συγκρότημα είναι σύνολο Μονάδων του ίδιου Όπλου ή Σώματος. 6Στα Συγκροτήματα. 9. 18. Υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες Σχηματισμών. Υπομονάδες ή ΔιμοιρίεςΟυλαμοί διαφόρων Όπλων και Σωμάτων στη διοίκηση Συντάγματος ή μικρότερου κλιμακίου Πεζικού ή Τεθωρακισμένων. σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. κατά κανόνα Ταξιάρχου. όπως η Ομάδα Μεραρχιών και το Τμήμα Στρατιάς. οι οποίες υπάγονται σε ενιαία διοίκηση. που υπάγονται όλοι οι οπλίτες του Στρατηγείου. Στις Μονάδες και τα Συγκροτήματα το επιτελείο υπάγεται κατ’ ευθείαν στο Διοικητή και στους Σχηματισμούς στον Επιτελάρχη. ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ 15. Είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Μεραρχίες ή Ταξιαρχίες. Η Μεραρχία είναι σύνολο Συγκροτημάτων και Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση. Στους Σχηματισμούς. 14. η Μεραρχία. Μεραρχία ή Σώμα Στρατού. Το προσωπικό τους είναι δυνατό να προέρχεται από διάφορα Όπλα ή Σώματα. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 17. Βασικό Συγκρότημα είναι το Σύνταγμα (για το Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις). που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο Όπλο ή Σώμα. Η οργάνωση αυτή ονομάζεται Τακτικό Συγκρότημα. η Ταξιαρχία.6. που βοηθούν το Διοικητή στην άσκηση της διοικήσεως αποτελούν το επιτελείο του 16. Η Στρατιά είναι σύνολο Σωμάτων Στρατού καθώς και Συγκροτημάτων ή Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση Αντιστράτηγου. το Επιτελείο. Γενικές Μονάδες Γενικές Μονάδες είναι οι Μονάδες. το όργανο που κατευθύνει και συντονίζει. Ίλη). το Σώμα Στρατού και η Στρατιά Για σκοπούς επιχειρήσεων είναι δυνατό να συγκροτηθούν και άλλοι Σχηματισμοί. Ο Σχηματισμός είναι Μεγάλη Μονάδα που διοικείται από ανώτατο αξιωματικό και αποτελείται από στοιχεία διαφόρων Όπλων και Σωμάτων. που υπάγονται όλοι οι οπλίτες της Διοικήσεως του Συγκροτήματος. Τακτικό Συγκρότημα Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να υπαχθούν Μονάδες. Η Ταξιαρχία είναι σύνολο Μονάδων διαφόρων Όπλων και Σωμάτων με ενιαία διοίκηση. 13. Λόχο. 12. Οι αξιωματικοί. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 10. κατά κανόνα Υποστρατήγου Δυνατόν όμως η Μεραρχία να περιλάβει και αριθμό Ταξιαρχιών Οι Στρατιωτικές Διοικήσεις ανάλογα με την κατηγορία τους είναι ισοδύναμες με Ταξιαρχία. Περιλαμβάνει Μονάδες απ’ όλα τα Όπλα και Σώματα και είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες Ταξιαρχίες. Το Σώμα Στρατού περιλαμβάνει μεταβλητό αριθμό Μεραρχιών και Μονάδων Υποστηρίξεως Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας και οργανώνεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων τακτικών επιχειρήσεων με ενιαία διοίκηση. 8. η Διοίκηση Πυροβολικού και η Ομάδα Πυροβολικού (για το Πυροβολικό). το σύνολο των αξιωματικών και οπλιτών που συγκροτούν το όργανο που κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Σχηματισμού αποτελεί το «Στρατηγείον Αυτό περιλαμβάνει το Διοικητή. κατά κανόνα Αντιστράτηγου.

ώστε να παίρνουν μέρος στη μάχη ή να υποστηρίζουν από κοντά Στρατεύματα που μάχονται και μετακινούνται μαζί μ’ αυτά. Την εσωτερική ασφάλεια ορισμένης εδαφικής περιοχής ή b. 25. δηλαδή περιλαμβάνει το Διοικητή (Αρχηγό). 20. Η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού φαίνεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας του. Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή της οργανώσεως του Στρατού: a. Την εκπαίδευση ή c. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 26. ανεξάρτητα αν αυτός ασκεί Διοίκηση ή Διεύθυνση. Μονάδες εσωτερικού είναι Μονάδες που έχουν σαν κύρια αποστολή: a. το Ειδικό Επιτελείο (Διευθύνσεις Όπλων-Σωμάτων) και Ειδικές Διευθύνσεις (Ειδικά Γραφεία) και το Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού.ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 19. b. Σχετικά με τους οπλίτες. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 24. Βασικά. 27. το Επιτελείο. ο προϊστάμενος τους αξιωματικός. 23. Κάθε Οπλίτης ανήκει σε συγκεκριμένη Μονάδα. Μονάδες εκστρατείας ονομάζονται εκείνες που είναι οργανωμένες. που συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας τους. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21. εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες. Αναλογικά με τις Μονάδες ορίζονται και τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί σε εκστρατείας ή εσωτερικού. ο Διοικητής της Μονάδας. 14 . που το προσωπικό τους προέρχεται από περισσότερους του ενός Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Μονάδες και τα Συγκροτήματα. λέγονται Μικτές. b. που ανήκουν όλοι οι οπλίτες που υπηρετούν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Αυτές ευρίσκονται κανονικά μέσα στη ζώνη μάχης. ΜΟΝΑΔΕΣ. Όπου σ’ αυτόν τον Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Διοικητής» χωρίς να προσδιορίζεται το κλιμάκιο διοικήσεως. 22. είναι όμοια με αυτή των Στρατηγείων των Σχηματισμών. ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Κάθε Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής ανήκει σε Μονάδα ή Επιτελείο Συγκροτήματος ή Σχηματισμού. Αυτό αποτελεί το ανώτερο Κλιμάκιο διοικήσεως του Στρατού. εννοείται: a. Για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι δυνατό να συγκροτηθούν Μικτοί Σχηματισμοί. Την υποστήριξη του Στρατού σαν σύνολο. η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Σχετικά με τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 15 .

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού διοικεί το Στρατό και είναι υπεύθυνος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την άρτια οργάνωση. 2. 4 του Ν. οι στρατιωτικοί έχουν ο ένας σε σχέση με τον άλλο την ιδιότητα του ανώτερου η κατώτερου 3. με τους Αρχηγούς των Κλάδων. Οι στρατιωτικοί ανήκουν σε μια από τις παρακάτω τέσσερις διαβαθμίσεις. διοικώντας όλες γενικά τις Ένοπλες Δυνάμεις. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 1. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κατευθύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο ή αλλού. 4. Ιεραρχία των βαθμών είναι η σειρά των βαθμών Ανάλογα με τη θέση τους. την ιδιότητα του Διοικητή (Προϊσταμένου) ή υφισταμένου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 1. 3. Είναι προϊστάμενος των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ασκεί τη Διοίκηση και τον Έλεγχο στο προσωπικό. εκπαίδευση και για την πολεμική προπαρασκευή. 1 του Ν. ο ένας σε σχέση με τον άλλο. ενώ συντονίζει αυτούς με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 5. 16 . ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Στρατού. 5. 4. 1 του Ν. παρ 15 του Ν. σύμφωνα με την Πολιτική που χαράσσεται από την Κυβέρνηση. και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (άρθρο 15 παρ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων. εξοπλισμό.660/77). παρ. Απονέμει τους βαθμούς σ’ εκείνους που υπηρετούν σ’ αυτές. επάνδρωση. Σε πόλεμο ή σε γενική επιστράτευση.660/77). Αξιωματικοί Ανθυπασπιστές Υπαξιωματικοί Στρατιώτες 5. το υλικό και τα μέσα. εάν δεν έχει ορισθεί Αρχιστράτηγος. Η ευθύνη για την άμυνα της Χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση. Ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων οι στρατιωτικοί έχουν. αντίστοιχα. για την υλοποίηση της πολιτικής Εθνικής Άμυνας.660/77). Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνος προς την Κυβέρνηση για τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώτες ονομάζονται οπλίτες Οι ανθυπασπιστές είναι η ενδιάμεση διαβάθμιση μεταξύ αξιωματικών και οπλιτών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος και αρχηγός στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας.660/77). που χαράσσεται από την Κυβέρνηση. Στη Διοίκηση αυτή έχει σαν βοηθό το Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) (άρθρο 10. Η Ιεραρχία των καθηκόντων ευρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών. που καθορίζει την πολιτική γενικά της Εθνικής Άμυνας και ασκεί τη Διοίκηση στις Ένοπλες Δυνάμεις (άρθρο 1 παρ. (Άρθρα 30. σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις. Ο Στρατός έχει ιεραρχική δομή Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων 2. στην ιεραρχία των βαθμών. και 45 του Συντάγματος). Ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα στη διοίκηση.

Ο βαθμοφόρος έχει δικαίωμα και καθήκον να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας από όλους τους κατώτερους του στρατιωτικούς. είναι η εξής: a. e. ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 8. Υπαξιωματικοί Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας 11. Δίνει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις. 17 . Η κλίμακα στη Διοίκηση από τον ανώτερο προς τον κατώτερο είναι η εξής: Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού Διοικητής Στρατιάς Διοικητής Σώματος Στρατού Διοικητής Μεραρχίας Διοικητής Ταξιαρχίας Διοικητής Συγκροτήματος Διοικητής Μονάδας Διοικητής Υπομονάδας Διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού Διοικητής Ομάδας ή Στοιχείου 7. Στο εσωτερικό των Επιτελείων η κλίμακα διοικήσεως καθορίζεται από τους Κανονισμούς Οργανώσεως και Λειτουργίας τους. Ανθυπασπιστές Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Ο ΔΕΑ διατελεί σε μεταβατική κατάσταση.Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 6. Ο βαθμός καθιερώνει την ικανότητα για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Κατώτεροι Αξιωματικοί Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός d. στους βαθμούς του Αρχιλοχία και Επιλοχία προάγονται οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί Με εξαίρεση όμως και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ανώτεροι Αξιωματικοί Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης c. Η ιεραρχία των βαθμών. από απόψεως βαθμού και ευρίσκεται σε θέση ιεραρχίας μετά τον ανθυπασπιστή. Στην Ειρήνη. σε οποιοδήποτε Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. 10. 9. μπορεί να προαχθούν και στρατεύσιμοι στο βαθμό του Επιλοχία Τα σχετικά με την επιλογή και την προαγωγή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ανώτατοι Αξιωματικοί Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος b. από τον ανώτερο προς τον κατώτερο.

Υπαξιωματικοί του Ίδιου Όπλου ή Σώματος Μεταξύ ομοιόβαθμων υπαξιωματικών του ίδιου Όπλου ή Σώματος. που ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ 5. 3. 7. 4. θεματοφύλακας της εξουσίας. 3. αλλά πιο νέοι από αυτούς. είναι αρχαιότεροι από αυτούς που ανήκουν σε νεώτερες κλάσεις. τη 18 . Όταν δυο ή περισσότεροι στρατιωτικοί που έχουν τον ίδιο βαθμό. που παρέχεται από τον Νόμο. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. 2. Διοίκηση είναι η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου. είναι αρχαιότεροι από αυτούς που ανήκουν σε νεώτερες κλάσεις. Η εξουσία είναι ανάλογη με το βαθμό και τη θέση του Διοικητή στην κλίμακα της διοικήσεως. είναι η παρακάτω: Μόνιμοι Εθελοντές Μόνιμοι από την εφεδρεία Κληρωτοί Κληρωτοί από την εφεδρεία Μεταξύ τους. αλλά διάφορων κατηγοριών. Η εξουσία. είναι η παρακάτω: Μόνιμοι Μόνιμοι από την εφεδρεία Έφεδροι σε ενέργεια Έφεδροι από την εφεδρεία Έφεδροι από απονομή Μεταξύ τους όσοι είναι παλαιότερων κλάσεων. Στρατιωτικοί της Ίδιας Κατηγορίας Μεταξύ στρατιωτικών της ίδιας κατηγορίας. καθώς και μεταξύ των εφέδρων αξιωματικών ρυθμίζονται από τους Νόμους. σαν να ήταν ανώτερος τους στο βαθμό 2. οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος και για την επίδοση τους γενικά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ 1. 6. Τα σχετικά με την αρχαιότητα των μόνιμων και εθελοντών στρατιωτικών. ο Διοικητής. η σειρά αρχαιότητας. Η έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων είναι ανάλογη προς την θέση του προϊσταμένου στην κλίμακα της διοικήσεως. Στην άσκηση της διοικήσεως του. οι πιο νέοι πρέπει να υπακούουν στον αρχαιότερο τους. Τα σχετικά με την αρχαιότητα των κληρωτών υπαξιωματικών ρυθμίζονται με βάση το χρόνο ονομασίας και προαγωγής τους. η σειρά αρχαιότητας. Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές του Ίδιου Όπλου ή Σώματος. όσοι είναι των Όπλων είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους των Σωμάτων. Διοίκηση είναι και άσκηση εξουσίας. Ο τίτλος του Υποδεκανέα δεν είναι βαθμός αλλά τιμητική διάκριση. Μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών ή ανθυπασπιστών του ίδιου Όπλου ή Σώματος. που δίνεται σε στρατιώτες. όσοι είναι παλαιότερων κλάσεων. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί είναι ομοιόβαθμοι με τους Ανθυπασπιστές.12. έχει σαν συνέπεια τη δύναμη επιβολής της υπακοής. αλλά διάφορων κατηγοριών. ευρίσκονται εξαρτημένοι μεταξύ τους στην υπηρεσία.

Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητή η διοίκηση ασκείται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο από τους υφισταμένους. 19 . Για τον κανόνα αυτόν υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. κατέχει απέναντι στο πρόσωπο το οποίο διοικεί. τη διοίκηση όλων των Μονάδων αναλαμβάνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος Διοικητής Μονάδας. σ’ ό. 4. 7. Αν. Η διοίκηση πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες των υφισταμένων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την υπηρεσία. διατηρεί όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από το βαθμό του.τι αφορά την εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών για την εκτέλεση της υπηρεσίας και πηγάζει από το Στρατιωτικό Όρκο και το Νόμο. Η Διοίκηση ανατίθεται ονομαστικά με διαταγή της αρμόδιας προϊστάμενης Αρχής ή αναλαμβάνεται με δική του πρωτοβουλία. από τον αρχαιότερο ή ανώτερο από τους υφισταμένους.και ασκείται μέχρι την επιστροφή του Διοικητή ή μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητή. Η διοίκηση αυτού του είδους λέγεται «προσωρινή». αντίθετα. Σε περίπτωση τυχαίας συνενώσεως Μονάδων που έχασαν το δεσμό τους με την προϊστάμενη τους διοίκηση. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 8. όπως και κάθε κατάχρηση εξουσίας είναι πειθαρχικές παραβάσεις και μπορεί να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. όλα τα δικαιώματα του ανώτερου αυτού βαθμού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 6. Η άσκηση της διοικήσεως πρέπει να είναι συνεχής.διατηρεί και τη μεταβιβάζει ακέραια. ασκεί προσωρινά διοίκηση ή καθήκοντα κατώτερου. Υπακοή είναι η χωρίς σχόλια και κρίσεις εκτέλεση των διαταγών ή εντολών του Διοικητή. 5. όταν η περίπτωση το επιβάλει. σε περίπτωση απώλειας του Διοικητή. Έχει δικαίωμα και καθήκον να δίνει διαταγές και να επιβάλει την εκτέλεση τους. Κάθε αδυναμία. 9. που ασκεί προσωρινά διοίκηση ή καθήκοντα βαθμού ανώτερου από αυτόν που έχει. Κάθε στρατιωτικός.

Συμπεριφορά που δείχνει περιφρόνηση κάθε λόγος ή σχήμα υβριστικό και γενικά κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του κατώτερου απαγορεύεται αυστηρά. Η ιεραρχία επιβάλλει αμοιβαία καθήκοντα στους ανώτερους και κατώτερους ως προς το βαθμό. Εφαρμόζεται σε όλους γενικά. από τη συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρεώσεως για εκπλήρωση του κοινού έργου και του κοινού σκοπού και από τη σύνδεση του κατώτερου με τον ανώτερο με δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης. 2. πρέπει ν’ ακολουθεί τις οδηγίες ή τις διαταγές στρατιωτικού. Ο κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερο του. Προσδιορίζει το καθήκον καθενός και δεν επιτρέπει την αποδιοργάνωση του Στρατού. 7. όπου αναλαμβάνει την ευθύνη μιας αποστολής. 20 . αλλά δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού. χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως. να υπακούει και να εκτελεί ό. είναι εξωτερική. χωρίς όμως να φθάνει στην αυστηρότητα και σκληρότητα. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο ανώτερος πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον κατώτερο. Η πειθαρχία σε καμιά περίπτωση δεν έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας. που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Οφείλει να τιμά τον κατώτερο και να φέρεται προς αυτόν με αξιοπρέπεια. δικαιούται να παραπονεθεί. έστω κι αν ανήκουν σε διαφορετικές Μονάδες ή σε διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν έχουν Διοικητική εξάρτηση μεταξύ τους 6.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. που για την εφαρμογή τους είναι υπεύθυνος. ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ 5. Μ’ αυτό τον τρόπο είναι υφιστάμενος ενός Διοικητή Διοικητής και υφιστάμενος έχουν ειδικές ευθύνες και καθήκοντα. των Κανονισμών και των διαταγών της Υπηρεσίας. δισταγμό ή γογγυσμό Αφού υπακούσει. Κάθε κατώτερος οφείλει να υπακούει στους ανώτερους του και να εκτελεί χωρίς αντιλογία τις διαταγές τους που αφορούν στην εφαρμογή των Στρατιωτικών Νόμων. Η υπακοή αυτή λέγεται πειθαρχία. εκτός εάν έχουν σχέση με την εφαρμογή των γενικών κανόνων πειθαρχίας. όταν πηγάζει από την συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της ατομικής τιμής.τι τον διατάζει χωρίς αντιλογία. Η πειθαρχία είναι εσωτερική. εάν νομίζει. Κάθε στρατιωτικός ανήκει σε μια Μονάδα ή Επιτελείο. που αφαιρεί κάθε εμπιστοσύνη. όταν πηγάζει από το φόβο των ποινών ή την ελπίδα ανταμοιβών. Ο ανώτερος δεν μπορεί να δίνει διαταγές σε κατώτερο. Η πειθαρχία είναι η κύρια δύναμη του Στρατού. 4. αποφεύγοντας την επικίνδυνη στενή οικειότητα. ακόμη και κατωτέρου του. Αντίθετα. εάν ο τελευταίος ευρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία και ενεργεί με βάση διαταγές. ούτε καταργεί την πρωτοβουλία. οποιαδήποτε και αν είναι η θέση του και ο βαθμός του. 8. 3. ότι οπωσδήποτε αδικήθηκε ή θίχτηκε από τη διαταγή που δόθηκε σ’ αυτόν. Κάθε στρατιωτικός. 9.

Διοικητής είναι ο Προϊστάμενος. να επιτευχθεί απόλυτη υπακοή. Ο Διοικητής έχει το δικαίωμα και το καθήκον ν’ απαιτεί την υπακοή των υφισταμένων του. Για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. 3. να ενεργήσει στη θέση του. έχουν εφαρμογή για το Διοικητή σε οποιοδήποτε κλιμάκιο. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 11. καθώς και για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές των Μονάδων. τους όρους της υπηρεσίας και το δίκαιο 6. καθώς και για τις συνέπειες τους. για την εκτέλεση τους. να μην την εκτελέσει και να αναφέρει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση σε προϊστάμενο του διατάξαντος. 7. που αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. Ελέγχει την πρόοδο των ανδρών και την αξία των Υπομονάδων. Όταν αναθέτει σε κάποιον από τους υφιστάμενους του. που έχει σαν συνέπεια την αυθόρμητη προθυμία υπακοής. Στρατιωτικός. 9. Οι διαταγές του πρέπει να είναι σαφείς και οριστικές Πρέπει πάντα να διατάζει με βάση το καθήκον. εκείνες τις ιδιότητες. η ευθύνη του παραμένει ακέραιη. διαφορετικά θα έχει ακέραιη την ευθύνη της εκτελέσεως ή της αποσιωπήσεως μιας τέτοιας διαταγής 21 . που η εκτέλεση τους θα είχε συνέπεια την ποινική ευθύνη τους 8. που ανήκουν σε Επιτελεία. Αυτός εκτελεί πιστά τις διαταγές που παίρνει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση τους ή για τις συνέπειες. Ο Διοικητής προσπαθεί να πείθει και ταυτόχρονα να επιβάλλεται Στο όριο που του επιτρέπει η τήρηση του απόρρητου. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διοικητή. Δεν είναι δυνατό. Αντικειμενικός σκοπός κάθε Διοικητή πρέπει να είναι η ανάπτυξη της εσωτερικής πειθαρχίας. από τις οποίες πηγάζει η εσωτερική πειθαρχία (Άρθρο 10. δεν μπορεί να τους διατάζει. να κάνουν πράξεις. ενημερώνει τους υφισταμένους του για τις προθέσεις του και τον σκοπό που επιδιώκει. Η εξουσία που δίνεται στο Διοικητή του επιβάλλει το καθήκον. παρά μόνο όταν ο Διοικητής εξασκεί την εξουσία με ευθύνη. Ο Διοικητής διαβιβάζει τις οδηγίες του ιεραρχικά. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τις διαταγές που δίνει. ενημερώνει τα ενδιάμεσα κλιμάκια 10. Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος για τη στρατιωτική αγωγή γενικά (Άρθρο 15) των υφισταμένων του. σ’ ό. Εάν η ανάγκη ή ειδικές συνθήκες τον υποχρεώσουν. δικαιοσύνη και συνέπεια. Η αυστηρότητα πρέπει να είναι λογική και πατρική. στον οποίο δίνεται διαταγή που αποβλέπει φανερά στην κατάλυση του Συντάγματος (εκτέλεση Πραξικοπήματος) έχει το καθήκον. δεν πρέπει ο Διοικητής να την επαυξάνει μέχρι σημείου ωμότητας. Όταν το συμφέρον της Υπηρεσίας απαιτεί αυστηρότητα. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 4. ανώτερο ή κατώτερο της Μονάδας. που συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας τους. Διοικητής είναι ο Διοικητής της Μονάδας τους.τι έχει σχέση με την πειθαρχία. Για τους οπλίτες γενικά. 5. παράγραφος 4). Καλύπτει τις πράξεις των υφισταμένων του που εκτελούνται και ευρίσκονται κανονικά μέσα στα καθήκοντα τους. Η υπακοή είναι το πρωταρχικό καθήκον του υφισταμένου. αν δεν εκτελεσθούν. Πρέπει λοιπόν να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να καλλιεργήσει και να εμπνεύσει στους υφισταμένους του. κατευθύνει σωστά την πρωτοβουλία τους και επιτυγχάνει την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπλήρωση της αποστολής και του κοινού έργου. να παίρνει αποφάσεις και να φροντίζει για την εφαρμογή τους από τους υφισταμένους του Ο Διοικητής εκφράζει τις αποφάσεις του με διαταγές. Έχουν όμως ιδιαίτερη αξία για το Διοικητή της Μονάδας. να παρακάμψει την οδό αυτή. Εκφράζει την ικανοποίηση του με αμοιβές και καταστέλλει τα παραπτώματα με ποινές. Παρ’ όλα αυτά όμως.2.

Να τηρεί την πειθαρχία και τους κανονισμούς.π). 2. εντύπων με αντιστρατιωτικό περιεχόμενο”. d. η μέθη.12. Εκείνο που αξίζει για τη διατήρηση της πειθαρχίας. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες (χρόνος. f. “Υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου. θα καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ”. Τα παραπτώματα πρέπει να προλαμβάνονται στην πρώτη και αρχική τους εμφάνιση. πλην των Κέντρων Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων. Ο υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά. e. Να φροντίζει για το υλικό και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Στρατό. Τα ελαττώματα αυτά πρέπει να προλαμβάνονται τιμωρούμενα στην αρχή με επιείκεια. 5. ελαττώνουν την αξία των διαταγών και δημιουργούν την εντύπωση. Κάθε κατώτερος πρέπει να γνωρίζει. που δεν ακολουθεί την οδό της τιμής. που κάνουν το στρατιωτό ασεβή προς τους Νόμους και την πειθαρχία. c. ότι δεν μπορεί να εκτελέσει μια διαταγή. ότι υπάρχει επίβλεψη για την εκτέλεση των εκδιδόμενων διαταγών και ότι αν δε συμμορφωθεί μ’ αυτές. της τάξεως και του καθήκοντος. ο προσηλυτισμός. 4. οπότε πρέπει να κοινοποιήσει την αναφορά του στον τελευταίο. h. η ηλικία και ο χρόνος υπηρεσίας του καθένα. Για να επιτευχθεί τούτο. g. 3. Να συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και τους Νόμους. θα τιμωρηθεί. Να τιμά τη Σημαία και τις εθνικές παραδόσεις. Η δικαιοσύνη. είναι τα πρώτιστα μέσα για τη συντήρηση της πειθαρχίας. που πήρε. όπως και η έκδοση συνεχών διαταγών για το ίδιο θέμα. επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση εφημερίδων στους Σχηματισμούς. η αμεροληψία.λ. ότι εκείνος που τις έβγαλε. Συγκροτημάτων και Μονάδων. να αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση των διαταγών. δεν είναι η εκδιδόμενη διαταγή αλλά αυτή που εκτελείται. σε επανάληψη πιο αυστηρά και τέλος χωρίς επιείκεια. Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά. Συγκροτήματα και Μονάδες. 22 . Από τα ελαττώματα αυτά τα κυριότερα είναι οι εκδηλώσεις που αποβλέπουν στον κλονισμό της πειθαρχίας. ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 1. που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα ή την τιμή του Έθνους. “Απαγορεύεται στους στρατιωτικούς η ανάγνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο προβολή εντός των Σχηματισμών. πρέπει ο ιεραρχικά ανώτερος να περιορίζει με κάθε νόμιμο τρόπο εκείνα τα ελαττώματα. δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητα τους. το παιχνίδι με σκοπό το κέρδος και οι κακές συναναστροφές. εκτός αν ειδικά διατάχθηκε. όταν κινδυνεύει. αναφέρει σχετικά στον προϊστάμενο του. 13. ν’ αναφέρει απ’ ευθείας σε κάποιον ανώτερο του άμεσα προϊστάμενου του Διοικητή. b. Να υπηρετεί με αφοσίωση και να συμπεριφέρεται με ευθύτητα και αξιοπρέπεια. αφού ληφθούν υπόψη οι ηθικές και διανοητικές ικανότητες. Να τρέχει με προθυμία να υπερασπίσει την Πατρίδα. Όταν διαπιστώνει. τόπος αναγνώσεως κ. Ο υφιστάμενος έχει υποχρέωση. χωρίς να επιβάλλεται τιμωρία. Η συχνή υπενθύμιση παραβιάσεων διαταγών που εκδόθηκαν. a. η επιμονή στην εκτέλεση των μελετημένων με προσοχή και σύμφωνα με τους κανονισμούς εκδιδόμενων διαταγών και η τιμωρία καθένα.

2. ό. είτε σαν άτομο είτε σαν μέλος ομάδας. που χρησιμοποιεί. Να προσφέρει ενεργό συνδρομή στη Μονάδα του και να ενδιαφέρεται για την ανάδειξη της. αν. μέχρι την ολοκληρωτική εκπλήρωση της αποστολής. κάθε Μαχητής: a. για να πάρει διαταγές. Να εγκαταλείπει όπλα. d. δε μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του και δεν είναι δυνατό να έλθει σ’ επαφή με τον επικεφαλής τους. όπου τάχθηκε. Προσπαθεί να καταστρέψει τον εχθρό. τα καθήκοντα που του αναθέτουν. Ο Ηγέτης διευθύνει τον αγώνα και συνεχίζει τη μάχη μέχρι να επιτύχει ή μέχρι να εξαντληθούν όλα τα μέσα του. 2. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια να πετύχει τον αντικειμενικό σκοπό. που το προσωπικό τους τέθηκε εκτός μάχης. των μηχανημάτων ή των υλικών. ο Στρατιωτικός οφείλει: a. b. b. Αποφεύγει την αιχμαλωσία και επανέρχεται στη Μονάδα του ή στην πιο κοντινή φιλική Μονάδα. επιμονή. τα μηχανήματα ή το υλικό. σαν υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. Παίρνει όλα τα μέτρα. Στη Μονάδα. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Να έρχεται σ’ επαφή με τον εχθρό. αυτοθυσία και καρτερία. Κάθε στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στην ειρήνη και στον πόλεμο. Διατηρεί σε κατάσταση λειτουργίας τα όπλα. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη επιβάλλει την υπακοή με τη βία. Η μαχητική δύναμη και η συνοχή των Μονάδων στη μάχη απαιτούν. 5. από τη θέση που ευρίσκεται. Εμπνέει τη θέληση για μάχη στους υφισταμένους του και διατηρεί σε κάθε περίσταση την τάξη και την πειθαρχία. Να αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΕΝΙΚΑ 1. b. κάθε στρατιωτικός να παίρνει μέρος στην ενέργεια εναντίον του εχθρού με δραστηριότητα και αυταπάρνηση. 4. για να εκτελεί τα καθήκοντα του με αποτελεσματικότητα και για να τηρεί τη θέση του επάξια. 23 . Ειδικότερα. ώστε κανένα σημαντικό έγγραφο ή υλικό χρησιμοποιήσιμο να μην πέσει στα χέρια του εχθρού ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ 6. Να εξασκείται για να είναι αποδοτικός στην πράξη. c.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 1. c. πρέπει να εκπληρώνει με θάρρος. Κάθε Μαχητής. Απαγορεύεται στο Μαχητή: a. Το έντυπο δεν περιέχει το αναμενόμενο κείμενο και ότι είναι γραμμένο με κόκκινο. 3. Οι τίτλοι είναι αυτοί που αναφέρονται στα Περιεχόμενα. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 3. Η ενέργεια εναντίον του εχθρού γίνεται. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τη λειτουργία των όπλων. ή να διατηρήσει τη θέση. μηχανήματα ή υλικά. 7. 8.τι και αν συμβεί. που ορίστηκε.

Να καταστρέφουν και να λεηλατούν χωρίς λόγο ιδιωτικές περιουσίες. που γίνεται από δικαστήριο δημιουργημένο κανονικά σύμφωνα με τις νομικές εγγυήσεις που προβλέπονται από τους Νόμους. Δε δέχεται κανένα συμβιβασμό και αρνείται κάθε δήλωση. έχει ένα ορισμένο αρχηγό. 13. ακολουθεί τους κανόνες πειθαρχίας προς τους ανώτερους συναιχμαλώτους του. όσο επιτρέπουν οι περιστάσεις d. h. Οι στρατιωτικοί κατά τη μάχη οφείλουν: a. 12. Καθένας. 15. Όταν όλοι οι επικεφαλής πέσουν. κρατά όπλα με φανερό τρόπο και σέβεται τους Νόμους και τα έθιμα του πολέμου. Να συλλαμβάνουν ομήρους και να κάνουν αντίποινα ή ομαδικές τιμωρίες f. Ο αιχμάλωτος δε δίνει πληροφορίες στον εχθρό. προστατεύουν και φροντίζουν τους τραυματίες και τους αρρώστους. Να πυροβολούν ή να κρατούν αιχμάλωτο. Να κακοποιούν. c. πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης 9. για να ξεπεράσει τις δοκιμασίες της αιχμαλωσίας και να αντισταθεί στις πιέσεις του εχθρού. τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία γεννήσεως του. e. τις τέχνες. προφορική ή γραπτή και γενικά κάθε πράξη. Ο αιχμάλωτος πρέπει να διατηρεί τη θέληση αντιστάσεως και το αίσθημα τιμής και εθνικής αξιοπρέπειας.c. να κάνουν το ίδιο. που μπορεί να βλάψει την Πατρίδα του ή τους συναδέλφους του. 11. με τον όρο. έχει καθήκον να δραπετεύσει και να βοηθήσει τους συναιχμαλώτους του. ο γενναιότερος στρατιώτης αναλαμβάνει τη διοίκηση και συνεχίζει τη μάχη. Να σκυλεύουν τους νεκρούς και τους τραυματίες. να παραμένει στρατιωτικός. τα υλικά και τα μεταφορικά μέσα των υγειονομικών υπηρεσιών. το προσωπικό. το βαθμό. δε θεωρείται «κανονικός μαχητής» και εάν συλληφθεί. ότι δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. χωρίς διάκριση. τα εθνικά εμβλήματα του εχθρού και τα διακριτικά σήματα των διεθνών οργανισμών. 24 . με τον όρο ότι το προσωπικό αυτό είναι συγκροτημένο σε Μονάδες. Να σέβονται τα νοσοκομεία και τους τόπους συγκεντρώσεως αρρώστων ή τραυματιών. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ 10. g. που δεν εκπληρώνει τους παραπάνω όρους. τα κτίρια. έχει κάποιο διακριτικό σημείο. Να μεταχειρίζονται με ανθρωπισμό. αφού εκμεταλλευθεί τη σύγχυση της μάχης και κάθε ευνοϊκή περίσταση. Να χρησιμοποιούν για εξαπάτηση. κήρυκα του εχθρού που κρατά λευκή σημαία. Ο αιχμάλωτος εξακολουθεί. χωρίς δίκη. b. Να αρνούνται παράδοση του εχθρού άνευ όρων d. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 14. Απαγορεύεται ατούς στρατιωτικούς κατά τη μάχη: a. δεν έχει την προστασία των Νόμων. τις επιστήμες και την αγαθοεργία. όσους ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις του εχθρού ή την εθνική πολιτοφυλακή. όλους όσους τέθηκαν εκτός μάχης c. Έτσι. Να θεωρούν σαν «κανονικούς μαχητές». έχει καθήκον να αποφύγει την αιχμαλωσία. όπου περιλαμβάνεται μαζί και η οργανωμένη αντίσταση. Να παραδίνεται στον εχθρό. Επίσης να μην καταστρέφουν τα ιστορικά μνημεία. Εάν ο στρατιωτικός αποκοπεί από τη Μονάδα του και κινδυνεύει να πέσει στα χέρια του εχθρού. τραυματίζουν ή σκοτώνουν εχθρό που είναι αιχμάλωτος ή που μαζί του έχει γίνει ανακωχή. για να συναντήσει τα φιλικά Στρατεύματα Εάν συλληφθεί αιχμάλωτος. που ισχύουν για τους αιχμαλώτους b. παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του. τη σημαία του κήρυκα. Να καταδικάζουν άτομα. καθώς και τα κτίρια που προορίζονται για τη θρησκευτική λατρεία. Να περιμαζεύουν.

Συνεχή προσπάθεια για το ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου των στρατιωτικών με φροντίδα για την ψυχαγωγία και την άθληση τους και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης. Έχουν δικαιώματα σεβασμού προς το άτομο και την τιμή τους Από τους αιχμαλώτους αφαιρείται ο οπλισμός. όταν τον ερωτήσουν σχετικά. b. καθώς και των πολιτών.ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2. παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του. που ορίστηκαν και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν και έτσι. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ 16. ωμότητες ή βασανιστήρια. Οι αιχμάλωτοι πρέπει να έχουν καλή μεταχείριση Πρέπει να προστατεύονται από κάθε πράξη βίας και από τις επιθέσεις και την περιέργεια του κοινού. είναι ευκαιρία καθορισμού των ευθυνών των Διοικητών και των υφισταμένων τους. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ .i. j. τον αριθμό μητρώου και το έτος γεννήσεως του. τραυματιών. όταν αυτοί πέφτουν με αλεξίπτωτο από σκάφος που κινδυνεύει. που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των αντικειμενικών σκοπών. το βαθμό του. συνεχής και εντεταγμένη σε ένα γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. Οι επιθεωρήσεις επιτρέπουν στη διοίκηση να διαπιστώνει την κατάσταση ετοιμότητας της Μονάδας. την συλλογική συνείδηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των στρατιωτικών και αφορά όλους. έτοιμους να το υπερασπίσουν από κάθε επιβουλή. Να βάλουν εναντίον του πληρώματος και των επιβατών πολιτικών ή στρατιωτικών αεροπλάνων. που να κάνει το στρατιωτικό προσωπικό αξιόμαχο και ικανό να υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της Χώρας. όσο και τους εκπαιδευτές Η στρατιωτική αγωγή περιλαμβάνει: a. ναυαγών. c. Στρατιωτική εκπαίδευση τέτοια. Δείχνουν ακριβώς τις διαφορές. Να αναγκάζουν τους υπηκόους της εχθρικής Χώρας να πάρουν μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον της Χώρας τους. εκτός εάν παίρνουν μέρος σε αεροκίνητη επιχείρηση. Να προσβάλλουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των αρρώστων. αιχμαλώτων. Ο αιχμάλωτος δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει. k. Η στρατιωτική αγωγή έχει σκοπό να προετοιμάσει τα άτομα σωματικά και ψυχικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στρατού Η στρατιωτική αγωγή η οποία πρέπει να είναι προγραμματισμένη. 25 . ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ που να διαμορφώνει πολίτες πιστούς στο Δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας. τόσο τους εκπαιδευόμενους. με φόνο. την πειθαρχία. ΑΡΘΡΟ 15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1. η εξάρτυση και τα στρατιωτικά έγγραφα αφήνονται όμως σ’ αυτούς τα αντικείμενα προσωπικής χρήσεως 17. ακρωτηριασμούς.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 26 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΥΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. Σε κλειστούς χώρους οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές με στολή. 4. όσοι δεν φορούν καπέλο χαιρετούν με ελαφρά κλίση του κεφαλιού. σύμφωνα μ’ αυτά που καθορίζονται παρακάτω. χαιρετούν. 2. Αν όμως. 8. Χαιρετισμός απονέμεται και στους αξιωματικούς ξένων Στρατών. 12. δηλαδή στρατιωτικών που δεν ανήκουν σε κάποιο στρατιωτικό τμήμα. Κάθε στρατιωτικός που φορά πολιτικά. ή όταν δεν φορούν πηλίκιο. Στην απονομή και ανταπόδοση αυτού του χαιρετισμού. οι πιο νέοι χαιρετούν πρώτοι τους αρχαιότερους. σαν να φορά στρατιωτική στολή. Οι οπλίτες όταν κρατούν στα χέρια τους κάποιο αντικείμενο. Ο τρόπος του στρατιωτικού χαιρετισμού περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εκστρατείας Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και ανταποδίδεται από τους στρατιωτικούς. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 6. Σε κάθε τόπο και χρόνο και εκτός υπηρεσίας ακόμη. Ο κατώτερος προλαβαίνει τον ανώτερο και χαιρετά πρώτος κι εκείνος ανταποδίδει το χαιρετισμό. όπως καθορίζεται για τους στρατιωτικούς. οι στρατιωτικοί που κάνουν υπηρεσία τροχονόμου. από κάθε στρατιωτικό. εάν βέβαια ο τελευταίος τον γνωρίζει. οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ 11. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το μέρος της και χαιρετά μέχρι να απομακρυνθεί η Σημαία 4 βήματα απ’ αυτόν. όταν φορούν στρατιωτική στολή και πηλίκιο. Δικαιούται επίσης χαιρετισμό από κάθε κατώτερο του. σταματάει έγκαιρα κάνει κλίση προς το μέρος. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να απονέμουν χαιρετισμό. 10. (παραγρ. σ’ όλους γενικά τους ανώτερους τους. Οι ομοιόβαθμοι στρατιωτικοί χαιρετούν ο ένας τον άλλο. χαιρετούν βγάζοντας το και κλίνοντας ελαφρά το κεφάλι. επειδή ευρίσκονται σε κλειστούς χώρους. ευρίσκονται σε δημόσιες συγκεντρώσεις για τήρηση της τάξεως και συνοδεύουν κρατούμενους. που φορούν πολιτικά και οι οποίοι είναι χωρίς πηλίκιο. έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απονομής και ανταποδόσεως χαιρετισμού. αν έχουν καπέλο. που τους εμποδίζει να χαιρετήσουν. Όλα αυτά που αναφέρονται σ’ αυτό το άρθρο σχετικά με το χαιρετισμό. εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεμονωμένων στρατιωτικών. ανάμεσα σε ομοιόβαθμους υπάρχει εξάρτηση υπηρεσιακή. ο στρατιωτικός πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους του και όταν συναντιέται μ’ αυτούς να τους χαιρετά. 3. απ’ όπου περνάει η Σημαία και όταν αυτή φθάσει σε απόσταση 4 βημάτων από εκείνον. 27 . όπως και για το δικό μας Στρατό. καθώς και σε περιπτώσεις στρατιωτικών που δεν κάνουν καθήκοντα σκοπού. 5. Τα σχετικά με την απόδοση τιμών από στρατιωτικά τμήματα και από σκοπούς. Όσοι στρατιωτικοί φορούν πολιτικά. καθορίζονται σε άλλους Κανονισμούς. Η Σημαία είναι το σύμβολο της Πατρίδας και οφείλεται σεβασμός σ’ αυτή. απονέμουν χαιρετισμό στρέφοντας ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το τιμώμενο πρόσωπο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 9. 7. όταν δε φορούν πηλίκιο. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά την Πολεμική Σημαία. 10).

παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση του. Εάν η Σημαία δε φαίνεται. όπου είναι υψωμένη η Σημαία. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 του Άρθρου. Στρατιωτικός που περνά εμπρός από τον Πρόεδρο. Κάθε στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά ανώτερο του. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. στις οποίες η Πολεμική Σημαία παραμένει ακίνητη. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. τους χαιρετά. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 17. 16. 20. οι οπλίτες απονέμουν χαιρετισμό. Σε περίπτωση παρατάξεων. Σ’ όλους γενικά τους παραπάνω στρατιωτικούς. όταν στέκεται όρθιος. χαιρετά. Το ίδιο πράγμα κάνει και όταν κατεβαίνει από το Πλοίο 15. στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου 18. Εάν βαδίζει πίσω από τον Πρόεδρο δεν τον προσπερνά· ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ 21. Απονέμεται χαιρετισμός με τον ίδιο τρόπο. Ο χαιρετισμός απονέμεται στα θρησκευτικά σύμβολα της πομπής ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19. λιτανεία Άγιας Εικόνας ή κηδεία αναγνωρισμένης θρησκείας. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά θρησκευτική πομπή. γυρίζει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά. ακούγεται όμως το εμβατήριο της. σταματά όταν φθάσει στο ύψος της. παίρνει μέτωπο προς αυτήν και χαιρετά Μετά απ’ αυτό. τα Άχραντα Μυστήρια. τον Υπουργό ή Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ή Ανώτατο Αξιωματικό. ότι αυτοί έχουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού 24. όταν συναντιέται μ’ αυτούς . όταν στέκεται όρθιος ενώ περνούν εμπρός του τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 11. 17 και 19 αυτού του άρθρου. συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά στάση χαιρετισμού μέχρι ν’ απομακρυνθεί 4 βήματα από αυτόν. μέχρι να τον προσπεράσει Όταν βαδίζει πίσω από αυτόν και είναι αναγκασμένος να τον προσπεράσει. σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου. όπως προαναφέρθηκε. μέσα στο Στρατόπεδο και με τον όρο όμως. παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά. 23. όταν περνά μπροστά της. όπως στην προηγούμενη παράγραφο. τον χαιρετά. Κάθε Οπλίτης που συναντά τον Πρωθυπουργό. σηκώνεται και ενεργεί. δηλαδή τον Άγιο Επιτάφιο. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του άρθρου Με τον ίδιο τρόπο χαιρετά και το Διοικητή του Στρατοπέδου του ή το Διοικητή της Μονάδας του. 22. ο στρατιωτικός παίρνει μέτωπο προς τη Σημαία και χαιρετά. μέχρι να τον προσπεράσει 2 βήματα. όταν αυτοί φορούν πολιτικά. Εάν κάθεται. 28 . Στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας. το Σταυρό. ο στρατιωτικός κάθεται προσοχή. από κάθε στρατιωτικό και στους Μητροπολίτες. ενώ περνά ανώτερος του. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 21 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΡΘΙΟΥΣ Ή ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ 25. 26. όταν φθάσει στην κορυφή της σκάλας. Χαιρετισμός απονέμεται και προς τις Σημαίες ξένων κρατών. όταν αυτοί φορούν τα αρχιερατικά εγκόλπια. χαιρετά όταν φθάσει στο ύψος του και κρατά τη στάση του χαιρετισμού. αφού γυρίσει πάλι προς την κατεύθυνση που βάδιζε συνεχίζει την κίνηση του 14. Κάθε στρατιωτικός.13. συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά τη στάση του χαιρετισμού. Κάθε στρατιωτικός. μέχρι ο ανώτερος να τον προσπεράσει Εάν κάθεται. ο οποίος στέκεται. παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση τους και χαιρετά. ο στρατιωτικός. Όταν ανεβαίνει σε Πολεμικά Πλοία ο στρατιωτικός.

c. ποδήλατα ή φορτηγά ζώα. Οι οδηγοί ποδηλάτων. Στο χαιρετισμό με χειραψία. κάνουν τις ίδιες ενέργειες. Σε περίπτωση που ο ανώτερος φοράει γάντια. Οι στρατιωτικοί που είναι στη γραμμή ή επικεφαλής παρατεταγμένων τμημάτων. μόλις ο ανώτερος απλώσει το χέρι προς αυτόν. οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται. Στο χαιρετισμό με χειραψία. Όταν συναντώνται όμως με τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα. Εάν η στάση είναι αδύνατη. χωρίς όμως να βγάζουν τα γάντια. Δε χαιρετούν τους ανθυπασπιστές. ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 34. κλίνουν ελαφρά το κεφάλι. Στρατιωτικοί που οδηγούν αυτοκίνητα. γυρίζουν ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα. κάνουν τις εξής ενέργειες. το αυτοκίνητο ελαττώνει την ταχύτητα του. όπως προαναφέρθηκε. δίκυκλα. αν είναι δυνατή η στερέωση του ποδηλάτου. έχουν τα πόδια στο έδαφος και ενώ κρατούν το σύστημα οδηγήσεως με τα δυο χέρια. αφού πάψουν να κινούνται. εάν κάθεται. είτε με στρατιωτική στολή είτε με πολιτικά. κάνουν τις ίδιες ενέργειες με τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Οι στρατιωτικοί που είναι μέσα σε αυτοκίνητα. όταν όμως δε φορούν καπέλο. γυρίζουν ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα και κρατούν τα κτήνη με το δεξιό χέρι. που αναφέρονται στις παραγράφους 11. διαφορετικά. ούτε δικαιούνται χαιρετισμό από αυτούς. χαιρετούν. Οι Μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους αξιωματικούς. διαφορετικά χαιρετούν καθισμένοι. ανταποδίδει όμως αμέσως τη χειραψία. Οι οδηγοί αυτοκινήτων ή δικύκλων σταματούν αν γίνεται. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του άρθρου. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟΥΣ 29. οι στρατιωτικοί που είναι μέσα. το γάντι του δεξιού χεριού και αφού ο ανώτερος δε φοράει γάντια. στο δεξιό της οδού. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου. βγάζοντας πρώτα. ποτέ ο κατώτερος δε δίνει πρώτος το χέρι στον ανώτερο του. ο κατώτερος δεν το βγάζει στη χειραψία. που προαναφέρθηκαν. συνεχίζουν την κίνηση τους με μειωμένη ταχύτητα και δε χαιρετούν. εάν φοράει. ανταποδίδει το χαιρετισμό καθισμένος ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 27. 32. 29 . τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους οπλίτες. b. σταματά στο δεξιό της οδού Οι στρατιωτικοί που είναι σ’ αυτό κατεβαίνουν στέκονται προς το μέρος. ούτε γυρίζουν το κεφάλι. Όταν συναντώνται όμως με τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 11.σηκώνεται και ενεργεί. στέκονται επάνω στο ποδήλατο. δε χαιρετούν. όσο μπορεί και οι στρατιωτικοί που είναι μέσα χαιρετούν καθισμένοι Όταν το αυτοκίνητο είναι ιδιωτικό και σταματήσει. κάθονται προσοχή. Όταν η στάση είναι αδύνατη. απ’ όπου έρχονται τα τιμώμενα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα και χαιρετούν. χαιρετούν ή ανταποδίδουν το χαιρετισμό καθισμένοι 28. το αυτοκίνητο στην περίπτωση που είναι στρατιωτικό και όταν οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιτρέπουν τη στάση. Ο ανώτερος. 17 και 19. Αυτοί που οδηγούν φορτηγά κτήνη σταματούν. 33. 17 και 19 αυτού του άρθρου. όπως προαναφέρθηκε. κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και ενώ στέκονται στο ύψος της μηχανής του αυτοκινήτου τους. ούτε γυρίζουν το κεφάλι στη συνάντηση τους με ανώτερο 30. a. κατεβαίνουν και ενεργούν. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΑΨΙΑ 31. όπως ορίζεται στο σχετικό Κανονισμό.

όπου υπάρχει κατώτερος του. όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 17 και κάθεται προσοχή στις εξής στιγμές: a. Στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. στο σημείο προσαρμογής του υποσιαγόνου. 3. που συγκρατεί το καπέλο. Οι μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών μονίμων υπαξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους στρατιωτικούς. Οι αξιωματικοί. Τα γάντια τα κρατεί μέσα στην αριστερή παλάμη και με τα δάχτυλα τους προς τα εμπρός. Στη συνέχεια κτυπά την πόρτα και μόλις πάρει την άδεια εισόδου. Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος κατά το δυνατόν. δηλαδή όταν βγαίνει ο ιερέας κρατώντας τα Άγια των Αγίων. μπαίνει και χαιρετά με ελαφρά κλίση του κεφαλιού. Στρατιωτικός που παρακολουθεί θεία λειτουργία. ο στρατιωτικός ακολουθεί αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. βγάζει. d. τα κρατούν όπως καθορίζεται στον αντίστοιχο κανονισμό. που παρουσιάζεται σε ανώτερο του. Στις τελετές στην ύπαιθρο. Εάν φοράει πολιτικά.35. d. 30 . Τα γάντια είναι διπλωμένα μέσα στην αριστερή παλάμη και τα δάχτυλα αυτών είναι στραμμένα εμπρός. κρατά το καπέλο με το αριστερό χέρι από το γύρο. Στη Μεγάλη Είσοδο. το βάζει κάτω από την αριστερή μασχάλη με το εθνόσημο προς τα εμπρός και το εσωτερικό του καπέλου προς το μέρος του σώματος. κρατώντας τα ως εξής: a. κρατά το καπέλο και τα γάντια. Κάθε στρατιωτικός. Όταν πρόκειται για κράνος το κρατεί με την αριστερή παλάμη. δοξολογία. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ 1. που δεν είναι όμως υπό τις διαταγές τους. εάν φοράει. Κάθε στρατιωτικός. Χαιρετά. κτυπά πρώτα την πόρτα. Όταν πρόκειται για καπέλο υφασμάτινο (πηλίκιο. όταν περιλαμβάνεται τέτοιο σ’ αυτήν. c. εάν κρατούν ξίφος και καπέλο. μπερές ή δίκωχο). Σχετικά με το υπόλοιπο μέρος κάνει τα εξής: a. 2. με τον ίδιο τρόπο και βάζει το καπέλο αφού βγει. ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΛΕΤΕΣ 1. Στην εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως («Πιστεύω») και της Κυριακής Προσευχής («Πάτερ ημών»). επιμνημόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή. b. Στην προσφορά. με τα τέσσερα δάχτυλα στην εσωτερική επιφάνεια του κράνους. τον αντίχειρα στην εξωτερική και το εσωτερικό του κράνους προς τα δεξιά. όταν πρόκειται να μπει σε κλειστό χώρο. εκτός από τους κληρωτούς οπλίτες. μέσα σε ιερούς ναούς. στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Το αριστερό χέρι. Όταν φεύγει χαιρετά. τα γάντια και το καπέλο. b. με το εσωτερικό του καπέλου προς τα δεξιά. το μπροστινό μέρος του στραμμένο εμπρός και τα γάντια μέσα στην αριστερή παλάμη. ο οποίος ευρίσκεται μέσα σε αίθουσα. δηλαδή όταν ο ιερέας λέγει «Τα σα εκ των σων» 2. όταν έρχεται και όταν φεύγει η Πολεμική Σημαία. c. Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος. από τους οποίους όμως δε δικαιούνται χαιρετισμό ούτε αυτοί. σχετικά με το θρησκευτικό μέρος της τελετής. ευρίσκεται τεντωμένο κατακόρυφα προς τα κάτω και κολλημένο στο αριστερό πλευρό του σώματος. γραφείο ή άλλο κλειστό χώρο.

Κάθεται προσοχή. Ένοπλος οπλίτης. ότι ο κύριος (βαθμός ονοματεπώνυμο) με διέταξε να σας παραδώσω αυτό το έγγραφο» και δίνει το έγγραφο με το αριστερό χέρι 3. πυροβολητής. ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας προσφωνούνται με τις φράσεις «Κύριε Πρωθυπουργέ». για ν’ αναφέρει προφορικά. γρήγορα και με σαφήνεια 2. προσθέτει και το επώνυμο μετά το βαθμό. κατά Όπλο ή Σώμα. Κάθε στρατιωτικός που απευθύνεται σε ανώτερο του. για να αναφέρει ή να παραδώσει έγγραφο.. προσφωνούνται από τους στρατιωτικούς. Ο Αρχιστράτηγος προσφωνείται με τη φράση «Κύριε Αρχιστράτηγε». χαιρετά. οποιουδήποτε κλιμακίου. τον πλησιάζει σε απόσταση δύο βημάτων. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.b. φεύγει αφού χαιρετήσει.. εάν αυτός είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής τον προσφωνεί με το βαθμό του. 5. όπως προαναφέρθηκε αναφέροντας τα εξής «Αναφέρω (προσφώνηση). όταν έρχεται και όταν φεύγει το Ιερό Ευαγγέλιο. τον προσφωνεί με τη λέξη «Στρατηγέ». όταν εμφανίζεται σε ανώτερο του. αλεξιπτωτιστής πεζοναύτης κλπ. με τις εξής φράσεις: «Κύριε Επιτελάρχα». Κάθε στρατιωτικός που εμφανίζεται μπροστά σε ανώτερο του. 2. το επώνυμο. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 4.. όταν απευθύνεται. Οι Επιτελάρχες Σχηματισμών. παρουσιάζεται αναφέροντας το βαθμό. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων προσφωνούνται με τη φράση «Κύριε Αρχηγέ» και οι Υπαρχηγοί με τη φράση «Κύριε Υπαρχηγέ». όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. καταδρομέας. Αφού απαντήσει ο ανώτερος. Όταν πρόκειται να δώσει κάποιο έγγραφο. μέχρι και το βαθμό του Ταξίαρχου. όταν καταθέτουν στεφάνι και όταν απαγγέλλεται ο στρατιωτικός όρκος. εάν είναι υπαξιωματικός τον προσφωνεί μόνο με το βαθμό του Σε όλες τις περιπτώσεις αν το κρίνει αναγκαίο. «Κύριε Υποδιευθυντή» αντίστοιχα ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 1. τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε». εάν είναι οπλίτης χαιρετά. καθώς και οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές γραφείων. Κάθε στρατιωτικός. το όνομα και την υπηρεσία που εκτελεί και στη συνέχεια αναφέρει ως εξής «Αναφέρω (προσφώνηση) . ή με το επώνυμο τους.. οι Υπασπιστές. χωρίς όμως να χαιρετά. που έχουν κάτω από τις άμεσες διαταγές τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνείται με τη φράση «Κύριε Πρόεδρε». έχει πάντα το όπλο στη θέση «Αναρτήσατε» από το δεξιό ώμο. 3.. «Κύριε Υποδιοικητά». Ο Πρωθυπουργός. τον προσφωνεί με το βαθμό του. στην τήρηση ενός λεπτού σιγής.. στην ανάκρουση της προσευχής από τη μουσική. «Κύριε Διοικητά». εάν αυτός που ανάφερε είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε»... κατεβάζει το χέρι. κάνει μεταβολή και φεύγει ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟ ΟΠΛΙΤΗ 4. «Κύριε Υπασπιστή» και «Κύριε Διευθυντά». σε κατώτερο του. οι Διοικητές και Υποδιοικητές Συγκροτημάτων και Μονάδων.. το κρατά με το αριστερό χέρι..» και μιλά ζωηρά. όπως στρατιώτης. «Κύριε Υπουργέ» και «Κύριε Υφυπουργέ» αντίστοιχα 6. όταν απευθύνεται σε Υποστράτηγο ή Αντιστράτηγο. ·γιατί το δεξιό χέρι κρατεί το όπλο 31 . πλησιάζει τον ανώτερο στην κανονική απόσταση των δύο βημάτων και ενεργεί. Οι στρατιώτες προσφωνούνται με τις ιδιαίτερες τυχόν ονομασίες. κάθεται προσοχή. ενεργεί. 7. στο προσκλητήριο νεκρών.

έχουν σχέση με ατομικές αναφορές.». Οι ένοπλοι αγγελιαφόροι. λαμβάνει θέση αριστερά. κάθεται προσοχή. κανονικά ντυμένος και πάντοτε όρθιος 11. φορώντας την καθορισμένη στολή και τις έκτακτες οπουδήποτε. όπως και η προφορική αναφορά με την φράση «Αναφέρω ότι. Ποτέ δε γίνεται δεκτή αναφορά. Ο τύπος της γραπτής ατομικής αναφοράς φαίνεται στον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας 5. έτσι και ο ανώτερος που τη δέχεται..5. πρέπει να ακούει αυτόν. ενεργούν. Αυτός που έχει σκοπό ν’ αναφέρει προφορικά σε ανώτερο του. με τη διαφορά όμως. Αναφορά από Μουσικούς και Σαλπιγκτές.. Οι γραπτές αναφορές των στρατιωτικών χαρακτηρίζονται υπηρεσιακές.. τον πλησιάζει σε απόσταση τριών βημάτων. 2. Οι μουσικοί και οι σαλπιγκτές. Όσα αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. όπως καθορίζεται στο άρθρο 17. πρέπει να το κάνει με όλο το σεβασμό που ταιριάζει. Αναφορά από Αξιωματικό με Γυμνό Ξίφος. ενεργεί. Αξιωματικός με γυμνό ξίφος.. έχουν το όπλο χιαστί και ενεργούν. με την απαιτούμενη κοσμιότητα και αξιοπρέπεια. που αναφέρει. γραμμένη στην επίσημη γλώσσα του Κράτους και διατυπωμένη με τον πρέποντα σεβασμό. Αυτή αρχίζει πάντοτε. χαιρετά με το ξίφος. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου. όταν πρόκειται ν’ αναφέρουν σε ανώτερους τους. επειδή δε θα φορά καπέλο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 10.. 12. τότε ο κατώτερος κατεβαίνει. Αναφορά σε Κλειστό Χώρο. ειδοποιείται και δέχεται την αναφορά μόνος του ΑΡΘΡΟ 21 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. αν όμως ο ανώτερος είναι πεζός. όταν παρευρίσκονται πρόσωπα. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου. Όλες οι γραπτές αναφορές των στρατιωτικών υποβάλλονται πάντα στους ανώτερους. 32 . αν εκείνος είναι έφιππος. μπαίνει και χαιρετά. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 6. σε κλειστό χώρο. κάτω από τις άμεσες διαταγές των οποίων ευρίσκονται αυτοί που αναφέρουν. όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου 8.. που υποβάλλονται από τους στρατιωτικούς Τα σχετικά με αναφορές και έγγραφα κάθε είδους των Στρατιωτικών Αρχών υπάρχουν στον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας. κρατώντας με το δεξιό χέρι το μουσικό όργανο ή τη σάλπιγγα. πλησιάζει σ’ αυτόν που απευθύνεται σε απόσταση δύο βημάτων και ενεργεί. Όπως ακριβώς ο κατώτερος που απευθύνει την αναφορά. πλησιάζουν στην καθορισμένη απόσταση των δύο βημάτων. που αναφέρει σε ανώτερο του. που δεν ανήκουν στην ανάλογη Στρατιωτική Αρχή και όταν ο ανώτερος ευρίσκεται ανάμεσα σε τέτοια πρόσωπα. Η γραπτή αναφορά πρέπει να είναι σύντομη. έπειτα πλησιάζει τον ανώτερο του σε απόσταση δύο βημάτων. Έφιππος στρατιωτικός που αναφέρει σε ανώτερο του. αν έχουν σχέση με την υπηρεσία και μη υπηρεσιακές αν έχουν σχέση με τους ίδιους 3. προχωρεί κρατώντας τα ηνία με το αριστερό χέρι. με σαφήνεια και ακρίβεια. Κάθε προϊστάμενος δέχεται τις συνηθισμένες υπηρεσιακές αναφορές στις ορισμένες ώρες και σε ορισμένο τόπο. χαιρετά όμως με κλίση του κεφαλιού. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου 9. ανταποδίδοντας κάθε χαιρετισμό που θα του απονεμηθεί στη διάρκεια της αναφοράς. Αναφορά από Έφιππο Στρατιωτικό. 4. όπως αρμόζει. το ξαναφέρει στη θέση «φέρτε» και έπειτα ενεργεί. ότι δε χαιρετούν 7.

που έχουν σχέση με την υπηρεσία ή μ’ αυτούς τους ίδιους. οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί και οι στρατεύσιμοι οπλίτες έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται γραπτά για ζητήματα. αλλά μόνο για ζητήματα που έχουν σχέση με την υπηρεσία 7. όταν είναι διορισμένοι αρχιφύλακες ή εφοδεύοντες ή όταν κάνουν στρατονομικά καθήκοντα. Οι οπλίτες που διοικούν αποσπασμένα τμήματα. οι ανθυπασπιστές. Όταν πρόκειται για θέμα διοικητικής ή οικονομικής φύσεως.ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 6. απευθύνονται γραπτά. Όταν σχετικά με την αναφορά απαιτείται γραπτή απόφαση ή ενέργεια άλλης Αρχής c. χρειάζεται χαρτόσημο. Στις μη υπηρεσιακές αναφορές των αξιωματικών. Οι αξιωματικοί. που η αξία του ορίζεται από τον «Περί χαρτοσήμου» Νόμο. στις εξής περιπτώσεις: a. που θέλει γραπτές αποδείξεις ή δικαστική ενέργεια. Όταν ευρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της προϊστάμενης Αρχής. d.ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ -ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ. που απευθύνονται b. ανθυπασπιστών. καθώς και το ένσημο που προβλέπεται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού 33 . μόνιμων και εθελοντών υπαξιωματικών.

καθώς και των τμημάτων. εκτός υπηρεσίας. Αν πρόκειται για κληρωτό οπλίτη. εκτός από την τιμωρία. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5. καθορίζονται από τους Κανονισμούς. οποιαδήποτε. σαν άτομα. το Στρατό και τους Κανονισμούς. Οι στρατιωτικοί. ακολουθώντας. που έχει στις διαταγές του και επιβλέπει με κάθε αυστηρότητα. 3. Στις ξένες Χώρες. μετά από άδεια του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. τις διαταγές του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΛΗ 1. είναι πάρα πολύ σπουδαίο ζήτημα. είτε όχι. είτε είναι συγκεντρωμένοι και αποτελούν Στράτευμα. Το κανονικό της στολής σ’ όλες γενικά τις περιστάσεις όπου οι στρατιωτικοί. Αν διαπιστώσει τέτοιου είδους παράβαση. Οι κληρωτοί οπλίτες. αν αυτός έχει βαθμό ανώτατου αξιωματικού. τιμωρεί τον παραβάτη και του απαγορεύει. μπορούν να έχουν τον ατομικό οπλισμό τους (πιστόλι ή περίστροφο) και εκτός υπηρεσίας. Ο Φρούραρχος. Επιβλέπει. όπως και ο τρόπος που τις φορούν. καθώς και τα διάφορα εξαρτήματα της Απαγορεύει αυστηρά. που είναι σε άδεια στο εξωτερικό. επίσης. είτε με στολή είτε με πολιτικά. Οι τοποθετημένοι στις Ελληνικές Πρεσβείες ή σε Συμμαχικά Στρατηγεία. τα είδη από τα οποία αποτελούνται. Ο Διοικητής της Μονάδας. μπορούν να φορούν τη στολή τους. Κάθε Διοικητής είναι υπεύθυνος για το κανονικό της στολής των αξιωματικών και οπλιτών. Οι διάφορες στολές. Όσοι είναι σ’ επίσημη αποστολή. όσων στρατιωτικών κυκλοφορούν στην πόλη. ανθυπασπιστή ή μόνιμο ή εθελοντή υπαξιωματικό. ν’ αναφέρει ιεραρχικά στο Γενικό Επιτελείο Στρατού τους λόγους. που ισχύουν για τη στολή και από τις σχετικές διαταγές. διατάζει. που τροποποίησε. τον τρόπο που φορούν αυτήν. αν πρόκειται για αξιωματικό. Παρ’ όλα αυτά όμως. να φορά τη στολή. 4. για όλα τα είδη της εσωτερικής υπηρεσίας της Μονάδας. συνεχώς για την κανονικότητα της στολής. κανονίζει τα σχετικά με τη στολή των στρατιωτικών στην πόλη. δεν έχουν οπλισμό. την ομοιομορφία και την καθαριότητα της. στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι εκπαιδεύονται σε ξένες Στρατιωτικές Σχολές. 6. b. που διορίζονται στις διάφορες υπηρεσίες της Φρουράς. καθορίζει τα σχετικά με τη στολή των ανδρών του. 8. είτε μόνοι τους και είτε είναι υπηρεσία. να δοθεί νέα στολή και να χρεωθεί η αξία της. σε βάρος της ιδιαίτερης περιουσίας του παραβάτη. Είναι απόδειξη πειθαρχίας. Είναι όμως υποχρεωμένος ο τελευταίος. καθώς και ότι κάθε άτομο στο Στράτευμα σέβεται τον εαυτό του. Αυτοί που πηγαίνουν σε ξένη Χώρα ή μόνο περνούν για υπηρεσιακούς λόγους. μετά από ειδική άδεια γι’ αυτό του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. όταν παρευρίσκονται σε επίσημη ή ιδιωτική τελετή. ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7. έστω και την ελάχιστη τροποποίηση ή προσθήκη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις περί στολής. 2. δεν επιτρέπεται να φορούν τη στολή τους. ανθυπασπιστές καθώς και οι μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες. δεν επιτρέπεται να φορούν στολή παρά μόνο οι εξής στρατιωτικοί: a. που προκάλεσαν το μέτρο αυτό 34 . Το κανονικό της στολής συμβάλλει στο γόητρο του Στρατού και της Μονάδας. c. Οι αξιωματικοί. στην προκειμένη περίπτωση.

όταν έχουν ειδική υπηρεσία b. 3. Από τον παραπάνω κανόνα υπάρχουν οι εξής εξαιρέσεις: a. με διαταγή του Διοικητή της Μονάδας.ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 1. δεν αποδίδεται μόνο σ’ αυτόν τον ίδιο. που να τιμά τον εαυτό του και το Στρατό 4. 2. Η υψηλή αποστολή του Στρατού επιβάλλει σε όλους. όπου έχουν διατεθεί. άτι η όλη εμφάνιση του. τότε στις ώρες εργασίας τους είναι υποχρεωμένοι να φορούν πολιτικά 4. δεν επιτρέπεται να φορούν πολιτική περιβολή 5. να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να δίνουν σ’ αυτά κάθε βοήθεια. όσους έχουν την τιμή να φορούν τη στρατιωτική στολή. 2. καλή ή κακή. μπορούν να φορούν πολιτικά εκτός υπηρεσίας και μέσα στο στρατόπεδο. μπορούν να φορούν πολιτικά εκτός Στρατοπέδου. είτε μέσα. Οι αξιωματικοί. που ανήκει η Μονάδα τους ΚΛΗΡΩΤΟΙ ΟΠΛΙΤΕΣ 3. μπορεί να απαγορευτεί η πολιτική ενδυμασία ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Διαπνεόμενος από το στρατιωτικό πνεύμα. Δεν πρέπει να ξεχνά. που η παράλειψη τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και σαν τέτοιο τιμωρείται. ο στρατιωτικός πρέπει να φέρεται με αξιοπρέπεια και ευγένεια Αποφεύγει με προσοχή προστριβές. στη συμπεριφορά του και παράσταση του. να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οργάνων της τάξεως. μπορούν να φορούν πολιτικά. όπως και κάθε πράξη του. όταν ζητηθεί 5. οπότε μπορούν να φορούν πολιτικά. τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. αλλά και να συμπεριφέρεται με τρόπο. Οι αγγελιαφόροι ή οδηγοί ανώτατων αξιωματικών. εκτός όταν ευρίσκονται σε άδεια απουσίας ή μικρότερη του 24ώρου. αλλά δίνουν γενικές αρχές και υπογραμμίζουν βασικές υποχρεώσεις. είτε έξω από το Στρατόπεδο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. με διαταγή του αξιωματικού. φιλονικίες και προκλήσεις μ’ αυτούς 35 . άψογη παράσταση και συμπεριφορά σε κάθε τόπο και χρόνο. όπου είναι μέλος. Οι κληρωτοί οπλίτες οφείλουν να φορούν στρατιωτική στολή σε όλες τις περιπτώσεις. πρέπει πάντα να εμπνέεται από την αντίληψη του υψηλού προορισμού του. αλλά και στη Μονάδα του και στο Στρατό ολόκληρο. που η έδρα τους ευρίσκεται μέσα σε απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες. Ειδικά αυτοί που υπηρετούν σε φυλάκια και Υπομονάδες προκαλύψεως. Όσοι από τους παραπάνω έχουν ειδική υπηρεσία. Τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό το Άρθρο. μπορούν να φορούν πολιτικά και στην υπηρεσία. Ο στρατιωτικός. Προς τους πολίτες. Εάν στη διάρκεια της άδειας τους εργάζονται. με διαταγή του Διοικητή του Σχηματισμού. δεν είναι οδηγός καλής συμπεριφοράς. Οι οπλίτες Ασφαλείας Στρατεύματος και της Στρατονομίας. Οι Στρατιωτικοί οφείλουν να σέβονται τους Νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις. οφείλει όχι μόνο ν’ αποφεύγει κάθε πράξη που θα μπορούσε να εκθέσει το Στρατό. c. οι ανθυπασπιστές καθώς και οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί.

όσο και ο κατώτερος που τα προσφέρει. 9. εκτός υπηρεσίας. που είναι ελάττωμα. δεν πρέπει να συγχέεται καθόλου με την κολακεία. που προέρχεται από το γεγονός. όπου ανήκουν. αναστέλλουν την πολιτική και συνδικαλιστική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της θητείας τους 3. με αμοιβή μετά από ονομαστική εγκριτική διαταγή του Σχηματισμού. Οι στρατιωτικοί έχουν δικαίωμα να εκφράζουν γραπτά τις απόψεις τους και να δημοσιεύουν κείμενα καθαρά επιστημονικού. Η στολή πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη. ότι αυτοί είναι μέλη μιας οικογένειας. ανθυπασπιστές και οπλίτες του Μουσικού. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανήκουν στο Έθνος Κάθε στρατιωτικός μπορεί να έχει τις πεποιθήσεις και τις προσωπικές του αντιλήψεις. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 8. Οι κληρωτοί. Κάθε πολιτική δραστηριότητα απαγορεύεται αυστηρά. πολιτιστικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου Δεν μπορούν όμως να κάνουν το ίδιο για ζητήματα πολιτικού ή κομματικού περιεχομένου. πρέπει να τιμωρούνται. οφείλει όμως στα πλαίσια της υπηρεσίας του να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα. φορώντας πολιτικά. πρέπει να διακρίνεται από πνεύμα συναδελφικότητας και αμοιβαίας εκτιμήσεως. Η συμπεριφορά των στρατιωτικών μεταξύ τους. τα μαλλιά κομμένα με κοσμιότητα Οι υπερβολές απαγορεύονται και η όλη εμφάνιση του στρατιωτικού πρέπει να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και το μέτρο. μετά από εγκριτική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Επίσης επιτρέπεται στους υγειονομικούς αξιωματικούς η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. της στρατιωτικής οικογένειας. Η προσφορά δώρων από κατωτέρους σε ανωτέρους απαγορεύεται και τόσο ο ανώτερος που τα δέχεται. τα μεταλλικά της μέρη και τα παπούτσια γυαλισμένα. η δημόσια διεύθυνση ιδιωτικών ορχηστρών ή η συμμετοχή σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα. 10. 7. ευπρεπούς και πολιτισμένου. το σκοπό και την εποχή. που μπορεί να μεταβιβάσει αυτό το δικαίωμα στους Διοικητές των Σχηματισμών 6. που είχαν ενταχθεί σε πολιτικές οργανώσεις πριν τη στράτευση τους.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 6. εξ’ αιτίας της ιδιομορφίας του και της γενικότερης κοινωνικής αποστολής του. 2. Συνδέσμους ή Σωματεία Για τα μόνιμα στελέχη απαιτείται άδεια της υπηρεσίας 36 . Επιτρέπεται η συμμετοχή των στρατιωτικών σε επιστημονικές. αθλητικές ή επαγγελματικές Ενώσεις. τα οποία συνδέονται με τους δεσμούς της κοινής αποστολής και των στρατιωτικών παραδόσεων. 5. Η πολιτική ενδυμασία των αξιωματικών πρέπει να είναι κόσμια και ανάλογη με τον τρόπο παρουσίας τους. υπαξιωματικούς και ανθυπασπιστές να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολούνται με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους αξιωματικούς. Απαγορεύεται στους αξιωματικούς. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού Ο σεβασμός αυτός. Οι κατώτεροι και εκτός υπηρεσίας ακόμη. Οι έφεδροι αξιωματικοί και κληρωτοί οπλίτες μπορούν κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο να ασκούν το επάγγελμα τους 7. οφείλουν σεβασμό στους ανωτέρους τους. ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Η εικόνα του στρατιωτικού πρέπει να είναι εικόνα ανθρώπου σοβαρού. ούτε να κάνουν δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 4.

παρουσιάζονται μέχρι το προϊστάμενο τους Κλιμάκιο. περιμένοντας να δεχθεί την παρουσίαση του τελευταίου στην πρώτη ευκαιρία 7. φορώντας τη στολή. σε ώρα που εκείνος ορίζει. Αυτός που προάγεται. Εάν ο προϊστάμενος δε μένει στην ίδια Φρουρά. φορώντας τη στολή που προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό 37 . μέχρι τον Αρχηγό. μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του. που ήταν υπεύθυνος b. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που υπηρετούν σε Μονάδες. σε περισσότερους από έναν ιεραρχικά προϊσταμένους. παρουσιάζονται σε όλους τους προϊσταμένους τους στην ιεραρχία μέχρι το Διοικητή του Σχηματισμού. καθώς και μετά την παράδοση της. παρουσιάζεται την επόμενη της αφίξεως και πριν ν’ αναλάβει τα νέα καθήκοντα του. μέχρι το Διοικητή. Συγκροτημάτων και Σχηματισμών. που προβλέπεται από τον Κανονισμό. από το βαθμό του Λοχαγού και πάνω. Αυτός που τοποθετείται ή αποσπάται σε νέα θέση. στις περιπτώσεις της παραγράφου 1. διαφορετικά αναφέρουν τηλεφωνικά 3. παρουσιάζονται όλοι μαζί στον άμεσο προϊστάμενο τους. την παρουσίαση κάνει ο άμεσος προϊστάμενος του. 5. 6. παρουσιάζονται στους άμεσους προϊστάμενους τους. θα παρουσιαστεί. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής παρουσιάζεται ιεραρχικά στους προϊσταμένους του. μπορεί να επιτρέψει στον υφιστάμενο να μην παρουσιαστεί μπροστά του. 4. ως εξής a. παρουσιάζεται την επόμενη της παραδόσεως της υπηρεσίας. έστω κι αν αυτοί δε μένουν στην ίδια Φρουρά ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ 8. Οι Διοικητές Μονάδων. Αυτός που φεύγει λόγω μεταθέσεως ή αποσπάσεως. στις περιπτώσεις της παραγράφου 1. Οι αξιωματικοί που υπηρετούν στα Επιτελεία Σχηματισμών. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να καθορίζονται με διαταγές του ΓΕΣ. Με τις ίδιες συνθήκες παρουσιάζονται και οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί της Μονάδας. που επιστρέφουν από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού οι ανώτατοι αξιωματικοί. πριν την ανάληψη της διοικήσεως. παρουσιάζονται όλοι μαζί στον Διοικητή της Μονάδας. c. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. φορώντας τη στολή που προβλέπεται από το σχετικό Κανονισμό. παρουσιάζεται την επόμενη από την κοινοποίηση της προαγωγής του 2. αν υπηρετούν στην ίδια Φρουρά.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 1. παρουσιάζονται στους άμεσους προϊσταμένους τους. μόλις αναλάβει τη διοίκηση. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1 β και αφού αυτός που τοποθετήθηκε ή αποσπάστηκε. παραπάνω. σε ώρα που εκείνος ορίζει. παραπάνω. παρουσιάζονται σ’ όλους τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους. Επίσης αξιωματικοί και ανθυπασπιστές σε οποιαδήποτε θέση και να υπηρετούν. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές. 9.

την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών. Την παρουσίαση κάνουν οι άμεσοι προϊστάμενοι αυτών που παρουσιάζονται 3. αναφέρει αμέσως στο Διοικητή που παρουσιάζει Την ίδια στιγμή αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. απευθύνεται στα Στρατεύματα και εκφωνεί τα εξής: «Αξιωματικοί. Ο Διοικητής παρατάξεως δίνει το παράγγελμα «Προσοχή». που ορίζεται από τον άμεσο προϊστάμενο τους. από τις υπόλοιπες Μονάδες του Συγκροτήματος παρευρίσκονται οι Διοικητές με δυο αξιωματικούς του Επιτελείου τους και αντιπροσωπευτικό τμήμα ίσο με μία Διμοιρία 5. ο Διοικητής που παραδίδει. δίνει το παράγγελμα «Παρά πόδα Άρμ» 8. (βαθμός. Τα Στρατεύματα που φορούν την κανονική στολή παρελάσεων. Οι αξιωματικοί που αναλαμβάνουν διοίκηση Συγκροτήματος Μονάδας. σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο σχετικό κανονισμό. Ο τελευταίος στέκεται στο κέντρο της παρατάξεως και δεξιά και αριστερά του ευρίσκονται οι δύο Διοικητές. 7. γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοση της διοικήσεως από τους προκάτοχους τους. χωρίς αυτοκίνητα και κτήνη παίρνουν σχηματισμό επιθεωρήσεως.. περπατούν και στέκονται δεξιά και αριστερά του Διοικητή που παρουσιάζει και σε απόσταση ενός βήματος πίσω απ’ αυτόν. Κατόπιν. σ’ απόσταση 20 βημάτων από το Διοικητή της παρατάξεως και με μέτωπο στα παραταγμένα Στρατεύματα. σε ώρα.. Αν το Συγκρότημα διαθέτει σημαία.. ο Διοικητής της παρατάξεως δίνει παράγγελμα «Παρουσιάστε αρμ» και μόλις αυτό εκτελεστεί. Εάν όλες οι Μονάδες του Συγκροτήματος διαμένουν στο ίδιο Στρατόπεδο.. Αυτός που παρουσιάζει... 2.ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Διοικητής της παρατάξεως στέκεται έξη (6) βήματα δεξιά και ένα (1) πίσω από αυτόν που κάνει την παρουσίαση και μόλις διαταχθεί απ’ αυτόν.. κάνει την παρακάτω δήλωση.. Αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. Η παρουσίαση των νέων Διοικητών Συγκροτημάτων και Μονάδων και η ανάληψη απ’ αυτούς της διοικήσεως. αυτή. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 4. Λίγο πριν φτάσει στο κέντρο της παρατάξεως αυτός που κάνει την παρουσίαση. από αυτή τη στιγμή πρέπει ν’ αναγνωρίσετε σαν Διοικητή σας τον. για το καλό της Υπηρεσίας. αυτός που παραδίδει και αυτός που παραλαμβάνει. 38 . διαφορετικά η παρουσίαση γίνεται στο Στρατόπεδο κάποιας Μονάδας του Συγκροτήματος Σ’ αυτήν την περίπτωση. μαζί με τη Φρουρά της τοποθετείται στο δεξιό της παρατάξεως. Και οι τρεις χαιρετούν τα Στρατεύματα. στέκονται εκτός παρατάξεως. παρουσιάζονται στα Στρατεύματα την ημέρα. μιλώντας στα Στρατεύματα. Ο Διοικητής που κάνει την παρουσίαση πλησιάζει το χώρο της παρατάξεως.. που αναλαμβάνουν τη διοίκηση τους. την τήρηση των Νόμων και την επιτυχία των Ελληνικών Όπλων» 9.τιδήποτε σας διατάξει. Διοικητής της παρατάξεως είναι ο υποδιοικητής του Συγκροτήματος ή ο αρχαιότερος από τους αξιωματικούς του Συγκροτήματος Ο Διοικητής της παρατάξεως ευρίσκεται στο κέντρο της παρατάξεως και στην κανονική από τον πρώτο ζυγό απόσταση. όνομα) και να τον υπακούετε σε ο. Υπομονάδας ή Διμοιρίας-Ουλαμού. στην παρουσίαση παρατάσσεται ολόκληρο το Συγκρότημα. επώνυμο. Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες. 6.

. όνομα) και να υπακούμε σ’ αυτόν..(τίτλος Συγκροτήματος π. για το καλό της Υπηρεσίας.τιδήποτε διατάξει... παραπάνω) b.. μιλώντας στα Στρατεύματα.. γίνεται. 14 και 15 39 . η παρουσίαση του νέου Διοικητή γίνεται. Μετά απ’ αυτό. που καθορίζονται για το Συγκρότημα. όπου η παρουσίαση των διοικητών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4-12.. ο παλιός Διοικητής δεν είναι παρών. Η παρουσίαση των διοικητών Ταγμάτων.. όνομα). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 13. Ο Διοικητής που παραδίδει.. όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 14. μιλώντας στα Στρατεύματα.. 11. Σε Μονάδες ισότιμες με Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς. καθορίζουν. γίνεται παρέλαση μπροστά από το Διοικητή που έκανε την παρουσίαση... όπως εκτέθηκε παραπάνω. χωρίς καμία εξαίρεση»... την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών και την τήρηση των Νόμων» 15. που παραδίδει.. επώνυμο. τους διοικητές που πήραν μέρος στην παράδοση και παραλαβή 12. που περιγράφεται για το Συγκρότημα. όσα έχουν σχέση με το Διοικητή. που πρέπει ν’ αναγνωρίσετε σαν Διοικητή σας και να υπακούετε σ’ αυτόν. Σ’ αυτήν την περίπτωση. Στις υπόλοιπες Μονάδες την παρουσίαση του νέου Διοικητή. (βαθμός. τότε κάνει αυτός την εξής δήλωση: «Από τη στιγμή αυτή πρέπει να αναγνωρίσουμε σαν διοικητή τον ... κάνει την παρακάτω δήλωση «Από αυτήν τη στιγμή παραδίδω τη διοίκηση στον . αυτός που εκτελεί προσωρινά χρέη Διοικητή. αυτός που έκανε την παρουσίαση με τη συνοδεία των διοικητών που παραλαμβάνουν και παραδίδουν. Επίλαρχων και Μοιρών.. σε ό. ο οποίος έχει δεξιά και αριστερά του..«Παραδίδοντας τη διοίκηση του. την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών και την τήρηση των Νόμων Παραδίδοντας τη διοίκηση κλπ (όπως στην παράγραφο 9. με τις εξής όμως τροποποιήσεις· a... Στις Μονάδες.τιδήποτε σας διατάξει για το καλό της Υπηρεσίας. δηλώνω.. Έπειτα. κάνει ο Διοικητής που παραδίδει ή αυτός που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα Διοικητή. 17... που δε διαθέτουν στρατεύματα.... οι οποίοι τον ακολουθούν σε απόσταση δύο βημάτων. Οι διοικητές των Σχηματισμόν...... ένα βήμα πίσω του. Ο Διοικητής της παρατάξεως ακολουθεί σε απόσταση έξη (6) βημάτων Μετά το τέλος της παρατάξεως. καθώς και στις διάφορες μικρές Μονάδες. και τους Νόμους και θα απαιτήσω την τήρηση τους απ’ όλους. ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς.. 16ου Συντάγματος Πεζικού) θα διατηρώ με υπερηφάνεια την ανάμνηση της περιόδου. Γενικά. ο Διοικητής που παραλαμβάνει... για οποιοδήποτε λόγο. αφού όμως παραλειφθούν. Εάν. η διαδικασία είναι παρόμοια μ’ αυτή. κάνει την παρακάτω δήλωση «Έχοντας συναίσθηση της τιμής και της ευθύνης που πηγάζουν από την ανάληψη της διοικήσεως του.χ.. είναι ο Διοικητής της παρατάξεως.. όπου υπήρξα διοικητής του».. με διαταγή τους. σ’ ό.. όπως αναφέρεται στο σχετικό κανονισμό.. που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα διοικητή. 10. η παρουσίαση των διοικητών γίνεται σύμφωνα μ’ αυτά. τις Μονάδες. επιθεωρεί τα παρατεταγμένα Στρατεύματα. η παρουσίαση των διοικητών δεν ακολουθεί ιδιαίτερο τύπο 16.(τίτλος Συγκροτήματος). (βαθμός. επώνυμο. Εάν την παρουσίαση κάνει αυτός..

τον Υποδιοικητή.. διαφορετικά τον υποδέχεται ο Υποδιοικητής ή ο Επιτελάρχης.. παρουσιάζει. Στην άφιξη αποδίδονται στο νέο Διοικητή οι προβλεπόμενες τιμές 3. που υπάγονται στη διοίκηση του. γίνεται από το Διοικητή Υπομονάδας στην αναφορά της Υπομονάδας 19. όνομα»... τα Συγκροτήματα και τους Σχηματισμούς για να τον γνωρίσουν τα Στρατεύματα 5. λέει «Σας παρουσιάζω τον . Η παρουσίαση των Διοικητών Υπομονάδων γίνεται από το Διοικητή Μονάδας. Στη συνέχεια. Με διαταγές του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού μπορεί να καθορίζονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ανάληψη διοικήσεως Σχηματισμών ή για την ανάληψη της Αρχηγίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού 40 . Στο Στρατηγείο. εάν είναι νεώτερος του. (βαθμός. Αυτός που παρουσιάζει. στην αναφορά της Μονάδας Κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Επιτελάρχης παρουσιάζει τους Αξιωματικούς του Επιτελείου και οι Διοικητές Όπλων και Διευθυντές Σωμάτων. Η ημερήσια διαταγή του Διοικητή που παραδίδει..ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΟΙΡΙΩΝ -ΟΥΛΑΜΩΝ 18.. επώνυμο. Ο Διοικητής που παραδίδει. διαβάζεται πριν την παρουσίαση του νέου Διοικητή ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 1. τον Επιτελάρχη. σαν Διοικητές Ταξιαρχίας.... Μετά την ανάληψη της Διοικήσεως του Σχηματισμού. να επισκεφθεί και να επιθεωρήσει τις Μονάδες. (πχ... 4. παρουσιάζουν τους αξιωματικούς τους. η παρουσίαση των Διοικητών Διμοιριών και Ουλαμών. που αναλαμβάνει τη διοίκηση 21. Αυτοί που τοποθετούνται. χαιρετά εκείνον. ο Διοικητής πρέπει.. έχοντας στ’ αριστερά του αυτόν που παρουσιάζεται.. που από αυτήν τη στιγμή αναλαμβάνει τη διοίκηση του ή της . 1ου Λόχου ή της 1ης Διμοιρίας» 20.. τους Διοικητές Όπλων και τους Διευθυντές Σωμάτων. υποδέχεται το νέο Διοικητή αυτός που παραδίδει... αυτός που παρουσιάσθηκε. όσο το δυνατό πιο σύντομα. Μεραρχίας.. που τον παρουσίασε και πηγαίνει στην κανονική θέση του στην Υπομονάδα ή τη Διμοιρία ή τον Ουλαμό. στέκεται στο κέντρο της παραταγμένης Μονάδας ή Υπομονάδας και μιλώντας στο Στράτευμα. Σώματος Στρατού ή Στρατιάς παρουσιάζονται στο Στρατηγείο του Σχηματισμού για ανάληψη της διοικήσεως 2. σ’ αυτόν που παραλαμβάνει.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 41 .

Αυτές χορηγούνται μετά από γραπτή αναφορά του ενδιαφερόμενου αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. Μέσα σ’ ένα ημερολογιακό έτος. παράγραφος 3α) b. που υπηρετούν θητεία κανονική ή παρατεταμένη. 3. f. a. Οι άδειες απουσίας. 6. το σύνολο των ημερών αδειών. καθώς και για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. στον οποίον έδωσε άδεια 3. για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις (Ν3486/1928 και Ν3102/1924). για όσους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές ανήκουν σε Μονάδες από το Διοικητή της Μονάδας. Οι παραπάνω άδειες απουσίας. e. Άδειες απουσίας φοιτητικές. δεν έχουν καμία επίδραση στις αποδοχές του αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας”. που υποβάλλεται ιεραρχικά. μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος (Άρθρο 31. διαρκείας” χορηγούνται. Δικαίωμα χορηγήσεως Οι άδειες απουσίας “μικράς. που χορηγούνται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. είναι οι εξής: a. Άδειες απουσίας λόγω μετάθεσης 2. Άδειες απουσίας κανονικές. εκτός από τις ημερήσιες. Οι άδειες διάρκειας 2 έως 4 ημερών. γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή. χορηγούνται από τον άμεσο προϊστάμενο τους. που χορηγούνται σε μόνιμο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή σαν άδειες «μικράς διαρκείας» 2 έως 4 ημερών. Για τους Διοικητές όμως των Μονάδων και μεγαλυτέρων κλιμακίων. που χορηγούνται πάνω από τον αριθμό αυτό. Ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για την αναπλήρωση του αξιωματικού. d. Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές. Άδειες απουσίας εκπαιδευτικές. 4. που υπηρετούν στα επιτελεία. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας” είναι. 2. που συντάσσει και τις εκθέσεις ικανότητας αυτών. Στους έφεδρους αξιωματικούς χορηγούνται όλες οι παραπάνω άδειες απουσίας εκτός από τις εκπαιδευτικές. Σύνολο Ημερών Αδειών “Μικράς Διαρκείας”. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας. φοιτητικές. Στους μόνιμους ανθυπασπιστές χορηγούνται όλες οι παραπάνω άδειες.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. c. 5. σ’ αυτόν που έχει το δικαίωμα να χορηγήσει την άδεια. ΑΡΘΡΟ 30 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ “ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” 1. που χορηγούνται στους αξιωματικούς εκτός από τους εφέδρους. υπολογίζονται σαν κανονικές και αφαιρούνται από τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που μπορεί να πάρει ο αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. όλες οι άλλες μπορεί να δοθούν και για το εξωτερικό. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας και ανακατατάξεως. τις λόγω μετάθεσης και επί πλέον τις ειδικές άδειες (αγροτικές. εκτός από τις εκπαιδευτικές. όσες διαρκούν μία έως τέσσερις ημέρες. Άδειες απουσίας αναρρωτικές ή θεραπευτικές. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 10. b. Εκτός από τις άδειες “μικράς διαρκείας” που χορηγούνται μόνο για το εσωτερικό της Χώρας. λόγω θεομηνιών και τιμητικές). εκτός από τις άδειες απουσίας πέρα από τις κανονικές. 42 . g.

Σε αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. στην οποία αυτός πρέπει να παρουσιαστεί στη νέα του θέση. b. (Άρθρο 30 παρ. 3. μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το υπόλοιπο της άδειας. Κανονικές Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. για να πάρει αυτός κανονική άδεια. που να ξεπερνάει τις 20 ημέρες. αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. παράγραφος 3 και έχει ανάγκη να πάρει κι άλλη άδεια απουσίας υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά σ’ αυτόν που έχει το δικαίωμα χορηγήσεως 2. 3). που ξεπερνάει την ημερομηνία. να δοθεί κανονική άδεια στο Διοικητή Μονάδας ή μεγαλύτερου κλιμακίου αυτός που δίνει την άδεια. b. Το σύνολο των ημερών κανονικών αδειών που χορηγούνται σε μόνιμο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. πρέπει να αναφέρει σχετικά. όπου υποβάλλονται ιεραρχικά οι σχετικές αναφορές ΑΡΘΡΟ 32 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. δικαίωμα χορηγήσεως κανονικής αδείας. που έχουν διαχείριση δεν μπορούν να πάρουν κανονική άδεια. που αναφέρεται στο Άρθρο 31. 2. για τον οποίο εκδόθηκε διαταγή μεταθέσεως. έχει ο νέος προϊστάμενος του. Σύνολο Ημερών Κανονικών Αδειών. που υποβάλλεται ιεραρχικά. Δικαίωμα Παροχής. a. ισχύει ό. είναι όσες διαρκούν από 5 μέχρι 30 ήμερες Αυτές χορηγούνται μετά από γραπτή αναφορά του ενδιαφερόμενου αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. που υπηρετούν θητεία. ισχύει ό. που χορηγήθηκαν επί πλέον των δέκα (10) ημερών. Μόνιμος. Άδειες απουσίας κανονικές. να χορηγήσει την άδεια. σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα. τις κανονικές άδειες δίνουν οι προϊστάμενοι τους. ή οι διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αν στη Μονάδα υπηρετεί ένας μόνο υγειονομικός αξιωματικός. Στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Περιορισμοί για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς και τους Διαχειριστές a. 4. από την προϊστάμενη Αρχή. που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 2α 6. με άλλον υγειονομικό αξιωματικό. που αναφέρονται στο Άρθρο 30. παράγραφος 6α).c. που ζητήθηκε. χωρίς διακοπή. στον άμεσο προϊστάμενο του. Για τους έφεδρους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές που υπηρετούν τη θητεία τους. εφ’ άπαξ ή τμηματικά. που δικαιούνται στο ίδιο ημερολογιακό έτος. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30. Απαγορεύεται να δοθούν μαζί. παράγραφος 2. Οι αξιωματικοί. ΑΡΘΡΟ 31 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. a. Δικαίωμα Χορηγήσεως Δικαίωμα χορηγήσεως αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική έχουν: 43 . περισσότερες από μία άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» ή διαδοχικά. Μετατιθέμενοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές. Όταν πρόκειται. κανονική ή παρατεταμένη. ότι δικαίωμα να τις δώσει έχει μόνο ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού. Για τους έφεδρους αξιωματικούς.τι για τους κληρωτούς οπλίτες. 4. χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ισχύουν από τους αντίστοιχους Οικονομικούς Κανονισμούς.τι και για τους κληρωτούς οπλίτες (Άρθρο 37. πρέπει η Μονάδα να ζητήσει προηγουμένως την προσωρινή αντικατάσταση του. b. με τη διαφορά όμως. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και για τις κανονικές άδειες απουσίας για το εξωτερικό. που εξάντλησε το όριο κανονικής αδείας. δίνεται σε άλλη χρονική περίοδο 5. Από αυτό τον αριθμό αφαιρούνται οι ημέρες άδειας «μικράς διαρκείας».

που προβλέπονται και ο χρόνος αυτού του είδους αδειών. για εκπαιδευτικούς λόγους. χορηγούνται από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο στους μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές μετά από: a. ΑΡΘΡΟ 33 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ Άδειες απουσίας για το Εξωτερικό και εσωτερικό. 5. e. Όταν πρόκειται για άδεια νοσηλείας ή θεραπείας στο εξωτερικό. πληρώνονται στον αδειούχο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή οι αποδοχές. Νοσοκομειακή νοσηλεία τους. από το Σχηματισμό. χωρίς να επιτρέπεται η διακοπή τους. όπου ανήκουν. 3. Στους έφεδρους αξιωματικούς δίνονται άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές από τους προϊσταμένους. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας. Έγκριση της παραπάνω γνωματεύσεως. Σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών του αντίστοιχου Σχηματισμού. b. ο ασθενής αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. Στις ημέρες αδείας απουσίας παραπάνω από τις κανονικές πληρώνονται και δικαιολογούνται αποδοχές και γίνονται αντίστοιχες κρατήσεις. 4. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αντικείμενο αυτό. ανεξάρτητης Ταξιαρχίας και ισότιμων Σχηματισμόν μέχρι 10 ημέρες. Ο Διοικητής Σώματος Στρατού και ο Διοικητής Στρατιάς μέχρι 20 ημέρες d. στον οποίο υποβάλλεται αυτή από την Επιτροπή Απαλλαγών. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά. Συνέπειες Στις ημέρες αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους άδειες για το εξωτερικό. 2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέχρι 60 ημέρες. (Αποδοχές 50%. για τους μόνιμους αξιωματικούς. χορηγούνται στους μόνιμους αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι 40 ημέρες. c. ισχύουν οι διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος “Περί Νοσοκομειακής Περιθάλψεως”.a. Οι αναρρωτικές άδειες απουσίας διαρκείας μέχρι δύο μήνες. εκτός από τα παραπάνω. στον αδειούχο έφεδρο αξιωματικό. Ο χρόνος αυτός της αδείας. a. ΑΡΘΡΟ 34 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 1. 44 . παραπέμπεται και πάλι στην Επιτροπή Απαλλαγών. b. για να πάρει την αναρρωτική άδεια που έχει ανάγκη από την αρχή. c. εκτός κι αν ληφθούν γενικά μέτρα και μετά από διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 3. οι μακρές αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται από το Νόμο “Περί καταστάσεων αξιωματικών”. μετά από προτάσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο Διοικητής Συγκροτήματος μέχρι 6 ημέρες. Ν 3486/1928 και Ν 3102/1924) 4. Ειδικές Διατάξεις για τους Έφεδρους Αξιωματικούς. Εάν οι λόγοι υγείας υπάρχουν είτε παραμένουν είτε όχι οι λόγοι διακοπής. Επίσης. απ’ ότι στους μονίμους b. οι σχετικές αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. σύμφωνα με το σχετικό Νόμο. στους ασθενείς μόνιμους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές χορηγούνται από την Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή. που ισχύει κάθε φορά. που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και ο μισός αριθμός ήμερων. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος ασκήσεως των καθηκόντων του βαθμού του. Ο Διοικητής Μεραρχίας.

εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσυσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. που δικαιούται ο Αξιωματικός η Ανθυπασπιστής (άρθρο 31. δίδονται μαζί με το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα κάθε φορά το σχετικό δικαίωμα και λογίζονται πλέον των λοιπών προβλεπομένων κανονικών ή μικράς διαρκείας αδειών.) 45 .τι και για τους κληρωτούς οπλίτες. Για τους εφέδρους αξιωματικούς. που υπηρετούν θητεία. που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας. ισχύει ό. 1. Άδειες απουσίας “λόγω μετάθεσης” χορηγούνται στους αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές. ΑΡΘΡΟ 35 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1. διαρκείας (8) ημερών σε κάθε περίπτωση. Έφεδροι Αξιωματικοί. 2. Οι παραπάνω άδειες.5. παρ.

4. 2. 5. Τα ποσοστά χορηγήσεως αδειών παραμονής εκτός Στρατώνα για δυο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση και άδεια διανυκτερεύσεως στην κατοικία καθορίζονται με διαταγές του ΓΕΣ. δε χρειάζεται ειδική γραπτή άδεια. εκτός από τους νεοσύλλεκτους που δεν ορκίστηκαν ακόμη. οι μικρότερες του 24ώρου. Οι άδειες διακρίνονται σε άδειες εσωτερικού και άδειες εξωτερικού. Οι άδειες. πρέπει να έχει υπηρεσιακό σημείωμα. Άδειες απουσίας “μικράς διαρκείας”. Άδειες μικρότερες του 24ώρου. Άδειες απουσίας λόγω μετάθεσης 2. Οι άδειες εσωτερικού ισχύουν για όλη τη Χώρα εκτός αν υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν κάποιο τοπικό περιορισμό. f. e. είναι οι εξής: a. 3. Έξοδος Οπλιτών από το Στρατώνα για Λόγους Υπηρεσιακούς ή Ατομικούς. Επιτρέπεται η έξοδος από το Στρατόπεδο κάθε ημέρα και από την ώρα. που χορηγούνται στους οπλίτες είναι οι εξής: a. Οι άδειες. που καθορίζεται με τα προγράμματα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μέχρι τη βραδινή πρόσκληση όλων γενικά των οπλιτών. ΠΟΣΟΣΤΑ 3. Άδειες απουσίας παραπάνω από τις κανονικές. b.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 36 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ειδικές άδειες απουσίας g. που είναι ο μόνος αρμόδιος για την έγκριση τέτοιων αδειών. τους ελεύθερους υπηρεσίας. Άδειες διανυκτερεύσεως στην κατοικία b. αυτούς που έχουν οριστεί υπηρεσία και τους νεοσύλλεκτους. ΑΡΘΡΟ 37 ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ TOY 24ΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Κάθε οπλίτης που βγαίνει από το Στρατώνα για υπηρεσιακούς ή ατομικούς λόγους. που δεν έχουν ορκιστεί ακόμη. Με εξαίρεση τις άδειες των υποπαραγράφων α και β της παραπάνω παραγράφου 1. Ο αδειούχος οπλίτης είναι υπεύθυνος για την σε κάθε περίπτωση έγκαιρη επάνοδο στη Μονάδα του. δίνονται σ’ όλους γενικά τους οπλίτες. Άδειες απουσίας κανονικές. Γι’ αυτού του είδους την έξοδο και παραμονή εκτός Στρατοπέδου. Άδειες απουσίας αναρρωτικές. όλες οι υπόλοιπες άδειες μπορούν να δοθούν και για το εξωτερικό. Όλες γενικά οι άδειες απουσίας της παραγράφου 1 του παρόντος εκτός από τις ημερήσιες που χορηγούνται στους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. c. εκτός από τους τιμωρημένους. Άδειες παραμονής εκτός Στρατώνα δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση. Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. υπογραμμένο από το Διοικητή της Μονάδας του. Οι παραπάνω άδειες. Για τους έγγαμους οπλίτες δεν ισχύουν τα παραπάνω ποσοστά 46 . Αυτές δεν υπολογίζονται σαν άδειες απουσίας. μόνο για τον τόπο όπου είναι η έδρα της Μονάδας. d. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού.

όσες διαρκούν μία έως τέσσερις ημέρες. στον αξιωματικό υπηρεσίας. Όταν πρόκειται για Μονάδες. ο οποίος. Σ’ αυτή την περίπτωση η άδεια υπογράφεται από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας. Τα φύλλα αδειών «μικράς διαρκείας» των κληρωτών οπλιτών. Άδειες διανυκτερεύσεως στην κατοικία παραπάνω από μία ημέρα δίνει ο Διοικητής Μονάδας. υποβάλλει τη σχετική αίτηση ιεραρχικά στο Διοικητή της Υπομονάδας ή. γυρίζουν στο Στρατώνα. στην αναφορά της επόμενης ημέρας. 8. ο οποίος παραδίνει αυτά στον αξιωματικό υπηρεσίας. Στους νεοσύλλεκτους οπλίτες δε χορηγούνται άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» μέχρι να ορκισθούν. 6. 7. ΑΡΘΡΟ 38 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ “ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” 1. αναφέρει τα σχετικά με την χορήγηση της παραπάνω άδειας στο Διοικητή της Υπομονάδας. Όσοι πήραν άδειες διανυκτερεύσεως. που λόγω της μικρής δυνάμεως των οπλιτών δεν είναι οργανωμένες σε Υπομονάδες. Ο Διοικητής της Μονάδας. 6. δίνουν τα φύλλα των αδειών τους στον αρχιφύλακα του Στρατώνα. εθελοντές και κληρωτούς οπλίτες οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» δεν έχουν καμία επίδραση στις αποδοχές τους Οι κληρωτοί οπλίτες τις ημέρες αυτών των αδειών δεν δικαιούνται τροφή. που είναι αριθμημένο και δίνεται γι’ αυτόν το σκοπό. Για τους κληρωτούς οπλίτες και τους εθελοντές. 4. μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Για τους μόνιμους. Αυτοί που πήραν άδεια παραμονής έξω από το Στρατώνα για 2 ώρες. που τις δικαιούνται. Σύνολο Ημερών Αδείας “Μικράς Διαρκείας” a. Οι παραπάνω αδειούχοι κατά την επιστροφή τους στο Στρατώνα. Προηγουμένως όμως οφείλει να αναφέρει τους λόγους των περιορισμών ή της απαγόρευσης στην αμέσως προϊστάμενη Αρχή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 9. αυτές τις άδειες τις δίνει ο Διοικητής της Μονάδας. περιορίζει ή να απαγορεύει όλες τις παραπάνω άδειες. που μπορεί επίσης να δίνει διαρκή άδεια διανυκτερεύσεως στους έγγαμους οπλίτες. Οι άδειες παραμονής έξω από το Στρατόπεδο για 2 ώρες και οι άδειες διανυκτερεύσεως χορηγούνται από το Διοικητή της Υπομονάδας. Οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» χορηγούνται από το Διοικητή της Μονάδας. κόβονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο. Άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» είναι. στην πρωινή αναφορά της Υπομονάδας. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιος οπλίτης. έχει το δικαίωμα ν’ ανακαλεί. 5. 5. πρέπει να ευρίσκονται στο Στρατώνα την ώρα της πρωινής προσκλήσεως της Υπομονάδας τους 10. όποτε το συμφέρον της υπηρεσίας επιβάλλει το μέτρο αυτό. στην προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως ώρα εξόδου των οπλιτών. Τα φύλλα των αδειών αυτών υπογράφονται μετά την αναφορά και δίνονται σ’ αυτούς. Αυτές δεν συμψηφίζονται με τις κανονικές Στους οπλίτες 47 . όπου υποβάλλονται αυτού του είδους οι αιτήσεις ιεραρχικά. δύο ώρες μετά τη βραδινή πρόσκληση. ανανεώνοντας την κάθε μήνα. που δε συμπλήρωσαν δυο χρόνια υπηρεσίας στο Στρατό. εάν λείπει αυτός. 2. οι οποίες δίνονται στη διάρκεια της θητείας τους των δυο ετών.ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ 4. που υποβάλλεται ιεραρχικά Η αίτηση αυτή γράφεται στην ημερήσια κατάσταση αναφοράς της αντίστοιχης Υπομονάδας. το σύνολο των ημερών των αδειών απουσίας 2 έως τεσσάρων ημερών. έχει ανάγκη να πάρει άδεια παραμονής έξω απ’ το Στρατώνα για 2 ώρες. εκτός αν υπάρχει σοβαρή και επείγουσα ανάγκη 3. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις είκοσι.

b. Για τους μόνιμους και τους εθελοντές οπλίτες. Δικαίωμα χορηγήσεως αδείας απουσίας παραπάνω από την κανονική έχουν a. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι 60 ημέρες 3. στις ημέρες αυτών των αδειών απουσίας. b. Οι κληρωτοί οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως. ισχύει ό. Σε κανένα οπλίτη δε δίνεται κανονική άδεια απουσίας αν δεν έχει συμπληρώσει εξάμηνη υπηρεσία από την κατάταξη του στο Στρατό. ΑΡΘΡΟ 39 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. που έχουν συμπληρώσει δυο χρόνια υπηρεσία. Οι κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται όπως και οι άδειες «μικράς διαρκείας» (Άρθρο 37 παραγρ. ισχύει ό. Οι οικονομικές συνέπειες. δεν υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 4. 2. Για τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Για τους κληρωτούς οπλίτες και τους εθελοντές. Οικονομικές Συνέπειες. δε δικαιούνται μισθό ούτε τροφή και ο χρόνος αυτών των αδειών. Παράγρ 3α). Δικαίωμα Χορηγήσεως. Για τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. τη ζητά ιεραρχικά από αυτόν που έχει δικαίωμα χορηγήσεως. Σύνολο Ημερών Κανονικής Άδειας. μέχρι 20 ημέρες. Για ειδικούς οικογενειακούς λόγους ο κληρωτός δικαιούται να πάρει άδεια στην περίπτωση a. b. μπορεί να δοθούν ακόμη 10 ημέρες άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας».τι για τους μόνιμους αξιωματικούς. a. Κανονικές άδειες απουσίας είναι όσες διαρκούν από 5 μέχρι 30 ημέρες 2. το σύνολο των ημερών των κανονικών αδειών απουσίας που χορηγούνται στη διάρκεια της θητείας τους. 7. Γεννήσεως παιδιού του. c. Απαγορεύεται να δοθούν μαζί περισσότερες από μία άδειες «μικράς διαρκείας» ή να δοθούν διαδοχικά. 5. σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το Νόμο περί Στρατολογίας. Οι κληρωτοί οπλίτες. μέχρι 10 ημέρες. b. Συνέπειες a. παρ 3) b.τι και για τους μόνιμους αξιωματικούς. Γάμου του. Κάθε οπλίτης που εξάντλησε το όριο κανονικής αδείας που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4α. ε. ανεξάρτητης Ταξιαρχίας και ισότιμων Σχηματισμών μέχρι 30 ημέρες d. 3). χωρίς διακοπή. Ο Διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας εφόσον έχει βαθμό ανώτερου αξιωματικού. στις αποδοχές των οπλιτών για τις ημέρες κανονικής αδείας. 48 . να πάρει παραπάνω άδεια απουσίας. Ο Διοικητής Σώματος Στρατού και Στρατιάς μέχρι 40 ημέρες. (Άρθρο 31. δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30. έχει όμως απόλυτη ανάγκη. που δε συμπλήρωσαν δυο χρόνια υπηρεσία στο Στρατό. ισχύουν όσα καθορίζονται για τους μόνιμους αξιωματικούς (Άρθρο 32. Ο Διοικητής Μεραρχίας. μπορούν να πάρουν περισσότερη κανονική άδεια.παρατεταμένης θητείας ή εκγυμνάσεως. καθορίζονται από τους Νόμους που ισχύουν ΑΡΘΡΟ 40 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 1. 4. Ο Διοικητής του Συγκροτήματος. 3.

ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκαν 2. ΑΡΘΡΟ 43 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1. Θανάτου των γονέων του. που μετακινούνται λόγω μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας. Ο αδειούχος πρέπει να παρουσιασθεί στη Μονάδα την επόμενη ώρα από τη λήξη της άδειας του. Οι παραπάνω άδειες. 4. b. Οι τιμητικές άδειες. παιδιά). οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως αμφοτέρων των φύλων. απόλυτα δικαιολογημένες. Οι αναρρωτικές άδειες. εάν αυτός έχει βαθμό ανώτερου αξιωματικού. ΑΡΘΡΟ 42 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 1. είτε από τα προϊστάμενα κλιμάκια. 3. να δίνει στους κληρωτούς οπλίτες άδεια παραπάνω απ’ όσα προβλέπονται από τα άρθρα 38. μετά από σχετική πρόταση της αντίστοιχης Μονάδας και κοινοποίηση της διαταγής χορηγήσεως σ’ όλες τις Μονάδες του Σχηματισμού. τον αριθμό των ημερών της άδειας που δόθηκε και τον αριθμό γνωματεύσεως της Επιτροπής. που έχουν αυτό το δικαίωμα. Η παραπάνω άδεια είναι τριών ημερών και υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας. c. μετά από πρόταση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. δίνονται. χορηγούνται στους οπλίτες από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.c. Άδειες απουσίας “λόγω μετάθεσης” χορηγούνται στους μόνιμους. δίδονται μαζί με το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα κάθε φορά το σχετικό δικαίωμα και λογίζονται επί πλέον των λοιπών προβλεπομένων κανονικών ή μικράς διαρκείας αδειών. Με τις διαταγές αυτές καθορίζονται και οι αναγκαίες διοικητικές λεπτομέρειες. Διοικητή Σχηματισμού μέχρι 20 ημέρες. διαρκείας (8) ημερών σε κάθε περίπτωση. είτε απ’ ευθείας από τους Διοικητές. ΑΡΘΡΟ 41 ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ 1. b. απ’ αυτή που δόθηκαν και τελειώνουν μετά από τόσες ημέρες. Τα σχετικά με τις αποδοχές των οπλιτών στο χρόνο της αναρρωτικής αδείας. διάρκειας μέχρι δυο μηνών. όσες και οι ημέρες της άδειας. d. 39 και 40 αυτού του κανονισμού. όπου αναγράψει τη διάγνωση. μπορεί με διαταγές του. Διοικητή Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας. 3. Οι αναρρωτικές άδειες αρχίζουν από την επόμενη ημέρα. από τους: a. 2. σύμφωνα με άρθρο 35 παραγ. όπως και οι οικονομικές και στρατολογικές συνέπειες. Σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας. μπορεί να δοθούν τιμητικές άδειες για διακεκριμένες πράξεις τους. Διοικητή Συγκροτήματος μέχρι 10 ημέρες. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο στέλνει στη Μονάδα το εξιτήριο. μέχρι 5 ημέρες.1 49 . Διοικητή Σώματος Στρατού και ανώτερων κλιμακίων μέχρι 30 ημέρες. 2. εφόσον απαιτείται η μεταφορά της οικοσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. εθελοντές Οπλίτες. που νοσηλεύτηκαν μετά από: a. ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις. των αδελφών του και των μελών της οικογενείας του με την στενή έννοια (σύζυγος. Νοσοκομειακή νοσηλεία τους. Στους κληρωτούς οπλίτες.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 6. Κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την ημέρα ψηφοφορίας των Βουλευτικών εκλογών δεν χορηγούνται άδειες απουσίας στους στρατιωτικούς παρά μόνο με προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά εκλογικό Νόμο. Με αίτηση του στρατιωτικού. που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. εκτός από τις αναρρωτικές: a. που καλούνται για λόγους ασκήσεων. λόγω ειδικών συνθηκών. εκτός από ημερήσια άδεια τις Κυριακές και τις επίσημες Αργίες. Στις εξής περιπτώσεις απαγορεύεται να χορηγούνται άδειες απουσίας. (ΠΔ. σ’ όλη την Επικράτεια ή μέρος αυτής. δυνατό να χορηγηθούν ορισμένες άδειες απουσίας σε περιπτώσεις απόλυτης και επείγουσας ανάγκης. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. που εκείνος δεν τη ζητήσει. Στους αξιωματικούς. για κανονική άδεια που δε χορηγήθηκε σ’ αυτόν για οποιοδήποτε λόγο και την οποία δικαιούται κάθε χρόνο. να γίνουν οι ενέργειες για αντικατάσταση αυτού. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων. με βάση τη δύναμη που υπάρχει. ο Διοικητής της Μονάδας. που ζητά την άδεια. δεν χορηγείται καμία άδεια απουσίας. 3. με διάρκεια μεγαλύτερη από 4 ημέρες. ίσως. Η υπηρεσία. δε χορηγούνται άδειες απουσίας στους στρατιωτικούς. ν’ απαγορεύει με διαταγές του ορισμένες ή όλες τις άδειες απουσίας. οι οποίες ισχύουν κάθε φορά. 50 . Με τις διαταγές αυτές. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη να δοθεί τέτοια άδεια.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 44 ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Οι άδειες εγκυμοσύνης του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού. μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους χορηγεί υποχρεωτικά σ’ αυτόν την κανονική του άδεια και στην περίπτωση ακόμη. Σε κανένα αξιωματικό δε χορηγείται άδεια απουσίας. c. που θα απουσιάσει. η χορήγηση μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους. Στη διάρκεια των «ασκήσεων μετά Στρατεύματος» Μονάδας και μεγαλύτερων Κλιμακίων. όπου ανήκει ο στρατιωτικός. b. που διευθύνει την άσκηση. ανθυπασπιστές και οπλίτες της εφεδρείας. όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ατομικούς ή οικογενειακούς λόγους. μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας ή να μεταφέρει την ημερομηνία χορηγήσεως σε άλλη περίοδο 2. Κάθε άδεια απουσίας εκδίδεται σε έγγραφο. 895/81 ΦΕΚ Α227). 5. ζητά από την άμεσα προϊστάμενη Αρχή. μπορεί να καθορίζει το ποσοστό κανονικών αδειών που θα δοθούν. αφού λάβει υπ’ όψη τις ατομικές ανάγκες και κατά πρώτο λόγο το συμφέρον της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 45 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο στρατιωτικός δικαιούται αποζημίωση. 7. εάν στη Μονάδα δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει. πέρα από την κανονική άδεια των 30 ημερών που δικαιούται. καθορίζονται και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα είναι. Σε απόλυτη και επείγουσα ανάγκη δικαίωμα να δώσει άδεια έχει αυτός. ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το Σώμα των Αδελφών Νοσοκόμων. Αυτός που δέχεται την αίτηση χορηγήσεως αδείας. επιτρέπεται. 4. ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί. αν κρίνει αναγκαία την παρουσία στην υπηρεσία αυτού.

Οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» λήγουν την ώρα της ημέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 2. που αναφέρεται στην παράγραφο 2. τότε αυτή υπολογίζεται. Τα φύλλα αδειών απουσίας. υποβάλλει σχετική αίτηση σ’ αυτήν. θεωρείται το χρονικό διάστημα. ο οποίος έχει ανάγκη να πάρει οποιαδήποτε άδεια απουσίας. υπολογίζονται στον αριθμό των ημερών. από την ώρα αναφοράς της Μονάδας ή από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας στα γραφεία των Επιτελείων και Στρατηγείων. Στρατιωτικοί Επιφορτισμένοι με Καθήκοντα Εκτός της Μονάδας. Η Αρχή αυτή διαβιβάζει την αίτηση στη Στρατιωτική Αρχή. δικαιούνται ειδική φοιτητική άδεια. να δοθεί άδεια απουσίας πριν το τέλος της ημερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου. χωρίς την αντικατάσταση τους. εκτός από αυτούς που υπηρετούν θητεία. 9. 2. που ανήκει ο Στρατιωτικός και η οποία είναι η μόνη αρμόδια να χορηγήσει την άδεια. δίνονται στους στρατιωτικούς. Οι άδειες απουσίας λήγουν την ώρα της ημέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ειδικές Φοιτητικές Άδειες Οι στρατιωτικοί. αν έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια ή δε δικαιούται τέτοια άδεια ο Στρατιωτικός και αφού η μέγιστη άδεια απουσίας μικράς διαρκείας που δίνεται. που είναι γραμμένοι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. 10. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. μαζί με τη σχετική αναφορά αδείας και υπηρεσιακό σημείωμα των προϊσταμένων. ΑΡΘΡΟ 46 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. σαν καθηγητές σε Στρατιωτικές Σχολές ή μέλη επιτροπών. μέχρι την ίδια ώρα της άλλης ημέρας. όπου ο στρατιωτικός θ’ απουσιάσει από την υπηρεσία του. στην οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας Οι Στρατιωτικοί κατά την ώρα που λήγει η άδεια τους πρέπει να ευρίσκονται στις θέσεις τους 5. στους οποίους έχουν διατεθεί για εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. προσθέτονται ημέρες πορείας. Οι ημερήσιες άδειες είναι διάρκειας 24 ωρών. όπου συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας. 4. μετά το τέλος της ημερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου και η άδεια απουσίας αρχίζει από την ώρα της επόμενης ημέρας. Οι ημέρες πορείας δίνονται. εκτός από τις ημερήσιες. 3. με την προσθήκη και των ημερών πορείας 51 . υποβάλλουν στις Μονάδες τους. που αναφέρεται στην παράγραφο 2 που δόθηκε η άδεια. ότι αρχίζει από την ώρα της ίδιας ημέρας. Στρατιωτικοί επιφορτισμένοι με οποιαδήποτε καθήκοντα εκτός της Μονάδας τους. Οι άδειες απουσίας. Στρατιωτικοί Αποσπασμένοι σε μη Στρατιωτική Αρχή. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη. δεν είναι αρκετή για τη μετάβαση. αφού ληφθεί υπ’ όψη ο τόπος προορισμού και τα συγκοινωνιακά μέσα που υπάρχουν. παραμονή και επιστροφή του Στρατιωτικού που την παίρνει 11. για το αν είναι δυνατή ή όχι η απουσία τους. για να πάρουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας. Όταν χορηγούνται οι άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας» για όλους γενικά τους στρατιωτικούς.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 8. Κάθε Στρατιωτικός με απόσπαση σε οποιαδήποτε μη Στρατιωτική Αρχή για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας. Σαν ημέρα αδείας απουσίας.

που του δόθηκε. για οπλίτη η αναφορά για παράταση γίνεται προφορικά στο Φρούραρχο και αν δεν υπάρχει τέτοιος. για τον οποίο πήρε την άδεια απουσίας. 5. 10. όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται ακριβώς. ώστε και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση που ζητάει. Όπου δεν υπάρχουν Φρουραρχεία. Με εξαίρεση τις άδειες απουσίας «μικράς διαρκείας». χωρίς παραβίαση της προθεσμίας της άδειας απουσίας του. σε περισσότερους από έναν τόπους διαμονής. με σήμα Εάν ο Διοικητής της Μονάδας κρίνει. 3. 6. Τα φύλλα αδείας απουσίας των ανώτατων αξιωματικών δε θεωρούνται. να μπορεί να επιστρέψει στη θέση του. Η αναφορά για την παράταση της άδειας. 2. ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 3. να εμφανιστεί ο ίδιος στο Φρουραρχείο. όταν φθάσει στον τόπο. όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Το Φρουραρχείο θεωρεί το φύλλο αδείας για την άφιξη και σημειώνει την ημερομηνία αφίξεως και τη διεύθυνση διαμονής του αδειούχου. πρέπει να έλθει πάλι στο Φρουραρχείο. όπου πρόκειται να παραμείνει περισσότερο από 24 ώρες. για την αναχώρηση του. αφού σημειώσει σ’ αυτό τη διεύθυνση του. οφείλει εντός 24 ωρών από την άφιξη του. Εάν ο αδειούχος στρατιωτικός έχει βαθμό ίσο ή ανώτερο από το Φρούραρχο. οφείλουν να κάνουν γνωστό στο Φρουραρχείο ή αν δεν υπάρχει. 2. στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή. όταν πρόκειται για αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. Εάν ο στρατιωτικός πρόκειται να μείνει στη διάρκεια της άδειας του.ΑΡΘΡΟ 47 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. ΤΟΠΟΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΑ 7. όπου πρόκειται να μείνει ο στρατιωτικός. γίνεται στο Διοικητή της Μονάδας μέσω του Φρουραρχείου. την προηγούμενη ημέρα από την αναχώρηση του και να θεωρήσει το φύλλο αδείας απουσίας. Κάθε στρατιωτικός. Ο αδειούχος στρατιωτικός. να υποβάλει. Ο Διοικητής της Μονάδας κάνει γνωστή την απόφαση του. Σε περιπτώσεις που δίνεται άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας» με ημέρες πορείας μπορεί ο Διοικητής να διατάξει τη θεώρηση κι αυτής της άδειας του στρατιωτικού. από αυτές που αναφέρονται στα Άρθρα 30 έως 33 και 37 έως 39. σ’ αυτόν που ζητάει παράταση. κάθε φορά που φθάνει σε τόπο. ή εάν δεν υπάρχει Φρουραρχείο. πρέπει να κάνει έγκαιρα την αναφορά του για παράταση. με την αντικατάσταση των λέξεων «Φρουραρχείο» και «Φρούραρχος» με τις «Αστυνομική Αρχή» και «Προϊστάμενος της Αστυνομικής Αρχής» αντίστοιχα ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 9. όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να ζητήσει παράταση της προθεσμίας της άδειας απουσίας. διάρκειας άνω των 4 ημερών. ότι είναι δικαιολογημένη η αίτηση για 52 . όλες οι υπόλοιπες πρέπει να θεωρούνται από τα Φρουραρχεία του τόπου ή των τόπων. στην Αστυνομική Αρχή τη διεύθυνση τους. Αυτοί. οι θεωρήσεις γίνονται από τις Αστυνομικές Αρχές 8. απ’ ευθείας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και στην ανάγκη με τηλεγράφημα Όταν πρόκειται. 4. πρέπει να εφαρμόζει. καθώς και το χρόνο αναχωρήσεως τους ΑΡΘΡΟ 48 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1. μπορεί να στείλει το φύλλο της άδειας για θεώρηση. Κάθε στρατιωτικός. το φύλλο αδείας απουσίας του για θεώρηση και να δηλώσει την διεύθυνση διαμονής του. αντίθετα.

αλλά άδεια απουσίας κανονική. Αυτή τον εισάγει στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο για νοσηλεία. μέσω των Στρατιωτικών Ακολούθων που υπάρχουν στις Ελληνικές Πρεσβείες ή. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απ’ ευθείας και στην ανάγκη με τηλεγράφημα. που υπολογίζεται από τη λήξη της άδειας «μικράς διαρκείας» που δόθηκε. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. 2. ή εάν δεν υπάρχει τέτοιος αξιωματικός. αν δεν υπάρχουν αυτοί. από εκείνον που του έδωσε την άδεια. ΟΠΛΙΤΕΣ 3. το δυνατόν ταχύτερο. που έχει αυτήν τη δικαιοδοσία. οφείλουν να πηγαίνουν στον τόπο ή τους τόπους για τους οποίους τους δόθηκε. ζητάει ιεραρχικά την έγκριση από τον προϊστάμενο του. δεν επιτρέπει τη μεταφορά του. κάνουν τις σχετικές αιτήσεις για παράταση της άδειας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. ειδοποιεί για την ασθένεια του το Φρουραρχείο ή. όπου περνά την άδεια του. Αν ο στρατιωτικός που ζήτησε. απ’ όσες αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου και απ’ όσες στα Άρθρα 34 και 41. γιατί παραβίαση της άδειας. 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 7. ΑΡΘΡΟ 49 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 1. εάν δεν υπάρχει. Οι στρατιωτικοί που είναι σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό. μετά τη λήξη της άδειας απουσίας. που του είχε δοθεί. Το Φρουραρχείο ή η Αστυνομική Αρχή γνωστοποιεί στη Μονάδα. Του δίνει ιατρική γνωμάτευση. στην Αρχή που διέταξε την εξέταση. Ο ιατρός. Κάθε οπλίτης. Εάν σε αδειούχο στρατιωτικό. που ευρίσκεται σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και ο οποίος ασθένησε και δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του. ειδοποιεί το Φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή του τόπου. Γνωστοποιεί τέλος το παραπάνω γεγονός. παράταση της προθεσμίας της άδειας. σύμφωνα με τα παραπάνω. 53 . όπου περνά την άδεια του Τότε διατάσσεται ο αξιωματικός που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία της Φρουράς. την Αστυνομική Αρχή του τόπου. πλην όμως η παράταση είναι πάνω από τη δικαιοδοσία του. με τη δικαιολογία αναμονής απαντήσεως στην αίτηση για παράταση που έγινε. πρέπει να φύγει για να βρεθεί στη θέση του εμπρόθεσμα. 4. ευρισκόμενος σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και συνεπεία ασθενείας δεν μπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του. b. που έδωσε την άδεια. αφού τον εξετάσει ενεργεί ως εξής: a. που ο ασθενής θα παραμείνει στην κατοικία του. εκτός αν η φύση του νοσήματος ή η κατάσταση της υγείας του. c. δε γίνεται δεκτή. 5. Στους στρατιωτικούς που ευρίσκονται σε άδεια απουσίας «μικράς διαρκείας». Αποφαίνεται αν μπορεί αυτός να ταξιδέψει ή όχι. 8. που πιστοποιείται από υγειονομικό αξιωματικό ή αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα ιδιώτη ιατρό. Αυτοί που παίρνουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας. δεν μπορεί να δοθεί παράταση στην άδεια ούτε άλλη άδεια «μικράς διαρκείας».παράταση. που δικαιολογεί τη διαμονή του σ’ εκείνο τον τόπο για ορισμένο αριθμό ημερών. ιδιώτης ιατρός. να επισκεφτεί τον ασθενή. δεν πήρε απάντηση έγκαιρα. γιατί απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή του τόπου διαμονής Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2 ή 5 του άρθρου αυτού αντίστοιχα. πρέπει να ζητήσει την έγκριση γι’ αυτό. παρουσιαστεί σοβαρός λόγος αλλαγής τόπου διαμονής. το περιστατικό της ασθένειας και τον αριθμό των ημερών.

κάνουν γνωστή στους αδειούχους στρατιωτικούς τη διαταγή ανακλήσεως επί αποδείξει.4. διατάχθηκε να ξαναγυρίσει στη θέση του. Οι στρατιωτικοί που ανακαλούνται από την άδεια τους. μπορεί λόγω ειδικών συνθηκών. αφού βγήκε από το Νοσοκομείο. 2. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού μπορεί ν’ ανακαλεί με διαταγή του την άδεια απουσίας με εξαίρεση τις εκπαιδευτικές. 4. που η παρουσία του στην υπηρεσία κρίνεται αναγκαία. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που επιστρέφουν από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. μέσα σε 24 ώρες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτούς της διαταγής ανακλήσεως. ορισμένες ή όλες τις άδειες απουσίας που δόθηκαν στους στρατιωτικούς. παρουσιάζεται στο Διοικητή της Υπομονάδας που ανήκει. που τους δόθηκε. Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν έγκαιρα (Άρθρο 44. Αυτοί που παίρνουν τα φύλλα αδείας απουσίας τα θεωρούν. Όσοι ανήκουν σε Υπομονάδες. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις ανακοινώνονται έγκαιρα από το Φρουραρχείο ή την Αστυνομική Αρχή στη Μονάδα που έδωσε την άδεια. ΟΠΛΙΤΕΣ 3. Ο οπλίτης που επιστρέφει από οποιαδήποτε άδεια απουσίας. για τους οποίους δόθηκαν οι άδειες. 4. όπως καθορίζεται στο άρθρο 26 του Κανονισμού αυτού και παραδίνουν το φύλλα αδείας τους ως εξής: a. πρέπει ν’ αναχωρήσουν για τη Μονάδα τους. στο αρμόδιο για την τήρηση των μεταβολών Γραφείο. αναρρωτικές άδειες και αυτές που αναφέρονται στο Άρθρο 41. κάθε στρατιωτικού. ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες παραβιάσεως της άδειας ή της 54 . Όσοι υπηρετούν σε Επιτελεία και Στρατηγεία. στα Φρουραρχεία και Αστυνομικές Αρχές των τόπων. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές των Μονάδων. b. ΑΡΘΡΟ 50 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. στο Διοικητή της Υπομονάδας. παράλληλα παραδίδει το φύλλο της άδειας του στον Αρχιλοχία. Τα Φρουραρχεία και οι Αστυνομικές Αρχές. παράγραφος 4) στη θέση τους μετά τη λήξη οποιασδήποτε αδείας απουσίας. πιστοποιώντας την ημέρα παρουσιάσεως των αξιωματικών και ανθυπασπιστών που γύρισαν από άδεια απουσίας. και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πλήρως τη βραδύτητα τους. καθώς και η ημέρα την οποία. παρουσιάζονται στους προϊσταμένους τους. c. β. στον Υπασπιστή της Μονάδας. Τα φύλλα αδείας απουσίας των οπλιτών των Υπομονάδων που επιστρέφουν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Οι Μονάδες στις οποίες ανήκουν οι αδειούχοι στρατιωτικοί. 2. υποβάλλονται στη Μονάδα με την ημερήσια αναφορά καταστάσεως της Υπομονάδας ΑΡΘΡΟ 52 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 1. κάνουν γνωστή τη διαταγή ανακλήσεως. οι οποίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. την ώρα της αναφοράς και αναφέρει την παρουσίαση του. 3. καθώς και όσοι απουσιάζουν αυθαίρετα (χωρίς άδεια) τιμωρούνται. ΑΡΘΡΟ 51 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ 1. ν’ ανακαλεί με διαταγές του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 3. Αν Πρόκειται για Κάποιο που δεν Επέστρεψε από Άδεια. Με βάση αυτή ο Διοικητής της Μονάδας διατάζει την ενέργεια ένορκης προανακρίσεως. Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα Φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων του τόπου. Προς τους Λόχους Στρατονομίας και τα Φρουραρχεία των μεγάλων αστικών κέντρων. υπολογίζονται σαν ημέρες κανονικής αδείας απουσίας. στέλνει «σήμα αναζητήσεως» προς τις Αρχές των παραγράφων 7 και 8. Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας. Όταν περάσουν οι προθεσμίες. υπολογίζονται σαν ημέρες αγνοίας. στέλνει την ίδια ημέρα «σήμα αγνοίας». όπου έχει έδρα η Μονάδα. Η Μονάδα στην οποία ανήκει ο αξιωματικός ή ανθυπασπιστής. άσχετα αν η παραβίαση της άδειας τους. 6. που ορίζει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας. 55 . που δεν υπολογίζεται. που απουσιάζει. Για τις ημέρες αγνοίας πάνω από 10 ημέρες μέσα σε ένα μήνα ο στρατιωτικός δεν δικαιούται αποδοχές. Οι ημέρες παραβιάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας που δε δικαιολογήθηκαν πλήρως από το στρατιωτικό. 4. υποβάλλει στη Μονάδα «αναφορά αγνοίας». 5. μόλις περάσουν έξι ημέρες (σε κατάσταση ειρήνης) ή δυο ημέρες (σε κατάσταση επιστρατεύσεως) από τη λήξη της άδειας του ή της αυθαίρετης απουσίας του. του τόπου καταγωγής και του τόπου όπου έμενε αυτός πριν να καταταγεί στο Στρατό. όπου έχει έδρα η Μονάδα και του τόπου. a. για τις οποίες δόθηκε επαρκής δικαιολογία από το στρατιωτικό. με κράτηση ή φυλάκιση. προς τις εξής Αρχές. που απουσιάζει. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Όλες οι ημέρες αγνοίας ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δεν υπολογίζονται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ΒΔ447/69 ΦΕΚ Α’ 145 και ΝΔ720/70 ΦΕΚ Α’ 253/70). που παίρνει την αναφορά αγνοίας. υπήρξε δικαιολογημένη. του τόπου για τον οποίο πήρε άδεια ο οπλίτης. ή η αυθαίρετη απουσία τους. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 10. Οι ημέρες αγνοίας ή παράνομης απουσίας. όπου έμενε ο οπλίτης. διώκονται για λιποταξία. αφαιρούνται από το σύνολο των ημερών κανονικής αδείας. που έχει το δικαίωμα να δώσει άδεια απουσίας κανονική. 8. που απουσιάζει.αυθαίρετης απουσίας. όπου ανήκει ο οπλίτης. Η άδεια αυτή υπολογίζεται ίση με το σύνολο των ημερών παραβιάσεως της αδείας ή αυθαίρετης απουσίας και των ημερών αδείας που έλαβε. πριν καταταγεί στο Στρατό. το «σήμα αγνοίας» στέλνεται στις Αστυνομικές Αρχές. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα για την ποινική δίωξη τους 2. αν δεν ξεπερνούν τις προθεσμίες που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Όσοι ξεπερνούν τις προθεσμίες. Αν Πρόκειται για Αυθαίρετη Απουσία. 9. που χορηγείται στους στρατευμένους στρατιωτικούς. το οποίο κοινοποιεί στους προϊστάμενους Σχηματισμούς μέχρι Σώματος Στρατού. η Υπομονάδα υποβάλλει στη Μονάδα αναφορά για λιποταξία κατά του στρατιώτη. Η Μονάδα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΟΠΛΙΤΩΝ 7. του τόπου. Τούτο γίνεται με διαταγή του προϊσταμένου. b. αφού περάσουν δυο ημέρες από τη λήξη της άδειας ή αυθαίρετης απουσίας. αφού η απουσία τους δεν ξεπέρασε τις προθεσμίες. Η Υπομονάδα. εκτός του ότι αποτελούν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας. Στους τόπους όπου δεν υπάρχουν Λόχοι Στρατονομίας ή Φρουραρχεία.

Όταν συλληφθεί ή ξαναγυρίσει ο στρατιωτικός. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα 13. που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. που απουσίαζε αδικαιολόγητα. Ο Διοικητής του Σώματος Στρατού μπορεί. 56 .11. που ασχολήθηκαν με την αναζήτηση του. Όταν περάσουν οι προθεσμίες. η Μονάδα διατάζει ένορκο προανάκριση 12. να διατάξει τη σύλληψη και μεταφορά του αδικαιολόγητα απουσιάζοντα στη Μονάδα! ακόμα και πριν να περάσουν οι προθεσμίες. η Μονάδα του στέλνει σχετικό σήμα σ’ όλες γενικά τις Αρχές. ανάλογα με τις συνθήκες απουσίας.

Περιπτώσεις αριθμητικής αποσπάσεως μονίμων ή εθελοντών υπαξιωματικών. 6. για εκτέλεση υπηρεσίας 57 . εννοείται απόσπαση μέρους Μονάδας. Η απόσπαση του αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. για ειδικούς λόγους. πρέπει να επικυρώνονται με ονομαστική διαταγή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7. εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Μονάδας. απ’ όπου αποσπάστηκαν Για θέματα εκτελέσεως υπηρεσίας συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Αρχής. 3. Ηρώων. Αποσπάσεις οπλιτών. που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό. σε περίπτωση εκπαιδεύσεως. Επίσης. που είναι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό. στην οποία αναφέρεται βαθμός και ειδικότητα. για την ικανοποίηση αναγκών Κοινωνικής φύσεως (Εκτέλεση ή συντήρηση μικρών έργων κοινής ωφελείας. που ασχολούνται με τη συντήρηση υλικού ή που έχουν κρίσιμες ειδικότητες και των οποίων η απουσία θα προκαλούσε ανωμαλίες στην εκτέλεση της υπηρεσίας της Μονάδας. εκτός από τις περιπτώσεις εκπαιδεύσεως. Οι στρατιωτικοί που αποσπώνται ή τα τμήματα. γίνεται πάντοτε μετά από διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού και δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες. ΑΡΘΡΟ 54 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ 1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 53 ΓΕΝΙΚΑ 1. πρέπει ν’ αποφεύγονται. προβλέπεται να ξεπεράσει το τρίμηνο ή εξάμηνο. αν δε συμπληρωθούν εννέα μήνες από την κατάταξη του Η διάρκεια της αποσπάσεως. τότε πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της μεταθέσεως. για βοήθεια σε συλλόγους στην άσκηση Εθνικού ή θρησκευτικού έργου Η διάθεση των παραπάνω. 4. οπότε δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έξι μήνες 2. Ομάδας-Στοιχείου και η διάθεση του αλλού. Οι αποσπάσεις δεν πρέπει να γίνονται αλόγιστα και να είναι όσο το δυνατό μικρότερης διαρκείας Αυτές ελέγχονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και εκτελούνται με διαταγές του ή με διαταγές προς τους Σχηματισμούς. Απόσπαση είναι η με διαταγή προσωρινή απομάκρυνση από την οργανική του διοίκηση στρατιωτικού ή μέρους Μονάδας και η διάθεση του αλλού. παίρνει από τη Μονάδα του φύλλο πορείας ή φύλλο μεταβάσεως 4. Διμοιρίας-Ουλαμού. όπως ορίζει ο Νόμος περί Στρατολογίας. για περιορισμένο χρόνο. επιτρέπεται η διάθεση ιατρών. όπου διατέθηκαν Η απόσπαση στρατευμένων στρατιωτικών σε μη στρατιωτικές Αρχές απαγορεύεται Μπορεί όμως να διατεθεί στρατευμένο προσωπικό και μέσα. για ικανοποίηση υπηρεσιακών ή γενικότερων αναγκών. Υπομονάδας. 2. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ 3. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 5. Κατά κανόνα οι αποσπάσεις οπλιτών γίνονται αριθμητικά. εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλουν ονομαστική διαταγή. Δε γίνεται καμία απόσπαση οπλίτη. Εκκλησιών). με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή των Σχηματισμών. Στην περίπτωση που η απόσπαση. Κάθε στρατιωτικός ή τμήμα που ευρίσκεται σε κίνηση εξ αιτίας αποσπάσεως. Με τον όρο απόσπαση τμήματος. με εξαίρεση. δεν πρέπει να ξεπερνά το δίμηνο 5.

η Μονάδα απ’ όπου αποσπάσθηκε αυτό. Αυτή καθώς και ο Διοικητής του Αποσπάσματος ορίζονται με διαταγή αυτού. 2. Επίσης. χωρίς να διατεθεί σε άλλη Μονάδα. που ευρίσκονται στο τμήμα. ξαναγυρίζουν στις οργανικές τους Μονάδες. αφήνοντας τον στην κρίση του Διοικητή της Μονάδας. 4. κρατιέται σειρά μεταξύ των επί μέρους τμημάτων της. Τα τμήματα που αποσπώνται. Απόσπασμα είναι: a. εκπαιδεύσεως και συμπεριφοράς του τμήματος του 13. όπως και για τη συνεχή ενημέρωση της οργανικής διοικήσεως του για την πρόοδο εκπληρώσεως της αποστολής του και γενικά για κάθε ζήτημα. Στρατιωτικό τμήμα που συγκροτήθηκε προσωρινά από στοιχεία Μονάδων Όπλων ή Σωμάτων του Στρατού ή και των υπόλοιπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για εκτέλεση ειδικής αποστολής. η Μονάδα απ’ όπου αποσπάται.τι αναφέρεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. ασφαλείας. εκπαιδευτικά και διοικητικής μέριμνας. εξ αιτίας απολύσεων ή άλλων λόγων. που τους αναθέτουν. Στη διαταγή αποσπάσεως που εκδίδεται. Το τμήμα που αποσπάσθηκε εξακολουθεί ν’ ανήκει στην οργανική δύναμη της Μονάδας. για όσα αναφέρονται στη παράγραφο 3 παραπάνω. Το Απόσπασμα διαλύεται μετά την εκπλήρωση της αποστολής και τα στοιχεία που το αποτέλεσαν. καθώς επίσης και για διοικητικά θέματα. όλα τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού του τμήματος. Στο Διοικητή του Αποσπάσματος δίνονται διαταγές και οδηγίες σχετικά με την αποστολή του και τον τρόπο. πειθαρχίας. για τα διοικητικά ζητήματα καθώς και για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. όταν η δύναμη του τμήματος. Ομάδες-Στοιχεία και στην περίπτωση που γίνονται συχνές αποσπάσεις από την ίδια Μονάδα. που συγκροτήθηκε από στοιχεία αυτής και αποσπάσθηκε προσωρινά για εκτέλεση ειδικής αποστολής αλλού. όπως καθορίζονται αυτά από τη διαταγή. 12. η Αρχή στην οποία γίνεται η διάθεση. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή του τμήματος που αποσπάσθηκε. απ’ όπου αποσπάται το τμήμα 10. 58 . στέλνονται και τηρούνται από την Αρχή. όπου διατέθηκε και είναι υπεύθυνος προς το Διοικητή της για κάθε ζήτημα τάξεως. σύμφωνα με ό. που διέταξε τη συγκρότηση του Αποσπάσματος. ο σκοπός.προς όφελος της Στρατιωτικής Αρχής. Οργανικό στρατιωτικό τμήμα μιας Μονάδας ή Τμήμα. αποτελούνται βασικά από Οργανικές Υπομονάδες ΔιμοιρίεςΟυλαμούς. από την οποία αποσπάσθηκε και παρακολουθείται απ’ αυτήν. είναι υποχρεωμένη να στείλει άλλον. η διάρκεια αποσπάσεως. 11. Ο Διοικητής του Αποσπάσματος είναι υπεύθυνος. 9. που θα την εκπληρώσει. καθορίζεται το μέγεθος του τμήματος. η προσκόλληση για μισθοτροφοδοσία και άλλα θέματα Πρέπει να αποφεύγεται ο ονομαστικός καθορισμός του τμήματος. έχει υποχρέωση να τη συμπληρώνει και να τη διατηρεί γενικά στο επίπεδο που έχει διαταχθεί ΑΡΘΡΟ 55 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1. μειώνεται αισθητά η Μονάδα απ’ όπου αποσπάσθηκε. που δημιουργείται στο Απόσπασμα του. b. Ο Διοικητής του τμήματος που αποσπάστηκε. Όταν η διάρκεια της αποσπάσεως είναι μεγαλύτερη από εκατό ημέρες. 3. γίνεται ανάθεση της διοικήσεως του στον ανώτερο ή αρχαιότερο κατά βαθμό και όταν απαιτείται η διάθεση άλλου Διοικητή και δεν υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτούς. όπου διατέθηκε και η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση αυτού του προσωπικού. συμμορφώνεται πλήρως με τις διαταγές της Αρχής. όπου γίνεται η διάθεση του τμήματος και κάτω από την επίβλεψη της 8. 5. Η σύνθεση των Αποσπασμάτων εξαρτάται από την αποστολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 56 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. Κάθε στρατιωτικός που μετακινείται. εφοδιάζεται με φύλλο πορείας. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. εφοδιάζεται με φύλλο μεταβάσεως Το υπόδειγμα του φύλλου μεταβάσεως είναι όπως αυτό του φύλλου πορείας με επικεφαλίδα «Φύλλο Μεταβάσεως» 5. που μετατίθεται ή αποσπάται μέσα στην ίδια φρουρά ή σε μικρή απόσταση. από τις πλησιέστερες Αστυνομικές Αρχές. που μετακινείται εκτός από τους μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να το μεταβιβάσει σύμφωνα με την αρμοδιότητα του σε κατώτερα όργανα. γράφεται αντί της ημερομηνίας επιστροφής. η σχετική διαταγή ανακλήσεως. ΑΡΘΡΟ 57 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. Μετακίνηση είναι η κίνηση στρατιωτικού για λόγους υπηρεσιακούς. Στο φύλλο πορείας ή μεταβάσεως αναφέρονται ονομαστικά. Κάθε στρατιωτικός. εκδίδεται φύλλο μεταβάσεως 2. οι σταθμοί διανυκτερεύσεως και οι μεγάλες στάσεις εάν απαιτούνται 59 . έχει θέση διαταγής κινήσεως και το φύλλο αδείας θέση φύλλου πορείας. που μετακινούνται με τη Μονάδα τους ή με άλλο μη οργανικό τμήμα Στρατού 3. καθώς και όλοι οι οπλίτες. που δε δικαιολογεί έξοδα μετακινήσεως. καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία αυτός διαγράφεται από τη δύναμη της Μονάδας. από την οποία πήρε τη μετάθεση 4. καθώς και τα φύλλα πορείας αυτών που επιστρέφουν από διαθεσιμότητα ή «μακρά αναρρωτική άδεια». καθώς και η ημερομηνία επιστροφής. Όταν πρόκειται για ανάκληση στρατιωτικού που είναι σε κανονική άδεια. εφοδιάζεται. Οι Διοικητές Σχηματισμόν. 6. Τα στοιχεία της διαταγής ανακλήσεως γράφονται στο φύλλο αδείας κατά τη θεώρηση. ο αριθμός διαταγής κινήσεως. ανθυπασπιστές και μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες. στην οποία υπάγεται αυτός 2. ο επικεφαλής. 2. έξω από την έδρα της Στρατιωτικής Αρχής στην οποία αυτός υπάγεται. b. η ημερομηνία αναχωρήσεως. που ανήκουν στο τμήμα. Εάν πρόκειται για το στρατιωτικό που μετατίθεται. ο τόπος ή οι τόποι όπου θα πάει. ο σκοπός της κινήσεως. Με ατομικά φύλλα πορείας εφοδιάζονται επίσης. Για τέτοια μετακίνηση απαιτείται γραπτή διαταγή κινήσεως. η ημερομηνία αφίξεως στη νέα του θέση. οι αξιωματικοί. εκδίδονται από το Φρουραρχείο ή. αντί για φύλλο πορείας. για μετακινήσεις στο εσωτερικό της Χώρας ή στο εξωτερικό. για μετακινήσεις μέσα στη Ζώνη Ευθύνης τους. Δικαίωμα εκδόσεως διαταγών κινήσεως έχουν: a. με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο ή από την κανονική τους άδεια. Όταν πρόκειται για τμήμα που αποσπάται μέσα στην ίδια Φρουρά. όπως αναφέρεται αυτό στο Άρθρο 48. ΑΡΘΡΟ 58 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. Κάθε μη οργανικό τμήμα Στρατού που μετακινείται. Τα φύλλα πορείας αυτών που ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενέργεια. Αναφέρεται επίσης σ’ αυτό ο αριθμός οχημάτων και κτηνών. προτού αναχωρήσει με φύλλο πορείας. Στο φύλλο πορείας γράφονται όλα γενικά τα στοιχεία αυτού που μετακινείται. που εκδίδεται από τη Στρατιωτική Αρχή. εάν δεν υπάρχει.

ο Διοικητής. οφείλει να παρουσιασθεί σε 24 ώρες στην Αρχή για την οποία προορίζεται 4. Επίσης. υποχρεούνται σε ειδική θεώρηση του φύλλου πορείας γι’ αυτό το γεγονός 3. βεβαιώνει τη μετακίνηση και τη διάρκεια της. η μετακίνηση και η διάρκεια της βεβαιώνονται από το Διοικητή της Μονάδας. 60 . Όσοι στρατιωτικοί δεν επιστρέφουν ή δεν παρουσιάζονται έγκαιρα στις θέσεις τους. Επίσης δε θεωρούνται τα φύλλα μεταβάσεως 3. για οποιοδήποτε λόγο. καθορίζονται κάθε φορά από ειδικούς νόμους ή διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού 4. που έδωσε το φύλλο πορείας. Τα φύλλα πορείας δε θεωρούνται από τα Φρουραρχεία. που μετακινούνται. 2. που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πάνω σ’ αυτά. Κάθε στρατιωτικός. όπου δεν υπάρχει Φρουραρχείο ή Αστυνομική Αρχή. βάσει υπεύθυνης δηλώσεως αυτού που μετακινήθηκε.ΑΡΘΡΟ 59 ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ 1. που εκδίδει το φύλλο πορείας 5. θεωρούνται απόντες αυθαίρετα και εφαρμόζονται εις βάρος τους αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 50. πρέπει να αναχωρήσει για τον τόπο προορισμού του σε 24 ώρες. κάθε στρατιωτικός που φθάνει στον τόπο που αναφέρεται στο φύλλο πορείας. 2. Τα φύλλα πορείας των στρατιωτικών. που παίρνει φύλλο πορείας. μόνοι τους ή ομαδικά και αναγκάζονται για οποιοδήποτε λόγο (έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων ή ασθένεια) να διακόψουν την κίνηση τους πάνω από 24 ώρες. Στρατιωτικοί. θεωρούνται για την έξοδο και είσοδο στο Ελληνικό έδαφος από τα όργανα ελέγχου κινήσεως της Χώρας ΑΡΘΡΟ 60 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. μετά τη λήξη της ημερομηνίας του φύλλου πορείας ή φύλλου μεταβάσεως. Ειδικές περιπτώσεις θεωρήσεως φύλλων πορείας. Στη μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας σε τόπους.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 61 .

όσοι έχουν το δικαίωμα απονομής τέτοιου είδους ηθικών αμοιβών. που ισχύουν. Για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. c. Τιμής. δηλαδή Σωτήρος. Η εύφημη μνεία. Η προαγωγή για ανδραγαθία. Έπαινος. ο έπαινος και τα συγχαρητήρια απονέμονται σε Σχηματισμούς. Οι ηθικές αμοιβές είναι για τη Διοίκηση ένα αποτελεσματικό μέσο. το Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων Στρατιωτικής Αξίας. ο Πολεμικός Σταυρός. 62 . d. Η ονομασία Υποδεκανέα. καθώς και οι προϋποθέσεις για την απονομή τους ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 5. Οι τιμητικές άδειες. Για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία. Η Προεδρική ευαρέσκεια. Τα μετάλλια. είναι οι εξής: a. b. d. για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία ή σε άτομα για την ίδια αιτία ή για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον ή για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. f. Για να διατηρούν την αξία τους οι ηθικές αμοιβές. Τα συγχαρητήρια. Εύφημη Μνεία και Συγχαρητήρια Η Προεδρική Ευαρέσκεια. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή αυτών. Φοίνικος. Συγκροτήματα. Για να προκαλούν την άμιλλα οι ηθικές αμοιβές. Ο έπαινος. πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά άξιους και χωρίς καθυστέρηση. 2. b. που έχουν δικαίωμα γι’ αυτό. δηλαδή το Αριστείο Ανδρείας. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής των παραπάνω ηθικών αμοιβών. b. b. a. Οι ηθικές αμοιβές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ’ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΘΡΟ 61 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. c. Για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον. Ο έπαινος απονέμεται από τους Διοικητές Σωμάτων Στρατού και ανώτερων κλιμακίων. e. πρέπει να γίνονται ευρύτατα γνωστές. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ 3. Ευαρέσκεια. Τα παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας. Ευδόκιμης Υπηρεσίας και τα Αναμνηστικά των Πολέμων Μετάλλια. Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται. 4. και Ευποιίας. για να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίηση της και να προκαλεί την άμιλλα. καθορίζονται από τους Νόμους. Μονάδες και κατώτερα κλιμάκια. c. ΑΡΘΡΟ 62 ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 1. 2. Η Προεδρική ευαρέσκεια απονέμεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζεται η αξία. Οι Ηθικές Αμοιβές Απονέμονται: a. που απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα. Για ξεχωριστές πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας. 4. 3. είναι οι εξής: a.

καθώς και η ηθική αμοιβή. η εύφημη μνεία και τα συγχαρητήρια. (3) Για τους κατώτερους αξιωματικούς. Απαγορεύεται σε κάθε στρατιωτικό. a. γίνεται σχετική αναφορά στα ατομικά έγγραφα εκείνων που πήραν μέρος στην ενέργεια. που απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα.c. Όταν πρόκειται για ηθικές αμοιβές. ΕΠΙΔΟΣΗ. τους ανθυπασπιστές και οπλίτες. ο στρατιωτικός που τιμήθηκε. Η εύφημη μνεία απονέμεται: (1) Για όλους γενικά τους Στρατιωτικούς από τους Διοικητές Σωμάτων Στρατού και ανώτερων κλιμακίων (2) Για τους ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς. για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον. όπου αναφέρονται με λεπτομέρειες τα περιστατικά και οι λόγοι. που απονεμήθηκε 4. αυτοί που έχουν δικαίωμα απονομής. Κάθε απονομή ηθικής αμοιβής κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Η ονομασία Υποδεκανέα γίνεται από το Διοικητή του άμεσα προϊστάμενου της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Κλιμακίου b. από τους Διοικητές Ταξιαρχιών και ισότιμων Σχηματισμών. καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα των στρατιωτικών η πρόταση απονομής. από τους Διοικητές Μεραρχιών και ισότιμων Σχηματισμών. Όταν πρόκειται για ηθική αμοιβή. δίνονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές από το Διοικητή του αντίστοιχου Σχηματισμού και στους οπλίτες από το Διοικητή της Μονάδας τους. που δικαιολογούν την απονομή 8. σύμφωνα μ’ αυτά που καθορίζονται στο Άρθρο 41 του Κανονισμού αυτού. που δικαιολογούν την απονομή ΑΡΘΡΟ 63 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Όταν πρόκειται για ηθικές αμοιβές. Τα παράσημα και τα μετάλλια. μπορεί να απονέμονται και χωρίς πρόταση. αιτιολογημένη πρόταση. να φέρει παράσημο ή μετάλλιο. που δίνεται με Προεδρικό Διάταγμα Για την απόκτηση αυτής της άδειας. σ’ αυτόν που έχει δικαίωμα απονομής. Για την απονομή οποιασδήποτε ηθικής αμοιβής. τα περιστατικά. καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού η διαταγή απονομής Αν η ηθική αμοιβή απονέμεται σε Μονάδα ή μέρος της. αν δε λάβει άδεια γι’ αυτό. υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά 63 . την επόμενη από την λήψη του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ή της διαταγής 2. διαπιστώνουν από προσωπική αντίληψη στη διάρκεια επιθεωρήσεων ή με άλλο τρόπο. 6. που απονέμεται σε μεγαλύτερο κλιμάκιο από τη Μονάδα. για την οποία τιμάται η Μονάδα ή το Τμήμα. που απονέμονται με διαταγή Διοικητή Ταξιαρχίας και ανώτερου κλιμακίου. τους ανθυπασπιστές και οπλίτες. απονέμονται στους κληρωτούς οπλίτες για εξαιρετική επίδοση στην Υπηρεσία. d. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ 1. Οι τιμητικές άδειες δίνονται. δε γίνεται καμία καταχώριση στα ατομικά έγγραφα των στρατιωτικών. υποβάλλεται ιεραρχικά. Ειδικά η Προεδρική ευαρέσκεια. Τα συγχαρητήρια απονέμονται από τους Διοικητές Συγκροτημάτων και Διοικητές Μονάδων ή ανεξάρτητων Υπομονάδων. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 7. όταν. που του απονεμήθηκε από ξένο Κράτος. Λοιπές Ηθικές Αμοιβές Η ονομασία Υποδεκανέα και οι τιμητικές άδειες. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΑΡΧΕΣ 5. σε ειδική τελετή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 3. ο έπαινος.

να φέρει οποιαδήποτε Ελληνικά μη στρατιωτικά μετάλλια. Ηθικές αμοιβές. όποτε παρουσιάζονται στους αντίστοιχους Πατριάρχες ή συμμετέχουν σε τελετές και συγκεντρώσεις. Πολιτικών Οργανώσεων. Αφανών Ηρώων και χιλιετηρίδας Άγιου Όρους. σ’ όσους στρατιωτικούς τιμήθηκαν με τα θρησκευτικά μετάλλια Άγιου Μάρκου. μόνο μετά από έγκριση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. στις οποίες παρευρίσκονται αυτοί 64 . επιτρέπεται. υποβάλλει ιεραρχικά αναφορά μαζί με τη σχετική διαταγή απονομής 7.στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. με επίσημα αντίγραφα εις διπλούν του διπλώματος ή της διαταγής απονομής για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 6. Συλλόγων και Ιδρυμάτων Κατ’ εξαίρεση. Προσκοπικά. που απονέμονται με διαταγή ξένης στρατιωτικής Αρχής. προς τον οποίο ο ενδιαφερόμενος. όπως Θρησκευτικά. καταχωρίζονται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού. να τα φέρουν. Απαγορεύεται επίσης σε κάθε στρατιωτικό. Συνδέσμων. Αστυνομικά.

(4) Η αδικία σχετικά με την επιβολή ποινών. 5. φανερώνει αδυναμία διοικήσεως και γι’ αυτό πρέπει να προλαβαίνεται και να ελέγχεται από τις προϊστάμενες Διοικήσεις ΑΡΘΡΟ 65 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 1. Στην έννοια της λέξεως «πράξη» περιλαμβάνεται και η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας 2. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους μόνιμους στρατιωτικούς. Οι πειθαρχικές ποινές διακρίνονται σε συνηθισμένες και σε καταστατικές. Για τα ποινικά αδικήματα οι στρατιωτικοί δικάζονται από τα Στρατοδικεία και για ορισμένες περιπτώσεις. ιδίως κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. είτε μετά την εκδίκαση της υποθέσεως. Η ποινική καταδίκη δεν έχει σαν απαραίτητη συνέπεια την επιβολή πειθαρχικής ποινής. με βάση τους Νόμους «Περί Καταστάσεων Μονίμων Αξιωματικών» και «Περί Καταστάσεων Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών» Αυτές αλλάζουν την κατάσταση του παραβάτη 4. όπως και κάθε σχήμα ή λόγος υβριστικός προς κατώτερο. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις. από τα κοινά Ποινικά Δικαστήρια. η αθώωση ή η απαλλαγή δεν εμποδίζει την επιβολή πειθαρχικής ποινής. 2. Η συνεχής και χωρίς σοβαρό λόγο επιβολή πειθαρχικών ποινών. πρέπει η τιμωρία των παραπτωμάτων. Η ίδια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί ποινικά και πειθαρχικά Η πειθαρχική ποινή είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική και μπορεί να επιβληθεί είτε πριν. (6) Η λήψη δώρων ή δανείων από τους κατωτέρους. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται και σαν τέτοια τιμωρούνται. Οι συνηθισμένες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους στρατιωτικούς. που προβλέπονται από το Νόμο. Εξ άλλου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 64 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. με βάση τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού. Από Ανώτερο προς τους Κατωτέρους του: (1) Η χαλαρότητα. να είναι άμεση και η έκτιση των ποινών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού 8. Αυτές είναι ηθική τιμωρία ή περιορισμός της ελευθερίας του παραβάτη 3. Για να πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα. όταν αυτή δεν είναι ποινικό αδίκημα (3) Η βάναυση συμπεριφορά. 65 . αδράνεια και αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση (2) Κάθε κατάχρηση εξουσίας. που επιδιώκονται με τις πειθαρχικές ποινές. αρκεί αυτή να στηρίζεται σε πράξεις αξιοκατάκριτες και οι οποίες μπορούν να τιμωρηθούν πειθαρχικά 6. (7) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατωτέρους. 7. που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές. (5) Η μεροληψία ή η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων γενικά. με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού: a. Οι πειθαρχικές ποινές συμβάλλουν στη βελτίωση της διαγωγής των παραβατών και με τον παραδειγματισμό τους κάνουν όλους προσεκτικούς Είναι το τελευταίο μέσο συντηρήσεως της πειθαρχίας. (8) Η στενή οικειότητα με τους κατωτέρους.

Από τον Κατώτερο προς τους Ανωτέρους του: (1) Κάθε αυθάδεια (2) Η απροθυμία. η αναξιοπρεπής διαβίωση. (7) Η πολιτική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η άσκηση πολιτικής επιρροής. η τάση για δημιουργία χρεών. που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο Στρατό. είτε μεμονωμένα. (4) Η αναξιοπρεπής εμφάνιση. την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. (10) Κάθε πράξη γενικά. η χαρτοπαιξία με χρήματα. (7) Κάθε έλλειψη σεβασμού γενικά ή υπακοής. η ανάρμοστη συμπεριφορά και το αντικανονικό της στολής. όπως και η απασχόληση σε εξωστρατιωτικά καθήκοντα ή έργα με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή. όταν δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. (2) Η αμέλεια ή αδιαφορία στην εργασία ή την εκπαίδευση και γενικά η κακή θέληση στην εκτέλεση υπηρεσίας (3) Η εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος εκτός υπηρεσίας. (9) Η αδιακρισία ή η αμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου. όσο επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα. το γόητρο του Στρατού ή έχουν σαν συνέπεια διασάλευση της τάξεως ή κίνδυνο της ζωής του προσωπικού 66 . χρήσεως ή διαχειρίσεως των κάθε είδους υλικών και εγκαταστάσεων του Στρατού.(9) Η απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων του (10) Κάθε πράξη γενικά που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος του ή την εξουσία του. αδιαφορία. την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη. ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή εμπρός σε κατωτέρους ή σε πολίτες ή σε ξένη Χώρα Επίσης είναι σοβαρά τα παραπτώματα. η ανειλικρίνεια και γενικά κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα. (4) Η κολακεία ή η προσφορά δώρων στους ανωτέρους. την ατομική αξιοπρέπεια. ότι αδικείται. ότι ο κατώτερος νομίζει. (8) Οι φιλονικίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες. είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις. όσο κι αν υποτεθεί. που έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή. εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 25. Τα παραπτώματα θεωρούνται τόσο σοβαρότερα. την ευθύτητα. όταν συμβαίνουν κατά περιστατικά. δυστροπία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής (3) Η επίκριση ή σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανώτερων. η μέθη. όπως ορίζονται αυτές από τους Νόμους τους Κανονισμούς και τις διαταγές. (5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων εκδηλώσεως σεβασμού στους ανωτέρους. (6) Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού στη Σημαία και τα θρησκευτικά σύμβολα. Από κάθε Στρατιωτικό: (1) Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια. b. (5) Η ελλιπής συμμόρφωση στις υποχρεώσεις συντηρήσεως. εφόσον αυτά δεν είναι ποινικό αδίκημα. c. (6) Η υπέρβαση της Ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλάγιων μέσων.

Οι ποινές πρέπει να επιβάλλονται με δίκαιη κρίση και αμεροληψία και ποτέ δεν πρέπει να έχουν κίνητρα μίσους ή εμπάθειας. η έλλειψη δόλου ή κακής θελήσεως είναι ελαφρυντική περίπτωση. Έτσι. όπου έκανε το παράπτωμα και εκείνη. Καμιά πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται. Η επιβολή ποινής με ηρεμία. οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται. ότι αυτός που τιμωρεί. Για τον καθορισμό της ποινής που πρέπει να επιβληθεί και για να οριστεί το μέγεθος της. τους ανθυπασπιστές και τους υπαξιωματικούς. 3. 6. Αυτός που επιβάλλει μια ποινή. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. οδηγείται μόνο από το συμφέρον της υπηρεσίας και από τη συναίσθηση του καθήκοντος. η βαρύτητα του παραπτώματος ανάλογα με: a. Η ποινή τότε μόνο είναι αποτελεσματική και δίκαιη.ΑΡΘΡΟ 66 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. που δεν υπάγονται στη διοίκηση τους Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο Σ του παρόντος Κανονισμού. b. αν δεν απολογηθεί πριν ο παραβάτης 9. είναι απόδειξη. από αυτόν που την επιβάλλει. αλλά περισσότερο καθήκον. δίνεται σε αξιωματικούς. φωνάζει ή μεταχειρίζεται υβριστικές φράσεις. Η ατιμωρησία υποθάλπει την απειθαρχία. Κάθε ανώτερος. Τα περιστατικά της παραγράφου 2 του Άρθρου 63 καθώς και τις υποκειμενικές συνθήκες του παραβάτη που αναφέρονται σ’ όλο το Άρθρο 7. όπου μετατέθηκε 67 . δηλαδή αν πρόκειται για κατάσταση πολέμου. όταν αυτό έχει βάσιμη δικαιολογία. για να διευκολυνθεί η εκπλήρωση της αποστολής τους. Γι’ αυτό. πειθαρχική δικαιοδοσία και για τους κατώτερους τους στρατιωτικούς. η επιβολή ποινών δεν είναι μόνο δικαίωμα του ανωτέρου. το χρόνο υπηρεσίας και το βαθμό νοημοσύνης του παραβάτη. εξετάζεται. ποτέ δε χειρονομεί. άμεσα ή έμμεσα. 2. πρέπει. όταν προσαρμόζεται σε κάθε ειδική περίπτωση. πριν επιβληθεί σ’ αυτόν η πειθαρχική ποινή μετατεθεί. να προλαβαίνει τα παραπτώματα. εξετάζει και δέχεται κάθε ελαφρυντικό. να επιδιώκει με κάθε μέσο. το χαρακτήρα. Τον κλονισμό που έγινε ή που θα μπορούσε να γίνει από το παράπτωμα. Τη σοβαρότητα των συνθηκών όπου ευρίσκεται η Μονάδα. γενικής επιφυλακής ή ασκήσεων. Κανείς δεν τιμωρείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές για το ίδιο παράπτωμα 8. Ποτέ ατομικά παραπτώματα δεν είναι δυνατό να γίνουν αιτία επιβολής ομαδικής ποινής ΑΡΘΡΟ 67 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. τιμωρείται από το Διοικητή στον οποίο υπάγονται. 2. αλλά δεν απαλλάσσει την πράξη από το πειθαρχικό αξιόποινο. 5. 4. Πειθαρχική δικαιοδοσία είναι το δικαίωμα. που δίνεται στους αξιωματικούς. 3. όταν όμως είναι αναγκασμένος να τιμωρήσει. στην τάξη και γενικά στην πειθαρχία της Μονάδας c. Κατ’ αυτόν τον τρόπο. τιμωρούνται οι πράξεις. πρέπει να είναι ανάλογες όχι μόνο στα παραπτώματα αλλά και στη συνηθισμένη διαγωγή. Όταν ο παραβάτης στρατιωτικός. να επιβάλουν πειθαρχικές ποινές στους υφισταμένους τους. η στρατιωτική Αρχή. με τους παρακάτω περιορισμούς a. Η πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο. Με τις πειθαρχικές ποινές.

Αυτός που φορά πολιτικά. όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. σ’ οποιαδήποτε Μονάδα ή Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων και αν ανήκουν. όπου ανήκει ο παραβάτης Ο Διοικητής της τελευταίας. που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε παράπτωμα. οφείλει να καλέσει τον παραβάτη. που το αντιλήφτηκε. για να κάνει αναφορά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 10 παρακάτω. ή αν ο παραβάτης δε συμμορφώνεται με τις συστάσεις. του οποίου ή 68 . διαπιστώνει την ακρίβεια των γεγονότων και ενημερώνει με έγγραφο μέσα σε 15 ημέρες. που έγινε από υφιστάμενο του. Δεν επιβάλλονται ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα. Πειθαρχική αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα και το καθήκον κάθε βαθμοφόρου. που έγινε από κατώτερο του. κάτω από τις οποίες έγινε το παράπτωμα. ο ανώτερος οφείλει να πάρει μέτρα για τη σύλληψη του παραβάτη και τη μεταφορά του στη Μονάδα ή την παράδοση του στο Φρουραρχείο Σ’ αυτή του την προσπάθεια. ότι η πειθαρχική δικαιοδοσία. που του έχει δοθεί. 7. με όργανα της δημόσιας τάξεως 9. οφείλει να επέμβει και να πάρει κάθε μέτρο για την άμεση επιστροφή του παραβάτη στην τάξη.b. Η πειθαρχική αρμοδιότητα ασκείται σε κάθε τόπο και χρόνο. πέρασαν περισσότερο από πέντε χρόνια 4. οφείλει να υποβάλει στη Μονάδα του αναφορά. ακόμη και αν από τη χρονολογία κατά την οποία έγινε η πράξη. εκτός από τα εξής παραπτώματα: (1) Όσα τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός). τις λογομαχίες με τον κατώτερο του ιδίως όταν ο τελευταίος είναι σε κατάσταση μέθης ή μεγάλης συγχύσεως ή παραλογισμού. Σ’ αυτήν την περίπτωση. Η Μονάδα στέλνει την αναφορά αυτή στη Μονάδα. Εάν το παράπτωμα δεν προκαλεί κλονισμό της τάξεως και δεν προσβάλει τον νόμο ή δεν προκαλεί το κοινό. όπου θα εκθέτει τα περιστατικά και τις συνθήκες. ή προκαλεί το κοινό. μετά την εκδίκαση της υποθέσεως από το Δικαστήριο. να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς απ’ όλους τους κατώτερους του στρατιωτικούς. όταν περάσουν πέντε χρόνια από τη διάπραξη τους. ο ανώτερος. Εάν το παράπτωμα διασαλεύει την τάξη. ο ανώτερος πρέπει ν’ αποφεύγει. ή προσβάλει το Νόμο. μπορεί να επιβληθεί συνηθισμένη πειθαρχική ποινή και μετά από απαλλακτική γνωμοδότηση από το Ανακριτικό Συμβούλιο (2) Όσα σχετίζονται με ποινικό αδίκημα. 12. 10. κατά το δυνατόν. αναφέρεται στα Άρθρα 67 και 70 Εάν κάποιος Διοικητής κρίνει. δεν είναι αρκετή για την τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος. επειδή θεωρούνται ότι παραγράφτηκαν. Για θέματα ασφαλείας εγκαταστάσεων Μονάδων οι Διοικητές Σχηματισμών έχουν πειθαρχική αρμοδιότητα πάνω σε κάθε στρατιωτικό του Στρατού Ξηράς. την πειθαρχία και την κοσμιότητα. αναφέρει στον άμεσα προϊστάμενο του Διοικητή και ζητά από εκείνον την τιμωρία του παραβάτη ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 5. μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Τότε επιχειρεί τη σύλληψη του παραβάτη με ομοιόβαθμούς του ή σε έσχατη ανάγκη. να κάνει γνωστή την ταυτότητα του επιδεικνύοντας το δελτίο ταυτότητας του. εξετάζει τον παραβάτη. που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. να του κάνει σχετικές παρατηρήσεις και συστάσεις και να του πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. πάνω στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς. που του έγιναν. Κάθε βαθμοφόρος (αξιωματικός. 6. Η πειθαρχική δικαιοδοσία που δίνεται στους Διοικητές στα διάφορα κλιμάκια. Κάθε βαθμοφόρος. ανθυπασπιστές και οπλίτες. 8. σύμφωνα με τα παραπάνω. την ενδιαφερόμενη Μονάδα για τα μέτρα που πήρε σε βάρος του παραβάτη 11. που αντιλήφθηκε παράπτωμα. πρέπει πριν οποιαδήποτε επέμβαση. το οποίο γίνεται από κατώτερο του. Σ’ αυτήν την περίπτωση.

Μονάδα ευρίσκεται σε Στρατόπεδο μέσα στη Ζώνη Ευθύνης (ΖΕ) του Σχηματισμού. που γίνονται στην εκτέλεση της υπηρεσίας του. 14. σ’ οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία και αν ανήκει αυτός. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Μεραρχίας. της πειθαρχίας και κοσμιότητας ή για το αντικανονικό της στολής. Οι Αντιστράτηγοι. κάθε στρατιωτικός τιμωρείται μόνο από τον προϊστάμενο του Διοικητή. την κάνουν γνωστή απ’ ευθείας στο Διοικητή της Μονάδας. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ 13. ανεξάρτητα από τη διοικητική υπαγωγή της. Οι Αντιστράτηγοι μπορούν να τιμωρούν οποιοδήποτε στρατιωτικό του Στρατού Ξηράς. στο οποίο υπάγεται η Μονάδα. 69 . για όλους τους στρατιωτικούς που δεν είναι κάτω από τις διαταγές τους. εξαιτίας ελλείψεως σεβασμού ή παραβάσεως των κανόνων της τάξεως. 15. οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν. Όταν οι Αντιστράτηγοι επιβάλουν κάποια ποινή σε οποιοδήποτε αξιωματικό. Για παραπτώματα όμως. ανθυπασπιστή ή οπλίτη. στην οποία ανήκει αυτός που τιμωρήθηκε. Εάν πρόκειται για ποινή σε Διοικητή Μονάδας αυτή γίνεται γνωστή στο Διοικητή του προϊστάμενου κλιμακίου.

τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που τιμωρούνται με κράτηση. Ο περιορισμός επιβάλλεται για ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα. είναι η αργία δια προσκαίρου παύσεως. σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στο Νόμο. αργία δι’ απολύσεως και η απόταξη. Η κράτηση επιβάλλεται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή για ελαφρά. 2. είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σπίτι τους. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται. Αυτές επιβάλλονται. Η φυλάκιση επιβάλλεται για σοβαρότερα πειθαρχικά παραπτώματα. σαν καταστατικές πειθαρχικές ποινές θεωρούνται η έκπτωση και η διαγραφή τους από στελέχη της εφεδρείας. Η επίπληξη επιβάλλεται για ελαφρά γενικά παραπτώματα και είναι προειδοποίηση για σωφρονισμό του παραβάτη. Απαλλάσσονται κάθε εξωτερικής υπηρεσίας ή και της εκπαιδεύσεως και των ασκήσεων. εκτίουν την ποινή σπίτι τους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο στρατόπεδο. 9. δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία και τις εκτός υπηρεσίας ώρες. ΚΡΑΤΗΣΗ 10. που ισχύει. 6. Οι παρατηρήσεις που γίνονται από ανώτερο σε κατώτερο για ελαφρά σφάλματα ή παραλείψεις. που επιβάλλονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. που γίνονται από αμέλεια ή άγνοια για πρώτη φορά. κατά την κρίση αυτού 70 . Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές. γίνεται προς τον παραβάτη με την παρουσία ενός ή περισσότερων αξιωματικών ή ανθυπασπιστών. που τιμωρούνται με φυλάκιση. 3. Οι συνηθισμένες πειθαρχικές ποινές. που δέχεται την επίπληξη και έπειτα ακολουθεί γραπτή διατύπωση και κοινοποίηση. που επιβάλλονται στους μόνιμους αξιωματικούς. Αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο «Περί Καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών» ΕΠΙΠΛΗΞΗ 5.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π’ ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 68 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. για τα οποία δεν κρίνονται επαρκείς ή αποτελεσματικές οι μικρότερες πειθαρχικές ποινές 13. που ορίζεται για το σκοπό αυτόν και κατόπιν εγκρίσεως του προϊστάμενου Σχηματισμού. ο περιορισμός. 11. σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο «Περί Εφέδρων Αξιωματικών» 4. ανώτερων ή αρχαιότερων αυτού. Στην τελευταία περίπτωση. η κράτηση και η φυλάκιση. «Περί Καταστάσεως Μονίμων Αξιωματικών». Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους ανθυπασπιστές είναι η προσωρινή απόλυση και η απόταξη. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές που τιμωρούνται με περιορισμό. δεν είναι πειθαρχική ποινή αλλά διοικητικό μέτρο για να επισημανθούν και να διορθωθούν αυτές. είναι η επίπληξη. Γίνεται γραπτά ή προφορικά. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 8. ΦΥΛΑΚΙΣΗ 12. σε ειδικό θάλαμο. Οι αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές. 7. δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία Τις εκτός υπηρεσίας ώρες. Για τους έφεδρους αξιωματικούς. είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σπίτι τους.

έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας Αν όμως δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Οι κατώτεροι αξιωματικοί. αλλά δεν έχουν το δικαίωμα επιβολής ποινής φυλακίσεως c. εάν έχουν δικαίωμα συντάξεως εκθέσεως ικανότητας αξιωματικών και ανθυπασπιστών. ασκείται σ’ όλους τους υφισταμένους. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών στα διάφορα κλιμάκια. ΑΡΘΡΟ 69 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. σε ημέρες περιορισμού. 5. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών Υπομονάδων υπόκειται στην έγκριση του Διοικητή Μονάδας Την πειθαρχική δικαιοδοσία που καθορίζεται από τον Πίνακα 1.που επέβαλε την ποινή. έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Υπομονάδας. μπορεί να εκτίουν την ποινή τους στις Στρατιωτικές Φυλακές. που υπηρετούν σε Επιτελεία γενικά (Γενικού Επιτελείου. Σχηματισμών. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των Διοικητών ή προϊσταμένων. 2. με βάση την ισοτιμία που καθορίζεται από τους αντίστοιχους Πίνακες Οργανώσεως ή από τις διαταγές συγκροτήσεως των Αποσπασμάτων Αξιωματικοί. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθορίζεται από το Νόμο «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης» που ισχύει κάθε φορά 71 . Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας αντίστοιχα b. Συγκροτημάτων ή Μονάδων). τους. για ποινές περιορισμού και κρατήσεως. Οι ανώτεροι αξιωματικοί. σε όλη γενικά την κλίμακα της διοικήσεως τους και όχι μόνο σ’ όσους είναι κάτω από τις άμεσες διαταγές τους. αν είναι Υπολοχαγοί ή Ανθυπολοχαγοί έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού. 4. φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ Ημέρες Ποινών Α/Α Κλιμάκια Διοικήσεως Περιορισμός Κράτηση Φυλάκιση 1 Υπουργός Εθνικής Άμυνας 60 60 2 Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού 60 50 3 Διοικητής Στρατιάς 60 50 40 4 Διοικητής Σώματος Στρατού 50 40 30 5 Διοικητής Μεραρχίας 40 30 20 6 Διοικητής Ταξιαρχίας 40 30 15 7 Διοικητής Συγκροτήματος 30 20 10 8 Διοικητής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) 30 20 10 9 Διοικητής Μονάδας (Κατώτερος Αξκός) 20 10 4 10 Διοικητής Υπομονάδας 6 4 11 Διοικητής Διμοιρίας-Ουλαμού 4 - 3. κρατήσεως και φυλακίσεως. Μετά από έγκριση του Διοικητή του προϊστάμενου Σχηματισμού. Δικαιοδοσία επιπλήξεως έχουν όλοι οι Διοικητές από το κλιμάκιο Μονάδας και πάνω. 6. έχουν την εξής πειθαρχική δικαιοδοσία: a. Συγκροτημάτων και Μονάδων ή Αποσπασμάτων και των κατώτερων από αυτά Κλιμακίων. Υποστράτηγοι ή Ταξίαρχοι. εάν είναι Λοχαγοί. ίση με την πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητή του Σώματος Στρατού. έχουν και οι Διοικητές ισότιμων Σχηματισμόν. έχουν το μισό της παραπάνω πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Οι Αντιστράτηγοι.

8. Σ’ αυτό καταχωρείται το είδος της ποινής. Οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε Επιτελεία. Για να ασκούν οι πειθαρχικές ποινές την παραδειγματική τους επίδραση πρέπει να κοινοποιούνται σε συγκέντρωση αξιωματικών και ανθυπασπιστών ανωτέρων ή αρχαιοτέρων αυτού που τιμωρήθηκε. σε Αξιωματικό για ποινές που επιβλήθηκαν στον ίδιο. Οι ποινές που επιβάλλονται. στο οποίο υπογράφουν οι τιμωρημένοι.ΑΡΘΡΟ 70 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. 6. στην οποία υπογράφουν αυτοί που τιμωρούνται. Οι Διοικητές Μονάδων κοινοποιούν τις ποινές. μετά από αίτηση. στην οποία εκθέτουν τα περιστατικά του πειθαρχικού παραπτώματος. που υπάρχει στην αντίστοιχη Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο Διοικητής της Μονάδας. 72 . αυτοί που τους τιμώρησαν υποβάλλουν το παραπάνω υπηρεσιακό σημείωμα ιεραρχικά στο Διοικητή της Μονάδας τους με αναφορά. Κατόπιν. 2. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών οι ποινές που επιβάλλονται καταχωρούνται από το Διοικητή που τηρεί τα ατομικά έγγραφα των αξιωματικών και ανθυπασπιστών. όπου υπηρετούν οι τιμωρημένοι. 3. στο βιβλίο Μητρώου κάθε αξιωματικού ή ανθυπασπιστή. η διάρκεια της. με την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών. ανάλογα με την πειθαρχική δικαιοδοσία τους (Άρθρο 67 παράγραφος 4). ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 7. αντίγραφου Ημερήσιας Διαταγής Αξιωματικών. που επιβάλλονται απ’ αυτούς ή τους προϊστάμενους Διοικητές στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Οι Διοικητές Υπομονάδων και Διμοιριών-Ουλαμών κοινοποιούν τις ποινές. που επιβάλλουν στους υφιστάμενους τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές με υπηρεσιακό σημείωμα. 4. Αυτοί ενημερώνονται με τις περιοδικές καταστάσεις που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις. αφού εγκρίνει την ποινή. κοινοποιούν τις ποινές. Επιτρέπεται η χορήγηση. διατάζει την καταχώριση της στην Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών. καταχωρούνται και στο φάκελο κάθε αξιωματικού και ανθυπασπιστή. 5. αυτός που την επέβαλε και ολόκληρη η αιτιολογία. σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του Άρθρου αυτού. που επιβάλλονται απ’ αυτούς σε υφιστάμενους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. Οι Διοικητές σε Συγκροτήματα και ανώτερα Κλιμάκια κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτούς ως εξής: Όταν επιβάλλονται στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές του Επιτελείου τους με την Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών και όταν επιβάλλονται στους υπόλοιπους με εμπιστευτική διαταγή προς τις στρατιωτικές Αρχές.

ΦΥΛΑΚΙΣΗ 11. ιδιαίτερα για ό. η ποινή της επιπλήξεως. Όσοι τιμωρούνται με κράτηση δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση. b. τη γενική εμφάνιση. 2. είναι η απόλυση και η απόταξη. ο περιορισμός. είναι η στέρηση αδείας εξόδου. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές. ο υποβιβασμός και η έκπτωση. πειθαρχία. ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. c. Στους μόνιμους και εθελοντές. μέθη και άλλα παραπτώματα 9. που έχουν σχέση με την υπηρεσία. 73 . όπου μένουν. Η ποινή του περιορισμού επιβάλλεται για αμέλεια σχετικά με την καθαριότητα και τον κανονικό τρόπο που φέρεται η στολή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ’ ΠΟΙΝΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 71 ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι υπαξιωματικοί εκτίουν την ποινή της κρατήσεως σε ιδιαίτερο πειθαρχείο. Η ποινή εκτίετε απ’ όλους στο πειθαρχείο. εκτίουν την ποινή στην κατοικία τους ΚΡΑΤΗΣΗ 8. Στους κληρωτούς υποδεκανείς η αφαίρεση του τίτλου του υποδεκανέα. Η ποινή της στέρησης εξόδου επιβάλλεται σε κληρωτούς οπλίτες για τιμωρία ελαφρών παραβάσεων. Οι πειθαρχικές ποινές. η κράτηση. διαφορετικά διατάσσεται από το Διοικητή της Μονάδας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί για τους οποίους επιτρέπεται η διαμονή στην πόλη. Η ποινή της κρατήσεως επιβάλλεται για τιμωρία σοβαρών παραπτωμάτων. φιλονικίες. ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 4. Αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει «Περί Καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Μονίμων ή Εθελοντών Οπλιτών». εκτίουν την ποινή κρατήσεως στην κατοικία τους. 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 6. που επιβάλλονται στους μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς. όπου υπάρχει.τι σχετίζεται με την κανονικότητα της στολής. για λόγους απρεπείς. παράσταση και συμπεριφορά μέσα στο Στρατόπεδο 5. Στους υπαξιωματικούς επιβάλλονται επί πλέον οι εξής ποινές: a. όπου κλείνονται τις ώρες. εκτός εάν διαταχθεί διαφορετικά από το Διοικητή. γενικά την τάξη και τη συμπεριφορά. η φυλάκιση και η αυστηρή φυλάκιση. τις οποίες σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν είναι απασχολημένοι σε υπηρεσία ή εκπαίδευση. καθώς και για απουσία από το βραδινό ή οποιοδήποτε προσκλητήριο. Εκτίετε με παραμονή του τιμωρημένου στο Στρατώνα την πρώτη ημέρα κατά την οποία θα έπαιρνε άδεια εξόδου. Οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί. να εκτίσουν την ποινή στο θάλαμο. Αυτοί που τιμωρούνται με περιορισμό δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή στο θάλαμο. για αμέλεια ως προς τη συντήρηση του ιματισμού. Στους κληρωτούς. Η ποινή της φυλακίσεως επιβάλλεται για τιμωρία βαρύτερων παραπτωμάτων κατά της πειθαρχίας ή ελαφρών. 10. που επιβάλλονται στους οπλίτες. στους οποίους επιτρέπεται η παραμονή στην πόλη. που όμως γίνονται σε κατάσταση μέθης ή επανειλημμένα ή κατά τη διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας. οπλισμού και των άλλων δημόσιων ειδών και γενικά για ελαφρές υπηρεσιακές παραλείψεις 7.

που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. τις ώρες αναπαύσεως. από τα διάφορα κλιμάκια διοικήσεως. με γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών (Άρθρο 71). 22. ΑΥΣΤΗΡΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 15. τα εθνικά ιδεώδη και τις εθνικές παραδόσεις. 21. Η αυστηρή φυλάκιση επιβάλλεται στους οπλίτες για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα. Για εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σκοπό την ανατροπή ή την υπονόμευση του νόμιμου πολιτεύματος της Χώρας. αφαιρείται ο τίτλος του υποδεκανέα από τον Διοικητή του άμεσα προϊστάμενου της Μονάδας Κλιμακίου. που περιορίζουν την ελευθερία των υφισταμένων τους οπλιτών σ’ όλη την κλίμακα της διοικήσεώς τους. μετά από έγκριση του αντίστοιχου Διοικητή. απαλλάσσονται από κάθε υπηρεσία και εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή σε ιδιαίτερο πειθαρχείο ή στις στρατιωτικές φυλακές. που γίνονται ιδιαίτερα κατά την διάρκεια ένοπλης υπηρεσίας ή επανειλημμένα. Μετά από επανορθωτική ποινή. e. από την υπηρεσία και εκτίουν την ποινή στο πειθαρχείο της Μονάδας στις ώρες που δεν ασχολούνται με εκπαίδευση. Για φανερά αδιόρθωτη διαγωγή c. d. Οι στρατιώτες που τιμωρούνται με φυλάκιση. μετατίθενται σε άλλη Μονάδα. που κάνουν τα παραπτώματα. σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας με μέριμνα των οργάνων υπηρεσίας. χρησιμοποιούνται σ’ όλες τις πρόσθετες υπηρεσίες της Μονάδας. Η δικαιοδοσία επιβολής πειθαρχικών ποινών. για πράξη που έχει σχέση με τη στρατιωτική τιμή ή την πειθαρχία. Έκπτωση είναι η στέρηση του βαθμού και η μεταφορά στην τάξη του στρατιώτη. Έκπτωση επιβάλλεται στους κληρωτούς υπαξιωματικούς. 13. g. στην οποία ανήκει ο υποδεκανέας. που ασκεί την ποινική δίωξη. 14. Για πράξεις που κλονίζουν την πειθαρχία του Στρατεύματος. Για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα. Όταν πρόκειται για υποδεκανείς. με γνωμοδότηση του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών: a. που έχει σχέση με τη στρατιωτική τιμή και πειθαρχία b. μπορεί να διαταχθεί η έκτιση της ποινής στις στρατιωτικές φυλακές. f. Οι υπαξιωματικοί που υποβιβάζονται. Υποβιβασμός στον αμέσως κατώτερο βαθμό. Οι υπαξιωματικοί εκτίουν την ποινή φυλακίσεως σε ιδιαίτερο πειθαρχείο. ΑΡΘΡΟ 72 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 1. κατά την κρίση του Διοικητή της Μονάδας. φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2. που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο. στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει κατάλληλο πειθαρχείο. Με διαταγή του Διοικητή του Σχηματισμού μπορεί να χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες. 19. 74 . ΕΚΠΤΩΣΗ 20. Αυτοί που εκπίπτουν από το βαθμό τους μετατίθενται σ’ άλλη Μονάδα. επιβάλλεται στους κληρωτούς υπαξιωματικούς για βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα ή για επανειλημμένα βαριά παραπτώματα. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 17.12. Όσοι τιμωρούνται με φυλάκιση απαλλάσσονται. Οι οπλίτες που τιμωρούνται με αυστηρή φυλάκιση. 18. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα γενικά που κρίνονται ανεπαρκείς ή χωρίς αποτέλεσμα οι μικρότερες πειθαρχικές ποινές. 16. Για έλλειψη πίστεως στην Πατρίδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΟΠΛΙΤΕΣ Ημέρες Ποινής A/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Κλιμάκια Διοικήσεως Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού Διοικητής Στρατιάς Διοικητής Σώματος Στρατού Διοικητής Μεραρχίας Διοικητής Ταξιαρχίας Διοικητής Συγκροτήματος Διοικητής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) Διοικητής Μονάδας (Κατώτερος Αξκός) Διοικητής Υπομονάδας Διοικητής Διμοιρίας-Ουλαμού Αρχιλοχίας Υπομονάδας Στέρηση Περιορισμός Κράτηση εξόδου 10 5 2 30 20 10 5 2 60 60 50 50 40 40 30 30 20 8 4 - Φυλάκιση απλή ή στέρηση 60 50 40 40 30 25 20 20 10 5 - 2. πρέπει να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. έχουν και οι Διοικητές σε ισότιμα κλιμάκια διοικήσεως. Σε κάθε Σχηματισμό λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο Οπλιτών. b. 6. που αποτελείται από πέντε αξιωματικούς. 5. Η συγκρότηση και η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με διαταγή του αντίστοιχου Σχηματισμού. 2. που έχουν επιβληθεί στον κληρωτό οπλίτη δεν υπερβούν τις δέκα. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος και εισηγητής το νεώτερο μέλος. από τους οποίους οι δυο τουλάχιστον πρέπει να είναι ανώτεροι. που για πρώτη φορά επιβάλλεται στον κληρωτό. 4. οι συνολικές ποινές του κληρωτού που επιβλήθηκαν στην ίδια Μονάδα. Έκπτωση κληρωτού υπαξιωματικού. 75 . ΑΡΘΡΟ 73 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Αν. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να γνωματεύει για τα παρακάτω ζητήματα: a. Η ποινή φυλακίσεως. Η ισοτιμία αυτή καθορίζεται με τους Πίνακες Οργανώσεως. 9). Υποβιβασμός κληρωτού υπαξιωματικού. διαβιβάζονται αυτοδίκαια οι σχετικοί φάκελοι στο ανώτερο κλιμάκιο για εξέταση. 3. όπως αναφέρεται πιο πάνω. Δικαιοδοσία επιβολής ποινής υποβιβασμού ή εκπτώσεως σε κληρωτούς υπαξιωματικούς έχουν οι Διοικητές Σχηματισμόν (Άρθρο 71. υπολογίζεται σαν χρόνος θητείας (δεν υπηρετείται) εάν σε όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης θητείας του δεν τιμωρηθεί ξανά με φυλάκιση. όταν είναι παρών ο Πρόεδρος και τα 4 μέλη του 3. Την ίδια δικαιοδοσία. υπερβούν τις 60 ημέρες φυλακίσεως. Αν. Από το Συμβούλιο εξαιρούνται ο Διοικητής της Μονάδας και Υπομονάδας και ο αξιωματικός που έκανε τη σχετική ανάκριση Για να υπάρχει απαρτία. κατά τη στιγμή της απολύσεως του οι ημέρες φυλακίσεως. Το Συμβούλιο είναι σε απαρτία. παραγρ. του χαρίζονται και δεν υπηρετούνται.

ότι τα περιστατικά δε δικαιολογούν την ποινή του υποβιβασμού ή της εκπτώσεως. Κατόπιν στέλνει μαζί με την αναφορά αντίγραφο του φύλλου Μητρώου του υπαξιωματικού που παραπέμπει καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. τις ποινές που επιβλήθηκαν Η απόφαση του Διοικητή της Υπομονάδας μαζί με τις ποινές που επιβλήθηκαν από τον ίδιο. ο οποίος θεωρεί. αν όμως κρίνει τα περιστατικά αρκετά. οι οποίοι συνηγορούν γι’ αυτήν την πρόταση. τη συγκρότηση τους και τη διαδικασία σ’ αυτά. έγγραφα Αρχών ασφαλείας. Ο Πρόεδρος καλεί υποχρεωτικά στο Συμβούλιο τον κατηγορούμενο Υπαξιωματικό και αν κρίνει απαραίτητο και μάρτυρες για τη διαφώτιση του Συμβουλίου. έκανε παράπτωμα. ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει στο Συμβούλιο το ερώτημα του υποβιβασμού 9. αναφορές Υπομονάδας). τότε ο Διοικητής του Σχηματισμού μπορεί ή να τη δεχθεί ή όχι. Αν το ερώτημα είναι η έκπτωση και το Συμβούλιο αποφάνθηκε ευνοϊκά για τον κατηγορούμενο. παρουσιάζονται στην αναφορά της Υπομονάδας και εξετάζονται από το Διοικητή αυτής. 8. την υποβάλλει μέσα σε τρεις ημέρες στον αντίστοιχο Σχηματισμό. Για την παραπομπή σε Πειθαρχικά Συμβούλια των Μόνιμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών. 11. Αν η καταδικαστική απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία 3 προς 2. του την κοινοποιεί προφορικά και κατόπιν δίνει σημείωμα στον Αρχιλοχία της Υπομονάδας Ο Αρχιλοχίας ενημερώνει σχετικά τα όργανα Υπηρεσίας της Υπομονάδας και καταχωρεί τις ποινές στο «Βιβλίο Αιτήσεων και Αναφορών» αυτής. Η απόφαση για υποβιβασμό ή έκπτωση κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. επιστρέφει τη σχετική αλληλογραφία και τιμωρεί τον υπαξιωματικό με ελαφρότερη ποινή. οπότε τιμωρεί τον κατηγορούμενο υπαξιωματικό με ελαφρότερη ποινή. ικανό να στηρίξει την πρόταση του (δικογραφίες. που είναι προϊστάμενος μιας υπηρεσίας. Ο Διοικητής της Μονάδας υποβάλλει ιεραρχικά τη σχετική πρόταση προς το Σχηματισμό. Εντός της Υπομονάδας. Το Συμβούλιο εξετάζει την υπόθεση και αφού συντάξει αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί αυτό μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παραπεμπτικής διαταγής. Τούτο υποβάλλει στο Διοικητή της Υπομονάδας πριν από την κανονική ώρα της αναφοράς αυτής Οι οπλίτες που τιμωρήθηκαν. εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών Νόμων. αυτός που επιβάλλει κάποια ποινή σε οπλίτη. αφού τον κρίνει πειθαρχικά 10. πιθανόν. που ισχύουν κάθε φορά ΑΡΘΡΟ 74 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. είναι υποχρεωτική για το Διοικητή του Σχηματισμού. κάνει τις εξής ενέργειες: Υποβάλλει στη Μονάδα του σχετική έκθεση. διατάζει να παραπεμφθεί ο Υπαξιωματικός στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οπλιτών 6. μαζί με τη γνώμη του Ο Διοικητής του Σχηματισμού εάν κρίνει. ο οποίος τιμωρεί τον απαλλαγμένο υπαξιωματικό με μικρότερη πειθαρχική ποινή. Κάθε Διοικητής Υπομονάδας και γενικά κάθε Αξιωματικός. Εάν η απόφαση είναι απαλλακτική είτε παμψηφεί είτε με πλειοψηφία. που εγκρίνει ή τροποποιεί. που ανήκει. που δικαιολογεί υποβιβασμό ή έκπτωση. 7. μετά από μυστική ψηφοφορία.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 4. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία. ότι κάποιος κληρωτός Υπαξιωματικός απ’ αυτούς που υπηρετούν κάτω από τις διαταγές του. Καταδικαστική απόφαση που πάρθηκε παμψηφεί ή με πλειοψηφία 4 προς 1. καταχωρείται από τον 76 . 5. τότε είναι υποχρεωτική για το Διοικητή του Σχηματισμού. όπου αναφέρει με λεπτομέρειες τους λόγους.

Ο Διοικητής της Μονάδας.2. 7. όπου υπάγονται (στρατολογικά) οι τιμωρούμενοι Για παραδειγματισμό. κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται από αυτές στους οπλίτες. Όλες οι υπόλοιπες ποινές των οπλιτών. Όλες οι Αρχές. απλής ή αυστηρής. σε όλους γενικά τους οπλίτες της Μονάδας. οι προϊστάμενες της Μονάδας. κοινοποιούνται από τη Μονάδα στο Στρατολογικό Γραφείο. προφορικά και αναφέρουν σχετικά προς τον αντίστοιχο Διοικητή (Υπομονάδας ή Στρατοπέδου) με τα «Δελτία Συμβάντων» που υποβάλλουν. με διαταγή προς τις αντίστοιχες Μονάδες. 9. προϊστάμενες Αρχές) Τα Όργανα Υπηρεσίας (Άρθρο 73 παράγρ 6) κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται απ’ αυτά στους οπλίτες. καταχωρούνται στα ατομικά τους έγγραφα. που υποβάλλεται στο Διοικητή της Μονάδας. αφού εγκρίνει τις ποινές που επιβλήθηκαν όπως αναφέρονται στις Ημερήσιες Αναφορές των Υπομονάδων. Φρούραρχο. που επιβάλλονται από το Διοικητή Υπομονάδας και τους υφισταμένους του. μαζί με τις ποινές που επιβλήθηκαν τόσο απ’ αυτόν τον ίδιο. 4. οι ποινές των μόνιμων και εθελοντών οπλιτών. που επιβάλλονται στους κληρωτούς οπλίτες. παράγρ 3 και 4) κοινοποιούν τις ποινές που επιβάλλονται απ’ αυτούς στους οπλίτες με τις Ημερήσιες Διαταγές Φρουραρχείου και Στρατοπέδου αντίστοιχα. Οι ποινές στερήσεως αδείας εξόδου. Επόπτη Ασφαλείας κλπ) ή από άλλες Αρχές (Ανώτερο Διοικητή Φρουράς. καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. 3. όσο και από άλλους αξιωματικούς της Μονάδας (Υποδιοικητή. Εκτός από την Ημερήσια Διαταγή. διατάζει την καταχώριση τους στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας. με την Ημερήσια Διαταγή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 8. Αρχιλοχία αυτής στην Ημερήσια Αναφορά της Υπομονάδας. Οι Φρούραρχοι και οι Στρατοπεδάρχες (Άρθρο 73. οι ποινές που επιβάλλονται στους οπλίτες. 6. που προβλέπονται. 5. 77 . κοινοποιούνται κατά το προσκλητήριο. Οι ποινές φυλακίσεως. ενώ των κληρωτών στα βιβλία και μητρώα.

Εάν έχουν βαθμό κατώτερου αξιωματικού. Αυτός έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Διοικητή Μονάδας και στο προσωπικό των υπόλοιπων Μονάδων του Στρατοπέδου. Στρατοπεδάρχες Όταν στο ίδιο Στρατόπεδο στρατωνίζονται περισσότερες από μια Μονάδες. 78 . καθορίζεται από τον κανονισμό «Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων». οι Υποστράτηγοι και Ταξίαρχοι ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μεραρχίας b. όταν είναι ανώτερος αξιωματικός. που δεν υπάγονται στην άμεση ή έμμεση διοίκηση τους. Διοικητές Αποσπασμάτων και Τακτικών Συγκροτημάτων Οι Διοικητές Αποσπασμάτων (Άρθρο 53) και Τακτικών Συγκροτημάτων (Άρθρο 5 παραγρ. για διευκόλυνση της εκπληρώσεως της αποστολής τους. Εάν έχουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού. 9). ασκείται σ’ όλους τους κατώτερους τους στρατιωτικούς. οι οποίες δεν είναι κάτω από μια διοίκηση. δίνεται σε βαθμοφόρους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 1. αυτοί έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία στα αντίστοιχα κλιμάκια διοικήσεως (Άρθρα 67 και 70). οι οποίοι υπηρετούν στη Φρουρά και σ’ αυτούς που περνούν από αυτή. Υποδιοικητές Η πειθαρχική δικαιοδοσία. d. Η πειθαρχική αυτή δικαιοδοσία καθορίζεται ως εξής: a. Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (πόλεως) και Φρούραρχος Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουρών και Φρούραρχοι. αλλά μόνον για ζητήματα που σχετίζονται με την τάξη και τη γενική λειτουργία του και όχι για θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία και υπηρεσία των Μονάδων. Οι υποδιοικητές Μονάδων έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Υπομονάδας. πειθαρχική δικαιοδοσία και πάνω σε κατώτερους τους αξιωματικούς. d. που ισχύει κάθε φορά. Οι υποδιοικητές Συγκροτημάτων. Οι υποδιοικητές Μεραρχιών και υποδιοικητές Ταξιαρχιών έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Συγκροτήματος. που παρέχεται στους υποδιοικητές. χωρίς να υπάγονται στις διαταγές τους Η δικαιοδοσία τους αυτή εκτείνεται σε όλα τα ζητήματα. εάν στους τελευταίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα τάξεως και πειθαρχίας. 2. Η πειθαρχική δικαιοδοσία όλων αυτών επί των κατώτερων τους στρατιωτικών. στον οποίο αυτοί ανήκουν. που ανήκουν στη δύναμη του κλιμακίου. Εάν έχουν βαθμό ανώτατου αξιωματικού. 5. των υπόλοιπων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. που έχουν σχέση με την πειθαρχία. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία οι Αντιστράτηγοι ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Σώματος Στρατού. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλους τους κατώτερους τους στρατιωτικούς του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. την τάξη. c. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μονάδας c. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Μονάδας. ο αρχαιότερος Διοικητής Μονάδας ορίζεται Στρατοπεδάρχης με διαταγή του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς. b. καθώς και οι υφιστάμενοι τους Διοικητές σ’ όλη την κλίμακα. ανθυπασπιστές και οπλίτες. έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτήν του Διοικητή Υπομονάδας. Η πειθαρχική δικαιοδοσία αυτών καθορίζεται ως εξής: a. του οποίου είναι υποδιοικητές. Σε ειδικές περιπτώσεις. εξασκούν πλήρη διοίκηση στους υφιστάμενους τους στρατιωτικούς Κατά συνέπεια. την εμφάνιση και γενικά τη συμπεριφορά στην πόλη. 4. Οι υποδιοικητές Υπομονάδων έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία ίση μ’ αυτή του Διοικητή Διμοιρίας ή Ουλαμού 3.

7. καθώς και τις μη εργάσιμες ώρες. για τους οπλίτες της αντίστοιχης Μονάδας ή Υπομονάδας εάν. που πιστοποιούνται με επίσημα έγγραφα. μετά από αναφορά του τελευταίου 4. αν διαπιστωθεί από νεώτερη εξέταση. ανεξάρτητα από το είδος της. οι οποίοι συνηγορούν για μείωση ή άρση. οι ημέρες που ήδη εκτίθηκαν από την αρχική ποινή. με βάση τις γενικές αρχές αυτού του Κανονισμού. αν κρίνει. Διακοπή εκτίσεως ποινής απαγορεύεται. 3. Ο Διοικητής Υπομονάδας. υποδεικνύει σ’ αυτόν που την επέβαλε τους λόγους. που υπάγονται στις διαταγές τους. 7. ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τάξη στο Στρατόπεδο. που απαιτεί άμεση καταστολή Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας των στρατωνιζομένων στο Στρατόπεδο Μονάδων ή Υπομονάδων. αυτός ο ίδιος που την επέβαλε. πρέπει να γίνει σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που επιβλήθηκε. οι οποίες δεν προβλέπονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό και ιδιαίτερα για ό.τι έχει σχέση με τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό. έχει αυτό το δικαίωμα. ότι λόγοι προσωπικοί τον επηρέασαν στην εκτίμηση του. μπορεί να καθορίζεται. 5. Με τον όρο επαύξηση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε αυστηρότερη. η προηγούμενη διαγωγή του τιμωρημένου ή η ανάγκη καταστολής συχνών παρόμοιων παραπτωμάτων. την ελαττώνει ή την αίρει. έχει δικαίωμα να διατάξει τη μεταφορά στο πειθαρχείο ή το με οποιοδήποτε· τρόπο περιορισμό κάθε κατώτερου του στρατιωτικού. Αν όμως η ποινή επιβλήθηκε από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. Αν από αυτά κρίνει δίκαιη τη μείωση ή την άρση της ποινής. ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας ή ο αρχαιότερος από τους παρόντες υπαξιωματικούς της Μονάδας ή Υπομονάδας. 6. 79 . δεν έχουν άλλη πειθαρχική δικαιοδοσία. Η άρση ή η μείωση ποινής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. λόγω θέσεως. ο οποίος διαταράζει την τάξη στο Στρατόπεδο ή κάνει παράπτωμα. για να μειώσει ή να άρει την ποινή. ΜΕΙΩΣΗ. Όταν πρόκειται για επαύξηση ποινής που έχει επιβληθεί. ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ 1. Σε περίπτωση απουσίας αξιωματικών. ΑΡΘΡΟ 76 ΕΠΑΥΞΗΣΗ. όταν θεωρεί δίκαιη τη μείωση ή άρση κάποιας ποινής που επιβλήθηκε από υπαξιωματικό. ο Αξιωματικός Επόπτης Ασφαλείας. ΑΡΣΗ. επιβάλλουν πιο αυστηρή ποινή. διατάζει να υποβληθούν σ’ αυτόν περισσότερα στοιχεία. 2. Αυτός που επιβάλλει μια ποινή μπορεί να την μειώσει ή να την άρει. η πειθαρχική δικαιοδοσία αξιωματικών για να αντιμετωπιστούν ειδικές περιπτώσεις. οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό. ότι η φύση του παραπτώματος. Κάθε Διοικητής προϊστάμενος αυτού που επέβαλε μια ποινή. μπορεί να την επαυξήσει. Άλλες Περιπτώσεις Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδονται μετά από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. εάν κρίνει. ζητά τη μείωση ή άρση της από το Διοικητή της Μονάδας. εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι. ή επιφυλακής του Στρατοπέδου. ότι είναι δυσανάλογα αυστηρή. Αν ο τελευταίος δεν πείθεται. Κάθε Διοικητής προϊστάμενος αυτού που επέβαλε μια ποινή. Πέρα από αυτήν την ημερομηνία δικαίωμα άρσεως ή μειώσεως ποινής. εάν έχει σχέση η ποινή με την Υπομονάδα του και μόνο. ότι η αρχική απόφαση στηρίχτηκε σε λανθασμένες ή ατελείς πληροφορίες Με τον όρο μείωση εννοείται και η μετατροπή της ποινής σε ελαφρότερη.6. τότε ο προϊστάμενος Διοικητής ελαττώνει ή αίρει την ποινή και τιμωρεί αυτόν που την επέβαλε. Όργανα Υπηρεσίας Τις ημέρες αργίας. έχει μόνο ο Προϊστάμενος αυτού που την επέβαλε. λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται για την έκτιση της. όταν κρίνει από το αιτιολογικό της.

δικαίωμα διακοπής εκτίσεως έχει ο Διοικητής της Μονάδας. 5. που του επιβλήθηκε. μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. μετά από υποβολή σ’ αυτόν ιατρικής γνωματεύσεως Στη δεύτερη περίπτωση ο Διοικητής της Μονάδας. υποβάλλεται σ’ αυτόν ιεραρχικά η αίτηση. Οι ποινές περιορισμού.Στην πρώτη περίπτωση. υπολογίζονται όμως από την ώρα της αναφοράς της ημέρας ενάρξεως τους και τελειώνουν την ημέρα. σε άδεια ή εκτέλεση υπηρεσίας και οι οποίοι τιμωρούνται από τους κατά τόπους Ανώτερους Διοικητές ή Φρουράρχους (Άρθρο 73 παραγρ. 4. που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. μετά τη λήξη της ποινής κρατήσεως ή κάποιας βαρύτερης. που τιμωρήθηκε και λήγουν την ημέρα. εκτίουν την ποινή τους. Για τους στρατιωτικούς που ευρίσκονται μακριά από την έδρα της Μονάδας τους. 80 . Ο χρόνος νοσηλείας του στρατιωτικού που έχει ποινή. 3). κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της ποινής Εφόσον οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από προϊστάμενα της Μονάδας κλιμάκια. 3. μόνο αν αυτή επιβλήθηκε από αυτόν ή από τους υφισταμένους του. οπότε συνεχίζεται αυτή. μετά την επιστροφή στη Μονάδα τους. επιβάλλονται σε ημέρες και αρχίζουν από τη στιγμή που επιβλήθηκαν. Κάθε νέα ποινή. εάν το παράπτωμα είναι πολύ σοβαρό. 3. που συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της ποινής 2. είναι δυνατόν. την ώρα της ημερήσιας αναφοράς και αναφέρουν τη λήξη της ποινής. δεν υπολογίζεται στο χρόνο της ποινής. κρατήσεως και φυλακίσεως. Ο Διοικητής της Μονάδας. εφαρμόζονται αυτά. σχετικά με την έκτιση των ποινών 2. Απαλλαγή εκτίσεως του υπόλοιπου των συνηθισμένων πειθαρχικών ποινών. Όσοι τιμωρήθηκαν με φυλάκιση ή και με βαρύτερη ποινή. Αυτοί που ευρίσκονται σε κανονική άδεια και τιμωρούνται με φυλάκιση. απλής ή αυστηρής. που οδηγήθηκε εκτάκτως στο πειθαρχείο. που διακόπηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. αρχίζουν από τη στιγμή. παρουσιάζονται και στο Διοικητή της Μονάδας την ώρα της ημερήσιας αναφοράς ΑΡΘΡΟ 78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ 1. βαρύτερη απ’ αυτήν που ήδη εκτίετε. αφού διακοπεί η άδεια τους ή να εκτίσουν την ποινή τους στο πειθαρχείο της Φρουράς του τόπου της άδειας τους. που διακόπηκε. στον οποίο δεν επιβλήθηκε κάποια ποινή. είτε κράτηση είτε βαρύτερη ποινή. Εάν η ποινή επιβλήθηκε από προϊστάμενο Διοικητή. να παρουσιαστεί στο Διοικητή της Μονάδας και να αναφέρει τη λήξη της ποινής του 6. παρουσιάζονται στο Διοικητή της Υπομονάδας. που επέβαλαν τη διακοπή 8. οφείλει να διατάζει την αποφυλάκιση κάθε υφισταμένου του. Οι οπλίτες. να σταλούν στη Μονάδα τους. μπορεί να διατάξει τη διακοπή εκτίσεως ποινής. αρχίζει από την ώρα που επιβλήθηκε και λήγει όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των ημερών της. Κάθε αξιωματικός ή ανθυπασπιστής οφείλει σε 24 ώρες από τη λήξη της ποινής. που έλαβε γνώση της ποινής ο στρατιώτης. διατάζεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία Εθνικών εορτών ή ευτυχών Εθνικών γεγονότων ΑΡΘΡΟ 77 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΟΙΝΩΝ 1. Το υπόλοιπο της ποινής. Όσοι τιμωρούνται με περιορισμό ή κράτηση. μετά από διαμονή 24 ωρών στο πειθαρχείο. εκτίετε μόλις εκλείψουν οι λόγοι.

διατάζει την προσωπική τους κράτηση σε πειθαρχείο της Φρουράς και ζητά από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού την ανάκληση τους στη Μονάδα τους 5. διατάζει την εισαγωγή τους στο πιο κοντινό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για έκτιση της ποινής τους Για όσους διαμένουν προσωρινά στη Φρουρά για εκτέλεση υπηρεσίας. ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς. Σ’ αυτούς που στέλνονται ή ανακαλούνται στις Μονάδες τους. Αυτοί που ευρίσκονται σε αναρρωτική άδεια ή διαμένουν προσωρινά στη Φρουρά για εκτέλεση υπηρεσίας και τιμωρούνται με φυλάκιση. εκτίουν την ποινή τους μετά την επιστροφή στη Μονάδα τους.4. γι’ αυτούς που είναι σε αναρρωτική άδεια. ο Φρούραρχος σημειώνει στο Φύλλο της άδειας ή στο Φύλλο πορείας τους αυτήν την απόφαση Αυτοί οφείλουν ν’ αναχωρήσουν μέσα σε 24 ώρες για τη Μονάδα τους 81 . Αν όμως το παράπτωμα είναι πολύ σοβαρό και απαιτείται άμεσος περιορισμός του παραβάτη. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου. Κάθε στρατιωτικός δικαιούται να παραπονεθεί. το παράπονο γίνεται δεκτό και εξετάζεται. και έχει ακέραιη την ευθύνη εξ αιτίας της ανυπακοής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ’ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΡΘΡΟ 79 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 1. Τα παράπονα υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες απ’ την ημέρα. που του δόθηκε ή από κάποια ενέργεια ή μέτρο των προϊσταμένων του Πρέπει όμως προηγουμένως να υπακούσει και να συμμορφωθεί πλήρως στη διαταγή ή τα μέτρα. Πέρα από αυτή τη προθεσμία. ότι είναι βάσιμο. ικανοποιεί τον παραπονούμενο. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 4. Η πράξη αυτή αποτελεί το ποινικό αδίκημα της ομαδικής απείθειας που τιμωρείται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. δείχνει έλλειψη σεβασμού. απαγορεύεται Μόνο μετά την εκτέλεση της διαταγής ή την έναρξη εκτίσεως ποινής. για τους οποίους το παράπονο του είναι αβάσιμο. δε γίνεται δεκτό το παράπονο του. μπορεί να γίνει δεκτό το παράπονο 3. έπειτα όμως τιμωρείται ο παραπονούμενος γι’ αυτήν την έλλειψη σεβασμού ή για άλλες παραβάσεις. Η ίδια προθεσμία των 15 ημερών ισχύει και για την εκ νέου υποβολή παραπόνων. που λήφθηκαν. 4. Εάν ο παραπονούμενος στη διατύπωση του παραπόνου του. εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται από άλλες διατάξεις. 82 . απαγορεύεται η υποβολή παραπόνων από ομάδα στρατιωτικών. εξηγεί στον παραπονούμενο τους λόγους. Ο Διοικητής. Αναστολή εκτελέσεως διαταγής ή εκτίσεως ποινής για εξέταση παραπόνων. έστω και αν οι αναφορές παραπόνων υποβάλλονται χωριστά. 2. αν θεωρήσει. τα παράπονα δε γίνονται δεκτά 6. όπου αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής. κατά την οποία ο παραπονούμενος έλαβε γνώση της διαταγής ή της ενέργειας με την οποία νομίζει ότι αδικείται. που έγιναν με την αναφορά 3. Σε κάθε Μονάδα τηρείται βιβλίο εξετάσεως παραπόνων. ο παραπονούμενος οφείλει να εκφράζεται με το σεβασμό που αρμόζει και να εκθέτει μόνο τα περιστατικά που συνιστούν το παράπονο του. δηλαδή για αδικία που έγινε στον παραπονούμενο και όχι σ’ άλλον ή άλλους Κατά συνέπεια υποβολή παραπόνων εκ μέρους άλλου ή για υπεράσπιση άλλου. αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς και κρίσεις περί των προσώπων των ανωτέρων του 2. ότι αδικήθηκε από κάποια διαταγή. ο οποίος δέχεται το παράπονο και είναι αρμόδιος να το κρίνει. σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτό το Κεφάλαιο. Υποβολή μόνο ατομικών παραπόνων επιτρέπεται. που ενεργούν κατόπιν συμφωνίας. Επίσης. Στη διατύπωση του παραπόνου του. απαγορεύεται. που δόθηκε στα παράπονα του (Άρθρο 78) ΑΡΘΡΟ 80 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. το παράπονο και η απόφαση της Διοικήσεως. γραπτά ή προφορικά. ανθυπασπιστές και μόνιμους ή εθελοντές οπλίτες και προφορικά από τους κληρωτούς οπλίτες 5. το εξετάζει και εάν διαπιστώσει. Κάθε παράπονο υποβάλλεται ιεραρχικά Γραπτά από τους αξιωματικούς. κατά την οποία ο παραπονούμενος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση. στην περίπτωση. εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 11 του άρθρου 11 Χωρίς αυτόν τον όρο. Εάν το κρίνει αβάσιμο.

αφού ζητήσει και πάρει τις παρατηρήσεις του τελευταίου αποφασίζει σχετικά ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 8. έχει ο αμέσως προϊστάμενος εκείνου. η οποία δεν του απάντησε Εάν το παραλείψει αυτό τιμωρείται. που έχει το δικαίωμα να κρίνει αυτό σε δεύτερο βαθμό Η απόφαση αυτού είναι τελεσίδικη και εάν ο παραπονούμενος εξακολουθεί να επιμένει σ’ αυτό. Γραπτές εξετάσεις για παράπονα. τιμωρείται από αυτόν. με τρόπο. 83 . μόνιμους και εθελοντές οπλίτες. ο Διοικητής υποβάλλει το παράπονο του στον αμέσως προϊστάμενο του. αυτός που επιθεωρεί. κατά του οποίου στρέφεται αυτό. Εάν μέσα σε τρεις μήνες δεν πάρει απάντηση. που δεν απάντησε. 10. Στις διοικητικές επιθεωρήσεις. τον οποίο αφορά το παράπονο. Αυτός ο Διοικητής. Δικαίωμα κρίσεως του παραπόνου σε τρίτο βαθμό έχει ο αμέσως προϊστάμενος εκείνου. τόσο του παραπονούμενου όσο και εκείνου τον οποίο αφορά το παράπονο. Στην περίπτωση αυτή ο παραπονούμενος μπορεί ν’ απευθυνθεί απ’ ευθείας στην αμέσως προϊσταμένη Αρχή εκείνης.Εάν ο παραπονούμενος δεν πείθεται και επιμένει. προς τον οποίον ή με τον οποίον ο παραπονούμενος όφειλε να υποβάλει το παράπονο του. αν πρόκειται για δεύτερο και τρίτο βαθμό κρίσεως. Η υποβολή παραπόνων ακολουθεί αυστηρά την ιεραρχική οδό Εάν λόγω μεταθέσεως ο παραπονούμενος δεν είναι στις διαταγές του ανωτέρου του. ώστε ο παραπονούμενος να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων για τα παράπονα του μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους. Κάθε υπέρβαση ιεραρχίας στην υποβολή παραπόνων τιμωρείται από το Διοικητή. δεν έχει δικαίωμα να κρίνει αυτό. Έχει υποχρέωση όμως να κοινοποιήσει την ενέργεια του αυτή στην Αρχή. για τις ενέργειες του οποίου γίνεται το παράπονο Δικαίωμα να κρίνει το παράπονο σε δεύτερο βαθμό. Ο προϊστάμενος Διοικητής απορρίπτει χωρίς εξέταση το παράπονο και διατάζει να υποβληθεί ιεραρχικά. όταν αυτοί δεν πήραν καμία απάντηση για τα παράπονα τους. Δικαίωμα να κρίνει το παράπονο σε πρώτο βαθμό. ανθυπασπιστή ή οπλίτη. που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ιεραρχικά και παρέμεινε ανικανοποίητο. επιτρέπεται στους παραπονούμενους. να μη δεχτεί ή να απορρίψει παράπονα υφισταμένου του. τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία Προωθείται ιεραρχικά μέχρι το Διοικητή που είναι άμεσος ή έμμεσος προϊστάμενος. μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 7. για κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως. γίνεται κατά προτεραιότητα. γίνονται όταν είναι δύσκολη η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών. οποιουδήποτε παραπόνου που του υποβλήθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η εξέταση ή η παραπέρα προώθηση των παραπόνων. που έχουν σχέση με το πρόσωπο του. έχει δικαίωμα να υπερβεί την ιεραρχία για μια φορά απευθυνόμενος σε προϊστάμενο του που έχει δικαίωμα τελεσίδικης κρίσεως. 5. Εάν ο αξιωματικός που δέχεται το παράπονο. Επίσης όταν προκύπτουν ποινικά αδικήματα ή βαριές πειθαρχικές παραβάσεις. για να κριθεί στον επόμενο βαθμό. το υποβάλλει με τις παρατηρήσεις του ιεραρχικά σ’ εκείνον που έχει το δικαίωμα κρίσεως. μπορεί να εξετάσει απ’ ευθείας οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα αξιωματικού. Υπέρβαση της ιεραρχίας. Η απόκρυψη από κάθε ανώτερο. 9. 7. που έχει το δικαίωμα τρίτου βαθμού κρίσεως Η απάντηση στα παράπονα δίνεται προφορικά στους κληρωτούς οπλίτες και γραπτά στους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές. έχει σαν συνέπεια την επιβολή ποινής σ’ αυτόν Επίσης απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε ανώτερο. 6. έχει εκείνος. που τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. αν πρόκειται για πρώτο βαθμό κρίσεως και σε 15 εργάσιμες ημέρες.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 84 .

σ’ όλη την κλίμακα της Ιεραρχίας είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση των διατάξεων αυτού του Κανονισμού 2. Όλοι οι Διοικητές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 81 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Διαταγές ή οδηγίες που δίνονται προς εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Κανονισμού. Οι αξιωματικοί πρέπει να ερμηνεύουν τις διατάξεις αυτές με βάση τη λογική. Αθήνα 20 Μαρτίου 1984 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 85 . πρέπει να κυριαρχούνται από το πνεύμα και το σκοπό αυτών των διατάξεων 3. ότι αυτές δεν αφήνουν περιθώρια για εξαιρέσεις Στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. με οδηγό το συμφέρον της υπηρεσίας και να έχουν υπόψη τους.

2. Πρακτικό Ορκωμοσίας. 16. Αίτηση Αποστρατείας. 6. 12. 10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Άδεια Απουσίας. Άδεια Απουσίας Μικρής Διάρκειας για Κληρωτούς Οπλίτες. Υπηρεσιακό Σημείωμα. Φύλλο Πορείας Ομαδικό. Άδεια Παραμονής Εκτός Στρατοπέδου. Σήμα Αγνοίας Οπλίτη. Γνωμοδότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Οπλιτών. 5. Σήμα Αναζητήσεως Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. 7. Άδεια Απουσίας Μικρής Διάρκειας για Μόνιμους Στρατιωτικούς. 3. 13. 8. Άδεια Διανυκτερεύσεως. Φύλλο Πορείας Ατομικό. Ατομική Αναφορά Στρατιωτικού. 14. 86 . Παράδειγμα Αναφοράς Αιτήσεως Αδείας Απουσίας. 11. 4. 15. «Β» Ειδικές Ονομασίες Βαθμών. Αίτηση Παραιτήσεως. Ναυτικού και Αεροπορίας. «Γ» Στρατιωτικά Εγκλήματα.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Αντιστοιχία Βαθμών Στρατού. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. 8) ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ Ανθυπασπιστής ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής Δίοπος ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ Υποδίοπος Ναύτης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Πτέραρχος Αντιπτέραρχος Υποπτέραρχος Ταξίαρχος Σμήναρχος Αντισμήναρχος Επισμηναγός Σμηναγός Υποσμηναγός Ανθυποσμηναγός Ανθυπασπιστής Αρχισμηνίας Επισμηνίας Σμηνίας Υποσμηνίας Ανθυποσμηνίας Σμηνίτης 87 . ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ α/α ΣΤΡΑΤΟΣ 1 2 3 4 Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος 5 6 7 Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης 8 9 10 Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός 11 Ανθυπασπιστής 12 13 14 15 Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας 16 17 Υποδεκανέας Στρατιώτης (Άρθρο 7. παρ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ
(Άρθρο 7, παρ. 10)
α/α

ΙΠΠΙΚΟ ΤΕΘ/ΝΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

1
2
3

Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Ταξίαρχος

4

Συνταγματάρχης

5

Αντισυντ/ρχης

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ταξίαρχος
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Γενικός Αρχίατρος Γεν.
Γεν.
Αρχικτηνίατρος
Αρχιφαρμακοποιός
Αρχίατρος
Αρχικτηνίατρος
Αρχιφαρμακοποιός

6

Επίλαρχος

Επίατρος

Επικτηνίατρος

7

Ίλαρχος

Ιατρός

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Κτηνίατρος
Φαρμακοποιός

8

Υπίλαρχος

Υπίατρος

9

Ανθυπίλαρχος

Ανθυπίατρος

Υποστράτηγος
Ταξίαρχος

Επιφαρμακοποιός

ΑΔΕΛΦΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Αναθεωρητής Α Αναθεωρητής Β Αναθεωρητής Γ Δικαστικός
Σύμβουλος Α
Δικαστικός
Σύμβουλος Β
Δικαστικός
Σύμβουλος Γ

Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Α
Υποκτηνίατρος
Υποφαρμακοποιός
Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Β
Ανθυποκτηνίατρος Ανθυποφαρμακοποιός Βοηθός
Δικαστικός
Σύμβουλος Γ

Διευθύνουσα
Γενική
Προϊσταμένη
Προϊσταμένη
Αντιπροϊσταμένη
Επιβλέπουσα

88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Α
1
2
3
4
5
6
7
Β
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
Γ
18
19

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΣΠΚ

Α/Α

ΣΧΕΤΙΚΟ

(Άρθρο 62, παρ. 2)
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα στρατιωτικά εγκλήματα και οι ποινές που προβλέπονται
αντίστοιχα από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΑΝ 2803/1941)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΕΓΚΛΗΜ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ
Προδοσία της Χώρας
26 (Θάνατος και καθαίρεση) (1)
Παράδοση εμπιστευμένης θέσεως
27 Θάνατος και καθαίρεση
Συνθηκολόγηση σε ανοικτό τόπο
28 Θάνατος και καθαίρεση ή έκπτωση
Εύνοια των βλέψεων του εχθρού
29 (Κάθειρξη)
Απιστία Έλληνα αιχμαλώτου
30 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση, ή κάθειρξη ή έκπτωση)
Βλάβη συγκοινωνιών
31
ή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών
Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών (θάνατος και
Βλάβη στρατιωτικών πραγμάτων
32
καθαίρεση, ή κάθειρξη ή και έκπτωση)
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
Θάνατος και καθαίρεση, ή φυλάκιση 6 μηνών
Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών
33
μέχρι 3 ετών
Είσοδος κρυφά σε απαγορευμένους
34 Κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
τόπους
Είσοδος εχθρού κρυφά σε
35 Θάνατος ή ισόβια κάθειρξη
απαγορευμένους τόπους
Παράνομες απεικονίσεις και
Φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή (φυλάκιση τουλάχιστον
36
παρακολουθήσεις
1 έτους)
Παράνομες επικοινωνίες
37 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
Πληροφορία στον εχθρό από αιχμάλωτο 38 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
Αρωγή σε κατάσκοπο
39 Θάνατος και καθαίρεση
Προσφορά σε κατασκοπεία
40 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών
Απόπειρα και προπαρασκευή
κατασκοπείας
41
α. Των εγκλημάτων των άρθρων 26, 33
Ποινή τελεσμένης πράξεως
και 97
β. Κάθε προπαρασκευαστική πράξη
Ποινή ελαττωμένη κατά τις διατάξεις απόπειρας
Μη αναγγελία κατασκοπείας
42 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ
(Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη, ή
Ανυποταξία
43
φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών)
44
Λιποταξία οπλίτη στο εσωτερικό σε
45 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών
καιρό ειρήνης
46
(1)

Οι ποινές που σημειώνονται μέσα σε παρενθέσεις επιβάλλονται μόνο σε περίοδο πολέμου
89

20

Λιποταξία οπλίτη στο εσωτερικό σε
καιρό πολέμου

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΣΠΚ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΟ

Α/Α

47

21 Λιποταξία αξιωματικού στο εσωτερικό

48

22 Ομαδική λιποταξία

50

23 Λιποταξία στο εξωτερικό
24 Λιποταξία ενώπιον του εχθρού
25 Αυτομολία
Διευκόλυνση, πρόκληση ή διέγερση
26 προς λιποταξία, ανυποταξία ή
αυτομολία
27
28
29
30
31
Δ
32

33

34
35
36

51
52
53
54
55

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Θάνατος και καθαίρεση, ή ισόβια ή πρόσκαιρη
κάθειρξη, ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση) ή φυλάκιση
τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση
Σε μέλη ομάδας : Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή
φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών
Στον αρχηγό: Κάθειρξη μέχρι 15 ετών
(Θάνατος και καθαίρεση), ή κάθειρξη
Θάνατος και καθαίρεση
Θάνατος και καθαίρεση
Η ποινή που επιβάλλεται στον αυτουργό είναι
ανάλογη προς τη συγκεκριμένη περίπτωση

Σε Στρατιωτικό: Η ποινή που επιβάλλεται στο
λιποτάκτη ή στον ανυπότακτο.
Υπόθαλψη λιποτάκτη ή ανυπότακτου
56
Σε ιδιώτη: (Κάθειρξη) ή φυλάκιση τουλάχιστον 3
μηνών.
(Θάνατος και καθαίρεση ή κάθειρξη) ή φυλάκιση
Εκούσια πρόκληση ανικανότητας
58
τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση
Πρόκληση ανικανότητας σε άλλους
59 Οι ποινές του άρθρου 58.
(Κάθειρξη μέχρι 10 ετών, ή φυλάκιση
Προσποίηση ανικανότητας
60 τουλάχιστον 1 έτους) ή φυλάκιση μέχρι 1 έτους ή
και έκπτωση
(Κάθειρξη μέχρι 10 ετών, ή φυλάκιση
Αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας
62 τουλάχιστον 3 ετών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών) ή
και έκπτωση
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Στους υποκινητές και τους επικεφαλής στάσεως :
Θάνατος και καθαίρεση.
Στάση
63 Στους υπόλοιπους στασιαστές: (Θάνατος και
καθαίρεση) ή κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών
Στους υποκινητές: (Κάθειρξη) ή φυλάκιση
τουλάχιστον 1 έτους και έκπτωση
Ομαδική απείθεια
64 Στους υπόλοιπους που απειθούν: (Φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών) ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών και
έκπτωση.
Καθένας τιμωρείται με την ποινή που απειλείται
Ένωση προς στάση ή ομαδική απείθεια
65 στην αποφασισμένη πράξη, ελαττωμένη κατά τις
διατάξεις περί απόπειρας.
Μη αναγγελία στάσεως ή ομαδικής
(Κάθειρξη) ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, ή και
66
απείθειας
έκπτωση
Παράλειψη καταστολής στάσεως
67 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και έκπτωση.

90

Βιαιοπραγία. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια κάθειρξη ή Εγκατάλειψη θέσεως από σκοπό 79 κάθειρξη) ή καθαίρεση ή φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών. (Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση) ή Μη προσέλευση σε συναγερμό 82 φυλάκιση μέχρι 6 μηνών (Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή κάθειρξη) ή Καθυστέρηση στην πορεία 83 φυλάκιση μέχρι 1 έτους. δικαιοσύνη Μη καταγγελία εγκλημάτων 86 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. ή Παράβαση στρατιωτικής εντολής 72 κάθειρξη μέχρι 10 ετών και έκπτωση) ή φυλάκιση μέχρι 3 ετών. (Κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. β) ένοπλη 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Ε 47 48 49 50 51 52 53 54 55 91 .37 Αντίσταση: α) άοπλη ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών μέχρι 2 ετών. Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση ή Εξύβριση ανωτέρου 75 φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 3 ετών. ή κάθειρξη μέχρι 10 73 κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας ετών. εξύβριση και δυσφήμηση Θάνατος ή ισόβια κάθειρξη. 81 θέσεως. Μη συμμετοχή σε στρατιωτικό 84 Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών ή και έκπτωση δικαστήριο Παράνομη επιρροή στη στρατιωτική 85 Φυλάκιση. Προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού 74 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση. (Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή φυλάκιση Σκοπός κοιμώμενος 80 μέχρι 1 έτους) ή φυλάκιση μέχρι 6 μηνών (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια κάθειρξη ή Εγκατάλειψη φυλακίου ή άλλης κάθειρξη) ή φυλάκιση μέχρι 1 έτους. Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και έκπτωση ή Δυσφήμηση ανωτέρου 78 έκπτωση ή φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και έκπτωση. (Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη) ή Ανυπακοή σε διαταγή προς αναχώρηση 71 φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. 68 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών μέχρι 10 ετών ή κάθειρξη Παράλειψη καταστολής αντιστάσεως 69 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή έκπτωση (Θάνατος και καθαίρεση ή ισόβια ή πρόσκαιρη Ανυπακοή 70 κάθειρξη) ή φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 2 ετών. στην οποία ορίσθηκε Στον αρχηγό της στρατιωτικής θέσεως το ελάχιστο όριο της ποινής διπλασιάζεται. Θάνατος ή ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη ή Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου 76 κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. Παρεμπόδιση υποβολής παραπόνων 87 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ Αποσφράγιση. Μη εξασφάλιση από τον εχθρό Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 95 μεταφερομένων απορρήτων 2 ετών. ή ναυαγού 92 . Εξύβριση κατωτέρου 113 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλοπή. Κάθειρξη ή κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση Βιαιοπραγία εναντίον σκοπού 102 τουλάχιστον 1 έτους ή και έκπτωση. Βίαιη απόδραση κρατουμένου 90 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και έκπτωση ή Μετάδοση μυστικών από αμέλεια 99 φυλάκιση μέχρι 1 έτους. (Φυλάκιση μέχρι 2 ετών) ή φυλάκιση μέχρι 6 Απώλεια απορρήτων 94 μηνών. (Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους) ή φυλάκιση Μέθη σε ώρα Υπηρεσίας 104 μέχρι 1 έτους ή και έκπτωση. Υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας 111 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. εμβλημάτων Παράνομη ανάληψη ή διατήρηση 107 Κάθειρξη ή θάνατος. Βιαιοπραγία εναντίον κατωτέρου 112 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών.56 57 58 59 60 Ζ 61 62 63 64 65 66 Η 67 68 69 70 71 72 Θ 73 74 75 76 77 78 I 79 80 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Απελευθέρωση ή απόκρυψη Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 88 κρατουμένου 6 μηνών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών Απόδραση κρατουμένου 89 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Εξύβριση σκοπού 101 Φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών. Απελευθέρωση αιχμαλώτου 91 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση μέχρι 2 ετών. (Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών) ή φυλάκιση Άσκοποι πυροβολισμοί 103 μέχρι 1 έτους. Αντιποίηση στολής ή άλλων 105 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους. Αθέμιτες διαταγές 110 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Απόκρυψη αιχμαλώτου 92 Κάθειρξη. υπεξαίρεση στρατιωτικών (Ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη) ή φυλάκιση από 3 115 πραγμάτων και πλαστογραφία μήνες μέχρι κάθειρξη 10 ετών ή και έκπτωση. Ανακοίνωση στρατιωτικών 96 Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών πληροφοριών Θάνατος και καθαίρεση ή κάθειρξη ή φυλάκιση Μετάδοση στρατιωτικών μυστικών 97 τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση. Σύληση νεκρού και κλοπή πληγωμένου 116 Θάνατος. αρχηγίας ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Θάνατος ή κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών ή Εχθροπραξία με ατομική πρωτοβουλία 108 έκπτωση Παράνομη παράταση εχθροπραξιών 109 Θάνατος. υπεξαγωγή ή (Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών) ή φυλάκιση 93 καταστροφή μεταφερομένων τουλάχιστον 6 μηνών. ή κάθειρξη.

93 . Προσβολές εναντίον αμάχων 166 Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Ανυπακοή σε αιχμάλωτο προϊστάμενο 170 Οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 169. Αγορά. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ Εξύβριση. ή φυλάκιση Φυλάκιση από 3 μήνες μέχρι 1 έτους ή (κάθειρξη Κατακράτηση 118 μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών) Φυλάκιση 3 μηνών μέχρι 2 ετών ή (κάθειρξη Ενεχυρίαση 119 μέχρι 10 ετών. ανάλογα με την πράξη που έγινε. ακόμα κι αν αυτή δεν πραγματοποιήθηκε: Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Παράβαση λόγου από αιχμάλωτο 173 Θάνατος. απόκρυψη ή αποδοχή Φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 2 ετών ή (κάθειρξη 121 αντικειμένου για ενέχυρο μέχρι 10 ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους) Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. προϊσταμένου Ανυπακοή 169 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. 120 (ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 που μας εμπιστεύθηκαν ετών). Οι ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 160Εγκλήματα εναντίον ομήρων 165 164. πληροφορίες Κλοπή σε βάρος αιχμαλώτου 164 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. ακόμα κι αν αυτή δεν πραγματοποιήθηκε: Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Στους υποκινητές: Κάθειρξη Στους υπόλοιπους: Φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Στους υποκινητές και επικεφαλής στάσεως Θάνατος Στάση 171 Στους υπόλοιπους Κάθειρξη Σ’ αυτούς που την υποκίνησαν. Βιαιοπραγία εναντίον αιχμαλώτου 168 Οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 167. απειλή ή βιαιοπραγία 160 Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών μέχρι 1 έτους. Απειλή ή βιαιοπραγία 167 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους. ή και έκπτωση ή Νοθεία 122 (ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών). Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή και έκπτωση ή Εκμετάλλευση των πραγμάτων εκείνων.81 Λεηλασία μέσα σε εχθρικό έδαφος 82 83 84 85 86 Κ 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΠΚ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 117 Κάθειρξη. Ομαδική απείθεια 172 Σ’ αυτούς που την υποκίνησαν. εναντίον αιχμαλώτου Ωμότητες εναντίον αιχμαλώτου 161 Κάθειρξη μέχρι 10 ετών Προσβολή της Θρησκείας αιχμαλώτου 162 Φυλάκιση μέχρι 1 έτους Εξαναγκασμός αιχμαλώτου να δώσει 163 Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. ή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους).

.......................... σημειώνεται ο βαθμός............... στην οποία ανήκουν......... έδωσε το νόμιμο όρκο ο ...............(1) _______________________________ (1) Τίτλος της Στρατιωτικής Αρχής.. (4) Βαθμός......του έτους ................(3) του μηνός (3) ................. εβδομάδα.......................................................... (9) Σημειώνεται το Γραφείο..................... Ο Ορκισθείς Ο Ιερέας Ο Διοικητής του ..... και ώρα (3) ..................) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ .. π....... (8) Η παρούσα πράξη συντάχθηκε στο γραφείο του .(9)...... όπου έγινε η ορκωμοσία......................... το όνομα.....λπ. ημέρα........(1).......... το όπλο ή Σώμα.............................. (7) Σημειώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία της διαταγής (ή του Προεδρικού Διατάγματος).... «ανακατατάγηκε για τρία έτη»............... (8) Σημειώνεται η αντίστοιχη ένδειξη........... Αυτή αφού αναγνώσθηκε ενώπιον αυτού που ορκίσθηκε................................ παρ........................... Προεδρικού Διατάγματος) ........(3) ημέρα της εβδομάδας (3) ... μήνας.. και η Μονάδα................. και παρουσία των (5)..........................χ.............(2).......... 94 .................................... ο οποίος με την υπαριθ................. Οι μάρτυρες είναι δύο εάν είναι αξιωματικοί............ έτος... Όπλο ή Σώμα.. κ. (6)......... 5) .............................. (3) Ημερομηνία....... «κατατάγηκε ως Ανθυπολοχαγός»...........ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (Άρθρο 3............... Όνομα... σήμερα ............. «Ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός»..... παρουσία των παραπάνω μαρτύρων.. του ιερέα και των μαρτύρων......... Επώνυμο......... το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας των μαρτύρων...... (6) Σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία του ορκιζομένου....................... (7) (ή του από ............. διοικητή του ........................(1.............. υπογράφηκε απ’ αυτούς και εμένα.............................. η ηλικία............. ώρα.... ως μαρτύρων..... (2) Έδρα της Στρατιωτικής Αρχής. (5) Αναγράφεται το επώνυμο... ενώπιο του ....................

....ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Ο ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ (Άρθρο 21. Όνομα........ (10) Περίληψη της αναφοράς.. (8) ................ (7) Υπηρεσία. Αναφέρω ότι ....... (11).............. ΠΡΟΣ: (4) ...... (4) Βαθμός........................................................ ημερομηνία............................... ΘΕΜΑ: (10) ................) (7) ....... …………………………………………………........................... (5) .(2) (3) .......................... (2) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής... (9) Συνημμένα............. (11) Υπογραφή..... (5) Επώνυμο.......................................... 2.... (6) Όνομα πατέρα........ (μέσα σε παρένθεση)......... Όπλο ή Σώμα.............. 4) ............. Αριθμός Μητρώου.... _______________________________________ (1) Βαθμός ασφαλείας.. 1...(AM .............. (8) Τόπος......... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………....................... και Μονάδα........ στην οποία ανήκει.............. 95 . (6) του ............................................... την οποία εκτελεί...................................... παρ...... στην οποία απευθύνεται............... έτος.....................(1) ............................ (9) ................................... (3) Αναγράφεται η ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ή ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ.....

.... για να παραστώ στους γάμους της αδελφής μου. Αναφέρω ότι ζητώ 10ήμερη κανονική άδεια για Αθήνα...... 32) Χαρτόσημο ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣ: 15 ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ Τχης Πεζικού Νικολαΐδης Πέτρος του Γεωργίου (AM 35647) Δντής 3ου ΕΓ του 15 ΣΠ Δράμα 10 Φεβρουαρίου 1984 ΘΕΜΑ: Αίτηση 10ήμερης Κανονικής Αδείας Απουσίας..... Αθήνα». Υπογραφή 96 .... 2....... Κατά τη διάρκεια της άδειας μου η διεύθυνση μου θα είναι: «Οδός Μενελάου.. 1.... 3..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3O ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (Άρθρα 30..... εάν είναι δυνατόν από ....... 31........... Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε την παραπάνω άδεια. που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 26 τρέχοντος................ Αριθμός 152 (ΤΚ 11852)....

(1) ………....... Ο Διοικητής (ΤΣ) Υπογραφή __________________________________________ Οι διαστάσεις του φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά.. κατά τις οποίες ισχύει το Υπηρεσιακό Σημείωμα....... την έξοδο από το Στρατόπεδο και κυκλοφορία στην πόλη σήμερα.. (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα................. Αθήνα .............. παραγρ.(4) μέχρι την ............................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Άρθρο 35.... από την .............................(4) ώρα.... (3) Σημειώνεται ο βαθμός................. στον .. (1) Σημειώνεται η Μονάδα.................(3).....(2) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτρέπουμε..... 4) ………........... (4) Σημειώνονται οι ώρες................................. για λόγους υπηρεσιακούς............... 97 .......... το επώνυμο και το όνομα. (ή ατομικούς)................

..(3) να παραμείνει έξω από το Στρατόπεδο επί 2ωρο μετά το εσπερινό προσκλητήριο............ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5Ο ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ (Άρθρο 36) ..................................(1) . Αθήνα ......(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ 2ΩΡΟ Επιτρέπουμε στον . το επώνυμο και το όνομα του υπογράφοντος.......... (3) Σημειώνεται ο βαθμός.............................. (4) Σημειώνεται ο βαθμός............. το επώνυμο και το όνομα................. Ο Διοικητής............. (1) Σημειώνεται η Μονάδα...............................................(2) Υπογραφή (4) __________________________________________ Οι διαστάσεις του Φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά....... 98 ............. (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα.......

....................(2) ή (1) (ΤΣ) Υπογραφή (5) __________________________________________ Οι διαστάσεις του φύλλου είναι 14 × 10 εκατοστά.... (5) Σημειώνεται ο βαθμός... (1) Σημειώνεται η Μονάδα......... (3) Σημειώνεται ο βαθμός...... (4) Όταν πρόκειται για εβδομαδιαία ή μηνιαία άδεια..............(1) ...............(ημερομηνία λήξεως της άδειας)............................ το επώνυμο και το όνομα του υπογράφοντος........ από σήμερα μέχρι ........... Αθήνα ............................. το επώνυμο και το όνομα...........(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ Επιτρέπουμε στον ............ 99 .....ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΣ (Άρθρο 36) ..........................(3) να διανυκτερεύσει σήμερα στο σπίτι του (4)... Ο Διοικητής..... (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα................. η φράση αντικαθίσταται με: «να διανυκτερεύει στο σπίτι του...

....................................... Όπλο ή Σώμα............ Ονοματεπώνυμο..(1) (ΤΣ) Υπογραφή _________________________________________________ (1) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής................................................................... η οποία ενέκρινε τη χορήγηση αδείας). σημειώνεται η ώρα... (2) Υπομονάδα...............................................................» αντικαθίσταται με την αντίστοιχη: «Χορηγείται................................. …………….........(1) ....... ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν πρόκειται για άδεια............................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ (Άρθρο 30... Ο Διοικητής..........(6)... διαταγής ………………………............................................................ (5) Σημειώνεται ο τόπος......(5)...... ..........(3) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στον ........ (6) Ημερομηνία................. άδεια κ................. Αθήνα...(3) ημερών για ........................................... (3) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών.... 37) .... στο (ν) .................. Αυτός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του την ......... Επαρχία.. (Πόλη ή χωριό... Νομός)................»........................... δυνάμει της υπαριθ.................. 100 .................................. (σημειώνεται ο αριθμός διαταγής και ο τίτλος της προϊστάμενης Αρχής..(2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ...... (4) Βαθμός..... το φύλλο αδείας υπογράφεται από τον ίδιο το Διοικητή...................198.............. κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας......................................................................... (μόνο όταν πρόκειται για Οπλίτες)..................λπ........... που χορηγεί την άδεια........ που χορηγείται κατόπιν διαταγής του προϊστάμενου Κλιμακίου......... Όταν πρόκειται για ημερήσια άδεια...............(4) άδεια απουσίας .... ενώ η φράση «Χορηγούμε στο (ν) .........

..................... (Πόλη ή χωριό............ 4) ..(1) (ΤΣ) Υπογραφή ____________________________________________ (1) Σημειώνεται η Μονάδα.. ………………………………………………................................ (Μόνο όταν πρόκειται για οπλίτες)..... κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών αδείας· όταν πρόκειται για ημερήσια άδεια... 101 ...... (3) Βαθμός.............(4) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στον (3) ……………………………………………......... Αθήνα ........................... παραγρ..... άδεια για (5) ……………………..... (5) Σημειώνεται ο τόπος.......................................... (2) Σημειώνεται η Υπομονάδα.(2) No 020000 ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ....... (4) …………………………................. Ο Διοικητής .............................. σημειώνεται η ώρα......... ....... Αυτός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του την (6) ……………………………….......... Επαρχία.............. (6) Ημερομηνία......ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (Άρθρο 37....................... Όπλο ή Σώμα Ονοματεπώνυμο............. (4) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών.....(1) .. Νομός).......

........................ (5) Βαθμός..... Επώνυμο........... η οποία έχει εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας)................ (8) και λήγει την ....................................... δυνάμει της υπαριθμ........... (9)...... (4) Ολογράφως και αριθμητικώς ο αριθμός των ημερών.. (9) Ημερομηνία..................λπ..χ. (8) Κανονικά οι άδειες υπογράφονται την προηγούμενη ημέρα της ενάρξεως του................χ................. ημερομηνία κατά την οποία ο παραπάνω οφείλει να επιστρέψει στη θέση του.... ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ κ....... (σημειώνεται και ο τίτλος της προϊστάμενης Αρχής....... Για αποφυγή συγχύσεως.......... (6) Είδος αδείας................ (2) ΦΥΛΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ .. «σήμερα»....... (Πόλη ή χωριό.......... (4) ημερών για ………………………………........)..... Όνομα....» αντικαθίσταται με: «Χορηγείται.......λπ... κ..... αναρρωτική)..............(4) ΗΜΕΡΩΝ Χορηγούμε στο .... 39) ........................ πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία ενάρξεως και να αποφεύγονται οι ενδείξεις «αύριο».. ενώ η φράση «Χορηγούμε στο ..... (7) Τόπος ή τόποι... (π...... και ώρα κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της άδειας και οφείλει να παρουσιαστεί στη Μονάδα του.......(3) ............(5) άδεια απουσίας .... που χορηγείται κατόπιν διαταγής του προϊστάμενου Κλιμακίου......... στον ....... 38. το φύλλο αδείας υπογράφεται από τον ίδιο το Διοικητή... Η προθεσμία αυτής της άδειας αρχίζει από .. (π..... ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ.. (2) Υπομονάδα (Μόνο όταν πρόκειται για οπλίτες).... ΚΑΝΟΝΙΚΗ.....(7)..…….... 32... 102 .. παραπάνω από την κανονική.... που χορηγεί την άδεια... Επαρχία........... .......... Κανονική.................................. (3) Είδος αδείας................άδεια»....... Αθήνα . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν πρόκειται για άδεια.... (1) ....διαταγής...(1) (ΤΣ) Υπογραφή (1) Τίτλος της στρατιωτικής Αρχής.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Ο ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ (Άρθρα 31..... Ο Διοικητής. Νομός)..... (6) .

. ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 26 ΦΕΒΡ.. (1) (2) (3) (4) Τίτλος της Μονάδας του οπλίτη που απουσιάζει. οδός και αριθμός.. ΠΡΟΣ: ΦΡΟΥΡ. Επαρχία. Όταν πρόκειται για Πόλεις. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ (. Νομός).. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΣΗΜΑΤΟΣ: 4513 ΕΝΑ (.. Όνομα και Όνομα Πατρός.. ΑΘΗΝΩΝ. ΕΛΑΒΕ ΑΔΕΙΑ (5) ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ. αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση.: ΗΜΕΡ . παραγρ.. (5) Όταν πρόκειται για απουσία αυθαίρετη. δηλ.ΜΗΝ – ΕΤΟΣ 261030-Φεβ. ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4). παράγραφος 7 και 8) ΑΠΟ: 516 ΤΠ (1)..) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ. Σημειώνονται οι αρμόδιες Αρχές (Άρθρο 49. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (4). 7).. η φράση «ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ .. Βαθμός.) ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (3). 29. αντικαθίσταται με την :«ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ . ΟΔΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΑΡΙΘ.. 952 ΛΣΝ ΚΟΙΝ.(Ημερομηνία). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΤΑ Σ’ ΕΜΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (. Τόπος (Πόλη ή Χωριό.ΩΡΑ .)..-84 ΑΡΙΘ. 103 . ενώ τη Φράση «ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ» παραλείπεται...) ΔΥΟ (. 84 (6)..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10Ο ΣΗΜΑ ΑΓΝΟΙΑΣ ΟΠΛΙΤΗ (Άρθρο 50.. (6) Σημειώνεται η ημερομηνία... 960ΛΣΝ (2) ΦΡΟΥΡ. Επώνυμο.

ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗ ή ΣΤΟ ......(6)...... στην οποία ανήκει αυτός που απουσιάζει..(1) ............... δηλ....... 7)...... (6) Σημειώνεται η ημερομηνία (7) Το σήμα κοινοποιείται στην Οικεία Μεραρχία και στο Οικείο Σώμα Στρατού................................... ΓΙΑ .) ........ (5) Όταν πρόκειται για απουσία αυθαίρετη....(4)......(3).. ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑ (......................... ενώ η φράση «ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ» παραλείπεται............ Όνομα και Όνομα Πατέρα...................) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ(...(7) .......... Παράγραφος 10) ΗΜΕΡ.........................: .... ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ (5) ......... (2) Σημειώνονται οι αρμόδιες Αρχές «Άρθρο 49...............(4)............... (3) Βαθμός.. Επαρχία.... αντικαθίσταται με την :«ΑΠΟΥΣΙΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ......(Ημερομηνία)»........ αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας..... ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ (.. η φράση «ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ........... οδός. 104 ....ΜΗΝΑΣ .. Αριθμός..... ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ............................................................... ΩΡΑ ...... (4) Τόπος (Πόλη ή Χωριό...... Νομός)............ Παραγρ...ΕΤΟΣ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ......... Όταν πρόκειται για πόλεις...........) ________________________________________ (1) Τίτλος της Στρατιωτικής Αρχής................(2) ΑΡΙΘ.........) ΔΥΟ (..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11Ο ΣΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ (Άρθρο 50. Επώνυμο.......

....................................................... …………………………...................(7) 2 ...............χ.....................................Σ. (3) Ο τόπος ή η Στρατιωτική Αρχή....................... .................. «Στο οποίο μετατίθεται»................... Όνομα του στρατιωτικού που μετακινείται............... Ημερομηνία διαγραφής .. (2) Βαθμός.... (6) Μόνο όταν πρόκειται για στρατιωτικό που διαγράφεται από τη δύναμη.........) Υπογραφή ________________________________________ (1) Στρατιωτική Αρχή.. Ημερομηνία αναχωρήσεως .............................(5)...(4)... Επώνυμο.................. 105 ...... Όπλο ή Σώμα...................... (5) Τα στοιχεία διαταγής της Αρχής που διατάσσει τη μετακίνηση...........(3) ....ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ (Άρθρο 54) ................. δυνάμει της υπαριθ.....(2) που απέρχεται ………...................................... για την οποία προορίζεται......... «για εκτέλεση υπηρεσίας» κλπ.................... (4) Ο σκοπός της μετακινήσεως..................................................................................... Σημειώνεται το όνομα............ ο βαθμός συγγενείας και η ηλικία των μελών της οικογένειας.................. (1) ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ Για το (ν)............ (7) Μόνο όταν πρόκειται για στρατιωτικό που μετακινείται μαζί με την οικογένεια του και δικαιούται οδοιπορικά έξοδα... Ο Διοικητής (Τ.... η οποία χορηγεί το φύλλο πορείας...............................(6) Ο παραπάνω στρατιωτικός συνοδεύεται από τα εξής μελής της οικογένειας του: 1 ..............................................................................(7) Αθήνα . διαταγής .. π...............

................................................(5) επικεφαλής των παρακάτω οπλιτών: 1...............1984 Ο Διοικητής (Τ.................................... (3)................. 106 ...(1) ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ Για το (ν) ………………………………………….......... ....................................... δυνάμει της υπαριθμ..(6) Αθήνα ....................................................ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13Ο ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΟ (Άρθρο 56 Παράγραφος 1) ........ ... (6) Αναγράφονται οι οπλίτες κατά σειρά βαθμού: Βαθμός.... ............................. Όπλο....(6) 3...... (5): Όπως Υπόδειγμα 12ο........(4)...................(6) 4................ διαταγής ..............(2) που απέρχεται στο ή στη ...........................Σ.. .......(3) ..... (4).) Υπογραφή _______________________________ (1)............................ (2)...... Ονοματεπώνυμο............................ ...(6) 2......

. Διοικητή του 520 ΤΠ... d.... Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε τα μέλη του Συμβουλίου και τον κατηγορούμενο.......... Από αλληλογραφία.. που κλητεύτηκαν να καταθέσουν..... 6....... 4.... ο οποίος υπηρετεί στο 2ο Λόχο του 562 Τάγματος Πεζικού.. ΣΑ . εξετάσθηκε και υπέγραψε την περίληψη της καταθέσεως του....... ώστε να ακούουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου.. το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Μεραρχίας. Ύστερα από την εξέταση των παραπάνω μαρτύρων... 2.... στις 18 Μαρτίου του έτους 1984 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 08. 107 ... για την παραπάνω αιτία της παραγράφου 1).. τα παρακάτω έγγραφα . που συγκροτήθηκε με την υπαριθμ.. προκύπτει.... (Σημειώνεται το ερώτημα π.... 5........ κι όταν εμφανίσθηκε...... «να υποβιβασθεί» ή «να εκπέσει από το βαθμό του» ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου.. στο Γραφείο του Διοικητή του 13ου ΣΠ.. Όταν άρχισε η συνεδρίαση...... Σχη (ΠΖ) ΑΒ. είπε ότι η εξέταση ολοκληρώθηκε........ 3.......... η οποία καταχωρίστηκε στο επισυναπτόμενο πρακτικό. Ανχη (ΠΖ) ΓΔ. Μόλις τελείωσε η ανάγνωση των παραπάνω εγγράφων.. Καθένας από τους μάρτυρες...... κι’ αυτός αποκρίθηκε ως εξής: (Γράφεται συνοπτικά η απολογία του).. ……. εάν έχουν να προσθέσουν κάτι ή να ζητήσουν κάποια εξήγηση· και αφού αυτοί αποκρίθηκαν αρνητικά......... διέταξε τον εισηγητή να αναγνώσει... ΚΛ. ως Πρόεδρο..... αφού δήλωσε ότι είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και ορκίσθηκε με το χέρι στο Ευαγγέλιο.. ο Πρόεδρος έδωσε εντολή να εμφανισθούν ενώπιον του Συμβουλίου οι μάρτυρες που κλητεύτηκαν για να εξετασθούν σχετικά με την υπόθεση. Συνήλθε σε συνεδρίαση στη Βέροια. c.. b.. Υποχρεωτικά γίνεται ανάγνωση της παραπεμπτικής διαταγής......... όπως αναφέρονται στην παραπεμπτική διαταγή)..... Διοικητή του 512 ΤΠ.... ΗΘ..... ο Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο ν’ απολογηθεί και εάν θέλει να ανασκευάσει τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες στην εξέταση τους. υπογραμμένο από τον Εισηγητή και τον Πρόεδρο.... Κατόπιν τούτου... ο Πρόεδρος έδωσε εντολή να εμφανισθεί ο κατηγορούμενος ενώπιον του Συμβουλίου. προκειμένου ν’ αποφανθεί..... από τους: a... και του Φύλλου Μητρώου του κατηγορουμένου.. Ανχη (ΠΖ) ΕΖ. Διευθυντή 1ου ΕΓ της Μεραρχίας......ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ (Άρθρο 71) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ VI ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1....................... που περιήλθε στη Μεραρχία.. έκανε τις παρακάτω πράξεις (αναγράφονται με λεπτομέρεια οι λόγοι παραπομπής..χ..διαταγή της Μεραρχίας σύμφωνα προς τις διατάξεις του Άρθρου 71 του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό..... Τχη (ΠΒ)...... 7.. που αναγνώσθηκαν κατά διαταγή του Προέδρου ή με αίτημα του κατηγορουμένου ή κάποιου μέλους του Συμβουλίου. Τχη (ΤΘ). ότι ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου.......... Διοικητή του 13ου ΣΠ.... e.. και διέταξε τον κατηγορούμενο ν’ αποσυρθεί. Διευθυντή 2ου ΕΓ της Μεραρχίας ως μέλη..(Σημειώνεται η ταυτότητα των εγγράφων.. εάν υπάρχει λόγος να .15’.30’ μέχρι 14.

.. 10.............................ή παμψηφεί) αποφαίνεται κατά του κατηγορουμένου και προτείνει............... κάτω από τις οποίες έγιναν τα περιστατικά ή οι πράξεις της παραγράφου 1......... με γραμμένη τη λέξη ΝΑΙ στο ένα και ΟΧΙ στο άλλο.8. υπογράφεται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Συμβουλίου... 11........ για την αιτία ή τις πράξεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 1 της γνωμοδοτήσεως αυτής... έναντι …. Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου για ψηφοφορία την εξής πρόταση: Υπάρχει λόγος να . όπως αυτός (υποβιβασθεί ή εκπέσει του βαθμού του κτλ) για την αιτία της παραγράφου 1......... Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ VI ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 108 .... τα οποία πήρε από τον εισηγητή πριν από τη ψηφοφορία.. η γνώμη του Συμβουλίου αναδείχθηκε (κατά ή υπέρ του κατηγορουμένου... Η παρούσα γνωμοδότηση συντάχθηκε εις διπλούν.... με τόσους ψήφους έναντι τόσων..... Δια ταύτα Το Συμβούλιο (με ψήφους . 12... Αφού έγινε διαλογή των ψήφων από τον Πρόεδρο..... (Σημειώνεται το ερώτημα) ο Λοχίας Πεζικού Γεωργόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου....... ή παμψηφεί).... και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε.... προέκυψαν σοβαρές αποδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου και το Συμβούλιο πείσθηκε ότι αυτός υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1. από την προηγούμενη διαγωγή του κατηγορουμένου και από τους μάρτυρες που εξετάσθηκαν ενώπιον του............ τις συνθήκες......... κάθε μέλος του Συμβουλίου (η αρχή έγινε από το νεώτερο) παρέδωσε στον Πρόεδρο ένα από τα δύο ψηφοδέλτια. 9...... Επειδή από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο Συμβούλιο.......... Στην πρόταση αυτή.......

. τότε το σκεπτικό πρέπει να τροποποιείται ανάλογα... 11) 1. δηλαδή πριν του «Δια ταύτα» πρέπει ν’ αναγράφεται: «πλην όμως κρίνει ότι τα παραπτώματα αυτά δεν είναι ικανά να επισύρουν την ποινή του υποβιβασμού (ή της εκπτώσεως κλπ)»..... γιατί ......... τότε το σκεπτικό πρέπει να συμπληρωθεί και μ’ αυτά: «υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1 και επιπλέον . Εάν από τη διαδικασία προκύψουν και άλλα περιστατικά (παραπτώματα). τότε πρέπει να γίνεται η ανάλογη τροποποίηση στο σκεπτικό και στην απόφαση. θα αναφέρονται τα παραπάνω περιστατικά..ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΑΡΑΓΡ.. 2. τότε: a. Εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να προσκαλέσει ενώπιον του Συμβουλίου τους μάρτυρες.. τα περιστατικά που συνιστούν το παράπτωμα.. Σε όλο το κείμενο παραλείπονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στους μάρτυρες και τροποποιείται αυτό ανάλογα. Στη δεύτερη περίπτωση... 71 παρ. για τα οποία παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος.... γιατί ... (Πρέπει να σημειώνεται ο τόπος. 4.........για την αιτία της παραγράφου 1».. εάν οι πράξεις αυτές είναι ικανές να επισύρουν την πειθαρχική ποινή της παραπεμπτικής διαταγής.... κάτω από τις οποίες έγιναν)..... για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις). Εάν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου για όλα ή για μερικά παραπτώματα και..... f........ τότε το Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε έρευνα... Κατά τη σύνταξη της γνωμοδοτήσεως παραλείπονται οι παράγραφοι που αναφέρονται στους μάρτυρες. το σκεπτικό και η απόφαση πρέπει να τροποποιείται ως εξής: «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του κατηγορουμένου.. Εάν οι πράξεις.... και το Συμβούλιο δεν πείσθηκε ότι αυτός υπέπεσε στα παραπτώματα της παραγράφου 1. γιατί ... e. ο χρόνος. Δια ταύτα με ψήφους ... 7)..... αλλά τις δέχεται ως δεδομένες και κρίνει μόνο..... b....... Προέκυψαν όμως σοβαρές ενδείξεις για τα υπόλοιπα περιστατικά της παραγράφου 1 και το Συμβούλιο πείστηκε ότι αυτός υπέπεσε σε .. αποδείχθηκαν πραγματικά...... 3.. (αναφέρονται τα περιστατικά.. για τα οποία παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. d.... c...... Στην πρώτη περίπτωση. δηλαδή. για τις οποίες παραπέμπεται ο κατηγορούμενος οπλίτης είναι δικαστικά επιβεβαιωμένες.. Η απόφαση θα συμπληρώνεται ανάλογα... Ο κατηγορούμενος καλείται υποχρεωτικά ενώπιον του Συμβουλίου (ΣΚ 20 -1 Αρθρ. 109 . δηλαδή αντί της φράσεως «για την αιτία της παραγράφου 1»....».. Στο παραπάνω παράδειγμα έχει ληφθεί ως υπόθεση.. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ.. ότι όλα τα περιστατικά......».αποφασίζει υπέρ του κατηγορουμένου και προτείνει να μη ... το Συμβούλιο πρέπει να δικαιολογήσει αυτό πλήρως στο σκεπτικό. παρόλα αυτά... και οι συνθήκες.. Εάν όμως δε συμβαίνει αυτό.. Εάν δεν προκύψουν σοβαρές ενδείξεις για κάποιο ή για όλα τα παραπτώματα. b. το σκεπτικό πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του κατηγορουμένου για την τάδε πράξη.... a.... πρέπει να γίνει και η ανάλογη συμπλήρωση στην απόφαση: «για την αιτία της παραγράφου 1 και επιπλέον..... εάν αυτές έγιναν ή όχι..... Παράλληλα. η γνώμη του Συμβουλίου είναι υπέρ του κατηγορουμένου....

................ (8) ..... (4).......... (5) ............................... 110 . Αναφέρω ότι συμπλήρωσα το χρόνο υπηρεσίας προς απόληψη συντάξεως και επιθυμώ να επανέλθω στον ιδιωτικό βίο. (2) ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ (4) ..... ΘΕΜΑ: Αίτηση Αποστρατείας 1..... (9): Όπως Υπόδειγμα 2.............. 4................ (7)..... Σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή του παραπάνω αιτήματος μου... (6)................ (9) . (Υπογραφή) ____________________________________ (2)......ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15Ο ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Χαρτόσημο ΠΡΟΣ: ... (6) ... Γι’ αυτό ζητώ τη μετάθεση μου σε αποστρατεία: 2. Συνημμένα υποβάλλω τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις: a............ b.. (8)........... (7) ....... Ότι δεν έχω αναλάβει υποχρεώσεις λόγω εκπαιδεύσεως στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό................. (5)................. Ότι δεν εκκρεμεί υπόθεση παραπομπής μου σε Ανακριτικό Συμβούλιο............ Στην παρούσα επισυνάπτω το απαιτούμενο χαρτόσημο για την αντιγραφή του μητρώου μου.................. 3.................

... (5)....... (8).... Ότι δεν εκκρεμεί υπόθεση παραπομπής μου σε Ανακριτικό Συμβούλιο.............. 3. ΘΕΜΑ: Αίτηση Παραιτήσεως 1........... Παπαχατζόπουλος Ανχης (ΠΖ) . (9): Όπως Υπόδειγμα 2........ (7)................... Γι’ αυτό παραιτούμαι από τη θέση μου στον ενεργό Στρατό..................................... (8) ........ (6) ........ b.... Συνημμένα υποβάλλω τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις: a.................. Υπογραφή _________________________ (2).ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16Ο ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ Χαρτόσημο ΠΡΟΣ: .......... Αναφέρω ότι εκπλήρωσα τις υποχρεώσεις παραμονής μου στο Στράτευμα και επιθυμώ να επανέλθω στον ιδιωτικό βίο...... (2) ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ (4) ....................... Αντγος Βασίλειος Κούρκαφας Αρχηγός Ακριβές αντίγραφο Γεώργ.. (7) ........................... Ότι δεν έχω αναλάβει υποχρεώσεις λόγω εκπαιδεύσεως στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό. Στην παρούσα επισυνάπτω το απαιτούμενο χαρτόσημο για την αντιγραφή του μητρώου μου...ΔΟΡ/36 111 ................ (5) . (9) ..... 2.... (6)...... (4)........