Audit intern de mediu – chestionar de audit

Cuprins Legislaţie de mediu ....................................................... 2 Reducerea cantităţii de reziduuri menajere ....................... 2 Folosirea economică a consumabilelor.............................. 3 Reducerea consumului de energie electrică....................... 4 Promovarea produselor şi serviciilor ecologice ................... 4 Formarea unui comportament eco-conştient ..................... 5 Respectarea regulilor de protecţia muncii ......................... 6 Sistemul de management al mediului .............................. 6

1

3.4.4. Să existe dovada că personalul de curăţenie este instruit în legătură cu preluarea hârtiei colectate din săli/ încăperi şi depozitarea hârtiei Să existe o cutie pentru deşeurile de hârtie în fiecare 4.3.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării Să existe dovada că personalul din subordine/ membrii comisiei/ elevii (după caz) sunt instruiţi în legătură cu deşeurile de hârtie care se colectează.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.2 (ISO 14000) Capitol Planificare Etapă a SMM Cerinţa Să existe identificate prevederile legale şi alte cerinţe de mediu aplicabile Să fie asigurat accesul la aceste informaţii Să fie cunoscute cerinţele aplicabile departamentului/ comisiei Şeful de departament/ comisie să prelucreze cu întreg personalul din subordine cerinţele aplicabile Să existe un procedeu pentru identificarea cerinţelor legale de mediu Da Nu Obs.2 (ISO 14000) 4.2 (ISO 14000) 4.2 (ISO 14000) 4.3. Planificare Planificare Planificare 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 2 .3.2 (ISO 14000) Planificare Reducerea cantităţii de reziduuri menajere 4.3.Legislaţie de mediu Element de sistem auditat 4.

4. Să existe o decizie în legătură cu persoana responsabilă de predarea către firma specializată a deşeurilor de hârtie colectate.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 3 .6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4. Să existe contract cu o firmă pentru preluarea deşeurilor de hârtie.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.4. număr mai mare de copii decât necesar) Să existe dovada utilizării internetului ca alternativă la informaţii pe suport de hârtie Să existe dovada că personalul ce utilizează copiatorul ştie să fotocopieze pe ambele părţi ale foii de hârtie 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării Să existe o procedură de urmărire a cantităţii de hârtie achiziţionată de şcoală Să existe o cutie de colectare a foilor de hârtie ce pot fi refolosite (rebuturi.4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării încăpere ce ţine de departament/ cabinete profesori/ săli de clasă (după caz). Să existe o procedură de urmărire a cantităţii de reziduuri menajere produse de şcoală Folosirea economică a consumabilelor 4.4.4.

6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4 .4.4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării Să existe dovada că persoana ce se ocupă de achiziţii are o listă de firme ce comercializează produse ecologice Să existe dovada că se achiziţionează produse ecologice.4. 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4. sau dacă nu.Reducerea consumului de energie electrică 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării Să existe o procedură de urmărire a numărului de kW consumaţi Să existe dovada că personalul din subordine/ membrii comisiei/ elevii (după caz) sunt instruiţi în legătură cu reducerea consumului de energie electrică Să existe dovada de responsabilităţi clare relativ la reducerea consumului de energie electrică (cine. să existe o explicaţie pentru aceasta.4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4. Să existe dovada că persoanele ce angajează prestatori de servicii sunt interesate dacă prestatorii de servicii deţin certificate de mediu. când şi unde închide consumatorii de energie electrică) 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării Promovarea produselor şi serviciilor ecologice 4.

6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.Formarea unui comportament eco-conştient 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 5 .4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării Să existe dovada că la nivelul fiecărei clase dirigintele/ învăţătorul are ca obiectiv formarea unui comportament eco-conştient Să existe dovada că la nivelul fiecărei clase dirigintele/ învăţătorul derulează activităţi pentru formarea unui comportament eco-conştient Să existe dovada că la nivelul fiecărei comisii metodice există o modalitate de a pune în evidenţă lecţiile care contribuie la formarea unui comportament ecoconştient Să existe dovada că diriginţii/ învăţătorii cunosc regulile de conduită pentru practicarea civilizată a turismului de către elevi Să existe dovada că diriginţii/ învăţătorii au informat elevii în legătură cu regulile de conduită pentru practicarea civilizată a turismului de către elevi Să existe dovada iniţierii şi derulării unor proiecte cu tematică de mediu pentru şi cu elevi Să existe dovada că diriginţii/ 4.4.

Să existe un flux informaţional documentat şi cunoscut în caz de acţionare în situaţii de urgenţă.7 (ISO 14000) Implementare şi derulare Caz de urgenţă şi măsuri 4. Să existe dovada că personalul este instruit pentru acţionare în situaţii de urgenţă.2 (ISO 14000) Politica de mediu Conţine principii care să ghideze 6 .4. Să existe listate situaţiile de urgenţă.4. elevii (după caz) au fost instruiţi în legătură cu regulile de PM şi PSI Să existe dovada că locurile/ substanţele periculoase sunt marcate conform legislaţiei în vigoare Să fie analizate operaţille şi activităţile pentru a identificate posibilele situaţii de urgenţă.7 (ISO 14000) Implementare şi derulare Implementare şi derulare Caz de urgenţă şi măsuri Caz de urgenţă şi măsuri Caz de urgenţă şi măsuri 4.7 (ISO 14000) Implementare şi derulare Sistemul de management al mediului 4.4.învăţătorii au informat elevii în legătură cu regulile de desfăşurarea a jocului Liga de mediu Respectarea regulilor de protecţia muncii Implementare şi derulare Să existe toată documentaţia de PM şi PSI (inclusiv plan de evacuare pentru caz de incendii) Să existe dovada că întreg personalul.7 (ISO 14000) 4.4. Implementare şi derulare Implementare şi derulare 4.

3.3.2 (ISO 14000) 4. condiţiile de funcţionare din vacanţe şi cele de funcţionare speciale Să existe un proces de identificare a obiectivelor generale şi specifice de mediu Să existe corelare între obiectivele generale şi specifice de mediu şi politica de mediu Obiectivele generale şi specifice de mediu să fie corelate cu aspectele semnificative de mediu 7 .3.1 (ISO 14000) 4.2 (ISO 14000) 4.3.1 (ISO 14000) 4.3.3 (ISO 14000) Planificare acţiunea Este disponibilă pentru întregul personal şi pentru public Conţine principiul înbunătăţirii continue Conţine obligaţia de a respecta legislaţia de mediu Să existe o metodă clară de abordare a aspectelor de mediu Sunt identificate aspecte de mediu proprii Există o metodă de prioritizare a aspectelor de mediu Aspectele de mediu semnificative sunt controlate La evaluarea aspectelor de mediu se iau în considerare condiţiile de funcţionare normale.2 (ISO 14000) 4.3.1 (ISO 14000) 4.3.1 (ISO 14000) Politica de mediu Politica de mediu Politica de mediu Planificare Planificare Planificare Planificare EMAS 4.3 (ISO 14000) Planificare Stabilirea de scopuri şi obiective Stabilirea de scopuri şi obiective Stabilirea de scopuri şi obiective 4.4.3 (ISO 14000) Planificare 4.

4 (ISO 14000) Implementare şi derulare Implementare şi derulare Comunicare Documentare SSM 4.4.2 (ISO 14000) 4.3 (ISO 14000) 4.4.3 (ISO 14000) Implementare şi derulare Comunicare 4.4.4 (ISO 14000) Planificare Program de mediu EMAS 4.4.4.4.2 (ISO 14001) Implementare şi derulare Implementare şi derulare Implementare şi derulare Implementare şi derulare Formare Formare Formare şi conştientizare Formare şi conştientizare 4.4.2 (ISO 14000) 4.3.4.4 (ISO 14000) 4. Să fie definit clar modul de comunicare internă privind sistemul de management al mediului Să existe comunicare externă proactivă Există o documentaţie a sistemului de management al mediului Documentaţia sistermului de management a mediului să conţină elemntele esenţiale ale sistemului Să existe control asupra documentelor de mediu interne Să fie definite 8 .4 (ISO Implementare şi derulare Implementare Documentare SSM Documentare Să existe programe pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor de mediu Toţi angajaţii iau parte la acest proces de îmbunătăţire a impactului şcolii asupra mediului Sunt identificate necesităţile de instruire Sunt luate măsuri de formare/ informare a angajaţilor/ elevilor Angajaţii/ elevii cunosc consecinţele poluării mediului Angajaţii/ elevii sunt conştienţi de importanţa conformităţii cu politica şi cerinţele de mediu.4.4.4 (ISO 14000) Implementare şi derulare Documentare SSM 4.2 (ISO 14000) 4.4.

4.4.6 (ISO 14000) 4.5 (ISO 14000) 4.1 (ISO 14000) 4.4.5 (ISO 14000) 4.5 (ISO 14000) 4.4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Implementare şi derulare Implementare şi derulare Implementare şi derulare Adminstrarea documentelor Adminstrarea documentelor Adminstrarea documentelor Monitorizare a desfăşurării 4.6 (ISO 14000) Implementare şi derulare Implementare şi derulare Monitorizare a desfăşurării Monitorizare a desfăşurării 4. Să fie cunoscută şi disponibilă lista acestor activităţi la compartimentele vizate.5.1 (ISO 14000) Monitorizare Monitorizare Control şi măsuri Control şi măsuri Control şi măsuri Monitorizare responsabilităţi privind actualizarea documentaţiei sistemului de management a mediului Există o procedură scrisă privind managementul documentelor Sunt stabilite persoanele care pot da decizii scrise Se poate recunoaşte un document scos din uz/ înlocuit Să existe o metodă clară de identiifcare a activităţilor generatoare de ASM.14000) şi derulare SSM 4.1 (ISO 14000) 4.5. în concordanţă cu obiectivele generale şi specifice de mediu.4.4. Să existe dovada că obiectivele specifice asociate activităţilor generatoare de aspecte semnificative de mediu sunt transpuse în acţiuni Să fie identificate tipurile de monitorizare Să existe programe de monitorizare şi măsurare şi să fie urmărite Şefii de departamente/ 9 .4.5. Să existe dovada ca aceste activităţi sunt controlate.

2 (ISO 14000) comisii să monitorizeze activităţile generatoare de aspecte semnificative de mediu din departamentul coordonat. Să existe monitorizarea conformităţii cu legislaţia.5.5.2 (ISO 14000) Neconformităţi şi acţiuni corective Neconformităţi şi acţiuni corective 4.5.2 (ISO 14000) 4.2 (ISO 14000) Monitorizare Control şi măsuri Neconformităţi şi acţiuni corective Neconformităţi şi acţiuni corective Neconformităţi şi acţiuni corective 4. Întocmit.1 (ISO 14000) 4.4.5.2 (ISO 14000) 4.5.5. Să existe definite responsabilităţi pentru identificarea neconformităţilor Să existe definite responsabilităţi pentru tratarea neconformităţilor Să existe definite responsabilităţi pentru iniţierea acţiunilor corective şi pentru analizarea cauzelor ce au determinat neconformităţile Să existe definite responsabilităţi pentru modul de rezolvare al acţiunilor corective Să existe acţiuni preventive documentate. Echipa de mediu 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful