You are on page 1of 2

Menukarkan Slaid Powerpoint Kepada Prezi

Langkah Paparan Skrin Komputer

1. Klik save as
pdf or XPS.

2. Di dalam Prezi
klik klik load
file. Pilih fail
yang disimpan
tadi.

3. Tunggu fail
ditukarkan
kepada Prezi
4. Susun semula
slaid dan
masukan frame.

Kemudian,
tambah path
untuk turutan
yang sesuai.

Klik dua kali


untuk mula
tayangan.

Putaran scroll
wheel untuk
besarkan dan
kecilkan slaid.

Tekan left arrow


atau right arrow
untuk tukar ke
slaid depan atau
slaid belakang