Menukarkan Slaid Powerpoint Kepada Prezi

Langkah 1. Klik save as pdf or XPS. Paparan Skrin Komputer

2. Di dalam Prezi klik klik load file. Pilih fail yang disimpan tadi.

3. Tunggu fail ditukarkan kepada Prezi

Tekan left arrow atau right arrow untuk tukar ke slaid depan atau slaid belakang . Susun semula slaid dan masukan frame. Klik dua kali untuk mula tayangan. tambah path untuk turutan yang sesuai.4. Putaran scroll wheel untuk besarkan dan kecilkan slaid. Kemudian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful