Seu Social i Administraci6

Frederic Mompou, 5, 4° 1°.08960 Sant Just Desvern
tel. 93 647 24 50 . fax 93 659 02 59

Cuina Central Industria, 401-425 (esq. c/Tortosa) . 08918 Badalona tel. 93 460 89 89 . fax 93 460 14 46 RS.I: 26.04698 CAT. eLF: A-58033978

e-mail: comercial@alifres.com www.alifres.com

MENUS PER A MENJADORS ESCOLARS
Mar~, Abril, Maig i Juny 2011

Mar<; 2011
DILLUNS .

ELS RECUADRES

DE COLOR VERD FAN REFERENCIA

A LA INTRODUCCIO

D' ALIMENTACIO

ECOLOGICA

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Mongeta tendra i patata bullida

Arras blanc amb salsa de tomaquet

Cigrons estofats amb espinaes

Sd:.a de brou de ver ures amb pasta

Carn ma~e de pore guisada am tomaquet i xampinyons ( Pa i fruita del temps

Delieiasde 11m; arrebossades Truita de patata i botifarra ambenciam amb eneiam, pastanaga i blat de mora i olives tomaquet Pa i fruita del temps Pa i iogurt sostenible

Frieand6 de vede11a amb xampinyons i patata Pa i fruita del temps
)

7
Arras a la cassola (sepia, bebrats ice a)

8
Llenties estofades amb verdures

9
Espaguetis amb tomaquet i formatge

lOSo~a d'au am pasta

II
Minestra verdures amb patata (Mongeta tendra i pesols)

Esealopa de pore fre~da amb enciam o .yes i tomaquet Pa iflam

Pollastre a l'ast amb eneiam, blat de mora i eogombre Pa i fruita del temps

Rosada a l' alicantina amb tomaquet i musclus

Mandonguilles guisades amb salsa de tomaquet i pesols Pa i fruita del temps

Calamars a la ramana amb enciam i pastanaga

Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

)

Mongetes blanques a la riojana (guisades amb xori<;)

Maearrons napolitana (salsa de tomartuet i formatge rat at)

Sopa minestrone (brau de verdures)

Arras a la eubana (salsa de tomaquet i ou dur)

Crema de verdures ambrostes

Craquetes eassolanes amb enciam, pastanaga icogombre Pa i fruita del temps

Hamburguesa de vedella planxa amb enciam, tomaquet i blat de mora Pa i iogurt sostenible

Llom de pore al fom amb patates

Contraeuixa de po11astre a la ~aella amb enciam o ives i eogombre Pa i fruita del temps

Llu<;al fom amb eeba, tomaquet ipastanaga Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

MonJ:etes verdes salteja es amb pernil

Llenties estofades amb arras

Sopa de peix ambpasta

Fideus a la marinera

Arras 3 delicies (pastanga, pesols i oudur)

Vede11a guisada amb xampinyons

Truita de patata amb eeba aeompanyat de tomaquet natural Pa i fruita del temps

Pernilets de pollastre al fom amb "xips"

Salsitxes de pore a la planxa amb eneiam, tomaquetieogombre Pa i iogurt

Filet de bruixa arrebossat amb eneiam, olives i blat de moro Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

28
Remenat d'ou ambpatata

29
Arras eald6s

30Cigrons cuits aeompanyat de salsa de tomaquet

31
Sopa d'au amb pasta

Filet de llen~ado a la vasea am pesols i patata Pa i iogurt sostenible

Contracuixa de pollastre a la graella amb enciam tomaquet i soja Pa i fruita del temps

Cordon bleu fregit amb enciam pastanaga i eogombre Pa i fruita del temps

Mandonguilles jardinera amb patata i pastanaga

Pa i fruita del temps

Abril 2011
DILLUNS

ELS RECUADRES

DE COLOR VERD FAN REFERENCIA

A LA INTRODUCCIO

D'ALIMENTACIO

ECOLOGICA

DIMARTS

DIMECRES

DIJDUS

DIVENDRES

Espa~etis amb salsa e tomaquet i formatge

Croquetas de baealla aeompanyat d'eneiam, blat de moro i tomaquet Pa i fruita del temps

Mongeta tendra i patata bullida

Rossejat de fideus amb gambetes

Mongetes blanques estofades amb verdures

Sopa de galets (brou de earn)

Arras amb salsa de tomaquet

Pizza 4 formatges aeompanyat d'eneiam, soja i morese Pa i fruita del temps

Carn magre de pore a la planxa amb enciam eogombre i tomaquet Pa i iogurt sostenible

Pernilets de pollastre amb patates "xips"

Frieand6

Varetes de llw; fregides amb enciam, pastanaga i olives Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

Llenties estofades amb sofregit de tomaquet

Crema de earabassa i pastanaga amb rostes

Arras al fom amb sepia i verdures

Es~irals integrals a la car onara (beixamel i bae6)

Espinaes amb patata

Botifarra de pollastre a la tanxa amb enciam blat e moro i eogombre Pa i fruita del temps

Filet de rosada a la graella Remenat d'ou amb patata amb mossets de patata aeompanyat d'enciam, tomaquet i olives Pa i fruita del temps Pa i fruita del temps

Llom de pore al fom amb verduretes

Embanadillas de tonyina am enciam, api i olives

Pa iflam

Pa i fruita del temps

Maearrons amb salsa de tomartuet i formatge rat lat

Cigrons estofats amb costella de pore i pernil

Coliflor amb patata gratinats

Arrasamb tomaquet

Croquetes cassolanes fregides amb eneiam blat de moro i olives ( Pa i iogurt

Llw; al fom amb eeba, tomaquet i patata Pa i fruita del temps

Hamburguesa de vedella planxa amb eneiam, pastanaga i tomaquet Pa i fruita del temps

Rod6 de ~all d'indi amb salsa de olets i pesols

Pa i fruita del temps

Mai g 2011
DILLUNS Raviolis amb salsa de tomaquet

ELS RECUADRES

DE COLOR VERD FAN REFERENCIA

A LA INTRODUCCIO

D' ALIMENTACIO

ECOLOGICA

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Mongetes blanques estofades amb arras

Minestra de verdura amb patata (Mongeta, pastanaga i pesols)

Sopa de pasta amb eseudella

Canelons rossini

Truita de patata i earbass6 amb enciam blat de mora i olives
(

Eseal~a de pore arrebossa a amb enciam, tomaquet i eogombre Pa i fruita del temps

Pollastre a l'ast amb patates xipS"
I

Mandonguilles de vedella a la jardinera

Filet de mussola al forn amb enciam, pastanaga i blat de moro Pa i fruita del temps

Pa i natilles

Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

9
Patates a la eatalana estofades

lOArros blanc amb tomaquet

II
Llenties estofades amb sofregit de tomaquet i eeba

12
Crema de pastanaga amb rastes

13
Maearrons napolitana (salsa de toma~uet i formatge rat! at)

Salsitxes de pore a la planxa amb enciam, eogombre i tomaquet ( Pa i fruita del temps

Truita de patata i espinaes amb enciam, blat de mora i soja Pa i iogurt sostenible

Filet de bruixa arrebossat amb enciam, pastanaga i olives Pa i fruita del temps

Estofat de vedella amb xampinyons

Contraeuixa de pollastre a la planxa amb verdura saltejada Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

16
Cigrons euits amb salsa detomaquet

17
Sopa de peix amb rap

18
Arras amb picada i salsa de tomaquet

19Estbguetis carbonara eixamel i bae6)

20
Mongeta tendra amb patata bullida

Hamburguesa de vedella planxa amb enciam tomaquet i pastanaga Pa i fruita del temps

Pernilets de pollastre al forn amb prunes

Llu~ a la planxa amb enciam, blat de mora i olives Pa i fruita del temps

Truita de :batata i verdura am eneiam eogombre i soja Paiflam

Llom de pore al forn amb pastanaga baby

Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

Paella rnixta (arras)

Tortellinis de earn (salsa de tomaauet i formatge rat! at)

Pastis de patata i ou

Fabada Asturiana

Sopa minestrone ambpasta

Croquetes eassolanes fregides amb eneiam, eogombre i blat de moro Pa i iogurt

Filet de rosada al forn amb eeba, earbass6 i pastanaga Pa i fruita del temps

Mandon~illes de vedella amb sa sa de tomaquet i pesols Pa i fruita del temps

Contraeuixa de pollastre a la :t:aella amb eneiam, o ives i eogombre Pa i fruita del temps

Truita de patata i earbass6 amb enciam, pastanaga i tomaquet Pa i fruita del temps

30Espa~etis amb salsa e tomaquet iformatge

31
Crema de verduras amb rastes

Filet de llu~ al forn amb verduretes al vapor(pesols pastanaga i mongeta) Pa i fruita del temps

Esealopa d'au fregida amb eneiam, pastanaga i olives Pa i iogurt sostenible

J uny 2011
DILLUNS

ELS RECUADRES

DE COLOR VERD FAN REFERENCIA

A LA INTRODUCCIO

D' ALIMENTACIO

ECOLOCICA

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Arras blanc amb salsa de tomaquet

Sopa de brau amb pasta

Llenties cuites amb sofregit i verdura

Botifarra de pore a la planxa amb enciam, eogombre i blat de mora Pa i fruita del temps

Pernilets de pollastre al fom amb xampinyons

Hamburguesa de vedella planxa amb enciam pastanaga i tomaquet Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

Mongeta tendra i patata bullida

Arras pilaf (all,eeba julivert i tomaquet)

Cigrons a la riojana (guisats amb xori<;)

Canelons rassini

Vichysoisse

Croquetes de pollastre fregides amb enciam, eogombre i soja Pa i fruita del temps

Mandonguilles de vedella amb patata i pastanaga

Rosada al fom amb verdures

Remenat de patata i earbass6 amb enciam blat de moro i pastanaga Pa i natilles

Contraeuixa de pollastre ala planxa amb enciam tomaquet i olives Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

Espinaes amb panses i prunes·

Amanida de mongetes blanques (mongetes, tomaquet, olives, tonyina i patates)

Maearrons napolitana (salsa de tomalluet i formatge rat at)

Crema de verdures amb rastes

Arras 3 delicies (gall d'indi, pesols pastanaga)

Filet de bruixa al fom amb enciam, eogombre i blat de mora Pa i iogurt sostenible

Llom de pore rostit amb salsa de xampinyons

Esealopa de pollastre arrebossada amb enciam tomaquet i soja Pa i fruita del temps

Mandonguilles de vedella a la jardinera

Truita de patata i eeba amb eneiam, pastanaga i olives Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

)

Pa i fruita del temps

Remenat d'ou amb patata

Arras amb salsa detomaquet

Ensaladilla russa(mongeta patata,,Pesols, tonrina ou 1 pastanaga

Hambur~esa de vedella am samfaina

Filet de llen~ado arrebossat am enciam blat de mora i pastanaga Paiflam

Pizza 4 estacions (perni cuit, xampinyons, tomaquet i formatge) Pa i fruita del temps

Pa i fruita del temps

MAR<;

ABRIL

Dm Dc Dj Dv Dl Dm Dc Dj

Sopa de peix amb fideus fins Pesols amb patata Crerna de verdures Espinacs a la catalana Sopa minestrone Remenat d'ou amb xampinyons Crerna de pastanaga 10 Arras amb pastanaga i xampinyons

Salm6 fumat amb forrnatge £res<:i toinaquet amanit Hamburguesa de pollastre amb esparregs saltejats Filet de gall d'indi adobat a la planxa amb patata callu Calamars a la romana amb amanida verda variada Tonyina a la graella amb tainaquet gratinat amb forrnatge Pa amb tom.quet i embotits amb amanida Salsitxes de pore amb amanida verda variada Pit de pollastre a la salsa verda amb toinaquet amanit Empanada gallega amb pebrot escallvat sepia a la planxa amb patata gratinada a l'oregan Bolifarra de pollastre amb pure de carbass6 Oenguado a l'ametlla amb pesals Bistec de vedella amb alberginia £regida Biquini de pernil dol, i formatge amb amanida Oom de pore a la planxa amb patates Rap a la planxa amb espiirrecs verds Hamburguesa de vedella amb amanida verda variada Remenat d'ou amb pernil curat Escalopa de pollastre arrebossada amb toinaquet al fom Truita de pernil cuit amb toinaquet amanit Entreeot de vedella amb ceba caramelitzada Rodanxes de llu, a la planxa amb llimona i patata alcallu Gall d'indi a la planxa acompanyat d'espiirrecs blancs amb especies

Dv Dl Dm Dc Dj Dv Dl

Col amb patata Sopa de pollastre amb lletres Arras saltejat amb verdures Espinacs amb beixamel Crema de pastanaga Cigrons cuits amb salsa de toinaquet 11 Margarites amb verdura

Pa amb toinaquet i embotit variat Remenat d'ou amb xampinyons i patata Bistec de vedella amb llonza de formatge sepia a la planxa amb amanida verda variada Oom de pore a la planxa amb tom.quet amanit i oregan Pit de pollastre a la planxa amb alberginia al fom Rotllet de pernil cuit i forrnatge fres<:amb carbass6 fregit Hamburguesa de vedella a la planxa amb ceba caramelitzada iamanida verda variada

Dm 12 Bledes amb patata

Dv 11 Espirals amb salsa de tom.quet Dl 14 Verdures saltejades amb ceba Arras pilaf

Dc 13 Mongeta verda saltejada amb pernil curat Dj 14 Sopa de verdures amb pistons

Filet de gall d'indi adobat a la graella amb tom.quet gralinat Cuixa de pollastre a la graella amb amanida verda variada Ous durs amb samfaina Salsitxes de pollastre amb pure de patata earn magre de pore al fom amb amanida verda variada Bunyols de bacall. amb tom.quet gralinat Truita de forrnatge amb amanida verda variada

Dm15

Dc 16 Rotllet de pernil curat amb espilrrecs verda Dj 17 Coliflor amb patata

Dv 15 Pesols amb patata Dm26 Crerna de carabassa amb rostes

Dv 18 Brou de cam amb pilota Dl 21 Crerna de porro

Dc 27 Sopa de peix amb rap Dj 28 Arnanida de pasta

Dm 22 Arras 3 delfcies Dc 23 Dj Espinacs bullits amb patata

Dv 29 Menestra de verdures

24 Crema de xampinyons amb rostes

Dv 25 Sopa de peix amb estrelles Dl 28 Espaguetis amb salsa de toinaquet i tonyina

Dm 29 Torradetes de codony amb formatge fresc Dc 30 Minestra de verdures al vapor

MAIG
DIA
Dl Dm Dc

JUNY

PRIMER PLAT
Pesols saltejats amb pernil Sopa amb brou de earn i pasta Arras xines 3 delfcies Bistec de vedella amb patata callu Llenguado a l'ametlla amb verduretes Filet de gall d'indi adobat a la graella amb creixens i olives negres Dv Dl Dm Dc Dj Arras saltejat amb verdures Crerna freda de ceps Remenat d'ou amb gambetes Minestra de verdures Trinxat de la cerdanya Dc Dj Pesols saltejats amb pernil Espinacs a la catalana Canelons de peix Truita de pernil cuit amb creixens, nous i olives amb vinagre de modena Sardines a la graella a l'allet amb tainaquet a orellanes gralinat Pit de pollastre a la planxa amb pebrot i ceba caramelitzada Tomdetes de codony i tomdetes de gall d'indi amb amanida Oom de pore al fom proven,al amb amanida verda variada Filet de vedella al punt amb amb voulavent de xarnpinyons Pa amb toinaquet i embotit Hamburguesa de vedella amb verduretes Croquetes de earn amb amanida verda variada Roger a la graella amb tom.quet al fom earn rnagre de pore a la planxa amb amanida verda variada Gall d'indi adovat a la graella amb espiirrecs saltejats Popets farcits de ceba a I'andalusa Pit de pollastre a la proven,al amb col de bruseles al vapor Flamenquins £regits amb amanida verda variada

Dj Dv Dl

Coliflor al vapor amb patata bullida Crema de porro amb rostes Sopa deceba

Flamenquins arrebossats amb amanida verda variada Pit de pollastre a la salsa verda amb mossets de patata Hamburguesa de vedella amb carbass6 gralinat

Dm 10 Margarites al pesta Dm11 Verdures saltejades

Croquetes de pernil amb pebrot escallvat Rotllet de pernil cuit amb formatge fresc acompanyat de tom.quet al fom

Dv 10 Esqueixada de bacall. Dl 13 Vicbysoisse

Dj

12 Espilrrecs verds a la graella

Filet de gall d'indi a la planxa amb escarola, nous i olives earn magre de pore a la graella amb alberginia al fom Rap a l'andalusa amb col de bruselas bullida Salsitxes de pore amb amanida verda variada Pa amb toinaquet i embotit variat Rod6 de vedella amb salsa de toinaquet sepia a la planxa amb amanida verda variada Cuixa de pollastre a la graella amb pastanaga bullida TroHa d' esparrecs amb orellanes de tomaquet amanit ioregan

Dm 14 Escallvada Dc 15 Sopa £reda de mel6 amb encenalls de pernil Dj 16 Amanida de pasta

Dv 13 Remenat d'ou amb gambetes a l'allet Dl 16 Crema de carabassa arnb rostes

Dm 17 Patata, pastanaga i pesols bullits Dc 18 Espinacs a la crema Dj 19 Sopa minestrone

Dv 17 Mongeta tendra i patata bullida Dl 20 .Crerna de pastanaga amb rostes Empedrat de llenties

Dm21

Dv 20 Verdures al vapor Dl 23 Crerna de xampinyons

Dc 22 Macarrons amb tomaquet

Dm 24 Graellada de verdures

Dc 25 Vichysoisse amb rostes Dj 26 Arras pilaf

Uibrets de llom de pore £regits amb amanida verda variada Daurada al fom amb ceba i pesals bullits

Dv 27 Amanida catalana Dl 30 Gaspatxo

Hamurguesa de vedella amb pebrot es<:allvat Gall d'indi a la planxa amb patata al callu

Joan Albert Horns Nutricionista 38862448 nu tricionista@alifres.com Els menus dissenyats per Alifres SA estan planificats seguint les recomanacions nutricionals del Departament d'Educaci6 i Salut de la Generalitat de Catalunya.

Agnes Plantalech Dietista 77912163 menus@alifres.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful