You are on page 1of 78

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.

2011
S.N O 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CAT. OF POST
ART/DRAW ART/DRAW ART/DRAW ART/DRAW CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT

DIV

NAME OF THE SCHOOL

Mandal Educational Officer,
NARSAPURAM

CAT

NO. OF POSTS
1

BVRM ELR TNK TPG ELR KGM KGM TNK TPG ELR TNK TNK ELR TPG KGM KGM

GOVTGHS NARSAPURAM

II

0509609-GOVT HS CHINTALAPUDI
GOVT H S,ACHANTA GOVT. HS, NIDADAVOLE

CHINTALAPUDI
ACHANTA

III
III

1
1

NIDADAVOLU

III

1

0524605-GOVT HS GOPANNAPALEM
Govt. High School, Kovvur Govt.High School, Vegeswarapuram GOVT H S,ACHANTA GPB HS, PENTAPADU

DENDULURU
KOVVURU TALLAPUDI
ACHANTA

I
I III
III

1
1 1
1

PENTAPADU

II

1

LP HIN LP HIN LP HIN
LP SANKT LP TEL SA BS SA BS

0523608-GOVT HS(G) 31 WARD Eluru
GOVT H S,ACHANTA GOVT HS.PERAVALI GOVT HS CHINTALAPUDI GPB HS, PENTAPADU Govt.High School Polavaram Govt.High School, Koyyalagudem

ELURU
ACHANTA PERAVALI

I
III II

1
1 1

CHINTALAPUDI PENTAPADU POLAVARAM KOYYALAGUDEM

III
II III III

1 1 1 1

SA MATHS ELR SA MATHS TNK SA MATHS TPG
SA SS SA SS SA SS SA TEL SA TEL

0523608-GOVT HS(G) 31 WARD Eluru
GOVT H S,ACHANTA GOVT. HS, NIDADAVOLE Govt.High School Polavaram Govt.High School, Vegeswarapuram GOVT. HS, YENDAGANDI GOVT. HS, YENDAGANDI GPB HS, PENTAPADU GOVT HS NIDADAVOLE GOVT HS KOVVUR GOVT HS KOVVUR GOVT HS KOVVUR

ELURU
ACHANTA

I
III

1
1

NIDADAVOLU POLAVARAM TALLAPUDI UNDI UNDI PENTAPADU NIDADAVOLU KOVVURU KOVVURU KOVVURU

III III III III III II

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

KGM KGM TPG TPG TPG

SA URDU TPG LP HIN KGM
SA SANKT LP SANKT

III I I I

KGM KGM

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR ELR KGM TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR ELR 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0535601-ZPHS ELURUPADU 0538602-ZPHSKONITHIWADA 0538606-ZPHS MACHIPURI 0535604-ZPHS KOPALLE 0537601-ZPHS GARAGAPARRU 0522602-ZPHSPEDAPADU 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM 0521601-ZPHSKUCHIPUDI 0524603-ZPHS KOVVALI A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru ZPHS.KHANDAVALLI ZP G HS.TANUKU-Parallel ZPHS.M P PALEM ZPHS,A.VEMAVARAM ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.DODDIPATLA ZPHS.MUKKAMALA ZPHS,KODAMANCHILI ZPHS.RELANGI ZPHS.POLAMURU ZPHS.KAKARAPARRU ZPHS.ELETIPADU ZPHS.SIDDHANTAM ZPHS.CHERUKUVADA ZPHS.KANURU ZPHS.PODURU ZP HS, NIDADAVOLE(G) ZP HS,MADHAVARAM ZP HS, KESAVARAM ZP HS, PIPPARA ZPHS, Tadimallaa ZP HS, ADAVIKOLANU ZP HS, NIDAMARRU ZP HS, PARIMELLA ZP HS, NRP AGRAHARAM ZP HS, UNDI ZP HS, KAIKARAM ZP HS, TADEPALLIGUDEM ZP HS, CHINAKAPAVARAM ZP HS , KASIPADU ZP HS, ARDHAVARAM ZP HS, GANAPAVARAM(B) ZP HS, SAMISRAGUDEM ZP HS, BADAMPUDI 0535608-ZPHS KALAVAPUDI 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0536607-ZPHS DIRUSUMARRU 0543603-ZPHS LANKALAKODERU 0535601-ZPHS ELURUPADU 0535606-ZPHS KALLA 0537602-ZPHSMOGALLU 0537603-ZPHS VENDRA 0537604-ZPHS PALAKODERU 0537607-ZPHS VISSAKODERU 0538601-ZPHSANDALURU 0538602-ZPHSKONITHIWADA 0538603-ZPHSRAYAKUDURU 0538606-ZPHS 0524604-ZPHS 0509604-ZPHS 0508602-ZPHS 0508603-ZPHS 0509602-ZPHS MACHIPURI MEDINARAOPALEM RAGHAVAPURAM T NARASAPURAM BORRAMPALEM ERRAGUNTAPALLI MOGALTUR MOGALTUR KALLA VEERAVASARAM VEERAVASARAM KALLA PALAKODERU PEDAPADU CHINTALAPUDI LINGAPALEM PEDAVEGI DENDULURU KOVVURU PERAVALI TANUKU ACHANTA ACHANTA ELAMANCHILI ELAMANCHILI PERAVALI ACHANTA IRAGAVARAM PENUMANTRA PERAVALI IRAGAVARAM PENUGONDA PENUGONDA PERAVALI PODURU NIDADAVOLU T.P.GUDEM GANAPAVARAM GANAPAVARAM NIDADAVOLU NIDAMARRU NIDAMARRU PENTAPADU UNDI UNDI UNGUTURU T.P.GUDEM AKIVIDU GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM NIDADAVOLU UNGUTURU KALLA MOGALTUR MOGALTUR BHIMAVARAM PALACOLE KALLA KALLA PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM DENDULURU CHINTALAPUDI T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI II III III III II III II III III III III I I II II III III II III II III II III II III III III III II III III III II III III III II III II III II III III III III III II III II III II II III III II II II II III III III II III III III III III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT LP HIN ELR ELR ELR ELR ELR KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG BVRM 0509605-ZPGHS CHINTALAPUDI 0510601-ZPHS SINGAGUDEM 0511603-ZPHS K KOTA 0522601-ZPHSVATLURU 0524602-ZPHS POTHUNURU Z.P.H.S., Chityala A.S.Z.P.H.S., Annadevarapeta Z.P.H.S., Markondapadu Z.P.P.G.H.S., Koyyalagudem Z.P.High School, Buttaigudem Z.P.H.S., Unagatla Z.P.P.H.S., Chinnaigudem A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli S.B.G.R.Z.P.P.H.S., Yernagudem A.N.Z.P.P.(G).H.S., Kovvuru Z.P.P.H.S., Rajampalem Z.P.P.H.S.,Pothavaram S.M.V.K.Z.P.H.S, Malakapalli S.P.P.R.R.Z.P.P.H.S., Tallapudi ZP B HS.TANUKU-Parallel ZPHS.JUTTIGA ZP G HS.ATTILI ZPHS.KHANDAVALLI ZP G HS.TANUKU-Parallel ZPHS.SATYAWADA ZPHS.M P PALEM ZPHS,A.VEMAVARAM ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.DODDIPATLA ZPHS.K.CHIKKALA ZPHS.UNDRAJAVARAM ZPHS.MUKKAMALA ZPHSAKTP.TANUKU ZPHS,KODAMANCHILI ZPHS.ARAVALLI ZPHS.MATLAPALEM ZPHS.IRAGAVARAM ZPHS.RELANGI ZPHS.DEVA ZPHS.POLAMURU ZPHS.KAKARAPARRU ZPHS.MELLESWARAM ZPHS.PENUMADAM ZPHS.P.VALLURU ZPHS.VELPURU ZPHS.VELIVENNU ZP HS, KOMMUGUDEM ZP HS,MADHAVARAM ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, SETTIPETA D K VALLI AKIVIDU, (G) GANAPAVARAM(G) PIPPARA NIDADAVOLE(G) ADAVIKOLANU BAVAIPALEM NIDAMARRU PEDANINDRAKOLANU ALLAMPURAM MEENAVILLURU PARIMELLA CHINTALAPUDI LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA PEDAPADU DENDULURU GOPALAPURAM TALLAPUDI CHAGALLU KOYYALAGUDEM BUTTAIGUDEM CHAGALLU DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI KOVVURU GOPALAPURAM NALLAJERLA TALLAPUDI TALLAPUDI TANUKU PENUMANTRA ATTILI PERAVALI TANUKU UNDRAJAVARAM ACHANTA ACHANTA ELAMANCHILI ELAMANCHILI PODURU UNDRAJAVARAM PERAVALI TANUKU ACHANTA ATTILI ELAMANCHILI IRAGAVARAM IRAGAVARAM PENUGONDA PENUMANTRA PERAVALI PERAVALI PODURU PODURU TANUKU UNDRAJAVARAM T.P.GUDEM T.P.GUDEM NIDADAVOLU GANAPAVARAM AKIVIDU GANAPAVARAM GANAPAVARAM NIDADAVOLU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU UNDI UNDI UNDI UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU KALLA III III III I III III III III III III III III III III I III III III III II III III II II II III III II III II II II II III III III II II III III II III II III II III III III III III III III II III III III III III II III II III III II III III III III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZP HS, CHERUKUWADA ZP HS, NRP AGRAHARAM ZP HS, UNDI ZP HS, KAIKARAM ZP HS, NARYANAPURAM ZP HS, UNGUTURU 0535608-ZPHS KALAVAPUDI

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 172 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 186 187 188 190 191 192 193 196 197 198 199 200 201 202 203 204 LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN BVRM BVRM BVRM ELR ELR KGM KGM KGM KGM TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG TPG ELR BVRM ELR BVRM BVRM ELR KGM TNK ELR ELR BVRM BVRM ELR KGM TNK 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0537608-ZPHS GORAGANAMUDI 0524609- ZP GIRLS HS DENDULURU 0524604-ZPHS MEDINARAOPALEM Z.P.H.S., Vadalakunta Z.P.H.S. Chikkala Z.P.H.S., Chityala V.S.R.Z.P.P.H.S., Rajavaram ZPHS.TADIPARRU ZPHS.VADLURU ZPHS.CHIVATAM ZP G HS.ATTILI ZPHS.KODERU ZPHS,PALI ZPHS.VARIGHEDU ZPHS.EEDURU ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.KAVITAM ZPHS.PYDIPARRU ZPHS.KOMARAVARAM ZPHS.MORTH ZP HS, I BHIMAVARAM ZP HS, CHANAMILLI ZP HS, THOKALAPALLI ZP HS, MUDUNURU ZP HS, KOMMUGUDEM 0523603-ZPHSCHATAPARRU 0535603-ZPHS SEESALI 0524608-ZPOHS CHALLACHINTALAPUDI 0537610-ZPHS SRUNGAVRUKSHAM 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0522604-ZPHSKALAPARRU Z.P.H.S., Markondapadu ZPHS.CHIVATAM ZPHS SANIVARAPUPETA 0523601-ZPHSSANIVARAPUPETA 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0509604-ZPHS RAGHAVAPURAM Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem ZPHS.SATYAWADA Z.P.High School, Buttaigudem ZPHS.MUKKAMALA ZPHS.P.VEMAVARAM ZP HS, D K VALLI ZP HS, TADEPALLIGUDEM ZP HS,VEERAMPALEM Z.P.P.G.H.S., Koyyalagudem ZP G HS.ATTILI 0535603-ZPHS SEESALI 0536607-ZPHS DIRUSUMARRU ZPHS K KOTA ZPHS PULLA ZPHS KALAPARRU ZPHS PATHAMUPPARRU S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla Z.P.H.S., Yadavolu Z.P.H.S., Vadalakunta Z.P.P.H.S, Gutala ZPHS.KANCHUMARRU KALLA BHIMAVARAM PALAKODERU DENDULURU DENDULURU GOPALAPURAM CHAGALLU GOPALAPURAM KOYYALAGUDEM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM ATTILI ACHANTA ATTILI ATTILI ATTILI PERAVALI PODURU TANUKU TANUKU UNDRAJAVARAM AKIVIDU NIDAMARRU NIDAMARRU PENTAPADU T.P.GUDEM ELURU KALLA DENDULURU PALAKODERU NARSAPURAM PEDAPADU CHAGALLU UNDRAJAVARAM ELURU ELURU NARSAPURAM MOGALTUR CHINTALAPUDI J.R.GUDEM UNDRAJAVARAM BUTTAIGUDEM PERAVALI PERAVALI GANAPAVARAM T.P.GUDEM T.P.GUDEM KOYYALAGUDEM ATTILI KALLA BHIMAVARAM K KOTA BHIMADOLE PEDAPADU PEDAPADU DEVARAPALLI DEVARAPALLI GOPALAPURAM POLAVARAM ATTILI IV III II I III III III III III II II II III III III II III II II II II II III III III II III I III III II II I III II I I III II III III II III II III III II III III III III II III III III III III III III III III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LP HIN LP HIN LP TEL PET PET SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA ENG SA HIN SA HIN SA HIN SA HIN SA HIN

SA MATHS KGM SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG
SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA PS PS SS SS SS SS SS SS SS SS SS KGM TNK BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR KGM KGM KGM KGM TNK

SA SS SA SS

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 SA SS SA SS SA SS SA TEL SA TEL SA SA SA SA SA SA SA TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TNK TPG TPG BVRM BVRM ELR KGM TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG ELR ELR ELR ELR ELR TPG TPG TPG TPG TPG BVRM BVRM BVRM BVRM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM ZPHS.VADLURU ZP HS ,PENDYALA ZP HS, SETTIPETA 0546604-ZPHS MUTHYALAPALLE 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM ZPHS SATYAVOLE Z.P.H.S., Vadapalli ZPHS.M P PALEM ZPHS,A.VEMAVARAM ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.DODDIPATLA ZPHS.ILAPAKURRU ZPHS.Y V LANKA ZPHS.KONTERU ZPHS.K.CHIKKALA ZPHS.UNDRAJAVARAM ZP HS, TADEPALLIGUDEM ZP HS,MADHAVARAM ZPOHS AGADALA LANKA ZPOHS G KOTHAPALLI ZPOHS GUNNAMPALLI ZPOHS CHALLACHINTALAPUDI ZPHS SANIVARAPUPETA ZPOHS JAGANNADHAPURAM ZPOHS SIDDHAPURAM ZP HS, PEDANINDRAKOLANU ZPHS CHERUKUMILLI ZPHS CHERUKUMILLI ZPHS TADERU ZPHS GORAGANAMUDI ZPHS S CHIKKALA ZPHS KALIPATNAM ZPHS CHITYALA ZPHS REGULAKUNTA ZPHS ANANTHAPALLI ZPHS ZPHS ZPHS ZPHS ZPHS VEGAVARAM GOPALAPURAM PASIVEDALA SRINIVASAPURAM SATRMPADU UNDRAJAVARAM NIDADAVOLU NIDADAVOLU MOGALTUR MOGALTUR PEDAPADU KOVVURU ACHANTA ACHANTA ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI PODURU UNDRAJAVARAM T.P.GUDEM T.P.GUDEM BHIMADOLE D TIRUMALA D TIRUMALA DENDULURU ELURU T.P.GUDEM AKIVIDU NIDAMARRU AKIVIDU AKIVIDU BHIMAVARAM PALAKODERU PALACOLE MOGALTUR GOPALAPURAM GOPALAPURAM NALLAJERLA J.R.GUDEM GOPALAPURAM KOVVURU J.R.GUDEM ELURU ( R ) ELURU ( R ) II III III III III III I III III II III III III II II II II III III III III III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA TEL SA TEL SA TEL SA TEL SA TEL SA TEL LP SANKT LP SANKT LP SANKT LP SANKT LP SANKT LP SANKT LP SANKT ART/DRA ART/DRA CRAFT LP SANKT LP SANKT LP SANKT LP SANKT SA BS SA SS SA TEL SA SS SA ENG SA BS PET ART/DRA ART/DRA

I II III
III III III III III III III

1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Craft CRAFT CRAFT ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA ART/DRA LP HIN LP HIN LP HIN
LP HIN LP HIN LP HIN

LP LP LP LP LP LP

HIN HIN HIN HIN HIN HIN

LP HIN LP HIN LP HIN

LP TEL LP TEL LP TEL

ELURU ELURU KGM TNK ELURU BVRM BVRM TPG TNK TNK BVRM BVRM BVRM ELURU ELURU ELURU KGM KGM KGM KGM TNK TNK TPG TPG TPG BVRM BVRM BVRM

ZPHS, CHATAPARRU ZPHS, Mallavaram ZPHS JINNURU
ZPHSDENDULURU

Z.P.H S KALLA
ZPHS SRUNGAVRUKSHAM

ZPHS AKIVEEDU (B)

ZP B HS TANUKU ZPHS IRAGAVARAM
ZPHS KUMUDAVALLI ZPHS Tholeru ZPHS VISSAKODERU

Chagallu PODURU DENDULURU KALLA PALAKODERU AKIVIDU TANUKU IRAGAVARAM PALAKODERU VEERAVASARAM PALAKODERU
BHIMADOLE BHIMADOLE PEDAPADU

III III III III III I III I I III II I III II
III

ZPHS, BHIMADOLE ZPHSMMPURAM ZPHS VATLURU

ZPHS, Gavaravaram ZPHS, Malakapalli ZPHS, Prakasa Rao Palem ZPSH, Madduru ZPHS MUKKAMALA ZPHS VELPURU
ZPHS CHEBROLU(G) ZPHS KRISHNAYAPALEM ZPHS RAVIPADU

Z.P.H S KALLA
Z.P.H.S BETHAPUDI ZPHS MATSYAPURI

Koyyalagudem Tallapudi Nallajerla Kovvur PERAVALI TANUKU UNGUTURU TP GUDEM PENTAPADU KALLA
BHIMAVARAM

II II II II II III III I III III III I II II
III II II

VEERAVASARAM

III II II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 LP TEL
LP TEL

LP TEL LP TEL LP TEL
LP TEL LP TEL

MUSIC
PET PET PET PET

PET PET PET PET PET
PET

SA BS SA BS SA BS
SA BS SA BS SA BS SA BS

SA BS SA BS SA BS
SA BS SA BS

SA ENG

SA ENG SA ENG
SA ENG

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG

SA ENG SA ENG SA ENG SA ENG

SA HIN SA HIN
SA HIN

BVRM ELURU KGM KGM KGM TPG TPG TNK ELURU ELURU ELURU ELURU KGM KGM KGM KGM TNK TPG BVRM BVRM BVRM ELURU ELURU ELURU ELURU KGM TNK TNK TPG TPG BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELURU KGM KGM KGM KGM TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG KGM TNK TPG BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELURU ELURU ELURU

ZPOHS KALIPATNAM
ZPHSADAMILLI

MOGALTUR
K KOTA

ZPHS, Anantapalli ZPHS, Gutala ZPHS, Ramannapalem
ZPHS JAGANADHAPURAM ZPHS KATAKOTESWARAM

ZP G HS TANUKU
ZPHS PEDAPADU

Nallajerla Polavaram Devarapalli TP GUDEM NIDADAVOLE TANUKU
PEDAPADU ELURU ( R ) BHIMADOLE BHIMADOLE

III III III III III
III III

ZPHS, CHATAPARRU
ZPHSGUNDUGOLANU ZPHSMMPURAM

ZPHS, Prakasa Rao Palem ZPHS, Pullalapadu ZPHS, Rajavaram ZPHS, Vadalakunta ZPHS K ILLIENDALAPARRU
ZPOHS JAGANADHAPURAM (O)
ZPHS CHINTAPARRU ZPHS SRUNGAVRUKSHAM ZPHS VEERAVASARAM

Nallajerla Nallajerla Koyyalagudem Gopalapuram IRAGAVARAM TP GUDEM PALACOLE PALAKODERU VEERAVASARAM
CHINTALAPUDI DENDULURU PEDAPADU

II III I III III III III III III II
III

ZPGHS , CHINTALAPUDI ZPGHS DENDULURU ZPHS PEDAPADU ZPHSDENDULURU

ZPHS, Kamayapalem ZPHS POLAMURU ZPHS VEDANGI
ZPHS UPPULURU ZPHS WESTVIPPARU

Z.P.H S MOGALTURU
ZPHS KOPPARRU

ZPHS P.V.THOTA
ZPHS RAYAKUDURU ZPHS SEETARAMPURAM ZPHS VISSAKODERU

DENDULURU Jeelugumelli PENUMATRA PODURU UNDI PENTAPADU MOGALTUR NARSAPURAM MOGALTUR VEERAVASARAM NARSAPURAM PALAKODERU
DENDULURU

II II II III I III I III III II
III II

ZPHS,KOVVALI

ZPHS(B), Jangareddygudem ZPHS, MARKONDAPADU ZPHS, Pullalapadu ZPHS, Rajavaram ZP G HS TANUKU ZPHS RELANGI ZPHS UNDRAJAVARAM ZPHS VELIVENNU ZPHS Y V LANKA ZPOHS KAZA
ZPHS ALLAMPURAM ZPHS NARAYANA PURAM ZPHS NIDADAVOLU (G) ZPHS TADEPALLIGUDEM

ZPHS, Chagallu ZPHS DUVVA
ZPHS MADHAVARAM

JR Gudem Chagallu Nallajerla Koyyalagudem TANUKU IRAGAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM ELAMANCHILI ELAMANCHILI PENTAPADU UNGUTURU NIDADAVOLE TP GUDEM Chagallu TANUKU TP GUDEM KALLA
BHIMAVARAM

II II II III II II I III III III III II II II III II II
II III III II

III II
III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA MATHS
SA MATHS

Z.P.H S BONDADA
Z.P.H.S DIRUSUMARRU
ZPHS DARBHAREVU

II II II II III II III III III

SA MATHS SA MATHS
SA MATHS

NARSAPURAM PALAKODERU VEERAVASARAM VEERAVASARAM

ZPHS GORAGANAMUDI ZPHS RAYAKUDURU ZPHS VEERAVASARAM

SA MATHS
SA MATHS SA MATHS SA MATHS

ZPHS POTHUNURU
ZPHS PRAGADAVARAM ZPHS RAVIKAMPADU

DENDULURU
CHINTALAPUDI
K KOTA

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141 143 144 145 SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS
SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS SA MATHS

KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG BVRM BVRM ELURU KGM KGM KGM KGM TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG ELURU BVRM ELURU ELURU ELURU ELURU KGM

ZPHS(B), Jangareddygudem ZPHS(B), Jangareddygudem ZPHS(G), Kovvur ZPHS, Annadevarapeta ZPHS, Kovvurpadu ZPHS, Nallajerla ZPHS, Nallajerla ZPHS, Ramannapalem ZPHS, Srinivasapuram ZPHS, Vadapalli ZPHS ELAMANCHILI ZPHS JINNURU ZPHS JINNURU ZPHS K ILLIENDALAPARRU ZPHS KAKARAPARRU ZPHS KAKARAPARRU ZPHS RELANGI ZPHS SIDDANTHAM ZPHS SIRAGALAPALLI
ZPHS KOMMUGUDEM ZPHS KRISHNAYAPALEM ZPHS N.R.P AGRAHARAM ZPHS NIDADAVOLU (G) ZPHS NIDAMARRU ZPHS TADEPALLIGUDEM ZPHS WESTVIPPARU ZPOHS JAGANADHAPURAM (O)

JR Gudem JR Gudem Kovvur Tallapudi Gopalapuram Nallajerla Nallajerla Devarapalli JR Gudem Kovvur ELAMANCHILI PODURU PODURU IRAGAVARAM PERAVALI PERAVALI IRAGAVARAM PENUGONDA ELAMANCHILI TP GUDEM TP GUDEM UNDI NIDADAVOLE NIDAMARRU TP GUDEM PENTAPADU TP GUDEM MOGALTUR NARSAPURAM DENDULURU Chagallu Devarapalli Koyyalagudem Kovvur IRAGAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM TP GUDEM PENTAPADU TP GUDEM NIDADAVOLE TP GUDEM
DENDULURU

III III I III III III III III III I II II II II II II II III II
III II II III III II II III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA PS

SA SA SA SA SA SA SA

PS PS PS PS PS PS PS

Z.P.H S MOGALTURU ZPHS. L.B.CHERALA ZPHS KOVVALI ZPHS, Chagallu ZPHS, Devarapalli ZPHS, Kannapuram ZPHS, Vadapalli ZPHS RELANGI
ZPHS GANAPAVARAM(B) ZPHS KASIPADU ZPHS KOMMUGUDEM ZPHS PARIMELLA ZPHS PEDATADEPALLI ZPHS SAMISARAGUDEM ZPHS TADEPALLIGUDEM

II II I III III III I II
III II III II II III II

SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS

SA SANKT SA SS
SA SS SA SS SA SS SA SS

ZPHS, CC PUDI

Z.P.H S BONDADA ZPGHS DHARMAGIGUDEM
ZPHS RANGAPURAM

KALLA
LINGAPALEM LINGAPALEM ELURU ( R )

SA SS

ZPHS, SANIVARAPUPET ZPHSPEDAVEGI ZPHS, Mulagalampalli

PEDAVEGI Jeelugumelli

III II III III I III III

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
146 147 149 150 151 152 154 155 SA SA SA SA SS SS SS SS KGM KGM TNK TNK TPG TPG TPG ELURU TNK TNK ELURU KGM ELURU ELURU KGM TNK BVRM ELURU ELURU ELURU TPG ELURU BVRM TPG
KGM ELR TNK TNK TPG TPG ELR KGM ELR KGM TNK TNK TPG TPG KGM KGM TNK TPG

ZPHS, Nallajerla ZPHS, Nallajerla ZP G HS TANUKU ZPHS POLAMURU
ZPHS KADIYEDDA ZPHS NARAYANA PURAM ZPHS SAMISARAGUDEM

SA SS SA SS SA TEL

Nallajerla Nallajerla TANUKU PENUMATRA TP GUDEM UNGUTURU NIDADAVOLE
ELURU ( R )

III III II III
II III III

SGT

ZPHS PONANGI
ZPHS KANURU ZPHS KANURU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SA BS SA TEL CRAFT Drawing
LP TEL

PERAVALI PERAVALI
ELURU

GHS KOTADIBBA ELURU

GHS, Vegeswarapuram GGHS ELURU
GHS GOPANNAPALEM

Tallapudi
ELURU DENDULURU

MUSIC PET SA BS SA ENG SA ENG SA HIN SA HIN
SA HIN SA MATHS

GHS, Vegeswarapuram GOVT HS PERAVALI GOVT GHS NARASAPURAM
GHS GOPANNAPALEM

Tallapudi PERAVALI NARSAPURAM
DENDULURU ELURU DENDULURU

GGHS ELURU
GHS GOPANNAPALEM
GOVT.HS NIDADAVOLU

I III III I III I I III II II I I I
III

NIDADAVOLE
CHINTALAPUDI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GOVT HIGH SCHOOL, CHINTALAPUDI GOVT GHS NARASAPURAM
Govt. GIRLS HIGH SCHOOL,TPG Govt.High School Polavaram 0524605-GOVT HS GOPANNAPALEM GOVT H S,ACHANTA GOVT H S,ACHANTA GPB HS, PENTAPADU GOVT. HS, NIDADAVOLE 0509609-GOVT HS CHINTALAPUDI Govt.High School, Koyyalagudem 0523609-GOVT HS 16 DIV Eluru Govt. High School, Kovvur GOVT H S,ACHANTA GOVT H S,ACHANTA GOVT. HS, NIDADAVOLE GOVT. HS, YENDAGANDI Govt.High School Polavaram Govt. High School, Kovvur GOVT H S,ACHANTA GPB HS, PENTAPADU

III II
II III I III III II III III III I I III III III III III I III II

SA PS
SA PS CRAFT SA BS SA BS SA BS SA BS SA ENG SA MATHS SA MATHS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA PS SA TEL SGT SGT SGT

NARSAPURAM TP GUDEM
POLAVARAM DENDULURU ACHANTA ACHANTA PENTAPADU NIDADAVOLU CHINTALAPUDI KOYYALAGUDEM ELURU KOVVURU ACHANTA ACHANTA NIDADAVOLU UNDI POLAVARAM KOVVURU ACHANTA PENTAPADU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ART/DRA ART/DRA

CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT CRAFT LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN

ELR ELR BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR
KGM

0520604-ZPHS PULLA 0521604-ZPHSVIJAYARAI 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0546604-ZPHS 0510604-ZPHS 0511604-ZPHS 0512604-ZPHS MUTHYALAPALLE RANGAPURAM TADIKALAPUDI PANGIDIGUDEM

BHIMADOLE PEDAVEGI NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM MOGALTUR LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA DEVARAPALLI J.R.GUDEM NALLAJERLA J.R.GUDEM KOYYALAGUDEM KOVVURU
TANUKU

III III III III II III III III III III III III III III III
II

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

ZPHS DUDDUKURU

KGM KGM KGM KGM KGM
TNK

S.R.Z.P.P.H.S., Lakkavaram Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem Z.P.P.H.S., Bayyanagudem Z.P.P.H.S., I.Pangidi
ZPHS DUVVA

1 1 1 1 1
1

TNK TPG BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM
BVRM

ZPHS.PENUMANTRA ZP HS, MAHADEVAPATNAM 0535606-ZPHS KALLA 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM
ZPHS RAYAKUDURU

PENUMANTRA UNDI KALLA PALACOLE NARSAPURAM NARSAPURAM MOGALTUR
VEERAVASARAM

III II III II III III III

1 1 1 1 1 1 1

III

1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP

HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN HIN

BVRM

ZPHS S CHIKKALA

PALACOLE

II
III III III III III

1
1 1 1 1 1

ELR ELR ELR ELR ELR
ELR ELR ELR ELR ELR

0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0521604-ZPHSVIJAYARAI
ZPGHS CHINTALAPUDI ZPHS KOPPAKA ZPHS KUCHIMPUDI ZPHS PANGIDIGUDEM ZPHS PULLA ZPHS RANGAPURAM ZPHS T NARSAPURM

T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA PEDAVEGI
CHINTALAPUDI PEDAVEGI PEDAVEGI D TIRUMALA BHIMADOLE

ELR
ELR

LINGAPALEM
T NARSAPURAM

III I III III III III III
III III III

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

KGM KGM KGM
KGM KGM KGM KGM

Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.P.H.S., Gopalapuram Z.P.P.H.S., Rajampalem
ZPHS KANNAPURM ZPHS LAKKAVARAM ZPHS POTHAVARAM ZPHS TALLAPUDI

NALLAJERLA GOPALAPURAM GOPALAPURAM
KOYYALAGUDEM JR GUDEM NALLAJERLA TALLAPUDI

III III III III
II

1 1 1 1
1

TNK
TNK TNK

ZP B HS.TANUKU-Parallel
ZPHS KODAMANCHILI ZPHS MP PALEM ZPHS VIPPARRU

TANUKU
ACHANTA ACHANTA

TNK
TNK TNK

IRAGAVARAM
IRAGAVARAM PERAVALI

III III III
II III III III III

1 1 1
1 1

ZPHS.IRAGAVARAM ZPHS.KANURU
ZPHSKAKARAPARRU

TNK
TPG TPG TPG

PERAVALI
NIDADAVOLU UNGUTURU UNGUTURU

1
1 1 1

ZP HS ,PENDYALA ZP HS, KAIKARAM ZP HS, UNGUTURU
ZPGHS GANAPAVARAM ZPHS ALLAMPURAM ZPHS CHERUKUWADA ZPHS MEENAVILLURU
0534306-MPUPS KUPPANAPUDI 0509302 - MPUPS RECHARLA 0512305 MPUPS D.TIRUMALA 0512311 - MPUPS P KANNAPURAM 0512308 - MPUPS VEMPADU 0524307-MPUPS DOSAPADU' 0524303-MPUPS GANGANNAGUDEM 0526306/MPUPS. VALLURU 0526311/MPUPS. S. KONDEPADU 0526308/MPUPS,Ch.Agraharam 0531301 - MPUPS KAVALIPURAM 0531305 - MPUPS PEKERU 546301, MPUPS, Mogalturu 0513304-MPUPS MARELLAMUDI 0545306-MPUPS LAXMANESWARAM 543306,M.P.U.P.S.TILLAPUDI 0527302-MPUPS JETLAPALEM 0539308 - MPUPS,Satyavaram 0539312 - MPUPS,Nelamuru 0530301 MPUPS Kanuru Agraharam 0508301 - MPUPS BANDIVARIGUDEM 0518302 - MPUPS, RAMANNAGUDEM 0518307 - MPUPS, NAVABPALEM 0518309 - MPUPS, KUNCHANAPALLI 0528305 - MPUPS VELPURU 0528303 - MPUPS KONALA

TPG
TPG TPG TPG

GANAPAVARAM
PENTAPADU UNDI PENTAPADU
AKIVIDU CHINTALAPUDI D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA DENDULURU DENDULURU GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM MOGALTUR NALLAJERLA NARASAPUR PALAKOL PENTAPADU PENUMANTRA PENUMANTRA Peravali T.NARASAPURAM Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem TANUKU TANUKU

III II III III
III III III III III III III III IV

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN LP HIN

II
II III II III II IV II III III IV III II II II II III

59 60 61 62 63 64 65 66

LP LP LP LP LP LP LP LP

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM

0535605-ZPHS BONDADA 0535606-ZPHS KALLA 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0537606-ZPHS KUMUDAVALLI 0537609-ZPHS PENNADA AGRAHARAM 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA

KALLA KALLA BHIMAVARAM PALAKODERU PALAKODERU PALACOLE NARSAPURAM NARSAPURAM

II III III II II II II III

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
27 28 29 30 31 32 33 34

LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM
BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM

0545607-ZPHS THURPUTALLU 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0546609-ZPHS PATHAPADU
ZPHS ANAKODERU

NARSAPURAM NARSAPURAM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR
Bhimavaram

III II II III III

1 1 1 1 1

ZPHS CHINTAPARRU
ZPHS Gutlapadu ZPHS VISSAKODERU ZPHS, Seesali

PALACOLE
Bhimavaram palakoderu Kalla

II II III II III
III III III III III III III III III I I

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR
ELR ELR

0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI 0510601-ZPHS SINGAGUDEM 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU 0511603-ZPHS K KOTA 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM 0520601-ZPHSBHIMADOLE 0521601-ZPHSKUCHIPUDI 0522601-ZPHSVATLURU 0523632-ZPHSSREEPARRU
ZPHS Raghavapuram

CHINTALAPUDI LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA BHIMADOLE PEDAVEGI PEDAPADU ELURU
Chintalapudi

ZPHS YERRAGUNTAPALLI
A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu Z.P.G.H.S., Jangareddigudem Z.P.H.S., Dharmavaram Z.P.H.S., Kannapuram Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.P.H.S., Gopalapuram
ZPHS Brahmanagudem ZPHS Jeelugumilli ZPHS Prakasarao Palem ZPHS RAJAVARAM ZPHS, Chikkala ZPHS CHERUKUWADA ZPHS Mortha ZPHS PEDUMADAM ZPHS Vadali

CHINTALAPUDI
DEVARAPALLI GOPALAPURAM J.R.GUDEM KOVVURU KOYYALAGUDEM NALLAJERLA GOPALAPURAM
chagallu Jeelugumilli Nallajerla KOYYALAGUDEM chagallu PENUGONDA Undrajavaram PODURU Penugonda

III III
III III III III III III III

1 1
1 1 1 1 1 1 1

KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM
KGM KGM KGM KGM KGM TNK TNK TNK TNK

III III III III III III III
III III III II III II II II III III III II III III II

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG
TPG TPG TPG TPG TPG

ZPHS.EEDURU ZPHS.GUMPARRU ZPHS.ILAPARRU ZPHS.IRAGAVARAM ZPHS.KANCHUMARRU ZPHS.KOMARAVARAM ZPHS.SURYARAO PALEM ZPHS.VARIGHEDU ZPHS.Y V LANKA ZP ZP ZP ZP ZP ZP HS ,PENDYALA HS, KAIKARAM HS, MAHADEVAPATNAM HS, MEENAVILLURU HS, THOKALAPALLI HS,KADIYADDA

ATTILI ELAMANCHILI IRAGAVARAM IRAGAVARAM ATTILI TANUKU UNDRAJAVARAM ATTILI ELAMANCHILI NIDADAVOLU UNGUTURU UNDI PENTAPADU NIDAMARRU T.P.GUDEM
TP Gudem TP Gudem PENTAPADU TP Gudem nidadavole
BUTTAI GUDEM CHINTALAPUDI GANAPAVARAM GANAPAVARAM Gopalapuram IRAGAVARAM Jeelugumilli Jeelugumilli

ZPHS Arugolanu ZPHS DANDAGARRA ZPHS K PENTAPADU ZPHS PEDATADEPALLI

ZPHS Settipeta
0502304 - MUPPINAVARIGUDEM 0509302 - MPUPS RECHARLA 0526310/MPUPS, A. Gopavaram 0526311/MPUPS,S.Kondepadu 0505302 - MPUPS BHIMOLU 0531301 - MPUPS KAVALIPURAM 0501303 - MPUPS P. Rajavaram 0501302-MPUPS P.NARAYANAPURAM

II III
III III

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL

III IV
III II III III

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
35 36 37 38 39 40 LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL LP TEL 0521312, MPUPS, Bhogauram 503301, MPUPS, Kondrukota 0508301 - MPUPS BANDIVARIGUDEM 0518309 - MPUPS, KUNCHANAPALLI 0518307 - MPUPS, NAVABPALEM 0504305 - MPUPS TIRUGUDUMETTA Pedavegi POLAVARAM T.NARASAPURAM Tadepalligudem Tadepalligudem TALLAPUDI I III III II II III

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET PET SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS

BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR KGM KGM KGM

0536604-ZPHS 0536608-ZPHS 0537606-ZPHS 0543625-ZPHS 0546606-ZPHS 0546608-ZPHS

GOLLAVANITIPPA BETHAPUDI KUMUDAVALLI POOLAPALLE PERUPALEM LINE NEETITHIPPA

BHIMAVARAM BHIMAVARAM PALAKODERU PALACOLE MOGALTUR MOGALTUR LINGAPALEM LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA PEDAPADU ELURU ELURU KAMAVARAPUKOTA DEVARAPALLI DEVARAPALLI TALLAPUDI

II II II II III III III III III III I III I III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0512613- ZPHS THIMMAPURAM 0522612-ZPHSPATHAMUPPARRU 0523607-ZPHS PRATTIKOLLANKA 0523632-ZPHSSREEPARRU ZPHS ADAMILLI S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla Z.P.H.S., Tyajampudi Z.P.P.H.S,Gajjaram

TNK
TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG

ZPHS KANURU
ZPHS.GUMPARRU ZPHS.KODERU ZPHS.SURYARAO PALEM ZPHS.VARIGHEDU ZP HS ,PENDYALA ZP HS, MUDUNURU ZP HS,MODUGUNTA

PERAVALI
ELAMANCHILI ACHANTA UNDRAJAVARAM ATTILI NIDADAVOLU PENTAPADU T.P.GUDEM

II
III III II II III II IV

1
1 1 1 1 1 1 1

TPG TPG
BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM

ZPHS KAIKARAM ZPHS NARAYANAPURAM
0535604-ZPHS KOPALLE 0535606-ZPHS KALLA 0535608-ZPHS KALAVAPUDI 0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI 0536606-ZPHS DONGAPINDI 0538603-ZPHSRAYAKUDURU 0543625-ZPHS POOLAPALLE 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0546609-ZPHS PATHAPADU 0546610-ZP O HS KALIPATNAM 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509605-ZPGHS CHINTALAPUDI 0510603-ZPHS K.GOKAVARAM 0510604-ZPHS RANGAPURAM 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0511603-ZPHS K KOTA 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0512609 -ZPHS RAMASINGARAM 0521601-ZPHSKUCHIPUDI 0522602-ZPHSPEDAPADU 0522603-ZPHSVEERAMMAKUNTA A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli I.Ch.Z.P.H.S., Regulakunta S.B.G.R.Z.P.P.H.S., Yernagudem S.P.P.R.R.Z.P.P.H.S., Tallapudi S.R.Z.P.P.H.S., Lakkavaram Z.P.H.S., Duddukuru Z.P.H.S., Kannapuram Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.H.S., Tyajampudi

UNGUTURU UNGUTURU
KALLA KALLA KALLA KALLA BHIMAVARAM VEERAVASARAM PALACOLE MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA PEDAVEGI PEDAPADU PEDAPADU DEVARAPALLI GOPALAPURAM DEVARAPALLI TALLAPUDI J.R.GUDEM DEVARAPALLI KOYYALAGUDEM NALLAJERLA DEVARAPALLI

III III
III III III IV III III II III III III III III III III III III III III III III III III III III IV III III III III III III III III III

1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
41 42 43 44 45 46 47 48 49

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS

KGM KGM KGM KGM KGM TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG

Z.P.H.School, Vedanthapuram Z.P.P.H.S., Gopalapuram Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.P.H.S., Rajampalem Z.P.P.H.S.,Pothavaram ZP G HS.ATTILI ZPHS,KODAMANCHILI ZPHS.CHERUKUVADA ZPHS.KANURU ZPHS.PENUMANTRA ZPHS.VELIVENNU ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP HS, AKIVIDU, (G) HS, CHEBROLU(G) HS, CHERUKUWADA HS, GANAPAVARAM(G) HS, KAIKARAM HS, MEENAVILLURU HS, UNGUTURU HS,VEERAMPALEM

KOYYALAGUDEM GOPALAPURAM KOVVURU GOPALAPURAM NALLAJERLA ATTILI ACHANTA IRAGAVARAM PERAVALI PENUMANTRA UNDRAJAVARAM AKIVIDU AKIVIDU UNGUTURU UNDI GANAPAVARAM UNGUTURU PENTAPADU UNGUTURU T.P.GUDEM
ATTILI CHINTALAPUDI GANAPAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM NIDADAVOLE PEDAVEGI PENTAPADU VEERAVASARAM

III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III
III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS SA BS

0532303-MPUPS (B) ATTILI 0509303-MPUPS SIVAPURAM 0526311/MPUPS,S.Kondepadu 0531304-MPUPS Arjunudupalem 0531301 - MPUPS KAVALIPURAM 0517304 - MPUP Vijjeswaram 0521312-MPUPS BHOGAPURAM 0527302-MPUPS JETLAPALEM 0538309 - MPUPS.Dusanapudi

IV
IV II III I II IV

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

SA SA SA SA

ENG ENG ENG ENG

BVRM BVRM TPG TPG

0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI 0536603-ZPHS NAGENDRAPURAM ZP HS, KATAKOTESWARAM ZP HS,MODUGUNTA 0535603-ZPHS SEESALI 0536605-ZPHS GUTLAPADU 0538606-ZPHS MACHIPURI 0545605-ZPHS YERRAMSETTIVARIPALEM 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509604-ZPHS RAGHAVAPURAM 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0510604-ZPHS RANGAPURAM 0510605-ZPHS DHARMAJIGUDEM 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU 0512604-ZPHS PANGIDIGUDEM 0512609 -ZPHS RAMASINGARAM

KALLA BHIMAVARAM NIDADAVOLU T.P.GUDEM KALLA BHIMAVARAM VEERAVASARAM NARSAPURAM NARSAPURAM MOGALTUR MOGALTUR T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI LINGAPALEM LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA

IV III III IV III III II II III II III III III III III III III III III III III

SA MATHS BVRM SA MATHS BVRM SA MATHS BVRM SA MATHS BVRM SA MATHS BVRM SA MATHS BVRM SA MATHS BVRM SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR

1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
50 51

SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS ELR SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS KGM SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TNK SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG SA MATHS TPG
SA MATHS SA MATHS

0522602-ZPHSPEDAPADU 0522602-ZPHSPEDAPADU ZPHS ADAMILLI S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu V.S.R.Z.P.P.H.S., Rajavaram Z.P.H.S. Chikkala Z.P.H.S., Brahmanagudem Z.P.H.S., Jeelugumilli Z.P.H.S., Prakasaraopalem Z.P.H.S., Unagatla Z.P.P.G.H.S., Koyyalagudem Z.P.P.H.S., Rajampalem Z.P.PH.S, Srinivasapuram ZPHS KETHAVARAM ZP B HS.TANUKU-Parallel ZPHS.ARAVALLI ZPHS.GUMMULURU ZPHS.GUMPARRU ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.KONTERU ZPHS.MORTH ZPHS.PENUMADAM ZPHS.VADALI ZP HS ,PENDYALA ZP HS, BADAMPUDI ZP HS, CHINAKAPAVARAM ZP HS, K. PENTAPADU ZP HS, KATAKOTESWARAM ZP HS, NIDAMARRU ZP HS, PIPPARA ZP HS, SETTIPETA ZP HS,ARUGOLANU ZP HS,KADIYADDA
0515305 - MPUPS KALAVALAPALLI 0512311 - MPUPS P KANNAPURAM

PEDAPADU PEDAPADU KAMAVARAPUKOTA GOPALAPURAM KOYYALAGUDEM CHAGALLU CHAGALLU JEELUGUMELLI NALLAJERLA CHAGALLU KOYYALAGUDEM GOPALAPURAM J.R.GUDEM JR GUDEM TANUKU ATTILI PODURU ELAMANCHILI PERAVALI ELAMANCHILI UNDRAJAVARAM PODURU IRAGAVARAM NIDADAVOLU UNGUTURU AKIVIDU PENTAPADU NIDADAVOLU NIDAMARRU GANAPAVARAM NIDADAVOLU T.P.GUDEM T.P.GUDEM
CHAGALLU D.TIRUMALA

III III III III III III III III III III III III III III II III II III II II II II III III II III II III III II III II II
III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
52 53 54 55 56 57 SA Maths SA MATHS SA Maths SA Maths SA Maths SA Maths 0523301 - MPUPS Chodimella 0526308/MPUPS,Ch.Agraharam 0516310 - MPUPS,THOGUMMI 0516304 - MPUPS, DOMMERU 0521306-MPUPSNADUPALLE 0508302-MPUPS APPALARAJUGUDEM ELURU GANAPAVARAM KOVVUR KOVVUR PEDAVEGI T.NARASAPURAM I

II
I III III III

262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS

BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM
KGM

0535609-ZPHS 0536601-ZPHS 0536603-ZPHS 0536604-ZPHS 0536606-ZPHS 0536608-ZPHS 0537606-ZPHS 0537609-ZPHS 0543625-ZPHS 0545605-ZPHS

MALA KALAVAPUDI KOVVADA NAGENDRAPURAM GOLLAVANITIPPA DONGAPINDI BETHAPUDI KUMUDAVALLI PENNADA AGRAHARAM POOLAPALLE YERRAMSETTIVARIPALEM

KALLA BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM PALAKODERU PALAKODERU PALACOLE NARSAPURAM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA DWARAKATIRUMALA BHIMADOLE BHIMADOLE BHIMADOLE PEDAPADU ELURU ELURU ELURU ELURU DENDULURU KAMAVARAPUKOTA GOPALAPURAM DEVARAPALLI J.R.GUDEM TALLAPUDI KOVVURU POLAVARAM DEVARAPALLI DEVARAPALLI GOPALAPURAM TALLAPUDI GOPALAPURAM JR GUDEM UNDRAJAVARAM ATTILI ELAMANCHILI ATTILI ACHANTA ACHANTA TANUKU ACHANTA TANUKU UNDRAJAVARAM ATTILI PODURU NIDADAVOLU UNGUTURU GANAPAVARAM T.P.GUDEM

IV II III II III II II II II II III III III III III III III III III III III III III III III III I I III III I I III III III III III III III III III III III III III II III III III III III II III II II II II III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA PS

0546607-ZPHS KUMMARAPURUGUPALEM 0546608-ZPHS NEETITHIPPA 0546609-ZPHS PATHAPADU 0508604-ZPHS KETHAVARAM 0509608-ZPHS ERRAMPALLE 0510603-ZPHS K.GOKAVARAM 0510606-ZPGHS DHARMAJIGUDEM 0510608-ZPHS KALARAYANAGUDEM 0511605-ZPHS EAST EDAVALLI 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0512602-ZPHS RAMANNAGUDEM 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0512613- ZPHS THIMMAPURAM 0520601-ZPHSBHIMADOLE 0520602-ZPHS KURELLAGUDEM 0520603-ZPHS MM PURAM 0522612-ZPHSPATHAMUPPARRU 0523605-ZPHS PONANGI 0523606-ZPHS GUDIVAKALANKA 0523607-ZPHS PRATTIKOLLANKA 0523632-ZPHSSREEPARRU 0524609- ZP GIRLS HS DENDULURU ZPHS ADAMILLI I.Ch.Z.P.H.S., Regulakunta S.E.S.P.R.R. Z.P.H.S., Pallantla S.M.R.R.M.Z.P.H.S., Vegavaram Z.P.H.S Peddevam Z.P.H.S., Dharmavaram Z.P.H.S., Pathapattisam Z.P.H.S., Ramannapalem Z.P.H.S., Tyajampudi Z.P.H.S., Vadalakunta Z.P.P.H.S,Gajjaram Z.P.P.H.S., Gopalapuram ZPHS KETHAVARAM (UPGRADED) ZPHS.CHIVATAM ZPHS.EEDURU ZPHS.GUMPARRU ZPHS.KANCHUMARRU ZPHS.KARUGORUMILLI ZPHS.KODERU ZPHS.KOMARAVARAM ZPHS.PENUMANCHILI ZPHS.PYDIPARRU ZPHS.SURYARAO PALEM ZPHS.VARIGHEDU ZPHS.VEDANGI ZP HS ,PENDYALA ZP HS, CHEBROLU(G) ZP HS, GANAPAVARAM(G) ZP HS, JAGNNADHAPURAM (O)

TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

PS PS PS PS PS PS PS PS PS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS

TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG

ZP HS, KATAKOTESWARAM ZP HS, MUDUNURU ZP HS, RAVIPADU ZP HS, SIDDAPURAM(O) ZP HS, THOKALAPALLI ZP HS, UNUDURRU ZP HS,KRISHNAYAPALEM ZP HS,MODUGUNTA ZP HS,VEERAMPALEM 0535603-ZPHS SEESALI 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545607-ZPHS THURPUTALLU 0546607-ZPHS K P PALEM 0546608-ZPHS NEETITHIPPA 0508602-ZPHS T NARASAPURAM 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509607-ZPHS PRAGADAVARAM 0510604-ZPHS RANGAPURAM 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0511607-ZPHS KALLACHERUVU 0512606-ZPHS MARAMPALLE 0520604-ZPHS PULLA 0521604-ZPHSVIJAYARAI 0522602-ZPHSPEDAPADU 0523632-ZPHSSREEPARRU Z.P.H.S. Chikkala Z.P.H.S., Brahmanagudem Z.P.H.S., Chityala Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.H.S., Prakasaraopalem Z.P.H.S., Yadavolu Z.P.P.H.S., Gopalapuram Z.P.P.H.S., Rajampalem Z.P.P.H.S.,Pothavaram ZPHS.MELLESWARAM ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP HS, AKIVIDU, (G) HS, BAVAIPALEM HS, BOMMIDI HS, GANAPAVARAM(G) HS, GOLLAGUDEM HS, KAIKARAM HS, UNGUTURU HS,MODUGUNTA

NIDADAVOLU PENTAPADU PENTAPADU AKIVIDU NIDAMARRU UNDI T.P.GUDEM T.P.GUDEM T.P.GUDEM KALLA NARSAPURAM NARSAPURAM MOGALTUR MOGALTUR T.NARSAPURAM T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA DWARAKATIRUMALA BHIMADOLE PEDAVEGI PEDAPADU ELURU CHAGALLU CHAGALLU GOPALAPURAM NALLAJERLA NALLAJERLA DEVARAPALLI GOPALAPURAM GOPALAPURAM NALLAJERLA PERAVALI AKIVIDU NIDAMARRU UNGUTURU GANAPAVARAM UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU T.P.GUDEM
AKIVIDU CHINTALAPUDI D.TIRUMALA ELURU ELURU Gopalapuram Gopalapuram IRAGAVARAM IRAGAVARAM Jeelugumilli KOVVUR KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM PEDAVEGI T.NARASAPURAM

III II III III III III II IV III III III III III III III III III III III III III III III III I III III III III III III III III III III III III III III III III III IV
III III III I I III III III III III III III IV I III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS SA SS

0534301-MPUPS KOLLAPARRU 0509301-MPUPS RECHARLA 512311, MPUPS, P. Kannapuram 0523306 - MPUPS Jalipudi 0523303 - MPUPS Sanivarapupeta (Urdu) 0505306 - MPUPS KARICHERLAGUDEM MPUPS GOPAVARAM 0531307-MPUPS Kakileru 0531306 - MPUPS INAPARRU 0501302 - MPUPS P. Narayanapuram 0516304 - MPUPS, DOMMERU 0506308 - MPUPS Ponguturu 0506302, MPUPS, Bodigudem 0521308, MPUPS, Vanguru 0508302-MPUPS APPALARAJUGUDEM

366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

SA TEL SA TEL SA TEL SA TEL SGT SGT SGT SGT SGT SGT

BVRM KGM KGM TNK BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM

0535609-ZPHS MALA KALAVAPUDI Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.PH.S, Srinivasapuram ZPHS.DEVA 0535601-ZPHS 0535602-ZPHS 0535604-ZPHS 0535605-ZPHS 0535607-ZPHS 0536607-ZPHS ELURUPADU JUVVALAPALEM KOPALLE BONDADA DODDANAPUDI DIRUSUMARRU

KALLA KOVVURU J.R.GUDEM IRAGAVARAM KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA BHIMAVARAM

IV III III III III III III II III II

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM BVRM ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR ELR KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM KGM TNK TNK TNK TNK

0536609-ZPHS TUNDURRU 0536633-ZPHS CHINAMIRAM 0537602-ZPHSMOGALLU 0537603-ZPHS VENDRA 0537610-ZPHS SRUNGAVRUKSHAM 0538605-ZPHS VEERAVASARAM 0543601-ZPHSARATLAKATLA 0543604-ZPHSSIVADEVUNICHIKKALA 0543605-ZPHSDIGAMARRU 0545602-ZPHSMALLAVARAM 0545602-ZPHSMALLAVARAM 0545603-ZPHSCHITTAVARAM 0545606-ZPHSLINAGANBOINACHERLA 0545609-ZPHS KAPULAKUDAPA 0546601-ZPHS SERIPALEM 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546602-ZPHS MOGALTHUR 0546603-ZPHS PIPPALAVARI THOTA 0546605-ZPHS JAGANNADHAPURAM 0546606-ZPHS PERUPALEM LINE 0508603-ZPHS BORRAMPALEM 0509601-ZPHSSEETHANAGARAM 0509601-ZPHSSEETHANAGARAM 0509603-ZPHS VENKATAPURAM 0509606 -ZPHS CHINTALAPUDI 0510601-ZPHS SINGAGUDEM 0510602-ZPHS KOTHAPALLE 0510602-ZPHS KOTHAPALLE 0511602-ZPHS RAVIKAMPADU 0511603-ZPHS K KOTA 0511604-ZPHS TADIKALAPUDI 0521603-ZPHSPEDAVEGI 0523601-ZPHSSANIVARAPUPETA 0523603-ZPHSCHATAPARRU 0523604-ZPHS MADEPALLI 0524602-ZPHS POTHUNURU 0524603-ZPHS KOVVALI 0524604-ZPHS MEDINARAOPALEM A.S.N.R.Z.P.P.H.S., Devarapalli M.S.R.Z.P.H.S., Ananthapalli S.A.B.Z.P.H.S., Kovvrupadu Z.P.G.H.S., Jangareddigudem Z.P.H.S., Duddukuru Z.P.H.S., E.Chodavaram Z.P.H.S., Gavaravaram Z.P.H.S., Gowripatnam Z.P.H.S., Jeelugumilli Z.P.H.S., Madduru Z.P.H.S., Markondapadu Z.P.H.S., Nallajerla Z.P.H.S., Unagatla Z.P.H.S., Vadapalli Z.P.H.S., Yadavolu Z.P.P.H.S(Boys)., Jangareddigudem
Z.P.P.H.S, Tirumalapuram

BHIMAVARAM BHIMAVARAM PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU VEERAVASARAM PALACOLE PALACOLE PALACOLE NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM NARSAPURAM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR T.NARSAPURAM CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA KAMAVARAPUKOTA PEDAVEGI ELURU ELURU ELURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DEVARAPALLI NALLAJERLA GOPALAPURAM J.R.GUDEM DEVARAPALLI NALLAJERLA KOYYALAGUDEM DEVARAPALLI JEELUGUMELLI KOVVURU CHAGALLU NALLAJERLA CHAGALLU KOVVURU DEVARAPALLI J.R.GUDEM
J.R.GUDEM

II II II II II II II II II II II II III II III II II II II III III III III III III III III III III III III III III I I I III I III III III III III III III III III III III III III III I III III III III III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Z.P.P.H.S, Gutala Z.P.P.H.S., Chinnaigudem Z.P.P.H.S., I.Pangidi Z.P.P.H.S., Jagannadhapuram Z.P.P.H.S., Kumaradevam Z.P.P.H.S., Singarajupalem Z.P.P.H.S., Taduvai Z.P.PH.S, Srinivasapuram ZP G HS.MARUTERU ZPHS VEERAMMAKUNTA ZPHS,A.VEMAVARAM ZPHS.ALAMURU

POLAVARAM DEVARAPALLI KOVVURU GOPALAPURAM KOVVURU NALLAJERLA J.R.GUDEM J.R.GUDEM PENUMANTRA PEDAPADU ACHANTA PENUMANTRA

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT
SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TNK TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG

ZPHS.BHIMALAPURAM ZPHS.CHICHINADA ZPHS.DEVA ZPHS.ELAMANCHILI ZPHS.ELETIPADU ZPHS.ILAPAKURRU ZPHS.ILAPARRU ZPHS.JINNURU ZPHS.K.CHIKKALA ZPHS.K.IIINDALAPARRU ZPHS.KAKARAPARRU ZPHS.KAVITAM ZPHS.KAZA ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.KHANDAVALLI ZPHS.KONTERU ZPHS.MAMUDURU ZPHS.MANCHILI ZPHS.MANDAPAKA ZPHS.MATLAPALEM ZPHS.MUKKAMALA ZPHS.P.VEMAVARAM ZPHS.RELANGI ZPHS.SIRAGALAPALLI ZPHS.TADIPARRU ZPHS.TETALI ZPHS.UNDRAJAVARAM ZPHS.UNDRAJAVARAM ZPHS.VADLURU ZPHS.VELIVENNU ZPHS.VELPURU ZPHS.Y V LANKA ZP HS ,PENDYALA ZP HS, I BHIMAVARAM ZP HS, AKIVIDU, (B) ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, HS, BAVAIPALEM CHINANINDRAKOLANU D K VALLI DARSIPARRU GANAPAVARAM(B) JAGANNADHAPURAM KESAVARAM KOLAMURU KOMMUGUDEM KORUMAMIDI MAHADEVAPATNAM NARYANAPURAM PIPPARA

ACHANTA ELAMANCHILI IRAGAVARAM ELAMANCHILI IRAGAVARAM ELAMANCHILI IRAGAVARAM PODURU PODURU IRAGAVARAM PERAVALI PODURU ELAMANCHILI PERAVALI PERAVALI ELAMANCHILI PENUMANTRA ATTILI TANUKU ELAMANCHILI PERAVALI PERAVALI IRAGAVARAM ELAMANCHILI UNDRAJAVARAM TANUKU UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM TANUKU ELAMANCHILI NIDADAVOLU AKIVIDU AKIVIDU NIDAMARRU NIDAMARRU GANAPAVARAM PENTAPADU GANAPAVARAM T.P.GUDEM GANAPAVARAM UNDI T.P.GUDEM NIDADAVOLU UNDI UNGUTURU GANAPAVARAM NIDADAVOLU UNGUTURU UNGUTURU UNDI T.P.GUDEM PENTAPADU NIDADAVOLU
Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta

III II III II III III III II II II II II II II II II III III II III II III II II II II II II II III II III III III III III III III II III III III III III III II III II III III III III II II III
III III IV IV IV III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZP HS, PURUSHOTHAPALLI ZP HS, RACHURU ZP HS, UNGUTURU ZP HS, UPPULURU ZP HS,KADIYADDA ZP HS,WEST VIPPARRU ZPHS, Tadimallaa
0541005, MPES, Chmmacheruvu 0541020, MPPS, BP Cheruvu 0541024, MPPS, Angaralanka 0541024, MPPS, Angaralanka 0541024, MPPS, Angaralanka 0541028, MPPS, Bollavaripalem 0541029. MPPS, Mutyalavaripalem 0541039, MPPS, Pedapeta of Vemavaram 0541044, MPPS, Parvathicheruvu 0541302, MPUPS, Pedamallam 0541009-MPPS KASARA GUNATA 0541063-MPPS KODERU

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0541047-MPPS KAPUALAPALEM 0541057-MPPS BHIMALAPURAM(2) 0541063-MPPS KODERU 0541026-MPPS KANDARAVALLI 0541046-MPPS GEDDAVARIPALEM 541049 - MPPS VALLURU 0534024-MPPS 17TH WARD 0534008-MPPS GUMMULURU 0534010-MPPS RAJULAPET 0534025-MPPS 1ST WARD AKIVIDU 0534303-MPUPS DUMPAGADAPA 0534302-MPUPS KALINGAPALEM 0534302-MPUPS KALINGAPALEM 0534026-MPPS 19TH WARD 0534014-MPPS PALLIPALEM 0534029-MPPS AJJAMURUGARUVU 0532010, MPPS Ramannapeta 0532018, MPPS Uradallapalem (HP) 0532029, MPPS Upparagudem/Kommara 0532031, MPPS Upparagudem /Eduru 0532033, MPPS Kanchumaruu (HP) 0532038, MPPS Skinnerapuram (LE) 0532045, MPPS Varighedu NO-1 0532030-MPPS EDURU 0532045-MPPS NO 1 VARIGHEDU 0532009-MPPS GOGULSMPET 0532044-MPPS KANCHUMARRU 0532026-MPPS (R) MAIN ROAD 0532016-MPPS (HC) KS GATTU 0532034-MPPS (B) ARAVALLI 0532037-MPPS DONTHUPALLI 0532303-MPUPS (B) RLYSTATION RD 532015 - MPPS K.S.GATTU ® 532015 - .MPPS K.S.GATTU ® 532024, - MPPS.Paluru (H) 532033 - MPPS Kanchumarru (HP) 0532010-MPPS RAMANNAPET 0532019, - MPPS.Pali 0532045, - MPPS Varighedu No-1 520014, MPPS, Nageswarapuram 052001, MPPS No.2, Polasanipalli (HP) 0520024, MPPS, Korukollu 0520027, MPPS, Mallavaram 0520045-MPPS NO I PULLA 0520001-MPPS NO II POLASANIPALLI 0520003-MPPS JMM PURAM 0520047 - MPPS NO I Bhimadole 0520007 - MPPS NO IV Bhimadole 0520044 - MPPS Surapppagudem 0520045 - MPPS NOI Pulla 0520046 - MPPS NOI Gundugolanu 0520021 - MPPS NOIII Gundugolanu 0520026 - MPPS NO II Agadalalanka 0520026 - MPPS NO II Agadalalanka 0520027 - MPPS Mallavaram 0520011 - MPPS Kurellagudem 0536006-MPPS KOVVADA (S) 0536027-MPPS DONGAPINDI 0536031-MPPS NAGENDRAPURAM 0536304-MPPS K P MARRU 0536027-MPPS DONGAPINDI 0536035-MPPS PP MARRU 0536124-MPPS DEYYALATIPPA 0536030-MPPS NAGIDIPALEM 0536031-MPPS NAGENDRAPURAM 0536028-MPPS BARRIVANIPETA 0536029-MPPS GARAVALLDIBBA 0536034-MPPS VINAYAKAPURAM Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta Achanta AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III II III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0536032-MPPS REDDICHERU 0536038-MPPS (SPL) DIRUSUMARRU 0536044-MPPS RAMAYANAPURAM 0536030-MPPS NAGIDIPALEM 0536015 - MPPS (SPL) TADERU 0536121 - MPPS YENAMADURRU 0536043 - MPPS SINGARAJU PALEM 0536038 - MPPS (SPL) DIRUSUMARRU 0536038 - MPPS (SPL) DIRUSUMARRU 0536012 - MPPS NO 1 RAYALAM 0536007 - MPPS NO 1 NPURAM 0536004 - MPPS 10TH WARD 0536059 - MPPS SRIRAMPURAM 0536049 - MPPS GOLLAVANITIPPA 0536062 - MPPS G TIPPA(GONDI) 0536056 - MPPS CHINAGARUVU 0536308 - MPUPS PATHURU 0536108 - DR Z H M P URDU PS 0536014-MPPS TADERU MAIN 0502013-MPPS MUNJULURU 0502019-MPPS NIMMALAGUDEM 0502031-MPPS KOLLAIGUDEM 0502005-MPPS 33-ARUNDHTHIPETA 0502036-MPPS EAST REGULAKUNTA 0502023 - VEERANNAPALEM 0502029 - RACHRU 0502304 - MUPPINAVARIGUDEM 0502301-MPUPS DORAMAMIDI 0502028-MPPS DASAYYAPALEM 0515002 - MPPS MAIN CHIKKALA 0515003 - MPPS CHIKKALAPALEM 0515007 - MPPS MAIN MALLAVARAM 0515304 - MPUPS NELATURU 0515002-MPPS (MAIN) CHIKKALA 0515005-MPPS BC COLONY 0515029-MPPS (HC) DARAVARAM 0515029-MPPS (HC) DARAVARAM 0515018-MPPS RAMACHANDRAPURAM 0515008-MPPS (SPL) MALLAVARAM 0515020-MPPS (SW) BRAHMANAGUDEM 0515305-MPUPS KALAVALAPALLE 0515022 - MPPS SOUTH BRAHMANAGUDEM 0515033 - MPPS JRB CHAGALLU 0515304 - MPUPS NELATURU 0509019-MPPS NAYAKULAPETA K 0509025-MPPS VENKATADRIGUDEM SC 0509021-MPPS SUBBARAYUDUGUDEM 0509057-MPPS MUKKAMPADU 0509304-MPUPS GULLAPADU 0509301-MPUPS ALLIPALLI 0509045-MPPS METTAGUDEM 0509027-MPPS RAGHAVAPURAM 0509070-MPPS NAMAVARAM 0509112-MPPS BATTUVARIGUDEM 0509017-MPPS KOMMUGUDEM 0509009-MPPS (R) PATTAYAGUDEM 0509015-MPPS DIBBAGUDEM 0509049-MPPS URLAGUDEM 0509004-MPPS (ST)SNAGARAM 0509005-MPPS (SC)SNAGARAM 0509038-MPPS PC NAGAR 0509013-MPPS MM GUDEM 0509025-MPPS (SC) GOLLAGUDEM 0509107-MPPS DESAVARAM 0509043-MPPS SAMMETAVARI GUDEM 0509043-MPPS SAMMETAVARI GUDEM 0509041-MPPS URDU CHINTALAPUDI 0509036-MPPS (R) CHINTALAPUDI BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI III II II III II II II II II II II II III II II II II II II IV III IV iii iii III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV III III III III III III III III III IV III III III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0509002-MPPS MEDISETTIVARI PALEM 0509047-MPPS GANDHI NAGAR 0509009 - MPPS PATTAYAGUDEM ( R ) 0509018 - MPPS RECHARLA (ST) 0509021 - MPPS SUBBARAYADUGUDEM 0509028 - MPPS D.N. RAO PETA 0509037 - MPPS CHINTALAPUDI (S) 0509040 - MPPS NAGIREDDIGUDEM 0509049 - MPPS URLAGUDEM 0509113 - MPPS KOVVURIGUDEM 0512007 MPPS LAKSHMIPURAM 0512024 MPPS GOLLAGUDEM 0512026 MPPS PANGIDIGUDEM HP 0512042 MPPS SATTALA 0512305 MPUPS D.TIRUMALA 0512037-MPPS TAKKELLAPADU 0512035-MPPS JAJULAKUNTA 0512004-MPPS G KOTHAPALLE 0512023-MPPS PAMULAVARIGUDEM 0512020-MPPS HP THIMMAPURAM 0512033-MPPS GULLAPADU 0512040-MPPS NO1 MAHADEVIPURAM 0512023-MPPS PAMULAVARIGUDEM 0512025-MPPS H LINGAPALEM 0512030-MPPS M NAGULAPALLI 0512030-MPPS M NAGULAPALLI 0512011-MPPS (N) KOMMARA 0512003-MPPS KODIGUDEM 0512024-MPPS GOLLAGUDEM 0512014-MPPS SATHENNA GUDEM 0512008-MPPS ISJ PURAM 0512015-MPPS NO1 VK PURAM 0512006-MPPS RAMANUJAPURAM 0512001 - MPPS SAYANNAPALEM 0512005 - MPPS DADAVALLI 0512027 - MPPS SC RAO PETA 0512305 - MPUPS D TIRUMALA 0512013 - MPPS RALLAKUNTA 0512031 - MPPS DWARAKANAGAR 0512019 - MPPS RAMANNAGUDEM 0512058-MPPS MAIN PANGIDIGUDEM 0524008 - MPPS Thimmannagudem 0524010 - MPPS Ramaraogudem(G.G) 0524059 - MPPS Satrambadi Kovvali 0524055-MPPS2 KOTHURU POTHUNURU 0524011-MPPS DALITAPETAS VARAM 0524006-MPPS PERUGUGUDEM 0524056-MPPS SRIRAMAVARAM 0524060-MPPS KOTTAGUDEM DV 0524062-MPPS AKKIREDDIGUDEM DV 0524059-MPPS SATRAM BADI 0524057-MPPS SOMAVARAPPADU 0524018-MPPS KOTTAPALLE 0524026-MPPS ALUGULAGUDEM 0524060-MPPS KOTTAGUDEM DV 0524034-GOVT PS GOPANNAPALEM 0524011-MPPS SRIRAMAVARAM-DP 0524056-MPPS SRIRAMAVARAM 0524055-MPPS2-POTHUNURU (KOTHURU) 0524032- MPPS POTHUNURU-1 0524032- MPPS POTHUNURU-1 0524032- MPPS POTHUNURU-1 0524303-MPUPS GANGANNAGUDEM 0524017-MPPS GALAIGUDEM 0524017-MPPS GALAIGUDEM 0524021-MPPS VEGAVARAM 0524057-MPPS SOMAVARAPUPADU CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III III III III III III I I I I III I III III III III III III III I I I I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0524002-MPPS KOVVALIVARIGUDEM 0524004-MPPS CHALLA CHINTALAPUDI 0524007-MPPS YADAVULAPETA 0524002-MPPS KOVVALIVARIGUDEM 0514005 -MPES CHINAIYAGUDEM(M) 0514022 -MPES DHUMANTHUNIGUDEM 0514025 -MPES YERNAGUDEM(Spl) 0514029 -MPES TYAJAMPUDI(Main) 0514032 -MPES PALLANTLA(SPL) 0514033 -MPES KURUKURU 0514303-MPUP Laxmipuram 0514305, MPUPS, Krishnampalem 0514033-MPPS KURUKURU 0514013-MPPS ACHAYYAPALEM 0514022-MPPS D GUDEM 0514011-MPPS KOTHAGUDEM 0514006-MPPS STRACK NAGAR 0514021-MPPS GOWRIPATNAM 514018 - MPPS, Duddukuru Spl. 514018 - MPPS, Dududkuru Spl. 514019 - MPPS, Gowripatnam (M) 514021 - MPPS, Gowripatnam (BC) 514021 - MPPS, Gowripatnam (BC) 514303 - MPUPS, Lakshmipuram 0544016-MPPS HR PETA OF KKL 0544024-MPPS TADIMERAKA 0544026-MPPS VADDILANKA(AA) 0544065-MPPS BHARATPETA 0544061-MPPS G P CH GATTU 0544313-MPUPS MV CHERUVU 0544020-MPPS(M) DODDIPATLA 0544026-MPPS VADDILANKA(AA) 0544079- MPPS VADDILANKA 0544039-MPPS AA SIRAGALAPALLE 0544081-MPPS ARYAPET 0544052-MPPS AC GATTU 0544034 - MPPS (M) ILAPAKURRU 0544059 - MPPS KAPULAPETA OF ELAMANCHILI 0544039 - MPP SIRAGALAPALLE(AA) 0544039 - MPPS SIRAGALAPALLE(AA) 0544066 - MPPS CHINCHINADA(GARUVU) 0544067 - MPPS CHINCHINADA (MAIN) 0544071 - MPPS POLAVARAM OF YVL 0544071 - MPPS POLAVARAM OF YVL 0544311 - MPUPS BADAVA 0544051 - MPPS KAZA(SW) 0544049 - MPPS KAZA (MAIN) 0544045 - MPPS KONTHERU (M) 0544301 - MPUPS PENUMARRU 0544042 - MPPS MEDAPADU(SPL) 0544307 - MPUPS KATTUPALEM 0544025 - MPPS GAMMELLAPENTA 0544017-MPPS MARRILANKA 0523335,MPUPS Sriramnagar (V) 0523004-MPPS SATRAMPADU 0523021-MPPS MADEPALLI 0523008-MPPS MM COLONY 0523123-MPPS YSR NAGAR 0523010-MPPS MRR COLONY 0523305-MPUPSHANUMAN NAGAR 0523343-MPUPS RAMANAGAR COLONY 0523306-MPUPS JALIPUDI 0523009 - MPPS Baggayyapeta 0523012 - MPPS Burayagudem 0523012 - MPPS Burayagudem 0523020 - MPPS Gurukulapeta 0523020 - MPPS Gurukulapeta DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU III III III III III III III III III IV III III IV IV III III III III III III III III III III IV III III II II III III III III II II II III II II II II II II II II II II II II II II III IV I I I I I I I I I I I I I I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0523023 - MPPS Kalakurru 0523016 - MPPS Kapulapeta (Chataparru) 0523021 - MPPS Madepalli 0523008 - MPPS MM Colony 0523010 - MPPS MRR Colony 0523022 - MPPS Ponangi 0523022 - MPPS Ponangi 0523022 - MPPS Ponangi 0523014 - MPPS Sainagar (K) 0523014 - MPPS Sainagar (K) 0523011 - MPPS Sainagar (V) 0523002 - MPPS I Sanivarapupeta 0523003 - MPPS II Sanivarapupeta 0523004 - MPPS Satrampadu 0523004 - MPPS Satrampadu 0523001 - MPPS Tangellamudi 0523305 - MPUPS Hanumannagar 0523098 - MPPS Pedayaganamilli 0523098 - MPPS Pedayaganamilli 0526007 / MPPS, 1st ward, Ganapavaram 0526016 / MPPS, No.1,Muggulla 0526016 / MPPS, No.1,Muggulla 0526017/MPPS,(AA),Muggulla 0526017/MPPS,(AA),Muggulla 0526018/ MPPS,Settipalem/Muggulla 0526020/ MPPS,Veereswarapuram(HC) 0526035/ MPPS,No.2,Moyyeru 0526037/ MPPS,D.Kumudavalli 0526038/MPPS,No.2,Komarru 0526044/ MPPS,No.1,J.Kakinada 0526303/MPUPS,Varadarajapuram 0526307/MPUPS,Vakapalli 0526307/MPUPS,Vakapalli 0526308/MPUPS,Ch.Agraharam 0526028-MPPS VENKATARAJAPURAM 0526007-MPPS 1ST WARD 0526001-MPPS JAGANNADHAPURAM 0526015-MPPS NO-2 JALLIKAKINADA 0526020-MPPS (HC) VPURAM 0526023-MPPS NO-2 KASIPADU 0526307-MPUPS VAKAPALLI 0526011/MPPS,No.2,Kothapalli 0526012/MPPS,No.1,Ardhavaram 0526020/MPPS,Veereswarapuram(M) 0526023/MPPS,No.2,Kasipadu 0526027/MPPS,Komatlapalem 0526027/MPPS,Komatlapalem 0526028/MPPS,Venkatrajapuram 0526031/MPPS,No.2,Kesavaram 0526036/MPPS,G.V.Palem/Moyyeru 0526037/MPPS,No.2,Komarru 0526302/MPUPS,J.Kommara 0526308/MPUPS,Ch.Agraharam 0526308/MPUPS,Ch.Agraharam 0505001-MPPS Sagipadu 0505006-MPPS Narasannapalem 0505009-MPPS YERRAVARAM 0505012-MPPS Rajampalem (HC) 0505016-MPPS KOVVURUPADU 0505017-MPPS BUCHAYYAPALEM 0505024-MPPS VEDULLAKUNTA 0505030-MPPS MAIN CHITYALA 0505030-MPPS MAIN CHITYALA 0505043-MPPS JB GOPALAPURAM 0505042-MPPS SPL GOPALAPURAM 0505018-MPPS NANDIGUDEM 0505013-MPPS TOKIREDDY GUDEM 0505044-MPPS NO2 VADALAKUNTA ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram III I I I I I I I I I I I I I I I I IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

III III III II III III III III III III IV II II
III III III III III III III III III III III III III III

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0505022-MPPS JAGANNADHAPURAM 0505042 - MPPS SPL GOPALAPURAM 0505015 - MPPS MAIN GOPALAPURAM 0505308 - MPUPS VELLACHINTALAGUDEM 0531008-MPPS Gavarlapeta 0531010-MPPS Chukkavari thota 0531045-MPPS Kathavapadu 0531046-MPPS Podalada 0531303-MPUPS Rapaka 0531303-MPUPS Rapaka 0531038-MPPS (REGU) OGIDI 0531046-MPPS PODALADA 0531037-MPPS ITAMPUDI 0531003-MPPS NO 2 RELANGI 0531012-MPPS (NO2) GOTERU 0531029-MPPS ANUMAJIPALEM 0531005 - MPPS M.V.PETA 0531005 - MPPS M.V.PETA 0531009 - MPPS BOBBARAJUPALEM 0531011 - MPPS KETAVARIPALEM 0531014 - MPPS K.I.PARRU NO.1 0531016 - MPPS EAST VIPPARRU 0531018 - MPPS NARAYANAPURAM 0531020 - MPPS NO.2 K.K.VALLI 0531029 - MPPS ANUMAJIPALEM 0531039 - MPPS (SPL) OGIDI 0531041 - MPPS (SPL) KOTHAPADU 0531301 - MPUPS KAVALIPURAM 0531302 - MPUPS GOTERU 0531303 - MPUPS RAPAKA 0531305 - MPUPS PEKERU 0531305 - MPUPS PEKERU 0507029-MPPS.KRISHNAMPALEM 0507020-MPPS.SITHANAGARAM 0507048-MPPS (HC)SREENIVASAPURAM 0507049-MPPS JC VEGAVARAM 0507022-MPPS UPPALAMPETA 0507021-MPPS GOWRI SANKARAPURAM 0507024-MPPS ASHOK NAGAR 0507032-MPPS (HCI) LAKKAVARAM 0507009-MPPS GOLLAGUDEM 0507003-MPPS MYSANAGUDEM (HC) 0507042-MPPS AMMAPALEM 0507069-MPPS VEERANNAGUDEM 0507022-MPPS UPPALAMPETA 0507016 - MPPS.SUBBAMPETA 0507031 - MPPS.G.PANGIDIGUDEM (Spl) 0507041 - MPPS.DEVULAPALLI (HC) 0507041 - MPPS.PARREDDIGUDEM 0507006 - MPPS.TADUVAI (Main) 0507040 - MPPS.DEVULAPALLI (Main) 0507035 - MPPS.LAKKAVARAM (HC-II) 0507021 - MPPS.GOWRI SANKARAPURAM 0507012 - MPPS.MATHANNAGUDEM 0507013 - MPPS.CHAKRADEVARAPALLI 0507013 - MPPS.CHAKRADEVARAPALLI 0507023 - MPPS.JR.GUDEM (Urdu) 0507301 - MPUPS.PATTENNAPALEM 0507017 - MPPS.MARKANDEYAPURAM 0507311 - MPUPS.PUTLAGATLAGUDEM 0507066 - MPPS.LAKKAVARAM (Main) 0501303 - MPUPS P. Rajavaram 0501013-MPPS ROWTHUGUDEM 0501005-MPPS TATIYAKULAGUDEM 0501005-MPPS TATIYAKULAGUDEM 0501001-MPPS PUCHIKA PADU 0501009-MPPS C RAJESWARA RAO COL 0501020-MPPS SWARNAVARIGUDEM Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli Jeelugumilli III III III III II II III III II II III III III II II II II II II II II II II II II III II II II II III III IV III III III III III III III III III III IV III III IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0501016-MPPS T.GANGANNAGUDEM 0501011-MPPS MULAGALAPALLI -HC 0511012-MPPS RAVIKAMPADU 0511031- MPPS DONDAPATIVARIGUDEM 0511036- MPPS TADIKALAPUDI 0511305- MPUPS JALAPAVARIGUDEM 0511016-MPPS RAMANNAPALEM 0511010-MPPS VENKATAPURAM 0511001-MPPS GUNTUPALLI 0511019-MPPS PATHURU 0511028-MPPS K SITHARAMVARAM 0511051 - MPPS EAST EDAVALLI 0511008 - MPPS GOLLAGUDEM H/O UPPALAPADU 0511024 - MPPS GOLLLAGUDEM, H/O K KOTA 0511052 - MPPS K KOTA 0511040 - MPPS LAKSHMIPATHI NAGAR 0511040 - 0511040- MPPS LAKSHMIPATHI NAGAR 0535009, MPES, SN Puram 0535026, MPES, Mekaladibba 0535030, MPES, Gandhinagar 0535032, MPES, Upparagudem (D) 0535037, MPES, vavilalapadu 0535038, MPES, Modi 0535039, MPES, Kalavapudi 0535040, MPES, MC-1 0535053, MPES, Addalakalava 0535059-MPPS MAIN PEDAMIRAM 0535031-MPPS MAIN DODDANAPUDI 0535006-MPPS KOMATIGUNTA 0535054-MPPS MALAVANITIPPA 0535002-MPPS ELURUPADU GARUVU 0535033-MPPS KOTHACHERUVU 0535005-MPPS VENKATAPURAM 0535059 - MPPS KOPALLE (M) 0535019 - MPPS KOPALLE (SPL) 0535019 - MPPS KOPALLE (SPL) 0535013 - MPPS JAKKARAM (M) 0535014 - MPPS JAKKARAM (SPL) 0535020 - MPPS BONDADA (M) 0535020 - MPPS BONDADA (M) 0535023 - MPPS BONDADAPETA 0535023 - MPPS BONDADAPETA 0535010 - MPPS SEESALI (M) 0535010 - MPPS SEESALI (M) 0535027 - MPPS KALLA (M) 0535001 - MPPS ELURUPADU (M) 0535001-MPPS ELURUPADU 0516007-MPPS DOMMERU 0516010-MPPS G. METTA 0516027-MPPS MADDURLANKA 0516019-MPPS 1ST WARD 0516048-MPPS ARIKIREVULA 0516003-MPPS ARIKIREVULA 0516053-MPPS DORAYYACHERUVU 0516022-MPPS MAIN VADAPALLE 0516012-MPPS (SW) DECHERLA 0516052 - MPPS 9th WARD KOVVUR 0516050 - MPPS 3RD WARD KOVVUR 0516051 - MPPS 13RD WARD KOVVUR 0516051 - MPPS 13RD WARD KOVVUR 0516020 - MP.JR.B.S.PASIVEDALA 0516023 - MPPS,SPL.VADAPALLI 0516021 - MPPS,SPL.THOGUMMI 0516309 - MPUPS, VEMULURU 0516309 - MPUPS, VEMULURU 0516304 - MPUPS, DOMMERU 0516009 - MPPS (HC), D.SAVARAM Jeelugumilli Jeelugumilli K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR IV III III IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III II II II II II II II II II III III III III III III III III I I I I I III I I I I I I I I I III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0516002 - MPPS(HC) KUMARADEVAM 0516004 - MPPS, (HC) P.METTA 0516006 - MPPS., DHARMAVARAM 0516011 - MPPS, I.PANGIDI 0516011 - MPPS, I.PANGIDI 0516011 - MPPS, I.PANGIDI 0516012 - MPPS(SW) DECHARLA 0516311 - MPUPS, MADDURU 0516027 - MPPS, MADDUUR LANKA 0516026 - MPPS, V.LOCK OFSITAMPETA 0516019 MPPS 1ST WARD KOVVUR 0516050 MPPS 3RD WARD KOVVUR 0516005 MPPS PENAKANAMETTA SAVARAM 0506309 - MPUPS Yerrampeta 0506033-MPPS RAJAVARAM 0506027-MPPS GAVARAVARAM 0506009-MPPS 3RD WARD 0506025-MPPS CHOPPARAMANNAGUDEM 0506023-MPPS (HARIJ BAYYANAGUDEM 0506008-MPPS 9TH WARD 0506031-MPPS (SPL) RAJAVARAM 0506028-MPPS GANGANNAGUDEM 0506015-MPPS TANGELLAGUDEM 0506308-MPUPS PONGUTURU 0506013-MPPS DIPPAKAYALAPADU 0506023-MPPS BAYYANAGUDEM HC 0510309-MPUPS T.CH.R.PALEM 0510006-MPPS KOTHAPALLI 0510012-MPPS R ANNAPUNENI GUDEM 0510019-MPPS BADARALA 0510013-MPPS HCANNAPUNENI GUDEM 0510016-MPPS GANAPAVARIGUDEM 0510020-MPPS MUDICHERL 0510005-MPPS GOLLAGUDEM 0510005-MPPS GOLLAGUDEM 0510018-MPPS VEMULAPALLE 0510014 - M.P.P.S.Songavarigudem 0510018 - M.P.P.S.Vemulapalli 0510020 - M.P.P.S.Mudicherla 0510025 - M.P.P.S.Rangapuram 0510038 - M.P.P.S.Sriram Nagar 0510041 - M.P.P.S.Katamareddypalli 0510042 - M.P.P.S.B.C.colony /DGM 0510044 - M.P.P.S.Dharmajigudem 0510044 - M.P.P.S.Dharmajigudem 0510049 - M.P.P.S.Vidyadhara colony/KRG 0510301 - M.P.U.P.S.Aasannagudem 0510046 - M.P.P.S.Gollagudem/Ayyaparajagudem 546057, MPPS, Dindlu of Perupalem 0546023, MPPS, Pidakalavarimeraka 0546052, MPPS, Katikalavarimeraka 0546059, MPPS, B K Meraka 0546060, MPPS, Gubbalavaripalem 0546064, MPPS, PV Meraka 0546065, MPPS, Yellavarimeraka 0546067-MPPS PATHAPADU 0546032-MPPS 1 MUTHYALAPALLE 0546035-MPPS VARATIPPA 0546012-MPPS GARUVUPALLAVAPALEM 0546033-MPPS GADELLLA VAMPU 0546072-MPPS PERUPALEM MAIN 0546031-MPPS MODI 0546010-MPPS PEDAPALLAVAPALEM 0546047-MPPS KANTHA 0546050-MPPS YETIPORAPALLIPALEM 0546049-MPPS DIBBALAPALLAVAPALEM 0546011-MPPS GUNTAPALLAVAPALEM 0546041-MPPS KALIPATNAM MAIN KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM LINGAPALEM MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR III III III III III III III III III III I I III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III III III III III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0546060-MPPS GUBBALAVARIPALEM 0546022-MPPS PITTA VARI PETA 0546059-MPPS BELAMKONDA VARI MERAKA 0513035-MPPS TELIKICHERLA 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513032-MPPS (NO 2)SINGARAJUPALEM 0513009-MPPS KRISHNAMMA GUDEM 0513009-MPPS KRISHNAMMA GUDEM 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513015-MMPPS NALLEJERLA 0513001-MPPS CHANDRASI GUNTA 513004 - MPPS, KRISHNAYAGUDEM 513015 - MPPS-1, NALLAJERLA 513023 - MPPS-1, GANTAVARIGUDEM 513305 - MPUP, AVAPADU 0513028-MPPS NO 3 GANTAVARIGUDEM 0513306-MPUPS TELIKICHERLA 0513034-MPPS KAMATHAMGUNTA 0513015-MPPS NO 1 NALLEJERLA 0513302-MPUPS NABIPETA 0513303-MPUPS AYYAVARAM 0513015-MPPS NO 1 NALLEJERLA 0545302-MPUPS SARIPALLI 0545079-MPPS SR NAGAR 0545311-MPUPS VEMULADEEVI 0545071-MPPS SARDUKUDAPA 0545034-MPPS RAJUGARITHOTA 0545072-MPPS KAPULAKUDAPA 0545116-MPPS LIKHITHAPUDI 0545040-MPPS MUSKEVARIPALEM 0545051-MPPS CHILLAPALEM 0545071-MPPS SARDUKUDAPA 0545052-MPPS MODI 0545022-MPPS GONDI 0545016-MPPS LINAGANBOINACHERLA 0545062-MPPS CHAMAKURIVARI MERAKA 0545125- M P PSBANDARUVARIPETA 0545064-MPPS SIVAMVARI MERAKA 0545064-MPPS SIVAMVARI MERAKA 0545310-MPUPSMYNAVARIMERKA 0545003 - MPPS Kopparru (M) 0545008 - MPPS MALLAVARAM 0545008 - MPPS MALLAVARAM 0545010 - MPPS MALLAVARAMLANKA 0545012 - MPPS CHINA MALLAVARAMLANKA 0545014 - MPPS SARIPALLE 0545016 - MPPS LINAGANBOINACHERLA 0545029 - MPPS ANANDMOHIDDIEN NAGAR 0545032 - MPPS PILLIVARIPETA 0545035 - MPPS CHINA SITHA RAMA PURAM 0545039 - MPPS GOLLALA KODAPA 0545046 - MPPS PEETANIVARIMERAKA 0545061 - PM LANKA-2 0545062 - MPPS CHAMAKURIVARI MERAKA 0545071 - MPPS SARDUKUDAPA 0545080 - MPPS CHINAMINAVANI LANKA 0545082 - MPPS Pedasarava 0545305 - MPU PSDEVUNITHOTA 0545306 - MPUPSLAKSHMANESWARAM 0545308 - MPUPSCHAMAKURIPALEM 0545310 - MPUPS PM LANKA 0545310 - MPUPSMYNAVARIMERKA 0545310 - MPUPSMYNAVARIMERKA 0545311 - MPUPS VEMULADEEVI 0517002-MPPS No.1 Korumamidi 0517017-MPPS No.3 Samisragudem 0517033-MPPS Kalavacherla MOGALTUR MOGALTUR MOGALTUR NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NARASAPUR NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0517061-MPPS No.1 Pendyala 0517302-MPUP Thimmarajuplem 0517306-MPUP D.Muppavaram 0517012-MPPS SANKARAPURAM RAVIMETLA 0517059-MPPS GOPAVARAM-II 0517031-MPPS NO 1 MUNIPALLE 0517014-MPPS THIMMARAJUPALEM 0517011-MPPS RAVIMETLA 0517017-MPPS NO 3 SAMISRAGUDEM 0517023 - MPPS No.2 Pandalaparru 0517024 - MPPS Kalavacherla 0517027 - MPPS No.1 Settipeta 0517028 - MPPS No.2 Settipeta 0517016 - MPPS No.2 Samisraugudem 0517028 - MPPS No.2 Settipeta 0517306 - MPUP D.Muppavaram 0517013 - MPPS Katakoteswaram 0517007 - MPPS No.1 Tadimalla 0517056 - MPPS No.3 Tadimalla 5173013 - MPUP Samisragudem 0517007 - MPPS No.1 Tadimalla 0517306 - MPUP D.Muppavaram 0517012 - MPPS Sankarapuram 0517019 - MPPS No.5 Samisragudem 0517302 - MPUP Thimmarajupalem 0517013 - MPPS Katakoteswaram 0517008 - MPPS No.2 Tadimalla 0525001/MPPS NO.1, THOKALAPALLI 0525002/MPPS. NO.2, THOKALAPALLI 0525002/MPPS. NO.2, THOKALAPALLI 0525003/MPPS. BYNEPALLI 0525004/MPPS. AMUDALAPALLI 0525004/MPPS. AMUDALAPALLI 0525006/MPPS. S.C. COLONY, PEDANINDRAKOLANU 0525007/MPPS. D. GOPAVARAM 0525015/MPPS. GUNAPARRU 0525026/MPPS. TURUPUPETA/CHANAMILLI 0525027/MPPS. SIDDAPURAM 0525029/MPPS. YALLAMMACHERUVU/ CHANAMILLI 0525031/MPPS. URUDU KROVVIDI 0525001-MPPS NO 1 THOKALAPALLE 0525008-MPPS DEVARAGOPAVARAM 0525038-MPPS BUVVANAPALLE 0525021-MPPS ADAVIKOLANU 0525021-MPPS ADAVIKOLANU 0525029-MPPS CHANAMILLI 0525026-MPPS THURPUPET CHANAMILLI 0525026-MPPS THURPUPET CHANAMILLI 0525011-MPPS VELAMPET P NDRAKOLANU 0525030-MPPS (TELUGU)KROVVIDI 0525025 - MPPS NO.1 CHANAMILLI 0525014 - MPPS VENKATAPURAM NIDAMARRU 0525014 - MPPS VENKATAPURAM NIDAMARRU 0525022 - MPPS (AA)BHUVANAPALLI 0525022 - MPPS (AA)BHUVANAPALLI 0537027,Kumudavalli Spl. 0537006,Korukollu Spl. 0537028,Vissakoderu No.1 0537032,Vissakoderu Chinapeta 0537005-MPPS MAIN KORUKOLLU 0537016-MPPS MAIN VENDRA 0537002-MPPS SPCL GARAGAPARRU 0537036-MPPS PENNADA PALEM 0537027-MPPS (SPECIKUMUDAVALLI 0537037-MPPS PENNADA AGRAHARAM 0537018-Palakoderu No.1 0537018-Palakoderu No.1 NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III II II III II II II II II II II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0537026-Kumudavalli (Main) 0537016-Vendra (Main) 0537016-Vendra (Main) 0537011-Mogallu H.W. 0537012-Guttulavari Palem 0537007-Venkatapuram 0537002-Garagaparru Spl. 0537022-Gollalakoderu main 0537024-Sitaramapuram 0537025-Gubbalavaripalem 0537036-Pennada palem 0537033-Goraganamudi main 0537033-Goraganamudi main 0537030-Vissakoderu Kancharaddibba 0537031-Vissakoderu HP 0537046-Bantumilli 543047,M.P.P.S.GUDIPADU 543302,M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 543305,M.P.U.P.S.GAVARAPETA 543307,M.P.U.P.S.VELIVELA 0543046-MPPS DIGAMARRU 0543021-MPPS VENKATAPURAM 0543006 - M.P.P.S.CHINTALAPALEM 0543036 - M.P.P.S.CHITTIVANIGARUVU 0543036 - M.P.P.S.CHITTIVANIGARUVU 0543045 - M.P.P.S.CHODEPADU 0543046 - M.P.P.S.DIGAMARRU 0543041 - M.P.P.S.GORINTADA-2 0543017 - M.P.P.S.LANKALA KODERU-1 0543035 - M.P.P.S.MYZERUGUNTA 0543014 - M.P.P.S.PANDIGUNATA 0543011 - M.P.P.S.PEDAGARUVU 0543030 - M.P.P.S.PEDAPETA(V) 0543049 - M.P.P.S.PENKULLAPADU 0543049 - M.P.P.S.PENKULLAPADU 0543034 - M.P.P.S.SIVADEVUNI CHIKKALA -2 0543016 - M.P.P.S.SATYANARAYANA PURAM 0543004 - M.P.P.S.VALAMARRU-1 0543051 - M.P.P.S.VARIDHANAM 0543020 - M.P.P.S.VEDULLAPALEM 0543013 - M.P.P.S.YALLAVANI GARUVU 0543301 - M.P.U.P.S.KAPAVARAM 0543301 - M.P.U.P.S.KAPAVARAM 0543302 - M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 0543302 - M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 0543302 - M.P.U.P.S.ULLAMPARRU 0543307 - M.P.U.P.S.VELIVELA 0522301-MPUPS Kothuru 0522033-MPPS Koniki® 0522013-MPPS Gandicheruvu Gattu 0522039-MPPS SESHACHALAPURAM 0522039-MPPS SESHACHALAPURAM 0522026-MPPS EPURU (D.V) 0522061-MPPS THOTAGUDEM 0522011-MPPS SATYANARAYANAPURAM 0522014-MPPS PATHAPEDAPADU 0522004-MPPS NEHRU NAGAR COLONY 0522034-MPPS RALLAPALLEVARIPALEM 0522301 - MPUPS Kothuru 0522013 - MPPS GandicheruvuGattu 0522014 - MPPS Patha Pedapadu 0522010 - MPPS R C Puram 0522039 - MPPS Seshachalapuram 0522038 - MPPS Satyavolu(DV) 0522032 - MPPS Koniki(DV) 0522032 - MPPS Koniki(DV) 0522017 - MPPS Dasarigudem 0522017 - MPPS Dasarigudem PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III II II II II II II II II II I III III III III III III III III I III I III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0522060 - MPPS Kokkirapadu 0522001 - MPPS Vempadu 0522002 - MPPS Vatluru 0522003 - MPPS Seetharampuram 0522027 - MPPS Andreyapuram 0521306, MPUPS, Nadipalle 0521041, MPPS, Ankanagudem 0521317,MPUPS, Nagannagudem 0521031, MPPS, SN Puram / Vijayarai 0521006-MPPS RATNALAKUNTA 0521022-MPPS PEDAVEGI 0521016-MPPS KOPPULAVARIGUDEM 0521006-MPPS RATNALAKUNTA 0521001-MPPS BAPIRAJUGUDEM 0521073-MPPS NADUPALLE 0521034-MPPS PRAKASHNAGAR JANAMPETA 0521019-MPPS LAXMIPURAM (s.w) 0521028-MPPS DIBBAGUDEM 0521018-MPPS MRC COLONY LAXMIPURAM 0521023-MPPS SURYARAO PET 0521013-MPPS CHAKRAYAGUDEM 0521023-MPPS SURYARAO PET 0521038-MPPS B. SINGAVARAM 0521010-MPPS VEGIVADA 0521033-MPPS JANAMPETA 0521012-MPPS K.KANNAPURAM 0521302 - MPUPS.Rayannapalem 0521303-MPUPSRAMASINGAVARAM 0521303-MPUPSRAMASINGAVARAM 0521037-MPPS LP/VANGURU 0521308-MPUPSVANGURU 0521047-MPPS GOKINEPALLE 0521018-MPPS MRC COLONY LAXMIPURAM 0521305-MPUPSLAXMIPURAM 0521025-MPPS VENKATAKRISHNAPURAM 0521304-MPUPSTALLAGOKAVARAM 0521013-MPPS CHAKRAYAGUDEM 0521016-MPPS KOPPULAVARIGUDEM 0521044-MPPS BHOGAPURAM 0521310-MPUPS AMMAPALEM 0521310-MPUPS AMMAPALEM 0521312-MPUPS BHOGAPURAM 0527301MPUPS Mounjipadu 0527009, MPPS No.1 Darsiparru 0527033, MPPS No.2 Yanalapalli 0527021, MPPS NO.1, Ravipadu 0527043, MPPS Chintapalli 0527047, MPPS NO.1, RC Puram 0527048, MPPS No.2, Rc Puram 0527049-MPPS (NO 1)MUDUNURU 0527047-MPPS NO 1 RC PURAM 0527021-MPPS (NO 1) RAVIPADU 0527031-MPPS (NO 1)KASPAPENTAPADU 0527049-MPPS (NO 1)MUDUNURU 0527007-MPPS VIIITH WARD 0527013-MPPS (NO 2) VALLURUPALLI 0527001-MPPS (NO2)JATLLAPALEM 0527034-MPPS (NO 1)WEST VIPPARRU 0527039-MPPS UPPARA GUDEM 0527040-MPPS TURPU PETA 0527003-MPPS (NO 2)UMAMAHESWARAM 0527049 - MPPS (NO 1)MUDUNURU 0527010 - MPPS BILLAGUNTA 0527306 - MPUPS BODAPADU 0527306 - MPUPS BODAPADU 0527008 - MPPS VELAMPETA 0527302 - MPUPSJATLLAPALEM 0527003 - MPPS (NO 2)UMAMAHESWARAM PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU III I I I III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III I III III III III I I I III III I III III III I III III I II II II II III III III II III II II II II II II II II II II II II II II II II II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0527013 - MPPS (NO 2) VALLURUPALLI 0527013 - MPPS (NO 2) VALLURUPALLI 0527028 - MPPS S W KASPAPENTAPADU 0527031 - MPPS PRE-PRI SCHOOL K.PENTAPADU 0527037 - MPPS ADI ANDHRA 0527054 - MPPS RACHARLA 0527014 - MPPS (NO 2) RACHARLA 0527055 - MPPS KAGULAMPADU 0527015 - MPPS (NO 1) PRATHIPADU 0527001 - MPPS (NO2)JATLLAPALEM 0527019 - MPPS (NO 2) ALAMPURAM 0527015 - MPPS (NO 1) PRATHIPADU 0540025-M P P S Jeelamcheruvu 0540059-M P P S Munamarru 0540037-M P P S Tamarada 0540041-M P P S Deva Tallapalem 0540057-M P P S Tamaracheruvu 0540009-M P P S Spl Siddhantam 0540051-M P P S Kattavaripalem 0540015-MPPS GHATALDIBBA 0540024-MPPS MALLAPADIBBA 0540042-MPPS PELLIKUTURAMMACHERUVU 0540008-MPPS (R)SIDHANTHAM 0540017-MPPS SPL ILAPARRU 0540021-MPPS RAMANNAPALEM 0540018-MPPS GUDIPADU 0540004-MPPS CHERUKUWADA - SPL 0540044-MPPS PEETANIVARIPALEM 0540014-MPPS RAJIVNAGAR(DR PALEM) 0540014-MPPS RAJIVNAGAR(DR PALEM) 0540002-MPPS BYPEVARIPETA 0539015-MPPS,B.V.Palem(LE) 0539003-MPPS, Juttiga 0539301-MPUPS,S.I.Parru 0539301-MPUPS,S.I.Parru 0539311, MPUPS, Oduru 0539312-MPUPS,Nelamuru 0539028-MPPS (SPL)ALAMURU 0539020-MPPS S BALIJI PETA POLAMURU 0539029-MPPS (SPL)KOYYETIPADU 0539016-MPPS CHITTIMATLAGARUVU 0539001-MPPS NATTARAMESWARAM 0539024-MPPS NAGALLADIBBA 0539301-MP UPSSOMARAJUILLINDALA 0539033 - MPPS, Neggipudi(LE) 0539035 - MPPS,Marteru(Boys) 0539006 - MPPS, Penumantra® 0539027 - MPPS,Komaticheruvu 0539308 - MPUPS,Satyavaram 0539035 - MPPS,Marteru(Boys) 0530027 MPPS (Main)Khandavalli 0530029 MPPS (No.3)Khandavalli 0530023-MPPS (NO2)MUKKAMALA 0530006-MPPS (NO3) KANURU 0530010-MPPS USULUMARRUPADU 0530029-MPPS( NO3)KHANDAVALLI 0530023-MPPS (NO2)MUKKAMALA 0530038-MPPS TEEPARRU NO-1 0530043-MPPS LANKAMALAPALLI 0530007 - MPPS (NO.2 )Kanuru 0530017 - PPS (NO.2)Ajjaram 0530027 - MPPS (Main)Khandavalli 0530027 - MPPS (Main)Khandavalli 0530036 - MPPS(No2)P.Vemavaram 0530039 - MPPS(No.1)Ajjaram 0530043 - MPPS Lankamalapalli MPPS Rajulagaruvu H/o Penumadam MPUPS Mattaparru PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PODURU PODURU II II II II II II II II II II II II III IV IV IV III III III III III IV III III III III III III III III III III III IV IV III III III III III III III III IV III III III III III III II II II III III II II II II III II II II III II II II II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT MPUPS Mattaparru 0542027-MPPS (MAIN)VEDANGI 0542037-MPPS PEDAPALEM 0542005-MPPS KAVITAM NORTH 0542019-MPPS KUMMARAGUNTA 0542006-MPPS PENKULLAPADU 0542050-MPPS ARUNDHATIPET 0542045-MPPS CHETTITAGUNTA 0542016 - MPPS Poduru Girls 0542032 - MPPS Pedapeta H/o Jinnuru 0542034 - MPPS Bhoopayyacheruvu H/o Jinnuru 0542308 - MPUPS Ravipadu 0542308 - MPUPS Ravipadu 0542302- MPUPS MM PADU 0503002_MPPs Sivagiri 0503005_MPPS Tallavaram 0503014_MPPS Ramayyapeta 0503058_MPPS Pedrala 0503059_MPPS Manugopula 0503012-MPPS CARMELPURAM 0503011-MPPS KRISHNARAO PETA 0503021-MPPS K.V.OF PATHISOM 0503019-MPPS PATHA PATTISAM 0503062-MPP URDU PS POLAVARAM 0503064 - MPPS Kammaragudem 0508060-MPPS BORRAMPALEM® 0508044-MPPS SUBBARAJUNAGAR 0508036-MPPS SURAMPUDI 0508061-MPPS T.NARASAPURAM 0508301-MPUPS BANDIVARIGUDEM 0508306-MPUPS VEERABHADRAVARAM 0508009-MPPS MARRIGUDEM 0508047-MPPS ALLAMCHERLARAJUPALEM 0508005-MPPS GATTUGUDEM 0508038-MPPS SINGARAYAPALEM 0508003-MPPS MAKKINAVARIGUDEM 0508001-MPPS KOLLIVARIGUDEM 0508040-MPPS SAYAMPALEM 0508040-MPPS SAYAMPALEM 0508006-MPPS G SANKARAPURAM 0508004-MPPS KOTTASEETAMPETA 0508004-MPPS KOTTASEETAMPETA 0508059-MPPS NO 2 BANDAMCHERLA 0508020 - MPPS CHINA GURAVAIGUDEM 0508001 - MPPS KOLLIVARIGUDEM 0508016- - MPPS KRISHNAPURAM 0508003 - MPPS MAKKINAVARIGUDEM 0508014 - MPPS PAKALAGUDEM 0508002 - MPPS SRINIVASAPURAM 0508015 - MPPS SURYANAGAR 0508303 - MPUPS GANDIGUDEM 0518081-MPPS CHINATADEPALLI 0518039-MPPS, ITIKALAGUNTA 0518034-MPPS, KOTHURU NO.1 0518004-MPPS, PATTEMPALEM 0518001-MPPS, VEERAMPALEM 0518012-MPPS, NEELADRIPURAM 0518022-MPPS UPPARAGUDEM 0518024-MPPS, JAGANNADHAPURAM(M) 0518042-MPPS KONDRUPROLU 0518042-MPPS KONDRUPROLU 0518007-MPPS NO1 PEDATADEPALLI 0518005-MPPS NO1 JAGGANNAPETA 0518034-MPPS NO-1 KOTHURU 0518075-MPPS DANDAGARRA 0518020-MPPS A A NO-1 MADHAVARAM 0518029-MPPS NO1 ARULLA 0518011-MPPS KRISHNAPURAM PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem II II II II II II II II II II II II II III IV III III III III III III III III III III III III IV III III IV IV IV IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III II II II III III III III III II II II II II II III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0518015-MPPS GOLLAGUDEM 0518013-MPPS KADIYEDDA 0518013-MPPS KADIYEDDA 0518042-MPPS KONDRUPROLU 0518007 - MPPS NO.1, PEDATADEPALLI 0518007 - MPPS NO.1, PEDATADEPALLI 0518301 - MPUPS VENKATARAMANNAGUDEM 0518005 - MPPS NO.1, JAGGANNAPETA 0518006 - MPPS NO.2, JAGGANNAPETA 0518081 - MPPS, CHINATADEPALLI 0518013 - MPPS KADIYADDA(MAIN) 0518038 - MPPS, KUNCHANAPALLI 0518044 - MPPS, MASEEDUPETA OF TPG 0518045 - MPPS PADALA 0518311 - MPUPS, PADALA 0518311 - MPUPS, PADALA 0518014 - MPPS AA, APPARAOPETA 0518018 - MPPS NO.1, MADHAVARAM 0518020 - MPPS AA.1, MADHAVARAM 0518002 - MPPS, BANGARUGUDEM 0518040 - MPPS, AMRUTHAPURAM 0518023 - MPPS, TALLAPALEM OF UPPARAGUDEM 0518023 - MPPS, TALLAPALEM OF UPPARAGUDEM 0518030 - MPPS NO.2, ARULLA 0518027 - MPPS NO.2, JAGANNADHAPURAM 0518033 - MPPS NO.1, ARUGOLANU 0518037 - MPPS NO.2, ARUGOLANU 0518034 - MPPS NO.1, KOTHURU 0504006-MPPS GAZZARAM 0504025-M P PS ® GAZZARAM 0504008-MPPS SURAYYAPETA 0504003-MPPS THUPAKULAGUDEM 0504021-MPPS RAVURUPADU 0504006-MPPS GAZZARAM 0504009-MPPS BC ANNADEVARAPETA 0504014-MPPS (SPL) BALLIPADU 0504013-MPPS (JB) BALLIPADU 0504017 - MPPS (SPL) TIRUGUDUMETTA 0504028 - MPPS VEGESWARAPURAM 0504028 - MPPS VEGESWARAPURAM 0504029 - MPPS TADIPUDI 0528006-MPPS 4TH WARD (TETALI) 0528006-MPPS 4TH WARD (TETALI) 0528048-MPPS DUVVA 0528037-MPPS KOMARAVARAM 0528007-MPPS TETALI 0528011-MPPS 4TH WARD (MANDAPAKA) 0528013-MPPS MANDAPAKA 0528009 - -MPPS PYDIPARRU 0528014 - MPPS NO.1 VELPURU 0528305 - MPUPS VELPURU 0528017 - MPPS VEERABADRAPURAM 0528002 - MPPS NO.1 DUVVA 0528002 - MPPS NO. 1 DUVVA 0528003 - MPPS NO.2 DUVVA 0528008 - MPPS NO.3 TETALI 0528008 - MPPS NO.3 TETALI 0533004 MPPS Unudurru Main 0533005 Mpps Unudurru Spl. 0533011 MPPS Uppuluru Main 0533027 MPPS Pedapeta/Undi 0533301 MP UP School Kaligotola 0533011-MPPS UPPULURU MAIN 0533027-MPPS PEDAPETA/UNDI 0533062-MPPS CHILUKURU 0533034-MPPS KOTHAPET 0533037-MPPS CHILUKURU SPECIAL Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem Tadepalligudem TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI III II II II II II II II II II II II II II II II III III III III II III III III III II II II III III III III III III III III III III III III III II II II II II II II II II II II II II II II II III III III II III III II II II II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SGT
SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0533042-MPPS UTTARAPALEM 0533045-MPPS CHERUVUGATTUPALEM 0533046-MPPS VANDRAM SPECIAL 0533059-MPPS(SPL)PADAVALAVANI PET 0533009 - MPPS Royapeta 0533012 - MPPS Uppuluru Thota 0533019 - MPPS Cherukuwada Main 0533030 - MPPS Undi Thota 0533031 - MPPS Puligumma 0533031 - MPPS Puligumma 0533032 - MPPS Undi (Main) 0533033 - MPPS Bhavanipeta 0533038 - MPPS Mahadevapatnam Main 0533057 - MPPS Kolamuru 0533057 - MPPS Kolamuru 0533064 - MPPS Vandram Main 0533302 - MP UP School, Panduvva 0529012, MPPS, NO.1, Vadluru 0529010, MPPS, No.2, Pasalapudi 0529003-MPPS (NO 1) KALDHARI 0529004-MPPS (NO 2) KALDHARI 0529006-MPPS DAMMENNU 0529009-MPPS NO 1 PASALAPUDI 0529009-MPPS NO 1 PASALAPUDI 0529023-MPPS NO 1 PALANGI 0529026-MPPS NO 1 SURYARAOPALEM 0529028 -MPPS NO 1 TADIPARRU 0529004-MPPS NO 2 KALDHARI 0529016-MPPS NO2 SATYAWADA 0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM 0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529021-MPPS NO 4 UNDRAJAVARAM 0529033- MPPS VELAGADURRU 0519064-MPPS RAVULPARU 0519003-MPPS KAMSALIGUNTA 0519063-MPPS UPPAKAPADU 0519013-MPPSWARD NO 3 0519039-MPPS VELAMPET KAIKARAM 0519062- MPPS VELLAMALLI 0519303-MPUPS A GOKAVARAM 0519313-MPUPSNEELADRIPURAM 0519016 - MPPS YERAMALLA 0519009 - MPPS G PADU A GOKAVARAM 0519025 - MPPS NO 1 BOMMIDI 0519022 - MPPS BADAMPUDI-1 0519022 - MPPS BADAMPUDI-1 0519050 - MPPS NARAYANAPURAM 0519032 - MPPS SIMHADRINAGAR 0519014 - MPPS NACHAGUNTA 0519303 - MPUPS A GOKAVARAM 0519303 - MPUPS A GOKAVARAM 0519009 - MPPS G PADU A GOKAVARAM 0519061 - MPPS UNGUTURU 0519032 - MPPS SIMHADRINAGAR 0519034 - MPPS (URDU)CHEBROLU 0519005 - MPPS NALLAMADU 0519313 - MPUPSNEELADRIPURAM 0519038 - -MPPS PH PETA KAIKARAM 0519039 - MPPS VELAMPETA/KAIKARAM 0519005 - MPPS NALLAMADU 0519019 - MPPS SALIPETA 0519048 - MPPS V.A.PURAM 0519050 - MPPS NARAYANAPURAM 0538014 - MPPS.M.P.Lanka 0538035 - MPPS.Veeravallipalem 0538047 - MPPS.Kamatalapalli/East UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM II II II II III III III II II II II II II III III II III II II III III II II II II II II II II II II II II II II IV IV III III III III III III III III II II II III III III III III IV III III III III III III III III III III III III III IV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT SGT 0538054 - MPPS.Mastyapuri/A.A 0538060 - MPPS Nowduru/Main 0538306 - MPUPS, Balepalli 0538038-MPPS THOKALAPUDI PALEM 0538003-MPPS NAVUDURU CENTRE 0538063-MP PSNANDAMURUGARUVU 0538063-MP PSNANDAMURUGARUVU 0538064-MP PSPERIKIPALEM 0538051-MPPS MUTRASIGUDEM 0538041-MPPS PEDHA PETA (VR) 0538045-MPPS THALLA TADITIPPA(VR) 0538029-MPPS VENKATAPURAM 0538305 - MPPS.Veeravasaram/Main 0538027 - MPPS.Tholeru/Main 0538027 - MPPS.Tholeru/Main 0538043 - MPPS.Pallapuveedhi 0538031 - MPPS.Padamathipalem/Tholeru 0538044 - MPPS.GandhiBazar/VVRM 0538052 - MPPS.Mastyapuri/Main 0538052 - MPPS.Mastyapuri/Main 0538012 - MPPS . B.B.Cheruvu 0538024 - MPPS.Ch.Garuvu 0538024 - MPPS.Ch.Garuvu 0538057 - MPPS.Bobbanapalli 0538032 - MPPS.Vekatapuram/Tholeru 0538009 - MPPS.P.J.Palem/Koni VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM II III IV III III II II II II II II II II II II II II II II II III III III III II III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4

SGT URDU SGT URDU SGT URDU SGT URDU

0534023-MPPS URDU BOYS 0523303 - MPUPS Saniarapupet (Urdu) 0523303 - MPUPS Saniarapupet (Urdu) 0530001 MPPS (No.1)Nadupalli Kota

AKIVIDU ELURU ELURU PERAVALI

III I I III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM

0541037-MPPS A VEMAVARAM(MAIN) 0541049-MPPS VALLURU 0541002-MPPS STUVART PURAM 0534055 -SJSZ MPPS EAST PALEM 0534054-MPPS EAST PALEM 0534017-MPPS NRSIVALAYAM 0534032-MPPS AI BHIMAVARAM 0534019-MPPS MADIWADA AKIVEEDU 0534020 -SKVRR MPPS NR PNCHYT OF 0532045-MPPS NO 1 VARIGHEDU 0532017-MPPS (R) VURADALLAPALEM 0532047-MPPS TIRUPATIPURAM 0532014-MPPS BONTHIVARIPALEM 0532030-MPPS EDURU 0520047-MPPS NO I BHIMADOLE 0520016-MPPS MM PURAM 0520045-MPPS NO I PULLA 0520046-MPPS NO I GUNDUGOLANU 0520011-MPPS KURELLAGUDEM 0520021-MPPS -3 GUNDUGOLANU 0520002-MPPS NO III POLASANIPALLI 0536027-MPPS DONGAPINDI 0536123-MPPS KPUSALAMARRU 0536014-MPPS (M) TADERU 0536010-MPPS (MAIN) CHINAMIRAM 0536016-MPPS HARIJANPET 0536011-MPPS (SPL) CHINAMIRAM 0502004 - MPPS Aliveru 0502007 - GADIDABORU 0502011 - KOMARAVARAM 0502020 - BUTTAIGUDEM HC 0502028 - DASAYYAPALEM 0502040 - KAREDLAGUDEM 0502123 - GURUGUMILLI 0515022-MPPS(SOUTH))BRAHMANAGUD 0515014-MPPS (MAIN) UNAGATLA

Achanta Achanta Achanta AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU AKIVIDU ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI ATTILI Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole Bhimadole BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BHIMAVARAM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM BUTTAI GUDEM CHAGALLU CHAGALLU

III III III III III III III III III II III III III III III III III III III III III III III II II II II III III IV III III III IV III III

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM 0515004-MPPS (SPL) CHAGALLU 0515002-MPPS (MAIN) CHIKKALA 0515031-MPPS ASHOK NAGAR 0515032-MPPS VVS SUGARS 0515003-MPPS CHIKKALAPALEM 0515034-MPPS MEENA NAGARAM 0515019-MPPS SINGANAMUPPAVARAM 0515001-MPPS (SW) CHIKKALA 0515033-MPPS (JRB) CHAGALLU 0509065-MPPS ERRAMPALLE 0509114-MPPS PRAGADAVARAM 0512052-MPPS RAMASINGARAM 0512058-MPPS MAIN PANGIDIGUDEM 0512036 - MPPS GUNNAMPELLE 0524032-MPPS1 POTHUNURU 0524058-MPPS KOTTAGUDEM 0524059-MPPS SATRAM BADI 0524054- MPPS MAIN DENDULUR 0524027-MPPS 9TH WARD DENDULURU 0524022-MPPS MASEEDUPADU 0514025 -MPPS(SPL) YERNAGUDEM 0514010-MPPS (SPL) DEVARAPALLE 0514019-MPPS (E) GOWRIPATNAM 0514002-MPPS NO II YADAVOLE 0514029-MPPS (M) TYAJAMPUDI 0514009-MPPS (MAIN) DEVARAPALLE 0514032-MPPS (SW) PALLANTLAI 0514024-MPPS (M) YERNAGUDEM 0514039-MPPS BANDAPURAM 0514016-MPPS RANGARAYA COLONY 0544041-MPPS MAIN MEDAPADU 0544078-MPPS ABBIRAJUPALEM 0544058-MPPS ELAMANCHILI 0544042-MPPS SPL MEDAPADU 0523011-MPPS SAINAGAR (V) 0523001-MPPS TANGELLAMUDI 0523028-MPPS MAIN PRATTIKOLLANKA 0523026-MPPS GUDIVAKALANKA 0523004-MPPS SATRAMPADU 0523021-MPPS MADEPALLI 0523003-MPPS (II)SANIVARAPUPETA 0523002-MPPS (1)SANIVARAPUPETA 0523008-MPPS MM COLONY 0523123-MPPS YSR NAGAR 0523015-MPPS CHATAPARRU 0523022-MPPS PONANGI 0526045-MPPS NO-1 PIPPARA 0526043-MPPS NO I SARIPALLE 0526004-MPPS 6TH WARD 0505041-MPPS GUDDIGUDEM 0505042-MPPS SPL GOPALAPURAM 0505031-MPPS SPL CHITYALA 0505030-MPPS MAIN CHITYALA 0505029-MPPS VELLACHINTALAGUDEM 0505011 - MPPS GOPAVARAM 0505007 - MPPS HUKUMPETA 0505002 - MPPS DONDAPUDI 0531042-MPPS KANTHERU 0531024-MPPS IRAGAVARAM 0531014-MPPS-1 KILLINDRAPARRU 0531002-MPPS SPCL RELANGI 0507020-MPPS SEETHANAGARAM 0507051-MPPS TIRUMALAPURAM 0507015-MPPS PAREDDIGUDEM 0507309-MPPS KETHAVARAM 0507065-MPPS JR GUDEM 0507019-MPPS 5TH WARD 0507006-MPPS TADUVAI (MAIN) CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHAGALLU CHINTALAPUDI CHINTALAPUDI D.TIRUMALA D.TIRUMALA D.TIRUMALA DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DENDULURU DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI DEVARAPALLI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELAMANCHILI ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU ELURU GANAPAVARAM GANAPAVARAM GANAPAVARAM Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram Gopalapuram IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM IRAGAVARAM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM III III III III III III III III III III III III III III III III I I I I III III III III III III III III III III II III II II I I III III I I I I I I I I III III III III III III III III III III III III II II II III IV III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM 0507005-MPPS MAIN VEGAVARAM 0507066-MPPS LAKKAVARAM 0507037-MPPS REDDY PETA 0507013-MPPS CHAKRADEVARAPALLE 0507038 - MPPS.GURAVAIGUDEM 0501047-MPPS JEELUGU MILLI 0501004-MPPS P.ANKAM PALEM 0511052-MPPS KKOTA 0511051-M P PS EAST EDAVALLI 0511054-MPPS KALLACHERUVU 0511012-MPPS RAVIKAMPADU 0535031-MPPS MAIN DODDANAPUDI 0535038-MPPS MODI 0535003-MPPS JUVVALAPALEM 0535008-MPPS KOLANAPALLE 0535027-MPPS MAIN KALLA 0535029-MPPS HARIJANPETA 0535058-MPPS MAIN KOPALLE 0535015-MPPS SPL PEDAMIRAM 0535020-MPPS MAIN BONDADA 0516006-MPPS DHARMAVARAM 0516001-MPPS KUMARADEVAM 0516049-MPPS KAPAVARAM (POST) 0516020-MPPS PASIVEDALA 0516019-MPPS 1ST WARD 0516051-MPPS 13TH WARD 0516050-MPPS 3RD WARD 0516052- MPPS 9TH WARD 0516048-MPPS ARIKIREVULA 0516003-MPPS ARIKIREVULA 0516015-MPPS 13TH WARD 0516013-MPPS NANDAMURU 0516011 - MPPS, I.PANGIDI 0506020-MPPS VEDANTHAPURAM 0506033-MPPS RAJAVARAM 0506007-MPPS PARIMPUDI 0506027-MPPS GAVARAVARAM 0506021-MPPS RAMANUJAPURAM 0506022-MPPS (MAIN) BAYYANAGUDEM 0506047-MPPS MAIN KOYYALAGUDEM 0506001-MPPS KANNAPURAM (MAIN) 0506034-MPPS YERRAMPETA 0506004-MPPS SPL ANKALAGUDEM 0506025-MPPS CHOPPA RAMANNAGUDEM 0506009-KOYYALAGUDEM HC 0546007-MPPS MOGAL THUR 2 0513015-MMPPS NALLEJERLA NO-1 0513021-MPPS DUBACHERLA NO-1 0513011-MPPS SPL CHODAVARAM 0513051-MPPS N0-2, P. PALEM 0513010-MPPS MAIN CHODAVARAM 0517061-MPPS PENDYALA NO-1 0517002-MPPS NO 1 KORUMAMIDI 0517060-MPPS PANDALAPARRU-I 0517008-MPPS NO 3 TADIMALLA 0517013-MPPS KATA KOTESWARAM 0517014-MPPS THIMMARAJUPALEM 0517033-MPPS KALAVACHERLA 0517007-MPPS NO 1 TADIMALLA 0517003-MPPS NO 2 KORUMAMIDI 0525028-MPPS BAVAYAPALEM 0525001-MPPS NO 1 THOKALAPALLE 0525025-MPPS NO 1 CHANAMILLI 0525002-MPPS NO 2 THOKALAPALLE 0525012-MPPS NO. 1NIDAMARRU 0525019-MPPS NO 1ADAVIKOLANU 0525005-MPPS NO 1CHINANINDRAKOLAN 0525020-MPPS NO-II ADAVIKOLANU J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM J.R.GUDEM Jeelugumilli Jeelugumilli K.KOTA K.KOTA K.KOTA K.KOTA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KALLA KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOVVUR KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM KOYYALAGUDEM MOGALTUR NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NALLAJERLA NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDADAVOLE NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU NIDAMARRU III III III III III III III III III III III III III III III III III II II II III III III I I I I I I I I I III IV III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV III IV III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM 0525035-MPPS NO 1 PEDANINDRAKOLANU 0537026-MPPS MAIN KUMUDAVALLI 0537035-MPPS MAIN PENNADA AGRAHARAM 0537016-MPPS MAIN VENDRA 0537022-MPPS MAIN GOLLALAKODERU 0537018-MPPS (NO1)PALAKODERU 0537041-MPPS SRUNGAVRUKSHAM 0537008-MPPS MAIN MOGALLU 0537001-MPPS MAIN GARAGAPARRU 0537046-MPPS BANTUMILLI 0537038-MPPS (BOYS)SRUNGAVRUKSHAM 0537033-MPPS MAIN GORAGANAMUDI 0537039-MPPS (GIRLS)SRUNGAVRUKSHAM 0543007-MPPS CHINTAPARRU 0543002-MPPS ARATLAKATLA 0543091-MP PS POOLAPALLE 0543015-MPPS BHAGGESWARAM 0543033-MPPS SIVADEVUNICHIKKALA 0543017-MPPS (NO I)LANKALAKODERU 0543018-MPPS (NO IILHARIJANPETA (L.KODERU) 0543085-MPPS DAGGULURU-I 0522009-MPPS PEDAPADU 0522015-MPPS VEERAMMAKUNTA 0522019-MPPS KALAPARRU 0521041-MPPS ANKANAGUDEM 0521030-MPPS VIJAYARAI 0521015-MPPS MUNDUR 0521039-MPPS KOPPAKA 0521037-MPPS L PURAM VANGURU 0527042-MPPS PARIMELLA 0527018-MPPS (NO 1) ALAMPURAM 0527009-MPPS (NO 1) DARSIPARRU 0527011-MPPS (NO 2) DARSIPARRU 0527005-MPPS IIND WARD 0527057-MPPS B.KONDEPADU 0527046-MPPS MEENAVALLURU 0527021-MPPS (NO 1) RAVIPADU 0527031-MPPS (NO 1)KASPAPENTAPADU 0540008-MPPS (R)SIDHANTHAM 0540005-MPPS MAIN VADALI 0540009-MPPS SPLLANKALAMALAPALLI 0539044-MPPS BRAHMANACHERUVU 0539018-MPPS REGULER POLAMURU 0539041 MPPS MALLIPUDI 0539032-MPPS (R)NEGGIPUDI 0530005-MPPS (NO1) KANURU 0530044- MPPS ANNAVARAPPADU 0530027-MPPS (MAIN)KHANDAVALLI 0530012-MPPS (MAIN) KAKARAPARRU 0530029-MPPS( NO3)KHANDAVALLI 0530040-MPPS PERAVALI -1 0530043-MPPS LANKAMALAPALLI 0530022-MPPS (NO1)MUKKAMALA 0542064-MPPS KOMMUCHIKKALA 0542040-MPPS MAIN PENUMANDAM 0542030-MPPS MAIN JINNURU 0542065-MPPS PODURU (BOYS) 0542027-MPPS (MAIN)VEDANGI 0542049-MPPS GUMMALURU (MAIN) 0503068-MPPS GUTALA 0503064- MPPS KAMMARAGUDEM 0503067- MPPS KOTHAPATTISAM 0503066-MPPS POLAVARAM 0503065- MPPS POLAVARAM 0508042-MPPS KETHAVARAM 0508016-MPPS-KRISHNAPURAM 0518024-MPPS JAGANNADHAPURAM 0518027-MPPS NO-2 JAGANNADHAPURAM NIDAMARRU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKODERU PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PALAKOL PEDAPADU PEDAPADU PEDAPADU PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PEDAVEGI PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENTAPADU PENUGONDA PENUGONDA PENUGONDA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PENUMANTRA PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PERAVALI PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU PODURU POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM POLAVARAM T.NARASAPURAM T.NARASAPURAM Tadepalligudem Tadepalligudem III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III IV I III III III I I II II II II II III III II II III III III III III III III III III II II II II II II III II II II II II III III III III III III III III III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROVISIONAL VACANCY POSITION OF ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING GODAVARI -31.05.2011
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM LFLHM 0518081-MPPS CHINA TADEPALLI 0518007-MPPS NO1 PEDATADEPALLI 0504015-MPPS (MAIN) PEDDEVAM 0504028-MPPS VEGESWARAPURAM 0504007-MPPS ® ANNADEVARAPETA 0504027-MPPS PRAKKILANKA 0504019-MPPS (SPL) MALAKAPALLI 0504017-MPPS (SPL) TIRUGUDUMETTA 0528048-MPPS DUVVA 0528009 -S A B MPPS PYDIPARRU 0528014-MPPS NO 1 VELPURU 0528042-MPPS KOMARAVARAM 0528015-MPPS NO 3 VELPURU 0528004-MPPS16TH WARD 0528036-MPPS NO 5 YEERAICHERUVU 0528006-MPPS 4TH WARD (TETALI) 0528002-MPPS DUVVA 0533019-MPPS CHERUKUWADA MAIN 0533057-MPPS KOLAMURU 0533061 -SV SPL MPPS UNDI 0533024-SGM MPPS UNDI 0533063-MPPS UNDI AGRAHARAM 0529005-MPPS (NO 3) KALDHARI 0529036- MPPS VELIVENNU 0529035-MPPS NO 1 UNDRAJAVARAM 0529012-MPPS NO 1 VADLURU 0529019-MPPS NO 2 UNDRAJAVARAM 0529011-MPPS NO 2 SURYARAOPALEM 0529028 -MPPS NO 1 TADIPARRU 0529026-MPPS NO 1 SURYARAOPALEM 0529006-MPPS DAMMENNU 0529025-MPPS NO 1 CHIVATAM 0519064-MPPS RAVULPARU 0519022-MPPS BADAMPUDI-1 0519063-MPPS UPPAKAPADU 0519065- MPPS NARAYANAPURAM 0519031-MPPS CHEBROLU 0519004-MPPS GOLLAGUDEM MAIN 0519012-MPPS-2UNGUTURU 0538001-MPPS ANDALURU 0538005-MPPS MAIN KONITHIWADA 0538007-MPPS NARASANNA CHERUVU 0538052-MPPS MAIN MACHIPURI Tadepalligudem Tadepalligudem TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TALLAPUDI TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU TANUKU UNDI UNDI UNDI UNDI UNDI UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNDRAJAVARAM UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU UNGUTURU VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM VEERAVASARAM II II III III III III III III II II II II II II II II II III III II II II III III II II II II II II II II IV III III III III III III III III III II

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Remarks

clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear clear

GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 yrs 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs yrs ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

8 yrs 8 yrs 8 yrs Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac Ration_Vac
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC
Clear 8 Years Clear 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear 8 Years 8 Years 8 Years Clear 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP
MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP

RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear 8 Years

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP
MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Clear 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP

RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC
Clear Clear 8 Years Clear 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP
MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP

RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC
8 Years 8 Years

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP
MPUP MPUP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years RETION_VAC Clear MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP

RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC
Clear Clear Clear 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear 8 Years Clear 8 Years Clear Clear Clear Clear

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP
MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP MPUP

RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC RATION_VAC
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years Clear Pry-Deficit-vac Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY-GOVT PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac UPry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Clear Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

8 Years 8 Years 8 Years Clear

Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years 8 Years 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac 8 Years Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Clear Clear Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

ALL CADRES FOR TRANSFER COUNSLEING - WEST VARI -31.05.2011
Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac Pry-Deficit-vac

PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY PRY

LIST OF MALE TEACHERS WORKING GIRLS HIGH SCHOOL BELOW 50
Sl No DIVISION Name of the school and address Mandal Category of the School

1 KGM
2 BVRM

ZPHS(G) Koyyalagudem
GOVT G HS NARSAPURAM

Koyyalagudem
NARSAPURAM

III
III

OL BELOW 50 YEARS

SA PET
SA HIN