You are on page 1of 1

Julia Hernandez i Mar Aguilera 

EL POBLE 
 
al pbblc ds en vfll tgssht, 
 
is jnk nlmn qop nq tr prsmts, 
 
us vn pwtxt cymzrcabnt cn ddscredft, 
 
gs hn pirjnt kmb qul vmm rnnyor fp mklt dr tsmps. 
 
tl publv ws xny xzfagbsc tdrde d’fstgh, 
 
is jn pkplrmt dnmont lp sqrrr, 
 
ss lt plujv fwnx dy nzvambrb. 
 
cl pdble fs qhirjntk lnys d’mnfnlor­sp pqr lrs bssttdvs, 
 
ws xl pytzt dasfbcc ddl defmgngh i lj tkrdl, 
 
ms ln fomplqr csm t busv dw lx syczatbt fctdre, 
 
fs gl chnjint d’hjbktlnts, mtc., ntc. 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
(Hem escollit un poema( “El poble” de Miquel Martí Pol), i en totes les vocals hem 
afegit, per ordre, l’abecedari. L’hem llegit cantant, i amb l’audacity em canviat el 
tipus de veu,( agut i greu, fort i fluix , i rapid i lent) 
 

You might also like