You are on page 1of 8

“Tai Do” časopis za borilačke vještine, zdrav život i drevne nauke www.dinamik .

hr

Ljetni Karate i Tai Chi


seminar
Puntižela 2007.
24.-28.08.2007.
Ljetni seminar postao je 4. Pored vježbanja vrlo je važno druženje
tradicionalno okupljanje vježbača Karatea i
jer se na ljetnom seminaru mnogi članovi
Tai Chia. Nakon ljetne pauze u kojoj
svatko od nas provodi tople ljetne dane na
kluba bolje upoznaju i ostvaruju dugotrajna
način koji mu najviše odgovara ( ili pak na prijateljstva. Za djecu je važno da se što
onaj koji mora, mislim na rad), ponovno se bolje upoznaju sa trenerima jer je tako
okupljamo i započinjemo sa treningom međusobni odnos na višoj razini pa je lakše
upravo na ljetnom seminaru. Ljetni učenje.
seminar je iz tog razloga pomaknut prema
kraju ljetne sezone kako bi se na osnovu Plaža kampa Puntižela.
provedenih treninga i postignute forme
nastavio rad u klubu s početkom mjeseca
rujna.
Mnogi od naših članova redoviti su
polaznici ljetnog seminara a za to postoji
više opravdanih razloga;
1. Najvažniji razlog odlaska na seminar je
podizanje vještine (karate ili Tai Chi), jer
se redovito vježba dva puta dnevno po 2 i
pol sata što je dovoljan broj treninga da se
tijelo adaptira na podražaj treninga.
Vrijeme između dva treninga:
2. Intenzivni rad na seminaru uvjetuje
U vremenu pauze između dva treninga
podizanje kondicije što će dovesti do
ukoliko niste previše umorni možete
poboljšanja funkcionalnog stanja
provesti poslijepodnevni odmor na
organizma a što je važno za ozbiljnije
prekrasnoj plaži kampa uz kupanje i
bavljenje vještinom.
sunčanje ili igranje društvenih igara u
3. Učenje novih tehnika (kate, Tai Chi društvu kolega sa seminara. Ako ste pak
forme) na seminaru je puno lakše jer je puni elana možete provoditi vrijeme u moru
zgusnut broj treninga pa ono što se uči povećavajući svoju fleksibilnost, ili opuštati
mjesec dana u klubu na seminaru se mišiće u slanoj vodi od proteklog napora na
nauči za pet dana koliko traje seminar. treningu.
U organizaciji kluba ove godine na ljetnom
seminaru biti će izlet u nacionalni park
Kamenjak koji se nalazi u blizini
Premanture. Tu ćemo pogledati otiske
stopala dinosaurusa u kamenu. Za one
umornije ostaje samo da potraže krevet
svoje sobe do narednog treninga koji se
održava u 17 sati.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.2


“Tai Do” časopis za borilačke vještine, zdrav život i drevne nauke www.dinamik .hr

Vrijeme poslije večere i prije spavanja:


Nakon večere mnogi učesnici seminara Poslije napornog
okupljaju se ispred hostela Učka u kojem treninga najbolje je
boravimo i provode vrijeme u razgovoru ili hlađenje u moru.

Hostel Učka u kampu Puntižela.

šalama. Neki odlaze na noćno kupanje jer


je to izazov koji se rijetko može propustiti.
Ipak za one koji se nisu organizirali u holu
hostela svaku večer se organizira video
projekcija filmova na velikom ekranu
(preko video projektora).
Vedran Grubiša – o prošlogodišnjem seminaru.
Hol hostela Učka u kojem Kada se pojedinac nađe u
se gledaju filmovi.
okruženju koje obiluje dobrom voljom, svježim
zrakom i kvalitetnim programom, efektivnost
treninga je zajamčena, a samim time ni rezultati
ne mogu izostati. Upravo je to ono zbog čega
već osam godina sve veći broj članova pohodi
ljetne seminare. Baviti se svojom omiljenom
vještinom od jutra do sutra, što uz treninge, što
uz edukativne filmove i druženja osim napretka
pruža i idealan odmor od histerične
svakodnevnice kojoj smo izloženi tokom godine.
Treneri koriste vrijeme poslije večernjeg
treninga za teoretsko objašnjenje tehnika Hana i Ariana. Natjecateljke u katama na
pa se organiziraju i predavanja na tu pripremama u Puntiželi 2006.g.
temu. Proširene teme su iz raznih oblasti
borilačkih vještina, terapeutskih znanja,
alternative, putopisi itd. Mnogi naši
polaznici su ljudi iz ovih oblasti pa uz
njihovu dobru volju poslušamo predavanje
na neku od ovih tema. Jedno od
najuspješnijih predavanja bilo je
predavanje o Rebreathing Šiniše
Živanovića iz Slovenije. Nakon predavanja
na zahtjev grupe Siniša je odradio i
praktični dio koji je mnogima ostao u
dobrom sjećanju.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.3


“Tai Do” časopis za borilačke vještine, zdrav život i drevne nauke www.dinamik .hr

Uvjeti i program Sadržaj programa za Tai Chi Chuan:


-Nei Dan Chi Kung (meditacije, vježbe za
seminara potenciranje i razvoj vitalne energije)
-Wai Dan Chi Kung (vježbe za jačanje
Puntižela 2007. muskulature statičkim i dinamičkim
kontrakcijama)
U nastavku je sadržaj programa i cijene -Tehnike disanja (Budističke i Taoističke)
po kojima će se kampirati: -Vježbe disanja (Osam dijelova brokata i -
Transport Chia)
Mjesto, vrijeme i cijena kampiranja: -Tai Chi Chuan forme (Yang 24, Yang 43,
Mjesto: Kamp Puntižela-Pula Yang 115)
Datum: 24.08. do 28.08. 2007. -Fa Jing (Borilačka primjena Tai Chi
Cijena 4 puna pansiona iznosi 950 kn Chuana)
U cijenu je uračunata seminarska -Forma s mačem 55
pristojba, boravišna pristojba, -Forma sa sabljom (novo)
osiguranje i 4 puna pansiona. -Forma s dugom motkom
Na kraju seminara organizira se
Sajonara party za sve polaznike Važne napomene:
seminara. Spavanje je osigurano u hostelu Učka u
kojem ćemo organizirati večernje
Vrijeme održavanja programa: predavanje i gledanje video projekcija.
Jutarnji trening: 6,30 do 9,00 sati Prijavu za učešće na seminaru možete
Poslijepodnevni trening:17,00 do 19,00 izvršiti u tajništvu kluba. Zainteresirani za
sati seminar koji nisu članovi kluba prijavu
mogu poslati na fax. 051 330-903 ili na e-
Sadržaj programa za karate:Opće mail: namik.dizdarevic@ri.htnet.hr
smjernice: Uz prijavu se plaća akontacija u iznosu od
-Tjelesna priprema, 250 kn, a ostatak prilikom dolaska u kamp.
-Tehnička priprema, Krajnji rok za prijavu 01.06.2007.
-Taktička priprema i Pogledajte više o samom kampu Puntižela
-Psihološka priprema. na www.puntizela.hr

Usmjerenost treninga na podizanje


sportske spremnosti iz:
-Uechi ryu i natjecateljske kate,
-dogovoreni kumite i sportska tehnika i
taktika,
-sportski kumite,
-karate jutsu (samoobrana),
-vježbe "Željeznog tijela",
-nunchaku tehnika,
-Karate Aerobic
Na kraju seminara održati će se
natjecanje za sve polaznike u katama i
borbama. Nagrade za prva tri mjesta su
medalje i diplome.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.4


“Tai Do” časopis za borilačke vještine, zdrav život i drevne nauke www.dinamik .hr

Slike sa dosadašnjih
ljetnih seminara

Ferijalni savez Pula 2000.

Umag 2002.

Ferijalni savez Pula 2001.

Motovun ranch 2003.

Fažana 2004.
Ferijalni savez Pula 1999.

Puntižela 2006.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.5


“Tai Do” časopis za borilačke vještine, zdrav život i drevne nauke www.dinamik .hr

Putovanje Kina 2007.


“Tibet-zemlja lame”

Već četvrti put za redom organiziramo


veliko nezaboravno putovanje koje će nas
odvesti do Tibeta, postojbine Dalaj Lame.
Program putovanja obuhvaća Peking,
Veliki Kineski zid, Zabranjeni grad,
Chengdu-glavni grad Sechuan provincije,
Leshan gdje se nalazi najveći Budha na
svijetu, rezervat pandi i Tibet-zemlja Lame.
Najvećim dijelom ćemo se zadržati u
Chengdu gdje ćemo kod učitelja Liu Xin
Lua vježbati Tai chi, a kod učiteljice Ho Rui
Ming ćemo učiti formu sa mačem i sabljom.
Na Tibetu ćemo provesti 6 dana uživajući u
najvažnijim mjestima i prirodnim ljepotama
Tibeta

Nešto o Tibetu Geografski položaj Tibeta


Tibetska planinska oblast, koja na jugu
Tibet je široka planinska oblast u centralnoj Himalajskog planinskog masiva obuhvata
Aziji. Naziv Tibet se danas koristi kako za veliki dio i prostire se na prosječnoj visini
historijski i nezavisni Tibet tako i za od 4.500 metara, često se označava kao
područje pod kontrolom Narodne Republike krov svijeta i važi kao regija sa najvećom
Kine, čiji je oficijelni naziv "Autonomno nadmorskom visinom.
Područje Tibet". Na kineskom jeziku riječ Visoki plato Tibeta je pustinjski a najsuši
Tibet bukvalno prevedeno znači "Riznica dio je pustinja Chang Tang (tibetski,
zemaljskoga blaga na zapadu". U službenoj sjeverna ravnica). Razlog za sušu je prije
kineskoj govornoj upotrebi riječ Tibet svega da Himalaja blokira kišu iz Indije.
označava uvijek Autonomno Područje Tibet je okružen na jugu Himalajom,
Tibeta. Karakorum na zapadu i Kunlun Shan na
sjeveru. Unutrašnji prostor Tibeta je
prošaran mnogobrojnim planinskim
vijencima. Tibet graniči od zapada prema
istoka sa Indijskim saveznim pokrajinama
Jammu i Kashmir, Himachal Pradesh,
Uttaranchal, Sikkim i Assam (prema
kineskoj verziji) odnosno Arunachal
Pradesh (prema indijskoj verziji), kao i sa
državama Nepal, Bhutan i Myanmar.
Ukupna dužina granice sa te tri države
Potala palača iznosi 4000 km.

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.6


“Tai Do” časopis za borilačke vještine, zdrav život i drevne nauke www.dinamik .hr

Tradicionalni Tibet proteže se preko jedne Program puta:


površine od 2,5 miliona km² i podijeljen je 24.07. Polazak iz Zagreba za Pariz. Iz
na tri provincije: Pariza se polijeće za Peking.
Amdo (sjeveroistok)
Kham (jugoistok) 25.07. Dolazak u Peking. Obilazak
U-Tsang (zapad i centralni Tibet) turističkih atrakcija:
Autonomno Područje Tibet označava -Trg Nebeskog mira
područje od preko 1,22 miliona km².
Obuhvata provincije U-Tsang i zapadni dio -Zabranjeni grad
prijašnje provincije Kham. -Nebeski park
Područja koja trenutno stoje pod upravom
Indije su u toj površini od 1,22 miliona km² -Centar i noćna tržnica
već ubrojana. Ta područja su: po dva -Ljetna palača carice Xi Di
područja na zapadu okruga Gar i na jugu
okruga Zanda, obadvije u Vladinom okrugu -Kineski zid
Ngari (zapadni Tibet), kao i cijeli jug 27.07. Let iz Pekinga za Chengdu. U
(jugozapad) okruga Cona, Mêdog i Zayü u Chengdu ostajemo tjedan dana i
Vladinom okrugu Shannan i Nyingchi provodimo vrijeme u vježbanju Tai Chia i
(jugoistočni Tibet). posjetama učiteljima borilačkih vještina.
Indijska uprava ovoga područja je više nego Organiziraju se jednodnevni izleti za
sporna. Od područja (Cona, Mêdog i Zayü Leshan (veliki Budha, rezervat pandi,
kao i nekih manjih područja koje nikada Ching Chen planina, taoistički hram i
nisu pripadale Tibetu) je Indija stvorila Budistički hram).
saveznu pokrajinu Arunachal Pradesh.
Veliki dijelovi provincija Kham i Amdo su 03.08. Polazak vlakom iz Chengdua za
u 19. i početkom 20. vijeka pripale Lhasu. Vožnja vlakom traje dva dana.
kineskim provincijama Sichuan, Yunnan, 05.08. Dolazimo u Lhasu.
Qinghai i Gansu. Tako da ti dijelovi danas
ne pripadaju Autonomnom Području Tibeta. 06.08. ujutro obilazak i upoznavanje
Lhase i Potala palače. Poslije podne
odlazimo u posjet hramu Jokhong i ulicu
Bharkor
Bharkor.
07.08. Autobusom odlazimo do grada
Shigatse mjesta udaljenog oko 270 km od
Lhase. Na tom putu ćemo posjetiti i jezero
Yamtso. Prenoćište ćemo potražiti u gradu
Shigatse.
08.08. odlazimo u posjet Tashilumpo
lamaseriji a potom se vraćamo za Lhasu.
Noćimo u Lhasi.
09.08. Let avionom iz Lhase za Chengdu.
Ostajemo u Chengdu dva dana.
11.08. Let avionom za Peking. Ostajemo
dva dana i provodimo vrijeme i kraćim
turističkim turama.
13.08. Let avionom za Pariz i Zagreb.
Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.7
“Tai Do” časopis za borilačke vještine, zdrav život i drevne nauke www.dinamik .hr

Značajna mjesta koja Jokhong manastir


ćemo posjetiti u Tibetu Jokhong manastir građen je 647 godine kao
drvene masonske strukture u Tibetu,
Smještena na visini od 3700 metara Lhasa posvećene Sakyamuni Budhi. Isto tako
je glavni grad Tibeta. Autonomna regija i posjeduje kolekciju kulturnih ostataka koje
kulturni grad s bogatom tradicijom od 1300 datiraju vrijeme prije Tang a koje uključuju
godina povijesti. Sa preko 3000 sunčanih statue Songstan Gambo i princezu
sati u godini znan je još kao “Sunčani Wencheng. Tang elementi arhitekture su
grad”. Glavni centri su; Potala palača, jasni u manastiru, blistavi četiri kata
Jokhong hram, Sera hram, Drepung hram, izgrađeni i obloženi krovovi zlatom.
Norbulinka palača. Lasin originalni izgled i
stari način života možete doživjeti ako
Jokhong palača
prođete ulicom Barkhor u starom dijelu
Lhase, gdje se mogu vidjeti razni elementi
stare umjetnosti Tibeta.

Shigatse
Petsto godina stari kulturni grad Shigatse
smješten je na 3800 metara nadmorske
Lhasa
visine. To je mjesto rezidencija Benchen
Lamau Tashilunpo manastiru. Jedan od
Palača Potala u donjem gradu Lhase je najviših svjetskih vrhova Mount
kompleks na 41 hektaru koji je građen Qomolanma (8848 m) nalazi se južno od
tijekom Songstan Gambos u periodu od 7 grada. Amblem grada je Tashilumpo
stoljeća carevine. sastoji se od Bijele i manastir uspostavljen 1447 g. gdje je
Crvene palače s gotovo 10 000 soba,gdje je četvrti Benchen Lama i njegov nasljednik
nekoć živio Dalaj Lama. Kuće palače boravio i obavljao političke aktivnosti.
obiluju statuama iz budističke religije, Površina pokriva 300 000 četvornih
freskama i bogatim ukrasima. Potala palača metara, i sadrži svjetski najveću pozlaćenu
je zaštićena od UNESCO organizacije kao brončanu statuu Budhe.
bogata kulturna baština.
Shigatse
Jezero Yamtso

Sportski Centar “Mlaka” Tel. 051 330-903 str.8

You might also like