Kérjük, az itt következő részt (314 sor) ne törölje ki, ha ezt a file-t továbbadja. Köszönjük.

======================================================================== A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár Isten hozta a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban, a magyar nyelvű keresztény irodalom tárházában! A Könyvtár önkéntesek munkájával mindenki számára elektronikus formában terjeszti Isten Igéjét. A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár bemutatása -----------------------------------------------Célkitűzés ---------A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) célja az, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye a teljes magyar nyelvű katolikus egyházi, lelki irodalmat elektronikus formában. A lelkipásztori munka támogatása mellett elősegíti az egyházi kutatómunkát, könyvnyomtatást és az írott, magyar keresztény értékek bemutatását, megőrzését, terjesztését. A könyvállomány mindenki számára ingyenesen rendelkezésre áll az Internet hálózaton keresztül. Egyházi intézményeknek és személyeknek postán is elküldjük a kért anyagot. Állomány -------Minden szabadon másolható, szerzői jogvédelem alá nem eső egyházi és vallási vonatkozású kiadvány része lehet a Könyvtárnak: a Szentírás (többféle fordításban), imakönyvek, énekeskönyvek, kódexek, pápai dokumentumok, katekizmusok, liturgikus könyvek, teológiai munkák, szentbeszéd-gyűjtemények, keresztutak, lelkigyakorlatok, himnuszok, imádságok, litániák, istenes versek és elbeszélések, szertartáskönyvek, lexikonok, stb. Irányítás, központ -----------------Központ: St. Stephen's Magyar R.C. Church 223 Third St., Passaic, NJ 07055, USA (Az Egyesült Államok New Jersey államában levő Szent István Magyar Római Katolikus egyházközség) Levelezés: Felsővályi Ákos 322 Sylvan Road Bloomfield, NJ, 07003, USA Tel: (973)338-4736 Fax: (973)778-4263 e-mail: felsoval@email.njin.net A Könyvtár használata, a könyvek formája ---------------------------------------Ebben az elektronikus könyvtárban nincs olvasóterem, hanem a szükséges könyveket ki kell venni (vagyis ,,letölteni''). Letöltés után mindenki a saját számítógépén olvashatja, ill. használhatja fel a szöveget. A hálózaton keresztül böngészni, ill. olvasni drága és lassú. A saját személyi számítógép használata a leggyorsabb és legolcsóbb, a könyv pedig az olvasó birtokában marad. Azoknak, akik nem rendelkeznek Internet-kapcsolattal, postán elküldjük a kért könyveket. Ebből a könyvtárból ügy kölcsönözhetünk, hogy nem kell (és nem is lehet) a kikölcsönzött könyveket visszaadni!

1. 2.

A Könyvtár a kiadványokat kétféle alakban adja közre: formálatlan szövegként, ami a további feldolgozást (könyvnyomtatás, kutatómunka) teszi lehetővé szakemberek számára és a Windows operációs rendszer Súgó (,,Help'') programjának keretében, ami a könnyű olvasást és felhasználást teszi lehetővé mindenki számára (a szövegek -- külön begépelés nélkül -- egy gombnyomással egy szövegszerkesztő programba vihetők át, ahol azután szabadon alakíthatók).

A Könyvtárban található file-ok neve -----------------------------------Minden kiadvány négyféle file formában található meg a Könyvtárban: text file (formálatlan változat), help file (,,Súgó'' formátum), sűrített text file és sűrített help file. Ezenkívül minden help file-hoz tartozik egy ikon file. Minden file nevének (file name) a két utolsó karaktere a verziószám (01 az első változaté, 02 a másodiké, stb). A file nevének kiterjesztése (file extension) mutatja a file típusát: txt: text file, zpt: sűrített text file, hlp: help file, zph: sűrített help file és ico: a Help file-hoz tartozó icon file. Például a Vasárnapi Kalauz című könyv első változatának (,,01'') négy formája: VASKAL01.TXT, VASKAL01.HLP, VASKAL01.ZPT, VASKAL01.ZPH; az ikon file pedig: VASKAL01.ICO. A sűrítést a legelterjedtebb sűrítő programmal, a PKZIP/PKUNZIP 2.04 DOS változatával végezzük. A sűrítés nagymértékben csökkenti a file nagyságát, így a letöltés/továbbítás sokkal gyorsabb, olcsóbb. A file-t használat előtt a PKUNZIP program segítségével kell visszaállítani eredeti formájába. (Például a "PKUNZIP VASKAL01.ZPH" utasítás visszaállítja az VASKAL01.HLP file-t.) A file-ok felhasználási módjai -----------------------------Mivel minden művet kétféle formában ad közre a Könyvtár, a következő kétféle felhasználási mód lehetséges. 1. A text file felhasználása Ez a file formálatlanul tartalmazza az anyagot. A felhasználó betöltheti egy szövegszerkesztő programba, és ott saját ízlése, szükséglete szerint formálhatja. Például ha az anyagot ki akarjuk nyomtatni könyv alakban (feltéve, hogy az szabadon publikálható), akkor ebből a text file-ból könnyen elő tudjuk állítani a nyomdakész változatot. Vigyázat! A text file minden sora sorvég-karakterrel végződik, ezeket előbb el kell távolítanunk, és csak utána szabad a formálást elkezdenünk. A szövegben a kezdő idézőjelet két egymást követő vessző, a felső idézőjelet két egymást követő aposztrófa és a gondolatjelet két egymást követő elválasztójel képezi (lásd a szöveg formájára vonatkozó megkötéseket később). Az egyes fejezeteket csupa egyenlőségjelből álló sorok választják el egymástól. A file eleje ezt az ismertetést tartalmazza a Könyvtárról. Ezt a text file-t felhasználhatjuk szövegelemzésre is, amihez természetesen szükségünk van valamilyen elemző programra.

2. A,,súgó'' file felhasználása Ez a file formátum igen egyszerű olvasást, felhasználást tesz lehetővé a Windows operációs rendszerben megszokott ,,súgó'' programok formájában. (Az ajánlott képernyő felbontás VGA.) Az elektronikus könyv legnagyobb előnye az, hogy a szöveg elektronikus formában áll az olvasó rendelkezésére. A ,,Másol'' gombbal a teljes fejezet átvihető a vágóasztalra [Notepad]) és onnan a szokásos módon: ,,Szerkesztés'' és ,,Másol'' [Edit és Paste] paranccsal bármilyen Windows szövegszerkesztőbe. Ugyanezt érjük el a Ctrl+Ins gombok együttes lenyomásával is. Ha nem akarjuk a teljes szöveget átvinni, akkor használjuk a ,,Szerkesztés'' [Edit] majd a ,,Másol'' [Copy] utasítást a program menüjéről, minek következtében a fejezet teljes szövege megjelenik egy Másolás párbeszéd-panelban. A kijelölt szövegrészt a ,,Másol'' utasítás a vágóasztalra [Notepad] viszi, és onnan az előbbiek szerint folytathatjuk a munkát. A programból közvetlenül is nyomtathatunk fejezetenként a ,,File'' és ,,Nyomtat'' [Print] utasítással. A nyomtatott szöveg formája kissé eltérhet a képernyőn láthatótól. A nyomtatott szöveg betűtípusa ,,Arial'', betűmérete 10 pontos. Ha más formátumra, betűtípusra vagy -nagyságra van szükségünk, akkor vigyük előbb a szöveget a szövegszerkesztő programunkba, ott állítsuk be a kívánt formátumot, és utána nyomtassunk. Ahhoz, hogy a ,,súgó'' file-t használni tudjuk, a következőket kell tennünk (a ,,Vasárnapi kalauz'' című könyvvel mutatjuk be a lépéseket). 1. A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárból töltsük le a VASKAL01.HLP és a VASKAL01.ICO file-okat a saját gépünk ,,C:\PAZMANY'' nevű alkönyvtárába. (A VASKAL01.HLP helyett letölthetjük a sokkal kisebb VASKAL01.ZPH file-t is, de akkor letöltés után ki kell bontanunk a "PKUNZIP VASKAL01" utasítással.) 2. Készítsünk egy programindító ikont. A Programkezelőben kattintsunk először a ,,Pázmány Péter E-Könyvtár'' nevű programcsoportra. (Ha az még nincs felállítva, akkor hajtsuk végre a fejezet végén leírt ide vonatkozó utasításokat.) Ezután válasszuk a ,,File'', ,,Új'' és ,,Program'' utasításokat a menüről. A párbeszéd-panelban a következőket gépeljük be: Megnevezés: Vasárnapi Kalauz Parancssor: WINHELP C:\PAZMANY\VASKAL01.HLP Munkakönyvtár: C:\PAZMANY Ezután kattintsunk az ,,Ikon'' nevű utasításra, és adjuk meg a C:\PAZMANY\VASKAL01.ICO file-t. Ha ezután rákattintunk az így felállított ikonra, a program elindul, és olvashatjuk a könyvet. A ,,Pázmány Péter E-Könyvtár'' nevű programcsoport felállítása: A Programkezelő menüjéről válasszuk a ,,File'', ,,Új'' és ,,Programcsoport'' utasítást. A párbeszéd-panelban a következőt gépeljük be: Megnevezés: Pázmány Péter E-Könyvtár Ezután zárjuk be a párbeszéd-panelt. Hogyan lehet a könyvekhez hozzájutni? ------------------------------------A könyveket bárki elektronikus úton letöltheti a Könyvtárból (lásd a Könyvtár Internet címét) vagy postán megrendelheti (lásd a

postai címet). Egyházi intézményeknek és személyeknek ingyen küldjük el a könyveket, mások a rendeléssel együtt 3 dollárt vagy annak megfelelő pénzösszeget küldjenek a lemez- és postaköltség megtérítésére. A Könyvtár használatának jogi kérdései -------------------------------------Az általános elvek a következők: 1. A Könyvtár mindenkinek rendelkezésére áll személyes vagy tudományos használatra. Ha a Könyvtár anyagát publikációban használják fel, akkor kérjük az alábbi hivatkozás használatát: ,,A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár -- a magyar nyelvű keresztény irodalom tárháza.'' 2. Egyházi intézmények és személyek kereskedelmi célokra is ingyenesen használhatják a Könyvtár anyagát, csak azt kérjük, hogy a kiadványuk elején helyezzék el az előbbi utalást. A Könyvtár fenntartja magának azt a jogot, hogy eldöntse: ki és mi minősül egyházi személynek, ill. intézménynek. Kérjük, keresse meg ez ügyben a Könyvtárat. 3. Ha a Könyvtár kiadványait nem egyházi intézmény vagy személy kereskedelmi célokra használja fel, akkor az előbbi utalás feltüntetésén kívül még kérjük a haszon 20%-át a Könyvtár számára átengedni. A befolyt összeget teljes egészében a Könyvtár céljaira használjuk föl. Előfordulhat, hogy ezek az elvek bizonyos könyvekre nem vonatkoznak, mert a szerzői jog nem a Könyvtáré. Az ilyen könyv része az állománynak, lehet olvasni, lelkipásztori munkára felhasználni, de kinyomtatása, -- bármilyen formában --, tilos. Az ilyen jellegű korlátozások minden könyvben külön szerepelnek. (Lásd a könyvek elektronikus változatáról szóló fejezetet!) Hogyan lehet a Könyvtár gyarapodásához hozzájárulni? ---------------------------------------------------Minden pénzügyi támogatást hálásan köszönünk, és a központi címre kérjük továbbítani. Az anyagi támogatásnál is fontosabb azonban az az önkéntes munka, amellyel állományunkat gyarapíthatjuk. Kérünk mindenkit, akinek a magyar katolikus egyház sorsa és az egyetemes magyar kultúra ügye fontos, hogy lehetőségeinek megfelelően támogassa a Könyvtár munkáját. A munka egyszerű, bárki, -- aki már használt szövegszerkesztő programot --, részt vehet benne. Hogyan lehet az állomány gyarapításában részt venni? A munka egyszerűen egy-egy könyv szövegének számítógépbe való bevitelét jelenti. Először optikai beolvasással (szkennolással), automatikus úton, egy nyers szöveget készítünk, amit aztán az önkénteseknek ki kell javítaniuk. A munka lépései így a következők: 1. Ellenőrizzük, hogy a kiválasztott könyv szabadon másolható-e (nem esik-e szerzői jogvédelem alá), vagy meg lehet-e kapni a Könyvtár számára a másolás jogát. Ez ügyben vegyük fel a kapcsolatot a Központtal. Ellenőrizzük, hogy a könyvet még nem kezdte-e el senki begépelni. Ez ügyben is vegyük fel a kapcsolatot a Központtal. A Könyvtár állandóan tájékoztat a begépelés alatt álló munkákról. A könyvet küldjük el a Központnak, ahol optikai beolvasással elkészítik a nyers szöveget.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

A Központ visszaküldi a nyers szöveget egy számítógépes lemezen a könyvvel együtt. A nyers szöveget tetszőleges szövegszerkesztőformában lehet kérni. Ha az eredeti kiadvány nem alkalmas optikai beolvasásra (rossz minőség, régies betűtípusok stb. miatt), akkor az önkéntesnek kell a nyers szöveget is begépelnie. Végezzük el a nyers szöveg ellenőrzését és javítását. Ez a munka legidőigényesebb része, és ettől függ a végleges szöveg helyessége! Kövessük a szöveg formájára vonatkozó megállapodásokat (lásd a következő részt). A kész szöveget küldjük vissza lemezen a Központnak. A Könyvtár ezután elkészíti a kívánt file-formákat és a könyvet behelyezi a Könyvtár állományába.

Megkötések a szöveg formájára ----------------------------Mivel mindenki számára hozzáférhető módon kell a szövegeket tárolnunk, egyszerűségre törekszünk. Általános szabály az, hogy semmilyen tipográfiai karaktert vagy kódot nem használunk, csak a billentyűzetről bevihető karakterek szerepelhetnek a szövegben. A szöveg készítésekor kérjük a következő megállapodásokat betartani: 1. Margó: 1 hüvelyk (2.54 cm) bal- és jobboldalt. 2. Betűtípus: Arial, 10 pontos. 3. Alsó idézőjel: két vessző szóköz nélkül, felső idézőjel: két aposztrófa szóköz nélkül, gondolatjel: két elválasztójel szóköz nélkül, idézőjel idézőjelen belül: aposztrófa (alsó és felső idézőjelként egyaránt). 4. Tabulátor karakter megengedett (a tabulátorokat fél hüvelyk, azaz 1.27 cm távolságra kell egymástól beállítani). 5. Semmilyen más formálási kód nem megengedett. 6. Lábjegyzet helyett szögletes zárójelbe kerüljenek a hivatkozások száma (pl. [1]), és a hozzátartozó magyarázatok a file legvégén egymás után, mindegyik új sorban kezdve. Érdeklődés/Javaslat ------------------A már meglevő állományról, a készülőfélben levő könyvekről, az önkéntes munka lehetőségeiről és a Könyvtár legújabb híreiről a következő címeken lehet tájékoztatót kapni: 1. levél: St. Stephen's Magyar R.C. Church 223 Third St., Passaic, NJ 07055-7894, USA 2. elektronikus posta (e-mail): felsoval@email.njin.net 3. elektronikus hálózat (World Wide Web): http://www.piar.hu/pazmany Minőség -- állandó javítás -------------------------A Könyvtár állományának minőségét állandóan javítjuk, újabb és újabb változatokat bocsátunk közre (a file nevének utolsó két karaktere a változat számát jelenti). Kérjük ezért a Könyvtár minden tagját, olvasóját, hogy jelentsen minden felfedezett szöveghibát. A levélben (postai vagy elektronikus levélben egyaránt), közöljük az új, javított sort az őt megelőző és követő sorral együtt. Így a szövegkörnyezetben elhelyezve, könnyű lesz a hibát megtalálni és javítani. Miután a file új változata (új verziószámmal) felkerült a Könyvtárba, a régit töröljük. Kérjük, a könyvekkel és a Könyvtár munkájával kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, kritikáját közölje velünk! Segítségét

hálásan köszönjük. A könyvtár mottója egy szentírási idézet ---------------------------------------Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicsekednem, hiszen ez a kötelességem. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. (1Kor 16-17) ======================================================================== ======================================================================== A SZENTMISE OLVASMÁNYAI ,,A'' ÉV VASÁRNAPJAIRA ÉS A FŐBB ÜNNEPEKRE (ORDO LECTIONUM MISSAE)

Tartalomjegyzék ======================================================================== Tartalomjegyzék A könyv elektronikus változata A Magyar Katolikus Püspöki Kar előszava Az Istentiszteleti Kongregáció határozata (1969) A Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció határozata (1981) A magyar fordítás jóváhagyása A szentmise olvasmányrendje Előzetes tudnivalók I. Általános elvek az Isten igéjének liturgiájához II. Az igeliturgia a szentmisében III. Feladatok és szolgálattevők a szentmise igeliturgiájában IV. A miseolvasmányok elrendezése általában V. Az olvasmányrend leírása VI. Az olvasmányrend módosításai, népnyelvű fordításai és tartozékai Jegyzetek Táblázatok Az egyházi év mozgó ünnepeinek táblázata A szentleckék rendje az évközi vasárnapokon Az olvasmányok rendje az évközi köznapokon A szentírási könyvek címének rövidítése Advent Advent Advent Advent Advent 1. 2. 3. 4. vasárnapja vasárnapja vasárnapja vasárnapja

Karácsonyi idő Karácsony, pásztorok miséje Karácsony, ünnepi mise A Szent Család ünnepe Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév) Karácsony utáni 2. vasárnap

Urunk megjelenése (Vízkereszt) Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése Nagyböjt Nagyböjt 1. ünnepi mise Nagycsütörtök. vigília mise Pünkösd. vasárnapja Nagyböjt 3. vasárnap Évközi 24. vasárnap Évközi 15. vasárnap Évközi 9. vasárnap Évközi 18. vasárnap Évközi 12. vasárnap Évközi 23. vasárnap Évközi 32. vasárnap Évközi 28. vasárnap Évközi 22. vasárnapja Húsvét 5. vasárnap Évközi 29. vasárnap Évközi 13. vasárnapja Húsvét 6. vasárnap Évközi 25. vasárnapja Nagyböjt 4. vasárnap Évközi 21. vasárnap Évközi 5. vasárnap Évközi 17. krizmaszentelési mise Húsvéti szent háromnap és húsvéti idő Nagycsütörtök. vasárnapja Húsvét 3. vasárnap Évközi 8. vasárnap Évközi 11. vasárnap Évközi 14. vasárnapja Húsvét 4. vasárnap Évközi 30. vasárnap Évközi 10. vasárnapja Virágvasárnap. ünnepi mise Évközi idő Évközi 2. vasárnap Évközi 20. vasárnapja Urunk mennybemenetele Húsvét 7. az utolsó vacsora miséje Nagypéntek Húsvéti vigília Húsvétvasárnap Húsvéthétfő Húsvét 2. vasárnap Évközi 7. vasárnap Évközi 31. vasárnapja Nagyböjt 2. vasárnap Évközi 4. vasárnap Évközi 26. vasárnap Évközi 16. körmenet Virágvasárnap. vasárnapja Pünkösd. vasárnap Évközi 3. vasárnap Évközi 19. vasárnapja Nagyböjt 5. vasárnap Évközi 6. vasárnap Évközi 27. vasárnap .

1. Szűz Mária Istenanyaságának ünnepére Évkezdetre Karácsony utáni 2. vasárnapjára . 26. vasárnap: Krisztus király ünnepe Urunk főünnepei az évközi időben Szentháromság vasárnapja Krisztus Testének és Vérének ünnepe: Úrnapja Jézus Szent Szívének ünnepe Urunk színeváltozása Válaszok és egyéb válaszos zsoltárok Szűz Mária és szentek miséi Dec. 2. 15. 2. 29. vasárnapjára Húsvét 5. 19. vasárnapjára Advent 4. Kisboldogasszony Okt. ünnepi mise Aug.Évközi 33. Urunk születésének hírüladása: Gyümölcsoltó Boldogasszony Jún. vasárnapjára Nagyböjt 2. vasárnapjára Húsvét 4. 8. Szent István király Szept. 20. Magyarok Nagyasszonya Nov. vasárnapjára Advent 3. vasárnapjára Nagyböjt 5. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása Dec. Szent József Márc. vasárnapjára Nagyböjt 4. Szent Péter és Szent Pál. Szent István első vértanú Febr. Nagyboldogasszony. vasárnapjára Advent 2. Szent Péter és Szent Pál. vasárnapjára Virágvasárnap Húsvéti szent háromnap és húsvéti idő Nagycsütörtök: az utolsó vacsora miséje Húsvét: vigília mise Húsvétvasárnapra Húsvéthétfőre Húsvét 2. vasárnapjára Nagyböjt 3. 29. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél Aug. Urunk bemutatása: Gyertyaszentelő Boldogasszony Márc. 8. 8. 25. ünnepi mise Júl. vasárnapjára Karácsonyi idő Karácsony: vigília mise Karácsony: éjféli mise Karácsony: pásztorok miséje Karácsony: ünnepi mise Szent Család ünnepére Az év utolsó estéjére Január 1. vigília mise Aug. 15. Nagyboldogasszony. vasárnapjára Húsvét 3. vasárnap Évközi 34. vigília mise Jún. Mindenszentek ünnepe Egyetemes könyörgések Advent Advent 1. vasárnapra Urunk megjelenésének ünnepére (Vízkereszt) Urunk megkeresztelkedésének ünnepére Nagyböjt Nagyböjt 1.

vasárnapra Évközi 24. vasárnapra Évközi 12. vasárnapra Évközi 13. vasárnapra Évközi 28. vasárnapra Évközi 33. vasárnapra Évközi 32. vasárnapra Évközi 21. vasárnapra Évközi 3. vasárnapra Évközi 10. vasárnapra Évközi 8. vasárnapra Évközi 4. vasárnapjára Pünkösdre: vigília mise Pünkösdre: ünnepi mise Évközi idő Évközi 2. vasárnapra Évközi 6. vasárnapra Évközi 31. vasárnapra Évközi 29. vasárnapra Évközi 27. vasárnapra Évközi 11. vasárnapra Évközi 14. vasárnapra Évközi 5. vasárnapra Évközi 34. vasárnapra Évközi 17. vasárnapra Évközi 30. vasárnapra Évközi 16. vasárnapra Évközi 25. vasárnapjára Urunk mennybemenetelére Húsvét 7.Húsvét 6. vasárnapra Évközi 26. vasárnapra Évközi 19. vasárnapra Évközi 22. vasárnapra Évközi 20. vasárnapra Évközi 15. vasárnapra Évközi 18. vasárnapra (Krisztus Király ünnepére) Szentháromság vasárnapjára Úrnapra Jézus Szíve ünnepére Urunk színeváltozásának ünnepére Szűz Mária és szentek miséihez Szeplőtelen fogantatás ünnepére Szent István első vértanú ünnepére Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő) ünnepére Szent József ünnepére Urunk születésének hírüladására (Gyümölcsoltó Boldogasszony) Szent Péter és Pál apostolok ünnepére Szűz Mária látogatására (Sarlós Boldogasszony) Nagyboldogasszony ünnepére Szent István király ünnepére Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepére Magyarok Nagyasszonya ünnepére Mindenszentek ünnepére Zsoltár-dallamok (tónusok) Alleluja-csoportok a zsoltárokhoz és az evangélium előtti versekhez ======================================================================== . vasárnapra Évközi 23. vasárnapra Évközi 7. vasárnapra Évközi 9.

amely szerint a Szentmise Olvasmányait a Neovulgata fordítás felhasználásával kell elkészíteni. hogy a fenti szempontok figyelembevételével készítsék el a Szentmise Olvasmányainak új magyar szövegeit. Minden más szerzői jog a Szent István Társulaté. . A sorozat utolsó. A közel húsz éves használat után tehát a Római Misekönyv szövegeivel együtt időszerűvé vált a Szentmise Olvasmányai szövegeinek átdolgozása és új kiadása is.megtartotta a nyomtatott könyv formázását. ======================================================================== A Magyar Katolikus Püspöki Kar előszava Tisztelendő Testvérek! A II. A könyv 1989-ban jelent meg a Szent István Társulat kiadásában az ISBN 963 360 535 0 azonosítóval. A Szentmise Olvasmányainak hat kötetét folyamatosan adjuk majd ki. Ez a . amely az eddiginél bővebben és tudatosabb elrendezésben tárta a hívek elé Isten igéjének kincsestárát.Help'' program sajátossága. és nem lehet kiküszöbölni. Mindezzel az a szándékunk. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezése folytán bőkezűbben terített asztaláról híveink lelküknek fokozott gyarapodására táplálkozhassanak.ami nem szótaghatár --. A könyvet Lovász Tibor vezetésével a . E kötetnek különösen is értékes része a jelentősen kibővített Előzetes Tudnivalók. Az egyes olvasmányok elé Dr. hogy a válaszos zsoltárok szövege az aláhúzott betűnél. Az aktuális ablak nagyságától függően előfordulhat. Az elektronikus változat a Szent István Társulat engedélyével készült. Ezért a Püspöki Kar ezeket a köteteket ideiglenes kiadásként hagyta jóvá. hogy Isten igéjének a II. 1981-ben Rómában megjelent az Ordo Lectionum Missae második kiadása. . A program -. hogy az Isten igéje jelentősebb szerepet kapjon az Egyház liturgiájában és a hívek életében. E kiadvány egy fontos rendelkezést is tartalmaz. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1970-ben kezdte meg a Szentmise Olvasmányai magyar nyelvű köteteinek kiadását. S nem rendelkeztünk még a Szent István Társulat új bibliafordításával sem. és önálló igeliturgiák tartásához is értékes útmutatásokkal szolgál. így szövegeink csupán a régebbi fordításokat vehették figyelembe. és mindnyájunk keresztény élete jelentősen gazdagodjék a Biblia kincsestárából.egy-két kivételtől eltekintve -. Biblikus és egyházzenész szakemberek ugyancsak a fenti követelmények szerint átdolgozták a Válaszos zsoltárokat és az evangélium előtti verseket is. Vatikáni Egyetemes Zsinat által elindított liturgikus megújulás egyik fontos célkitűzése volt. Ez a mélyérzelmű írás összefoglalja az Isten igéjének teológiájával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.. elválasztódik. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. A Szentmise Olvasmányainak magyar szövegei nem egyszer kritikában részesültek. Minden kötetben megtalálhatók az Egyetemes könyörgések is. A Magyar Püspöki Kar felkérte a budapesti Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia biblikus professzorait.szegedi kispapok'' vitték számítógépbe. professzor írt bevezetőt. Ez érthető is: hiszen valójában előzmények nélküli vállalkozás volt. Gál Ferenc ny. Az 1969-ben megjelent Missale Romanummal egyidejűleg jelent meg Rómában az Ordo Lectionum Missae.A könyv elektronikus változata Ez a program az azonos című könyv elektronikus változata. hatodik kötete 1977-ben jelent meg..

október 8-án. a Biblia kincseinek tára minél szélesebbre nyíljék. vagy a készülő új fordítást terjesszék megerősítésre e Szent Kongregáció elé. és elrendeli. sz. és meghatározott számú év leforgása alatt a Szentírás fontosabb részei a nép előtt felolvasásra kerüljenek. január 25-én kiadott Utasításban..Budapest. HATÁROZAT A MÁSODIK MINTAKIADÁSRÓL A Miseolvasmányok Rendje. és VI. a püspöki karok feladata lesz. VI. amelyeket a Szent Liturgiáról szóló rendelkezés végrehajtásával megbízott Tanács elrendelt a népnyelvű fordítások készítéséről 1969. hogy 1969.) Az Istentiszteleti Kongregáció tehát a pápa különleges megbízásából közreadja ezt a Miseolvasmányok Rendjét. május 25-én.évközi'' köznapokon az első olvasmányok II. Benno Gut bíboros A. A Magyar Katolikus Püspöki Kar ======================================================================== Istentiszteleti Kongregáció határozata (1969) ISTENTISZTELETI KONGREGÁCIÓ 106/69. A népnyelvű szövegeket vegyék vagy a Szentírásnak az egyes vidékek számára már törvényesen jóváhagyott és az Apostoli Szentszéktől megerősített fordításaiból. Magyarok Nagyasszonya ünnepén. Minden ellenkező rendelkezés hatályát veszti. hogy teljes szövegek készüljenek a nép nyelvén. Minthogy azonban a jelen Olvasmányrendben csak az egyes olvasmányok adatai vannak jelezve. amelynek első nyomtatott mintakiadása 1969ben készült el.. sorozata. április 3-án kelt . HATÁROZAT A szentmisében használatos szentírási olvasmányok rendjét a Szent Liturgiáról szóló rendelkezésnek megfelelően a Szent Liturgiáról szóló rendelkezés végrehajtásával megbízott Tanács elkészítette. megtartva azokat a szabályokat. Pál pápa különleges megbízása folytán a Szent Liturgiáról kiadott zsinati Rendelkezés értelmében azt célozta. advent első vasárnapjától életbe lépjen: mégpedig a legközelebbi egyházi évben használatba kerül a vasárnapi olvasmányok Bsorozata és az .Missale Romanum'' kezdetű apostoli rendelkezésével jóváhagyta azért. hogy Isten igéjének asztala a hívők számára minél gazdagabban legyen megterítve. és ugyanazon év május 25-én meg is jelent. Bugnini elnök titkár ======================================================================== Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció határozata (1981) SZENTSÉGI ÉS ISTENTISZTELETI KONGREGÁCIÓ CD 240/81. (51. Az Istentiszteleti Kongregáció székhelyén. hogy a püspökkari értekezletek számára utat mutasson a szentmisében előforduló különböző szentírási olvasmányok népi nyelven megjelenő olvasmányoskönyveinek elkészítéséhez. Pál pápa 1969. november 30-tól.sz. . Pünkösdvasárnap. sz. 1969. 1989.

amelyek a szentségek és a szentelmények szertartásrendjeiben találhatók. 3.. április 25-én kelt Apostoli Rendelkezés értelmében a Neovulgata kiadás szövegét kell liturgikus használatra a jövőben elfogadni. 1989. Konkoly István szombathelyi megyéspüspök 1989.Ebből a kiadványból hiányoztak még az olyan olvasmányok. A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZMEGYÉKNEK Miután az Országos Liturgikus Tanács elnöke. január 21-én. Bevettünk minden bibliai lelőhelyet.. Jacob R. november 23-án. 1975. Minthogy pedig az előző mintakiadás már nem szerezhető be. Időközben befejeződött a Szentírás könyveinek Neovulgata című kiadása.Scripturarum thesaurus'' Apostoli Rendelkezésnek megfelelően szentírási szövegidézetekben a Neovulgata bibliakiadást követjük. János Pál pápa ennek a Kongregációnak adott. nagy örömmel jóváhagyjuk és megerősítjük ama meghatalmazás alapján. amint a mellékelt példányban előttünk áll. 2. amelyet II. A Miseolvasmányok Rendjének ezt a második kiadását II. 4. A Szentmise olvasmányai: . A . hogy ezeknek az ünnepeknek szentírási szövegválasztéka az A. továbbá a mennybemenetel és pünkösd ünnepére . Az előzőhöz viszonyítva a következő új elemeket tartalmazza: 1. Továbbá: két nyomtatott példányt küldjenek majd a Kongregációnak. amelyek a szentségek kiszolgáltatásának szertartáskönyveiben jelentek meg. időszerűnek látszott egy második kiadás elkészítése. és a Miseolvasmányok Rendjének előző kiadása után jelentek meg. B és C vasárnapi és ünnepi sorozatban kellőképp kiegészüljön. Bármely ellenkező rendelkezés hatályát veszti. sz. A Szent Család.. A Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció székhelyén. A kinyomtatott szövegben közöljék teljes egészében ezt a határozatot az Apostoli Szentszéktől kapott megerősítésről. Ezennel kihirdeti és mintakiadásnak nyilvánítja a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció. Kelt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció székhelyén. Minden ellenkező rendelkezés hatályát veszti.szabadon választható'' olvasmányok lelőhelyei is közölve vannak. Knox bíboros Vergilius Noč elnök titkár ======================================================================== A magyar fordítás jóváhagyása SZENTSÉGI ÉS ISTENTISZTELETI KONGREGÁCIÓ 468 /89.A'' év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre c.. vagy egyéb szertartások céljára 1969. Urunk megkeresztelkedése. májusa után kerültek nyilvánosságra. október 4-én kelt levelében kéréssel fordult hozzánk. évi kiadásába kerültek... kötet magyar fordítását úgy. János Pál pápa a saját tekintélyével jóváhagyta. amelyek a Római Misekönyv második. A . Eduardus Martinez bíboros elnök + Kada Lajos . és a . Ehhez csatlakoznak az olyan .Scripturarum thesaurus'' kezdetű 1979. dr. 1981.különféle szükségletekben'' mondható és egyéb misékre szánt olvasmányok bibliai lelőhelyei. 5.Bevezető tudnivalók'' szövege kibővült.

hol Isten igéjének mondjuk anélkül. újfajta istentiszteleti gazdagodást eredményez. amellyel Krisztus élt. és kifejtjük az Olvasmányrend végleges szerkezetét. évi kiadásában. titkár ======================================================================== Általános elvek az Isten Igéjének liturgiájához Előzetes tudnivalók Előszó I. hogy tanulmányozzuk az összes szentiratokat.[1] mind a pápák tanító szózataiban[2]. Igéjében mégis mindig jelen van Krisztus. hogy összezavarnók a neveket és a dolgokat.[10] és titokzatos üdvözítő működésével . vagy az Egyház szentségeit és szentelményeit szolgáltatjuk ki.[6] c) Mit jelent a liturgiában Isten igéje? 3 Csodálatra méltó. amely elsődlegesen Isten igéjére támaszkodik. amelyek a zsinaton vagy a zsinat után kiadott okmányokban szerepelnek. Vatikáni Zsinaton.[3] Ezenfelül a Bevezető tudnivalók számos nagyobb jelentőségű elvet kellőképp megfogalmaztak és röviden meg is magyaráztak a szentmise olvasmányrendjének 1969.jelenében'' buzdít minket. A Szentlélektől sugalmazott iratokat ugyanazon értelemben hol Szentírásnak. fejezet Általános elvek az Isten Igéjének liturgiájához 1. éppen az igét gazdagítja új értelmezéssel és hatékonysággal.[4] Minthogy pedig éppen a szentmise olvasmányrendjének mostani új kiadásában erre alkalom nyílik.. b) Az Isten igéjét jelentő szavak használata 2 Bármennyire jogosnak látszik e tárgyban egyes szavak magyarázó körülírása. vagy amikor az egyes hívek válaszolnak a Szentlélek működésére lelkükben. hogy Isten ugyanazon igéje a különféle szertartásokban vagy akár a részt vevő hívek különböző csoportjai számára is más-más kincseit tárja fel. Isten igéje a liturgiában a) Isten igéjének sajátos jellege a liturgikus cselekményben 4 Isten igéje nem csupán egyféleképp hangzik el a liturgiában. mégis azért hogy előadásunk valóban világos és érthető legyen. mind pedig azokban a különféle okmányokban. Szó lesz benne először csak általánosságban[5] a Isten igéjének és a liturgikus cselekménynek szükségszerű egybetartozásáról. midőn az esztendő folyamán Krisztus titkának kibontakozását tiszteljük. A liturgiában ily módon követi hűségesen az Egyház a szentiratok olvasásának és értelmezésének azt a módját.[9] nem is azonos hatékonysággal érinti meg a hallgatóság szívét. Néhány előzetes megjegyzés a) Isten igéjének jelentősége a liturgikus cselekményben 1 Isten igéjének fontosságáról és a Szentírásnak az egyes liturgikus cselekmények felépítésében való felhasználásáról már igen sok és nagyjelentőségű megnyilatkozás hangzott el mind a II. majd pedig részletesebben az isteni ige szerepéről a szentmisében. ezekben az Előzetes tudnivalókban ugyanazokat a kifejezéseket használjuk.tibicai címzetes érsek. ezért elkészítettük az Előzetes tudnivalóknak ezt a bővebb és célravezetőbb megfogalmazását.[8] 2. aki működésének .[7] Így ugyanis maga a liturgikus ténykedés. több különböző oldalról kérték az említett elvek pontosabb kifejtését. amelyeket a Szentszék hatóságai kibocsátottak a zsinat után.

Isten pedig újból arra használja híveinek a liturgikus cselekményben részt vevő közösségét. Amit az egyikről mondunk. A keresztség és a bérmálás minden keresztényt Isten igéjének hírnökévé tesz a Szentlélek által.. amelynek hatóereje soha meg nem fogyatkozik az emberek iránt. 23) A Szentlélek ugyanis gyümölcsözővé teszi ezt a válaszadást. amikor mind az Ószövetséget. . Minél jobban értjük tehát a liturgiát. Azok a csodás dolgok.lélekben és igazságban''. hogy igéje terjedjen. mindannyiszor ráeszmél arra. erkölcsös életükkel törekedjenek megvalósítani. szavaink..megszenteli az embereket. most titokteljes módon újra jelenvalóvá lesznek a liturgikus cselekményekben és jelekben. amellyel Krisztus.[14] Mindazoknak.szövetség'' népének életében a) Isten igéje az Egyház életében 7 Isten igéjének hallgatásából növekszik és gyarapszik az Egyház. amelyben a hajdan szentesített Ószövetség tökéletessé és véglegessé lesz. Ha megkapták azt a kegyelmet. mind az Újszövetséget felolvassa a liturgikus cselekmény folyamán. és ez a magatartásunk egyúttal imádás . hogy maga a liturgikus cselekmény lesz az isteni ige leghatékonyabb előterjesztése. dicsőségre jusson és nevét magasztalják a nemzetek között. Az Ószövetségben ugyanis benne rejlik az új.Ámen''-t. Amikor tehát Isten közli a maga igéjét. c) Isten igéje és a hívek liturgikus részvétele 6 Az Egyház a liturgiában hűségesen kimondja azt az . amit viszont életük folyamán tesznek. azt viszont állíthatjuk a másikról is.[17] Az Egyház tehát. b) Isten igéje az üdvösség művének szolgálatában 5 Egy és ugyanazon Egyház hirdeti Krisztus szent titkát. (Jn 4. 3. Isten igéje a . hogy ő az az új nép. A liturgiában mindenkor hirdetett isteni igét a Szentlélek ereje teszi állandóan élővé és hatékonnyá. bár annak köréből valók. életre is váltsuk a tanítás szerint: . akik az üdvösséget és az életet keresik. hiszen mind a kettőben Krisztus titkát ünnepeljük. és mind a kettő ugyanazt jeleníti meg a maga módján. az Újszövetség pedig feltárja. éppen a liturgia folyamán fejti ki teljes mondanivalóját úgyannyira. A hívek számára annál gyümölcsözőbb lesz a liturgiában hirdetett isteni igének a befogadása. amelyeket Isten sokféle módon művelt hajdan az üdvösség történetében. Amit a liturgiában ünnepelnek. hogy amit a liturgiában hallunk. ne csak hallgatói!'' (Jak 1.. 22) Testtartásunk.Legyetek megvalósítói az igének.. amelyre vonatkoznak. a közvetítő Isten és az emberek között örök időkre megpecsételte vére ontásával az új szövetséget. az ő forrásaiból kell meríteniük. hogy hallgassanak a tanításra. amelyet Isten igéje szüntelenül előmozdít és terjeszt. hirdetniük is kell azt a világban legalább az életük tanúbizonyságával. azt a liturgikus cselekménybe is kapcsolják be. értelmüket nemcsak az emberi tapasztalatból merítik.[11] Az üdvösség műve. ami az Óban rejlik. valahányszor a Szentlélektől a liturgikus cselekményre összegyűlve[18] Isten igéjét hirdeti. mozdulataink.[15] melyet a Szentlélek isteni módon szentesít. Istennek pedig tökéletes imádást nyújt.[12] egyúttal pedig működésében mutatja meg mennyei Atyánk szeretetét. annál mélyebbre hatolunk Isten igéjének értékelésében. hanem a kinyilatkoztatásból és az üdvösség rendjéből is. mindig választ is vár rá.[13] Mert az egész Szentírásnak és az egész liturgiavégzésnek Krisztus a középpontja és teljessége. amelyekben a liturgia kifejeződik és a hívek részvétele megnyilatkozik. minél bensőségesebben igyekeznek ragaszkodni a Krisztusban testté lett isteni Igéhez.

Különfélék ugyanis a feladatok és a tisztségek. Ilyenkor egybegyülekezve olvas . amiben igazi örömét megtalálja. ahogyan az Egyház kifejti 8 Az Egyházat -.éppen Krisztus akaratából -.[21] ami Isten igéjének hirdetése által a hívek összességének szól. amelyben egyrészt igét hallgatunk. és ezt írta elő. 27). hanem a múltba is tekint. és előre látja a jövőt is. Oly vágyat ébresztve mutatja meg reményünk tárgyát. Ezt a gyakorlatot kívánja folytatni. Az ő sugallatára és az ő segítségével lesz Isten igéje a liturgikus ténykedés alapjává. és gyakorolja az üdvösség művét az Úremlékezete és a szentségek által. midőn szent Alapítójának példáját követve soha fel nem hagyott Krisztus húsvéti titkának ünneplésével. az utóbbiban pedig jelenvalóvá lesz ugyanaz a történet a liturgia szentségi jeleiben.[22] Mindkét asztalról lelkileg táplálkozva. Miközben mindnyájuk egységét szilárdítja.az összes szentiratokból. hanem kinek-kinek a szívébe sugallja mindazt. ami fülünkbe csendül. A szentmise tehát. az Oltáriszentségben viszont éppen az új és örök szövetségkötés újul meg. amíg csak be nem teljesednek benne Isten igéi. Isten igéjében hirdetjük az Istennel való szövetséget. A hívek hallgatják az igét és elmélkednek róla. amelyek kit-kit megilletnek Isten igéjével kapcsolatban. akik pedig az egyházi rend szentségében tanító tisztséget kaptak. d) Isten igéjének benső összefüggése az Eukarisztia misztériumával 10 Az Egyház mindenkor és mindenhol azonos tisztelettel adózott -.ha nem is ugyanazon szertartásformával -.igehirdetésre van szükség a szentségek kiszolgáltatásához. vagyis a szentáldozáshoz. szükségünk van a Szentlélek működésére. hogy az évszázadok során át szüntelenül a teljes isteni igazságért fáradozzék. Mert .[23] az Egyház egyrészt jobban nevelődik. Így állandósítja az Egyház a maga mivoltát. amelyek Jézusról szóltak'' (Lk 24. nem vonatkozik csupán a világ jelenlegi állapotára. kizárólagos joggal magyarázzák az igét. a hitnek pedig az ige a forrása és táplálója''. A Szentlélek működése tehát nemcsak megelőzi. ======================================================================== Az igeliturgia a szentmisében Előzetes tudnivalók Első rész Isten igéje a szentmisében . mint sajátos céljához. az embert pedig részesíti a megváltás teljességében.Isten igéje pedig.. minthogy a szentségek a hit szentségei. és így adja át a maga hitét minden nemzedéknek. hogy e világ forgatagában szívünk ahhoz ragaszkodjék. hogy a liturgiában olvasott és hirdetett isteni ige így vezet bennünket a szövetség áldozatához és a kegyelmi lakomához. a különféle kegyelmi adottságokat is erősíti. Arra legyünk tehát tekintettel. vagy akik ezzel a szolgálattal egyébként meg vannak bízva. és hatásukat fokozza. amely az isteni titkok ünneplése közben elhangzik.Isten igéjének és az Eukarisztia misztériumának.tagjainak bámulatos sokfélesége jellemzi. egyetlen istentiszteleti cselekmény:[24] Istennek bemutatott hálaáldozat.. másrészt az Oltáriszentséget felajánljuk és magunkhoz vesszük. másrészt teljesebben megszentelődik.[19] b) Isten igéje.[20] c) Szoros kapcsolat Isten igéjének hirdetése és a Szentlélek működése között 9 Hogy pedig Isten igéje valóban munkálja szívünkben azt. Az előbbiben hangos szóval idézzük fel az üdvösség történetét. egész életünk szabályává és segítségévé. kíséri és nyomon követi az egész liturgikus ténykedést.

[26] Istennek írásban ránk hagyományozott igéjéből ma is . A köszöntést. ami nem a Bibliából való.feliratát''. kiváltképp az elsőt. hogy az olvasmányok révén helyesen részesüljön Isten igéjéből.''[25] a) A bibliai olvasmányok 12 A bibliai olvasmányok a Szentírásból vett énekekkel együtt sem el nem hagyhatók. megtömjénezi a könyvet. Legyenek egyszerűek. és serkenti . és az Úrhoz szóló . gyertyákat és tömjént vivő oltárszolgák után.[31] 17 Az igeliturgia szertartásaiban ügyelnünk kell arra a tiszteletre.''.. rövidek. 13 Az evangélium olvasása az igeliturgia csúcspontja. sem meg nem rövidíthetők. bejelenti az olvasmány .[30] 16 A nép részvételével mondott miséken mindig az ambóról kell olvasni az olvasmányokat.II. meg kell tartani a Mise Énekrendjében lejegyzett dallamot. végül felolvassa az evangéliumot. ha a szerpap vagy ennek híján az áldozópap az oltárról[34] veszi kezébe az evangéliumos könyvet..Tisztítsd meg szívemet . és egész halkan mondja az előírt szavakat. ha az evangéliumot csak olvassák. 14 Elsősorban a felolvasók előadásmódja vezeti rá az egybegyűlt népet arra.. ami az evangéliumi olvasmánynak jár.Ezek az evangélium igéi'' szavakat szabad énekelni. Ezután. a tisztelet egyéb jeleivel viszi az ambóra.. az oltár előtt csendesen imádkozza: . hagyományos sorrendben haladva az ószövetségből az újszövetségbe. könyvéből'' bejelentést és a végén az . hogy mi legyen az irodalmi műfaja ezeknek az intelmeknek. A nép ugyanúgy énekelve válaszolhat rá akkor is. .[32] Ahol van külön evangéliumos könyv. Befejezve az evangéliumi szakaszt megcsókolja a könyvet..Az igeliturgia legfőbb részét a Szentírásból vett olvasmányok képezik a közéjük beillesztett énekekkel. aki a szertartást vezeti. ha tömjént használnak. Az igeliturgia elemei és szertartásai 11 . hogy az éneklés ne nyomja el a szavakat. hűek a szöveghez.. Ha esetleg latinul énekelnek. . amelyet bevonuláskor a szerpap vagy a felolvasó körmenetileg visz[33]. Az egybegyűlteket erre készíti elő a többi olvasmány. tiszta kiejtéssel és értelmesen olvasnak. Az olvasmányokat jóváhagyott kiadványokból kell venni.[28] A különféle nyelvek jellege szerint énekelni is lehet őket. amelyeket bevezetünk velük.felkiáltással'' üdvözlik az evangéliumos könyvet.Evangélium Szent N. vagy ami még súlyosabb volna. megjelölve magát homlokán..[35] Az evangélium felolvasója az ambóról köszönti az álló népet. nem szabad helyettük mást olvasni. és alkalmazkodjanak a szövegekhez. Gondosan meg kell fontolnunk. fejezet Az igeliturgia a szentmisében 1. amikor emelt hangon. Ez is jelzi az evangéliumi olvasmány méltóságát.[29] 15 Az igeliturgiában szabad rövid és tömör intelemmel bevezetni az olvasmányokat. vagy ahol szokás. száján és mellén. nagyon helyes. hanem inkább megemelje. úgy azonban. Az áldozópap viszont. ha nincs jelen szerpap. A hívek már állnak. a hitvallás és az egyetemes könyörgés vagyis a hívek imája kifejti és lezárja. szorgalmas előkészület eredményei. az .Isten szól az ő népéhez''[27] és Isten népe a Szentírás tanításának állandó befogadásából a hit fényében a Szentlélek által tanulékonnyá téve erkölcsi életével tud tanúskodni a világ előtt. a homília pedig. Az evangéliumot felolvasni készülő szerpap meghajolva kér és kap áldást attól.

Az . hogy a papság is jobban felfogja a zsoltároknak azt az értelmét. sőt bizonyos esetekre elő is írja.Ezek az evangélium igéi'' énekelheti egy előénekes is. hanem az egész nép is együtt. és a zsoltárokat az Egyház imádságának tekintsék Ez persze annál .Alleluja'' vagy az egyházi év időszakának megfelelő evangélium előtti vers . és elmélkedni tudjunk róla.[43] Az Egyház gyakorta és a II. minél inkább szorgalmazzuk. Egyvégtében viszont a zsoltár anélkül hangzik el. Az első olvasmányt követő zsoltár előadásának két módozata van: válaszok közbeiktatásával vagy egyvégtében énekelni. 21 A zsoltárnak. vagy csak az énekkar énekelje. Ezért kell állandóan tanítanunk a híveket arra.. ne egymaga. b) A válaszos zsoltár 19 A válaszos zsoltár. és az egész nép belekapcsolódik a válasz által. és hitét énekszóval vallja meg. és a hitoktatás alkalmasan tolmácsolni tudja minden hívő számára.[41] Ezzel fogadja és köszönti a hívősereg a hozzá szólni akaró Urat. amelyeket a hívek válaszénekeire vonatkozólag A szentmise olvasmányai c.. vagy akár csak a válaszának éneklése sokat segít abban. aki más személy. ahogyan a legalkalmasabb Isten igéjének átelmélkedésére..szerves része az igeliturgiának''. Mindenki válaszol rá. Ilyenkor a zsoltárénekes vagy a kántor adja elő a zsoltárverseket.Ez az Isten igéje'' vagy . amelyek rámutatnak a zsoltár megválasztásának szempontjára és arra az összefüggésre. amely az olvasmány meg a zsoltár és a válasz között fennáll. amellyel a liturgiában elhangzanak. ami az egész gyülekezetet segíti az éneklésben. hogy a zsoltár lelki mondanivalóját felfogjuk. amelyet graduálénak is nevezünk. 20 A válaszos zsoltárt általában énekelni kell. c) Az evangélium olvasását megelőző .. mégpedig úgy. hogy a nép csak hallgatja. hogy a jelenlévők mindnyájan együtt éneklik.miközben mindenki áll énekelni kell. amely a szent szövegből kiindulva az egyházi év folyamán fejtegeti a hit igazságait és a keresztény élet szabályait.felkiáltás'' 23 Az .[36] Nagy liturgikus és lelkipásztori jelentősége van. . akkor fel kell olvasni oly módon..önálló szertartási cselekmény''.[42] d) A homília 24 A homília.könnyebben fog menni. Lehetőleg a válaszolgató módot részesítsük előnyben. része az igeliturgiának. Minden műveltségi körben igénybe kell vennünk mindazt. hogy értsék a zsoltárokból hangzó isteni igét. vagy úgy.. mint a felolvasó. amelyet hittel és hálás lélekkel fogadott.Allelujá''-t és az evangélium előtti verset -. hogy a gyülekezet válasza megszakítaná: vagy úgy. kiváltképp azokat a lehetőségeket. Így tiszteli meg az egybegyűlt nép Isten igéjét. 18 Az olvasmányok zárószavait: . 22 Ha az olvasmányokra következő zsoltárt nem éneklik.a hívek figyelmét. amint a zsoltárénekes vagy a kántor elénekli. aki a misét .[39] A válaszos zsoltárt a zsoltárénekes vagy egy kántor az ambóról énekli vagy olvassa.. aki elkezdi.. könyv[38] megad az egyházi év különböző időszakaira. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezése óta igen nagy nyomatékkal ajánlja. Rendszerint az beszéljen.'' [37] Némi segítséget nyújthatnak az olyan rövid intelmek is. hogy a kántor.

A miséző nyitja meg. amelyről az olvasmányok és a homília hírt adnak. amikor a rubrikák előírják. hogy az isteni igét szívükbe fogadják. ami az összeszedettséget akadályozná. Ilyen szent csendet jó beiktatni például az igeliturgia kezdete elé. és ha tekintettel van az összes jelenlévőre.[48] rá kell vezetnie a hívő közösséget a szentmisében való tevékeny részvételre. Ezekben .[56] e) A szent csend 28 Az igeliturgiát úgy kell végezni.[46] Krisztus pedig mindenkor jelen van és működik egyházának igehirdetésében. vagy az együttmisézők egyike.mondja. a miseáldozattal lesz jelenvalóvá.mintegy hirdesse Isten csodatetteit az üdvösség történetében. a különféle nehézségekkel küzdőkért és az emberiség bizonyos csoportjaiért. még a gyermekekre és a kevéssé műveltekre is. Isten és ember párbeszéde a Szentlélektől gerjesztve az egybegyűlt hívekhez alkalmazkodó rövid szent csendet tesz szükségessé.[58] g) Az egyetemes könyörgések vagyis a hívek imája 30 Az egyetemes könyörgésekben a hívő nép. ha a nép nagyobb számban összegyülekezik a templomban.[50] Együttmisézés esetén rendszerint a főmiséző beszél.[57] f) A hitvallás 29 A Hiszekegyet vagyis a hitvallást mondanunk kell. hogy . amelyeket esetleg tudatni kell a néppel.[54] 26 A miséző pap székénél állva vagy ülve mondja a homíliát.életükkel tartsák meg. amelyet az olvasmányokban és a homíliában hallottak és válaszoljanak arra. mielőtt a hit titkának az Eukarisztiában történő ünneplését elkezdenék. akár egyéb liturgikus szövegről szól. hogy elmélkedésre indítson. de más ünnepeken és alkalmakkor is. de nem is túlságosan rövid. nem nagyon terjengős. Teljességgel kerülnünk kell tehát mindenféle sietséget. az ilyen magyarázat által hatékonyabbá lesz Isten felolvasott igéje és a liturgikus cselekmény. és lehetőség szerint egy szerpap vagy egy segédkező. amit hittel elfogadtak.[45] Mert a húsvét szent titka. hogy Isten elhangzott igéje az eukarisztikus liturgiával egységben . vagy néhány más hívő közli a röviden és bölcs szabadsággal megfogalmazott kéréseket. tudniillik vasárnap és parancsolt ünnepeken.[55] 27 A homíliától feltétlenül külön kell választani azokat a rövid hirdetéseket.[52] Még a gyermekek számára és külön csoportokkal mondott misében is kell homíliát mondani. vagy az ambóról.''[49] Ha a homília valóban elmélkedés gyümölcse. hogy az egybegyűlt hívek megvallják egyetértésüket Isten igéjével. a szentmisében arra szolgál.[51] 25 Előírt napokon. a világ javáért. imádkozik az Egyház egészének és a helyi közösségnek szükségleteiért. akár a Szentírás elhangzott igéjét fejtegeti.[53] Nagyon ajánlatos a homília advent.[47] A homíliának tudniillik.. akik a misén rendszeresen részt vesznek.az egyetemes könyörgésekben a nép . Ezek kötelező helye az áldozás utáni könyörgés elhangzása után van. majd az első és a második olvasmány végéhez és a homília után. Isten felolvasott igéjére válaszol. még az előesti misében is kötelező a homília a nép részvételével mondott minden misében. nagyböjt és a húsvéti idő köznapjain a híveknek. azaz Krisztus titkában''. és imádságban előkészített választ adjanak rá.. valamint az Egyháztól hitelesített szöveggel idézzék emlékezetükbe a hit szabályát..[44] A homíliának a misében az a célja. gondos előkészület eredménye.

de a homília és az egyetemes könyörgés is elhangozhat az ambóról. és tartják rajta. hogy kellőképp betölthesse rendeltetését. mind pedig Krisztus testének. vagy legalább a főünnepek alkalmával kellően mértéket tartva díszítsék Minthogy az ambó az a hely. Kevésbé illendő azonban.[61] 2. hogy figyelmesen hallgassák az igeliturgiát. a felolvasás méltó helyével és minden egyéb kellékkel együtt ébresszék fel a hallgatóságban a népéhez szóló Isten jelenlétének tudatát. 33 Legyen az ambó a maga stílusának megfelelően díszesen építve. Gondoskodni kell arról is. Megfelelően elhelyezett szilárd építmény legyen. 36 Minthogy az evangéliumhirdetés mindig tetőpontja az igeliturgiának. hogy a székesegyházakban és legalább a nagyobb és látogatottabb plébániai és egyéb templomokban díszkötésű evangéliumos könyv legyen.[60] Az egybegyűlt nép állva vesz részt az imádságban. a szolgálattevők viselkedésükkel. például azokkal a füzetekkel. amelyek a . Korunkban is igen illendő.[63] 34 Minthogy olykor egyszerre több szolgálattevőnek kell ott állnia.[65] 37 Isten igéjének méltóságára való tekintettel ne helyettesítsük a szent cselekményekben használatos olvasmányos könyveket egyéb lelkipásztori segédkönyvekkel.saját papi szerepét gyakorolva imádkozik minden emberért''. hogy elegendő világítás szolgálja a felolvasást. Nyugat és Kelet istentiszteleti hagyományában egyaránt állandósult valamilyen különbségtétel az evangéliumos könyv és egyéb olvasmányok könyve között. Mi segíti elő az igeliturgia helyes végzését a) Isten igéje hirdetésének helye 32 A templom belső terében kell egy kiemelkedő helynek lennie. amelyekből Isten igéjét vesszük. 31 A miséző a papi széktől vezeti az egyetemes könyörgéseket. például a szertartás-magyarázó. hogy a hívek az ott elhangzottakat jól hallhassák. vagy csendben imádkozva. b) Az Isten igéje hirdetését szolgáló könyvek 35 Maguk a könyvek. hogy fenn kell tartanunk az olvasmányok. és püspökszenteléskor is ezt helyezik a kiválasztottak fejére. a kántor vagy a közös ének vezetője.[59] a maga részéről így téve teljessé az igeliturgia gyümölcseit. hogy a könyvek is valóban méltók legyenek. Törődnünk kell tehát azzal. legyen az ambó olyan széles. ékesítették. mondva vagy énekelve a közös választ az elhangzott szándékokra. és ha szükséges. mint az egyéb olvasmányok könyvét. Minden templom építésénél arra kell törekedni. ahonnét Isten igéjét hirdetik a szolgálattevők.[64] hiszen mennyei dolgok jelei és jelképei a liturgikus cselekményben.[62] Segítse a híveket. hogy más személyek is felmenjenek az ambóra. ahogy Isten igéjének méltóságához illik Idézze a hívek emlékezetébe. hogy az ambó és az oltár összhangban és kapcsolatban legyenek egymással. minthogy ezek a részek szoros kapcsolatban állnak az igeliturgiával. és nagyobb tiszteletben tartották. és különbözzék a többi olvasmány könyvétől. kellő tiszteletet ébresszen. természetes dolog. szereltessünk fel korszerű műszaki berendezéseket. a válaszos zsoltár és a húsvéti örömének számára. hogy a misében asztalt terítünk mind Isten igéjének. Az evangéliumi szakaszok könyvét igen nagy gondossággal készítették. az imaszándékokat pedig az ambóról olvassák. a legméltóbban térhet át az Eukarisztia liturgiájára. Hiszen ezt a könyvet adják át a szerpap-szentelésben.

hogy gyümölcsözőbbé tegye bennük az isteni ige megértését. 39 Elsősorban annak kell igen jól ismernie . az evangéliumhoz tatozó .[70] Az ilyen intelmek nagyon segíthetik az egybegyűlteket. hogy bizonyos intelmeket szőjön közbe a hívek figyelmének fokozására. akinek vezetnie kell a szent cselekményt.Ez a megállapítás főképpen a szentmise igeliturgiájára áll. amit az olvasmányos könyv felkínál olvasmányok. növeli és táplálja Isten népét. akár alkalmas módon mások közvetítésével közli. mégis az ő elsődleges feladata marad az áthagyományozott tanítás hirdetése.. Hangolja ezt össze[67] mindazokkal. hogy olykor bevezesse a híveket az igeliturgiába még az olvasmányok elhangzása előtt. A vezető azonban mások révén is teljesítheti ezt a feladatát. vagy hogy egyénileg elmélkedhessenek róluk. amikor homíliát mond.[68] 41 A vezető a maga sajátos feladatát gyakorolja és szolgálatát teljesíti akkor is.[71] 43 A vezető az egyetemes könyörgéseket is irányítja. 40 A vezető készségesen használja fel mindazt a lehetőséget. . hálaadásra nyitja meg a hívek lelkét Isten csodálatos tettei miatt. és meghívja a keresztény élet követelményeinek vállalására. válaszos zsoltárok. átvezeti a híveket az Eukarisztia liturgiájába. ami őket illeti. hogy az ige gyümölcsözzék a hívek szívében. A szentmisében ugyanis felbonthatatlan egység jön létre Krisztus halálának és feltámadásának meghirdetése. és hallgassa meg a híveket is abban. akikre tartozik. mert felébresztik bennük a hitre és a jóakaratra irányuló készséget. 42 A vezetőre tartozik.[72] 2.. Bár ő is hallgatja a másoktól felolvasott isteni igét. amely a Szentlélek által szentséggé lesz a szent cselekményben. válaszok.. és a bevezető felhívásban meg a zárókönyörgésben a lehetőség szerint utalva a cselekményben elhangzott olvasmányokra és homíliára. fejezet Feladatok és szolgálattevők a szentmise igeliturgiájában 1. de főképpen homíliát mond. hogy gyakorolják belőlük a felolvasandó szövegeket. Akár személyesen hirdeti Isten szavát. hogy . például szerpap vagy magyarázó által. az igét hallgató nép válasza .A szentmise olvasmányai''-ból helyesen értelmezze Krisztus titkát és üdvösségre vezető művét. Így tudja majd elérni. A hívek feladata az igeliturgiában 44 Krisztus igéje egységben tartja.felkiáltások''66 tekintetében.[69] Ezzel ugyanis a Szentírás megértéséhez mint jóízű eledelhez vezeti testvéreit.. Ezen túlmenően imádság és tanulmányozás révén teljességgel felfogja majd az igeliturgia különféle szövegeinek egybetartozását és összefüggését. hogy jobban odafigyeljenek Isten igéjére. A vezető feladata az igeliturgiában 38 Az igeliturgia vezetője főként a homíliában közli a hívekkel a lelki táplálékot. ======================================================================== Feladatok és szolgálattevők a szentmise Előzetes tudnivalók igeliturgiájában III. Végül előkészíti őket a gyümölcsöző szentáldozásra. általában magának tartja fenn.A szentmise olvasmányai''-nak felépítését. táplálja a jelenlévők hitét azzal az igével.hívek számára készülnek.

szól hozzánk. A Szentírás könyvei tudniillik élet.[78] A szentiratok iránti szeretet tehát támasz és életerő Isten egész népének. akkor maga a miséző olvassa az evangéliumot. a homíliák és a lelkipásztori tevékenység által.[84] továbbá. szívüket pedig Istenre irányítja. és olyan hittel kell válaszolniuk erre az igére. a többi olvasmányt is. akár . hogy a szent cselekményen már elejétől fogva jelen legyenek. ha bizalommal elfogadjuk. és az énekes válaszadásra. és oly egyéni és közösségi életre.nem csupán azoknak a szövegeknek felolvasása. Isten népének joga van arra. Sőt ezenfelül felébreszti a vágyat a felolvasott szövegek liturgikus értelmének felfogására is. amikor az Egyházban a Szentírást olvassák''. növeli a résztvevők hitét. hogy az evangélium üdvösséget hozó erő minden hívőnek.[82] Isten igéje tudniillik a keresztény élet tápláléka és az Egyház egész imádságos életének forrása. Az Apostol tanúsítja. hogy napról napra jobban az Újszövetség népévé váljanak..[74] 45 Az egybegyűlt keresztények az igeliturgiában ma is a szövetség igéjét fogadják be.és erőforrások.és a között az áldozat között. amikor az Egyházban hirdetik és a gyakorlati életre alkalmazzák. reménnyel és szeretettel teljes tevékeny választ adjon rá imádsággal és önmaga felajánlásával nemcsak a szentmisében. amit az Egyház imádkozik. 3. legyenek tudatában. és amelybe a hívők önmaguk felajánlásával és a szentség magukhoz vételével kapcsolódnak be. Ez meg is valósul az olvasmányrend használata.[81] Isten igéje ugyanis. énekel. a Szentlélek működése folytán megvilágosítja a híveket.[87] . De ha nincs jelen szerpap vagy egy másik áldozópap.[80] Isten igéje. és kegyelmét bőségesebben kapják meg. és szorosabban kapcsolódjék egybe azzal a szent titokkal. 'amiket tanulságunkul írtak meg' (Róm 15. Szolgálatok az ige liturgiájában 49 A liturgikus hagyomány szolgálattevőknek juttatja az olvasmányok felolvasását a szentmisében: a felolvasóknak és a szerpapnak. hogy az isteni ige lelki kincséből bőségesen részesedjék. és amennyire csak lehetséges.[83] 48 Az igeliturgiának és az Eukarisztia liturgiájának bensőséges kapcsolata a szentmisében rá fogja bírni a híveket.[86] sőt ha még felolvasó sincs.legfőbbképpen a szentségi színek alatt''. felkészülten hallgassák főként a már elsajátított mélyebb szentírás-ismeret révén.[85] Így hallgatva és átelmélkedve Isten igéjét. és megvalósítani segít az Úr egész szent titkát.. 4). A hívek viszont hallgassák Isten igéjét a szentmisében oly belső és külső tisztelettel. amellyel a vérét ontva Krisztus pecsételte meg az Újszövetséget. hogy a keresztény hívek befogadják és életre váltsák. a szívet megtérésre hajlamosítja. amely a hit fényében ragyog.[76] 47 Isten igéje élő hitet kíván.[77] Ezt a hitet az ige hirdetésének meghallgatása szüntelenül ébren tartja. a keresztény nép képessé válik majd arra.[79] Ezért kell kivétel nélkül minden keresztény hívőnek felkészülnie arra. hogy bármikor szívesen hallgassa Isten igéjét. kiváltképp ha az ige a liturgia keretében hangzik el. hanem mindaz. hanem egész keresztény élete folyamán is. vagy cselekszik. amikor hittel hallgatják. amelyet ünnepelnek. hogy általa napról napra gyarapodjék lelki életük. hogy hittel. hogy figyelmesen vegyenek részt.[75] 46 Hogy a hívek megnyílott lélekkel ünnepelhessék az Úr emlékezetét..[73] Mert . hogy neki lelki áldozatot mutassanak be. hogy egy és ugyanazon Krisztus van jelen akár az Isten igéjében .

Amit előzőleg a felolvasók képzéséről mondtunk.[90] 52 A liturgiára összegyűlt népnek szüksége van olyan felolvasókra is. és a hívekhez fordulhat az egyetemes könyörgések imaszándékaival. aki ért a zsoltározás módjához is.Allelujá''-t és a versét. 57 Valóságos liturgikus szerepet tölt be a magyarázó (kommentátor) is. Akik viszont alkalomszerűen vagy akár rendszeresen is vállalkoznak a felolvasó tisztének betöltésére.50 A szerpapra tartozik a miseliturgiában az evangélium hirdetése. akik nincsenek felavatva erre a teendőre. Az a teendő is reájuk ruházható. akár korszerű hangerősítő berendezések segítségével. vagy hogy énekelje az egyéb bibliai éneket meg a graduálét és az . de szükség van gyakorlati előkészületre is. akár egyvégtében.Allelujá''-t vagy az egyéb olyan éneket. továbbá az igeliturgia és az Eukarisztia liturgiája egybetartozásának szempontjait. 53 Szerpap nélküli misékben az egyetemes könyörgések imaszándékainak közlését. akik alkalomszerű megbízatást kapnak arra. esetleg mondhatja néha a homíliát is. még ha nincsenek is felavatva. bízzuk az előénekesre.[91] Ha több felolvasó van. aki alkalmas helyről elmondja a híveknek az időszerű. ha úgy alkalmasabb. és több olvasmányt kell olvasni. . hogy rendelkezésre álljon néhány alkalmasabb világi hívő.[88] 51 . akik készek ellátni ezt a feladatot. kiváltképp ha dallamuk van. hogy előadja a zsoltárt akár válaszos formában. polgári ruhában mehetnek föl az ambóra. ha magasabb rendből való segédkezők vannak jelen. 56 A zsoltárfelolvasó vagy a zsoltárénekes feladata az. és hogy támogassák szükség esetén azokat a híveket a felkészülésben. A lelki előkészület feltételez egyrészt szentírási.A felolvasó sajátos szerepet kap a szentmisében. és a hit fényében megérteni a kinyilatkoztatott közlés központi magját. szükséges. hogy a felolvasó szerepét betöltő személyek.''[89] A liturgikus szertartással megadott felolvasói szolgálatot becsben kell tartanunk. A liturgikus képzésnek meg kell adnia egy bizonyos felismerési képességet arra. Gondoskodnunk kell tehát. Az . hogy a felolvasók képesek legyenek felfogni az olvasmányok belső szövegösszefüggését. hogy segítsék az igeliturgia rendes lefolyását. A bibliai oktatásnak arra kell törekednie. de tartsák magukat a helyi szokásokhoz.. és jó a szövegkiejtése. az áll a zsoltárénekesekre is. tanácsos a tennivalót felosztani közöttük. hogy a felolvasók némileg értsék az igeliturgia fontosságát és szerkezetét. valóban alkalmasok legyenek Készüljenek is fel szorgalmasan!''[93] Előkészületük mindenek előtt lelki legyen. ő maga kezdheti e1. világos. másrészt liturgikus ismereteket. egyébként pedig a felolvasóra vagy másvalakire.[94] Nagyon hasznos.. amelyet neki kell betölteni még akkor is. A felavatott felolvasók saját tisztüket gyakorolják..[92] 54 Más áldozópap.Hogy a hívek szívében a szent olvasmányok hallatára a Szentírásnak bensőséges és élő szeretete ébredjen. kiváltképp ha a főmisén vannak jelen vasárnap és ünnepnapokon. hogy a felolvasók napról napra képesebbek legyenek a nép előtt felolvasni akár saját hangjuk erejével.. A gyakorlati előkészület célja pedig. ha a zsoltárénekes tisztére minden egyes egyházi közösségben van olyan világi személy. hogy a misében olvasmányokat olvassanak. valamint ha van beszédkészsége is. 55 . amely az olvasmányok közé iktatva található. vagy szerpap és a felavatott felolvasó a nép részvételével mondott misében tisztségük saját szent ruháját viselve mennek föl az ambóra felolvasni.

általában le is írt magyarázatokat és figyelmeztetéseket. A megújítás munkatársai tehát úgy óvták a római szertartás liturgikus hagyományát. amely megfelelő magyarázat esetén megadja a keresztényeknek Isten igéjének teljes ismeretét. Éltek mindazzal. 60 A miseolvasmányok jelen rendje tehát a szentírási olvasmányok olyan elrendezése.[99] és így joggal tekinthető nevelő eszköznek a hitoktatás támogatására.[96] 59 Az olvasmányrend megújításában jónak láttuk. Vatikáni Zsinat szándéka szerint elsősorban lelkipásztori célra készült. amely ebben a formában már alkalmazkodik a részegyházak és miséző csoportok bizonyos kívánságához és gyakorlatához. Vatikáni Zsinat kívánalmaival és rendelkezéseivel. hitoktatási és lelkipásztori szakember dolgozott rajta.folytatódik az Eukarisztiában ünnepelt húsvéti misztérium megjelenítésében. hogy a keresztény hívek lépésről lépésre mélyebben ismerjék meg azt a hitet. amelyeket a miséző előzetesen jóváhagyott. ami a Római Misekönyvben is kifejeződik. fejezet A miseolvasmányok elrendezése általában 1. nagyböjti és adventi időben arra irányul az olvasmányok megválogatása és sorrendje. mégis van oktató értelme. Az egész egyházi év folyamán. hogy egyúttal nagyra értékelték más liturgiai családoknak és bizonyos részegyházaknak a szentírási olvasmányokra vonatkozó választékát. de kiváltképp a húsvéti.amelynek igen sok mozzanatát és történését az igeliturgia lépésről lépésre emlékezetünkbe idézi -. 62 Más szempontból is kézenfekvő annak lelkipásztori haszna. hogy az Eukarisztia ünneplésekor a keresztény nép számára a Szentírás mindennapos olvasása és magyarázata eszerint az olvasmányrend szerint nagy hatékonysággal járul majd hozzá a II. elrendezését és gyakorlatát is. Világszerte igen sok szentírástudományi. előre pontosan elkészített. de kerülni igyekeztek némely fogyatékosságot is. hogy csak egyetlen egy olvasmányrendet állítsunk össze.[97] egyszersmind olyat. A Miseolvasmányok Rendjének lelkipásztori célja 58 A Római Misekönyv olvasmányrendje a II. amelyet vallanak. amit a tapasztalat igazolt. hogy a . A miseolvasmányok rendje ugyanis megfelelő módon közli a Szentírásból az üdvösség történetének jelentős tényeit és szavait úgyannyira. Ennek elérése végett újra meg újra átfogalmazódtak és csiszolódtak nemcsak az új rend alapelvei. 61 Bár a liturgikus cselekmény önmagában nem valamilyen hitoktatási mód.mértéktartó. legteljesebb összhangban a II.[95] ======================================================================== A miseolvasmányok elrendezése általában Előzetes tudnivalók Második rész A miseolvasmányok rendjének felépítése IV. Az olvasmányrend ennek a közös munkának a gyümölcse. hogy az üdvösségtörténet -.[98] Ily értelemben az olvasmányrend megfelel a keresztény nép szükségleteinek és törekvéseinek. Vatikáni Zsinattól ismételten kitűzött cél eléréséhez. amely a hagyomány előző alakjában megvolt. hanem maga a szövegeknek az itt közölt jegyzéke is. Bízunk abban. amely bőséges és gazdag választékot nyújt. liturgikus. és az üdvösség történetét.

Sőt a vasárnapi--ünnepi olvasmányrend három év folyamán lesz teljessé. De az olvasmányrend e két fősorozatának egyike sem függ a másiktól: sem a vasárnapi-ünnepi sorozat. sem a köznapi. ugyanazokon a napokon és időszakokban mindenütt ugyanazokat az olvasmányokat hallgassák. Az általános szabályok szemmel tartásával felhatalmazások vannak a szentírási olvasmányok tekintetében. hogy ezekre a napokra három évre terjedő sorozat van előirányozva úgy.[101] 2.. hogy ők Krisztus teljes titkának és evangéliumának hirdetői.római szertartásban egy és ugyanazon olvasmányrend érvényesüljön a Miseolvasmányok Könyvében. amely az ünnepnapokon bontakozik ki. votív misére vagy szentek tiszteletére vagy különböző alkalmakkor mondandó misére adódik lehetőség. ahol egy szerpap vagy a püspöktől megbízott más személy vezet igeliturgiát.[102] 3. Saját törvények szabályozzák az olvasmányrend egyéb részeiben található olvasmányok folyamatát.összehangolás elve'' és a . a rituális miséké vagy a különböző szükségletekre. amelyek felismerését és meghatározását korunk szentírásmagyarázati (exegetikai) kutatásai lehetővé tették. amely mintegy kiegészíti az üdvösség jó hírét.megközelítően folyamatos olvasás elve''. b) Az olvasmányok elrendezése vasárnapokra és ünnepekre 66 A vasárnapi és ünnepi olvasmányrendnek a következő jellemzői vannak: 1. és az is viszont a másiktól. míg a köznapi olvasmányoké két év alatt. Hétköznapokra kerül a szentírási szövegeknek egy másik sorozata. amelynek középpontja a húsvéti titokban ünnepelt Krisztus. hogy a vasárnapokon és az ünnepeken hangzanak el a nagyobb jelentőségű szentírási helyek és így Isten igéjének kiemelkedő részei a hívek közösségének alkalmas időben olvashatók fel. legyenek tudatában annak. Mindegyik mise három olvasmányt tartalmaz: az elsőt az Ószövetségből. A vasárnapi és ünnepi olvasmányrendet két elv vezérli: az . votív misékre vagy a gyászmisékre való olvasmányok. ha különleges csoportoknak misézünk. A vasárnap--ünnepi olvasmányrend tehát függetlenül halad a köznapitól. amely a miseolvasmányoknak ebben a rendjében található. az év különböző időszakai szerint). amelyekhez a Miseolvasmányok Rendjének összeállításakor tartottuk magunkat. Változatosabb és bőségesebb vasárnapi és ünnepi szentírás-olvasás adódik abból. Így valamennyi hívő. különösen amikor rituális misére. hogy a Miseolvasmányok Rendje elérje célját. és az adott körülményekhez alkalmazkodva elmélkedhessenek róluk olyan papnélküli helyeken is. . hogy itt számoljunk be azokról az elvekről. hogy ugyanaz a szöveg csak minden negyedik évben kerül újra felolvasásra. Hasznosnak láttuk tehát. Ez az elrendezés világítja meg mindkét szövetségnek és az üdvösség történetének egységét. 2. hogy szem előtt tartották egyrészt az egyházi év időszakainak folyamatát. a harmadikat az Evangéliumból.[100] 63 Ha a lelkipásztorok Isten igéjéből kívánnak valamilyen különleges választ adni híveik sajátos kérdéseire. akik sokféle ok folytán nem mindig ugyanott vesznek részt a szentmisén.. amilyenek a szentek ünneplésének olvasmánysorozata. megfelelően használhatják azt a választékot. másrészt azokat az értelmezési (hermeneutikai) elveket. a másodikat az Apostolból (vagyis a levelekből és a Jelenések könyvéből. kiváltképp azok. a) A szövegek kiválasztása 65 Az olvasmányok egymásutánja úgy van elrendezve az egyházi évben. Irányelvek a Miseolvasmányok Rendjének kidolgozásánál 64 A részek úgy vannak megválasztva és elrendezve.

Az egyik a saját misékre főünnepeken. nagyböjtben és a húsvéti időben. A jelen olvasmányrendben az ószövetségi részleteket mindenekelőtt úgy választottuk ki. az első olvasmányokból azonban két sorozat van. . Minden miseszöveg két olvasmányt tartalmaz: az elsőt az Ószövetségből vagy az Apostolból (azaz akár a levelekből. a karácsonyi és a húsvéti idő olvasmánysorozata szintén egyévi jellegű: olvasmányai tehát nem változnak. Ebben a részben előbb állnak az olyan szövegek. amely általánosságban szól az életszentségről. mint a vasárnapiban és |ünnepiben ugyanúgy érvényesülnek az összehangolás és a közelítőleg folyamatos olvasás elvei. A másik sorozat. a szentek közös olvasmányainál található.évközi'' hét köznapjai számára az evangéliumi olvasmányok sorozata évről évre ugyanaz. amikor az újszövetségi szövegekben előadott tanítások és tények többé-kevésbé kifejezetten utalnak az Ószövetség tanításaira és tényeire. 2. hogy hirdesse az evangéliumot. akár a Jelenések könyvéből. amelyeknek nincs különleges jellegzetességük. amelyeket évenként változtatva kell olvasni. A nagyböjti sorozat évről évre változatlan. 3. 67 Akkor adódik a legjobban összehangolt kapcsolat az ószövetségi és az újszövetségi olvasmányok között. lelkipásztorok..). 68 Ami a fent említett időszakokban helyénvaló volt. míg az ószövetségi olvasmány az evangéliummal van összhangban. Az első évi sorozat páratlan sorszámú évekre való. tekintettel ennek az időszaknak sajátosságaira. ünnepeken és emléknapokon.Ez a két elv érvényesül az év eltérő időszakainak és minden egyes liturgikus idő sajátos jellegének megfelelően. és különleges elvek szerint alakul. A harmincnégy .évközi'' vasárnapokon. azt nem tartottuk jónak kiterjeszteni az évközi vasárnapokra. 2. 4. d) Olvasmányok a szentek ünneplésére 70 A szentekről szóló misékre két olvasmánysorozat áll rendelkezésre: 1. c) Az olvasmányok elrendezése köznapokra 69 Az olvasmányok elrendezése a következő megfontolások alapján történt: 1. valahányszor szabadon választható közös olvasmányra történik utalás. szüzek stb. hogy összhangban legyenek a szentmisében felolvasott evangéliumi szakasszal. hanem főként azzal törődik. Az adventi. mert nem volt célunk egységes témák összeállítása. a másik a páros sorszámú évekre. Ellenben az . Másfellegű illeszkedés található egyes misék olvasmányai között adventben.. és saját hagyománya alapján használja fel az Isten igéjét. A liturgia mindig Krisztus titkát ünnepli. a másik olvasmányt az evangéliumból. mégpedig keresztségi és bűnbánati jellegére. ám ha jelezve van az inkább odaillő szöveg a közös szövegekből. kiváltképp ha sajátos jellegű időszakokról van szó. Egy ilyen elrendezés ellenkezik a liturgikus cselekmény helyes fogalmával. Nem csupán ésszerű vagy külső megfontolásokat követ. amelyeknek sajátos jelentőségük vagy különleges jellegzetességük van. aztán igen sok olyan szöveg következik. és tetszés szerint használhatók. amelyek inkább a szentek különféle osztályai számára megfelelőek (vértanúk. Így a köznapi olvasmányrendben csakúgy. és minden igazságra elvezesse a híveket. az apostoli olvasmány és az evangélium szövegei a megközelítően folyamatos olvasás rendjét követik. azt kell előnyben részesíteni. húsvéti időben pedig az Apostolok Cselekedeteiből). vagyis olyan időkben. mégpedig egy bőségesebb. kiváltképp ha valamelyiknek saját szövegei vannak.

ha a nehézség vagy a keresztény hitoktatás hiányos voltából ered. Másként jártunk el olyan szövegek esetében. e) Olvasmányok rituális misékre. 4. Izajás olvasását. vannak még további általánosabb szabályok is. hogy egy nehezebb olvasmány könnyebbé válik ugyanannak a misének egy másik. votív misékre és gyászmisékre 72 Ugyanily rendben találhatjuk a szövegeket rituális misékre.71 Ami a szövegek sorrendjét illeti. Az elbeszélő részek némileg terjedelmesebb szakaszokat kívánnak. és általában lekötik a hívek figyelmét. Némelyik meglehetősen hosszú szöveg esetében két változat van: egy hosszabb és egy tetszés szerinti rövidebb. Szintén tartjuk magunkat ahhoz a mind nyugati. Különösen. f) Az olvasmányok kiválogatásának és elrendezésének fő szempontjai 73 Az előbb tárgyalt elveken kívül. hogy a jelen olvasmányrendben a Szentírás némely könyve fenn van tartva bizonyos liturgikus időszakokra. 2. vagy az olyan szentírási képzettség hiányából. ahogyan olvasni kell őket. Ebben a tekintetben a római liturgia sem . hogy valamennyi abban a sorrendben található együtt. 3. vagy legalábbis a hívek számára nehezebben érthetők. amelyek az Olvasmányrend egyes részeire vonatkoztak. kritikai és magyarázati kérdéseket vetnek fel. mind keleti hagyományhoz. A szövegek hossza 75 A szövegek hossza tekintetében a középutat tartjuk. végül az evangéliumi szakaszok. szem előtt tartva a résztvevők lelki igényét. Az ilyesféle rövidítések nagy körültekintéssel történtek. különféle szükségletekre. amelyek így foglalhatók össze: 1. kiváltképp a könyv első részét. Azért van ez így elrendezve. amelyeket a tanítás elvontsága miatt hosszúra nyújtani nem szabad. utánuk következnek a zsoltárok és az evangélium előtti vers. valamint keleti hagyományt. Nem ritka eset különben. Ezek vagy tárgyilag nehezebbek. János első levele szintén erre az időszakra van kijelölve. de ugyanannak a könyvnek egyes szövegeit a karácsonyi időben olvassuk. hogy a János-evangéliumot nagyböjt utolsó heteiben és a húsvéti időben olvassuk. Ugyanúgy. azután az Apostolból valókat. hogy a miséző szabadon választhasson belőlük. amellyel pedig minden lelkipásztornak rendelkeznie kellene. Bizonyos könyvek fenntartása az egyes liturgikus időkre 74 A dolgok belső mivoltából és a liturgikus hagyományból következik. vele összhangban lévő olvasmányától. Megtartjuk például azt a nyugati (ambroziánus és spanyol). amelyet egyetlen hívőnek sem szabadna nélkülöznie. mint a szentek közös miséinél. több szöveg áll rendelkezésre. A nehezebb szövegek 76 Lelkipásztori megfontolástól vezetve kerültük a valóban nehezebb szövegeket a vasárnapi és főünnepi olvasmányokban. Előbb találjuk tehát az ószövetségi szövegeket. hogy az Apostolok Cselekedeteit a húsvéti időben olvassuk. meg kell jegyeznünk. Mégsem volt szabad bizonyos szövegek gazdag lelki tartalmát csupán amiatt távol tartanunk a hívektől. mert azok nehezebben érthetők. különféle szükségletekre. hogy az Egyház egész élete a Húsvét szent titkából ered. votív misékre és gyászmisékre. vagy irodalmi. Bizonyos szentírási versek mellőzése 77 Nem egy liturgia-család hagyománya elhagy néha bizonyos verseket a szentírási olvasmányokból. a hagyomány adventre jelöli ki. Ebből nagyszerűen kiviláglik.

Ha tehát egyéb ok nem tiltja a választást.kivétel. aki az igeliturgia anyagát összeállítja. 3. az evangélium előtti két olvasmány közül azt kell választani. Ám ha a püspöki kar lelkipásztori meggondolások alapján megengedi. amelyeknek három olvasmányuk van..inkább a közösség lelki javát tartsa szem előtt. Elvek az Olvasmányrend használatához a) Engedély bizonyos szövegek megválasztására 78 Az olvasmányok rendje módot ad a misézőnek az egyik vagy a másik felolvasandó szöveg kiválasztására. 3. hogy ily kihagyások nem egykönnyen fordulhatnak elő.[104] 1. képesek lesznek-e a homíliában kifejtendő teljesebb szöveget meghallgatni. Sőt még a híveket sem szabad kizárni azoknak a dolgoknak megbeszéléséből. hogy csak két olvasmány legyen. vagy azt. Könnyebben adódik ilyen lehetőség szentek ünneplésekor vagy rituális misékben. hangozzék el valóban a három olvasmány. ügyelve arra. vagy azt. bizonyos szövegek a méltányosnál hosszabbra nyúltak volna. Hosszabb vagy rövidebb változat használata 80 Szintén lelkipásztori szempont szerint kell választani ugyanannak a szövegnek két változata közül. akiknek bármi megbízatásuk van a szentmise bemutatásánál. mint a saját elgondolását. Mégis jónak látszott. Ha két szöveg áll rendelkezésre 81 Amikor viszont két meghatározott szöveg közötti választásra nyílik alkalom. Ha nem így járunk el. vagy jobb- . Gondoljunk ilyenkor arra. . Ilyesmi ritkán fordul elő vasárnap vagy a főünnepeken és az ünnepeken. ami lelkipásztori szempontból kevésbé hasznos. Néha ugyanis egy hosszabb és egy rövidebb változat van adva ugyanabból a szövegből.[105] a két első közül oly módon kell választani. sőt igen nagy hasznára válnak.[106] 2. továbbá a votív és a gyászmisékben. hogy a részek összeállításában teljes összhangban járjon el a segédkezőkkel és mindazokkal.[103] lelkipásztori célzatuk van. egészen el kellett volna amiatt hagynunk. amelyek a híveknek nem csekély. vagy számottevő ok nélkül félbeszakadjon valamely szentírási könyv megközelítően folyamatos olvasása. nehogy megcsorbuljon a szöveg értelme vagy a Szentírás gondolatvilága és stílusa. ami lehetővé teszi egy szentírási könyvnek megközelítően folyamatos olvasását. A pap tehát. Ne feledje azt sem. amely a fenti tanács szerint inkább kedvez a bizonyos időszak folyamára tervezett hittani oktatásnak. Az evangélium előtti két olvasmány 79 Olyan misékben. hogy a hívek a hosszabbat vagy a rövidebbet hallgathatják-e majd gyümölcsözőbben. amelyeket a Római Misekönyv Általános Rendelkezéseiben és a Miseéneklés Rendjében találhatunk (Ordo cantus Missae). Be kell vallanunk. hogy meg ne hiúsuljon az a szándék. mert egy-két olyan verset tartalmaznak. a különféle szükségletek esetén. vagy éppen szerfölött nehéz kérdéseket vet föl. Ezeknek a választási lehetőségeknek. nehogy elhalványodjék egy-egy liturgikus időszak sajátos jellege. amely inkább összhangban van az evangéliummal. valamint egyéb hasonlóknak is. hogy a mondanivaló lényegében teljes maradjon. vagy olyan olvasmányokat. hogy az egybegyűlt hívősereg számára melyik lesz a könnyebben érthető vagy a hasznosabb szöveg. illetőleg hogy lelkipásztori szempontból érdemes-e ismételten felolvasnunk. akkor a jelenlévők lelki hasznára kell ügyelnünk Ily esetben azt kell eldöntenünk. amelyek közvetlenül rájuk vonatkoznak. hogy lelkipásztori érdekből ebben az olvasmányrendben is az említett hagyományhoz tartsuk magunkat. vagy hogy több felkínált szövegből választhasson egyet. hogy a hívek teljesebb oktatásban részesüljenek az üdvösség titkáról.

amikor ezek valóban sajátos jellegűek. és óvakodjék attól. vagy amikor ugyanazt a szöveget a közeljövőben újra olvasnunk kell vasárnap és a rákövetkező köznapon. hacsak nincs éppen főünnep vagy ünnep. megtörténhet. Előfordulnak néha úgynevezett . mert éppen a szent személyéről szólnak.[107] Amikor a köznapi olvasmányrendet használjuk. vagy kapcsolja egybe más részekkel azokat a részeket. amelyek a saját vagy a közös részben találhatók. amikor éppen a szentek közös részéből valamelyik olvasmány van előírva. mert az alkalmazott vagy egyszerűen javasolt olvasmány helyett bármely másikat is választhatjuk a közösek közt felsoroltak közül. mert azon a héten valamilyen ünneplés van. kivéve azt az esetet. az egyetemes naptár ünnepeire mindig saját olvasmányok vannak közölve. A köznapi olvasmányok 82 A köznapi olvasmányok sorozatában minden hétnek minden egyes köznapjára olvasmányok vannak az egész esztendő folyamán. ilyenkor ezeket a saját olvasmányokat kell olvasni a köznapra kijelöltek helyett. hogy a maga tetszését erőltesse rájuk. A legtöbb esetben azonban csak utalás van a közös olvasmányok közt található valamelyik olvasmányra. 4. Valahányszor emléknapon van szó ilyen olvasmányról.[108] Vannak ezenkívül közös olvasmányok. amelyik hallgatóságának jobban megfelel. egyéb alkalommal pedig tetszés szerint használatható. lelkipásztorok). vagy olyan emléknap. amelyek a szentek közös olvasmányainak sorozatában akár a szentek bizonyos csoportjánál (pl. Különös gondja legyen arra is. akár a szentekről általában használhatók. hogy egy szöveg nehézségeket támaszt egy bizonyos csoportban. Ám ilyenkor mégis csupán ajánlásokról van szó. amelyek hasznosak az egész tartalom megértésére..e inkább máskorra hagynunk egy olyan szöveget. amikor attól tartunk. hogy minél gazdagabban terítsük meg az ige asztalát híveinknek. Minthogy ezekben az esetekben ugyanarra az olvasmányra több szöveget is találunk. az első az Ószövetségből (húsvéti időben az Apostolok Cselekedeteiből vagy . és vagy a kevésbé jelentőseket hagyja el közülük.. Előadódhat ez olyankor is. amelynek saját olvasmányai vannak. nehogy gyakran és kellő ok nélkül mellőzze a köznapi olvasmányoskönyvben az egyes köznapokra kijelölt olvasmányokat. vértanúk.alkalmazott olvasmányok''. b) A részleges naptárak főünnepeire három olvasmány van előírva. amelyet abban a misében ünneplünk. hogy a választás könnyebb legyen. azaz olyanok. minden misében lehet olvasmányokat választani a szent férfiak és nők közös olvasmányaiból. a misézőre tartozik. A szentek miséinek olvasmányai 83 A szentek miséiben akkor találunk . azt az Olvasmányrend kifejezetten jelzi a maga helyén. amelyek tudniillik a szent lelkiségének vagy működésének egy-egy sajátos oldalára világítanak rá. A hívek részvételével miséző pap mindenekelőtt a hívek lelki javával törődjék. Ilyenkor tekintse át a miséző az egész hét olvasmányrendjét. 84 A szentek miséihez továbbá vegyük figyelembe a következőket: a) Főünnepeken és ünnepeken azokat az olvasmányokat kell használnunk.saját olvasmányokat''. amely valamely liturgikus alkalom sajátjaként van megjelölve. Általában ezeket az olvasmányokat kell vennünk a megjelölt napokon. Ha valamilyen külön szempont ajánlja. hacsak a lelkipásztori szempont valóban nem ajánlja. hogy azt válassza ki. vagy arról a hitigazságról. hogy el kell hagyni a soron lévő szentírási könyv egyik-másik olvasmányát. Ilyen esetben nem kell ragaszkodni ezeknek a szövegeknek a felolvasásához. Az Egyház ugyanis azt kívánja. 5. szüzek. Ha csupán emléknapról van is szó.

amely ki van jelölve az olvasmányhoz. végül a harmadik az evangéliumból.[112] b) A válaszos zsoltár és az evangélium előtt . időben azonban az Egyház hagyományos gyakorlata szerint az első olvasmányt válasszuk az Apostolból. Ezeket használni lehet az olvasmányhoz illeszkedő szöveg helyett. mint amelyek az egyes szentségek szertartáskönyveiben már közölve vannak. amelynek a második olvasmány után. 88 Amikor valamely rituális mise nem mondható. hogy csak két olvasmány legyen.[111] 87 Rituális vagy különböző szükségletekben mondott misékben. a második az Apostolból. Ezek jó szolgálatot tehetnek az ily miséken résztvevők különböző csoportjainak alkalmai. amely az első olvasmányt követi. evangélium előtt kell felhangzania.az olyan szövegeket. hacsak nem a szentek közös olvasmányairól vagy rituális misékről.a Jelenések könyvéből). körülményei és gondjai szerint. legyünk tekintettel a résztvevők lelki javára. ======================================================================== Az olvasmányrend leírása Előzetes tudnivalók V. a különböző szükségletekben mondott misékről. amelyek a misétől független szertartásokhoz tartoznak. és az egyes szertartáskönyvekben foglalt szabályok szerint szabad egy olvasmányt venni a rituális mise olvasmányai közül. amennyiben lehetséges. a votív és a gyászmisék olvasmányrendje sok szöveget tartalmaz. a kiválasztás történjék a szentek közös miséinél fentebb említett szempontok alapján.[109] c) Az ünnepeken és az emléknapokon. 91 Nagyböjt idején tetszés szerint választhatunk egyet a közölt felkiáltások közül. a pap pedig kövesse a jelenlévők lelki hasznának elvét. Általában azt a zsoltárt vegyük. amikor tudniillik csak két olvasmány van. Ilyen esetben a miséző papra tartozik a választás. az Olvasmányrendben fel van tüntetve néhány zsoltár és néhány válasz az év különféle időszakaira vagy a szentek bizonyos csoportjaira kiválogatva.felkiáltás'' 89 Ezek között az énekszövegek között nagyon fontos a zsoltár. vagy minden egyes misére meg van határozva és összhangban van az evangéliummal.mint magától értetődik -. a második pedig az evangéliumból.[110] 86 A különféle szükségletek.. Hogy azonban a nép könnyebben válaszolhasson a zsoltárra. kivéve -. votív misékben és gyászmisékben.[114] hogy megelőzze és kövesse az evangélium előtti verset. votív és gyászmisékről van szó. 6. Az Olvasmányrend egyéb részei 85 A rituális misékre való olvasmányok rendjében ugyanazok az olvasmányok szerepelnek. Húsvéti. a másikat pedig. ha éneklik a zsoltárt. a János-evangéliumból. fejezet Az olvasmányrend leírása 92 Hogy jó szolgálatot tegyünk a lelkipásztoroknak az Olvasmányrend .[113] 90 Az a másik ének. az első olvasmány választható vagy az Ószövetségből vagy az Apostolból. vagy választható egy-egy időszak vagy közös rész sorozatából. hacsak a püspöki kar úgy nem rendelkezik. ha ugyanahhoz az olvasmányhoz több szöveg van közölve.

A második hét csütörtökjével kezdődnek a Keresztelő Jánosról szóló evangéliumok. fejezet) és Lukács evangéliuma (1. amelyet már 27-én Szent János ünnepén és a rákövetkező napon. amelyek közvetlenül előkészítették Urunk születését. vagy az evangéliumra tekintő szöveg. A karácsonyi idő 95 a) Főünnepeken. amelyek vasárnapokon is előfordulnak. 2. Első olvasmányként az evangéliumra tekintettel vannak kiválogatva az ószövetség különféle könyveiből olyan szövegek. jónak látjuk. A karácsony nyolcadába eső vasárnapon. Nem hagyjuk ki azokat a nagyobb jelentőségű szövegeket sem. Urunk megjelenése főünnepének ószövetségi olvasmánya és evangéliuma a római hagyományhoz igazodik. Jézus gyermekkorának eseményeiről olvasunk a Lukács-evangéliumból (dec. 29-én és 30-án). Urunk megkeresztelkedésének ünnepén erről a szent titokról szólnak a választott szövegek. 31-től jan. amely egyszersmind a Boldogságos Szűz Mária főünnepe. 94 b) Köznapokon Két olvasmánysorozat van: az egyik advent kezdetétől december 16-ig kerül sorra. fejezet) mondja el az eseményeket. A karácsony utáni második vasárnap olvasmányai a megtestesülés titkáról szólnak. a többi olvasmány a családi élet erényeiről. Az apostoli olvasmányok buzdításokat és üzeneteket tartalmaznak az időszaknak más-más jellemvonásai szerint. Az advent első részében Izajás könyvét olvassuk a könyv sorrendjét követve. . az Aprószentek ünnepén elkezdtünk. 5-ig) és Urunk fontosabb megnyilatkozásait a négy evangéliumból (jan. 7-től 12-ig). Az evangéliumok ezeken a napokon az első olvasmányra való tekintettel vannak megválasztva. Az advent ideje 93 a) Vasárnapokon Az evangéliumi olvasmányoknak sajátos jellegük van: utalnak az Úr eljövetelére az idők végén (első vasárnap). Az Olvasmányrend így megelevenedik a használatban. A karácsony előtti utolsó héten Máté (1. Az első olvasmány pedig vagy folytatja Izajás könyvét. Ezekhez igazodott ugyanis az olvasmányok megválogatása az előzőkben tárgyalt szabályok szerint. Az evangéliumok Urunk jelenéseire vonatkoznak. Az ószövetségi olvasmányok a Messiásról és a messiási időről szóló jövendölések. a Szent Család ünnepén az evangélium Jézus gyermekségéről szól. a másik 17-től 24-ig. Karácsony nyolcadnapján. ünnepeken és vasárnapokon Karácsony előestéjére és három miséjére prófétai és egyéb olvasmányokat választottunk a római hagyományból. Keresztelő Jánosra (második és harmadik vasárnap) és azokra az eseményekre. majd János evangéliumának első fejezetét (dec. hogy röviden leírjuk az Olvasmányrendet legalább a kiemelkedő ünneplések és az egyházi év különböző időszakai szempontjából. 1. 96 b) Köznapokon December 29-től folyamatosan olvassuk János első levelét. és gyümölcsözővé lesz a hívek számára. kiváltképp Izajás könyvéből. apostoli olvasmányként pedig szöveget olvasunk a pogány nemzetek meghívásáról az üdvösségre. amelyek Urunk születését közvetlenül előkészítették (negyedik vasárnap). az olvasmányok az istenszülő Szűzről és Jézus névadásáról adnak hírt.felépítésének megértéséhez. amelyekben nagyobb jelentőségű messiási jövendölések találhatók.

A szent háromnap és a húsvéti idő 99 a) A húsvéti szent háromnap Az Úr vacsorájának csütörtökjén az esti misében a végkifejletet megelőző lakoma emlékezete különleges fénybe állítja be egyrészt a tanítványai lábát megmosó Krisztust. gondoskodtunk arról. mégpedig a B-évben János szövegei Krisztus megdicsőüléséről a kereszthalálban és a feltámadásban. de a három szinoptikus szerint. Nagypéntek liturgikus cselekménye a kínszenvedés János szerinti elbeszélésében éri el tetőpontját.és a C-évre azonban más szövegek is rendelkezésre állnak. Minthogy a szamárfai asszonyról. hogy az a szentségek által folytatódik az Egyházban. mert ebben a az evangéliumban olyan szövegek találhatók.és a C-évben is kiváltképp ott. minthogy az a nagyböjti hitoktatásnak egyik sajátos tartalma. . mint az Izajás könyvében hírül adott Isten Szolgája valóban az egyetlen pappá lett. A nagyhét első három napján a kínszenvedés titkáról szólnak az olvasmányok A krizmaszentelés miséjének olvasmányai rávilágítanak Krisztus messiási küldetésére és arra. de olvashatók a B. A B. és a lehetőség szerint szorosabb kapcsolat van közöttük.3. a misében pedig Urunk kínszenvedésének elbeszélését olvassuk. alkalmazkodva ennek az időszaknak gondolatvilágához. Ezeket a miséket lehet mondani a napi olvasmányok elhagyásával a szóban forgó hét egy-egy tetszés szerinti köznapján. a C-évben pedig Lukács szövege a megtérésről. másrészt Pál szavait a keresztény húsvét megalapításáról az Eukarisztiában. 2. a negyedik és az ötödik hét kezdetén be van illesztve egy-egy . A nagyböjt ideje 97 a) Vasárnapokon Az evangéliumi olvasmányok így vannak elrendezve: Az első és a második vasárnap megtartja az Urunk megkísértéséről és színeváltozásáról szóló elbeszéléseket.. hogy köznapokon újra elő lehessen őket venni. Minden egyes év szövegsorozatában szerepelnek ennek a történetnek főbb elemei a kezdettől elindulva egy új szövetség megígéréséig. midőn önmagát ajánlotta fel Atyjának. Az ószövetségi olvasmányok az üdvösség történetére vonatkoznak. A szent éjszaka húsvéti virrasztására hét ószövetségi olvasmány van kijelölve. 98 b) Köznapokon Az evangéliumból és az ószövetségből vett olvasmányok egymáshoz illően vannak megválogatva. Urunk.. Ezek az evangéliumi szakaszok fontosak a kereszténységbe történő beavatás szertartására való tekintettel.szabadon választható mise''. A negyedik hét hétfőjétől kezdve megközelítően folyamatosan olvassuk a János-evangéliumot. a vakonszületettről és Lázár feltámasztásáról szóló evangélium. és a nagyböjti hitoktatás sajátos tárgyköreivel foglalkoznak. amelyek felidézik Isten csodálatos tetteit az üdvösség . ahol keresztségre készülő felnőttek vannak. A választott apostoli olvasmányok felelnek az evangéliumi és az ószövetségi olvasmányokra. a vakonszületettről és Lázár feltámasztásáról szóló olvasmányok vasárnapokon hangzanak el és csupán az A-évben (más években csupán tetszés szerint). amelyek leginkább megfelelnek a nagyböjt jellegének.Urunk szenvedésének Pálma-vasárnapjára'' a körmenethez választott szövegek beszámolnak az Úr ünnepélyes bevonulásáról Jeruzsálembe a három szinoptikus evangélium szerint. Ezért a harmadik. A három következő vasárnapra az A-évben visszakerült a szamárfai asszonyról.

Ebben a húsvéti olvasásban nagyrészt Urunknak az utolsó vacsora utáni beszéde és imádsága van soron.évközi'' idő a) A szövegek elrendezése és megválasztása . Apostoli olvasmányként az A-évben Péter első levelét olvassuk. hatodik és hetedik vasárnapján részletek hangzanak el Urunknak az utolsó vacsorára következő beszédéből és imádságából. A nappali misén első olvasmánynak vesszük. tudniillik a feltámadás hírüladása a három szinoptikus evangélium egyike szerint. Húsvét napjára evangéliumi olvasmány gyanánt János szövege szerepel a sírbolt üresen találásáról. Az első olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből van. amit a még meg nem dicsőült Krisztus ígért a Szentlélekről. amelyből most húsvéti jellegű szövegeket veszünk. Ezt a könyvet használjuk az egész húsvéti időn át az Ószövetségből vett olvasmányok helyett. A tetszés szerint választható többi szöveg a Léleknek a tanítványokra és az Egyházra irányuló tevékenységéről tárgyal. Az apostoli olvasmány arra utal.történetében.. megközelítően folyamatos olvasással. Utána megközelítően folyamatosan olvassuk a János-evangéliumot. 100 b) A vasárnapokon A harmadik vasárnapig bezárólag a feltámadt Krisztus megjelenéseiről számolnak be az evangéliumi olvasmányok. Az evangéliumi olvasmány emlékezetünkbe idézi Jézust. az apostoli olvasmányszöveg pedig megmutatja. Evangélium gyanánt húsvét nyolcada folyamán az Úr megjelenéseinek elbeszélését olvassuk. Végül az evangéliumi olvasmány arra emlékezik. Az . 5. hogy tetszés szerint lehessen választani egyet az ünnep sokszoros jelentésének megvilágítására. amely ennek az időszaknak sajátossága. hogy élnünk kell Húsvét szent titkát az Egyházban. A negyedik vasárnapra vannak kijelölve a Jó Pásztorról szóló olvasmányok. mint Krisztus feltámadásának szentségéről. hogy a nagyböjti időben már elkezdett olvasás befejeződjék. az elfogadott gyakorlat szerint. 102 d) A mennybemenetel és pünkösd főünnepén A mennybemenetel főünnepe megtartja első olvasmányként az esemény elbeszélését az Apostolok Cselekedetei szerint. hogy mily hatással működik a Lélek az Egyház életében. az évek szerint három sorozatra szétosztva párhuzamosan és folyamatos módon. a Bévben János első levelét. vagy ha van vasárnap esti mise. és ezt a szöveget apostoli olvasmányok egészítik ki az Atya jobbjára felmagasztalt Krisztusról. A pünkösdi vigília misében négy ószövetségi szöveg áll rendelkezésre. Az apostoli olvasmány rámutat a Szentlélek sajátos szerepére. Ezek a szövegek szépen összhangban vannak a boldog hit és az erős remény szellemével. De tetszés szerint olvashatók a szent éjszaka evangéliumi szövegei is. Az első olvasmányt az Apostolok Cselekedeteiből vesszük. Húsvét ötödik. amint húsvét estéjén a Szentlelket közli tanítványaival. az Apostolok Cselekedeteinek elbeszélését a nagy pünkösdi eseményről. 101 c) A köznapokon Az első olvasmányt az Apostolok Cselekedeteiből vesszük mint a vasárnapokon. Így mindegyik évben sorra kerül egy és más az ősegyház tanúságtételéről és kibontakozásáról. Evangéliumi olvasmányként mindegyik sorozat adja a maga szövegét az egyes evangélisták szerinti változatban. és egy apostoli olvasmány a keresztségről. amelyet az Egyházban tényleg gyakorol. a C-évben a Jelenések könyvét. Lukács elbeszélése Jézus megjelenéséről az Emmauszba igyekvő tanítványoknak. továbbá kettő az újszövetségből.

évközi'' vasárnapon az evangélium még Urunknak arra a megnyilvánulására vonatkozik. .. ez természetszerű betoldás. .[116] b) Olvasmányok a vasárnapokra 105 1. Az evangéliumok ama fejezetei.Ha 34 . így az év végén megtartjuk a világ végállapotára vonatkozó szövegeket. Az a vasárnap. és végződik advent első vasárnapjának első Esti dicsérete előtt. Ezenkívül néhány vasárnap vagy egy másik időszakhoz tartozik (az a vasárnap.évközi'' vasárnapok sorában. helyettesíti az I. amelyen hamvazószerda van. Az Urunk keresztségének ünnepét követő vasárnap második az . kisebb-nagyobb mértékben erről a témáról szólnak. ily rendhez kell igazodnunk: -.beszéd az élet kenyeréről''). A B-évben a XVI. 2. amely a nagyböjt kezdetét megelőzi. Ha viszont Urunk keresztségének ünnepét hétfőn tartjuk.. amelyen Urunk megjelenését (Vízkeresztet) ünnepeltük. hét olvasmányai azon a hétfőn kezdődnek. Urunknak Jézus Krisztusnak mint a mindenség királyának főünnepe). Vesszük tehát a kánai menyegzőről szóló hagyományos szakaszt. Vízkereszt után tudniillik Urunk igehirdetésének kezdeteit olvassuk. vasárnap után bekapcsolódik öt olvasmány János 6.. Lukács megközelítően folyamatos olvasásában a C-évben az első szöveg (azaz a III. a megelőző kedd után elmaradnak.évközi idő'' olvasmányaira.évközi'' vasárnapot.évközi'' vasárnap van.[115] -. hogy minden egyes evangélium a saját tanítását nyújtsa arról. vasárnap) elé kerül az evangélium előszava. minthogy a kenyérszaporítás János evangéliumából véve helyettesíti ugyanezt az elbeszélést a Márkéban. 2. A többit aztán haladó sorrendben számozzuk azzal a vasárnappal bezárólag. amelyek az egyházi év két utolsó hetére vannak kijelölve.évközi idő'' a január hatodikára következő hétfővel kezdődik és tart a nagyböjt előtti keddig bezárólag. amelyek a kínszenvedés elbeszélését megelőzik. Ószövetségi olvasmányok . fejezetéből (.. amelynek olvasmányait utolsónak olvastuk a nagyböjt előtt. és máshová nem látszott elhelyezhetőnek.103 Az .Ha 33 . Ez az olvasás úgy alakul. 104 Az . Evangéliumi olvasmányok A II. ahogyan Urunk élete és igehirdetése kibontakozik. Az egyházi év végén pedig természetszerűen jutunk el az utolsó vasárnapok sajátosan világvégi tanításához. Az Olvasmányrend 34 vasárnapra és a rájuk következő hetekre közöl olvasmányokat. továbbá pünkösdvasárnap). Annak a hétnek olvasmányai.évközi időre'' megállapított olvasmányok helyes használatában a következőkhöz kell igazodni: 1. majd újra kezdődik a pünkösdvasárnap utáni hétfőn. A III. az I. amelyet elsőnek kellett volna vennünk Pünkösd után. Emiatt az I. Amikor Pünkösdvasárnap után újra áttérünk az . amely igen szépen kinyilvánítja a szerző szándékát.. vagy egy ráeső főünnep akadályozza (például a Szentháromság főünnepe. vasárnappal elkezdődik a három szinoptikus evangéliumnak megközelítően folyamatos olvasása. amelyet Urunk megjelenésének főünnepén ünnepeltünk. amely arra a vasárnapra következik. amelyen Urunk keresztségének ünnepe van. amely közvetlenül következik arra a hétre...évközi'' vasárnap van. amelyen Urunk keresztségének ünnepét üljük. Olykor azonban csak 33 évközi hét van. és a két másikat szintén a János-evangéliumából. Ezenfelül bizonyos összhangot érünk el az egyes evangéliumok mondanivalója és az egyházi év előrehaladása között.. azzal a héttel kezdünk. amely a január 6-a utáni vasárnapra következik. elhagyjuk azt a hetet. hét olvasmányai kedden kezdődnek. amelyek igen jól kapcsolódnak Krisztus keresztségéhez és első megnyilatkozásaihoz.. 3.

Ezek azonban nem logikai rendben kerülnek sorra. A következőkben közölt II. hogy az olvasmányok rövidek és könnyen érthetők legyenek. 110 2. amennyire csak lehetséges volt. hogy kerüljük a túl nagy eltérést az egyes misék olvasmányai között. Az Ószövetségből csak válogatott helyeket közölhetünk. Így nyílik meg Isten igéjének kincstára. hogy a felolvasás ne váljék szerfölött hosszúvá. hogy vasárnaponként kelljen minél többet felolvasni az Ószövetség legjelentősebb szövegeiből. d) Olvasmányok köznapokra 109 1. Krisztus szentséges Testének és Vérének. az első részt a B-évben. de főként azért. akik a vasárnapi misén részt vesznek. A válogatás. Túl hosszú elbeszéléseket nem nagyon lehetett előírni: olykor úgy válogattuk össze a verseket. amelyek az egyes olvasmányok elé kerültek. amelyeket hétköznap más napokon olvasunk.évközi'' időben 108 A Szentháromság főünnepére. csupán a 6.106 Ezek az olvasmányok az evangéliumi szakaszoknak megfelelően vannak kiválogatva. c) Olvasmányok az Úr főünnepeire az . A sorozatban három év között van szétosztva ennek az . Hasonlóképp ajánlatosnak látszott kétfelé osztani a zsidókhoz írt levelet. hogy a hívek megértsék.. A történeti olvasmányok úgy vannak megválogatva. és így olvassuk az egyházi év végén. Az Újszövetségből eléggé bőven olvasunk. Az összefüggés egy és ugyanazon mise olvasmányai között kitűnik azokból a gondosan megválogatott címekből.évközi'' vasárnapokra az évek három sorozatában. hét). Kétszer vagy háromszor is felolvassuk mindazt. táblázat mutatja[117] a szentleckék elosztását . Ezenfelül néhányszor a bölcsességi könyvekből kiragadott szövegek világítják meg . 3) Apostoli olvasmányok 107 Szentleckeként ki van jelölve Pál és Jakab leveleinek megközelítően folyamatos olvasása (Péter és János leveleit húsvéti és karácsonyi időben olvassuk). vagy amiatt szükséges. Megjegyzendő. de aki majd uralkodik az Egyházban. Az evangéliumok úgy vannak elrendezve. mint a Mindenség Királyát. aztán az Újszövetséget a szövegek hosszúsága szerint.. Márk 1-12.. azután Mátét (X-XXI. hét). úgy történt.évközi'' időnek kezdetén.. és nem nagyon nehezeket. fejezet két szakaszát hagyva ki. hét). ami vagy egészen sajátos jelleggel bír a különböző evangéliumokban. azaz utolsó vasárnap olvasmányai dicsőítik Krisztust. De arról is gondoskodtunk. hogy eléggé rövid részeket válogattunk össze. hogy a lehetőség szerint megmutatkozzék az egyes könyvek jellege. és visszatér majd az idők végén. hogy az evangélium folyamatossága jól érthető legyen. megismerkedhessenek az Ószövetség csaknem minden fontos lapjával. hogy az egyes levelek lényeges tartalma sorra kerüljön. végül Lukácsot (XXIIXXXIV. a másik részt a C-évben olvassuk. A XXXIV. hogy mindazok. előre hirdetve megaláztatásait a szenvedésben és a halálban. akire előképként Dávid utalt. fejezetét teljes egészében elolvassuk. hanem az evangéliumi olvasmányokkal összhangban. Mátéból és Lukácsból mindent felolvasunk. ami Márkban nincs benne. és különböző kérdésekkel foglalkozik. Olvasmányként néhány héten keresztül az Ószövetséget olvassuk. hogy áttekinthető legyen belőlük a megtestesülést megelőző egész üdvösségtörténet. hogy Márk olvasásával kezdjük (I-IX. A korinthusiakhoz írt első levél meglehetősen hosszú. továbbá Jézus szentséges Szívének főünnepére kijelölt olvasmányok szövegei megfelelnek az ünneplés jellegének. hogy a két szövetség egybetartozása nyilvánvalóvá legyen. A végső dolgokról szóló beszéd Lukácsnál teljes.

ezek használatba vételéhez a Szentszék előzetes megerősítése szükséges. ámde semmilyen felosztás sincs előírva. amelyek illenek ennek az időnek világvégi jellegéhez: vagyis Dániel és a Jelenések könyve. az Énekek éneke. táblázat mutatja[118] mindkét szövetség könyveinek elosztását az . nem hagyva el a Bevezető tudnivalókat sem. Az épületes célzatú elbeszélések közül. amelybe felvehető egy és más a szentek sorozatának olvasmányaiból.évközi'' köznapokra a két esztendőben. amely az evangéliumokat tartalmazza. hogy minden egyes évre minden együtt legyen található. Ajánlatos követni azt az ősi szokást. és egy költői könyv. sorokra bontva legyenek nyomtatva. hogy a szövegek. persze lehetnek külön könyvek is. Ajánlatos. Az is megfelelő. amit találékonyan alkalmasnak látunk lelkipásztori használatra. amelyek elég hosszú olvasást kívánnak ahhoz.[120] 113 Az Olvasmányoskönyv terjedelme miatt a kiadvány szükségképp több kötetből fog állapi. Alkalmazási lehetőségek és fordítások 111 Isten igéjét istentiszteleti összejövetelen mindenkor vagy a Szentszéktől készített latin szövegekből kell venni. Minden egyes kötetben legyenek benne azok a szövegek. Az egyházi év végén kerülnek felolvasásra azok a könyvek. hogy a szövegeket versszakokra tagolva nyomassuk ki. még ha nem is költemények. Szofoniás). amelyek magyarázzák annak a résznek szerkezetét és célját. Csaknem minden ószövetségi könyv helyet kapott az egyházi év köznapi olvasmányrendjében.[119] 112 A Miseolvasmányok Könyvét teljes egészében le kell fordítani. Ha a püspöki kar bizonyos módosításokat tart szükségesnek vagy ajánlatosnak. hogy könnyebbé váljék a felolvasás. Ezeket előszó vagy záradék módjára fűztük hozzá némelyik történeti sorozathoz. elhagyva a többit (Esztert és Juditot). 114 Mindig hozzá kell kapcsolnunk az olvasmányokhoz az énekek szövegét. hogy érthetők legyenek. A következőkben közölt III. hogy külön kötet legyen a vasárnapi olvasmányoskönyv..a történelmi események vallási jelentését. Szintén ajánlatos. népnyelvű Előzetes tudnivalók fordításai és tartozékai VI. Tóbiás és Rut könyveit olvassuk. a nyomdai kivitelben legyen világosan látható a szöveg ilyen szerkezete. De szabadon megvalósíthatunk minden másféle elrendezést is. Mégis előkerül belőlük egy-két szöveg vasárnapokon és egyéb időszakok köznapjain. 116 Ha egy olvasmánynak van hosszabb és rövidebb alakja is. és egyetlen más részt sem. A vasárnapit pedig előnyösen szét lehet választani a három évi sorozat szerint. vagy a püspöki kartól liturgiai használatra jóváhagyott népnyelvű fordításokból. 115 Valahányszor különböző részekből tevődik össze egy olvasmány. ======================================================================== Az olvasmányrend módosításai. amelyekben csak az énekelt részek találhatók. Csupán igen rövid könyvek maradtak ki (Abdiás. ezeket . és egy másikat az ószövetségi és az újszövetségi olvasmányokkal. és legyen külön köznapi olvasmányoskönyv. fejezet Az olvasmányrend módosításai. népnyelvű fordításai és tartozékai 1. az érvényben lévő szabályok szerint. hogy külön adjanak ki egy kötetet.

Mindig így mondjuk: . illetve . sem azt. 117 A népnyelvű fordításokban se közöljük a szövegeket .Kezdődik'' (legfeljebb különleges esetekben. . Nem mondjuk azt. hogy csak tetszés szerint választható szövegről van szó. 122 2.Olvasmány . . ahogyan a hagyományos gyakorlatban vannak. A könyvek nevei úgy maradjanak. . amely egybevág a liturgiai használatra szolgáló fordítással. Makkabeusok második könyve).címük'' (tartalmuk) jelzése nélkül. Ez a felirat az itt következő szabályokhoz igazodjék. akkor .[122] Így bizonyos alkalmakra könnyebben lehet majd találni szükséges vagy hasznos szövegeket a mise olvasmányos könyveiben. 120 Ebből az is következik.második könyvet'' mondunk (például Királyok első könyve. . ahogy az Olvasmányrend jelen kötetében található. . leveléből'' vagy . kivéve a Zsoltárokat.[123] de szerepel mellette néha egy másik helymegjelölés is az eredeti (héber. 121 1.feliratnak''.[121] 118 Minden egyes kötethez hasznosan hozzá lehet adni a szentírási szakaszok mutatóját olyasféleképpen. Ha azonban nem látszik alkalmasnak az ily szétválasztás. könyve helyett.. kivéve a következőket: a) Ha két könyv viseli ugyanazt az elnevezést. és II. valamilyen értelmezési szempontot is. amit a szertartás során olvasni kell.. könyvéből''. amikor az egyik eltér a másiktól. hogy a szövegnek mind a két alakja zavartalanul felolvasható legyen.. 2. és II. ha alkalmasnak látszik). könyve'' a Királyok III.. . hogy világosan lássák.. hogy a liturgikus könyvekben ott kell lennie a .első levelet'' és . . b) A következő könyveket a manapság inkább használatos elnevezéssel illetjük: .Ezdrás könyve'' és . Megfelelő jellel vagy a betűk jellegével meg kell azonban különböztetnünk. hogy .Sámuel I.a Krónikák I.Evangélium Szent . és II. hogy mindig pontosan megadjuk a fejezeteket és a verseket.második levelet''. amelyeket a szöveg közt is. könyve'' a Királyok I.. .. Szükséges azonban. meg kell találni a módját.a Királyok I.. Fejtse ki ez nyíltabban a szakasz értelmét. .Folytatódik''. könyve'' a Paralipomenon Lés II. bár az illetékes egyházi hatóság rendelkezése alapján másképp is megfogalmazható. és II. illetőleg . .külön közöljük. és II.. és IV könyve helyett. ha szükségesnek látszik.Szentlecke . hogy . vagy a lap szélén megfelelően fel kell tüntetni. arám vagy görög) szöveg szerint..Nehemiás könyve'' az Ezdrás I. amelyet ugyanaz a hatóság jóváhagyott. Ezeknél a következőkre ügyeljünk: 119 a) A szöveg lelőhelye A szöveg lelőhelyi adata (a fejezet és a versek sorszáma) mindig a Neovulgáta kiadást követi.. A népnyelvű fordításokban az egyes nyelvek szerint illetékes hatóságok rendelkezéseinek megfelelően megtartható az a számozás. A címhez hozzá lehet adni.. könyvéből''. ahogyan az egyes helyek vagy nyelvek szokásainak és körülményeinek jobban megfelel..első könyvet'' és ... hogy mind a kettő külön olvasható legyen. Az egyes olvasmányok tartozékai Ebben a kötetben minden egyes olvasmánynál feltüntetjük a szöveg lelőhelyét és címét (titulus). könyve helyett..

Jeremiás. II.Olvasmány Izajás. 12. 48. Vat. amelyeket nem tekintünk igazán prófétaiaknak. d) A befejezés jelzése 125 Az olvasmányok végén.. lásd: A. aug.. amikor a szövegben úgyis megvan az elegendő utalás az időpontra vagy a személyekre. A. sz. abban.Abban az időben''. . -. . vagy ezekhez hasonló jellegű szavakat a helyi szokásoknak megfelelően. . ahogy az összefüggéséből kiszakított szöveg értelmessége megköveteli.Így szól az Úr''. o. Pál: Ministeria quaedam apostoli levél. 25. vagy ahol az ilyen szavak nem illenek a szöveg természetéhez. 52. 28. 15-én. sz. . 1979. elsősorban VI.. 51. szöveghez. gondosan szavaiból megválogatva). sz.. Ózeás . elsősorban II. Báruk könyvéből'' és .. uo. ápr.. és emiatt egyet-mást változtatni kell.. 6. A.Siralmak könyvéről'' és a . 64 (1972) 532. o. Az ilyesmi elmaradhat. 1972.Zsidókhoz írt levélről'' szólunk Jeremiás és Pál nevének említése nélkül. Marialis cintus apostoli buzdítás. 7. S.. b) A . hogy a nép könnyebben válaszolhasson feleletével. 33. 1. 25-én a Nova Vulgata Bibliorum .. dec. a felolvasónak mondania kell: . amit a pápák élőszóval vagy írásban előterjesztettek.Ama napokban''. S. febr tán. uo. A.. Malakiás jövendöléséből''. 56. így nevezzük meg: .. sz. ahol a szöveg nem összefüggő versekből áll. 43.: A. 33-34.indítás'' 124 A kezdő szavak ilyenek lehetnek: .Szeretteim''. .könyve helyett. c) Név szerint megkülönböztetjük a bölcsességi könyveket a következőképpen: Jób könyve. amelyeket az Neovulgáta kiadás a próféták közé sorol.. e) Egyszerűen a . Vö. 8-án.. S. 36-37.cím'' 123 . A. o. Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás 1975.. sz. Sirák fiának könyve (a latinban Ecclesiasticus). a Prédikátor könyve vagy Kóhelet. 1974. a Bölcsesség könyve. 68 (1976) 24-25. . Nemzeti nyelvekben az illetékes egyházi hatóság rendelkezése megváltoztathatja vagy el is hagyhatja az ilyesféle szólásformákat... 66 (1974) 125-126. Presbyterorum Ordinis határozat a papi szolgálatról és életről. János Pál: Scripturarum thesaurus apostoli rendelkezés.. Hasonlóképpen szükség van megfelelő kiegészítésekre ott..Ez az Isten igéje''. E szavak után kezdődik az olvasmány néhány szó elhagyásával vagy hozzáadásával. ======================================================================== Jegyzetek Előzetes tudnivalók 1 2 Vö.. és egyazon mise olvasmányainak összefüggése is megmutatkozzék.Olvasmány Ezekiek Dániel. az Énekek éneke. 47. 24. Dei Verbum hittani rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról. sz. a Példabeszédek könyve. 26. 18.Cím'' (titulus) írandó minden egyes megfogalmazva (többnyire éppen az olvasmány hogy rámutasson az olvasmány főtárgyára. még ama könyvek esetében is. sz. 21. sz... d) Azokat a könyveket.ahol szükséges -már a címekben c) Az . o. o. Ad Gentes Divinitus határozat az Egyház hithirdető tevékenységéről.Testvéreim''. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról.

S. 25-35. A. 114. sz. II. Szertartásügyi Kongregáció: Eucharisticum Mysterium utasítás. 68 (1976) 24-25. 23. A. 1316. A Papság Ügyeinek Kongregációja: Directorium catechisticum generale. 234235. Catechesi tradendae apostoli buzdítás. beszéd 1: . 1979.. Istentiszteleti Kongregáció: Institutio generalis Missalis Romani. V-VIII. Szentírás. Így pl. Szt. 16-21.. A. S. 11. 44-49. és 47 sz. uo. 10. 11. 20. 33. dec. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Római Misekönyv: Ordo lectionum Missae (Vatikáni Nyomda. o. A. o. 62 (1970) 695-696. 72 (1980) 134137.Az evangélium Krisztus szája.. amelyben Krisztus szája szól az ő népéhez. 5-én. VI. Isten igéjének liturgiája (liturgiái) stb. így továbbá az igeliturgiák a Főpapi Szertartáskönyvben. Mk 16. A. 19-20. 3án. 520. A. sz. A.. 28. Isten igéjének olvasmánya (olvasmányai). o. . Katolikus Oktatásügyi Kongregáció: In ecclesiasticam utasítás a liturgiaoktatásról a papnevelő intézetekben. (Bevezető tudnivalók). sz. 64 (1972) 106-107 0. 1980. a lelkipásztori értelmezésben és a hitoktatásban. sz. János Pál: Dominicae Cenae levél. a Római Szertartáskönyvben. 1979. S. V.. 1980. 1298-1299. A. és 52. 24. 1967 május 25-én. . Vatikáni Egyetemes Zsinat rendeletére megújított és VI.. S. 2. A. S. A II. és 12. Vö.. A. sz. Ágoston: 85. és 3. Vatikáni Nyomda. Függelék 15. 61 (1969) 548-549. vagy 8. 1.Az evangéliumot pedig felolvassák.3 4 5 6 7 8 9 10 Sacrorum című kiadványban. szentírási olvasmány (olvasmányok). sz. Így pl. CCL 36. Le Texte. A. 72 (1980) 333-334. Vö. pl. Vogel-R. az evangélium újra szóljon az Egyházban. 35. 316. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezésére újultak meg. S. 11-én. sz. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. Ezt szóvá kell tenni a homíliában. Vö. Mt 28. a rómaiakhoz írt levél 6. 59 (1967) 547548. 1980. sz. 60. febr 24-én. Kihirdető határozat: A.). A. S.. 48. 72 (1980) 134-146. Ennélfogva egy és ugyanaz a szöveg olvasható és igénybe vehető különböző szempontok szerint és az egyházi év más-más alkalmain és szertartásaiban. Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció: Inaestimabile Donum utasítás. A mennyben trónol. S. Ahogyan a jelen kötet tárgymutatóiból mindenki számára világos pl. és 36-37 0.és Újszövetség. okt. 1 I. A.. 131.. 23. mintha maga Jézus beszélne a néphez. sz. o. o. 1979. továbbá alános-evangéliumról szóló értékezés XXX. ápr. o. 3-án. 10. A. A. jún. és 56. 16-án. 25. 2. o. amelyek a II. fejezetének felhasználása az egyházi év különböző időszakaiban és a szentségek meg a szentelmények kiszolgáltatásánál. Dominicae Cenae levél. sz. Ó. a Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 8-án. sz. 1: PL 35.. 62. hirdetés és felolvasás a szentmisében (vö. Istentiszteleti Kongregáció: Liturgicae instaurationes utasítás. Vö. de nem szűnik meg a földön beszélni. hogy .. Pál: Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás. Lk 4. sz. ápr.. sz.. az Imaórák Liturgiájában. o.. Elze kiadásában: Le Pontifical Romano-germanique du dixičme sičcle. 24. ti. 71 (1979) 1296-1297. 9. 1632. vö.. A. S. 7. o. Vö.. A. 10. 1971. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról.. Vat. uo. isteni ige. sz. II. o. uo. szept. 320. 1975. Vat.'' (Vö. 21. és 33.. 1969) IX-XII. 289). Vö. febr 24-én. . sz. 27. 1970. 146. Vö.'' (PL 38. 95. o. és a Pontificale Romanum Germanicum-ban: .

11. Jeromos: . Az Írások nem ismerése tehát Krisztus nem ismerése. 4.'' (Commentarii in Isaiam prophetam. 1. Vö. Jn 14. azaz az evangélium. Előzetes Tudnivalók. i. 24) Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. m. sz. Vö. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. sz. II.Amikor odalép Krisztus.. o. vasárnap napi könyörgése a Római Misekönyvben. Vat. Vat. 72 (1980) 134-137. 8. Vö. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Ordo Cantus Missae. sz. sz. Vat. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 2Tessz 3. Vat. 8. Istentiszteleti Kongregáció: Liturgicae instaurationes utasítás 1970. 62 (1970) 695696. 35 és 95. Vö. sz. sz. Vö. uo. Vö.. S. 6. Istentiszteleti Kongregáció: Inaestimabile Donum utasítás.. 18./vagy . m. Vatikáni Zsinat rendeletére megújított és VI. 463 sköv. Vö. A.16. Prologus: PL 24. ápr. II. 5-én.. 20-22. II. 25. II. o. CCL 3 A. 21.. ezért aki nem ismeri az Írásokat.'' (i. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendeletével megújított és VI. Vö. Zsinat: Presbyterorum Ordinis határozat a papi szolgálatról és életről. S. Ágoston: 71. 23. 17A. Vö. 23 (PL 38. mert emberi segítségre nem szorulunk.11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 1980. sz. Szt. 6. S. 15-17 25-26. Zsinat: Dei Verbum hittani rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról..Ha ugyanis Pál apostol szerint (1 Kor 1. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Római Misekönyvben (Vatikáni Nyomda. 553 (CSEL 3/2. sem a bölcsességét. 787 és 790. Vat. sz. II.: A. a napi könyörgéseket Az Anyaszentegyházért a II. sz. sz. 360. CCL 33. Presbyterorum Ordinis határozat a papi szolgálatról és életről. Vö. sz. A. nem ismeri Istennek sem az erejét. Szt. 285. továbbá Dei Verbum hittani rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról. 16. 20. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. vö. 12. II. a Római Misekönyv Általános Rendelkezései. Vö. sz. Vat. o. 51.. Vö. Vö. Vö.. János Pál: Dominicae Cenae levél. Vat. 73: (PL 34. 272. Előzetes Tudnivalók 32-34. eldobjuk a botot. Citta del Vaticano 1963/XCIV. sz. sz. Vö. 105). sz. Ad Gentes Divinitus határozat az Egyház hithirdető tevékenységéről. 334.. o. Előzetes tudnivalók. Vö. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. CCL 73. XCIV. 623. sz. o. Zsinat: Dei Verbum hittani rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról. 1. szept. 15. sz. 24-én. 1).). Vat. II. 111. sz.26 -. 7. 2. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. az . o. Vö. sz. Cyprianus: De oratione dominica 23: PL 4. beszéd. A. A A.. II. Szt. febr. Vat. o. Zsid 4. 2 Kor 1. Vö. sz. 106). Vö. 10. Vö. mintakiadás 1972. 4.. 33. és alább. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 15. sz. 72 (1980) 333. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. Vö. 1975) 786.évközi'' XXI. 1980.). Ágoston: Quaestionum in Heptateuchum liber 2. 33. II. II. 56. a II. . 10. 18. sz. 335. sz.. és 10. alább. Vö. Zsinat: Dei Verbum hittani rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról. 3-án.

sz. 23. 1971). Szertartásügyi Kongregáció: Musicam Sacram utasítás a zenéről a szent liturgiában. 272. 66 (1974) 44. Ratio fundamentalis. 25-én. 59 (1967) 556-557 o.: A. a II. sköv. 39. 6. sz. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendelkezésére megújított és VI. 16. 1974. 39. sz. o. uo. 42. 26-án. sz. o. vatikáni egyetemes zsinat rendeletére megújított és VI. 48.. és alább. szept. 57 (1965) 753. Vö. Vat. Graduale simplex.. sz. sz. A. 165. 42. Vö. 1967 máj. továbbá uo.: A.: VI. Vö. és 47. 18. 43. 94. Előzetes tudnivalók. II. szept. S. 52. uo. és 131. továbbá Szertartásügyi Kongregáció: Eucharisticum Mysterium utasítás. Vö. Egyetemes Zsinat rendeletére megújított és VI. 10. 71 (1979) 1316. Katolikus Oktatási Kongregáció. 48. sz. II. Szertartásügyi Kongregáció: Inter Oecumenici utasítás. Vö. 69 (1976) 33-34. 28. 7. sz. o. János Pál: Catechesi tradendae apostoli buzdítás. VI.: A. és 109. uo. okt. Általános rendelkezések. Vö. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 6 g. sz. Vö. sz. 1-én. VI. Zsinat: Ad Gentes Divinitus határozat az Egyház hithirdető tevékenységéről. Graduale Romanum. 3-án: A.: A. 61 (1969) 809. 35.33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Vö. vö. S. nov. 9. Egyetemes Zsinat rendeletére megújított és VI.. Vö.1973. o.. S. A. A nép részvételével mondott mise rendje. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. a Római Misekönyv Általános Rendelkezései. Pál: Laudis canticum apostoli rendelkezés. sz. 53. Directorium de Missis cum pueris. 1969/ 22. sz. 54. 15. 35. uo. 36.: A. sz. A II. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. II.. A. S. S. továbbá II. 1975. Vat. 42. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 24. sz. Pál: Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás. Vat. Vö. sz. vö. Vö. 59 (1967) 311. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Imaórák Liturgiájában (Vatikáni Nyomda. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 1979. A. Ordo Cantus Missae. Előzetes tudnivalók. sz. máj. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Missale Romanum. Vö. Vö.. Előzetes tudnivalók 32. S. sz. Ordo celebrandi matrimonium (Vatikáni Nyomda. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Római Szertartáskönyv. második mintakiadás 1975. sz.. 37-39. Vat. sz. o. sz. 56 (1964) 890. sz.. dec. A. Vö. Vat. Vö. 8-án. 2. sz. A. 1969. Pál: Mysterium Fidei körlevél. Vat. sz. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 2. A. Vö. A. S. S. sz. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 82-84. Imaórák Liturgiája. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 89-90. 1965. 1967 márc. sz. Istentiszteleti Kongregáció: Actio pastoralis utasítás. 41... A. Pál pápa tekintélyével megerősített Római Misekönyvben (Vatikáni Nyomda. Vat.: a II. A.. sz... II. Vö. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. II. . 1975 /388.. 11. Előzetes tudnivalók. 5-én. és 338. sz. o. sz. Vat. sz. 1964. 16-án. 42. 7-9. és 90. o. sz. sz. alább. Előzetes tudnivalók. Vö. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. és 39. sz.

34. uo. Vat. sz. 68. Vö. II. 99. Presbyteri et Episcopi (Vatikáni Nyomda 1968) 28. sz. Vö. Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció: Inaestimabile Donum utasítás. Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció: Inaestimabile Donum. uo. 1980. sz. sz. alább. és 64. 24. Vö.16. sz. Vö. Vö.. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. Vö. sz. 72 (1980) 334. sz. sz. ápr. uo. Vö. . és 15. ápr. o. 47. Vat. 6. Vat. Vö.. Vat. április 11-én. 3-án. 85. sz. 61. o. Vat. A S. 33. uo. 1980.. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 45. sz. 16. o. Zsinat: Ad Gentes Divinitus határozat az Egyház hithirdető tevékenységéről.: A. Vö. sz. Vö. Vö. továbbá a Papság Ügyeinek Kongregációja: Directorium catechisticum generale. fentebb 23. Zsinat: Dei Verbum hittani rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról. Vö.5-15. A.4. o. 4. sz. Vat. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. sz. Vö. Vat. sz. sz. és 324-325. sz. sz. Vö. április 3-án. Vö. Vat. sz.. uo. sz. 72 (1980) 334. továbbá Dei Verbum hittani rendelkezés az isteni kinyilatkoztatásról. sz. 72 (1980) 333-334. S. o. 11. 8. Idézve uo. S. 47 sz. uo. és 132. 96. 24.. sz. Vö. sz. uo. 70. 318-320. 42. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. Vö. 9. sz. Vö. Vö. Vö. sz. Zsinat: Presbyterorum ordinis határozat a papi szolgálatról és életről. 24. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. Vö. 1971. Vö. 139. sz. sz. Vö.: A. uo. 43. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Pontificale Romanum. 25. Vat. uo. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. A. továbbá Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció: Inaestimabile Donum utasítás.. 15. o. 21. A. II. sz. 23. 313. Jn 14. o. sz. 1 Ordo Exsequiarum (Vatikáni Nyomda. sz. Vö. Vö. II. sz. 1969) 41. 21. Vö. 3. II. 272.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 és 57 sz. Vö. 66. 122. Vö. De Ordinatione Diaconi.. uo. uo. 64 (1972) 114. a II. 56. Vat.. II. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 97. 15-26. és 47 sz. 25.. 25. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 24. 3-án. sz. sz.. S. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 1.: A. Vö. II. jegyzet. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. sz. Vö. 33. sz. Előzetes tudnivalók 78-91. Vö. sz. Vö.. Vö. sz.. sz...: A. és 35. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 58. o. 26 -. Róm 1. zsinat rendeletére megújított és VI. II. 1980. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 26. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. sz. 110. Vö. uo. o. 3. 7. uo. II.

valamint a 6. Szertartásügyi Kongregáció: Inter Oecumenici.. Vö. Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció: Inaestimabile Donum utasítás 1980. a rákövetkező év pedig. 22. a 9. o. A. 15-én. m. 1964.. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Római Misekönyvben (Vatikáni Nyomda. S. 12. és 33. és Isten kinyilatkoztatott igéjével bizonyítja üdvösségünk titkának szakadatlan folyamatosságát''. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. amelynek évszáma maradék nélkül osztható hárommal. Vö.. sz. A.. Vö. És . és 151. a Római Misekönyvben i. 35. 1-én. Vö. sz. szintén C.ki-ki úgy tekintse a Szentírást. 1973.. S. is 27.: A. o. . 47.: A. Annak megállapítására. azaz 1981 A-év.. vö. 66 ( I 974) 43. sz. továbbá a Szent Liturgiáról szóló rendelkezés végrehajtásával megbízott Tanács: De oratione communi seu fidelium (Ciha del Vaticano. 1973. S. Pál: Marialis Coltus apostoli buzdítás.Az egész elrendezés azt a célt szolgálja. a 2. év így Aév volna. sz. VI. 15-én. Vö. febr. 2. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendeletére megújított és VI. sz. okt. 66. II. o. szept.: A. és 1983 ismét C-év. S. Vat. vagy C. Vö. Ez az éhség ugyanis -. 41-47 sz. Szertartásügyi Kongregáció: Inter Oecumenici utasítás. 26-án. sz. mind a hívek egyrészt lélekben szentebbül felkészülnek az Úr vacsorájára. év B. 26-án. Így például 1980 C-év. II.: R. B és C betű jelöli. A. Pál: Missale Romanum apostoli rendelkezés: . hogy mind a papság. másrészt a Szentírás mélyebb átelmélkedése által napról napra jobban táplálkoznak az Úr igéjével is. o. aug. 15. Directorium de Missis cum pueris. 1972) 15.4. sz. sz. R. Vö.a Szentlélek vezetése alatt mintegy mozgásba hozza az Újszövetség népét az Egyház tökéletes egysége felé.. A. hogy -. 66. o. S. pl. o. o. 1969. Istentiszteleti Kongregáció: Actio pastoralis utasítás. Pál: Ministeria quaedam apostoli levél. sz. 24. 1972. VI. sz. sz. sz. Vat. mint a keresztény hitoktatás főanyagát. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 61 (1969) 809. VI.. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 3-án. A. továbbá Istentiszteleti Kongregáció: Directorium de Missis cum pueris. sz. VI. o. 35. és a 3. 9. o.: A. Az egyes éveket A. S. 6. 37a és 67. szept. és mint bármi néven nevezendő hittudomány velejét'': a II. 2-án. nagyon bizakodunk abban. 1979.. 66 (1974) 125-126. 16-án. S. C-betűvel jelöljük azt az évet. Vö. o. és 18. mint a lelki élet örök kútforrását. sz. uo. Vö. . mintha a sorozat a keresztény időszámítás első évével kezdődnék. 64 (1972) 532. 1966) 8. Pál: Missale Romanum apostoli rendelkezés: . o. 7.: 71 (1979) 1296-1297. a 12. sz. így kell eljárnunk. S. év C. sz. Miután tehát az összeállítás elkészült. 1-én. 56 (1964) 878. Az 1. A.: A.. II. 72 (1980) 344. 66 (1974) 43. János Pál: Catechesi tradendae apostoli buzdítás. 1974. 37-38. nov. V. Következik végül mindebből. II. hogy egyre jobban Felébressze a hívekben az Isten igéjére való éhséget. és 51. máj.a II. nov. ápr. A. 68. 1964. Vat.90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Vö.. Vatikáni Zsinat intelmei szerint -.: A. 23. hogy melyik év A.: fi.részletekbe menően megvilágítja. . 1982 pedig B. vagy B. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. 56 (1964) 884.

Istentiszteleti Kongregáció: Declaratio de interpretatione textuum liturgicorum: Notitiae 5 (1969) 333334. 313. Vö. sz. uo..évközi'' időben közelítőleg folyamatosan olvasunk. De semmiképp sem illendő. mégpedig advent első hetével kezdve. Vö. S. Vö. 72 (1980) 333-334. amelyet . o. mégpedig rendszeresen vasárnapról vasárnapra. . 320. 3-án. sz. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 1. sz. sz. sz. A Szentháromság főünnepe helyettesíti az . 1969.. Magától értetődik. II. Vö.. a Pünkösd utáni hétfőn. hogy a lelkipásztor az első vagy a második olvasmányt válassza. 1972) 5-9.évközi'' vasárnapot.). hogy a hitoktatásban összhangot és rendet tartson. Példának okáért nagyböjtben az ószövetségi olvasmányok egymásutánja az üdvösségtörténet kibontakozását követi nyomon. hogy az egyes sorozatok az egyházi év szerint bonyolódnak le. Ordo Paenitentiae (Vatikáni Nyomda.103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 így tovább. sz. 13. o.) vö. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. elhagyva a hatodik hetet. 316. hogy ha a nagyböjt előtt hat hét volt. A II. Vö.: A. Vat.. alább. hol a levélből olvasson. 319. a második tudniillik meg a harmadik. amelynek olvasására szolgál.ad interim'' paratas: Notitiae 5 (1969) 69. Márknak illetőleg Lukácsnak olvasására való. 318. sz. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. 173-174. a hetedik héttel kezdünk. De unka interpretatione textuum liturgicorum: Notitiae 6 (1970) 84-85. Zsinat: Sacrosanctum Concilium rendelkezés a szent liturgiáról. tekintet nélkül az egymásra következő szövegek összhangjára és rendjére.. 49. 313. Vö. a Szent Liturgiáról szóló rendelkezés végrehajtásával megbízott Tanács: De popularibus interpretationibus conficiendis utasítás. Vö. ami még az előző polgári évbe esik. o. Vö. alább. sz. Előzetes tudnivalók. a Római Misekönyv Általános Rendelkezései.. sz.. a pünkösd utáni hétfőn a hetedik héttel kezdünk. Vatikáni Egyetemes Zsinat rendeletére megújított és VI. Ordo cantus Missae (Vatikáni Nyomda. o. Vö. Vö. 36-40. öt hét volt. a II. o. sz. sz. Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció: Inaestimabile Donum utasítás. A. 51. A többi év pedig. o.évközi'' vasárnapokon valamely levélnek közelítőleg folyamatos olvasása van soron. Előzetes tudnivalók. alább. Liturgiam inducendis: Notitiae 12 (1976) 300-302. o. Vö. vagy . 318. Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció: Epistula ad Praesides Conferentiarum Episcopalium de linguis vulgaribus in S. 223.. Úgy például. Ha a nagyböjt előtt pl. a Notitiae-ban 9 (1973) 153-154. 25-én: Notitiae 5 (1969) 312. hogy össze-vissza hol az Ószövetségből.. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Római Misekönyv. uo. o. jan. sz. 1974). Vatikáni Egyetemes Zsinat rendeletére megújított és VI. Így az első sorozat éve a Máté-evangéliumról van elnevezve. sz. 1980. az Olvasmányok rendjében. Minden egyes évi sorozat attól a szinoptikus evangéliumtól nyeri sajátosságát. Helyénvaló ilyenkor. Vö. Vö. Pál pápa tekintélyével kihirdetett Római Szertartáskönyv. ápr. továbbá Responsiones ad dubia. Uo. az Olvasmányok rendjében. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. Declaratio circa interpretationes textuum liturgicorum . uo.

febr. 4. 16. 68a. jún. 19. 122 Vö. jún. febr. alább az Olvasmányok rendjének szövegében. 7. 30. febr. 12. S. 123 A zsoltárok számozását abban a rendben kell feltüntetni. jún. dec. 27. febr. 4. febr. márc. márc. jún. 25. ápr. 12. febr. II. 31. I. máj. 16. máj. 21. 30. II. jún. 62 (1970) 702703. márc. ápr. máj. febr. máj. 5. márc. máj. 28. febr. jún. I. 27. jún. márc. 27. 11.: A. ápr. febr. 17. ápr. 10. 14. 15. máj. II. máj. 28. 12. 28. 1. I. jún. 30. febr. 11. II. ápr. A. febr. 6 febr. 26. 24. febr. jún. 11. 9. I. jún.---Pünkösd után--hetek kezdő végső nap száma kezdő nap hét -------------. II. 30. ápr. 4. 16. 23. I. 3. 25. I. 22. 2. jún. 13. II. 25. 31. 24. I. jún. 7 10 9 Advent I. I. 6. febr. A Római Misekönyv Általános Rendelkezései. máj. 29. 2. ápr. máj. 31. 23. 4. máj. jún. 9. 15. máj. II. 16. 21. máj. 26. jún. 12. máj. 20. 8. 5 máj.----------ápr. 3.Hamvazónapok szerda ) ----. 8. nov. II. jún. 1. 25. 5 8 7 máj. 8. 7. ápr. 20. máj. 17. 12. II. 19. 27. 4. máj. 9. jún. máj. 9. 27. 2. 19. 3. sz. I. febr. ápr. máj. 29. 6 máj. 4. uo. 18. febr. 1. 3. máj. 19. máj. ======================================================================== Az egyházi év az egyházi év mozgó ünnepeinek táblázata Táblázatok Naptári Vasárév napok ) ----. 31. ------------Évközi hetek---------------Nagyböjt előtt-. 17. 24. 11. 23.------. ápr. 3. 28. ápr. máj. febr. I. máj. 23.-----1988 B 1989 C 1990 A 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B Hétköz. máj. Urunk mennybemenetele (csütörtök) Pünkösd Húsvét Úrnapja (csütörtök) --------. 14. máj. jún. ápr. máj. 30. 22.--------II. máj. 25. 8. I. ápr. 10. 21. Istentiszteleti Kongregáció: Liturgicae instaurationes utasítás. 31. sz. ápr. máj. 8. 7. 121 Vö. 3. vasárnap ----------nov. jún. máj. 8 febr. márc. II.----------. 24. márc.. 13. . 3. máj. febr. 2. 4. jún. márc. máj. ahogyan található a Zsoltárok Könyvében. II. 20. 12. 9 febr. febr. 1. máj. 11. máj. febr. jún. máj. máj. 16. dec. ápr. jún. márc. jún. I. 1. jún. jún. febr. 20. 23. máj. máj. máj. jún. 15. amelyet a Nova Vulgata Pápai Bizottság adott ki (Vatikáni Nyomda. máj. máj. 11. 8. 5-én. ápr. o. 5. máj. 26. 3. 22. ápr. jún. I. 18. 29. 17. jún. II. jún. márc. jún. szept. márc. 25. 14. ápr. 13. 17. 21. márc.-----1988 B 1989 C 1990 A 1991 1992 1993 B C A Hétk köznapok ----II. I. 8. máj. 325. máj. 23. 7. máj. 22. 6. II.120 Vö. 1969). 23. 8 jún. sz. 11. nov. 29. máj. 22. 15. 12. 13.------------febr. 7. Naptári Vasárév napok ----. dec. máj. máj. I. márc. 15. 15. 1970. máj. és 139. 1 1. máj. II. jún.

febr. jún. nov. 28. jún. 12. nov. febr. 27. 2. 7 máj. máj. márc. nov. nov. II. 2011 A I. I. 20. 4. 7. 4. 15. dec. 1. 28. nov. nov. 29. II. 24. nov. 21. 24. dec. máj. 2. 23. 29. 28. 13. 8 dec. febr. 9. 5. 30. 28. 24. 9 jún. 3. 27. 5. nov. II. 8. febr. 8 9 8 7 9 8 10 9 7 10 9 7 9 8 6 9 8 nov. febr. febr. 12. 24. 1. máj. febr. 8. máj. 20. 24. ======================================================================== A szentleckék rendje az évközi vasárnapokon Táblázatok Vasárnap -------2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 A év ----------1Kor 1-4 1Kor 1-4 1Kor 1-4 1Kor 1-4 1Kor 1-4 1Kor 1-4 1Kor 1-4 Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Róm Fil Fil Fil Fil 1Tessz 1Tessz 1Tessz 1Tessz B év ----------1Kor 1Kor 1Kor 1Kor 1Kor 2Kor 2Kor 2Kor 2Kor 2Kor 2Kor 2Kor 2Kor Ef Ef Ef Ef Ef Ef Ef Jak Jak Jak Jak Jak Zsid Zsid Zsid Zsid Zsid Zsid 6-11 6-11 6-11 6-11 6-11 C év ----------1Kor 12-15 1Kor 12-15 1Kor 12-15 1Kor 12-15 1Kor 12-15 1Kor 12-15 1Kor 12-15 Gal Gal Gal Gal Gal Gal Kol Kol Kol Kol Zsid 11-12 Zsid 11-12 Zsid 11-12 Zsid 11-12 Filem 1Tim 1Tim 1Tim 2Tim 2Tim 2Tim 2Tim 2Tessz 2Tessz 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 . II. jún. 11. 6 8 7 5 7 6 9 8 5 8 7 5 8 7 4 7 6 máj. I. jún. 28. II. 20. dec. jún. 16. jún. I. 16. I. 3. 28. febr. febr. I. máj. II. I. 28. márc. máj. 2. 16. 30. febr. 5. febr. dec. 12. márc. dec. II. 11 nov. 1.1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 B C A B C A B C A B C A B C A B C II. I. 3. I. febr. dec. 31. 19. febr. 27. jún. febr. II. 27. febr. nov. febr. 30. máj. 2012 B II. dec. jún. 27. máj. 1.

Mal. 1Kir 1-16 5 1Móz 1-11 1Kir 1-16 6 1Móz 1-11 Jak 7 Sir Jak 8 Sir 1Pét. Júdás 9 Tób 2Pét. 1Tim 1Kor 24 1Tim 1Kor 25 Ezdr. Fil 32 Bölcs Tit. év ------------------- 1 Zsid 1Sám 2 Zsid 1Sám 3 Zsid 2Sám 4 Zsid 2Sám.33 1Tessz Zsid 2-10 2Tessz ======================================================================== Az olvasmányok rendje az évközi köznapokon Táblázatok Hét ------II. Kol 1Kor 23 Kol. 5Móz Jer. 2Kir 12 1Móz 12-50 2Kir. Nah. Agg. Filem. 2Tim 10 2Kor 1Kir 17-22 11 2Kor 1Kir 17-22. Préd 26 Zak. Neh.Hab 19 5Móz Józs Ez 20 Bír. Iz 15 2Móz Iz. Mik 16 2Móz Mik. 3Móz Jer 18 4Móz. 2 és 3Jn 33 1 és 2 Makk Jel 34 Dán Jel ======================================================================== Szentírási könyvek címének rövidítése Táblázatok Abd Agg Am ApCsel Bár Bír Bölcs Dán Ef Én Eszt Ez Abdiás próféta könyve Aggeus próféta könyve Amosz próféta könyve Apostolok Cselekedetei Báruk próféta könyve Bírák könyve Bölcsesség könyve Dániel próféta könyve Szent Pál apostol levele az efezusiakhoz Énekek Éneke Eszter könyve Ezekiel próféta könyve . Joel Gal. Zak Péld. Jer 17 2Móz. Ef 29 Róm Ef 30 Róm Ef 31 Róm Ef. Rut Ez 21 1Tessz 2Tessz. év ---------------I. Bár Jób 27 Jón. Sir 13 1Móz 12-50 Ám 14 1Móz 12-50 Oz. Ef 28 Róm Gal. 1Kor 22 1Tessz.

könyve) Náhum próféta könyve Nehemiás könyve Ozeás próféta könyve Példabeszédek könyve Szent Péter apostol első levele Szent Péter apostol második levele Prédikátor könyve Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz Rut könyve Sámuel első könyve Sámuel második könyve Sirák fia könyve Siralmak könyve . könyve) Szent Lukács evangéliuma Makkabeusok első könyve Makkabeusok második könyve Malakiás próféta könyve Mikeás próféta könyve Szent Márk evangéliuma Második Törvénykönyv (Mózes 5. könyve) Szent Pál apostol levele a kolosszeiekhez Szent Pál apostol első levele a korintusiakhoz Szent Pál apostol második levele a korintusiakhoz Krónikák első könyve Krónikák második könyve Leviták könyve (Mózes 3.Ezdr Fil Filem Gal Hab Iz Jak Jel Jer Jn 1 Jn 2 Jn 3 Jn Jób Joel Jón Józs Judit Júd 1 Kir 2 Kir Kiv Kol 1 Kor 2 Kor 1 Krón 2 Krón Lev Lk 1 Mak 2 Mak Mal Mik Mk Mtörv Náh Neh Oz Péld 1 Pét 2 Pét Préd Róm Rut 1 Sám 2 Sám Sir Sirat Ezdrás könyve Szent Pál apostol levele a filippiekhez Szent Pál apostol levele Filemonhoz Szent Pál apostol levele a galatákhoz Habakuk próféta könyve Izajás próféta könyve Szent Jakab apostol levele Jelenések könyve Jeremiás próféta könyve Szent János evangéliuma Szent János apostol első levele Szent János apostol második levele Szent János apostol harmadik levele Jób könyve Joel próféta könyve Jónás próféta könyve Józsue könyve Judit könyve Júdás apostol levele Királyok első könyve Királyok második könyve Kivonulás könyve (Mózes 2.

és nem tanul többé hadviselést. Íme. H: Isten házába indulunk. Ámosz fiának látomása Dudáról és Jeruzsálemről: Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején és magasabb lesz a halmoknál.Rajta. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen. Előénekes: Örvendeztem. 8-9 7b. * örömtől dobban a szívünk. járjunk az Úr világosságában! Ez az Isten igéje. és így szól: . 1. Ők meg beolvasztják ekevasnak kardjukat és sarlóknak lándzsáikat. Izajásnak. * az Úr házába megyünk. E: Jeruzsálem városa jól megépült. Áthatja a világ népeit. tónus. Oda járnak föl a törzsek. és így ösvényein járhassunk. * ó Jeruzsálem. könyve) Szent Pál apostol első levele a tesszalonikaiakhoz Szent Pál apostol második levele a tesszalonikaiakhoz Szent Pál apostol első levele Timóteushoz Szent Pál apostol második levele Timóteushoz Szent Pál apostol levele Tituszhoz Tóbiás könyve Zak Zakariás próféta könyve Zsid Zsidókhoz írt levél Zsolt Zsoltárok könyve ======================================================================== Advent 1. * örömtől dobban a szívünk. . A kinyilatkoztatás túl fog terjedni az ószövetségi népen. Hívek: Isten házába indulunk. amikor az egész nemzeti lét veszélyben forog és sokan kételkednek. Sion hegye itt előképe Isten uralmának. hogy Isten megtartja-e a szövetségbe foglalt ígéretét. itt állunk már kapuid előtt.Szám Szof Ter 1 Tessz 2 Tessz 1 Tim 2 Tim Tit Tób Számok könyve (Mózes 4. és meghozza nekik az üdvösség békéjének ígéretét. Válasz: Isten házába indulunk. Vö. felé tart számos nép. 6-7). 3-4a. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Egybegyűjti az Úr a nemzeteket Isten országának örök békéjére. * részei egymáshoz illenek.'' Ő tart majd ítéletet a nemzetek között. Jákob Istenének házához. 1-2. menjünk fel az Úr hegyére. mikor azt mondták nekem. könyve) Szofoniás próféta könyve Teremtés könyve (Mózes 1. vers. gyertek. és igazságot szolgáltat számtalan népnek.. A próféta azt mondja. * az Úr népének törzsei. hogy tanítson meg útjaira. hogy Isten ígérete a végső időkre is érvényes. Jákob háza. Odaözönlenek mind a nemzetek. 1-5 A próféta nehéz időkben szól népéhez. * örömtől dobban a szívünk. VÁLASZOS ZSOLTÁR 121. (4b-5. vasárnapja OLVASMÁNY Iz 2. Mert Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása.

* és az üdvösséget add meg nékünk. H: Isten házába indulunk. E: Jeruzsálemre békét esdjetek. Ez az Isten igéje. Testvéreim! Ismeritek az időt: Itt az óra. 1. hanem buzgólkodás a kötelességteljesítésben és jótettekben. hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek. hogy fölébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van. Az erkölcsi törvény megvalósítása a Krisztusba való beöltözés. 37-44 Az evangélium hirdetésére mindig szükség van. hogy az emberiség fele üdvözül. EVANGÉLIUM Mt 24. Isten ugyan .E: Az Úr Izraelnek törvénybe adta. a másik fele elkárhozik. Urunk. * legyen békesség teveled. szám. mint az álomból való ébredés. E: Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök. * és nyugalom bástyáid tövében. ALLELUJA Alleluja. vagyis lelkületének és tetteinek követése. H: Isten házába indulunk.1 D2 tónus. * Dávid házának székei. A hitből való élet olyan. A mi adventünk előkészület az örök életre. földi gondokban. mint Noé napjaiban. H: Isten házába indulunk. s nem azt akarja mondani. * örömtől dobban a szívünk. amint az a nappalhoz illik. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Üdvösségünk közel van. mint amikor hinni kezdtünk! Múlóban az éjszaka.figyelmeztet csapásokkal és kegyelmi ösztönzéssel. ne kicsapongásban és érzékiségben. Az itt hangoztatott ébrenlét nem puszta várakozás. ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet. * biztonságban éljen. mert az emberek könnyen elmerülnek a mindennapi. elközelgett a nappal. Béke lakozzék falaid között. Vessük hát le a sötétség tetteit. aki szeret téged. A két-két emberre való hivatkozás a mezőn és a malomban a . Az ószövetségi várakozós és tapogatózás helyett itt van a nappali világosság. Zsolt 84. Felismerhetjük Isten üzenetét és erkölcsi követelményeit. Istenünk és Urunk háza miatt * kívánok áldást néked. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Virrasszatok. ne lakmározva és részegeskedve. Mert ott állnak az ítélőszékek.figyelmeztetés súlyosságát emeli ki. de az Egyháznak tudatosan állandósítania kell a virrasztást. * örömtől dobban a szívünk. hogy készen álljatok! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön. és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen. * hogy ott nevére áldást mondjanak. * örömtől dobban a szívünk. SZENTLECKE Róm 13. mutasd meg nékünk irgalmas szívedet. Alleluja. ugyanaz történik. 8 -. A . 11-14 Krisztussal és a megváltással elérkezett az üdvösség ideje.

egészen addig a napig. Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből. míg be nem következett a katasztrófa. A szellem felsőbbrendűsége mutatkozik meg benne. kicsinyeik is együtt pihennek. amikor Noé beszállt a bárkába. Virrasszatok tehát. mint akit az Isten lelke irányít. a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával. A tehén és a medve együtt legelnek. s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. hogy melyik órában jön a tolvaj. a másikat otthagyják. tetteit áthatja a bölcsesség. amit a szem lát. s nem aszerint ítélkezik. amit a fül hall. 7. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke. az erő és az Isten előtti hódolat. akárcsak az ökör. VÁLASZOS ZSOLTÁR 71. 12-13. ittak. 2. Vö. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével. az egyiket fölveszik. . vasárnapja OLVASMÁNY Iz 11. s a hűség csípőjén a kötő. Nem aszerint ítél majd. nősültek és férjhez mentek --. 1-10 A próféta úgy beszél a Messiásról. s ajka leheletével megöli a gonoszt. amikor az Emberfia eljön. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Ez a Messiás az embereket is lelki emberekké tudja tenni. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán. és hajtás sarjad gyökeréből. Viselkedését. mint ahogy betöltik a vizek a tengert. és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Az igazságosság lesz derekán az öv. 17 5. 7-8. Semmit sem sejtettek mindaddig. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal. Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. mert nem tudhatjátok. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak. a tanács és az erősség lelke. vers. hogy betörjenek a házba. Szája vesszejével megveri a földet. tónus. egy kisgyermek is terelgetheti őket. és dicsőséges lesz lakhelye. Így lesz ez akkor is. hogy ha a ház gazdája tudná. hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak.vízözön előtti napokban az emberek ettek. szavait. fenn virrasztana. ======================================================================== Advent 2. az egyiket fölveszik. amikor nem is gondoljátok. és nem hagyná. Legyetek tehát ti is készen. és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Isten országának lelki békéjét a paradicsomkert külső békéjével szemlélteti a próféta. mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló. s az Úr félelmében telik öröme. az okosság. és szalmát eszik az oroszlán. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn. Ez az Isten igéje. a tudás és az Úr félelmének lelke. és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék. mert az Emberfia abban az órában jön el. Ezek az evangélium igéi. * és teljes béke legyen a világ végéig. Keresni fogják a pogány nemzetek.

* és teljes béke legyen a világ végéig. mint a . amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére! Állítom ugyanis: Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát. Lk 3. és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. H: Napjaiban az igazság virága nyíljék. amit egykor megírtak. Uralkodik tengertől tengerig. * a nyomorultat. * és teljes béke legyen a világ végéig. * és minden ember meglátja az Üdvözítőt. 4. * és teljes béke legyen a világ végéig. * és igazságodat a király fiának.Előénekes: Istenem. Krisztustól meg lehet tanulni az egyetértő szeretetet és az Isten előtti hódolatot. Jézus Krisztus Atyját! Karoljátok fel tehát egymást. akit elküld az Isten. hogy bebizonyítsa Isten igazmondását. * a Folyótól a földkerekség határáig. Alleluja. H: Napjaiban az igazság virága nyíljék. 6 -. hogy igazságosan ítélkezzék népeden. amíg csak világít a nap. aki életünket elviselhetővé akarja tenni. SZENTLECKE Róm 15. amint írva van: Ezért magasztallak téged a pogányok között. H: Napjaiban az igazság virága nyíljék. és dicsérem dallal a nevedet! Ez az Isten igéje. Istent úgy jellemzi. 5. A kegyelemmel telített élet az örök élet előképe. szám. Áldott legyen benne a föld minden népe. 1-12 . Urunk. * és méltányosan minden szegényen. * míg csak a hold meg nem szűnik. E: Legyen áldott a neve örökké. Hívek: Napjaiban az igazság virága nyíljék. akin nem segít senki. a mi okulásunkra írták. A pogányok viszont irgalmasságáért magasztalják Istent. E: Megszabadítja a szegényt. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Üdvösségünk közel van! Testvéreim! Mindazt. * a szűkölködőt megsegíti. Készítsétek elő az Úr útját! + Egyengessétek ösvényét.béke és vigasztalás Istenét''.5. hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek. ALLELUJA Alleluja. egy szájjal magasztaljátok Istent. ítéletedet add át a királynak. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene. * magasztalja őt minden nemzet. és egy szívvel. tónus. hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. neve fennmaradjon. EVANGÉLIUM Mt 3. * és teljes béke legyen a világ végéig.. 4-9 Az apostol a lelki ember békés magatartását kívánja meg a hívektől. E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke. Kíméli a kicsinyt és a gyengét. aki hozzá kiált.

azért lehet benne reménykedni. A sivatagi táj helyét elfoglalja a virágzó mező és a zöld erdő. arra sem vagyok méltó. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket. Istenünk fönségét. 10 A próféta Isten országának kegyelmi kiáradását a természet pompájával festi meg. De hogy az életté váljon bennünk. hogy kitakarítsa szérűjét.. . mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra. ujjongjon a sivatag. és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Isten életet és örömet ígér. A zsidóknál nem volt elég emlegetni azt. Így nekünk sem elég arra hivatkozni. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége. és a süketek füle hallani fog. az állandó odafordulásra Isten felé. Maga az Isten jön el.Ábrahám a mi atyánk''. kezében tartja már a lapátot. hogy a saruit hordozzam. ahhoz szükség van állandó megtérésre. az erősebb nálam.Térjetek meg. a Kármel és a Sáron pompája.. hogy Krisztus megváltott bennünket Isten tetteink alapján ítél meg bennünket. és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: . akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját.Isten országának kegyelmét megkapjuk a keresztségben és a többi szentségben. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát.'' Akkor megnyílik a vakok szeme. a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!'' Ezek az evangélium igéi. elközelgett a mennyek országa.Bátorság! Ne féljetek! Íme. Amikor látta. elközelgett a mennyek országa!'' Ő volt az. hogy . OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Maga az Isten jön el. Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült. mint a liliom. 1-6a. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Tartsatok bűnbánatot. és viruljon. hogy szabadulást hozzon nekünk. de aki énutánam jön. és bőrövet viselt a derekán. hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék. hogy szabadulást hozzon nektek. hogy sok farizeus és szaddúceus is jön hozzá megkeresztelkedni. Megvallották bűneiket.Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra. A búzát magtárba gyűjti. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Kivonult hozzá Jeruzsálem. eljön.. hogy bosszút álljon és megfizessen. Ezért az Egyházban is esedékes a Keresztelő felhívása. Sáska és vadméz volt az étele. ======================================================================== Advent 3. egész Júdea és a Jordán vidéke. eljön Istenetek. vasárnapja OLVASMÁNY Iz 35. Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában. és így tanított: . így szólt hozzájuk: .. hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Meglátják az Úr dicsőségét.

7-10 A hívő élet kibontakozása olyan. SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből Legyetek állhatatosak. Istenünk: * üdvözíts minket. Istenünk: * üdvözíts minket. Akiknek az Úr szabadulást szerzett. tónus. és a némák nyelve ujjongva ujjong. Itt vetnünk kell türelemmel. * és elpusztítja a gonoszok útját. akik az Úr nevében szóltak! Ez az Isten igéje. mint a termés fejlődése. * és fölemeli azt. Testvéreim. és örök boldogságot tükröz az arcuk. VÁLASZOS ZSOLTÁR 145. Legyetek türelemmel ti is. mert az Úr e jövetelének ideje közel van! Testvéreim! Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám. tónus. Az éhezőnek ő ad kenyeret. Öröm és ujjongás jár a nyomukban. Vagy: Alleluja. ó Sion. Vagy: Alleluja. Az Úr szereti az igaz embert. mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Urunk. * kiszabadítja az Úr a foglyokat. Az Úr uralkodik örökké. szám. a bíró ott áll már az ajtó előtt.Ugrándozik majd a sánta. Az ítélet napjára megérik a termés. 7. és legyetek állhatatosak. azok visszatérnek. és az erények követésével ki kell alakítanunk magunkban a krisztusi életei: Ha a megpróbáltatásokban is hűségesek maradunk. 8-9a. Válasz: Jöjj el. a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról. és Isten is örömét találja benne. 2-11 Keresztelő János minden kegyelmi adománya mellett is korának gyermeke volt. EVANGÉLIUM Mt 11. Mert íme. akkor majd nem állunk üres kézzel Isten ítélőszéke előtt. Alleluja. nehogy ítéletet vonjatok magatokra. 7. E: Az Úr támogatja az árvát.7b. Istenünk: * üdvözíts minket. Előénekes: Isten igaz marad örökké. a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére. ne zúgolódjatok egymás ellen. és özvegyet. Az Úr lelke van rajtam: * elküldött. hogy a prófétai jövendölések az ember gyógyulásáról. * a jövevényt megvédi. * az elnyomottnak igazságot szolgáltat. Éneket zengve érnek a Sionra. mert fájdalom és siralom nem lesz többé. Vagy: Alleluja. E: Az Úr megnyitja a vakok szemét. hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Jézus rámutat arra. Istenünk: * üdvözíts minket. Ez az Isten igéje. nemzedékről nemzedékre. Hívek: Jöjj el. A Messiástól elsősorban Izrael megváltását várta. * a te Istened. aki elesett. üdvösségéről . H: Jöjj el. Testvérek. SZENTLECKE Jak 5. míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. 1 -. Iz 61. H: Jöjj el. Vagy: Alleluja. ALLELUJA Alleluja. 9bc-19 4. Urunk. Urunk. mint a szarvas. Urunk.

Ezek az evangélium igéi. a szűz fogan.Nem kérek jelet. azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen. hogy kérdezzék meg tőle: . amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak. s ezzel Isten biztosítja a jövőt.Menjetek. Születése csodálatos lesz. mert számukra a hit tartalma maga Krisztus. ami annyit jelent: Velünk az Isten.. Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: .. mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az.'' De Acház így válaszolt: . elküldöm követemet színed előtt. s megvalósul benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. hogy Krisztus tagjává válunk. 10-14 Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel. Az üdvtörténeti előkép betűszerinti tartalma az.. a szűz fogan. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Te vagy-e az.Te vagy-e az. és Emmánuelnek nevezi. ha ószövetségi mértékkel mérjük. amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. A lehetőség megvan rá. Keresztelő János nagy volt akkor. akár az alvilág mélységeiből. még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme. Jézus ezt az újdonságot hozta. Boldog az. a sánták járnak. akinek el kell jönnie. vagy valaki mást várjunk?'' Jézus így válaszolt nekik: . és nem kísértem az Urat. akár felülről a magasból.'' .. és adjátok tudtul Jánosnak mindazt. vasárnapja OLVASMÁNY Iz 7. De az újat. hogy a Dávid házából való királyi házban gyermek születik. Bizony. és az erkölcs az ő követése. a halottak feltámadnak.. a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt.'' Erre Izajás próféta azt mondta: . hogy próbára teszitek az emberek türelmét. Azokban a napokban: Így szólt az Úr Acház királyhoz: . és ő a Szentlélek által éltet.Kérj magadnak jelet az Úrtól. vagy valaki mást várjunk? Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott. Később a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Jézus országának tagjai azért nagyobbak Jánosnál. akiről ezt írták: Íme. aki a legkisebb a mennyek országában. és kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. hogy elkészítse az utat teelőtted.Mit akartatok látni. mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az. elküldte hozzá tanítványait.Halljátok hát.beszélnek. akinek jönnie kelt. Dávid háza! Nem elég nektek. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.. a te Istenedtől. az Isten országának a kiérdemlését nem tudta azonnal felfogni. amit láttok és hallotok: a vakok látnak. fiút szül. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Íme. ======================================================================== Advent 4. aki nem botránkozik meg bennem!'' Mikor elmentek.

Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe. anya lesz a Szűz. 1-7 Az apostol saját küldetéséi az Egyházat és minden kegyelmet Krisztushoz.Ez az Isten igéje. Isten természetfölötti jelek keretében közli üzenetét. Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. VÁLASZOS ZSOLTÁR 23. 23 -. s az embernek engedelmesen el kell fogadnia . ki állhat meg az ő szent helyén? Aki ártatlan kezű. 5. Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. de még inkább a halálból való feltámadása. és Urunktól. fia). elvezesse Krisztushoz. Ő a kezdeményező. és fia születik. 7c és 10b. Üdvözlöm (Rómában) mindazokat. * Fiának neve Emmánuel. aki Dávid nemzetségéből származott. H: Urunk. Vö. 5-6 5. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést. Fiáról. Hívek: Urunk. a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.5. 18-24 József kinyilatkoztatás alapján hitével ismerte fel Jézus kilétét éppúgy. hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. 1-2. szám. akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. az Istentől. hogy ezt a világot célhoz vezeti. Mt 1. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott. * amely arcát kutatja Jákob Istenének. EVANGÉLIUM Mt 1. * és megigazulást üdvözítő Istenétől. E: Az nyer áldást az Úrtól. Válasz: Urunk. Jézus Krisztustól. Az apostol feladata az. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Jézus Krisztus. Jézus Krisztusról. Ezek közé tartoztok ti is.. amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. a mi Urunkról. az Isten Fiához vezet vissza. tiszta szívű. H: Urunk. vagyis . hogy Krisztusban az isteni élet megjelent földünkön és benne megvan a biztosíték. az Isten Fia. ALLELUJA Alleluja. hogy az emberekei a pogányokat is. a kegyelem forrásához. tónus. Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket! Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére. Őt igazolta a jövendölések tejesedése (Dávid. Előénekes: Az Úré a föld és ami betölti. Íme. SZENTLECKE Róm 1. 3-4ab. * a földkerekség és minden lakója. Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. * s a vizek árján ő tartja szilárdan. Testvéreim! Pál. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól. E: Ki mehet föl az Úr hegyére.Velünk az Isten''. A karácsony jelentése az. tónus. Ez az istenkeresők népe. Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. * akinek az esze nem jár csaláson. Alleluja. mint Mária is. Ez az Isten igéje. akiket Jézus Krisztus meghívott.

Míg ezen töprengett. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében.József. tónus. Amikor József felébredt álmából. Jézus Krisztus születése így történt: Anyja. Dávid fia. Mária. A kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek. Sion miatt nem hallgathatok. mint a hajnal. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus megszületik Máriától. 27 és 29 6. ne félj attól. a fogságból való hazatérést és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban írja le. hogy titokban bocsátja el. .Menyasszony''. Nem hívnak többé . Isten valóban új nevet adott. 16-17.Vigília mise OLVASMÁNY Iz 62. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt. amíg föl nem ragyog igazsága. 4-5. úgy leli örömét benned Istened. aki téged felépít. és amint a vőlegény örül a menyasszonynak.. József igaz ember volt. sem országodat . amint az Úr angyala megparancsolta neki. hanem így neveznek: . és Jeruzsálem miatt nem nyugszom. mert az Úr örömét találja benned. Krisztus azért a hit tárgya. királyi fejdísz Istened kezében. -. hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. és nem vagyunk elhagyottak. Mielőtt azonban egybekeltek volna. megjelent neki álmában az Úr angyala. amellyel az Úr ajka nevez el. Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. A férje. akit Jézusnak nevezel. nem tündököl. úgy fog frigyre lépni veled. Fia születik majd. hiszen gyermekeinek hív. mert létében több. és így szólt: . s országod újra férjhez megy. Új néven hívnak majd. hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának előképét. mint a fáklya. ami azt jelenti: . ezért úgy határozott. hogy feleségül vedd Máriát. és az Emmánuel nevet adják neki.Gyönyörűségem'' és országodat: . jegyese volt Józsefnek. VÁLASZOS ZSOLTÁR 88. Ezek az evangélium igéi. Magához vette feleségét..Velünk az Isten''. amit az Úr a próféta által mondott: Íme.Pusztaságnak''. mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát életünkhöz. kitűnt. Ez az Isten igéje. És hatásában is több mindenkinél: ő szabadít meg bennünket a bűntől. 1-5 A próféta arra tanít.. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az Úr örömét találja benned. és szabadulása. hogy Isten adományait meg kell látni és tudni kell neki örülni.Elhagyottnak''. nem akarta őt megszégyeníteni. aki jegyese Józsefnek.. a Szűz gyermeket fogan és fiút szül. A történeti eseményeket. mert ő váltja meg népét bűneitől. Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot. mert a benne fogant élet a Szentlélektől van..az üzenetet.Urunk születése: Karácsony -. s ezzel biztosúja az örök életet. ======================================================================== December 25.'' Mindez pedig azért történt. úgy cselekedett. hogy beteljesedjék. mint ember: ő az Isten Fia. Dávid fiának.

amely tud ünnepelni. De íme. amit először Keresztelő János érzett meg. Róla így nyilatkozott: 'Rátaláltam Dávidra.. 2. Ő majd teljesíti minden szándékomat.. Előénekes: Választottammal szövetséget kötöttem. Dávidnak.'' Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Később Dávidot támasztotta nekik királyul. Krisztusban az Isten Fia azért lett emberré. hanem mint az ószövetségi nép történetének hitbeli . mint történeti okiratot. Amikor János befejezte küldetését. Uram. hogy a földi élet lehet Isten szolgálata. a szívem szerint való férfiúra..2.Megerősítem ivadékodat örökre * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre. Izáj fiára. s ez az ígéret Jézus Krisztusban megvalósult. így szólt: 'Nem az vagyok. hogy elvegye a világ bűneit. ALLELUJA Alleluja. és Egyiptom földjén a száműzetés napjaiban nagy néppé tette őket. . 22-25 Szent Pál beszéde megmutatja. E: Boldog a nép. E: . biztosítson bennünket az Atya irgalmáról és bemutassa. 2a vers. Vö. tónus. * Istenem és üdvöm sziklája. A kereszténység azóta is arról tanúskodik. -. de nekünk is ezzel a hódolattal kell eléje járulnunk. szám. akinek engem hisztek. EVANGÉLIUM Mt 1. és beszélni kezdett: . hogy üdvösséget ad az embernek. 1-25. Jézust. SZENTLECKE ApCsel 13. és mintegy negyven éven át táplálta őket a pusztában. * és igazságod felmagasztalja őket. * szövetségem hűsége nem szűnik meg. Dávid Fiáról. * megesküdtem szolgámnak. hogy az apostolok milyen mondanivalóval álltak a világ elé.Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. itt jön már az. * arcod fényében járhat. SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből Pál tanúságtétele Krisztusról.Így szólít engem: Atyám vagy nékem. Holnap eltörli a világ Megváltója az emberiség bűneit.''' Ez az Isten igéje. Kezével csendet parancsolt. H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókhiába érkezett.' Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a Megváltót. 16-17.'' . Egész nap örvendeznek nevednek.'' H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat. Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli. akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Azután hatalmas karjával kivezette őket onnan.Izraelita férfiak. * és ő uralkodik majd fölöttünk. Ez az ő nagysága.. hogy Isten az ószövetségi ígéretekkel elkötelezte magát. Alleluja. a zsinagógában szólásra emelkedett. és ti istenfélők.Irgalmam iránta örökké megmarad.

jegyese volt Józsefnek. Dávid és Ábrahám fiának családfája. akit Jézusnak neveznek. a Szűz gyermeket fogan és fiút szül. A férje. Ázórnak Szádok. . Dávid fiának származása. és az Emmánuel nevet adják neki. Magához vette feleségét. ezért úgy határozott.. 18-25 Mária fiút szül. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja. Jákobnak pedig József. Dudának Fáresz és Zára Támártól. Dávid fia. amelyet a bűn. Elijakimnak Ázór. hogy titokban bocsátja el. Ezekiásnak Manasszesz. József igaz ember volt. Eleazárnak Mattán. Náásszónnak Szalmon. hogy a betegek orvosa. Szalmonnak Bóász Ráhábtól. Eszrómnak Árám. Izájnak pedig Dávid király. mértjött az elesettekhez. megjelent neki álmában az Úr angyala. Ábrahámnak Izsák volt a fia. Salamonnak Roboám. Isten nem tagadta meg teremtményét. ami azt jelenti: . kitűnt. Jákobnak Júda és testvérei. nem akarta őt megszégyeníteni. Mária.József. ne félj attól. amint az Úr angyala megparancsolta neki. akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. és így szólt: . Zorobábelnek Ábiud. Bóásznak Jóbéd Ruttól. de nem ismerte meg. Dórámnak Ozijás.értelmezését. Mielőtt azonban egybekeltek volna. Áhimnak Eliud. Árámnak Aminadáb. Amikor József felébredt álmából. Fia születik majd. Jézus Krisztusnak. Ászáfnak Jozafát. hogy az Isten Fia a gyarló emberekhez jött. amit az Úr a próféta által mondott: Íme. Manasszesznek Ámósz. nem félt attól. úgy cselekedett. Ozijásnak Joatám. Isten kezdettől fogva mindent az e jövendő Megváltóra irányított. az emberi gonoszság olyan sok sötétfolttal eléktelenített. hogy szentségét az emberi környezet beszennyezi. Ezek az evangélium igéi. Szálátiélnek Zorobábel. Szádoknak Áhim. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt mutatják. akit Jézusnak nevezel. hogy beteljesedjék. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől.. Ő volt a férje Máriának. Aminadábnak Náásszón. Achátnak Ezekiás. Míg ezen töprengett. Abijának Ászáf. és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék. hogy feleségül vedd Máriát. Jóbédnek Izáj.Velünk az Isten''. míg az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak. Eliudnak Eleazár. Ábiudnak Elijakim. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1. Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. mert ő váltja meg népét bűneitől. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus Krisztusnak. Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék. a reménytelenek bátorítója és az igazságot keresők világossága legyen. mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék. Fáresznek Eszróm. A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia. hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Joatámnak Acház. Mattánnak Jákob. Beleszületett abba a történelembe. Jozafátnak Dórám. Ámósznak Joziás. Izsáknak Jákob.'' Mindez pedig azért történt. Roboámnak Abija.

Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó.'' Mindez pedig azért történt. Dávid fia. Magához vette feleségét. mint Midián idejében. jegyese volt Józsefnek. Válasz: Ma született a Megváltónk. mert leveszi a terhet és eltöri a felügyelők botját Azért teheti meg. Amikor József felébredt álmából. * az Úr Jézus Krisztus.Éjféli mise OLVASMÁNY Iz 9. kitörő örömet adsz nekik. 1-3. kitűnt. isteni erőt hordoz. ezért úgy határozott. Míg ezen töprengett. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete. Mert gyermek születik nekünk. Örök Atya. örömre hangol. nem akarta őt megszégyeníteni. Ez az Isten igéje.Velünk az Isten''. Béke Fejedelme. mert ő váltja meg népét bűneitől. -. József igaz ember volt. tónus. és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában. 2b-3. ahogy aratáskor szoktak örülni. Három képet használ: a sötétben levőknek világosságot hoz. amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Akik a halál árnyékának országában laknak. Ezek az evangélium igéi. Lk 2. amit az Úr a próféta által mondott: Íme. amint az Úr angyala megparancsolta neki. és az Emmánuel nevet adják neki. Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket. s ő a béke fejedelme. és így szólt: József. mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Mert terhes igáját. Erős Isten. a vállára nehezedő rudat. sanyargatója botját összetörted. 11. míg az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak. amely sötétségben jár. * az Úr Jézus Krisztus. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát. ne félj attól. Úgy örülnek majd színed előtt. ami azt jelenti: . 11-12. * napról napra hirdessétek üdvösségét. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Fiú adatik nekünk. Mielőtt azonban egybekeltek volna. azoknak nagy világosság támad.Jézus Krisztus születése így történt: Anyja. s ahogy akkor örülnek. 5-6 A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. s az ő vállára kerül az uralom. és megszabadít a szolgaságtól.Urunk születése: Karácsony -. Fia születik majd. a szeretet örömét és kiszabadított a bűn szolgaságából. * minden föld az Úrnak énekeljen. Énekeljetek az Úrnak. Hívek: Ma született a Megváltónk. mert a vállán hatalom van. hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. áldjátok nevét. hogy beteljesedjék. úgy cselekedett. akit Jézusnak nevezel. de nem ismerte meg.. fiú adatik nekünk. Messzire kiterjed majd uralma. Nagy ujjongással töltöd el őket. . megjelent neki álmában az Úr angyala. hogy feleségül vedd Máriát. A nép. ======================================================================== December 25. 13 11. A férje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 95. hogy titokban bocsátja el. nagy fényességet lát. mint jó aratáskor. Mária. a Szűz gyermeket fogan és fiút szül. amikor a zsákmányt osztják. 1-2a.

megtisztítson. * a Messiás. A kinyilatkoztatást azok kapják. a föld ujjongjon. tónus. Ez az Isten igéje. hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. * és minden. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába. SZENTLECKE Tit 2.E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között. Isten kinyilvánította végső tervét. ha jótettekben töltöttük el életünk idejét. Ez az első összeírás akkor történt. szám. ALLELUJA Alleluja. E: Örvendjen a mező. a . 11-14 A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül minden ember számára megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban. Mindenki elment a maga városába. és arra tanít minket. Lk 2. * az Úr Jézus Krisztus. Nagy örömet hirdetek nektek: + Üdvözítő született ma nékünk. H: Ma született a Megváltónk. Hiszen ő önmagát adta értünk. 10. az embernek az ő dicsőségét kell szolgálnia. Éljünk becsületesen. amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg. Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára. * az Úr Jézus Krisztus. és értelmet ad az életnek. hogy írják össze a földkerekség lakosságát. hogy ítélje a földet. H: Ma született a Megváltónk. Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt. amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. a mi Urunk. A Római Birodalom előkészítette a természetes keretet a Megváltó e jöveteléhez. EVANGÉLIUM Lk 2. Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítő kegyelme. buzgón és szentül ezen a világon. ami rajta van. * zúgjon a tenger. akik Ábrahám egyszerű hitében élnek.10. 1-14 Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Megszületett a ti Megváltótok! Azokban a napokban Augustus császár elrendelte. választott népévé tegyen. és a népeket hűsége szerint. mert eljön. s ugyanakkor az ember számára ez lesz a béke biztosítéka. * az Úr Jézus Krisztus. hogy minket minden gonoszságtól megváltson. E: Jön. s ez megköveteli a bűnnel való szakítást. és jótettekben buzgólkodó. Örvendjen az ég. Alleluja. Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást. és készek a felhívásnak engedelmeskedni. 10-11 -. hogy összeírják. + Igazságosan ítéli meg a földkerekséget. H: Ma született a Megváltónk. A béke elsősorban lelki állapot. és ami betölti. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek.* és csodatetteit minden népnek.

Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek. az Úrban. hogy a próféta egy másik. íme.. és az Úr dicsősége beragyogta őket. Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk. és jászolba fektette. téged meg ‘Keresett városnak’. Ma megszületett a Megváltótok.Ne féljetek! Íme.'' Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Az Úr hirdeti a föld határáig: . * és szent nevére áldást mondjatok. E: Fényesség ragyog az igazra. Jézus Krisztus. VÁLASZOS ZSOLTÁR 96. * és dicsőségét meglátják a népek. * és öröm a tiszta szívűekre. Nagyon megrémültek. SZENTLECKE Tit 3. Örvendjetek.Urunk születése: Karácsony -. Isten felkarolja újra népét. vele van a fizetség és kezében a jutalom. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala. De a babiloni fogságból való szabadulás egy végleges nagy esemény előképe. Amíg ott tartózkodtak. 11-12 Az üzenet Sion leányának. hogy összeírják eljegyzett feleségével. vagyis Jeruzsálem lakóinak szói: a fogság megszűnik. hogy . * mert megszületett Urunk. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Íme. Előénekes: Király az Úr. aki gyermeket várt.az Úr megváltottjainak'' hívják őket. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt. eljön Szabadítód. a föld ujjong. Jézus Krisztus. mert nem kaptak helyet a szálláson. . 4-7 Jézusban Isten jósága és emberszeretete jelent meg. * és örvendjen minden sziget. Jézus Krisztus. ‘az Úr megváltottjainak’ hívják majd őket. Világra hozta elsőszülött fiát.. amely nagy öröm lesz az egész népnek. 1 és 6. ======================================================================== December 25. lelki szabadulásra gondol. nyájukat őrizték az éjszakában. hogy megszülje gyermekét. Az ilyen kifejezések.. Hívek: Fényesség ragyog ma fölöttünk. H: Fényesség ragyog ma fölöttünk.. * mert megszületett Urunk. * mert megszületett Urunk. és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Ezek az evangélium igéi. ‘Szent népnek’. az Úr Krisztus. tónus. Dávid városában.'' Ez az Isten igéje.szent népnek''. igazak. jó hírt hozok nektek.Mondjátok meg Sion leányának: Íme. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.júdeai Betlehembe. Igazságosságát hirdetik az egek. 11-12 2. ‘nem elhagyottnak’ neveznek. -.Pásztorok miséje OLVASMÁNY Iz 62. Ennek kell . beteltek Mária napjai. mutatják. pólyába takarta. Az angyal így szólt hozzájuk: . eljön Szabadítód. Máriával.

hogy kegyelmével igaz életet éljünk. mert nem ők akarják eldönteni. Lk 2. 3. Miután látták. és igyekszik továbbadni. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből Irgalmassága szerint üdvözít minket az Isten. Aki csak hallotta. amit hallottak.3a. a mi Üdvözítőnk által. EVANGÉLIUM Lk 2. 14 -. Mária pedig szívébe véste szavaikat. és megtalálták Máriát. pontosan úgy.tulajdonítani megváltásunkat és megigazulásunkat.Ünnepi mise OLVASMÁNY Iz 52. Ő a keresztségben végbemenő újjászületés által tesz bennünket magához hasonlóvá. Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket Jézus Krisztus. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért. amint előre megmondták nekik. Aki felfogja az evangéliumot. Testvéreim! Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét. azért beszélnek szívesen arról. amit már korábban megtudtak a Gyermekről.Menjünk hát Betlehembe. és a földön békesség a jóakaratú embereknek. amelyeket az Úr hírül adott nekünk!'' El is mentek sietve. mert felébreszti a szeretetet Isten iránt és az emberek iránt. nézzük meg a történteket. és gyakran elgondolkodott rajtuk. akit Krisztus kiérdemelt nekünk és elküldött. megmentett minket. hogy Isten milyen messiást küldjön. a pásztorok így biztatták egymást: . 15-20 A pásztorok a hívő emberek példaképei. mert igazak voltak tetteink. A keresztségben ugyanis a Szentlélek működik. az megőrzi szívében. mint később az írástudók. nem azért. amit láttak és hallottak. hanem irgalmasságból. Alleluja. nem pedig saját érdemeinknek. Dicsőség a magasságban Istennek.. a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében. Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. A hitnek közösségalkotó ereje van. és az örök élet reménye legyen osztályrészünk. ALLELUJA Alleluja. csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. tónus. Ezek az evangélium igéi. elbeszélték mindazt. Örülnek a jó hírnek. 7-10 . Ez az Isten igéje. ======================================================================== December 25. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből A pásztorok megtalálták Máriát. Tétovázás nélkül követik a s kapott utasítást Tudnak hinni.Urunk születése: Karácsony -. Józsefet és a Gyermeket. Miután az angyalok visszatértek a mennybe. szám. A pásztorok ezután hazatértek. -.

SZENTLECKE Zsid 1. E: Meglátta a föld minden határa.. 2-3ab.Királlyá lett a te Istened''. * igazságosságát feltárta a népek előtt. Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Minden földek. hogy teljes képet adjon az Atya irgalmáról. vigasztalója lesz. amit művelt. Ez az Isten igéje. Az Atya általa teremtette a mindenséget. hogy visszatér az Úr Sionra. Jeruzsálem romjai. aki békét hirdet. VÁLASZOS ZSOLTÁR 97. s benne tapasztalhatóvá vált Isten rejtett dicsősége. aki hittel elfogadja őt. aki jó hírt hoz. H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. hogy szabadítást szerez Istenünk. Vö. H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. * győzelmet szentséges karjával. Ő azért jött. Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket. aki azt mondja Sionnak: . a föld minden népe meglátja. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. most azonban Fiát küldte el. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt. gondoskodik róla. a végső napokban Fia által szólt hozzánk. 5-6 6. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára. hogy Isten királya marad népének. tónus. E: Daloljatok az Úrnak citerával. 1-6 Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. Most. Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat. hogy Istentől közeledik az üdvösség. * szabadulást Istenünk hozott nekünk. mert szemtől szembe látják. hogy magához emeli az embert. Isten úgy uralkodik. Azelőtt Isten csak alkalmi üzeneteket adott a próféták által. Ujjongva énekeljetek mindnyájan. 3cd-4. * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok. hogy szabadítást szerez Istenünk. * citerával és zsoltárok hangjával. mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. örömhírt hoz. zengjetek az Úrnak öröméneket. Harsonákkal és zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt. * csodálatra méltó. továbbá hogy legyőzze a bűnt és a halált. azért egyetemes uralmat ad neki. SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből Isten az ő Fia által szólt hozzánk. E: Az Úr megmutatta szabadító erejét. és mind ujjonganak. . H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Milyen szép a hegyeken annak a lába. és meglátja a föld minden határa. 3c vers. 1. Diadalt aratott jobbjával. kikiáltja a szabadulást. Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Meglátja a föld minden határa.

és nélküle semmi sem lett. mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége. és nem is a férfi akaratából. ami lett. tónus. hogy az Atya teljesen ismeri és kimondja magát. Ezért Krisztus világosság a világ számára. illetve örök Szava. hogy Isten gyermekei legyenek. Föllépett egy ember. Benne ragyog az Istenség. + Jöjjetek. amely a világba jött. szám. akik befogadták. helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget. Igéje lett emberré.. ma szültelek téged''? Vagy pedig: . Hatalmasabb. És az Ige testté lett. akiről mondtam. benne van egész lényege. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe.A Fiam vagy te. 5.* mert nagy fényesség szállt le a földre. Mindazoknak azonban. ő az Atya képmása. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Az Ige testté lett. így szól: .'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. Az Ige Istennél volt.akit a mindenség örökösévé tett.. és közöttünk lakott. hogy tanúságot tegyen a világosságról. mint az angyalok. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk. Kezdetben volt az Ige. akit Isten küldött: János volt a neve. János tanúságot tett róla. ALLELUJA Alleluja. ő pedig az én Fiam''? Sőt. Miután megváltott minket a bűntől. Ez az Ige lett emberré és ő lett az Atya üzenete számunkra. mert előbb volt. hanem Istentől születtek. A Fiú és az Ige egymást magyarázzák. hogy mindenki higgyen általa. akik hisznek benne. Az Ige az igazi világosság volt. de a világ nem ismerte fel őt. de megelőz engem. azok egyesülnek vele és Isten gyermekeivé válnak. akik nem vér szerint. és közöttünk lakott. és ez az élet volt az emberek világossága. a kegyelem és az igazság azonban . Nem ő volt a világosság. Azért jött. telve kegyelemmel és igazsággal. azoknak. ó csak azért jött.Ő az. mint én.5. de a sötétség nem fogadta be.. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten: . amikor ezt hirdette: .. Fölragyogott ránk a szent nap. A tulajdonába jött. s így öröklik az isteni életet is. hiszen a világot is általa teremtette. A Fiú úgy születik az Atyától. A világban volt. mert magasztosabb nevet örökölt náluk. -. Akik hittel elfogadják őt. EVANGÉLIUM Jn 1. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét. és imádjátok az Urat. Benne egészen tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő terve. hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról. és Isten volt az Ige. nem a test kívánságából.Én Atyja leszek. hogy megvilágítson minden embert. és a világ őáltala lett. Minden őáltala lett. Ő volt kezdetben Istennél. Alleluja. amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba. 1-18 Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia. Ez az Isten igéje. de övéi nem fogadták be.És leborulva imádja őt Isten minden angyala''. hatalmat adott. A világosság a sötétségben világít. nemzetek. hogy utánam jön. Őbenne élet volt.

Istent soha senki nem látta. hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét. Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt. Kezdetben volt az Ige. s aki szót fogad apjának. Mindazoknak azonban. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe. Ezek az evangélium igéi. Annak elismerése adja meg a rendet. és elszámolják neked bűneidért. és közöttünk lakott. aki megbecsüli anyját. légy elnéző iránta. ======================================================================== A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt) OLVASMÁNY Sir 3. Aki tiszteli apját. felüdíti anyját. megszabadul tőlük. hogy Isten gyermekei legyenek. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét. hogy megvilágítson minden embert. Kincset gyűjt magának. amely a világba jött. örömét leli gyermekeiben. Ő volt kezdetben Istennél. 3-7. de övéi nem fogadták be. ami lett. A világban volt. OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből Aki féli az Urat. Ha meg is fogyatkozik erejében. és nélküle semmi sem lett. és mindennapi imája meghallgatásra talál. s amikor imádkozik. a békességet. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 1. És az Ige testté lett. hatalmat adott. de a sötétség nem fogadta be. Isten Egyszülöttje. Az Ige Istennél volt. Fiam! Legyen gondod apádra öregségében. akik nem vér szerint. az összhangot. aki az Atya kebelén van. és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Őbenne élet volt. 14-17a Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. hosszú életű lesz. akik hisznek benne. Ez az Isten igéje. meghallgatásra talál. és Isten volt az Ige. nem a test kívánságából. Az Ige az igazi világosság volt. azoknak. 1-5. de a világ nem ismerte fel őt. tiszteli szüleit. mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége. Ezek az evangélium igéi. és ez az élet volt az emberek világossága.Jézus Krisztus által valósult meg. A kiindulás az. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz. De már felcsillan az a gondolat is. bűneit engeszteli. és ne keserítsd őt életében. ő nyilatkoztatta ki. aki pedig tiszteli apját. és a világ őáltala lett. hanem Istentől születtek. telve kegyelemmel és igazsággal. hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit. és ne vesd meg életének egy napján se. . és nem is a férfi akaratából. akik befogadták. Minden őáltala lett. és közöttünk lakott. 9-14 Az Ige testté lett. mert benne van Isten szolgálata is. A tulajdonába jött. A világosság a sötétségben világít. Aki becsüli apját.

mint az olajfacsemeték. ALLELUJA Alleluja. ami az öröm és vigasztalás forrása. EVANGÉLIUM Mt 2. * úgy veszik körül asztalodat. Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje. ki féli az Urat. mint a termő szőlőtő. mert ez a tökéletesség köteléke. Válasz: Boldog ember. ha valakinek panasza van a másik ellen. ilyen áldásban részesül az az ember. hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. 12). és bocsássatok meg egymásnak. 5. 3. H: Boldog ember.5.VÁLASZOS ZSOLTÁR 127. szám. * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján. * aki az ő útjain jár. ki féli az Urat. Vö. 12-15. Hívek: Boldog ember. tónus. * a te házad bensejében. 19-23 . Bocsássatok meg ti is úgy. hogy kedvüket ne veszítsék! Ez az Isten igéje. himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek. * aki az Úrnak ösvényén halad. ki féli az Urat. 4-5 6. s nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. * aki az Úrnak ösvényén halad. * aki az Úrnak ösvényén halad. ott meghallják Isten szavát. * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. a szelídséget és a türelmet. 1. Krisztus békéje töltse be szíveteket. * aki féli az Urat. SZENTLECKE Kol 3. Alleluja. 1-2. ki féli az Urat. mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek! Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek. Előénekes: Boldog mindaz. * aki az Úrnak ösvényén halad. 15a és 16a -. Kol 3. Áldjon meg az Úr Sionból. H: Boldog ember. ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai. * boldog leszel. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat. E: Feleséged olyan. ki féli az Urat. 12-21 Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be. Krisztus maga is így nyilatkozott (Jn I5. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek. Fiaid olyanok. Kezed munkájából élhetsz. Legfőként pedig szeressétek egymást. Ahol ilyen békében élnek az emberek. tónus. vers. mert ez kedves az Úr előtt! Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét. ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben. hogy Isten maga szeret bennünket. és jól megy sorod. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből A család élete az Úrban. Viseljétek el egymást. a jóságot. ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket. öltsétek magatokra az irgalmasságot. E: Íme.

Ábrahámban áldást ígért minden népnek. Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az óés újszövetségi istentisztelet is áldással végződik. hogy Júdeában Arkelausz uralkodik apja. és szerezzen neked üdvösséget! Hívják le Izrael fiaira a nevemet. De amikor meghallotta. 22-27 Az évek fordulóján jó tudni.. mert meghaltak már. hogy beteljesedjék. az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában. és menekülj Egyiptomba! Maradj ott. Amikor Heródes meghalt.Názáretinek fogják hívni''. és én megáldom őket. Áldását adta az ősszülőkre.Mondd meg Áron főpapnak és fiainak. Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten. és így szólt: . Vö.Az evangélista előtt az a kép lebeg. íme.Kelj fel.. 5. íme. ezekkel a szavakkal: Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr. VÁLASZOS ZSOLTÁR 66. hogy megkeresi és megöli a gyermeket. és menj Izrael földjére. a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait. Isten anyja ünnepe (Újév) OLVASMÁNY Szám 6. hogy beteljesedjék. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le.'' József fölkelt. hogy Isten áldással fordul az ember felé. s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr. 2-3. vedd a gyermeket és anyját. és én megáldom őket. és így szólt: . . az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában. fogta a gyermeket és anyját. hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk. hogy a Messiás. Heródes után. és visszatért Izrael földjére. 6 és 8 5. ahol az Isten Fia átélte a földi problémákat és ahol megtanulta az engedelmességet + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba! Miután a bölcsek eltávoztak.. Isten gondviselő keze azonban velük van. vedd a gyermeket és anyját. tónus.. amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. félt odamenni. Ezek az evangélium igéi. illetőleg a szent család életében ismétlődik a választott nép története: az Egyiptomból való kivonulás. Így szólt az Úr Mózeshez: . * és áldjon meg minket. a küzdelem a földi bajokkal és az Isten akaratához való igazodás. vers. amit a próféták mondtak: . OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből Hívják le Izrael fiaira a nevemet. ======================================================================== Január 1. míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül. A názáreti család volt az a keret.'' Ez az Isten igéje. és még azon éjjel elment Egyiptomba.Kelj fel. Ott maradt Heródes haláláig. fogta a gyermeket és anyját. akik a gyermek életére törtek!'' József fölkelt. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. 2a. Szűz Mária.

Sok ízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk.. A kinyilatkoztatásnak az a célja. Így éljük meg az idők te fességét + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből . akkor Isten kegyelméből örökös is. Simeonnak és Annának a szavaival. Istenünk. H: Könyörüljön rajtunk az Isten.Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten. Azzal. Isten elküldte Fiát. hogy kitárja előttünk Isten dicsőségét. és áldjon meg minket. Mivel pedig Isten fiai vagyunk. hogy az isteni személy belépett az emberiség családjába. * dicsőítsenek az összes nemzetek. ha szeretetet sugározhat. és ha fiú. * és áldjon meg minket.Abba! Atyám!'' Nem vagy tehát többé szolga. ragyogtassa fel arcát fölöttünk. E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek. * és üdvösségedet az összes nemzetek. s ő maga is örömét találja abban. Jézust tehát csak a hiten keresztül lehet megismerni. * és áldjon meg minket. hogy megismerjék a földön utadat. aki asszonytól született. * és áldjon meg minket. hogy bízik az emberben és értékeli az emberi szeretetet. 6. s Mária a hitben is példakép. SZENTLECKE Gal 4. tónus. hanem fiú. * félve tisztelje őt a föld minden határa. hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából. alávetette magát a mózesi törvénynek. 4-7 Az idők te fességét éppen az adta meg. s ugyanakkor felemeljen bennünket az örök értékek magaslatára. Hívek: Könyörüljön rajtunk az Isten. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből Isten elküldte Fiát. Alleluja. 16-21 Mária megőrizte szívében mindazt. H: Könyörüljön rajtunk az Isten. hogy mi is Isten gyermekeivé válunk. E: Magasztaljanak téged a népek.6. Ez az Isten igéje. A kinyilatkoztatás kezdődött az angyali üzenettel. A mi életünket akarta isteni tartalommal kitölteni. ALLELUJA Alleluja. irgalmát. amit Jézusról hallott és eltöprengett rajta. Zsid 1. EVANGÉLIUM Lk 2. aki asszonytól született. Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége. aki ezt kiáltja: . hogy vállalta az anya gyermek kapcsolatát. Áldjon meg minket az Isten. * és te vezérled őket a földön. folytatódott a Józsefnek és a pásztoroknak. A gyermek lelkületét a Szentlélek biztosítja bennünk. megmutatta. + mert igazságosan ítéled a népeket. 1-2 -. Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét. szám. Mária anyasága így már előre mutat a megváltás végső ajándékára. és a fogadott fiúságot elnyerjük.

kijelölte sátramnak helyét. és a Jézus nevet adták neki. Jn 1. Magasztalják népe körében. az Igének az előképét látta. ======================================================================== Karácsony utáni 2. * és itt élt közöttünk. amit láttak és hallottak. * és jóllakat kövér búzával. Eltelt nyolc nap. . és gyakran elgondolkodott rajtuk. az ő örökrészén. a kezdet kezdetén teremtett. Dicsérik a választottak sokasága előtt. A bölcsesség a maga dicséretét zengi. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret. Ezek az evangélium igéi. 12-16 Az ószövetségi szent író úgy látja. * és itt élt közöttünk. s az nem más. megcsodálják a szentek gyülekezetében. örökrészed Izraelben legyen. és választottaim között verj gyökeret. mert így nevezte őt az angyal. Azután eltelt nyolc nap. 7. és Isten népének serege előtt eldicsekszik.'' Ez az Isten igéje. OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből Isten bölcsessége a választott nép között lakott.. Ő is közöttünk vett lakást és Istennek tetsző életre oktat bennünket. A pásztorok ezután hazatértek. Szolgáltam előtte szent sátrában. Mária pedig szívébe véste szavaikat. Mert erőssé tette kapuid zárát. mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. A Jézus nevet adták neki.Megtalálták Máriát. Józsefet és a Kisdedet. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében. Válasz: Az Ige emberré lett. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért. és nem pusztulok el soha. s a szentek gyülekezetében megtelepedtem. amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Jeruzsálem. s áldják az áldottak között. s aki teremtett. pontosan úgy. VÁLASZOS ZSOLTÁR 147. Miután látták.A mindenség Teremtője parancsot adott nekem. elbeszélték mindazt. Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. tiszteletben áll Istennél. s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. vasárnap OLVASMÁNY Sir 24. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak. Sion. csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. és körülmetélték a Gyermeket. majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. E: Határaidon ő ad békét. hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének. amint (az angyalok) előre megmondták nekik. Vagy: Alleluja. népe közepette dicséri önmagát. Letelepedtem a szeretett városban.. 14-15. Aki csak hallotta. 12-13. .’ Ősidőktől fogva. * magasztald.. és megtalálták Máriát. * és megáldotta benned fiaidat. A pásztorok sietve elindultak. az Úrnak részében. mielőtt még anyja méhében megfogant volna. szám Előénekes: Dicsérd Uradat. Istenedet. 1-4. 14 Vagy: Alleluja. mindörökre. Hívek: Az Ige emberré lett. 19-20 7. Így szólt: ‘A sátradat Jákobban üsd fel. tónus.

hogy Krisztussal együttdicsőítsük az ő irgalmát életünkben. Egyetlen néppel sem bánt így. * törvényeit és végzéseit Izraelnek. A törvény és a próféták megismertették hatalmát irgalmát és akaratát. Urunk Jézus Krisztus Istene. s azokért állandóan hálát adjunk. amelyet elénk tűzött. megadta a gyermekké fogadás kegyelmét. szüntelenül hálát adok értetek. a dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. A Fiú megtestesülésében azonban feltárult az Atya isteni lényege. Dicsőség neked.Elküldi szavát a földre. H: Az Ige emberré lett. 7. Benne kiválasztott bennünket az üdvösségre. akarata. és milyen gazdag az a fölséges örökség. és az összes szent iránt tanúsított szeretetetekről. Amikor nekünk adta a Fiúi akkor végérvényesen elkötelezte magát. tónus. milyen reménységre hívott meg titeket. Testvéreim! Áldott legyen az Isten. Krisztus. Szeretetből eleve arra rendelt minket. * az ő igéje gyorsan terjed. 15-18 A Fiú megtestesülése az Atya örök gondolata és terve volt. hogy fogadott. hogy gyermekeivé fogad és mindent megad üdvösségünk érdekében. Vagy: Alleluja. 1 Tim 3. szám. Ez az Isten igéje. és egyetemes üdvözítő. és magasztaljuk fölséges kegyelmét. * és itt élt közöttünk. Amióta értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről. akiben hittek világszerte! Vö. Gyújtson lelketekben világosságot. hogy akaratának tetszése szerint. akit hirdettek a pogány népeknek! Dicsőség neked. amelyet biztosított gyermekeinek. H: Az Ige emberré lett. amelyet ő a szenteknek készített. A Krisztusba vetett hit által ezt a kegyelmet kapjuk meg. EVANGÉLIUM Jn 1. hogy megértsétek. és az örökséget. Urunk Jézus Krisztus Atyja. * végzéseit nem fedte fel senki másnak. Különösen értékelnünk kell a reményt. amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Krisztus. * és itt élt közöttünk. hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Alleluja. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Isten arra rendelt minket. SZENTLECKE Ef 1. De nekünk is imádkozni kell a bölcsesség és a kinyilatkoztatás kegyelméért. ALLELUJA Alleluja. hogy adományait megértsük. Hosszabb forma: . aki Lelkének minden áldásával megáldott minket a mennyekben lévő Krisztus által. Vagy: Alleluja. 16 -.7. E: Igéjét Jákobnak hirdeti. 1-18 Az Ige emberré levését Isten már előre jelezte képekben. hogy megismerjétek őt. 3-6. és imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok. Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk. fiakká legyünk. Őbenne választott ki a világ teremtése előtt.

János tanúságot tett róla. hogy megvilágítson minden embert. és nélküle semmi sem lett. hogy megvilágítson minden embert. de a sötétség nem fogadta be. hogy Isten gyermekei legyenek. de övéi nem fogadták be. Isten Egyszülöttje. Kezdetben volt az Ige. akik befogadták. a kegyelem és az igazságosság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. ======================================================================== Urunk megjelenése (Vízkereszt) OLVASMÁNY Iz 60. akik nem vér szerint. és nem is a férfi akaratából. Mindazoknak azonban. és Isten volt az Ige. ami lett. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét. de a világ nem ismerte fel őt. mely az Atya egyszülöttjének dicsősége. hatalmat adott. aki az Atya kebelén van. Ő volt kezdetben Istennél. és a világ őáltala lett. Ezek az evangélium igéi. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét. akik hisznek benne. tanúságot a világosságról. És az Ige testté lett. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 1. és nélküle semmi sem lett. Az Ige Istennél volt. mint én. Őbenne élet volt. hatalmat adott. akik befogadták. és Isten volt az Ige.Ő az. nem a test kívánságából. A világosság a sötétségben világít. de megelőz engem. és közöttünk lakott. hogy mindenki higgyen általa. és közöttünk lakott. azoknak. azoknak. és ez az élet volt az emberek világossága. akik hisznek benne. mert előbb volt. és a világ őáltala lett. 1-5. de a világ nem ismerte fel őt. Azért jött. amely a világba jött. és nem is a férfi akaratából. A tulajdonába jött. Nem ő volt a világosság. amikor ezt hirdette: . és ez az élet volt az emberek világossága. de övéi nem fogadták be. hanem Istentől születtek. Az Ige az igazi világosság volt. Kezdetben volt az Ige. telve kegyelemmel és igazsággal. A tulajdonába jött. hogy Isten gyermekei legyenek. telve kegyelemmel és igazsággal. Mindazoknak azonban. hanem Istentől születtek.+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Az Ige testté lett. A világban volt. Az Ige Istennél volt. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk. A világosság a sötétségben világít. ő nyilatkoztatta ki. akiről mondtam. Őbenne élet volt. hogy tanúságot tegyen. hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt. akit Isten küldött: János volt a neve. Ő volt kezdetben Istennél. és közöttünk lakott. ami lett. És az Ige testté lett. Isten soha senki nem látta. A világban volt. 1-6 . mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. nem a test kívánságából. Minden őáltala lett. Ezek az evangélium igéi. hogy utánam jön. 9-14 Az Ige testté lett és közöttünk lakott. Minden őáltala lett. amely a világba jött. ő csak azért jött.. de a sötétség nem fogadta be. akik nem vér szerint. Föllépett egy ember.

vers. Ebben benne van a tanítás a kegyelem ingyenességéről. H: Hódoljon előtted. mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága. Pál apostol annak az újdonságnak a hírnöke. de fölötted ott ragyog az Úr. Ennek láttára földerülsz. mindenhatóságával. és az Úr dicsőségét zengik. * a föld minden nemzete! E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak. Isten maga kezdeményez és hív. és homály a nemzeteket. ő . hogy Isten a pogányokat is felkarolta és országa örököseivé tette. Előénekes: Istenem. s leányaidat karon fogva hozzák. mikor kiált hozzá. és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Istenem. Kelj föl. Jeruzsálem. ítéletedet add át a királynak. Kíméli a kicsinyt és a gyengét. hogy igazságosan ítélkezzék népeden. Ez az Isten igéje. Istenem.Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. szíved dobog az örömtől és kitágul. * a föld minden nemzete! E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke . * a föld minden nemzete! SZENTLECKE Ef 3. * és minden nép neki szolgál. * a nyomorultat. 2. * míg csak a hold meg nem szűnik. világfelettiségével és irgalmával. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. Mádián és Efa dromedárjai. * a Folyótól a földkerekség határáig. amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. Hívek: Hódoljon előtted. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést. de ez már előképe a jövőbeli nagy tettének. 11. mert elérkezett világosságod. Fiaid messze távolból érkeznek. * Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek. Istenem. * és igazságodat a király fiának. * a föld minden nemzete! Vö. királyok a benned támadt fényességhez. Mert még sötétség borítja a földet. tónus. * a föld minden nemzete! E: Megszabadítja a szegényt. 10-11. Mind Sábából jönnek. 7-8. 2-3a. * a szegényeket megsegíti. Az Ószövetségben ez a dicsőség (kabod) egyenlő Isten erejével. uralkodik tengertől tengerig. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. hogy Isten irgalma kiterjed a pogány népekre. és dicsősége megnyilvánul rajtad. de a zsidó nép a messiási ország áldásait elsősorban magára alkalmazta. H: Hódoljon előtted. Istenem. Minden király leborul előtte. akin nem segít senki. 12-13 5. VÁLASZOS ZSOLTÁR 71. és tündökölj. 5-6 A próféták jelezték ugyan. és ide özönlik a nemzetek kincse. Népek jönnek világosságodhoz. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. * és méltányosan minden szegényen. Tevék áradata borít majd el. aranyat és tömjént hoznak. Válasz: Hódoljon előtted. H: Hódoljon előtted. Istenem. A próféta először a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének kinyilvánulását.

szám. Ez az Isten igéje.2. hogy hódoljunk előtte. tónus. amelyet napkeleten láttak. és megkérdezte tőlük. de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit. íme. . Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról. hogy hódoljak előtte!'' Ők pedig. 2. Földre borulva hódoltak előtte. Bementek a házba. * és eljöttünk. bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között. ahol a Gyermek volt. tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől. Máriával. És lám.. A csillagot meglátva nagyon megörültek.'' Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét.. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből A Szentlélek kinyilatkoztatta. 1-12 Az apostoli egyház tudatában a napkeleti bölcsek szerepe hasonló a régi pátriárkákéhoz. előttük járt. mert ezt írja a próféta: Te. majd kinyitották kincseszsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat. hogy Isten maga jöjjön hozzájuk. s vele egész Jeruzsálem. míg meg nem állapodott a ház fölött. EVANGÉLIUM Mt 2. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök.Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten. és eljöttünk. Én is elmegyek. és ott látták a Gyermeket anyjával.segít. 2 -. aki pásztora lesz népemnek. és ha megtaláljátok. A kép azóta is érvényes. mert belőled jő ki a fejedelem. Ám lesznek olyanok is. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben. Mt 2. hogy meghalljuk szavát és kövessük. úgy a napkeleti bölcsek vezetése jelzi a pogányok felkarolását. Betlehem. Láttuk napkeleten csillagát. elindultak. hogy az emberek megtalálják az Egyházat. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát. hogy hol kell születnie a Messiásnak.Menjetek. tömjént és mirhát. jelentsétek nekem.A júdeai Betlehemben. akik másokat eligazítanak. a kinyilatkoztatás hordozóját s ott további eligazítást kapjanak. Isten megvilágosító és hívó kegyelme mindenütt működik. hanem azt várják. hogy hódoljunk az Úr előtt. tagjai az egy testnek. ALLELUJA Alleluja. Ahogy Ábrahám.'' Meghallotta ezt Heródes király és megrémült. és tudakolták: . a csillag. hogy a pogányok is társörökösök. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Keletről jöttünk -. amelyről korábban nem tudtak az emberek. Izraelnek. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: . Azok így válaszoltak: . amelyben a ti javatokra részesültem. Júda földje. Alleluja. Izsák és Jákob meghívása jelezte Izrael népének kiválasztását. napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe. s elegendő is ahhoz. miután meghallgatták a királyt. de maguk nem indulnak el a hit útján..imádni a Királyt.

és 9b-10 4g. más úton tértek vissza országukba. H: Áldja meg Isten az ő népét. hogy nyisd meg a vakok szemét. 3b. akit támogatok. Általad kötök szövetséget népemmel. Jahve szolgájának képében beszél a Messiásról. akinek küldetése minden néphez szól. E: Az Úr szava zúg a vizek árján. Kiárasztom rá lelkemet. Én. nem lankad el. Ezek az evangélium igéi. H: Áldja meg Isten az ő népét. sem kedvét el nem veszti. VÁLASZOS ZSOLTÁR 28. bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le. * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben! Hívek: Áldja meg Isten az ő népét. SZENTLECKE ApCsel 10. vers. mert tudták. Az Atya maga igazolta őt jelekkel és csodákkal s működése Isten irgalmának kiáradását jelezte. Előénekes: Adjátok meg az Úrnak. akik a sötétben ülnek. hanem a Fiú. E: A dicsőség Istene mennydörög. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben. az Úr hívtalak meg igazságban. 1 a és 2. * templomában mindenek az ő dicséretét zengik. és adok világosságot a nemzeteknek. 1-4. * Isten gyermekei. ======================================================================== Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése OLVASMÁNY Iz 42. Az Atya azt is igazolta. * az Úr lebeg a nagy vizek fölött. hogy akik hisznek Fiában. Az Úr trónol a vízözön fölött. és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat. hanem felegyenesíti. 34-38 Péter beszéde az apostoli igehirdetés mintája: tanúskodás Jézus istenfiúsága mellet. Az ő tanítására várnak a nemzetek. választottam. Nem kiált majd. * adjon neki békességet. Vö. 11 b. és a tömlöcből azokat. * az Úr szava telve fönséggel.Mivel álmukban utasítást kaptak. * adjon neki békességet. akiben kedvem telik. Hűségesen tanítja az igazságot. Ezt mondja az Úr: Íme. 6-7 A próféta a titokzatos alaknak. A megtört nádszálat nem töri össze. Válasz: Áldja meg Isten az ő népét. * adjon neki békességet. a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Fülönös erénye az lesz. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Íme az én szolgám. * az Úr király örökké. az én szolgám. nem emeli föl a hangját. én fogtam meg a kezed és én formáltalak. * adjon neki békességet. és szava se hallatszik az utcákon. aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére. hogy ne menjenek vissza Heródeshez. és igazságot visz a nemzeteknek. Az Úr szava telve erővel. 3ac-4. akiben kedvem telik. hogy reményt. tónus. azokra kiárasztja a Szentlelkei s ezzel . hogy Jézus nem szolga. míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Ez az Isten igéje. adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget.

megnyílt az ég. amerre csak járt. és az Atya szózata hallatszott őt * . és meggyógyított minden ördögtől megszállottat. azért beáll a bűnösök sorába.. látta. ======================================================================== Nagyböjt 1. és ezeket mondta: . Mindenki kedves előtte. Azt az utat választja. mert úgy illik. 3.Ez az én szeretett Fiam. 6 -.János engedett neki.. Megnyílt az ég. hogy a fogadott gyermekek hűségével éljenek. bármely néphez tartozik is. SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből Az Úr fölkente őt Szentlélekkel. ami igazságos. Alleluja. 3. íme. 1-7a Az úgynevezett .Ez az én szeretett Fiam. hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. 7-9. Ti tudjátok. hogy mi minden történt Galileától egész Júdeáig attól kezdve. hogy lehet az Isten fiainak módján élni.'' Erre . ALLELUJA Alleluja.teremtéstörténet'' valójában nem azt mondja el.3a.. vasárnapja OLVASMÁNY Ter 2.Valóban el kell ismernem. mert vele volt az Isten.'' Ez az Isten igéje. hogy Isten a maga szentháromsági életét tárta ki a világ felé. s keresztsége is csak a bűnbánat jele volt. hang hallatszott az égből: .Hagyd ezt most.megadja nekik a képességet. akiben kedvem telik!'' Ezek az evangélium igéi. Feladata az lesz.. A jelenet azt is igazolja. hogy elvegye a világ bűneit. De Jézus ezt használja fel. jótetteket vitt végbe. EVANGÉLIUM Mt 3.meg van írva''. A mi terhünket veszi vállára és megmutatja. Jézus pedig megkeresztelkedett.Neked kellene megkeresztelned engem. És íme. s mi ezt Krisztus keresztségében kapjuk meg. Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz. bűnbánatot hirdetett. hogy Isten nem személyválogató. János azonban tiltakozott: . hogy leszáll rá a Szentlélek... ami . és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. Mihelyt feljött a vízből. és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: . hogy megkezdje nyilvános működését. Ő a mindenség Ura. hogy megkeresztelkedjék nála. Isten a tanítást Izrael fiainak adta. Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát. szám. és a béke örömhírét hirdette Jézus által. hogy . tónus. 13-17 János csak megtérést.. Ő pedig. öt hallgassátok!'' Mk 9. hogy teljesítsük mindazt. aki féli őt és az igazságot cselekszi. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Amikor Jézus megkeresztelkedett.

Mosd le bűnömet teljesen. Urunk. ne érintsétek. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Az ősszülők teremtése és bűnbeesése. Nyisd meg ajkamat. 3-4. mint az Isten. aki vele volt.Valóban mondta Isten. 12-13. Az Úristen kertet telepített Édenben. H: Könyörülj. * és vétkemtől tisztíts meg engem. s azt csak úgy lehet legyőzni. Urunk. azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén. Istenünk.Semmi esetre.'' Az asszony látta. Keleten. hogy amely napon abból esztek. megette. de Istentől kapott lélek élteti. az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Istenem. és az is evett belőle.az ember teremtése hogyan ment végbe. VÁLASZOS ZSOLTÁR 50. 5-6a. * az erős lelket éleszd fel újra bennem. nehogy meghaljatok. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle. Istenem. * mert nagy a vétkünk. Istenünk.A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk. Fügefa leveleket fűztek össze és kötényt csináltak maguknak. hogy a fa (gyümölcse) élvezhető. amelyek megvilágítják az ember üdvrendi helyzetét. * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem. * és szent lelkedet ne vond meg tőlem. vers. E: Tiszta szívet teremts bennem.. Hívek: Könyörülj. ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas. akit teremtett. * és dicséretedet hirdeti szájam. * mert nagy a vétkünk. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott. Egyedül csak ellened vétettem. Urunk. meg a jó és rossz tudásának fáját. + mivel irgalmas és jóságos vagy. aki ismeri a jót és a rosszat. * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Urunk. olyanok lesztek. * mert nagy a vétkünk. amelyet az Úristen teremtett. * mert nagy a vétkünk. Istenünk. Istenünk. s Isten az embernek megígérte a különleges gondviselést és az örök életet. A kígyó ravaszabb.. olyat tettem. Vö. s az ember megváltásra szorul. volt a föld minden állatánál. A földi élet azonban ki van téve kísértésnek. tekintetre szép. Előénekes: Könyörülj rajtam. nem fogtok meghalni. Ne taszíts el színed elől. Erre felnyílt a szemük. Istenünk. A tények a következők: az ember test szerint az anyagvilág része. Így lett az ember élőlénnyé. . * ami színed előtt gonosz. A bűn megszüntette a kegyelmi kiváltságokat. Isten jól tudja. ha Isten szavára hallgatunk. szemetek felnyílik. és csábít a tudás megszerzésére. * szüntelen előttem lebeg bűnöm. hogy mezítelenek. Válasz: Könyörülj. adott férjének. H: Könyörülj. és oda helyezte az embert.. Urunk. Vett tehát a gyümölcsből. Uram. hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?'' Az asszony így válaszolt a kígyónak: . 3a. E: Gonoszságomat beismerem. Miután a föld termékennyé vált. E: Üdvösséged örömét add meg újra.'' Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: . Ezt mondta az asszonynak: . észrevették. * mert nagy a vétkünk. H: Könyörülj. hanem kinyilatkoztatott tényeket jelent be. Ez az Isten igéje. 14 és 17 1 D2 tónus.

Így a halál minden ember osztályrésze lett. . nem számít bűnnek. Így a halál minden ember osztályrésze lett. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is. és a bűn következményeként a halál. Isten kegyelme és az egy embernek. Mt 4.2. mint annak az egy embernek a bűne.SZENTLECKE Róm 5. mert mindnyájan bűnbe estek. * hanem minden igével is. tónus. mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok. mely Isten ajkáról való. de a bűn. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett. ott túlárad a kegyelem. Ez az Isten igéje. Testvéreim! Egy ember által lépett a világba a bűn. ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat. 12-19 Az apostol szembeállítja Ádám örökségét Krisztus megváltó művével. egy miatt uralomra jutott a halál. Ez az Isten igéje. akik nem vétkeztek mint Ádám. Ádám engedetlensége hozta a bűnt és a halált. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Nemcsak kenyérrel él az ember. Testvéreim! Egy ember által lépett a világba a bűn. mint a bűnbeesés. hanem inkább ellentét. Az élet útja a Krisztussal való azonosulás a hitben és az ő követése. ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. 4b -. mert mindnyájan bűnbe estek. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rótt ki büntetést. Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. a kegyelem pedig sok bűnből vezet el a megigazulásra. Hosszabb forma: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Ahol elárad a bűn. Krisztus engedelmessége azonban megszerezte a megigazulást és megszentelődést Ádám és Krisztus között nem annyira hasonlóság van. A kegyelem azonban nem úgy hat. ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat. A kegyelem tehát másként hat. 17-19 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Ahol elárad a bűn. 12. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak. akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják! Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott. akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják! Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott. De ha egynek bűnbeesése következtében. ha nincs törvény. Mert ha egynek bűnbeesése következtében. mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok. Vagy rövidebb forma: Róm 5. egy miatt uralomra jutott a halál. ott túlárad a kegyelem. és a bűn következményeként a halál. ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. aki az Eljövendő előképe.

rokonságod köréből és atyád házából arra a földre. hogy Krisztus nem az álmessiások útját választja.Vonulj ki földedről. Istenedet!'' Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán.. Megáldalak és naggyá teszem nevedet. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. A bűntől és a haláltól hoz majd megváltást. azokat én is megátkozom. Nagy néppé teszlek.. akik áldanak téged. A Szentírás a kísértést úgy szemlélteti. mondd. angyalok jöttek és szolgáltak neki..Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember. Ezek az evangélium igéi. Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust. ======================================================================== Nagyböjt 2. Azután így szólt: .. amelyet majd mutatok neked. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát.'' .Ha Isten Fia vagy. de akik átkoznak téged.. 1-4a Ábrahám meghívása a kezdete annak a sajátos üdvtörténetnek. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: . Ábrahámban elindítja az egy Isten tiszteletét és a megváltásra vonatkozó reményt. Krisztusnak emberi természete szerint tudatosan állást kellett foglalnia küldetésével kapcsolatban. hogy kőbe ne üsd a lábadat!'' Jézus ezt válaszolta: .. nem földi országot keres. hiszen az apostolok nem voltak tanúi. hanem azt teszi. Isten nem hagyta magára a bűnös embert. végül megéhezett. Így szólt: . OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ábrahámnak. és a templom oromzatára állította.Ha Isten Fia vagy. A hit arra képesíti Ábrahámot. de nem gondolhatunk arra.írva van''. s te magad is áldás leszel.. hogy a bukott angyal ide-oda viszi az Isten Fiát. sátán! Mert írva van: Uradat. és íme. amely Krisztussal és a megváltással érte el csúcspontját. A történet annak szemléltetése. vasárnapja OLVASMÁNY Ter 12. hogy szakítson múltjával és rábízza magát Isten gondviselésére.. hogy a sátán megkísértse. és csak neki szolgálj!'' Erre otthagyta őt a sátán.'' Ezután a szent városba vitte őt a sátán. Az Úr így szólt Ábrahámhoz: . és kísértést szenvedett. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt. ha leborulsz és imádsz engem!'' Ekkor Jézus azt mondta neki: . hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!'' Jézus ezt felelte: .EVANGÉLIUM Mt 4. mint a gonosz lélek tettét.Takarodj. Isten népe ősatyjának meghívása.Ezt mind neked adom. vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged. Megáldom azokat. hanem mindazon igével. mely Isten szájából származik.De az is írva van: Ne kísértsd Uradat. ami . + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus negyven napig böjtölt. Istenedet imádd. 1-11 A történet biztosan Krisztus elbeszéléséhez megy vissza.

és ő a mi oltalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk. Megmenti lelküket a haláltól. vers. . nem tetteink miatt. E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk. * tebenned van bizodalmunk. Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje. * tebenned van bizodalmunk. H: Kegyes szemed legyen rajtunk. Itt arról van szó. amely szerint üdvözíteni akar bennünket. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből Isten hív és megvilágosít minket. Isten erejére támaszkodva. 18-19. Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk. 17 -. 8b-10 Az élet küzdelmeihez az ad erőt. Tetteinek érdemszerző ereje van.3a tónus.Ábrahám tehát elköltözött. Jézus Krisztusnak megjelenésével. 1-9 Isten dicsősége sokféle alakban megnyilatkozott. E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme. aki megváltott minket. természetfölötti jelekben. hanem saját elhatározása és kegyelme alapján. őt hallgassátok!'' Vö. Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk. Vö. * ő a segítőnk. VÁLASZOS ZSOLTÁR 32. hogy Isten Jézus Krisztusban kimutatta örök elhatározását. * tebenned van bizodalmunk. hogy Krisztus feltámadása elvette a halál borzalmát és megmutatta.. Kedves Fiam! Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért. Ő legyőzte a halált. 4-5. csodákban. és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. * tebenned van bizodalmunk. Az igazlelkűséget és a törvényt szereti. 22. * és táplálja őket éhínség idején. * telve van a föld az Úr irgalmával. amely megnyilvánult most Megváltónknak. Ezért az ígéretért érdemes vállalni a fáradozást az evangélium megvalósításáért. H: Kegyes szemed legyen rajtunk. 20 és 22 5. * akik bíznak az ő irgalmában. és szent hívással hívott. Ő emberi alakjában is az Isten Fia. hogy az ember beöltözhet a megdicsőült életbe. SZENTLECKE 2 Tim 1. Ez az Isten igéje. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * . Elhatározása úgy lett nyilvánvaló. Ez az Isten igéje. tónus. EVANGÉLIUM Mt 17. hogy ez a dicsőség Krisztus emberi alakját hatja át. * minden tettét hűség vezeti. s a földön az Atya jogait képviseli.Ez az én szeretett Fiam. 2 Pét 1. ahogy az Úr megparancsolta neki. mert ott mutatta meg legjobban engedelmességét. * tebenned van bizodalmunk. Isten mindenhatóságának és szentségének a kifejezésében. különösen a keresztút vállalásának.

mivel Izrael fiai ott zúgolódtak és kísértették az Urat. VÁLASZOS ZSOLTÁR 94. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Úgy fénylett az arca. hogy számon kérje kishitűségünket. 3-7 A nép a pusztában megtapasztalta Isten erejét és jelenlétét.. megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. hogy szomjúsággal ölj meg bennünket gyermekeinkkel és állatainkkal együtt?'' Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az Úrhoz: .. és ezt mondta: .. jó nekünk itt lennünk! Ha akarod. hogy megerősítse hitünket. Őt hallgassátok!'' Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett.Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez. 1-2. megérintette őket. Ezt kérdezték ugyanis: . amellyel a Nílusra csaptál és menj. a ruhája pedig vakító fehér lett. és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték. . azért zúgolódott Mózes ellen: . csak Jézust egymagát. Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt. hogy igyék a nép.Közöttünk van-e az Úr vagy nincs?'' Ez az Isten igéje. mint a nap. neked egyet. s külön velük fölment egy magas hegyre. Mindig a jót várjuk az Istentől és nehezünkre esik. mint a nap. azért rá kell hallgatnunk. hogy ihassunk.'' Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: . vedd magadhoz Izrael véneit.. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: .. fogd kezedbe a botodat. Üss rá a sziklára. ő az igazi tanítónk.Senkinek se szóljatok a látomásról. míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!'' Ezek az evangélium igéi. amikor íme. A helyet Masszának és Meribának nevezte el. vasárnapja OLVASMÁNY Kiv 17. talán azért. De amikor a nehézségek jelentkeztek. hogy az ő szavára támaszkodva kitartsunk a reményben.. ======================================================================== Nagyböjt 3. Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert. Én odaállok eléd a sziklára a Hórebnél. mint a fény. 6-7. víz folyik majd belőle. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: .. felállítok itt három sátrat. Jakabot és (ennek) testvérét Jánost. És íme. 8-9 2. tónus.Ez az én szeretett Fiam.'' Mózes úgy is tett Izrael véneinek jelenlétében. ami annyit jelent mint Kísértés és Pörölés. De joga van ahhoz is. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Adj nekünk vizet. Refidimben a nép szomjas volt. akiben kedvem telik..Miért hoztál ki minket Egyiptomból.Uram.Az engedelmesség útját ő mutatja nekünk. nem láttak mást. De Jézus odament hozzájuk. a hit meggyengült bennük és zúgolódtak. és a felhőből egy hang hallatszott: .Keljetek fel. A mindenkori ember képe ez. fényes felhő borította be őket.Haladj a nép előtt. Isten akkor is irgalmas és adhat újabb jeleket.

pedig az igazért is alig hal meg valaki. boruljunk le. hanem válaszolunk. mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk..Népem. hogy Isten előlegezte a szeretetet Így amikor mi hiszünk és remélünk.Népem. Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez. * mi pedig az ő népe. Mert ő a mi Istenünk. békében élünk Istennel . * magasztaljuk őt zsoltárt zengve. ne légy kemény szívű. * próbára tettek. EVANGÉLIUM Jn 4. örvendezzünk az Úrnak.Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára. 5-42 Az evangéliumban megőrzött eseményeknél a teológiai tartalom a fontos. Ez az Isten igéje. Massza napján a pusztában. A bizonyíték tehát az. bár látták számos csodámat. H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára. hódoljunk előtte.'' SZENTLECKE Róm 5. mint egykor Meribánál.'' E: Jöjjetek. * Adj innom az élő vízből.* . ne légy kemény szívű. Urunk Jézus Krisztus által. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Valóban te vagy a világ Megváltója.Népem. amelyben élünk. Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk.'' Vö. 5-8 A megváltásnak és az Istennel való kiengesztelődésnek az alapkérdése az... hogy kaptunk-e bizonyítékot Isten irgalmáról és jóakaratáról. Alkotónk előtt. legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Küldetése éppen erre szólt. 8. ne légy kemény szívű.11. Krisztus meghalt értünk. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Krisztus meghalt értünk. amikor még bűnösök voltunk. Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára. Reményünkben nem csalatkozunk..'' E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * . vers. + ahol atyáitok megkísértettek engem.* . Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért. Az apostol erre ad választ. ne légy kemény szívű. * hulljunk térdre Urunk. akár a . hiszen azokban Isten és az ember találkozása mentvégbe.. 1-2.'' H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára. Amikor még erőtlenek voltunk. tónus.. Vállalta az engesztelést és az elégtételt a mi nevünkben. Előénekes: Jöjjetek. 42 és 15 -.Ne keményítsétek meg szíveteket. hogy amikor még bűnösök voltunk. és dicsekszünk a reménységgel. Uram. és kezére bízott nyáj vagyunk.* . hogy ne szomjazzam soha többé! Jn 4.* . nem az ismeretlenbe lépünk ki. * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt. A mai történet tanulságai ezek: Krisztus bárkit megszólíthat.Népem.

Jól mondod... ezért akik őt imádják. sőt már itt is van. aki ebből a vízből iszik. amit tettem! Lehet. Az idő dél felé járt. leült a kútnál. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál. Jézus így felelt: . Istent lélekben és igazságban kell imádni.Hidd el nekem. Közben odajött egy szamariai asszony.Adj innom!'' Tanítványai ugyanis elmentek a városba. Ti azt imádjátok.. zsidó létedre tőlem. és jöjj ide!'' Az asszony ezt felelte: . hiszen vödröd sincs. Végül a legfontosabb: igazi szellemi hatása annak van. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Ha majd eljön. hogy eljön a Messiás.'' Jézus ezt felelte: . add nekem azt a vizet. nézzétek meg azt az embert. amelyek megmaradnak az örök életre. és ne kelljen ide járnom vizet meríteni!'' Jézus így szólt: .. Szikárba érkezett.. De eljön az óra. asszony. ti pedig azt mondjátok.Gyertek. akinek mindennapi kenyere az Atya akaratának teljesítése. hogy ő a Krisztus?'' Ki is jöttek a városból. és meglepődtek.'' Az asszony ezt felelte: . Isten ugyanis Lélek. újra megszomjazik.Menj. hogy Jeruzsálem az a hely. hogy ki mondja neked: ‘Adj innom!’. amelyet én adok. hogy eljön az óra. Ő életünket olyan adományokkal akarja kiegészíteni. inkább te kérnéd őt. szamariai asszonytól inni?'' A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. ahol imádni kell őt.. látom..Hogyan kérhetsz te. De nem kérdezte meg egyikük sem: . meg a fiai és az állatai?'' Jézus erre megjegyezte: .. Jézus megkérte: . és tudnád. egyél!'' Jézus azonban ezt mondta nekik: . és odagyűltek köréje.Tudom. amelyet Jákob adott fiának.mindennapi élet eseményein keresztül is. közel ahhoz a földhöz. mi pedig azt..Uram. amelyről ti nem tudtok!'' Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: . nem csupán külsőségekkel.. Az a víz..Van nekem olyan ételem. Mert öt férjed volt. Közben a tanítványok megkínálták őt: .'' Erre Jézus kijelentette: . De aki abból a vízből iszik. Ott volt Jákob kútja. Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába. és akid most van. hiszen az üdvösség a zsidóktól ered.Én vagyok az. örök életre szökellő vízforrás lesz benne. hogy nincs férjed..Miért beszélgetsz vele?'' Az asszony pedig otthagyva korsóját. akit nem ismertek. amelyből ő maga is ivott.. amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát.'' Erre az asszony megkérte: . Ezt helyesen mondtad.'' Az asszony így szólt: . hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent. hívd a férjedet.Mit akarsz tőle?''. hogy asszonnyal beszélget. elsietett a városba és elmondta az embereknek: .. amelyet én adok. az sem a férjed. amelyet én adok neki.Nincs is férjem!'' Mire Jézus: .. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Az a víz. aki nekünk ezt a kutat adta.. aki mindent elmondott. lélekben és igazságban kell imádniuk.Ha ismernéd Isten ajándékát. amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni.Mindaz. aki veled beszélek. Az asszony elcsodálkozott: .. vagy: .Uram. akit ismerünk.Talán valaki hozott . hogy ennivalót vegyenek. ő tudtunkra ad mindent. hogy vizet merítsen. a kút pedig mély. Mivel Jézus útközben elfáradt. örök életre szökellő vízforrás. nem szomjazik meg soha többé.Mester. hogy ne legyek szomjas.'' Tanítványai éppen visszaérkeztek. és ő élő vizet adna neked..Uram. akit Krisztusnak neveznek.. Józsefnek.'' Ekkor így szólt az asszony: .

a kút pedig mély. Én azért küldtelek titeket. Ezután így szóltak az asszonyhoz: . hiszen vödröd sincs. hogy aki vetett.. hogy ki mondja neked: Adj innom!’. megkérték őt.'' Ezek az evangélium igéi.. hogy próféta vagy! Atyáink ezen a hegyen imádták Istent.Az én ételem az. nem szomjazik meg soha többé. leült a kútnál.. újra megszomjazik. hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. inkább te kérnéd őt. Mert az Atya ilyen imádókat vár. mivel az asszony tanúsította: .'' Az asszony ezt felelte: .Adj innom!'' Tanítványai ugyanis elmentek a városba. amit tettem. Ott volt Jákob kútja.'' Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. hogy maradjon náluk. amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni.Mindent elmondott.neki ennivalót?'' De Jézus megmagyarázta: . Látom.'' Erre Jézus kijelentette: . meg a fiai és az állatai?'' Jézus erre megjegyezte: . aki nekünk ezt a kutat adta.. amelyet én adok. Szikárba érkezett. sőt már itt is van.. Mások fáradoztak.'' Az asszony így szólt: .Most már nem a . Józsefnek. Jézus így felelt: . 39a. aki veled beszélek. hogy valóban ő a világ Üdvözítője. együtt örülhessen azzal.. akit Krisztusnak neveznek. és tudnád.. Az a víz.Tudom. hogy learassátok. amelyet én adok. amelyből ő maga is ivott. Ugye.Ha ismernéd Isten ajándékát. aki ebből a vízből iszik.'' Jézus ezt felelte: . és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. örök életre szökellő vízforrás. és itt az aratás. és ő élő vizet adna neked.'' Erre az asszony megkérte: . Az arató elnyeri most jutalmát: Begyűjti a termést az örök életre. és tudjuk. 19b-26. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál. add nekem azt a vizet. hogy Jeruzsálem az a hely. azt mondjátok: Még négy hónap.Hidd el nekem. aki arat. Íme. ahol imádni kell őt.. amivel nem ti fáradtatok. aranysárgák már. mi pedig azt.'' Abból a városból. hogy ennivalót vegyenek. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok. Mivel Jézus útközben elfáradt. zsidó létedre tőlem.Én vagyok az. ti pedig az ő munkájukba álltatok be. aki engem küldött. és hogy befejezzem az ő művét.Uram. amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Isten ugyanis Lélek. De eljön az óra. 40-42 Az a víz. hogy eljön az óra. Jézus megkérte: . Ezután így szóltak az asszonyhoz: . ti pedig azt mondjátok. közel ahhoz a földhöz. De aki abból a vízből iszik.Hogyan kérhetsz te.. Ott is maradt két napig. Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába. hogy ne legyek szomjas. amelyet Jákob adott fiának. Közben odajött egy szamariai asszony.. ő tudtunkra ad mindent. hogy eljön a Messiás. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 4.Mindaz. Az asszony elcsodálkozott: . készek az aratásra. hogy vizet merítsen. Hallottuk őt mi magunk is. én azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket és nézzétek a földeket. a szamaritánusok közül sokan hittek benne.Most már nem a te szavadra hiszünk. a másik arat. 5-15. lélekben és igazságban kell imádniuk. Ott is maradt két napig. asszony. megkérték őt.. Ti azt imádjátok. amelyet én adok neki. ezért akik őt imádják. szamariai asszonytól inni?'' A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Ha majd eljön. akit nem ismertek.'' Mikor azután kijöttek hozzá a szamaritánusok.Uram. Az idő dél felé járt. Mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet. akit ismerünk.. hogy megtegyem annak akaratát.. hogy maradjon náluk.

és aki ősatyja a megígért Messiásnak. * életemnek minden napján. A másik az.A legkisebb nincs itt -. mert ott vagy vélem. * hogy üldözőimet szégyen érje. azért meghívása Istenre vezethető vissza. * serlegemet csordultig megtöltötted. OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből Dávidot Izrael királyává kenik. Ez az Isten igéje.Rajta. Az első az. Hallottuk őt mi magunk is. Az Úr így szólt Sámuelhez: . amíg nincs itt.Mind itt vannak fiaid?'' .. 3b-4. hanem a szívet és a lelkületet.'' Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: . E: Számomra asztalt terítettél. Menj el Izájhoz Betlehembe. 1. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke. * ínséget nem kell látnom. Az Úr így szólt: . Fejemet megkented olajoddal. hogy Isten nem a külsőt nézi.te szavadra hiszünk. Az ember a külsőt nézi. tónus.. mert ő azt'' Erre Sámuel fogta az olajosszarut. 6-7. az Úr azonban a szívet.Ezeket nem választotta ki az Úr. * ahogyan ő megígérte. 10-13a Dávid kiválasztásáról több változat maradt fenn az ószövetségi hagyományban. hogy Dávid volt az ideális uralkodó. . azt gondolta: . s meglátta Eliábot. Előénekes: Az Úr nékem pásztorom.. nyílt tekintetű és szép termetű. kend föl. Vörös volt.'' Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: . terelget engem. vasárnapja OLVASMÁNY 1 Sám 16. 5-6 9. * csendes vizekhez vezet. hogy valóban ő a világ Üdvözítője. H: Az Úr nékem pásztorom. * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.Nos. mert fiai közül szemeltem ki a királyt.'' Sámuel erre meghagyta Izájnak: .. Hívek: Az Úr nékem pásztorom. ======================================================================== Nagyböjt 4. és lelkemet felüdíti. Itt a szerző két mozzanatot emel ki. E: Az igazság ösvényén vezet engem. mert addig nem ülünk az áldozati lakomához.Küldj el valakit. 1b.'' Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát. * mindörökké szünet nélkül. H: Az Úr nékem pásztorom.. vers. * ínséget nem kell látnom. Otthonom lesz az Isten háza. és tudjuk. amit az ember.Ne a külsejét és magas termetét nézd. aki megtette Isten akaratát. * ínséget nem kell látnom.'' Ezek az evangélium igéi. * ínséget nem kell látnom.. * ínséget nem kell látnom.'' Amikor megérkezett. és fölkente testvérei körében.Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. a nyájat őrzi. A halál sötét völgyében sem félek.'' Izáj elküldött érte. mert hisz elvetettem. keresse meg.válaszolta --. Zöldellő mezőkön. 1-3a. de Sámuel így szólt Izájhoz: . itt áll az Úr előtt az ő fölkentje.. E: Jóságod és irgalmad nyomon követ. Válasz: Az Úr nékem pásztorom. Isten ugyanis nem azt nézi.. VÁLASZOS ZSOLTÁR 22.

Eljön ugyanis az éjszaka. és . Ezek állandó gyakorlása jelenti az ébrenlétet. amikor senki sem cselekedhet. inkább ítéljétek el azokat. A hívők a világosságot Krisztustól kapják. aki engem küldött. gyógyításai egyúttal Isten országának jelei is voltak. ami kedves az Úr szemében.Menj. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek. ez vagy a szülei.'' Siloe annyit jelent. mert aki saját erejéből akar látni. akik egykor sötétség voltatok. övé lesz az élet világossága''. mint Küldött. Testvéreim! Ti. egyenesség.Én a világ világossága vagyok''. Ezt tudatosítani kell magukban. a Messiást... hogy ő a léleknek is világosságot hoz. ki alszol. most világosság vagytok az Úrban. s a két állapotot úgy hasonlítja össze. * ínséget nem kell látnom. megmosdott. Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. 12 -.Aki engem követ. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Támadj fel holtodból. mondja a mi Urunk.4g. az maga is fény. arra fény derül. akik a pogányságból tértek meg. sem a szülei. amikor felismerte Jézusban az Emberfiát. mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság. Amíg nappal van. hiszen ő a . EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS . és amikor visszatért. világossága vagyok a világnak.. támadj fel holtodból. már látott. a sarat a vak szemeire kente.H: Az Úr nékem pásztorom.. Ezért mondják: Ébredj. Azt keressétek. 1-41 Jézus csodái. tónus. Amíg a világban vagyok.. sarat csinált a nyállal. Éljetek hát úgy. Mindez azért van. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben. A testi vakság meggyógyítása jele annak.világ világossága''. az igazságosságot és az egyenességet. A világosság fiainak három erényét emeli ki: a jóságot. A hithez azonban előbb el kell vetni az elbizakodottságot. A vakon született ember gyógyítása akkor fejeződött be. az ő életében és szentségében részesülnek. Amit feltárunk. igazság. az vakságra ítéli magát. ki vétkezett. minta farizeusok. Jn 8.. hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. mosakodj meg a Siloe tavában.Mester. és amire fény derült. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Elment megmosakodni. Ő elment. SZENTLECKE Ef 5. és így szólt hozzá: .Sem ez nem vétkezett. EVANGÉLIUM Jn 9. 8-14 Az apostol azokhoz fordul. Tanítványai megkérdezték tőle: . azt még kimondani is szégyen. és Krisztus rád ragyog! Ez az Isten igéje.'' E szavak után a földre köpött. nekünk annak tetteit kell cselekednünk. mint a sötétséget és a világosságot. és Krisztus rád ragyog. * . hogy vakon született?'' Jézus ezt felelte: .

.. megmosdottam. azt nem tudjuk. sohasem lehetett hallani. aki veled beszél: ő az!'' Mire az ember így szólt: . Másodszor is hívták tehát a vakon született embert. megkérdezte tőle: . Ha ő nem Istentől volna. akit Jézusnak hívnak.Ki az. csak hasonlít rá.Hogy bűnös-e. így szóltak: .Éppen az a különös. sarat csinált.Nem Istentől való az az ember. és most látok.Ez a ti fiatok. hogy ez az ember bűnös!'' Ő így felelt: .Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: .. hogy hogyan kezdett látni. hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. de hogy ez honnét jött.Te magad vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk.Nem tudom.Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk.Látod őt. Jól tudjuk. hogy magáról beszéljen!'' A szülők azért mondták ezt. hiszen nem tartja meg a szombatot. aki megnyitotta szemeidet?'' Ő azt felelte: . Ezt válaszolta: .. Ezért mondták a szülei. mert féltek a zsidóktól. honnan van ő.. lássanak. már látott.Sarat tett a szememre. és most látok!'' Erre ismét megkérdezték . aki mindenestül bűnben születtél?'' És kitaszították őt.'' Mások azonban így szóltak: . vagy sem.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus. kérdezzék meg őt. hogy most lát?'' Azok ezt válaszolták: . ezért megmarad bűnötök. hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: . odavitték a farizeusokhoz. Uram!'' És leborult előtte.'' A farizeusok közül egyesek megjegyezték: . olyannyira.. amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét....Azt tudjuk.Hiszek.. hogy akik nem látnak. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták.Hol van az az ember?'' Ő azt felelte: .'' Ekkor megkérdezték tőle: . vagy ki nyitotta meg a szemeit.'' Erre az embert. hogy előhívatták a szüleit. Amikor találkozott vele.'' A zsidók ezt felelték neki: .Ha vakok volnátok. aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták. megvakuljanak. De hogy most miért lát.Nem ez az. Mióta a világ világ.....Hogyan nyíltak meg a szemeid?'' Ő azt felelte: . azt nem tudom.Ez az!'' Mások pedig: .Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?'' Erre megátkozták. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle.. hogy ez a mi fiúnk. és most látok. azt meghallgatja. megmosdottam. hogy kitaszították. megkente vele a szemeimet.. hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten.Hiszel-e az Emberfiában?'' Ő így válaszolt: . és azt mondta: ‘Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!’ El is mentem. és figyelmeztették: .. azt nem tudjuk!'' Az ember azonban ezt felelte nekik: ... hogy aki Jézust Messiásnak meri vallani.'' Ezek az evangélium igéi.. hogy megvan a kora. Kérdezzétek meg tőle magától.. Jézus meghallotta. és megkérdezték tőlük: . hogy láttok. szombat volt. és ő mégis megnyitotta a szemeimet.amikor visszatért. nem tehetett volna semmit.Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet?'' Ő ezt felelte: . és akik azelőtt koldusként ismerték. és megkérdezte: .Te oktatsz minket. azt kizárják a zsinagógából. hogy: ... Uram. Azután újból faggatni kezdték a vakot: .. aki nemrég még vak volt.Hogy próféta!'' A zsidók ekkor már nem is hitték el neki. hogy Mózeshez szólt az Isten.Te mit gondolsz arról. bűnötök nem volna. és azt mondták: . és akik látnak.Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük. Aznap ugyanis. és hogy vakon született.Ítélkezni jöttem e világra.. A szomszédok. hogy vakon született? Hogyan lehet. akiről azt állítjátok..Az az ember. De ti azt mondjátok. Azután Jézus ezt mondta: . hisz megvan a kora.. hogy vak volt és újra lát. ...Én vagyok az!'' Erre megkérdezték tőle: .'' Ő azonban kijelentette: . hogy ti nem tudjátok. Egyet tudok: hogy vak voltam.Nem. de aki istenfélő és teljesíti Isten akaratát.

Ki az.. megvakuljanak. Azután Jézus ezt mondta: . és amikor visszatért. is most látok.'' Mások azonban így szóltak: . hogy: .Nem ez az. hiszen nem tartja meg a szombatot. A földre köpött.Nem.Te oktatsz minket.. Ő elment.. a sarat a vak szemeire kente.Látod őt. aki mindenestül bűnben születtél?'' És kitaszították őt. és akik látnak. Uram.Ítélkezni jöttem e világra. hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: . és megkérdezte: . már látott.Hiszel-e az Emberfiában?'' Ő így válaszolt: . 34-38 Elment megmosakodni.. Ezt válaszolta: . 6-9.Én vagyok az?'' Erre az embert. A fogságból való szabadulás előképe a lelki megújulásnak.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus. Uram!'' És leborult előtte. hogy hogyan kezdett látni.'' A farizeusok közül egyesek megjegyezték: . szombat volt... Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle..Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük..'' Ő azonban kijelentette: . és amikor visszatért. hogy akik nem látnak. csak hasonlít rá. De ti azt mondjátok. 13-17. és akik azelőtt koldusként ismerték. így szóltak: . ezért megmarad bűnötök.. amit majd a Messiás hoz. aki nemrég még vak volt.. Jézus meghallotta. 1. Ezért mutat rá a próféta Isten erejére. és így szólt hozzá: . s újra az ő népének tudják magukat.Menj. mint az új teremtés: Isten új lelket lehel beléjük.. Amikor találkozott vele. Azután újból faggatni kezdték a vakot: . megmosdottam. ======================================================================== Nagyböjt 5.. vasárnapja OLVASMÁNY Ez 37. aki veled beszél: ő az!'' Mire az ember így szólt: . mosakodj meg a Siloe tavában. lássanak.Nem Istentől való az az ember. aki megnyitotta szemeidet?'' Ő azt felelte: . az Isten: . s erőt vett rajtuk az elhagyatottság érzése.. mint a halál állapota. odavitték a farizeusokhoz. Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert.Hiszek. megkérdezte tőle: .Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr.Te mit gondolsz arról..'' Ezek az evangélium igéi. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből Belétek oltom lelkemet és életre keltek... hogy láttok.Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: . mint Küldött.Sarat tett a szememre. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához: . Aznap ugyanis. amely a halál állapotából is vissza tudja hozni az embert. Hiányzott a szentély.Ez az!'' Mások pedig: . 12b-14 A babiloni fogság az ószövetségi nép számára olyan volt. hogy kitaszították.Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 9.Ha vakok volnátok. amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét. megmosdott. A szomszédok.. az áldozat.Hogy próféta!'' A zsidók ezt felelték neki: .. sarat csinált a nyállal. az istentisztelet. A megbocsátás és a visszafogadás olyan.. bűnötök nem volna.'' Siloe annyit jelent. aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták. már látott.

mondja az Úr. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Jézus mondja: + . A testi emberföldi vágyainak uralma alatt áll. H: Az Úrnál az irgalom. Akkor majd megtudjátok. hogy én vagyok az Úr. mint éji őr a hajnalt. aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül. az nem Krisztusé. tónus. nem lehet kedves Isten előtt. amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból. VÁLASZOS ZSOLTÁR 129. ki az. E: Jobban. Letelepítelek titeket földeteken. H: Az Úrnál az irgalom. + és bőséges a megváltás nála. * és bőséges a megváltás nála. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Isten Lelke. SZENTLECKE Róm 8. Ez az Isten igéje. azért Isten nem találja benne kedvét.‘Íme. * ő váltja meg Izraelt minden bűnétől. De akiben nem lakik Krisztus Lelke. * jobban. E: Ha számon tartod a vétkeket. Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra. H: Az Úrnál az irgalom. az Úr mondtam ezt. E: Tebenned remélek. hozzád. 4c-6. nem hal meg örökre. Válasz: Az Úrnál az irgalom. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Ez az Isten igéje. kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból. halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által. * várja az Urat Izrael. mint éji őr a hajnalt. aki Krisztus feltámadásában is közreműködött. hanem lélek szerint éltek. 7-8 1 D2 tónus.'' Jn 11. hallgass a szómra. * és bőséges a megváltás nála. én népem. bennetek lakik. * és igédben reménykedik lelkem. 25a és 26 -. jóllehet a test a bűn miatt halott.6. aki Jézust feltámasztotta a halálból. s így teljesíthetjük Isten akaratát. aki előtted megállhat? De nálad bocsánatot nyer a vétek. Lelkem várja az Urat. és végbe is vittem’'' -. 8-11 Az apostol a bűnös és a megigazult ember állapotát a testi és a lelki emberfogalmával fejezi ki. Mert az Úrnál az irgalom. de a kegyelem győzedelmeskedik a kísértések felett.. Uram. Ő alakít át bennünket lelki emberré. Uram. és elvezetlek Izrael földjére. * és bőséges a megváltás nála. vers. ő. én népem. 1-2. 3-4ab. * ezért félve tisztelünk téged. hogy én. * és bőséges a megváltás nála. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke. és megtudjátok. Ti azonban nem test. Uram. * Uram.Én vagyok a feltámadás és az élet: * aki bennem hisz. Előénekes: A mélységből kiáltok. Ha Krisztus bennetek lakik. aki feltámasztotta Jézust a halálból. Hívek: Az Úrnál az irgalom. * Istenem. ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Testi gyöngeségeink megmaradnak. . a lélek a megigazulás következtében él. 7. A hívő ember a keresztségben megkapta a Szentlelket. * és bőséges a megváltás nála. Testvéreim! Aki test szerint él.

hogy majd Isten annál jobban megdicsőüljön. hanem Isten dicsőségére fog szolgálni. ha itt lettél volna. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: .Testvéred fel fog támadni!'' Erre Márta így szólt: . és hív téged!'' Ennek hallatára ő rögtön fölkelt. hogy vigasztalják őket testvérük miatt.Tudom. az Isten Fia. még ha meg is hal. Mindaz. hogy Jézus jön.. aki él és hisz énbennem. hogy most is. hogy te vagy a Messiás. két napig ott időzött még. az utolsó napon.. Amikor jelen van. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával. beteg. mert látja a világ világosságát. Márta így szólt Jézushoz: . A mai részletben Jézus úgy áll előttünk. Betánia Jeruzsálem közelében volt. Uram! Hiszem. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Én vagyok a feltámadás és az élet.'' Jézus ezt felelte neki: . így szólt tanítványtársaihoz: . Jézus ugyanis még nem ért be a faluba.. mint a feltámadás és az élet.. mert az erényeket csak nehézségek között lehet gyakorolni.. 1-45 János evangéliuma szerint az Ige azért lett emberré. hogy a baj elhatalmasodjon. Most azonban induljunk hozzá!'' Tamás.Igen.Én vagyok a feltámadás és az élet. és haljunk meg mi is vele együtt!'' Amikor Jézus megérkezett. Máriának és nővérének. hogy együtt érez fájdalmainkkal. és te megint odamégy?'' Jézus ezt felelte: . Mártának a falujában. bármit kérsz Istentől. az nem hal meg örökre. azután így szólt a tanítványokhoz: . De aki éjszaka jár. Engedi.. míg Mária otthon maradt.Lázár meghalt.. Megengedi a megpróbáltatást. ők azonban azt hitték.. De azt is megmutatja. nem halt volna meg a testvérem! De tudom. nem botlik el.. akinek Iker volt a mellékneve. nézd. ahol volt. Jézus nem felel azonnal Lázár betegségére. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához.Mester. és törölte meg lábait a hajával. élni fog. akkor meggyógyul.'' Jézus Lázár haláláról beszélt. hogy feltámad a feltámadáskor. Máriát és Lázárt. hogy higgyetek. Amint Márta meghallotta.Menjünk. azután hozzátette: . hogy az Isten Fia megdicsőüljön. A világosság a témája az előző vasárnapi evangéliumnak is. először hitet követel. De más hitbeli kérdések is felmerülnek..'' A tanítványok így szóltak: . Aki hisz bennem.Menjünk el ismét Júdeába?'' A tanítványok ezt mondták neki: . mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira).. megadja neked.. ha elaludt. hogy életet és világosságot hozzon. A beteg Lázár.Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki nappal jár.Megjött a Mester. így szólt: .'' Jézus folytatta: . És hogy nem voltam ott. A két leánytestvér megüzente Jézusnak: . Amikor tehát meghallotta. Hiszed ezt?'' Márta ezt válaszolta neki: . Lázár már négy napja a sírban feküdt.. most akartak megkövezni a zsidók.'' Jézus szerette őket: Mártát. De én megyek és fölkeltem.. a mi barátunk elaludt.EVANGÉLIUM Jn 11. mert hiányzik belőle a világosság.Ez a betegség nem halálos. és Jézushoz sietett.Uram.Uram. Máriát. az ő testvérük volt..'' Ezt mondta. . elbotlik.Uram. a halál legyőzője. akit szeretsz!'' Amikor Jézus meghallotta ezt. hogy Lázár beteg. Halkan odaszólt neki: . eléje sietett. hogy az álomba merülésre gondol. örömömre szolgál miattatok.Lázár. Abban az időben: Lázár beteg volt Betániában. aki a világba jön!'' E szavak után elment és hívta a testvérét.

míg Mária otthon maradt.Ez a betegség nem halálos. aki visszaadta a vak látását. amelyet fejére csavartak. Uram! Hiszem. aki él és hisz énbennem. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 11. megadja neked. beteg.. utána siettek.Ő.Hova temettétek?'' Azok így szóltak: . Lázár már négy napja a sírban feküdt. Megkérdezte: . jöjj ki!'' A halott azonnal kijött. Amint Márta meghallotta. aztán így szólt a tanítványokhoz: .Vegyétek el a követ!'' Márta.Atyám. hogy az Isten Fia megdicsőüljön. hogy ott kisírja magát.. Jézus az égre emelte szemét.Ő. már szaga van. hiszen negyednapos... hogy Lázár beteg. hogy meghallgattál. Márta így szólt Jézushoz: . élni fog...'' Jézus ezt felelte neki: . nem halt volna meg a testvérem! De tudom. hogy Mária sír. és lásd!'' Ekkor Jézus könnyekre fakadt.'' Erre Márta így szólt: . és lásd!'' Ekkor Jézus könnyekre fakadt. hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy. e szavakkal borult lábaihoz: . akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt. hogy higgyék: te küldöttét engem!'' E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: .. Amikor Mária odaért. hanem Isten dicsőségére fog szolgálni.. hogy a sírhoz megy.Tudom. 33b-45 Én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt?'' Márta ezt válaszolta neki: . akik Máriához jöttek.. Jézus megparancsolta: . Uram. lelke mélyéig megrendült és megindult. Mindaz. mennyire szerette őt!'' Némelyek azonban így szóltak: .Uram.. az elhunyt testvére megjegyezte: . hogy mindenkor meghallgatsz.'' Jézus ezt válaszolta neki: . kezén és lábán a rátekert leplekkel.Hova temettétek?'' Azok így szóltak: . még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment. hogy te vagy a Messiás. aki a világba jön!'' Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult.Lázár. az Isten Fia. aki visszaadta a vak látását. eléje sietett. és meglátta őt.Én vagyok a feltámadás és az élet. az nem hal meg örökre. arcán pedig a kendővel. Én ugyan tudom. Uram. amely egy kővel elzárt barlang volt. amit cselekedett. hogy feltámad a feltámadáskor. csak a körülálló nép miatt mondom. Aki hisz bennem. hálát adok neked.. és hogy a vele jött zsidók is sírnak.. 3-7..Testvéred fel fog támadni. Ezek az evangélium igéi.Nézzétek.Igen... hogy járni tudjon!'' A zsidók közül. A zsidók pedig. nem halt volna meg a testvérem!'' Mikor Jézus látta. így szólt: . miután látták. nézd. amikor látták.Uram. ahol volt.Uram. ahol Jézus volt. Amikor tehát meghallotta..Mondtam már neked. Erre a zsidók megjegyezték: .. még ha meg is hal..Jöjj. ha itt lettél volna.Nézzétek.Menjünk el ismét Júdeába!'' Amikor Jézus megérkezett. nem akadályozhatta volna meg.. Abban az időben: Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: . két napig ott időzött még.'' Jézus szerette őket: Mártát. hogy Jézus jön. 17.'' Jézus folytatta: .. és így szólt: . ha itt lettél volna. Azt gondolták. Megkérdezte: . hogy ha hiszel. hogy most is. ahol Mártával találkozott.hanem azon a helyen volt... 20-27. hogy meghaljon?'' Jézus pedig.jöjj. sokan hittek Jézusban. meglátod Isten dicsőségét!'' Elvették tehát a követ. Erre a zsidók megjegyezték: .Oldjátok fel. Jézus így szólt: . bármit kérsz Istentől. hogy meghaljon?'' . Máriát és Lázárt. akit szeretsz!'' Amikor Jézus meghallotta ezt.Uram. mennyire szerette őt!'' Némelyek azonban így szóltak: . az utolsó napon. nem akadályozhatta volna meg.

miután látták. Ezek az evangélium igéi. Jézus úgy jön. hogy mindenkor meghallgatsz. ő pedig felült rá. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Áldott... jöjj ki!'' A halott azonnal kijött. Jézus megparancsolta: . az Úr szenvedésének vasárnapja -. amit a próféta jövendölt: Mondjátok meg Sion lányának: Íme. amelyet fejére csavartak. meglátod Isten dicsőségét!'' Elvették tehát a követ. Jézus. Márk szerényen elsorolja az eseményeket. nem mint politikai szabadító..fia. már szaga van. Ő Dávid . a galileai Názáretből. az Úr szenvedésének vasárnapja -. hiszen negyednapos. aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! Amikor beért Jeruzsálembe. a királyod érkezik hozzád.Menjetek előre a szemközti faluba. hogy higgyék: te küldöttét engem!'' E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: .Jézus pedig.'' Jézus ezt válaszolta neki: . Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve. és mindjárt elengedi őket. hogy az Úrnak van rá szüksége. Egy teherhordó állat csikóján. akik Máriához jöttek.Uram..Mondtam már neked. Jézus így szólt: . mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. hogy ha hiszel. Szelíden. tehát Isten országának kegyelmeit hozza.Ő a Próféta. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott. ======================================================================== Virágvasárnap..Körmenet EVANGÉLIUM Mt 21. szamárháton ülve. és vele a csikóját. Betfagéba értek. aki az Úr nevében jön. letakarták ruháikkal. és kérdezgették: . A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat.Vegyétek el a követ!'' Márta.. Fő téma a Zak 9. A tanítványok elmentek s úgy tettek. amit cselekedett.. hálát adok neked.Lázár. az elhunyt testvére megjegyezte: . arcán pedig a kendővel. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit.Atyám. csak a körülálló nép miatt mondom. kezén és lábán a rátekert leplekkel. sokan hittek Jézusban.. és így szólt: .Ki ez?'' A tömeg pedig ezt felelte: .'' Ezek az evangélium igéi. A tömeg lelkesedésében már benne van az Egyház hódolatának kifejezése is. Elhozták a szamarat és a csikóját. hogy járni tudjon!'' A zsidók közül. mint a béke királya. aki az Úr nevében jön! Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére. megmozdult az egész város.. Jézus az égre emelte szemét.Oldjátok föl. hogy meghallgattál. ő már kitér a jövendölések teljesedésére. Máté ünnepélyesebb. 9-re való hivatkozás.'' Ez azért történt. Én ugyan tudom. mondjátok. amely egy kővel elzárt barlang volt. hogy beteljesedjék. ======================================================================== Virágvasárnap. ahogy Jézus meghagyta nekik. még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment.Ünnepi mise . 1-11 Az ünnepélyes bevonulásról mind a négy evangélista megemlékezik. Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: .

Isten. fejét csóválja. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Nem rejtettem el arcomat azok elől. * miért hagytál el engem? E: Elosztják maguk közt ruhámat. ezért nem vallok szégyent. de tudom. ne maradj távol. hogy nem vallok szégyent. szelíd marad. Istenem. az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak. * miért hagytál el engem? Vö. VÁLASZOS ZSOLTÁR 21. szabadítsa meg. Ti. H: Istenem. Istenem. Istenem. vers. 4-7 A próféta. H: Istenem.. mint a kőszikla. Te azonban. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Istenem. Uram. akik vertek. * megszámlálhatom minden csontomat. Isten. hogy nem kell szégyenkeznem. hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Viselkedése engesztelés. az Úr megsegít. ezért Isten felmagasztalta őt. akik félitek az Urat. * miért hagytál el engem? E: Kutyák falkája vett körül. a Messiás előképéről. arcomat meg azoknak. mert bízik Isten erejében és segítségében. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből Megalázta önmagát. 6-11 Az Isten Fia egészen vállalta az Atyától kapott küldetést. kiüresítette önmagát. * miért hagytál el engem? SZENTLECKE Fil 2. és nyelvet. * a gyülekezetben dicsőítelek téged.. áldjátok. kiüresítette magát. akik gyaláztak. Isten. 17-18a. * ha szereti őt. * elhúzza száját. 19-20. * és köntösömre sorsot vetnek. 23-24 2. mind kinevet. * gonosztevők serege szorongat engem. amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell.Jahve szolgájáról'' beszél. 8-9. hogy a feltámadásban embersége is beöltözzön dicsőségébe. tónus. mint Isten. akik gyaláztak és leköpdöstek. Akinek Isten fület adott. hogy a hitet hirdesse. Jákob fiai. Ez az Isten igéje. 2a. Ezzel érdemelte ki. hogy rá hallgassak. Az Úrban remélt. * erősségem siess és segíts. Válasz: Istenem. Amikor ellenfelei ellene támadnak. az Úr nyitotta meg fülemet. az Úr tanította nyelvemet. Hívek: Istenem. és a szolga alakjában mutatta meg tökéletes engedelmességét. hanem szolgai alakot öltött. Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: . Istenem. hogy hal ja meg szavát. akik tépáztak.OLVASMÁNY Iz 50. Átlyuggatták kezemet és lábamat. Arcomat megkeményítem. + magasztaljátok őt. H: Istenem. és hasonló lett az . Nem rejtettem el arcomat azok elől. Lemondott az Isten Fiának kijáró dicsőségről. Előénekes: Aki csak rám néz. s tudom. * miért hagytál el engem? E: Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet. Hátamat odaadtam azoknak. hát mentse meg. * Izrael minden gyermeke félje őt. mint a tanítványok. . Testvéreim! Krisztus Jézus.

és sorra megkérdezték: . hogy Jézus Krisztus az Úr. EVANGÉLIUM Mt 26. aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek. így szólt hozzájuk: . hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: . az árul el engem.Vegyétek és egyétek: ez az én testem!'' Azután a kelyhet vette a kezébe. Hosszabb forma: A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint Mit adtok nekem.. hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?'' Ő így felelt: . ahogy a zsidók gondolták. + és olyan nevet adott neki. az áruló is megkérdezte: . Miközben ettek. közületek egyvalaki elárul engem!'' Erre nagyon elszomorodtak. áldást mondott. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig. Uram?'' Ő így válaszolt: . Amellett Jézus úgy gyakorolta az erényeket a keresztúton. Ez az Isten igéje. Hogyan akarod. Tehát nem azt jelentette. * amely fölötte áll minden névnek. Ezért Isten felmagasztalta. a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett.. ha kezetekbe juttatom őt?'' Azok harminc ezüstöt ígértek neki.Csak nem én vagyok az. Igazolta. 66 Az apostoli igehirdetés legősibb része a szenvedéstörténet volt..Bizony mondom nektek. hogy a szenvedésben a próféták jövendölése teljesedett és Isten akarata valósult meg. Mester?'' Ő így felelt: . Az Emberfia ugyan elmegy.Menjetek be a városba. Megalázta önmagát. akit karióti Júdásnak hívtak. * mégpedig a kereszthalálig. mégpedig a kereszthalálig.emberekhez. Ezért Isten felmagasztalta őt.Magad mondtad!'' Miközben ettek. ahogy Jézus meghagyta nekik. és elkészítették a húsvéti vacsorát. 8-9 -.Hogyan akarod.Mit adtok nekem. hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben.. a földön. hogy a róla való elmélkedés a tökéletességnek is biztos útja. és mondjátok neki: A Mester üzeni: Közel van az időm. de jaj annak.7b... és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: . Fil 2. azután megtörte.. és tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett. és az alvilágban. 14-27. ha a kezetekbe juttatom őt? Abban az időben: A tizenkettő közül az egyik. amint megírták róla.. tónus. ha meg sem születik!'' Erre Júdás. egy bizonyos emberhez. hogy kiszolgáltassa őt nekik.Csak nem én vagyok az. elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: . hálát . hogy Isten elvetette Jézust mint álmessiást. és engedelmes lett a halálig. Ez az én testem. A tanítványok úgy tettek. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste. és olyan nevet adott neki.Aki velem egyszerre nyúl a tálba. Jézus kezébe vette a kenyeret.. amely fölötte van minden névnek. ez az én vérem. és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére.

. még ma éjjel.’ De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába. akkor sem tagadnálak meg!'' Ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány is. Hiszen megírták: ‘Megverem a pásztort. amikor íme. múljék el tőlem ez a kehely. hogy elfogjatok.'' Megverem a pásztort.. miért jöttél?'' Közben a többiek már kezet is emeltek Jézusra. elérkezett az óra. míg az újat nem iszom veletek Atyám országában. úgy vonultok fel kardokkal és dorongokkal. Ezt mondta Péternek: . és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: .Hát képtelenek vagytok egy órát virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok. Ezt mondta nekik: . és vele a főpapoktól és a nép véneitől egy nagy csapat. és alva találta őket. Közben Jézus odaért velük a Getszemáni nevű kertbe. hogy kísértésbe ne essetek! Mert a lélek kész...Igyatok ebből mindnyájan.Üdvöz légy. és ismét elment imádkozni. . s nem küldene segítségemre akár tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesednék be az Írás.. Szomorúság és keserűség vett erőt rajta.Akit megcsókolok.. akik Jézussal voltak. kirántotta és a főpap szolgájára sújtott: levágta az egyik fülét.Ma éjszaka ti mindannyian megbotránkoztok bennem.Halálosan szomorú az én lelkem. aki elárulta őt. Ekkor Jézus így szólt hozzá: . odaért Júdás. ott nem fogtatok el!'' Mindez azért történt.Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned. őt fogjátok el!'' Mindjárt oda is lépett Jézushoz és így szólt: . és foglyul ejtették.Bizony mondom neked..Atyám! Ha lehet. de ne az legyen. Így szólt tanítványaihoz: . Jézus így szólt: . egy azok közül. Nappal a templomban ültem és tanítottam. menjünk! Nézzétek.'' Ekkor Péter ezt mondta neki: . én soha meg nem botránkozom!'' Jézus ezt válaszolta neki: . ebben a jeladásban egyezett meg velük: .'' Azután másodszor is elment és imádkozott: . hanem amit te!'' Azután odament a tanítványokhoz. harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal. és szétszélednek a nyájból a juhok.adott. mert ez az én vérem. megérkezett. kardjához kapott. Az.. háromszor is megtagadsz engem!'' De Péter ismét így szólt: . hogy ki ne innám. Otthagyta őket. a szövetség vére. ő az. kardokkal és husángokkal fölszerelkezve. amely szerint ennek meg kell történnie?'' Abban az órában így szólt Jézus a csapathoz: . Mondom nektek. Még beszélt. ki kardot ragad! Vagy azt hiszed. Maradjatok itt és virrasszatok velem!'' Azután kissé távolabb ment tőlük.. és így szólt: . Egyszerre szomorúság és keserűség vett erőt rajta. amit én akarok. ha nem múlhat el ez a kehely anélkül.. mielőtt a kakas szól.Barátom.Atyám. nem kérhetném Atyámat. hogy beteljesedjenek a próféták írásai. egy a tizenkettő közül.. Azután odament a tanítványokhoz. legyen meg a te akaratod!'' Majd visszatérve ismét alva találta őket.Mint valami rabló ellen. Ekkor íme..Üljetek le itt. de a test erőtlen. Amikor odaértek. arccal a földre borult és így imádkozott: . aki elárul engem!'' Kezüket Jézusra emelték és foglyul ejtették őt. A szemük ugyanis nagyon elnehezedett. Keljetek fel. Jézus ezt mondta neki: . és pihenjetek! Íme.Tedd csak vissza hüvelyébe a kardodat! Mert kard által vész el.. mostantól nem iszom a szőlőtő terméséből mindaddig. és szétszélednek a nyájból a juhok. Ezután zsoltárokat énekelve kimentek az Olajfák-hegyére..Aludjatok csak nyugodtan. amikor az Emberfiát a bűnösök kezére adják..Még ha meg is kellene halnom veled. Rabbi!'' Azután megcsókolta.. míg én elmegyek imádkozni!'' Azután Pétert és Zebedeus két fiát magával hívta. amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.

az áruló látta. hogy: . a felbecsültnek árát.Nem ismerem azt az embert!'' Kis idő múltán az ott ácsorgók odamentek Péterhez. amivel ezek vádolnak?'' Jézus azonban csak hallgatott.Ekkor a tanítványok mindnyájan elhagyták őt.Te is a galileai Jézussal voltál!'' De ő mindenki hallatára letagadta: . hogy te vagy-e a Messiás. és így szóltak hozzá: . hogy halálra adhassák őt. Akik Jézust elfogták. Megkötözték. hogy halállal büntetik őt.Nem ismerem azt az ember!'' És azon nyomban megszólalt a kakas. Közben Péter messziről követte őt. méghozzá esküvel.. mások pedig pofon ütötték. amit Jeremiás próféta mondott: Fogták a harminc ezüstöt. és megszólította: . azután elvezették és átadták Pilátus helytartónak.. Eközben Péter kint ült az udvaron. ahol ekkorra már összegyűltek az írástudók és a vének. Látni fogjátok az Emberfiát.Mielőtt a kakas szól. bár sok hamis tanú felsorakozott. Odament hozzá egy szolgáló. elvezették őt Kaifás főpap elé.'' Erre a főpap megszaggatta a ruháját és így szólt: .Magad mondtad! És mondom nektek: Ezentúl az Emberfiát a Hatalmas (Isten) jobbján látjátok ülni.Esküdj meg az élő Istenre és mondd meg nekünk. háromszor is megtagadsz engem. hogy (Jézust) elítélték.Ez azt mondta: ‘Le tudom rombolni az Isten templomát. -. Nem szabad a kincstárba tenni.Prófétálj. ..’'' Erre felállt a főpap és megkérdezte őt: . és odakint keserves sírásra fakadt..Ez is a názáreti Jézussal volt!'' Erre ő ismét tagadni kezdte. Messiás. ököllel verték. Ezért hívják azt a földet mindmáig Vérmezőnek. és három nap múlva fel tudom építeni. Ekkor beteljesedett. elárul a kiejtésed is!'' Most már esküdözni és átkozódni kezdett: .. Ezt mondta nekik: . most ti is hallottátok a káromlást. ki ütött meg téged?'' Mielőtt a kakas szól.Közülük való vagy biztosan. Végül előlépett kettő.. és elfutottak. azután elment s felakasztotta magát.Nem szabad a templomkincstárba tenni. mert vérdíj volt!'' Megtanácskozták a dolgot.Mi közünk hozzá? Ez a te dolgod!'' Ő erre az ezüstöket eldobta a templomban.. a főpapok és a nép vénei meghozták a döntést Jézus ellen.Izrael fiai becsülték őt ennyire --. Ekkor a főpap azt mondta neki: . mert vérdíj volt! Amikor Júdás. hogy lássa. és így szólt az ott lévőkhöz: . Odaérve leült odakint a szolgák közt.. Amikor reggel lett.Nem felelsz semmit sem arra. Péternek ekkor eszébe jutottak Jézus szavai: . az Isten Fia?'' Jézus ezt válaszolta neki: . de nem találtak... hogy a hatalmas Isten jobbján ül.. de ezt mondták: ..Nem tudom. és kérdezgették: ... és így szólt: . azután megvették rajta a fazekas telkét az idegenek számára temetőnek. Hogyan ítéltek?'' Azok ezt válaszolták: . háromszor is megtagadsz engem. felismerte őt egy másik is..'' Kiment. mit beszélsz!'' Amint a kapunál kifelé tartott..Vétkeztem. és látni fogjátok őt eljönni az ég felhőin.Bűnhődjék halállal!'' Ezután szembeköpdösték. A főpapok összeszedték a pénzt. egészen a főpap udvaráig. mi lesz a dolog vége.. tettét megbánva visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek.Káromkodott! Mi szükségünk van még tanúkra? Lám. mert ártatlan vért árultam el!'' Azok így szóltak: . Átadták őt Poncius Pilátus helytartónak. A főpapok pedig és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen.

felöltöztették a saját ruháiba... Feje fölé odaírták elítélésének okát: .'' Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról. hírhedt rabjuk. Miután így csúfot űztek belőle. tövisből koronát fontak.. káromolták őt. találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel.és odaadták a fazekas telkéért. hogy Barabást kérjék.. zsidók királya! A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra.. Ez a ti dolgotok!'' Erre az egész nép így kiáltott: .Keresztre vele!'' Pilátus látta. a jobbjába pedig nádszálat nyomtak.. akit Krisztusnak neveznek?'' Mindannyian ezt felelték: . sőt. Végül odaértek arra a helyre. hogy csak irigységből adták őt a kezébe.Ez Jézus. hogy keresztre feszítsék. akit a nép kíván.. Míg ott ült ítélőszékében. Amikor tehát a helytartó feltette a kérdést: .Te vagy-e zsidók királya?'' Jézus ezt felelte: . majd letelepedtek ott. amint az Úr megparancsolta nekem.. bólogattak a fejükkel és ezt mondták: .. bíborszínű köpenyt adtak rá.Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában.Keresztre vele!'' Ő újra kérdezte: .. ő nem szólt egy szót sem. és harmadnapra fölépíteni? .. és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal: . Ezért vizet hozatott. ők ezt válaszolták: . zsidók királya!'' Közben leköpdösték. szállj le a keresztről! Akik arra jártak.. Pilátus végül megkérdezte: .Le akartad rombolni a templomot.Mit akartok. levették róla a köpenyt.Üdvöz légy. a másikat balról. A helytartó megkérdezte tőle: . és a fejét verték vele..És mit tegyek Jézussal. azaz Koponyák helyének hívnak. és elvezették.A vére rajtunk és a gyermekeinken!'' Ekkor szabadon bocsátotta nekik Barabást. a felesége üzenetet küldött neki: .Nem hallod. amelyet Golgotának. Pilátus megkérdezte: . Jézust pedig megostoroztatta. hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül.. őt kényszerítették. Volt akkor egy Barabás nevezetű. Üdvöz légy. és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. hogy vigye (Jézus) keresztjét. és elrendelte a keresztrefeszítést. Ha Isten Fia vagy. melyiket bocsássam el a kettő közül?''.Magad mondtad!'' S miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene.De hát mit követett el?'' Mire azok még hangosabban kiáltozták: .Mit akartok. mi mindennel vádolnak?'' Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem. Amint kifelé haladtak. és a fejére helyezték. és őrizték. csak fokozódik a zavargás. de nem kért belőle. Ő megízlelte. Te vagy-e a zsidók királya? Közben Jézust a helytartó elé állították. Sorsot vetve szétosztották egymás között a ruháit. a zsidók királya. Azután keresztre feszítették.Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta!'' De a főpapok és a vének felbiztatták a népet. Itt epével kevert bort adtak neki.. Szokásban volt. Levetkőztették. Amikor összegyülekeztek. hogy semmire sem megy velük. és a helytartó nagyon csodálkozott ezen. Vele együtt két rablót is megfeszítettek. Jézust pedig veszítsék el. elvették tőle a nádat.Barabást!'' Erre Pilátus megkérdezte: . akit Krisztusnak is neveznek?'' Tudta ugyanis. azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: . melyiket bocsássam el a kettő közül: Barabást vagy Jézust..

hogy adják át neki. Éli. vagyis a készületnap elmúltával a főpapok és a farizeusok összegyűltek Pilátus előtt. név szerint József. ha akarja! Hiszen azt mondta: Az Isten Fia vagyok!'' Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is. József levette a testet. (Most térdre borulunk. lámá szábáktáni? Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc óráig. hát jöjjön le most a keresztről. Pilátus elrendelte. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Mt 27. ahogy tudjátok!'' Erre azok elmentek. Kilenc óra körül Jézus hangosan felkiáltott: . a sziklák megrepedtek. Mária Magdolna és a másik Mária ott ültek a sírral szemben. nehogy odamenjenek tanítványai és ellopják.. Van őrségetek: őrizzétek ti. és őrséget állítottak a sírbolt elé. rátűzte egy nádszálra. hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Harmadnapra feltámadok.Éli. lepecsételték a követ. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból. Bement Pilátushoz. szállj le a keresztről!'' Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt: . sziklába vájt.Szabadítsd hát meg önmagadat! Ha Isten Fia vagy. A föld megmozdult. Éli. valamint Zebedeus fiainak az anyja.Van őrségetek: őrizzétek ti. 11-54 A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint . és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. akik Jézust őrizték. akik Galileától kezdve követték őt és szolgáltak neki. és elment. beburkolta tiszta lenvászonnal. és így szóltak: . eljöne Illés. új sírboltjába helyezte Jézus testét. aztán így szóljanak a néphez: Feltámadt a halottak közül! Ez a csalás rosszabb lenne az előzőnél!'' Pilátus azonban csak ennyit mondott: . Istenem! Miért hagytál el engem?'' Az ott állók hallották ezt.Hadd lássuk. Rendeld hát el. aki maga is Jézus tanítványa volt.Úgy emlékszünk. és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták: . hogy megszabadítsa?'' Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott. József a saját. és hiszünk benne! Bízott az Istenben? Mentse meg őt most. azután Mária.. bementek a szent városba. Jakab és József anyja. és egy keveset csendben időzünk.Ez Illést hívja!'' Egyikük mindjárt odafutott. és elkérte Jézus holttestét. de magát nem tudja megmenteni! Ha Izrael királya ő.) Ekkor a templom függönye kettéhasadt. és így szóltak: . ahogy tudjátok! Másnap. Éli. és saját. Köztük volt Mária Magdolna. és kilehelte lelkét.. Ezek az evangélium igéi. a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek. Messziről figyelték mindazok. új sírboltjába helyezte.. és egyesek megjegyezték: .. Amikor beesteledett. felülről egészen az aljáig. hogy harmadnapig őrizzék a sírt. A sír bejárata elé nagy követ gördített. A százados és a többiek is.Másokat megmentett. lámá szábáktáni?.. fogott egy ecetbe mártott szivacsot. jött egy Arimateából való gazdag ember. Sírok nyíltak meg.. azaz: Istenem.Ez valóban Isten Fia volt!'' Sok asszony is volt ott. és sokaknak megjelentek.

felöltöztették a saját ruháiba... Azután keresztre feszítették. Amint kifelé haladtak.Mit akartok. azaz Koponyák helyének hívnak.. találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel: őt kényszerítették.. hogy keresztre feszítsék. Üdvöz légy.Te vagy-e a zsidók királya?'' Jézus ezt felelte: . Ő megízlelte.És mit tegyek Jézussal. Sorsot vetve szétosztották egymás között a ruháit. A helytartó megkérdezte tőle: . zsidók királya!'' Közben leköpdösték.Nem hallod. majd letelepedtek ott és őrizték.De hát mit követett el?'' Mire azok még hangosabban kiáltozták: . tövisből koronát fontak és a fejére helyezték. Jézust pedig megostoroztatta és elrendelte a keresztrefeszítést. hogy vigye (Jézus) keresztjét. csak fokozódik a zavargás. a zsidók királya.'' Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról. Itt epével kevert bort adtak neki. Pilátus végül megkérdezte: .. Vele együtt két rablót is megfeszítettek. bíborszínű köpenyt adtak rá.. akit Krisztusnak is neveznek?'' Tudta ugyanis.Te vagy-e a zsidók királya? Abban az időben: Jézust Poncius Pilátus helytartó elé állították. Feje fölé odaírták elítélésének okát: . Miután így csúfot űztek belőle..Magad mondtad!'' S miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene. mi mindennel vádolnak?'' Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem. a jobbjába pedig nádszálat nyomtak. levették róla a köpenyt. hogy Barabást kérjék. Volt akkor egy Barabás nevezetű. a másikat balról.. szállj le a . hogy csak irigységből adták őt a kezébe. és a fejét verték vele. szállj le a keresztről! Akik arra jártak.Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában.Mit akartok. ők ezt válaszolták: . Ha Isten Fia vagy. zsidók királya! A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget..A vére rajtunk és a gyermekeinken!'' Ekkor szabadon bocsátotta nekik Barabást. hogy semmire sem megy velük. azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: .. Míg ott ült ítélőszékében. és a helytartó nagyon csodálkozott ezen.Barabást!'' Erre Pilátus megkérdezte: .Üdvöz légy. melyiket bocsássam el a kettő közül: Barabást vagy Jézust. Pilátus megkérdezte: . elvették tőle a nádat.Keresztre vele!'' Pilátus látta. de nem kért belőle. melyiket bocsássam el a kettő közül?''.. hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül.Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta!'' De a főpapok és a vének felbiztatták a népet.. ő nem szólt egy szót sem. Amikor tehát a helytartó feltette a kérdést: .Ez Jézus. Levetkőztették. Ezért vizet hozatott és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal: . káromolták őt.Le akartad rombolni a templomot és harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat! Ha Isten Fia vagy. Végül odaértek arra a helyre. akit a nép kíván. sőt. Jézust pedig veszítsék el.. bólogattak a fejükkel és ezt mondták: .Keresztre vele!'' Ő újra kérdezte: . Szokásban volt. és elvezették. Amikor összegyülekeztek. a felesége üzenetet küldött neki: . akit Krisztusnak neveznek?'' Mindannyian ezt felelték: .. hírhedt rabjuk... amelyet Golgotának. Ez a ti dolgotok!'' Erre az egész nép így kiáltott: .

(Most térdre borulunk.Hadd lássuk. ======================================================================== Nagycsütörtök. Ebben előképei Krisztusnak. A százados és a többiek is. A föld megmozdult. hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére.Másokat megmentett. és így neveznek: Istenünk szolgái. és sokaknak megjelentek. A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. akik Jézust őrizték. és az öröm olaját adjam nekik. A többiek azonban ezt mondták: ... Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között. lámá szábáktáni!. Akik látják őket. Kilenc óra körül Jézus nagyot kiáltott: . bementek a szent városba. hogy megszabadítsa?'' Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Istenem! Miért hagytál el engem?'' Az ott állók hallották ezt. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az Úr kent föl engem Elküldött. mert az Úr kent föl engem.keresztről!'' Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt: . Elküldött. és hiszünk benne! Bízott az Istenben? Mentse meg őt most. Kinyilvánították azt is. 1-3a. és Istenünk bosszújának napját. 8b-9 Már a próféták is tudatában voltak annak. azaz: Istenem. krizmaszentelési mise OLVASMÁNY Iz 61. lámá szábáktáni? Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc óráig. rátűzte egy nádszálra és inni adott neki. és meggyógyítsam a megtört szívűeket. hogy ez az a nemzedék. és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. és így szóltak: . és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamu helyébe. Éli. hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat. hát jöjjön le most a keresztről. hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. és egy keveset csendben időzünk) És ekkor a templom függönye kettéhasadt.Éli. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból. 6a..Ez Illést hívja!'' Egyikük mindjárt odafutott. Megjutalmazom őket hűségemben. felülről egészen az aljáig. ha akarja! Hiszen azt mondta: Az Isten Fia vagyok!'' Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is. hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. . a sziklák megrepedtek. eljöne Illés. és egyesek megjegyezték: . Éli. hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket. és örök szövetséget kötök velük. Éli. fogott egy ecetbe mártott szivacsot. de magát nem tudja megmenteni! Ha Izrael királya ő. Benneteket pedig az Úr papjainak hívnak. hogy küldetésüket Isten lelke irányítja.. hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek.. elismerik majd. Összefoglalótag azt mondhatjuk. és minden ivadékuk a népek körében. aki az egész emberiség életét megszentelte. Sírok nyíltak meg. örömnek olaját a gyászruha helyett.Ez valóban Isten Fia volt!'' Ezek az evangélium igéi. amelyet megáldott az Úr.

A Szentlélek működik bennünk. Ő szeret minket.. 21-22. fáradalmainkat és imáinkat pedig vele együtt állandóan felajánlhatjuk áldozatul a világ üdvösségéért. az Isten. hogy részt enged uralmában és főpapi küldetésében. Krisztus kereszthalála és feltámadása által megszerezte a királyi hatalmat a világ felett. A föld minden népe veri majd a mellét. 16-21 Krisztus emberi alakja egészen a Szentlélek vezetése alatt állott. Én vagyok az Alfa és az Ómega. még azok is. 25 és 27 6. Szenvedéseinket. 5-8 Akik hisznek Krisztusban. Az olaj a mi fölkenésünk eszköze. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Az Úr Lelke van rajtam: * elküldött. kiment a bűn szolgaságából és meghozza az Istennel fennálló béke boldogságát Az Egyház az ő küldetését folytatja. Ez az Isten igéje. A mai szöveg ezekre az ajándékokra mutat rá. Dávidot.Atyám vagy nékem. A Szentlélek a Szentháromságban Isten erejének. tónus. mondja az Úr. aki volt. az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. hogy Isten . szentségének és szeretetének a kifejezése. hogy legyőzzük a bűnt és erényeinkkel Isten országát építsük. * magasra emelkedik feje az én nevemben. vers. aki van. Ezért Krisztus küldetésének tartalma Isten irgalmas szeretetének bemutatása: az üdvösség örömhírét hozza. * karom teszi őt erőssé. Nézzétek. hogy Krisztus a szentségeken keresztül részesít a maga királyi. Az olajszentelés annak a kinyilvánítása. a hitvilágosságával látást ad.Ez az Isten igéje. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. s bennünket sajátnépévé tett. aki hűséges tanú. elsőszülött a holtak közül. Vérével megváltott bűneinktől. akik átszúrták.'' H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! SZENTLECKE Jel 1. és a föld királyainak fejedelme. prófétai és főpapi küldetésében. Iz 61. Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Jézus Krisztustól. Ámen. Úgy emel magához. 1. * Istenem és üdvöm sziklája. Hatalmat ad arra. a megváltás gyümölcseiben részesülnek. közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem. 2. Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. tónus. * szent olajommal felkentem. VÁLASZOS ZSOLTÁR 88. Igen. és aki eljő: a Mindenható. 18 -. Biztos támasza kezem lesz. hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. s Atyjának.7b. Így szólít majd engem: + . idézi Lk 4. Előénekes: Kiválasztottam szolgámat. SZENTLECKE a Jelenések könyvéből Az Isten országává és papjaivá tett bennünket Jézus. EVANGÉLIUM Lk 4. Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! E: Vele lesz hűségem és kegyelmem. Ámen.

hogy ki-ki mennyit eszik. hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. Ahogy annak vére Egyiptomban távol tartotta a csapást a választott néptől. akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás. visszaadta a zsinagógaszolgának és leült.'' Ezek az evangélium igéi. mert ez az Úr átvonulása. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete estefelé vágja le. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére.még akkor éjszaka egyék meg. 1-8.. ======================================================================== Nagycsütörtök. . amellyel Egyiptomot megverem. Az ószövetségi áldozat évenkénti ismétlése nemcsak visszatekintés volt.Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. Akkor elkezdte kifejteni nekik: . és látást a vakoknak. Sietve egyétek. hogy szabadon bocsássam a letiportakat. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből A húsvéti vacsora parancsa. Az állat legyen hibátlan. Aszerint számoljátok a meghívottakat. A zsinagógában minden szem rászegeződött. én. bot a kezetekben. Izajás próféta tekercsét adták oda neki. hogy szabadulást hirdessek a raboknak. és ott felolvasásra jelentkezett. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Az Úr Lelke van rajtam. az utolsó vacsora miséje OLVASMÁNY Kiv 12. mert az Úrfölkent engem. Amikor szétbontotta a tekercset. Vehettek bárányt vagy kecskét. ahol a következők álltak: Az Úr Lelke van rajtam. 11-14 A húsvéti bárány feláldozása Jézus áldozatának előképe. amelyben elköltik. kihagylak benneteket. és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Jézus összecsavarta a tekercset. hím és egyéves. Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: . éppen arra a helyre talált. mert az Úr fölkent engem. A húsát -. amit a Messiás valósít meg. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába. hanem ébren tartotta a jövő reményét. s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött.. egy bárányt házanként. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot. Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára.tűzön megsütve -. Ha látom a vért. Abban az időben: Jézus elment Názáretbe. saru a lábatokon. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének: A hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként. Így fogyasszátok: Legyen a derekatok felövezve. amelyben laktok. úgy hozott Jézus vére szabadulást a bűntől. De ha a család kicsi egy bárányhoz.üzenetét képviseljük a világban. ahol nevelkedett.Ma a ti fületek hallatára teljesedett be ez az Írás. az Úr. Azért küldött engem.

amit közöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éjszakán. ahogy én szeretlek titeket. hálát adott. amikor elárulták.. 16. amelyet nekünk adtál. E: Bemutatom néked a dicséret áldozatát. EVANGÉLIUM Jn 13. Megadom az Úrnak. SZENTLECKE 1 Kor 11. és így szólt: . Hívek: Az áldás kelyhe. és így szólt: . ahogy az ő környezetében a hagyományt megőrizték és a liturgiában alkalmazták. * Krisztus vérében részesít minket. az Úr halálát hirdetitek. Szolgád vagyok. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre. és szolgálód gyermeke. VÁLASZOS ZSOLTÁR 115.. Vö. Uram. amikor életét is odaadta az Atyától kapott küldetésért. Válasz: Az áldás kelyhe. De megértette azt is. misztikus módon maga is részese lesz Krisztus halálának és feltámadásának. H: Az áldás kelyhe. * és az Úr nevét hívom segítségül. amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!'' A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is. 7b.Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. 1 Kor 10. megtörte. ez az én testem. és üljétek meg úgy. * és az Úr nevét hívom segítségül. 1-15 . EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Jézus mondja: + . 17-18. hogy Jézus magát tette áldozati báránnyá. mint az Úr ünnepét. * Krisztus vérében részesít minket. tónus. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből.Ez a nap legyen számotokra emléknap. amelyet nekünk adtál.* egész népének színe előtt. * mindazért. Valahányszor isztok belőle. * Krisztus vérében részesít minket. az Oltáriszentség szerzését Máté. tónus. 15-16bc. hogy amikor az utolsó vacsora emlékét ünnepli.'' Ez az Isten igéje. * Krisztus vérében részesít minket. amelyet nekünk adtál. az Úr halálát hirdetitek. amit fogadtam. Lukács és Pál közli.Új parancsot adok nektek.8G.Vegyétek és egyétek. Az Egyház megértette. Előénekes: Az Úrnak mit adhatnék. fogta a kenyeret. E: Drága dolog a Úr színe előtt * szentjei dicső halála. Márk. 34 -.'' Jn 13.* bilincseimet széjjel törted. 12-13.. tegyétek ezt az én emlékezetemre!'' Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok. amelyet nekünk adtál. Mindegyik úgy. 23-26 Az utolsó vacsora eseményét. Testvéreim! Én az Úrtól kaptam. * Szeressétek egymást. amit nékem adott? Veszem az üdvösség kelyhét. amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. H: Az áldás kelyhe.

szolgám diadalmaskodik. de nem mindnyájan. és az Oltáriszentség szerzéséről sem beszél. 13-53.Megértettétek-e. akik a világban voltak. Húsvét ünnepe előtt történt. te akarod megmosni az én lábamat?'' Jézus így felelt: . hogy árulja el őt.Nem vagytok mindnyájan tiszták. akit a fájdalmak emberének lehet nevezni. azért mondta: . majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. hogy elérkezett az óra. Isten kedvét találta a szolga engedelmességében. Fölkelt hát a vacsora mellől. hogy ott Jézus különlegesen kifejezte szeretetét övéi iránt.Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!'' Jézus azt felelte: . ti is tegyétek meg.. amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához.. annak csak a lábát kell megmosni. Így szól az Úr: Íme. Jézus szenvedését. fönséges lesz és felmagasztalják. még egy végső jelét adta szeretetének. Ha tehát én. Ti tiszták vagytok. Az apostoli Egyház ennek a jövendölésnek a fényében értelmezte. Jézus tudta. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Mindvégig szerette őket. Azután vizet öntött egy mosdótálba. Olyan lesz. letette felső ruháját. az így szólt: . és így szólt hozzájuk: . akkor ne csak a lábamat. és egészen tiszta lesz. mit teszek.. amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak. hogy amit én tettem. az Úr és Mester megmostam lábatokat. mintha Isten verte volna meg. mert az vagyok.'' Ezek az evangélium igéi. nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem.. Példát adtam nektek.Uram. aki a nép és az emberiség bűneit hordozza. 12 A Jahve szolgájáról szóló négy ének bejelentéseket tesz Istennek arról a titokzatos küldöttéről.János evangéliuma az utolsó vacsorát csak arról az oldalról jellemzi.. Vacsora közben történt. Mivel szerette övéit.Uram. Azt akarta ezzel..Most még nem érted. elfogadta engesztelő áldozatát. ..'' Tudta ugyanis. ezért szenvedésének meglesz a gyümölcse. ======================================================================== Nagypéntek OLVASMÁNY Iz 52. akit megvetnek. hanem a fejemet és a kezemet is!'' Jézus azonban kijelentette: . Karióti Simon fiának szívében a gondolatot.'' De Péter tiltakozott: . Jézus tudta. amellyel Jézus mint házigazda az ünnepi lakoma előtt tanítványait különlegesen megtisztelte. újra asztalhoz ült. fölvette felső ruháját.'' Miután megmosta lábukat.. s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Amikor Simon Péterhez ért. fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Ellenben csak ő említi a lábmosást. hogy példája nyomán a szeretet tettei megmaradjanak az Egyházban és hogy az Oltáriszentség ünneplése az ő szeretetének emléke legyen. hogy egyikük elárulja.Aki megmosdott. és mosni kezdte tanítványainak a lábát. nem lesz semmi közöd hozzám!'' Erre Péter így szólt: . de később majd megérted. hogy az Atya mindent a kezébe adott. és jól teszitek. pedig csak bűneinkért vállalta a büntetést.Ha nem moslak meg. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből A mi bűneinkért szúrták át. A vacsora menetét nem írja le.

hosszúra nyúlik élete és teljesül általa az Úr akarata. a mi gonoszságainkért törték össze. Erőszakos ítélettel végeztek vele. az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást! Mi mindnyájan. és a gazdagok mellé temették el. vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt. és népem bűnei miatt halállal sújtották. és olyan dolognak lesznek tanúi. Amint sokan elborzadtak láttán -. és a hatalmasok lesznek zsákmányai. nem nyitotta ki száját. akit bizony nem becsültünk sokra. utolsó az emberek között. mint a juhok. Ki hitt abban. . Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait. a külsejére nézve nem volt vonzó. a fájdalmak férfija. amiért életét halálra adta. A gonoszok között adtak neki sírboltot. olyan. ki-ki a maga útjára tért. aki tudta. Ez az Isten igéje. Úgy tetszett az Úrnak. és királyok némulnak el színe előtt. akire lesújtott az Isten. a mi bűneinkért szúrták át. és alig volt emberi ábrázata --.és nagy dicsőségre emelkedik. bár nem vitt végbe gonoszságot. hogy szívesen nézzük őt. Megkínozták. Azért. megvetett. sem ékes. amilyenről addig soha nem hallottak. amelyet leölni visznek. Megvetett volt. és a mi fájdalmaink nehezedtek rá. ő sem nyitotta ki száját. Ugyan ki törődik ügyével? Igen. látni fogja a világosságot. kitépték az élők földjéről. Nem volt sem szép. mert lelke szenvedett. és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta. s ő alázattal elviselte. sem álnokság nem volt szájában.hisz oly dicstelennek látszott. Mint a juh. Sokakat megigazultakká tesz szolgám. noha sokak vétkeit hordozta. hogy összetöri a szenvedéssel. a mi békességünkért érte utol a büntetés. aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Igen. és betelik megelégedéssel. mint a hajtás. Mert olyasmit fognak látni. Bár a mi betegségeinket viselte. tévelyegtünk. amit hallottunk. és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt föl előttünk. olyannak. és mint a gyökér a szomjas földből. mivel gonoszságaikat magára vállalta. és akit megalázott. és a gonosztevők közé sorolták. mi a szenvedés. mégis (Istentől) megvertnek néztük. és közben a bűnösökért imádkozott. Ezért osztályrészül sokakat adok neki. amilyet még sohasem hirdettek nekik.

* amely fölötte áll minden névnek. 12--13.. 2 és 6. SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből A Fiú a szenvedésből engedelmességet tanult. * kezedbe ajánlom lelkemet. Előénekes: Te vagy. aki meg tudta menteni a haláltól. Istenem. kezedbe ajánlom lelkemet. Ez az Isten igéje. ellenére. Ezért Isten felmagasztalta. Uram. 5. hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel. és hódolatáért meghallgatást nyert. S mivel bűn nélkül volt. * mind. amikor segítségre szorulunk. H: Atyám. * mégpedig a kereszthalálig. hűséges Istenem. hanem olyan. 2. akik neki engedelmeskednek. Istenem. 14-16. E: Én azonban benned remélek. mert annak. Fil 2. Istenem. tónus. Istenem. és hódolatáért meghallgatást nyert. A mi főpapunk ugyanis nem olyan. Hívek: Atyám. és erős szívűek. akik üldöznek engem. E: Ellenségeimnek gúny tárgya lettem. Istenem. Szívükben elfelednek. hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk. Isten Fia volt. átélte a földi élet kísértéseit és nehézségeit. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig. könyörgött ahhoz. ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. én reményem: + ne hagyj soha szégyent érnem.VÁLASZOS ZSOLTÁR 30.7b. Uram. de a szenvedésből engedelmességet tanult. + szomszédaimnak szégyene. * kezedbe ajánlom lelkemet. hogy ő az Isten Fia. Krisztus földi életében hangos kiáltással és könnyek között imádkozott. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak. mintha meghaltam volna. * és azoktól. akik reménykedtek az Úrban. aki áthatolt az egeken: Jézus. Mi bizalommal lehetünk iránta. * kezedbe ajánlom lelkemet. a bűntől azonban mentes maradt. . akik az utcán látnak. SZENTLECKE Zsid 4. hanem csak a világ bűneiért. 17 és 25 Válasz: Atyám. E: Ragyogjon fel arcod szolgád fölött. * igaz voltodban szabadíts meg engem. 15-16. * kezedbe ajánlom lelkemet. 7-9 Jézus mint az emberiség főpapja mutatta be áldozatát. + és olyan nevet adott neki. H: Atyám. 8-9 -. * kezedbe ajánlom lelkemet. H: Atyám.'' Ragadj ki az ellenség kezéből. Legyetek bátrak. * kitérnek előlem. Uram. Testvéreim! Mivel olyan kiváló főpapunk van. * azt mondom: . * megváltottál engem. barátaimnak félelme. * irgalmasságodban szabadíts meg engem. * olyanná lettem.Te vagy Istenem. tónus. az Isten Fia. kezedben van sorsom. mint az összetört edény. engesztelő áldozatát nem kellett magáért bemutatnia. aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett.

visszajött.'' Jézus erre így szólt: . és kiment velük oda lámpákkal. akiket nekem adtál. engedjétek el ezeket!'' Így beteljesedett.Senkit sem veszítettem el azok közül...A názáreti Jézust. Péter is köztük álldogált és melegedett. aki elárulta.. ők tudják. A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent János szerint Elfogták Jézust és megkötözték. Abban az időben: Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra. aki abban az évben főpap volt. 42 Az evangélista nem egyszerűen közli az eseményeket. ha viszont jól. amit beszéltem. ahol egy kert volt. hogy fölmelegedjenek.. a szolgák és a fegyveresek tüzet raktak. bizonyítsd be a rosszat. amit korábban megmondott: . Júdás kapott egy csapat katonát.A Názáreti Jézust. hogy én vagyok. Ezt a helyet ismerte Júdás is. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam.. hogy miket mondtam!'' E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust. Azt is elmondja.Talán te is ennek az emberitek a tanítványai közül vagy?'' Ő azt felelte: . Talán te is az ő tanítványai közül vagy? Nem vagyok! . De Jézus rászólt Péterre: . mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Mikor azt mondta nekik: . Titokban nem mondtam semmit. s bement oda tanítványaival. Ekkor a csapat.Megmondtam már. ezért bemehetett Jézussal a főpap udvarába. ha egy ember hal meg a népért. Jézus ezt válaszolta neki: . fegyverekkel fölszerelkezve. hogy miért történt mindez. hogy jobb. 1-19... amelyet az Atya adott nekem?'' Jézust először Annáshoz vezették.Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki talán a kelyhet. aki ismerőse volt a főpapnak.Kit kerestek?'' Azok ezt válaszolták: . szólt a kapuban őrködő lánynak. Eléjük ment tehát és megkérdezte tőlük: . aki éppen engesztelő szenvedésével szerezte meg a megváltást az emberiségnek.'' Erre Jézus így szólt: .Nem vagyok!'' Mivel hideg volt. aki őt elárulta.Kit kerestek?'' Azok ezt válaszolták: .. A másik tanítvány.Ha rosszul szóltam. Jézus tudott mindent. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat. ami rá várt.. akik hallották... Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Először Annáshoz vezették. fáklyákkal. mint igehirdetésének következményét és megpecsételését. Kirántotta és a főpap szolgájára sújtott vele: levágta a jobb fülét. mert ő apósa volt Kaifásnak. hogy kereszthalála valódi áldozat volt.. Íme.'' Simon Péternél volt egy kard.Én vagyok''.. Júdás is ott volt köztük. meghátráltak és a földre estek. Jézus világos tudattal vállalta a keresztutat és a vértanúságot. hanem értelmezi. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak.. Királynak tudta magát. s ez is jele annak.EVANGÉLIUM Jn 18. A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. A szolgának Malkusz volt a neve. ahova minden zsidónak bejárása van. és bevitte Pétert.Így felelsz a főpapnak?'' Jézus ezt mondta neki: . az ezredes és a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. Halála egybeesett a húsvéti bárány feláldozásával. Ezért újra megkérdezte tőlük: .Én a világhoz nyíltan beszéltem. és így szólt: . A kaput őrző szolgáló közben megjegyezte: . Ha tehát engem kerestek. valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat. Péter meg kint várakozott a kapu előtt. akkor miért ütsz engem?'' Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz.Én vagyok''.

mert Isten fiává tette magát!'' Amikor Pilátus meghallotta ezt.. Aki az igazságból való. a fejére tették. szolgáim harcra kelnének. zsidók királya!'' És közben arcul verték. A katonák tövisből koszorút fontak. Az én országom nem ebből a világból való! Kaifástól tehát elvezették Jézust a helytartóságra.Íme...Nekünk senkit sem szabad megölnünk!'' Így beteljesedett.Vigyétek el és ítélkezzetek fölötte ti a saját törvényetek szerint!'' A zsidók ezt válaszolták neki: . és megkérdezte tőle: . Újra megkérdezték tőle: .Tehát király vagy?'' Jézus így felelt: . hanem Barabást!'' Barabás rabló volt.Nem felelsz nekem? Talán nem tudod. hogy elbocsássalak?'' Erre Jézus azt mondta: . hogy tanúságot tegyek az igazságról.Magadtól mondod ezt. Pilátus visszament a helytartóságra.Ha nem volna gonosztevő. és újra megkérdezte Jézust: .Én semmi vétket sem találok benne. ha onnan felülről nem kaptad volna. amit Jézus arról mondott.Vigyétek. mert én semmi vétket sem találok benne!'' De a zsidók ezt felelték: . kiáltozni kezdtek: . és megkérdezte: .Íme.Nem vagyok!'' A főpap egyik szolgája. az hallgat a szavamra!'' Erre Pilátus azt mondta: . és bíborszínű köntöst adtak rá. vagy arra... Mit tettél?'' Ekkor Jézus így szólt: ... zsidók királya! Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. nem adtuk volna őt a kezedbe!'' Pilátus ezt mondta: . elétek vezetem őt. hogy tisztátalanná ne váljanak és elkölthessék a húsvéti bárányt. hogy milyen halállal fog meghalni. Ezért annak.Talán te is az ő tanítványai közül vagy?'' Ő így felelt: . hogy hatalmam van arra.. hogy megfeszítselek.Mi az igazság?'' E szavak után Pilátus újra kiment a zsidókhoz és ezt mondta nekik: .'' El vele.. Ha ebből a világból volna az országom.Te mondod. töviskoronával.Az én országom nem ebből a világból való.Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. De az én országom nem innét való. Szokás azonban nálatok...Üdvöz légy. az ember!'' A főpapok és a szolgák. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk. még jobban megijedt..Semmi hatalmad sem volna fölöttem.Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. nagyobb a bűne. hogy király vagyok. és a törvény szerint meg kell halnia.Honnan való vagy?'' De Jézus nem válaszolt neki semmit... maga elé hívatta Jézust. bíborruhában. feszítsétek őt ti keresztre. hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?'' De ők ismét kiáltozni kezdtek: .Feszítsd meg! Feszítsd meg!'' Pilátus azt mondta nekik: .Te vagy-e a zsidók királya?'' Jézus így válaszolt: . Pilátus ezután újra kiment és így szólt hozzájuk: . Akarjátok-e.. aki rokona volt annak. hogy ne kerüljek a zsidók kezére.Nekünk törvényünk van. aki engem a kezedbe adott. megjegyezte: .Mivel vádoljátok ezt az embert?'' Azok azt felelték: . Azután eléje járultak és így gúnyolták: .'' Pilátus megkérdezte: . Üdvöz légy.. Pilátus pedig így szólt: . Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra.'' És kijött Jézus. hogy megtudjátok: nem találok benne semmi vétket. Visszament a helytartóságra.Nem téged láttalak én a kertben ővele?'' De Péter ismét tagadta. akinek Péter levágta a fülét... Én arra születtem.. el vele! Feszítsd meg! . Erre Pilátus azt mondta neki: . és azért jöttem a világba.. vagy mások mondták neked rólam?'' Pilátus ezt felelte: . és ekkor mindjárt megszólalt a kakas.....Ne ezt. hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. mihelyt meglátták őt..

négy felé osztották.Amit írtam. a zsidók királya. így szólt anyjához: . Jézust meg középen.Ha szabadon bocsátod. és a keresztfára tétette. Héberül. és megtörték a lábszárát az egyiknek is. hogy szabadon bocsássa Jézust.. a hatodik óra körül. jobb és bal felől. a te anyád!'' Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. és Mária Magdolna. csak császárunk!'' Erre kiszolgáltatta nekik.. míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére. hanem hogy ő mondta: ‘A zsidók királya vagyok!’'' Pilátus azonban ezt válaszolta: . ahol Jézust megfeszítették.. hogy kié legyem'' Így beteljesedett az Írás: . Keresztre feszítették őt.Szétosztották maguk között ruháimat. A húsvéti készület napja volt.'' Szétosztották maguk között ruháimat. íme. Íme. mert az a hely.. Azután a köntöse következett. akit szeretett.Keresztre feszíttessem a királyotokat?'' A főpapok azonban ezt felelték: . Pilátus feliratot is készített.El vele. hogy minden beteljesedett. A köntös varratlan volt. s két másikat is vele. aki királlyá teszi magát. Elmentek tehát a katonák.Íme. Beteljesedett! Jézus tudta.. Belemártottak egy szivacsot..Íme. a te anyád! Jézus keresztje mellett ott állt anyja. izsópra tűzték és a szájához emelték..Ezt ne vágjuk szét. maga pedig a bírói székbe ült a kövezett udvaron. Amikor Jézus látta. A katonák pedig.Szomjazom.Ettől fogva Pilátus azon volt. Így szólt a zsidókhoz: .. hogy töresse meg a keresztrefeszítettek lábszárát. Ott keresztre feszítették őt.Ne azt írd: ‘A zsidók királya’. A zsidók pedig. Kleofás felesége.'' E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. így szólt: . A zsidók azonban ezt kiáltozták: .. és a holttestek nem maradhattak a kereszten. és vetesse le őket a keresztről. így szólt: . amelyet héberül Gabbatának hívnak.'' A katonák pontosan ezt tették. s a köntösömre sorsot vetettek..Asszony. A zsidó főpapok kérték Pilátust: . A keresztet ő maga vitte. egy darabból szabva. a másiknak is.A názáreti Jézus. miután Jézust keresztre feszítették. megírtam. De hogy beteljesedjék az Írás. (Itt letérdelünk és kis ideig csendben időzünk. Mert mindaz.. nem vagy a császár barátja. a királyotok!'' De azok így kiáltoztak: .) Ekkor vér és víz folyt ki belőle.Íme. ellene szegül a császárnak. Ez volt ráírva: .'' A feliratot sokan olvasták a zsidók közül. Ekkor a zsidók átvették Jézust. a te fiad! -. hogy ott áll anyja és a tanítvány. mivel az előkészület napja volt.. hogy keresztre feszítsék. Amikor azonban Jézushoz . amelyet héberül Golgotának hívnak. anyjának nővére. közel volt a városhoz.Nincs királyunk.. ezért így szóltak egymáshoz: . latinul és görögül volt felírva.Beteljesedetd'' És fejét lehajtva kilehelte lelkét.'' Volt ott egy ecettel telt edény. megkérték Pilátust. inkább vessünk rá sorsot. és vele másik kettőt. akit vele együtt fölfeszítettek. el vele! Feszítsd meg!'' Pilátus megkérdezte: . mindegyik katonának egy részt. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Mária. fogták a ruháit. Mikor Jézus megízlelte az ecetet.. a te fiad!'' Azután a tanítványhoz szólt: .

a sötétséget pedig éjszakának. és levette Jézus testét. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. hogy a világosság jó. És Isten látta. Ekkor vér és víz folyt ki belőle. És este lett és reggel: második nap.. hogy nagyon jó mindaz. Isten megalkotta a szilárd boltozatot. Mivel a sír közel volt. Így szokás temetni a zsidóknál. ahova még nem temettek senkit. hogy már meghalt.Csontot ne törjetek benne!'' És ami az Írás más helyén áll: ..Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz. amelyekben magvak vannak a fajtának megfelelően.. és fűszerekkel együtt gyolcsleplekbe göngyölték. 2 Isten látta. amelyek termést hoznak.Föltekintenek arra. Isten ismét szólt: . Este lett és reggel: a harmadik nap. volt egy kert. aki Jézus tanítványa volt. Urunk feltámadásának ünnepe -. Isten újra szólt: .. Határozzák meg az ünnepeket. amelyek gyümölcsöt érlelnek. amelyek termést hoznak fajuk szerint.Legyen világosság''. ahol keresztre feszítették. látták.'' Jézus testét fűszerekkel együtt gyolcsleplekbe göngyölték. Isten megteremtette a két nagy világítót. A világosságot nappalnak nevezte Isten. fákat. Arimateai József. hogy ez jó. hogy igazat mond. Ezek az evangélium igéi. El is ment. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Fényeskedjenek az égbolton. Mert mindez azért történt.A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat és alkosson válaszfalat a vizek között. ======================================================================== Húsvétvasárnap. a kertben pedig egy új sírbolt. Ezért nem törték meg a lábszárát. és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. hogy ez jó. és az ő tanúságtétele igaz.'' Úgy is lett. Isten a szárazat földnek nevezte.. a zsidók készületi napja miatt oda temették Jézust. hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. Akkor megint szólt Isten: . hogy uralkodjék a nappalon. bár a zsidóktól való félelmében csak titokban.és áloékeveréket.'' Úgy is történt.értek. hogy uralkodjék az éjszakán. amit alkotott. s hozzá még a csillagokat. s válasszák el a nappalt az éjszakától. aki látta ezt. Pilátus megengedte. Isten látta. Az tanúskodik erről. és a kisebbik világítót.'' Úgy is lett. Aztán este lett és reggel: az első nap. sötétség borította a mélységeket. hogy levehesse Jézus testét.. 1-2. a napokat és az éveket. Isten látta. hogy beteljesedjék az Írás: . .Húsvéti vigília Hosszabb forma: 1. és meglett a világosság.Legyenek világító testek az égbolton. Jól tudja ő. Isten a boltozatot égnek nevezte. hogy ti is higgyetek.. Azon a helyen.Teremjen a föld zöldellő növényeket. A nagyobbik világítót. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1. az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Eljött Nikodémus is. s világítsák meg a földet.'' Úgy is lett. akit keresztülszúrtak. Hozott mintegy száz font mirha. Fogták Jézus testét. aki korábban egyszer éjszaka ment Jézushoz. A föld puszta volt és üres. Isten szólt: . és fákat. és Isten lelke lebegett a vizek fölött. A föld zöldellő növényeket termett. amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. engedélyt kért Pilátustól. Akkor megint szólt Isten: .

amely magot terem. amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. uralkodjanak a nappal és éjszaka fölött. s a madarak is szaporodjanak a földön. hogy világítsák meg a földet..'' Úgy is történt.Legyetek termékenyek. Vagy rövidebb forma: 1. hogy ez jó..'' Úgy is történt. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Isten látta. A mező vadjainak. töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. hogy táplálékotok legyen.'' Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket. férfinak és nőnek teremtette őket.'' Úgy is történt. Isten látta. az ég madarai. És a röpködő madarakat is. ami a földön mozog és lélegzik. amely magot rejtő gyümölcsöt érlel. az ég madarain és minden állat fölött.A vizek teljenek meg élőlények sokaságával. és minden fát. és így szólt: . szaporodjatok.. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1. Így készült el a föld. az ég madarai. amely a földön mozog. .Íme. Isten látta. amit alkotott. Isten látta. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint.. 1. Isten szólt: . amely magot rejtő gyümölcsöt érlel. 26-31 a Isten látta.. amely a földön mozog. a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött. hogy ez jó. a föld felett. amit végzett. magunkhoz hasonlóvá. fajonként. nektek adok minden növényt az egész földön.'' Aztán ezt mondta Isten: . amely a földön mozog. és minden. Ez az Isten igéje.Isten az égboltra helyezte őket. a háziállatok. Este lett és reggel: a hatodik nap. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: . amely magot terem. Isten újra szólt: . Isten a hetedik napon befejezte művét. a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött.'' Ezután ezt mondta Isten: . Aztán szólt Isten: . hogy táplálékotok legyen. minden növényt táplálékul adok.Íme.. Uralkodjatok a tenger halain. az égen. az ég madarain és minden állat felett. A mező vadjainak. ami benne van. csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat. az ég madarainak s mindennek.. Isten így szólt: .'' Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt. hogy nagyon jó mindaz.. magunkhoz hasonlóvá. szaporodjatok. s válasszák el a világosságot meg a sötétséget.Legyetek termékenyek. töltsétek be a tengerek vizét. Isten látta.'' Este lett és reggel: az ötödik nap. amit alkotott.. Ez az Isten igéje. az égbolt alatt pedig röpködjenek madarak. férfinak és nőnek teremtette őket. Ő uralkodjék a tenger halai. hogy nagyon jó mindaz. amit alkotott.'' Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására teremtette őt. Este lett és reggel: a negyedik nap.Legyetek termékenyek. az ég madarainak s mindennek. Ő uralkodjék a tenger halai. minden növényt táplálékul adok. ugyancsak fajtájuk szerint. töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. és minden fát. a háziállatok. Isten megáldotta őket. szaporodjatok. ami a földön mozog és lélegzik. a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen. A hetedik napon megpihent munkája után. amit alkotott. nektek adok minden növényt az egész földön. hogy ez jó.Teremtsünk embert képmásunkra. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: . amely a földön mozog. hogy nagyon jó mindaz. Uralkodjatok a tenger halain. az ég.Teremtsünk embert képmásunkra.

Istenünk: * újítsd meg a föld színét. hogy féled az . ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Ábrahám!'' . Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét. * mondj áldást. fölkerekedett és elindult a hely felé. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: . Ábrahám megépítette az oltárt. Előénekes: Mondj áldást. * sugárzó fény a te köntösöd. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. amelyet Isten mondott neki..Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. E: A forrásvizeket patakokba gyűjtöd. H: Áraszd ránk lelkedet. 13-14. Most már tudom. Ábrahám!'' .Itt vagyok'' -. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 22.. * az ágak közt zengik énekük. Akkor ezt mondta neki: . és ezt mondta: . Teremtményeid betöltik a földet. E: Szilárd alapokra ágyaztad a földet..Ábrahám. Izsák vállára adta. Ábrahám ezt mondta a szolgáknak: . H: Áraszd ránk lelkedet. hogy feláldozza a fiát. amelyet majd mutatok neked. fiam!'' Erre Izsák azt mondta: .'' Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt. Én és a fiam elmegyünk imádkozni és utána visszatérünk hozzátok. Válasz: Áraszd ránk lelkedet. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz.Isten majd gondoskodik a bárányról az égőáldozathoz.felelte. menj Morija földjére. Istenem.. * a hegyeket is vizek borították.VÁLASZOS ZSOLTÁR 103. Ábrahámnak áldozata. tónus. H: Áraszd ránk lelkedet. Az állatoknak füvet sarjasztasz. Vö. 1-2a. magával vitte két szolgáját és a fiát. 5-6.Itt vagyok'' -. 30.. Uram! * bölcsességgel alkottál mindent. De az Úr angyala rászólt az égből. Hosszabb forma: 2.Íme. 24 és 35c 8 G. itt a tűz és a fa. + és növényeket az ember javára hogy kenyeret nyerjen a földből. s fia. Az ég madarai partjukon fészkelnek. Istenünk: * újítsd meg a föld színét..Maradjatok itt a szamárral. és messziről meglátta a hegyet. H: Áraszd ránk lelkedet... Fenségbe és ékességbe öltözöl. Az őstenger köntösként takarta. akit szeretsz.. E: Eged kamráiból öntözd a hegyeket. Amikor megérkeztek a helyre. 1-18 Ősatyánknak. Hívek: Áraszd ránk lelkedet.felelte.'' Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát.Ábrahám. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: . s ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen. * nem fog soha meginogni. Így mentek egymás mellett. 10 és 12. lelkem az Úrnak.. Izsákot.Vedd egyetlen fiadat. rárakta a fát. * ott csörgedeznek a hegyek között. Izsákot. vers. Istenünk: * újítsd meg a föld színét.'' Így mentek tovább egymás mellett. de hol a bárány az égőáldozathoz?'' Ábrahám így felelt: . amelyet Isten mondott neki. megkötözte fiát és az oltárra helyezett fára tette.Igen. lelkem az Úrnak! * Nagy vagy nagyon. én Uram. E: Mily sokrétű a te műved. Az angyal folytatta: . és vette a kést. Istenünk: * újítsd meg a föld színét.. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét. fölnyergelte szamarát. * a földet jóltartod javaid bőségével.Atyám!'' Ő válaszolt: .

hogy féled az Istent. gazdagon megáldalak. Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában. E: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem. 9a. Az angyal folytatta: . Hívek: Védelmezz engem.felelte. * és nem engeded. 9-10.Magamra esküszöm -. Istenem. s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen. Amikor Ábrahám fölemelte szemét. rárakta a fát. mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét. és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Vagy rövidebb forma: OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 22.Ábrahám. amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. akit szeretsz.. ahol az Úr gondoskodik''.. De az Úr angyala rászólt az égből. és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.'' Amikor Ábrahám fölemelte szemét. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz. Ábrahám!'' . amelyet majd mutatok neked. * te tartod kezedben sorsomat. utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Ábrahám így nevezte a helyet: . Akkor ezt mondta neki: . hogy meg ne inogjak. menj Morija földjére.a hegyen. vers. Utódaidat megsokasítom.Itt vagyok'' -. amelyet Isten mondott neki.Itt vagyok'' -. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe. Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Válasz: Védelmezz engem. + színed előtt az öröm teljessége.'' Amikor megérkeztek a helyre.felelte. hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.ez az Úr szava --.'' Ez az Isten igéje. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe. * hiszen tebenned bízom.ez az Úr szava --. * reménységben nyugszik testem is. mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét.. 1-2. látott egy kost. utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. 1. Utódaidat megsokasítom. és vette a kést. gazdagon megáldalak.Magamra esküszöm -. 15-18 Ősatyánknak. és mondta: . Ábrahám odament... * és jobbodon a gyönyörűség mindörökké. látott egy kost. Vö. mivel hallgattál a szavamra.. mivel hallgattál a szavamra. * hiszen tebenned bízom.'' Ez az Isten igéje. 5 és 8.. megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett. VÁLASZOS ZSOLTÁR 15. Ábrahám odament. és azt mondta: . ezért mondják mind a mai napig: . * hiszen tebenned bízom. Izsákot. és mondta: .Istent. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz. Ábrahám megépítette az oltárt.. E: Az élet útját mutatod nekem. Ábrahám!'' . Ábrahámnak áldozata. hogy szented romlást lásson. 10-13. 11 1 D2 tónus..Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: . hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Uram. megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett. kinyújtotta kezét.Vedd egyetlen fiadat.Ábrahám. Istenem. hogy feláldozza a fiát. .az Úr gondoskodik''. amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Istenem. Előénekes: Örökrészem és kelyhem te vagy. * ő áll jobbomon. H: Védelmezz engem.. Most már tudom.

hogy az egyiptomiak üldözik őket. nyújtsd ki kezedet a tenger fölé. amelyet az Úr az egyiptomiakon véghezvitt. * hiszen tebenned bízom.'' Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. mert dicsőség övezi: * a lovat és lovasát a tengerbe vetette. 15-15. mert atyáim Istene. Hívek: Énekeljünk az Úrnak. és válaszd ketté. Az Úr besodorta őket a habok közepébe..Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak. mint a fal. miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt. 1-2. 3-4. Senki sem maradt életben közülük. mint a hős harcos. miközben a víz jobb és bal felől úgy állt. A felhőoszlop. 1 Izrael fiai átvonultak a száraz tengerfenéken. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt.H: Védelmezz engem. * mert dicsőség övezi.Nyújtsd ki kezedet a tenger fölé. az ő szolgájának.'' Akkor az Isten angyala. Válasz: Énekeljünk az Úrnak. tónus. mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. vers. Istenem.'' Az Úr pedig így szólt Mózeshez: . 3. A reggeli őrség idején az Úr a tűz. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: . Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak: Ez az Isten igéje VÁLASZOS ZSOLTÁR 2 Móz 15. * és . harci szekerein és lovasain. hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. mint a fal. nagyon megijedtek. s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón. amely utánuk nyomult a tengerbe. A víz kettévált és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak. ő az én Istenem. hogy én vagyok az Úr. amely előttük volt. Dicsőítem őt. és hittek az Úrnak és Mózesnek. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Kiv 14. erre utánuk siet. 1. hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tenger partján. Az egyiptomiak megtudják.. s a fáraó minden lova. Előénekes: Énekeljünk az Úrnak. harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. mögöttük ereszkedett le. Akadályozta a szekerek kerekét.. . a szekerein és a lovasain.Mindenható'' az ő neve. a lovasokat és a fáraó egész népét. Vö. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az Úr így szólt Mózeshez: . E: Olyan az Úr. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét. * mert dicsőség övezi. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat. A víz visszaömlött és ellepte a szekereket. * magasztalom. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére. s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. 5-6. Amikor Izrael fiai látták. megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. s az éjszaka elmúlt anélkül. amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. 17-18 5.Meneküljünk Izrael fiai elől. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek. és az Úrhoz kiáltottak. ezért csak bajjal jutottak előre. hogy induljanak Te pedig emeld fel botodat. * szabadítóm ő lett nékem.. Az Úr az én erősségem és pajzsom. aki az izraeliták előtt járt. ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón.és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére és megzavarta őket. egész seregén. szekereikre és lovasaikra. A felhő sötét maradt. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította.

* mert dicsőség övezi. * mert dicsőség övezi. visszahív téged az Úr. Ugyanígy esküszöm. nem kell hát semmitől félned. Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek. nem fogsz megszégyenülni. hozzád nem is közelíthet. H: Énekeljünk az Úrnak. Ó. 5-6. Úgy vagyok most. kristályból kapukat és drágakövekből falakat. Az Úr mondja ezt. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Iz 54. aki megkönyörült rajtad. egy pillanatra elrejtettem előled arcomat. 5-14 Örökre szóló irgalommal megkönyörült rajtad az Úr. 11 és 12a és 13b 6. Mert a hegyek megindulhatnak. de most nagy irgalommal visszafogadlak. hogy többé nem haragszom rád. * Uram. és veled kötött békeszövetségem nem inog meg soha. nem ér gyalázat! Maga a Teremtőd lesz hitvesed. te szegény. .a te Istened mondja ezt. amikor megesküdtem. és elülteted örökséged hegyén. Igen. 4. a te Megváltód. és nem is fenyítelek meg. mélybe merültek. erejével tündöklik. elhagytalak egy röpke pillanatra. és megrendülhetnek a halmok. ne pirulj. De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad. mint ifjúkorban eltaszított feleséget -. Az Úr mondja ezt. VÁLASZOS ZSOLTÁR 29. és zafírokra rakom le alapodat. E: A hullámok elborították őket. A te jobbod Uram. hogy Noé vízözöne nem borítja el többé a földet. Igazságosság lesz az alapod. Ez az Isten igéje. mint Noé napjaiban. jobbod szétzúzza az ellenséget.A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette. Igaz. tónus. akit az egész föld Istenének nevez. E: Bevezeted népedet. de az én szeretetem nem hagy el téged. Elkerül a rettegés. Amikor haragom fölgerjedt. drágakövekre helyezem falaidat. mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt. H: Énekeljünk az Úrnak. * Az Úr uralkodik örökkön-örökké. a te Megváltód. * válogatott harcosai elmerültek a Vörös-tengerbe. H: Énekeljünk az Úrnak. 2 és 4. és elkerül a nyomorúság. Rubinból csinálok neked bástyákat. melyet erős lakhelyeddé és szentélyeddé a te kezed formált. Az Úr így szól Jeruzsálemhez: Ne félj. * mert dicsőség övezi. Izrael Szentje lesz a Megváltód. 4a. akit annyi vihar tépett. s akinek nincs vigasztalása! Íme. * mint a kő. a Seregek Ura az ő neve. békés jólétet adok gyermekeidnek.

Uram. magasztallak mindörökké. 5. és a keresetet arra. Istenem. Fordítsátok felém fületeket és gyertek ide hozzám. vegyetek pénz nélkül bort és tejet. nehogy sírba szálljak. Uram. H: Dicsőítelek. Uram. Örök szövetséget kötök veletek a Dávidnak megígért irgalom jegyében. Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza. amelyeket nem ismertél. Igen. gyertek a vízhez mind. az Úrért.Válasz: Dicsőítelek. amennyivel magasabb az ég a földnél. * Uram. és megkönyörült rajtam. Örök szövetséget kötök veletek.a ti gondolataitoknál. Istenünkhöz. Meghallgatott az Úr. az én gondolataim -.*mivel megmentettél engem. lelkemet kihoztad a halál országából. Uram. és bár nincsen pénzetek. 1-11 Gyertek hozzám. E: Sírásomat örömre fordítottad. amíg megtaláljátok. ti. * de jósága végigkísér egész életünkön. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok. az én utaim nem a ti utaitok -. a te Istenedért. * mivel megmentettél engem. ami nem kenyér. * mivel megmentettél engem. Mert haragja csak egy pillanat.*mivel megmentettél engem. Íme. annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Iz 55. Vö. és gondolatait a bűnös. Hívek: Dicsőítelek. mert megkönyörül rajta. Keressétek az Urat. * az Úr lett az én segítségem. hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam. Miért költitek a pénzt arra. Olyan nemzeteket hívsz majd meg. és élni fog lelketek. és élni fog lelketek. amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz. Előénekes: Dicsőítelek. az ő szentjei. és olyanok sietnek hozzád. E: Ha este meg is látogat a sírás. Így szól az Úr: Ti szomjazók. akik nem ismertek. Izrael Szentjéért. tanúvá tettelek a népek előtt. * mivel megmentettél engem. és kövér falatokban lesz részetek. hívjátok segítségül. * nem engedted. mivel megmentettél engem. vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött. figyeljetek rám. Uram. . H: Dicsőítelek.mondja az Úr. mert bőkezű a megbocsátásban. siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek. akkor jó ételt esztek. térjen vissza az Úrhoz. * és dicsérjétek az ő szent nevét. Uram. vers. ami nem lakat jól? Hallgassatok ide. H: Dicsőítelek. aki majd megdicsőít. * reggelre az öröm visszatér. hallgassatok rám. * életben tartottál. E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak. 2. Uram.

senki sem hasonlít hozzá! Ő felkutatta a tudás minden útját. akit szeretett. akkor békében laknál mindörökké.. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül. és ki hatolt el kincseikhez? Mindezt ismerte az. OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből Bár 3. hogy Fölséges az ő neve. hogy szert tegyetek a tudásra! Izrael. és az eljön. éppúgy lesz a szavammal is. De ki fedezte föl ezek helyét. miért vagy ellenséged országában. . 2-3. aki mindörökre megalkotta a földet. * magasztaljátok az ő nevét. mert csodás dolgokat művelt:* tudja meg az egész világ! Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói. Ez az Isten igéje. aki küldi a fényt. A népek közt hirdessétek tetteit. ő. E: Zengjetek dalt az Úrnak. 32-4. * ő lett nékem szabadulásom. Előénekes: Íme. de ha visszahívja. 5-6 4g. és Izraelnek. Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem. hanem végbe viszi akaratomat. 6. 4bcd. figyeljetek. hol a maradandóság és az élet. 3. Ő a mi Istenünk. hol van a tudomány. VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12. Vö. és eléri. Izrael. hol a szem ragyogása és a béke. és termővé. 9-15. * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. azt felelik: . ő átvizsgálta értelmével. 4 Járj az Úrfényének világosságában! Halld meg. miért számítanak azok közé. s akkor megtudod azt is. hol az értelem. H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. akik leszállnak az alvilágba? Mert elhagytad a bölcsesség forrását! Ha az Úr útján jártál volna. H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. az élet törvényét. E: Adjatok hálát az Úrnak. Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. * emlékezzetek meg arról. aki mindent tud. ő. Hívek: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.Itt vagyunk!'' Vidáman csillognak alkotójuk előtt. * bízom benne és nem félek. . amiért küldtem. de ha ő szólítja őket.. vers. s átadta Jákobnak. Tanuld meg. gyümölcsözővé teszi. amely ajkamról fakad. és betöltötte élőlényekkel. szolgájának.hanem megöntözi a földet. Isten az én üdvösségem. tónus. miért? Miért öregedsz meg idegen földön? Miért szennyezed be magad halottakkal. A csillagok vidáman ragyognak helyükön. hol az erő. az remegve engedelmeskedik.

16-17a. megszentségtelenítették szent nevemet. és visszaviszlek saját földetekre. * örök életet adó igéid vannak. és szétszélesztettem az országokban. H: Uram. * örök életet adó igéid vannak.. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok. és a bálványok miatt. Aki megtartja. Jákob. Izrael fiai. de beszennyezte életmódjával és tetteivel. hogy szent vagyok. E: Az Úr végzése igaz. ahová került. és új szívet adok nektek. amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok. Hívek: Uram. * örök életet adó igéid vannak. Ez az Isten igéje. De tekintettel voltam szent nevemre. Jn 6. * fényt gyújt a szemnek. * örök életet adó igéid vannak.Emberfia. Édesebb a méznél. H: Uram. ahova kerültek. 10. Izrael háza. Izrael háza a saját földjén lakott. Ekkor rájuk zúdítottam haragomat a vér miatt. járj fényének világosságában! Ne engedd át dicsőségedet másnak. * bölcsességet ad a kicsinyeknek. kiveszem . hiszen azt mondják róluk: Ez az Úr népe. Az Úr tanúságában bízhatunk. H: Uram. 8. 9. amelyet ontottak az országban. amelyek közé kerültetek. mert Isten tudtunkra adta. * és mind egyaránt jogosak. VÁLASZOS ZSOLTÁR 18. amelyekkel tisztátalanná tették azt. s minden bálványtól megtisztítalak benneteket. a törvény. élni fog. 7. az Isten --. hanem szent nevemért.Így jelent meg a földön és társalgott az emberekkel. * és a legdrágább drágakőnél. Akkor majd megtudják a népek. és kiváltságodat más népeknek. Az Úr ítéletei igazak. tónus. Kihozlak titeket a népek közül. hogy mi kedves előtte. * örök életet adó igéid vannak. Az Úr szózatot intézett hozzám: . Istenem. * megvidámítja a szívet. meghal. A népek között. amely örökre megmarad. az Isten: Nem miattatok teszem ezt. E: Értékesebb az aranynál. Ezért mondd meg Izrael házának: Ezt mondja az Úr. 69 Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye. Életmódjuk és tetteik szerint ítélkeztem fölöttük. és öleld magadhoz. 11 2. Az Úr parancsa világos. Szétszórtam őket a népek közé. * megújítja a lelket. az ő földjéről jöttek ki. 18-28 Akkor majd tiszta vizet hintek rátok. megszentségtelenítettetek a népek között.mondja az Úr. Istenem. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből Ez 36.. Boldogok vagyunk mi. Istenem. Térj vissza. aki elhagyja. Vö. Istenem. amelyet Izrael háza megszentségtelenített a népek között. összegyűjtelek minden országból. hogy én vagyok az Úr -. E: Az Úr félelme tiszta: * örökké megmarad. * a csorduló lépes méznél. Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek. Istenem. Isten parancsainak könyve az. hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól. amelyet gyalázat ért a népek között. amelyet megszentségtelenítettetek közöttük. Válasz: Uram. Szentté teszem nagy nevemet. amelyet .

41.'' Ez az Isten igéje. 3. E: Küldd el világosságodat és hűségedet. hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre. Odalépek Isten oltárához. Hiszen tudjuk. 1-2. Mi a keresztségben öltjük magunkra halálának és feltámadásának misztériumát. Hívek: Mint szarvasgím a források vizére. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba. akkor feltámadásában is egy leszünk vele. hogy parancsaim szerint éljetek. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Krisztus feltámadt a halálból. * úgy sóvárog utánad a lelkem. Tudjuk ugyanis. * úgy sóvárog utánad a lelkem. 22-23 Válasz: Alleluja. . miközben ujjongott és énekelt az ünneplő sokaság. Aki így meghalt. és többé nem hal meg: a halál nem uralkodik többé rajta. 42. Úgy tekintsétek tehát magatokat. mint akik meghaltatok a bűnnek. hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból. hogy a bűnös test elpusztuljon. * hogy azok vezessenek szent hegyedre és a te hajlékodba. * citeraszóval magasztallak téged. A feltámadt Krisztustól kapott új életnek abban kell megnyilvánulnia. 2. Az ősegyházban Húsvét éjszakája a keresztség kiszolgáltatásának ünnepi alkalma volt. 4 4g. Istenem. akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk.testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. VÁLASZOS ZSOLTÁR 41. Istenem. alleluja. hogy vele együtt élünk is. + hogyan mentem be a csodás hajlékba Isten házáig. 6. Vö. alleluja. Testvéreim! Mi. Istenem. úgy mi is új életre keljünk. és ne szolgáljunk többé a bűnnek. és többé nem hal meg. az ő halálára keresztelkedtünk meg. tónus. 5bcd. + örömöm Istenéhez. én Uram. a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ha Krisztussal meghaltunk. hogy a hitből kiindulva tetteinkkel is őt követjük. Előénekes: Lelkem szomjazik az Isten után. tónus. * mikor mehetek. H: Mint szarvasgím a források vizére. és most az Istennek éltek. 16ab-17. + az élő Isten után. VÁLASZOS ZSOLTÁR 1 17. én meg a ti Istenetek leszek. 3. megszabadult a bűntől. vers. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek. Mert ha halálának hasonlóságában egybenőttünk vele. és szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok. Istenem. hogy megjelenjek az Isten színe előtt ? Arra gondolok. Válasz: Mint szarvasgím a források vizére. hogy Krisztus feltámadt a halálból. szám. de életével Istennek él. * úgy sóvárog utánad a lelkem. Vö. 3-11 Krisztus meghalt bűneinkért és végbevitte a megváltást. Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla. SZENTLECKE Róm 6. Ez az Isten igéje. Abban az országban laktok majd. amelyet atyáitoknak adtam. hisszük. s az én népem lesztek. 6.

nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből. nézzétek meg a helyet. a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment. Remegve. hogy megnézze a sírt. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben. az Atyánál van és hatalommal rendelkezik.Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak. alleluja. Mindezt az Úr vitte végbe. hogy a megfeszített Jézust keresitek Ő nincs itt. a ruhája pedig fehér. és előttetek megy Galileába. E: A kő. hogy az élőt ne keressék a holtak között.Üdv nektek!'' Ők pedig odasiettek hozzá. * mivel irgalma örökké megmarad. hogy menjenek Galileába. amelyet az építők félredobtak. az angyali jelenés. hanem élek . hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája. És íme.Ne féljetek! Siessetek. mert jó. hogy az apostolok és az Egyház biztos jeleket kaptak.'' Ezek az evangélium igéi. hogy jó az Isten. Jöjjetek. de azt is igazolta. ahol feküdt! És siessetek. az vált szegletkővé. odament. amelyeknek már emberi tanúja is volt. hogy feltámadt a halottak közül. hogy már megdicsőült.* és hirdetem az Úr nagy tetteit. * csodálatra méltó a mi szemünkben. hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Ekkor megszólalt az angyal. egyszerre csak Jézus jött velük szemben. H: Alleluja. mint a hó. 34a.. elhengerítette a követ és ráült. A tanúskodás tartalma az.Ne féljetek! Tudom. hanem csak annak kinyilatkoztatásáról számolnak be. amely tudtukra adja. és átkarolták a lábát. alleluja. ======================================================================== Húsvétvasárnap OLVASMÁNY ApCsel 10. vigyétek hírül testvéreimnek. Ilyen jelek: az üres sír. * íme.. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!). leborultak előtte. és ezt mondta az asszonyoknak: . mert feltámadt. * mivel irgalma örökké megmarad! Mondja Izrael háza. E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. és végül a legerősebb jelek a megjelenések. alleluja. Ott viszontláthatjátok őt! Íme. H: Alleluja. mondjátok meg tanítványainak. vagyis olyan tényekről tudósítanak. alleluja. Olyan volt a tekintete. amelyek egészen átalakították az apostolok magatartását. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: . + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Feltámadt. alleluja. melyek elvezették őket a feltámadás hitéhez. amint megígérte. És íme. és szinte halálra váltak. EVANGÉLIUM Mt 28. és előttetek megy Galileába.. Őt mint embert az Atya ereje támasztotta fel. . mint a villám. 37-43 Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. de nagy örömmel futottak. 1-10 Az evangéliumok nem írják le a feltámadást magát. Nem halok meg. alleluja. én megmondtam nektek!'' Erre elsiettek a sírtól. Szombat elmúltával. és megszólította őket: . Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. s hatalmat adott neki. mert ott viszontláthatnak engem. Hívek: Alleluja.

alleluja. Hívek: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Keresztre feszítették. a mi életünk. 16ab-17. akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Minden próféta tanúságot tesz arról. és meggyógyított minden ördögtől megszállottat. ahol Krisztus ül az Isten jobbján. H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. de az Isten által előre kijelölt tanúknak. E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. 1-4 Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása. * csodálatra méltó a mi szemünkben. vers. H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 6. tónus. hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Vagy: Alleluja. Vagy: Alleluja. hogy jó az Isten.'' Ez az Isten igéje. A vele való új közösség arra ösztönöz. alleluja. VÁLASZOS ZSOLTÁR 117. jótetteket vitt végbe. Vagy: Alleluja. szám. hogy életünket az égi értékek felé irányítsuk.. 24. miután feltámadt a halálból. az vált szegletkővé. ami odafönt van. alleluja. amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk. Vagy: Alleluja. ahol csak járt. újra megjelenik. 22-23 6. * mivel irgalma örökké megmarad. és látható alakban megmutatta őt.Ti tudjátok. Hiszen meghaltatok. amelyet az építők félredobtak. ha nem is az egész népnek.OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Mi ettünk és ittunk vele. alleluja. Amikor azonban Krisztus. Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak. Vö. Az égiekre irányuljon figyelmetek. Mi ettünk és ittunk vele. SZENTLECKE Kol 3. Mondja Izrael háza. hanem élek. És ő megparancsolta nekünk. A hívő ember a keresztség által öltözik be az ő halálába és feltámadásába. de harmadnap feltámasztotta Isten. Mindezt az Úr vitte végbe. hogy ő az. alleluja. alleluja. * mivel irgalma örökké megmarad. hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve. és ezeket mondta: . Ezért mondja az apostol. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát. alleluja. miután feltámadt a halálból. mert csak így lehetünk azok örökösei. mert jó. 1-2. vele együtt . SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből Azt keressétek. elnyeri bűnei bocsánatát. * íme. vagyis nekünk.. hogy aki hisz benne. ami odafönt van. Mi tanúi vagyunk mindannak. hogy . Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. * és hirdetem az Úr nagy tetteit. ne a földiekre. E: A kő. Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.Isten vele együtt minket is feltámasztott''. alleluja. Keressétek tehát azt. Nem halok meg. mert vele volt az Isten. Ő pedig.

A megjelenésekben meggyőződtek arról.ti is megjelentek a dicsőségben. hogy ugyanaz a személy áll előttük. Krisztus feltámadott és diadalmas. Élet itt a halállal megvitt csodacsatával. hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal.. 1 Kor 5. mondd. sem a romlottság és gonoszság kovászával. Vagy tetszés szerint: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (5. s a Felkeltnek láttam glóriáját. hogy új tésztává legyetek! Testvéreim! Nem tudjátok. 547. Krisztus. 7b-8a -. hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével! Ez az Isten igéje. Feltámadt Krisztus. Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: élet Ura a sírból felkél. feltámadt Urunk nagy diadalmát. SZEKVENCIA A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! Krisztus.Az élő Krisztusnak sírját. könyörülj meg rajtunk! Vagy: Húsvét tiszta áldozatát a hívek áldva áldják.. Alleluja. Mária Magdolna. mit láttál utadon! . szám. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát.'' Tudjuk. szemfedőt és gyolcsokat. Ez az Isten igéje. ugyanazzal a szeretettel és a megváltás művének . Feltámadt reményem. Angyali tanúkat. EVANGÉLIUM Jn 20. reményetek: Galileába megy előttetek. légy irgalmas! (Éneklő Egyház. 6b-8) El a régi kovásszal. Krisztust feláldozták! Ünnepeljünk tehát. mondd. 2. tónus. Urunk halotti leplét.) ALLELUJA Alleluja. ártatlan Bárány: vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. Győztes Király.Az élő Krisztusnak sírját. 1-9 Az apostolok hite meggyőző jeleken nyugodott. hogy új tésztává legyetek. mint akit halála előtt ismertek. és győztesen él. a holt Életvezér ma Úr és él! Mária. aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat. és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját. Krisztus.'' Krisztus a halálból valóban feltámadt. Ó győztes Királyunk. a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. tudjuk. szentasszony. angyalok jelenését. Bárány megváltja nyáját. de ne a régi kovásszal. Galileába elétek indult.2. mit láttál utadon? .

Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz. hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta. felismerték. és egyikük. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt.. de nem ment be. hogy Jézus a valóságos halálon át ment át a valóságos örök életbe..Elvitték az Urat a sírból. Addig ugyanis még nem értették meg. Azzal a hírrel tértek vissza. hogy velük maradjon.. és lemenőben már a nap. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt. mert látásukban akadályozva voltak Jézus megkérdezte őket: . hogy ezek történtek. + EVANGÉLIUM Szent . Futottak mind a ketten. este mondott szentmisére: + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (24. amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak. hogy halálra ítéljék. Odaérve látta. Hajnalban a sírnál voltak.. akit Kleofásnak hívtak. de nem találták ott a holttestét. kora reggel. Míg beszélgettek és vitatkoztak. Benézett. és hamarabb ért a sírhoz. 13-35) Amikor a kenyeret megtörte. de a hitet a megjelenés adta.'' Betért tehát. Útközben megbeszélték egymás között mindazt. amikor még sötét volt. De azok marasztalták és kérték: . már három nap telt el. Azóta.János könyvéből Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. akik azt állították.Maradj velünk. A hét első napján. és nem tudom. Ez nem volt együtt a leplekkel.Ó. Úgy tett. Mária Magdolna kiment a sírhoz.A názáreti Jézus esete. és látta az otthagyott gyolcsleplet. Akkor bement a másik tanítvány is. Ők azonban nem ismerték meg őt. ami történt. . aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt.. és hozzájuk szegődött. ahová tartottak. őt magát azonban nem látták. Látta mindezt és hitt. amely Jézus fejét takarta. mintha tovább akarna menni. hogy mi a földi élet egyetlen célja. Ezek az evangélium igéi. Közben odaért Simon Péter is. mi történt ott ezekben a napokban?'' Ő megkérdezte: . Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek. de a másik tanítvány gyorsabban futott. amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. s ezzel megmutatta. egyszerre maga Jézus közeledett feléjük. aki először ért a sírhoz. Pedig mi azt reméltük. hogy a követ elmozdították a sírtól. hogy él.Miért. hogy angyalok jelentek meg nekik. Vagy más evangélium. és keresztre feszítsék. és úgy találtak mindent. hova tették!'' Péter és a másik tanítvány elindult. és hírül adta nekik: . ami az Írásokban őróla szól. és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket.Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben..'' Jézus erre így szólt: .. Itt minden szent és meggyőző. ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban. Ennek tartalma az. hogy ő váltja meg Izraelt. Az üres sír felébresztette az apostolok csodálkozását. aki nem tudja. mint Péter.Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak. ezt válaszolta neki: . akit Jézus szeretett. Közben odaértek a faluhoz. és a sírhoz sietett.a befejezésével. mert esteledik. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. mi történt?'' Azok ezt felelték: . ahogyan az asszonyok mondták. ti oktalanok.

Azok ezzel fogadták őket: . ő áll jobbomon. nem akarod. az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok. áldást mondott. Itt Péter a 16. hiszen Dávid így jövendölt róla: Szemem előtt az Úr mindenkoron. Az élet útját mutatod meg nekem. Ezek az evangélium igéi. hogy miután meghalt és eltemették. és gonosz kezek által keresztre feszítettétek. 1-2a és 5. testvéreim! Hadd mondjam el nektek őszintén ősatyánkról. és tudta. Azután azt is megértik. és felismerték. és odanyújtotta nekik. és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. hogy Jézus élete olyan volt. 11 1 D2 tónus. sírja mind a mai napig itt van köztünk. Férfiak. fontoljátok meg e dolgokat! A názáreti Jézust Isten igazolta előttetek. 7-8. Krisztus feltámadására utalva mondta. 22-33 Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról való tanúskodás. (15. 14. majd megöltétek. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. mint tudjátok. Lehetetlen is volt. Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett. és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. és testét nem éri romlás.Valóban feltámadt az Úr. hogy a halál fogva tartsa.'' Ez az Isten igéje. kezébe vette a kenyeret. De ő eltűnt előlük. amelyet a sír nem nyelhetett el.. meg nem inoghatok. hogy az Isten esküvel megerősített ígéretet tett: utódai közül ültet majd valakit trónjára. . VÁLASZOS ZSOLTÁR 15.. mi történt az úton. hogy nem marad az alvilágban. Lelkemet a holtak honában nem hagyod. ======================================================================== Húsvéthétfő OLVASMÁNY ApCsel 2. hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt megértik a régi jövendöléseket is.Ugye lángolt a szívünk. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka. és hangos szóval így beszélt: . Igazában földi működése közben is lélekben az Atyánál volt. amikor.Zsidó férfiak és . Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta őt. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Isten feltámasztotta Jézust. hogy Szented romlást lásson. Jézus feltámadt a halálból. Ezért a jövőbe látva.Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak. általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek.Amikor asztalhoz ültek.. De próféta volt.) zsoltárt magyarázza. és testem is békében nyugszik el. és kifejtette az Írásokat?'' Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. megtörte. színed előtt örülni gyönyörűségem. Dávidról. Örvend a szívem. Ezt az embert ti. Erre megnyílt a szemük. az ajkam énekel. Akkor azt mondták egymásnak: . és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. 9-10. amikor útközben beszélt hozzánk. és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték.

* éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. de nagy örömmel futottak. * Örvendjünk és vigadjunk rajta! Zsolt 117. midőn szent orcád látom. egyszerre Jézus jött velük szemben.. * és testemnek romlás nem árthat. Vagy: Alleluja. és jelentette a . E: Áldom az Urat.. H: Védelmezz engem. H: Védelmezz engem. * hiszen tebenned bízom. Mindenkor Istent tartom szemem előtt. ALLELUJA Alleluja. Az asszonyokat. * hiszen tebenned bízom. semmitől sem félek. hogy menjenek Galileába.5. Vagy: Alleluja. Nekik a hazugság is megoldás. * hiszen tebenned bízom. Istenem. Vagy: Alleluja. EVANGÉLIUM Mt 28.Válasz: Védelmezz engem. Remegve. * hiszen tebenned bízom. akik azzal jönnek a sírhoz. * sőt testem is megnyugszik bízva. lásd 180. H: Védelmezz engem. Vagy: Alleluja. tónus. mert tanácsot adott nekem. * hiszen tebenned bízom. alleluja. Előénekes: Istenem. Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén. Istenem. 24 -. ha hasznuk van belőle.Ne féljetek! Siessetek. hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme.'' Még úton voltak. E: Megmutatod nekem az élet útját. mert ott viszontláthatnak engem. és dalt zeng a lelkem. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: . alleluja. Ők is látnak jeleket. alleluja. 5. alleluja. 8-15 Az evangélista két képet tár elénk. * és a végtelen boldogságot. Abban az időben: Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Ezt a napot az Úristen adta. Vagy: Alleluja. és átkarolták a lábát. alleluja. szám. Istenem. és megszólította őket: . Ugyanez áll az elvakult főtanácsra is.Istenem te vagy nékem. Istenem. alleluja. alleluja. A másik kép az őrök bemutatása. Mondható a Szekvencia is.'' Istenem az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom. leborultak előtte. Hívek: Védelmezz engem. Ők tudnak hinni a megjelenés hatása alatt. 1. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Vigyétek hírül testvéreimnek. Alleluja. amikor néhány őr bement a városba. alleluja.. Vö. E: Örvend a szívem. * jobbod mellett szünet nélkül. alleluja. alleluja. Ott viszontláthatnak engem. hogy a szeretet művét elvégezzék. hogy menjenek Galileába. Istenem. vers. mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak: .Üdv nektek!'' Ők pedig odasiettek hozzá. Gyönyörűségre hívtál engem. de életük beszorulta földi dolgok közé. vigyétek hírül testvéreimnek. sőt leborulva hódolnak. oltalmazz engem. * jobbomon ő áll.

Mondjátok azt. és közös volt mindenük. mert az apostolok révén sok csoda történt és sok jel adatott. A jeruzsálemi hívek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében. Az összetartó erő az apostolok tanítása. Vagy: Alleluja. és úgy tettek. VÁLASZOS ZSOLTÁR 117. E: A kő. 6. ütlegeltek. E: Nekem jöttek. Ezek az evangélium igéi. hogy elessem. * mivel irgalma örökké megmarad. Birtokaikat eladták. Ez az Isten igéje. mi majd megnyugtatjuk. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. * ő lett az én szabadítóm. 22-24 Válasz: Adjatok hálát az Úrnak. * mivel irgalma örökké megmarad. mert jó. hogy jó az Isten. hogy megmentsék őket.főpapoknak a történteket. vasárnapja OLVASMÁNY ApCsel 2. alleluja. * mivel irgalma örökké megmarad. Vagy: Alleluja. * mivel irgalma örökké megmarad. * de az Úr megsegített. Vö. és meghagyják nekik: . 6. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. akik félik az Urat. ======================================================================== Húsvét 2. Mondja Áron papi háza is. mert jó. és az egész nép szerette őket. alleluja. amelyet az építők félredobtak. alleluja. alleluja. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. alleluja. 42-47 Itt rövid leírást kapunk a jeruzsálemi keresztény közösség életérői s a szerző az Egyház eszményi képét vázolja fel. amíg mi aludtunk. Vagy: Alleluja. Az Úr erősségem és dicsőségem. Hívek: Adjatok hálát az Úrnak. illetve az abból fakadó hit továbbá az a tudat hogy az apostolokon keresztül a Krisztusra épült Egyház tagjai lettek. de már fel lehet ismerni az önálló Egyházat. * íme. hogy éjnek idején. Úgy határoztak. alleluja. hogy sok pénzt adnak a katonáknak. az áldozati lakomához és a közösségi imához. Előénekes: Mondja Izrael háza. szám. és az árát szétosztották azok között. tónus. akik szükséget szenvedtek. s ez jogot ad a kenyértöréshez. Mindennap összegyűltek a templomban egy szívvellélekkel. az vált szegletkővé. * mivel irgalma örökké megmarad. és kimentünk benneteket. . Bár még e járnak a jeruzsálemi templomba. 13-15. A kenyeret házaknál törték meg. Szent félelem töltött el mindenkit. ahogy meghagyták nekik. Mondják. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat. akik hagyták. Dicsőítették Istent. és közös volt mindenük. 2-4. odajöttek a tanítványai. A hívek mind összetartottak. * mivel irgalma örökké megmarad. és ellopták a holttestet.. Az igazak sátra * örömujjongástól és énektől hangos. Ha tudomást szerez róla a helytartó.'' Azok elfogadták a pénzt. mert jó. a kenyértörésben és az imádságban. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből A hívek mind összetartottak. H: Adjatok hálát az Úrnak.

29 -. mert láttál engem.Most már hiszel. Amilyen türelmes és leereszkedő volt Tamással szemben. * mivel irgalma örökké megmarad. s ezzel az Atya irgalmának jelét állandósítja az Egyházban. s nekik is megadja a reményt. mert különféle kísértések érnek benneteket. 19-31 A feltámadt Krisztus első adománya a bűnbocsánat meghirdetése. hogy az utolsó időben megnyilvánuljon. mint aki a gyenge ember hitét erősíti. Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre. Tamás.a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok ujjongani. hogy kipróbált hitetek. A remény az öröm forrása. SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása élő reményre teremtett újjá bennünket. akik Kisázsióban üldözésnek voltak kitéve.'' Jn 20. lásd 180. -. alleluja. hogy a mennyben romolhatatlan. Hivatkozik Isten irgalmára és erejére. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre. Jézus mondja: + . H: Adjatok hálát az Úrnak. szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. amely készen áll. Ez az Isten igéje. 5. Ezzel a tudattal el lehet viselni a megpróbáltatásokat. Örüljetek tehát. Jézus . Mivel szeretitek Krisztust. Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. * Boldogok. A végső cél az. Az Egyház a Szentlélek erejében hirdeti majd a bűnbocsánatos: Ugyanakkor Krisztus úgy is jelen lesz. élő reményre teremtett újjá bennünket. * csodálatra méltó a mi szemünkben. de hisznek az apostolok tanúsága alapján. Vagy: Alleluja. bár nem láttátok. alleluja. és hisztek benne. mert jó. hogy el nem múló örökség vár rájuk. amikor eléritek hitetek célját. akkor is ha most egy kicsit szomorkodnotok kell. Mondható a Szekvencia is. hogy benne felismerjük Urunkat. Azt a küldetést adja át nekik. és mégis hittek. aki nagy irgalmasságával. a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja.Mindezt az Úr vitte végbe.. 3-9 Péter azokhoz intézi szavait. lelketek üdvösségét. akik nem látnak. akik nem láttak. amit ő kapott az Atyától. mely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál. Testvéreim! Áldott legyen az Isten. amely megmutatkozott Krisztus feltámadásában. SZENTLECKE 1 Pét 1.5. EVANGÉLIUM Jn 20. Alleluja. ALLELUJA Alleluja. ugyanúgy osztogatja megvilágosító kegyelmét azoknak is. tónus. szám. Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett. noha nem találkoztatok vele. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Istenünket. a dicsőségre és a tiszteletre. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Nyolc nap múlva eljött Jézus.

Most már hiszel. Ekkor újra megjelent Jézus. ő áll jobbomon. megmutatta nekik a kezét és az oldalát. az Isten Fia. én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: .... ahol együtt voltak. az nem nyer bocsánatot. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt az apostolok megértik a régi jövendöléseket is.. . s akinek nem bocsátjátok meg.Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát. bár az ajtó zárva volt. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. mert láttál engem. úgy küldelek én is titeket. Ennek hatása alatt látják. OLVASMÁNY Az Apostolok Cselekedeteiből Lehetetlen volt.Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen.Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: . Később a tanítványok elmondták neki: . ======================================================================== Húsvét 3. és hogy a hit által életetek legyen benne. az ajkam énekel. 14. és mégis hisznek!'' Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára.Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak.. amikor Jézus megjelent nekik. akik nem láttak.. amikor. hogy higgyétek: Jézus a Messiás. az bocsánatot nyer. Jézus megismételte: . Ezek az evangélium igéi. fontoljátok meg e dolgokat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek.megjelent a tanítványoknak ott. Belépett és köszöntötte őket: . az igaznak az élete olyan volt. meg nem inoghatok. Tamás is ott volt velük.'' E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: . 22-28 Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról szóló tanúskodás. majd megöltétek.Békesség nektek!'' Miután ezt mondta. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok.. Tamás. hogy Jézusnak.Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya. Örvend a szívem.Láttuk az Urat. én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez.'' A tizenkettő közül az egyik. Lelkemet a holtak honában nem hagyod. Ezeket viszont megírták. vagy melléknevén Iker. hiszen Dávid így jövendölt róla: Szemem előtt az Úr mindenkoron. Tamás. hogy a halál fogva tartsa.Én Uram. általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Boldogok.. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka. mint tudjátok.. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta őt. Itt Péter a 16-ik zsoltárt magyarázza. hogy a halál fogva tartsa. és nem tapintom meg kezemmel oldalát..Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit. hogy azt a sír nem nyelhette el. Lehetetlen is volt. vasárnapja OLVASMÁNY ApCsel 2. és gonosz kezek által keresztre feszítettétek. pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót.'' De ő így szólt: . hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: . Belépett és így szólt hozzájuk: . hogy ő él és az Atyánál van. Igazában földi működése közben is Atyjával volt. de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. nem volt velük. Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett. és testem is békében nyugszik el. és hangos szóval így beszélt: .

Megváltottságunkat életünkkel is igazolni kell. hogy Krisztus az idők te fességében megjelenjen mint szent és hibátlan áldozati bárány és vérével megtisztítson bűneinktől. nékem. Általa hisztek Istenben. Az élet útját mutatod meg nekem. nékem. H: Az élet útját * mutatod. E: Áldom az Urat. * jobbod mellett szünet nélkül. 17-21 A húsvéti események a hit lényegéhez tartoznak. nékem. 1 D2 tónus. semmitől sem félek. 1-2a és 5. hanem Krisztusnak. nékem. alleluja.Istenem te vagy nékem. hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket az atyáitok által rátok hagyott. * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. s tőle kapjuk a hit kegyelmét meg a reményt. Szeretteim! Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején. alleluja. Uram. Uram. Műve befejeztével az Atya megdicsőítette. értéktelen életformától. Uram. SZENTLECKE 1 Pét 1. * és a végtelen boldogságot. 7-8. * jobbomon ő áll. Uram.hogy Szented romlást lásson. nékem. alleluja. Őt Isten előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt. aki feltámasztotta őt a halottak közül. H Az élet útját * mutatod. mert benned bíztam! * Azt mondom Uramnak: . nem akarod. * sőt testem is megnyugszik bízva. vers. Vagy: Alleluja. Vagy: Alleluja.'' Ez az Isten igéje. alleluja. alleluja. Vö. Mindenkor Istent tartom szemem előtt. alleluja. alleluja. és megdicsőítette. . hogy higgyetek és reméljetek Istenben. Gyönyörűségre hívtál engem. Hiszen tudjátok jól. de csak az utolsó időkben jelent meg. * és testemnek romlás nem árthat. Vagy: Alleluja. H: Az élet útját * mutatod. mert tanácsot adott nekem.'' Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom. Ez az Isten igéje. a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Uram. alleluja. 11 a. E: Örvend a szívem. Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén. alleluja. Vagy: Alleluja.. Előénekes: Istenem. miattatok. 9-10. midőn szent orcád látom. színed előtt örülni gyönyörűségem. a szeplőtelen báránynak drága vére váltott meg titeket. oltalmazz engem. 11 Válasz: Az élet útját * mutatod. Vagy: Alleluja. Hívek: Az élet útját * mutatod. aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint. SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből Krisztusnak. E: Megmutatod nekem az élet útját. alleluja. ha Atyának hívjátok őt. VÁLASZOS ZSOLTÁR 15. Az Atya örök terve az volt. és dalt zeng a lelkem.

tónus. hogy a nagypéntek mennyire tanácstalanságba döntötte a tanítványokat. Azzal a hírrel tértek vissza. mi történt ott ezekben a napokban?'' Ő megkérdezte: . hogy ezek történtek.'' Betért tehát. EVANGÉLIUM Lk 24. Úgy tett. hogy angyalok jelentek meg nekik. hogy él. mert látásukban akadályozva voltak. és fölismerték De ő eltűnt előlük Akkor azt mondták egymásnak: . hogy a tanítványok a kenyértörésben ismerik fel Jézust. mi történt az úton. szám. Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek.. és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.6. akit Kleofásnak hívtak. felismerték. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Amikor a kenyeret megtörte.Ó... . 32 -. tárd fel az Írások értelmét. és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték. Urunk Jézus. aki nem tudja. Pedig mi azt reméltük. hogy ő váltja meg Izraelt.Ugye lángolt a szívünk. hogy halálra ítéljék. akik azt állították. A szöveg utal arra is.Maradj velünk. 6. Amikor asztalhoz ültek. Jézus itt feltárja az Ószövetség igazi értelmét. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz. és odanyújtotta nekik.Valóban feltámadt az Úr. és hozzájuk szegődött. de nem találták ott a holttestét. mi történt?'' Azok ezt felelték: . Ez jele annak.. és kifejtette az Írásokat?'' Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe.Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben. Alleluja. aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. amíg el nem jön. ami az Írásokban őróla szól. és keresztre feszítsék. Hajnalban a sírnál voltak. ami történt. és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket.A názáreti Jézus esete. midőn tanítasz minket! Lk 24. Jézus megkérdezte őket: .. Azóta. Jézus erre így szólt: . De azok marasztalták és kérték: .. amely . egyszerre maga Jézus közeledett feléjük. Közben odaértek a faluhoz. hogy velük maradjon. hogy az Eukarisztia ünneplése lesz az Egyház hitének legerősebb kinyilvánítása: hittel valljuk feltámadását. Azok ezzel fogadták őket: . Erre megnyílt a szemük. hogy a Messiás engesztelő áldozatával bűnbocsánatot és örök életet hoz. áldást mondott. és lemenőben már a nap. mert esteledik. Ők azonban nem ismerték meg őt. és úgy találtak mindent.Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak és egyikük. ti oktalanok. Míg beszélgettek és vitatkoztak. ahová tartottak. mintha tovább akarna menni. amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak.Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. amely arra vonatkozik.. * hadd lángoljon a szívünk. Útközben megbeszélték egymás között mindazt. ahogyan az asszonyok mondták. 13-35 Itt megtaláljuk az utalást arra.Miért. hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta. megtörte. amikor útközben beszélt hozzánk. már három nap telt el.ALLELUJA Alleluja. késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. ezt válaszolta neki: . Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt. őt magát azonban nem látták. s hogy ők igazában földi ország alapítását várták.. kezébe vette a kenyeret.

és lelkemet felüdíti. Kereszthalála tehát nem az elvetettség jele volt. de a mi Urunk. mert ott vagy vélem. alleluja. hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből!'' Erre azok. szám. . * hogy üldözőimet szégyen érje.. Vagy: Alleluja. E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján. * ínséget nem kell látnom. alleluja. és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. 36-41 Péter arról tanúskodik. E: Az igazság ösvényén vezet engem. Úrrá és Messiássá tette!'' E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket. akik eddig távol jártak Istentől.'' Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket: . alleluja. megkeresztelkedtek.Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal. akit ti keresztre feszítettetek. emberek. hanem igazi áldozat a világ bűneiért. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. bűnbánatot tart és megkeresztelkedik. Ez az Isten igéje. alleluja. Fejemen illatos olaj csillog. Hívek: Az Úr nékem pásztorom. Vö. Ez az üzenet mindenkinek szól: az ószövetségi népnek és azoknak is.. Vagy: Alleluja. * ínséget nem kell látnom. E: Számomra asztalt terítettél. akik hajlottak szavára. Zöldellő mezőkön terelget engem. Vagy: Alleluja. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg. Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így beszélt: . * ahogyan ő megígérte. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust. alleluja. alleluja. * serlegem megtöltöd bőkezűen. VÁLASZOS ZSOLTÁR 22.Ezek az evangélium igéi. Vagy: Alleluja. alleluja. H: Az Úr nékem pásztorom. tónus. alleluja. hogy Jézus valódi értelemben volt Messiás: Isten igazolta őt a feltámadásban. akik távol vannak ugyan. A halál sötét völgyében sem félek. vasárnapja OLVASMÁNY ApCsel 2. Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom. * ínséget nem kell látnom. Válasz: Az Úr nékem pásztorom. és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: . 1... 1. * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod. vers. 1-3a. testvérek?'' Péter azt felelte: . ha hisz benne. H: Az Úr nékem pásztorom. 3b-4.Tartsatok bűnbánatot. 6 9. ======================================================================== Húsvét 4. 5. * csendes vizekhez vezet. Az ember akkor részesedik megváltói kegyelmében. hogy Isten azt a Jézust. vagyis a pogányoknak is. és mindazoknak.Engedjétek. Istenünk hívja őket.Mit tegyünk hát. 14a. * ínséget nem kell látnom.

Krisztus itt több hasonlatot használ. Nevükön szólítja juhait.Én vagyok a jó Pásztor. a juhok pedig hallgatnak szavára. az ő megbízásából közelednek. az kedves az Isten előtt. mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába. mert az idegen hangját nem ismerik. Vezeklése és engedelmessége megdicsőítette az Atyát. * mindörökké szünet nélkül. mint a juhok pásztor nélkül. 8. Az Egyházban minden hivatal és minden kegyelem őrá megy vissza. hanem máshol. A rosszat. SZENTLECKE 1 Pét 2.. SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből Megtértetek lelketek Pásztorához. Ezek csak akkor igaziak.'' . Jézus mondja: + . Az első az. mint a tévelygő juhok. bizony. hogy elforduljunk a bűntől és az igazságnak éljünk. A másik gondolat az. Abban az időben így szólt Jézus: . Ő azonban Egyházán keresztül magához kapcsol és védelmez.Bizony. hogy ő nyíltan és jogosan közeledik az emberekhez. alleluja. * Ismerem juhaimat. hogy Krisztus nélkül olyanok volnánk.Bűnt nem követett el.G. és a juhok követik. Hiszen erre kaptatok meghívást. hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vagy: Alleluja. ezért nekünk is megadja a kegyelmet. tónus. a durvaságot nem viszonozta.. 14 8 -. hogy Krisztus mint áldozati bárány vállalta értünk az engesztelő áldozatot. mert ismerik a hangját. Szeretteim! Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek. a szidalmazást. példát hagyva nektek. alleluja. Olyanok voltatok ugyanis. H: Az Úr nékem pásztorom. s hamisság nem volt a szájában. hanem rábízta magát az igazságos Bíróra.'' Amikor szidalmazták. Miután mind kivezette. Alleluja. Nyíltan tanít.Otthonom lesz az Isten háza. sőt elfutnak tőle. és juhaim ismernek engem. és kivezeti őket. mert Krisztus is szenvedett értünk.. hogy meghaljunk a bűnöknek. Aki viszont az ajtón megy be. Az őr ajtót nyit neki. nem viszonozta a szidalmat. ALLELUJA Alleluja. az a juhok pásztora. Az idegent nem követik. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. EVANGÉLIUM Jn 10. övéi megismerik a hangját Ő az Atyától kijelölt igazi pásztor. * ínséget nem kell látnom. előttük halad. 1-10 A pásztor és a nyáj képe az Ószövetségben Isten és a nép kapcsolatát jelzi. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Én vagyok a juhok kapuja. az tolvaj és rabló. amikor szenvedett. szám. De őmellette szükség van más pásztorokra is. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára. mert a nyájat magáénak vallja. de most megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához. Jn 10. 20b-25 Péter itt két gondolattal jelzi megváltásunkat. nem fenyegetőzött. Ez az Isten igéje. hogy a nyomában járjatok: . Először jelzi. ha rajta keresztül. és az igazságnak éljünk.

Jézus ezért így folytatta: . nem arámul. az Úrban. s legelőre talál. 1-7 Az Egyházat kezdettől fogva Krisztus szava szerint kellett berendezni. Nem is hallgattak rájuk a juhok. akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Dicsérjétek az Urat citerával. vers. Az apostolok ezért választanak ki hét diakónus szolgát. 22. Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk.és bejár. bizony. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be. akik az ősi lakosságból tértek meg. és bőségben legyen. és rájuk bízzák az Egyház szociális ügyeit Ők maguk vigyáznak arra. 5. * a szentekhez dicséret illik. * tebenned van bizodalmunk. akik a tartományokból vándoroltak vissza.. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. azok tolvajok és rablók. amikor a tanítványok száma már megnövekedett. az üdvözül.Nem volna rendjén. öljön és pusztítson. hogy elhanyagoljuk Isten igéjét. * tízhúrú hárfán zengjetek néki. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.Bizony. Előénekes: Örvendezzetek. s az asztal szolgálatát lássuk el. Azokban a napokban. ======================================================================== Húsvét 5. és így szóltak hozzájuk: . azok pedig imádkoztak felettük. Vagy: Alleluja. Ezért a Tizenkettő összehívta a tanítványokat. és kiválasztották Istvánt. . testvérek. Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk.'' Ezek az evangélium igéi. * tebenned van bizodalmunk. szám. Az apostolok elé állították őket. ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit. mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. hogy a hozzájuk tartozó szegények és rászorulók nem részesülnek egyenlő elbánásban az alamizsnaosztásnál. igazak. A tolvaj csak azért jön. 4-5. hogy lopjon. Ez az Isten igéje. ki. zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen.Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik.. hogy az evangélium hirdetése semmilyen ok miatt ne szenvedjen kárt. s olyanok is. tónus. 18-19 5. s akik inkább görögül beszéltek. Vö. aztán Fülöpöt és Prohóruszt. hogy életük legyen. VÁLASZOS ZSOLTÁR 32. 1-2. és rájuk tették kezüket. Én azért jöttem. Szemeljetek hát ki magatok közül. de ők nem értették meg. úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. vasárnapja OLVASMÁNY ApCsel 6. Nikánort és Timont. hét jó hírben álló. hogy miről beszél. hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Parmenászt és Miklóst. És az Isten igéje tovább terjedt. Akik előttem jöttek.'' Tetszett a javaslat az egész közösségnek. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Kiválasztottak hét jó hírben álló. s ezeknek már a zsidóságban külön zsinagógájuk volt A belőlük lett keresztények úgy látták. A jeruzsálemi közösségben voltak olyanok. Lélekkel eltelt bölcs férfit. Szentlélekkel eltelt férfit. az antióchiai prozelitát.

hogy mesterük az Atyához megy és helyet készít számukra. Ő az út. * telve van a föld az Úr irgalmával. hogy annak dicsőségét hirdessétek. Ez az új választott nemzedék. amelyet az építők elvetettek. azért az üdvösség csak rajta keresztül érhető el. amely hordozza az üdvösséget a történelemben. Nektek tehát ő. Ezért mondja az Írás: Íme. Ott nem egyszerűen várni fogja övéit. maga vezeti őket az örök élet útján. ALLELUJA Alleluja. aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ti azonban választott nép. Elbotlanak benne. Jézus mondja: + . SZENTLECKE 1 Pét 2. E: Sziklaszilárd az Úr igéje. a dicsőségetekre válik. az igazság és az élet. * és táplálja őket éhínség idején. királyi papság. mivel hisztek benne. szent papsággá. királyi papság. és felmagasztalt. amelyet az emberek ugyan elvetettek. tulajdonul lefoglalt nép vagytok. A hívők őrá épülnek.'' Jn 14. hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik: A kő. és nem vall szégyent. Megmenti lelküket a haláltól. vele együtt mutatják be az imádás szellemi áldozatát. * Senki sem jut Atyámhoz. becses szegletkövet helyezek el. szent nemzet. az élő sziklához. mint új templomot. . Mint élő kövek. 1-12 A tanítványok szomorúak. amely élő kövekből épült. épüljetek fel rá lelki házzá. H: Kegyes szemed legyen rajtunk. 4-9 Péter itt az Egyházat úgy jellemzi. aki hisz benne. csak általam.Vagy: Alleluja. * akik bíznak az ő irgalmában. az élet. Vagy: Alleluja. mert nem fogadták el hittel a tanítást. * tebenned van bizodalmunk. ha az emberek nem vesznek róla tudomást. Vagy: Alleluja. a botlás köve és a botrány sziklája. Az Atya Krisztust tette meg alapkőnek. hanem értük jön. * tebenned van bizodalmunk. * minden tettét hűség vezeti. Sionban kiválasztott. SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből Választott nép. mert Jézus bejelenti távozását. E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme. Az igazlelkűséget és a törvényt szereti. Alleluja. szám. de Isten kiválasztott. EVANGÉLIUM Jn 14. az igazság. 6 -. s ő az marad akkor is. királyi papság vagytok! Szeretteim! Menjetek az Úrhoz.4g tónus. Isten új népe. szent törzs. Ez az Isten igéje. hogy mindenütt hirdesse az evangéliumot és mindenkiért imádkozzon. De vigasztalódnak azon. H: Kegyes szemed legyen rajtunk. Az Egyház ezért tartja kötelességének.Én vagyok az út.. 4. szegletkővé lett. amelyre meghívást kaptak.

s azok megkapták a Szentlelket. Rájuk tették tehát a kezüket.'' Ezek az evangélium igéi. és hirdetni kezdte Krisztust. A szerző Szamariát külön kiemeli. Atyám házában sok hely van. Mikor megérkeztek. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották.'' Fülöp megjegyezte: . az igazság és az élet. hogy Szamaria befogadta az Isten szavát. hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat. az látja az Atyát is. ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni. de Isten arra méltatta őket. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: . és az Atya énbennem. nem magamtól mondom.+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Én vagyok az út. Ha nem így lenne. ismét eljövök. és magammal viszlek titeket. és sok béna meg sánta meggyógyult. 5-8. és bennem is higgyetek. ======================================================================== Húsvét 6. Ők biztosítják a jeruzsálemi Egyházzal való közösséget is. és ez elég nekünk!'' Jézus így válaszolt: . A nép. és nem ismersz engem. Fülöp diakónus tanít és keresztel. mert az volt az átmenet a pogányok felé. imádkoztak értük. mi nem tudjuk. Ha engem ismernétek. hogy hova mégy. amelyeket végbevitt.Én vagyok az út. és azok megkapták a Szentlelket. hogyan ismerhetnénk hát az utat?'' Jézus ezt felelte: . Hiszen ismeritek az utat oda. Fülöp? Aki engem lát. Ők nem éltek vallási közösségben a zsidókkal. Mert addig még nem szállt le rájuk. hogy csodák kíséretében győződjenek meg az evangélium igazságáról.Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben. . 14-17 A jeruzsálemi keresztények üldözése előmozdította az Egyház terjedését. amelyeket én cselekszem. De mostantól fogva ismeritek őt. Higgyétek el.Uram. Abban az időben: Fülöp elment Szamaria városába. elküldték hozzájuk Pétert és Jánost.. csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. sőt még nagyobbakat is tehet azoknál.Már olyan régóta veletek vagyok. az igazság és az élet. ahol én vagyok.. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán. de a Szentlelket az apostolok közlik kézrátétellel (bérmálás). legalább a tetteimért higgyétek! Bizony.. csak általam. mert én az Atyához megyek. és látjátok.. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Rájuk tették a kezüket. és a tetteket is Atyám cselekszi. amelyeket hozzátok intézek.. mondtam volnae: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek. aki bennem van. hogy én az Atyában vagyok. hallva és látva a csodákat. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból.Uram. feszült figyelemmel hallgatta. Atyámat is ismernétek. Nagy lett az öröm abban a városban. hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Senki sem juthat el az Atyához. vasárnapja OLVASMÁNY ApCsel 8. Ha másért nem. mutasd meg nekünk az Atyát. bizony mondom nektek: Aki hisz bennem. ahova én megyek!'' Ekkor Tamás így szólt: . hogy ti is ott legyetek.

ha inkább jótetteitekért szenvedtek. 1-3a. és lássátok Isten műveit. hogy mindenkinek válaszolni tudjatok. tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek. 8.8 G. 16 és 20 Válasz: Minden föld Istent dicsérje! Vö.Ez az Isten igéje. megfogadja szavamat. Szeretteim! Urunkat. Reményét másoknak is meg tudja magyarázni.. ALLELUJA Alleluja. * nevedet zsoltárral dicsérje. mintsem gonoszságaitokért. Jobb ugyanis. amit az emberekért végbevitt.Aki szeret engem. Jézus mondja: + . Jöjjetek. * dicső nevének zsoltárt zengjetek. az Igaz a bűnösökért. 10. 13. + kik félitek az Istent. hogy van reménye. H: Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja. tónus. hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket. SZENTLECKE 1 Pét 3. Ez az Isten igéje. 4-5. mikor ez az Isten akarata. Örvendezzünk tehát őbenne. dallam. * mert hatalmával uralkodik mindörökké. vers. Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * .. tónus. és hozzá költözünk. szám. E: Szárazfölddé tette a tengert. * csodálatos. szégyenben maradjanak rágalmaikkal. 23 -. Test szerint ugyan megölték őt. de a Lélek szerint életre kelt. aki csak kérdezi. és halljátok. 10. szám. Élete kegyelmileg hozzá van kapcsolva a feltámadt Krisztushoz. VÁLASZOS ZSOLTÁR 65. ezért a szenvedésben sem veszti el bizalmát. 6-7a. H: Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja. hogy jövője az Isten kezében van.Mily csodásak a te műveid!'' Hívek: Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja. aki nem vetette el imámat. 15-18 A keresztény hívő abban különbözik a pogánytól. s tudja. H: Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja. E: Jertek ide mind. de a Lélek szerint életre kelt. alleluja. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt. alleluja. * gyalogszerrel keltek át a vízen. alleluja. * Atyám is szeretni fogja. * elmondom. * és nem vonta meg tőlem irgalmát. alleluja. mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden. Áldott legyen az Isten. alleluja. Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben! Legyetek mindig készen arra. Vagy: Alleluja. Előénekes: Minden föld dicsérje az Istent. SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből Test szerint ugyan megölték Jézust. . mily nagy dolgot tett vélem. E: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged. 1. hogy Istenhez vezessen minket. Jn 14.

======================================================================== Urunk mennybemenetele OLVASMÁNY ApCsel 1. Ti azonban láttok.. Aki pedig szeret engem. a többi már az angyali közlésbe tartozik. De ti ismeritek őt. A világ nem kaphatja meg.Alleluja. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. hogy megígéri a Szentlelket. Külön hangsúly van azon is. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította. tőlem hallottatok: . amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. aki majd vezeti az Egyház tanúskodását. mint .Nem a ti . és más Vigasztalót ad majd nektek. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. aki örökre veletek marad. mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig. hanem várjanak az Atya ígéretére. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük. és fölvétetett a mennybe. megparancsolta nekik. Rövid idő. azért bennünket is az Atyához kapcsol. hogy Jézus megjelenik és felemelkedik. és beszélt az Isten országáról. most fogod helyreállítani Izrael országát?'' Ő azt felelte: . én pedig tibennetek. azt Atyám is szereti. és én megmutatom neki magamat.János csak vízzel keresztelt. amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak. hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik. akit Jézus az Atyától küld el. és ti is élni fogtok. de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. mert nem látja és nem ismeri. 15-21 Az evangélista itt rámutat a keresztény élet tartalmára. Ő az Igazság Lelke. mint a hit tárgyát. mert veletek marad és bennetek lakik. elbeszéltem. Ezek az evangélium igéi. Ez sem saját erőnkből történik. mint fogadott gyermekeket. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem. Én pedig kérni fogom az Atyát. . hanem a Szentlélek segítségével. kedves Teofil. Az apostolok csak azt tapasztalják meg. hogy aki szereti Krisztust. amelyről. hanem tanításának követése. A leírás állítja. s mivel ő az Atya és a Fiú szeretetének kifejezője.másik vigasztalót. Azon a napon megtudjátok majd. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből A szemük láttára fölemelkedett. azt az Atya is szeretni fogja. ezért az igazság útján vezet. mert én élek. én is szeretni fogom. EVANGÉLIUM Jn 14. mint felülről jövő erőt. és már nem lát engem a világ.Uram. hogy ne hagyják el Jeruzsálemet.'' Az egybegyűltek erre megkérdezték: . Első könyvemben. 1-1 1 Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le. A Jézus iránt való szeretet nem érzelem. mint mondta. és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat. hogy én Atyámban vagyok... + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Kérni fogom az Atyát. ti énbennem. tartsátok meg parancsaimat. hogy teljesedett a jövendölés.. Ezért nem érezzük árvának magunkat A nagy ígéret az. az szeret engem.

és a mennyben jobbjára ültette. zsoltárt zengjetek! H: Ujjongás közt ment föl Isten. Vagy: Alleluja. hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben. szám. 6-7. tónus. * zengjetek dalt királyunknak. Miközben feszülten figyelték. vers. Ezt az erőt bemutatta Jézus feltámasztósában és megdicsőítésében. hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket. * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.Jézus Krisztus Istene. hogyan emelkedik az égbe. * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. VÁLASZOS ZSOLTÁR 46. milyen gazdag az a fenséges örökség.'' Ez az Isten igéje. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette.Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus. sőt egészen a föld végső határáig. egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve.'' Miután ezeket elmondta. és milyen nagyszerű az ő ereje. * nagy király az egész földön.. amelyet ő a szenteknek szán. Isten országol a nemzetek fölött.. Zengjetek dalt Istenünknek. SZENTLECKE Ef 1. a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét. zengjetek. 5. Mert félelmetes az Úr. úgy hogy tovább már nem láthatták. és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk.dolgotok. . De amikor leszáll rátok a Szentlélek. hívőkön. * bölcsességgel neki éneket zengjetek. hogy milyen reményre hívott meg Isten. 2-3. Meg kell érteni. * szent trónusán ül az Isten. amikor a halálból feltámasztotta őt. H: Ujjongás közt ment föl Isten. Vagy: Alleluja. * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval. és egy felhő elfedte. E: Ujjongás közt ment föl Isten. azt megteszi a titokzatos test tagjaival is. 8-9 Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten. a fölséges Isten. erő tölt el benneteket. De amit a fővel megtett. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg. 6. Vagy: Alleluja. * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. milyen örökséget szánt nekünk az örök életben. amellyel ígéretét megvalósítja.. Vagy: Alleluja. és megszólította őket: . aki közületek az égbe emelkedett. Előénekes: Tapsoljatok. egész Júdeában és Szamariában.. hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. E: Mivel Isten az egész föld királya. hogy a keresztények megkapjak a világosságot hitük értékeléséhez. Fölé emelte minden 5. úgy jön el ismét. és tanúim lesztek Jeruzsálemben. * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. a szemük láttára fölemelkedett. mindnyájan. 17-23 Az apostol azért imádkozik. nemzetek. ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Testvéreim! Urunk . * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten.

5. Jézus odament hozzájuk. fel arra a hegyre. hatalomnak. tegyetek tanítványommá minden népet! Én veletek vagyok a világ végéig.Jézus fölvétetett a mennybe. 16-20 Máté nem azzal zárja könyvét. Amikor meglátták őt. mint az abszolút hatalom birtokosa. EVANGÉLIUM Mt 28. és ezt mondta nekik: . OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Egy szívvel. s minden néven a világon. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. A felső terem. Jézus mondja: + Menjetek. bizonyára az utolsó vacsora színhelye volt Az apostolok nevének felsorolósa mutatja. egy lélekkel. ALLELUJA és uralomnak. Ezért most menjetek el. mint Jézus anyja és mint az Egyház anyja. Alleluja. vagyis megvalósítsák az ő követését a földön. leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. 5. Az Egyház elsősorban hívő Egyház. hogy az Egyház az Isten országát fogja terjeszteni. ahova Jézus rendelte őket. 19a. nemcsak ezen is. hanem azzal. vasárnapja OLVASMÁNY ApCsel 1. erőnek nevezendő méltóságnak.fejedelemségnek. hogy az evangélium hirdetésével és a szentségek kiszolgáltatásával az embereket az ő tanítványaivá tegyék. Jelenléte pedig annak a biztosítéka lesz. amely felülről kapja a természetfölötti ajándékot Mária úgy van a közösségben. Úgy küldi tanítványait. és teljessége annak. és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya. hanem az eljövendőben pedig az egész Egyház fejévé tette: aki mindent mindenben betölt. Az apostolok feladata az lesz. szám. hogy az Egyházban és az Egyház által meg kell valósulni Krisztus küldetésének. 20b -.Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. hogy Jézus hazatért az Atyához. ahol összegyűltek. Mt 28. tónus Alleluja. ======================================================================== Húsvét 7. hogy Jézus már szervezett közösséget hagyott itt s ez volt az Egyház magja De életének kibontakozásához meg kellett várni a Szentlélek e jöveteléi s erre imádsággal készülnek. 12-14 Jézus mennybemenetele után megkezdődött az Egyház időszaka. Ez az Isten igéje. őt magát ez az ő teste. amit parancsoltam nektek! És íme. állhatatosan imádkoztak. Miután . a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására.. én veletek vagyok mindennap a világ végéig!'' Ezek az evangélium igéi. Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába. Mindent lába alá vetett. az apostolok az Olajfák- .

VÁLASZOS ZSOLTÁR 26. szám. Az állhatatossághoz az erőfa Szentlélek adja. Júdás. Szeretteim! Örvendezzetek. gonosztevő vagy bujtogató. * és hogy szemlélhessem szent templomát. * az élők földjén. állhatatosan imádkoztak. fölmentek az emeleti terembe. hogy meglátom az Úr javait. Szívem rólad mondta. 1. hogy majd osztozik dicsőségében. és küzdelmeit. akit Krisztus küldöttel az Atyától. * . 13-16 Az Egyház úgy indult el. Boldogok vagytok. hogy élvezhessem az Úr örömét. hogy Jézus művét folytatja.. üldöztetését is úgy fogta fel. halld meg kiáltó szavamat. * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján.. Senki ne szenvedjen azért közületek. egy lélekkel. ne szégyellje ezt. Az Egyház tehát természetfölötti környezet is az egyes hívő számára. Aki azonban keresztény volta miatt szenved. * könyörülj rajtam. vers. * kitől rettegnék? Hívek: Hiszem. és örül majd szívetek. Bertalan és Máté. * az élők földjén. * az élők földjén. ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben. Vagy: Alleluja. hogy meglátom az Úr javait. SZENTLECKE 1 Pét 4. Fülöp és Tamás. * Visszajövök hozzátok.'' Jn 14.Nem hagylak árván titeket. tónus. Máriával. Vagy: Alleluja. Amint megérkeztek. .Keressétek az ő arcát''. a buzgó Simon és Jakab testvére. H: Hiszem. és hallgass meg engem. * az élők földjén. ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr. * kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr. ha Krisztusért gyaláznak titeket. hanem dicsőítse meg Istent a keresztény névvel. H: Hiszem. Jakab és András. hogy amikor dicsősége kinyilvánul. ahol együtt szoktak lenni: Péter és János. 18 Alleluja. Jézus mondja: + . mert a dicsőség Lelke: az Isten Lelke nyugszik rajtatok. E: Egyet kérek az Úrtól. hogy meglátom az Úr javait. mert gyilkos vagy tolvaj. Vagy: Alleluja. Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje. Vagy: Alleluja. + csak egy a vágyam. 13. 4. Ezért jutalma is az lesz. Válasz: Hiszem.hegyéről. hogy meglátom az Úr javait. 7-8a 2.. az asszonyokkal. E: Uram. Ez az Isten igéje. Mindannyian egy szívvel. Alfeus fia Jakab. visszatértek Jeruzsálembe. amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van. mint Jézus szenvedésében való részesedést. ALLELUJA Alleluja. 4. akkor is ujjongva örülhessetek. SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből Boldogok vagytok.

én meg visszatérek hozzád. és nekem adtad őket. hogy az Atya nevét megismertesse az emberekkel. Most te dicsőíts meg engem. melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek.EVANGÉLIUM Jn 17. és maradék nélkül meg kell tenni az Atya akaratát. s ezzel nyitotta meg számukra az utat. hogy te küldtél engem. ott nálad. Jézus földi működése is azt célozta. hogy a hatalmat és a hírnevet minden eszközzel keresse. és ők elfogadták azokat.mert a tieid ők. amikor ki kell mondani az utolsó szavakat. hogy minden nyelven hirdessük Isten dicsőségét. Szenvedését úgy tekinti. Biztosan felismerték. Amikor (Noé leszármazottai) . hiszen a gonoszságban sem tud összefogni. Tanításodat megtartották. A Biblia ezt szemlélteti a bábeli torony építésével. Mert a szavakat. A feladatot. amelyet rám bíztál. dicsőítsd meg Fiadat! Abban az időben: Jézus az égre emelte tekintetét. Ezek az evangélium igéi. és minden az enyém. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött. ami az enyém. A tieid voltak. azzal a dicsőséggel. E jött . Atyám. tőled van. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből A helyet.. amely arra képesít. Bábelnek nevezik. az egy igaz Istent. A bábeli nyelvzavar ellentéte a Szent lélek adományának. -. akiket a világból nekem adtál. és így imádkozott: Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat. hogy tőled jöttem. hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. és Jézus Krisztust.És én megdicsőültem bennük. ======================================================================== Pünkösd. örök életet adjon. akit te küldtél. 1-9 Az ember magában hordozza az indíttatást. Az örök élet pedig az. amit nekem adtál. Bábelben látható volt Marduk isten temploma hétemeletes tornyával. ami a tiéd! -. Értük könyörgök. akit neki adtál. Hiszen a tied mindaz. amelyeket nekem adtál. ahol az Úr összezavarta az egész föld nyelvét. 1-11a Az úgynevezett főpapi imában Jézus összefoglalja működésének jelentőségét. és hittel elfogadták. hogy minden.az óra''. akik életükkel szintén megdicsőítik az Atyát + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Atyám. hanem azokért. Én nem maradok tovább a világban. elvégeztem. vigília mise OLVASMÁNY Ter 11. hogy mindenkinek. hogy megismerjenek téged. akiket nekem adtál. Ők azonban a világban maradnak. Nem a világért könyörgök. továbbá imádkozik apostolaiért és Egyházáért. s a bálványimádás az igaz Isten megtagadása volt: Az ember azonban végül is tehetetlen Istennel szemben. hogy ő abban megdicsőíti az Atyát és az Atya is megdicsőíti majd őt Az emberiség megváltása tehát része az Atya és a Fiú párbeszédének. hogy az Atya gyermekeivé váljanak. A föld egynyelvű és egyazon beszédű volt. Most már tudják. továbbadtam nekik. Én megdicsőítettelek téged a földön.

építsünk várost és tornyot.Gyertek. Ez az Isten igéje. hiszen az egész föld az enyém. Ezért szálljunk le. Sineár földjén találtak egy síkságot. mit tettem az egyiptomiakkal és mi módon hoztalak titeket sasszárnyakon ide magamhoz. és lelke által az Úr kivezérelt és a völgybe vitt..'' Ekkor így folytatta: . az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: .. Amikor a választott nép a Sinai-hegy lábához ért és ott tábort ütött. Az Úr így szólt hozzám: . 1-14 Ti. amelynek teteje az égig ér.'' A tégla épületkő gyanánt szolgált. és zavarjuk össze nyelvüket.Jövendölj ezekről a csontokról! Így beszélj: . s abba kellett hagyniuk a város építését. és hatalmas harsonazúgás hangzott fel. hogy senki ne értse a másik nyelvét!'' Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön. Ezután semmi sem lesz lehetetlen. akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket. Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak. csináljunk téglát és égessük ki... Tömérdek volt belőlük a völgyben és teljesen ki voltak száradva. életre kelnek még ezek a csontok?'' Így feleltem: . Mózes kivezette a népet a táborból Isten elé. A trombitaharsogás egyre erősödött. amelyeket az Úr reá bízott. sötét felhő telepedett a hegyre. hogy megnézze a várost és a tornyot. éltető leheletet adok belétek. amelyet az emberek építettek. és közölte velük mindazokat a szavakat..Mindent megteszünk.. Vagy: OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Kiv 19.Emberfia. Mózes elindult Isten elé. Az Úr keze megragadott engem. A füst úgy szállt fel. Így szóltak egymáshoz: . Az Úrleszállt a Sinai-hegyre.'' Harmadnap virradatkor mennydörgés és villámlás tört ki. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet. Azután így szóltak: . a szurok pedig kötőanyagul. amit az Úr parancsolt. amely tele volt csontokkal. Szerezzünk nevet magunknak. s ők a hegy lábánál helyezkedtek el.Rajta. Így szólt: . te tudod.keletről elindultak. és ott letelepedtek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek.Uram. Az egész Sinai-hegyet füst borította be. kiszáradt csontvázak. összehívta a nép véneit. egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. A táborban az egész nép megremegett. 16-20b Az Úr leszállt a Sinai-hegyre. Körbe vezetett a csontok között mindenfelé. Mózes beszélt. 3-8a. mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön. mint az olvasztókemence füstje. Istenem. Ezért nevezik azt Bábelnek. és megelevenedtek. a hegy csúcsára és felhívta oda Mózest.. mivel az Úrtűzben szállt le rá.Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: ‘Láttátok. s az egész hegy hevesen megrendült.Íme. Papi királyságom és szent népem lesztek. Vagy: OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből 37. Ez az Isten igéje. az egész nép előtt. Az egész nép egy szívvel válaszolt: .'' Mózes elment. aminek megvalósítását elgondolják. és az Úrfelelt a mennydörgésben. és ne szóródjunk szét a földön!'' Akkor az Úrleszállt.

hogy én vagyok az Úr. Akkor majd megtudjátok.'' És én jövendöltem. Ez az Isten igéje. Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 103. hogy én. Lám azt mondják: . Istenünk. de éltető lehelet még nem volt bennük. mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. és éltető lehelet szállt beléjük. 28-32 Még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban. Vagy: OLVASMÁNY Joel próféta könyvéből 2. miként a parancs szólt. ifjaitok meg látomást látnak. oda a reményünk. talpra álltak: egy igen nagy sereg. kinyitom sírjaitokat. véneitek álmokat álmodnak. és elvezetlek benneteket Izrael földjére. akiket meghív az Úr. az Isten: Íme. és bőr vonta be őket. kiszáradt csontvázak. az Isten: Gyere elő a négy szél hazájából. amint megparancsolta nekem. 30. 29bc-30 8 G. éltető leheletet adok belétek. és a csontok egymáshoz közeledtek. A nap elsötétedik. ezek a csontok: Izrael egész háza. Aztán láttam: ín és hús került rájuk. hogy megelevenedjenek'' Ekkor jövendöltem. a hold vérré változik. Így szól az Úr: Kiárasztom lelkemet minden testre. 1-2a. jövendölj. és megelevenedtek Ellátlak inakkal és húst növesztek rajtatok. Ekkor így szólt hozzám: . és végbe is viszem -. amint jövendöltem. én népem. Akkor így szólt hozzám: Emberfia. halljátok az Úr szavát! Ezt üzeni az Úr az Isten ezeknek a csontoknak: Íme. 8. az megmenekül. 24 és 35c. zaj keletkezett. majd zörgés támadt. és megtudjátok. az Úr mondom ezt. életre keltek. Sőt még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban. Égen és földön jeleket mutatok. 27-28. * újítsd meg a föld színét. bőrrel borítalak titeket és éltető leheletet adok nektek és élni fogtok Akkor megtudjátok. Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék a menekültek számára. Belétek oltom lelkemet és életre keltek Letelepítelek benneteket földeteken.. vért és tüzet. Vö. .Elszáradt a csontunk. szám. hogy én vagyok az Úr. tónus. füstoszlopokat. én népem.mondja az Úr. Vagy: Alleluja. mert -. és fújj ezekre a megöltekre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak. S lám. amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból. mondd az éltető leheletnek: Ezt mondja az Úr.'' Jövendölj ezért és így beszélj: Ezt mondja az Úr. Válasz: Áraszd ránk Lelkedet. emberfia.Jövendölj az éltető leheletről.Ti.amint megmondta az Úr . vers. végünk van. Aki segítségül hívja az Úr nevét.

EVANGÉLIUM Jn 7. Uram. emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk. * újítsd meg a föld színét. amit nekik juttatsz. * újítsd meg a föld színét. életre kelnek. tónus. Istenünk. Vagy: Alleluja. lelkem. ALLELUJA Alleluja. * megnyitod kezedet. A Lélek azonban maga könyörög bennünk. hogy mit kíván bennünk a Lélek. hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Vagy: Alleluja. Összegyűjtik. Istenem. Istenünk. Szentlélek Isten. Fenségbe és ékességbe öltözöl. lelkem. és a porba térnek. * bölcsességgel alkottál mindent. hisz mi még azt sem tudjuk. Isten pedig. ha újra kiárasztod lelkedet. Ő a biztosítéka annak. Ha tehát reméljük. mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. az Úrnak. Ez az Isten igéje. Alleluja. Hívek: Áraszd ránk Lelkedet. Sóhajtozunk mi is. * mondj áldást. hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon. hogy egyszer e jutunk Isten gyermekeinek dicsőségére. Testvéreim! Az egész teremtett világ mindmáig sóvárogva vágyakozik.8 G. H: Áraszd ránk Lelkedet. * sugárzó fény a te köntösöd. 8. és eltelnek minden jóval. E: Mindenek tőled várják. amit még nem látunk. testünk megváltását. * és a föld színét megújítod. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A Szentlélek könyörög bennünk. amelyet már teljesedni látunk.Előénekes: Mondj áldást. hanem mi magunk is. Mert megváltásunk még csak reménybeli. Istenünk. * újítsd meg a föld színét. mert az ember nem fogja többé bűnös célra felhasználni. Jöjj el. * elpusztulnak. de jelenléte még rejtve van. aki szíveinket vizsgálja. nem is remény többé. * újítsd meg a föld színét. De a remény. emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Vagy: Alleluja. akik a Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Ám. A Lélek amellett ébren tartja bennünk az istengyermeki tudatot és bizalomra hangol az Atya iránt. Teremtményeid betöltik a földet. H: Áraszd ránk Lelkedet. + töltsd el híveid szívét. 37-39 . -. E: Mily sokrétű a te műved. tudja. Vagy: Alleluja. H: Áraszd ránk Lelkedet. 22-27 A keresztségben és a bérmálásban már megkaptuk a Szentlelket. én Uram. * hogy enniök adj kellő időben. Istenünk. várjunk állhatatosan! Gyöngeségünkben pedig segítségünkre siet a Lélek. s akkor a természet is felszabadul a bűn nyomasztó terhétől. De nemcsak a természet. és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását. szám. SZENTLECKE Róm 8. E: Ha megvonod éltető erődet. az Úrnak! * Nagy vagy nagyon.

Pontusznak. s ő árasztja ki ránk a Szentlelket. 30. Amikor ez a zúgás támadt. 1ab. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben. médek. Hirtelen zúgás támadt az égből. Júdeának.Nem Galileából valók mindnyájan. és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Külső jelként a nyelvek adományát hozta. az élő víz folyamai tömlek elő szívéből. és nyelveken kezdtek beszélni. vers. pártusok. akit később elnyertek a benne hívők. nagy tömeg verődött össze. Ekkor ugyanis még nem jött el a Lélek. ahogyan a Lélek indította őket.Jézus a Lélekről mondta. Ezt . Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: . hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!'' Ez az Isten igéje. akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén. mert mindenki a saját nyelvén hallotta. Nagy volt a megdöbbenés. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. és 24ac. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. 1-11 A Szentlélek e jövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete.Ha valaki szomjazik.. jöjjön hozzám. ezért nem kőtáblára kell írni. Amikor elérkezett Pünkösd napja. mert Jézus még nem dicsőült meg. Frígiának és Pamfiliának lakói. Kappadóciának. tónus. mintha heves szélvihar közeledett volna. A lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét. ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. 31 és 34 8 G. a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai teofániára. a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok. amint az Írás mondja. Ázsiának. és beszélni kezdtek. elamiták. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. nagy napján megállt Jézus. Ezek az evangélium igéi.. zsidók és prozeliták. és igyék! Aki hisz bennem. krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk. és Mezopotámiának. aki a remény és a szeretet ajándékával megadja a lélek békéjét. ======================================================================== Pünkösdvasárnap OLVASMÁNY ApCsel 2. Válasz: Áraszd ránk Lelkedet. 29bc-30. és egészen betöltötte a házat. Majd lángnyelvek tűntek fel. annak. Itt most életbe lép az új szövetség.Ahogy Jézus megígérte az élet kenyerét. Őt magát a hiten keresztül érjük el. hogy az Egyház küldetést kap minden néphez és nyelvhez az evangélium hirdetésére. VÁLASZOS ZSOLTÁR 103. amely már belülről hatja át az embert. ahol együtt voltak. amellyel a lélek szomjúságát csillapítja. minden népből az ég alatt. amelyben született? Mi. Egyiptomból. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Az élő víz folyama a Szentlélek! A sátoros ünnep utolsó. . úgy beszélt az élő vízről is. Vö. és felkiáltott: . amint beszéltek. aminek az a jelentése.

* gyönyörűségemet őbenne találom. Vagy: Alleluja SZENTLECKE 1 Kor 12. Boldogságos tiszta fény. szomjazunk. szám. SZEKVENCIA Jöjj. H: Áraszd ránk Lelkedet. híveidnek napja légy! Ihleted. te. kik hitük beléd vetik. * és a föld színét megújítod. sírónak vigasztalás.Jézus az Úr!''. Mily sokrétű a te műved. vegyék el híveid. Vagy: Alleluja. emberszívben ellohad minden érő. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által. A lelki adományok ugyan különfélék. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. de sok tagja van. Legyen előtte kedves az énekem. aszúságra hints vizet. ha fényt nem ad. Sokfélék a csodajelek is. 8. a Lélek azonban ugyanaz. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. drága vendég. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók. az Úrnak! * Nagy vagy nagyon. édes lélekújulás. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 12-13 A kijelentés: Jézus az Úr. Szentlélek Istenünk. Vagy: Alleluja E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön-örökké. H: Áraszd ránk Lelkedet. Ám. útra vidd. A test ugyan egy. hogy használjon vele. lelkünk fényed hassa át! Édességes vigaszunk. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja. de az Úr ugyanaz. Krisztusnak nyomába szegődjék. hogy a főnek. Ez az Isten igéje. -. életre kelnek. * örül az Úr minden művének. Így van ez Krisztussal is. Fáradottnak könnyülés. Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: . de a hit a Szentlélek megvilágosító hatására jön létre. lelkem. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el. A szolgálatok is különfélék. fölmelengesd a fagyost. Istenem. Mosd meg. Hívek: Áraszd ránk Lelkedet. Előénekes: Mondj áldást. engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket! (SzVU! 97) . akár pogányok. aki mindenben mindent véghezvisz. s minden tagot arra képesít. orvosold a sebhelyet! Simogasd a darabost.a legrégibb hitvallás volt Kifejezte a feltámadt Krisztusba vetett hitet. akár szabadok vagyunk. szegények Atyja. hétszeres kegyelmedet! Jámbornak jutalmazást. akár rabszolgák. ugyanaz. ami szennyezett. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Ő a titokzatos test lelke. de Isten. minden ép. ki tévelyeg! Add. add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! Jöjj. E: Ha megvonod éltető erődet. * elpusztulnak és a porba térnek. én Uram. tikkadónak enyhülés. Uram! * teremtményeid betöltik a földet. szállj meg szívünk rejtekén. 3b-7. bőkezűség Istene. Ő osztogatja a kegyelmi ajándékokat az Egyházban.Vagy: Alleluja. csak a Szentlélek által. ha újra kiárasztod lelkedet.

Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit. Alleluja.. Szentlélek Isten.. Az Egyház nagy feladata az Istennel való kiengesztelődés szolgálata marad. és visszatérítsd Izrael maradékát. hanem minden népnek. Jézus megjelent a tanítványoknak ott. Az Úr így szólt hozzám: . hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. az Atya és a Fiú szeretetkapcsolata. 3. s fölemeld Jákob törzseit. és Izraelt köréje gyűjtsem. hogy az Isten országáról szóló igazságot hirdesse a világban. Az egyház az ő erejével fogja állandósítani a kegyelmet ebben a világban. Így lettem becses az Úr szemében. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Amint engem küldött az Atya. azért ő adja meg nekünk is a kegyelmet a bűnbánatra. szám. Jézus megismételt: .'' E szavak után rájuk lehelt. amit ő az Atyától kapott.Jahve szolgájáról'' szóló énekek formailag ideális képet alkotnak Izraelről. benned fogok megdicsőülni!'' Az Úr mondja ezt. s akinek nem bocsátjátok meg.A szolgám vagy. hogy üdvösségem légy.Békesség nektek!'' Miután ezt mondta.Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből A nemzetek világosságává teszlek. megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A nemzetek világosságává teszlek. az bocsánatot nyer. pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. tónus. Jöjj el. * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! -. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. úgy küldelek én is titeket. hogy a szolgám légy. az emberi gyarlóság ellenére.. az nem nyer bocsánatot. és így folytatta: . De a kép Jézus Krisztusban lett valóság.. 19-23 A feltámadt Krisztus már beöltözött isten. ======================================================================== Évközi 2. Izrael. fiúi hatalmába. úgy küldelek én is titeket: Vegyétek a Szentlelket! Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett. + töltsd el híveid szívét. Ő lett a világ világossága. EVANGÉLIUM Jn 20. vasárnap OLVASMÁNY Iz 49. Ő hozott szabadulást és üdvösséget nemcsak az ószövetségi népnek. A Szentlélek. 8. hogy visszavezessem hozzá Jákobot.ALLELUJA Alleluja.Kevés az. Jelzi. a szeretetre és a hűségre. Belépett és így szólt hozzájuk: . azért részesítheti övéit a Szentlélek erejében. és Istenem lett az erőm. ahol együtt voltak..8 G.'' Ezek az evangélium igéi. És mondotta: .. mert ő teljesítette a választott nép küldetését. hogy küldetésük az övének a folytatása lesz. 5-6 Izajás könyvében a . aki már anyám méhétől fogva szolgájává lett.'' .

vers Előénekes: Várva vártam az Urat. Az Ige emberré lett. E: Sem véres. Az élet tehát nem merülhet ki evilági gondokban. 4. az Istentől. * hogy teljesítsem azt. 14 és 12b -. Válasz: Íme. * Istenünknek zengő éneket. amit kívánsz. az Istentől. Uram. és az Úr Jézus Krisztustól! Ez az Isten igéje. * hogy teljesítsem azt.4g. E: A könyvtekercsben rólam írva áll. 10 7b. * Befogadóinak megadta.Íme.'' H: Íme.. amit kívánsz. hogy Pál úgy értékeli apostoli küldetését. és 9a. eljövök. tehát annak tartalma az üdvösség szolgálata. 8b-9. 8a. 7-8a. Uram. * törvényed szívemet örömmel tölti el. Uram. A hit és a keresztség megszenteli az embert és Isten szolgálatára rendeli. eljövök.és engesztelő áldozatot. a Krisztus Jézusban megszentelteket. Uram. * hogy teljesítsem azt. * és ő lehajolt hozzám. amit kívánsz. akik náluk vagy nálunk segítségül hívják. E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben. tónus. szám. Uram. 1-3 A következő nyolc vasárnapon a korintusiakhoz írt első levél adja a szentleckét. * hogy akaratodat teljesítsem. a meghívott szenteket és mindazokat. 29-34 Keresztelő János hármas tanúságot tett Krisztusról. * hogy teljesítsem azt. 2 és 4ab. jól tudod. tónus. amit kívánsz. Először Isten . VÁLASZOS ZSOLTÁR 39. a mi Urunknak nevét. * hogy teljesítsem azt. Jn 1. Istenem. eljövök. Új éneket adott az ajkamra. Nem követeltél égő. sem ételáldozat nem kellett neked. Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát. * fülemet azonban megnyitottad. Alleluja. EVANGÉLIUM Jn 1. és az Úr Jézus Krisztustól! Pál. Erre vágyom. amit kívánsz. H: Íme. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól. Az Úr nevének segítségül hívása kifejezi felfelé való kapcsolatunkat. SZENTLECKE 1 Kor 1. Uram. Jézus Krisztusnak. Itt a bevezetésben azt haljuk. és itt élt köztünk. * ajkam el nem hallgat. ALLELUJA Alleluja.Ez az Isten igéje. hogy Isten fiai legyenek. mint az Atyától Jézus Krisztus által kapott megbízatást. * így szóltam akkor: . Ugyanakkor rámutat a hívő ember kiváltságára is. H: Íme. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Kegyelem nektek és békesség Atyánktól. eljövök. Hívek: Íme. eljövök. eljövök.

hogy ő az Isten Fia!'' Ezek az evangélium igéi. Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét. e. 23b-9. * üdvözít engem. Mert terhes igáját. Galileában kezdte meg működését és Máté ebben a próféta jövendölésének teljesedését látja.Bárányának nevezte. ======================================================================== Évközi 3. mint Midiára idejében. ahogyan aratáskor szoktak örülni. aki elveszi a világ bűneit! Ő az. amely sötétségben jár. sanyargatója botját összetöröd. A nép. és azért keresztelek vízzel. Jézus itt. kitörő örömöt adsz nekik. A próféta arról jövendöl.'' János azután így folytatta tanúságtételét: . Harmadszor ő Isten választottja. 3 A próféta egy történeti eseményből indul ki. vasárnap OLVASMÁNY Iz 8. . 13-14 Válasz: Világosságom az Isten. és tanúskodom arról. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Tenger útját. így szólt: . az Isten Báránya. Úgy örülnek majd színed előtt. Akik a halál árnyékának országában laknak. Másodszor birtokolja a Szentlelket és közvetítheti őt a benne hívőknek a keresztségben. a vállára nehezedő rudat. amikor a zsákmányt osztják. Zabulon és Neftali földjét az asszírok elfoglalták és a lakosságot fogságba hurcolták. hogy vízzel kereszteljek. aki megelőz engem. vers 2. hogy rászáll a Lélek. 1. mint egy galamb. sőt szeretett Fia. nagy fényességet lát. Vö. az mondta nekem: Akire látod.. 4. 1 a. a pogány nemzetek területét. Én sem ismertem őt. és rajta marad.Íme. Én láttam. tónus. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből A pogány nemzetek területén a nép nagy fényességet lát. s ahogy akkor örülnek. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Íme.. az Isten Báránya. de aki küldött. vagyis ő igazi megváltó. leszáll rá a Lélek. aki elveszi a világ bűneit. ő az. aki elveszi a világ bűneit! Abban az időben: Amikor János látta. mert előbb volt. tehát benne túláradóan teljesedett a Jahve szolgájáról szóló ószövetségi jövendölés. aki Lélekkel keresztel. VÁLASZOS ZSOLTÁR 26. 732-ben Izrael földjének északi részét. hogy az égből. hogy megismertessem őt Izraelben. akik most sötétben vannak. Nagy ujjongással töltöd el őket. Ez az Isten igéje. mint én. hogy Jézus közeledik feléje. akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi. de azért jöttem. és rajta marad. azoknak nagy világosság támad. a Jordánon túli vidéket.Láttam. Kr. hogy Isten majd ezeken is megkönyörül és világosságot hoz azoknak. Én sem ismertem őt.

H: Világosságom az Isten. ALLELUJA Alleluja. de utána más tanítók is működtek ott. éljetek mindnyájan egyetértésben. hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. * üdvözít engem. SZENTLECKE 1 Kor 1. * szíved legyen erős. 10-13. E: Egyet kérek az Úrtól. H: Világosságom az Isten. -. 2. + csak egy a vágyam. hogy akadnak köztetek. hogy meglátom az Úr javait * az élők földjén. akik azt mondják: . és ne szakadjatok pártokra! Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket. * és hogy szemlélhessem szent templomát. hogy megtér és elfogadja tanítását. * üdvözít engem. Mt 4.. 23 -. bátran cselekedj. hogy Isten országa ővele elérkezett. Alleluja. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Éjetek mindnyájan egyetértésben.de ne bölcselkedő beszéddel. E: Hiszem. 17 Emberi gyengeségek voltak az ősegyházban is. én meg Krisztussal!'' Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek keresztre. hogy pártokra szakadtatok. hanem Galileában (Gelil = tartomány). Az apostol arra inti őket hogy a hit tartalma a feltámadt Krisztus. én Kéfással. hogy emberek halászaivá teszi őket. 12-23 Jézus nem Jeruzsálemben kezdte meg működését. Bejelentése az. és ígéri. testvérek. hogy a kegyelmet Krisztus keresztjétől várjuk. s az Egyház egységének abban kell megmutatkoznia. Remélj az Úrban.Én Pállal tartok. vagyis munkájuk gyümölcsöző lesz. ugyanabban a felfogásban! Kloé hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek. azért tanítványokat vesz maga mellé. * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján. szám. hogy hirdessem az evangéliumot. Ezért versengenek egyesek.Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr. hogy az ő hitük talán tökéletesebb. ő váltott meg bűneinktől.2. * üdvözít engem. Jézus hirdette országának örömhírét. nagyrészt az ottani halászokból. Ez az Isten igéje. és ne szakadjatok pártokra! Forrjatok eggyé ugyanabban a lelkületben. Itt távolabb volt az elfogult farizeusoktól és írástudóktól. vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg? Krisztus engem nem keresztelni küldött. nem emberektől. s a pogányokkal jobban érintkező lakosság fogékonyabb volt az ő egyetemes tanítására. * kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr. az ember úgy teheti magáévá az üdvösséget. . EVANGÉLIUM Mt 4. A korintusi közösséget Pál alapította. hogy élvezhessem az Úr örömét. mert jelentősebb hithirdetőre vezetik vissza. * kitől rettegnék? Hívek: Világosságom az Isten. tónus. hanem azért. Jézus már működése elején gondol az Egyház alapítására. Arra gondolok. én meg Apollóval. * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. és bízzál az Úrban.

======================================================================== Évközi 4. a testvérét. és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le. hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették. amit Izajás mondott. ezért bátorítja az egyszerűeket és szegényeket. Ezek az evangélium igéi. 3.. Jánost. Amikor Jézus meghallotta. Ezt hirdette: . hirdette a mennyek országa örömhírét. Zabulon és Neftali vidékén. 3. Amint onnan továbbment. Zabulon és Neftali vidékén. hogy beteljesedjék. és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 4. hogy támaszkodjanak Isten gondviselésére és nála keressenek menedéket. Őket is elhívta. hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették.. mert halászok voltak. Tanított a zsinagógákban. Apjukkal. Ezt hirdette: . hogy beteljesedjék. és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. a Jordán vidéke.Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus Kafarnaumba jött. amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje. a Jordán vidéke. Amikor Jézus meghallotta. és Andrást. akit Péternek is neveznek. hogy beteljesedjék. Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. mert elközelgett a mennyek országa!'' A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat. Éppen hálót vetettek a tengerbe. a tenger útja. mert elközelgett a mennyek országa!'' Ezek az evangélium igéi. Jakabot és testvérét. visszatért Galileába. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. visszatért Galileába. a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát.. Jézus pedig bejárta egész Galileát. és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje. vasárnap OLVASMÁNY Szof 2. amit Izajás mondott. Elhagyta Názáretet. A történelem viharaiban az ilyen szent . hogy Isten ítéletet tart. A próféta tudja. Elhagyta Názáretet.Térjetek meg. hogy beteljesedjék. a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát. meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát.Térjetek meg. a tenger útja.Kövessetek engem. 12-17 Jézus Kafarnaumba jött. és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. és én emberek halászává teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Így szólt hozzájuk: . és követték őt. 12-13 Az ószövetségi nép körében is voltak elbizakodott és hatalmaskodó emberek.

OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosakat. akik teljesítitek parancsait. szám. Válasz: Boldogok. * a jövevényt megvédi. Vagy: Alleluja. nemzedékről nemzedékre. E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet. akik az Úr nevében reménykednek: Izrael maradékát. s ők mindig a jövő biztosítékai. Az Egyház az ő érdemeiből él. 8-9a. őt követi. Jézus is a lelki szegényeket. Az éhezőnek ő ad kenyeret. akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. hogy Krisztus felkarolt minket. akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. E: Az Úr megnyitja a vakok szemét. hogy az Isten Fia miért vállalta a. VÁLASZOS ZSOLTÁR 145. Hívek: Boldogok. . Olyanok lesznek. keressétek az alázatot.maradék'' menti át Isten ígéreteit. a szelídeket. * kiszabadítja az Úr a foglyokat. Az Úr uralkodik örökké. földi küldetést egészen a kereszthaláláig. Bemutatta. hogy mi a bölcsesség. tónus. Ezért nem a magunk nagyságával dicsekszünk. 3 Vagy: Alleluja. Keressétek az Urat. 7. 26-31 Földi okoskodással nem lehet megérteni. * a te Istened. * és fölemeli azt. H: Boldogok. Előénekes: Isten igaz marad örökké. nem lesz álnok nyelv a szájukban. Az Úr szereti az igaz embert. Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosokat. a bizalom és a szeretet a nagy érték. Mt 5. akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. mint a nyáj: Legelnek és lepihennek. talán menedéket találtok az Úr haragjának napján. H: Boldogok. és senki sem zavarja meg őket. Az ő életében vált világossá. * az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 4. az igazság és az életszentség. Keressétek az igazságot. Vagy: Alleluja. ti. aki elesett. Ez az Isten igéje. szegényei a földnek. az egyszerű szívűeket mondta boldognak. akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. hanem azzal. ó Sion. * és elpusztítja a gonoszok útját. hogy az Atya előtti engedelmesség. nem beszélnek hazugságot. 9bc-10 4g. SZENTLECKE 1 Kor 1. Ők nem művelnek többé gonoszságot. Vagy: Alleluja. amellyel a bűnt jóváteheti.

amikor lelki szegényekről. Boldogok a tiszta szívűek. Ami a világ előtt alacsonyrendű és megvetendő. akiket üldöznek az igazságért. tanítványai pedig köréje gyűltek. akik sírnak. Nem parancs. Isten azonban azt választotta ki.Aki dicsekszik. mert övék a mennyek országa. mert ők öröklik a földet. ujjongjatok. Az erények gyakorlása lemondást követel. 7. ALLELUJA Alleluja. Így teljesül az Írás szava: . megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. tónus. akik látszanak valaminek. Örüljetek és vigadjatok: * jutalmatok a mennyben bőséges lesz! Vö. ami a világ szemében gyönge. Boldogok. az igazság utáni éhségről és tiszta szívről beszél. akik a világ szerint bölcsek. Isten boldogságra akar vezetni bennünket. Alleluja. akik éhezik és szomjazzák az igazságot. azt választotta ki. Boldogok az irgalmasok. Testvéreim! Gondoljatok csak meghívástokra! Nem sokan vannak köztetek. amelyet Isten a Sinai-hegyen hirdetettéi. ami a világ szemében balga.'' Ezek az evangélium igéi. mert meglátják Istent.. s ezzel is boldoggá tesz. s ami a világ szemében gyönge. mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. és így tanította őket: . az Úrban dicsekedjék!'' Ez az Isten igéje. mert ők kielégítést nyernek. leült. ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek. Boldogok a szelídek. Általa van nektek is életetek Krisztus Jézusban. Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja. Örüljetek és . ======================================================================== Évközi 5.hegyen'' mondta el. Boldogok. EVANGÉLIUM Mt 5... fölment a hegyre. a semminek látszókat. Boldogok. s Jézus ezt is egy . mert övék a mennyek országa. hogy megszégyenítse a bölcseket. s az már itt megkezdődik az erények gyakorlásával.7b. azt választotta ki az Isten. szám. és nem sok a hatalmas. Akkor szólásra nyitotta ajkát. Mt 5. Boldogok a békességszerzők. hogy megsemmisítse azokat. mert ők vigasztalást nyernek. mert őket Isten fiainak fogják hívni. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Boldogok a lélekben szegények.Boldogok a lélekben szegények. de ugyanakkor megadja az erkölcsi emelkedettség tudatát. Abban az időben: Jézus. 1-12a Az ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották. Boldogok vagytok. aki Istentől bölcsességünkké.SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Isten azt választotta ki. mert nekik is irgalmaznak. hogy megszégyenítse az erőseket. nem sok az előkelő.. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Az evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ. látva a tömeget. 12a -. ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. vasárnap . hanem vonzó hívás alakjában.

* mint fény a sötétségben. és homályod déli verőfényre változik. 4-5. hogy az eredmény nem a magunk kiválóságától függ. Ez az Isten igéje. * feje dicsőségesen felemelkedik. + és szívesen ad kölcsön. * bőséges adományt oszt a szegénynek. SZENTLECKE 1 Kor 2. Vö. * mint fény a sötétségben. segítsünk a rászorulókon. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Ha segítesz a rászorulókon. akkor majd felragyog világosságod. 6-7. és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. * mint fény a sötétségben. és jóllakatod az elnyomottat. nem ismer félelmet. * szíve nyugodt. ha a felfeszített Krisztus helyett tetszetős elméleteket és elgondolásokat hirdetne. . mert az Úrban bízik. Az ő akarata elsősorban az. és az Úr dicsősége lesz a kísérőd. mint fény a sötétségben. s akkor jogunk lesz ahhoz. hogy gyakoroljuk a szeretetet. az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet. 4a. ha szólítod. * igazságos. mint a hajnal. és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. * mint fény a sötétségben. VÁLASZOS ZSOLTÁR 111. tónus. E: Szíve erős. Oszd meg az éhezővel kenyeredet. hogy az Isten iránt való engedelmességet és tiszteletet csak az emberi kötelességek teljesítésével lehet bizonyítani. 1-5 Az apostol szavai minden korban érvényesek maradnak. A hitnek Isten erejére és a Szentlélek kegyelmére kell támaszkodnia. ha odaadod az éhezőnek kenyeredet. * aki a törvény szerint intézi minden dolgát. jóságos és irgalmas. E: Nem tántorodik meg soha. Ha mezítelent látsz. 8a és 9 6. Az Egyháznak hirdetnie kell az Isten országát szóval és példával. vers Előénekes: Az igaz világít. Előtted halad majd igazságod. könyörgő szavadra így felel: Íme. ha az emberekkel szemben igazságtalanok vagyunk. hogy kérjük segítségét saját ügyeinkben is. Hívek: Az igaz ember világít. nem pusztán emberi értékekre. H: Az igaz ember világít. De tudatában kell lennünk annak. itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát. Istent nem lehet imádsággal és böjttel megvesztegetni. 7-10 Már az ószövetségi Szentírás szövegei mutatják.OLVASMÁNY Iz 58. Válasz: Az igaz ember világít. A nagy tévedés az volna. öltöztesd föl. és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod. Akkor. aki irgalmas. akkor felragyog a sötétségben világosságod. H: Az igaz ember világít. Boldog ember. az Úr válaszol. * az igaz emléke örökké megmarad. Rossz hírtől nem kell félnie. Igazsága megmarad örökre.

szám. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. hanem bemutatja azt saját életében. s ez annak a jele. 13-16 Jézus saját magát a világ világosságának.Én a világ világossága vagyok''. hogy nem akarok másról tudni köztetek. sem az embert. Testvéreim! Amikor nálatok jártam. mert ilyennek teremtette az embert. * . De ha a só ízét veszti. az élet kenyerének. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Jézus Krisztust.. mint igehirdetése. a megfeszítettről. életnek mondta. ALLELUJA Alleluja.4g. mivel sózzák meg? Nem való az egyébre. viselkedése döntik el. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Ti vagytok a világ világossága. hogy a bűnt nem lehet elkerülni. hiszen Isten maga felelős érte. mint hogy kidobják. Ez az Isten igéje. hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség. Alleluja. Csak az lehet Krisztus tanúja. azt tettei. 4. hogy Isten nem törődik az emberrel és bűneit sem ismeri. igazságnak. Ti vagytok a világ világossága. útnak. hogy látva jótetteiteket. Ezt kívánja meg tőlünk is: a világosság és a só két olyan dolog. hanem a lélek és az erő bizonyságából. 12 -. a másik pedig az. övé lesz az élet világossága. hogy a véka alá rejtsék. s eltapossák az emberek. . csak Jézus Krisztusról. tónus.. ======================================================================== Évközi 6. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: . hogy élete Isten szolgálata. aki ráállt az ő követésének útjára. s ezzel jelezte. Hogy valaki világosság és só legyen. mondja a mi Urunk. vasárnap OLVASMÁNY Sir 15. Ő maga ugyanaz. akik sem az igaz Istent nem ismerik.Aki engem követ.'' Jn 8. Az egyik az. hogy világítson mindenkinek a házban. De csak azok beszélnek így. EVANGÉLIUM Mt 5. a megfeszítettet hirdetem nektek. hogy nemcsak szavával hirdeti az Isten országát. magasztalják mennyei Atyátokat!'' Ezek az evangélium igéi.Az Egyház a Krisztussal való találkozás közvetítője. amely hatással van az ember szellemi és testi életére. Elhatároztam ugyanis. Isten nem tagadja meg . nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Tetteivel mutatja meg a szeretetet környezetében.Ti vagytok a föld sója. Lámpát sem azért gyújtanak. 15-20 Az ószövetségi bölcs két tévedést cáfol.. hanem a lámpatartóra teszik. hanem Isten ereje legyen az alapja.

teremtményét. 4-5. s az embert olyannak teremtette. . Az ember előtt ott az élet és a halál. * és törvényét követik. Végül kimutatta azt is. hanem elfogadta a Fiú áldozatát. Válasz: Boldogok. Isten a megváltást úgy vitte véghez Krisztus által. megvan a hatalmad. hogy meglássam * törvényeid csodáit. akiknek útja szeplőtlen. s ugyanakkor irgalmát is kimutatta. Hívek: Boldogok. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Isten a bölcsességet öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelte. amit választ magának. hogy választhat a jó és a rossz között. Módodban áll. s azon a világ dolgainak ismeretét értették. * hogy megtartsam. E: Tégy jót szolgáddal és élni fogok. * akik az Úr törvényét követik. mert ítéletet tartott a bűn felett. * és törvényét követik. H: Boldogok. Eleget tett az igazságosságnak. hogy vétkezzék. hogy abban megnyilvánult az Atya szeretete és leereszkedése. Szeme azokon van. mert nem minket büntetett. erős a hatalma. Isten vizet és tüzet helyezett eléd: amire vágyok az után nyújtsd a kezed. * törvényedet mindig megtartom. 17-18. s mindig lát mindent. OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből Isten senkinek sem adott parancsot a rosszra. * hogy hűségesen megtartsuk törvényedet. Az apostol ezzel szembeállítja a kereszt bölcsességét. * és törvényét követik. H: Boldogok. s ezért felelős is tetteiért. akik őt tisztelik. amit parancsoltál H: Boldogok. igaz utadra taníts meg engem. SZENTLECKE 1 Kor 2. 6-10 A görögöknél hagyományos dolog volt a bölcsesség értékelése. akik Isten útján járnak. akik rendelését megtartják. E: Uram. megadatik neki. vers Előénekes: Boldogok. hanem célhoz akarja vezetni. Vö. Senkinek sem adott parancsot a rosszra. Boldogok. hogy megtartsd a parancsokat. Ez az Isten igéje. akik Isten útján járnak. hogy törvényedet. sem pedig engedélyt arra. 33-34 4g. akik Isten útján járnak. * és követem egész szívemmel. Bárcsak arra vezetnének útjaim. Adj belátást. akik Isten útján járnak. ismeri az ember minden egyes tettét. hogy hűséges légy. * és törvényét követik. akik Isten útján járnak. * őt keresik teljes szívvel. E: Azt parancsoltad. tónus. * és törvényét követik. Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. 1 b. hogy örök boldogságra hívja az embert. * tanításodat megtartom. Nyisd meg szememet. 1-2. VÁLASZOS ZSOLTÁR 118. megtartsam. Mert igen gazdag az Isten bölcsessége.

és ott eszedbe jut. hanem minden érvényben marad. Hallottátok. akik szeretik őt. És mindaz. Áldalak téged. EVANGÉLIUM Mt 5. hanem Isten titokzatos. hogy más életszentséget hirdet mint a farizeusok és írástudók. emberi szív fel nem fogta. 17-37 Jézus tisztázza viszonyát az ószövetségi törvényhez és a próféták tanításához. Rámutat arra. de csak a tökéleteseknek. Mt 11. mert ha megértették volna. tónus.. aki haragszik testvérére. nem vész el a törvényből sem egy i betű. Így érvényre jut az Írás szava: Szem nem látta.Testvéreim! Mi bölcsességet hirdetünk.Te istentelen!''. Atyám. 8. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is. és úgy tanítja az embereket. igen nagy lesz a mennyek országában. elrejtett bölcsességét. méltó a főtanács ítéletére. aki megtartja és tanítja őket. nem juthattok be a mennyek országába. hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl. Alleluja. ALLELUJA Alleluja. * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Bizony mondom nektek. Aki pedig azt mondja: .. szám. Általánosságban bejelenti. amelyek bűnre csábítják. Aki azt mondja testvérének: . Nem e világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét. hanem tökéletessé tenni. amit Isten azoknak készített. fül nem hallotta. hagyd ott ajándékodat az . amíg az ég és föld el nem múlik. szenvedélyein.. hogy mi az új és tökéletes az ő tanításában. A bűnt nem büntetéssel akarja irtani. hogy azért jöttem. hanem a lelkületet mélyíti el. hogy testvérednek valami panasza van ellened. hanem megelőzéssel. Az ember uralkodjék rendetlen vágyain. Vö. Nem megszüntetni jöttem. Az önmagunkkal szemben alkalmazandó szigorúságra utal a keleti kép: ha a szemed megbotránkoztad vájd ki. Nem a külsőségei a törvény betűjét hangoztatja. És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét. Ez az Isten igéje. Én viszont azt mondom nektek. méltó a kárhozat tüzére.Te esztelen!''. sem egy vessző. mennynek és földnek Istene. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani. 25 -. azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok. hogy méltó az ítéletre mindaz. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.8 G. méltó az ítéletre. hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. amelyet Isten öröktől fogva a mi megdicsőülésünkre rendelt. A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg. nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát.. mert a Lélek mindent ismer. még Isten mélységeit is. Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten.

A régiek ezeket csak honfitársaikra vonatkoztatták. Jobb neked. és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek . hogy bemutasd áldozatodat. Isten számára való legfoglaltságot jelentett De mivel Isten erkölcsileg is szent volt.igen. mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. ha elvész egy testrészed. hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl. nem''. igen. mert az az Isten trónja. vasárnap OLVASMÁNY Lev 19. 20-22a. mert az lábának zsámolya. míg az utolsó garast is meg nem fizeted. ami ennél több. nem''.33-34a. minthogy egész tested a kárhozatra jusson. Krisztus kiterjesztette minden emberre. Hallottátok továbbá. a segítés gyakorlása. Ezek az evangélium igéi. s menj. nem.igen. . Ha a jobb kezed visz bűnbe. ======================================================================== Évközi 7. vájd ki. és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre.. Én viszont azt mondom nektek. ha egy testrészed vész el. vágd le azt. Bizony. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek. 27-28. mondom neked. ki nem jössz onnan. adjon neki válólevelet. és vesd el magadtól. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek.oltár előtt. a bíró pedig a börtönőrnek. méltó az ítéletre. nem. ami ennél több. Hallottátok.. az igazságosság. nehogy átadjon a bírónak. szívében már vétkezett vele. a türelem. 17-18 A szentség az Ószövetségben elsősorban elkülönítettet. szívében már vétkezett vele. okot ad neki a házasságtörésre. Én pedig azt mondom nektek. nem juthattok be a mennyek országába. előbb békülj ki testvéreddel.kivéve hűtlenség esetét --. az a gonosztól van. aki haragszik testvérére. hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz. mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj. házasságtörést követ el. Hallottátok továbbá. hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj. Legyen a ti beszédetek . hogy aki elküldi feleségét -. azért megkövetelte. Mert jobb neked. 1-2. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét. amikor még úton vagy vele. hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz. és vesd el magadtól. Ha a jobb szemed bűnre visz. és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül. se Jeruzsálemre. igen. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny. hogy méltó az ítéletre mindaz. Ezek az evangélium igéi. hogy az ember viselkedése is igazodjék az ő akaratához. hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj. És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét. az a gonosztól van. 37 Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 5. sem a földre. Csak aztán térj vissza. és a börtönbe vessenek. minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ennek az erkölcsi magatartásnak a próbaköve a felebaráti szeretet.

* bűneinket olyan messze dobja tőlünk. Válasz: Irgalmas a mi Urunk. hogy egyesek saját tudásukban. H: Irgalmas a mi Urunk. hogy az igazi bölcsesség Istentől jön. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. mint magadat. H: Irgalmas a mi Urunk.. váljék oktalanná. Vö. az Urat. az Isten templomát rombolja le. Előénekes: Áldjad. s akkor nem osztozol bűnében. Nem bűneink szerint bánik velünk. de mindent Krisztus lelkülete szerint kell felhasználni. Én vagyok az Úr. a ti Istenetek szent vagyok. bölcsességükben elbizakodnak. hogy ti Isten temploma vagytok. ti Krisztusé vagytok.OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből Szeresd embertársadat úgy. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Minden a tiétek. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Hívek: Irgalmas a mi Urunk. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. lelkem. azt Isten elpusztítja. tónus. szerény. és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. alázatos lélekkel lehet befogadni. s azt csak egyszerű. Fedd meg embertársadat. hogy hozzád milyen jó volt. 12-13 11.Saját . * és ne feledd. * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. hogy csakugyan bölcs lehessen. H: Irgalmas a mi Urunk. mint magadat! Az Úr így szólt Mózeshez: . 1-2. A pusztulástól megmenti életed. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő. Akkor az ember megérti. Ahogyan az atya megkönyörül fiain. 3-4.. 8a. Testvéreim! Nem tudjátok. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Ne légy bosszúálló. és ti vagytok az! Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon. E: Megbocsátja minden vétked. Isten temploma ugyanis szent. hogy Isten mindent nekünk szánt. Szeresd embertársadat úgy. 16-23 Az Egyház és a helyi egyház is mint Krisztusra épült közösség. a szakadás abból ered. Áldjad. De meg kell gondolni.Szólj Izrael fiai egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek.'' Ez az Isten igéje. Hiszen írva van: . Ezért aki szakadást vagy botrányt okoz benne. s a Szentlélektől kapja a megszentelést. VÁLASZOS ZSOLTÁR 102. * egész bensőm az ő szent nevét áldja. * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn. * meggyógyítja minden gyengeséged. vers. A külön úton járás. SZENTLECKE 1 Kor 3. az Urat. * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. Isten élő temploma. és ne gyűlölködj néped fiaival. lelkem. Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. az Úr. Krisztus pedig az Istené. mert én. 8 és 10. E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat.

hogy Isten . hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak. * az valóban szereti az Istent. 5 -. 38-48 Itt Jézus folytatja annak kifejtését. hogy mi is rászorulunk Isten irgalmára. A . annak add oda a köntösödet is.4g. és esőt ad mind az igazaknak. EVANGÉLIUM Mt 5.ravaszságukkal fogja meg a bölcseket''.. a világ. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Szeressétek ellenségeiteket! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok. Alleluja. 14-15 A babiloni fogságban a népet elfogta a csüggedés. továbbá: Tárva az Úr előtt az ember gondolata. és aki kölcsönt akar. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal. Aki perbe fog. Az irgalmasságot a mennyei Atyától kell megtanulnunk. hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől. Aki megtartja Krisztus igéjét. Péter. a gyűlöletet szeretettel kell viszonozni.szemet szemért'' előírásban volt valamilyen természetes igazságosság abban az értelemben. Hallottátok. hanem azt akarja. a halál. az eljövendők: Minden a tiétek. 1 Jn 2. mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! Ezek az evangélium igéi. tegyetek jót azokkal. el ne fordulj tőle. Ha ugyanis csak azokat szeretitek. Jézus újdonsága abban van. mind a bűnösöknek. menj vele kétannyira. amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek. ALLELUJA Alleluja. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket. akik titeket szeretnek. tartsd oda neki a bal arcodat. szám. hogy a megbocsátás menjen el a végső határig. aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. csupa hiúság annak foglalata. hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. s annak előfeltétele az. hogy tanítása tökéletesíti az ószövetségi törvényt. vasárnap OLVASMÁNY Iz 49. Apolló. Ez az Isten igéje. mintai okozott kár. tónus. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít. Adj annak. hogy a büntetés nem lehetett súlyosabb. ======================================================================== Évközi 8. mi az. A megokolás az. hogy a rosszat jóval. az élet. Ezzel nem tolja félre a közösségi igazságszolgáltatást. aki kér. s a büntetést Istenre hagyni. hogy elvegye a ruhádat. akik üldöznek és gyaláznak titeket. a jelenvalók. akik gyűlölnek benneteket. fogat fogért. ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök. imádkozzatok azokért. 4. Krisztus pedig az Istené. ha mi magunk is irgalmasok vagyunk. Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál. ti Krisztusé vagytok. hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 61. Így panaszkodott Sion: . vers. Istennél találok menedéket. hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. azt teszik. azt mindörökre tartja. hanem a szeretet megnyilatkozásának. mint az anyában gyermeke iránt. Előénekes: Csak Istenben keress megnyugvást. és tudják. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Nem feledkezem meg rólad. hogy Isten hű maradt a szövetséghez. Ő nincs kitéve a hangulat és a szenvedély változásának. * ő a sziklaváram. Ez az Isten igéje. * tárjátok fel szíveteket őelőtte. nem fogok többé meginogni. hogy neki felelősséggel tartoznak. benne bízzatok. Minden népek.Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!'' De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? De mégha ő megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad -. De a híveknek is arra kell törekedniük. Az ítéletet bízzák Krisztusra.elfordult tőlük és elfelejtette őket A próféta azzal vigasztal. ő az én Istenem. bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad! SZENTLECKE 1 Kor 4. de ez még nem jelenti azt. 2a. bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad! Vö. bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad! E: Szabadulásomat és üdvösségemet Istentől várom. H: Lelkem. nyugodj meg teljesen Istenben. hogy ne ítélkezzenek elhamarkodottan. Amit egyszer vállalt. tónus. Nem érzem ugyan magam semmiben sem búnősnek. H: Lelkem. Válasz: Lelkem. hogy hűségesek legyenek. * ő a sziklaváram. * hagyatkozz rá türelemmel. 6--7. Istenben nagyobb a szeretet az ember iránt. . hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem. mert ő ezt nem valamilyen jogi kötelezettségnek tekinti. mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. aki azt is látja. bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad! E: Lelkem. Mert ő az én üdvösségem. 8-9ab 3a. Krisztus küldetését folytatják. amit ő parancsolt. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Feltárja az Úr a szívek szándékait Testvéreim! Úgy tekintsenek minket az emberek. ami a szívek mélyén van. hogy az apostoli hatalom és az igehirdetés nem az emberek kedvének keresése és nem is lehet önző érdek megnyilatkozása. A magam részéről nem törődöm azzal. * ő az én erősségem. 2-3.mondja az Úr. Hívek: Lelkem.. Az intézőktől csak azt kívánják. * csak tőle jön üdvösségem. nem fogok meginogni. 1-5 Pál rámutat arra. Mert ő az üdvösségem. lelkem. ő az oltalmam.

Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja. 1. egyiket. 32 . Isten szava élő és átható: * megítéli a gondolatokat és a szándékot szívünk mélyén. a másikat pedig megveti. 24-34 Az evangélium két gondolatot tisztáz: az egyik az. és magtárakba sem gyűjtenek. madarak). A másik gondolat az. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek. 26-28. hogy mit esztek vagy mit isztok. Ezek az evangélium igéi. és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek. amely ma virul és holnap a kemencébe kerül. a másikat pedig szereti. hogy különbséget kell tenni a földi és az örök értékek között. Az Isten országa igazi erkölcsiséget követel. 18. sem testetek miatt. Zsid 4. Alleluja. ======================================================================== Évközi 9. hogyan nőnek. amíg el nem jön az Úr. így öltözteti az Isten. vagy ragaszkodik az egyikhez. hogy minderre szükségtele van. Isten mindenkinek lehetőséget ad arra. hogy megkapjuk a szükséges javakat. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt. EVANGÉLIUM Mt 6. kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát. pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók. a Mammonnak is. a hamis földi javaknak. nem is aratnak. tónus. ALLELUJA Alleluja. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Ne aggódjatok a holnap miatt! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az. Nem szolgálhattok az Istennek is. hogy mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. ha igazán keressük az Isten országát.9. melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait. A földi élet csak út az örök cél felé. Ereje és bölcsessége szemlélhető a természet életében is (mezők virága. hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. vagyis nem szolgálhat Istennek és a Mammonnak. hogy itt kibontakoztassa lelkületét. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait. akkor titeket nem sokkal inkább. és ezeket is mind megkapjátok hozzá. hogy mibe öltöztök. szám. Nem több az élet az ételnél.hogy igaz vagyok: az Úr mond fölöttem ítéletet. 12 -. és feltárja a szívek szándékait. azért bizalommal lehetünk iránta. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy. vasárnap OLVASMÁNY Mtörv 11. mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot. Ez az Isten igéje. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja. hogy az ember egyszerre nem merülhet el a földi javakban és Isten országának a keresésében.

s átkot. * irgalmasságodban szabadíts meg engem! Legyetek bátrak és erős szívűek. és más isteneket követtek. ahol az apostol a Krisztusba vetett hitről beszél. hogy Isten törvényét a szívükbe és a lelkükbe véssék be s aszerint éljenek. A hittel azt fejezzük ki. * én Uram. Istenem! Vö. az én reményem. vers. kössétek őket jelül a kezetekre. + ne hagyj soha szégyent érnem. * én Uram. 28 A következő vasárnapi misékben (9-24) a szentlecke a Római levélből való. legalább ima közben. akik reménykedtek az Úrban. ha nem engedelmeskedtek az Úr. áldást és átkot ajánlok fel ma nektek. s ezért az üdvösség a pogányoknak is szól. tehát mindenki rászorul Isten irgalmára. Istenem! E: Ragyogjon föl arcod szolgád fölött. * siess. Uram. a zsidók a mózesi törvény ellen. akiket nem ismertek.'' Ez az Isten igéje. a ti Istenetek törvényeinek. s azokat homlokukra meg kezükre erősítették. nemcsak az ószövetségi népnek. A negyvenéves pusztai vándorlás végén Mózes így szólt a néphez: . Testvéreim! Isten igaz volta most a mózesi törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá. Később. amint azt ugyanazon törvény és a próféták is tanúsítják. ments meg engem. hanem letértek arról az útról. * igaz voltodban szabadíts meg engem! Fordítsd felém füledet. Pedig a hangsúly azon volt. lelketekbe. 3b. * hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem te vagy nékem. akik a betűhöz ragaszkodtak.A keleti ember szerette a képeket a beszédében. 3b-4. A bűnök bocsánatát és a kegyelmet nem a mózesi törvény közli. amelyeket ma szabok nektek. 17 és 25 2. Válasz: Légy oltalmazó sziklám. H: Légy oltalmazó sziklám. hogy bízunk a Krisztus által hozott megváltásban. Isten igaz volta a Jézusba vetett hit által nyilvánvalóvá . ha engedelmeskedtek az Úr. Azt kell meglátnunk. * nevedért vezess és irányíts engem! H: Légy oltalmazó sziklám. áldást és átkot ajánlok fel ma nektek: áldást. szavaimat. hogy Isten akarata már itt a földön emelkedettebb életre képesít és az üdvösségre vezet. Istenem! E: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam. legyenek fejdíszként homlokotokon.. 2-3a. amelyet ma mutatok nektek. * én Uram. * én Uram. a ti Istenetek törvényeinek. VÁLASZOS ZSOLTÁR 30. tónus. * mind. Előénekes: Te vagy. OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből Íme. mint a megigazulás forrásáról.Véssétek szívetekbe. Íme. nem a mózesi törvény teljesítése által. Hívek: Légy oltalmazó sziklám. hanem Jézus Krisztus. valóban ráírták a szövegeket az imaszíjakra. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Az ember a hit által válik igazzá. A pogányok vétettek lelkiismeretük törvénye ellen. 21-25a. Istenem! SZENTLECKE Róm 3.

21-27 A hegyi beszéd befejező része azt tárja elénk. mint a hajnali derengésnek vagy . aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik.. Ez az Isten igéje. Ezért meg vagyunk győződve arról. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből A sziklára és a homokra épített ház. Ezek az evangélium igéi. hogy aki a hegyi beszéd szerint alakítja lelkületéi az maga válik erős építménnyé. Szakadt a zápor. nekizúdult a háznak. Jézus mondja: + . és nagy romhalmaz lett belőle. 5 -. azért annak örülni kell. Krisztus követése szilárd alapot ad az életnek. A külső tettek. azt a kísértések viharai nem tudják megingatni. mint befejező kép azt mutatja. vasárnap OLVASMÁNY Oz 6. * Aki énbennem marad.Uram! Uram!'' Csak az. ALLELUJA Alleluja. tónus. aki a házát sziklára építette. az összedőlt. és én őbenne. mert sziklára épült. de nem követi azokat. szám. Mert nincsen különbség: mindannyian vétkeztek. hogy az ember a hit által válik igazzá.Én vagyok a szőlőtő. ahhoz az okos emberhez hasonlít. az ima. Szakadt a zápor. Alleluja. mely a hit által válik hatékonnyá. ahhoz az ostoba emberhez hasonlít. a megváltás által. Őt Isten arra rendelte. ti gonosztevők! Mert mindaz. hogy megmutatkozzék Isten dicsősége. Isten közeledése áldást jelent. aki azt mondja nekem: . hogy a belső hódolatot fejezze ki. aki a házát homokra építette. Azon a napon sokan mondják majd nekem: . az bő termést hoz''. Távozzatok színem elől. Az ő akaratát pedig az evangéliumból olvashatjuk ki. 1. és nekizúdult a háznak. ömlött az ár. ======================================================================== Évközi 10. A sziklára épített ház.Uram. Aki viszont hallgatja szavaimat. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: A mennyek országába nem jut be mindenki. s az ítéleten is tetteinket fogják számon kérni. de az nem dőlt össze. hogy vére ontása árán engesztelő áldozat legyen. aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. nem a mózesi törvény teljesítése által. az áldozatbemutatás arra való volt.9. 3-6 Igazában az ószövetségi kinyilatkoztatás is magát az embert akarta átformálni.. a vezeklés. hogy az üdvösség nem szavakon és fogadkozáson múlik. EVANGÉLIUM Mt 7. ömlött az ár. Jn 15. hanem Isten akaratának tejesítésén. Vö.. Ingyen válnak igazzá az ő kegyelméből. Aki az ő tanítása szerint rendezi be életét. hogy nem ismertelek soha benneteket. akik hisznek. Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?'' Én akkor kijelentem majd nekik.vált mindazok számára. süvített a szél. amely Jézus Krisztusban valósult meg. ti pedig a szőlővesszők. süvített a szél. és mindannyiuknak szüksége van arra.

Júda? Hűséged. H: Boldog. Tudta. * és teljesítsd a Fölséges előtt fogadalmad! A gyötrelem napján engem hívjál. 23b. mint a világosság. hanem a szeretet. A nép istentisztelete azonban kimerült a külsőségekben. Előénekes: Szólott az Úr. * mert enyém a föld és egész teljessége. * vagy a bakok vérét iszom? H: Boldog. hamar tovatűnik. mint a zápor. nem szólnék neked. jóllehet tudta. SZENTLECKE Róm 4. OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből Nem az áldozat kell nekem. Ez az Isten igéje. mint a hajnal. akinek útja szeplőtelen.Nem áldozataid miatt feddlek meg. 14-15 9. amely elszáll. Megeszem talán a bikák húsát. akinek halála meghozta. a bűnök kiengesztelését. hogy a lehetetlen helyzetben is tudott reménykedni. vers. 1 és 8. E: Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát. * hívta a földet napkelettől napnyugatig. tónus.. ha kisüt a nap. azért ő az igazi engedelmességet nem kerülhette meg a betűhöz való ragaszkodással. 12-13. akinek útja szeplőtelen. Hívek: Boldog. Válasz: Boldog. akinek útja szeplőtelen. aki erejét és irgalmát megmutatta Krisztus feltámadásában. hogy teste .Törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön. hogy Isten mindenható és hű marad ígéretéhez. * megmutatom neki üdvösségem.a termést hozó esőnek. hanem a szeretet.Nagy lesz a te nemzetséged!'' Hite nem gyengült meg. Ezért sújtottam őket a próféták szavával. 18-25 Ábrahám olyan hitet hordozott magában.. mert nincs bennük igazi hit és engedelmesség. megjön. az istenek Istene. ezért pusztítottam őket ajkam szózatával. akinek útja szeplőtelen. feltámadása pedig a kegyelem kiáradását SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Ábrahám erőt merített hitéből.. VÁLASZOS ZSOLTÁR 49. és magasztalta Istent. és mint a harmat. E: Ha éheznék. amely megöntözi a földet. * égőáldozataidat mindig látom. mint a tavaszi eső. Testvéreim! Ábrahám a reménytelenségben is reménykedve hitte. . Mert nem az áldozat kell nekem. * megmutatom neki üdvösségem. mint a reggeli felhő. hanem az Isten ismerete. * megmutatom neki üdvösségem. . * megmentelek és áldasz engem. * megmutatom neki üdvösségem. Az ő idejében még nem volt meg a mózesi törvény. A mi vallásosságunk alapja is az Istenbe vetett hit.'' Mit tegyek veled. hogy sok nép atyja lesz. Isten ígérete szerint: . Olyan mint a köd. ítéletem elérkezik. Efraim? Mit tegyek veled. nem az égőáldozat.

ezért az egyes evangéliumi eseményeknek megvan a jelentésük. és így válaszolt: . Ő halált szenvedett a mi bűneinkért. amikor Jézus az ő házában vendégeskedett. mondja a mi Urunk. Menjetek csak. hogy amit Isten ígért. hisz századik esztendeje felé járt.. hogy . hogy az igazakat hívjam. hogy a világ színe előtt hordozniuk kell a tanúságtételt az egyistenhit mellett Ebben ők előképe voltak Krisztus . nem az egészségeseknek. éppen azt jelenti.’ Nem azért jöttem.Nem az egészségeseknek kell az orvos.. 2-6a Az ószövetségi hithez Isten nagy tettei szolgáltatták az alapot. és Sára méhe is elapadt. Máté meghívása jelezte. sőt munkatársává tudja tenni. mit jelent ez: ‘Irgalmasságot várok és nem áldozatot. Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt. Később. hanem hogy a bűnösöket. hanem mireánk is.. 12 -. hanem a bűnösöket. megdicsőítve ezáltal az Istent.. inkább megerősödött a hitben. hogy Isten mintegy . hogy az ő népének tartsák magukat és engedelmességükkel szolgálják dicsőségét A kijelentés. EVANGÉLIUM Mt 9. és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. hanem a betegeknek.Én a világ világossága vagyok''. ha hiszünk Istenben. Jézus Krisztust.papi királyságom és szent népem lesztek''. hogy mi igazak lehessünk.'' Ezek az evangélium igéi. nem az irgalmat.ezáltal vált igazzá''. azt meg is tudja valósítani. földi dicsőségét várták.megvénhedt. Ezekre kellett visszaemlékezni s kiolvasni belőlük. hogy a betegnek kell az orvos. A farizeusok ellenben a Messiástól népük diadalmas felemelését.sasszárnyon'' hordozza őket. Ez az Isten igéje. Meg volt ugyanis győződve arról. Így szólt hozzá: . ======================================================================== Évközi 11. Viszonzásul azonban Isten megkívánja. * . látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. tónus. és feltámadt. s náluk a szentség az elkülönülést jelentette. Ő az Atya irgalmát testesíti meg a földön. ..4g. De nemcsak őrá vonatkozik.Kövess engem!'' Az felállt és követte őt. ALLELUJA Alleluja. hogy . Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: . eljött sok vámos és bűnös.Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?'' Jézus meghallotta ezt.Aki engem követ. Alleluja. szám. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Nem azért jöttem... aki feltámasztotta a halálból Urunkat. Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében. 9-13 Jézus meghozta a végleges kinyilatkoztatást. Ezért mondja Jézus. és tanuljátok meg. hogy az igazakat hívjam. Ábrahám ezáltal vált igazzá. hogy Jézus a gyarló embert hívja bűnbánatra és üdvösségre.. övé lesz az élet világossága. amit róla írtak. Mi is igazzá válunk.'' Jn 8. 4. vasárnap OLVASMÁNY Kiv 19.

.Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: Láttátok. * vidám _énekszóval. 3c. vers. VÁLASZOS ZSOLTÁR 99. az ő életébe oltva. 5 1. az ő életébe oltva. minden földek. Táborukat a heggyel szemben ütötték föl. E: Valóban jó az Úr. Az ő népe vagyunk. mennyivel inkább megszabadulunk. * jó Pásztorunk táplál minket. A Sínai pusztába érkeztek. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet. Ezért reménykedhetünk abban. hogy vére árán igazzá váltunk. hogy az Úr az Isten. akik még Isten ellenségei voltak. SZENTLECKE Róm 5. Most. * jó Pásztorunk táplál minket. hogy miután megtértünk. Hívek: Mi vagyunk az Isten népe. Papi királyságom és szent népem lesztek.Egyházának. Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. E: Tudjátok meg. ő alkotott minket. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Papi királyságom és szent népem lesztek. 3. tónus. Járuljatok színe elé.. és ott letáboroztak. Krisztus a bűnös emberiséghez jött. hogy a megváltást nem emberi jóságunkkal vagy tetteinkkel érdemeltük ki. most. akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket. 2. Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért. * jó Pásztorunk táplál minket. * jó Pásztorunk táplál minket. hogy kibékültünk vele. pedig az igazért is alig hal meg valaki. Mert ha Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten. és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon és hoztalak ide magamhoz. legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. még sokkal inkább megment bennünket haragjától. mit tettem az egyiptomiakkal. hogy felismerjük-e Isten leereszkedését és szeretetét. Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak. Mózes elindult Isten elé. Vö. *legelőjének nyája. s azokért vállalta a kereszthalált. még inkább segítségünkre siet. hogy amikor még bűnösök voltunk. . * övé vagyunk. Krisztus meghalt értünk. H: Mi vagyunk az Isten népe. Válasz: Mi vagyunk az Isten népe. mennyivel inkább megszabadulunk most. + irgalma örökké megmarad. 6-11 Az apostol az Isten iránti bizalmat akarja felébreszteni. H: Mi vagyunk az Isten népe. az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: . hiszen az egész föld az enyém. * és hűsége nemzedékről nemzedékre. Testvéreim! Amikor még erőtlenek voltunk.'' Ez az Isten igéje. * szolgáljatok az Úrnak vigassággal. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Ha Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten. A döntő mozzanat az. A remény és a bizalom attól függ.

Sőt. a bűnbánatra. Így szólt tanítványaihoz: . EVANGÉLIUM Mt 9. és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.'' Majd odahívta magához tizenkét tanítványát. 15 -. és megparancsolta nekik: .Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra. a kánaáni Simon. Ezért kell imádkozni megfelelő munkásokért is. Ingyen kaptátok. amelyeknek nincsen pásztoruk. Kérjétek az aratás Urát.10. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus összehívta tizenkét tanítványát. küldjön munkásokat aratásába. embereken keresztül valósítja meg országát. Urunk Jézus Krisztus által. Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget.Az aratnivaló sok. Gyógyítsátok a betegeket. 36 -. és végül karión Júdás.. aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Tamás és Máté. Néha a próféta is belefárad az erőfeszítésbe és felmerülnek a kételyei. ami végső fokon majd az ítéleten valósul meg. és hirdessétek. s a szamaritánusok városába be ne térjetek. aki később elárulta őt. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon. 8. de megéli Isten erősítő hatását is. azután a testvére. András. OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből . és szeretetre. tónus. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus. Isten ügyének képviselete áldozattal jár együtt. és higgyetek az evangéliumban. szám. Ez az Isten igéje. vasárnap OLVASMÁNY Jer 20. * tartsatok bűnbánatot. János. de igazában az egész történelem ítélet. Isten be akarja takarítani a termést. hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket. ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben. továbbá Fülöp és Bertalan. hogy elközelgett a mennyek országa. Menjetek. Mt 1. ingyen is adjátok! Ezek az evangélium igéi.. ======================================================================== Évközi 12. Az evangélium hirdetésével az embereket el kell vezetni a hitre. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Krisztus rajtunk. mint a juhok. és testvére. de a munkás kevés.8 G. az szembe találja magát az emberek értetlenségével és ellenszenvével. és téríteni küldte őket. tisztítsátok meg a leprásokat. 10-13 Akinek Isten küldetést ad. Közel van az Isten országa. ALLELUJA Alleluja. Zebedeus fia Jakab. A küzdelem megacéloz és a végén tudunk hálát adni mindenért. és megadta nekik a hatalmat. Alfeus fia Jakab. más néven Péter. 8 Az aratás szó rávilágít Krisztus e jövetelének céljára. és megesett rajta a szíve. űzzétek ki a gonosz szellemeket. támasszatok fel halottakat. Krisztus ezt a történelmi aratást Egyházán keresztül végzi. a vámos. mert olyan kimerültek és levertek voltak. Alleluja. Tádé.

hallgass meg engem. Te pedig. * nagy irgalmasságod szerint. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: . Örökké tartó. engedd. 14c. mellettem áll. * nagy irgalmasságod szerint. hallgass meg engem. mert eléd tártam ügyemet. Hallgass meg. * irgalmad bőségében tekints reám. H: Uram. ha téged gyaláznak. Uram. vers. Seregek Ura. s nem bírnak velem. 12-15 A jó és a rossz küzdelmét megéljük egyéni életünkben és az emberiség életében. * nagy irgalmasságod szerint. Mert az Úr meghallgat minden szegényt. * arcomat érted borítja szégyen. Hívek: Uram. H: Uram. * anyám fiai sem ismernek reám. Vö. Válasz: Uram. 14 és 17. * kegyelmed idején. De én hozzád imádkozom. Azóta a történelemnek megvan a sötét oldala. a föld és a tenger. 8-10. Krisztusnak az engedelmessége kiengesztelte a bűnt. E: Dicsérje őt az ég. hadd lássam. H: Uram. A kinyilatkoztatás magyarázatot ad a rossz jelenlétére is. VÁLASZOS ZSOLTÁR 68. * és foglyait nem hagyja magukra. E: Mérhetetlen jóságodban hallgass meg. aki a vesék és szívek vizsgálója vagy. miként állsz rajtuk bosszút. 33-35 2. tónus. akik barátaim voltak. Ellenfeleim meginognak. SZENTLECKE Róm 5. hallgass meg engem. Előénekes: A gyalázatot érted viselem. H: Uram. . igazságos Bíró. legyőzhetnénk. De Isten terve nem hiúsult meg. * keressétek Istent. de annak erkölcsi felsülése által a világba lépett a bűn és a halál. E: A házadért való buzgóság emészt engem. hallgass meg engem. szégyent vallnak és elbuknak. mint hős harcos. Istenem. Testvéreim előtt idegenné lettem. * hűséged szerint segíts rajtam.Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat. Egy embernek.Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!'' Még azok is. hallgass meg engem. * és bennük minden élőlény. Isten az első ember életét paradicsomi állapotban indította el. és szívetek újra éled. mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje. * nagy irgalmasságod szerint.Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk. soha el nem múló gyalázatban lesz részük.'' De az Úr. hisz kegyelmed jóságos. * rám hull a gyalázat. és bosszút állhatnánk rajta. hallgass meg engem. bukásomra lestek: . E: Az alázatosak látják ezt és örülnek.. * nagy irgalmasságod szerint.. * nagy irgalmasságod szerint. Uram.

hogy a rossz erősebb a világban. aki az Eljövendőnek előképe. én is megtagadom őt Atyám előtt. mint a jó. Isten kegyelme és az egy embernek. amelyre fény ne derülne. ======================================================================== . Isten a túlvilágon is tud jutalmazni és büntetni. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak.7b.és ti is tanúságot tesztek rólam''. akik a testet megölik. Isten irgalma tehát nagyobb. és hogy az Isten országa állandó védekezésben van. aki a lelket is. én is megvallom őt Atyám előtt. hogy az emberek csak a testi életet vehetik el. Jn 15. szám.Az igazság Lelke majd tanúságot tesz rólam''. aki a mennyekben van. nem számít bűnnek. tónus. mert mindnyájan bűnbe estek. 26-33 Sokszor az a látszat. mintai ember bűne. s ez adja meg az okot a reményre. de a lelket nem tudják megölni. ALLELUJA Alleluja. Inkább attól féljetek. a testet is a pokolba taszíthatja. mint a bűnbeesésé. Ez az Isten igéje. mint a bűnbeesésé. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Ne féljetek azoktól. Amellett a földi élet is az ő gondviselése alatt áll. mint a régi próféták.. Testvéreim! A bűn egy ember által lépett a világba. és a halállal szembeállította az örök életet. de a lelket nem ölhetik meg. mondja az Úr. Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. amelyben hűségünk és engedelmességünk egészen megvalósul. de a bűn. 26b és 27a -. A végső bátorítás azonban az. az örök életet nem vehetik el. azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt. Ám a halál mégis uralkodott Á Ádámtól Mózesig azokon is. amely ki ne tudódnék. és a bűn következményeként a halál. hogy ki lesznek téve üldözésnek. ha nincs törvény. Alleluja. Amit én sötétben mondok nektek. aki a mennyekben van. * . akik nem vétkeztek mint Ádám. EVANGÉLIUM Mt 10..meghozta a megigazulás kegyelmét. hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól. akik a testet ölik meg! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog. 7. s a nehézségeket úgy kell néznünk. sem titok. Jézus megjövendöli az apostoloknak. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A kegyelem hatása nem olyan. Ezek az evangélium igéi. Így a halál minden ember osztályrésze lett. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt. A kegyelem hatása azonban nem olyan. mint azt a keretet. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is. .

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. hogy Isten a jótettet akárhányszor már itta földön jutalmazza. tónus. SZENTLECKE Róm 6.. Elizeus. * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. Illés tanítványa 850 körül Krisztus előtt. hogy állandóan ellene mondjunk a bűnnek és Isten dicsőségére éljünk.Egy esztendő elteltével ilyen idő tájt fiút dajkálsz. A szentség tartalma az. 16-17. * az ilyen arcod fényében járhat. Így szóltál: + .. hogy vele együtt meghalunk a bűnnek. aki segíti az Isten emberét. 14-16a Isten a kinyilatkoztatást szóban és tettben adta. ott szálljon meg. aki mindig betér hozzánk. a vízből való kiemelkedés pedig a feltámadását. és a férje öreg. aki meghívta asztalához. 3-4. hogy Elizeus egy nap megérkezett.'' Történt. A keresztény élet követelménye tehát az. Történt egy napon. A bibliai történet rávilágít arra. . E: Boldog a nép.Ó. mindig betért hozzá enni.'' Ez az Isten igéje. Mert a mi pajzsunk az Úrtól van. Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.. 2-3. Akkor Elizeus így szólt hozzá: . s így ahányszor csak átment.. azért ismertvolt a nép körében. A vízben való alámerítés jelképezi Krisztus sírbaszállását. tegyünk bele ágyat. hogy hogyan válunk a megváltás kegyelmeinek részesévé. hogy Istennek szent embere az. * és királyunk Izrael Szentjétől. a te hűséged erős. amit jelképez. hogy neki mint prófétának közben kell járnia az emberekért és minden erejével segítenie őket. 8-11. nincs neki fia. 8-11 Az apostol a keresztség jelképével szemlélteti. vers. amely tud ünnepelni..Évközi 13. hogy Elizeus próféta elindult és átment Sunembe. 18-19 6. A szentségi jel meg is valósítja azt. az megállt az ajtóban.Mi lenne az. amivel viszonzást adhatnék az asszonynak?'' Gehászi így válaszolt: . VÁLASZOS ZSOLTÁR 88. Gehászihoz: . H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. tudom. Aztán így szólt szolgájához. * és igazságod felmagasztalja őket.. Egész nap örvendeznek nevednek. Uram.'' * Valóban. Az (asszony) így szólt férjéhez: . hogy vele együtt Istennek éljünk.Nézd. Vö. * és jóvoltodból emeljük fel fejünket. vasárnap OLVASMÁNY 2 Kir 4.'' Erre megparancsolta: . Ő is érezte. E: Te vagy néped erőssége.. s ahányszor csak betér hozzánk. Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké. széket meg mécsest. Lakott ott egy előkelő asszony. betért a fönti szobába és lefeküdt. 2.Irgalmam szilárdan áll mindörökké. miként a mennybolt. elsősorban csodáival igazolta küldetését. OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből Isten megjutalmazza a sunemi asszonyt. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát. asztalt.Hívd ide!'' Odahívta. Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

9-10 . hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból. hogy az emberek befogadták és segítették. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba. EVANGÉLIUM Mt 10. hogy új életre keljünk. bizony mondom nektek.SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem. mint engem. akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk. nem méltó hozzám. hogy ő minden áldozatért tud kárpótolni. hogy Krisztus feltámadt a halálból. és most az Istennek éltek. Aki befogadja a prófétát. nem méltó hozzám. szent nemzet vagytok. hogy hagyjanak el mindent és vállalják az evangélium hirdetését. Aki titeket befogad. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek. aki engem küldött. és aki engem befogad. És aki az igazat befogadja. azt fogadja be. mint akik meghaltatok a bűnnek. engem fogad be. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért. a prófétáé az. az az igaznak jutalmát kapja. és többé nem hal meg: a halál nem uralkodik többé rajta. Ezek az evangélium igéi. aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket. vasárnap OLVASMÁNY Zak 9. Jézus azt ígéri. Alleluja. hogy a közösség őrizte emlékét. Aki titeket befogad. Aki megtalálja életét. tónus. de aki értem elveszíti életét. 37-42 Krisztus követésének ez a leírása az apostolokhoz intézett tanításból való. az a próféta jutalmát kapja. hogy vele együtt élni is fogunk. de életével Istennek él. 8G. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját jobban szereti. mert próféta. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Aki a keresztjét föl nem veszi. mert az én tanítványom. mert igaz. 1 Pét 2. hisszük. nem marad el a jutalma. nem méltó hozzám. Ha Krisztussal meghaltunk. Ti mindnyájan választott nemzetség. az ő halálában keresztelkedtünk meg. elveszíti azt. De Jézus jelzi. királyi papság. ======================================================================== Évközi 14. úgy mi is új életre keljünk. engem fogad be. A földi élet helyett adhat örök életet. Az Ószövetségben az igaz ember jutalma az volt.8 G. * Hirdessétek annak erejét. Tudjuk ugyanis. Ki kellett szakadniuk a családi közösségből is. Tőlük Jézus megkövetelte. Testvéreim! Mi. megtalálja azt. hogy a legkisebb jótéteményt is számon tartja és viszonozni fogja. szám. 9 -. Ez az Isten igéje. Úgy tekintsétek tehát magatokat. a mi Urunk Jézus Krisztusban. ALLELUJA Alleluja.

Vagy: Alleluja. * és irgalmas minden művéhez. * és fölemeli.. * és áldom nevedet örökkön-örökké. közeleg királyod. 8-9. szamárnak csikaján. * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké. * nagy irgalmú és hosszan tűrő. Széttöri a harci íjakat. uralkodik tengertől tengerig. Hívek: Istenem és királyom. Vö. a Folyótól egészen a föld határáig. Jeruzsálem leánya! Íme.. H: Istenem és királyom. * és hatalmadat mindenek hirdessék. E: Irgalmas az Úr és kegyelmes. Vagy: Alleluja. Ez az Isten igéje.. 13cd-14 5. . Válasz: Istenem és királyom. magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Ezt mondja az Úr: Ujjongj. s elsősorban a lélek békéjét hozza. VÁLASZOS ZSOLTÁR 144. magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Vagy: Alleluja. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket. magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Előénekes: Magasztallak téged. szamár hátán. akit megaláztak. 1. és békét hirdet a népeknek. szamáron jön. közeleg királyod: igaz és győzedelmes. E: Magasztaljon téged. Itt a próféta arra figyelmeztet. minden műved. magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből Íme. * és tettei szentnek hirdetik. hiszen az emberek a földi megpróbáltatások idején szívesen gondoltak politikai szabadítóra. * szentjeid áldást mondjanak. Vagy: Alleluja. Az Úr mindenkihez jóságos. H: Istenem és királyom. Uram. H: Istenem és királyom.. Istenem. 5. Országod dicsőségéről szóljanak.A próféták mindig igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását. nem katonai erővel. Uralma így is kiterjed az egész világra. hogy a Messiás a szelídség hatalmával érkezik. Mindennap áldalak téged. Sion leányai Zengj éneket. szám. 10-11. Vagy: Alleluja. tónus. és Jeruzsálemben a lovakat. E: Hűséges az Úr minden szavában. magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 1-2. aki jólétet és gondtalan életet biztosít. vers. Az Úr a botladozót fenntartja. alázatos. Királyom.

Áldalak téged. Aki magára veszi. 9. tónus. 25-30 Jézus küldetéséhez tartozott.és nyugalmat talál lelketek. Testvéreim! Ti nem test. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Én szelíd vagyok és alázatos szívű -. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket. aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül. így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem. Ő működött közre a Fiú megtestesülésénél és Krisztus feltámadásánál. nem a test vágyait. és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. mennynek és földnek Istene. Ezért ígérhette az embernek. mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől. és tanuljatok tőlem. csak a Fiú. de az ő igája édes. Tehát tudatosan is az ő indíttatásait kell követnünk. biztosan meghaltok.8 G. hogy magát kinyilatkoztassa. Atyám. és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen. Abban az időben Jézus megszólalt. Ezek az evangélium igéi. ALLELUJA Alleluja. de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket. Atyám. 8. Jöjjetek hozzám mindnyájan. és ezt mondta: Magasztallak téged. Mt 11. Mert az én igám édes. Megvan a hatalma. az ő terhe könnyű. s az én terhem könnyű. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke. hogy valóban az Atyát tükrözi és az ő nevében beszél. ő. 25 -.Jézust a halálból. Így tehát. EVANGÉLIUM Mt 11. hanem lélek szerint éltek. Az Újszövetségben ő a Szentlélek. Alleluja. szám. és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat. Ez az Isten igéje. Mert ha test szerint éltek. megtapasztalja.SZENTLECKE Róm 8. mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -. csak az Atya.mondja az Úr. aki feltámasztotta . halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által. * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. hogy nála enyhületet talál az élet bajaival szemben. aki az Atyát és a Fiút jelenvalóvá teszi bennünk. akik fáradtak vagytok. testvéreim. hogy test szerint éljünk. hogy megbocsássa a bűnt és örök életet adjon. mint az Atya Fiát. és nem ismeri a Fiút senki más. Ő kapcsol össze a feltámadt Krisztussal és ő a biztosítéka feltámadásunknak. nem tartozunk a testnek azzal. élni fogtok. Csak így győzhetett meg bennünket. s lehet azt igának tekinteni. ég és föld Ura. Atyám. élni fogtok. Ezért van joga arra is. ======================================================================== . ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. s az Atyát sem ismeri más. Követése ugyan áldozatot követel. hogy Isten gyermekeinek szabadságát választotta.Isten lelke'' az Ószövetségben Isten teremtő erejét fejezte ki. 11-13 Az .. hogy bennünket is lelki emberré tegyen.

8 Előénekes: Meglátogattad és megöntözted a földet. amit tartalmaz. Az összhang megbomlása az áteredő bűn következménye. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.Évközi 15. gyümölcsözővé teszi. amiért küldtem. * göröngyeit elsimítod. * és termést érlelt. * gabonát nevelsz az embernek. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az eső megöntözi a földet. hogy Isten szava elsősorban áldást hoz. hanem ereje is: végrehajtja. nem végleges. VÁLASZOS ZSOLTÁR 64. Maga a . 10-11 Isten szavának nemcsak jelentése van. * és termést érlelt. 10abcd. 14 5. fájdalom tapasztalati valóság. Testvéreim! Úgy gondolom. Ez vonatkozik mind az ígéretekre. mind az ítélet szavaira. és termővé teszi. Az egek csatordái megteltek vízzel. Fellazítod áztató esőkkel. Az eső és a hó hasonlata azt jelenti. E: Jóságoddal koronázod az esztendőt * jólét és bőség jár lábad nyomában. + bőven nő a gabona a völgyekben. hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez. * és termést érlelt. tónus. Válasz: Jó földbe hullott a tanítás magja. 18-23 A földi baj. hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. és termővé. Gazdagabbá. H: Jó földbe hullott a tanítás magja. H: Jó földbe hullott a tanítás magja. * és termést érlelt. E: Előkészíted a földet: + barázdáit öntözöd. Eső csepeg a puszták füvére. SZENTLECKE Róm 8. * a dombok vígságba öltöznek. tartalmasabbá teszi az életet. hanem megöntözi a földet. A földi szenvedés nem mérhető össze az örök élet boldogságával. és eléri. E: Nyájak lepik el a réteket. Lk 8. 10e-11. Így szól az Úr: Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza. Az üdvözült ember a maga istengyermeki állapotában már a természetben is Isten művét fogja csodálni. hogy a világnak ez az alakja mulandó. Hitet. Az apostol azzal vigasztal. Hívek: Jó földbe hullott a tanítás magja. * elhalmoztad bőséges áldással. melynek részesei leszünk. 12-13. * és minden ujjong és himnuszt énekel. reményt ébreszt. életet fakaszt. s csak annak számára válik ítéletté. szeretetre hangol. * és megáldod sarjadó vetését. H: Jó földbe hullott a tanítás magja. Ez az Isten igéje. amely ajkamról fakad: Nem tér vissza hozzám eredménytelenül. vasárnap OLVASMÁNY Iz 55. aki ellene szegül vagy kiforgatja értelmét. hanem végbeviszi akaratomat. éppen úgy lesz az én szavammal is. * és termést érlelt.

hallja meg!'' Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: . hisz nem volt mély a föld. . könnyelműségébe. némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai. és ne értsenek. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Kiment a magvető vetni. amije van. szám. Jézus tudja. és termést hozott: az egyik százszorosat. a tömeg pedig ott állt a parton. 1-23 A magvetőről szóló példabeszéd az első helyen áll az Isten országáról szóló sorozatban. Abban az időben: Jézus elment hazulról. Alleluja. De a többi szem jó földbe hullott. de ne halljanak. akik a Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. -. hanem Isten akaratából. a másik hatvanszorosat. hogy még több legyen neki. de ne lássanak. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: . hanem mi magunk is. hogy a szemükkel ne lássanak. anyagiasságába és állhatatlanságába. Ez az Isten igéje. megkérgesedett ugyanis e népnek szíve: Fülükkel restül hallanak. ahol nem volt elég termőföld.. hogy küldetése nem könnyű. De nemcsak a természet.természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. EVANGÉLIUM Mt 13. ALLELUJA Alleluja. attól még azt is elveszik. Bizonyos értelemben megadja a programot Az ország hirdetése és valósítása mindig bele fog ütközni az emberek érdektelenségébe. és ezeket mind megették. Voltak szemek. A jó mag az Isten igéje. amelyek tövisek közé estek. Akinek van füle. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve. de mégsem láttok. de akinek nincs. és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése: Hallván hallotok. hogy mire vállalkozik. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben. és amikor nőni kezdtek. nekik ez nem adatott meg. a harmadik harmincszorosat.8 G. hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. * aki reátalál örökké élni fog. abban a reményben. Ezek hamar kikeltek. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött. De Isten megtalálja számítását az emberek gyarlósága ellenére. tónus. hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. hallgassanak.Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?'' Ő így válaszolt: . Talál olyan talajt.. Amint vetett.. kiment a magvető vetni. Mert akinek van. Sóhajtozunk mi is. Tudjuk ugyanis.Íme. és mégsem értetek. hogy nézzenek. annak még adnak. amely bő termést hoz. Az Egyháznak is tudatában kell lennie. nézvén néztek. kiégtek.Nektek adatott meg. ezért beült egy csónakba. mert nem volt gyökerük. Némely szem kövek közé esett. szemüket behunyják. testünk megváltását. a tövisek elfojtották őket. Hatalmas tömeg gyűlt össze. de nem önként. Krisztus a magvető. 8. és leült a tó partján. és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását.

kiégtek. Ezek hamar kikeltek. Erejét csak akkor mutatja meg. és gyümölcs nélkül marad. ahol nem volt elég termőföld. és termést hozott: az egyik százszorosat. csak ideig-óráig él. és boldog a ti fületek. de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne. -. és amikor nőni kezdtek. Bár hatalom van a kezében. nem kell hát bizonyítanod. mert nem volt gyökerük. és nem értik meg. és jó termést is hoz: az egyik százszorosat. mint sajátját. OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből Isten alkalmat ad a bűnök megbánására. a harmadik harmincszorosat. aki mindeneknek gondját viselné. 1-9 Abban az időben: Jézus elment hazulról és leült a tó partján. és elragadja mindazt. mégis irgalmas az emberhez. A kövek közé hullott mag pedig az. vasárnap OLVASMÁNY Bölcs 12. Voltak szemek. azokhoz eljön a gonosz. hallja meg!'' Ezek az evangélium igéi. hogy meggyógyítsam őket. 13. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: . Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött. és szívesen be is fogadja. de az nem ver benne gyökeret. Jöttek az ég madarai. a tömeg pedig ott állt a parton. csakhamar eltántorodik. A bölcsességi irodalom már mély meglátásokhoz jutott. A tövisek közé esett mag az. ezért beült egy csónakba. Amikor a tanítás miatt szorongatás. hogy nem ítéltél igazságtalanul.fülükkel ne halljanak. a másik hatvanszorosat. mert hall! Bizony. ha nem hisznek hatalmában. azért mindent kímélettel kezel. üldözés éri. ami az útszélre esett. 16-19 Az ószövetségi üdvrend eseményei is elmélyítették Isten ismeretét. Itt három gondolattal találkozunk: Mivel Isten mindennek az ura. -.Íme. és mivel mindenek Ura . ======================================================================== Évközi 16. és a szívükkel ne értsenek. amit ti láttok. megszívleli a tanítást. Akinek van füle. De boldog a ti szemetek. a harmadik harmincszorosat.és nem látta. amelyek tövisek közé estek. Hatalmas tömeg gyűlt össze. De a többi szem jó földbe hullott. aki meghallgatja ugyan a tanítást. mert lát. hisz nem volt mély a föld. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak. aki meghallgatja. s meg ne térjenek. aki meghallgatja a tanítást. a másik hatvanszorosai.. Nincs Isten rajtad kívül.és nem hallotta. amit a szívükbe vetettek Ez az. vagyis hatalmát boldogításra használja.'' Ezek az evangélium igéi. Némely szem kövek közé esett. amit ti hallotok. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást. és ezeket mind megették. Amint vetett. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 13. kiment a magvető vetni. vágyott hallani. a tövisek elfojtották őket. sok próféta és igaz vágyott látni. Végül a jó földbe hullott mag az. némely szem az útszélre esett. mondom nektek.

Mt 11. VÁLASZOS ZSOLTÁR 85.vagy. tónus. alkalmat adsz a bűnök megbánására. enyhén ítélsz és nagy kímélettel igazgatsz minket. Atyám. Mert nagy vagy és csodákat művelsz. Vö. Uram. 15-16a 1 D2 tónus. Ő tanít meg arra. Áldalak téged.8G. édes Istenünk. Belénk oltja Isten gyermekeinek tudatát. hogy igaznak. Ide tartozik a Szentlélek kiárasztása is. * nagy irgalmú mindazokhoz. 25 -. Ez az Isten igéje. mennynek és földnek Istene. Isten pedig. * mennyire jó vagy hozzánk! SZENTLECKE Róm 8. aki a szíveket vizsgálja. fejezete a megváltás gyümölcseit sorolja fel. hogy amikor ítélsz. * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. * imádva borulnak le előtted. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet. hisz mi még azt sem tudjuk. édes Istenünk. és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet. * figyelj könyörgésem szavára. 9-10. és bünteted azok merészségét. bizalmát. akik hívnak téged. H: Urunk. és szánj meg engem. mit és hogyan kell kérni. emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. emberségesnek kell lennie. könyörülő és hűséges. aki kiegészíti. kik nem ismernek el téged. Magunktól nem tudunk helyesen imádkozni. ha kétségbe vonják hatalmadat. te szelíd és jóságos vagy. egyszerűségét. Hallgasd meg. édes Istenünk. EVANGÉLIUM Mt 13. ami belőlünk hiányzik. Azért ő szavakba nem foglalható indíttatásokat ad. és nevedet áldják. . Alleluja. Uram. mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. 5a. 24-43 A földi élet a jó és a rossz küzdelme marad az Egyház számára is. Ez az Isten igéje. Válasz: Urunk. hogy legfőbb vágyunk Isten akaratának megtétele legyen. * hosszan tűrő. imádságom. * mennyire jó vagy hozzánk! E: Uram. Testvéreim! Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek. 5-6. melyet csak alkottál. ALLELUJA Alleluja. A Lélek azonban maga könyörög bennünk. hogy mit kíván bennünk a Lélek. tudja. * mennyire jó vagy hozzánk! E: Eljön minden nemzet. nem tudjuk. emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. 26-27 A Róm 8. * egyedül te vagy az Isten. vers. kész vagy mindent megkímélni. szám. Hívek: Urunk. de fékezed hatalmadat. H: Urunk. hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Istenem. * mennyire jó vagy hozzánk! Vö. Előénekes: Uram. 8. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A Szentlélek könyörög bennünk. * adj erőt szolgádnak. édes Istenünk. Mutatsz ugyan erőt. Tekints rám. amikor csak akarod. te irgalmas és jóságos vagy. mert akkor gyakorlod hatalmadat.

hiszen a bűnös még megtérhet. felütötte fejét a konkoly is. A titok tehát nem az. amit adott. Míg az emberek aludtak. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik. és hazament.A mennyek országa olyan. Vagy rövidebb forma: . konkolyt vetett a búza közé. de hivatkozhatunk arra is. és elment. ami botrányos. ragyogni fognak Atyjuk országában. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent. a búzát pedig hordjátok a magtáramba!'' Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: .. hallja meg!'' Ezek az evangélium igéi. az aratók pedig az angyalok.. mégis. Ezeket tüzes kemencébe vetik. amikor felnő.. mint a mustármag. hadd nőjön az aratásig mindkettő. Akkor a szolgák odamentek a gazdához. mi rejtve volt a világ kezdetétől.az ördög.'' Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: . mint a kovász.. kössétek kévébe. hogy Isten megengedi a jelenlétét. de a rossz jelenléte kiemeli az erény jóságát. nehogy a búzát is kitépjétek. és minden törvényszegőt. jött az ellenség. s hirdetem. hogy elégessük. hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: . ha sötét háttérben is világoskodik. Itt hivatkozhatunk az ő irgalmára. Az igazak pedig mint a nap. A szántóföld a világ. amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok. hanem az.. és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit. Az aratás a világ vége. amelyet egy ember elvetett a földjébe.. nagyobb minden veteménynél. amelyet fog az asszony. és a szétválasztást fenntartja az ítéletre.'' Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak. Akkor elbocsátotta a tömeget. és megkérdezték: ‘Uram. A hit akkor igazán erős. de emberi gyengeségből és a gonoszság hatalmából megjelenik a konkoly is.Nem. te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: . Az Emberfia elküldi angyalait. a konkoly pedig a gonosz fiai. hogy beteljesedjék.Krisztus jó magot hoz. az az Emberfia. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből A jók és a rosszak szétválasztása az ítélet napján következik be. hogy van rossz a világban.Akarod-e.Aki a jó magot veti. és az egész megkel tőle. Fává terebélyesedik.. belekever három véka lisztbe. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: . Bár kisebb ez minden más magnál.. Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: . Itt kiélhetjük szabadságunkat jó vagy rossz irányban. ott sírás lesz és fogcsikorgatás.Ellenséges ember műve ez. amit a próféta mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze. úgy lesz a világ végén is.A mennyek országa olyan. mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe.'' A szolgák erre megkérdezték: . Az ellenség.Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!'' Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: . aki ezeket elveti -. hogy Isten nem vonja vissza szabadságunkat. hogy szedjék össze országában mindazt. úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.A mennyek országa olyan. a jó mag az ország fiai. Akinek van füle.

hogy kellő okosságot kér Istentől népe vezetéséhez. hadd nőjön az aratásig mindkettő. Ezért Isten ezt mondta neki: .Nem. se száma.Uram és Istenem. Adj hát szolgádnak éber szívet. Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: . éjszaka.Bármit kérsz. ======================================================================== Évközi 17. hogy megértse Isten akaratát.. . 129-130 4. megadom neked!'' Salamon ezt mondta: . 57 és 72. és megkérdezték: . Akkor a szolgák odamentek a gazdához. Dávid helyett. te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: . a búzát pedig hordjátok a magtáramba!'' Ezek az evangélium igéi. nehogy a búzát is kitépjétek. Mivel ez a lelkülete. 127-128. amelynek se szeri. megadom neked. amit kértél.A mennyek országa olyan. hogy igazságot szolgáltathass... 7-12 A történet tanúsítja. nem is ellenséged életét kérted. vers. Vö. királlyá tetted szolgádat atyám. hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat.Akarod-e. és hogy a jót a rossztól meg tudja különböztetni. hanem bölcsességért könyörögtél. íme.. amilyen nem volt előtted. 24-30 A jók és a rosszak szétválasztása az ítélet napján következik be. Isten azzal jutalmazza. OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből Trónraléptekor Salamon bölcsességért könyörög. hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: .. VÁLASZOS ZSOLTÁR 118. felütötte fejét a konkoly is. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze. Szó szerint fogékony szívet kér. annak megadja a kellő segítséget is hozzá. 76-77. s nem lesz utánad sem. amikor a konkolyt kiszeditek.'' A szolgák erre megkérdezték: . tónus. vasárnap OLVASMÁNY 1 Kir 3. Dekát fiatal ember vagyok. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak... 5. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent. hogy akinek Isten küldetést ad. legyen benne engedelmesség annak telesítésére. Olyan bölcs és értő szívet adok neked. Istenem. nem tudom. Így szólt Isten: . Hagyjátok.'' Ez az Isten igéje. jött az ellenség. Salamon bölcsessége már abban jelentkezik. * én Uram. Amíg az emberek aludtak.. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll. konkolyt vetett a búza közé. hogy megadja neki a gazdagságot.Uram. és elment. 97a. miként kell uralkodni.Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám.+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 13. mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. kössétek kévébe. hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak. hogy elégessük. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet?'' Tetszett az Úrnak. álmában. egy nagy nép élén.Ellenséges ember műve ez. a hírnevet és a hosszú életet is. Válasz: Törvényedet szívből szeretem.

44-52 Az elrejtett kincs és a drágagyöngy hasonlata az Isten országának egyedülálló értékét emeli ki. Ezért parancsaidhoz tartom magamat. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Isten eleve arra rendelt minket. Azzal mindent meg lehet nyerni és nélküle mindent el lehet veszteni. hogy sok testvére legyen. Atyám. hogy valóban magukra öltsék Krisztus képmását. azokat meg is dicsőítette. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt. A hit vezetése alatt meg kell tanulnunk. Istenem. * én Uram. Isten előre tudja. A hálóról szóló hasonlat az ítéletre figyelmeztet. Istenem. E: Minden rendelésed csodálatraméltó. azt Krisztus feltámadásából tudjuk. Hogy az ember mivé válhat. * én Uram. * én Uram. Drágább nekem ajkad törvénye * sok ezer aranynál. mint a színarany. * hogy igéidet megtartsam. és azt meg is valósítja. hogy Fiának képmását öltsük magunkra. * gyűlölöm a hazugság minden útját. Uram. azokat eleve arra rendelte. E: Parancsaidat többre tartom az aranynál. tehát idejében kell állást foglalni. azokat meg is hívta. * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. hogy ő előre kialakította a világ tervét. * kedvesebb nekem.8 G. 28-30 A keresztény életet a hit világossága és a remény ígérete vezeti. Isten hatalmából és bölcsességéből következik. Áldalak téged. Vö. hogy Fiának képmását öltsék magukra. láz Atya őt így dicsőíti meg. hogy hová akarunk tartozni. szám. hogy kik fogják tetteikkel felhasználni Krisztus kegyelmét. Mt 11. * mivel törvényed az én gyönyörűségem. hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. H: Törvényedet szívből szeretem. akiket meghívott. * amint szolgádnak megígérted. hogy az üdvösséget és Isten dicsőségét a legnagyobb értéknek tekintsük és hogy tudjunk érte áldozatot hozni. mint elsőszülöttnek. benne az üdvösség tervét is. ALLELUJA Alleluja. mennynek és földnek Istene. Irgalmasságod éltessen engem. E: Vigasztalásomra legyen irgalmad. akiket pedig igazzá tett. Hívek: Törvényedet szívből szeretem. * én Uram. Akiket ugyanis előre ismert. * okossá teszi a kicsinyeket. * lelkem ezért megtartja őket. Testvéreim! Tudjuk. . 8. 25 -. SZENTLECKE Róm 8. EVANGÉLIUM Mt 13. Egyszer majd megtörténik a különválasztás. Alleluja. Ragyogva világít szavad fénye. azokat igazzá tette. ezüstnél. H: Törvényedet szívből szeretem. Ez az Isten igéje. Istenem.Előénekes: Hittel vallom: + Az az én osztályrészem. Istenem. hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. H: Törvényedet szívből szeretem. tónus. azért azokat úgy vezeti a kiválasztás és megigazulás útján.

Értitek-e mindezt?'' . OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Jöjjetek és egyetek. A bálványoknál és a föld javaiban hiába keressük ezt a boldogságot. eladta mindenét. A felhívás a babiloni fogság idején hangzott el. Ezek az evangélium igéi.Minden írástudó. azután boldogan elment. jöjjetek a vizekhez mind. mint a földbe rejtett kincs. Erre így folytatta: . olyan. Így szól az Úr: Ti szomjazók.A mennyek országa olyan. amije csak volt. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 13. Elrejtette újra. Kivonulnak az angyalok.A mennyek országa olyan. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: . amije csak volt. amelyet egy ember megtalált. hogy csak az élő Isten tudja a lélek igényeit kielégíteni. 44-46 Isten országa többet ér minden földi kincsnél.. amije csak volt. . ======================================================================== Évközi 18. aki kincseiből régit és újat vesz elő. mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. ott sírás lesz és fogcsikorgatás... Elrejtette újra. és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják. és megvásárolta azt. Talált egy nagyon értékeset. amije csak volt. Isten a kegyelmét a mindennapi ételhez és italhoz teszi hasonlóvá. Így lesz a világ végén is. és megvásárolta azt. s benne van az az igazság is. azután boldogan elment. eladta mindenét. a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik. amelyet egy ember megtalált. mint egy családapa. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: . Talált egy nagyon értékeset. vasárnap OLVASMÁNY Iz 55. mint a földbe rejtett kincs. eladta mindenét. erre elment.. és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan. a hitványát pedig kidobják. erre elment. a partra vonják.Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Isten országa többet ér minden földi kincsnél. Végül: a mennyek országa olyan.felelték. aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban. mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. és megvette azt a szántóföldet.Igen!'' -. Mihelyt megtelik. A mennyek országa olyan.'' Ezek az evangélium igéi. eladta mindenét. mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. 1-3 A próféta felhívása hasonlít Jézusnak a lakomáról szóló példabeszédéhez.

sem magasság. sem mélység. 15-16. mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Vö. s mindörökre meg akar tartani magának. akkor jó ételt esztek. és a keresetet arra. akik őt hívják. 8-9. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Semmiféle teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől. H: Megnyitod kezedet. Miért költitek a pénzt arra.és bár nincs pénzetek. * és irgalmas minden művéhez. 16. Megnyitod kezedet. Ez az Isten igéje. * és táplálsz minket. Testvéreim! Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság. Istenem. * és te enni adsz nekik kellő időben. sem élet. 17-18 5. SZENTLECKE Róm 8. 35. a mi Urunkban van. ami nem kenyér. Reményünk tehát az ő személyes szeretetén nyugszik. Válasz: Megnyitod kezedet. VÁLASZOS ZSOLTÁR 144. mely Isten . vers. E: Mindenek szeme bízón rád tekint. E: Igazságos az Úr minden útján. Előénekes: Irgalmas az Úr és kegyelmes. vegyetek pénz nélkül bort és tejet. sem hatalmasságok. életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk az által. Hívek: Megnyitod kezedet. * és táplálsz minket. hogy sem halál. 8. ALLELUJA Alleluja. H: Megnyitod kezedet. sem jelenvalók.földi küzdelmet és a kereszthaláli s nincs az a teremtett érték vagy hatalom. 37-39 Krisztus a megváltással nemcsak a lehetőségét adta meg annak. sem angyalok. és élni fog lelketek. Ez az Isten igéje. * hanem minden igével is. tónus. Istenem. szám Nemcsak kenyérrel él az ember. * és javaiddal eltöltesz minden élőt. sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől. amely Krisztus Jézusban. Örök szövetséget kötök veletek. és kövér falatokban lesz részetek. s kell hogy életünk válasz legyen az ő szeretetére. Biztos vagyok ugyanis abban. amiért elhatározását megváltoztatná. Az Úr mindenkihez jóságos. * nagy irgalmú és hosszan tűrő. figyeljetek rám. Fordítsátok ide fületeket és gyertek ide hozzám: hallgassatok rám. aki szeret minket. amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide. * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel. * és szent minden művében. * és táplálsz minket. * és táplálsz minket. hogy mi keressük az üdvösségei hanem belefoglalt bennünket szeretetébe. siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek. Közel az Úr mindazokhoz. sem fejedelemségek. Istenem. sem eljövendők. Az Isten Fia ezért választotta a kiüresítési a . Istenem.

Menj és a hegyen járulj az Úr színe elé!'' S íme az Úr elvonult arra. Bocsásd el a tömeget. Amint beesteledett. 4b -..8 G. Hegyeket tépő. A tanítványoknak adott felszólítás: ti adjatok nekik enni. de nem ez a szándéka. hogy térjenek meg. szemét az égre emelve áldást mondott. azután megtörte a kenyereket. földrengéssel félemlíthetné meg az embereket. és figyelmeztették: . Abban az időben: Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról. hogy ő képes volna pusztító csodákat tenni: tűzzel. egyedül. 13-21 Jézusnak az emberek iránti viselkedése kifejezi az Atya magatartását A kenyérszaporítás csodájának képe kettős tartalmú. ======================================================================== Évközi 19.'' Mire ő ezt mondta: . szintén azt célozza. az üdvösséget. vasárnap OLVASMÁNY 1 Kir 19. OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből A hegyen járulj az Úr színe elé! Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez. viharral. a türelem hangján akar velük beszélni. a Hórebhez.. De az emberek megtudták. a tanítványok pedig az embereknek. Az Úr azt mondta neki: .Nem kell elmenniük. Bement egy barlangba és ott töltötte az éjszakát. hogy élelmet szerezzenek maguknak!'' Jézus azonban ezt mondta nekik: . tónus. és odaadta a tanítványoknak. Mt 4. sziklákat sodró. 11-13a A próféták is törékeny emberek voltak. hogy a tömeget telepítsék le a fűre. hogy az Egyház legyen szeretetközösség. azért a pusztába menekül. A lágy esti szellőben. ahol a lelki és a testi javak iránt megvan a felelősség. Mindannyian ettek és jól is laktak. Isten látomásban adja tudtára.Sivár ez a hely. 9a. Ígéretet tett hogy aki keresi az Isten országát annak megadja a szükséges földi feltételeket is. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. hogy földi bajainkat sem nézi érzéketlenül. csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre. Megvan a hatalma. hogy Jézus elsősorban taníj hirdeti az Isten országát. másrészt rámutat arra. Egyrészt jelzi. és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt. hatalmas . Ezek az evangélium igéi. hogy a föld javait megsokasítsa. elfáradtak a munkában. Pedig mintegy ötezer férfi evett.. hogy már nincs mit keresnie az emberek között. csak öt kenyerünk és két halunk. hadd menjenek a falvakba. már nagy tömeget látott ott. EVANGÉLIUM Mt 14. tanítványai odamentek hozzá.Nincs másunk itt. nem számítva a nőket és a gyerekeket.Hozzátok ide!'' Miután megparancsolta.. fogta az öt kenyeret és a két halat. ti adjatok nekik enni!'' Ők ezt felelték: . az üldöztetésben és az emberek érdektelenségének láttán. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. Illés is úgy gondolja.ajkáról való. Alleluja.. és késő már az óra is.

Ámen. * és üdvösségünket add meg nékünk! Vö. VÁLASZOS ZSOLTÁR 84. * csókot vált az igazság és a béke. hogy az ószövetségi nép. de az Úr nem volt a tűzben. Istenem. elutasította az evangéliumot. mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. Amikor ezt Illés észrevette. a szövetségek. H: Urunk. hogy nagy az én szomorúságom és állandó a szívem fájdalma! Inkább azt kívánnám. 4. hogy magam legyek átok alatt testvéreimért. az istentisztelet és az ígéretek. mit mond az én Uram. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben. mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. * földünk is meghozza termését. de Isten minden emberi zsákutcából talál kiutat. amely hitt Istenben és várta a Megváltót. * és az igazságosság tekint le az égből. a dicsőség. H: Urunk. 11-12. Ez az Isten igéje. 9ab-10. ALLELUJA Alleluja. kiment. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába. 13-14 1 D2 tónus. távol Krisztustól testvéreimért. * és üdvösségünket add meg nékünk! E: Az Úrjóságát megmutatja. * és üdvösségünket add meg nékünk! SZENTLECKE Róm 9. a test szerint népemből valókért. 8. a törvényadás. szám.szélvész haladt az Úr előtt. Igazság jár az Úr előtt. a szövetségei Isten megmutatta nekik hatalmát és gondviselését. és test szerint közülük származik Krisztus. A földből a hűség kisarjad. Válasz: Urunk. mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Inkább azt kívánnám. Övéik az atyák. A nép sok kegyelmet kapott. Hívek: Urunk. de az Úr nem volt a szélviharban. test szerint közülük származott a Megváltó. és a barlang elé állt. vers. a kiválasztást. A tüzet enyhe szellő kísérte. mindörökké áldott Isten. s mégis minden kegyelemnek ellen tudnak állni. nem hazudom. de az Úr nem volt a földrengésben. * hogy országukba dicsőség költözzék. aki mindenek fölött való. Ebben benne van a szabad akarat és a gondviselés titka. mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. . hogy magam legyek átok alatt. de el kell fogadnia a valóságot. befödte arcát köntösével. * mert népének és szentjeinek békét ígér. A földrengés után tűz következett. Előénekes: Hadd halljam. * és üdvösségünket add meg nékünk! E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek. Ez az Isten igéje. Testvéreim! Igazat mondok Krisztusban. 1-5 Az apostoli Egyház átélte a titkot. Pál minden áldozatot meghozna megtérésükért. * és béke a lába nyomában. Izrael fiaiért! Hiszen övék az istenfiúság.

A csónakjelképezi az Egyházat. fölment a hegyre. De Jézus azonnal megszólította őket: .Te valóban az Isten Fia vagy!'' Ezek az evangélium igéi. s ő ott volt egymagában.4g. és merülni kezdett. De amikor visszatérésük után jöttek a bajokkal teli hétköznapok. mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom. hogy először tartsák meg az Isten törvényét. miért kételkedtél?'' Mikor beszálltak a bárkába. Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait. 5 -. és így szóltak: . szeressék nevét és szolgái legyenek. ha állandóan megvalljuk.Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!'' Erre Péter odaszólt neki: . a szél elállt. mint új Jeruzsálemet. és így szólt hozzá: .Te kicsinyhitű. akik megtartják . * igéjében bízom.. és rémületükben felkiáltottak. 1.Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz. De az erős szél láttán megijedt. Péter és az apostolok a hatalmat Krisztustól kapják. hogy a vízen hozzád menjek! Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést. hogy hozzád menjek a vízen!'' Ő azt mondta: . hogy hol van Isten dicsősége. hogy az Egyház nem egyszerű földi intézmény. hanem az üdvösség eszköze.akik az Úrhoz csatlakoznak. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Parancsold meg. Uram!'' Jézus nyomban kinyújtotta kezét. hogy kísértet. menjenek át előtte a túlsó partra. hogy egyedül imádkozzék. ======================================================================== Évközi 20. hogy amíg ő elbocsátja a tömeget. elindult a vízen. de Krisztus szeme rajta van. hol a béke és a boldogság.Uram. amely küzd a történelem viharaival. Máté itt az Egyházzal hozza kapcsolatba. 22-33 Márk és János a vízenjárás csodáját más összefüggésben mondja el. Különösen akkor. mint Isten dicsőségének megtapasztalását. Alleluja. azt hitték. sokakban felmerült a kérdés. s kellő időben megmutatja erejét. s Isten akkor megmutatja nekik hűségét és erejét. megfogta őt. Felkiáltott: . hogy Jézus az Isten Fia. mert ellenszél fújt. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az idegenek fiait elvezetem szent hegyemre. hogy szolgáljanak neki. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva.. Hányták-vetették a hullámok.. Amikor észrevették.Jöjj!'' Péter ki is szállt a csónakból. s annak segítségével bemutathatják a világnak. végezzék az istentiszteletet igazi hódolattal. és ment Jézus felé. Ezt mondja az Úr: .. A csónakban levők pedig leborultak előtte. Amint elbocsátotta az embereket. EVANGÉLIUM Mt 14. éljenek az igazságosság követelményei szerint. parancsold meg.Ments meg.. 6-7 A babiloni fogságból való hazatérést a próféták úgy jelentik be. tónus. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Közben beesteledett..Az Úrban remélek. ha te vagy az. A próféta azzal válaszol. Zsolt 129. Az idegenek fiait pedig -. vasárnap OLVASMÁNY Iz 56.

+ mert igazságosan ítéled a népeket. akkor őhozzájuk is az. Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten.és véres áldozataikat oltáromon. mi más lesz újrafelvételük. * dicsőítsenek az összes nemzetek. . 13-15. Elmaradásuk azonban nem keresztezi Isten tervét. amit először nekik kellett felajánlani. H: Magasztaljanak téged a népek. Áldjon meg minket az Isten.'' Ez az Isten igéje. hogy egykor ők is irgalomra találjanak. és áldjon meg minket. VÁLASZOS ZSOLTÁR 66. nehogy megszentségtelenítsék. * magasztaljanak az összes nemzetek. * magasztaljanak az összes nemzetek. Megtorpanásukból tehát jó is származott. vers. hogy a zsidó nép visszautasítja az evangéliumot. ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Elfogadom égő. 29-32 Az apostol látja. szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet. az imádság helyén. 4. ALLELUJA Alleluja. Vö. azért biztos.közülük a szombatot. és ragaszkodnak szövetségemhez -. * és üdvösségedet az összes nemzetek. s vigyáznak. hogy megismerjék a földön utadat. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. szám. de most. Ha a pogányokhoz irgalmas. úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt. hiszen így a pogányok annál hamarabb részesülhetnek a hit áldásaiban. Istenünk. * magasztaljanak az összes nemzetek. Istenünk. H: Magasztaljanak téged a népek.mind elvezetem szent hegyemre. E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek. E: Magasztaljanak téged a népek. Hívek: Magasztaljanak téged a népek. Istenünk.* és te vezérled őket a földön. Sőt. Válasz: Magasztaljanak téged a népek. Isten nem bánja meg a kiválasztást és kegyelmi adományait. nagyra tartom szolgálatomat. Testvéreim! A pogányoknak azt mondom: Mint a pogányok apostola. és örömmel töltöm el házamban. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra. 4. hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. 5. az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek. ragyogtassa fel arcát fölöttünk. 6 és 8 5. Istenünk. SZENTLECKE Róm 11. 2-3. hogy mindenkin megkönyörüljön. Istenünk. hogy megtérésük majd különösen hozzájárd Isten országának terjedéséhez. Ez az Isten igéje. * magasztaljanak az összes nemzetek. * félve tisztelje őt a föld minden határa. tónus.

* senki sem jut Atyámhoz. amit kinyit. 19-23 Az Ószövetségben vannak olyan események.Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!'' Mire az asszony: . És íme. Végül odamentek hozzá tanítványai..Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.. Jézus kezdeti tartózkodása azt célozza. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az Úr az ő szolgájának. Uram.. 21-28 Jézus személyes küldetése a zsidó néphez szólt. Így atyja lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának.Könyörülj rajtam.Igen.'' Ám az asszony odajött.. az nem ok arra. Isten a prófétákon keresztül beleszólt a nép életébe és a hatalom gyakorlásának módját is ellenőrizte. csak általam. Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz: . Itt a kulcsok hatalma előképe Péter hatalmának. amelyeket az apostoli igehirdetés előképnek fogott fel.Kivetlek tisztségedből. hogy abbahagyjuk az imát és a bizalmat. és leborult előtte e szavakkal: . ======================================================================== Évközi 21. azt senki be nem zárja. Alleluja.Küldd el őt. 23 -.. hogy az Atya irgalma mindenkire kiterjed. a Messiásnak a vállára teszi le Dávid házának kulcsát. ami lehull gazdájuk asztaláról!'' Erre Jézus így szólt hozzá: . EVANGÉLIUM Mt 15.. és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. tónus. a pogányokhoz majd az Egyházon keresztül jut el az örömhír. ne kiáltozzon utánunk!'' Jézus kijelentette: .. Ezek az evangélium igéi. Hilkijahu fiát. akik hisznek. Egyes esetekben Jézus mégis megmutatta. amint szeretnéd!'' És a lánya meggyógyult még abban az órában. segíts rajtam!'' Ő így válaszolt: .Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy.Uram. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Asszony. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát. de a kutyák is esznek abból. Eljákimot.4g. Ha Isten nem válaszol azonnal kéréseinkre.'' Jn 14. azt senki ki nem nyitja. és kiáltozva kérte: . és elmozdítalak hivatalodból.. Uram. .. jött egy arra lakó kánaáni asszony. különösen azokra.Én vagyok az út. nagy a te hited! Abban az időben: Jézus továbbhaladt. az igazság és az élet.Jézus mondja: + . és rá erősítem övedet: a kezébe adom hatalmadat. s amit bezár. vasárnap OLVASMÁNY Iz 22. hogy még jobban kiemelje a pogány asszony hitét. Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!'' Ő azonban szóra sem méltatta. és arra kérték: . Azon a napon elhívom szolgámat. és reá adom köntösödet.

* mert meghallgattad ajkam igéit. Aki a hitszemével nézi az üdvtörténet eseményeit. 18 -. H: Örökké tart. Isten mint irgalmas Atya áll szemben a gyarló emberrel. Uram.'' Ez az Isten igéje. Az ember csak hódolattal tekinthet a gondviselés megnyilatkozásaira. Előénekes: Ünnepellek. Te Péter vagy. Ő senkinek nem adósa.Mint a szeget. mindenkitől független. Örökké tart. szilárd helyre verem be. * messziről felismeri. Uram. 2bc-3. * szent templomodban arcra borulok. őáltala. és milyen megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait. 8bc. * gyarapítsd az erőt lelkemben. a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! E: Valóban fölséges az Úr: + az alázatosnak gondját viseli. övé a dicsőség mindörökké! Ámen. Mt 16. és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. végzéseit. VÁLASZOS ZSOLTÁR 137. kik a gőgösök. amelybe az értelem nem képes behatolni. a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! E: Szent nevedet mindig megvallom. Uram. Ez az Isten igéje. ALLELUJA Alleluja. mégis mindenacélhoz akar vezetni. mely napon hozzád kiáltok. Angyalaid előtt zsoltárt éneklek. szám. * irgalmadért és igaz voltodért. H: Örökké tart. hogy visszakövetelhetné tőle? Őbelőle. 4. őáltala és őérte van minden! Testvéreim! Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai. a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! SZENTLECKE Róm 11. + és én erre a sziklára építem Egyházamat. 6 és 8bc Válasz: Örökké tart. Uram. 12. Uram. tónus. a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait. útjait úgy látja. azaz kőszikla. 33-36 Ez a dicsőítő szöveg fejezi be az apostol elmélkedését a zsidó nép hitetlenségéről és Isten kifürkészhetetlen útjairól. és őérte van minden. szívem mélyéből. az Isten bölcsességét. mint titkot. hallgass meg engem. vers. Hívek: Örökké tart. 1-2a. Egy dolog világos marad. és dicsőséges trónjává lesz atyja házának.8 G. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Őbelőle. Uram. és tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki. a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! Vö. . tónus. hiszen tőle van minden. Alleluja.

Már azt gondoltam: Nem törődöm vele. Akárhányszor csak beszélek. Egyben hatalmat ad neki. Ezért mondom neked. Erősebb voltál nálam és legyőztél.'' Ő tovább kérdezte őket: .Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: . hogy ő a Messiás.. az Egyház közösségében is láthatóvá tegye. Jézus ezt a hitet akarja megszilárdítani az Egyházban. mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked.'' Erre Jézus azt mondta neki: . vasárnap OLVASMÁNY Jer 20. ezért megrendülés nélkül fogja hordozni a hitet... Az belülről égeti és hatja át. s neki engedelmeskednie kell.. és én erre a sziklára építem Egyházamat. az élő Isten Fia. Uram! S én hagytam. de meg is tud erősíteni. kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: . ======================================================================== Évközi 22. hogy rászedj. van. azt kell kiáltanom.EVANGÉLIUM Mt 16..Hát ti. hogy kitartson küldetése mellett. hanem az én mennyei Atyám. Péter válaszából és Jézus magyarázatából kitűnik.. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején: . fel lesz oldva a mennyben is. hogy az Isten országának ügyét gyarló emberekre bízza. mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Az ellenség ostromolta a várost és neki a vezető emberek és a háborús párt ellen kellett beszélnie. Ő elég erősnek érezte magát arra. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön. Ezért árulónak bélyegezték. el ne mondják senkinek. mind kicsúfol. 7-9 Jeremiás nehéz időben kapta prófétai meghívását. aki Illésnek. azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás! Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Isten tud áldozatot követelni. fenyegették és életére törtek. hogy a hit az Isten Fiában csak kegyelmi ajándék lehet. . hogy te Péter vagy.Van. OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből Az Úr szava gyalázatomra vált. és én neked adom a mennyek országának kulcsait. Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát.Boldog vagy Simon. Jónás fia. hogy ezt a hitet kifelé. meg lesz kötve a mennyben is.Rászedtél. Pétert sziklaalappá teszi. megkérdezte tanítványaitól: . hogy Isten szava erősebb. Panasza ilyen helyzetben tör elő. aki Keresztelő Jánosnak. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak. Ezek az evangélium igéi. és amit feloldasz a földön. hogy kinek tartják őt. nem az emberi képesség eredménye. Mégis úgy érzi. Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért. s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.Te vagy a Krisztus. 13-20 Tanítása és csodái alapján Jézus joggal tette fel a kérdést. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Te Péter vagy.

hogy testüket adják oda Istennek tetsző áldozatul. SZENTLECKE Róm 12. H: Hozzád vágyódik szívem. tónus. Istennek tetsző áldozatul. * hogy megértsük. S ha megfeszítettem erőmet. * ajkam ujjong. Istenem. testem utánad eped. * a te nevedben tárom imára kezemet. 1-2 Az apostol a Római levél befejező részében erkölcsi intelmeket ad. 17-18 -. mi a kedves előtte. A hívő ember úgy alakuljon át. mi az Isten akarata.'' Ez az Isten igéje. * szárnyaid oltalmában örvendezem. Ehhez tudni kell elszakadni a világ csábításaitól és figyelni Isten akaratára. E: Valóban te lettél védelmezőm. Legyen ez a ti értelmetek hódolata! Ne hasonuljatok a világhoz. * én Uram. * én Uram. Vö. hogy élete egészen Isten szolgálata legyen. E: Neked mondok áldást. De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben. Istenem. H: Hozzád vágyódik szívem. szám dicsőít téged. * jobbod szilárdan tart fenn engem. 8-9 7b. * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. hogy ellenálljak. Istenem. szent. és mi a tökéletes! Ez az Isten igéje. mily reménységre hívott meg minket. kiaszott földje. Ef 1.8 G. * én Uram. * én Uram. amíg csak élek. Ezt fejezi ki a hasonlat. Téged szomjaz lelkem. Hívek: Hozzád vágyódik szívem. 5-6. teljék be lelkem. * mint a puszta tikkadt. Lelkem tehozzád ragaszkodik. hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át. Válasz: Hozzád vágyódik szívem. virrasztva kereslek. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Adjátok testeteket élő áldozatul! Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő. világosítsa meg lelkünket. és átjárta minden csontomat. Mert irgalmad többet ér. 8. Legfontosabbnak tartja a teljes meghódolást Isten előtt. Urunk. Mint dús lakomával. Előénekes: Uram.és nem beszélek többé nevében. belefáradtam és nem tudtam elviselni. mint az élet. 3-4. * ezért ajkam dicsőít téged. Istenem. Istenem. H: Hozzád vágyódik szívem. * én Uram. 2. . szám. Jézus Krisztus Atyja. Istenem. hogy felismerjétek. mi a helyes. E: Szentélyedben neked szolgáltam. tónus. VÁLASZOS ZSOLTÁR 62. ALLELUJA Alleluja. * az én Istenem te vagy nékem. vers. 2b.

és óva intette: . mert szava kellemetlen számukra. Uram! Ez nem történhet veled!'' Mire ő Péterhez fordult: . úgy tűnik. Ezért neki is szüksége volt arra.Ha valaki követni akar engem. sátán! Botránkoztatsz. vérét tőled kérem számon.. de vérét tőled kérem számon. de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében. hanem rendezi kapcsolatunkat Istennel. azaz ellenség.Emberfia.. hogy az istentelent visszatérítsd útjáról. őrnek állítottalak Izrael háza mellé.Isten ments. Ha azt mondom az istentelennek: ‘Istentelen.’ és te nem teszel semmit. Az evangélista ide kapcsolta azokat a szavakat is. Engedelmeskednie kell Istennek.. s ugyanakkor felelős a népért Figyelmeztetni kell őket bűneikre. hogy sátán. és aki énértem elveszíti életét. Aki tanítványa akar lenni. Ha ellenben meginted az . Mert mit használ az embernek. vegye föl keresztjét és kövessen. vasárnap OLVASMÁNY Ez 33. főpapoktól és az írástudóktól. ======================================================================== Évközi 23.Távozz tőlem. de a harmadik napon feltámad a halálból. azért érthetetlen előtte Krisztus szándéka. tagadja meg önmagát! Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra. elveszíti azt. megölik. és megfizet mindenkinek tettei szerint. megtalálja azt.. 21-27 Jézus elsősorban apostolai előtt akarta tisztázni messiási küldetését. az istentelen meghal ugyan vétke miatt. Ezért kapja a megbélyegzést. mert ha elmulasztja. amelyeket Jézus saját követéséről mondott. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből Ha nem teszel semmit. EVANGÉLIUM Mt 16. meg kell halnod. aki meg akarja menteni életét. Mert mindaz. sokat kell szenvednie a vénektől. hogy az istentelent visszatérítsd útjáról. angyalai kíséretében. hogy Isten felhívja a kitartásra. aki szemben áll Isten tervével. mintha jóváhagyná azokat. hanem az emberekére!'' Azután így szólt tanítványaihoz: . 7-10 Isten a prófétát a nép üdvössége érdekében küldi. Küldetésének ez a nehéz oldala. annak vele együtt tudni kell vállalni az áldozatot.Alleluja. hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. ha az egész világot megnyeri is. Erre Péter félrevonta őt. Sokan azért fordulnak ellene. Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához: . mert nem az Isten ügyére van gondod.'' Ezek az evangélium igéi. tagadja meg magát. Szerepe közvetítés Isten és ember között. s küldetéséért válla Ja a vértanúságot is. Még Péter is emberi módon gondolkodik. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Aki utánam akar jönni. Saját népe fogja megtagadni és elvetni. Ő nem földi uralkodó lesz. hogy neki Jeruzsálembe kell mennie.

ne légy kemény szívű. Krisztus példát adott rá és megadja hozzá a kegyelmet. ne lopj. * hulljunk térdre Urunk. . Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * .'' Vö.. mint önmagadat!'' A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának. 19 -.'' SZENTLECKE Róm 13. tónus. * mi pedig az ő népe. meghal ugyan gonoszsága miatt.. 8..Népem.4g. A keresztény egyéniség ott alakul ki. * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt. hanem jóakarat. szám.. hanem a szeretetből fakadó magatartás.Népem. + ahol atyáitok megkísértettek engem.Népem. * és ránk bízta a kiengesztelődés igét. hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg. 2 Kor 5. mert a törvény teljessége a szeretet.. Testvéreim! Ne tartozzatok senkinek semmivel. boruljunk le.. de nem tér le útjáról.Ne ölj. és kezére bízott nyáj vagyunk.Népem. ebben az egyben foglalható össze: . ahol a szeretetnek ilyen rendező szerepe van.'' E: Jöjjetek. VÁLASZOS ZSOLTÁR 94. * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.írva van''. 6-7.ez a törvény''. ALLELUJA Alleluja. a másét ne kívánd''. Ez az Isten igéje. hogy az emberek iránti kötelességünk indítéka már nem az. ne légy kemény szívű. csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti. Alleluja.. 8-9 2. 1-2. H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * . tónus.Szeresd felebarátodat. ne légy kemény szívű. ne légy kemény szívű. Massza napján a pusztában. Az apostol iharra mutat rá. de te megmented életedet. örvendezzünk az Úrnak. hódoljunk előtte. ne törj házasságot. bár látták számos csodámat. hogy .. 8-10 Krisztus főparancsolattá tette a szeretetet.'' E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * . Előénekes: Jöjjetek. Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * . hogy az ő szeretetét közvetítsük az emberek felé. Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé.'' H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * . teljesíti a többi parancsot is. . és ami egyéb parancs még van. 4.istentelent. * próbára tettek. Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Hiszen a parancsok: .. Mert ő a mi Istenünk. Alkotónk előtt. De természetesen a szeretet nem érzelem. vers. mint egykor Meribánál. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A törvény teljessége a szeretet.'' Ez az Isten igéje.Ne keményítsétek meg szíveteket.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből Bocsásd meg a másik embernek. aki bűnös. Aki más emberre konokul haragszik. azon bosszút áll az Úr is. Az Egyház azonban igazi közösség és védheti belső békéjét. és amit feloldotok a földön. kitart a haragban. Ha hallgat rád.. Aki bosszút áll. és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől?! . vasárnap OLVASMÁNY Sir 27.EVANGÉLIUM Mt 18. ha vétett. mintha pogány volna vagy vámos. Ha rájuk sem hallgat. megnyerted testvéredet. ha vétett. ott vagyok közöttük. Márpedig hogyan kérhetne valaki megbocsátást Istentől. A sértést. Végül gondolni kell arra. 30 -. megkapják azt mennyei Atyámtól. Ha a hívek közösségére sem hallgat. Ha azonban nem hallgat rád. hogy a jóakarat ne szenvedjen kárt.28. vedd úgy. és neked is megbocsátják vétked. csak az ragaszkodik hozzá. az igazságtalanságot számon kérhetjük. A düh és a harag egyaránt utálatos. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik. hanem a kiengesztelődés. hanem a közösség életét és az egymás iránt való felelősséget is. Bocsáss meg a másik embernek. fel lesz oldva a mennyben is. A megokolás az. imádkozzál. a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jóllehet ő csak ember. megnyerted testvéredet. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Ha hallgat rád. 15-20 Az Egyházban nemcsak a hitet és a kegyelmi rendet kellett tisztázni.Ha testvéred vétkezik ellened. hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán. Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön. akik nem ismerik el a tekintély intézkedéseit. hogy Isten megkívánja és mi magunk is rászorulunk az ő irgalmára. meg lesz kötve a mennyben is. hogy lesz igazságtalanság és szeretetlenség. ======================================================================== Évközi 24. hogy ‘kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. azért kizárhatja azokat. vigyél magaddal egy vagy két társat.'' Ezek az evangélium igéi. akkor négyszemközt vagy két tanú jelenlétében. de a cél nem a megtorlás. legalább népük keretén belül. és csak végső esetben a nyilvánosság elé vinni. de úgy. menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. és neked is megbocsátják vétked. ha ő maga nem tud megbocsátani. 7 A türelem és a megbocsátás gondolata már a régi szövetségben is követelmény volt. kemény számadást tart vele bűneiért. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: . Krisztus feltételezi. Az egyetértő közösség imájának külön ereje van. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben. mondd meg a hívek közösségének. hogy egyszer mi magunk is Isten ítélőszéke elé kerülünk. imádkozzál. Ha lehet.

. Áldjad. mindig az Úréi vagyunk. Jézus mondja: + . lelkem. tudták. 3-4. 4. akik pl. az Urat. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. hogy hozzád milyen jó volt. SZENTLECKE Róm 14. H: Irgalmas a mi Urunk.Új parancsot adok nektek. 9-10.'' Jn 13.. Gondolj a törvényre. Mások aggályosak maradtak. hogy legyenek tekintettel egymás meggyőződésére. Hiszen a közösség tagjai nem függetlenek egymástól: Krisztusban összetartoznak. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. ALLELUJA Alleluja. E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat. 1-2. H: Irgalmas a mi Urunk. * szeressétek egymást. Ez az Isten igéje. * egész bensőm az ő szent nevét áldj a. Testvéreim! Egyikünk sem él csak önmagának. és egyikünk sem hal meg csak önmagának. gondolj az Istennel kötött szövetségre. Nem bűneink szerint bánik velünk. VÁLASZOS ZSOLTÁR 102. * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. szám. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 11-12 11. * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. gondolj halálodra. Istennek élünk.-. mind az élőknek Ura legyen. Válasz: Irgalmas a mi Urunk. Ahogyan az atya megkönyörül fiain. * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 34 -. amint én szeretlek titeket. Krisztus ugyanis azért halt meg és azért támadt fel. a keresztségben az ő testének tagjai lettek. mindig az Úréi vagyunk. vers. ne gyűlöld embertársadat. A pusztulástól megmenti életed. tónus. hogy olyan ószövetségi előírások nem kötelezik őket. tónus. Hívek: Irgalmas a mi Urunk. * és ne feledd. Vö. és a szeretet alapján kerüljék a megbotránkoztatást. s tartsd meg a parancsokat.4g. Ez az Isten igéje.hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? Gondolja végső dolgokra. Előénekes: Áldjad. Amíg élünk. akár halunk. s nézd el a sértést. 8a. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt Leveléből Akár élünk. H: Irgalmas a mi Urunk. az Urat. Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő. hogy mind a holtaknak. E: Megbocsátja minden vétked. * meggyógyítja minden gyengeséged. mint amilyenek az ételek megkülönböztetésére vonatkoznak. és ha meghalunk. 7-9 A római egyházban voltak felvilágosultak. Ezért az apostol ajánlja. lelkem. Tehát akár élünk. * bűneinket olyan messze dobja tőlünk. akár meghalunk. Istennek halunk meg. hagyd a gyűlölködést.

Uram. mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. hogy adják el őt. függeszti fel az igazságosság követelményeit. mert ő . hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan. és a jogok érvényesítésében sem szabad a szeretetről megfeledkezni. én minden tartozásodat elengedtem neked.Nem mondom. vasárnap OLVASMÁNY Iz 55. büntetni. Amikor elkezdte. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon. hogy hétszer bocsáss meg. amivel tartozik. hogy hétszer. 6-9 A próféta a fogságban levő nép maradékához beszél: ne veszítsétek el bizalmatokat. hanem ment és börtönbe vetette. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam. de kezdettől fogva bölcsessége és szentsége szerint fordult az ember felé. de jóságát és irgalmát nem vonja vissza. míg meg nem fizeti tartozását. Krisztus ellenben azt ajánlja. mert ő tud számon kérni. Gondolatai és tettei mások. a gyermekeit. azoknak az igazságosság mértéke a szemet szemért elv volt.Alleluja. hanem inkább arra céloz. mint ahogy én megkönyörültem rajtad?’ És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek. hogy egyáltalán ne kövessünk el igazságtalanságot. odahozták egyik adósát. 21-35 Akik a régi törvényen nevelődtek. mint az emberéi. és mindenét. sőt még az adósságát is elengedte. és így törlessze adósságát. Abban az időben: Péter odament Jézushoz. ======================================================================== Évközi 25...nagy a megbocsátásban . A szolga kiment. és találkozott egyik szolgatársával. tehát mindig visszatérhetünk hozzá. mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt. . ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Jézus ellenben nem mértéket állít fel. mint az emberekkel szemben. amije csak van. Mivel nem volt miből megfizetnie. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek. Elkapta és fojtogatni kezdte: ‘Add meg. aki neki száz dénárral tartozott. s ő majd olyan mértékkel mér nekünk... Titkát ugyan nem meríthetik ki. és így szólt hozzá: ‘Te gonosz szolga! Amikor kérleltél. A példabeszéd megvilágítja. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Nem mondom. míg meg nem fizet mindent.. Az úr akkor magához hívatta őt. hogy Istennel szemben mindig több az elszámolni valónk. folyamodjatok Istenhez. aki tízezer talentummal tartozott. hanem a szeretet túlcsordulását ajánlja. amivel tartozol!’ Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam. hanem hetvenszer hétszer. és megkérdezte: . EVANGÉLIUM Mt 18. Azok kifürkészhetetlenek. mindent megfizetek!’ De ő nem engedett.'' Ezek az evangélium igéi. ha testvérem vétkezik ellenem. Jézus azonban ezzel nem. a feleségét. Szolgatársai látták a történteket. Péter ennek a mértékét akarja tisztázni. hogy az ő követője legyen mindig kész a megbocsátásra. az úr megparancsolta. Elmentek és elbeszélték uruknak. hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus így felelt: . ahogy mi mértünk másoknak.

és az én útjaim nem a ti útjaitok -. 8-9. * akik oltalmát kérik. Nagy az Úr és minden dicséretre méltó. Ha viszont tovább kell élnem. Isten dicsőül jön meg benne akár életben marad és tovább kell dolgoznia. annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál. hogy Krisztus most is. Hiszen számomra az élet Krisztus. * és szent minden művében.OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Nem tudom tehát. ha meghalok. Testvéreim! Nyíltan megmondom. akik őt hívják. De nem azon aggódik. 20a-24. arra nagyobb szükség van. 27a Az apostola fogságból írja levelét. akár el kell fogadnia a halálos ítéletet Örök megdicsőülésünk csak azáltal érhető el. vers. * nagyságát felfogni nem lehet. mint mindig. megdicsőül testemben. amennyivel magasabb az ég a földnél.mondja az Úr. mit válasszak. * akik oltalmát kérik. az gyümölcsöző munkát jelent. mert ez mindennél jobb volna. H: Közel az Úr azokhoz. hogy élete nincs biztonságban. mert bőkezű a megbocsátásban. Előénekes: Mindennap áldalak téged. mert mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni. E: Igazságos az Úr minden útján. s úgy érzi. amíg megtaláljátok. H: Közel az Úr azokhoz. De hogy értetek életben maradjak. Igen. hogy az Atya megdicsőül általa. * akik oltalmát kérik. 17-18 5. Ez az Isten igéje. Az Úr mindenkihez jóságos. akkor is. * akik oltalmát kérik. * és irgalmas minden művéhez. az én gondolataim -. térjen vissza az Úrhoz. Hívek: Közel az Úr azokhoz. E: Irgalmas az Úr és kegyelmes. a halál pedig nyereség. 2-3. hogy Krisztussal legyek. Keressétek az Urat. ha élek. amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz. * nagy irgalmú és hosszan tűrő. VÁLASZOS ZSOLTÁR 144. hanem a legfontosabbat tartja szem előtt. tónus. és gondolatait a bűnös. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan! Ez az Isten igéje. Istenünkhöz. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből Számomra az élet Krisztus. Vö. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok. * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel. ha mi is előmozdítjuk szolgálatunkkal Isten dicsőségét. . akkor is. SZENTLECKE Fil 1.a ti gondolataitoknál. 18a. hívjátok segítségül. * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké. Válasz: Közel az Úr azokhoz. Közel az Úr azokhoz. mert megkönyörül rajta. Jézus is azzal indult el a szenvedés útjára.

ami az enyém. hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. akik a nap terhét és hevét viseltük!'' Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: . Vö.* hogy meghallgassuk Fiad igéit. és újabb ácsorgókat talált. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied. hogy én jó vagyok?'' Ezek az evangélium igéi. de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Ezt mondta nekik: . aki országát felállítja az emberek között. Az embernek nincs joga kifogásolni. de fenntartja szabadságát is.. és ami jár. Alleluja. ======================================================================== Évközi 26. akiket mi nem tartunk arra méltónak. Amikor az elsők jöttek. s látta. nem vagyok igazságtalan veled. Isten megbocsátja vétkét.. másokat a lelkiismeret szaván keresztül. hogy nekik többet fognak adni..Menjetek ti is a szőlőmbe.'' Erre azt mondta nekik: .. nyisd meg szívünket. Két gondolat lép előtérbe. ha olyan valaki követi el. Isten a jutalmazásban megmutatja igazságosságát és irgalmát. 1-16a A példabeszéd az Atyáról szól. amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed. akik a tizenegyedik óra körül kezdtek. A másik gondolat az. Az örök élet mint végtelen jó. Többek között az is. hogy atyáik bűnei miatt nekik kell a büntetést viselni. Isten a bűnt jogosan bünteti akkor is. mint amikor egy gazda kora reggel kiment. és egy-egy dénárt kaptak. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is. Egyeseket kifejezetten. azt hitték. 5. . A harmadik óra körül megint kiment. hogy a nép zúgolódás helyett forduljon Isten irgalmához. Megkérdezte tőlük: . hogy én jó vagyok? Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan. A próféta ezzel állítja szembe az Isten igazságosságáról és irgalmasságáról szóló tanítást. vasárnap OLVASMÁNY Ez 18.. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett.5. elküldte őket a szőlőjébe. EVANGÉLIUM Mt 20.Hívd össze a munkásokat. Mindenkit helyzetének megfelelően. hogy Isten mindenkit hív Nem egyszerre és nem egyformán. hogy ő irgalmas olyanokhoz..Menjetek ti is a szőlőmbe!'' Amikor beesteledett. Uram. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Talán rossz szemmel nézed. nem tehetem azt. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal. hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon.Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?'' Azok ezt válaszolták: . különben sem mérhető földi értékekhez. 25-28 A babiloni fogság éveiben a népet sok szomorú gondolat gyötörte. megadom majd nektek.. Az első az. és add ki a bérüket. tónus. zúgolódni kezdtek a gazda ellen: . De ha a bűnös megtér.Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak. aki azelőtt igaz volt.ALLELUJA Alleluja. mint velünk.'' Azok el is mentek.Mert senki sem fogadott fel minket. A tanulság az. 14b -. fogd és menj! Talán azzal. ApCsel 16. és ugyanúgy bántál velük.Barátom. hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmi javait. az utolsókon kezdve az elsőkig!'' Először azok jöttek tehát. a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: . Amikor átvették. szám.

Hívek: Emlékezzél meg. Vö. mely öröktől való. E: Az Úr igazságos és jóságos. vers. amely Krisztus Jézusban volt! Testvéreim! Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás. 4bc-5. hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban. akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal. SZENTLECKE Fil 2.'' Ez az Isten igéje. megmenti életét. vállalta az áldozatos. * jóságodban. Az alázatost a jóban vezérli. a kölcsönös megértést és szeretetet nagyon értékeli. * ösvényeidre taníts meg engem. H: Emlékezzél meg. 6a. * irgalmasságodról. Taníts és vezess igazságod szerint. engesztelő életet. Uram. Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel. Halljátok hát. Belátja bűneit és elfordul tőlük. H: Emlékezzél meg. a bensőség és együttérzés. Uram. a lelki közösség. amely Krisztus Jézusban . tónus. Így szól az Úr: . Válasz: Emlékezzél meg. megmenti életét. és azért kapta meg a teljes felmagasztaltatást. amelyet elkövetett. a szeretetből fakadó intelem. Előénekes: Utaidat. és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Uram. hogy egyetértetek. * a szelídet útjára tanítja. sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát. 8-9 4G. szüntelenül benned bízom. gondolj rám irgalommal. 1-11 Az apostol az Egyház egységét. * és könyörületességedről. Uram. * irgalmasságodról. mutasd meg nekem. amelyet elkövetett.. * irgalmasságodról. 6-7. + mert te vagy üdvözítő Istenem.Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja. * irgalmasságodról. Vetélkedésből ne tegyetek semmit. E: Irgalmasságodról emlékezzél meg. azért életben marad és nem hal meg. VÁLASZOS ZSOLTÁR 24. s a törvényhez és az igazsághoz igazodik. emberré lett. egy szívvel szerettek. Uram. Uram. akkor emiatt hal meg. kiüresítette magát. Uram. Ne emlékezzél ifjúságom bűnére és vétkére. * ezért a bűnösöknek is utat mutat. Amikor a bűnös elfordul a bűntől. vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. De azt csak Krisztus lelkületével lehet megvalósítani.OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből Amikor a bűnös elfordul a bűntől. Ő. bár Isten Fia volt és emberi alakjában is követelhette volna magának a dicsőséget. Hosszabb forma: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban. Az Atyától kapott küldetésben engedelmes volt a halálig.

Alleluja. Megalázta magát. amely felette áll minden névnek. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: . és annak is szólt.. Isten elnézi azok gyarlóságágy akiket néha elragad a szenvedély. kiüresítette önmagát. hogy az írástudók és a farizeusok állandóan a törvényt hangoztatták és magyarázták. Ő. és ti nem hittetek neki. Vagy rövidebb forma: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 2. de később megbánta. hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben.'' Erre Jézus így szólt hozzájuk: . hanem tettekkel szeressük az Istent.Az első. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: . * ismerem őket és a nyomomban járnak. az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak. és hasonló lett az emberekhez. hanem szolgai alakot öltött. de utána magukba szállnak. s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére. a szeretetből fakadó intelem. Vetélkedésből ne tegyetek semmit.Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez. amely Krisztus Jézusban volt! Ez az Isten igéje. akiket az írástudók lenéznek. és olyan nevet adott neki. és dolgozz a szőlőben! -. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Ne szavakkal. egy szívvel szerettek. és így szólt hozzá: Fiam. Az így válaszolt: Szívesen. uram!’. a vámosok . 1. Ezért Isten felmagasztalta őt. a bensőség és együttérzés. amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell.Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. a földön és az alvilágban. hogy egyetértetek. hanem a másét is! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban. menni azonban nem ment. 27 -.1 D2 tónus. akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal. Jézus mondja: + . hogy Jézus Krisztus az Úr! Ez az Isten igéje. szám. sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát. EVANGÉLIUM Mt 21. és mégis kiment. János szavát is követte és az övét is.volt. és engedelmes lett a halálig. de nem tartották meg igazi szellemét Csak szavakkal fejezték ki engedelmességüket nem tettekkel. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva. a lelki közösség.. azok megelőzik őket az Isten országában.1-5 Ne keresse senki csak a maga javát! Testvéreim! Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás. menj ki ma.. Így. gyarló nép azonban.'' Jn 10. ALLELUJA Alleluja. és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Odament a másikhoz.A fiú azt válaszolta: ‘Nincs kedvem!’. mint Isten. Az egyszerű. mégpedig a kereszthalálig. 28-32 Jézus megtérést követei Isten akaratának tejes elfogadását Céloz arra.juhaim hallgatnak szavamra.

mit fogok tenni szőlőmmel: Lebontom sövényét. Most hát. 13-14. hogy higgyetek neki!'' Ezek az evangélium igéi. És megparancsolom a felhőknek: ne hullassanak rá esőt. vasárnap OLVASMÁNY Iz 5. . a köveket kiszedte belőle és nemes szőlőfajtákkal ültette be. tónus. Történetét üdvtörténetté tette. hadd legeljék le. És ti. gaztetteket követnek el. Jeruzsálem lakói és ti.és utcanők viszont hittek neki. a Seregek Urának szőlője Izrael háza. Előénekes: Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A középre tornyot épített. Ennek ellenére meghonosodott benne a gaz. Azt várta. VÁLASZOS ZSOLTÁR 79. Ez az Isten igéje. 19-20 4g. hát miért hozott csak vadszőlőt? Most ezért tudtotokra adom. Parlaggá teszem: Nem metszik és nem kapálják meg. sajtót is vágott benne. Igen. hogy igazság terem náluk. figyelmeztet a megtérésre. Válasz: Isten kedves szőlője * az ő választott népe. Vö. 1-7 A próféta szóhasználatában a választott nép az a szőlő. hazát adott. Isten idejében. lerombolom falát. akik mindezt láttátok. Júda férfijai: Tegyetek igazságot köztem és szőlőm között! Mit kellett volna még tennem szőlőmmel. Iz 5. 7a. de csak jajkiáltás hallik és siralom. 9 és 12. Aztán várta. hogy igaz tetteket vigyenek végbe. hadd tapossák össze. hadd verje föl a bozót és a gaz. termékeny domboldalon. és lám. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből A Seregek Urának szőlője Izrael háza. és Júda népe az ő dédelgetett ültetvénye. hogy szőlőt teremjen. a visszaélés és a hitetlenség. ======================================================================== Évközi 27. kinyilatkoztatást és törvényt. az igazságtalanság. még utólag sem tértek jobb belátásra. amelyre Isten ajándékait pazarolta. * népeket űztél el. A barátomnak volt egy szőlőskertje. Felásta földjét. mit nem tettem meg vele? Azt vártam. Azt várta. de tud ítéletet is tartani. hogy szőlőt teremjen. 15-16. védelmezte őket és jövőt ígért. de csak vadszőlőt hozott.

A hívő ember élete is tele van gonddal. Ilyen lelkülettel lehet gyakorolni az erényeket. Jn 15. kedves. 6-9 Az apostoli buzdítás megkapó példája áll előttünk. * lásd és látogasd meg ezt a szőlőt! Védd meg. * és az emberfiát. akik megteszik akaratát és megdicsőítik őt . téríts meg minket. E: Miért romboltad le falait. Alleluja. Talál olyanokat. * ragyogtasd ránk arcodat. + hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek. hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. váltsátok tettekre. EVANGÉLIUM Mt 21. Érezteti velünk. a türelmet. Isten terve azonban az emberek ellenállása ellenére megvalósul. Akkor Isten békéje. H: Isten kedves szőlője * az ő választott népe. + tekints le az égből. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből Amit tanultatok. ránk bízza kegyelmi javait. * hogy az arra járók mind leszüreteljék? Elpusztította az erdei vadkan. tisztességes és igazságos.6. az együttérzést. testvéreim. 16 -. dicséretre méltó. Hívek: Isten kedves szőlője * az ő választott népe. * a magányos vad lelegelte. Egyébként. ALLELUJA Alleluja. amit jobbod ültetett. hogy a mindenható Isten elé terjesztheti kéréseit és rábízhatja sorsát. mondja az Úr. hogy kamatoztassuk erőinket. amit hallottatok és példámon láttatok. SZENTLECKE Fil 4. ami erényes és magasztos. Seregek Ura. H: Isten kedves szőlője * az ő választott népe.hogy elültethesd. * és mi segítségül hívjuk nevedet. amely felülmúl minden értelmet. megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. amely minden értelmet meghalad. a szolgálatkészséget. és veletek lesz a béke Istene! Testvéreim! Ne aggódjatok semmiért. de tudja. az igazságosságot. Indái a tengerig elértek. H: Isten kedves szőlője * az ő választott népe. E: Nem hagyunk el többé. Amit tanultatok és elfogadtatok. * hajtásai pedig a Folyamig. A példabeszéd történeti célzás a próféták üldözésére és Jézus keresztre feszítésére. Istene. 33-43 Jézus is szőlőhöz hasonlítja az Isten országát. és szabadok leszünk. 6. de elvárja. tónus. fordulj hozzánk. Előlegezi a bizalmat. és veletek lesz a béke Istene! Ez az Isten igéje. arra. ami ártatlan. hogy ő mindenható és javunkat akarja. ami igaz. * és gyümölcsötök maradandó legyen. arra irányuljanak gondolataitok. de szívünkbe adja békéjét. azt váltsátok is tettekre. E: Seregek Ura. bajjal. éltess még bennünket. szám. Én választottalak titeket a világból. akit magadnak megerősítettél. Isten talán nem veszi le vállunkról a terhet.

lemossa az egész földön.életükkel. és elutazott. A teremtmény pedig majd örök hálával mutathatja meg hódolatát. ahol lesz finom bor. És ezen a hegyen leveszi a leplet. amely minden népet betakart. akik idejében átadják neki a termést. és a fátyolt. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Más munkásoknak adja bérbe szőlőskertjét. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit. bekerítette sövénnyel. mint aki áldást hoz. Ígérete minden népnek szól. vasárnap OLVASMÁNY Iz 25. az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: . ======================================================================== Évközi 28. lemossa népéről a gyalázatot. öljük meg. letörli a könnyet és megszünteti a szenvedést. és letörli a könnyet minden arcról. kidobták a szőlőből. amely majd megtermi annak gyümölcsét. és megölték. ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: . Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember. az Úr letörli a könnyet minden arcról. boldogságra hívja. s végül ő fog ítéletet tartani mindenki fölött. a harmadikat pedig megkövezték. zsíros.'' Ezek az evangélium igéi. melyet az építők elvetettek. Amikor megjön a szőlőskert ura. a szőlőt pedig más munkásokra bízza. mint először. s az egyiket összeverték. mondván: . de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk. és olyan népnek adják. A lakoma ennek a képe. így szóltak egymáshoz: . mégis szegletkővé lett. elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz. belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott. nemcsak Ábrahám utódainak. Istenünk. többet. aki szőlőt telepített. 6-10a Isten úgy nyilatkoztatta ki magát...'' Jézus így folytatta: . hogy a termést átvegyék. az ártalmat. és őrtornyot épített..A fiamat csak megbecsülik!'' Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút. Éppen abban nyilatkozik meg dicsősége. a másikat megölték. legjava falat.. hogy legyőzi a bűnt. Örökre megsemmisíti a halált. Erre más szolgákat küldött. Lakomát. és miénk lesz az öröksége!'' Meg is ragadták őt. és erős színbor. az Úr tette azzá. A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ő. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Az Úr bőséges lakomát rendez. Amikor eljött a szüret ideje. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra. és az embert életre.Gonoszul elbánik a gonoszokkal. a halált. és szemünkben csodálatos ez! Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek.Ez itt az örökös! Gyertek.Nem olvastátok soha az Írásokban: A kő. amely minden nemzetet elborított.

H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. Mindenre képes vagyok abban. Ez az Isten igéje. gazdagságának mértéke szerint. E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján. Zöldellő mezőkön terelget engem. Ő az Úr. 1-3a. Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom. 17-18 -. Testvéreim! Tudok nélkülözni. filippi egyháztól fogadott el segítséget fogsága idején. mert ott vagy vélem. Legyen dicsőség Istennek. Hívek: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. SZENTLECKE Fil 4. . világosítsa meg lelkünket. 12-14. A keresztény magatartást ez a mondatfejezi ki: . * hogy megértsük. H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. 6cd vers. Vö.. Urunk. VÁLASZOS ZSOLTÁR 22. a mi Atyánknak örökkön-örökké! Ámen. 19-20 Pál apostol egyedül a . * serlegemet csordultig megtöltötted. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést. Az én Istenem.. Válasz: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. mily reménységre hívott meg minket. Mégis jól tettétek. Alleluja. * ahogyan ő megígérte. Otthonom lesz az Isten háza. a mi Istenünk! Benne reméltünk. 6 9. hogy szükségemben segítségemre voltatok.Krisztus velünk van a megpróbáltatás idején is. de tudok bőségben is élni. * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod. . tónus.Íme. aki nekem erőt ad. E: Az igazság ösvényén vezet engem.Mindent elviselek abban. E: Számomra asztalt terítettél. a bővelkedést és a nélkülözést. ALLELUJA Alleluja. s mi benne bíztunk.8 G. 3b-4. aki erőt ad. 5. Fejemet megkented olajoddal. Egyébként egészen vállalta az apostolsággal járó áldozatokat Itt is elsősorban azért ad hálái mert a filippiek Isten előtt szereznek érdemeket jótéteményeikkel. Ef 1. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből Mindenre képes vagyok abban. * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti. * hogy üldözőimet szégyen érje. aki nekem erőt ad. 8. Ez az Isten igéje. * mindörökké szünet nélkül. H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. tónus. A halál sötét völgyében sem félek. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának! Lám az Úr keze megpihen e hegyen. Jézus Krisztus Atyja. hogy ő megszabadít minket. szám.

Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 22. akit csak találtak. Elküldte szolgáit. és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!'' Sokan vannak a meghívottak.. a másik az üzlete után nézett. hogy szóljanak a meghívottaknak. mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. 1-14 Isten országának sokrétűségét itt a lakoma képe jelzi. a lakomát elkészítettem. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték.. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. akik a keresztségben magukra öltötték a menyegzős ruhát.Barátom. Minden készen áll. Az embert azonban jobban érdeklik földi vágyai és tud durván válaszolni a meghívásra. de kevesen a választottak! Ezek az evangélium igéi. hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit. Ökreim és hizlalt állataim leöltem.Kezét-lábát kötözzétek meg. ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. amely az Egyház tagjainak szól. hogy szóljanak a meghívottaknak. jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment. hogy a zsidók visszautasítják Jézus evangéliumát. Isten azonban meg tudja tölteni házát Ő tud asztaltársakat szerezni a jövevényekből. Elküldte szolgáit. Erre más szolgákat küldött: . Azután így szólt a szolgákhoz: . Ökreim és hizlalt állataim leöltem. hogy megszemlélje a vendégeket.A menyegző kész. Ők azonban nem akartak jönni. aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. A többiek pedig a . Erre a király megparancsolta a szolgáknak: . a lakomát elkészítettem. A király nagy haragra lobbant. koldusokból és bénákból is.. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Akit csak találtok. Amikor a király bejött. meglátott köztük egy embert. Isten meg akarja tisztelni az embert. Elküldte seregeit. hívjátok el a menyegzőre! Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre. Megszólította: . Minden készen áll. jöjjenek a menyegzőre. és akit csak találtok. jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment.Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme.EVANGÉLIUM Mt 22. sőt meg is ölték őket. hívjátok el a menyegzőre! Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan. hogy jöhettél be ide. gonoszokat és jókat egyaránt. a másik az üzlete után nézett. jöjjenek a menyegzőre. mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. 1-10 Akit csak találtok. Ők azonban nem akartak jönni.. Ez célzás arra.. de a meghívottak nem voltak rá méltók. asztalhoz ülteti mint barátját. és felkoncoltatta a gyilkosokat.Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme. tehát senki sem bízhatja el magát A menyegzős ruha már új kép. városukat pedig felégette. Erre más szolgákat küldött: . Azt meg kell őrizni az ítéletig.

és senki más. vasárnap OLVASMÁNY Iz 45. Válasz: Adjatok az Úrnak dicsőséget. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Kr. 4-5. és c 4g. hogy színe előtt meghódolásra bírja a nemzeteket. 1. de a meghívottak nem voltak rá méltók. A király nagy haragra lobbant. és választottamért. Elküldte seregeit. és összeszedtek mindenkit. * és csodatetteit minden népnek.szolgáknak estek: összeverték. Vö.'' Ez az Isten igéje. Én vagyok az Úr. * ismerjétek el hatalmát. * félelmetesebb az összes isteneknél. E: Mert nagy az Úr. A pogány királyt is felhasználhatja akaratának végrehajtására. e. sőt meg is ölték őket. ======================================================================== Évközi 29. 7b. Küroszhoz. bár nem ismertél. Bár nem ismersz. Jákobért. Hívek: Adjatok az Úrnak dicsőséget. Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket. hogy napkelettől napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más. gonoszokat és jókat egyaránt. hogy megnyissa előtte a kapukat. most Kürosz perzsa király eszköz Isten irgalmának végrehajtásában.A menyegző kész. Én vagyok az Úr. akinek megfogja jobbját. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre.Szolgámért. 1 és 3. és megoldja a királyok derekán az övet. mégis felövezlek. Dicső nevet adtam neked. akit csak találtak. városukat pedig felégette. Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között. A gondviselés hite Isten egyetemes hatalmára támaszkodik. 9-10a. Ezek az evangélium igéi.. * minden föld az Úrnak énekeljen. 4-6 Isten az egész történelemnek ura. A babiloniasak eszközök voltak a zsidó nép megbüntetésére. Az Úr így szól fölkentjéhez. 538-ban elfoglalta Babilont és hazaengedte a fogságban levő zsidókat. Izraelért szólítottalak neveden. és ne maradjon egyetlen kapu se zárva: . vers. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Megfogtam Kürosz jobbját.. és minden dicséretre méltó. hogy színe előtt meghódolásra bírjam a nemzeteket. hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra. VÁLASZOS ZSOLTÁR 95. * ismerjétek el hatalmát. és felkoncoltatta a gyilkosokat. * az Úr azonban az ég . 7-8. Azután így szólt a szolgákhoz: . A népek minden istene csak üres semmiség. tónus. és akit csak találtok. és senki mást Rajtam kívül nincs más isten.

Pál. Szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre. szám. * ismerjétek el hatalmát. SZENTLECKE 1 Tessz 1.6. kiket az Úr szeret! Jól tudjátok. H: Adjatok az Úrnak dicsőséget. hogy Isten választott népe a pogány rómaiak uralma alatt van. * ismerjétek el hatalmát. hogy ő mint egyetemes megváltó . Mondjátok a nemzeteknek: . Alleluja. Itt a kérdés politikai csapda akar lenni Jézus számára. * színe előtt rendüljön meg az egész föld. Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek. Vö. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből Megemlékezünk hitetekről. * és tartsátok meg az örök élet igéit. E: Boruljatok le az Úr előtt. * adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat. szeretetekről és reményetekről. E: Népek családjai.alkotója. áldozatos szeretetetekre és Urunkba. adjatok az Úrnak. Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel! Ez az Isten igéje. * áldozatot hozva lépjetek udvarába. A tesszalonikai egyházat a második térítő útján alapította. EVANGÉLIUM Mt 22. A levél elején hálával tekint vissza. H: Adjatok az Úrnak dicsőséget. és arra a szándékára.. Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség! Mindenkor hálát adunk Istennek mindnyájatokért. mint csillagok a mindenségben. 15-21 A törvénymagyarázók méltatlan dolognak tartották. hanem erővel. 6. Ez a három erény határozza meg a keresztény ember lelkületét. Viszont a birodalomhoz való tartozás előnyeit kihasználták a maguk számára. ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. s hogy nekik adót kell fizetni. a reményben és a szeretetben. hogy ottlétekor a hívők megtapasztalták a Szentlélek kegyelmének kiáradását. ALLELUJA Alleluja. Ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét.Az Úr uralkodik. hogy ő nem az álmessiások politikai útját járja. Fil 2. Ezzel igazában nem általános elvet hangoztat. Ő azonban különleges bölcsességére támaszkodik. nóta is kitartanak a hitben. H: Adjatok az Úrnak dicsőséget. Úgy ragyogjatok. * igazságban ítéli meg a népeket. tónus. 1-5b A Tesszaloniki levél Pál apostol írásai közül az első. adjátok meg a császárnak. hanem inkább azt. 15d-16a -. s így az ő igehirdetése természetfeletti megerősítést nyert. Innen a válasz: Ha elfogadjátok a császár pénzét. ami az Istené. * ismerjétek el hatalmát. ami ránk maradt. Testvéreim. Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának az Atyaistenben és Urunkban. ami az övé és Istennek is.

meghallom panaszukat. Isten különösen megkövetelte a gyengék. tónus. 20-26 Az ószövetségi erkölcsi tanítás alapja az Isten és az ember között fennálló szövetség volt. és fellobban haragom. meghallgatom. 3bc-4. Abban az időben: A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták. hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az embernek meg kell tanulnia az irgalmasság gyakorlását.Akkor hát adjátok meg a császárnak. Előénekes: Szeretlek. gyermekeitek árvák legyenek. Kard által veszítelek el benneteket. ami az Istené!'' Ennek hallatára elcsodálkoztak. mert ő is irgalomra szorul.'' Erre ő így szólt hozzájuk: . Vö. Ezt mondja az Úr: Az idegent ne használd ki és ne nyomd el. . Ha sanyargatjátok őket. * én erősségem. ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!'' Aztán megkérdezte tőlük: . ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára.. otthagyták őt. mint Teremtő és mint az erkölcsi rend Bírája. 2-3a. s ők hozzám kiáltanak. azért a nép engedelmességgel tartozott neki.. mert irgalmas vagyok. hogy asszonyaitok özvegyek. hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Mondd hát meg nekünk. vasárnap OLVASMÁNY Kiv 22. Hisz ez az egyetlen takarója. Uram. Istenem. Már ott is kitűnt. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha a népemből való szegénynek. hogy az Isten iránti tiszteletetés engedelmességet elsősorban a felebaráti szeretet megtartásával lehet igazolni. Ha embertársad köntösét zálogba veszed. a szegények.felette áll a politikai vitáknak. az Istennek pedig. amelybe beburkolja testét. Ez az Isten igéje. Ezek az evangélium igéi. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált. pénzt kölcsönözöl. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Ha az özvegyet és árvát sanyargatjátok. fellobban ellenetek haragom. Istenem. a rászorulók védelmét.A császáré. ami a császáré -.. 47 és 51ab Válasz: Szeretlek.Mester! Tudjuk.az Istennek pedig. aki közötted él. ami a császáré. hogy igazat beszélsz. 2. VÁLASZOS ZSOLTÁR 17. Ne követelj tőle kamatot.. ======================================================================== Évközi 30.Kinek a képe és a felirata ez?'' Azok azt felelték: . és elmentek. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Adjátok meg a császárnak. * én erősségem.. és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: . és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod. 2. ami az Istené.Miért kísértetek. Isten úgy nyilatkoztatta ki magát. mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?'' De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: . vers. napszálltakor add vissza neki. Uram.

hogyan fogadtatok minket. Ebbe a vitába akarják belevonni Jézust. Felmagasztalta királyát. . 34-40 Az írástudók az ószövetségi törvényben 248 buzdító és 365 tiltó rendelkezést számláltak össze. és hozzá költözünk. az én áldott segítőm. a tisztelet. s aki megment minket az eljövendő haragtól. Testvéreim! Mindnyájan tudjátok. hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát. amelyet nem lehet megfellebbezni: Szeresd Uradat. Istenem. Jézus mondja: + Aki szeret engem. H: Szeretlek. Ezért bizalommal várhatják Krisztus e jövetelét. * én erősségem. * Atyám is szeretni fogja. mert jutalmat várhatnak tőle. megfogadja szavamat. akit a halálból feltámasztott. Istenem. segítőm. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. Ez az Isten igéje. Az Atya. hogy az Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből az ő Fiát. Ő olyan választ ad. amely megtérésük óta szilárd bennük.Menedékem és sziklaváram. Jn 14. a segítség és a türelem. Az emberek maguktól mondják el. győzelmet adott néki. ezért nem is kell róla beszélnünk. Alleluja. ALLELUJA Alleluja. illetve a vele való találkozást. Az emberek iránti szeretet jele pedig a jóakarat. és azért lehet megparancsolni. hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok. hogy melyik azok közül a legfontosabb. * én erősségem. EVANGÉLIUM Mt 22. akiben remélek. Az Isten iránti szeretetet azzal mutatjuk meg. Uram. * oltalmazóm. Jézust. * szabadítóm te vagy. hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgálatotokra. * legyen dicsőség üdvöm Istenének. Istenedet. ha megtesszük akaratát. 23 -. 5c-10 Az apostol dicséri a tesszalonikaiak hitét. E: Él az Úr. * irgalmas volt fölkentjéhez. E: Istenem. Uram. bennünket is megment az e jövendő haragtól. Uram. Az Úrhoz kiáltok. pártfogóm és üdvöm ereje.8 G. aki dicséretre méltó. Hívek: Szeretlek. hanem személyes magatartás. és így Makedóniában és Apájában minden hívőnek példaképei lettetek. szám. * én erősségem. H: Szeretlek. aki Krisztust feltámasztotta a halálból. * és megszabadulok ellenségeimtől. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált. és szeresd felebarátodat Ez a szeretet nem érzelem. A hit tartalma az volt. Az ő szolgálata az élet és az üdvösség útja. tehát volt miről vitázni. 8. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből Elfordultatok a bálványoktól. Istenem. hogy elfordultak a bálványoktól és az élő Istennek rendelték alá magukat. SZENTLECKE 1 Tessz 1. tónus. Uram.

Ez az első és legfőbb parancsolat. Hívek: Őrizd meg lelkemet * a te békédben. hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat. melyik a legfőbb parancs a törvényben?'' Jézus így válaszolt: . mint saját magadat. megsértve atyáink szövetségét? Ez az Isten igéje. és felebarátodat. sőt sokan elbuktak tanítástok miatt.akkor átkot küldök rátok. A próféta arra tanít. Most ezt az intelmet intézem hozzátok. s nem dicsőítitek meg nevemet -. . OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből Ti letértetek az útról.. Válasz: Őrizd meg lelkemet * a te békédben. Uram. és nem szívlelitek meg. a te Istenedet teljes szíveddel. Nagy dolgok után nem töröm magam. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat. Ti felbontottátok Lévi szövetségét -.+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Szeresd az Urat. vasárnap OLVASMÁNY Mal 1. papok! Ha nem hallgatjátok meg. ======================================================================== Évközi 31.'' Ezek az evangélium igéi. E: Valóban lecsendesítettem lelkemet és megnyugtattam. 1.mondja a Seregek Ura. 2b. Ti letértetek az útról. Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották. 14b -. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.mondja a Seregek Ura -. Nem az Isten előtti hódolat vezette szolgálatukat. hanem a tanításban az emberek személyére voltatok tekintettel. amikor a templomot már felépítették és a papság megkezdte benne a szolgálatot. Én vagyok a Nagy Király -. Uram. * sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.Mester. * úgy pihent meg a lelkem. 3.Szeresd az Urat. köréje gyűltek és egyikük. * szememben sincsen kérkedés.2. VÁLASZOS ZSOLTÁR 130. mert nem jártatok útjaimon. A papok azonban elvilágiasodtak. + miként a kisded anyja ölében. egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ..mondja a Seregek Ura --. 8-10 Malakiás próféta a fogság utáni időben működött. a te Istenedet. Én ezért megvetetté és alávalóvá tettelek benneteket az egész nép előtt. mint saját magadat. és nevem félelmetes a népek között. 2. hogy Isten népének szentjellege az erkölcsiségen kívül az őszinte hódolatban és az imádságban mutatkozik meg. Előénekes: Szívemben nincs nagyravágyás. sőt sokan elbuktak tanításotok miatt. s magatartásuk átragadt a népre is. 8G. Uram. Vajon nem egy Atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az Isten teremtett-e minket? Miért viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon. teljes lelkeddel és egész értelmeddel. tónus.

Ezért tanítását rogy fogadták. testvérek. Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek. hogy nemcsak Isten evangéliumát. saját munkájukból tartották fenn magukat. hogy amikor Isten szavát hallottátok tőlünk. tónus. atyának stb. Mt 23. Ez az Isten igéje. Bennetek is. sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az . szám. Testvéreim! Amikor nálatok voltunk.Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent. A képek -. -. Nem Istentől várják a jutalmai hanem az emberek előtt akarnak feltűnni. 9b. hanem életünket is nektek akartuk adni. de maguk nem teszik azt. E: Bízzál. Jézus tanítványa legyen szerény. Uram. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből Nemcsak Isten evangéliumát. * mostantól fogva mindörökké! H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben. fáradozásunkra és kemény munkára.8G. Izrael. és életével is mutassa be tanítását. akik hittetek. amint valóban az is. a Krisztus. Uram. hogy senkinek se legyünk a terhére. de tetteikben ne kövessétek őket. Így hirdettük nektek Isten evangéliumát. 7b-9. 10b -. Súlyos. de maguk nem teszik. mint a gyermekét dajkáló anya. Éhjel-nappal dolgoztunk. olyan gyengéden viselkedtünk körötökben. mint Isten szavát. Ennyire megszerettünk benneteket! Emlékezhettek. nem úgy fogadtátok azt. Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: . hogy a tanítást testvéri közösségben adják tovább s utánozzák ezzel is igazi Mesterüket. Munkatársaival együtt senkinek sem volt terhére. Egy a ti Atyátok. hanem példájával megmutatta annak megvalósítását.hogy ne hívassák magukat mesternek.H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben. Alleluja. 1-12 Jézus arra szemelte ki apostolaid hogy majd tanítók legyenek és közvetítsék az általa hozott kinyilatkoztatást Ezért tisztázza magatartásukat Ne utánozzák az írástudók és farizeusok módszeréi mert ők csak elemzik a törvény terheket raknak másokra vele. hogy példát adjanak a nagylelkűségre és a szeretetre. 13 Az apostol saját példáját állítja a hívók elé. amit mondanak nektek. Annyira közel álltatok szívünkhöz. 8. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből A farizeusok tanítják ugyan a mózesi törvényt. hatékonynak fog bizonyulni.azt fejezik ki. az Úrban.. mint emberi tanítást. EVANGÉLIUM Mt 23. Ő nemcsak hirdette nekik az evangéliumot. * és egy a ti tanítótok. mert tanítják ugyan. ALLELUJA Alleluja. hanem életünket is nektek akartuk adni. hanem mint Isten szavát. SZENTLECKE 1 Tessz 2. a mennyei. de a maguk számára kibúvót találnak.

emberek vállára. hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken. 5-6. mint az élet. hamar megszabadul a gondtól. * én Uram. Ez az Isten igéje. barátságosan megjelenik nekik az utakon. Elvárják. * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. És tanítónak se hívassátok magatokat. Ti ne hívassátok magatokat mesternek. könnyen felismerik. Aki korán reggel keresni kezdi. vasárnap OLVASMÁNY Bölcs 6. az legyen a többi szolgája. 3-4. s megkeresi azokat. H: Hozzád vágyódik szívem. 2b. mert egy a ti Mesteretek. akik vágyódnak rá. VÁLASZOS ZSOLTÁR 62. mert egy a ti Atyátok. s aki erről elmélkedik. A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan. de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. 2. ======================================================================== Évközi 32.'' Ezek az evangélium igéi. testem utánad eped. aki érte virraszt. kiaszott földje. Istenem. amellyel az ember a világ szépségéből és rendjéből felismeri a Teremtő nagyságát és hatalmát. Válasz: Hozzád vágyódik szívem. * én Uram. Erre mindig lehetőség van. Aki a legnagyobb köztetek. . akik méltók rá. Róla elmélkedni tökéletes okosság. Amit tesznek. mintha itt járna közöttünk és keresné velünk a találkozást. Ezt a bölcsességet meg lehet személyesíteni. akik keresik. * mint a puszta tikkadt. 12-16 A bölcsesség első foka az a törekvés. Aki önmagát magasztalja. Istenem. és rátalálnak. és aki önmagát megalázza. Vö. virrasztva kereslek. Olyan. közel érzi magát Istenhez. és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. * ezért ajkam dicsőít téged. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni. tónus. * én Uram. Az Újszövetség ennek az isteni örök bölcsességnek megtestesülését látja Krisztusban. Hisz maga megy. akik szeretik. mert ajtajánál ülve találja. azaz mesternek szólítsák őket. Istenem. vers. * az én Istenem te vagy nékem. 7-8 7b. OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből A bölcsességre rátalálnak. Téged szomjaz a lelkem. a mennyei. Már előre megmutatkozik azoknak. E: Szentélyedben neked szolgáltam. és hogy rabbinak. és minden szándékukban találkozik velük. hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Mert irgalmad többet ér. Istenem. akik keresik. azért teszik. Hívek: Hozzád vágyódik szívem. a zsinagógában pedig az első székekbe. hogy lássák őket az emberek Szélesre szabják imaszíjukat. azt felmagasztalják. Előénekes: Uram. ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül. azt megalázzák. nem kell fáradnia.

* a te nevedben tárom imára kezemet. akik Jézusban hunytak el. SZENTLECKE 1 Tessz 4. Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. mint a többiek. Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni bennetek. hogy ne szomorkodjatok. Istenem. akik Jézusban hunytak el. velük együtt elragadtatunk a magasba. Egyeseknek az volt a nehézsége. és ő lesz mindenkinek a bírája. Valóban te lettél védelmezőm. H: Hozzád vágyódik szívem. Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket. * ajkam ujjong. 13-14 Isten feltámasztja azokat. mint a többiek.E: Neked mondok áldást. ALLELUJA Alleluja. teljék be lelkem. mint ahogy hisszük. hogy a napot és az órát senki sem ismeri. akik életben maradunk. hogy találkozzunk Krisztussal. és örökké az Úrral legyünk. Hosszabb forma: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel. meghalt és feltámadt. azután mi élők. nem lesznek tanúi Krisztus dicsőséges megjelenésének. Ha Krisztus feltámadt. Isten feltámasztja azokat. Mint dús lakomával. akik Jézusban hunytak el. a főangyal kiáltására. . Az apostol erre vonatkozólag ad felvilágosítást. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők. Megjelenésének külső jelei (angyalok. akik az Úr eljöveteléig megmaradunk. hogy ne szomorkodjatok. * én Uram. E: Még fekvőhelyemen is rád gondolok. 13-18 Az apostolok idejében várták Krisztus közeli e jövetelét. bár azt is tudták.) csak királyi méltóságának apokaliptikus érzékeltetései. akiknek nincs reményük. akik Jézusban hunytak el. szám. * szárnyaid oltalmában örvendezem. * én Uram. akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is. mint ahogy hisszük. akiknek nincs reményük. Istenem. amíg csak élek. Vagy rövidebb forma: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből 4. A parancsszóra. Ez az Isten igéje. H: Hozzád vágyódik szívem. harsonaszó stb. hogy akik közben meghalnak. Ez az Isten igéje. nem előzzük meg az elhunytakat. szám dicsőít téged. meghalt és feltámadt. Ha Jézus. * hajnalig rólad elmélkedem. feltámasztja a halottakat is. 8. Ha Jézus.

akik vették lámpáikat. Később megérkezett a többi szűz is. A balgák éppen ezt a fegyelmezettséget és bölcsességet veszítik el. bementek vele a menyegzőre. * mert nem tudjátok. mert közbe van ékelve az Egyház ideje. és vegyetek magatoknak!'' Míg azok vásárolni mentek. mint az a tíz szűz. Öten közülük balgák voltak. öten pedig okosak. az ajtó pedig bezárult. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz.Bizony mondom nektek. megfontoltság és hűség. mert nem ismeritek sem a napot. és felszították lámpásaikat. Mt 24. jön a Vőlegény! Menjetek eléje! Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan.Adjatok az olajotokból. 42a és 44 -. áldozatkészség. mert lámpásaink kialvóban vannak!'' Az okosak ezt válaszolták: . A balgák kérték az okosakat: .. és nem jár rosszul vele.. Nem a hiúság kielégítésében keresi élete célját. de azért lelkükben ott van a fegyelmezettség és a szereted tehát készek az ő fogadására. Megvannak benne a szép emberi tulajdonságok: a munkaszeretet.Nem lehet.. 30-31 A Példabeszédek könyve végig az igazi bölcsességről beszél. nektek is kevés legyen. Még az okosak is elálmosodhatnak. Így szóltak: . Alleluja. Mindig javára van. a vőlegény! Menjetek eléje!'' Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek. de olajat nem vittek magukkal.. Késett a vőlegény. 1-13 A példabeszéd értelme a készenlét és a várás. okosság. sem az órát! Ezek az evangélium igéi.Virrasszatok és készen álljatok.Íme.8G. A végén ezt a bölcsességet összefoglalja és megszemélyesíti a jó feleség alakjában. hogy az Emberfia melyik órában érkezik. OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből A derék asszony mindent beszerez ügyes kézzel. s ezt más nem pótolhatja számukra. Krisztus e jövetele kitolódhat. sohasem kárára. uram! Nyiss ajtót nekünk!'' De ő így válaszolt: . ======================================================================== Évközi 33. és kimentek a vőlegény elé. megérkezett a vőlegény. EVANGÉLIUM Mt 25. nehogy nekünk is. A balgák fogták a lámpásukat. Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. tónus. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Íme. vasárnap OLVASMÁNY Péld 31. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: . amikor a keresztényeknek a hitből kell élniük és tanúságot kell tenniök kitartásukról. 10-13. az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. 19-20. nem ismerlek titeket!'' Virrasszatok tehát. . s ők mind elálmosodtak és elaludtak. életének minden napján..Uram. Férje egész szívével ráhagyatkozik. hanem Isten akaratának megtevésében. és akik készen voltak.

Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaly után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5 6. tónus.

Válasz: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. Vö. 1 a. vers. Előénekes: Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő útjain jár. Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod. Hívek: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében. Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat. H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember,* aki féli az Urat. Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján. H: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. SZENTLECKE 1 Tessz 5, 1-6 Az Úr napja Krisztus második e jövetele, illetve az ítélet napja Erre mindig készen kell lenn; mert úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Az ''éjjel'' szóról az apostolnak eszébe jut hogy mi már nem vagyunk a sötétség gyermekei, hanem a világosságé. Krisztus felvértezett bennünket kellő tudással és kegyelemmel hogy megtaláljuk az élet értelmét és mindig készen álljunk a számadásra. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből Ne lepjen meg titeket az a nap, mint a tolvaj! Testvéreim! Ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: ,,Béke és biztonság'', akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra! De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! Ez az Isten igéje. ALLELUJA Alleluja. 2. szám. Maradjatok bennem és én bennetek maradok, mondja a mi Urunk, * aki

bennem marad, az bő termést hoz. Jn 15, 4a és 5b. -- 2. tónus. Alleluja. EVANGÉLIUM Mt 25, 14-30 Az embernek vannak természetes és kegyelmi adottságai, s azokat kamatoztatni kell. Nem egyforma mértékkel kaptuk őket és ezért az a fontos, hogy a meglevőket hogyan használjuk fel. Az életnek van határozott célja: az embernek Isten gyermekévé kell átalakulnia. A baj azoknál van, akik elássák a kapott talentumot és megfeledkeznek emberi küldetésükről. Az üdvösségben többet kapunk, mint amit kiérdemeltünk, a kárhozatban pedig azt is elveszítjük, amink volt. Akik úgy érzik, hogy ők csak a bajok viselését kapták feladatuk őket is vigasztalhatja a tudat hogy nekik azt kell kamatoztatniok. A kegyelmet megkapják a türelemhez és az áldozat vállalásához. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Mivel a kevésben hű voltál, menj be Urad örömébe! Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!'' Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,''Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!'' Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: ,,Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?'' Válaszul az úr ezt mondta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?'' Ezek az evangélium igéi. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 25, 14-15. 19-21 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:

Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe?'' Ezek az evangélium igéi. ======================================================================== Évközi 34. vasárnap -- Krisztus király vasárnapja OLVASMÁNY Ez 34, 11-12. 15-17 A fogság idején a próféta arról beszél, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Igazságtalanok voltak, rosszpéldát adtak, ezért jött a csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként vezeti őket vissza hazájukba, s ott is igazi pásztorokat rendel föléjük. Ez a gondoskodás előképe a jó Pásztornak, aki majd teljes hatalommal és szeretettel vezeti övéit az örök élet felé. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből Igazságot teszek a juhok között. Ezt mondja az Úr, az Isten: ,,Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket -- mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ami meg titeket illet, juhaim -- mondja az Úr, az Isten --, íme, igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.'' Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-2a. 2b-3. 5-6 9. tónus.

Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 1. vers. Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte. H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted. H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.

H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. SZENTLECKE 1 Kor 15, 20-26. 28 Krisztus mint második Ádám túláradóan visszaszerezte, amit az első Ádám elveszített. Az első embertől a földi életet és a halált örököltük, Krisztus a feltámadást és az örök életet hozta. Uralma már most abból áll, hogy megszabadít a bűntől és kegyelmével hozzásegít Isten akaratának megtételéhez. Neki az Atya mindent lába alá vetett, tehát Isten országának megvalósítását semmi nem akadályozhatja meg. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat, hogy Isten legyen minden mindenben. Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. S ha majd minden alá lesz vetve neki, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Ez az Isten igéje. ALLELUJA Alleluja. 4. szám. Áldott, aki jön az Úr nevében! * Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa! Mk 11, 9b-10a -- 4g. tónus. Alleluja. EVANGÉLIUM Mt 25, 31-46 Krisztus uralmának végső megjelenési formája az ítélet lesz. Ezért gyűjtheti a népeket ítélőszéke elé. Ő jutalmaz és büntet Hatalmának sajátos jellemzője az, hogy az ítélet tárgya a szeretet gyakorlása vagy megtagadása. Ő tehát olyan országot takar, ahol az egymás iránti szeretet az életformája, nem a hatalomtól való rettegés. Viszont a szereteterénye az, aminek gyakorlására mindenkinél és minden életformában lehetőség van, s ami magát az embert is legjobban átforrná ja. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Helyet foglal dicsőséges trónusán, és szétválasztja őket. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: ,jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített

országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!'' Erre megkérdezik tőle az igazak: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?'' Akkor a király így felel: ,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!'' Ezután a balján állókhoz szól: ,,Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!'' Erre ők is megkérdezik: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?’ Ő pedig ezt feleli majd nekik: ,,Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!’ Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. ======================================================================== Szentháromság vasárnapja OLVASMÁNY Kiv 34, 4b-6. 8-9 Isten már az ószövetségi üdvtörténetben is úgy nyilatkozott meg, mint felfoghatatlan misztérium, aki egyesíti magában a fönséget, a szellemiséget, a mindenhatóságot és az irgalmat. A bizalmat elsősorban azzal váltotta ki, hogy hűségesnek mutatkozott a szövetséghez. Ezért kéri Mózes, hogy a pusztai vándorlásban vonuljon velük együtt. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Az Úr irgalmas és könyörülő Isten. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sinai-hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt és ezt mondta: ,,Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.'' Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: ,,Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár keménynyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül.'' Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR Dán 3, 52. 53. 54. 55. 56 6. tónus.

Válasz: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. 52b. vers. Előénekes: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene.* Hívek:* Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. E: Áldott a te dicsőséges szent neved.* H:* Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.. E: Áldott vagy templomodban, dicsőséged szent helyén.* H:* Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. E: Áldott vagy királyi trónodon.* H:* Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. E: Áldott vagy, aki mélységekbe tekintesz, + és a kerubok fölött trónolsz.* H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. E: Áldott vagy az égbolt fölött.* H:* Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. SZENTLECKE 2 Kor 13, 11-13 A hívőknek mindig van okuk a lelki örömre, mert amíg hűségesek, addig velük van a szeretet és a béke Istene. Az apostol Isten jelenlétét szentháromsági formában részletezi: tegyen veletek Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, amelyet megszerzett a megváltásban, s amelyben benne van a bűnök bocsánata és a gyermekké fogadás; azután legyen velük az Atya szeretete, akinek irgalma készítette elő az üdvösséget; és végül fogja őket szent közösségbe a Szentlélek, aki maga is az Atya és a Fiú szeretet közössége. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége köti össze a híveket. Testvéreim! Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! Ez az Isten igéje. ALLELUJA Alleluja. 1. szám. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra! Vö. Jel 1, 8 -- 9. tónus. Alleluja. EVANGÉLIUM Jn 3, 16-18 Isten szeretetének megnyilatkozása volt az is, hogy a próféták által kinyilatkoztatást adott és szövetséget kötött A te fesség azonban a Fiú elküldésében valósult meg. Sőt az Atya áldozatul adta őt a bűnökért. Ő annyira Atya, hogy az egyszülött Fiún kívül fogadott gyermekeket is akart, akikkel megoszthatja életét. A Fiú azért jött el, hogy testvérül fogadjon bennünket, s azért küldte el a Szentlelket, hogy kialakítsa

* az ő igéje gyorsan terjed. a te Istenedet. H: Jeruzsálem. az már ítéletet vont magára.bennünk az ő lelkületét. Sion. Aki hisz benne. aztán mannával táplált. Isten nem azért küldte Fiát a világba.Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja OLVASMÁNY MTörv 8. mint a gondviselés ajándéka. Ez az Isten igéje. 14-15. tónus. hogy a természet adományaiban is meglássuk Isten szeretetét és legyünk hálásak érte. A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszólt a néphez: Gondolj az egész útra. ======================================================================== Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap -. VÁLASZOS ZSOLTÁR 147. átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán meg a víztelen sivatagon. 12a vers. Elküldi szavát a földre. szentek otthona. aki kihozott Egyiptom földjéről. 19-20 7b. * dicsérd fölséges Istened! . amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek. Ebből a szempontból előképe az Oltáriszentségnek. Válasz: Jeruzsálem. hanem mindazzal. * és jóllakat kövér búzával. de aki nem hisz. hogy egyszülött Fiát adta oda. próbára tegyen. 2-3. ami az Úr szájából származik. 14b-16a Ha a manna valamilyen pusztai növény termése volt is. hogy megsanyargasson. hogy mindaz. amelyet atyáid sem ismertek. Istenedet. aki benne hisz. Jeruzsálem. amellyel Krisztus táplálja az örök haza felé vándorló hívőket. Sanyargatott és hagyta. Ne felejtsd el az Urat. * és megáldotta benned fiaidat. 12-13. hanem hogy általa üdvözüljön a világ. az nem esik ítélet alá. Mert erőssé tette kapuid zárát. * magasztald. megvizsgálja a szívedet. A természetfölötti eledel felhívás arra is. * dicsérd fölséges Istened! Vö. a pusztában pedig mannával táplált. * dicsérd fölséges Istened! E: Határaidon ő ad békét. A kősziklából fakasztott vizet neked. hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember. szentek otthona. OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből Az Úr a pusztában mannával táplálta népét. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Isten elküldte Fiát. Az üdvrend tehát már itta földön a szentháromsági élet kitárulása. amely táplálta vándorló népet. hogy elítélje a világot. a szolgaság házából. hogy üdvözli jön általa a világ. hogy éhezz. a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában. mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Hívek: Jeruzsálem. Előénekes: Dicsérd Uradat. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a világot. hanem örök élete legyen. Ezek az evangélium igéi. szentek otthona. el ne vesszen. abban a helyzetben úgy szerepelt. amelyen az Úr. vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem.

mindenek épen veszik. méltón nem dicsérheted. * dicsérd fölséges Istened! SZENTLECKE 1 Kor 10. Szent igéktől megoktatva. hiszen a cél az. a tizenkét apostolnak. nemde Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér. szentek otthona. Először is csak azok részesedhetnek benne. ahol Krisztus áldozati testében és vérében részesülünk. amaz első lakoma. élő hitből végy erőt! Színében bor és kenyérnek (jel csak ez. amelyet megáldunk. és ezrek veszik. az utolsó vacsora emlékezete valódi áldozati lakoma. meg nem osztja. Üdvözítőd: Jó Pásztorod.. fényesség űz éjfelet. Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének. meg nem töri. kenyér s bor mivolt előbb. S amit ott tett önkezével. Másodszor: akik az egy kenyérből és az egy kehelyből részesednek. szárnya lankad észnek. 16-17 Az Eukarisztia ünneplése. egy test vagyunk. * végzéseit nem fedte fel senki másnak. s mind egyenlőn kapja részit. és veszi vétkes. Veszi jó. test az étel. Aki veszi. a Kenyérnek hódolunk. emlékére nyílt igével hagyta Krisztus végzenünk. Ágazatja szent hitünknek: testté-vérré lényegülnek. akik az Egyházhoz. mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma! Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep. Vér bár a bor. Két szín őt nem osztja meg. amelyet megtörünk.Ímhol angyaloknak étke''-től is. nemde Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér.E: Igéjét Jákobnak hirdeti. * törvényeit és végzéseit Izraelnek. szemnek. Ez az Isten igéje. üdvösséges áldozatra kenyeret s bort szentelünk. egy is Krisztus. Egyetlen néppel sem bánt így. Új világtól fut az óság. azoknak meg kell őrizniük a szeretet egységét Krisztussal és egymással. Sion. Testvéreim! Az áldás kelyhe. Ebből két dolog következik. Veszi egy. hogy a tagok hasonlóvá váljanak a főhöz. H: Jeruzsálem. Régi rend itt újnak enged. régi húsvét bétellett. mit kiosztott Krisztusunk. Krisztus testéhez tartoznak. Ott új húsvét napja támadt: új kötése új Királynak. amaz asztal. Estelép a búcsútornak. nem szakasztja. hű segítőd áldja hangos éneked! Himnuszt mondj egész szíveddel. szóddal úgysem érheted el. de más a lényeg) drága nagy jók rejlenek. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Sokan egy kenyér. mégis nem fogyatkozik. ám gyümölcse vajmi kétes: élet vagy . árnyat oszlat új valóság. egy test vagyunk. Hangosan hát fönnesengjen. semmi kétely. SZEKVENCIA tetszés szerint (Énekelve elkezdhető az .) Dicsérd.

élő kenyér. ám a lényeg változatlan egy marad. örökké fog élni. köntösének színe tört meg. ezt Izsáknak áldozatja. nem lesz élet bennetek.Én vagyok a mennyből alászállott. énáltalam él. édes Jézus.Bizony.'' Vita támadt erre a zsidók között: . és én őbenne.. tudd meg.) ALLELUJA Alleluja. az én testem a világ életéért. utána a gregorián dallam szerint. 5. ének. és issza az én véremet. Alleluja.Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?'' Jézus így felelt nekik: . Aki eszi az én testemet. engedj asztalodra lelnünk. bizony. és én feltámasztom őt az utolsó napon. és én az Atya által élek. igaz étek. * Aki eszik ebből a kenyérből.elkárhozás. védd a néped. és issza az én véremet. 6-11 . Ő az égből szállott alá. sz. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: . hogy az Eukarisztiában az örök élet táplálékát hagyta ránk. úgy az is. Mert az én testem valóban étel. te legeltesd. bárány vére csordalatja: képben írja régen ezt. és az én vérem valóban ital. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Az én testem valóban étel. nincsen abban: úgy van ott minden darabban.. üdv a jóknak: lásd az együtt áldozóknak végük milyen szörnyű más. édes fiak vendégsége: rút ebeknek el ne vesd! Ősi manna ezt mutatja. éltetőnk. tónus. annak örök élete van. te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az. szerelmünk. azért adhat égi életei amelyet az Atyától kapott Aki visszautasítja ezt a táplálékod az örök életet utasítja vissza Az Oltáriszentség az élet kenyere. Amint engem az élő Atya küldött.. mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét. az bennem marad. Rossznak átok. ======================================================================== Jézus Szent Szívének ünnepe OLVASMÁNY MTörv 7. Krisztus tehát az üdvösség rendjében egészen elkötelezte magát azoknak. testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket! (Dallama: 1-18. akik hisznek benne. 51-52 -. Aki eszi az én testemet. S ha megtört az áldozatban. Ezek az evangélium igéi. amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi. örökké él!'' Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. örökké élni fog. Őt törés nem törheté meg: csak a jelnek. kérünk téged.. Az a kenyér. ezért benne van a halál legyőzése és a feltámadás ajándéka. Mindenható fejedelmünk.5. vándorutunk erőssége.Én vagyok az égből szállott élő kenyér. 51-58 Az evangélista itt összegyűjti Jézus kijelentéseit amelyek azt bizonyítják. Jézus mondja: + . EVANGÉLIUM Jn 6. Ímhol angyaloknak étke. étkünk. Aki ebből a kenyérből eszik. szakasz SzVU 107.'' Jn 6. az én vérem valóban ital. Kegyes pásztor. szám. és nem isszátok az ő vérét. kétség. aki engem eszik. mint a teljes szín alatt. amelyet én adok.

hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között. Hívek: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: . Ez jelenti erkölcsi értéküket. akik istenfélők. tónus. H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. akik istenfélők. Egyiptom királyának kezéből. akik istenfélők. aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt. OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből Szeretett és kiválasztott benneteket az Úr. és megtartja esküjét.. nem késlekedik. hogy az Úr. H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. SZENTLECKE 1 Jn 4. aki gyűlöli őt. Ismerd föl hát. lelkem. az Urat. Nem bűneink szerint bánik velünk. hogy kövesd őket. az Urat! * Egész bensőm az ő szent nevét áldj a. Megismertette útjait Mózessel.Te az Úr. aki gyűlöli őt. akik istenfélők. azért vezetett ki erős kézzel és szabadított ki a szolgaság házából. Válasz: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr. hogy elküldte Fiát. VÁLASZOS ZSOLTÁR 102. hogy Isten kiválasztotta őket az igaz hitre. * meggyógyítja minden gyengeséged. 1-2. A pusztulástól megmenti életed. 3-4. 6-7. * és terveit Izrael fiaival. a fáraónak. mert számban fölötte álltok az összes népnek. E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő. A hívőknek erre a szeretetre kellett válaszolni azzal. jövőt ígért nekik és szövetséget kötött velük. 7-16 Isten irgalmas szeretete abban nyilvánult meg. 17. +Áldjad. ezért tudatosítani kellett az alázatot és a szerénységet. De a kiválasztás elbizakodottságot is szülhetett. vers. megbünteti. Előénekes: Áldjad. rajta keresztül meghirdette a bűnbánatot és az üdvösséget. elpusztítja azt. * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. amellyel az embert magához akarja emelni. Istent intézkedésében nem a nép kiválósága vezette. téged választott ki az Úr. amelyet atyáitoknak tett. a te Istened szent népe vagy. a te Istened az igaz Isten. 8 és 10 11. a te Istened a föld népei közül a maga népének. rendelkezéseket és törvényeket. A . * és ne feledd.'' Ez az Isten igéje. E: Az Úrigazságot szolgáltat.Ábrahám utódainak vallási életét az a tudat határozta meg. Azt ellenben. akik istenfélők. Ezért tartsd meg a parancsokat. a hűséges Isten. amelyet ma szabok neked. akik szeretik és megőrzik parancsait. hogy engedelmeskednek Isten parancsainak. * és megvédi jogát minden elnyomottnak. Tettének igazi indítéka az a titokzatos szeretet volt. hogy hozzád milyen jó volt. hanem mert szeretett benneteket az Úr. E: Megbocsátja minden vétked. H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. őt nem lehetett semmiféle emberi értékkel lekötelezni. lelkem. * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.

és ő is az Istenben. és ezt mondta: Magasztallak téged.kinyilatkoztatáson végigvonul Isten atyai irgalma és szeretete. és . Jöjjetek hozzám mindnyájan. mint a világ Üdvözítőjét. Abból tudjuk. Ha szeretjük egymást. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket. Isten szeretete abban nyilvánult meg. hogy a kicsinyek. és alázatos szívű -. és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat. Istent soha senki nem látta. s csak annak hite lesz valódi. ég és föld Ura. Az Isten szeretet. hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát. így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem. hogy mi szeretjük Istent. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Tanuljatok tőlem. Istent tehát csak az ismert meg. 29ab -. szám. Ez az Isten igéje. s ezzel erőt ad arra. s az Atyát sem ismeri más. hogy a Lelkéből adott nekünk. nem ismeri az Istent. aki a kinyilatkoztatásban Istennek ezt a közeledését fogja fel. Ezért mondja az apostol. Megtanulja. tónus. hogy az Atya elküldte a Fiút. ő pedig bennünk. ALLELUJA Alleluja. mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől. ezért Ő egészen kifejezheti előtte. amelyet Isten helyezett belénk. csak az Atya. akik fáradtak vagytok. hogy'' bennünk lakik. tehát bennünket is elvezet a bensőséges kapcsolatra. csak a Fiú. és hittünk benne. abban az Isten benne marad. A szeretet nem abban áll. Aki nem szeret. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla. aki szeret. és ismeri az Istent. EVANGÉLIUM Mt 11. Testvéreim! Szeressük egymást. Ő egészen odáig elmegy. mert Isten a szeretet. mert a szeretet Istentől van! Mindenki. Aki vallja. hanem hogy ő szeret minket. hogy .hittünk a szeretetnek''. Alleluja. hogy a földi feladatok és megpróbáltatások árán mutathatjuk ki hűségünket. és tanuljatok tőlem. az bizalommal közeledik hozzá és nála enyhületet talál. Istentől való. fiúi hódolatát: De itt kijelenti azt is. hogy embertársaink iránt is kifejezzük a szeretet követelményeit. Isten bennünk marad. hogy az Atya egészen megmutatja magát neki. hogy éljünk általa. mi meg őbenne''. Megismertük a szeretetet. Atyám. Vegyétek magatokra igámat. mert én szelíd vagyok. és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.mondja az Úr. Abban az időben Jézus megszólalt. Atyám. és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen. az alázatosak előtt ugyanúgy feltárja titkait. hogy Krisztusban az Atya irgalma és leereszkedése nyilvánult meg. SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből Isten előbb szeretett minket.* mert szelíd vagyok és alázatos szívű! Mt 11.. 2. és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.2. Ő abból él. az az Istenben marad. s az Isten őbenne. hogy benne élünk. és aki megmarad a szeretetben. Aki elfogadja. nekünk is szeretnünk kell egymást. 25-30 Jézus emberi viselkedése a vallásosság igazi példája. és a szeretete tökéletes lesz bennünk. hogy Jézus az Isten Fia. azért Krisztus igáját sem érzi idegen tehernek. és nem ismeri a Fiút senki más.

Ítéletet tartottak és felnyitották a könyveket. 9-10. 13-14 Az ószövetségi jövendölések az e jövendő Messiást képekben mutatják be. 1-2. H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. méltóságot és királyságot adott neki. kerekei meg izzó parázsból. -. és az Ősöreg leült. és innen vette az . Hatalmat. * messze fölségesebb vagy minden istennél! H: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. Dániel jövendölése kiemelkedő helyet foglal el. akik istenfélők. és az én terhem könnyű. A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt. * a föld látja és beléremeg. aki az . mint a hó. Ezek az evangélium igéi. mint az Emberfia. Mert az én igám édes. Amikor az Ősöreghez ért. és tízezerszer tízezren álltak előtte. * az egész föld az Úr színe előtt. akkor az evangélium előtt csak az egyiket olvassuk az alábbi két olvasmány közül. Válasz: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! 1 a és 9a vers.Emberfia'' nevet. Ez az Isten igéje. mert Jézus maga is többször utalt rá. E: A földkerekséget bevilágítják villámai. SZENTLECKE 2 Pét 1. E: Igazságosságát hirdetik az egek.Urunk színeváltozása (Ha ez az ünnep nem esik vasárnapra. Dániel az éjjeli látomásban láttam. akik istenfélők. 16-19 . nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. 4-6. Ezerszer ezren szolgáltak neki. Láttam az éjjeli látomásban. Uram. Olyan volt. mint a gyapjú. Én. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Trónja lobogó lángból volt.. akik istenfélők. amely nem enyészik el soha. * és dicsőségét meglátják a népek. hogy íme.tanuljatok tőlem. * és örvendjen minden sziget! Homály és felhő lebegi őt körül. Ruhája fehér volt.Idők Öregjétől''. a legfölségesebb az egész világon. Minden népnek. hogy egyszer csak trónokat állítottak fel.. * trónját jog és igazság tartja szilárdan. 9 6.és nyugalmat talál lelketek. tónus. Ezzel szemben a próféta rámutat annak az örök hatalmára. az ég felhőin valaki közeledik. vagyis az Örökkévalótól kapja a megbízatást az uralomra és az ítéletre. mint a hó. ======================================================================== Augusztus 6.) OLVASMÁNY Dán 7. színe elé vezették. mert én szelíd vagyok és alázatos szívű -. Hatalma örök hatalom volt. Mert te vagy. OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből Ruhája fehér volt. Dániel idejében a keleti nagy birodalmak váltogatták egymást. és királysága nem megy veszendőbe. Hívek: Örökkévaló az Úr irgalma * mindazokhoz. Előénekes: Király az Úr! + ujjongjon a föld. VÁLASZOS ZSOLTÁR 96. fején a haj tiszta.

Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette. akkor megmaradna a veszély. amikor vele voltunk a szent hegyen. sem az örök életet Itt van a jelentősége az Atya tanúskodásának. Jakabot és testvérét.Ez az én szeretett Fiam. Őt hallgassátok!'' . Ekkor Péter így szólt Jézushoz: . ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből: . a pogányoknak ostobaság. akiben kedvem telik. Ha ő nem igazolta volna Krisztust ilyen jelenésekkel. Krisztus több. szám. őt hallgassátok!'' Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot. Kilétét csak az ószövetségi jövendölések. hanem mint megdicsőülésének szemtanúi.Uram. tónus. nem nyújthatott volna többet. mint amit külseje elárul.. csodákkal és feltámadással.4 G. amikor vele voltunk a szent hegyen. Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert. * őt hallgassátok! Mt 17. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus elváltozott előttük: arca ragyogni kezdett. mint a nap. mint más halandó ember. Krisztus viselkedése és az Atya tanúskodása világíthatta meg. Alleluja. a ruhája pedig vakító fehér lett. s külön velük fölment egy magas hegyre.. az is az Isten Fia. ha figyeltek rájuk. megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek.kitalált mesék után futunk. ALLELUJA Alleluja. Ha Krisztus csak ember lett volna. sem a feltámadást. Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt. mint a fény. ha valóban őt hallgatjuk. neked egyet. készítek itt három sátrat.. Ez az Isten igéje. A hit akkor jön létre. 5c -. jó nekünk itt lennünk! Ha akarod. 1--9 A szentírási jelenetet megelőzi a szenvedés bejelentése. hogy a felfeszített Messiás a zsidóknak botrány. és a felhőből egy hang hallatszott: . Főleg azt kellett megérteniük.'' SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből Mi hallottuk az égből jövő szózatot. Nem hozhatta volna sem a bűnök bocsánatát. az evangéliumi tanítás csak akkor ébreszthet igazi hitet és reményt. amely elvette a világ bűneit. akiben nekem kedvem telik. fényes felhő borította el őket. amikor íme. hogy Krisztusban az Isten örök Fia jelent meg közöttünk. amíg a nappal fel nem virrad. és ti is jól teszitek. A tanítványoknak helyes képet kellett kapniok a Messiásról. mint a nap.Az apostol meglátta a kereszténység lényegét. Jánost. Szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét. Pál apostol mondja. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendölésekben. és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben. hogy aki majd a kereszten szenved. ha meggyőz bennünket arról. Csak így lehetett áldozata olyan érték. hogy . 4. És íme. ha hitünkkel őt fogadjuk be. mint sötétben világító lámpásra. EVANGÉLIUM Mt 17.. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett. akiben kedvem telik.Ez az én szeretett Fiam. Ez az én szeretett Fiam. Ezt a tanítást nem volt könnyű megérteni.

mutasd meg nekem. * ösvényeidre taníts meg engem. 8-9 V: Hozzád emelem a lelkem. Énekeljetek az Úrnak. * és jóságos hozzánk. Uram. EGYÉB VÁLASZOS ZSOLTÁROK ADVENTBAN: Zsolt 24. minden új fényt kap. (Hozsanna 401. 8 G. Jézus. Urunk. nem láttak mást. De Jézus odament hozzájuk. * szabadíts meg minket. E: Az Úr igazságos és jóságos.) VÁLASZOK DICSÉRŐ ZSOLTÁROKHOZ: Magasztaljátok Istent. megérintette őket és ezt mondta: . hogy hozzád térjek. (Hozsanna 2. Az Úr irgalmas. Urunk. új éneket zengjetek. Taníts és vezess igazságod szerint. 4bc 5ab. * mert csodálatosak a te műveid. Jöjj el. H: Hozzád emelem a lelkem. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: . (Éneklő Egyház 679. Magasztalunk téged. * és könyörülj rajtunk.) KARÁCSONYRA: Ma megláttuk * dicsőségedet. csak Jézust egymagát.Senkinek se szóljatok a látomásról. tónus. * mert te vagy üdvözítő Istenem. míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!'' Ezek az evangélium igéi.) HÚSVÉTRA: Alleluja. Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának. * én Uram. édes Üdvözítőnk. Istenünk. (Hozsanna 36. * mert jóságos hozzánk.Keljetek fel és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték. Hallgass meg minket. old. Urunk. * és szabadítsd meg népedet.) NAGYBÖJTRE: Figyelj reánk. veled éljek.Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek.) Jöjj el.) Nincs homály. (Hozsanna 70. itt a nap.. 6-7. ======================================================================== Válaszok és egyéb válaszos zsoltárok VÁLASZOK ADVENTBAN: Jöjj el. áldott Üdvözítőnk. alleluja. Urunk. * én Uram. alleluja. * ezért a 8 G. add.) VÁLASZOK KÖNYÖRGŐ ZSOLTÁROKHOZ: Közel van az Úr ahhoz. veled haljak. Istenem. Urunk.. Istenem. . * aki hozzá kiált. (Kétszer vagy háromszor. (Hozsanna 45. tónus. és segítsd árva néped. E: Utaidat.

2. Vö.. Istenem. 1 D2 tónus. 5. * V: mivel irgalma örökké megmarad. vasárnapja.bűnösöknek is utat mutat. V: Urunk. Istenem. 5. 1 D2 tónus. Isten barátságát élvezik.. * miért hagytál el engem? 2a.. * szövetségét megmutatja nekik. 14 és 17 Lásd: .A'' Nagyböjt 5. 1. 1 D2 tónus. Zsolt 84.A'' Virágvasárnap. 7-9. 9ab-10. Istenem.A'' évközi 19. 4c-6. * V: mivel irgalma örökké megmarad. 1 D2 tónus. 5-6 Lásd: Karácsonyi ünnepi mise. 7. vasárnapja. 12-13. mutasd meg nekünk irgalmas szívedet. Vö. 10-11. akik őt félik. tónus. 2.A'' Nagyböjt 1. 14-15 Lásd . vers Zsolt 129. Urunk. 15b. 5-6a. 3a. V: Könyörülj. * én Uram. tónus. 3-4ab. vasárnap.C'' Nagyböjt 5. 1-2. vers NAGYBÖJTBEN: Zsolt 50. H: Hozzád emelem a lelkem. Istenem. 7-8. * midőn próbára tesz az élet. * V: mivel irgalma örökké megmarad. 1-3. mert jó. 24-26 Adjatok hálát az Úrnak. vers Zsolt 90. E: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak. 11. vasárnapja. * V: mivel irgalma örökké megmarad. Istenünk. KARÁCSONYI IDŐBEN: Zsolt 97. maradj velem. VÍZKERESZTRE: Zsolt 71. 2. Aki egyedül tesz nagy csodákat. vers NAGYHÉTRE: Zsolt 21. Istenem. * és bőséges a megváltás nála. * V: mivel irgalma örökké megmarad. tónus. 11-12.. vers Lásd . 19-20. * mert nagy a vétkünk. Adjatok hálát az istenek Istenének. HÚSVÉT VIGÍLIÁJÁRA: a) Zsolt 135. * V: mivel irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az urak Urának.. V: Az Úrnál az irgalom. * akik szövetségét és törvényét megtartják. Aki bölcsességgel alkotta meg az eget. 10-11. 6. 13-14 Lásd: . 17-18a. 3-4. 1 D2 tónus. tónus. H: Hozzád emelem a lelkem. 3cd-4. 1-2. V: Uram. * én Uram. 1 D2 tónus. . 1 D2 tónus. Aki megformálta a nagy égitesteket. V: Hódoljon előtted. * a szelídet útjára tanítja. 7-8 Lásd . 2-3ab. 12-13 Lásd: Vízkereszt. 8-9. Az alázatost a jóban vezérli. Vö. 23-24 V: Istenem. tónus. 12-13. 6. 1 D2 tónus. tónus. * a föld minden nemzete. * és üdvösségünket add meg nékünk.

. 13. tónus. vers ÉVKÖZI VASÁRNAPOKRA: Zsolt 18. tónus. tónus. 8. dallam. Adjatok hálát az ég Urának. 6. 6.. tónus.A'' Húsvét vigíliája. * V: mivel irgalma örökké megmarad. vers Zsolt 65. 10. * V: mivel irgalma örökké megmarad.A'' Húsvét vigíliája. Ellenségeinktől megvált minket. Aki eledelt ad minden élőnek. 1 ab és 24ac. 30. * V: mivel irgalma örökké megmarad.. hogy uralkodjanak éjjel. tónus. V: Áraszd ránk Lelkedet. hogy uralkodjék a nappalon.A'' Mennybemenetel. * örök életet adó igéid vannak. Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk. tónus. * V: mivel irgalma örökké megmarad. Aki sivatagon átvezette népét. 5. HÚSVÉTI IDŐBEN: Zsolt 117. 10. b) Zsolt 135. 8-9 Lásd: .A'' Pünkösd... Istenem. 2. V: Uram. * V: mivel irgalma örökké megmarad. * V: mivel irgalma örökké megmarad. Vö. 21-23. 24. 16ab-17. 24-26 Adjatok hálát az Úrnak. 29bc-30. tónus. * V: mivel irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az urak Urának. mert jó. Adjatok hálát az ég Urának.A Napot. A Holdat és a csillagokat. 5. * V: mivel irgalma örökké megmarad. tónus. Aki eledelt ad minden élőnek. * V: mivel irgalma örökké megmarad.A'' Húsvét 6. 2-3. . * V: mivel irgalma örökké megmarad. V: Ezt a napot az Úristen adta. V: Dicsérd az Istent nagy világ. 1 és 3 és 16. 4-5. Földjüket pedig örökségül adta. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Örökségül szolgájának. tónus. Izraelnek. 6-7a. 2. 6-7. * örvendezzünk és vigadjunk rajta. 6. * V: mivel irgalma örökké megmarad. 1-2. * szállt égbe az Isten. * V: mivel irgalma örökké megmarad. Alleluja. 8 G. Adjatok hálát az istenek Istenének. MENNYBEMENETELRE: Zsolt 46. 11 Lásd: . 1-3a. 31 és 34 Lásd: . * V: mivel irgalma örökké megmarad. tónus. 6a. * V: mivel irgalma örökké megmarad. vasárnapja. vers PÜNKÖSDVASÁRNAPRA: Zsolt 103. 8 G. V: Örömujjongás között. 22-23 Lásd: . Vagy: Minden föld Istent dicsérje. 9. Ellenségeinktől megvált minket. * V: mivel irgalma örökké megmarad. Alleluja. 16 és 20 Lásd: .

Ígéretet tett. Éva előképe annak az asszonynak. vers Zsolt 62. 13cd-14 Lásd: . 1-2. vers Zsolt 94. aki Fiával együtt győzni fog. Lásd: . 1a. * lélek és élet. Istenem! 2b. vers Zsolt 102.A'' évközi 14. 12-13 Lásd: . 1 D2 tónus.. tónus. V: Mi vagyunk az Isten népe. hogy Isten az embert természetfeletti segítséggel indította útjára. 6-7.. 5. 5. tónus. tónus. Ez az elveszett paradicsom. vasárnap... 2. 11. 3-4. s bűnös tettével kizárta magát a kegyelmi rendből. 9--15. 63c Zsolt 26. 2.A'' Nagyböjt 3. 4g. vasárnapja. 11. Jn 6.A'' évközi 11. 4. 1-2. tónus. de egyúttal engedelmességet is követelt tőle. vasárnap. 7b. 8a. 1 D2 tónus. 8-9..3-4. * én Uram. V: Világosságom az Úr * és üdvösségem.Jn 6. 8-9 2. Ebből olvasta ki az Egyház Mária kiváltságát. tónus. tónus. 2. vers Zsolt 144. vasárnap.A'' évközi 7. vasárnap.függetleníteni akarta magát. AZ ÉV UTOLSÓ HETEIRE: Zsolt 121. 9g. vers Zsolt 99. 2.A'' Advent 1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé.vers Zsolt 33. 1. 8 és 10. 20 A bűnbeesésről szóló kinyilatkoztatás elénk tárja azt az igazságot. tónus. tónus. . -. tónus.Ne keményítsétek meg szíveteket!'' 8ab. V: Téged szomjaz a lelkem. 1-2. 1. 5. ======================================================================== December 8. 2. V: Istenem és királyom. 4b-5. * . Vagy: A te szavaid. V: Áldom az Urat * minden időben. 5-6. Vö.A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása OLVASMÁNY Ter 3. tónus. tónus. 4-5. Vö. 1-2. 2-3. tónus. Uram. mint erkölcsi lénytől. a te ivadékod és az ő ivadéka közé. * könyörületre hajlik szíve. 3-4a. V: Irgalmas a mi Urunk.A'' évközi 3.. vers 2. vasárnap.. 6-7. 3. V: Az Úr házába * örömmel indulunk. 9b. Az ember . vers 2. 8-9b Lásd: . 2. V: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára. Lásd: .A'' évközi 22.. 10-11. tónus. Isten azonban nem vonta meg gondviselését. 1. tónus. vasárnapja. 9 Lásd: Péter és Pál apostol. magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 3c. tónus. * jó Pásztorunk táplál minket. 6-7. hogy az asszony ivadéka győz a gonoszság felett. 68. 8-9 Lásd: . 13-14 Lásd: .

Az első ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?'' Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem.'' De Isten így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?'' Az ember így válaszolt: ,,Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem.'' Az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?'' Az asszony így felelt: ,,A kígyó vezetett félre, azért ettem.'' Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.'' Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 6. tónus.

Válasz: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! 1 a. vers Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt. Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával. H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét, * Izrael népe iránt. H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk. Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok. H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! SZENTLECKE Ef 1, 3--6. 11--12 Az apostol magasztalja Isten irgalmát, aki Krisztusban megáldott minket kegyelmi áldásaival, s öröktől fogva arra rendelt, hogy gyermekei legyünk. A kegyelmi adományokba bele vannak foglalva a Szentlélek ajándékai is és a Krisztussal való életközösség. Minden kegyelem Krisztus érdeméből származik, s így Mária mentessége is az áteredő bűntől. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott, fiakká legyünk. Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.

Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát felsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje. ALLELUJA Alleluja! 8. szám. Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled! * Áldottabb vagy te minden asszonynál. Lk 1, 28 -- 8 G. tónus. Alleluja. EVANGÉLIUM Lk 1, 26--38 Kétségtelen, hogy Isten előkészítette Máriát üdvtörténeti szerepére, hogy a Megváltó anyja legyen. A ,,kegyelemmel teljes'' kifejezés is erre vall. Olyan teljességről van itt szó, amely megfelel ennek a méltóságnak. Akit Isten így kitüntet, azt egészen szeretetébe fogadja, és úgy felvértezi, hogy emberré lett Fia is tisztelettel tekinthet rá, mint anyjára. Ezért értelmezte az Egyház az ő kegyelmi teljességét úgy, hogy soha nem volt a bűn hatalma alatt, s annak következményei sem nehezedtek rá. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!'' Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.'' Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. ======================================================================== December 26. -- Szent István első vértanú SZENTLECKE ApCsel 6, 8--10; 7, 54--59 Istvánt és a többi diakónust azok közül a zsidók közül választották ki, akik a szétszórtságból visszaköltöztek Jeruzsálembe, és inkább

görögül beszéltek, mentarámul. Ezért voltak külön zsinagógáik is. Ők bizonyára a mózesi törvényt is nagyvonalúbban kezelték, s fogékonyabbak voltak Krisztus egyetemes tanítására. István ilyen értelemben hirdeti az evangéliumot, s ezzel vonja magára a gyűlöletet. A főtanács előtt azzal védekezik, hogy az evangélium a prófétai jövendölések teljesedése. Halálában viszont teljesen utánozza Krisztust, és megbocsát ellenségeinek. SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből Látom a megnyílt eget és az Emberfiát! Abban az időben: István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból némelyek ellene támadtak és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a Lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni. Miközben hallgatták, haragra gyulladtak, és a fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: ,,Látom a megnyílt eget, és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll!’ Erre ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat. Miközben megkövezték, István így imádkozott: ,,Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!'' Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: ,,Uram, ne ródd fel nekik bűnül!'' Amint ezt kimondta, halálba szenderült. Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 30, 3cd--4. hab és 7b és 8a. 17 és 21 ab 2. tónus.

Válasz: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. Vö. 6. vers Előénekes: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem! Hívek: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. E: Kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, Uram, igazság Istene. Ujjongok és örvendezem irgalmasságod miatt, * mert kicsiny voltomat tekintetre méltattad. H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. E: Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem. Ragyogjon föl arcod szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem. H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. ALLELUJA Alleluja. 6. szám. Áldott, aki az Úr nevében közeleg, * Isten az Úr, és reánk árasztja fényét. Zsolt 117, 26a. 27a -- 6. tónus. Alleluja. EVANGÉLIUM Mt 10, 17-22

Jézus előkészítette tanítványait az üldöztetésre. Az emberek akár elfogultságból, akár előítéletből úgy tekintenek majd rájuk, mint akik megzavarják életüket és lelkiismeretüket. Jézus személye és tanítása megvilágította az igazságot és a szentséget, ami mellett a tévedés és a bűn azonnal kiütközik, s az emberek ezt nem viselik el. A hívők vigasztalása az lesz, hogy a Szentlélek mellettük áll a megpróbáltatások között is. A vértanúk hősiessége mindig hozzájárult az evangélium terjedéséhez. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. ======================================================================== Február 2. -- Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) OLVASMÁNY Mal 3, 1-4 Malakiás próféta olyan időben működött, amikor a papok buzgósága alábbhagyott és a nép vallásos élete is meglazult. Ezért szólítja fel őket megtérésre, s figyelmeztetésül hivatkozik az ítéletre. Előbb azonban az istentiszteletnek és a papságnak meg kell újulnia. Az Úr útját Isten követe készíti majd elő. Az Újszövetség ebben a küldöttben Keresztelő Jánost látta. Krisztus áldozata pedig meghozta az istentisztelet teljességét. OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek. Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk: ,,Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! -- mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak.'' Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 7. 8. 9. 10 5. tónus.

Válasz: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. Vö. 10. vers Előénekes: Emeljétek föl fejeteket, kapuk, + táruljatok föl, örök kapuk, és bevonul a dicsőség Királya. Hívek: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. E: Ki a dicsőség Királya? + Az Úr, a hatalmas és erős, * az Úr a harcban győzhetetlen. H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. E: Emeljétek föl fejeteket, kapuk, + táruljatok föl, örök kapuk, * és bevonul a dicsőség Királya. H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. E: Ki a dicsőség Királya? * A seregek Ura a dicsőség Királya. H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. SZENTLECKE Zsid 2, 14-18 Az Isten Fia a megtestesülésben vállalta, hogy testvérünk legyen és hogy megismertesse velünk az Atyát. Mint ember mindenben hasonló lett hozzánk. Átélte a kísértést és a halált, ezért tud megértő és irgalmas főpap lenni. Amikor átment a halálon és a feltámadáson, igazolta, hogy a halál nem a végső rossz, s ezzel elvette annak nyomasztó jellegét. SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez. Testvéreim! A testvéreknek közös a testük és a vérük. Ebből Jézus is részt vállalt, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Hiszen Jézus nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és levezekelje a nép bűneit. Mivel ő maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek. Ez az Isten igéje. ALLELUJA Alleluja. 8. szám. Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, * kiválasztott nemzetednek dicsőség. Lk 2, 32 -- 8 G. tónus. Alleluja. EVANGÉLIUM Lk 2, 22-40 Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. De egyúttal úgy jön a templomba, mint aki annak ura. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. E jövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet. Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az eleget tevő szenvedés is.

Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő -- még a te lelkedet is tőr járja át --, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!'' Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr tővénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Vagy rövidebb forma: Lk 2, 22--32 + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,

szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Ezek az evangélium igéi. ======================================================================== Március 19. -- Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese OLVASMÁNY 2 Sám 7, 4-5a. 12--14a. 16 Dávid király akkor kapja a messiási ígéretet, amikor templomot akar építeni. Ez a jövendölés szó szerint csak arra vonatkozik, hogy Dávid családjában az uralom megmarad, de az ószövetségi vallási közösség is felismerte, hogy az ,,örök uralom'' csak olyan valakié lehet, aki örökké él, s aki a hatalmat azért kapja, hogy Isten akaratát végrehajtsa vele. Dávid utódai között tehát ott lesz a Messiás, a világ megváltója. Számunkra a tanítás az, hogy Isten ura a történelemnek, s ezt az uralmat nem fogja kiadni kezéből. OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. (Lk 1, 32) Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához: ,,Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Ha majd napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atyja leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad.'' Ez az Isten igéje. VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 2-3. 4-5. 27 és 29 Válasz: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. Vö. 37. vers Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. Így szóltál: + ,,Irgalmam szilárdan áll mindörökké.'' * Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt. Hívek: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. E: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre. H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. E: Így szólít engem: ,,Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.'' ,,Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.'' H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. SZENTLECKE Róm 4, 13. 16--18. 22 6. tónus.

Így lett az ígéret minden utód számára biztos. akik házadban élnek. Pedig az igazság az.. Mielőtt azonban egybekeltek volna. József igaz ember volt. őbenne hinni kell. 16. amint az Írás mondja róla: . Józsefnek nincsenek tervei. Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Boldogok. József kinyilatkoztatásból ismerte meg a titkot. hogy a jövendölés és az áldás csak Ábrahám testi leszármazottaira vonatkozik. Nagyböjti Alleluja. A zsidók a Messiásban evilági uralkodót vártak.'' Ez szolgált megigazulására.1 D2 tónus. és így szólt: . akik alá vannak vetve a törvénynek. és létet ad a nemlétezőknek. hanem örök életet ad. A világnak szánt áldást az Egyház közvetíti. EVANGÉLIUM Mt 1. szám.Sok nép atyjává rendeltelek''. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt. Testvéreim! Az az ígéret. hogy a Messiás e jövetele nem egyszerűen az ószövetségi kor folytatása. akik az ő hitét utánozzák. aki életre kelti a halottakat. A zsidók úgy gondolták. mint aki Istentől jött. hanem azok számára is. Dávid fia. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből A Máriában fogant élet a Szentlélektől van! Dávid utódai közül Jákobtól született József. akit . hogy sok nép atyja lesz. aki jegyese volt Máriának. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja. időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó: 1. hogy Ábrahám a hitéért kapta az ígéretet. József ennek a hitnek is példája. nem akarta őt megszégyeníteni. Isten nem földi vágyainkat elégíti ki. Isten ígérete szerint: . akik Ábrahám hitéből valók. hogy az ő ivadékában áldást nyer a föld minden népe. hanem Isten új és különleges adománya. hogy feleségül vedd Máriát. mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Mert hitt abban. Jézusra úgy kell tekinteni. 18-21. nemcsak azok számára.. Fiad születik majd.Nagy lesz a te nemzetséged. mint hívő közösség. Ábrahám ígéretet kapott. Zsolt 83. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből A reménytelenségben is reménykedve hitt.. 5 -. ne félj attól. hogy az Isten Fia szűzi fogantatással lett emberré. Míg ezen töprengett.Pál apostol rámutat az ószövetségi jövendölés értelmére. tehát igazi utódal azok. A reménytelenségben is reménykedve hitte. Ez az Isten igéje. hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el. hogy Ábrahám utódai öröklik a világot. s az számunkra is a hit tárgya marad. hogy kegyelemből legyen. József alakja jelképe annak is. Férje. 24a József szerepe a hit szolgálata. megjelent neki álmában az Úr angyala. Tanúskodnia kell a misztériumról és arról. Mária jegyese volt Józsefnek. Ezért úgy határozott. hogy titokban bocsátja el. Jézus Krisztus szülőanyjának. Azért a hittel kapcsolatban. ő egyszerűen engedelmeskedik Isten akaratának. Istenem! * Mindörökké dicsérnek téged. nem a mózesi törvénnyel.József.

még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme.Halljátok hát.Fiam.Nem kérek jelet és nem kísértem az Urat. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett. hogy próbára teszitek az emberek türelmét. visszatértek Jeruzsálembe. a szűz fogan. s ezzel Isten biztosítja a jövőt s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez.'' . Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak.'' Erre Izajás próféta azt mondta: . az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. a szűz fogan.Kérj magadnak jelet az Úrtól. amint az Úr angyala megparancsolta neki. akár felülről a magasból. Mivel nem találták.Jézusnak nevezel. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül. miért tetted ezt velünk? Látod.. Születése csodálatos lesz. lement velük Názáretbe. és engedelmeskedett nekik. 10--14 Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel. nagyon meglepődtek. hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?'' Ők azonban nem értették. s megvalósul benne az Emmanuel gondolata velünk az Isten. hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik. Három nap múlva találták meg a templomban. 41--51 a + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Nekem Atyám dolgaiban kell lennem. -. Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. hallgatta és kérdezgette őket.'' De Acház így válaszolt: . mód felett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az.. Amikor szülei megpillantották.Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) OLVASMÁNY Iz 7.. ami annyit jelent: Velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. és Emmánuelnek nevezi el. akár az alvilág mélységeiből. fiút szül. Dávid háza! Nem elég nektek. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Íme. mert ő váltja meg népét bűneitől!'' Amikor József felébredt álmából. Ezek az evangélium igéi. hogy mit akar ezzel mondani. Azokban a napokban: Így szólt az Úr Acház királyhoz: . és ott keresték. hogy szülei észrevették volna. a te Istenedtől..Miért kerestetek? Nem tudtátok. ======================================================================== Március 25. úgy cselekedett. Akkor követte őket.. amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. hogy az úti társaságban van. Aki csak hallotta. Vagy más evangélium: Lk 2. A tanítómesterek között ült. Azt gondolták. Azután anyja így szólt hozzá: . Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. atyád és én bánkódva kerestünk!'' Jézus ezt felelte nekik: . Már egy napi járásra voltak.

Istenem. e jövök. eljövök. hogy teljesítsem akaratodat''. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket. elmegyek. Ez az Isten igéje. jól tudod. * fülemet azonban megnyitottad. * hogy akaratodat teljesítsem. 8a és 9a. Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.. ajándékot. 4. szám. Nagyböjti időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó: Alleluja. Uram. . * ajkam el nem hallgat.'' H: Íme. Uram. Először tehát ezt mondta: . * törvényed szívemet örömmel tölti el. * hűségedet és segítségedet elbeszéltem. 10. * hogy megtegyem a te akaratodat. E: . EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Az Ige emberré lett. Nem követeltél égő.Íme. * így szóltam akkor: .A könyvtekercsben rólam írva áll. Testvéreim! Lehetetlen. H: Íme. Jn 1. E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben. SZENTLECKE Zsid 10. * hogy megtegyem a te akaratodat. Uram. Erre vágyom. elmegyek. eljövök. VÁLASZOS ZSOLTÁR 39. * hogy megtegyem a te akaratodat. 4-10 A Krisztus által hozott megváltás túlszárnyalta az ószövetségi kegyelmi rendet. tónus.. 14ab -. Válasz: Íme. 8b-9. eljövök. hogy teljesítsem akaratodat. Uram. engesztelő és égőáldozatot nem akartál. amint a könyvtekercsben rólam írva van.. Uram. Ezért így szóltam: Íme. jóllehet ezeket a törvény írta elő. Tehát az előzőket eltörli.. Hívek: Íme.4g. Ezért nyilatkozik így Krisztus. vers. eljövök''. Ezzel az engedelmességgel vállalta a vértanúságot is. eljövök. Azután így folytatta: . Ő valóban azzal a szándékkal lépett be világunkba. Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén. sem ételáldozat nem kellett neked. amikor a világba lép: Áldozatot és ajándékot nem kívántál.Áldozatot. Ezért azok nem lehettek tökéletesek és nem hoztak tejes elégtételt A bűn kiengeszteléséhez a Fiú engedelmességére volt szükség. hanem emberi testet alkottál nekem. hogy mindenben megteszi az Atya akaratát. és itt élt köztünk.Ez az Isten igéje. Előénekes: Sem véres.és engesztelő áldozatot. SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből Íme.Íme. * és láttuk az ő dicsőségét. hogy helyébe állítsa az utóbbit. * hogy megtegyem a te akaratodat. nem volt az kedves előtted''. Az ottani áldozatok értéke csak az emberek lelkületéből és teljesítményétől függött. hogy teljesítsem akaratodat. 11 7b tónus. 7--8a.

Dávidnak trónját.Hogyan történhet meg ez. amely az üdvösségre vezet. Ő uralomra van hivatva. amikor én férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt válaszolta neki: . 41) Ugyanakkor a csoda Jézus nevének is a megdicsőítése. aki jegyese volt egy férfinak. A szűz neve Mária volt. Az isteni személy a megtestesülésben megmutatta.Üdvöz légy. már a hatodik hónapban van. hogy Jézus igazolta őket.. Mária emberi erénye a hit és az engedelmesség. gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz. az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!'' Ezután az angyal eltávozott.Istentől előre kijelölt tanúknak'' mondja az apostolokat. és uralmának soha nem lesz vége! Mária ekkor megkérdezte az angyalt: . az ő nevében osztogatja az élet kenyerét. Az angyal belépett hozzá és így szólt: . Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme. Nem földi javakat osztogat.Íme. Azért áldottabb minden asszonynál. s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Mária. tehát a tanításuk hitelt érdemel. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Kegyelmet találtál Istennél. egész gazdagsága a Krisztustól kapott kegyelmi rend. s ezzel válla ja érte a felelősséget. hogy tud egészen emberi lenni. (ApCsel 10. Istennél semmi sem lehetetlen. a Dávid házából való. 26-38 A Fiú megtestesülése magában fogfa ja a Dávidnak adott ígéret teljesedését Rámutat a Messiás küldetésére és méltóságára. egészen beleolvad az emberi történelembe.A Szentlélek száll le rád.. az ő nevében könyörög. rokonod. Mária minden kiváltsága ebből az isteni tervből fakad. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké. A jelenetben benne van az Egyház egész programja.EVANGÉLIUM Lk 1. kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett. Erzsébet is gyermeket fogant öregségében.'' Erre Mária így szólt: . Az Úristen neki adja atyjának.Vigília mise OLVASMÁNY ApCsel 3. ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd. mert gyermeke az Isten Fia. gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz. sőt.. 1--10 Az apostolok első csodája jelzi. Válla ja az anya és gyermek kapcsolatát. Ma is Krisztus nevében oldoz fel a bűntől. Péter más alkalommal is . Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. akinek Fiúságát a szűzi fogantatás is jelképezi. hogy miféle köszöntés ez. A jogcímet Fiúsága adja meg hozzá. bár magtalannak tartják az emberek. Ezért szent lesz az. és országába összegyűjti az emberiséget. Az angyal azonban folytatta: Ne félj. Józsefnek. és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával.. ======================================================================== Június 29.. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből . Ezek az evangélium igéi. -.Szent Péter és Szent Pál apostolok -.

11-20 Az Egyház tanítása. Hívek: Minden földre * elhat szózatuk. reménykedve. és nem mentem föl Jeruzsálembe sem apostolelődeimhez. ugrándozott. VÁLASZOS ZSOLTÁR 18. hanem szeretetüket is ébren tartotta.Azt adom neked. Péter Jánossal együtt rátekintett. hogy maradandó örömhírt közvetít. * a mennybolt vallja kezének művét. Mindennap letették a templom úgynevezett Ékes-kapujánál. Egy ugrással talpon termett. az evangélium. hogy ő szokott ott ülni a templom Ékeskapujánál alamizsnát koldulva.Aranyom.. Az emberek közül még senki sem mert kiállni a világ elé azzal. és így szólt hozzá: . amim van. Attól kezdve nem hallgattam a testre és a vérre. Ez az Isten igéje. hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való. Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert. * a földkerekség végéig eljut igéjük. Pál arra hivatkozik. Ám úgy tetszett annak. Amikor meglátta Pétert és Jánost. A zsidó vallásosságban számos honfitársamat felülmúltam. Hallhattátok már. járkált. Az apostolok azért pecsételték meg életükkel. A történelemben sok mozgalom elindult.Nézz ránk!'' Erre rájuk emelte tekintetét. mert szenvedélyesen buzgó követője voltam atyáim hagyományának. hogy azelőtt. ami vele történt. A Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!'' Majd a jobb kezénél fogva fölsegítette. vers Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik. amim van: A Názáreti Jézus nevében kelj fel és járj! Abban az időben: Péter és János a kilencórai imádság idején fölmentek a templomba. * hogy meg ne értenéd szavát. tónus. ezüstöm nincs. és már tudott járni. mert az nemcsak hitüket és reményüket táplálta. Amikor az emberek felismerték. SZENTLECKE Gal 1. Velük együtt bement a templomba. hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát. sok ígéret elhangzott. alamizsnáért könyörgött hozzájuk. akit hirdetnem kell a pogányoknak. Ezt harsogja át egyik nap a másiknak. hanem 2. E: Nem olyan hang ez. Erre annak erő szállt a lábába és bokájába. de csak Krisztus tanítása lett az örök élet eszköze. * erre oktatja éj az éjszakát. és dicsőítette az Istent. nem tudták. . Testvéreim! Biztosítlak benneteket.. milyen magatartást tanúsítottam: könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát és romlására törtem. még mint zsidó. hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. 2-3. mint a többi apostol. 4-5 Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam. aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott. Azt adom neked. amint be akartak menni a templomba. H: Minden földre * elhat szózatuk. nem emberektől való. hogy kap tőlük valamit. hova legyenek csodálkozásukban amiatt. Minden földre elhat szózatuk. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből Isten kinyilatkoztatta bennem Fiát. hogy a templomba menőktől könyöradományt kérjen. Péter azonban ezt mondta neki: . nem olyan beszéd. 5a. hogy hirdessem a pogányoknak. hogy ő ugyanúgy Krisztustól kapta.

Isten előtt mondom. hogy Péter a szeretet kinyilvánítására válaszként kapja a főpásztori hatalmat Krisztus annak ad küldetési aki hajlandó őt szeretni és követni. és ezt válaszolta: . ahova nem akarod. János fia. és oda mentél.Simon.Uram.Kövess engem!'' Ezek az evangélium igéi. hogy megismerkedjem Péterrel. te mindent tudsz. hogy szeretlek téged. Uram. években uralkodott Júdea és Szamaria felett.. A pápaságnak azóta is az a szerepe.. De ha megöregszel kiterjeszted karjaidat. a rómaiak kegyéből. EVANGÉLIUM Jn 21.. azt is tudod. ALLELUJA Alleluja. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni. nem hazugság! Ez az Isten igéje.'' Aztán újra megkérdezte tőle: . Más fog felövezni téged. mint ezek?'' Péter így szólt: .Szeretsz engem?''. Csak arra bízza rá kegyelmeit és azt teszi meg gondviselése eszközének.Legeltesd juhaimat! Bizony. Más apostolt azonban nem is láttam. akiben az Atya egész irgalmával megmutatkozott.. 15-19 Az evangélista megőrizte ezt a jelenetei mert boldogító volt a tudat hogy Krisztus alkalmat ad hibáink jóvátételére. Nála maradtam tizenöt napig. az Úr testvérét. ======================================================================== Június 29. Amit itt írok.. hogy a keresztények ellen fordult Jakab apostol vértanúságát a szöveg . 1-11 Heródes Agrippa 41--44. mert ő az Isten Fia. jobban szeretsz-e engem.. Alleluja.2. tónus.Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe -. 17d . Uram.Ünnepi mise OLVASMÁNY ApCsel 12. te tudod. hogy szeretlek!'' Jézus pedig ismét ezt mondta: . te jól tudsz mindent: * tudod. felövezted magad. majd ismét visszatértem Damaszkuszba.'' Azt jelezte e szavakkal.. Uram. szám.Igen. hogy szeretlek!'' Erre azt mondta neki: . A másik tanulság az. Az életet erkölcsi és kegyelmi szempontból mindig újra lehet kezdeni..Legeltesd bárányaimat.Igen. megkérdezte Simon Pétertől: . szeretsz engem?'' Péter elszomorodott. János fia. ahová akartál. Három év múltán végül fölmentem Jeruzsálembe. -. aki azért ragaszkodik hozzá.Simon. bizony.Legeltesd juhaimat!'' Majd harmadszor is megkérdezte tőle: . mondom neked: Amikor még fiatal voltál. hogy szeretlek. szeretsz te engem?'' Ő azt felelte: . 2..Simon. Csak ezáltal válunk az ő nyájává. Jn 21. hogy harmadszor is megkérdezte: .. Azután még hozzátette: ..elmentem Arábiába. hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. tudod. hogy a Krisztusba vetett hitet és az iránta való szeretetet ébren tartsa a földön. János fia. és oda visz. + EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Legeltesd juhaimat! Legeltesd bárányaimat! Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett.'' Erre Jézus azt mondta neki: . csak Jakabot.

hogy az Úr szabadított ki Heródes kezéből! Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztényüldözés. VÁLASZOS ZSOLTÁR 33. * dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Az magától kinyílt előttük.Kelj fel. ha az Úrra néztek. mint az Egyház nagy eseményéről. és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Vö. kettős lánccal megbilincselve. . mert személyében valahogy az egész közösség sorsát látják. hogy őrizzék.. tónus. egyenként négy katonából álló csapatra. Egyszerre megjelent az Úr angyala. börtönbe záratta és rábízta négy. E: Megvilágosultok. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta érzékeltetni. és kövess!'' Ment és követte. Péter két katona között aludt. Elfogatta. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. de nem tudta. hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését.csak megemlíti. gyorsan!'' Erre a láncok lehulltak a kezéről. E: Magasztaljátok az Urat énvelem. milyen édes az Úr. és a helyiséget fény árasztotta el. aki őbenne bízik. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. amikor Heródes elő akarta őt vezettetni. aki hozzá kiáltott. hogy húsvét után a nép elé vezetteti.Csatold fel övedet. de Péter fogságáról úgy beszél. H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből..Most már biztosan tudom. * és megszabadítja őt. H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. 5. A történet az ima erejére is rámutat. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Most már biztosan tudom. hogy valóság-e az. * boldog az az ember. Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. elhatározta. Az angyal megütötte Péter oldalát. Ízleljétek és lássátok. Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. Kerestem az Urat. Átmentek az első őrségen. 6--7. Amikor Péter föleszmélt. 4--5. * és minden szorongatásából kiszabadította. és felébresztette: .. Azután az angyal így folytatta: . Amikor látta. * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Azon az éjszakán. Kint még végigmentek az egyik utcán. H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. Az Úr meghallgatta a szegényt. és ő meghallgatott engem. Előénekes: Minden időben áldom az Urat. János testvérét. Azt gondolta. Lelkem az Úrban dicsekszik. hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével. * és arcotokat nem éri szégyen. hogy Pétert is elfogatja. amiben a zsidó nép reménykedett!'' Ez az Isten igéje. E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol. Az volt a szándéka. és vedd fel saruidat!'' Amikor megtette. aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. majd a másodikon is. amit az angyal tesz vele. hogy látomása van.. minta hogy az ószövetségi üdvrendet is irányította. * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. 2--3.Vedd magadra köpenyedet. így szólt: . hogy az Úr elküldte angyalát. Míg Pétert fogva tartották a börtönben. Heródes király elfogatta az Egyház néhány vezetőjét. és kiszabadított Heródes király kezéből és mindabból. hogy ártson nekik. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért. * és kiragadott minden rettegésből. az Egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. vers. Jakabot karddal kivégeztette. 8-9 4g. az angyal ezt mondta: .

13--19 A kereszténység központi tétele mindig ez: Kinek tartjuk Krisztust? A kérdés döntő jelentőségét az is mutatja. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből Az Úr megszabadít engem minden gonosz cselvetéstől. életnek és a kegyelem forrásának.'' Ő tovább kérdezte őket: . Hitünk tartalma az. EVANGÉLIUM Mt 16. amelyet az Úr. s őbenne az Atya egész tervét.7b.Van. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Te Péter vagy. utazott. mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. . igazságnak. Tudja. az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és átment mennyei országába.fáradozott. Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért. aki Illésnek.. mint sziklaalap biztosítja ennek a hitnek a szilárdságát az Egyházban. Alleluja. hogy Krisztusban az Isten örök Fia lett emberré. van. aki örömmel várja az ő eljövetelét. Péter hivatala. Ez a hit adja meg az Egyház szilárdságát Amíg tudjuk. hanem isteni személy. hanem mindenkinek. Sőt. hogy te Péter . egész irgalmát megmutatta. addig elfogadjuk őt útnak. tónus. hogy Krisztus megjutalmazza fáradozásaiért.Te vagy a Krisztus. hogy a hit mit ad az embernek.Hát ti. az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. Te Péter vagy. De nemcsak nekem. és mennyei országába vezet.Boldog vagy. 17--18 Pál apostol magatartása eleven bizonyíték arra.. Ezért mondom neked. hogy a Néró féle üldözés alatt a halálos ítélet várja. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Simon...'' Erre Jézus azt mondta neki: . Ez az Isten igéje. Nem magától. Ő hirdette az evangéliumot. 18 -. kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: . ALLELUJA Alleluja. s vértanúsága is tanúságtétel lesz Isten ügye mellett.. a pályát végigfutottam. és tudomást szerezzen róla minden pogány. az élő Isten Fia. hanem az én mennyei Atyám. Élete végén azonban a nagy áldozatot neki magának kellett meghozni. mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked. 7. 6-8. Kedves Fiam! Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja. Mellém állt ugyanis az Úr és erőt öntött belém.Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: . * s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. és én neked adom a mennyek országának kulcsait. Eltávozásom ideje közel van. hogy Krisztus nemcsak ember. hanem az Atya kegyelmi segítségével. buzdított. szám. de élteti a remény. Jónás fia. Mt 16. hogy befejezzem az evangélium hirdetését. a hitet megtartottam. hogy a leendő Egyház kiválasztott feje adja meg a választ. A jó harcot megharcoltam. megkérdezte tanítványaitól: .SZENTLECKE 2 Tim 4. sokaknak megmutatta a szeretet és az üdvösség útját. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen. és e sziklára építem Egyházam. aki Keresztelő Jánosnak.

Az ő lelkületével kell Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni. újjáéleszt szeretetével. Ezek az evangélium igéi. bizalmat önt beléjük és irányítja sorsukat. A balsorsot elfordítottam tőled. ahogy ő részese lett emberségünknek. s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.vagy. Ez az Isten igéje. Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. mintha ünnepet ülne. legyetek tüzes lelkületűek. erősíti őket. annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek.a hit által Krisztus lakik a szívünkben'' (Ef 3. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz. Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr. ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj. fel lesz oldva a mennyben is. az imádságban . ======================================================================== Július 2. Izraelnek az Úr a királya. örül majd neked ujjongó örömmel. ha szükségben vannak. Sion leánya. gyakoroljátok a vendégszeretetet! Testvéreim! Szeressetek tettetés nélkül. A buzgóságban ne lankadjatok. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. ragaszkodjatok a jóhoz. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön. Izrael királya közötted él. Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr. a te Istened. OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből Az Úr. és én erre a sziklára építem Egyházamat. A megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékod hogy részesei lehetünk istenségének. Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből.. 17). Amennyiben . az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel. zengj éneket. 14--18 A próféta vigasztalja népét (Sion leányát). és amit feloldasz a földön. a nyomorúságban béketűrők. hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja őket szeretetébe: közöttük lakik. elűzte ellenségedet. Vagy: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 12. Az isteni személy elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Dalolj. -. hogy ne viseld többé a gyalázatot. az Úrnak szolgáltok A reményben legyetek derűsek.Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) OLVASMÁNY Szof 3. a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. 9-16b Segítsetek a szenteken. irtózzatok a rossztól. meg lesz kötve a mennyben is.

5. gyakoroljátok a vendégszeretetet. Előénekes: Íme. hogy egyedül nem képes azt hordozni. Hívek: Nagy a ti körötökben. 5-6 Válasz: Nagy a ti körötökben. és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az. * emlékezzetek meg arról. Hangos szóval így kiáltott: . hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme. Szűz Mária. H: Nagy a ti körötökben. hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ! Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói. mint amilyen Mária énekében tükröződik.. hogy Fölséges az ő neve. és ne átkozzátok. 4bcd. Ez az Isten igéje. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Hogyan lehet az. Mária ebben a szeretetközösségben várja meg Isten intézkedését József is kinyilatkoztatást kap. örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog. A népek között hirdessétek tetteit. Alleluja. -. H: Nagy a ti körötökben. Áldjátok üldözőiteket. amit az Úr mondott néked. tónus. * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. áldjátok. EVANGÉLIUM Lk 1. szíve alatt megmozdult a magzat. Isten az én üdvösségem.állhatatosak. vers. Éljetek egyetértésben.5. . * bízom benne és nem félek. Egymás hitének és szeretetének megtapasztalása belőlünk is kiválthat olyan dicsőítést. akik örülnek. örüljetek. * Izrael szentje! 6b. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését. szám. Hogyan igazolja titkát az emberek előtt? Ezért siet Erzsébethez. aki érzi. és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. * Izrael szentje! ALLELUJA Alleluja. Azokkal. amikor fülembe csendült köszöntésed szava. VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12. * magasztaljátok az ő nevét. + mert hitted. Mert az Úr az én erősségem és dicsőítő énekem. Ne legyetek fennhéjázók. Segítsetek a szenteken. * Izrael szentje! E: Zengjetek dalt az Úrnak. s most már ő lesz a titok védelmezője. ha szükségben vannak. akiről tudja. és a sírókkal sírjatok. hogy beteljesedik mindaz. tónus. * ő lett nékem szabadulásom. Boldog vagy.Áldott vagy te az asszonyok között. hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé. * Izrael szentje! E: Adjatok hálát az Úrnak. különleges hivatást ad és áldozatot követel. hogy Isten kegyelmeket osztogat. Ott alkalmunk van meglátni. Júda egyik városába sietett. A hitet nekünk is az Egyház közösségében kell hordozni. aki hitt annak 4g. hálát és megnyugvást. 2-3. hogy Isten őt is kiválasztotta a maga céljaira. 39--56 Az angyali üdvözlet nagy titkot bízott Máriára.

mindazokra. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. 16. hogy állítsák sorba testvéreiket. Amikor Dávid befejezte az égő. de a gazdagokat elküldte üres kézzel. amelyet Dávid állított neki. 3--4. azután visszatért az otthonába. és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát.és közösségi áldozat bemutatását. és a közepére helyezték. megáldotta a népet az Úr nevében.hangszerekkel. Ezek az evangélium igéi. Az Isten ládáját bevitték a sátorba. OLVASMÁNY a Krónikák első könyvéből Az Isten ládáját bevitték a sátorba. azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Felkarolta gyermekét. széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. hogy ő az emberré lett Isten anyja. Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt. 15-16. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek. Ez az Isten igéje. Izraelt. amit az Úr mondott neki!'' Mária megszólalt: .Magasztalja lelkem az Urat. lám. A leviták rudak segítségével vállukra vették a ládát. az énekeseket -. ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek.Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) -Vigília mise OLVASMÁNY 1 Krón 15. hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. és zendítsenek hangos öröménekre. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat. Nagyszerű dolgot tett karja ereje. 1--2 A szövetség ládája Mózes korából származott. . Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas. szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll. Úgy szerepeli mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja. hogy az Úrládáját vigyék arra a helyre. Az éhezőket elhalmozta minden jóval.beteljesedésében. megemlékezve irgalmasságáról. Mária minden kiváltsága abból fakad. amelyet készített neki. ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte.. amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!'' Mária ott maradt még körülbelül három hónapig. amelyet Dávid állított neki. citerákkal és cintányérokkal fölszerelve --. és felmagasztalta az alázatosakat. ======================================================================== Augusztus 15. -. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária. Amikor a babiloniak lerombolták a templomod a láda is elveszett. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. és a közepére helyezték. hárfákkal. akik félik őt.

Alleluja.VÁLASZOS ZSOLTÁR 131. a mi Urunk által! Ez az Isten igéje. a megszentelő kegyelmezés várjuk a feltámadástat idők végén. Legyen hála az Istennek. nyugalmad helyére. * meg ne vesd fölkented arcát. * és szentjeid ujjongjanak. Misztikus testének tagjai azonban csak fokozatosan részesülnek benne: megkapjuk a bűnök bocsánatát. hogy ő testileg Krisztus anyja. Ő úgy győzött a bűn felett. Uram. * te és erősséged frigyszekrénye. 27--28 Krisztus Mária alakjában megvilágította előttünk. 7b. * te és erősséged frigyszekrénye. hanem anyja a Főnek. s úgy győzött a halál felett hogy az örök élet tejességében megelőz mindnyájunkat: SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Halál. Dávid miatt. nyugalmad helyére. tónus. SZENTLECKE 1 Kor 15. E: Papjaid igazságba öltözzenek. hogy a bűn nem is ért hozzá. szám. Hívek: Indulj el. 9--10. * ezt kívánta lakóhelyül. * itt fogok lakni. hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn. nyugalmad helyére. H: Indulj el. ALLELUJA Alleluja. a földi hatalom vagy gazdagság számít. akkor beteljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált. Előénekes: Azt hallottuk.6. hiszen ő nemcsak a misztikus test tagja. Mária azonban különleges módon részesült a győzelemben. akik Isten szavát hallgatják. Isten országában nem a származás. 8. hogy Efratában van. mert ő győzelemre segít minket Jézus Krisztus. a bűn ereje pedig a törvény. Uram. Boldogok. Vö. . 13--14 Válasz: Indulj el. vers. * és megtaláltuk Jaar mezején. hol a te győzelmed? Halál. Az ő feltámadásában ez a győzelem teljes lett embersége számára. a rokonság. * és hűségesek maradnak hozzá. tónus. ez a kívánságom. 6--7.'' H: Indulj el. hanem Isten akaratának teljesítése. Induljunk tehát sátorába. Halál. * te és erősséged frigyszekrénye.. 54--57 Krisztus megváltói műve győzelmet hozott a bűn és a halál felett. hogy mi az igazi emberi nagyság és mi vezet a végleges boldogsághoz. Mária nagysága sem az. Uram. Lk 11. Uram. EVANGÉLIUM Lk 11. E: Az Úr kiválasztotta Siont magának. A te szolgád. a halandó a halhatatlanságot. hol a te győzelmed? Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot. 6. hanem az. hogy ő ennek az anyaságnak . * boruljunk le lábának zsámolyához.Nyugalmam helye ez lesz örökre. * te és erősséged frigyszekrénye. 28 -. nyugalmad helyére.

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony. aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. ereje és országa! Eljött az ő Fölkentjének uralma!'' Ez az Isten igéje. * felejtsd el népedet és atyád . Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé.Boldog a méh. Vö. Hét feje volt és tíz szarva. 10b.. Ő azért dicsőült meg a mennyben. A gyermeket elragadták. és az emlő. 12. lába alatt a hold. ahol az Isten helyet készített számára. Válasz: Uram. 12ab. kinek öltözete a nap volt. vörös sárkány. amikor Jézus tanított. 10bc. hogy mihelyt megszül. Előénekes: Jobbodon áll a királynő. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti. * Ofir aranyával ékesítve. + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet.Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) -. azaz tejes hatalommal kormányoz. de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. amely táplált!'' Erre ő így válaszolt: . 10 Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. leányom. Az asszony fiút szült. hogy az égben feltárult az Isten temploma és láthatóvá vált a szövetség ládája. hanem feladat. de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. és Isten trónja elé tették.. Fiúgyermeket. az asszony pedig a pusztába menekült. és mindegyik fején korona. jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. az asszony: a Messiás gyermek anyja. Az égen megjelenő jel. Hívek: Uram.Ünnepi mise OLVASMÁNY Jel 11. Áldott állapotban volt.. Főleg azáltal. 19a. VÁLASZOS ZSOLTÁR 44. OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony. A kiválasztás nem érdem volt. ======================================================================== Augusztus 15. 11.Eljött Istenünk üdvössége. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát. figyelj szavamra. felkiáltott egy asszony a tömegből: . mert egészen meghallotta Isten szavát és életének ez volt a tartalma. E: Halljad. kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Boldog a méh. Én. tónus. mely hordozott téged! Egy alkalommal. 1-6a.És még milyen boldogok azok. akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!'' Ezek az evangélium igéi. Ekkor harsány hangot hallottam az égben: . 16 11. fején pedig tizenkét csillagból álló korona. hogy Mária Fia vasvesszővel. elnyelje a gyermekét. vers.megfelelően teljesítette Isten akaratát. -. Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy. János láttam. mely hordozott téged.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Nagy dolgokat művelt a Hatalmas Isten. szám. Mindenki akkor támad fel.. majd azok. hódolj előtte. akik Krisztushoz tartoznak. H: Uram. Áldottabbnak mondja mindenkinél. feltámasztotta a halálból és megdicsőítette érdemeiért. Úgy is tiszteljük őt. amikor . Az Egyházban megvalósult a jövendölés. * mert ő a te urad. mert hisz . 20--27c Isten Krisztus emberségén mutatta meg üdvösségünket. H: Uram. E: Ujjongó örömmel vonulnak. hiszen ő a kegyelmi rend feje. hogy boldognak hirdeti őt minden nemzedék. 5. Alleluja. EVANGÉLIUM Lk 1. amikor Krisztus átadja az Istennek. jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. mint az Egyház anyját. úgy Krisztusban mindenki életre kel. s így őt valóságos anyjává választotta. az Atyának az uralmat. elsőként a holtak közül. Az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása. hatalmat és erőt megsemmisített. hogy Isten nagy dolgokat művelt benne és általa. amikor sorra kerül: először Krisztus. amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.házát.. akik Krisztushoz tartoznak. H: Uram.5. Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból. Dicsőségében mindenki akkor részesül. Azután következik a vég. Teljes győzelme és dicsősége csak a világ végén lesz nyilvánvaló. E: Szépségedet kívánja a király. miután minden felsőbbséget. Ezzel a hittel és engedelmességgel vállalta a Megváltó anyjának szerepét. jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. hiszen az isteni személy tőle vette magára az emberi természetet. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Először Krisztus támad fel. Egy ember által jött a halál. jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. * bevonulnak a király házába. Addig kell ugyanis uralkodnia. A harmadik kiváltság az. majd amikor ő eljön. mert egészen tudott hinni. Máriát fölvette az Úr a mennybe. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. Őt tette az üdvtörténet legnagyobb emberi alakjává. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt. SZENTLECKE 1 Kor 15.hatalma alá vetett mindent''. hogy Mária istenanyasága és érdemei miatt különleges módon megkapta a mennybevételt és az üdvösséget. Ez az Isten igéje. akinek boldogságához tartozik a közbenjárás. * Örvendezik az angyalok kórusa. és egy ember által jön a holtak feltámadása is.sorra kerül''. 39--56 Az evangélium emlegeti Mária kegyelmi kiváltságait. ALLELUJA Alleluja. felmagasztalta az . -. azok is mindannyian. a második Ádám. tónus. Az Egyház mintai apostoloktól ránk hagyományozott igazságot vallja. Másodszor nagysága abban nyilvánul meg.

és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. amikor jársz. . Úgy érzi magát. amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre! Mária ott maradt még körülbelül három hónapig. Ezek az evangélium igéi. fiam. egyenes lesz az út. akkor megsokasodnak életed esztendei. fogadd el szavaimat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval.Szent István király. ======================================================================== Augusztus 20. mindazokra. Tartsd meg intelmemet. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas. 10--15. akkor sem botlasz meg. szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll. 18--27 A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út. akik félik őt. aki hitt annak beteljesedésében. A gonoszok útja ellenben a sötétségbe vezet OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből Szent István király példája az igaz utat mutatja. Hangos szóval így kiáltott: . Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat. széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog. amelyen vezetlek. hiszen ez a te életed! Ne lépj a gonoszok ösvényére. megemlékezve irgalmasságáról. ne tágíts tőle! Őrizd meg. Izraelt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje. az igazság útja. Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé.alázatosakat. Hallgasd meg. szíve alatt megmozdult a magzat. Megmutatom neked a bölcsesség útját. és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát. -.Áldott vagy te az asszonyok között. de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Magyarország fővédőszentje OLVASMÁNY Péld 4. amikor fülembe csendült köszöntésed szava. megtalálja Isten gondviselését és nem botlik meg. azután visszatért az otthonába. lám. Júda egyik városába sietett. mint aki hajnalban indult el és maga előtt látja a nappal közeledését. és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését. és a gonosztevők útján ne járj! Hagyd el s ne menj rajta tovább. és ha gyorsan szaladsz. Semmi sem gátolja lépteidet.. ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme. amely az élethez vezet Aki ezen az úton jár. és felmagasztalta az alázatosakat. amit az Úr mondott neki!'' Mária megszólalt: .Magasztalja lelkem az Urat. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Felkarolta gyermekét..

legyen egyenes a szemed pillantása. A gonoszok útja olyan. Hívek: Légy áldott. ami kedves az Úr szemében. alleluja. Egyengess sima utat a lábadnak. és a gonosztól tartsd távol a lábad. 17--24 Az Újszövetség is ismeri a két út lehetőségét. alleluja. H: Légy áldott. de más szavakkal fejezi ki. aki megleli őket.kanyarodj el tőle. . akik a világosság tetteit hajtják végre s a lélek gyümölcseit tapasztalják meg: az igazságosságot. miben botlanak meg. * s lábunkat meginogni nem hagyja. * magasztaló éneket mondjatok. Nagy gonddal őrizd a szívedet. gyógyulás az egész testének. alleluja. Fiam. kik félitek az Istent. szám. tónus. A keresztény hívő a keresztségben magára öltötte Krisztust. Szent István király! Vagy: Alleluja. Szent István király! Vagy: Alleluja. legyenek biztosak mind az útjaid. 9 és 16. mily nagy csodákat tett vélem. Isten gyermekeinek. azért őt kell követnie. mint a hajnal pirkadása. alleluja. míg fényes nappal nem lesz. E: Mindnyájan. figyelj szavaimra. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát. jóságot s azt. és őrizd meg a szíved közepében! Mert élet annak. Se jobbra. E: Életet ő ad lelkünkbe. 10. Szent István király! Dallam: 13. Előénekes: Minden föld dicsérje Istent. E: Áldjátok Istenünket. se balra ne térj le az útról. E: Ajkam hozzá kiáltott. maguk sem tudják. * dicsőségéről éneket zengjetek. halljátok: * elbeszélem. alleluja. alleluja. A helyes út a világosság fiainak. nemzetek. * nyelvem dicséretet mondott néki. a lelki embereknek az útja. Ez az Isten igéje. 10. 17 Válasz: Légy áldott. VÁLASZOS ZSOLTÁR 65. H: Légy áldott. úgy folytasd utadat! Az igaz ember útja olyan. 1-2 és 8. mert hiszen belőle indul ki az élet. amely egyre világosabb. Vagy: Alleluja. távolítsd el az ajkak álnokságát! Egyenest előre nézzen a szemed. mint a sötét éjszaka. SZENTLECKE Ef 4. Szent István király! Vagy: Alleluja. nyisd ki füledet a beszédeimre! Ne téveszd el őket soha a szemed elől. szám. Szent István király! Vagy: Alleluja. + dicső nevének zsoltárt zengjetek. H: Légy áldott. Szent István király! Vagy: Alleluja. + jertek. Ezzel szemben állnak a sötétség cselekedetei. H: Légy áldott.

Az evangéliumnak az a hatása is megvan. ======================================================================== Szeptember 8. szám. valóban az én tanítványaim lesztek. -. de nem követi azokat. Ha megmaradtok tanításomban. Sőt már itt a földön helyt tud állni a kísértések viharában. Ez az Isten igéje. 24--29 Az élet mulandósága láttán a hívő embernek is fel kell tennie a kérdést. Ezzel Jézus befejezte beszédét. Alleluja. és nekizúdult a háznak. s az ítéleten sem inog meg. amely szívük megátalkodottságának következménye. ahhoz az okos emberhez hasonlít.Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) OLVASMÁNY Mik 5. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az újembert. ömlött az ár. ha valóban őrá hallgattok. aki Istenhez hasonló! Testvéreim! Azt mondom nektek. nem úgy. az megtalálja jövőjét. mert úgy tanított. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert. ahhoz az ostoba emberhez hasonlít. 31 b és 32 -. mihez köthetjük sorsunkat. ömlött az ár. hogy minek van maradandó értéke. * megismeritek az igazságot. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól. A nép elragadtatással hallgatta tanítását.5. és nagy romhalmaz lett belőle. Elméjükre sötétség borult. hogy nemcsak reményt ad a jövőre. az örök életet. mint akinek hatalma van. Jn 8. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz. ALLELUJA Alleluja. elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban. mint az írástudók. süvített a szél. süvített a szél. és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Aki Krisztus tanítását követi és ahhoz méri lelkületét. nekizúdult a háznak. sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy. Szakadt a zápor. s az igazság tesz szabaddá titeket. 5. akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. hanem tartalommal tölti ki az életet. A hegyi beszéd követésében megtaláljuk az élet értelmét. EVANGÉLIUM Mt 7. tónus. igaz és valóban szent teremtmény. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Az okos ember a házát a sziklára építette. aki a házát homokra építette. és megtanultátok. Aki viszont hallgatja szavaimat. de az nem dőlt össze. akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat. az összedőlt. aki a házát sziklára építette.SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Öltsétek magatokra az új embert. 2--5a . aki Istenhez hasonló. Szakadt a zápor. Ezek az evangélium igéi. mert sziklára épült. mint a pogányok. hogy az igazság Jézusban van. aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik.

aki uralkodni fog Izrael felett. hogy Fiának képmását öltsük magunkra. Ismeri övér akiket kiválasztott. amikor teljesíti ígéretét Nem Jeruzsálemből. mert jót tesz vélem. akinek szülnie kell. az ő Istenének. Uralma kiterjed a föld határáig. Mária az üdvtörténetben különleges előrerendelést kapott. amikor Betlehemben megszületik a Messiás. hogy szabadítóm leszel nékem.10. Ő ugyan szabad akaratot adott az embernek. hogy elestem. A kegyelmet azért kapják. * mert irgalmadban bizakodtam. Válasz: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében. mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke. ezért Isten e fordul tőlük és büntetést küld rájuk. SZENTLECKE Róm 8. Származása az ősidőkre. míg nem szül. Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. s ezeket arra rendelte. és majd a feltámadásban az ő dicsőségét is magukra öltsék. vagyis egyetemes uralkodó lesz. H: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt. Izajás kortársa arról beszél. hogy Fiának hasonlatosságát öltsék magukra. Hívek: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt. 6cd 5. . Előénekes: Ne örüljön ellenségem.Mikeás próféta. efratai Betlehem. 28--30 Az üdvösség történetében Isten terve valósult meg. * éneket zeng az Úrnak. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Isten arra rendelt minket. fenséges nevében. akik a meghívást elfogadták. aki az egész emberiségnek üdvösséget hoz. és testvéréhez. hab. Ezt mondja az Úr: Te. aki az Úr erejében legelteti nyáját. tónus. hogy Jeruzsálem és a nép a kinyilatkoztatás ellenére sem hűséges Istenhez. VÁLASZOS ZSOLTÁR 12. hanem a jelentéktelen Betlehemből hozza a szabadítót. Ez az Isten igéje. Akkor biztonságban élnek. E: Szívem ujjong. OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből E jön az idő. Ennek ellenére eljön az idő. bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között. Iz 61. Ezért elhagyja őket az Úr. hogy Krisztus tanítását életté váltsák. s a Krisztushoz való hasonlóságot is ő valósította meg legjobban. az Úrnak. mégis belőled születik majd nekem. de azért a teremtés művében nem kell csalódnia. a régmúlt időkre nyúlik vissza.

azokat meg is dicsőítette. Jórámnak Ozijás. azokat meg is hívta. Mattánnak Jákob. Jákobnak Júda és testvérei. ALLELUJA Alleluja. hanem mint az ószövetségi nép történetének hitbeli értelmezését: Isten kezdettől fogva mindent az e jövendő Megváltóra irányított. ezért úgy határozott. Ábiudnak Elijakim. Árámnak Aminadáb. Akiket ugyanis előre ismert. Hosszabb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Mária gyermeket fogant a Szentlélektől. Aminadábnak Náásszón. * mert tőled virradt ránk az igazság napja: Krisztus. Fáresznek Eszróm. Jozafátnak Jórám. Náásszónnak Szalmon. Ezekiásnak Manasszesz. az emberi gonoszság olyan sok sötétfolttal eléktelenített. hogy az Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Szűz Mária. akiket pedig igazzá tett. Roboámnak Abija. A férje. nem félt attól. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől. Azért jött az elesettekhez. azokat igazzá tette. Ázórnak Szádok. Bóásznak Jóbéd Ruttól. Szádoknak Áhim. hogy szentségét a gyarló emberi környezet beszennyezi. megjelent neki álmában az Úr . Ozijásnak Joatám. hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. Abijának Ászáf. Ez az Isten igéje.8 G. kitűnt. -. hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Beleszületett abba a történelembe. Manasszesznek Ámósz. Izájnak pedig Dávid király. Akiket előre erre rendelt. Zorobábelnek Ábiud. mint történeti okiratot. Boldog vagy. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt mutatják. hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Jákobnak pedig József. Dudának Fáresz és Zára Támártól. a mi Istenünk. akiket meghívott. Mária a bizonyíték arra. Szalmonnak Bóász Ráhábtól. Jézus Krisztusnak. 8.Testvéreim! Tudjuk. a reménytelenek bátorítója és az igazságot keresők világossága legyen. Ámósznak Joziás. Joatámnak Acház. 1-16. Míg ezen töprengett. hogy titokban bocsátja el. hogy a betegek orvosa. EVANGÉLIUM Mt 1. és minden dicséretre méltó. tónus. Elijakimnak Ázór. A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia. Izsáknak Jákob. Mielőtt azonban egybekeltek volna. Mária jegyese volt Józsefnek. Jóbédnek Izáj. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja. Ászáfnak Jozafát. Szálátiélnek Zorobábel. Isten nem tagadta meg teremtményét. Eszrómnak Árám. Alleluja. nem akarta őt megszégyeníteni. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. hogy a megváltás ereje hatékony lehet a földi emberben. hogy Fiának képmását öltsék magukra. Eleazárnak Mattán. 18-23 Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli. Eliudnak Eleazár. Dávid és Ábrahám fiának családfája: Ábrahámnak Izsák volt a fia. Ő volt a férje Máriának. Acháznak Ezekiás. Áhimnak Eliud. azokat eleve arra rendelte. József igaz ember volt. amelyet a bűn. akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Salamonnak Roboám. szám.

Mária. amelyet a kinyilatkoztatás megértéséből merítünk. Ilyen értelemben vannak a bölcsességnek gyümölcsei.Velünk az Isten. József igaz ember volt. hogy titokban bocsátja el. és az Emmánuel nevet adják neki. Benne van az istenfélelem.. Mielőtt azonban egybekeltek volna. ======================================================================== Október 8.Velünk az Isten. .. hogy beteljesedjék. Vagy rövidebb forma: + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1. mint a szőlőtő. ne félj attól.. és virágaimból pompás. a szűz gyermeket fogan és fiút szül. hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. az élet értékére. Jertek hozzám mind. hogy feleségül vedd Máriát.'' Mindez pedig azért történt. és teljetek el gyümölcseimmel. Dávid fia. hogy feleségül vedd Máriát. nem akarta őt megszégyeníteni. mert ő váltja meg a népét bűneitől.Szűz Mária. akit Jézusnak nevezel. Fia születik majd. megjelent neki álmában az Úr angyala. 23--31 A Szentírásban a bölcsesség az a tudás. ami azt jelenti: . jegyese volt Józsefnek. Míg ezen töprengett. a vonzó viselkedésre. Anyja vagyok én a szép szeretetnek. és így szólt: . OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből Mária reménységünk az életre és minden erényre. amit az Úr a próféta által mondott: Íme. Magyarok Nagyasszonya. ezért úgy határozott. kitűnt.bölcsesség széke''.József. 18--23 Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.József. -. Aki ezen az úton halad állandóan vágyódik Isten tejessége után. akik megkívántok engem. Máriára ezért lehet alkalmazni a megnevezési hogy ő a .'' Ezek az evangélium igéi. mert ő váltja meg a népét bűneitől. és az Emmánuel nevet adják neki. hogy beteljesedjék. a hitnek és a szent reménynek.angyala. amit az Úr a próféta által mondott: Íme. A férje. Jó illatot fakasztok én. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme. ami azt jelenti: . a szűz gyermeket fogan és fiút szül. ne félj attól. akit Jézusnak nevezel. dús gyümölcs terem. Jézus Krisztus születése így történt: Anyja. Dávid fia. megtanít a szeretetre.'' Ezek az evangélium igéi. Fia születik majd.'' Mindez pedig azért történt. Magyarország Főpátronája OLVASMÁNY Sir 24. az engedelmesség és a boldogító tudat hogy Isten gondviselése vezet. mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. az istenfélelemnek. nálam az élet és erény minden reménye. mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. és így szólt: .

Válasz: Szent Fiadat. Mária tisztelete mindig eszünkbe juttatja természetfeletti hivatásunkat. H: Szent Fiadat. Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét. H: Szent Fiadat.Mert lelkem édesebb a méznél. kérd e népért! SzVU! 287. * akik megemlékeznek az Úr hatalmáról. alávetette magát a mózesi törvénynek. * mivel nem kímélted életedet. és birtoklásom a lépes méznél! Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben.. * mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál. szám. leányom. E: Megakadályoztad néped pusztulását. Akik engem esznek. Általa az Isten emberré lett. még inkább éheznek. Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre és áldjon meg minden jóval mindörökké. E: Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán. kérd e népért! Vagy: Alleluja. Isten elküldte Fiát. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből Isten elküldte Fiát.. Itt tehát új lehetőségek nyíltak meg. és a fogadott fiúságot elnyerjük. Ez az Isten igéje. 1. még inkább szomjaznak.Abba! Atyám!'' Nem vagy tehát többé szolga. Aki reám hallgat. aki asszonytól született. 7 Vagy: Alleluja. hogy felemelje a gyarló embert az isteni élet magasságába. a fölséges Isten. * a föld minden asszonyánál jobban megáldott. 25abc. aki ezt kiáltja: . akik értem fáradnak. VÁLASZOS ZSOLTÁR Jud 13. * aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged! Hívek: Szent Fiadat. 25d 1 D2 tónus. 4-7 Mária anyasága is az idők te fességének a kifejezése. aki asszonytól született. téged. 23bc. SZENTLECKE Gal 4. A Szentlelket azért küldte szívünkbe. Boldogasszony. Áldott legyen Isten. meg nem szégyenül. . Egyéni és közösségi életünkbe vigyünk bele minél többet a Szentlélek hatásaiból. akik engem isznak. Előénekes: Az Úr. és ha fiú. örök életet nyernek. lelkületünkkel. érzésvilágunkkal váljunk fogadott gyermekeivé. nem esnek bűnbe. Ahogy a földi asszony lehet az Isten anyja. Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége. akkor Isten kegyelméből örökös is. Boldogasszony. kérd e népért! Vagy: Alleluja. kérd e népért! Vagy: Alleluja. Akik fényt derítenek rám.--24a. Boldogasszony. hogy belülről. amikor megaláztatásban volt részünk. Mivel pedig Isten fiai vagyunk. hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából. úgy a földi ember is lehet Isten fogadott gyermeke. az ég és föld alkotója. hanem fiú. belépett a földi élet keretei közé. Boldogasszony.

EVANGÉLIUM Lk 1. Akivel vele van Isten. Lk 1. a gonoszság hatalmával.. járjunk színe előtt. Üdvöz légy Mária.8 G. A választottakra először alkalmazza a 144 ezernyi sokaságod a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszereséi azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. kegyelemmel teljes. Fehér ruhában voltak. aki a trónon ül. és a Báránynak!'' . + EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből. 26--28 Az angyali üdvözlet arról tanúskodik. Az angyal belépett hozzá és így szólt: . hogy meg sem lehetett számlálni. Nála volt az élő Isten pecsétje. se a fáknak. Isten végtelenül irgalmas. az megszentelődik. ======================================================================== November 1. Ezután akkora sereget láttam. Én. Hangos szóval kiáltották: . a kezükben pálmaággal. hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. század végén keletkezett és képekben utal arra. se a tengernek. A szűz neve Mária volt. hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz Meg kell küzdenie mindenféle bajjal. a Dávid házából való Józsefnek. 28 -. A kettő összetartozik és kiegészíti egymást.Üdv Istenünknek. 2--4. -. Áldottabb vagy te minden asszonynál! Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. hogy keressük Istent. hogy Isten nem látta reménytelennek a gyarló emberiség helyzetét. mert ez vezet megszentelődésünkhöz. 8. Alleluja. azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből Akkora sereget láttam. szám. hogy ártsanak a földnek és a tengernek: . * áldottabb vagy te minden asszonynál. ALLELUJA Alleluja..Ez az Isten igéje. míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!'' Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből.Mindenszentek ünnepe OLVASMÁNY Jel 7. kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!'' Ezek az evangélium igéi. 9--14 A Jelenések könyve az 1. akihez elküldhette köszöntését és akit Fia anyjául választhatott. Talált benne olyan személyt. hogy meg sem lehetett számlálni.Üdvöz légy. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak. Minden nemzetből és törzsből.Ne ártsatok se a földnek. tónus. és az Úr van veled. akiknek hatalmuk volt arra. aki jegyese volt egy férfinak. A megváltás műve először Máriában valósult meg. népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt.. János láttam. az Úr van véled. s azt ez a két kifejezés jelenti: kegyelemmel teljes. Tanuljuk meg Máriától. de az mind Isten tudtával történik.

. hála. 28 -.Ámen. szám.Az angyalok mind a trón. hogy ha ő megjelenik. 1-3 Az apostol a kinyilatkoztatás nagy ajándékát ebben foglalja össze: Isten gyermekei vagyunk és az Atya szeret minket. 6. és minden lakója. az még nem nyilvánvaló. tónus. amint van. uram!'' Erre ő azt mondta: . De Jézus e jövetelekor majd beöltözünk az Isten gyermekeinek kijáró dicsőségbe. vers. Mt 11. amint van. Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe. mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket. És mindenki. tiszta szívű. aki benne reménykedik. Ez az istenkeresők népe.1-2. * a földkerekség. E: Az nyer áldást az Úrtól. a vének és a négy élőlény körül álltak. . Szeretteim! Nézzétek. hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Ámen. ahogyan szent ő maga is. VÁLASZOS ZSOLTÁR 23. * akinek az esze nem jár csaláson. * ki állhat meg az ő szent helyén.. és ami betölti.'' Ez az Isten igéje. 3--4ab. * amely arcát kutatja Jákob Istenének.Jöjjetek hozzám mindnyájan. azért mindent megad üdvözítésünkre. Szeretteim. Azt tudjuk. Uram. Aki ártatlan kezű. hasonlók leszünk hozzá. * mely látni kívánja arcodat.Te tudod. Áldás.'' Ekkor a vének közül az egyik megszólított és megkérdezte tőlem: Kik ezek a fehér ruhások és honnan jöttek?'' Ezt feleltem: . * és megigazulást üdvözítő Istenétől. mert látni fogjuk őt úgy. * mely látni kívánja arcodat. Uram. H: Ez az istenkeresők népe. Adományai most még rejtve vannak és nehezen értjük meg a gondviselés titkát is. és a színelátás. és azok is vagyunk. ALLELUJA Alleluja. mondja a mi Urunk. mely látni kívánja arcodat. szentté lesz. de hogy mik leszünk. SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből Látni fogjuk Istent úgy. Uram.8 G. tisztelet. 5-6 5. H: Ez az istenkeresők népe. mert őt sem ismeri. SZENTLECKE 1 Jn 3. dicsőség.. A világ azért nem ismer minket. * s a vizek árján ő tartja szilárdan. az isteni életben való részesedés lesz a boldogságunk. akik fáradoztok és viselitek az élet terhét! Én * felüdítelek titeket''. Hívek: Ez az istenkeresők népe. 8. tónus.Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. . Uram. Előénekes: Az Úré a föld. Arcra borultak a trón előtt és imádták az Istent: . * mely látni kívánja arcodat. Ez az Isten igéje. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében. bölcsesség. Válasz: Ez az istenkeresők népe. E: Ki mehet föl az Úr hegyére. Alleluja. most Isten gyermekei vagyunk.

mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben! Abban az időben: Jézus látva a tömeget. hogy a világ népei békességben éljenek. Boldogok. akik sírnak. . mert ők meglátják Istent.. de ugyanakkor megadja az erkölcsi emelkedettség tudatát. és a világosság fiai legyünk! Hívek: Kérünk téged. Urunk. testvéreim. Urunkhoz. amikor lelki szegényekről. s Jézus ezt is egy . Jézus Krisztushoz.Add. s ezzel is boldoggá tesz. leült. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Advent 1. akiket készületlenül ért számadásra hívó szavad! Hívek: Kérünk téged. mert ők kielégítést nyernek. + EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből. mert övék a mennyek országa.hegyen'' mondta el. . Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja. . mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a szelídek. Urunk. Az erények gyakorlása lemondást követel. amelyet Isten a Sinai-hegyen hirdetett ki. Boldogok az irgalmasok.'' Ezek az evangélium igéi. hogy mindig készen legyünk eljöveteled napjára! Hívek: Kérünk téged. . Urunk. . . 4. Boldogok vagytok. hogy elhagyjuk a sötétség cselekedeteit. és eljöjjön közénk a te országod! Hívek: Kérünk téged. Boldogok a tiszta szívűek. Lektor:1. 1--12a Az ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották. ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek.Boldogok a lélekben szegények..Irgalmazz. 5. és így tanította őket: . mert ők vigasztalást nyernek. vasárnapjára (Összetett kézzel) Pap: Imádkozzunk. Boldogok.Segíts. Urunk.Add. akiket üldöznek az igazságért. Akkor szólásra nyitotta ajkát. ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Urunk. mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. aki eljön majd hatalommal és dicsőséggel ítélni élőket és holtakat. s az már itt megkezdődik az erények gyakorlásával. mert övék a mennyek országa.Töltsd el. Örüljetek és ujjongjatok. Boldogok a békességszerzők. az igazság utáni éhségről és tiszta szívről beszél. Nem parancs. . Isten boldogságra akar vezetni bennünket. Boldogok.EVANGÉLIUM Mt 5. . Az evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ. . hallgass meg minket! 2. mert ők öröklik a földet. mindazoknak. tanítványai pedig köréje gyűltek. Örüljetek és ujjongjatok. 3. mert őket Isten fiainak fogják hívni. akik éhezik és szomjazzák az igazságot. vigasztalásoddal a szenvedőket és az elhagyottakat! Hívek: Kérünk téged . fölment a hegyre. hanem vonzó hívás alakjában.

4.Áldd meg. Urunk. Hívek: Ámen. 4. hogy a bűnbánat méltó gyümölcseit teremjék! Hívek: Kérünk téged . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Advent 2. Urunk. 5. akik áldozatot hoznak neved dicsőségéért! Hívek: Kérünk téged . Pap: Irgalmas Megváltónk! Te türelmes vagy hozzánk emberi gyarlóságaink ellenére. . .Add. hogy hibáinkat belássuk. kegyelmedet egybegyűlt híveidnek. . hogy egyházközségünk tagjai buzgón gyakorolják a karácsonyi jótékonyságot! Hívek: Kérünk téged . Urunk. Urunk. . Urunk. . hallgass meg minket! 2. vasárnapjára Pap: Testvéreim! Jézus Krisztusban teljesedtek be a próféták jövendölései. 3. . 3. hogy Egyházad örömmel készüljön születésed közelgő ünnepére! Hívek: Kérünk téged. .Add.Áldd meg. hogy méltón képviseljen téged a világban! Hívek: Kérünk téged .Add. . hogy önzetlenül fáradozzanak az emberiség egységéért! Hívek: Kérünk téged . és kegyelmeddel megújítsuk életünket. Ő a világ Megváltója. hogy minden ember felismerje: te vagy az üdvösség útja! Hívek: Kérünk téged. a népek vezetőit. . Hívek: Ámen.Add. hogy örömet szerezzen nekünk és üdvözítsen minket! Lektor:1. Add. .Add. Jézus Krisztushoz. Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké.Segítsd. mindazokat. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. vasárnapjára Pap: Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Advent 3. . hogy a gazdag népek segítsék a szükséget szenvedő nemzeteket! Hívek: Kérünk téged . forduljunk hozzá bizalommal! Lektor:1. Urunk.(Összetett kézzel) Pap: Urunk. . . hallgass meg minket! 2. Kérünk. Urunk. aki azért jött el közénk. Urunk.Add. népedet. részesíts minket most kegyelmedben és egykor örök dicsőségedben. Urunk. . Jézus Krisztus! Dicsőséges eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat. hogy híveid türelmesek legyenek és jóságukkal őrömet szerezzenek embertársaiknak! Hívek: Kérünk téged . .

karold fel az elhagyottakat! Hívek: Kérünk téged . akik ezekben a napokban is háború.Urunk. hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon! Hívek: Kérünk téged .Könyörgünk. Jézus Krisztus! Tisztítsd meg népedet a bűntől. és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és reménységgel! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. hogy betegeink is örvendezve találkozhassanak veled a karácsonyi szentáldozásban! Hívek: Kérünk téged .Urunk. 5. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Advent 4 vasárnapjára Pap: Testvéreim! Az Úr közel van! Azért jön közénk. . hogy már a földi életben is érezzük a benned bízók örömét. Urunk. Hívek: Ámen. . Jézus Krisztus! Eljöveteled várása töltse be mindnyájunk szívét szent békességgel és reménységgel! Hívek: Kérünk téged . 3. Lektor:1. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. akikkel alig törődik valaki. 3.Urunk. mindazokért. hogy üdvözítse a világot.Könyörgünk. hogy minden ember boldog legyen. Hívek: Kérünk téged. Hívek: Ámen. . mindazokért. a kórházakban vagy máshol szenvedő betegekért. . Urunk. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Vigília mise) Pap: Testvéreim! Karácsony szent estéjén könyörögjünk mindazokért. Jézus Krisztus! Vezesd egységre a népeket. Jézus Krisztus! Enyhítsd a szegények ínségét. és egykor országodban elnyerjük az örök boldogságot. . Pap: Szeretett Megváltónk! Te azt akarod. hogy örvendező lélekkel várja eljöveteled szent ünnepét! Hívek: Kérünk téged. üldözés vagy más békétlenség között szenvednek. Hívek: Kérünk téged .Urunk. Urunk. . . . Add kegyelmedet. . hallgass meg minket! 2. Pap: Megváltó Jézusunk! Egyszer már eljöttél a világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe is. akiknek ez a szép ünnep nem annyira örömet. .Urunk. . .Könyörgünk. . . . Hívek: Kérünk téged .Add. 4. Kérjük tehát bizalommal! Lektor:1. hallgass meg minket! 2. Jézus Krisztus! Vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket! Hívek: Kérünk téged . ruhátlanok vagy födél nélkül vannak.5. Urunk. mint inkább szomorúságot jelent. akiket éhség gyötör.

Urunkhoz. hallgass meg minket! 2. .Könyörgünk. akik különösen ezekben a napokban éheznek a szeretetre. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Éjféli mise) Pap: Testvéreim! Ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. gondjait és bánatát. aki emberszerető jóságában eljött közénk! Lektor:1. . hallgass meg minket! 2. és őrizd meg egységben családjainkat! Hívek: Kérünk téged . . hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit. hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. ahol olyan sok szeretetlenség és békétlenség uralkodik. Jézus! Te szeretetet és békét hoztál a világba. hogy betlehemi csillagod fénysugara világítson be minden ember szívébe! Hívek: Kérünk téged. 5. . Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. . Urunk. Megtestesülésed szent titkára kérünk. . és ne engedd.Add. Urunk.Végy magadnak szállást otthonainkban. hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és elhagyottak! Hívek: Kérünk téged . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Pásztorok miséje) Pap: Imádkozzunk. . jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél. 3. 5. 4. Hívek: Ámen. Urunk. hogy közöttünk megvalósuljon a szeretet és béke országai Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. testvéreim. hogy a bűn elszakítson tőled! Hívek: Kérünk téged . . hogy a világ népei egységben és szeretetben éljenek! . az öregek otthonában vagy saját lakásukban magányosan és szomorúan ünneplőkért. Hívek: Ámen. Lektor:1.Költözzél szívünkbe kegyelmeddel.Add. . hogy megértés uralkodjék a világon! Hívek: Kérünk téged . Hívek: Kérünk téged . Pap: Urunk. segíts most veled együtt úgy élnünk. és közöttünk lakoztál. a szüleiket elvesztett vagy a szüleiktől eltaszított gyermekekért. hogy a lelkek pásztorai és hívő nyájad egyaránt tanúságot tegyenek emberszerető jóságodról! Hívek: Kérünk téged. . Pap: Urunk.Add.Töltsd el békéddel minden ember szívét. Segítsd erőfeszítéseinket. Urunk. Urunk.Könyörgünk.Add. . Jézus Krisztushoz. . Örvendező szívvel térdeljünk jászola elé és kérjük. Hívek: Kérünk téged .4.

Pap: Édes Jézusunk! Jászolban fekvő Gyermekként jöttél közénk. az újszülötteknek pedig add meg az istengyermekség kegyelmét! Hívek: Kérünk téged . hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak. . 3. Urunk. hogy egyszerűségben és igénytelenségben kövessük hívásodat. . hogy Egyházad tisztelje és szeresse betlehemi igénytelenségedet! Hívek: Kérünk téged . Testvérünkké lettél.Add. hogy üdvözíts minket.Add. 3. . a mennyei Atyát. legyenek egymásnak testvérei az emberek is! Hívek: Kérünk téged . .Add.Add. hogy Egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja megtestesülésed szent titkát! Hívek: Kérünk téged. .Add. hogy mi pedig megtestesülésed titka által isteni dicsőségedben részesüljünk. Urunk. . .Add. . a Karácsony örömét az elhagyatottaknak és a szenvedőknek is! Hívek: Kérünk téged . a Karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak. Urunk. hogy a Szűzanya példájára megőrizzük szívünkben a karácsony örömét! Hívek: Kérünk téged . Urunk. testvéreim. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szent Család ünnepére (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt) Pap: Kérjük. Hívek: Ámen. . Jézus Krisztus! Te részese lettél emberi természetünknek. hogy a keresztény családok által növekedjék . hogy amint te a mi testvérünk lettél. Hívek: Ámen. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Karácsonyra (Ünnepi mise) Pap: Testvéreim. Urunk. . Urunk. 5.Add. Urunk. . hogy a betlehemi pásztorok alázatával és egyszerűségével keressünk és megtaláljunk téged! Hívek: Kérünk téged . Pap: Urunk. Urunk.Add. Add kegyelmedet. 5. Urunk. . Megváltónk születésének ünnepén az istengyermekség örömével fohászkodjunk az Úrhoz: Lektor:1. 4. engedd. Lektor:1. hogy ezen szent ünnepen meghallja a világ az angyalok békeszózatát! Hívek: Kérünk téged . . hallgass meg minket! 2.Add. . 4.Hívek: Kérünk téged . . Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké. .

és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot. Pap: Mindenható. . Urunk. . Adjunk hálát a gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért! Lektor:1. hálánkat azért. amellyel megpróbáltatásainkból kimentettél bennünket! Hívek: Kérünk téged . örök Isten! Megköszönjük az elmúlt esztendőben kapott sok ajándékot. Pap: Mindenható. 5. Urunk. Urunk. amellyel megbántottunk. Krisztus. 4.Egyházunk! Hívek: Kérünk téged. Krisztus. te példaképül adtad nekünk a Szent Családot.esküjükhöz híven -hűségesek legyenek egymáshoz a sírig! Hívek: Kérünk téged . Urunk.Add. hogy sok bűntől megóvtál és szeretetedben megőriztél! Hívek: Kérünk téged . hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom! Hívek: Kérünk téged . Urunk. 4. hallgass meg minket! 2.Fogadd el. . hogy a családi élet szent legyen. hogy szüntelenül hálásak legyünk segítségedért. ======================================================================== Egyetemes könyörgések az év utolsó estéjére Pap: Testvéreim! Még néhány óra. 3. hogy hitünk meg nem ingott és reményünk meg nem fogyatkozott! Hívek: Kérünk téged. . 5. hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát: az örök boldogságot! Hívek: Kérünk téged . . . Urunk.Add. . .Add. . Urunk. . hogy mindig hálásak legyünk irgalmadért. amellyel munkánkban és küzdelmeinkben mellettünk álltál! Hívek: Kérünk téged . Urunk. Urunk. hallgass meg minket! 2. .Add. hálánkat azért.Fogadd. . Urunk. a . amelyben isteni Fiad földi életét töltötte.Add. 6. . és vége lesz ennek az esztendőnek. hálánkat azért. hogy atyai jóságoddal gondot viseltél testi és lelki életünkre! Hívek: Kérünk téged . hogy az elmúlt esztendőben megtartottál minket békességben és egészségben! Hívek: Kérünk téged . hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt! Hívek: Kérünk téged . a mi Urunk által. . hálánkat azért. . Add. . amellyel elárasztottál bennünket. Fogadd el őszinte bűnbánatunkat is: fájlaljuk a sok hűtlenséget. .Fogadd el. hogy kegyelmed segítségével az új esztendőben új emberekké lehessünk.Add.Fogadd el. 3. Hívek: Ámen. örök Isten. . hogy a házastársak -. mulasztást és hanyagságot. Add.

hogy az Istenanya közbenjárására áldjon meg bennünket az egész esztendőben! Lektor:1. hogy akik az Istenanyában égi édesanyát kaptunk. sőt inkább támogassák az embereket az örök élet elnyerésében! Hívek: Kérünk téged .Add.Segítsd azokat. . . 3. kérünk. s a rendelkezésükre álló időben a krisztusi embert alakítsák ki magukban! .Add. ne gátolják. akik a közhatalmat gyakorolják. Urunk. hogy rádöbbenjünk: az elvesztegetett idő soha vissza nem tér. hogy lelki válsággal küzdő híveid a Szűzanya közbenjárására megtalálják a hozzád vezető utat! Hívek: Kérünk téged . Add. Kérjük erre az idő és az örökkévalóság Királyának áldását! Lektor:1. . Urunk. . Hívek: Ámen.Add.Segítsd a fiatalokat. és gyermeki bizalommal forduljon hozzá! Hívek: Kérünk téged . felelősek vagyunk azért.. hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szűz istenanyai méltóságát. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szűz Mária Istenanyaságának ünnepére Pap: Testvéreim! Az új esztendő első napján kérjük gondviselő mennyei Atyánkat. . . hogy miközben a földi jólétet előmozdítják. hogy akik Fiadnak hűséges hívei akarunk maradni.Segítsd Egyházadat. Hívek: Ámen. mindhalálig érezzük szűzi Anyjának hathatós segítségét. Krisztus. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évkezdetre Pap: Testvéreim! Isten kegyelmével új esztendőt kezdünk.mi Urunk által. Urunk. a láthatatlan pedig örök''! Hívek: Kérünk téged.a látható mulandó. . Pap: Gondviselő Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. 4. hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűz anyai pártfogását! Hívek: Kérünk téged . hogy . szeretettel mutassuk meg. a mi Urunk által. .Add. hogy szüntelenül figyelmeztesse az embereket arra. hallgass meg minket! 2.Add. 5. . hogy Szűzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges Atyánknak. 4. hogy a rendelkezésünkre álló időt jól használjuk fel! Hívek: Kérünk téged . . hallgass meg minket! 2. Urunk. hogy gyermekei vagyunk! Hívek: Kérünk téged . .Segíts bennünket. 3. hogy megértsék fiatalságuk egyedülálló értékét. főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája! Hívek: Kérünk téged. Urunk.

. . te vagy a kezdet és a vég. hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára! Lektor:1. Hívek: Ámen. . Urunk. Hívek: Ámen.Segítsd az öregeket az idős kor nehézségeinek elfogadásában és abban. .Hívek: Kérünk téged . . hogy törvényeid bölcs irányítását követve. 4. bölcs belátást a világ vezetőinek.Adj. 5. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.Add. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Karácsony utáni 2. . Urunk. Áldd meg ezt az esztendőt. vasárnapra Pap: Imádkozzunk. 3. a mi Urunkat. testvéreim. hogy az utolsó órákat is hűségesen töltsék Isten szolgálatában! Hívek: Kérünk téged . eljussunk hozzád. amelyet ajándékodból most megkezdünk. 4. hogy ne a test ösztöne. a mennyei Atyához. .Add. a mi Urunk által. Pap: Mennyei Atyánk! Segíts bennünket. hogy amit általad elkezdtünk. akik még nem ismernek téged! Hívek: Kérünk téged . az imádság tömjénfüstjével és az áldozatos . 3. Segíts. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Urunk megjelenésének ünnepére (Vízkereszt) Pap: Kérjük. hogy a népeket békében és igazságban kormányozzák! Hívek: Kérünk téged . testvéreim. . hogy a rájuk bízottakat biztos kézzel vezessék az üdvösség útján! Hívek: Kérünk téged.Add. aki bölcsességgel irányítja a világot! Lektor:1. azt általad is fejezzük majd be. hogy a gyermekek bölcsességben és kedvességben is növekedjenek! Hívek: Kérünk téged .Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon! Hívek: Kérünk téged.Világosságodra találjanak rá azok is. hogy szent és feddhetetlen élettel tanúságot tegyünk hitünkről! Hívek: Kérünk téged . hallgass meg minket! 2. Urunk.A hit aranyával.Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre! Hívek: Kérünk téged . Pap: Urunk. . Jézus Krisztus. hallgass meg minket! 2. Urunk. . . bölcsességet Egyházunk vezetőinek. . hanem a te kegyelmed vezesse életünket! Hívek: Kérünk téged . 5. . Krisztus.Adj. . Urunk. . .

Add.Tartsd távol. hallgass meg minket! 2.szeretet mirhájával hódoljon előtted szent néped! Hívek: Kérünk téged . . . Urunk. hogy hívő néped csak téged imádjon. Urunk megkeresztelkedésének ünnepére (Évközi 1. . . . Urunk.Add. Add.Boldogságod fényét sugározd otthonainkba! Hívek: Kérünk téged . . testvéreim. Egyházadtól az anyagiasság és a hatalomvágy szellemét! Hívek: Kérünk téged. hogy általa üdvözüljön a világ. hallgass meg minket! 2. papjainknak és mindazoknak. hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez. Urunk. 5. népedet a gonosz lélek kísértéseitől! Hívek: Kérünk téged . Hívek: Ámen. a mi Urunk által. Krisztus lelkületét püspökeinknek. akik segítik munkájukat) Hívek: Kérünk téged . és kérjük kegyelmét. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Vízkereszt utáni vasárnapra. vasárnapjára Pap: Imádkozzunk. . . Urunk. Pap: Mennyei Atyánk.Szabadítsd meg. mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk! Krisztus. . hogy akik a keresztségben vele eggyé lettünk. Urunk. hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága. Urunk. Add. és Egyházad minden népet egybegyűjtsön el nem múló országodba. te elküldted Fiadat. Pap: Istenünk! Te a mai napon kinyilvánítottad. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Nagyböjt 1. 3. Urunk. 4. . hogy Jézus a te szeretett Fiad.Add. testvéreim. 3. hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés) Hívek: Kérünk téged . . . alázatosságban és szeretetben! Hívek: Kérünk téged.Add. mennyei Atyánkhoz. hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit! Lektor:1. . Krisztus. hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akaratodat! Hívek: Kérünk téged .Add. 5. a mi Urunk által. hogy bűnbánó szívvel és önmegtagadó lélekkel ünnepeljük a Szent Negyvennapot! Lektor:1. Hívek: Ámen. hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét! Hívek: Kérünk téged . Urunk. és egyedül neked szolgáljon! .Add. . vasárnap) Pap: Imádkozzunk.

mindnyájunkat a húsvéti szentségek kegyelmi forrásához! . . 5. hogy lélekben és igazságban imádjanak téged! Hívek: Kérünk téged . hogy asztalod körül összegyűlve már földi életünkben érezhessük boldogító közelségedet. hallgass meg minket! 2. mennyei Atyánkhoz. és vezérelj mindnyájunkat igaz bűnbánatra! Krisztus. Urunk. .Töltsd el. .Vezess.Add. 3. . Pap: Istenünk. testvéreim. vasárnapjára Pap: Imádkozzunk. hogy híveid az evangélium élő vizével enyhítsék lelkük szomjúságát! Hívek: Kérünk téged.Hívek: Kérünk téged . aki segítségedet kéri. . . Urunk. testvéreim. hogy Krisztusban minden nép felismerje a te dicsőséges Fiadat! Hívek: Kérünk téged . 3. . . Urunk. aki Jézus Krisztusban megnyitja számunkra a kegyelem forrását! Lektor:1. Urunk. . Urunk. hallgass meg minket! 2. Urunk. amikor az imádságban veled beszélgetünk! Hívek: Kérünk téged . a mi Urunk által! Hívek: Ámen. Urunk. akinek templomában megtaláljuk zaklatott szívünk békéjét és nyugalmát! Lektor:1. Egyházad tagjait a veled való találkozás boldogságában! Hívek: Kérünk téged . hogy a kísértés idején mindig téged válasszunk! Hívek: Kérünk téged . 5. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Nagyböjt 3. Pap: Irgalmas Istenünk! Te mindenkit meghallgatsz. . a mi Urunk által. Állj mellettünk a kísértés idején. hogy a mennyei dicsőség ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit! Hívek: Kérünk téged . . 4. minden világosság Atyja! Segíts minket. a népeknek. mennyei Atyánkhoz. 4. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Nagyböjt 2. . Urunk.Add meg. hogy imádsággal és önmegtagadással készüljünk fel a kísértések legyőzésére! Hívek: Kérünk téged .Add. Urunk.Add.Add. Hívek: Ámen. vasárnapjára Pap: Forduljunk most. Urunk.Add.Engedd. . boldogsággal lelkünket. . .Részesítsd. hogy hívő néped érezze: milyen jó együtt lennünk tenálad! Hívek: Kérünk téged. Krisztus.

Urunk. Hívek: Ámen. 4. Urunk. vasárnapjára Pap: Kérjük. . 3.Add. . 4. Pap: Urunk és Istenünk! Te vagy a világ Világosságai Kegyelmed fénye oszlassa el lelkünkben a bűn sötétségét. .Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk. Pap: Mindenható Atyánk! Te szent Fiad által az élő vizek forrását nyitottad meg a benned bízók szívében. mennyei Atyánkat. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Nagyböjt 4. a mi Urunk Jézus Krisztushoz. Krisztus.Hívek: Kérünk téged . Urunk. Hívek: Ámen.Világosítsd meg kegyelmeddel a népek vezetőit. a mi Urunk által. mit kell a közösség javára tenniük! Hívek: Kérünk téged . .Add. hogy tisztán lássák. 5. . Add. hogy Egyházad a bűn és a tudatlanság vakságát az igaz hit világosságával orvosolja! Hívek: Kérünk téged. egyházközségünkben a szeretet fényét és melegét! Hívek: Kérünk téged . . a járványok és az éhínség leküzdésére! Hívek: Kérünk téged .Hogy Egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból! Hívek: Kérünk téged. hogy ő a Feltámadás és az Élet! Lektor:1. . . . 5. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Nagyböjt 5.Vezesd vissza. amelyet nekünk adtál. Urunk.Gyarapítsd. vasárnapjára Pap: Imádkozzunk. Urunk. hallgass meg minket! 2. a nemhívőket és a kételkedőket az evangélium világosságára! Hívek: Kérünk téged . . .Vezesd el. a mi Urunk által. a bűnösöket parancsaid útjára! Hívek: Kérünk téged .A nagyböjti lelkigyakorlatok nyissák meg szemünket szent akaratod felismerésére! Hívek: Kérünk téged . aki Lázár feltámasztásával megmutatta. hogy bűneink miatt soha el ne apadjon bennünk éltető kegyelmed.Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás . . testvéreim. testvéreim. 3. hogy a felnövekvő új nemzedék is meggyőződéssel vallja Fiadat a világ Üdvözítőjének! Hívek: Kérünk téged . . . . hogy Krisztus világossága vezessen bennünket földi életünkben! Lektor:1. . hallgass meg minket! 2. Krisztus.

Taníts meg minket az áldozatos szeretetre. a papságért és a hívekért. egységben és szeretetben. 5. a mennyei Atyát ebben az ünnepi órában. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Nagycsütörtökre az utolsó vacsora miséjében Pap: Kérjük. a püspökökért.Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek! Hívek: Kérünk téged .Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket. . amikor Isteni Főpapunk. .hitéből! Hívek: Kérünk téged . . . . Segíts kegyelmeddel.Könyörgünk. Hívek: Ámen.Egyesítsd szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel. hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni.Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára! Hívek: Kérünk téged . . 4. a mi Urunk által. Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiadat az élet és a halál Urává tetted. ======================================================================== Egyetemes könyörgések a Szenvedés vasárnapjára (Virágvasárnapra) Pap: Imádkozzunk. Urunk.Urunk. hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket! Hívek: Kérünk téged. szent Egyházadért. Urunk. testvéreim. . . . az Oltáriszentséget! Lektor:1. 3. és földi életünk után részünk legyen az örök életben. ismerje fel minden ember.Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében! Hívek: Kérünk téged .Könyörgünk. hogy részünk legyen az örök dicsőségben! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. . az egész világ békéjéért. 5.Tedd készségessé Egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére! Hívek: Kérünk téged . . népünk jólétéért . . a pápáért. Krisztus. hallgass meg minket! 2. hallgass meg minket! 2. Hívek: Kérünk téged. Hívek: Ámen. 4. hogy kegyelmed őrizzen meg mindnyájunkat hitben. Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét. Pap: Urunk Jézus. . hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is! Hívek: Kérünk téged . testvéreim. hogy Megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk! Lektor:1. te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségéért. . amikor szeretteinket gyászoljuk! Hívek: Kérünk téged .

a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak! Hívek: Kérünk téged . . 4.Áldd meg. 5. . az újonnan megkeresztelteket. . Urunk. papjaink. aki szent Fia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket! Lektor:1. N. elhunyt szeretteinkért. azokért a testvéreinkért. 5. és szent hitünkben megerősödjünk! Krisztus. . . akik népünk életének megújításán dolgoznak! Hívek: Kérünk téged .Könyörgünk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 3. 6. hallgass meg minket! 2. hogy a szent áldozat gyümölcseként felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága.Könyörgünk. Hívek: Ámen. hogy az Oltáriszentség magunkhoz vétele hívő közösségünket a szeretet családjává tegye. . . Hívek: Kérünk téged . . hazánkat és mindazokat. Hívek: Kérünk téged . szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel! Hívek: Kérünk téged.Segítsd.Add meg.Könyörgünk. Urunk. Urunk. akik jézust elhagyták. Hívek: Kérünk téged . .és hazánk vezetőiért. mindenható örök Isten. . a mi Urunk által. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvét vigíliájára Pap: Imádkozzunk. mennyei Atyánkhoz. hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal. Hívek: Kérünk téged . 3. testvéreim. hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak! Hívek: Kérünk téged . Pap: Őrizd meg. 4. Urunk. N. és így egykor eljussunk Fiad dicsőségébe. akiket összeköt az egy keresztség! Hívek: Kérünk téged . akiket szent Fiadnak adtál.Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben! Hívek: Kérünk téged . . . mindazokat. hogy a feltámadás hitében éljünk. . Urunk. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvétvasárnapra . .Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között. Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. pápánk. püspökünk. Urunk. Hívek: Ámen. .Töltsd el. . mennyei Atyánk. Add. Urunk. . . hogy mindannyian egyek legyünk.

.Add meg a boldogító istenlátás örömét mindazoknak. lelkipásztorainkat és hívő népedet! Hívek: Kérünk téged. a mi Urunk által. a szent. lelki örömmel! Hívek: Kérünk téged.Tartsd meg. . Urunk. édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd! Hívek: Kérünk téged . . húsvéti szent örömben Szentatyánkat. hogy példád láttán tudjuk hinni: a jó erősebb a rossznál és az élet győz a halál felett! Hívek: Kérünk téged . .Legyen velünk.A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére! Hívek: Kérünk téged . Lektor:1. .Áraszd el az egész Egyházat bensőséges. .Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket. . Urunk. hallgass meg minket! 2. hogy a szomorúságot. Kérjük tőle a húsvéti öröm kegyelmét. . Krisztus. 5. 5. az öregeket és szenvedőket! Hívek: Kérünk téged .Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban.Pap: Testvéreim! Krisztus feltámadott! Ő a Kezdet és a Vég. Hívek: Ámen. Pap: Feltámadt és megdicsőült Üdvözítőnk! Áraszd el szívünket a húsvét örömével és békéjével.Segíts. 4. .Add kegyelmedet. és feltámadtunk az új életre! Hívek: Kérünk téged . és engedd. hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. akik földi életükben hittek dicsőséges feltámadásodban! Hívek: Kérünk téged . Lektor:1. . mindazt amit ajándékul adtál! Hívek: Kérünk téged . hogy ezt megoszthassuk másokkal is. . akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek.. . Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Segíts. hogy mindenki észrevegye az igazi örömök forrásait: a szépet és jót.Örvendetes napunk támadt'' Megváltónk feltámadásával. hallgass meg minket! 2. erős és halhatatlan Isten. Pap: Mindenható.Légy velünk. örök Isten! Újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában! Tekints ránk kegyelmesen. 4. . 3. csüggedést és a keserűséget kivessük lelkünkből. . 3. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvéthétfőre Pap: Testvéreim! . Általa terjesszük kérésünket mennyei Atyánk elé. . . mindig örömet és derűt sugározzunk! Hívek: Kérünk téged . .

. Urunk. vasárnapjára Pap: Imádkozzunk. 3. Pap: Mindenható.Hívek: Ámen. hogy el ne tévedjünk a földi élet zarándokútján. mennyei Atyánkhoz. hogy hitünkben soha meg ne inogjunk! Hívek: Kérünk téged .Add meg. és megadja nekünk a boldogító istenlátás kegyelmét! Hívek: Kérünk téged . . pápa. a hit útjára mindazokat. a megtapasztalás boldogságát élvezzük! Krisztus.Hogy a népek vezetői a helyes útra irányítsák a rájuk bízottakat! Hívek: Kérünk téged . aki Egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára! Lektor:1. mennyei Atyánkat. . Urunk. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvét 3. hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve.Hogy életünk estéjén Krisztus velünk maradjon.Add meg. . 3. hallgass meg minket! 2. az egész világnak az élő hit ajándékát! Hívek: Kérünk téged . . . Segíts kegyelmeddel. a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét! Hívek: Kérünk téged. és Krisztussal együtt mi is feltámadjunk! Lektor:1. .Hogy N. hogy szent félelemmel éljük földi vándorlásunk idejét. .Vezesd vissza. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvét 2. a püspökök és a papság biztosan vezessék Isten népét az örök haza felé vezető úton! Hívek: Kérünk téged. . . . testvéreim. hallgass meg minket! 2. 4. midőn szent Fiad testét érintette. örök Isten! Te ismered minden lépésünket. a mi Urunk által. 5. 4. Szentatyánknak. Add meg nekünk is. Pap: Mennyei Atyánk! Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt. 5.Erősíts meg mindnyájunkat. Hívek: Ámen.Adj hitből fakadó állhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak! Hívek: Kérünk téged . . . . testvéreim. vasárnapjára Pap: Kérjük.Hogy tévelygő embertársaink rátaláljanak a feléd vezető útra! Hívek: Kérünk téged . . . Urunk. akik elpártoltak tőled! Hívek: Kérünk téged .Hogy Isten népe mindig felismerje a földi élet útjain köztünk járó Krisztust! Hívek: Kérünk téged .

akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített! Lektor:1. életedet adtad érettünk. pápát. és a családok szeretetben éljenek! Hívek: Kérünk téged . hogy a jó Pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat! Hívek:. .Hogy keresztény néped állhatatos hittel és tevékeny szeretettel kiérdemelje az örök hajlékot! Hívek: Kérünk téged. 3. . vasárnapjára Pap: Imádkozzunk. örök Főpapunkhoz.Hogy minden nemzetnek megadd a szeretetben és az igazságosságban gyökerező békét! Hívek: Kérünk téged . és a te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért. 3. 5.Vezesd egységre nyájadat. és támassz belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat! Hívek: Kérünk téged . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvét 4. . Hívek: Ámen.Légy.Áldd meg. . . . Urunk a keresztény családokat. hogy sokan kövessék hívó szavadat. Hívek: Ámen.Hogy ifjúságunk megbecsülje a tisztaság erényét. a mi Urunk által. . . . N. testvéreim.Adj erőt a fiataloknak. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.Hogy a betegeknek és az elhagyatottaknak vigaszt adjon szenvedésükben az égi haza reménye! Hívek: Kérünk téged . 5.Áldd meg. hogy egy akol legyen és egy Pásztor! Hívek: Kérünk téged . . Pap: Urunk és Istenünk! Te. aki jó Pásztorként jött el közénk. . mennyei Atyánkhoz. .Hogy a Szentlélek ereje töltse el azokat. jó Pásztora az egész világnak. Kérünk téged. . a jó Pásztor. . 4. 4. hogy országába hívjon minket! Lektor:1. hallgass meg minket! 2. akiket szolgálatodra kiválasztottál. Urunk. Urunk. . hallgass meg minket! 2. testvéreim. Krisztushoz. Add. . vasárnapjára Pap: Imádkozzunk. . főpásztorainkat és papjainkat. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvét 5. akiket néped szolgálatára választottál! Hívek: Kérünk téged . Krisztus. hogy felelősségteljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét! Hívek: Kérünk téged .hanem szent Fiad társaságában biztosan eljussunk hozzád. hogy békében éljenek a nemzetek! Hívek: Kérünk téged .

. hogy elnyerje az égi hazát. . békében és szabadságban kormányozzák a népeket! Hívek: Kérünk téged . 3.Könyörögjünk a népek vezetőiért. hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében! Hívek: Kérünk téged . hogy Urunk mennybemenetele adjon erőt nekik a kísértésekben.Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről! Hívek: Kérünk téged . hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról. Hívek: Ámen.Könyörögjünk Isten szent Egyházáért. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Urunk mennybemenetelére Pap: Forduljunk. 4.Könyörögjünk az Egyház elöljáróiért. Pap: Mennyei Atyánk! Hallgasd meg könyörgésünket. . . 4. . hallgass meg minket! 2. kövessük az ő tanítását. mert a mi Urunk felment a mennybe. örvendező lélekkel Istenünkhöz.Könyörögjünk az Egyház tagjaiért.Könyörögjünk egyházközségünkért. .Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat! Hívek: Kérünk téged . 3. elfoglalta trónját Atyjának jobbján. és hűségesnek találtassanak! Hívek: Kérünk téged . testvéreim. hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről! Hívek: Kérünk téged . a mi Urunk által. Krisztus. az igazság és az élet! Hívek: Kérünk téged . vasárnapjára Pap: Testvéreim! A mennyei Atya azt akarja. Kérjük ehhez bizalommal segítségét! Lektor:1.Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat! Hívek: Kérünk téged . 5. Jóságoddal segítsd a földi életben. Hívek: Ámen.Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvét 6. . amely szent Fiad áldozatával járul színed elé. hogy igazságosságban és szeretetben. . Jézus Krisztusról! Hívek: Kérünk téged. . hogy kövessük szent Fiát. .Hogy Egyházad mindig Krisztus útján járjon! Hívek: Kérünk téged. s így elnyerjük az örök életet. Krisztus. Segíts. hogy Fiad útján járjunk. 5. .Pap: Urunk és Istenünk! Tekints megengesztelődve népedre. . . a mi Urunk által. . hallgass meg minket! 2. mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét! Lektor:1. . .

. .Pap: Urunk.Segítsd N. hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek. . hogy mindig és mindenben a te dicsőségedet szolgálják! Hívek: Kérünk téged .Jutalmazd örök boldogsággal azokat. Krisztus. Pap: Mennyei Atyánk! Küldd el imádkozó népednek a Szentlelket. pápánkat. és minden jócselekedetre kész legyen. . Urunk. . . püspökeinket és papjainkat Szentlelked által! Hívek: Kérünk téged . áraszd el hazánkat és népünk vezetőit békességeddel és áldásoddal Szentlelked által! Hívek: Kérünk téged . . vasárnapjára Pap: Testvéreim! Az apostolok egyek voltak az imádságban és a Szentlélek állhatatos várásában. világosítsd meg értelmünket.Áraszd.Engedd. a mi Urunk által. Urunk. Kérjük mi is egy szívvel-lélekkel Urunkat. vezesd el a földkerekség népeit a testvéri egységre Szentlelked által! Hívek: Kérünk téged .Urunk. hallgass meg minket! 2. el ne veszítsük kegyelmed ajándékait. készséges lélekkel hordozzuk! Hívek: Kérünk téged . . Hívek: Ámen. N. töltsd el a szeretet tüzével Szentséges Atyánkat. 4. pápát. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Húsvét 7. 5. a mi Urunk által. . főpásztorainkat és papjainkat. akik földi életükben hűségesen követték szent Fiadat! Hívek: Kérünk téged . 3. és így folytonosan velünk maradj a földön. míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. hogy az élet keresztjét Krisztus példája szerint. . .Urunk. 3. hogy általa megerősödjék hitében. Urunk. kegyelmedet itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházadra! Hívek: Kérünk téged. . hallgass meg minket! 2.Urunk. .Urunk. . Istenünket! Lektor:1. miként az apostolok is közösen imádkozva várták a Vigasztaló Szentlelket! Lektor:1. testvéreim. Krisztus. Hívek: Ámen. 4. és erősítsd meg akaratunkat Szentlelked által! Hívek: Kérünk téged. Istenünk! Segíts. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Pünkösdre (Vigília mise) Pap: Imádkozzunk. hogy a keresztények békességben és egyetértésben éljenek! Hívek: Kérünk téged .Add meg.

. a mi Urunk által.A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét. a szeretet és a lelki egység útján! Hívek: Kérünk téged. .Hogy Egyházad Krisztus világosságát terjessze a földön! Hívek: Kérünk téged. Pap: Jóságos Atyánk! Öntsd lelkünkbe Szentlelked ajándékait.Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést! Hívek: Kérünk téged . a mennyei Atyához.Áraszd Szentlelked ajándékait az Egyház püspökeire és papjaira! Hívek: Kérünk téged . pápát testi-lelki épségben néped kormányzására! Hívek: Kérünk téged .Őrizd meg Szentatyánkat. hallgass meg minket! 2. testvéreim. hallgass meg minket! 2. Krisztus. . 5. vasárnapra Pap: Imádkozzunk.Hogy Krisztus tanítványai a hit fényében éljenek és dolgozzanak! Hívek: Kérünk téged .Vezesd. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 2. . . a mindenható Atyaistent. . Hívek: Ámen. N. hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk! Krisztus. . . aki Jézus Krisztust a nemzetek világosságává tette! Lektor:1. a mi Urunk által. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Pünkösdre (Ünnepi mise) Pap: Kérjük. adj lelki erőt a szenvedőknek. Urunk. Egyházadat az igazság. vigasztalást az árváknak és az özvegyeknek. 4.Add Szentlelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek! Hívek: Kérünk téged . 3. 6. . és add. testvéreim. akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek! Lektor:1.5. hogy az ő csodálatos egyesítő ereje mindnyájunkat testvéri szeretetben kapcsoljon össze. Hívek: Ámen.Hogy a népek vezetői tiszteletben tartsák Isten törvényeit! . . Pap: Urunk és Istenünk! Te Pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. a megbérmáltaknak pedig adj állhatatosságot! Hívek: Kérünk téged .Urunk. . . hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra. tanácsot a bajbajutottaknak Szentlelked által! Hívek: Kérünk téged . Áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe. . 3. .

. hallgass meg minket! 2. és általa eljussunk hozzád. hallgass meg minket! 2.Add. Urunk. hogy az emberek készségesen hallgassák és áldozatos lélekkel kövessék tanításodat! Hívek: Kérünk téged . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 3. Egyházadnak fáradhatatlan buzgóságot az evangélium hirdetésére! Hívek: Kérünk téged. 3. hogy ne az emberi bölcsesség. . . . üdvösségünk forrásához.Hogy minden keresztény egymásra találjon szent Fiad oltára körül! Hívek: Kérünk téged . . mennyei Atyánkat.Kísérje. . . Hívek: Ámen.Hívek: Kérünk téged . testvéreim. Pap: Urunk és Istenünk! Add kegyelmedet. .Add. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 4. hogy gyermekeik vallásos nevelését szívügyüknek tekintsék! Hívek: Kérünk téged .Hogy Jézusban mindenki felismerje az Isten Bárányát. 4. és boldog örömmel járjunk parancsaid útján! Krisztus. Urunk. a világ világosságát. .Add meg. . .Add. és életünkben meg is valósítsuk! Lektor:1. testvéreim. vasárnapra Pap: Kérjük. hanem Isten gondolatai irányítsák életünket! Lektor:1. hogy szent igazságaid lelkünkben őszinte visszhangra találjanak. Hívek: Ámen.Add. aki elveszi a világ bűneit! Hívek: Kérünk téged . a mi Urunk által. Urunk. Urunk. Urunk. vasárnapra Pap: Imádkozzunk. . Pap: Mennyei Atyánk! Segíts kegyelmeddel. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. hogy a világ a te tanításodban megtalálja békéjét és boldogulását! Hívek: Kérünk téged . . . 4. 5. . .Adj. hogy Egyházad eredményesen hirdesse a hegyi beszéd boldogító tanítását! Hívek: Kérünk téged. . hogy földi életünkben hűségesen kövessük Krisztust. 5. bőséges kegyelmed a hithirdetők áldozatos munkáját! Hívek: Kérünk téged . hogy a hit és a tudomány egymást kiegészítve szolgálja az emberek földi boldogságát és örök üdvösségét! Hívek: Kérünk téged . Urunk. hogy a nyolc boldogságról szóló tanítást megértsük. Urunk. a szülőknek.

.Add. hogy az irgalmas emberszeretet gyakorlásával betölthessük keresztény küldetésünket. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 6. azért jött el. hogy a keresztáldozat kegyelmeiből erőt merítsünk életünkben és halálunkban! Hívek: Kérünk téged . Kérjük mennyei Atyánkat. hallgass meg minket! . Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad a nyolc boldogságról szóló tanításban adta meg országod alaptörvényét. hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit! Hívek: Kérünk téged. Urunk. . Krisztus.Engedd. . .Add. 4. . hogy az országok vezetői mindenütt felelősségtudattal gondoskodjanak a rájuk bízottakról! Hívek: Kérünk téged .Add. vasárnapra Pap: Testvéreim! Krisztus Urunk. 3. hallgass meg minket! 2. hogy halálunk után az örök boldogságot is elnyerjük! Hívek: Kérünk téged . .3. hogy kegyelmével mindenben teljesítsük szent Fia akaratát! Lektor:1. Urunk. . . 4. . Aki él és uralkodik mindörökkönörökké. amely kedvessé tesz minket mennyei Atyánk előtt! Lektor:1. . Hívek: Ámen. . 5.Add. Urunk. a mi Urunk által. Pap: Mennyei Atyánk! Te azt akartad.Add. hogy tanítását életünkkel kövessük. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 5. hogy a szeretet parancsa által tökéletessé tegye az ószövetségi törvényt. vasárnapra Pap: Testvéreim! Kérjük Istentől az irgalmas lelkület ajándékát. . Urunk. hogy a mindenkivel jót tevő Krisztust követve segítsünk a rászorulókon! Hívek: Kérünk téged . .Add. hogy itt egybegyűlt közösségünk mindig a nyolc boldogság szellemében éljen! Hívek: Kérünk téged . .Hogy az Egyház pásztorai elől járjanak az isteni törvények megtartásában! Hívek: Kérünk téged. Hívek: Ámen. hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen! Hívek: Kérünk téged .Add. Segíts kegyelmeddel. hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. 5. Add kegyelmedet. hogy a szenvedők és az elhagyottak tanításodból erőt és vigasztalást merítsenek! Hívek: Kérünk téged .

hallgass meg minket! 2. .2. . hogy megvalósuljon köztünk a szeretet egysége! Hívek: Kérünk téged. Pap: Mennyei Atyánk! Add kegyelmedet. hogy az ő nyomában járva elnyerjük az örök életet. . . mint önmagunkat! Hívek: Kérünk téged . Kérjük mennyei Atyánkat. a mi Urunk által. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 8.Távolítsd el. Krisztus. Add kegyelmedet. a világból a gyűlölködést és az ellenségeskedést. vasárnapra Pap: Testvéreim! A legfőbb törvény a szeretet. Pap: Urunk. Krisztus. Urunk. N.Távolítsd el lelkünkből a közömbösséget.Hogy az isteni törvények megtartása által a világban rend és békesség uralkodjék! Hívek: Kérünk téged .Hogy egyházközségünkben mindig a szeretet és megbocsátás evangéliumi törvénye uralkodjék! Hívek: Kérünk téged . a keresztény családokból az önzést és kényelemszeretetet. . .Hogy örök élettel jutalmazd mindazokat.Távolítsd el szívünkből a bosszúállás szellemét. Hívek: Ámen. . hogy az áldozatkész és megbocsátó szeretet gyakorlásában minél tökéletesebben hasonlítsunk hozzád. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 7. a széthúzás szellemét híveid köréből. akik ebben az életben parancsaid útján jártak! Hívek: Kérünk téged . . 5. . a mi Urunk által. hogy egyetértésben éljenek! Hívek: Kérünk téged .Távolítsd el. Urunk.Hogy Szentatyánk. pápa. . főpásztoraink és papjaink Isten gondviselő jóságának hűséges tanúi legyenek! . 4. hogy minden bizalmatlanság és aggodalmaskodás nélkül merjünk Isten gondviselésére hagyatkozni! Lektor:1. hogy embertársainkat is úgy szeressük. . . 3. . 3. . Istenünk! Egyszülött Fiad példát adott szent akaratod tökéletes teljesítésére. testvéreim. hogy a rosszért is jóval tudjunk fizetni! Hívek: Kérünk téged . . 5. hogy ezt a parancsot minél tökéletesebben valóra váltsuk életünkkel! Lektor:1. 4.Hogy ifjúságunk is megértse: rend és törvények nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni! Hívek: Kérünk téged .Távolítsd el. hogy a nemzetek békében éljenek egymással! Hívek: Kérünk téged . Urunk. Hívek: Ámen. vasárnapra Pap: Imádkozzunk.

Hogy amint az anya nem feledkezik meg gyermekéről. . 3.Hívek: Kérünk téged. . hisszük. Pap: Urunk. Jézus Krisztus. . . . Pap: Mennyei Atyánk! Távolítsd el lelkünkből az aggodalmaskodást. hallgass meg minket! 2. vasárnapra Pap: Kérjük. hogy irgalmas vagy. hallgass meg minket! 2. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 10. a mi Urunk által. . . . Add. Hívek: Ámen. 4. Urunk.Hogy a világ vezetői az isteni gondviselés szolgálatában dolgozzanak a népek haladásáért! Hívek: Kérünk téged . . 5. Urunk. testvéreim. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. . hogy a népek vezetői a te törvényeid biztos alapjára építsék a világ jövőjét! Hívek: Kérünk téged . 4.Add. úgy te se feledkezzél meg rólunk! Hívek: Kérünk téged . .Add. hogy a megpróbáltatások viharában is megőrizzük hitünket! Hívek: Kérünk téged . hogy bizalommal és hűségesen szolgálhassunk neked. . Ezért merjük hozzád emelni könyörgő szavunkat! . hogy az ő tanítását készségesen hallgassuk. . Urunk. Urunk. . hogy keresztény életünk tanúskodjék szilárd hitünkről. Krisztus. vasárnapra Pap: Istenünk. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 9. hogy parancsaid hűséges megtartásából áldás áradjon egyházközségünk életére! Hívek: Kérünk téged . Jézus Krisztust. 5. 3. Urunk. hogy a házasságra lépő fiatalok a te tanításodra építsék családjuk életét! Hívek: Kérünk téged . te a sziklára épített ház hasonlatával világítottad meg: milyen fontos a hit és az élet szoros kapcsolata. hogy mindig hűségesek maradjunk sziklára épült Egyházadhoz! Hívek: Kérünk téged. és tettekre is váltsuk! Lektor:1.Add.Hogy híveid a te országodat és igazságodat keresve a többi szükségeset is megkapják! Hívek: Kérünk téged . . . a mi Urunkat.Hogy nagybeteg és haldokló embertársaink is érezzék gondviselő jóságodat! Hívek: Kérünk téged .Add.Add.

Urunk. Urunk.Vezesd. Krisztus. hogy irgalomra találjunk nálad.Lektor:1. . . hogy betegeink megtalálják sajátos hivatásukat. és részesíts dicsőségedben! Hívek: Kérünk téged . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 12. Forduljunk . . Urunk. Urunk. hallgass meg minket! 2. . Pap: Mennyei Atyánk! Világosíts meg kegyelmeddel minden embert. hogy hívásodat felismerje. 4. 3. .Növeld a papi hivatások számát. hogy apostoli életükkel tegyenek tanúságot rólad! Hívek: Kérünk téged. hogy a szentmiseáldozatból erőt merítsünk az irgalmasság gyakorlásához! Hívek: Kérünk téged . Hívek: Ámen. Urunk. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 11. 5. 5.Halálunk óráján hívj magadhoz minket. irgalmasságod megrendítő bizonysága! Hívek: Kérünk téged.Add. hogy meghívásod kegyelméhez méltóan. Pap: Mindenható Istenünk! Áraszd reánk áldásodat. . . és tudjanak együtt szenvedni a megfeszített Krisztussal! Hívek: Kérünk téged . . Hívek: Ámen. . . . és gondoskodik rólunk. hogy mindig irgalommal közeledjünk rászoruló embertársainkhoz! Hívek: Kérünk téged . 3.Add. . Kérjük kegyelmeit. hogy méltók legyünk a tőle kapott szent hivatáshoz! Lektor:1. vasárnapra Pap: Testvéreim! Isten megsegít.Add. a mi Urunk által. hogy mindig szemünk előtt legyen Krisztus keresztáldozata. Urunk. püspökeinket és papjainkat. valóban szent néppé és királyi papsággá legyünk.Add.Támassz szerzetesi hivatásokat az imádságos életre és az áldozatos emberszeretet gyakorlására! Hívek: Kérünk téged . vasárnapra Pap: Testvéreim! Isten királyi papsággá és szent néppé tett bennünket. a mi Urunk által.Add. hallgass meg minket! 2. hogy a bűnbánat szentségében mindig irgalmat és megbocsátást találjunk! Hívek: Kérünk téged . Krisztus. Szentatyánkat. . és eljusson az Isten gyermekeinek örökségére. . .Add. . amikor a világból kiszólítasz minket! Hívek: Kérünk téged . és küldj munkásokat aratásodba! Hívek: Kérünk téged . 4.

Urunk. Urunk. és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk. 3. Urunk. Hívek: Ámen. új életet éljünk Krisztusban! Hívek: Kérünk téged .Add. Urunk. a mi Urunk által. Urunk. Urunk. Pap: Istenünk! Világosítsd meg kegyelmeddel hívő népedet. Urunk.Add. embertársainkban pedig Krisztust lássuk Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. .Add. . hogy N. . pápának. .Add.Add. . hogy a betegek és a szenvedők kegyelmedből erőt és vigasztalást merítsenek! Hívek: Kérünk téged . . hogy akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek. hallgass meg minket! 2. .Add. hallgass meg minket! 2. Pap: Mennyei Atyánk! Add. hogy az Egyház bátran hirdesse és vallja meg az evangéliumot az egész világ előtt! Hívek: Kérünk téged. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 13. . 3. Urunk. hogy keresztségünk kegyelméhez méltók maradjunk. . vasárnapra . téged mindennél jobban szeressünk.hozzá bizalommal! Lektor:1. hogy a kegyelem túláradása megfékezze a világban a bűn hatalmát! Hívek: Kérünk téged . hogy mindennél többre becsüljük a lélek örök értékeit! Krisztus.Add. . püspökeinknek és papjainknak tanítását követve mindig a feltámadt Krisztus győzelmének hitében éljünk! Hívek: Kérünk téged. és szeretettel legyünk segítségükre! Hívek: Kérünk téged . .Add. 4. . hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek rólad tanúságot az emberek előtt! Hívek: Kérünk téged . Urunk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei Atyánkhoz! Lektor:1. hogy elhunyt szeretteink minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására! Hívek: Kérünk téged . hogy az elhagyottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek szent Fiad feltámadásának hitéből! Hívek: Kérünk téged . 4. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 14. . Hívek: Ámen. 5. .Add. Urunk. 5. vasárnapra Pap: Testvéreim! Krisztus megváltott bennünket.Add. . . hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon! Hívek: Kérünk téged .

5. hallgass meg minket! 2. . Pap: Urunk. Jézus Krisztushoz. . .Hogy Isten igéjét közömbössé vált embertársaink is meghallják! Hívek: Kérünk téged . . hallgass meg minket! 2. 4. hogy tanításod szívünkben jó talajra hulljon. 5. . . . és az élet terhét hordozzák. .Pap: Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz. . Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. . és gazdag termést hozzon.Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya! Hívek: Kérünk téged . és megenyhíted őket.Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem! Hívek: Kérünk téged . . hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban! Hívek: Kérünk téged. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 15. Pap: Urunk. és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására! Lektor:1. . . és százszoros termést hozzon! Hívek: Kérünk téged. nálad keressék és találják meg a felüdülést! Hívek: Kérünk téged . Jézus Krisztus! Te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket.Hogy szent igéd megvigasztalja a betegeket és a szenvedőket! Hívek: Kérünk téged . tanítónk és példaképünk. Jézus Krisztus! Segíts minket.Hogy a kinyilatkoztatás szava minden emberhez eljusson! Hívek: Kérünk téged .Hogy akik elfáradtak.Hogy ne a test szerint. Kérjük kegyelmeit! Lektor:1. 3. 3.Hogy Isten igéje termékeny talajba hulljon lelkünkben. 4. . Hívek: Ámen. . ======================================================================== .Hogy Isten igéje egyesítsen minket elszakadt testvéreinkkel a szeretet egységében! Hívek: Kérünk téged . vasárnapra Pap: Testvéreim! Krisztus. aki eljött közénk. Taníts minket is részvevő szívvel jármi embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.Hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket és szeretettel intsék jóra a megtévedteket! Hívek: Kérünk téged . . Hívek: Ámen. az örök Ige.

hallgass meg minket! 2. püspökeinknek és papjainknak. 3. örök Isten! Szentlelked segítsen mindnyájunkat. hogy tanításod tiszta búzáját el ne fojtsa bennünk a tévedés konkolya! Hívek: Kérünk téged . Urunk. . vasárnapra Pap: Imádkozzunk. Urunk. mindig a jót kövessük! Krisztus. . Urunk. bölcsességet a betegeknek.Add. Urunk. mennyei Atyánkhoz. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 17. 4. . hogy kölcsönös egyetértésben szolgálják népeiket. hogy az örök javak megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk! Hívek: Kérünk téged . Hívek: Ámen. Krisztus. hogy lelkipásztoraink munkáját bőséges termés kövesse! Hívek: Kérünk téged . . hogy az utolsó ítéleten választottaid között lehessünk! Hívek: Kérünk téged .Egyetemes könyörgések Évközi 16. Urunk.Add.Adj. hogy gyermekeiket az örök értékek megbecsülésére neveljék! Hívek: Kérünk téged . és Salamon király példája szerint kérjünk tőle igaz bölcsességet! Lektor:1. Urunk. hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól! Hívek: Kérünk téged . hogy a helyes úton vezessék népedet az örök haza felé! Hívek: Kérünk téged.akár áldozatok árán is -. . . . 5.azok megszerzésére törekedjenek. .Adj. Pap: Jóságos Istenünk! Add meg híveidnek a bölcsesség és az erősség Lelkét. bölcsességet Szentatyánknak.Adj. 4. vasárnapra Pap: Testvéreim! Imádkozzunk jóságos Istenünkhöz.Add. Urunk. a . . . Urunk. testvéreim. hallgass meg minket! 2. hogy az igazi javakat ne csak felismerjék. Pap: Mindenható. . . reményben és szeretetben! Hívek: Kérünk téged. Urunk. hanem -. Urunk. a mi Urunk által. hogy országa növekedjék bennük és a világban! Lektor:1. bölcsességet a szülőknek.Adj. . bölcsességet a világ vezetőinek.Add. 5. 3. .Add. bölcsességet mindnyájunknak. hogy Egyházad napról napra gyarapodjék hitben. hogy szenvedéseikben felismerjék az érdemszerzés és engesztelés lehetőségét! Hívek: Kérünk téged . hogy a jót a rossztól megkülönböztetve. . és az egész emberiség javát! Hívek: Kérünk téged .Adj. . aki megadja kegyelmét.

mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 18. vasárnapra Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mennyei Atyához, aki Fia által bőkezűen adja nekünk a földi és az örök élet kenyerét! Lektor:1.Hogy az Egyház szociális tanítása érvényesüljön a földi javak igazságos elosztásában! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Hogy közös felelősségvállalásunk eredményeként legyen meg a mindennapi kenyér minden család asztalán! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Hogy egyházközségünk hívei jó szívvel segítsenek rászoruló embertársaikon! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Hogy híveid mindig örömmel jöjjenek oltárod asztalához, és erősítsék lelküket az égi kenyérrel! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Hogy az élet Kenyere legyen szent útravalónk, amikor e világból távozunk! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Gondviselő Atyánk! Add meg nekünk a mindennapi testi és lelki kenyeret, hogy általuk megerősödve el ne lankadjunk a földi élet zarándokútján, hanem eljussunk égi országodba! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 19. vasárnapra Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait! Lektor:1.Hogy Egyházad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Hogy a világ népei megértsék: csak egymást támogatva érhetik el saját boldogságukat! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Hogy a sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Mindenható, örök Isten! Hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek

minden a javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a balsorsban hűségesek maradjunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 20. vasárnapra Pap: Imádkozzunk, testvéreim, bizalommal mennyei Atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar! Lektor:1.Add, Urunk, hogy Egyházad minden népnek szabadon hirdethesse az evangélium örömhírét! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Segíts, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágítson minden embert! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Segíts, hogy mindnyájan erős hittel ragaszkodjunk szent tanításodhoz! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Add, hogy akkor is állhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesíted azonnal kéréseinket! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Add, hogy a hitből fakadó imádság betegeinknek testi-lelki enyhülést nyújtson! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Mennyei Atyánk! Tőled kaptuk a hit ajándékát. Érleld meg mindnyájunkban a hit gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 21. vasárnapra Pap: Testvéreim! Minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal! Lektor:1.Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Add, hogy Krisztust mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Add, Urunk, hogy az Egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Istenünk! Te az igazság sziklájává tetted Egyházadat. Add, hogy

megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 22. vasárnapra Pap: Testvéreim! Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei Atyánktól! Lektor:1.Add, Urunk, hogy N. pápa, püspökeink, papjaink és szerzetesein szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Fölséges Istenünk! Ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 23. vasárnapra Pap: Testvéreim! Isten a szeretet. Azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk. Kérjük tőle ezt az ajándékot. Lektor:1.Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Tartsd távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irigység szellemét, hogy békében és egymást segítve éljenek! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekek pedig készséggel fogadják az intő szót! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Távolíts el, Urunk egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Add, Urunk, hogy segítségre szoruló embertársaink a mi szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat! Hívek: Kérünk téged . . .

Pap: Istenünk! Add kegyelmedet, hogy egymást testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád, közös Atyánkhoz! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 24. vasárnapra Pap: Testvéreim! Isten szent Fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsátani. Lektor:1.Hogy az Egyház pásztoragy mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék a világnak! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Irgalmas Istenünk! Segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tieid maradjunk! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 25. vasárnapra Pap: Testvéreim! Isten mindnyájunkat meghívott szőlőjébe. Kérjük tőle: segítsen, hogy hűséges munkásai legyünk. Lektor:1.Urunk, őrizd és gondozd szőlődet, az Egyházat, amelyet szent Fiad drága vére árán szerzett! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Segítsd, Urunk, főpásztorainkat, hogy tervszerűen és gondosan irányítsák az apostoli munkát! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Add, hogy a szülők keresztény felelősséggel vállalják gyermekeik vallásos nevelését! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Hívd szőlődbe a fiatalokat, hogy az evangélium szolgálatában megtalálják életük értelmét! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Adj, Urunk, békés öregséget azoknak, akik munkájuk javát már elvégezték!

Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Istenünk! Te a keresztség és a bérmálás által mindnyájunkat meghívtál munkatársaid közé. Add kegyelmedet, hogy hívó szavadat követve szolgáljuk dicsőségedet! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 26. vasárnapra Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mennyei Atyához, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk! Lektor:1.Add, Urunk, hogy Szentatyánkban, püspökeinkben és papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség Megváltóját! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Add, Urunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Add, Urunk, hogy híveid ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Add, Urunk, hogy a családtagok egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok élete! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad megalázta magát, és mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük Krisztust. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 27. vasárnapra Pap: Testvéreim! Isten szőlőmunkásai vagyunk, és az ő akaratát kell követnünk. Kérjük ehhez kegyelmi segítségét! Lektor:1.Add meg, Urunk, főpásztorainknak és papjainknak, hogy hűségesen közvetítsék számunkra szent akaratodat! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Adj készséges lelkületet híveidnek, hogy engedelmesen hallgassanak egyházi elöljáróik szavára! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Add, hogy az államférfiak egyetértésben munkálkodjanak Egyházaddal a világ békéjéért és a népek szabadságáért! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Add, hogy azok is eljussanak az igazság ismeretére, akik még nem hisznek Krisztusban! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Add, hogy mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted, és így

béke lakjék családjainkban és egyházközségünkben! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Mennyei Atyánk! Nyisd meg szívünket, hogy hozzánk küldött szent Fiadat szívesen fogadjuk, és életünket az ő tanítása szerint alakítsuk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 28. vasárnapra Pap: Testvéreim! Forduljunk könyörgő lélekkel mennyei Atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghív szent Fia lakomájára! Lektor:1.Add, Urunk, hogy Egyházad tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Add, Urunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Add, Urunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk, és készséggel kövessük! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Add, Urunk, hogy mindig a megszentelő kegyelem menyegzős köntösében várjuk az örök életre szólító szavadat! Hívek: Kérünk téged . . . 5.Add, Urunk, hogy híveid keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét! Hívek: Kérünk téged . . . Pap: Mennyei Atyánk! Engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére! Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 29. vasárnapra Pap: Testvéreim! A földi és az örök haza polgárai vagyunk. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy mind a kettőhöz hűségesnek bizonyuljunk! Lektor:1.Add, Urunk, hogy az Egyház pásztorai egymással egyetértésben őrizzék és hirdessék a te országod törvényeit! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2.Add, Urunk, hogy a népek vezetői megalkuvás nélkül mindenki érdekét, a közjót szolgálják! Hívek: Kérünk téged . . . 3.Add, Urunk, hogy híveid áldozatos szeretettel munkálják embertársaik földi jólétét és örök boldogságát! Hívek: Kérünk téged . . . 4.Add, Urunk, hogy a keresztények becsületesen dolgozzanak, példásan teljesítsék állampolgári kötelességeiket! Hívek: Kérünk téged . . .

pápa. és mindnyájunkat kapcsoljon egybe a testvéri szeretet! Krisztus.A szeretet irányítson bennünket embertársaink testi-lelki javának szolgálatában! Hívek: Kérünk téged . főpásztoraink és a lelkipásztorok életükkel tegyenek tanúságot a szeretet nagy parancsáról! Hívek: Kérünk téged. hogy e nagy parancsot mindig szem előtt tartsuk! Lektor:1. a mi Urunk által. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 31.Szentatyánk. amivel tartozunk.Hogy hívő néped életét meg ne fertőzze a farizeusi magatartás! Hívek: Kérünk téged . .Add. 3. Pap: Mennyei Atyánk! Segíts kegyelmeddel. . . azt meghallgatja az Úr! Lektor:1.A szeretet köteléke tartsa össze a világ népeit. Urunk. hallgass meg minket! 2.Hogy főpásztoraink és papjaink szavukkal és életük példájával hirdessék az evangélium tanítását! Hívek: Kérünk téged. hogy kitárja szívét a nemhívő testvérek felé is! Hívek: Kérünk téged . Hívek: Ámen. hogy a legfőbb parancs a szeretet. .A szeretet vezesse hívő népedet. a szülőket és a gyermekeket. . . N. . hallgass meg minket! 2. Tarts meg bennünket a tisztesség és a szeretet útján! Krisztus. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 30. 5. . . mennyei Atyánkhoz a hit szerinti élet kegyelméért! Aki bizalommal és alázatosan kéri. . testvéreim.A szeretet elszakíthatatlan köteléke fűzze egymáshoz a családok tagjait.5. .Hogy a világ népei a keresztények áldozatos szeretetéből ismerjék meg az evangélium igazságát! Hívek: Kérünk téged . az időseket és a fiatalokat! Hívek: Kérünk téged . hogy megadjuk neked és a földi hazának is. . vasárnapra Pap: Testvéreim! Krisztus tanítja. vasárnapra Pap: Imádkozzunk. . . Pap: Mindenható Istenünk! Te arra tanítasz minket. Kérjük mennyei Atyánkat. hogy békében és egymást segítve éljenek! Hívek: Kérünk téged . hogy a hívek az Egyházat anyagi hozzájárulásukkal is készségesen támogassák! Hívek: Kérünk téged . hogy a benned hívők között megvalósuljon a lelki egység. 4. Hívek: Ámen. 3. a mi Urunk által. .

testvéreim.4. . testvéreim. hogy akik a papi és szerzetesi hivatás talentumát megkapták. .Hogy az Egyház pásztorai éberen őrködjenek a rájuk bízottak üdvössége fölött! Hívek: Kérünk téged. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 32. . hogy tőled kapott adottságainkat jól felhasználjuk magunk és embertársaink javára! Hívek: Kérünk téged .Hogy egyházközségünk tagjai belső meggyőződésükből fakadó magatartásukkal tanúsítsák keresztény hitüket! Hívek: Kérünk téged .Add. Hívek: Ámen. 4. hogy van örök élet. . Urunk. 5. . . Urunk.Hogy a földi élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a Krisztussal való találkozásról! Hívek: Kérünk téged . 5. a mi Urunk által. .Add. hogy az örök életre hívó szavad virrasztva és felkészülten találjon minket! Krisztus. mennyei Atyánkhoz.Hogy megkapják az őszinte bűnbánat kegyelmét mindazok. Pap: Mennyei Atyánk! Egyszülött Fiad tanításából tudjuk. . Pap: Mennyei Atyánk! Segíts minket.Hogy a gazdag népek és a jólétben élő emberek ráébredjenek a szegények iránti felelősségükre! Hívek: Kérünk téged . . hallgass meg minket! 2. . hogy a népek vezetői az emberiség javára használják a rendelkezésükre álló nagy lehetőségeket! Hívek: Kérünk téged . aki mindnyájunkat meghívott szeretett Fia menyegzőjére! Lektor:1. 3. . hogy Krisztus nyomában járnak! Hívek: Kérünk téged .Hogy szenvedő testvéreink a kereszt türelmes hordozásával mutassák meg. Urunk. Hívek: Kérünk téged. . akiket hirtelen halál ragad el a földi életből! Hívek: Kérünk téged . vasárnapra Pap: Imádkozzunk. Hívek: Ámen. vasárnapra Pap: Imádkozzunk. gyermekeidet.Add. 3. azt hűségesen kamatoztassák. .Hogy életünk végén a szentkenet olajával megerősítve eljussunk szent színed látására! Hívek: Kérünk téged . hallgass meg minket! 2. a mi Urunk által. Segíts. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Évközi 33. . . mennyei Atyánkhoz. . hogy a te igéd elfogadása jócselekedetekben nyilvánuljon meg bennünk! Krisztus. aki egykor megjutalmazza hűséges szolgálatunkat! Lektor:1. .

======================================================================== Egyetemes könyörgések Krisztus király ünnepére (Évközi 34.Add. . vasárnap) Pap: Testvéreim! A mennyei Atya gyermekei. Hívek: Ámen. Urunk. a mi Urunk által. Hívek: Ámen. Urunk. hogy az államférfiak mindent megtegyenek a szegénység és a nyomor megszüntetésére! Hívek: Kérünk téged . . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szentháromság vasárnapjára (Pünkösd után 1. . a tanácstalanokat és a tévelygőket pedig a helyes útra vezessük! Hívek: Kérünk téged .Add. . hogy az ifjúság szorgalmas tanulással és céltudatos önneveléssel készüljön élethivatására! Hívek: Kérünk téged . 5. 4.Add. hogy a szomorkodókat megvigasztaljuk. . Urunk. . Pap: Urunk. Urunk. hogy híveid irgalmas szeretettel ápolják a betegeket és gondozzák az öregeket! Hívek: Kérünk téged . Urunk. hogy megfeleljünk várakozásának! Lektor:1. Kérjük kegyelmét. a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek! Hívek: Kérünk téged. . hogy Egyházad példát adjon az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában! Hívek: Kérünk téged. .Add. Hallgasd meg esdeklő népedet. hogy segítse hívő népét! Lektor:1. . vasárnapra) Pap: Testvéreim! Krisztus Király nélkülöző embertársaink személyében várja irgalmas szeretetünket. számadásunk után beléphessünk országod örömébe. . hallgass meg minket! 2.Add. az áldottak között lehessünk! Hívek: Kérünk téged . Segíts.4. hogy ajándékaidat jól felhasználva. Pap: Mennyei Atyánk! Te mindnyájunktól számon kéred talentumainkat.Add. . . 5. Jézus Krisztus! Te vagy a mindenség Királya. és áldd meg örökségedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. hallgass meg minket! 2. . Urunk. . Krisztus. . 3. a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben. Urunk.A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya.A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot! Hívek: Kérünk téged . hogy egyházközségünk minden tagja egykor nyugodtan adhasson számot kegyelmi ajándékaidról! Hívek: Kérünk téged .Add. hogy az utolsó ítéleten királyi jobbodon.

Pap: Urunk. . örök Isten. Jézus Krisztushoz. 4. hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket! Lektor:1. . Lektor:1. kérünk. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Jézus Szíve ünnepére (Elsőpéntekre is) Pap: Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó Pásztorunkhoz. hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk.Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által. hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk. a mi Urunk által.A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az Evangélium világosságára! Hívek: Kérünk téged . tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. . hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát! Hívek: Kérünk téged . 3. Főpásztora lelkipásztorainknak: Szentatyánknak.A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében! Hívek: Kérünk téged . 5. Jézus Krisztus! Add. hogy a Szent Útravaló nélkül távozzunk a földi életből! Hívek: Kérünk téged . . hogy Szíved szerint vezessék a . .Add. püspökeinknek és papjainknak. engedd. . 4. hogy szentek legyenek és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Hívek: Kérünk téged . .Légy. . Urunk. Urunk. hogy Egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében! Hívek: Kérünk téged. . Urunk.Szenteld meg papjainkat. akinek Szentséges Szíve szeret bennünket és minden ügyünkben gondunkat viseli.Add. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Úrnapra Pap: Testvéreim! Ünnepi örömmel imádjuk az Oltáriszentséget! Kérjük Megváltónkat és jó Pásztorunkat. Urunk. . . és az Oltáriszentségben őszinte odaadással. 5. Hívek: Ámen. hogy szeretetlakomádra. . kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk.Végül ne engedd. hallgass meg minket! 2. . a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk! Hívek: Kérünk téged . a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát! Hívek: Kérünk téged .Az Atya hatalma. . Krisztus.3. Hívek: Ámen. Pap: Mindenható.

. és földi életünkön ragyogjon át a természetfeletti hivatás fénye. . 3. Urunk. . hallgass meg minket! 2. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Urunk színeváltozásának ünnepére (Augusztus 6. . hogy a megszentelő kegyelem átformálja cselekedeteinket! Hívek: Kérünk téged . hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te Szent Szíved példája szerint! Hívek: Kérünk téged . hogy napról napra növekedjünk a hitben.) Pap: Kérjük.rájuk bízott nyájat! Hívek: Kérünk téged. az államfőket. 5. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepére (December 8. . .Hajolj le. . irgalmas szívvel a megfáradottakhoz és könnyítsd meg számukra az élet terheit! Hívek: Kérünk téged . a reményben és a szeretetben! Hívek: Kérünk téged. hogy a megszentelő kegyelem által földi életünk szüntelen tanúságtétel legyen. Kérünk. Hívek: Ámen. hogy az emberek megismerjék szeretett Fiadat és őt hallgassák! Hívek: Kérünk téged .Add. Urunk. hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé! Hívek: Kérünk téged . . éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól! Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. . Krisztus. Urunk. hogy a megszentelő kegyelmet növelje bennünk. testvéreim. Pap: Jóságos Atyánk! Szeretett Fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről! Hívek: Kérünk téged .) .Engedd.Add. 4. amely szívvel-lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát! Maradj vele.Engedd. Urunk. Urunk. .Engedd.Elhunyt testvéreink Szentséges Szíveden leljék meg az örök nyugodalmat! Hívek: Kérünk téged . Hívek: Ámen.Add. és így egész emberségünkkel eljussunk a megdicsőülésre. . . 3. . Lektor:1. Pap: Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra. hallgass meg minket! 2.Támogasd. Teremtő Istenünket. . a mi Urunk által. engedd. . 4. 5. hogy gyarló emberi testünkben megdicsőüljön az anyagvilág! Hívek: Kérünk téged .

első vértanúd hitével tanúskodjunk igazságodról. 4. és egykor velük együtt mi is láthassuk jobbodon a mi Urunkat. Urunk. 5. hogy mindennél többre becsüljük kegyelmedet és a tiszta életet! Hívek: Kérünk téged .) Pap: Testvéreim! Krisztus első vértanújának hitével imádkozzunk mennyei Atyánkhoz! Lektor:1. Urunk. . . hogy kedves halottainknak megnyíljék az ég. 3. Add.A szeplőtelen Szűzanya alázatos. Hívek: Ámen.Pap: Testvéreim! A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária ünnepén együtt könyörögjünk a mindenható Istenhez! Lektor:1. .Engedd.Istenünk. . Jézus Krisztust! Hívek: Kérünk téged . hallgass meg minket! 2. . aki még haldokolva is a megbékélést hirdette! Hívek: Kérünk téged .Uram. és az ő szeretetével munkálkodjunk mi .S végül engedd. . akiket a keresztségben újemberré alkottál! Krisztus. . békét a népeknek szent vértanúd közbenjárására.Urunk. .Mennyei Atyánk! Legkedvesebb leányod közbenjárása hozzon békességet a világnak! Hívek: Kérünk téged . Urunk. Pap: Urunk. Istenünk! Kegyelmedből a Boldogságos Szűzben újra megjelent a földön a bűntelen ember. a mi Urunk által. taníts meg. . és őszinte jóakarattal imádkozzunk értük! Hívek: Kérünk téged . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szent István első vértanú ünnepére (December 26. Pap: Mennyei Atyánk! Add. . egyszerű élete legyen az anyák és a leányok példaképe! Hívek: Kérünk téged .Adj. 3. Jézus. Urunk. . 5. hogy Szent István. hallgass meg minket! 2. Urunk. .Add. hogy halálunk óráján mi is bizalommal imádkozhassuk: . . hogy Egyházad hivatott tanítói Szent István meggyőződésével és a Szentlélek erejével hirdessék hitünk igazságait! Hívek: Kérünk téged. 4..A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária legyen betegeink gyógyítója! Hívek: Kérünk téged . . vedd magadhoz lelkemet!'' Hívek: Kérünk téged . hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek. .Add. aki Szűz Máriát kivetted az áteredő bűn törvénye alól. őrizd Egyházadban az igaz tanítást és a bűntelen életet! Hívek: Kérünk téged. hogy példája nyomán és közbenjárására elkerüljük a bűnt mi is. .

is embertársaink javán! Krisztus. Pap: Gyújtsd fel.Szent József közbenjárására oltalmazd meg. hogy mindig tetszésed szerint éljünk! Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágosítója: Krisztus. téged dicsőítünk Atyáddal és éltető Lelkeddel együtt most és mindörökkönörökké.Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról! Hívek: Kérünk téged . . . Jézus Krisztus: add kegyelmedet. hogy a szentmiseáldozatban -Simeonhoz hasonlóan -. Hívek: Ámen. . és a mennyben örökre láthassuk fényességedet! Hívek: Kérünk téged . és add.Urunk. Jézus Krisztus: add. 4. és felismerjünk téged! Hívek: Kérünk téged. . Jézus Krisztus: világosítsd meg Egyházadat. Urunk. (A gör. . . 3.Urunk. hallgass meg minket! 2. egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe! Hívek: Kérünk téged . hogy híveid az isteni élet fényében járjanak! Hívek: Kérünk téged . .találkozhassunk veled. Egyházadat az egész világon! Hívek: Kérünk téged. Hívek: Ámen. hallgass meg minket! 2. . Istenünk. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szent József ünnepére (Március 19. szívünkben istenséged ismeretének tiszta világosságát. hogy a mi Urunkban. . Jézus Krisztus: egyesítsd népedet Szentlelked erejével. Jézus Krisztus: add meg nekünk. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Urunk bemutatásának ünnepére (Gyertyaszentelő Boldogasszony) (Február 2. .) Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek. 3. .Szent József hite. kat.A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét! Hívek: Kérünk téged . hogy életünk végén találkozhassunk veled.Urunk.Urunk. Urunk. Liturgikonból).Urunk. 5. és adj neki békességet! Hívek: Kérünk téged . . testvéreim. Jézus Krisztusban minden ember felismerje a világ Világosságát! Lektor:1. hogy minél több szülő nevelje gyermekét az evangélium világosságának terjesztésére! Hívek: Kérünk téged . 4. .) Pap: Kérjük. a Szent Család gondviselőjének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé! Lektor:1. a mi Urunk által. .

hogy Szentatyánk. Urunk. 3.Mutasd meg. . Pap: Istenünk! Te szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add.) Pap: Kérjük. családunk és embertársaink javára váljék! Krisztus. hogy Szent Péter. aki érettünk emberi testet öltöttél. hogy jó. hogy a Boldogságos Szűz Isten Anyjává lett. Urunk. kegyelmedet. Hívek: Ámen. hogy mindig Péter és Pál hite és buzgósága lobogjon szívükben! Hívek: Kérünk téged. hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk hozzád. égi Főpásztorunkat. Egyházadat. hogy a szomorkodók és a betegek Isten Boldogságos Anyjánál vigasztalást nyerjenek! Hívek: Kérünk téged . 4.Add. N.és balsorsban egyaránt valljuk: . pápánkat. hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre. . a világnak. hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük! Hívek: Kérünk téged . Urunk. Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket! Lektor:1. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Urunk születésének hírüladására (Gyümölcsoltó Boldogasszony) (Március 25. Urunk. Urunk. és velünk az Isten! Hívek: Kérünk téged . . hogy beteljesedett már a prófétai szó. . . hogy az evangélium . Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához! Lektor:1. add. Urunk. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szent Péter és Szent Pál ünnepére (Június 29. . 6. a mi Istenünkhöz! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. hallgass meg minket! 2. püspökeinket és papjainkat.Add. munkásokat aratásodba.Küldj. püspökeink. Jézus Krisztus. hallgass meg minket! 2. 5. Pap: Urunk. .5. papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat! Hívek: Kérünk téged.. . .Legyen meg a te akaratod!'' Hívek: Kérünk téged .Erősíts meg minket. .Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket! Hívek: Kérünk téged . testvéreim.) Pap: Testvéreim! Ezen a napon ünnepeljük. . Urunkat. a mi Urunk által.Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is halálunk óráján! Hívek: Kérünk téged . .Oltsd lelkünkbe.Áldd meg. Urunk. Hívek: Ámen.

hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön! Hívek: Kérünk téged . a mi Urunk által.Add. Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Engedd Szűz Máriát úgy tisztelnünk itt a földön. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szűz Mária mennybevételének ünnepére (Nagyboldogasszony) (Augusztus 15. .Végül engedd.) Pap: Köszöntsük. hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek! Hívek: Kérünk téged. Istenünk. . hallgass meg minket! 2. Hívek: Ámen. . Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hívek: Ámen.világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon! Hívek: Kérünk téged . és kérjük. Imádkozzunk most közösen. mi is készen álljunk felebarátaink megsegítésére! Hívek: Kérünk téged . . Urunk. .Áldd meg. és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük. 3. . örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szent Szüzet. hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak! Hívek: Kérünk téged . 4. 4. Urunk. hallgasd meg hitből fakadó kéréseinket. eljussunk a mennybe! Krisztus. a mi Urunk által. . hogy ugyanaz a Szentlélek töltsön el minket isi Lektor:1.Add. 5. tartsd távol tőlünk az elemi csapásokat. és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk! Hívek: Kérünk téged . hogy ami javunkra válik. testvéreim. hogy Erzsébet lelkületével Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját! Hívek: Kérünk téged .Add. . . 5. a reánk árasztott Szentlélek irányításával. Urunk. hogy Szűz Mária példáját követve.Add. áldásodat a népek vezetőire. . . Urunk. Krisztus. azt megadod nekünk. . hogy Jézus közvetlen . népünk szorgalmas munkáját.Áraszd. . hogy elhunyt szeretteink már most. . hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán! Hívek: Kérünk téged . Urunk. 3. .Add.) Pap: Testvéreim. hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át! Hívek: Kérünk téged . hogy közbenjárására. Pap: Urunk. . ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szűz Mária látogatására (Sarlós Boldogasszony) (Július 2.

======================================================================== Egyetemes könyörgések Szűz Mária születésének ünnepére . hallgass meg minket! 2. Urunk. 5. a mi Urunk által. 3. hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán! Hívek: Kérünk téged . . . hogy békében és jólétben éljen! Hívek: Kérünk téged. Hívek: Ámen. az Istent. testvéreim. . . .Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat. és segíts mindenkit emberhez méltó életre Hívek: Kérünk téged . Add.közelségében támogassa kéréseinket! Lektor:1. . . . Istenünk. Pap: Urunk. hallgass meg minket! 2. . amikor a Boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. 4. 4. a mi dicsőséges Asszonyunkat és az ő Szent Fiát. Hívek: Ámen.Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a mennybe felvett Szűzanyát! Hívek: Kérünk téged . . Hívek: Kérünk téged . .Hogy a mennyország Királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát! Hívek: Kérünk téged .Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a Boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőüléséből! Hívek: Kérünk téged . .Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat. .Áldd meg. . a mi Urunk által. 5.Hogy az Egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását! Hívek: Kérünk téged . népünk szorgalmas munkáját. és áldva magasztaljon téged! Krisztus. . hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Pap: Istenünk! Te páratlanul csodás dolgot műveltél. . 3. Jézus Krisztust! Hívek: Kérünk téged.Hogy a világ felismerje a nagy jelet.Add. a magyar jövő zálogát! Hívek: Kérünk téged . hogy megdicsőült Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökkévalóságba! Krisztus. hogy békében és jólétben élhessen. áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket.) Pap: Kérjük. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Szent István király ünnepére (Augusztus 20. hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket! Lektor:1.Áldd meg népünk vezetőit.

4. találjon rá az igazságra a tévelygő.Urunk. Kérünk. hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát a mi Urunk. . mennyei Atyánk! Szent Fiad megtörte az ősi ellenség erejét.) Pap: Örvendezzünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott. Jézus Krisztus. hogy Szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnalhasadását! Hívek: Kérünk téged. . hallgass meg minket! 2. a Boldogságos Szűzanyával együtt nemzetünkért. . Aki veled él és uralkodik mindörökkönörökké. Urunk. pápánkat.Urunk. Urunk. hallgass meg minket! 2. a mai ünnepen. .. Szűzanyád a mi édes reménységünk. mert ha ő velünk imádkozik.(Kisboldogasszony) (Szeptember 8. hogy az emberek boldogságban és békében éljenek! Hívek: Kérünk téged . . Urunk. Szűzanyád a mi Nagyasszonyunk és Pátronánk.Szomorúak Vigasztalójának'' születése! Hívek: Kérünk téged . püspökeinket. . Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. 3. .) Pap: Imádkozzunk. testvéreim.Urunk. papjainkat. Urunk. hogy Kisboldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára! Hívek: Kérünk téged .Add. .Add. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Magyarok Nagyasszonya ünnepére (Október 8. . 5. 3. . hogy égi Anyánk közbenjárására megszülessék a földön a béke! Hívek: Kérünk téged . Urunk. hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a . Szűzanyád a világ Királynője. Az ő közbenjárására add. . Pap: Jóságos. Az ő közbenjárására add meg. szerzeteseinket és egész hívő népedet! Hívek: Kérünk téged.Urunk. . Az ó Szent Anyjában égi édesanyát adtál nekünk.Add. hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon! Hívek: Kérünk téged . hogy Egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre! Hívek: Kérünk téged . testvéreim. mert hatalmas közbenjárónk született! A Kisboldogasszonnyal együtt könyörögjünk mennyei Atyánkhoz! Lektor:1. Szent Fia biztosan meghallgatja kérésünket! Lektor:1. 4.Add.Add. és hozzád térjen a bűnös! Hívek: Kérünk téged . te Szűzanyádat rendelted Egyházad anyjává. . . Hívek: Ámen. .

. . a 10. és Szűz Anyádnak. Add kegyelmedet. hogy a szentek közbenjárása segítse szenvedő. Krisztus. Pap: Urunk. Az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését. Urunk. a mi Urunk által. hogy meghalt testvéreinkkel együtt mi is részesüljünk a szentek dicsőségében! Hívek: Kérünk téged . végül a 12.) ======================================================================== Alleluja-csoportok a zsoltárokhoz és az evangélium előtti versekhez 1. Urunk. énekének tónusa. Istenünk! Te mindannyiunkat meghívtál szentjeid közé. hogy a népek vezetői önzetlenül fáradozzanak a rájuk bízottak földi boldogulásáért és békéjéért! Hívek: Kérünk téged . .. tónus a HOZSANNA énekeskönyv 313.) Pap: Imádkozzunk. 3.minden erejével építse a te országodat! Hívek: Kérünk téged. 5. Jézus Krisztus! Szálljon fel imádságunk dicsőséged trónusához. a 9.. . Pap: Urunk. hallgass meg minket! 2.szentjeid példájára -.Add. Hívek: Ámen. ======================================================================== Egyetemes könyörgések Mindenszentek ünnepére (November 1. számú alleluja-csoport 2. ugyancsak a LIBER USUALIS-ból. hogy közbenjárásukkal támogassák könyörgésünket! Lektor:1. dallam a nyolc hivatalos gregorián tónus a LIBER USUALIS-ból. . 4. hogy néped -.Add. kedves testvéreim. . Urunk. a .Add. . sz. . Szűzanyád a mennyország ajtaja.tonus peregrinus''.Urunk. mennyei Atyánkhoz a mai szép ünnepen. Hívek: Ámen. égi Édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg minden kérésünket! Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké. tónus a Kisdi-féle .S végül engedd. hogy a szentek hősies példája lelkesítse híveidet. és vezesd el őket az örök életre! Hívek: Kérünk téged . Urunk. tónus a GRADUALE SIMPLEX egyik responsorialis tónusa: C/ 1. hogy az ő útjukat járjuk a földön. a 11.CANTUS CATHOLICI 1651'' egyik litánia-dallama zsoltározásra alkalmazva. és társaságukban elnyerjük a boldog örökkévalóságot. . ======================================================================== Zsoltár-dallamok (tónusok) (Az 1--8. számú alleluja-csoport . és kérjük Isten minden szentjét is. és irányítsa őket az életszentség útjára! Hívek: Kérünk téged .5. .Add. beteg és gondokkal küzdő embertársainkat! Hívek: Kérünk téged .

számú alleluja-csoport 13. számú csoportból is. számú alleluja-csoport (Helyette lehet választani az 5. számú alleluja-csoport 6. számú alleluja-csoport 4. számú alleluja-csoport . számú alleluja-csoport 11. számú alleluja-csoport 10.) 12.3. számú alleluja-csoport 5. számú alleluja-csoport 8. számú alleluja-csoport 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful