P. 1
descriere

descriere

|Views: 11|Likes:
Published by Ana Andreescu

More info:

Published by: Ana Andreescu on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2011

pdf

text

original

Academia de Studii Economice Master Aprofundat de Contabilitate, Audit si Informatica de gestiune

Gestiunea imprumuturilor intr-o biblioteca utilizand limbajul UML

Andreescu Ana Maria Grupa 655,seria A
Mai 2011

efectua prelungirea imprumuturilor cititorilor * Abonatii pot cere informatii despre diferite carti si pot cere imprumutarea unei carti. a cartilor imprumutate de fiecare abonat si alte informatii. Structurarea cerintelor functionale ale aplicatiei Sa consideram un sistem de gestiune electronica a cartilor dintr-o biblioteca. Un abonat poate sa imprumute maxim 3 carti. se percep penalitati de 1leu/zi pt zilele peste termen.I. pot cere prelungirea termenului de returnare cu 5 zile. Sistemul trebuie sa pastreze evidenta abonatilor. * Bibliotecarii acceseaza sistemul pentru a : . .inregistra abonati si carti noi sau pentru a elimina carti din evidenta . daca un abonat nu restituie cartea in acest interval si nu solicita prelungirea imprumutului. Sistemul urmeaza sa fie utilizat de doua categorii de utilizatori: bibliotecarii si abonatii.inregistra imprumuturile si returnarile de carte .perioada de imprumut este de 10 zile.

Se vor utiliza rela ii de incluziune i extensie între cazurile de utilizare.II. este eviden iat diagrama cazurilor de utilizare care con ine rela iile de incluziune i extensie între cazurile de utilizare. În Fig.1.2.1.1. gestiune penalizari. este descris diagrama cazurilor de utilizare. Prezentarea arhitecturii aplica iei  Construirea diagramei cazurilor de utilizare.1. Diagrama cazurilor de utilizare generala . Pentru procesul ales. care cuprinde principalele cazuri de utilizare enumerate mai sus i leg tura acestora cu actorii. gestiune imprumuturi. principalele cazuri de utilizare sunt: gestiune cititori. Fig. În Fig.1.

Fig. Diagrama cazurilor de utilizare detaliata C erere inscriere .2.1.

Obligatoriu. toate cele trei tipuri de clasa (entitati. ea va contine relatii de derivare (mostenire) intre clase. Pentru a descrie aspectele structurale ale procesului de management al bibliotecii. servicii (control) si interfat utilizator). am realizat diagrama claselor ce prezinta in detaliu fiecare clasa (atributele si operatiile specifice fiecarei clase si multiplicitatea dintre clase). clase de asociere. . Construirea diagramei de clase.

Am realizat diagrama de activitati pentru operatiunea TotalPenalizare din clasa Penalizare pentru a calcula totalul penalizarilor pe care le are un cititor de platit. Construirea diagramelor de activitati pentru doua operatiuni ale unor clase. .

.Am realizat diagrama de activitati pentru operatiunea AfiseazaStarePen din clasa Penalizare pentru a evidentia daca o penalizare aplicata unui cititor din diferite motive a fost achitata sau nu de acesta.

 Construirea diagramelor de secvente. Diagramele de secvente sunt diagrame de interactiune ce evidentiaza ordinea transmiterii mesajelor si la realizarea acestora se ia in considerare factorul timp. Am realizat diagrama de secvente pentru operatiunea de adaugare a unui nou cititor din cadrul clasei Cititor. .

din cadrul clasei Penalizare.ce calculeaza toate penalizarile pe care le are un cititor. .Am realizat diagrama de secvente pentru operatiunea TotalPenalizare.

Diagrama starilor de tranzitie este utilizata pentru a prezenta starile prin trec trec diferite tipuri de obiecte. Construirea diagramei de stare pentru un obiect . actiunile si conditiile de tranzitie.In diagrama se vor include evenimentele declansatoare. precum si evenimentele care determina tranzitiile de la o stare la alta. .

.

Implementarea diagramei claselor in VB Public Class CITITOR Private _NrLegitimatie As String Private _NumeCititor As String Private _PrenumeCititor As String Private _CNP As String Private _Adresa As String Private _Telefon As Long Property NrLegitimatie() Get Return _NrLegitimatie End Get Set(ByVal value) _NrLegitimatie = value End Set End Property Property NumeCititor() Get Return _NumeCititor End Get Set(ByVal value) _NumeCititor = value End Set End Property Property PrenumeCititor() Get Return _PrenumeCititor End Get Set(ByVal value) _PrenumeCititor = value End Set End Property Property CNP() .IDImprumut) PENALIZARE(IDPenalizare.IDImprumut) ImprumutPenalizat(ID.StarePenNeachit ata.IDImprumut. NrExemplare) CarteImprumutata(ID.Telefon) IMPRUMUT(IDImprumut.PrenumeCititor.CNP.IDCititor) CARTE( IDCarte.III. DataRestituire.IDPenalizare) IV. NrExemIntarziate. IDCarte. Modelul relational al aplicatiei CITITOR( IDCititor.NumeCititor. Autori. CotaCarte.DataPlPenalizare. NrZileIntarziere. NrExemplareImp.NrLegitimatie. ISBN. Editura.StarePenAchitata. Titlu.NumarPenalizare. DataPrelungire.Adresa. AnAparitie. NrFisaImp.

Get Return _CNP End Get Set(ByVal value) _CNP = value End Set End Property Property Adresa() Get Return _Adresa End Get Set(ByVal value) _Adresa = value End Set End Property Property Telefon() Get Return _Telefon End Get Set(ByVal value) _Telefon = value End Set End Property Sub Adauga() End Sub Sub Sterge() End Sub Sub Modifica() End Sub Sub AfisareImprumuturi() Handles(IMPRUMUT) End Sub End Class Public Class IMPRUMUT Private _NrFisaImp As String Private _DataImp As Date Private _DataRestituire As Date Private _DataPrelungire As Date Public pCititor As CITITOR Property NrFisaImp() Get Return _NrFisaImp End Get Set(ByVal value) _NrFisaImp = value End Set End Property Property DataImp() Get Return _DataImp End Get .

Set(ByVal value) _DataImp = value End Set End Property Property DataRestituire() Get Return _DataRestituire End Get Set(ByVal value) _DataRestituire = value End Set End Property Property DataPrelungire() Get Return _DataPrelungire End Get Set(ByVal value) If value >= DataRestituire Then _DataPrelungire = value End Set Property Adauga() Sub Sterge() Sub AfiseazaCarte() Handles(CARTE) Sub End Sub End Sub End Sub End End Class Public Class CARTE Private _CotaCarte As String Private _Titlu As String Private _Autori As String Private _Editura As String Private _AnAparitie As Date Private _ISBN As String Private _NrExemplare As Integer Property CotaCarte() Get Return _CotaCarte End Get Set(ByVal value) _CotaCarte = value End Set End Property Property Titlu() Get Return _Titlu End Get Set(ByVal value) _Titlu = value End Set End Property Property Autori() Get .

Return _Autori End Get Set(ByVal value) _Autori = value End Set End Property Property Editura() Get Return _Editura End Get Set(ByVal value) _Editura = value End Set End Property Property AnAparitie() Get Return _AnAparitie End Get Set(ByVal value) _AnAparitie = value End Set End Property Property ISBN() Get Return _ISBN End Get Set(ByVal value) _ISBN = value End Set End Property Property NrExemplare() Get Return _AnAparitie End Get Set(ByVal value) _NrExemplare = value End Set Property Adauga() Sub Sterge() Sub End Sub End Sub End End Class Public Class PENALIZARE Private _NumarPenalizare As Integer Private _DataPlPenalizare As Date Private _StarePenAchitata As Boolean Private _StarePenNeachitata As Boolean Public pImprumut As IMPRUMUT .

Property NumarPenalizare() Get Return _NumarPenalizare End Get Set(ByVal value) _NumarPenalizare = value End Set End Property Property DataPlPenalizare() Get Return _DataPlPenalizare End Get Set(ByVal value) _DataPlPenalizare = value End Set End Property Property StarePenAchitata() Get Return _StarePenAchitata End Get Set(ByVal value) If DataPlPenalizare = value Then _StarePenAchitata = True End Set End Property Property StarePenNeachitata() Get Return _StarePenNeachitata End Get Set(ByVal value) If StarePenAchitata = True Then _StarePenNeachitata = False End Set End Property Sub AdaugaPenalizare() End Sub Sub Salveaza() End Sub Sub Sterge() End Sub Sub AfiseazaCititor() End Sub Sub AfiseazaStarePen() End Sub Function TotalPenalizare() As Double End Function Function TotalPlatit() As Double End Function End Class Public Class CarteImprumutata Private _NrExemplareImp As Integer Public pCarte As CARTE Public pImprumut As IMPRUMUT Property NrExemplareImp() Get Return _NrExemplareImp .

End Get Set(ByVal value) _NrExemplareImp = value End Set End Property Sub NrExemplareDisponibile() End Sub End Class Public Class ImprumutPenalizat Private _NrExemIntarziate As Integer Private _NrZileIntarziere As Integer Public pImprumut As IMPRUMUT Public pPenalizare As PENALIZARE Property NrExemIntarziate() Get Return _NrExemIntarziate End Get Set(ByVal value) _NrExemIntarziate = value End Set End Property Property NrZileIntarziere() Get Return _NrZileIntarziere End Get Set(ByVal value) _NrZileIntarziere = value End Set End Property Function ValoarePenalizare() As Double ValoarePenalizare = NrExemIntarziate * NrZileIntarziere End Function End Class .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->