Geometrie – clasa a VI-a

prof. Silvia Doandeș

MEDIATOAREA UNUI SEGMENT
1) Mediatoarea unui segment este dreapta ........................................ pe segment în ................................ său. 2) Priviţi desenele următoare, ţinând cont de convenţiile de desen învăţate:

Avem un segment cu mediatoarea lui în figura ........... 3) Pentru dreptunghiul ABCD, spuneţi care drepte sunt mediatoarele căror segmente.

4) În desenul de mai jos, dreptele a, b, c, d sunt mediatoarele unor segmente ale căror extremităţi sunt puncte marcate pe dreapta g. Aflaţi, pentru fiecare din aceste drepte, segmentul (segmentele) a cărei (căror) mediatoare este.

5) Demonstraţi proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment: Un punct este situat pe mediatoarea unui segment dacă şi numai dacă acel punct este egal depărtat de capetele segmentului. a. Dacă un punct este situat pe mediatoarea unui segment, atunci acel punct este egal depărtat de capetele segmentului.

b. Dacă un punct este egal depărtat de capetele unui segment, atunci acel punct este situat pe mediatoarea segmentului.

1

după modelul anterior. mediatoarea unui segment cu lungimea de 6. Desenăm dreapta determinată de cele două puncte de intersecţie a cercurilor. pentru un segment cu lungimea de 3 cm: Această construcţie se bazează pe _______________________________________________________ Desenaţi.7 cm. etapa 3. Această construcţie este şi o metodă de a afla. Folosind o riglă gradată şi un echer etapa 1. Găsim punctul M = mijlocul segmentului [AB]. Trasăm perpendiculara în M pe dreapta AB.Geometrie – clasa a VI-a prof. Silvia Doandeș Construcţia mediatoarei unui segment I. Trasăm cercul cu centrul în punctul B. cu o precizie foarte bună. de aceeaşi rază cu primul cerc. etapa 2. Trasăm cercul cu centrul în punctul A. Observaţie. Folosind rigla şi compasul etapa 1. II. etapa 2. mijlocul unui segment. după modelul anterior. mediatoarea unui segment cu lungimea de 5 cm. Construcţia „filmată”. 2 . Construcţia „filmată”: Această construcţie se bazează pe proprietatea: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Desenaţi.

Cazul II . Unde construim gara dacă vrem ca drumurile de la cele două localităţi la gară să aibă aceeaşi lungime ? Soluţie Gara G se află pe linia curbă f. Cazul I . adică: G∈ f şi GA = GB. Silvia Doandeș UNDE CONSTRUIM GARA ? Două localităţi A şi B sunt în apropierea unei căi ferate.Geometrie – clasa a VI-a prof. la distanţă egală de punctele A şi B.Localităţile A şi B sunt de o parte şi de alta a căii ferate f. Construcţie Demonstraţie Observaţii 3 .Localităţile A şi B sunt de aceeaşi parte a căii ferate f.