You are on page 1of 4

Modul Grafik Tingkatan 1 2011

BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU.

Kerajaan Melayu Tua
Wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka

Kerajaan Melayu Baru
Terbentuk selepas Kesultanan Melayu Melaka

Contoh

Contoh

8.1 Kerajaan Melayu Tua Kedah

Asal usul nama

Pembentukan

Keistimewaan dan keunikkan

Perak

Asal usul nama

Pembentukan

Keistimewaan dan keunikkan

Pahang

Disediakan Cikgu Nor Rafidah Daud

Modu
Asal usul nama

r i

i

t

2011

P mbentu an

Keistimewaan dan keunikkan

8 2 Kerajaan Melayu aru. Kelantan. Asal usul nama

Pembentukan

Keistimewaan dan keunikkan

Terengganu. Asal usul nama

¢

Disedia an Cikgu No

a idah Daud

£

¡

 

Modul Grafik Tingkatan 1 2011

Pembentukan

Keistimewaan dan keunikkan

Selangor. Asal usul nama

Pembentukan

Keistimewaan dan keunikkan

egeri Sembilan. Asal usul nama

Pembentukan
¥

Disediakan Cikgu No

a idah Daud

¦

¤

Modul Grafik Tingkatan 1 2011

Keistimewaan dan keunikkan

¨

Disediakan Cikgu No

a idah Daud

©

§