TERHAD

1

21/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011
SEJARAH KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

21/2

1. 2. 3.

Kertas ini mengandungi dua tugasan. Tugasan 1(a) untuk Elemen 1, Tugasan 1(b) untuk Elemen 2 dan Tugasan 2 untuk Elemen 3. Calon mesti melaksanakan semua tugasan.

Kertas ini mengandungi 5 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3. Hasil kerja kursus calon hendaklah ditulis tangan. 15. Kod 2 atau Kod 3. 13. 5. 3. 11. saiz 12 dengan langkau 2. 9. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. 4. 6. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan Februari hingga bulan Julai 2011 berpandukan senarai semak. 21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat tahap pencapaian Kod 1.TERHAD ARAHAN KEPADA CALON 1. 10. 12. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2011. Hasil kerja kursus calon hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. calon hanya layak mendapat Kod 4. 2. ditaip atau menggunakan komputer. 2 21/2 Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen. 8. 7. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja.0. 14. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan . Penghargaan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kerja kursus.Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain . Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja.Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir .Sejarah penubuhan (Asal usul / Tarikh / Pengasas) . Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor halaman secara tertib.Lokasi .Cara pelantikan pentadbir tempatan 21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . 1 Institusi Pentadbiran Tempatan: . Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan / iktibar / pengalaman kajian.Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan .TERHAD TUGASAN 1 3 21/2 Anda ditugaskan membuat kajian berkaitan institusi pentadbiran tempatan yang terdapat di negara kita berdasarkan satu daripada tajuk berikut: (i) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)* (ii) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah* (iii) Pentadbiran Komuniti Setempat* (* Rujuk Lampiran) (a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.Carta organisasi dan senarai pentadbir 2 Latar Belakang: . (b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah: ASPEK Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian PERINCIAN Institusi pentadbiran tempatan.

Pembangunan prasarana / Fizikal .Pelancongan . Gambar. Iktibar kepada diri calon.Keagamaan .Pengiktirafan / Penghargaan .Perancangan masa hadapan . Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan.Ekonomi .Pendidikan . bangsa dan negara.Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan .Cabaran yang dihadapi .Kemasyarakatan .TERHAD 4 3 Peranan: . dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan. Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.Kebudayaan .Kebajikan (Pilih mana-mana empat aspek) 4 Perkembangan: .Kemajuan yang dicapai .Saranan dan harapan (Pilih mana-mana empat aspek) 21/2 Rumusan Unsur patriotisme yang diperoleh daripada kajian ini.Perayaan . Soalan: Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? TUGASAN TAMAT 21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . peta.Sumber kewangan . Lampiran Rujukan TUGASAN 2 Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

KETENGAH .Mukim . (a) Pihak Berkuasa Tempatan: . Kajian boleh dibuat terhadap pentadbiran tempatan lain yang berkaitan dengan tajuk tugasan.Ladang / Estet .Majlis Perbandaran .Dewan Bandaraya .Majlis Daerah Luar Bandar (b) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah: .Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) .Kampung / Kampung Baru / Petempatan Orang Asli .DARA .KEJORA .Majlis Bahagian .Rumah Panjang .KESEDAR (c) Pentadbiran Komuniti Setempat: .Jajahan / Residensi .Pentadbiran Rumah Ibadat 21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .Petempatan KEDA .Majlis Bandaraya .Majlis Daerah / Majlis Daerah Kecil .TERHAD 5 21/2 LAMPIRAN Senarai berikut adalah contoh pentadbiran tempatan.Taman / Kawasan Perumahan / Persatuan Penduduk .FELDA .Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) .FELCRA / Rancangan Kemajuan Tanah Pinggir .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful