အားလံုးပဲ ေဟာင္းႏြမ္းလြန္းလို႔ အသစ္က ျပန္စၾကစို႔

အပိုင္း (၁)
ဒီတေခါက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျပာဆိုခ်က္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ရင္တထိတ္ထိတ္ နားစြင့္ရင္း ၾကည့္႐ႈရင္း က်ေနာ့္ေခါင္းထဲမွာ ဒြိဟျဖစ္ေနတဲ့
အျမင္တခုဟာ ၾကာေလေလ ပိုရွင္းေလေလ ဆိုသလို ျဖစ္လာတယ္။ ဘယ္လိုအျမင္လဆ
ဲ ိုေတာ့ အဆံုးအ႐ံႈး ႀကီး
မားလြန္းၿပီး ေပးဆပ္မႈသက္သက္နဲ႔သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရတဲ့ ႏွေျမာစရာ၊ ေၾကကြဲစရာ (၂၃) ႏွစ္အတြင္းမွာ က်ေနာ္
တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရခ်င္ေဇာနဲ႔ “ေဘာလံုးလည္း မကန္တတ္၊ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း
ေတာင္ မလုပ္ဖူးတဲ့သူကို အသင္းေခါင္းေဆာင္ လက္ပတ္ေပးၿပီး ကြင္းထဲ အတင္းတြန္းပို႔သလိုမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ၿပီလား”
ဆိုတဲ့အျမင္ပါ။
ဒီလိုျဖစ္ခဲ့ရတာမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မသိစိတ္မွာ ၿငိတြယ္ေနတဲ့ အစဥ္အလာကို အလြန္
အကၽြံ ယံုၾကည္ကိုးစားလြန္းတဲ့ အေလ့အထက အေၾကာင္းတခ်က္အေနနဲ႔ ပါမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေဘာလံုး
ႀကိဳက္တတ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ ကမၻာ့ေဘာလံုးေလာကမွာ အေဖ ဆီဇာမယ္လ္ဒီနီ ေဘာလံုးထူးခၽြန္သလို
သား ေပၚလိုမယ္လ္ဒီနီလည္း ေဘာလံုးထူးခၽြန္၊ အေဖ ဖရန္႔ခ္ရစ္ခ်တ္ေဂ်ာ့ခ်္လမ္းပတ္ ေဘာလံုးထူးခၽြန္သလို
သား ဖရန္႔ခ္ဂ်ိမ္းစ္လမ္းပတ္လည္း ေဘာလံုးထူးခၽြန္၊ အေဖ ဟယ္ရီရက္ဒ္နက္ပ္ ေဘာလံုးထူးခၽြန္သလို သား ေဂ်မီ
ရက္ဒ္နက္ပ္လည္း ေဘာလံုးထူးခၽြန္ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာမ်ဳိးေတြကို ေခါင္းထဲစြဲထားတတ္သလို အေမရိကန္သမၼတ
ထဲမွာဆိုလည္း အေဖ ေဂ်ာ့အိပ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္၊ သား ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ ဆိုတဲ့ အေဖသမၼတ၊ သားသမၼတ အစဥ္အ
လာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ေလေတာ့ ဘယ္နယ္ပယ္မွာမဆို မိဘေတြ ထူးခၽြန္ရင္ သားသမီးလည္း ထူးခၽြန္မွာပဲဆိုတဲ့ အစဥ္
အလာကို အီေကြးရွင္းခ်တတ္ၾကတဲ့ အေလ့အထေတြ မသိစိတ္မွာ စြဲကပ္ေနခဲ့ၾကတာမ်ဳိးကို ဆိုခ်င္တာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရ
ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပခဲ့သလို သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ဒီမိုကေရစီရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာပဲ
ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြနဲ႔ (၂၃) ႏွစ္လံုးလံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားခဲ့ၾကတယ္။ ယံုမွတ္လို႔ ပံုအပ္ခဲ့ၾက
တယ္ (ဒီလို အစပ်ဳိးေနလို႔ ေမာင္လြဏ္းေဆြကေလးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တြယ္ေတာ့မွာပဲ ထင္ၿပီး
“ေဒၚစုထိ ဓားၾကည့္” ဆိုသူမ်ား စိတ္ေစာရင္ေမာတာေတြ၊ ဆဲခ်င္ဆိုခ်င္တဲ့ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ မျဖစ္ၾကဖို႔နဲ႔ စိတ္
ေအးေအးထားၿပီး နိဂံုးပိုင္းအထိ ဆက္ဖတ္ၾကဖို႔ ႀကိဳတင္ၿပီး ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္)။
၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားစေဟာတာကိုျမင္တာနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု ၀မ္း
သာအားတက္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ “ေမွ်ာ္လင့္တုန္း ေၾကာ့ဆံုးလာေစခ်င္” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းလိုပါပဲ၊ မဆလ (၂၆) ႏွစ္လံုး
လံုး ေခါင္းေဆာင္ငတ္ခဲ့တဲ့၊ ေခါင္းေဆာင္ကို ငံ့လင့္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုဟာ သူတို႔ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့ အ
မ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးလည္း ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲထဲ ဆင္းလာ
ေရာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ၀မ္းသာအားရ အတင္းထိုးတင္ခဲ့ၾကတယ္ (က်ေနာ့္တဦးခ်င္းအျမင္အရေတာ့ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္ပြဲထဲ၀င္လာတဲ့အေပၚ ရွိေနတဲ့ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ေတြ ေမွးမွိန္ေလာက္ေအာင္ကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူလူထုက အားကိုးမႈပိုခဲ့ၾကတယ္လို႔
ျမင္မိပါတယ္)။

ျမန္မာျပည္သူလူထုက အဲဒီလို ယံုယံုၾကည္ၾကည္၊ အားကိုးတႀကီးနဲ႔ တာ၀န္ေပးအပ္တာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကလည္း ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါဘူး။ တာ၀န္ေက်ႁပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ လင္တကြဲ သားတကြဲနဲ႔ မိသားစု
ဘ၀ကို အဆံုး႐ံႈးခံေပးဆပ္ၿပီး (၂၃) ႏွစ္လံုးလံုး အားထုတ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား
ျပည္သူအေပါင္းလည္း အသက္ေသြးေခၽြးေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ၿပီး ေနာက္ကလိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
အားထုတ္စေတးခဲ့သေလာက္ အရာထင္ခဲ့သလား၊ မထင္ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကေတာ့ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္ ၾကံ႕
ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ ဆိုတာႀကီးေတြ ေပၚေပါက္လာတာကို ၾကည့္ရင္ သိသာျမင္သာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
အဲဒီလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ၊ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားေရာ ေပးဆပ္အားထုတ္ခဲ့ပါလ်က္နဲ႔
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့တာလဲ ဆို
တာကို ဒီကေန႔လို အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ (အားနာတာေတြ၊ အမုန္းခံရမွာ ေၾကာက္တာေတြ၊
ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈေတြကို ခ၀ါခ် ေဘးခ်ိတ္ၿပီး) ေခါင္းေအးေအးထား စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔ လိုၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီ
လို ေခါင္းေအးေအးထား စဥ္းစားသံုးသပ္ေစခ်င္တာကလည္း ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုအက်ဳိး
အတြက္ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၃) ႏွစ္တာ ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡ၀ဋ္ဆင္းရဲမ်ဳိးကေန ျမန္မာျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္
ေအာင္ ၾကံဆကယ္တင္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာေစခ်င္လို႔ပါ။
ဒီလို အေျဖရွာသံုးသပ္ရာမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဘက္အပိုင္းကိုေတာ့ အထူးတလည္ ဋီကာခ်ဲ႕ေတာ့မွာမဟုတ္ပါ
ဘူး။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႔အာဏာျမဲဖို႔အတြက္ဆို ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ဖိႏွိပ္မယ္၊ ရက္စက္မယ္၊ သတ္
ျဖတ္မယ္၊ ေကာက္က်စ္မယ္၊ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ဘူး၊ ကတိမတည္ဘူး၊ အရွက္မရွိ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္တဲ့
ေနရာမွာ ကမ္းကုန္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လံုးတင္မက တကမၻာလံုးကပါ ေအာ္တို
မစ္တစ္ သိေနၾကၿပီးသားမို႔ အထူးတလည္ ဋီကာမခ်ဲ႕ခ်င္ေတာ့တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံေတြဘက္က ခၽြတ္
ယြင္းအားနည္းခဲ့တာေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကသာ ပိုအက်ဳိးမ်ားမယ္လို႔ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္လည္း တ
ေၾကာင္းပါ။ ဒါမွလည္း ေရွ႕ဆက္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း တုိက္ပြဲ၀င္ရမယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာ
မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးကစလုိ႔ ဒီကေန႔အထိ (၂၃) ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ က်
ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအေနနဲ႔ စစ္အုပ္စုဘက္ကို အပိုင္ဂိုးသြင္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးႀကီး
(၃) ႀကိမ္တိတိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို အႀကိမ္တိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းက တာ၀န္ရွိ တိုက္စစ္မွဴးေတြ ဂိုး၀င္
ေအာင္ မိမိရရ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္ ကန္မသြင္းႏုိင္ခဲ့လု႔ိ ဒီကေန႔ ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ ေပၚလာရတဲ့ အေျခအေနကို ဆိုက္ခဲ့ရတာ
ပါ။ မေထာက္မညႇာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာစတမ္းဆိုရင္ေတာ့ အာဏာရွင္ န၀တ/နအဖစစ္အုပ္စုဘက္က ညစ္
နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ညစ္တာက တပိုင္း၊ က်ေနာ္တို႔ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ အလြန္႔အ
လြန္ ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခဲ့မႈက တပိုင္းလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါေတာ့တယ္ (ဆဲလိုက အားရပါးရ ဆဲၾကပါေလကုန္)။
အခုတေလာမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အပ္
ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ မၾကာခဏ ေျပာဆိုေနတဲ့ “ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ေတြအားလံုး စည္းလံုးညီညတ
ြ ္မႈရွိဖို႔ လို
တယ္၊ ျပည္သူေတြအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ လိုတယ္” ဆိုတဲ့ ပြေယာင္းေယာင္း စကားေတြအရဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုက
ေရစီ ေအာင္ပဲြမခံျခင္းဟာဘဲ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြ ညီညတ
ြ ္မႈမရွိလို႔၊ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အား
နည္းေသးလို႔ ဆိုတဲ့သေဘာ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္။
က်ေနာ္ကေတာ့ အဲသလိုမျမင္မိပါဘူး။ က်ေနာ္ ျမင္တာကေတာ့ (၂၃) ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္အထိ အခြင့္အ

ေရးေတြ ရခဲ့ပါလ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ပြဲမခံႏုိင္ျခင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာေနသလို စည္းလံုးညီညတ
ြ ္မႈမ
ရွိလို႔လည္း မဟုတ္၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အားနည္းေသးလို႔လည္း မဟုတ္ဘဲ ပြဲသိမ္းႏိုင္တဲ့ အ
ခြင့္အေရးေတြ ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္တိုင္း အဆင့္တိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းက တာ၀န္ရွိပဂ
ု ၢိဳလ္ေတြ
ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းမႈ၊ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိမႈ၊
အနာခံ တိုက္ပြဲမ၀င္ရဲမႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မိမိ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အခု
လို လံုးပါးပါးရတဲ့ ပ႐ုပ္လံုးအေျခဆိုက္ခဲ့ရတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။
ပထမဆံုးအႀကိမ္ အပိုင္ဂိုးသြင္းခြင့္ရခဲ့တဲ့ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုအတြင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကြင္းထဲ၀င္လာကာစ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတုိက္စစ္
မွဴးမ်ားနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု အပိုင္ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ ေဘာလံုးကို ဂိုး
သြင္းရေကာင္းမွန္း သိပံုမရၾကဘဲ (တခ်ဳိ႕လည္း သိၾကမွာပါ) ခါးေထာက္ၿပီး ေငးေၾကာင္ၾကည့္၊ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သ
လို ေနလိုက္ၾကရင္း ဂိုးလြန္ေဘာျဖစ္သာြ းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း မဆလတေခတ္မွာ (၂၆) ႏွစ္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိး
ဆက္ျပတ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအကြက္ျမင္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ရယ္၊ ဦးႏုက ေရာက္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲအဆင့္အရ (ႏိုင္ငံ
ေရးအကြက္ျမင္သူပီပီ) ေျချမန္လက္ျမန္ လက္ဦးမႈယူလိုက္တဲ့အေပၚ အုပ္စုစြဲ၊ ၀ါဒစြဲေတြနဲ႔ ပြဲလန္႔ဖ်ာခင္းတယ္လို႔
ျမင္ၿပီး အုပ္စုမတူ၊ ၀ါဒမတူသူေတြက ဖ်က္ျမင္းလုပ္ၾကတာရယ္ … စတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပြဲသိမ္းႏိုင္မယ့္ အ
ခြင့္အေရးတခုကို လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတာပါ (ကိုယ္ႏိုင္ငံေရးအကြက္မျမင္တာ၊ ဖ်က္ျမင္းလုပ္ခဲ့တာကို ပြင့္ပင
ြ ့္
လင္းလင္း ၀န္မခံခ်င္သူေတြကေတာ့ ဦးႏုဘက္က စည္း႐ံုးတိုင္ပင္မႈ အားနည္းခဲ့တယ္လို႔ အရွက္ေျပ ဆင္ေျခေပး
ၾကတာကိုလည္း ၾကားရပါတယ္။ ထားလိုက္ပါေတာ့ေလ)။
အဲဒီအခ်ိန္က ဦးႏု ေရႊ႕တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေရႊ႕ကြက္ကို ျမင္တဲ့သူတဦးကိုေတာ့ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သူက
ေတာ့ မဆလ သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ပါပဲ။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ဦးႏုအစိုးရကို ျပည္တြင္းကေရာ
ကမၻာကပါ အလ်င္အျမန္ ၀ိုင္းေထာက္ခံလုိက္ၾကရင္ သူတို႔မဆလေတြ ေခြးျဖစ္ၿပီဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသ
ေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ ဦးႏုက (၆) လအတြင္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမယ္လို႔
ေၾကညာထားတာကိုး။ အဲဒါေၾကာင့္ သူကလည္း အားက်မခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပါတဲ့ အေရးေပၚ
ညီလာခံကို ကမန္းကတန္း က်င္းပၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေၾကညာခဲ့တယ္ (အေရးအခင္းအတြင္း လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရးေတြ ျပတ္ေတာက္ေနလို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မတက္ေရာက္ႏုိင္တာပါ။ တီဗမ
ီြ ွာ အရင္ညီလာခံ
ေတြတုန္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြပံုနဲ႔ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ မိန္႔ခြန္းအသစ္ ေျပာတဲ့ပံုကို ျဖတ္ဆက္ၿပီး လႊင္ျပခဲ့ရ
တဲ့အထိ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ခဲ့တယ္)။ (၃) လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးပါမယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ
ႀကီးကိုလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး အုတ္ျမစ္ခ်ၾကရေအာင္ဆိုၿပီး ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာနဲ႔ မက္လံုးေတြ ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပ
မယ့္ က်ေနာ္တို႔လူေတြက မရေတာ့ဘူး၊ အရွိန္လြန္ေနၿပီ၊ မာန္ေတြတက္ေနၿပီ၊ မလုိခ်င္ဘူး “ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔
ေပး၊ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ေပး” လို႔ ဘံုးဘံုးလဲေနတဲ့ မဆလအစိုးရဆီ တေယာက္တမ်ဳိး မ႐ိုးႏုိင္ေအာင္ ေအာ္ဟစ္
ေတာင္းေနရင္း စစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းတာကို ခံလုိကရ
္ ေတာ့တယ္။
ဒီလို ကိုယ့္ဘက္က ေခါင္းေဆာင္လို႔ ခံယူသူေတြရဲ႕ Decision making အမွားေတြေၾကာင့္ တိုက္ပြဲကို အဆံုးမ
သတ္ႏုိင္ျဖစ္ရၿပီး န၀တစစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္တို႔ဘက္က ရဲရဲေတာက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ေထာင္ထဲမွာ အႏွိပ္စက္ အညႇဥ္းပန္းခံရ၊ လူမသိသူမသိ ေသဆံုးရ၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ အက်ခံရတဲ့အထိ
ေကာ့ေနေအာင္ ခံခဲ့ၾကရတယ္။ ႏုနယ္ပ်ဳိမ်စ္ဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပညာေရးခ
ရီး ဆံုးခန္းမတိုင္လိုက္ရဘဲ ေတာထဲေရာက္ကုန္ၾကရတယ္။ ဒါဟာက်ေနာ့္တို႔ဘက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ လက္ဦးမႈယူ ပြဲမသိမ္းႏိုင္ (ဦးႏုအစိုးရကိုလည္း မေထာက္ခံ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း အစိုးရမဖြဲ႔

ႏိုင္၊ မဖြဲ႔ရဲ) ခဲ့တဲ့အတြက္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုက သူ႔တို႔အလုပ္သူတို႔ ပီပီျပင္ျပင္ လုပ္သြားတာကို မ႐ႈမလွ ခံ
လုိက္ရတာလို႔ပဲ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမင္မိပါတယ္ (ပြဲအစမို႔ အကြက္မျမင္လိုက္လို႔ပါဆိုလည္း အဲဒီရဲ႕အက်ဳိးဆက္ကို
ခံလိုက္ရတဲ့ ျပည္သူလူထုခမ်ာေတာ့ ဒီကေန႔အထိ ေကာ့လို႔ပါပဲ)။

အပိုင္း (၂)
ႏိုင္ငံေရးမွာ လူေပါင္းမွားရင္ ေအာင္ပြဲနဲ႔ လြၿဲ ပီး ကိုယ္တင္မက တတိုင္းတျပည္လံုးပါ ဒုကၡလွလွ ေတြ႔ရတတ္တယ္
ဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာကေတာ့ ေ၀းေ၀းက သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြကို သြားလွန္ၾကည့္စရာမလိုဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုက
ေရစီအင္အားစုေတြဘက္က ဒုတိယအႀကိမ္နဲ႔ တတိယအႀကိမ္ အပိုင္ဂိုးသြင္းခြင့္ရတာေတြကို အလဟႆ ျဖဳန္း
တီးပစ္ခဲ့တဲ့ (ဂႏၶီခန္းမအစည္းအေ၀းနဲ႔ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ ရွိခဲ့တဲ့)
အန္အယ္လ္ဒီက မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း ဗဟိုေကာ္မ၀တီ၀င္ (ေဘာင္းဘီခၽြတ္) ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈစာမ်က္ႏွာေတြ
ကို ျပန္လွန္လိုက္႐ံုနဲ႔ တန္းကနဲ ေတြ႔ႏိုင္မယ္။ ဒီလို အပိုင္ဂိုးသြင္းခြင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံဆံုး႐ံႈးရတာဟာ တနည္းအား
ျဖင့္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူေပါင္းမွားခဲ့တာနဲ႔ ဆိုင္တယ္လို႔လည္း သြယ္၀ိုက္ေျပာလို႔ရတယ္။
သို႔ေသာ္လည္းပဲ လူေပါင္းမွားရေကာင္းလားဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္ဖို႔ခ်င္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ေခ်ဘူး။
“တိုင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာကိုက ဆိုးလြန္းလွပါတယ္ကြယ္” လို႔ပဲ ငိုခ်င္းခ်ရမယ့္ အေနအထားေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို
ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔
ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ လုပ္ၿပီး လာတာမွ မဟုတ္တာ။ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ မိခင္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ျပန္လာ
တုန္း ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔ တည့္တည့္တိုးၿပီး အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးေလာ
ကထဲ ျဗဳန္းစားႀကီး ခုန္ဆင္းလာတာဆိုေတာ့ သူ႔နားလာကပ္တဲ့ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြဆိုတာ ဘယ္သူဘယ္၀ါေတြ
မွန္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာခ်ိန္မရလိုက္ဘဲ NLD ကို ဖြဲ႔ခဲ့ရတာကိုး။
တနည္းေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကြင္းထဲကို အသင္းေခါင္းေဆာင္လက္ပတ္ ပတ္ၿပီး ၀ုန္းကနဲ ေျပး
၀င္လာေပမယ့္ ကိုယ္နဲ႔ တြက
ဲ စားရမယ့္ လူေတြရဲ႕ အထာနဲ႔ ေျခကို ေကာင္းေကာင္းမသိေတာ့ ကစားလို႔ အတြဲမမိ
ႏိုင္ ျဖစ္ရေတာ့တာေပါ့ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေဘာလံုးကစားတတ္လား၊ မကစားတတ္ ဘူးလားဆို
တာကိုလည္း အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ မသိခဲ့႐ိုးအမွန္ပါ။ “ဒို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီးကြ” ဆိုၿပီးေတာ့ပဲ ၀မ္းသာ
အားရ ေစာင့္ၾကည့္အားေပးခဲ့တာပါ)။ အတြဲမမိတာ ဘယ္မွာ စ,ေပၚလဲဆိုေတာ့ ၁၉၈၉ အာဇာနည္ေန႔ ခ်ီတက္ပဲြ
လုပ္ဖို႔ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးရာမွာ စ,ေပၚေတာ့တာပဲ (ဒါကလည္း အျပင္ကို ေပါက္ထက
ြ ္လာတဲ့ ခိုးဖမ္းထားတဲ့
အစည္းအေ၀းတိတ္ေခြကို အသိတေယာက္ဆီကတဆင့္ နားေထာင္လိုက္ရလို႔ သိတာပါ)။ ခါးမွာ ေသနတ္မရွိ
ေတာ့တဲ့ အဲဒီေဘာင္းဘီခၽြတ္ႀကီးေတြက ေၾကာက္စရာရွိရင္ သာမာန္ျပည္သူေတြထက္ ပိုေၾကာက္တတ္တယ္ဆို
တာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိခဲ့ပံုမရဘူးလို႔ထင္မိရဲ႕။
အဲဒီလိုနဲ႔ အာဇာနည္ေန႔ ခ်ီတက္ဖို႔ အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးရင္း ခ်ီတက္မယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္က တဘက္၊ န၀တစစ္အုပ္စုက ေျခာက္လွန္႔အင္အားျပေနတာကို ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနၾကတဲ့ ေဘာင္းဘီ
ခၽြတ္ႀကီးေတြက တဘက္ ျဖစ္ကုန္တယ္ (အသံတိတ္ေခြကို နားေထာင္ရတာမို႔ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ
က်ေနာ္ ေလးစားသမႈရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တင္ဦး ပါမပါေတာ့ ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ပါ။ ပါတယ္ဆိုရင္လည္း
အဲဒီတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာလိုက္တဲ့ “အန္ကယ္တို႔ ဒီေလာက္ေၾကာက္တတ္ရင္ ထမီ၀တ္ထား

ၾက” ဆိုတဲ့ စကားအတြက္ မ်က္ႏွာပူစရာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တင္ဦးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ဦးႏု အစိုးရေၾက
ညာခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေနရာ ေပးထားတာကို ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ထဲကေန အရင္ဆံုး ႏႈတ္ထြက္သြားတယ္လို႔
ၾကားရေတာ့ ေၾကာက္တတ္လို႔ ႏႈတ္ထြက္သြားမ်ားတာလားဆိုၿပီး က်ေနာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရဖူးတယ္)။ အဲဒီအ
စည္းအေ၀းမွာ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “ငယ္ေသးတယ္ ကေလးရယ္ စားႀကိဳးစားဦး
ကြယ္၊ စစ္တပ္အေၾကာင္း ညည္းကေလး ဘာမွမသိေသးပါဘူး” ဆိုတဲ့ ခပ္ေထ့ေထ့ ရယ္သံမ်ဳိးနဲ႔ ၀ိုင္းဟားေနၾက
တဲ့ အသံေတြကို က်ေနာ့္နားထဲ အခုထိ ၾကားေယာင္ေနတုန္း။
အဲဒီမွာတင္ အာဇာနည္ေန႔ ခ်ီတက္ပြဲကို နီးမွ ကပ္ဖ်က္လိုက္ေတာ့ ေစာင့္စားေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီသစၥာခံ ေနာက္
လိုက္ေနာက္ပါေတြ ဒုကၡလွလွ ေတြ႔ကုန္ေတာ့တာေပါ့။ ေျပးသူေျပး၊ အဖမ္းခံရသူခံရ၊ ေထာင္ထဲ၀င္သူ၀င္ရနဲ႔ ဘ၀
ပ်က္ကုန္ၾကေတာ့တာေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ခ်ီတက္မယ္လို႔ေၾကညာထားတဲ့ ‘ေခါင္းေဆာင္ကတိ’ မ
တည္သလို ျဖစ္တာေပါ့။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ န၀တစစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔
ထိန္းသိမ္းလိုက္ၿပီး တတ္သိပညာရွင္အုပ္စုက လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ ဆြဲေစ့
လိုက္ေလေတာ့ ေၾကာက္တတ္တဲ့ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ႀကီးမ်ားကသာ အန္အယ္လ္ဒီကို ဦးေဆာင္
ျခယ္လွယ္ခြင့္ရခဲ့ေတာ့တယ္။
ဒီလိုနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိႈင္း႐ုိက္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၀က္၀က္ကြဲ အႏုိင္ရပါေလေရာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွာရွိေနတဲ့ ေဘာင္းဘီ
ခၽြတ္ႀကီးေတြက ႏုိင္ငံေရးသမားေတြမဟုတ္ေတာ့ စြန္႔ရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကလည္းမရွိ၊ လက္နက္ရွိတဲ့ န၀တစစ္အုပ္စု
နဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမွာကိုလည္း ေၾကာက္တဲ့သူေတြျဖစ္ေလေတာ့ ရလာတဲ့ ၉၀ ရလဒ္ႀကီးကို ကိုင္စြဲၿပီး အစိုးရ
မဖြဲ႔ရဲဘဲ န၀တ ေဟာက္စားလုပ္တဲ့ ၁/၉၀ ေၾကညာခ်က္ေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ေလေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာတင္ က်
ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြ ဒုတိယအႀကိမ္ အပိုင္ဂိုးသြင္းရမယ့္ ေဘာလံုးႀကီးကို န၀တစစ္အုပ္စုက
ေကာက္သိမ္းသြားၿပီး သူတို႔လုပ္မယ့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုသာ တက္ေရာက္ဖို႔ လမ္းညႊန္တာကို ခံရပါေလေရာ
ဆိုပါေတာ့။
ဟိုတေလာေလးက ေအာင္ပြဲခံသြားတဲ့ အိုင္ဗရီကို႔စ္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ၀ါတာရာတို႔မ်ားေတာ့ ဂႏၶီခန္းမထဲ
က ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ႀကီးေတြနဲ႔ ကြာမွကြာ၊ သြက္မွသြက္၊ သတၱိရွိမွရွိပဲလို႔ ေျပာရမယ္။ ေလာရင့္
ဘက္ဘိုက အာဏာမလႊဘ
ဲ ူးလည္းဆိုေရာ ေျခသြက္လက္သြက္ အစိုးရဖြဲ႔လိုက္ၿပီး ယူအန္တပ္ေတြကို အေစာင့္အ
ေရွာက္ ေခၚလိုက္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း သူ႔ဘက္ကို ေထာက္ခံၿပီး ပဲ့ထြက္လာတဲ့ တပ္ေတြရယ္၊ ျပင္သစ္တပ္ေတြ
ရယ္ပါ ၀င္တုိက္ေပးေလေတာ့ ေဟာ … ေလးလလားပဲ ၾကာလိုက္တယ္၊ ေလာ့ရင့္ဘက္ဘိုကို အရွင္လတ္လတ္
ဖမ္းမိၿပီး ေအာင္ပြဲခံပါေလေရာ။ ကိုယ္က တကယ္အစိုးရဖြဲ႔ရဲရင္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံႀကီးေတြက တကယ္၀င္တိုက္
ေပးတယ္၊ လက္ေတြ႔က်က် ကူညီတယ္ဆိုတာ အဲဒါလက္ေတြ႔ပဲေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြမွာေတာ့ ေဘာင္းဘီ
ခၽြတ္ႀကီးေတြရဲ႕ ဂႏီၵခန္းမေသြးေၾကာင္မႈေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အပိုင္ဂိုးသြင္းခြင့္ ဆံုး႐ံႈးရျပန္ၿပီး မဆံုးႏိုင္တဲ့ ငိုခ်င္း
ရွည္ဇာတ္လမ္းတြဲႀကီးကို ဆက္ကခဲ့ရတာ ကေန႔အထိပဲဆိုပါေတာ့ေလ။

အပိုင္း (၃)
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က (၁၉၉၅ ဇူလိုင္ ၁၀ နဲ႔ ၂၀၀၂ ေမ ၆) ႏွစ္ႀကိမ္လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဒီပဲယင္းကိစၥနဲ႔ အထဲျပန္၀င္
သြားရခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူေပါင္းဆက္မွားခဲ့ျခင္းဟာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ တတိယအ

ႀကိမ္ အပိုင္ဂိုးသြင္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ထပ္မံဆံုး႐ံႈးေစခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္
လွန္ေရး အရွိန္ေကာင္းေနခ်ိန္မွာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ မန္းဒိတ္ရွိတ့ဲ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကသာ အစိုးရဖြဲ႔ၿပီး
ဦးေဆာင္ရခ
ဲ ဲ့ရင္ သိန္းခ်ီ၀န္းရံေပးမယ့္ သံဃာထုအင္အားနဲ႔တင္ ပြဲသိမ္းႏုိင္တဲ့ အေနအထား ရွိခဲ့လုိ႔ပါ (သံဃာထု
အင္အားဆိုတာကိုက တမူထူးျခားတဲ့ ပါ၀ါရွိေနတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာစရာလိုမယ္မထင္ပါ)။
အန္အယ္လ္ဒီ အဲဒီလို ဦးေဆာင္ခဲ့ရင္ တျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကလည္း ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ လမ္းမေတြ
ေပၚ ေ၀ါကနဲ ဆင္းခ်လာၿပီး သံဃာေတြေနာက္ကို လုိက္လာမွာ အေသအခ်ာပါ။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မိုးကုတ္နဲ႔ စစ္
ေတြတို႔က လူထုေတြေတာင္ သံဃာေတြေနာက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုိက္ပါခ်ီတက္ေနၾကပါၿပီ (ၾကံဳလို႔ ေျပာရဦး
မယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္တုန္းက ပဲြၿပီးသြားမွာကို ေၾကာက္လန္႔ေနခဲ့တဲ့ ဒီဘက္က ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ လုပ္စားတခ်ဳိ႕က
ေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၿဖိဳခြဲမႈကို ခံရၿပီးခ်ိန္မွာ “ေရႊ၀ါေရာင္က ၈၈ လို မႀကီးက်ယ္ခဲ့လို႔ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဖြဲ႔လည္း
မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘးူ ” လို႔ ရင္ဘတ္ဖိၿပီး အလံုးႀကီးက်သြားတဲ့ ေလသံနဲ႔ သံုးသပ္ေျပာဆိုတာေတြ၊ လူထူထူမွာ သူ
တို႔ေၾကာင့္ပဲ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ခဲ့သေယာင္ေယာင္ အရွက္တရားကင္းမဲ့စြာ ေျပာဆိုတာေတြကို
လည္း ၾကားလိုက္ရေသးရဲ႕။ ဒါကေတာ့ ေျပာခ်င္ရာေျပာ သူ႔အရပ္နဲ႔ သူ႔ဇာတ္ပဲေလလို႔ သေဘာထားၿပီး ျပံဳးေနခဲ့မိ
ပါတယ္။ လႊမ္းမိုးသီခ်င္းလို ဟဲရရင္ေတာ့ “ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဒီလိုပဲရွိတယ္” ေပါ့)။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ကံဆိုးခ်င္ျပန္ေတာ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး အရွိန္ျမင့္လာၿပီး ပြဲသိမ္းႏုိင္တဲ့ အ
ခြင့္အေရးေပၚေပါက္ခ်ိန္မွာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဦးေဆာင္က႑မွာ ကီးပေလယာအျဖစ္ ရွိေနတဲ့သူႏွစ္ဦးက ေခါင္း
ေဆာင္ႏုိင္မႈအရည္အခ်င္း အလြန္အမင္း ညံ့ဖ်င္းစုတ္ခ်ာလြန္းၿပီး အသက္အရြယ္အရလည္း ေတာ္ေတာ့္ကို အိုမင္း
ေနတဲ့ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ဦးေအာင္ေရႊ (ဥကၠဌ) နဲ႔ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ဦးလြင္ (အတြင္းေရးမွဴး) တို႔ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
အတြင္းေရးမွဴး ဦးလြင္က သံဃာေတြ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ အေရးကိစၥကို NLD နဲ႔ မဆိုင္သေယာင္ မီဒီယာ
ေတြမွာ ဂဂ်ဳိးဂေဂ်ာင္ေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနခဲ့ၿပီး ဥကၠဌဆိုတဲ့ ဦးေအာင္ေရႊကေတာ့ ဘယ္ကုတင္ေအာက္ ၀င္ပုန္း
ေနမွန္း မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကိုပဲ အသံတိတ္ေနခဲ့တာပါ။ ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ေန
တဲ့ သံဃာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြကို အားေပးစကား ေျပာသံေလးေတာင္ တခြန္းတေလ မၾကားလုိက္ရ
ပါဘူး။
ဦးေအာင္ေရႊ အသံမထြက္တာကေတာ့ သိပ္ေတာ့မဆန္းဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ နင္လားငါလားပါပဲ။
(၂၃) ႏွစ္တာကာလမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ အသံမၾကားဖူးတဲ့ ေတမိေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွစ္ဦးကို ျပပါလို႔ ဆိုရင္ေတာ့
သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ျပရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ‘သန္းေရႊနဲ႔ ေအာင္ေရႊ’ ေရႊႏွစ္ေရႊကပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညႇပ္
ကစားသြားတာကိုေတာ့ ဒီကေန႔အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ သတိထားမိေသးရဲ႕လားမသိ။
တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန ျပန္လြတ္လာခ်ိန္
မွာ ပါတီကို ေကာင္းက်ဳိးမေပးဘဲ ဒုကၡမ်ဳိးစံုသာေပးေနတဲ့ အဲဒီလူညံ့ႀကီးႏွစ္ဦးကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာကေန
ဖယ္ရွားဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့တာဟာ မဟာ့မဟာအမွားပါပဲ။ အဲဒီေျမေအာင္းေပြး ေဘာင္းဘီခၽြတ္ႀကီးႏွစ္ဦးဟာ ပါတီနဲ႔ ဒီ
မိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြကို ဦးေဆာင္ရာမွာ စုတ္ခ်ာညံ့ဖ်င္းသေလာက္ နအဖအလိုက် အန္အယ္လ္ဒီပါတီ
၀င္ေတြကို ျဖဳတ္ထုတ္ ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ အလြတ္မေပးေလာက္ေအာင္ကိုပဲ
တက္ညီလက္ညီ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနခ်ိန္ေတြမွာ
ဆို ပါတီတြင္းမွာ ေခါင္းတေထာင္ေထာင္နဲ႔ ပါ၀ါအာဏာျပသေလာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာခ်ိန္ေတြ
မွာေတာ့ မခုတ္တတ္တဲ့ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္လို (ပါတီမပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနလို႔ ေက်းဇူးပဲ
တင္ရမလို ပံုမ်ဳိး) ကုပ္ကုပ္ကေလး ေနတတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မသိတာဘဲလား၊ သိရက္နဲ႔

ဗမာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း အားနာတာရယ္၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္တာကို ငဲ့ညႇာတာရယ္ေၾကာင့္
ပါတီမွာ ဆက္ထားခဲ့သလား ကိုယ္တိုင္မွ သိႏိုင္မွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေျမေအာင္းေပြး ေခါင္းေရွာင္လူညံ့ႀကီးႏွစ္
ဦးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္လက္ေပါင္းသင္းခဲ့ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး
မွာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕အခန္းက႑၊ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕သမိုင္း ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါပဲ။
အဲဒီေျမေအာင္းေပြး လူညံ့ႀကီးႏွစ္ဦးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထဲေရာက္ေနခ်ိန္မွာ နအဖ အလိုအတိုင္း ပါ
တီ၀င္ေတြ လႈပ္လို႔ရွားလို႔မရေအာင္ ကန္႔သတ္လား ကန္႔သတ္၊ အရည္အခ်င္းရွိ ထက္ျမက္တဲ့ ပါတီ၀င္ေတြကို
ထုတ္ပယ္လား ထုတ္ပယ္၊ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို တက္လား တက္နဲ႔ နည္းမ်ဳိးစံုကို လူလည္က်
ေနခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္ကေတာ့ တထစ္ခ် ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ေတြ ၾကက္က
ေလး ငွက္ကေလးေတြလို မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္က်တန္းက်နဲ႔ ဘ၀ပ်က္ၾကရတာ၊ အန္
အယ္လ္ဒီကို ၉၀ အႏိုင္ရ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ပါတီႀကီး အေနအထားကေန သံုးစားမရတဲ့ ခ်ဳိက်ဳိးနား ရြက္ပဲ့ပါတီႀကီး
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပစ္တာေတြရဲ႕ နံပါတ္တစ္ တရားခံေတြက ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ နအဖစစ္အုပ္စုဆိုရင္ နံပါတ္ႏွစ္ တရား
ခံေတြကေတာ့ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးလြင္နဲ႔ မ်ဳိးခ်စ္ရေ
ဲ ဘာ္ေဟာင္း (ဦးတင္ဦး မပါ) ေတြပါပဲ။

အပိုင္း (၄)
ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ဦးေအာင္ေရႊတို႔၊ ဦးလြင္တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္ သင္ခန္းစာရမိတာတခုရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့
‘ႏုိင္ငံေရး’ ဆိုတဲ့ မီးနဲ႔ ကစားရသလိုမ်ဳိး အႏၱရာယ္အရမ္းမ်ားတဲ့ အေရးကိစၥႀကီးကို ေၾကာက္တတ္ရင္၊ မျပတ္သား
ရင္၊ စြန္႔ရဲတဲ့စိတ္မရွိရင္ အစကတည္းက လံုး၀၀င္မလုပ္တာ အေကာင္းဆံုးပဲဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာပါ (ကာယကံရွင္အ
တြက္လည္း ေကာင္းတယ္၊ သူ႔ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လည္း ေကာင္းတယ္။ တိုင္းျပည္အ
တြက္လည္း ေကာင္းတယ္ေပါ့)။ ဦးေအာင္ေရႊတို႔၊ ဦးလြင္တို႔ကို နဂိုကတည္းက စစ္အုပ္စု ထည့္ထားတဲ့ ေျမ
ေအာင္းေပြးေတြလို႔ေတာ့ က်ေနာ္ မထင္မိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာက္တတ္တဲ့၊ မျပတ္သားတဲ့၊ မစြန္႔ရဲတဲ့ စိတ္ေတြ
ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အႏိုင္က်င့္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕အလိုကို ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ အ
ေလွ်ာ့ေပး အႀကိဳက္ေဆာင္ရင္း ကိုယ့္တပ္ကိုယ္ခ်နင္းတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးေတြ လုပ္ျဖစ္ၿပီး ေျမေအာင္းေပြးဘ၀ကို
ေရာက္မွန္းမသိေရာက္သြားရတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ တိုက္ပြဲကာလ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အဲသလို
ေၾကာက္စိတ္ရွိတ့၊ဲ မျပတ္သားတဲ့၊ မစြန္႔ရဲတဲ့လူေတြ ပါမလာဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သင္ခန္း
စာတခုကို ရလိုက္တဲ့အတြက္ေတာ့ ဦးေအာင္ေရႊနဲ႔ ဦးလြင္ကို က်ေနာ္ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာေတာ့ အဲလိုေၾကာက္တတ္တဲ့စိတ္၊ မျပတ္သားတဲ့စိတ္၊ မစြန္႔ရတ
ဲ ဲ့စိတ္ေတြ လံုး၀မေတြ႔
ရပါဘူး။ အခုအခ်ိန္အထိ သူ ျဖတ္သန္းျပခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါ
ေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ က်ေနာ္ သတိထားမိတာတခုက တိုက္ပြဲအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုး
သပ္အကဲျဖတ္ႏိုင္မႈ ပါရမီဓာတ္ခံ အားနည္းၿပီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အဲဒီေနရာမွာ ကြာတာလို႔ က်ေနာ္ ထင္မိပါ
တယ္) ေရာက္ရွိေနတဲ့ တိုက္ပြဲအဆင့္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာ မ်ားခဲ့တယ္လို႔ က်
ေနာ္ သံုးသပ္မိပါတယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၁၀) ရက္မွာ ပထအႀကိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာရာကေန ၂၀၀၀
ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၃) မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပန္၀င္ရတဲ့အခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ အျပင္မွာ အခ်ိန္ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ေတြကို ျမန္ျမန္သြက္

သြက္ လုပ္စရာရွိတဲ့ လူတဦးအဖို႔ နည္းနည္းေနာေနာ အခ်ိန္ကာလမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီကာလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို
အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရထားတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ (စစ္အုပ္စု ဘယ္လိုပဲ
ညစ္ေနညစ္ေန၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ညစ္ေနညစ္ေန) အစိုးရတရပ္ မျဖစ္မေန ဖြဲ႔စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆို
တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္ (ေဘာလံုးစကားနဲ႔ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ အဲဒီအခ်ိန္ဟာ န
အဖကို ဘယ္ဘက္ အေယာင္ျပၿပီး ညာဘက္ကို ကန္သင
ြ ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိတ္ၿပီး ၾကံစည္အားထုတ္ရမယ့္အခ်ိန္လို႔
ထင္မိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း အျပင္မွာရွိေနတုန္း၊ ၉၀ ရလဒ္လည္း ပူေႏြးႏိုင္သမွ် ပူေႏြးေနတုန္း မျဖစ္မေန အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ့္အခ်ိန္ပါ)။ ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္းမလဲ၊ ဘယ္လိုစြန္႔စားမလဲဆိုတဲ့ အေသး
စိတ္ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ ကိုယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီေလာက္ပဲ တိုင္ပင္ၿပီး အနာခံ စြန္႔စားရဲတဲ့ အစိုး
ရတဖြဲ႔စာ အမတ္ေတြကို ေျမေအာင္းေပြး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြ မသိေအာင္ ႀကိတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ ၿပီးရင္ မ
ထင္မွတ္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေကာက္ေၾကညာပစ္လုိက္ရမွာပါ။
အစိုးရအဖြဲ႔ ေၾကညာတာနဲ႔ စစ္အုပ္စုကေတာ့ ဖမ္းမွာ အေသအခ်ာပဲေလ။ ဖမ္းတာ သူတို႔အလုပ္ပဲ၊ ဖမ္းပေစေပါ့
(အခုလည္း တျခားအေၾကာင္းေတြနဲ႔ အသားလြတ္ အဖမ္းခံခဲ့ရတာပဲမဟုတ္လား၊ က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ တျခားအ
ေၾကာင္းနဲ႔ အဖမ္းခံမယ့္အစား အစိုးရအဖြဲ႔ ေၾကညာၿပီးေတာ့ အဖမ္းခံရတာက ပိုၿပီးအဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေျခ
လွမ္းကို လွမ္းလုိက္တာနဲ႔ တူတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္)။ ဖမ္းၿပီးတာနဲ႔ အဲဒီ Case ရွင္းဖို႔ စစ္အုပ္စု ေခါင္းစားေပ
ေတာ့ပဲ။ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ အဖမ္းခံရၿပီးရင္ အဲဒီ Case ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈအား၊ ကုလသ
မဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ လက္ေတြ႔က်တဲ့ အကူအညီအားနဲ႔ ၀ိုင္းရွင္းရင္ အဲဒီ (၅) ႏွစ္အတြင္းမွာေတာင္ ပြဲကၿပီး
ေလာက္ၿပီလု႔ိ က်ေနာ္ က်ိန္းေသေပါက္ထင္မိပါတယ္။ အေသအေပ်ာက္ ဒဏ္ရာရမႈေတြနဲ႔ အနည္းအက်ဥ္း ရင္းရ
တာေလာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ အခုလို (၂၃) ႏွစ္ၾကာ ေပးဆပ္ရတာေလာက္ေတာ့ ဘယ္ဆိုးပါ့မလဲ (အိုင္ဗရီကို႔စ္ အ
တိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ၀ါတာရာ ဒီနည္းနဲ႔ လက္ဦးမႈယူၿပီး ေျချမန္လက္ျမန္ လုပ္သြားလို႔ ေလးလအတြင္း ေအာင္
ပြဲခံသြားတာမဟုတ္လား)။ အခုက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီး အစိုးရမဖြဲ႔ရဲတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီကို ႏိုင္ငံတကာအ
သိုင္းအ၀ိုင္းက ဘယ္လို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီေပးရမွန္းမသိ၊ ဘာလုပ္ေပးရမွန္းမသိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ “ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးပါ၊ လႊတ္ေပးပါ” ဆိုတာေလာက္ကိုပဲ ပါးစပ္ေညာင္းေအာင္ ေအာ္ဟစ္ေပးရင္းနဲ႔
အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာကာလမွာ လူထုစည္း႐ံုးေရး၊ လူထုနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး
ဘက္ကို ပိုအားသန္ေနခဲ့ပံုရၿပီး ျခံေရွ႕တရားပြဲေတြ၊ လူအုပ္ႀကီးထဲဆင္းၿပီး ေဟာေျပာမႈေတြ၊ လက္ျပႏႈတ္ဆက္မႈ
ေတြ၊ လက္ခုပ္သံေတြၾကားမွာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္ခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္ ႐ိုး႐ိုးသားသား ႐ႈျမင္မိပါတယ္။
ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးအေနနဲ႔ လူထုစည္း႐ံုးေရးလုပ္ဖို႔ လုိအပ္တာမွန္ေပမယ့္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းက အဲဒီအခ်ိန္
ကေရာက္ရွိေနတဲ့ တိုက္ပြဲအဆင့္နဲ႔ဆိုရင္ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ သံုးသပ္မိလို႔ပါ။ ၾကည့္
ရတာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုႀကီးတရပ္လံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အရွိန္အ၀ါနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို
တခဲနက္ မဲေပးခဲ့တာကို အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုယ္တိုင္မျမင္
လိုက္ရလို႔မ်ား သူ႔အေနနဲ႔ “လူထုကို ငါမစည္း႐ံုးရေသးဘူး၊ တိုင္းျပည္တပတ္ လွည့္ဦးမွ” လို႔ ေတြးၿပီး စည္း႐ံုးေရး
ဆင္းဖို႔ အားသန္ခဲ့တာလားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ အမွန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမအႀကိမ္ ေနအိမ္အ
က်ယ္ခ်ဳပ္ကေန လြတ္တဲ့အခ်ိန္က ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေအာင္ပြဲရထားတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ စည္း႐ံုးေရးကာလကို
ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေရးကိုပဲ အသည္းအသန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမယ့္ အခ်ိန္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးအကြက္ျမင္တဲ့၊
ႏိုင္ငံေရးသမားပီသတဲ့ ကမၻာ့ဘယ္ေဒသက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မဆို အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာဆိုရင္ ျပန္ဖမ္းခါမွ
ဖမ္း (‘အတိုက္အခံ’ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း တိုက္လည္းတိုက္ရဲရမယ္၊ ခံလည္း ခံရဲရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔) အစိုးရအဖြဲ႔
ကို မျဖစ္မေန ေၾကညာၾကမွာပဲလုိ႔ က်ေနာ္ လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္ေနမိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ အျပင္မွာ အၾကာဆံုး ေနခြင့္လုိက္ရတဲ့ (တန္ဖိုးရွိတဲ့) (၅) ႏွစ္ေက်ာ္
ကာလအတြင္း ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔မွာ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ’ ဆိုတဲ့ လႊတ္
ေတာ္လည္းမဟုတ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔လည္းမဟုတ္တဲ့ စေကာစကေကာ္မတီ (ဒီကေန႔အထိလည္း အဲဒီအဆင့္ကေန မ
တက္) ေလာက္ကိုသာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ရၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္၀င္သြားခဲ့ရ ျပန္ေလတယ္။

အပိုင္း (၅)
သတၱဳခ်ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ (၂၃) ႏွစ္နီးပါး ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္
စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္နာခံခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွျငင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔အထိ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ ေရႊ႕လို႔ ေရြ႕တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ေတာ့ လံုး၀မရွိေသးဘူးလို႔ က်ေနာ္ သံုးသပ္မိပါတယ္။ ႐ူပေဗဒဘာ
သာရပ္မွာ သင္ရတဲ့ W=FxS ဆိုတဲ့ အီေကြးရွင္းမွာ အားစိုက္မႈ (F) မည္မွ်ပဲရွိရွိ အေရြ႕ (S) မရွိရင္ အလုပ္ (W)
က ဇီး႐ိုးပါပဲတဲ့။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာလည္း W=FxS အီေကြးရွင္းလိုပါပဲ။ “ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဟုမည္ျခင္း
(W) = စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္နာခံျခင္း (F) x ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ (S)” လို႔ပဲ က်ေနာ္ကေတာ့ ခံယူပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္
ေပးဆပ္အနစ္နာခံႏိုင္တာသက္သက္ကို ႏုိင္ငံေရးလုပတ
္ ယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္နာခံႏိုင္
တဲ့အျပင္ တိုက္ပြဲကာလမွာဆိုရင္ တုိက္ပြဲကို ေရွ႕တဆင့္တက္ေအာင္ (၀ါ) တည္ေဆာက္ေရးကာလမွာဆိုရင္
ကိုယ့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေရွ႕ကိုပိုပိုၿပီး ေရြ႕သထက္ေရြ႕ေအာင္ ေရႊ႕ႏုိင္တဲ့သူမ်ဳိးကိုမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူလို႔ ေျပာ
ႏိုင္မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕မရွိခဲ့တဲ့ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္ နာခံသူဘ၀နဲ႔ပဲ သမိုင္းဇာတ္ခံုမွာ နိဂံုး
ခ်ဳပ္ရပါလိမ့္မယ္ (က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအ၀န္းအ၀ိုင္းမွာက ေတာ့ အမ်ားစုက စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္
နာခံတာကိုပဲ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္လို႔ မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္ေျပာဆို ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားေနၾကတုန္းပါ)။
ဒါေပမယ့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္ခင္ (၃) ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္းမွာေတာ့ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္နာခံခဲ့
သူေတြ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအေရြ႕ရွိေအာင္လည္း လက္ေတြ႔က်က် ဦးေဆာင္လုပ္ျပသြားခဲ့တဲ့ အစုအဖြဲ႔တခုကို
အမိျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ အနာဂတ္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္အားတက္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီအစုအဖြဲ႔ကေတာ့ အခု
အခါမွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္တို႔ အမွဴးျပဳတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အစုအဖြဲ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
(၁၅) ႏွစ္နီးပါး ေထာင္ေတြထဲမွာ ေပးဆပ္အနာခံခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အျပင္ထြက္လာရတဲ့ (၃) ႏွစ္နီးပါး ကာလတို
ေလးအတြင္းမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ၿပီး ညီညီညတ
ြ ္
ညြတ္ တဗိုလ္ဆင္းတဗိုလ္တက္နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ တိုက္ပြဲ၀င္သြားခဲ့တယ္။ နအဖစစ္အုပ္စု မ်က္ျဖဴဆိုက္ရတဲ့ (ႏိုင္ငံ
ေရးအရ အေရြ႕ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့) ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ေရွ႕ေျပးအင္အားေတြ၊ တုိက္ပြဲ၀င္စိတ္
ဓာတ္ေတြ ဖြဲ႔တည္လာေအာင္ လက္ေတြ႔က်က် ဦးေဆာင္ျပသြားခဲ့တယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္
ေတြရဲ႕ ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္ လွလွပပ တုိက္ပြဲ၀င္သြားပံုကေတာ့ တင္စားၿပီးေျပာရရင္ ဖလား (၆) လံုးရ စပိန္ဘာစီလို
နာအသင္းသားမ်ား ေဘာလံုးကစားတာကို ပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ ေငးၾကည့္ေနရသလုိ အရသာရွိမွရွိပါပဲ။ သူတို႔
အစုအဖြဲ႔နဲ႔အတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ကိုထင္ေက်ာ္တို႔အုပ္စုနဲ႔ ထန္းမႏုိင္ရြာသူေလး မစုစုေႏြး
ကိုလည္း မ်က္စိထဲ တပါတည္း တြဲျမင္ေလးစားေနမိပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ဳိးဆက္ျပတ္ခဲ့ရတဲ့ မဆလေခတ္ေနာက္ပိုင္း (၂၃) ႏွစ္တာကာလမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ အဆင့္ကေန ႏိုင္ငံေရးလုပ္တတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားအ

ဆင့္အထိ ပီပီျပင္ျပင္ တက္လွမ္းလာတာကို ေတြ႔လုိက္ရတာက တိုင္းျပည္အတြက္ တကယ့္ကို အားတက္စရာပါ
ပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD အားကုန္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ (သေဘာေျပာတာပါ။ အား
ကုန္မယ္လို႔ မထင္မိေသးပါ) အမိျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလို အားကိုး
အားထားျပဳစရာ Second Line Leader စစ္စစ္ေတြကို ရလုိက္ၿပီမို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ အားငယ္စိတ္ အလ်ဥ္းမ
ျဖစ္မိဘဲ အလြန္အမင္း ၀မ္းေျမာက္အားတက္ေနမိတာအမွန္ပါပဲ။ သူတို႔အားလံုး အျပင္ျမန္ျမန္ျပန္ေရာက္ေအာင္
ဆြဲထုတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္သာ က်ေနာ္တို႔ တက္ညီလက္ညီ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ လိုမွာပါ။
အညႇာအတာကင္းတဲ့ သမိုင္းဇာတ္ဆရာဆိုသူ (ေခ်ာသလား၊ ႐ုပ္ဆိုးသလား အျပင္မွာ က်ေနာ္ မျမင္ဖူးေသး) က
လည္း စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ အနစ္နာခံႏိုင္မႈထက္ အလုပ္ျဖစ္မႈ (၀ါ) ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ရွိမႈ(W)ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ပဲ အဓိ
က မွတ္တမ္းတင္တာပါ။ သမိုင္းဇာတ္ဆရာက ေမာင္ျဖဴ၊ ေမာင္မဲ၊ မနီ၊ မ၀ါဆိုၿပီး ညႇာတာေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွာ ‘မင္ဒဲလား’ ရယ္လို႔ ႀကီးျမတ္စြာ ကဗၸည္းတင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းဟာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က်ခံၿပီး ေပး
ဆပ္အနစ္နာခံမႈ တခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အာဏာကို လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ရယူတတ္ၿပီး ေတာင္အာဖရိကဆိုတဲ့
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတခုကို ပိုမိုသာယာ၀ေျပာတဲ့ အဆင့္တခုေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ေပးႏိုင္ခဲ့လို႔ ‘မင္ဒဲလား’ ရယ္
လို႔ ခံ့ထည္စြာ သမိုင္းတြင္ခဲ့တာပါ။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း ‘ကင္ေဒးဂ်ဳံ’ လည္း ထိုနည္းတူပါပဲ။ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မင္ဒဲလား၊ ကင္ေဒးဂ်ဳံတို႔နဲ႔ ေလွ်ာက္ရာလမ္း တူတဲ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရတာ၊ စြန္႔
လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္နာခံႏိုင္တာမွာလည္း တူညီေနတာမို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အားကိုးခဲ့၊
အားကိုးဆဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ရွိေအာင္ လုပ္ႏုိင္တ့၊ဲ လုပ္တတ္တဲ့ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျဖစ္နဲ႔ပဲ ခံ့ခံ့ထည္ထည္၊ လွလွပပ ဇာတ္သိမ္းတာကို ျမင္ခ်င္မိတာအမွန္ပါ။
ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ဆံုး အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္၊
လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ေရွ႕ေနာက္မညီတာေတြ၊ ျမန္မာလိုေျပာတာကိုပဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ရွင္း
လင္းေနရၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျပေနရတာေတြ၊ တုိက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းအရ လြဲေခ်ာ္ေနတဲ့ ဆံုးျဖတ္လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္
ေတြ ပိုပိုၿပီး ေတြ႔လာရတယ္ထင္လို႔ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ သူမွန္တယ္ထင္လို႔ လုပ္ေနတာ
ျဖစ္မွာပါ) က်ေနာ္ကလည္း ကိုယ္ျမင္တဲ့အျမင္ေလးေတြကို တင္ျပအၾကံျပဳခ်င္စိတ္ေတြ တဖြားဖြားေပၚလာၿပီး အခု
လို ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။
ေရးျဖစ္ရတဲ့ ေနာက္အေၾကာင္းတရား (၃) ခု ရွိပါေသးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၃) ႏွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထု သန္း (၆၀) ရဲ႕ ကံၾကမၼာျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အထိ အရွိန္အ၀ါႀကီးခဲ့သ
လို လာမယ့္အနာဂတ္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားအမွန္ဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထု
သန္း (၆၀) ရဲ႕ ကံၾကမၼာအဆိုးအေကာင္း ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနဆဲမို႔ရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကိုယ္တိုင္လည္း အသစ္က ျပန္စသင့္ၿပီလို႔ ယူဆမိလို႔ရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေမာင္လဏ
ြ ္းေဆြက
ေလး ခ်စ္တဲ့အခ်စ္က ‘ေ၀ေလေလအခ်စ္’ မ်ဳိး မဟုတ္တာရယ္ေၾကာင့္ အခုလို ေမတၱာအပို႔ခံ၊ အဆဲအဆိုခံၿပီး ေရး
သားျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ပံုဘယ္နည္း အသစ္က ျပန္စရမွာလဲ ဆိုတာေတာ့ ေရွ႕ဆက္ေရးမယ့္ အပိုင္း (၆) မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေပၚ က်ေနာ္ ဉာဏ္မီသေလာက္ စဥ္းစားမိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံု
စံု အၾကံျပဳေရးသားတင္ျပမွာျဖစ္ၿပီး အပိုင္း (၇) မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနဆဲ ျပည္တြင္း
ျပည္ပက ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးကို အၾကံျပဳတင္ျပခ်င္တာေလးေတြ (လက္ေတြ႔က်က်
လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတာေလးေတြ) ကို ေရးသားတင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္မွာျဖစ္ပါတယ္ (လုပ္တာမလုပ္

တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ သေဘာပါ။ က်ေနာ္ စဥ္းစား
မိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ရွယ္တ့သ
ဲ ေဘာပါပဲ)။
ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲတခုဆိုတာကလည္း ခရီးဆံုးမေရာက္မီ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲကာလမွာေတာ့ အယူအဆေရးရာ ကြလ
ဲ ဲြ
မႈေတြ၊ တုိက္ပြဲ၀င္ခ်င္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းခ်င္း မတူတာေတြ ရွိမွာျဖစ္လို႔ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းက ပိုၿပီးျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ပို
ၿပီးျမန္ဆန္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖထုတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေန
တဲ့ လမ္းေၾကာင္းလည္း မွန္ခ်င္မွန္မွာပါပဲ (မွန္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ပိုေတာင္၀မ္းသာရမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးခ်ယ္တာက လူထုမနာဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကိုး။ ဘယ္သူမ
ႀကိဳက္ဘေ
ဲ နပါ့မလဲ။ ဒါေပမယ့္ “ငါတို႔တိုင္းျပည္မွာေတာ့ ဒီနည္း မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ပါဘူး” လို႔ ထင္မိလို႔သာ က်ေနာ့္
အေနနဲ႔ စဥ္းစားမိတာေတြကို တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္)။ က်ေနာ္ တင္ျပမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ၾကက္
ကန္းဆန္အိုးတိုးၿပီး ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ အသံုးတည့္ခ်င္တည့္မွာပဲ။ ဘာမွေတာ့ ကံေသကံမ ေျပာလို႔မရ
ဘူးေပါ့။
တခုေတာ့ က်ေနာ္ အစိုးအရိမ္ႀကီး စိုးရိမ္ေနမိတာရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္း မွန္ေန
တာကို ေ၀ဖန္ရမလားဆိုၿပီး (ဘာေကာင္မွမဟုတ္တဲ့) က်ေနာ္ ေမာင္လြဏ္းေဆြကေလးအေပၚ ဆဲဆို ေမတၱာပို႔
ေနၾကမႈအေပၚ (ယုတ္စြအဆံုး တံေတြးခြက္ထဲ လိပ္ျပာကူးေလး ကူးေနရရင္ေတာင္) ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သနားတဲ့
စိတ္ ျဖစ္ေပၚမိမွာမဟုတ္ေပမယ့္ ဆုေတြတေလွႀကီးရထားၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြ အားကိုးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္အေနနဲ႔ ေအာက္မွာ နားဆင္ရမယ့္ သီခ်င္းထဲကလို ျဖစ္မွာကိုေတာ့ က်ေနာ္ အရမ္းအရမ္းကို စိုးရိမ္ပူပန္ေန
မိပါတယ္ (ရွင္းေအာင္ ထပ္ေျပာပါဦးမယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ၀ဖန္ရင္ စိတ္ဆိုးတတ္ၾကတဲ့ ကိုယ့္ဆရာ
သမားတခ်ဳိ႕က စာကို ရွင္းေအာင္မဖတ္ဘဲ တဆိတ္ရွိ ထစ္ကနဲ ဆဲဆိုေနၾကရင္း အကုသိုလ္စိတ္ေတြနဲ႔ ေလးပင္
ေနမွာစိုးလို႔ပါ။ ေအာက္မွာ နားဆင္ရမယ့္ သီခ်င္းအတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေနပါၿပီလို႔ က်ေနာ္ ေျပာ
ဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျဖစ္မွာကို က်ေနာ္ စိုးရိမ္မိတာပါလို႔ ေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္ ပါေၾကာင္း …)။
“ေၾသာ္ သြားရွာၿပီေပါ့ သနားစရာ ႏွင္းဆီ … ႐ိႈက္ကာငို လုိက္ကာခ် ဇာတ္သိမ္းၿပီ … သဘင္ဆန္ဆန္ ဆန္းစစ္ျပန္
ေတာ့ … အလြမ္းအေသာမႏိုင္ဘဲနဲ႔ … သိပ္ကိုကခ်င္ရွာတဲ့ ကေခ်သည္မေလး ႏွင္းဆီ … (ပတ္၀န္းက်င္ေျမႇာက္
စားလို႔ ေမာက္ႂကြားလွတဲ့ အိုႏွင္းဆီ …ခုမွပဲ သူ႔ဘ၀လည္း ကုမရဘဲနဲ႔ ေႂကြရွာပါၿပီ)၂ … သူ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေမာ္
ခန္းႏွင္းဆီဇာတ္ကို မကရဘဲနဲ႔ မုန္းလည္း မုန္းစရာေကာင္းတဲ့ … အျပံဳးထဲက ခ်ဳံးပြဲခ် ဇာတ္လမ္းနဲ႔ သိမ္းရရွာၿပီ …
ဟိုလူ ဟိုလူက မၾကည့္ရက္ႏုိင္လို႔ … ဟယ္ အလြမ္းျပည္ဖံုးကားပိတ္ တ႐ိႈက္သာငို လုိက္ကာခ် ဇာတ္သိမ္းၿပီ …”
(ဆို/ လႊမ္းမိုး - မခင္ႏွင္းဆီရ႕ဲ ဇာတ္သိမ္း)

အပိုင္း (၆)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာျပန္တဲ့အခါမွာလည္း အစိုးရအ
ဖြဲ႔ မဖြဲ႔ရဲေသးရင္ေတာင္ ဖြဲ႔ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP)’ ကို လႊတ္ေတာ္အ
ဆင့္၊ ထိုမွတဆင့္ အစိုးရဖြဲ႔တဲ့အဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ ေျခသြက္လက္သြက္ ဘယ္လိုအဆင့္ျမႇင့္ အသက္သြင္း
မလဲဆိုတာကို က်ေနာ္ ေစာင့္ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖစစ္အုပ္စုထံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးဖို႔ ေၾက
ညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုတာေတြ၊ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ေတြ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ ျမန္ျပည္တခြင္ ခရီး
စဥ္ကို စစ္အစိုးရဧည့္သည္အေနနဲ႔ လိုက္လံၾကည့္႐ႈတာေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။

တကယ္ဆို ဒီပဲယင္းခရီးစဥ္ဟာ “ကံေကာင္းလို႔ မေသ၊ သံေခ်ာင္းတို႔ အေမ” လို႔ ေျပာရမယ့္ခရီးစဥ္ပါ။ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္သာ အဲဒီအခ်ိန္က ေရာက္ရွိေနတဲ့ တုိက္ပြဲအဆင့္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီစည္း
႐ံုးေရးခရီးစဥ္ေတြကို သြားခဲ့လိမ့္မယ္မထင္ဘူး။ ႐ံုးထဲမွာပဲ အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ေရးကို ႀကိတ္ၿပီး ၾကံစည္ေနခဲ့လိမ့္မယ္လို႔
ထင္တယ္။ အခုေတာ့ စည္း႐ံုးေရးဆင္းဖို႔လိုတဲ့အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ မလိုအပ္တဲ့ အရဲစြန္႔မႈကို ဆက္လုပ္ခဲ့ျပန္
လို႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အစီအစဥ္ရွိရွိ အေကာက္ၾကံမႈကို ခံရၿပီး အန္အယ္လ္ဒီသစၥာခံ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါေတြ ေသ
ေၾကဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတဲ့အျဖစ္ဆိုးနဲ႔ တိုးခဲ့ရတာလို႔ က်ေနာ္ သံုးသပ္မိပါတယ္ (ေဘာလံုးက တဘက္အသင္း ဂိုးဧရိ
ယာထဲကို ေရာက္ေနၿပီး ဘယ္လိုကန္သြင္းရမလဲဆိုတာကိုပဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ကြင္းလယ္ကို
ေနာက္ျပန္ဆြဲေျပးၿပီး မလိုအပ္တဲ့ လိမ္ေခါက္အလွျပမႈေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္း၊ ေဘာျဖဳန္း လုပ္ေနခဲ့သလိုမ်ဳိးေပါ့)။
အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္မွာ အလုပ္သင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အစိုးရဖြဲ႔
စည္းေရးအလုပ္ကို မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ျပန္ဘဲ ဒီပဲယင္းအမႈနဲ႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ကို တတိယအႀကိမ္ ထပ္၀င္ခဲ့ရျပန္
ေလတယ္ (ဒီပဲယင္းအမႈနဲ႔မဟုတ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔ေၾကညာတဲ့ အမႈမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္၀င္ရတာဆို တုိက္ပြဲအတြက္ ဘယ္
ေလာက္မ်ား အက်ဳိးရွိလိုက္ေလမလဲလို႔ ျပန္စဥ္းစားမိေလတိုင္း က်ေနာ္ ယူက်ဳံးမရျဖစ္ေနမိတယ္)။
ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က ထြက္လာခ်ိန္အထိလည္း အသင္းေခါင္း
ေဆာင္လက္ပတ္နဲ႔ ထုိက္ထိုက္တန္တန္ ေျခစြမ္းျပလိမ့္ဦးမယ္လို႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ေနမိတုန္းပါပဲ။ ထြက္လာၿပီး
ေျပာဆိုခ်က္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ အေမးအေျဖေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အသည္းတထိတ္ထိတ္ ရင္တဖို
ဖို နားစြင့္ၾကည့္႐ႈလာရင္းနဲ႔မွ “ငါ့ႏွယ္ … ေသလုိက္ပါေတာ့ကြာ” လို႔ ကိုယ့္နဖူးကိုယ္ လက္၀ါးနဲ႔ ႐ုိက္ရတဲ့အျဖစ္ကို
ေရာက္ခဲ့ရၿပီး (၂၃) ႏွစ္လံုးလံုး အသင္းေခါင္းေဆာင္ ေဘာလံုးကန္တတ္တယ္ထင္ၿပီး အားေပးခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္
ကိုယ္ က႐ုဏာသက္မိေရာဆိုပါေတာ့။
အက်ယ္ခ်ဳပ္က မလြတ္ခင္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနအိမ္ထဲကေန “ပါတီမွတ္ပံုျပန္တင္ဖို႔ မလို” လို႔ အ
ဆံုးအျဖတ္ေပးလိုက္တာကို ၾကားရတုန္းကေတာ့ “ေၾသာ္ … ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဘာလံုးကန္တတ္ပါတယ္
ဟ” ဆိုၿပီး သူမအေပၚ ဒိြဟစိတ္ျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္မွာ ၀မ္းသာပီတိ ဂြမ္းဆီထိလိုက္ရတဲ့ျဖစ္ျခင္း။ တိုင္းျပည္အေရး
နဲ႔ ပါတီအေရးယွဥ္လာရင္ ပါတီကို ဖ်က္သင့္ရင္ ဖ်က္ရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးလည္း တခါသားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ ေျပာထားဖူးေလေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၃) မွာ အျပင္ျပန္ထြက္လာရင္ေတာ့ ပါတီဖ်က္ရင္ ဖ်က္ရပေစ ပြဲသိမ္း
ကြက္နဲ႔ အၿပီးကိုင္ေတာ့မယ္လို႔ (စစ္တုရင္မွာဆိုရင္ေတာ့ လိုအပ္ရင္ ဘုရင္မေကၽြးၿပီးေတာ့ေတာင္ ပြဲအၿပီးသိမ္း
ေတာ့ေလမလားေပါ့) ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျပင္ျပန္ထက
ြ ္အလာကို ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔ ေမာေနခဲ့
ရတယ္ဆိုပါေတာ့ (၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၾကံ႕ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီးမေပၚမီမွာ ၉၀ ရလဒ္ကို အသက္သြင္းဖို႔ ႀကိဳး
စားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိေနေသးတာကိုး)။
လူထုႀကီးကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာ ျခံေရွ႕မွာ
တရားေဟာခဲ့တဲ့ ေန႔လည္က ပရိသတ္အင္အားကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ရင္ သိႏုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ ရွင္ဆိုရွင္၊ ေသဆိုေသဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ လာေရာက္စု႐ံုးအားေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျခံေရွ႕မွာ ပ
ထမဆံုးေျပာတဲ့ တရားပြဲမွာတင္ စစခ်င္း ဟင္းကနဲ သက္ျပင္းခ်မိေလာက္ေအာင္ပါပဲ “ကၽြန္မတေယာက္တည္း
လုပ္လို႔မရပါဘူး၊ အားလံုး၀ိုင္းလုပ္ရပါမယ္၊ အားလံုးပါ၀င္ဖို႔လိုပါတယ္၊ ညီညတ
ြ ္မႈရွိဖို႔လုိပါတယ္” လို႔ အဓိပၸာယ္
ေဆာင္တဲ့ ေျပာေနက် အားမရစရာ ေယဘုယ်စကားေတြကိုသာ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္
ပိုင္း ေျပာဆိုခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အေမးအေျဖေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲ
တာေတြကို အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔လာရတယ္ဆိုပါေတာ့။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကြဲလသ
ဲြ ည့္ က်ေနာ္၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ (၁) ။ ။ ထြက္လာၿပီး ေနာက္တရက္အၾကာမွာပဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတရားမႈကို ကမၻာသိေအာင္ အစီ
ရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာတာကို ၾကားရေတာ့ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသသြားတယ္ (အက်ယ္
ခ်ဳပ္ မလြတ္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတရားမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကဖို႔ သတင္းစကားေတြ အမွာပါးေနခဲ့ကတည္းက
စိတ္က ခပ္ပ်က္ပ်က္ရယ္)။
က်ေနာ့္အျမင္အရေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပံုျပန္မတင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္
ထားတဲ့၊ ကိုယ့္မွာလည္း ၉၀ ေအာင္ပြဲရလဒ္ ကိုင္ထားဆဲ ပါတီတရပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ အတု
အေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာႀကီးကို စကားထဲေတာင္ ထည့္ေျပာေနစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ထင္မိပါတယ္။
စကားထဲ ထည့္ေျပာေနျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သြယ္၀ိုက္တ့သ
ဲ ေဘာနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္တယ္
လို႔ ထင္မိလို႔ပါ။ က်ေနာ္က အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ ၾကံ႕ဖြံ႔ရဲ႕ ၂၀၁၀ ေအာင္ပြဲရလဒ္ကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ သူ႔ရဲ႕ ၉၀ ေအာင္
ပြဲရလဒ္ကို ကိုင္စြဲၿပီး အေသအေၾက ႏႊဲေတာ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္မွာ အဲဒီ “၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲ မတရားမႈကို
ကမၻာသိေအာင္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္” ဆိုတဲ့စကားကို ၾကားလိုက္ရေတာ့ ကိုယ့္နဖူးကိုယ္
လက္၀ါးနဲ႔ စ႐ိုက္မိေတာ့တာပါပဲ။
ပါတီမွတ္ပံုျပန္မတင္တဲ့အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ တရားမ၀င္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို တုန္႔
ျပန္ရာမွာလည္း “ျပည္သူေထာက္ခံေနသေရြ႕ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဆိုတာ ရွိေနမွာပဲ” လို႔ တဘက္မွာ ေျပာဆိုသ
လို တဘက္ကလည္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီ တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ရေရးအတြက္ တရား႐ံုးကို ကိုယ္တိုင္ သြား
ေလွ်ာက္ေနတာမ်ဳိး မျပတ္မသား လုပ္ေဆာင္ေနတာကိုလည္း စိတ္ပ်က္စရာ ေတြ႔လာရပါတယ္။ တကယ္ဆို
ျပည္သူေထာက္ခံေနသေရြ႕ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဆိုတာ ရွိေနမယ္လို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္ “မတရား
တဲ့ အမိန္႔အာဏာမွန္သမွ် တာ၀န္အရ ဖီဆန္ၾက” လို႔ ေဆာ္ၾသထားဖူးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔ ဘာမ
ဆို မတရားသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေနတဲ့ တရား႐ံုးကိုသြားၿပီး ေအာက္က်ဳိ႕မေနဘဲ ကိုယ္ကစၿပီး စံနမူနာအေနနဲ႔ ဖီဆန္မႈ
ျပဳလုပ္ျပသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္တမ်ဳိး လုပ္သလိုျဖစ္ၿပီး လူထု
ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေစႏုိင္ပါတယ္။ (၂၃) ႏွစ္အတြင္း အန္အယ္လ္ဒီအေပၚ လူေတြ တေျဖးေျဖး စိတ္ပ်က္လာရ
တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ အဲဒီလို အေျပာတျခား အလုပ္တျခား ဆိုသလို ျဖစ္ခဲ့တာေတြရယ္၊ ေျပာၿပီး ေမ့ေမ့
ေပ်ာက္ေပ်ာက္ဆိုသလို ျဖစ္ခဲ့တာေတြရယ္ကလည္း အေၾကာင္းတခ်က္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ (၂) ။ ။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က ထြက္လာကာစမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD လူငယ္
ေတြကို စစ္ေဆး႐ံုကို သြားၿပီး ေသြးလွဴဒါန္းခိုင္းတာနဲ႔ “တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာ ရွိမယ္ဆို၊ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔
လာပူးေပါင္းခ်င္တယ္ဆို ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီဆိုရင္ေတာင္ ဘာမွျငင္းစရာမရွိဘူး” လို႔ ေျပာဆိုမႈေတြအေပၚမွာလည္း သူမ
အေပၚ လူထုၿငိဳျငင္မွာ စိုးရိမ္မိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဆႏၵေစာလြန္းေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ သေဘာ
ထားကြဲလြဲမိပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္ထြက္လာတဲ့ ၂၀၁၀၊ ႏို၀င္ဘာ (၁၃) ဆိုတာဟာ ေရႊ၀ါေရာင္
ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ နအဖလက္ကိုင္တုတ္ စစ္တပ္နဲ႔ ၾကံ႕ဖြံ႔၊ စြမ္းအားရွင္ေတြ ႏွိပ္ကြပ္ရက္စက္လို႔ ရခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာ
အနာတရေတြ အနာေဖးတက္ေလာက္ခ်ိန္ေတာင္ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္
ျမတ္ေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့အေနနဲ႔ သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ျပသခ်င္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေစတနာရည္ရြယ္

ခ်က္ကို သေဘာေပါက္မိေပမယ့္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ဆႏၵေစာလြန္းေနတယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ႐ႈျမင္မိသလို
သူမအေပၚ လူထုစိတ္ကြက္သြားမွာကိုလည္း အထူးစိုးရိမ္ခဲ့မိပါတယ္။
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ (၃) ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း လူငယ္အဖြဲ႔ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြကို
တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ေခၚေတြ႔ေပမယ့္လည္း ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အႏုိင္ရ လက္က်န္ အန္အယ္လ္ဒီအမတ္ေတြအားလံုးကို
ေခၚယူေတြ႔ဆံုတာမ်ဳိး လံုး၀မေတြ႔ရပါဘူး။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အႏုိင္ရ လက္က်န္ အန္အယ္လ္ဒီအမတ္ေတြအားလံုးကို ေခၚယူေတြ႔ဆံု
တာမ်ဳိး လုပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားပီသတဲ့ အမတ္ေတြ
ဆီက တိုက္ပြဲနည္းနာေကာင္းေတြ ရရွိႏုိင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈအပိုင္းကို ပိုမိုေတာက္ေျပာင္
ေစႏုိင္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အခုလို မေတြ႔ဆံုဘဲေနျခင္းအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ၉၀ ရလဒ္
ရဲ႕ အေရးပါမႈနဲ႔ တန္ဖိုးႀကီးမႈကို မသိလို႔မ်ားလား၊ စစ္အုပ္စုက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းမလာမွာစိုးလို႔ လ်စ္
လ်ဴ႐ႈေနတာလား ဆိုတာမ်ဳိး စဥ္းစားမိပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ အမတ္ေတြအားလံုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး (၂၃) ႏွစ္အတြင္း
(၉၀) ရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ အေနအထားေတြကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ သင္
ခန္းစာယူစရာရွိတာယူၿပီး ေနာင္အနာဂတ္မွာ အခြင့္အေရးထပ္ရလာရင္ အခုလို လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးတာမ်ဳိးမျဖစ္
ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာကို တုိင္ပင္ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ျမင္မိပါတယ္။
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ (၄) ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္အၿပီးမွာလည္း ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ႔

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပဲ

ေရွ႕တန္းတင္ျမဲတင္ေနျပန္ပါ

တယ္။ ပိုၿပီးထူးျခားလာတာကေတာ့ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပမယ္လို႔ ေျပာဆိုစည္း႐ံုးလာတာပါပဲ။ ဒါေပ
မယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီအသံေတြ ၿငိမ္သလိုျဖစ္သြားၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ
ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္
ေရးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဘက္ ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္လာတာကို ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။
က်ေနာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီကေန႔အခ်ိန္ကာလအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဦးစားေပး လုပ္
ငန္းစဥ္ဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မဟုတ္ဘဲ “စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္
ေရး” လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ သေဘာထားကြဲခ်င္မိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ဒုတိယ
ပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရးက အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္မွသာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ‘ေဒးတူး’ လုပ္
ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ “စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး” ဆိုတဲ့ ‘ေဒး၀မ္း’ လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီး အာ
ဏာ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္မွ စိတ္ရွိလက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း
ျမင္မိပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္မကၽြတ္ေသးသေရြ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ဒုတိယပင္လံုညီ
လာခံ ေခၚယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ လုပ္ေဆာင္လို႔ရမယ့္ အေနအထား လံုး၀ (လံုး၀) မရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ ႐ႈျမင္မိလို႔
ပါ။ ဒါေပမယ့္ အရမ္းအရမ္းကို ထူးျခားေနတာက အခု ေနာက္ဆံုးအက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္ထြက္လာအၿပီးမွာ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏႈတ္ဖ်ားက “စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို လံုး၀
မၾကားရတာပါပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏႈတ္ဖ်ားက “အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းေရး” ဆိုတဲ့ အေျပာ
မ်ဳိးေတြသာ ၾကားေနရၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ အရည္အေသြး
ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာပဲ ေတြ႔ရေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဆိုတာ အရပ္၀တ္

ေျပာင္းထားတဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုပါပဲ။ ဒီလိုပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ရမွာပါ။ အဲသလို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္တတ္
ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က မလြတ္ေျမာက္ေသးတဲ့အတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီ
လို႔ ယူဆလို႔မရေသးဘူးဆိုတာကို အလိုလို သေဘာေပါက္မွာပါ။ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ နအဖစစ္အုပ္စု ရွိေနစဥ္ကနဲ႔
အတူတူပါပဲ။ ဘာမွထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲတာမရွိေသးပါဘူး။ ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱရားမ်ဳိးစံု ရွိျမဲရွိေနဆဲပါ။
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြက
လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္လို႔ လုပ္ဖို႔လိုေနတာမွန္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကိုယ္တိုင္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနစရာမလိုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလို
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကိုေက်ာ္သူတို႔၊ မျဖဴျဖဴသင္းတို႔လို လူမႈေရးလုပ္ငန္းပိုင္းမွာ အားကိုးရသူေတြကို လႊဲထားၿပီး
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေစမယ့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္
လ္ဒီက ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အခုဟာက မိုးေတြ တရေဟာ ယိုေနတဲ့ အိမ္တလံုးမွာ
ေခါင္မိုးအသစ္ တက္လဲဖို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၾကမ္းျပင္မွာ ေရ၀တ္ေတြ
နဲ႔ လိုက္သုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသလို ရယ္စရာျဖစ္ေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္ (လုပ္စရာမရွိလို႔ ရွိတာလုပ္ေနရတာလား
ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး)။ အဲသလို လုပ္ေနျခင္းဟာ အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္မကၽြတ္သေရြ႕ အိတ္ေပါက္နဲ႔ ဖား
ေကာက္သလိုျဖစ္ၿပီး လုပ္လို႔ကို ဆံုးႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရာဂါရဲ႕အရင္းအျမစ္ကို ကုဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ နာတဲ့ေနရာ
ကိုပဲ ေဆးလိုက္လိမ္းေပးဖို႔ ႀကိဳးစားသလို ျဖစ္ေနလို႔ပါ (နည္းနည္းေလးေတာ့ လြဲေနတယ္ ဆိုတဲ့သီခ်င္းလိုေပါ့)။
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ (၅) ။ ။ အိုင္ဗရီကို႔စ္မွာ အာဏာရွင္သမၼတေဟာင္းကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာရ္အက္ဖ္
ေအ အေမးအေျဖက႑က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚမွာလည္း က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သေဘာ
ထားကြဲမိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “တကယ္ပဲ က်မတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီလုိေသြးေခ်ာင္းစီးၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြ
အခ်င္းခ်င္း ကုစားလုိ႔ ခက္မယ့္ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ ဒဏ္ရာေတြ ျဖစ္ေစမယ့္နည္းနဲ႔ က်မတို႔တေတြဟာ အစိုးရအ
ေျပာင္းအလြဲ လိုခ်င္ၾကတာလား ဆုိတာကုိေတာ့ စဥ္းစားစရာပါ။ အမ်ားျပည္သူေတြ လုိခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ
ေတြကို ျပည္သူေတြ အနည္းဆုံး အထိနာေစမယ့္ နည္းေတြရွာၿပီး လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” လို႔
ေျဖခဲ့တာကို သေဘာထားကြဲလြဲမိသလို ဒိန္းမတ္ေက်ာင္းသားတဦးေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ “က်မက ေတာ္လွန္ေရး
ေတြအတြက္ ေဆာ္ၾသတိုက္တြန္းေနသူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ သိပ္ရင္ခုန္စရာ မေကာင္းလို႔ပါ
ဘဲ” လို႔ ေျဖၾကားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း က်ေနာ္ သေဘာထားကြဲမိပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခု က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ ျဖတ္သန္းေနရတာက ေတာ္လွန္ေရးကာလပါ။ ရန္သူက ဘာတ
ခုမွ အေလွ်ာ့မေပးတဲ့ ရန္သူပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရွိေနဆဲမို႔ အဲဒီေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အ
တြက္ ေတာ္လွန္ေရးကာလကို ေရွာင္လႊဲခ်င္လို႔ မရပါဘူး။ ရင္ခုန္ခုန္ မခုန္ခုန္ ျဖတ္သန္းၾကရမွာပါ (အထူးသျဖင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို တိုက္ပြဲနဲ႔အတူ ေပၚလာခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးက တိုက္ပြဲၿပီးဆံုးတဲ့အထိ ထိပ္ဆံုးကေန
ဦးေဆာင္ျဖတ္သန္းရမွာပါ)။ ေနာက္တခုေျပာခ်င္တာက ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနၾကသူေတြဟာလည္း အဲဒီလိုေရွာင္
လႊလ
ဲ ို႔မရတဲ့ အေျခအေနကို မျဖတ္သန္းလို႔မျဖစ္လို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္ဆုိင္ျဖတ္
သန္းေနၾကတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေပ်ာ္လို႔ ရင္ခုန္လို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနၾကတာေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ပါဘူး။
“အနာခံမွာ အသာစံရ” ဆိုတဲ့ စကားပံုေတာင္ ရွိေသးတာပဲ။ အနာမခံခ်င္ဘဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ဖို႔၊ အာဏာ
ရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဘယ္လို ေဆးေကာင္း၀ါးေကာင္းေတြမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ထား
ပါလိမ့္လို႔ က်ေနာ္ ေခါင္းစားေနမိသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အဲသလို ေျဖၾကားခဲ့မႈေတြအေပၚမွာလည္း
က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ အံ့အားသင့္ေနမိပါတယ္။

တကယ္တမ္း ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာက ျပည္မွည့္ေနတဲ့ အနာကိုတခုကို အနာခံၿပီး ညႇစ္ရသလိုပါပဲ။ နာမွာ
ေၾကာက္လို႔ မညႇစ္ဘဲ ေမာရိယမန္းေဆးေလာက္ပဲ အံုေပးဖို႔ စဥ္းစားေနမယ္ဆိုရင္ အနာမေပ်ာက္ဘဲ တေျဖးေျဖး
လိႈက္စားၿပီး ေျခဖ်ားမွာျဖစ္တဲ့ ျပည္တည္နာကေန ေဆးမတိုးေတာ့တဲ့ အိုင္းအနာေဆြးႀကီးအဆင့္၊ အဲဒီကေန ပိုပို
ဆိုးလာၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေျခေထာက္ပါ ျဖတ္ရတဲ့ကိန္မ်ဳိးဆိုက္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ျမင္မိပါတယ္။ အနာကို
ျပည္ညႇစ္မွေတာ့ နာသင့္သေလာက္နာမွာျဖစ္သလို အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေတာ္လွန္ေရး
ကို ဆင္ႏႊဲတဲ့အခါမွာလည္း ကံဆိုးတဲ့သူေတြေတာ့ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေသေၾကအနာတရျဖစ္စြာနဲ႔
ေပးဆပ္ၾကရစျမဲပါပဲ။ ေပးဆပ္ရသူေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို က်ေနာ္အပါ
အ၀င္ အျခားေသာ ျပည္သူတဦးတေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔လည္း ျပည္ပမွာ ေနတယ္ဆိုေပ
မယ့္ လံုျခံဳေရးအေနအထားအရ ျပည္တြင္း၀င္ၿပီး ျပန္လႈပ္ရွားလို႔ရတဲ့ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကိုေရာက္ရင္ (အီ
ဂ်စ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္တုန္းက ျပည္ပေရာက္ေတြ ျပန္၀င္ၿပီး ႏႊဲၾကသလို) ျပန္၀င္ၿပီး ခ်ၾကမွာပါပဲ။ အဲဒီအတြက္
ေတာ့ လံုး၀မပူပါနဲ႔။ အခုအခ်ိန္မွာက အျပင္ကေန ေစာင့္ရင္း ႏိုင္သေလာက္လုပ္ေနၾကတဲ့ သေဘာပါ)။ အဲဒီလို
ေတာ္လွန္ေရးနည္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြးေၾကာက္ေနရင္ေတာ့ အထက္မွာေျပာခဲ့သလို ေျခေထာက္ပါ
ျဖတ္ရတဲ့ကိန္းမ်ဳိးဆိုက္လိမ့္မယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ကေတာ့ ယူဆမိပါတယ္။
အိုင္ဗရီကို႔စ္ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖၾကားတဲ့ “တကယ္ပဲ က်မတုိ႔ ႏိုင္ငံမွာ ဒီ
လုိေသြးေခ်ာင္းစီးၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြအခ်င္းခ်င္း ကုစားလုိ႔ ခက္မယ့္ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ ဒဏ္ရာေတြ ျဖစ္ေစမယ့္နည္းနဲ႔
က်မတို႔တေတြဟာ အစိုးရအေျပာင္းအလြဲ လိုခ်င္ၾကတာလား ဆုိတာကုိေတာ့ စဥ္းစားစရာပါ။ အမ်ားျပည္သူေတြ
လုိခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ျပည္သူေတြ အနည္းဆုံး အထိနာေစမယ့္ နည္းေတြရွာၿပီး လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္
မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာင္းျပန္
လွန္ စဥ္းစားေစခ်င္တာေလးတခုရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ “ေၾသာ္ … ေသြးေခ်ာင္းစီးၿပီး ျပည္သူနာမွာစိုးလို႔
ငါတို႔ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရမဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့တာ အခုေတာ့ ေသြးေခ်ာင္းစီးတာထက္ ပိုဆိုးေနပါ့ေပါ့လား။ (၂၃) ႏွစ္လံုးလံုး
ျပည္သူေတြ ဒုကၡဆင္းရဲႀကီးစြာနဲ႔ မ်က္ရည္ပင္လယ္ေ၀ေနၾကရတာ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဘ၀နဲ႔ ေထာင္နဲ႔
စစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြမွာ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံေနၾကရတာ၊ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြမွာ ကၽြန္ခံၿပီး အႏုတ္
စုတ္ဂုတ္စုတ္ဘ၀ေတြ ေရာက္ေနၾကရတာ၊ နာဂစ္မွာ သိန္းခ်ီ ေသၾကရတာ၊ ေရႊ၀ါေရာင္မွာ ဘုန္းႀကီးေတြ အ
သတ္အျဖတ္ အညႇဥ္းဆဲခံခဲ့ရတာ၊ ဂီရိနဲ႔ တာေလမွာ ေသခဲ့ရတာေတြဟာ တကယ္ဆို ငါနဲ႔ ငါတို႔အန္အယ္လ္ဒီ
မွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္။ ငါတို႔သာ ျပည္သူေတြ မန္းဒိတ္ေပးတုန္းက ျမန္ျမန္ထက္ထက္ အစိုးရဖြဲ႔ခဲ့ရင္ အ
ေကာင္းသား၊ ငါတို႔အစိုးရလက္ထက္မွာသာဆို အခုလို အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ တိုးၾကရမွာမဟုတ္ဘူး” ဆို
တဲ့ စဥ္းစားခ်က္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ (၆) ။ ။ ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အဖြဲ႔က ဗိုလ္မွဴးေစာလားဘြယ္ ေမးတဲ့ “ခုတက္လာတဲ့ စစ္အစုိးရေတြက
ျပည္သူလူထုကို မေျပာနဲ႔၊ သူတို႔ ရွိခုိးကန္ေတာ့တဲ့ ဘုန္းႀကီးေတာင္မွ သူတို႔ ဆဲၿပီး၊ ႐ုိက္ တက္နင္း သတ္ျဖတ္တာ
တုိ႔၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားေတြ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို
ဘယ္နည္းဘယ္လမ္းနဲ႔ လုပ္ရမလဲ” လို႔ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖတဲ့ “ကၽြန္မတို႔က
ေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ေနရာမွာ အၾကမ္းမဖက္ဘဲလုပ္မယ္လို႔ သႏၷိဌာန္ခ်ထားပါ
တယ္။ ဒါက အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လမ္းက လြယ္ကူလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြကို
အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္း၊ လက္နက္နည္းနဲ႔ လုပ္မျွ ဖစ္မယ္ဆုိတဲ့အျမင္ကို ေျပာင္းလဲခ်င္လုိ႔ပါ။ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ႏုိင္ငံ
ေရးအေျဖရွာတဲ့ အစဥ္အလာကို ဒီတုိင္းျပည္မွာ ခုိင္မာသြားေစခ်င္လုိ႔ပါ။ ဒီလုိအစဥ္အလာ ခုိင္မာသြားမယ္ဆုိလို႔
ရွိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြဘက္ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြဘက္ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိမေက်နပ္မႈေတြပဲ ရွိရွိ ေသြး

ထြက္သံယုိမႈမပါဘဲ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွာပါ” ဆိုတဲ့ အေျဖနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း က်ေနာ္ သေဘာ
ထားကြဲမိတာရွိပါတယ္။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးေစာလားဘြယ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ညိႇႏိႈင္းတဲ့
နည္းကို မႏွစ္သက္ဘဲေနမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ညိႇႏိႈင္းတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ဖို႔
အတြက္ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ေနတဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုကို ဖိအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ (မတတ္သာလြန္းလို႔
သာ) ေသနတ္ကိုင္ေနၾကတာလို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္မိတာက
“ကၽြန္မကေတာ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းနာကိုပဲ ကိုင္စြဲၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားနည္းနာေပါင္းစံု
နဲ႔ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသူေတြဟာလည္း အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသူေတြပဲ
ျဖစ္လို႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ပန္းတိုင္တခုတည္းမွာ စုဆံုႏုိင္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဆိုတဲ့ အေျဖမ်ဳိးဆို တိုက္
ပြဲ၀င္ေနရတဲ့ ဗိုလ္မွဴးေစာလားဘြယ္နဲ႔တကြ သူ႔နည္းတူ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္နဲ႔ တိုက္ပြဲေနၾကသူေတြအားလံုး ပို
ၿပီး အားတက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတာပါ။
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ (၇) ။ ။ ဗီအ
ြ ိုေအ၀က္ဘ္ဆိုက္မာွ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဟာ တိုင္းျပည္အာဏာရေရး
အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေပးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ပါတီသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရ
စီရရွိေရးအတြက္ NLD ပါတီထက္ ပိုၿပီးလုပ္ႏိုင္တ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းေပၚလာရင္ ဒီအဖြဲ႔ကို ၀ိုင္းရံၾကရမယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမို
ကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္” လို႔ ဖတ္လိုက္ရတုန္းကလည္း က်ေနာ္အေနနဲ႔ အံ့
အားတသင့္ျဖစ္မိပါတယ္။
အထက္ပါ သတင္းစကားထဲက “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဟာ တိုင္းျပည္အာဏာရေရးအတြက္မ
ဟုတ္” ဆိုတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ဟဲဗီး၀ိတ္ျဖစ္ေနဆဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးက ေျပာေပလို႔သာ …။ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွအပ အန္အယ္လ္ဒီပါတီထဲက အျခားပုဂၢိဳလ္တေယာက္ေယာက္ကမ်ား ေျပာလို႔ကေတာ့ “အ
႐ူးကြက္ နင္းတာလား” ဆိုၿပီး က်ီးကန္းေတြလို ၀ိုင္းအာလုိက္ၾကမယ့္အမ်ဳိး …။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီသ
တင္းစကားရဲ႕ ဆိုလိုခ်က္က ခ်ဲေပါက္ခ်င္လို႔ ခ်ဲထိုးခဲ့ၿပီး အေလ်ာ္ရကိန္းမျမင္တဲ့ အေျခဆိုက္မွ “ဟီး ဟီး အဲဒီတုန္း
က ငါ ခ်ဲထိုးခဲ့တာ ပိုက္ဆံလုိခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ အပ်င္းေျပ ကံစမ္းၾကည့္ခဲ့တာပါ။ အေလ်ာ္မရလည္း ငါ့အတြက္
အေရးမႀကီးပါဘူး” လို႔ အရွက္ေျပ ေျပာသလို ျဖစ္ေနလို႔ပါ။
အဲဒီသေဘာထားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးတည္းရဲ႕ သေဘာထားလား၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ သေဘာ
ထားလား ဆိုတာေတာ့ မကြဲျပားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသတင္းစကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူလိုပဲ ၉၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေမးစရာေမးခြန္းေတြ တန္းစီေနမယ္လို႔ ထင္ပါ
တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီရဲ႕သေဘာထားပဲျဖစ္ျဖစ္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအ
ေနနဲ႔ အာဏာရေရးအတြက္ မဟုတ္ရင္ န၀တစစ္အုပ္စုက က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘာျဖစ္လို႔ ၀င္
ၿပိဳင္ခဲ့တာပါလဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလမွာ “စုႏိုင္မွ ခ်မ္းသာမည္” လို႔ ျပည္သူေတြကို စည္း႐ံုး
ၿပီး မဲထည့္ခိုင္းခဲ့တာပါလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြက ေရွ႕ဆံုးကေန တန္းစီေနလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္ (အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက
က်မက အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံေနရခ်ိန္ပါဆိုတဲ့ အေျဖမ်ဳိးေလာက္နဲ႔ေတာ့ မသင့္ေတာ္ေပဘူးလို႔ ႀကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံပါရ
ေစ)။
သတင္းစကားထဲမွာပါတဲ့ “ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေပးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ပါတီသာျဖစ္” ဆိုတဲ့ သေဘာ
ထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း တုိင္းျပည္အာဏာကို ရေအာင္မယူဘဲ အရာရာကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္

ထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြလက္ေအာက္မွာ ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မွာလဲ၊ အာဏာလက္
ကိုင္မရွိဘဲ ‘ဒုတိယပင္လံု’ လို႔ ေျပာတဲ့ (တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအသီးသီးက သူတို႔အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားတဲ့
သူတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္စစ္စစ္ေတြြ ပါ၀င္တက္ေရာက္ဖို႔လိုတ့)ဲ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ညီလာခံႀကီး
ကို လက္ေတြ႔က်က် ဘယ္လို ေဖာ္ေဆာင္က်င္းပႏိုင္မွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေရွ႕ကတန္းစီေနမယ္လို႔ ထင္ပါ
တယ္။
သတင္းစကားပါ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္တဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ NLD ပါတီထက္ ပိုၿပီးလုပ္ႏိုင္
တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေပၚလာရင္ ဒီအဖြဲ႔ကို ၀ိုင္းရံၾကရမယ္” ဆိုတဲ့ သေဘာထားအေပၚမွာေတာ့ က်န္တဲ့ ျပည္သူေတြ
ေမးစရာ ရွိမရွိ က်ေနာ္မသိ၊ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ေမးစရာ ေမးခြန္းမရွိပါဘူး။ NLD ပါတီထက္ ပိုၿပီးလုပ္ႏိုင္တ့ဲ
အဖြဲ႔အစည္းေပၚလာရင္ေတာ့ လူထုကလည္း အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေနာက္ကိုပဲ လုိက္ပါ၀န္းရံေတာ့မွာ အေသအခ်ာပါ
ပဲ။ ၉၀ ရလဒ္လို အားႀကီးတဲ့ တိုက္ပြဲလက္နက္ႀကီးကိုေတာင္ ဖင္ခုထိုင္ၿပီး သံုးစားမရေအာင္ လုပ္ပစ္ခဲ့တဲ့ ပါတီ
ႀကီးထက္ အားကိုးရမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းကို ျပည္သူေတြလည္း ေမွ်ာ္ေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္
ေရးမတိုင္မီက အန္အယ္လ္ဒီပါတီထက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္တို႔ အမွဴးျပဳတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အစုအဖြဲ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကို ျပည္သူေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ေတြ လိုက္
ပါ၀န္းရံခဲ့ၾကသလိုမ်ဳိးေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကေတာ့ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေနာက္ကို ျပည္သူေတြ
လိုက္ပါမွာ၊ ၀န္းရံမွာက ေဗဒင္ေမးစရာလိုတဲ့ ကိစၥမဟုတ္လို႔ အဲဒီေနာက္ဆံုးအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ က်ေနာ့္
အေနနဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာမရွိပါဘူး။
အဲဒီေတာ့ အေပၚက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သတင္းစကားကို ျပန္ၿပီးဆန္းစစ္ရရင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဟာ တ
ကယ္ပဲ အာဏာရေရးအတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူးလား ဆိုတာပါ။ တကယ္ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ
ဟာ တိုင္းျပည္အာဏာရယူဖို႔အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ တ
ခ်က္တည္းနဲ႔ကို ရွင္းေနတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ၉၀ ရ
လဒ္ သံုးမရေတာ့တဲ့ အခ်ိန္က်မွ အခုလိုေျပာတာဟာ လက္လြတ္စပယ္ ေျပာလြန္းရာက်ၿပီး လူရယ္စရာလည္း
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေတာ္ေနၾကာ “အဲလိုဆိုလည္း ၈၈ အာဏာသိမ္းၿပီးစ ပါတီေတြ ေထာင္ခြင့္ေပးတုန္းက အန္အယ္
လ္ဒီကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနနဲ႔ မွတ္ပံုမတင္ဘဲ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔အေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါေတာ့လား” ဆိုၿပီး ေစာဒ
ကေတြ တက္လာမွျဖင့္ …။
အဲဒီေတာ့ ဗီအ
ြ ိုေအ၀က္ဘ္ဆိုက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သတင္းစကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ ခ်ဲ
ေပါက္သူ ခ်ဲအေလ်ာ္မရတာက ျပႆနာမဟုတ္ေပမယ့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တခဲနက္မဲနဲ႔
အႏိုင္ရၿပီး အာဏာကို လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ရေအာင္ မယူတတ္ခဲ့တာကေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ျပႆနာေတြ တသီတ
တန္းႀကီး တက္ေစခဲ့သလို တိုင္းသူျပည္သားေတြကိုလည္း ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေစခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ မွတ္
ခ်က္ျပဳခ်င္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကြဲလြဲမႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္း အၾကံျပဳခ်က္တခ်ဳိ႕လည္း တြဲပါသြားခဲ့
ပါၿပီ။ အခု ေရးမယ့္ဟာကေတာ့ သီးသန္႔ထပ္ၿပီး အၾကံျပဳတဲ့သေဘာေပါ့။
၁။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနႏွင့္ ၉၀ ရလဒ္ကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားတုန္းလား၊ မကိုင္စြဲေတာ့ဘူးလား။ ကိုင္စဲြ

ထားသည္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ ကိုင္စြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီဆိုလွ်င္လည္း ဘာေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ရ
သည္ဆိုသည္ကို တခဲနက္ မဲေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုအား ေလးစားသည့္အေနႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္စစ္တမ္းတ
ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေပးေစလိုပါသည္။
၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီကို ထက္ျမက္သြက္လက္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္လိုစိတ္
ရွိသည့္ (အသက္အပိုင္းအျခားအားျဖင့္ ၄၅ နဲ႔ ၇၀ ၾကား) လူသစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေစလိုပါသည္။ ယခုလက္
ရွိ အသက္အရြယ္ႀကီးလြန္းသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ရန္ ဆႏၵမရွိလွ်င္လည္း ဦးတင္ဦး၊ ဦး၀င္း
တင္တို႔မွအစ သဘာပတိ (အၾကံေပး) အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္သာ ထားသင့္ပါေတာ့သည္။ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔
၀င္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လက္ခံသင့္ပါသည္။
၃။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပါတီအတြက္ အားကိုးႏိုင္ေလာက္မည့္ ဒုတိယတန္းစားေခါင္း
ေဆာင္ (Second Line Leader) မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွ စတင္၍ အတူတၿဲြ ပီး ပြဲထုတ္
သင့္ပါသည္ (မဟုတ္ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျပင္မွာမရွိသည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ အေသေကာင္
လို ျပန္ျဖစ္ဦးမည္ထင္ပါသည္)။
၄။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ရပ္တည္ခြင့္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳ ဟန္႔တားလာပါက ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ မည္သုိ႔
မည္ပံု ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္မည္ကို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား စဥ္းစားအေျဖရွာထားေစလုိပါသည္။
၅။ အာရ္အက္ဖ္ေအ အသံလႊင့္ဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းသင့္ၿပီဟု အၾကံျပဳ
လိုပါသည္။ အပ္ေၾကာင္းထပ္မႈမ်ား၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္မ်ားအတြက္ အားတက္စရာ
နည္းၿပီး အားပ်က္စရာ ေယဘုယ်ေျဖၾကားမႈမ်ားကိုသာ နားဆင္ေနရသည့္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းမည္ကို စိုး
ရိမ္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အၾကံျပဳရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၆။ အန္အယ္လ္ဒီ၏ လတ္တေလာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး
သာျဖစ္သင့္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ တိုက္ပြဲစေဖာ္သင့္ပါသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုသည့္အဆင့္ေလာက္ႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ တိုက္ပြဲေဖာ္ရန္ အၾကံျပဳရ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၇။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကို အရည္အ
ေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးထက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေနာင္လူထုအံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚက အစိုးရတရပ္အ
ေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းဦးေဆာင္ႏုိင္ေလာက္သည့္ အရည္အေသြးမ်ဳိး အဆင္သင့္ရွိေနေအာင္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ထား
ၾကဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ မဟုတ္ပါက ေအာင္ပြဲႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လြဲေခ်ာ္ရဦးမည္ကို စိုးရိမ္မိ၍ အၾကံျပဳရျခင္းျဖစ္
ပါသည္။
ေရွ႕လာမည့္ အပိုင္း (၇) နိဂံုးပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးကုန္က်စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ အဖမ္းအဆီးခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕
စိုးရိမ္စရာမရွိ၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အေဖာ္စပ္စရာမလို၊ “အျပင္ကေန ေျမႇာက္ေပးမေနနဲ႔၊ သတၱိရွိရင္ ျပည္တြင္းထဲ ၀င္
လုပ္ပါလား” ဟု ဖိတ္ေခၚရေလာက္ေအာင္လည္း စြန္႔စားစရာမလိုသည့္ “အာရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကစို႔” ဟူ
ေသာ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး” က်ေနာ့္စဥ္းစားခ်က္ တုိက္ပြဲနည္းနာမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၊ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္

ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လိုသူ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုး (စစ္သား၊ ရဲ၊ မီးသတ္၊ လံုထိန္း၊ ၾကံ႕ဖြံ႔၊ အမ်ဳိးသမီး
ေရးရာႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားပါမက်န္) လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေရးသားတင္ဆက္ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

အပိုင္း (၇)
ဤနိဂံုးပိုင္းမွာ က်ေနာ္ ဉာဏ္မီသေလာက္ စဥ္းစားမိတဲ့ “အာရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကစို႔” ဆိုတဲ့ လူထုတုိက္ပဲြ
နည္းနာ အၾကံျပဳစဥ္းစားခ်က္ေတြကို တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ မတင္ျပမီ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ရ
ရင္ျဖင့္ ဒီကေန႔အခ်ိန္ကာလမွာ မ်က္စိပသာဒပိုင္းအရ အရင္ကနဲ႔မတူ တမူထူးျခားတာေလးေတာ့ အနည္းငယ္ရွိ
လာတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ ဘာထူးျခားတာလဲဆိုေတာ့ (၂၃) ႏွစ္ၾကာ “ျပည္သူ႔ေမတၱာခံယူတဲ့ သားေတြပါခင္ဗ်”
လို႔ ဆလံသရမယ့္ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတို႔ႏွစ္ေယာက္ စစ္အာဏာရွင္ဇာတ္ခံုႀကီး ကန္႔လန္႔ကာေနာက္
ထဲ ၀င္ပုန္းသြားၾကၿပီး ကန္႔လန္႔ကာေရွ႕မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔တသိုက္ ၾကံ႕ဖြံ႔ပုဆိုးနဲ႔တုိက္ပံု လဲ၀တ္လိုက္
ၾကတဲ့ ထူးျခားမႈပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ဇာတ္ခံုႀကီးနဲ႔ အေဆာက္အအံုႀကီးက ရွိျမဲအတိုင္းရွိေနၿပီး ဗိုလ္သန္း
ေရႊတို႔ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးဆြဲတဲ့အတိုင္း ဇာတ္ခံုေပၚက်န္ခဲ့တဲ့ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ၾကံ႕ဖြံ႔ေမာင္ေတြက
ေနၾကရဆဲ၊ ကေနၾကရဦးမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအကင္းပါးသူတိုင္း ရိပ္မိသိရွိၾကမွာအမွန္ပါ။
ဦးသိန္းစိန္တို႔ မအူမလည္တသိုက္ အဲသလို ဆက္မိုက္ၾကဖို႔ ျပင္ေနၾကခ်ိန္မွာပဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ ဒီမို
ကေရစီလိမ္ဆင္ျပဇာတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ကျပအသံုးေတာ္ခံခြင့္ရမယ္အထင္နဲ႔ (စစ္အာဏာရွင္ဇာတ္ခံုေဟာင္းကို ဒီမို
ကေရစီဇာတ္ခံုအထင္နဲ႔) ပါတီေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြအားလံုးလည္း ၂၀၀၈ အတုအေယာင္အေျခခံဥပေဒမွာ ဗိုလ္
သန္းေရႊ ဇာတ္ညႊန္းခြဲေပးထားတဲ့အတိုင္း ေခါင္းညိတ္၊ ေခါင္းခါ၊ အၿမီးႏွန္႔ကကြက္ေတြနဲ႔သာ တသေ၀မသိမ္း ကျပ
အသံုးေတာ္ခံခဲ့ၾကရတာကိုလည္း အာလံုးျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီမဟုတ္ပါလား။ ေျပာရရင္ ပါတီေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြအား
လံုး အမည္ခံ ‘ပါတီ’ ေတးနဲ႔ ‘ပါပီ’ ကေလးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္ေပါ့ခင္ဗ်ာ (ေနာက္ ၅ ႏွစ္အၾကာမွာ ပါပီကေလး
ေတြအဆင့္ကေန ႂကြက္စုတ္ကေလးေတြအဆင့္ေလာက္ ရွိေနေသးရင္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့)။
ေနာက္ၿပီး ‘ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္’ ဆိုတာႀကီးသာ ေပၚလာတယ္၊ နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္က ဖမ္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံ
ေရးအက်ဥ္းသား (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ကိုလည္း မလႊတ္ရဲ၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္လည္း မေပးရဲဘဲ ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱရား
ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔သာ အကြက္စိစိ လုပ္ေဆာင္ေနတာ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ မစဥ္းစားဘဲ ထိုးစစ္ဆင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာေတြကိုသာ ေတြ႔ေနရလို႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီး
အျမစ္ယိုင္နဲ႔ျခင္းမရွိေသးဘဲ ရွိျမဲအတိုင္း အျမစ္တြယ္ေနဆဲဆိုတာ သိသာထင္ရွားလြန္းေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အ
စိုးရသစ္ဆိုတာႀကီး ဘယ္လိုပဲ ေပၚလာေပၚလာ ဒီကေန႔အခ်ိန္ကာလဟာ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အ
ျမစ္ကၽြတ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ ေတာ္လွန္ရဦးမယ့္ အခ်ိန္ကာလ (ေတာ္လွန္ေရးကာလ) ပဲျဖစ္တယ္
ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံသူႏုိငင
္ ံသားအားလံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ၾကၿပီးသားျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အခုတေလာမွာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေတာ္လွန္ၾကရဦးမယ့္ က်ေနာ္တို႔တေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရး
ရာအရ အားပ်က္ေ၀၀ါးခ်င္စရာ ၾသ၀ါဒအမွာစကားတခ်ဳိ႕ ထြက္ေပၚလာေနတာမို႔ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္
ဓာတ္မက်၊ စိတ္၀မ္းမကြဲေစဖို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အၾကံျပဳခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေနမိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်
ေနာ္တုိ႔ ၾကားလာရတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ အားပ်က္ေ၀၀ါးခ်င္စရာ ၾသ၀ါဒအမွာစကားတခ်ဳိ႕က (၂၃) ႏွစ္နီးပါး
ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ ယံုၾကည္ကိုးစားခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက ထြက္
ေပၚလာတဲ့ စကားေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားတခြန္းက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအ

ၾကား အေတာ္ကေလး တာသြားလြန္းလွတာမို႔ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ရဦးမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ တိုက္ပြဲ၀င္
ခ်င္သူေတြ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းကုန္မွာ၊ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ခ်ီတက္ေနၾကသူခ်င္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
တုိက္ပြဲ၀င္ရဦးမယ္လို႔ ယံုၾကည္သူေတြၾကား ကြာဟမႈ ပိုႀကီးလာမွာကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အထူးစိုးရိမ္ေနမိတာပါ။
အဓိကကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
“အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဟာ တိုင္းျပည္အာဏာရေရးအတြက္ မဟုတ္” လို႔ ေျပာဆိုလာတာမ်ဳိး
ေတြ၊ “က်မက ေတာ္လွန္ေရးေတြအတြက္ ေဆာ္ၾသတိုက္တြန္းေနသူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ သိပ္
ရင္ခုန္စရာ မေကာင္းလို႔ပါဘဲ” လို႔ ေျဖၾကားလာတာမ်ဳိးေတြ၊ “အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူး
ေျပာင္းေရးကိုပဲ လုပ္ေဆာင္မယ္” လို႔ ေျပာဆိုလာတာမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ အျခားနည္းနာေပါင္းစံုနဲ႔ တိုက္ပြဲ၀င္မွ ျဖစ္ဦး
မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေနသူေတြအၾကားမွာ တုိက္ပြဲ၀င္ခ်င္စိတ္ေတြ ေလ်ာ့ပါးကုန္မွာစိုးတာရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္နဲ႔ တိုက္ပြဲနည္းနာေပါင္းစံုအသံုးခ်ေရးကို ယံုၾကည္သူေတြအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲကုန္မွာကို စိုးရိမ္မိတာရယ္ပါ။
ဘယ္လို သေဘာထားကြဲစရာေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို အပိုင္း (၆) မွာ က်ေနာ္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
က်ေနာ္ အၾကံျပဳခ်င္တာက ဒီလိုပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္တင္ခဲ့ၿပီးသား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့
၂၃ ႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ေပးဆပ္ခဲ့တာ ေသခ်ာလြန္းလွတာရယ္မို႔ အသင္းေခါင္းေဆာင္
လက္ပတ္နဲ႔ ဆက္လက္ရွိေနေစၿပီး (ကြင္းထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနေသးတာကိုကလည္း စိတ္ဓာတ္
ေရးရာအရ အားျဖစ္ေစတာမို႔) ေတာ္လွန္ေရးကာလကို တိုက္ပြဲနည္းနာေပါင္းစံုနဲ႔ ျဖတ္သန္းဖို႔ လိုအပ္ေနေသး
တယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့သူေတြကသာ ကိုယ့္အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ကိုယ္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔ အၾကံျပဳခ်င္တာပါ။
အဲဒီလို ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ကၽြတ္သြားတဲ့တေန႔မွာ တေျဖးေျဖးခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နည္းနာေပါင္းစံုအသံုးခ်တိုက္ပြဲ၀င္သူ
ေတြ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္သာ က်ေနာ့္တို႔အားလံုး ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတည္ေဆာက္မႈကာလ၊
တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလေတြကို တက္ညီလက္ညီ ျဖတ္သန္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တိုက္ပြဲ၀င္ဦးမွျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္သူေတြအေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ကၽြတ္ေရးအ
တြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္
ငန္းစဥ္ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံုး လြတ္ေျမာက္ပါမွ ေရႊ၀ါေရာင္မတိုင္မီမွာ
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲကို ထင္သာျမင္သာတဲ့ အေရြ႕ရွိေအာင္ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြ၊ ေရႊ၀ါေရာင္မတုိင္မီ ေရႊ၀ါေရာင္အၿပီးနဲ႔ နာဂစ္သင့္ကာလေတြမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အားေဆး
တိုက္ေကၽြးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ရွမ္းတိုင္း
ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔လည္း တပါတည္း လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မွာပါ။ သူတို႔တေတြ အျပင္ကို ျပန္
ေရာက္လာမွ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ကၽြတ္တဲ့အထိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ႏုိင္မယ္
လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်ိတ္ဆက္မိရင္ ပိုမို
အားေကာင္းတဲ့ ဦးေဆာင္မႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တိုက္ပြဲကို ျမန္ျမန္အဆံုးသတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာလည္း ရွိ
ပါတယ္)။
လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ NLD နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၾကား
(NLD ဟာ အာဏာလိုခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျမင္လာတဲ့အထိ) ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္တည္လာ
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပရင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအဆင့္ထိ တက္လွမ္းလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပံုရတဲ့ ေဒၚေအာင္

ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈကလည္း လမ္းေၾကာင္းတခုအေနနဲ႔ေတာ့ သူ႔ဟာသူရွိေနမွာေပါ့။ က်ေနာ့္ တဦးခ်င္းအ
ျမင္အရေတာ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၊ လူထုတိုက္ပြဲ၊ သံတမန္ေရးတိုက္ပြဲ … စတဲ့ ဖိအားေပါင္းစံု ေပးႏိုင္မွသာ ဦး
သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအေရျခံဳ စစ္အစိုးရ အက်ပ္အတည္းဆိုက္လာမယ္၊ အက်ပ္အတည္းဆိုက္လာ
မွသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာကို ကမ္းလွမ္းလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ မဟုတ္လို႔ကေတာ့ ေစာင့္ရင္းနဲ႔သာ တ
မလြန္ကို ျမန္းရမယ့္ကိန္းလို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္္။
အဲဒီေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ႏုနယ္ပ်ဳိမ်စ္ဆဲ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔က အလြန္႔အလြန္ကို အေရးႀကီးေနပါတယ္။ အဲဒီလို လြတ္ေျမာက္ဖို႔ကေတာ့ လူထုတိုက္
ပြဲနည္းနာနဲ႔ ဆြဲထုတ္မွ ရမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္ (ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အရပ္သားအေရျခံဳ စစ္အစိုးရသစ္ႀကီးက သေဘာ
ထားႀကီးစြာနဲ႔ အသာတၾကည္ လြတ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ လံုး၀မထင္လို႔ပါ)။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးနဲ႔ ဦး၀င္းတင္တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္တြင္း
စစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးလႈပ္ရွားမႈ စတင္
ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အရွိန္ေကာင္းလာတာ ေတြ႔ရလို႔လည္း အားတက္၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလာက္ကိုေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက မ်က္ႏွာေျပာင္
တာ က်င့္သားရေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆိုသူႀကီးက မျဖံဳေရးခ်မျဖံဳလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ လက္မွတ္ေရး
ထိုးေတာင္းဆိုတဲ့အဆင့္ကေန လူထုတိုက္ပြဲမ်ဳိးနဲ႔ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုတဲ့အဆင့္အထိ တက္လွမ္းတိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္
မွသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးေရးကို ဦးသိန္းစိန္စစ္အစိုးရက စဥ္းစားလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါ
တယ္ (ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက သူတို႔ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးကစားတဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအ
က်ဥ္းသား တခ်ဳိ႕တေလေလာက္ကိုပဲ လႊတ္ေပးမွာပါ)။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ သံတမန္ေရးနည္း၊ စစ္ေရးနည္းေတြ
နဲ႔ပါ ၀ိုင္းၿပီး ဖိအားေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအဆင့္အထိပါ တက္လွမ္းလာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ (ေမာင္လြဏ္း
ေဆြကေလး ေျပာတာေတြေလာက္ေတာ့ ငါတို႔လည္း မစဥ္းစားဘဲေနပါ့မလား၊ ေျဖးေျဖးေပါ့ လာမွာေပါ့ ဆိုရင္
လည္း ဆႏၵေစာၿပီး ေျပာေနမိတဲ့ က်ေနာ္မ်ဳိးႀကီး ေလးျဖဴမဟုတ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါေပါ့ေလ)။
အဲဒီလို လူထုတိုက္ပြဲနဲ႔ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမွသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္
တာေၾကာင့္ က်ေနာ္စဥ္းစားမိတဲ့ တုိက္ပြဲနည္းနာတခ်ဳိ႕ကို တင္ျပခ်င္မိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မာွ “အာရပ္ဒီမို
ကေရစီလိႈင္း” ကလည္း အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္ေနဆဲမို႔ အဲဒီအာရပ္လိႈင္းကို အခ်ိန္မီ လိုက္စီးႏုိင္ရင္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္
လမ်ား ေထာင္ေတြထဲမွာ ေပးဆပ္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြေတာ့ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေကာင္းရဲ႕လို႔ စဥ္းစား
မိတာကလည္း ေနာက္အေၾကာင္းတခ်က္မို႔ အခုလို အရဲစြန္႔ တင္ျပမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ
ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ လိႈင္းလံုးဆိုတာမ်ဳိးကလည္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အစိတ္နီးပါး ၾကာမွ တခါ ႐ုိက္ခတ္တတ္
တာမို႔ ဒီတခါ ႐ိုက္ခတ္တဲ့ အာရပ္ဒီမိုကေရစီလိႈင္းကို အမီလိုက္မစီးရင္ျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ အားကိုးတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္
တို႔၊ ကိုကိုႀကီးတို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဆံျဖဴသြားက်ဳိးအရြယ္က်မွသာ လြတ္ေျမာက္
မယ့္ကိန္းပါပဲ။ အဲဒီလို မေတြးရဲ၊ မေတြး၀ံ့စရာ အေျခအေနေတြ ရွိေနတာမို႔ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြအားလံုး အာ
ရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကေစခ်င္တာပါ။
က်ေနာ္ အၾကံျပဳတင္ျပမယ့္ တိုက္ပြဲနည္းနာကေတာ့ ေရႊ၀ါေရာင္မတိုင္မီမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္က်င့္သံုးသြားခဲ့တဲ့ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းနည္းနာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္
ေရးအတြက္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ ျပဳလုပ္သြားခဲ့တဲ့ အပတ္စဥ္ အဂၤါ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ နည္းနာႏွစ္
ခုကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါနည္းနာႏွစ္ခုစလံုးဟာ သာမာန္ျပည္သူေတြအတြက္ ေငြကုန္ ေၾကး

က်ျခင္းလည္းမရွိ၊ အဖမ္းအဆီးခံရမယ့္ အႏၱရာယ္လည္းမရွိဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ နည္း
နာေတြျဖစ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ကိုးစားစြာ အၾကံျပဳမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ပေရာက္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားထဲကလည္း တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခ်င္စိတ္ရွိသူေတြအေနနဲ႔
ျပည္တြင္းျပန္၀င္လို႔ အႏၱရာယ္တစံုတရာမရွိသူမွန္သမွ် (ျပန္၀င္လို႔ အႏၱရာယ္ရွိမရွိဆိုတာ ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကုိယ္အ
သိဆံုး ျဖစ္မွာပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မလိမ္ညာမိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္) ျပန္၀င္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔
ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားလုိပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၅) သန္းေလာက္ထဲက ငါးေသာင္းေလာက္ပဲ
ျပန္၀င္ၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ဦး နည္းနည္းေနာေနာအားမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ ျပန္
၀င္လႈပ္ရွားလို႔ရၿပီဆိုတာနဲ႔ ျပန္၀င္လႈပ္ရွားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အပိုင္း (၆) မွာ ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပကေန
လိပ္ေခါင္းထြက္ေအာင္ ေအာ္ဟစ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေနတာေလာက္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ယားတယ္လို႔ ခါး
တြန္႔မွာ မဟုတ္လို႔ အမွန္တကယ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိသူေတြကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တုိက္တြန္းေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ (ျပန္
၀င္ဖို႔ အေျခအေနမေပးေသးတဲ့ ျပည္္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို စီးပြားျဖစ္
လုပ္စားေနတဲ့ ဘာတပ္ေပါင္းစု၊ ညာတပ္ေပါင္းစု ဆိုတာေတြအစား ေအာက္ေျခထုက စစ္စစ္မွန္မွန္ ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္တဲ့၊ ထိေရာက္အားေကာင္းတဲ့ အေ၀းေရာက္ ျပည္သူ႔အစိုးရသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳး
စားသင့္တယ္လို႔ ၾကားျဖတ္အၾကံျပဳလိုပါတယ္)။
က်ေနာ္ အၾကံျပဳတင္ျပမယ့္ ျပည္တြင္းလူထုတိုက္ပြဲနည္းနာကေတာ့ အာဏာရွင္မွန္ရင္ ေၾကာက္တတ္စျမဲျဖစ္တဲ့
လူထုလိႈင္းနဲ႔ အင္အားျပမယ့္ နည္းနာပါ။ ဦးသိန္းစိန္းအစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အစိုးရလား၊ အာ
ဏာရွင္အစိုးရပဲလား ဆိုတာကို တေျဖးေျဖးခ်င္း စမ္းသပ္မယ့္ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ တိုက္ပြဲနည္းနာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာ တင္ျပပါမယ္။

“အာရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကစို႔” လူထုတိုက္ပြဲနည္းနာမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးမွသည္ စစ္မွန္
သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအထိ ရည္ရြယ္သည္။
အဓိဌာန္ ။ ။ ငါသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္
အသီးသီးတြင္ ေပးဆပ္တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္လာသည္အထိ အ
ပတ္စဥ္ မပ်က္မကြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ပါမည္။ ငါ၏ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြ၊ဲ လံု႔လ၊ ၀ီရိယတို႔ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္
ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါေစသား၊ စစ္မွန္သည့္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းပါေစသား (တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ပိုင္းျဖတ္သူတိုင္း အဓိဌာန္ျပဳ ရြတ္ဆိုရန္)။
တိုက္ပြဲ၀င္ရမည့္ရက္ ။ ။ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ (စေနေန႔ကို “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္
ခံေနရသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းေရးေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ကို
“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးမႈေပးေရးေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားစု လိုက္ပါလုပ္
ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အားလပ္ရက္ႏွစ္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္)။
စေနေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ။ ။ မိမိေနထိုင္ရာအရပ္ႏွင့္ အနီးဆံုးရွိ ဘုရားသို႔ တက္ေရာက္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားေပၚ
တြင္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သမွ် ၾကာၾကာေနၿပီး ဆုေတာင္းေပးပါ။ ဘုရားသို႔ သြားရာတြင္ တဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ေလးဦး

ထက္မပိုဘဲ သြားေရာက္ပါ။ တူညီ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ရန္ မလိုပါ (အျခားဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လွ်င္လည္း မိမိတို႔ ကိုး
ကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ဗလီ … အစရွိသည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပါ)။
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ။ ။ မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ထားရွိရာ အက်ဥ္းေထာင္ဆီ
သို႔ နီးႏိုငသ
္ မွ် အနီးဆံုးအထိ ခ်ဥ္းကပ္သြားေရာက္ၿပီး အေပၚမွ အဓိဌာန္ကို ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ။ တဦးခ်င္း (သို႔မ
ဟုတ္) ေလးဦးထက္မပိုဘဲ သြားေရာက္ပါ။ တူညီ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ရန္ မလိုပါ။ ေထာင္ဆီသို႔ မ်က္ႏွာမူကာ မတ္
တပ္ရပ္ၿပီး ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ။ လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းခြင့္မရလွ်င္
ေထာင္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာမွ လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္ရင္း ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ။ လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္ရန္ပင္ အခက္အခဲရွိ
လာပါက စက္ဘီး၊ ဆိုကၠားကဲ့သို႔ေသာ ယာဥ္မ်ားကို ေျဖးညင္းစြာ စီးနင္း၍ ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ (အက်ဥ္းေထာင္
မရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာေန ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္မူ စေနေန႔လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းသာ မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္ပါ)။
ဤ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားသည္ လူထုတိုက္ပြဲ၏ ပထမအဆင့္ နည္းနာမ်ားျဖစ္သည္။
တစ္ေယာက္မွ တစ္ရာ၊ တစ္ရာမွ တစ္ေထာင္၊ တစ္ေထာင္မွ တစ္ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းမွ တသိန္း၊ တသိန္းမွ တ
တိုင္းတျပည္လံုး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလာသည္အထိ တိုက္ပြဲနည္းနာကို လက္ဆင့္ကမ္းပါ၊ မွ်ေ၀ပါ၊ အပတ္စဥ္ မပ်က္မ
ကြက္ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ေအာင္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါ။ တတိုင္းတျပည္လံုး ပါ၀င္လာသည္အထိ (၆) လ ၾကာ
ခ်င္ၾကာမည္။ (၁) ႏွစ္ ၾကာခ်င္ၾကာမည္၊ ဇြဲရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ပါ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားပါ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အတုိင္းအထက္အလြန္ျဖစ္ၿပီး လူထုတိုက္ပြဲ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္
အရွိန္ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္)။
မီဒီယာမ်ား၊ စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ။ ။ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် နည္းမ်ဳိး
စံုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားသို႔ တင္ျပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးပါ။
ပထမအဆင့္တြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား ။ ။ အထက္ပါ ပထမအဆင့္ တိုက္ပြဲနည္းနာႏွစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအ
ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါ။
ဘုရားဖူးသြားေရာက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းေထာင္အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာၿပီး လိုက္
ပါေဆာင္ရြက္သူ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္၊ ရဲ လံုျခံဳေရးခ်ထားမႈ၊ ၾကံ႕ဖြံ႔၊ စြမ္းအားရွင္တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ
လည္း ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆက္မသြားရ ဆိုသည္မ်ဳိး တားျမစ္ပိတ္ဆို႔လာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာရမည္ျဖစ္
သည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ လံုျခံဳေရးမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမျပဳဘဲ ဘုရားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္
ကို အနီးဆံုးခ်ဥ္းကပ္၍ရသည့္ ေနရာအထိသာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အပတ္စဥ္ မပ်က္မကြက္ လမ္းေလွ်ာက္ အဓိဌာန္ျပဳ
ဆုေတာင္းပါ။ ယုတ္စြအဆံုး လံုျခံဳေရးမ်ား တၿမိဳ႕လံုးနီးပါး ခ်လာလွ်င္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ
ေလွ်ာက္လို႔ရသည့္ ေနရာတြင္ ဆက္ေလွ်ာက္ကာ အသံတိတ္ အဓိဌာန္ျပဳဆုေတာင္းပါ။
တိုက္ပြဲဒုတိယအဆင့္ ။ ။ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္သူမ်ား တေျဖးေျဖး မ်ားျပားလာၿပီး လူအင္အား သိသိ
သာသာ တိုးမ်ားလာခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲကို ေရွ႕ေဆာင္မည့္သူမ်ား (တုိက္ပြဲေဖာ္မည့္သူမ်ား) မုခ်ေပၚလာမည္ျဖစ္
သည္။ ေႂကြးေၾကာ္သံ တုိင္ေပးမည့္သူမ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္၊ အလံကိုင္ရဲမည့္သူမ်ား
ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ …
“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး”
“ျပည္တင
ြ ္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး” တို႔ကို အစျပဳ ေတာင္းဆိုရင္း တုိက္ပြဲ၀င္သင့္သည္။

ဤေနရာတြင္ အထူးသတိထားရမည္မွာ တိုက္ပြဲေဖာ္သည့္သူမ်ားသည္ အတုအေယာင္ စစ္အုပ္စုဒလန္ေတြလား၊
မိမိတို႔ကို အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္သူမ်ားလား ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ အကဲခတ္ေလ့လာပါ။ မိမိတို႔ကို
အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္သူမ်ား ေသခ်ာသည္ဆိုလွ်င္ စေန၊ တနဂၤေႏြတိုက္ပြဲ၀င္မ်ားထဲမွ လိုက္ပါရဲသူ
မ်ားအေနႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေနအထားကို သတိႀကီးႀကီး၊ အကင္းပါးပါး၊ မ်က္စိရွင္ရွင္ျဖင့္ လုိက္ပါအားေပး တိုက္ပြဲ
၀င္ပါ။ လိုက္ပါရန္ စိုးရြံ႕ေသးသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တိုက္ပြဲပထမအဆင့္ကိုသာ မပ်က္မ
ကြက္ လုပ္ျမဲအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
တိုက္ပြဲတတိယအဆင့္ ။ ။ ဤအဆင့္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ မင္းသားေခါင္းစြပ္ ကြာက်ၿပီး ဘီလူးဆိုင္း တီးလာ
ႏိုင္သည္။ ဤအဆင့္ကို ဆက္လက္လုိက္ပါ တုိက္ပြဲ၀င္ရဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့အေရးအခင္းတုန္းက
ကဲ့သို႔ “ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ” ေလာက္ႏွင့္ မရေတာ့ဘဲ …
“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး”
“ျပည္တင
ြ ္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး”
“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး”
“စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး”
… စသည္မ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္သင့္သည္။ အၾကမ္းအရမ္း နည္းနာေပါင္းစံုကို သံုး၍ တုိက္ပြဲ၀င္
ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္ (အာရပ္လူထု၏ တုိက္ပြဲ၀င္ပံုကို ေလ့လာပါ)။ စစ္အုပ္စု၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ေဒါက္တိုင္
မ်ား (အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ျပည္သူလူထုကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဒုကၡေပးေနသူမ်ား) ကို အဓိကပစ္မွတ္ထားၿပီး မိမိ
တုိ႔ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် တဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ေသာ္
လည္းေကာင္း ေန႔ေရာညပါ လက္ဦးမႈရွိရွိ ၿဖိဳခ်တိုက္ပြဲ၀င္သင့္သည္။ အစိုးရယႏၱရားေပါင္းစံု ရပ္ဆုိင္းသည္အထိ
ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဤအဆင့္အထိ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ စိုးရြံ႕သူမ်ားအေနႏွင့္မူ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္
ေနသည့္ ပထမအဆင့္ကို လုပ္၍ရသည့္ေနရာတြင္ မပ်က္မကြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ အင္အားျပပါ။
အဓိကမွာ တုိက္ပြဲအရွိန္ျမင့္သထက္ျမင့္လာၿပီး မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္
ေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ
လိုက္ေလ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးလာသည္အထိ (ယုတ္စြအဆံုး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ျပဳတ္က်ၿပီး မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဦးေဆာင္သည့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေပၚလာသည္အထိ) တိုက္ပြဲအရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်မပစ္ဘဲ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ လမ္း
ေပၚထြက္၍ (ထြက္လို႔ရသည့္ ေနရာသို႔ ထြက္၍) ဇြဲရွိရွိ၊ သတၱိရွိရွိ၊ အကင္းပါးပါး လုပ္ေဆာင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္ (ေရႊ
၀ါေရာင္တုန္းကကဲ့သု႔ိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအသံၾကားသည္ႏွင့္ တုိက္ပြဲအရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်မပစ္ဘဲ မိမိတို႔လိုလား
ခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ရရွိသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ပင္ျဖစ္သည္)။
ဤတြင္ က်ေနာ္၏ “အာရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကစို႔” လူထုတိုက္ပြဲနည္းနာအၾကံျပဳခ်က္ ၿပီးပါၿပီ။
*******
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္လိုသူ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိုကပ
္ ြဲ၀င္ ညီအစ္ကိုေမာင္
ႏွမမ်ားအေနနဲ႔ အထက္ပါ တုိက္ပြဲနည္းနာမ်ားကို ယံုၾကည္ပါက ဖတ္႐ႈၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ တုိင္ပင္စရာမ
လိုဘဲ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ပြဲနည္းနာေတြကို ျပည္သူလူထုထံ အျမန္

ဆံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေအာင္လည္း လက္ဆင့္ကမ္း ပို႔ေဆာင္ေပးၾကေစလုိပါတယ္။ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လာေအာင္
လည္း လူသတင္းလူခ်င္းေဆာင္ၿပီး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေပးၾကေစလုိပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္း
လာတာကို ျမင္ေတြ႔လိုတဲ့ မီဒီယာမ်ားအေနနဲ႔လည္း “အာရပ္လိႈင္းကို အမီလုက
ိ ္စီးၾကစို႔” ဆိုတဲ့ အထက္ပါ လူထု
တိုက္ပြဲနည္းနာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိေအာင္ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးၾကဖို႔ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာ
ရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

“တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္လြတ္ေျမာက္မည္”
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful