You are on page 1of 3

Rolul formării profesionale poate fi explicat astfel:

• adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;


• obţinerea unei calificări profesionale;
• prevenirea riscului somajului;
• promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale;
Rolul perfecţionării profesionale a angajaţilor din diferite firme poate fi
explicat prin următoarele:
• crearea unei rezerve de personal disponibil atunci când este nevoie de
înlocuitori pentru membrii personalului care pleacă sau care urcă pe
scara ierarhică în organizaţie;
• sporirea capacităţii organizaţiei de a adopta şi de a folosi instrumente
tehnologice noi prin informarea suficientă a personalului pe această
temă;
• construirea unei echipe eficiente şi foarte motivate care să sporească
poziţia competitivă a companiei şi să ridice moralul angajaţilor;
• asigurarea resurselor umane adecvate pentru extinderea spre noi
programe;
• capacitatea indivizilor de a înţelege procesele ce se desfăşoară în cadrul
firmelor;
In funcţie de nivelul ierarhic la care se realizează instrucţia
angajaţiilor,trebuie să se utilizeze şi anumite metode şi tehnici de
perfecţionare,iar aspectele tehnice ale procesului de instruire trebuie să
reprezinte reflectarea practicii.
Metode folosite în pregătirea profesională
• obiectivele şi conţinutul programelor;
• numărul de angajaţi;
• preferinţele candidaţilor;
• resursele disponibile;
A)Medode de instruire la locul de muncă
• cunoştinţele teoretice se transferă rapid în activitatea practică;
• mediul de învăţare este acelaşi cu locul de muncă;
• sunt mai puţin costisitoare;
Instruirea la locul de muncă
Metoda de instruire la locul de muncă în cadrul firmei S.C.DIANA.S.R.L.
presupune realizarea unei programe profesionale cu ajutorul unui angajat
mai vechi cu experienţă,pentru îndeplinirea sarcinilor specifice postului
ocupat .
Rotaţia pe posturi
Pentru formarea şi perfecţionarea angajaţilor firmei S.C.DIANA.S.R.L.se
utilizează deseori şi sistemul de rotaţie pe posturi,pentru lărgirea înţelegerii
tuturor aspectelor firmei,aceştia ocupând pe rând toate funcţiile.
B)Metode de pregătire tip,,sală de clasă”
• folosirea unui mediu de învăţare special amenajat;
• se evită presiunea muncii de zi cu zi;
Exerciţii de grup
Sunt folosite pentru observarea comportamentului angajaţiilor firmei
noastre în grup dar şi individual în cadrul grupului,a modului de luare a
deciziilor în cadrul firmei.
Instruirea programata
Prin care angajaţii firmei primesc informaţii în mod progresiv.Se trece la
o altă secvenţă numai după învăţarea celei anterioare de exemplu angajaţii de
la S.C.DIANA.S.R.L. au învăţat mai întâi teorie şi apoi au pus in practică.
EFECTELE
În cadrul S.C.DIANA.S.R.L. efectele formării şi perfecţionării angajaţilor au
fost urmatoarele:
• s-a creat o rezervă de personal disponibil atunci când este nevoie de
înlocuitori pentru membrii personalului care pleacă sau care urcă pe
scara ierarhică în organizaţie;
• a sporit abilitatea companiei de a adopta şi de a folosi instrumente
tehnologice noi;
• creşterea productivităţii;
• reducerea ratei de înlocuire a angajaţilor;
• scăderea nevoii de supraveghere a personalului;
• creşterea eficienţei,care are ca efect câştiguri financiare sporite;
Un alt efect al formării şi perfecţionării personalului S.C.DIANA.S.R.L. a
fost întărirea relaţiilor dintre angajaţi,comunicarea internă,lucrul în
echipă,antrenarea angajaţilor în dezvoltarea firmei.