LAMPIRAN KK1 SEMAKAN, SOKONGAN DAN KELULUSAN KERTAS KERJA A.

Tajuk Kertas Kerja: KURSUS STANDARD KUALITI HASIL REKA CIPTA/INOVASI B. Penganjur: Jabatan Kemahiran Hidup, Institut Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru C. Disemak oleh: Tandatangan, Tarikh: …………………………. ……………..….………………………….. (MD ARIF BIN MD ZIN) Ketua Jabatan Jabatan Kemahiran Hidup, Institut Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru Tandatangan, Tarikh: …………………………. ( ……………………………. )

D.

Di sokong oleh:

E.

Ulasan Pegawai Eksekutif Kanan/ Kewangan ……………………………………………………………….……………………………………… ……………………………………………………………….……………………………………… Tarikh: …………………………… Tandatangan, ..…………………………………. )

(

F.

Kelulusan oleh Pengarah: Kertas kerja/program/aktiviti ini diluluskan/tidak diluluskan.

……..…………...…………………………
( )

Tarikh:………………………….

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful