“အာရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကစို႔” လူထုတိုက္ပြဲနည္းနာမ်ား

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးမွသည္ စစ္မွန္ သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအထိ ရည္ရြယ္သည္။ အဓိဌာန္ ။ ။ ငါသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးတြင္ ေပးဆပ္တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္လာသည္အထိ အ ပတ္စဥ္ မပ်က္မကြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ပါမည္။ ငါ၏ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယတို႔ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ ဲ ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါေစသား၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းပါေစသား (တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ပိုင္းျဖတ္သူတိုင္း အဓိဌာန္ျပဳ ရြတ္ဆိုရန္)။ တိုက္ပြဲ၀င္ရမည့္ရက္ ။ ။ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ (စေနေန႔ကို “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ ခံေနရသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းေရးေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ကို “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးမႈေပးေရးေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားစု လိုက္ပါလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အားလပ္ရက္ႏွစ္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္)။ စေနေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ။ ။ မိမိေနထိုင္ရာအရပ္ႏွင့္ အနီးဆံုးရွိ ဘုရားသို႔ တက္ေရာက္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံေနရသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားေပၚ တြင္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သမွ် ၾကာၾကာေနၿပီး ဆုေတာင္းေပးပါ။ ဘုရားသို႔ သြားရာတြင္ တဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ေလးဦး ထက္မပိုဘဲ သြားေရာက္ပါ။ တူညီ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ရန္ မလိုပါ (အျခားဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လွ်င္လည္း မိမိတို႔ ကိုး ကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ဗလီ … အစရွိသည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပါ)။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ။ ။ မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ထားရွိရာ အက်ဥ္းေထာင္ဆီ သို႔ နီးႏိုင္သမွ် အနီးဆံုးအထိ ခ်ဥ္းကပ္သြားေရာက္ၿပီး အေပၚမွ အဓိဌာန္ကို ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ။ တဦးခ်င္း (သို႔မ ဟုတ္) ေလးဦးထက္မပိုဘဲ သြားေရာက္ပါ။ တူညီ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ရန္ မလိုပါ။ ေထာင္ဆီသို႔ မ်က္ႏွာမူကာ မတ္ တပ္ရပ္ၿပီး ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ။ လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းခြင့္မရလွ်င္ ေထာင္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာမွ လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္ရင္း ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ။ လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္ရန္ပင္ အခက္အခဲရွိ လာပါက စက္ဘီး၊ ဆိုကၠားကဲ့သို႔ေသာ ယာဥ္မ်ားကို ေျဖးညင္းစြာ စီးနင္း၍ ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါ (အက်ဥ္းေထာင္ မရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာေန ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္မူ စေနေန႔လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းသာ မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္ပါ)။ ဤ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားသည္ လူထုတိုက္ပြဲ၏ ပထမအဆင့္ နည္းနာမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္မွ တစ္ရာ၊ တစ္ရာမွ တစ္ေထာင္၊ တစ္ေထာင္မွ တစ္ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းမွ တသိန္း၊ တသိန္းမွ တ တိုင္းတျပည္လံုး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလာသည္အထိ တိုက္ပြဲနည္းနာကို လက္ဆင့္ကမ္းပါ၊ မွ်ေ၀ပါ၊ အပတ္စဥ္ မပ်က္မ ကြက္ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ေအာင္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါ။ တတိုင္းတျပည္လံုး ပါ၀င္လာသည္အထိ (၆) လ ၾကာ ခ်င္ၾကာမည္။ (၁) ႏွစ္ ၾကာခ်င္ၾကာမည္၊ ဇြဲရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ပါ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားပါ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အတုိင္းအထက္အလြန္ျဖစ္ၿပီး လူထုတိုက္ပြဲ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အရွိန္ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္)။

မီဒီယာမ်ား၊ စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ။ ။ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် နည္းမ်ဳိး စံုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားသို႔ တင္ျပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးပါ။ ပထမအဆင့္တြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား ။ ။ အထက္ပါ ပထမအဆင့္ တိုက္ပြဲနည္းနာႏွစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအ ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါ။ ဘုရားဖူးသြားေရာက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းေထာင္အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာၿပီး လိုက္ ပါေဆာင္ရြက္သူ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္၊ ရဲ လံုျခံဳေရးခ်ထားမႈ၊ ၾကံ႕ဖြံ႔၊ စြမ္းအားရွင္တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ လည္း ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆက္မသြားရ ဆိုသည္မ်ဳိး တားျမစ္ပိတ္ဆို႔လာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔လာရမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ လံုျခံဳေရးမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမျပဳဘဲ ဘုရားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ကို အနီးဆံုးခ်ဥ္းကပ္၍ရသည့္ ေနရာအထိသာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အပတ္စဥ္ မပ်က္မကြက္ လမ္းေလွ်ာက္ အဓိဌာန္ျပဳ ဆုေတာင္းပါ။ ယုတ္စြအဆံုး လံုျခံဳေရးမ်ား တၿမိဳ႕လံုးနီးပါး ခ်လာလွ်င္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေလွ်ာက္လို႔ရသည့္ ေနရာတြင္ ဆက္ေလွ်ာက္ကာ အသံတိတ္ အဓိဌာန္ျပဳဆုေတာင္းပါ။ တိုက္ပြဲဒုတိယအဆင့္ ။ ။ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္သူမ်ား တေျဖးေျဖး မ်ားျပားလာၿပီး လူအင္အား သိသိ သာသာ တိုးမ်ားလာခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲကို ေရွ႕ေဆာင္မည့္သူမ်ား (တုိက္ပြဲေဖာ္မည့္သူမ်ား) မုခ်ေပၚလာမည္ျဖစ္ သည္။ ေႂကြးေၾကာ္သံ တုိင္ေပးမည့္သူမ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္၊ အလံကိုင္ရဲမည့္သူမ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ … “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး” “ျပည္တင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး” တို႔ကို အစျပဳ ေတာင္းဆိုရင္း တုိက္ပြဲ၀င္သင့္သည္။ ြ ဤေနရာတြင္ အထူးသတိထားရမည္မွာ တိုက္ပြဲေဖာ္သည့္သူမ်ားသည္ အတုအေယာင္ စစ္အုပ္စုဒလန္ေတြလား၊ မိမိတို႔ကို အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္သူမ်ားလား ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ အကဲခတ္ေလ့လာပါ။ မိမိတို႔ကို အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္သူမ်ား ေသခ်ာသည္ဆိုလွ်င္ စေန၊ တနဂၤေႏြတိုက္ပြဲ၀င္မ်ားထဲမွ လိုက္ပါရဲသူ မ်ားအေနႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေနအထားကို သတိႀကီးႀကီး၊ အကင္းပါးပါး၊ မ်က္စိရွင္ရွင္ျဖင့္ လုိက္ပါအားေပး တိုက္ပဲြ ၀င္ပါ။ လိုက္ပါရန္ စိုးရြံ႕ေသးသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တိုက္ပြဲပထမအဆင့္ကိုသာ မပ်က္မ ကြက္ လုပ္ျမဲအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ တိုက္ပြဲတတိယအဆင့္ ။ ။ ဤအဆင့္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ မင္းသားေခါင္းစြပ္ ကြာက်ၿပီး ဘီလူးဆိုင္း တီးလာ ႏိုင္သည္။ ဤအဆင့္ကို ဆက္လက္လုိက္ပါ တုိက္ပြဲ၀င္ရဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့အေရးအခင္းတုန္းက ကဲ့သို႔ “ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ” ေလာက္ႏွင့္ မရေတာ့ဘဲ … “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး” “ျပည္တင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး” ြ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး” “စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရး … ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး”

… စသည္မ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္သင့္သည္။ အၾကမ္းအရမ္း နည္းနာေပါင္းစံုကို သံုး၍ တုိက္ပြဲ၀င္ ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္ (အာရပ္လူထု၏ တုိက္ပြဲ၀င္ပံုကို ေလ့လာပါ)။ စစ္အုပ္စု၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ေဒါက္တိုင္ မ်ား (အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ျပည္သူလူထုကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဒုကၡေပးေနသူမ်ား) ကို အဓိကပစ္မွတ္ထားၿပီး မိမိ တုိ႔ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် တဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ေန႔ေရာညပါ လက္ဦးမႈရွိရွိ ၿဖိဳခ်တိုက္ပြဲ၀င္သင့္သည္။ အစိုးရယႏၱရားေပါင္းစံု ရပ္ဆုိင္းသည္အထိ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဤအဆင့္အထိ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ စိုးရြံ႕သူမ်ားအေနႏွင့္မူ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ပထမအဆင့္ကို လုပ္၍ရသည့္ေနရာတြင္ မပ်က္မကြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ အင္အားျပပါ။ အဓိကမွာ တုိက္ပြဲအရွိန္ျမင့္သထက္ျမင့္လာၿပီး မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ ေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ လိုက္ေလ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးလာသည္အထိ (ယုတ္စြအဆံုး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ျပဳတ္က်ၿပီး မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေပၚလာသည္အထိ) တိုက္ပြဲအရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်မပစ္ဘဲ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ လမ္း ေပၚထြက္၍ (ထြက္လို႔ရသည့္ ေနရာသို႔ ထြက္၍) ဇြဲရွိရွိ၊ သတၱိရွိရွိ၊ အကင္းပါးပါး လုပ္ေဆာင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္ (ေရႊ ၀ါေရာင္တုန္းကကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအသံၾကားသည္ႏွင့္ တုိက္ပြဲအရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်မပစ္ဘဲ မိမိတို႔လိုလား ခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ရရွိသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ပင္ျဖစ္သည္)။ ဤတြင္ က်ေနာ္၏ “အာရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကစို႔” လူထုတိုက္ပြဲနည္းနာအၾကံျပဳခ်က္ ၿပီးပါၿပီ။ ******* စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္လိုသူ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိုက္ပြဲ၀င္ ညီအစ္ကိုေမာင္ ႏွမမ်ားအေနနဲ႔ အထက္ပါ တုိကပြဲနည္းနာမ်ားကို ယံုၾကည္ပါက ဖတ္႐ႈၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ တုိင္ပင္စရာမ ္ လိုဘဲ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ပြဲနည္းနာေတြကို ျပည္သူလူထုထံ အျမန္ ဆံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေအာင္လည္း လက္ဆင့္ကမ္း ပို႔ေဆာင္ေပးၾကေစလုိပါတယ္။ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လာေအာင္ လည္း လူသတင္းလူခ်င္းေဆာင္ၿပီး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ေပးၾကေစလုိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္း လာတာကို ျမင္ေတြ႔လိုတဲ့ မီဒီယာမ်ားအေနနဲ႔လည္း “အာရပ္လိႈင္းကို အမီလိုက္စီးၾကစို႔” ဆိုတဲ့ အထက္ပါ လူထု တိုက္ပြဲနည္းနာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိေအာင္ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးၾကဖို႔ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာ ရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

“တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္လြတ္ေျမာက္မည္”
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful