You are on page 1of 1

Liên bang Nga

Liên bang Nga là đất nước có diện tích lớn nhất thế giới, trải dài từ miền đông
Châu Âu, chạy qua phía bắc Châu Á sang đến tận bờ Thái Bình Dương. Nước Nga có diện tích
tổng cộng 17.075.400 km2, tương đương diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc cộng lại. Nga có
chung biên giới với 14 nước trên cạn và 2 nước trên biển.
Các nước trên cạn gồm: Na Uy, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Belarus,
Ukraina, Gruzia, Azerbaizan, Kazahstan, Trung Quốc, Mông Cổ và Cộng hoà dân chủ nhân dân
Triều Tiên.
Các nước trên biển gồm: Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Dân số Nga tổng cộng 142,4 triệu người (theo thống kê tháng 6/2006), xếp hàng
thứ 8 trên thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia, Brasil, Pakistan và Bangladesh.
Nước Nga có trên 100 dân tộc, trong đó người Nga chiếm 81,5%, Tacta 3,8%, Ukraina 3% …
Quốc khánh Nga là ngày tuyên bố chủ quyền: 12 tháng 6 năm 1990
Thủ đô : Matxcova
Từ khi Liên Xô tan rã tháng 12 năm 1991, Nga trở thành quốc gia độc lập và là
thành viên có ảnh hưởng lớn nhất trong Cộng đồng các quốc gia độc lập ( bao gồm các nước
trong Liên Xô cũ ). Sau gần một thập kỷ diễn ra khủng hoảng chính trị và kinh tế, nước Nga
dưới sự lãnh đạo của tổng thống Putin ( từ năm 2000 đến nay) đã đi vào ổn định, phục hồi và
phát triển.
Nước Nga đã sản sinh cho nhân loại nhà cách mạng vô sản lỗi lạc, người sáng lập
nhà nước Xô Viết Vladimir Ilitch Lénine, thi sĩ và kịch tác gia thiên tài Pushkin, nhà thơ và tiểu
thuyết gia nổi tiếng Lermontov, các nhà văn kiệt xuất Tolstoï, Chekhov …
Việt Nam có quan hệ nhiều mặt với Liên Xô trước đây và với nước Nga ngày nay.
Nhiều cán bộ, chuyên gia Việt nam đã được đào tạo tại Liên Xô từ những năm 1950 của thế kỷ
trước, đã trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc suốt những năm chiến
tranh và quá trình xây dựng nước Việt nam đổi mới hiện nay.