You are on page 1of 6

Insertion Point

Một tính năng hay của Etabs


Người viết: Nguyễn Phúc Bình An
“Share to be shared, love to be loved”
I. Giới thiệu
Điều trong chúng ta ai cũng biết là Etabs là phần mềm chuyên biệt dành cho nhà cao
tầng, ngoài những tính năng làm cho quá trình mô hình trở nên tiện lợi hơn thì Insertion
Point là một tính năng là cho mô hình làm việc một cách thực hơn. Sau vài lần tiến hành
mô hình công trình thực thì tác giả trở nên say sưa với tính năng này.

-Vấn đề khi mô hình công trình vào các phần mềm đó là khi ta mô hình thì chỉ mô hình
được các cột, dầm mà trục của nó trùng với trục đi qua tâm của cấu kiện đó. Nhưng một
thực tế là đa số các bản vẽ kiến trúc khi đem đi thiết kế đều không đặt như mong muốn
của kỹ sư thiết kế, vả lại khi vì mục đích phục vụ cho kiến trúc thì các cột thay đổi tiết
diện theo số tầng thì lại này lệch về một phía mà không nằm đúng tâm.

-Sẽ có ý kiến đưa ra là ta nên định lại trục của cột để khi khai báo hệ trục thì trục cột
trùng với trục của lưới. Vấn đề gặp phải là chúng ta sẽ tốn thời gian tính toán các hệ trục
lại, nếu công trình phức tạp thì ý kiến này hoàn toàn thất bại.

-Sẽ có ý kiến đưa ra thêm là ta sẽ Move cấu kiện đi sau khi đã mô hình, việc này sẽ thất
bại vì khi bạn Move cấu kiện đi thì trục đi qua tâm của cấu kiện cũng dịch chuyển đi
theo, sẽ không có bất kỳ liên kết nào giữa các cấu kiện nếu các điểm nút đó không hoàn
toàn trùng khớp với nhau. Vả lại việc này sẽ làm cho cấu kiện lệch ra khỏi hẳn lưới trục,
khi đó bạn thực hiện công tác view trục thì cấu kiện đó ko xuất hiện.
…….
=>vậy tại sao không sử dụng tính năng Insertion Point có sẵn trong Etabs để mọi việc trở
nên dễ dàng hơn.
II. Insertion Point:
-Mục đích: khai báo vị trí liên kết giữa các đối tượng đường. Theo mặc định khi khai báo
thì vị trí liên kết đặt tại trọng tâm của tiết diện cột và tâm mặt trên của tiết diện dầm.
Việc khai báo Insertion Point sẽ cho phép chúng ta khai báo chính xác vị trí của các liên
kết.

-Thao tác: chọn các đối tượng cần khai báo liên kết, sau đó
chọn Assign > Frane/line > Insertion point. Sau đó hộp thoại
Frame Insertion Point xuất hiện.

Cardinal Point: chọn điểm chuẩn, Etabs cung cấp ta 11


điểm chuẩn. Khi ta chọn điểm nào đó, thì có nghĩa điểm đó
sẽ dời về ngay vị trí liên kết ta khai báo ban đầu, mà cụ thể
khi ta khai báo tại lưới tọa độ thì điểm chuẩn ta chọn sẽ dịch
chuyển về ngay điểm lưới đó.
Frame joint Offsets From Cardinal point: vị trí 2 đầu liên kết tại 2 đầu so với điểm
chuẩn đã được chọn trong Hệ tọa độ tổng thể hay địa phương. Phần này thực hiện khi các
điểm muốn di chuyển không có trong 11 điểm chuẩn của Etabs quy định.

Do not transform frame stiffness for offsets centroid: không thay đôi ma trận độ cứng
từ sự thay đổi vị trí liên kết. Ta phải bỏ đánh dấu, vì nếu không bỏ đi thì mọi việc ta thao
tác trở nên mang ý nghĩa biểu diễn.

11 điểm chuẩn được Etabs quy định:

Việc xác định các điểm chuẩn để ta Insertion point trong các đối tượng đường bằng cách
ta view hệ trục tọa độ địa phương: View > Set Building View Options. Hộp thoại sẽ mở
ra Set Building View Options, ta đánh dấu vào ô Line Local Axes sau đó OK

Sau đây là ví dụ mà tác giả đưa ra để việc hình dung dễ dàng hơn:

Ví dụ 1: vd cho thấy Etabs sẽ hiểu được việc dời trục


tọa độ để cho cấu kiện làm việc đúng thực tế. Mô
hình trong khung phẳng, 2 cột tầng 1 và tầng 2, cột
tầng 1 kích thước 60x60, cột tầng kích hước 40x40.
Chiều cao tầng cho 3.2m. Đặt lực P=100KN tại đỉnh
cột tầng 2, trường hợp tải là Live để loại bỏ trọng
lượng bản thân cột. Trong vd này ta chỉ xem biểu đồ
momen xuất hiện trong cột nếu có dời trục, trong cột
không dời trục sẽ không xuât hiện momen.

Hình bên: cột trục B dời trục về góc của lưới tọa độ.
Ö kết quả momen hoàn toàn hợp lý, kiểm tra lại kết quả bằng cách tình tay.

Ví dụ 2: giả thiết như vd 1, tác giả sẽ sử dụng tính năng move để dời trục (edit > move
points/lines/areas). Kết quả sẽ thấy được sự khác biệt.
=>cột đã được dời nhưng khi ta thực hiện view trục 1 thì hoàn toàn cột bên trục B không
xuất hiện.

=>thêm vào đó ta sẽ thấy khi dời trục


bằng lệnh move thì hoàn toàn các
điểm nút không liên kết với nhau, cấu
kiện sẽ không làm việc.
=>các cấu kiện hoàn toàn không làm việc chung với nhau.

Ví dụ 3: đây là một trường hợp mà tác giả gặp phải. Đó là khi yêu cầu kiến trúc phức tạp
thì 11 điểm chuẩn của Etabs cung cấp cho ta hoàn toàn không đáp ứng được. Giải pháp
của tác giả là: khi đó ta dùng Insertion point mục Frame joint Offsets From Cardinal
point với điểm chuẩn ta chọn là Middle Center và dời theo hệ tọa độ địa phương trục
2,3.

Nhận xét: đối với đối tượng đường thì trục 1 là trục của thanh nên ta ít dời theo trục số 1.
Vì vậy cột thì ta chỉ dời theo trục 2 or trục 3 or cả hai. Đối với dầm thì ta chỉ dời theo
trục 3, trừ trường hợp đặc biệt là dầm nổi lên trên so với mặt sàn thì ta dời theo trục 2.
Trong Etabs thì trục 1 có kí hiệu màu đỏ, trục 2 có màu trắng và trục 3 có màu xanh da
trời.
Giả thiết như hình
vẽ bên.

Theo hình vẽ thì ta


lấy điểm chuẩn là
Middle Center và
dịch chuyển theo 2
trục.
Trước tiên ta gán cột có tiết diện yêu cầu vào ngay ô lưới, sau đó ta tiến hành dời bằng
Insertion point. Nhưng trước khi thực hiện insertion point thì ta phải view hệ tọa độ địa
phương để có thể xác định chiều của các trục.

Hình bên cho thấy


trục 2 có chiều
hướng lên và trục 3
có chiều hướng
sang tay trái. Kết
hợp với yêu của
kiến trúc thì ta phải
dời theo trục 2
∆=0.4m và dời
theo trục 3
∆=0.15m.

Luôn luôn nhớ bỏ Do not transform frame stiffness for offsets centroid, nếu không thì
mọi việc của bạn làm mang tính chất biểu diễn.

Ghi chú:
¾ Bạn có thể thực hiện dời cùng 1 lúc nhiều cấu kiện khi chúng có chung
điểm chuẩn. Vì vậy bạn phải nhìn tổng quát tất cả các trục phải dời để co
thể thấy được các cấu kiện nào có chung điểm chuẩn dời.
¾ Etabs sẽ chỉ hiểu những thao tác nào dời cuối cùng cho cấu kiện đó. Ví
dụ, ban đầu bạn dời theo điểm chuẩn 1, nhưng sau đó thấy không đúng
thì bạn không phải dời lại vị trí ban đầu rồi thao tác lại. Mà chỉ cần dời
hẳn theo điểm chuẩn mới.
¾ Nếu bạn muốn khôi phục lại ban đầu thì bạn vào Insertion point và click
Reset Defaults.

Mọi ý kiến đóng góp chân thành gửi về: nguyenan17@yahoo.com


Mong được đóng góp của mọi người vì người viết chỉ mới chập chững những bước đi
đầu tiên.
Tài liệu tham khảo:
Tài liệu huống dẫn Etabs- ThS Lê Đình Quốc.

Thank you so much!