Penggunaan penanda wacana

1. Penggunaan penanda wacana amat perlu, khasnya semasa menyambung ayat dengan ayat dan menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. Penggunaan penanda wacana dengan bijak dan berhati-hati dapat melahirkan ayat-ayat dan perenggan yang gramatis, berkesinambungan dan bermakna. 2. Berikut adalah senarai penanda wacana mengikut jenis fungsi dan penggunaannya. Kata penghubung Tetapi Serta Sungguhpun Lalu Agar Kerana Jika Supaya walaupun Penambahan Dan Sekali lagi Tambahan pula Dan kemudian Sebenarnya Bertitik tolak Lebih-lebih lagi Juga Hal ini Selain juga perbandingan / perbezaan tetapi walaupun sebaliknya berbeza dengan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful