E4821

SOALAN 1

a) Berikan definisi Hukum voltan Kirchoff . Lakarkan satu litar mudah untuk menerangkan Hukum ini dengan lebih jelas. ( 5 markah )

b)

Dapatkan nilai I1 , I2 dan I 3 bagi litar yang diberikan dengan menggunakan analisa gelung Maxwell . ( 20 markah )

2+j3

4+j5

I3

20<300

I1 8Ω

I2 -j6

1/6

( 4 markah) b) Dapatkan nilai Ix dalam litar pada Rajah 2 dengan menggunakan kaedah Tindihan.E4821 SOALAN 2 a) Nyatakan EMPAT (4 )langkah yang perlu dilakukan dalam analisa litar menggunakan teorem Thevenin. ( 21 markah ) 5Ω -j1 Ω Ix x + - j15 Ω 20 V 30 A Rajah 2 2/6 .

E4821 SOALAN 3 a) Buktikan bahawa £ * sin ωt + = ω s2 + ω2 ( Nota : sinh ωt = ½ ( e ωt .f(t) = 3 + 3e5t ii . i . i - F(s) = s+5 ( s +2)2 + 9 ii - F(s) = 8s + 2 s2 + 3s + 2 ( 10 markah ) 3/6 .f(t) = 6 Cos 7t + e7t Sin 6t ( 5 markah ) c) Dapatkan Jelmaan Laplace songsang bagi setiap fungsi yang diberikan dibawah.e-ωt ) ( 10 markah) b) Dapatkan Jelmaan Laplace bagi setiap fungsi yang diberikan di bawah.

E4821 SOALAN 4 a) Dapatkan y(t) bagi persamaan bezaan berikut dengan menggunakan Jelmaan Laplace. x’’. Anggapkan nilai awalan adalah sifar. diberi x(0) = 2 dan x’(0)=2 (10 markah ) b) Dapatkan nilai i(t) bagi t>0 bagi litar pada Rajah 4 dengan menggunakan jelmaan Laplace.5 F Rajah 4 4/6 .4x’ + 4x = 0 . ( 15 markah) t=0 3Ω 1H 50v i(t) 0.

y = Tan x ii . i .f( x) = 4 cos 5x untuk -2π < x < 2π ( 15 markah ) 5/6 .E4821 SOALAN 5 a ) Dapatkan a0 dari rajah gelombang yang diberikan di bawah. (10 markah) f(t) 16 t 0 2 4 6 6 b) Lakarkan graf bagi setiap fungsi berikut dan seterusnya tentukan samada fungsi tersebut adalah rangkap simetri genap atau ganjil.f( x) = x2 untuk -Π < x < Π iii .

ii.E4821 SOALAN 6 a) Terangkan dengan bantuan gambarajah. apakah yang dimaksudkan dengan : i. Siri Fourier gelombang harmonik genap ( fungsi genap) Siri Fourier gelombang harmonik ganjil (fungsi ganjil) ( 8 markah) b.) Tuliskan persamaan am untuk Siri Fourier ( 2 markah ) c) Berdasarkan gelombang Rajah 6.1 10 t 6/6 .1. (15 markah) F(t) 3 0 4 -1 6 Rajah 6. dapatkan Siri Fourier bagi fungsi berkala dibawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful