You are on page 1of 8

KABANATA V

Ang Noche Buena ng Isang Kutsero

Anu-anong pagpapakasakit ang ginawa ni Huli para sa kanyang ama? .Balik-aral Isa-isahin ang mga hirap na dinanas ni Tales sa paglinang at pagpapaunlad ng kanyang lupa. Isalaysay ang pagiging kabesa ni tales at ang naging karanasan niya bilang kabesa.

dapat bang pumayag ang pulis na siya¶y suhulan? Bakit? Sino ang dapat sisihin sa paglabag ng maraming tao? Bakit? . tama bang magbigay ng pera ang tsuper sa pulis? Bakit? Kung talagang may kasalanan ang tsuper.Naranasan na ba ninyo na ang tsuper ng sinasakyan ninyong dyipni ay hulihin ng pulis? Ano ang naramdaman ninyo habang nag-uusap ang tsuper at pulis sa malayo sa sasakyan? Ano ang nangyari? Sa inyong palagay.

Talasalitaan Naantala ang kalesang sinasakyan ni Basilio dahil sa nalimutan ng kutsero ang kanyang sedula.(NUGBIBOG) Wari natubigan si Sinong sa nakitang prusisyon kaya di napansing patay ang ilaw ng parol ng kalesa.(MASAKIMA) . kinulata bago iniharap sa komandante.(GILANTINA) Bumaba sa kalesa si Basilio at lumakad na lamang na pasan ang kanyang takba.(LABANAA) Ang kaawa-awang kutsero ay hinuli. (PITAMPI) Kailangan ni Kapitan Basilio ang manuyo sa alperes at sa kura.

Makatlong ulit na nabalam ang kalesang kanyang sinasakyan. . ikalawa. nalimutan ng kutsero ang kanyang sedula kaya hinuli at binugbog ng guardia civil. walang ilaw ang parol ng kalesa na kapwa di nila napansin ni Basilio kaya hinuli na naman siya ng guardia civi. ang pagdaraan ng pangNochebuenang prusisyon at pangatlo.BUOD Nochebuena nang dumating si Basilio sa San Diego. Una.

Habang kumakain. at sa kura. Ano ang iniisip niya? . isinalubong sa kanya ng matandang katiwala ang mga dati ring problema. Tiani. Nakita niya si Simoun sa bahay ni Kapitan Basilio na masiglang nakikipag-usap sa kapitan. Apgdating sa bahay ni kapitan Tiago. sa alperes.Si Basilio¶y bumaba sa kalesa at naglakad na lamang. Natigilan si Basilio at di na nakakain. ibinalita ng katiwala ang mga pangyayari sa Sagpang.

Mga Katanungan Ano ang sanhi ng unang pagkabalam ng kalesang sinasakyan ni Basilio? Ano ang nangyari sa kutsero? Anong dahilan ng pagkabalam nito sa ikatlong ulit? Anong ginawa ng guardia civil sa kutsero? Ano ang napansin ni Basilio sa San Diego nang sumapit siya rito noong Nochebuena? .

Paano ipinakita ni Kapitan Basilio na mahilig siya sa kapangyarihan? Bakit hindi na nakakain si Basilio matapos marinig ang ibinalita ng matandang katiwala sa Sagpang? .