You are on page 1of 17

El Balaju

Traditional Arranged By Jorge L. Vargas

Vlo~uli

$ ~ 0' oJ ='
toOf.mo

tI,....
I

t

tr EJ tr

~ '''. I '-(1 fJ IT 118 F B"

ffi II ~

@

it'; r F" frntrb;J1f
@

¥

p I 8 cf f ifEl' F r-

flU" 01' 1

-

I~

CJ IV Fflr r fir fid

Copyright 2000 Vargas Publications

~fifrtrrrU EfutitUd'CrI G0 (rum ClEft 18PUI @ ~fi rrUCfI trPcfl EfUr11 U1]]01 un!]11 UlJ~ .

~dl8flanr J'ltCrWf E" - I IiI @& :I @ $#1) t£!j) f4 f r J t prVEf£t€!Il' ~ Copyright 20J0 Vargas Publications .EI Balajii Traditional Arranged By Jorge L Vargas @ $'1 r r' Mr1t:t0c.

.

El Balajii Tradltional Arranged By Jorge L Vargas $ IiJf J~) & J !~~). r 1r t!iElfcPO' *! I I I ¥i I I II H ~rJ113ErrLrC.fu trJl Copyri ght 2CXX! Vargas Publications curetl .

~'i tF a ri I EJ !J :n I U :P 1] II 8' f:J 8' I £0 U 1) I Gi) @ 4if. @ @ & a III II. 3 ) II) J J ! 3 J @~ II: III r Jr @4 II ~ I JJI g - III .

.EI Balajii ~ Traditional Arranged By Jorge L Vargas II I II g - ACUI. @ $'1'1 & I @ I i & I @ I I I @ II I I @ I I ! Copyright 2000 Vargas Publications .

• F r IF crt j' aUIE F ~ II ..@ i\ i~ 'i I - - . .. C!iV 4"'t Ii Ut . 'h ill cr ErI tJt t' I -=I I- Il ~ Cf'I L 1 I a r I II~F r:rUUI .

Vargas - - 4liff - @ II & ! II @a @ : II 8 I II @a ! II @a I I - Copyright2COO Vargas Publications .EI Balaju Traditional Arranged By Jorge L.

i - GiV II ~ J onE nI .~ I - I~ ~ C1 i F II H $ f. 1 I tJH I - @ $ fi" @ tr .'l: a @a I II I @~ I.- I 'f D 0' nI fJ fJ Blt1 U cr.I .

. Vargas A~MOMIA" 4 If El Balajti A7 Mco£urc ~ l! I t D r' Ii fir' I A7 D i p' I . r' II~ f' - D /' A7 Ie' D D7 II ~ r !! Al!l!tt.. I A7 D A7 I Al!l!ti. II g . G A7 @ 4 't IT IT IT IF r f I or Ai r I r bll U I~Cuill I vv v V A Copyright 2000 Vargas Publications ..Traditional Arranged By Jorge L..

@ A7 D A7 D G $ -j Q R Rim ttr I Ef U U D A7 D t @ v v I V VVA VAVAVA D7 VV m err VVA I A7 Eo rD' r A7 j D7 D 2 .

@ A7 v v v v 118 V In ~q:rl V A AV V V' AV V V A V V V V V V o A7 G0 0 07 3 .

@ - luuu1merr1uuu1mw YAYAYA YY YYA YAYAyA D D7 G YY YYA $~ f a Q grim errIu tf IT Im err IU IT U D A7 D lJ7 G Y Y Y YYA YAYAyA YY YYA YAYAyA @ .

I ~.t~20 I - .. r' II ~ I A. II ~ A£!C£L.EI Balaju Traditional Arranged By Jorge L. II g J. Vargas I: g J.1'0 AL. AC~£L. Copyright 2000 Vargas Publications .. JJJ 1-101.\..

I 2. I J. J.___. J.. I J. . 2 ---- II ~ r J j I ..------... J. J..____. I J.... I I 9:'i . 2.. J.. J. J. I J.II g - @ I l' J.___.--. J. ---.

- 3 .