SV: Đặng Thị Huyền MSSV: 509102036

Đề bài: Trình bày sơ đồ khối và nguyên lý hệ thống truyền hình NTSC. Hệ thống truyền đạt và tiếp thu tái tạo hình ảnh có màu sắc,dựa trên nguyên lý phân tích và tổng hợp màu , từ ba màu cơ bản: đỏ (R – red), xanh lam (B-blue), xanh lá (G- green). Trong truyền hình màu, hình ảnh được phát đi bằng tín hiệu được mã hóa theo màu sắc. Máy thu hình màu thu được tín hiệu, giải mã tạo lại ba màu cơ bản R, B, G bằng tia điện tử, tổng hợp thành màu gốc của hình ảnh truyền đi. Hiện nay trên thế giới có ba hệ thống truyền hình màu; về nguyên lý, phân tích, tổng hợp là giống nhau, nhưng khác nhau về phương thức mã hóa và giải mã. Đó là: NTSC (National Television System Committee). Khái niệm: tín hiệu màu đầy đủ trong hệ NTSC bao gồm tín hiệu chói, tín hiệu màu, xung xóa đầy đủ, xung đồng bộ đầy đủ và tín hiệu màu. Hệ màu NTSC thực hiện truyền đồng thời hai tín hiệu màu và tín hiệu chói Ey trên cùng một dòng

Phổ tần của tín hiệu truyền hình đầy đủ hệ NTSC

762 0.Trong hệ NTSC.Q. Mọi màu sắc tính theo hệ trục I.mmax=Um+Ey(V) 1 1. Vì vậy. chọn hai thành phần màu sắc tính theo hệ trục I.061 0.243 1.893 0.993 0 Uh.89V những khoảng biến thiên này lớn. hệ NTSC phải nén thành phần Er-y và Eb-y với hệ số tương ứng là 0. Hệ trục I.83 0.417 1.Q Màu Trắng Vàng Lơ Lục Tím Đỏ Lam Đen Um(V) 0 0.Q đều là tổ hợp các thành phần R-Y và B-Y với góc quay là 33.779 1.493 nhằm mục đích làm giảm nhỏ biên độ tín hiệu màu đảm bảo độ tương thích giữa truyền hình màu và đen trắng.462 -0.83 0.779 0 .007 -0.001 -0.417 -0.762 0.243 -0.7V và B-Y là +-0. nếu công các thành phần màu sắc này chung với tín hiệu chói để truyền đi xa thì biên độ của tín hiệu hình màu trong truyền hình là quá lớn so với biên độ điện áp của tín hiệu chói Ey.463 1. quãng biến thiên của R-Y là +-0.893 0 Uh.mmax=Um+Ey(V) 1 -0.877 và 0.

493 ta thấy tín hiệu màu đã có biên độ giảm nhỏ (-0.18 1 0.514 0. EB-EY là 0.417 0. Thực tế.289 -0.590 0.615 -0.932 0.Q với hệ số nén các thành phần ER-EY.668 0 Uh.338 1.448 0 Uh.632 0.1.436 0.18 -0. ở hệ NTSC thì phổ của tín hiệu chói 0~>4.Q: Để đảm bảo sự tương thích giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng thì mọi thành phần của tín hiệu màu yêu cầu phải có dải phổ trùng với dải phổ của truyền hình đen trắng.1 -0.332 1.417 -0.632 0.Q sẽ gây can nhiễu sang tín hiệu chói.mmax(V) 1 0. phổ của tín hiệu chói 0~>6MHz.5MHz. đảm bảo tương thích giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng.mmax(V) 1 1.458 0.Q thì tín hiệu màu I.877 và 0.615 -0.877 và 0.590 0.289 0.338 0 Hệ NTSC truyền đi màu sắc theo trục I. Nếu không điều chế tín hiệu màu I.1 0 0.436 0 Um(V) 0 0.Q nằm trong dải tần thấp của tín hiệu chói mà trong truyền hình các tín hiệu chủ yếu tập trung ở tần số thấp.448 0.514 0. Phương thức điều chế tín hiệu màu I.2MHz mà phổ của tín hiệu màu lớn nhất là 0~>1. Phương pháp điều chế vuông góc: .33. Do dải phổ của tín hiệu màu I.332 -0. Eb-y với hệ số 0.068 0 -0.493(B-Y)(V) 0 -0.33)V để đảm bảo tương thích với truyền hình màu đen trắng: Màu Trắng Vàng Lơ Lục Tím Đỏ Lam Đen 0.493 đã giảm sự phá rối của tín hiệu màu vào tín hiệu chói.Bảng sự biến thiên điện áp của tín hiệu màu Khi nhân Er-y.877(R-Y)(V) 0 0.

Q về nguyên tắc có thể dung 2 sóng mang phụ để điều chế tín hiệu màu I. Và để tránh can nhiễu từ màu sáng chói thì tín hiệu màu phải nằm trọn vẹn trong phổ tần cao của tín hiệu chói. Vậy fmp cao nhất là: fmp < 4. Mà E của NTSC là 0/4.Ta có hai tín hiệu màu I.cos33 Q Q=V. Sơ đồ điều chế tín hiệu màu I.877(R-Y) U=0.2MHz.Q nhưng do 2 thành phần I. Vì vậy tín hiệu màu phải nằm trọn vẹn trong phổ của tín hiệu chói.6 =3.6MHz ~> fmp < 3.5MHz nhưng trong thực tế khi truyền chỉ truyền dải phổ 0/1.2 MHz.6MHz Nhiễu do SMP gây ra . Tín hiệu màu của NTSC có dải phổ cao nhất là 0/1.0.cos33 Lựa chọn song mang phụ (smp) Để đảm bảo độ tương thích giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng thì kênh của truyền hình màu phải có phổ kênh bằng đúng phổ kênh của truyền hình đen trắng.Q vuông pha với nhau nên ta có thể dung 1 sóng mang phụ nhưng có góc lệch pha 90 để điều chế độc lập 1 thành phần I.Q.2 .Q: R G B Matrix Y B-Y R-Y Matrix Y V=0.493(B-Y) Matrix Y I=U.

Vì vậy. Dao động U này đưa vào bộ tách sóng để có tích số: U = U .U =U [E sin(ωt+33 ) +E cos(ωt +33 )] U =asin (ω +α ) Như vậy bên thu cần có U ổn định và đồng bộ với SMP ở phía phát . Mặt khác số mành quét trong một mành là lẻ nên cứ sau 1 mành vị trí đen. trắng thì lại đổi cho nhau. Các điểm sáng tối xen kẽ theo chiều đứng bù trừ cho nhau tạo cảm giác màn ảnh có độ chói đồng đều. lựa chọn n phù hợp để có SMP thỏa mãn cả hai điều đã nêu trên. Tín hiệu đồng bộ màu Do đặc điểm của điều chế SAM nên khi muốn tách tín hiệu màu ra khỏi tín hiệu chói thì cần thiết phải thực hiện tách sóng SAM để lấy tín hiệu màu E và E .58MHz hoặc 4.Phổ tín hiệu chói là phổ vạch. giúp cho ta cảm giác bình quân độ chói theo thời gian. Vì vậy. Vì vậy nếu chọn fmp = f dao động tần số sóng mang phụ (SMP) đã giảm đi nhiều. Yêu cầu tín hiệu đồng bộ màu không ảnh hưởng đến tín hiệu đồng bộ dòng và đồng bộ mành. Vậy tín hiệu đồng bộ màu NTSC là 1 chuỗi 8/10 chu kỳ có tần số bằng tần số f có pha đồng pha với sóng mang phụ phía phát và chuỗi xung này được cài ở sườn sau của . đây là tín hiệu đồng bộ màu. Kết quả vị trí các điểm sáng và tối gây ra do có dao động SMP sẽ lần lượt đổi vị trí cho nhau khi quét từ dòng trên xuống dòng dưới.43MHz. được phân bố là các bội số của f (tần số dòng). trong hệ kiện NTSC lựa chọn f = . Mạch thực hiện tách sóng SAM là mạch tách sóng đồng bộ( tách sóng nhân) nên trong máy thu hình màu cần phải tạo dao động có tần số bằng tần số sóng mang phụ có pha đồng bộ pha của SMP bên phát. thực tế n=282 nên f =3. Trong 1 chu kỳ quét dòng có chu kỳ dao động tần số SMP nên pha dao động của SMP đảo pha 180 từ dòng này sang dòng khác. bên phát truyền sang phía thu một chuỗi dao động chuẩn về pha và tần số của SMP.

.S( S:biên độ xung đồng bộ dòng) trừ 9 dòng đầu của xung tắt mành.9. nó mang thông tin về màu sắc bức ảnh.cho biết thông tin về độ chói của bức ảnh. mành để điều khiển cưỡng bức xung quét dòng. Dạng tín hiệu hình màu hệ NTSC Các thành phần tín hiệu trong hệ NTSC: • Tín hiệu màu E . mành phía thu đồng bộ phía phát. • • Tín hiệu E . • Đồng bộ màu: Điều khiên cưỡng bức pha và tần số của sóng mang phụ tại chỗ sao cho đồng bộ với sóng mang phụ phía phát. • Tín hiệu tiếng đã điều chế FM. Tín hiệu đồng bộ dòng.E được điều chế QSAM để cài vào phổ tần cao của tín hiệu chói.xung xóa dòng có biên độ đỉnh bằng 0.

58MHz 90 f Sơ đồ mạch giải mã hệ NTSC Nguyên lý hoạt động: Từ tách sóng hình.2MHz). Đồng thời dải tần này cũng được vào tầng khuếch đại trung tần màu Kênh I/Q. đây chính là khoảng tần số chứa các tín hiệu tin tức của các màu.E và E được đưa vào mạch ma trận. toàn bộ dải thông của tín hiệu chói sẽ được đưa qua một dây trễ sau đó đến mạch ma trận để chờ 2 tín hiệu màu E và E . Đây là tầng chỉ khuếch đại các tần số trong khoảng của sóng mang phụ.38MHz ~>4.Trễ Kênh V 7 µ s Demod I Mạch KĐ và mạch Ma Trận -E Kênh I/Q E-E E -E Demod Q Burst Gate 33 3. Sau đó E . Mạch ma trận sẽ thực hiện các phép cộng trừ các điện áp theo tỷ lệ định sẵn để ở ngõ ra có được các tín hiệu: -E đưa vào Katốt của đèn hình màu . Ở ngõ ra của Kênh I/Q chỉ còn lại khoảng tần số (2.

5MHz Tin tức thứ 7 là lóe màu và đồng bộ màu -Lóe màu truyền đi pha gốc tọa độ O của sóng mang phụ dùng để chuẩn pha gốc của sóng mang phụ f ở máy thu.E -E đặt vào 3 lưới của một ống tia điện tử. sau đó đưa vào tách sóng điều biên nén của Q.58MHz. rồi lại chỉnh cho sớm pha 90 nữa để tách được sóng I. Để có thể tách sóng điều biên nén thì ta cần có tin tức về pha gốc của sóng mang phụ. tín hiệu này được đưa vào kích một tầng dao động bằng Thạch Anh. Kết Luận: -Trong hệ màu NTSC thì hai tín hiệu E và E được truyền đi đồng thời. -Tín hiệu màu NTSC có chứa 7 tin tức: • • • 4 tin tức đầu là của truyền hình đen trắng: có dải tần 4.E -E .5MHz 2 tín hiệu màu: E có dải tần số 0~>1. Ưu và Nhược điểm của hệ màu NTSC: Ưu điểm: . Vào thời điểm thềm sau của xung đồng bộ ngang thì cổng léo sẽ mở ra. khi đó ở ngõ ra của Burst Gate chỉ còn lại lóe màu với pha bằng 0. Người ta chỉnh cho sóng này sớm pha 33 . ngõ ra của tầng này là sóng sin có pha bằng 0. Phải chọn tần số FM sao cho nếu có giao thoa thì cũng không gây nhiễu trên màn hình. E -E . -Bằng cách chọn sóng mang phụ f cho phép tự khử được nhiễu do chính sóng mang phụ gây ra. đó cũng chính là điều biên cân bằng của SAM.5MHz và E có dải tần số 0~>0.E vào sóng mang phụ f =3. -Điều biên nén vuông góc E .

nên sinh ra sự nhòe ranh giới giữa các dải màu cần thiết nằm kề nhau theo chiều ngang làm cho độ chói bị giảm tín hiệu thấp ở cùng giới hạn các dải màu và ở các chi tiết màu nhỏ. 5. Nhược điểm: 1. đầu ra của bộ lọc thông dài tần số f sẽ xuất hiện các dao động tần số sóng mang phụ. Nhiễu lẫn nhau giữa các tín hiệu mang màu do đài phát biên tần không đối khi hai biên tần của thành phần U không đối xứng trong tín hiệu U sau khi tách sóng có lẫn thành phần U .Hệ màu NTSC có mạch mã hóa và mạch giải mã đơn giản. 2. 4. xứng nhận được . Dễ bị sai màu khi hệ thống truyền không lý tưởng và có nhiễu. Các dao động này tách ra và gây ra nhiễu các tín hiệu màu. Méo gây ra do dải tần tín hiệu mang màu khác nhau: Sự sai khác dải tần U không giống nhau. các thiết bị sử dụng để mã hóa và giải mã không phức tạp nên giá của các thiết bị rẻ hơn so với các hệ màu khác. Méo gây ra do dải tần tín hiệu mang màu bị hạn chế. 3. Nếu tín hiệu vào kênh chói có sự đột biến hoặc chứa các thành phần tần số cao và U thì giới hạn tác dụng của nó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful