SULIT BLK LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN:……………………………………………….. KUARANTIN 1. Negeri 2. Nombor Pusat 3.

Nama Pusat 4. Kod Mata Pelajaran 5. Nama Mata Pelajaran 6. Tarikh 7. Masa 8. Jumlah Calon 9. Jumlah Pengawai: : : : : : : : : : Penyelia Kawasan: Ketua Pengawas: Pengawas: Tahun: ……………

SEBAB-SEBAB BERLAKU KUARANTIN

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL SULIT 1

Masa Peperiksaan Dimulakan : : ULASAN KETUA PENGAWAS Disediakan oleh: ……………………………….SULIT TEMPOH KUARANTIN 10. Tandatangan Ketua Pengawas (Nama : Disahkan oleh: ………………………………… Tandatangan KS/Pegawai SPP (Nama: ) ) SULIT 2 . Masa Mula Kuarantin 11.

50 X RM 0.00 X RM25. Bayaran Faksimili 7.00 X orang = RM orang = RM km X orang = RM halaman = RM minit = RM halaman = RM hari = RM Unit Percetakan Sulit Sektor Percetakan.60 X RM10. Makan Minum Calon 3. Pengedaran dan Keselamatan Lembaga Peperiksaan SULIT 3 .00 X RM600.70 X RM 0. Bayaran Fotostat 5. Elaun Perjalanan Petugas 4.SULIT * Untuk Kegunaan Lembaga Peperiksaan 1.29 X RM 0. Bayaran Telefon 6. Makan Minum Pengawas 2. Bayaran Utiliti JUMLAH PERBELANJAAN : : : : : : : : RM45.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful