You are on page 1of 2

GELARAN WARISAN • • • disebut juga sebagai gelaran keturunan diwarisi sejak lahirnya seseorang itu dapat dibahagikan kepada

4 jenis :-

Gelaran warisan daripada keturunan raja-raja yang memerintah

Raja

GELARAN

Perak, Selangor Johor, Kedah

NEGERI

Tunku/Ungku Tuanku Tengku/Engku Pangeran, Pangeran Anak, dan Pangeran Muda

Negeri Sembilan Kelantan, Pahang, Terengganu Negara Brunei Darussalam

Gelaran Syed/Sayid (lelaki) Syarifah (perempuan) Syarif Syeikh Siti GELARAN NEGERI

Gelaran warisan daripada keturunan orang-orang besar

Abang Awangku, Pangeran, Dayangku Datu Megat dan Puteri Meor Nik Tan Tuan Wan

Sarawak Negara Brunei Darussalam Sabah Perak Perak Kelantan Kedah Terengganu Kelantan, Terengganu

Gelaran warisan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW

Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia GELARAN TEMPAT Raden Daeng Sidi & Sutan Teuku & Teungku Jawa Tanah Bugis Minangkabau Aceh .